R EČ TICH A
Eckhart Tolle
.

.

Z anglického originálu: Stillness Speaks: Whispers of Now (2003) preložil Branislav Bačik (2010) – prvé SK vydanie
.


1. DIGITÁLNA VERZIA - 2/2012

OBSAH
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

.

Úvod ............................................... 4 Ticho a pokoj .................................. 6 Za hranicami mysle ........................ 9 Egoické ja ......................................14 Prítomný okamih ...........................18 Kto v skutočnosti ste .....................21 Prijatie a pokora............................26 Príroda ..........................................30 Medziľudské vzťahy.......................34 Smrť a večnosť ..............................39 Utrpenie a ukončenie utrpenia ......44 O autorovi .......................................49

(10) (o)

Text zadnej strany obálky: Podstata učenia Eckharta Tolleho je jednoduchá: Ak sa napojíme na vnútorné ticho, dostaneme sa za hranice našej mysle a emócií a objavíme tak hlboký trvalý pokoj, spokojnosť a vyrovnanosť. Jeho mimoriadne úspešná prvá kniha s názvom Sila prítomného okamihu oslovila milióny ľudí na celom svete. V tomto netrpezlivo očakávanom novom diele nám Tolle ponúka podstatu svojho učenia v krátkych jednoduchých textoch, zrozumiteľných pre každého. Kniha Reč ticha je rozčlenená na desať kapitol. Zaoberajú sa témou mysle oslobodenej od myslenia. Každá kapitola je mozaikou jednotlivých výrokov, ktoré sú ucelené a zmysluplné aj samy osebe, no ako celok nadobúdajú silu pozitívne meniť ľudské vnútro.

Eckhart Tolle dobre rozumie duchovným potrebám dnešnej doby. Vychádza z podstaty všetkých duchovných tradícií a ich univerzálne pravdy vyjadruje prekvapivým a osviežujúcim spôsobom. Výsledkom je kniha, ktorá je, paradoxne, starobylá a súčasná zároveň, plná dobre načasovaných a silných posolstiev. Reč ticha sa môže stať prinajmenšom prebudením pre tých čitateľov, ktorí dokážu dať slovám šancu, aby na nich zapôsobili svojím tichým kúzlom. Je súčasný duchovný učiteľ, ktorý nezastupuje žiadne konkrétne náboženstvo či náboženskú tradíciu. Nadčasovo a pritom jednoducho a zreteľne odovzdáva prostredníctvom kníh a seminárov ľuďom svoje jednoduché, no hlboké učenie: Existuje spôsob, ako zastaviť nekončiaci sa vír starostí a nájsť pokoj. Tolle veľa cestuje a šíri svoje učenie po celom svete. Žije vo Vancouveri.


(0)

ÚVOD

.

Skutočný duchovný učiteľ vás v bežnom zmysle slova nemá čomu naučiť, nemá vám čo odovzdať ani doplniť, žiadnu novú informáciu, presvedčenie či pravidlá. Jedinou úlohou takéhoto učiteľa je pomôcť vám odstrániť to, čo vás delí od uvedomenia, kým v skutočnosti ste a čo už v hĺbke svojho bytia viete. Duchovný učiteľ je tu na to, aby vám odhalil dimenziu vnútornej hĺbky, ktorou je okrem iného pokoj. Ak sa obrátite na duchovného učiteľa - alebo siahnete po tejto knihe -, hľadajúc podnetné myšlienky, teórie, názory, intelektuálne debaty, budete asi sklamaní. Inak povedané, ak hľadáte potravu pre mozog, nenájdete ju. Unikne vám podstata učenia, podstata tejto knihy, ktorá nieje v slovách, ale vo vás. Je dobré mať to pri čítaní na pamäti. Slová sú len smerovníky. To, na čo poukazujú, sa nenachádza vo svete myšlienok, ale vo vás, v dimenzii oveľa hlbšej a nekonečne rozľahlejšej, ako je sféra myslenia. Jednou z jej vlastností je pokojná rovnováha, takže vždy, keď pri čítaní pocítite, ako vo vás rastie vnútorný pokoj, kniha plní svoje poslanie a pôsobí ako váš učiteľ: pripomína vám, kým ste, a ukazuje, kadiaľ vedie cesta domov.

Žite s ňou. ako je potrebné. často ju zase odkladajte. často po nej siahajte. ktorá obsahuje iba tie najstručnejšie výroky. hoci jej zhoršovanie je nápadnejšie. ako aj slová Budhu. Situácia je. Podobný charakter textov v tejto knihe je obzvlášť výrazný v prvej kapitole („Ticho a pokoj"). Aj Ježišove výroky a podobenstvá. niekedy ju namiesto čítania len tak držte v rukách. Sútry nezapájajú do učenia uvažujúcu myseľ viac. . Výhoda sútier spočíva v ich stručnosti. Transformácia ľudského vedomia už nie je luxus. Mnohí čitatelia budú prirodzene inklinovať k tomu. ale všeobecná potreba. V súčasností sú totiž prejavy nefunkčnosti starého vedomia a vzniku nového čoraz výraznejšie. keď si prečítajú iba túto kapitolu.Toto nie je kniha. čoraz horšia a zároveň čoraz lepšia. sú okamžite prístupné celému ľudstvu. by sa dali označiť za sútry. starovekej čínskej knihe múdrosti. ak ich neposudzujeme v rámci ich naratívneho kontextu. zbierka prastarých posvätných náuk. Tak ako starobylé sútry. Táto úvodná časť predstavuje podstatu celej knihy a niektorým čitateľom bude stačiť. ako pokračovať v čítaní. Formu tejto knihy možno vnímať ako modernú podobu najstarších zápisov duchovného učenia: staroindických sútier. pozastavili sa a stíšili. ktorý môžeme nazvať ticho a pokoj. Vždy je užitočnejšie a dôležitejšie prestať čítať. A je tu aj istý pridaný pocit naliehavosti. ktorý by bol dostupný iba niekoľkým osamoteným jednotlivcom. Ostatné kapitoly sú určené čitateľom. aby vás vymanila zo starých zabehaných vzorcov zacykleného a podmieneného myslenia. pouvažovali. ktorú by stačilo iba prečítať od začiatku do konca a potom odložiť k ostatným. No na rozdiel od starovekých sútier nepatria k nijakému konkrétnemu náboženstvu či duchovnej tradícii. aj texty v tejto knihe sú posvätné a vznikli na základe stavu vedomia. vedúcich na cestu poznania. V podobe sútier sú zaznamenané aj védy a upanišády. paradoxne. Sútry dokážu veľmi presne poukazovať na pravdu vo forme jednoduchých a nekomplikovaných aforizmov alebo krátkych výrokov. aby po každom odseku prestali čítať. rovnako ako hlboko pravdivé učenie obsiahnuté v diele Tao-te-ťing. Dovoľte knihe. no čo je dôležitejšie. ktorí potrebujú zopár ďalších značiek. aby plnila svoje poslanie. ak sa má ľudský rod vyhnúť sebazničeniu. pretože robí toľko „hluku".

že v momente. Ekvivalentom vonkajšieho ticha je vnútorný pokoj. nepremýšľate. ♥ .opakujúce sa. hlučné. započúvajte sa doň. Keď stratíte kontakt sami so sebou. ale „Pozri sa za mňa. Vnímajte ho. toho. Všimnite si. keď vnímate ticho okolo seba. To ticho je zároveň vnútorným pokojom a podstatou vášho Bytia. Táto kniha. ale nepremýšľate. ako inak. ♥ Pokoj je vašou základnou povahou. Váš najvnútornejší pocit sebaidentifíkácie." Keďže vznikli z ticha. pretože len v pokoji môžete pozorovať ticho. je neoddeliteľne spojený s pokojom. vynucujúce si pozornosť. z ktorého vznikli. ♥ Ekvivalentom vonkajšieho hluku je vnútorný hluk myšlienok. presne ako všetci duchovní učitelia. svet vás pomýli a vy sa v ňom stratíte. ktoré je hlbšie ako akékoľvek meno či tvar. používa slová. Ale nie sú to obyčajné myšlienky . Ste pozorní. stratíte kontakt sami so sebou. ktoré na seba vzalo podobu ľudskej bytosti. Myšlienky v tejto knihe. Bez vedomia by neexistovalo vnímanie.moc zaviesť vás naspäť do ticha. ktoré sa v procese čítania stanú vašimi myšlienkami. kto ste. Toto vnútorné ticho zachráni a pretvorí svet. Načúvanie tichu vo vás prebúdza dimenziu pokoja. samoúčelné. Čo je to pokoj ? Je to vnútorný priestor alebo vedomie. Vy ste to vedomie. Je to Ja som. majú istú moc . Keď stratíte vnútorný pokoj. Kedykoľvek sa okolo vás rozhostí ticho. v ktorom sa slová z tejto stránky vnímaním menia na myšlienky. presne ako starobylé sútry.(1) TICHO A POKOJ . vám nehovoria: „Pozri sa na mňa". Všímajte si ho. myšlienky ani svet.

Keď si uvedomíte prítomnosť ticha. Ako ? Keď sa zbavíte vnútorného odporu proti hluku a dovolíte mu. aby bol tým. na kvet. Aké sú pokojné. vedomie samo osebe. uvedomovať si priestor. ♥ Ticho je užitočné. Dovoľte prírode. aj vy sa upokojíte. keď bezo zvyšku prijímate túto chvíľu takú.medzeru medzi dvoma myšlienkami. Je to vnútorný priestor čistého vnímania. alebo medzi nádychom a výdychom. Svoje vnímanie si môžete uvedomiť ako pozadie všetkých zmyslových vnemov. Keď sa zameriavate na takéto voľné miesta. Nechajte na nich spočinúť svoju pozornosť. Práve ste vykročili z odvekého prúdu kolektívneho ľudského podmieňovania. vaše prijatie vás vovedie do pokoja. čo v pokoji a prostredníctvom pokoja vnímate. ♥ Keď sa dívate na strom a vnímate jeho pokoj. Vždy. ♥ . bez ohľadu na jej formu. do ríše vnútorného mieru. ♥ Pozrite sa na strom. Cítiť jednotu so všetkými vecami je skutočná láska. čím je. ste pokojní. v ktorom tento hluk vzniká. všetkých myšlienok. ale nie nevyhnutné. Aj keď' je okolo vás hluk. tiché miesto medzi slovami počas rozhovoru. Uvedomovanie si vnímania je bránou k vnútornému pokoju. Spojíte sa s ním na veľmi hlbokej úrovni. Cítite jednotu so všetkým. aby vás naučila umeniu pokoja. okamžite sa vynorí stav tichej vnútornej pozornosti. ♥ Zamerajte sa na voľný priestor . ste v mieri. ak hľadáte pokoj. môžete si uvedomovať ticho pod ním. Ste prítomní. ♥ Akýkoľvek rušivý zvuk môže byť rovnako užitočný ako ticho. aká je. krátke. vedomie „niečoho" sa stáva jednoducho vedomím. ako hlboko sú zakorenené v Bytí. medzi dvoma tónmi klavíra alebo flauty. na rastlinu. Beztvará dimenzia čistého vedomia vzniká vo vašom vnútri a nahrádza stotožňovanie s formou.

