You are on page 1of 3

Carol cel Mare și armata sa luptă de șapte ani în Spania.

Marsilion, sau Marsile, regele sarazin al Sarragossei, poartă o discuție cu nobilii săi. La sugestia lui Blancandrin, Marsilion hotărăște să simuleze că se predă, pentru a asigura retragerea francilor de pe pământurile sale. Marsilion trimite emisari pentru a negocia predarea sa lui Carol: Blancandrin, șeful delegației, promite, cu rea credință, că, în cazul în care Carol se întoarce la achen ! i"#la#Chapelle$, Marsilion îl %a urma la scurt timp și se %a con%erti la creștinism. &obilii creștini discută despre cum ar trebui să răspundă ofertei lui Marsilion. 'oland nu are încredere în acesta, însă (anelon, &aimon și ma)oritatea celorlalți consideră că merită să fie considerat sincer. Carol este de acord, dar îi este greu să aleagă un ambasador care să#i ducă lui Marsilion acest mesa). *l nu dorește să aleagă un ca%aler de %aloare, deoarece Marsilion l#a ucis pe ultimul ambasador care fusese trimis. +e aceea, Carol respinge propunerile lui 'oland și ,urpin de a duce ei mesa)ul și hotărăște ca niciunul dintre cei doisprezece pairi să fie trimis. 'oland recomandă atunci trimiterea lui (anelon, tatăl său %itreg. cesta consideră propunerea sa ca o insultă, îl amenință pe 'oland, și, în timpul călătoriei cu Blancandrin la -aragoza, plănuiește să se răzbune. .n -aragoza, (anelon îl minte pe Marsilion, spunându#i că acceptarea lui Carol este condiționată de două lucruri. .n primul rând, Marsilion nu poate păstra decât )umătate din Spania, restul fiindu#i dat lui 'oland, .n al doilea rând, unchiul lui Marsilion trebuie să fie printre ostaticii dați ca garanție a bunei credințe. +upă ce îl amenință pe (anelon cu moartea, Marsilion este informat de Blancandrin că francul este gata să#l trădeze pe 'oland și pe cei doisprezece pairi. Marsilion îi oferă atunci lui (anelon prietenia sa și daruri bogate, iar el promite să se asigure ca 'oland și cei doisprezece pairi să fie plasați în ariergarda armatei și nu în corpul principal al forțelor france. cest lucru îi %a permite lui Marsilion, care nu#i poate în%inge în luptă pe franci, să#i ucidă pe cei doisprezece mari ca%aleri ai francilor, fără de care, conform spusele lui (anelon, francii nu %or mai purta război. +upă ce (anelon își îndeplinește sarcina, 'oland, împreună cu /li%er și ceilalți doisprezece pairi, preia comanda ariergărzii armatei france, care număra 01.111 de oameni. / armată de sarazini de 211.111 de oameni, condusă de nepotul lui Marsilion și de alți 22 mari războinici sarazini, este %ăzută apropiindu#se de ariergardă. 3rietenul lui 'oland, /li%er, îi cere să sune din corn pentru a chema restul armatei în a)utor, dar codul onoarei îl obligă pe 'oland să lupte deși este deza%anta)at numeric.

%ine cu întăriri. emirul Babilonului !Cairo din *gipt. 'oland moare sub un copac. iar 211. 6orțele creștine distrug armata muslumană. lo%ind un păgân pe care#l ucide pentru că a încercat să#i fure sabia. și poll7on sunt luate din moschee și bătute cu bețe. ci prin 8parabole și predică8. Când a)unge pe câmpul de luptă de la 'once%au" !'onces%alles$. tacul inițial al sarazinilor este respins de franci. inclusi% 'oland și cei mai mulți dintre cei 20 pairi supra%iețuiesc. . . 'oland sună din corn atât de tare încât i se rupe tâmpla și îi curge sânge din gură. Marsilion moare și Baligant preia conducerea.urpin a fost rănit în multe locuri de proiectilele sarazinilor și sângerează până la moarte.i a)unge din urmă pe câmpurile de lângă Sarragossa și îi măcelărește. . sângerează din cauza tâmplei rupte. în timp ce ține o slu)bă pentru soldații săi. .111 de musulmani și e%rei sunt creștinați. . ma)oritatea supra%iețuitorilor înecându#se în apele unui râu din apropiere. *l îl )elește și apoi pornește la drum cu scopul de a distruge armata sarazină. Când doar 'oland. nerănit de nici o armă. Bramimonde. 'oland sună din corn. . .urpin sunt singurii războinici rămași pe câmpul de luptă și sunt deci %ictorioși. flamanzii și burgunzii. înspre Spania. apoi eșuează să#și frângă sabia pe o piatră.urpin. germanii. cu fața către sud. leșină de durere. iar Carol dă ordin ca ea să fie con%ertită. 'oland. nu Babilonul din Mesopotamia$$. este capturată. +upă moartea lui .otuși. dar numai 411 de ca%aleri. 'oland urcă până în %ârful unui deal. nu prin forță. Marsilion scapă în fortăreața sa din Sarragossa.urpin și (ualter de 5um mai sunt în %iață. iar Carol cel Mare îl în%inge pe Baligant în duel.urpin. .er%agent.ntre timp. Carol își împarte forțele după naționalitate. Carol cel Mare se întoarce din 6ranța în cea mai mare rapiditate. mormanzii. rmata creștină pătrunde în Sarragossa: idolii și obiectele %ră)itorești din sinagogile și moscheile orașului sunt distruse. bretonii. 'oland și . .Bătălia care urmează are două părți. +eoarece armata lor nu a primit a)utor de la zei.111 de oameni.n curând este clar că francii sunt cei care %or pierde lupta. ținându#și sabia +urendal și cornul. Marsilion însuși conducând o oaste de 411. Sarazinii atacă a doua oară. cesta fuge de pe câmpul de luptă și este urmat de supra%iețuitorii din armata sa. pri%ind către sud. sub cei mai mari războinici rămași: ba%arezii. %ădu%a lui Marsilion. . nu pentru a chema trupe în a)utor. arestându#l pe (anelon pentru trădare. ci în sperînd la re%enirea lui Carol pentru îngroparea trupurilor și răzbunarea martira)ului.și crapă cornul. La sfatul arhiepiscopului . 'oland îi taie mâna dreaptă a lui Marsilion. locuitorii înfuriați ai orașului bat)ocoresc idolii treimii lor infernale: statuile lui Mahound.n acea noapte Baligant.

