You are on page 1of 9

OUM IPOH

SEMESTER 4 / 2013

HBHE1203

PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

NO. MATRIKULASI

:

840530025355001

NO. KAD PENGNEALAN

:

840530025355

NO. TELEFON

:

012-5308008

E-MEL

:

nidzham99@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

OUM IPOH

1|Pedagogi Pendidikan

e!iha"an

misalnya pengabaian aspek kebersihan dalam kalangan kanak!kanak. 2|Pedagogi Pendidikan e!iha"an . Pada peringkat ini guru membuat ramalan seperti kesedaran terhadap aspek kebersihan. Peringkat % ialah Penyelidikan dan peringkat terakhir ialah membentang keputusan. Murid dapat mengumpul maklumat baru dan juga dapat mengabungjalinkan diantara pengalaman lampaunya. Peringkat 1 ialah peringkat pengenalan dimana guru memberikan penerangan tentang topik yang dipelajari pada hari itu. Guru juga boleh me#ujudkan persoalan berkaitan dengan objekti$ kajian. Guru hanya perlu memberikan atau menimbulkan masalah yang perlu dicari sendiri oleh murid.(a) Mengajar Kanak-Kanak Menggunakan Pembelajaran Berasaskan Masalah: Pendekatan Permainan Pembelajaran Berasaskan Kebersihan Diri. Misalnya mencari maklumat pemakanan yang berkhasiat dan juga menjada kebersihan diri. Melalui aktiviti permainan pengembaraan ini. Permainan boleh dijalankan samada di dalam kelas mahupun di luar kelas. Misalnya permainan moden dan tradisional ataupun mengabungjalinkan antara kedua permainan ini agar lebih menarik dan mendapat tempat dihati murid. Peringkat " ialah hipotesis. Ini dapat membuktikan samada dapatan atau hasil pembelajaran tercapai ataupun sebaliknya. Guru boleh merekacipta permainan mengikut hasil pembelajaran yang dirancang. ini bertujuan untuk menarik minat murid untuk terus mengikuti sesi pengajaran guru. Dengan cara ini. Permainan seperti permainan berunsurkan pengemabaraan dapat mendorong murid untuk terus mengikuti sesi pengajaran guru itu sendiri. Melalui permainan yang digunakan oleh guru. Diantaranya ialah melalui permainan. Terdapat beberapa peringkat dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan permainan pengembaraan. Permainan boleh membantu murid dan guru dalam menerima dan menyampaikan sesuatu topik pengajaran. Ini sekaligus dapat mendorong murid untuk mendapatkan maklumat dan input baru. Peringkat ialah pernyataan masalah yang ingin dikaji. murid dapat mengikuti sesi pembelajaran dengan penuh minat. Permainan yang dipilih juga haruslah menepati atau bersesuaian dengan pedagogi murid itu sendiri. Terdapat banyak cara yang boleh digunakan dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada murid.

3|Pedagogi Pendidikan e!iha"an . "B#EK$%& K #% N • 'upaya murid dapat memahami kepentingan menjaga kebersihan diri dengan baik. sampah. tidak menyebarkan kotoran. penggunaan‘hair spray’ yang mengandungi polimer iaitu salah satu bahan sainti$ik dalam getah yang boleh menyebabkan rambut menjadi tidak sihat dan bercabang. namun masih ramai ambil mudah tentang kepentingannya. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sentiasa sihat. &ebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri. (ntuk mencapai objekti$ kesihatan. dan bau. termasuk di antaranya. &ebersihan diri adalah penyelesaian yang mudah dan berkesan untuk membantu mengurangkan jangkitan penyakit yang mengancam nya#a.! Penjagaan rambut juga mem$okus kepada bahan!bahan yang tidak merosakkan rambut contohnya. debu. penjagaan dan kebersihan terhadap perkara!perkara berikut perlulah diberi perhatian iaitu) 1. • • *ambut! *ambut hendaklah dibersihkan setiap hari dan ia perlulah sentiasa diikat kemas bagi perempuan dan disikat rapi bagi lelaki. dan memakai pakaian yang bersih. atau menularnya kuman penyakit bagi diri sendiri mahu pun orang lain.&ajian yang telah dijalankan menyedarkan saya terhadap pendekatan pengajaran berasaskan masalah yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat membantu saya dalam meningkatkan mutu pengajaran saya. (b) 1. menggosok gigi. tidak berbau. seperti mandi. mencuci tangan. PENGEN ! N De$inisi penjagaan kebersihan diri adalah langkah!langkah yang diambil untuk menjaga atau memastikan badan sentiasa segar dan terhindar dari penyakit serta merupakan keadaan yang bebas dari kotoran.