♥ Pokoj je jedinou vecou tohto sveta. viac vedeckých alebo intelektuálnych analýz ? Nepotrebuje ľudstvo v dnešných časoch skôr múdrosť ? Ale čo je to múdrosť a kde sa dá nájsť ? Múdrosť prichádza ruka v ruke so schopnosťou spočinúť v tichu a pokoji. ♥ Keď sa v pokoji pozeráte na strom alebo ľudskú bytosť.skryté vedomie. ♥ . keď sa v pokoji a bez myšlienok dívate okolo seba. Iba sa dívajte a načúvajte. V Biblii sa píše. Pochádza z neho forma. za ktorú sa považujete. že Boh stvoril svet a videl. pozeranie a počúvanie vo vás prebúdzajú nekonceptuálnu inteligenciu. Presne to vidíte aj vy. A to nemôže byť oddelené od toho.Skutočná inteligencia pracuje v tichosti. nepochádza z tohto sveta. Tam. ktorá nemá formu. že je dobrý. ♥ Potrebujete viac poznatkov ? Zachráni svet viac informácií alebo rýchlejšie počítače. Je podstatou všetkých galaxií a stebiel trávy. Toto vedomie ju udržiava pri živote. ♥ Je pokoj iba neprítomnosť ruchu a obsahu ? Nie. kto sa v skutočnosti pozerá ? Je to niečo hlbšie ako osoba. kde je pokoj. vtákov a všetkých ostatných foriem. je podstatou všetkých kvetov. Pokoj. Nič viac netreba. z ktorého sa rodia všetky formy. stromov. je to inteligencia sama osebe . To sa vedomie pozerá na svoje dielo. Nech všetky vaše slová a skutky riadi pokoj. kým ste. je aj tvorivosť a riešenie problémov. Ale ako taký nieje v skutočnosti vecou.

nepodmienené vedomie. uvedomenie. podmienený minulosťou. ktorá vás môže ľahko strhnúť a vláčiť so sebou. kým ste. keď všetko. tvorivý rozmach ani trvalý vnútorný mier sa do vášho života nemôžu dostať inou cestou. Láska. Rovnako ako v každej ľudskej bytosti. ako na obyčajné myšlienky. Je to samotná prapodstata toho. . ak si dokážete uvedomovať svoje mentálno-emocionálne vzorce správania v momente. radosť. ktorá je oveľa hlbšia ako myslenie. v ktorom sa odohrávajú myšlienky a pocity . ♥ Prúd myslenia má obrovskú dynamiku a silu. je mysľou vykonštruované „vaše malé ja". ako je táto nepodmienená dimenzia vedomia. čo poznáte. zosobnený pocit sebaidentifikácie. Môžeme ju nazývať prítomnosť. ♥ Väčšina ľudí strávi celý život uväznená medzi bariérami svojich myšlienok. Chce úplne pohltiť vašu pozornosť. V dávnych duchovných náukách ju pomenúvajú vnútorný Kristus alebo budhovská podstata. ktoré vám prúdia hlavou.vnútorný priestor nepodliehajúci času. ktoré vám riadi život.(2) ZA HRANICAMI MYSLE Údel človeka: stratený v myšlienkach. . zbavíte seba aj svet utrpenia. Ak sa vám aspoň občas podarí nazerať na myšlienky. aj vo vás sa skrýva dimenzia vedomia. keď sa odohrávajú. vtedy sa vo vás táto dimenzia vynára ako uvedomovanie. mysľou vykonštruovaný. v ktorom sa odvíja obsah vášho života. ♥ Keď nájdete túto dimenziu. Vyskúšajte jedno nové duchovné cvičenie: neberte svoje myšlienky príliš vážne. ktoré spôsobujete sebe a iným vtedy. Každá myšlienka sa tvári ako nesmierne dôležitá. Nikdy nevykročia mimo úzky.

Hlboké poznanie. No ak nezachytíme základnú klamlivosť jej povahy. v ktorom sú všetky veci navzájom popretkávané. či správanie niekoho iného. pretože im poskytujú pocit bezpečia a falošnej istoty „ja viem".rozsekáva ho na márne konceptuálne kúsky. čím nastáva uvedomenie. že každá dogma sa skôr či neskôr zrúti. vždy je to iba jeden z mnohých možných uhlov pohľadu na danú vec. politické. keď ste ponorení v prúde nutkavého premýšľania. v ktorom nič nejestvuje samo osebe a zo seba. Pozornosť je prvotná inteligencia. že nič nejestvuje samo osebe a zo seba.♥ Ako ľahko sa dajú ľudia chytiť do pasce svojho konceptuálneho myslenia ! Ľudská myseľ vo svojej túžbe poznať. že niečomu alebo niekomu naplno venujete svoju pozornosť. ktorým múdrosť je. pretože realita nakoniec odhalí jej falošnú tvár. Uvažujúca myseľ je užitočný a mocný nástroj. ♥ Múdrosť nie je výsledkom myslenia. no dokáže byť aj veľmi obmedzujúca. ľudia majú tieto svoje väzenské cely dokonca radi. Musíte sa povzniesť nad svoje myšlienky. ♥ Vždy. Tu a teraz. aby ste si uvedomili. ktorým v skutočnosti ste. ♥ Dogmy . Nič neprinieslo ľudstvu viac utrpenia ako jeho vlastné dogmy. sa rodí jednoducho tak. ako chcete. Ale realita je jeden zjednotený celok. Spája vnímajúceho a vnímané v zjednocujúcom poli uvedomenia. rozumieť a ovládať omylom pokladá vlastné názory a stanoviská za skutočnú pravdu. čo je. nahradia ju nové dogmy. Myslenie tento celok rozčleňuje . unikáte pred tým. vedomie samo osebe. keď sa úplne zmocní vášho života. Je pravda. Je to iba klbko myšlienok. V čom spočíva táto klamlivosť ? V stotožňovaní sa s myšlienkou. ako chcete. keď si neuvedomujete. nech posudzujete nejakú situáciu. . Rozpúšťa bariéry vytvorené konceptuálnym myslením. Dogmy sú kolektívne konceptuálne väzenia. A čo je veľmi zvláštne.vznikajú z mylného presvedčenia. Tvrdí: Je to takto. ktoré je liekom na stav oddelenosti. že nech interpretujete svoj život alebo život. že myšlienka dokáže obsiahnuť realitu či pravdu. Vtedy nechcete byť tam.či už náboženské. že je iba malou súčasťou vedomia. kde ste. alebo vedecké .

no ako pocit vnútorného priestoru rastie. kde ich utíšite veľmi ľahko tým. byť znudení a nepokojní. Keď prestanete veriť všetkému. hnev. ale iba svoje predstavy o nej. že „znudený človek" nieje to. vykročíte za hranice myslenia a jasne uvidíte. že už nevidíte inú ľudskú bytosť. že sa stotožňujete s uvažujúcou mysľou. že ten. bezcieľne prepínate televízne kanály. niekomu zavoláte. surfujete na internete. čím ste vy. idete nakupovať alebo . a nie stav." Kto to spoznáva ? „Som nahnevaný. čo si myslíte. pocit nudy začne strácať na intenzite a význame. môžete utíšiť hlad vlastnej mysle tak. strach nie sú „vaše". Môžete však zostať znudení a nepokojní a pritom pozorovať. „Nudím sa. Zistíte. že siahnete po časopise. Nie ste nič z toho.♥ Duchovné prebudenie je prebudenie sa zo sna myšlienok. nieje tým. Znamená to. A nie ste ani nahnevaný. ktorý spoznávate. aké to je. bojím sa. Nuda je jednoducho podmienený pohyb energie vo vás. akoby sa okolo neho zjavil akýsi priestor a pokoj. Keď sa s ňou stotožňujete. nepatria vám. Prichádzajú a odchádzajú. kto ste a kto nie ste. Vy ste ten. čo prichádza a odchádza. ♥ Ríša vedomia je oveľa rozsiahlejšia. Nuda. Sú to stavy ľudskej mysle.čo je pomerne častý jav presmerujete potrebu dostať viac a pocit nedostatku z mysle do tela. kto uvažuje. že myseľ lacnie po stále nových podnetoch. Takže aj nuda vás môže naučiť. veľmi rýchlo sa dostaví nuda a nepokoj. Spočiatku je nepatrný. smutný. kým ste. ani ustráchaný človek. ♥ ." Kto to spoznáva ? spoznáva. kto ♥ Predsudky akéhokoľvek druhu znamenajú. smútok. Nuda znamená. po neustálom prísune potravy pre mozog a že tento hlad nemá čo utíšiť. že konzumujete viac jedla. smutný. ♥ Myseľ existuje v stave „to nestačí". Obmedziť živosť inej ľudskej bytosti na predstavu je istou formou násilia. Keď sa nudíte. Keď na tento pocit obraciate pozornosť. ako dokáže myšlienka obsiahnuť. a tak si stále pýta viac.

z ktorého vychádza. Toto všetko je však pre myseľ bezvýznamné. ktoré nie je zakorenené v uvedomení. To je naša neodkladná úloha. pričom ste natolko sústredení a vnímaví. No ak v tomto stave z nejakého praktického dôvodu potrebujte premýšľať. že sa pozeráte na oblohu alebo niekoho počúvate bez akéhokoľvek vnútorného komentára. . Hoci posilňovanie sveta myšlienok v podobe vedy a techniky nieje samo osebe dobré ani zlé. keď ju využíva a jej prostredníctvom sa vyjadruje vyššia inteligencia. že vo vašom živote sa občas spontánne a prirodzene objavujú krátke momenty. ktorej chýba múdrosť. Vtedy sa telo stane bránou k hlbšiemu pocitu prchavých emócií a pod hladinou vašich myšlienok. nie iba hlavou. sa stáva samoúčelným a nefunkčným. Nasledujúcim krokom v ľudskej evolúcii je dostať sa nad myslenie. Cíťte ju v rukách. ktorú preciťujete celým svojím Bytím. Vaše vnímanie je zrazu priezračné. práve preto ste mohli prehliadnuť. nezahmlievajú ho žiadne myšlienky. v bruchu. Takéto vnímanie sa navyše nedá zapamätať. živosti pod vrstvou ♥ Je vo vás živosť. To je stav. Inteligencia. myslenie je vždy k dispozícii. Myseľ dokáže pracovať stále a krásne pracuje vtedy. pretože myslenie. Môžete sa práve venovať nejakej manuálnej práci alebo len tak chodiť po miestnosti. je živá každá vaša bunka. pretože ona musí premýšľať o „dôležitejších veciach". že sa zvyčajná statika vašich myšlienok dá do pohybu a nahradí ju uvedomelá prítomnosť. Pravda je. ktorým ste. je nesmierne nebezpečná a deštruktívna. v ktorých „vnímate bez premýšľania". iba by sme sa s myšlienkami nemali úplne stotožňovať. Neznamená to. nenechať sa nimi posadnúť.Uvažovanie. V tej prítomnosti. Cíťte život. že je to najdôležitejšia vec. ktorá sa vám môže stať. v hrudníku. že ste niečo také zažili. v ktorom sa v súčasnosti nachádza väčšina ľudstva. nieje zakorenené v uvedomení. v ktorej nepotrebujete uvažovať. ktorý preniká vaším telom. v nohách. Je to začiatok posunu od uvažovaniu k uvedomelej prítomnosti. nadobudlo deštruktívne rozmery. Mentálny hluk okamžite poľaví alebo stíchne. ♥ Vnímajte energiu svojho vnútorného tela. ♥ Možno ste si ani nevšimli. že by sme mali prestať myslieť. Alebo si uvedomíte. ktorou ste vy. či čakať na letisku.

Ak dokážete prijať stav nevedenia. Majstrovstvo života je v protiklade s ovládaním. Môže napríklad hovoriť: „Všetky veci tvoria vo svojej podstate jeden celok. K slovu sa dostáva sila a inteligencia. ktorá je väčšia ako vy. vďaka čomu získavate možnosť okúsiť. rozpráva. učiteľstvo. ♥ Okamih nebezpečenstva môže dočasne utlmiť prúd myslenia. Zladíte sa so širším vedomím. nie vysvetlenie. Z tohto stavu sa postupne rodí hlbšie. no zároveň tvorí celok s vašou podstatou.♥ Nebojujte so stavom „nevedenia". To ono koná. ♥ Pravda je všeobjímajúcejšia. že sa už premýšľajúca myseľ nezapája alebo aspoň nehrá prvoradú úlohu. poradenstvo ." To je len znak. Žiadna myšlienka nie je schopná obsiahnuť Pravdu. ♥ . ♥ Umelecká tvorba. Bojí sa nevedieť. Pomáha vám dostať sa za hranice mysle. Môže na ňu prinajlepšom poukazovať. pretože tá sa vždy snaží všetko sumarizovať a vysvetľovať. ako dokáže myseľ pochopiť. tanec. šport. Proces rozhodovania ustáva. vnímavý a uvedomelý. pracuje. nekonceptuálne poznanie. správna činnosť prebieha spontánne. už ste sa dostali za hranice mysle. Chápať tieto slová znamená v hĺbke duše cítiť pravdu. na ktorú poukazujú. „vy" ju nekonáte. čo znamená byť duchaprítomný.majstrovstvo v akomkoľvek odvetví ľudskej činnosti ide ruka v ruke s predpokladom.

♥ Keď každá myšlienka bezo zvyšku pohlcuje vašu pozornosť. po čom túžime. hľadá aj potravu pre svoju vlastnú identitu. Preto sú jej hlavnými emóciami a hnacími silami strach a chcenie. že máte v hlave hlas. zvyčajne tým chcete povedať „ja a môj osobný príbeh". Myšlienka tak nadobúda pocit vlastnej identity.medzi dátumom narodenia a úmrtia na vašom náhrobku. ♥ Čo zostane zo všetkých obáv a túžob spojených s vašou životnou situáciou plnou problémov. že toto „Ja" je prchavý. znamená to. Je to ego. ktorý sa vydáva za vás a ani na chvíľu neutícha. kto to vidí ? Kto je ten. Takto vzniká a neustále sa obnovuje ego. Je to hlbšie „Ja". dočasný útvar. Pre vás je však táto myšlienka oslobodzujúca. ♥ Keď premýšľate alebo rozprávate o sebe. ktorá deň čo deň púta väčšinu vašej pozornosti ? Iba niekoľko centimetrov dlhá pomlčka . Táto mentálne vytvorená identita pociťuje neúplnosť a neistotu. kto si uvedomuje pominuteľnosť vašej fyzickej a psychickej formy ? Ja Som. hľadajúci svoje naplnenie v budúcnosti. podmienený minulosťou. pre pocit sebaidentifikácie. mysľou stvorené „ja". keď hovoríte: „Ja". Nikdy nevydrží dlho spokojné. Keď zistíte. Myseľ neúnavne nehľadá iba potravu pre mozog. že je ako rozčerený kruh na vodnej hladine ? Kto je ten. začnete sa prebúdzať zo svojej nevedomej identifikácie s prúdom . Je to mysľou vytvorený pocit identity. ktoré nemá nič spoločné s minulosťou či budúcnosťou. Všimli ste si. čoho sa bojíme. že sa stotožňujete s hlasom vo svojej hlave. čo máme a nemáme radi. Pre egoické ja je to veľmi depresívna myšlienka.(3) EGOICKÉ JA . Toto „Ja" vyjadruje.

