You are on page 1of 299

RAPOR

Soruturma No Tarih lgi : stanbul CBS 2012/120653 : 18.12.2013

: a) Muh. Elk. ube Md.nn 07.05.2010 tarihli ve hbar No:6484 sayl e-posta ihbar formu. b) Kapatlan ili C.Basavclnn 08.10.2008 tarihli ve 2004/46272 sayl yazs. c) Ka. ve Org. Su. Mc. Dai. Bak.nn 06.06.2011 tarihli ve 298907 sayl yazs. d) 18.07.2012 tarihli bila sayl isimsiz faks ihbar. e) 13.09.2012 tarihli ve 2012/1958 sayl yazmz.

SORUTURMA KAPSAMINDA SYAS DOKUNULMAZLII BULUNAN PHELLER LE LGL EYLEMLER

(A) SORUTURMAYA BALANGI


Mali Sularla Mcadele ube Mdrlmze gnderilen ilgi (a) sayl ihbarda zetle; ranl Rza ZARRAP isimli ahsn kendisinin stanbulda, babasnn ise Dubaide olduu, yurtdndan milyonlarca dolar Trkiyeye soktuklar, bu ii stanbul Beyazt Kapal arda faaliyet gsteren Durak Dviz isimli iyerinde farkl kiileri kullanarak yaptklar ve bunun gibi birok kiinin bulunduu iddia edilmitir. Kapatlan ili Cumhuriyet Basavclnn ilgi (b) sayl yazs ekinde yine ube Mdrlmze gnderilen Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanlnn 10.06.2008 tarihli 6517 sayl yazsnda ekli bulunan Bankalar Yeminli Murakb Mehmet Tahir ZSOY tarafndan dzenlenen 13.05.2008 tarih ve R-61 sayl, ATK-EN Rumuzlu Aklama ncelemeleri konulu rapora konu olan, Kapalar Halclar Caddesi No: 93 Eminn faaliyet adresli Vala D Ticaret Ltd. ti. (Vala Dviz) nvanl firma ortaklarnn; Bahram Dargahi MOGHADDAM, Hassan Dargahi MOGHADDAM, Orman Memar KHAMENEH isimli ahslar olduu, stanbul Ticaret Odas kaytlarndan yaplan sorgulama neticesinde; ad geen irketin 31.01.2011 tarihinde oda kaydnn askya alnd yani iptal olduu anlalm, bu nedenle irketin faaliyet gsterdii adrese faal olup olmadnn tespiti iin 02.05.2011 gn gidildiinde, irketin faaliyet adresinde Saran Kuyumculuk ve D Tic. Ltd. ti. unvanl firmann faaliyet gsterdii anlalmtr. Saran Kuyumculuk ve D Ticaret Ltd. ti. (Sicil No:501576) ile ilgili olarak stanbul Ticaret Odas kaytlarndan sorgulama yapldnda, irketin 180.000,00 TL sermayeli ve Kapalar Halclar Cd. No: 93 Eminn/Fatih adresine kaytl olduu, ortaklarnn Mehmet HAPPAN ve Glpembe HAPPAN isimli ahslar olduu, Abdurrahman EN isimli ahsn 17.01.2005e kadar irketin eski yetkilisi olduu anlalm, ayrca R-61 sayl raporda Abdurrahman ENin Vala Dvizin alan olduu, ahsn mali gcnn ok stnde son derece phe arz eden para transferleri tespit edildii ve R-61 sayl raporun zet ve Sonu (sayfa 40) ksmnda; Rapor ierisinde izah edilen pheli para hareketleri incelendiinde, genel itibariyle bu ilemlerin tutar, ilem skl ve sair nedenlerden dolay phe arz ettii sonucuna ulalmtr. Buna karn raporda belirtilen gerek ve tzel kiilerin faaliyetlerinin gerek mahiyetinin ortaya konulmasnn ve hukuki adan nihai deerlendirmede bulunmaya yetecek somut bilgi ve belgelerin toplanmasnn ancak ilgili pheli
Sayfa 1 / 299

ilemleri gerekletiren ahslarn polisiye takip veya uygun grlecek dier usullerle Trkiye apndaki faaliyetlerin izlenmesi yoluyla temin edilebilecei dnlmektedir. Zira, yetkili makamlarca polisiye yntemler de dahil olmak zere istihbari adan takip edilmeden, sadece banka hesaplarndaki pheli hareketler dikkate alnarak karapara aklandna dair bir deerlendirmede bulunmak salkl grlmemektedir. Dolaysyla gelinen bu aamadan sonra ilgili ahslar arasndaki ilikilerin banka hesaplar dnda da ortaya konulabilmesi zaruri grlmektedir. Bunun ise ancak polisiye takip ve sair yntemlerle gerekletirilebilecei ve konunun Bankalar Yeminli Murakplarnn grev, yetki, sorumluluk ve uzmanlk alan dnda kald izahtan varestedir. Takip sonucunda izah edilen trden ilikilerin tespit edilmesi durumunda, rapor ierisinde ifade olunan nedenlerden dolay phe arz eden hesap hareketleriyle de balant kurulabilmesi olasdr. eklinde belirtilmitir. Kaaklk ve Organize Sularla Mcadele Daire Bakanl, Mali Sular ve Su Gelirleriyle Mcadele ube Mdrlnn ilgi (c) sayl yazs ekinde gnderilen Happani Grubu Deerlendirme Raporu balkl 03.06.2011 tarihli raporda; 12.02.2007 tarihinde Kapkule Hudut Kapsndan yurtdna k yapmak isteyen bir TIR aracnda 202 kg Eroin maddesi ele geirilmi, akabinde stanbul Cumhuriyet Basavclnn 2007/1258 soruturma dosyas ile mahkeme karar erevesinde Edirne KOM ube Mdrlnce gerekletirilen iletiimin dinlenmesi tedbirinin uygulanmas srecinde, deiik gerek/tzel kiiler arasnda kayna belli olmayan yksek miktarda parann uluslararas transferinin yapld, bu transferlere araclk yapan kiiler arasnda Durak Dviz isimli iyeri ve Abdullah isimli alannn da bulunduu tespit edilmitir. stanbul Muhabere Elektronik ube Mdrlnn 07.05.2010 tarihli ve hbar No:6484 sayl eposta ihbar formunda ranl Rza ZARRAP isimli ahsn kendisinin stanbulda, babasnn ise Dubaide olduu, yurtdndan milyonlarca dolar Trkiyeye soktuklar, bu ii stanbul Beyazt Kapal arda faaliyet gsteren Durak Dviz isimli iyerinde farkl kiileri kullanarak yaptklar iddia edilmitir. 21.12.2010 tarihli ulusal basnda Moskova Havalimanndaki gmrk grevlilerinin kontrolleri esnasnda stanbuldan Rusyaya giden Azeri biri ranl olmak zere drt kiinin bavul ve srt antalarnda 14,5 Milyon Dolar ve 4 Milyon Avro ele geirildii ve ahslarn gzaltna alnd haberinin yer alm, bahse konu habere istinaden 23.12.2010 tarihinde Rusya nterpolnden polisiye i ibirlii kapsamnda bilgi talep edilmi ve 16.03.2011 tarihinde alnan cevabi yaz ile, Azeri vatandalar Vagif BADALOV, Ramin ISMAILOV, Gusein ISMAILOV ve ran vatanda Mohammadsadig RASTGARSHISHEGARHANEKH isimli ahslarn zerinde ykl miktarda nakit para ile 16.10.2010 tarihinde stanbuldan Moskovaya uakla geldikleri, ancak herhangi bir bildirimde bulunmadklarndan ad geen ahslar hakknda gmrk yetkilileri tarafndan Rusya Ceza Kanununun 188. Maddesine (Kaaklk) gre ilem yapld, soruturmann halen devam ettii bilgisi alnmtr. 15.04.2011 tarihli ulusal basnda ise, genel olarak 150 milyon Dolar bavulla kardlar bal altnda, Rusya Federal Gmrk Servisinin balatm olduu almalar neticesinde 14 kuryenin tespit edilerek isimlerinin lkemiz makamlarna bildirildii ve para transferlerinin soruturulmasnn istenildii, sz konusu ahslarn Dubaiden gelen ve Azeri iadamlarna ait olduu iddia edilen 40 milyon dolar ve 10 milyon Avroyu 37 seferde valizlerle Rusyaya tad, Ebru GNDEin ei Reza ZARRABn ofr olan Turgut HAPPAN isimli ahsn 14 kurye arasnda yer aldna ilikin iddialar yer almtr. Yukarda ad geen gerek/tzel kiiler ve faaliyetleri hakknda MASAK, stanbul ve Edirne Emniyet Mdrlkleri ile Daire Bakanlmz Mali ve Narkotik ube Mdrlklerince deiik tarihlerde yrtlen almalarda somut bir neticeye varlmas mmkn olmam ise de gelinen nokta itibariyle yrtlen almalarn neticelerinin anlaml bir ekilde birletirilerek analize tabi tutulmas ihtiyac hasl olmutur. Bu ama dorultusunda hazrlanan eldeki raporda Durak Dviz ile ortaklar Turgut HAPPAN, Abdullah HAPPAN, Serdal HAPPAN, enel HAPPAN ve Rza SARRAF isimli ahslarn kimlik ve adres bilgileri, yasa d faaliyetleri, vergi mkellefiyet, mal varl ve yurt dna giri-k bilgileri mercek altna alnmtr. Yaplan incelemelerde bahse konu ahslarn ounun Azeri uyruklu olduu, ok sayda ahsn birlikte hareket ettii ve kurye olarak para tamacl yaptklar anlalmolup bu para tamaclnn hangi amala yapld/yaplyor olabileceine ilikin deerlendirmeler u ekildedir;
2

MASAKn ald istihbaratlar dorultusunda; Royal Holding A..nin alt firmalar olan Durak Dviz A.., Tural Ltd. ti. ve Prlanta Ltd. ti.nin ran ve Dubaiye kle altn ihracat ve randa Atasay Kuyumculuk ile ortak hurda altndan kle altn imalat yapyor, ihra bedelleri ile bankalardan ve Rona Dviz A..den yine kle altn alyor olabilecekleri, bu kapsamda ran balantl ticari ilemler kaynakl paralarn giri kna araclk ediyor olabilecekleri, Yurtdnda kazanlan ancak legal/illegal kayna bilinmeyen paralarn Rusyaya ulatrlmas iin Dubaiden lkemize sokuluyor olabilecei, Bu kiilerce ya da nc kiilerce ilenmi sulardan (herhangi bir tespit bulunmamaktadr) elde edilen gelirin izini kaybettirmek iin lke dna kartlyor, bu kapsamda Trk Ceza Kanununun 282. Maddesinde dzenlenen Sutan Kaynaklanan Malvarl Deerlerini Aklama suunun ileniyor olabilecei, Bu paralarn Trkiyede veya baka bir lkede kayt d ticaret kapsamnda kazanlm olabilecei ve bu ekilde vergi incelemesine tabi tutulmamas amacyla lkemizden kartlyor olabilecei deerlendirilmitir. eklinde belirtilmitir. ube Mdrlmz hizmetlerinde kullanlan 0212 6362780 numaral faks aracl ile 18.07.2012 tarihinde gnderilen bir sayfadan ibaret ilgi (d) sayl faks ihbarnda; Arabac Dviz ve Sapan Dviz brolarnn ran ve Kuzey Irak zerinden getirdikleri paralar akladklarn, bu kiilerin terr ve uyuturucu mafyalar ile balantl olduklarn, ancak bu kiilerin asl piri ve btn irtibatlar salayan Rza SARRAF ve Abdullah HAPPAN isimli ahslar olduunu, Kilisli Happanilerin sahibi olduklar Royal Denizcilik, Safir Altn, Hicran Kuyumculuk, Atanur Kuyumculuk, Taha Kymetli Madenler, Mmtaz Kuyumculuk, Dimet Kuyumculuk isimli firmalar ile rana, Arabistana ve Iraka altn ihracat yapyor gibi gsterip yllardr uyuturucu ve kaaklk etelerinin paralarn dndrdklerini, Durak Dviz, Atlas Dviz ve Malan Dvizi de bu ilerde kullanldn, Rza SARRAFn 0532-2026666 ve 0533-3500000 nolu telefonlar kullandn, Abdullah HAPPANnin de 0530-3107445 nolu numaray kullandn, Rza Sarraf isimli ahsn arkc Ebru GNDEin kocas olduunu, haberlerde karsna milyon dolarlk yat, kat, prlanta ald diye haberlerin ktn, bu parann nerden geldiini, kaynann uyuturucu ve kaak paras olduunu, btn dvizcileri organize ettiklerini, vatann milletini seven biri olarak gururuna dokunduunu, bunlarla ortak alanlar ran balantl Taha Kymetli Madenler sahibi Nesteren DENZin 0532-3642199 nolu numaray kullandn, Arabistan balantl Atanur Kuyumculuk sahibi Taha Ahmet ALACACInn 0532-2913749 nolu numaray kullandn, ranl Babak BEHRAVESH ALAMDARnin 0507-7665079 nolu numaray kullandn, nl karaparac ranl Cafer Einaki KOHEH BAGHin 0533-4227178 nolu numaray kullandn, Royal Denizcilik ortaklar Abdurrahman NENEMin 0532-2144264 nolu numaray kullandn, Rza SARRAFn fr Turgut HAPPANnin 0530-8740404 nolu numaray kullandn, ranl Muhammed ZARRABn 0533-2531015 ve 0532-3153584 nolu numaray kullandn, Cemallettin HAPPANnin 0530-7603621 nolu numaray kullandn, Abdurrahmen CENin 0533-3569363 nolu numaray kullandn, Ptrgeli Trker SARGINn 0536-3478492 nolu numaray kullandn, sadece Turgut HAPPAN isimli ahs anlatsa, karapara aklamada yeterli olacan, bu ahsn Rza SARRAFn ofr olduunu, hatta gazetelerde haberlerinin ktn, Rusyada 150 milyon dolar parayla yakalandn, bu parann da Rza SARRAFn olduunu, Rza SARRAFn Turgut HAPPANyi kurye olarak kullandn, gazeteler aratrlrsa bu adamn nasl Rusyada yakalandnn grleceini, hatta Turgut HAPPANnin gazetelerde balya balya paralarla ekilmi fotolarnn olduunu, Rza SARRAFn rana altn satyor gibi grnp karapalar bu yntemle Trkiyeye geri soktuunu, bir yl iinde ne kadar rana altn satldn, son gnlerde gazetelerde kan rana altn ihracat haberlerine bakldnda bu etenin dndrd uyuturucu ve kaaklk parasnn byklnn grleceini, bu adamlarn altnlar ihra etmi gibi gstererek karlnda karapara akladklarn, bu paralarn uyuturucu etelerine dolaysyla PKKya akan para olduunu, PKK ve uyuturucu baronlar paralarn bunlarla transfer ettiin, bu adamlarn stne gidilirse Trkiye tarihinde karapara rekoruyla karlalaca iddia edilmitir.

Ayrntlar yukarda izah edilen ube Mdrlmze gnderilen ihbarlar, MASAK Raporlar ve grsel basnda kan haberlerden elde edilen bilgilerin birlikte deerlendirilmesi neticesinde derlenen rapor 13.09.2012 gn ilgi (e) sayl yazmz ekinde Ceza Muhakemesi Kanununun 158. ve Adli Kolluk Ynetmeliinin 6. maddeleri uyarnca stanbul Cumhuriyet Basavclna gnderilmitir. stanbul Cumhuriyet Basavclnn Sor.No:2012/120653 saysna kayden balayan soruturma kapsamnda yaplan almalarda ilgili raporlar, deerlendirmeler ve yaplan istihbari almalar neticesinde ihbarlarn doruluu anlalmas zerine Su lemek Amacyla rgt Kurmak, Kaaklk ve Sutan Elde Edilen Malvarlnn Aklanmas sularna ynelik stanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 17.09.2012 tarihli ve De.No:2012/561 sayl kararna istinaden 17.09.2012 gn itibariyle CMK md.135 kapsamnda teknik takip almalarna balanmtr. Ayrca soruturma hakknda Ceza Muhakemeleri Kanununun 153/2-3. maddeleri gerei stanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 17.09.2012 tarihli ve De. No:2012/562 sayl KISITLAMA KARARI verilmitir. Konu ile ilgili olarak ilk etapta Kaaklk ve Sutan Elde Edilen Malvarlnn Aklanmas sularyla ilgili dinleme tedbirine balanm olup, yaplan almalarda ahslarn Su lemek Amacyla rgt Kurmak ve Rvet sularn da ilediklerine dair delillere rastlandndan, daha sonraki srete bu sularla da ilgili olarak letiimin Dinlenmesine devam edilmitir. Yaplan almalar Sonucunda zetle; pheli ahslarn rgt Faaliyeti Kapsamnda hareket ederek; Rusyadaki bankalarn scak para ihtiyacn, uluslararas bankaclk teamllerine taklmayacak ekilde karlamak zere gelitirdikleri (eski) sistemle, paravan firmalar zerinden komisyonla para transferleri ve para kuryelii yaptklar, rana uygulanan ambargoyu aarak rann dier lkelerdeki parasn rana tamak ve scak para ihtiyacn uluslararas bankaclk teamllerine taklmayacak ekilde karlamak zere gelitirdikleri (yeni) sistemle, gerek veya paravan firmalar zerinden komisyonla para transferleri ve altn ihracat yaptklar, rana uygulanan ambargoyu aarak rann Trkiyedeki parasn rana tamak ve scak para ihtiyacn karlamak zere gelitirdikleri (yeni) sistemle, Dubai ile ran arasnda gerekte olmayan ihracatlara dair Halk Bankaa sahte belgeler sunarak transit gda/ila ticaretiyle komisyon karlnda para tamacl yaptklar, rana gnderilen kle altnlarn toplanmas ile ilgili olarak Ganadan gmrk usulne aykr olarak gelen 1,5 Ton altnla ilgili resmi makamlara sahte belge vererek kaakla teebbs ettikleri, Bahsedilen bu usulszlklerin gereklemesi, kolayl, yol verilmesi, ayn ilemleri yapan rakiplerinin engellenmesi, usulszlklerine veya ilemlerine zorluk karan Gmrk veya Emniyet Grevlilerinin tayinini kartlmas, usulsz veya usulnce her trl ilemlerini zdrmek amacyla st dzey siyasi kamu grevlileri ile rvet ilikisi gelitirdikleri, Dubaili Emniyet Grevlilerine, stanbulda lks otellerde kadn salayarak fuha araclk ettikleri anlalmtr.
4

Soruturmaya konu su rgtlerinin oluumu, yaplanmas ve gerekletirdii eylemler1; ABCDEPROJEYE BALANGI SU RGTNN YAPILANMASI ve FAALYETLER SU RGTNN ZELLKLER SU RGTNN PRENSPLER SU RGTNN YAPTII PARA DNDRME SSTEMLER 1- Rusya Odakl Eski Sistem 2- ran Odakl Yeni Sistem a. Altn ihracatyla rann parasn dndrme sistemi b. Sahte transit gda/ila ticareti ile rann parasn dndrme sistemi F- EYLEMLER 1- Altn Kaakl (Ganadan getirilen 1.5 ton altn olay) 2- Rvet Eylemleri a. Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve grubu ile olan rvet ilikisi b. ileri Bakan Muammer GLER ve grubu ile olan rvet ilikisi c. AB Bakan Egemen BAI ile olan rvet ilikisi balklar altnda ayrntl olarak anlatlacaktr.

(B) SU RGTNN YAPILANMASI VE FAALYETLER


Soruturma kapsamnda elde edilen delillerden; soruturmaya konu phelilerin tek bir irtibat ats altnda ve yneticileri itibariyle birbirleri ile koordineli hareket edebilen 3 farkl rgt yaplanmasyla bir araya geldikleri, Soruturmaya konu eylemlerin merkezinde Rza SARRAF liderdiindeki rgtn olduu, Rza SARRAFn ambargoyu delerek rann scak para ihtiyacn karlamak iin gelitirdii komisyon karlnda uluslararas para dndrme sistemi iin sahtecilik, kaaklk ve rvet sularn ilemek amacyla bir araya gelen ahslarn hiyerarik bir yap ile hareket ettikleri, rgt lideri Rza SARRAF ile rgt yneticisi/yesi phelilerin arasnda patron-ii ilikisinden ziyade, rgt lideri ile eleman arasndaki iliki eklinde olduu, nitekim phelilerin Rza SARRAFn talimatlarn legal-illegal ayrm yapmakszn aidiyet duygusuyla yerine getirdikleri, bahse konu rgt oluturan phelilerin fiili birlikteliklerinin altnda haksz ekonomik kazan iin su ileme amacnn olduu grlmtr. Rza SARRAF liderliindeki rgtte, Abdullah HAPPAN, Rhan BAYAR, (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat Z, Ycel ZL ve Mohammad ZARRAB isimli ahslarn, sularn ileniinde etkin rol oynadklar, Umut BAYRAKTAR, Murat CESURTRK, Emin HAYYAM, Cemalettin HAPPAN, Emir EROLU, Muacet KORKMAZ, Nesteren Zarai DENZ, (Umit) Omid SAEDZAMAN, Hsamettin ALTINBA, Halil brahim AKKAYA, Turgut HAPPAN, Ercan SAIN, Murat YILMAZ, (ehram) Shahram Mohaghegh OROM, (Miandap) Aresh MANGOGGIAN, Adem GELGE, Erturul BOZDOAN, Vidadi BADALOV ve rfan IIKGN isimli ahslarn rgt yneticilerinin talimat ve telkinleri dorultusunda suun ilenii noktasnda fiili bir birliktelikle hareket ettikleri, ayn ekilde Taha
1

Siyasi dokunulmazl olan phelilerle ilgili eylemler 5

Ahmet ALACACI ve Trker SARGINn da bahse konu rgtn faaliyetleri erevesinde hareket edereken bu rgtten ayrlp kendi komisyon grubunu oluturmaya altklar, bundan sonra Rza SARRAFa rakip olmalar sebebiyle Rza SARRAF liderliindeki rgrn rvet ilikileri sayesinde sindirildikleri anlalmtr. Yaplan teknik ve takip almalarnda, Rza SARRAF liderliindeki rgtn, Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ALAYAN, ileri Bakan Muammer GLER, Avrupa Birlii Bakan Egemen BAI ve Halk Bank Genel Mdr Sleyman ASLAN ile rgt faaliyeti erevesinde haksz maddi menfaat ilikisi gelitirdii, bu kapsamda Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN yneticiliinde ve ileri Bakan Muammer GLER yneticiliinde iki ayr gurubun, Rza SARRAF liderliindeki rgt ile rvet suunu ileme amacyla ve tek bir organizasyonun ats altnda fiili ve srekli bir birliktelik sergiledikleri, bu rgtlerin rvet vermek ve rvet almak sularn belli bir hiyerari ve koodinasyon ayla, belli sistemde ve srekli olarak iledikleri belirlenmitir. Ekonomi Bakan M. Zafer ALAYAN yneticiliindeki rgtte Halk Bank Genel Mdr Sleyman ASLAN, olu Salih Kaan ALAYAN, zel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behet KAYNARn faaliyet gsterdii, bu ahslarn Rza SARRAF liderliindeki rgt ile aralarndaki rvet eylemlerini rgt faaliyeti erevesinde gerekletirdikleri anlalmtr. Fatma ASLANn Sleyman ASLANa getirilen rvetlerle ilgili bilinli bir ekilde araclk ettii anlalmtr. Rvet eylemlerinde Zafer ALAYANn kardei Mehmet enol ALAYANn da itirakinin olduu belirlenmitir. ileri Bakan Muammer GLER yneticiliindeki rgtte, olu Bar GLER, zgr ZDEMR, Hikmet TUNER ve Bar KIRANTA isimli ahslarn faaliyet gsterdii, bu ahslarn sistemli bir ekilde Rza SARRAF liderliindeki rgt ile aralarndaki rvet eylemlerini rgt faaliyeti erevesinde gerekletirdikleri grlmtr. Bahse konu rgtlerin tek bir irtibat a altnda, Rza SARRAFn liderliindeki su rgtnn eylemleri dorultusunda rvet faaliyetleri gerekletirdikleri anlaldndan, soruturmamzda eylemler, Rza SARRAF liderliindeki rgtn faaliyetleri, sistemleri, menfaatleri ve rvet ilikileri odak alnarak ele alnmtr. Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN, ileri Bakan Muammer GLER, AB Bakan Egemen BAI ve Halk Bank Genel Mdr Sleyman ASLANa verilen paralar ve karlnda salanan menfaatler, Rza SARRAF liderliindeki rgtn rvet faaliyetleri ierisinde blmler halinde anlatlacaktr. Dier yandan rgt ile ilgili Bu kapsamda Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn; Sahtecilik Altn Kaakl Rvet Fuha Araclk Etmek sularn iledii anlalmtr.

(C) SU RGTNN ZELLKLER


220. Maddeye ilikin Yargtay 10. Ceza Dairesinin 2006/1054 E. 2006/4780 K. ve 2007/110 E. 2007/3049 K. sayl itihat kararlar Su lemek in rgt Kurmak suunu detayl bir ekilde aklamaktadr. Her iki itihat kararna gre rgtn varlndan sz edebilmek iin zetle: 1. ye saysnn en az 3 kii olmas, 2. yeler arasnda soyut bir birleme deil, gevek de olsa hiyerarik bir ilikinin bulunmas, 3. Su ilenmese bile su ileme amac etrafnda fiili bir birlemenin olmas,
6

4. Nitelii itibariyle devamllk gstermesi gereklidir. Bu kapsamda, soruturmaya konu su rgtlerinin zellikleri; Su leme Amac Etrafndaki Fiili Birleme rgtsel likiler; Hiyerari, Talimat, Ynlendirme ve Geri Bildirim Devamllk rgtsel Bask ve Kamu Gcnn Haksz Kullanmas balklar altnda rneklerle irdelenecektir.

SU LEME AMACI ETRAFINDAK FL BRLEME


Yaplan tm almalar neticesinde, phelilerin su ilediklerinin farkndal ierisinde hareket ettikleri ve phelileri birlikte, srekli ve sistemli hareket etmelerinin temel gayesinin haksz kazan salamak olduu anlalmtr. F-Eylemler blmnde her bir eylemde haksz menfaatin nasl ve ne miktarda saland tek tek detaylaryla izah edilip, G-phelilerin Konumlar blmnde de her bir phelinin hangi eylemde, ne tr ve ne miktarda menfaat salad belirtilecektir. Bu blmde ise; ahslarn rvet, sahtecilik, kaaklk ve fuha araclk sularn ileme kast etrafndaki fiili birliktelikleri ve haksz maddi menfaati bu eylemlerle elde ettikleri rneklerle aklanacaktr. phelilerin rgtteki konumu ve eylemlerdeki rolne gre haksz maddi menfaatin tr ile ilgili farkl motivasyonlarnn olduu anlalmtr. yle ki; Rza SARRAF liderliindeki rgte mensup phelilerin motivasyonunun; o rann parasn aktarma ilemleri iin alnan komisyon o Sahte transit gda ticareti ilemlerine gz yumulmas, yol verilmesi o stisnai yoldan Trk vatandalnn kazanlmas o Bankann ald yasal komisyon oranlarnn drtlmesi o Kaak altnn yurda sokulma teebbsnde altnlara el konulmamas ve akabinde Duabiye uuunun salanmas o Halk Bank nezdinde rakiplerin engellenerek kartel haline gelinmesi o Usulszlklerini ihbar eden kamu grevlisinin tayininin karttrlarak srlmesi o Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi ile emniyet eridini kullanmak amacyla imtiyaz kazanma o Usulszlklerle ilgili basnda kacak haberlerin engellenmesi o Halka ak irketlerin ynetiminin ele geirilmesi o indeki paravan firmalarn bankalar nezdinde yaad skntnn atlatlmas iin ileri Bakanlndan bu firmalar adna referans mektubu yazlmas o Rza Sarraf liderliindeki rgtle ilgili adli ve istihbari almalara kar koyma faaliyetleri gerekletirilmesi o Otel yatrm iin kredi ekimine onay alnmas Kamu grevlisi phelilerin motivasyonunun; o Rvete konu yksek meblada paralar o Mcevherat o Lks ve pahal saatler o Danmanlk ad altnda alnan aylklar eklinde olduu anlalmtr. pheli ahslarn, soruturmaya konu sular ileme amac etrafndaki fiili birliktelikleri, bu sular farkndalk ierisinde ilediklerine dair teknik takip almalarnda geen rnekler aada verilmitir.
7

Rza SARRAF, Muammer GLERin ileri Bakan olmasnn medyada yaynlanmasnn hemen akabinde; rgt yneticilerinden Rhan BAYARn Muammer GLER ile olan akrabalk ilikisini kullanmay hedefledii anlalmtr. TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: hayrl uurlu olsun gzn aydn GCMZE G GELD BENM KAFA DENGM M onu syle bana, Rhan Bayar: aynen, Rza Sarraf: TAB BURDAN O BU NE DE BALANTI KURAR BURDAN, Rhan Bayar: vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu btn dnyayla balanty btn valileri karlyordu ya ok gzel oldu, Rza Sarraf: MZ DK biey syleyecem ABMN U VATANDALIK NE DE B EL ATARSIN ARTIK LER BAKANI, Rhan Bayar: haa haa atarz atarz atarz Grmede geen 3 ana hususu aacak olursak; Rza Sarrafn Muammer Gler ile gelitirecei ilikiyi GCMZE G GELD eklinde tanmlamas, Zafer alayan ile Egemen Batan sonra bir bakanla iliki gelitirecei hususunu akllara getirmi, kamu gcnn satn alnmasnn rgt lideri tarafndan g olarak grlmesi ise soruturmaya konu rvet eylemlerinin vahametini gstermesi asndan rnek tekil etmitir. Rza Sarrafn BENM KAFA DENGM M eklindeki sorusuyla Muammer Glerin maddi menfaat ilikisine meyilli olup olmadn renmek istedii anlalmtr. Zira indeki banka yetkilerine rvet verme eylemleri ile ilgili yine Rhan Bayar ile yapt baka bir grmede (TK:1936434637 19.02.2013 18:44) Rza Sarraf: grtn mdrle sen kendin, Rhan Bayar: grtm, Rza Sarraf: KAFA DENG M, Rhan Bayar: KAFA DENG, Rza Sarraf: mama mama mama ey yeptnz m, Rhan Bayar: ya bizim tantranlarla mamalatk, Rza Sarraf: kimse ma ma mamasz olmaz biliyosun ya ondan, Rhan Bayar: fazla verince de azyorlar abi bu seferde olacak ite olmuyor eklinde konutuklar, kafa dengi tabirini rvet almaya meyilli yetkili anlamnda kullandklar anlalmtr. Bylece yukardaki grmede Rza Sarrafn, Muammer Gler ile tanmadan evvel kendisiyle maddi menfaat ilikisi kurmay hedefledii anlalmtr. Grmede geen iimiz dk NE DE BALANTI KURAR ve ABMN U VATANDALIK NE DE B EL ATARSIN ARTIK LER BAKANI konumalar ise, eylemler blmnde detaylaryla anlatlan rvet karlndaki eylemlere tekabl etmektedir ki, in bankalar nezdindeki paravan ilemlerde yaanan skntlarn zlmesi amacyla Muammer Gler adna Referans Mektubu hazrland ve Rza Sarrafn aabeyi ve rgt yneticilerinden Mohammed ZARRABn istisnai yoldan Trk Vatandalna alnd anlalmtr. zetle, Muammer Glerin bakan olmasnn hemen akabinde gerekleen bu grme ile Rza Sarrafn Muammer Glerle gelitirecei rvet ilikisinin kodlar aka grlmtr. *** TK:2025438958 - 07.04.2013 12:56 Yaar Aktrk Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: Ankaradaym u anda Yaar amca 1 buukta dedim 2 idi 1 buuga aldm ben, Yaar Aktrk: oldu canm benim oldu ok selamlarm sayglarm syle Rza Sarrafn Muammer Glerin makamnda saat 13:30 da bulunaca, Bar Glerin de bu bulumaya katlaca anlalmtr. Rza Sarrafn Muammer Gler ve Bar Gler ile yapt bu ilk bulumann hemen akabinde; TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rza Sarraf Yaar Aktrk grmesinde; Yaar Aktrk: nasl geti iyi mi geti, Rza Sarraf: saolun ok iyi geti DEDLER ONU 1 BUUK YAP skntm var onu senden rica ediyorum, Yaar Aktrk: iyi etmisin imdi nese geldiinde zel konuuruz, Rza Sarraf: evet ok mutlu oldu yani syleyim, Yaar Aktrk: tabi tabi tabi benim 30 senelik arkadam hi anlatamam sana Grmeden, Rza Sarrafn Muammer Gler ile yapt yz yze grme (ilk buluma) iin ok iyi getiini, (taleplerde bulunaca dier grmelerden anlalmt), MUAMMER GLERin SE 1.500.000,00 (BR BUUK MLYON DOLAR) STED, -dier grmelerle daha net anlalmtr-,
8

bunun zerine Yaar Aktrkn de telefonda deil yz yze olacak ekilde zel konumay telkin ettii anlalmtr. Bahse konu grmelere ve eylemler ksmnda anlatld zere- devam eden sreteki eylemlere bakldnda, bu ilk grme ile birlikte Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda rvet ilikisinin balad, bunun yz yze yaplan grmedeki anlamaya dayand anlalmtr. Muammer GLERe salanacak maddi menfaatin yannda, bu eylemlerin ve rvete aracln takibini yapacak Bar GLERe de Danmanlk ad altnda maddi menfaat salanaca konusunda anlamaya varld anlalmtr. Yani aadaki eylemlerde detaylca anlatlaca zere Bar GLER hem Rza SARRAF ile babas Muammer GLER arasnda rvete araclk eylemlerini organize edecek (devamn salayacak) hem de bu ilikiden dolay Rza SARRAFtan maddi menfaat salayacaktr. *** TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: dedi bu dzmece bu antaj iin yaa zaten dedi ama ald ald onun fotokopisini MASAK'a da sorucak bana sylemedi ama beni gtren arkadaa syledi sylemi demi ki MASAK'a soraym bakaym neyin nesidir bu, Abdullah Happani: aratracak yani, Rza Sarraf: MASAK ona bal yaa SENCE GRMEM KT M OLDU YM SANA GRE SENCE, Abdullah Happani: yaa u ekilde iyi mi kt m mesela o eyin kopisini almyaMUHAKKAK BUNU BR KONTROL EDN DER ARTIK yani ordaki senin irketlerin de dahil olmak zere hereyin incelecei garantisi geldi haa hh ite BU HABER YAYINLANDIINDA N AISINDAN OLABLECEK TEHLKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YKSEK MERCYE SEN KEND ELNLE BLDRM OLDUN, Rza Sarraf: peki sence iyi mi oldu kt m, Abdullah Happani: hayr iyi bir sonu yok burda, Rza Sarraf: ONLAR BLYORSUN AL BABACAN'LA HAN EYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR KS DE YAN O HRACAT RAKAMLARIYLA OK LGLENMYOR ONLARLA OK MUTLU OLMUYOR ANLADIN MIkad almamt sonradan ald yaa yani k ktktan sonra, Abdullah Happani: defterlerin incelenmesine hazrlanmak lazmyaa bizim amzdan birey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda dediim gibi br irketlerde eninde sonunda aratralacaklar yani sonuta kaar yok bu iin ok fazla, Rza Sarraf: TUHAF BR NSAN SYLYM SANA DERLER GB DEL...bana gitmeden sylemilerdi yani dur bakalmkad almas iyi olmad o ey oldu Grmede, Rza Sarraf ve Abdullah Happaninin, konuyu Maliye Bakan Mehmet imek ile grm olmalarnn kendileri asndan iyi mi yoksa kt m olduunu deerlendird ikleri, Mehmet imekten, dier irtibatl olduklar bakanlardan farkl tavr grmeleri zerine endieye kapldklar, Ali Babacandan ekindikleri gibi Mehmet imekten de ekinir olduklar, zira Mehmet imekin Rza Sarrafn kacak haberin metni olduu anlalan kad alarak konuyu MASAKa inceleteceini sylemi olmasn en yksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri olarak yorumladklar, yaplabilecek muhtemel bir incelemeye kar muhasebe defterlerinin lehlerine sonu verecek ekild e dzenlenmesi gerektiinin belirtildii, usulsz ilemlerin aa kmamas amacyla baka bir usulszln gerekletirilmesi gerektii dncesi ile hareket edildii, neticede grmelerinin olumlu bir sonu getirmeyeceini dndkleri anlalmtr. Akabinde, TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: yanna gittim Maliye Bakannno biraz souk, Rhan Bayar: peki bu LER BAKANLIINDA HERHANG BR STHBARATTAN BYLE BR ALIMA FELAN OLMU MU, Rza Sarraf: hi bir ey yok hayr, Rhan Bayar: yle bir bilgi yok OLSA ZATEN LK AIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN, Rza Sarraf: onlar yok onla da grtm bugn pozitif mi negatif mi onu anlamadm, Rhan Bayar: ya ok daha artk kurcalama ama abi bence, Rza Sarraf: yok artk kurcalamam artk ama ite o oras nereye
9

gider ucu bilmiyorum, Rhan Bayar: YAPMASAK BELK DAHA YYD BELK, Rza Sarraf: KZ ACABA ALEVLEND M, Rhan Bayar: BELK UYUYAN EY DE UYANDIRDIK BELK BLMYORUM NALLAH YLE YAPMAMIIZDIR DA Abdullah ile konutum eyi mutlaka bizim hi bieyimiz olmasa da senin stndeki yani gayrimenkul tarafn biz hafifletelim Grmede, Rhan Bayarn ileri Bakanl bnyesinde stihbaratn kendileri hakknda bir almasnn olup olmadn sorduu, Rza Sarrafn olmadn sylemesi zerine Rhan Bayarn, Muammer Gler ile olan ilikilerini kastederek byle bir aratrmann olmas durumunda (ilk azdan) haberlerinin olmas gerektiini syledii, Rza Sarrafn, Mehmet imekin kendileri hakknda MASAKa inceleme yaptracan sylemesi zerine Rhan Bayarn YAPMASAK DAHA YYD UYUYAN EY DE UYANDIRDIK dedii, Rza Sarrafn da yine bu durum iin KZ ACABA ALEVLEND M eklinde yorum yapt, bylece ahslarn yaptklar usulszlklerin inceleme neticesinde gn yzne kaca endiesine kapldklar, yaplan ilemlerdeki usulszln bilincinde olarak hareket ettikleri, Rza Sarraf zerindeki gayrimenkullerin devirlerini yapmay planladklar anlalmtr. *** TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rza Sarraf Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: gidebildiniz mi Maliye Bakanlna, Rza Sarraf: gittim grtm beyefendiyle, Muammer Gler: baka bir gelime oldu Fatih Karaca beni arad dedi ben konuya el koydum, Rza Sarraf: sayn bakanmz Zafer Beyin de yanna gittim o da aram onu, Muammer Gler: Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hi merak etme o konuyu hi ey yapma, Rza Sarraf: sayn bakanm asl nemli konu o ite hereyden nemli, Muammer Gler: tamam baba o konu benim iim o konu abinin ii sen merak etme SEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM O TOLU TN SEN KAFANI YORMA Grmeden, Muammer Glerin Bugn Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile grtn, haberin yaynlanmayacan sylediini, Rza Sarrafn Zafer alayann da Fatih Karaca ile grme yaptn sylediini ilettii, Muammer Glerin Orhan nce hakkndaki soruturma konusunu takip ettiini syledii, Rza Sarrafn bu konunun ok nemli olduunu sylemesi zerine Muammer Glerin de O KONU BENM M ve O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM eklinde Orhan nce hakknda yapacaklarndan (burnundan fitil fitil getireceinden) ve bu konuyu kendine grev addettiinden bahsettii , bu ekilde Rza Sarrafn rvet ilikisi ierisinde bulunduu bakanlar araclyla aleyhlerine hkm dourabilecek gazete yaynlarnn yaplmasn engelledii, ayrca polis mdr Orhan ncenin Rza Sarrafn usulszlklerini ortaya karma ihtimalini ortadan kaldrmak amacyla Muammer Glerin grev olarak addettii bu konuyu iselletirerek bedelini detme dncesinde olduu anlalmtr. *** TK:2211836553 - 16.07.2013 17:34 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: o yaz neyi ifade ediyor bir de biliyorsun di mi REAL TCARET ODUUNU, Rhan Bayar: ya ok gzel canm bunlarla bankalardan bir yzer milyon dolarlk kredi alrz hahah, Rza Sarraf: hayr yani bu REAL TCARET OLDUUNU EY YAPIYOR biliyorsun di mi artk Kunlun munlun zrt prt ...birtane Kunlun genel mdrlne yazd Pingannkine yazd, Rhan Bayar: TM SORUNUMUZU ZECEK GB DURUYOR BURDA, Rza Sarraf: EN AZINDAN EYE MIRIN KIRIN EDEMEZLER BU REAL M DEL M KONMENTO CART CURT, Rhan Bayar: yok Kunlunla en st dzeyde kendimizi ifade edebiliriz artk yani direk aracyada gerek yok Grmede, ileri Bakan Muammer Gler tarafndan dzenlettirilen referans mektuplarndan bahsedildii, indeki bankalar ve bankalara sorgu yapan kurumlar nezdinde, referans olunan firmalar hakknda yle olmamasna ramen- GEREK (REEL) TCARET yapt konusunda kanaat oluturaca deerlendirilmesinde bulunulmu, bylece pheli ahslarn paravan ve sahtecilie dayanan ilemler
10

zincirinin in basamandaki usulszlkleri, Trkiye Cumhuriyeti ileri Bakanl makamnn alet edilmesi suretiyle rtbas edilmeye alld anlalmtr. Kald ki referans mektubunun yazld Kunlun Bankn uluslararas camiada kt bir nam altnda faaliyet gsteren bir banka olduu gznnde bulundurulduunda, dier eylemlerde de detaylaryla akland zere, uluslararas boyutta faaliyet gsteren su rgtnn lideri Rza Sarraf ile Muammer Gler arasndaki rvet ilik isiyle kamu gcnn nasl satn alnabildii, bunun da uluslararas camiada lkemiz imajna nasl etki edecei aikardr. Sz konusu organizasyonun in ayan koordine eden Rhan Bayara rvet ilikisine binaen elde edilen imtiyazlarla ilgili Rza Sarraf tarafndan bilgi verildii, su rgtnn eylemleri ile ilgili in ayan koordine etmek amacyla bilili bir ekilde rgt ynetimine katlan Rhan Bayarn referans mektubu ile rahat bir ekilde eylemleri gerekletirecbilecei anlalmtr. *** TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rhan Bayar: LER BAKANLIINDA HERHANG BR STHBARATTAN BYLE BR ALIMA FELAN OLMU MU, Rza Sarraf: hi bir ey yok hayr, Rhan Bayar: yle bir bilgi yok OLSA ZATEN LK AIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN, Rza Sarraf: onlar yok onla da grtm bugn Grmeden, rgt yneticisi Rhan Bayarn kendileri hakknda ileri Bakanl (Emniyet) stihbaratta bir alma olup olmadna ynelik bilgileri rvet ilikisi ierisinde olduklar ileri Bakan Muammer Glerden (ilk azdan) renebileceklerini sylemesi zerine, Rza Sarrafn Mumammer Gler ile grtn, Emniyet stihbaratta haklarnda bir alma olmadn rendiini syledii, bylece rgtn deifre edilmemek amacyla yaplacak olas adli takiplere kar bilinli bir gizlilik a kur ma emeliyle hareket ettikleri anlalmtr. *** (Para Teslimi-14)te parann Rza SARRAFn elemanlarndan teslim alnarak Bar GLERe teslim edilmesinin akabinde, TK:2400253937 - 25.10.2013 15:00:18 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: bu ne olabilir, Bar Gler: kesin yani sivil gibi geldi nk orada akmakms bieyle fotoraf filan ekiyorlar sa solun fotorafn ekiyorlar TEDRGN OLDUK YAN hani niye onlar orda duruyorlar, Rza Sarraf: yle olduysa yani nasl bi birim olurki bizim haberimiz olmaz, Bar Gler: YAN B BEY M TAKP EDYOR NE YAPIYORLAR BLEMEDM YAN ORA ARKADALAR nk houmuza gitmedi o grnt houmuza gitmedi ey ofisiniz arkada tarafnda TE KAPINI ORDA ADAMLAR BEKLYORLAR DA SAATLERCE BEKLYORLARDI BZMKLER DE BZMKLERLE ALAKALI B KONU MU DYE MERAK ETTK YAN, Grmeden rgt yelerinin takip edildiklerinden phe ettikleri ve Bar GLERin tedirgin olduu, takip edildii hissi ile rahatszlk duyduu ve alaca rvet parasnn grntlenmesinden ekindii ve polis olduundan phelendikleri ahslarla ilgili ite kapn orda adamlar bekliyorlar da saatlerce bekliyorlard bizimkiler de bizimkilerle alakal bi konumu diye merak ettik yani dedii ve katlm olduklar sua konu eylemlerin takip edilmesinden ok ekindii tespit edilmitir. TK:2400319509 - 25.10.2013 15:30 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: biey sylecek bizim arakadalar he ...bizimkiler baktlar orda uan yle birisi yokBU MUHTEMELEN SZLE ALAKALI OLABLR, Bar Gler: e anladm tamam tamam BEN GEREKEN NLEMLER ALACAM TK:2400338770 - 25.10.2013 15:36 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: ortaya karrz bi iki gne kadar ortaya karrz onu, Rza Sarraf: YAN SZLE ALAKALI OLMA HTMAL YKSEK, Bar Gler: YAN BEN ORTAYA IKARIRIM BEN ORTAYA IKARIRIM ONU BEN ORTAYA IKARIRIMbizimkiler onlarn fotorafn ekmi hani onlar ZGR BRE EY OL TEDRGN OLUNCA BZE SYLED bizim arkadalar da yanna gittiler binann ierisine orda o bekleyen arkadalarn fotoraflarn ekmiler
11

Grmelerde fiziki takip yapldndan phelenen rgt lideri Rza SARRAF ile Abdullah HAPPAN arasnda gerekleen grmelerin neticesinde Rza SARRAFn Bar GLERE bu muhtemelen sizle alakal olabilir dedii Bar Glerin de ben gereken nlemleri alacam eklinde cevap verdii, rgtn istihbarat kar koyma faaliyetlerinde konumu itibari ile nemli bir yeri haiz ileri Bakan Muammer GLERin olu olmas mnasebeti ile konunun Bar Gleri ilgilendirdii, her nevi fiziki takip almasndan rahatsz olan Bar Glerin almalara kar koymak amacyla nlemler alacan belirttii anlalmtr. TK:2401959070 - 26.10.2013 13:37 Hikmet Bar Gler grmesinde; Hikmet: Bar bey bunlar kuvvetli muhtemelen ey ya polisler ya YA STHBARATIN YA DA MAL UBENN POLSLERDR ey birinin resmini ekmi elinde doru kamera var byle ceketinin kolunun iinde arkadan ekmi, Bar Gler: niye ekiyorlar, Hikmet: hafta ierisinde ey yapalm Bar zgr bey eyi arasn Nuruosmani'ye yi ben geliyorum desin bu diyo ki ben hep telefon edip gittiimde diyor ayns oluyor zgr hoca yle diyo bir daha telefon etsin oraya gitsin bizde gerekirse oraya gideriz bakarz tekr ar gelip eken bar m bunu, Bar Gler: polisler takip ediyor yle miadamlarn fotoraf var m zgr de, Hikmet: var yzde 99 polis yzde 99, Bar Gler: tamam konualm bunu peki TK:2401974668 - 26.10.2013 13:44 zgr zdemir Bar Gler grmesinde; zgr zdemir: konutuk ta Mali ube falan olabilir diyoimdi hani anladn m olay baka skntl eylerde olmasn imdi burda bi nasl biey yapmak lazm bilmiyorum yani niye byle bi MAL UBENN BYLE B ALIMASI VAR MI FALAN FLAN ONU B BRLERNN SORDURMASI LAZIM YAN OKTA DKKAT EKMEDEN Yukardaki grme ieriklerinden Bar GLER, zgr ZDEMR ve Hikmet isimli ahslarn takip edildiklerinden ciddi manada phe ettikleri ve katlm olduklar su faaliyetlerini de gz nnde bulundurarak Mali ubeden veya stihbarat ubeden ekindikleri iin bu ubelerin polisleri tarafndan takip edildiklerini dndkleri ve dikkat ekmeden bu durumu Muammer GLER vastas ile kontrol ettirecekleri anlalmtr. TK: 2400371723 25.10.2013 15:49 Rza Sarraf - Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: bu adamlar biliyorsun ileri bu olmayan bieyi sana olurmu gibi sunabilirler mi yani icabnda aratr diyeceksin sonra biey karacak sonra biyeler yani ben belki kafamda kuruyorum yani ha, Rza Sarraf: HAYIR KENDLERNDEN PHELENYORLAR ONLAR ONLARIN ONDAN MAALARI DE ATIYOR anladn m yoksa bizle alakal deil bize ne olacak, Abdullah Happani: kendilerini de gelecei falan bilinmiyordu abi nerden ey yapacaklar ki, Rza Sarraf: ON KERE DEDM K BUNU K SEFER YAPAK YOK YOK BUYUR TE, nerden ktklar belli deil bize ne ya, Abdullah Happani: KEND BLR AB YAN BZM YAPABLECEMZ BEY YOK GRNTLEYEN ADAMA NE DYECEN K, Rza Sarraf: KA KERE UYARDIM BEN KENDSN K PART YAPALIM BLMEM NE YAPALIM YARIMINA BLE GER DNDLER BYLE BR SAMA BREY OLABLR M YA GT ANASINI SATAYIM BR HAFTA SONRA GEL DNYANIN SONU MU YA GN M BTYOR AMINA KOYUM , Abdullah Happani: YAN NE ZAMAN GELSEN NE KADAR STYORSAN ALIYORSUN ZATEN, Rza Sarraf: enterasan adamlar ya brak neyse, Abdullah Happani: eyse abi yle bireyden PHELENMESE ARATIRSIN KEND BULAMAZSA BZ NE YAPABLRZ , Rza Sarraf: kendi iin ben zaten aradm dedim BZLE BR ALAKASI YOK SZNLE ALAKALI, Abdullah Happani: KEND URASIN O ZAMAN Rza Sarraf: tabi canm bize ne .....canm bizim bir eyimiz yok kendisi baksn Grmeden, ahslarn kendilerinden para almaya gelen Bar Gler ve zgr zdemir isimli ahslarn teknik takip altnda olduklarn dndkleri, Rza Sarrafn KA KERE UYARDIM BEN KENDSN K PART YAPALIM BLMEM NE YAPALIM YARIMINA BLE GER DNDLER BYLE BR SAMA BREY OLABLR M YA GT ANASINI SATAYIM BR HAFTA SONRA GEL DNYANIN SONU MU YA GN M BTYOR AMINA KOYUM ifadeleri ile Muammer
12

GLER ve Bar GLERin paralarn tek seferde gitmesini istedii ancak Rza SARRAFn iki parti olarak gndermek istedii, takip edildikleri phesi oluunca da Rza SARRAFn ciddi manada rahatszlk duyduu Abdullah HAPPANnin de yani ne zaman gelsen ne kadar istiyorsan alyorsun zaten ifadeleri ile Muammer ve Bar GLERin ne zaman ne kadar istese aldklarn vurgulad anlalmtr. Ertesi gn, TK: 2402400667 26.10.2013 17:30 Bar GLER-Muammer GLER grmesinde Muammer Gler: Bar gelecek bugn onlarla bi konuun bakalm ne, Bar Gler: evet zmirdeyimde ben ey zgrle bir araya gelecekler zgrle, konucaklar, Muammer Gler: BEKL SEN DE DINLEYEN VARSA, Bar Gler: ZGR DE DNLYOR OLABALRLER ben Tunu uyardm ben ben Tun Tunu uyardm yani afakn kuzenini, Muammer Gler: YAN HAYIR ARTIK O EY BARI SENLE KONUCAK O EY ARTIK O EKLDE YAPMAYIN KESNLKLE, Bar Gler: biliyorum biliyorum biliyorum, Muammer Gler: tamam olum tamam peki BEN ONU ARATIRACAM ONUN KM OLUP OLMADIINI dikkat ol olum TELEFONDA DA DKKAT OLUN, Bar Gler: tamam baba, Muammer Gler: kendisiyle konuurken de dikkatli olun Yukardaki grmeyi teyit eden bu grmede de Muammer GLERin YAN HAYIR ARTIK O EY BARI SENLE KONUCAK O EY ARTIK O EKLDE YAPMAYIN KESNLKLE ifadeleri ile bundan sonraki para alverilerini bu ekilde yapmalarn istemedii, Danman (ileri) Barla bu konuda kendisine haber gnderecei, ayrca bu grmeden sonraki tarihlerde de para geleceinin st kapal ifade edildii, Muammer GLERin olu Bar GLERi hem fiziki takipler konusunda hem de teknik takip (telefonlar) konusunda uyard, rgtn adli takibe kar koyma faaliyetlerine katkda bulunduu anlalmtr. Grmelerde geen ONU YAPACAIMIZ BR VAR HAFTA HAFTA ERSNDE ZGR BEYE TELEFON ETTRECEZ OFSE GELYORUM DYEZGR BEY ORAYA GDERKEN BZ O CVARI TUTACAIZ ONLARDAN BR GELYORSA ONLAR DEMEK K EYDR YAN ONLARDAN BRN ALIRSAK POLS YA DA GASPI OLDUU BELL OLURBUNU BZ HAFTA ZGR BEYE TELEFON ETTRECEZ OFSE GELYORUZ DYE ZGR BEY OFSE GDECEK GDERKEN BZ O SOKAKLARI TUTACAZ YAN BU ZGR BEYN TELEFONUNU DNLEYP POLS M GELYOR YOKSA GASPI MI GELYOR ONU YLE ANLAYACAIZ eklindeki planlarndan, phelilerin kendilerini takip eden polisleri deifre etmek iin 3. Gz diye tabir edilen takipileri takip etme giriimlerinde bulunacaklar anlalm, yukardaki belirtilen hususlardan tr byle bir almann, ube Mdrlmze pheliler ile ilgili bir alma yaplp yaplmadn gayri resmi olarak soran stihbarat ube Mdrl tarafndan yaplabilecei phesi hasl olmutur. Bunun zerine, adli soruturmaya kar byle bir deifre almasnn olup olmadn teyit etmek maksadyla yaplan bir uygulamada; TESPT ALIMASI CMK 135 kapsamnda yaplan teknik takip almalarndan soruturmann deifre edilmesi amacyla hedeflerin ev ve iyerleri evresinde tedbirler aldrlaca anlalmas zerine 11.11.2013 gn saat:13.30 sralarnda, Halide Edip Advar Caddesi No:9-11 Kanlca/ Beykoz adresine gidilmitir. Sonradan yaplan aratrmalarda emniyet arac olduu ve STHBARAT UBE MDRL uhdesinde bulunduu tespit edilen 34 ZP 7334 plakal Toyota Auris marka aracn No:9-11 numaral kapy grecek ekilde yolun kar kaldrmnda, park halinde bekledii grlmtr.

13

Bylece, ileri Bakan Muammer GLERin Rza SARRAF ile aralarnda gerekleen rvet ilikisini aratracan sylemesinin zerine, stanbul stihbarat ube Mdrlnn, gizlilik ilkeleriyle yrtlen soruturmamz deifre etmeye ynelik giriimlerinin olduu belirlenmitir. *** Yaplan almalarda, Muammer GLER ile yaplan rvet anlamas karlnda verilen paralarn haricinde, Rza SARRAF tarafndan, rvete dair eylemlerde araclk yapan ve paray teslim alma eylemlerini organize eden Bar GLERe danmanlk ad altnda aylk deme yapld anlalmtr. Yaplan eylemlerin (mesela Emniyet Mdr Orhan NCEnin Rza SARRAFn ihba r edilmesini koordine ettii iin srlmesi eyleminin) muhteviyatna bakldnda, Bar GLERin Rza SARRAFtan kendisi iin salad maddi menfaatin (babas iin araclk ettii rvetten deil danmanlk ad altnda ald paradan bahsedilmektedir) karlnda koordine ettii eylemlerdeki usulszle (rvet karlnda husumetli olunan bir kamu grevlisinin tayininin karlmasna) bir danmanlk faaliyeti olarak baklamayaca deerlendirilmi, bu durumun Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvet ilikisine ve bu kapsamdaki eylemlere araclk ederken ayrca kendine menfaat salama giriimi olduu anlalmtr. Rvete dair eylemlerin bazlarnda, konunun ncelikle Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda grlerek maddi menfaate (belli bir fiyata) baland, anlamann gerekletii, akabindeki ilemlerin Maummer GLERin talimatlar ile gerekletii, Bar GLERin ise iletiimde araclk ettii veya eylemlerin ksmi takibini yapt anlalm ve eylemin gereklemesinden sonra da parann yine Bar GLERn organizatrlnde alnd anlalmtr. Bu ekilde olmayan eylemlerde ise; Rza SARRAFn durumu nce Bar GLERe bildirdii, Bar GLERin de Muammer GLERe bildirdii, akabindeki ilemlerin ise bizzat
14

Muammer GLERin talimatlar ile gerekletii ve eylemin gereklemesinden sonra da parann yine Bar GLERn organizatrlnde alnd anlalmtr. Her iki eylem eklinde, Bar GLER ve elemanlarnn, Muammer GLER ve Rza SARRAF arasnda rvete araclk ettikleri anlalmtr. Bar GLERin, danmanlk ad altnda ileri Bakan olan babas Muammer GLERin nufzunu ve gelitirdii rvet ilikisinden nemalanmay bir frsat bildii ve bunu kulland ynnde gayet aklayc mahiyetteki TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 Bar Gler Tahsin grmesinde; Tahsin: sen napyosun, Bar Gler: iyi abi Allaha kr koturmaca danmanlk yapyorum, Tahsin: nasl paralar sayyor musun, Bar Gler: ...yok abi daha yok yz yze grrz yz yze grrz BU DNEMLE ALAKALI BEY YOKSA BU DNEMDE OLMASA YZMZE BAKARLAR MI YA BLYOSUN, Tahsin: dediin doru o eyde valilikten gitti randevu bile vermediler Allahszlar hatrlyorum ben, Bar Gler: tabi tabi ha hu diyolar randevu ...., Tahsin: OLSUN SEN DE UYANIK GEN DE NE MD NE YAPARSAN KARDIR BOVER SEN DE HAKKIN, Bar Gler: tabi yle aynen yle aynen yle Grmeden, Bar Glerin danmanlk ve bu yolla para kazanmay, babasnn ileri Bakan olmasnn salad DNEMSEL nfuzdan nemalanma (frsat) olarak tanmlad anlalmtr. Dier yandan, Muammer GLERin rvete dair eylemlerde iletiim iin Rza SARRAF Bar GLERe, Bar GLERi de Rza SARRAFa ynlendirmek suretiyle, Bar GLERin bu ilemlerdeki ilevine karlk danmanlk ad altnda ayrca maddi menfaat temin etmesi ise; Muammer GLER asndan kendisinin haricinde, ayrca Bar GLER iin de maddi menfaat salad, Bar GLER asndan ise rvete araclktan kendisine ayrca maddi menfaat salad anlamna geldii deerlendirilmitir. *** Soruturmada ad geen firmalarn, rgt lideri Rza SARRAFn kurduu uluslararas ilemler zinciri ierisinde in basamann temelini oluturduu bu firmalara randan gerekte olmayan ihracatlara dair demeler yaplp, ayn ekilde yine bu firmalarn hesabndan Trkiyedeki paravan/gerek firmalarn hesabna ihracat demesi altnda ayn parann gnderildii, yani bu paravan firmalarn sahtecilik eylemlerinin kayna olduu, referans mektubu yazma hususunun ise bu firmalar zerinden hayali ilemlerle para vurdurulduunun in asndan incelenmesinin gndeme gelmesi zerine; usulszlklerin rtbas edilmesi gereksiniminden doduu gereidir. Oysa ki referans mektuplaryla in nezdinde bu firmalarn reel faaliyet gsterdii izlenimi oluturulmaya alld anlalmtr. Bu iki husus dikkate alndnda ve firmalarn hesaplarnn hem ran hem de Trkiyedeki ilemlerle ilintili olduu gz nnde bulundurulduunda, bahse konu referans mektuplarnn ak bir ekilde sua olanak salama ve suluya kefil olmak sonucunu dourduu deerlendirilmektedir. Bu durumun kaynann, rvet ilikisi ile birlikte, Muammer GLER ve ynlendirmesiyle hareket eden Bar GLERin, her talebine cevap verdikleri Rza SARRAFa kar duyduklar rgtsel aidiyetleri ile aklanabilecei deerlendirilmitir. *** TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ABNN HESABInn aag yukar biliyor musun, Abdullah Happani: abi tam bilmiyorum en son baktgmzda ki Milyon ksrd galiba ama daha sonra ne yapt, Rza Sarraf: TL vard ya 4 ksr, Abdullah Happani: K MLYON KSR DOLAR YAPIYORDU AB DOLARA EVRMTK YAN 4 KSR TL VAR EVET, Rza Sarraf: sonra oldu ya bi sr Euro oldu br oldu gdaya gemedin mi ona, Abdullah Happani: yoo gdayla ilgili hi biey gemedim ben ona ,Rza Sarraf: AB HESAPLIYODUK YZDE BR BANKA ALIYOR BNDE BE ONA VERECEN BNDE 3 4 BRNE VERRZ DYE, Abdullah
15

Happani: ha yok hayr ben SADECE SLEYMANA VERYORSUN ZANNEDYORUM ONU, Rza Sarraf: YO YO HAYIR GIDA DA VERECZ, Abdullah Happani: gemedim abi daha onlar gemem lazm, Rza Sarraf: tamam onlar geersin tamam fiyatn kendin ayarla yani BAK 4 GE 3 GE ONA GRE GE AMA Grmeden, altn ihracat olarak icra edilen sistemden transit gda ticareti sistemine geiten sonra, Abdullah Happaninin altn haricindeki gda sistemi iin (Abi) Zafer ALAYANa deil artk sadece Sleyman ASLANa gelen paradan komisyon verildiini zannettii, Rza SARRAFn da bu yeni sistem iin de Hem Zafer ALAYANa hem de Sleyman ASLANa komisyon verileceini, Zafer ALAYAN iin transit gda ticaretine konu gelen parann %0,3-0,4 orannda rvet verileceini syledii, bu ekilde Rza Sarraf, Sleyman Aslan ve Zafer alayan maddi menfaat odakl bir organizasyon ierisinde bilinli bir ekilde hareket ettikleri anlalmtr. TK.2279608789 - 23.08.2013 15:46 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Apo bu hesap kitapda bir dnem abiye hi birey girmemitin ya onlar geriye dnk dzelttin mi hi dzeltmedin mi, Abdullah Happani: dzelttim abi daha sonra o eyinTAB O GIDALARI LK BALADIIMIZ DNEMDE GRMEMTM SEN SYLEDKTEN SONRA DZENLEDM, Rza Sarraf: tamam dzelttintamam yani BAKTIRSA KONTROL ETTRSE HEPS DORU, Abdullah Happani: TAB TAB AMA EY TE GIDALAR BALADIINDAN BER 4LE GRDM HA ONU KARITIRMAYALIM DA CABINDA O DAHA NCE 5T Grmeden, Rza SARRAF tarafndan Zafer ALAYANa; rann parasn altn ihracatyla dndrme ilemlerinde Rza SARRAFa ait firmalarn hesabna gelen parann %0,5, ran parasn sahte evraklarla yaplan transit gda/ila ticareti ilemlerinde de Rza SARRAFa ait firmalarn hesabna gelen parann %0,4 arasnda rvet verildii anlalmtr. Grmede dikkat ekici bir durumunda, Abdullah HAPPANnin baktrsa kontrol ettirse hepsi doru eklinde Zafer ALAYANn transit gda ticaretine konu yurtdndan ne kadar para geldiini kontrol ettirmesi durumunda %0,4 orannda para verildiini dorulayabilecei ni, verdikleri para da eksiklik olmadn syledii anlalmtr. Verilen rvetin belli bir komisyon oran sistemiyle hesaplandna dair, Yaplan almalarda; TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: raporlar ben nasl alabilirim bana raporlar lazm talar orda diyorsun YAN BU EXCEL ne verdik ne aldk, Abdullah Happani: ben mail attm sana rapor halinde deil ama rakamlarla VERLENLER DETAYLI HANG TARHTE NE VERMSEK O GELEN TOPLU OLARAK VERDM SANA YAN ROYALE U KADAR TL GELM U KADAR EURO GELM SAFRE U KADAR TL GELM U KADAR EURO GELM, Rza Sarraf: ORDA BRAZ RAKAMLARLA OYNAMAMIZ LAZIM K O BNDE 4 BNDE 5 BEN ANLATAMAM BEN MD ANLADIN MI ABDULLAH BU GNE KADAR 37 FLAN MI VERMZ, Abdullah Happani: 36 BUUK KSN EYE VERMZ TE, Rza Sarraf: 34 VERMZ YNE AZ DEL K EURO mu bu, Abdullah Happani: EURO evet, Rza Sarraf: 50 yeil yapar ya, Abdullah Happani: tabi canm ciddi bir rakam, Rza Sarraf: ck ck ck ck ck ne dnyosun, Abdullah Happani: BLMYORUM AB SONUTA VERMZ DNECEK BREY YOK YAN, Rza Sarraf: hayr VERMESEYDK OLUR MUYDU sence, Abdullah Happani: ZOR OLURDU YAN, Rza Sarraf: biz yapamazdk BZE YAPTIRMAZLARDI, Abdullah Happani: BZE YAPTIRMAZLARDI EVET YLE BR DURUM VAR BAKASININ KANALI LE YAPMAK DURUMUNDA KALIRDIK O DA BYLE RAHAT OLMAZDI YAN, Rza Sarraf: doru al ite k krk Ahmetler ey, Abdullah Happani: ayn ayn evet Grmeden, Rza Sarrafn Zafer alayana gnderdii rvetlere ilikin tutulan excellerden ve bindelik orann gzkmesi iin firmalarnn Halk Bankasndaki hesabna gelen paralarn tutulduu excel (mahkeme karar ile alnmtr) hakknda konutuklar, buna gre,
16

Rza Sarrafn, legal faaliyetlerinin haricinde rann parasn dndrmek ve altn ihracat iin kulland Royal Denizcilik ve Safir Altn isimli firmalarnn banka hesaplarna aktarlan paralarn binde 4-5i (%0,4-%0,5) arasnda komisyonun Ekonomi Zafer alayana rvet olarak verildii, 29.03.2012 tarihine kadar Zafer alayana (bunun iinde o zamana kadar Sleyman Aslan iin verilen rvetlerinde dahil) yaklak 34.000.000,00 (Otuz Drt Milyon) Euro civarnda rvet verildii, Bu kadar rvetin verilmemesi durumunda phelilerin icra ettikleri sisteme msaade edilmeyeceini, Ekonomi Bakan Zafer alayan kastedilerek, rvet vermeden bu ilemlerin yaplamayacan, hatta rakipleri Taha Ahmet Alacacnn kendileri gibi byle gl bir ilikilerinin olamams sebebiyle ayn sistemi yapamadn syledikleri anlalmtr. *** Yaplan almalarda, Rza SARRAFa ait firmalarn Halk Bank hesabna gelen parann, (elle tutulur) fiziki altna dntrlerek ihracatla rana veya Dubaiye gnderilmesi ile Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet ilikisinin direk doru orantl olduu anlalmtr. Teknik takip almalarnda, Rza SARRAFn bu eylemler kapsamnda Halk Bankasnda hesap deitiren (Rza SARRAFn Halk Banktaki firma hesabna gelen) parann %0,4-%0,5ini, Zafer ALAYANa rvet olarak gnderdii, ahslar arasnda bu ekilde fiili birliktelik ve bir rvet anlamas olduu anlalmtr. 2012 ylnn ilk aylarndan itibaren, rana yaplan altn ihracat ile ilgili, medyada, uluslararas finans toplumunun hassasiyeti ve bankaclk teamlleri asndan eletirel ynde kan haberlere Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn cevap verdii grlmtr. Hatta Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn, Trkiye Byk Millet Meclisine hitaben 7/8265 sayl ve Yazl Soru nergesi konulu Ankara Milletvekili Sinan Aydn AYGN tarafndan verilen 7/8265 sayl soru nergesine2 ilikin cevabi yazsnda zetle; Trkiye statistik Kurumunun (TUK) Mart ve Nisan 2012 aylarna ilikin d ticaret istatistikleri, 2012 Mart ve Nisan aylarnda rann Trkiyeden nemli lde altn ithal etmesine ilikin sorulara cevap verildii anlalmaktadr. hracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn medyaya yapt aklamalarla veya yazl soru nergesine muhatap olmasyla, rvet ilikisi ierisinde olduu Rza SARRAFn faaliyetlerinin sreklilii ve deifre olmamas ynnde rgtsel bir sorumluluk altna girdii anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda ve dijital belgelerde Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet ilikisinin (rvete dair ilk para tesliminin) 19.03.2012 tarihinde balad, maillerdeki excel tablolalarndan belirlenmitir. Yani Zafer ALAYANn, uzun sredir bu konu ile ilgili kamuoyuna yapt aklamalar ve TBMM kapsamnda soru nergesine cevap vermesi srasnda, Rza SARRAFla halen rvet ilikisi ierisinde olduu anlalmtr. Mesela, soru nergesine cevap verildii 3 Temmuz 2012 tarihine kadar Rza SARRAFn Zafer ALAYANa 6 seferde toplam 8.489.500,00 (Sekiz Milyon ) Euro gnderdii, cevabi yaznn hemen akabinde de (3 gn sonra) 6 Temmuz 2012 tarihinde 5.000.000,00 (Be Milyon) Euro gnderdii anlalmtr. Zafer ALAYANn, rana yaplan altn ihracat konusunda medyaya yapt aklamalarnn hemen akabinde, para gnderimlerinin devam etmesi de dikkat ekici bulunmutur. rnein; 03.09.2012 (Eyll)3 tarihli haber ieriinde Zafer ALAYANn altn ihracatlar ile ilgili aklama yapt ve Bu yaplan ihracat baarsnn altnda kim ne sebep aryorsa arasn Trkiye ihracatn yapmaya devam edecek BLHASSA ALTIN HRACATI LE LGL FARKLI SZLER SYLEYENLER EER MUTLAKA AHLAKSIZ ARIYORLARSA KENDLER AYNAYA BAKSINLAR AHLAKSIZIN KM OLDUUNU KENDLER

03.07.2012 tarihli yazl soru nergesi, Eriim Tarihi 10.12.2013 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=107958 3 Fren balatalarndan koku geliyor Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/-fren-balatalarindan-koku-geliyor/ekonomi/ekonomidetay/03.09.2012/1590676/default.htm, Eriim Tarihi 15.12.2013
2

17

GRRLER. eklinde kamuoyunun altn ihracatyla ilgili phelerini bertaraf etmeye ynelik sylemlerde bulunduu ve altn ihracatlarnn devam edeceini syledii anlalmtr. Bu haberlerin akabinde, 11.09.2013 gn Rza SARRAFn Zafer ALAYANa 2.000.000,00 (ki Milyon) Euro gnderdii anlalmtr. *** TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: SENN VERDN RAPOR VAR YA O RAPORU BEN VERDM O NCELEM EURO OLARAK DYOR K ALDIKLARIMIZA BR 10 KAIT FARK VAR DYOR, Abdullah Happani: 10 kat fark olur mu abi ya mmkn m, Rza Sarraf: AB SENN SZN YAZDIINIZDAN BEN 10 DAHA AAI ALDIM DYOR, Abdullah Happani: AB VERD TARHLER FALAN SADIK BLMYOR MU, Rza Sarraf: biliyor, Abdullah Happani: E TAMAM YAN ONUN HESABI KTABI BELL HANG TARHTE NE VERDMZ BELL BZM, Rza Sarraf: yle var mesala Sleymana vermiiz ona gemiisizdir, Abdullah Happani: zaten ki Milyon Sleymana verdiimiz para he eyleri falan da karmadysan bir ksr falan da o kar saati Yusuf falan adam ald rakamlar gn birlik syleyemez mi bize, Rza Sarraf: ben yrtm attm diyor, Abdullah Happani: AB HANG TARHTE BU ADAMA NE GNDERMZ O EKLDE IKMIIZ YAN TOPLU BR EY YOK MESALA ATIYORUM TE 1. AYIN 18NDE 3 MLYON PARA GNDERMM ADAMA 1.AYIN 18NDE BU ADAMIN CAR HAREKETNDE 3 MLYON IKI VAR ZATEN EYNDE SADIKIN DA O TARHTE GTT NE LE GTMSE UAKLA OTOBSLE EYLE BELLDR YAN, Rza Sarraf: Sadktan ncede kim gidiyordu mit gidiyordu, Abdullah Happani: mitin gtrd iki tane 700 Bin para abi baka biey deil ki, Rza Sarraf: abi yok HEPSNE ONAY ALDIM BEN, Abdullah Happani: KENDSNDEN okey alyorsun sen de mi, Rza Sarraf: alyorum onda skntmz yok ya Grmeden, Zafer alayann Rza Sarrafn kendisine verdii Excel dkmnde grnenden 10 Milyon Euro daha az aldn iddia etmesi zerine, Rza Sarrafn bu durumu para teslimini organize ederek listeyi tutan Abdullah Happaniye sorduu, Abdullah Happaninin de gnyle, kuryesiyle, miktaryla verdikleri tm parann kaytl olduunu, hesapta yanllk olmadn syleyip paray teslim alan Salih Kaan alayan kastederek adam ald rakamlar gn birlik syleyemez mi bize dedii, bylece Zafer alayana gnderilen paralarn adam olarak eylemlere itirak eden Salih Kaan alayana teslim edildiini syledii (Ankaraya giden paralarn Salih Kaan alayana teslim edildikten sonra Zafer alayana bilgi verildiine dair Bkz; TK.2292387889), Rza Sarrafn da hepsine onay aldm ben diyerek verilen her bir para iin birebir hatlardan iletiimle parann teslim alndna dair (kendisinden) Zafer alayandan onay aldn syledii anlalmtr. Rza SARRAF ile Sleyman ASLANn arasnda rvet ilikisinin balamas Zafer ALAYANn sayesinde gerekletii, bu yeni fiili birlikteliin Zafer ALAYAN tarafndan oluturulduu ve bu yeni rvet ilikisinin Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet sistemi ile ayn olduu anlalmtr. Rza SARRAF ile Zafer ALAYANn 06.10.2012 tarihindeki bulumalarndan sonra, Rza SARRAF ile Sleyman ASLANn buluarak grtkleri, bu grmeden sonra; TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Sleyman beyin yanndaydm imdi ktm BURASI AB GB TAMAM AB AYARDA TAMAM ORASI AB AYARINDA HEM DE O SSTEMDE YAN Abdullah Happani: he tamam peki ey mi adamlarn ilerini halledecek mi Rza Sarraf: TAB TAB HER MZ BZM HER MZ HALLEDECEK BZM OLDUUMUZ Abdullah Happani: e tamam o zaman ONA FARKLI BR EY M KULLANMAK LAZIM Rza Sarraf: yok ya ben anlamam Abdullah Happani: hayr anladm da BZM MEVCUTU KULLANIRSAK AB BLMEYECEK M Rza Sarraf: BLECEK ABYE ONU DA YAPIYORUZ DYECEM VERYORUZ ABYE SYLEDM O BEN AIRDI ZATEN O KENDS YOL VER DED Abdullah Happani: hee tamam o zaman iyi ya hayrls asnlar kanalda
18

adamlarn iini halletsin de ey AB LE M GRTN BUGN Rza Sarraf: HEE Abdullah Happani: o eye GTME SEBEBNZ OYDU YAN Rza Sarraf: he he Grmeden, Rza Sarrafn kuraca yeni sistem ierisinde Halk Bankasnn kullanlaca, bunun iin nce Zafer alayan ile bulutuu, daha sonra ayn gn Zafer alayann ynlendirmesi ile Sleyman Aslan ile buluarak grt, bu grmede; Rza Sarraf ile Sleyman Aslan arasnda rvete dair anlamann gerekletii, buras abi gibi tamam diyerek bu anlamann Rza Sarraf ile Zafer alayan arasndaki rvet ilikisi (rvet sistemi) gibi olduu, Bu anlamaya gre Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslana Zafer alayana verildii gibi (ayn sistemde) yurtdndan gelen parann belli bir orannda komisyon (rvet) verilecei ( abi ayarnda hem de o sistemde yani), Verilecek rvet karlnda Sleyman Aslann Rza Sarraf liderliindeki rgtn Halk Bankasndaki ilemlerinin/ilerinin hepsini halledecei (her iimizi bizim her iimizi halledecek bizim olduumuz) anlalmtr. Ayrca, gremeden Sleyman Aslana ihracat demesi altnda yaplacak bu havalelerle ilgili Rza Sarrafa yol vermesini, Zafer alayann syledii (abiye syledim o beni ard zaten o kendisi yol ver dedi) ve Sleyman Aslana verilecek parann Zafer alayana verilen komisyon (rvet) ierisinden verilmesi durumunun Zafer alayana bildirilecei (bilecek abiye onu da yapyoruz diyeceim veriyoruz) anlalmtr. Baka bir grmede, TK:1706708821 - 08.10.2012 14:28 Rza Sarraf Sleyman Aslan grmesinde; Sleyman Aslan: Rza bey, imdi ekiple beraberiz sayn bakanla filan beraberdik O DNK KONUTUUMUZ EKLYLE BEN KONUYU SAVUNDUM ONLARI YAPMIYORUZ DED HER RKETE HESAP AMA LEM YAPMA FLAN FAKAT MEVCUT SSTEM ZERNDEN PARA GETRME GTRME NDE SZN HAZIR OLDUUNUZU ARET ETTM SMNZ SYLEMEDM AMA SZ ARET ETTM BUGNE KADAR YAPTIIMIZ YNTEMLERLE BU EY DEMESN YAPABLRSNZ DEDK, Rza Sarraf: evet gaz da eyi syleyecem bizim sermayenin likit durumu gaza yeterli deil diyor ran Grmeden, Sleyman Aslann bakanla (muhtemelen Ali Babacanla) yapt grmede, Rza Sarrafla daha nceden anlatklar bir ekilde, petrol demelerine dair para transferleri iinde Rza Sarrafn kullanlabileceini iaret ederek konuyu savunduunu syledii, bylece Sleyman Aslann Rza Sarrafla yaptklar anlama dorultusunda hareket etmeye balad anlalmtr. TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: PAZAR GN LEVENTN PATRONUNA K YOLLAYACAIZ HA HAZIRLA, Abdullah Happani: tamam oldu ayarlarm ben, Rza Sarraf: ONU SONUNDA EY YAPTIM bu bize lazm bu adam sonuta bu bize orda olduu mddete yeter adam lazm ite bize, Abdullah Happani: tabi ki, Rza Sarraf: BENCE ABNNKNDEN DAHA NEML BUNUN K, Abdullah Happani: ya muhakkak O DA FARKLI BR NEME SAHP YA MD ONUN SAYESNDE DE BYLE HER YERE TE RANDEVU ALIP UNU YAPIP BUNU YAPIP GDEBLYORUZ, Rza Sarraf: O AYRI BAKA YAN TAMAM DA BU DA BAKA AMA YAN BU STED GB TOP OYNATABLR, Abdullah Happani: tabi daha etkili olur, Rza Sarraf: tabi tabi iyi oldu bu deer bu, Abdullah Happani: tabi ki bununla yani her trl ey yapabilirsin abi ite u yle oluyor bu byle oluyor, Rza Sarraf: PE GDEN PE GDEN PARA EY DEL BU YAN, Abdullah Happani: yo yo ya o muhakkak deil, Rza Sarraf: ya imdi mesela bunlar gelmi ran tamam m burda btn hani bize demeleri yapyoruz ya dirhem o bu u tamam m direk yapmak istiyorlard bunlar topu taa att Ziraatle Vakf devre d brakt, Abdullah Happani: HALLEDEBLECEK M O OLAYI, Rza Sarraf: YAN YRYN GDN DYO, Abdullah Happani: iyi abi hayrls yani sonuta dediin gibi gerekli yani kesinlikle lazm bir adam, Rza Sarraf: dur bakalm bu da tamam TALARIMIZ OTURUYOR YAVA YAVA YERNE de bir i hzlanayd SEN NE
19

DYORSAN DYO YLE YAP YA O KIVAMA GETK HAHAH, Abdullah Happani: iyi ya hayrls, Rza Sarraf: insan ilikilerden sorumluyum da ben insan ilikilerinden (Leventin patronundan kastn Halk Bankasnda Genel Md. Yrd. Levent Balkann st olan Genel Mdr Sleyman Aslan olduu, Abi de Zafer alayandan bahsedildii anlalmaktadr) Grmeden, Rza Sarraf ile Sleyman Aslan arasndaki rvet anlamasnn net bir ekilde tamama erdii (onu sonunda ey yaptm), buna gre; lk etapta 14.10.2012 Pazar gn Sleyman Aslana 2.000.000,00 (ki Milyon) Euro gnderilecei, Rza Sarrafn, Sleyman Aslana verilecek parann Zafer alayana verilecek paradan daha nemli olduunu dnd, ahsn kendileri iin istedii gibi ilem yapabileceini, bu sebeple Sleyman Aslana verilecek parann boa giden para olmayacan syledii, (bence abininkinden daha nemli bunun ki bu istedii gibi top oynatabilir pe giden para ey deil bu yani) Sleyman Aslann, salanacak maddi menfaat karlnda Rza Sarrafn eylemlerine (ilemlerindeki usulszlklere) gz yumaca, yani yryn gidin diyo sen ne diyorsan diyo yle yap ya o kvama getik hahah Rza Sarrafn, Zafer alayanla mevcut olan rvet ilikisinden sonra Sleyman Aslanla da rvet ilikisi kurularak, su ilemek amacyla kurduu rgtn yeni eylemlerine bal amak iin, nfuzunu ele geirmenin gerekli olduuna inandklar kamu grevlilerini satn almalarn talarmz oturuyor yava yava diyerek betimledii anlalmtr. Rza SARRAFn, Zafer ALAYANla mevcut olan rvet ilikisinden sonra Sleyman ASLANla da rvet ilikisi iine girerek, su ilemek amacyla kurduu rgtn yeni eylemlerine balamak iin, nfuzunu ele geirmenin gerekli olduuna inandklar kamu grevlilerini satn almalarn talarmz oturuyor yava yava diyerek betimledii anlalmtr. Dier yandan grmede Rza SARRAFn verilen yksek miktarlardaki paralar iin PE GDEN PARA DEL eklindeki tabirinden, kamu grevlilerine verilen bu paralarn boa gitmediini karln aldklarn syledii anlalmtr. Sadece bunun bile bahse konu rvet anlamasn (rgtn eitli menfaat talepleri karlnda kamu grevlilerinin maddi menfaat salandn) yeterince izah ettii dnlmektedir. *** Rza SARRAF ile Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn rvete ve dier sua konu grmelerini, teknik takip almalarna kar koymak iin, birebir 4 kullanmak iin ayarladklar ve 1den balayarak numaralandrdklar GSM hatlar ile mesajlaarak yaptklar, Zafer ALAYAN ve Rza SARRAFn nceden kod numaras vermi olduklar bu telefon hatlarn birebir kullandklar, Ayn ekilde Zafer ALAYANn olu Salih Kaan ALAYAN ile Rza SARRAFn talimatlarna istinaden hareket eden ve rvete konu paralarn naklini gerekletiren (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli phelinin de nceden kodlam olduklar GSM hatlar ile grtkleri ve mesajlatklar anlalmtr. Bu ekilde pheli ahslarn parann teslim edilmesi/alnmas eylemlerini ve rgtn eylemlerini gizleme yoluna gittikleri, muhtemel adli almalara kar nlem aldklar, bu refleksin sadece paray veren Rza SARRAF ve kurye (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG tarafndan deil, paray alan Zafer ALAYAN ve Salih Kaan ALAYAN tarafndan da gsterilmesi, karlkl rvet anlamasn ve su ileme amac etrafndaki fiili birliktelii gsterdii deerlendirilmitir. Yaplan bir grmde, TK:1693811276 - 29.09.2012 16:29 Rza Sarraf Zafer alayan grmesinde; Zafer alayan: O EY ZATEN AIK GER YANIMDA DEL BENM, Rza Sarraf: BENM DE DEL eklindeki telefon grmesinde de nceden kodlam olduklar telefonlarnn ak olduundan ancak yanlarnda olmadndan bahsettikleri deerlendirilmitir.
phelilerin daha nceden, bakalar adna (genellikle rgtn alt kesimlerindeki ahslar adna) aldklar ok sayda telefon hatlarn numaralandrp paylatklar, akabinde de yapacaklar zel grmeler iin bu telefonlar kullandklar ve bu telefonlar sadece eletirdikleri kar telefonla (birebir) kullandklar anlalmtr.
4

20

TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan alayan - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Kaan alayan: merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU AB 24 YOK MU, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: AIK AIK BEKLYORUM, Kaan alayan: tamam abi Grmede, ahslarn gizli grmeleri 24 olarak kodladklar zel hat zerinden yaptklar anlalmtr. TK:1871769086 - 16.01.2013 10:28 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Kaan alayana gnderdii mesajda; Merhaba 24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU AC tesekkur ederm TK:1871771397 - 16.01.2013 10:29 Kaan alayann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgge gnderdii mesajda; Abi yurt disindayim cumartesi gunu hallederim Bu mesajlardan; phelilerin 24 ile kodlam olduklar karlkl GSM hattnn artk kullanmayacaklarn, iptal olduunu, bundan sonraki grmelerinde 23 kodlu karlkl GSM hatlarn kullanacaklarn belirtmi olduu anlalmaktadr. Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ALAYAN, Rza SARRAF, (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Salih Kaan ALAYANn aralarnda birebir eklinde kodladklar telefonlarla iletiime gemeleri ve (eylemler blmnde anlatlaca zere) ahslarn rvete konu para teslimi eylemlerinde bu birebir telefonlar kullanmaya zellikle dikkat etmeleri, su ileme amac etrafnda koordineli ve sistemli hareket sergilediklerini gstermektedir. *** TK.2109779993 - 21.05.2013 16:14 Zafer alayan Rza Sarraf grmesinde; Zafer alayan: sen naptn baka, Rza Sarraf: iyiyim herey yolunda sayn bakanm otelle ilgili urayorum, Zafer alayan: Sleyman aramt bir grelim diyordu sen napyorsun yarn burda msn dnyor musun, Rza Sarraf: gece Dubaiye gideceim yarn veya br gn dneceim ey iin gidiyorum hani bunun fonunu yurtdndan getireceim ya yatrmn onun iin gidiyorum, Zafer alayan: tamam imdi Sleyman biraz evvel aramt bir grelim diye, Rza Sarraf: olur ben o saat yarn sabah giderim, Zafer alayan: ben ondan evvel olmazsa sen eye de bir haber verirsen mz grrz saat mesela ne bileyim 9 a eyrek kala falan ona gre beraber deerlendiririz, Rza Sarraf: bir de abi BU GARBMN II EKNCELER VAR BRAZ SIKINTILARI VAR, Zafer alayan: BR KONUALIM TE ONU, Rza Sarraf: KISMEN TE BENLE DERTLET DERTLET YNE BEN PAYLAIRIM O DA KENDS GELR FADE EDER TK.2109850042 - 21.05.2013 16:48 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: sayn bakanm kata inecek Sabihaya, Onur Kaya: 5te Sivastan biniyor herhalde 6 eyrek gibi falan iner TK.2109858857 - 21.05.2013 16:50 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: sabihaya geliyorum sabahleyinde biliyorsunuz kahvalt da 8 45 gibi aynen ben eyde biz size katn vereceiz M Katnda veya R Katnda l birey olacak, Rza Sarraf: tamam oldu Grmelerden Sleyman ASLANn gelen parann altn ihracatyla karlmas ilemi ile ilgili ekinceleri olduu ve Rza SARRAFn durumu Zafer ALAYANa ilettii, Zafer ALAYANn da konuyu zmek (ikna etmek) zere Rza SARRAF ve Sleyman ASLANn da bir arada olduu l bir toplant organize ettii (ettirdii-zel kalemine) anlalmtr. TK.2109864809 - 21.05.2013 16:51 Rza Sarraf Sleyman Aslan grmesinde; Rza Sarraf: sayn bakanm telefon atlar da yarn diyolar msaitseler sekiz buuk gibi grelim mi derler, Sleyman Aslan: acil bana gre deil yani ben ...SONULARINI DEERLENDRELM DEMTM SAYIN BAKANA, Rza Sarraf: O EY GEEN GN BANA BAHSETTNZ O TEDRGNLK FLAN VARDI YA ONLARI BEN KONUACAM
21

MESELA, Sleyman Aslan: yok yok baka konularla ilgili sizinle zel deerlendirme yapmamz gerekiyor o acelesi olmayan bir konu AMA YAN BEN SZN DE BLMENZ STYORUM BAKA KONULAR VAR HAN BEN GRME YAPTIM YA AMERKAYLA, Rza Sarraf: evet evet, Sleyman Aslan: ordaki kapsamla ilgili bi ...bi sorun yok aynen planladmz gibi devam ediyor diyebiliriz ama dediim gibi aksaklar baka konular var Grmeden Sleyman ASLANn ekincesinin para dngsnn rana altn ihracatyla yaplmas (tamamlanmas) durumunda eylemlerin, swift denetimlerini elinde bulunduran ABD tarafndan deifre edilerek banka anlamnda risk oluturaca endiesi olduu, rvet ilikisi balamnda menfaat birlikteliine binaen risklerin gze alnd anlalmtr. *** TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Sleyman Aslan: Babakanlkta toplantdaydm aradnzda, Rza Sarraf: nasl geti her ey yolunda m, Sleyman Aslan: her ey yolunda hi bir sorun yok gayet iyi, Rza Sarraf: ok kr biz de yaklak o gnden itibaren bir 50 Milyon Dolar ihracat yaptk, Sleyman Aslan: lke neresi, Rza Sarraf: ey Dubai Trkiye ey Dubai, Sleyman Aslan: Trkiyede yerleik olmayan firmalarn eyini de duyurularn yapyoruz rap diye deil nk onun baka sistemleri olabilir KANUNA AYKIRI OLDUU N ORDA BYK SIKINTILAR OLUR, Rza Sarraf: ONUN OK FAYDASINI GRECEZ OK FAYDASINI, Sleyman Aslan: ONU YAPACAIM BEN SZE BR SZ VERDYSEM HEPSN YAPARIM RIZA BEY ONU YAPACAIM GRECEKSN, Rza Sarraf: dn biliyorsunuz yemekte misafirlerimiz vard konutuk sayn bakanlarmla hatta 3 bakanmz terif ettiler yani detaylar enine boyuna konutuk o kadar ihtiyacmz varki yani inann sabahtan beri oturdum btn ekibi topladm sadece bu 4 Milyar dolar hedefine komak iin elimizden geleni yapmamz lazm nk sayn Babakana sz verdim, Sleyman Aslan: evet bugnden itibaren ey yapyorum ben duyuruya ilana ckyorum yani bak u tarihten itibaren bunu yapamayacaksnz diyorum , Rza Sarraf: o bize zaten dner Rza Sarrafn Sleyman Aslana yapm olduu ihracat hakknda bilgi verdii ayn zamanda Sleyman ASLANn ise Rza SARRAFa hitaben verdii sz (anlama) zerine Trkiyede yerleik olmayan firmalarn eyini de duyurularn yapyoruz rap diye deil nk onun baka sistemleri olabilir kanuna aykr olduu iin orda byk skntlar olur eklinde para transferlerine rakip olan yurt d firmalarn Halk Bankasn kullanmasn engelleyeceini belirttii anlalmtr. *** TK:1852606005 - 04.01.2013 23:47 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: Teoman Bey diye bir adam gelmi, Rhan Bayar: evet bu ii yapmayan adam o mdrn emrine kar kan bu, Rza Sarraf: o sm zaten o demi aratracam ben, Rhan Bayar: evet btn evraklarnza bakacam bu firmalar kim bu mal Trkiyenin mal TEOMANA NELER YAPTIM YAN NE VAATLER NE EYLER II YOK YOK YAN ADAM ALMIYO BEN DYO MEMURYETM YAKAMAM K DYO drt kii ne gerekiyorsa dedim ya usulsuz biey yok evraklarmz tam resmiyette yokuz ama yani ...eyde bizim yani Duru da bizim anasn sataym Ayn ekilde, TK:1852900951 - 05.01.2013 10:46 Yasin Rhan Bayar grmesinde; Rhan Bayar: uan bunlarn yapabilecei ok biey yok ama malesef yapyolar YAN 2 TANE MEMUR NSYATF KEND KULLANIYOR MDRN YAP DED USLSZDR MDRM YAPAMAYIZ DEYP GER EVRYOR YAPMAYI LEM, Yasin: aynen durum uan zet itibariyle aynen, Rhan Bayar: AMA B GZN KAPATMASI LAZIM MEMURUN VE TAMAM MDRM YLE DED BYKLERMZ DE BYLE UYGUN GRYOR BU YAPMAMIZ LAZIM DEMELER LAZIM ne yapmak istiyolar milliletirmek mi istiyolar vatanperverlik yapp konmak m istiyolar mala ne anlamadm
22

Grmelerden, sahte evraklarla altn ticareti yapmak nedeniyle uuuna izin verilmeyen uan mdrn talimatna ramen havalanmasna kar kan personelin Teoman isimli ahs olduu ve Rhan Bayarn Teoman isimli gmrk memuruna bu iin zm iin rvet teklif ettii ancak ahsn rveti kabul etmedii anlalmtr. *** TK:1862448043 - 10.01.2013 20:23 Emin Hayyam Rza Sarraf grmesinde; Emin Hayyam: gittik biz bi tane kat verdi mdr biraz huzursuzdu mdrleri makamnda toplad bizi bir haftadr siz bizi uratryorsunuz yukardan bana BASKI GELYOR ANKARADAN DYOR siz kaak msnz nesiniz biraz sayd bize dedim ki bende bir dakika beyefendi sen mdr bey bizi ardn biz de geldik bunlar diyorsun ki seninkidir bende diyorum hayr bizimki deil ben ordan balyordum altna gelecek vard biz zannettik onlardr geldik grdk bizimki deildir imdi diyorum bizimki deildir diyor ki siz ne filim eviriyosunuz ben bilmiyorum ama bunlar kimse alamayacak ben bunlara yle dosya hazrlayacam ki ... beni de oturttu oraya btn eylerini ard bilmiyorum yardmcsdr falandr mdrleri falan toplant yaptlar dedi ki bu Duru Dvizin sahibidir gelmi diyor ki mallar bana ait deil KAIT VERD BANA GT MZALA GETR BANA YARIN FALAN DDA ETME BU MALLAR BZMKDR FALAN NOTER TASTKL MZALA GETR BZE Rza Sarraf: Emin avukattan soralm sonra imzala, Emin Hayyam: ben de gmrkte o adamlar vard bizim adamlar dedi gtrelim notere hemen ey yapmayalm imzalayalm verelim falan dedim bekle burdada bata ayr bireyler yazm bu yazmlar nce bunlar bizimkidir dedi imdi idda ediyorlar bizimki deil nce fatura getirmitiler imdi diyorlar ki bizimki deildir mallar bizim deil, Rza Sarraf: Emin o bizi skntya sokar BEN ONA ANKARADAN DA BASKI YAPTIRDIM BAKANDAN FALAN Emin bu ekilde yazalm noterde yazalm ki bize altn yolluyor bunlar Trkiyede bunu ithal edelim diye ... rafine sorduk belgeleri tam deil biz onay vermedik reddettik Grmeden, Rza Sarrafn idaresinde bulunan (Emin Hayyamla ortak olduu) Duru Dviz nvanl firmann imza yetkilisi olan Emin Hayyam arayarak noterden altnlarn firmalarna ait olmadna dair yaz verilmesi gerektiini syledii, Emin Hayyamn Rza Sarrafn talimat dorultusunda istenilen eyi yaparak Gmrk Kargo blmne giderek grt ve mdrn kendisine Ankaradan bask geldiini, kaakmsnz nesiniz, mallarn kendilerine ait olmadna dair noter tasdikli yaz getirmesini istediini syledii Rza Sarrafn ise mdre Ankaradan Bakandan bask yaptrdn syledii ve avukat ile grerek noterden imza vermesini istedii anlalmtr. *** TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: AHMET ELN ALIP DNP IKMI DIARI, Abdullah Happani: yle mi, Rza Sarraf: TAB OLUMSUZ CEVABI DEM K REZA NE VERYO BELGE BANA DA SYLEYN GSTERN BEN DE AYNISINI GETRYM MDR DE DEMK O GZLLK GEREKTREN BEY, Abdullah Happani: iyi demi veya ben belge getirecem falan demi mi, Rza Sarraf: yo bi tane trkadan belge getirmi i yazmabunu yrt at demi Ahmet bunlarla olmazdemi ki ite bunlar bari bur hep bekliyenleri aln hesaba ticari eyim zedelenir itibarm ben sana bildirdim demi vurmadan evran getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksn demi, Abdullah Happani: ok muymu bekleyeni, Rza Sarraf: 3 Milyon muymu neymi param bana ordan mesaj att param maram bak... bilir derse alym m hesab bende yok dedim bu imdi saa sola KAYET TE YAZAR bizi kesin, Abdullah Happani: yazabilir evet bi de EY OLAYINI SONUTA HEREYMZ EY BLYOR bu deil de geri bu da biliyor Trker biliyor ya ya TE KMNLE NE YAPIYORUZ KME NE VERYORUZ FALAN, Rza Sarraf: BLSN BLSN KME SYLYE KM KME KAYET EDECEK, Abdullah Happani: normal bir insan iin bilsin gzel de ey ite sen normal biri deilsin yani basn her zaman benim korktuum biey, Rza Sarraf: hayr biey syliycem yani neyi gidip basnn bunun bu byle demesi farzet dedi byle biey gitti basnla konutu tamam m ee
23

elinde bir belgesi var m yok tamam m yani basnn byle bieyi yazmaya gt yer mi sence BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM anladn m BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM, Abdullah Happani: yazabilir yani ikayet mikayet nk btn eylerimizi biliyor adamlar Grmeden, Sleyman Aslann, Rza Sarrafn telkinleri dorultusunda, rakibi Taha Ahmet Alacacnn ilem ve belgelerini reddettii, Taha Ahmetin hangi belgeleri getirmek gerektiini sorunca bunun gizlilik gerektiren eyler olduunu syledii, bunun zerine Taha Ahmet Alacacnn iini zemeden ayrld, ayrca Taha Ahmet Alacacnn yapla usulszlklerden haberdar olduunun beliertildii anlalmtr. Grmenin en dikkat ekici yan ise, Taha Ahmet Alacacnn Rza Sarraf yznden engellenmesi zerine Rza Sarrafn Ekonomi Bakan Zafer alayan ile olan rvet ilikisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) ikayet edebilecei konusunda yaplan konumada, Rza Sarrafn KM KME KAYET EDECEK diyerek zaten st makamlara (ikayet edebilecei makamlara) rvet verdiini, bu durumda kimi kime ikayet edeceini sorduu, Abdullah Happaninin de yani basn her zaman benim korktuum biey diyerek rvet ilikilerinin basnda yer almasndan korktuunu syledii, bunun zerine Rza Sarrafn; BASININ BYLE BEY YAZMAYA GT YER M BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM eklindeki konumalaryla kurduu rvet ilikilerinin boyutunu, satn ald kamu gcn ve sebep olduu yozlamann boyutunu ortaya koyduu deerlendirilmitir. (Sadece) Ben tarafl biey deil ift tarafl tabirlerinden Rza Sarrafn icra ettii rvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla su ilemenin farkndal ve bilinci ile hareket ettii, rvet verdii makamlarn gcne gvenerek ikayet edilemeyeceini veya basnn bunlar haber edemeyeceini dnd anlalmaktadr. Kimi kime ikayet edecek ve Basn benden deil br taraftan korkar szleri ve tutumu, rgt lideri Rza Sarrafn st dzey kamu grevlileriyle olan rvet ilikisinin, kendisine FL BR DOKUNULMAZLIK ZIRHI kazandrd dncesine sahip olduu algs oluturduu, zira grmesinin olduu srada (19.04.2013 14:16), Rza Sarrafn Ekonomi Bakan Zafer alayan, ileri Bakan Muammer Gler ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslan ile kurulmu rvet ilikisinin olduu, AB Bakan Egemen Baa da 500 Bin Dolar gtrlmek zere hazrlanld ve ayn gn parann teslim edildii anlalmtr. Daha sonraki srete; TK:2068063137 - 29.04.2013 21:47 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: evet Ahmetler de ey demi biz biraz aldk tercmeye verdik bir ka gn srecek getirecez diye, Abdullah Happani: eyle mi konutun, Rza Sarraf: haber geldi ordan yle bir karar almalar mmkn deil, Abdullah Happani: ya ey denilebilir yani evran doruluu kontrol edilmiyor ya, Rza Sarraf: EDLECEK AMA ONUNKNDE ONA BAKACAKLAR Sahte Transit Gda ve la hracat demeleri bal altnda detaylaryla anlatlaca zere, Rza Sarraf ve ekibinin, Sleyman Aslann ynlendirmesiyle baladklar gda demeleri iin ncelikle Halk Bankasna (rakiplerinin veremeyecei belge olarak) sahte bir belge hazrlayp verdikleri (Bkz: TK:2046555431 Rza Sarraf: yaasn FOTOSHOP ver bassnlar ya ne olacak, Abdullah Happani: tamam imdi halletiriyorum) ve bata Sleyman Aslann bu durumu bilmesine ramen gz yumduu anlalm olup, yukardaki grmeden Taha Ahmet Alacacnn da Halk Bankasna sunulmak zere belge hazrlad, Abdullah Happaninin belgenin doruluunu kontrol edilmediini sylemesi zerine, Rza Sarrafn edilecek ama onunkinde, ona bakacaklar diyerek kendilerinde doruluu kontrol edilmeyen
24

belgenin Taha Ahmet Alacacnnkinde edilecei, bu ynyle rgt disiplini ierisinde eylemlerin icrasna ynelik verilen karar dorultusunda haksz gerekelerle rakip firmalarn madur edilerek, pheli eylemlere konu firmalarn tekel olmalarnn saland anlalmtr. *** Rza SARRAF liderliinde su rgtnn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile yapm olduklar rvet anlamas gerei, rgt yeleri arasnda para vurdurmak olarak tabir edilen yntemle Halk Bankas zerinden rana yaplacak transit ticaretlerin nnn almas, bankann alacak olduu yasal komisyon orannn drlmesi ve rgtn rakiplerinin nne geilmesi, rgtn faaliyetlerinde karlat btn yasal engellerin almas taahhd karl Sleyman ASLAN ve Zafer ALAYANa yksek meblalarda para gtrld teknik ve fiziki takip almalar neticesinde tespit edilmitir. Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn in zerinden transfer edilen parann altn ihracat ekilden Dubai veya rana klar ile ilgili son zamanlarda artan uluslararas bask sebebiyle altn iinin durdurulacan, bu sebeple Sleyman ASLANn ambargo kapsamnda olmayan GIDA (ve ila) ihracatna dair transit ticaretle para aktarma ilemlerine balamalarn telkin ettii, nceki altn iinde olduu gibi transit gda ticareti belgeleriyle para dndrme iinde de Rza SARRAFn rakiplerinin engellenip sadece Rza SARRAFa bu imtiyazn salanaca, bahse konu transit ticarete konu evraklarn gerekliine nem verilmedii, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan lkeden ihracat yaplm gsterilerek ve demesinin sanki Rza SARRAFn kurduu sistemle yaplyormu gibi parann aktarlaca anlalmtr. Yeni sistem olarak belirlenen yntemde Sleyman ASLANn tekrardan transit gda ticaretiyle para dndrme iine balanmasn telkin ettii, yeni girilecek gda sisteminden Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn da bilgi ve ynlendirmesinin olduu, bu yeni sistemle gelen parann yine dviz olarak k salanacandan, altn alarak ihra etme yoluna gidilmeyecei ve bylece altn alndaki %0,2-0,3 oranndaki masrafa gerek kalmayaca, yeni sistemle gelen parann direk Dubaiye hesaptan transfer edilerek rana gnderilecei anlalmtr. Transit ticaretlerin gerekletirilmesi srecinde beyan edilen menei ahadetnamesi, konimento vs. belgelerin rgt yeleri tarafndan dzenlendii ve bu ilemler gerekletirilirken Sleyman ASLANn Rza SARRAF liderliindeki rgte aidiyet duygusuyla balanp, Rza SARRAFn rakiplerini engelleme konusunda rgt faaliyeti erevesinde strateji rettii ve bu kapsamda hareket ettii, ahslar arasnda gerekleen bir grmede Sleyman ASLANn DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM, RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA eklinde Rza SARRAFn rakiplerinin alamayaca bir belge isteyeceklerini ifade ettii, Rza SARRAF ile rvet ilikisi ierisinde olan Sleyman ASLANn, Rza SARRAFn rakiplerini engelleyerek Rza SARRAFn kartel bir g haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birlii sergiledikleri deerlendirilmitir. Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFn transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki ilemlerini takip ettii, Rza SARRAFn Sleyman ASLANla konumak sureti ile Halk Bankasna gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaanan skntlar at ve karlnda Ateleme Yapmak tabiri ile rvet verdii tespit edilmitir. Halk Bankasnda usulszlkler ve rvet eylemleri devam ederken Halk Bankas Genel Mdr Yardmcs Mehmet Hakan ATLLAnn da hazrlanan kurgudan ibaret belgelerden haberdar olduu, Sleyman ASLANn ynlendirmesi ile Rza SARRAFn Abdullah HAPPANyle grt, Abdullah HAPPANnin de Mohammad ZARRAB isimli ahsla grerek organize edilecek muhteviyat gerei yanstmayan fatura kesilmesi olayn detaylar ile anlatt tespit edilmitir. Halk Bankasna ibraz edilen belgelerdeki usulszlkler rgt yeleri tarafndan itiraf edilmi olup bunlardan bir ksm;
25

Yaplan ticarette 5 bin ton tama kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal tand gsteren konimentolarn ibraz edilmesi, Beyanname olduu deerlendirilen evraklara Gmrk kaesinin Abdullah HAPPAN tarafndan baslmas ve ahsn konu ile ilgili olarak VERDMZ EYLER YANLI EVRAKLAR YAN SONUTA GEREK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECLK HAPS CEZASI GEREKTREN BR SU YAN PARANIN DA TES BR EY eklinde yapt eylemlerin su tekil ettiinin farkndal ile hareket etmesi, Deeri nispeten pahal rnlerin fatura edilmesi ile yksek miktarlarda para vurdurulmas, Sleyman ASLANn telkinleri ile yurt dnda 3. bir firmadan temin edilecek faturann da transit belgelere eklenerek bankann isteyecei evraklarn nne gemek istedikleri, bu belgelerin gerei yanstmadn Sleyman ASLANn bildii ancak bu ilemin teyidini yapacak banka personelinin de konudan haberdar olmad ve yaplacak telefon grmesi ile aranacak ahsa faturann gerek olduunun nce telkin edilmesi eklindedir. *** TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: balyoruz engel koydular bugn gittim oraya onu kaldrdm ite BENM YANIMDAN ADAM ARADI YAPACAKSINIZ BU DED ANLADIN MI Hakan ATLLA ta koydu o ey koydu, Abdullah Happani: 6y alyor mu imdi hesaba, Rza Sarraf: 6y beni aradlar banka soru sorup alacakt hesab ben yanndaydm diye amadm telefonu, Abdullah Happani: iyi abi o ok gzel olur ya, Rza Sarraf: ya bir ey syleyecem onda KEND DE EY BZMLE BERABER ANLADIN MIZATEN STYOR OLSUN O SENDEN BENDEN FAZLA STYOR OLSUN, Abdullah Happani: muhakkak Grmeden, Rza Sarraf ile Sleyman Aslann, rakip Taha Ahmet Alacacnn Halk Bankasndaki ilemlerinin durdurulmas ile ilgili grtkleri, Abdullah Happaninin daha nceden syledii gibi sunamayacaklar evraklar istenerek durdurulabileceini syledii, Rza Sarrafn da hem o ekilde hem de gelen parayla altn almnn durdurulaca ekliyle olacan syledii anlalmtr. Ayrca grmeden, Rza Sarrafn, rakibi Taha Ahmet Alacacya engel olmas durumunda ne yapabileceini sormas zerine, Abdullah Happaninin banka nezdinde eitsizlikten tr karklk karabileceini syledii bunun zerine Rza Sarrafn bu durumu Sleyman Aslann gze aldn syledii ve Taha Ahmet Alacac ile satn ald kamu gcn karlatrd anlalmtr. Engellemeden tr, Rza SARRAFn, rakip Taha Ahmet ALACACInn Bakan Ali BABACANa gitme durumunu kastederek ONUN GC BENDEN FAZLA MI eklindeki rekabet yaklamndan ve Abdullah HAPPANnin ya hi bir bok yiyemez abi oralara ulaamaz bile cevabndan, (Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile olan rvet ilikileri dikkate alndnda) Rza SARRAFn satn ald kamu grevlilerini AHS GC dolaysyla LDER OLDUU RGTN GC olarak grd ve kamu gcnn haksz desteini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdii ve bu durumun, bahse konu rgtn rvete olan bak asn, rvete olan motivasyonun kodlarn ve rvet saiki etrafndaki fiili itimalarn ortaya koyduu deerlendirilmitir. Bu adan bakldnda, Rza SARRAFn ok pragmatist bir rvet yntemi gelitirdii anlalmtr, zira bu ekilde (firmalarn Halk Banktaki hesabna gelen paraya gre) bindelik hesapla rvet alan kamu grevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak iin daha fazla parann giriine isteyecek, bu husustaki usulszlkleri ve eksiklikleri grmezden gelecek ve buna mani olacak personeline bask yaparak para giriini salayacaktr. *** TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Sleyman Aslan: dn arkadalar altlar ama bana henz intikal ettirmediler DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM ok gelen giden
26

varmkurallar iyi koymamz gerekiyor, Rza Sarraf: onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bakanl gibi veya Ticaret Odas gibi bi yere balasanz, Sleyman Aslan: BENM AKLIMA GELEN UDUR YNE RAN TARAFINDAN BZ U FRMAYLA GIDA NDE ALIMAYA II STEKLYZ VEYA ALIMAYA YETK VERYORUZ DYE B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA Rza Bey yine yle biey yapsaktransit ticaret yapm yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN bunu ben yz yze konuacaktm ama, Rza Sarraf: onu tabi onu ben istiare edeyim hemen ranla ama yle biey syliyeyim mesela ben u an ticaret yaparken yurt dnda bizim Ekonomi Bakanl Ticaret ...ve Bakanlkdan alnan yazyla ateeler referans oluyo bize yurt dnda yani bu taraf da katarsak garantili olur ben dier hususu size mesela o belgemi getirirken ok uratm sayn genel mdrm gbeim atladsizce takriben gda ne zaman start almaya balarz biz, Sleyman Aslan: bu ilemi bu hafta bugn yarn hallederiz gibi geliyo bana Grmeden, Sleyman Aslann Rza Sarraf liderliindeki rgte aidiyet duygusuyla balanp, Rza Sarrafn rakiplerini engelleme konusunda rgt faaliyeti erevesinde strateji rettii ve bu kapsamda hareket ettii ak bir ekilde anlalmtr. Sleyman Aslann konumalarnda geen; Rza Sarrafn rakiplerini kastederek DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM benim aklma gelen udur (rgtn faaliyeti iin strateji belirledii anlalmaktadr) Rakiplerinin alamayaca bir belge isteyecekleri ynnde B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA (Alrsak tabiriyle Sleyman Aslann Rza Sarrafn rgtnn faaliyetlerini benimsedii, aidiyet hissettii deerlendirilmitir) transit ticaret yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE Belgenin alnaca kurumu kastederek RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN (Bankann, rakiplerinin temin edemeyecei hangi kurumdan belge istenecei rgt lideri Rza Sarrafa sorulmakta ve bu konudaki karar Rza Sarrafn vermesi beklenmektedir) Bu konumalar, Rza Sarraf ile rvet ilikisi ierisinde olduu Sleyman Aslann, Taha Ahmet Alacac ve dier rakiplerin engellenerek Rza Sarrafn kartel bir g haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birlii sergilediklerini gsterdii deerlendirilmektedir. *** TK:2187663280 - 02.07.2013 15:12 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: Halk Bankas imdi apostil istemiyor ama dier evraklar gelmeden de diyor ilem yapmayz yani konimento istiyor abi, Rza Sarraf: konimento o senin verdiin zaten, Abdullah Happani: onu kabul etmiyorlar ite konimento istiyorlar konimento deil diyorlar o tama evra mene sahadet ....diye bir ey istiyorlar sgs gzetim serfitikas, Rza Sarraf: sgs ye gerek yok yok onu ben konutum, Abdullah Happani: tamam o zaman konimento ve mene ahadetnamesi istiyorlar, Rza Sarraf: abi tayc firma olmadn anlattk ya biz bunlara ben bir daha konuaym dur bi Hakan ATLLA ile bir konuaym TK:2187683333 - 02.07.2013 15:16 Rza Sarraf Hakan Atilla grmesinde; Rza Sarraf: imdi biz sizinle daha ncede konumutuk ya yani konimento konusu nu uan tekrar baa dndk yine, Hakan Atilla: yle imdi ben yle izah edeyim yanl hatrlamyorsam gelen havalelerle ilgili ey mesala atyorum buday iin konuursakbu 140150 bin tonluk bir parti imdi 140-150 bin tonluk bir partinin de yani 5 bin tonluk eylerle tanmas biraz zor diye dnyorum, Rza Sarraf: Hakan bey orda biz bir teknik hata yaptk onun farkndaym yani biz 5 milyon 5 milyon vuracaktk bunu 4 milyonluk 5 milyonluk rakam olarak yollamamz gerekiyordu orda bir teknik hatamz var zaten TK:2187688872 - 02.07.2013 15:24 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;
27

Rza Sarraf: abi ben konutum imdi ayn evra verecez de imdi sknt ne biliyormusun hepsine sen buday m yazdrdn bunlarn, Abdullah Happani: bir ksm mesala ilk iki tane aldm eker daha sonra gelenler buday ve buday soya msr ey fasulye msr o tr eyler yazdryoruz, Rza Sarraf: tamam mesala bu diyorki 150 bin tonluk buday var hepsi o kadar m yapyorite o o zaman 15 tane konimento vermen gerekiyor diyor yani ...Certificatede of Origini Rhan ben yaparm dedi zaten konu Rhanla tamam m yani ONLARIN DETAYINA GTMEYECEKLER BELGELERN BEN ONU SYLEYECEM SLEYMANA AIK AIK, Abdullah Happani: tamam art imdi dndler bu mene ehadetnamesini yeniledilerki atlantisin tedarik faturalarn istiyoruz orda zaten menei belli olacak diyor, Rza Sarraf: B BAKALIM GELEN MEBLA NE NEY KARILIYOR RNLER FARKLI YAZIP PAHALLI OLAN BEYLER YAZALIM bakalm en pahallarn seelim en azndan blelim bir ka kaleme Yukardaki grmeye bakldnda Halk Bank Genel Mdr Yardmcs Mehmet Hakan ATLLAnn Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn transit ticarette kulland konimentolarn gerei yanstmadnn farknda olduu nitekim su rgtnn konimentolarda 140-150 bin ton arlndaki malzemenin 5 bin ton tama kapasitesi olan gemilerle geldiini beyan ettiinin M. Hakan ATLLA tarafndan bilindii ve bunun Rza SARRAF tarafndan teknik bir hata olarak ifade edildii, ayrca konimentolarn geliigzel ve ierii gerei yanstmayacak ekilde doldurulduu, belgelerin detaylarna girmemesi iin Rza SARRAFn Hakan ATLLA ile grecei tespit edilmitir. Rza SARRAF ile Sleyman ASLAN arasnda 2013 ylnn 4. Ayndan beri transit ticaret zerine yaplan rvet anlamasnn Rza SARRAFn ONLARIN DETAYINA GTMEYECEKLER BELGELERN BEN ONU SYLEYECEM SLEYMANA AIK AIK ifadelerinden bir kez daha anlalmaktadr. Bunu da Rza SARRAFn gerei yanstmayan belgelerle ilgili Rza SARRAFn ak ak konuabilmesinden anlamak mmkndr. Ayrca ticaretin ierii ile ilgili olarak Rza SARRAF tarafndan pahada yksek gda rnlerinin beyan edilmesinin istendii bylece 5 bin tonluk gemilerle 150 bin tonluk gda rn transit edildiini beyan etmek zorunda kalnmayaca anlalmaktadr. (Rza SARRAFn tek seferde yksek meblalar getirerek-vurdurarak- daha fazla para kazanmak istedii aktr.) TK:2187709789 - 02.07.2013 15:35 Hakan Atilla Rza Sarraf grmesinde; Hakan Atilla: bamsz denetimden maln gda olduunu yani buday eker neyse onun tespiti o yzden istiyorlarama onu dzenleyen kim, Rza Sarraf: chamber of commence, Hakan Atilla: ite o yok ey , Rza Sarraf: yani bir zel irketten felan m istiyorlar, Hakan Atilla: evet sgsden istiyorlar Franszm herhalde onlar, Rza Sarraf: tamam ok onu istiyorlar doru deil mi, Hakan Atilla: imdi iletilen belgede maln meneinin yani budayn meneini Dubai, Rza Sarraf: ben bi konuayim o zaman tekrar size dneyim, Hakan Atilla: YAN BUDAYIN DUBA MENEL OLMASI MMKN OLMADII N, Rza Sarraf: tamam ben ben Bu grmede de yukardaki sreci destekleyen bir durum tespit edilmi olup ahslarn bankaya beyan edecekleri mene ahadetnamesinde buday rnlerinin meneinin Dubai olarak beyan edildii ancak Dubaide buday retiminin olmadnn Halk Bankas Genel Mdr Yardmcs Mehmet Hakan ATLLA tarafndan da bilindii, bu durumun Sleyman ASLANla yaplan rvet anlamasnda gerei yanstmayan belgeler kullanlmasndan Mehmet Hakan ATLLAnn da haberdar olduu anlalmtr. Bu grmeden sonra Rza SARRAFn hemen Abdullah HAPPANyi uyard ve mene ahadetnamesindeki usulszl gidermesini istedii tespit edilmitir. TK:2187712455 - 02.07.2013 15:38 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ii ..kartran ne biliyormusun VERDNZ EVRAK VARYA BUDAYIN ORJNNE DUBA YAZMILAR DUBADE BUDAY OLMAZ K DYOR ADAM ...raporu istiyorlar yeter i bitiyor, Abdullah Happani: tamam abi dur bakalm ne yapabiliriz Rhan geliyor bi gelsin TK:2188087517 - 02.07.2013 18:37 Sleyman Aslan Hakan grmesinde;
28

Hakan: Rezayla grtk bugn geen defa dedim rakam kkt hani onu kk eylerle gtryoruz dediin iin biey demedik dedim ama imdi yani 150 Bin Tondan bahsediyorsun dedim heralde dedim onu dedim o ekilde gtrmyorsun dedim onu da yle gtryorum diyor, Sleyman Aslan: he he he (gld) nasl yani, Hakan: tama belgesinden kast ettiimiz bizim o gemi irketinin ve acentasnn neyse gemi ile ama imdi ben imdi dnyorum 5 Bin Tonluksa bunun dedii gibi ya 30 -40 tane ey yazmas lazm oraya gemi ad yazmas lazm ya da ayn geminin 30-40 sefer yapmas lazm ...anlad ki rakamn byk olmas hata olduunu dnd dnyor kendince daha kk olmalyd diye dnyor YAN O DA FARKINDA TE DE TAB BANA, Sleyman Aslan: bana da fazla geldi rakamlar yani her bir parti iin 5-6 Milyon makul Hakan: ey konusunda KOMSYONU NDRELM M genel mdrm, Sleyman Aslan: NDR 8E NDR NDR 8 YAP TAMAM MI, nceki grmelerde transit gda ticaretinde banka tarafndan alnan yasal komisyonun %1 olduu anlalm olup yukarda yer verilen grmede konu ile ilgili 2 (iki) husus dikkat ekicidir. Bunlardan birincisi yaplan ticarette 5 bin ton tama kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal tand gsterilen konimentolarla ilgili Hakannn Rza SARRAF uyard ve bundan hem Hakannn hem de Sleyman ASLANn haberdar olduu (sua konu belgelerden haberdar olduklar), kincisi ise rvet karlnda yaplan anlamann gerei olarak nceki tarihlerdeki grmelerde de anlald zere bankasnn Rza SARRAF organizasyonunda alaca yasal komisyon orann Sleyman ASLANn talimat ile binde sekize (%0,8) drld tespit edilmitir. TK:2188360152 - 02.07.2013 21:06 Rhan Bayar Rza Sarraf grmesinde; Rhan Bayar: randan gelen Trkiyeye Halka paralar var ya paralar senin adna geliyor ya uanda yani senin sahip olduun irketlere geliyor bu Volgama felan imdi gda mda ekletmi galiba, Rza Sarraf: o da benim adma, Rhan Bayar: tamam biz bunu senin adndan karsak bunun hesab var Halk Bankasnda daha nce amlar tamam seni burdan biz karalm abi NK BR SR DEK EVRAKLAR VERYORUZ BEN RAHATSIZ OLDUN LERDE SIKINTI OLABLR OCUKLARDAN BRNN STENE YAPALIM DYORUZ BUNU, Rza Sarraf: tamam olur, Rhan Bayar: bir sr evrak hazrlyoruz biz imdi gelmileri ama iade etmeyecez onun da yarn almak iin btn evraklar hazrlyoruz biz Transit ticaret ilemlerinde kullanlan belgelerin rgt yeleri tarafndan dzenlenmesi ve ierik olarak geree ve manta aykr bilgilere yer verilmesi nedeni ile Rhan BAYARIN rgt lideri Rza SARRAFn firmalarna gelen paralardan tedirgin olduu ve usulszlklerin ilerleyen zamanlarda ortaya kmasndan ekindii iin paravan irketlerin (3. ahslar zerine kurulu - Rza SARRAFn adnn gemedii) kullanlmasn nerdii ve Rza SARRAF tarafndan bu teklifin de onayland tespit edilmitir. TK:2188476219 - 02.07.2013 22:04 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: bu gda ile alakal ok zorlanyoruz biz ...zaten sayn genel mdrm yeterli de yani Hakan Bey de de ok taklmyor aslnda aada ok taklyor, Sleyman Aslan: Hakan Atillada da taklmyor de mi aada daha aada PEK RIZA BEY BEN YARIN ARKADALARIMI BR TOPLAYAYIM TEKER TEKER HEPSNDEN ZERNDEN GEEYM VE SZE NET EKLDE UNLARDIR BAKA BELGE STENMEYECEKTR VE HATTA LK BATA SZDEN STENMEYEN EYLER DE IKARTIRARAK BUNU SYLEYECEM NK ONA GRE BU E GRDK ONA GRE BU YAPMAYA BALADIK, Rza Sarraf: yani bunu biraz daha bunu biraz daha minimum yani daha geirebilecek bir sistemde de size de bankaya da zarar vermeyecek bir sistemde ve benim de yapabileceim bir hala getirebilirsek nk tkanyorum , Sleyman Aslan: ben arkadalarmla konuup HAFFLETRYORUM HIZLANDIRIYORUM tamam m SZ VERDYSEK YAPACAIZ Sonrasnda, TK:2189177121 - 03.07.2013 12:29 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde;
29

Sleyman Aslan: imdi dn akam konutuumuz erevede arkadalarm ben bir araya getirdim Sleyman Aslan: peki gmrk evraklar dedik onlarda biey yok ...Trk Konsolosluunca onayl dedik ama ordan da GER ATTIK YAN Rza Bey BURDA DA ESNEKLKLER SALIYORUZ nk bu bu belgeleri hala elinize ulamad zannedersem eyi ben gnderdim fotoraf olarak size imdi gelmitir ordan bakarsanz o alt taraftaki belgeleri bunlar size syledik nk batan aslnda GER ADIM ATIYORUZ ordan UBEMZ DE BLYOR BUNLARI BZ DE ESNEK HAREKET EDYORUZ YAN BURDA BANKANIN YAPMASI GEREKENLER YAPTIINI HATTA OLABLDNCE ESNEK HAREKET ETTN DE TAKDR ETMENZ AISINDAN SYLYORUM, Rza Sarraf: tabi ki tabi ki farkndaym sayn genel mdrm Yukardaki iki grme ierii dikkatle incelendiinde rvet anlamasnn gereklerinin Sleyman ASLAN tarafndan yerine getirildii ve bunun da srarla, zerine basa basa vurguland, rgtn gerei yanstmayan konimento ve menei ahadetnamesi ile yapt transit ticaretlerin ok dikkat ektii bu suretle ieriinin revize edilmesinin Sleyman ASLAN tarafndan talep edildii, Rza SARRAFn da uyarlar dikkate alacan belirtmenin yan sra Banka personelinin iinin gerei evrak tetkiki yapmasndan rahatszlk duymasndan tr Sleyman ASLANDAN Hakan Bey de de ok taklmyor aslnda aada ok taklyor ifadeleri ile personeli ikna etmesi (M. Hakan ATLLAnn durumdan haberdar olmas mnasebeti ile rgt yelerine zorluk kartmad ancak dier personelin grevini yerine getirmesinden rahatszlk duyduu) talebinde bulunduu, Sleyman ASLANn da GER ADIM ATIYORUZ, ESNEK HAREKET EDYORUZ, HATTA OLABLDNCE ESNEK HAREKET ETTN DE TAKDR ETMENZ AISINDAN SYLYORUM ifadeleri ile yapm olduu yardmlar ve gz yumma durumunu ne kard, bunlar yaparken de ONA GRE BU E GRDK ONA GRE BU YAPMAYA BALADIK eklinde anlama gerei yaptklarnn vurgulad anlalmtr. TK:2189182631 - 03.07.2013 12:37 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: konutum bankayla hani siz orijin Dubai yazmsnz ya oradan o verdiin declarationdan kllanmlar bunlar onu zd Sleyman Bey ADAM BANA TELEFONDA DYOR K ACIK VERME DYOR TOPARLADIM BZDE BLYORUZ BU ...AMA DYOR EYE CIKARMA DYOR ELEMANLARIN YANINDA BOKUNU CIKARMAYIN DYOR SZ DYOR KALKIP DYOR ORDA ORGN BUDAY BUDAY YAZINCA EY DUBA YAZINCA DUBADE BUDAY MI OLUR DYORLAR, Abdullah Happani: doru sylyorlar tamam abi, Grmeden Rza Sarrafn Sleyman Aslandan ald gvence ve uyarlar dorultusunda Abdullah Happaniyi ynlendirdii, yapm olduklar manta aykr usulszlklerin farknda olduu ve daha dikkatli davranma karar aldklar anlalmtr. Tm bu grmelerden Sleyman Aslann sutan kaynaklanan maddi kar elde etmek amacyla rgt yaplanmas halinde dier phelilerle biraraya gelmenin gerei olarak yaplan anlamlar balamn da rgtn faaliyetlerini sekteye uratacak her trl prosedr kaldrd, akla manta aykr usulszlklere gz yumduu anlalmtr. *** TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: yo evran deil ilemin onay bilgisini bekliyoruz yani evra Atlantise felan geti eyi paray Atlantisten k eyini, Rza Sarraf: tamam bir step ilerletti ilemi, Abdullah Happani: evet evet bir adm ilerledi ya ey bu farkl bir ekilde olur ya sade bunu da bir deitirmek lazm yani UAN YAPTIIMIZ EY DORU DEL, Rza Sarraf: niye, Abdullah Happani: VERDMZ EYLER YANLI EVRAKLAR YAN SONUTA GEREK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECLK HAPS CEZASI GEREKTREN BR SU YAN PARANIN DA TES BR EY, Rza Sarraf: e nas yapacaz orjinalini mi verecez, Abdullah Happani: YOK ORJNALN VERMEYECEZ YAN BUNLARI B IKARMAMIZ LAZIM FARKLI BEYLERE YNLENDRMEMZ LAZIM BELK
30

BRLERN BULUP ONUN ADINA YAPMAMIZ LAZIM, Rza Sarraf: tamam onu yapacaz onu konutum VOLGAMI EVR BRSNN STNE VOLGAM OLUR DED, Abdullah Happani: TAMAM BEN BULAYIM BRN ONA GRE AYARLAYALIM YA Grme rgtn su ileme kastn ak ve net olarak ortaya koymakla birlikte bir itiraf niteliindedir. Nitekim Abdullah HAPPAN VERDMZ EYLER YANLI EVRAKLAR YAN SONUTA GEREK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECLK HAPS CEZASI GEREKTREN BR SU YAN PARANIN DA TES BR EY ifadeleri ile durumu zetlemi yukarda yer verilen srete ieriinin tamamen kurgulama olduu anlalan belgelerin sahte olduunu ifade etmitir. Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ve Genel Mdr Yardmcs M. Hakan ATLLAnn da aralarnda konumalarna konu olacak kadar ak bildikleri bu durumun ortaya kma ihtimalinden rahatsz olan Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFI uyard ve ahslarn transit ticarette kulland firma Volgam baka bir ahs zerine geirmek istedikleri anlalmtr. *** TK.2322805635 - 17.09.2013 12:05 Mohammed Zarrab Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: bana bir tane ey lazm gda faturas Atlantise kesilmi yani nasl diyeyim sana ATLANTS O RKETTEN GIDA ALMI YLE BR FATURA LAZIM AMA III BANKANIN KONTROL ETME HTMALNE KARILIK BYLE TANIDIK BRNN KESMES LAZIM HALK BANKASI N STYORLAR YA Halk Bankas diyor ki imdi Atlantisten gda gnderiyoruz ya eye rana bana bir tane diyor tedarik faturas verin diyor ok byk bir ihtimalle de o faturay kontrol edecekler bunlar gerekten de bu mal almlar m almamlar m diye, Mohammad Zarrab: yani Atlantis mi alm gzksn, Abdullah Happani: evet Atlantisin alm olduu bir maln faturas TANIDIIMIZ BR FRMA OLMASI LAZIM K TELEFON ATIKLARINDA EVET BYLE BR FATURAMIZ VAR BYLE BR SATIIMIZ YAPILMITIR DEMELER LAZIM, Mohammed Zarrab: neyse nerede olursa olsun diyorsun deil mi firma Mahsumiyi verelim ya Mahsumi Dubaide varya Mahsumi General Trading bir ara dolar vuruyordunuz hesabna, Abdullah Happani: iyi dur o zaman ey Rza ile bir konuaym okey dersa yle bir ey yapalm, Mohammed Zarrab: NYE BUNLAR BLMYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU, Abdullah Happani: BLYORLAR DA YAN EY DYOR BR TANE FATURA VERN DYOR YAN BLEN CABINDA SEN BLYORSUN PERSONELM BLYOR MU Yukarda yer verilen grmelerde Abdullah HAPPANnin yaplacak olan gda ve ila ticaretleri iin nasl bir yntem izleyecekleri konusunda Rza SARRAFtan yardm istemesi zerine Rza SARRAFn Halk Bankasna giderek Sleyman ASLANla grme yapt, grme sonrasnda da Abdullah HAPPANye gerei yanstmayan ticaret ve dzenlenecek faturalar iin rana transit gda gnderen Atlantis firmasna sembolik bir fatura kestirmesini istedii ve bir organizasyon ile olas bir telefonla teyit etme durumunda faturalarn kesildiinin (kurgu olarak) beyan edilmesini istedii, Sonrasnda Abdullah HAPPANnin Mohammad ZARRAB isimli ahsla grerek organize edilecek muhteviyat gerei yanstmayan fatura kesilmesi olayn detaylar ile anlatt tespit edilmitir. Tamamen kurgulanm bir fatura kesme ve transit ticaret neticesinde para vurduracak rgt yelerinin konumalarndan, Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslann konudan haberdar olduu, ancak Sleyman ASLANn bu ilikisini ve ilemlerin sahte olduunu personelinin bilmedii Mohammed Zarrab: NYE BUNLAR BLMYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU, Abdullah Happani: BLYORLAR DA YAN EY DYOR BR TANE FATURA VERN DYOR YAN BLEN CABINDA SEN BLYORSUN PERSONELM BLYOR MU ifadelerinden anlalmaktadr. *** TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behet Kaynar Onu Kaya grmesinde; M. Behet Kaynar: EY ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK, Onur Kaya: valla Allah raz olsun sende yani dosya, M. Behet Kaynar: h h imdi ne diyecektim, Onur Kaya: OLEY DYECEKTN

31

Grmeden, Mustafa Behet Kaynarn Dosyay Aldk diyerek bahse konu 14.000,00 TL paray aldn ve bunun zerine ne demesi gerektiini sormas zerine, Onur Kayann OLEY diyerek sevinmek gerektiini syledii anlalmtr. Bylece, parann Onur KAYAya verilmek zere Mustafa Behet KAYNARa verildii, bahse konu grmeden, Mustafa Behet KAYNARn da Onur KAYA gibi maddi menfaat temininin illegal olduunun farkndal ierisinde ifreleme ile konutuu anlalmtr. dier yandan Musrafa Behet KAYNARn paray teslim almasndan sonra ne diyecektim eklindeki sorusuna Onur KAYAnn oley diyecektin demesinden parann bu iki ahs arasnda paylalaca deerlendirilmitir. TK:1719944021 - 17.10.2012 11:23 Ercan Sann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; RIZA BEY 14.000 TL BEHET BEY''E TESLM EDLD BLGNZE SUNARIM. Mesajdan, Ercan Sann paray verdiine dair bilgi verdii anlalmtr.