.! +al ini kerana sisa!sisa makanan yang terselip di celah!celah gigi akan menggalakkan pertumbuhan bakteria. • Tangan &aki dan &ulit.! • Gunakan sabun setiap kali membasuh tangan dan kaki KEPEN$%NG N K #% N • Murid dapat menyenaraikan dan mengamalkan kepentingan menjaga kebersihan diri dalam kehidupan harian mereka..ahagian hidung mestilah sentiasa dibersihkan dan kemas. • Mata! Mata hendaklah sentiasa bersih .ulu hidung haruslah dipotong agar tidak terkeluar dari lubang hidung.! Tangan hendaklah dibersihkan sebelum atau selepas makan dan selepas keluar daritandas. • • • • Gigi! Penjagaan kebersihan gigi merangkumi semua bahagian di dalam mulut. • +idung! . Manakala kuku pula hendaklah sentiasa dipotong pendek bagi mengelakkan terkumpulnya bakteria di celah!celah kuku yang panjang. 4|Pedagogi Pendidikan e!iha"an . tahi mata hendaklah dibersihkan dengan menggunakan kain yang lembut dan bersih. ". Gigi harus diberus ke atas dan ke ba#ah menurut arah pertumbuhan gigi.! Gigi hendaklah diberus sekurang!kurangnya tiga kali sehari terutamanya sebelum tidur dan selepas makan. %. -. /. penggunaan dental‘flossy’ juga amat penting bagi mengeluarkan sisa!sisa makanan yang melekat dicelah!celah gigi. 'elain itu.ara memberus gigi juga perlulah tepat.! . • Telinga! 'elepas mandi telinga haruslah dibersihkan dengan kain lembut termasuklah dibahagian luar atau cuping telinga.

PE(N) $ NM * ! + kti. !Menghalang aktiviti sosial.erdasarkan hasil pemerhatian dan pengajaran di dalam kelas. • 2aktor lain 1 persekitaran yang kotor. 3alaupun begitu. tubuh badan dan pakaian. !Individu yang menyediakan makanan berada dalam keadaan tidak bersih dari segi kebersihan diri. keadaan pakaian yang tidak diurus dengan baik. !Perasaan rendah diri. Ini turut disokong dengan bukti yang diperolehi setelah menjalankan kajian antaranya seperti tidak memotong kuku. guru memerhati setiap masalah yang dihadapi oleh murid berdasarkan penerangan murid tersebut Pengabaian aspek kerbersihan diri dalam kalangan kanak!kanak. tidak menggosok gigi.'.Dipinggirkan oleh rakan sebaya . Ini mungkin disebabkan pengalaman sedia ada murid yang dapat dipelajari melalui pemerhatian terhadap ahli anggota keluarga yang juga menitik beratkan tentang penjagaan kebersihan diri dengan baik.enderung mendapat penyakit seperti • • Penyakit kulit 1 tidak menjaga kebersihan diri. saya dapati murid kurang mengamalkan penjagaan kebersihan diri seperti yang dipelajari. tubuh badan dan pakaian &eracunan makanan !Peralatan yang kotor semasa penyediaan makanan.&esan Pengabaian aspek kebersihan diri ) .tidak membasuh tangan dengan baik sebelum makan dan lain!lain. guru mencatat setiap masalah yang dihadapi yang menyebabkan mereka keletihan. beberapa orang murid memberi penerangan yang berbe0a berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam seharian. 5|Pedagogi Pendidikan e!iha"an . terdapat beberapa orang murid yang menjaga kebersihan diri dengan baik.iti 1 • • • • Guru meminta murid menyatakan aktiviti harian mereka dari pagi hingga ke malam.