že práve „žijete pre budúci okamih". Aspoň nie dlhodobo. čo vám robí vaša myseľ. vaše ciele vás už neuspokojujú.myslenia. čo ste si zaumienili. čo sami sebe robíte. ♥ Takmer každé ego obsahuje aspoň čiastočku toho. ♥ Návyk na všetko sa sťažovať a reaktivita sú obľúbené mentálne vzorce. ale ten. Niektorí ľudia majú taký silný obraz seba ako obete. vstupuje do vášho života inteligencia. Vaše konanie bude potom nielen oveľa účinnejšie. Keď venujete plnú pozornosť prítomnému okamihu. To vysvetľuje nutkavé staranie sa ega o budúcnosť. lepšie povedané. Nevraživosť a zatrpknutosť tvoria podstatnú časť ich osobnej identity. Dokonca aj ak je váš pocit krivdy úplne „odôvodnený". ktorá vo všetkých smeroch presahuje egoickú myseľ. ktorá sa podobá na väzenie. že vy nie ste ten hlas ten. vytvárate si identitu. Pozrite. že sa z neho stane jadro ich ega. ♥ Keď žijete prostredníctvom ega. U väčšiny ľudí pozostáva väčšia časť ich . Súčasne sa vynára možnosť venovať plnú pozornosť namiesto budúcnosti prítomnému okamihu. Spolu s uvedomením totiž prichádza transformácia a oslobodenie. ale aj neporovnateľne napĺňajúcejšie a radostnejšie. uvedomíte si. Keď venujete viac pozornosti samotnému konaniu ako budúcemu výsledku. kto premýšľa -. Žijete pre budúcnosť a keď dosiahnete. Buďte prítomný ako svedok svojho vnútorného stavu. Nemusíte nič robiť. aby bolo úplnejšie. kto si ho uvedomuje. Mrežami tohto väzenia sú myšlienkové formy. Keď si ten hlas všimnete. Kedykoľvek si uvedomíte. ♥ Egoické ja stále niečo hľadá. ktorý prostredníctvom neho chcete dosiahnuť. cez ktoré ego posilňuje samo seba. Preciťujte emocionálne pripútanie k svojmu príbehu obete a uvedomujte si nutkanie uvažovať alebo rozprávať o ňom. vždy redukujete prítomný okamih na prostriedok. chce to k sebe pridať. prerušíte tým navyknutý postup egoického podmieňovania. Uvedomiť si seba ako vedomie v pozadí tohto hlasu je oslobodenie. dostávate sa za hranice egoického mentálneho vzorca. čo by sa dalo nazvať „pocit obete". Chce viac toho či tamtoho.

ak niekto má. odporovať a vyčleňovať sa s cieľom udržať si pocit oddelenosti a výlučnosti. od ktorého závisí dlhodobé prežívanie ega. ktoré žije z porovnávania. Samozrejme. že hľadáte lásku a radosť. Takýmto postupom staviate iných ľudí alebo situácie do roly „nesprávnych" a seba do roly „správneho". že sa budete vnímať ako ten. že chcete byť šťastní. že toto som „ja" a toto nie som „ja". To vysvetľuje. prečo napriek tomu. Tvrdíte. ja to vidím správne". Dokážete si tieto vzorce v sebe všimnúť a uvedomiť si pravú povahu toho neustále sa sťažujúceho hlasu vo svojej hlave ? ♥ Egoický pocit sebaidentifikácie vyhľadáva konflikty. v skutočnosti iba posilňujete ilúziu ega. Z akých príbehov odvodzujete svoj pocit sebaidentifikácie ? ♥ V samotnej štruktúre egoického ja je zabudovaná potreba oponovať. Ego potrebuje pestovať konflikty s niekým alebo s niečím. Závisť je vedľajší produkt ega. ku komu je život nespravodlivejší alebo kto má väčšie zdravotné problémy ako niekto iný. Ak všetky ostatné prostriedky zlyhali. Kým by bol „veriaci" bez „neveriaceho“ ? ♥ Všimli ste si niekedy počas komunikácie s ľuďmi. Identita ega je závislá od porovnávania a živí sa slovom viac. . „my" a „oni". A preto tu máme „ja" a „ostatní". Chytí sa hocičoho.mentálno-emocionálnej činnosti zo sťažovania sa a z reagovania na toto či na tamto. no pritom ste závislí od svojho nešťastia. že k nim pristupujete z nadradenej či podradenej pozície ? To sa zameriavate na ego. národov a náboženských obcí veľmi často odvodzujú svoj silný pocit kolektívnej identity zo spoločného nepriateľa. vždy môžete posilniť svoj fiktívny pocit sebaidentifikácie tým. cítite sa nadradene a prostredníctvom pocitu nadradenosti posilňujete svoj pocit sebaidentifikácie. ktoré sa cíti ukrátené. Príslušníci rôznych kmeňov. ak sa niekomu prihodí čosi dobré a vám nie. nedokážete ich v skutočnosti príliš dlho vystáť. vie alebo dokáže viac ako vy. pretože jeho zmysel oddelenej identity sa posilňuje práve v boji proti niekomu či niečomu a pri demonštrovaní. Keď sa staviate do pozície „ja mám pravdu.

posilniť seba alebo svoj pocit dôležitosti. Keby ste boli vtedy uvedomelejší alebo vnímavejší. To. ale pamätajte na to. ktorým by ste chceli dosiahnuť nejaký cieľ. ktorým je egoické vedomie." a vy si preto vytvoríte o sebe mentálny obraz s nálepkou „zlý". boli by ste konali inak. že tento okamih nieje iba prostriedkom na dosiahnutie stanoveného cieľa: konanie sa napĺňa v každej chvíli." sa teda týkajú aj vás. čo ste urobili .niekedy v minulosti ? Jedno je isté: konali ste podľa stupňa uvedomelosti alebo nevedomosti. Treba ich preto všetkých zatratiť. Ego však tento prejav zosobňuje a tvrdí: „Ja som to urobil. znamená to. nemám problém. Dávajte si ciele. sú všetci vinní ? Alebo sú tieto skutky jednoducho prejavom nevedomosti. čo činia. Pocit viny je ďalší pokus ega vytvoriť identitu. ♥ Prechovávate v sebe pocity viny za niečo." povedal budhistický majster. ♥ . ale z podmieňujúcej povahy vašej mysle. dokonca aj keď svoje ciele dosiahnete. že ich dosiahnutie nie je až také dôležité. bol prejav nevedomosti. keď ho požiadali. Počas dejín si ľudia nespočetnekrát násilne a kruto ubližovali.alebo nedokázali urobiť . Egu je jedno. či takto vytvorená identita je kladná alebo záporná. nebudú vás uspokojovať. Keď sa niečo objaví v prítomnom okamihu. čo ste urobili alebo nedokázali urobiť. ♥ „Keď nemám ja. pocit sebaidentifikácie. z ktorého práve postupne vyrastáme ? Ježišove slová: „Odpusť im. Už viac neobmedzujete prítomný okamih na prostriedok. evolučným stupňom. lebo nevedia. ♥ Ak si budete stanovovať egoické ciele v snahe oslobodiť sa. A ubližujú si naďalej. aby vysvetlil hlbší zmysel budhizmu.Vaše nešťastie nevyplýva z okolností vášho života. na akom ste sa v tom čase nachádzali.

jediný nepretržitý faktor vo vašom živote. vážte si ju. nie je tu stále iba tento okamih ? Je život niekedy viac ako „tento okamih“ ? Táto jediná chvíľa . ktorá je skutočná." Nie. Život plynie ľahšie.teraz -je to jediné. veď žijem v prítomnosti. ako chce. mnohých okamihov. čo je podstatné. Znamená to uvedomiť si. Prijmite ju. je prítomný okamih. jedna vec je istá: stále je teraz. Ak sa však pozriete hlbšie. nech sa váš život mení. Nech sa deje. ♥ Prítomný okamih je taký. čo sa deje. Najprv nájdite to podstatné a spriateľte sa s prítomnosťou. sa stáva prítomným okamihom. v ktorých sa odohrávajú navzájom oddelené udalosti.(4) PRÍTOMNÝ OKAMIH . že prítomný okamih je jeden z mnohých. Minulosť a budúcnosť sú myšlienkové formy. cítite sa všade ako doma. . Keď sa v prítomnom okamihu necítite všade ako doma. čo keby ste ho skúsili privítať a spriateliť sa s ním ? ♥ Keď sa spriatelíte s prítomným okamihom. Každý deň vyznieva. Nebojujte s ňou. nech ste hocikde. keď prichádza. čo v živote potrebujete. A preto jediná vec. Dokážete ho nechať plynúť ? ♥ Rozdeľovanie života na minulosť. pred čím nikdy neuniknete. Venovať pozornosť prítomnému okamihu neznamená odmietať to. Neznamená to: „Ja už nebudem nič robiť. Na prvý pohľad sa zdá. akoby bol poskladaný z tisícov chvíľ. prítomnosť a budúcnosť je vytvorené mysľou a už z podstaty iluzórne. mentálne abstrakcie. Vždy. Aj budúcnosť. Minulosť sa dá pamätať jedine v prítomnom okamihu. ak je jeho základom a hlavným predmetom záujmu prítomný okamih. aký je. budete všade so sebou nosiť svoje starosti. Potom vám oveľa lepšie pôjde aj to druhoradé. A keďže pred prítomným okamihom niet úniku.

Pod povrchom sú všetky navzájom prepojené. čo je. jedine ako prítomnosť. čo prítomný okamih prináša . ♥ V skutočnosti neprijímate zodpovednosť za život. čo budhisti vedia už dávno: veci ani udalosti neexistujú izolovane.♥ Umývanie riadu. príprava podnikateľskej stratégie. nie je to dobrý spôsob života. Telo vás ukotvuje v prítomnom okamihu. ktorý prostredníctvom tej činnosti chcete dosiahnuť ? Táto chvíľa alebo až nejaká budúca ? Pristupujete k tejto chvíli ako k prekážke. ktorý sa odohráva v tomto a nikdy v inom ako v tomto okamihu. Neoslavuje život samotný. plánovanie výletu čo je dôležitejšie: činnosť či výsledok. napätia a nespokojnosti.vnútri aj vonku. Prijať zodpovednosť za prítomnú chvíľu znamená vnútorne nezápasiť s „takosťou" prítomného okamihu. sú súčasťou úplnosti vesmíru. ♥ .za prítomný okamih. Vytvára silný a súvislý spodný prúd starostí. Prítomný okamih je taký. že sa musíte dostať do nejakej dôležitejšej chvíle. Život sa totiž vyskytuje len v prítomnosti. Keďže však budúcnosť nikdy neprichádza. Znamená to byť zajedno so životom. ktorú chcete prekonať ? Máte pocit. aký je. no veľmi radikálne duchovné cvičenie je akceptovať všetko. ♥ Jednoduché. kým neprijímate zodpovednosť za túto chvíľu . ♥ Preciťujte živosť v celom svojom tele. splývate s mocou a inteligenciou samotného Života. ktorá dala tvar tomuto momentu. Fyzici dnes potvrdzujú. Keď hovoríte „áno" tomu. pretože nemôže byť iný. ktorá má ešte len nastať ? Takto žije väčšinu času takmer každý z nás. Až potom sa môžete skutočne stať nosičom pozitívnych zmien vo svete.

