intro pagina (zwartwitversie van cover

)

1

STUDIEGIDS 2006/2007

Disclaimer
Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen komt nadere informatie pas na het ter perse gaan van de gids ter beschikking. Daarom publiceert de faculteit de gegevens in dit handboek onder voorbehoud. Wijzigingen, aanvullingen en uitgebreide vakbeschrijvingen vind je op Blackboard: http://blackboard.tudelft.nl en/of op de SIS website http://www.tudelft.nl/sis

Inhoud
1 > Disclaimer 4 > Persoonlijke gegevens 5 > Voorwoord 7 > Academische jaarkalender en dagindeling 7 > Jaarindeling TU Delft studiejaar 2006/2007 9 > Profiel van de Universiteit 10 > Onderwijs- en studentenzaken 10 > 10 > 12 > 13 > 13 > 14 > 14 > 15 > 16 > 16 > 17 > 17 > 18 > 18 > 19 > Ideeënlijn O&S Centrale studentenadministratie TU Delft (CSa) Minors Blackboard - de digitale leeromgeving Servicepunt Studentenstatuut Bibliotheek van de TU Delft TU Delft Student Facility Centre (SFC) Faciliteiten voor gehandicapte studenten Ontspanning Ombudsman voor studenten Huisvesting Medische zorg MoTiv Studium Generale

20 > Plattegrond TU Delft 24 > HBO-schakelprogramma: uitgangspunten, schakelklas, masterdeel 27 > Inschrijving en toelating 33 > Mastervariant Structural Engineering (Mechanica, Materialen en Constructies, MMC) 35 > Mastervariant Building Engineering (Bouwtechniek en Bouwproces; B&B) 37 > Mastervariant Geo-Engineering (GE) 39 > Mastervariant Hydraulic Engineering (Waterbouwkunde; WAT) 41 > Mastervariant Watermanagement (WAM) 43 > Mastervariant Transport and Planning (T&P) 
C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 3 STUDIEGIDS 2006/2007

45 > Onderwijs- en examenregeling (OER) 49 > Mastervarianten 49 > 49 > 50 > 51 > 53 > 54 > 56 > 56 > 58 > 59 > Mechanica, Materialen en Constructies Building Engineering (Gebouwen) Waterbouwkunde Watermanagement Geo-Engineering Bouwprocessen Afstudeerprofilering Duurzame Ontwikkeling Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO) van TU Delft Voorbereiding op het wiskunde vak analyse (WI1265HCT) Constructiemechanica, eerste cursusjaar

Persoonlijke gegevens
naam adres postcode/plaats geboortedatum telefoon privé telefoon werk e-mail postbanknr. paspoortnr. rijbewijsnr. sofinr. huisarts gebruik medicijnen verboden geneesmiddelen bloedgroep rh-factor donor: ja/nee bankrekeningnr. geldig tot geldig tot telefoon mobiel fax werk

58 > Bijlage 1 59 > Bijlage 2

IN BiJZONDERE GEVALLEN A.U.B. WAARSCHUWEN naam adres postcode/plaats telefoon privé mobiel

In geval van verlies verzoekt de eigenaar/eigenares van deze agenda de vinder om direct contact met hem/haar op te nemen, waarvoor bij voorbaat dank. 4 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 5 STUDIEGIDS 2006/2007

Voorwoord Faculteit
Ook dit jaar is veel zorg besteed aan de samenstelling van deze studiegids. Uit reacties van studenten is gebleken dat het pocket-formaat zeer op prijs wordt gesteld. Consequentie van dit formaat is wel dat informatie verkort is opgenomen. Kijk voor gedetailleerde informatie over vakken en andere zaken op de websites die in deze studiegids vermeld staan. Kun je de aanvullende informatie niet vinden, mail ons dan via DienstO&S@tudelft.nl, wij zorgen dat je mail bij de juiste persoon terecht komt. Drs. Ellen Touw Hoofd Dienst Onderwijs & Studentenzaken CiTG

Academische jaarkalender en dagindeling
Ieder jaar is verdeeld in twee semesters. Ieder semester heeft twee perioden. Iedere periode bestaat uit zeven weken onderwijs (‘onderwijsperiode’), gevolgd door tentamenperiodes van verschillende lengte. Er is een extra tentamenperiode in augustus, voornamelijk voor herkansingen. Er zijn vakanties rond Kerstmis, Pasen, in mei en in de zomer. Zie jaarindeling. De meeste onderwijs- en tentamenactiviteiten zijn ondergebracht in een rooster. Bijvoorbeeld een college kan een rooster 2/2/0/0 hebben, wat betekent dat er twee college-uren zijn voor het vak in de eerste en tweede onderwijsperiode en geen college-uren in de derde en vierde periode. In totaal betekent dit 28 uren college. Alle roosters zijn te vinden op BlackBoard, de digitale leeromgeving voor studenten, docenten en medewerkers. JaariNdeliNg TU Delft studiejaar 2006/2007 1e semester 4/9/2006 - 20/10 23/10 6/11 27/12 15/1 - 3/11 - 22/12 onderwijs 4/9/06 tot 15.00 uur i.v.m. opening collegejaar roostervrij/tentamens/ onderwijs onderwijs roostervrij tentamens

- 5/1/2007 kerstvakantie - 2/2

8/1/2007 - 12/1

2e semester 5/2/2007 - 23/3 26/3 10/4 (di) - 27/4 30/4 - 4/5 onderwijs onderwijs onderwijs 6/4 Goede Vrijdag, meivakantie - 5/4 (do) roostervrij/tentamens/

9/4 Tweede Paasdag 

C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 

STUDIEGIDS 2006/2007

3.nl 8 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 9 STUDIEGIDS 2006/2007 . waarvan een aantal uniek is in Nederland. Hieronder staat de dagindeling.45 – 09. Uur 1.30 Adres: Technische Universiteit Delft (TU Delft) Bezoekersadres: Julianalaan 134 2628 BL Delft Postadres: Postbus 5 2600 AA Delft Tel.tudelft. tentamens hertentamens College-uren Een college-uur is drie kwartier in de praktijk.45 – 17. Tijd 08. Aan het onderzoek en onderwijs van de Technische Universiteit Delft ligt een gezonde nieuwsgierigheid ten grondslag en de behoefte om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.7/5 11/6 18/6 20/8 - 8/6 - 15/6 - 6/7 - 31/8 onderwijs roostervrij 17/5 Hemelvaart (en 18/5). De acht faculteiten verzorgen zo’n veertig ingenieursopleidingen.45 – 11. 2.45 – 14. 28/5 Tweede Pinksterdag Profiel van de Universiteit De Technische Universiteit Delft stamt uit 1842 en is de oudste en grootste technische universiteit in Nederland.45 – 12. 5. 8.30 09.30 16.30 14.30 10. 6.30 13. 4.30 11. De TU Delft werkt nauw samen met nationale en internationale universiteiten.45 – 15.45 – 16. Door deze banden kunnen studenten waardevolle en relevante kennis en ervaring opdoen voor een geslaagde carriere.30 15. 7.45 – 10.: (voor doorverbindingen) +31 (0)15 27 89111 Fax: +31 (0)15 27 86522 E-mail (voor vragen): voorlichting@tudelft. onderzoeksinstituten en bedrijven.nl Website: http://www.

inschrijving aan een andere instelling).nl Uiteraard kunnen via deze weg ook klachten gemeld worden.inschrijvingen in voorgaande studiejaren.nl Rond oktober 2006 verhuist O&S naar de nieuwe locatie aan de Mekelweg Correspondentieadres: Jaffalaan 9A 2628 BX Delft Bezoekersingang is aan de Mekelweg. .v.m.v. studiestaken (eerstejaars propedeusestudenten). -h et ondertekenen en stempelen van formulieren van de Informatie Beheer Groep. of niet-aansluitend onderwijs. het zoeken van een woning).v. het aanvragen van officiële verklaringen in Nederlands. sport. voor het aanbrengen van wijzigingen.v.b.. inschrijvingen. Adres: Mekelweg 2 2628 CD Delft Tel. 10 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA -h et regelen van een tweede inschrijving binnen de TU Delft.m. K-. en voor informatie over het laten maken van de vereiste (digitale) pasfoto. Frans. ziekte. of van een inschrijving in de loop van het studiejaar. voor het aanvragen van een duplicaat. . -b etaald collegegeld en wijze van inschrijving (i. sollicitaties en dergelijke). het Student Facility Centre. . .en studentenzaken De dienst O&S verzorgt de ondersteuning van het onderwijs: administratie. IdeeËNlijN o&s Studenten en medewerkers kunnen vanaf heden suggesties en opmerkingen ter verbetering van de door O&S geleverde diensten melden via de website: www. -h et verkrijgen van voorlopige verklaringen van inschrijving.os. het aanvragen van financiële ondersteuning krachtens de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS).b. . Veel faciliteiten en diensten ten behoeve van studenten die niet door de faculteiten worden uitgevoerd worden verzorgd door Studenten en Docentenvoorzieningen van O&S. -h et waarmerken van kopieën van diploma’s en cijferlijsten (t. .tudelft.het gestaakt hebben van de studie (i. .het inleveren van het inschrijvingsformulier. -h et aanvragen van restitutie en het beëindigen van de inschrijving wegens afstuderen. cultuur en projecten in het buitenland. het aanvragen van een uitkering). bijzondere familieomstandigheden. met betrekking tot: . ondersteuning buitenlandse studenten.m. De balie van de CSa is gevestigd in het bestuursgebouw van de Universiteit. begeleiding van studenten.tudelft.ideeenlijnOS.het betalen van college.nl Website: www. Duits en Spaans ten behoeve van andere instanties.het staken van de studie of het omzwaaien naar een andere TU-opleiding. . enz. Bij de CSa-balie kun je ook terecht voor het afhalen van je CampusCard. Engels. CeNtrale studeNteNadmiNistratie TU Delft (CSA) Je kunt je wenden tot de CSa voor zaken als: .het aanmelden en inschrijven voor een opleiding aan de TU Delft. indien je nog geen CampusCard en/of Bewijs van Inschrijving bezit.of examengeld via een betaalautomaat (’pinnen’). -h et aanvragen van een duplicaat-Bewijs van inschrijving of van een vervangende CampusCard. 11 STUDIEGIDS 2006/2007 . -s ubsidies voor studiereizen naar het buitenland (aanvragen via International Office).v tentamens en dergelijke. t.wijzigingsformulieren voor de Informatie Beheer Groep.vooraanmelding (bijvoorbeeld i.of doctoraal examen. . Sociale Verzekeringsbank.het slagen voor een P-.Onderwijs. -h et doorgeven van adreswijzigingen (worden tevens doorgegeven aan de onderwijsadministraties van de faculteiten). M. B-.: +31 (0)15 27 84670 E-mail: os@tudelft. ziektekostenverzekeraars.

2.blackboard-support. toepassingen en/of competenties in een bepaald domein of rond een thema.de digitale leeromgeviNg Blackboard is de digitale leeromgeving van TU Delft.tudelft.nl ServicepuNt Je kunt bij het Servicepunt (voorheen de Studentenadministratie) terecht voor o.nl www. Na een inlogprocedure vind je relevante informatie over het studeren en werken aan de TU Delft. omzwaaien naar een andere opleiding of i. alle docenten.m. toepassingen en/of competenties in een bepaald domein of rond een thema.  Website: blackboard.v. V rije minor: Dit type minor is een door de student zelf samengestelde minor die niet uit een van tevoren vastgesteld pakket bestaat maar waarvoor vooraf toestemming moet worden gevraagd aan de Examencommissie van jouw bacheloropleiding. Postadres: CSa TU Delft Postbus 5 2600 AA Delft Tel. docenten en werknemers gaat via Blackboard. Bijna alle communicatie tussen studenten. Je vindt de balie vanaf de zijde van de Julianalaan gezien. Verder kan de minor bestaan uit een onderzoeksminor. tempobeurs/prestatiebeurs) • Examenaanvragen 13 STUDIEGIDS 2006/2007 .Julianalaan 134.16. Minors hebben primair als doelstelling om de kennis te verbreden. een stageminor of uit het volgen van vakken aan een universiteit in het buitenland. derde deur links (kamernummer 0.v.m. Een minor is een samenhangend geheel van vakken (ter grootte van 30 EC) dat bij vrijwel alle opleidingen in het begin van het derde cursusjaar van de Bachelorfase is geprogrammeerd. cijfers of studiepunten i.csa. Enkele opleidingen zijn al eerder met minors gestart.tudelft.004). 4. 12 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 3. V erbredingsminor: Dit type minor is bedoeld voor verbreding van kennis. Blackboard . V erdiepingsminor: Dit type minor is bedoeld voor verdieping en/of specialisatie van kennis.tudelft. MiNors Per september 2006 voert de TU Delft de major/minor-structuur in bij alle Bacheloropleidingen.nl Rond oktober 2006 verhuist CSA naar de nieuwe locatie aan de Mekelweg Correspondentieadres: Jaffalaan 9A 2628 BX Delft Bezoekersingang is aan de Mekelweg.a. Ze zijn in te delen in een aantal typen: 1. de volgende zaken: • Verstrekken van studiegidsen • Verstrekken van cijferlijsten • Inleveren van cijferbriefjes •V erklaringen voor studenten (bv. m.b. overige medewerkers die geregistreerd zijn in Peoplesoft en alumni hebben toegang tot Blackboard en kunnen gebruik maken van de digitale leeromgeving.t. Gedetailleerde informatie over de minors vind je in de ‘Studiegids Minors in de Bacheloropleidingen van de TU Delft’ en op de website van de TU Delft. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 08.: +31 (0)15 27 84249 Fax: +31 (0)15) 27 86457 E-mail: CSa@tudelft.45 uur.nl Ondersteuning: www. links naast de centrale hal. behaalde onderwijsonderdelen. Alle studenten van de TU Delft die ingeschreven staan in het studenteninschrijfsysteem ISIS.30 . S chakelminor: Dit type minor is bedoeld als voorbereiding op een andere masteropleiding dan de aansluitende masteropleiding van jouw bacheloropleiding zodat je zonder vertraging toegang kunt verkrijgen tot een andere masteropleiding dan de doorstroommaster.

Op de website van de Bibliotheek kun je alle informatie vinden die je nodig hebt als je een bibliotheek wilt bezoeken of gebruik wilt maken van de diensten van de Bibliotheek TU Delft. Je kunt het Bibliotheek vaN de TU Delft De Bibliotheek van de TU Delft bestaat uit een centrale vestiging achter de Aula en uit zeven faculteitsbibliotheken.30 tot 12.00 uur Tentamenperiode 9. De studentenpsychologen houden open spreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 .22.tudelft.00 uur 10.tudelft.00 .• Beantwoorden van vragen van studenten.nl Website: www. TU Delft StudeNt FacilitY CeNtre (SFC) Het Student Facility Centre verstrekt algemene informatie aan (aspirant-) studenten over toelating.studentenstatuut. Meer informatie zoals openingstijden kun je vinden op de website http://servicepunt.19.00 . moderne PC’s en het dienstenpakket van iedere bibliotheek zijn erop gericht om je optimaal toegang te geven tot relevante technisch-wetenschappelijke literatuur.24.nl Openingstijden centrale vestiging: Collegeperiode Maandag-donderdag Vrijdag Zaterdag-zondag 9.00 uur 9.00 . verspreid over een aantal locaties.tudelft. zoals vragen over TAS.17. Een Servicepunt is te vinden in iedere faculteit.00 uur 9.nl Bij het SFC is ook een informatiecentrum ondergebracht.00 uur 9.22. De servicepunten zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten (en medewerkers) voor alle vragen op het gebied van onderwijs.00 .00 uur gesloten Op www. Openingstijden centrale balie: StudeNteNstatuut In het Studentenstatuut staan alle rechten en plichten van de student aan de TU Delft en andersom beschreven.00 .18.library.: +31 (0)15 27 88012 E-mail: sfc@tudelft. Klantenservice Bibliotheek TU Delft: Tel.library.00 . de excellente studiefaciliteiten. inschrijving en rechtsbescherming.00 . studievoortgang.nl . Voor wettelijke problemen en voor faciliteiten voor gehandicapten kun je een afspraak maken met de studentendecaan.a.00 uur 10.17.00 uur.en studentenzaken.nl Vragen over het studentenstatuut kun je voorleggen aan een van de studentendecanen van het SFC: Student Facility Centre Tel.00 uur.13.00 . ICT en facilitaire dienstverlening.nl vind je de openingstijden van de faculteitsbibliotheken.18.nl Website: www.tudelft. Adres: Julianalaan 134 2628 BL Delft Tel. inschrijving.17. De collectie.00 .22.00 uur 10.00 uur 9. SFC en het informatiecentrum bezoeken gedurende de openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9. tel.: +31 (0)15 27 85678 Fax: +31 (0)15 27 85706 E-mail: library@tudelft.: +31 (0)15 27 88012 of aan de balie. te vinden op de website van de TU Delft onder: www. internationale studentenmobiliteit en andere studentenvoorzieningen.: +31 (0)15 27 88012 Email: sfc@tudelft. administratieve zaken.00 . Hierin is informatie te vinden over onder andere garantiemaanden. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.tudelft.19.30 uur.00 uur Zomervakantie 9.00 .00 uur gesloten Iedere eerste maandag van de maand: 11.nl 14 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 15 STUDIEGIDS 2006/2007 Maandag-donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 9.sfc.00 tot 17. Het studentenstatuut is o.