RGTSEL LKLER; HYERAR, TALMAT, YNLENDRME VE GER BLDRM


Su rgtlerinin nemli zelliklerinden birisi rgt ierisinde gevek de olsa hiyerarik bir yapnn mevcut olmasdr. Gerekletirilen eylemlerde rgt liderinin talimat vermesi ve telkinde bulunmas, eylem stratejisini ve yntemlerini belirleyerek kimlerin ne ekilde hareket etmesi gerektiini ynlendirmesi, kendisinin talimat vermeden ani olarak gelien eylemlerde ise derhal rgt liderine bilgi verilmesi bu yap ierisinde ele alnabilir. Yukarda da anlatld ve emalar halinde gsterildii gibi bahsi geen pheli ahslarn, hiyerarik bir yaplanma ile koordineli olarak hareket ederek rvet eylemlerini icra ettikleri, rgt lideri ve yneticilerinin rgt ierisinde n planda ve direktif veren konumunda olduklar, her grupta belli bir talimat silsilesinin olduu, rgt yneticilerinin eylemleri ynlendirdikleri ve kontrolnde bulundurduklar anlalmtr. Soruturmaya konu su rgtnn faaliyetleri erevesinde hareket eden phelilerin aralarnda talimat, bilgi verme, ynlendirme, geri bildirim, onay vs. rgtsel hareketlerin sergilendiine dair grmelerde geen rnekler aada verilecektir; Yaplan almalar kapsamnda; Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvete dair parann teslimi aamasnn Rza SARRAF ynyle Abdullah HAPPAN, Muammer GLER ynyle ise Bar GLER, zgr ZDEMR ve Hikmet TUNER tarafndan organize edildii anlalmtr. Yukarda bahsedilen eylemler karlnda Muammer GLERe gnderildii anlalan paralarn her defasnda, Rza SARRAFa ait Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesinde bulunan Orient Bazaar isimli ofiste teslim edildii, paray teslim almaya ilk balarda Bar GLERin, daha sonralar ise zgr ZDEMR ve Hikmet TUNERin geldii anlalmtr. Yaplan fiziki takip ve grnt alma almalar kapsamnda, paray teslim almaya gelen Bar GLERin elinin bo gelip ofisten karken ierisinde arln olduu anlalan anta ile kt anlalmtr. Milyon Dolarn teslim alnmas ileminde, zgr ZDEMRin tamadaki kolaylndan bo olduu anlalan valizle gelip valizin karken arl sebebiyle zor tand anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda, hemen her bir para teslim eyleminde ne kadar para verildii ve paralarn hangi eylemeler iin verildii aka anlalm, 4 farkl para teslimi eyleminde grnt alnarak parann alnd teyit edilmitir. Para teslimi eylemlerinin bir ortak zellii daha olarak, Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFn talimat ve onayn alarak paray teslim ettii, listelemesi, zgr ZDEMRin de Bar GLERe geri bildirimde bulunduu anlalmtr. *** TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde;
32

Bar Gler: iyi bir haber verecektim msaitseniz ne zaman msait olursunuz ne zaman yapalm yarn yapalm m, Bar Gler: olur olur iyi haber iyi haber iyi haber babam nk bir haber ver dedi yarn ne zaman hangi saatlerde msait olursunuz, Rza Sarraf: 12 gibi felan iyi mesala Grmeden, Bar Glerin konu ile ilgili Muammer Glerden ald bir haberi vermek iin Rza Sarrafla bulumak istedii, gelimelerin Rza Sarraf ynnden lehine sonuland, Bar Glerin buluarak bu haberi vermesine Muammer Glerin ynlendirdii anlalmtr. TK.2304538009 - 06.09.2013 21:00 Muammer Gler Bar Gler grmesinde; Muammer Gler: Bar syledin mi olum adama OLDU DYE, Bar Gler: syledim yarn eyde buluacaz telefonda sylemek istemedim yarn 12 de de buluacaz yani aamadm eyi konu amadm telefonda 12 de yarn buluuyoruz yz yze syleyeceim, Muammer Gler: TAMAM SYLE TAMAM OLUM MZALADIK YAN EY Bylece, Muammer Glerin, Bar Glerden Rza Sarraf ile grmesini, Rza Sarrafn talepleri ile ilgili (aabeyinin ve dierlerinin) vatandalk ilemlerini imzalayarak hallettii bireyi haber vermesini istedii anlalmtr. Daha sonra; TK.2305389317 Tarih Saat :07.09.2013 13:39 Bar Gler Muammer Gler grmesinde; Bar Gler: grtk biz eyle syledim syledim evet syle, Muammer Gler: memnun oldu mu, Bar Gler: ok memnun oldu evet ok memnun oldu Grmeden, Bar Glerin Rza Sarrafla grerek Muammer Glerin sylediklerini aktard, bunun zerine (vatandalk ilemlerinin sonularndan) Rza Sarrafn ok memnun olduu ynnde geri bildirimde bulunduu anlalmtr. TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Gler Bar Gler grmesinde; Muammer Gler: SYLE EY O MZALANDIINI EYN, Bar Gler: syledim mesaj attm imdi baka yerden baka yerden o ey o ey ey oldu dedim ben yazdm yani onun anlayaca ekilde yazdm imdi o ge vakitlere kadar uyuyor uyanr imdi yazar bana, Muammer Gler: yani o anlayacak de mi KARDENN MZALANDI diye, Bar Gler: sadece o mu baba sadece kardei mi, Muammer Gler: olum hayr it e son 3 kii deil miydi onlar en son giden 3 kiiydi ite, Bar Gler: h h h, Muammer Gler: Bar tamam hi bir ey yok imdi bu ey vard bunun abisi vard bi Anar vard bir tana daha vard bir yane daha olacakt, Bar Gler: kim o Reat m, Muammer Gler: yok drt deil taneydi olum onun iin yani yok onda bir ey mi vard onda vard ha ...sorun olan hangisiydi ..olu muydu, Bar Gler: oluydu ama sen sylemitin dzeltmitin onu ha ey Arami Arami Arami vard ya beraber geldiler ofise Rezayla beraber, Muammer Gler: o da sorunlu canm o da sorunlu o da sorunlu yani ONU DA DZELTECEKLER dzelecekte ben sana sylerim onun eylerini ..tamam, Bar Gler: ncsnn kim olduunu bir sylersen ona gre syliyim baba nemli o, Muammer Gler: yavrum ite bendeydi bendeydi ama ey yapamadm tamam peki tamam sylerim ben Grmeden, Muammer Glerin, Rza Sarrafn talepleri dorultusunda ran uyruklu (3) ahsn istisnai yoldan Trk vatandal kazanmalar iin ileri Bakanl olarak gerekli yazmalarn yapldn syledii, Rza Sarrafa bu haberi Bar Glerin Muammer Glerin talimatna istinaden mesajla (whatsap olduu deerlendirilmektedir) bildirdii anlalmtr. *** Rza SARRAFn Bar GLERle yapt ilk bulumalarda, Adem GELGE adna paravan olarak kullanlan firmalarn geirdii Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili skntlarnn almas iin anlamaya vardklar anlalmtr. Bu konu ile ilgili gelimeler srerken, dier yandan Rza SARRAFn zaman zaman Muammer GLER ve Bar GLER ile bir araya gelerek grt anlalmtr. Rza SARRAFn Vergi ncelemesine sebep olan ihbarn arkasnda Adem GELGEle irtibatl olan Emniyet Mdr Orhan NCE olduunu anlamas zerine, maddi menfaat ilikisi
33

ierisinde olduu ileri Bakan Muammer GLERin nfuzunu kullanarak Orhan NCEnin stanbuldan tayinini kartt (Emniyet Genel Mdrlnn 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayl Naklen Atama Onay LER BAKANI MUAMMER GLERin OLURU LE stanbul Emniyet Mdrlnde grevli 201950 sicil sayl 4. Snf Emniyet Mdr Orhan NCEnin Zonguldak Emniyet Mdrlne atand), Orhan NCEnin de kendisini Rza SARRAFn srdrdn rendii anlalmtr. (TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki telefon grmesinde; Muammer GLERin Orhan NCEyi kastederek onu srdrdmz iin dedii anlalmtr.) Daha sonraki srete, Rza SARRAFn Ahmet AYDIN isimli bir ahs tarafndan telefonla tehdit edilmesi ile ilgili verdii ifadesinde phelendii 2 isimden birisinin Orhan NCE, dierinin ise Adem GELGE olduu, ancak tehdit phelisi ile bu ahslar arasnda bir irtibatn bulunamad, Rza SARRAFn verdii ifadesinde Orhan NCEden phelendiini ifade etmesinin Orhan NCE tarafndan renildiini ve bu durumun ahslar arasndaki husumeti artrd anlalmtr. Orhan NCE ile ilgili ilemlerin akabinde, Muammer GLERin ynlendirmesiyle Bar GLERin iyi haberi vermek zere Rza SARRAFla 07.09.2013 gn buluarak grt, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)de bahsedildii zere, Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye Bar GLER tarafndan gnderilen zgr ZDEMRe 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar vermesini telkin ettii ve parann verildii, (Para Teslimi-12)de bahsedildii zere, bunun devam olarak 13.09.2013 gn, yine Muammer GLERe gnderilme zere, zgr ZDEMRin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar ald, bylece bu konu ile ilgili, Rza SARRAFn Muammer GLERe toplamda 400.000,00 (Drt Yz Bin) Dolar para gnderdii anlalmtr. ahslar arasndaki gelien husumet sebebiyle, yaklak 1 ay sonra, Orhan NCE tarafndan, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugn ve Yeniafak Gazetelerine verilerek Rza SARRAF hakknda haber yaplmasnn salanmaya alld anlalmtr. Bu durumunda Muammer GLER tarafndan takip edilerek haber kartlmasnn nne geilmeye alld, Muammer GLERin Orhan NCEnin tayinini kardn ak ak syledii, ahsn Rza SARRAFla olan husumeti sebebiyle olaylarn bymeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gidecei, hatta Rza SARRAFn azndan gasp edildiine veya rvet istendiine dair iki satr ifade alnp bunu ileme sokarak meslekten ihra edilmesini salayabileceini, akabinde Orhan NCE ile ilgili yryen ayr bir soruturma olduunu, o soruturmay kullanarak defterini dreceini syledii anlalmtr. Baka biz zaman da Muammer GLERin Orhan NCE hakkndaki soruturma konusunu takip ettii syledii, Rza SARRAFn bu konunun ok nemli olduunu sylemesi zerine Muammer GLERin de O KONU BENM M ve O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM eklinde Orhan nce hakknda yapacaklarndan ve bu konuyu kendine grev addettiinden bahsettii anlalmtr. Bu konu ile ilgili Muammer GLERin Rza SARRAF ile aralarnda olan maddi menfaat ilikisi sebebiyle sorumlusu olduu tekilattaki bir kamu grevlisi hakkndaki giriimlerine, yaptklarna (tayin karma, soruturmalarnn zerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve slubuna bakldnda; rgtsel bir aidiyetle hareket ettii deerlendirilmitir. Dier yandan yaplan eylemin muhteviyatna bakldnda, Bar GLERin Rza SARRAFtan kendisi iin salad maddi menfaatin (babas iin araclk ettii rvetten deil danmanlk ad altnda ald paradan bahsedilmektedir) karlnda organize ettii eylemlerdeki usulszle (rvet karlnda husumetli olunan bir kamu grevlisinin tayininin karlmasna) bir danmanlk faaliyeti olarak baklamayaca deerlendirilmi, bu durumun Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvet ilikisine ve bu kapsamdaki eylemlere araclk ederken ayrca kendine menfaat salama giriimi olduu anlalmtr.
34

Orhan NCEnin Srdrlmesi koununda detaylca ele alnd zere, Orhan NCE ile ilgili ilemlerin akabinde, Muammer GLERin ynlendirmesiyle Bar GLERin iyi haberi vermek zere Rza SARRAFla 07.09.2013 gn buluarak grt, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)de bahsedildii zere, Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye Bar GLER tarafndan gnderilen zgr ZDEMRe 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar vermesi ynnde talimat verdii ve parann verildii, (Para Teslimi-12)de bahsedildii zere, bunun devam olarak 13.09.2013 gn, yine Muammer GLERe gnderilme zere, zgr ZDEMRin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar ald, bylece bu konu ile ilgili, Rza SARRAFn Muammer GLERe toplamda 400.000,00 (Drt Yz Bin) Dolar para gnderdii anlalmtr. Bir nceki demenin devam olarak; TK.2314429688 - 12.09.2013 17:02 zgr zdemir Abdullah Happani grmesinde; zgr zdemir: imdi abi sal ve cuma gn gelsin demiti hani sal gn gelmitim yarn iin de isterseniz siz bir teyit aln saat 10 10 buuk gibi geleceim nk, Abdullah Happani: olur olur hemen konuurum imdi Grmeden, bahse konu demenin (12.09.2013 Cuma) bir nceki demenin (10.09.2013 Sal) devam olduu anlalmtr. Devam eden grmelerde; TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: o yazdn adama da GEEN GN VERDNN AYNISINI 200 VERCEN, Abdullah Happani: tamam oldu Rza Sarrafn (Para Teslimi-11)i kastederek bir kez daha (ayn rvetin ifas kapsamnda) 200.000,00 Dolar daha vermesi talimatn verdii anlalmtr. FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; zgr ZDEMRin, limiz Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesinde bulunan Orient Bazaar isimli i yeri ierisinde Rza SARRAF isimli ahsn ofisinin bulunduu yere gelecei bilgisi zerine; 13.09.2013 gn Saat: 12.05 sralarnda zgr ZDEMR isimli ahsn limiz Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesinde bulunan Orient Bazaar isimli i yerine giri yapt grlmtr. 13.09.2013 gn Saat:12.15 sralarnda Rza SARRAFn alan olan Hsamettin ALTINBA ile birlikte zgr ZDEMRin Orient Bazaar isimli i yerinden k yaptklar grlmtr.

Yaplan teknik ve fiziki takip almalar neticesinde; zgr ZDEMRin Nuru Osmaniyede bulunan ofise gelerek 200.000,00 Dolar ald anlalmtr. Bu olaydan bir gn sonra, TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Gler Bar Gler grmesinde;
35

Bar Gler: ben yarn istanbul'a dnyorum Reza bey mi, Muammer Gler: stanbulda m, Bar Gler: stanbula gelecek, Muammer Gler: HI TAMAM O EY HALLETTLER DEL M HEPSN, Bar Gler: h h h h h h evet evet evet evet, Muammer Gler: O HAN ZGR ZGR BR EY DYORDU HAN HAN BR EY KALDI DYODUN DN M HALLETT DN M HALLETT, Bar Gler: dn halletti dn halletti dn halletti, Muammer Gler: ORDAN BR EY KALMADI YAN, Bar Gler: yok bir ey kalmad bir ey kalmad Grmeden, Muammer Glerin (Para Teslimi-11 ve Para Teslimi-12)de bahsi geen (200 Bin 200 Bin olamk zere 2 parti halindeki) paralarn tamamnn alnp alnmadn sorduu, Bar Glerin tamamnn alndn syledii, bunun zerine Muammer Glerin (Para Teslimi-11)i kastederek zgr zdemirin bir partinin kaldndan bahsettiini syledii, Bar Glerin de (Para Teslimi -12)yi kastederek parann tamamnn aldndn syledii anlalmtr. Bylece; Teslim alnan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GLERe yapld, Muammer GLERin bu eylemleri takip ettii, Muammer GLERin paray teslim almaya zgr ZDEMRin gittiini bildii, Orhan NCE konusu ile ilgili demeler olan (Para Teslimi 11 ve 12)nin, esasnda tek bir anlamaya dayal deme olup 2 partide garekletirildii anlalmtr. Bylece, Orhan NCE ile ilgili ilemlerin akabinde, Muammer GLERin ynlendirmesiyle Bar GLERin bilgi vermek zere Rza SARRAFla 07.09.2013 gn buluarak grt, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)de bahsedildii zere, Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye Bar GLER tarafndan gnderilen zgr ZDEMRe 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar vermesini telkin ettii ve parann verildii, (Para Teslimi-12)de bahsedildii zere, bunun devam olarak 13.09.2013 gn de zgr ZDEMRin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar ald, Bar GLERin de bu her iki deme iin Muammer GLERe paralarn alnd bilgisini ver erek geri bildirimde bulunduu anlalmtr. *** TK.2248040571 - 06.08.2013 11:13 zgr zdemir Abdullah Happani grmesinde; zgr zdemir: ben ne zaman geliyim bugn m geleyim yarn m geleyim, Abdullah Happani: yok yarn kapalym ben zgr bey, zgr zdemir : imdi nasl durum, Abdullah Happani: olur problem yok TK.2248110144 - 06.08.2013 11:57 Abdullah Happaninin Rza Sarraf a gnderdii mesajda; zgr bey geld 35000 USD ster aylk deme ster 30000 USD la balam deme 7 . Ay 35 odemsz dogrumudur( 35 odeyeym m) TK.2248128741 06.08.2013 12:08 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; de Bylece, Abdullah Happaninin, Rza Sarrafn talimatyla Bar Glerin eleman zgr zdemire 35.000,00 Dolar deme yapt anlalmtr. TK.2310447448 - 10.09.2013 14:34 Abdullah Happaninin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; zgr geliyormu bar beyin yanndan birseymi deyeceiz ? TK.2310448541 - 10.09.2013 14:35 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; 200 Mesajdan, Rza Sarrafn Abdullah Happaniye Bar Glerin eleman zgr zdemire 200.000,00 Dolar vermesi talimatn verdii anlalmtr. *** TK:2399195146 - 24.10.2013 22:23 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ZGR GELECEK TE ONA BR 3 VERRSN3 MLYON DOLAR, Abdullah Happani: tamam sabah gelecek arad beni de, Rza Sarraf: h Abdullah 1 MLYON DA MEHMETTEN ALIRSIN
36

Grmeden, zgr zdemire teslim edilecek 3.000.000,00 Dolarn 1.000.000,00 Dolarnn (Mehmet) Mohammed ZARRABtan alnmas ynnde talimat verdii anlalmtr. TK. 2400130664 - 25.10.2013 14:09 Muammer Gler Bar Gler grmesinde; Bar Gler: tamam baba sknt yok, Muammer Gler: DEDMZ GB M OLDU OLUM, Bar Gler: evet evet baba Grmeden, Bar Glerin para alm organizasyonunun Muammer Glerin ynlendirmesi ile gerekletii, Bar Glerin parann alndn bilgi verdii, Muammer Glerin de dediimiz gibi mi oldu diyerek parann tmnn tek parada alnp alnmadn sorduu, Bar Glerin o ekilde olduunu syledii, zira 3 Milyondan sonra 500 Bin Dolarn da alnd olaydan anlalmtr. *** TK:2059365740 - 25.04.2013 11:58 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Shahram mohaghegh oromi dosya no.127-22-2011 TK:2059366973 - 25.04.2013 11:59 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; (11)123-107 istanbul dosya no TK:2059430545 - 25.04.2013 12:30 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: BU EHRAM BEYN DE YAZISINI BRAZ SIKITIRIRSAK NK BURADAN BR YAZI YAZMALARI LAZIM K DOSYAYA KOYSUNLAR, Bar Gler: dn sylediiniz arkadan de mi, Rza Sarraf: mesaj ektim ya evet, Bar Gler: biliyorum biliyorum onu ona ileteceim MGKya gidiyor o uanda kar kmaz ileteceim kendisine kar kmaz hemen ileteceim kendisine, Rza Sarraf: tamam nfustan onu yazacaklar herhalde deil mi nfus, Bar Gler: tamam heh ORAYA YOLLAYACAKLAR BABAMIN TALMATI GEREKYOR onu kar kmaz bildireceim ben Bu arada (Para Teslimi-3)de anlatld zere Bar Glerin eleman zgr zdemirin Abdullah Happaniden 300.000,00 Dolar ald anlalmtr. Bunun zerinde TK:2059616146 - 25.04.2013 13:59 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Ozgur beyden onay aldinzmi? TK:2059630180 - 25.04.2013 14:09 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Dorudur,ok teekkr ediyorum Mesajlarda, Rza Sarrafn, Bar Glere, eleman zgr zdemire teslim edilen para ile ilgili kendisine bir dnn olup olmadn sorduu, Bar Glerin de kendisine geri bildirim yapldn onaylad anlalmtr. *** TK:2352398713 - 03.10.2013 19:48 Zafer alayan - Sleyman Aslan grmesinde; Zafer alayan: NASIL O EY HRACAT Y GDYOR MU, Sleyman Aslan: ihracat fena deil belli bir rakam yaptk bugn de bir araya geldik nasl daha arttrabilirizi diye konutuk sayn bakanm baz yntemler var biliyorsunuz daha nce konutuumuz bir konu vard o konuda da kstlar getirdik baya zerimize bask geliyor sayn bakanm, Zafer alayan: gelirler gelirler ama onu tabi Babakann talimat o ynde, Sleyman Aslan: yle biz de ynlendiriyoruz gerekelerimizi anlatyoruz kendilerine, Zafer alayan: tabi canm tabi kardeim ...kendi adamm varken ihracat ...a verirken nasl kalacak gitsin baka lkede yapsn transiti gitsin amerika da kendi ynetimini hayr kendi ynetimini ikna etsin kendi ynetimi zerinden kaldrsn ambargoyu istedii kadar yapsn ambargoyu koyan o gelip tekrardan burda amerika firmalarna burda alt yap kuruyor yle ey olur mu, Sleyman Aslan: sayn bakanm imdi unu diyelibiriz ki yani ben daha ncede syledim bunu Amerikallara da madem bat irketleri mal satmak istiyor bizdeki kaynak ok kstl bize KAYNAK TRANSFERNE MSADE ETSNLER UZAK DOUDAK biz onlarda yapalm sayn bakanm bunuda kendilerine syledim, Zafer alayan: aynen valla Sleyman sana yle syliyim EN AZ 3 4 MLYAR DOLAR HRACATA HTYACI VAR TRKYENN U ANDA YAN RAKAMLAR Y GTMYOR NK DAHA MD AIKLANDI DN AKAMDA 2
37

SAAT TOPLANTI YAPTIK SAYIN BABAKANLA STANBULDA BEN KENDSNE DURUMU ANLATTIM ONLARIN BASKILARINI TE BU TRANST HADSESN FELAN HBR EKLDE ORDA GEVEME OLMASIN DED NK NETCEDE BZM DI TCARET RAKAMLARIMIZ NEGATFE DND M TRKYENN FAZ...EN Y BLEN SENSN onun iin o konuda hi tavizimiz olmasn sen peki pazartesi felan stanbulda msn, Sleyman Aslan: stanbuldaym sayn bakanm, Zafer alayan: h o zaman bir iki konu vard onur olmazsa onu sana pazartesi bi aktarsn Sleyman Grmede Sleyman Aslann Zafer alayana ihracat rakamlar (ancak rakam net olarak gemiyor) konusunda bilgi verdii, Baz yntemler vard kstlama getirdik eklinde Rza SARRAF ile yaplan anlama gerei hem yeni yntemler hem de Rza SARRAFn rakip firmalarna getirilen snrlamalar hakknda bilgi verdii, bu durumun da rvet anlamasndan Zafer ALAYANn da haberdar olduunu bir kez daha gsterdii, Zafer ALAYANn da ihracatn en az 3-4 Milyar dolar civarnda olmas gerektiini belirttii, ancak Amerikann altn konusu ile ilgili swift denetimleri asndan bask oluturduu ve ranllarn yapt transit gda ticareti ilemlerinin durdurulmas gerektiini konutuklar, rvet ilikisine dayanan ihracat ynteminin deierek yeni uygulama getirildii, Zafer alayann bu uygulamdan rahatsz olduu ve eski altn ihracat uygulamasna dnlmesini istedii anlalmtr. TK.2292361278 - 30.08.2013 20:09 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Rza Sarraf grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: ben burda bekliyorum kapy amyorlar, Rza Sarraf: 9 dediler 8 i 10 dakika geiyoronuncu kata gideceksin ayn apartmanda onuncu katta ayr evdirSOR KAANIN EV HANGS, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: dedim dedi sizi bekliyor TK.2292381549 - 30.08.2013 20:21 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Rza Sarraf grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: BEN EVDEYM NZ VAR MI KENDLERNE EVDEYM, Rza Sarraf: selam syle, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: aleykm selam Grmeden, (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin rvete dair paray teslim etmek zere Ekonomi Bakan Zafer alayann olu Salih Kaan alayann evine geldiini ve paray teslim ettii anlalmtr. HARTA BAZ ANALZ Yaplan teknik takip almalarnda, (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHGin (05318518306) 30.08.2013 gn saat: 20.16 sralarnda Ankara li Yenimahalle lesi mevkiinde ile Salih Kaan ALAYANa (05322281980) ait ikamette bulutuklar belirlenmi ve ahslarn bulutuklarna dair cell harita grntleri aada gsterilmitir. GRNT-1 Mohammadsadegh Rastgarshshehg bahse konu ikamette bulunduu saat: 20:16

GRNT-2 Salih Kaan ALAYANn ikametinde bulunduu saat: 20:17


38

ahslarn ayn zaman diliminde, telefon sinyal bilgilerinin ayn yerden verdii ve sinyal bilgilerinin Salih Kaan alayann ikameti olan Yaam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C Kap No: 41 Yenimahalle/Ankara sayl adres ile uyutuu, bylece grmelerde de aka getii gibi (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin rvete dair paray Ekonomi Bakan Zafer alayann olu Salih Kaan alayan ile buluarak teslim ettii tespit edilmitir. Bu bulumann hemen akabinde, (Sadkn evdeyim dedii grmeden 2 dakika sonra), TK.2292386325 - 30.08.2013 20:23 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg - Abdullah Happani grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: abi ben dnyorum bir isteiniz var m, Abdullah Happani: yok abi TAMAMDIR DEL M, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: TAMAM EVET AB Grmeden, ahsn bahse konu rveti teslim ettii anlalmaktadr. Bu bulumann hemen akabinde, (Sadkn evdeyim dedii grmeden 3 dakika sonra), TK.2292387889 30.08.2013 20:24 Salih Kaan alayan Zafer alayan grmesinde; Kaan alayan: ..., Zafer alayan: efendim olum, Kaan alayan: MESAJ ATTIM SANA, Zafer alayan: h, Kaan alayan: MESAJ ATTIM SANA, Zafer alayan: duymuyorum olum, Kaan alayan: ME MESAJ ATTIM SANA, Zafer alayan: ha gelmedi imdi bakacam, Kaan alayan: TAMAM O ZAMAN PTM SEN, Zafer alayan: OKEY OLUM ... Y MSN, Kaan alayan: YAN YYM YAN YAN, Zafer alayan: yani iyi anlamadm neyse, Kaan alayan: YAN Grmeden, Rza Sarrafn gnderdii rvete dair paralarn Mohammadsadegh Rastgarshshehg (Sadk) tarafndan Salih Kaan alayana ulatrlmasnn hemen akabinde, Salih Kaan alayann babas Ekonomi Bakan Zafer alayana dier iletiim aralaryla mesaj att, fakat babasnn mesaj grmediini dnerek arayp (ZELLKLE SESNN ANLAILIR OLMAMASINA ZEN GSTEREREK) mesaj attn syledii, bahse konu rveti teslim aldn ima eder ekilde ptm seni dedii, Zafer alayann da iyi misin eklinde gelen para durumunu imal bir ekilde sorduu, Salih Kaan alayann da yani iyiyim yani yani diyerek imal bir ekilde gelen parann idare eder durumda (iyi durumda) olduunu ima ettii, Zafer alayann da yani iyi anlamadm neyse diyerek konuyu geitirmek suretiyle grmeyi sonlandrd anlalmtr. Bylece, yaplan teknik takip, fiziki takip, paray grntleme ve harita -baz almalarna bakldnda; bahse konu gn, Rza SARRAFn talimatyla, Abdullah HAPPAN tarafndan hazrlanan 2.000.000,00 (ki Milyon) Euro, 2.000.000,00 (ki Milyon) Dolar ve 1.500.000,00 (Bir Buuk Milyon) TL parann (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Ahmet Murat Z tarafndan Ekonomi Bakan Zafer ALAYANa ulatrlmak zere, Ankaraya Salih Kaan ALAYANn evine gidilerek teslim edildii, bu teslimden sonra (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHGin Rza SARRAF ve Abdullah HAPPANye, Salih Kaan ALAYANn da
39

Zafer ALAYANa bilgi verdii aka tespit edilmitir. Ayrca yaplan uygulamada, bir valiz ve bir srt antas ierisine konulan rvete konu paralar grntlenerek kayda alnmtr. *** Taha Ahmet ALACACI ve Trker SARGINn, daha nceden Rza SARRAF liderliindeki rgtn faaliyetleri kapsamnda, komisyon karlnda rann parasn evirmek zere yurtdndan Trkiyeye para yollayp altn ihracat yoluyla rana (veya Dubai zerinden rana) gnderme eylemlerini birlikte organize ettikleri, sonraki srete, nce Taha Ahmet ALACACInn, sonra da Trker SARGINn Rza SARRAF liderliindeki rgtten ayrlarak kendi komisyon grubunu oluturduklar, bu ahslarn Rza SARRAF kadar yksek miktarda rvet gibi bir masraf kalemlerinin olmamas nedeniyle, Rza SARRAFa gre daha az komisyon ile para dndrdkleri ve bu yzden piyasadaki baz mterilerin (komisyoncularn) Taha Ahmet ALACACI ile i yapmaya balad anlalmtr. Dier yandan, Rza SARRAFn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLANa, yurtdndan ihracat demesi ad altnda gelen bu paralardan %0,3 ile %0,5 arasnda komisyon (rvet) vermesi sebebiyle, (rvetle beraber) masraflarnn artt, yaplan grmelerden; bu duruma rakiplerin engellenerek Rza SARRAFn piya sada kartel duruma gelmesi ile zm bulunacana karar klnd anlalmtr. Rza SARRAFn Abdullah HAPPAN ve rvet ilikisi ierisinde olduu Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile birlikte, Sleyman ASLANn nfuzunu kullanmak suretiyle Taha Ahmet ALACACInn bankadaki ilemlerini engelleme ynnde plan ve strateji gelitirdikleri anlalmtr. lk olarak Rza SARRAFn talebi zerine Sleyman ASLANn emrinde alan yetkili Levent BALKANa, Taha Ahmet ALACACInn ilemleriyle ilgili lsam isimli firmaya gelen havaleye onay/kabul LEMNN YAPMAMASI TALMATINI VERD anlalmtr. Devam eden srete Sleyman ASLANn ynlendirmesi ve planlamas ile, Sleyman ASLANn sadece Rza SARRAFn sunabilecei, rakiplerinin alamayaca belgeleri yetki belgesi olarak gereke gsterdii ve bu ekilde rakiplerini engelledikleri anlalmtr. Sleyman Aslann konumalarnda geen; Rza Sarrafn rakiplerini kastederek DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM benim aklma gelen udur Rakiplerinin alamayaca bir belge isteyecekleri ynnde B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA (Alrsak tabiriyle Sleyman Aslann Rza Sarrafn rgtnn faaliyetlerini benimsedii, aidiyet hissettii deerlendirilmitir) transit ticaret yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE Belgenin alnaca kurumu kastederek RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN (Bankann, rakiplerinin temin edemeyecei hangi kurumdan belge istenecei rgt lideri Rza SARRAFa sorulmakta ve bu konudaki karar Rza SARRAFn vermesi beklenmektedir) Bu strateji ve planlardan, Rza SARRAF ile rvet ilikisi ierisinde olan Sleyman ASLANn, Taha Ahmet ALACACI ve dier rakiplerin engellenerek Rza SARRAFn kartel bir g haline gelmesi konusunda fikri ve fiili bir birliktelik ile plan/eylem birlii sergilediklerini gsterdii anlalmtr. Bu plan ve eylemler srasndaki yz yze grmelerin birinde, Rza SARRAFn Sleyman ASLANa sadece Taha Ahmet ALACACIya deil dier tm komisyonculara da engel koymasn, kendisinden bakalarna msaade etmesi durumunda i yapamayacan, kendisinden baka kimseye msaade etmemesini telkin ettii ve PAZARTES ZATEN BR MSAFR GDECEK ZYARETNE DEDM HAFTALIKTA MSAFRLER YOLLARIM GELR GRRSN KENDN diyerek 22.04.2013 Pazartesi gn iin Misafir dedii kurye elemanyla rvet
40

gndereceini syledii, Sleyman Aslann da Rza Sarrafn rakiplerinin engellenmesi telkinleriyle ilgili ne derse o olacan syledii anlalmtr. Rza SARRAF ile Sleyman ASLAN arasnda mevcut olan rvet ilikisinin, bu grme yle tazelendii deerlendirilmitir. Zira grmede getii gibi 22.04.2013 PAZARTES gn, (Para Teslimi-5)de anlatld zere, Rza SARRAFn talimatyla, Abdullah HAPPAN tarafndan hazrlanan parann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg tarafndan Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLANn evine gtrlerek ei Fatma ASLANa teslim edildii, bylece fiili anlamaya gre vaat edilen parann verildii anlalmtr. lerleyen srete Taha Ahmet ALACACInn da belge getirdii, bunun zerine Sleyman ASLANn, Rza SARRAFn telkinleri dorultusunda, rakibi Taha Ahmet ALACACInn ilem ve belgelerini reddettii, anlalmtr. Taha Ahmet ALACACInn engellenmesi zerine Rza SARRAFn Ekonomi Bakan Zafer alayan ile olan rvet ilikisini ikayet edebilecei konusunda yaplan konumada, Rza Sarrafn KM KME KAYET EDECEK diyerek zaten st makamlara (ikayet edebilecei makamlara) rvet verdiini, bu durumda kimi kime ikayet edeceini syledii, Abdullah Happaninin de yani basn her zaman benim korktuum biey diyerek rvet ilikilerinin basnda yer almasndan korktuu syledii, bunun zerine Rza Sarrafn; BASININ BYLE BEY YAZMAYA GT YER M BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM eklindeki konumalaryla kurduu rvet ilikilerinin boyutunu, satn ald kamu gcn ve sebep olduu yozlamann boyutunu ortaya koyduu deerlendirilmitir. (Sadece) Ben tarafl biey deil ift tarafl tabirlerinden Rza Sarrafn icra ettii rvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla su ilemenin farkndal ve bilinci ile hareket ettii, rvet verdii makamlarn gcne gvenerek ikayet edilemeyeceini veya basnn bunlar haber edemeyeceini dnd anlalmaktadr. Kimi kime ikayet edecek ve Basn benden deil br taraftan korkar szleri ve tutumu, rgt lideri Rza Sarrafn st dzey kamu grevlileriyle olan rvet ilikisinin, kendisine FL BR DOKUNULMAZLIK ZIRHI kazandrd dncesine sahip olduu anlamna gelmektedir. Zira grmesinin olduu srada (19.04.2013 14:16), Rza Sarrafn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN, ileri Bakan Muammer GLER ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile kurulmu rvet ilikisinin olduu, AB Bakan Egemen BAIa da 500 Bin Dolar gtrlmek zere hazrlanld ve ayn gn parann teslim edildii anlalmtr. Dier yandan, Rza SARRAF ve ekibinin, Sleyman ASLANn ynlendirmesiyle baladklar gda demeleri iin ncelikle Halk Bankasna (rakiplerinin veremeyecei belge olarak) SAHTE bir belge hazrlayp verdikleri (Bkz: TK:2046555431 Rza Sarraf: yaasn FOTOSHOP ver bassnlar ya ne olacak, Abdullah Happani: tamam imdi halletiriyorum), Taha Ahmet ALACACInn da Halk Bankasna sunulmak zere belge hazrlad, Abdullah HAPPANinin belgenin doruluunu kontrol edilmediini sylemesi zerine, Rza SARRAFn edilecek ama onunkinde, ona bakacaklar diyerek kendilerinde doruluu kontrol edilmeyen belgenin Taha Ahmet ALACACInnkinde edilecei anlalmtr. Rza SARRAFn rakibi Taha Ahmet ALACACIya Halk Bankas nezdinde engel olmasnn yalnzca ilemler baznda snrl kalmad, Taha Ahmet ALACACInn irtibatl olduu banka yetkilisi Levent BALKANn gnderttiini syledii anlalmtr. *** TK:1832386670 - 24.12.2012 21:00 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: biey syleyecem Kuka kendine alyor biliyosun de mi Ahmetler, Abdullah Happani: biliyorum ekstrasn aldm baktm yani eyi dier irketlerini alamadm
41

Kukay aldm sadece 11. aydan bu tarafa bir tane 10 Milyon TLleri var baka biey yok, Rza Sarraf: nerden gelmi, Abdullah Happani: Novinden, Rza Sarraf: kim vurmu acaba, Abdullah Happani: Noving Exchangeden gelmi....gnderen bilmiyorum kim olduunu kendilerine alyorlar evet Trkerde orda balam zaten bir haftadan beri orda balam alyor uan, Rza Sarraf: bir tane mi para gelmi, Abdullah Happani: eyden Kukalarna bir tane gelmi ama Ahmet bana zaten biran nce ey diyordu abi Kukaya deil Atanura gnderelim orda benim pozisyonlarm ey felan Atanuru da alamadm cuma gn aldm ben bugn de hi bakamadm youndum ocua sylemitim cuma gn gnder diye Kukay gndermiti sadece geri dnemedim ocua, Rza Sarraf: kime yaptracak, Abdullah Happani: kime giderler Trkerin kanalyla giderler brahim ELK ehram mesala ehram sadece Serdarlyla alyorsa tamam ama baka biriyle alyorsa bizi hi paras gelmiyor, Rza Sarraf: hm olsun alsnlar HESAPLARINI BR DAKKADA KAPATABLRM, Abdullah Happani: ya uan gerekli mi bence deil yani ok yle hacimleri yok ama ylede bir durum var hesaplarn kapatsan ne olacak sonuta kapatabilirsen hepsini kapat kapatamyorsun brak alsnlar, Rza Sarraf: kapatrm da yani hepsini kapatp ne yapiyim HERKES KAPATABLRM, Abdullah Happani: piyasada herkesi kapatsan bize cephe de allar kiiler belli Ahmet ne bilim ya bana gre yanl seimdi batan da Grmeden, Taha Ahmet Alacac ve Trker Sargnn, Rza Sarraf liderliindeki rgtten ayrlarak birlikte Rza Sarrafa rakip olacak ekilde ayn ii (komisyonla rann parasn evirme ii) yapmaya baladklar, bu ilemler iin Taha Ahmet Alacac ve ekibinin de Halk Bankasn kulland ve bu ilemler iin kullandklar Kuka ve Atanur isimli firmalarn hesaplarnn (yurtdndan gelen paralarn) Abdullah Happani tarafndan kontrol edilerek Rza Sarrafa bilgi verildii, Trker Sargnn kendi rgtlerinden ayrlarak Taha Ahmet Alacac ile almaya balamasndan sonra baz komisyoncu ahslarn da yeni kurulan bu grupla almaya baladklarnn anlald, bunun zerine Rza Sarrafn Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslan ile olan ilikisi sayesinde bu ahslarn ilemlerini durdurabileceini, hesaplarn kapatabileceini syledii, Abdullah Happaninin de kapattrmak gerekirse sadece Taha Ahmet Alacacnn deil dier komisyoncularn da hesaplarn kapattrmak gerektiini ancak bu durumda da piyasann kendilerine cephe alacaklarn ve Taha Ahmet Alacacy da piyasaya soktuklarna piman olduunu syledii anlalmtr. rgt lideri Rza Sarraf ve rgt yneticisi Abdullah Happaninin, eski elemanlar Taha Ahmet ALACACInn rgtten ayrlp rakip olmas zerine, Halk Bankasndaki ilemlerini engellemek ynndeki planlar rgtsel bir refleks olarak deerlendirilmitir. Bu planlardan sonra Rza SARRAF ve Halk Bankas Gelen Mdr Sleyman ASLAN arasndaki irtibatn devam ettii, 26.12.2012 gn (Para Teslimi-3)de anlatld zere Rza SARRAFn talimatyla, Abdullah HAPPAN tarafndan hazrlanan 500.000,00 (Be Yz Bin) Dolar parann Umut BAYRAKTAR tarafndan Sleyman ASLANa gtrlerek teslim edildii anlalmtr. Cumartesi gnk bu bulumadan sonra (hafta ba ilk mesai gn; pazartesi gn), TK:1844228249 - 31.12.2012 14:18 Sleyman Aslan Levent Balkan grmesinde; Sleyman Aslan: Levent imdi ey vard ya LSAM meselesi vard ya lsam onu istersen yapmayalm diye konumutuk orda o hani bizim bi ksmn bildiimiz ilemler ya bu o yzden o oraya dayanarak BU LEME LKN FARKLI BLGLER GELD DE YAPMA ararsa... bizde bu ilemle ilgili ok farkl bilgiler intikal etti o yzden bunu yapamayacaz alanlar vard ya onlarla balantl nki o .. biz biliyoruz senin bana ayak st anlattn birisi daha vard o da ad geen banka meselesi o ii o yapamaz yzne gzne bulatrr zaten hafiften bulatrm yani, Levent Balkan: bi tane biz onu geen dedik Sleyman bey bundan sonra kiyleri yapmyoruz diyelim o zaman tamam ben bilgi veririm kendisine, Sleyman Aslan: ver ver yani yapmayacaz de nki o ilere ilikin farkl bilgiler bize intikal etti de o bana sana telenfon da syleyemiyorum anlattm konu vard ya o balanty kopartamyoruz
42

Grmeden, Sleyman Aslann emrinde alan Levent Balkana, daha nceden Rza Sarrafl a mesajlaarak sonrasnda da buluarak konutuu anlalan, rakip Taha Ahmet Alacacnn ilemleriyle ilgili lsam isimli firmaya gelen havaleye onay/kabul LEMN YAPMAMASI TALMATINI VERD anlalmtr. Bylece Rza SARRAFn Abdullah HAPPAN ile fikir yrterek planlad gibi, Sleyman ASLANn nfuzunun kullanlarak rakip Taha Ahmet ALACACInn ilemine (ayn kendileri gibi yapt ilemine) engel olunduu, Sleyman ASLANn Rza SARRAFn plan ve talepleri dorultusunda hareket ettii anlalmtr. Dier yandan, Sleyman ASLANn Levent BALKANa ilgili ahsa (Taha Ahmet ALACACIya) yapmayacaz de eklindeki talimatndan Taha Ahmet ALACACI ile Levent BALKAN arasndaki irtibat bildii anlalmtr. Yaplan almalarda Taha Ahmet ALACACI ile Levent BALKANn irtibatl olduu, ancak somut olayda da grld zere Rza SARRAFn Genel Mdr Sleyman ASLAN ile olan rvet ilikisinden tr gcnn ar bast anlalmtr. Kald ki ilerleyen srete Rza SARRAFn bu durumu srekli dillendirdii grlmtr. *** TK:2032013548 - 10.04.2013 19:19 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: bir ey syleyecem GNAH LEMYORUZ DE M BU ADAMIN N DURDURARAK, Abdullah Happani: onu hocaya sormak lazm abi BANA SORARSAN GNAH, Rza Sarraf: peki bi ey syleyecem onunkini bizimkini PYASAYA YZDE 1.2 VERP BZM ABYE BNDE 5 VERDMZ Trker oruspu ouundan bilip onlar bilip bizim ka inemiyeceiz marjn bilmesi o gnah deil mi, Abdullah Happani: o da ayn ama eydir yani o gnah bir ey yapyor diye senin yapman gerektirir bir ey deil yani dinde yles bir gerete yok tabi hocaya sormak lazm ben o konuyu ben ey diyemem BANA GRE YANLI YAN BEN BU TR EYLER BYLE M SNEREK YAPMIYORUM SEN YAPTIINDA ME OK SNMYOR BENM DRST OLMAM GEREKRSE, Rza Sarraf: mesela muntaza yaptmzda, Abdullah Happani: evet yani gemiten mesala vaya ite Mehmetin amasna engel olduumuzda yani o tr durumlarda imdi ticaret yle bir ey olmu ki bunlar yapmazsan iin yrmyor ama yaptnda da benim ahsen ok iim rahat olmuyor tamam, Rza Sarraf: abi ya bir ey syleyecem YAPMAZSAN HA BU MASRAF BZM GDERMZ VAR SAA SOLA VERDKLERMZ SEN BLYORSUN NASIL IKALIM BU N NDEN hem emmeye hem gmmeye olmuyor ki herkes bir taraftan ver gelsin diyor anladn m, Abdullah Happani: doru abi olmuyor yani SEN NK EY YLE KAPIYI BYLE B ATIN K BYLE ARALAMAKTA ZOR YAN KAPATMAK KAPATMAYA CALIMAK MECBUREN BYLE DEVAM ede yani ksa bakiyeli yani BU MASRAFLARI DA IKARMAK LAZIM BU EKLDE yle bir durum var ayn eyi o senin iin yapar m yle de bir eyde var yani, Rza Sarraf: benim iin bir ey syleyecem benim iin yapm olmuyor mu zatenyani o fiyat inerek benim icin ayn eyi yapm olmuyor mu, Abdullah Happani: evet yani sonuta ey yani ticaret nasl deerlendirilir bilmiyorum da yani sonuta senin mterilerinle alyor u anda, Rza Sarraf: bir ey syleyecem bunda sence Trkerin pay yzde ka, Abdullah Happani: ya Trker byle ticari kafas yok bunun belki de maala alyor orda, Rza Sarraf: Trkeri hrszlkla da itham etmedik sadece ii laykyla yapamadn neticesine vardk tamam m imdi burdan kp gidip Ahmet bu ileri yapp benden menfaat grm adam h gelir mesala ben 1 8 e mi yapyorum oda 1 7 ye 1 8 e piyasaya girerdi bu ticarettir ama sen benim, Rza Sarraf: abi sylediine gre sada solda demiki Rzaya ii ben rettim, Abdullah Happani: Ahmetin uan bile i bildiini felan zannetmiyorum yani, Rza Sarraf: diyorum ya ben ksasa ksas olarak kabul ediyorum, Abdullah Happani: ya dediim yine bana sorarsan ZORLATIRMAK TAMAMEN YOK ETMEKTR daha daha iyi olduunu dnyorum ben ya
43

Bu grmenin ahslarn su kast, rvet verme ve bu kapsamda rakibini engelleme eylemleri ile ilgili k nemli ayrntlar ortaya koyduu deerlendirilmitir. yle ki; Rza Sarrafn da Abdullah Happaninin de, rakipleri Taha Ahmet Alacacy Halk Bankas nezdindeki ilemlerini engellemenin yanl olduunun farknda olduklar, Rakiplerinin eski elemanlar olmas hasebiyle, Rza Sarrafn (Abiye) Zafer alayana gelen parann %0,5 orannda rvet verdiini bildikleri, bu sebeple rakiplerin Rza Sarrafn komisyon marjndan daha fazla demeyeceini bilip kendilerinin dk komisyonla piyasadaki mterileri (komisyoncular) kazandklar, bu sebeple Rza Sarrafn mterilerinin azald, Rza Sarrafn da bu durumu engellemek iin rvet ilikisi ierisinde olduu Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslann nfuzunu kullanarak rakiplerini eitli gerekelerle engellettii, bu ekilde kartel haline gelerek (rvet) masraflarn karmaya alt, Abdullah Happaninin rakiplerinin ilemlerini durdurmak iin prosedrel zorluklarn yeterli olduunu, bankaclk ilemlerine zorlatrmann yok etmek anlamna geldiini syledii anlalmtr. Devam eden srete, TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Sleyman Aslan: dn arkadalar altlar ama bana henz intikal ettirmediler DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM ok gelen giden varm tabi hepsi bana gelmiyo bunlarn baya bi uraan varm bu i iin o yzden yani eyi tutmamz asndan snrl tutmamz asndan kurallar iyi koymamz gerekiyor, Rza Sarraf: sayn genel mdrm o eyi bi yetkili biey yeterli eilmidir yeterli ve yetkin bi firma yani bunun ekonomiksel anlamda bunu ticaretini, Sleyman Aslan: bir ok ... yeterli ve yetin olduunu zannediyor, Rza Sarraf: onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bakanl gibi veya Ticaret Odas gibi bi yere balasanz, Sleyman Aslan: BENM AKLIMA GELEN UDUR YNE RAN TARAFINDAN BZ U FRMAYLA GIDA NDE ALIMAYA II STEKLYZ VEYA ALIMAYA YETK VERYORUZ DYE B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA Rza Bey yine yle biey yapsak, Rza Sarraf: onu alrz ama bi de bu tarafnn da onu tastiklemesini koyarsanz ok ifte bitti olur , Sleyman Aslan: ite yle biey yapmamz lazm, Rza Sarraf: yani hem bu taraf onaylasn bu satabilir diye biz mesela, Sleyman Aslan: transit ticaret yapm yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN bunu ben yz yze konuacaktm ama, Rza Sarraf: onu tabi onu ben istiare edeyim hemen ranla ama yle biey syliyeyim mesela ben u an ticaret yaparken yurt dnda bizim Ekonomi Bakanl Ticaret ...ve Bakanlkdan alnan yazyla ateeler referans oluyo bize yurt dnda yani bu taraf da katarsak garantili olur nk biliyosunuz bizim ran taraflar pazarla oturur her eye tamam der son dakika bi maddeyi kaldrr ben dier hususu size mesela o belgemi getirirken ok uratm sayn genel mdrm gbeim atlad, Sleyman Aslan: onun evirisi bana ne zaman gelir Rza Bey, Rza Sarraf: yarn br grn gelir sizce takriben gda ne zaman start almaya balarz biz, Sleyman Aslan: bu ilemi bu hafta bugn yarn hallederiz gibi geliyo bana Grmeden, Sleyman Aslann Rza Sarraf liderliindeki rgte aidiyet duygusuyla balanp, Rza Sarrafn rakiplerini engelleme konusunda rgt faaliyeti erevesinde strateji rettii ve bu kapsamda hareket ettii ak bir ekilde anlalmtr. Sleyman Aslann konumalarnda geen; Rza Sarrafn rakiplerini kastederek DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM benim aklma gelen udur (rgtn faaliyeti iin strateji belirledii anlalmaktadr) Rakiplerinin alamayaca bir belge isteyecekleri ynnde B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA (Alrsak tabiriyle Sleyman Aslann Rza Sarrafn rgtnn faaliyetlerini benimsedii, aidiyet hissettii deerlendirilmitir)
44

transit ticaret yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE Belgenin alnaca kurumu kastederek RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN (Bankann, rakiplerinin temin edemeyecei hangi kurumdan belge istenecei rgt lideri Rza Sarrafa sorulmakta ve bu konudaki karar Rza Sarrafn vermesi beklenmektedir) Bu konumalar, Rza Sarraf ile rvet ilikisi ierisinde olduu Sleyman Aslann, Taha Ahmet Alacac ve dier rakiplerin engellenerek Rza Sarrafn kartel bir g haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birlii sergilediklerini gsterdii deerlendirilmektedir.

RGTN DEVAMLILII
Eylemler Blmnde detaylar verilen teknik takip almalarna ve dier almalarla tespit edilen hususlara bakldnda; hem pheliler arasndaki irtibatn ve fiili birlikteliin hem de pheliler tarafndan gerekletirilen eylemlerin sreklilik arz ettii anlalmtr. yle ki; yaklak xx ay sren teknik takip almalarnda pheli ahslar tarafndan, xx farkl rvet gerekletirildii anlalmtr. Eylemlerin saysndaki younluk ve soruturmaya konu hemen her eylemde benzer phelilerin ayn rollerde (iblmyle) eyleme itirak etmesi bahse konu rgtlerin varlklarndaki sreklilii gsterdii deerlendirilmitir. rgtn devamll ile ilgili dikkate alnmas gerektii dnlen en ncelikli hususun, rgt faaliyeti erevesinde hareket eden pheli ahslarn her birinin itirak ettii eylemlerin says olduu deerlendirilmitir. Bu kapsamda, soruturma ad geen (rgt faaliyeti kapsamnda hareket eden ve etmeyen tm) her bir phelinin ilgili olduklar olaylar ve saylar aada tablo halinde gsterilmitir. rgtn soruturma srecinde gerekletirdii ok sayda eyleme ve bu eylemler karl elde ettii haksz kazanca bakldnda, rgtn sreklilik ve kararllnn ve eylem potansiyelinin net olarak grld anlalmaktadr. rgtn eylemlerindeki devamll ve phelilerin su ileme kast etrafndaki fiili birlikteliinin kopmadan srmesi, rneklerle anlatlacak olursa;

RGTSEL BASKI ve KAMU GCNN HAKSIZ OLARAK KULLANILMASI


Yaplan almalarda, Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn, rvet ilikisi ile satn ald kamu gcn rakiplerini engelleyerek kartel haline gelmede, usulszlklerini deifre veya ihbar eden kamu grevlilerinin tayinini kartarmada kulland, satn aldklar kamu gcn ahsi veya rgtsel bir g olarak grdkleri belirlenmitir. Yaplan teknik takip almalar ile bu konuda u ekilde rnekler grlmtr; TK:2155310289 14.06.2013 14:24 Rza Sarraf- Bar Gler grmesinde; Bar Gler: BR TANE AHSIN GNDERLMES VARDI YA ONU HALLETTK, Rza Sarraf: ok teekkr ederim, Bar Gler: o ahs gidiyor, Rza Sarraf: ok teekkr ediyorum, Bar Gler: brsnn ismini de vermediniz bana ama o da gidecek, Rza Sarraf: vericem vericem onu da vericem, Bar Gler: ama br ESAS BAINDAK ADAM SRLD, Rza Sarraf: tamam ok teekkr ediyorum, Bar Gler: bilginiz olsun tamam Grmede, Bar Glerin, daha nceden Rza Sarrafn srlmesini istedii kamu grevlisinin tayini ileminin halledildiini, ahsn yaknda gideceini (stanbuldan gidecei anlalmaktadr), Rza
45

Sarrafn tayininin kartlmasn istedii bir baka kamu grevlisinin ismini henz Bar Glere vermedii ancak o ahsnda tayininin karlaca (bylece srlmesi istenen isimlerin Bar Glere deil direk ilgili yetkiliye verildii) ve halihazrda tayini kartlan ahsn dierine gre daha st rtbeli bir grevli olduu anlalmtr. Daha sonraki yaplan grmelerden ve yaplan almalardan srldnden bahsedilen kamu grevlisinin eski Fatih le Emniyet Mdr Yardmcs Orhan NCE olduu ve Rza SARRAFn talebi zerine bu ahsn tayininin ileri Bakan Muammer GLER tarafndan karld anlalmtr. Zira konu ile ilgili daha sonraki olaylar zerine yaplan TK:2357385538 06.10.2013 19:24 Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki telefon grmesinde; Muammer GLERin Orhan NCEyi kastederek ONU SRDRDMZ N dedii anlalmtr. Dier yandan TK:2358109451 07.10.2013 10:22 Rza SARRAF ile Abdullah HAPPAN grmesinde; Rza SARRAFn Orhan NCEyi kastederek BEN BUNU SRDRDM dedii anlalmtr. Dier yandan yaplan eylemin muhteviyatna bakldnda, Bar GLERin Rza SARRAFtan kendisi iin salad maddi menfaatin (babas iin araclk ettii rvetten deil danmanlk ad altnda ald paradan bahsedilmektedir) karlnda organize ettii eylemlerdeki usulszle (rvet karlnda husumetli olunan bir kamu grevlisinin tayininin karlmasna) bir danmanlk faaliyeti olarak baklamayaca deerlendirilmi, bu durumun Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvet ilikisine ve bu kapsamdaki eylemlere araclk ederk en ayrca kendine menfaat salama giriimi olduu anlalmtr. YAPILAN YAZIMALARDA; Emniyet Genel Mdrlnn 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayl Naklen Atama Onay LER BAKANI MUAMMER GLERin OLURU LE stanbul Emniyet Mdrlnde grevli 201950 sicil sayl 4. Snf Emniyet Mdr Orhan NCEnin Zonguldak Emniyet Mdrlne atand,

46

*** TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi grmesinde; Ahad Khabbaz Tamiminin Adem Gelge ile grt ve azndan laf almaya alt ve Orhan nceden phelendiini sylemesi zerine Rza Sarrafn DUR BEN O ORHANIN DA ANASINI SKEYM SABRET DERS OLMAMI ONA BUNDAN SONRA ZNDANA ATTIRACAM MD BAK SEN SABAHA SABRET Grmeden, Rza Sarrafn daha nceden tayinini kartt Orhan ncenin dersini almadn, ona daha byk zarar vereceini syledii anlalmtr. Bu grmenin hemen akabinde; TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rza Sarraf- Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: Bar beni arad Barla da konuuyorduk peki peki bunun Orhanla ilgisi var m, Rza Sarraf: tabi Orhan yaptrm zaten onu yaptrmak istiyor ben detayl biliyorum onun yaptrdn Muammer Gler: ya o erefsiz orda orda ONU SRDRDMZ N, Rza Sarraf: haberi girmesinler haber nk bizim yani ey nasl derler yani bizim i hayatmza zarar verecek Grmede, Muammer Glerin Orhan nceyi srdklerinden dolay bu ekilde haber yaptrma yoluna gittiini syledii anlalmtr. Akabinde; TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Gler- Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: Bugn Gazetesinin genel yayn ynetmeni var Erhan BAYURT onunla grtm ben imdi bunun heralde bunun babasdr Nuri Elibol daha bu Orhann tayini ile ilgili bana yazm felan ben ona randevu vermemitim imdi buna imdi buna vericem
47

diyecem ki BAK BU ADAMINIZI BEN SADECE TAYN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ZERNE GDERSENZ BUNUN BR YERLERE KTN LEM LEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GDER ONUN N AYAINIZI DENK ALIN GEREKTNDE DAHA DA LER GDERSE DERSN K KARDEM BANA KT BENDEN YLE BR RVET STED HAYIR BUNU DAHA LER GTRRLERSE O ZAMAN DA BEN SENN AZINDAN K SATIR FADE ALIRIM BUNU AYNI GN LEME EKTRRM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENK, Rza Sarraf: sayn bakanm benim verdiim ifade yok muydu Asayite ifadenin ayn fotokopisini gizli belgeyi alm eline yani ierden de belge szm ona, Muammer Gler: ben o Nuri Elibolu da arrm demek ki bu Kamilin babas derim ki siz yanl yapyorsunuz bundan yana biey kmaz bu adam BYLE DAVRANIRSANIZ EER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM MD TAYNLE KURTULDU tabi ne olaca da belli deil u anda soruturma da yaplyor hakknda anladm Grmelerde, Muammer Glerin Orhan ncenin tayinini kardn ak ak syledii, ahsn Rza Sarrafla olan husumeti sebebiyle olaylarn bymeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gidecei, hatta Rza Sarrafn azndan gasp edildiine veya rvet istendiine dair iki satr ifade alnp bunu ileme sokarak meslekten ihra edilmesini salayabileceini syledii anlalmtr. TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rza Sarraf Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hi merak etme o konuyu hi ey yapma, Rza Sarraf: sayn bakanm asl nemli konu o ite hereyden nemli, Muammer Gler: tamam baba O KONU BENM M o konu abinin ii sen merak etme SEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM O TOLU TN SEN KAFANI YORMA Grmeden, Muammer Glerin Orhan nce hakkndaki soruturma konusunu takip ettii syledii, Rza Sarrafn bu konunun ok nemli olduunu sylemesi zerine Muammer Glerin de O KONU BENM M ve O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM eklinde Orhan nce hakknda yapacaklarndan (burnundan fitil fitil getireceinden) ve bu konuyu kendine grev addettiinden bahsettii anlalmtr. Bu konu ile ilgili Muammer GLERin Rza SARRAF ile aralarnda olan maddi menfaat ilikisi sebebiyle sorumlusu olduu tekilattaki bir kamu grevlisi hakkndaki giriimlerine, yaptklarna (tayin karma, soruturmalarnn zerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve slubuna bakldnda; rgtsel bir aidiyetle hareket ettii deerlendirilmitir. *** TK:2211804652 - 16.07.2013 17:15 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rhan Bayar: mektubu ayorum bir saniye bir dakka ...hahah ya olmaz byle biey ya, Rza Sarraf: Kunlunu ayr yazdrdm Pingan ayr yazdrdm, Rhan Bayar: vay vay, Rza Sarraf: iki tane, Rhan Bayar: zmit Ables ....Trabzon okey ben bunun burda yeminli tercumanda da eyinide yaptraym, Rza Sarraf: yok burda yaptracam ya ben orjinalini gzel bakanlk zarfnda zaten tercmana verecem in Konsolosluuna da onaylatacam yollayacam sana, Rhan Bayar: tamam elden gnder abi bunu kaybolmasn ocuklar gelecek buraya nk valla helal olsun sper hahah YAKINDA KABNENN YARISI BZE KEFL OLACAK AB, Rza Sarraf: sana dedim ben imzalatacam ya dedim inallah imzay grdn m kim imzalam, Rhan Bayar: grmez miyim ok yakkl bir imza hahah ellerine salk o ok gzel oldu ya ok iyi daha ne olacak daha da etkili bence, Rza Sarraf: Bank of Kunlununkini de eye yazm Golingvang heralde bu baka Kunlununkini de direk bakanna yazd, Rhan Bayar: abi bu pisikolojik gazla Kunlunun da kapsn alarz yani direk kendimiz bile bitiririz ii yani ok kuvvetli ya ok iyi bir referans abi Grmede, Rza Sarrafn, referans mektuplarnn grntlerini inde bulunan Rhan Bayara dijital ortamda gnderdii, Rhan Bayarn bu duruma ok sevindii, bu ekilde Trkiye Cumhuriyetinin
48

ileri Bakanlndan gelen bir referans mektubu ile inde firmalarnn hesaplarnda sknt yaadklar Kunlun Banka giderek ilerini halledebileceklerini ve bu gidile Trkiyede Bakanlarn yarsnn (Kabinenin yarsnn) kendilerine kefil olacaklarn syledii anlalmtr. *** TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: AHMET ELN ALIP DNP IKMI DIARI, Abdullah Happani: yle mi, Rza Sarraf: TAB OLUMSUZ CEVABI DEM K REZA NE VERYO BELGE BANA DA SYLEYN GSTERN BEN DE AYNISINI GETRYM MDR DE DEMK O GZLLK GEREKTREN BEY, Abdullah Happani: iyi demi veya ben belge getirecem falan demi mi, Rza Sarraf: yo bi tane trkadan belge getirmi i yazmabunu yrt at demi Ahmet bunlarla olmazdemi ki ite bunlar bari bur hep bekliyenleri aln hesaba ticari eyim zedelenir itibarm ben sana bildirdim demi vurmadan evran getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksn demi, Abdullah Happani: ok muymu bekleyeni, Rza Sarraf: 3 Milyon muymu neymi param bana ordan mesaj att param maram bak... bilir derse alym m hesab bende yok dedim bu imdi saa sola KAYET TE YAZAR bizi kesin, Abdullah Happani: yazabilir evet bi de EY OLAYINI SONUTA HEREYMZ EY BLYOR bu deil de geri bu da biliyor Trker biliyor ya ya TE KMNLE NE YAPIYORUZ KME NE VERYORUZ FALAN, Rza Sarraf: BLSN BLSN KME SYLYE KM KME KAYET EDECEK, Abdullah Happani: normal bir insan iin bilsin gzel de ey ite sen normal biri deilsin yani basn her zaman benim korktuum biey, Rza Sarraf: hayr biey syliycem yani neyi gidip basnn bunun bu byle demesi farzet dedi byle biey gitti basnla konutu tamam m ee elinde bir belgesi var m yok tamam m yani basnn byle bieyi yazmaya gt yer mi sence BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM anladn m BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM, Abdullah Happani: yazabilir yani ikayet mikayet nk btn eylerimizi biliyor adamlar Grmenin en dikkat ekici yannn, rakip Taha Ahmet ALACACInn Rza SARRAF yznden engellenmesi zerine Rza SARRAFn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ile olan rvet ilikisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) ikayet edebilecei konusunda yaplan konumada, Rza Sarrafn KM KME KAYET EDECEK diyerek zaten st makamlara (ikayet edebilecei makamlara) rvet verdiini, bu durumda kimi kime ikayet edeceini syledii, Abdullah HAPPANnin de yani basn her zaman benim korktuum biey diyerek rvet ilikilerinin basnda yer almasndan korktuu syledii, bunun zerine Rza Sarrafn; BASININ BYLE BEY YAZMAYA GT YER M BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM eklindeki konumalaryla kurduu rvet ilikilerinin boyutunu, satn ald kamu gcn ve sebep olduu yozlamann boyutunu ortaya koyduu deerlendirilmitir. Konumalarda geen Ben tarafl biey deil, ift tarafl tabirlerinden Rza SARRAFn icra ettii rvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla su ilemenin farkndal ve bilinci ile hareket ettii, rvet verdii makam sahiplerinin gcne ve nfuzuna gvenerek ikayet edilemeyeceini veya basnn bunlar haber yapamayacan dnd anlalmaktadr. Kimi kime ikayet edecek ve Basn benden deil br taraftan korkar szleri ve tutumu, rgt lideri Rza SARRAFn st dzey kamu grevlileriyle olan rvet ilikisinin, kendisine FL BR DOKUNULMAZLIK ZIRHI kazandrd dncesine sahip olduu anlamna gelmektedir. Zira grmesinin olduu srada (19.04.2013 14:16), Rza SARRAFn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN, ileri Bakan Muammer GLER ve Halk Bankas Genel
49

Mdr Sleyman ASLAN ile kurulmu rvet ilikisinin olduu, AB Bakan Egemen BAIa da 500 Bin Dolar gtrlmek zere hazrlanld ve ayn gn parann teslim edildii anlalmtr. Benzer bir konu olarak, TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: EY ZYORUM HA KAPATMA N, Abdullah Happani: vallahi yani benim dediim yntemle zlrse sper olur, Rza Sarraf: o yntemle normal altn da durduracak onu da yapacak, Abdullah Happani: evet yani hikimse de ey kllanmam olur yle kimseyi kstrmekte o hi bir ey deil, Rza Sarraf: NE YAPACAK BANA NE YAPABLR BEN ONA ENGEL OLSAM, Abdullah Happani: hi bir ey yapamaz bilemedin ne yapar gider ey yapar yani kartrr ite buna yapyorsunuz bana da yapacaksnz gibi, Rza Sarraf: ONLARI KONUTUK GZE ALDI BANKA Ali BABACANa gider en fazla baka SENCE ONUN GC BENDEN FAZLA MI, Abdullah Happani: ya hi bir bok yiyemez abi oralara ulaamaz bile yani yapaa ey yap yapca ey bankay kartrmak yani, Rza Sarraf: kartrsn abi ben bi daha filik daha taktm dedim ki kii bizim hesabmza bakyor ubesinden ubesini deiiyorlar bakyordu hakkaten Grmeden, Rza Sarraf ile Sleyman Aslann, rakip Taha Ahmet Alacacnn Halk Bankasndaki ilemlerinin durdurulmas ile ilgili grtkleri, Abdullah Happaninin daha nceden syledii gibi sunamayacaklar evraklar istenerek durdurulabileceini syledii, Rza Sarrafn da hem o ekilde hem de gelen parayla altn almnn durdurulaca ekliyle olacan syledii anlalmtr. Ayrca grmeden, Rza Sarrafn, rakibi Taha Ahmet Alacacya engel olmas durumunda ne yapabileceini sormas zerine, Abdullah Happaninin banka nezdinde eitsizlikten tr karklk karabileceini syledii bunun zerine Rza Sarrafn bu durumu Sleyman Aslann gze aldn syledii ve Taha Ahmet Alacac ile satn ald kamu gcn karlatrd anlalmtr. Engellemeden tr, Rza SARRAFn, rakip Taha Ahmet ALACACInn Bakan Ali BABACANa gitme durumunu kastederek ONUN GC BENDEN FAZLA MI eklindeki rekabet yaklamndan ve Abdullah HAPPANnin ya hi bir bok yiyemez abi oralara ulaamaz bile cevabndan, (Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile olan rvet ilikileri dikkate alndnda) Rza SARRAFn satn ald kamu grevlilerini AHS GC dolaysyla LDER OLDUU RGTN GC olarak grd ve kamu gcnn haksz desteini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdii ve bu durumun, bahse konu rgtn rvete olan bak asn, rvete olan motivasyonun kodlarn ve rvet saiki etrafndaki fiili itimalarn ortaya koyduu deerlendirilmitir. *** TK:1851723063 - 04.01.2013 15:56 Fatih Bardak Rhan Bayar/Rza Sarraf grmesinde; Fatih: siz hi Servet Beyle konutunuz mu yoksa, Rhan Bayar: yok imdi Servet Beyi muhtemelen arycaklar Ankaradan (Grmeye Rza SARRAF katlyor) Rza Sarraf: ben imdi bi arattrdm bi konusunlar mdr beyle tamam m siz bunu Slotunu Via Dubai aln Dubaide durun Ganaya gitmeyin, Fatih: tabi tabi ben de onu dnyorum yeter ki burdan kalkalm, Rza Sarraf: BEN MD BAKAN BEY ARADIM ONUN ZEL KALEM ARIYACAK GMR, Fatih: ey peki Bakanlktan netice alacanza emin misiniz Rza bey yani bu ... iin, Rza Sarraf: BAKANLIK ARTIK DAHA TES VAR MI BAKAN BEY ARADIM DAHA TES VAR MI BU N Rhan Bayar ve Rza Sarrafn, Fatih Bardak ile yaptklar grmede SERVET BEY diye ismini syledii Gmrk Mdrl yetkilisinin Ankaradan aranacan ve gerekenin yaplmasnn syleneceinin belirtildii, ayn telefonla Rza Sarrafn ben imdi bakan beyi aradm onun zel kalemi aryacak gmr, dedii, Fatihin: ey peki bakanlktan netice alacanza emin misiniz rza bey yani bu ... iin, Rza Sarraf: bakanlk artk daha tesi var m BAKAN BEY ARADIM DAHA TES VAR MI BU N dedii anlalm, grme ieriinden ad SERVET olarak geen ahsn Gmrk Mdrl grevlisi olabileceinden bahisle yukarda deinilen Soruturma Raporu eklerinin
50

yaplan incelemesinde ad geenin Atatrk Havaliman Kargo Gmrk Mdr Selvet KAPLAN olabilecei deerlendirilmitir. Grmeden, Rza SARRAFn konunun zlmesi iin ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ile grt (ahslarn su grmeleri iin birebir hat kullandklar yukarda aklanmt), bakann zel kalemi Onur KAYAnn Gmrk Bakanl yetkililerini arayarak olaya mdahele edecekleri anlalmtr. Ayn gnn akam, yukardaki grmenin muhteviyat ile aynen rten, TK:1852332459 - 04.01.2013 20:55 Onur Kaya Ziya Altunyldz grmesinde; Onur Kaya: imdi bir ey var zellikle sana sylememi istedi de o yzden aradm Ganadan abi GANADAN BR UAK GELM ZEL UAK STANBULA BUNDA TE DEERL MADEN FALAN VARMI HERHALDE III BU UAIN MANFESTOSU OLMADII N ORADAK KARGO MDR III YAN KARGODAN SORUMLU MDR BUNU EY YAPMI MHRLEM NEYSE YAN TAB K MANFESTOSU OLMADII N MHRLETR AMA BU MD BURADA 3-4 GNDR BEKLYORMU BEKLEDKE DE HAN HERHANG BR LEM YAPILMIYOR VE ZARAR EDYORMU BUNU GER GNDERSNLER GELD LKEYE GELD LKEYE GER GNDERSN TAMAM TRKYE KABUL ETMESN YAN BURADA BOUNA BEKLETMESN DYORLAR BZMK DE BRAZ NEMSED N O YZDEN DREK SYLE DED SEN SEN ARADIM AB, Ziya Altunyaldz: neredeymi ki Ganadan gelen uak abicim, Onur Kaya: Atatrk Havaalanndaym ve bu kargodan sorumlu oradaki Gmrk Mdr bu ii ipliyormu, Ziya Altunyaldz: iyi tamam okey bakarm ben Ekonomi Bakan Zafer alayann zel kalemi Onur KAYA ile Gmrk ve Ticaret Bakanl Mstear Ziya Altunyaldzn yaptklar grmede; Onur KAYAnn Gana lkesinden gelen deerli maden ykl uan Manifestosunun olmadndan dolay Atatrk Havaliman Gmrk Kargo Mdrl tarafndan mhrlendiini, Gmrk Mdrnn uan kalkn engellediini, Zafer alayann konuyu nemsediini uan geri gnderilmesini istediini iletmi, Ziya Altunyaldzn ise konuya bakacan syledii anlalmtr. Grmeyi yapan Onur KAYAnn, grmeyi yapt srada arayan baz bilgilerinin Arayan Cell :3100663001 - opr: Turkcell (HAZIN7) - ESKISEHIR YOLU EMEK HAZINE VE D TICARET MSTEAR (HAZINE MUSTESARLIGI) ANKAYA,ANKARA eklinde (Yani Ekonomi Bakanl binasnda) olduu TB Kaytlarndan belirlenmitir. Bu grmenin hemen akabinde; TK:1852334418 - 04.01.2013 20:57 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza Bey imdi direk MTEARIN KENDSYE GRTM O MD LGLENECEK YAN MD ADAMA SYLEYECEK VEYA TE NALLAH YARIN II BU SIKINTIYI ZECEKLER NALLAH, Rza Sarraf: peki ok teekkr ederim Onur KAYA isimli ahsn bu grmenin akabinde Rza SARRAF arayarak mtearn kendisi ile grtn ve mstearn ilgileneceini syledii hakknda bilgi verdii anlalmtr. TK:1852370295 - 04.01.2013 21:17 Rhan Bayar Abdullah Happani grmesinde; Rhan Bayar: EYDEN BENDEN SONRA B K TELEFON GELD BURAYA YAN YAPIN MAPIN GBLERNDEN, Abdullah Happani: ilgilendiler mi bari TELEFONU CDDYE ALDILAR MI bari, Rhan Bayar: EVET ALDILAR mdr bey sekiz yedi buukta kt okey verdi tamam dedi kartn ondan sonra burda aagida 4 5 tane adam evrak okumular ....mevzuat tam yapacakt evrakta biey yakaladlar bi evrakta zet beyan eksik ya ondan dolay kamayz diyolar ama imdi uaa girdiler Grmelerden, Rza Sarrafn talebi, Zafer alayann talimat, Onur Kayann iletmesi ve akabinde de Gmdk Mstear Ziya Altunyaldzn Atatrk Havaliman Kargo Gmrk Mdrlne konunun zm ile ilgili telefonun mdr tarafndan ciddiye alnd, Rza Sarrafn giriiminin sonu verdii anlalmtr. *** TK:2031993919 - 10.04.2013 19:14 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;
51

Rza Sarraf: imdi altn durdurusak kyameti koparacakONUNKN DURDURACAK YA MD, Abdullah Happani: yani mantkl bir gerekeyle durdursa, Rza Sarraf: GEREKEYLE DURDURACAK RANDAN GMRK KAIDINI STYORUM DYECEK, Abdullah Happani: HI TAMAM GZEL TE BANA GRE 4 GN EY YAN N DURMASI N YETERL BR ZAMAN YAN HALK BANKASI N YA BANA SORASAN TAMAM MI ZORLATIRMIINDA FAYDA VAR MESALA 4 GNDE HESABI ALMASI CABINDA HESAPTAN CIKARKEN FARKLI EYLER YAPMASI FELAN FLAN ZORLATIRMASI MESALA GELEN BR PARAYI BR HAFTADA CIKIYORSA KMSE ALIMAZK YAN YA O TR ZORLUKLAR BANA GRE DAHA MANTIKLI YAN Grmeden, Rza Sarrafn Sleyman Aslan ile olan ilikisini kullanarak rakibi Taha Ahmet Alacacnn (kendisinin de yapt gibi) altn ilerini durdurtaca, tabi bunu Abdullah Happaninin verdii fikirdeki gibi sunamayaca evraklar isteme gerekesiyle (bahanesiyle) engelleyecekleri, Abdullah Happaniye gre Halk Bankasnn rakiplerinin para ilemleri ile ilgili 4 gnlk gecikmeli onay vermesi allamayacak zorluk anlamna geldii anlalmtr. Bu ve nceki grmelerden, Rza SARRAF ve Abdullah HAPPAN tarafndan rakiplerinin engellenerek Halk Bankas ilemlerinde kartel hale gelebilmek iin fikir ve strateji gelitirdikleri, Rza SARRAFn da bu stratejileri Sleyman ASLANla paylat anlalmtr. TK:2048297143 - 19.04.2013 12:32 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Ahmette zaten kapda piti olduk iyiydi kendimiz de olsun dedik zaten Sleyman da olmasn uygun grdk yani piti olmamz daha iyi diye dndk anladn m, Abdullah Happani: ikinizi de arm olsun yani, Rza Sarraf: tabi tabi h dedim ya herkese sala herkes yapsn yada yapmasn sayn genel mdrm yani ... YAPTIRDIIN ANDA BENM H BREYM KALMAZ DEDM ben zaten yapsn demiyorum senden fikir al verii yapyorum dedim orda benim bir hemerim var o ordan biraz sebepleniyor dedim gelsin sebebini benden alsn NE OLUR BULATIRMA KMSEY, Abdullah Happani: bize fark eden bir ey olmaz br tarafa da ey yapm olursun sadece iin gnahna girmi olursun, Rza Sarraf: TAMAM DED ZATEN SEN NE DERSEN O OLSUN DED PAZARTES ZATEN BR MSAFR GDECEK ZYARETNE DEDM HAFTALIKTA MSAFRLER YOLLARIM GELR GRRSN KENDN, Abdullah Happani: tamam hayrls yani yle Ahmetle felan de grme durumun olursa ey dersin toplu evrak verdim dersin istiyorsan yani benimkini kabul ederlerse benim hesaba vur gelsin dersin Ahmete yan ben piyasann altnda, Rza Sarraf: yok ben yle yapmam yok ben yapmam ben artk onlar benim izdiim bir ka kii var onlara yapmam Ahmetti brahim elikti bunlara yapmam yani Grmeden, Rza Sarrafn Sleyman Aslan ziyareti srasnda Taha Ahmet Alacac ile karlatklarn, bu durumun gya herkese eit davranlyormu izlenimi vereceinden iyi bir durum olduunu syledii, akabinde, Rza Sarrafn Sleyman Aslana sadece Taha Ahmet Alacacya deil dier tm komisyonculara da engel koymasn, kendisinden bakalarna msaade etmesi durumunda i yapamayacan, i yamak isteyenlerinde gelip kendi himayesinde almasn, kendisinden baka kimseye msaade etmemesini telkin ettii ve PAZARTES ZATEN BR MSAFR GDECEK ZYARETNE DEDM HAFTALIKTA MSAFRLER YOLLARIM GELR GRRSN KENDN diyerek 22.04.2013 Pazartesi gn iin Misafir diyerek kurye elemanyla rvet gndereceini syledii, Sleyman Aslann da Rza Sarrafn rakiplerinin engellenmesi telkinleriyle ilgili ne derse o olacan syledii anlalmtr. Rza SARRAF ile Sleyman ASLAN arasnda mevcut olan rvet ilikisinin, bu grmeyle tazelendii deerlendirilmitir. Zira grmede getii gibi 22.04.2013 PAZARTES gn, Rza SARRAFn talimatyla, Abdullah HAPPAN tarafndan hazrlanan parann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg tarafndan gtrlerek Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLANn evine gtrlerek ei Fatma ASLANa teslim edildii, bylece fiili anlamaya gre vaat edilen parann verildii anlalmtr.
52

(D) SU RGTNN PRENSPLER


Bugne kadar haklarnda ilem yaplan su rgtlerine bakldnda, belirli sular ilemek iin bir araya gelen phelilerin iledikleri sular rtbas etmek ve kendilerine ynelik yaplacak teknik takip almalarndan kurtulmak iin deiik yntemler ve prensipler gelitirdikleri bilinmektedir. Bu yntem ve prensipler her rgtte deiiklik gsterse de baz prensiplerin hemen hemen tm su rgtleri iin vazgeilmez olduu grlmektedir. Soruturma kapsamnda elde edilen delillerden soruturmamza konu su rgtnn de kendisine ynelik yaplacak teknik takip almalarndan kurtulmak ve faaliyetlerini gizleyebilmek iin benzer yntemler kulland grlmtr. Soruturma kapsamnda iletiimleri dinlenen ve kayt altna alnan phelilerin, kendi aralarnda yaptklar birok telefon grmesinde; gerek yaptklar faaliyetleri gizlemek, gerekse iliki ierisinde olduklar dier ahslarla balantlarnn ortaya kmasn engellemek amacyla, sululuk psikolojisi ierisinde, telefonlarnn dinlendii ve takip edildikleri endiesi ierisinde yaadklar ve bu nedenle telefon dinlemelerine kar dikkatli davranlar sergiledikleri grlmtr. Bu nedenle phelilerin birok konuyu telefonda grmek istemedikleri, birok konuyu muhataplaryla yz yze grmek istedikleri, kendi aralarnda ifreli bir ekilde grmeler yaptklar, bazen de cep telefonundan grmeyerek Whatsap isimli yazlm zerinden ve hatta birebir diye tabir edildii ekliyle bakalarna adna kaytl telefonlarla sadece kendi aralarnda mesajlamak kaydyla iletiime getikleri anlalmtr. Soruturmaya konu pheliler tarafndan gelitirilen prensiplere bakldnda; - ifreli Konuma Prensibi, - Kod sim Kullanma Prensibi, - Telefon Dinlemelerine Kar nlem Alma Prensibi, - zel Hat Kullanma Prensibi, - Birebir Hat Kullanma Prensibi eklinde olduu grlmtr. Bu prensipler aada ayrntl bir ekilde delilleri ile birlikte anlatlacaktr.

FREL KONUMA PRENSB


Yaplan almalarda, pheliler tarafndan kullanlan ortak bir jargon gelitirdikleri grlm, br taraf, abi, ateleme kavramlar iin ifreli tabirler gelitirerek telefon dinlemelerine kar nlem aldklar anlalmtr. Bu durum phelilerin itirak ettikleri eylemlerin Ceza Hukuku normlarna aykr olduu bilincini tadklarn gsterdii deerlendirilmitir. Bu blmde, pheli ahslar tarafndan kullanlan bu ifreler ve karladklar anlamlar rneklerle aklanacaktr.
TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: hayr biey syliycem yani neyi gidip basnn bunun bu byle demesi farzet dedi byle biey gitti basnla konutu tamam m ee elinde bir belgesi var m yok tamam m yani basnn byle bieyi yazmaya gt yer mi sence BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM anladn m BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM TK.2325894743 19.09.2013 00:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: tamam ne kadar ikonova yapmyor musun hi, Abdullah Happani: YOK YAPMIYORUM O BALAMADIM BR TARAFTAN OLABLR TK:2047251838 - 18.04.2013 19:51 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;
53

Rza Sarraf: EY YAPIYORLAR YA KM VURDUYA GETRYORLAR OK BYLE H ELM KOLUM BALANIYOR DE FIRSATTAN STFADE EDYORLAR ONA BR GZELLK YAPALIM ATELEME NE DYORSUN UYGUN GRYOR MUSUN TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behet Kaynar Onu Kaya grmesinde; M. Behet Kaynar: EY ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK, Onur Kaya: valla Allah raz olsun sende yani dosya, M. Behet Kaynar: h h imdi ne diyecektim, Onur Kaya: OLEY DYECEKTN TK:2048297143 - 19.04.2013 12:32 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ABDULLAH 500 BN DOLAR HAZIRLAT TAMAM MI O AKTV LE ALAKALI VARDI YA 4TE GTRECEM TAMAM MI B AYAKKABI AL KOY NE HEDYE PAKET YAPTIR TK:2048674635 - 19.04.2013 15:24 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: NE ZAMAN YOLLAYACAN 4TE ADAMIN YANINA GDECEM YA TK.2287761078 - 28.08.2013 12:06 Rza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Rza Sarraf: 52 dir, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: elli Rza bey kimdir nemli mi yoksa ..., Rza Sarraf: baka bir ey Ankara devletinden TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: HALLEDEBLECEK M O OLAYI TK.2300830505 - 04.09.2013 19:48 Sleyman Aslan Fatma Aslana gnderdii mesajda; BE MSAFR AIRLADIM TK.2300831400 - 04.09.2013 19:49 Sleyman Aslan Fatma Aslana gnderdii mesajda; YEL YEL BAKIYORLARDI TK.2300842092 - 04.09.2013 19:52 Fatma Aslan - Sleyman Aslan grmesinde; Fatma Aslan: ne renk, Sleyman Aslan: yeil yeil yazdm ya

KOD SM KULLANMA PRENSB


Yaplan almalarda, pheli ahslardan bazlarnn gerek fiilen gerekse telefon grmelerinde kod isim kullanarak Adli almalara Kar Koymaya altklar anlalmtr
Yaplan teknik takip almalarnda, rgt mensubu phelilerin yaptklar telefon grmelerinde Zafer ALAYANI AB veya BYK AB eklinde kodladklar anlalmtr.

TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ABNN HESABInn aag yukar biliyor musun, Abdullah Happani: abi tam bilmiyorum en son baktgmzda ki Milyon ksrd galiba ama daha sonra ne yapt TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Sleyman beyin yanndaydm imdi ktm BURASI AB GB TAMAM AB AYARDA TAMAM ORASI, TK.2360060652 - 08.10.2013 11:24 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: gryorum ya ite 3 4 kii ile greceim teker teker gryorumMaliye Bakan ile greceim, Abdullah Happani: h byk abiyle felan grmeyi dnmyorsun deil mi TK.2031053562 - 10.04.2013 11:56 Nesteren Zare Deniz Rza Sarraf grmesinde; Nesteren Zare Deniz: bide babam diyor ki burda bi orda bi dedikodu duymu gya reisin karsnn adna bir banka kurulmu bizim burda o btn ran ilerini yapacakm byle biey doru mu TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;
54

Rza Sarraf: BENCE ABNNKNDEN DAHA NEML BUNUN K Zafer ALAYANa gnredilen Eurolarn tutulduu anlalan CAG EUR isimli dosyada 11.01.2013 gn Zafer ALAYANa 1.500.000,00 Euro gnderildii, CAG EUR simli Excel Dosyasndan Grnm

TELEFON DNLEMELERNE KARI NLEM ALMA FAALYETLER


Soruturma kapsamndaki phelilerin kendi aralarnda yaptklar telefon grmelerinde sk sk birbirlerini uyardklar ve telefonda her eyi konumamalar ve konuurken dikkat etmelerini syledikleri ve bazen de cep telefonundan grmeyerek Whatsapp isimli yazlm zerinden iletiime getikleri anlalmtr.
TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: ben de size yazyordum Rza bey Whatsappda TK:2400264682 - 25.10.2013 15:06 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: o darda kulbe var ya bi tane onun yan yannda iki kii adam oturuyor mu, Abdullah Happani: bi tane adam oturuyor, Rza Sarraf: bi tane adam oturuyor mu uandaben sana bi resim iletiyorum whatsaptan br telefonun yannda mal onlar bi bak bakaym bunlar onlar m TK:2400287965 - 25.10.2013 15:11 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: ama fotoraf ekiyorlarm ordagirenin kann girenin kann bizim orda arka kap da geldi mi mail sanawhats app var m telefonunda ya TK:2401812687 - 26.10.2013 12:19 Hikmet Tuner zgr zdemir grmesinde; Hikmet: whatsapp a baksana bi hocam, zgr zdemir: tamam TK:2402271854 - 26.10.2013 16:23 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: vallahi bizimkiler yle demi sizinkilere Emniyetten yle demiler bunlar demi biz de bunlar aryoruz zaten demiler WHATSAPTAN BEN SZE YAZDIM,

ZEL HAT OLARAK TABR EDLEN AIK TELEFON HATTI KULLANILMASI


pheli ahslardan kendilerine ynelik yaplacak teknik takip almalarndan kurtulmak iin telefon dinlemelerine kar tedbirler gelitirdii, bu amala sadece kendi aralarnda grmek iin, baka ahslar adna kaytl ZEL HAT olarak tabir edilen hat aldklar ve grmelerini bu hat zerinden yaptklar anlalmtr.
phelilerin nceden kodladklar GSM hatlarnn tespitine ynelik yaplan almalar neticesinde; pheliler tarafndan birebir kullanlmak zere ald deerlendirilen; 1. 5319831282 ile 5314751018 numaral hatlarn, 2. 5319831286 ile 5319831299 numaral hatlarn, 3. 5319831288 ile 53558995995 numaral hatlarn, 4. 5319831289 ile 5314751014 numaral hatlarn, 5. 5319831291 ile 5314751024 numaral hatlarn, 6. 5319831298 ile 5314751021 numaral hatlarn, 7. 5319831299 ile 5319831286 numaral hatlarn, 8. 5319831300 ile 5314751000 numaral hatlarn, 9. 5319831301 ile 5314751022 numaral hatlarn, 10. 5319831303 ile 5319831315 numaral hatlarn,
5

Bu hattn birebir iin ayarlanan bir hat olmayp, birebir iin ayarlanan hatla iletiime getii anlalmtr.

55

11. 5314751013 ile 5314751057 numaral hatlarn, 12. 5314751023 ile 5319831297 numaral hatlarn, 13. 5314751053 ile 5314751056 numaral hatlarn ad geen ahslar tarafndan birebir karlkl olarak kullanm olduklar (dier kiiler adna kaytl) GSM hatlar olduu anlalmtr.

BREBR HAT KULLANMA PRENSB


pheli ahslarn kendilerine ynelik yaplacak teknik takip almalarndan kurtulmak iin telefon dinlemelerine kar tedbirler gelitirdii, bu amala sadece kendi aralarnda birebir telefonlar kullandklar, bu telefonlara kodlar verdikleri, grmelerini bu hat zerinden yaptklar anlalmtr. TK:2122333195 - 28.05.2013 10:36 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: dn size attm mesaja hala ulaamyorum, Onur Kaya: EYE 19A MI, Rza Sarraf: evet TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: 10-11'E GEMENZ SYLED ama nedir bilmiyorum, Rza Sarraf: tamam okey okey TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan alayan - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Kaan alayan: merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU AB 24 YOK MU, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: AIK AIK BEKLYORUM, Kaan alayan: tamam abi TK:1714815647 - 13.10.2012 19:10 Mohammadsadegh Rastgarshshehg (Sadk) Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: NUMARA 25 NERDEDR ... 25 YAZAN, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: kendindedir bende yok ki telefonu bende, TK:1762022771 - 12.11.2012 20:16 Kaan alayann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehge gnderdii mesajda; 24E GECERMSNZ LTFEN

(E) SU RGTNN YAPTII KOMSYON KARILIINDA PARA AKTARMA SSTEMLER (E-1) RUSYA ODAKLI ESK SSTEM
pheli ahslarn, Rusyadaki bankalarn scak para ihtiyacn karlamak amacyla, 2008 ylndan 2011 ylnn sonlarna kadar, Adem GELGE, Erturul BOZDOAN ve Vidadi BADALOV (Azeri) isimli ahslar zerine kurulan 10 farkl firma adna atklar banka hesaplarna, sistemli ve
56

srekli ekilde ve gerek (reel) bir ticarete dayanmakszn yurtdndan ykl miktarda dviz havalesi yaptklar, Bu paralar Trkiyedeki bankalardan ektikten sonra, kuryeler araclyla Atatrk Havalimanndan fiziki olarak Rusyaya gnderdikleri, bu ilemlerin haftada birka defa tekrar edildii ve phelilerin bu ilemlerden %0,2-0,3 orannda komisyon aldklar, Bu ilemlerle, Rusyadaki bankalarn scak para ihtiyacn karlama odakl komisyonculuk yaptklar anlalmtr. ahslarn bu sistemler yapm olduklar bu usulszlkler, MASAK ve Vergi Dairesi Mfettileri tarafndan incelendii bilgisine ulalmtr. Sistemi ematik olarak anlatrsak; Eylemlerinde kullanlacak firmalar kurulur, Akabinde gerekte ticari faaliyeti bulunmayan bu firmalar adna banka hesaplar alr, Rusyada)bulunan pheli ahslar (Edik isimli ahs) tarafndan toplanan paralar Rusyadaki bankalarn scak para ihtiyacna binaen %0,5 ile %2 arasnda deien komisyon oranlaryla banka hesaplarna yatrlr, Toplanan paralar, hem Rusyadan hem de dier lkelerden Trkiyedeki firmalarn banka hesaplarna gnderilir, Bankadan ekilen para ve iletilmesi istenilen dier paralar (mesela Dubaiden gelen) toplanarak Atatrk Havalimanna getirilir ve burada daha nceden Duabiden getirilen paralar iin yaplan deklerasyon belgeleri kullanlarak deklare edilir, Kuryelerin el bagajlarna yklenen paralar fiziki olarak Rusyaya gnderilir, Rusyaya fiziki olarak giden btn para tekrar ayn ilemlerle banka hesabna yatrlarak tekrar Trkiyedeki firmalarn banka hesaplarna gnderilir, sistem tekrar batan ileyerek bu dng haftada birka defa tekrar ettirilir. Bylece pheli ahslarn, Trkiyedeki bankalara gerei yanstmayan belgelerle para ekimi yaparak scak paray Trkiyede Rusyaya aktardklar, firmalarn bu ilemlerini geree aykr muhasebe ilemleri ile rtbas etmeye altklar deerlendirilmitir.

(E-2) RAN ODAKLI YEN SSTEM


ran, eitli uluslararas meseleler sebebiyle, mali ve finansal anlamda belli yaptrmlara maruz kalan bir lkedir. Hatrlatmakta fayda var ki; bu blmde yaplan aklamalardaki ama, rana uygulanan yaptrmlar tartmak deil, Rza SARRAF liderliindeki rgtn komisyon karlnda iletmi olduu para dndrme sistemine, ran Devleti tarafndan neden ihtiya duyulduunu daha anlalr ekilde ortaya koymaktr. Soruturmamzn konusu, Rza SARRAF liderliindeki rgtn rana uygulanan ambargoyu ap amamas deil, ambargoyu amak iin gelitirdikleri sistemleri ilettikleri esnada ilemi olduklar sulardr. Bu blmde, uluslararas ilikilere dair meseleler ve yaptrmlarn doruluu-yanll tartlmakszn, su rgtnn rvet, sahtecilik ve altn kaakl sularn iledikleri sistemlerinin varoluuna zemin tutan artlar resmedilecektir. rana uygulanan yaptrmlar ile ilgili grler yle derlenmitir; ran, BM Gvenlik Konseyi, ABD ve ABnin birbirinden bamsz yaptrmlar, rann nkleer programnn barl olmad ve rann uluslararas terrizmi destekledii iddialarna dayandrlmaktadr. Yaptrmlarn temel hedefinin rann uluslararas finans sisteminden izole edilmesi olduu anlalmtr. BM Yaptrmlar 31 Temmuz 2006 tarih ve 1696 sayl Karar ile;
57

31 Austos 2006 tarihine kadar sre verilerek nkleer faaliyetlerini durdurmamas halinde rana ekonomik yaptrmlar uygulanaca uyarsnda bulunulmutur. 27 Aralk 2006 tarih ve 1737 sayl Karar ile; ye lkelerden kendi topraklar zerinde, karar ekinde rann nkleer program ile ilgili olduu belirtilen kii ve kurumlara ait btn fonlarn, mali varlklarn ve dier ekonomik kaynaklarn dondurulmas istenilmitir 24 Mart 2007 tarih ve 1747 sayl Karar ile; rana ynelik yaptrmlara silah alm-satmn dhil etmi ve bir nceki kararn ekinde rann nkleer program ve balistik fze program ile ilgili kiilerin ve kurumlarn says artrlm ve bu kiilerin seyahatlerine snrlama getirilmitir. Btn yelerden ve uluslararas finans kurumlarndan insani amalar ve kalknma amalar dnda, ran hkmetine mali yardm yapmak ya da bor vermek gibi yeni ykmllklere girmemeleri istenmitir. Ayrca yelerin finans kurulularnn, btn ran bankalarnn ran dndaki ubeleri ile ilikilerinde, rann nkleer ve balistik fze programna katkda bulunmu olmamak iin dikkatli olmalar istenilmitir. BM Gvenlik Konseyi 27 Eyll 2008de kabul ettii 1835 sayl Karar ile de nceden ald btn kararlar teyit etmi ve Konseyin randan taleplerini yinelemitir. ABDnin Yaptrmlar 2005 ylnda, 13382 sayl Kararname ile 8 ran bankas ve 1 ran irketinin mal varlklarnn dondurulmasna karar verilmi ve ABDli kurumlarn bunlarla i yapmas yasaklanmtr. 31 Aralk 2011 tarihinde, Ulusal Savunma Yetki Yasas (Kirk-Menendez Yasas) kabul edilmitir. Yasaya gre, ran Merkez Bankas ve belli bal ran mali kurulular ile ciddi lde ilem yapan banka ve finans kurulularnn ABD hesaplar dondurulacaktr. Yasada yaptrmlar iin bir gei sreci belirlenmitir. ran ile enerji sektr dnda ilem yapan (zel/kamuya ait) kurulular iin 2012 Yl Mart ay, Enerji sektr de dahil olmak zere her trl finansal ilikilerine son vermeyen (zel/kamuya ait) kurulular iin 2012 Yl Haziran ay. randan enerji almlarn azaltmakla beraber devam eden Trkiyeye, Yasa kapsamnda eitli dnemlerde muafiyetler tannmtr. Ancak ABDnin, bu yasann Trkiye gibi baz mttefikleri skntya sokmasna neden olaca endiesini tamas nedeniyle 2013 ylnda yeni bir dzenleme yaplmtr. 6 ubat 2013 tarihinde resmi olarak uygulanmaya balayan yeni kararlara gre, randan doalgaz ve/veya petrol almak isteyen lkeler; hracat bedellerini lkelerindeki bir banka hesabna yatracaklardr, Bu tutarlar rana transfer edilmeyecektir, ran bu tutarlar ile o lkeden yiyecek, ila, tbb malzeme ve endstriyel rnler alabilecektir. ABD, dier uluslararas aktrlerin de rana yaptrm uygulamas iin 2006 ylndan itibaren seferberlik balatmtr. ABnin Yaptrmlar AB lkeleri, BM Gvenlik Konseyinin rana ynelik yaptrm kararlarn kendi mevzuatlarna uyumlu hale getirerek uygulamaya koymulardr. 2007 ylnda, BMnin 1737 sayl Kararnda geen listeye kendisinin belirledii baka kii ve kurulular da ekleyerek, vize yasa getirmi ve mal varlklarn dondurmutur. 2010 ylnda, ran Merkez Bankasnn ye lkelerdeki hesaplarn dondurmu, ran ile yaplan kymetli maden ticaretini yasaklamtr. 17 Mart 2012 tarihinde Belika merkezli SWIFT sistemi yapt duyuru ile yelerinden, Trkiye saatiyle 18:00den itibaren Avrupa Birlii Konseyinin 15 Mart 2012 tarihli kararnda yer alan ranl finansal kurulular ile ilem yapmamalarn (disconnection) istemitir. 2012 Temmuz aynda AB, ran petrolne ambargo koymutur.
58

AB ayrca Avrupal sigorta irketlerinin ran kaynakl tm petrol nakliyelerini sigortalamasn yasaklamtr. 2012 Ekim aydna AB, ran'dan tm doalgaz almn durdurmu ve Avrupal gemi ina irketlerinin ran'n kullanm iin petrol tankeri ina etmesini yasaklamtr.

Bahsedilen bu yaptrmlardan tr, rann ihracat demelerinin ve scak para ihtiyacnn karlanmas mecburiyetinin, Rza SARRAFn kurduu sistemin oluumuna zemin hazrlad belirlenmitir. Soruturmamzda; rann, rezervlerinin finansal bir operasyonla Trkiye zerinden altn olarak lkesine tamas konusunun su tekil ettii ynnde bir iddiada bulunulmamaktadr. Soruturmamzdaki eylemler, Trkiyenin rana olan petrol, doalgaz vs. demeleri ile ilgili de olmayp6, rann maruz kald yaptrmlar amak iin gelitirilen sistemin ileyii esnasnda verilen rvetler, bankalara ibraz edilen sahte belgeler, altn kaakl ve bu sularn rgt faaliyeti kapsamnda gerekletirilmesi konularn ihtiva eder. Konunun daha anlalr hale gelmesi iin Rza SARRAF liderliindeki rgtn rann parasn dndrmek iin kurduklar bu sistemlerin amacn ve problemi, sistemin sunduu zm ekli, rgtn kazancn ve bu ilemler srasnda rgt faaliyeti kapsamnda ilenilen sular basamaklar halinde aklamakta fayda olduu kansna varlmtr. SSTEMN AMACI (Sisteme Duyulan htiya) Rza SARRAF liderliindeki rgtn kurduu sistemin amacnn rana uygulanan ambargoyu aarak nakdi para ihtiyacn karlamak olduu, ahslarn bu sistemle komisyon kazand anlalmtr. ran, mali ve finansal ilemlerde markaj altna alndndan ve sert ekonomik ambargolara maruz kaldndan tr, Dolar cinsinden ihracat ve ithalat demelerine kapal olduundan ve bu tkankl sebebiyle de i piyasada likit problemi yaamas muhtemel bir lkedir. Ambargo altndaki bir ekonomide, likit ktl, ekonomik hayat etkileyebilir. ahslarn, rann, dier lkelerde bulunan paralarn, uluslarars bir dng ile, Trkiyeden (veya Dubaiden) Euro cinsinden nakde veya fiziki altna dntrerek rana sokulmasn salad anlalmtr. Dier yandan basnda yer alan haberlerde rann bu ekilde komisyoncular kullanmas farkl sebeplere dayandrlmaktadr. Bunlar; Nkleer program nedeniyle maruz kald yaptrmlar amak veya rannn muhtemel bir sava giriimine karn altn stoklamasdr. Soruturmamzda bu ikinci husus ile ilgili herhangi bir tespit bulunmamaktadr . ZM EKL Yaplan teknik takip almalarnda phelilerin, rana uygulanan ambargoyu amak ve rann parasn hesaplardan dndrerek elle tutulur deere evirme ilemleri iin birka sistem kurguladklar belirlenmitir. Buna gre; 1. ran Merkez Bankasnn bir ran Bankasndan (mesela Sermaye Banktan) nakit Tmen almas karlnda ran Merkez Bankasnn Halk Bankta bulunan hesabndaki TL/Euro cinsindeki para, ran bankasnn (mesela Sermaye Bankn) yine Halk Banktaki hesabna aktarlr. Daha sonra, bu para bu hesaptan Rza SARRAFa ait firmalarn yine Halk Banktaki hesabna, randaki bir firma veya bankann yan kuruluu olan dviz
Kald ki, Trkiye statistik Kurumu Bakanlnn 31.07.2012 tarih ve 23 Nolu Altn hracat le lgili Kamuoyu Aklamasnda; Gmrk beyannameleri zerinde yaplan incelemeler neticesinde rana yaplan altn ihracatnn byk oranda pein deme yoluyla gerekletirildii tespit edilmi, hampetrol veya doalgaz ithalatnda deme arac olarak kullanldna ilikin bir bulguya rastlanmamtr. eklinde belirtildii grlmtr.
6

59

iletmecilerinin ran Bankasna (mesela Sermaye Banka) nakit tmen yatrrp imtiyazl kurdan Euro/TL almas (hesaba almas) karlnda aktarlr. Bu durumda artk rann Trkiyedeki paras Rza SARRAFn Halk Bank hesabna gelmi, randaki firmann da ilgili ran bankasnda Euro/TLsi bulunmaktadr. Bunun karlnda da Trkiyeden altn satn alnarak rana/Duabiye ilgili firmaya gnderilir. Bylece, ran i piyasasnda tmenini dolatrarak Halk Banktaki parasn altn olarak lkesine getirmi alm olur. Bu yntemle, ranl irketlerden gelen para transferleri ile kymetli maden alm yapld izlenimi olumaktadr. Nitekim Rza SARRAF liderlii rgtnn kullanmndaki irketlere para transfer eden irketlere mal satm yapld belirlenmitir. lgili mahkeme kararna istinaden Rza SARRAFn mailinden alnan jpg dosyalarnda, ran bankalarndan Halk Banka gnderilen TL ve Euro cinsinden havalelere dair rnek swift mesajlar;

Teknik takip almalarnn balad 17.09.2012 tarihinde, phelilerin bahse konu yntemi kullandklar, bu ynteme dair yaplan altn ihracatndaki artn dikkat ekici bulunduu grlmtr. Trk-ran ticari ilikilerinin durumu ile ilgili, TUK 2013 yl Ocak ve ubat aylar verilerine bakldnda bu art rahatlkla grlebilmektedir. D Ticaret statistikleri - Yllara Gre

60

D Ticaret statistikleri - Kymetli Madenler

Ak kaynaklarlardan yaplan aratrmada da; ran'a yaplan kymetli maden B.A.E'ye yaplan kymetli maden ihracat ihracat Ay Tutar (USD) Ay Tutar (USD) 1 5.224 1 118.298.210 2 13.097.954 2 124.242.591 3 479.985.871 3 108.078.277 4 1.207.595.298 4 117.542.910 5 1.386.845.290 5 94.548.768 6 1.318.213.884 6 109.754.338 7 1.831.390.402 7 92.532.830 8 180.045.463 8 1.983.059.035 9 17.468.448 9 1.230.410.287 10 13.323.314 10 557.037.813 11 82.542.468 11 621.283.708 12 10.061.058 12 472.443.091 2012 Yl 6.540.574.674 2012 Yl 5.629.231.858 statistiklerdeki bu ani artn, Rza SARRAF liderliindeki rgtn rana scak para/altn tamak amacyla komisyon karlnda para dndrme ilemleri erevesinde Trkiyeden yaptklar altn ihracatndan kaynakland anlalmtr. Nitekim, 2012 ylnda en fazla altn ihracat yapan firmalara bakldnda; 2012 hracatnda lk 5 irket

2012 ylsnda rana yaplan ihracatn %58i bu 5 irket tarafndan gerekletirildii ve rana en ok ihracat gerekletirmi olan ilk iki irket Rza SARRAFa, 3. ve 5. irketler ise o dnem birlikte alt Taha Ahmet ALACACIya aittir. 5 irketin ortak noktas unlardr;
61

Ayn ranl firmalara mal satlar vardr, Ayn ranl firmalardan para transferi almlardr. phelilerin 2012 ylnn balarndan, 2013 ylnn balarna kadar bu yntemle para dndrdkleri, bu ekildeki ilemlerde ambargo uygulamas altndaki rann adnn direk gemesi sebebiyle konunun, uluslararas ve ulusal kamuoyunda tartlr hale gelmesi sebebiyle pheli ahslarn yntem deiikliine gitme ihtiyac duyduklar ve ran ile Trkiye arasndaki para transferine ini dahil ederek, bu sefer rann indeki paralarn dndrmek zere sistem gelitirdikleri anlalmtr. 2. Bir nceki sistemde nasl rann Trkiyedeki parasnn altn ihracatyla tanmas gerekleiyorsa, bu isstemde de rann indeki paralar, Trkiye ve Dubai zerinden rana tanmaktadr. rgtn inde kurduu paravan firmalarn in bankalarndaki hesaplarna gerekte olmayan bir ihracatn demesiymi gibi Tmen veya Yuan cinsinden gnderdildii (bankann kendi hesabndan gnderildii), indeki firmalarn baka bir in bankasndaki hesabna havale yaptktan sonra parann Euro veya TLye evrilmesinin akabinde, Trkiyede kullandklar firmalarnn Trk bankalarndaki hesaplarna gnderdikleri, (gerek firmalar iin Halk Bank paravan firmalar iin dier bankalar kullandklar), akabinde daha nce yaptklar gibi bu parayla Trkiyeden altn alnarak ihracatla rana veya rana gnderilmek zere Dubaiye ihra edildii, altnlarn kuryeler ile gtrld anlalmtr.

62

3. rana uygulanan ambargo Gda ve la rnlerini kapsamad iin, rgtn Dubaiden rana gda/ila ihracat yaplyormu gibi hazrladklar sahte evraklar Halk Banka sunarak transit ticaret ynetmiyle paray ran-Trkiye-Dubai eklinde havale ettikten sonra Dubai bankalarndan nakte evirip rana soktuklar anlalmtr. Saylan bu yntem, nceki yntemlerden farkl olarak RESM BELGEDE SAHTECLK suunu ihtiva etmektedir ve aada eylemler blmnde aklanaca zere pheli ahslarn yapt sahte transit ticareti eylemlerinin bizzat Sleyman ASLAN tarafndan ynlendirildii ve Zafer ALAYAN tarafndan bilindilii belirlenmitir.

63

rgtn kullanm yntemin (Transit Ticaret) resmi prosedrleri ise normal artlar altnda aadaki gibidir. Transit Ticaret Al ve sat bedelleri arasnda lehte fark esas olmak zere (aleyhte fark kabul edilebilir) gerek ve tzel kii transit tacirince satn alnan yabanc meneli veya Trk meneli olup da yurt dna satlm (serbest blgelere yaplan satlar dahil) mallarn transit olarak veya dorudan doruya, ithalat ve ihracat rejimi hkmlerine tabi olmakszn, baka veya ayn lkeye (serbest blgeler dahil) satlmasn ifade eder. Trkiyede yerleik herhangi bir firma tarafndan ithal edilmek amacyla yurda get irilerek, gmrk antrepolarna alnan bir maln ayn firma ya da mallar gmrk antreposunda devir alan baka bir firma tarafndan baka bir lkeye (ya da maln getirildii lkedeki baka bir firmaya ) satlmas da transit ticaret ilemidir. Transit ticaret deme ekli deil, bir ticaret eklidir. Gerekte bir ithalat ve ihracat ilemi olmadndan dolay, gmrk beyannamesi dzenlenmez. Transit ticaret ilemlerinde Vergi, Resim, Har stisnas uygulanr. Tm deme ekillerine gre transit ticaret yaplabilir. KAZAN (Maddi Menfaat) 1- Dnen parann %3 civarnda komisyon SULAR Yukarda belirtildii gibi, soruturmamzda rann ambargoyu amas iin para evirme ilemleri iin herhangi bir su isnadna gidilmemektedir. Ancak, yukarda 3. maddede bahsedilen sahte belgelerle transit gda/ila ticareti ilemleri ile resmi belgede sahtecilik suunun ilendii anlalmaktadr. Bu kapsamda phelilerin, 1- Halk Banka transit gda/ila ticareti ile ilgili ibraz ettikleri belgelerle ilgili Resmi Belgede Sahtecilik 2- RVET (Sistemin kurulmas ve ilemesi, sahtecilie ve gerekte olmayan transit ihracata gz yumulmas iin banka yetkilisine ve sorumlu st dzey siyasi kamu grevlisine verilen paralar) 3- hra edilen altnlarn elde edilmesi iin, Ganadan sahte belgelerle kaak olarak yurda sokulamaya allan 1.5 Ton altn kaakl olay 4- Bu eylemlerin rgt Faaliyeti erevesinde ilenmesi

(F) EYLEMLER
1- Altn Kaakl (Ganadan getirilen 1.5 ton altn olay) 2- Rvet Eylemleri a. Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve grubu ile olan rvet ilikisi i. Halk Bank Genel Mdr Sleyman ASLAN ile olan rvet ilikisi b. ileri Bakan Muammer GLER ve grubu ile olan rvet ilikisi c. AB Bakan Egemen BAI ile olan rvet ilikisi

64

(F-1) GANA

(F-2) RVET EYLEMLER (F-2-a)


RIZA SARRAF LDERLNDEK RGTN ZAFER ALAYAN VE GRUBU LE LGL RVET OLAYLARI
Bu blmde, Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn, rgt faaliyeti kapsamnda Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve yneticisi olduu grup ile olan rvet ilikisinin geliimine, bu eylemlerde Rza SARRAF ve Zafer ALAYAN, bata olmak zere, Abdullah HAPPAN, (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Salih Kaan ALAYAN, zel kalem Onur KAYA, zel kalem Mustafa Behet KAYNAR, Mehmet enol ALAYAN, Ahmet Murat Z, Umut BAYRAKTAR, (Umit) Omid SAEDZAMAN, Halil brahim AKKAYA, Cemalettin HAPPAN ve Emir EROLU isimli phelilerin de rollerine, her bir maddi menfaat teminine ve maddi menfaat karlnda yaplm eylemlere detayl bir ekilde yer verilecektir. Yaplan teknik takip almalarnda, rgt mensubu phelilerin yaptklar telefon grmelerinde Zafer ALAYAN AB veya BYK AB eklinde kodladklar anlalmtr. Rza SARRAFtan salanan maddi menfaatler ve bunun karlnda ihracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve grubu tarafndan icra edilen eylemlerden ksaca balklar halinde bahsedilirse; Maddi Menfaat Karlnda Yaplan Eylemler 1. rann, Trkiyedeki rezervlerinin altn ihracat olarak karlmasna yol verme 2. rann, Trkiyedeki rezervlerinin tekrar altn ihracat olarak karlmas karlnda banka komisyonlarnn drme ve Rza SARRAFn rakiplerini engellenme 3. rann, Trkiyedeki rezervlerinin, sahte evraklarla yaplan hayali transit gda/ila ticaretiyle karlmas ilemlerine gz yumma 4. Ganadan, sahte evraklarla ve kaak yollarla yurda sokulmak istenen 1,5 Ton altnla ilgili adli/idari yaptrmlar engelleyerek, altnn el konulmadan Dubaiye kn salama 5. Ankarada verilen belge 6. Rza SARRAFn usulszlkleri ile ilgili basnda kacak haberlerin engellenmesi 7. Ekonomi Bakanl zel kalemlerinin Rza SARRAFn ahsi sekreterleri gibi kullanlmas ve bu kapsamdaki iler (Vize alm, kurum ve kurululardan randevu alm, Sarkuysan A..nin genel kurul toplants iin l Ticaret Mdrlne kar kullanlan nfuz vs.) Rvete Dair Verilen Paralar ve Salanan Maddi Menfaatler Rza SARRAF tarafndan Zafer ALAYANa gnderilen para ve dier maddi menfaatler, soruturma teknikleri asndan u ekilde snflandrlabilir; 1. Teknik takip almalar kapsamnda tespit edilen maddi menfaatler

65

a. 10.04.2013 tarihinden nce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple edilen maddi menfaatler 2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen 10.04.2013 tarihinden nceki maddi menfaatler Yaplan teknik takip almalarnda Rza SARRAFn Zafer ALAYANa, firmalarnn Halk Banktaki hesabna aktarlan ran paralarnn %0,4 veya %0,5 oranlarn esas alnarak rvet gnderdii, gnderilen paralarn Abdullah HAPPAN tarafndan listelendii, Rza SARRAFn bu listeyi gncelleterek Zafer ALAYAN ile bulumalarnda gsterdii ve bu Excel listesinin Abdullah HAPPAN tarafndan Rza SARRAFn mail adresine gnderildii anlalmtr. Bunun zerine ilgili Mahkeme Kararna istinaden 17.04.2013 tarihinde Rza SARRAFa ait riza_sf@hotmail.com adl e-posta adresinde yaplan incelemede; CAG EUR.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com dan gnderilen mailde) CAG TRL.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com dan gnderilen mailde) CAG USD.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com dan gnderilen mailde) CAGGGGG.xlsx (16.04.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com dan gnderilen mailde) (Zafer alayann soyad dikkate alnarak CAG ismi konulduu, ancak Zafer alayann bundan rahatszlk duyarak dosyalarn isminin deitirilmesini istedii anlalmtr7) Bahse Excel dosyalarnda, Zafer ALAYANa 19.03.2012 tarihinden 10.04.2013 tarihine kadar gnderilmi nakit paralarn, gnderilen havalelerin, demesi yaplan lks saat ve mcevheratn, tarih, miktar, para cinsi ve (varsa) kurye bilgileriyle birlikte arivlendii (listelendii) anlalmtr. Bu listelerde grlen baz para teslimlerinin, sre gelen teknik takip almalar ile daha nceden tespit edilmi olduu, baz paralarn da Sleyman ASLANa gitmesine ramen Z afer ALAYANa verilen rvetler ierisine eklendii anlalmtr.8 (Sleyman ASLANa rvet verilmeye baland ilk aylarda, bu miktarn Zafer ALAYANa verilen rvet ierisinden dld, daha sonra ise (yaplan teknik takiplerde) ahslara giden rvetlerin ayr hesaplarda tutulduu anlalmtr) Bu sebeple, burada Sleyman ASLANa giden rvetler hari tutularak Zafer ALAYANa gnderildii anlalan maddi menfaatler zerinde durulacaktr.

DJTAL DELLLERDEN GRNTLER CAG EUR simli Excel Dosyasndan Grnm

TK:2031539988 - 10.04.2013 15:45 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye: ONU BANA MAL AT AKAM ABYE GSTERECEM ORDA DA A YAZIYOR YA O A KELMESN SL ORDAN, devamndaki grmede; TK:2032124190 - 10.04.2013 20:12 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye: BU DOSYANIN ADINI DETRP YOLLA BU ADAM GICIK OLUYOR ONA bir daha mail at bana Rza SARRAF ile Zafer ALAYANn bir araya gelerek grecei ve bu grmede Rza SARRAFn Zafer ALAYANa 10.04.2013 tarihine kadar vermi olduklar rvetin dkmn Excel halinde sunaca, Abdullah HAPPANnin Excel dosyalarnn ismini; Zafer ALAYANnn soyadndan esinlenerek CAG, eklinde yazmasndan dolay Zafer ALAYANn dosya isminden rahatsz olduu ve Rza SARRAFn, Abdullah HAPPANye bu Excell dosyasnn isimlerini deitirmesi talimatn verdii, Abdullah Happaninin de dosyann ismini CAGGGGG eklinde yazd anlalmtr. 8 Bkz: TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani
7

66

CAG TRL simli Excel Dosyasndan Grnm

CAG USD isimli Excel Dosyasndan Grnm

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasndan Grnm

Not: CAGGGGGG EUR ile CAG EUR isimli excel tablolarnn byk ksmnn birbirinin tekrar olduu, excel tablolarnda tatih yazmlarnn, Gn/Ay/Yl, Ay.Gn.Yl veya Gn.Ay(Yazyla).Yl eklinde olduu grlmtr. 1. Teknik takip almalar kapsamnda tespit edilen maddi menfaatler
67

a. 10.04.2013 tarihinden nce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler
NO 1 2 3 4 TP PV AD PV PV TARH 21.Eyl.12 31.Eki.12 12.Kas.12 11.Oca.13 CASH TO CAG SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA CASH TO YUKARI CASH TO CAG CASH TO SADIK CASH TO SADIK GNDERLEN KURYE CASH TO SADIK MKTAR 2.000.000,00 2.465.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 CNS EUR TL EUR EUR

10.04.2013 tarihinden nceki bu para gnderimlerinin hem teknik takip almalaryla anlalm hem de bahse konu dijital delilden teyit edilmitir. b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple edilen maddi menfaatler
NO 1 2 3 4 5 TARH 30.08.2013 ZAFER ALAYAN 30.08.2013 ZAFER ALAYAN 30.08.2013 ZAFER ALAYAN 25.09.2013 ZAFER ALAYAN - CENEVRE'DEN SAAT 27.09.2013 ZAFER ALAYAN - PYANO KME KURYE SADIK-A.MURAT Z-KAAN ALAYAN SADIK-A.MURAT Z-KAAN ALAYAN SADIK-A.MURAT Z-KAAN ALAYAN MURAT YILMAZ UMUT BAYRAKTAR MKTAR CNS 2.000.000,00 EUR 2.000.000,00 USD 1.500.000,00 TL 300.000,00 37.500,00 FRK

2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen 10.04.2013 tarihinden nceki maddi menfaatler

10.04.2013 TARH TBARYLE EXCEL DOSYASINA KAYDEDLM MADD MENFAATLER


NO TP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PV AD PV PV PV PV PV PV PV PV PV AD PV AD AD PV AD AD AD AD AD AD AD AD TARH 19.Mar.12 09.Nis.12 16.Nis.12 01.May.12 07.May.12 25.May.12 06.Tem.12 06.Au.12 29.Au.12 11.Eyl.12 21.Eyl.12 31.Eki.12 12.Kas.12 25.Ara.12 07.Oca.13 11.Oca.13 28.Oca.13 11.ub.13 11.ub.13 25.ub.13 25.ub.13 05.Mar.13 22.Mar.13 27.Mar.13 CASH TO CAG DUMAN CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA CASH TO YUKARI SAATCI YUSUF SAATCI YUSUF CASH TO CAG GALRI YUSUF SAAATCI GALERIA SAMI YUSUF TUTUS GALERIA SAMI YUSUF TUTUS GALERI SAMI-YUSUF TUTUS GALERI SAMI-YUSUF TUTUS GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT SAATCI YUSUF LIDA TAS LIDA- TAS ICIN R-1 SAATCI YUSUF R-1 CASH TO SADIK CASH TO SADIK KME KMNLE (KURYE) CASH TO UMIT CASH TO DUMAN CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO SADIK CASH TO SADIK CASH TO SADIK MKTAR 1.750.000,00 700.000,00 700.000,00 539.500,00 800.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.465.000,00 2.100.000,00 209.480,00 204.740,00 1.500.000,00 197.630,00 97.000,00 60.000,00 95.500,00 58.000,00 71.600,00 200.000,00 2.012.900,00 2.684.011,00 CNS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TL EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD

DBN 19.Mar.13

68

* Sar renkli ksmlar ayn zamanda teknik takip almalaryla da tespit edilmitir ** Cash To CAG : Zafer ALAYAN'a gnderilen nakit paralar ifade ettii anlalmaktadr *** AD'nin banka havalesiyle yaplan deme olduu deerlendirilmektedir **** PV'nin nakit salanan maddi menfaatler olduu deerlendirilmektedir *****25. Hanedeki ta demesinin iptal olduu, onun yerine 2.024.000,00 Dolar deerinde ta alnd yaplan almalarda anlalmtr.