čo vnímate. Je to. ♥ Keď vkročíte do prítomného okamihu. Ja Som . Prítomný okamih je hlbší ako akýkoľvek obsah. ♥ Väčšina ľudí si mýli prítomný okamih s tým. Prítomný okamih sa stráca v oblaku času. ♥ Myšlienky. čo sa deje v prítomnom okamihu. Objavujú sa medzi nimi voľné priestory . Netreba si preto mýliť obsah tejto chvíle s prítomným okamihom.sa nijako zásadne nemení. Nepretržitý prúd myslenia poľavuje. Často sa zamieňa za obsah. Je to priestor. ♥ Vo chvíli. v ktorom sa to deje. aký je. ktorý v ňom vzniká. Čím viac žijete v prítomnom okamihu.Keď sa vaša pozornosť presúva do prítomnosti. tvorí obsah vášho života. keď s plnou pozornosťou vstúpite do prítomného okamihu. zmyslové vnemy a všetko. všetko. zo sna myšlienok. prostredníctvom obsahu svojho života. pocity. . Inými slovami: pocit Bytia vám zahmlievajú okolnosti. Tento pocit Ja Som tvorí s prítomným okamihom jeden celok. uvedomíte si. čo sa v ňom deje. vykračujete z obsahu svojej mysle. má nádych posvätnosti. v zdraví ani v chorobe. čo zažijete. pokoj. Priezračnosť a jednoduchosť. akoby ste sa budili zo sna. Vždy zostáva rovnaký. Myšlienky už nevstrebávajú všetku vašu pozornosť. Žiadny priestor na vytváranie problémov. nesúvisí s obsahom. no hlbokú radosť z Bytia a posvätnosti všetkého života. Keď ste prítomní. ale nie je to to isté. taký.priestrannosť. „Môj život" je to. V detstve ani v dospelosti. Prítomný okamih je hlbší ako to. od čoho odvodzujete svoj pocit seba. a tak môžete zažívať Ja Som či prítomný okamih len slabo a nepriamo. Neustále pritom prehliadate holú skutočnosť: váš najvnútornejší pocit Ja Som nemá nič do činenia s tým.priestor prítomného okamihu . Začínate si uvedomovať. v dobrom ani v zlom. váš myšlienkový prúd a mnohé iné záležitosti tohto sveta. o koľko ste v skutočnosti obsiahlejší a hlbší ako vaše myšlienky. Iba tento okamih. čo sa vo vašom živote deje. sna o minulosti a budúcnosti. aspoň ste o tom presvedčení. už vás celých nepohlcujú ako predtým. „môj život" je obsah. vzniká bdelosť. že život je posvätný. tým viac si uvedomujete jednoduchú.

kto sú. Som priestor. hnev. v ktorom sa všetky veci dejú. Nie som obsah môjho života. ♥ . Keď ľudia zabúdajú. násilie a konflikty. depresia. Ja Som. zmyslové vnemy a zážitky. strácate sa vo víre sveta. na svoju božskú skutočnosť. pocity.A preto zabúdate na svoje zakorenenie v Bytí. Som vedomie. Ja som Život. vzniká zmätok. Som prítomný okamih. No zapamätať si pravdu a vrátiť sa domov je veľmi jednoduché: ja nie som moje myšlienky.

či ste vzdelaní. za tým podenkovým zosobneným pocitom vlastného ja. keď pozmeníte okolnosti svojho života. kto v hĺbke duše ste. ale nie sú to tie najpodstatnejšie veci vo vašom živote. ak ani v nasledujúcom vtelení nebudete vedieť. ♥ V živote záleží na mnohých veciach. Áno. alebo nedarí. Ten vám totiž zakrýva. Pokoj nenájdete vtedy. kto ste. Keď neviete.(5) KTO V SKUTOČNOSTI STE . kým ste za hranicami tej pominuteľnej entity. kým v jadre duše ste. V tom je celý problém. ♥ Všetko utrpenie na našej planéte vzniká zosobňovaním pocitu „ja" alebo „my". na tomto všetkom naozaj záleží. Keď si túto vnútornú podstatu neuvedomujete. ♥ . alebo nie. či ste bohatí. Vašou prvotnou hnacou silou sa potom stáva ochrana a posilňovanie vášho falošného pocitu vlastného ja. Záleží na tom. ale vtedy.byť chudobný nieje to isté. mysľou vykonštruované ja ako náhradu za nádherné naplnené bytie a zo všetkých síl sa držíte svojho bojazlivého a úbohého ja. S prítomným okamihom je neoddeliteľne spojené to. Na jednom totiž záleží viac ako na všetkom ostatnom. v relatívnom zmysle slova. Záleží na tom. nakoniec vždy pomáhate vytvárať utrpenie. kto ste. ale iba jedna je skutočne podstatná. Nájsť podstatu toho. čo byť bohatý. keď si uvedomíte. či sa vám v očiach sveta darí. Záleží na tom. ♥ Znovuzrodenie vám nepomôže. vytvárate iluzórne. kým v skutočnosti ste. alebo nevzdelaní. alebo chudobní . či ste zdraví.

osoba. steblo trávy. stane sa pre vás pravdou: budete potrebovať budúcnosť. Život s veľkým ž. Hľadači duchovna hľadajú sebauvedomenie alebo osvietenie kdesi v budúcnosti. o ktorú v živote v skutočnosti ide. kým vlastne sú. čo sa dá vlastniť alebo stratiť. Jediné miesto. aby sa zažilo ako kameň. že Tým už dávno ste ? ♥ Na väčšinu vecí v živote potrebujete čas: naučiť sa robiť niečo nové. No ak sa na ne pozriete lepšie. A tou je sebauvedomenie. že toto ste už vedeli ? Cítite.. Pravda je takáto: nie ste ten. To znamená vedieť. v ktorom a prostredníctvom ktorého sa všetky tieto veci prejavujú. vy totiž ste život. pocit či skúsenosť uvedomuje. V minulosti ani v budúcnosti sa nenájdete. Myslenie a jazyk vytvárajú zdanlivú rozdvojenosť. že žiadny život nemáte. že už samotná ich štruktúra obsahuje jednu nenápadnú základnú ilúziu. osobnej histórie či osobného príbehu. Pravda je však taká. zistíte. Cítite kdesi hlboko vo svojom vnútri. myšlienku.. ktorej sa pri používaní jazyka nedá vyhnúť. nadobúda dočasné formy. uvedomujete si ten strom. postaviť dom. kým ste. uvedomujete si túto skúsenosť. kde sa nájsť môžete. Čas však nehrá žiadnu úlohu pri tej najzásadnejšej veci. Ak tomu veríte. ktoré preniká celým vesmírom. uvedomujete si túto myšlienku alebo pocit. dokážete si uvedomovať sami seba ako pozornosť. stať sa v niečom odborníkom. pri tej. aby ste boli tým. ♥ Keď sa pozeráte na strom. nijaký čas nepotrebujete. vytvárajú oddelenú osobu tam. kde žiadna nieje. odhaľujú. Vy ste pozornosť alebo vedomie. to jediné vedomie. že na to. kým v skutočnosti ste za hranicami svojho plytkého ja . hviezda či galaxia. v ktorej sa odvíja celý jeho obsah ? ♥ . fyzickej podoby. Ak prežívate príjemnú alebo bolestnú skúsenosť. že budúcnosť potrebujete. Ilúziu. pripraviť šálku čaju. kto si ten strom. a niekedy aj samotná štruktúra jazyka. Byť hľadačom znamená. Keď premýšľate o svojom živote. Tieto výroky sa javia ako samozrejmé a pravdivé. až kým si neuvedomíte. Hovorí sa: „Prišiel o život.mimo mena.Mnohé bežne používané výrazy." alebo „To je môj život. je tento okamih. Keď na niečo myslíte alebo niečo cítite. že ľudia nevedia." akoby bol život niečo.

. predmetom vedomia. miestach a konkrétnych podmienkach. ono je samo sebou. Keď vnímate bez toho." hovoríte. tekutá alebo plynná. oslobodíte sa od závislosti od nich a od sklonu hľadať sám seba v situáciách. tanec foriem . v ktorej sa odohráva svet javov. Tento Život sa na svet foriem pozerá „vašimi" očami. prostredníctvom ktorého sa všetko spoznáva. že ste. kto v skutočnosti ste.nič viac a nič menej. ako život na seba berie podobu. Nemôže spoznať samo seba. Veci už nie sú také ťaživé a vážne. stretnete sa s trvalým. Ste vedomie. že tento svet je kozmický tanec. aj vedomie môže byť zdanlivo „zmrznuté" v podobe hmoty. že existuje pole bdelého pokoja. Je to stav číreho a jasného vnímania. Inak povedané: na tom. ♥ Tak ako voda môže byť tuhá. ♥ Keď viete. môžete pocítiť. čo je to. pretože radosť je presne taká. aby ste si všetko nejako interpretovali. že ste samotnou podstatou života. čo vníma. uvedomíte si svoju prítomnosť vo všetkom. Toto je radosť z Bytia ." Vy ste to „Ja". no z neho pramení všetko poznanie. „tekuté" v podobe mysle a myšlienok alebo beztvaré. Slovami dokážeme povedať nanajvýš to. Je to radosť z poznania. v ktorom sa odohráva vnímanie. Prostredníctvom „vás" si beztvaré vedomie uvedomilo samo seba. To je dôvod. kto v skutočnosti ste. už nie ste iba premietacia plocha predstáv. Už nie ste izolovaná entita s ťaživou minulosťou. Čisté vedomie je Život predtým.pretože ste v mysli urobili sami zo seba predmet. „Toto som ja. čo sa deje a nedeje. Do vášho života vstupuje hravosť.radosť z toho. ktorý môžete nazvať aj radosť. Keď spoznáte seba ako To. ♥ Keď si uvedomíte. v podobe čistého vedomia. Je to pulzujúci živý pokoj. A potom si k sebe vytvoríte vzťah a rozprávate sebe aj ostatným svoj osobný príbeh. živým pocitom mieru a pokoja. že vy ste pozornosť. Za hranicami vedomia niet čo spoznávať. Preto sa nemôžete stať sami sebe predmetom. ešte predtým. pretože vy ste vedomie. Vy ste poznanie. už až tak veľmi nezáleží. prečo vznikla ilúzia egoickej identity . ako nadobudne podobu. „Ja" sa nemôže stať predmetom poznávania.Hovoríte: „Ja chcem spoznať sám seba. prostredníctvom ktorých sa vykladá každý zážitok. Uvedomíte si.

že niečo stratíte. Bytie je už v celej svojej úplnosti vo vás. ♥ . Každý strach je strach z toho.♥ Život väčšiny ľudí ovládajú túžby a strach. aby ste boli úplnejšie sami sebou. Túžba je potreba niečo k sebe doplniť. že Bytie sa nedá dať alebo vziať. že ste menej. Tieto dve sily zakrývajú skutočnosť. a to práve v tejto chvíli.

Je naozaj také ťažké prijať to ? Naozaj potrebujete v mysli zvažovať každý jeden zmyslový vnem a zážitok ? Naozaj potrebujete mať k svojmu životu reaktívny vzťah.niekedy je to naozaj to najlepšie. v ktorých sa ocitáte ? Alebo je to iba hlboko zakorenený mentálny návyk. v odletovej hale letiska. že niečo urobíte. že sa tohto zbytočného konfliktu. s kým ste alebo čo robíte . Cítite. čo môžete robiť. Vaša formálna identita. Inými slovami: ste tu. aké je bolestivé vnútorne sa vzpierať tomu. čo je ? Keď si to uvedomíte. Vždy. Kazí vám i ostatným ľuďom náladu. s ktorými ste ? Samozrejme. na pracovisku. V takýchto situáciách je pocit „Ja tu nechcem byť" nielen zbytočný. že dovolíte tejto chvíli. vaše ego nedokáže odolávať pokore. medzi vonkajšími podmienkami v danom okamihu . či náhodou nevedomky nevytvárate konflikt medzi ním a okolitým svetom. ♥ Ak by ste mali v danej chvíli pomenovať svoju vnútornú realitu.kde ste. aká je. Stále. keď je to možné. ako často by ste si každý deň museli povedať: „Nechcem byť tam. kde práve ste . keď nechcete byť tam. že z niektorých miest je najlepšie odísť . s ľuďmi. hoci v takomto závislom vzťahu ste takmer nepretržite v konflikte s ľuďmi a so situáciami. tohto vnútorného vojnového stavu môžete teraz slobodne vzdať. tam ste. „Áno" ho oslabuje. Ktosi raz povedal: kamkoľvek idete. V mnohých prípadoch však odchod nič nerieši. ♥ . ale aj škodlivý. takisto si všimnete. ♥ Navyknuté a reaktívne „nie" posilňuje ego. ktorý sa dá odstrániť ? Odstrániť sa však nedá tým.v dopravnej zápche. „pozrite" sa do svojho vnútra. založený na chcení a odmietaní.a svojimi myšlienkami a pocitmi. kde teraz som ?" Aké to je.(6) PRIJATIE A POKORA . ale tým. je pravda. nech je taká.