J. Hij kan je helpen om problemen op te lossen en doet voorstellen om te voorkomen dat anderen in soortgelijke situaties terechtkomen. Huisvesting vinden in Delft is moeilijk. Lukt dat niet. OMBUDSMAN VOOR STUDENTEN Heb je als student klachten over de Technische Universiteit Delft.SnC. kom dan naar de ombudsman voor studenten.Rond oktober 2006 verhuist het SFC naar de nieuwe locatie aan de Mekelweg Correspondentieadres: Jaffalaan 9A 2628 BX Delft Bezoekersingang is aan de Mekelweg. dus begin zo vroeg mogelijk te zoeken! 16 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 17 STUDIEGIDS 2006/2007 . W.: +31 (0)15 27 84403 E-mail: ombudsman@tudelft.nl Website: www. de faculteiten of medewerkers ervan? Probeer ze altijd eerst zelf op te lossen met hulp van de studieadviseur van je faculteit.: +31 (0)15 21 92200 E-mail: info@duwo.: +31 (0)15 27 83988 Fax: +31 (0)15 27 83946 E-mail: balie.nl Neem eerst contact op per e-mail. Dit betekent dat je op sollicitatie moet bij de bewoners van het huis. Medestudenten zullen je graag introduceren in het bloeiend sociaal leven van Delft.& Cultuurcentrum van de TU Delft biedt allerlei activiteiten en faciliteiten op het gebied van sport en cultuur. ONTSPANNING Het Sport. Knippenberg Adres: Aula TU Delft Mekelweg 5 2628 CC Delft Tel.M.duwo.nl Een gebruikelijk systeem in Delftse studenthuizen is ‘instemming’. Doe dit zo vroeg mogelijk want het organiseren van de faciliteiten kan enige tijd nemen. HUISVESTING De huisvestingsorganisatie DUWO kan bemiddelen voor huisvesting. FaciliteiteN voor gehaNdicapte studeNteN De universiteit zorgt er voor dat gekwalificeerde studenten met een handicap gelijkgerechtigd zijn wat betreft onderwijsmogelijkheden. Neem in het geval dat je speciale behoeften hebt contact op met je studieadviseur. Lokale kranten en Delta zijn ook bronnen van dergelijke informatie. zeker als je goedkope huisvesting zoekt.nl De Visiting Students Guide van het Student Facility Centre bevat gegevens over musea. De ombudsman van de TU Delft is drs.mw10@tudelft.nl Website: www. Adres: Stichting DUWO Kanaalweg 4 2628 EB Delft Postbus 54 2600 AB Delft Tel. Dit betekent dat we extra faciliteiten geven aan studenten met een handicap of een chronische ziekte. restaurants en het verdere uitgaansleven. bioscopen. Ondersteuning kan gegeven worden in financiële vorm of door speciale onderwijsfaciliteiten. Adres: Mekelweg 8-10 2628 CD Delft Tel.tudelft.

: +31 (0)15 27 85235 E-mail: studiumgenerale@tbm. Adres: Jaffalaan 5 2628 BX Delft Tel. In de programma’s van MoTiv verkennen zij hun kracht en betrokkenheid.en cultuurdebat in de samenleving. E-mail: psychologie@sgz. inspiratie en passie van mensen die voor een beroep in de technologie kiezen.: +31 (0)15 21 35358. Dit kan een van de huisartsen van de SGZ zijn. De makkelijkste manier om op de hoogte te blijven van onze programma’s is door middel van een gratis abonnement. Stuur ons daarom nu een briefje of emailbericht met je naam.nl MOTIV MoTiv werkt aan de Technische Universiteit Delft vanuit de kerken.: +31 (0)15 21 23421 E-mail: info@motiv. Omdat SGZ voornamelijk preventieve hulp biedt.nl.nl Psychologen: Tel.nl Website: www.30 uur.: +31 (0)15 21 33426. Dit wordt verspreid over alle TU gebouwen. Bij MoTiv werken pastores waarmee je een afspraak kunt maken voor individueel pastoraat coaching. Adres: Stichting Studentengezondheidszorg Surinamestraat 4 2612 EE Delft Huisartsen: Tel.sg.tudelft. MoTiv wil zo persoonlijke competenties en maatschappelijk commitment versterken en bijdragen aan het techniek.00 – 12.tudelft. Adres: Voorstraat 60 2611 JS Delft Tel.tudelft.: +31 (0)15 21 21507.nl STUDIUM GENERALE Bij Studium Generale hoor je wat over de oudste en jongste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap. Twee maal per jaar geeft Studium Generale een programmablad uit waarin alle activiteiten worden aangekondigd.nl Website: www.nl Openingstijden : Maandag. dinsdag en vrijdag: 09. die bij je op bezoek kan komen in geval van ziekte. adviseren we je je eigen huisarts te nemen. E-mail: vaccinatie@sgz.tudelft. E-mail: studentenartsen@sgz. Zij legt zich toe op de ontwikkeling van motivatie.motiv.sgz. adres en emailadres.00 uur 18 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 19 STUDIEGIDS 2006/2007 . maar is ook los verkrijgbaar. kunst. Website: www. Donderdag: 09. Voor wie bezinning zoekt is er elke zondag om 11:15 uur een Oecumenische kerkdienst op Noordeinde 4.00 – 17.nl Vaccinaties: Tel.MEDISCHE ZORG De Stichting Studentengezondheidszorg (SGZ) biedt zowel medische als psychotherapeutische gezondheidszorg voor studenten. cultuur en maatschappij en word je de mogelijkheid geboden je horizon te verbreden en kennis te nemen van andere disciplines dan het eigen studieterrein.

Kistweg Calandw eg Oost plein la a n la a n Christiaa n Huygens weg ana S Oost plein ana 63 121 201 van den Broekwe g J u li cho em ake rs tr aat J u li 21 Zu Sch oem ake rs tr aat nweg van Mourik Broekma 21 63 201 63 121 201 Keverling Buisman weg nweg van Mourik Broekma 63 201 Thijsse weg Waterman weg n -S ch na -S ch R ij n R ij n Kruithuisweg NS Statio n Delft NS Statio n Delft NS Station Delft Zuid 61. 129. 129. 64. 63. Kistweg N. 121. 64.C.indd 1 Kruithuisweg oo rt w eg Haag / Am am sterd afrit 9 Delft/Pijnacker Den oo rt w eg Haag / Am am sterd afrit 10 Delft Zuid/TU Delft afrit 10 Delft Zuid/TU Delft A13 Rotterdam A13 Rotterdam 121 64 121 64 TNO Zuidpolder Delftech Park TNO Zuidpolder Delftech Park Technopolis Technopolis NMI 121 Schoemakerstraat Schoemakerstraat NMI 121 201 201 Thijsse weg 50 50 id p la n la n tso 23 24 Mekelweg 17 Mekelweg Ju lia na laa n Ju en en lia na 38 69 60 69 129 201 n WL|Delft Hydraulics 63 lia la an id 40 43 44 Ju 45 lia na 46 an Leeghwater straat Leeghwate rstraat 63 63 la 40 Rotterdamsew eg 43 44 45 46 64 Zu id w Zu al Rotterdamsew eg w al 129 201 129 201 63 64 69 121 129 201 We stv est Wes tsin gel 63 64 69 121 129 201 Zu id w al Zu id w al We stv est Wes tsin gel 24-05-2006 12:06:49 24-05-2006 12:06:49 20 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 21 STUDIEGIDS 2006/2007 .indd 1 MPB TU-plattegrond240506ZW. 66. 63. 66. 201 NS Station Delft Zuid = buslijn met halte = buslijn met halte MPB TU-plattegrond240506ZW. 121.C. 201 61.Plattegrond TU Delft 121 O os tp O os tp 121 afrit 9 Delft/Pijnacker Den eg eg rt w tp oo tp oo rt w O os n O os laa au au laa n ss Na Na ss Waterman weg Keverling Buisman weg van den Broekwe g Christiaa n Huygens weg Calandw eg Stieltjesw eg van der Waalswe g Mijnbouwstraat Mijnbouwstraat Pieter al w eg w eg na al 64 Kruithuisweg el dl aa dl aa el sv el 3 Ka na Kluyverweg Anthony Fokkerweg Ez el sv Balthasar van der Polweg Cornelis Drebbelw eg Korvezeest raat Landbergst raat Landbergst raat Korvezeest raat Jaffalaa n Jaffalaa n Techniek Museum l naa ie k a w ou nb in ij le M p Techniek 12 Museum Ju 31 32 o nb in ij le M p 12 Korvezeest raat 2 M ic 2 33 uw M ic 35 33 Korvezeest raat h ie h ie Feldmann weg Cornelis Drebbelw eg rdlaan l Prins n a a Bernha Prins Bernha rdlaan A e ld Ru Ez yt A 15 30 e ld Ru yt 15 Feldmann weg Balthasar van der Polweg e 34 e34 34 34 a Anthony Fokkerweg e rw 31 35 ie k a Leeghwater straat Leeghwate rstraat 32 61 62 65 64 63 61 62 WL|Delft Hydraulics 65 Kluyverweg Ka es V ri st de Hey en n v a n ts o p la g es V ri st de Hey en n v a n ts o p la Mekelweg eg rw a 36 30 37 69 Mekelweg 129 36 37 60 129 69 201 129 Kruithuisweg 8 20 64 8Lorentz weg Stevin weg 20 Lorentz weg 38 Stevin weg Pieter Botanische tuin n 9 22 laa 9 24 22 17 Berlagew eg 6 63 6 69 Botanische 121 tuin 19 129 201 3 theus plein 63 69 23 121 19 129 201 Berlagew eg van der Waalswe g Poortland plein Poortland Promeplein 10 11 Prometheus plein Stieltjesw eg Oo sts ing el 5 Oo sts 10 11 ing el Zu id p 5 tso N.

A Ezelsveldlaan 61 3 Mijnbouwstraat 120 5 Julianalaan 67 6 Poortlandplein 6 8 Julianalaan 132-134 9 Zuidplantsoen 2 10 Zuidplantsoen 6 11 Zuidplantsoen 8 12 Julianalaan 136 15 Prins Bernhardlaan 6 17 19 Mekelweg 3 20 Mekelweg 5 21 Prometheusplein 1 22 Lorentzweg 1 23 Stevinweg 1 24 Berlageweg 1 30 Jaffalaan 9 31 Jaffalaan 5 32 Landbergstraat 15 33 Landberghstraat 19 Techniek Museum Delft Technische Aardwetenschappen Kluyverlaboratorium voor Biotechnologie Botanische Tuin TU Delft Hoofdgebouw MultiMedia Services (MMS) Studentenraad Directie Facilitair Management & Vastgoed Delft ChemTech Kramers laboratorium voor fysische technologie i-WEB Studentenuitzendbureau Aula Bibliotheek TU Delft Gebouw Technische Natuurkunde Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Faculteit Bouwkunde Onderzoeksinstituut OTB Faculteit Techniek.en Ruimtevaarttechniek Laboratorium voor hoge snelheden Delft Transport Centre 63 Anthony Fokkerweg 1 SimoNa 34 Mekelweg 2 Faculteit Werktuigbouwkunde. Bestuur en Management Faculteit Industrieel Ontwerpen Composietenlab Hogeschool INHOLLAND Techniek en Technische Materiaalwetenschappen 50 Mekelweg 15 Radiation Radionuclides & Reactors (R3) & Reactor Instituut Delft (RID)(voorheen IRI) 51 Watermanweg 42 Laboratorium voor lage snelheden/Instituut voor Windenergie 60 Anthony Fokkerweg 5 Logistiek & Milieu Services 61 Kluyverweg 3 Vliegtuighal Laboratorium voor constructies en materialen 62 Kluyverweg 1 64 Kluyverweg 2 65 Kluyverweg 4 + 6 Faculteit Luchtvaart. Wiskunde en Informatica 37 Mekelweg 8 38 Mekelweg 10 Sportcentrum TU Delft Cultuur Centrum TU Delft 40 Rotterdamseweg 137 Technische Materiaalwetenschappen 41 Rotterdamseweg 139 Dienst Technische en Mechanische Ondersteuning 43 Leeghwaterstraat 36 45 Leeghwaterstraat 42 46 Leeghwaterstraat 44 22 Warmtekrachtcentrale Windtunnelgebouw & VSSD Apparatenbouw voor de procesindustrie 23 STUDIEGIDS 2006/2007 44 Rotterdamseweg 145 Yes! Delft C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA . Maritieme 34a Cornelis Drebbelweg 9 College van Bestuur 35 Cornelis Drebbelweg 5 Tentamengebouw 36 Mekelweg 4 + 6 Faculteit Elektrotechniek.

Regulier programma Bachelor en Master Bachelor 3 jaar 180 ECTS Master 2 jaar 120 ECTS • E en HBO-Bachelor dient over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om met succes een Mastervariant te kunnen voltooien. onder “digitale studiegids” (SIS) en “HBO-schakelprogramma 06-07” Terminologie: HBO-schakelprogramma: De onderdelen die de HBO-studenten moeten inhalen uit de Bachelor CT. dan wel door zelfstudie te kunnen verwerven. • D e 11 ECTS van de stage en maximaal 8 ECTS van de vrije keuzeruimte uit de reguliere Master is voor de HBO-instroom aangewezen als inhaalruimte. Masterdeel • R esterende tekorten aan op de Mastervariant georiënteerde Bachelorvakken worden in het Masterdeel opgevuld. masterdeel Voorbehoud Alle informatie onder voorbehoud van instemming door de Studentenraad CiTG. Geo-Engineering van kennis. Wijzigingen zullen op de website worden aangegeven (www. • Dit resterende inhaalprogramma verschilt daarom per variant. bestaande uit de schakelklas en het masterdeel.nl). Structural Engineering 2. 24 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 25 STUDIEGIDS 2006/2007 . Hydraulic Engineering 4.citg. is in de Master ondergebracht. • B ovendien dient de student te beschikken over een solide mathematischfysische basis. in principe de waarborg voor een academisch denkniveau. door de Mastervarianten geëist. Building Engineering 3. De opleiding gaat er van uit dat HBO-studenten de wiskunde beheersen op het ingangsniveau van het TU-wiskunde onderwijs. HBO programma + Master Schakelklas ½ jaar 28-32 ECTS Master 2 jaar 120 ECTS Masterdeel 12-22 ECTS • V erdere kennis. schakelklas. Schakelklas: het deel van het HBO-schakelprogramma dat buiten (“voor”) de Master gedaan moet worden. • E en HBO-Bachelor dient te voldoen aan de eisen die door die Mastervariant worden gesteld om toegelaten te kunnen worden tot de Mastervariant. • E en HBO-Bachelor wordt geacht kennis en vaardigheden van de inleidende werkveldvakken uit de Bachelor te beheersen. • H et HBO-schakelprogramma is toegankelijk voor op de Mastervarianten aansluitende HBO-bachelors (zie verder hieronder bij: inschrijving en toelating). Het HBO-schakelprogramma bestaat uit een schakelklas en een Masterdeel. Schakelklas • De schakelklas bevat 28-32 ECTS.tudelft. Transport & Planning 6. Masterdeel: het deel van het HBO-schakelprogramma dat in de Master is opgenomen. met dien verstande dat in het onderdeel Analyse 3 ECTS-punten zijn ingeruimd voor het ophalen Uitgangspunten De Masteropleiding Civil Engineering kent 6 Mastervarianten: 1. • De schakelklas verhelpt algemene deficiënties en brengt studenten op academisch niveau. Water Management 5.HBO-schakelprogramma: uitgaNgspuNteN.

of Transport & Planning. Het maakt deel uit van de Master van totaal 120 ECTS. hebben alleen toegang tot het HBO-schakelprogramma van de Mastervariant Building Engineering. (zoals: milieukunde. • H BO-bachelors met een HBO-opleiding Bouwkunde. hebben geen automatische toegang tot het HBO-schakelprogramma van de niet passende Mastervariant. Worden ingeschaald. Worden in beginsel ingeschaald in de Bachelor Civiele Techniek. rekening houdend met tekortkomingen in kennis en vaardigheden (in de praktijk komt het neer op het doen van het betreffende HBOschakelprogramma plus een aantal vakken uit de BSc). hebben alleen toegang tot het HBO-schakelprogramma van de Mastervariant Transport & Planning. Inschrijving HBO-schakelprogramma Studenten die worden toegelaten tot het HBO-schakelprogramma dienen zich aan de TU Delft in te schrijven voor de Master CT (status: HBO schakelklas). aquatische ecotechnologie). • H BO-bachelors met een bovengenoemde HBO-opleiding die echter niet aansluit op de gewenste Mastervariant. Schakelklas èn Masterdeel • H BO-studenten mogen tegelijk vakken uit de schakelklas en de Master volgen. • H BO-bachelors met een HBO-opleiding op het gebied van Watermanagement. 26 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 27 STUDIEGIDS 2006/2007 . Het voltooien van de schakelklas geeft geen recht op het Bachelordiploma CT. hebben alleen toegang tot het HBO-schakelprogramma van de Mastervariant Watermanagement. land.• H et Masterdeel bevat daarmee in beginsel maximaal 19 ECTS (Uitzondering: Waterbouwkunde). • H BO-bachelors met een andere dan de genoemde HBO-opleidingen. • H BO-bachelors met een HBO-opleiding op het gebied van Verkeerskunde. Samen met de 28-32 ECTS van de schakelklas kan het totale HBO-schakelprogramma in beginsel maximaal 51 ECTS bevatten (Uitzondering: WAT 54 ECTS). milieutechniek. hebben toegang tot het HBO-schakelprogramma van elke Mastervariant. De volgende categorieën worden onderscheiden: • H BO-bachelors met een HBO-opleiding Civiele Techniek. uitgaande van de toelatingseisen van de Mastervariant. milieutechnologie. in het HBO-schakelprogramma van de Mastervariant van keuze. Het wordt studenten echter sterk aangeraden zoveel als mogelijk de schakelklas te voltooien alvorens door te gaan met de variantgebonden Mastervakken. • H BO-studenten mogen pas beginnen met het afstudeerwerk als de schakelklas met succes is doorlopen (en voldaan is aan de toelatingseisen tot het afstudeerwerk in de Master: art 17 Uitvoeringsregeling Masteropleiding CT).en watermanagement. Zie voor details hieronder: HBO-schakelprogramma: de varianten INschrijviNg eN toelatiNg Toelating tot het HBO-schakelprogramma Het HBO-schakelprogramma is toegankelijk voor op de Mastervarianten aansluitende HBO-bachelors. hebben geen toegang tot het HBO-schakelprogramma. milieumanagement.