bătălia de la 'once%au" !. 3inabel se duelează cu prietenul lui 'oland. atacat de păgâni.hierr7. 3rima ediție tipărită a celui mai %echi te"t. 'oland de%ine nepotul lui Carol. un înger %ine și îi cere să a)ute orașul 9mphe. contraste și ecouri.. unde ude.mparatului !pedeapsa păcătoșilor. 'egina Bramimonde este botezată.n somn.>2? 3oemul nu este o reprezentare corectă a realității. cât si modificari datând din perioade diferite. *ste semnat la ultimul %ers !B ici este făcută fapta de %ite)ie pe care . dar susține că acțiunile sale reprezintă o răzbunare )ustificată. ruda lui (anelon. este compusă cu multă măiestrie în două părți. în loc să#și continue drumul spre nord pentru a#i supune pe sa"oni.uroldus o refuzăC$ de un anume . de un copist.n. iar Carol este în final satisfăcut. nu datează. 3o%estea.poi. (anelon este )udecat pentru trădare. de pe 2: august . logodnica lui 'oland !și sora lui /li%er$ moare de durere. printre ei aflându#se un =5ruodland !'oland n.urold care este ignorat dacă este %orba de autor. francii se întorc la i"#la#Chapelle ! achen$. a%ând fiecare câte două părți: moartea lui 'oland !trădarea. . cest te"t conține @110 decasilabe reunite în 0A2 lasate inegale. de un )ongler.<. care câștigă. utorul poemului nu a%ea nici cunoștințe despre islam. iar Carol. se întoarce în Spania și răzbună moartea ca%alerilor săi. Bătălia de la 'onces%alles !'once%au" în franceză$.. descrisă de biograful său *inhard !*ginhard$ în Viața lui Carol cel Mare !scrisă în )urul anului <41$. Dnitatea întregului este întărită de numeroase paralelisme. pedeapsa lui (anelon$. (anelon este e"ecutat împreună cu membrii familiei sale care s#au pus chezași !garanți$ pentru ne%ino%ăția sa. Sursa 3oemul se bazează pe un incident istoric relati% minor.n această luptă. 2. când ariergarda francilor lui Carol cel Mare.hierr7. bascii de%in sarazini. numite pasa)e prea sobre totuși posedă o mare intensitate dramatică și tocmai de aceea au rămas celebre !moartea frumoasei ude sau cea a lui 'oland$. reprezentat ca o religie idolatrică. +upă %ictoria lui . 3entru a rezol%a disputa.$. Cântecul lui 'oland este celebrat încă din *%ul Mediu: e"istă mai multe %ersiuni ale acestuia. inspirată de un e%eniment istoric. a fost atacată de basci. aflat în retragere. . se spune că soldații surprinși au fost cu toții uciși. încadrate de o e"punere și o dublă concluzie. prefect al mărcii Bretaniei= !Hruodlandus Brittannici limitis praefectus$. totuși. Carol se lamentează și își plânge soarta dar se supune %oinței lui +umnezeu. decât din 2<4.<$. după o ambuscadă. cesta este desemenea modelul numeroaselor cântece de mai târziu.. bătălia$ și răzbunarea . si chiar o simplă sursă. rămas mult timp necunoscut. . .