čo je. čo by malo trvalú hodnotu. čo robíte. ako aj to." Dobre. vedomé konanie. keď o všetko prídete.nakoľko ste sústredení na to. že už . a nie to.„Musím toho toľko vykonať. ale aká je kvalita vášho konania ? Cesta do práce. keď celý deň prší. dokážete to aj odložiť a totálne sa sústrediť na to. ♥ Pokora je oveľa dostupnejšia. že svet vám nedokáže ponúknuť nič. venujete sa rôznej činnosti a zážitkom. rozhovory s klientmi. aký je. zažijete v sebe hlboký a pokojný pocit priestrannosti. bez ohľadu na povahu vašich vonkajších okolností. vybavovanie nespočetného radu vecí. vo vás odhaľuje hĺbku. Snaha prináša stres a napätie. môžete byť šťastní. Na prvý pohľad môžete byť ešte stále spokojní. práca na počítači. ktoré tvoria váš každodenný život . a preto sa ani nemôžete dopracovať k skutočne úspešnému výsledku. Ak to v sebe dokážete zaregistrovať. keď prijmete tento okamih taký. Naďalej sa stretávate s ľuďmi. Je to len rozčerená hladina vášho Bytia. Toto je pokorné. keď si uvedomíte prchavú povahu všetkých zážitkov." takto vysvetlil jeden zenový majster podstatu zenbudhizmu. ako veľmi sa snažíte. či im myseľ prisúdi nálepku „dobré" alebo „zlé". čo je. v ktorej už váš vnútorný stav ani vaše sebavnímanie nezávisia od toho. čo práve robíte ? ♥ „Nerobiť dve veci naraz. To znamená. ktorý je v pozadí toho všetkého. potrebu dostať sa do nejakého bodu v budúcnosti alebo dosiahnuť nejaký výsledok. ♥ Prijímaním toho. obstarávanie drobných služieb. čo robíte ? Je vaše konanie pokorné alebo nepokorné ? Práve to ovplyvňuje váš úspech v živote. Nerobiť dve veci naraz znamená byť totálne sústredený na to. čo práve robíte ? To je popieranie života. venovať tomu všetku svoju pozornosť. keď svieti slnko. ale už zbavení túžob a obáv egoického ja. a nespokojní. Povedať „áno" tomu. Dokážete v sebe zaregistrovať čo len najnepatrnejší moment neochoty robiť to. ktorá nezávisí od vonkajších okolností ani od vnútorných podmienok neustále plynúcich myšlienok a pocitov. Nič nenaruší pokoj. keď vyhráte milión dolárov. Keď poviete „súcnosti" života „áno". No ani šťastie. sa dostávate na hlbšiu úroveň. a nešťastní. ani nešťastie vás už nezasahujú tak hlboko ako doteraz.

. Toto vzdanie sa vnútorného odporu vás otvára nepodmieňujúcemu vedomiu. oveľa pokojnejšie. osoby či udalosti prinášali šťastie a spokojnosť. nielenže ste s nimi spokojnejší. Toto si nezaslúžim. ♥ Keď bez výhrad prijmete tento okamih. Prijmite „takosť" tejto chvíle. To úplne stačí. Už nezápasíte s nestálosťou a nedokonalosťou ich povahy. Preto zisťujete. ľudí. Vaša myseľ možno teraz vytvára príbeh. že keď na situácie. nutkanie premýšľať poľavuje a nahrádza ho bdelý pokoj. Život je ku mne krutý a nespravodlivý." Dokážete prijať takosť tohto okamihu a nezamieňať si ho s príbehom.viac nevyžadujete. Ste pri plnom vedomí. keď si už nekladiete otázku: „Prečo sa to muselo stať práve mne ?" ♥ Aj v tej zdanlivo najneprijateľnejšej a najbolestivejšej situácii sa skrýva hlbšie dobro. každá pohroma obsahuje zárodok milosti. Zázrak spočíva v tom. ktoré je nekonečne väčšie ako ľudská myseľ. Táto obrovská inteligencia sa potom môže prostredníctvom vás vyjadriť a pomôcť vám. Buďte šťastní ?" Nie. no myseľ si už danú chvíľu nijako neoznačuje. okolnosti vášho života sa často menia k lepšiemu. ale aj tieto aspekty sú oveľa harmonickejšie. ♥ Pokora je poddanie sa tomuto okamihu. keď už nezápasíte s tým. ktorý tvrdí: „Takto dopadol môj život. čo je. miesta a udalosti nekladiete nesplniteľné požiadavky. aká je. Môžete byť napríklad postihnutí Okolnosť je taká. aby vám situácie. zvnútra i zvonku. ktorý okolo neho myseľ vytvorila ? ♥ Pokora prichádza. ♥ Hovorím vám: „Užite si túto chvíľu. nie príbehu. prostredníctvom ktorého tento okamih interpretujete a s ktorým sa potom snažíte zmieriť. Skončil som na vozíku. a byť odkázaní na invalidný vozík. že keď sa vzdávate vnútorného odporu.

že ste priestor okolo takejto reakcie či hodnotenia. odmietanie pokory. Pokora niekedy znamená vzdať sa snahy o pochopenie a uspokojiť sa s tým. Vtedy môže prostredníctvom vás pôsobiť vyššia inteligencia. že to neviete. že odporujete. pretože aj takíto ľudia tvoria súčasť prebúdzania sa ľudstva.k tomu. vás privedie k pokoju. keďže táto vyššia inteligencia môže prúdiť do vašej mysle a inšpirovať ju. Prijatie neprijateľného je najväčším zdrojom milosti v tomto svete. predstavuje zosilnenie prízraku egoického vedomia. Úloha. ♥ Čokoľvek. chorobe. Nie je v tom nič osobné.ako priestrannú pozornosť. Z tej môže mať nakoniec prospech aj vaše myslenie. vaše sebavnímanie sa posúva od stotožňovania s reakciou a mentálnym posudzovaním k uvedomeniu. ktorú v ňom zohrávajú.myšlienkou alebo pocitom . Keď zložíte zbrane. uväzneniu či neodvratnej smrti prijali zdanlivo neprijateľné a tak našli „pokoj. ktorí tvárou v tvár veľkej strate. Alebo sa na vás obráti utrápený človek s prosbou o pomoc a vy neviete. že niečo nedokážete prijať. . ♥ Sú situácie. keď život nedáva nijaký zmysel. ♥ Poznáte niekoho. že pokora je vnútorný posun od odporu k prijatiu. ♥ Dalo by sa povedať. dokonca ♥ Nechajte Život na pokoji. že nepoznáte odpoveď. aj prijatie faktu. od „nie" k „áno".V dejinách sa vždy vyskytovali ženy a muži. že si uvedomíte seba ako niečo. To nie sú v skutočnosti oni. Keď bezo zvyšku prijmete. Je to posun od stotožňovania s formou . čo bez výhrad prijmete. čo nemá formu . čo urobiť alebo povedať. vzdávate sa úporného hľadania odpovedí pomocou obmedzenej premýšľajúcej mysle. koho hlavnou životnou náplňou sa zdá spôsobovanie trápenia sebe aj iným a šírenie nešťastia ? Odpusťte mu. ktorý presahuje akékoľvek pochopenie". keď zlyhávajú všetky odpovede a vysvetlenia. Nechajte ho plynúť.

preto si nemusia robiť starosti s tým. že sa na ňu plne sústredíte. byť sami sebou. aby sa snažili tieto obrazy chrániť a posilňovať ich. ako pevne spočívajú v Bytí sú úplne zajedno s tým. vzdajte hold tejto ríši pokoja tým. východisko z väzenia našej mysle. Od prírody závisíme nielen z hľadiska fyzického prežitia. ♥ Vždy. strom či zviera neznamená premýšľať o nich. keď zameriate svoju pozornosť na niečo prírodné. nežijú rozpoltene. Cítite. niečo. Zabudli sme to. ako byť . Buďte ticho. vykračujete z väzenia konceptuálneho myslenia a do určitej miery sa podieľate na stave prepojenosti s Bytím. na rozdiel od ľudí. čo je a kde to je. aké sú pokojné. Niečo z ich podstaty sa potom prenesie aj do vás. Tým sa vo vás rodí rovnaký pokoj. Zamerať svoju pozornosť na skalu. ale aj s úplnosťou. Narcis je sám sebou. Zvieratá a rastliny. Všetky veci v prírode sú zjednotené nielen samy so sebou. rastliny a zvieratá. držať v pozornosti. Cítite. v spomínaní. v myslení.zablúdili sme v labyrinte komplikácií a vo svete plnom problémov. čo ešte stále vedia skaly. kde je život: Tu a Teraz.byť pokojní. Stratili sme sa v činnosti. nachádzať sa tam. predvídaní . Keď si toto uvedomíte.(7) PRÍRODA . ♥ Keď sa prechádzate alebo odpočívate v prírode. Nežijú prostredníctvom mentálnych obrazov o sebe. Nevyčlenili sa z tkaniva celku tým. Počúvajte. čo vzniklo bez ľudského zásahu. ako je každé zviera či rastlina naplno sebou samým. Pozerajte. Všímajte si. ale jednoducho ich vnímať. v ktorom doteraz existuje všetko prírodné. Zabudli sme. že by trvali na oddelenej existencii: „ja" a zvyšok vesmíru. aj vy sa vo svojom vnútri ocitnete v oáze pokoja a mieru. Jeleň je sám sebou. Potrebujeme ju aj na to. aby nám ukázala cestu späť. .

poznatky alebo iné utilitárne ciele. Myšlienky redukujú prírodu na komoditu.keď cítite živosť a pulzujúcu prítomnosť vo svojom tele. čo treba vyťažiť alebo dobyť. ♥ Venujte pozornosť nespočetným nepatrným zvukom prírody . Núka sa otázka: Ako to ten pes robí. Keď vnímate prírodu. úzkostlivý.Rozjímanie o prírode vás môže oslobodiť od takéhoto „ja" . v akom sa nachádza jeho majiteľ . nemôžete cítiť jej živosť. ktoré skutočne existujú: Tu a Teraz. aká udržiava chod celej prírody. ♥ Všimnite si. z vtákov výskumný projekt a z hory čosi. padajúcim dažďovým kvapkám. Vnímate iba formu a neuvedomujete si život. ako je ľudská myseľ. Tu totiž pôsobí oveľa vyššia inteligencia.hlavného výrobcu problémov. bude vám odpovedať a podieľať sa na vývoji ľudského a planetárneho vedomia. ako sa pokorne odovzdáva životu. cez uvažovanie. jeho nepodmieňujúca láska a ochota v ktorejkoľvek chvíli oslavovať život sú často v príkrom protiklade s vnútorným rozpoložením. Najviac sa k nej môžete priblížiť. hoci žije po boku takého človeka ? ♥ Keď prírodu vnímate iba mysľou. prvej vtáčej piesni na úsvite. Úplne sa do nich ponorte. Z prastarého lesa sa stáva rezivo. bez mysle. ktorý ju napĺňa . ♥ Hravosť a radosť psa. bzučaniu hmyzu. ktorú nemožno pochopiť myslením. keď si uvedomujete svoje vnútorné energetické pole . Za tými zvukmi je totiž čosi väčšie: posvätnosť. neprítomný na jedinom mieste a v jedinej chvíli. ♥ Nestvorili ste svoje telo ani nedokážete ovládať jeho funkcie.šumu listov vo vetre. zavalený problémami. že si zachováva zdravú a radostnú povahu. ktorú treba zužitkovať v snahe dosiahnuť zisk. aký prítomný je kvet.to posvätné tajomstvo.deprimovaný. ponechajte si v sebe voľný priestor bez myšlienok. ♥ . Je to rovnaká inteligencia. stratený v úvahách. Keď budete k prírode pristupovať takto.