Hij houdt de studievoortgang van de studenten bij en roept. die met de studie begonnen voor 1-09-2002.nl/iris) • Mentorgroepen Studenten krijgen. 28 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 29 STUDIEGIDS 2006/2007 . Dit programma geeft echter toegang tot maar één Mastervariant en geeft geen recht op het BSc-diploma. Studenten met een Bouwkunde-opleiding die niet Building Engineering kiezen. Let wel: dit zijn twee aparte procedures die beide moeten worden doorlopen! Doe dit ruim voor september! En als je nog geen Mastervariant hebt kunnen kiezen? Studenten met Watermanagement. Hetzelfde principe werd gehanteerd bij de invoering van het HBO-schakelprogramma 2003-2004. indien zij daar voor kiezen. Begeleiding De begeleiding van de HBO-studenten bestaat uit de volgende elementen: • E en HBO-voorlichting op maandag 4 september (zie www. wegwijzer en aanspreekpunt. De groepen beslissen zelf wanneer ze bijeenkomen. tel +31 (0)15 27 84249) 2. gaan verloren. • S tudieadviseur De studieadviseur is op de gebruikelijke manier beschikbaar voor de studenten. Er is echter op één punt een verschil: behaalde studiepunten die niet in Studenten met een CT-vooropleiding mogen alle varianten in. Zij hoeven nog niet te kiezen! De keuze mag ook achteraf blijken. alleen te voldoen aan de eisen van het HBO-schakelprogramma 2003-2004. moeten extra vakken volgen. Zij mogen niet kiezen. Hij zal regelmatig met de mentoren overleggen.citg. studenten op voor een gesprek. indien nodig. Keuze HBO-studenten die met de studie begonnen zijn voor 1-09-2003 kunnen dus kiezen tussen: 1. 2628 CN Delft).tudelft. Overgangsregeling voor cohorten 02-03 en eerder Bij de invoering van de Bachelor-Masterstructuur en het toen aangepaste HBO-schakelprogramma is bepaald dat de HBO-studenten. S tudenten moeten zich daarnaast ook schriftelijk aanmelden bij de Examencommissie Civiele Techniek (Stevinweg 1. Studenten uit cohorten 02-03 en eerder hebben de mogelijkheid het Bachelordiploma CT te behalen. alleen moesten voldoen aan de eisen van het HBO-schakelprogramma 2002-2003. S tudenten moeten zich als student aan de TU Delft inschrijven bij de Centrale Studentenadministratie (CSA: Julianalaan 134.of Transport & Planning-vooropleidingen mogen (in beginsel) alleen de passende varianten in. een studentmentor en een docentmentor toegewezen. Afmaken van hun programma (= het HBO-programma 02-03!). De mentoren zijn beschikbaar voor de studenten als vraagbaak. 2.Studenten dienen twee procedures te doorlopen: 1. Overstappen naar het HBO-schakelprogramma 2003-2004. het HBO-schakelprogramma van de gekozen mastervariant 2003-2004 passen. Studenten uit cohort 03-04 en later en zij die overstappen hebben een (iets) lichter en gerichter programma dan eerdere cohorten. De ervaring heeft geleerd dat deelname aan een mentorgroep belangrijke voordelen biedt! Een studieadviseur coördineert het HBO-schakelprogramma en het mentoraat. De HBO-studenten die met de studie begonnen voor 1-09-2003 hoeven. Onder overlegging van kopieën van diploma en cijferlijsten en vermelding van de Mastervariant van keuze. in groepen van 10-15 studenten. Dat diploma geeft toegang tot elke Mastervariant.

Uitleg van het rooster Het rooster bestaat uit 2 semesters. Aan het eind van ieder kwartaal is een tentamenperiode 30 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA De TU Delft heeft ervoor gekozen om readers en dictaten via het internet bestelbaar te maken.tudelft.tudelft.nl/iris Voor de tentamens moet je je aanmelden via het TentamenAanmeldSysteem (TAS). Je NetID en password ontvang je automatisch na inschrijving bij de TU Delft.nl). terwijl de Bachelor nog niet is behaald. De criteria voor toelating tot de Master. Je vindt de bestelsite voor de readers binnen het blackboard van de TU Delft (http://blackboard. Dit heeft als direct voordeel dat je overal ter wereld op elk moment je studiematerialen kunt bestellen en dat deze na betaling thuis worden afgeleverd.nl Studiematerialen bestellen via Nextstore Cohorten van 01-02 en eerder zijn in de Bachelor en Master ingeschreven vanwege de overgangsregelingen. gaan verloren.tas. waarin in principe de vakken worden afgerond die in dat kwartaal gegeven zijn. De tentamenroosters zijn te vinden op: www. Zij hebben na de overstap alleen toegang tot één Mastervariant. Studenten die overstappen dienen dit schriftelijk te melden aan de Examencommissie. Indien gewenst is de mogelijkheid tot afhalen op de campus wel aanwezig. en naar de pré-Masterinschrijving. met dezelfde Bachelorinschrijving. 31 STUDIEGIDS 2006/2007 . Voor de studenten die overstappen naar het programma 03-04 Behaalde studiepunten. onderverdeeld in twee kwartalen van elk 10 weken. Het cohort 02-03 blijft in de Bachelor CT ingeschreven totdat zij voldoen aan de eisen voor toelating tot de Master. De roosters staan op de site van Civiele Techniek: www. De reden hiervoor is eenvoudig: de Master (van het HBO-schakelprogramma) heeft te weinig ruimte om de behaalde studiepunten een plaats te bieden! Cohorten 01-02 en eerder Cohorten van voor 02-03 zijn al in de Bachelor en Master ingeschreven vanwege de overgangsregelingen. onder vermelding van de Mastervariant van keuze. Na het succesvol doorlopen van de schakelklas wordt de pré-Masterinschrijving omgezet in een inschrijving voor de Master.citg.Voor de studenten die in het HBO-programma 02-03 blijven.tudelft. HBO-studenten mogen de Examencommissie verzoeken soepelheid te betrachten bij de toepassing van art 5 op grond van de zwaarte en roosterproblemen van het HBO-programma in 2002-2003. voor onderdelen die niet horen bij het nieuwe variantgebonden programma. Cohort 02-03 Cohort 02-03 stapt over naar de schakelklas. staan vermeld in het OER Master CT (art 5).

1/1. MaterialeN eN CoNstructies.1 2.WI1265HCT Analyse (12 ECTS) klas WI2254HCT Differentiaalver27-32 gelijkingen + Lineaire Algebra ECTS (6 ECTS) WI3102CTKansrekening (3 ECTS) WI3097TU(HBO) Numerieke wiskunde (4 ECTS) CT1021 Dynamica (4 ECTS) CT1090 Modelvorming (3 ECTS) Totaal schakelprogramma X X X X X X ↓ ECTS Semester HBO-wiskunde 21 ECTS: Schakel.1 2.1/1. HBO-schakelprogramma: overzicht MMC Schakelklas + Masterdeel HBO-wiskunde 21 ECTS: Schakel.2 1.2 Master.CT2100 Vloeistofmechanica deel (6 ECTS) CT2031 Constructiemechanica 3 (4 ECTS) CT2022 Dynamica van systemen (3 ECTS) CT2090 Grondmechanica (6 ECTS) CT2330 Funderingstechniek (3 ECTS) A-pakket vak (4/5 ECTS) A-pakket-vak (4/5 ECTS) WI3103 Totaal Masterdeel Totaal Schakelklas + Masterdeel Totaal Schakelklas + Master 152 148 12 44 16 44 X X X X X X X X X X X Master.2/2.Overzicht alle HBO-schakelprogramma’s met Schakelklas en Masterdeel MSc-varianten Schakelklas + Masterdeel MastervariaNt Structural ENgiNeeriNg (MechaNica.2 X X X X X X X X X 22 54 152 15 43 148 12 40 148 19 48 155 32 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 33 STUDIEGIDS 2006/2007 .WI1265HCT Analyse klas WI2254HCT Differentiaal-vergelijkingen + 32 ECTS Lineaire Algebra X X X 32 X X 28 X X X 32 X X 28 X X 28 X X X 32 WI3102CT Kansrekening WI3097TU(HBO) Numerieke wiskunde CT1021 Dynamica CT1090 Modelvorming Totaal schakelprogramma 3 4 4 3 32 1.1 12 6 1.2 CT3109 Constructiemechanica 4 Totaal Masterdeel X X Totaal Schakelklas + Masterdeel 5 12 44 1.2 2.1 1. GE ↓ → MMC B&B WAT WAM T&P NB: De roostering is onder voorbehoud. MMC).CT2031 Constructiemechanica 3 deel CT2022 Dynamica van systemen 4 3 2.

Overzicht per kwartaal MMC Semester MastervariaNt BuildiNg ENgiNeeriNg 1. wel van de variantgebonden verplichte vakken van MMC. telefoon +31 (0)15 27 84917) en/of een studieadviseur over een meerjaren studieplanning en de invulling van de Mastervariant.2 is ruimte voor Mastervakken.2 Het is raadzaam aan het begin van de studie te overleggen met de Mastercoördinator MMC (ir. Stevin II kamer 2. Masterdeel CT2031 Constructiemechanica 3 4 3 2.1/1.27. HBO-schakelprogramma: overzicht B&B Schakelklas + Masterdeel Schakelklas Analyse 1+2 Diff + lineair 1 Statistiek Totaal Masterdeel 12 ↓ ECTS Kwartaal HBO-wiskunde 21 ECTS: Totaal 12 15 11-15 In semester 2. Houben. NB:CT3150 en/of CT3121 maken geen deel uit van het Masterdeel.2 2.J.2 Analyse 4 → 32 ECTS 1. B&B) NB: De roostering is onder voorbehoud.1 CT2022 28 ECTS WI2254HCT Differentiaal-vergelijkingen + Lineaire Algebra WI3102CT Kansrekening 6 CT1021 Dynamica CT1090 Modelvorming Totaal schakelprogramma 2. CT2022 Dynamica van systemen CT3211 Constructies en Gebouwen 1 CT3221 Bouwfysica en Bouwtechniek Totaal Masterdeel Totaal Schakelklas + Masterdeel 5 4 16 44 2.1 (BouwtechNiek eN Bouwproces.2 Analyse 3 Diff + lineair 2 Dynamica 10 CT3109 7 CT2031 (CT3121 en/ of CT3150) 3 Schakelklas WI1265HCT Analyse 12 6 3 4 3 28 1.2/2.1 2.2 1.1 34 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 35 STUDIEGIDS 2006/2007 .2 1.1 2. L.1 1. Het overzicht van de Mastervariant vind je in de studiegids van de Masteropleiding.1 Numerieke wiskunde Modelvorming 2.M.1/1.

1 36 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 37 STUDIEGIDS 2006/2007 .2 1. Master-deel CT2090 Grondmechanica CT2330 Funderingstechniek CT3300 Use of underground space CT3320 Grondwatermechanica TA3750 Natural systems of soils.2 2.1 1.2 Analyse 4 → 28 ECTS 1.1 1.1 2.1/1. HBO-schakelprogramma: overzicht GE Schakelklas + Masterdeel Schakelklas Analyse 1+2 Diff + lineair 1 Statistiek Totaal Masterdeel 12 ↓ ECTS Semester HBO-wiskunde 21 ECTS: (evt CT3071) CT2031 CT3211 CT3221 Totaal 12 10 16 In semester 2.Overzicht per kwartaal B&B Semester MastervariaNt Geo-ENgiNeeriNg (GE) 1. geology for civil engineering Totaal Masterdeel Totaal Schakelklas + Masterdeel 6 3 3 4 3 19 48 1. telefoonnummer +31 (0)15 27 84982) en/of een studieadviseur over een meerjaren studieplanning en de invulling van de Mastervariant.1 2.2 2.2/2.2 CT2022 32 ECTS Modelvorming 2.57.1 NB: De roostering is onder voorbehoud.2 is ruimte voor Mastervakken.1/1. A. Het kan verstandig zijn CT3071 (Ontwerpen van gebouwen) ook te volgen. Stevin II.2 2. Het is raadzaam aan het begin van de studie te overleggen met de Mastercoördinator B&B (ir.2 2.1 12 6 1.1/1.2 Analyse 3 Diff + lineair 2 dynamica 10 3 3 schakel-klas WI1265HCT Analyse WI2254HCT Differentiaal-vergelijkingen + Lineaire Algebra WI3102CT Kansrekening 6 WI3097TU(HBO) Numerieke wiskunde CT1021 Dynamica CT1090 Modelvorming Totaal schakelprogramma 3 4 4 3 32 1. te Boveldt. Het overzicht van de Mastervariant vind je in de studiegids van de Master opleiding. kamer 1.

1 2. J.2 1.1 1.1 Numerieke wiskunde Modelvorming 2.1/1.2 Analyse 4 → 32 ECTS 1.P. Het overzicht van de Mastervariant vind je in de studiegids van de Master opleiding. HBO-schakelprogramma: overzicht WAT.2/2.1 38 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 39 STUDIEGIDS 2006/2007 .Overzicht per kwartaal GE Semester MastervariaNt HYdraulic ENgiNeeriNg 1.19 – Stevin I . Oostveen (kamer 1. CT1090 Modelvorming Totaal schakelprogramma Masterdeel CT2100 Vloeistofmechanica CT2031 Constructiemechanica 3 CT2022 Dynamica van systemen 6 4 3 1.1/1.1 (WaterbouwkuNde.2 Analyse 3 Diff + lineair 2 Dynamica 10 2090 3300 7 2330 TA3750 3320 3 schakelklas WI1265HCT Analyse 12 6 3 4 4 3 32 1.2 2.2 2.2 CT3320 Grondwatermechanica CT3310 Stroming in Waterlopen Totaal Masterdeel Totaal Schakelklas + Masterdeel 4 5 22 54 2.1/1. Schakelklas + Masterdeel Schakelklas Analyse 1+2 Diff + lineair 1 Statistiek Totaal Masterdeel 12 2090 ↓ ECTS Semester HBO-wiskunde 21 ECTS: Totaal 18 16 10 7 WI3097TU(HBO) Numerieke wiskunde CT1021 Dynamica Het is raadzaam aan het begin van de studie te overleggen met de Mastercoördinator GE ir.2 2.1 2.of telefoon +31 (0)15 27 85423).1 32 ECTS WI2254HCT Differentiaal-vergelijkingen + Lineaire Algebra WI3102CT Kansrekening 2.2 1. WAT) NB: De roostering is onder voorbehoud.

Het is verstandig in overleg met de Mastervariant coördinator niet alle vakken in het eerste studiejaar te doen.2 en 2. kamer 3. HBO-schakelprogramma: overzicht WAM Schakelklas + Masterdeel Schakelklas Analyse 1+2 Diff + lineair 1 Statistiek Totaal Masterdeel 12 CT2100 ↓ ECTS Semester HBO-wiskunde 21 ECTS: Totaal 15 17 20 NB: CT3330 (Constructieve waterbouw) en CT3340 (Rivierwaterbouwkunde) maken geen deel uit van het Masterdeel.ir.1 /1.2 1. wel van variantgebonden verplichte vakken van WAT.1 Numerieke wiskunde Modelvorming 2.1 /1.2 2.1 zijn erg zwaar. P.2 Analyse 4 → 32 ECTS 1.2 2. In semester 2.1 1.2/2.1 NB: De roostering is onder voorbehoud.1 40 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 41 STUDIEGIDS 2006/2007 .2 Analyse 3 Diff + lineair 2 Dynamica 10 CT2100 CT3320 7 CT2031 CT3310 CT3330 3 CT3340 CT2022 Schakelklas WI1265HCT Analyse max WI2254HCT Differentiaal-vergelijkingen 27 ECTS + Lineaire Algebra WI3102CT Kansrekening CT1021 Dynamica 10 CT1090 Modelvorming Totaal schakelprogramma 3 4 3 28 1.2 2.96) en/of een studieadviseur over een meerjaren studieplanning en de invulling van de Mastervariant. Het overzicht van de Mastervariant vind je in de studiegids van de Master opleiding. Semester 1. Het is raadzaam aan het begin van de studie te overleggen met de Mastercoördinator WAT (dr. Visser.2 zit enige ruimte voor een Mastervak.1 12 6 1.1/1. Masterdeel CT2100 Vloeistofmechanica CT3410 Waterbeheersing CT3420 Civiele gezondheidstechniek Totaal Masterdeel Totaal Schakelklas + Masterdeel 6 5 4 15 43 1. 1.Overzicht per kwartaal WAT Semester MastervariaNt WatermaNagemeNt (WAM).2 1.

