You are on page 1of 8

PENGENALAN:

Dalam pendidikan prasekolah, bahasa dan komunikasi merupakan teras kepada


pembelajaran murid. Dengan penguasaan kemahiran asas bahasa, murid boleh
memahami konsep, menerima maklumat, berfikir, menyelesaikan masalah serta
berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Kebolehan berbahasa dan berkomunikasi dengan baik dan berkesan akan


meningkatkan keyakinan murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam
pembelajaran. Penguasaan kemahiran ini boleh dicapai melalui pengalaman
pembelajaran yang bermakna dan mengembirakan seperti aktiviti bercerita.
Kesepaduan aktiviti berteraskan kepada pendekatan belajar melalui bermain,
bersepadu dan bertema akan menjadikan matlamat Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan dapat dicapai. Aktiviti bercerita ini merupakan asas amalan yang
bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP).

OBJEKTIF:

1. Membentuk kemahiran berkomunikasi di kalangan murid

2. Mengasah, memupuk dan memperkembangkan bakat serta potensi

3. Melahirkan insan yang berketrampilan dan berkeyakinan

4. Mengetahui dan menyemai nilai-nilai murni dari cerita

5. Membina minda yang sihat dan cerdas

PENYERTAAN:

Pertandingan ini terbuka kepada murid-murid prasekolah di Prasekolah Kebangsaan


di Miri.

PERANCANGAN:
Sekolah : SK Riam Batu Dua, Miri

Tarikh : 07 Mei 2009

Masa : 0830 pagi – 11.30 pagi

Kumpulan sasaran : Murid-murid Prasekolah Kebangsaan Miri

Tema : Cerita-cerita rakyat Malaysia

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN:

1. Penyertaan

• Penyertaan terbuka kepada semua murid-murid prasekolah kebangsaan di


Miri
• Setiap sekolah dikehendaki menghantar sekurang-kurangnya seorang
peserta

2. Pemilihan cerita

• Cerita-cerita rakyat Malaysia sahaja


• Mempunyai unsur-unsur pengajaran
• Mesej cerita hendaklah sesuai dengan tahap murid
• Cerita tidak menyentuh isu-isu sensitif mengenai agama, ras atau keturunan
mana-mana kaum di negara ini.

3. Masa

• Masa persembahan bagi setiap peserta tidak melebihi lima minit


• Loceng akan dibunyikan pada minit keenam menandakan masa telah tamat.
• Markah tidak akan dikira bagi peserta yang melebihi tempoh masa yang
tamat
• Maksima lima markah akan ditolak jika melebihi masa yang ditetapkan
• Masa pergerakan masuk dan keluar tidak diambil kira

4. Tatacara persembahan

• Markah penyampaian akan lebih berfokus kepada kelancaran berbahasa


• Penggunaan kostum dibenarkan tetapi dilarang menggunakan props dan
muzik

5. Pakaian

CARTA ORGANISASI PERTANDINGAN BERCERITA :

Penaung : Tuan Haji Abang Sapali Bin Haji Sepawi

Pengerusi : Puan Shah Harita Bt Sahari

Naib Pengerusi : Encik Mohd Akfan Bin Abdul Latif


Setiausaha : Puan Zaida Bt Haji Poli

Naib Setiausaha : Puan Salbiah Bt Hassan

Bendahari : Puan Juliana Bt Hadari

Naib Bendahari : Puan Latina Latib Foo

Pengacara Majlis:

1. Ustaz Zakaria Bin Abdullah

2. Puan Yakhamiah Bt Adenan

AJK Sambutan Dan Protokol :

1. Tuan Haji Abang Sapali Bin Haji Sepawi

2. Puan Shah Harita Bt Sahari

3. Encik Mohd Akfan Bin Sajuri

4. Puan Morna Luhat Jok

AJK Sistem Siaraya:

1. Encik Asdy Razanoor Bin Derahim

2. Encik Nazamuddin Bin Bujang

AJK Urusetia dan Pendaftaran:

1. Puan Norhayati Bt Ali

2. Puan Zarina Bt Abdul Ghani

3. Encik Ruslan Bin Keram


4. Encik Awang Napri Bin Awang Salleh

AJK Buku Program:

1. Puan Saanah bt Putit

2. Cik Saniah Bt Abdul Kadir

3. Puan Nur Aida Bt Abdullah

4. Encik Sulaiman Bin Derhaman

AJK Jamuan:

1. Puan Zainon Bt Haji Moh

2. Puan Jamilah Aton Bt Haji Alek

3. Cik Amalina Bt Bujang Narawi

4. Puan Rabiah Bt Haji Ini

AJK Persiapan Pentas dan Dewan:

1. Encik Awang Bin Reduan

2. Encik Fathi Bin Haji Sulaiman

3. Encik Othaman Bin Ahmad

4. Encik Aini Bin Abang Fauzi

AJK Kebersihan dan Keselamatan:

1. Puan Nawee ak Nadeng

2. Puan Saleha Bt Said


PENGHAKIMAN:

Ketua Hakim : Encik Razali Bin Haji Yu

Hakim Kedua : Puan Tay Meng Guat

Hakim Ketiga : Encik Muhammad Khair Yusuf Bin Abdul Wahap


AJK Pemarkahan : Encik Mohd Shafiee Bin Julaihi

KRITERIA PEMARKAHAN:

Bahasa dan gaya : 20 markah

Sebutan jelas dan tatabahasa yang betul : 20 markah

Pengajaran cerita penyampaian : 10 markah

Petah atau kelancaran : 15 markah

Variasi dan kreativiti : 10 markah

Intonasi suara : 10 markah

Penghayatan (mimik muka dan bahasa) : 10 markah

Kostum : 5 markah

• Pengiraan markah : Julah markah ketiga-tiga hakim X 100


300

CONTOH BORANG PEMARKAHAN:

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN


BERCERITA
Nama peserta : _____________________________

Nama sekolah : _____________________________


KRITERIA MARKAH
Bahasa dan gaya / 20
Sebutan jelas dan tatabahasa yang betul / 20
Pengajaran cerita penyampaian / 10
Petah atau kelancaran / 15
Variasi dan kreativiti / 10
Intonasi suara / 10
Penghayatan (mimik muka dan bahasa) / 10
Kostum /5
Jumlah markah / 100

Nama hakim : _________________________