Vyvoláva vedomý posun od konceptuálneho sveta myšlienok k vnútornej ríši nepodmieneného vedomia. kvet alebo strom a všimnite si. čoskoro by ste zomreli. ktorá sa nedá pochopiť myslením ani zachytiť zmyslami. ktorú voláme rastlina.Takmer každý má doma nejakú izbovú rastlinu . Najintímnejší a najmocnejší spôsob. rastlina sa stane vaším učiteľom. Je to dych prírody. ale aj samotný proces dýchania. že ho nevykonávate. niečo tomu kvetu či stromu pridávate. ♥ Príroda je vzduch. no je prítomná aj vo vás. ktorý vám pomôže znovu sa spojiť s Bytím. ktorý sa v celom stvorení prejavuje v nespočetných formách. Keby ste museli na dýchanie myslieť. Tie sú navyše navzájom prepojené. posvätnosť. Keď si uvedomíte posvätnosť. ako sa znovu spojiť s prírodou. krásu. ♥ Pozorujte zviera. aby vás naučila svoje tajomstvá ? Všimli ste si. ktorý dýchate. aká je úplne pokojná ? Ako ju obklopuje pole pokoja ? V momente. no stále tajomnej bytosti. keď si uvedomíte. Sú samy sebou. že vyžaruje ticho a pokoj. nevinnosť a svätosť. je uvedomovať si svoj dych a naučiť sa udržať na ňom svoju pozornosť. aj ona potrebuje vás. Je to harmónia. Prostredníctvom vás spoznáva svoju vlastnú krásu a posvätnosť ! ♥ . príroda by vás nakoniec premohla. Nie ste totiž od prírody oddelení. Venujte pozornosť svojmu dýchaniu a uvedomujte si. pocítite tú nevysloviteľnú dimenziu prírody. keď sa dostanete za mentálne označovanie. Keby ste sa ho pokúšali zastaviť. Všetci sme súčasťou Jediného Života. vašej pozornosti. Je to veľmi liečivý a oslobodzujúci postup.už ste sa na ňu niekedy skutočne pozreli ? Dovolili ste niekedy tej dobre známej. ktorá preniká celou prírodou. Ale nie iba vy potrebujte ju. Aj príroda spoznáva samu seba prostredníctvom vášho uvedomenia. v akej existuje kvet alebo strom. V momente. musíte zájsť za hranice mentálneho návyku všetko pomenovávať a označovať. neuveriteľný pokoj a dôstojnosť. ako hlboko spočívajú v Bytí. Majú v sebe ohromnú dôstojnosť. No aby ste to videli. ♥ Prírodu potrebujete ako učiteľa.

ktoré je za myslením. ktorý vzniká prílišným uvažovaním. rastliny a zvieratá. Len vtedy. V tichu. keď ste vnútorne tichí.Prírodu drží vo svojom objatí obrovský tichý priestor. ktorú obývajú skaly. sa skrýva rozsiahla dimenzia poznania a pozornosti. ♥ Len vtedy. dokážete sa v hĺbke duše zjednotiť s prírodou a dostať sa za pocit oddelenosti. Keď ju vnímate a spájate sa s ňou v poli pokoja. dokážu sa dostať za hranice myslenia. Myslenie je stupeň vývoja života. Keď sa ľudské bytosti stíšia. ktorý predchádza vznikajúcim myšlienkam. Pravdupovediac. Je to jej dar. Príroda vás dokáže doviesť k pokoju. To je zase váš dar prírode. to pole sa naplní vašou pozornosťou. Príroda existuje v nevinnom pokoji. príroda tu na vás čakala milióny rokov. keď vaša hlučná myseľ stíchne. ♥ . máte prístup do ríše pokoja. kvet. Prostredníctvom vás si príroda uvedomuje samu seba. vták či skala si svoju krásu a posvätnosť neuvedomujú. Strom. Ten pokojný priestor drží aj vás.

tak sa iba javí navonok. no táto falošná totožnosť neuväzní len tohto človeka. pochvala. Keď sa ohniskom vašej pozornosti stane prítomný okamih . Vtedy ego prestane ovládať vaše vzťahy. To. ♥ Kým váš život ovláda ego.(8) MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY . kým naozaj je. Ako rýchlo si dokážeme o niekom urobiť mienku. Keď nad niekým vynesiete súd. To vás oboch oslobodí od stotožňovania sa s podmieňovaním. Porovnávate sa s nimi a usudzujete. určiť jej pomyselnú identitu. ako rýchlo si robíme o iných ľuďoch závery. s mysľou. No aj vynášanie súdov je v podstate len hlboko podmienený a podvedomý myšlienkový vzorec. čo kto robí. dostávate sa za ego a za podvedomé nutkanie využívať ostatných ako nástroj na dosiahnutie . pocitov a činov vzniká z chtivosti a zo strachu. ako aj zážitkami z detstva a svojím kultúrnym prostredím. Neposudzovať neznamená nevšímať si. že správanie danej osoby je formou podmieňovania a ako také ho aj vnímať a prijímať. môže byť potešenie. s formou. Každá ľudská bytosť je nastavená tak. uznanie. zamieňate si jeho podmienené myšlienkové vzorce s tým. ktorého posudzujete. čo od nich chcete. Nebudete niekomu vytvárať identitu na základe jeho podmienenosti. K človeku. máte alebo viete viac ako oni. aby ste ho iba využívali ako prostriedok -. že ste. To však nie je jej pravá podstata. Egoickú myseľ totiž uspokojuje. aby uvažovala a správala sa istým spôsobom . priraďujete pomyselnú identitu. keď môže inú ľudskú bytosť označiť nejakou nálepkou. Bojíte sa toho. hmotný prospech. pozornosť či vylepšenie vášho sebavnímania.je ovplyvnená genetikou. Znamená to uvedomiť si. ale aj vás samých. že by opak mohol byť pravda. vyniesť nad ňou spravodlivý súd. Vo vzťahoch potom vždy od iných niečo chcete alebo sa niečoho v súvislosti s nimi bojíte.namiesto toho. väčšina vašich myšlienok. že by váš obraz vo vašich očiach mohli nejako zhoršiť.

V praktickom živote sa bez nich nezaobídeme. mysleli a konali by ste presne ako ona. Zamieňame si tu totiž dve veci: vedomosti o niekom a poznanie daného človeka v hlbšom. ale na myšlienkach. pretože ak sa nemôže správať reaktívne a mať stále pravdu. súcit a mier. nekonceptuálnom zmysle. pokojná bdelosť. jej bolesť vašou bolesťou a jej stupeň vedomia vaším stupňom vedomia. aby ste spoznali inú ľudskú bytosť v jej podstate. čo nijakú formu nemá. dokonca deštruktívne. odkladáte nabok pomyselnú identitu. Toto uvedomenie prináša odpustenie. jej históriu. nemusíte o nej v skutočnosti nič vedieť . Jedna sa zaoberá formou. Posunúť sa vo vzťahoch za túžby a obavy je nádherné. naplno prítomní.nepotrebujete poznať jej minulosť. začnú byť veľmi obmedzujúce. aby bol sám sebou. Bez takýchto vymyslených bariér je vo všetkých medziľudských vzťahoch prirodzene prítomná láska. jej príbeh. Keď sa však stanú určujúcou kategóriou našich vzťahov. Sú to dve úplne odlišné kategórie. začne slabnúť. Ego to však nerado počúva. Keď každému. kým je a čo má za sebou a dokážete k nemu pristupovať bez egoických síl chcenia a strachu. ktorým je zvyčajne potreba posilniť svoje sebavnímanie na úkor ostatných. Kľúčom je pozornosť. oddeľujú ich. Vedomosti o niekom alebo o niečom sú užitočné z praktických dôvodov. Myšlienky a predstavy vytvárajú medzi ľuďmi umelé bariéry. ktorú ste si pre neho vytvorili . Keď ste pri každom človeku. Vzájomné vzťahy potom nie sú založené na Bytí. s ktorým sa stretnete. ♥ Keď prijmete každého.svojho cieľa. druhá prostredníctvom pokoja. Láska predsa nič nechce a ničoho sa neobáva. s výnimkou praktických dôvodov. kto vkročí do priestoru prítomného okamihu. druhá tým. ♥ . s kým máte do činenia. ako vzácneho hosťa. venujete plnú pozornosť. veci sa začnú meniť. vypúšťate z vášho vzťahu minulosť a budúcnosť. keď každému dovolíte. ♥ Na to.svoju interpretáciu toho. ♥ Keby bola jej minulosť vašou minulosťou. Jedna pracuje prostredníctvom myšlienok.

hoci ho zvyčajne prekrýva hluk myšlienok. Ticho a pokoj sa nedajú vytvoriť cielene. ♥ Ďalším spôsobom. na svet myšlienok. dokáže obsiahnuť čokoľvek. je schopnosť skutočne počúvať. V tom horšom vôbec nepočúva. v ktorom sa prijímajú slová. predovšetkým pokiaľ ide o vašich najbližších. Tie v takej chvíli nadobúdajú druhoradú úlohu. v ktorom sa stretávate s inou osobou bez oddeľujúcich prekážok. priestor prítomnosti. čo počúvate. Schopnosť počúvať je oveľa viac. Zvyčajne totiž väčšiu časť pozornosti počúvajúceho pohlcujú jeho vlastné myšlienky. jediné vedomie. ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou vášho vzťahu. naopak. V tomto priestore sa totiž spájate ako jediná pozornosť. čo vám odpovie. Je to bdelá pozornosť. Inými slovami. je samotný akt počúvania. pretože je stratený vo vlastných úvahách. Iná osoba potom už nieje „iná". vaše vzťahy pravdepodobne ovláda myseľ a ľahko v nich prevládnu problémy a konflikty. vytvorených konceptuálnym myslením. ako vniesť do vzťahu pokoj. stotožňovanie sa s mentálnymi stanoviskami. Môžu byť zmysluplné alebo.Väčšina kontaktov medzi ľuďmi sa obmedzuje na slovnú výmenu. Keď ste na prechádzke alebo sedíte v aute či doma. Vniesť do nich trochu pokoja je základnou úlohou. Je tu aj potreba ega viesť neustále s niekým či niečím spor a posilňovať tak svoj pocit výlučnosti a rozlišovania „ja" a „tí ostatní". Oveľa dôležitejší ako to. zvyknite si byť spolu v tichosti. ako iba vnímať sluchom. Ak niekoho naozaj počúvate. vzniká dimenzia pokoja. Ale schopnosť naozaj počúvať je dosť zriedkavá. že relatívne bezvýznamné nezhody vedú k zúrivým hádkam a emocionálnej bolesti ? Koreňom takýchto zážitkov sú základné egoické vzorce správania: potreba mať pravdu a presvedčiť niekoho. vôbec nedávať žiadny zmysel. priestor vedomej prítomnosti. ktoré už s vami je. ♥ Často zažívate vo vzťahoch so svojimi najbližšími opakujúce sa dramatické chvíle ? Stáva sa vám. No ak je prítomný. pretože bez toho nedokáže existovať. že sa mýli. Ak tento priestranný pokoj nepoznáte. ktorá sa vo vás pri počúvaní rodí. ktorý prichádza spolu s pokojom. Jednoducho vnímajte to ticho. V tom lepšom prípade hodnotí vaše slová a pripravuje si. Tento priestor je zjednocujúcim poľom pozornosti. Meditujte spolu alebo spolu strávte v tichosti nejaký čas v lone prírody. . Žiadny vzťah nemôže prekvitať bez pocitu priestrannosti. a nie je to ani potrebné.

z ktorej pijete ? Sú pre vás iba prostriedkom na dosiahnutie niečoho iného alebo ste im občas vďační za to. že toto stotožňovanie s bolesťou nie ste vy. aby bolo čo najnegatívnejšie. ktorou sa živí a dopĺňa si sily. Keď sa vám toto podvedomé stotožňovanie s uplynulou bolesťou podarí prerušiť. ktoré vám v živote spôsobuje toľko problémov ? Uvedomte si ho. ktorá siaha ďaleko. zatvorte na chvíľu oči a preciťujte v sebe podstatu tej krásy a lásky.Navyše je tu aj nahromadená emocionálna bolesť z minulosti. rovnako ako každý človek. hoci všetky ostatné formy áno. Preto od vás láska ani krása nemôžu nikdy odísť. na ktorej sedíte. čím ste vnútri. keď ho dokážete v sebe spozorovať. iba ho pozorujte. Zbožňuje vaše negatívne myšlienky. predovšetkým vo vašich partneroch. že si ich hoci len na chvíľu všimnete a venujete im svoju pozornosť ? . už ho viac nebudete vyživovať a ono postupne stratí svoj energetický náboj. či šálka. k tým nespočetným veciam. a vyjadríte to tým. ♥ Aký je váš vzťah k svetu predmetov. Keď sa u vášho partnera alebo u vás prejavuje. Uvedomte si. Takisto vyvoláva negatívne emocionálne reakcie vo vašich najbližších. že sú. Toto „bolestivé telo" je energetické pole vo vašom vnútri. Ako sa dá oslobodiť od tohto hlboko zakoreneného podvedomého stotožňovania sa s bolesťou. Je to bolesť z vašej osobnej histórie. pretože je s nimi na rovnakej vlnovej dĺžke. ♥ Medziľudské vzťahy dokážu byť peklo na zemi. Pokúša sa riadiť vaše myslenie tak. ktoré vás z času na čas ovládne. pretože potrebuje zažiť ďalšiu emocionálnu bolesť. ktoré vás každý deň obklopujú a s ktorými každý deň narábate ? Stolička. že existujú. Ale môžu byť aj skvelým duchovným cvičením. Vnímajte jeho pravú tvár: je to iba bolesť z minulosti. aby mohlo rásť z následných dramatických udalostí a zo vzniknutej emocionálnej bolesti. v hĺbke svojej duše. auto. ale aj kolektívna bolesť ľudstva. sú vašou skutočnou podstatou. ďaleko do minulosti. alebo pero. ktorú si nosíte so sebou. Sú s vami totiž neoddeliteľne spojené. Vonkajšia forma je dočasný odraz toho. ♥ Keď sa pozriete na iného človeka a cítite k nemu obrovskú náklonnosť a lásku alebo keď rozjímate o kráse prírody a niekde vo vás sa ozýva niečo hlboké.