Dosyalarda baz hesaplarn tekrar ettii anlaldndan (Sleyman ASLANa gnderilen paralarn haricindekiler) aada listelenmitir. Bu kapsamda; Dijital belgelerde (Excel dosyalarnda) Toplam (teknikli tespitlilerle birlikte) 30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit denen + 464.100,00 lks saat iin) 4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 Ta iin + 729.850,00 Saat) 2.465.000,00 TL 10.04.2013 tarihinden sonra Toplam (Exceldekilerin haricinde) 2.000.000,00 Euro, 2.000.000,00 Dolar, 1.500.000,00 TL 300 Bin svire Frank Piyanonun ikinci taksitinin: 37.500 olup para cinsi henz bilinmediinden toplama katlmamaktadr TOPLAM: 32.053.600,00 (Otuz ki Milyon ) EURO 6.766.750,00 (Alt Milyon Yedi Yz Bin ) DOLAR 3.465.000,00 ( Milyon Drt Yz Bin ) TL 300.000,00 ( Yz Bin ) SVRE FRANGI

RVET ANLAMASI ve SSTEMAT


Rza SARRAFn rana uygulanan ambargoyu ap scak para giriini salamak iin rann parasn dndrme ileri ile ilgili Trkiyeyi basamak olarak kulland, inden gelen havalelerle veya Trkiyedeki hesaptaki parann aktarlmasyla Trkiyeden altn alnp, bu altnlarn ihracatla direk rana veya rana gitmek zere Dubaiye gnderildii anlalmtr. Rza SARRAFn gerek bu ekildeki altn ihracat eylemlerinin, gerekse baka yntemleri olan sahte evraklara dayal transit gda/ila ticareti eylemlerinin faaliyet alannn, ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn grev ve yetki alanna girdii anlalmtr. Soruturmamzda rann, rezervlerinin finansal bir operasyonla Trkiye zerinden altn olarak lkesine tamas konusunun su tekil ettii ynnde bir iddiada bulunulmamaktadr. Soruturmamzdaki eylemlerin ana konusu, Trkiyenin rana olan petrol, doalgaz vs. demeleri veya bu demelerin ekli ile ilgili olmayp9, rann maruz kald yaptrmlar amak iin gelitirilen sistemin ileyii esnasnda verilen rvetler, bankalara ibraz edilen sahte belgeler, altn kaakl ve bu sularn rgt faaliyeti kapsamnda gerekletirilmesi konularn ihtiva eder. Yaplan almalarda, Rza SARRAFa ait firmalarn Halk Bank hesabna gelen parann, (elle tutulur) fiziki altna dntrlerek ihracatla rana veya Dubaiye gnderilmesi ile Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet ilikisinin direk doru orantl olduu anlalmtr. Teknik takip almalarnda, Rza SARRAFn bu ilemler kapsamnda firmalarnn Halk Banktaki hesabna gelen parann %0,4-%0,5ini, Zafer ALAYANa rvet olarak gnderdii, ahslar arasnda bu ekilde fiili birliktelik ve bir rvet anlamas olduu anlalmtr. Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet anlamasnn tezahrnn, sadece sistemin ilevselliini koruma ve kollama hareketiyle snrl kalmad, yeni sistemde Rza SARRAFn para evirme eylemlerinde byk nem arz eden Halk Bank ile ilgili ihtiya duyduu balanty, Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile tantrarak salad anlalmtr. Rza SARRAF liderliindeki rgte bu ekilde katlan Sleyman ASLANn da Rza SARRAFla (Zafer ALAYAN gibi ve ayn bindelik sistemle) rvet ilikisi gelitirdii, hatta belli bir dneme kadar Sleyman
Kald ki, Trkiye statistik Kurumu Bakanlnn 31.07.2012 tarih ve 23 Nolu Altn hracat le lgili Kamuoyu Aklamasnda; Gmrk beyannameleri zerinde yaplan incelemeler neticesinde rana yaplan altn ihracatnn byk oranda pein deme yoluyla gerekletirildii tespit edilmi, hampetrol veya doalgaz ithalatnda deme arac olarak kullanldna ilikin bir bulguya rastlanmamtr. eklinde belirtildii grlmtr.
9

69

ASLANa verilen rvetin Zafer ALAYANa verilen bindelik rvet ierisinde sayld, sonradan her iki ahsa verilen rvetlerin ayr ayr hesaplanmaya balad anlalmtr. Daha sonradan sahte evraklara dayal transit gda ticaretiyle para dndrme sisteminde, Sleyman ASLANn, Rza SARRAFn gerekte olmayan ihracat bedeli havalelerine rvet karlnda gz yummasna Zafer ALAYANn da yol verdii anlalm, Zafer ALAYAN, Sleyman ASLAN ve Rza SARRAFn bu konularla ilgili lks otellerde buluarak toplant yaptklar tespit edilmitir. Yaplan teknik takip almalarndan, bu toplantlarda, inden Halk Bankasna vurulan ihracata konu parann %0,5inin Zafer ALAYANa verileceinin ve Sleyman ASLANa verilecek rvetin ise Zafer ALAYAN iin ayrlan miktardan dlecei kararlatrld anlalmtr. Devam eden srete, ahslarn kararlatrdklar ekilde hareket ederek Zafer ALAYANa ve Sleyman ASLANa sk sk rvet yolladklar hem teknik takip almalar hem fiziki takip almalar hem de Rza SARRAFn mailindeki Excel Dosyas ile tespit edilmitir. Rza SARRAFn, eylemleriyle ilgili konular Ekonomi Bakanl nezdindeki ilem ve usulszlklerine, zel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behet KAYNARa verdii talimatlarla yardmc olduu, zel kalemlerin de bu dorultuda gerek bu bakanlkla ilgili, gerekse dier bakanlklarla ilgili ilemlerde, adeta Rza SARRAFn sekreteri gibi hareket ederek talimatlarn yerine getirip problemlerini zdkleri grlmtr. Dier yandan Rza SARRAFn Mustafa Behet KAYNAR aracl ile Onur KAYAya para gnderdii anlalmtr. Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet sistematiinin, aralarndaki rvet anlamasnn kodlarn ortaya koyduu anlalmtr. Yaplan almalarda, Rza SARRAF tarafndan Zafer ALAYANa; rann parasn altn ihracatyla dndrme ilemlerinde Rza SARRAFa ait firmalarn hesabna gelen parann %0,5, ran parasn sahte evraklarla yaplan transit gda/ila ticareti ilemlerinde de Rza SARRAFa ait firmalarn hesabna gelen parann %0,4 arasnda rvet verildii, Nakit para gnderimlerinin haricinde, Zafer ALAYANn beendii lks saat ve mcevher alnarak komisyonla verilen rvet hesabndan dld, Rvet hesaplarnn bulunduu Excel listelerinin Abdullah HAPPAN tarafndan tutulduu, Rza SARRAFn Zafer ALAYAN ile bulumalarnda, yurtdndan gelen toplam para ve bu Excel dkmlerini gstererek verdii rvetin hesabn verdii, Parann stanbuldan, nakit olarak, (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat Z veya Omid SAEDZAMAN tarafndan Ankaraya gtrlerek Zafer ALAYANn olu Salih Kaan ALAYANa teslim edildii, Paray alan Salih Kaan ALAYANn Zafer ALAYANa parann geldiine dair grme yaparak ifreli bir ekilde bilgi verdii, Parann teslim edilmesi ile ilgili olarak Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasnda ve (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ile Salih Kaan ALAYAN arasnda Birebir eklinde tabir edilen zel hat kullanarak iletiime getikleri, Parann teslim edildiine dair Rza SARRAFa her iki taraftan onay geldii anlalmtr. Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki, firmalarn hesabna gelen paraya gre bindelik komisyona dayal rvet sistemine bakldnda, bu sistemin, usulszlklere yol verilmesi karlnda rvet almak/vermek sularn ilemek amacyla bir araya gelen pheliler iin ok pragmatist bir rvet yntemi olduu anlalmtr. nk bu ekilde (hesaba gelen paraya gre) bindelik oranla rvet alan kamu grevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak iin daha fazla parann hesaba aktarlmasn isteyecek, bu husustaki usulszlkleri ve eksiklikleri grmezden gelecek ve hatta bu usulszlklerin deifre olmasn engelleyerek para giriinin mtemadiliini salayacak, bu da rveti verenin kurduu sistemi ve para akn srekli klacaktr. Dier yandan, Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvetin belli bir sisteme dayanmas, sreklilik arz etmesi, verilen parann kayt altna alnmas ve aada anlatlaca gibi Zafer
70

ALAYAN tarafndan, yurtdndan gelen paraya gre kendisine daha az (10 Milyon Eksik) gnderildiini iddia etmesi, ahslar arasndaki maddi menfaat alveriinin belli bir anlama kapsamnda sregeldiini aka ortaya koyduu anlalmtr. Yaplan almalarda, TK:2189888113 - 03.07.2013 18:37 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Yeni girilecek gda ii ile ilgili konuulurken Abdullah Happani: bunda altn gibi rahat hareket edemeyiz ya onun iin burda ey yani az ile yksek para kazanma yoluna bakmamz lazm, Rza Sarraf: yani napim imdi bu yirmileri sermaye masrafn ne diyelim, Abdullah Happani: ha sermaye zaten BR BANKAYA GTT BLYORSUN 4 5 DE BR TARAFA GDCEK ZATEN YAN SONUTA BR BUUGU KESN GTT YAN EY DE ZATEN ALDIGIMIZDAN BETE EYE VERYORUZ K GTT YAN BANA SORARSAN EN AZ K DE BZ KAZANMALIYIZ, Rza Sarraf: bilmiyorum ki nasl yapalm biz ne yazdk ona masraf, Abdullah Happani: yani sen iki nokta dokuz diye mesaj atmtn bana K NOKTA 9 DAN BRN ORAYA VERDM BR NOKTA 9 KALDI BEN DE EYE VERDM BR NOKTA DRT KALDI DAHA BR TARAFA DA VERMEDM DAHA 4 DE ORAYA GTSE BR KALIR YAN, Rza Sarraf: demez, Abdullah Happani: yani ey normal artlarda br ii yapsak bir kazansak elimi pp bama koyacam da bu zor operasyon bi de dikkat ekecek bi operasyon yani sadece bankann dikkatini ekmez sonuta bunu denetleyen ekibinde dikkatini eker icabnda yarn bir gn Grmeden bankaya gelerek transfer edilecek para miktar zerinden %2.9 orannda bir gelir elde edilecei, bunun %1inin bankaya yasal komisyon, %0,4 -0,5inin Zafer ALAYANa rvet olarak, %0,40,5inin de Sleyman ASLANa rvet olarak gidecei bu nedenle kendileri iin kalacak olan %1 orannn Abdullah HAPPAN tarafndan az bulunduu anlalmtr. Devam eden grmelerde, TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ABNN HESABInn aag yukar biliyor musun, Abdullah Happani: abi tam bilmiyorum en son baktgmzda ki Milyon ksrd galiba ama daha sonra ne yapt, Rza Sarraf: TL vard ya 4 ksr, Abdullah Happani: K MLYON KSR DOLAR YAPIYORDU AB DOLARA EVRMTK YAN 4 KSR TL VAR EVET, Rza Sarraf: sonra oldu ya bi sr Euro oldu br oldu, Abdullah Happani: ha onlar gemedim ki ben biey, Rza Sarraf: niye gdaya gemedin mi ona, Abdullah Happani: yoo gdayla ilgili hi biey gemedim ben ona, Rza Sarraf: niye, Abdullah Happani: bilmem biey sylemedin ki ben bilmiyorum onu, Rza Sarraf: AB HESAPLIYODUK YZDE BR BANKA ALIYOR BNDE BE ONA VERECEN BNDE 3 4 BRNE VERRZ DYE, Abdullah Happani: ha yok hayr ben SADECE SLEYMANA VERYORSUN ZANNEDYORUM ONU, Rza Sarraf: YO YO HAYIR GIDA DA VERECZ, Abdullah Happani: gemedim abi daha onlar gemem lazm, Rza Sarraf: tamam onlar geersin tamam fiyatn kendin ayarla yani BAK 4 GE 3 GE ONA GRE GE AMA Grmeden, altn ihracat ekildeki sistemden transit gda ticareti sistemine geiten sonra, Abdullah Happaninin altn haricindeki gda sistemi iin (Abi) Zafer ALAYANa deil artk sadece Sleyman ASLANa gelen paradan komisyon verildiini zannettii, Rza SARRAFn da bu yeni sistem iin de Hem Zafer ALAYANa hem de Sleyman ASLANa komisyon verileceini, Zafer ALAYAN iin transit gda ticaretine konu hesaba gelen parann %0,3-0,4 orannda rvet verileceini syledii anlalmtr. Daha sonra, TK.2278423369 - 22.08.2013 21:04, TK.2279556085 - 23.08.2013 15:19 ve TK.2279567138 23.08.2013 15:26 grmelerden Rza SARRAFn Zafer ALAYAN ile greceinin anlalmas zerine, bu bulumadan nce, TK.2279608789 - 23.08.2013 15:46 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Apo bu hesap kitapda bir dnem abiye hi birey girmemitin ya onlar geriye dnk dzelttin mi hi dzeltmedin mi, Abdullah Happani: dzelttim abi daha sonra o eyinTAB O GIDALARI LK BALADIIMIZ DNEMDE GRMEMTM SEN SYLEDKTEN SONRA DZENLEDM, Rza Sarraf: tamam dzelttintamam yani BAKTIRSA
71

KONTROL ETTRSE HEPS DORU, Abdullah Happani: TAB TAB AMA EY TE GIDALAR BALADIINDAN BER 4LE GRDM HA ONU KARITIRMAYALIM DA CABINDA O DAHA NCE 5T Grmeden, Rza SARRAF tarafndan Zafer ALAYANa; rann parasn altn ihracatyla dndrme ilemlerinde Rza SARRAFa ait firmalarn hesabna gelen parann %0,5, ran parasn sahte evraklarla yaplan transit gda/ila ticareti ilemlerinde de Rza SARRAFa ait firmalarn hesabna gelen parann %0,4 arasnda rvet verildii anlalmtr. Grmede dikkat ekici bir durumunda, Abdullah HAPPANnin baktrsa kontrol ettirse hepsi doru eklinde Zafer ALAYANn transit gda ticaretine konu yurtdndan ne kadar para geldiini kontrol ettirmesi durumunda %0,4 orannda para verildiini dorulayabilecei ni, verdikleri para da eksiklik olmadn syledii anlalmtr. Verilen rvetin belli bir komisyon oran sistemiyle hesaplandna dair, Yaplan almalarda; TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: raporlar ben nasl alabilirim bana raporlar lazm talar orda diyorsun YAN BU EXCEL ne verdik ne aldk, Abdullah Happani: ben mail attm sana rapor halinde deil ama rakamlarla, Rza Sarraf: ama toplu tek bir rakam m yazdn detayl m yazdn, Abdullah Happani: yo eyde VERLENLER DETAYLI HANG TARHTE NE VERMSEK O GELEN TOPLU OLARAK VERDM SANA YAN ROYALE U KADAR TL GELM U KADAR EURO GELM SAFRE U KADAR TL GELM U KADAR EURO GELM, Rza Sarraf: ORDA BRAZ RAKAMLARLA OYNAMAMIZ LAZIM K O BNDE 4 BNDE 5 BEN ANLATAMAM BEN MD ANLADIN MI, Abdullah Happani: ite o zaman ey gelende oynaman lazm abi geleni ortalama olarak gnderdim ben sana aa yukar ayndr, Rza Sarraf: tamam ben yle yapp onu ona denklerim o zaman ABDULLAH BU GNE KADAR 37 FLAN MI VERMZ, Abdullah Happani: 36 BUUK KSN EYE VERMZ TE, Rza Sarraf: 34 VERMZ YNE AZ DEL K EURO mu bu, Abdullah Happani: EURO evet, Rza Sarraf: 50 yeil yapar ya, Abdullah Happani: tabi canm ciddi bir rakam, Rza Sarraf: ck ck ck ck ck ne dnyosun, Abdullah Happani: BLMYORUM AB SONUTA VERMZ DNECEK BREY YOK YAN, Rza Sarraf: hayr VERMESEYDK OLUR MUYDU sence, Abdullah Happani: ZOR OLURDU YAN, Rza Sarraf: biz yapamazdk BZE YAPTIRMAZLARDI, Abdullah Happani: BZE YAPTIRMAZLARDI EVET YLE BR DURUM VAR BAKASININ KANALI LE YAPMAK DURUMUNDA KALIRDIK O DA BYLE RAHAT OLMAZDI YAN, Rza Sarraf: doru al ite k krk Ahmetler ey, Abdullah Happani: ayn ayn evet Grmeden, Rza Sarrafn Zafer alayana gnderdii rvetlere ilikin tutulan excellerden ve bindelik orann gzkmesi iin firmalarnn Halk Bankasndaki hesabna gelen paralarn tutulduu excel (mahkeme karar ile alnmtr) hakknda konutuklar, buna gre, Rza Sarrafn, legal faaliyetlerinin haricinde rann parasn dndrmek ve altn ihracat iin kulland Royal Denizcilik ve Safir Altn isimli firmalarnn banka hesaplarna aktarlan paralarn binde 4 -5i (%0,4-%0,5) arasnda komisyonun Ekonomi Zafer alayana rvet olarak verildii, 29.03.2012 tarihine kadar Zafer alayana (bunun iinde o zamana kadar Sleyman Aslan iin verilen rvetlerinde dahil) yaklak 34.000.000,00 (Otuz Drt Milyon) Euro civarnda rvet verildii, Bu kadar rvetin verilmemesi durumunda phelilerin icra ettikleri sisteme msaade edilmeyeceini, Ekonomi Bakan Zafer alayan kastedilerek, rvet vermeden bu ilemlerin yaplamayacan, hatta rakipleri Taha Ahmet Alacacnn kendileri gibi byle gl bir ilikilerinin olamams sebebiyle ayn sistemi yapamadn syledikleri anlalmtr. Grmede bahsi geen Halk Gelen isimli excel dosyas

72

Excel dosyasnda yer alan bilgiler zerinden ortalama bir hesaplama yapldnda 29.03.2013 tarihine kadar; Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn Halk Bankas zerinden yaplan transferlerin total rakamlarnn; 3.219.873.477 TL + 5.950.184.197 Euro olduu, bu tarihe kadar Zafer ALAYAN ve Sleyman ASLANa gnderilen rvet paralarnn ayn oran ierisinde yer ald ve her ikisi iin denen parann toplamda yaklak % 0,5 orannda olduu anlalmtr. Toplamda tespit edilen rakamlardan 5.950.184.197 Euronun 2013 yl 3. Ay (Mart) Euro kuru 2,3 TL (1 Euro) kabul edildiinde; 5.950.184.197*2,3= 13.685.423.653 TLye tekabl ettii ve totalde 3.219.873.477 + 13.685.423.653 = 16.905.297.130 TL olduu, Bu miktar % 0,5 oran hesaplandnda; 16.905.297.130*0,005=84.526.485 TL olduu anlalmtr. Dier taraftan teknik takip ve dier soruturma yntemleri ile elde edilen veriler nda ayn sre zarfnda (Dosyalarda baz hesaplarn tekrar ettii anlaldndan Sleyman ASLANa gnderilen paralarn haricindekiler aada listelenmitir); Dijital belgelerde (Excel dosyalarnda) Toplam (teknikli tespitlilerle birlikte) 30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit denen + 464.100,00 lks saat iin) 4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 Ta iin + 729.850,00 Saat) 2.465.000,00 TL + Sleyman ASLANa gnderilen ise (o tarihe kadar) 2.500.000 Euro 1.400.000 Dolar eklinde olduu tespit edilmitir. Tarafmzca yaplan almalar neticesinde tespit edilen rakamalardan 30.053.600 Euro+2.500.000 Euro= 32.553.600 * 2,3 (1 Euronun TL karl)= 74.873.280 TL 4.766.750+1.400.000 Dolar=6.166.750 Dolar*1,810 (Dolarn TL karl)= 11.100.150 TL Ayrca 2.465.000 TL de eklenince teslim edilen toplam para miktar; 74.873.280+11.100.150+2.465.000= 88.438.430 TL olduu anlalmtr. 29.03.2013 tarihine kadar su ilemek amac ile kurulan rgtn rvet olarak Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bank Genel Mdr Sleyman ASLANa verdikleri parann kendi hesaplarndan 84.526.485 TL olduu, tarafmzca yaplan almalarda da bu miktarn 88.438.430 TL civarnda olduu anlalm olup, kur farkndaki oynamalarn da gz nnde bulundurulduunda rakamlarn yakn olduu ve Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn, firmalarn Halk Banktaki hesabna gelen paralarn yaklak olarak % 0,5ini rvet olarak Zafer ALAYAN ve Sleyman ASLANa verdii tespit edilmitir. TK:1838240781 - 27.12.2012 22:40 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: bu ehramlar iki gnden beri Nesterenin hesabna para dkyorlar bugn eyde dkmler 2 Milyon ksr inden bu tarafa TL zannetmiyorum ben hatta Nesteren bana sordu bunlar sizden mi vuruyorlar ben dedim yok bize vurmuyorlar ben de dedim inden
10

2013 yl Mart ayndaki ortalam kur olarak baz alnan rakam

73

geliyordur dedim de belki de eydir AHMETe vuruyorlar ordan alyorlardr , Rza Sarraf: Tose Sadirat olursa Nesteren vurur direk, Abdullah Happani: Nesteren diyor daha iyi fiyat veriyorlar mesala Tose Sadirat ine vuruyor gidiyor yani, Rza Sarraf: tamam in iin iyi fiyat yani Trkiye iin vermemiler ki ayrca Tose Sadirat ...bir banka, Abdullah Happani: bilmiyorum belki de in muhabbeti doru ey bu Mmtazn hesab niye almyor bizden dolay m u aamada almamasnn bize faydas var m almasnn faydas icabnda kendine pay karabilirsin yani EHRAMA DERSN ATIRIYORUM AMA CABINDA 3-5N EY STYOR ABYE VERYORUZ SLEYMANA VERYORUZ, Rza Sarraf: bover ya bover bover, Abdullah Happani: tamam, Rza Sarraf: ya zaten burda az var HEPSN DURDURMAK LAZIM, Abdullah Happani: abi imdi hepsini durduramyorsan birisini ikisini durdurup dierleri gibi brakmak olmaz ehram alyor br alyor, Rza Sarraf: yo hepsini hepsini durdurmak lazm yok hepsininkini durdurmak lazm, Abdullah Happani: yapabiliyorsan yle biey yap yapamyosan bence brak Ahmet kazanacana dayn ocuklar kazansn yani, Rza Sarraf: yo durdurum sen sabret HEPSN DURDURACAM Grmeden, Rza Sarraf ve Abdullah Happaninin kendilerinin haricindeki komisyoncularn ilemlerinden rahatszlk duyduklar, bankadaki irtibatlar sayesinde rakiplerinin ilemlerinin durdurulmasna kanaat getirdikleri, Dier yandan Abdullah Happaninin, Mmtaz ve ehram gibi komisyoncu ahslarn ilemlerinin durdurulmayp, (Abiye) Zafer alayana ve Sleyman Aslana verilen %0,3 -0,5lik oranlardaki rvet masrafna ortak olmalar durumunda almalarna msaade edilmesini teklif ettii, ancak Rza Sarrafn bu fikri beenmeyip tm komisyoncularn ilemlerini durdurtacan syledii anlalmtr. Grld zere ahslar arasnda gelii gzel bir maddi menfaat alveriinden ziyade, her iki taraf iin de belli bir sisteme ve belli bir n szlemeye dayanan maddi menfaat alveriinin oluu, ahslar arasnda bir rvet anlamasnn mevcut olduunu gsterdii anlalmtr. Firma hesabna ne kadar para geldiini kontrol ettirip, kendisine verilenin parann bu miktarn binde 5ine tekabl edip etmeyeceini kontrol etme; elbette daha nceden taraflar arasnda gereklemi bir anlamann tezahr olarak deerlendirilmitir. Mesela Zafer ALAYANn, firma hesaplarna gelen paraya gre kendisine daha az (10 Milyon Eksik) gnderildiini iddia etmesi, ahslar arasnda net bir anlama olduunu gstermektedir. TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: SENN VERDN RAPOR VAR YA O RAPORU BEN VERDM O NCELEM EURO OLARAK DYOR K ALDIKLARIMIZA BR 10 KAIT FARK VAR DYOR, Abdullah Happani: 10 kat fark olur mu abi ya mmkn m, Rza Sarraf: AB SENN SZN YAZDIINIZDAN BEN 10 DAHA AAI ALDIM DYOR, Abdullah Happani: AB VERD TARHLER FALAN SADIK BLMYOR MU, Rza Sarraf: biliyor, Abdullah Happani: E TAMAM YAN ONUN HESABI KTABI BELL HANG TARHTE NE VERDMZ BELL BZM gerekirse nne koymak lazm u tarihte u gelmi bu tarihte bu gelmi, Rza Sarraf: yle var mesala Sleymana vermiiz ona gemiisizdir, Abdullah Happani: zaten ki Milyon Sleymana verdiimiz para he eyleri falan da karmadysan bir ksr falan da o kar saati Yusuf falan, Rza Sarraf: onlar sildim hayatm onun iinden verdiin listede, Abdullah Happani: adam ald rakamlar gn birlik syleyemez mi bize, Rza Sarraf: ben yrtm attm diyor, Abdullah Happani: he hesapta yok orta da abi yle olmaz ki ama imdi biz gn birlik o zaman ey yaparz karr verriz extray kendisine AB HANG TARHTE BU ADAMA NE GNDERMZ O EKLDE IKMIIZ YAN TOPLU BR EY YOK MESALA ATIYORUM TE 1. AYIN 18NDE 3 MLYON PARA GNDERMM ADAMA 1.AYIN 18NDE BU ADAMIN CAR HAREKETNDE 3 MLYON IKI VAR ZATEN EYNDE SADIKIN DA O TARHTE GTT NE LE GTMSE UAKLA OTOBSLE EYLE BELLDR YAN araba ile gitmitir araba ile de senin frlerinle falan gitti yani sonuta tek bana da gitmedi bu adam, Rza Sarraf: nasl karacaz, Abdullah Happani: abi ey ey syleyeceiz yani u tarihte u gelmi bu tarihte bu gelmi diye adama syleyeceiz yani ho bir durum olmam bu kimse iin ho bir durum olmam yani imdi verilen bir para adam diyor almadm yani, Rza Sarraf: hayr acaba o verdiin listede bir yanllk olabilir mi senin, Abdullah Happani: abi onu da check ederiz ama yok yani listeye ben bir
74

ka kere baktm yine bakarz yani sonuta bu adama bir bir gnderdiimiz rakamlar , Rza Sarraf: ben de diyorum ki farzedelim listede yanllk var yle kabul farzedelim hadi yle farzedersek tamam m e gelen o zaman gelen ne bizim buna 10 milyon borcu olmamz lazm yle bir ey yok ben de onu anlatyorum, Abdullah Happani: yo o zaman ite verdiimizi doru bizim he biz bunun hesabna zaten ey yani her para verdiimizde hesap yapyordum ben abi u kadar borluyuz sen diyordun unu gnder onlar da bire bir eyleri ile belli yani sonuta gtren adam belli o gn o gn kasa kmz belli, Rza Sarraf: abi kasa klar ile onlar bir karalm m Abdullah, Abdullah Happani: abi kasa klarmz belli karrz onlar bire bir yani gemie dnk icabnda ne kadar kamera kaydmzn tutulduunu bilmiyorum ama kamera kaytlar bile bellidir sonuta para yukarya geliyor biz yukarda hazrlyoruz sadka verip gnderiyoruz ya aadan falan da gitmiyor direk para mutlaka ben gryorum paray ben geliyor ilk kez yaplan bir ey deil ki yani srekli ey yapyoruz onun hesabn yapyoruz ya ki en son yaptmda bu Sleymana verdiin paray unutmutum ben hatta sana dndm dedim ki ne abi biz bu adama fazla para vermiiz sonra bankaya dndm dedim ki total eyleri karn bana banka da dedi Euro olarak syleyebiliriz Euro olarak hesapladm baktm hesap doru sonra Sleymana verdiimiz aklma geldi dedim abi 2 Milyonu Sleymana verdik yanlmz ordan bu adamn hesabna getik kasay check etmek bire bir hangi tarihlerde ne vermiiz ite o tarihte Sadk ne ile gitmi zaten Trk Havayollar ile falan gitmise bellidir senin uan ile gitmise yine bellidir ofrlerle de gitmise zaten Ankaraya gidii gelii yanndaki adam bellidir onu o ekilde ey yapacaz, Rza Sarraf: Sadktan ncede kim gidiyordu mit gidiyordu, Abdullah Happani: mitin gtrd iki tane 700 Bin para abi baka biey deil ki, Rza Sarraf: yok ya fazla abi abi en iyi kasa kndan anlarz bence, Abdullah Happani: abi karz yani btn ihtimalleri deneriz ama bana gre bizde bir yanllk yok yani hesapta da bir yanllk yok zaten parann da gitmemi olabilme ihtimali sfr yani nk ben kasamdan kan biliyorum gtren adamda yani hadi adam diyeceim ey pheli falan filan ama yok yok tek bana yle bir ey kesinlikle aklma gelmez birde tek bana gtrmyor zaten ocuk hi bir yere hi bir eyi, Rza Sarraf: abi yok HEPSNE ONAY ALDIM BEN, Abdullah Happani: yani bir de yapt eylerden onay alyorsun doru olarak doru abi ite senin verdiin ey hesap nedir ne deildir ona bir bakalm pazartesi gn ben karaym kasa klarn unun ona gre ona gre zm, Rza Sarraf: kaytlar benin kaytl bilgisayarda verdiin, Abdullah Happani: tamam o verdiin eye bir bakalm nce de nk ben yoktum ne verdiini de bilmiyorum ben ona bir bakalm ondan sonra ey yapalm abi ya bizimkinde bir problem yok yani ben %100 eminim problem olmadna, Rza Sarraf: olmad detayl ekstra veririz ona ya, Abdullah Happani: abi verriz gn birlik sonuta ey yani bizim paray verdiimiz gnleri de icabnda hatrlat hatrlatmak gerekir ya biz sonuta ey ne bilim insann aklna ey de geliyor kendisine vermiyoruz ki biz bunu bakasna veriyoruz ama KENDSNDEN okey alyorsun sen de mi, Rza Sarraf: alyorum onda skntmz yok ya, Abdullah Happani: bilmiyorum abi bir ey yapalm o zaman da pazartesi bakalm ona gre Grmeden, Zafer alayann Rza Sarrafn kendisine verdii Excel dkmnden grnenden 10 Milyon Euro daha az aldn iddia etmesi zerine, Rza Sarrafn bu durumu para teslimini organize ederek listeyi tutan Abdullah Happaniye sorduu, Abdullah Happaninin de gnyle, kuryesiyle, miktaryla verdikleri tm parann kaytl olduunu, hesapta yanllk olmadn syleyip paray teslim alan Salih Kaan alayan kastederek adam ald rakamlar gn birlik syleyemez mi bize dedii, bylece Zafer alayana gnderilen paralarn adam olarak eylemlere itirak eden Salih Kaan alayana teslim edildiini syledii (Ankaraya giden paralarn Salih Kaan alayana teslim edildikten sonra Zafer alayana bilgi verildiine dair Bkz; TK.2292387889), Rza Sarrafn da hepsine onay aldm ben diyerek verilen her bir para iin birebir hatlardan iletiimle parann teslim alndna dair (kendisinden) Zafer alayandan onay aldn syledii anlalmtr. Rza SARRAF ile Sleyman ASLANn arasnda rvet ilikisinin balamas Zafer ALAYANn sayesinde gerekletii, bu yeni fiili birlikteliin Zafer ALAYAN tarafndan oluturulduu ve bu yeni rvet ilikisinin Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet sistemi ile ayn olduu anlalmtr. Rza SARRAF ile Zafer ALAYANn 06.10.2012 tarihindeki bulumalarndan sonra, Rza SARRAF ile Sleyman ASLANn buluarak grtkleri, bu grmeden sonra;
75

TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Sleyman beyin yanndaydm imdi ktm BURASI AB GB TAMAM AB AYARDA TAMAM ORASI, Abdullah Happani: yle mi iyi ya Rza Sarraf: AB AYARINDA HEM DE O SSTEMDE YAN Abdullah Happani: he tamam peki ey mi adamlarn ilerini halledecek mi Rza Sarraf: TAB TAB HER MZ BZM HER MZ HALLEDECEK BZM OLDUUMUZ Abdullah Happani: e tamam o zaman ONA FARKLI BR EY M KULLANMAK LAZIM Rza Sarraf: yok ya ben anlamam Abdullah Happani: hayr anladm da BZM MEVCUTU KULLANIRSAK AB BLMEYECEK M Rza Sarraf: BLECEK ABYE ONU DA YAPIYORUZ DYECEM VERYORUZ ABYE SYLEDM O BEN AIRDI ZATEN O KENDS YOL VER DED Abdullah Happani: hee tamam o zaman iyi ya hayrls asnlar kanalda adamlarn iini halletsin de ey AB LE M GRTN BUGN Rza Sarraf: HEE Abdullah Happani: o eye GTME SEBEBNZ OYDU YAN Rza Sarraf: he he Grmeden, Rza Sarrafn kuraca yeni sistem ierisinde Halk Bankasnn kullanlaca, bunun iin nce Zafer alayan ile bulutuu, daha sonra ayn gn Zafer alayann ynlendirmesi ile Sleyman Aslan ile buluarak grt, bu grmede; Rza Sarraf ile Sleyman Aslan arasnda rvete dair anlamann gerekletii, buras abi gibi tamam diyerek bu anlamann Rza Sarraf ile Zafer alayan arasndaki rvet ilikisi (rvet sistemi) gibi olduu, Bu anlamaya gre Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslana Zafer alayana verildii gibi (ayn sistemde) firma hesaplarna gelen parann belli bir orannda komisyon (rvet) verilecei (abi ayarnda hem de o sistemde yani), Verilecek rvet karlnda Sleyman Aslann Rza Sarraf liderliindeki rgtn Halk Bankasndaki ilemlerinin/ilerinin hepsini halledecei (her iimizi bizim her iimizi halledecek bizim olduumuz) anlalmtr. Ayrca, gremeden Sleyman Aslana ihracat demesi altnda firma hesaplarna gelecek paralarla ilgili Rza Sarrafa yol vermesini, Zafer alayann syledii (abiye syledim o beni ard zaten o kendisi yol ver dedi) ve Sleyman Aslana verilecek parann Zafer alayana verilen komisyon (rvet) ierisinden verilmesi durumunun Zafer alayana bildirilecei ( bilecek abiye onu da yapyoruz diyeceim veriyoruz) anlalmtr. Baka bir grmede, TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: PAZAR GN LEVENTN PATRONUNA K YOLLAYACAIZ HA HAZIRLA, Abdullah Happani: tamam oldu ayarlarm ben, Rza Sarraf: ONU SONUNDA EY YAPTIM bu bize lazm bu adam sonuta bu bize orda olduu mddete yeter adam lazm ite bize, Abdullah Happani: tabi ki, Rza Sarraf: BENCE ABNNKNDEN DAHA NEML BUNUN K, Abdullah Happani: ya muhakkak O DA FARKLI BR NEME SAHP YA MD ONUN SAYESNDE DE BYLE HER YERE TE RANDEVU ALIP UNU YAPIP BUNU YAPIP GDEBLYORUZ, Rza Sarraf: O AYRI BAKA YAN TAMAM DA BU DA BAKA AMA YAN BU STED GB TOP OYNATABLR, Abdullah Happani: tabi daha etkili olur, Rza Sarraf: tabi tabi iyi oldu bu deer bu, Abdullah Happani: tabi ki bununla yani her trl ey yapabilirsin abi ite u yle oluyor bu byle oluyor, Rza Sarraf: PE GDEN PE GDEN PARA EY DEL BU YAN, Abdullah Happani: yo yo ya o muhakkak deil, Rza Sarraf: ya imdi mesela bunlar gelmi ran tamam m burda btn hani bize demeleri yapyoruz ya dirhem o bu u tamam m direk yapmak istiyorlard bunlar topu taa att Ziraatle Vakf devre d brakt, Abdullah Happani: HALLEDEBLECEK M O OLAYI, Rza Sarraf: YAN YRYN GDN DYO, Abdullah Happani: iyi abi hayrls yani sonuta dediin gibi gerekli yani kesinlikle lazm bir adam, Rza Sarraf: dur bakalm bu da tamam TALARIMIZ OTURUYOR YAVA YAVA YERNE de bir i hzlanayd, Abdullah Happani: hareketleniyor zaten geen haftakinden iyiyiz yani yani bizimkiler kapatmad srece, Rza Sarraf: bak imdi biey syleyeceim her ey bunun elinde artk bence yanl karar vermedim onu bunu bu karar vererek, Abdullah Happani: yani adam lazm yani sonuta zaten ey ayrntl da biey konumamn i ey olduunda netletiinde spesifik olarak yani abi u udur diye biliriz yani, Rza Sarraf: bilsen aa kadar arabaya kadar beni
76

ey yapyordu artk nmze onu bunu koymaz bence iyi oldu SEN NE DYORSAN DYO YLE YAP YA O KIVAMA GETK HAHAH, Abdullah Happani: iyi ya hayrls, Rza Sarraf: insan ilikilerden sorumluyum da ben insan ilikilerinden, Abdullah Happani: onlar halletsen yeterli zaten (Leventin patronundan kastn o dnem Halk Bankasnda yetkili Levent Balkann st olan Genel Mdr Sleyman Aslan olduu, Abi de Zafer alayandan bahsedildii anlalmaktadr) Grmeden, Rza Sarraf ile Sleyman Aslan arasndaki rvet anlamasnn net bir ekilde tamama erdii (onu sonunda ey yaptm), buna gre; lk etapta 14.10.2012 Pazar gn Sleyman Aslana 2.000.000,00 (ki Milyon) Euro gnderilecei, Rza Sarrafn, Sleyman Aslana verilecek parann Zafer alayana verilecek paradan daha nemli olduunu dnd, ahsn kendileri iin istedii gibi ilem yapabileceini, bu sebeple Sleyman Aslana verilecek parann boa giden para olmayacan syledii, (bence abininkinden daha nemli bunun ki bu istedii gibi top oynatabilir pe giden para ey deil bu yani) Sleyman Aslann, salanacak maddi menfaat karlnda Rza Sarrafn eylemlerine (ilemlerindeki usulszlklere) gz yumaca, yani yryn gidin diyo sen ne diyorsan diyo yle yap ya o kvama getik hahah Abdullah Happaninin de, o da farkl bir neme sahip ya imdi onun sayesinde de byle her yere ite randevu alp unu yapp bunu yapp gidebiliyoruz diyerek Zafer alayann rgtn eylemleri asndan nemli olduunu, mesela Sleyman Aslanla bu ekilde irtibat kurulmasnn Zafer alayan sayesinde olduunu syledii anlalmtr. Rza SARRAFn, Zafer ALAYANla mevcut olan rvet ilikisinden sonra Sleyman ASLANla da rvet ilikisi kurularak, su ilemek amacyla kurduu rgtn yeni eylemlerine balamak iin, nfuzunu ele geirmenin gerekli olduuna inandklar kamu grevlilerini satn almalarn talarmz oturuyor yava yava diyerek betimledii anlalmtr. Dier yandan grmede Rza SARRAFn verilen yksek miktarlardaki paralar iin PE GDEN PARA DEL eklindeki tabirinden, kamu grevlilerine verilen bu paralarn boa gitmediini karln aldklarn syledii anlalmtr. Sadece bunun bile bahse konu rvet anlamasn (rgtn menfaati karlnda maddi menfaat salandn) yeterince izah ettii dnlmektedir. Baka bir grmede, TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: AHMET ELN ALIP DNP IKMI DIARI, Abdullah Happani: yle mi, Rza Sarraf: TAB OLUMSUZ CEVABI DEM K REZA NE VERYO BELGE BANA DA SYLEYN GSTERN BEN DE AYNISINI GETRYM MDR DE DEMK O GZLLK GEREKTREN BEY, Abdullah Happani: iyi demi veya ben belge getirecem falan demi mi, Rza Sarraf: yo bi tane trkadan belge getirmi i yazmabunu yrt at demi Ahmet bunlarla olmazdemi ki ite bunlar bari bur hep bekliyenleri aln hesaba ticari eyim zedelenir itibarm ben sana bildirdim demi vurmadan evran getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksn demi, Abdullah Happani: ok muymu bekleyeni, Rza Sarraf: 3 Milyon muymu neymi param bana ordan mesaj att param maram bak... bilir derse alym m hesab bende yok dedim bu imdi saa sola KAYET TE YAZAR bizi kesin, Abdullah Happani: yazabilir evet bi de EY OLAYINI SONUTA HEREYMZ EY BLYOR bu deil de geri bu da biliyor Trker biliyor ya ya TE KMNLE NE YAPIYORUZ KME NE VERYORUZ FALAN, Rza Sarraf: BLSN BLSN KME SYLYE KM KME KAYET EDECEK, Abdullah Happani: normal bir insan iin bilsin gzel de ey ite sen normal biri deilsin yani basn her zaman benim korktuum biey, Rza Sarraf: hayr biey syliycem yani neyi gidip basnn bunun bu byle demesi farzet dedi byle biey gitti basnla konutu tamam m ee elinde bir belgesi var m yok tamam m yan i basnn byle bieyi yazmaya gt yer mi sence BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM anladn m BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM, Abdullah Happani: yazabilir yani ikayet mikayet nk btn eylerimizi biliyor adamlar

77

Grmenin en dikkat ekici yannn, rakip Taha Ahmet ALACACInn Rza SARRAF yznden engellenmesi zerine Rza SARRAFn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ile olan rvet ilikisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) ikayet edebilecei konusunda yaplan konumada, Rza Sarrafn KM KME KAYET EDECEK diyerek zaten st makamlara (ikayet edebilecei makamlara) rvet verdiini, bu durumda kimi kime ikayet edeceini syledii, Abdullah HAPPANnin de yani basn her zaman benim korktuum biey diyerek rvet ilikilerinin basnda yer almasndan korktuu syledii, bunun zerine Rza Sarrafn; BASININ BYLE BEY YAZMAYA GT YER M BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM eklindeki konumalaryla kurduu rvet ilikilerinin boyutunu, satn ald kamu gcn ve sebep olduu yozlamann boyutunu ortaya koyduu deerlendirilmitir. Konumalarda geen Ben tarafl biey deil, ift tarafl tabirlerinden Rza SARRAFn icra ettii rvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla su ilemenin farkndal ve bilinci ile hareket ettii, rvet verdii makam sahiplerinin gcne ve nfuzuna gvenerek ikayet edilemeyeceini veya basnn bunlar haber yapamayacan dnd anlalmaktadr. Kimi kime ikayet edecek ve Basn benden deil br taraftan korkar szleri ve tutumu, rgt lideri Rza SARRAFn st dzey kamu grevlileriyle olan rvet ilikisinin, kendisine FL BR DOKUNULMAZLIK ZIRHI kazandrd dncesine sahip olduu anlamna gelmektedir. Zira grmesinin olduu srada (19.04.2013 14:16), Rza SARRAFn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN, ileri Bakan Muammer GLER ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile kurulmu rvet ilikisinin olduu, AB Bakan Egemen BAIa da 500 Bin Dolar gtrlmek zere hazrlanld ve ayn gn parann teslim edildii anlalmtr. Benzer bir konu olarak, TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: EY ZYORUM HA KAPATMA N, Abdullah Happani: vallahi yani benim dediim yntemle zlrse sper olur, Rza Sarraf: o yntemle normal altn da durduracak onu da yapacak, Abdullah Happani: evet yani hikimse de ey kllanmam olur yle kimseyi kstrmekte o hi bir ey deil, Rza Sarraf: NE YAPACAK BANA NE YAPABLR BEN ONA ENGEL OLSAM, Abdullah Happani: hi bir ey yapamaz bilemedin ne yapar gider ey yapar yani kartrr ite buna yapyorsunuz bana da yapacaksnz gibi, Rza Sarraf: ONLARI KONUTUK GZE ALDI BANKA Ali BABACANa gider en fazla baka SENCE ONUN GC BENDEN FAZLA MI, Abdullah Happani: ya hi bir bok yiyemez abi oralara ulaamaz bile yani yapaa ey yap yapca ey bankay kartrmak yani, Rza Sarraf: kartrsn abi ben bi daha filik daha taktm dedim ki kii bizim hesabmza bakyor ubesinden ubesini deiiyorlar bakyordu hakkaten Grmeden, Rza Sarraf ile Sleyman Aslann, rakip Taha Ahmet Alacacnn Halk Bankasndaki ilemlerinin durdurulmas ile ilgili grtkleri, Abdullah Happaninin daha nceden syledii gibi sunamayacaklar evraklar istenerek durdurulabileceini syledii, Rza Sarrafn da hem o ekilde hem de gelen parayla altn almnn durdurulaca ekliyle olacan syledii anlalmtr. Ayrca grmeden, Rza Sarrafn, rakibi Taha Ahmet Alacacya engel olmas durumunda ne yapabileceini sormas zerine, Abdullah Happaninin banka nezdinde eitsizlikten tr karklk karabileceini syledii bunun zerine Rza Sarrafn bu durumu Sleyman Aslann gze aldn syledii ve Taha Ahmet Alacac ile satn ald kamu gcn karlatrd anlalmtr. Engellemeden tr, Rza SARRAFn, rakip Taha Ahmet ALACACInn Bakan Ali BABACANa gitme durumunu kastederek ONUN GC BENDEN FAZLA MI eklindeki rekabet yaklamndan ve Abdullah HAPPANnin ya hi bir bok yiyemez abi oralara ulaamaz bile cevabndan, (Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile olan rvet ilikileri dikkate alndnda) Rza SARRAFn satn ald kamu grevlilerini AHS GC dolaysyla LDER OLDUU RGTN GC olarak grd ve kamu gcnn haksz
78

desteini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdii ve bu durumun, bahse konu rgtn rvete olan bak asn, rvete olan motivasyonun kodlarn ve rvet saiki etrafndaki fiili itimalarn ortaya koyduu deerlendirilmitir. BREBR HAT SSTEM Rza SARRAF ile Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn rvete ve dier sua konu grmelerini, teknik takip almalarna kar koymak iin, birebir11 kullanmak iin ayarladklar ve 1den balayarak numaralandrdklar GSM hatlar ile mesajlaarak yaptklar, Zafer ALAYAN ve Rza SARRAFn nceden kod numaras vermi olduklar bu telefon hatlarn birebir kullandklar, Ayn ekilde Zafer ALAYANn olu Salih Kaan ALAYAN ile Rza SARRAFn talimatlarna istinaden hareket eden ve rvete konu paralarn naklini gerekletiren (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli phelinin de nceden kodlam olduklar GSM hatlar ile grtkleri ve mesajlatklar anlalmtr. Bu ekilde pheli ahslarn parann teslim edilmesi/alnmas eylemlerini ve rgtn eylemlerini gizleme yoluna gittikleri, muhtemel adli almalara kar nlem aldklar, bu refleksin sadece paray veren Rza SARRAF ve (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG tarafndan deil, paray alan Zafer ALAYAN ve Salih Kaan ALAYAN tarafndan da gstermesi, karlkl rvet anlamasn ve su ileme amac etrafndaki fiili birliktelii gsterdii deerlendirilmitir. Yaplan bir grmde, TK:1693811276 - 29.09.2012 16:29 Rza Sarraf Zafer alayan grmesinde; Zafer alayan: O EY ZATEN AIK GER YANIMDA DEL BENM, Rza Sarraf: BENM DE DEL eklindeki telefon grmesinde de nceden kodlam olduklar telefonlarnn ak olduundan ancak yanlarnda olmadndan bahsettikleri deerlendirilmitir. TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan alayan - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Kaan alayan: merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU AB 24 YOK MU, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: AIK AIK BEKLYORUM, Kaan alayan: tamam abi Grmede, ahslarn gizli grmeleri 24 olarak kodladklar zel hat zerinden yaptklar anlalmtr. TK:1871769086 - 16.01.2013 10:28 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Kaan alayana gnderdii mesajda; Merhaba 24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU AC tesekkur ederm TK:1871771397 - 16.01.2013 10:29 Kaan alayann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgge gnderdii mesajda; Abi yurt disindayim cumartesi gunu hallederim Bu mesajlardan; phelilerin 24 ile kodlam olduklar karlkl GSM hattnn artk kullanmayacaklarn, iptal olduunu, bundan sonraki grmelerinde 23 kodlu karlkl GSM hatlarn kullanacaklarn belirtmi olduu anlalmaktadr. TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: 10-11'E GEMENZ SYLED ama nedir bilmiyorum, Rza Sarraf: tamam okey okey Bu grmede Ekonomi Bakan Zafer alayann zel kalemi Onur Kayann Rza Sarrafa Zafer alayann 10-11e (kodlu hatlara) gemesini istediini sylediini, ancak kendisinin bu tabirden bir ey anlamadn belirttii, bu kodlamadan o an itibariyle Onur Kayann haberi olmad anlalmtr. TK:2069892963 - 30.04.2013 20:33 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: 18 AIK DER MSNZ, Onur Kaya: 18 AIK HE TAMAM ama u an uakta, Rza Sarraf: yle mi buraya m geliyor, Onur Kaya: u an ucakta evet evet h h u anda zaten zaten inmek zerelerde u anda inmek zereler yine istiyorsanz ben inince ben syleyim veya 18 AIK DEYM
phelilerin daha nceden, bakalar adna (genellikle rgtn alt kesimlerindeki ahslar adna) aldklar ok sayda telefon hatlarn numaralandrp paylatklar, akabinde de yapacaklar zel grmeler iin bu telefonlar kullandklar ve bu telefonlar sadece eletirdikleri kar telefonla (birebir) kullandklar anlalmtr.
11

79

TK:2070101396 - 30.04.2013 22:17 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: iletebildiniz mi, Onur Kaya: ilettim perembe gn iinde tekrar syledim tekrar okey dedi perembe iin eyi de syledim eee, Rza Sarraf: ULAAMADIM DA HERHALDE YANINDA DEL Rza Sarrafn Onur Kayaya Zafer alayana 18 kodlu GSM hattnn ak olduunu bildirmesini istedii, Onur Kayann da artk bu kodlama ileminden bilgisi olduu anlalmaktadr. TK:2081011717 - 06.05.2013 18:19 Rza Sarrafn Onur Kayaya gnderdii mesajda; 18 ULAAMIYORUM TK:2081011836 - 06.05.2013 18:19 Onur Kayann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; B.kurulu devam ediyor TK:2081015250 - 06.05.2013 18:21 Rza Sarrafn Onur Kayaya gnderdii mesajda; knca bilgi verirseniz TK:2081107759 - 06.05.2013 19:03 Onur Kayann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Cikti TK:2081139706 - 06.05.2013 19:18 Rza Sarrafn Onur Kayaya gnderdii mesajda; Kapal TK:2081472804 - 06.05.2013 22:00 Rza Sarrafn Onur Kayaya gnderdii mesajda; Hala ulaamadm TK:2081473371 - 06.05.2013 22:00 Onur Kayann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Hala bi grmede Rza Sarrafn 18 kodlu GSM hattn Zafer alayanla grmek iin atn ancak Zafer alayana ulaamadn Onur Kayaya bildirdii, Onur Kayann da Bakanlar Kurulunun devam ettiini bildirdii, akabinde Onu Kayann kta Rza Sarrafa mesajla bilgi verdii, Rza Sarrafn saat 22ye kadar halen ulaamadn ve hattn kapal olduunu belirttii, Onur Kayann da Zafer alayann halen bir grmede olduunu belirttii anlalmakla, nceden kodlarn belirlemi olduklar hatlar haricindeki bakaca hatlarla grmekten kandklar deerlendirilmitir. Aada eylemler ve para teslimi eylemlerinde bu ekildeki birebir hat kodlayarak grme konularna, dier konular ierisinde yer verilecek olup burada sadece rneklerle aklanmtr. phelilerin nceden kodladklar GSM hatlarnn tespitine ynelik yaplan almalar neticesinde; pheliler tarafndan birebir kullanlmak zere ald deerlendirilen; 14. 5319831282 ile 5314751018 numaral hatlarn, 15. 5319831286 ile 5319831299 numaral hatlarn, 16. 5319831288 ile 535589959912 numaral hatlarn, 17. 5319831289 ile 5314751014 numaral hatlarn, 18. 5319831291 ile 5314751024 numaral hatlarn, 19. 5319831298 ile 5314751021 numaral hatlarn, 20. 5319831299 ile 5319831286 numaral hatlarn, 21. 5319831300 ile 5314751000 numaral hatlarn, 22. 5319831301 ile 5314751022 numaral hatlarn, 23. 5319831303 ile 5319831315 numaral hatlarn, 24. 5314751013 ile 5314751057 numaral hatlarn, 25. 5314751023 ile 5319831297 numaral hatlarn, 26. 5314751053 ile 5314751056 numaral hatlarn ad geen ahslar tarafndan birebir karlkl olarak kullanm olduklar (dier kiiler adna kaytl) GSM hatlar olduu anlalmtr. Ayrca; 5319831278, 5319831279, 5319831281, 5319831284, 5319831285, 5319831287, 5319831292, 5319831293, 5319831294, 5319831295, 5319831297, 5319831302, 5319831304, 5319831310, 5319831311, 5319831313, 5314751011, 5314751015, 5314751020, 5314751054, 5314751055, 5314751058, 5314751059 numaral GSM hatlarnn da pheliler tarafndan ayn ekilde kullanlmak zere ayarland deerlendirilmitir.

12

Bu hattn birebir iin ayarlanan bir hat olmayp, birebir iin ayarlanan hatla iletiime getii anlalmtr.

80

Yaplan almalar neticesinde ahslarn birebir olarak kullandklar hatlarn tespit edilmesi sonras TB dkmleri zerinden yaplan incelemeden; 1TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: 10-11'E GEMENZ SYLED ama nedir bilmiyorum, Rza Sarraf: tamam okey okey Dedikleri, Rza SARRAF tarafndan kullanld anlalan 05319831298 numaral telefonun dkmlerinde 11.02.2013 tarihinde saat 01.11 sralarnda Zafer ALAYANIN kulland anlalan 05314751021 numaral telefondan mesaj alnd ve ayn gn saat 09.19 sralarnda mesaja cevap verildii anlalmakla birlikte, 05319831298 numaral telefonun 11.02.2013 tarihinde GPRS dkmleri nda saat 01.12 sralarnda 6093410498 - opr:Turkcell(SWISS21) - DOLMABAHE CD. VNEZADE SWISS OTEL (SWISS HOTEL) BEIKTA,STANBUL baz bilgisini verdii, Zafer ALAYANIN kulland 05314751000 numaral telefonun ayn gn 11.02.2013 tarihinde saat 00.22 ile 01.07 saatleri arasnda Rza SARRAFIN kulland 05319831300 numaral telefon ile 24 kere mesajlatklar ve 05314751000 numaral telefonun ayn sn saat 00.02 sralarnda 3300625216 - opr:Turkcell(KNTKT3) - AYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA baz bilgisi verdii tespit edilmitir. 2TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan alayan - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Kaan alayan: merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU AB 24 YOK MU, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: AIK AIK BEKLYORUM, Kaan alayan: tamam abi dedikleri, Mohammadsadegh Rastgarshshehgin kulland 05319831299 numaral telefonun TB dkmlerinde 09.01.2013 tarihinde saat 17.56-17.58 arasnda 05319831286 numaral telefonu kullanan Salih Kaan ALAYAN ile 3 mesaj ve 1 telefon grmesi yaptklar, grme esnasnda 05319831299 numaral telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshshehg) 6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,STANBUL baz bilgisi verdii, Salih Kaan ALAYANIN kulland 05319831286 numaral telefonun ayn gn saat 17.58 sralarnda yapm olduu grmede 6253440622 opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,STANBUL baz bilgisi verdii tespit edilmitir. Baz bilgilerinin ayn olmas sebebi ile ahslarn o saatlerde bulutuu anlalmtr. Mohammadsadegh Rastgarshshehgin kulland 05319831299 numaral telefonun TB dkmlerinde 12.11.2012 saat 19.17 sralarnda 05319831286 numaral telefonu kullanan Salih Kaan ALAYAN ile 1 mesaj grmesi yaptklar, ayn numarann ayn gn saat 20.22 sralarnda yapt bir grmede 05319831299 numaral telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshshehg) 6000630880 opr:Turkcell(SRYKY21) - SAR BORDO VILLALARN ARKAS SARAYKY (SARAYKOY YENI) PURSAKLAR,ANKARA baz bilgisi verdii, Salih Kaan ALAYANIN kulland 05319831286 numaral telefonun 12.11.2013 tarihinde GPRS dkmleri nda 19.25 sralarnda 606066959 opr:Turkcell(RIFKI21) - KONYA YOLU ALANYA PETROL A.. BALGAT (CUKURAMBAR YENI) ANKAYA,ANKARA baz bilgisi verdii tespit edilmitir. Ayrca tarafmzca birebir olarak kullanld tespit edilen telefonlarla ilgili yaplan HTS dkm almalarnda; 3- 05319831300 ile 05314751000 numaral hatlarn 28.11.2012 tarihinde saat 20.47 sralarnda SMS yolu ile irtibata getikleri; 05314751000 numaral telefonun 2012 yl 11 ve 12. aylarnda sklkla 3300625216 opr:Turkcell(KNTKT3) - AYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA ve 6000639941 opr:Turkcell(ONUSI12) 40362 ADA ESKISEHIR YOLU (ONUR SITESI) YENIMAHALLE,ANKARA baz bilgilerini verdii, Ayn dnemlerde 05319831300 numaral telefonun sklkla 6013455458 opr:Turkcell(BESAK11) - BEIKTA CAD. NO:1 BEIKTA (BESIKTAS AKARETLER)
81

BEIKTA,STANBUL ve 2623463348 - opr:Turkcell(SWISS2) - DOLMABAHE CD. SWISS OTEL VNEZADE (SWISS HOTEL) BEIKTA,STANBUL baz bilgilerini verdii, 4- 05319831282 ile 05314751018 numaral hatlarn 07.03.2013 tarihinde 2 kere SMS yolu ile irtibata getikleri; 05319831282 numaral telefonun 06-07.03.2013 tarihlerinde 216342875 opr:Turkcell(MUVAK1) - MRGAN KORU CD. TEDAS EL. DIREGI EMRGAN SARYER STANBULISTEMIRGMUVAKKI) SARYER,STANBUL ve 01342757 - opr: Turkcell (EMIRG21) - SEZABEY SK. EMRGAN TT BNASI EMRGAN SARYER STANBUL (ISTEMIRGAN) SARYER, STANBUL baz bilgilerini verdii, 05314751018 numaral telefonun 07.03.2013 tarihinde 6020664185 - opr: Turkcell(CAYTA11)MITKY YENIMAHALLE ANKARA (M_ANKCAYYOLUTRA) YENIMAHALLE,ANKARA baz bilgilerini verdii, 5- 05319831301 ile 05314751022 numaral hatlarn, 14-18-19-20.02.2013 tarihlerinde SMS yolu ile iletiime getikleri; 05319831301 numaral telefonun genel olarak 6093410498 - opr:Turkcell(SWISS21) DOLMABAHE CD. VNEZADE SWISS OTEL (SWISS HOTEL) BEIKTA,STANBUL civar baz bilgisi verdii, 05314751022 numaral telefonun genel olarak 6020622966- opr:Turkcell(KNTKT32) AYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA civar baz bilgisi verdii, 6- 05319831291 ve 05314751024 numaral hatlarn 10.11.2012-15.11.2012 tarihleri arasnda 29 kere SMS yolu ile iletiime getikleri; 05319831291 numaral telefonun bu dnemlerde sklkla 6013455458 - opr:Turkcell(BESAK11) - BEIKTA CAD. NO:1 BEIKTA (BESIKTAS AKARETLER) BEIKTA,STANBUL baz bilgisi verdii ve ayn zamanda Fatih-Kathane, ili, Eyp ilelerinde de zaman zaman baz bilgisi verdii, 05314751024 numaral telefonun ayn tarihlerde 6000622965 - opr:Turkcell(KNTKT31)AYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE, ANKARA ve 330066257 - opr:Turkcell(ONUSI1) 40362 ADA ESKISEHIR YOLU (ONUR SITESI) YENIMAHALLE,ANKARA civar olmak zere Yenimahalle, ankaya ve Etimesgut arlkl baz bilgisi verdii, 7- 05319831303 ile 05319831315 numaral hatlarn 16.11.2012 tarihinde iletiime getikleri; 06.03.2013 tarihinde de 21 kere SMS yolu ile iletiime getikleri, 05319831303 numaral telefonun 06.03.2013 tarihinde 6020622966 - opr:Turkcell (KNTKT32)AYYOLU YENIMAHALLE ANKARA (ANKKONUTKENT2) YENIMAHALLE, ANKARA civarnda baz bilgisi verdii, 05319831315 numaral telefonun 601342757 - opr:Turkcell(EMIRG21) - SEZABEY SK. EMRGAN TT BNASI EMRGAN SARYER STANBUL (ISTEMIRGAN) SARYER,STANBUL civarnda baz bilgisi verdii, 8- 05314751023 ile 05319831297 numaral hatlarn 15.11-16.11-28.11.2013 tarihlerinde 43 kere SMS yolu ile iletiime getikleri; 05314751023 numaral telefonun genellikle 3300625216-opr:Turkcell(KNTKT3) - AYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA civarnda baz bilgisi verdii, 05319831297 numaral telefonun da ayn dnemde genellikle 2623463348 opr:Turkcell(SWISS2) - DOLMABAHE CD. SWISS OTEL VNEZADE (SWISS HOTEL) BEIKTA,STANBUL civarnda baz bilgisi verdii, Tespit edilmitir. Bire bir olarak zel bir ama iin kullanld anlalan telefonlarn baz bilgileri gz nnde bulundurulduunda bir tarafn genelde Ankara ay Yolu, Yeni mahalle civarnda baz verdii, dierinin ise genelde Beikta Dolmabahe Swiss Hotel civarnda verdii dikkat ekmektedir.

82

Buraya kadar anlatlan olaylardan, Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasnda ak bir ekilde rvet anlamasnn varl, rvetin hangi sistemde ve ne kadar oranla verileceine karar verildii ve rvet karlnda Zafer ALAYANn yetki ve sorumluluunun Rza SARRAF liderliindeki rgtn eylemleri iin kullanlaca konusunda anlamann mevcut olduu anlalmtr. Rvet karl yaplan eylemler ve rvete dair para teslimi eylemleri aada tek tek balklar halinde detaylaryla ele alnacaktr.

RVET KARIILII YAPILAN EYLEMLER


(1) RVET KARILIINDA, RANIN, TRKYEDEK REZERVLERNN ALTIN HRACATI OLARAK IKARILMASINA YOL VERME
Rza SARRAF liderliindeki rgtn yapt ilemlerdeki meblalarn ok yksek olmas ve kulland strateji, bu ilemlerin kamuoyunda ve uluslararas finans toplumlarnda hemen dikkat ekmesine sebep olduu anlalmtr. Yaplan almalarda rgt yneticisi phelilerin, usulszlkleri ile ilgili basnda haber kmasndan ekindikleri hatta korktuklar grlmtr. Bu durumda, ahslarn, stratejilerinin rtbas edilmesi, deifre olmamas, gndeme gelmemesi, gndeme gelse de aklama yaplabilmesi asndan, bu ilemlerden sorumlu yksek mercide destee ihtiya duyduklar anlalmtr. Ulusal ve uluslararas medyada, 2012 ylnn ilk aylarndan itibaren Trkiyenin rana yapt altn ihracatnn ok yksek oranlarda artt, hatta bu ihracatn Trkiyenin petrol ve gaz demeleri ile ilgili olabilecei ynnde haberlerin sk sk gndeme geldii grlmtr.
83

Yaplan almalarda, Rza SARRAFa ait firmalarn Halk Bank hesabna gelen parann, (elle tutulur) fiziki altna dntrlerek ihracatla rana veya Dubaiye gnderilmesi ile Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet ilikisinin direk doru orantl olduu anlalmtr. Teknik takip almalarnda, Rza SARRAFn bu eylemler kapsamnda Halk Bankasnda hesap deitiren (Rza SARRAFn Halk Banktaki firma hesabna gelen) parann %0,4-%0,5ini, Zafer ALAYANa rvet olarak gnderdii, ahslar arasnda bu ekilde fiili birliktelik ve bir rvet anlamas olduu anlalmtr. 2012 ylnn ilk aylarndan itibaren, rana yaplan altn ihracat ile ilgili, medyada, uluslararas finans toplumunun hassasiyeti ve bankaclk teamlleri asndan eletirel ynde kan haberlere Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn cevap verdii grlmtr. Hatta Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn, Trkiye Byk Millet Meclisine hitaben 7/8265 sayl ve Yazl Soru nergesi konulu Ankara Milletvekili Sinan Aydn AYGN tarafndan verilen 7/8265 sayl soru nergesine13 ilikin cevabi yazsnda zetle; Trkiye statistik Kurumunun (TUK) Mart ve Nisan 2012 aylarna ilikin d ticaret istatistikleri, 2012 Mart ve Nisan aylarnda rann Trkiyeden nemli lde altn ithal etmesine ilikin sorulara cevap verildii anlalmaktadr. Aada yer verilen yazl soru nergesine konu altn ihracatnn tarafmzca teknik ve fiziki takipleri yaplmak zere haklarnda soruturma yaplan Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn rann parasn evirme ilemleri kapsamnda gerekletirdii ihracatlar olduu anlalmtr.

03.07.2012 tarihli yazl soru nergesi, Eriim Tarihi 10.12.2013 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=107958


13

84

Yukardaki yazl soru nergesi ve cevabndan da anlalaca zere 2012 yl Mart-Nisan aylarnda 31,6 ton altn rana ihra edilmitir. hracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn medyaya yapt aklamalarla veya yazl soru nergesine muhatap olmasyla, rvet ilikisi ierisinde olduu Rza SARRAFn faaliyetlerinin sreklilii ynnde rgtsel bir sorumluluk altna girdii anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda ve dijital belgelerde Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet ilikisinin (rvete dair ilk para tesliminin) 19.03.2012 tarihinde balad, maillerdeki excel tablolalarndan belirlenmitir. Yani Zafer ALAYANn, uzun sredir bu konu ile ilgili kamuoyuna yapt aklamalar ve TBMM kapsamnda soru nergesine cevap vermesi srasnda, Rza SARRAFla halen rvet ilikisi ierisinde olduu anlalmtr. Mesela, soru nergesine cevap verildii 3 Temmuz 2012 tarihine kadar Rza SARRAFn Zafer ALAYANa 6 seferde toplam 8.489.500,00 (Sekiz Milyon ) Euro gnderdii, cevabi yaznn hemen akabinde de (3 gn sonra) 6 Temmuz 2012 tarihinde 5.000.000,00 (Be Milyon) Euro gnderdii anlalmtr. Zafer ALAYANn, rana yaplan altn ihracat konusunda medyaya yapt aklamalarnn hemen akabinde, para gnderimlerinin devam etmesi de dikkat ekici bulunmutur. rnein; 03.09.2012 (Eyll)14 tarihli haber ieriinde Zafer ALAYANn altn ihracatlar ile ilgili aklama yapt ve Bu yaplan ihracat baarsnn altnda kim ne sebep aryorsa arasn Trkiye ihracatn yapmaya devam edecek BLHASSA ALTIN HRACATI LE LGL FARKLI SZLER SYLEYENLER EER MUTLAKA AHLAKSIZ ARIYORLARSA KENDLER AYNAYA BAKSINLAR AHLAKSIZIN KM OLDUUNU KENDLER GRRLER. eklinde kamuoyunun altn ihracatyla ilgili phelerini bertaraf etmeye ynelik sylemlerde bulunduu ve altn ihracatlarnn devam edeceini syledii anlalmtr. Bu aklamalarn akabinde, 11.09.2013 gn Rza SARRAFn Zafer ALAYANa 2.000.000,00 (ki Milyon) Euro gnderdii anlalmtr. Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet anlamasnn tezahrnn, sadece sistemin ilevselliini koruma ve kollama hareketiyle snrl kalmad, yeni sistemde Rza SARRAFn para evirme eylemlerinde byk nem arz eden Halk Bank ile ilgili ihtiya duyduu balanty, Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile tantrarak salad anlalmtr. Rza SARRAF liderliindeki rgte bu ekilde katlan Sleyman ASLANn da Rza SARRAFla (Zafer ALAYAN gibi ve ayn bindelik sistemle) rvet ilikisi gelitirdii, hatta belli bir dneme kadar Sleyman ASLANa verilen rvetin Zafer ALAYANa verilen bindelik rvet ierisinde sayld, sonradan her iki ahsa verilen rvetlerin ayr ayr hesaplanmaya balad anlalmtr. 33. Sulh Ceza Mahkemesinin 17.04.2013 tarih Deiik . No; 2013/242 sayl kararnda belirtilen e-posta adresleri ile ilgili olarak ifreleriyle girilmek suretiyle incelemelerinin yaplarak inceleme raporu tanzim edilebilmesi iin CMKun 134. Maddesi kapsamnda NCELEME KARARI karar verilmitir. Teknik takibi devam etmekte olan Rza SARRAFn kullanm olduu riza_sf@hotmail.com eposta incelemesinde Zafer ALAYANn ald paralarn excel dosyasnda ayrntl olarak tutulduu tespit edilmitir.
Fren balatalarndan koku geliyor Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/-fren-balatalarindan-koku-geliyor/ekonomi/ekonomidetay/03.09.2012/1590676/default.htm, Eriim Tarihi 15.12.2013
14

85

Nitekim soru nergesine konu altn ihracatlarndaki dikey ykselmenin gerekletii 2012 Mart ve Nisan aylarnda Zafer ALAYANa da 2012 yl MART ve NSAN aylarnda para gnderilmeye baland, rgt kontrolnde gerekletirilen ihracatlar ile rakamlarda ok ciddi ykselme olduu ve bu durumun Rza SARRAF liderliindeki su rgt ile Zafer ALAYAN arasnda karlkl menfaat ilikisi zerine bir anlama olduunu gstermektedir. Soruturmann ilerleyen safhalarnda bu anlamaya ynelik teknik ve fiziki takip almalarna ska yer verilmitir. Ayrca TK:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg lyas grmesinde Zafer ALAYANn rvet parasnn eksik gnderildiini iddia etmesi zerine rgt yeleri arasnda gerekleen aadaki grmede Zafer ALAYAN ile gerekletirilen rvet anlamasnn 2012 yl balarnda gerekletii anlalmtr. lgili grmede Mohammadsadegh Rastgarshshehg: benim tam utuklarmn listesini zel olarak Ankara Ankara uularm yani Atlasjet Onur olsun Trk Hava Yollar olsun onlar karabilir misin bana, lyas: karrm abi bu yl iindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: yok hepsi yani 2012den zaten eski yok 2012DEN YAN BALAMI

Rvet anlamas gerei ihracatn artt 2012 yl Mart Nisan aylarnda Zafer ALAYANa gnderilen paralardan 19.03.2012 tarihinde 1.750.000,00 Euro, 09.04.2012 tarihinde 700.000,00 Euro, 16.04.2012 tarihinde 700.000,00 Euro para gnderildii anlalm olup soruturmann ilerleyen safhalarnda para gnderme olaylar fiziki takip almalarnda grntlendirmek sureti ile ortaya konmutur. Teknik takip almalar neticesinde ahslarn rann parasn altn ile dndrme faaliyetlerinde elde edecei komisyon oranlarnn %3 civarnda olduu zaman zaman gerekleen grmelerden anlalmtr. 1- rgt faaliyetleri kapsamnda yaplan ihracat ilemlerinde kar orannn hep ayn kald ve yaklak % 3 gibi dk bir orana tekabl ettiinin anlalmas ve bu oran iin rgt yelerinin komisyon tabirini kullanmas, 2- Ayrca gelen parann yaklak % 2sinin (alnan komisyonun byk bir ksmnn) rvet ve banka masraflar iin denmesi, Gz nnde bulundurulduunda ihracat beyannamesi alrken maksadn komisyonculuk yapmak olduu, bu durumun da rveti alan kamu grevlileri tarafndan bilindii anlalmtr.

86

(2)

RANIN, TRKYEDEK REZERVLERNN ALTIN HRACATI OLARAK IKARILMASI KARILIINDA BANKA KOMSYONLARININ DRME VE RIZA SARRAFIN RAKPLERNN ENGELLENME
Sahte Transit Gda Ticaretiyle Para Dndrme lemlerinin Balamas Rza SARRAFn rann parasn altn ihracatyla dndrme ilemleri kapsamnda Halk Bankn rana yaplan altn ihracat ilemlerinde kullanlmas sebebiyle, Sleyman ASLANn, uluslararas finans topluluklarndan (ve zellikle swift denetimleri sebebiyle Amerikadan) bask aldn belirterek altn ihracatndan baka bir forml bulma yoluna gidip Rza SARRAF ayn ilemleri sahte evraklarla yaplacak transit gda ticareti ilemleri erevesinde para dndrmesine ikna ettii ve bu suretle Rza SARRAFn altn almnda yapt binde 2-3lk kayb da yaamayacan ayrca bu konuda Rza SARRAFn Halk Bank nezdinde kartel haline getirilecei hususunda szletikleri anlalmtr. Bu kapsamda Nisan 2013ten itibaren bahse konu rgtn, yurtdndan gelen paray altn ihracatyla deil transit gda ticaretiymi gibi hesaptan Dubaiye gnderdii anlalmtr. Tabi bu yeni sistemle hem Zafer ALAYANa hem de Sleyman ASLANa, firmalarn Halk Bank hesabna gelen paralar zerinden rvet verilmesine devam edilmitir. (Transit gda ticaretinin sahtecilik unsurlar ilgili blmde detaylca anlatlacaktr) Ancak bu durumda, 2012 ylnn bandan beri sre gelen altn ihracatnda de sebep olaca ve seim15 ncesinde cari an16 ortaya kaca endiesiyle Zafer ALAYANn talebi zerine (Sleyman ASLANn ekincelerine ramen) tekrar altn ihracatyla para dndrme ilemlerine baland anlalmtr. Tekrar Altn hracat Suretiyle Rezervlerin Tanmas lemlerinin Balamas rgtn altn ihracatyla para dngs gerekletirilirken %0,3 zarar edeceini bilmesine ramen Zafer ALAYANn talepleri ile bu ekilde ilem gerekletirecei, ancak bu zararnn karlanmas ve hatta Rza SARRAFn bu ilemler karlnda dolayl mefaatinin daha fazla olaca ekilde yaptklar anlama gerei, Firmann Halk Banktaki hesabna gelen parann altn ihracatyla knn yaplmas (%0,3lk para kayb) karlnda; Halk Bankn transit ticaretlerden %1 komisyon alrken, bundan sonra Rza SARRAF iin bunun %1den nce %0,8e sonra %0,7ye drlmesi ve Rakip firmalarn (ranl baka komisyoncularn) da ayn ilemlerle para vurdurarak para kazanmasnn nne gemek iin kstlanmas taahhtlerini aldklar anlalmtr. Bu artlarda Rza SARRAFn altn almnda kaybedecei orann ok rahat amorti edilip daha fazla kra geecei deerlendirilmitir. Rza SARRAFn ihracat ile ilgili Abdullah HAPPANye Halk Bankasnda birka firma adna hesap amasn, indeki vuracaklar paralar (para transferlerini) Royal, Volgam ve alacak olan yeni firma hesaplarna yapmas, sz konusu paralarla altn alarak Taba isimli firmay kullanarak ihracat yapmas talimatlarn verirken Halk Banktaki hesaplara vurulan paralarla alaca altndan bankann masraf almayacan ayrca yine gda ihracat gibi gsterip yurt dna transfer ettii altn/para karlnda bankann alm olduu komisyonun (TK:2186116255 - 01.07.2013 17:48 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; HEPSNE YZDE BR ALIYORUZ DYORLAR belirttikleri oran binde 7ye dreceklerini belirttii ve bylece altn almndan yapacaklar binde 3 zararn kartlacann anlald,
TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye: bi pompala gitsin bi ihracat artsn ORDAN HEP YAPTA B HRACAT BRAZ ARTSIN BU SEME KADAR HRACATA HTYA VAR 16 TK:2352398713 - 03.10.2013 19:48 Zafer alayann Sleyman Aslana: EN AZ 3 4 MLYAR DOLAR HRACATA HTYACI VAR TRKYENN U ANDA YAN RAKAMLAR Y GTMYOR
15

87

Abdullah Happani - Rhan Bayar ile yaptklar grmede Taba firmasndan altnn ihracat rn olarak Mrs ikinova veya Cevat isimli ahslara satldktan sonra in zerinden tekrar yurda girmesi sonucu hem zarar edecekleri hem de ihracat ile birlikte ithalatn da 3 Milyar dolar artacan ve Cari an skntl olmasndan dolay Rza Sarrafn baz ahslara ihracat iin sz vermesinden yakndklar, Rza Sarrafn sz konusu ihracat hedefini tutturmak adna para transferi yapan dier mterilerinin de para vurmas konusunda Abdullah Happaniye telkinde bulunduu, ayrca sz konusu paralarn Halk Bankasna vurularak altn alnmas durumunda bankann masraf almayarak yardmc olacan belirttii anlalmtr. Konu ile ilgili olarak; TK.2109779993 - 21.05.2013 16:14 Zafer alayan Rza Sarraf grmesinde; Zafer alayan: sen naptn baka, Rza Sarraf: iyiyim herey yolunda sayn bakanm otelle ilgili urayorum, Zafer alayan: Sleyman aramt bir grelim diyordu sen napyorsun yarn burda msn dnyor musun, Rza Sarraf: gece Dubaiye gideceim, Zafer alayan: ne zaman dneceksin sen, Rza Sarraf: ben yine yarn veya br gn dneceim ey iin gidiyorum hani bunun fonunu yurtdndan getireceim ya yatrmn onun iin gidiyorum, Zafer alayan: tamam imdi Sleyman biraz evvel aramt bir grelim diye bende yarn sabahsa o zaman artk yetimez sen bugn artk gidiyorsan yeniden dnme benim benim bir grmem olacak sen kesin bu akam m gidiyorsun, Rza Sarraf: yani ey ok nemli birey olursa sabaha da kalrm, Zafer alayan: ite ey vard yani sabah benim 9 buukta bir toplantm var ondan, Rza Sarraf: olur ben o saat yarn sabah giderim, Zafer alayan: ben ondan evvel olmazsa sen eye de bir haber verirsen mz grrz saat mesela ne bileyim 9 a eyrek kala falan ona gre beraber deerlendiririz, Rza Sarraf: bir de abi BU GARBMN II EKNCELER VAR BRAZ SIKINTILARI VAR, Zafer alayan: BR KONUALIM TE ONU, Rza Sarraf: KISMEN TE BENLE DERTLET DERTLET YNE BEN PAYLAIRIM O DA KENDS GELR FADE EDER , Zafer alayan: tamam canm o zaman sen oraya da haber verirsen nerede grelim bizim orada o zaman ben her zaman ki yerdeyim, Rza Sarraf: tabiki olur olur ben organize ederim, Zafer alayan: imdi ben havaalanna geiyorum senle buluuyoruz zaten, Rza Sarraf: tabi tabi tabi tabiki TK.2109850042 - 21.05.2013 16:48 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: sayn bakanm kata inecek Sabihaya, Onur Kaya: 5te Sivastan biniyor herhalde 6 eyrek gibi falan iner TK.2109858857 - 21.05.2013 16:50 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: imdi uanda uaa biniyoruz 1 saat 5 dakika diyorlar yani 18 e 5 kala falan orada olursanz, Rza Sarraf: tamam eyi biliyorsunuz de mi sabihaya geliyor anladm, Mustafa Behet Kaynar: he he biliyorum biliyorum sabihaya geliyorum sabahleyinde biliyorsunuz kahvalt da 8 45 gibi aynen ben eyde biz size katn vereceiz M Katnda veya R Katnda l birey olacak, Rza Sarraf: tamam oldu Grmelerden Sleyman ASLANn firma hesabna aktarlacak parann altn ihracatyla karlmas ilemi ile ilgili ekinceleri olduu ve Rza SARRAFn durumu Zafer ALAYANa ilettii, Zafer ALAYANn da konuyu zmek (ikna etmek) zere Rza SARRAF ve Sleyman ASLANn da bir arada olduu l bir toplant organize ettii (ettirdii-zel kalemine) anlalmtr. TK.2109864809 - 21.05.2013 16:51 Rza Sarraf Sleyman Aslan grmesinde; Rza Sarraf: sayn bakanm telefon atlar da herhalde sizde bugn konumusunuz kendileriyle yarn diyolar msaitseler sekiz buuk gibi grelim mi derler, Sleyman Aslan: bakalmda programma bakaymda ben sizi sizi arayaym Rza bey tamam m, Rza Sarraf: tamam ben imdi kendisiyle grmeye gidiyorum orda ben herey yolunda m var m bi sknt, Sleyman Aslan: herey yolunda hibir sknt yok, Rza Sarraf: peki grme acil mi genel olarak, Sleyman Aslan: acil bana gre deil yani ben ... SONULARINI DEERLENDRELM DEMTM SAYIN BAKANA, Rza Sarraf: O EY GEEN GN BANA BAHSETTNZ O TEDRGNLK FLAN VARDI YA ONLARI BEN KONUACAM MESELA onlar daha iinde var m bieyler genel gr de alacam, Sleyman Aslan: yok yok baka konularla ilgili sizinle zel
88

deerlendirme yapmamz gerekiyor o acelesi olmayan bir konu AMA YAN BEN SZN DE BLMENZ STYORUM BAKA KONULAR VAR HAN BEN GRME YAPTIM YA AMERKAYLA, Rza Sarraf: evet evet, Sleyman Aslan: ordaki kapsamla ilgili bi ... bi sorun yok aynen planladmz gibi devam ediyor diyebiliriz ama dediim gibi aksaklar baka konular var Grmeden Sleyman ASLANn ekincesinin para dngsnn rana altn ihracatyla yaplmas (tamamlanmas) durumunda eylemlerin, swift denetimlerini elinde bulunduran ABD tarafndan deifre edilerek banka anlamnda risk oluturaca endiesi olduu anlalmtr. TK.2109876929/2109876933 - 21.05.2013 16:59 Mustafa Behet Kaynarn Rza Sarrafa gnderdii mesajlarda; Suanda ucaktayiz direk sizin araca gecilecek siz aracta durursaniz sevinirim onder beyin yerine girerken sadece sizin arac girecek bizim araclarda site disinda kalacak sizin ekipte o sekilde olursa sevinirim saygilar TK.2110045195 - 21.05.2013 18:23 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: siz bizim arala m geleceksiniz Emrah bey mi gelecek, Mustafa Behet Kaynar: sizin arala kimse gelmeyecek hayr sadece sayn bakan olacak, Rza Sarraf: tamam yani bizim aracn n koltuunda kimse oturmayacak m, Mustafa Behet Kaynar: hayr yok yok olmazsa bir dakika siz kullanr msnz kimse gelmeyecek nde TK.2110239062 - 21.05.2013 19:49 Rza Sarraf Sleyman Aslan grmesinde; Rza Sarraf: bakan beyle beraberiz de u anda nedir program nasl yapabiliyoruz tamam biz ka diyelim o zaman , Sleyman Aslan: yle yapalm biraz erken kaldrz ocuklar ka sekiz buuk muydu sayn bakanmzn, Rza Sarraf: (Bu arada Zafer alayan isimli ahsla aralarnda konuuyorlar: sayn bakanm ka gibi ...) size sekiz buuk dokuz mu uyar hangisi uyar, Sleyman Aslan: dokuz uyar dokuz yar bana dokuza Conrad m neresi, Rza Sarraf: ayn yer ayn evet her zamanki, Sleyman Aslan: peki okey Grmelerden Rza SARRAFn Zafer ALAYANla birebir ve yz yze bir grme gerekletirdikleri ve grme esnasnda Sleyman ASLANla gren Rza SARRAFn l bir grme organize ettii sonraki gn yaplan teknik ve fiziki takip almalarnda da bir araya geldikleri tespit edilmitir. TK.2110892459 - 22.05.2013 08:31 Mustafa Behet Kaynar Sleyman Aslan grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: Sleyman bey bu ey R 22 de, Sleyman Aslan: tamamdr peki TK.2110895715 - 22.05.2013 08:39 Rza Sarraf - Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: bu kahvalt Z 22 de olacak, Rza Sarraf: tamam okey 9 da orada olacam Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn, Sleyman ASLAN ile birlikte 22.05.2013 gn saat: 08.45 sralarnda limiz Beikta lesi Yldz Caddesi zerinde bulunan Conrad Otelde bir toplantya katlacaklar bilgisi zerine ayn gn saat:08.30 sralarnda bilinen otele gidilerek fiziki takip almalarna balanm; Saat: 08.57 sralarnda Sleyman ASLAN isimli ahs 06 H 1938 plaka sayl Audi A6 marka arac ile Conrad Otele geldii grlmtr.

Saat: 09.00 sralarnda Rza SARRAFn ise bilinen otelin arka giriinden otele girdii grlmtr.
89

Saat: 09.40 sralarnda Sleyman ASLANn bilinen otelin n kapsndan kt grlm, Rza SARRAF isimli ahs ise otelin arka kapsndan kt grlmtr.

Daha sonra; TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: altn stoklarn nasl yani kmn gereken ihra etmen gereken, Abdullah Happani: iki ton, Rza Sarraf: onu da yapalm ya becerebilirsen geri getirmemeye al, Abdullah Happani: yani bu aralar zarar ediorum abi 6 ons falan fark var az deil yani, Rza Sarraf: yok 6 ons yapmada yani bi ara fark felan bulursan bi pompala gitsin bi ihracat artsn ORDAN HEP YAPTA B HRACAT BRAZ ARTSIN BU SEME KADAR HRACATA HTYA VAR, Abdullah Happani: zaten be elimizde iki ton falan biey yani mecbur birini, Rza Sarraf: abi sen vurmasn sen tutarsn 250 kilo 500 kilo neyse ...kilo ihracat yaparsn onla ... GNDERR GETRRSN GNDERR GETRRSN, Abdullah Happani: karl gelmedikden sonra bana zarar yazar o biliyosun di mi yani eyi sonuta HALKTAN BEY GELMEZSE BEN K TONU TAMAMLADIKDAN SONRA YAPTIIM HEREY BANA ZARAR YAZAR, Rza Sarraf: niye NDEN VURURSUN GER, Abdullah Happani: tamam gelsin geri aa yukar kurtaryolar birbirini orda ne gtrrsem 60 Dolar 20 30 100 Dolar yani yine zararm olur ama olabilir ya illa Grmede Rza Sarrafn Abdullah Happaniye seimlere kadar altn ihracatn arttrmas talimatn verdii, bu talep-talimat srecinin rvetin anlama ksmnda Zafer alayann yerel seimler olaca 2014 Martnda yaplacak seimlerinde lehine ve menfaatine olmas mnasebeti ile para knn altn ihracatyla yaplmasn istedii anlalmtr. Bu taleplerin (anlamann) yerine getirilmesi akabinde, Zafer ALAYANn devreye girmesi ve Sleyman ASLANn katlm ile ahslarn altn ihracatlaryla aktaraca para iin banka tarafndan alnacak komisyonun iptal edildii, transit gda ticaretinde banka tarafndan alnacak yasal komisyon orannn da %1den %0,7ye indirildii, ayrca Rza SARRAF liderliindeki su rgtne rakip olan firmalarn engelleneceinin taahht edildii anlalmtr. TK.2308643090 - 09.09.2013 14:33 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey yarn iin yle bir program 5 gibi Conradda olabilirseniz sizin bu minibs var ya ara onunla beraber geilecek yoldanda nder bey alnacak o eye geilecek biliyorsunuz Anadolu tarafna, Rza Sarraf: biliyorum biliyorum evet TK.2309257982 - 09.09.2013 19:37 Rza Sarraf - Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: yarnla alakal ben bir program yapacam da yarn saat 5 te olabiliyor musunuz Contrad'ta, Rza Sarraf: tabi tabi olabiliyorum tabi problem yok TK.2310677512 - 10.09.2013 16:25 Rza Sarraf - Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: biz Conraddayz, Rza Sarraf: ben geleyim mi yava yavay oraya, Mustafa Behet Kaynar: tabi tabi bence gelmeniz daha uygun olur buda bitecek son randevuda bitmek zerere hemen olmazsa araca direk araca alrz grmek isterseniz araca direk araca alp ordan devam ederiz biz eye yani eskort eye kadar geeek yani sizin arala gececek bakan bey, Rza Sarraf: tamam Uskumruyu ben brakacam doru mu, Mustafa Behet Kaynar: h Uskumruya sonunda biz beraber geeeksiniz evet
90

TK.2310684360 - 10.09.2013 16:31 Rza Sarraf - Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: Rize katndayz R katnda yani aranzla st kapdan girerseniz daha iyi olur, Rza Sarraf: st kapdan gireceim zaten Rza Sarraf Onur Kaya ve Mustafa Behet Kaynar koordinesinde Bakan Zafer alayan koordinesinde bulutuklar anlalmtr. TK.2314034120 - 12.09.2013 13:41 Sleyman Aslan Fatma Aslan grmesinde; Sleyman Aslan: ben eye gidiyorum Halie, Fatma Aslan: orda ne yapacaksn, Sleyman Aslan: babakanla felan grecektim Grmede Halkbank Genel Mdr Sleyman ASLANn Babakanla greceini belirttii anlalmtr. TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: sen bu ALTIN N FORMULZE ET zerinde dn in zerinden tamam m ben geldiim de pazartesi konuaym nk babakan arm konumu eyle talimatlar vermi ben geldiimde Sleymanla konuup dneceim italyadaym biliyorsun, Abdullah Happani: doru Rza Sarrafn Abdullah HAPPANye Sleyman ASLANn Babakanla grtn ve kendinin Abdullaha daha nce in zerinden gelecek parayla (parann kyla ilgili) altn ihracatn yapma konusunda vermi olduu (TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17) talimat yeniledii anlalmtr. TK.2321390169 - 16.09.2013 16:09 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Sleyman Aslan: geen hafta sizinle konutuktan sonra yaptk grmemizi talepleri o yani geen sene 11 Milyar Dolar altn ihra etmiler, Rza Sarraf: onu yapn diyorlar yine deil mi, Sleyman Aslan: yani biey koyun yani yntem nasl olur ama YARDIMCI OLUN YAPIN BU DYORLAR YAN, Rza Sarraf: siz dediniz mi rahat edin hi dnmeyin, Sleyman Aslan: ran balantl olarak olmaz ama bizim merak etmeyin bir yol buluruz dedim BULUYORSAN YAP DED, Rza Sarraf: bir yntemimiz var yapcaz onu oturup bi yz yze konumamz lazm ne zaman arzu edersiniz, Sleyman Aslan: yarn sabah uygun olur musunuz, Rza Sarraf: uygunum tabi 11 diyelim mi yarn sabah, Sleyman Aslan: olur yarn 11 de bekliyorum ben sizi Sleyman ASLANn Babakanla grtn ve ihracat ran ile balant kurmadan farkl bir yol bularak arttrmasn istediinden bahsettii, Rza Sarrafnda (TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17) Abdullah HAPPANye vermi olduu talimat kastederek yz yze yaplan grmede ihracat artrmak iin yapacaklar yntemi aklayacan belirttii (indeki rann parasnn aktarlp gelen para karlnda ihracat yapmak sureti ile) anlalmtr. Grmenin devamnda; Sleyman Aslan: eyler var yani Rza bey ok miktarlar artmaya balad u transit uluslararas firmalar var ya onlarn rakamlar artt yani, Rza Sarraf: DERLERNN ...FELAN ONLARI KISIN, Sleyman Aslan: onlarn eyleri var ite yntemi de yani ksmak ksabiliriz elbette ksarz da ama onu nasl yntem olarak m fiyat olarak m adamlar tamamen eye kaydryorlar yle olunca da Dubaiye kaydryorlar hi hi kmyorlar onlar ordan yani, Rza Sarraf: bi gelelim B KONUALIM YZ YZE B FORML BULALIM tabi onu ksalm nk onun hi bir faydas yok BZE DE ZARAR VERYO BALTALIYOR, Sleyman Aslan: bi konualm yarn Grmenin devamnda ise, Rza SARRAFn Sleyman ASLANdan, rvet anlamasnn gerei olarak, Rza Sarrafla (transit ticaretle ilgili) ayn yntemin kullanan komisyoncu rakiplerinin kstlanmasn istedii, Sleyman ASLANn da kstlayacan ifade ettii ancak kstlamay hangi yntemle yapacana Rza SARRAF ile birlikte karar vermek istedii (Sleyman ASLANn rgte balln gsteren aidiyet duygusu ile sua itirak ettiini gsteren durum) anlalmaktadr. TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: altn ne kadar fark eder biz ihra etsek onu hesaplad m bankaya gidiyorum da, Abdullah Happani: binde 3 felan zarar ederiz abi Rza Sarrafn daha nce Halkbank Genel Mdr ile grtkleri altn almndan (altn ihracat ile paray karmadan) dolay ne kadar zarar edecekleri konusunda Abdullah HAPPANden bilgi alarak Sleyman ASLAN ile grmeye gittii, TK.2322784236 - 17.09.2013 12:01 Rza Sarraf Abdulah Happani grmesinde;
91

Rza Sarraf: bu bir ka irketlere burada Halk Bankasnda hesap a tamam m dier bankalara komisyon ne veriyorsun, Abdullah Happani: gelen paraya vermiyorum ama, Rza Sarraf: neye veriyorsun, Abdullah Happani: sadece hesap sahibine binde yarm komisyon veriyorum, Rza Sarraf: hesap sahibine binde yarm komisyon tamam Halk Bankasnda kendi irketlerimize Volgama Royal baka bir iki tane daha irket yapalm hesap a NDEN GELEN BTN PARALARI ORAYA VURDUR tamam m ONU DA ALTIN IK MASRAF ALMAZLAR TAMAM MI o o GIDAYI DA BNDE 7 YAPACAKLAR tamam m ONU DA BR ALTIN YAP bakalm ne oluyor bir daha ALTIN HRACI YAN YNE YLE CIK SONA SEN ONU DOLATIR ALTIN YAP, Abdullah Happani: h geri getireyim altn olarak m karaym, Rza Sarraf: evet, Abdullah Happani: tamam olur abi, Rza Sarraf: tamam m orda da Taban kullan, Abdullah Happani: Taban kullan derken klar iin mi, Rza Sarraf: evet Taba tamam m para Tabana gelsin Taba ihracat yapsn tamam m biraz bir ihracaat yap bakalm bu indeki paralar zellikle buraya aktar Grmeden Rza SARRAFn Sleyman ASLANla grmesinden sonra Abdullah HAPPANye Halk Bankasnda birka firma adna hesap amasn, inden gelecek paralarn bu firmalara gelmesini istedii ve vuracaklar paralar (para transferlerini) Royal, Volgam ve alacak olan yeni firma hesaplarna yapmasn sz konusu paralarla Taba firmas zerinden altn ihracat yapmasn istedii ve bu ihracatlar iin masraf alnmayaca anlalmaktadr. Ayrca grmeden; Halk Bankn transit ticaretlerden %1 komisyon alrken, bundan sonra Rza S ARRAF iin bunun %0,7ye drlmesi husunda Rza Sarraf ile Sleyman Aslan arasnda anlamaya varld anlalmtr. TK.2325894743 19.09.2013 00:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ihracaata baladn m, Abdullah Happani: ihracaata baladm yani gelilere deilde cka baladm ben inden henz birey ynlendirmedim yani Dubaiden, Rza Sarraf: ynlendir YIL SONUNDA 3 MLYARI BULMAMIZ LAZIM 3 MLYAR DOLAR, Abdullah Happani: 3 Milyar yl sonuna kadar 9uncu aydayz 3 ay var ayda bir milyar zor bir rakam ha, Rza Sarraf: bir eklini bul ne kadar yaptn son ka gnde, Abdullah Happani: bir kere cktm sadece bugn kmadm dn deil evvelsi gn 200 Kilo cktk yani 10 Milyon ktm, Rza Sarraf: tamam ne kadar ikonova yapmyor musun hi, Abdullah Happani: yok yapmyorum o ii balamadm br taraftan olabilir, Rza Sarraf: bir bak yapabilirsen ey hallet Rza Sarrafn sz konusu yntemi kullanarak bahse konu ahslara 3 Milyar Dolarlk ihracat yapmay taahht ettii anlalmtr. TK.2326117266 - 19.09.2013 09:39 Rhan Bayar Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: Msr ikinovaya bir eyler gnrderebiliyor muyuz, Rhan Bayar: olabiliyordu ama tabi en son tabi birka aydr hi ey yapmadk, Abdullah Happani: sana zahmet bir grsene bir ey yapsnlar ona bir baksnlarda bana lazm olacak o ya YAN BR SATI SATI N SZ VERMZDE YIL SONUNA KADAR YKL BR MKTAR onunla ilgili...yani, Rhan Bayar: yaklak ne kadar abi eyimiz elimizde, Abdullah Happani: elimizdekilerin nemi yok ey elimizde 2 ton kadar varda daha fazlas lazm bana yani diyorum ya sz vermi abi sat yapacam diye, Rhan Bayar: h yine anladm Allah Allah ya dertsiz bamza ... Allah Allah ey EYDE M KT ACABA CARK ACIK DURUMUDA MI EY ACABA YA , Abdullah Happani: ya onda bir sknt var galiba ite onun iin sz vermi ...sabah , Rhan Bayar: ya zel grev mi verildi imdi abi, Abdullah Happani: Mrs ikonovaya ortalama gnde 300 500 s atmam lazm ona gre program yaptm, Rhan Bayar: abi bir ey diyecem zar zor zaten ikonovann derdinden sorunlu mteri bu kadar uramm etmiim adamdan zor kurtulduk elinden imdi tekrar adamn kucana m deceiz ya yani yapamyoruz dersek ne olur ok mu sknt olur sence desek yani, Abdullah Happani: demez demez ey diyebiliriz ama Mrs ikinovay satamyorsanz Cevata satn o zaman yklenin der illahi satn diyor, Rhan Bayar: tekrar Tabana geri yapacan eyi, Abdullah Happani: yok yok dnp gelmeyeceim geri parasz ey ...parasn gnderecek bana, Rhan Bayar: iyi gnderei diyelim hem nereden bulacaksn ki bu kadar eyi hergn hergn hergn, Abdullah Happani: zorlanalacam ite oda bir mddet sonra dardan
92

getirmeye balayacak fark eden bir ey olmayacak yani hemen olmaz mecbur Mr ikinovaya satmam lazm ya o tr, Rhan Bayar: eer anladm gibiyse olay yani yani hadi onu da getim fiyat dolar ordan girdi 90 dolar ulan 30 dolarda br taraftan girdi 120 dolara mal oldu nemli deil ama eer nereden geldiini bilmiyorum teklifin ama hi bir amaca hizmet etmemi olacak yani iki tarafda yukar ckaracak o rakam yzde yz, Abdullah Happani: ya ya ite tabi ki mecbur ey yapmak lazm yani brne satmak lazm, Rhan Bayar: yani 3 gelecek 3 gidecek yani bunu bi k yok yani hh ithalat rakamlar da yukar gidecek ben diyorum bouna bir sr masraf yapacak yani senin ona bir daha anlatman lazm aslnda abi hibir anlam yok yani ithalat 3 Milyar olacak ihracaat 3 Milyar olacak, Abdullah Happani: doru, Rhan Bayar: byle bir kahramanla imdi girmemize hi gerek yoktu ya anlam da yok yani bou bouna kanyoruz yani vallahi yani stresli bir ey gerek yok ya ne artk bizim ihtiyacmz varm ya strese Allah akna yani ne gzel elimizi ykadk cktk gittik iimize bakyoruz ya sen bir grte bakalmda ona gre program yapalm Grmede Taba firmasndan altn ihra edilecei ve rnlerin Mrs ikinova veya Cevat isimli ahslara fatura edilecei, Abdullah HAPPANnin konuyu anlatrken Rhana yani bir sat sat iin sz vermiizde ylsonuna kadar ykl bir miktar dedii ve bu ifadelerden de Rza SARRAFn Zafer ALAYANa ihracat ylsonuna kadar arttrmak iin sz verdii ve anlamann bir tarafnda yer alan bu taahhdn yerine getirilmesi gerektii anlalmtr. TK.2326588843 - 19.09.2013 14:04 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: eyi konutun mu o ikinovaya mal satmay, Abdullah Happani: konutum yarn sipar aldm yapacam da ama o ey ya ok byle satmazsak daha iyi olur yani mecbur muyuz bu ie, Rza Sarraf: YAN O 3 MLYARI YAKALAMAMIZ LAZIM 3 4 MLYARI, Abdullah Happani: zaten zaten o 3 milyar iyi ok zor yani mr.ikinovaya hergn sipari versek bile ok zor yani 3 aylk srede ortalama gnlk 50 milyona denk gelir o, Rza Sarraf: evet inle beraber olabilir, Abdullah Happani: hayr imdi inle beraber olamaz yani inden ortalama gnde 10 bin felan gelse geri kalan 40n hadi buradan oluturup gndersen bile paras gelmeden resmi olarak ben mal gnderemem gnde oratama on Rhandan gelir ite on da br taraftan buradan gnderdiklerim geri gelir 20 yani, Rza Sarraf: 20 az deil ki yani, Abdullah Happani: ama ite 20 ite benim dediim noktaya gelir yani 3 ay sonunda 3 deilde 1 200 e felan gelir, Rza Sarraf: bu sefer ki Halk hzland, Abdullah Happani: bilemem yani o miktarlar ykl olabilirse olabilir yani u aamada diyorum ben, Rza Sarraf: var m Halka bugn gelecek olan, Abdullah Happani: abi bir swiftim varda 5 milyon ksrn altnda ama grnmedi daha ya, Rza Sarraf: yani ikinovayla aa yukar 2 katna ckar yani 2 kata deilde 2 milyara kar, Abdullah Happani: yani ikonova ok nemli deil yani ikinov yapsak bile o parann gelmesi lazm bana mr.ikonav mesala o adam sipari vermi icabnda bir ton gnder dedim de o bir tonun nce karl nce gelecek bana baka trl al yapamam ben burada, Rza Sarraf: ey yapalm gena lar felanda vursunlar buraya, Abdullah Happani: bilmiyorum yani onlar onlar ne tr bir ii var u anda bilgim yok yani, Rza Sarraf: Dubaide dolar istiyorlar onlar Mehmetle bir konusana, Abdullah Happani: tamam onlarn hesaplarmza para vurmas bilmiyorum yani nemli dediim gibi deer mi acaba Moskovadan bir hesapla ilikilenmek felan, Rza Sarraf: bizim irketi yapmayz, Abdullah Happani: h baka yerden ckarz olabilir ben bir konuaym hele bir onlarn bir ii varm Mehmetle bir konuaym hepsi bu altnn .....paralarn Halk Bankasna getirmek zorunda myz, Rza Sarraf: yok zorunda deilsin ama GETRSN DE MASRAF ALMAYACAKLAR, Abdullah Happani: hayr masraf almasalar bile eyde prosedrde ok yoruyorlar ite tedarik faturalaryd unlard bunlard vesaire, Rza Sarraf: nerden yaparsan yap yeterki yap sen Grmeden Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn 3 ay gibi ksa bir srede 3-4 Milyar Dolar ihracat hedefi olduu ve Rza SARRAFn nceki grmeleri de gz nde bulundurulduunda yani o 3 Milyar yakalamamz lazm 3 4 Milyar ifadeleri ile Zafer ALAYANn rgt yelerinden istedii ihracat rakamlarnn da 3-4 Milyar olduu anlalmtr. Rza Sarrafn sz konusu ihracat hedefini tutturmak adna para transferi yapan dier mterilerinin de para vurmas konusunda Abdullah Happaniye telkinde bulunduu ayrca sz konusu paralarn Halk Bankasna vurularak altn alnmas durumunda bankann masraf almayarak yardmc olacan belirttii grlmtr.
93

TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Sleyman Aslan: Babakanlkta toplantdaydm aradnzda, Rza Sarraf: nasl geti her ey yolunda m, Sleyman Aslan: her ey yolunda hi bir sorun yok gayet iyi, Rza Sarraf: ok kr biz de yaklak o gnden itibaren bir 50 Milyon Dolar ihracat yaptk, Sleyman Aslan: harika, Rza Sarraf: devam ediyoruz inallah hedefe yakn tutturacaz Allah nasp ederse Allah mahup etmezse, Sleyman Aslan: lke neresi, Rza Sarraf: ey Dubai Trkiye ey Dubai, Sleyman Aslan: Trkiyede yerleik olmayan firmalarn eyini de duyurularn yapyoruz rap diye deil nk onun baka sistemleri olabilir kanuna aykr olduu iin orda byk skntlar olur, Rza Sarraf: ONUN OK FAYDASINI GRECEZ OK FAYDASINI, Sleyman Aslan: ONU YAPACAIM BEN SZE BR SZ VERDYSEM HEPSN YAPARIM RIZA BEY ONU YAPACAIM GRECEKSN, Rza Sarraf: dn biliyorsunuz yemekte misafirlerimiz vard konutuk sayn bakanlarmla hatta 3 bakanmz terif ettiler yani detaylar enine boyuna konutuk o kadar ihtiyacmz varki yani inann sabahtan beri oturdum btn ekibi topladm sadece bu 4 Milyar dolar hedefine komak iin elimizden geleni yapmamz lazm nk sayn Babakana sz verdim, Sleyman Aslan: evet bugnden itibaren ey yapyorum ben duyuruya ilana ckyorum yani bak u tarihten itibaren bunu yapamayacaksnz diyorum, Rza Sarraf: o bize zaten dner, Sleyman Aslan: ekim aynn balarnda bir tarih veriyorum tamam Rza Sarrafn Sleyman Aslana yapm olduu ihracat hakknda bilgi verdii ayn zamanda Sleyman ASLANn ise Rza SARRAFa hitaben verdii sz (anlama) zerine Trkiyede yerleik olmayan firmalarn eyini de duyurularn yapyoruz rap diye deil nk onun baka sistemleri olabilir kanuna aykr olduu iin orda byk skntlar olur eklinde para transferlerine rakip olan yurt d firmalarn Halk Bankasn kullanmasn engelleyeceini belirttii anlalmtr. TK.2327396088 - 19.09.2013 20:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ikinay da konu ha bir bak yapmaya al, Abdullah Happani: ya yarn yapacaz da yani o ileri aslnda yapmasak mmkn olsa daha iyi yani iime ok sinmiyor yani senin istediin noktaya gelmez daha dorusu onu da yapsak bile senin istediin gibi olmaz yle birey dn yani ben mesela bir hafta boyunca piyasadan gnde 5 kilo altn alrsam herkes dardan altn getirmeye balar o zaman ... yani piyasada altn yok ki abi zaten yeterince ki daha nceki eylerde hep Mr ikinovaya sattklarmz yani imdi talep ykselince doal olarak giriler artacak yani, Rza Sarraf: hele bir girelim giriler arttna Mr ikinaya bakarz gmne bakarz bunun, Abdullah Happani: yani istiyorsan yaparz nereye kadar diyorsan yarn istersen ikinovaya gnderebiliriz yani biraz, Rza Sarraf: az biey dene bakalm ya onu bir test et bakalm ya ne diyo adam ne diyo adam, Abdullah Happani: adam derken, Rza Sarraf: ilemci, Abdullah Happani: ha yok adam birey demiyor tamam diyor tamam yani nce yok falan yapmasak iyi olur fala n dediler de sonra tamam dediler, Rza Sarraf: neden abi eskiden hatrlyorsan bi sistemimiz vard yani garantiliydi, Abdullah Happani: ayns ayns sistem yine hayr ey durumunda korkuyorlar byle ikayet mikayet, Rza Sarraf: tamam nolur oldu ayns zaten Atatrkte, Abdullah Happani: birey olur mu olmaz gibi grnyor da bilmiyoruz ki, Rza Sarraf: ite ama bu ii bilen adam bilir ya, Abdullah Happani: yapalm benim yapmak istemememin sebebi ey yani o ilerden kurtulmuuz bizi ok aslnda ben ey olarak dnyorum yani ite rakamlar ykseltmemiz ... ok nemli deilmi gibi dnyorum bende yani nk ok ok byk etki edemeyiz bize, Rza Sarraf: ya 2 Milyar bile etsek nemli anladn m babakann nezdinde benim iin nemli nk direk yanna gideceim, Abdullah Happani: tamam bilemem o boyutunu da, Rza Sarraf: diyorum ya i iin o ksmlar var sen bir yapmaya al daha dardan ithalat gelmeyecei kadar sonra bana bir syle, Abdullah Happani: tamam abi, Rza Sarraf: zaten haftada 50 Milyon Euro Sermaye vuracak gazn parasn tamam m onu da yarn aldrttr 10-20 yollat ne varsa zaten onlar vuracak pazartesi bir bala bakalm ini de vurun gelsin ini de yle bir k bakalm hem o kapanm olur anladm m Daha sonra, TK:2348973907 -01.10.2013 21:44 Onur Kaya- Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey merhabalar iyi akamlar imdi bakan bey talimat verdi bana da yarn stanbulda grelim diye sabah m yapalm akam m yapalm siz hangisini istersiniz , Rza Sarraf: fark etmez siz nasl yani yani akam yapalm daha iyi olur akam yapalm onu
94

TK:2349011379- 01.10.2013 22:08 Onur Kaya- Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: sabah olsun, Onur Kaya: o zaman sabah sabah 10 diye bakan beye sylyorum, Rza Sarraf: tamam TK:2349332099 - 02.10.2013 08:21 Rza Sarraf - Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: tamam ben arata m greceim yoksa, Onur Kaya: evet evet arata giderken h beraber, Rza Sarraf: tamam TK:2349351323 - 02.10.2013 08:50 Rza Sarraf- Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ihracat durumu nasl, Abdullah Happani: ihracat az yapyoruz bugnlerde abi yani bu inden para kald iin burda ok fazla para eyimiz yok, Rza Sarraf: tamam ne kadar oldu toplam bi 2 ton ktn m toplamda sylediim gnden, Abdullah Happani: 1 buuk felan olmutur heralde dn 400 ktk 1 buuk olmutur, Rza Sarraf: h tamam buraya gelenleri de kyor musun gidiyor dnyor kyorsun ha, Abdullah Happani: evet gidiyor oraya ordan buraya alyorum yle kyorum, Rza Sarraf: inden gelse ....inde bizim paramz kald m ki bizim kendi, Abdullah Happani: kendi paramz derken mesela eye Miandapya verdik biraz biraz Mehmete verdik yani biraz biraz veriyoruz yani sonuta para hesabmzda onlarda zor duruma dyorlar yani, Rza Sarraf: anladm tamam hi hi ikonov yollamadn demi, Abdullah Happani: yok yolluyorum yani ey olarak yolluyorum mesela dn 400 gitti 200 ikonovaya gitti yle yapyorum yani hergn yle oluyor, Rza Sarraf: ya sence yl sonu ne kadara ular, Abdullah Happani: abi 1 1 buuk benim tahminim yani sen 3 sz vermisin ama olmaz 3 TK:2349444319 -02.10.2013 10:17 Mustafa Behet Kaynar- Rza Sarraf grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: Rza bey o araca binebilir misiniz biz geldik imdi bakan beyin arac, Rza Sarraf: aratayz zaten, Mustafa Behet Kaynar: aracn iine bindiniz mi, Rza Sarraf: evet Rza Sarrafn Zafer alayana verdii szlere istinaden yapacaklar ihracatlar ile ilgili Ekonomi Bakan Zafer alayan ile grmeye gittii, grmeye girmeden nce Abdullah Happani den ihracat rakamlar ile ilgili bilgi ald, bulumay da zel Kalem Onur Kayann organize ettii anlalmtr. Ertesi gn; TK:2352398713 - 03.10.2013 19:48 Zafer alayan - Sleyman Aslan grmesinde; Zafer alayan: NASIL O EY HRACAT Y GDYOR MU, Sleyman Aslan: ihracat fena deil belli bir rakam yaptk bugn de bir araya geldik nasl daha arttrabilirizi diye konutuk sayn bakanm baz yntemler var biliyorsunuz daha nce konutuumuz bir konu vard o konuda da kstlar getirdik baya zerimize bask geliyor sayn bakanm, Zafer alayan: gelirler gelirler ama onu tabi Babakann talimat o ynde, Sleyman Aslan: yle biz de ynlendiriyoruz gerekelerimizi anlatyoruz kendilerine, Zafer alayan: tabi canm tabi kardeim ...kendi adamm varken ihracat ...a verirken nasl kalacak gitsin baka lkede yapsn transiti gitsin amerika da kendi ynetimini hayr kendi ynetimini ikna etsin kendi ynetimi zerinden kaldrsn ambargoyu istedii kadar yapsn ambargoyu koyan o gelip tekrardan burda amerika firmalarna burda alt yap kuruyor yle ey olur mu, Sleyman Aslan: sayn bakanm imdi unu diyelibiriz ki yani ben daha ncede syledim bunu Amerikallara da madem bat irketleri mal satmak istiyor bizdeki kaynak ok kstl bize KAYNAK TRANSFERNE MSADE ETSNLER UZAK DOUDAK biz onlarda yapalm sayn bakanm bunuda kendilerine syledim, Zafer alayan: aynen valla Sleyman sana yle syliyim EN AZ 3 4 MLYAR DOLAR HRACATA HTYACI VAR TRKYENN U ANDA YAN RAKAMLAR Y GTMYOR NK DAHA MD AIKLANDI DN AKAMDA 2 SAAT TOPLANTI YAPTIK SAYIN BABAKANLA STANBULDA BEN KENDSNE DURUMU ANLATTIM ONLARIN BASKILARINI TE BU TRANST HADSESN FELAN HBR EKLDE ORDA GEVEME OLMASIN DED NK NETCEDE BZM DI TCARET RAKAMLARIMIZ NEGATFE DND M TRKYENN FAZ...EN Y BLEN SENSN onun iin o konuda hi tavizimiz olmasn sen peki pazartesi felan stanbulda msn, Sleyman Aslan: stanbuldaym sayn bakanm, Zafer alayan: h o zaman bir iki konu vard onur olmazsa onu sana pazartesi bi aktarsn Sleyman Grmede Sleyman Aslann Zafer alayana ihracat rakamlar (ancak rakam net olarak gemiyor) konusunda bilgi verdii,
95

Baz yntemler vard kstlama getirdik eklinde Rza SARRAF ile yaplan anlama gerei hem yeni yntemler hem de Rza SARRAFn rakip firmalarna getirilen snrlamalar hakknda bilgi verdii, bu durumun da rvet anlamasndan Zafer ALAYANn da haberdar olduunu bir kez daha gsterdii, Zafer ALAYANn da ihracatn en az 3-4 Milyar dolar civarnda olmas gerektiini belirttii, ancak Amerikann altn konusu ile ilgili swift denetimleri asndan bask oluturduu ve ranllarn yapt transit gda ticareti ilemlerinin durdurulmas gerektiini konutuklar anlalmtr.

(3) RANIN, TRKYEDEK REZERVLERNN, SAHTE TRANST GIDA/LA TCARETYLE IKARILMASI LEMLERNE GZ YUMMA
Rza SARRAF liderliinde su rgtnn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile yapm olduklar rvet anlamas gerei, rgt yeleri arasnda para vurdurmak olarak tabir edilen yntemle Halk Bankas zerinden rana yaplacak transit ticaretlerin nnn almas, bankann alacak olduu yasal komisyon orannn drlmesi ve rgtn rakiplerinin nne geilmesi, rgtn faaliyetlerinde karlat btn yasal engellerin almas taahhd karl Sleyman ASLAN ve Zafer ALAYANa yksek meblalarda para gtrld teknik ve fiziki takip almalar neticesinde tespit edilmitir. Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn in zerinden transfer edilen parann altn ihracat ekilden Dubai veya rana klar ile ilgili son zamanlarda artan uluslararas bask sebebiyle altn iinin durdurulacan, bu sebeple Sleyman ASLANn ambargo kapsamnda olmayan GIDA (ve ila) ihracatna dair transit ticaretle para aktarma ilemlerine balamalarn telkin ettii, nceki altn iinde olduu gibi transit gda ticareti belgeleriyle para dndrme iinde de Rza SARRAFn rakiplerinin engellenip sadece Rza SARRAFa bu imtiyazn salanaca, bahse konu transit ticare te konu evraklarn gerekliine nem verilmedii, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan lkeden ihracat yaplm gsterilerek ve demesinin sanki Rza SARRAFn kurduu sistemle yaplyormu gibi parann aktarlaca anlalmtr. Yeni sistem olarak belirlenen yntemde Sleyman ASLANn tekrardan transit gda ticaretiyle para dndrme iine balanmasn telkin ettii, yeni girilecek gda sisteminden Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn da bilgi ve ynlendirmesinin olduu, bu yeni sistemle gelen parann yine dviz olarak k salanacandan, altn alarak ihra etme yoluna gidilmeyecei ve bylece altn alndaki %0,2 0,3 oranndaki masrafa gerek kalmayaca, yeni sistemle gelen parann direk Dubaiye hesaptan transfer edilerek rana gnderilecei anlalmtr. Transit ticaretlerin gerekletirilmesi srecinde beyan edilen menei ahadetnamesi, konimento vs. belgelerin rgt yeleri tarafndan dzenlendii ve bu ilemler gerekletirilirken Sleyman ASLANn Rza SARRAF liderliindeki rgte aidiyet duygusuyla balanp, Rza SARRAFn rakiplerini engelleme konusunda rgt faaliyeti erevesinde strateji rettii ve bu kapsamda hareket ettii, ahslar arasnda gerekleen bir grmede Sleyman ASLANn DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM, RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA eklinde Rza SARRAFn rakiplerinin alamayaca bir belge isteyeceklerini ifade ettii, Rza SARRAF ile rvet ilikisi ierisinde olan Sleyman ASLANn, Rza SARRAFn rakiplerini engelleyerek Rza SARRAFn kartel bir g haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birlii sergiledikleri deerlendirilmitir. Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFn transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki ilemlerini takip ettii, Rza SARRAFn Sleyman ASLANla konumak sureti ile Halk Bankasna gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaanan skntlar at ve karlnda Ateleme Yapmak tabiri ile rvet verdii tespit edilmitir.
96

Halk Bankasnda usulszlkler ve rvet eylemleri devam ederken Halk Bankas Genel Mdr Yardmcs Mehmet Hakan ATLLAnn da hazrlanan kurgudan ibaret belgelerden haberdar olduu, Sleyman ASLANn ynlendirmesi ile Rza SARRAFn Abdullah HAPPANyle grt, Abdullah HAPPANnin de Mohammad ZARRAB isimli ahsla grerek organize edilecek muhteviyat gerei yanstmayan fatura kesilmesi olayn detaylar ile anlatt tespit edilmitir. Halk Bankasna ibraz edilen belgelerdeki usulszlkler rgt yeleri tarafndan itiraf edilmi olup bunlardan bir ksm; Yaplan ticarette 5 bin ton tama kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal tand gster en konimentolarn ibraz edilmesi, Beyanname olduu deerlendirilen evraklara Gmrk kaesinin Abdullah HAPPAN tarafndan baslmas ve ahsn konu ile ilgili olarak VERDMZ EYLER YANLI EVRAKLAR YAN SONUTA GEREK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECLK HAPS CEZASI GEREKTREN BR SU YAN PARANIN DA TES BR EY eklinde yapt eylemlerin su tekil ettiinin farkndal ile hareket etmesi, Deeri nispeten pahal rnlerin fatura edilmesi ile yksek miktarlarda para vurdurulmas, Sleyman ASLANn telkinleri ile yurt dnda 3. bir firmadan temin edilecek faturann da transit belgelere eklenerek bankann isteyecei evraklarn nne gemek istedikleri, bu belgelerin gerei yanstmadn Sleyman ASLANn bildii ancak bu ilemin teyidini yapacak banka personelinin de konudan haberdar olmad ve yaplacak telefon grmesi ile aranacak ahsa faturann gerek olduunun nce telkin edilmesi eklindedir. Bu usulszlklerden Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ve Genel Mdr Yardmcs M. Hakan ATLLAnn haberdar olduu da hem Sleyman ASLANn hem de Rza SARRAF-Abdullah HAPPAN grmelerinden anlalmaktadr. Konu ile ilgili yaplan teknik takip almalar kapsamnda; TK:2002769556 - 26.03.2013 15:08 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: gittin mi grmeye, Rza Sarraf: he ktm biraz GIDA YAPIN DYO bir buuk ay sonra durduracaklar altnGIDA YAP BLEMEDN K AY AY UZTAYIM DYO GIDA YAPIN DYO HEP, Abdullah Happani: gday nasl ayarlyacaz, Rza Sarraf: Dubaiden diyo yollayn diyo rana, Abdullah Happani: he Dubaiden yani Trkiyeden yollamamza gerek yok mu, Rza Sarraf: yok Dubaiden Rusyadan SZDEN EDERM DYO SADECE anladn m, Abdullah Happani: ayarlanabilir mi evraklar, Rza Sarraf: evet evet evet onu yap diyo ite bouna rpnma diyor paralanma diyor bouna, Abdullah Happani: hazrlna hemen balamak lazm bir buuk ay sonra ey oluyosa yani ayn irketten mi yapacan yani Safirden mi devam edeceksin, Rza Sarraf: Royalden, Abdullah Happani: Royalden Royal ierii...o tr eylar yaplabilir, Rza Sarraf: abi ordan yolla diyo Moskovodan yolla diyo Azerbeycandan yolla diyo NERDEN BELGE VEREBLRSEN VER DYO HEMEN BU HAFTA BALA DYO, Abdullah Happani: gzel abi ite belge olayn bi ey yapalm nerden verebiliyosak hemen balayalm, Rza Sarraf: Dubai ite, Abdullah Happani: Dubai verebiliyor muyuz ite yle basit biey mi bu ben bilmiyorum ki sonuta senden ne tr belge isteyecek fatura istemeyecek ki gmrk belgesi isteyecek, Rza Sarraf: ey deil ver diyo PROBLEM DEL NASIL VERRSEN VER DYO KONOVA VER DYO KONOVA YOLLASIN DYO PRABLEM DEL DYO, Abdullah Happani: TAMAM AB O ZAMAN KURALIM SSTEM, Rza Sarraf: SSTEM HAZIR YAN EY DEL BEN HEMEN UACAM DUBAYE ORDA AYARLIYACAM EYLER EVRAKLARI KONOVA EVRAKLARINI, Abdullah Happani: aynen diyorum ama ey evrak tragini bizim birine vermek lazm ki, Rza Sarraf: abi verecem sana ya sana verecem SOYA GIDA SOYA EKER ET SADECE BURDA ALDI SATTIYA KAR FATURASI KESECEZ O KADAR yle olursa direk Dubaiye de vurabiliriz biliyosun di mi, Abdullah Happani: ey tabiki irkete geldikden sonra Dubaiye zaten gndermen gerekir yani yurt dna mecbur kman gerekir
97

daha ho olur peki o kalc biey oluturur mu, Rza Sarraf: o kalc kalc SZN YOLUNUZU HER EKLDE KALICI DYOR, Abdullah Happani: iyi abi sper Allah raz olsun, Rza Sarraf: YAN YLE DE OLSA BYLE DE OLSA SZE HER ZAMAN KANAL OKEY DYO ubeye ba vur RMB hesab atr tamam m ordan RMB vur gelsin diyo, Abdullah Happani: eyden mi vuraym inden mi, Rza Sarraf: he, Abdullah Happani: eyler indeki muabirleri hangisiymi, Rza Sarraf: Bank Of China buraya vurabiliriz, Abdullah Happani: bi atralm vurabilirsek evet o da bir zm Bank Of Kunlundan kamazki ya Halk Balkas imdi Kunlunda asa Kunlun, Rza Sarraf: Kunlunda amam diyo ben blacklist olduu iin, Abdullah Happani: hayr ite aamaz zaten amamas lazm yani Postal da falan amas lazm veya Huaxia da ordanda direk burdaki hesaplarna almas lazm paray veya karlkl kullanmak iin ine eyde oktur yani burdan giden parada oktur Halk Bankasndan sonuta bir ticaret merkezi ya ordada o paray kullanm olur yani, Rza Sarraf: 202 ile almas lazm direk ran iine araclk ediyolar yani Rhann adamlarn Rhann gc o kapasitede deil o st dzeyden grlmeli, Abdullah Happani: e tabi yani ubelik bi i deil o yani ey olarak diyorum yani Sleyman asndan ... ona anlatlsa kafasna yatsa yapabilir belki yani, Rza Sarraf: Sleymann kafasna yatar da in yapmaz, Abdullah Happani: grmeden bankalarla bilemezsinki bazen ey yapmak istemiyolar imdi mesela irket konusunda sonuta bunlar denetleyen bi kurum var onlara ok aklayc bilgi vermeleri gerekiyor ondan dolay, Rza Sarraf: Kunlundan bak Kunlunda bi banka aarsa yapar herhangi bi banka, Abdullah Happani: Halk Bankas gidip Kunlunda amazki banka Halk yaklamazsa hibiri yaklamaya korkar bence, Rza Sarraf: blacklist banka ya ondan Grmeden, Rza Sarrafn Sleyman Aslan ile yz yze grt, in zerinden gelen parann altn ihracat ekilden Dubai veya rana klar ile ilgili son zamanlarda artan uluslararas bask sebebiyle altn iinin durdurulacan, bu sebeple Sleyman Aslann ambargo kapsamnda olmayan GIDA ihracatna dair transit ticaretle para evirmeye balamalarn telkin ettii, nceki altn iinde olduu gibi transit gda ticareti belgeleriyle para dndrme iinde de Rza Sarrafn rakiplerinin engellenip sadece Rza Sarrafa bu imtiyazn salanaca, bahse konu transit ticarete konu evraklarn gerekliine nem verilmedii, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan ihracat yaplm gsterilerek ve demesinin sanki Rza Sarrafn kurduu sistemle yaplyormu gibi parann aktarlaca anlalmtr. Bu grmeden (ilerideki grmelerle ok daha net grlecektir) yaplmas planlanan ilemlerin gerek bir ticarete dayanmayaca anlalmtr. Bylece yeni sisteme (transit ticaret ad altnda para aktarma sistemine), Sleyman ASLANn ynlendirmesiyle geilmeye planland, konunun ilk olarak Sleyman ASLAN ile Rza SARRAF arasnda uluslararas bask ve denetime kar zm olarak planland anlalmtr. Daha sonra, TK:2019623706 - 04.04.2013 12:32 Rza Sarraf Sleyman Aslan grmesinde; Sleyman Aslan: dn akam yaztmz konuyla ilgili baz nemli bilgiler aldm onlar size yarn aktaraym ben yarn, Rza Sarraf: ben de bir grmeler yaptm ite yzyze bi beraber konualm inallah inallah ok byk bir adm atacaz Grmeden, Rza Sarraf ile Sleyman Aslann farkl bir iletiim arac ile mesajlatklar, ertesi gn buluarak grecekleri anlalmtr. FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn, 05.04.2013 gn saat:14.00 sralarnda Ataehir lesi Barbaros Mahallesi ebboy Sokak No:4 sayl adreste bulunan Halk Bankas Genel Mdrlne gelecei ve Genel Mdr Sleyman ASLAN ile grecei bilgisi zerine; ayn gn saat:13.30 sralarnda bilinen adrese gidilerek fiziki takip almalarna balanm; Saat:14.55 sralarnda Rza SARRAFn 34 HE 0363 plaka sayl beyaz BMW marka ara ile Halk Bankas Genel Mdrl binasna geldii grlm, aracndan inerek bina nnde bir sre bekledikten sonra Kutlu Hakan ZGL isimli ahs ile tokalaarak birlikte Halk Bankas Genel Mdrlk binasna girmilerdir.

98

Saat:15.35 sralarnda Kutlu Hakan ZGLn Halk Bankas Genel Mdrlk binasndan karak 34 CIA 82 plakal ara ile bilinen adresten ayrld, Saat:16.37 sralarnda Rza SARRAFn binadan karak 34 HE 0353 plakal arac ile ayrld grlmtr.

Bylece Rza SARRAF ile Sleyman ASLANn bulutuklar anlalmtr. Bu bulumann hemen akabinde; TK:2022219503 - 05.04.2013 16:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: HALKTAN IKTIM U GIDAYA BALAYIN DYO, Abdullah Happani: abi br taraftan haber bekliyoruz dedin ya sen, Rza Sarraf: olmad gideyim bi gn onu bitireyim onu orda yani bouna ey yapma diyor masraf etme diyor, Abdullah Happani: evet yani o bize masraf ey yani ortalama binde 2 baz dnemlerde binde 3 bile masraf oluyor yani onun , Rza Sarraf: sen yanl hesap yapyosun ya sen altn ka onsla alyosun, Abdullah Happani: bu aralar fazla satmyorum ben ya imdi sen ons hesab da yapma imdi mesela art iki onsla alyodum ortalama, Rza Sarraf: he ka onsla satyosun eksi, Abdullah Happani: iki onsla da sattm dn drt ons o da yapar 128 dolar, Rza Sarraf: hesapla yol paran da hesapla, Abdullah Happani: tamam eyi diyordum dur ordanda hesaplayacam 128 dolarn 2 buuk yapar abi bazen 3 buuk baz dnemlerde 4 e ulatda olabilir doru, Rza Sarraf: evet burda direk Dubaiye vuracaz paray, Abdullah Happani: ite sper olur abi balayalm hemen sistem neyse hatta istiyosan ey yapalm yani direk Royalden mi, Rza Sarraf: Royalde gda var de mi, Abdullah Happani: var yani artk yle gda olmasna gerek yok zaten yeni yasaya gre de tamam balayalm Grmeden, buluma srasnda Sleyman Aslann tekrardan transit gda ticaretiyle para aktarma iine balanmasn telkin ettii, bu yeni sistemle gelen parann yine dviz olarak k salanacandan, altn alarak ihra etme yoluna gidilmeyecei ve bylece altn alnda ki %0,2-0,3 oranndaki masrafa gerek kalmayaca, yeni sistemle gelen parann direk Dubaiye gnderilecei anlalmtr. Daha sonra, FZK TAKP ALIMASI
99

Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn, 10.04.2013 gn saat: 16.00 sralarnda Ataehir lesi Barbaros Mahallesi ebboy Sokak No:4 sayl adreste bulunan Halk Bankas Genel Mdrlne gelecei ve Genel Mdr Sleyman ASLAN ile grecei bilgisi zerine; ayn gn saat: 15.30 sralarnda adrese gidilerek fiziki takip almalarnda balanm; Saat:16.10 sralarnda Rza SARRAFn 34 RZ 566 plaka sayl Mercedes Vito marka siyah renkli arala Halk Bankas Genel Mdrlne geldii grlmtr.