2 is te zwaar.2/2. land. CT3310 (Stroming in waterlopen) en CT3320 (Grondwatermechanica en – stroming en -transport) maken geen deel uit van het Masterdeel. Het kan verstandig zijn CT1310 (Hydrologie) en CT3011 (Inleiding Watermanagement) ook te volgen.1/1.en watermanagement.59. milieumanagement.1 1. wel van variantgebonden verplichte vakken van WAM.1 (CT1310 evt) 19 sp WI2254HCT Differentiaal-vergelijkingen + Lineaire Algebra WI3102CT Kansrekening CT1021 Dynamica CT1090 Modelvorming Totaal schakelprogramma Modelvorming 2. Masterdeel CT3711 Oef.1/1.ir. milieutechniek.2 1.2 2. Semester 1. J.1 2.1 en 2. milieutechnologie. kamer 4.2 Analyse 4 → Schakelklas 19 sp 1.1 Analyse 1+2 Diff + lineair 1 Statistiek Totaal 12 CT2100 (CT3011 evt) NB: De roostering is onder voorbehoud.Overzicht per kwartaal WAM Semester MastervariaNt TraNsport aNd PlaNNiNg (T&P) 1. HBO-schakelprogramma: overzicht T&P.2 Analyse 3 Diff + lineair 2 dynamica 10 CT2100 CT3320 CT3410 CT3420 CT3310 12 3 (7) 3 3 Schakelklas WI1265HCT Analyse 12 6 3 4 3 28 1. Het overzicht van de Mastervariant vind je in de studiegids van de Master opleiding. aquatische ecotechnologie) komen in aanmerking voor een vrijstelling voor CT3410 en CT3420. telefoonnummer +31 (0)15 27 85274) en/of een studieadviseur over een meerjaren studieplanning en de invulling van de Mastervariant. Het is raadzaam aan het begin van de studie te overleggen met de Mastercoördinator WAM (dr.2 1. Schakelklas + Masterdeel ↓-→ ECTS Semester HBO-wiskunde 21 ECTS: Masterdeel Totaal 15 (19) 22 HBO-bachelors met een HBO-opleiding op het gebied van Watermanagement (zoals: milieukunde.2 2. In semester 2.2 is ruimte voor vakken uit de Mastervariant. de Koning. Het is verstandig in overleg met de Mastervariant coördinator niet alle vakken in het eerste studiejaar te doen.1 WI3103CT Risicoanalyse Totaal Masterdeel Totaal Schakelklas + Masterdeel 3 12 40 1.2 42 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 43 STUDIEGIDS 2006/2007 . Geometrisch en constructief ontwerp van wegen & spoorwegen CT3721 Ontwerp stedelijk infrastructuur 4 5 1.

tudelft.1 2. Let op: de aanmelding voor de schriftelijke tentamens sluit 2 weken voor de tentamendatum.1 en 2. Het is verstandig in overleg met de Mastervariant coördinator niet alle vakken in eerste studiejaar te doen. Hierin zijn onder meer te vinden: • de formele regels voor het examenprogramma • toelatingseisen die voor sommige onderdelen gelden • zak. Tentamenrooster Het tentamenrooster voor de schriftelijke tentamens staat op de website www. In het CT-nieuws. 44 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 45 STUDIEGIDS 2006/2007 www. Wiggenraad.47.Overzicht per kwartaal T&P Semester ONderwijs. 2.tas. telefoonnummer +31 (0)15 27 84916) en/of een studieadviseur over een meerjaren studieplanning en de invulling van de Mastervariant.1 Analyse 1+2 Diff + lineair 1 Statistiek totaal 12 De opleiding gaat ervan uit dat het studentenstatuut.2 is ruimte voor vakken van de Mastervariant. Terugtrekken voor een tentamen doe je ook via het TAS-systeem. Het mentorsysteem Alle HBO studenten worden ingedeeld in een mentorgroep.tas.1.2 Analyse 3 Diff + lineair 2 dynamica 10 CT3103 CT3711 3 CT3721 3 Modelvorming 2.en examenregeling (OER) met de daarbij behorende Uitvoeringsregeling en de Regels en richtlijnen van de examencommissie bij iedere student bekend zijn.eN exameNregeliNg (OER) 1.citg. dit geldt dus ook voor de verplichte wiskundevakken. Studenten worden geacht hieraan deel te nemen.nl. Het overzicht van de Mastervariant vind je in de studiegids van de Master opleiding. In semester 1.en slaagregelingen • regels voor beroep inzake tentamens of examens Masterdeel totaal 12 17 8 3 Het statuut. worden mededelingen opgenomen die voor de studie van belang zijn.a. om de student wegwijs te maken. Het is raadzaam aan het begin van de studie te overleggen met de Mastercoördinator T&P (ir.2 Analyse 4 → Schakelklas 19 sp 1.nl). .nl. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk! Aanmelden voor tentamens voor andere opleidingen doe je op TAS bij de betreffende opleiding. P.tudelft. Deze groep komt in de eerste helft van het cursusjaar regelmatig bijeen. de regelingen en de richtlijnen zijn te vinden op de website Semester 1.tudelft. Daarna ligt de frequentie wat lager. dat iedere week verschijnt.2 is te zwaar. de Onderwijs. Doel van deze bijeenkomsten is o. Verdere regelingen staan vermeld in de Regels van de examencommissie. kamer 5. Opgeven voor tentamens Aanmelden voor de schriftelijke tentamens uit het tentamenrooster doe je door middel van het TentamenAanmeldSysteem (TAS) (www.

TJC*. Tijdstip: maandag t/m vrijdag van 12. kun je bij de studieadviseur terecht.1 Je kunt de studieadviseurs ook mailen: K. Ook voor persoonlijke en bijzondere omstandigheden die je studie nadelig beïnvloeden.nl Studeren in het buitenland Een deel van je studie in het buitenland doen is goed mogelijk bij de opleiding Civiele Techniek. Calamiteiten en tentamens Het kan gebeuren dat er onderweg iets misgaat wanneer je op weg bent naar een tentamen: • files • een stroomstoring • o f iets anders buiten je schuld. Daarom worden per kwartaal vakevaluaties gehouden met de opleidingsdirecteur. is het verstandig om direct contact op te nemen met één van de studieadviseurs (Karel Karsen.30 uur. De samenvatting van de vakevaluatie komt tot stand op grond van: • v erslag vakevaluatie opgesteld door de jaarcommissies (EJC*.81.deSmidt@tudelft.nl/buitenland.79 en 2. Vaak kan deze je helpen bij het verbeteren van je studieaanpak. Die kan dan bekijken wat de verstandigste aanpak is.77. Voor korte. Kijk voor adressen in diverse landen op de site: www. De indeling van de mentorgroepen wordt samengesteld op de eerste collegedag. Er komen dus positieve en negatieve punten in voor. de adviseur kwaliteitszorg. Samenvattingen van vakevaluaties worden op de Blackboard gepubliceerd. zorgt ervoor dat ze sneller gewend raken aan de gang van zaken bij Civiele Techniek. Studenten die door problemen onderweg te laat arriveren op het tentamen. kun je altijd terecht bij de studieadviseur. die internationale uitwisseling vergemakkelijken.Karsen@tudelft. Als je kunt opbellen. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met andere universiteiten. telefoon: +31 (0)15 27 81174/4800. telefoon +31 (0)15 27 87436. is de mening van studenten belangrijk.45 – 13. De vakevaluaties zijn bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De evaluaties kunnen leiden tot verbeteracties.73. Plaats: kamer 2. telefoon +31 (0)15 27 83337 of Pascal de Smidt. waardoor je veel te laat of helemaal niet op het tentamen kunt komen. de commissaris onderwijs van PS en de jaarcommissies. Het feit dat studenten elkaar steeds op die manier treffen en samenwerken.tudelft. kamer 2. Houd er wel rekening mee dat dit natuurlijk alleen geldt wanneer er echt iets serieus aan de hand is en dat we ook niet alle gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Afspraak met de studieadviseur en inloopspreekuur Voor algemene informatie of voor een afspraak met één van de studieadviseurs kun je contact opnemen met de secretarieel medewerker van de studieadviseurs. Kwaliteitszorg Om de kwaliteit van het onderwijs vast te kunnen stellen.steun te geven bij het opbouwen van een studieritme en hulp te bieden bij het ontwikkelen van een studeermethode en de aanpak van de studie. Voor meer informatie en de handleiding “Studeren in het buitenland Civiele Techniek” kun je contact opnemen met het International Office CiTG. telefoon +31 (0)15 27 81068) Van daaruit wordt dan gezocht naar een oplossing. Zo kunnen knelpunten worden opgespoord. informatieve vragen kun je ook terecht op het inloopspreekuur.nl of P. of misschien adviseren een studie te kiezen die beter bij je past. DJC* en de HTS-cie*) • reactie docent op de vakevaluatie • de rapportage van de Sensor enquête 46 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 47 STUDIEGIDS 2006/2007 . In zeer dringende gevallen word je direct met de studieadviseurs in contact gebracht. kamer 2. Studieadviseur Als je problemen krijgt tijdens je studie. moeten zich ook melden bij de surveillant.

Materialen en Constructies is specialisatie mogelijk in Constructiemechanica. Als jij ook in een jaarcommissie wilt. hout en samengestelde materialen wordt de mechanica gebruikt bij het ontwerp en de uitvoering van vele uiteenlopende constructies die in de ‘droge’ en de ‘natte’ sector van de civiele techniek een toepassing vinden. telefoon +31 (0)15 27 84917). ingenieursbureaus. *EJC= Eerstejaarscommissie. draag. DJC= Derdejaarscommissie. maakbaarheid en haalbaarheid staan hierbij voorop. de bouwfysica. research. De jaarcommissies spelen dus een belangrijke rol bij de evaluaties.en Houtconstructies. TJC= Tweedejaarscommissie. afhankelijk van de belangstelling van de student. Structural Design. Ook kan het afstudeerwerk bestaan uit theoretisch of experimenteel onderzoek.M. en Constructieve Waterbouwkunde. de medewerker kwaliteitszorg en de jaarcommissies. ir. Materiaalkunde. uitvoering. Bij het afstuderen kan. L. Materialen en Constructies kun je terecht bij de coördinator. Binnen het kader van de Civiele Techniek gaat de aandacht vooral uit naar de rationele en utilitaire aspecten van het bouwen. staal. Op academisch niveau kunnen omgaan met deze begrippen vergt een gedegen kennis. Hierbij worden soms ook docenten uitgenodigd. de aannemerij of onderzoeksgroepen. ontwerp en realisatie van gebouwen.en Railbouwkunde.• n ablokbespreking met de opleidingsdirecteur. Betonconstructies. het accent liggen op het functionele of op het constructieve ontwerp. Weg.J. Begrippen als betrouwbaarheid. Binnen de mastervariant Mechanica. behaaglijkheid. BuildiNg ENgiNeeriNg (GebouweN) De afstudeervariant Building Engineering is gericht op onderzoek. inzicht en vaardigheid met betrekking tot het functioneel analyseren en ontwerpen van gebouwen. MaterialeN eN CoNstructies Mechanica. Houben (Stevin II kamer 2. beheer en onderhoud) bij de overheid. kun je je aanmelden bij Praktische Studie (PS). duurzaamheid. doelmatigheid.27. Materialen en Constructies vormen vanouds de grondslag en kern van het vakgebied van de civiel ingenieur. Staal. Samen met de materiaalkunde van beton. HTS-cie= HTScommissie Mastervarianten MechaNica. Ze komen ook vaak met informatie die niet direct uit de enquêtes naar voren komt. Inlichtingen: Voor meer informatie over afstuderen bij Mechanica. Het afstudeerwerk kan zowel breed als diepgaand van aard zijn en afgestudeerden vinden dan ook een werkkring op zeer uiteenlopende plaatsen en in zeer uiteenlopende functies (ontwerp.en af- 48 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 49 STUDIEGIDS 2006/2007 . of op de uitvoering van een constructie.

v. bouwen en beheren van installaties en infrastructuur t. kamer 3. Rivieren.96. Watermanagement omvat drie MSc-varianten: • G ezondheidstechniek. bouwmaterialen. kademuren. • V loeistofmechanica (stromingen. telefoon +31 (0)15 27 85437. Watermanagement speelt een dominante rol in: . drinkwatervoorziening. waterkwaliteitsbeheer in rivieren en meren en operationeel waterbeheer in landelijke en stedelijke gebieden. met speciale aandacht voor de bescherming van zowel de volksgezondheid als milieu. tunnels).ir. uitvoeringtechniek en bouworganisatie.bouwconstructies.en grondwater.72. bij de MSc-coördinator. . 50 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 51 STUDIEGIDS 2006/2007 . telefoon +31 (0)15 27 88005. transport van cohesief sediment). getijden. riolering en afvalwaterbehandeling. maar kunnen ook verwoestende overstromingen veroorzaken.Ontwikkeling van landelijke en stedelijke gebieden (irrigatie en drainage). rivierwaterbouwkunde. Watermanagement en met Mechanica. Met ingang van september 2006 zijn de volgende specialisaties ingevoerd: • Building Physics (Bouwfysica) • Building Technology (Bouwtechnologie) • Structural Design (Constructief ontwerpen) • Design & Construction Processes (Bouwprocessen) In plaats van het zwaartepunt van de studie bij één aandachtsgebied te leggen. waterbouwkundige kunstwerken). Vooral de laatste decennia wordt de achterstand in theoretische kennis echter met rasse schreden ingehaald. WaterbouwkuNde De Waterbouwkunde staat van oudsher bekend als een ambachtelijke studie met een pragmatische aanpak van de problemen.96. Het studieprogramma van de variant Building Engineering bevat dan ook een grote verscheidenheid aan verkennende en verdiepende vakken. Watermanagers richten zich op relevante praktische zaken als voorspellen van overstromingen en droogtes. maar het kan ook een bedreiging vormen. P. kan in overleg met de docenten de aandacht ook op een combinatie (of een grensgebied) worden gericht. Een Studiegids Waterbouwkunde (Study Guide Hydraulic Engineering) is beschikbaar op Blackboard (Master Hydraulic Engineering). zowel bij de vakken als bij de inhoud van het afstudeerwerk. stuwen. -O ntwerp van infrastructuur voor drinkwatervoorziening. installatietechniek. Materialen en Constructies Inlichtingen: Dr. riolering en afvalwaterbehandeling. bijvoorbeeld. oefeningen en projecten op genoemde terreinen. voorzien in drinkwater en irrigatiewater. turbulentie. Ook bestaan er combinatiemogelijkheden met de MSc-varianten Geo-Engineering. stormvloedkeringen.Milieu (kwantiteit en kwaliteit van oppervlakte. het ontwerpen. wat ook tot uitdrukking komt in de sterkere nadruk op de theorie. havens en scheepvaartwegen. dichtheidsstromen. De MSc-variant streeft ernaar om zowel het theoretische aspect als het ontwerptechnische aspect binnen de Waterbouwkunde te benadrukken. Visser. coördinator MSc-variant Waterbouwkunde. riolering en behandeling van afvalwater. kamer 3. kamer 3.J.b. openbare watervoorziening. Samenwerking met bouwkundestudenten wordt gestimuleerd. Watermanagement houdt zich bezig met het begrijpen van waterstromen – oppervlaktewater en grondwater – zoals die van nature voorkomen en met het beheren van deze stromen ten behoeve van de maatschappij. • W aterbouwkundige kunstwerken (sluizen. en bij het Waterbouwdispuut. WatermaNagemeNt Deze onderverdeling in vier specialisaties geeft het spectrum van de aandachtsgebieden binnen de variant Building Engineering in essentie weer en leidt tot een meer gerichte keuze van het eigen afstudeerprofiel en de voorbereiding op de toekomst in het verlengde daarvan. Water is van groot belang voor mens en natuur. In de MSc-studie wordt de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit een groot aantal aandachtsgebieden waaronder: • W aterbouwkunde (kustwaterbouwkunde. windgolven.

en vervoermanagement.en communicatietechnologie voor verkeers. J. leerstoel Hydrologie: kamer 4. Rijks.wiggenraad@tudelft. Geo-ENgiNeeriNg Secretariaten Gezondheidstechniek kamer 4.tudelft. email j. Grondwatermechanica.74. telefoon +31 (0)15 27 85274. de beschrijving en kwantificering van watersystemen in de natuurlijke hydrologische kringloop en de invloed van ingrepen door de mens op die systemen. het ontwerpen.75 telefoon +31 (0)15 27 85080 of 27 81646 TraNsport & PlaNNiNg De afdeling Transport & Planning verzorgt algemene en inleidende vakken voor het werkveld Transport binnen het Bachelorprogramma van Civiele Techniek en is verantwoordelijk voor de Mastervariant Transport & Planning. kamer 4. van manager. Inlichtingen Voor meer informatie over Transport & Planning kun je terecht op de website van de afdeling www.en Provinciale Waterstaten.nl Dispuut Watermanagement kamer 4. Openbare Werken).• Hydrologie. Afgestudeerden van de variant Transport & Planning vinden werk bij overheden (onder andere Ministerie van Verkeer & Waterstaat. In de beschikbare ruimte voor vrije keuzevakken kan een eigen accent aan de MSc-variant worden gegeven. P. Modellering laboratoriumwerk. Als gevolg hiervan nemen masterstudenten vaak een actief deel aan de onderzoeksprojecten van de afdeling.nl en bij de coördinator ir. p. telefoon +31 (0)15 27 84284 weggebruikers. bouwen en beheren van waterbeheersingsystemen en de bijbehorende beheersorganisaties. Provinciale Planologische Diensten. ir. onderzoeker.61.L. veldwerk en experimenten met proefinstallaties zijn bij alle drie de specialisaties van belang. • W aterbeheer. bijvoorbeeld gericht op infrastructuurplanning of verkeerskunde. behoort Ingenieursgeologie tot de opleiding BSc Technische Aardwetenschappen (TA) en MSc Applied Earth Science (AES). Terwijl Geotechniek en Ondergronds Bouwen deel uitmaken van de BSc Civiele Techniek (CT) en MSc Civil Engineering (CE). Bij deze werkgevers bekleden ze de functies van planner. telefoon +31 (0)15 27 83347 Sectie Waterhuishouding en –beheer.B. Hierdoor staat de MSc-variant Geo-Engineering in principe open voor alle MSc studenten bij Civiele Techniek of Technische Aardwetenschappen. Funderingstechniek (voorheen de sectie Geotechniek). Gemeentelijke Verkeersdiensten. ontwerper. de Koning coördinator MSc-variant Watermanagement. de afwikkeling van het verkeer op wegvakken en kruispunten.55. openbaarvervoerbedrijven. de toepassing van informatie. omgeving en milieu.transport. Hoewel de natuurlijke opdeling naar herkomst van de leerstoelen en de type MSc daarbij vanzelfsprekend een grote rol speelt. Wiggenraad (kamer 4.citg. worden mogelijke kruisbestuivingen niet à priori afgewezen.05. het ontwerp en de beheersing van openbaarvervoersystemen en de evaluatie van de effecten van verkeer en infrastructuur op economie. onderzoekinstituten en adviesbureaus .nl en telefoon +31 (0)15 27 84916). activiteiten en verplaatsingen in netwerken. 52 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA Geo-Engineering bestaat uit vijf leerstoelen. te weten Grondmechanica. Hierbij gaat het om onderwerpen als de modellering van ruimtelijke ontwikkelingen. Verdere informatie: Dr. na een aantal jaren ervaring. adviseur en. Ondergronds Bouwen en Ingenieursgeologie. nu en in de toekomst.dekoning@tudelft. 53 STUDIEGIDS 2006/2007 .