aby ste zvýšili svoju hodnotu vo vlastných očiach a v očiach iných. Vtedy sa v nich sami hľadáte. ako sú roly. že sú. Ak si nesebecky dokážete ceniť ríšu predmetov. Keď sa stotožňujete s vecami. že mu venujete svoju plnú pozornosť ? Alebo ho zredukujete len na prostriedok. k „zákazníkovi“ ? Chvíľa pozornosti stačí. celý váš život môže veľmi ľahko začať ovládať starosť o veci. keď ich používate na to. alebo aj viac. čím je. čím sú. môžete im venovať okamih bdelého pokoja . keď ste vďační za jeho existenciu bez mentálnych projekcií. čo sa vynára prostredníctvom aktu pozornosti. že nie sú v skutočnosti neživé. je nepodmienené . Možno cítite. Všetky sú totiž súčasťou podmieneného vedomia. keď niekoho stretnete. že sú.možno len dve či tri sekundy. aby sa objavilo niečo oveľa skutočnejšie. Už nežijete podľa nejakého scenára. Keď sa táto dimenzia vynára vo vás.to. samozrejme. ste skutoční. Vždy stretávate samého seba. na obyčajnú funkciu či rolu ? Ako pristupujete k pokladníčke v supermarkete.Keď sa pripútate k predmetom. Možno dokonca cítite. pod nálepkou svojho mena a fyzickej podoby. Keď sa na nich dívate alebo ich počúvate. svet okolo vás zrazu ožíva tak. čiže ľudskej mysle. vynára sa aj v človeku. Keď si ceníte predmet za to. To stačí na to. V konečnom dôsledku. ktoré zvyčajne hráme a s ktorými sa stotožňujeme. ktorého máte pred sebou. k strážnikovi parkoviska. nemôžete sa necítiť vďační za to. že to mysľou nemáte ani zďaleka šancu pochopiť. Fyzici potvrdzujú. To. že na úrovni molekúl je každý predmet v skutočnosti pulzujúce pole energie. hoci len na chvíľu. ♥ . že je. dokážete oceniť jeho jestvovanie tým. ♥ Vždy. k opravárovi. vtedy si ich už neceníte za to. pred sebou nemáte niekoho iného. kým ste v hĺbke duše. že sa tak iba javia vašim zmyslom.

ktorý sa práve končí. ktorá postretne vás alebo vašich blízkych. inak by nebol. nachádzate smrť aj život. v ktorom sa tento sen odohráva. Molekuly sa zoraďujú do nových zoskupení. alebo keď vás navždy opustí milovaná osoba. sen o niekom ? Prečo sa väčšina z ľudí.(9) SMRŤ A VEČNOSŤ . No aj sen musí mať nejakú podstatu. Môže to byť prostredníctvom vážnej choroby alebo nehody. A nielen to. Ako to vlastne je . ktorá je skutočná. no pritom taká prchavá. Protikladom smrti je zrodenie. nevidíte všade okolo seba vždy len prekypujúci život. Čo sa z toho môžete naučiť ? Smrť nieje protikladom života. Takže vlastne nenachádzate smrť. kým sa so smrťou po prvýkrát v živote nestretnete „osobne". V takej chvíli smrť vstúpi do vášho života ako uvedomenie si vlastnej smrteľnosti. .je zdanlivo neochvejná a skutočná. Život nemá protiklad. Všade. Keď kráčate lesom. že by sa mohla v hociktorej chvíli rozplynúť. Pri podrobnejšom skúmaní však zistíte. V hodine vašej smrti sa vám váš životný príbeh môže naozaj javiť ako sen. práchnivejúce lístie a rozkladajúcu sa masu. že ten rozkladajúci sa kmeň stromu či hnijúce lístie umožňujú zrod nového života. že raz zomriete. Musí existovať vedomie. kam sa pozriete. prestala báť smrti ? Pouvažujte nad tým.je vedomie vytvorené telom alebo skôr tvorí sen o tele. Je to len metamorfóza foriem života. ony samotné sú plné života. Mikroorganizmy nezaháľajú. ♥ Samozrejme. ale to je zvyčajne len obyčajný myšlienkový koncept až dovtedy. Život je večný. ♥ Mudrci a básnici už odpradávna rozoznávajú snový charakter ľudskej existencie . viete. do ktorého očividne nezasiahla ľudská ruka. V divočine na každom kroku narazíte aj na popadané stromy a hnijúce kmene. ktorí zažili zážitok blízky smrti.

V západných kultúrach je však ešte stále veľmi rozšírené popieranie smrti. Preto sa v mnohých jazykoch pri lúčení používajú výrazy. Kultúra. dovolenka alebo keď vám deti odchádzajú z domu . o čo nechcú prísť.Väčšina ľudí sa od neho vystrašene odvracia. ♥ Väčšina ľudí má pocit. Keď spoznáte a prijmete dočasnú povahu všetkých foriem života. stráca sa transcendentno . ♥ Ľudia mávajú nepríjemný pocit vždy.máte pocit. akoby ste tak trochu zomreli. že „Ja" by mohlo prestať existovať. Preto sa tak veľmi bojíme smrti. že ich identita. „Forma". Ak sa naučíte prijímať a dokonca vítať konce vo svojom živote. ktorá popiera smrť. zmení na pocit vnútornej priestrannosti a hlbokého mieru. no ak necúvnete a postavíte sa tvárou v tvár skutočnosti. Keď sa popiera smrť. Vytráca sa z neho možnosť spoznať. s vaším „ja". možno zistíte. otvoríte sa Životu. keď sa niečo končí. Často po sebe zanecháva pocit prázdnoty. Dokonca aj starí ľudia sa snažia vyhýbať myšlienkam a rozhovorom na túto tému. To „Ja" totiž nieje nič viac ako dočasný útvar v poli vedomia. život stráca svoju hĺbku. s fyzickou formou a osobným príbehom. Keď sa budete takto každý deň učiť zomierať. ktorá sa vo vašom vedomí javila ako daná skúsenosť. pretože každý koniec je ako malá smrť. Lenže vy si to „Ja" mýlite so svojím menom. že vaše telo je pominuteľné a môže sa kedykoľvek rozplynúť. ich pocit vlastného ja. je niečo neuveriteľne vzácne. ktorá všetko presahuje. pretože bránou do tejto dimenzie je smrť. keď sa nejaký zážitok chýli ku koncu . Zdá sa vám nepredstaviteľné a hrozivé. vaše stotožňovanie s vlastnou fyzickou a psychologickou formou. Preto zvykli mnísi v niektorých budhistických školách pravidelne navštevovať márnice.priateľské stretnutie. kto sme pod závojom mena a fyzickej formy. Vďaka kontaktu so smrťou sa vaše vedomie do istej miery oslobodí od stotožňovania s formou. ktoré znamenajú „ešte sa uvidíme". pred ktorou sa väčšina ľudí snaží zo všetkých síl uniknúť a necítiť ju. sa časom nevyhnutne stane plytkou a povrchnou a bude sa zaoberať iba vonkajšou formou všetkých vecí. sa do určitej miery oslabí. Vždy. zostúpi na vás zvláštny pocit pokoja. . kde sedeli a meditovali obklopení mŕtvymi telami. Mŕtvi sa úzkostlivo ukrývajú z dohľadu živých.dimenzia. že sa ten pocit prázdnoty. ktorý vám bol spočiatku vrcholne nepríjemný. sa rozplýva.

a to je to jediné. akoby ste boli niečo menej ako predtým. Je to večnosť vo vás . čo je večné ? Skúste popremýšľať o tomto: keby existovala iba jedna farba. prázdny priestor. Vždy. keď vám do života zasiahne vážna strata . kým vlastne teraz bez toho som ?" Keď vás opustí alebo sa rozplynie forma. Dokážete sa tomu postaviť čelom a prijať tento zvláštny pocit prázdnoty ? Ak áno. s ktorou ste sa podvedome stotožňovali ako so svojou súčasťou. čo nie je podrobené kolobehu zrodenia a smrti. nemohla by existovať. ♥ Vždy. Je vaším najvnútornejším pocitom Ja som. potom by vlastne žiadna modrá neexistovala. Preto je smrť najposvätnejšou vecou v živote. že tu sú. A na to. čo modré nieje. domova. že tá vzácnosť je vašou podstatou.niečo vo vás odumrie. čo leží za týmito pocitmi. neuvedomujete si. keď nastáva smrť. o čo nemôžete nikdy prísť. že si uvedomujete a môžete byť svedkom krátkodobej povahy . „Je to preč. že to už nieje také strašidelné miesto.. čo je trvalé a nepominuteľné ? Inými slovami: keby bolo všetko vrátane vás samých pominuteľné. aby sme mohli rozoznať pominuteľnosť všetkých vecí. keď sa rozplýva konkrétna forma života. žiari Boh. v ktorom vám určí rolu obete. Preto k vám prostredníctvom rozjímania a prijatia smrti môže prísť Boží pokoj. vedeli by ste to vôbec ? Neznamená skutočnosť. Uvedomte si. netreba niečo. čo poznáte. Máte pocit. Inak by modrá „nevynikala". možno prídete na to. dajme tomu modrá. ♥ Aký krátkodobý je každý ľudský zážitok. vždy. práce či fyzických schopností . ktorý tu po nej zostal. blízkeho človeka alebo strata dobrého mena. Keď sa to stane. môže to byť nesmierne bolestný zážitok. čo nemá formu. ako aj za celým domnelým príbehom: diera. Dalo by sa povedať. S ňou sú spojené emócie ako strach.Kým je táto formálna totožnosť všetko. niečo. Nezabúdajte na tendenciu svojej mysle spriadať okolo tejto straty príbeh.ako napríklad strata majetku. čo je neprejavené. otvorom. Prijmite fakt. musí byť niečo. Možno budete prekvapení. Aby sme mohli rozoznať modrú.. nepopierajte ani neignorujte svoju bolesť alebo smútok. pocit ukrivdenosti či sebaľútosť. hnev. a celý svet a všetko v ňom by bolo modré. To. samotným vedomím. že zanecháva dieru v tkanive vášho bytia. keď zistíte. aké pominuteľné sú naše životy. aký pokoj z neho vyžaruje. Existuje niečo. Možno sa dostaví aj pocit dezorientácie.

Keď sa na vás pozrú. ako zomrú. ale tá najprirodzenejšia vec na svete. V posledných okamihoch pred fyzickou smrťou a počas nej môžete zažiť sami seba ako vedomie oslobodené od formy. je to samotné vedomie. o šesťdesiat rokov ho už vnímate ako zoslabnuté a staré. že je vaše telo mladé alebo že sa vaše myslenie zmenilo. Byť pri zomieraní nejakého človeka ako spoločník a svedok je veľké privilégium a posvätný zážitok. pozornosť. aby sa úplne prestalo stotožňovať so svojou formou. čo je v nich nesmrteľné. ktorý Môžete oň prísť ? Nemôžete. Smrť sa potom začne javiť ako nadovšetko iluzórna . hlboký pokoj. mysľou vytvorené egoické „ja". Pokorne prijali svoju situáciu. ktorý prináša uvedomenie si toho. nepodstúpila žiadne zmeny.zrodenia. môžete si všimnúť. ♥ Smrť nie je anomália ani hrôzostrašná udalosť. že „všetko je v poriadku" a že smrť je iba rozplývajúca sa forma. ♥ Niektorí ľudia nájdu krátko predtým.rovnako iluzórna ako forma. Aj vaše myslenie môže byť iné. Niekedy sa stáva. neoddeliteľná od svojho protikladu . ako by vás chcela moderná kultúra presvedčiť. ktorú si zvyčajne neuvedomuje. Takmer žiaria. Je to Život. keď sedíte pri zomierajúcom človeku. neodkladnej smrti. je večnosť vo vás. ktorá si uvedomuje. čo nepodlieha rozkladu ? Keď máte dvadsať rokov. alebo Tá pozornosť nemá formu. že vo vás existuje niečo. ako keď ste mali dvadsať.všetkých vecí vrátane vás samých. Strach zrazu pominie a je tu len pokoj a poznanie. že veľmi starí alebo veľmi chorí ľudia začnú byť v posledných týždňoch. vnímate svoje telo ako silné a zdatné. „Zomreli pred smrťou" a našli hlboký vnútorný pokoj. pretože vy ste ten Život. Ale samotná staré. s ktorou ste sa predtým stotožňovali. už rozplynula. akoby cez ich rozplývajúcu sa formu niečo presvitalo. ♥ Každá nehoda alebo katastrofa má v sebe dimenziu. a tak sa ich osoba. mesiacoch či dokonca rokoch svojho života takmer priesvitní. že im z očí žiari akési svetlo. Myslite na to. potenciálne spásonosnú Hrozný šok z absolútne nečakanej. Už v nich nezostalo žiadne psychické utrpenie. . môže donútiť vaše vedomie.

svojim pocitom aj bolesti a nepohode. smútok či hnev. prijmite fakt. Prijmite svoje pocity. ktorú možno zomierajúci podstupuje. Pokorne sa poddajte všetkým aspektom tejto skúsenosti. že nemôžete nič urobiť. ♥ . vo vás môže vyvolávať pocit bezmocnosti. ani svoje pocity. Ale budú druhoradé. Tu o ničom nerozhodujete.Keď robíte spoločnosť zomierajúcemu. vzídu z ticha vo vašom vnútri. Nepopierajte to. S tichom prichádza veľké požehnanie: vnútorný mier. čo sa deje. Pokorný stav vášho vedomia a pokoj. Prijmite ho úplne. že nemôžete nič robiť. A potom urobte ďalší krok. Vedomie. nepopierajte žiadny aspekt tejto skúsenosti. Ak budú potrebné slová. budú veľkou oporou zomierajúcemu a pomôžu mu uľahčiť jeho odchod. ktorý je s ním spojený.