Saat: 17.15 sralarnda Rza SARRAF isimli ahsn Halk Bankas Genel Mdrl nden 34 RZ 566 plaka sayl Mercedes Vito marka aracyla ayrld grlmtr. Bylece Rza SARRAF ile Sleyman ASLANn bulutuklar anlalmtr. Bulumadan sonra, TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: balyoruz engel koydular bugn gittim oraya onu kaldrdm ite BENM YANIMDAN ADAM ARADI YAPACAKSINIZ BU DED ANLADIN MI Hakan ATLLA ta koydu o ey koydu, Abdullah Happani: 6y alyor mu imdi hesaba, Rza Sarraf: 6y beni aradlar banka soru sorup alacakt hesab ben yanndaydm diye amadm telefonu, Abdullah Happani: iyi abi o ok gzel olur ya, Rza Sarraf: ya bir ey syleyecem onda KEND DE EY BZMLE BERABER ANLADIN MIZATEN STYOR OLSUN O SENDEN BENDEN FAZLA STYOR OLSUN, Abdullah Happani: muhakkak (Gyabi) Grmeden, Rza Sarrafn Sleyman Aslanla bulumasnda, transit gda ticareti ile ilgili ilemlerin balayaca, 6 Milyonluk ilemin hesaba alnarak gerekleecei, ancak Uluslararas Bankaclktan sorumlu Genel Mdr Yardmcs M. Hakan Atillann ilemlere engel olmas zerine, Sleyman Aslann Hakan Atillaya yapacaksnz bu ii diyerek talimat verdii anlalmtr. Grmenin en dikkat ekici yan ise, Rza SARRAFn (Sleyman ASLAN kastederek) KEND DE EY BZMLE BERABER ANLADIN MI ZATEN STYOR OLSUN O SENDEN BENDEN FAZLA STYOR OLSUN diyerek Sleyman ASLANn eylemleri sahiplendiini (fiili bir birliktelik olduunu), yurtdndan gelen paralarn hesaba alnmasn, yani sistemin ilemesini herkesten fazla istediini syledii anlalmtr. Rza SARRAFn, yurtdndan gelen parann %0,3 0,5ini rvet olarak Sleyman ASLANa verdii (bu grmenin yapldnda Sleyman ASLANa o gnde kadar en az 4 sefer para teslim edildii tespit edilmitir) gerei dikkate alndnda, Sleyman ASLANn yurtdndan para gelmesini Rza SARRAF kadar istemesindeki saikin aka grld deerlendirilmitir. Bu adan bakldnda, Rza SARRAFn ok pragmatist bir rvet yntemi gelitirdii anlalmtr, zira bu ekilde (yurtdndan gelen paraya gre) bindelik hesapla rvet alan kamu grevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak iin daha fazla parann giriine hep olur verecektir, bu husustaki usulszlkleri ve eksiklikleri grmezden gelecek ve buna mani olacak personeline bask yaparak para giriini salayacaktr. Hemen akabindeki grmede, TK:2031993919 - 10.04.2013 19:14 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: MD BZ BU GIDAYI YAPACAZ YABR TANE HANDKAP VAR BU SNEM ANLAYACAK NE YAPTIIMIZI O NASIL OLACAK, Abdullah Happani: veririz Emire o ilgilenir mesala Volgam iiyle Emir ilgilenir hi bir ey yapmaz, Rza Sarraf: Royali o yapsn, Abdullah Happani: tamam Royali Sinem deriz sadece Safirle ilgilen altn ileriyle o ilgilenir Emire
100

veririm ben Emir halleder onu veya istiyorsan Aykuta vereyim Aykut hallersin sen bilirsin Aykut ta olur ya, Rza Sarraf: fark etmez ya ey hangisi oluyorsa olsun yani ONU ANLAMAMASI LAZIM biliyorsun ki, Abdullah Happani: ey yaparz onu hallederiz Grmeden, Rza Sarraf ve Abdullah Happaninin transit gda ticareti iin sahte belgeler vereceklerinden tr, illegal ilerine kartrmadklar Sinem isimli personelin durumu anlayacaklarndan ekindikleri, durumu anlamamas gerektii, bu sebeple bu ileri Emir Erolu isimli elemanlarnn takip etmesine karar verdikleri anlalmtr. Sonrasnda yaplan grmede, TK:2032109811 - 10.04.2013 20:02 Hakan (Halk Bankas) Rza Sarraf grmesinde; Hakan: Rza bey eyi nasl yapalm sizin imdi son i durumu nasl eker Dubaiden rana m gidecek nasl bi, Rza Sarraf: imd bakn ben size genel olarak ilemi anlatm nk hani bu bir ileme mahsus olmad iin genel anlataym ben Dubaiden rana giden ciddi bir gda hacmi var bunu da biliyorsunuz bankanzda Kargil felan yapyordubu da bizim EKONOM BAKANIMIZ RCA ETTLER BEN AIRDILAR RANIN GIDA LEMLERNE SZ ARACILIK EDN yani yabanc firmalar ilem yapacana siz kendiniz yapn transit de olsa beni ardlar konutuk biz imdi Dubaiden rana giden mallarn transit ticarete biz yapmaya baladk imdi ee Arjantin ite ee Kazakistan Rusya oralardan toplanan mallarn veya pirin Pakistandan eker bunlar Dubaiye geliyor . ve Dubai ile ran ok yakn olduu iin bunlar kk gemilerle 3 bin tonluk 5 bin tonluk 2 bin tonluk gemilerle sk sk rana tanyor zaten aras bir buuk gn sryor . biz de ran bize yolluyor mterim pein para bana yolluyor ben de ka tarafa yolluyorum onlarda mal rana yolluyorlar bankasal prosdr nasl olacak biz randan gelen gnderecei ayn altn gibi . fatura keseceiz ne sattk eker sattk ka dolara sattk 400 Dolara sattk misal biz bunu kaa aldk 380 Dolara Dubaiden aldk 380 Dolarn meblasn ordaki irkete yollayacaz onlar ordan ihra edecekler mal drt gn iinde de maksimum 4 gn 5 gn iinde de bize belgelerini sunacaklar sayn genel mdrmzle konutuumuz zaman bana u art kotular dediler ki bir sreliine bir ilem yaplp evra gelince ikincisini paray hesaptakini kullanabilirsiniz ben de bunu kabul ettim, Hakan: ben banka olarak bana Dubaiden bir firmaya mal siz satn alm olacaksnz Dubaideki firmadan, Rza Sarraf: evet ve randaki firmaya mal satm olacaksnz ayn altn Grmeden, yeni girilecek gda sisteminden Ekonomi Bakan Zafer alayannda bilgi ve ynlendirmesinin olduu, daha sonraki grmelerden de (Bkz:TK:2207838535) Zafer alayann altn iinde olduu gibi transit gda ticaretinde de %0,3-0,5 orannda komisyon (rvet) ald anlalmtr. Daha sonra konu ile ilgili olarak Rza SARRAF, Zafer ALAYAN ve Sleyman ASLANn bir araya gelerek grtkleri anlalmtr. FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn, Sleyman ASLAN ile 11.04.2013 gn saat: 10.00 sralarnda limiz Beikta lesi Yldz Caddesi No:8 de bulunan Conrad Otelde grecei bilgisi zerine, ayn gn saat: 09.30da fiziki takip almalarna balanm; Saat: 10.18 sralarnda Sleyman ASLANn 06 H 1938 plaka sayl Audi A6 marka aracyla Conrad Otele gelerek otele giri yapm ve asansr ile st kata kt grlmtr.

101

Saat:10.37 sralarnda ise Rza SARRAFn 34 HE 0353 plakal BMW marka arac ile Conrad Otele girdii ve asansr ile st kata kt grlmtr.

TK:2032817733 - 11.04.2013 10:18 Seluk Sleyman Aslan grmesinde; Seluk: Sleyman bey Seluk ben sayn Zafer ALAYANn zel kaleminden sayn bakanmla bir randevunuz var malum biliyorsunuz11. katta bekliyoruz gvenlik size yardmc olacak, Sleyman Aslan: tamam imdi kapya geldim ben TK:2032833885 - 11.04.2013 10:28 Seluk Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: iki dakka dakka sonra ordaym, Seluk: 11. katta bekliyoruz, Rza Sarraf: geldi mi Sleyman bey bakan beyle grmeye girdi mi, Seluk: girdi girdi evet 11. katta bekliyoruz Yukarda yer verilen grme ierikleri ve fiziki takipler gz nne alndnda 11.04.2013 tarihinde rgtn para vurdurmak (kendileri tarafndan sahte belgelerle yaplacak para transferleri iin kullandklar tabir) iin izmeye alt yeni yolla ilgili olarak nce sabah erken saatlerde Rza SARRAF ve Sleyman ASLANn bulutuklar sonrasnda da Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn yanna beraber gittikleri tespit edilmitir. Grme ierii ise sonraki tarihlerde teknik takip almalarna yansmtr. Daha sonra, TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Sleyman Aslan: dn arkadalar altlar ama bana henz intikal ettirmediler DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM ok gelen giden varm tabi hepsi bana gelmiyo bunlarn baya bi uraan varm bu i iin o yzden yani eyi tutmamz asndan snrl tutmamz asndan kurallar iyi koymamz gerekiyor, Rza Sarraf: sayn genel mdrm o eyi bi yetkili biey yeterli eilmidir yeterli ve yetkin bi firma yani bunun ekonomiksel anlamda bunu ticaretini, Sleyman Aslan: bir ok ... yeterli ve yetin olduunu zannediyor, Rza Sarraf: onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bakanl gibi veya Ticaret Odas gibi bi yere balasanz, Sleyman Aslan: BENM AKLIMA GELEN UDUR YNE RAN TARAFINDAN BZ U FRMAYLA GIDA NDE ALIMAYA II STEKLYZ VEYA ALIMAYA YETK VERYORUZ DYE B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA Rza Bey yine yle biey yapsak, Rza Sarraf: onu alrz ama bi de bu tarafnn da onu tastiklemesini koyarsanz ok ifte bitti olur, Sleyman Aslan: ite yle biey yapmamz lazm, Rza Sarraf: yani hem bu taraf onaylasn bu satabilir diye biz mesela, Sleyman Aslan: transit ticaret yapm yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN bunu ben yz yze konuacaktm ama, Rza Sarraf: onu tabi onu ben istiare edeyim hemen ranla ama yle biey syliyeyim mesela ben u an ticaret yaparken yurt dnda bizim Ekonomi Bakanl Ticaret ...ve Bakanlkdan alnan yazyla ateeler referans oluyo bize yurt dnda yani bu taraf da katarsak garantili olur nk biliyosunuz bizim ran taraflar pazarla oturur her eye tamam der son dakika bi maddeyi kaldrr ben dier hususu size mesela o belgemi getirirken ok uratm sayn genel mdrm gbeim atlad, Sleyman Aslan: onun evirisi bana ne zaman gelir Rza Bey, Rza Sarraf: yarn
102

br grn gelir sizce takriben gda ne zaman start almaya balarz biz, Sleyman Aslan: bu ilemi bu hafta bugn yarn hallederiz gibi geliyo bana Grmeden, Sleyman Aslann Rza Sarraf liderliindeki rgte aidiyet duygusuyla balanp, Rza Sarrafn rakiplerini engelleme konusunda rgt faaliyeti erevesinde strateji rettii ve bu kapsamda hareket ettii ak bir ekilde anlalmtr. Sleyman Aslann konumalarnda geen; Rza Sarrafn rakiplerini kastederek DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM benim aklma gelen udur (rgtn faaliyeti iin strateji belirledii anlalmaktadr ) Rakiplerinin alamayaca bir belge isteyecekleri ynnde B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA (Alrsak tabiriyle Sleyman Aslann Rza Sarrafn rgtnn faaliyetlerini benimsedii, aidiyet hissettii deerlendirilmitir) transit ticaret yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE Belgenin alnaca kurumu kastederek RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN (Bankann, rakiplerinin temin edemeyecei hangi kurumdan belge istenecei rgt lideri Rza Sarrafa sorulmakta ve bu konudaki karar Rza Sarrafn vermesi beklenmektedir) Bu konumalar, Rza Sarraf ile rvet ilikisi ierisinde olduu Sleyman Aslann, Rza Sarrafn rakiplerini engellenerek kartel bir g haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birlii sergilediklerini gsterdii deerlendirilmektedir. TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: gmrk katlar geldi mi eline ofise gnderdiimden on tane fotokobi eksin kasaya koy ok nemli o kayp olursa iimiz durur... onu da olduu gibi tercmeye yolla olduu gibi ikisi ayr ayr, Abdullah Happani: tamam oldu hemen, Rza Sarraf: bi de ey syleyeceim duabiden geldi mi gmrk katlar, Abdullah Happani: yok daha bekliyoruz daha onu daha gelmedi Bu grmede Rza SARRAFn transit gda ticareti iin Sleyman ASLAN ve Zafer ALAYANla (yukardaki fiziki takip sonras Rza SARRAFn ve Sleyman ASLANn Zafer ALAYANA gittikten sonra konunun gndeme gelmesi Zafer ALAYANIN konunun ynlendiricisi olduunu gstermektedir) yukarda yer verilen yeni yntem zerine kafa yorulduktan sonra rakipleri engellemek iin belirlenen belgeleri hazrlatt anlalmtr. Sonrasnda, TK:2046555431 - 18.04.2013 14:23 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: tamam o zaman bitti i o zaman ben yarn gidecem bu eyin yanna, Abdullah Happani: sadece cumartesiye ey yapyor h oraya gidersen bak u u yarn iin ok nemli benim iin ha eer burdan para bugn paralar dyor abi eer burdan para kabilmem iin benim yarn benden Halk Bankas Ronaya felan para getiinde altn ey istememesi lazm faturas, Rza Sarraf: Tabandan yap, Abdullah Happani: Tabandan da istiyor, Rza Sarraf: geen gn sana nerdiim eyi yap, Abdullah Happani: nerdiin eyi yaptm muhasebe kllk yapyor, Rza Sarraf: muhasebe niye anlasn ki hayr ben konuurum yarn konuacam bu bir ay meselesini tamam m, Abdullah Happani: hayr bir ay art ey yani bu faturadan dolay elimize ey gemiken 1000 dolar fark var u anda yani ben Ronaya paray gnderip icabnda paray altn almak istemiyorum u anda ama bana altn faturas kestiinde bana mecbur altn almak zorunda kalacam o zaman 1000 dolar fark yiyecem ha ben almam da ama biz yle diyebiliriz onun iin bu fiyatlar dzelinceye kadar fatura istemesinler ben k yapamayacam kasamzda para, Rza Sarraf: YA BEN ONU KIVAMINA UYDURURUM BEN ZATEN ONA DYECEM K PAZARTES SANA MSAFR YOLLAYACAM ATELEME YAPACAM ONA BEN KONUURUM ONU AMA YAN YARINI Z, Abdullah Happani: tamam dur urayorum yani eyi bir gr bu Keavardinin iki tane rakam vard ya Miandap dzeltmiti, Rza Sarraf: evet attm sana, Abdullah Happani: tamam onu aldk bankaya verdik te imdi bunun ortaklk yapsn vermitik bankaya ama onayl deil onayl istiyorlar, Rza Sarraf: ver burda onayn ver burda yapsnlar mehmetler yaptryor hemen, Abdullah Happani: tamam tamam vereyim hemen, Rza Sarraf: BR EY SYLYCEM UFAK EYLERE AIZ ACINCA BORLU DYORUM ANLADIN MI HER AIZ ATIKA
103

ADAMIN HER KALEM OALIYOR GEBE KALIYORUZ LZMLU EYLER SYLEYELM ANLADIN MI, Abdullah Happani: tamam doru sylyorsun bi konuaym ben aadakilerle, Rza Sarraf: BEN HER ARADIIMDA BORLU DYORUM HER ARADIIMDA ANLADIN MI BELK OK NEMSZ BR EY AMA NE BLEYM YAASIN FOTOSHOP VER BASSINLAR YA NE OLACAK, Abdullah Happani: tamam imdi halletiriyorum, Rza Sarraf: BASTIR GTSN YA NE OLACAK NCEDEN VAR BZDE ZATEN ONLAR O KADAR DETAYA NMEZLER YA BZ ZATEN BLYORUZ ORTAKLIK YAPISININ SIKINTILI OLMADIINI okeyi ....okeyi verme ha daha Ayn konu ile ilgili saha nceden yaplan TK:2068063137 - 29.04.2013 21:47 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: evet Ahmetler de ey demi biz biraz aldk tercmeye verdik bir ka gn srecek getirecez diye, Abdullah Happani: eyle mi konutun, Rza Sarraf: haber geldi ordan yle bir karar almalar mmkn deil, Abdullah Happani: ya ey denilebilir yani evran doruluu kontrol edilmiyor ya, Rza Sarraf: EDLECEK AMA ONUNKNDE ONA BAKACAKLAR Grmelerden Rza Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFn transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki ilemlerini takip ettii, Rza SARRAFn Sleyman ASLANLA konumak sureti ile Halk Bankasna gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaanan skntlar aacan belirttii anlalmtr. Grmede dikkat eken hususlara aada yer verilmitir: 1- Sleyman ASLAN hakknda kvamna uydururum diyerekten Rza SARRAFn rvet gnderecei ve rvet iin ATELEME YAPACAM tabirini kulland, 2- Sleyman ASLANn rgtn ihtiya duyduu yol ve yntemin belirlenmesinde yardmc olduu ve her sorulan soru iin kendisine verilecek rvetin arttrld, bu durumun da rvetin Sleyman ASLANn grevi ile ilgili (Banka zerinde yaplacak transit ticaret ilemleri) olduunu vurgulad (Grevi ile ilgili ne kadar yardmda bulunursa tarife o kadar ykseliyor), 3- Sleyman ASLANn grevi ile ilgili rvet karl yapt ynlendirmelerin sua konu belgeler ile ilgili olduu da Rza SARRAFn YAASIN FOTOSHOP VER BASSINLAR YA NE OLACAK, BASTIR GTSN YA NE OLACAK ifadelerinden anlalmaktadr Ayrca Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn rakip olarak grdkleri ahslardan Ahmet isimli ahsn Halkbankasna ibraz edilen belgelerinin kontrol edilmesine ramen, Rza SARRAF ve Abdullah Happani isimli ahslarn ibraz ettikleri belgenin kontrol edilmeyecei ve belge ieriinin gerei yanstmad Abdullah HAPPANnin yani evran doruluu kontrol edilmiyor ya ifadelerinden anlalmtr. Sonrasnda, TK:2046568203 - 18.04.2013 14:32 Abdullah Happani - Babak Behravesh Alamdari grmesinde; Abdullah Happani: ey bu ey var bende bi evrak varda kosolosluk onay lazm buna Rza dedi Babeklere sizden Babaklere syleyim hallederler yok senin evrak deil babak bende baka bi evrak var, Babak Behravesh Alamdari: tamam geliyim alym bi 15 dakkaya 20 dakkaya yannda olurum TK:2047251838 - 18.04.2013 19:51 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: eye yarn gidecem yarn unutma ha BANA 9DA EVRAKLARI YOLLA ordan da ararm bana bu altn anlatrsn speaker acarm muhtemelen tamam m, Abdullah Happani: olur olur, Rza Sarraf: EY YAPIYORLAR YA KM VURDUYA GETRYORLAR OK BYLE H ELM KOLUM BALANIYOR DE FIRSATTAN STFADE EDYORLAR ONA BR GZELLK YAPALIM ATELEME NE DYORSUN UYGUN GRYOR MUSUN, Abdullah Happani: yarn yarn bi gr hele de eer OKEYLYORSA YAPALIM masraflar da dzenleyelim, Rza Sarraf: abi yapm adam okeyleyip yapm normalde normal artlarda, Abdullah Happani: ite yapm yapm grnyor evet srec nasl devam ediyorsa ona gre yapalm yani, Rza Sarraf: tamam Yukardaki iki grmenin ilkinde gerei yanstmad hatta photoshop zerinde anlalan belgelerin konsolosluk onayna ihtiya duyduu dier grmede ise Sleyman ASLANa rvet verilecei sonrasnda da transit ticaretin gerekleecei, rvetin gerei yanstmayan belgelerle transit ticarete yol verilmesi karlnda verilecei anlalmtr. Sonraki gn yaplan fiziki takip almalarnda Rza SARRAFn Halk Bankas Genel Mdrlk binasna elinde bir dosya ile geldii tespit edilmitir.
104

19.04.2013 gn saat 10.30 sralarnda balayan fiziki takip almalarnda; Saat: 12.00 sralarnda Rza SARRAFn 34 DJ 6510 plaka sayl beyaz renkli Range Rover marka arac ve korumalar ile gelerek elinde mavi dosya ile Halkbankas Genel Mdrlk binasna girdii grlmtr.

Yukardaki fiziki takip almalarnda ise teknik takipte tespit edilen hususlar teyit edecek ekilde Rza SARRAFn Sleyman ASLAN ile bulumak zere bankaya geldii tespit edilmitir. Bu ksmda yer verilen rvet karlnda gerei yanstmayan belgeler ile transit ticaret (gda, ila rana uygulanan ambargolardan muaf tutulduu iin tercih edilmitir) balam, konu hakknda Rza SARRAFI ynlendiren ve rakiplerini elemek iin Rza SARRAF ile birlikte bir kriter belirleyen Sleyman ASLANA 22.04.2013 tarihinde yaplan teknik ve fiziki takip almalarna bakldnda; (Para Teslimi-5) Rza SARRAFn talimatyla, Abdullah HAPPAN tarafndan hazrlanan parann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg tarafndan gtrlerek Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLANn ei Fatma ASLANa teslim edildii (rvet) anlalmtr. Daha sonra ayn konu ile ilgili olarak, TK:2186101493 - 01.07.2013 17:42 Abdullah Happaninin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Halk komsyon yzde 1 m alacak ? TK:2186116255 - 01.07.2013 17:48 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ncekine de yzde bir mi kesmiler, Abdullah Happani: HEPSNE YZDE BR ALIYORUZ DYORLAR ilem bitmi ey yapmlar masrafn yzde bir olarak dzenlemiler ya hatta imdi bir Drt Milyon ksr Euromuz var orada orada bizim vediimiz talimata ey yeterli bakiye yeterli gelmiyor o konudada bilgi veriyorlar, Rza Sarraf: peki biz zarar m ederiz bu ilemden, Abdullah Happani: zarar m veririz derken yani biz zarar sonuta yzde biri gidiyor yani mesala yzde biri gidiyor yani mesala bir nokta 8 ey 2 nokta 8 konumusun bir nokta sekizi kalr ya br tarafa ne vereceksin onu bilmiyorum yani, Rza Sarraf: bir konuaym bakaym dur Sleyman bulamadm misafiri var, Abdullah Happani: onunla konutuktan sonra ey yapmak lazm yani SONUTA ORAYA DA VERECEKSN BR EYLER Yukarda yer verilen grmeler ile soruturma kapsamnda yaplan dier teknik takip almalar neticesinde transit ticareti ile hareket edecek para miktar (Rza SARRAF liderliindeki su rgtne ait para) zerinden Zafer ALAYANa binde ile binde be (%0,3-%0,5) rvet, Sleyman ASLANA binde ile binde be (%0,3-%0,5) rvet, bankaya da binde on (% 1) orannda yasal komisyon verilecei anlalmtr. Ancak rgtn, bankaya verilecek yasal komisyon oranndan rahatszlk duyduu anlalmtr. Sonrasnda, TK:2186157996 - 01.07.2013 18:07 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: imdi bizim bu gda ilemlerini arkadalar yzde bir komisyon kesiyorlar, Sleyman Aslan: transit olduu zaman yzde bir yapyoruz yllar itibariyle de hep yle yaptk yapageldik Trkiyeden yapld iin gda ey gda diyorum nceki yaptnz ilem o binde drt ben anlatmtm, Rza Sarraf: onu biraz biraz HERHANG BR ORDA BR NDRM YAPMA HTMAL OLABLR M BZM N nk bizim hacimler yksek biliyorsunuz, Sleyman
105

Aslan: h h o ilemlere ilikin bir ey var m Rza bey ben gelen ilemlere baktm On Be On Dokuz Yirmi Bir Euro boyutunda eyler var orda siz neredesiniz Trkiyede misiniz, Rza Sarraf: Bodrumdaym ben, Sleyman Aslan: he he he size biz ey atmtk mesajlama olay herhalde sonra ey yapamadk gremedik yani Rza Bey ordaki komisyon oranlarnda yerimiz var m yok mu ben bir bakaym hi hi bir esneklik paymz var m yok mu bir bakmadan bir ey deme yim telefonda size, Rza Sarraf: ok ok teekkr ederim, Sleyman Aslan: bir inceleyelim bir bakalm konuyu yalnz tm transit ilemlerden bizim aldmz komisyon yzde bir, Rza Sarraf: yani hani bizim hacimimiz yksek diye belki bir ey salanabilir mi acaba, Sleyman Aslan: bir bakaym bende sizinle bir daha grelim Grmeden Halk Bankasnn transit ticaret zerinden yasal olarak % 1 komisyon alnd Rza SARRAFn Sleyman ASLANdan komisyon orann drlmesini istedii nitekim yaplan ticaretteki rakamlarn ok yksek olduu anlalmtr. Sleyman ASLANn da normalde orann sabit olduunu ancak Rza SARRAF iin oran tekrar gzden geirecei anlalmtr. TK:2187663280 - 02.07.2013 15:12 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: Halk Bankas imdi apostil istemiyor ama dier evraklar gelmeden de diyor ilem yapmayz yani konimento istiyor abi, Rza Sarraf: konimento o senin verdiin zaten, Abdullah Happani: onu kabul etmiyorlar ite konimento istiyorlar konimento deil diyorlar o tama evra mene sahadet ....diye bir ey istiyorlar sgs gzetim serfitikas, Rza Sarraf: sgs ye gerek yok yok onu ben konutum, Abdullah Happani: tamam o zaman konimento ve mene ahadetnamesi istiyorlar, Rza Sarraf: abi tayc firma olmadn anlattk ya biz bunlara ben bir daha konuaym dur bi Hakan ATLLA ile bir konuaym TK:2187683333 - 02.07.2013 15:16 Rza Sarraf Hakan Atilla grmesinde; Rza Sarraf: imdi biz sizinle daha ncede konumutuk ya yani konimento konusunu imdi ordaki giden gemilerin sisteminde herhangi bu bir gemicilik irketi deil size daha nceki ziyaretlerinizde grmsnz o ahap 5 bin tonluk tekneler gidiyor geliyor gn birlik zaten bir gnde varyorlar ube bizden konimento istiyor biz ...verdik geen ilemleri yle yaptk uan tekrar baa dndk yine, Hakan Atilla: yle imdi ben yle izah edeyim yanl hatrlamyorsam gelen havalelerle ilgili ey mesala atyorum buday iin konuursakbu 140-150 bin tonluk bir parti imdi 140-150 bin tonluk bir partinin de yani 5 bin tonluk eylerle tanmas biraz zor diye dnyorum, Rza Sarraf: ama zaten biey syleyecem tek konimento deil onlar zaten, Hakan Atilla: iki tane ayr ayr deil miydi, Rza Sarraf: hayr canm bir sr konimento onlar yani bir On Milyon Euroluk ilemin konimentosu bir tane deil ki Hakan bey orda biz bir teknik hata yaptk onun farkndaym yani biz 5 milyon 5 milyon vuracaktk bunu 4 milyonluk 5 milyonluk rakam olarak yollamamz gerekiyordu orda bir teknik hatamz var zaten TK:2187688872 - 02.07.2013 15:24 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: abi ben konutum imdi ayn evra verecez de imdi sknt ne biliyormusun hepsine sen buday m yazdrdn bunlarn, Abdullah Happani: bir ksm mesala ilk iki tane aldm eker daha sonra gelenler buday ve buday soya msr ey fasulye msr o tr eyler yazdryoruz, Rza Sarraf: tamam mesala bu diyorki 150 bin tonluk buday var hepsi o kadar m yapyor, Abdullah Happani: bilmiyorum rakamlarna bakmadm ha devamnda ne diyor, Rza Sarraf: ite o o zaman 15 tane konimento vermen gerekiyor diyor yani ...ben de yle verecez dedim bi de bunlar...tutturmular ...yapabiliriz Certificatede of Origini Rhan ben yaparm dedi zaten konu Rhanla tamam m yani ONLARIN DETAYINA GTMEYECEKLER BELGELERN BEN ONU SYLEYECEM SLEYMANA AIK AIK, Abdullah Happani: tamam art imdi dndler bu mene ehadetnamesini yeniledilerki atlantisin tedarik faturalarn istiyoruz orda zaten menei belli olacak diyor, Rza Sarraf: B BAKALIM GELEN MEBLA NE NEY KARILIYOR RNLER FARKLI YAZIP PAHALLI OLAN BEYLER YAZALIM bakalm en pahallarn seelim en azndan blelim bir ka kaleme Yukardaki grmeye bakldnda Halk Bank Genel Mdr Yardmcs Mehmet Hakan ATLLAnn Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn transit ticarette kulland konimentolarn gerei yanstmadnn farknda olduu nitekim su rgtnn konimentolarda 140 -150 bin ton arlndaki malzemenin 5 bin ton tama kapasitesi olan gemilerle geldiini beyan ettiinin M. Hakan ATLLA tarafndan bilindii ve bunun Rza
106

SARRAF tarafndan teknik bir hata olarak ifade edildii, ayrca konimentolarn geliigzel ve ierii gerei yanstmayacak ekilde doldurulduu, belgelerin detaylarna girmemesi iin Rza SARRAFn Hakan ATLLA ile grecei tespit edilmitir. Rza SARRAF ile Sleyman ASLAN arasnda 2013 ylnn 4. Ayndan beri transit ticaret zerine yaplan rvet anlamasnn Rza SARRAFn ONLARIN DETAYINA GTMEYECEKLER BELGELERN BEN ONU SYLEYECEM SLEYMANA AIK AIK ifadelerinden bir kez daha anlalmaktadr. Bunu da Rza SARRAFn gerei yanstmayan belgelerle ilgili Rza SARRAFn ak ak konuabilmesinden anlamak mmkndr. Ayrca ticaretin ierii ile ilgili olarak Rza SARRAF tarafndan pahada yksek gda rnlerinin beyan edilmesinin istendii bylece 5 bin tonluk gemilerle 150 bin tonluk gda rn transit edildiini beyan etmek zorunda kalnmayaca anlalmaktadr. (Rza SARRAFn tek seferde yksek meblalar getirerek -vurdurarakdaha fazla para kazanmak istedii aktr.) TK:2187709789 - 02.07.2013 15:35 Hakan Atilla Rza Sarraf grmesinde; Hakan Atilla: onun kla alakas yok arkadalar onu bana cinsini tespitinde farkl bir partinin olmas iin dosyalarn da istiyorlarm yani kla alakal bakmyorlar o rapora sadece farkl bir bamsz denetimden maln gda olduunu yani buday eker neyse onun tespiti o yzden istiyorlar, Rza Sarraf: certificated origin onu belirler zaten, Hakan Atilla: ama onu dzenleyen kim, Rza Sarraf: chamber of commence, Hakan Atilla: ite o yok ey , Rza Sarraf: yani bir zel irketten felan m istiyorlar, Hakan Atilla: evet sgsden istiyorlar Franszm herhalde onlar, Rza Sarraf: tamam ok onu istiyorlar doru deil mi, Hakan Atilla: imdi iletilen belgede maln meneinin yani budayn meneini Dubai, Rza Sarraf: ben bi konuayim o zaman tekrar size dneyim, Hakan Atilla: YAN BUDAYIN DUBA MENEL OLMASI MMKN OLMADII N, Rza Sarraf: tamam ben ben Bu grmede de yukardaki sreci destekleyen bir durum tespit edilmi olup ahslarn bankaya beyan edecekleri mene ahadetnamesinde buday rnlerinin meneinin Dubai olarak beyan edildii ancak Dubaide buday retiminin olmadnn Halk Bankas Genel Mdr Yardmcs Mehmet Hakan ATLLA tarafndan da bilindii, bu durumun Sleyman ASLANla yaplan rvet anlamasnda gerei yanstmayan belgeler kullanlmasndan Mehmet Hakan ATLLAnn da haberdar olduu anlalmtr. Bu grmeden sonra Rza SARRAFn hemen Abdullah HAPPANyi uyard ve mene ahadetnamesindeki usulszl gidermesini istedii tespit edilmitir. TK:2187712455 - 02.07.2013 15:38 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ii ..kartran ne biliyormusun VERDNZ EVRAK VARYA BUDAYIN ORJNNE DUBA YAZMILAR DUBADE BUDAY OLMAZ K DYOR ADAM ben imdi konuayim ordan kaynaklam herey imdi bizde ...raporu istiyorlar yeter i bitiyor, Abdu llah Happani: tamam abi dur bakalm ne yapabiliriz Rhan geliyor bi gelsin TK:2188087517 - 02.07.2013 18:37 Sleyman Aslan Hakan grmesinde; Hakan: Rezayla grtk bugn defa dedim ulam belgelerini yani aradaki neyle gtrdgne dair gemi belgesini o geen defa dedim rakam kkt hani onu kk eylerle gtryoruz dediin iin biey demedik dedim ama imdi yani 150 Bin Tondan bahsediyorsun dedim heralde dedim onu dedim o ekilde gtrmyorsun dedim onu da yle gtryorum diyor, Sleyman Aslan: he he he (gld) nasl yani, Hakan: ya dedim imdi byle hani 5 bin ton 5 bin tonluk eylerle mi gtryorsun dedim evet dedi bizde de hani 140 rahat 150 bin tonlara knca heralde artk bir gemi tutmusunuz diye dndk dedim, Sleyman Aslan: bu konimentoyu vermiyor mu bize Hakan, Hakan: vermiyor vermiyor, Sleyman Aslan: konimento yok yani Bill of Lading yok, Hakan: yok evet ... yle diyor veremem diyor konimentoyu tama belgesinden kast ettiimiz bizim o gemi irketinin ve acentasnn neyse gemi ile ama imdi ben imdi dnyorum 5 Bin Tonluksa bunun dedii gibi ya 30 -40 tane ey yazmas lazm oraya gemi ad yazmas lazm ya da ayn geminin 30-40 sefer yapmas lazm tabi oras pek ey olmad zaten o da heralde o iin ...anlad ki rakamn byk olmas hata olduunu dnd dnyor kendince daha kk olmalyd diye dnyor YAN O DA FARKINDA TE DE TAB BANA , Sleyman Aslan: bana da fazla geldi rakamlar yani her bir parti iin 5-6 Milyon makul Hakan: ey konusunda KOMSYONU NDRELM M genel mdrm, Sleyman Aslan: NDR 8E NDR NDR 8 YAP TAMAM MI, Hakan: tamam mdrm, Sleyman Aslan: brn de
107

indirebilirsin yani brn sorun karr br de sorun karr yani tutarla ilikili ey yapmaya bili r onlar da indir istersen sorun kar yani yle yap indir binde 8 de Trk firmalar olursa binde 8 yap yani nk yerleik Trkiyede yerleik firmalar kkeni de Trk olan firmalar iin sorun yok binde 8 de dierleri iin yzde bire devam et, Hakan: tamam genel mdrm nceki grmelerde transit gda ticaretinde banka tarafndan alnan yasal komisyonun %1 olduu anlalm olup yukarda yer verilen grmede konu ile ilgili 2 (iki) husus dikkat ekicidir. Bunlardan birincisi yaplan ticarette 5 bin ton tama kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal tand gsterilen konimentolarla ilgili Hakannn Rza SARRAF uyard ve bundan hem Hakannn hem de Sleyman ASLANn haberdar olduu (sua konu belgelerden haberdar olduklar), kincisi ise rvet karlnda yaplan anlamann gerei olarak nceki tarihlerdeki grmelerde de anlald zere bankasnn Rza SARRAF organizasyonunda alaca yasal komisyon orann Sleyman ASLANn talimat ile binde sekize (%0,8) drld tespit edilmitir. TK:2188360152 - 02.07.2013 21:06 Rhan Bayar Rza Sarraf grmesinde; Rhan Bayar: randan gelen Trkiyeye Halka paralar var ya paralar senin adna geliyor ya uanda yani senin sahip olduun irketlere geliyor bu Volgama felan imdi gda mda ekletmi galiba, Rza Sarraf: o da benim adma, Rhan Bayar: tamam biz bunu senin adndan karsak bunun hesab var Halk Bankasnda daha nce amlar tamam seni burdan biz karalm abi NK BR SR DEK EVRAKLAR VERYORUZ BEN RAHATSIZ OLDUN LERDE SIKINTI OLABLR OCUKLARDAN BRNN STENE YAPALIM DYORUZ BUNU , Rza Sarraf: tamam olur, Rhan Bayar: bir sr evrak hazrlyoruz biz imdi gelmileri ama iade etmeyecez onun da yarn almak iin btn evraklar hazrlyoruz biz Transit ticaret ilemlerinde kullanlan belgelerin rgt yeleri tarafndan dzenlenmesi ve ierik olarak geree ve manta aykr bilgilere yer verilmesi nedeni ile Rhan BAYARIN rgt lideri Rza SARRAFn firmalarna gelen paralardan tedirgin olduu ve usulszlklerin ilerleyen zamanlarda ortaya kmasndan ekindii iin paravan irketlerin (3. ahslar zerine kurulu - Rza SARRAFn adnn gemedii) kullanlmasn nerdii ve Rza SARRAF tarafndan bu teklifin de onayland tespit edilmitir. TK:2188476219 - 02.07.2013 22:04 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: bu gda ile alakal bir ufaktan itiare etmek istiyordum ok zorlanyoruz biz bize dediler ki sabah biz certifica of origin istiyoruz tamam dedik okey iki saat sonra dndler dediler ki yok bu size satan firmann ald firmadan ald belge ve faturay istiyoruz ben de dndm dedim ki bizim arkadalara dedim ki imdi bu altn ticareti ile farkl bir konudur sen imdi gda aldn adama sen kimden aldn al getir onun faturasn diyemezsin ki, Sleyman Aslan: resmi gmrk belgesi ise yeterli olur bu Rza bey bana gre, Rza Sarraf: zaten sayn genel mdrm yeterli de yani Hakan Bey de de ok taklmyor aslnda aada ok taklyor, Sleyman Aslan: Hakan Atillada da taklmyor de mi aada daha aada PEK RIZA BEY BEN YARIN ARKADALARIMI BR TOPLAYAYIM TEKER TEKER HEPSNDEN ZERNDEN GEEYM VE SZE NET EKLDE UNLARDIR BAKA BELGE STENMEYECEKTR VE HATTA LK BATA SZDEN STENMEYEN EYLER DE IKARTIRARAK BUNU SYLEYECEM NK ONA GRE BU E GRDK ONA GRE BU YAPMAYA BALADIK ben yarn sabah dediim gibi arkadalarla bir araya geleyim, Rza Sarraf: yani bunu biraz daha bunu biraz daha minimum yani daha geirebilecek bir sistemde de size de bankaya da zarar vermeyecek bir sistemde ve benim de yapabileceim bir hala getirebilirsek nk tkanyorum , Sleyman Aslan: anlyorum anlyorum peki Rza bey olur yarn sabah ben arkadalarmla konuup HAFFLETRYORUM HIZLANDIRIYORUM tamam m, Rza Sarraf: ORDA BR TEKNK HATA YAPTIM EYLER OK BZ MESALA RAKAMLARI OK YKSEK YOLLADIM ORDA BR TEKNK HATA YAPTIM ben bundan sonra kk daha kk daha kk yapacaz hatta bizim bir iki gda irketimiz var ona bleceim, Sleyman Aslan: iyi olur ok iyi olur yle yaparsanz ok rahat, Rza Sarraf: evet o var onu da yine sizin talimatnz istiyorlar sayn genel mdrm onu da yapmyorlar, Sleyman Aslan: onlar da yaptrrz hemen halledeceim orda biliyorum biliyorum onu onu maalesef ARKADALAR BRAZ GERENDEN FAZLA HASSAS DAVRANIYORLAR herkes tabi kendini koruma altna almaya alyor yoksa baka biey deil baka bir ey yok sorun olursa

108

onlara rcu edileceinden korkuyorlar o yzden yle yapyorlar bunlarn hepsini hallederiz merak etmeyin Rza bey SZ VERDYSEK YAPACAIZ, Rza Sarraf: ok teekkr ediyorum Sonrasnda, TK:2189177121 - 03.07.2013 12:29 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Sleyman Aslan: imdi dn akam konutuumuz erevede arkadalarm ben bir araya getirdim bir baktmzda yani sizin ifade ettiiniz ekli ile hani sonradan gndeme gelen bir iki konu olmu ama o da ilk bata sylemediimiz mesala bu menei ahadetnamesi konusu o evraklarn ierisinde maln budayn meneinin Dubai olduunu yazm bir tanesi , Rza Sarraf: he o tamam onu tamam o yanl yazlm, Sleyman Aslan: bu yanl yazlm tamam yani onu almazlar arkadalar ey belgesi onu dzeltirseniz sorun olmaz ORDAK BELGEDE DUBA DYNCE BELGE GVENRL KONUSUNDA SORU ARETLER OLUUYOR, Rza Sarraf: sayn genel mdrm biz ilk yapyoruz altnda da biliyorsunuz ok eyler oldu, Sleyman Aslan: belgeyi aldktan sonra grdm ordan siz kk gemilerle tayorum diyince o miktarlarnan uyumad o da dediiniz gibi eksikliklerden bir tanesiydi sizin tarafn eksikliklerinden, Rza Sarraf: evet o da bizim eksiimiz, Sleyman Aslan: nk o miktarlar eye vurduunuz zaman gemilerin 30 defa 50 defa gidip gelmesi lazm yani o belgelerden ok vermeniz gerekiyor o yzden orda bir eksiimiz var, Rza Sarraf: biraz zaman verseler arkadalar bize bir hafta 10 gn tertipli dzenli deildik yani bize biraz nefes alan lazm ki bizde stepway step reniyoruz, Sleyman Aslan: peki gmrk evraklar dedik onlarda biey yok ... Trk Konsolosluunca onayl dedik ama ordan da GER ATTIK YAN Rza Bey BURDA DA ESNEKLKLER SALIYORUZ nk bu bu belgeleri hala elinize ulamad zannedersem eyi ben gnderdim fotoraf olarak size imdi gelmitir ordan bakarsanz o alt taraftaki belgeleri bunlar size syledik nk batan aslnda GER ADIM ATIYORUZ ordan UBEMZ DE BLYOR BUNLARI BZ DE ESNEK HAREKET EDYORUZ YAN BURDA BANKANIN YAPMASI GEREKENLER YAPTIINI HATTA OLABLDNCE ESNEK HAREKET ETTN DE TAKDR ETMENZ AISINDAN SYLYORUM, Rza Sarraf: tabi ki tabi ki farkndaym sayn genel mdrm Yukardaki iki grme ierii dikkatle incelendiinde rvet anlamasnn gereklerinin Sleyman ASLAN tarafndan yerine getirildii ve bunun da srarla, zerine basa basa vurguland, rgtn gerei yanstmayan konimento ve menei ahadetnamesi ile yapt transit ticaretlerin ok dikkat ektii bu suretle ieriinin revize edilmesinin Sleyman ASLAN tarafndan talep edildii, Rza SARRAFn da uyarlar dikkate alacan belirtmenin yan sra Banka personelinin iinin gerei evrak tetkiki yapmasndan rahatszlk duymasndan tr Sleyman ASLANDAN Hakan Bey de de ok taklmyor aslnda aada ok taklyor ifadeleri ile personeli ikna etmesi (M. Hakan ATLLAnn durumdan haberdar olmas mnasebeti ile rgt yelerine zorluk kartmad ancak dier personelin grevini yerine getirmesinden rahatszlk duyduu) talebinde bulunduu, Sleyman ASLANn da GER ADIM ATIYORUZ, ESNEK HAREKET EDYORUZ, HATTA OLABLDNCE ESNEK HAREKET ETTN DE TAKDR ETMENZ AISINDAN SYLYORUM ifadeleri ile yapm olduu yardmlar ve gz yumma durumunu ne kard, bunlar yaparken de ONA GRE BU E GRDK ONA GRE BU YAPMAYA BALADIK eklinde anlama gerei yaptklarnn vurgulad anlalmtr. TK:2189182631 - 03.07.2013 12:37 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: konutum bankayla tamam m o dediim gibi o hani siz orijin Dubai yazmsnz ya oradan o verdiin declarationdan kllanmlar bunlar onu zd Sleyman Bey imdi bir o Dubainin bize kestii kesim futuray vereceksin iki bizim irana kestiimiz kesim faturay vereceksin birde o belgeyi adam gibi elle felan deil tab ettir tamam m onu gzelce bir doldurun bak iki eyde yanl yapmaman lazm bir kilolarda ite onlar 5 Bin 7 Bin 8 Bin ton ykler origine dikkat et soya fiyatna dikkat et yani ADAM BANA TELEFONDA DYOR K ACIK VERME DYOR TOPARLADIM BZDE BLYORUZ BU ..... AMA DYOR EYE CIKARMA DYOR ELEMANLARIN YANINDA BOKUNU CIKARMAYIN DYOR SZ DYOR KALKIP DYOR ORDA ORGN BUDAY BUDAY YAZINCA EY DUBA YAZINCA DUBADE BUDAY MI OLUR DYORLAR, Abdullah Happani: doru sylyorlar tamam abi, Rza Sarraf: anladn m doru yapn diyor doru yapn yeter bana hadi
109

Grmeden Rza SARRAFn Sleyman ASLANDAN ald gvence ve uyarlar dorultusunda Abdullah HAPPANY ynlendirdii, yapm olduklar manta aykr usulszlklerin farknda oldu u ve daha dikkatli davranma karar ald anlalmtr. TK:2189492217 - 03.07.2013 15:11 Abdullah Happani Fatih (Halk Bankas) grmesinde; Fatih: imdi bize yolladnz kesim faturalar okey talimatlar okey proforma zaten ilk bata gnderiyorsunuz Royalin okey ey istemiyoruz u nmzdeki bir iki ilem iin tama belgesi istenmeyecek ME ehadetnamesi de istemiyoruz yalnz gzetim belgesi isteniyor bu en son Yukardaki grmelerin akabinde Abdullah HAPPANnin de Halk Bankas alan olduu anlalan ahsla grme yapt ve Fatih isimli ahsn Sleyman ASLANDAN talimat geldiini teyit edecek ekilde nmzdeki bir iki ilem iin tama belgesi istenmeyecek ME ehadetnamesi de istemiyoruz yalnz gzetim belgesi isteniyor dedii tespit edilmitir. TK:2189529809 - 03.07.2013 15:37 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: Halktan haber ube u ekilde dnd abi o verdiimiz drt tane evraa tamam diyorlar tabi konimentoyu bir sre iin istemiyoruz diyorlar art Dubaide resmi bir kurumdan alnm orjin belgesi istiyorlar daha dorusu resmi bir kurumun onaylad orjin belgesi, Rza Sarraf: abi onu ite orjini orjini orda yazyor ya zaten kabul etti dedi ben syledim Sleyman Beyle konutum doldur gzel orjini morjini bir ver ben biey bi evra ver ki ben bastraym vermeden bo bo neye bastryoruz ki habire diyalog gidiyor geliyor yarn br gnde basarlar geriye Ahmet Gmten alamayz paray, Abdullah Happani: tamam ben 15 kini hemen veriyorum abi TK:2189533639 - 03.07.2013 15:39 Rza Sarraf Sleyman Aslan grmesinde; Rza Sarraf: yine bir sknt ey ey o fatura kesim yine bir origin belgesi istiyorlar, Sleyman Aslan: yok resmi kurumun origin belgesi felan olmaz, Rza Sarraf: sayn genel mdrm bir trl ubeyle zemedik bunu, Sleyman Aslan: tamam peki ben konuuyorum TK:2189536322 - 03.07.2013 15:41 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: abicim sen o belgeyi yaz origini morjini dzgn yaz tamam m doldur 14 Milyonun kini ver bankayada talimat ver ben Sleymanla grtm orgin morjin istemez diyor declaration onun stne de GMRK KAESN BAS zaten, Abdullah Happani: BASIYORUM ZATEN Rza Sarraf: tamam m ha onu bas ver bak bir tane bizim kestiimiz nihayi fatura rana tamam origini morijini yaz 14 ktrtmaya al bana lazm de bugn, Abdullah Happani: tamam abi Yukardaki grme trafii ve Halk Bankasnn esneklik salamasnn salayan grme srecinin akabinde kolaylk saland, Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFA bilgi vermesi zerine Rza SARRAFn bir kez daha Sleyman ASLANLA grt ve yardmc olmasn istedii sonra da elemanna (Abdullah HAPPAN) bilgi verdii ve declaration onun stne de GMRK KAESN BAS zaten dedii Abdullah Happaninin de BASIYORUM ZATEN dedii ve ahslarn kendilerinin dzenledikleri anlalan resmi belge suretlerine (resmi belge dzenliyorlar) gmrk kaesini bastklar (Gmrk Mdrl kaesi bastklar deerlendirilmektedir) anlalmtr. TK:2189584953 - 03.07.2013 15:58 Fatih (Halk Bankas) Aykut grmesinde; Fatih: mailinizi aldm da bunun dnda bana baka bir ey yollayacak msnz, Aykut: o 15 milyon evraklarn hesab almtkta bugn ck iin, Fatih: h bu saatte artk k olmaz ki, Aykut: ya Abdullah bey acaba ey mi yapt ben bir ara hazrlaym gndereyim, Fatih: ne yollayacaksnz bana faturlar kesim faturalarn talimat, Aykut: talimat ite bu gmrk, Fatih: Atlantisin faturas gmrk ck belgesi o kadar herhengi bir baka bir ey olmayacak, Aykut: yok u anlk yle bir yok, Fatih: offf okey tamam siz bir yollayn da olmad artk yarn topluca ckacaz bu arada ey hani TF olarak yollayacaksnz Aykut bey 22 Milyonu, Aykut: tek tek olduunda JPG yapyorun TF de yaparm sorun deil ben tifik eyler yapyorum kalabalk dosyalar yapyorum, Fatih: o dierlerini yolluyor musunuz peki 7 Milyon ite 13 Milyon TL, Aykut: onlar daha hazrlamad ya onlar Grmeden yukarda yer verilen srete hazrlanan Gmrk k Beyannamesi olduu deerlendirilen belgelerin Halk Bankas personeli olduu anlalan Fatih isimli ahsa gnderildii anlalmaktadr. TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;
110

Rza Sarraf: Halktan haber oldu mu, Abdullah Happani: abi talimatlar felan verdik k talimatlarn bekliyoruz Fatih urayor imdi dnecem diyor iki dakikada bir aryoruz genel mdrlkten bigi bekliyorum dnecem diyor, Rza Sarraf: ilemin mi parann m yine evran m, Abdullah Happani: yo evran deil ilemin onay bilgisini bekliyoruz yani evra Atlantise felan geti eyi paray Atlantisten k eyini, Rza Sarraf: tamam bir step ilerletti ilemi, Abdullah Happani: evet evet bir adm ilerledi ya ey bu farkl bir ekilde olur ya sade bunu da bir deitirmek lazm yani UAN YAPTIIMIZ EY DORU DEL, Rza Sarraf: niye, Abdullah Happani: VERDMZ EYLER YANLI EVRAKLAR YAN SONUTA GEREK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECLK HAPS CEZASI GEREKTREN BR SU YAN PARANIN DA TES BR EY, Rza Sarraf: e nas yapacaz orjinalini mi verecez, Abdullah Happani: YOK ORJNALN VERMEYECEZ YAN BUNLARI B IKARMAMIZ LAZIM FARKLI BEYLERE YNLENDRMEMZ LAZIM BELK BRLERN BULUP ONUN ADINA YAPMAMIZ LAZIM, Rza Sarraf: tamam onu yapacaz onu konutum, Abdullah Happani: he ite yle biey ayarlamak lazm yani sknt yaparz yani uan icabnda u mevcut olanlar bi alalm ondan sonra yle bir sistem yle bir sistem kurup devam edelim, Rza Sarraf: tamam sen VOLGAMI EVR BRSNN STNE VOLGAM OLUR DED, Abdullah Happani: TAMAM BEN BULAYIM BRN ONA GRE AYARLAYALIM YA Grme rgtn su ileme kastn ak ve net olarak ortaya koymakla birlikte bir itiraf niteliindedir. Nitekim Abdullah HAPPAN VERDMZ EYLER YANLI EVRAKLAR YAN SONUTA GEREK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECLK HAPS CEZASI GEREKTREN BR SU YAN PARANIN DA TES BR EY ifadeleri ile durumu zetlemi yukarda yer verilen srete ieriinin tamamen kurgulama olduu anlalan belgelerin sahte olduunu ifade etmitir. Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ve Genel Mdr Yardmcs M. Hakan ATLLAnn da aralarnda konumalarna konu olacak kadar ak bildikleri bu durumun ortaya kma ihtimalinden rahatsz olan Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFI uyard ve ahslarn transit ticarette kulland firma Volgam baka bir ahs zerine geirmek istedikleri anlalmtr. TK:2189878048 - 03.07.2013 18:33 Rza Sarraf Sleyman Happani grmesinde; Rza Sarraf: ubeyle konutuk da ube bir 14 bir 20 Milyon iki tane ilemimizi yapyorlar yapacaklarn belirttiler pazartesi diyolar ki tekrar biz toplant yapacaz genel mdrlkte yeni bir strateji belirleyip size bilgi vereceiz yani uan ki sistem geici sistem diyolar onu onlar dzeltecez zaten ama yani yeniden bi sistem yaplandrmas olacak, Sleyman Aslan: yok batan en batan deil yok yok yok en batan hereyi sfrdan deil yani u ileri bir bitirelim bekleyenleri zaten bir ka 80 Milyon mu gemi 19 Milyon bekleyen var bu sistemi atp yerine yesni bir sistem koymayacaz ama imdi istediimiz belgeleri temin edemiyoruz sreleri yetiemiyor o zaman farkl bir bilgi setine ihtiyacmz olabilir normunu sizinle konuarak yaparz size unlar unlar unlar getirin demeyiz sizle anlaarak sizinle asl bir oturup baz eyleri bir gn konumamz lazm, Rza Sarraf: peki ben ne zaman gelmemi istersiniz, Sleyman Aslan: Rza bey nasl uygun olursanz yani siz ey yapmayn yani tedirgin olmayn bizim de paylaacamz eyler var nk BU EN BYK II YAPANLAR DAH BU II BYKLKTE YAPAMIYORLAR YAN ONLARI BENM SZNLE BR KONUMAM LAZIM, Rza Sarraf: tamam okey okey peki Rza SARRAF ve Sleyman ASLANn 2013 yl Nisan aynda Zafer ALAYANIN da dahil olduu toplantda ve sonrasnda vardklar anlama gerei rvet karlnda gerei yanstmayan belgeler ile transit gda ticareti gerekletirmeleri srecinde karlalan yasal engelleri amakta zorlanmalar ve Sleyman ASLANn mteaddit kereler vermi olduu talimatlarla ancak bu ilemlerin gerekletirilmesi, ahslarn beraber aldklar kararlar gzden geirmelerine neden olmutur. Yukardaki grmede yntemin revize edilmesinin yan sra rvet anlamasna da vurgu yapld, an itibari ile gelen 80 Milyonluk (birimi TL veya Dolar) parann tamamlanmas ancak sonrasnda anlatklar mevzunun yeniden dzenlenmesi kararnn alnd ve rvet suunun karlkl anlamak sureti ile gereklemesi nclnn ak ve net olarak ortaya kt grlmektedir. TK:2189888113 - 03.07.2013 18:37 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: Halk Bankas 15 Milyona yarn k iin onay almlar yani Atlantisin hesabna gemiler yarn kacaklar diger ilemlerde de ayn prosedrle alacaklar yani biz zaten
111

sadece onbein evraklarn verdik bugn yarn 18inkini ve 21inkini verecez, Rza Sarraf: tamam bi de rakamlarnz ok byk diyor Sleyman yani 4 5 Milyonluk rakamlar gelsin diyor 3 Milyon 4 Milyon, Abdullah Happani: abi ite Sleyman ne izin verirse mesela onun zerine kmayalm bence gnde ya ondan da bi masraf al m alyorsun 4 al be iste abi sonuta baka yapabilen kimse yok u anda yani olmayacak ta yle grnyor yani veya ite Sleyman bey artk gnde ne yapn diyorsa ona gre yapalm ki hakkaten byk yani u anda gelen rakamlar farkl irketlerden be be gelebilir yani icabnda farkl farkl aklamarla birine kahve satarsn birine ite eker satarsn birine et satarsn yle bi operasyon yapmak lazm, Rza Sarraf: onu aratryor musun hangi rn olduunu, Abdullah Happani: aratryoruz yani mesela kahvenin tonu iki bin dolarlarda falanm o yksek bieymi ...alyorlarm ne varsa bulucaz yksek miktarda ama dedigim gibi yani bunu bunda altn gibi rahat hareket edemeyiz ya onun iin burda ey yani az ile yksek para kazanma yoluna bakmamz lazm, Rza Sarraf: yani napim imdi bu yirmileri sermaye masrafn ne diyelim, Abdullah Happani: ha sermaye zaten BR BANKAYA GTT BLYORSUN 4 5 DE BR TARAFA GDCEK ZATEN YAN SONUTA BR BUUGU KESN GTT YAN EY DE ZATEN ALDIGIMIZDAN BETE EYE VERYORUZ K GTT YAN BANA SORARSAN EN AZ K DE BZ KAZANMALIYIZ, Rza Sarraf: bilmiyorum ki nasl yapalm biz ne yazdk ona masraf, Abdullah Happani: yani sen iki nokta dokuz diye mesaj atmtn bana K NOKTA 9 DAN BRN ORAYA VERDM BR NOKTA 9 KALDI BEN DE EYE VERDM BR NOKTA DRT KALDI DAHA BR TARAFA DA VERMEDM DAHA 4 DE ORAYA GTSE BR KALIR YAN, Rza Sarraf: demez, Abdullah Happani: yani ey normal artlarda br ii yapsak bir kazansak elimi pp bama koyacam da bu zor operasyon bi de dikkat ekecek bi operasyon yani sadece bankann dikkatini ekmez sonuta bunu denetleyen ekibinde dikkatini eker icabnda yarn bir gn Grmeden rgtn benimsedii yntem ierii olarak beyan edilen kalemlerde Sleyman ASLANn istei zerine (Sleyman ASLAN grevi gerei yapmamas gereken bir ynlendirme yap yor-belge ieriklerinin geree aykr dzenlenmesi) deiiklik yaplaca, Transfer edilecek para miktar zerinden %2.9 orannda bir gelir elde edilecei, bunun % 1inin bankaya yasal komisyon, % 0,4-0,5inin Zafer ALAYANA rvet olarak, % 0,4- 0,5inin de Sleyman ASLANA rvet olarak gidecei bu nedenle geriye kalacak olan % 1 orannn da Abdullah HAPPAN tarafndan az bulunduu anlalmtr. TK:2199549371 - 09.07.2013 12:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: VOLGAMI DYOR YA BZ VOLGAMA GIDA EKLEDK GRMYORLAR, Abdullah Happani: tamam evraklar imdi tekrar gnderiyorum ubeye, Rza Sarraf: YOLLAMA DUR BEN HAKAN ATLLA ARASIN SONRA NK ERDEN HABER GELD BELL OLUR ANLADIN MI EYN SLEYMANIN SYLED ANLAILMASIN , Abdullah Happani: doru doru evet, Rza Sarraf: o sadece kald ey BAK OKUYAYIM MESAJINI, Abdullah Happani: eyde mesala eyde o ton olaynda o ilk bir iki ilemimiz de o sermayenin ilk paralar vard ya 19 ksr felan bir Euro su vard onda gemi tonajna baklmadan biri ey ilem verilmi belki ondan bahsediyordur ama son yaptklarmzn hepsi birebir geminin tonajna baklyor ona gre konuyor felan bir tanede de yle problem olabilir diyor Aykut ona bakmadk hi diyor yani, Rza Sarraf: onu nasl acklayacaz dur arasn bakalm hangisi TK:2199555114 - 09.07.2013 12:19 Hakan Atilla Rza Sarraf grmesinde; Hakan Atilla: iki husus vard gelen bi havale vard bi farkl firmann gelmi sizin eyde TL 4.5 Milyon civarnda alan bizim bu yaptmz eylerin mahiyetine uymad iin onu br tarafa deitirebilir misiniz, Rza Sarraf: neden uymuyor Hakan Bey, Hakan Atilla: o nk VOLGAMn hani onun TGAL ALANI biliyosunuz arlkl br tarafla ilgili daha deerli, Rza Sarraf: ha hayr biz onu deitirdik Hakan bey belgelerini aylar nce ibraz ettik bankaya tabi tabi VOLGAM GIDA OLARAK GEYOR, Hakan Atilla: ha deitiyse problem yok bi de u ey vard bu konimentolarla ilgili biliyosunuz daha nce grmtk sizle imdi ordaki ismi tabi geen yklemeyle ilgili gemilerin tama kapasiteleriyle yklemelerinin uyumlu olmas lazm imdi bu gemiler ok byk gemiler bazlar yani 50 Bin Ton olan var 80 Bin 90 Bin Ton olan var hani bunlar kk gemiler deil ... oyle kk sizin daha nce beyan ettiiniz hani arada giden
112

gelenler, Rza Sarraf: bazlar byk gemiler doru, Hakan Atilla: DOLAYISIYLA ONLARLA LGL II EYLERN YKLEMELERLE TONAJLARIN UYUMUNA ARKADALARIN B BAKMASINI STRHAM EDYORUM, Rza Sarraf: tabiki yani byk gemilerle olanlara m baksnlar, Hakan Atilla: tersine de baksnlar ke de imdik mesela byk gemilerde hani konimentoyu biraz mmkn olabilir byk olduu iin gemi KK OLANLARDA DA GRECE KK MESELA 13 BN 14 BN TONAJLI GEMLERDE DE YKLEMELER 20 BN OLUNCA ODA SZ O ONA BAKTIRIN HAN KK TONAJLIDA BYK YKLEMELER VAR, Rza Sarraf: hemen hemen bakacam ben ona, Hakan Atilla: YAN BUNA DKKAT ETSNLER HAN O TONAJLA BRBRN TUTSUN Yukardaki iki grmeden yaplacak bir transit ticaret ile ilgili olarak Rza SARAFIN Sleyman ASLANDAN yardm aldklarn banka personelinin anlamamas iin M. Hakan ATLLA ile grt, Hakan ATLLAnn da bu sefer yapacaklar ticaret iin ibraz edecekleri belge ieriklerinin geree aykr olduunun anlalmamas iin uyarlarda bulunduu, bunlar ierinde transit olarak gnderildii iddia edilen mallarn ieriinin firma itigal alan ile rtmesi, tonaj uyumunun salanmasnn yer ald tespit edilmitir. TK:2199558724 - 09.07.2013 12:22 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: o Volgamn evran yolla onu bilmiyor ey de dedi Hakan Atilla rica edecem he he istihram ediyorum dedi bu ykleme eylerine dikkat edin dedi mesala gnlk 50 bin tonlua ykleyince ey sz konusu oluyor konimento giriyor iin iine, Abdullah Happani: yle mi oluyor bilmiyoruz ki, Rza Sarraf: e tabi mesela byk gemilerin konimentosu olur ya bunlar bizden konimento istediler ya bata ben dedim ki biz kk gemilerle yolladmz iin onlarn konimentosu olmuyor gmrk k belgesi oluyor sadece, Abdullah Happani: o zaman kk gemiyle gerekirse para para, Rza Sarraf: aynen yle yapn diyor ikincisi mesala diyor ki 13 Bin tonluk kk gemiye de tersinde de 20 bin yklemi bunlara bir dikkat edin diyor o kadar ADAM ARTIK AIK AIK ADAM DYOR K YAN BU KADAR GZMZE S OKMAYIN DYOR ADAM DAHA NE DESN, Abdullah Happani: saolsun Allah raz olsun ne diyelim Yukardaki grme zerine Rza SARRAFn Abdullah HAPPANY arad ve ADAM ARTIK AIK AIK ADAM DYOR K YAN BU KADAR GZMZE SOKMAYIN DYOR ADAM DAHA NE DESN eklinde uyard, grme ieriinin Hakan ATLLAnn uyarlar ile rtt, yaplan ilemlerin usulsz olduunun hem rgt yeleri tarafndan hem de Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ve Genel Mdr Yardmcs M. Hakan ATLLA tarafndan bilindii anlalmtr. TK:2201211308 - 10.07.2013 13:06 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: birazda ar gitmekte fayda var eye Trkiyeye hani ey ha ey yani k ilemleriyle ilgili diyorum mesala daha dn deil nceki gnn ilemlerini kamadk bankadan yani Genel Mdrlk ey kontrol ediyor falan diyolar yani 23 Milyon TL var bankada mesala Emir Serdalnn iki paras var onlar ite bugn onay bekliyolar kacak dnklerinde evraklarn yeni verdik daha yani 23 Milyon TL var orda 4 Milyon Eurom var yani eylerini bekliyoruz ha Sleyman dedin, Rza Sarraf: EY YAPACAZ TE BUGN B PARA YOLLYALIM ONA, Abdullah Happani: ne gnderecez, Rza Sarraf: BAK NE GELM GIDAYLA FALAN TOPLAM ONA GRE BEY HESAPLIYIP YOLLAYALIM, Abdullah Happani: tamam bakarm imdi sylerim, Rza Sarraf: BTN KORDNASYON SLEYMANDA UAN, Abdullah Happani: E TAB CANIM YA O KONTROL ONDA TAB K HEREY ONUN ELNDE , Rza Sarraf: ne yollayalm sence, Abdullah Happani: sen bilirsin yani ben karym rakam ne gelmi sen nasl uygun grrsen ona gre, Rza Sarraf: tamam kmyolar m onayda m nedir, Abdullah Happani: yo ey Genel Mdrlk onay iin bekletiyoda yapyo bunu bazen, Rza Sarraf: o eylere dikkat ettiniz deil mi yeni verdiiniz konimentolara, Abdullah Happani: evet evet hepsine dikkat ediyoruz onun, Abdullah Happani: tamam oldu ben rakamlar sylerim imdi sana Yukardaki grme rvet anlamas ve detaylar hakknda bilgi verdii ayrca Sleyman ASLANn btn bu usulsz ilemleri koordine ettii, ilemlerin gerekleme yetkisinin de kendisinde olduu bu sebeple kendisine beyan edilen gda rnlerinin transit ticareti iin ticaret rakamlarndan oran verilecei tespit edilmitir. Grmede Sleyman ASLANA rvet olarak gnderilecek parann rgtn yasal olmayan ilemleri gerekletii zaman, daha da arpc olarak Halk Bankas marifeti ile yaplan usulsz ticaretin bedel i zerinden
113

Halk Bankas Genel Mdrne verilecei olduka dikkat ekici olup rvet anlamasnn karlkl unsurlarn gzler nne srmektedir. 9 Numaral Para (Rvet) verilmesi olaynda detayl yer verildii zere 10.07.2013 tarihinde yaplan teknik takip, fiziki takip ve yol uygulamas almalarna bakldnda; bahse konu gn, Rza SARRAFn talimatyla, Abdullah HAPPAN tarafndan hazrlanan 500.000,00 (Be Yz Bin) Dolar parann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin ynlendirmesiyle Ahmet Murat Z tarafndan Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLANa gtrlerek teslim edildii, Sleyman ASLANn da parann geldiini Fatma ASLANa bildirdii anlalmtr. Ayrca yaplan uygulamada, (belli olmamas) ayakkab kutusuna konulan rvete konu para (500 Bin Dolar) grntlenerek kayda alnmtr. Daha sonra, TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ABNN HESABInn aag yukar biliyor musun, Abdullah Happani: abi tam bilmiyorum en son baktgmzda ki Milyon ksrd galiba ama daha sonra ne yapt, Rza Sarraf: TL vard ya 4 ksr, Abdullah Happani: K MLYON KSR DOLAR YAPIYORDU AB DOLARA EVRMTK YAN 4 KSR TL VAR EVET, Rza Sarraf: sonra oldu ya bi sr Euro oldu br oldu, Abdullah Happani: ha onlar gemedim ki ben biey, Rza Sarraf: niye gdaya gemedin mi ona, Abdullah Happani: yoo gdayla ilgili hi biey gemedim ben ona, Rza Sarraf: niye, Abdullah Happani: bilmem biey sylemedin ki ben bilmiyorum onu, Rza Sarraf: AB HESAPLIYODUK YZDE BR BANKA ALIYOR BNDE BE ONA VERECEN BNDE 3 4 BRNE VERRZ DYE, Abdullah Happani: ha yok hayr ben SADECE SLEYMANA VERYORSUN ZANNEDYORUM ONU, Rza Sarraf: YO YO HAYIR GIDA DA VERECZ, Abdullah Happani: gemedim abi daha onlar gemem lazm, Rza Sarraf: tamam onlar geersin tamam fiyatn kendin ayarla yani BAK 4 GE 3 GE ONA GRE GE AMA Bundan sonra Rza SARRAFn Zafer ALAYANla buluarak grt anlalmtr. Bulumadan sonra, TK:2208749890 - 14.07.2013 22:20 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: pazartesi vurdurmak isteyen olursa Halka vurdur ha limit yok paralar sadece yle dediim gibi yap 4-5 miktar nemli deil, Abdullah Happani: YZDE BR MASRAF ALIYOLARDI YA ONU DA BNDE SEKZE EKTLER kuru byle yaptlar Grmeden, Rza Sarrafn Zafer alayanla grtkten sonra, Abdullah Happaniye Halk Bankasna snr koymadan para vurabileceini, bankann alaca yasal komisyonun da drldn syledii anlalmtr. Daha sonra konu ile ilgili olarak; TK.2241309225 - 02.08.2013 17:40 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: Halka bir ey geliyor mu, Abdullah Happani: 30 decek bugn abi TL bekliyoruz yani, Rza Sarraf: Abdullah SL'YE BR EY 500 YOLLA akam 7 de, Abdullah Happani: yarn gndersek olmaz m, Rza Sarraf: olmaz niye ne fark eder ki, Abdullah Happani: Mehmetin iftar var Sadk falan oraya gidecekti, Rza Sarraf: o Sadk yollama zaten, Abdullah Happani: tamam 500 eye SLAYMANa gnderiyorum deil mi, Rza Sarraf: DOLAR, Abdullah Happani: tamam abi Grmelerde, Rza Sarrafn komisyon karl yapt para dndrme (hayali transit gda ticareti) ileri ile ilgili olarak Halk Bankasna yurt dndan para geldii ve bu paralarn alnabilmesi iin Halk Bankas Genel Mdrlnden onay beklendii, dier yandan Sleyman Aslana, daha nceden yaplan rvet anlamas kapsamnda payna den hesaptan 500.000,00 Dolar gnderilecei anlalmtr. 02.08.2013 tarihinde yaplan teknik ve fiziki takip almalarna bakldnda; bahse konu gn, Rza SARRAFn talimatyla, Abdullah HAPPAN tarafndan hazrlanan 500.000,00 (Be Yz Bin) Dolar parann Ahmet Murat Z tarafndan Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLANa gtrlerek teslim edildii anlalmtr. TK.2286605581 - 27.08.2013 17:52 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: Ankaradasnz, Sleyman Aslan: Ankaradayz bugn biraz st dzey grmelerim var onunla ilgili buradaym, Rza Sarraf: ben Ankaradaym da msait olur musunuz
114

sizi bir grsem bir 15 dakika aynz isem anakaraya gelmiken, Sleyman Aslan: 5 10 dakikaya gelirseniz 10 dakika grrz tamam bekliyorum TK.2286615432 - 27.08.2013 17:58 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: herhangibir ey yok ama bir eyimiz dmedi bugn buraya, Rza Sarraf: buraya bankaya gelmemi mi hinasl olur ya tamam neyse dur ben bir Halk Bankasna gidiyorum Yaplan bulumadan sonra, TK.2286658639 - 27.08.2013 18:19 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: bir ey syleyecem baz gelen paralara altn evraa veriliyormu yalnlkla hala haberin var m, Abdullah Happani: yok yle bir ey yani altn evra verdiimiz eyler zaten ckmadmz altnlar var hala bunlar birde tutturmular ey diyorlar bunlar ilenmi olacak biz bunlar kabul etmiyoruz, Rza Sarraf: yok ya onlar bilmiyor, Abdullah Happani: h yani ilenmi sz versen bile byle benim mesala 2 ton falan ckmam gereken altn var, Rza Sarraf: yok abi yok yok yok yle bir ey yok kim diyor onu ya sana, Abdullah Happani: bilmiyorum yani o daha ey veriyoruz yoksa altn evra veriyoruz doru onlar 2 ton 2 ton 300 kilo daha ckmadmz altn var, Rza Sarraf: LA TA YAP BRAZ , Abdullah Happani: ey mi ayn ekilde mi yapacam yarn bir 6 Milyon var bir vurduraym gelsin mi o zaman, Rza Sarraf: vurdur, Abdullah Happani: Serdarlnn, Rza Sarraf: ama onun gemisini falan ona gre se Grmelere bakldnda firmann Halk Bankas hesabna para gelip gelmediini kontrol ettiren Rza SARRAFn altn beyan edildii bilgisi ald sonrasnda Sleyman ASLANLA bulumak zere randevulat ve grt (deerlendirilmektedir), grme sonrasnda ise Abdullah HAPPANYE LA TA YAP BRAZ eklinde gerei yanstmad anlalan beyannamede ila beyan edilmesini istedii Abdullah HAPPANnin de 6 milyon (TL, Dolar veya Euro) paray Halk Bankasna getirip gndereceini (vurdurduu) ifade ettii anlalmtr. TK.2287639085 - 28.08.2013 10:56 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Serdarl vurdu mu ila irketinde, Abdullah Happani: vurmad onu birde ey sen onu yapn diyorsun da LA NASIL YAPACAIZ BEN COK BLMYORUM YAN LA NE GDYOR NE GTMYOR YAN EY DEL K BUDAY YAZDIK GNDERDK DYE BREY YOK K ORADA, Rza Sarraf: buluruz bir eyler, Abdullah Happani: ilacn eyi var yani, Rza Sarraf: renirim ben sana, Abdullah Happani: o zaman Emire syliyim vursun 6 Milyonu hazr onun, Rza Sarraf: vursun Yukardaki grmelerin devam niteliindeki bu grmede de Abdullah HAPPANnin LA NASIL YAPACAIZ BEN COK BLMYORUM YAN LA NE GDYOR NE GTMYOR YAN EY DEL K BUDAY YAZDIK GNDERDK DYE BREY YOK K ORADA ifadelerinden beyannamelerin gerei yanstmad ve yaplacak usulszln yntemi hakknda Rza SARRAFTAN yardm istendii anlalmtr. Daha sonra ayn konu ile ilgili olarak, TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: yle bir eyimiz var bu ilalar hala alamadk bu banka ilalarn eyini istiyor Atlantisin tedarik faturas istiyor art gdalar iinde istiyor ayn faturalar ya imdi biz Atlantisten alyoruz ya mallar Atlantis nereden alm diyor onlarn faturalarn verin bize diyor, Rza Sarraf: yok onu ben konuurum TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: bankaya gidiyorum da TK.2322784236 - 17.09.2013 12:01 Rza Sarraf Abdulah Happani grmesinde; Rza Sarraf: TEDARK FATURASINI DA KONUTUK BR TANE SEMBOLK LAZIM bir tane bir organize edelim hakikaten gda rnleri Peymann var mesala o Muhammeti ara Peymann Hindistanda irketi var bir tane mesala bir eye o kessin, Abdullah Happani: Hindastandan alm gibi mi keselim, Rza Sarraf: Hindistandan Dubaideki Atlantis miydi hangi firmayd onun oraya kestii faturay gster bir tane yapsn CEVAPTA TELEFONDA AARLARSA BU HAKKATEN SATILMI DESN AMAZMAZLAR GER DE SEMBOLK onu bur organize et, Abdullah Happani: tamam abi
115

TK.2322805635 - 17.09.2013 12:05 Mohammed Zarrab Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: bana bir tane ey lazm gda faturas Atlantise kesilmi yani nasl diyeyim sana ATLANTS O RKETTEN GIDA ALMI YLE BR FATURA LAZIM AMA III BANKANIN KONTROL ETME HTMALNE KARILIK BYLE TANIDIK BRNN KESMES LAZIM, Mohammed Zarrab: Trk Dubai ii mi, Abdullah Happani: evet abi Dubaide Dubai ii olmayabilir mesela Rza ile konutum ben de Mehmetin bir tand var dedi Hindistanda irketi var dedi, Mohammed Zarrab: hayr yani nereden bilecekler, Abdullah Happani: hayr kontrol edebilirler HALK BANKASI N STYORLAR YA Halk Bankas diyor ki imdi Atlantisten gda gnderiyoruz ya eye rana bana bir tane diyor tedarik faturas verin diyor ok byk bir ihtimalle de o faturay kontrol edecekler bunlar gerekten de bu mal almlar m almamlar m diye, Mohammad Zarrab: yani Atlantis mi alm gzksn, Abdullah Happani: evet Atlantisin alm olduu bir maln faturas mesala imdi biz Atlantis buday gnderiyor rana bana diyor ki buday Atlantis nereden aldysa bana bir tane fatura ver diyor Muhammetin bir tand var dedi Hindistanda gda irketi var dedi, Mohammed Zarrab: ama kontrol etseler problem, Abdullah Happani: ama ey yani kontrolu sadece u ekilde olacak telefon acp kontrol edecekler kendisi , Mohammed Zarrab: hayr yani onu biliyorum byk firma mesala ... budayc ama kontrol ederse iimiz ey olur Trkiyede vermemek lazm, Abdullah Happani: Trkiyede vermemek lazm birde ey yani TANIDIIMIZ BR FRMA OLMASI LAZIM K TELEFON ATIKLARINDA EVET BYLE BR FATURAMIZ VAR BYLE BR SATIIMIZ YAPILMITIR DEMELER LAZIM , Mohammed Zarrab: peki Dubaide baka bir firma olabilir mi, Abdullah Happani: hangisi olabilir mesala varm sizin firma byle gda mda yaa ynelik firma, Mohammed Zarrab: var da ama says mays yok akma firma o da hangi firma, Abdullah Happani: Sahifi mahifi olsa iyi, Mohammed Zarrab: Mahsumiyi gstersin, Abdullah Happani: ya kimi gsterdiimizin bir nemi yok nemli olan aradklarnda evet, Mohammed Zarrab: Dubaideki gerek Dubaideki bir firmay gstersek diyorum yani, Abdullah Happani: ben de diyorum yani gsterebiliriz ama nemli olan ey yani ite bankann dndnde onlarn ey demesi evet biz Atlantise bu mal satmz nasl yapabiliriz ama imdi yani telefona kan da ey olmas lazm, Mohammed Zarrab: uyank olmas lazm, Abdullah Happani: tabi ki yani demesi lazm evet byle byle bir ey var diye, Mohammed Zarrab: bir de bunu internetten bakacaklar herhalde telefon numarasn sallayamayz da yani fatura da baka telefon yazalm, Abdullah Happani: yok sallamakta doru olmaz yani doru bir ey vermek lazm senin eyler yok mu ya gdaclar mdaclar yani, Mohammed Zarrab: ya gdaclar var da kim yani arayan demez ki kimse bilgi vermez ki niye versin yani yle yaplmas, Abdullah Happani: hani bilgi vermemek farkl bir ey bilgi vermeye bilir BYLE BR FATURAMIZ YOK DERSE KT OLUR yoksa banka arayp ite kardeim biz resmi bilgi vermiyoruz yazyla gnderin felan gibi bir ey syleyebilirler, Mohammed Zarrab: neyse nerede olursa olsun diyorsun deil mi firma, Abdullah Happani: fark etmiz tabiyki yani onun bir nemi yok ki adam mesala inde icabnda Ukraynadadr Ukraynadan alm mal yani fatura alm Atlantise kesilmi yani arar Ukraynaya sorarlar ya sana zahmet yap senin elin daha ak yani o konularda, Mohammed Zarrab: en mantkls Dubai iinde bir firmaya verelim, Abdullah Happani: evet yani Dubainin iindekiler daha mantkl yani onlara en azndan ey yaparsn byle Ukranyaya mukranyaya versen ne olaca belli deil ki ey yani icabnda sana tamam syleriz derler ararlar banka aradnda ey bilgi verirler yani yanl bilgi, Mohammed Zarrab: h Mahsumiyi verelim ya Mahsumi Dubaide varya Mahsumi General Trading bir ara dolar vuruyordunuz hesabna, Abdullah Happani: evet hala o gidite midite problem yok sadece tedarik fatura verin diyorlar ok byk bir ihtimalle de onu arayp kontrol edecekler o irkete byle bir ey sattnz m diye, Mohammed Zarrab: ney verelim abi ....general tradingten verelim kendi firmamzdan, Abdullah Happani: hayr verelim tamam da ey ite demek istediim nefis Goldun felan eyi var m yani gda yapma yetkisi general tradinglerin gda yapma yetkileri var m, Mohammed Zarrab: var tabi var tabi, Abdullah Happani: iyi tamam ... Rzaya soraym ben, Mohammed Zarrab: adam da ey olacak zaten Cevat arayacak o ofisin el nefisi arayacaktr, Abdullah Happani: iyi dur o zaman ey Rza ile bir konuaym okey dersa yle bir ey yapalm Rza ya bir soraym okey derse yle yapalm en mantkls o bakasna verdiinizde ne tr bir cevap verirler belli deil, Mohammed Zarrab: ben retirim de onlara nasl konusunlar,
116

Abdullah Happani: olur olur daha mantkl, Mohammed Zarrab: NYE BUNLAR BLMYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU, Abdullah Happani: BLYORLAR DA YAN EY DYOR BR TANE FATURA VERN DYOR YAN BLEN CABINDA SEN BLYORSUN PERSONELM BLYOR MU, Mohammed Zarrab: tamam abi sen bir konu Nefis Gold bence en gzeli kendi orann telefonunu da yazl zaten veririz faturay arasnlar, Abdullah Ha ppani: tamam bir greyim ben Yukarda yer verilen grmelerde Abdullah HAPPANnin yaplacak olan gda ve ila ticaretleri iin nasl bir yntem izleyecekleri konusunda Rza SARRAFtan yardm istemesi zerine Rza SARRAFn Halk Bankasna giderek Sleyman ASLANla grme yapt, grme sonrasnda da Abdullah HAPPANye gerei yanstmayan ticaret ve dzenlenecek faturalar iin TEDARK FATURASINI DA KONUTUK BR TANE SEMBOLK LAZIM bir tane bir organize edelim dedii ve rana transit gda gnderen Atlantis firmasna sembolik bir fatura kestirmesini sitedii ve bir organizasyon ile olas bir telefonla teyit etme durumunda faturalarn kesildiinin (kurgu olarak) beyan edilmesini istedii, Sonrasnda Abdullah HAPPANnin Mohammad ZARRAB isimli ahsla grerek organize edilecek muhteviyat gerei yanstmayan fatura kesilmesi olayn detaylar ile anlatt tespit edilmitir. Tamamen kurgulanm bir fatura kesme ve transit ticaret neticesinde para vurduracak rgt yelerinin konumalarndan, Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslann konudan haberdar olduu, ancak Sleyman ASLANn bu ilikisini ve ilemlerin sahte olduunu personelinin bilmedii Mohammed Zarrab: NYE BUNLAR BLMYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU , Abdullah Happani: BLYORLAR DA YAN EY DYOR BR TANE FATURA VERN DYOR YAN BLEN CABINDA SEN BLYORSUN PERSONELM BLYOR MU ifadelerinden anlalmaktadr. TK.2324459694 - 18.09.2013 11:44 Mohammed Zarrab Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: Mehmet ey diyecektim ya Rzayla konutum da Rza ey diyor bu faturay diyor Dubai dndan bir yerden ayarlayn diyor yani Mehmetle felan Rusyadan halleder gibi bir ey syledi de, Mohammed Zarrab: faturay Rusyadan ayarlayalm tamam telefonlar nasl ayarlayalm telefonlar nasl ayarlayalm, Abdullah Happani: ey irket olmaz yle kafadan bir irket olmaz yani gerek ayarlamamz lazm nk arayp teyit edebilirler Mialarn felan var mdr yle bir ey sorsana ya, Mohammed Zarrab: olsa bile yapmazlar ki Mialar doru dzgn ii azlar burunlar ey yapyorlar yani buda hassas i Bakde, Abdullah Happani: olabilir Bak de olabilir, Mohammed Zarrab: Bak daha salam TK.2326588843 - 19.09.2013 14:04 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: u eyin bankaya tedarik faturas ayarlamaya alyorum da yani Mehmetle bir eyler yapyoruz Rusyada Rus irketlerini aldlar felanda ama ey ila iin fatura istiyorlar ila iin fatura ayarlamak, Rza Sarraf: yok ila ilac siktiret sen gday ver yeter, Abdullah Happani: tamam ilac ilac paralarmz hesaba almadlar bilgin olsun yani genel mdrlktben bekliyoruz diyorlar ok yani 3 tane 300 yok toplamda 1 Buuk Milyon Euro felan, Rza Sarraf: ben imdi konuacam sen eyi o gdannkini hallet, Abdullah Happani: tamam onu bugn inallah halledeceim TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: sayn genel mdrm bizim bir tane ok ciddi deil ama rakamlar bir buuk milyon ila iin geldi de bunlar arkadalar hesaba almadlar hepsini tedarik faturasn istiyorlar gdayla alakal tedarik faturasn ben bugn arkadalara ilettim bir rica etsem onlar ileme koysalar, Sleyman Aslan: tabiyki tabiyki, Rza Sarraf: bir tane de ila iin mutlaka onu bilare birka gn ierisinde, Sleyman Aslan: SZN STEDNZDEN dn onlara talimat verdim sizin istediiniz onlarn deil TEDARK FATURASI RNE GETRN HEMEN DKMANTASYON AISINDAN SORULDUUNDA BZ ......STEDK ........BZ STEDK BUNU O GETRD DYECEZ ANALATABLYOR MUYUM, Rza Sarraf: tabi tabi ben gdannkini zaten yolladm gda iin tedarik faturasn yolladm hayr bunlar ka gndr gelenler bekletiyorlar hepsinin tek tek tedarik faturasn istiyorlar ilalarn ben bilare isterlerse bir tane de yine gda iin iki tane ne zaman arzu ederlerse temin ederim TK.2327396088 - 19.09.2013 20:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;
117

Rza Sarraf: Abdullah o ilalar geecekler getiler mi hesabna yarn ara takip et de soksunlar hesaba gda eyini verdin mi tedarikisini, Abdullah Happani: vermedik hazrladkta yarn vereceiz, Rza Sarraf: bana mail at bir bakaym sonra rezazarrab@royalholding.com.trye atabilirsin rza_ssa hangisine atarsan at Yukarda yer verilen srecin devam niteliindeki grmelerde Sleyman ASLANn organize edilen fatura konusunu ynlendirdii, Abdullah HAPPANnin 1,5 Milyon Euroluk gda faturas ayarlad ve ila faturasn da ayarlamaya alt Rza SARRAFn da Sleyman ASLANA hazrlanan gda faturas hakknda bilgi verdii, Sleyman ASLANn bu faturalar olas bir denetlemeye tedbir olarak dosyaya koydurmak istedii anlalmtr. TK:2333193116 - 23.09.2013 10:49 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: sermayede Ahmet Gm haricinde numara alan var m stanbula, Abdullah Happani: yok onlarn dnda olmad, Rza Sarraf: o ilalar aldlar m hesaba, Abdullah Happani: aldlar cuma gnAhmet Gmn swiftleri geldi yani Sermaye'den hi bir ey gelmedi henz 7 para geldi ondan, Rza Sarraf: tamam Bu grmeden de ila ile ilgili parann da bankaya yatrld anlalmtr. Daha sonra, TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rza Sarraf- Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: nedir durumlar, Abdullah Happani: valla henz daha biey yok ite o 12 Milyon tl'lik ilem var onu geecem bugn bir iki tane de vermi olduumuz proformalar vard da abi cevap kmad erken daha, Rza Sarraf: biey syleyecem sen Sleyman'n hesabna da bi ge demitim getin mi baladn m gemeye, Abdullah Happani: getim sylediin tarihten geiyorum, Rza Sarraf: ne var u anda hesabnda, Abdullah Happani: hemen syleyim ortalama 680 var abi dolar, Rza Sarraf: 500 BN BUGN YOLLA GTSN, Abdullah Happani: tamam abi, Rza Sarraf: yedi buukta orda olsun, Abdullah Happani: akam yedi buukta orda tamam Grmelerde, Rza Sarrafn komisyon karl yapt para dndrme (hayali transit gda ticareti) ileri ile ilgili olarak Halk Bankasna yurt dndan para geldii ve bu paralarn alnabilmesi iin Halk Bankas Genel Mdrlnden onay beklendii, dier yandan Sleyman Aslana, daha nceden yaplan rvet anlamas kapsamnda payna den hesaptan 500.000,00 Dolar gnderilecei anlalmtr.

(4) GANADAN GELEN ve KAAK OLARAK YURDA SOKULMAK STENEN 1,5 TON ALTININ EL KONULMASINI ENGELLEME
Yaplan teknik takip almalarnn, Gmrk ve Ticaret Bamfettii Mehmet ERYILMAZ tarafndan dzenlenen Soruturma (Mfetti) Raporu ve eklerinin ve Gmrk Mfettii ener CELEPCKAY tarafndan hazrlanan Bilirkii Raporunun bir btn olarak incelenmesi neticesinde; Gana lkesinden kaak yollarla Mineral Sample (Doal Ta) olarak beyan edilip karlan 1.500 Kg (1,5 Ton) altn cinsi eyann ULS Havayollarna ait kargo ua ile bir ksm veya tamam Trkiye Cumhuriyeti gmrk sahasna sokulmak zere Atatrk Hava Limanna hibir evrak olmakszn ini yapt, Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn altnlar Trkiyeye sokmak iin sahte fatura ve airvaibill dzenledikleri, ilgili gmrk idaresinde grevli memurlarca ibraz edilen evraklarn farkl olmas, eyann altn olduunun tespit edilmesi zerine olayn yazl ve grsel medyada yer bulmas nedeniyle ilgili firmalar altnlar sahte evrak kullanarak yurda kaak yolla sokmak eyleminden vazgeerek 65.000.000,00 USD deerinde ki altn cinsi eyalar adli soruturmadan ve mahkemece tedbir konulmasn nleyerek yurtdna gvenli bir yere gtrmek iin Rza SARRAFn rvet ilikisi ierisinde olduu, ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn nfuzunu kullanarak, kendi talepleri dorultusunda Gmrk idaresinin talimat ile 65.000.000,00 USD deerindeki altnn orijinal olmayan evraklar ile hibir soruturma yaplmakszn nc bir lkeye gnderildii anlalmtr.
118

Bu olay Altn Kaakl blmnde detaylaryla ele alnm olup, burada konunun Rza SARRAF ile Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN arasndaki rvet ilikisine ve bu ilikiden doan nfuzun kullanlmas suretiyle altnlarn el konulmakszn Dubaiye gnderilmesi ynndeki giriime yer verilecektir. Yaplan grmelerde; Rhan Bayarn, Rza Sarraf ve Abdullah Happani ile yapt grmelerde, Atatrk Havaliman gmrne evraksz bir ekilde getirttikleri altnlar yurda sokabilmek iin hazrlatt evraklardan ve kacak masraftan bahsettii, Rza sarrafn yaplan evrak dzenlemelerine OLUR verdii ve ii zmesi ynnde talimatta bulunduu, Abdullah Happaninin ise yine Rza Sarrafn bilgisi dhilinde geree aykr bilgi ve beyanlarla hazrlanan sahte belgeler iin gerekli olan demeyi yapaca bunun iin 50 Bin TL veya USD olabilecei deerlendirilen miktarn gidecei konuulmutur. TK:1851723063 - 04.01.2013 15:56 Fatih Bardak Rhan Bayar/Rza Sarraf grmesinde; Fatih: siz hi Servet Beyle konutunuz mu yoksa, Rhan Bayar: yok imdi Servet Beyi muhtemelen arycaklar Ankaradan (Grmeye Rza SARRAF katlyor) Rza Sarraf: ben imdi bi arattrdm bi konusunlar mdr beyle tamam m siz bunu Slotunu Via Dubai aln Dubaide durun Ganaya gitmeyin, Fatih: tabi tabi ben de onu dnyorum yeter ki burdan kalkalm, Rza Sarraf: BEN MD BAKAN BEY ARADIM ONUN ZEL KALEM ARIYACAK GMR , Fatih: ey peki Bakanlktan netice alacanza emin misiniz Rza bey yani bu ... iin , Rza Sarraf: BAKANLIK ARTIK DAHA TES VAR MI BAKAN BEY ARADIM DAHA TES VAR MI BU N Rhan Bayar ve Rza Sarrafn, Fatih Bardak ile yaptklar grmede SERVET BEY diye ismini syledii Gmrk Mdrl yetkilisinin Ankaradan aranacan ve gerekenin yaplmasnn syleneceinin belirtildii, ayn telefonla Rza Sarrafn ben imdi bakan beyi aradm onun zel kalemi aryacak gmr, dedii, Fatihin: ey peki bakanlktan netice alacanza emin misiniz rza bey yani bu ... iin, Rza Sarraf: bakanlk artk daha tesi var m BAKAN BEY ARADIM DAHA TES VAR MI BU N dedii anlalm, grme ieriinden ad SERVET olarak geen ahsn Gmrk Mdrl grevlisi olabileceinden bahisle yukarda deinilen Soruturma Raporu eklerinin yaplan incelemesinde ad geenin Atatrk Havaliman Kargo Gmrk Mdr Selvet KAPLAN olabilecei deerlendirilmitir. Grmeden, Rza SARRAFn konunun zlmesi iin ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ile grt (ahslarn su grmeleri iin birebir hat kullandklar yukarda aklanmt), bakann zel kalemi Onur KAYAnn Gmrk Bakanl yetkililerini arayarak olaya mdahele edecekleri anlalmtr. Ayn gnn akam, yukardaki grmenin muhteviyat ile aynen rten, TK:1852332459 - 04.01.2013 20:55 Onur Kaya Ziya Altunyldz grmesinde; Onur Kaya: imdi bir ey var zellikle sana sylememi istedi de o yzden aradm Ganadan abi GANADAN BR UAK GELM ZEL UAK STANBULA BUNDA TE DEERL MADEN FALAN VARMI HERHALDE III BU UAIN MANFESTOSU OLMADII N ORADAK KARGO MDR III YAN KARGODAN SORUMLU MDR BUNU EY YAPMI MHRLEM NEYSE YAN TAB K MANFESTOSU OLMADII N MHRLETR AMA BU MD BURADA 3-4 GNDR BEKLYORMU BEKLEDKE DE HAN HERHANG BR LEM YAPILMIYOR VE ZARAR EDYORMU BUNU GER GNDERSNLER GELD LKEYE GELD LKEYE GER GNDERSN TAMAM TRKYE KABUL ETMESN YAN BURADA BOUNA BEKLETMESN DYORLAR BZMK DE BRAZ NEMSED N O YZDEN DREK SYLE DED SEN SEN ARADIM AB, Ziya Altunyaldz: neredeymi ki Ganadan gelen uak abicim, Onur Kaya: Atatrk Havaalanndaym ve bu kargodan sorumlu oradaki Gmrk Mdr bu ii ipliyormu, Ziya Altunyaldz: iyi tamam okey bakarm ben Ekonomi Bakan Zafer alayann zel kalemi Onur KAYA ile Gmrk ve Ticaret Bakanl Mstear Ziya Altunyaldzn yaptklar grmede; Onur KAYAnn Gana lkesinden gelen deerli maden ykl uan Manifestosunun olmadndan dolay Atatrk Havaliman Gmrk Kargo Mdrl tarafndan mhrlendiini, Gmrk Mdrnn uan kalkn engellediini, Zafer alayann konuyu nemsediini uan geri gnderilmesini istediini iletmi, Ziya Altunyaldzn ise konuya bakacan syledii anlalmtr.
119

Grmeyi yapan Onur KAYAnn, grmeyi yapt srada arayan baz bilgilerinin Arayan Cell :3100663001 - opr: Turkcell (HAZIN7) - ESKISEHIR YOLU EMEK HAZINE VE D TICARET MSTEAR (HAZINE MUSTESARLIGI) ANKAYA,ANKARA eklinde (Yani Ekonomi Bakanl binasnda) olduu TB Kaytlarndan belirlenmitir. Bu grmenin hemen akabinde; TK:1852334418 - 04.01.2013 20:57 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza Bey imdi direk MTEARIN KENDSYE GRTM O MD LGLENECEK YAN MD ADAMA SYLEYECEK VEYA TE NALLAH YARIN II BU SIKINTIYI ZECEKLER NALLAH, Rza Sarraf: peki ok teekkr ederim Onur KAYA isimli ahsn bu grmenin akabinde Rza SARRAF arayarak mtearn kendisi ile grtn ve mstearn ilgileneceini syledii hakknda bilgi verdii anlalmtr. TK:1852370295 - 04.01.2013 21:17 Rhan Bayar Abdullah Happani grmesinde; Rhan Bayar: EYDEN BENDEN SONRA B K TELEFON GELD BURAYA YAN YAPIN MAPIN GBLERNDEN, Abdullah Happani: ilgilendiler mi bari TELEFONU CDDYE ALDILAR MI bari, Rhan Bayar: EVET ALDILAR mdr bey sekiz yedi buukta kt okey verdi tamam dedi kartn ondan sonra burda aagida 4 5 tane adam evrak okumular ....mevzuat tam yapacakt evrakta biey yakaladlar bi evrakta zet beyan eksik ya ondan dolay kamayz diyolar ama imdi uaa girdiler Grmelerden, Rza Sarrafn talebi, Zafer alayann talimat, Onur Kayann iletmesi ve akabinde de Gmdk Mstear Ziya Altunyaldzn Atatrk Havaliman Kargo Gmrk Mdrlne konunun zm ile ilgili telefonun mdr tarafndan ciddiye alnd, Rza Sarrafn giriiminin sonu verdii anlalmtr. Akabinde, TK:1852419444 - 04.01.2013 21:49 Rhan Bayar Rza Sarraf grmesinde; Rhan Bayar: yok uurmuyorlar ya uurmay da dnmyorlar bunlar yani bu zet Beyan Manifesto orjinal evraklar olmad iin bambaka bir havaya sokmaya alyorlar BZM BUNA OK CDD MDAHALE ETMEMZ LAZIM BR YERDEN, Rza Sarraf: e mdr uurun demi, Rhan Bayar: ya mdr uurun dedi aadaki drt tane kafadar bu uamaz uamaz tutana dzenlediler Grmeden, Ankaradan gelen talimat sonucunda mdrn uan uurulmas taliamtn verdii ancak 4 tane gmrk memurunun usulszlk olduundan bahisle mdrn talimatn yerine getirmedikleri anlalmtr. TK:1852606005 - 04.01.2013 23:47 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: Teoman Bey diye bir adam gelmi, Rhan Bayar: evet bu ii yapmayan adam o mdrn emrine kar kan bu, Rza Sarraf: o sm zaten o demi aratracam ben, Rhan Bayar: evet btn evraklarnza bakacam bu firmalar kim bu mal Trkiyenin mal TEOMANA NELER YAPTIM YAN NE VAATLER NE EYLER II YOK YOK YAN ADAM ALMIYO BEN DYO MEMURYETM YAKAMAM K DYO drt kii ne gerekiyorsa dedim ya usulsuz biey yok evraklarmz tam resmiyette yokuz ama yani ...eyde bizim yani Duru da bizim anasn sataym Ayn ekilde, TK:1852900951 - 05.01.2013 10:46 Yasin Rhan Bayar grmesinde; Rhan Bayar: uan bunlarn yapabilecei ok biey yok ama malesef yapyolar YAN 2 TANE MEMUR NSYATF KEND KULLANIYOR MDRN YAP DED USLSZDR MDRM YAPAMAYIZ DEYP GER EVRYOR YAPMAYI LEM, Yasin: aynen durum uan zet itibariyle aynen, Rhan Bayar: AMA B GZN KAPATMASI LAZIM MEMURUN VE TAMAM MDRM YLE DED BYKLERMZ DE BYLE UYGUN GRYOR BU YAPMAMIZ LAZIM DEMELER LAZIM ama pek oral deiller hatta bytmeye alyorlar mevzuyu yani daha da stresli bizim iin iinden kamamamz istiyolar ne yapmak istiyolar bilmiyorum malm yemek istiyolar ne yapmak istiyolar milliletirmek mi istiyolar vatanperverlik yapp konmak m istiyolar mala ne anlamadm

120

Grmelerden, mdrn talimatna ramen uan uurulmasna kar kan personelin Teoman isimli ahs olduu ve Rhan Bayarn Teoman isimli gmrk memuruna bu iin zm iin rvet teklif ettii ancak ahsn rveti kabul etmedii anlalmtr. Bu srete Ankaradan gelen telefon zerine uan uurulmasna yol veren mdre ramen usulszln rtbas edilemeyeceini savunan personel sebebi ile uan ilem yaplmakszn apronda kalmaya dev ettii anlalmtr. Sonrasnda, TK:1860108691 - 09.01.2013 15:40 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Kaan alayana gnderdii mesajda; Ab ben ararmsn bzahmet? eklinde yazd tespit edilmitir. TK:1860110604 - 09.01.2013 15:41 Kaan alayann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehge gnderdii mesajda; 1saate olurmu? Toplantim var eklinde yazd tespit edilmitir. TK:1860111550 - 09.01.2013 15:41 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Kaan alayana gnderdii mesajda; Ok eklinde yazd tespit edilmitir. TK:1860368419 - 09.01.2013 17:41 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Kaan alayan grmesinde; Kaan alayan: abi 10 dakikalk yolum kald 10 dakikaya arayacam seni, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: tamam teekkr ederim Grmeden, Salih Kaan alayann Sadk ile aralarnda yapacaklar birebir telefon grmesinde kullanaca telefona 10 dakika sonra ulaacan syledii anlalmtr. TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan alayan - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Kaan alayan: merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU AB 24 YOK MU, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: AIK AIK BEKLYORUM, Kaan alayan: tamam abi Grmeden, Salih Kaan alayann birebir iin kullaca telefonu atn ve Sadkn da 24 olarak kodladklar telefonu amasn syledii ve ahslarn bu birebir hatlar zerinden grtkleri anlalmtr. Mohammadsadegh Rastgarshshehgin kulland 05319831299 numaral telefonun TB dkmlerinde 09.01.2013 tarihinde saat 17.56-17.58 arasnda 05319831286 numaral telefonu kullanan Salih Kaan ALAYAN ile 3 mesaj ve 1 telefon grmesi yaptklar, grme esnasnda 05319831299 numaral telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshshehg) 6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,STANBUL baz bilgisi verdii, Salih Kaan ALAYANIN kulland 05319831286 numaral telefonun ayn gn saat 17.58 sralarnda yapm olduu grmede 6253440622 opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,STANBUL baz bilgisi verdii tespit edilmitir. Baz bilgilerinin ayn olmas sebebi ile ahslarn o saatlerde bulutuu anlalmtr. Bunun akabinde, ertesi gn, TK:1862448043 - 10.01.2013 20:23 Emin Hayyam Rza Sarraf grmesinde; Emin Hayyam: gittik biz bi tane kat verdi mdr biraz huzursuzdu mdrleri makamnda toplad bizi bir haftadr siz bizi uratryorsunuz yukardan bana BASKI GELYOR ANKARADAN DYOR siz kaak msnz nesiniz biraz sayd bize dedim ki bende bir dakika beyefendi sen mdr bey bizi ardn biz de geldik bunlar diyorsun ki seninkidir bende diyorum hayr bizimki deil ben ordan balyordum altna gelecek vard biz zannettik onlardr ge ldik grdk bizimki deildir imdi diyorum bizimki deildir diyor ki siz ne filim eviriyosunuz ben bilmiyorum ama bunlar kimse alamayacak ben bunlara yle dosya hazrlayacam ki ... beni de oturttu oraya btn eylerini ard bilmiyorum yardmcsdr falandr mdrleri falan toplant yaptlar dedi ki bu Duru Dvizin sahibidir gelmi diyor ki mallar bana ait deil KAIT VERD BANA GT MZALA GETR BANA YARIN FALAN DDA ETME BU MALLAR BZMKDR FALAN NOTER TASTKL MZALA GETR BZE Rza Sarraf: Emin avukattan soralm sonra imzala, Emin Hayyam: ben de gmrkte o adamlar vard bizim adamlar dedi gtrelim notere
121

hemen ey yapmayalm imzalayalm verelim falan dedim bekle burdada bata ayr bireyler yazm bu yazmlar nce bunlar bizimkidir dedi imdi idda ediyorlar bizimki deil nce fatura getirmitiler imdi diyorlar ki bizimki deildir mallar bizim deil, Rza Sarraf: Emin o bizi skntya sokar BEN ONA ANKARADAN DA BASKI YAPTIRDIM BAKANDAN FALAN ... onu avukatla Halil bey sabah arn dann sende vekalet ver vekaleten nce gmre gitsin nce gitsin ssn azna desin pezevenk sen diye Duru Dvizin sahibi ile o ekilde konumusun ne kaaks sen ne diyorsun ondan sonra avukat ne biliyorsa onu yapsn biz de Emin bu ekilde yazalm noterde yazalm ki bize altn yolluyor bunlar Trkiyede bunu ithal edelim diye ... rafine sorduk belgeleri tam deil biz onay vermedik reddettik, Emin Hayyam: tamam anladm ben eyle konuaym Halil bey gelir o kad vermiler onu verelim okusun yine seninle danr kendi ne karar alsa haber verir sana, Rza Sarraf: he skntya sokmasn hemen imzalama avukat aralm sonra Grmeden, Rza Sarrafn idaresinde bulunan (Emin Hayaymla ortak olduu) Duru Dviz nvanl firmann imza yetkilisi olan Emin Hayyam arayarak noterden altnlarn firmalarna ait olmadna dair yaz verilmesi gerektiini syledii, Emin Hayyamn Rza Sarrafn talimat dorultusunda istenilen eyi yaparak Gmrk Kargo blmne giderek grt ve mdrn kendisine Ankaradan bask geldiini, kaakmsnz nesiniz, mallarn kendilerine ait olmadna dair noter tasdikli yaz getirmesini istediini syledii Rza Sarrafn ise mdre Ankaradan Bakandan bask yaptrdn syledii ve avukat ile grerek noterden imza vermesini istedii anlalmtr. Konu ile ilgili Mfetti raporunun eklerine bakldnda, Ankaradan bask grerek usulszle (fikir vererek) yardm eden gmrk mdrnn Emin HAYYAMdan istedii hususlarn yerine getirildiine dair 11/01/2013 tarihli Emin Hayyam imzal Duru Dviz antetli dileke, Bakrky 33. Noterliinin 11/01/2013 tarih ve 02503 Yevmiye numaral Taahhtname ve stanbul 22. Noterliinin 11/01/2013 tarih ve 00310 yevmiye numaral Taahhtname verdii, taahhtnamedeki paragrafn grmede geen husus olduu tespit edilmitir.

Bylece, Rza SARRAFn (Ankaradan) Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN zerinden yapt basknn sonu verdii, bask gren gmrk mdrnn gsterii yntemle gya uaktaki malla ilgili Duru Dvizin hak sahibi olmad ynndeki noter tastikli taahhtname hazrland anlalmtr. (Ancak yaplan teknik takip almalarnn bunun tam aksini gsterdii belirlenmitir. ) Akabinde, TK.1863558589 - 11.01.2013 14:47 Mete (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: ey acil bize EY AYNI KUTUDAN LAZIM GEEN KERE AYAKKABI bir tane eyi de paketi de olsun byk, Mete: tamam (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg isimli ahsn nceki rvet teslimlerinde istedii gibi (rvet parasnn tanaca) ayakkab kutusu istedii ve paketinin byk olmasn syledii anlalmtr. TK:1863682323 - 11.01.2013 15:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;

122

Rza Sarraf: Sadk amyor gittimi oraya, Abdullah Happani: kt abi eydedir yoldadr onun iin telefonu da duymuyodur belki, Rza Sarraf: NE YOLLADIN, Abdullah Happani: BR BUUK abi Akabinde, TK:1863742711 - 11.01.2013 16:13 Rza Sarraf - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Rza Sarraf: DE K ONU VERDNDE RESN BABASINA RIZA DIARDADIR HA DUBADEDR, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: iyi sorun yok Grmeden, Rza Sarrafn, paray Zafer alayann olu Salih Kaan alayana teslim edecek olan (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehge, Kaana babasna Rza Sarrafn Dubaide olduunu sylemesini istedii anlalmt. Yukardaki grmeler ve aadaki Excel tablosu incelendiinde; Ganadan gelen 1.5 ton altn konusu ile ilgili olarak Rza SARRAFn talimat ile Mohammadsadegh Rastgarshshehgg (Sadk) isimli ahs aracl ile ayakkab kutusu ierisinde Zafer ALAYANn olu Salih Kaan ALAYANa 1.500.000,00 Euro para verildii belirlenmitir. Teknik takiplerde geen Bir Buuk rakam ile ilgili olarak, Rza SARRAF isimli ahsa ait riza_sf@hotmail.com e-posta adresinde Abdullah HAPPAN tarafndan gnderiledii anlalan Excel dosyalarna bakldnda, Zafer ALAYANa gnredilen Eurolarn tutulduu anlalan CAG EUR isimli dosyada 11.01.2013 gn Zafer ALAYANa 1.500.000,00 Euro gnderildii, CAG EUR simli Excel Dosyasndan Grnm

Zafer ALAYANa gnredilen paralarn kuryeleriyle beraber tutuldupu anlalan CAGGGGGG EUR isimli dosyada, 11.01.2013 gn 1.500.000,00 Euroyu Sadk (Mohammadsadegh Rastgarshshehgg) isimli phelinin gtrdnn kaydedildii tespit edilmi, bahse konu para tesliminin gerekletii belirlenmitir. CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasndan Grnm

(4) GEREKL BELGELERN SALANMASI


Yaplan grmelerde, TK:1714567466 - 13.10.2012 16:30 Rza Sarraf Mohammadsadegh Rastgarshshehg (Sadk) grmesinde; Rza Sarraf: Sadkcan sana bir zahmetim var O 25 ... LI DOSTUMUZ LE KONU ona bir tane salam selametli adam yolla bir tane kat verecek onu getirsin , Mohammadsadegh Rastgarshshehg: kendim gitmeyeyim mi, Rza Sarraf: yok bir tane kat verecek istersen sen kendin git uakla .... kimse tanmaz ... Ankarada kat alnacak kardeim bugn git al sana zahmet ayr adam da yollayabilirsin emin adamn varsa, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: yok kendim gideyim, Rza Sarraf: git uakla bir tane kat verecek onu al gel Grmeden, Rza Sarrafn (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehge, 25li Dostumuz diyerek birebir telefonlar kodlayarak iletiime getikleri Salih Kaan alayan ile Ankarada buluarak verecei belgeyi getirmesini syledii anlalmtr. TK:1714815647 - 13.10.2012 19:10 Mohammadsadegh Rastgarshshehg (Sadk) Rza Sarraf grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: ben Ankaradaym bunu aradm bu dedi dier eyden ne olmad dierinden ara telefonu bende yok onu bana mesaj atar msn, Rza Sarraf: NUMARA
123

25 NERDEDR ... 25 YAZAN, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: kendindedir bende yok ki telefonu bende, Rza Sarraf: numara 25 verdim sana vermedim mi gideyim eve ataym bekle, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: ondan siz aryor musunuz geliyorum... falan SZ ONDAN ARAYIN 25TEN, Rza Sarraf: ARAMAM MESAJ YAZACAIM imdi gidiyorum eve, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: imdi havaalanndaym yarm saat 40 dakika sonra ularm evden mi geliyim alaym ya ayr yerden mi bekliyorum telefonunuzu Grmeden, 25 ile kodladklar telefonun evde olduu ve bu birebir hatlardan konuma yapmayarak mesajlatklar anlalmtr. Bundan sonra, Rza SARRAFn bahse konu birebir hatla Salih Kaan ALAYAN ile iletiime getii ve buna gre Sadk buluma iin ynlendirdii anlalmtr. TK:1714873613 13.10.2012 19:46 Rza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshshehg (Sadk) grmesinde; Rza Sarraf: SADIK YAZMI K 45 DAKKA SONRA GORDON AVM DE OL alveri merkezi gordion YAZMI K GORDON ALIVER MERKEZNE GEL ORDA TUVALETTE FALAN GRELM BRBRMZ, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: bildim imdi ben ordan sizi araraym siz mesaj yazn ona ki orda olduumu oralarda yakndaym soraym nerdeymi Gordion TK:1714934077 - 13.10.2012 20:25 Rza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshshehg (Sadk) grmesinde; Rza Sarraf: BADYSHOP ONUN YANINDAK TUVALETTE ORDA HAZIR OLALIM K DAKKAYA ORDAYIM DYOR, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: tamam, Rza Sarraf: BR TANE KAIT VERECEK AL TK:1715501870 - 14.10.2012 11:50 Mohammadsadegh Rastgarshshehg (Sadk) Abdullah Happani grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: imdi o res bende aldm dn gece getirdim TK:1715526525 - 14.10.2012 12:13 Rza Sarraf Mohammadsadegh Rastgarshshehg (Sadk) grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: Rza bey imdi elimdedir o belge, Rza Sarraf: dursun o yarn lazm olacak Grmelerden, (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Salih Kaan alayan ile Gordion AVMde dikkat ekmemesi iin AVMnin tuvaletinde bulutuklar (tuvalette buluarak fiziki takip almalarndan korunma fikrini Salih Kaan alayan tarafndan verildii), Sadkn Salih Kaan alayandan bir belge ald anlalmtr.

(6) RIZA SARRAFIN USULSZLKLER HAKKINDA BASINDA IKACAK HABERLERN ENGELLENMES


Rusya Odakl Eski Sistem konusunda anlatld zere, phelilerin, 2003 ylndan itibaren Adem GELGE, Erturul BOZDOAN ve Vidadi BADALOV adna kurulan 10 farkl paravan firma adna atklar banka hesaplarn kullanarak yurtdndan ykl miktarda dviz havalesi yaptklar, bu paralarn Rusyaya fiziki olarak tand anlalmtr. Teknik takip almalar esnasnda, Adem GELGE adna kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi ncelemesinin balad anlalm, bu durum zaman ierisinde liderliini Rza SARRAFn yapt rgt ierisinde, eylemlerinin deifre olaca tedirginliine ve endieye sebep olduu grlmtr. Rza SARRAFn Vergi ncelemesine sebep olan ihbarn arkasnda Adem GELGEle irtibatl olan Emniyet Mdr Orhan NCE olduunu anlamas zerine, maddi menfaat ilikisi ierisinde olduu ileri Bakan Muammer GLERin nfuzunu kullanarak Orhan NCEnin stanbuldan tayinini kartt, Orhan NCEnin de kendisini Rza SARRAFn srdrdn rendii anlalmtr. Bu blmde; ahslar arasndaki husumet sebebiyle, Orhan NCE tarafndan, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugn ve Yeni afak Gazetelerine verilerek haberin yaynlanmas
124

durumu ve haberin Rza SARRAFn talebi zerine Muammer GLER, Zafer ALAYAN ve Egemen BAIn giriimleri ile yaynlanmasnn nne geilmesi eylemleri ele alnacaktr. zetle, Orhan NCEnin, Rza SARRAFn eski sistemine dair bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokmanlar Bugn Gazetesi muhabiri Kamil MAMANa ulatrd, Kamil MAMANn17 bu bilgilerle haber yapmak istemesi zerine, Rza SARRAFn Muammer GLER, Zafer ALAYAN ve Egemen BAIla grp Bugn Gazetesi yetkilileri ile irtibata geerek haberin yaynlanmasnn nne geilmesini istedii anlalmtr. Bu kapsamda, Muammer GLERin gazetede yetkili Fatih KARACA ve Erhan BAYURT ile, Zafer ALAYANn da gazete sahibi Akn PEK ve gazetede yetkili Fatih KARACA ile haberin yaynlanmamas iin grme yaptklar, Egemen BAIn yurtdnda olmas sebebiyle Hseyin ELKi gazete yetkilisi Adem YAVUZ ile haberin yaynlanmamas grtrd, Tm bu giriimlerin akabinde haberin Bugn Gazetesinde yaynlanmad anlalmtr. Bu srada, Rza SARRAFn konu ile ilgili olarak Babakanla grme talebine Muammer GLER ve Egemen BAIn scak bakt, ancak Zafer ALAYANn, Rza SARRAF ile aralarndaki rvet ilikisinin deifre olaca ekincesi ile bu grmeye scak bakmad deerlendirilmitir. Bunun zerine, Zafer ALAYAN ve Muammer GLERin, Rza SARRAF Maliye Bakan Mehmet MEK ile grtrmeye karar verdikleri, ancak hzla ykseli gsteren Rza SARRAFn kabine ierisindeki destekilerinin olduu ynnde dier bakanlar nezdinde rahatszlk olduu konusundaki duyumlar sebebiyle, Rza SARRAF Edip isimli ahsn aracl ile Mehmet MEKle grtrdkleri anlalmtr. Yaplan grmede Mehmet MEKin Rza SARRAFn bekledii ekilde tavr gstermemesi ve haber metnini alarak MASAKa inceleteceini sylemesi zerine Rza SARRAF ve en ba elemanlar Abdullah HAPPAN ve Rhan BAYARda endie olutuu anlalmtr. Bahse konu haberin Bugn Gazetesinde yaynlanmasnn tmden nne geilmesinin akabinde, Orhan NCEnin bu sefer Yeni afak Gazetesi zerinden haberi yaynlatma yoluna gittii, bunun zerine Rza SARRAFn talebi zerine Muammer GLERin Albayrak irketler Grubu CEOsu mer BOLAT ile grerek haberin Rza SARRAF ve irketleri ile ilgili olan ksmlar olmakszn yaynlanmasnn saland anlalmtr. Bugn Gazetesinde haberin yaplamasnn nne geilmesinden bir gn sonra, Rza SARRAFn talimat zerine Egemen BAIn evine 500.000,00 (Be Yz Bin) Dolar gnderildii anlalmtr. Bu srete (Hem Bugn Gazetesi hem de Yeni afak Gazetesi ile ilgili), Muammer GLERin abalar ve Orhan NCEye daha fazla bask uygulayaca ynnde vaatlerde bulunmas zerine; Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye verdii talimatla zgr ZDEMR, Hikmet ve ardndan Bar GLER aracl ile Muammer GLERe ulatrlmak zere (Vatandalk iin Mohammed ZARRABtan alnan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 ( Milyon) Dolar verdii hem fiziki takip almalarndan hem de teknik takip almalarndan anlalmtr. Rza SARRAFn bu konudaki tedirginliinin arkasnda ise, Zafer ALAYAN ve Sleyman ASLAN ile karar vererek henz bir ay ncesinde balad (yine hayali transit gda -ila ticareti ve inden para aktarm sistemlerine dayal) altn ihracat konusunun ve buna bal olarak Zafer ALAYAN ve Sleyman ASLANdan salad imtiyazlarn, hakknda kacak bir haberle sekteye urayacak olmas endiesi olduu deerlendirilmitir. Zira haber konularnn zlmesinin akabinde TK.2392571637 - 21.10.2013 17:41 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: bu ile urap duruyorum ya ok yordu bu i ya, Abdullah Happani: ite ey olmasa YAN SEN DEL DE BAKA BR OLSAYDI OK KOLAY YAPILIRDI DA ite BASIN HER ZAMAN KORKUTUYOR NSANI eklindeki konumalarndan Rza SARRAFn adnn usulszlkleri ile birlikte basnda kmasndan ekindikleri anlalmtr.
Yaplan grmelerden, Rza SARRAF arayarak haber yapmak istediini yleyen muhabirin Kamil MAMAN isimli muhabir olduu, Rza SARRAFn isim benzerliinden tr kendisini arayan muhabirin Kamil ELBOL olduunu dnd anlalmtr. 125
17

Konu ile ilgili yaplan almalarda, TK:2356918828 - 06.10.2013 14:40 Kamil (05065824819) - Adem Gelge grmesinde; Kamil: ben gazeteciyim de sizin bir ifadenize rastladm da Vergi Dairesine verdiiniz ifade ile Bugn Gazetesinden aryorum bende burda sizin kurduunuz irketlerin gelen paralarla ilgili herhangi bir Maliye Bakanlnn bir incelemesi var byle iddaalar var randan ve farkl lkelerden arlkl olarak randan para transferi yapld karlksz olarak ve bunlarn hi birinin faturalandrlmad, Adem Gelge: h benden ne istiyorsunuz, Kamil: ben bununla ilgili ben biraz daha aratrdm bu irketlerin Rza Zarrab tarafndan byle bu tarz irketler kurdurulduu ve byle karlksz buraya para transferi yapld ile ilgili iddaalar var ey var ama banka hesaplar da var burda havalelerde Rza Zarrabla para transferi yaptnz da grlyor ahsi hesabna da para gndermisiniz, Adem Gelge: bu sizi ilgilendirmez beyfendi tamam imdi devlete intikal etmi mi etmi devlet cezasn keser neyse gider yatarm veya da karm bu sizi ilgilendirmez yani Grmeden, Bugn Gazetesi muhabiri Kamil Mamann Adem Gelgele irtibata geerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokmanlar olduunu, konunun Rza Sarrafa dayandn syledii, Adem Gelgein konumak istemedii anlalmtr. TK:2356968211 - 06.10.2013 15:11 Sedef (05323328680)- Rza Sarraf grmesinde; Sedef: Bugn Gazetesinden Kamil diye bir ocuk arad ocua ey cktm da sonra Adem Gelge diye bir adam varm bunun davas yryormu u an ondan sonra Maliye Bakanlda bunu incelemeye alm 81 hayali kurulan irketler var randan para trasferi var 87 Milyon Euro gibi bir para transferi olup bu para transferleri ne vergisi ne eyi hayali irketler zerinden yaplp bir sr ey syledi bu irket zerinden 4 tane ayr bankayla 87 Milyon Euro mu ne bilmem ne transfer yaplm ve bu transferler nereye ne resmi olan hibir ey yok transfer yok felan felan gibi eyler syledi, Rza Sarraf: tamam brak bover brak hayr canm ne muhatap olacaksn sen deki ben ulatm de deki o istedii haberini yapsn biz mahkemede cevabn veririz TK:2356979668 - 06.10.2013 15:21 Sedef (05323328680)- Rza Sarraf grmesinde; Sedef: h iyi o zaman sen konu zaten ey HSBCde de resmi hesabna yani HSBC Tevikiye ubesinde bu adam tarafndan diyor Rza bey ahsi hesabna ok ciddi para akatar m olmu btn bunlarn hepsi diyor Grmelerden, Bugn Gazetesi muhabiri Kamil Mamamn Sedef isimli ahs da arad anlalmtr. TK:2356982378 - 06.10.2013 15:22 Rza Sarraf- Kamil (05065824819) grmesinde; Kamil: ya baz iddalar varda bizim ismininiz getii ile ilgili Maliye Bakanlnda yaplan baz vergi mfettilerin baz irketlerde yapt aramalarda incelemelerde Maliye Bakanlnn yapt mfettilerin Adem Gelge diye bir beyfendinin kurduu irketlerin hayali para daha dorusu karlksz para trnsferleri ile ilgili burada sizin isminiz de geiyor sizinde bu eyleri organize ettiinizle ilgili baz eyler syleniyor o ifade tutanaklarnda felan ben bunun iin aradm sizi rahatsz ettim size danmak ve sormak iin ama byle iddalar yani bununla ilgili bir haber almas yapyoruz bunu sormak iin aradm, Rza Sarraf: siz haberinizi dilediiniz ekilde yapn biz mahkemede onun cevabn veririz Grmeden, Bugn Gazetesi muhabiri Kamil Mamann Rza Sarrafla irtibata geerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokmanlar olduunu, konunun Rza Sarrafa dayandn syledii, konu ile ilgili haber yapmak istediini syledii, bu konuda Rza Sarrafn kendisine danmak istediini syledii, Rza Sarrafn da mahkemede cevap vereceklerini syledii anlalmtr. TK:2357242730 - 06.10.2013 18:01 Rza Sarraf- Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: diyorum ki seni en son ne zaman grd, Abdullah Happani: bi hafta nce ya hatta ey SSK'dan emekli olacam abi dedi askerlik primini yatrrsam primini hesaplattrd 8 Bin TL'de para verdim kendisine kendisi szdrmamtr o kesin yani, Rza Sarraf: kim szdrr baka, Abdullah Happani: ite Orhan falan, Rza Sarraf: tutanaklar var elinde adamn basndaki adamn Orhan m vermitir, Abdullah Happani: be benim tahminim yledir yani gnahnda almak istemem yani Adem'in ses kaydn almaya alan bi adam byle bi imkan varsa yapar yani Grmeden, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokmanlarn gazeteciye Adem Gelge ve Emniyet Mdr Orhan nce tarafndan verilmi olduunun tahmin edildii anlalmtr.
126

TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi grmesinde; Ahad Khabbaz Tamimi: gittiler imdi ktlar, Rza Sarraf: biliyor musun ne diyecektim kendisine eer ben yapmadm Orhan yapm diyecektim pezevenk bu bilgiyi sen vermeseydin Orhan nerden bilecekti, Ahad Khabbaz Tamimi: onu dedim ya onu dedim dedim bak syleyeyim rza bana dedi byle rza dedi onun ii deil Orhann iidir Adem hereyi demitir kim vay erefsiz bil kiminle dost olmusun rengi oldu kpkrmz Allaha hamdolsun, Rza Sarraf: biliyor ki kendi ne konutuunu DUR BEN O ORHANIN DA ANASINI SKEYM SABRET DERS OLMAMI ONA YOK YERNE VERMLER BUNDAN SONRA ZNDANA ATTIRACAM MD BAK SEN SABAHA SABRET Grmeden, Ahad Khabbaz Tamiminin Adem Gelge ile konuyu grt, buna gre iin arkasnda Orhan nce olduundan phelendikleri, Rza Sarrafn daha nceden tayinini kartt Orhan ncenin dersini almadn, ona daha byk zarar vereceini syledii anlalmtr. Bu konumann akabinde Rza SARRAFn konuyu irtibatl olduu bakanlarla grmeye balad anlalmtr. TK:2357361167- 06.10.2013 19:13 Rza Sarraf- Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Rza Sarraf: saolun stanbulda msnz, Mustafa Behet Kaynar: h yok Ankara, Rza Sarraf: beyefendi de mi Ankarada Grmelerden, Zafer alayann Ankarada olduu anlalmtr. Bunun zerine hemen, TK:2357366348 - 06.10.2013 19:16 Rza Sarraf- Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: stanbulda msnz, Bar Gler: yok zmirdeyim ama akam dnyorum ben 23 uana aldm biletimi ama, Rza Sarraf: yok hemen size bir ey iletmem lazmda kim var yannzda, Bar Gler: yok yok ben u nda kaltm masadan dinliyorum sizi, Rza Sarraf: yok yok siz beni bir bir farkl numaradan aldrn ben sizi arayaym, Bar Gler: h farkl numaradan anladm tamam oldu peki Grmeden Rza Sarrafn Bar Glerin kendisini farkl bir numaradan aldrmasn, aldraca numaray baka bir numaradan arayacan syledii, bylece ahslarn yaptklar eylemlerin usulszlnn farkndal ierisinde Adli almalara Kar Koymaya altklar anlalmtr. Hemen akabindeki grmeden, Rza SARRAFn Bar GLERle farkl telefonlardan grme yaptklar, haber kacan ve haberin Orhan NCE tarafndan verildiini syledii, Bar GLERin de durumu Muammer GLERe bildirdii anlalmtr, Zira; TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rza Sarraf- Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: Bar beni arad Barla da konuuyorduk o seni arayn muhabir kimdir, Rza Sarraf: vallahi bu polis muhabiri bu arkada ite bir eylerden bahsett ...ite Maliye Bakanlnda bir aratrma varm bir ka tane irket varm o o irketler zerinden ilemler yaplm bu ilemlerin arkasnda sizin olduunuz syleniyor ben bunun haberini yapacam ne diyorsunuz dedi bende dedim kine sen dilediin haberi yap ben avukatlarm bu mahkemede bunun aklamasn yaparlar, Muammer Gler: peki peki BUNUN ORHANLA LGS VAR MI, Rza Sarraf: TAB ORHAN YAPTIRMI zaten onu yaptrmak istiyor, Muammer Gler: hayr hayr sen nereden biliyorsun kendisimi syledi yoksa yle ey mi, Rza Sarraf: kendisi sylemedi bende haberi var yani ben detayl biliyorum onun yaptrdn Muammer Gler: YA O EREFSZ ORDA ORDA ONU SRDRDMZ N ben imdi yle yapaym seni o arayan ouu biliyor musun, Rza Sarraf: biliyorum numaras var sayn bakanm numaras telefonumdan arad beni, Muammer Gler: h polis muhabiri peki ben onu yarn o eyin sahibinden bir aratraym diyim ki ya bir polis muhabiriniz aram Rza beyi nedir bu, Rza Sarraf: hayr bunlar haberi gireceklerde ben diyorum ki HABER GRMESNLER HABER NK BZM YAN EY NASIL DERLER YAN BZM HAYATIMIZA ZARAR VERECEK haber biz bunu bir gn sonra ispat edeceiz teklif olacak ama i iten geiyor sayn bakanmsulamas yok adam haber yapacak daha bir ey sulayamaz bizim suumuz yok ki adam sulasn yani o maliyenin aratrd irketler varya o irketlerin arkasnda ben varolduumu duymu duyumunu alm, Muammer Gler: Allah Allah ya ben onu konuuyorum o eyin sahipleriyle gazetenin sahipleriyle gezetenin patronlaryla
127

konuuyorum Fatih Karacaym herhalde sylediin, Rza Sarraf: tabi tabi patronlar o o Fatih beymi, Muammer Gler: Fatihi ben ararm Grmeden, Bar Glerin gelimeleri Muammer Glere aktard, haberin muhabire ulatrann Orhan NCE olduunu dndkleri, Rza Sarrafn haberin yaynlanmamasna ok nem verdii, Muammer Glerin de gazetenin yetkilileri ile grp konuyu kapatacan syledii anlalmtr. TK:2357414829 - 06.10.2013 19:43 Rza Sarraf- Muammer Gler grmesinde; Rza Sarraf: muhabirin ismi Kamil ELBOL, Muammer Gler: ha bak enteresan biey ya Nuri ELBOLun olu heralde ya Nuri ELBOL da benden randevu istemiti bu alannda araya girmek isteyen nerden nereye geliyor mesele bu Nuri ELBOL denen adam benden randevu istiyor bu Kamil de onun olu olabilir, Rza Sarraf: Nuri kim sayn bakanm, Muammer Gler: Nuri ELBOL da yine bir gazeteci, Rza Sarraf: Orhan NCEnin eyi ite sayn bakanm ben size sylyorum ite bir ekilde bu ey durabilseydi haber iyi olurdu sayn bakanm, Muammer Gler: evet evet evet onu durdurmaya alyoruz evet tamam tamam, Rza Sarraf: o muhtemel o eyin adamdr Orhan NCEnin Grmeden, Rza Sarraf arayan muhabirin Kamil Maman olmasna ramen, isim benzerliinden ve Muammer Glerle Orhan nce ile ilgili grmek iin randevu alan Nuri Elibol isimli ahsn olunun olabilecei deerlendirilerek Kamil Elibol isimli muhabir olabilecei konululduu ve iin arkasnda Orhan ncenin olduunu syledikleri anlalmtr. TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Gler- Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: Bugn Gazetesinin genel yayn ynetmeni var Erhan BAYURT onunla grtm ben onunla grtm yle bir haber daha yok heralde hazrlanma aamasnda dedi ben dedim ki yani byle bu itibar sarsc byle bir firmann eyini yapc bir haber olmaz bunlarn farkl eyi var anladm kadaryla olan bunlar fiekliyor, Rza Sarraf: o kesin o beni benim haberim var bu bana benim kulama 10 gn nce geldi bu olann bunu yapmak istedii, Muammer Gler: yok ben imdi bunun heralde bunun babasdr Nuri Elibol daha bu Orhann tayini ile ilgili bana yazm felan ben ona randevu vermemitim imdi buna imdi buna vericem diyecem ki BAK BU ADAMINIZI BEN SADECE TAYN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ZERNE GDERSENZ BUNUN BR YERLERE KTN LEM LEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GDER ONUN N AYAINIZI DENK ALIN GEREKTNDE DAHA DA LER GDERSE DERSN K KARDEM BANA KT BENDEN YLE BR RVET STED HAYIR BUNU DAHA LER GTRRLERSE O ZAMAN DA BEN SENN AZINDAN K SATIR FADE ALIRIM BUNU AYNI GN LEME EKTRRM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENK, Rza Sarraf: tamam tamam o olur yani siz grn sal gn bana deyin ben sal gn gidiyim iki satr zaten geen ifadem de vermitim sal gn gider bir daha veririm sylemitim demitim ki bu daha nce benden 1 Milyon Euro para istedi tabi tehdit ifademde var benim tehdit olaynda tabi var benim avukatla verdiim emniyette hatta daha ileri gideyim sayn bakanm benim verdiim ifade yok muydu Asayite ifadenin ayn fotokopisini gizli belgeyi alm eline yani ierden de belge szm ona, Muammer Gler: evet evet imdi yle biey yapacam ben onun adamn aracam diyeceim bak eer siz bu ii daha ileri gtrrseniz ben bu adam hakknda belki de onu nlemeye alyorlar imdi bakalm onu ne yaptlar hakknda ....onu bakacam o sizin ne zaman aldlar ifadenizi, Rza Sarraf: benim ifadem ok oldu 1 ay nce aldlar o tehdit olaynda aldlar ite ama onla alakal onun eline de o belge gemi, Muammer Gler: hayr hayr .....ben byle bir haber yapacaklarn inanmyordum bilmiyoruz byle ... ama ben o Nuri Elibolu da arrm demek ki bu kamilin babas derim ki siz yanl yapyorsunuz bundan yana biey kmaz BU ADAM BYLE DAVRANIRSANIZ EER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM imdi tayinle kurtuldu tabi ne olaca da belli deil u anda soruturma da yaplyor hakknda Grmeden, Muammer Glerin konu ile ilgili Bugn Gazetesi yetkilisi Erhan Bayurt ile grtn, Nuri Elibola da Orhan nce ilgili olarak daha nceden tayin ettirdiini, husumeti devam ettirmesi durumunda meslekten ihra edebileceini, hatta Rza Sarrafn azndan gasp edildiine veya rvet istendiine dair iki satr ifade alnp bunu ileme sokarak meslekten ihra edilmesini salayabileceini syledii anlalmtr. TK:2357513247 - 06.10.2013 20:36 Rza Sarraf- Ahad Khabbaz Tamimi grmesinde;

128

Rza Sarraf: i zld Orhann iidir, Ahad Khabbaz Tamimi: ben sana diyorum onun iidir ayr adamdan phelenme onun iidir baka adamn ii deildir, Rza Sarraf: BEN UCUNU BALADIM BUNUN NE ZAMAN OLURSA ELMDE O, Grmede, Rza Sarrafn Muammer Gler ile olan ilikisi sebebiyle Orhan ncenin elinde olduunu syledii anlalmtr. TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rza Sarraf- Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: imdi bak bu bu baka yere srlmt biliyosun sonra ikayet edip itiraz gelmiti baka bi yere yine Adana'ya filan deilde daha yakn evreye Zongundak'a gelmiti tamam m ondan sonra bu tekrar BEN BUNU SRDRDM baka uzak bi yere tamam m, Abdullah Happani: ya ama ite basna kmazsa gzel olur karsa Grmeden, Orhan ncenin mahkeme karar ile stanbula dnmesinin akabinde Rza Sarraf tarafndan tekrar srdrld anlalmtr. TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 X ahs Orhan nce grmesine; Orhan nce: TAYNMZ DE ZENGN ADAMI IKARMI ONU RENDK onu anlattk olaylarn anlattk konularn anlattk bugnlerde de basna yansyacak o konu yle, X ahs: basna yansyacak bir konu var diyosun yani, Orhan nce: basna o adamla ilgili basna yansyacak yani o adamla ilgili...devleti nasl dolandrdna dair yle Grmeden, bahse konu haberin Orhan nce tarafndan basna verildii ve tayininin Rza Sarraf tarafndan karldn rendii anlalmtr. TK.2359171774 - 07.10.2013 19:08 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: mail okuyabiliyor musun telefondanyapmak istedikleri haberi oku demiler ki yapmamak iin bir milyon istiyoruz, Abdullah Happani: vay pazarlk ha ya sen ne dedin ya, Rza Sarraf: bu eksik olmu birazda stne koysun sadece dedim deki bu haber ckt gn babakana gideceim haberi olsun hakikaten gideceim, Abdullah Happani: okuyaym TK.2359189026 - 07.10.2013 19:13 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: ben o .......randevu isteyen bir adam vard onu aradm perembe gn burada olacakm perembe gn gelecek bana o ........, Rza Sarraf: sayn bakanm imdi bana metini ulatrdlar bir ekildefrsatn bulursam sayn babakana da gideceimnk o kadar canm sktlar ki, Muammer Gler: eekolu eekler erefsizler h, Rza Sarraf: metini bana yollam size mail ataym bakn ieriini okuyunakabininden de bana diyor ki bana 1 Milyon versin ben bunu yaynlamayaym yada yaynlayacam aynen 3 ay nce ben sizde ifade de ifade vermitim ya emniyette ite Orhanlarbenden 1 milyon istiyorlar imdi de bana metini yollamlar diyorlarki eer bir milyon verirse yaynlamayacaz 1 milyon vermezlerse yaynlayacaz patronlarna eer sizin ilikiniz iyiyse bence syleyin tanyorsanz, Muammer Gler: ben patronlara syleyecem edecem bak bu konu babakana gidiyor haberiniz olsun bu adamlar sizi kullanarak sizin gazetenizi kullanarak byle bir ey yapmaya alyor haberiniz olsun Grmelerden, muhabirin haberin yaynlanmamas iin Rza Sarraftan 1 Milyon istedii anlalmtr. TK.2359234616 - 07.10.2013 19:23 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: ey bu yazya ama ok salam salam bilgi vermiler yani aadaki irketler mirketler BZM OLANLAR DA VAR NDE YA BZM OLANLAR DERKEN SENN RKETLER HAD BRLERN BOVER YAN bankalar doru , Rza Sarraf: sayfalk para transferi tespit edildi paralarn karsk bi 87 milyar nasl karmlar neyse dur bakalm urda sonra diyor ki bir dakka altn ihracatnda Trkiyenin yldz haline gelen ran da imtiyazl i adamlarnn dk kurdan elde ettikleri Euro ile Trkiyede altn satan alp sonra bunlar kendi piyasalarnda nakite evirme ile ilgili iddaalar zerine Maliye Bakanl harekete geti 2012 Aralk aynda Maliye Bakanl, Cumhurbakanlk ve Babakanla gelen ihbar ve delilleri incelemeye alan vergi mfettileri korkun kara para trafii ve ite Ebru Gndele evlenen Rza ZARRAF asll isime ulat 2012 diyor farknda msn2012 de vard canm altn ticareti, Abdullah Happani: ha doru 2012nin doru ubatnda balad ya u eyleri mesela o Trk irketlerinin hepsini Adem biliyordur, Rza Sarraf: abicim bir ksmn biliyordur o denli bilmiyordur o geip kurcalamaz AKTVDEN RENM OLABLRLER, Abdullah Happani: aktivden olabilir yani de aktivden nasl renmilerdir, Rza Sarraf: rahmetli dedemin bir atasz vard ktdr ama
129

der ki sacak gtte bok durmaz der dur bakalm dur bakalm hi belli olmaz ne olaca dur bi bakalmok farkl bi yanda bakarsn biey olur gazetenin patronlarna gider i deiir meiirpatrona telefon acam dedi imdi, Abdullah Happani: LER BAKANI BAKANLAR BASTIRIYOSA PATRONLARINA DURDURABLRLER BENCE Grmeden, kacak habere konu dokmanlarda usulszlklerle ilgili ok detay bilgilerin olduu, (Eski Sistem) bal altnda bahsedilen eylemlerden ve bu eylemlerin Rza Sarraf tarafndan organize edildiine dair bilgilerin olduu, ileri Bakannn gazeteye yapaca mdahale sonucunda haberin yaynlanamayacaklarn syledii anlalmtr. TK.2359264668 - 07.10.2013 19:45 Rza Sarraf Sedef grmesinde; Sedef: peki Zaferler maferler ey yapmazlar m yani nce onlarla konusan daha ey deil mi, Rza Sarraf: konumam iin Ankaraya gitmem lazmtelefon konusu deil ki bu, Sedef: bir ey anlatacam duyduum bir eyi sana gelince anlatsn yani o eyden de SENDEN RAHATSIZ OLANLAR OLABLR EY AYAINDAN HKMET AYAINDAN, Rza Sarraf: yani eyden mi bakanlklardan m, Sedef: h h h, Rza Sarraf: yani onlar m yaptryordur diyorsun TK.2359354746 07.10.2013 20:36 Rza Sarraf Sedef grmesinde; Rza Sarraf: ben yarn gidip gitmeme arasnda karar alacamda tam sen ne duydun, Sedef: hayatm yle bi durum varki eee eyler Maliye Bakan bizim tandmz o deil de mi hangisine ey, Rza Sarraf: yok, Sedef: evet ve o hani onun yaknndaki bi ka ey ..., Rza Sarraf: Ali Babacan, Sedef: bilmiyorum kim olduunu ay isim syledilerde tam ey yapamam yani imdi atmaym sana Maliye Bakan ve bakanlar bi ka eyde hani hep byle senin ok fazla ey olduunu ondan sonra nasl bu kadar diyaloglarn ondan sonra ey ok fazla hani ite diyaloglarnn gze battn ondan sonra c bunlarnda yani bi rahatszlk olduunu senden yana ama onlarn kendi aralarnda da varm galiba yle eyler, Rza Sarraf: tabi canm aralarnda var zaten onlarn, Sedef: bizim iyi bi arkadamzn ondan sonra yeeni ey ee bu ekonomi ey haberciydi ondan sonra sonra NTV'ye geti NTV'den imdi yurtdna gitti anladn m onlarn syledii ey bu HAN YOKTU BYLE B ADAM D DYOLARMI NERDEN, Rza Sarraf: ama Ebru'yla evlenmekle geldi oldu zaten bu adam, Sedef: hayr tamam da ite yani bu kadar vard madem hani bu kadar ey e ben duyduumu sylyorum hani bilemem hani eyini bende yle izah ettim zaten bunu hep vard ailede vard ama daha ok ee yurtd ileri vard bilmem ne .. burdayd zaten adamn alt yaps var zaten paras var ondan sonrada burdada ayn ekilde devam etti zaten o ey zaten olan biey ama diyolar ki ncesinde byle bi ey yokmu yani bunlar nk belli bize bulmusunda hani maddi manevi eyleri olan insanlar zaten halk isimlerini bilmesede bunlar biliyo anladn m ne demek istediimi o yzden bu nereden kt bunu bii ey yapalm kurcalayalm gibi bi durum varm ama bilemiyorum Grmelerden, Sedef isimli ahsn, Rza Sarrafn hzla ykseliinin Ali Babacan gibi baz bakanlarn dikkatini ektii ve Rza Sarrafn bu ykseliinin arkasnda kabineden baz bakanlarn desteini ald ynnde phelerin olduu ve bu durumun bakanlar arasnda rahatszlk oluturduu ynnde duyumlar aldn syledii anlalmtr. TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: ben Fatih Karacay aradm imdi dediki abi nasl olur byle bir ey dedim bak sakn ha gazeteniz iinde dedim bak ben adam crm meshud yaptrr yarn rezil olurs unuz abi kurban alaym udur budur felan ben dedi gereini yaparm siz dedim ki bunlarn yaknlar olan biri emniyet mdr var bu dedim tayine tabi tutuldu diye bunda da gck alyorlar bak bu kadar firmann ismi var benim elime geti asla byle bir ey olmaz dedi, Rza Sarraf: sayn bakanm bu konunun ama eyle alakas var yani Orhan nceyle alakas var, Muammer Gler: biliyorum biliyorum onunda zaten soruturmas srdrlyormu o sorumayda takip edeceim ONUN DA DEFTERN DRECEM O RESMYETE GRM NK ODEFTERN DRECEM O PENZEVENGN SEN RAHAT OL KARDEM Grmeden, Muammer Glerin Bugn Gazatesinde haberin yaynlanmamas iin Fatih Karacayla grt, Rza Sarrafn haber olaynn arkasnda Orhan nce olduunu syledii, Muammer Glerin de Orhan nce ile ilgili yryen ayr bir soruturma olduunu, o soruturmay kullanarak defterini dreceini syledii anlalmtr.
130

TK.2359400196 - 07.10.2013 21:03 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: gruba gececek ya bakan direk geerken arabada sizinle grr veya evde grr ona gre orda yol izeriz diyorsabah yine beni ararsnz evin tarifini felan ey yaparm hallederim, Rza Sarraf: tamam can eer sknsa baka zaman geleyimtamam okey peki hayr bakasna can sklm olursa bize patlar Grmeden Rza Sarrafn Ekonomi Bakan Zafer alayan ile grmek iin randevu ayarlamaya alt anlalmtr. TK.2359444255 - 07.10.2013 21:24 Egemen Ba Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: bu basnla alakal bu konuyu bir sayn babakanla grmek istiyorum ama grmeden nce bir sizden fikir almak istiyordum....nasl yapsam bilmiyorum, Egemen Ba: yani telefonda konualm diyorsun imdi konu yadayada ben aramba akam istanbula geleceim, Rza Sarraf: belki ge olur ben size syleyim konu ey deil imdi geen gn beni Bugn Gazetesinden aradlarbiliyorsunuz zaten tehditin onun bunun haddi hesab yok havalarda uuuyor bugn gazetesinden aradlarbizim bu hani altn ihracatlaryla falan alakal ilerimiz varya ranla altn ihracatlarylabir tane x ahs isim syledi dedi ki ite bu adam incelemedeymi ite u kadar para gelmi randan hesabna da estek olmu kstek olmu neyse dede ki sizin bunla bir ilikiniz var m bu konuyla alakal ne sylemek istiyorsunuz gazeteci bana soru sordubilmem ne Elibol ben de dedim ki benim syleyecek hi bieyim yok ben haber yapacam dedi dedim ki istediiniz nitelikte istediiniz ekilde siz haberinizi yapn ben avukatlarm gerekli savunmay zamannda yaparlarimdi adam dnyor bugn bana metni yolluyor bir arac ile diyor ki metin bu alsn baksn ya bana 1 Milyon dolar verir yada ben bunu yaynlarm ama artk bunun o kadar ucu buca kt ki bktm usandm bende bu konuyla alakal gidip sayn babakanla grmek istiyorum koyaym nne metni deyim ki buyurun sayn babakanm bunu bana yollam bunun karlnda da diyor ki 1 Milyon versin bunu yaynlamaymbenim yaptm i ortada yaptmz ihracat lkeye katks faydas cari an kapanmas ya ben onlar yapmaym ya da bunlarla uraamyorum diyeyimbeyfendi ile grsem bu konu da sakncas olur mu sizce, Egemen Ba: yok olmaz da o da onlardan ikayetidir patronlarnn bilgisi var mdr bunun bu, Rza Sarraf: bilmiyorum ki patronlarnn bilgisi var m yok mu iti Fatih le Emniyet Mdr Yardm Fatih le Emniyet Mdr Yardmcs vard efendim o geliyor 1 Milyon benden Euro istiyor hara istiyor gittim o zaman ifade verdim iki ay nce o kyor kyor bktm usandm ben bunlarla uramaktan, Egemen Ba: abi Muammer Glere ap sylemen lazm, Rza Sarraf: ap syledim, Egemen Ba: ey deyim Rzacm bir Hseyin ELKle konuaym bizim medyadan sorumlu genel bakan yardmcmz o Bugn Gazetesinin sahipleri ile de ok samimidir bir onla konuaym da gerekirse senle onun bir temasn salaym, Rza Sarraf: sizce benim sayn babakana gitmem de bir saknca olur mu, Egemen Ba: saknca olmaz da babakann bin tane derdi arasnda sana randevu verene kadar i iten geer diye ben ey yapyorumsen Zafer abi ile konutun mu o ayaralrm atla gel diyorsa, Rza Sarraf: konumadm yarn onu gidip Ankarada greceim sabah ben bir ekilde sayn babakandan randevu alp gideceim zaten, Egemen Ba: bence sen randevu istersen alrsn ben aramba akam dnyorumsen bir Zafer abi ile yz yze konuBEN DE HSEYN ELKE MD SYLERM SENLE BR TEMAS KURSUN Grmeden, Rza Sarrafn hakkndaki usulszlklerle ilgili haber kabileceini ve Orhan nce tarafndan antaja uradn Egemen Bala da paylat, Egemen Ban antajla ilgili Muammer Glere iletmesini syledii, kendisinin yurtdnda olduunu, haberin yaptrlmamas iin Bugn Gazetesine ulalmasn Hseyin elike syleyeceini belirttii anlalmtr. Bu grmede planland gibi, Egemen BAIn Hseyin ELK ile konuyu grt, Hseyin ELKin de Bugn Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem YAVUZ ile grt anlalmtr. Zira daha sonra (09.10.2013 tarihinde Egemen BAIn evine gnderilen 500.000,00 Dolarn Egemen BAIa ulamas zerine yaplan) TK.2374702814 - 12.10.2013 19:28 Egemen Ba Rza Sarraf grmesinde; Egemen Ba: EY NDE OK OK TEEKKR EDYORUM BEN MAHUP ETTNZ, Rza Sarraf: olur mu ne demek olur mu sayn bakanm, Egemen Ba: arada ....ilgili Hseyin elik seni arad m abi, Rza Sarraf: aramad sayn bakanm, Egemen Ba: aramad m
131

nk Bugn Gazetesinin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz benim basn mavirimle konumu Hseyin Beyden uyar aldk ayn konuda Zafer Beyle Muammer Beyden de uyar aldk h alm, Rza Sarraf: h o zaman direk aramtr, Egemen Ba: ondan sonra ben senin numaran da vermitim nk Hseyin elike Grmeden, Egemen Ban konu ile ilgili giriimlerde bulunurken Muammer Glerin de giriimlerde bulunduu anlalmtr. TK.2359835116 - 08.10.2013 08:20 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Onur Kaya: 8 buuk 9 gibi ben 10 eyrek gibi orda olursanz ben imdi evdekilerede syleyecem sizi eye evin iine alacaklar, Rza Sarraf: tamam ben yine 10 da olmaya alaym de TK.2359839995 - 08.10.2013 08:31 Onur Kaya Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu TK.2359880582 - 08.10.2013 09:23 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: h iyi 15 20 dakika burada olursunuz erken olursanz hani ben evdeki grevliye syliyim sizi alacak ieriye zaten o bakan, Rza Sarraf: tamam tamam peki Bylece, konu ile ilgili Rza Sarraf ile Zafer alayann buluarak grtkleri deerlendirilmitir. Bu bulumann zerine, TK.2360060652 - 08.10.2013 11:24 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: gryorum ya ite 3 4 kii ile greceim teker teker gryorumMaliye Bakan ile greceim, Abdullah Happani: h byk abiyle felan grmeyi dnmyorsun deil mi, Rza Sarraf: nce bir maliye bakan ile greceim diyeceim ki byle bir aratrma varsa biz getirelim defterleri gerek yoksa soru iaretleri varsa kaldralim bizim yaptmz ticaret ortada zaten herkesin bundan bilgisi var, Abdullah Happani: eyi mesala telefonla ilgili felan bir ey sorulduunda ... kapattrmamz yeterli mi, Rza Sarraf: kapattr bakalm imdi, Abdullah Happani: yoksa buna buna ey desen ite mesala bu adam zaten tandn belli senin hesabndan felan para ekmi mesala kardeim bu adam madur durumda bir sene nce hastaland ben ameliyat ettirdim ettirdiim hastahanede belli ite ettirdikten sonra da ite telefonda verdim irketimden hatt ite aylk ufak bir yardmda da bulunuyorum da ben herkese yaporum bir yn insana bunada yapyorum, Rza Sarraf: onu bakarz onun altn ssleriz, Abdullah Happani: yani yani sonuta sen bunu ameliyat ettirmisin ettirdiin yerde belli bu adam arda eski dnemlerden tanyordum hasta olduunuda duyunca kritikti durumu aldm ameliyat ettirdim acilen iki defa yaptrdm o da ve o durumda ufak desteim olsun diye ite bir hat verdim kendisine irketten ve irketihastahane dneminde verdim diyeceksin ondan sonra icabnda ey de dersin yani hafif bir demede yapyorum ben buna aylk herkese yardm burslar veriyorum bunada bir ey veriyorum dersin TK.2360071378 - 08.10.2013 11:30 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: maliye bakanl ile grmeni abi mi nerdi, Rza Sarraf: h, Abdullah Happani: yani onunla grtn deil mi sen, Rza Sarraf: grtm grtm ben ona sundum o da olumlu buldu Grmelerden, Rza Sarrafn Zafer alayan ile grmesi zerine konuyu Babakanla deil Mali ye Bakan Mehmet imek ile grmesine karar verdikleri anlalm, bu grme ncesinde Rza Sarrafn haberdeki iddialardan birisi olan Adem Gelgein telefon kaydnn Rza Sarrafn firmalar adna kaytl olmas hususunun Mehmet imekin dikkatini ekebilecei endiesi ile Adem Gelgein kullanmndaki telefonun kapattrlmas talimatn verdii anlalmtr. nk Rza Sarrafn Mehmet imeke eleman Adem Gelge ile bir irtibatnn veya tankllnn olmad ynnde aklama yapaca deerlendirilmitir. TK.2360217379 - 08.10.2013 12:49 Rza Sarraf Bar (ileri Bakanl) grmesinde; Rza Sarraf: Ankaradaym evet kendisini bir ziyaret etmek istiyorumda, Bar: ben de Ankaradaym buyurun ne zaman bin sizi misafir edeyim bakan bey gelince de hemen ey yapalm grrz TK.2360244254 - 08.10.2013 13:03 Rza Sarraf Bar (ileri Bakanl) grmesinde; Bar: sayn bakan bekliyorlar, Rza Sarraf: peki Bylece konu ile ilgili olarak Rza Sarrafn Muammer Gler ile bulutuu anlalmtr. TK.2360334577 - 08.10.2013 13:47 Rza Sarraf Edip grmsinde;
132

Rza Sarraf: ben imdi sayn bakanmn yanndaym Edip: nerdesin eyde mi Zafer beyin orda msn, Rza Sarraf: hayr sayn Muammer Beyin yanndaym bakanmzd edi alabildi mi ne yapt araym dedi, Edip: imdi konuurum, Rza Sarraf: Zafer Abiyle de konutuko da dedi gidin grn sonra dedi bana urayn dedi TK.2360346797 - 08.10.2013 13:53 Rza Sarraf Edip grmsinde; Rza Sarraf: abi kusura bakma rahatsz ettim desayn bakanm sizinle bir grmek istiyor, (Grmeye Muammer Gler dahil oluyor) Muammer Gler: Rza bey de ok deerli bir dostumuz kardeimiz bizim, Edip: aynen yle siz de ylesiniz zaten bir konuyla ilglili size gelmek istiyordum aslndBar araym msait bir zamannzda geleyim TK.2360534533 - 08.10.2013 15:24 Edip Rza Sarraf grmesinde; Edip: Rzacm yarm saat iin bizi bekliyor yarm saat iinde, Rza Sarraf: gideyim im Maliye Bakanlna doru, Edip: yarm saat daha sen on dakika be dakikada gidersin bende imdi burda kyorumeyde zel kalemin orda grrz Grmelerden, Edip isimli ahsn, Rza Sarrafn Maliye Bakan Mehmet imek ile grmesinde araclk etmesini Zafer alayan ve Muammer Glerin ayarlad anlalmtr. TK.2360560959 - 08.10.2013 15:36 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: hatt kestirdim abi kendisine yeni hat alm mesaj att bana yeni numaram hac abi diyebende tamam tamam abim kaydettim grrz dedim sonra dedi ellerinden perim tamam abi dedi yle bir mesajlatk yani, Rza Sarraf: tamam oldu hadi grrz Grmelerden, Rza Sarrafn habere dair usulszlk iddialar ile herhangi bir ilgisinin olmadn gstermek iin Adem Gelge kullanmnda olup Rza Sarrafn firmas adna kaytl telefonu kapattrdklar anlalmtr. TK.2360583204 - 08.10.2013 15:47 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: eyi soracam ben sana bu Safir 2012de ne kadar ihracaat yapt, Abdullah Happani: 2012 ylnda m hemen renip dnerim muhasebeye hemen soraym, Rza Sarraf: karn da sor 2013 de syle2012 ve 2013 hemen bana mesaj at Grmeden, Rza Sarrafn Abdullah Happaniden reel ticari faaliyet gsteren firmalarnn ihracat ve kr bilgilerini alarak, Mehmet imeke bu ynde reklam yapmaya planlad deerlendirilmitir. TK.2360585984 - 08.10.2013 15:48 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: Volgam da da kt deiliz ha yani ben nc dnemi kapattk mesela 44 Milyon 818 Bin Volgamda karmz var, Rza Sarraf: yok ey ihracaat, Abdullah Happani: HRACAAT YOK BUNLAR EY GIDA HEPS, Rza Sarraf: tamam Volgam ne kadar, Abdullah Happani: 4 Milyon 818 bin karm var n dnemden sadece yani 962 Bin TL ordan vergi deyeceim geii bir dnem iin sadece eyleri de ckartyorum atyorum, Rza Sarraf: tamam tamam oldu Grmede, Abdullah Happaninin Volgam isimli firmalar zerinden yaplan ve sahte belgelere dayanan hayali transit gda ticaretini ihracattan saymad anlalmtr. TK.2360597306 - 08.10.2013 15:54 Abdullah Happani Rza Sarraf gnderdii mesajda; 2012 yaplan hracat: 10,265,276,391 trl , denen vergi: 890,402 trl eklinde yazd TK.2360617308 - 08.10.2013 16:03 Abdullah Happani Rza Sarraf gnderdii mesajda; 2013: hracat: 4,000,712,161 trl, denen vergi: 749,287 trl eklinde yazd Bylece Rza Sarrafn konu ile ilgili olarak Maliye Bakan Mehmet imek ile grt anlalmtr. TK.2360685714 - 08.10.2013 16:35 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde, Rza Sarraf: grmem bitti sayn bakanmla nerede grebilirimMaliye Bakanlndan ktm, Onur Kaya: Maliye Bakanlndan ktnz hemen buraya gelin, Rza Sarraf: tamam Ekonomi Bakanlna m Grmeden, Rza Sarrafn Maliye Bakan Mehmet imek ile grt, akabinde tekrar Zafer alayan ile grmek zere Ekonomi Bakanlna yneldii anlalmtr. TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: dedi bu dzmece bu antaj iin yaa zaten dedi ama ald ald onun fotokopisini MASAK'a da sorucak bana sylemedi ama beni gtren arkadaa syledi sylemi demi ki MASAK'a soraym bakaym neyin nesidir bu, Abdullah Happani: aratracak yani, Rza Sarraf:
133

MASAK ona bal yaa SENCE GRMEM KT M OLDU YM SANA GRE SENCE, Abdullah Happani: yaa u ekilde iyi mi kt m mesela o eyin kopisini almyaMUHAKKAK BUNU BR KONTROL EDN DER ARTIK yani ordaki senin irketlerin de dahil olmak zere hereyin incelecei garantisi geldi haa hh ite BU HABER YAYINLANDIINDA N AISINDAN OLABLECEK TEHLKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YKSEK MERCYE SEN KEND ELNLE BLDRM OLDUN yani inceleme gerekli grrse yapar, Rza Sarraf: sence gerekli grr m, Abdullah Happani: gerekli grr m mutlaka bilgi alr belli kurumlardan, Rza Sarraf: MASAK'a soracan syledi, Abdullah Happani: yani MASAK'ta eye bildirecek doal olarak yani mfettilere bir inceleyin bunlar diye, Rza Sarraf: peki sence iyi mi oldu kt m, Abdullah Happani: hayr iyi bir sonu yok burda ama kt bir sonu olur mu yani mesela bizim eye ite iki gnden beri yaptmz sterese art birey katmyor bu ey olarak yani ite olumlu birey katmam, Rza Sarraf: ONLAR BLYORSUN AL BABACAN'LA HAN EYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR KS DE YAN O HRACAT RAKAML ARIYLA OK LGLENMYOR ONLARLA OK MUTLU OLMUYOR ANLADIN MIkad almamt sonradan ald yaa yani k ktktan sonra, Abdullah Happani: defterlerin incelenmesine hazrlanmak lazmyaa bizim amzdan birey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda dediim gibi br irketlerde eninde sonunda aratralacaklar yani sonuta kaar yok bu iin ok fazlabakalm birde ey hh zaten ite MASAK'a bilgi verip aratrlmasn istese bile bu ksa srede olan eyler deil yani, Rza Sarraf: TUHAF BR NSAN SYLYM SANA DERLER GB DEL...bana gitmeden sylemilerdi yani dur bakalmkad almas iyi olmad o ey oldu Grmede, Rza Sarraf ve Abdullah Happaninin, konuyu Maliye Bakan Mehmet imek ile grm olmalarnn kendileri asndan iyi mi yoksa kt m olduunu deerlendirdikleri, Mehmet imekten, dier irtibatl olduklar bakanlardan farkl tavr grmeleri zerine endieye kapldklar, Ali Babacandan ekindikleri gibi Mehmet imekten de ekinir olduklar, zira Mehmet imekin Rza Sarrafn kacak haberin metni olduu anlalan kad alarak konuyu MASAKa inceleteceini sylemi olmasn en yksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri olarak yorumladklar, neticede grmelerinin olumlu bir sonu getirmeyeceini dndkleri anlalmtr. Akabinde, TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: yanna gittim Maliye Bakannno biraz souk, Rhan Bayar: peki bu LER BAKANLIINDA HERHANG BR STHBARATTAN BYLE BR ALIMA FELAN OLMU MU, Rza Sarraf: hi bir ey yok hayr, Rhan Bayar: yle bir bilgi yok OLSA ZATEN LK AIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN, Rza Sarraf: onlar yok onla da grtm bugnha verdiim yazy da okudu ard da kendisi ben ktktan sonra tam zel kaleminin ordayken yaznn bir fotokopisini istedi Masaka soracakm, Rhan Bayar: yle biey var yani, Rza Sarraf: o pozitif mi negatif mi onu anlamadm, Rhan Bayar: ya ok daha artk kurcalama ama abi bence, Rza Sarraf: yok artk kurcalamam artk ama ite o oras nereye gider ucu bilmiyorum, Rhan Bayar: YAPMASAK BELK DAHA YYD BELK, Rza Sarraf: KZ ACABA ALEVLEND M, Rhan Bayar: BELK UYUYAN EY DE UYANDIRDIK BELK BLMYORUM NALLAH YLE YAPMAMIIZDIR DA, Rza Sarraf: peki yle dnsek ne olur yani en fazla bizimkileri incelerler, Rhan Bayar: biz de bir sknt yok ki abi dier 35 firmay da incelerler bir iddia varsaama bizim tarafta bizi balayan 3 tane firmamz var aremiz var royalimiz varufak tefek usulszlk keser yani varsa biey unutmuuzdur bir evrak ilemi yle biey vardr onun dnda biey yok nemli olan bu iin magazinsel taraf abiAbdullah ile konutum eyi mutlaka bizim hi bieyimiz olmasa da senin stndeki yani gayrimenkul tarafn biz hafifletelim Grmede, Rhan Bayarn ileri Bakanl bnyesinde stihbaratn kendileri hakknda bir alma olup olmadn sorduu, Rza Sarrafn olmadn sylemesi zerine Rhan Bayarn, Muammer Gler ile olan ilikilerini kastederek byle bir aratrmann olmas durumunda (ilk azdan) haberlerinin olacan syledii, Rza Sarrafn, Mehmet imekin kendileri hakknda MASAKa inceleme yaptracan sylemesi zerine Rhan Bayarn YAPMASAK DAHA YYD UYUYAN EY DE UYANDIRDIK dedii, Rza Sarrafn da yine bu durum iin KZ ACABA ALEVLEND M eklinde yorum yapt, bylece ahslarn yaptklar usulszlklerin farkndal ierisinde endieye kapldklar anlalmtr.
134

TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rza Sarraf Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: gidebildiniz mi Maliye Bakanlna, Rza Sarraf: gittim grtm beyefendiyle, Muammer Gler: baka bir gelime oldu Fatih Karaca beni arad dedi ben konuya el koydum, Rza Sarraf: sayn bakanmz Zafer Beyin de yanna gittim o da aram onu, Muammer Gler: tamam beni arad cevaben dedi ki olaya el koydum btn evraklar getirttirdim benim kontrolm dnda hibirey olmaz merak etmeyin dedi haberin olsun tamam m, Muammer Gler: Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hi merak etme o konuyu hi ey yapma, Rza Sarraf: sayn bakanm asl nemli konu o ite hereyden nemli, Muammer Gler: tamam baba o konu benim iim o konu abinin ii sen merak etmeSEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM O TOLU TN SEN KAFANI YORMA Grmeden, Muammer Glerin Bugn Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile grtn, haberin yaynlanmayacan sylediini, Rza Sarrafn Zafer alayann da Fatih Karaca ile grme yaptn sylediini ilettii, Muammer Glerin Orhan nce hakkndaki soruturma konusunu takip ettii syledii, Rza Sarrafn bu konunun ok nemli olduunu sylemesi zerine Muammer Glerin de O KONU BENM M ve O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM eklinde Orhan nce hakknda yapacaklarndan (burnundan fitil fitil getireceinden) ve bu konuyu kendine grev addettiinden bahsettii anlalmtr. TK.2361353064 - 08.10.2013 22:08 Zafer alayan Rza Sarraf grmesinde; Zafer alayan: sen biz ktktan hemen sonra saat ite kata 5 civar falanken ey arad Fatih arad dedi ki konutum tamam dedi yani bu konuda sonra saatsaat 7 gibi Akn aradya abi dedi byle birey yapmz ama biz bunu ok iyi yapmak istiyoruz ite br taraf bulatrmadan falan dedim ki Akn yani yap ne istersen yap ama ben fikrimi syledim yani bu konuda hala bir niyetin varsa bilemem onun heralde seninle bir ahsi meseleniz var m bunlar hi daha bunlar dava ettin mi, Rza Sarraf: hi tanmam ben, Zafer alayan: neyse dedim ki bir gn bir araya gelirsiniz ama BEN YAN HRACATA ZARAR VERECEK BREY OLMASINI STEMEM DEDM AB PEK EMRN OLUR DED SAAT 7 GB FALAN BU tabi tabi canm akn beni arad abi izin verirsen biz bunu yapacaz diye ben net fikrimi syledim dedim yani bana bir daha izin mizin konusunda birey sormana gerek yok ben fikrimi syledim dedim sonra bir araya geldiimizde konuuruz, Rza Sarraf: yani beni ben uam indikten sonra beni aradlar, Zafer alayan: tamam ite benim onun iin sordum saatini benle konutuktan 1 saat sonra sana sylemiler demek ki BENM MESAJIM GTM onun iin sylyorum Grmeden, Zafer alayann Fatih Karaca ve Akn pek ile grtn, Akn pekin haberi yaynlamak istediklerini sylemesi zerine Zafer alayann st kapal bir ekilde (mesaj vererek) haberin yaynlanmamas ynnde telkinde bulunduu ve bu dorultuda mesajn gittiini syledii anlalmtr. Bylece, Rza SARRAF ve kurmu olduu eski sisteme dair usulszlklerle ilgili Bugn Gazatesinde kacak haberin, Rza SARRAFn talebi zerine Muammer GLER, Zafer ALAYAN ve Egemen BAIn giriimleri ve gazete yetkilileri ve sahibi ile yaptklar grmeler sonucunda engelledikleri anlalmtr. Bahse konu haberin Bugn Gazetesinde yaynlanmasnn tmden nne geilmesinin akabinde, Orhan NCEnin bu sefer Yeni afak Gazetesi zerinden haberi yaynlatma yoluna gittii anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda; TK.2372278151 - 11.10.2013 16:28 Yakup Kocaman Rza Sarraf grmesinde; Yakup Kocaman: Yeni afak Gazetesinden aryorum dkmanlar geldi orda sizi ite Maliyeye ikayette bulunmular sizin talimatnzla yada ite altnz irketler zerinden yurt dndan Trkiyeye para geldii ite vergi denmedii eklinde sormadan herhangi bir ey yapmak ey yapmak istemedik akas, Rza Sarraf: ben size bilgi vereyim bu gecen hafta Bugn Gazetisinden de aradlar beni ben de dedim ki dilediiniz nitelikte istediiniz ekilde haber yapabilirsiniz ama biz hakknzda tazminat davas acacaz nk neden o bahsi gecen konu ile alakal benim hi bir alakam yok onu biz onlara izah ettik onlarda zaten benim alakam
135

olmadn kanatine vardlar ve haberi yapmadlar EN AZINDAN BENM N GECEN KISMINI YAPMADILAR yaparlarsa da zaten tazminat davas acarm ama yapmadlar Grmeden, Yeni afak Gazetesi muhabiri Yakup Kocamann Rza Sarrafla irtibata geerek, bah se konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokmanlar olduunu, konu hakknda Rza Sarrafa sormadan haber yapmak istemediklerini syledii, Rza Sarrafn da ayn haberin Bugn Gazetesinde yaynlanmak istedii, anacak haberi yapmadklarn, en azndan kendisi ile ilgili taraflarnn yaplmadn syledii anlalmtr. Bugn Gazetesinde habere dair hibir eyin yaynlanmad, Rza SARRAF bunu diyerek haberin benimle ilgili ksmn yapmayn mesaj verdii deerlendirilmitir. Bu arada konu ile ilgili olarak Rza SARRAFn Whatsaptan Bar GLER ile yazt, TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: ben de size yazyordum Rza bey Whatsappda, Rza Sarraf: beni arad arkada ordan gazeteden dedim valla bu geen hafta da Bugn Gazetesinden geldi muhtemelen size de ordan gelmitir biz konuyla alakal onlara baz eyleri anlattk ve onlarda bizimle alakas olmad kanaatine vardlar ve bu haberi yapmadlar, Bar Gler: baba genel yayn ynetmenini arasn m baba diyorum arasn m Yeni afak Gazetesinin Genel Yayn Ynetmenini isterseniz arattraym ben bunu hallederim siz rahat olun ben rendim ya bunlarn hkmete yakn olduklarn sknt yok abi ben imdi sylettireceim TK.2372538511 - 11.10.2013 17:24 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: sizi arayan gazetecinin ismini istiyor babam, Rza Sarraf: Yakup Kocaman Ekonomi efi, Bar Gler: balarndaki ahs arayacak babam Grmeden, Rza Sarrafn durumu Bar Glere bildirdii, Bar Glerin de Muammer Glere bildirdii, Muammer Glerin Yeni afak Gazetesi yetkilisi ile grecei anlalmtr. TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: Yeni afan Ceosu bu Albayraklarn ceosu yeni toplantdan ckmt imdi buldum onu onunla konutum ben bizzat zellikle bekledim ki mer Bolat bizim partimizin MKYK yesi mer Bolat onlarn Ceosu Albayraklarn Ceosu Grmeden, Muammer Glerin haberle ilgili sknt kmamas iin Yeni afak Gazetesinin bal olduu Albayrak irketler Grubu CEOsu mer Bolat ile konuyu grt anlalmtr. 13.10.2013 tarihli Yeni afak Gazetesinin grnts

136

Yeni afak Gazetesinde kan ilgili haberde Rza SARRAFn adnn veya firmalarn isimlerinden hibirinin habere konmad, kamuoyunda Rza SARRAF akla getirebilecek herhangi bir imann bulunmad grlmtr. Bu durumun haberin yaynlatlmasn isteyen Orhan NCEnin dikkatini ektii grlm, TK.2376318998 - 13.10.2013 19:30 X ahs (05323861108) Orhan nce grmesinde; X ahs: senin dava ... ey oldu manet yapt afakta okumadn m, Orhan nce: okudum da SM YOK H BREY YOK, X ahs: isim yok, Orhan nce: tabi kim kim bunlar, X ahs: ama adam ite o irketin sahibi, Orhan nce: TAMAM YAZMIYOR K O RKETTEN BLE BAHSEDLMYOR KMDR NEDR BALANTI TK.2376046652 - 13.10.2013 16:56 X ahs (05367153844) Orhan nce grmesinde; Orhan nce: Yeni afak Gazetesi alm okuyorum, X ahs: ciddi misin var m biey, Orhan nce: ne biliyim bireyler yazmlar eksik bireyler ite, X ahs: patlamaya patlamaya balad yani, Orhan nce: patlayacak bize geirdikten sonra patlasa ne olur ki stnkr gemiler bahsedememiler isim felan bahsedememiler Grmelerden Orhan ncenin eksik kan ve Rza Sarrafla ilgiyi ortaya koymayan haberden memnun kalmad ve tayininin kmasna karlk olarak grd sansasyonun, bu eksik haberle olmayacan ima ettii anlalmtr. Tm bu srete, Muammer GLERin bu konudaki abalar ve Orhan NCEye daha fazla bask uygulayabileceini vaat etmesi zerine; (Para Teslimi-14)de bahsedildii zere, Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye verdii talimatla zgr ZDEMR, Hikmet TUNER ve ardndan Bar GLER aracl ile Muammer GLERe ulatrlmak zere (Vatandalk iin Mohammed ZARRABtan alnan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 ( Milyon) Dolar verdii hem fiziki takip almalarndan hem de teknik takip almalarndan anlalmtr.

137

(7) RIZA SARRAFIN EKONOM BAKANLII ZEL KALEMLERN KEND KALEM GB KULLANMASI
Yaplan almalarda, Rza SARRAFn rvet ilikisi iersinde olduu Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn bilgisi dhilinde, zel kalemi Onur KAYAy kendi sekreteri gibi kulland, iinin dt kurum ve kurululara bu merciden randevu alarak Zafer ALAYANn makamnn nfuzunu kulland anlalmtr. Dier yandan Rza SARRAFn Onur KAYAya dier zel kalem Mustafa Behet KAYNAR araclyla (para Ercan SAIN tarafndan ulatrlmtr) 14.000,00 TL para gnderdii belirlenmi, parann her iki zel kalem tarafndan paylald deerlendirilmitir. Randevu lerinin Balangc TK:1704401485 - 06.10.2012 19:07 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: Onur Bey sizden bir ricam olacak bana ssk'dan bir randevu alabilir misiniz ltfen Sermaye Piyasa hayr Sermaye Piyasa Kuru Sermaye Piyasas, Onur Kaya: SPKdan tamam tamam, Rza Sarraf: ok acil ne zaman bir vakit olursa bir ilk, Onur Kaya: SPKnn bakanndan m, Rza Sarraf: bakanndan evet rica edecem, Onur Kaya: tamam TK:1706467047 - 08.10.2012 12:09 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: bakan bey stanbul'da herhal de deil mi, Onur Kaya: bakan bey yok An kara'da bakanlar kurulunda akam gelecek, Rza Sarraf: SPKy unutmayalm olur mu ltfen rica et, Onur Kaya: ben ilettim haber bekliyorum onlardan size bugn mutlaka haber veririm Grmelerden, Rza Sarrafn Onur Kayadan kendisi iin SPKdan grme randevusu almasn istedii anlalmtr. Maddi Menfaat likisinin Balangc Bu tarihten sonra; TK:1712414773 - 12.10.2012 09:30 Rza Sarraf Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: saat 12 civarnda Swiss'te olabilir misinz Rza Sarraf: tabiki tabiki TK:1712695197 - 12.10.2012 12:39 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: Swiss Otele geldiniz mi siz, Mustafa Behet Kaynar: hh geldik, Rza Sarraf: tamam bende 5 dakikaya varyorum Bylece ahslarn bir araya geldikleri anlalmtr. TK:1713341437- 12.10.2012 18:37 Rza Sarraf Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Rza Sarraf: Conrad'dasnz de mi, Mustafa Behet Kaynar: evet Conrad'dayz 15 dakka sonra kacaz havaalanna gideceiz, Rza Sarraf: peki havaalanna yollasam olur mu, Mustafa Behet Kaynar: ok iyi olur benim telefonumu verseniz VP'de Rza Sarraf: Behet bey geliyorlar, Mustafa Behet Kaynar: peki ok teekkr ederim Grmeden, Rza Sarraf ve Mustafa Behet Kaynarn yz yze bulumalarnda, para konusunun grld anlalmtr. TK:1713341982 12.10.2012 18:37 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: 14 BN TL MOTORLU KURYEYLE CONRAD OTELDE BEHET BEYE YOLLASANA BEHET VAR ORDA, Abdullah Happani: 14 BN TL, Rza Sarraf: hemen kar ha unnuttum altda orda olacakt h,
138

Abdullah Happani: (yanndaki ahsa hitaben: Murat Halil kt m ara hemen gelsin Levent'te mi, Rza Sarraf: (dier telefondaki Behet isimli ahsa hitaben: Behet bey merhabalar naslsnz Conrad'dasnz di mi peki bir 20 dakka daha orda msnz nereye gideceksiniz peki havaalanna yollasam olur mu peki havaalannda VP'e mi yolluyacam) Behet Bey'in numarasn veriyorum 530 467 9494 (dier telefondaki behet isimli ahsa hitaben: Behet bey geliyorlar peki saolun grmek zere Abdullah Atatrkte VP'e gidecek, Abdullah Happani: Atatrk VP tamam Grmeden, Rza Sarrafn Abdullah Happaniye Mustafa Behet Kaynara 14.000,00 TL para gndermesi talimatn verdii anlalmtr. TK:1713520945 - 12.10.2012 20:14 Murat Cesuryrek Ercan San grmesinde; Murat Cesurtrk: VP'in nndeyim ben Behet bey yok burda 20 dakkadr cebini ayorum cebi kapal ben VP'in nnde bekliyorum 15-20 dakikadan beri telefonunu amyor sizden haber gelmeden gitmeyeceim, Ercan San: tamam Murat ben ...sylyorum o zaman hadi Grmeden, Murat Cesurtrkn paray Mustafa Behet Kaynara yetitiremedii anlalmtr. TK:1716364526 - 14.10.2012 22:43 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza Bey Beyhan Bey'in bir cep telefonu var m imdi, Rza Sarraf: zld, Onur Kaya: le Emniyete ulatk o da cebini istiyordu okey zld m tamam, Rza Sarraf: kime ulatnz, Onur Kaya: le Emniyet Yeilyurt le Emniyet Mdr, Rza Sarraf: 05327444491 belki siz kendinizde konusanz brakrlar ama, Onur Kaya: tamam 744 ben hem kendim konutum ey dediler cebini alalm irtibata geelim, Rza Sarraf: hani siz konusanz da brakrlar belki, Onur Kaya: ama u an zld m olay ey, Rza Sarraf: yani ite bir cezai ilem yapacaklar ama, Onur Kaya: okey tamam ben imdi tekrar konuurum Grmeden, Rza Sarrafn kurumlarla ilgili skntlar Onur Kaya aracl ile zmeye alt anlalmtr. TK:1716372671 - 14.10.2012 22:49 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Reza bey bir herhalde alkol testine felan tutmular herhangi bir sknt yok braktk dediler doru mudur, Rza Sarraf: sknt yok, Onur Kaya: braktk dediler okey bir sknt yok yani yola devam sknt yok rica ederim EY ULATI BANA ONUN N OK TEEKKR EDERM SZE, Rza Sarraf: ne demek ya ne demek olur mu yabanc myz, Onur Kaya: eyvallah ok saolun EKSTRASI VARDI ONUN AMA ONUNLA LGL DETAY, Rza Sarraf: YOLLADIM BEN, Onur Kaya: o ulamad bana, Rza Sarraf: OLUR MU 14 OLAN DEL MYD ben o gn havalimanna yolladm onu ya, Onur Kaya: YETMEM HERHALDE BEHET BEY ALAMAMI onu valla kusura bakmayn ok ey olduum iin hatrlatyorum, Rza Sarraf: yok estafurullah ama gitti onlar peki nasl ulatraym size, Onur Kaya: valla nasl bilmiyorum ki banka eyi falan m vereyim yle mi yapaym, Rza Sarraf: istiyorsan elden yollaym oraya istiyorsanz banka verin nasl istiyorsanz, Onur Kaya: tamam o zaman ben size yarn urasam olur mu bunla ilgili, Rza Sarraf: tabi tabi nasl istiyorsanz her iki eklide olur ben geldi biliyor zannediyordum sizi,
139

Onur Kaya: ha yok herhalde uaa yetiememi o Grmeden, Onur Kayann Rza Sarrafn kurumlarla ilgili yaad sorunlar bakanlk zel kalemi Onur Kaya ile zmeye alt, ayn grmede Onur Kayann, Rza Sarrafn kendisine gnderdii parann ulatn ancak, sonra gnderdii (yukarda bahsi geen) 14.000,00 TL parann Mustafa Behet Kaynara ulamad iin alamadn, Rza Sarrafn da bu paray tekrar ulatrmaya alacan syledii anlalmtr. TK:1717795550 15.10.2012 20:52 Rza Sarraf - Onur Kaya grmesinde; Onur Kaya: yarn akam bizim arkadalar stanbul'da olacaklar biri teslim edebilir mi o eyi, Rza Sarraf: tabi ki kata, Onur Kaya: yani sekizden sonra falan stanbul'da olacaklar, Rza Sarraf: BEHET BEY'E TESLM ETTRYORUM BEN Grmeden, parann Onur Kayaya Mustafa Behet Kaynar araclyla gnderilecei anlalmtr. TK:1718831523 - 16.10.2012 15:48 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: bir telefon SMS'liyecektiniz ya bana bugn hani bir arkada gelecekti Behet Beyle irtibata geecekti, Rza Sarraf: ben vereyim Ercan Bey'e hemen versin numarasn bir saniye (Grmeye Ercan isimli ahs katlr) Ercan: Ercan ben numaram sylyorum 05337262121, Onur Kaya: sizi bir arkada arayacak akam zaten haberleecek TK:1719397352 - 16.10.2012 21:06 Ercan San Sedat grmesinde; Ercan San: Levent kyor kardeim yanna tamam, Sedat: Rza beye sylesin hani ona gre verirler her eyi, Ercan San: ona gre ey yapacam merak etme tamam bende bekliyoruz zaten 14 LRA B PARA VAR ONU B YERE VERECEZ YA ...haber gelcek ben de oraya gitcem Grmeden parann Ercan San tarafndan Mustafa Behet Kaynara teslim edilecei anlalmtr. TK:1719527207 - 16.10.2012 22:38 Ercan Sann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Rza bey 14.000 TL icin arayan olmad bilgilerinize sunarm. eklinde yazd tespit edilmitir. TK:1719598191 - 16.10.2012 23:35 Mustafa Behet Kaynar Ercan San grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: yarn sivis sivis otele gelebilirseniz saat 11 gibi, Ercan San: tamam ordaym ben zaten sabahtan 9 dan itibaren sivis otelin ordaym TK:1719787346 - 17.10.2012 09:11 Ercan San Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Ercan San: siwwis' te misiniz, M. Behet Kaynar: bir saat on gibi orda olacaz on eyrek te siz ordasnz de mi, Ercan San: evet buradaym TK:1719861619 - 17.10.2012 10:22 Mustafa Behet Kaynar Ercan San grmesinde; M. Behet Kaynar: ben 5.inci kattaym neredesiniz, Ercan San: ben imdi girie doru geliyorum abi swiss giriine, M. Behet Kaynar: tamam ben de girie geliyorum TK:1719864398 - 17.10.2012 10:25 Mustafa Behet Kaynar Ercan San grmesinde; Ercan San: Behet bey tam karnzdaym geliyorum, M. Behet Kaynar: heh grdm tamam Grmelerden, Ercan Sann 14.000,00 TL paray Mustafa Behet Kaynara teslim etmek zere Swiss Otele geldii ve ahslarn bulutuklar anlalmtr. TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behet Kaynar Onu Kaya grmesinde; M. Behet Kaynar: EY ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK, Onur Kaya: valla Allah raz olsun sende yani dosya, M. Behet Kaynar: h h imdi ne diyecektim, Onur Kaya: OLEY DYECEKTN Grmeden, Mustafa Behet Kaynarn Dosyay Aldk diyerek bahse konu 14.000,00 TL paray aldn ve bunun zerine ne demesi gerektiini sormas zerine, Onur Kayann OLEY diyerek sevinmek gerektiini syledii anlalmtr.
140

Bylece, parann Onur KAYAya verilmek zere Mustafa Behet KAYNARa verildii, bahse konu grmeden, Mustafa Behet KAYNARn da Onur KAYA gibi maddi menfaat temininin illegal olduunun farkndal ierisinde ifreleme ile konutuu anlalmtr. dier yandan Musrafa Behet KAYNARn paray teslim almasndan sonra ne diyecektim eklindeki sorusuna Onur KAYAnn oley diyecektin demesinden parann bu iki ahs arasnda paylalaca deerlendirilmitir. TK:1719944021 - 17.10.2012 11:23 Ercan Sann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; RIZA BEY 14.000 TL BEHET BEY''E TESLM EDLD BLGNZE SUNARIM. Mesajdan, Ercan Sann paray verdiine dair bilgi verdii anlalmtr. Bunun zerine; TK:1720137187 17.10.2012 13:21 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: ONUR BEY BEHET BEYE O EY OLDU HABERNZ OLSUN, Onur Kaya: ok teekkr ederim Allah raz olsun sizden ok teekkrler, Rza Sarraf: oldu estafurullah ne demek her zaman bir telefonunuz yeter, Onur Kaya: ok teekkrler yani cidden ok eydi yani dualarm hep sizinle valla ok saolun Sarkuysan A..nin Genel Kurul Toplants Ticaret l Mdrlne Randevu Ayarlama Sarkuysan A..nin ynetimini ele geirmek iin kamu gcnn haksz kullanlmas konusu ierisinde detaylca ele alnd zere, Rza SARRAFn, Sarkusyan A..nin18 ynetimine girmek ve kurduu ekiple ynetimi tmden ele geirmek ynnde giriimlerinin olduu, bu kapsamda ncelikle Ynetim Kurulu yesi Aykut MENETLOLU ile birlikte Ekonomi Bakan Zafer ALAYANla bulutuklar, Daha sonra Rza SARRAFn maddi menfaat ilikisi ierisinde olduu Ekonomi Bakanl zel Kalemi Onur KAYAya 20.05.2013 tarihinde yaplacak Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi gnderecek olan Kocaeli Valilii Ticaret l Mdrlne aratarak (referansla) randevu ayarlanmasn talep ettii ve randevunun ayarland, Rza Sarrafn Kocaeli Ticaret l Mdr Veysi UZUNKAYAy zellikle Ekonomi Bakanlndan aratarak randevu ald, bu dzeyden gelen telefonla haklarnda oluturduu intiba ve etiketle ahs etkilemeye alt, Randevu zerine Kocaeli l Ticaret Mdr Veysi UZUNKAYA ile yaplan grmede, Sarkuysan A..nin 20.05.2013 Pazartesi gn yaplacak Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi olarak istedikleri ahslarn grevlendirilmesi (istemedikleri, daha nceki temsilcilerin grevlendirilmemesi) hususunun grld, Veysi UZUNKAYAnn da Kocaeli Valisinin kendisini grevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi (Komiseri) olarak katlabileceini ima ettii, bunun zerine Rza SARRAFn da Bar GLERe, durumun ileri Bakan Muammer GLER tarafndan Kocaeli Valisine iletilerek bahse konu toplant iin Veysi UZUNKAYAnn grevlendirilmesinin salanmasn talep ettii, Bar GLERin de bu ii organize ettii anlalmtr. Konu ile ilgili yaplan almalarda, TK:2055712990 - 23.04.2013 13:22 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: bakan bey ne zaman gelecek stanbula, Onur Kaya: bu akam, Rza Sarraf: benim benim bir grmem gerekiyor, Onur Kaya: tamam okey ben hemen sorup size bilgi vereyim Grmede, Rza Sarrafn Zafer alayan ile yz yze grmek istedii anlalmtr. TK:2055767412 - 23.04.2013 13:46 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: Hayrettin AYIy tanyor musunuz bu SARKUY, Onur Kaya: haa tanyorum ya yok tanmyoruz tanmyoruz yle bi yakn bi tanklmz yok, Rza Sarraf: orann ynetim kurulu bakan olarak tanyorsunuz, Onur Kaya: evet evet tabi Grmede, Rza Sarrafn Sarkuysan A..nin Ynetim Kurulu Bakan Hayrettin aycdan bahsettii anlalmtr.
Sarkuysan A..nin sarraf, kuyumcu ve sanatkrlar tarafndan kurulmu ve alannda marka haline gelmi bir firma olduu ve bakr teli retimi ve sat/ihracat yapt, Rza SARRAFn bu apta nl bir irketin ynetim kurulunda sz sahibi olarak kuyumcu ve sarraf camiasnda da etkin olma giriimlerinin olduu deerlendirilmitir.
18

141

TK:2055914627 - 23.04.2013 15:05 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza Bey eee 19 gibi Genel Havaclka inmi olacak stanbulda ordan araca geer beraber gideriz dedi olmazsa eyde VIP de de oturabilir Genel Havaclkta, Rza Sarraf: yani 9 olsun TK:2055968749 - 23.04.2013 15:34 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey imdi uaa bindiler tekrar binerken de konutum 6:30 da tam iniyorlar 6:30 ta sizi orda bekleyecekler, Rza Sarraf: tamam oldu okey Bulumann akabinde; TK:2057723476 - 24.04.2013 14:30 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: cumartesi toplantlarmz var ok youn sizinle koordine etmemi syledi beyefendi 3-4-5 tane st ste ben sayn bakanm ikinci grme Aykut, Onur Kaya: Aykut MENETLOLU mu deseniz, Rza Sarraf: Aykut da yazsanz yeter birinci grme Aykut ben eee sayn bakanm ikinci grme Aykut ben sayn bakanm kr KLMC kilimciyi armanz lazm Bylece Rza Sarrafn Zafer alayan ile SARKUYSAN konusu ile ilgili grt ve SARKUYSAN A.. Ynetim Kurulu yesi Aykut Menetliolunun Zafer alayan ile grmesi iin 27.04.2013 Cumartesi gnne randevu ayarlad anlalmtr. TK:2061654334 - 26.04.2013 14:27 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: bu Aykut beyle olan grme ve dier kr beyle olan bunlarn yarmar saat yeterli olur mu, Rza Sarraf: yeter yeter ....yani Aykut a yarm saat ok zaten eee Aykut la 15 dakka yapalm kryle yarm saat yapalm yani toplam 45 dakka yeter 15 dakka da ben grrm TK:2061961456 - 26.04.2013 16:38 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey sizi yarn 2:30 da birinci grme yaptk sonra zaten peinden de dier kr Beyi de 3 eyrek gibi ardm ben o arada sizde grrsnz, Rza Sarraf: tamam tamam TK:2063520586 - 27.04.2013 13:51 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: geldi mi bakanm, Mustafa Behet Kaynar: 14 30 ite 5 10 dakika gecikebilir yani 5 10 dakika geebilir, Rza Sarraf: tamam kanc kat, Mustafa Behet Kaynar: o beyefendiler de sizle geliyor sizle mi geliyorlar onlar ayr m, Rza Sarraf: orada bir tanesi bir tanesi de sonradan aada yaparz herhalde bunu de mi, Mustafa Behet Kaynar: tabi R katnda evet aynen ben size hemen odann eylerini mesaj olarak gnderiyorum TK:2063535473 - 27.04.2013 14:00 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: Rza bey R 20ye kabilir misiniz, Rza Sarraf: okey Bylece Rza Sarrafn Aykut Menetliolu ile birlikte Zafer alayanla bulutuklar anlalmtr. Buraya kadarki grme ve bulumalardan, Rza SARRAFn SARKUYSAN A.. ile ilgili giriimlerinin olduu, bu kapsamda Hayrettin AYCI ve Aykut MENETLOLU ile birlikte hareket ettii, yaplacak baz eylere hazrlk yapt ve bunun iin Aykut MENETLOLU ile birlikte Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ile grtkleri anlalmtr. Daha sonraki srete, TK:2096147792 - 14.05.2013 15:58 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odas l Mdrl var bu SARKUYSANla alakal bir ynetim deiiklii olacak ya ben bir ziyarete nezaketen bir ziyarete gitmek isterim l Mdrn Kocaeli Valiliine bal zaten siz bence direk ararsanz bir randevu alabilirsiniz, Onur Kaya: tabi tabi ben alp size haber veriyorum tamam Grmeden, Rza Sarrafn SARKUYSAN A..nin ynetiminde deiiklik yapmak iin giriimlerinin olduu, bu kapsamda yaplacak Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi gnderecek olan Kocaeli Valilii Ticaret l Mdrlne Ekonomi Bakanlndan aranarak (referansla) randevu ayarlanmasn talep ettii anlalmtr. Ayn gn; TK:2096268548 - 14.05.2013 16:58 Rza Sarraf Aykut Menetliolu grmesinde; Rza Sarraf: Veysi UZUNKAYAym l Mdr yarn saat 10a randevu vermi bence bir avukat gitsin grsn ya da siz beraber gidin, Aykut Menetliolu: imdi il mdrnn yanna gitmek kolay da yani hibir mana ifade etmeyecei gibi aksine SIKINTI VE DEDKODU RETR
142

hatta hatta SU SNAT EDERLER BZE, Rza Sarraf: deil deil yok OLUMLU YERDEN RANDEVU ALINDI BRAZ DA FADE EDLM ONA hususu tamam m sadece biz ey talep edeceiz yani biraz geen kurullardan eydik rahatszdk ltfen rica edeceiz bir dikkatle nemle hani , Aykut Menetliolu: o zaman bunu yarna alma da br gne al nk dier genel kurulda kimler gelmiti isimleri bulalm ondan sonra ayn kiiyi verir bizde bilmeden evet der karz, Rza Sarraf: l Mdr kendisi bekliyor anladn m Bakanlk ald iin ey olur imdi Grmeden, Kocaeli Ticaret l Mdr Veysi Uzunkayann Ekonomi Bakanlndan aranarak ilgili ahslar iin randevu alnd, Aykut Menetliolunun genel kurul toplantsndan nce toplantya Bakanlk Temsilcilisi gnderecek kurumun mdrne gitmenin aibe douraca ve haklarnda su isnat edileceini belirtmesi zerine Rza Sarrafn, Veysi Uzunkayann Ekonomi Bakanlndan aranarak konu ile ilgili bilgi verildii, yksek mevkiden randevu alnd iin sknt olmayacan syledii, Aykut Menetliolunun da nceki genel kurul toplantsna gelen bakanlk temsilcilerinin grevlendirilmemesi giriimlerinin olacan syledii anlalmtr. Grmeden, Rza Sarrafn Veysi Uzunkayay zellikle Ekonomi Bakanlndan aratarak randevu ald, bu dzeyden gelen telefonla haklarnda oluturduu intiba ve etiketle ahs etkilemeye altklar anlalmtr. TK:2097506714 - 15.05.2013 11:54 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: imdi bu SARKUSYAN firmasn bilir misiniz, Bar Gler: biliyorum sylemitiniz bana bahsetmitiniz tamam, Rza Sarraf: Sarkusyann bu pazartesi ynetim kurulu eyi var bu seimler oluyor ya Ticaret ve l Mdrlnden koc Kocaliye diye bal buras Ticaret ve l Mdrlnden komiser geliyor oradaki eyin nasl diyorlar oylamalar falan drste yaplmas doru yaplmas daha nce ki bundan nceki yllarda yaplanlarda seimlerde filan o komiserler malesef 40 yldr Sarkusyann banda olan yneticilerin tarafndaki insanlarm gelenler biz de Ticaret Bakanmzadan Ticaret Bakanlndan rica ettim, Bar Gler: Zafer beyden h h, Rza Sarraf: bir randevu aldlar bugn gittik ben gitmedim bu yeni ynetim kurulu yelerini olacak ynetim kurulu yelerini yolladm bir ziyaret ettiler orada beyefendinin de ismini size hemen syleyeyim ben neydi ismi ismi Veysi UZUNKAYA bey Kocaeli Vali Valilii l Ticaret Mdr imdi bugn ki konumalarnda bir diyalog gemi Veysi Bey demi ki bu Tpran da genel kurulunda Kocaeli valimiz telefon atlar benim bizzat mdr beyin katlmasn sylediler ve ben gittim kendim KOCAEL VAL BEYNE RCA ETSEK BEYFEND RCA ETSELER bu il mdrmz yani bu bakomserlerin ba olan bu veysi bey VEYS UZUNKAYA BEYFEND KENDS BZZAT O GN KURUL DA BULUNSALAR, Bar Gler: tamam, Rza Sarraf: VEYS BEY KENDS NK LAF ARASINDA ARET ETT dedi ki benden vali bey bana emrettiler en son ben Tpran kine katldm herhalde kendi de katlrsa ok daha faydal olur, Bar Gler: tamam ben aynen bu ekilde sylyorum, Rza Sarraf: mdr bey kendisi terif ederse hem ok eref duyarz hem de kurul topland ok salkl bir ekilde geeceinden hibir phem yok, Bar Gler: tamam ben imdi ben onu organize ediyorum merak etmeyin Grmeden, Rza Sarrafn Ekonomi Bakanlnn referansyla (kanalyla) randevu ayarlad Kocaeli l Ticaret Mdr Veysi Uzunkaya ile yaplan grmede, Sarkuysan A..nin 20.05.2013 Pazartesi gn yaplacak Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi olarak istedikleri ahslarn grevlendirilmesi (istemedikleri, daha nceki temsilcilerin grevlendiril memesi) hususunun grld, Veysi Uzunkayann da Kocaeli Valisinin kendisini grevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi (Komiseri) olarak katlabileceini ima ettii, Rza Sarrafn da Bar Glere, durumun ileri Bakan Muammer Gler tarafndan Kocaeli Valisine iletilerek bahse konu toplant iin Veysi Uzunkayann grevlendirilmesinin salanmasn talep ettii, Bar Glerin de bu ii organize edeceini syledii anlalmtr. SARKUYSAN A..NN 20.05.2013 TARHL GENEL KURUL TOPLANTISI Ak kaynaklardan yaplan aratrmada, bahse konu toplantnn tutanana ulalm, tutanaa bakldnda, Rza SARRAFn ileri Bakan Muammer GLER tarafndan Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret l Mdr Veysi UZUNKAYAy Bakanlk Temsilcisi olarak grevlendirilmesi ynndeki talebinin gerekletii, Kocaeli Ticaret l Mdrlnn 20.05.2013 tarihli ve 992 sayl yazsyla Veysi UZUNKAYAnn Bakanlk Temsilcisi olarak grevlendirildii anlalmtr.
143

Bu sreten sonra, Rza SARRAFn irketin bir dahaki genel kurul toplantsnda yaplacak seimler iin taraf toplamaya balad ve bu kapsamdaki grmelerinde de Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn zel kalemi Onur KAYA aracl ile randevu ayarlad anlalmtr. TK.2111955886 - 22.05.2013 17:50 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey yarn 16ya randevu verdi bu znur Kablo, Rza Sarraf: 16 ya yetiir miyim ki dubaideyim hemen bir uak saatine bakaym dneyim size hemen peki nasl karlad i yi mi ey mi, Onur Kaya: tabi tabi hemen hemen verdiler hemen verdiler yani TK.2113555139 - 23.05.2013 14:55 Rza Sarraf- Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: bu znur Kablonun adresi neredeydi brahim Balarsnn, Onur Kaya: adresini ben hemen mesaj ataym size bilmiyorum da hemen ataym, Rza Sarraf: size zahmet ok teekkr ederim TK.2113563924 - 23.05.2013 15:00 Onur Kayann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Ibrahim Balarisi---Sair Ziya Pasa cad.No:41 KARAKO-ISTANBUL. TK.2113567363 - 23.05.2013 15:01 Rza Sarraf- Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: Onur bey bir rica etsem Balarsyla bir kendiniz konusanz siz BRAZ DAHA AIRLII OLUR GEER, Onur Kaya: okey tamam tamam anladm anladm Grmeden, Rza Sarrafn grmeye gidecei kurululara, randevuyu, maddi menfaat ilikisi ierisinde olduu Ekonomi Bakanl zel Kalemi Onur Kaya aracl ile alarak bu makamn arln kulland anlalmtr. TK:2122331640 - 28.05.2013 10:34 aan alayan Rza Sarraf grmesinde; aan alayan: birey sylemem lazm abi benim bugn akam geleceim seni nasl grebilirim BUGN BREY LETMEM LAZIM SANA YA, Rza Sarraf: tamam grelim, aan alayan: nk ey belki sen ona gre belki ben kararn deitirir ey yapaym akam 9 10 gibi geleceim 9 da ineceim ben, Rza Sarraf: tamam yani yarnla alakal bir durum mu, aan alayan: yarn alakal bir durum, Rza Sarraf: heh yani erteleyeyim mi diyorsun yarn, aan alayan: yok erteleme yani yle sen kendin kararn verirsin NK BR KISIM OKEY BR KISIMI HAYIR ONDAN DOLAYI diyorum abi ben seni bir akam bir grmem lazm ya 9 buuk 10 gibi falan, Rza Sarraf: heh tamam okey grrm anladm yani orada bir ksm tamam bir ksm hayr m, aan alayan: evet evet o ekilde olduu iin 9 buuk gibi falan ineceim Sabiha Gkene ineceim ben de indikten sonra seni arayaym o zaman ona gre bir yerde bulualm anlataym sana abi tamam TK:2122333195 - 28.05.2013 10:36 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: dn size attm mesaja hala ulaamyorum, Onur Kaya: EYE 19A MI, Rza Sarraf: evet, Onur Kaya: Allah Allah dn ben syledim ona OKUDU ama birey demedi birey yapmad o zaman bir daha bir daha hatrlataym m, Rza Sarraf: yoo ularm ben bir ekilde Grmeden, Onur Kayann, Zafer alayan ile Rza Sarraf arasndaki birebir hatlardan (nbu olayda 19 olarak kodladklar) bilgisi olduu anlalmtr. TK:2127636673 - 30.05.2013 21:22 Rza Sarraf Zafer alayan grmesinde; Rza Sarraf: sayn bakanm biz Hayrettin beyle beraberiz biz ok gzel bir grup oluturacaz Allah nasip ederse bu seimde sizden de devlet olarak desteinizi istiyoruz sizden destek istiyoruz sayn bakanm orada, Zafer alayan: dn bana geldi grtm uanda kafamdakilerin aklmdaki eylerin hepsini ok net syledim ve dedim ki beraber bir arada olun bir olun, Rza Sarraf: yo olduk Allaha kr ayn zaten hepimizin bak amz ayn buras halka arz sizin dediiniz gibi binlerce helalleilmeyecek insan var buray niyetimiz kaldrmak ama sizlerin de desteine ihtiyacmz var biz koa biz koa madenden balamak zere vallahi ben kapnza yapacam Allahn izniyle ilk frsatta zaten Ankaraya geleceim ziyarete tamam Grmede, Rza Sarrafn Hayrettin AYCI ile birlikte olduu ve SARKUYSAN A..de yaplacak seimler iin Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn yardmn istedii anlalmtr. Daha sonra, 20.06.2013 gn yaplan Genel Kurul Toplantsnda; Rza SARRAFn Sarkuysan A..nin ynetim kuruluna ye olduu belirlenmitir. Devam eden srete, TK:2167756587 - 21.06.2013 14:24 Zafer alayan Rza Sarraf grmesinde;
144

Rza Sarraf: dnde ynetim kurulu yapld SARKUYSANDA YNETM KURULUNA GRDK 5 7 kii biz olduk bir de Hayrettin beyi aldk aramza Allah a ok kr, Zafer alayan: yani orda orda bir problem olmu galiba yle mi geen beni aramlar ben geri grmedim ama, Rza Sarraf: yok yok hallettik uzlatk uzlatk uzlatk her ey yolunda onu da aldk o da hepsi zld.....hepsini zdk hepsini uzla yoluyla hallettik artk ynetim kurulundayz inallah Grmeden hem Zafer alayann, Rza Sarrafn SARKUYSAN A.. ile ilgili giriimleri hakknda gelimeleri ald, Rza SARRAFn Ynetim Kurulu yeliine seildii, bandan beri birlikte hareket ettii Aykut MENETLOLUnun Ynetim Kurulu Bakan Vekili olduu, Hayrettin AYCInn da Ynetim Kurulu Bakanlna devam ettii anlalmtr. Baka bir randevu iinde; TK.2120831719 - 27.05.2013 13:34 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: Aksa Oyak Sigortann genel mdrne gitmek istiyorum da sayn bakanma sylemitim ben, Onur Kaya: tamam bugn bugn m, Rza Sarraf: yarn olursa daha iyi olur aksa oya o zaman siz organize ediyorsunuz deil mi, Onur Kaya: evet he he ben haber veriyorum Grmeden, Rza Sarrafn gidecei kurulular iin, Ekonomi Bakanlnn arln kullanmak maksadyla maddi menfaat ililisi ierisinde olduu zel kalem Onur Kaya araclla randevu ald anlalmtr. rgt Yneticisi Rhan Bayar iin Alnan in Vizesi Rza SARRAFn, para transferleri ile alakal indeki ileri takip etmek iin grevlendirdii Rhan BAYARn, indeki ilerinin aksamasndan dolay acilen ine gitmesi gerektii, ancak vizesinde kan skntlardan dolay vize alamad, in konsolosluunda vize alma ilerin uzun sreceinden dolay bu vize alma ilemlerini ksa srede zmek Rza SARRAFn Ekonomi Bakan zel Kalemi Onur Kayay arayarak bunun zmesini istedii anlalmtr. Onur KAYA elindeki btn imknlar ve irtibatlar kullanarak Rza SARRAFn istedii vize ilemlerini yerine getirdii anlalmtr. TK:2097228249 - 15.05.2013 07:59 Rhan Bayar Rza Sarraf grmesinde; Rhan Bayar: u vizeleri hzlandracak b sistem bulman lazm orda i tandk bulmak lazm ey konsoloslukta, Rza Sarraf: tamam bulurum bulurum ben tamam, Rhan Bayar: ok nemli ama ha nk bir taktlar m bize kalyoruz orda burada perian olur iler TK:2178507699 - 27.06.2013 13:23 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: in Konsolosluunda bir bizim bir personelimiz var da bu acil ine gitmesi gerekiyor indeydi zaten geliyor da yarn bunu vize orda 1 haft a sryor bunu mmknse rica etsem bir orda arasanz bir gn, Onur Kaya: tamam yalnz bana bilgilerini falan bir mail attrabilirseniz hani isimdir tarih bavuru tarihi, Rza Sarraf: hemen hemen hemen siz bana bir mailinizi mesaj atarsanz pasaport fotokopisini ataym ben bunu 1 gnde aldrabilirsek ok makbule geer orda nk btn iler kalm, Onur Kaya: tamam okey bu ine gidecek TK:2178508377 - 27.06.2013 13:24 Onur Kayann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; kayao@ekonomi.gov.tr TK:2180775554 - 28.06.2013 16:08 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: birey syleyecem bu in Konsolosluuna ok youn pasaport ieri sokmaya bile sokamyorlarlar ne olur yardmc olsanz, Onur Kaya: (Bu ey in ne oldu in Konsolosluu ne oldu ama ieri sokamlarm hemen onu da hzlandrn da) tamam tesadf yanmda imdi o arkadata bizim, Rza Sarraf: adam giremiyor ltfen ne olur onu bir hallederseniz, Onur Kaya: tabi tabi hemen hemen hemen imdi sylerim ben
145

TK:2193308047 - 05.07.2013 17:56 Onur Kayann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Vizeler alindi Mesajdan, Onur Kayann vizenin alnmas ilemlerini takip ederek, sonucu Rza Sarrafa bildirdii anlalmtr.

RVETE DAR VERLEN PARALAR ve MADD MENFAATLER


Rza SARRAF tarafndan Zafer ALAYANa gnderilen para ve dier maddi menfaatler, soruturma teknikleri asndan u ekilde snflandrlabilir; 1. Teknik takip almalar kapsamnda tespit edilen maddi menfaatler a. 10.04.2013 tarihinden nce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple edilen maddi menfaatler 2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen (ve teknik takip almalarnda gemie dnk bahsi geen) 10.04.2013 tarihinden nceki maddi menfaatler Yaplan teknik takip almalarnda Rza SARRAFn Zafer ALAYANa, firmalarnn Halk Banktaki hesabna gelen ran paralarnn belli bir oran esas alnarak rvet gnderdii, gnderilen paralarn Abdullah HAPPAN tarafndan listelendii, Rza SARRAFn bu listeyi gncelleterek Zafer ALAYAN ile bulumalarnda gsterdii ve bu Excel listesinin Abdullah HAPPAN tarafndan Rza SARRAFn mail adresine gnderdii anlalmtr. Bunun zerine ilgili Mahkeme Kararna19 istinaden 17.04.2013 tarihinde Rza SARRAFa ait riza_sf@hotmail.com adl e-posta adresinde yaplan incelemede; CAG EUR.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com dan gnderilen mailde) CAG TRL.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com dan gnderilen mailde) CAG USD.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com dan gnderilen mailde) CAGGGGG.xlsx (16.04.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com dan gnderilen mailde) (Zafer alayann soyad dikkate alnarak CAG ismi konulduu, ancak Zafer alayann bundan rahatszlk duyarak dosyalarn isminin deitirilmesini istedii anlalmtr 20) Bahse Excel dosyalarnda, Zafer ALAYANa 19.03.2012 tarihinden 10.04.2013 tarihine kadar gnderilmi nakit paralarn, gnderilen havalelerin, demesi yaplan lks saat ve mcevheratn, tarih, miktar, para cinsi ve (varsa) kurye bilgileriyle birlikte arivlendii (listelendii) anlalmtr.
33. Sulh Ceza Mahkemesinin 17.04.2013 tarih Sor. No: 2012/120653 ve Deiik . No ; 2013/242 sayl karar TK:2031539988 - 10.04.2013 15:45 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye: ONU BANA MAL AT AKAM ABYE GSTERECEM ORDA DA A YAZIYOR YA O A KELMESN SL ORDAN, devamndaki grmede; TK:2032124190 - 10.04.2013 20:12 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye: BU DOSYANIN ADINI DETRP YOLLA BU ADAM GICIK OLUYOR ONA bir daha mail at bana Rza SARRAF ile Zafer ALAYANn bir araya gelerek grecei ve bu grmede Rza SARRAFn Zafer ALAYANa 10.04.2013 tarihine kadar vermi olduklar rvetin dkmn Excel halinde sunaca, Abdullah HAPPANnin Excel dosyalarnn ismini; Zafer ALAYANnn soyadndan esinlenerek CAG, eklinde yazmasndan dolay Zafer ALAYANn dosya isminden rahatsz olduu ve Rza SARRAFn, Abdullah HAPPANye bu Excell dosyasnn isimlerini deitirmesi talimatn verdii, Abd ullah Happaninin de dosyann ismini CAGGGGG eklinde yazd anlalmtr.
19 20

146

Bu listelerde grlen baz para teslimlerinin, sre gelen teknik takip almalar ile daha nceden tespit edilmi olduu, baz paralarn da Sleyman ASLANa gitmesine ramen Zafer ALAYANa verilen rvetler ierisine eklendii anlalmtr.21 (Sleyman ASLANa rvet verilmeye baland ilk aylarda, bu miktarn Zafer ALAYANa verilen rvet ierisinden dld, daha sonra ise (yaplan teknik takiplerde) ahslara giden rvetlerin ayr hesaplarda tutulduu anlalmtr ) Bu sebeple, burada Sleyman ASLANa giden rvetler hari tutularak Zafer ALAYANa gnderildii anlalan maddi menfaatler zerinde durulacaktr.

DJTAL DELLLERDEN GRNTLER CAG EUR simli Excel Dosyasndan Grnm

CAG TRL simli Excel Dosyasndan Grnm

CAG USD isimli Excel Dosyasndan Grnm

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasndan Grnm

21

Bkz: TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani

147

Not: CAGGGGGG EUR ile CAG EUR isimli excel tablolarnn byk ksmnn birbirinin tekrar olduu, excel tablolarnda tatih yazmlarnn, Gn/Ay/Yl, Ay.Gn.Yl veya Gn.Ay(Yazyla).Yl eklinde olduu grlmtr.

1. Teknik takip almalar kapsamnda tespit edilen maddi menfaatler a. 10.04.2013 tarihinden nce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler
NO 1 2 3 4 TP PV AD PV PV TARH 21.Eyl.12 31.Eki.12 12.Kas.12 11.Oca.13 CASH TO CAG SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA CASH TO YUKARI CASH TO CAG CASH TO SADIK CASH TO SADIK GNDERLEN KURYE CASH TO SADIK MKTAR 2.000.000,00 2.465.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 CNS EUR TL EUR EUR

10.04.2013 tarihinden nceki bu para gnderimlerinin hem teknik takip almalaryla anlalm hem de bahse konu dijital delilden teyit edilmitir. b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple tespit edilen maddi menfaatler
NO 1 2 3 4 5 TARH 30.08.2013 ZAFER ALAYAN 30.08.2013 ZAFER ALAYAN 30.08.2013 ZAFER ALAYAN 25.09.2013 ZAFER ALAYAN - CENEVRE'DEN SAAT 27.09.2013 ZAFER ALAYAN - PYANO KME KURYE SADIK-A.MURAT Z-KAAN ALAYAN SADIK-A.MURAT Z-KAAN ALAYAN SADIK-A.MURAT Z-KAAN ALAYAN MURAT YILMAZ UMUT BAYRAKTAR MKTAR CNS 2.000.000,00 EUR 2.000.000,00 USD 1.500.000,00 TL 300.000,00 37.500,00 FRK

2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen 10.04.2013 tarihinden nceki maddi menfaatler

10.04.2013 TARH TBARYLE EXCEL DOSYASINA KAYDEDLM MADD MENFAATLER


NO TP 1 2 3 4 PV AD PV PV TARH 19.Mar.12 09.Nis.12 16.Nis.12 01.May.12 CASH TO CAG DUMAN CASH TO CAG CASH TO CAG 148 KME KMNLE (KURYE) CASH TO UMIT CASH TO DUMAN CASH TO UMIT CASH TO UMIT MKTAR 1.750.000,00 700.000,00 700.000,00 539.500,00 CNS EUR EUR EUR EUR

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PV PV PV PV PV PV PV AD PV AD AD PV AD AD AD AD AD AD AD

07.May.12 25.May.12 06.Tem.12 06.Au.12 29.Au.12 11.Eyl.12 21.Eyl.12 31.Eki.12 12.Kas.12 25.Ara.12 07.Oca.13 11.Oca.13 28.Oca.13 11.ub.13 11.ub.13 25.ub.13 25.ub.13 05.Mar.13 22.Mar.13

CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA CASH TO YUKARI SAATCI YUSUF SAATCI YUSUF CASH TO CAG GALRI YUSUF SAAATCI GALERIA SAMI YUSUF TUTUS GALERIA SAMI YUSUF TUTUS GALERI SAMI-YUSUF TUTUS GALERI SAMI-YUSUF TUTUS GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT SAATCI YUSUF LIDA TAS R-1

CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO SADIK CASH TO SADIK CASH TO SADIK CASH TO SADIK

800.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.465.000,00 2.100.000,00 209.480,00 204.740,00

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TL EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD

CASH TO SADIK

1.500.000,00 197.630,00 97.000,00 60.000,00 95.500,00 58.000,00 71.600,00

DBN 19.Mar.13

SAATCI YUSUF R-1

200.000,00 2.012.900,00

25 AD 27.Mar.13 LIDA- TAS ICIN 2.684.011,00 USD * Sar renkli ksmlar ayn zamanda teknik takip almalaryla da tespit edilmitir ** Cash To CAG : Zafer ALAYAN'a gnderilen nakit paralar ifade ettii anlalmaktadr *** AD'nin banka havalesiyle yaplan deme olduu deerlendirilmektedir **** PV'nin nakit salanan maddi menfaatler olduu deerlendirilmektedir *****25. Hanedeki ta demesinin iptal olduu, onun yerine 2.024.000,00 Dolar deerinden ta alnd yaplan almalarda anlalmtr.

Dosyalarda baz hesaplarn tekrar ettii anlaldndan (Sleyman ASLANa gnderilen paralarn haricindekiler) aada listelenmitir. Bu kapsamda; Dijital belgelerde (Excel dosyalarnda) Toplam (teknikli tespitlilerle birlikte) 30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit denen + 464.100,00 lks saat iin) 4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 Ta iin + 729.850,00 Saat) 2.465.000,00 TL 10.04.2013 tarihinden sonra Toplam (Exceldekilerin haricinde) 2.000.000,00 Euro 2.000.000,00 Dolar 1.500.000,00 TL 300 Bin svire Frank Piyanonun ikinci taksitinin: 37.500 olup para cinsi henz bilinmediinden toplama katlmamaktadr TOPLAM: 32.053.600,00 (Otuz ki Milyon ) EURO 6.766.750,00 (Alt Milyon Yedi Yz Bin ) DOLAR 3.465.000,00 ( Milyon Drt Yz Bin ) TL 300.000,00 ( Yz Bin ) SVRE FRANGI

Rvete konu paralarn ve maddi manfaatlerin teslim edildiine ynelik eylemler, soruturma teknii ve maddi menfaatin tr dikkate alnarak snflandrlp aada detaylca ele alnacaktr. Buna gre ncelikle, Rza SARRAF tarafndan Ekonomi Bakan Zafer ALAYANa gnderilen paralar, 10.04.2013 tarihinden sonra teknik ve fiziki takiple tespit edilen, 10.04.2013ten nce teknik
149

takip ve Excel dostas ile tespit edilen ve teknik takip balamadan nceki (Excel ve sonraki grmelerden tespit edilen) teslim edilen paralar eklinde, Dier maddi menfaatler de, lks saat gnderimi, teknik takip ve fiziki takiple tespit edilen saat gnderimi, deerli ta gnderimi ve piyano gnderimi eklinde snflandrlarak anlatlacaktr.

(A) 10.04.2013 TARHNDEN SONRA, TEKNK ve FZK TAKPLE TESPT EDLEN PARA GNDERMLER PARA TESLM 1 30.08.2013 Tarihinde Gnderilen 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon Trk Liras Yaplan almalarda; TK.2284137393 - 26.08.2013 12:24 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey ey iin rahatsz ettim bu bu geri dn akam aradm ama bi tam yer netlememiti yarn 3 buukta bakanlk makamnda, Rza Sarraf: Egemen de bey de ayn, Onur Kaya: o da geliyor evet evet evet evet bizim Ekonomi Bakanl, Rza Sarraf: sizin sizin bakanlnz TK.2286341376 - 27.08.2013 15:43 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey ka dakikanz kald, Rza Sarraf: geldi mi bakanlarmz, Onur Kaya: ha biz girmek zereyiz de bakanla geliyoruz, Rza Sarraf: ben geldim bakanlktaym ben, Onur Kaya: o zaman benim 2. kata knda Grmelerden; Rza SARRAF, Zafer ALAYAN ve Egemen BAIIN, Zafer ALAYANn bakanlk makamnda bir araya gelerek grtkleri anlalmtr. Bu bulumann ertesi gn, TK.2287654603 - 28.08.2013 11:10 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; 1.5 usd 1.5 tl 1.5 euro TK.2287655106 - 28.08.2013 11:10 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; Bunlarda cumaya hazr et ltfen TK.2287656361 - 28.08.2013 11:11 Abdullah Happaninin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Ok TK.2287656978 - 28.08.2013 11:11 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; ABNN HESABI TK.2287745260 - 28.08.2013 11:58 Abdullah Happaninin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; 923,026 EURO- 1,138,876 TRL- 1,842,683 USD TK.2287746759 - 28.08.2013 11:59 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; Ben kagtlara bakp sana sylicem TK.2287746817 - 28.08.2013 11:59 Abdullah Happaninin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Ok TK.2287749644 - 28.08.2013 12:00 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; 2 USD 1.5 TL 2 EURO Yukardaki mesajlara bakldnda; Rza Sarrafn Abdullah Happaniye talimat Abi diye kodladklar Ekonomi Bakan Zafer alayana, Rza Sarrafa ait firmalarn Halk Banktaki hesabna gelen parann %0,4 ile %0,5 arasn oranda verdikleri rvetlerle ilgili, Zafer alayana ne kadar para gnderileceini konutuklar, Rza Sarrafn Abdullah Happaniye Zafer alayana 30.08.2013 Cuma gn gnderilmek zere 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon TL rvet hazrlamas talimatn verdii anlalmtr. TK.2289984415 - 29.08.2013 15:21 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: abi iin cuma gnne bir eyler ayarla demitin deay sonu bugn biraz para skntmz var yarn da 30 Austos tatil her taraf Pazartesiversek olur mu yoksa illahi ayarlayalm m, Rza Sarraf: yani illa ayarlasan ok iyi olur nk benim imdi konumam nasl
150

konuacamyani telefonda konuma ihtimalim yok, Abdullah Happani: yani eyi peki ne zaman gidecek o , Rza Sarraf: akam gece 9 da, Abdullah Happani: h nk ey durumuda var da belki yarn amaya biliriz nk cuma gn 30 Austostamam dur ben bir paray ayarlaym2 2 - 1 buuk yazmsn en son, Rza Sarraf: evet evet orda da fazlalklar var yani zaten stne gelecei iin farkndaym yani onda problem yok, Abdullah Happani: tamam nasl istiyorsan yani tamam ayarlaym o zaman abi dolar olurda euro bulacam ayarlaym ona gre ey yapaym, Rza Sarraf: ya mesala farz et dolar olurda euroyu bulamadn euro yu yollamayz ben onun acklamasn yaparm Grmeden; Rza Sarraf ile Zafer alayann teknik takibe duyarl olduu ve rvet konularn birebir hatlarla yaptklar, ancak bahse konu eylem srasnda Rza Sarrafn yannda birebir hattnn olmad, bu sebeple telefonda konumasnn mmkn olamayacan syledii anlalmtr. TK.2291186798 - 30.08.2013 09:03 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: abi o eyleri vard ya hazrlattrdn ya abi iinonlar Sadk alsn gtrsn ben Sadkla konuacam elbise melbise ayakkab mayakkab, Abdullah Happani: tamam yani hemen almalar art m, Rza Sarraf: yok gece 9 da orda olacak, Abdullah Happani: tamam ben lenden sonra Sadk ynlendiririm, Rza Sarraf: Ankaraya gidecek ha, Abdullah Happani: tamam ben Sadkla konuurum abi sen syle ne yapacan TK.2291291840 - 30.08.2013 10:35 Abdullah Happani Murat Cesurtrk grmesinde; Abdullah Happani: Murat bu ne diyecektim ey o hazrladmz eyler var yaonlar Sadka teslim edeceksin Sadkla bi grSadk alsn onu ya artk Sadkla gr o ne zaman lazm olduunu biliyor ona gre ayarlarsnz, Murat Cesurtrk: TAMAM 2 MLYON MD DOLAR 2 MLYON EURO 1 BUUK TA TL Abdullah Happani: dorudur evet, Murat Cesurtrk: dkkana gidelim Sabri abiyle ikimiz birlikte gideriz buluuruz, Abdullah Happani: evet Sabri abiyle bulu sen birlikte gidin o ey sadk nereye kadar gtrecekse sabri abi gtrsn byk ihtimalle evine mevine alabilir yani TK.2291329149 - 30.08.2013 11:01 Murat Cesurtrk (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Murat Cesurtrk: Sadk bey bu paralar ben ne zaman gideyim dkkana, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: valla bilgi vereceim sana Murat abi u zamana kadar bilgim yok, Murat Cesurtrk: tamam olduunda sylersin bana sylersen bir saate varrm en ge yarm saat bir saatte TK.2291518781 - 30.08.2013 12:48 Abdullah Happani (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Abdullah Happani: akam gidecekmi abi olmazsa sen ara kendisini Ankaraym yani ona gre ey yap sen programn ya bana ey dedi ben Sada syleyecem dedi hatta bir eylerde aldracakt galiba byle Vakko makko tarz bir eylerh sen sen bir ara kendisini abi icabnda ey yani son dakika dner sana o andada hi bir ey yapamazsn yani elin ayan bir birine dolar, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: evet nk Murat ta uzakta zaten TK.2291522403 - 30.08.2013 12:50 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: ONLARI GTR ANKARAYA AYNI ADRES VAR YA BLYORSUN KENDN, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: Royal m, Rza Sarraf: he onuncu kat diyeceksinonuncu kata gideceksinnumaray da ... kendine, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: EY O AYNI KAAN DEL M, Rza Sarraf: he he he, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: onu ararm ya ben, Rza Sarraf: arama nemli deil git oraya 9 da orda olacaksn, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: birey almayacam melbise, Rza Sarraf: elbise, kutuya koy ya bak acil ha ey oldu Grmeden; Rza SARRAFn, rvet teslimat esnasnda Salih Kaan ALAYAN ve (Sadk) Mohammadsade RASTGARSHISHEHG isimli ahsn telefon ile iletiime gemesini istemedii, birebir kullandklar numaray yanna almasn, ayrca grmede Royal diye bahsedilen yerin, Yaam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C Kap No: 41 Yenimahalle Ankara adresinde ikamet eden Salih Kaan ALAYANn evi olduu ve Rza SARRAFn, (Sadk) Mohammadsade RASTGARSHISHEHGe direk buraya giderek rveti teslim etmesi talimatn verdii anlalmtr.
151

TK.2291598943 - 30.08.2013 13:33 Mohammadsadegh Rastgarshshehgg Murat Cesurtrk Sarraf grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: i yaplacak evet ama imdi yemeini falan ye acelesi yok bir saat bir buuk saat bilmiyorum ararm gidip alrsn sen Murat Cesurtrk: tamam yarm saat kala sylersin, TK.2291645234 - 30.08.2013 13:55 Abdullah Happani - Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Mohammadsade Rastgar Shshehg: Rza ile konutum abi bu rakam biliyor musunuz ne kadar gtreceimi, Abdullah Happani: 2 MLYON DOLAR 2 MLYON EURO 1 BUUK MLYON TL yani gtrecein rakam ok, Mohammadsade Rastgar Shshehg: abi bunu bana diyor bak ayakkab kutusunda gtr olur mu yle bir eyabi anta anta gtrmem lazm, Abdullah Happani: AB VALZLE GTMEN LAZIM VALZLE, Mohammadsade Rastgar Shshehg: evet yani valizle yani valizsiz olamaz, Abdullah Happani: ayakab ayakkab AYAKKABI KUTUSUNU 500 BN DOLAR ALIR abi o ne demek biliyor musun4 4 4 te olmasa zaten 8 tane ayakkab kutusu lazm sana , Mohammadsade Rastgar Shshehg: olmaz evet abi valizle gitmem lazm , Abdullah Happani: birini de yanna alman lazm evet , Mohammadsade Rastgar Shshehg: kimi alaym abi Arei mi alaym, Abdullah Happani: ...yok Arei felan ey yapma kartrma, Mohammadsade Rastgar Shshehg: h yabanc olmasn, Abdullah Happani: bizim ouklardan bizim ocuk dkkandaki personelden biri olsun yani icabnda alp ar Mustafay ar Grmeden; pheli ahslarn (dier fiziki takip almalarn da grntlendii gibi) rvete dair 500 Bin Dolar/Euro/TL meblalarndaki paralar bo ayakkab kutusunda tadklar, fakat sz konusu olaydaki gibi daha yksek meblal rvet paralarnn anta veya valizlerde tand anlalmtr. TK.2291654039 - 30.08.2013 14:02 Abdullah Happani - Mohammadsadegh Rastgarshshehgg grmesinde; Abdullah Happani: arabilirsiniz ha Murat Z, Mohammadsade Rastgar Shshehg: Murat h ey Murat ... siz kimi uygun grrseniz Alp da olur oda olurikisi de olabilir bin Muratla konuaym Murat daha iyi TK.2291659653 - 30.08.2013 14:04 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Ahmet Murat zi grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: Murat Ankaraya gideceiz, Ahmet Murat zi: bende mi geleceim abimsaitim abi problem yok, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: Cemili ara ayn bileti sana da kessin tamam m, Ahmet Murat zi: tamam Abdullah beyin haberi var m, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: evet sen Cemili ara bileti ayn sadn biletini bana da kes de TK.2291663448 - 30.08.2013 14:06 Ahmet Murat zi Abdullah Happani grmesinde; Ahmet Murat zi: Sadk bey arad da imdi msaitsen bir Ankaraya gideceiz dedi ben bir bilgi vereyim dedim, Abdullah Happani: h doru akam Ankaraya gideceksiniz onla TK.2291665893 - 30.08.2013 14:07 Ahmet Murat zi Cemil grmesinde; Cemil: 6 da gidiyor abi 23:55 te dnyor, Ahmet Murat zi: tamam peki TK.2291670540 - 30.08.2013 14:09 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Murat Cesurtrk grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: Murat abi 4 te ofiste ol abicim, Murat Cesurtrk: 4 te ofiste olalm tamam, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: Murat ta gelecek tamam m...4 te orda ol bende gelecem beni ara, Murat Cesurtrk: tamam okey TK.2291684571 - 30.08.2013 14:15 Murat Cesurtrk Sabri grmesinde; Murat Cesurtrk: ey aradlar 4 te 4 te dkkanda olacan, Sabri: 3 buuk iyi, Mur at Cesurtrk: 3 buukta ben eyde olurum o zaman Yenibosna otobs duraklar varya son durak TK.2291706576/2291706578 - 30.08.2013 14:28 X ahs (Firma)nn (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg gnderdii mesajda;
152

SN MSADEGH RSHISHEHGARKHANEH ONLINE CHECK-IN OZETINIZ: PNR RGXQYQ IST-ESB TK2170 30AGU 18:00 KOLTUK 21D, ESB-IST TK2185 30AGU 23:55 KOLTUK 14D. BU SADECE BILGI AMACLI BIR MESAJDIR. BINIS KARTI YERINE GECMEZ. TK.2291774666 - 30.08.2013 15:02 Murat Cesurtrk Hsamettin Altnba grmesinde; Murat Cesurtrk: birazdan ey gelecek Sadk Sabri abiye geiyor ve ikimiz geiyoz Sadkla Murat zi geleceklermite onlara para verecem ite o dnkleri, Hsamettin Altnba: yapamayacan biey varsa, Murat Cesurtrk: yok yok o paray hemen kapdan verecem ikisine ikisi alp gtrecekmi TK.2291840729 - 30.08.2013 15:36 Sabri Murat Cesurtrk grmesinde; Murat Cesurtrk: 10 dakika sonra oradaym yoldaym, Sabri: Kotan orada sa tarafta ..yoldaki petrol ofisindeyim ordan oraya 1 dakikada geerim kprden in hemen
FZK TAKP TARASSUT ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda Ahmet Murat Zin Murat CESURTRKle 30.08.2013 gn saat: 15.30 sralarnda limiz Fatih lesi Nuruosmaniye Caddesinde bulunan Orent Bazaar isimli i merkezinde grecei ve buradan Atatrk Havalimanna gidecekleri ve Atatrk Havalimannda Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ile grecekleri bilgisi zerine ayn gn saat: 15.00 sralarnda bilinen adrese gidilerek fiziki takip almalarna balanm; Saat:15.45 sralarnda Ahmet Murat Zin elleri bo olarak Orent Bazaar isimli i merkezine geldii grlmtr. (Grnt-1) (Grnt-1)

TK.2291865087 - 30.08.2013 15:49 Ahmet Murat zi - Mohammadsadegh Rastgarshshehgg grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: ben direk havalimanna geiyomen ge 5 te orda ol yani, Ahmet Murat zi: tamam tamam peki abi TK.2291867050 - 30.08.2013 15:50 Ahmet Murat zi Murat Cesurtrk grmesinde; Murat Cesurtrk: irinevlerdeyiz biz Sabri abiyle geliyoruz aslndadaha erken geldikte yolda kaza olmu oyaland biraz, Ahmet Murat zi: Sadk havaalanna gemitir 5te orada olmamz lazm, Murat Cesurtrk: yetiiriz ya biz getiririz geri hemen acil, Ahmet Murat zi: ka valiz, Murat Cesurtrk: bir valiz mi olacak onlarn hepsi paralarn, Ahmet Murat zi: vallahi bilmiyorum geldiinde grrz abi Saat:16.15 sralarnda Ahmet Murat Zin bir elinde TEKERLEKL VALZ ve omuzunda bir SIRT ANTASIyla Orent Bazaar isimli i merkezinin arka kapsndan kt grlmtr. (Grnt2) (Grnt-2)

153

Daha sonra Murat CESURTRKn, yaklak 50 yalarnda, 1.80 m. boylarnda, beyaz gmlekli, siyah kuma pantolonlu, biraz kel olan Sabri ismiyle bilinen ahsla Ahmet Murat Zi bekledikleri ve 34 TM 2441 plaka sayl, beyaz renkli, Ford Connect marka arala Ahmet Murat Zi de alarak bilinen adresten ayrldklar grlmtr.(Grnt-3). (Grnt-3)

TK.2291932887 - 30.08.2013 16:25 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Ahmet Murat zi grmesinde; Ahmet Murat zi: yirmi yirmibe dakikaya inallah ordayz, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: ONLARA AIKLAMA YAPMA HA NE YAPIYORUZ NEYE GTRYORUZ, Ahmet Murat zi: yok yok tamam abi Bahse konu grmeden, (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg ve Ahmet Murat ziin, paralarn Ankarada Salih Kaan alayana teslim edileceini Murat Cesurtrk ve Sabri Berke sylememesini, aklama yapmamasn telkin ettii, bylece Sadk ve Ahmet Muratn konuyu bildii, Murat Cesurtrk ve Sabri Berkin bilmedii deerlendirilmitir. TK.2291941465 - 30.08.2013 16:30 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Ahmet Murat zi grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: Murat ka valiz oldu 2 oldu mu, Ahmet Murat zi: BR TANE VALZ BR TANE SIRT OLDU AB SIRT ANTASI 2 DOLAR 2 EURO 1,5 TL abi Grmeden, 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon TL meblalarndaki paralarn bir valiz ve bir srt antas ierisinde tandklar anlalmtr.
154

Saat:16.47 sralarnda Ahmet Murat Z, Murat CESURTRK ve Sabri ismiyle bilinen ahsn Atatrk Havalimanna geldikleri ve 34 TM 2441 plaka sayl aratan inerek bekledikleri grlmtr. (Grnt-4) (Grnt-4)

TK.2291977452 - 30.08.2013 16:48 Ahmet Murat zi (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Ahmet Murat zi: Sadk bey biz geldik, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: tamam abi ben 10 dakikaya ordaym Saat:17.00 sralarnda Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli ahsn Atatrk Havalimanna gelerek Ahmet murat Z, Murat CESURTRK ve Sabri ile grt grlmtr. (Grnt-5) (Grnt-5)

Daha sonra Ahmet Murat Zin 34 TM 2441 plaka sayl aracn sa arka kapsn at ve Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHGin aracn kapsnda durarak anta ve valiz ierisinde para olduunu grlen ancak kamera ile kayt altna alnamayan paralar kontrol ettii grlmtr.(Grnt-6) (Grnt-6)

155

Saat: 17.06 sralarnda Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHGin valizi, Ahmet Murat Zin d2 srt antasn 34 TM 2441 plaka sayl aratan aldklar ve daha sonra tekrar geri araca koyduktan sonra Atatrk Havalimannn Hatlar Gidi blmnden ieri girdikleri ve uu biletlerinin Chek-in ilemlerini yaptklar grlmtr.(Grnt-7) (Grnt-7)

Saat: 17.12 sralarnda Ahmet Murat Zin Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHGle Chek-in ilemlerini tamamladktan sonra 34 TM 2441 plaka sayl aracn yanna geldikleri ve aratan valiz ve srt antasn aldktan sonra havalimannn ierisine girerek X-Ray cihazndan getikleri grlmtr.(Grnt-8) (Grnt-8)

156

X-Ray cihazndan geirilen valiz ve srt antasnn Havalimannda grevli sivil polis memurlar tarafndan kontrol etmek iin atrld ve ATIRILAN VALZDE DESTELER

HALNDE 500LK EURO VE DESTELER HALNDE 100LK DOLARLARIN OLDUU, SIRT ANTASINDA SE DESTELER HALNDE 200LK TRK LRALARININ OLDUU GRLMTR.(Grnt-9-10-11)
(Grnt-9)

(Grnt-10)

157

(Grnt-11)

Atatrk Havalimanndaki Polis Memurunun burada ne kadar para var? diye sormas zerine Ahmet Murat Z isimli ahsn:

2 MLYON EURO, 2 MLYON DOLAR

ve

1,5

MLYON TL olduunu syledii duyulmutur.


NOT: Kararda ad geen ahslarn grntsnn alnmas iin kullanlan cihazn gncelleme hatas nedeniyle cihaz saat ayarlar yanltr, geerli olan saat dilimi tutanakta belirtildii gibidir. Bylece, teknik takipte geen hususlar, birebir fiziki takiple teyit edilmitir. TK.2292053653 - 30.08.2013 17:28 Rza Sarraf (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: kutu olmad iki tane valizdir oktur biliyorsunuzbir tane valiz bir tane srt antasdr, Rza Sarraf: Eurolar eydir Zafer bayramdr Euro koydun mu, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: 2 tane Euro 2 tane Dolar 1,5 TL, Rza Sarraf: onu bulacam sen git, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: her zamanki ocuktur ha oysa sorun yokayn ocuktur tamam

158

Grmeden, Sadkn rgt lideri Rza Sarrafa paray ne ile tadklar konusunda bilgi verdii ve HER ZAMANK OCUK diyerek paralarn Salih Kaan alayana teslim edileceini teyit ettii anlalmtr. TK.2292237119 - 30.08.2013 19:07 Ahmet Murat ziin Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; Su an ankaraya indik Mesajdan, ahslarn Ankaraya vardklar anlalmtr. TK.2292245174 - 30.08.2013 19:10 Abdullah Happani (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: abi imdi vardk Muratla beraberiz Ankaradayz havalimannda, Abdullah Happani: tamam abi hayrls bakalm TK.2292361278 - 30.08.2013 20:09 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Rza Sarraf grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: ben burda bekliyorum kapy amyorlar, Rza Sarraf: 9 dediler 8 i 10 dakika geiyoronuncu kata gideceksin ayn apartmanda onuncu katta ayr evdirSOR KAANIN EV HANGS, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: dedim dedi sizi bekliyor TK.2292381549 - 30.08.2013 20:21 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg Rza Sarraf grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: BEN EVDEYM NZ VAR MI KENDLERNE EVDEYM, Rza Sarraf: selam syle, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: aleykm selam Grmeden, (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin rvete dair paray teslim etmek zere Ekonomi Bakan Zafer alayann olu Salih Kaan alayann evine geldiini ve paray teslim ettii anlalmtr. HARTA BAZ ANALZ Yaplan teknik takip almalarnda, (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHGin (05318518306) 30.08.2013 gn saat: 20.16 sralarnda Ankara li Yenimahalle lesi mevkiinde ile Salih Kaan ALAYANa (05322281980) ait ikamette bulutuklar belirlenmi ve ahslarn bulutuklarna dair cell harita grntleri aada gsterilmitir. GRNT-1 Mohammadsadegh Rastgarshshehg bahse konu ikamette bulunduu saat: 20:16

GRNT-2 Salih Kaan ALAYANn ikametinde bulunduu saat: 20:17

159

ahslarn ayn zaman diliminde, telefon sinyal bilgilerinin ayn yerden verdii ve sinyal bilgilerinin Salih Kaan alayann ikameti olan Yaam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C Kap No: 41 Yenimahalle/Ankara sayl adres ile uyutuu, bylece grmelerde de aka getii gibi (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin rvete dair paray Ekonomi Bakan Zafer alayann olu Salih Kaan alayan ile buluarak teslim ettii tespit edilmitir. Bu bulumann hemen akabinde, (Sadkn evdeyim dedii grmeden 2 dakika sonra), TK.2292386325 - 30.08.2013 20:23 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg - Abdullah Happani grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: abi ben dnyorum bir isteiniz var m, Abdullah Happani: yok abi TAMAMDIR DEL M, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: TAMAM EVET AB Grmeden, ahsn bahse konu rveti teslim ettii anlalmaktadr. Bu bulumann hemen akabinde, (Sadkn evdeyim dedii grmeden 3 dakika sonra),
TK.2292387889 30.08.2013 20:24 Salih Kaan alayan Zafer alayan grmesinde; Kaan alayan: ..., Zafer alayan: efendim olum, Kaan alayan: MESAJ ATTIM SANA, Zafer alayan: h, Kaan alayan: MESAJ ATTIM SANA, Zafer alayan: duymuyorum olum, Kaan alayan: ME MESAJ ATTIM SANA, Zafer alayan: ha gelmedi imdi bakacam, Kaan alayan: TAMAM O ZAMAN PTM SEN, Zafer alayan: OKEY OLUM ... Y MSN, Kaan alayan: YAN YYM YAN YAN, Zafer alayan: yani iyi anlamadm neyse, Kaan alayan: YAN Grmeden, Rza Sarrafn gnderdii rvete dair paralarn Sadk tarafndan Salih Kaan alayana ulatrlmasnn hemen akabinde, Salih Kaan alayann babas Ekonomi Bakan Zafer alayana dier iletiim aralaryla mesaj att, fakat babasnn mesaj grmediini dnerek arayp (ZELLKLE SESNN ANLAILIR OLMAMASINA ZEN GSTEREREK) mesaj attn syledii, bahse konu rveti teslim aldn ima eder ekilde ptm seni dedii, Zafer alayann da iyi misin eklinde gelen para durumunu imal bir ekilde sorduu, Salih Kaan alayann da yani iyiyim yani yani diyerek imal bir ekilde gelen parann idare eder durumda (iyi durumda) olduunu ima ettii, Zafer alayann da yani iyi anlamadm neyse diyerek konuyu geitirmek suretiyle grmeyi sonlandrd anlalmtr. Bylece, yaplan teknik takip, fiziki takip, paray grntleme ve harita-baz almalarna bakldnda; bahse konu gn, Rza SARRAFn talimatyla, Abdullah HAPPAN tarafndan hazrlanan 2.000.000,00 (ki Milyon) Euro, 2.000.000,00 (ki Milyon) Dolar ve 1.500.000,00 (Bir Buuk Milyon) TL parann (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Ahmet Murat Z tarafndan Ekonomi
160

Bakan Zafer ALAYANa ulatrlmak zere, Ankaraya Salih Kaan ALAYANn evine gidilerek teslim edildii, bu teslimden sonra (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHGin Rza SARRAF ve Abdullah HAPPANye, Salih Kaan ALAYANn da Zafer ALAYANa bilgi verdii aka tespit edilmitir. Ayrca yaplan uygulamada, bir valiz ve bir srt antas ierisine konulan rvete konu paralar grntlenerek kayda alnmtr.

(B) 10.04.2013 TARHNDEN NCE HEM TEKNK TAKP HEM DE DJTAL DELLLERLE TESPT EDLEN PARA GNDERMLER PARA TESLM 21.09.2012 Tarihinde Gnderilen 2.000.000,00 EURO
Yaplan almalarda, TK.1681915455 - 21.09.2012 11:45 Rza Sarraf X Bayan (Ekonomi Bakanl) grmesinde; X Bayan: Ekonomi Bakanl zel Kalem, Rza Sarraf: Reza ben Zarrab sayn bakanmla grmek isterdim de , X Bayan: tamam msait olduunda arayalm sizi efendim TK.1682622670 - 21.09.2012 18:50 Rza Sarraf (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: diyor ki ben asla aamam bakamam ona yakndan gel konualm iim var sana, Rza Sarraf: sana m diyor, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: bana diyor he ordan arayamam kendisini ha ordan diyorum evin iinden aramak olmaz, Rza Sarraf: baksn o ... ya sen gel ben gideyim oraya, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: biz orada hazr oluruz, Rza Sarraf: konu nce bir gir k, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: sorun yok TK.1682923037 - 21.09.2012 22:16 Rza Sarraf (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: sabah siz geliyor musunuz Rza bey, Rza Sarraf: VPe gidersin ha gideceksin ha .. deil, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: yo ayr yer diyor o adam arad Sedat biz cp de idik yok oras deil be on dakika bekleyin diyeyim ayr yer diyor oraya gelin, Rza Sarraf: he uak yeridir ahsi ile gelirim ben, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: bildim evet ondan sorarz o uak verenden o imdi on dakikaya cevap verecek, Rza Sarraf: elamanlardan sor Yukardaki grmelerden; Rza Sarrafn 21.09.2012 tarihinde Zafer alayan ile grmek istedii ve (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg ile grtrd birisi hakknda konutuklar anlalmtr. Yukardaki grmeler ve aadaki Excel tablosu birlikte incelendiinde; bahse konu gn (21.09.2012) Rza SARRAFn talimat ile (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehggin Sedat sisimli ahs ile birlikte ile Zafer ALAYANa ulatrlmak zere 2.000.000,00 Euro gtrdkleri belirlenmitir. Bahse konu gnk teslimat ile ilgili, Rza SARRAF isimli ahsa ait riza_sf@hotmail.com e-posta adresinde Abdullah HAPPAN tarafndan gnderiledii anlalan Excel dosyalarna bakldnda, Zafer ALAYANa gnredilen Eurolarn tutulduu anlalan CAG EUR isimli dosyada 21.10.2012 gn Zafer ALAYANa 2.000.000,00 Euro gnderildii, CAG EUR simli Excel Dosyasndan Grnm

Zafer ALAYANa gnredilen paralarn kuryeleriyle beraber tutuldupu anlalan CAGGGGGG EUR isimli dosyada, 21.10.2012 gn 2.000.000,00 Euroyu Sadk (Mohammadsadegh Rastgarshshehgg) isimli phelinin gtrdnn kaydedildii tespit edilmi, bahse konu para tesliminin gerekletii belirlenmitir.
161

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasndan Grnm

PARA TESLM 3 31.10.2012 Tarihinde Gnderilen 2.465.000,00 TL


Yaplan almalarda, TK:1741601125 - 31.10.2012 08:01 Abdullah Happaninin Cemalettin Happaniye gnderdii mesajda; Iban:tr260020800049004381290001. Mehmet senol caglayan. Asya bank Hemen akabinde; TK:1741602640 - 31.10.2012 08:02 Cemalettin Happani Abdullah Happani grmesinde; Cemalettin Happani: bu iban numaras ne, Abdullah Happani: O HESABA EY GNDERECEKSNZ SMAYDAN 2 MLYON 4 YZ BYLE 80 BN KSR FALAN TL GNDERN altn al yapacaksnz o adamdan ortalama biey gnderin gerekirse aln hesaplayn gerekli bilgilerini alrm ben Simaydan sizin sermayeniz ne kadar, Cemalettin Happani: 2 Milyon, Abdullah Happani: o zaman 2 Milyonun zerini de ey yapn yani Yldza mldza satn yapn geri bize kesin bi 10 kilo icabnda Yldza sat yapn ordan da geri bize kesin nk kasanz am olmayn yani ben ey Trkiyeye geldiim de ey yaparm nasl keseceinizi adam ne bilgisi ... Hseyin abiye sorun 18 AYAR ALTIN ALMI GB KESN ama Hseyin abiyle konuun yani eyi ne kadar ite hesaplayn ortalama biey gnderin 2 Milyon 400 byle 80 90 50 yle gibi eyler, Cemalettin Happani: tamam 2 Milyon 400 ksrat eyli ksratl, Abdullah Happani: tamam yani ondan ondan alm yapacaksnz gerekli bilgilerde neyse ben alr sylerim size Grmelerden, Abdudllah Happaninin yurtdnda olduu, bu sebeple kasasndan k yapmak yerine Cemalettin Happaniye Simay isimli firmadan Mehmet enol alayan isminin hesabna 2 Milyon ksrl bir meblada para gndererek karlnda altn alnm gibi fatura kesilmesini syledii anlalmtr. Abdullah HAPPANnin bu talimatnda geen; Gnderilecek parann net bir say olmamas ve ksrl bir rakam gnderilmesini istendii, Gerekte olmayan bir alverie dair geree aykr fatura kesmesini telkin etmesi, Mala gre deil gnderilecek paraya gre alnm gibi gsterilecek altnn arlnn ayarlanmas, Gnderici firmann Rza SARRAFn isminin gemedii Simay isimli firmadan yaplacak olmas Hususularyla gnderilecek parann herhangi bir ticari ilikiye dayanmakszn gnderilecei anlalmtr. Bu durumun (yani bankadan para gndermek durumunda kalmalarnn), Abdullah HAPPANnin yurtdnda olmasndan kaynakland anlalmtr. TK:1741659781 - 31.10.2012 09:23 Cemalettin Happani Emir Erolu grmesinde; Emir Erolu: Abdullah bey bir talimat verdi mi size Abdullah bey bir 2 Buuk Milyon Euro varm, Cemalettin Happani: 2 milyon 450 falan bir talimat verdi 2 milyon 450 2 milyon 500 onun eyine gre ayarl dedim artk ben talimat veririm dedi heh, Emir Erolu: tamam para bizden parasn bizden mi alacaksn nakit, Cemalettin Happani: nakit alacaz diyor bu ay ... yatracaz ne kadarlk altn faturas olacak onu onu altn almtk ona gre ben ey yapacam tam miktarn kacam 2 Milyon Euro, Emir Erolu: tamam oldu o zaman tutar sylersin sen bana biz ayarlarz, Cemalettin Happani: buna altn faturas tutar kadar yol kn dedi nasl tutar dedi ben aklm onu almad bilgi vereceim ben dedi para hazr m, Emir Erolu: yok uan deil TK:1741666588 31.10.2012 09:29 Emir Erolu Cemalettin Happani grmesinde; Emir Erolu: siz bir tutar renin de tutar renin de bir 15 20 dakika iinde paray ayarlayacaklarm haber verecekmi bana, Cemalettin Happani: kimden reneceiz tutar, Emir
162

Erolu: abi 2 buuk demi Trker abi ama, Cemalettin Happani: heh 2 buuk 2 450 de olabilir dedi 2 480 de olabilir dedi bunun tam net tutarn tutarn ey istedi yle, Emir Erolu: kimden reniriz abi abi neye gre yani hesaplayacaz bunu, Cemalettin Happani: bu bize Simaydan kacaz de bunu hh Simaydan kacaz fatura kesilecek 18 ayar altn filan bir eyler dedi yani bana TK:1741675744 - 31.10.2012 09:37 Murat Cemalettin Happani grmesinde; Cemalettin Happani: Abdullah ile konutunuz mu sen ve yahutta Hseyin abi bir Simaydan 2 milyon buuk milyon biz atacaz o bize fatura kes verecek 5 ay olarak 18 ayar altn al yapacak ben muhasebeyle muhasebeyle konuuyorum demiti Abdullah muhasebeyle ben konuurum demiti, Murat: ey Safirden mi, Cemalettin Happani: yok Simaydan, Murat: tamam ite eyin safirin muhasebesi farkl ya, Cemalettin Happani: hh yok Simay oldu Simayn muhasebesi Simaydan baka bir yere yapacak, Murat: heh Simaydan baka bir yere ey mi sen mi kesecein faturay kar taraf m sana kesecek, Cemalettin Happani: ben on ondan al yapacam 18 ayar, Murat: heh sen alacaksn 2 buuk milyon ey sermaye yetmiyor ayn gnde satacaksn, Cemalettin Happani: evet, Murat: ben urarm abi ben yanna istersen TK:1741704300 - 31.10.2012 10:01 Cemalettin Happani Emir Erolu grmesinde; Cemalettin Happani: isim bu abi ya MEHMET ENOL ALAYAN ismine Emir Erolu: tamam oldu abi, Cemalettin Happani: Mehmet enol alayan tanyon mu, Emir Erolu: yok tanmyorum abi hayr ben irketse diye soracaktm da tamam oldu TK:1741794779 - 31.10.2012 11:02 Cemalettin Happani Emir Erolu grmesinde; Cemalettin Happani: 2 buuk hazr m, Emir Erolu: herhalde 12 ye 11 buuk 12 gibi falan olacak dediler konuabildin onunla yle mi, Cemalettin Happani: konutum imdi ben siz oraya sabah kn dedi ey otobs ey kmayn dedi 2 buuk dedi 2 Milyon 470 2 milyon 480 belli ksratl bir rakam KSRATLI BR RAKAM IKIN DED tamam m, Emir Erolu: tamam oldu tamam oldu abi Grmeden, Abdullah Happaninin gnderilecek parann (sanki bir ticari ileme konu demeymi gibi) zellikle ksratl gnderilmesini telkin ettii, halbuki ahslarn paray belirlemede alnm gsterilecek altn deil paray kstas aldklar grlm, ilemin gerek bir ticarete dayanmad anlalmtr. TK:1741906301 - 31.10.2012 12:09 Emir Erolu Cemalettin Happani grmesinde; Emir Erolu: abi senin TL hazr 2 470 olmas lazm ya 470 istiyorsan 480 alrsn sen bilirsin yani biz 2 buua gre hazrladk ta sen ey dedin ya, Cemalettin Happani: 485 tamam abi 2 485 alalm tamam m heh TK:1742125988 - 31.10.2012 14:13 Cemalettin Happani Emir Erolu grmesinde; Cemalettin Happani: bunu 2 MLYON 465 BN YATIRSAK OLUR MU, Emir Erolu: olur abi siz bilirsiniz, Cemalettin Happani: ben eyde 2 milyon 465 bin ey yapyor yani 25 kilo altn karl yapyor, Emir Erolu: tamam 465 YAPALIM Grmeden, 2.465.000,00 TL yatrlaca anlalmtr. TK:1742189781 - 31.10.2012 14:46 Cemalettin Happani Emir Erolu grmesinde; Cemalettin Happani: Emir mail attm aldn m bakver imdi Bank Asyada, Emir Erolu: heh gelmi bir dakika ayor, Cemalettin Happani: bunun faturasn nasl edeceim ben onu dnyorum yapmasam ilemi, Emir Erolu: imdi abi 2 Milyon 400 465 yaptnz deil mi abi, Cemalettin Happani: evet 465 25 kilo altn karl ben ona, Emir Erolu: tamam oldu abi yerini soruyoruz olmuyor mu yerini sorsak, Cemalettin Happani: bugn faturay hemen vermem lazm nasl edecem onu dnyorum ya yani benim o kadar sermayem yok hesab tutacak naslsa Cemal dnyorum insin de bir bakalm, Emir Erolu: hayr hayr yani kesin bugn m vermemiz gerekiyor eyini faturasn, Cemalettin Happani: ya faturay bugn vermemem ey deil de ben yani yarnda kessem olur da ey yapmam lazm ben bunun ktsn yapmam lazm ne aldm bilmiyorum ktsn yapmam lazm, Emir Erolu: abi ite ey yerini Abdullah bey gel gelir birey adamla konuuruz o yzden diyorum yani adama ularz br gidince TK:1742255860 - 31.10.2012 15:20 Abdullah Happani Cemalettin Happani grmesinde; Cemalettin Happani: 2 milyon 465 ktm abi 25 kilo altn karl ktm yani ben, Abdullah Happani: yok yok o kadar sermayeniz yok ey yapamazsn yani kasadan o kadar al yapamazsn mecburen bir ksmn satmanz lazm, Cemalettin Happani: eye satacaz oradan ey
163

mi fark m alacaz has m alacaz, Abdullah Happani: yoo 18 falan al yle dndm ben, Cemalettin Happani: 18 onu onu da eyden dzeltmemiz lazm o da bu saatten sonra nasl ederiz bakalm Nadirden dei toku yapmamz lazm, Abdullah Happani: dei toku yaptnz m ki daha nce hi, Cemalettin Happani: yok onun iin 35 TL istemilerdi onun iin bekledik hh ey hs Hseyin abiyle konutum ahssa da ahssa da gerek yoktur direkmen ald has ald yaparz diyor, Abdullah Happani: e tamam yle yapn yani gerekirse altna da not dmeye gerek var, Cemalettin Happani: de ona sadece sor sattlar m satmadlar m diye sorarlar diyor onlara da buna bu mesai de altn sattn m satmadn m diye sorarlar heh, Abdullah Happani: tamam o zaman onu o ekilde ayarlarz gerektiinde bilgisi varsa onu ren ben ey yaptrrm aldrrm onlar, Cemalettin Happani: ey diyorum o zaman ben 25 ... dier eyi kyorum Yldza kyorum Yldzdan eye kesiyorum Safire 25, Abdullah Happani: tam 25 25 kilo yaptrma birebir ayn olmasn 20 kilo yaptr, Cemalettin Happani: tamam tamam tamam oldu abi Yukardaki grmelerden, ahslarn, o srada yurtdnda bulunan Abdullah Happaninin talimatlar dorultusunda, (Rza Sarrafn adna olmayan) SMAY ALTIN TC. HR. TH. LTD. T. isimli firma hesabndan, Mehmet enol alayann ahs hesabna 2.465.000,00 TLyi banka yoluyla gnderdikleri ve muhasebede sknt yaamamak ve salanan maddi menffati perdelemek iin olmayan bir altn alnn demesiymi gibi geree aykr fatura kestikleri anlalmtr. Ad geen Mehmet enol ALAYANn, Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn kardei Mehmet enol ALAYAN (TC: 14239048382) olduu anlalmtr. Yukardaki grmeler ve aadaki Rza SARRAF isimli ahsa ait riza_sf@hotmail.com e-posta adresinde Abdullah HAPPAN tarafndan gnderiledii tespit edilen Excel dosyalarna birlikte bakldnda; Abdullah HAPPAN tarafndan Zafer ALAYANa gnderilen rvetlerin tutulduu Excel dkmnde, aynen grmelerde getii gibi, 31.10.2012 tarihinde Simay isimli firmann Bank Asya hesabndan Mehmet enol ALAYANn Bank Asyadaki ahs hesabna 2.645.000,00 TL para gnderildii belirlenmitir.

CAG TRL simli Excel Dosyasndan Grnm

PARA VE SAAT TESLM 12.11.2012 Tarihinde Gnderilen 2.100.000,00 EURO


Yaplan almalarda, TK:1758724961 - 10.11.2012 17:09 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Kaan alayana gnderdii mesajda; Pzt glyrm eklinde yazd tespit edilmitir. TK:1758727717 - 10.11.2012 17:10 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Kaan alayana gnderdii mesajda; Ysf 5002 yestistiremedi eklinde yazd tespit edilmitir. Mesajlardan, (Sadk)Mohammadsadegh Rastgarshshehgin, Salih Kaan alayana 12.11.2012 Pazartesi gn yanna (Ankaaraya) geleceini, planda (YSF) Saati Yusuf Tututan 5002 model saati de gtrecei anlalmaktadr. Hemen akabinde, TK:1758741204 - 10.11.2012 17:17 Kaan alayann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehge gnderdii mesajda; 24!
164

Mesajdan, Salih Kaan alayann, Sadk ile aralarnda birebir kullanmak iin numaralandrarak ayarladklar ok sayda telefondan 24 kodlu olann aarak, o kanaldan iletiime gemek istedii anlalmtr. Bunun zerine, TK:1758744806 - 10.11.2012 17:19 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Kaan alayana gnderdii mesajda; 2 saat Mesajdan, Sadkn bahse konu telefona 2 saat ierisinde ulaabileceini belirttii anlalmtr. Bulumann olaca 12.11.2012 Pazartesi gn, Mohammadsadegh Rastgarshshehgin kulland 05319831299 numaral telefonun TB dkmlerinde 12.11.2012 saat 19.17 sralarnda 05319831286 numaral telefonu kullanan Salih Kaan ALAYAN ile 1 mesaj grmesi yaptklar, ayn numarann ayn gn saat 20.22 sralarnda yapt bir grmede 05319831299 numaral telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshshehg) 6000630880 opr:Turkcell(SRYKY21) - SAR BORDO VILLALARN ARKAS SARAYKY (SARAYKOY YENI) PURSAKLAR,ANKARA baz bilgisi verdii, Salih Kaan ALAYANIN kulland 05319831286 numaral telefonun 12.11.2013 tarihinde GPRS dkmleri nda 19.25 sralarnda 606066959 opr:Turkcell(RIFKI21) - KONYA YOLU ALANYA PETROL A.. BALGAT (CUKURAMBAR YENI) ANKAYA,ANKARA baz bilgisi verdii tespit edilmitir. TK:1761931746 - 12.11.2012 19:23 Kaan alayann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehge gnderdii mesajda; 24E GECERMSNZ LTFEN eklinde yazd tespit edilmitir. TK:1762022771 - 12.11.2012 20:16 Kaan alayann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehge gnderdii mesajda; 24E GECERMSNZ LTFEN eklinde yazd tespit edilmitir. Mesajlardan, Salih Kaan alayann Sadktan srarla 24 rakamyla kodladklar birebir hatt aarak grmek istedii anlalmtr. Bahse konu mesaj srasnda, (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin kullanm olduu 05337030303 numaral telefonunun 600067641 opr: Turkcell (TAVES11) - TAV ESENBOGA ESENBOA HAVALIMAN (ANKARA ESENBOGA TAV) UBUK,ANKARA eklinde sinyal verdii, bylece Sadkn Salih Kaan ALAYAN ile bulumak zere Ankaraya gittii tespit edilmitir. Yukardaki mesajlar, baz bilgisi ve aadaki Rza SARRAF isimli ahsa ait riza_sf@hotmail.com e-posta adresinde Abdullah HAPPAN tarafndan gnderiledii tespit edilen Excel dosyalarna birlikte bakldnda; Abdullah HAPPAN tarafndan Zafer ALAYANa gnderilen rvetlerin tutulduu Excel dkmlerinde, Zafer ALAYANa gnredilen Eurolarn tutulduu anlalan CAG EUR isimli dosyada 12.11.2012 gn Zafer ALAYANa 2.100.000,00 Euro gnderildii, (yukar notuyla birlikte) CAG EUR simli Excel Dosyasndan Grnm

Zafer ALAYANa gnredilen paralarn kuryeleriyle beraber tutulduu anlalan CAGGGGGG EUR isimli dosyada, 12.11.2012 gn 2.100.000,00 Euroyu Sadk (Mohammadsadegh Rastgarshshehgg) isimli phelinin gtrdnn kaydedildii tespit edilmi, bahse konu para tesliminin gerekletii belirlenmitir. CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasndan Grnm

PARA TESLM 5 11.01.2013 Tarihinde Gnderilen 1.500.000,00 EURO


165

phelilerin icra ettikelri eylemler blmnde, Ganadan kaak olarak sahte evraklarla yurdumuza sokulmak istenen 1,5 Ton altna el konulmakszn gnderilmesi ile ilgili Rza SARRAFn Zafer ALAYANn nfuzunu kullanmas suretiyle usule aykt olarak bunu baard anlalmtr. Kaak altn konusu ile ilgili abalar ve giriimler devam ederken, TK.1863558589 - 11.01.2013 14:47 Mete (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: ey acil bize EY AYNI KUTUDAN LAZIM GEEN KERE AYAKKABI bir tane eyi de paketi de olsun byk, Mete: tamam TK:1863682323 - 11.01.2013 15:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Sadk amyor gitti mi oraya, Abdullah Happani: kt abi eydedir yoldadr onun iin telefonu da duymuyodur belki, Rza Sarraf: NE YOLLADIN, Abdullah Happani: BR BUUK abi Grmelerden, Rza Sarrafn talimat dorultusunda Abdullah Happaninin (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg ile Ankaraya 1.500.000,00 Milyon Euro gnderdii anlalmtr. TK:1863742711 - 11.01.2013 16:13 Rza Sarraf - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Rza Sarraf: DE K ONU VERDNDE RESN BABASINA RIZA DIARDADIR HA DUBADEDR, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: iyi sorun yok Grmeden, Rza Sarrafn, paray Zafer alayann olu Salih Kaan alayana teslim edecek olan (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehge, Kaana babasna Rza Sarrafn Dubaide olduunu sylemesini istedii anlalmtr. Yukardaki grmeler ve aadaki Excel tablosu incelendiinde; Ganadan gelen 1.5 ton altn konusu ile ilgili olarak Rza SARRAFn talimat ile (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgg isimli ahs aracl ile ayakkab kutusu ierisinde Zafer ALAYANn olu Salih Kaan ALAYANa 1.500.000,00 Euro para verildii belirlenmitir. Teknik takiplerde geen Bir Buuk rakam ile ilgili olarak, Rza SARRAF isimli ahsa ait riza_sf@hotmail.com e-posta adresinde Abdullah HAPPAN tarafndan gnderiledii anlalan Excel dosyalarna bakldnda, Zafer ALAYANa gnredilen Eurolarn tutulduu anlalan CAG EUR isimli dosyada 11.01.2013 gn Zafer ALAYANa 1.500.000,00 Euro gnderildii, CAG EUR simli Excel Dosyasndan Grnm

Zafer ALAYANa gnredilen paralarn kuryeleriyle beraber tutulduu anlalan CAGGGGGG EUR isimli dosyada, 11.01.2013 gn 1.500.000,00 Euroyu Sadk (Mohammadsadegh Rastgarshshehgg) isimli phelinin gtrdnn kaydedildii tespit edilmi, bahse konu para tesliminin gerekletii belirlenmitir. CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasndan Grnm

(C) TEKNK TAKP ALIMALARI BALAMADAN NCEK, MAL NCELEMESYLE (DJTAL DELLLERLE) ve SONRAK GRMELERLE TESPT EDLEN PARA GNDERMLER
Teknik takip almalarnn balad 17.09.2012 tarihinden nce gerekleip, Rza SARRAFa ait mail adresinden mahkeme karar ile alnan excel dkmlerinden ve sonraki telefon grmelerinden, Ekonomi Bakan Zafer ALAYANa gnderildii anlalan 10 farkl para teslimi eyleminde toplam 23.989.500,00 (Yirmi Milyon ) Euro para gnderildii ve bu para teslimi eylemlerinde Omid
166

SAEDZAMAN ve (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli phelilerin rvete kuryelik yaptklar anlalmtr. Teknik Takipten nceki Para Teslimleri
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TP PV AD PV PV PV PV PV PV PV PV TARH 19.Mar.12 09.Nis.12 16.Nis.12 01.May.12 07.May.12 25.May.12 06.Tem.12 06.Au.12 29.Au.12 11.Eyl.12 CASH TO CAG DUMAN CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG CASH TO CAG KME KMNLE (KURYE) CASH TO UMIT CASH TO DUMAN CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO UMIT CASH TO SADIK CASH TO SADIK MKTAR 1.750.000,00 700.000,00 700.000,00 539.500,00 800.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 CNS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Yaplan teknik takip almalarnda, teknik takip almalarnn balamasndan nce gerekleen bu eylemlerle ilgili (sonradan yaplan) grmelerin getii ve bu grmelerde bahse konu para teslimi eylemlerinde hani tarihlerde, kimlerin, ne kadar paray Ankaraya gtrd ve bu paralarn Ekonomi Bakan Zafer ALAYANa gtrld ile ilgili excel dkmlerini teyit eder mahiyette konumalarn gerekletii belirlenmitir. Bu kapsamdaki grmelerde, TK:2024459264 - 06.04.2013 19:37 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: bakan bey indiler de u an ne taraftasnz acaba, Rza Sarraf: Conrad'da m kalacaklar, Onur Kaya: evet byk ihtimalle orda olacak hemen konuup size bilgi vereyim ben iki saate iiniz biter, Rza Sarraf: tamam yani ben iim bitince geeyim Conrad'a TK:2024537894 - 06.04.2013 20:14 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: 22:30 da eyde Conrad'da bekliyor olacak, Rza Sarraf: tamam peki TK:2024662599 - 06.04.2013 21:17 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: bakan bey arad da saat 10'da olmanz istedi ama yetiebilir misiniz, Rza Sarraf: yetiirim evet TK:2024710657 - 06.04.2013 21:42 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: ben geldim de hangi eyde hangi kat, Onur Kaya: lobide misiniz ben hemen dur hemen aryorum sizi hemen aryorum dedii, TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: SENN VERDN RAPOR VAR YA O RAPORU BEN VERDM O NCELEM EURO OLARAK DYOR K ALDIKLARIMIZA BR 10 KAIT FARK VAR DYOR, Abdullah Happani: 10 kat fark olur mu abi ya mmkn m, Rza Sarraf: AB SENN SZN YAZDIINIZDAN BEN 10 DAHA AAI ALDIM DYOR, Abdullah Happani: AB VERD TARHLER FALAN SADIK BLMYOR MU, Rza Sarraf: biliyor, Abdullah Happani: E TAMAM YAN ONUN HESABI KTABI BELL HANG TARHTE NE VERDMZ BELL BZM gerekirse nne koymak lazm u tarihte u gelmi bu tarihte bu gelmi, Rza Sarraf: tamam karn diyor yani adam bir ey demiyor kar karn diyor bir yanllk var diyor ama oladabilir, Abdullah Happani: nasl olabilir abi mmkn m ya, Rza Sarraf: bilmiyorum ki toplammz nasl uyuyor o zaman gelen ne verdiimiz, Abdullah Happani: abi verdiimiz gelenle verdiimiz yani eyin gelenin uymama ihtimali var hadi dier btn eylerin uymama ihtimali var da bizim verdiimiz parann uymama ihtimali var m abi mmkn deil, Rza Sarraf: yle var mesala Sleymana vermiiz ona gemiisizdir, Abdullah Happani: zaten ki Milyon Sleymana
167

verdiimiz para, Rza Sarraf: ben onu karmadm iinden, Abdullah Happani: hayr ikisi yle tamam doruhe eyleri falan da karmadysan BR KSR FALAN DA O IKAR SAAT YUSUF FALAN, Rza Sarraf: onlar sildim hayatm onun iinden verdiin listede, Abdullah Happani: adam ald rakamlar gn birlik syleyemez mi bize, Rza Sarraf: ben yrtm attm diyor, Abdullah Happani: he hesapta yok orta da abi yle olmaz ki ama imdi biz gn birlik o zaman ey yaparz karr verriz extray kendisine AB HANG TARHTE BU ADAMA NE GNDERMZ O EKLDE IKMIIZ YAN TOPLU BR EY YOK MESALA ATIYORUM TE 1. AYIN 18NDE 3 MLYON PARA GNDERMM ADAMA 1.AYIN 18NDE BU ADAMIN CAR HAREKETNDE 3 MLYON IKI VAR ZATEN EYNDE SADIKIN DA O TARHTE GTT NE LE GTMSE UAKLA OTOBSLE EYLE BELLDR YAN araba ile gitmitir araba ile de senin frlerinle falan gitti yani sonuta tek bana da gitmedi bu adam , Rza Sarraf: nasl karacaz, Abdullah Happani: abi ey ey syleyeceiz yani u tarihte u gelmi bu tarihte bu gelmi diye adama syleyeceiz yani ho bir durum olmam bu kimse iin ho bir durum olmam yani imdi verilen bir para adam diyor almadm yani, Rza Sarraf: hayr acaba o verdiin listede bir yanllk olabilir mi senin, Abdullah Happani: abi onu da check ederiz ama yok yani listeye ben bir ka kere baktm yine bakarz yani sonuta bu adama bir bir gnderdiimiz rakamlar, Rza Sarraf: ben de diyorum ki farzedelim listede yanllk var yle kabul farzedelim hadi yle farzedersek tamam m e gelen o zaman gelen ne bizim buna 10 milyon borcu olmamz lazm yle bir ey yok ben de onu anlatyorum, Abdullah Happani: yo o zaman ite verdiimizi doru bizim he biz bunun hesabna zaten ey yani her para verdiimizde hesap yapyordum ben abi u kadar borluyuz sen diyordun unu gnder onlar da bire bir eyleri ile belli yani sonuta gtren adam belli o gn o gn kasa kmz belli, Rza Sarraf: abi kasa klar ile onlar bir karalm m Abdullah, Abdullah Happani: abi kasa klarmz belli karrz onlar bire bir yani gemie dnk icabnda ne kadar kamera kaydmzn tutulduunu bilmiyorum ama kamera kaytlar bile bellidir sonuta para yukarya geliyor biz yukarda hazrlyoruz sadka verip gnderiyoruz ya aadan falan da gitmiyor direk para mutlaka ben gryorum paray ben geliyor ilk kez yaplan bir ey deil ki yani srekli ey yapyoruz onun hesabn yapyoruz ya ki en son yaptmda bu Sleymana verdiin paray unutmutum ben hatta sana dndm dedim ki ne abi biz bu adama fazla para vermiiz sonra bankaya dndm dedim ki total eyleri karn bana banka da dedi Euro olarak syleyebiliriz Euro olarak hesapladm baktm hesap doru sonra Sleymana verdiimiz aklma geldi dedim abi 2 Milyonu Sleymana verdik yanlmz ordan bu adamn hesabna getik kasay check etmek bire bir hangi tarihlerde ne vermiiz ite o tarihte Sadk ne ile gitmi zaten Trk Havayollar ile falan gitmise bellidir senin uan ile gitmise yine bellidir ofrlerle de gitmise zaten Ankaraya gidii gelii yanndaki adam bellidir onu o ekilde ey yapacaz , Rza Sarraf: Sadktan ncede kim gidiyordu mit gidiyordu, Abdullah Happani: mitin gtrd iki tane 700 Bin para abi baka biey deil ki, Rza Sarraf: yok ya fazla abi abi en iyi kasa kndan anlarz bence, Abdullah Happani: abi karz yani btn ihtimalleri deneriz ama bana gre bizde bir yanllk yok yani hesapta da bir yanllk yok zaten parann da gitmemi olabilme ihtimali sfr yani nk ben kasamdan kan biliyorum gtren adamda yani hadi adam diyeceim ey pheli falan filan ama yok yok tek bana yle bir ey kesinlikle aklma gelmez birde tek bana gtrmyor zaten ocuk hi bir yere hi bir eyi, Rza Sarraf: abi yok HEPSNE ONAY ALDIM BEN, Abdullah Happani: yani bir de yapt eylerden onay alyorsun doru olarak doru abi ite senin verdiin ey hesap nedir ne deildir ona bir bakalm pazartesi gn ben karaym kasa klarn unun ona gre ona gre zm, Rza Sarraf: kaytlar benin kaytl bilgisayarda verdiin, Abdullah Happani: tamam o verdiin eye bir bakalm nce de nk ben yoktum ne verdiini de bilmiyorum ben ona bir bakalm ondan sonra ey yapalm abi ya bizimkinde bir problem yok yani ben %100 eminim problem olmadna, Rza Sarraf: olmad detayl ekstra veririz ona ya, Abdullah Happani: abi verriz gn birlik sonuta ey yani bizim paray verdiimiz gnleri de icabnda hatrlat hatrlatmak gerekir ya biz sonuta ey ne bilim insann aklna ey de geliyor kendisine vermiyoruz ki biz bunu bakasna veriyoruz ama kendisinden okey alyorsun sen de mi, Rza Sarraf: alyorum onda skntmz yok ya, Abdullah Happani: bilmiyorum abi bir ey yapalm o zaman da pazartesi bakalm ona gre
168

Grmeden Rza SARRAFIN Zafer ALAYAN ile grt ve Zafer ALAYAN ile gnderii rvet paralar zerine konutuklar, Zafer ALAYANIN Rza SARRAF tarafndan tutulan listeleri (rvet parasnn kaydedildii belge) kendisine kendisine gstermesi ile 10.000.000 Euro eksik para aldn iddia ettii, Rza SARRAFIN iddiann doruluunu kontrol amal Abdullah HAPPAN ile grme yapt ve Abdullah HAPPANNN listeyi kendisinin tuttuunu ve byle bir iddiann doruluuna ihtimal vermedii srarla gnderilen paralarn tam olduunu iddia ettii ancak Rza SARAFIN talebi ile tekrar kontrol etmek zere Abdullah Happaninin Mohammadsadegh Rastgarshshehg isimli ahs arad tespit edilmitir. Tarafmzca yaplan almalarda ele geirilen dijital verilerde de rvet olarak gnderilen paralarla ilgili bilgilerin grmede teyit edildii anlalmtr. Grmede Abdullah HAPPANNN 1. Ayda Sadk isimli eleman ile para gnderdii, Umit (Oumid) isimli ahsla para gnderdii, iki adet 700.000 Euro para gnderisi olduu bilgileri mevcut olup bilgilerin excelde yer alan bilgilerle uyutuu grlmtr. TK:2024898946 - 06.04.2013 23:26 Abdullah Happani (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Abdullah Happani: BU BZM ANKARAYA GNDERDMZ EYLER VARYA EMANETLER bunlarn hangi tarihte ne kadar gtrdnle ilgili bi kaydn falan var m , Mohammadsadegh Rastgarshshehg: hibi kayt yapmamm abi, Abdullah Happani: peki hangi tarihlerde gittiimizi nasl karabiliriz, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: biletim var abi hepsinin bileti var abi ben biletle ama iki kere Sedat zamani Sedat zamani sadece Sedatla gitmiim dierlerinin hepsinin karabilirim benim ... kartndan karabilirim hemde eyden karrz lyasdan da Ankara biletlerimi karabilirim hi problem deil, Abdullah Happani: he sana zahmet ona pazartesi bakalm beraber TK:2024903286 - 06.04.2013 23:28 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: Sadk ey diyor iki kez Sedatla gittim diyor dierlerinin tamamnn biletleri var diyor biletler var diyor pazartesi karm ben uu biletleri diyor, Rza Sarraf: abi benim verdiim deer yanllk olsa tamam m ben bir kere senin verdiklerinde oynamadm ok fazla, Abdullah Happani: o zaman dorudur, Rza Sarraf: sadece saatileri kardm akozla msn diye, Abdullah Happani: peki ey ihtimali var m abi bizde oray diye kp baka bir yere gndersek, Rza Sarraf: mmkn deil yok, Abdullah Happani: mmkn deilse orda bir yanllk var, Rza Sarraf: yani giden gn belli gerekise ....alrz al bu hesabn kitabn deriz orda ey dakik belli tabi canm sen pazartesi bu iin stne d bi TK:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg lyas grmesinde; Mohammadsadegh Rastgarshshehg: benim tam utuklarmn listesini zel olarak Ankara Ankara uularm yani Atlasjet Onur olsun Trk Hava Yollar olsun onlar karabilir misin bana, lyas: karrm abi bu yl iindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay, Mohammadsad egh Rastgarshshehg: yok hepsi yani 2012den zaten eski yok 2012DEN YAN BALAMI, lyas: hangi tarihte burdan oraya gitmisin, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: o tarih MESELA 3 N BEN MAYIS HEM MAYISTAN IKARDIM 3 tanesini ama bakalarda var belki kesin var yani belki mesela Atlaslan gitmiim ya onurla gitmiim mesela Onurla baka uakla, lyas: eye Trk Hava Yollarndan baka hibiri gitmiyor abi Ankaraya Onur Atlas hibiri umuyor kardan Pegasus uuyor burdan Trk Hava Yollar uuyor u an benim nmde 2013 ekstras var abi 2013 ylndan itibaren mesela 1. ayn 11 inde gitmiin bi tane var m serde o ilenmi mi, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: 11. ayn 12si 2012, lyas: o zaman dur bu sene bu seneden baka yok zaten geen seneye bakaym 2012 ye aaym bi saniye abi bakalm ok mu az m oksa ben liste yaparm sana bir taneyse hemen sylerim abi, abi biz ismi nasl giriyorduk, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: M Sadk M Sadk, lyas: Sadk diye mi girdik onu acaba ha unlar var bi Kbrs uuun var zmir var Tebriz var Dubai var Tahran var bir de bu senin sylediin Ankaralar var zaten 2012 den ncesi kaytl deil 2012 1. ayndan itibaren hepsine bakyorum yani son 14 ay 15 aya bakyorum, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: bunlar var yani deil mi 13-10-2012 12-11-2012,
169

lyas: evet onlar not aldm onlar var bir de onlarn dnda bu dediklerim var abi, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: doru o zaman tamam Grmede Zafer ALAYANIN 10.000.000 Euro eksik para aldn iddia etmesi zerine Abdullah HAPPANNN gnderdii paralar kontrol ettii ve dier ahsn para gndermeye 2012 ylnda baladklarn, paralarn 3 tanesini Mays aynda gnderdiklerini beyan ettii ve beyanlarn yukarda verilen excel bilgileri ile uyutuu tespit edilmitir. Ayrca yukarda yer verilen ve 10.04.2013 tarihi itibariyle Excel dosyasna kaydedilmi maddi menfaatler bal ile yer verilen tabloda yer alan bilgilerden; 12.11.2012 tarihli, 01.11.2013 tarihli para gnderimlerinin olduu bu gnderilerin de excelde yer verildii gibi Sadk isimli ahsla gnderildii tespit edilmitir. TK:2026833899 - 08.04.2013 09:50 lyas - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; lyas: Sadk abi 10. ayn 22 si var myd sende, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: 10. ayn 22 si ey neyle umuum, lyas: Trk Hava Yollar abi, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: bende yok neden 22si, lyas: bunu M S diye girmiiz abi M S Sadk diye girmiiz 22-10-2012 baka baka da yok abi, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: 22-10 yani 13.de de gitmiim 22 sinde de gitmiim, lyas: 11. ayn 13 de gitmiin abi, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: yok bi tane de yok bi tanede 10. ayn 13. de gitmiim bi tane de bak abi ben sana sayyorum 11-01-2013 12-11-2012 11. ay yani 12 si 13-10-2012 buraya kadar ben kartmtm imdi sen bir tane 22-102013 syledin, lyas: 22-10-2012 evet imdi bi saniye abi yle yapalm senin milini ileyelim bakalm burdan teyid olacak m nk biz ben imdi muhasebe programndan bakyorum ya abi burda, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: benim benim eyim yok uuumda yok, lyas: bende de ona bakacam TK Numaran biliyormusun abi, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: var evet445908857, lyas: pin neydi abi, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: 1352, lyas: 1352 ama bir de yle birey var bunun snf yok ki nasl ileyecez sadk abi bilet grntsn bulmam lazm ya nk ey class soruyor ya mil ilerken, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: telefonla da grebilirsin Grmede yukarda yer verilen Excel-Teknik takip almalar neticesinde Zafer ALYANA gnderildii anlalan paralarn tekrar eyit edildii anlalmtr. TK:2026956962 - 08.04.2013 11:04 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: Apo gznn yan yiyeyim o eyini hallet o patronun hesabna kitabna bir bak, Abdullah Happani: abi ona baktm ben bizden alnma bir ey grnmyor yani bunu teyit etmenin bir yolunu bulmam lazm, Rza Sarraf: tamam ckar bi kasadan bi bak 2 Bin mi fazla orda, Abdullah Happani: kasa klar 2 Milyon 200 fazla burda yani biz 200 en son Saati Yusufa, Rza Sarraf: 2 Milyon mu fazla, Abdullah Happani: evet o zaman 2 Milyon sadece Sleymana verilen hayr kasa cklarnda problem yok sknt orda yani peki nasl ey yapyonrsun teyit alyorsun bundan abi, Rza Sarraf: AB MESALA KARARLAIYORUZ YAN GELMEZSE NYE GELMED DYOR YOKSA TAMAM DYOR, Abdullah Happani: AB HANG YNTEMLE MESAJ FELAN MI YA O YNTEM CHECK EDEMEZ MYZ KAYITLI MAYITLI DEL M MESAJLARIN, Rza Sarraf: YOK YLE YAZIMIYORUZ onlar abi kamera kaydyla uak biletiydi ite veya, Abdullah Happani: abi ucak biletlerini ckartmaya calyorum da oda ok net ckmad Sadktan daha urayor onunla kamera kaytlarn da syledim Umuta Mustafa ey diyormu 2012nin 10unci ayndan ncesini silmitik diyormuben Mustafayla grmedem umuta syledim o 2012 10 uncu ayda diyor bi olay vard demi umuta ondan dolay hepsini sildik demi, Rza Sarraf: ne olay varm, Abdullah Happani: bilmiyorum ki belki eydir o basnla masnla ilgili eyler oluyor ya, Rza Sarraf: (Bu arada Umut isimli ahsla aralarnda konuuyorlar: Umut Mustafa o eyleri silmi ya onlar yedeklemememi mi abi abi.....abi kime yedeklemeden olur mu imdi bizim problemimiz var birisiyle 10 Milyon Euro nasl czecez ... kasa dairesinin kayd ayr m aann ki ...abi ara bul uyundrn nerdeyse bunlar ...off nasl yapacaz o zaman), Abdullah Happani: peki ey syleyemiyor mu abi mesala u tarihte unu aldm bu tarihte bunu aldm bu tarihte bunu almadm, Rza Sarraf: abi diyemiyor biz ckaracaz ite kasa kaytlarmzdan, Abdullah Happani: ya bir ka tanesinin bileti varda bir ksmnn yok BR KISMI EY II MT GTRMT BR KISMINI
170

SEDATLA EY SADIK ARABAYLA GTRMT, Rza Sarraf: abi araba kiralamlar belli olur tarihleri, Abdullah Happani: onu ite ey imdi sorduruyoruz o ucaklara baklyoruz ncede ucak tarhleri bir ey olsun 3 tanesini kardk daha imdiye kadar dierlerine de bakyoruz yani imdi eylerden ucakla gidenlerin hepsi ckar imdi de, Rza Sarraf: tamam onlar helee bi ne kadar varsa kar TK:2026966775 - 08.04.2013 11:12 Abdullah Happani mit grmesinde; Abdullah Happani: ANKARAYA GDYODUN YA SEN KA DEFA GTTN HATIRLIYOR MUSUN, mit: ben drt defa, Abdullah Happani: eyi hatrlyor musun miktarlar, mit: miktarlar ilk ba beyz bi sekizyz vard iki tanesini hatrlyorum gerisini hatrlamyorum yani gerisinde nk ey vard biraz eyde arada srada bi kark paralarda vard yani beyzelli miydi yz ksr myd byle bieyler vard, Abdullah Happani: beyz otuz dokuz ksr vard, mit: he tamam, Abdullah Happani: yedi yz falan vard, mit: he yle yle olacak ama iki tane .. iki tane kark aklma gelenler, Abdullah Happani: peki byk rakam var myd senin gtrdklerin de mesela drt be gibi, mit: byk rakam m vard vard ama drt be kmazd yok bak bir kere antayla gittik biz, Abdullah Happani: antayla derken, mit: ben drt defadan ok gitmiim, Abdullah Happani: bence de ok gitmisin onu tam bi hatrlaman lazm, mit: birisinde zannediyom bir drt gibi oluyodu Meteyle gittik hee u akla gittik o zaman oktu PARA, Abdullah Happani: he Meteyle uakla gittin peki uakla ka defa gittin, mit: uakla abi bak ben arabayla bir iki iki gibi arabayla gitmiim gerisini ey uaklan gitmiim, Abdullah Happani: uak biletlerini lyasdan m almtk, mit: evet hepsini siz lyasdan ayarlamtnz, Abdullah Happani: tamam ben o uaklara bakaym abi belki tekrar dnerim sana, mit: benim adma yazyordunuz belki ordan kar Grmede gnderilen paralar kontrol eden Abdullah HAPPANNN mit isimli ahsla teyitletii, mit isimli ahsn 2012 yl Austos aynn 4nde biletinin olduu yani bu tarihlerde gitmi olacan belirttii, excelin yaplan kontrolnde 2012 Austos ay 6snda mit isimli ahsla Zafer ALAYANA 4.000.000 Euro gnderildii, yine ahsn kendi beyan ile ilk ba be yz sonra sekizyz olarak ifade ettii miktarlarn kontrolnde, yine Excelde yer alan bilgilere gre mit isimli ahsn 2012 yl mays ay 1inde 539.500 Euro, ayn 7sinde de 800.000 Euro gnderdii anlalmtr. TK:2027269383 - 08.04.2013 13:35 lyas (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; lyas: mit abinin imdi 2012 de ite 8inci ayn 4nde bi bileti var mesela, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: eyi diyorum ha mit Sayitzaman diyorum, lyas: mit Sayitzaman evet, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: sen Ankaralar syle, lyas: abi mesela 8 inde ey 8 inci ayn 4 nde bir tane var 2012 04-08-2012 ondan sonra geen yldan niye kmyo bunlar ya imdi mit abinin btn biletlerini kardm 2012 ylnda yok ama burda hepsi var Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran stanbul abi geen sene 4. ayn 16 snda gitmi ankaraya 16-042012 de 04 ayn gn birde dn kesmiiz tamam bi tane abi mit abinin Tahran stanbul stanbul Ankara bileti var bu sizle alakal mdr, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: Tahran stanbul stanbul Ankara onu da syle bana, lyas: abi bu da 5. ayn 19 u 19-05-2012 sonra Ankaradan direk Tahrana umu abi baka da kmyor 2012 de senle ayn tarihte utu evet abi benim sistemde kmyor valla ama kaybolmuta olabilir u anda mit abinin adn giriyorum bir sr Tahran bileti var Dubai bileti var ama Ankara sadece bunlar Dubai Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran 4. ayn 16 snda gitmi bi 5. ayn 5 inde Tahrandan Ankaraya gitmi 8. ayn 4 , Mohammadsadegh Rastgarshshehg: nasl 5. ayn 5 i mi 19-04, lyas: 19 u 19 u 19 u Tahran stanbul stanbul Ankara 04-08 de stanbul Ankara bakada Ankaras yok, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: 16-04-2012, lyas: siz beraber gitmemi miydiniz abi hi siz mit abiyle beraber gitmediniz de mi, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: yo yo tarihlerde farkl, lyas: onun iin diyorum yani senin gittiin tarihte imdi 2013 bakaym abi bi saniye mit 2013 te hi gitmemi abi baka yerden alm olabilirler mi lordun hesabna bakyorum, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: o zaman oldu 04-08-2012 16-04 2012 19-05-2012 ama Tahran stanbul stanbul Ankara, lyas: bu ne zaman tamam bunu syledim zaten 8. ayn 4 n
171

Yukardaki grmeler incelendiinde; ahslarn teknik takibe duyarl olduklar telefonda rvet konular ile ilgili konumadklar daha ok bir araya gelerek yz yze grmelerde rvet konularn grtkleri anlalmtr. Ayrca Zafer ALAYAN ile Rza SARRAF isimli ahsn Conrad Otelde bir araya gelerek grt anlalmtr. ahslarn yapm olduu bu grmede Zafer ALAYAN, Rza SARRAFA kendisine verecei rveti 10 (10 Milyon) eksik verdiini syledii anlalmtr. Bunun zerine Rza SARRAFn elemanlarn arayarak konu hakknda bilgi istemitir. Yaplan bu grmelerden, Rza SARRAFn muhtelif zamanlarda elemanlar aracl ile Zafer ALAYANa rvet gnderdii anlalmtr. Grme ieriine gre 16.04.2012 tarihinde mit isimli ahsa bilet alnd ve ahsn excelin kontrolnde de 16.04.2012 tarihinde Zafer ALAYANA 700.000 Euro para gtrd anlalmtr. (D) SALANAN LKS SAATLER ve MCEVHERAT Yaplan teknik takip almalarndan ve dijital belgeden, Rza SARRAFn Zafer ALAYANa nakit para haricinde, pahal-lks saat ve mcevherat gnderdii ve salanan bu maddi menfaatlerin bedellerinin de rvet hesabndan dld tespit edilmitir Cenevreden Getirilen Saat konusu ierisinde anlatlaca zere, Rza SARRAFn Zafer ALAYANn beendii lks (yaklak 300 Bin Dolar deerinde) saati satn alarak Ankaraya gnderdii anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda, bu olaydan nce, Rza SARRAFn Galeria AVMde lks saat sat yapan Yusuf TUTUtan zaman zaman Zafer ALAYAN iin alnan saatlerin parasn dedii ve bu demelerin Zafer ALAYANa verilen rvetlerle listelenip, bindelik komisyondan dld anlalmtr. Yaplan bir grmede; TK:1825316526 - 20.12.2012 19:27 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: tamam niye eksi oldu bu kadar rapor, Abdullah Happani: valla bugn sende ok deme var ya saati Yusufa 105 Bin Euro vermi 68 Bin Dolar vermi 12000 Euro ve 25000 Euro 12000 Euro eye vermi mer Karaeliye 25000 Euro Sinan Gencere vermi yle ufak tefek korumalarnda aldlar 2 Bin 200 felan 325 Bin felan senin hesapta ey var yani bugn tamam m, Rza Sarraf: O EY VARYA SAAT ZAFER VERDMZ PARA TAMAM MI ONUN, Abdullah Happani: verilen Yusufa m onu mu diyorsun, Rza Sarraf: ha Yusufu diyorum onun ok ykl saatin paras TAB BORCUMUZ ONA OK 1 MLYON EURO BR 700 BN K MLYON DOLARA YAKIN TAMAM MI, Abdullah Happani: onu nasl dyoruz, Rza Sarraf: PARA PARA DYECEZ DE O MHM DEL DEDKLERMZN YARISI ABYE AT, Abdullah Happani: ha tamam ey mi bu ilk dememi bu rakam belli mi yoksa, Rza Sarraf: abi bi, Abdullah Happani: istersen sorarm Serhattan yarn rakam tam, Rza Sarraf: neyse bugnkn sildin gitti bover gelecek ayn kini ona gelecek ne zaman alnacaksa hafta ona gireriz onu da, Abdullah Happani: tamam anladm Grmede, ironik bir durum ile karlalm, Rza Sarrafn Zafer alayana gnderilen paralar ve demeler iin tutturduu Excel tablosunda Saati Yusuf olarak girilen lks saat demeleri hakknda konuurken saati ZAFER eklinde syledii anlalmtr. Yine mailden alnan dier excel dosyalarnda Rza Sarrafn ahsi harcamalarnn tutulduu, bunlar ierisinde yine Saati Yusuftan saat alnn olduu ve zaman zaman (Zafer alayan ile ilgili Exceldekiler hari) demeler olduu grlmtr. Grmede ABye ait derken, saati Yusufa yaplan demelerin bir ksmnn Zafer alayan iin yaplaca anlalmtr. Bahse konu Excel tablolarnda 10.04.2013 tarihine kadar Saati Yusuf TUTUa Zafer ALAYAN iin alnan saatlerin demelerine bakldnda;
25.Ara.12 07.Oca.13 28.Oca.13 11.ub.13 11.ub.13 25.ub.13 25.ub.13 05.Mar.13 SAATCI YUSUF SAATCI YUSUF GALRI YUSUF SAAATCI GALERIA SAMI YUSUF TUTUS GALERIA SAMI YUSUF TUTUS GALERI SAMI-YUSUF TUTUS GALERI SAMI-YUSUF TUTUS GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT 172 209.480,00 204.740,00 197.630,00 97.000,00 60.000,00 95.500,00 58.000,00 71.600,00 USD USD USD EUR USD EUR USD EUR

19.Mar.13

SAATCI YUSUF

R-1

200.000,00

EUR

(bu grnt Excellerden zetle, ierik bozulmadan tarafmzca dzenlenmitir) Toplam 729.850,00 DOLAR ve 464.100,00 EURO deme yapld anlalmtr. Zafer ALAYANa deerli ta saland da anlalmtr. Bahse konu Excel tablolarnda 10.04.2013 tarihine kadar Zafer ALAYAN iin alnan ta (prlanta) demelerine bakldnda;
22.Mar.13 27.Mar.13 LIDA TAS LIDA- TAS ICIN 2.012.900,00 2.684.011,00 USD USD

Ancak, yaplan teknik takip almalarnda, 27.03.2013 tarihinde alnarak Zafer ALAYANa gnderilen 2.684.011,00 Dolarlk deerli tan Zafer ALAYAN tarafndan beenilmeyip geri yolland, ayrca 2.024.000,00 (ki Milyon ) Dolar deerinde deerli ta gnderildii bylece toplamda 4.036.900,00 DOLAR bedelinde deerli tan Zafer ALAYANa teslim edildii anlalmtr. Ak kaynaklardan yaplan aratrmada, Excelde geen Lida Ta isimli yerin Nuruosmaniye Caddesi/Fatihte bulunan (0212-5129110) Lida Prlanta isimli yer olduu ve iletme yetkilisinin Erol AKDEMR isimli ahs olduu anlalmtr. Konu ile ilgili yaplan almalarda, TK:2108951813 - 21.05.2013 09:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ABNN HESABI nasl, Abdullah Happani: bakiyim abi ... 760 Bin Dolar felan abi, Rza Sarraf: dolar m tutuyorsun, Abdullah Happani: yok yani Dolara vurdum TL ve Euro gn birlik girmiim yani gelenlerle istersen eyrei ek ettirelim bilgisayarlar, Rza Sarraf: tamam bi tek eye girmeli onun iade ettigi talarn parasna girmedik biz, Abdullah Happani: iade ettigi talarn parasn girmedik degil abi biz talara 2 Milyon 56 Bin para girdik Erol Abi, Rza Sarraf: hayr abi hepsini girdik hesabna n de girdik, Abdullah Happani: yok abi, Rza Sarraf: abi ekstrada adama verdigimiz extrada yazdk olur mu yle ey, Abdullah Happani: abi adama verdigimiz ekstrada adama ta gnderdik biz o talar begenmedi daha sonra sen geldin Erol abiden bi anta ta gtrdn o talar hepsinin fiyat o talarnda yars geldi imdi Erol abiyle hesaba bakyoruz mesela o ki Milyon 56 Binden fazla ki Milyon 500 Binlerde falan aldk ta daha 500 Bin geciceiz o biz ey hesap verdigimiz de abi o beyenmedigi talar gndermitik 2 Milyon Elli Alt gibi bi fiyat vermitki, Rza Sarraf: 4 Milyon mu vermitik 4 Milyonluk mu vermitik, Abdullah Happani: evet iki milyon daha nce gtrdkleriydi, Rza Sarraf: abi toplam bu adama 6 Milyon gtrdk ta sonra iade etti, Abdullah Happani: abi iki milyon, Rza Sarraf: tane gtrdk abi buna parti gtrdk, Abdullah Happani: tamam bi partisini begenmedi geri bi tane onda girdigimiz rakamlar bi tane si 2 Milyon 12 Bin Dokuz Yz 2 Milyon 56 Binli bieydi 2 Milyon, Rza Sarraf: tamam bu ikisi hesabnda bu adamn, Abdullah Happani: hesabna gemiiz bu ikisini ama Erol Abiden alnan talar bu ikisinden fazla Erol Abiyle imdi mesela bende grnen Erol Abiye borcun o iki milyon yani bu adama girdigimiz gibi girdigimiz de 442 bin .., iki bini sana ait bunun 500 bin falan Erol Abiye borcum Erol Abiyle Bi Milyon 118 bin grnyor, Rza Sarraf: bilmiyorum ki Erol Abiyle de hesaba bakmak lazm, Abdullah Happani: ya bu adama E rol Abiden ey gemiiz bi tane K MLYON YRM DRT BN gemiiz bi tane de K MLYON ON K BN DOKUZ YZ gemiiz ama, Rza Sarraf: toplam aldg ne kadar, Abdullah Happani: toplam aldg ite 4 milyon ksr 4 MLYON 36 BN Yaplan grmede, Abi denilen Zafer alayana 3 defa deerli ta alnarak gtrld, bunlarn fiyatlarnn 2.024.000,00 Dolar 2.684.011,00 Dolar ve 2.024.000,00 Dolar olduu, Zafer alayann 2.684.011,00 Dolarlk talar beenmedii iin geri iade ettii, bylece toplamda 4.036.900,00 Dolar bedelinde ta verildii anlalmtr.

SAAT TESLM 25.09.2013 Tarihinde Verilen 316 BN DOLAR DEERNDEK 5101G MODEL SAAT
173

Yaplan almalarda; TK:2331785557 - 22.09.2013 12:34 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: dn bakan bey yine arabada yanndaydm ben de bu eyle ilgili biriyle grt u ekilde biey iletmemi syledi ama tabi malesef ... grevim gerei iletmek zorundaym bu dn daha dorusu daha nceki gn Cenevre ile ilgili HERALDE BEY STEMbir konu varm onunla ilgili hibir gelime olmam o kadn da bakan beyi arad yanihi kimse gelmedi gitmedi felan diyebakan da baya bir eyapt bozuldu yani hatta bana dedi ki syle kendim hallederim ben artk felan filan dedi byle baya bi bozuldu bende onu hani size iletmek zorundaym grevim grevim gerei, Rza Sarraf: ha yok ben oraya yolladm siz kendisine iletin ben oraya yolladm burdan stanbuldan arkada yolladm oraya o vard uak saatinde oraya yetitiinde kapalyd orda bekliyor pazartesi geri gelecek zaten alpsiz bu ekilde iletin kendisine, Onur Kaya: tamam ben bu ekilde syleyim tamam Grmede Zafer ALAYANIN Cenevreden getirilecek bir saat istedii, ancak Zafer ALAYANIN getirilecek saatin eline ulamamas sebebi ile rahatsz olduu, Onur KAYA aracl ile hatrlatmada bulunduu anlalmtr. TK:2331788574 - 22.09.2013 12:36 Rza Sarraf Yusuf Tutu grmesinde; Yusuf Tutu: CENEVREde buluruz bulmaya alrz, Rza Sarraf: ordan biey almas lazm, Yusuf Tutu: nedir, Rza Sarraf: SAAT yaveya bugn uurabilecein adam var m, Yusuf Tutu: belki bizde vardr, Rza Sarraf: vizesi olan abi yok sende 5 bin bilmem ka batekabi Zafer abi sormu zaten sana, Yusuf Tutu: 5 bin ka syle bana TK:2331791291 - 22.09.2013 12:39 Rza Sarraf Yusuf Tutu grmesinde; Rza Sarraf: 5101, Yusuf Tutu: biliyorum 5101g, Rza Sarraf: eer birisi yoksa benim uurabileceim birisi var u anda, Rza Sarraf: orada Esra diye birisi varEsra diyor um orda o ayrtm o Esra da zrt brt bunu aryor anladn m Grmelerden saat konusu ile Yusuf TUTUUN ilgilendii ve Zafer ALAYANIN istedii bu saatten haberinin olduu, Rza SARRAFIN 5101G modeli olarak ifade edilen saati bir an nce Trkiyeye getirmek istedii anlalmtr. TK:2331899524 - 22.09.2013 13:49 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: beyefendiye syleyin benim yolladm arkada o Esra hanm demitiniz de mi, Onur Kaya: heralde Tadelen soy ad Tadelen miydi valla ismi hatrlamyorum da TK:2331897259 - 22.09.2013 13:45 Yusuf Tutu Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: abi senden olduunu anlamasn krlr sonra bana, Yusuf Tutu: yok yok bover sen hi kartrma biz yukardan birisiyle muhatabz, Rza Sarraf: ama Esray bay pass edersek adama ayp olur Sonra krlmasn adam, Yusuf Tutu: yok yok ya zaten bana sipariini verdi o, Rza Sarraf: ya verdi de sonra bana dedi ki git oradan onu al anlatabiliyor muyum? Sonra ters teper anladn m? abi esra onu zrt prt aryor onun iin diyorum bilir, Yusuf Tutu: sen merak etme Esrann daha stdr patronudur eyidir bizim muhatap olduumuz hi sknt olmaz, Rza Sarraf: ama Esrann dkkanndan gelecek o deil mi, Yusuf Tutu: Esra nerede bilmiyorum benCenevrede eyde mi byk maazada m, Rza Sarraf: adresini syleyim sana hemen, Yusuf Tutu: ruoduine ruoduineda m, Rza Sarraf: honda saatsaloon spatek slip ruoduine 41, Yusuf Tutu: Ruoduine tamam Ruoduine doru doru Ruoduine, Rza Sarraf: fiyat ne olacak bunun ona 300 BN FRANK demiler onun stnden yzde 3 mi ne indirim yapmlar ne yapmlar TK:2333202268 - 23.09.2013 10:54 Rza Sarraf Yusuf Tutu grmesinde; Rza Sarraf: cumartesi olmam diye gnl koyuyor ya byle bir ey varm adamlar cuma diyor cumartesi olmam diyor gnl koyuyor ya ufff ne bileyim, Yusuf Tutu: bu nedir biliyormusun neye benziyor biliyormusun ocuun elinden oyunca alrsn yaayn onun gibi bir olay, Rza Sarraf: hayr ne olur iki gn ge olsa ne olur yaisim misim belli mi, Yusuf Tutu: belli belli, Yusuf Tutu: dur ben sana haber vereceim TK:2333280891 - 23.09.2013 11:37 Rza Sarraf Yusuf Tutu grmesinde; Yusuf Tutu: yle bir sknt oldu, Rza Sarraf: yapma ya onu deme bana haabi al sen yolla adamn al ayrm zaten benim adma, Yusuf Tutu: imdi abi biz oradaki elemanla muhatap
174

deiliz bizi muhatap etme onunla, Rza Sarraf: abi derim ben derim buradan yollarm dilediin hesaba ya gitsin bi adam, Yusuf Tutu: iyi tamam da oturmadan ey yapmadan bugn alamayz onu alamayz bugn onu, Rza Sarraf: abi problem olur beni ne olur bouturma ben biliyorum problem olacan ya gitsin bir adam desin bu Rza Sarrafa ayrlm saati alsn versin bir demeyi yollayalm o kendisi arasn desin verin deme gelmeden brak top onlarda kalsn, Yusuf Tutu: abicim abicim imdi demesi mdemesi felan bugn yetimez onun bak ben sana syliyim swifti mivifti kmaz, Yusuf Tutu: abi paray vermeden vermezler diyorum sana, Rza Sarraf: abi paray vereceim diyorum anlatamyor muyum ben paray deyeceim para oturduunuda alsn gelsin adam, Yusuf Tutu: ama bugn olmaz ki, Rza Sarraf: olmasn ya yarn olsun br gn olsun biz yapalm da TK:2333299881 - 23.09.2013 11:50 Rza Sarraf Yusuf Tutu grmesinde; Rza Sarraf: bana hemen dn ki olmuyorsa ben kendi aremle zeyimadam yollayacam oraya ne yapacam parasn verip alp geleceim yapacam baka bir ey deil TK:2333318413 - 23.09.2013 12:01 Yusuf Tutu Rza Sarraf grmesinde; Yusuf Tutu: abi sen hemen o zaman demeli mdemeyi yap, Rza Sarraf: tamam yapacamda yani hangi hesaba yapacam bir adam ismi ver gitsin ki orayahesap numaras almadan nereye deyeyeyim ben paray varm sende hesap numaralar hesap numaralar var m sende, Yusuf Tutu: abi oray ara Elin hanm var Elin hanm zaten oray onlarla ey bende onun demesini yapacam de hemen bir saate kadarda geliyor bizim elemen de onu almaya, Rza Sarraf: elemann ad ne sylerken, Yusuf Tutu: elemann elemann elamann elamann eyini gnderiyorum sana imdi, Rza Sarraf: adn sylesen bile yeter bana, Yusuf Tutu: cemil cemil, Rza Sarraf: Cemil soyad belli mi, Yusuf Tutu: Cemil LAL, Rza Sarraf: LAL tamam o kadar yeter bana, Yusuf Tutu: tamam geliyor almaya sen bana hemen hemen hemen swiftini miviftini hemen hallet ki, Rza Sarraf: tamam tamam tamam, Yusuf Tutu: akama yetisin bu i, Rza Sarraf: tamam oldu hadi, Yusuf Tutu: ben devreden ckyorum nk ben hi devreden ey yapmyorum sanki senin elemannm gibi, Rza Sarraf: aynen aynen aynen TK:2333320010 - 23.09.2013 12:02 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: bayan var ya Cenevrede kionun numarasn bana mesaj atarmsnz onu benim adma Cemil LAL adna serbest brakr msnz Cemil LAL veya ben hallederim siz kenk sizin isminize bloke ben onu alacam ya kendime, Onur Kaya: anladm tamam, Rza Sarraf: siz onu serbest braktrn kiCemil LAL bi de o hanmn bana numarasn atn ki ben burdan ona ne yollayacam ona TK:2333337909 - 23.09.2013 12:11 Onur Kayann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Elcin tasdelen 0041787134066 TK:2333567238 - 23.09.2013 14:02 Elin Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: elin hanm bizim arkadamz yolda vard varacak bilmiyorum vard m varmad m daha saati almak iinbana hesap numaranz acilen e mail atarsanz deme ile alakalda rakam felan hepsini bilgileri yollarsanz size havaleyi yapacam ki saati arkada alp dnecek, Elin: yalnz beyefendi havale 48 saat sryor, Rza Sarraf: yok 48 saat srmez biz gn valrl yaparz, Elin: o zaman tamam arkadanz burda tutuyorum havaleyi grene kadarua saat katadn ua, Rza Sarraf: vardr illaki kendi kredi kart yannda arkadan hallederiz siz bir an nce nce hesap numarasnsiz bir an nce bana hesap numarasn yollayn saat gemeden ara transferini yapaym, Elin: ben Zafer beyin e mailine yolluyorum hesap numarasn, Rza Sarraf: Zafer Beyin deil ben size telefonunuza mesaj attm e maile yollayn ltfen SAAT BEN ALIYORUM ZAFER BEY DELrezazarrab@royalholding.com.tr, Elin: oldu oldu tamamo zaman imdi yolluyorum faturay TK:2333732515 - 23.09.2013 15:22 Rza Sarraf Regaip grmesinde; Rza Sarraf: Regaip bey bir tane mail attm geldi mio invoysu ckar Abdullah beye ver beni bir arasn, Regaip: tamam tamam Rza bey TK:2333743397 - 23.09.2013 15:27 Elin Rza Sarraf grmeisnde;

175

Rza Sarraf: ulat bana ulat evet aldm, Elin: peki bana swifti yollayabilir misiniz beraber, Rza Sarraf: tabiyki ilem gerekletekten sonra ayn i maille replay yapacam, Elin: tamam o zaman bekliyoruz TK:2333748842 - 23.09.2013 15:30 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: adres geldi mi sana, Abdullah Happani: proforma verdi bana, Rza Sarraf: h orda adres var banka adresi oraya 300 BN FRANG O ACIKLAMASIYLA YOLLASANA GTSN ABNN HESABINDAN GN VALRLaada yazm bilmem PATEK 5101 acklamas ksm var benim hesabmdan yolla ahs hesabmdan, Abdullah Happani svire tamam CHF, Rza Sarraf: CHF a evet bugn valrl yolla o acil TK:2333751109 - 23.09.2013 15:31 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: senin hesabndan m gndereceiz bunu, Rza Sarraf: GNDER HI AHIS HESABIMDA PROBLEM OLMAZ TK:2333761796 - 23.09.2013 15:36 Yusuf Tutu Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: hallettik u an havalesi yaplyor swiftini yollayacam TK:2333777803 - 23.09.2013 15:42 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: abi bu ileme bugn valr alamyoruz ya ok ge oldu saat imkansz diyor banka yani yarn valrl giderbtn bankalardan baktk yani saat 4 ey bu ilemler iin saat 2 den nce mutlaka provizyon alnmas gerekiyor, Rza Sarraf: Halk Bankasndan felan yapamazmsn Garanti Halk, Abdullah Happani: Halk Bankasna sormadm istiyorsan onada bir soraym, Rza Sarraf: bir sorsana TK:2333816930 - 23.09.2013 15:58 Rza Sarraf Elin grmesinde; Elin: swiftini yollayn bana ben izini bulduktan sonra banka bana tamam dedikten sonra ben yolluyabilirim arkadanz yanlz yarn iin yolluyamyorum maalesef, Rza Sarraf: problem yok ben yollayaym swifti de, Elin: tamam peki ben kendisini ismini falan yolladm ama ismini falan almaya unuttum reza bey, Rza Sarraf: Can bey, Elin: soy ad, Rza Sarraf: Iraz galiba, Elin: kendisi stne faturay yapacam yalnz, Rza Sarraf: farketmez olur, Elin: tamam Reza Bey bide bir konu var sizinle konumak istemitim ben imdik Zafer Beyleyde daha ncede konumutum bunu nk saati maalesef kendisine yollayamadm direkt olarak imdik can bey Almanyada yaadn duydum rendimbiliyorsunuz isvirede imdi btn almanyadaki yaayan insanlar kontrol ediyorlar, Rza Sarraf: problem yok o benim adma gelecek ilem zaten sknt yok, Elin: yo anlamadnz siz imdik sizin adnza gelmeyecek malesef Can Beyin adna gelecek ben sizi bekliyordum Can Beyi yolladnz bana benim haberim yoktu yoksa ben kabul etmezdim bu ilemi nk burda svirede hudutunda btn Almanyada oturan insanlar teker teker bakyorlar nk almanyay tekrar ikayet ediyorlar, Rza Sarraf: tamam bu ama o imdi ama o stanbula gelecek sonu itibariyle ne yapalm imdi bunu, Elin: evet ama bi risk var yani bu riski Zafer Beye tatyorsunuz o biraz tehlikeli diyolar, Rza Sarraf: tmam ben onu kendisine iletirim Zafer Beyinyok ben kendisiyle ya konumam lazm ya e mail yazmam lazm nk onun onay gerekiyor bana, Rza Sarraf: saati ben alyorum hanmefendi Zafer beyi siz unutun ben alyorum saati siz yazacaksanz ana e mail yazmanz lazm u an size paray yollayan ben saati alan ben Zafer beyin hangi onayn alacaksnz, Elin: yo u an saati alan benim iin can, Rza Sarraf: tamam can o zaman Cansa Zafer bey ne alakas vartamam grt bitti Zafer Beyden bana devir oldu yani Zafer beyden onay almanza gerek yok istiyorsanz arayn aln, Elin: ben ben bu konularda mecburum biliyorsunuz nk buras ok sk, Rza Sarraf: tamam skda saati alan benim siz bana onu sylemeniz gerekiyor siz beni uyardnz teekkr ederim illa Zafer beyi arayp uyarmak istiyorsanaz arayn konuun kendisiyle, Elin: evet nk bana zafer bey dediki Reza beyi bekliyorum, Rza Sarraf: ben kendim gelmeyeceimi orda yanllk olmutu benim elemanlarm kastetmitir Grmelerden Zafer alayann Rza Sarraftan 300.000,00 Frank deerindeki Patek Philip 5101G model saat istedii, Rza Sarrafn geciktirmesine bile tahamml edemedii ve bu sebeple zel Kalemi Onur Kayann Rza Sarraf arad, Zafer alayann ayn zamanda saati Yusuf Tutu isimli ahsta n ve Elin isimli bayandan da sipari verdii ancak demeyi ve saatin getirilmesinin Rza Sarrafn bu ahslara ulaarak
176

takip ettii anlalmtr. Nitekim aadaki grmede konu ile ilgili Rza Sarrafn Onur Kayaya bilgi verdii tespit edilmitir. TK:2334054866 - 23.09.2013 17:53 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: yolland demesievra da gitti evet hanmefendi sadece bankasnda grmeden vermiyor rnite bizim adam mecbur orda kalcak bir gn dahaama illa diyoki ben demeyi grmem lazm hesapta, Onur Kaya: anladm anladm tamam, Onur Kaya: ben imdi arayp eyi iletiyorum kendisine TK:2334064439 - 23.09.2013 17:56 Rza Sarraf Elin grmesinde; Elin: yalnz ikinci bir durum var burada bilmem konutunuz mu beraber arkadamzla imdik benim karmdaki arkadamn almanyada oturuyor alman pasaportu varevet bilmem haberiniz varm ama birka yldr imdik almanyalan fransaylan ingiltereylen ok byk sorunlar yayoruz nk isvireden satn alan yani vatandalar yani alveri yaptklar zaman burada btn satn aldklar ......... vergisini demeye mecbur kaldk diyorlar, Rza Sarraf: olmazsa ben buradan birisini yollayaym bir Trke verin siz bana tam aktarlmadan olduu iin byle oldu ben size o zaman bir Trk Arkada ynlendireyim olmazsa, Elin: daha iyi beyfendi yani kusura bakmayn ama bu ok yani byle bir i sakat yapmayalm TK:2334066928 - 23.09.2013 17:59 Rza Sarraf Murat Ylmaz grmesinde; Rza Sarraf: Murat eyi syleyecem sana bi Cenevreye u sana orda biey var alp getireceksinbi uaklara bak bu gece u veya yarn sabah ok sabah erken saatte , Murat Ylmaz: tamam reza bey imdi bakyorum Cenevreye TK:2334086256 - 23.09.2013 18:10 Abdullah Happaninin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Frank senin hesaba giriyoruz dogrumudur? TK:2334087057 - 23.09.2013 18:10 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; HAYIR ABNN HESABINA TK:2334087875 - 23.09.2013 18:11 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; A TK:2334087888 - 23.09.2013 18:11 Abdullah Happaninin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Ok TK:2334233163 - 23.09.2013 19:21:34 Ahmet Murat zi Murat Ylmaz grmesinde; Ahmet Murat zi: Murat bey Bodrumdan direk uu yokancak yle yapabiliyoruz dediimiz gibi imdi tek bilet yapabiliyoruz Bodrumdan 22 45 te ordan biniyorsunu bu gece Bodrumdan burda olursunuz Atatrkte, Murat Ylmaz: dn de gidince size sylerim ben, Ahmet Murat zi: tamam ben biletleyip atyorum size Grmelerden Cenevreden getirilecek saati Rza Sarrafn talimatlar ile Murat Ylmazn getirecei deme iin gnderilen parann rgtn kendi tuttuu hesaplardan Zafer alayan iin atklat ksma kaydedecekleri, rgtn bylece Zafer alayana verdikleri tm rvetleri kayt altna aldklar anlalmtr. TK:2334421549 - 23.09.2013 20:57 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Onur Kaya: Rza bey imdi ey iin ben Elin hanm var ya onunla grtm o byle bir eyden bahsetti ite Trk vatand almas lazmm felan filan bu sorundan size bahsetti mi, Rza Sarraf: evet yarn baka kii yolluyorum hatta bu geceyani banda tam bana beyfendi sylemiyor bieyleri yarm yamalak olunca ben de skntya dyorum TK:2335510993 - 24.09.2013 14:50 Murat Ylmaz Ahmet Murat zi grmesinde; Murat Ylmaz: tamam direk Ankara var m bilmiyorum stanbul Ankara olabilir, Ahmet Murat zi: BURDAN NERSENZ ANKARAYA DNERSNZ olur mu yle yaparz, Murat Ylmaz: tamam tamam TK:2335660015 - 24.09.2013 16:01 Murat Ylmaz Ahmet Murat zi grmesinde; Ahmet Murat zi: bileti kestiler imdi mail bekliyorum 2 dakkaya gndereceklerini sylediler tekrar bi kontrol edeyim ben, Ahmet Murat zi: 23 50 uak var 02 50 ey 12 55 te de yani 00 55 te de Ankarada oluyorsunuz TK:2335752875 - 24.09.2013 16:45 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Onur Kaya: ne zaman stanbulda olur, Rza Sarraf: stanbulda deil ben Ankaraya yolluyordum ama, Onur Kaya: Ankara da olur fark etmez daha iyi olur Ankara
177

Grmelerde Zafer ALAYANA ulatrlacak olan saati Onur KAYANIN takip ettii ve rvete araclk ettii, Murat YILMAZIN ulatraca saati 25.09.2013 tarihinde verecekleri anlalmtr. TK:2335807434 - 24.09.2013 17:11 Murat Ylmaz X ahs grmesinde; (Tek tarafl grme) Murat Ylmaz: bana u Zafer Beyin Komiseri var ya Emrah yanndaonun numaras lazm ya mesaj atabilir misiniz Zafer beyin korumas varya TK:2335842705 - 24.09.2013 17:25 Murat Ylmaz Emrah grmesinde; Murat Ylmaz: sviredeyim hani patron gnderdi burayada ...emaneti varm onu aldm ben ama geede saat 12 gibi 12 buuk gibi Ankaraya ineceimdedim seni arayaym ben hani nasl yaparz ne yaparz bu arada senin istediin birey varm oluk ocua ..., Emrah: biz senden emanet alacaz yle mi, Murat Ylmaz: YAN BEYFENDYE BR EMANET VAR VERLMES GEREKEN, Emrah: anladm, Murat Ylmaz: 12 buukta herhalde hava alannda olurum ben eyde Esenboada, Emrah: 12 buukta 1 saatte yani Yusufevet bir numara kaydedebilir misin bir numara 05321631161 Yusuf bey Yusuf bey benim memurum, Murat Ylmaz: ben dnecem de hani emanet hani emanet sonuta hani kalmasn bende sabaha kadarbeklemeyeyim istedim de Emrah: yani biz perembe gn ben bilmiyorum eyide biz perembe gn yine stanbulda olacaz sen bilirsin nasl talimat aldnz bilmiyorum ama, Murat Ylmaz: Ankaraya gtr dedi de Grme ieriinden Murat YILMAZIN Rza SARRAF adna Zafer ALAYANA verilecek olan saati 25.09.2013 gn Zafer ALAYANIN koruma polislerinden Emrah isimli ahsa teslim etmek istedii ve bu konu hakknda aadaki grmede de Rza SARRAFA bilgi verdii anlalmtr. TK:2335939616 - 24.09.2013 18:16 Murat Ylmazn Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Reza bey, bu gece 00:30 yakn korumas aracl ile teslim ediyorum bilginize efendim TK:2335940507 - 24.09.2013 18:16 Murat Ylmazn Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Emrah komiser TK:2336223162 - 24.09.2013 20:33 Murat Ylmazn X ahsa (5304678484) gnderdii mesajda; Abi seni aradm ama sknt olmaz deil m? Birey derler m ? Bizimki gtr dedi senden baka tandk ta yok bilemedim ne yapaym Grme ieriklerinden Zafer ALAYANIN korumasna saati Murat YILMAZIN teslim edecei anlalm, Yaplan teknik takip almalarnda; Murat YILMAZn 24.09.2013 gn Saat: 22:30 sralarnda Saat: 18:30 Cenevre uayla stanbul/Bakrky lesi snrlar ierisinde bulunan Atatrk Havaliman D Hatlar Geli blmne elinde antal olarak gelecei, buradan da aktarma yaparak saat: 23:50 uayla stanbul Atatrk Havaliman Hatlar Blmnden hareket edecek uak ile 25.09.2013 gn saat: 01:50 sralarnda Ankara Esenboa Havalimanna ini yapaca ve Havaliman ierisinde ismini Yusuf olarak bildiimiz ahsla grecei ve ahsa deerli bir saat verecei bilgisi alnmas zerine, ayn gn saat: 21:00 sralarnda Atatrk Havalimanna geilerek fiziki takip almalarnda balanm; 24.09.2013 gn saat: 22:30 sralarnda Murat YILMAZn limiz Bakrky lesi snrlar ierisinde bulunan Atatrk Havalimanna ini yapt bilgisi zerine; Saat:22:40 sralarnda Murat YILMAZ isimli ahsn Atatrk Havaliman Hatlar Gidi blmnde bulunan Atatrk Havalimanna ait X-RAY cihazndan gei yapt grlm, daha sonradan Atatrk Havalimanna ait Hatlar Gidi blmnde bulunan Atatrk Havalimanna ait Kamera grntleri temin edilerek incelenmi olup, Murat YILMAZ isimli ahsn Hatlar Gidi blmnde bulunan X-RAY cihazndan gei yaparak uaa binmek iin giri yapt Atatrk Havalimanna ait kamera grntlerinden tespit edilmitir. (Grnt 1-2-3) (Grnt 1)

178

(Grnt 2)

(Grnt 3)

Murat YILMAZn Hatlar Gidi blmnde bulunan X-RAY cihazndan gei yaparak 112 numaral kapdan uan ilerleyen blmlerine devam ettii grlm olup, daha sonra Murat YILMAZn gemi olduu X-RAY cihazndan alnan grntlerde srt antasnn ierisinde deerli bir saat olduunu tahmin edilen cismin grnts grlmtr. (Grnt 4) (Grnt 4)

179

TK:2336471134 - 24.09.2013 22:56 Murat Ylmaz Yusuf grmesinde; Yusuf: yani 12:55 uana m bineceksiniz abi, Murat Ylmaz: yok yok 12:55te iniyor normalde 12:05 te inecektim 12:55te iniyor imdi TK:2336624192 - 25.09.2013 01:16 Murat Ylmaz Yusuf grmesinde; Murat Ylmaz: ben geldim imdi cktm aslnda bende hani stanbul aktarmal gelince i hatlardan geleceiz diye tahmin ettim ama d hatlardan cktk biraz bugn karklk oldu hep byle, Yusuf: d hatlar gelie geliyorum 25.09.2013 gn Saat: 01:00 sralarnda Murat YILMAZn Ankara Esenboa Havalimanna indii ve Saat:01:25 sralarna kadar Ankara Esenboa Havalimann d ksmnda bekledii grlm, ahsn yannda bulunan siyah ve gri renkli srt antas ve uan valiz blmnden gelen sa elinde bulunan koyu renkli valizle birlikte bir sre ayakta bekledii grlmtr.(Grnt 5-6) (Grnt 5)

(Grnt 6)

25.09.2013 gn Saat:01:25 sralarnda Murat YILMAZn yanna 30-35 yalarnda, 1.75 boylarnda, 75 kilolarnda, temiz tral, ksa ve siyah sal, zeinde siyah renkli tirt ve kot pantolon bulunan X ahsn geldii grlmtr.(Grnt 7)
180

(Grnt 7)

Saat:01:25 sralarnda Murat YILMAZ ve X ahsn ok ksa bir sre ayak st konutuktan sonra beklemeden Murat YILMAZn yannda bulunduu antalar alarak, 06 HTM 42 Plaka sayl, gri renkli Renault Fluance marka aracn ofr koltuuna X ahsn, sa n koltuuna ise Murat Ylmazn oturarak adresten ayrldklar grlmtr.(Grnt 8),(Grnt 9) (Grnt 8)

(Grnt 9)

25.09.2013 gn Saat:02:00 sralarnda Murat YILMAZn tekrar Ankara Esenboa Havalimanna geldii ve sa elinde getirdii valizin bulunmad grlm, sadece srt antas ile Ankara Esenboa Havaliman ierisinde bulunan banklarda biraz uyuduu grlm, ahsn Saat:04:00 stanbul ua ile Atatrk Havalimanna geri dnd grlmtr. TK:2336873829 - 25.09.2013 10:36 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde;
181

Rza Sarraf: Onur bey dn akam Emrah beye teslim edilmi haberiniz olsun, Onur Kaya: tamam BANA ULATI bi imdi hatta u an geldi ben de onu ayorum antadau an bakyorum rza bey ok teekkr ediyoruz Yukardaki grmeler ve fiziki takip tarassut ve grnt alma tutana incelendiinde; grme ve grntlerden de anlalaca zere Rza SARRAFn talimat ile Zafer ALAYANn Cenevrede beenmi olduu 5001G Model 300.000 Frank deerindeki Saatin Cenevreden alnarak 25.09.2013 gn saat 01.25 sralarnda Ankarada teslim edildii anlalmtr. Fotoraf 1: Patek Philippe 5101G22 Rza SARRAF tarafndan gnderilen rvete konu 300.000 Frank deerindeki Saatin Zafer ALAYANA teslim edildii ve Zafer ALAYANIN saatin teslim edildii 25.09.2013 gnnden gn sonras 26.09.2013 ve dier gn 27.09.2013 tarihlerinde kulland, aada Ekonomi Bakanl fotoraf arivinde yer alan fotoraflardan anlalmaktadr.

bir

Fotoraf 2: Patek Philippe 5101G23

Fotoraf 3: Zafer ALAYAN- GE-SSM-TEI Arasnda Yaplan Anlama mza Treni (26.09.2013)24

Kaynak: http://www.gemnation.com/watches/Patek-Philippe-10-Day-Tourbillon-5101G-18793.html, Eriim Tarihi: 15.12.2013 23 Kaynak: http://www.watches-of-switzerland.co.uk/category/news/dont-look-away-now-patek-philippe-luxury-swisswatches, Eriim Tarihi: 15.12.2013 24 Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/GESSMTEI.cfm, Eriim Tarihi: 15.12.2013
22

182

Fotoraf 4- Fotoraf 3n Yaknlatrlm Hali

Fotoraf 5: Zafer ALAYAN- AmCham Turkey 9'uncu Kurulu Yldnm (26.09.2013)25

25

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/Amcham9uncu.cfm, Eriim Tarihi: 15.12.2013

183

Fotoraf 6- Fotoraf 5in Yaknlatrlm Hali

Fotoraf 7: Zafer ALAYAN- 27.09.2013 tarihinde Trkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlamas mza Treni (27.09.2013)26

26

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/turkiyekosovaanlasma.cfm, Eriim Tarihi: 15.12.2013

184

Fotoraf 8- Fotoraf 7nin Yaknlatrlm Hali

Fotoraf 9: Zafer ALAYAN- 27.09.2013 tarihinde Trkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlamas mza Treni (27.09.2013)27

27

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/turkiyekosovaanlasma.cfm, Eriim Tarihi: 15.12.2013

185

Fotoraf 10- Fotoraf 9un Yaknlatrlm Hali

Fotoraf 11: Danimarka Ticaret Bakan Nick Haekkerup 1'inci JETCO Toplants ve mza Treni (24.09.2013)28

28

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/jetcotoplantisi.cfm , Eriim Tarihi: 16.12.2013

186

Ekonomi Bakan Zafer ALAYANIN Kendisine Patek Philippe 5101g Marka Model Saatin Teslim Edildii 25.09.2013 Tarihinden nceki Gn 24.09.2013 Tarihinde Kulland Saat (Fotoraf 11) Fotoraf 12: Fotoraf 11in Yaknlatrlm Hali

(E) PYANO

PARA TESLM 13 27.09.2013 Tarihinde Verilen 37.500 ? Deerindeki Piyano


187

Yaplan almalarda; TK:2336874856 - 25.09.2013 10:36 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: Onur bey bakan beyin Ankara evinin adresini ak adresini bana mesaj atabilir misiniz, Onur Kaya: tamam hemen atyorum tamam, Rza Sarraf: o piyanolar gelecekte sipari vermilerdi TK:2336877116 - 25.09.2013 10:38 Onur Kayann Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu. Ankara TK:2336878526 - 25.09.2013 10:39 Rza Sarrafn Umut Bayraktara gnderdii mesajda; Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu. Ankara TK:2336879437 - 25.09.2013 10:40 Rza Sarrafn Umut Bayraktara gnderdii mesajda; PANO N ADRESS TK:2336879811 - 25.09.2013 10:40 Umut Bayraktarn Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Anladm ok TK:2337073978 - 25.09.2013 12:26 Regaipin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Rza bey,ANKARA''YA GIDECEK PIYANO ''NUN KALAN 37.500? ODEMESINI BILGINIZ DAHILINDE GONDERDIM. TK:2337106959 - 25.09.2013 12:43 Rza Sarrafn Regaipe gnderdii mesajda; Ok TK:2337112919 - 25.09.2013 12:46 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Onur Kaya: eyi sormak iin aradm da belki evden hazrlk yapmak gerekirse o ey ne zaman kar hani bgn, Rza Sarraf: yarn gelecek, Onur Kaya: ha yarn kcak yarn Ankarada m olur yarn m kar, Rza Sarraf: valla ben imdi syliyim bizim ocuklar arasnlar Emrah beyle TK:2337282614 - 25.09.2013 14:08 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Onur Kaya: bu ey iin soruyolar da benim irtibata geeceim biri var m hani bir organinize edeyim de, Rza Sarraf: var 0530 96746 85 evet Umut bey TK:2337336137 - 25.09.2013 14:34 Umut Bayraktarn Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Rza bey bakan beyn ozel kalem arad panoyu cuma gunune stedler blgnze TK:2339851032 - 26.09.2013 19:50 Umut Bayraktarn Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Rza bey pyano yola ckt yarn ogleden sonra 02:00 da yernde montaj yaplacak Yukardaki grmeler ve mesajlar incelendiinde; Zafer alayann istei dorultusunda Rza Sarrafn talimat ile 37.500 ???? demesi kalan Piyanonun 27.09.2013 tarihinde Zafer alayann evine gidecei anlalmaktadr. Gnderilecek piyanoyu dier maddi menfaat eyleminde olduu gibi zel Kalem Onur Kayann takip ettii anlalmtr.

(F-2-b)
RIZA SARRAF LDERLNDEK RGTN MUAMMER GLER VE GRUBU LE LGL RVET OLAYLARI
Bu blmde, Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn, rgt faaliyeti kapsamnda ileri Bakan Muammer GLER ve yneticisi olduu grup ile olan rvet ilikisinin geliimine, bu eylemlerde Rza SARRAF ve Bar GLER bata olmak zere, Abdullah HAPPAN, zgr ZDEMR, Hikmet TUNER isimli rgt yneticilerinin rollerine, her bir maddi menfaat teminine ve maddi menfaat karlnda yaplm eylemlere detayl bir ekilde yer verilecektir. Rza SARRAFtan salanan maddi menfaatler ve bunun karlnda Muammer GLER ve grubu tarafndan icra edilen eylemlerden ksaca balklar halinde bahsedilirse; Maddi Menfaat Karl Yaplan Eylemler 1. Rza SARRAFn talepleri dorultusunda ran uyruklu rgt mensubu phelilere ve yaknlarna istisnai yoldan Trk vatandal verilmesi 2. Rza SARRAF ile husumeti olan ve usulszlklerini ihbar eden Emniyet Mdr Orhan NCEnin stanbuldan tayininin karlmas (srlmesi)
188

3. Sarkuysan A..nin Genel Kurul Toplants iin grevlendirilecek Bakanlk Temsilcisinin, Valilik kanalyla, Rza SARRAFn talebi dorultusunda belirlenerek grevlendirilmesi, irketin ynetiminin Rza SARRAF tarafndan kazanlmas iin giriimlerde bulunulmas 4. Rza SARRAFn aralarnn trafikte emniyet eridini kullanma ve durdurulmas imtiyaznn verilmesi 5. Rza SARRAF iin Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi 6. Rza SARRAFn usulszlkleri hakknda basnda kacak haberlerin engellenmesi 7. Rza SARRAFn inde hayali ilemlerinde kulland paravan firmalarn bankalar nezdinde yaad skntlarn giderilmesi iin Bakanlk adna in bankalarna Referans Mektubu yazlmas 8. Adli almaya kar koyma ve Rza SARRAFla ilgili adli veya istihbari alma yaplp yaplmadnn aratrlmas Salanan Maddi Menfaatler Para Teslimi 1: 13.04.2013 800.000,00 Dolar Para Teslimi 2: 16.04.2013 30.000,00 Dolar (veya 700.000)29 Para Teslimi 3: 25.04.2013 300.000,00 Dolar Para Teslimi 4: 24.05.2013 400.000,00 Dolar Para Teslimi 5: 05.06.2013 30.000,00 Dolar Para Teslimi 6: 02.07.2013 35.000,00 Dolar Para Teslimi 7: 19.07.2013 200.000,00 Dolar Para Teslimi 8: 06.08.2013 35.000,00 Dolar Para Teslimi 9: 16.08.2013 200.000,00 Dolar Para Teslimi 10: 06.09.2013 25.000,00 Dolar Para Teslimi 11: 10.09.2013 200.000,00 Dolar Para Teslimi 12: 13.09.2013 200.000,00 Dolar Para Teslimi 13: 09.10.2013 200.000,00 Dolar (Rhan BAYAR iin bor demesi) Para Teslimi 14: 25.10.2013 3.500.000,00 Dolar Para Teslimi 15: 06.05.2013 30.000,00 Dolar TOPLAM : Rvet: 5.800.000,00 Dolar + Danmanlk: 185 + Not: Para Teslim-13; Rhan BAYARn Muammer GLERe olan borcu ile ilgili denen 200.000,00 Dolar, rvet kapsamnda deerlendirilmemitir)

RVET LKSNN KURULMASI VE ANLAMA


Muammer GLERin Bakan olmasnn hemen akabinde, Rza SARRAFn Muammer GLERle rvet ilikisi gelitirmeyi hedefledii, gelitirecei bu ilikisinin gcne g getirecei grnde olduu, bu planlarla Yaar AKTRK araclyla Muammer GLER ile tant, ilk bulumasnda rvet anlamasnn gerekletii, bulumadan ksa bir sre sonra Muammer GLERin olu Bar GLERin aracl ve takipilii ile aralarndaki rvet eylemlerinin gereklemeye balad anlalmtr. Rza SARRAF, Muammer GLERin ileri Bakan olmasnn medyada yaynlanmasnn hemen akabinde; rgt yneticilerinden Rhan BAYARn Muammer GLER ile olan akrabalk ilikisini kullanmay hedefledii anlalmtr. TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: hayrl uurlu olsun gzn aydn nasl bir duygu artk yani ileri Bakannn yeenisin ne zaman bana ne zaman randevu alyorsun gzmz aydn olsun artk biey syleyecem GCMZE G GELD, Rhan Bayar: vallaha inanlmaz bir g, Rza Sarraf: nasl bi insan peki BENM KAFA DENGM M onu syle bana, Rhan Bayar: aynen, Rza
Bu para tesliminde ne kadar para verildii ile ilgili henz net tespit bulunmamakta olup, incelenecek deliller neticesinde tespit edilmesi durumunda belirtilecektir.
29

189

Sarraf: TAB BURDAN O BU NE DE BALANTI KURAR BURDAN, Rhan Bayar: vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu btn dnyayla balanty btn valileri karlyordu ya ok gzel oldu, Rza Sarraf: bak biey syleyecem artk MZ DK biey syleyecem ABMN U VATANDALIK NE DE B EL ATARSIN ARTIK LER BAKANI, Rhan Bayar: haa haa atarz atarz atarz Grmede geen 3 ana hususu aacak olursak; Rza Sarrafn Muammer Gler ile gelitirecei ilikiyi GCMZE G GELD eklinde tanmlamas, Zafer alayan ile Egemen Batan sonra bir bakanla iliki gelitirecei hususunu akllara getirmi, kamu gcnn satn alnmasnn rgt lideri tarafndan g olarak grlmesi ise soruturmaya konu rvet eylemlerinin vahametini gstermesi asndan rnek tekil etmitir. Rza Sarrafn BENM KAFA DENGM M eklindeki sorusuyla Muammer Glerin maddi menfaat ilikisine meyilli olup olmadn renmek istedii anlalmtr. Zira indeki banka yetkilerine rvet verme ile ilgili yine Rhan Bayar ile yapt baka bir grmede (TK:1936434637 - 19.02.2013 18:44) Rza Sarraf: grtn mdrle sen kendin, Rhan Bayar: grtm, Rza Sarraf: KAFA DENG M, Rhan Bayar: KAFA DENG, Rza Sarraf: mama mama mama ey yeptnz m, Rhan Bayar: ya bizim tantranlarla mamalatk, Rza Sarraf: kimse ma ma mamasz olmaz biliyosun ya ondan, Rhan Bayar: fazla verince de azyorlar abi bu seferde olacak ite olmuyor eklinde konutuklar, kafa dengi tabirini rvet almaya meyilli yetkili anlamnda kullandklar anlalmtr. Bylece yukardaki grmede Rza Sarrafn, Muammer Gler ile tanmazdan evvel kendisiyle maddi menfaat ilikisi kurmay hedefledii anlalmtr. Grmede geen iimiz dk NE DE BALANTI KURAR ve ABMN U VATANDALIK NE DE B EL ATARSIN ARTIK LER BAKANI konumalar ise, aada detaylaryla anlatlacak olan rvet karlndaki eylemlere tekabl etmektedir ki, in bankalar nezdindeki paravan ilemlerde yaanan skntlarn zm iin Muammer Gler adna Referans Mektubu hazrland ve Rza Sarrafn aabeyi ve rgt yneticilerinden Mohammed ZARRABn istisnai yoldan Trk Vatandalna alnd anlalmtr. zetle, Muammer Glerin bakan olmasnn hemen akabinde gerekleen bu grme ile Rza Sarrafn Muammer Glerle gelitirecei rvet ilikisinin kodlar aka grlmtr. Devamnda, TK:2022248889 - 05.04.2013 16:57 Rza Sarraf Yaar Aktrk grmesinde; Yaar Aktrk: ocuk Ankaraya gidiyodu da bindi imdi mmknse seni yarn bekliyolar efendime syliyeyim yarnda alyor imdi de alyor makamda seni bekliyolar ama Barla konu...Bar gitti imdi uakta u anda bir saat sonra inecek, Rza Sarraf: yarn yada brs gn m, Yaar Aktrk: he ikisi de makamda bekliyo seni ...haber verelim hangi saatte eysen ben sonradan konutum ben sonradan konutum anlyo musun he efendime syliyeyim sen artk gz bebei ediyorum ben seni sen hadi iine bak Grmeden, Yaar Aktrkn Muammer Gler ve olu Bar Gler ile irtibata geerek Rza Sarrafla tantrmada arac olduu anlalmtr. TK:2022739672 - 05.04.2013 20:35 Yaar Aktrk Rza Sarraf grmesinde; Yaar Aktrk: pazar gn leden sonra 12 12 den sonra bekliyorlar seni 12 de sende Barn telefonu var deil mi Barn telefonu var bende imdi Bara da ayorum, Rza Sarraf: tamam ben pazar gn uyandm zaman uaa binip kendi uamla gidecem zaten, Yaar Aktrk: ben zaten grtm o da geldi ben grtm tamam sen sonra sen sylersin HER EY KONU Grmeden, Yaar Aktrkn HER EY KONU syleminden ve bir nceki grmedeki GZ BEBE EDYORUM HAD NE BAK syleminden, Rza Sarraf belli bal ilemler ve talepler iin Muammer Gler ile tantrmaya araclk ettii anlalmtr. TK:2025424048 - 07.04.2013 12:47 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: ben geldim yani bir buuk gibi de makamda olabilirim ama nasl arzu ederseniz, Bar Gler: tamam tamam olur bir buukta da olur tamam ben sylyorum arkadalara o zaman TK:2025438958 - 07.04.2013 12:56 Yaar Aktrk Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: Ankaradaym u anda Yaar amca 1 buukta dedim 2 idi 1 buuga aldm ben, Yaar Aktrk: oldu canm benim oldu ok selamlarm sayglarm syle Grmelerden, Rza Sarrafn Muammer Glerin makamna saat 13:30 olaca, Bar Glerin de bu bulumada olaca anlalmtr.
190

Rza Sarrafn Muammer Gler ve Bar Gler ile yapt bu ilk bulumann hemen akabinde; TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rza Sarraf Yaar Aktrk grmesinde; Yaar Aktrk: nasl geti iyi mi geti, Rza Sarraf: saolun ok iyi geti ok selamlar var size, Yaar Aktrk: aleykmselam, Rza Sarraf: DEDLER ONU 1 BUUK YAP skntm var onu senden rica ediyorum eer mmknse ben de dedim sizin ricanz emirdir bana, Yaar Aktrk: iyi etmisin imdi nese geldiinde zel konuuruz, Rza Sarraf: evet ok mutlu oldu yani syleyim, Yaar Aktrk: tabi tabi tabi benim 30 senelik arkadam hi anlatamam sana Grmeden, Rza Sarrafn Muammer Gler ile yapt yz yze grme (ilk buluma) iin ok iyi getiini, (taleplerle gidecei nceki grmelerden belli olmutu), MUAMMER GLERin SE 1.500.000,00 (BR BUUK MLYON DOLAR) STED, -aadaki grmelerle daha net anlalmtr-, bunun zerine Yaar Aktrkn de telefonda deil yz yze zel konumay telkin ettii anlalmtr. Bahse konu grmelere ve -aada anlatld zere- devam eden sreteki eylemlere bakldnda, bu ilk grme ile birlikte Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda rvet ilikisinin balad, bunun yz yze yaplan grmedeki anlamaya dayand anlalmtr. Muammer GLERe salanacak maddi menfaatin yannda, bu eylemlerin ve rvete aracln takibini yapacak Bar GLERe de Danmanlk ad altnda maddi menfaat salanaca konusunda anlamaya varld anlalmtr. Yani aadaki eylemlerde detaylca anlatlaca zere Bar GLER hem Rza SARRAF ile babas Muammer GLER arasnda rvete araclk eylemlerini organize edecek (devamn salayacak) hem de bu ilikiden dolay Rza SARRAFtan maddi menfaat salayacaktr. Rza SARRAFn bu anlamann akabinde, ileri Bakanl nezdinde ne gibi ilemlerini hallettirebilecei hususunda aratrmalara balad anlalmtr. yle ki; TK:2033258429 - 11.04.2013 14:00 Rza Sarraf Mustafa Kse grmesinde; Rza Sarraf: MD BU BZM HAN ACL GD GELLERMZ FLAN OLUYOR BEN MD BR TANE DEVLETTEN RESM POLS GREVL ALSAM KORUMA BTN SIKINTIM ZLMEZ M, Mustafa Kse: onu alabilirsen onu alabilirsen zlr, Rza Sarraf: peki bunu almann art ve gerekeleri nedir ve bunu kim onay ve yetki verir, Mustafa Kse: BAKAN BEYDEN HALLETMEN LAZIM, Rza Sarraf: tamam okey de yani o istese olur mu, Mustafa Kse: yzde yz, Rza Sarraf: BEN BAKAN BEYE SYLERM derim ki yani bu kadar benim ihracatm ticaretim falan yani riskli ite diye korkuyoruz filan deyip ondan sonra ben protokollere gidiyorum geliyorum TRAFKLERDE ZAMAN KAYBEDYORUZ byle bir, Mustafa Kse: trafii sen hi gndeme getirme trafik aslnda bu iin bana gre erez ksm, Rza Sarraf: tamam o istese olur mu, Mustafa Kse: zaten o isterse oluyor bakas mmkn deil olmaz, Rza Sarraf: BEN BAKAN BEYE RCA EDERM SYLERM ben nce bakan beye sylerim sonra da burda sayn valimizi ziyaret ederim, Mustafa Kse: bakan beye sylediin zaman zaten bakan bey hem valiye hem emniyet mdrne ey yapar syler ve ey yaparlar deerlendirirler verirler yani bakan beyin talimatyla oluyor bu buras da imzalyor sadece, Rza Sarraf: peki emniyet evirdiydi oydu buydu her yerden gidebiliyorlar m bunlar yani EMNYET ERDYD OYDU BUYDU HER YERDEN GDEBLYORLAR MI bunlar o zaman, Mustafa Kse: ya tabiki gider yani bu polis neticede polis polisin gidemeyecei yer mi var yani, Rza Sarraf: ha bizde o zaman resmi mi saylyoruz olduktan sonra o anda o yanmzdayken, Mustafa Kse: e tabi yani aynen yle saylyorsun ama tabi u var yani bunu bunu mutlaka bakan beye sylemen lazm bakan beye sylemezsen bu i olmaz abi, Rza Sarraf: hayr bakan beye syleyecem canm bakan beye sylemem de zaten bir sknt yok Grmeden, Rza Sarrafn maddi menfaat salama konusunda szletii ileri Bakan Muammer Glerden (vatandalk ve in ile balant konusu haricinde) daha baka neler talep edebileceini aratrmaya balad, bu kapsamda; KORUMA MEMURU ve EMNYET ERDNDEN GE HAKKINI talep etmeyi planlad anlalmtr. Bu grmeden sonra Rza SARRAFn Ankaraya giderek Zafer ALAYANn olunun dn mnasebetiyle Muammer GLER ile tekrar bir araya geldii ve burada Koruma Polis Memuru ve Emniyet eridini Kullanma konularn konutuu aadaki grmelerden anlalmtr. TK:2035976907 - 12.04.2013 19:38 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: ben Ankaradaym akam dnyor muyuz beraber, Bar Gler: tabi tabi tabi
191

Grmeden Rza SARRAF ile Bar GLERin birlikte yolculuk yaparak stanbula gelecei anlalmtr. FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn Bar GLER ile birlikte 12.04.2013 gn saat: 23.55 sralarnda zel uak ile Ankaradan stanbul Atatrk Havaliman Sivil Havaclk ksmna inecekleri bilgisi zerine; 12.04.2013 gn saat: 23.45 sralarnda Bakrky lesinde bulunan Atatrk Havaliman Sivil Havaclk ksmnda fiziki takip almalarna balanm, 13.04.2013 gn saat:00.13 sralarnda Sivil Havaclk gelen yolcu ksmndan Rza SARRAF ve Bar GLER isimli ahslarn geldikleri grlmtr.

Devam eden tarassut ileminde bahse konu ahslarn k kapsna geldikleri ve tokalaarak farkl aralara binerek buradan ayrldklar grlmtr. Bu bulumann ertesi gn, TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Zafer Bey Bakan Bey Sayn Babakanla tantrd beni ey talep ettim bir tane devlet koruma veriyor ya polis resmi onu onayladlar hemen orda bakanlar ordayken kabine kopardm 15 gn sonra balaycak bu EMNYET ERDne felan girip giriyoruz ya biz durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen bir de LER BAKANI ey dedi dedi ben zel bir tane secer veririm dedim btn birimlere ey yaparm dedi bildiririm bunun ey olduunu daha ey olur daha yani gl bir eleman veririm sana, Abdullah Happani: tabi onun kontrolnde olursa daha iyi olur yle sradan birini vermeleri ... sradan biri riskte olabilir yani, Rza Sarraf: OLUYLA GELECEM HA BRAZDAN, Abdullah Happani: TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSN 800, Rza Sarraf: gzelinden bir anta al tamam m Abdullah onlarn danmanlk irketi var tamam m bir tane danmanlk kontrat yapacaz imdi aylk 30 Bin Dolara tamam m 2 seneliine HER EYYLE ONLAR URAIYOR NE SIKINTIN OLURSA, Abdullah Happani: nasl yani, Rza Sarraf: her yerde hereyde, Abdullah Happani: tamam abi, Rza Sarraf: 2 ylda 660 Bin Dolar yapar o mesala o eyin kurumu felan var ya ADEMN FELAN yle eyleri felan kendileri gidip hallediyorlar, Abdullah Happani: tamam abi onu ey yapalm konuuruz ne yapabiliriz ne ... bakarz yani, Rza Sarraf: SORDUM BEN YAN NE YAPABLECEKLERN ONLARI KONUTUK ZATEN Grmeden, Rza Sarrafn Muammer Gler ile emniyet eridini kullanma ve Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi ilemleri iin szletii, Bar Glerin ofise gelecei ve anta ierisinde 800.000,00 (Sekiz Yz Bin) Dolar verilecei (sz verilen 1.500.000,00 Dolarn ilk partisi), ayrca Bar Gler ile danmanlk kontratnn yaplaca, bu kapsamda rvete konu para haricinde aylk 30.000,00 Dolar deme yaplaca, Bar Glerle neler yapabileceklerini konutuklar, bu kapsamda Adem Gelge adna paravan olarak kullanlan firmalarn geirdii vergi denetimi ve bu konu ile ilgili skntlarnn almas iin anlamaya vardklar anlalmtr. lerleyen srete, anlamaya konu bu husus kapsamnda; Adem Gelgein firmalar ile ilgili yaplan denetimin basna yansmasnn nn geilmesi ve bu konudaki ihbarlarn organizatrlerinden Emniyet Mdr Orhan NCEnin srdrlmesi ve soruturmalarnn zerine
192

gidilmesi eylemlerinin Bar GLER aracl ile Muammer GLER tarafndan bizzat icra edildii anlalm, tabi dier yandan bu srete Bar GLER aracl ile Muammer GLERe rvete konu paralarn gnderildii tespit edilmitir. Muammer GLER ve Bar GLER ile yaplan bu anlamalarn hemen akabinde, anlamaya konu 1.500.000,00 Dolarn ilk partisi olarak 800.000,00 Dolar, 13.04.2013 gn Nuriosminiyedeki ofiste Abdullah HAPPAN tarafndan Bar GLERe teslim edilmi, bylece arkas gelecek rvete dair maddi menfaat (para) salama eylemleri balam olacaktr. Buraya kadar rvete dair anlamadan bahsedilmi olup, rvet karl yaplan eylemler ve rvete dair para teslimi eylemleri aada tek tek balklar halinde ele alnacaktr.

RVET KARIILII YAPILAN EYLEMLER


(1) RIZA SARRAFn RGT YNETCLERNE VE YAKINLARINA RVET KARILIINDA STSNA YOLDAN TRK VATANDALII ALMASI
Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn liderliini yapt su rgtnn faaliyetleri erevesinde komisyonculuk yapan (komisyon karlnda Rza SARRAFn kurduu sistemle parasn dndrecek mterileri bulan) ahslarn ran vatanda olmalarnn; Bankaclk ve uluslararas havale sistemlerinde adlarnn gemesinin risk unsuru oluturduu, bu durumda paralarn bloke olabilme riskinin olutuu, Dier yandan para vurma ilemlerine onay verecek bu ahslarn Birleik Arap Emirliklerinde (Dubaide) ikamet etmelerinin, bu lkedeki ceza sistemi ve yaptrmlar karsnda kendileri iin byk risk oluturduu, paralarnn el konulma riski olduu, Trkiyede ikamet etmeleri durumunda ise gzaltna alnma veya tutuklanma gibi adli bir ilem neticesinde deport (snr d) edilerek ilerinin uzun bir sre aksayaca korkusu yaadklar (ki ran uyruklu Jafar Enaki Koucheh BAGH isimli phelinin tutuklanmasndan sonra byle bir problemle karlamlard) anlalmtr. Bu itici sebeplerle ve ran uyruklu birisi iin Trk vatanda olmann vize ve uluslararas bankaclk sistemleri asndan daha cazip olmas sebebiyle; rgt lideri Rza SARRAFn komisyoncu pheliler ve yaknlar iin Trk vatandaln alma alt anlalmtr. Ancak kanunda, sonradan normal yollarla Trk vatanda olmak belirli artlara balandndan, Rza SARRAFn talep ettii ahslarla ilgili istisnai yoldan vatandalk kazanmann daha kolay olduu anlalmtr. lgili Mevzuat Hkmleri 5901 sayl Trk Vatandal Kanununa bakldnda; Trk Vatandalnn Kazanlmasnda stisnai Haller bal altnda; Madde 12- Mill gvenlik ve kamu dzeni bakmndan engel tekil edecek bir hali bulunmamak artyla Bakanln teklifi, Bakanlar Kurulunun karar ile aada belirtilen yabanclar Trk vatandaln kazanabilirler. a) Trkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kltrel, sanatsal alanlarda olaanst hizmeti geen ya da geecei dnlen ve ilgili bakanlklarca haklarnda gerekeli teklifte bulunulan kiiler. b) Vatandala alnmas zaruri grlen kiiler. c) Gmen olarak kabul edilen kiiler. (Kanunun Tanmlar bal altndaki 3. Maddesinde Bakanlkn ileri Bakanln ifade ettii belirtilmitir.)
193

Yaplan almalarda; Rza SARRAFn, Muammer GLERin ileri Bakan olmasnn akabinde, ncelikle aabeyi ve ayn zamanda rgt yneticilerinden (Mehmet) Mohammad ZARRABa istisnai yoldan Trk vatandal almay hedefledii, Muammer GLER ile tanarak rvet karlnda (kii ba 1 Milyon Dolar) istisnai yoldan vatandalk alma konusundaki anlamasnn akabinde, ncelikle aabeyi (Mehmet) Mohammad ZARRAB, sonra da dier komisyoncu ahslar (ehram) Shahram Mohaghegh OROM, (Miandap) Aresh MANGOGGIAN, (Recai) Rajai Mohammed REZA, babas Hossein ZARRAB ve Anar isimli ahsa istisnai yoldan vatandalk ald anlalmtr. Rza SARRAFn kurduu para dndrme sistemi ierisinde komisyonculuk yapan pheliler asndan Trk vatandalnn ne kadar nemli olduunu ve Rza SARRAFn istisnai yoldan Trk vatandal iin kii ba 1.000.000,00 (Bir Milyon) Dolar rvet verdii hususlarn aklamas bakmndan aadaki grme manidar grlmtr. Grme, Rza SARRAFn Muammer GLER ile yapt maddi menfaat anlamasnn gerei olan ilemlerin bitmesine yakn (Mehmet Mohammad ZARRABn ilemleri tamamlanm, ilgili dier kiilerin yazmalarnn tamamlanp vatandaln onaylanmasna yakn ) gereklemitir ve grmenin ieriinden Dubaide ikamet ettii anlalan ahsn orada komisyonculuk ileri ile urat anlalmaktadr. TK:2105422852 - 19.05.2013 12:19 X ahs (971557620607) Rza Sarraf grmesinde; X ahs: yuanlarmz hakknda kt oluyor ... alma ben sana syleyeyim diyorum byle rahat rahat yani aktan alma kimseye de deme alyorum diye adresleri pazarda mazarda verme FEDAY DAAKLARINDAN ASACAKLAR BURDA GRECEKSN NDEN PARA GETRMEYE BURDA ASACAKLAR GRECEKSN, Rza Sarraf: yani Dubai Devleti mi, X ahs: Dubai Devleti he RANIN PARASINI EVRMEKLE LGL kendi bamza gz koymayalm diyor inde sen rann parasn eviriyorsun, Rza Sarraf: ey Necefzade gibi olacak ha oda, X ahs: yani stmzdeler ben sana diyorum sen iit yani senin adn benim adm ne i yaparz hepsini biliyorlar, Rza Sarraf: he baba yzde yz biliyorlar bilirsin biz ran ii yapmayacaz baka ne i yapacaz, X ahs: sen bunu kendine anlat ama biliyorsun byk i yapyoruz, Rza Sarraf: biliyorum diyorum ki bu ilere sen Trkiyeden onay ver ya, X ahs: geliyim o ii yapaym, Rza Sarraf: ne iin var oturmusun orda GEL BURDAN ONAY VER, X ahs: diyorum ki bana dedi benim tylerim diken diken oldu diyor ki yapmayn diyor ran parasn evirmeyin, Rza Sarraf: ben ne yapacam, X ahs: dirhem aln ama rann parasn buraya getirmeyin, Rza Sarraf: BAK BEN SENN YERNDE OLSAM OTURURUM BURDAN EVRRM, X ahs: Rza nerden evireyim sen bana onu syle para burda zor bulunuyor, Rza Sarraf: bak dinle biz 3 kiiyiz onlar da gtryorlar Peymankarrana dyorlar ya elilerine doru mu, X ahs: evet imdi ben Dubaideyim ben mesala geldim Trkiyeye dinle beni ben geldim Trkiyeye ben vurdum yuan senin hesabna senin hesabna ben Dubaide demek istiyorum ne yapaym, Rza Sarraf: bunun iki tane yolu var bunun iki tane yolu var ya biz oraya ayr garip adamlar koyalm onlar onay verirler ... olup giderselir bala sik altna onlar giderler bu bir i yoludur ikincisi de bu ii yapan kim sen ben 3 kiiyiz diyelim bizde Dubaide deme yapamyoruz Trkiyede verebiliriz, X ahs: bunun bir tane yolu var Dubaide herey telefon melefon internet herey kontrol edilebilir oturalm Trkiyede bir tane irket bulalm gvenli olsun bir tane irket diyelim baba ben sana dirhem vereceim bu dirhemide bu bu hesaplara dk, Rza Sarraf: BEN SENN YERNDE OLSAM OTURURURUM TRKYEDE ALIIRIM BEN SANA DYEYM H OLMAZSA KENDN EMNYETTE OLURSUN, X ahs: yok burda adamla ii yok bunlarn ihtimalen ikametini alacan zaman eziyet edecek insana ben sana imdiden sylyorum, Rza Sarraf: BURANIN PASINI STYOR MUSUN STYOR MUSUN BURASININ PASAPORTUNU, X ahs: he, Rza Sarraf: BR MLYON STYORSAN ALAYIM, X ahs: BEN SANA 1 MLYON YARIM VERRM AL BANA, Rza Sarraf: YOK BR MLYON YARIM STEMYORUM 1 MLYONDUR STYORSAN ALAYIM MEMETE ALDIM, X ahs: AL AL BANA AL, Rza Sarraf: Y IK GEL BURAYA ALAYIM 2 AYA PASIN ELNDE IK GEL MEMEDE ALDIM, X ahs: gelirim bir iki gne gelirim, Rza Sarraf: iyi
194

Grmede, aynen Rza SARRAF gibi para vurdurarak komisyonculuk yapan (in ve Dubai zerinden rann parasn eviren) ahslarn Dubaide sknt yaadklar, Birleik Arap Emirlikleri Devletinin bu ahslara kar cezai olarak sert yaptrmlar uygulad, telefon ve internet iletiiminin sk takip altnda oluu, bu sebeple Rza SARRAF ve X ahsn bu riskten kurtulmak iin Trkiyede oturarak bankaclk (para vurdurma) ilemlerinin buradan takip edilmesi konusunda fikir birliine vard, bunun zerine Rza SARRAFn X ahsa 1 Milyon Dolar karlnda Trk vatandal (pasaportu derken vatandal kastettii aka anlalmaktadr) alabileceini, ayn ekilde 1 Milyon Dolar karlnda (Mehmet) Mohammad ZARRABa aldn syledii anlalm, bylece; Rza SARRAF gibi paravan bankaclk ilemleri ile in ve Dubai zerinden rann parasn eviren ahslarn Dubaide adli ceza asndan sknt yaadklar, bu sebeple Trk vatanda olup Trkiyede ikamet ederek bu ilemleri Trkiyeden ynetmenin ahsi emniyetleri ve ilerin seyri asndan byk nem arz ettii, Muammer GLER ile Rza SARRAF arasnda en batan beri anlamalar olan (Mehmet) Mohammad ZARRABa 1.000.000,00 Dolar karlnda verilen istisnai yoldan Trk vatandal konusunun piyasa haline geldii, Rza SARRAFn aabeyinin haricinde baka komisyoncu ve dier ahslara da rvetle Trk vatandal almnn nn at anlalmtr. (Mehmet) Mohammad ZARRAB ve dier ahslarn Trk vatandalna ileri Bakan Muammer GLERe verilen rvet karlnda alnd aada detaylaryla anlatlacaktr. Ancak yeri gelmiken bu ilemin 1 Milyon Dolara yapld ile ilgili bir rnek daha verilecektir. Vatandalk ilemlerinin tamamlanmasnn akabinde 25.10.2013 gn Muammer GLERe gnderilmek zere Bar GLER ve elemanlar zgr ZDEMR ve Hikmet TUNER isimli ahslara teslim edilecek para ile ilgili olarak; TK:2399195146 - 24.10.2013 22:23 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: zgr gelecek te ona bir 3 verirsin3 Milyon Dolar, Abdullah Happani: tamam sabah gelecek arad beni de, Rza Sarraf: 1 MLYON DA MEHMETTEN ALIRSIN Grmeden, zgr zdemire teslim edilecek parann 1.000.000,00 Dolarnn (Mehmet) Mohammad ZARRABtan alnmasn telkin ettii anlalmtr. Rvet karl istisnai yoldan alnan vatandalk konusu ile ilgili olarak zerinde durulmas gereken bir konu da; bu konunun ncelikle Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda grlerek maddi menfaate (belli bir fiyata) baland, anlamann gerekletii, akabindeki gerekli ilemlerin takibi ve yine bu konuya dair rvetin alnp/verilmesi ile ilgili Bar GLER ve elemanlarnn bilinli bir ekilde grev ald hususudur. Bu durumda Bar GLER ve elemanlarnn, Muammer GLER ve Rza SARRAF arasnda rvete araclk ettikleri anlalmtr. Dier yandan, Muammer GLERin bu ilemlerin takibi iin Rza SARRAF Bar GLERe, Bar GLERi de Rza SARRAFa ynlendirmek suretiyle Bar GLERin bu ilemlerdeki ilevine karlk danmanlk ad altnda ayrca maddi menfaat temin etmesi ise; Muammer GLER asndan kendisinin haricinde, ayrca Bar GLER iin de maddi menfaat salad, Bar GLER asndan ise rvete araclktan kendisine maddi menfaat salad anlamna geldii deerlendirilmitir. Kald ki Bar GLERin danmanlk konusuna bak asnn, babasnn bakanlk makamnn gcn kullanarak maddi menfaat salamak olduu ynndeki grme30 de bu konuda aklayc mahiyettedir.
30

TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 Bar Gler Tahsin grmesinde; Tahsin: sen napyosun, Bar Gler: iyi abi Allaha kr koturmaca danmanlk yapyorum, Tahsin: nasl paralar sayyor musun, Bar Gler: ...yok abi daha yok yz yze grrz yz yze grrz BU DNEMLE ALAKALI BEY YOKSA BU DNEMDE OLMASA YZMZE BAKARLAR MI YA BLYOSUN, Tahsin: dediin doru o eyde valilikten gitti randevu bile vermediler Allahszlar hatrlyorum ben, Bar Gler: tabi tabi ha hu diyolar randevu ...., Tahsin: OLSUN SEN DE UYANIK GEN DE NE MD NE YAPARSAN KARDIR BOVER SEN DE HAKKIN , Bar Gler: tabi yle aynen yle aynen yle Grmeden, Bar Glerin danmanlk ve bu yolla para kazanmay, babasnn ileri Bakan olmasnn salad DNEMSEL nfustan nemalanmay (frsat) olarak tanmlad anlalmtr.

195

Bu konudaki gelien hadiselere en bandan itibaren baklacak olursa; Muammer GLERin ileri Bakan olmasnn medyada yaynlanmasnn hemen akabinde; TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: hayrl uurlu olsun gzn aydn nasl bir duygu artk yani ileri Bakannn yeenisin ne zaman bana ne zaman randevu alyorsun gzmz aydn olsun artk biey syleyecem gcmze g geldi, Rhan Bayar: vallaha inanlmaz bir g, Rza Sarraf: nasl bi insan peki BENM KAFA DENGM M onu syle bana, Rhan Bayar: aynen, Rza Sarraf: tabi burdan o bu ine de balant kurar burdan, Rhan Bayar: vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu btn dnyayla balanty btn valileri karlyordu ya ok gzel oldu, Rza Sarraf: bak biey syleyecem artk MZ DK biey syleyecem ABMN U VATANDALIK NE DE B EL ATARSIN ARTIK LER BAKANI, Rhan Bayar: haa haa atarz atarz atarz Grmede Rza Sarrafn BENM KAFA DENGM M eklindeki sorusuyla Muammer Glerin maddi menfaat ilikisine meyilli olup olmadn renmek istedii anlalmtr. (Ayrca bkz: TK:1936434637 19.02.2013 18:44) Akabinde ise iimiz dk ve ABMN U VATANDALIK NE DE B EL ATARSIN ARTIK LER BAKANI konumalar ise aabeyi ve rgt yneticilerinden (Mehmet) Mohammad ZARRABn istisnai yoldan Trk vatandalna alnmas konusundaki fikrini gsterdii anlalmtr. Daha sonra bu kapsamda Rza SARRAFn Yaar AKTRKn tantrmasyla 07.04.2013 gn Muammer GLER ile ilk defa yz yze grme yapt anlalmtr. Devam eden srete; TK:2042342906 - 16.04.2013 11:56 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: o iki konuyu da konutum sorun yok size bilgi vereceiz nereye gidilecek ne yaplacak onunla alakal benden bir haber beklerseniz dn akam nk konutum nmzdeki gnlerde syleyeceim zaten perembe cuma cumartesi Bakan bey burada olacak 3 gn boyunca burda olacak gerekirse yz yze de grrz onunla Grmede 2 Konu olarak bahsedilen ilerin, birisinin Rza Sarrafa salanacak Koruma Polis Memuru konusu, dierinin ise (Mehmet) Mohammad ZARRABa istisnai yoldan Trk vatandalnn verilmesi konusu olduu ve Bar Glerin bu konularla ilgili Muammer Gler ile Rza Sarraf arasnda araclk yapt anlalmtr. TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: geldi abi kt ok kalmad vaktim yok dedi ben eyi sordum koruma iini o tamam dedi hallederim bir ka gne II MEHMETN TAMAMDIR DED ONLARLA LGL BLG VERCEM SZE BUGN YARIN DED, Rza Sarraf: tamam dedi ama deil mi, Abdullah Happani: tamam dedi evet bir iki gne bilgi veririm ben size onla ilgili dedi Grmeden, Bar Glerin (Mehmet) Mohammad ZARRABn vatandalk ilemlerinin birka gne balayacan syledii anlalmtr. TK:2045852570 - 18.04.2013 01:14 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; ...Aabeyinizin ismi Mohammad m yoksa Muhammad diye mi yazlyor? TK:2045884331 - 18.04.2013 02:23 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; mohammad diye yaziliyor, TK:2045979840 - 18.04.2013 09:01 Rza Sarrafn Mohammed Zarraba gnderdii mesajda; Rza Sarraf: Memet senin adn Mohammed mi yazlr ya Mohammad, Mohammed Zarrab: benim adm Mohammad yazlr TK:2046043522 - 18.04.2013 09:59 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Gunaydin Reza bey hosgeldiniz,tamamdir yazdim,bugun ofiste olursaniz sadece iki dakika bir notunu iletmem gerekiyor beyefendinin. Mesajlardan ve grmelerden; (Mehmet) Mohammad ZARRABn vatandal ilemlerinin takip edildii, Muammer GLERin konu ile ilgili notlarnn Bar GLER tarafndan Rza SARRAFa yz yze grmede iletildii anlalmtr. Devam eden grmelerde; TK:2046293727 - 18.04.2013 12:20 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde;

196

Rza Sarraf: birey syleyeceim o taraflarda grmek ister misiniz Kurueme uygun mu, Bar Gler: uygun uygun tabiki tekneyle isterseniz yanaaym m Kuruemeye 5 dakika ay ielim hem de sohbet ederiz, Bar Gler: olur tamam tamam TK:2046355675 - 18.04.2013 12:51 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: 10 dakika sonra kuruemedeyim Galatasaray Adas yok mu ben oraya yanaaym sizi alaym tekneyle hemen orada koyda bir ay ielim bir yere sizi indiririm ben, Bar Gler: tamam tamam Bylece ahslarn bulutuu deerlendirilmitir. TK:2050413206 - 20.04.2013 14:16 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Biliyorsunuzki Abimin mevcut muracaati var turkiyeden ikamet tezkeresindede muracat dosya numarasi yazili size attigim mailde TK:2050414275 ve 2050414267 - 20.04.2013 14:16 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajlarda; Abinizle ilgili rahat olun gnn~syleyece k beyefendi Mesajdan, konunun bizzat Muammer Gler tarafndan takip edildii anlalmtr. TK:2050418199 - 20.04.2013 14:18 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Ok merka etmeyin selamlar TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: kardeiniz de bir an nce gelsin hemen Dubaiden, Rza Sarraf: yarn gelir, Bar Gler: tamam tamam yarn geliyormu baba kardeinizde yarn geldiin de Nfus Mdrlnn kendisini stanbulun kendisini stanbulun Nfus Vatandalk Mdrlne ynlendirecek ismini verece bir isim vereceiz o ahsa gidecek mracaatn alacaklar kendisinin ileme koyacaklar, Rza Sarraf: zaten mracaat numaras var, Bar Gler: (bu arada Muammer GLER isimli ahs ile aralarnda gryorlar: ...), Rza Sarraf: ikamet teskeresinde de sadece SAYIN BAKANIM ONU STSNAYA SOKMASI LAZIM, Bar Gler: (varm vatandalk iin mracaat varm normal vatandalk iin), Rza Sarraf: istisna ileri Bakanlna dileke yazp istisna olmak istiyor istisnai vatandalk olmak istiyorum dileke yazmas lazm ileri Bakanlndan onaylysa zaten kyor o aamadaym yani, Bar Gler: (bu arada Muammer GLER isimli ahs ile aralarnda gryorlar :...heh o aamada o aamadayz diyor muraccatlar olma olmu abisinin adna he he he he) o zaman yarn soracam diyor muraccat yenilemek gerekiyorsa yenileriz gerek yoksa da yle yaparz Mohammad deil mi Mohammad diye yazlyor ikamet teskeresinin numaras var bende, Rza Sarraf: ben araym gelsin o yarn, Bar Gler: (bu arada Muammer GLER isimli ahs ile aralarnda gryorlar :..d taraf var d tarafnn fotokopisi var zerinde numaras yazyor baba ben de var) (Bu arada Muammer GLER isimli ahs ile aralarnda gryorlar :...napyoruz baba imdi napyoruz baba hh) mracaat yeterliyse dosya zerinden ilerleyeceiz yeterli deilse yeniden mdrmze danacaz, Rza Sarraf: o ya o yarn gelsin ona gre bakalm ok sayglarm iletiyorum sayn bakanma Grme srasnda Bar Glerin yannda Muammer Glerin bulunduunun anlald, konumalarda geen hususlarla ilgili Muammer Glerin cevaplarn Bar Glerin Rza Sarrafa ilettiinin anlald, grmede (Mehmet) Muhammad Zarrab iin daha nceden yaplan mracaatn STSNA YOLDAN VATANDALIKa evrilecei, bunun iin gerekirse yeniden mracaatn alnaca, Nfus Mdrlndeki ilemler iin grevli personele bizzat bakanlk kanalyla ynlendirme olaca ve bu konularn bizzat Muammer Gler tarafndan takip edildii anlalmtr. TK:2055673687 - 23.04.2013 13:01 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Reza beycim bugnn 23 nisan olduu tamamden aklmdan gitmi,kusura bakmayn,resmi tatil.O yere yarn gidebilirler ancak.Selamlar TK:2055675569 - 23.04.2013 13:02 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Ok abim geldi yarin insallah gideceiz TK:2056302304 - 23.04.2013 18:29 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Yarinda nufusa gidicez TK:2057498806 24.04.2013 12:49 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda;
197

15:00 uayla geliyorum TK:2057667496 - 24.04.2013 14:09 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Abicim indiginizde atakoyde bulusalim mumkunse FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn, 24.04.2013 gn saat:16.45 sralarnda limiz Bakrky lesi Ataky 7.8.9.10. Mahallesi Atrum ars No:186 sayl adreste bulunan Novus Residenceye geldii ve bu adreste Bar GLER ile grt bilgisi zerine, ayn gn Saat:16:50 sralarnda bilinen adrese gidilerek fiziki takip almalarna balanm; Saat: 17.00 sralarnda Bar GLERin limiz Bakrky lesi Ataky 7.8.9.10. Mahallesi Atrum ars No:186 sayl adreste bulunan Novus Residencedan 34 GU 5515 Plaka sayl bal kp renkli Ford Mondeo marka arala adresten ayrld, Saat: 17.05 sralarnda Rza SARRAFn limiz Bakrky lesi Ataky 7.8.9.10. Mahallesi Atrum ars No:186 sayl adreste bulunan Novus Residencedan 34 HE 0363 Plaka Sayl Beyaz Renkli BMW marka arala adresten ayrld grlmtr.

Bulumadan daha sonra; TK:2058540530 - 24.04.2013 20:51 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Beyefendinin takribi programi belli oldumu TK:2058549359 - 24.04.2013 20:55 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; nemli bir konu varm saatlerdir toplantdalar,kamad ama Cuma 11:00''de uaa biniyorlar TK:2058600796 - 24.04.2013 21:21 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Allah kolaylik versin sizden haber bekliyorum TK:2058608834 - 24.04.2013 21:25 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Allah raz olsun,Cuma muhakkak grtreceim sizi,sabah 10:30''da zgr bey Abdullah beye gidecek bizden,hayrl akamlar TK:2058699382 - 24.04.2013 22:16 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Ok. Abdullah bey bekliyor, sizede hayirli aksamlar TK:2059175976 - 25.04.2013 10:17 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Beyefendiyle gorusmeyi cumartesi icin duzenlememiz mumkunmudur cuma yerine TK:2059224333 - 25.04.2013 10:43 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Tamamdir Reza bey TK:2059360533 - 25.04.2013 11:55 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: biz uanda nfus mdrlndeyiz mdre hanmn yanndayz yorduk hanmefendiyi ABMN DOSYASINI ALIYOR EHRAM BEYN DE DOSYASINI ALIYORUZ TAKP ETMEK N ELDEN SADECE ABMN STSNA YAZISI GELM RCA ETSEM BR BAKANLIKTAN EHRAM BEY NDE BUGN BR STSNA YAZISI YOLLARLARSA, Bar Gler: hemen onun ismini bana tekrar bana gnderir misiniz, Rza Sarraf: hemen sms atyorum
198

Grmeden, (Mehmet) Mohammad ZARRABn vatandalk bavurusu dosyasna daha nceden planland gibi ileri Bakanlndan stisnai Yoldan Vatandalk yazsnn geldii, ayn yaznn Rza SARRAF liderliindeki rgtn komisyoncu yelerinden (ehram) Shahram Mohaghegh OROM isimli ahsn bavuru dosyasna da gnderilmesi istendii anlalmtr. Akabide; TK:2059365740 - 25.04.2013 11:58 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Shahram mohaghegh oromi dosya no.127-22-2011 TK:2059366973 - 25.04.2013 11:59 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; (11)123-107 istanbul dosya no TK:2059430545 - 25.04.2013 12:30 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: BU EHRAM BEYN DE YAZISINI BRAZ SIKITIRIRSAK NK BURADAN BR YAZI YAZMALARI LAZIM K DOSYAYA KOYSUNLAR, Bar Gler: dn sylediiniz arkadan de mi, Rza Sarraf: mesaj ektim ya evet, Bar Gler: biliyorum biliyorum onu ona ileteceim MGKya gidiyor o uanda kar kmaz ileteceim kendisine kar kmaz hemen ileteceim kendisine, Rza Sarraf: tamam nfustan onu yazacaklar herhalde deil mi nfus, Bar Gler: tamam heh ORAYA YOLLAYACAKLAR BABAMIN TALMATI GEREKYOR onu kar kmaz bildireceim ben Bu arada (Para Teslimi-3)de anlatld zere Bar Glerin eleman zgr zdemirin Abdullah Happaniden 300.000,00 Dolar ald anlalmtr. Bunun zerinde TK:2059616146 - 25.04.2013 13:59 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Ozgur beyden onay aldinzmi? TK:2059630180 - 25.04.2013 14:09 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Dorudur,ok teekkr ediyorum Mesajlarda, Rza Sarrafn, Bar Glere, eleman zgr zdemire teslim edilen para ile ilgili kendisine bir dnn olup olmadn sorduu, Bar Glerin de kendisine geri bildirim yapldn onaylad anlalmtr. Dier yandan, rvete dair parann teslimi ile ilgili yaplan bu iletiimin hemen akabinde; TK:2059631555 - 25.04.2013 14:10 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Ayrca beyefendi arad,gerekeni syledim,halledecek Mesajda, Bar Glerin (vatandalk konularyla ilgili) gelimeleri ve gerekeni Muammer Glere ilettiini ve halledeceini belirtmitir. TK:2059650589 - 25.04.2013 14:16 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Ok bende tesekkur ederim TK:2059955383 - 25.04.2013 16:36 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Dosyalari aldim bende isterseniz beyefendi burdayken taktim edim Mesajdan, Rza Sarrafn Nfus Mdrlnden dosyalar ald ve Muammer Glere elden teslim etmek iin bulumak istedii anlalmtr. TK:2059989194 - 25.04.2013 16:50 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Tamam yarn gelir gelmez kendisiyle konuacam yeri ve saati bildiririm size buluuruz TK:2061312712 - 26.04.2013 12:03 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Reza bey sizinle evde grecek,saati birazdan bildirmi olurum karlamaya uaa geiyoruz TK:2061407678 - 26.04.2013 12:31 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: imdi ben ey yaptm konutum akam st sularnda eve geecek evden byle sizi byle yarm saat 45 dakika iinde ararm evde u evde Yeilvadi Yeilvadi konutlar, Rza Sarraf: peki ka sularda olur takribi, Bar Gler: ben onu gene kendisine soraym 4-5 civar gibi dnyoruz TK:2062086470 - 26.04.2013 17:32 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: abi uun buraya doru ofis ofiste gryor benim ofisimde greceiz abi Harbiyede bu Bentley Otel var butik otel var hemen Ramada Otelinin karsndaym abi, Rza Sarraf: tamam geldik oldu
199

Mesaj ve grmelerden Rza SARRAFn vatandalk talebi dosyalarn elden Muammer Glere vermek iin buluaca anlalmtr. FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn limiz ili lesi Halaskargazi Caddesi Zafer Sokak No:8 de bulunan Bankasnn stnde bulunan binaya 26.04.2013 gn saat:18:00 sralarnda gidecei bilgisi zerine, ayn gn saat:18:10 sralarnda limiz ili lesi Halaskargazi Caddesi Zafer Sokak No:8 de bulunan Bankasnn nne gidildiinde Zafer Sokak ve Dershane Sokak kesiiminde Rza SARRAFa ait 34 HE 0363 plaka sayl beyaz renkli BMW marka aracn park halinde durduu yannda da Muammer GLERin aracnn park halinde durduu aralarn yannda da Muammer GLERin korumalaryla birlikte Rza SARRAFn korumalarnn bekledii grlmtr. Bylece Rza Sarraf ile Muammer Glerin bahse konu evraklarn teslimi ile ilgili bulutuklar anlalmtr. Evraklarn tesliminden sonra aradan geen yaklak 20 gn sonrasnda, TK:2101109344 - 16.05.2013 21:44 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: Y HABERLERM VAR bir ara bi konualm isterim ama nasl yapalm, Rza Sarraf: nerelerdesiniz, Bar Gler: Beikta tarafnda vogue vogue restaurattaym, Rza Sarraf: ben geerim o zaman oraya biraz orada sohbet ederiz oldu Grmeden, ahslarn bulutuklar anlalmtr. Bulumann akabinde, TK:2101329705 - 16.05.2013 23:28 Mohammed Zarrab Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: ARKADAIMIN YANINA GTMTM DYOR K O KMLE AZ KALDI, Mohammed Zarrab: benimki mi, Rza Sarraf: evet Grmeden, buluma srasnda Bar Glerin Rza Sarrafa, (Mehmet) Mohammad ZARRABn vatandala alnma ilemlerinin sona yaklatn haber ettii anlalmtr. TK:2103026618 - 17.05.2013 21:08 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Size ulasamiyorum,yarin ogleden sonra bekliyorlar,gidilmeyecekse bilgi vermem gerekiyor TK:2103239423 - 17.05.2013 23:12 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Yarin kac gibi beyefendi bekliyor TK:2103242162 - 17.05.2013 23:13 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Ogleden sonra evde TK:2103924937 ve 2103924998 - 18.05.2013 13:42 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajlarda; simdi aradi,dedi ki evde goruselim,Resit Galip Caddesi 75 numara.Cumhurbaskanliginin duvari bitince ilerliyorsunuz,ikinci isiklardan sola donuyorsunuz,asagida sagda mustakil bina.Sizi sokakta bekleyecek koruma arkadalar TK:2104173995 - 18.05.2013 16:06 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Ben indim suan arabaya biniyorum TK:2104228866 - 18.05.2013 16:38 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Yoldayim arabada Bylece Rza Sarraf ve Muammer Glerin konu ile ilgili bir kez daha bulutuklar deerlendirilmitir. Buraya kadar ki srete, Rza SARRAFn aabeyi (Mehmet) Muhammad ZARRAB ve (ehram) Shahram Mohaghegh OROM isimli ran uyruklu ahslarn istisnai yoldan Trk vatandalna alnmas ilemlerini takip ettii, bundan sonra ise yine komisyonculuk yapan (Miandap) Aresh MANGOGGIAN, (Recai) Rajai Mohammed REZA ve babas Hossein ZARRAB isimli ahslarn istisnai yoldan Trk vatandalna alnmas ilemlerini takip ettii anlalmtr. TK:2155310289 - 14.06.2013 14:24 Rza Sarraf- Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: BABAMIN DA DOSYALARI ANKARAYA GTT hayrlsyla haber bekliyoruz inallah, Bar Gler: tabi tabi tabi olacak HEPS OLACAK ONLARIN Grmeden, Rza Sarrafn babasnn vatandalk ilemlerinin de balatld anlalm, Bar Glerin hepsi ile ilgilenildiini syledii anlalmtr. TK:2167963003 - 21.06.2013 16:05 Bar Gler ve Bar Rza Sarraf grmesinde;
200

Bar Gler: Bar bey burda yanmda da babamn danman, Nfus... Genel mdrmz de yanmzda ayn zamanda o dediiniz kii ile alakal ben bi veriyorum Bar beye kendisinin ismi de Bar, (Bu arada grmeye Bar isimli ahs dahil olur), Bar: bu arkadalar stanbuldan bavuru yaptlar m, Rza Sarraf: yaptlar eyleri gelmemiti ey yazlar istisna yazlar gelmemiti ARESH MANDAPI ile MUHAMMED REZA RECAninki gelmemiti, Bar: Rza bey ikisinin de istisnai yazs 30 Maysta stabula gnderilmi, Rza Sarraf: biz zaten dosyalar biz zaten dosyalar tamamlayp Yldz Hanma verdik, Bar: Yldz hanma verdiniz imdi yle de bir ey yryo onu da ben size aktaraym eer bizim istisnai yazmz stanbula gitmeseydi o dosyalar siz veremezdiniz anlatabiliyor muyum yani istisnai stanbula gitmeden sizin bavurunuzu kabul etmezler o yzden 30unda gitti o yaz ve u anda tahkikat devam ediyor o noktadayz tamam m, Rza Sarraf: ok teekkr ediyorum Grmeden, Rza Sarrafn kurduu sistemde komisyonculuk yapan (Miandap) Aresh Miangoggan, (Recai) Rajai Mohammed Reza isimli ahslara da istisnai yoldan vatandalk alnmas iin giriimlere balad anlalmtr. TK:2192096769 - 04.07.2013 23:43 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: burdaki ileri de takip ediyoruz canm benim Bartan haberini aldm o konuyla ilgili olarak bir n grme yapmsnz, Rza Sarraf: ben n grme yaptm n onay aldm, Muammer Gler: bizim ne yapmamz gerekiyorsa, Rza Sarraf: ite ben pazartesi inallah falan istanbul a gelecem eee onu konuacam olmad bi sizede urarm TK.2273976321 - 20.08.2013 14:12 Rza Sarraf Yldz grmesinde; Rza Sarraf: imza aamasna gelmiti heralde abimin ki, Yldz: evet imza karar aamasndayd, Rza Sarraf: yani aratrma falan bitmi miydi, Yldz: evet bitmiti karar makamna sunuldu diye yazyordu ama tabiki geen hafta bir deiiklik yoktu bayram sonras diye biz hafta ii eer varsa bir deiiklik beklenir diye dnmtk olmad, Rza Sarraf: BAKANLAR KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR, Yldz: valla ite bu listede olduktan sonra belli zaman aralklaryla toplanyor bunun iin ne zaman toplanyor nasl oluyor onu bilmiyorum, Rza Sarraf: ehram Beyin ki hala aratrma srecinde mi, Yldz: ehram beyinkine inann baktrmadm nk o daha yeni gitti ok eski deil Mehmet beyden Rza Sarraf: olur mu canm beraber yolladk ya, Yldz: peki yeni giden kiminkiydi, Rza Sarraf: o Arash bey o baka, Yldz: balayn isimlerini ey yapamyorum toparlayamyorum, Rza Sarraf: abimin aldk ya, Yldz: hh anladm anladm babanzn gitti o zaman kardeinizin bir de ehram beyin mi soruyorsunuz, Rza Sarraf: hani abiminkiyle beraber gelmitik ya oraya bir beyefendiyle, Yldz: anladm anladm anladm ben size dneyim olur mu Rza bey kusura bakmayn ltfen TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: iyi bir haber verecektim msaitseniz ne zaman msait olursunuz ne zaman yapalm yarn yapalm m, Bar Gler: olur olur iyi haber iyi haber iyi haber babam nk bir haber ver dedi yarn ne zaman hangi saatlerde msait olursunuz, Rza Sarraf: 12 gibi felan iyi mesala Grmeden, Bar Glerin konu ile ilgili Muammer Glerden ald bir haberi vermek iin Rza Sarrafla bulumak istedii, gelimelerin Rza Sarraf ynnden lehine sonuland, Bar Glerin buluarak bu haberi vermesine Muammer Glerin ynlendirdii anlalmtr. TK.2304538009 - 06.09.2013 21:00 Muammer Gler Bar Gler grmesinde; Muammer Gler: Bar syledin mi olum adama OLDU DYE, Bar Gler: syledim yarn eyde buluacaz telefonda sylemek istemedim yarn 12 de de buluacaz yani aamadm eyi konu amadm telefonda 12 de yarn buluuyoruz yz yze syleyeceim, Muammer Gler: TAMAM SYLE TAMAM OLUM MZALADIK YAN EY Bylece, Muammer Glerin, Bar Glerden Rza Sarraf ile grmesini, Rza Sarrafn talepleri ile ilgili (aabeyinin ve dierlerinin vatandalk ilemlerini) imzalayarak hallettii bireyi haber vermesini istedii anlalmtr. Daha sonra; TK.2305389317 Tarih Saat :07.09.2013 13:39 Bar Gler Muammer Gler grmesinde;
201

Bar Gler: grtk biz eyle syledim syledim evet syle, Muammer Gler: memnun oldu mu, Bar Gler: ok memnun oldu evet ok memnun oldu Grmeden, Bar Glerin Rza Sarrafla grerek Muammer Glerin sylediklerini aktard, bunun zerine (vatandalk ilemlerinin sonularndan) Rza Sarrafn ok memnun olduu anlalmtr. TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Gler Bar Gler grmesinde; Muammer Gler: SYLE EY O MZALANDIINI EYN, Bar Gler: syledim mesaj attm imdi baka yerden baka yerden o ey o ey ey oldu dedim ben yazdm yani onun anlayaca ekilde yazdm imdi o ge vakitlere kadar uyuyor uyanr imdi yazar bana, Muammer Gler: yani o anlayacak de mi KARDENN MZALANDI diye, Bar Gler: tabiki tabiki tabiki ok sevinecek yani, Muammer Gler: tamam peki olum tamam, Bar Gler: sadece o mu baba sadece kardei mi, Muammer Gler: olum hayr ite son 3 kii deil miydi onlar en son giden 3 kiiydi ite, Bar Gler: h h h, Muammer Gler: Bar tamam hi bir ey yok imdi bu ey vard bunun abisi vard bi Anar vard bir tana daha vard bir yane daha olacakt, Bar Gler: kim o Reat m, Muammer Gler: yok drt deil taneydi olum onun iin yani yok onda bir ey mi vard onda vard ha ...sorun olan hangisiydi ..olu muydu, Bar Gler: oluydu ama sen sylemitin dzeltmitin onu ha ey Arami Arami Arami vard ya beraber geldiler ofise Rezayla beraber, Muammer Gler: o da sorunlu canm o da sorunlu o da sorunlu yani ONU DA DZELTECEKLER dzelecekte ben sana sylerim onun eylerini ..tamam, Bar Gler: ncsnn kim olduunu bir sylersen ona gre syliyim baba nemli o, Muammer Gler: yavrum ite bendeydi bendeydi ama ey yapamadm tamam peki tamam sylerim ben Grmeden, Muammer Glerin, Rza Sarrafn talepleri dorultusunda ran uyruklu (3) ahsn istisnai yoldan Trk vatandal kazanmalar iin ileri Bakanl olarak gerekli yazmalarn yapldn syledii, Rza Sarrafa bu haberi Bar Glerin mesajla (whatsap olduu deerlendirilmektedir) bildirdii anlalmtr. Rza Sarrafn bu haberi aldktan sonra, TK.2317461566 - 14.09.2013 11:21 Rza Sarraf - Mohammed Zarrab grmesinde; Rza Sarraf: VATANDALIIN MZALANMI HA, Mohammed Zarrab: imzalanm m, Rza Sarraf: imdi kurulda dolaacak on onbe gne gelir, Mohammed Zarrab: gelir 15 gne kadar Allah azndan duysun, Rza Sarraf: imdi mesaj atm heyecanl heyecanl, Mohammed Zarrab: iyi imdi kurulda da kalacak, Rza Sarraf: o birey deil formalitedir Rza Sarrafn, Bar Glerden ald haberi Mohammad Zarraba bildirdii anlalmtr. TK.2317468842 14.09.2013 11:26 Muammer Gler Bar Gler grmesinde; Muammer Gler: ya bu bu bunun kardei olan var da ey kardei miydi babasy myd bunun neydi Muhammet, Bar Gler: kardei kardei, Muammer Gler: o tamam da bir de Anar var bir tane de bir de ncy hi yapamadm olum ncy de sylerim sana TK.2318061213 - 14.09.2013 16:55 Bar Gler Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: HSEYN MUHAMMET bi de ANAR, Bar Gler: Hseyin Muhammet bi de Anar Hseyin ey de mi Hseyin Zarrab, Muammer Gler: evet evet evet, Bar Gler: Anar ocuuyla birlikte mraacat etmi, Muammer Gler: tabi tabi o zaten o olunca o ocuklar otomatik oluyor olum, Bar Gler: tamam ayr ey yapyoruz onu tamam oldu, Muammer Gler: konutunuz mu, Bar Gler: konutum gelecek gelecek gelince beni arayacak, Muammer Gler: peki tamam tamam olum tamam ya tamam imzalanr ha Grmeden, Muammer Glerin, Rza Sarrafn babas (Hseyin) Hossein ZARRAB, aabeyi (Mehmet) Mohammad ZARRAB ve Anar isimli ahslarn yazmalarnn tamamlandn syledii, Bar Glere Rza Sarraf ile konuu konumadn sorduu, Bar Glerin de Rza Sarrafn Bodrumdan dntkten sonra greceklerini syledii anlalmtr. Daha sonra; TK.2371513762 - 11.10.2013 13:18 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: MD BU HSEYN LE MUHAMMEDN KARARLARI IKTI TESCLLER YAPILDIinallah gidip nfus katlarn alabilirler, Rza Sarraf: ellerinize salk, Muammer Gler: onlarn numaralarn ben Bara yazdrrm size yazdrr onu .... hayrl olsun ne deyim, Rza Sarraf: ok teekkr ediyorum hayrlara vesile olur, Muammer Gler: dierlerini de takip ediyoruzartk bayramdan sonra giderler nfus katlarn alrlar inallah
202

Grmeden, Rza Sarrafn maddi menfaat karlnda istisnai yoldan Trk vatandal almasn takip ettii (Mehmet) Mohammad ZARRAB ve Hossein ZARRAB isimli ahslarn vatandalk kararlarnn kt haberini Rza Sarrafa bizzat Mumammer Glerin verdii, TC Numaralarn ise Bar Gler aracl ile vereceini syledii anlalmtr. TK.2372331864 - 11.10.2013 16:46 Rza Sarraf - Mohammed Zarrab grmesinde; Rza Sarraf: Memmed aa ocuklar da ald m, Mohammed Zarrab: he ald onlarda ald imdi onlarda watsapp yaparm, Rza Sarraf: Watsapp yap Samn ad ne oldu, Mohammed Zarrab: Sam SARRAF oldu imdi yollarm Grmeden, (Mehmet) Muhammad ZARRABn ocuklarna da Trk vatandal alnd anlalmtr. TK.2394711686 - 22.10.2013 16:06 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: beyfendiyle beraberiz selamlar size Miangoggan ve Rajai Mohammed Reza Rajai bunlar akrabalar mdr diye soruyor, Rza Sarraf: eee akraba yani evet uzaktan akrabam oluyor, Bar Gler (Bu arada Muammer GLER aralarnda konuuyor: evet akarabasym) Grmeden, Rza Sarrafn kurduu sistemde komisyonculuk yapan (Miandap) Aresh Miangoggan, (Recai) Rajai Mohammed Reza isimli ahslara da istisnai yoldan vatandalk alnmas ilemlerinin yine bizzat Muammer Gler tarafndan takip edildii anlalmtr. TK.2397934208 - 24.10.2013 12:14 Rza Sarraf Bar (ileri Bakanl) grmesinde; Rza Sarraf: benim bu yienimin hani ismi yanl yazlmt ya stanbulda l Nfsnda, Bar: dzeltiyorum ey kz olarak yazlan deil mivatandalkta dzeltiliyor o, Rza Sarraf: Ankaradan bir tek onu bilgisayardan onu deitirmeleri gerekiyor, Bar: tamam imdi organize ediyorum imdi organize ettim Konunun banda, Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda, ilgili ahslarn maddi menfaat karlnda istisnai yoldan Trk vatandala alnmas iin fiili bir anlamann gerekletiinden bahsedilmi, akabinde de ilgili ahslara istisnai yoldan vatandala almn nasl gerekletii, Muammer GLERin nasl ilemleri takipisi olduu ve konu ile ilgili ileri Bakan olarak yetki ve etkilerinden bahsedilmitir. Grevi ile ilgili ilemin yaplmas karlnda (anlamaya konu) parann verilii ise, 25.10.2013 (yani yukardaki en son grmeden bir gn sonra ) tarihli (Para Teslimi-14) 3.000.000,00 Dolar + 500.000,00 Dolar blm ierisinde detayl bir ekilde anlatlmtr. u husus burada ayrca deinmekte fayda olduu grlmtr; TK.2318061213 kodlu grmeden de anlalaca zere, iler Bakan Muammer GLERin, Rza SARRAFn talepleri dorultusunda ran uyruklu (3) ahsn istisnai yoldan Trk vatandal kazanmalar iin ileri Bakanl olarak gerekli yazmalarn yapldn, TK.2371513762 kodlu grmede de kararlarn yazld, tescillerin yaplacan syledii anlalmtr. Konunun banda, TK:2105422852 grmede kii ba vatandaln 1.000.000,00 (Bir Milyon) Dolara anlaldndan bahsedilmiti. (Para Teslimi-14) eyleminde ise ncelikle bu (3) kii iin 3.000.000,00 ( Milyon) Dolar verildii anlalmtr. Zira Rza SARRAF, Abdullah HAPPANye Muammer GLERe gnderilen paradan 1.000.000,00 Dolarn (Mehmet) Mohammad ZARRABtan temin etmesini telkin ettii anlalmtr.

(2) RIZA SARRAFn TALEB ZERNE RVET KARILIINDA EMNYET MDR ORHAN NCENN SRLMES
Rusya Odakl Eski Sistem konusunda anlatld zere, phelilerin, 2003 ylndan itibaren Adem GELGE, Erturul BOZDOAN ve Vidadi BADALOV adna kurulan 10 farkl paravan firma adna atklar banka hesaplarn kullanarak yurtdndan ykl miktarda dviz havalesi yaptklar, bu paralarn Rusyaya fiziki olarak tand anlalmtr.
203

Teknik takip almalar esnasnda, Adem GELGE adna kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi ncelemesinin balad anlalm, bu durum zaman ierisinde liderliini Rza SARRAFn yapt rgt ierisinde, eylemlerinin deifre olaca tedirginliine ve endieye sebep olduu grlmtr. rgt lideri Rza SARRAF ve rgt yneticisi Abdullah HAPPANnin Vergi ncelemesine sebep olan ihbarn Adem GELGEle irtibatl olduklarn bildikleri Emniyet Mdr Orhan NCE tarafndan yapldn dndkleri, bu sebeple Rza SARRAF ile Orhan NCE arasnda husumet olutuu anlalmtr. Eski sisteme dair usulszlkler ve Adem GELGE ile Orhan NCEnin faaliyetleri Rusya Odakl Eski Sistem konusu ierisinde detaylca ele alndndan, burada tekrar yaplmadan, ileri Bakan Muammer GLERin, Rza SARRAFtan salad maddi menfaat karlnda nfuzunu kullanarak Emniyet Mdr Orhan NCEnin tayinin kartmasndan ve bu ahs zerinde oluturulan baskdan, devamndan da Orhan NCEyle ilgilisi olduu iddia edilip herhangi bir iliki veya irtibat bulunduuna ynelik tespit olmayan tehdit olayndan bahsedilecektir. zetle; Rza SARRAFn Bar GLERle yapt ilk bulumalarda, Adem GELGE adna paravan olarak kullanlan firmalarn geirdii Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili skntlarnn almas iin anlamaya vardklar anlalmtr. Bu konu ile ilgili gelimeler srerken, dier yandan Rza SARRAFn zaman zaman Muammer GLER ve Bar GLER ile bir araya gelerek grt anlalmtr. Rza SARRAFn Vergi ncelemesine sebep olan ihbarn arkasnda Adem GELGEle irtibatl olan Emniyet Mdr Orhan NCE olduunu anlamas zerine, maddi menfaat ilikisi ierisinde olduu ileri Bakan Muammer GLERin nfuzunu kullanarak Orhan NCEnin stanbuldan tayinini kartt (Emniyet Genel Mdrlnn 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayl Naklen Atama Onay LER BAKANI MUAMMER GLERin OLURU LE stanbul Emniyet Mdrlnde grevli 201950 sicil sayl 4. Snf Emniyet Mdr Orhan NCEnin Zonguldak Emniyet Mdrlne atand), Orhan NCEnin de kendisini Rza SARRAFn srdrdn rendii anlalmtr. (TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki telefon grmesinde; Muammer GLERin Orhan NCEyi kastederek onu srdrdmz iin dedii anlalmtr.) Daha sonraki srete, Rza SARRAFn Ahmet AYDIN isimli bir ahs tarafndan telefonla tehdit edilmesi ile ilgili verdii ifadesinde phelendii 2 isimden birisinin Orhan NCE, dierinin ise Adem GELGE olduu, ancak tehdit phelisi ile bu ahslar arasnda bir irtibatn bulunamad, Rza SARRAFn verdii ifadesinde Orhan NCEden phelendiini ifade etmesinin Orhan NCE tarafndan renildiini ve bu durumun ahslar arasndaki husumeti artrd anlalmtr. Orhan NCE ile ilgili ilemlerin akabinde, Muammer GLERin ynlendirmesiyle Bar GLERin iyi haberi vermek zere Rza SARRAFla 07.09.2013 gn buluarak grt, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)de bahsedildii zere, Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye Bar GLER tarafndan gnderilen zgr ZDEMRe 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar vermesini telkin ettii ve parann verildii, (Para Teslimi-12)de bahsedildii zere, bunun devam olarak 13.09.2013 gn, yine Muammer GLERe gnderilme zere, zgr ZDEMRin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar ald, bylece bu konu ile ilgili, Rza SARRAFn Muammer GLERe toplamda 400.000,00 (Drt Yz Bin) Dolar para gnderdii anlalmtr. ahslar arasndaki gelien husumet sebebiyle, yaklak 1 ay sonra, Orhan NCE tarafndan, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugn ve Yeniafak Gazetelerine verilerek Rza SARRAF hakknda haber yaplmasnn salanmaya alld anlalmtr. Bu durumunda Muammer GLER tarafndan takip edilerek haber kartlmasnn nne geilmeye alld, Muammer GLERin Orhan NCEnin tayinini kardn ak ak syledii, ahsn Rza SARRAFla olan husumeti sebebiyle olaylarn bymeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gidecei, hatta Rza SARRAFn azndan gasp edildiine veya rvet istendiine dair iki satr ifade alnp bunu ileme sokarak meslekten ihra edilmesini salayabileceini, akabinde Orhan NCE ile ilgili yryen ayr bir soruturma olduunu, o soruturmay kullanarak defterini dreceini syledii anlalmtr.
204

Baka biz zaman da Muammer GLERin Orhan NCE hakkndaki soruturma konusunu takip ettii syledii, Rza SARRAFn bu konunun ok nemli olduunu sylemesi zerine Muammer GLERin de O KONU BENM M ve O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM eklinde Orhan nce hakknda yapacaklarndan ve bu konuyu kendine grev addettiinden bahsettii anlalmtr. Bu konu ile ilgili Muammer GLERin Rza SARRAF ile aralarnda olan maddi menfaat ilikisi sebebiyle sorumlusu olduu tekilattaki bir kamu grevlisi hakkndaki giriimlerine, yaptklarna (tayin karma, soruturmalarnn zerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve tutumuna bakldnda; rgtsel bir aidiyetle hareket ettii deerlendirilmitir. Dier yandan yaplan eylemin muhteviyatna bakldnda, Bar GLERin Rza SARRAFtan kendisi iin salad maddi menfaatin (babas iin araclk ettii rvetten deil danmanlk ad altnda ald para) karlnda organize ettii eylemlerdeki usulszle (mesela husumetli olunan bir kamu grevlisinin tayininin rvet karlnda karlmasna) bir danmanlk faaliyeti olarak baklamayaca deerlendirilmi, bu durumun Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvet ilikisine ve bu kapsamdaki eylemlere araclk ederken ayrca kendine menfaat salama giriimi olduu anlalmtr. Konuya geni ve detaylaryla bakldnda; Rza SARRAFn Muammer GLERin ileri Bakan olmasndan sonra tantklar, yz yze grtkleri (dier olaylarda bu grmede maddi menfaate dayal anlamann gerekletiinden bahsedilmitir), bu grmeden sonra Rza SARRAFn Ankaraya giderek bir dn mnasebetiyle Muammer GLER ile tekrar bir araya geldii ve Ankaradan Bar GLER ile birlikte dndkleri, ertesi gn de Bar GLERin Nuruosmaniyedeki ofise, anlamaya dair parann ilk partisini (800 Bin Dolar) gelecei anlalmtr. Rza SARRAFn Muammer GLER ile bu grmesinden bahsettii ve Bar GLERin alaca parann hazrlanmas talimatn verdii TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ileri Bakan ey dedi dedi ben zel bir tane secer veririm dedim btn birimlere ey yaparm dedi bildiririm bunun ey olduunu daha ey olur daha yani gl bir eleman veririm sana, Abdullah Happani: tabi onun kontrolnde olursa daha iyi olur yle sradan birini vermeleri ... sradan biri riskte olabilir yani, Rza Sarraf: oluyla gelecem ha birazdan, Abdullah Happani: tamam ben hazrlrm hepsini 800, Rza Sarraf: gzelinden bir anta al tamam m Abdullah onlarn danmanlk irketi var tamam m bir tane danmanlk kontrat yapacaz imdi aylk 30 Bin Dolara tamam m 2 seneliine HER EYYLE ONLAR URAIYOR NE SIKINTIN OLURSA, Abdullah Happani: nasl yani, Rza Sarraf: HER YERDE HER EYDE, Abdullah Happani: tamam abi, Rza Sarraf: 2 ylda 660 Bin Dolar yapar o mesala o eyin kurumu felan var ya ADEMN FELAN yle eyleri felan kendileri gidip hallediyorlar, Abdullah Happani: tamam abi onu ey yapalm konuuruz ne yapabiliriz ne ... bakarz yani, Rza Sarraf: SORDUM BEN YAN NE YAPABLECEKLERN ONLARI KONUTUK ZATEN Grmeden, Bar Glerin ofise gelecei ve anta ierisinde 800.000,00 (Sekiz Yz Bin) Dolar verilecei (sz verilen 1.500.000,00 Dolarn ilk partisi), ayrca Bar Gler ile danmanlk kontratnn yaplaca, bu kapsamda rvete konu para haricinde aylk 30.000,00 Dolar deme yaplaca, Bar Glerle neler yapabileceklerini konutuklar, bu kapsamda Adem Gelge adna paravan olarak kullanlan firmalarn geirdii Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili skntlarnn almas iin anlamaya vardklar anlalmtr. Devam eden srete, bahse konu Vergi Denetimi ile ilgili olarak Adem GELGEin Abdullah HAPPAN tarafndan markaja alnd, borlarnn denmesi karlnda Adem GELGEin istedikleri dorultuda ifade vermesini salamaya altklar anlalmtr. Dier yandan Rza SARRAFn Muammer GLER ve Bar GLER ile zaman zaman bir araya gelerek grt hem teknik takip hem de fiziki takip almalarndan anlalmtr. YAPILAN YAZIMALARDA; Emniyet Genel Mdrlnn 03.06.2013 tarihli ve 201950 sayl Geici Grev Onay Bakan adna Vali Emniyet Genel Mdr Mehmet KILILARn OLURu ile stanbul Emniyet Mdrlnde grevli 201950 sicil sayl 4.snf Emniyet Mdr Orhan NCEnin geici olarak Osmaniye Emniyet Mdrlne atand anlalmtr.
205

Fatih le Emniyet Mdrlnn 04.06.2013 tarihli ve 2013/201950 sayl Geici Grevlendirme konulu yazsnda zetle; Mdrlk Kadrosunda grevli 201950 sicil sayl 4.snf Emniyet Mdr Orhan NCEnin geici olarak Osmaniye Emniyet Mdrlne atand ve Orhan NCEnin Doktor Raporu ile izinde bulunan Orhan NCEye telefonla gyabnda iliiinin kesildiinin kendisine bildirildiinin belirtildii anlalmtr. Fatih le Emniyet Mdrlnn 2013/201950 sayl geici grevlendirme konulu yazsnda zetle; Osmaniye Emniyet Mdrlnde kadrosunda geici olarak grevlendirilen ve akabinde 04.06.2013 tarihinde gyabnda ilii kesilen 201950 sicil sayl 4.Snf Emniyet Mdr Orhan NCEnin 06.08.2013 gn geici grevi bitimi gelerek grevine balad anlalmtr. Daha sonra, TK:2155310289 - 14.06.2013 14:24 Rza Sarraf- Bar Gler grmesinde; Bar Gler: BR TANE AHSIN GNDERLMES VARDI YA ONU HALLETTK, Rza Sarraf: ok teekkr ederim, Bar Gler: o ahs gidiyor, Rza Sarraf: ok teekkr ediyorum, Bar Gler: brsnn ismini de vermediniz bana ama o da gidecek, Rza Sarraf: vericem vericem onu da vericem, Bar Gler: ama br ESAS BAINDAK ADAM SRLD, Rza Sarraf: tamam ok teekkr ediyorum, Bar Gler: bilginiz olsun tamam Grmede, Bar Glerin, daha nceden Rza Sarrafn srlmesini istedii kamu grevlisinin tayini ileminin halledildiini, ahsn yaknda gideceini (stanbuldan gidecei anlalmaktadr), Rza Sarrafn tayininin kartlmasn istedii bir baka kamu grevlisinin ismini henz Bar Glere vermedii anc ak o ahsnda tayininin karlaca (bylece srlmesi istenen isimlerin Bar Glere deil direk ilgili yetkiliye verildii) ve halihazrda tayini kartlan ahsn dierine gre daha st rtbeli bir grevli olduu anlalmtr. Daha sonraki yaplan grmelerden ve yaplan almalardan srldnden bahsedilen kamu grevlisinin eski Fatih le Emniyet Mdr Yardmcs Orhan NCE olduu ve Rza SARRAFn talebi zerine bu ahsn tayininin ileri Bakan Muammer GLER tarafndan karld anlalmtr. Zira konu ile ilgili daha sonraki olaylar zerine yaplan TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki telefon grmesinde; Muammer GLERin Orhan NCEyi kastederek ONU SRDRDMZ N dedii anlalmtr. Dier yandan TK:2358109451 07.10.2013 10:22 Rza SARRAF ile Abdullah HAPPAN grmesinde; Rza SARRAFn Orhan NCEyi kastederek BEN BUNU SRDRDM dedii anlalmtr. Dier yandan yaplan eylemin muhteviyatna bakldnda, Bar GLERin Rza SARRAFtan kendisi iin salad maddi menfaatin (babas iin araclk ettii rvetten deil danmanlk ad altnda ald paradan bahsedilmektedir) karlnda organize ettii eylemlerdeki usulszle (rvet
206

karlnda husumetli olunan bir kamu grevlisinin tayininin karlmasna) bir danmanlk faaliyeti olarak baklamayaca deerlendirilmi, bu durumun Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvet ilikisine ve bu kapsamdaki eylemlere araclk ederken ayrca kendine menfaat salama giriimi olduu anlalmtr. TK:2166103756 - 20.06.2013 16:02 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: Whattsapptan yazdm da oraya bir bakabilirseniz, Rza Sarraf: ben u stanbuldaym ama akam eye dnecem eee ee Bodruma gidip Mikanus a gidecem, Bar G ler: BR GRN DED DE o yzden ey yaptm, Rza Sarraf: tamam dndmde, Bar Gler: herey yolunda da grmemiz lazm ama sizle yani herey yolunda olmasna yolunda da grmemiz lazm, Rza Sarraf: burda iim biter bitmez burda bir yakn bir yerde arabay yollar aldrrm, Bar Gler: h tamam ben 6 uana ey yapmaya alaym imdi Grmeden, Bar Glerin konuyu Rza Sarrafla yz yze grmek istedii, grmenin de Muammer Gler tarafndan telkin edildii ve ahslarn buluacaklar anlalmtr. TK:2166114995 - 20.06.2013 16:09 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: yetiebilecek misiniz, Bar Gler: imdi bakyoruz bilet bilet bulmaya alyoruz u anda, Rza Sarraf: tamam biey syliyim ben uam yollym alsn sizi gelsin, Bar Gler: e peki peki yle yapalm YAPILAN YAZIMALARDA; Emniyet Genel Mdrlnn 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayl Naklen Atama Onay LER BAKANI MUAMMER GLERin OLURU LE stanbul Emniyet Mdrlnde grevli 201950 sicil sayl 4. Snf Emniyet Mdr Orhan NCEnin Zonguldak Emniyet Mdrlne atand,

207

Fatih le Emniyet Mdrlnn 15.07.2013 tarihli ve 2013/201950 sayl l D liik Kesme konulu yazsnda zetle; Mdrlk kadrosunda grevli 201950 sicil sayl 4. Snf Emniyet Mdr Orhan NCEnin Zonguldak l Emniyet Mdrl kadrosuna atanmas sebebiyle doktor raporu ile izinde bulunan Orhan NCEye telefonla gyabnda iliiinin kesildiinin kendisine bildirildiinin belirtildii anlalmtr. Daha sonra; TK:2223557311 - 23.07.2013 15:47 Adem Gelge Orhan nce grmesinde;
208

Orhan nce: sada solda ismimi laf etmisin ne bileyim patronuna m sylemisin ne yapmsn yani ben dedim ki adam kle gibi altrmlar tamam m adamn zerinden milyarlarca dolar para geirmi tamam m bu adamda kanuni olarak tamam m pimanlk duyuyor Masaka Maliyeye Babakana bir evrak gnderiyor diyor ki kardeim bak devletten vergi karlyor be milyar alt milyar sekiz milyar neyse dolar tamam m bunlan ilgili sahip ksn diyor tamam m burda bizim suumuz ne dedim yani deil mi yani szde sen patronunla grmsn benim ismim gemi BANA BR GECEDE AKTILAR yani ...adam ikayet ettiyse adam kullanm adamn zerinden ey etmi de biz ne yapalm ya dediler ki u bu byle bieyler olmuda byle ONDAN DOLAYI TAN IKMI ne alakas var dedim ya adam dedim yani su iliyor bizim mi tainimiz kacak dedim, Adem Gelge: RIZA ZARRAB N SEN M SENN TANN IKARTIYORLAR, Orhan nce: he yani, Adem Gelge: baka biyere falan gndermediler de mi seni, Orhan nce: tamam gnderdiler ite gnderdiler ama ite SENN PATRONUN GNDERM BEN OKUMU BR GECE BR SYLEM EYE YUKARDAN BR TANE BAKANA TANM IKARDILAR nce Osmaniyeye arkasndan ben tekrar zorladm geldim eye Zonguldak Araplya imdi mahkeme kararyla durdurdum yani he senin patronun sylemi ... amna koduum bir gecede tainim kt yani ben tainimden te tainimi kimler kard diye onun peinde koturdum tamam m hep bana kirli bilgi hep bana kirli bilgi devlet srr gibi saklyolar en son bir tane i adam bir tane siyaseti ile gryor oda bakanla gryor byle bir bilgi geldi bana tamam m, Adem Gelge: yle bieyi kim yapmsa kim yapmsa oca batsn, Orhan nce: kimse zaten anasn sikecem tamam m bu hakszl bize kim yapt yine ulan ka kii devreye sokuyorum byle duvar gibi duruyo olmuyo duvar gibi duruyo olmuyor en son mahkemeye verdik mahkeme kararyla dnyoz stanbula yani bir ay stanbuldaym burdaym daha mahkemeye verdim kazandk sonucumu bekliyoz ite oda ey olduktan sonra tekrar istanbula dnecem olursa Grmeden, Orhan ncenin, tayinin kmasndaki sebebin Rza Sarrafn, Adem Gelgein de adnn getii eski sisteme dair yapt usulszlklerin ilgili mercilere ihbar edilmesinden kaynaklandn, Rza Sarrafn organize ettii sularla ilgili Adem Gelgei ihbar etmeye tevik etmesinin bir kabahat olmadn, buna ramen Rza Sarrafn bir bakan araclyla tayinini karttn, mahkeme karar ile stanbula geri geleceini syledii anlalmtr. Grmenin sonunda, Orhan NCE, tayininin kmasna sebebiyet veren kiiyi teyit etmesi durumunda (Rza SARRAFtan phelendii anlalmaktadr), kendisine yaplan bu hakszl karlksz brakmayacan syledii grlmtr. Aradan geen 20 gn sonra; TK.2260887429 - 13.08.2013 00:30 Emn. Md. Ouz Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: valla evet bir tehdit alyoruz da telefon tehdidi bir tehdit alyoruz Ahmet Aydn telefon numarasndan kardk kim olduunu, Ouz: siz imdi Kavack Karakoluna geiyosunuz sanrm, Rza Sarraf: ben imdi ordaym evet geldim ifade vericem burda TK.2260897316 - 13.08.2013 00:39 Emn. Md. Ouz Rza Sarraf grmesinde; Ouz: biz ifadenizi Asayi ubede almak istiyoruz gelmeniz mmkn m acaba, Rza Sarraf: tamam burda ifade veriyorum u anda bunu vermiyim mi, Ouz: gerek yok vermeyin siz Asayi ubeden bakacaz ifadenize, Rza Sarraf: tamam oraya geleyim o zaman TK.2260919298 - 13.08.2013 00:59 Metin Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: valla bir tehdit bir ka gn nce almtk yine ben bildirmitim ama bugnk artk ciddi geldik ubeyeben tanmyorum ki ey arl Ahmet diye birisiymi Aksaray da baktrdk ismi doru Ahmet Aydn diye bir adamtelefon melefon stne telefonu melefonu ak adamn yarn bakan beyi de arayacam ki bizzat bunu bir bulalm kimse bir karalm, Metin: tabi tabi biz Erkan Abiylede grtk onu zaten onuda byk ihtimalle yarna kadar tahminime gre bulurlar diye dnyorum ben TK.2261275461 - 13.08.2013 11:34 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: dn itibariyle de bu lm tehtidi alyorum ben telefonladn de gittik karakola eye Gayrettepeye gece sabah 5e kadar ifade verdik tutanak tutuldu filanbana ube asayiten ekip verdilerbu koruma talebimi eyinde sylemesi zerine 2ye karmak istiyorum yani yanmdaki
209

yakn korumambir adet ykseltmek istiyorum nasl yapabiliriz ne yapmam gerekiyor, Bar Gler: tamam tamam tamam ben hemen konuuyorum hemen konuuyorum Grmelerden, Rza Sarrafn telefon yoluyla tehdit ald, durumu adli kolluk mercilerine tad, durumu Bakan ile greceini syledii akabinde de Bar Glere olay anlatt anlalmt r. Bu grmeden ksa bir sre sonra ileri Bakan Muammer GLERin Rza SARRAF arad anlalmtr. TK.2261409807 - 13.08.2013 12:51 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: seni zyorlar m ya niye zyolar arkada, Rza Sarraf: telefonla lm tehdidi alyorum, Muammer Gler: sracak kpek diini gstermez it o ne ne soruyolar sana mesela yani ne ..., Rza Sarraf: valla bu Arl Ahmet diye bi adam bu 4-5 gn ncede birisi arad tehdit etti biz sonra aradmz zaman kaale almadk baktk telefonu kapalama bu adn doru sylemi telefonda kendi stne kaytl Ahmet Aydn diye bir adamhi tanyorum ki gelicem kafana skp mezara gmcem diyor baka bir ey yok, Muammer Gler: orospu ocuu deseydin peki sen bunun mraacatn yaptn deil mi, Rza Sarraf: mracatn dn gece gittim gayrettepe ye saat 1 de sabah 5 e kadar yaptm asayiteki arkadalar bulmaya alyorlar henz bulamamlar bunu, Muammer Gler: ben imdi talimat verecem sana bir arkada daha versinler, Rza Sarraf: sizden rica onu edecektim kibenim zel gvenliklerim de yeterli sadece bizim kendi siz devletin verdii zel polis memuru arkadamzla da istiare ettik hani bir tane daha bizim, Muammer Gler: evet peki ben talimat verecem imdi talimat verecem tamam mklna zarar gelmez onu bilesin yanigece hangi saat olursa ara beni vallahi yarm oraya, Rza Sarraf: saolun sayn bakanm Grmede, tehdit olaynn zerine Muammer Glerin ilgili mercilere talimat vereceini, Rza Sarrafa iin daha nceden verdirdii koruma polis memuru saysn artracan syledii anlalmtr. Bu grmenin zerinde; TK.2261592533 - 13.08.2013 14:24 Emn. Md. mer Rza Sarraf grmesinde; mer: konuyu dn akamdan beri takip ediyorum ben sizi aramadm SAYIN BAKANIMIZ BZZAT ARADIBR LAVE BR TANE KORUMA DAHA VERLMESN..TALMAT OLARAKben konuyu arz ettim Asayi ube konuyu alyor tamam ekipler ahs yakalanana kadar devam edecekbiz bu arada sizin korumay 2 ye karacaz, Rza Sarraf: aynen yani onlar gittikten sonra ben Uur beyin yanna birisini daha istiyorum, mer: tamam biz o vasflarda onunla uyumlubir insan daha bu bakacaztoplam 8-9 kiiyle u ansizinle beraberlerdoru mu, Rza Sarraf: evet benle beraberler evet Grmeden, Muammer Glerin Emniyet Mdr mere Rza Sarrafn koruma saysnn artrlmas iin talimat verdii anlalmtr. TK.2263288313 - 14.08.2013 13:17 Emn. Md. Ertan Rza Sarraf grmesinde; Ertan: bu ahs stanbul'da deil il dndabulunduu yer Emniyet Mdrlyle grp ahs aldrmaya alyoruz, Rza Sarraf: tamam TK.2263943544 - 14.08.2013 18:42 Bar Gler Muammer Gler grmesinde; Bar Gler: Reza beyle grtm ben teekkr ediyor vereceklermi br eyi, Muammer Gler: tamam tamam TK.2267137663 - 16.08.2013 14:26 Emn. Md. Ertan Rza Sarraf grmesinde; Ertan: Rza bey imdi size ksmen bahsetmitim bu pheliyi biz Ar'ya aldrdk bu ahs dn gecebu ahs 92 doumlu Ar Doubeyazt'l Ahmet Aydn isimli bir ahsbu ahs Doubeyazt'l ancak bu ahs asker er yaniGaziantep slahiyede askerlik yapyor Gaziantep slahiye'dehalihazrda asker izne km memleketinde Rza Sarraf: bana da gre doru deil bu beyan ama Doubeyazt'l olmas ite o polis eyle filanonlarla ilikili olabilir yani, Ertan: o iritbata da baktk o irtibata da baktk bunun telefon dkmlerini de aldk bizimdi arayan numarann telefon iritbatlarndan makinann ....RTBATLARINA BAKTIK O SYLEDNZ 2 SMLE RTBATLARINI BULAMADIK RIZA BEYdorudan irtibatlar da yok yanibu almay hem teknik olarak biz yaptk hem de stihabata da baktrdk yani onun irtibatl olduu numaralarla da irtibat var m diye Grmede, Rza Sarrafn phelendii 2 isim ile yakalanan Ahmet Aydn isimli pheli arasnda iliki ve telefon irtibatlarnn aratrld ancak herhangi bir irtibatn bulunmad anlalm, Rza Sarrafn phelendii isimlerden birisinin Orhan nce, dierinin ise Adem Gelge olduu deerlendirilmit ir.
210

TK.2286041285 - 27.08.2013 13:13 Rza Sarraf Muammer Gler grmesinde; Rza Sarraf: bugn makamnzda olacak msnz sayn bakanm, Muammer Gler: memnuniyetle burdaym ne zaman gelirsen haber ver ben ona gre takip ettireyim, Rza Sarraf: ben zel kaleminizle irtibata geerim sayn bakanm TK.2286598289 - 27.08.2013 17:51 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: msait misiniz makamnzda, Muammer Gler: tabi bekliyorum bekliyorum nerdesin, Rza Sarraf: tamam geliyorum ben Ekonomi Bakanlndan imdi ktm geliyorum 5 dakka sonra Bylece, konu ile ilgili olarak Rza Sarrafn Muammer Gler ile buluarak grt anlalmtr. Daha sonra, TK.2296137173 - 02.09.2013 10:06 Rza Sarraf (Ycel zilin telefonu) Adem Gelge grmesinde; Adem Gelge: Orhan Amir var yao ite burdan srlm neyse sizi sorumlu tutuyorbeni srdrm falan filan seni de ikayet seni de sikayet etmi ite beni gasp ediyorlar falan filan diye dedim yle birey olmaz Rza Beyinde seninle ii olmaz dedim Rza beyin seninle ne ii olacak ki kardeimite eye Adanaya srmler Adanadan da Zonguldaa gelmi sonra ite ben Yeniafak Gazetesinin sahibiyle grtm Kazm Albayrakla gel ite bildiklerini anlat dedim neyi anlataym k i kardeim sen ne istiyorsun dedim ya...ite beni yakt benim ocam ykt bilmem udur budur, Rza Sarraf: o kim yaate olsa crm kadar yer yakar Akabinde; TK.2297060305 - 02.09.2013 18:01 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: Bar bey biey soracaktm Asayie Emniyet Mdr Yardmcs kim geldi, Bar Gler: Tun KU bizim benim ortamn kuzenihemen gnderiyim yannza, Rza Sarraf: bir telefon asa bana TK.2297061816 - 02.09.2013 18:02 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: verdiim ifadenin tamamen ieriini renmi okumu, Bar Gler: kim renen, Rza Sarraf: Orhan NCEesmi grlemi ite ben bitirecem hayatn bilmem ne felan fistan ve btn ifadenin ieriini anlatmyani o belgenin onun eline gememesi lazm, Bar Gler: tabi tabi tabi ben hemen, Rza Sarraf: eer o alm Asayite okumusa ne kymeti kald kiADAMLA HASIMDIK DAHA BETER HASIM OLDUK Tun Bey beni bi ararsa ben ok sevinirim TK.2297208130 - 02.09.2013 19:38 Rza Sarraf Tunc Ku grmesinde; Rza Sarraf: bir ka gn nce bir ifade verdikbir tehditle alakal ve orda bir tanede bir polis arkadan daha nce stanbulda grev yapan bu Orhan NCEnin ad da geiyordu ya ni phelendiimiz isimler arasnda imdi o Orhan NCE bizim verdiimiz ifadeye ulam o gizli belgeyebununla da alakal ite gitmi bir ka yerde grm, Tunc Ku: Bar Bey bana telefonla sizin byle byle yakn bir dostunuz olduunu syleyinceben bizzat bi ilgilenmek ve sizlerle tanmak bi erefe nail olaym dedim ayn zamanda ben bu konuyu gerektii yerlere ileteceimBar bey de zaten Ankaraya gidecek bu konuyu dile getireceini bana syledi Grmelerden, Rza Sarrafn tehdit olay ile ilgili verdii ifadesinde Orhan nceden phelendiini ifade etmesinin Orhan nce tarafndan renildiini ve bunun HASIM olduu Orhan NCE ile husumetlerini artrdn syledii anlalmtr. Daha sonra; TK.2298228313 - 03.09.2013 13:22 Bar Gler/Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: babamla beraberim sizi istiyor, (Grmeye Muammer GLER dahil oluyor) Muammer Gler: Bar bana syledi o konuyu o terbiyesiz adamn uyarsn yapacam sen orda rahat ol ondan hi bir sknt olmazben onun terbiyesizin kafasn kopartrm onda rahat ol Grmeden, (gelimeleri Bar Glerin aktard), Muammer Glerin Rza Sarraf ile Orhan nce arasnda gelien hadiseleri yakndan takip ettii, Orhan nce hakknda kafasn koparrm dedii anlalmtr. Bu grmesin akamnda; TK.2299221104 - 03.09.2013 21:36 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde;
211

Bar Gler: OK NEML BR KONU VAR ne zaman grebiliriz, Rza Sarraf: ne zaman isterseniz hayrdr inallah, Bar Gler: GZEL BR KONU yarn yarn kata, Rza Sarraf: heralde heralde bizim iler zlyor, Bar Gler: inallah inallah yarn bi konumamz lazm, Rza Sarraf: olumlu bieyse yarn grelim, Bar Gler: olumlu biey olumlu biey Grmeden, ahslarn konu ile ilgili buluarak grecekleri, gelimelerin Rza Sarraf ynnden nemli ve lehine olduu anlalmtr. FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAF ile Bar GLERin, limiz ili lesi Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak No:8 sayl adreste bulunan Bar GLER isimli ahsa ait olan BBS Danmanlk isimli i yerinde buluacaklar bilgisi zerine; 04.09.2013 gn Saat:15.30 sralarnda Rza SARRAFn limiz ili lesi Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak No:8 sayl adreste bulunan BBS Danmanlk isimli i yerine 34 HE 0363 plaka sayl BMW marka beyaz ara ile gelerek girdii, Rza SARRAF isimli ahsn korumalar olduunu dnlen 34 ZS 6549 plaka sayl Opel marka siyah ve 34 GE 7179 Renault marka gri renkli aralarnda BBS Danmanlk isimli i yeri nne geldikleri bahse konu aralar iyeri nne park ederek yaya ekilde i yeri nnde tedbir aldklar, Saat: 15.35 sralarnda da 34 GU 5515 plaka sayl Ford Mondeo marka gri renkli arala Bar GLERin geldii ve bahse konu adrese girdii grlmtr. Saat:16.00 sralarnda Rza SARRAFn BBS Danmanlk isimli iyerinden kt ve korumalar olduunu dnlen ahslarla adresten ayrldklar grmtr. Daha sonra; TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: iyi bir haber verecektim msaitseniz ne zaman msait olursunuz ne zaman yapalm yarn yapalm m, Bar Gler: olur olur iyi haber iyi haber iyi haber babam n k bir haber ver dedi yarn ne zaman hangi saatlerde msait olursunuz, Rza Sarraf: 12 gibi felan iyi mesala Grmeden, Bar Glerin ile Rza Sarrafn buluarak grecekleri anlalmtr. Bylece, Orhan NCE ile ilgili ilemlerin akabinde, Muammer GLERin ynlendirmesiyle Bar GLERin bilgi vermek zere Rza SARRAFla 07.09.2013 gn buluarak grt, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)de bahsedildii zere, Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye Bar GLER tarafndan gnderilen zgr ZDEMRe 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar vermesini telkin ettii ve parann verildii, (Para Teslimi-12)de bahsedildii zere, bunun devam olarak 13.09.2013 gn de zgr ZDEMRin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar ald anlalmtr. Bu para tesliminden sonra; TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Gler Bar Gler grmesinde; Bar Gler: ben yarn istanbul'a dnyorum Reza bey mi, Muammer Gler: stanbulda m, Bar Gler: stanbula gelecek, Muammer Gler: HI TAMAM O EY HALLETTLER DEL M HEPSN, Bar Gler: h h h h h h evet evet evet evet, Muammer Gler: O HAN ZGR ZGR BR EY DYORDU HAN HAN BR EY KALDI DYODUN DN M HALLETT DN M HALLETT, Bar Gler: dn halletti dn halletti dn halletti, Muammer Gler: ORDAN BR EY KALMADI YAN, Bar Gler: yok bir ey kalmad bir ey kalmad Grmeden, Muammer Glerin (Para Teslimi-11 ve Para Teslimi-12)de bahsi geen (200 Bin - 200 Bin olamk zere 2 parti halindeki) paralarn tamamnn alnp alnmadn sorduu, Bar Glerin tamamnn alndn syledii, bunun zerine Muammer Glerin (Para Teslimi -11)i kastederek zgr zdemirin bir partinin kaldndan bahsettiini syledii, Bar Glerin de (Para Teslimi -12)yi kastederek parann tamamnn aldndn syledii anlalmtr. Bylece; Teslim alnan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GLERe yapld, Muammer GLERin bu eylemleri takip ettii, Muammer GLERin paray teslim almaya zgr ZDEMRin gittiini bildii,
212

Orhan NCE konusu ile ilgili demeler olan (Para Teslimi 11 ve 12)nin, esasnda tek bir anlamaya dayal deme olup, Rza SARRAFn bu konu iin 2 partide ve toplamda 400.000,00 (Drt Yz Bin) Dolar para verdii anlalmtr. Gelien bu husumet sebebiyle, yaklak 1 ay sonra, Orhan NCE tarafndan, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugn ve Yeniafak Gazetelerine verilerek Rza SARRAF hakknda haber yaplmasnn salanmaya alld anlalmtr. Bu olay Basnda kacak Haberilerin Engellenmesi blmnde anlatlacak olup, burada, o hadise sebebiyle yaplan grmelerde geen, Orhan NCEnin tayini (srlmesi) ve zerinde bask oluturulmas ynndeki hususlara deinilecektir. Bugn Gazetesinden Kamil MAMAN isimli muhabirin Rza SARRAF arayarak bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokmanlarn olduunu, konunun Rza SARRAFn kendisine dayand ynnde bilgilerin olduunu, bu hususlarn haber yaplacan syledii ve bunun iin aklama yapmak istedii eyleri sorduu anlalmtr. Akabindeki grmelerden Rza SARRAFn bu bilgi ve dokmanlar eski eleman Adem GELGE ve hasm Orhan NCE tarafndan szdrldn dnd anlalmtr. TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi grmesinde; Ahad Khabbaz Tamiminin Adem Gelge ile grt ve azndan laf almaya alt ve Orhan nceden phelendiini sylemesi zerine Rza Sarrafn DUR BEN O ORHANIN DA ANASINI SKEYM SABRET DERS OLMAMI ONA BUNDAN SONRA ZNDANA ATTIRACAM MD BAK SEN SABAHA SABRET Grmeden, Rza Sarrafn daha nceden tayinini kartt Orhan ncenin dersini almadn, ona daha byk zarar vereceini syledii anlalmtr. Bu grmenin hemen akabinde; TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rza Sarraf- Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: Bar beni arad Barla da konuuyorduk peki peki bunun Orhanla ilgisi var m, Rza Sarraf: tabi Orhan yaptrm zaten onu yaptrmak istiyor ben detayl biliyorum onun yaptrdn Muammer Gler: ya o erefsiz orda orda ONU SRDRDMZ N, Rza Sarraf: haberi girmesinler haber nk bizim yani ey nasl derler yani bizim i hayatmza zarar verecek Grmede, Muammer Glerin Orhan nceyi srdklerinden dolay bu ekilde haber yaptrma yoluna gittiini syledii anlalmtr. Akabinde; TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Gler- Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: Bugn Gazetesinin genel yayn ynetmeni var Erhan BAYURT onunla grtm ben imdi bunun heralde bunun babasdr Nuri Elibol daha bu Orhann tayini ile ilgili bana yazm felan ben ona randevu vermemitim imdi buna imdi buna vericem diyecem ki BAK BU ADAMINIZI BEN SADECE TAYN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ZERNE GDERSENZ BUNUN BR YERLERE KTN LEM LEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GDER ONUN N AYAINIZI DENK ALIN GEREKTNDE DAHA DA LER GDERSE DERSN K KARDEM BANA KT BENDEN YLE BR RVET STED HAYIR BUNU DAHA LER GTRRLERSE O ZAMAN DA BEN SENN AZINDAN K SATIR FADE ALIRIM BUNU AYNI GN LEME EKTRRM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENK, Rza Sarraf: sayn bakanm benim verdiim ifade yok muydu Asayite ifadenin ayn fotokopisini gizli belgeyi alm eline yani ierden de belge szm ona, Muammer Gler: ben o Nuri Elibolu da arrm demek ki bu Kamilin babas derim ki siz yanl yapyorsunuz bundan yana biey kmaz bu adam BYLE DAVRANIRSANIZ EER BEN BUN U MESLEKTEN ATARIM MD TAYNLE KURTULDU tabi ne olaca da belli deil u anda soruturma da yaplyor hakknda anladm Grmelerde, Muammer Glerin Orhan ncenin tayinini kardn ak ak syledii, ahsn Rza Sarrafla olan husumeti sebebiyle olaylarn bymeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gidecei, hatta Rza Sarrafn azndan gasp edildiine veya rvet istendiine dair iki satr ifade alnp bunu ileme sokarak meslekten ihra edilmesini salayabileceini syledii anlalmtr.
213

TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rza Sarraf- Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: imdi bak bu bu baka yere srlmt biliyosun sonra ikayet edip itiraz gelmiti baka bi yere yine Adana'ya filan deilde daha yakn evreye Zongundak'a gelmiti tamam m ondan sonra bu tekrar BEN BUNU SRDRDM baka uzak bi yere tamam m, Abdullah Happani: ya ama ite basna kmazsa gzel olur karsa Grmeden, Orhan ncenin mahkeme karar ile stanbula dnmesinin akabinde tekrar Rza Sarraf tarafndan srdrld anlalmtr. TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 X ahs Orhan nce grmesine; Orhan nce: TAYNMZ DE ZENGN ADAMI IKARMI ONU RENDK onu anlattk olaylarn anlattk konularn anlattk bugnlerde de basna yansyacak o konu yle, X ahs: basna yansyacak bir konu var diyosun yani, Orhan nce: basna o adamla ilgili basna yansyacak yani o adamla ilgili...devleti nasl dolandrdna dair yle Grmeden, bahse konu haberin Orhan nce tarafndan basna verildii ve tayininin Rza Sarraf tarafndan karldn rendii anlalmtr. TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: sayn bakanm bu konunun ama eyle alakas var yani Orhan nceyle alakas var, Muammer Gler: biliyorum biliyorum onun da zaten soruturmas srdrlyormu o sorumayda takip edeceim ONUN DA DEFTERN DRECEM O RESMYETE GRM NK ODEFTERN DRECEM O PENZEVENGN SEN RAHAT OL KARDEM Grmeden, Rza Sarrafn haber olaynn arkasnda Orhan nce olduunu syledii, Muammer Glerin de Orhan nce ile ilgili yryen ayr bir soruturma olduunu, o soruturmay kullanarak defterini dreceini syledii anlalmtr. TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rza Sarraf Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hi merak etme o konuyu hi ey yapma, Rza Sarraf: sayn bakanm asl nemli konu o ite hereyden nemli, Muammer Gler: tamam baba O KONU BENM M o konu abinin ii sen merak etmeSEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM O TOLU TN SEN KAFANI YORMA Grmeden, Muammer Glerin Orhan nce hakkndaki soruturma konusunu takip ettii syledi i, Rza Sarrafn bu konunun ok nemli olduunu sylemesi zerine Muammer Glerin de O KONU BENM M ve O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM eklinde Orhan nce hakknda yapacaklarndan (burnundan fitil fitil getireceinden) ve bu eylemleri kendine grev addettiini syledii belirlenmitir. Bu konu ile ilgili Muammer GLERin Rza SARRAF ile aralarnda olan maddi menfaat ilikisi sebebiyle sorumlusu olduu tekilattaki bir kamu grevlisi hakkndaki giriimlerine, yaptklarna (tayin karma, soruturmalarnn zerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve tutumuna bakldnda; rgtsel bir aidiyetle hareket ettii deerlendirilmitir.

(3) SARKUYSAN A..NN YNETM KURULU LE LGL KAMU GCNN HAKSIZ KULLANILMASI
Rza SARRAFn, Sarkusyan A..nin31 ynetimine girmek ve kurduu ekiple ynetimi tmden ele geirmek ynnde giriimlerinin olduu, bu kapsamda ncelikle Ynetim Kurulu yesi Aykut MENETLOLU ile birlikte Ekonomi Bakan Zafer ALAYANla bulutuklar,
31

Sarkuysan A..nin sarraf, kuyumcu ve sanatkrlar tarafndan kurulmu ve alannda marka haline gelmi bir firma olduu ve bakr teli retimi ve sat/ihracat yapt, Rza SARRAFn bu apta nl bir irketin ynetim kurulunda sz sahibi olarak kuyumcu ve sarraf camiasnda da etkin olma giriimlerinin olduu deerlendirilmitir.

214

Daha sonra Rza SARRAFn Ekonomi Bakan zel Kalemi Onur KAYAya 20.05.2013 tarihinde yaplacak Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi gnderecek olan Kocaeli Valilii Ticaret l Mdrlne aratarak (referansla) randevu ayarlanmasn talep ettii ve randevunun ayarland, Rza Sarrafn Kocaeli Ticaret l Mdr Vekili Veysi UZUNKAYAy zellikle Ekonomi Bakanlndan aratarak randevu ald, bu dzeyden gelen telefonla haklarnda oluturduu intiba ve etiketle ahs etkilemeye alt, Randevu zerine Kocaeli Ticaret l Mdr Vekili Veysi UZUNKAYA ile yaplan grmede, Sarkuysan A..nin 20.05.2013 Pazartesi gn yaplacak Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi olarak istedikleri ahslarn grevlendirilmesi (istemedikleri, daha nceki temsilcilerin grevlendirilmemesi) hususunun grld, Veysi UZUNKAYAnn da Kocaeli Valisinin kendisini grevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi (Komiseri) olarak katlabileceini ima ettii, bunun zerine Rza SARRAFn da Bar GLERe, durumun ileri Bakan Muammer GLER tarafndan Kocaeli Valisine iletilerek bahse konu toplant iin Veysi UZUNKAYAnn grevlendirilmesinin salanmasn talep ettii, Bar Glerin de bu ii organize ettii anlalmtr. Rza SARRAFn bu giriimlerinin ardnda Sarkuysan A..nin ynetimini Hayretttin AYCI ve Aykut MENETLOLU ile birlikte tmden ele geirmek olduu anlalmtr. Dier yandan, yaplan teknik takip almalarnda, Muammer GLERin, Rza SARRAFn SARKUYSAN A.. ynetimini bahse konu ekiple birlikte tmden ele geirmeye ynelik giriimlerinin farknda olduu ve hatta seime girecek yeleri bu ynde etkilemek iin bizzat giriimlerinin olduu anlalmtr. Bahse konu toplantnn tutanaa bakldnda, Rza SARRAFn ileri Bakan Muammer GLER tarafndan Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret l Mdr Vekili Veysi UZUNKAYAy Bakanlk Temsilcisi olarak grevlendirilmesi ynndeki talebinin gerekletii, Kocaeli Ticaret l Mdrlnn 20.05.2013 tarihli ve 992 sayl yazsyla Veysi UZUNKAYAnn Bakanlk Temsilcisi olarak grevlendirildii anlalmtr. Dier yandan, toplant tutanana ve eklerine bakldnda, Ynetim Kurulu yesi Ahmet Hamdi BEKTAn, Aykut MENETLOLUnun geimsizlik sebebiyle TTK md. 364e gre Ynetim Kurulu yesi grevinden alnmas ynnde nerge verdii, Aykut MENETLOLUnun geimsizlik iddiasn reddettii, Ynetim Kurulu yesi (pay sahibi) Hlya KEMAHLInn sz alarak nergeye konu gerekelerin hakl olmaktan yoksun olduunu belirterek Aykut MENETLOLUnu destekledii anlalmtr. Bu durumda, Rza SARRAFn Aykut MENETLOLU, Hayrettin AYCI ve N. Hlya KEMAHLI ile irtibata geii ve Veysi UZUNKAYAy Bakanlk Temsilcisi olarak grevlendirilmesi giriimlerinin, ynetim kurulundaki ekimelerden kaynakland ve Rza SARRAFn burada Aykut MENETLOLU ve Hayrettin AYCI tarafnda olduu anlalmtr. Muammer GLERin Sarkuysan A..nin ynetim kurulu seimleriyle ilgili Bar GLER aracl ile Rza SARRAFtan gelen notlar takip ettii, seimlerin Rza SARRAF ve kurduu ekibin lehine sonulanmas ynnde pay sahibi yelere ulatklarn syledii, rakiplerin pay sahiplerine ulama ynndeki almalarna kar ben de yapyorum diyerek pay sahibi yelere ulaarak seimlerin Rza SARRAF lehine sonulanmas ynnde bizzat aba sarf ettii anlalmtr. Bir yandan bu gelimeler srerken dier yandan (Para Teslimi-4)de anlatld zere 24.05.2013 gn Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye, Bar GLERin gnderdii elemanna 400.000,00 Dolar vermesi talimatn verdii, parann verildii, (Para Teslimi-5)de anlatld zere zgr ZDEMRin Abdullah HAPPANden deme almak zere Nuruosmaniyede bulunan ofise geldii ve 30.000,00 Dolar demeyi ald anlalmtr. Tm bu gelimelerin akabinde Rza SARRAFn SARKUYSAN A.. Ynetim Kurulu yeliine seildii, bandan beri birlikte hareket ettii Aykut MENETLOLUnun Ynetim Kurulu Bakan Vekili olduu, Hayrettin AYCInn da Ynetim Kurulu Bakanlna devam ettii anlalmtr Bakanlk Temsilcisinin grevlendirilmesi ve sorumluluu hususlar ile ilgili mevzuata bakldnda;
215

28.11.2012 Tarihli Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantlarnn Usul ve Esaslar le Bu Toplantlarda Bulunacak Gmrk ve Ticaret Bakanl Temsilcileri Hakknda Ynetmelik Bakanlk Temsilci Grevlendirilmesi Madde 37 (1) Toplant yeri yurt iinde olan genel kurul toplantlarnda Bakanlk temsilcisi grevlendirme yetkisi Valiliklere aittir. Bakanlk Temsilcisinin ve Toplant Bakannn Sorumluluu Madde 39 (1) Bakanlk temsilcisi ve toplant bakan, grevini Kanuna, bu Ynetmelie ve ilgili mevzuata uygun olarak tarafsz, drst ve zenli ekilde yapmakla ykmldr. (2) Bakanlk temsilcisinin birinci fkraya aykr davranlarndan dolay; hakknda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun disiplin hkmleri uygulanaca gibi, ayrca kendisine belli bir sre temsilcilik grevi verilmez. Konu ile ilgili yaplan almalarda, TK:2055712990 - 23.04.2013 13:22 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: bakan bey ne zaman gelecek stanbula, Onur Kaya: bu akam, Rza Sarraf: benim benim bir grmem gerekiyor, Onur Kaya: tamam okey ben hemen sorup size bilgi vereyim Grmede, Rza Sarrafn Zafer alayan ile yz yze grmek istedii anlalmtr. TK:2055767412 - 23.04.2013 13:46 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: Hayrettin AYIy tanyor musunuz bu SARKUY, Onur Kaya: haa tanyorum ya yok tanmyoruz tanmyoruz yle bi yakn bi tanklmz yok, Rza Sarraf: orann ynetim kurulu bakan olarak tanyorsunuz, Onur Kaya: evet evet tabi Grmede, Rza Sarrafn SARKUYSAN A..nin Ynetim Kurulu Bakan Hayrettin aycdan bahsettii anlalmtr. TK:2055914627 - 23.04.2013 15:05 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza Bey eee 19 gibi Genel Havaclka inmi olacak stanbulda ordan araca geer beraber gideriz dedi olmazsa eyde VIP de de oturabilir Genel Havaclkta, Rza Sarraf: yani 9 olsun TK:2055968749 - 23.04.2013 15:34 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey imdi uaa bindiler tekrar binerken de konutum 6:30 da tam iniyorlar 6:30 ta sizi orda bekleyecekler, Rza Sarraf: tamam oldu okey Bulumann akabinde; TK:2057723476 - 24.04.2013 14:30 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: cumartesi toplantlarmz var ok youn sizinle koordine etmemi syledi beyefendi 3-4-5 tane st ste ben sayn bakanm ikinci grme Aykut, Onur Kaya: Aykut MENETLOLU mu deseniz, Rza Sarraf: Aykut da yazsanz yeter birinci grme Aykut ben eee sayn bakanm ikinci grme Aykut ben sayn bakanm kr KLMC kilimciyi armanz lazm Bylece Rza Sarrafn Zafer alayan ile SARKUYSAN konusu ile ilgili grt ve SARKUYSAN A.. Ynetim Kurulu yesi Aykut Menetliolunun Zafer alayan ile grmesi iin 27.04.2013 Cumartesi gnne randevu ayarlad anlalmtr. TK:2061654334 - 26.04.2013 14:27 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: bu Aykut beyle olan grme ve dier kr beyle olan bunlarn yarmar saat yeterli olur mu, Rza Sarraf: yeter yeter ....yani Aykut a yarm saat ok zaten eee Aykut la 15 dakka yapalm kryle yarm saat yapalm yani toplam 45 dakka yeter 15 dakka da ben grrm TK:2061961456 - 26.04.2013 16:38 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: Rza bey sizi yarn 2:30 da birinci grme yaptk sonra zaten peinden de dier kr Beyi de 3 eyrek gibi ardm ben o arada sizde grrsnz, Rza Sarraf: tamam tamam TK:2063520586 - 27.04.2013 13:51 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: geldi mi bakanm, Mustafa Behet Kaynar: 14 30 ite 5 10 dakika gecikebilir yani 5 10 dakika geebilir, Rza Sarraf: tamam kanc kat, Mustafa Behet Kaynar: o beyefendiler de sizle geliyor sizle mi geliyorlar onlar ayr m, Rza Sarraf: orada bir tanesi bir tanesi de sonradan
216

aada yaparz herhalde bunu de mi, Mustafa Behet Kaynar: tabi R katnda evet aynen ben size hemen odann eylerini mesaj olarak gnderiyorum TK:2063535473 - 27.04.2013 14:00 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde; Mustafa Behet Kaynar: Rza bey R 20ye kabilir misiniz, Rza Sarraf: okey Bylece Rza Sarrafn Aykut Menetliolu ile birlikte Zafer alayanla bulutuklar anlalmtr. Daha sonra; TK:2068672224 - 30.04.2013 11:10 Rza Sarraf Aykut Menetliolu grmesinde; Rza Sarraf: abi bu adresi bir tarif edebilir misin mmknse bizim ocuklara (Ycel zil grmeye dahil oluyor) Aykut Menetliolu: hipodrum yoluna saptktan sonra yaklak 300 metre ilk klar cvarnda zaten benimle irtibat kuracaksnz o blgede TK:2068991949 - 30.04.2013 13:45 Rza Sarraf Aykut Menetliolu grmesinde; Rza Sarraf: abi geliyor musun, Aykut Menetliolu: iki dakika ierisinde yanndaym dndm FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn 30.04.2013 gn Saat: 11.50 sralarnda limiz Bakrky ilesi Kartaltepe Mahallesi Aksu Caddesi No:17 adresinde bulunan Kartaltepe Mensucat A. isimli iyerine gelecei bilgisi zerine, bahse konu adrese gidilerek fiziki takip almalarna balanm; 30.04.2013 gn Saat: 13.54 sralarnda bahse konu adrese Rza SARRAFn 34 HE 0363 plaka sayl beyaz renkli BMW 5.20 marka ara ile gelerek Kartaltepe Mensucat A. isimli iyerinin ana giri kapsndan giri yapt, hemen ardndan 34 EM 498 plaka sayl BMW markal aracn geldii, yaklak 2 dk sonra ise 34 SF 945 plaka sayl Volvo markal aracn geldii grlmtr. (Resim1)(Resim2)

(Resim1) (Resim2) 30.04.2013 gn Saat:13:56 sralarnda 34 HE 0363 plaka sayl ara ile giri yaptktan sonra sol tarafa dnd yaklak 30 metre ileride aracn park edildii, ara ierisinden ofr koltuundaki ahsn inerek aracn arka kapsn at ve ara ierisinden Rza SARRAFn aa inerek zerinde herhangi bir tabela bulunmayan binann kapsndan ieri giri yapt grlmtr. (Resim 3)

217

(Resim 3) 30.04.2013 gn Saat:14.17 sralarnda Rza SARRAF ve yanndaki ahslarn bina ierisinde olduklar aralarnn ise bina nnde park halinde olduklar grlmtr. (Resim 4)

(Resim 4) Buraya kadarki grme ve bulumalardan, Rza SARRAFn SARKUYSAN A.. ile ilgili giriimlerinin olduu, bu kapsamda Hayrettin AYCI ve Aykut MENETLOLU ile birlikte hareket ettii, yaplacak baz eylere hazrlk yapt ve bunun iin Aykut MENETLOLU ile birlikte Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ile grtkleri anlalmtr. Daha sonraki srete, TK:2096147792 - 14.05.2013 15:58 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Rza Sarraf: Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odas l Mdrl var bu SARKUYSANla alakal bir ynetim deiiklii olacak ya ben bir ziyarete nezaketen bir ziyarete gitmek isterim l Mdrn Kocaeli Valiliine bal zaten siz bence direk ararsanz bir randevu alabilirsiniz, Onur Kaya: tabi tabi ben alp size haber veriyorum tamam Grmeden, Rza Sarrafn SARKUYSAN A..nin ynetiminde deiiklik yapmak iin giriimlerinin olduu, bu kapsamda yaplacak Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi gnderecek olan Kocaeli Valilii Ticaret l Mdrlne Ekonomi Bakanlndan aranarak (referansla) randevu ayarlanmasn talep ettii anlalmtr. Ayn gn; TK:2096268548 - 14.05.2013 16:58 Rza Sarraf Aykut Menetliolu grmesinde; Rza Sarraf: Veysi UZUNKAYAym l Mdr yarn saat 10a randevu vermi bence bir avukat gitsin grsn ya da siz beraber gidin, Aykut Menetliolu: imdi il mdrnn yanna gitmek kolay da yani hibir mana ifade etmeyecei gibi aksine SIKINTI VE DEDKODU RETR hatta hatta SU SNAT EDERLER BZE, Rza Sarraf: deil deil yok OLUMLU YERDEN RANDEVU ALINDI BRAZ DA FADE EDLM ONA hususu tamam m sadece biz ey talep edeceiz yani biraz geen kurullardan eydik rahatszdk ltfen rica edeceiz bir dikkatle nemle hani , Aykut Menetliolu: o zaman bunu yarna alma da br gne al nk dier genel kurulda kimler gelmiti isimleri bulalm ondan sonra ayn kiiyi verir bizde bilmeden evet der karz, Rza Sarraf: l Mdr kendisi bekliyor anladn m Bakanlk ald iin ey olur imdi Grmeden, Kocaeli Ticaret l Mdr Vekili Veysi Uzunkayann Ekonomi Bakanlndan aranarak ilgili ahslar iin randevu alnd, Aykut Menetliolunun genel kurul toplantsndan nce toplantya Bakanlk Temsilcilisi gnderecek kurumun mdrne gitmenin aibe douraca ve haklarnda su isnat edileceini belirtmesi zerine Rza Sarrafn, Veysi Uzunkayann Ekonomi Bakanlndan aranarak konu ile ilgili bilgi verildii, yksek mevkiden randevu alnd iin sknt olmayacan syledii, Aykut Menetliolunun da nceki genel kurul toplantsna gelen bakanlk temsilcilerinin grevlendirilmemesi giriimlerinin olacan syledii anlalmtr.
218

Grmeden, Rza Sarrafn Veysi Uzunkayay zellikle Ekonomi Bakanlndan aratarak randevu ald, bu dzeyden gelen telefonla haklarnda oluturduu intiba ve etiketle ahs etkilemeye altklar anlalmtr. TK:2097506714 - 15.05.2013 11:54 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: imdi bu SARKUSYAN firmasn bilir misiniz, Bar Gler: biliyorum sylemitiniz bana bahsetmitiniz tamam, Rza Sarraf: Sarkusyann bu pazartesi ynetim kurulu eyi var bu seimler oluyor ya Ticaret ve l Mdrlnden koc Kocaliye diye bal buras Ticaret ve l Mdrlnden komiser geliyor oradaki eyin nasl diyorlar oylamalar falan drste yaplmas doru yaplmas daha nce ki bundan nceki yllarda yaplanlarda seimlerde filan o komiserler malesef 40 yldr Sarkusyann banda olan yneticilerin tarafndaki insanlarm gelenler biz de Ticaret Bakanmzadan Ticaret Bakanlndan rica ettim, Bar Gler: Zafer beyden h h, Rza Sarraf: bir randevu aldlar bugn gittik ben gitmedim bu yeni ynetim kurulu yelerini olacak ynetim kurulu yelerini yolladm bir ziyaret ettiler orada beyefendinin de ismini size hemen syleyeyim ben neydi ismi ismi Veysi UZUNKAYA bey Kocaeli Vali Valilii l Ticaret Mdr imdi bugn ki konumalarnda bir diyalog gemi Veysi Bey demi ki bu Tpran da genel kurulunda Kocaeli valimiz telefon atlar benim bizzat mdr beyin katlmasn sylediler ve ben gittim kendim KOCAEL VAL BEYNE RCA ETSEK BEYFEND RCA ETSELER bu il mdrmz yani bu bakomserlerin ba olan bu veysi bey VEYS UZUNKAYA BEYFEND KENDS BZZAT O GN KURUL DA BULUNSALAR, Bar Gler: tamam, Rza Sarraf: VEYS BEY KENDS NK LAF ARASINDA ARET ETT dedi ki benden vali bey bana emrettiler en son ben Tpran kine katldm herhalde kendi de katlrsa ok daha faydal olur, Bar Gler: tamam ben aynen bu ekilde sylyorum, Rza Sarraf: mdr bey kendisi terif ederse hem ok eref duyarz hem de kurul topland ok salkl bir ekilde geeceinden hibir phem yok, Bar Gler: tamam ben imdi ben onu organize ediyorum merak etmeyin Grmeden, Rza Sarrafn Ekonomi Bakanlnn referansyla randevu ayarlad Kocaeli Ticaret l Mdr Vekili Veysi Uzunkaya ile yaplan grmede, SARKUYSAN A..nin 20.05.2013 Pazartesi gn yaplacak Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi olarak istedikleri ahslarn grevlendirilmesi (istemedikleri, daha nceki temsilcilerin grevlendirilmemesi) hususunun grld, Veysi Uzunkayann da Kocaeli Valisinin kendisini grevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantsna Bakanlk Temsilcisi (Komiseri) olarak katlabileceini ima ettii, Rza Sarrafn da Bar Glere, durumun ileri Bakan Muammer Gler tarafndan Kocaeli Valisine iletilerek bahse konu toplant iin Veysi Uzunkayann grevlendirilmesinin salanmasn talep ettii, Bar Glerin de bu ii organize edeceini syledii anlalmtr. lerideki grmelerden de anlalaca zere, Rza SARRAFn bu giriimlerinin ardnda SARKUYSAN A..nin ynetimini Hayretttin AYCI ve Aykut MENETLOLU ile birlikte tmden ele geirmek olduu anlalmtr. Dier yandan, yaplan teknik takip almalarnda, Muammer GLERin, Rza SARRAFn SARKUYSAN A.. ynetimini bahse konu ekiple birlikte tmden ele geirmeye ynelik giriimlerinin farknda olduu ve hatta seime girecek yeleri bu ynde etkilemek iin bizzat giriimlerinin olduu anlalmtr. (Bkz: TK:2130460674 - 01.06.2013 12:06) TK:2097948847 - 15.05.2013 15:41 Nedime Hlya Kemahl Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: saat 11 de msait misiniz cuma, Nedime Hlya Kemahl: cuma 11 uygundur tamam Mesajdan, Rza Sarrafn SARKUYSAN A.. Ynetim Kurulu yesi N. Hlya Kemahl ile 17.05.2013 Cuma gn bulumak iin szletii anlalmtr. TK:2101109344 - 16.05.2013 21:44 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: Y HABERLERM VAR bir ara bi konualm isterim ama nasl yapalm, Rza Sarraf: nerelerdesiniz, Bar Gler: Beikta tarafnda Vogue Vogue restaurattaym, Rza Sarraf: ben geerim o zaman oraya biraz orada sohbet ederiz oldu Bylece Bar Glerin Rza Sarraf ile bulutuu anlalm, bahse konu olayla ilgili gelimeleri aktard deerlendirilmitir. TK:2102388222 - 17.05.2013 16:00 Hlya Kemahl Rza Sarraf grmesinde;
219

Hlya Kemahl: ben sizinlen danmanlk konusunu konumak iin rahatsz ettim imdi nasl bi danmanlk benden beklediiniz hizmet nedir bi onu reneyim diye hani ona gre cret teklifi yapaym dedim, Rza Sarraf: imdi Hlya hanm bi pazartesine kadar olan btn danmanl istiyorum bi de EER SARKUYSANIN YNETMN ALABLRSEK ondan sonraki sre iin pazartesi iin biey karn bi teklif, Hlya Kemahl: evet eee ben o zaman teklifimi size mail olarak m gndereyim, Rza Sarraf: olur Grmeden, Rza Sarrafn 20.05.2013 tarihinde yaplacak Genel Kurul Toplants iin kurgularnn altnda SARKUYSAN A..nin ynetimini almak olduu anlalmtr. Yaplan yazmalar neticesinde; Kocaeli Ticaret l Mdrlnn 20.05.2013 tarihli ve 992 sayl yazsyla, Vali adna Vali Yardmcs Ali SZEN tarafndan Veysi UZUNKAYAnn 20.05.2013 gn yaplacak genel kurul toplants iin Bakanlk Temsilcisi (Komiseri) olarak grevlendirildii anlalmtr. Bylece Rza SARRAFn talebinin yerine getirildii grlmtr.

SARKUYSAN A..NN 20.05.2013 TARHL GENEL KURUL TOPLANTISI Ak kaynaklardan yaplan aratrmada, bahse konu toplantnn tutanana ulalm, tutanaa bakldnda, Rza SARRAFn ileri Bakan Muammer GLER tarafndan Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret l Mdr Vekili Veysi UZUNKAYAy Bakanlk Temsilcisi olarak grevlendirilmesi ynndeki talebinin gerekletii, Kocaeli Ticaret l Mdrlnn 20.05.2013 tarihli ve 992 sayl yazsyla Veysi UZUNKAYAnn Bakanlk Temsilcisi olarak grevlendirildii anlalmtr. Toplant Tutanann Ba

220

Toplant Tutanann Sonu

Dier yandan, toplant tutanana ve eklerine bakldnda, Ynetim Kurulu yesi Ahmet Hamdi BEKTAn, Aykut MENETLOLUnun geimsizlik sebebiyle TTK md. 364e gre Ynetim Kurulu yesi grevinden alnmas ynnde nerge verdii, Aykut MENETLOLUnun geimsizlik iddiasn reddettii, Ynetim Kurulu yesi (pay sahibi) Hlya KEMAHLInn sz alarak nergeye konu gerekelerin hakl olmaktan yoksun olduunu belirterek Aykut MENETLOLUnu destekledii anlalmtr. Tutanaa ve eklerine bakldnda, Rza SARRAFn Aykut MENETLOLU ve N. Hlya KEMAHLI ile irtibata geii ve Veysi UZUNKAYAy Bakanlk Temsilcisi olarak grevlendirilmesi giriimlerinin, ynetim kurulundaki ekimelerden kaynakland ve Rza SARRAFn burada Aykut MENETLOLU ve Hayrettin AYCI tarafnda olduu anlalmtr. Daha sonra; TK:2109745241/2109673808/2109673809 - 21.05.2013 15:31 Nedime Hlya Kemahlnn Rza Sarrafa gnderdii mesajlarda; Merhabalar Reza Bey, odenecek tutar 10. 000 USD + KDV olup, 12. 250 USD''dir. Faturaya ilskin isim, adres, vergi dairesi ve vergi numarasini bildirebilirs eniz lutfen, hemen faturayi da
221

takdim ederim. Banka bilgilerim asagidadir : Nedime Hulya Kemahli, T.Is Bankasi, Emek Subesi, USD hesabi, IBAN No: TR750006400000242070268052. Hesap No: 42070268052. Tesekkur, selam ve sevgilerimle, Hulya Kemahli TK:2109681183 - 21.05.2013 15:35 Rza Sarrafn Nedime Hlya Kemahlya gnderdii mesajda; Aldim tesekkurler Dier yandan bu gelimelerinde zerine; (Para Teslimi-4)de anlatld zere 24.05.2013 gn Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye, Bar GLERin gnderdii elemanna 400.000,00 Dolar vermesi talimatn verdii, parann verildii anlalmtr. sonrasnda, TK:2130460674 - 01.06.2013 12:06 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: karde ileriniz iyi deil mi inallah Barla konumusunuz O NOTLARI TAKP EDYORUM BEN O EYLE LGL O PAY SAHB OLANLARLA LGL EY SRDRYORUZ ONU, Rza Sarraf: Allah raz olsun, Muammer Gler: onlar eklenince sizinki yzde 50yi buluyor mu, Rza Sarraf: buluyor buluyor, Muammer Gler: sizinki u anda yzde 42lerde mi, Rza Sarraf: 40lardayz sayn bakanm, Muammer Gler: 40larda ama yani senin midin var m yani dier taraftan da bu konuya alanlar oluyor mu yle yani senin sana oy vermesi gerekenlerle ilgili alma yaplyor mu yani dier, Rza Sarraf: yaplyor yaplyor tabi ki, Muammer Gler: BEN DE YAPIYORUM BEN DE YAPIYORUM ben o Nidedekileri tanyorum ben Nidedekilere haber gnderdik eylerdekine o Rza beyi koyuyoruz devreye inallah zmirdekilerle, Rza Sarraf: inallah alacaz sayn bakanm, Muammer Gler: inallah ya tabi tabi tabi sayn babakann talimat var tabiki alacaz ... dier notlar da inallah takip ediyoruz merak etme sen Barla konuursunuz hafta iinde inallah de mi hafta iinde konuursunuz Barla tamam, Rza Sarraf: tabi tabi tabi Grmede, Muammer Glerin SARKUYSAN A..nin ynetim kurulu seimleriyle ilgili Bar Gler aracl ile Rza Sarraftan gelen notlar takip ettii, seimlerin Rza Sarraf ve kurduu ekibin lehine sonulanmas ynnde pay sahibi yelere ulatklarn syledii, rakiplerin pay sahiplerine ulama ynndeki almalarna kar BEN DE YAPIYORUM diyerek pay sahibi yelere ulaarak seimlerin Rza Sarraf lehine sonulanmas ynnde bizzat aba sarf ettiini syledii anlalmtr. Ayrca grmede, Muammer GLERin Rza SARRAF zellikle Bar GLERe ynlendirdii (grmenin banda da Bar GLERin aralarndaki ilevi) ve hafta ii grme konusunda srarl telkinin olduu anlalmtr. Bu grmenin Haziran aynn ilk gn olduu, Bar Glerin her ayn ilk haftas (hafta ii) Danmanlk ad altnda Rza SARRAFtan ayrca para ald ve (Para Teslimi5)de anlatld zere zgr ZDEMRin Abdullah HAPPANden deme almak zere Nuruosmaniyede bulunan ofise geldii ve 30.000,00 Dolar demeyi ald hususlar birlikte deerlendirildiinde dikkat ekici bulunmutur. Muammer GLERin Rza SARRAFn taleplerini yerine getirirken salad haksz maddi menfaate araclk yapan Bar GLER iin ayrca maddi menfaat salanmasna ynlendirme yapt deerlendirilmitir. Yaplan yazmalar neticesinde; Kocaeli Ticaret l Mdrlnn 17.06.2013 tarihli ve 1283 sayl yazsyla, Vali adna Vali Yardmcs Ali SZEN tarafndan Veysi UZUNKAYAnn 20.06.2013 gn yaplacak genel kurul toplants iin Bakanlk Temsilcisi (Komiseri) olarak grevlendirildii anlalmtr. Bylece Rza SARRAFn talebinin yerine getirildii grlmtr. Daha sonra, 20.06.2013 gn yaplan Genel Kurul Toplantsnda;

222

223

Rza SARRAFn Sarkuysan A..nin ynetim kuruluna ye olduu belirlenmitir. Devam eden srete, TK:2237778158 - 31.07.2013 18:07 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: bu ey Sarkuysan normale dnd m, Rza Sarraf: SARKUYUSANDA DA YNETME GRDK Allah n izniyle, Muammer Gler: ama ilerde tabi oraya bakanla artk deil mi, Rza Sarraf: tabi zaten beni bakan yapmak istediler ben olmadm nk bi nce greyim dedim sayn bakanm ondan sonra Ankarada mutlaka bi ziyaretinize gelecem inallah, Muammer Gler: tabi memnuniyetle sevgili kardeim benim Grmelerden Muammer Glerin, Rza Sarrafn SARKUYSAN A.. ile ilgili giriimleri hakknda gelimeleri ald, Rza SARRAFn Ynetim Kurulu yeliine seildii, bandan beri birlikte hareket ettii Aykut MENETLOLUnun Ynetim Kurulu Bakan Vekili olduu, Hayrettin AYCInn da Ynetim Kurulu Bakanlna devam ettii anlalmtr.

(4) RIZA SARRAFA RVET KARILIINDA TRAFKTE AYRICALIK TANINMASI


Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn gerek sosyetik ilikileri, gerek i hayatyla ilgili gezileri gerekse de rgt faaliyeti kapsamndaki eylemleri ile ilgili hareketleri srasnda stanbul lindeki trafik younluuna taklma hususuna zm bulmak iin eitli yollar denedii anlalmtr. Bu problemle ba edebilmek iin balarda Trafikten Sorumlu l Emniyet Mdr Yardmcs Murat ENGN ile olan ilikisini kulland, leri Bakan Muammer GLER ile olan maddi menfaat ilikisinin kurulmas ile bu sefer bu kanaldan probleme zm bulmaya alt anlalmtr.
224

Bu kapsamda, Rza SARRAFn Muammer GLER ile bu konuyu grp zmn fiyata baland, akabindeki ilemlerin ve parann teslimi eylemlerinin ise Bar GLER tarafndan takip edildii anlalmtr. Konu ile ilgili yaplan telefon grmelerinde; Rza SARRAFn 07.04.2013 gn Muammer GLER ile yz yze yapt ilk grmedeki anlamann akabinde, leri Bakanl nezdinde ne gibi ilemlerini hallettirebilecei hususunda aratrmalara balad anlalmtr. Bu grmeden sonra Rza SARRAFn Ankaraya giderek Zafer ALAYANn olunun dn mnasebetiyle Muammer GLER ile tekrar bir araya geldii ve burada Emniyet eridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi konusunu konutuu aadaki grmeden anlalmtr. TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Zafer Bey Bakan Bey Sayn Babakanla tantrd beni ey talep ettim bir tane devlet koruma veriyor ya polis resmi onu onayladlar hemen orda bakanlar ordayken kabine kopardm 15 gn sonra balaycak bu EMNYET ERDNE FELAN GRP GRYORUZ YA biz durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen bir de LER BAKANI ey dedi dedi ben zel bir tane secer veririm dedim btn birimlere ey yaparm dedi bildiririm bunun ey olduunu daha ey olur daha yani gl bir eleman veririm sana, Abdullah Happani: tabi onun kontrolnde olursa daha iyi olur yle sradan birini vermeleri ... sradan biri riskte olabilir yani, Rza Sarraf: oluyla gelecem ha birazdan, Abdullah Happani: TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSN 800 Rza Sarraf: gzelinden bir anta al Grmeden, Rza Sarrafn Muammer Gler ile Emniyet eridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi ilemleri iin szletii, Bar Glerin ofise gelecei ve anta ierisinde 800.000,00 (Sekiz Yz Bin) Dolar verilecei (sz verilen 1.500.000,00 Dolarn ilk partisi) anlalmtr. Para Teslimi 1 blmnde detaylca anlatld zere bu grmeden sonra (13.04.2013 gn) Bar Glerin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek Abdullah Happaniden 800.000,00 Dolar paray ald anlalmtr. Daha sonra; TK:2036982285 - 13.04.2013 12:38 Rza Sarraf Emn. Md. Mustafa Kse grmesinde; Rza Sarraf: bakan beyle konutum tamam m 3 ayda bir kurul oluyor dedi tamam m ilk kurula bakacaklar eee yarn tarihine ilk kurulda karacaklar polis korumay birey syleyecem ondan sonra BEN EMNYET ERDNDE FLAN GDEBLYOR MUYUM, Mustafa Kse: emniyet eridinde gitmeyi aslnda sana kimse vermez o hakk ama o yannda olursa o yrtarsn diyorum ben anladn m kurtarrsn yani kimlii gsterip geer kimlii gsterir geer yani anladn m, Rza Sarraf: hh peki AKARIMIZ ARABADAK AKARIMIZ PROBLEM YARATIR MI, Mustafa Kse: ya sen bunu al da ben senle grrm sen hi kafana takma tamam m sen yeter ki unu bir al unu, Rza Sarraf: zaten bakan bey ne dedi biliyor musun dedi ki ben bilindik birisini verecem tamam m ve ilgili kurumlara da bunu ey yapacam bu ocuu yani verecei ocuu brahim de mesela nasl ....akar gidiyorlar Tatlseste nasl var, Mustafa Kse: yok ya hep ey takyorlar onlar ne derler ona yani resmi deil onlar gayriresmi, Rza Sarraf: kimse durdurmuyor ama onlar
Bu grmelerden, Rza Sarrafn Koruma Polis Memuru talebinin altnda Emniyet eridini Kullanma maksadnn olduu anlalmtr.

TK:2048255058 - 19.04.2013 12:19 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Baris bey selamlar bir gelisme varmi TK:2048295087 ve 2048295825 - 19.04.2013 12:35 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajlarda; Reza bey selamlar,dun aksam kendisiyle konustum hicbir problem yok,size gunle ilgili bilgi verecegim,bugun Murat bey aranacak,araclarinizin plakalari nin listesini rica ediyorum sizden Mesajlarda; Rza Sarrafn Bar Glere trafik konusu ile ilgili istedii ayrcalk konusunda bir gelime olup olmadn sorduu, Bar Glerin de konunun Muammer Gler ile grldn, ayrcalk tannmas
225

(durdurulmamas-emniyet eridini kullanabilmesi) istenen aralarn plakalarn istedii, bu konuda stanbul l Emniyet Mdr Yardmcs (Trafikten Sorumlu) Murat ENGNn aranacan belirttii anlalmtr. TK:2048313010 - 19.04.2013 12:45 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; 34 rz 566 vieno34 he 0363 BMW34 dj 6510 Range 34 yl 60 rollsroycs 34 ez 4534 range Bir nceki mesajda ayrcalk tannmas istenen aralar iin Rza Sarrafn; 34 RZ 566 34 HE 0363 34 DJ 6510 34 YIL 60 34 EZ4534 Plakal 5 farkl aracn verdii anlalmtr. TK:2048316673 - 19.04.2013 12:47 Bar Gler in Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Bugn konunun gerei yaplr size de bilgisi verilir Reza beycim eklinde yazd, Mesajdan, konunun gereinin yaplarak bilgi verilecei belirtilmi, bu mesajdan Bar Glerin esasnda danmanlk deil, rvete ve usulszle araclk yapt anlalmtr. Zira bahse konu Emniyet eridini Kullanma ve Koruma grevlendirme konular, Bar Glerden nce Muammer Gler ile Rza Sarraf arasnda konuularak fiyata balanmakta, daha sonra ise konunun takibi ve parann alnmas Bar Gler tarafndan gerekletirilmektedir. Daha sonra; TK:2050410945 - 20.04.2013 14:14 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Trafikle alakali bir gelisme varmi? TK:2050414275 ve 2050414267 - 20.04.2013 14:16 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajlarda; PLAKALAR VERLD,LEM TAMAM.Sknt olursa beni arayn.Fakat kimseye bundan bahsetmemeniz gerekiyor yle dedi. TK:2050418199 - 20.04.2013 14:18 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Ok merka etmeyin selamlar TK:2050426461 - 20.04.2013 14:22 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Beyefendinin danman Bar Kranta Murat beyle grt,kendisini iyi bilir.Problem olursa haberim olsun, Mesajlardan; Rza Sarrafn verdii plakalarn Muammer Glerin danman Bar Kranta tarafndan aranarak Murat ENGNe bildirildii, ilemin tamam olduu, ancak bu durumdan kimseye bahsedilmemesinin gerektii telkin edildii anlalmtr. Bylece Bar Glerin Muammer Gler ile Rza Sarraf arasnda yapm olduu trafik konusuna dair i takipiliinin usulszlnn farkndalyla hareket ettii ve bu durumun danmanlk hususu ile ilgili olamayaca aka anlalmtr. Bunun zerine; TK:2050435124 - 20.04.2013 14:27 Rza Sarraf Murat engn grmesinde; Rza Sarraf: pazartesi yerinizdesiniz deil mi, Murat engn: yerimdeyim kata gelirsiniz 11 de gel babauygun mu senin iin, Rza Sarraf: tabi tabi tabi Grmeden Rza Sarrafn l Emniyet Mdr Yardmcs Murat ENGN ziyarete gidecei anlalmtr. TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: (bu arada Muammer Gler isimli ahs ile aralarnda gryorlar :.aralar syle aralar Murat beye syletirdi babam aralar aralar Murat Beye syletiyorum Bar syledi Bar syledi he he mesele yok diyor tamam diyor) gzlerinizden pyor, Rza Sarraf: ok sayglarm iletiyorum sayn bakanma Grme, Bar Glerin yannda Muammer Glerin olduu ve konunun bizzat (Plakalarn Murat engne iletilmesi) Muammer Gler tarafndan takip edildii anlalmtr. FZK TAKP ALIMASI Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn, 22.04.2013 gn Saat: 13.45 sralarnda limiz ili lesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Blent Tercan Caddesi No:7 sayl adreste bulunan stanbul Emniyet Mdrlne gelecei ve bu adreste stanbul Emniyet Mdrl Trafik
226

Denetleme ube Mdrlnden sorumlu Emniyet Mdr Yardmcs ile grecei bilgisi zerine ayn gn saat: 13:30 sralarnda bilinen adrese gidilerek fiziki takip almalarna balanm; Saat:13.48 sralarnda limiz ili lesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Blent Tercan Caddesi No:7 sayl adreste bulunan stanbul Emniyet Mdrlne 34 RZ 566 Plaka Sayl Siyah Renkli Mercades Vito marka aracn stanbul Emniyet Mdrlnn nizamiye kapsndan giri yapt grlmtr. (Grnt-1) Grnt-1

Saat:13.50 sralarnda 34 RZ 566 Plaka Sayl Siyah Renkli Mercades Vito marka aracn stanbul Emniyet Mdrlnn nizamiye kapsndan giri yaptktan sonra arac stanbul Emniyet Mdrl giri ksmna park edildii grlmtr. (Grnt-2)

Saat:13.50 sralarnda limiz ili lesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Blent Tercan Caddesi No:7 sayl adreste bulunan stanbul Emniyet Mdrlne 34 RZ 566 Plaka Sayl Siyah Renkli Mercades Vito marka aratan inen Rza SARRAF isimli ahs stanbul Emniyet Mdrl Trafik Denetleme ube Mdrlnden sorumlu Emniyet Mdr Yardmcs odasna giri yapt grlmtr. (Grnt-4-5) Grnt-4

227

Grnt-5

(5) RIZA SARRAF N RVET KARILIINDA KORUMA POLS MEMURU GREVLENDRME


Yaplan teknik takip almalarnda; Rza SARRAFn gerek sosyetik ilikileri, gerek i hayatyla ilgili gezileri gerekse de rgt faaliyeti kapsamndaki eylemleri ile ilgili hareketleri srasnda stanbul lindeki trafik younluuna taklma hususuna zm bulmak iin eitli yollar denedii anlalmtr. Bu problemle ba edebilmek iin balarda Trafikten Sorumlu l Emniyet Mdr Yardmcs Murat ENGN ile olan ilikisini kulland, leri Bakan Muammer GLER ile olan maddi menfaat ilikisinin kurulmas ile bu sefer bu kanaldan probleme zm bulmaya alt anlalmtr. Buraya kadar ki eylemler baka bir blmde bahsedilecektir. Bu blmde ise; Rza SARRAFn Emniyet Mdr Mustafa KSEden ald fikir kapsamnda, trafikteki younlua taklmamak iin hem Emniyet eridini kullanma hem de akar ve Siren diye tabir edilen donanmlar kullanma hususlarnda mazeret/ara olarak kullanaca, kendisi iin Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi hususunda leri Bakan Muammer GLER ile olan maddi menfaat ilikisini kullanma yoluna giderek trafik sorununa kalc bir zm bulduu konusu anlatlacaktr.
228

Bu kapsamda, Rza SARRAFn Muammer GLER ile bu konuyu grp zmn fiyata baland, akabindeki ilemlerin ve parann teslimi eylemlerinin ise Bar GLER tarafndan takip edildii anlalmtr. Bu konudaki grmelere bakldnda; Rza SARRAFn 07.04.2013 gn Muammer GLER ile yz yze yapt ilk grmedeki anlamann akabinde, leri Bakanl nezdinde ne gibi ilemlerini hallettirebilecei hususunda aratrmalara balad anlalmtr. yle ki; TK:2033258429 - 11.04.2013 14:00 Rza Sarraf Emn. Md. Mustafa Kse grmesinde; Rza Sarraf: MD BU BZM HAN ACL GD GELLERMZ FLAN OLUYOR BEN MD BR TANE DEVLETTEN RESM POLS GREVL ALSAM KORUMA BTN SIKINTIM ZLMEZ M, Mustafa Kse: onu alabilirsen onu alabilirsen zlr, Rza Sarraf: peki bunu almann art ve gerekeleri nedir ve bunu kim onay ve yetki verir, Mustafa Kse: BAKAN BEYDEN HALLETMEN LAZIM, Rza Sarraf: BEN BAKAN BEYE SYLERM derim ki yani bu kadar benim ihracatm ticaretim falan yani riskli ite diye korkuyoruz filan deyip ondan sonra ben protokollere gidiyorum geliyorum TRAFKLERDE ZAMAN KAYBEDYORUZ byle bir, Mustafa Kse: TRAF SEN H GNDEME GETRME TRAFK ASLINDA BU N BANA GRE EREZ KISMI, Rza Sarraf: tamam o istese olur mu, Mustafa Kse: zaten o isterse oluyor bakas mmkn deil olmaz, Rza Sarraf: BEN BAKAN BEYE RCA EDERM SYLERM ben nce bakan beye sylerim sonra da burda sayn valimizi ziyaret ederim, Mustafa Kse: bakan beye sylediin zaman zaten bakan bey hem valiye hem emniyet mdrne ey yapar syler ve ey yaparlar deerlendirirler verirler yani bakan beyin talimatyla oluyor bu buras da imzalyor sadece, Rza Sarraf: peki emniyet evirdiydi oydu buydu her yerden gidebiliyorlar m bunlar yani EMNYET ERDYD OYDU BUYDU HER YERDEN GDEBLYORLAR MI bunlar o zaman, Mustafa Kse: ya tabiki gider yani bu polis neticede polis polisin gidemeyecei yer mi var yani, Rza Sarraf: ha bizde o zaman resmi mi saylyoruz olduktan sonra o anda o yanmzdayken, Mustafa Kse: e tabi yani aynen yle saylyorsun ama tabi u var yani bunu bunu mutlaka bakan beye sylemen lazm bakan beye sylemezsen bu i olmaz abi, Rza Sarraf: hayr bakan beye syleyecem canm bakan beye sylemem de zaten bir sknt yok Grmeden, Rza Sarrafn daha nceden maddi menfaat salama konusunda szletii leri Bakan Muammer Glerden (vatandalk ve in ile balant konusu haricinde) daha baka neler talep edebileceini aratrmaya balad, bu kapsamda; EMNYET ERDNDEN GE HAKKI amacyla KORUMA MEMURU talep etmeyi planlad anlalmtr. Bu grmeden sonra Rza SARRAFn Ankaraya giderek Zafer ALAYANn olunun dn mnasebetiyle Muammer GLER ile tekrar bir araya geldii ve burada Emniyet eridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi konusunu konutuu aadaki grmeden anlalmtr. TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Zafer Bey Bakan Bey Sayn Babakanla tantrd beni ey talep ettim bir tane devlet koruma veriyor ya polis resmi onu onayladlar hemen orda bakanlar ordayken kabine kopardm 15 gn sonra balaycak bu EMNYET ERDNE FELAN GRP GRYORUZ YA biz durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen bir de LER BAKANI ey dedi dedi ben zel bir tane secer veririm dedim btn birimlere ey yaparm dedi bildiririm bunun ey olduunu daha ey olur daha yani gl bir eleman veririm sana, Abdullah Happani: tabi onun kontrolnde olursa daha iyi olur yle sradan birini vermeleri ... sradan biri riskte olabilir yani, Rza Sarraf: oluyla gelecem ha birazdan, Abdullah Happani: TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSN 800 Rza Sarraf: gzelinden bir anta al Grmeden, Rza Sarrafn Muammer Gler ile Emniyet eridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi ilemleri iin szletii, Bar Glerin ofise gelecei ve anta ierisinde 800.000,00 (Sekiz Yz Bin) Dolar verilecei (sz verilen 1.500.000,00 Dolarn ilk partisi) anlalmtr. Para Teslimi 1 blmnde detaylca anlatld zere bu grmeden sonra (13.04.2013 gn) Bar Glerin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek Abdullah Happaniden 800.000,00 Dolar paray ald anlalmtr.
229

Daha sonra; TK:2036982285 - 13.04.2013 12:38 Rza Sarraf Emn. Md. Mustafa Kse grmesinde; Rza Sarraf: bakan beyle konutum tamam m 3 ayda bir kurul oluyor dedi tamam m ilk kurula bakacaklar eee yarn tarihine LK KURULDA IKARACAKLAR POLS KORUMAYI BREY SYLEYECEM ONDAN SONRA BEN EMNYET ERDNDE FLAN GDEBLYOR MUYUM, Mustafa Kse: emniyet eridinde gitmeyi aslnda sana kimse vermez o hakk ama o yannda olursa o yrtarsn diyorum ben anladn m kurtarrsn yani kimlii gsterip geer kimlii gsterir geer yani anladn m, Rza Sarraf: hh peki AKARIMIZ ARABADAK AKARIMIZ PROBLEM YARATIR MI, Mustafa Kse: ya sen bunu al da ben senle grrm sen hi kafana takma tamam m sen yeter ki unu bir al unu, Rza Sarraf: zaten bakan bey ne dedi biliyor musun dedi ki ben bilindik birisini verecem tamam m ve ilgili kurumlara da bunu ey yapacam bu ocuu yani verecei ocuu brahim de mesela nasl ....akar gidiyorlar Tatlseste nasl var, Mustafa Kse: yok ya hep ey takyorlar onlar ne derler ona yani resmi deil onlar gayriresmi, Rza Sarraf: kimse durdurmuyor ama onlar
Bu grmelerden, Rza Sarrafn Koruma Polis Memuru talebinin altnda Emniyet eridini Kullanma maksadnn olduu bir kez daha anlalmtr.

TK:2040218684 - 15.04.2013 11:02 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Baris bey gunaydin, hayirli haftalar diliyorum.kurulun toplanacagi tarih hakkinda bilgi alabildinizmi? eklinde yazd, TK:2040227470 - 15.04.2013 11:07 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Reza bey gunaydn hayrl haftalar,birazdan bildiriyorum size eklinde yazld, TK:2040292377 - 15.04.2013 11:41 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Reza bey grtm,kurul karar olmadan da verebilirim,bavuruyu nasl ve nereye yapacanz konusunda bilgi vereceim dedi. eklinde yazld, Yukardaki grmelerde geen kurulun toplanmas konusu ile ilgili Rza Sarrafn Bar Glere sorduu, Bar Glerin de, Muammer Glerin kurul karar olmadan koruma verebileceini sylediini ilettii anlalmtr. TK:2040294481 - 15.04.2013 11:43 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Cok tesekkur ederim baris bey. eklinde yazld, TK:2042262328 - 16.04.2013 11:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: geldi mi arkadamz, Abdullah Happani: yok telefon at trafikteyim biraz gecikebilirim dedi, Rza Sarraf: tamam gelirken benim o ey iini sor ya da ben sorarm bover bu koruma iini ne oldu diye, Abdullah Happani: cok istiyorsan sorarm yani, Rza Sarraf: bi sor hatrlat Grmede Bar Glere Koruma Polis Memuru konusunun durumunun sorulaca sylenmi, grmeden sonra, Bar Glerin Nuruosmaniyedeki ofise para almaya geldii anlalmtr. (Para Teslimi konular ierisinde bu olay detaylaryla anlatlmtr.) Para Teslimi-2 blmnde anlatld zere; bu arada (16.04.2013) yaplan fiziki takip almalarndan ve alnan MOBESE Kameras grntlerinden Bar Glerin Nuruosmaniyedeki ofise eli bo gelerek antayla kt tespit edilmitir. TK:2042342906 - 16.04.2013 11:56 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: O K KONUYU DA KONUTUM SORUN YOK SZE BLG VERECEZ nereye gidilecek ne yaplacak onunla alakal benden bir haber beklerseniz dn akam nk konutum, Rza Sarraf: okey o benimkiyle alakal bavuru yapmam lazm herhalde deil mi, Bar Gler: tabi tabi ikisiyle de alakal o dediiniz eye gerek kalmadan da olabiliyor yani hani onu bir ekilde zaten orada kanuni hakknz sizin ben sizin ne zaman nerede nereyle ne yaplmas gerektiini nmzdeki gnlerde syleyeceim zaten perembe cuma cumartesi Bakan bey burada olacak 3 gn boyunca burda olacak gerekirse yz yze de grrz onunla, Rza Sarraf: tamam okey yani bir ilgili makama filan bir yaz yazmam lazm deil mi herhalde, Bar Gler: tabi tabi onu onun btn ablonlar bizde var onu zaten sizle grtmzde halledeceiz beraber Grmede 2 Konu olarak bahsedilen ilerin, birisinin Rza Sarrafa salanacak Koruma Polis Memuru konusu, dierinin ise Mehmet diye hitap ettikleri Mohammed ZARRABa istisnai yoldan Trk
230

vatandalnn verilmesi konusu olduu ve Bar Glerin bu konularla ilgili Muammer Gler ile Rza Sarraf arasnda araclk yapt anlalmtr. TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: geldi abi kt ok kalmad vaktim yok dedi ben eyi sordum KORUMA N O TAMAM DED HALLEDERM bir ka gne Mehmetin ii tamamdr dedi onlarla ilgili bilgi vercem size bugn yarn dedi, Rza Sarraf: tamam dedi ama deil mi, Abdullah Happani: tamam dedi evet bir iki gne bilgi veririm ben size onla ilgili dedi Grmeden, para almaya gelen Bar Glerin ofiste Abdullah Happani ile Koruma Polis Memuru ve Vatandalk ilerini konutuunu syledii, ilerin halledilip bilgi verileceini syledii anlalmtr. TK:2046792795 - 18.04.2013 16:15 Rza Sarraf Murat engn grmesinde; Rza Sarraf: nmzdeki hafta bize SAYIN LER BAKANI BR TANE RESM POLS VERYOR BANA Grmeden, Rza Sarrafa iin grevlendirilecek Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi hususunun leri Bakan Muammer Gler tarafndan takip edildii anlalmtr. TK:2050388658 20.04.2013 14:03 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Baris bey selamlar bizim konuyla alakali bir gelisme var eklinde yazd, TK:2050408496 ve 2050408497 - 20.04.2013 14:13 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajlarda; Selamlar Reza bey haftaii koruma tamam,abinize Trkiyenin Dunai konsolosluundan da mracaat yaptrabileceiz,gnn size haber vereceim,herg~ n takip ediyorum,BEYEFEND DE MERAK ETMESN KESN OLACAK DED eklinde yazd, Mesajdan, Rza Sarraf iin grevlendirilecek Koruma Polis Memuru konusunun bizzat maddi menfaat ilikisi ierisinde olduu Muammer Gler tarafndan takip edildii, gelimelerin ve merak etmemesi haberinin Bar Gler aracl ile iletildii, bylece Bar Glerin de hem maddi menfaatin teslimi konusundaki aracl hem de bu ilemlerdeki aracl birlikte deerlendirildiinde danmanlk ad altnda hem rvete araclk yapt hem de kendisine menfaat salad anlalmtr. TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: dileke yazyorsunuz hemen stanbul Valilii makamna diye u kadar u kadar ciro yapyorum bu kadar kendi durumunuzdan bahsediyorsunuz babamda yanmda uanda onunda selam var zaman zaman tehditler almaktaym gvenliim ve ailemin ve kendimin gvenlii iin yakn koruma yakn Polis Memuru koruma talep ediyorum yakn koruma talep ediyorum ... altna ak adresinizi yazyorsunuz bir zarfn iine koyuyorsunuz sana ver gndersin dedi BEN DED GEREKL LEMLER YAPACAIM, Rza Sarraf: bu dilekeyi va vali beye mi brakaym size sayn Bakanma m, Bar Gler: yo bana bana bana gnderttiriyorsunuz veya ben aldrttrabilirim sizden yarn ileme koyduracam Grmeden, Bar Glerin Rza Sarrafa Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi iin dileke yazmasn ve kendisine vermesini, dilekeyi ileme koydurtarak konunun bizzat Muammer Gler tarafndan takip edileceini syledii anlalmtr. TK:2053968053 - 22.04.2013 14:46 Rza Sarrafn Bar Glere gnderidi mesajda; Bugun musait olurmusunuz dilekceyi taktim edim size TK:2053970306 - 22.04.2013 14:47 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Olur TK: 2054107680 - 22.04.2013 15:46 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Kac gibi musait olursunuz? TK:2054113623 - 22.04.2013 15:49 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; 17:00 civar sizdeyim Mesajlardan, Rza Sarrafn koruma konusu ile ilgili olarak yazd dilekeyi Bar Glere verecei anlalmtr. FZK TAKP TUTANAI Yaplan teknik takip almalarnda; Bar GLERin, Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesinde bulunan Orient Bazaar isimli i yeri ierisinde Rza SARRAFn ofisinin bulunduu yere gelecei bilgisi zerine,
231

22.04.2013 gn saat:16:30 sralarnda limiz Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesine geilerek fiziki takip almalarna balanm; Ayn gn saat: 16:51 sralarnda Bar GLERin ve 1.80 boylarnda 75kg. civarnda ksa sal gnlk tral zerinde gri renkli takm elbiseli bulunan X ahsla birlikte limiz Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesinde bulunan Orient Bazaar isimli i yerine geldii, Bar GLERin asansrle yukar kt X ahsn ise giri kaps civarnda bekledii grlm, Ayn gn saat:17:02 sralarnda Bar GLERin Orient Bazaar isimli i yerinin ierisinde bir sre kaldktan sonra k yapt, X ahsn ise Bar GLERin k yaptktan sonra kt ve Bar GLER ile birlikte ayrldklar grlmtr. Bylece dilekenin, Muammer Gler tarafndan takip edilecei zere Bar Glere verildii deerlendirilmitir. TK:2056296510 - 23.04.2013 18:26 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Baris bey koruma konusu halloldu cok tesekkur ederim 2 gune kadar tahsis edicekler Mesajdan; Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi hususunun tamamlanmak zere olduu ve Rza Sarrafn bunun iin Bar Glere teekkr ettii anlalmtr. TK:2061020971 - 26.04.2013 09:45 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: cumartesi ey o bakan beyler grecek oraya resmi bi ... bugn ben grmek istiyorum mmknse bir 5 dakika vaktini alacam ayakst sadece, Bar Gler: tamam ben imdi greceim size bildireceim h h, Rza Sarraf: Bar Bey imdi biey rica edecem bu bizi Koruma ubeye ynlendirdiler Koruma ube bize 2 3 gndr koruma verecek bunlar biraz ey yapyorlar daha ite bugn yarn bugn yarn bugn yarn, Bar Gler: tamam hemen onu gryorum ben hemen gryorum Grmeden, Rza Sarrafn Koruma Polis Memuru grevlendirmede gecikme gsterdiini dnd Koruma ube Mdrln Bar Glere ikayet ettii, Bar Glerin de ii greceini syledii anlalmtr. Ayn gn daha sonra; TK:2061661671 - 26.04.2013 14:28 Erdem Topuz Rza Sarraf grmesinde; Erdem: Erdem Komser ben Koruma ubeden aryorum da korumanz getirecez ama eee nereye getirelim nerdesiniz siz tam olarak geleceimiz yerin ismi var m ev adres, Rza Sarraf: Kireburnu Memduhpaa Yals TK:2062153013 - 26.04.2013 18:02 mer Duman Rza Sarraf grmesinde; mer Duman: geldi mi Uur Bey geldi balad deil mi, Rza Sarraf: geldi geldi balad balad Grmelerden, Uur isimli Polis Memurunun, Rza Sarraf iin Koruma olarak grevlendirildii ve grevine balad anlalmtr.

(6) RIZA SARRAFn USULSZLKLER HAKKINDA BASINDA IKACAK HABERLERN ENGELLENMES


Rusya Odakl Eski Sistem konusunda anlatld zere, phelilerin, 2003 ylndan itibaren Adem GELGE, Erturul BOZDOAN ve Vidadi BADALOV adna kurulan 10 farkl paravan firma adna atklar banka hesaplarn kullanarak yurtdndan ykl miktarda dviz havalesi yaptklar, bu paralarn Rusyaya fiziki olarak tand anlalmtr. Teknik takip almalar esnasnda, Adem GELGE adna kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi ncelemesinin balad anlalm, bu durum zaman ierisinde liderliini Rza SARRAFn yapt rgt ierisinde, eylemlerinin deifre olaca tedirginliine ve endieye sebep olduu grlmtr. Rza SARRAFn Vergi ncelemesine sebep olan ihbarn arkasnda Adem GELGEle irtibatl olan Emniyet Mdr Orhan NCE olduunu anlamas zerine, maddi menfaat ilikisi ierisinde olduu
232

ileri Bakan Muammer GLERin nfuzunu kullanarak Orhan NCEnin stanbuldan tayinini kartt, Orhan NCEnin de kendisini Rza SARRAFn srdrdn rendii anlalmtr. Bu blmde; ahslar arasndaki husumet sebebiyle, Orhan NCE tarafndan, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugn ve Yeni afak Gazetelerine verilerek haberin yaynlanmas durumu ve haberin Rza SARRAFn talebi zerine Muammer GLER, Zafer ALAYAN ve Egemen BAIn giriimleri ile yaynlanmasnn nne geilmesi eylemleri ele alnacaktr. zetle, Orhan NCEnin, Rza SARRAFn eski sistemine dair bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokmanlar Bugn Gazetesi muhabiri Kamil MAMANa ulatrd, Kamil MAMANn32 bu bilgilerle haber yapmak istemesi zerine, Rza SARRAFn Muammer GLER, Zafer ALAYAN ve Egemen BAIla grp Bugn Gazetesi yetkilileri ile irtibata geerek haberin yaynlanmasnn nne geilmesini istedii anlalmtr. Bu kapsamda, Muammer GLERin gazetede yetkili Fatih KARACA ve Erhan BAYURT ile, Zafer ALAYANn da gazete sahibi Akn PEK ve gazetede yetkili Fatih KARACA ile haberin yaynlanmamas iin grme yaptklar, Egemen BAIn yurtdnda olmas sebebiyle Hseyin ELKi gazete yetkilisi Adem YAVUZ ile haberin yaynlanmamas grtrd, Tm bu giriimlerin akabinde haberin Bugn Gazetesinde yaynlanmad anlalmtr. Bu srada, Rza SARRAFn konu ile ilgili olarak Babakanla grme talebine Muammer GLER ve Egemen BAIn scak bakt, ancak Zafer ALAYANn, Rza SARRAF ile aralarndaki rvet ilikisinin deifre olaca ekincesi ile bu grmeye scak bakmad deerlendirilmitir. Bunun zerine, Zafer ALAYAN ve Muammer GLERin, Rza SARRAF Maliye Bakan Mehmet MEK ile grtrmeye karar verdikleri, ancak hzla ykseli gsteren Rza SARRAFn kabine ierisindeki destekilerinin olduu ynnde dier bakanlar nezdinde rahatszlk olduu konusundaki duyumlar sebebiyle, Rza SARRAF Edip isimli ahsn aracl ile Mehmet MEKle grtrdkleri anlalmtr. Yaplan grmede Mehmet MEKin Rza SARRAFn bekledii ekilde tavr gstermemesi ve haber metnini alarak MASAKa inceleteceini sylemesi zerine Rza SARRAF ve en ba elemanlar Abdullah HAPPAN ve Rhan BAYARda endie olutuu anlalmtr. Bahse konu haberin Bugn Gazetesinde yaynlanmasnn tmden nne geilmesinin akabinde, Orhan NCEnin bu sefer Yeni afak Gazetesi zerinden haberi yaynlatma yoluna gittii, bunun zerine Rza SARRAFn talebi zerine Muammer GLERin Albayrak irketler Grubu CEOsu mer BOLAT ile grerek haberin Rza SARRAF ve irketleri ile ilgili olan ksmlar olmakszn yaynlanmasnn saland anlalmtr. Bugn Gazetesinde haberin yaplamasnn nne geilmesinden bir gn sonra, Rza SARRAFn talimat zerine Egemen BAIn evine 500.000,00 (Be Yz Bin) Dolar gnderildii anlalmtr. Bu srete (Hem Bugn Gazetesi hem de Yeni afak Gazetesi ile ilgili), Muammer GLERin abalar ve Orhan NCEye daha fazla bask uygulayaca ynnde vaatlerde bulunmas zerine; Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye verdii talimatla zgr ZDEMR, Hikmet ve ardndan Bar GLER aracl ile Muammer GLERe ulatrlmak zere (Vatandalk iin Mohammed ZARRABtan alnan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 ( Milyon) Dolar verdii hem fiziki takip almalarndan hem de teknik takip almalarndan anlalmtr. Rza SARRAFn bu konudaki tedirginliinin arkasnda ise, Zafer ALAYAN ve Sleyman ASLAN ile karar vererek henz bir ay ncesinde balad (yine hayali transit gda-ila ticareti ve inden para aktarm sistemlerine dayal) altn ihracat konusunun ve buna bal olarak Zafer ALAYAN ve Sleyman ASLANdan salad imtiyazlarn, hakknda kac ak bir haberle sekteye urayacak olmas endiesi olduu deerlendirilmitir. Zira haber konularnn zlmesinin akabinde TK.2392571637 - 21.10.2013 17:41 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: bu ile urap duruyorum ya ok yordu bu i ya, Abdullah Happani: ite ey olmasa YAN SEN DEL
Yaplan grmelerden, Rza SARRAF arayarak haber yapmak istediini yleyen muhabirin Kamil MAMAN isimli muhabir olduu, Rza SARRAFn isim benzerliinden tr kendisini arayan muhabirin Kamil ELBOL olduunu dnd anlalmtr. 233
32

DE BAKA BR OLSAYDI OK KOLAY YAPILIRDI DA ite BASIN HER ZAMAN KORKUTUYOR NSANI eklindeki konumalarndan Rza SARRAFn adnn usulszlkleri ile birlikte basnda kmasndan ekindikleri anlalmtr. Konu ile ilgili yaplan almalarda, TK:2356918828 - 06.10.2013 14:40 Kamil (05065824819) - Adem Gelge grmesinde; Kamil: ben gazeteciyim de sizin bir ifadenize rastladm da Vergi Dairesine verdiiniz ifade ile Bugn Gazetesinden aryorum bende burda sizin kurduunuz irketlerin gelen paralarla ilgili herhangi bir Maliye Bakanlnn bir incelemesi var byle iddaalar var randan ve farkl lkelerden arlkl olarak randan para transferi yapld karlksz olarak ve bunlarn hi birinin faturalandrlmad, Adem Gelge: h benden ne istiyorsunuz, Kamil: ben bununla ilgili ben biraz daha aratrdm bu irketlerin Rza Zarrab tarafndan byle bu tarz irketler kurdurulduu ve byle karlksz buraya para transferi yapld ile ilgili iddaalar var ey var ama banka hesaplar da var burda havalelerde Rza Zarrabla para transferi yaptnz da grlyor ahsi hesabna da para gndermisiniz, Adem Gelge: bu sizi ilgilendirmez beyfendi tamam imdi devlete intikal etmi mi etmi devlet cezasn keser neyse gider yatarm veya da karm bu sizi ilgilendirmez yani Grmeden, Bugn Gazetesi muhabiri Kamil Mamann Adem Gelgele irtibata geerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokmanlar olduunu, konunun Rza Sarrafa dayandn syledii, Adem Gelgein konumak istemedii anlalmtr. TK:2356968211 - 06.10.2013 15:11 Sedef (05323328680)- Rza Sarraf grmesinde; Sedef: Bugn Gazetesinden Kamil diye bir ocuk arad ocua ey cktm da sonra Adem Gelge diye bir adam varm bunun davas yryormu u an ondan sonra Maliye Bakanlda bunu incelemeye alm 81 hayali kurulan irketler var randan para trasferi var 87 Milyon Euro gibi bir para transferi olup bu para transferleri ne vergisi ne eyi hayali irketler zerinden yaplp bir sr ey syledi bu irket zerinden 4 tane ayr bankayla 87 Milyon Euro mu ne bilmem ne transfer yaplm ve bu transferler nereye ne resmi olan hibir ey yok transfer yok felan felan gibi eyler syledi, Rza Sarraf: tamam brak bover brak hayr canm ne muhatap olacaksn sen deki ben ulatm de deki o istedii haberini yapsn biz mahkemede cevabn veririz TK:2356979668 - 06.10.2013 15:21 Sedef (05323328680)- Rza Sarraf grmesinde; Sedef: h iyi o zaman sen konu zaten ey HSBCde de resmi hesabna yani HSBC Tevikiye ubesinde bu adam tarafndan diyor Rza bey ahsi hesabna ok ciddi para akatar m olmu btn bunlarn hepsi diyor Grmelerden, Bugn Gazetesi muhabiri Kamil Mamamn Sedef isimli ahs da arad anlalmtr. TK:2356982378 - 06.10.2013 15:22 Rza Sarraf- Kamil (05065824819) grmesinde; Kamil: ya baz iddalar varda bizim ismininiz getii ile ilgili Maliye Bakanlnda yaplan baz vergi mfettilerin baz irketlerde yapt aramalarda incelemelerde Maliye Bakanlnn yapt mfettilerin Adem Gelge diye bir beyfendinin kurduu irketlerin hayali para daha dorusu karlksz para trnsferleri ile ilgili burada sizin isminiz de geiyor sizinde bu eyleri organize ettiinizle ilgili baz eyler syleniyor o ifade tutanaklarnda felan ben bunun iin aradm sizi rahatsz ettim size danmak ve sormak iin ama byle iddalar yani bununla ilgili bir haber almas yapyoruz bunu sormak iin aradm, Rza Sarraf: siz haberinizi dilediiniz ekilde yapn biz mahkemede onun cevabn veririz Grmeden, Bugn Gazetesi muhabiri Kamil Mamann Rza Sarrafla irtibata geerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokmanlar olduunu, konunun Rza Sarrafa dayandn syledii, konu ile ilgili haber yapmak istediini syledii, bu konuda Rza Sarrafn kendisine danmak istediini syledii, Rza Sarrafn da mahkemede cevap vereceklerini syledii anlalmtr. TK:2357242730 - 06.10.2013 18:01 Rza Sarraf- Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: diyorum ki seni en son ne zaman grd, Abdullah Happani: bi hafta nce ya hatta ey SSK'dan emekli olacam abi dedi askerlik primini yatrrsam primini hesaplattrd 8 Bin TL'de para verdim kendisine kendisi szdrmamtr o kesin yani, Rza Sarraf: kim szdrr baka, Abdullah Happani: ite Orhan falan, Rza Sarraf: tutanaklar var elinde adamn basndaki
234

adamn Orhan m vermitir, Abdullah Happani: be benim tahminim yledir yani gnahnda almak istemem yani Adem'in ses kaydn almaya alan bi adam byle bi imkan varsa yapar yani Grmeden, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokmanlarn gazeteciye Adem Gelge ve Emniyet Mdr Orhan nce tarafndan verilmi olduunun tahmin edildii anlalmtr. TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi grmesinde; Ahad Khabbaz Tamimi: gittiler imdi ktlar, Rza Sarraf: biliyor musun ne diyecektim kendisine eer ben yapmadm Orhan yapm diyecektim pezevenk bu bilgiyi sen vermeseydin Orhan nerden bilecekti, Ahad Khabbaz Tamimi: onu dedim ya onu dedim dedim bak syleyeyim rza bana dedi byle rza dedi onun ii deil Orhann iidir Adem hereyi demitir kim vay erefsiz bil kiminle dost olmusun rengi oldu kpkrmz Allaha hamdolsun, Rza Sarraf: biliyor ki kendi ne konutuunu DUR BEN O ORHANIN DA ANASINI SKEYM SABRET DERS OLMAMI ONA YOK YERNE VERMLER BUNDAN SONRA ZNDANA ATTIRACAM MD BAK SEN SABAHA SABRET Grmeden, Ahad Khabbaz Tamiminin Adem Gelge ile konuyu grt, buna gre iin arkasnda Orhan nce olduundan phelendikleri, Rza Sarrafn daha nceden tayinini kartt Orhan ncenin dersini almadn, ona daha byk zarar vereceini syledii anlalmtr. Bu konumann akabinde Rza SARRAFn konuyu irtibatl olduu bakanlarla grmeye balad anlalmtr. TK:2357361167- 06.10.2013 19:13 Rza Sarraf- Mustafa Behet Kaynar grmesinde; Rza Sarraf: saolun stanbulda msnz, Mustafa Behet Kaynar: h yok Ankara, Rza Sarraf: beyefendi de mi Ankarada Grmelerden, Zafer alayann Ankarada olduu anlalmtr. Bunun zerine hemen, TK:2357366348 - 06.10.2013 19:16 Rza Sarraf- Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: stanbulda msnz, Bar Gler: yok zmirdeyim ama akam dnyorum ben 23 uana aldm biletimi ama, Rza Sarraf: yok hemen size bir ey iletmem lazmda kim var yannzda, Bar Gler: yok yok ben u nda kaltm masadan dinliyorum sizi, Rza Sarraf: yok yok siz beni bir bir farkl numaradan aldrn ben sizi arayaym, Bar Gler: h farkl numaradan anladm tamam oldu peki Grmeden Rza Sarrafn Bar Glerin kendisini farkl bir numaradan aldrmasn, aldraca numaray baka bir numaradan arayacan syledii, bylece ahslarn yaptklar eylemlerin usulszlnn farkndal ierisinde Adli almalara Kar Koymaya altklar anlalmtr. Hemen akabindeki grmeden, Rza SARRAFn Bar GLERle farkl telefonlardan grme yaptklar, haber kacan ve haberin Orhan NCE tarafndan verildiini syledii, Bar GLERin de durumu Muammer GLERe bildirdii anlalmtr, Zira; TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rza Sarraf- Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: Bar beni arad Barla da konuuyorduk o seni arayn muhabir kimdir, Rza Sarraf: vallahi bu polis muhabiri bu arkada ite bir eylerden bahsett ...ite Maliye Bakanlnda bir aratrma varm bir ka tane irket varm o o irketler zerinden ilemler yaplm bu ilemlerin arkasnda sizin olduunuz syleniyor ben bunun haberini yapacam ne diyorsunuz dedi bende dedim kine sen dilediin haberi yap ben avukatlarm bu mahkemede bunun aklamasn yaparlar, Muammer Gler: peki peki BUNUN ORHANLA LGS VAR MI, Rza Sarraf: TAB ORHAN YAPTIRMI zaten onu yaptrmak istiyor, Muammer Gler: hayr hayr sen nereden biliyorsun kendisimi syledi yoksa yle ey mi, Rza Sarraf: kendisi sylemedi bende haberi var yani ben detayl biliyorum onun yaptrdn Muammer Gler: YA O EREFSZ ORDA ORDA ONU SRDRDMZ N ben imdi yle yapaym seni o arayan ouu biliyor musun, Rza Sarraf: biliyorum numaras var sayn bakanm numaras telefonumdan arad beni, Muammer Gler: h polis muhabiri peki ben onu yarn o eyin sahibinden bir aratraym diyim ki ya bir polis muhabiriniz aram Rza beyi nedir bu, Rza Sarraf: hayr bunlar haberi gireceklerde ben diyorum ki HABER GRMESNLER HABER NK BZM YAN EY NASIL DERLER YAN BZM HAYATIMIZA ZARAR VERECEK haber biz bunu bir gn sonra ispat edeceiz teklif olacak ama i iten geiyor sayn bakanmsulamas yok adam haber yapacak daha bir ey
235

sulayamaz bizim suumuz yok ki adam sulasn yani o maliyenin aratrd irketler varya o irketlerin arkasnda ben varolduumu duymu duyumunu alm, Muammer Gler: Allah Allah ya ben onu konuuyorum o eyin sahipleriyle gazetenin sahipleriyle gezetenin patronlaryla konuuyorum Fatih Karacaym herhalde sylediin, Rza Sarraf: tabi tabi patronlar o o Fatih beymi, Muammer Gler: Fatihi ben ararm Grmeden, Bar Glerin gelimeleri Muammer Glere aktard, haberin muhabire ulatrann Orhan NCE olduunu dndkleri, Rza Sarrafn haberin yaynlanmamasna ok nem verdii, Muammer Glerin de gazetenin yetkilileri ile grp konuyu kapatacan syledii anlalmtr. TK:2357414829 - 06.10.2013 19:43 Rza Sarraf- Muammer Gler grmesinde; Rza Sarraf: muhabirin ismi Kamil ELBOL, Muammer Gler: ha bak enteresan biey ya Nuri ELBOLun olu heralde ya Nuri ELBOL da benden randevu istemiti bu alannda araya girmek isteyen nerden nereye geliyor mesele bu Nuri ELBOL denen adam benden randevu istiyor bu Kamil de onun olu olabilir, Rza Sarraf: Nuri kim sayn bakanm, Muammer Gler: Nuri ELBOL da yine bir gazeteci, Rza Sarraf: Orhan NCEnin eyi ite sayn bakanm ben size sylyorum ite bir ekilde bu ey durabilseydi haber iyi olurdu sayn bakanm, Muammer Gler: evet evet evet onu durdurmaya alyoruz evet tamam tamam, Rza Sarraf: o muhtemel o eyin adamdr Orhan NCEnin Grmeden, Rza Sarraf arayan muhabirin Kamil Maman olmasna ramen, isim benzerliinden ve Muammer Glerle Orhan nce ile ilgili grmek iin randevu alan Nuri Elibol isimli ahsn olunun olabilecei deerlendirilerek Kamil Elibol isimli muhabir olabilecei konululduu ve iin arkasnda Orhan ncenin olduunu syledikleri anlalmtr. TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Gler- Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: Bugn Gazetesinin genel yayn ynetmeni var Erhan BAYURT onunla grtm ben onunla grtm yle bir haber daha yok heralde hazrlanma aamasnda dedi ben dedim ki yani byle bu itibar sarsc byle bir firmann eyini yapc bir haber olmaz bunlarn farkl eyi var anladm kadaryla olan bunlar fiekliyor, Rza Sarraf: o kesin o beni benim haberim var bu bana benim kulama 10 gn nce geldi bu olann bunu yapmak istedii, Muammer Gler: yok ben imdi bunun heralde bunun babasdr Nuri Elibol daha bu Orhann tayini ile ilgili bana yazm felan ben ona randevu vermemitim imdi buna imdi buna vericem diyecem ki BAK BU ADAMINIZI BEN SADECE TAYN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ZERNE GDERSENZ BUNUN BR YERLERE KTN LEM LEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GDER ONUN N AYAINIZI DENK ALIN GEREKTNDE DAHA DA LER GDERSE DERSN K KARDEM BANA KT BENDEN YLE BR RVET STED HAYIR BUNU DAHA LER GTRRLERSE O ZAMAN DA BEN SENN AZINDAN K SATIR FADE ALIRIM BUNU AYNI GN LEME EKTRRM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENK, Rza Sarraf: tamam tamam o olur yani siz grn sal gn bana deyin ben sal gn gidiyim iki satr zaten geen ifadem de vermitim sal gn gider bir daha veririm sylemitim demitim ki bu daha nce benden 1 Milyon Euro para istedi tabi tehdit ifademde var benim tehdit olaynda tabi var benim avukatla verdiim emniyette hatta daha ileri gideyim sayn bakanm benim verdiim ifade yok muydu Asayite ifadenin ayn fotokopisini gizli belgeyi alm eline yani ierden de belge szm ona, Muammer Gler: evet evet imdi yle biey yapacam ben onun adamn aracam diyeceim bak eer siz bu ii daha ileri gtrrseniz ben bu adam hakknda belki de onu nlemeye alyorlar imdi bakalm onu ne yaptlar hakknda ....onu bakacam o sizin ne zaman aldlar ifadenizi, Rza Sarraf: benim ifadem ok oldu 1 ay nce aldlar o tehdit olaynda aldlar ite ama onla alakal onun eline de o belge gemi, Muammer Gler: hayr hayr .....ben byle bir haber yapacaklarn inanmyordum bilmiyoruz byle ... ama ben o Nuri Elibolu da arrm demek ki bu kamilin babas derim ki siz yanl yapyorsunuz bundan yana biey kmaz BU ADAM BYLE DAVRANIRSANIZ EER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM imdi tayinle kurtuldu tabi ne olaca da belli deil u anda soruturma da yaplyor hakknda Grmeden, Muammer Glerin konu ile ilgili Bugn Gazetesi yetkilisi Erhan Bayurt ile grtn, Nuri Elibola da Orhan nce ilgili olarak daha nceden tayin ettirdiini, husumeti devam ettirmesi durumunda
236

meslekten ihra edebileceini, hatta Rza Sarrafn azndan gasp edildiine veya rvet istendiine dair iki satr ifade alnp bunu ileme sokarak meslekten ihra edilmesini salayabileceini syledii anlalmtr. TK:2357513247 - 06.10.2013 20:36 Rza Sarraf- Ahad Khabbaz Tamimi grmesinde; Rza Sarraf: i zld Orhann iidir, Ahad Khabbaz Tamimi: ben sana diyorum onun iidir ayr adamdan phelenme onun iidir baka adamn ii deildir, Rza Sarraf: BEN UCUNU BALADIM BUNUN NE ZAMAN OLURSA ELMDE O, Grmede, Rza Sarrafn Muammer Gler ile olan ilikisi sebebiyle Orhan ncenin elinde olduunu syledii anlalmtr. TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rza Sarraf- Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: imdi bak bu bu baka yere srlmt biliyosun sonra ikayet edip itiraz gelmiti baka bi yere yine Adana'ya filan deilde daha yakn evreye Zongundak'a gelmiti tamam m ondan sonra bu tekrar BEN BUNU SRDRDM baka uzak bi yere tamam m, Abdullah Happani: ya ama ite basna kmazsa gzel olur karsa Grmeden, Orhan ncenin mahkeme karar ile stanbula dnmesinin akabinde Rza Sarraf tarafndan tekrar srdrld anlalmtr. TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 X ahs Orhan nce grmesine; Orhan nce: TAYNMZ DE ZENGN ADAMI IKARMI ONU RENDK onu anlattk olaylarn anlattk konularn anlattk bugnlerde de basna yansyacak o konu yle, X ahs: basna yansyacak bir konu var diyosun yani, Orhan nce: basna o adamla ilgili basna yansyacak yani o adamla ilgili...devleti nasl dolandrdna dair yle Grmeden, bahse konu haberin Orhan nce tarafndan basna verildii ve tayininin Rza Sarraf tarafndan karldn rendii anlalmtr. TK.2359171774 - 07.10.2013 19:08 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: mail okuyabiliyor musun telefondanyapmak istedikleri haberi oku demiler ki yapmamak iin bir milyon istiyoruz, Abdullah Happani: vay pazarlk ha ya sen ne dedin ya, Rza Sarraf: bu eksik olmu birazda stne koysun sadece dedim deki bu haber ckt gn babakana gideceim haberi olsun hakikaten gideceim, Abdullah Happani: okuyaym TK.2359189026 - 07.10.2013 19:13 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: ben o .......randevu isteyen bir adam vard onu aradm perembe gn burada olacakm perembe gn gelecek bana o ........, Rza Sarraf: sayn bakanm imdi bana metini ulatrdlar bir ekildefrsatn bulursam sayn babakana da gideceimnk o kadar canm sktlar ki, Muammer Gler: eekolu eekler erefsizler h, Rza Sarraf: metini bana yollam size mail ataym bakn ieriini okuyunakabininden de bana diyor ki bana 1 Milyon versin ben bunu yaynlamayaym yada yaynlayacam aynen 3 ay nce ben sizde ifade de ifade vermitim ya emniyette ite Orhanlarbenden 1 milyon istiyorlar imdi de bana metini yollamlar diyorlarki eer bir milyon verirse yaynlamayacaz 1 milyon vermezlerse yaynlayacaz patronlarna eer sizin ilikiniz iyiyse bence syleyin tanyorsanz, Muammer Gler: ben patronlara syleyecem edecem bak bu konu babakana gidiyor haberiniz olsun bu adamlar sizi kullanarak sizin gazetenizi kullanarak byle bir ey yapmaya alyor haberiniz olsun Grmelerden, muhabirin haberin yaynlanmamas iin Rza Sarraftan 1 Milyon istedii anlalmtr. TK.2359234616 - 07.10.2013 19:23 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: ey bu yazya ama ok salam salam bilgi vermiler yani aadaki irketler mirketler BZM OLANLAR DA VAR NDE YA BZM OLANLAR DERKEN SENN RKETLER HAD BRLERN BOVER YAN bankalar doru , Rza Sarraf: sayfalk para transferi tespit edildi paralarn karsk bi 87 milyar nasl karmlar neyse dur bakalm urda sonra diyor ki bir dakka altn ihracatnda Trkiyenin yldz haline gelen ran da imtiyazl i adamlarnn dk kurdan elde ettikleri Euro ile Trkiyede altn satan alp sonra bunlar kendi piyasalarnda nakite evirme ile ilgili iddaalar zerine Maliye Bakanl harekete geti 2012 Aralk aynda Maliye Bakanl, Cumhurbakanlk ve Babakanla gelen ihbar ve delilleri incelemeye alan vergi mfettileri korkun kara para trafii ve ite Ebru Gndele evlenen Rza ZARRAF asll isime ulat 2012 diyor farknda msn2012 de vard canm altn ticareti, Abdullah Happani: ha doru 2012nin doru ubatnda balad ya u eyleri mesela o Trk irketlerinin
237

hepsini Adem biliyordur, Rza Sarraf: abicim bir ksmn biliyordur o denli bilmiyordur o geip kurcalamaz AKTVDEN RENM OLABLRLER, Abdullah Happani: aktivden olabilir yani de aktivden nasl renmilerdir, Rza Sarraf: rahmetli dedemin bir atasz vard ktdr ama der ki sacak gtte bok durmaz der dur bakalm dur bakalm hi belli olmaz ne olaca dur bi bakalmok farkl bi yanda bakarsn biey olur gazetenin patronlarna gider i deiir meiirpatrona telefon acam dedi imdi, Abdullah Happani: LER BAKANI BAKANLAR BASTIRIYOSA PATRONLARINA DURDURABLRLER BENCE Grmeden, kacak habere konu dokmanlarda usulszlklerle ilgili ok detay bilgilerin olduu, (Eski Sistem) bal altnda bahsedilen eylemlerden ve bu eylemlerin Rza Sarraf tarafndan organize edildiine dair bilgilerin olduu, ileri Bakannn gazeteye yapaca mdahale sonucunda haberin yaynlanamayacaklarn syledii anlalmtr. TK.2359264668 - 07.10.2013 19:45 Rza Sarraf Sedef grmesinde; Sedef: peki Zaferler maferler ey yapmazlar m yani nce onlarla konusan daha ey deil mi, Rza Sarraf: konumam iin Ankaraya gitmem lazmtelefon konusu deil ki bu, Sedef: bir ey anlatacam duyduum bir eyi sana gelince anlatsn yani o eyden de SENDEN RAHATSIZ OLANLAR OLABLR EY AYAINDAN HKMET AYAINDAN, Rza Sarraf: yani eyden mi bakanlklardan m, Sedef: h h h, Rza Sarraf: yani onlar m yaptryordur diyorsun TK.2359354746 07.10.2013 20:36 Rza Sarraf Sedef grmesinde; Rza Sarraf: ben yarn gidip gitmeme arasnda karar alacamda tam sen ne duydun, Sedef: hayatm yle bi durum varki eee eyler Maliye Bakan bizim tandmz o deil de mi hangisine ey, Rza Sarraf: yok, Sedef: evet ve o hani onun yaknndaki bi ka ey ..., Rza Sarraf: Ali Babacan, Sedef: bilmiyorum kim olduunu ay isim syledilerde tam ey yapamam yani imdi atmaym sana Maliye Bakan ve bakanlar bi ka eyde hani hep byle senin ok fazla ey olduunu ondan sonra nasl bu kadar diyaloglarn ondan sonra ey ok fazla hani ite diyaloglarnn gze battn ondan sonra c bunlarnda yani bi rahatszlk olduunu senden yana ama onlarn kendi aralarnda da varm galiba yle eyler, Rza Sarraf: tabi canm aralarnda var zaten onlarn, Sedef: bizim iyi bi arkadamzn ondan sonra yeeni ey ee bu ekonomi ey haberciydi ondan sonra sonra NTV'ye geti NTV'den imdi yurtdna gitti anladn m onlarn syledii ey bu HAN YOKTU BYLE B ADAM D DYOLARMI NERDEN, Rza Sarraf: ama Ebru'yla evlenmekle geldi oldu zaten bu adam, Sedef: hayr tamam da ite yani bu kadar vard madem hani bu kadar ey e ben duyduumu sylyorum hani bilemem hani eyini bende yle izah ettim zaten bunu hep vard ailede vard ama daha ok ee yurtd ileri vard bilmem ne .. burdayd zaten adamn alt yaps var zaten paras var ondan sonrada burdada ayn ekilde devam etti zaten o ey zaten olan biey ama diyolar ki ncesinde byle bi ey yokmu yani bunlar nk belli bize bulmusunda hani maddi manevi eyleri olan insanlar zaten halk isimlerini bilmesede bunlar biliyo anladn m ne demek istediimi o yzden bu nereden kt bunu bii ey yapalm kurcalayalm gibi bi durum varm ama bilemiyorum Grmelerden, Sedef isimli ahsn, Rza Sarrafn hzla ykseliinin Ali Babacan gibi baz bakanlarn dikkatini ektii ve Rza Sarrafn bu ykseliinin arkasnda kabineden baz bakanlarn desteini ald ynnde phelerin olduu ve bu durumun bakanlar arasnda rahatszlk oluturduu ynnde duyumlar aldn syledii anlalmtr. TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: ben Fatih Karacay aradm imdi dediki abi nasl olur byle bir ey dedim bak sakn ha gazeteniz iinde dedim bak ben adam crm meshud yaptrr yarn rezil olursunuz abi kurban alaym udur budur felan ben dedi gereini yaparm siz dedim ki bunlarn yaknlar olan biri emniyet mdr var bu dedim tayine tabi tutuldu diye bunda da gck alyorlar bak bu kadar firmann ismi var benim elime geti asla byle bir ey olmaz dedi, Rza Sarraf: sayn bakanm bu konunun ama eyle alakas var yani Orhan nceyle alakas var, Muammer Gler: biliyorum biliyorum onunda zaten soruturmas srdrlyormu o sorumayda takip edeceim ONUN DA DEFTERN DRECEM O RESMYETE GRM NK ODEFTERN DRECEM O PENZEVENGN SEN RAHAT OL KARDEM
238