J.ir. telefoon +31 (0)15 27 83325) de afstudeercoördinator. Inlichtingen Bouwprocessen: Prof. Wil je een Bouwproces “stempeltje” op je diploma hebben dan dien je te kiezen voor de variant Building Engineering met de specialisatie Bouwprocessen. 54 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA • De integratie van toeleveringsketens. bestaat de mogelijkheid om binnen alle mastervarianten een speciaal “Bouwproces” afstudeerpad te volgen. H. Ir. de Ridder (sectieleider) Kamer 3. uitbesteden. Je studeert dus af binnen een bepaalde mastervariant – krijgt ook uiteindelijk het “stempeltje” van deze mastervariant – maar je hebt wel inzicht gekregen in de bouwprocesaspecten die van belang zijn voor het domein van de desbetreffende mastervariant. Voor het afstuderen bij de MSC variant Geo Engineering vanuit de MSc AES is dr. De sectie Bouwprocessen schenkt naast de benodigde theorieoverdracht veel aandacht aan de methodologie (leer der methoden) en de methodiek (gereedschapskist) waarmee tevens een aantal praktische vaardigheden wordt aangeleerd. dat we geen werken meer afleveren die gebaseerd zijn op de ontwerpen met de inzichten van gisteren.A. Te denken valt hierbij aan toepassingen zoals Internet. van Paassen (secretariaat). F. Dado (onderwijscoördinator). Dit vergt een volledige andere benadering van de procescyclus dan we tot nu toe in de civiele techniek gewend zijn. 3D/4D/nD-ontwerpsystemen.M. • Risico. kamer 3.Voor het afstuderen bij de MSc variant Geo-Engineering binnen de MSc CE is ir. kunstmatige intelligentie. O. BouwprocesseN De sectie Bouwprocessen richt zich op de inrichting van processen in de verschillende stadia (van initiatief tot sloop) van civiele bouwwerken. telefoon +31 (0)15 27 84921 Ir.en value (waarde) management in bouwbedrijven. kamer 3.19.44. • D e toepassing van geavanceerde ICT-hulpmiddelen om al het bovenstaande helpen te realiseren. Stevin I. J. Afstuderen vindt bij voorkeur plaats in het bedrijfsleven. Stevin I.dr. telefoon +31 (0)15 27 85267 Dr.J. D. • H et inrichten en in stand houden van een dynamische bouwprocescyclus en de (integrale) afstemming tussen de verschillende processen. Afstudeeronderwerpen liggen voornamelijk in het verlengde van het onderzoek dat we doen binnen de sectie Bouwprocessen.40.q. gebouwd met de technologie van vandaag voor de gebruikers van morgen.P. aanbesteden en contractvorming.A. parametrische ontwerpsystemen.35.38. integrale databases. We noemen dit het “Living Building Concept” waarbij je moet denken aan de volgende onderwerpen: • D e manier waarop partijen met elkaar omgaan in termen van samenwerken. Oostveen (kamer 1.M. mensmachine interfaces. etc.34. Omdat de onderwerpen die hierbij aan de orde komen los staan van een specifiek civiel domein en dus verticaal door mastervarianten heen lopen. Soons (afstudeercoördinator) kamer 3. ir. telefoon +31 (0)15 27 86636 55 STUDIEGIDS 2006/2007 . toekomstige gebruiker maximaal is en dat zijn veranderend inzicht gedurende de gehele procescyclus kan worden meegenomen. expert systemen etc. Ngan-Tillard (kamer 1. Hierbij staat centraal dat de bouwprocessen zodanig dienen te worden ingericht dat de waarde voor de opdrachtgever c. telefoon +31 (0)15 27 84330 Mevr. E. telefoon +31 (0)15 27 85423) de afstudeercoördinator. Dit onderzoek staat in teken van een door de sectie nieuw ontwikkeld concept voor het zogenaamde “Nieuwe Bouwen”. Met als uiteindelijk doel.

AfstudeerprofileriNg Duurzame ONtwikkeliNg Duurzame technologie wordt steeds belangrijker bij het ontwerpen.A. voor de schoolvakken wiskunde. e-mail m.a. De lijst van vakken op het gebied van duurzaamheid waaruit je in het kader van bovenstaande regeling een keuze kunt maken. Applied Physics. uitvoeren en beheren van civieltechnische objecten. Studenten die hiervoor belangstelling hebben. K.tulo. A. De school en de leerlingen doen een beroep op je sociale vaardigheden en op je vakkennis. (Bio)Chemical Engineering.nl of bij de coördinator van de TULO. In veel gevallen is het dus nodig extra vakken of een schakelprogramma te volgen. Ertsen +31 (0)15 27 87423).ir. die verdeeld zijn over vier aandachtsgebieden: • Vakdidactiek • Schoolpracticum • Onderwijskunde • Onderzoek en vrije ruimte Meer informatie op http://www.jacobs@tudelft.L. vind je bij dr. telefoon +31 (0)15 27 84974 of ir. prof. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Fraaij (telefoon +31 (0)15 27 84974) of ir. scheikunde en informatica. Eerstegraads docenten zijn uitstekend thuis in hun vakgebied en beschikken tegelijkertijd over een solide basis aan vakdidactische 56 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA en onderwijskundige kennis en vaardigheden.m. M.ir.ir. scheikunde en informatica op. Als je hieraan meer aandacht wilt besteden.A. A. Fraaij assoc.ir. natuurkunde.tudelft. Computer Engineering of Computer Science). M. De overige studiepunten besteed je aan onderdelen binnen je afstudeerrichting. Wanneer je overweegt om binnen je afstudeerrichting een accent te leggen op duurzaamheid (al dan niet in vorm van de hierboven beschreven variant). van Breugel (telefoon +31 (0)15 27 84954) en ir. kunnen binnen alle afstudeerrichtingen van de opleiding Civiele Techniek en binnen de interfacultaire Offshore Engineering kiezen voor deze afstudeervariant.nl) 57 STUDIEGIDS 2006/2007 . (telefoon +31 (0)15 27 84974). Je examen programma voor het ingenieursexamen moet dan aan bepaalde eisen voldoen. Je krijgt dan bij je ingenieursdiploma een appendix (certificaat). Martin Jacobs (tel +31 (0)15 27 85594. Fraaij (kamer 6. kun je ook kiezen voor een afstudeervariant technologie in duurzame ontwikkeling.dr.f. Deze referenten zijn prof. Het leraarsberoep is bij uitstek geschikt voor wie kennis wil overdragen. M. Je kunt daarom vakken op het gebied van duurzaamheid in je afstudeerprogramma opnemen. TechNische UNiversitaire LerareNopleidiNg (TULO) vaN TU Delft Onder het motto: “De ingenieur voor de klas” leidt de TULO eerstegraads docenten wiskunde. natuurkunde. Je bent toelaatbaar tot één van deze MSc programma’s als je óók toelaatbaar bent tot een disciplinaire master (dus: MSc Applied Mathematics.L. kun je voor verdere informatie contact opnemen met dr. Ertsen (telefoon +31 (0)15 27 87423). Ertsen +31 (0)15 27 87423). De opleiding heeft twee referenten die kijken of de probleemstelling en de uitwerking daarvan voldoende geïntegreerd is in je afstudeerwerk. Het opleidingsprogramma In het MSC programma zitten 60 studiepunten in het schoolvak (op masterniveau) en zijn 60 punten gewijd aan pedagogische en didactische onderwerpen. A.37. Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je in alle klassen van het voortgezet onderwijs lesgeven. De TULO bestaat uit vier MSc opleidingen. De TULO verzorgt ook een TU-brede minor Educatie die je voorbereidt op de lerarenopleiding.

uitg. Voor studenten die tevens een VWO-diploma hebben. voor de inhoud wordt verwezen naar de boeken Toegepaste Mechanica deel 1 en 2 van C. • B ehalve vaardigheid in het uitwerken van een berekening moet bij de student ook het inzicht in het gedrag van constructies worden ontwikkeld. A4 Toepassingen van de differentiaalrekening. geldt hetzelfde voor de stof van wiskunde-B1. Bijlage 2 CoNstructiemechaNica. • R ekenfouten manifesteren zich vaak door niet realistische uitkomsten. op een tentamen als fout beoordeeld. wordt hen in ieder geval geadviseerd de wiskunde van de Hogeschool nog eens goed te bestuderen. propedeuse (CT1031/CT1041) De leerstof van Constructiemechanica 1 en 2 wordt als voorkennis bekend verondersteld. 58 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 59 STUDIEGIDS 2006/2007 . de definities van de traagheidsmomenten uit hoofdstuk 3 van deel 2 en spanningsformules van paragraaf 4. controleberekeningen uitvoeren om de juistheid van de gevonden waarden te verifiëren. Hartsuijker. Algemene opmerkingen die hierbij nog van belang zijn voor de werkwijze op de TU zijn: Indien de betreffende studenten niet voldoende tijd hebben om deze stof te bestuderen. zodat ellenlange (dus tijdrovende en als foutenbron fungerende) berekeningen voor eenvoudige gevallen kunnen worden vermeden. Bestudeer hiervoor de definities van de snedekrachten uit hoofdstuk 10 van deel 1. Nadrukkelijk wordt er hier op gewezen deze verschillen te bestuderen. Constructiemechanica 1 en 2. ook als ze het gevolg zijn van rekenfouten. Ter voorbereiding op dit vak wordt studenten geadviseerd de volgende stof te bestuderen: Uit: Wiskunde voor het hoger onderwijs. ook wanneer daar niet expliciet om wordt gevraagd.. A5 Integraalrekening. eerste cursusjaar HBO-studenten die constructiemechanica 3 en 4 gaan doen (CT2031 en CT3109) doen er verstandig aan onderstaande informatie te bestuderen Op de volgende pagina’s vindt men informatie over zowel CT1031/CT1041 als CT2031/CT3109. Onjuiste antwoorden worden. R.Bijlage 1 VoorbereidiNg op het wiskuNde vak aNalYse (WI1265HCT) Het wiskundedeel van dit programma is bijzonder zwaar en omvat o. A3 Differentiaalrekening.a. De student moet altijd. A1 Functies en relaties.4 uit deel 2. van Asselt e.a. • D e systematische en consistente notatie die aangehouden wordt kan afwijken van die men gewend was op het HBO. A2 Limieten en continuïteit. het belangrijke vak analyse (WI1265HCT). Voor het opfrissen van deze kennis is de student zelf verantwoordelijk. Wolters-Noordhoff (ISBN: 90-01-06742-5) A0 Herhaling en verdieping van basiskennis en basisvaardigheden. deel 1.

61 STUDIEGIDS 2006/2007 .spanning-rek relaties. . parameterlijst die bij toegang tot het systeem wordt samengesteld.starre staafsystemen met één en twee vrijheidsgraden. • I nleiding stabiliteit van het evenwicht: . .momentenvlakstellingen.en systeemstijfheidsmatrix bij vakwerken en raamwerken).vloeivoorwaarden (Tresca en von Mises). N.vervorming door extensie en buiging. Als de antwoorden vóór de in de studiehandleiding vermelde sluitingsdata worden ingetoetst kan men met de goede antwoorden punten scoren.schuifspanning door dwarskracht. Is het antwoord de eerste keer fout. Om het vak grondig in de vingers te krijgen is het van groot belang dat onmiddellijk vanaf het begin regelmatig en voldoende tijd wordt uitgetrokken om de behandelde theorie te bestuderen en deze aan de hand van vraagstukken te oefenen. .herverdeling van krachten. 60 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA Deze getallen ontlenen zij aan een zgn. • S panningsverdeling in en vervorming van staven met niet-symmetrische en inhomogene door-sneden: .ontwikkeling van een volplastisch scharnier in een ligger. - verplaatsingsmethoden (elementenmethode. Constructiemechanica 4. die naar keuze meteen of later kan worden benut. . Hiertoe zijn de vraagstukkenbundels COZ samengesteld. .B: Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat * de COZ-opgaven veelal eenvoudiger zijn dan de tentamenopgaven.hoekveranderingsvergelijkingen. . .cirkel van Mohr. dan krijgt men nog een tweede kans. . maar met verschillende getallen. .arbeidsvergelijking. . . .spanningstensor. .vergeet-mij-nietjes. . HBO-instromers moeten zich opgeven in de COO-ruimte om toegang te krijgen tot dit computersysteem.stijfheidstensor. Daarvoor zijn in de COO-zaal te weinig pc’s beschikbaar. .rotatiecentrum van een constructiedeel.2e orde effect en de invloed van niet-lineair materiaalgedrag. 2e jaar (CT2031) Vakbeschrijving: • V ervorming door buiging.eenvoudige bezwijkmechanismen: . . * de COZ-opgaven niet de volledige tentamenstof bestrijken. • I nleiding plasticiteitsleer en bezwijkanalyse: .Constructiemechanica 3.vervormingstensor en rektensor. element. .dwaskrachtencentrum.hoofdwaarden en invarianten. Het is niet de bedoeling de opgaven achter de computer uit te werken.krachtenmethode. Het wordt aanbevolen om vaste tijden te werken en in kleine groepjes van bijv. COZ-Computer Ondersteunde Zelfstudie Het tweede jaarsvak CT2031 Constructiemechanica 3 wordt ondersteund met een computer ondersteunde zelfstudie. . De gegevens van de opgaven kunnen worden overgenomen van het beeldscherm en in de COZ-boeken worden genoteerd. 3e jaar (CT3109) (keuzevak) Vakbeschrijving: • E lasticiteitsleer en vloeivoorwaarden: . Alle studenten maken dezelfde opgaven. .normaalspanning door extensie en buiging. 4 personen (twee groepjes van 2): het van elkaar aanhoren en aan elkaar uitleggen van problemen betreffende de lesstof is uiterst leerzaam.buigzame staven. • B erekening van statisch onbepaalde staafconstructies: . .toepassingen bij statisch bepaalde constructies.kern van een doorsnede.normaalkrachtencentrum.

WaterbouwkuNde (WAT) Code Vaktitel CT1021 CT1090 CT2022 CT2031 CT2100 CT3310 CT3320 WI1265HCT WI2254HCT WI3097LR Dynamica Modelvorming in de civiele techniek Dynamica van systemen Constructiemechanica 3 Vloeistofmechanica Stroming in waterlopen Grondwatermechanica. -stroming en -transport Waterbeheersing Civiele Gezondheidstechniek Oefening geometrisch en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen Ontwerp Stedelijke Infrastructuur Geology for engineers Analyse (voor HCT) Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen voor TH-ingenieurs 4 3 3 4 6 6 3 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 8 6 HBO-schakelprogramma. MaterialeN eN CoNstructies (MMC) Code CT1021 CT1090 CT2022 CT2031 CT3109 WI1265HCT WI2254HCT WI3097LR 62 HBO-schakelprogramma. MechaNica.HBO-schakelprogramma CT 2006. WatermaNagemeNt (WAM) ECTS 4 3 3 4 5 8 6 Code CT1021 CT1090 CT2100 CT3410 CT3420 WI1265HCT WI2254HCT Vaktitel Dynamica Modelvorming in de civiele techniek Vloeistofmechanica Waterbeheersing Civiele Gezondheidstechniek Analyse (voor HCT) Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen voor TH-ingenieurs ECTS 4 3 6 5 4 8 6 Vaktitel Dynamica Modelvorming in de civiele techniek Dynamica van systemen Constructiemechanica 3 Constructiemechanica 4 Analyse (voor HCT) Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen voor TH-ingenieurs Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen 3 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 63 STUDIEGIDS 2006/2007 . totaaloverzicht CT1021 CT1090 CT2022 CT2031 CT2090 CT2100 CT2330 CT3109 CT3121 CT3150 CT3211 CT3221 CT3300 CT3310 CT3320 CT3410 CT3420 CT3711 CT3721 TA3750 WI1265HCT WI2254HCT WI3097TU Dynamica Modelvorming in de civiele techniek Dynamica van systemen Constructiemechanica 3 Grondmechanica Vloeistofmechanica Funderingstechniek Constructiemechanica 4 Staalconstructies 2 Betonconstructies 2 Constructies van gebouwen 1 Bouwfysica & Bouwtechniek Use of underground space Stroming in waterlopen Grondwatermechanica. BouwtechNiek & Bouwproces (B&B) Code CT1021 CT1090 CT2022 CT2031 CT3211 CT3221 WI1265HCT WI2254HCT Vaktitel Dynamica Modelvorming in de civiele techniek Dynamica van systemen Constructiemechanica 3 Constructies van gebouwen 1 Bouwfysica & Bouwtechniek Analyse (voor HCT) Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen voor TH-ingenieurs ECTS 4 3 3 4 5 4 8 6 HBO-schakelprogramma. -stroming en -transport Analyse (voor HCT) Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen voor TH-ingenieurs ECTS 4 3 3 4 6 5 4 8 6 Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen 3 Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen 3 HBO-schakelprogramma.

