Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto

ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe pro Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mha leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben 10.ºE d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben ae Secundária quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que Escola Básica oy falar, e, por do Cerco mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Que soydade de mha senhor ey,quando me nembra d'ela qual vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben

Cantigas de amor
Lírica Trovadoresca

Cantigas de amor 10.ºE
A Lírica Trovadoresca São escassos os dados biográficos acerca da maioria dos poetas que subscrevem estas cantigas. Sabemos que o gosto de fazer poesia alastrou, nesta época, por todas as classes sociais. Assim, a par dos trovadores, criadores da poesia desinteressada, "por galantaria cortesã e comprazimento estético", havia os jograis, homens de condição social inferior que cantavam músicas e poesias alheias, ou por vezes as próprias extraindo daí rendimento para a sua sobrevivência. O jogral andava de castelo em castelo para entreter os senhores e era acompanhado da soldadeira ou jograleza, mulher que dançava e cantava o que o jogral tocava, pois as cantigas eram, por vezes, acompanhadas de música. Trovadores nobres são numerosos, já que o ambiente de corte portuguesa, sobretudo de D. Afonso III e D. Dinis, era propício ao cultivo da poesia. D. Dinis foi um extraordinário trovador, quer a nível de perfeição, quer de fecundidade, sendo cento e trinta e oito as suas cantigas. Esta poesia, que ultrapassou no séc. XIII a fase da literatura oral, foi recolhida na sua maior parte e reunida em importantes antologias, chamadas Cancioneiros. Os Cancioneiros constituem um valiosíssimo documento histórico e literário da nossa Idade Média, pois as tradições, os costumes, as ideias, as preocupações, o quotidiano dessa época estão presentes nas composições dos diferentes poetas.

TERMINOLOGIA TROVADORESCA E ARTIFÍCIOS POÉTICOS Atafinda - ligação das estrofes por meio de conjunções Cantiga de refrão - cantiga que apresenta versos que se repetem regularmente ao longo das diferentes estrofes. Cantiga de mestria - cantiga que não apresenta refrão. Cobla, cobra, copla, talho - o mesmo que estrofe. Dobre - De acordo com a Arte de Trovar: «Dobre é dizer uma palavra em cada copla duas vezes ou mais, mas devendo-a (o poeta) meter mui guardadamente. E convém, quando a meterem numa das coblas, que a metam em todas as outras. E se aquele dobre que meterem em uma meterem nas outras, podem-no aí meter em outras palavras (isto é, em outros versos), porém sempre naquele talho ('medida') e daquela maneira que o meterem na primeira. E outrossim o devem mete na finda por aquela maneira.» Encavalgamento - Quando o conteúdo ideológico de um verso fica truncado e se completa no seguinte. Finda - Grupo final de versos separados das estrofes, constituindo como que uma conclusão. Pode haver uma, duas ou mais findas. Leixapren - Repetição do último verso de uma estrofe no começo da seguinte. Mozdobre - Correspondente ao francês mot double, ou seja, palavra dupla. Diz a Arte de Trovar: «Mozdobre é tanto como dobre quanto é no entendimento das palavras, mas as palavras desvariam-se, porque mudam os tempos.» Equivale ao que hoje designamos por derivação. Palavra perduda - Verso sem outro para rimar. Refrão - Repetição de verso ou versos no final das estrofes.

2

Cantigas de amor 10.ºE
Quer' eu en maneira de proençal1 fazer agora un cantar d' amor e querrei2 muit' i loar3 mha senhor4, a que prez nen fremusura non fal, nen bondade, e mais vos direi en: tanto a fez Deus comprida de ben que mais que todas las do mundo val, Ca5 mha senhor quiso Deus fazer tal quando a fez, que a fez sabedor de todo o ben e de mui gran valor e con todo est' 6é mui comunal7, ali u deve; er deu-lhi bon sen e des i non lhi fez pouco de ben, quando non quis que lh' outra foss' igual. Ca en mha senhor nunca Deus pôs mal, mais pôs i prez e beldad' e loor e falar mui ben e rir melhor que outra molher; de i é leal muit', e por esto non sei oj' eu quen possa compridamente no seu bem falar, ca nom há, tra-lo seu bem, al. 8. D. Dinis 1. Este poema constitui uma espécie de manifesto poético dos cantares de amor. 1.1. Distingue nele uma introdução e um desenvolvimento. 1.2. Não existe a repetição como era usual nas cantigas de amigo. Como se constrói , então, a unidade do poema? 1.3. Documento seguro da influência provençal na Península. Como se justifica essa influência? 2. É-nos apresentado o “cliché” literário da “senhor” provençal, imposto pela Corte. Faz o levantamento das suas qualidades. Qualidades Retrato da “senhor” Físicas Morais Sociais genéricas

3.
1 2

Caracteriza, agora, a atitude do poeta perante esta mulher.