dalam sesi pembelajaran tersebut. cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan betul dan sebagainya.-. murid dapat memberikan ja#apan kepada soalan yang diajukan dengan baik seperti alat untuk menjaga kebersihan anggota tubuh badan.ara /0rmal . #|Pedagogi Pendidikan e!iha"an . hasil dari pemerhatian saya juga saya dapati murid dapat memahami pada peringkat pemahaman yang betul dalam kalangan murid.erdasarkan hasil pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Pers0alan berkaitan dengan 0bjekti/ kajian 'elain itu. +asil dari pembelajaran dan pengajaran tersebut.iti ' ( Mengenal Pasti Masalah ) • • • guru menyoal murid yang menyatakan masalah murid menyatakan aktiviti yang padat serta kerja rumah yang diberikan oleh guru terlalu banyak guru mengenal pasti masalah yang dihadapi dan mencatatnya di hadapan kelas (amalan se. 'ebagai contoh murid dapat menerangkan kenapa perlunya menjaga kebersihan diri dengan baik dan juga kebaikan yang diperolehi hasil daripada mengamalkan cara hidup yang sihat dengan mengambil berat tentang penjagaan kebersihan diri. +%P"$E*%* kti. saya dapat rasakan penerangan yang diberikan kepada murid jelas serta cukup untuk membuatkan murid lebih memahami situasi yang sebenar tentang penjagaan kebersihan diri dikalangan mereka serta perkara!perkara yang perlu untuk diambil tindakan ke arah mencapai matlamat menjaga kebersihan diri dengan baik. cara menggosok gigi dengan betul. saya dapati murid!murid memberi tindak balas yang baik terhadap kesedaran terhadap aspek kebersihan diri.

orang murid tahun " 'eroja. 4ntara kaedah yang digunakan adalah dengan mengumpul data responden secara menyeluruh di dalam kelas yang saya mengajar.1. K #% N kti. $|Pedagogi Pendidikan e!iha"an . 4ntara prosedur kajian yang dijalankan adalah dengan melihat maklumat murid yang diperolehi secara ra#ak kemudian melihat rekod kesihatan murid tersebut yang dilaksanakan pada akhir sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. pemerhatian dan juga soal selidik sahaja.iti 1 ( Membentang Ke2utusan ) • • • guru memberikan pendapat terhadap maklumat yang diperolehi guru mencadangkan jadual yang mampu diikuti agar masalah yang dihadapi dapat ditangani murid mencatat dan memberikan pendapat +asil Kajian • • • • • &ajian ini dilakukan di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas se#aktu mata pelajaran pendidikan kesihatan. Instrumen yang digunakan hanyalah berdasarkan temu bual dengan murid. &ajian yang dilakukan dikalangan murid di dalam kelas tersebut yang dipilih secara ra#ak iaitu seramai .

KEP4$4* N 5 M K!4M B ! * Maklumat yang diperolehi direkodkan seperti jadual di ba#ah ini) &45I46 746G DI84&(&46 Memotong *ambut Membersihkan kuku 5 5 5 5 disikat rapi 5 telinga 5 5 5 B%! 1 " % - N M 4hmad 'yabil Mohd 6asril 4iman 6ur +akim Mohd +akimi 2ai0al 'aad Membersihkan hidung 5 5 5 . Penutu2 • • guru menegaskan kepada murid apa yang perlu mereka lakukan guru memberikan pujian kepada murid atas usaha mereka untuk berubah. &esimpulannya. +anya seorang murid sahaja yang memotong kuku pendek manakala yang lainnya hanya membiarkan sahaja kukunya panjang tanpa dipotong.3. saya dapati baha#a keputusan kajian yang dijalankan ini menunjukkan murid!murid ini kurang mengambil berat terhadap kebersihan diri masing!masing terutamanya pada bahagian memotong kuku. Ini menunjukkan murid kurang menjaga kebersihan diri dengan baik. penegasan terhadap penjagaan kebersihan diri haruslah ditekankan oleh guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat memahami dengan lebih jelas erti kebersihan diri yang sebenar . Dengan cara tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kesedaran kepada murid cara menjaga kebersihan diri dengan baik supaya 8|Pedagogi Pendidikan e!iha"an .erdasarkan maklumat yang diperolehi.

hallenge o$ Problem!. Problems as possibilities) Problem!. @on!'eng Tan : ??"=.ased 8earning $or &!1 >ducation. *outledge.. Prentice +all 9|Pedagogi Pendidikan e!iha"an . Problem-based Learning Innovation.D.ased 8earning. 4'.oud 9 Grahame 2eletti : ??<=. The .<=. Jump Start Authentic Problem-Based Learning. David . (4#4K N 8inda Torp 9 'ara 'age :1.dapat menghindari penyakit ba#aan yang mudah dijangkiti sekiranya tidak menjaga kebersihan diri. 3ee &eng 6eo : ??%=.