gravitatie. Archimedes en Bernoulli. gravitatieve. opstellen en toepassen van behouds. Berekening Eindcijfer wordt bepaald voor 2/3 uit het tentamencijfer en voor 1/3 uit het deeltentamen waarbij op beide onderdelen ten minste een 4. Dynamica van puntmassa’s: behoudswetten van impuls voor 1 of 2 deeltjes. oefening.balans. normale en tangentiele versnelling. mits voor elk van deze twee toetsen minimaal 45% van het maximaal te behalen puntenaantal gescoord wordt. impulsmomentbalans. Ten behoeve hiervan wordt een aantal uitgewerkte voorbeeldvraagstukken en -tentamens aangeboden. Dynamica. Uijttewaal. W. een stelsel van deeltjes en voor een star lichaam het kunnen onderscheiden van conservatieve en dissipatieve wisselwerkingen naar constitutie en energiehuishouding het kunnen toepassen van constitutieve vergelijkingen voor een veer. droge wrijving. organisatorische mededelingen.Uijttewaal@tudelft. E-mail: W. Kinematica en Dynamica van starre lichamen: translatie en rotatie. energie.en balanswetten van massa.J. Hibbeler. drogewrijving. impuls. Kinematica van een puntmassa: Recht. botsingen. Academic Service Aanvullend dictaat (via Blackboard)Verkrijgbaar bij boekhandel en VSSD. TraNsport & PlaNNiNg (T&P) Code CT1021 CT1090 CT3711 CT3721 WI1265HCT WI2254HCT Vaktitel Dynamica Modelvorming in de civiele techniek Oefening geometrisch en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen Ontwerp Stedelijke Infrastructuur Analyse (voor HCT) ECTS 4 3 4 5 8 Vakinhoud Algemeen: Schematiseren van mechanische problemen gebruikmakend van de balansvergelijkingen voor behoudbare grootheden als massa. impuls. rotatie om een as. rotatie om een vaste as en om het massamiddelpunt relatieve beweging bij onderlinge translatie en rotatie analyseren en berekenen Dynamica:het kunnen formuleren. kinetische energie van rotatie en translatie. Leerdoelen Kinematica: het kunnen analyseren en berekenen van baanbeweging van een puntmassa langs een ruimtelijke kromme het kunnen analyseren en berekenen van ruimtelijke beweging van starre lichamen met inbegrip van zuiver rollen.C. viskeuze wrijving en kwadratische weerstand Eulerse Balansen:het kunnen opstellen het kunnen berekenen van hydrostatische en eenvoudige hydrodynamische krachten op lichamen Literatuur en studiemateriaal Mechanica voor Technici. viskeuze wrijving.nl colleges.balans. impulsmoment en energie voor een enkel deeltje. Toetsen: Ter bevordering van de zelfwerkzaamheid wordt studenten de gelegenheid geboden hun kennis en vaardigheden tussentijds te toetsen aan de hand van niet-verplichte computertoetsen. Wisselwerkingskrachten van lineaire veren. Colleges: uitleg van vakinhoud op hoofdlijnen behandeling van toepassingen demonstraties met fysische modellen motivering van de studenten aanwijzingen geven voor zelfstudie. krachten en momenten in bewegende Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen voor 6 TH-ingenieurs Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Code: CT1021 Dynamica ECTS: 4 constructies. 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Dr. traagheidsmoment.ir.J. R. potentiële energie.S. beantwoorden van vragen. krachtmoment. Eulerse balansen voor stromende media: Massatransport. hydrostatische krachten en eenvoudige hydrodynamische krachten op lichamen. Oefeningen: De stof wordt verwerkt door zelfstudie en het maken van oefenvraagstukken. arbeid vermogen.en kromlijnige beweging.S. impulsmoment en energie. relatieve beweging. wetten van Pascal.HBO-schakelprogramma. impulsmoment. 64 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 65 STUDIEGIDS 2006/2007 . relatieve translatie van assenstelsels en lichamen. . .5 gescoord moet zijn. stabiliteit. (NB: Voor omzwaaiers geldt het tentamencijfer als resultaat voor instellingsvak dynamica 3 ECTS). kinetische energie. Beoordeling Bonus Door deelname aan twee facultatieve oefentoetsen kan het deeltentamencijfer met 1 punt worden opgehoogd.

W. voorbeeld van een wiskundig model met grafische oplosmethode. Weer zelfde cyclus van eigen beweging en gedwongen beweging. werkcollege Inleiding: waarom werkt de ingenieur met modellen (relatie tot ontwerpen). E-mail: L. Vakinhoud Leerdoelen . Hogere-orde systemen. Mechanische systemen met twee graden van vrijheid. enz. Hydraulische systemen met weerstand. te vereenvoudigen en schematisch weer te geven. (uitgewerkte) vraagstukken Verkrijgbaar de website van Blackboard. schatten van tijdschalen. 4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Prof. keuze toestandsgrootheden. Nagaan van modelprestaties. Opstellen bewegingsvergelijking. problemen met een voorraadgrootheid en met een of meer tijdschalen. Vrouwenvelder.Bekend zijn met de verschillende vormen van dynamisch gedrag van systemen en met de kenmerkende grootheden voor het gedrag van systemen (tijdschaal. A. belang van metingen. Eerste-orde systemen als limietgeval van tweede-orde systemen. resonantie. oscillatie. onderscheid black-box model en inzichtelijk model. toepassingen. autonoom proces en respons op excitatie. vergelijken van termen. gevoeligheidsonderzoek.nl Dr. E-mail: A. validatie. Booij. E-mail: R. wat is een model? Typen van modellen. Afhankelijk van de resultaten wordt een half of een heel punt toegevoegd aan het resultaat van het schriftelijk tentamen. calibratie. welke typen bestaan.In staat zijn aan de hand van een gegeven vraagstelling een eenvoudig civieltechnisch systeem te analyseren.v.Weten wat modellen zijn. Holthuijsen. dimensies. Rijn-alarm model. aanvullingen.ir. overige materialen verplicht: Werkboek.. In rekening brengen van beginvoorwaarden. Bonus Met de drie toetsen kan een bonus worden behaald. R.ir.H. begrippenflux en inhoud. enkele toepassingen. problemen met meer voorraadgrootheden. toepassingen. overige materialen aanbevolen: evt. Korte kennismaking met andere mechanische en hydraulische systeemconfiguraties.Kunnen opzetten van balansvergelijkingen en andere relaties tussen toestandgrootheden en daartoe kunnen onderscheiden van verschillende daarbij voorkomende grootheden zoals voorraad. werkcolleges en toetsen.H.).M.tudelft. handboek.Holthuijsen@tudelft. Berekening Het eindcijfer is de som van het cijfervoor het schriftelijk tentamen en de bonus die wordt ontvangen voor het resultaat van de toetsen. Bepalen van twee eigentrillingen met eigenperiode. Literatuur en studiemateriaal studiehandleiding: Modelvorming.en flux-grootheden.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud Code: CT1090 Modelvorming in de civiele techniek ECTS: 3 Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Code: CT2022 Dynamica van systemen ECTS: 3 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Drs. Zelfde cyclus van eigenbeweging en gedwongen beweging. Opstellen van bewegingsvergelijkingen (massamatrix en stijfheidsmatrix). Eigenbeweging. b. verificatie. rationeel verwaarlozen. 66 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 67 STUDIEGIDS 2006/2007 .Vrouwenvelder@citg. Eerste-orde systemen. hoe ze tot stand komen en waarvoor ze dienen. tekens en globaal gedrag en een attitude hebben ontwikkeld om zulke controles ook ongevraagd uit te voeren..C. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. L. keuze voorraadgrootheid en balansgebied. stapbelasting en impact/pulsbelasting. respons.v jager-prooi model. Mechanische systemen met demping. Gedwongen beweging voor harmonische belasting. Eveneens eigenbeweging en gedwongen beweging. ongedempt. Gedwongen respons ten gevolge van harmonische belastingen. Mechanisch systeem met een graad van vrijheid.nl De onderwijsvorm is een mix van hoorcolleges.. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Balansvergelijkingen.Booij@tudelft. exponentiele belasting.nl colleges. In staat zijn een model te controleren op dimensies. Trillingsisolatie. oscillatie. zonder demping. b. Hydraulische systemen met een graad van vrijheid zonder weerstand. demping.

Spanningen en rekken in 3D . ook bij de gedwongen beweging.2e orde verplaatsing . Drie toetsen zijn ingebouwd om de student te stimuleren vanaf het begin van het college de stofte bestuderen. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek.Relatie tussen spanningen en rekken (isotroop materiaal). Een belangrijk aspect is de grote overeenkomst in wiskundige formulering van verschillende fysische systemen. Statisch onbepaalde en vormveranderingsvoorwaarden. De leerdoelen zijn het opstellen van de tweede-orde differentia alvergelijking(en) voor een fysisch probleem. isotrope spanning.tudelft. Algemene informatie Uitgereikt in eerste college of Verkrijgbaar de website van Blackboard. dictaat/studieboek verplicht: “Dynamica van Systemen”. plaatsvastheid en vormvastheid .Geschoorde en ongeschoorde staven .) .Systemen met 2 vrijheidsgraden (als opstap naar de buigzame staaf) . vakwerken en eenvoudige.nl Computer Onderst.Integrale aanpak van de volgende begrippen : .Differentiaalvergelijking voor het algemene knikprobleem (4e orde D.) .Bezwijkcriteria .De buigzame staaf Euler.Welleman@tudelft. Overige materialen verplicht: Vraagstukkenbundel (oefen. Welleman.V.V. het oplossen van deze bewegingsvergelijking(en) en (vooral) het interpreteren van de berekeningsresultaten. Afbeeldingen van simulaties Opmerkingen De keuze voor hoorcolleges is ingegeven door de wetenschap dat deze stof als moeilijk wordt ervaren. E-mail: J. Hartsuijker. de cirkel van Mohr op spanningen en rekken voor een homogene vlakspanningstoestand . Toepassingen: Stijfheidsverschillen in constructies – Steunpuntsverplaatsingen . Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Code: CT2031 Constructiemechanica 3 ECTS: 4 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode.b. Door de COZ wordt de zelfstudie van de student bevorderd en wordt gezorgd voor een gelijkmatige studielast over het kwartaal.nl Ir.h. schijnbare stijfheid . kan hij/zij een aantal karakteristieke systemen en belastingstypen met bijbehorende responsie herkennen in de praktijk van de civiele techniek. oefening.Leerdoelen In het vak wordt de student ermee vertrouwd gemaakt dat mechanische en hydraulische in de tijd een eigenbeweging kunnen uitvoeren met een bijbehorende eigenfrequentie en -periode en/of een gedwongen beweging als responsie op diverse typen belasting.Eigenschappen van tensoren (grafische methode en analytische methode) . Voorts wordt elke toekomstige civiel ingenieur zich ervan bewust dat ook civieltechnische systemen meer dan een vrijheidsgraad kunnen hebben en dus meer dan een trilvorm en meer dan een eigenperiode. Zelfstudie. tot basis-kinkgevallen .Vergrotingsfactor.Verende inklemmingen .W.Uitwerking van de D. waarbij de student actief in de zaal mee moet doen.Initiële verplaatsing door scheefstand of belasting . In de werkcolleges oefent de student de wijze van werken bij het modelleren en oplossen van problemen.W.Introductie MatrixFrame Verplaatsingenmethode: . 68 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 69 STUDIEGIDS 2006/2007 .1e orde verplaatsing . statisch bepaalde drukstaven (2e orde D. Blaauwendraad.Integrale oefeningen m. Tentamencijfer is eindcijfer Statisch onbepaalde constructies: Krachtenmethode: Keuze van het statisch bepaalde hoofdsysteem. Alleen de tijdschaal is anders. 5e tentamenperiode Ir. De student kan worden gewezen op de systematiek in de aanpak en hij/zij leert hoe door de vele wiskundige bewerkingen heen steeds moet worden gelet op de fysica in de processen.Instabiliteit door niet-lineair materiaalgedrag .V.Inleidende begrippen.Temperatuursinvloeden .Stabiliteit v/h evenwicht . J. op buiging belaste constructies Stabiliteit van het evenwicht: .v. Overige materialen aanbevolen: Computerprogramma “Dycon”.Begrippen als invarianten.Systematiek van de methode uitgelegd a.en tentamenopgaven) Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek.1e orde bezwijklast .kniklast . De student krijgt theorie en toepassingen uitgelegd in de vorm van een college/instructie.Systemen met 1 vrijheidsgraad (starre staaf) .Hartsuijker@citg. E-mail: C. deviatorspanning . C.bezwijklast door instabiliteit Introductie Elasticiteitstheorie . Met deze toetsen kan de student een bonus halen. J.Vloeivoorwaarden van Tresca en von Mises Beoordeling Vakinhoud Literatuur en studiemateriaal studiehandleiding: CT2022 “Dynamica van Systemen.v.Ruimtelijke voorstelling van deze begrippen . colstructie. Als de student dit beheerst.

) Overige materialen aanbevolen: Voor alle toetsen en practica bestaan handleidingen. J.COZ blokboeken.Introduction into Continuum Mechanics. Bronbemaling. S. Hartsuijker en J. Boussinesq. Zettingsberekeningen. Welleman.alleen toegestaan aan hen. Classificatie.Constructiemechanica 3. Dictaat/studieboek verplicht: Toegepaste Mechanica deel 3. Bepaling consolidatieparameters. instructies Berekening7 computertoetsen. analytische oplossingen.nl Dr.Leerdoelen Statisch onbepaalde constructies: Aan het einde van deze module is de student(e) in staat om statisch onbepaalde constructies te herkennen en hierin met behulp van de krachtenmethode de krachtsverdeling te bepalen. Civiele Techniek . ISBN9039505950.en rekbegrippen en de constitutieve relaties voor drie dimensionale spanningstoestanden en kan deze theorie toepassen op vlakke spanningstoestanden om spanningen en/of rekken in verschillende (hoofd-)richtingen te kunnen bepalen. sterkte en laboratoriumproeven. practica. Ongedraineerde proeven. Met behulp van een oefening heeft de student laten zien hoe de resultaten van een computerberekening kritisch moeten worden geïnterpreteerd en hoe deze berekeningen met de hand kunnen worden gevalideerd. Daarnaast is hij/zij vertrouwd met de oplossingsstrategie van de verplaatsingsmethode en kan hij/zij deze toepassen op raamwerken en vakwerken. Opmerkingen Practicumverslagen moeten alle voldoende zijn 70 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 71 STUDIEGIDS 2006/2007 .mechanics. Terreinonderzoek.Constructiemechanica 3: Matrix-Oefening.citg. Damwanden. van Baars. Ook is de student in staat om de spanningstoestand zowel analytisch als grafisch te toetsen aan de vloeicriteria van Tresca en von Mises. Colleges: Inleiding. Stabiliteit van het evenwicht: Aan het einde van deze module is de student(e) is staat om de stabiliteit van het evenwicht van raamwerkstructuren met eenvoudige lastconfiguraties te onderzoeken. Wet van Darcy. Blum. dictaat TU Delft. Prandtl. grondwaterstroming. Paalfundering. Daarbij is hij/zij vertrouwd met de invloed van tweede orde effecten en het effect van plastisch materiaalgedrag op de bezwijklast. Practica: sondering. C.) Opmerkingen Deelname aan het tentamen is voor studenten die voor de eerste keer deelnemen . Verkrijgbaar via de website en/of Blackboard.nl/-studass. Glijvlakberekening. Voorts is deelname aan het tentamen alleen toegestaan aan studenten die de oefening hebben afgerond en deze binnen het overeengekomen tijdschema door de studentassistenten ter goedkeuring hebben laten paraferen. water. stijfheid en zettingen. Oneindig talud. Numerieke oplossing. Civiele Techniek . Seculair effect. Eendimensionale samendrukking. Schuifproef. Strokenfundering. Celproef. Grenstoestanden in klei en in zand.vanBaars@tudelft. Coulomb. strook. dictaat TU Delft. cijfer: X Berekening Eindcijfer = (T+3*X)/4 Alle basisaspecten in de grondmechanica komen aan bod: Grondclassificatie. Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Code: CT2090 Grondmechanica ECTS: 6 1e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir. Hartsuijker en Welleman.tudelft. Spanningen in de grond. Ook zijn er oude tentamens met uitwerkingen. De zon van Newmark. Tabellen voor horizontale gronddruk. Doorlatendheid.P. Civiele Techniek . Schuifsterkte. samendrukkingsproef. Grenstheorema’s. Rankine. Oostveen. Horizontale gronddruk. Inleiding Elasticiteitsleer:Aan het einde van deze module is de student vertrouwd met de spannings. Analytische oplossing.W. Verticale ingraving. Spannings-rekrelaties. verkrijgbaar in pdf via BlackBoard Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal Basiskennis en basisprincipes van de Grondmechanica. J. Brinch Hansen. Tangent-moduli.voor zover dit direct aansluit op de blokperiode waarin het vak wordt gedoceerd . Flamant. gemiddeld cijfer: T Schriftelijk tentamen.W. Welleman. Grondwaterstromingen. triaxiaalproef Literatuur en studiemateriaal Studiehandleiding: www.Oostveen@tudelft. Korrels. lucht. taludstabiliteit. Elastische berekeningen. dictaat/studieboek verplicht: Boek “Grondmechanica” (Verkrijgbaar bij boekhandel en VSSD. Welleman. Vierkantennet. Triaxiaalproef. verkrijgbaar via de reguliere boekhandel. Spanningen in een gelaagde grond. dictaat TU Delft.nl colleges. Consolidatie.en paalfunderingen. doorlatendheidproef.ir. J. die tenminste 40% van het aantal te behalen COZ-punten hebben gescoord. (Verkrijgbaar via de website van Blackboard. Spanningspaden. E-mail: S. E-mail: J.W.P. (dam)wanden. grondspanningen. Stabiliteit van het evenwicht. Waterspanningen.