žiadnu pokoru ani súcit. hoci to tak môže vyzerať. tým izolovanejšie sa nám budú javiť. V tom momente je jeho úloha splnená. nemali by ste ako ľudská bytosť žiadnu hĺbku. ♥ Pocit nešťastia potrebuje mysľou vytvorené „ja" s osobným príbehom.(10) UTRPENIE A UKONČENIE UTRPENIA . Svojimi úvahami rozdrobujeme celistvosť života. nemôže byť inak. Toto prijatie potom vedie k obnoveniu súladu s celistvosťou života. hoci práve z nej každá udalosť vzniká. ktorá tvorí celý vesmír. ♥ Nájsť skutočnú slobodu a koniec utrpenia znamená žiť tak.minulosť a budúcnosť. Utrpenie je potrebné len dovtedy. Vo väčšine prípadov nemáme ani poňatia. Čím viac udalosti posudzujeme a označujeme. Predstavuje súčasť navzájom poprepájanej siete. čo vám zostane ? Zostane vám „takosť" tohto okamihu. čo v tejto chvíli cítite a prežívate. ♥ Je utrpenie naozaj potrebné ? Áno aj nie. Tento vnútorný súlad s prítomným okamihom je koniec utrpenia. môže to byť začiatok vnútorného prijatia toho. že je zbytočné. dnes ju potvrdzujú aj fyzici. To znamená: čokoľvek je. čiže konceptuálnu totožnosť. Keď si však uvedomíme jej nevyhnutnosť v rámci obrovského celku. Pôsobením utrpenia praská škrupina ega. kým si neuvedomíte. akú úlohu môže zdanlivo bezvýznamná udalosť zohrávať v úplnosti vesmíru. Ak oddelíte čas od svojho pocitu nešťastia. Žiadna z udalostí nie je izolovaná. Určite by ste teraz nečítali túto knihu. . Vzájomná prepojenosť všetkých vecí: budhisti ju poznajú oddávna. akoby ste si dobrovoľne zvolili všetko. Potrebuje čas . Keby ste neprešli utrpením. čo je.

Tie vám môžu spôsobovať fyzickú bolesť. hnev či dokonca nevoľnosť." Toto uvedomenie preruší vaše podvedomé stotožňovanie sa s nimi. Sú podvedome zamerané na to. čo sa deje. Nešťastní ste pre svoje myšlienky. aby tu jednoducho bol. ♥ Aký hnusný deň. To všetko je utrpenie vytvorené egom. Vykašľala sa na mňa. keď dovolíte pocitu. Všímajte si. ktorá vám preletí hlavou. Ak na ňu zameriate svoju pozornosť. pretože egu to takto vyhovuje.Môže to byť pocit ťažoby. To však nieje nešťastie a nieje to ani osobný problém. ♥ Veľa utrpenia a veľa nešťastia vzniká tak. Nie ste nešťastní pre jednotlivé situácie. Nezavolal. Aký by bol bez týchto príbehov život jednoduchý. úzkosť. svoje ego. že pokladáte každú myšlienku. reaktívny vzťah k ľuďom a udalostiam vo svojom živote. aby posilňovali náš pocit vlastného ja. spôsobujú. Na ľudskej bolesti nie je nič osobné. Prší. Nemá v sebe ani toľko slušnosti. Robia to tak. Túto úlohu môže spĺňať dokonca aj počasie. ma robia nešťastným. staviame sa do úlohy lepších a nadradených. ktorú cítite v niektorej časti tela. ego potrebuje nepriateľov. ale nemôžu spôsobiť. ktorému vždy niečo chýba. To sú príbehy. aby ste boli nešťastní. za pravdu. pocit sa nezmení na myšlienku a nebude obnovovať nešťastné „ja". Silnie predsa prostredníctvom reaktivity a konfliktov. aby si vymedzilo svoje hranice. . ktoré rozprávame sami sebe aj iným. To vaše interpretácie a príbehy. ktoré mi práve teraz víria hlavou. ktoré prežívate. aby mi zavolal. nervozita. ale nie je jednoduché si to uvedomiť. že my sme v nich tí „dobrí" a niečo alebo niekoho iného vykresľujú ako tých „zlých". Keď vystupujeme ako tí „dobrí". Je to jednoducho intenzívny tlak alebo energia. „Myšlienky. čím posilňujeme svoj falošný pocit vlastného ja. ktoré sami sebe hovoríte. že ste nešťastní. Prostredníctvom navyknutého mentálneho posudzovania a emocionálneho kŕča si udržiavate zosobnený. Často sa prostredníctvom nich sťažujeme. Tým si zároveň vytvárame akéhosi nepriateľa: áno.

vyvoláva to vo vás emocionálny kŕč.práve v tejto chvíli ? ♥ . ako by ste sa asi cítili. Ak zmeškáte lietadlo. ak nie dokonca okamžite. Pomenovávanie a označovanie sú navyknutý postup. V prítomnom okamihu totiž nešťastie ani problémy nemôžu existovať. zmení na svoj protiklad. čo sa stane. čo by ste predtým označili za „zlé". Prestaňte v mysli všetko označovať za dobré alebo zlé a dostanete sa za hranice týchto dvoch kategórií. keď neoznačíte zážitok za „zlý" a namiesto toho doň vnesiete vnútorné „áno". dokážete sa ovládnuť a vyvarovať sa toho. Je to sila samotného života. ♥ Nech je vaša životná situácia akákoľvek. ktorú by ste mali inak k dispozícii. začne cez vás prúdiť energia celého vesmíru. Keď sa k svojim zážitkom nestaviate reaktívne. aby ste to pomenovávali. zostaňte naplno ponorení v prítomnom okamihu. ale aj tento zvyk sa dá prekonať. Tento odpor ju zosobní a vtiahne do hry vaše reaktívne „ja". ♥ Keď trpíte. ♥ Jedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla. keď v mysli označíte alebo pomenujete nejakú situáciu ako zlú alebo neprijateľnú. sa často silou samotného života veľmi rýchlo. Keď sa vám podarí dostať za zvyčajné pomenovávanie. keby ste ju úplne a bez výhrad prijali takú.Bol som tam. Keď všetko necháte plynúť bez toho. Začnite trénovať „nepomenovávanie" najprv na maličkostiach. keď ste nešťastní. to. Ten vás odpojí od sily. padne vám obľúbená šálka a rozbije sa alebo keď sa pošmyknete a spadnete do blata. ♥ Utrpenie sa začína vtedy. aby ste takúto udalosť označili za zlú alebo bolestnú ? Dokážete okamžite prijať „súcnosť" danej chvíle ? Keď niečo označíte za zlé. Všimnite si. zrazu máte nesmierne veľa energie. vnútorné prijatie a necháte ho byť tak. aká je . Ona neprišla. ako je. Odporujete jej.

Keď trpíte vedome. že si ich jednoducho uvedomíte vo chvíli. .Existuje veľa jemnejších aj menej jemných foriem utrpenia. čo je. No ak sa vám podarí zbaviť sa tej neochoty a dovoliť bolesti. čo sa bude diať. To isté platí aj pre vážny telesný hendikep. Akoby medzi vami a bolesťou existoval voľný priestor. ktoré sa vám javia ako „zlé"sa skrýva hlbšie dobro. Áno. Vnes prijatie do svojej neochoty prijímať. ♥ Chronická fyzická bolesť je jeden z najtvrdších učiteľov. že ich zvyčajne ani nerozoznávame. pravdepodobne ho vytvárate aj ostatným. Mám prijať to. ktoré sú natoľko „normálne".navonok i vnútri . „Neodporujte zlému" je jedna z najväčších právd ľudstva. fyzická bolesť vo vás dokáže rýchlo spáliť ego. aby tu bola. a pre ego môžu byť dokonca uspokojujúce . Môžete sa naučiť rozoznať všetky tieto formy utrpenia práve vtedy. Jej poučenie znie: „Odpor je zbytočný. hnev. keď sa odohrávajú. Ale ja to nedokážem. čo je. Tak prijmi to.podráždenosť.cez vnútorné prijatie toho. čo je. spory s niekým alebo niečím. dobrovoľne. akých môžete dostať. Toto hlbšie dobro sa vám odhaľuje . sklon sťažovať sa. že som že nedokážem prijímať ? nervózny a nahnevaný ? Mám prijať to. za každou osobou alebo situáciou. a vedieť: v tejto chvíli vytváram utrpenie sám sebe. možno zaznamenáte jemný vnútorný odstup od nej. Nemôžete si byť niečoho vedomí a zároveň vytvárať sami sebe utrpenie. To znamená trpieť vedome. odpor. keďže ego pozostáva z väčšej časti z odporovania. netrpezlivosť." Nie je nič prirodzenejšie ako neochota trpieť. A sleduj. ♥ Rozhovor: Prijmi to. Ak máte vo zvyku vytvárať sám sebe utrpenie. ♥ Toto je skutočný zázrak: za každou okolnosťou v živote. Vnes pokoru do svojej nepokory. Tieto podvedomé vzorce myslenia sa zvyčajne dajú ukončiť tak. Som z toho nervózny a hnevá ma to. keď sa odohrávajú.

s akou sa môže ľudská bytosť stretnúť. obmedzenie a bezmocnosť. nástroj mučenia. ♥ Nemusíte byť kresťan. Vtom sa však tá ľudská bytosť podvolí. aby ste pochopili hlbokú univerzálnu pravdu obsiahnutú v symbolickej forme v podobe kríža. ♥ . čo zdanlivo popieralo existenciu akejkoľvek transcendentálnej dimenzie života. vedome. tak ako to vyjadrujú slová: „Nie moja. sa prostredníctvom utrpenia stáva bránou k tejto dimenzii. trpí dobrovoľne. Kríž je nástrojom mučenia." V tej chvíli odhalí kríž.Dá sa to povedať aj tak. svoju skrytú tvár: je to aj posvätný symbol. že „obetujete svoje utrpenie Bohu". ale tvoja vôľa nech sa stane. Predstavuje to najkrutejšie utrpenie. symbol božského. To.

To je nevyhnutným predpokladom nielen pocitu osobného šťastia. Podstatný prvok tohto prebudenia spočíva v prekročení stavu vedomia. integrácii a prehlbovaniu tohto prerodu. Mnohé z jeho prednášok. ktorý znamenal začiatok intenzívnej cesty do vlastného vnútra. Medzi Eckhartove ďalšie diela patria: Reč ticha. intenzívnych kurzov a sedení sú zachytené na CD a DVD. Eckhartovo hlboké. Eckhart je autorom bestselleru Sila prítomného okamihu (ktorý bol preložený do tridsiatich troch jazykov) a vysoko hodnoteného pokračovania s názvom Nová zem. ale aj ukončenia násilných konfliktov. no zároveň jednoduché učenie už pomohlo obrovskému počtu ľudí po celom svete nájsť vnútorný pokoj a plnšie prežívanie života.com ♥ ♥ ♥ . www. ktorý je založený na egu. ♥ Duchovný učiteľ a autor Eckhart Tolle sa narodil v Nemecku. no príležitostne prednáša aj v nemčine a španielčine.(o) O AUTOROVI . Vzdelanie získal na Londýnskej a Cambridgeskej univerzite. kniha určená na meditatívne čítanie. Jadro jeho učenia spočíva v transformácii vedomia a v duchovnom prebudení. Jeho učenie prebieha väčšinou v angličtine. a Sila prítomného okamihu . Nasledujúcich päť rokov venoval pochopeniu. intenzívne vyučuje a cestuje po celom svete. jeho životné smerovanie radikálne zmenila hlboká vnútorná transformácia. ktoré podľa neho tvorí nasledujúci krok v ľudskej evolúcii. Eckhart je vyhľadávaný rečník.eckharttolle. pozostávajúca z vybraných pasáží zo Sily prítomného okamihu. Keď mal dvadsaťdeväť rokov.Pracovná kniha. Od roku 1995 žije v kanadskom Vancouveri. Tieto dve knihy sú širokou čitateľskou verejnosťou považované za dve najvplyvnejšie duchovné knihy našich čias. ktoré sužujú našu planétu. Neskôr začal v Londýne pracovať s jednotlivcami a malými skupinami ako poradca a duchovný učiteľ.