À maneira dos poetas provençais. querei 3 louvar 4 Senhora 5 Porque 6 Não obstante tudo isto 7 sociável 8 Porque ninguém a excede no conjunto das suas qualidades

3

Cantigas de amor 10.ºE
Tema: fingimento de amor cortês Assunto: o sujeito lírico queixa-se e condena os que nada sabem de amor e só prejudicam os que amam de verdade, porque quando confessam o seu amor às donas, elas sabem que é tudo a fingir; as donas depois não acreditam naqueles que as amam, pensam que é tudo um fingimento. Recursos estilísticos: transporte ou encavalgamento que confere ao texto uma certa progressão; anáfora "e" na última estrofe que estabelece um paralelismo semântico e uma certa obsessão; há, consequentemente, um paralelismo de construção semântico e literal, muito semelhante ao dos cantares de amigo, reforçado pela utilização do refrão. Forma: cantiga de refrão, em decassílabos agudos, com palavra perduda ("creer" não rima com mais nenhum verso, está solto no meio da estrofe).

Desej' eu ben aver de mha senhor, mais non desej' aver ben d' ela tal, por seer meu ben, que seja seu mal, e por aquesto, par Nosso Senhor, non queria que mi fezesse ben en que perdesse do seu nulha ren, ca non é meu ben o que o seu mal for, Ante cuid' eu que o que seu mal é que meu mal este e cuido gran razon, por en desejo no meu coraçon aver tal ben d' ela, per boa fé, en que non perça ren de seu bon prez nen lh' ar diga nulh' omem que mal fez, e outro ben Deus d' ela non mi dê. E já eu muitos namorados vi que non davan nulha ren por aver sas senhores mal, pois a si prazer fazian, e por esto dig' assi: se eu mha senhor amo polo meu ben e non cato a nulha ren do seu, non am' eu mha senhor, mais amo mi. e mal mi venha, se atal fui eu, ca, des que eu no mund' andei por seu, amei sa prol muito mais ca de mi. Paai Soarez de Taveiroos Tema: não correspondência amorosa, fatalismo de amor. Assunto: o sujeito lírico compara-se a alguém que morreu de amor porque a sua "senhor" nunca o amou "nunca ben/ouve da ren que mais amou" e, assim, também ele morre. Recursos estilísticos: polissíndeto que cria uma certa progressão no discurso, para sugerir o trágico da situação, "e foi morto por en" que é bem reforçada pela gradação ascendente: ele nunca "ben/ouve", "receou d' ela e foi morto por en" e toda a tensão dramática se esgota no refrão, num queixume dado pela interjeição "ai" seguida da apóstrofe "senhor" e ele confessa a sua dor; paralelismo anafórico e semântico na segunda estrofe que continua numa progressão dramática através do polissíndeto, da gradação e da anástrofe; a aliteração da fricativa "v" em "e quen a viu levar a quen/a non valia, nen a val," parece aproximarnos da realidade e imprimir o movimento da partida, juntamente com o imperfeito que dá o carácter durativo da acção. Forma: cantiga de amor com refrão, coplas singulares, cada estrofe tem a sua rima de octossílabos agudos e os versos têm o seguinte esquema rimático: abbaC; rima emparelhada e interpolada.

4

Cantigas de amor 10.ºE
Que soydade de mha senhor ey, quando me nembra d'ela qual a vi e que me nembra que ben a oy falar, e, por quanto ben d'ela sey, rogu' eu a Deus, que end' á o poder que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Cedo, ca, pero mi nunca fez ben, se a non vir, nom me posso guardar d' enssandecer ou morrer con pesar, e, por que ela tod' en poder ten, rogu' eu a Deus, que end' á o poder, que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Cedo, ca tal a fez Nostro Senhor: de quantas outras [e] no mundo son non lhe fez par a la minha fé, non, e, poy-la fez das melhores melhor, rog' eu a Deus que end' á o poder, que mh-a leixe, se lhe prouguer, veer Cedo, ca tal a quis [o] Deus fazer que, se a non vyr, non posso viver. D. Dinis 1. Explica a referência do poeta a Deus. 2. O binómio ver / não ver é chave neste poema. Porquê? 3. Organiza um esquema em que refiras o sentimento dominante e outros que poderão girar à sua volta. 4. Compara esse sentimento com o da cantiga de amigo “Ai flores, ai flores do verde pino”. 5. Pode dizer-se que há na cantiga um tom dolente e melancólico. Justifica.

Tema: amor paixão. Assunto: o trovador sente tal saudade da sua "senhor", a melhor de todas as mulheres, que, se não a vir, pode enlouquecer ou até morrer; recorda o momento em que a viu e mostra toda a sua dor num queixume, num monólogo que se arrasta e que o transporte (encavalgamento) prolonga, numa mágoa mal contida; recorda todos os momentos desde que a viu e pede a Deus que lha deixe ver cedo. Recursos estilísticos: hipérbole: "nom me posso guardar/d' enssandecer ou morrer con pesar," ou "ca tal a fez Nostro Senhor:/de quantas outras [e] no mundo son"; polissíndeto que cria um ritmo adequado a esta exaltação em que o poeta vive embora a Anástrofe, a deslocação dos verbos para o fim da frase, denunciem um certo artificialismo. Forma: cantiga de refrão e de atafinda, em decassílabos agudos, com finda de dois versos, segundo o esquela rimático: abbaCC/cc; rima interpolada e emparelhada.

5