kosten. grondeigenschappen. werkwijzen diepteverdichting. ontwerp en berekening. geotechnische categorieën. grindkolommen. practicum Bonus beoordeling via de COO-toetsen Berekening Eindcijfer wordt bepaald voor 2/3 uit tentamencijfer en voor 1/3 uit COOtoetsen onder de volgende voorwaarden: tentamen aansluitend aan de onderwijsperiode tentamencijfer ten minste een 4. volumestroom. zog. grondkerende constructies.F. Dictaat: “Funderingstechniek”. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. toepassing. E-mail: A. binormaal en stroomlijn (Bernoulli). Funderingsontwerp: Grondonderzoek:terreinonderzoek. sonderen en boren.Stelling@tudelft. belasting. ervaringen. overlaten met gestuwde afvoer en met vrije afvoer. prestatie-eisen. gelijkvormigheid.J. die zijn gericht op het realiseren van funderingen. kosten. chemisch injecteren. toepassingen op snel veranderende stromen in gesloten en in open leidingen (profielveranderingen in pijpleidingen. weerstandformules voor eenparige stroming. Everts. 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Ing.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Code: CT2100 Vloeistofmechanica ECTS: 6 Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Code: CT2330 Funderingstechniek ECTS: 3 1e onderwijsperiode.Everts@tudelft. Verkrijgbaar bij boekhandel en VSSD. ontwerp. werkwijze. kwaliteit. toepassing op snel veranderende stromen in gesloten leidingen (zie voorgaand punt) stroming rond starre lichamen.J. versnelling.P. kwaliteit.ir. energiebalans voor een stroombuis. werkwijze. interpretatie grondonderzoek. constructieve aspecten. kritische stroming. kosten. boorpalen. 4e tentamenperiode Ir. grenstoestanden. het dimensioneren van funderingen en verschillende funderingstechnieken en randvoorwaarden voor een goede uitvoering. pompen en turbines. ontgraving.S. Verdichten: principe. uitvoeringsaspecten. comp. belastingen. Het college omvat daartoe onderwerpen. Grondwaterkerende schermen.en/of materiaal factoren. berekening zakking. Labeur. Uitgewerkte tentamenopgaven. In alle andere gevallen is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer.Labeur@tudelft.werkwijze. Bouwput bemaling: typen. R. kosten. E-mail: G.nl Prof. toepassingen energieoverdracht in vloeistofstroming. veiligheidsconcept. Dictaat Vloeistofmechanica en Vraagstukkenbundel Vloeistofmechanica. berekeningen. grenzen.en schachtdraagvermogen en negatieve kleef. ophoging. watersprong.nl colleges. dimensieloze kentallen hydrostatica kinematica. opbarsten. grenslaagvorming en loslating.nl Colleges In de hoorcolleges worden de technieken behandeld.nl Prof. wandverliezen in laminaire en turbulente stroom. rekenmodellen. invloed viscositeit. gedrag injectievloeistoffen. valsnelheid stroming in pijpleidingen. zoals de voor het ontwerpen van funderingen vigerende geotechnische normen (inhoud en achtergronden).J.vanTol@tudelft. kalk-cement kolommen. corrosie. berekening punt. kosten. J. E-mail: J. gronddrukken. praktijkvoorbeelden. veiligheidsbeschouwingen stappenplan. materialen. E-mail: R.5 toetscijfer hoger dan het tentamencijfer. toetsen paalfundering en staalfundering. klasse-indeling. Verticale drainage: doel. het interpreteren van het benodigde grondonderzoek. veiligheidsbeschouwing. kruip. Injecteren: indeling. lokale en convectieve afgeleide. Stelling. Boek: Funderingstechnieken. stromingsweerstand. bemalingen en grondverbeteringen. mix in place. grondverdringende en niet grondverdringende.ir. A. Oostveen. toepassingen. Onderwijsvorm Vakinhoud Vakinhoud vloeistofeigenschappen. ontwerp. werkwijzen. toepassingen. H.P. ontwerp en berekening kosten. parameter bepaling. injectiemortel. jetgrouten. lokale verliezen. Funderingstechnieken: Diepwanden. Normen in de geotechniek: normenstelsel.J. meevoering. Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen verwerven basiskennis vloeistofmechanica en het toepassen ervan in civieltechnische stromingsproblemen Handleiding practicum vloeistofmechanica. snelheidsveld. geleidelijk variërende stroming met bijbehorende stuwkrommen. vacuum consolidatie. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Paalfunderingen: paaltypen.F. E-mail: H. G. kwaliteit. ontwerp. injectie-ankers. Daarnaast worden kostenaspecten beschouwd. ontwerp. van Tol. Grouting. hevels. impulsbalans voor een stroombuis. typen. overlaten en schuiven) impulsoverdracht in vloeistofstroming. tijdafhankelijk gedrag. partiele factoren. volumebalans vergelijkingen van Euler langs de normaal. 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode.dr. Verankeringen: typen. geschiktheidsen controleproeven. trilnaalden.nl Ir. Practicum moet zijn gedaan en het verslag daarvan ingeleverd Literatuur en studiemateriaal 72 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 73 STUDIEGIDS 2006/2007 . ontwerp. vaststellen geotechnische parameters. Bevriezen van grond: werkwijze. empirie. Geschroefde palen. relatie tussen debiet en verval stroming in open waterlopen. kwaliteitscontrole. dynamisch verdichten.S. werkwijze. Grondkerende constructies: typen.Oostveen@tudelft.

4e tentamenperiode Ir. Onraad Hartsuijker en Hans Welleman. ideaal plastisch scharnier Constructiegedrag ( bezwijkanalyse): bezwijkmechanismen. tensoren (voorbeeld: stijfheidstensor) Grafische methode : cirkel van Mohr Spanningstensor Rektensor Relatie tussen spanningen en rekken (isotroop materiaal) Integrale oefeningen m.W. Niet-symmetrische en/of inhomogene doorsneden Inleiding. De student laat daarbij zien goed op de hoogte te zijn van de daarbij gebruikte theorema.en schuifspanningsverdeling te berekenen en kan deze toetsen aan de eerder genoemde vloeivoorwaarden. Ruimtelijke voorstelling van deze begrippen.en verplaatsingsgrootheden voor zowel statisch bepaalde als statisch onbepaalde constructies. De student krijgt theorie en toepassingen uitgelegd in de vorm van een college/instructie. vervolg op de aanpak van het 1e jaar Niet-symmetrische doorsneden Inhomogene doorsneden Bepalen van normaalspanningen en schuifspanningen in een doorsnede. de theorie basis die er aan ten grondslag ligt en kan hij/zij invloedslijnen bepalen van zowel statisch bepaalde als onbepaalde constructies. belast op buiging en extensie.W.b.b. E-mail: J.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Code: CT3109 Constructiemechanica 4 ECTS: 5 Leerdoelen Elasticiteit en vloeicriteria:Aan het einde van deze module is de student in staat 2e orde tensoren te herkennen en de hiervoor geldende transformatieregels zowel analytisch als grafisch te 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode.v.en verrijkingsstof en educatieve software via go. toepassingen op liggers en raamwerken 4. P lasticiteit en bezwijkanalyse Inleiding m. traagheidstensoren. Opmerkingen Literatuur en studiemateriaal kunnen toepassen op stijfheidstensoren. isotrope spanning. Tot slot is hij/zij in staat voor een dergelijke doorsnede de kern te bepalen. extra oefen. waarbij de student actief in de zaal mee moet doen. Overige materialen aanbevolen: Internet: sheets. ISBN 9039505950.W. studiehandleiding: CT3109. Met behulp van dit gereedschap is de student(e) in staat om van een vlakspanningstoestand de hoofdspanningen en hoofdrichtingen te bepalen en deze spanningstoestand zowel analytisch als grafisch te toetsen aan de vloeicriteria van Tresca en von Mises.W. via de reguliere boekhandel. J. Vloeivoorwaarden van Tresca en von Mises. Door opgaven op internet wordt de zelfstudie van de student gestimuleerd.b. via de website van Blackboard. deviatorspanning. J. de cirkel van Mohr op spanningen en rekken voor een homogene vlakspanningstoestand Bezwijkcriteria: begrippen als invarianten. Welleman Dictaat: “Constructie Mechanica 4: Invloedslijnen”. Dictaat: “Constructie Mechanica 4: Introduction into Continuum Mechanics”.to/jw-welleman of via Cours Document op Blackboard. J. Elasticiteit en vloeicriteria Algemene aanpak voor hoofdwaarden en hoofdrichtingen m. toets aan de eerder geïntroduceerde vloeicriteria Kern van een willekeurige doorsnede Dwarskrachtencentrum van dunwandige doorsneden 3. Welleman Dictaat: “Constructie Mechanica 4: Niet-symmetrische en inhomogene doorsneden”.Welleman@tudelft.W. rektensoren en spanningstensoren. begrippen en basisgereedschap en theoretische onderbouwing Invloedslijnen voor kracht. Welleman (downloaden als pdf via BlackBoard) Boek: “Toegepaste Mechanica deel 3. toepassingen op eenvoudige doorsneden Gedrag van de doorsnede Momentkrommingsrelatie: plastische zones. de normaal. Inleiding bezwijkanalyse:Aan het einde van deze module is de student(e) in staat om met behulp van de bezwijkanalyse de bezwijklast te bepalen van eenvoudige liggeren portaalconstructies. I nvloedslijnen Inleiding. J. Bezwijkcriteria van Rankine en Coulomb 2.v. 74 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 75 STUDIEGIDS 2006/2007 . Ook kan de student de vervormingen die door de genoemde belasting ontstaan bepalen. Invloedslijnen: Aan het einde van deze module is de student(e) bekend met het begrip invloedslijn.v. Niet-symmetrische en/ of inhomogene doorsnede:Aan het eind van deze module is de student(e) in staat om van een niet-symmetrische en/of inhomogene doorsnede. Welleman. constructies op trek Elasticiteit en plasticiteit bij op buiging belaste staafconstructies Volplastisch moment: vormfactor.nl Colstructie Tentamencijfer is eindcijfer 1.

Flexibele en gedeeltelijk sterke verbindingen. Criteria voor toetsing. A.nl Ir. Introductie Vermoeiing Leerdoelen Zelfstandig kunnen ontwerpen en dimensioneren van een voorgespannen betonconstructie voor verschillende voorspansystemen.dr. Torsieknik. Oefeningen: ’Voorgespannen beton’. geschoorde raamwerken waarbij de stabiliteit aan een combinatie van wanden wordt ontleend. Bezwijkmechanismen.ir. geschoorde raamwerken.dr. 76 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 77 STUDIEGIDS 2006/2007 . Kniklengte.ing. J. Wardenier.C. Lassen en laskwaliteit.Wardenier@tudelft.S. algemeen.Gresnigt@citg. Ontwerptabellen. Walraven (Engels).dr. Overige. Walraven en ir.tudelft.B. Berekening (introductie). Statisch belaste buisverbindingen. Blom.vanderMarel@tudelft.C. Toepassingen. Stabiliteit. Oefening Voorgespannen Beton.nl Ing.nl Prof.C.M. Bijlaard. oefening. Galjaard (Nederlands) * Boek ‘Prestressed Concrete’ van prof. E-mail: F. Niet-prismatische staven. Verschijningsvormen van instabiliteit. C. Staven in een vakwerkligger. Inzicht in de draagstructuren en stabiliteitsmogelijkheden van gebouwen. Druk en buiging. Ontwerp. L. Literatuur en studiemateriaal Studiehandleiding: Zie de website van Blackboard.nl 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode C. Toepassingen.S. Torsiestabiliteit. Oefeningen moeten gemaakt zijn. waarbij de stabiliteit door een kern wordt verzorgd.Abspoel@tudelft.C. Uittreksel uit GTB tabellen deel 2 (benodigd voor de oefening ‘wapenen van constructies’).P. E-mail: J. Knik (centrisch en excentrisch). E-mail: A. In het college Betonconstructies 2 wordt het principe van statisch bepaalde voorgespannen constructies behandeld. E-mail: J.Walraven@tudelft.Blom@citg.C.dr. Voorschriften Beton (benodigd voor de oefening ‘wapenen van constructies’). Dictaat ‘Concrete linings for shield driven tunnels’ van Dr. Abspoel. A.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Code: CT3121 Staalconstructies 2 ECTS: 4 Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Code: CT3150 Betonconstructies 2 ECTS: 4 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof. Ronde buisdoorsneden. Kippen van liggers. Handleiding wapenen van constructies. Samengestelde staven. E-mail: R. Verbindingen met voorspanbouten en injectiebouten. Met betrekking tot de gebouwen wordt behandeld.M. constructies volgens het gevelbuisprincipe.P. R. Rechthoekige buisdoorsneden.ir.ir. Inleiding. de draagwerking van: ongeschoorde raamwerken. genaamd: ‘Voorspanning in de praktijk’. J. Eigenschappen van buisdoorsneden. Uittreksel uit NEN 6720.nl Prof. Zowel het gedrag van een voorgespannen constructie als het bepalen van de constructieve veiligheid komen aan de orde.M.M. Blom.ir. Syllabus Gebouwen. Berekening betonnen ligger op basis van VBC. ‘Berekenen en wapenen van een gewapend betonnen constructie’ Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Colleges tentamencijfer is eindcijfer Ontwerp van liggers en raamwerken volgens de plasticiteitsleer: Herverdeling van spanningen in de doorsnede. Verbindingen. Krachtsinleidingen. Buisverbindingen.Bijlaard@citg. J. Vormen van buisdoorsneden. Van geboorde tunnels zal de theorie alsmede de praktische uitvoering aan de orde komen. Het ontwerpen en dimensioneren van een geboorde tunnel. practicum Tentamencijfer is eindcijfer.K.Buisconstructies.ir.nl Ir. Gresnigt.ir.B. Walraven.tudelft.tudelft. E-mail: C. van der Marel. Inleiding brandveiligheid staalconstructies. J. Dit college zal door een gastdocent worden gegeven. Normaalkracht en dwarskrachtverbindingen. De collegereeks wordt afgesloten met een college.nl Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud colleges. J. E-mail: A. Studiemateriaal * Boek ‘Voorgespannen Beton’ van prof.

Abspoel@tudelft. E-mail: J. oefening. Verkrijgbaar bij dictaatverkoop Civiele Techniek c.nl 78 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 79 STUDIEGIDS 2006/2007 .vanderSpoel@citg.nl colleges.ir.R.M.W.J. J. Stijfheid en stabiliteit.nl Ir. werkcollege Evenredig naar aantal ECTS per onderdeel Deel bouwfysica: de betekenis van thermische kwaliteit. A.nl Dr.Bosch@tudelft. van de Kuilen. J. Vambersky.ing.M.tudelft. W oningbouw Overzicht constructieve mogelijkheden.Arends@tudelft.Raadschelders@citg.q.nl Prof. E-mail: H. elementen en verbindingen. H. Thieme Meulenhoff Dictaat "Afbouwconstructies I en II. geluidisolatie.nl Ir. Kozijnconstructies in diverse materialen en hun aansluitingen.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Code: CT3211 Constructies van gebouwen 1 ECTS: 5 Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Code: CT3221 Bouwfysica & Bouwtechniek ECTS: 4 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Ir. W. H allen Overzicht constructieve mogelijkheden.ir. G.G. eventueel aangevuld door powerpointpresentaties (oproepbaar via Blackboard) Literatuur en studiemateriaal Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Code: CT3300 Use of underground space ECTS: 3 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir.en inwendige scheidingsconstructies. E-mail: J. van der Spoel. J.H. E-mail: G.M. Cauberg.N.H. Constructiesystemen in staal.vanderLinden@tudelft. Woningbouwsystemen.Vambersky@tudelft.J.J.M.teBoveldt@tudelft.nl Ir.G. te Boveldt. R.C. Dijk. Deel bouwtechniek: materiaalkeuze. E-mail: W.ir. E-mail: R. uitvoeringstechnieken. A. beton en hout. Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Colleges Volgt uit de beoordeling van het schriftelijk tentamen.G. Bosch. E-mail: J.M.S.deBoer@tudelft.Cauberg@citg.ing.A. E-mail: J. Vliesgevels.Dijk@tudelft. Ontwerpopdracht over twee gevels en bijbehorende aansluitingen voor een utilitair gebouw met gemengde functies.tudelft.ir. Raadschelders. J.tudelft.N.J.Walraven@tudelft. E-mail: A. van Pinxteren.A. Ontwerpoefeningen.R.nl 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof. Hemelwaterafvoer. deel ‘Inleiding Bouwfysica’ Vier modulen: Basisbegrippen licht en daglichtberekening (Blackboard) Boek Bouwfysica.nl Prof. E-mail: J. 1.W. J. E-mail: A.C. de Boer. E-mail: O.M.tudelft. productie en uitvoering van diverse gevelconstructies.nl Dr.J.S. G.C. E-mail: J. Arends.C. dictaat/studieboek verplicht: Dictaat ct3071: Ontwerpen van gebouwen.ir. geluidsadsorptie. op Blackboard. van der Linden. 2.vandeKuilen@citg.dipl.W. ventilatie en licht voor uit.nl Prof.nl Ir.dr. Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Literatuur en studiemateriaal dictaat/studieboek verplicht: Bundels Hallenbouw en Woningbouw. vochttechnisch gedrag.nl O. Abspoel.nl Ir. Walraven. J.J. E-mail: G.vanPinxteren@tudelft.

