You are on page 1of 1

Rúbrica d´avaluació de l'aprenentatge cooperatiu

Criteris d´avaluació de resultats
Penso en les meves idees abans de discutir les de tots

Guida Al·lès. Març 2014

Criteris d´avaluació de realització
NOVELL APRENENT AVANÇAT Penso en les meves idees abans de discutir amb l'equip. Sé que necessito els altres. Escolto les seves idees però en valoro només algunes. EXPERT Penso en les meves idees abans de discutir amb l'equip. Les ordeno per explicar-les millor. Si alguna idea no té res a veure amb allò que aprenem no la comento. Sé que necessito els altres per fer una bona feina i els animo a participar. Valoro les seves idees i dono un feed-back positiu. Per això puc influir positivament per millorar la tasca del grup Sé decidir les feines i organitzar-les i em sento content de poder ajudar a decidir

Per pensar en les meves idees i no seguir les dels meus amics necessito que em donin un temps per poder-me concentrar Escolto els meus companys Escolto els meus però no crec que la meva opinió companys però el que sigui prou interessant com per m´importa és que guanyin dir-la. les meves idees

Escolto i valoro les idees dels altres i tinc capacitat de lideratge M´adapto al que decideixen els meus companys. Normalment m'estimo més que decideixin per mi El producte final ha estat el resultat de les aportacions (feina i idees) de tots els membres La majoria ha donat idees.

Si una decisió em sembla prou important dono la meva opinió encara que em costi o que no em surti perfecte.

Hem tingut en compte les idees de tothom. Tothom ha donat idees però algunes no s´han tingut Si alguna no s´ha tingut en compte hem dit el en compte. No hem pensat a dir per què. per què. He fet la meva part de a He fet la feina que em corresponia dins els Estic aprenent a gestionar el temps perquè aquest cop ho feina però la propera terminis previstos i penso que ha quedat he deixat per darrera hora i he fet la feina a la correguda vegada hi dedicaré més prou bé. temps He ajudat els meus companys quan algú no entenia o no sabia fer alguna cosa

Ens hem ajudat quan algú no entenia o no He ajudat a un company perquè la mestra m´ho ha demanat sabia fer alguna cosa

Quan un company no fa la seva part o tenim Quan un company no fa la seva Quan un company no fa la seva part o tenim un un conflicte li sé dir sense que li sàpiga greu Hem sabut solucionar part o tenim un conflicte em conflicte li dic però a vegades em surt un to de veu (=soc assertiu). Primer ho intentem costa molt dir-li. Prefereixo dir- massa alt o enfadat. O bé li dic a mitges sense donarels conflictes solucionar nosaltres mateixos i si no podem, ho a la mestra. li a entendre tot el que penso. demanem ajuda Fonts emprades: Neus Sanmartí. Rúbrica d´avaluació de l´aprenentatge cooperatiu per a 3r cicle. Rúbrica d´aprenentatge cooperatiu del Col·legi Montserrat de Barcelona