Grmeden, Muammer Glerin Bugn Gazatesinde haberin yaynlanmamas iin Fatih Karacayla grt, Rza Sarrafn haber olaynn arkasnda Orhan nce olduunu syledii, Muammer Glerin de Orhan nce ile ilgili yryen ayr bir soruturma olduunu, o soruturmay kullanarak defterini dreceini syledii anlalmtr. TK.2359400196 - 07.10.2013 21:03 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: gruba gececek ya bakan direk geerken arabada sizinle grr veya evde grr ona gre orda yol izeriz diyorsabah yine beni ararsnz evin tarifini felan ey yaparm hallederim, Rza Sarraf: tamam can eer sknsa baka zaman geleyimtamam okey peki hayr bakasna can sklm olursa bize patlar Grmeden Rza Sarrafn Ekonomi Bakan Zafer alayan ile grmek iin randevu ayarlamaya alt anlalmtr. TK.2359444255 - 07.10.2013 21:24 Egemen Ba Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: bu basnla alakal bu konuyu bir sayn babakanla grmek istiyorum ama grmeden nce bir sizden fikir almak istiyordum....nasl yapsam bilmiyorum, Egemen Ba: yani telefonda konualm diyorsun imdi konu yadayada ben aramba akam istanbula geleceim, Rza Sarraf: belki ge olur ben size syleyim konu ey deil imdi geen gn beni Bugn Gazetesinden aradlarbiliyorsunuz zaten tehditin onun bunun haddi hesab yok havalarda uuuyor bugn gazetesinden aradlarbizim bu hani altn ihracatlaryla falan alakal ilerimiz varya ranla altn ihracatlarylabir tane x ahs isim syledi dedi ki ite bu adam incelemedeymi ite u kadar para gelmi randan hesabna da estek olmu kstek olmu neyse dede ki sizin bunla bir ilikiniz var m bu konuyla alakal ne sylemek istiyorsunuz gazeteci bana soru sordubilmem ne Elibol ben de dedim ki benim syleyecek hi bieyim yok ben haber yapacam dedi dedim ki istediiniz nitelikte istediiniz ekilde siz haberinizi yapn ben avukatlarm gerekli savunmay zamannda yaparlarimdi adam dnyor bugn bana metni yolluyor bir arac ile diyor ki metin bu alsn baksn ya bana 1 Milyon dolar verir yada ben bunu yaynlarm ama artk bunun o kadar ucu buca kt ki bktm usandm bende bu konuyla alakal gidip sayn babakanla grmek istiyorum koyaym nne metni deyim ki buyurun sayn babakanm bunu bana yollam bunun karlnda da diyor ki 1 Milyon versin bunu yaynlamaymbenim yaptm i ortada yaptmz ihracat lkeye katks faydas cari an kapanmas ya ben onlar yapmaym ya da bunlarla uraamyorum diyeyimbeyfendi ile grsem bu konu da sakncas olur mu sizce, Egemen Ba: yok olmaz da o da onlardan ikayetidir patronlarnn bilgisi var mdr bunun bu, Rza Sarraf: bilmiyorum ki patronlarnn bilgisi var m yok mu iti Fatih le Emniyet Mdr Yardm Fatih le Emniyet Mdr Yardmcs vard efendim o geliyor 1 Milyon benden Euro istiyor hara istiyor gittim o zaman ifade verdim iki ay nce o kyor kyor bktm usandm ben bunlarla uramaktan, Egemen Ba: abi Muammer Glere ap sylemen lazm, Rza Sarraf: ap syledim, Egemen Ba: ey deyim Rzacm bir Hseyin ELKle konuaym bizim medyadan sorumlu genel bakan yardmcmz o Bugn Gazetesinin sahipleri ile de ok samimidir bir onla konuaym da gerekirse senle onun bir temasn salaym, Rza Sarraf: sizce benim sayn babakana gitmem de bir saknca olur mu, Egemen Ba: saknca olmaz da babakann bin tane derdi arasnda sana randevu verene kadar i iten geer diye ben ey yapyorumsen Zafer abi ile konutun mu o ayaralrm atla gel diyorsa, Rza Sarraf: konumadm yarn onu gidip Ankarada greceim sabah ben bir ekilde sayn babakandan randevu alp gideceim zaten, Egemen Ba: bence sen randevu istersen alrsn ben aramba akam dnyorumsen bir Zafer abi ile yz yze konuBEN DE HSEYN ELKE MD SYLERM SENLE BR TEMAS KURSUN Grmeden, Rza Sarrafn hakkndaki usulszlklerle ilgili haber kabileceini ve Orhan nce tarafndan antaja uradn Egemen Bala da paylat, Egemen Ban antajla ilgili Muammer Glere iletmesini syledii, kendisinin yurtdnda olduunu, haberin yaptrlmamas iin Bugn Gazetesine ulalmasn Hseyin elike syleyeceini belirttii anlalmtr. Bu grmede planland gibi, Egemen BAIn Hseyin ELK ile konuyu grt, Hseyin ELKin de Bugn Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem YAVUZ ile grt anlalmtr. Zira daha sonra (09.10.2013 tarihinde Egemen BAIn evine gnderilen 500.000,00 Dolarn Egemen
239

BAIa ulamas zerine yaplan) TK.2374702814 - 12.10.2013 19:28 Egemen Ba Rza Sarraf grmesinde; Egemen Ba: EY NDE OK OK TEEKKR EDYORUM BEN MAHUP ETTNZ, Rza Sarraf: olur mu ne demek olur mu sayn bakanm, Egemen Ba: arada ....ilgili Hseyin elik seni arad m abi, Rza Sarraf: aramad sayn bakanm, Egemen Ba: aramad m nk Bugn Gazetesinin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz benim basn mavirimle konumu Hseyin Beyden uyar aldk ayn konuda Zafer Beyle Muammer Beyden de uyar aldk h alm, Rza Sarraf: h o zaman direk aramtr, Egemen Ba: ondan sonra ben senin numaran da vermitim nk Hseyin elike Grmeden, Egemen Ban konu ile ilgili giriimlerde bulunurken Muammer Glerin de giriimlerde bulunduu anlalmtr. TK.2359835116 - 08.10.2013 08:20 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde; Onur Kaya: 8 buuk 9 gibi ben 10 eyrek gibi orda olursanz ben imdi evdekilerede syleyecem sizi eye evin iine alacaklar, Rza Sarraf: tamam ben yine 10 da olmaya alaym de TK.2359839995 - 08.10.2013 08:31 Onur Kaya Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu TK.2359880582 - 08.10.2013 09:23 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kaya: h iyi 15 20 dakika burada olursunuz erken olursanz hani ben evdeki grevliye syliyim sizi alacak ieriye zaten o bakan, Rza Sarraf: tamam tamam peki Bylece, konu ile ilgili Rza Sarraf ile Zafer alayann buluarak grtkleri deerlendirilmitir. Bu bulumann zerine, TK.2360060652 - 08.10.2013 11:24 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: gryorum ya ite 3 4 kii ile greceim teker teker gryorumMaliye Bakan ile greceim, Abdullah Happani: h byk abiyle felan grmeyi dnmyorsun deil mi, Rza Sarraf: nce bir maliye bakan ile greceim diyeceim ki byle bir aratrma varsa biz getirelim defterleri gerek yoksa soru iaretleri varsa kaldralim bizim yaptmz ticaret ortada zaten herkesin bundan bilgisi var, Abdullah Happani: eyi mesala telefonla ilgili felan bir ey sorulduunda ... kapattrmamz yeterli mi, Rza Sarraf: kapattr bakalm imdi, Abdullah Happani: yoksa buna buna ey desen ite mesala bu adam zaten tandn belli senin hesabndan felan para ekmi mesala kardeim bu adam madur durumda bir sene nce hastaland ben ameliyat ettirdim ettirdiim hastahanede belli ite ettirdikten sonra da ite telefonda verdim irketimden hatt ite aylk ufak bir yardmda da bulunuyorum da ben herkese yaporum bir yn insana bunada yapyorum, Rza Sarraf: onu bakarz onun altn ssleriz, Abdullah Happani: yani yani sonuta sen bunu ameliyat ettirmisin ettirdiin yerde belli bu adam arda eski dnemlerden tanyordum hasta olduunuda duyunca kritikti durumu aldm ameliyat ettirdim acilen iki defa yaptrdm o da ve o durumda ufak desteim olsun diye ite bir hat verdim kendisine irketten ve irketihastahane dneminde verdim diyeceksin ondan sonra icabnda ey de dersin yani hafif bir demede yapyorum ben buna aylk herkese yardm burslar veriyorum bunada bir ey veriyorum dersin TK.2360071378 - 08.10.2013 11:30 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: maliye bakanl ile grmeni abi mi nerdi, Rza Sarraf: h, Abdullah Happani: yani onunla grtn deil mi sen, Rza Sarraf: grtm grtm ben ona sundum o da olumlu buldu Grmelerden, Rza Sarrafn Zafer alayan ile grmesi zerine konuyu Babakanla deil Maliye Bakan Mehmet imek ile grmesine karar verdikleri anlalm, bu grme ncesinde Rza Sarrafn haberdeki iddialardan birisi olan Adem Gelgein telefon kaydnn Rza Sarrafn firmalar adna kaytl olmas hususunun Mehmet imekin dikkatini ekebilecei endiesi ile Adem Gelgein kullanmndaki telefonun kapattrlmas talimatn verdii anlalmtr. nk Rza Sarrafn Mehmet imeke eleman Adem Gelge ile bir irtibatnn veya tankllnn olmad ynnde aklama yapaca deerlendirilmitir. TK.2360217379 - 08.10.2013 12:49 Rza Sarraf Bar (ileri Bakanl) grmesinde;

240

Rza Sarraf: Ankaradaym evet kendisini bir ziyaret etmek istiyorumda, Bar: ben de Ankaradaym buyurun ne zaman bin sizi misafir edeyim bakan bey gelince de hemen ey yapalm grrz TK.2360244254 - 08.10.2013 13:03 Rza Sarraf Bar (ileri Bakanl) grmesinde; Bar: sayn bakan bekliyorlar, Rza Sarraf: peki Bylece konu ile ilgili olarak Rza Sarrafn Muammer Gler ile bulutuu anlalmtr. TK.2360334577 - 08.10.2013 13:47 Rza Sarraf Edip grmsinde; Rza Sarraf: ben imdi sayn bakanmn yanndaym Edip: nerdesin eyde mi Zafer beyin orda msn, Rza Sarraf: hayr sayn Muammer Beyin yanndaym bakanmzdedi alabildi mi ne yapt araym dedi, Edip: imdi konuurum, Rza Sarraf: Zafer Abiyle de konutuko da dedi gidin grn sonra dedi bana urayn dedi TK.2360346797 - 08.10.2013 13:53 Rza Sarraf Edip grmsinde; Rza Sarraf: abi kusura bakma rahatsz ettim desayn bakanm sizinle bir grmek istiyor, (Grmeye Muammer Gler dahil oluyor) Muammer Gler: Rza bey de ok deerli bir dostumuz kardeimiz bizim, Edip: aynen yle siz de ylesiniz zaten bir konuyla ilglili size gel mek istiyordum aslndBar araym msait bir zamannzda geleyim TK.2360534533 - 08.10.2013 15:24 Edip Rza Sarraf grmesinde; Edip: Rzacm yarm saat iin bizi bekliyor yarm saat iinde, Rza Sarraf: gideyim im Maliye Bakanlna doru, Edip: yarm saat daha sen on dakika be dakikada gidersin bende imdi burda kyorumeyde zel kalemin orda grrz Grmelerden, Edip isimli ahsn, Rza Sarrafn Maliye Bakan Mehmet imek ile grmesinde araclk etmesini Zafer alayan ve Muammer Glerin ayarlad anlalmtr. TK.2360560959 - 08.10.2013 15:36 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: hatt kestirdim abi kendisine yeni hat alm mesaj att bana yeni numaram hac abi diyebende tamam tamam abim kaydettim grrz dedim sonra dedi ellerinden perim tamam abi dedi yle bir mesajlatk yani, Rza Sarraf: tamam oldu hadi grrz Grmelerden, Rza Sarrafn habere dair usulszlk iddialar ile herhangi bir ilgisinin olmadn gstermek iin Adem Gelge kullanmnda olup Rza Sarrafn firmas adna kaytl telefonu kapattrdklar anlalmtr. TK.2360583204 - 08.10.2013 15:47 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: eyi soracam ben sana bu Safir 2012de ne kadar ihracaat yapt, Abdullah Happani: 2012 ylnda m hemen renip dnerim muhasebeye hemen soraym, Rza Sarraf: karn da sor 2013 de syle2012 ve 2013 hemen bana mesaj at Grmeden, Rza Sarrafn Abdullah Happaniden reel ticari faaliyet gsteren firmalarnn i hracat ve kr bilgilerini alarak, Mehmet imeke bu ynde reklam yapmaya planlad deerlendirilmitir. TK.2360585984 - 08.10.2013 15:48 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: Volgam da da kt deiliz ha yani ben nc dnemi kapattk mesela 44 Milyon 818 Bin Volgamda karmz var, Rza Sarraf: yok ey ihracaat, Abdullah Happani: HRACAAT YOK BUNLAR EY GIDA HEPS, Rza Sarraf: tamam Volgam ne kadar, Abdullah Happani: 4 Milyon 818 bin karm var n dnemden sadece yani 962 Bin TL ordan vergi deyeceim geii bir dnem iin sadece eyleri de ckartyorum atyorum, Rza Sarraf: tamam tamam oldu Grmede, Abdullah Happaninin Volgam isimli firmalar zerinden yaplan ve sahte belgelere dayanan hayali transit gda ticaretini ihracattan saymad anlalmtr. TK.2360597306 - 08.10.2013 15:54 Abdullah Happani Rza Sarraf gnderdii mesajda; 2012 yaplan hracat: 10,265,276,391 trl , denen vergi: 890,402 trl eklinde yazd TK.2360617308 - 08.10.2013 16:03 Abdullah Happani Rza Sarraf gnderdii mesajda; 2013: hracat: 4,000,712,161 trl, denen vergi: 749,287 trl eklinde yazd Bylece Rza Sarrafn konu ile ilgili olarak Maliye Bakan Mehmet imek ile grt anlalmtr. TK.2360685714 - 08.10.2013 16:35 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde,

241

Rza Sarraf: grmem bitti sayn bakanmla nerede grebilirimMaliye Bakanlndan ktm, Onur Kaya: Maliye Bakanlndan ktnz hemen buraya gelin, Rza Sarraf: tamam Ekonomi Bakanlna m Grmeden, Rza Sarrafn Maliye Bakan Mehmet imek ile grt, akabinde tekrar Zafer alayan ile grmek zere Ekonomi Bakanlna yneldii anlalmtr. TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: dedi bu dzmece bu antaj iin yaa zaten dedi ama ald ald onun fotokopisini MASAK'a da sorucak bana sylemedi ama beni gtren arkadaa syledi sylemi demi ki MASAK'a soraym bakaym neyin nesidir bu, Abdullah Happani: aratracak yani, Rza Sarraf: MASAK ona bal yaa SENCE GRMEM KT M OLDU YM SANA GRE SENCE, Abdullah Happani: yaa u ekilde iyi mi kt m mesela o eyin kopisini almyaMUHAKKAK BUNU BR KONTROL EDN DER ARTIK yani ordaki senin irketlerin de dahil olmak zere hereyin incelecei garantisi geldi haa hh ite BU HABER YAYINLANDIINDA N AISINDAN OLABLECEK TEHLKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YKSEK MERCYE SEN KEND ELNLE BLDRM OLDUN yani inceleme gerekli grrse yapar, Rza Sarraf: sence gerekli grr m, Abdullah Happani: gerekli grr m mutlaka bilgi alr belli kurumlardan, Rza Sarraf: MASAK'a soracan syledi, Abdullah Happani: yani MASAK'ta eye bildirecek doal olarak yani mfettilere bir inceleyin bunlar diye, Rza Sarraf: peki sence iyi mi oldu kt m, Abdullah Happani: hayr iyi bir sonu yok burda ama kt bir sonu olur mu yani mesela bizim eye ite iki gnden beri yaptmz sterese art birey katmyor bu ey olarak yani ite olumlu birey katmam, Rza Sarraf: ONLAR BLYORSUN AL BABACAN'LA HAN EYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR KS DE YAN O HRACAT RAKAMLARIYLA OK LGLENMYOR ONLARLA OK MUTLU OLMUYOR ANLADIN MIkad almamt sonradan ald yaa yani k ktktan sonra, Abdullah Happani: defterlerin incelenmesine hazrlanmak lazmyaa bizim amzdan birey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda dediim gibi br irketlerde eninde sonunda aratralacaklar yani sonuta kaar yok bu iin ok fazlabakalm birde ey hh zaten ite MASAK'a bilgi verip aratrlmasn istese bile bu ksa srede olan eyler deil yani, Rza Sarraf: TUHAF BR NSAN SYLYM SANA DERLER GB DEL...bana gitmeden sylemilerdi yani dur bakalmkad almas iyi olmad o ey oldu Grmede, Rza Sarraf ve Abdullah Happaninin, konuyu Maliye Bakan Mehmet imek ile grm olmalarnn kendileri asndan iyi mi yoksa kt m olduunu deerlendirdikleri, Mehmet imekten, dier irtibatl olduklar bakanlardan farkl tavr grmeleri zerine endieye kapldklar, Ali Babacandan ekindikleri gibi Mehmet imekten de ekinir olduklar, zira Mehmet imekin Rza Sarrafn kacak haberin metni olduu anlalan kad alarak konuyu MASAKa inceleteceini sylemi olmasn en yksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri olarak yorumladklar, neticede grmelerinin olumlu bir sonu getirmeyeceini dndkleri anlalmtr. Akabinde, TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: yanna gittim Maliye Bakannno biraz souk, Rhan Bayar: peki bu LER BAKANLIINDA HERHANG BR STHBARATTAN BYLE BR ALIMA FELAN OLMU MU, Rza Sarraf: hi bir ey yok hayr, Rhan Bayar: yle bir bilgi yok OLSA ZATEN LK AIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN, Rza Sarraf: onlar yok onla da grtm bugnha verdiim yazy da okudu ard da kendisi ben ktktan sonra tam zel kaleminin ordayken yaznn bir fotokopisini istedi Masaka soracakm, Rhan Bayar: yle biey var yani, Rza Sarraf: o pozitif mi negatif mi onu anlamadm, Rhan Bayar: ya ok daha artk kurcalama ama abi bence, Rza Sarraf: yok artk kurcalamam artk ama ite o oras nereye gider ucu bilmiyorum, Rhan Bayar: YAPMASAK BELK DAHA YYD BELK, Rza Sarraf: KZ ACABA ALEVLEND M, Rhan Bayar: BELK UYUYAN EY DE UYANDIRDIK BELK BLMYORUM NALLAH YLE YAPMAMIIZDIR DA, Rza Sarraf: peki yle dnsek ne olur yani en fazla bizimkileri incelerler, Rhan Bayar: biz de bir sknt yok ki abi dier 35 firmay da incelerler bir iddia varsaama bizim tarafta bizi balayan 3 tane firmamz var aremiz var royalimiz varufak tefek usulszlk keser yani varsa biey unutmuuzdur bir evrak ilemi yle biey vardr
242

onun dnda biey yok nemli olan bu iin magazinsel taraf abiAbdullah ile konutum eyi mutlaka bizim hi bieyimiz olmasa da senin stndeki yani gayrimenkul tarafn biz hafifletelim Grmede, Rhan Bayarn ileri Bakanl bnyesinde stihbaratn kendileri hakknda bir alma olup olmadn sorduu, Rza Sarrafn olmadn sylemesi zerine Rhan Bayarn, Muammer Gler ile olan ilikilerini kastederek byle bir aratrmann olmas durumunda (ilk azdan) haberlerinin olacan syledii, Rza Sarrafn, Mehmet imekin kendileri hakknda MASAKa inceleme yaptracan sylemesi zerine Rhan Bayarn YAPMASAK DAHA YYD UYUYAN EY DE UYANDIRDIK dedii, Rza Sarrafn da yine bu durum iin KZ ACABA ALEVLEND M eklinde yorum yapt, bylece ahslarn yaptklar usulszlklerin farkndal ierisinde endieye kapldklar anlalmtr. TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rza Sarraf Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: gidebildiniz mi Maliye Bakanlna, Rza Sarraf: gittim grtm beyefendiyle, Muammer Gler: baka bir gelime oldu Fatih Karaca beni arad dedi ben konuya el koydum, Rza Sarraf: sayn bakanmz Zafer Beyin de yanna gittim o da aram onu, Muammer Gler: tamam beni arad cevaben dedi ki olaya el koydum btn evraklar getirttirdim benim kontrolm dnda hibirey olmaz merak etmeyin dedi haberin olsun tamam m, Muammer Gler: Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hi merak etme o konuyu hi ey yapma, Rza Sarraf: sayn bakanm asl nemli konu o ite hereyden nemli, Muammer Gler: tamam baba o konu benim iim o konu abinin ii sen merak etmeSEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM O TOLU TN SEN KAFANI YORMA Grmeden, Muammer Glerin Bugn Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile grtn, haberin yaynlanmayacan sylediini, Rza Sarrafn Zafer alayann da Fatih Karaca ile grme yaptn sylediini ilettii, Muammer Glerin Orhan nce hakkndaki soruturma konusunu takip ettii syledii, Rza Sarrafn bu konunun ok nemli olduunu sylemesi zerine Muammer Glerin de O KONU BENM M ve O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM eklinde Orhan nce hakknda yapacaklarndan (burnundan fitil fitil getireceinden) ve bu konuyu kendine grev addettiinden bahsettii anlalmtr. TK.2361353064 - 08.10.2013 22:08 Zafer alayan Rza Sarraf grmesinde; Zafer alayan: sen biz ktktan hemen sonra saat ite kata 5 civar falanken ey arad Fatih arad dedi ki konutum tamam dedi yani bu konuda sonra saatsaat 7 gibi Akn aradya abi dedi byle birey yapmz ama biz bunu ok iyi yapmak istiyoruz ite br taraf bulatrmadan falan dedim ki Akn yani yap ne istersen yap ama ben fikrimi syledim yani bu konuda hala bir niyetin varsa bilemem onun heralde seninle bir ahsi meseleniz var m bunlar hi daha bunlar dava ettin mi, Rza Sarraf: hi tanmam ben, Zafer alayan: neyse dedim ki bir gn bir araya gelirsiniz ama BEN YAN HRACATA ZARAR VERECEK BREY OLMASINI STEMEM DEDM AB PEK EMRN OLUR DED SAAT 7 GB FALAN BU tabi tabi canm akn beni arad abi izin verirsen biz bunu yapacaz diye ben net fikrimi syledim dedim yani bana bir daha izin mizin konusunda birey sormana gerek yok ben fikrimi syledim dedim sonra bir araya geldiimizde konuuruz, Rza Sarraf: yani beni ben uam indikten sonra beni aradlar, Zafer alayan: tamam ite benim onun iin sordum saatini benle konutuktan 1 saat sonra sana sylemiler demek ki BENM MESAJIM GTM onun iin sylyorum Grmeden, Zafer alayann Fatih Karaca ve Akn pek ile grtn, Akn pekin haberi yaynlamak istediklerini sylemesi zerine Zafer alayann st kapal bir ekilde (mesaj vererek) haberin yaynlanmamas ynnde telkinde bulunduu ve bu dorultuda mesajn gittiini syledii anlalmtr. Bylece, Rza SARRAF ve kurmu olduu eski sisteme dair usulszlklerle ilgili Bugn Gazatesinde kacak haberin, Rza SARRAFn talebi zerine Muammer GLER, Zafer ALAYAN ve Egemen BAIn giriimleri ve gazete yetkilileri ve sahibi ile yaptklar grmeler sonucunda engelledikleri anlalmtr. Bahse konu haberin Bugn Gazetesinde yaynlanmasnn tmden nne geilmesinin akabinde, Orhan NCEnin bu sefer Yeni afak Gazetesi zerinden haberi yaynlatma yoluna gittii anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda;
243

TK.2372278151 - 11.10.2013 16:28 Yakup Kocaman Rza Sarraf grmesinde; Yakup Kocaman: Yeni afak Gazetesinden aryorum dkmanlar geldi orda sizi ite Maliyeye ikayette bulunmular sizin talimatnzla yada ite altnz irketler zerinden yurt dndan Trkiyeye para geldii ite vergi denmedii eklinde sormadan herhangi bir ey yapmak ey yapmak istemedik akas, Rza Sarraf: ben size bilgi vereyim bu gecen hafta Bugn Gazetisinden de aradlar beni ben de dedim ki dilediiniz nitelikte istediiniz ekilde haber yapabilirsiniz ama biz hakknzda tazminat davas acacaz nk neden o bahsi gecen konu ile alakal benim hi bir alakam yok onu biz onlara izah ettik onlarda zaten benim alakam olmadn kanatine vardlar ve haberi yapmadlar EN AZINDAN BENM N GECEN KISMINI YAPMADILAR yaparlarsa da zaten tazminat davas acarm ama yapmadlar Grmeden, Yeni afak Gazetesi muhabiri Yakup Kocamann Rza Sarrafla irtibata geer ek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokmanlar olduunu, konu hakknda Rza Sarrafa sormadan haber yapmak istemediklerini syledii, Rza Sarrafn da ayn haberin Bugn Gazetesinde yaynlanmak istedii, anacak haberi yapmadklarn, en azndan kendisi ile ilgili taraflarnn yaplmadn syledii anlalmtr. Bugn Gazetesinde habere dair hibir eyin yaynlanmad, Rza SARRAF bunu diyerek haberin benimle ilgili ksmn yapmayn mesaj verdii deerlendirilmitir. Bu arada konu ile ilgili olarak Rza SARRAFn Whatsaptan Bar GLER ile yazt, TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: ben de size yazyordum Rza bey Whatsappda, Rza Sarraf: beni arad arkada ordan gazeteden dedim valla bu geen hafta da Bugn Gazetesinden geldi muhtemelen size de ordan gelmitir biz konuyla alakal onlara baz eyleri anlattk ve onlarda bizimle alakas olmad kanaatine vardlar ve bu haberi yapmadlar, Bar Gler: baba genel yayn ynetmenini arasn m baba diyorum arasn m Yeni afak Gazetesinin Genel Yayn Ynetmenini isterseniz arattraym ben bunu hallederim siz rahat olun ben rendim ya bunlarn hkmete yakn olduklarn sknt yok abi ben imdi sylettireceim TK.2372538511 - 11.10.2013 17:24 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: sizi arayan gazetecinin ismini istiyor babam, Rza Sarraf: Yakup Kocaman Ekonomi efi, Bar Gler: balarndaki ahs arayacak babam Grmeden, Rza Sarrafn durumu Bar Glere bildirdii, Bar Glerin de Muammer Glere bildirdii, Muammer Glerin Yeni afak Gazetesi yetkilisi ile grecei anlalmtr. TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Muammer Gler: Yeni afan Ceosu bu Albayraklarn ceosu yeni toplantdan ckmt imdi buldum onu onunla konutum ben bizzat zellikle bekledim ki mer Bolat bizim partimizin MKYK yesi mer Bolat onlarn Ceosu Albayraklarn Ceosu Grmeden, Muammer Glerin haberle ilgili sknt kmamas iin Yeni afak Gazetesinin bal olduu Albayrak irketler Grubu CEOsu mer Bolat ile konuyu grt anlalmtr. 13.10.2013 tarihli Yeni afak Gazetesinin grnts

244

Yeni afak Gazetesinde kan ilgili haberde Rza SARRAFn adnn veya firmalarn isimlerinden hibirinin habere konmad, kamuoyunda Rza SARRAF akla getirebilecek herhangi bir imann bulunmad grlmtr. Bu durumun haberin yaynlatlmasn isteyen Orhan NCEnin dikkatini ektii grlm, TK.2376318998 - 13.10.2013 19:30 X ahs (05323861108) Orhan nce grmesinde; X ahs: senin dava ... ey oldu manet yapt afakta okumadn m, Orhan nce: okudum da SM YOK H BREY YOK, X ahs: isim yok, Orhan nce: tabi kim kim bunlar, X ahs: ama adam ite o irketin sahibi, Orhan nce: TAMAM YAZMIYOR K O RKETTEN BLE BAHSEDLMYOR KMDR NEDR BALANTI TK.2376046652 - 13.10.2013 16:56 X ahs (05367153844) Orhan nce grmesinde; Orhan nce: Yeni afak Gazetesi alm okuyorum, X ahs: ciddi misin var m biey, Orhan nce: ne biliyim bireyler yazmlar eksik bireyler ite, X ahs: patlamaya patlamaya balad yani, Orhan nce: patlayacak bize geirdikten sonra patlasa ne olur ki stnkr gemiler bahsedememiler isim felan bahsedememiler Grmelerden Orhan ncenin eksik kan ve Rza Sarrafla ilgiyi ortaya koymayan haberden memnun kalmad ve tayininin kmasna karlk olarak grd sansasyonun, bu eksik haberle olmayacan ima ettii anlalmtr. Tm bu srete, Muammer GLERin bu konudaki abalar ve Orhan NCEye daha fazla bask uygulayabileceini vaat etmesi zerine; (Para Teslimi-14)de bahsedildii zere, Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye verdii talimatla zgr ZDEMR, Hikmet TUNER ve ardndan Bar GLER aracl ile Muammer GLERe ulatrlmak zere (Vatandalk iin Mohammed ZARRABtan alnan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 ( Milyon) Dolar verdii hem fiziki takip almalarndan hem de teknik takip almalarndan anlalmtr.

(7) NDEK PARAVAN FRMALAR N


245

LER BAKANLIINDAN REFERANS MEKTUBU GNDERME


ran Odakl Yeni Sistem bal altndaki blmde bahsedildii gibi; pheli ahslarn, rana uygulanan uluslararas ambargodan kaynaklanan bankaclk ilemlerindeki kara para ve swift sorgulamalarn delmek amacyla gelitirdikleri bu yeni sistemle, in Halk Cumhuriyetinde paravan firmalar kurduklar, bu firmalar adna atklar banka hesaplarna randaki bankalardan ihracat demesiymi gibi havale yaptklar ve bu ilemler iin sahte evrak tanzim ettikleri, ine gelen paralar bekletmeden Trkiyede kurduklar paravan veya gerek firmalarn hesabna ihracat demesi olarak gnderdikleri, devamnda da parann dviz veya altn olarak (zaman zaman da Dubai zerinden) rana gnderildii anlalmtr. Yaplan teknik takip almalar srasnda; Rhan BAYAR isimli pheli ahsn rgtn indeki faaliyetlerinden sorumlu olduu ve inde bankalarn paravan ilemlere kar veya kara para phesine kar paray bloke etme giriimlerinde derhal rgt lideri Rza SARRAFa bildirdii ve Rza SARRAFn direktifleriyle zm bulmaya altklar anlalmtr. Yaplan almalarda phelilerin, indeki bankalarla yaadklar skntlarn almas veya orada kuracaklar yeni sistem iin Trkiyeden elde edecekleri bir kamu referansna ihtiya duyduklar grlmtr. Bu kapsamda, rvet ilikisi gelitirdikleri ileri Bakan Muammer GLERe, inde faaliyet gsteren ve yukarda bahsedilen eylemlerinde paravan olarak kullandklar; Trabzon Tianjin nternational Trading zmit Tianjin nternational Trading Ables Tianjin nternational Trading MNZ Tianjin nternational Trading isimli firmalar iin referans olmak zere; inde kurulu olan; Bank of Kunlun ve Peoples Bank isimli bankalara hitaben 2 ayr referans mektubu yazdrarak gnderdikleri anlalmtr. Konunun dikkat ekici yanlarndan biri udur ki; Bank of Kunlun Dikkat ekici bir dier husus ise, ad geen firmalarn, rgt lideri Rza SARRAFn kurduu uluslararas paravan ve sahte ilemler zinciri ierisinde in basamann temelini oluturduu, bu firmalara randan gerekte olmayan ihracatlara dair demeler yaplp, ayn ekilde yine bu firmalarn hesabndan Trkiyedeki paravan/gerek firmalarn hesabna ihracat demesi altnda ayn parann gnderildii, yani bu paravan firmalarn sahtecilik eylemlerinin kayna olduu, referans mektubu yazma hususunun ise bu firmalar zerinden hayali ilemlerle para vurdurulduunun in asndan incelenmesinin gndeme gelmesi zerine; usulszlklerin rtbas edilmesi gereksiniminden doduu gereidir. Oysa ki referans mektuplaryla in nezdinde bu firmalarn reel faaliyet gsterdii izlenimi oluturulmaya alld anlalmtr. Bu iki husus dikkate alndnda ve firmalarn hesaplarnn hem ran hem de Trkiyedeki ilemlerle ilintili olduu gz nnde bulundurulduunda, bahse konu referans mektuplarnn ak bir ekilde sua kefillik olduu deerlendirilmektedir. Bu durumun kaynann, rvet ilikisi ile birlikte, Muammer GLER ve ynlendirmesiyle hareket eden Bar GLERin, her talebine cevap verdikleri Rza SARRAFa kar duyduklar rgtsel aidiyetleri ile aklanabilecei deerlendirilmitir. Dier yandan (Para Teslimi-7) blmnde anlatld zere, ine gnderilmek zere hazrlanan 2 farkl referans mektubu konusunun halledilmesinin hemen akabinde; Bar GLERin eleman zgr ZDEMRin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek Abdullah HAPPANden 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar istedii, akabinde Rza SaRRAFn talimat dorultusunda Abdullah HAPPANnin Bar GLERin elemanlarndan zgr ZDEMRe 200.000,00 DOLAR para verdii anlalmtr. Rza SARRAFn ileri Bakan Muammer GLER nezdinde bu yndeki hedefinin/plannn, henz Muammer GLER ile tanmadan nce mevcut olduu anlalmtr. Zira Muammer GLERin ileri Bakan olmasnn medyada yaynlanmasnn hemen akabinde;
246

TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: hayrl uurlu olsun gzn aydn nasl bir duygu artk yani ileri Bakannn yeenisin ne zaman bana ne zaman randevu alyorsun gzmz aydn olsun artk biey syleyecem gcmze g geldi, Rhan Bayar: vallaha inanlmaz bir g, Rza Sarraf: nasl bi insan peki benim kafa dengim mi onu syle bana, Rhan Bayar: aynen, Rza Sarraf: TAB BURDAN O BU NE DE BALANTI KURAR BURDAN, Rhan Bayar: vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu btn dnyayla balanty btn valileri karlyordu ya ok gzel oldu, Rza Sarraf: bak biey syleyecem artk iimiz dk biey syleyecem abimin u vatandalk iine de bi el atarsn artk iileri bakan, Rhan Bayar: haa haa atarz atarz atarz Rza Sarrafn benim kafa dengim mi eklindeki sorusuyla Muammer Glerin maddi menfaat ilikisine meyilli olup olmadn renmek istedii anlalmtr. (Bkz: TK:1936434637 - 19.02.2013 18:44) Grmede geen NE DE BALANTI KURAR sylemi ise, aada detaylaryla anlatlacak olan eyleme tekabl etmektedir ki, indeki paravan firmalarn in bankalarndaki ilemlerinde yaanan skntlarn zm iin ileri Bakan Muammer Gler adna Referans Mektubu hazrland anlalmtr. lerleyen srete, (dier konularda detaylca akland zere) Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda maddi menfaate dayal fiili birliktelik durumunun olutuu, Muammer GLERin para karlnda grevi ile ilgili (yetki ve etki alanna giren) konularda Rza SARRAFn gerek ahsi gerekse rgt faaliyetine dayanan taleplerini karlamaya balad, bu hususta da Bar GLER ve elemanlarnn i takipilii ve rvete araclk ettikleri anlalmtr. Mevcut durum bu iken, indeki firmalarn in Bankalarndaki hesaplarn nezd inde reel ticaret yaplmadan havale ilemleri yapld gerekesiyle paralarn bloke olabilecei riskinin ortaya kt, bu durumun engellenmesi iin indeki paravan firmalar iin Rza SARRAFn ileri Bakan Muammer GLERden ald iki adet referans mektubunu ilgili bankalara sunduu, kendileri asndan problem oluturarak sistemlerini tkayacak hadisenin nne bu ekilde getikleri anlalmtr. Konu ile ilgili olarak; TK:2189555450 - 03.07.2013 15:45 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rhan Bayar: imdi bir tane mail atmlar Ticare Odasndan bu yazy alabilir misiniz diye, Rza Sarraf: ben uzun uzun Lee ile konutum bunlar havlu atyor diyo ki bizim bu konuda yapabileceimiz biey yok bu ok SERUSLY BR PROBLEM bunun sizin zemeniz lazm, Rhan Bayar: bizim zebileceimiz biey yok ki yani ey aklmza geldi parlak bir firma m kuralm hemen hzl ekilde burda, Rza Sarraf: yani ben de onu sylyorum zaten sabah syledim veya isim deitirmek daha kolay, Rhan Bayar: abi yani bir firmann elimizdeki bir firmann isimini mi deitirelim, Rza Sarraf: ismini deitirsek onun yazsn alabiliriz zaten bu irket mevcut diye doru mu, Rhan Bayar: evet ama yle bir yaz istiyor yani ...Tianjin Chinaya u u numaral...company e biz uzun zamandr i yapmaktayz ticaret odas byle bir yaz vermez ki yani ya samalamlar bizim iimiz uzaktan ticarettirr...bilmem ne yiyecek ii yapyoruz bunlar zaten vermez ki yani ticaret odas normal firmaya bile vermez, Rza Sarraf: Huaxiyann mdrnden haber var m sinirlendi, Rhan Bayar: ekeri kmtr biraz imdi onun o biraz sakinlesin o biz parann peine dtmz yle anlaynca sinirleniyor yani biz srf paray soruyoruz, Rza Sarraf: yllarca i yapmak istiyoruz yani nasl olacak bi de bu, Rhan Bayar: tabi onu ey yapmamz lazm yoksa ben paralar byle bir gnde ey olacak felan MAHKEME OLACAK TRKYEYE SORACAKLAR KARAR VERECEKLER PARALARI TUTACAKLAR elli kere yz kere dner bu para ama zeminde TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: NDEN PARALARIMIZ ADE OLAYDI YA bence iade edebilirler, Abdullah Happani: ederler ya ya nk dediim gibi ederler ederler nk sre ey deil AB SONUTA II BANK OF KUNLUN KURULU AMACI YAN DAHA DORUSU BU TEK AMACI BELL OLAN BEY VE NDE KMN NE YAPTIINI OK NET BLYORLAR bunlar ha 1 Temmuza kadar buna gz yumdular uan durdurdular bence ey yani herkesin parasn iade edecekler ha gemie dnk inceleme yaparlar m Bank ok Kunlun bankalar yapmaz bu incelemeyi belki ey yapar icabnda bizim irketimizi inceler uygun grmez evraklarn sonra yetkili kuruma der ki kardeim bunlarda problem var inceleyin, Rza Sarraf: BEYANNAMELERN
247

DORU OLUP OLMADIINI NASIL TESPT EDECEKLER ben onu anlamyorum, Abdullah Happani: BEYANNAMENN DORULUUNU TESPT EDEMEZ sadece resmi yaz olarak szl olarak da deil resmi yaz olarak beyannamenin ait olduu lkeye sorar, Rza Sarraf: abi gmrk kad vermeyiz ki bunlar beyanname vermi ya tama irketin beyannamesini vermi, Abdullah Happani: konimento vermi tamam onu da resmi olarak eye sorar yani konimentoyu bence ey yapamaz kontrol edemez beyannamesini isteyebilir eyin beyannamesini istedikten sonrada beyannameyide resmi olarak sorabilir zaten ey yani btn bilgileri resmi olarak isteyebilir yani devletler arasndaki resmi yazmalarda yani aylar srer yle kolay biey deil yani, Rza Sarraf: iadelerden sonra diyorum CHAMBER OF COMMENCE MESALA BR ONAYINI BASSAK NASIL DORULAYACAK BUNU YA, Abdullah Happani: abi douralasa bile uzun zaman alr yani Grmelerden, indeki Kunlun Bankn kurulu amacnn Rza Sarrafn liderliini yapt rgtn faaliyetindeki gibi rann parasn dndrme zerinden kazan salama olduu, in genelinde yaplan sorgulamalarda Kunlun Bankn bu faaliyetinin deifre olduu ve Kunlun Bankta hesab olan firmalarn ilemlerinin gerek (reel) bir ticarete dayal olup olmadnn sorgulanaca, Rza Sarraf, Rhan Bayar ve Abdullah Happaninin indeki paravan firmalarna ait hesaplarda bulunan paralara el konulabilecei konusunda panie kaplarak zm arayna girdikleri anlalmtr. TK:2190348049 - 03.07.2013 22:48 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: benim bir tane bu Chamber of Commers tan BR TANE REFERANS MEKTUNU ALMAM LAZIM N N, Bar Gler: ben konuurum gerekeni yaparz nasl bir yaz olduunu isterseniz yz yze grelim, Rza Sarraf: ey yazyor diyor ki bizim bir tane inde ortak olduumuz bir irket var ....china ....company ite uluslararas ticaret yapyorlar diye bir tane referans mektubu lazm bunu bir bakanlk ta yazabilir bunu chamber of commerste yazabilir, Bar Gler: bakanlkta olarakta yazarz, Rza Sarraf: antentli kada yazp bakanlk bunu onayladabilir, Bar Gler: tamam onu da yaparz nasl derseniz ikisi de olur bana bir e -mail haliyle taslak olarak gnderirseniz nceki grmelerde pheli ahslarn zm aray anlalm, bahse konu grmede ise Rza Sarrafn Bar Glere ileri Bakanl adna indeki firmalar iin referans mektubu yazlmas konusunda fikir al veriinde bulunduu anlalmtr. TK:2191596100 - 04.07.2013 18:40 Rza Sarraf Cneyt grmesinde; Rza Sarraf: burda bakan beylede konutum tabi ben dn Ekonomi Bakanmzla da konutum onunla alakal ondan sonra eylede konutum gmrk bakanyla eylede konutum Rhann days ile kendim konutum yani bir sknt yok bu tarafta gidiat nasl olur yani Kunlunun ileyii, Cneyt: vallahi bu bir yani Kunlun bunu amak zorunda nk baka hi bir geliri yok Kunlunun ii bu, Rza Sarraf: bunun iin kurulmu bir banka zaten BZM 3-5 TANIDIIMIZ VAR GLYZ AMA SZCE NASIL BR YAZI ALMAK LAZIM nk ben ekonomi bakanlndan da alacam bir tane, Cneyt: iki satr biey alnacak bitecek gidecek yani, Rza Sarraf: tamam Ekonomi Bakanlndan da alacam belki yani ondan alsam daha gl zaten ayn nde biz sayn Zafer alayanla direk cumhurbakanna direk misafir olarak gidiyoruz stanbuldan ey nmzdeki ayn nde evet orda bizim bu konuyu zaten konuacaz yani bakan bey ricac olacak yani bunlar Trkiyeden bizim byk ticaret yapan irketlerimiz bankalarnza rica edin bunlara yardmc olsunlar kolaylk salasnlar, Cneyt: yav harklade olur tabiki mthi biey olur, Rza Sarraf: ite abi biran nce ne olur senden ricam sende bi vizeni al git de yani u konuda yani bir ark var bozmayalm gzel bir sistem var yani mrl bir sistem yapalm yani gzel biey Grmede, Rza Sarrafn inde kurduklar Paravan ilemlere dayal sistemin (arkn) bozulmamas iin gl bir referansa ihtiya duyduklarn, byle bir gcn (Bakanlar nezdindeki) olduunu syledii ve bu durumu hem (Rhann days dedii) ileri Bakan hem de Ekonomi Bakan ile grtn syledii anlalmtr. TK:2195229386 - 06.07.2013 19:47 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: bir tane mail attm onun altna o irket isimlerini yaz bana yolla nasl bu satr, Rhan Bayar: abi bunun altna yazacagmz bizim indeki irketlerimiz de mi abi yanl
248

anlamyorum, Rza Sarraf: evet evet referans mektubu ite bunu imzalatabilirsek bence orda ok ie yarar TK:2201391778 - 10.07.2013 14:42 Onur Kaya Rza Sarraf grmesinde; Onur Kayann taslak bir referans mektubu hazrlad ve buna gre; inde faaliyet gsteren ve Trk-in ortakl olduu sylenen; Trabzon Tianjin nternational Trading zmit Tianjin nternational Trading Ables Tianjin nternational Trading MNZ Tianjin nternational Trading isimli firmalar iin referans olunmas planland anlalmtr. TK:2202860984 - 11.07.2013 12:20 Bar Gler Abdullah (ileri Bakanl) grmesinde; Bar Gler: bir e mail attm abi BABAMIN BEKLED BR EYD bir REFERANS MEKTUBU YAZACAK orda Word Dosyas halinde bana gndermiler ... oraya da onlar ey yapyoruz tarih belirtiyoruz ilgili kurumlarn dikkatine diyoruz u u u kurumlar orda yazan ey neyse onu yazyoruz ite babama imzalattyoruz onun dn bilgisi var zaten abi BRAZ ACLYET OLAN BABAMIN DA NEM VERD BR KONU REZA BEYN KONUSU onu bi arzedebilirseniz hazrlandktan sonra bizim koruma Murat beye verirseniz o bana elden gnderir abi, Abdullah: tamam tamam tamam bastne Grmeden, Muammer Glerin, imzalayaca referans mektuplarnn Rza Sarrafn ii ile ilgili olduunu bildii, konunun Bar Gler tarafndan takip edildii anlalmtr. TK:2203118971 - 11.07.2013 14:42 Abdullah (ileri Bakanl) Bar Gler grmesinde; Abdullah: Barm bu Trke mektup olacak yle mi, Bar Gler: doru abi Trke, Abdullah: biraz dzeltmeler yaptm ben o eylerde isterseniz isterseniz e maille gndereyim bi son haline, Bar Gler: gnder abi bakaym TK:2203215426 - 11.07.2013 15:31 Bar Gler Abdullah (ileri Bakanl) grmesinde; Bar Gler: tamamdr abicim mektup tamamdr mektup abi, Abdullah: tamam o ekilde antentli bir kada ktsn alalm, Bar Gler: antentli mhrl bir ekilde ey yaparsnz abi onu, Abdullah: tabi tabi bakan bey eydeydi Babakanlk'tayd bi dnsn ondan sonra imzalattrrz TK:2203601497 - 11.07.2013 18:58 Abdullah (ileri Bakanl) Bar Gler grmesinde; Abdullah: imdi o yazy ben arz ettim hakl olarak bakan beyin 1-2 eyi oldu imdi bakan bey imzalayaca iin Bar'm bu ilgili kuruma deil de yani kime yazlacaksa o kurumun veya ahsn isminin ak ve net bir ekilde yazlmas lazm metinde bir problem yok ekilde problem yok sadece onuda belirleyebilirsek yani mesela zmit nternational Trading ey deilse diyelim ki ne nerde ite hangi lkede ise o lkedeki ahsa yazlrken 1 den fazlaysa aadadr denebilir ama yani yani hitap edilecek kiinin bakan da imzalayaca iin belli olmasnda fayda var bakan beyde onu istedi zaten, Bar Gler: h o zaman abi grn eyle reza beyle telefonunu vereyim size 0533 350 00 00 bir tanesi de 0532 202 66 66, Abdullah: ben greyim yani onu ey resmi eye dndrmek gerekecek yani, Bar Gler: valla dn babam benim nmde konuurken ne istersen nasl sylersen yle yazarz dedi Grmeden, Muammer Glerin referans mektubunu ilgili kuruma hitabyla deil belli bir makama ynelik yazmak istedii ve konunun bir gn nce Bar Glerle yz yze grld anlalmtr. TK:2203609225 - 11.07.2013 19:02 Abdullah (ileri Bakanl) Rza Sarraf grmesinde; Abdullah: Abdullah ERN ben ileri Bakan Danman imdi Bar beyle sayn bakanmla konualan bi referans mektubu konusu var imdi metni aa yukar oluturduk biz sayn bakanma da ben arz ettim yalnz kime hitaben yazlaca konusunda, Rza Sarraf: bankalara hitaben in, Abdullah: ileri Bakan olarak ben imzalayacam kime gideceini hita yani ak bir ekilde yazmamz lazm dediler normalde resmi resmi eyi de bakan imzalayaca iinde bence hakl yani bakan bey, Rza Sarraf: yani banka ismimi lazm bana mailinizi mesaj atn ben hemen yollym size TK:2203625234 - 11.07.2013 19:11 Rhan Bayar Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: abi bu mektubu kime hitaben yazmalar lazm Bank of Kunlun yazsalar olur mu BANK OF KUNLUNA YAZALIM PEOPLES BANKA YAZALIM
249

Grmeden, bahse konu referans mektuplarnn inde kurulu olan; Bank of Kunlun ve Peoples Bank isimli bankalara hitaben yazlmasnn planland anlalmtr. TK:2204606409 - 12.07.2013 12:19 Bar Gler Abdullah (ileri Bakanl) grmesinde; Bar Gler: mektupla alakal bir gelime olabildi mi abicim, Abdullah: biraz nce bu Reza bey biey gnderdi 2 tane banka ismi gnderdi in'de heralde o banka isimlerine ya yneticilerine hitaben olsa aslnda ok daha iyi olurdu Bar bey bankann kurumsal ve mesela banka genel mdrne, Bar Gler: abi yle burda u u ok nemli ...niyeti ve hareketleri ok nemli yani bu adam bugn tabi gidipte ktye kullanacak ya da sknt yapacak biri felan deil yani o yzden de bunu YAN OKTA FAZLA BYLE NCE ELEYP SIK DOKUMADAN YAPSAK Y OLUR nk yani OK DERN BR HUKUKUMUZ VAR iyi bir hukukumuz var ONU BABAMA ZELLKLE SYLERSENZ O ZATEN BLYOR ADAMI TANIYOR DA yani okta fazla byle ey yaparsak krmaktanda ekiniyorum babama sylersen Reza bey hani Bar bey diyor ki dersin hani rahat olun bu konuda Grmede, Bar Glerin ileri Bakanl personelinden Abdullah isimli ahsa, Rza Sarrafla ayr bir hukuklarnn olduunu, Muammer Gler nezdinde de ayr bir yerinin olduunu, bu yzden referans mektubunun hazrlanmas ile ilgili konunun ok fazla incelenmeden yaplmasn telkin ettii anlalmtr. TK:2204630204 - 12.07.2013 12:35 Rza Sarraf Abdullah ( leri Bakanl) grmesinde; Abdullah: aldm Reza bey ona gre 2- 2 mektup mu yazalm bu durum da, Rza Sarraf: yani 2 mektup yazarsanz daha iyi olur, Abdullah: ayn yazy 2 bankaya hitaben yazm olalm o zaman banka genel mdrlerine ayrca yer verme ya onlara hitaben yazmaya gerek var m yoksa sadece banka kurum, Rza Sarraf: yazn fark etmez, Abdullah: tamam banka o zaman genel mdrn ben bulaym bulabilirsem internetten Grmeden, bahse konu 2 ayr banka iin 2 ayr referans mektubu hazrlanaca anlalmtr. TK:2208464798 - 14.07.2013 19:17 Abdullah (ileri Bakanl) Bar Gler grmesinde; Bar Gler: mektubu pazartesi bakacak baba de mi abi, Abdullah: pazartesi yarn ite, Bar Gler: u an iin u an iin onun kriterlerine gre sizin kriterlerize gre bi sknt kalmad heralde demi isme gre yazld iin, Abdullah: yok yani isim isimleri temin ettik yani hem banka ismi yaz hem bankann bakan var yani ynetim kurulu bakan TK:2209943840 - 15.07.2013 16:40 Bar Gler Bar (ileri Bakanl) grmesinde; Bar Gler: ne oldu abi Rezann ii imzalamad m daha, Bar: imzalad Abdulllah verdi imzalatt kard TK:2210167765 - 15.07.2013 18:33 Bar Gler Abdullah (ileri Bakanl) grmesinde; Abdullah: imzalar aldk yalnz bakan beyin bir talimat daha oldu onlar bekliyorum ... firmalarla ilgili bir bak dedi biey var m gayr resmi bir bakyorum bu bu gece yalnzm inallah ey yaparz yetitiririz, Bar Gler: tamam abicim tamam tamam TK:2210652548 - 15.07.2013 23:14 Abdullah (ileri Bakanl) Bar Gler grmesinde; Abdullah: ey kt ....zarflar gnderecek inallah Murat imdi zarfn stne de gzel etiket karn dedim onu da hazrlyorlar zarf kapatp gndereceiz inallah firmalarn eyi sylemiti bakan bey bi skntlar var m yok mu diye de ben de bi geri .....yle bi yzeysel olarak bir baktrdm herhangi bir sknt grnmyor o ynetim kurulu ynetim kurulu bakanlarna hitaben yazd zarfn stne de ynetim kurulu ... banka ismini yazacaz zarflar kapatmadan ben gnderecem size TK:2210717029 - 15.07.2013 23:56 Murat Bar Gler grmesinde; Murat: efendim bu gece saat 2 de 2 de ya da 3 te Ulusoyun otobs varm ona verelim mi efendim, Bar Gler: iyi tamam verin Ulusoya tamam verin Ulusoya Grmelerden, referans mektuplarnn ileri Bakan Muammer Gler tarafndan imzaland ve Bar Glere ulatrld anlalmtr. TK:2211286856 - 16.07.2013 12:59 Bar Gler Rza Sarraf grmesinde; Bar Gler: imdi ben havalimannda iim bitti bi 10 dakkaya kacam burdan grme olacak m getiriyim mi, Rza Sarraf: ben saat 4 gibi filan iim biter ondan sonra bi grelim TK:2211745519 - 16.07.2013 16:50 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde;
250

Rza Sarraf: siz kaa kadar ofistesiniz, Bar Gler: ben hep ofisteyim yani 1-2 saat daha ofisteyim, Rza Sarraf: ben ya hemen gelirim Grmelerden ve bulumadan, Bar Glerin bahse konu referans mektuplarn Rza Sarrafa teslime ettii anlalmtr. TK:2211804652 - 16.07.2013 17:15 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rhan Bayar: mektubu ayorum bir saniye bir dakka ...hahah ya olmaz byle biey ya, Rza Sarraf: Kunlunu ayr yazdrdm Pingan ayr yazdrdm, Rhan Bayar: vay vay, Rza Sarraf: iki tane, Rhan Bayar: zmit Ables ....Trabzon okey ben bunun burda yeminli tercumanda da eyinide yaptraym, Rza Sarraf: yok burda yaptracam ya ben orjinalini gzel bakanlk zarfnda zaten tercmana verecem in Konsolosluuna da onaylatacam yollayacam sana , Rhan Bayar: tamam elden gnder abi bunu kaybolmasn ocuklar gelecek buraya nk valla helal olsun sper hahah YAKINDA KABNENN YARISI BZE KEFL OLACAK AB, Rza Sarraf: sana dedim ben imzalatacam ya dedim inallah imzay grdn m kim imzalam, Rhan Bayar: grmez miyim ok yakkl bir imza hahah ellerine salk o ok gzel oldu ya ok iyi daha ne olacak d aha da etkili bence, Rza Sarraf: Bank of Kunlununkini de eye yazm Golingvang heralde bu baka Kunlununkini de direk bakanna yazd, Rhan Bayar: abi bu pisikolojik gazla Kunlunun da kapsn alarz yani direk kendimiz bile bitiririz ii yani ok kuvvetli ya ok iyi bir referans abi Grmede, Rza Sarrafn, referans mektuplarnn grntlerini inde bulunan Rhan Bayara dijital ortamda gnderdii, Rhan Bayarn bu duruma ok sevindii, bu ekilde Trkiye Cumhuriyetinin ileri Bakanlndan gelen bir referans mektubu ile inde firmalarnn hesaplarnda sknt yaadklar Kunlun Banka giderek ilerini halledebileceklerini ve bu gidile Trkiyede Bakanlarn yarsnn (Kabinenin yarsnn) kendilerine kefil olacaklarn syledii anlalmtr. TK:2211836553 - 16.07.2013 17:34 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: o yaz neyi ifade ediyor bir de biliyorsun di mi REAL TCARET ODUUNU, Rhan Bayar: ya ok gzel canm bunlarla bankalardan bir yzer milyon dolarlk kredi alrz hahah, Rza Sarraf: hayr yani bu REAL TCARET OLDUUNU EY YAPIYOR biliyorsun di mi, Rhan Bayar: tabi canm ya , Rza Sarraf: yani artk Kunlun munlun zrt prt ...birtane Kunlun genel mdrlne yazd Pingannkine yazd, Rhan Bayar: TM SORUNUMUZU ZECEK GB DURUYOR BURDA, Rza Sarraf: EN AZINDAN EYE MIRIN KIRIN EDEMEZLER BU REAL M DEL M KONMENTO CART CURT, Rhan Bayar: yok Kunlunla en st dzeyde kendimizi ifade edebiliriz artk yani direk aracyada gerek yok Grmede, bahse konu referans mektuplarnn, ileri Bakan Muammer Gler tarafndan yazldndan, indeki bankalar ve bankalara sorgu yapan kurumlar nezdinde, referans olunan firmalar hakknda yle olmamasna ramen- GEREK (REEL) TCARET yapt konusunda kanaat oluturaca deerlendirilmesinde bulunulmu, bylece pheli ahslarn paravan ve sahtecilie dayanan ilemler zincirinin in basamandaki usulszlkleri, Trkiye Cumhuriyeti ileri Bakanl makamnn alet edilmesi ile rtbas edilmeye alld anlalmtr. Kald ki referans mektubunun yazld Kunlun Bankn uluslararas camiada nasl tannd yukarda aklanmtr. Dier eylemlerde de detaylaryla akland zere, uluslararas boyutta faaliyet gsteren su rgtnn lideri Rza Sarraf ile Muammer Gler arasndaki rvet ilikisiyle kamu gcnn nasl satn alnabildii, bunun da uluslararas camiada lkemiz imajna nasl etki edecei aikardr. TK:2213006746 - 17.07.2013 12:24 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: o evrak geldimi eline tercmeye yolladn m, Abdullah Happani: geldi saat de ince tercmesini alacam ngilizcesini yaptrdm ama daha onay falan yaptrmadm konsoloslukdan, Rza Sarraf: tamam konsoloslua yaptralm bide nereye onaylanyo o, Abdullah Happani: ya noter tasdikli isterler aslnda, Rza Sarraf: tamam onu yaptr onlar bu iin realitesinin olup olmadn sorsalar buraya sorarlar dengine sormaz yani hayr prosdr olarak mesela onlar bu konimento doru mu deil mi sormak isteseler buna sorarlar, Abdullah Happani: BANKADA EY ZLENM YARATABLR TAMAM BUNLARIN BLGEDE YAPTIKLARI LER GAYET RESMDR FALAN GB B ZLENM YARATIR, Rza Sarraf: br abiden alsaydk o iin iine girecekti anladn m, Abdullah Happani: e tabi, Rza Sarraf: gerek yok
251

Grmede, referans mektubu yazma konusuna Ekonomi Bakan Zafer alayann zellikle kartrlmadndan bahsedildii anlalmtr. Bu arada (Para Teslimi-7) blmnde anlatld zere, ine gnderilmek zere hazrlanan 2 farkl referans mektubu konusunun halledilmesinin hemen akabinde; Bar GLERin eleman zgr ZDEMRin Nuruosmaniyedeki ofise gelerek Abdullah HAPPANden 200.000,00 (ki Yz Bin) Dolar istedii, akabinde Rza SaRRAFn talimat dorultusunda Abdullah HAPPANnin Bar GLERin elemanlarndan zgr ZDEMRe 200.000,00 DOLAR para verdii anlalmtr. TK:2221629163 - 22.07.2013 14:56 Abdullah Happaninin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Tercme ettrdgmz evraklar bende duruyor hala ne yapacaz bunlar? TK:2221761813 - 22.07.2013 15:59 Rza Sarrafn Abdullah Happaniye gnderdii mesajda; Ruchana elden yollicax TK.2246338522 - 05.08.2013 12:43 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: o bakann yazlarn yolladnz m bankaya, Rhan Bayar: tabi tabi hepsini verdik ORJNAL DE BURDA imdi ... adam devletten bir adamla tekrar Kunluna gidecek bu hafta ii yanlz abi bu ikisine yapyorlar mesela bohai ye dn yaptk bugn aldm hesaplarbohai ok kr kr ald, Rza Sarraf: SEN O EVRAKLARI VER E YARAR Grmeden, referans mektuplarnn inde bulunan Rhan Bayara ulat anlalmtr.

(8) RIZA SARRAFLA LGL ADL VE STHBAR ALIMALARIN ARATIRILMASI ve ADL ALIMALARA KARI KOYMA
Yaplan teknik takip almalarnda, bahse konu su rgtnn, ileri Bakan Muammer GLER ile olan rvet ilikisinden doan nfuzu kullanmak suretiyle, haklarnda yaplan adli/istihbari almalara kar koyduklar anlalmtr. TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rhan Bayar: LER BAKANLIINDA HERHANG BR STHBARATTAN BYLE BR ALIMA FELAN OLMU MU, Rza Sarraf: hi bir ey yok hayr, Rhan Bayar: yle bir bilgi yok OLSA ZATEN LK AIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN, Rza Sarraf: onlar yok onla da grtm bugn Grmeden, rgt yneticisi Rhan Bayarn kendileri hakknda ileri Bakanl (Emniyet) stihbaratta bir alma olup olmadna ynelik bilgileri rvet ilikisi ierisinde olduklar ileri Bakan Muammer Glerden (ilk azdan) renebileceklerini sylemesi zerine, Rza Sarrafn Mumammer Gler ile (o gn) grtn, Emniyet stihbaratta haklarnda bir alma olmadn rendiini syledii anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda, Rza Sarrafn bahse konu gn Muammer Gler ile makamnda grt anlalmtr. Daha sonra, TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Gler Rza Sarraf grmesinde; Basnda kmas muhtelem haberlerle ilgili yaplan grmede Rza Sarraf: sayn bakanm sadece insann insan ailesine zedeliyorlar baka bir ey yok, Muammer Gler: abicim hi sen o konuda sen rahat ol sen rahat ol VALLAH BLLAH BYLE BR EY VARSA SENN NNE BEN YATARIM YA SENN LER BAKANLIINDA BR EYN YOK MTTE BR EYN YOK MALDE BR EY YOK Bu grmede de Rza SARRAFn liderliini yapt su rgtnn faaliyetlerinden haberdar olan Orhan NCEye husumeti olan Rza SARRAFn bu konuda haberlerin de kmas neticesinde Muammer GLERin devreye girdii ve rgtn su faaliyetlerinin gizli kalmas konusundaki faalieyetlerini yukarda
252

kendisini zetledii ve nleyici ve adli soruturma makamlarnda rgt lideri Rza SARRAF hakknda bir alma olmad ynnde bilgi verdii anlalmtr. Daha sonra, rgtn faaliyeti kapsamnda komisyonculuk yapan ran uyruklu ahslar iin Trk vatandal alnmas, Rza SARRAFn husumetli olduu Emniyet Mdr Orhan NCEnin stanbul dna tayininin kartlmas, Rza SARRAFn usulszlkleri ile ilgili basnda yer alacak haberlerin engellenmesi iin Muammer GLERin devreye girdii bu konularn tamamnda belirleyici rol ald ve talimatlar ile eylemleri ynettii bu ilemlerin karlnda (Para Teslimi-14) konusunda 3.500.00.000 Dolar ald tespit edilmitir. (Para Teslimi-14) srasnda Mali ube ekiplerince yaplan fiziki takip almas srasnda, ahslar takip edildikleri konusunda pheye dmeleri ve soruturmann Muammer GLER tarafndan aratrlaca bilgisi zerine, letiimin Dinlenmesi tedbiri savclk talimatyla 27.10.2013 tarihinde sonlandrlmtr. Su ilemek amac ile kurulan Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn imkn ve kabiliyeti asndan st dzeyde olduu Muammer GLERin, ileri Bakan olmas, rgtn ihtiya duyduu kamu nfuzunu salamas ve su rgtnn de tm bu faaliyetleri finanse edecek kapasitede olmas gz nnde bulundurulduunda ak ve net olarak ortaya kmaktadr. mkn ve kamu nfuzu asndan bu derecede kabiliyete sahip olan su rgtnn, sua konu eylemleri ile ilgili olarak istihbarata kar koyma faaliyetleri ierisinde olduu ve Muammer GLER vastas ile kendisi ile ilgili olas teknik takip ve soruturma aamasna gelebilecek almalar engellemeye ynelik faaliyetler ierisinde olduklar gzlemlenmitir. Bu sebeple, CMK 135 kapsamnda yaplan teknik takip almalar, Muammer GLERin rgt hakknda bir soruturma olup olmad ynnde almalar yapmaya balamasnn anlalmas zerine savclk talimatyla sonlandrlmtr. 25.10.2013 gn Muammer GLERe rvet paras olarak giden parann fiziki takibi esnasnda takip edildiinden phelen ahslarn aralarndaki grmelerine bakldnda, Rza SARRAFn paralarn iki parti halinde gitmesini istemesine karlk Muammer GLERin paralarn tek seferde toplanmasn istedii ancak bu olaydan sonra Muammer GLERin olu Bar GLERi hem fiziki takip hem de teknik takip almalarna kar duyarl olmas iin uyard, ayrca takibi yapan polislerin tespit edilmesi ve Mali ube ile stihbarat ube tarafndan rgt yeleri hakknda bir alma yaplp yaplmadnn Muammer GLER eli ile gerekletirildii anlalmtr. (Para Teslimi-14)te parann teslim alnarak Bar GLERe teslim edilmesinin akabinde, TK:2400253937 - 25.10.2013 15:00:18 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: bu ne olabilir, Bar Gler: vallaha ben hi bilmiyorum ama yani o kesin yani sivil gibi geldi hi bana normal insanlarm gibi gelmedi nk orada akmakms bieyle fotoraf filan ekiyorlar sa solun fotorafn ekiyorlar yani o adamlarnefali falan beli yani zcan abi tecrbeli polistir gitsin bi kimlik sorsun veya, Rza Sarraf: ne olacak bizim resmi polisler sorar, Bar Gler: TEDRGN OLDUK YAN hani niye onlar orda duruyorlar ne yapyorlar sa solun milletin akmakla fotorafn ekiyorlar, Rza Sarraf: yle olduysa yani nasl bi birim olurki bizim haberimiz olmaz, Bar Gler: YAN B BEY M TAKP EDYOR NE YAPIYORLAR BLEMEDM YAN ORA ARKADALAR nk houmuza gitmedi o grnt houmuza gitmedi ee yani bi bi bi biey var onun altnda biye var yani bi bakarsanz iyi olur arkadalar bi bakarlarsa gerekirse mesala kardeim siz kimsiniz bi kimlik kontrolu yaparsa, Rza Sarraf: yaparz problem yok onda da acaba ordalar mdr, Bar Gler: ...ben size tama kulubenin oras eviniz arka ey ofisiniz arkada tarafnda TE KAPINI ORDA ADAMLAR BEKLYORLAR DA SAATLERCE BEKLYORLARDI BZMKLER DE BZMKLERLE ALAKALI B KONU MU DYE MERAK ETTK YAN, Rza Sarraf: ite acaba eer yoklarsa siz o o dnemde gelmiler gitmiler sizinkiler geldiinde, Bar Gler: sizinkiler bi kimlik kontrolu yapsalar Grmeden rgt yelerinin takip edildiklerinden phe ettikleri ve Bar GLERin tedirgin olduu, takip edildii hissi ile rahatszlk duyduu ve alaca rvet parasnn grntlenmesinden ekindii ve polis
253

olduundan phelendikleri ahslarla ilgili ite kapn orda adamlar bekliyorlar da saatlerce bekliyorlard bizimkiler de bizimkilerle alakal bi konumu diye merak ettik yani dedii ve katlm olduklar sua konu eylemlerin takip edilmesinden ok ekindii tespit edilmitir. Sonrasnda, TK:2400256104 - 25.10.2013 15:02 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: abdullah bi ofisten biofisten bi dar ko arkaya doru git o c am var ya arka sokaa bakan cam TK:2400258948 - 25.10.2013 15:04 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: kulbe var yayukardan aaya bak arka arka sokaaorda kulbe var beyaz TK:2400264682 - 25.10.2013 15:06 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: o darda kulbe var ya bi tane onun yan yannda iki kii adam oturuyor mu, Abdullah Happani: bi tane adam oturuyor, Rza Sarraf: bi tane adam oturuyor mu uandaben sana bi resim iletiyorum whatsaptan br telefonun yannda mal onlar bi bak bakaym bunlar onlar m TK:2400272938 - 25.10.2013 15:09 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: ben yolladm imdi baksnlarkeke sizinkiler o anda baksayd,Bar Gler: yani keke baksalarda yani yanlarna gidip birey sylemediler yani imdi yanl ... yani ite ee ey yapama yapmak istemedik yani kimseyi rktmek istemedik, Rza Sarraf: kim nerden anlamlar peki resim ektiklerini, Bar Gler: byle ey akmak gibi bi ey tutuyorlarm akmakla ekiyorlarm milletin resmini yani anlam ZGR ANLAMI Yukarda fiziki takip almalar srasnda phelenen rgt yelerinin polis tarafndan takip edilmekten duyduu ekince ile yapm olduklar grmelerde polis olduklarndan phelendikleri ahslarn fotoraflarn almaya altklar ve Bar GLERE ilettikleri, takip edildiklerinden ilk phelenen ahsn Bar GLERin para alm ilerini organize eden-rvete araclk eden adam zgr ZDEMR olduu anlalmtr. TK:2400287965 - 25.10.2013 15:11 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: orda oturan bir adam var m siyahlmailin ne, Abdullah Happani: ahappani@hotmail.com, Rza Sarraf: oturuyor birisi dedin dimi orda, Abdullah Happani: bir tane drda adam var bir tane ierdegri ceket var zerindebu dernek ismi yazyor dedim ya sana kulbenin zerinde, Rza Sarraf: ama fotoraf ekiyorlarm ordagirenin kann girenin kann bizim orda arka kap da geldi mi mail sanawhats app var m telefonunda ya, Abdullah Happani: var var 666605333500000 deil mi, Rza Sarraf: abi mesaj atmsn akn diye whats app atmulti media attm geldi mi TK:2400297752 - 25.10.2013 15:20 Abdullah Happani Rza Sarraf grmesinde; Abdullah Happani: abi bu fotoraflar net deil birde burda oturan adam bunlardan birine benzemiyor yani bugn ekilmi bir eyse, Rza Sarraf: bugn ekilmi, Abdullah Happani: adamda yani bugn u an oturan adamda gri takm elbise var bu adamlar siyah giyili ama suratlarda net deil hafif byle bykl mykl bir adam oturuyor u anda yani TK:2400319509 - 25.10.2013 15:30 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: biey sylecek bizim arakadalar he ...bizimkiler baktlar orda uan yle birisi yokBU MUHTEMELEN SZLE ALAKALI OLABLR, Bar Gler: e anladm tamam tamam BEN GEREKEN NLEMLER ALACAM TK:2400338770 - 25.10.2013 15:36 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Rza Sarraf: yani eyden bakabilirler orda kamera mamera varsa, Bar Gler: bakarz anlarz onlar anlarz ortaya karrz bi iki gne kadar ortaya karrz onu, Rza Sarraf: YAN SZLE ALAKALI OLMA HTMAL YKSEK, Bar Gler: YAN BEN ORTAYA IKARIRIM BEN ORTAYA IKARIRIM ONU BEN ORTAYA IKARIRIMbizimkiler onlarn fotorafn ekmi hani onlar ZGR BRE EY OL TEDRGN OLUNCA BZE SYLED bizim arkadalar da yanna gittiler binann ierisine orda o bekleyen arkadalarn fotoraflarn ekmiler, Bar Gler: elimizde ok net fotoraflar yokta Hikmet bey yarn eye gidecek binaya gidecek kamerada o adamlarn kamera grntlerini alacak ondan sonra egallerini egallerini bulduracak kimlik tespiti yaptracaz kimdir nedir biz ortaya karrz onu zaten Grmelerde fiziki takip yapldndan phelenen rgt lideri Rza SARRAF ile Abdullah HAPPAN arasnda gerekleen grmelerin neticesinde Rza SARRAFn Bar GLERE bu muhtemelen sizle
254

alakal olabilir dedii Bar Glerin de ben gereken nlemleri alacam eklinde cevap verdii, rgtn istihbarat kar koyma faaliyetlerinde konumu itibari ile nemli bir yeri haiz ileri Bakan Muammer GLERin olu olmas mnasebeti ile konunun Bar ilgilendirdii anlalmtr. TK:2400355324 - 25.10.2013 15:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Abdullah onlar kim olabilir sencegizli niye fotoraf eksinler ya akmak kameraylaakmak kamera ile gizli, Abdullah Happani: onu nasl grmler ya, Rza Sarraf: grmler ite abi bunlarn ii o uzmanlk alan o ya, Abdullah Happani: bilmiyorum vallahi abi ya vallahi bilmiyorum abi ya arayaym m seni birazdan TK:2400375453 - 25.10.2013 15:52 Rza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi grmesinde; Ahad Khabbaz Tamimi: televizyona bakyoruz, Rza Sarraf: saatlerini biliyor musunuz, Ahad Khabbaz Tamimi: yok bastk izliyoruz ..., Rza Sarraf: saat katan baladnzsaat 10.30 da geldi TK:2400573090 - 25.10.2013 17:13 Rza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi grmesinde; Ahad Khabbaz Tamimi: Rza burda eye ekiyorlar neydi CDyi bir de kardaki kuyumcunun var o iyi gsteriyor onu akam ekip vereceklerbirini biz polise benzettikyok demedi polis bir tanesini biz phelendik bir tanesi polis olabilir diyorsabah saat 9 da 10- 11 e kadar imdi kartyor cdsini veriyor asl ordaki kuyumcunun ki gzel gsteriyor byle aydnlk, Rza Sarraf: nerden bulabiliriz bunlarn yz lazmdr bize Grmelerin devamna bakldnda polis takibi yapld phesinin rgt yelerinde yksek derecede rahatszlk oluturduu, gvenlik kameralar polislerin ekllerinin tespit edilerek Muammer GLER vastas ile tespit edilmek istendii anlalmaktadr. TK:2401663648 - 26.10.2013 10:50 Hikmet Tuner zgr zdemir grmesinde; Hikmet: bu adamlar aratrmas iin eye geldikmdrede syledimonlarnda bilgisi var imdi ben bakacam o adamlar orda m deiller mi imdi farzetki diyelim o adamlar orda biz adamlar aldk diyelim polis deillersen sen ikayetci olacaksn deil mi benim resmimi ektiler diyepolis deillerse tabi yani, zgr zdemir: yani senin sylemene balsen ne dersen onu yaparm TK:2401791626 - 26.10.2013 12:07 Hikmet Tuner zgr zdemir grmesinde; zgr zdemir: evden karkende benzer ahslardan biri var burda yani ey benzer harekette bulunuyo elinde birtane ey var cihaz varBakrky, Hikmet: sen kma o zaman sen kma biz oraya gelelimey o dnklerden biri deil dimi, zgr zdemir: yok yok deil deil, Hikmet: dnklerden biri deil peki onlarda o civarda olur sen sakn evden kma biz oraya geliyoruz TK:2401812687 - 26.10.2013 12:19 Hikmet Tuner zgr zdemir grmesinde; Hikmet: whatsapp a baksana bi hocam, zgr zdemir: tamam TK:2401901222 - 26.10.2013 13:06 Bar Gler zgr zdemir grmesinde; zgr zdemir: babayla konutum ben dedi ey yapacam dedi arayp arttracam onu dedi tamammbro eyde burda u anda Hikmet beyde Yaln beyde burda kolaan ediyorlar etraf tamam, Bar Gler: sana nasl sana peki nasl ey yaptlar senin fotorafnm ektiler, zgr zdemir: yle abi imdi ben evden indim tamam m yani bunlar bir ekilde hani bir tanesi tam ben arabaya binerken byle dikkatli yzme bakt sonra byle bi gopro kamera gibi ellerinde bunlarn biey var hepsinde ayn aletten var ama dn grdmde benzer bieydi ondan sonraondan sonra at diye ekti arabann plakasna bakt yrd gitti ama dikkatli dikkatli bakt yani ey deil bunlardan sonra bir kii daha vard bir kii daha vard o biey yapmad resim falan ekmedi byle beni ey yapt takip etti izledi ekti gitti durum o, Bar Gler: o zaman ben ey yapyorum senin adresine devaml adam koyuyorum abi bu aralar ..., zgr zdemir: evet nemli nk bu geri zekallar EY BENDE FALANDA ZANNEDEBLR SALAK HERFLER anladn , Bar Gler: aldm aldm tamam ben gerekeni yapyorum sen rahat ol abi Grmelerden Bar GLERin ve rvet paralarn takip eden zgr ZDEMRin polis tarafndan takip edildiklerini dndkleri ve olas bir takip durumundan haberdar olmak iin adreslere Hikmet ve Yaln isimli ahslar kontrol amal koyduklar anlalmtr.
255

Grmede, zgr zdemirin eyi bende falan zannedelibir salak herifler syleminden paray Bar Glere teslim ettii anlalmaktadr. TK:2401959070 - 26.10.2013 13:37 Hikmet Bar Gler grmesinde; Hikmet: Bar bey bunlar kuvvetli muhtemelen ey ya polisler ya, Bar Gler: hangi polisler, Hikmet: bizim YA STHBARATIN YA DA MAL UBENN POLSLERDR ey birinin resmini ekmi elinde doru kamera var byle ceketinin kolunun iinde arkadan ekmi ama burda phelendii bir ara var arata komple siyah caml bir ara sorgulattm ben arac herhangi bir kayd mayd yok Fatihte bir adres kyor bunlar kuvvetli muhtemelen polis yani kuvvetli muhtelemen deil yzde yz polis, Bar Gler: niye ekiyorlar, Hikmet: ite onu niye ekerler o binann nnde ektiler sonra bu nereye gidiyor kimlerle gryor ne yapyor onu takip etmi olabilirler byle ey fazla fazla da ....hi gerek yok yalnz hafta ierisinde ey yapalm Bar zgr bey eyi arasn Nuruosmani'ye yi ben geliyorum desin bu diyo ki ben hep telefon edip gittiimde diyor ayns oluyor zgr hoca yle diyo bir daha telefon etsin oraya gitsin bizde gerekirse oraya gideriz bakarz tekrar gelip eken bar m bunu bir tek onu deneriz onda da biey yoksa kapatalm gitsin nemli biey yok yani, Bar Gler: polisler takip ediyor yle miadamlarn fotoraf var m zgr de, Hikmet: var ama arkadan var nden deil nde arkadan var ama elinde elinde ey olduu belli byle ceketinin kolunun iine yarsn sokmu kamera eklinde biey var elinde yani yzde 99 polis yzde 99, Bar Gler: tamam konualm bunu peki TK:2401974668 - 26.10.2013 13:44 zgr zdemir Bar Gler grmesinde; zgr zdemir: konutuk ta ey diyor bunlar polis diyorMali ube falan olabilir diyoimdi hani anladn m olay baka skntl eylerde olmasn imdi burda bi nasl biey yapmak lazm bilmiyorum yani niye byle bi MAL UBENN BYLE B ALIMASI VAR MI FALAN FLAN ONU B BRLERNN SORDURMASI LAZIM YAN OKTA DKKAT EKMEDEN Yukardaki grme ieriklerinden Bar GLER, zgr ZDEMR ve Hikmet isimli ahslarn takip edildiklerinden ciddi manada phe ettikleri ve katlm olduklar su faaliyetlerini de gz nnde bulund urarak Mali ubeden veya stihbarat ubeden ekindikleri iin bu ubelerin polisleri tarafndan takip edildiklerini dndkleri ve dikkat ekmeden bu durumu Muammer GLER vastas ile kontrol ettirecekleri anlalmtr. TK:2401987754 - 26.10.2013 13:53 Hikmet zgr grmesinde; Hikmet: zgr bey o arabann plakasn sen kaydettin mibi verir misin bana, zgr zdemir: tamam TK:2401998871 - 26.10.2013 13:58 Bar Gler Hikmet grmesinde; Hikmet: arabalarnn fotorafn ektim arabalarnn fotorafn gnderdim arabalartabi tabi yle bir siyah caml ki arabann byle elini koyuyorsun ii bile grnmyor arabann , Bar Gler: ha o kesin istihbarat, Hikmet: yani bencede, Bar Gler: araba arabay bulduunuz iyi peki onlarn arabas olduunu nerden biliyosunuz, Hikmet: ben arabay sorgulattm araba bayan bir bayann zerine kyor Fatihte bir adres kyor .., Bar Gler: peki o zaman nasl polisin olduunu dnyorsunuz, Hikmet: ya polisin elinde var ya yle alnt arabalar sahibi bulunmayan arabalar unlar bunlarHikmet: ama hi bir bilgi yok yani ne adres bilgisi ey ne telefon bilgisi ne ey sadece bir bayann zerine kaytl Grmelerden rgt yelerinin haklarnda bir soruturma olup olmadn renebilmek iin t akibi yapan polisleri bulmaya altklar anlalmtr. TK:2402271854 - 26.10.2013 16:23 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: vallahi bizimkiler yle demi sizinkilere Emniyetten yle demiler bunlar demi biz de bunlar aryoruz zaten demiler WHATSAPTAN BEN SZE YAZDIM, Rza Sarraf: yok tam yle deil konudaha netlememi, Bar Gler: polisler demi ki biz bunlar aryoruz bizde bunlar aryoruzbunlar gasp, Rza Sarraf: deil deil siz bi daha bi konuun imdi tam aksni sylyor biz konutuk imdi tam aksin diyorlar siz bi daha bi konuun, Bar Gler: he sivil diyorla demi, Rza Sarraf: tabi tabi bi daha siz bi konuun Hikmet beyle TK:2402276933 - 26.10.2013 16:25 Bar Gler Hikmet grmesinde; Bar Gler: imdi bu nurosmaniye deki arkadalarla alakal Rza beyde tersini sylyorbir daha grn hikmet beyle o konu yle deil diyor onlar gasp m yoksa sivil mi, Hikmet: bunlar
256

yani yzde 99 polis, Hikmet: motorla gelen valla bar bey ONU YAPACAIMIZ BR VAR HAFTA HAFTA ERSNDE ZGR BEYE TELEFON ETTRECEZ OFSE GELYORUM DYEZGR BEY ORAYA GDERKEN BZ O CVARI TUTACAIZ ONLARDAN BR GELYORSA ONLAR DEMEK K EYDR YAN ONLARDAN BRN ALIRSAK POLS YA DA GASPI OLDUU BELL OLURBUNU BZ HAFTA ZGR BEYE TELEFON ETTRECEZ OFSE GELYORUZ DYE ZGR BEY OFSE GDECEK GDERKEN BZ O SOKAKLARI TUTACAZ YAN BU ZGR BEYN TELEFONUNU DNLEYP POLS M GELYOR YOKSA GASPI MI GELYOR ONU YLE ANLAYACAIZ, Hikmet: fazla hani yle dallandrp budaklandrmayalmhafta ii sessiz sedasz bir ekilde halledelim Yukardaki grmelerde de Bar GLER ve Hikmet TUNER isimli ahslarn haklarnda bir fiziki takip almas olup olmadn anlamak iin yntemler gelitirdikleri , kendilerini takip ettiklerini dndkleri ahslarn polis mi yoksa gasp m olduunu anlamak iin strateji gelitirdikleri anlalmtr. TK:2402858316 - 26.10.2013 21:31 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: hani o hesapta 2 buuk felan alacak 2 600 olan hesap var ya alacakl olanonu seni arayp gelen gelen adam var yaONUN ARADAI O EYLER KAPAT DETR NERDEN ULATIYSA SANA, Abdullah Happani: en son nerden aramt cepten irket hattndan aramt, Rza Sarraf: TAMAM ONU DETR, Abdullah Happani: tamam yarn hemen talimat veririm tamam abi sknt m varm onunla ilgiliyok yani onlar olabilirpheleniyorlar m , Rza Sarraf: abi pheleniyorlar onlarla alakal gelmilerde sonuta biey geti yasen kapat gitsin ne gerek varBEN KEND NLEMM ALIYORUM NE GEREK VAR Grmeden Rza SARRAFn, Abdullah HAPPANye, zgr ZDEMR tarafndan arand numarasn deitirmesi talimatn verdii ve olas bir teknik takipten kurtulmak istedikleri anlalmtr. TK: 2400371723 25.10.2013 15:49 Rza Sarraf - Abdullah Happani grmesinde; Abdullah Happani: abi o arkadalar geldiinde saat byle sabah 10 gibi faland yani o saatlerde yle biey olur mu olmaz m bilmiyorum bide bu adamlar biliyorsun ileri bu olmayan bieyi sana olurmu gibi sunabilirler mi, Rza Sarraf: niye sunsunlar ki bana ne bana ne faydas zarar olacak ki, Abdullah Happani: yani icabnda aratr diyeceksin sonra biey karacak sonra biyeler yani ben belki kafamda kuruyorum yani ha, Rza Sarraf: HAYIR KENDLERNDEN PHELENYORLAR ONLAR, Abdullah Happani: ha yle mi, Rza Sarraf: kendilerinden kendileri gelmi ya, ONLARIN ONDAN MAALARI DE ATIYOR anladn m yoksa bizle alakal deil bize ne olacak, Abdullah Happani: kendilerini de gelecei falan bilinmiyordu abi nerden ey yapacaklar ki, Rza Sarraf: abi salak ite o biraz br, Abdullah Happani: biraz ey bir adam evet pinpirikli, Rza Sarraf: h biraz salak konuuyorlar ediyorlar anladn m olur olmaz telefonda, olur mu olur anladn m salak nk var yle salaklklar ON KERE DEDM K BUNU K SEFER YAPAK YOK YOK BUYUR TE, nerden ktklar belli deil bize ne ya, Abdullah Happani: KEND BLR AB YAN BZM YAPABLECEMZ BEY YOK GRNTLEYEN ADAMA NE DYECEN K, Rza Sarraf: KA KERE UYARDIM BEN KENDSN K PART YAPALIM BLMEM NE YAPALIM YARIMINA BLE GER DNDLER BYLE BR SAMA BREY OLABLR M YA GT ANASINI SATAYIM BR HAFTA SONRA GEL DNYANIN SONU MU YA GN M BTYOR AMINA KOYUM, Abdullah Happani: YAN NE ZAMAN GELSEN NE KADAR STYORSAN ALIYORSUN ZATEN, Rza Sarraf: enterasan adamlar ya brak neyse, Abdullah Happani: eyse abi yle bireyden PHELENMESE ARATIRSIN KEND BULAMAZSA BZ NE YAPABLRZ, Rza Sarraf: kendi iin ben zaten aradm dedim BZLE BR ALAKASI YOK SZNLE ALAKALI, Abdullah Happani: KEND URASIN O ZAMAN Rza Sarraf: tabi canm bize ne .....canm bizim bir eyimiz yok kendisi baksn Grmeden ahslarn kendilerinden para almaya gelen Bar Gler ve zgr zdemir isimli ahslarn teknik takip altnda olduklarn dndkleri, Rza Sarrafn KA KERE UYARDIM BEN KENDSN K PART YAPALIM BLMEM NE YAPALIM YARIMINA BLE GER DNDLER BYLE BR SAMA BREY OLABLR M YA GT ANASINI SATAYIM BR HAFTA SONRA GEL DNYANIN SONU MU YA GN M BTYOR AMINA KOYUM ifadeleri ile Muammer GLER ve Bar GLERin paralarn tek seferde gitmesini istedii ancak Rza SARRAFn iki parti olarak gndermek istedii, takip edildikleri phesi oluunca da Rza SARRAFn ciddi manada rahatszlk duyduu Abdullah HAPPANnin de
257

yani ne zaman gelsen ne kadar istiyorsan alyorsun zaten ifadeleri ile Muammer ve Bar GLERin ne zaman ne kadar istese aldklarn vurgulad anlalmtr. Ertesi gn, TK: 2402400667 26.10.2013 17:30 Bar GLER-Muammer GLER grmesinde Muammer Gler: Bar gelecek bugn onlarla bi konuun bakalm ne, Bar Gler: evet zmirdeyimde ben ey zgrle bir araya gelecekler zgrle, konucaklar, Muammer Gler: tamam yani bu i nedir acaba anlamyorum zgr m ..., Bar Gler: zgrn zerine, Muammer Gler: BEKL SEN DE DINLEYEN VARSA, Bar Gler: ZGR DE DNLYOR OLABALRLER, ... zgr de dinliyor olabilirler zgr ne zaman ne zaman gitsem diyor ne gitsem o zaman ordalar diyor, Muammer Gler: ha Bar bak yle olabalir mi olum bi de u bi de u var oraya giriryor kyor ordan para gtren adamlar takip ediyorsa bunlar gaspcysa bu olana gaspta yapabilirler, Bar Gler: o da olabilir tabi oda olabilir, Muammer Gler: gasp da olabilir, Bar Gler: ben Tunu uyardm ben ben Tun Tunu uyardm yani afakn kuzenini ama ne bileyim belli belli mddet yanna birirni mi vermek lazm ne yapmak lazm, Muammer Gler: YAN HAYIR ARTIK O EY BARI SENLE KONUCAK O EY ARTIK O EKLDE YAPMAYIN KESNLKLE, Bar Gler: evet biliyorum, Muammer Gler: tamam m, Bar Gler: biliyorum biliyorum biliyorum, Muammer Gler: tamam olum tamam peki BEN ONU ARATIRACAM ONUN KM OLUP OLMADIINI dikkat ol olum TELEFONDA DA DKKAT OLUN, Bar Gler: tamam baba, Muammer Gler: kendisiyle konuurken de dikkatli olun Yukardaki grmeyi teyit eden bu grmede de Muammer GLERin YAN HAYIR ARTIK O EY BARI SENLE KONUCAK O EY ARTIK O EKLDE YAPMAYIN KESNLKLE ifadeleri ile bundan sonraki para alverilerini bu ekilde yapmalarn istemedii, Danman (ileri) Barla bu konuda kendisine haber gnderecei, ayrca bu grmeden sonraki tarihlerde de para geleceinin st kapal ifade edildii, Muammer GLERin olu Bar GLERi hem fiziki takipler konusunda hem de teknik takip (telefonlar) konusunda uyard, rgtn istihbarata kar koyma faaliyetlerine katkda bulunduu anlalmtr. pheli ahslarn kendilerinin adli olarak dinlendiklerinden ve takip edildiklerinden phelenmelerinden ve bunun zerine ileri Bakan Muammer GLERin BEN ONU ARATIRACAM eklindeki konumasndan tr, soruturmann deifre olabilecei gr zerine, soruturma savcsnn talimat zerine letiim Dinlenmesi almalar sonlandrlmtr. Dinlemelerin sonlanmasndan sonraki srete; stanbul stihbarat ube Mdrl tarafndan, Mali Sularla Mcadele ube Mdrlmze, Rza SARRAF liderliindeki rgtn faaliyetleri hakknda 02.09.2012 tarih ve 317248 sayl yazlar hakknda ube Mdrlmzce herhangi bir projeli alma yaplp yaplmadnn sorulmas zerine, soruturmann deifre edilecei ynnde phelerin artt deerlendirilmitir. stihbarat ube Mdrlnn, Mali Sularla Mcadele ube Mdrlmze gnderdii 02.09.2012 tarihli yazs

258

Bunun akabinde, edinilen istihbarat kapsamnda, phelilerin kamu irtibatlarnn nfuzunu kullanarak haklarnda her hangi bir soruturma olup olmadn aratrmaya ynelik giriimlerinin olduu deerlendirilmitir. Grmelerde geen ONU YAPACAIMIZ BR VAR HAFTA HAFTA ERSNDE ZGR BEYE TELEFON ETTRECEZ OFSE GELYORUM DYEZGR BEY ORAYA GDERKEN BZ O CVARI TUTACAIZ ONLARDAN BR GELYORSA ONLAR DEMEK K EYDR YAN ONLARDAN BRN ALIRSAK POLS YA DA GASPI OLDUU BELL OLURBUNU BZ HAFTA ZGR BEYE TELEFON ETTRECEZ OFSE GELYORUZ DYE ZGR BEY OFSE GDECEK GDERKEN BZ O SOKAKLARI TUTACAZ YAN BU ZGR BEYN TELEFONUNU DNLEYP POLS M GELYOR YOKSA GASPI MI GELYOR ONU YLE ANLAYACAIZ eklindeki planlarndan, phelilerin kendilerini takip eden polisleri deifre etmek iin 3. Gz diye tabir edilen takipileri takip etme giriimlerinde bulunacaklar anlalm, yukardaki belirtilen hususlardan tr byle bir almann, ube Mdrlmze pheliler ile ilgili bir alma yaplp yaplmadn gayri resmi olarak soran stihbarat ube Mdrl tarafndan yaplabilecei phesi hasl olmutur. Bunun zerine, adli soruturmaya kar byle bir deifre almasnn olup olmadn teyit etmek maksadyla yaplan bir uygulamada; TESPT ALIMASI CMK 135 kapsamnda yaplan teknik takip almalarndan soruturmann deifre edilmesi amacyla hedeflerin ev ve iyerleri evresinde tedbirler aldrlaca anlalmas zerine 11.11.2013 gn saat:13.30 sralarnda, Halide Edip Advar Caddesi No:9-11 Kanlca/ Beykoz adresine gidilmitir. Sonradan yaplan aratrmalarda emniyet arac olduu ve STHBARAT UBE MDRL uhdesinde bulunduu tespit edilen 34 ZP 7334 plakal Toyota Auris marka aracn No:9-11 numaral kapy grecek ekilde yolun kar kaldrmnda, park halinde bekledii grlmtr.

259

Bylece, ileri Bakan Muammer GLERin Rza SARRAF ile aralarnda gerekleen rvet ilikisini aratracan sylemesinin zerine, stanbul stihbarat ube Mdrlnn, gizlilik ilkeleriyle yrtlen soruturmamz deifre etmeye ynelik giriimlerinin olduu belirlenmitir.

RVETE DAR VERLEN PARALAR


Yaplan almalar kapsamnda; Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvete dair parann teslimi aamasnn Rza SARRAF ynyle Abdullah HAPPAN, Muammer GLER ynyle ise Bar GLER, zgr ZDEMR ve Hikmet TUNER tarafndan organize edildii anlalmtr. Yukarda bahsedilen eylemler karlnda Muammer GLERe gnderildii anlalan paralarn her defasnda, Rza SARRAFa ait Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesinde bulunan Orient Bazaar isimli ofiste teslim edildii, paray teslim almaya ilk balarda Bar GLERin, daha sonralar ise zgr ZDEMR ve Hikmet TUNERin geldii anlalmtr. Yaplan fiziki takip ve grnt alma almalar kapsamnda, paray teslim almaya gelen Bar GLERin elinin bo gelip ofisten karken ierisinde arln olduu anlalan anta ile kt anlalmtr. Milyon Dolarn teslim alnmas ileminde, zgr ZDEMRin tamadaki
260

kolaylndan bo olduu anlalan valizle gelip valizin karken arl sebebiyle zor tand anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda, hemen her bir para teslim eyleminde ne kadar para verildii ve paralarn hangi eylemeler iin verildii aka anlalm, 4 farkl para teslimi eyleminde grnt alnarak parann alnd teyit edilmitir. Rza SARRAF ile Muammer GLERin ilk grmelerinde eylemlerin fiyata balanmas, Muammer GLERin Bar GLERe, zgr ZDEMRin paray teslim alp almadn sormas (parann alndna dair geri bildirim) ve Muammer GLERin eylemlerdeki abalarna binaen Rza SARRAFn Abdullah HAPPANye Muammer GLER iin jest yapacan syleyip yksek miktarda para gndermesi hususlaryla, teslim alnan paralarn Muammer GLERe gnderilmek zere alnd anlalmtr. Para teslimi eylemlerinin bir ortak zellii daha olarak, Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFn talimat ve onayn alarak paray teslim ettii, listelemesi, zgr ZDEMRin de Bar GLERe geri bildirimde bulunduu anlalmtr. Bar GLERe Danmanlk Ad Altnda Verilen Paralar Yaplan almalarda, Muammer GLER ile yaplan rvet anlamas karlnda verilen paralarn haricinde, Rza SARRAF tarafndan, rvete dair eylemlerde araclk yapan ve paray teslim alma eylemlerini organize eden Bar GLERe danmanlk ad altnda aylk deme yapld anlalmtr. Yaplan eylemlerin (mesela Emniyet Mdr Orhan NCEnin Rza SARRAFn ihbar edilmesini koordine ettii iin srlmesi eyleminin) muhteviyatna bakldnda, Bar GLERin Rza SARRAFtan kendisi iin salad maddi menfaatin (babas iin araclk ettii rvetten deil danmanlk ad altnda ald paradan bahsedilmektedir) karlnda koordine ettii eylemlerdeki usulszle (rvet karlnda husumetli olunan bir kamu grevlisinin tayininin karlmasna) bir danmanlk faaliyeti olarak baklamayaca deerlendirilmi, bu durumun Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvet ilikisine ve bu kapsamdaki eylemlere araclk ederken ayrca kendine menfaat salama giriimi olduu anlalmtr. Rvete dair eylemlerin bazlarnda, konunun ncelikle Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda grlerek maddi menfaate (belli bir fiyata) baland, anlamann gerekletii, akabindeki ilemlerin Maummer GLERin talimatlar ile gerekletii, Bar GLERin ise iletiimde araclk ettii veya eylemlerin ksmi takibini yapt anlalm ve eylemin gereklemesinden sonra da parann yine Bar GLERn organizatrlnde alnd anlalmtr. Bu ekilde olmayan eylemlerde ise; Rza SARRAFn durumu nce Bar GLERe bildirdii, Bar GLERin de Muammer GLERe bildirdii, akabindeki ilemlerin ise bizzat Muammer GLERin talimatlar ile gerekletii ve eylemin gereklemesinden sonra da parann yine Bar GLERn organizatrlnde alnd anlalmtr. Her iki eylem eklinde, Bar GLER ve elemanlarnn, Muammer GLER ve Rza SARRAF arasnda rvete araclk ettikleri anlalmtr. Bar GLERin, danmanlk ad altnda ileri Bakan olan babas Muammer GLERin nufsunu ve gelitirdii rvet ilikisinden nemalanmay bir frsat bildii ve bunu kulland ynn de gayet aklayc mahiyetteki TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 Bar Gler Tahsin grmesinde; Tahsin: sen napyosun, Bar Gler: iyi abi Allaha kr koturmaca danmanlk yapyorum, Tahsin: nasl paralar sayyor musun, Bar Gler: ...yok abi daha yok yz yze grrz yz yze grrz BU DNEMLE ALAKALI BEY YOKSA BU DNEMDE OLMASA YZMZE BAKARLAR MI YA BLYOSUN, Tahsin: dediin doru o eyde valilikten gitti randevu bile vermediler Allahszlar hatrlyorum ben , Bar Gler: tabi tabi ha hu diyolar randevu ...., Tahsin: OLSUN SEN DE UYANIK GEN DE NE MD NE YAPARSAN KARDIR BOVER SEN DE HAKKIN, Bar Gler: tabi yle aynen yle aynen yle
261

Grmeden, Bar Glerin danmanlk ve bu yolla para kazanmay, babasnn ileri Bakan olmasnn salad DNEMSEL nfustan nemalanma (frsat) olarak tanmlad anlalmtr. Dier yandan, Muammer GLERin rvete dair eylemlerde iletiim iin Rza SARRAF Bar GLERe, Bar GLERi de Rza SARRAFa ynlendisi suretiyle, Bar GLERin bu ilemlerdeki ilevine karlk danmanlk ad altnda ayrca maddi menfaat temin etmesi ise; Muammer GLER asndan kendisinin haricinde, ayrca Bar GLER iin de maddi menfaat salad, Bar GLER asndan ise rvete araclktan kendisine ayrca maddi menfaat salad anlamna geldii deerlendirilmitir. Bu sebeplerle, para teslimi eylemlerinde, (Para Teslimi: 233, 5, 6, 8 ve 10) 5 farkl eylemle danmanlk ad altnda alnan paralar da bu ksmda bahsedilmitir. Rhan Bayarn Borcunun denmesi Konusu Yaplan teknik takip almalarnda, rgt yneticilerinden Rhan BAYARn, Muammer GLER ile akrabalk bann olduu, eskiden yaptklar ortak bir ile ilgili olarak Rhan BAYARn Muammer GLERe borlu olduu, rgt lideri Rza SARRAFn da bu durumun rvet ilikisi ierisinde olduu Muammer GLER ile olan ilikisine zarar vermemesi iin Rhan BAYARn borcunu demesi iin telkinde bulunduu, daha sonra Rza SARRAFn Rhan BAYARdan temin etmek zere borcunu kapatmak iin Muammer GLERe Bar GLER ve eleman zgr ZDEMR aracl ile 100.000,00 Dolar gnderdii anlalmtr. Bu durum, tahkikatmzda Rvet olarak ele alnmamtr. Ancak, bu tarihe kadarki para teslimlerinin herhangi bir bor ilikisine dayanmadnn anlalmas iin ele alnmtr. Rhan BAYARn borcuyla ilgili ilk grmede; TK:2054887362 - 22.04.2013 21:40 Rhan Bayar Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: bir ey syliyecem sana o hani sen dedin ya o arkadlar benim yanmda olduunu duymular haber yollaycaklar diye hani dedin ya birileri duymuu Barlar benim yanmda olduunu benim kapm alabiliryer diye dedim valla benim yanmda maala alyor, Rhan Bayar: abi istiyorsanz da karn dersin yani sorun yok yani, Rza Sarraf: h dedim ki iten kar diyorsanz karym camdan aa at diyorsanz ataym maan verme diyorsanz maan vermeyeyim ama bu adamn genmesi lazm Grmede Rhan Bayarn Muammer Glere borcunun olduu ile ilgili konuulduu anlalmakta olup, Muammer Gler ve Bar Glerin, Rhan Bayarn Rza Sarrafn eleman olduunu ilk defa duyduklarnn anlald, (bu hususun TK:1888176608 ile tezat oluturmad, zira Rza Sarrafla Muammer Gleri Rhan Bayarn deil Yaar Aktrkn tandrd), yukarda geen grmenin tarihine bakldnda ilk iki para tesliminden sonra gereklemektedir. Grmenin ieriinden bu zamana kadar herhangi bir demenin bor ilikisi ile ilgili olmad da aka anlalmaktadr. Devam eden grmede; TK:2054904134 - 22.04.2013 21:47 Rhan Bayar Rza Sarraf grmesinde; Rza Sarraf: dinle dedim ki dedim mi ama ben bu adam iten karrsam tamam m bunun hi bir zaman size deyebilme imkan kalmaz hani karp senin dediin rakam at diye verebilecek bi durumu yok yle bir i deil yani ona verdiim nk dedim o benim ii maa ben her yerde kendime bebr ortak karsa ben iimin ban tutumam uraya baladk yok dedi senden dedi biz bir rica ediyoruz orta kazannda ufakta olsa en azndan babam ok takk bu konuya vasiyet var ufak ufak ne olur bizim de ihtiyacam var bir ey olursa sen ortada hakemlik yap bizede ufak ufak bir eyler kazanrsa versin bak bir ey syliycem beni beni beni bak BR TANE BZ BLE TEKNE TAKSALAR TAKBE BTERZ ben diyorum ki ufak ufak tamam m ufak ufak ana 50 anladn m ite bi 1 ay gecer bi 50 bin byle ufak ufak ver buna benim sana nacizhane tavsiyem ben olsam yle yapardm ama sen bilirsin Bu grmelerden aylar sonraki bir grmede; TK.2323095474 - 17.09.2013 14:32 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde;
33

Bu para tesliminin miktar henz net deildir.

262

Rza Sarraf: o senin day var ya abi ona bir ateleme yap bana prees yapyorlar burda, Rhan Bayar: o dediimiz eyi yapacak m abi ya btn hepsini benim stme ykmayacak deil mi geri konumamssndr ama, Rza Sarraf: ben detaya girersem bana derki ckar sen ver anladn m, Rhan Bayar: YAN BZM TANE EVRAK VAR YAN ADAMIN ELNDE MD, Rza Sarraf: abi ben detaya girersem derki kar sen ver der ama sen kar bir para ver ki ben krlmym yani arada ben ey olmam olaym nk bugn stne kondura kondura sylyordu diyordu ya sizin hep buradan geiyor ite bu iin uyu var buyu var teknik takibi var bilmem neyi var adamlar hep sizi kollarlar anladn m hep minnattar kalrlar bunu tersten okuduun zaman ne geliyor aklna, Rhan Bayar: geliyor abi geliyor bir sr ey geliyor okey tamam abi ben gnderiyorum yani bir 100 BN deyeceiz herhalde, Rza Sarraf: bence de 100 BN DE bence de abi de ki bunlar ey olmasnlar sala olmasnlar 100 bin de sonra ordan drttr yaz ki 100 Bin de ya da ben yada ben gireyim araya madem onlar Yaar abiyi soktular araya anladn m ben giriyim araya diyim abi al bu 100 Bin 100 Bin d borcundan, Rhan Bayar: tamam abicim olur olur en iyisi, Rza Sarraf: sonra biraz bir iki deme yaptktan sonra bir Barla bir araya getirelim felan, Rhan Bayar: olur olur Grmeden Rhan Bayarn Muammer Glere olan borcuyla ilgili, Muammer Glerin elinde 3 tane senet olduunu, 100.000,00 Dolar civarnda deme yapmas gerektii anlalmtr. Grmenin sonunda Rza Sarrafn, Rhan Bayar yerine 100.000,00 Dolar bor demesi yapmaya karar verdikleri ve Rza Sarrafm ben gireyim araya sznden de, Rza Sarrafn bor konusu ile ilgili ilk defa deme yapma giriiminde bulunaca anlalmtr. Grmedenin ieriine bakldnda, bu tarihe kadar Rhan Bayarn borcunun denmesine dair herhangi bir para teslimin olmad, bu durumda bu tarihe kadar ( 17.09.2013 tarihine kadar), (baka bir deyile 13. Para Teslimine kadar) ki demelerin herhangi bir bor ilikisine dayanmad anlalmtr. Devam eden grmelerde; TK.2361837179 09.10.2013 10:46 zgr zdemir Abdullah Happani grmesinde; zgr zdemir: msaitseniz urayacaktm, Abdullah Happani: tamam bilgim yok abiyle bir greyim o zaman Grmeden, zgr zdemirin Abdullah Happaninin yanna gelecei anlalmtr. TK.2361939954 - 09.10.2013 11:43 Abdullah Happani Rhan Bayar grmesinde; Abdullah Happani: 100 BN DEME YAPTIM, Rhan Bayar: BEN GNDERECEM SANA AB bugn lenden sonra 3 3 buuk gibi sana dakasaya m gndereyim , Abdullah Happani: ... yok bana gelsin abi, Rhan Bayar: sana gelsin tamam Grmelerden, Abdullah Happani tarafndan Bar Glerin eleman zgr zdemire 1 00.000,00 Dolar deme yapld, bu parann Rhan Bayar tarafndan Abdullah Happaniye denecei anlalmtr. TK.2394523444 - 22.10.2013 14:08 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: O EYE 100 VERDN YA TAMAM MI BEN 100 STNE KOYDUM KENDMDEN VERDM 200, 200 OLARAK DRTTRDM SANA DA SORULURSA YE LANS EDERSN, Rhan Bayar: tamam tamam ben onu Abdullaha en yakn zamanda iletirim, Rza Sarraf: tamam yani haberin olsun yani sen yle bil yle yani yle bil derken yle, Rhan Bayar: sknt yapyorlar m, Rza Sarraf: yok yok ne sknt yapacaklar 4 gln 4 yapra Grmeden, Rhan Bayarn borcu iin 100.000,00 Dolar gnderdii, Rza Sarrafn da Rhan Bayarn gnderdii paraya 100.000,00 Dolar ekleyerek 200.000,00 Dolar dedii anlalmtr. Grmelerin tarihine ve muhteviyatna bakldnda, Rhan BAYARn Muammer GLERe olan borcunu demesiyle ilgili ilk giriimin 09.10.2013 tarihinde olduu anlalmtr.

PARA TESLM 1 13.04.2013 Tarihinde Verilen 800.000,00 Dolar


Yukarda, Rza Sarraf ile Muammer Gler/Bar Gler arasndaki anlamaya binaen; ran uyruklu rgt yneticisi ve dier ahslara istisnai Trk Vatandal verilmesi,
263

Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi, Emniyet eridini kullanma ve aralarn durdurulmamas, Adem Gelgein adnn getii firmalar ile ilgili vergi denetiminin takibi ve bu hususta nayak olan Emniyet Mdr Orhan nceye bask uygulanmas/srlmesi, rgtn indeki paravan ilemleri ile ilgili bankalar nezdindeki skntlarn zlmesi eylemleri ile ilgili olarak maddi menfaat karlnda yardm edilecei/icra edilecei hususu bahsedilmiti. 07.04.2013 gn Rza SARRAFn Muammer GLERi makamnda ziyaret ederek ilk defa yz yze grtkleri anlalmtr. Bu ilk bulumann hemen akabinde; TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rza Sarraf Yaar Aktrk grmesinde; Yaar Aktrk: nasl geti iyi mi geti, Rza Sarraf: saolun ok iyi geti ok selamlar var size, Yaar Aktrk: aleykmselam, Rza Sarraf: DEDLER ONU 1 BUUK YAP skntm var onu senden rica ediyorum eer mmknse ben de dedim sizin ricanz emirdir bana, Yaar Aktrk: iyi etmisin imdi nese geldiinde zel konuuruz, Rza Sarraf: evet ok mutlu oldu yani syleyim, Yaar Aktrk: tabi tabi tabi benim 30 senelik arkadam hi anlatamam sana Grmeden, Rza Sarrafn Muammer Gler ile yapt yz yze grme (ilk bulu ma) iin ok iyi getiini, (taleplerle gidecei nceki grmelerden belli olmutu), MUAMMER GLERin SE 1.500.000,00 (BR BUUK MLYON DOLAR) STED, -aadaki grmelerle daha net anlalmtr- bunun zerine Yaar Aktrkn de telefonda deil yz yze zel konumay telkin ettii anlalmtr. 12.04.2013 tarihinde Rza Sarraf ile Bar Glerin Ankaradan birlikte stanbula geldikleri yaplan teknik ve fiziki takip almalar ile tespit edilmitir. Devam eden grmelerde; TK:2036682555 - 13.04.2013 09:15 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: kasanda DOLAR durumun neyani en az bi 800 LAZIM hazrla, Abdullah Happani: tamam oldu tamam ayarlarm ben TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Zafer Bey Bakan Bey Sayn Babakanla tantrd beni ey talep ettim bir tane devlet koruma veriyor ya polis resmi onu onayladlar hemen orda bakanlar ordayken kabine kopardm 15 gn sonra balaycak bu EMNYET ERDne felan girip giriyoruz ya biz durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen bir de LER BAKANI ey dedi dedi ben zel bir tane secer veririm dedim btn birimlere ey yaparm dedi bildiririm bunun ey olduunu daha ey olur daha yani gl bir eleman veririm sana, Abdullah Happani: tabi onun kontrolnde olursa daha iyi olur yle sradan birini vermeleri ... sradan biri riskte olabilir yani, Rza Sarraf: OLUYLA GELECEM HA BRAZDAN, Abdullah Happani: TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSN 800, Rza Sarraf: gzelinden bir anta al tamam m Abdullah onlarn danmanlk irketi var tamam m bir tane danmanlk kontrat yapacaz imdi aylk 30 Bin Dolara tamam m 2 seneliine HER EYYLE ONLAR URAIYOR NE SIKINTIN OLURSA, Abdullah Happani: nasl yani, Rza Sarraf: her yerde hereyde, Abdullah Happani: tamam abi, Rza Sarraf: 2 ylda 660 Bin Dolar yapar o mesala o eyin kurumu felan var ya ADEMN FELAN yle eyleri felan kendileri gidip hallediyorlar, Abdullah Happani: tamam abi onu ey yapalm konuuruz ne yapabiliriz ne ... bakarz yani, Rza Sarraf: SORDUM BEN YAN NE YAPABLECEKLERN ONLARI KONUTUK ZATEN Grmeden, Rza Sarrafn Muammer Gler ile emniyet eridini kullanma ve Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi ilemleri iin szletii, Bar Glerin ofise gelecei ve anta ierisinde 800.000,00 (Sekiz Yz Bin) Dolar verilecei (sz verilen 1.500.000,00 Dolarn ilk partisi), ayrca Bar Gler ile danmanlk kontratnn yaplaca, bu kapsamda rvete konu para haricinde aylk 30.000,00 Dolar deme yaplaca, Bar Glerle neler yapabileceklerini konutuklar, bu kapsamda Adem Gelge adna paravan olarak kullanlan firmalarn geirdii vergi denetimi ve bu konu ile ilgili skntlarnn almas iin anlamaya vardklar anlalmtr. Akabinde; TK:2036747122 - 13.04.2013 10:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: ben gecikecem biraz kapya bildir aa BARI BEY GELECEK BARI GLER ORDA SEN LGLLENRSN ADAMI ALIP, Abdullah Happani: tamam oldu Grmeden Rza Sarrafn ofise gelmeyecei, para almaya Bar GLERin gelecei anlalmtr.
264

TK:2036750476 - 13.04.2013 10:19 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: diyorum ki ANTA HAZIR OLSUN ha odama sonradan getirmeyin o geldikten sonra, Abdullah Happani: tamam abi tamam Grmeden, parann anta ierisinde verilecei anlalmtr. TK:2036832138 - 13.04.2013 11:16 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde; Bar Gler: Rza bey u an Nuriosmaniyenin kesindeyim geldim 2 dakka iinde yannzdaym, Rza Sarraf: tamam oldu teekkr ederim Yaplan HTS ncelemesinde; Grmeden, Bar Glerin Nuruosminiyedeki ofise gelerek paray ald anlalmtr. Dier yandan, 3. Para Teslimi blmnde anlatlaca zere; TK:2058788978 - 24.04.2013 23:04 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarrafn Bar Gleri kastederek GECEN 800 VERDM ARKADA belki yarn birisini yollar 300 verirsin syleminden, bahse konu eylemde parann verildii anlalmtr. Bu para teslimi eyleminin hemen akabinde; TK:2036982285-13.04.2013 12:38 Rza Sarraf Emniyet Mdr Mustafa Kse grmesinde; Rza Sarraf: bakan beyle konutum tamam m 3 ayda bir kurul oluyor dedi tamam m ilk kurula bakacaklar eee yarn tarihine ilk kurulda karacaklar polis korumay birey syleyecem ondan sonra ben emniyet eridinde filan gidebiliyor muyum, Mustafa Kse: emniyet eridinde gitmeyi aslnda sana kimse vermez o hakk ama o yannda olursa o yrtarsn diyorum ben anladn m kurtarrsn yani kimlii gsterip geer kimlii gsterir geer yani anladn m Grmeden, Rza Sarrafn Muammer Glerin yardmyla elde edebilecei eyler hakkndaki aratrmas salanan maddi menfaat ile arzulanan menfaat arasndaki ilintiyi gstermesi asndan dikkate deer bulunmutur.

PARA TESLM 2 16.04.2013 Tarihinde Verilen Para


lk para tesliminden sonra devam eden grmelerde; TK:2040218684 - 15.04.2013 11:02 Rza Sarrafn Bar Glere gnderdii mesajda; Baris bey gunaydin, hayirli haftalar diliyorum.kurulun toplanacagi tarih hakkinda bilgi alabildinizmi? TK:2040227470 - 15.04.2013 11:07 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Reza bey gunaydn hayrl haftalar,birazdan bildiriyorum size TK:2040292377 - 15.04.2013 11:41 Bar Glerin Rza Sarrafa gnderdii mesajda; Reza bey grtm,kurul karar olmadan da verebilirim,bavuruyu nasl ve nereye yapacanz konusunda bilgi vereceim dedi. Mesajlasmalardan; Rza Sarraf tarafndan talep edilen Koruma Polis Memuru konusunun Bar Gler aracl ile bizzat Muammer Gler tarafndan takip edildii anlalmtr. TK:2042262328 - 16.04.2013 11:17 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: geldi mi arkadamz, Abdullah Happani: yok telefon at trafikteyim biraz gecikebilirim dedi, Rza Sarraf: tamam gelirken benim o ey iini sor ya da ben sorarm bover bu koruma iini ne oldu diye, Abdullah Happani: cok istiyorsan sorarm yani, Rza Sarraf: bi sor hatrlat FZK TAKP ALIMASI VE MOBESE GRNTLER Yaplan teknik takip almalarnda; Bar GLERin, limiz Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesinde bulunan Orient Bazaar isimli i yeri ierisinde Rza SARRAF isimli ahsn ofisinin bulunduu yere gelecei, ofis ierisinden anta alaca bilgisi zerine; 16.04.2013 gn Saat:11.34 sralarnda Bar GLERin stabul Fatih lesi Nuru Osmaniye Caddesinde bulunan Orient Bazaar isimli i yerinin ierisine eli bo olarak, X ahs ile giri yapt, giri ksmndaki asansr civarnda yaklak 5 dk kadar dolatktan sonra asansr ile st katlara k
265

yapt, X ahsn ise giri ksmndaki asansr nnde bir sre bekledikten sonra Orient Bazaar isimli i yerinden dar karak giri kapsnn civarnda bekledii grlmtr. 16.04.2013 gn Saat:11.43 sralarnda Bar GLERin asansr ile aa indii, sa elinde siyah renkli bir el antasnn bulunduu grlm, daha sonra Bar GLERin, Orient Bazaar isimli i yerinin darsnda bekleyen X ahs ile beraber belirtilen adresten ayrldklar grlmesi zerine fiziki takip ve tarassut ilemine son verilmitir. ahslarn Orient Bazaar isimli i yerinden giri ve klarnn grntlerinin tespiti amacyla evrede yaplan almalarda, Orient Bazaar isimli i yerinin n giri tarafnda bulunan Fatih le Emniyet Mdrlne ait 80-88 numaral Mobese Kameras grntlerinin olduu anlal