Barends@tudelft. oefening Gemiddelde van de afzonderlijke 4 computertoetsonderdelen (ieder minimaal 3. flow and transport (CT3320). leren schematiseren en analyseren van tijdsafhankelijke stromingsverschijnselen in relatief ondiepe 1-dimensionale watersystemen 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Prof. bouwputten en taludhellingen. Tentamencijfer=eindcijfer.M. rotatie en snelheidspotentiaal. begin. Deelname aan de oefeningen voorafgaande aan het tentamen is verplicht.nl colleges.J.J.nl Computer Onderst. dispersie. harmonische golven: invloed weerstand op golfvoortplanting. Het speelt een belangrijke rol bij de stabiliteit en het functioneren van funderingen. Vakinhoud Leerdoelen Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal dictaat/studieboek verplicht: Groundwater mechanics. karakteristiekenmethode. 80 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 81 STUDIEGIDS 2006/2007 . door bemesting en zoutwaterintrusie is de kennis van grondwaterbeweging essentieel. -stroming en -transport. Basisvergelijkingen voor tijdsafhankelijke stroming in open waterlopen en gesloten leidingen (1-D lange-golfvergelijkingen). sub. numerieke modellen en ontwerp. hoogwatergolven op een rivier: hysterese. -stroming en -transport ECTS: 4 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode. G.ir. concentratieverloop bijcontinue en momentane lozingen. sluitgat-benadering. classificatie en analyse van lange-golfverschijnselen. irrigatie en drainage van akkerland. hydrostatische drukverdeling.Labeur@tudelft.J. en grondwaterwinning en -beheer. Zelfstudie. colleges. drukgolven in gesloten leidingen (waterslag). ontwatersystemen. landwinning. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. dictaat/ studieboek verplicht: Dictaat Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. vierkantennet. translatiegolven: (partiele) terugkaatsing en vervorming. Toetsen van het tentamenwerk aan vooraf opgestelde modelantwoorden. tentamencijfer vastgesteld op grond van vooraf vastgestelde criteria en gewichten. E-mail: G. Het examen wordt afgenomen met computertoetsen. R. E-mail: F.J. E-mail: R. Ook bij het transport van stoffen in de grond onder dumpplaatsen. verhouding traagheid-weerstand. F.J. oefening Berekening. schokgolven.B. traagheid en weerstand: kombergingsbenadering. diffusiemodel. Het gedrag en de effecten van grondwater is van belang bij rivierwerken en kustdefensie.B.en randvoorwaarden.nl Dr.en toetsmethodieken behandeld aan de hand van praktische situaties.v.m.Uffink@tudelft. Barends.5 vereist) Het vak behandelt de principes van grondwatermechanica. Het vak leert de student de basisvaardigheden om grondwaterbeweging en -effecten te bepalen en de kunde om situaties en modelberekeningen te beoordelen.J. getijvoortplanting ineen estuarium. stroming bij kunstwerken: stroomfunctie. Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen studiehandleiding: Verkrijgbaar tijdens het eerste college. ondergrondse constructies. 5e tentamenperiode Ir. quasi-eenparige benadering. elementaire golfvergelijking: oplossing en eigenschappen.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Code: CT3310 Stroming in waterlopen ECTS: 5 Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Code: CT3320 Grondwatermechanica. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. oplossing d.M. overige materialen verplicht: Syllabus Grondwatermechanica (CT3320). moleculaire en turbulente diffusie. oscillaties in een bekken (seiches). (spoor)weglichamen. De student kan de toetsen deels vooraf oefenen en zelfstudie verrichten via computer (website). Uffink.ir. transportprocessen in waterlopen: advectie.dr. systemen met discrete berging.en superkritische stroming. Labeur. In het college worden handzame oplostechnieken gepresenteerd en worden methoden voor 2D problemen.

van Nooyen.Ertsen@citg. stationaire berekeningen. Clemens. van Dijk.v. bekkens.R.R.C.L.J. Literatuur en studiemateriaal studiehandleiding: Verkrijgbaar als download in BlackBoard. onderlaten en overlaten. R. Drinkwaterprincipes en praktijk PJ de Moel. 2002. JC van Dijk SDU Den Haag 2005 ISBN 9012109469 Verkrijgbaar bij boekhandel en secretaresse gezondheidstechniek.ir. kamer 4. morfologische-).ir. effluent) fysisch-chemische zuiveringstechnieken biologische zuiveringstechnieken (aëroob.W. Aandacht voor aannamen en vereenvoudigingen.b.nl Prof. Gericht op deze systemen worden behandeld: Rekenen aan stationaire stroming. zuivering. kunstmatige infiltratie) Voor de riolering worden de volgende onderdelen behandeld: ontwerpgrondslagen en stelselkeuzesysteemonderdelen hydraulisch ontwerp uitvoeringsaspecten ontwerpoefening Voor de afvalwaterbehandeling worden de volgende onderdelen behandeld:samenstelling afvalwater (influent.W.ir. van der Graaf.vanNooyen@citg.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Code: CT3410 Waterbeheersing ECTS: 5 Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Code: CT3420 Civiele Gezondheidstechniek ECTS: 4 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Dr. E-mail: M.nl Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Hoorcollege en oefenopgaven via Blackboard. Voor de drinkwaterbereiding worden de volgende onderdelen behandeld:kwaliteitsaspecten drinkwater (hygiënische betrouwbaarheid. Verkrijgbaar via Blackboard. Relevante overwegingen en de relatie tot eisen aan het watersysteem. anaëroob) slibbehandeling en verwerking Literatuur en studiemateriaal Dictaat. E-mail: R.H.vanDijk@tudelft.53 Uitgewerkte tentamenopgaven en Powerpointpresentaties.nl oefeningwerkcollege Tentamencijfer is eindcijfer Centraal in het vak staan watersystemen zoals polderboezem systemen. rekening houdend met erosie en sedimentatie. In het college worden met regelmaat oefeningen uitgereikt en besproken. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. drainage systemen en stedelijke watersystemen.tudelft. Aandacht voor te kiezen ontwerpparameters als de breedte-diepte verhouding en de hydraulische ruwheid. verontreinigingen. (per onderdeel behaald)/max. zowel uniform als stuwkromme. Ertsen.J. JQJC Verberk. Ontwerpen van de hydraulische afmetingen van kanalen. M.M. regelbare en niet-regelbare. Verschillende methodes (regime-. E-mail: J.R.nl Prof. Leerdoelen Na dit vak gevolgd te hebben kan de student een watersysteem hydraulisch ontwerpen en analyseren m. Verkrijgbaar bij de dictatenverkoop van Civiele Techniek en via Blackboard. 82 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 83 STUDIEGIDS 2006/2007 . J. 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof. verontreiniging. x 10 = eindcijfer Het vak behandelt de ontwerpaspecten van gezondheidstechnische werken voor: drinkwaterbereiding riolering afvalwaterzuivering. E-mail: F.H.C.tudelft. bij de BSc afstudeeropdracht. zuivering. J.P.Clemens@tudelft.a. Leerstof wordt toegepast o. Ontwerpen van de hydraulische afmetingen van kunstwerken. Werking van verschillende types kunstwerken.H. Daarbij uitgaan van ondermeer de invloed van het kunstwerk op de stroming in de kanalen. F. Kennis van de relevantie van deze keuze voor de mogelijkheden van het watersysteem. Dictaat/studieboek verplicht: Design of open channels and hydraulic structures. kwaliteitseisen) ontwerpaspecten productiemiddelen drinkwatervoorziening (ontwerpmethodieken) grondwater (winning.nl Ir.M.L. De inrichting van watersystemen. irrigatie systemen. E-mail: J. Begrijpen van de werking van bestaande watersystemen en inzicht in de wijze waarop dat functioneren in de gewenste richting kan worden aangepast. oevergrondwater) oppervlaktewater (winning. De keuze van geschikte combinaties van kunstwerken in een watersysteem. Leerboek. zandvang.vanderGraaf@tudelft. Kennis van de mogelijkheden voor het dagelijks beheer (regelen) van het watersysteem.H. zelfreiniging.

stadsuitleg en -reconstructie de financiële analyse van bouw. E-mail: F. uitvoerings. J.J.Sanders@tudelft. doorbuiging. De student maakt een integraalplan voor het bouw. ontwerp en Autocadtekening van dwarsprofielen.M. Leerdoelen Kennis.B. alsmede het ontwerpen en dimensioneren van infrastructurele kunstwerken te worden toegepast en onderling te worden afgestemd. ruimtelijke inrichting.v. D. tekeningen ingeleverd. bepaling knooppunts-.J. verticale alignementen.nl Ir. afvalwateropvang en -afvoer.ir.Cursus/Vak Code: CT3711 Oefening geometrisch en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen ECTS: 4 Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Code: CT3721 Ontwerp Stedelijke Infrastructuur ECTS: 5 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof.nl Dr.B. E-mail: D. grondmechanica. E-mail: L. afwatering en bijbehorende kunstwerken.Wiggenraad@tudelft.E.en woonrijp maken van een stedelijke uitbreiding of een grootschalige stedelijke reconstructie. stedelijke wegen.M. verkeersbelasting.Houben@tudelft.A. vaardigheden opdoen in: de civieltechnische aspecten van het bouw. F. spoorlijn.J.E. Sanders.Storms@tudelft. aansluitingsen kruispuntvorm en locatie station/halte. Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Code: TA3750 Geology for engineers ECTS: 3 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Dr.M. E-mail: J. materiaaleigenschappen.nl 84 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 85 STUDIEGIDS 2006/2007 .A.L. horizontale alignementen met bogen en overgangsbogen en knooppunt en stations/haltevoorziening. riolering. Het accent ligt vooral op kennistoepassing en integratie. aanlegkosten. P. hoogteligging wegoppervlak. inclusief de verwerking van het commentaar op het conceptverslag. Houben.en woonrijp maken. Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen studiehandleiding: 2 delen: Syllabus en Handouts. de planning en onderlinge afstemming van civieltechnische werken t. contactspanningen aanlegkosten. Storms.nl Instructieoefening Eindcijfer wordt voor 50% bepaald door de beoordeling van verslag en tekeningen en voor 50% door een mondeling tentamen. E-mail: P. L.nl Colleges 50% opdracht.M.b.en onderhoudsplan. alsmede de terugkoppeling hiervan naar het ontwerp Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen studiehandleiding: Verkrijgbaar bij de docent. verkeersbouwkunde.M. dimensionering asfaltverharding. stedelijk waterbeheer. Voor het mondeling tentamen: verslag ingeleverd. inzicht resp. Bepaling zettingen en stabiliteit talud van weglichaam. Wiggenraad. stadsstraten met tramsporen. Ngan-Tillard.J.ir.L. Dimensionering spoorconstructie op basis van buigtrekspanning.Ngan-Tillard@tudelft. 50% mondeling tentamen In het vak dient de theoretische kennis van verkeer. Verkrijgbaar on line Voor tentamen moet de opdracht zijn ingeleverd. Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir.en woonrijp maken het ontwerpen van verkavelingen.M. Verkeerstechnische dimensionering van autosnelweg.

W.M. Meervoudige integralen. Elementary differential equations and boundary value problems voor studenten met vooropleiding hbo-techniek Code: WI3097LR Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen ECTS: 3 1e onderwijsperiode.vanBeek@tudelft. Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen Auteur: James Stewart Titel: Calculus.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud Code: WI1265HCT Analyse (voor HCT) ECTS: 8 Cursus/Vak Code: WI2254HCT Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen voor TH-ingenieurs ECTS: 6 1e onderwijsperiode. Deel 4: Functies van meerdere variabelen.W. Deel 3: Reeksen. 2003. P. Leerdoelen De delen 2.W. determinanten. Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud 5e tentamenperiode Drs. Linear Algebra and its Applications. 2e onderwijsperiode 1e tentamenperiode. Differentiëren.oude examens (Blackboard) 86 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 87 STUDIEGIDS 2006/2007 . deel 2: eerste en hogere orde lineaire differentiaalvergelijkingen. Het tentamen over deel 4 wordt afgenomen in de 4e tentamenperiode met een herkansing in de 5e tentamenperiode.inleid ing tot lineaire afbeeldingen.Goddijn@tudelft. Deel 1 is nodig om het beginniveau voor de overige delen te bereiken. Deel 2: Limieten en Continuïteit. numeriek oplossen van begin. nul. Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Literatuur en studiemateriaal Voorkennis D.nl hoorcollege (2/2/0/0) + practicum (5 halve dagen) interpolatie. E-mail: P.C. 2e tentamenperiode Ir.nl Colstructie deel 1: Stelsels lineaire vergelijkingen.C.W. van Beek. Grondbegrippen.en kolomruimte. eigenwaardeproblemen. 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir. E-mail: I.A. Richardson extrapolatie.vanBeek@tudelft. 1e onderwijsperiode. (orthogonale) diagonalisatie. 2e tentamenperiode. foutenanalyse. lineaire (on)afhankelijkheid. nulpuntsbepaling voor niet-lineaire (stelsels) algebraïsche vergelijkingen Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal zelfstandig kunnen toepassen van numerieke technieken om technisch-fysische problemen op te lossen dictaat 'Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen. E-mail: P. matrix-inverse. Functies van meerdere variabelen. Integraalrekening. vectorvergelijkingen. International Student Edition Early Transcedentals Uitgever: Thomson (Brooks/Cole).C.en randwaardeproblemen.A. I. 4e onderwijsperiode 1e tentamenperiode. ISBN: 0-534-27409-9 Handout Voor ieder van de vier deeltentamens dient minimaal het cijfer 5 behaald te zijn. Het tentamen over de delen 1 en 2 wordt afgenomen in de 1e tentamenperiode met herkansingen tijdens de 2e en 5e tentamenperiode. matrixalgebra.C. Lay. 2e onderwijsperiode.C. Het tentamen over deel 3 wordt afgenomen in de 2e tentamenperiode met een herkansing in de 4e tentamenperiode. 2 en 3 van het Delfts Instellingspakket Analyse (DIP) met bijbehorende leerdoelen. Boyce and Diprima. fasevlak. stelsels eerste-orde lineaire en niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. als hieraan voldaan is: rekenkundig gemiddelde met afronding naar boven is het eindcijfer.w ekelijkse samenvattingen van gegeven lessen (Blackboard). Inleiding Differentiaalvergelijkingen. Vectorfuncties. 3 en 4 zijn ongeveer gelijk aan de delen 1.nl Colstructie Deel 1: Complexe getallen. numerieke differentiatie en integratie.M. 4e tentamenperiode. Goddijn. het aanleren van een aantal wiskundige technieken en inzichten noodzakelijk voor het oplossen van allerhande technisch-fysische modelvergelijkingen. Tentamens. P. van Beek. partiele differentiaalvergelijkingen en Fourierreeksen.

Onderzoek stabiliteit algemene differentiaalvergelijking. Van een aantal methoden moet het gedrag geanalyseerd kunnen worden. Grafische convergentie van de vaste punt methode kunnen presenteren. Verder moet er een afgewogen keuze gemaakt kunnen worden van de verschillende methoden. afrondfout Interpolatie: Lineaire interpolatie formule. Newton Raphson methode kunnen toepassen op een niet lineair stelsel. effect afrondfouten. E-mail: C. Definitie stabiliteit. Algemene formule af kunnen leiden voor eerste orde en hogere orde afgeleide. Modified Euler Wanneer de formule gegeven is moet RK4 toegepast kunnen worden. Behandeling van verschillende typen randvoorwaarden. oefening. Numerieke stabiliteit van een (algemeen) stelsel differentiaalvergelijkingen kunnen bepalen. Verkrijgbaar bij: Dictatenverkoop EWI WI3097TU gebruikt WI1316CTWI3097TU gebruikt WI1317CT Eindcijfer is (tentamen 3 ECTS. Stabiliteit van numerieke integratie. Als methode stabiel. Implicit Trapezoidal rule. Expliciet en impliciet. Afleiden van locale en globale fout moet beheerst worden. Weten wat een spline is. De methode moet toegepast kunnen worden. Introductie van numerieke methoden: interpolatie. Afleiden versterkingsfactor Q(Hlambda). Van een aantal methoden moet het gedrag geanalyseerd kunnen worden. Het kunnen bepalen van de afbreekfout Verwerken van randvoorwaarde en opstellen stelsel. Verwerken van Neumann randvoorwaarde (+afbreekfout) en gebruik van een virtueel punt. Niet-lineaire randwaarde problemen. Heun en Runge Kutta. Stopcriterium voor bisectie en een lineair convergent proces kunnen afleiden en toepassen. Dit geldt in het bijzonder voor het stabiliteitsgedrag. lokaal convergent Kwadratische convergentie kunnen afleiden.nl colleges. Afleiden van de afbreekfout en afrondfout Richardson foutschatting Beginwaarde problemen: Forward Euler. Methoden van Euler. Numerieke methoden voor beginwaarde problemen. Numerieke integratie:Rechthoeksregel en Trapezium regel kennen en kunnen toepassen. De gegeven methoden moeten toegepast kunnen worden. Opstellen van het lineaire stelsel. Locale en globale fout. Definite absolute en relatieve fout Floating point getallen. Locale en globale fout. Verder moet er een afgewogen keuze gemaakt kunnen worden van de verschillende methoden. dan orde afbreekfout is orde globale fout. onderzoek wanneer IQ(hlambda)I1e. Conditiegetal van een stelsel vergelijkingen.Vuik@tudelft.Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Code: WI3097TU Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen ECTS: 3 Vakinhoud 1e onderwijsperiode. Newton Raphson methode kennen en kunnen toepassen (+grafische interpretatie). 3e onderwijsperiode 2e tentamenperiode. De gegeven methoden moeten toegepast kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van afrondfouten. 2e onderwijsperiode. stabiele differentiaalvergelijking. Stelling van Gershgorin kennen en kunnen toepassen. Toepassing niet lineair randwaardeprobleem.ir. toepassen van een stabiliteitsgebied. Vuik. C. Numerieke methoden voor randwaarde problemen. Vergelijken efficiënte verschillende numerieke methoden. integratie. Stelsels beginwaarde problemen. bepalen van nulpunten. Numerieke differentiatie: Voorwaartse. Van beide methoden afbreekfout kunnen afleiden en afrondfouten verwerken. Als numerieke methode stabiel dan orde globale fout = orde afbreekfout. achterwaartse en centrale differentiatie voor de eerste orde afgeleide. Stabiliteit. Restterm bij lineaire en Lagrange interpolatie. Backward Euler. Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal Voorkennis Opmerkingen collegedictaat en studiehandleiding: Verkrijgbaar de website van Blackboard. Orde globale fout = orde afbreekfout. met bewijs voor de testvergelijking. 3e tentamenperiode. Numerieke methode kunnen toepassen op een stelsel differentiaalvergelijkingen. stabiliteit numerieke methode. Een algemene tweede orde differentiaalvergelijking kunnen discretizeren. Lagrange interpolatie alleen wanneer de formule gegeven is moet deze toegepast kunnen worden. 5e tentamenperiode Dr. Van beide methoden de gerepeteerde variant kunnen geven en de afbreekfout kunnen afleiden. Wanneer de formules gegeven zijn moet een kubische spline bepaald kunnen worden. globale fout kennen. Testvergelijking. practicum Introductie numerieke wiskunde: Taylorpolynoom en restterm Grote O + rekenregels. Een hogere orde beginwaarde probleem om kunnen schrijven naar een stelsel. Impliciete methoden geschikt om stijve stelsels op te lossen. Randwaardeproblemen:Norm van een vector en de norm van een symmetrische matrix. Dictaat/studieboek verplicht: Collegedictaat “Numerieke Analyse”. Stabiliteit numerieke methode voor algemene differentiaalvergelijking. Afleiden van afbreekfout. practicum 1 ECTS) 88 C I V I E LE TECHNIEK H BO-SCHAKELPR o GRAMMA 89 STUDIEGIDS 2006/2007 . Niet-lineaire vergelijkingen:Bisectie en vaste-punt-methode kennen en kunnen toepassen.

Notities Notities 90 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA 91 STUDIEGIDS 2006/2007 .

Notities 92 C I V I E LE TECHNIEK HBO-SCHAKELPR o GRAMMA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful