You are on page 1of 40

Seria / Series / Serie / Srie

CHA/K 726-P 36012-P

Catalog / Catalogue / Catalogo / Brochure

CLB 41.7

R410A
AGREGATE PENTRU RACIREA APEI SI POMPE DE CALDURA AER/APA CU VENTILATOARE AXIALE SI COMPRESOARE SCROLL DE LA 199 kW LA 1051 kW REFRIGERATORI DACQUA E POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA CON VENTILATORI ASSIALI E COMPRESSORI SCROLL DA 199 kW A 1051 kW AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 199 kW TO 1051 kW GROUPES DE PRODUCTION DEAU GLACE ET POMPES CHALEUR CONDENSATION AIR AVEC VENTILATEURS AXIAUX ET COMPRESSEURS SCROLL DE 199 kW 1051 kW

SCROLL

CUPRINS

Descriere generala Versiuni Caracteristici constructive Accesorii montate in fabrica Accesorii livrate separat Conditii de referinta Limita de functionare Date tehnice Capacitati de racire Capacitati de incalzire Pierdere de presiune circuit hidraulic Limitele debitului de apa in evaporator Factori de corectie Coecienti corectori pentru factorii de ancrasare evaporator Schema circuitului frigoric: Unitate doar pentru racire Unitate cu pompa de caldura reversibila Circuit hidraulic: Caracteristici generale Schema circuitului hidraulic Unitate cu tanc si pompa: Date tehnice Curbele caracteristice ale pompei Dimensiuni si spatii de respectat Pozitia racordurilor hidraulice Distributia greutatilor: Unitate doar pentru racire Unitate cu pompa de caldura Nivel de zgomot Sistem de reglare cu microprocesor Legenda scheme electrice Schemele circuitelor electrice Recomandari practice pentru instalare

Pag.
4 4 4 4-6 6 6 6 8-9 12-13 14-15 16 16 16 16 18 19 20 20 22 23 24 25 26 27 28-29 30 31 32-37 38

INDEX

General description Versions Technical features Factory tted accessories Loose accessories Reference conditions Operating range Technical data Cooling capacity Heating capacity Water circuit pressure drops Evaporator water ow limits Correction factors Evaporator fouling factors corrections Refrigeration circuit diagram: Only cooling units Heat pump units Water circuit: General characteristics Water circuit diagram Units with storage tank and pump: Technical data Characteristic pump curves Dimensions and clearances Position of water connections Weights: Only cooling units Heat pump units Sound pressure level Microprocessor control system Wiring diagrams explanation Wiring diagrams Installation recommendations

Pag.
4 4 4 4-6 6 6 6 8-9 12-13 14-15 16 16 16 16 18 19 20 20 22 23 24 25 26 27 28-29 30 31 32-37 38

INDICE

Descrizione generale Versioni Caratteristiche costruttive Accessori montati in fabbrica Accessori forniti separatamente Condizioni di riferimento Limiti di funzionamento Dati tecnici Rese in raffreddamento Rese in riscaldamento Perdite di carico circuito idraulico Limiti portata acqua evaporatori Fattori di correzione Coefcienti correttivi per fattori di sporcamento evaporatore Schema circuito frigorifero: Unit per solo raffreddamento Unit a pompa di calore Circuito idraulico: Caratteristiche generali Schema circuito idraulico Unit con serbatoio e pompe: Dati tecnici Curve caratteristiche delle pompe Dimensioni d'ingombro e spazi di rispetto Posizione attacchi idraulici Distribuzione pesi: Unit per solo raffreddamento Unit a pompa di calore Pressione sonora Sistema di regolazione con microprocessore Legenda schemi circuiti elettrici Schemi circuiti elettrici Consigli pratici di installazione

Pag.
5 5 5 5-7 7 7 7 10-11 12-13 14-15 17 17 17 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28-29 30 31 32-37 39

INDEX

Gnralits Versions Caractristiques techniques Accessoires monts en usine Accessoires fournis separement Conditions de rfrence Limites de fonctionnement Donnes techniques Puissance frigorique Puissance calorique Pertes de charge circuit hydraulique Limites dbit d'eau evaporateur Facteurs de correction Coefcients correcteurs pour facteurs dencrassements vaporateur Schema du circuit frigorique: Groupe de production deau glace Unit pompe chaleur Circuit hydraulique: Caractristiques gnrales Circuit hydraulique Unit avec ballon et pompes: Donnes techniques Courbes caractristiques Encombrements et espaces pour entretien Position des raccords hydrauliques Distribution des poids: Groupe de production deau glace Unit pompe chaleur Niveaux de pression sonore Systeme de rglage avec microprocesseur Explication de le diagrammes Diagrammes lectriques Conseils pratiques pour l'installation

Pag.
5 5 5 5-7 7 7 7 10-11 12-13 14-15 17 17 17 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28-29 30 31 32-37 39

DESCRIERE GENERALA
Agregate pentru racirea apei cu condensatorul racit cu aer, cu ventilatoare axiale pentru instalare externa. Gama cuprinde 17 modele cu capacitati de racire de la 199 la 1051 kW. VERSIUNI: CHA/K CHA/K/SSL CHA/K/WP CHA/K/WP/SSL - doar racire - doar racire super silentioasa - pompa de caldura reversibila - pompa de caldura reversibila super silentioasa

GENERAL DESCRIPTION
Air cooled water chiller units, with axial fans for outdoor installation. The range consists of 17 models covering a cooling capacity from 199 to 1051 kW. VERSIONS: CHA/K CHA/K/SSL CHA/K/WP CHA/K/WP/SSL - cooling only - super silenced cooling only - reversible heat pump - super silenced reversible heat pump

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: Structura. De tip autoportant, realizata din otel galvanizat protejata prin acoperirea ulterioara cu pulberi de poliester. Panourile, usor demontabile, permit accesul in interiorul unitatii pentru intretinere sau pentru alte operatiuni necesare. Compresoare. Scroll, ermetice, cu vizor pentru nivelul uleiului. Au protectie termica incorporata si sunt dotate cu rezistenta carter; sunt montate cu antivibranti din cauciuc. Ventilatoare. De tip axial cuplate direct la motoarele electrice trifazice. Ventilatoarele sunt echipate cu o grila de protectie pentru a se evita accidentele. Pe unitatile super silentioase se utilizeaza ventilatoare cu turatie joasa. Condensator. Doua baterii din tevi de cupru cu aripioare din aluminiu. Evaporator. De tipul in placi de inox AISI 316, cu doua circuite independente pe partea cu agentul frigorific si unul pe partea cu apa. Pe unitatile in pompa de caldura sunt instalate intotdeauna rezistente antiinghet. Panou electric. Include: intrerupator general, sigurante (726-P24012-P) sau intrerupatoare magnetotermice (27012-P36012-P), protectie la suprasarcina pentru compresoare si protectie termica pentru ventilatoare; relee de interfata; terminale electrice pentru conexiunile externe. Microprocesor pentru gestionarea automata a unitatii. Permite vizualizarea in orice moment a parametrilor de functionare ai unitatii, controlul temperaturii apei, reglarea valorii stabilite si in cazul opririi partiale sau totale a unitatii, indicarea alarmei corespunzatoare. Circuitul frigoric al versiunilor CHA/K si CHA/K/SSL. Fiecare unitate are doua circuite frigorifice independente si cuprind pentru toate modelele urmatoarele componente: ventil de expansiune termostatic cu egalizare externa (726-P15010-P), vana de expansiune termostatica electronica (16812-P36012-P) ,electroventil pe linia de lichid (pump down) (1048-P15010-P), filtru deshidrator, indicator de lichid si umiditate, presostat de inalta si joasa presiune (cu reglaj fix) si supapa de siguranta (1048-P36012-P). Circuitul frigoric al versiunilor CHA/K/WP si CHA/K/WP/SSL. Versiunea cu pompa de caldura, pe langa componentele versiunii doar racire, cuprinde pentru fiecare circuit: ventil cu 4 cai pentru inversiune mod de functionare, separator de lichid pe aspiratie, rezervor de agent frigorific, supapa de retinere si robineti pe linia de lichid (1048-P36012-P). Circuitul hidraulic al versiunilor CHA/K, CHA/K/SSL, CHA/K/WP, CHA/K/WP/SSL. Include: evaporator, traductor, senzor antiinghet, presostat diferential apa si supapa de purjare cu actionare manuala.

TECHNICAL FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and other necessary operations. Compressors. Scroll with oil sight glass. They are fitted with internal overheat protection and crankcase heater if needed, installed on rubber shock absorbers. Fans. Axial fans directly coupled to a three-phase electric motor with external rotor. A safety fan guard is fitted on the air flow discharge. On the super silenced units there are fans with a low rpm. Condenser. Two copper tube and aluminium finned coils. Evaporator. In AISI 316 stainless steel braze welded plates type with two independent circuits on the arefrigerant side and one on the water side. On the heat pump units is always installed an antifreeze heater. Electrical board. Includes: main switch with door safety interlock; fuses (726-P24012-P) or magnetothermic (27012-P36012-P), overload protection for compressors and thermocontacts for fans; interface relays, electrical terminals for external connections. Microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display of the operational status of the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. Refrigerant circuit versions CHA and CHA/SSL. Each unit includes two independent refrigerant circuits. Produced in copper tubing, all models have the following components: thermostatic expansion valve with external equalisation (726-P15010-P), electronic expansion valves (16812-P36012-P), electro valve on liquid line (pump down) (1048-P15010-P), filter-drier, level and humidity indicator, high and low pressure switches (with fixed setting) and safety valve (1048-P36012-P). Refrigerant circuit versions CHA/WP and CHA/WP/SSL. The unit in heat pump version, in addition to the components of the only cooling unit, includes for each circuit: 4-ways reverse valve, liquid separator on the suction line, liquid receiver, check valves and inertcepting valves on liquid line (1048-P36012-P). Water circuit CHA, CHA/SSL, CHA/WP, CHA/WP/SSL version. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, differential water pressure switch and manual air vent.

ACCESORII MONTATE IN FABRICA: IM - Sigurante magnetotermice - sigurante fuzibile si relee termice. SL - Insonorizare compresoare. Compresoarele sunt dotate cu izolatie fonica. CT - Controlul condensatiei pana la temperatura exterioara de 0 C obtinuta oprirea a cateva ventilatoare. CC - Controlul condensatiei obtinut prin intermediul reglarii in continuu a turatiei ventilatoarelor pana la temperatura exterioara de 20 C in functionarea in modul racire. DS - Recuperator partial cu recuperare de 20%. RT - Recuperator total de caldura cu recuperare de 100%. PS - Pompa de circulatie incorporata in unitate. PD - Pompa dubla de circulatie instalata in unitate; o pompa functioneaza si cealalta este in stand-by si la fiecare pornire se va activa prima data pompa care are mai putine ore de functionare.

FACTORY FITTED ACCESSORIES: IM - Magnetothermic switches instead of fuses and thermal relais. SL - Unit silencement. The compressors are equipped with soundabsorbing covering. CT - Condensation control to outside air temperatures of 0 C obtained by means of stopping some fans. CC - Condensation control obtained by means of continuous adjustment of the fan rotation speed up to outside air temperatures of 20 C in operation as a refrigerator. DS - Desuperheater with 20% heat recovery. RT - Total heat recovery serial connected for from 100%. PS - Circulating pump inserted inside the unit. PD - Double circulating pump installed in the unit, working one in stand-by to the other; by every start request, the pump with the least number of working hours is activated first.

DESCRIZIONE GENERALE
Refrigeratori dacqua condensati ad aria con ventilatori assiali per installazione esterna. La gamma comprende 17 modelli che coprono potenzialit frigorifere da 199 a 1051 kW. VERSIONI: CHA/K CHA/K/SSL CHA/K/WP CHA/K/WP/SSL - solo raffreddamento - solo raffreddamento super silenziata - pompa di calore reversibile - pompa di calore reversibile super silenziata

DESCRIPTION GNRALE
Groupe deau glace condensation air avec ventilateurs axiaux pour installation lextrieur. La gamme est compose de 17 modles dune puissance de 199 iusqu 1051 kW. DIFFRENTES VERSIONS: CHA/K - uniquement refroidissement CHA/K/SSL - uniquement refroidissement ultra silencieux CHA/K/WP - pompe chaleur rversible CHA/K/WP/SSL - pompe chaleur rversible ultra silencieuse CARACTERISTIQUES: Structure. Structure autoportante en tle galvanise et protge par une couche de peinture poudre polyestr. Les panneaux sont faciles enlever permettant un accs total l'intrieur de l'unit pour toutes les oprations de maintenance et rparation. Compresseur. Compresseurs Scroll comprenant voyant pour niveau de lhuile, protection thermique incorpore, resistance du carter si ncessaire, monts sur supports antivibrants en caoutchouc. Ventilateurs. De type axial, directement accoupls des moteurs triphass rotor externe. Une grille de protection anti-accident est situe sur la sortie dair. Pour les units supersilencies on utilise des ventilateurs basse vitesse de rotation. Condenseur. Duex batteries en tuyaux de cuivre et ailettes en aluminium. Evaporateur. Il est plaques brases en acier inox AISI 316, deux circuits independants ct gaz et un ct eau. Dans les versions pompe chaleur la resistence antigel est monte de serie. Tableau lectrique. Le tableau comprend: sectionneur gnrale sur porte, fusibles (726-P24012-P) ou magntothermiques (27012-P36012-P), relais de protection thermique pour compresseur et contacteurs thermiques pour ventilateurs, relais d'interface et bornes pour raccordements extrieurs. Microprocesseur pour grer automatiquement l'unit ce qui permet de visualiser sur voyant les paramtres de fonctionnement de la machine, de contrler le point de consigne et temprature relle de l'eau, et, en cas d'arrt partiel ou total de l'unit, d'indiquer l'alarme correspondante. Circuit frigorifique versions CHA et CHA/SSL. Chaque unit com prend deux circuits frigorifiques indpendants. Ralis en tuyau de cuivre, pour tous les modles sont inclus les composants suivants: sou pape dexpansion thermostatique avec qualisation externe (726-P15010-P), soupape d'expansion lectroniques (16812-P36012-P), lectrovanne sur la ligne liquide (pump down) (1048-P15010-P), filtre dshydrateur, voyant de liquide et dhumidit, pressotats de haute et basse pression ( calibrage fixe) et soupape de securit (1048-P36012-P). Circuit frigorifique versions CHA/WP et CHA/WP/SSL. La version pompe chaleur, en plus des composants de la version uniquement refroidissement, comprend pour chaque circuit: soupape dinversion 4 voies, sparateur de liquide en aspiration, bouteille de liquide, soupape de retenue et robinet sur liquide (1048-P36012-P). Circuit hydraulique versions CHA, CHA/SSL, CHA/WP, CHA/WP/ SSL. Le circuit inclut: vaporateur, sonde de travail, sonde anti-gel, pressostat diffrentiel cte eau et purge dair manuel.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Struttura. Di tipo autoportante, realizzata in lamiera zincata con unulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri poliestere. I pannelli, facilmente rimovibili, permettono laccesso allinterno dellunit per le operazioni di manutenzione e riparazione. Compressori. Scroll, ermetici, con spia livello olio. Sono dotati di protezione termica incorporata e di resistenza carter, ove il costruttore lo preveda, e sono montati su supporti antivibranti in gomma. Ventilatori. Di tipo assiale direttamente accoppiati a motori trifase a rotore esterno. Una rete di protezione antinfortunistica posta sulluscita dellaria. Per le unit super silenziate si utilizzano ventilatori a basso numero di giri. Condensatore. Costituito da due batterie alettate con tubi in rame ed alette in alluminio. Evaporatore. Del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua. Nelle unit a pompa di calore di serie la resistenza antigelo. Quadro elettrico. Include: interruttore generale con bloccoporta, fusibili (726-P24012-P) o magnetotermici (27012-P36012-P), rel termici a protezione dei compressori e termocontatti per i ventilatori, rel di interfaccia e morsetti per collegamenti esterni. Microprocessore per la gestione automatica dellunit. Permette di visualizzare in qualsiasi istante lo stato di funzionamento dellunit, di controllare la temperatura dellacqua impostata e quella effettiva e, in caso di blocco parziale o totale dellunit, di evidenziare quali sicurezze sono intervenute. Circuito frigorifero versioni CHA e CHA/SSL. Ciascuna unit include due circuiti frigoriferi indipendenti. Realizzato in tubo di rame, comprende per tutti i modelli i seguenti componenti: valvola di espansione termostatica con equalizzazione esterna (726-P15010-P), valvola di espansione termostatica elettronica (16812-P36012-P) ,elettrovalvola sulla linea del liquido (pump down) (1048-P15010-P), filtro disidratatore, indicatore di liquido ed umidit, pressostati di alta e bassa pressione (a taratura fissa) e valvola di sicurezza (1048-P36012-P). Circuito frigorifero versioni CHA/WP e CHA/WP/SSL. La versione a pompa di calore, oltre ai componenti della versione per solo raffreddamento, comprende per ogni circuito: valvola di inversione a 4 vie, separatore di liquido in aspirazione, ricevitore di liquido, valvole di ritegno e rubinetto sulla linea del liquido (1048-P36012-P). Circuito idraulico versioni CHA, CHA/SSL, CHA/WP, CHA/WP/SSL. Include: evaporatore, sonda di lavoro, sonda antigelo, pressostato differenziale acqua e valvola di sfiato aria manuale.

ACCESSORI MONTATI IN FABBRICA: IM - Interruttori magnetotermici in alternativa a fusibili e rel termici. SL - Silenziamento unit. I compressori vengono dotati di copertura fonoisolante. CT - Controllo condensazione fino a temperature dellaria esterna di 0 C ottenuto tramite arresto di alcuni ventilatori. CC - Controllo condensazione ottenuto tramite la regolazione in continuo della velocit di rotazione dei ventilatori fino a temperature dellaria esterna di 20 C in funzionamento come refrigeratore. DS - Desurriscaldatore con recupero del 20%. RT - Recuperatore calore totale con recupero del 100%. PS - Pompa di circolazione inserita allinterno dellunit. PD - Doppia pompa di circolazione inserite all'interno dell'unit; le pompe lavorano una in stand-by all'altra e ad ogni richiesta di accensione viene attivata per prima la pompa con meno ore di funzionamento.

Accessoires montS en usine: IM - Interrupteurs magntothermiques ou en alternative des fusibles et relais thermique. SL - Unit munie de silencieux. Les compresseurs sont munis dune couverture isolante acoustique. CT - Contrle de la condensation jusqu une temprature de lair extrieure de 0 C obtenu grce larrt de quelques ventilateurs. CC - Contrle condensation obtenu au moyen du rglage en continu de la vitesse de rotation des ventilateurs jusqu des tempratures extrieures de lair de - 20 C en fonctionnement comme rfrigrateur. DS - Dsurchauffeur avec rcupration de 20%. RT - Rcuprateur chaleur totale en srie avec rcupration du 100%. PS - Pompe de circulation insre lintrieur de lunit. PD - Double pompe de circulation. Insres lintrieur de lunit, une travaille en stand-by lautre et chaque demande dallumage, la pompe avec moins dheures de fonctionnement sera active en premier lieu.

ACCESORII LIVRATE SEPARAT: MN - Manometre inalta/joasa presiune pentru fiecare circuit frigorific. CR - Panou de comanda la distanta este montat in interiorul camerei pentru a comanda unitatea de la distanta, avand functionarea identica cu a panoului montat pe unitate. IS - Interfata seriala RS 485 pentru conectarea la sistemul de control si supraveghere centralizata. RP - Grila protectie baterie din otel, tratat cataforetic si vopsit. AG - Antivibranti din cauciuc se pun la baza unitatii pentru a amortiza eventualele vibratii datorate locului pe care este amplasata unitatea.

LOOSE ACCESSORIES: MN - High and low pressure gauges for every refrigeration circuit. CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS 485 serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. RP - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. AG - Rubber vibration dampers to be inserted at the bottom of the unit to dampen possible vibrations due to the type of floor where the machine is installed.

CONDITII DE REFERINTA
Datele tehnice indicate la paginile 8 si 9, se refera la urmatoarele conditii de functionare: - in modul racire: temperatura intrare apa rece 12C temperatura iesire apa rece 7C temperatura intrare aer prin condensator 35C. - in modul incalzire: temperatura intrare apa 40C temperatura iesire apa 45C temperatura intrare aer prin baterie 7C b.s., 6C b.u. - nivel de zgomot (DIN 45635): masurat in camp liber la 1 m distanta de unitate si 1,5 m de sol. Conform normelor DIN 45635. - nivel de zgomot (ISO 3744): masurat in camp liber la 1 m de unitate. Valoare medie in conformitate cu ISO 3744. Alimentarea cu energie electrica este de 400V/3Ph/50Hz; alimentarea electrica auxiliara este de 230V/1Ph/50Hz.

REFERENCE CONDITIONS
All technical data, indicated on pages 8 and 9, refer to the following unit operating conditions: - cooling: entering water temperature 12C leaving water temperature 7C ambient air on condenser 35C. - heating: entering water temperature 40C leaving water temperature 45C ambient inlet air 7C d.b., 6C w.b. - sound pressure level (DIN 45635): measured in free field conditions at 1 m from the unit and at 1,5 m from the ground. According to DIN 45635. - sound pressure level (ISO 3744): measured in free field conditions at 1 m. As defined by ISO 3744. The power supply is 400V/3Ph/50Hz; auxiliary supply is 230V/1Ph/50Hz.

LIMITE DE FUNCTIONARE
min Temperatura apa intrare Temperatura apa iesire Salt termic apa (1) Temperatura aerului exterior Temperatura minima a apei racite cu amestec de glicol Presiune maxima de functionare schimbator de caldura C C C C C kPa

Racire Cooling

Incalzire Heating

OPERATING RANGE
max

max

min

8 5 3 10 * -8

20 15 9 46

25 30 3 -10 ----1000

45 50 10 20

Inlet water temperature Outlet water temperature Water thermal difference (1) Ambient air temperature Minimun chilled water outlet temperature with glycol mixture Max. operating pressure heat exchanger water side

* (1)

Aceasta valoare poate fi redusa pana la -20 C cu accesoriul controlul condensatiei. In fiecare caz debitul de apa trebuie sa fie cuprins intre limitele raportate la pag. 16

* (1)

This value can be reduced until -20C with an optional accessory supplied prefabricated. In all cases the water range will have to re-enter within the reported limits on pag. 16

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE: MN - Manometri alta/bassa pressione per ogni circuito frigorifero. CR - Pannello comandi remoto da inserire in ambiente per il comando a distanza dellunit, con funzioni identiche a quello inserito in macchina. IS - Interfaccia seriale RS 485 per collegamento a sistemi di controllo e di supervisione centralizzati. RP - Reti protezione batterie in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura. AG - Antivibranti in gomma da inserire alla base dellunit per smorzare eventuali vibrazioni dovute al tipo di pavimento ove la macchina installata.

ACCESSOIRES FOURNIS SEPAREMENT: MN - Manomtres haute/basse pression pour chaque circuit frigorifique. CR - Tableau de commandes distance insrer dans un environnement pour la commande distance de lunit, avec fonctions identiques celles insres dans la machine. IS - Interface de srie RS 485 pour branchement systme de contrle et de supervision centralises. RP - Rseaux de protection batterie en acier avec traitement cataphorse et vernissage. AG - Antivibreurs en caoutchouc insrer la base de lunit pour estomper les vibrations ventuelles dues au type de sol sur lequel la machine est installe.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
I dati tecnici, indicati a pagina 8 e 9, si riferiscono alle seguenti condizioni di funzionamento: - in raffreddamento: temperatura ingresso acqua fredda 12C temperatura uscita acqua fredda 7C temperatura ingresso aria condensatore 35C. - in riscaldamento: temperatura ingresso acqua 40C temperatura uscita acqua 45C aria all'ingresso batteria 7C b.s., 6C b.u. - pressione sonora (DIN 45635): rilevata in campo libero a 1 m di distanza e ad 1,5 m dal suolo. Secondo normativa DIN 45635. - pressione sonora (ISO 3744): rilevata in campo libero a 1 m dall'unit. Valore medio definito dalla ISO 3744. L'alimentazione elettrica di potenza 400V/3Ph/50Hz; l'alimentazione elettrica ausiliaria 230V/1Ph/50Hz.

CONDITIONS DE RFRENCE
Les donnes techniques, indiques page 10 et 11; se rfrent aux conditions de fonctionnement suivantes: - refroidissement: temprature dentre de leau froide: 12C temprature de sortie de leau froide: 7C temprature dentre de lair condenseur: 35C. - rechauffage: temprature dentre de leau 40C temprature de sortie de leau 45C temprature dentre de lair 7C d.s., 6C b.h.. - pression sonore (DIN 45635): msur en champs libre 1 mtre de l'unit et 1,5 mtres du sol. Selon normes DIN 45635. - pression sonore (ISO 3744): niveau moyen de pression sonore en champ libre 1m de l'unit. Comme dfini de ISO 3744. Lalimentation lectrique de puissance est de 400V/3Ph/50Hz, lalimentation lectrique auxiliaire est de 230V/1Ph/50 Hz.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO
Temperatura acqua in ingresso Temperatura acqua in uscita Salto termico acqua (1) Temperatura aria esterna Minima temperatura dellacqua refrigerata con limpiego di glicole Max. pressione di esercizio lato acqua scambiatore C C C C C kPa

Raffreddamento Refroidissement

Riscaldamento Chauffage

min

max

min

max

LIMITES DE FONCTIONNEMENT
Temprature eau entre Temprature eau sortie Ecart de temprature (1) Temprature air extrieur Temprature minimun de leau glace avec glycol Pression maximun dutilisation changeur cte eau

8 5 3 10 * -8

20 15 9 46

25 30 3 -10 ----1000

45 50 10 20

Pu essere portata a -20 C con accessorio controllo di condensazione.

Il peut tre jusq' -20 C avec l'accessoire controle de condensation.

(1) In ogni caso la portata d'acqua dovr rientrare nei limiti riportati a pag. 16

(1) Dans chacun des cas la porte d'eau devra rentrer dans limites reportes page 17.

R410A
DATE TEHNICE GENERALE
Model
Racire: Capacitate de racire (1) Putere absorbita (1) Incalzire: Capacitate de incalzire (1) Putere absorbita (1) Compresoare Circuite frigorifice Grade de partializare Evaporator: Debit apa (1) Pierdere de presiune (1) Racorduri hidraulice Volum apa Compresor: Putere absorbita unitara (1) Curent absorbit unitar (1) Incarcare cu ulei Versiune standard cu accesoriu SL: Debit aer Ventilatoare Putere nominala ventilatoare Curent nominal ventilatoare Nivel de zgomot - DIN (1) Nivel de zgomot cu accesoriu SL DIN (1) Nivel de zgomot ISO (1) Nivel de zgomot cu accesoriu SL ISO (1) Incarcare cu agent frigorific R410A unitate doar pentru racire Incarcare cu R410A pentru pompa de caldura Lungime Latime Inaltime Masa transport unitate doar pentru racire Masa transport unitate doar pentru racire cu accesoriu SL Masa transport unitate cu pompa de caldura Masa transport unitate cu pompa de caldura si cu accesoriu SL Versiune SSL: Debit aer Ventilatoare Putere nominala ventilatoare Curent nominal ventilatoare Nivel de zgomot - DIN (1) Nivel de zgomot - ISO (1) Incarcare cu agent frigorific R410A unitate doar pentru racire Incarcare cu R410A pentru pompa de caldura Lungime Latime Inaltime Masa transport unitate doar pentru racire Masa transport unitate cu pompa de caldura Consum electric total Alimentare electrica Curent la pornire Curent maxim kW kW kW kW n n n l/s kPa "G dm kW A Kg m/s n kW A dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Kg Kg mm mm mm Kg Kg Kg Kg

726-P
199 69 228 73 3+3 2 6 9,51 40 3 16 6x10,1 6x20,2 3,3 20,5 4 8 17,2 77 74 66 63 2x15 2x18 2800 2200 2100 1654 1684 1804 1834

786-P
226 80 255 83 3+3 2 6 10,8 51 3 16

826-P
251 85 283 90 3+3 2 6 11,99 62 3 17

906-P
276 94 310 103 3+3 2 6 13,19 54 3 19

1048-P
304 104 338 108 4+4 2 8 14,52 50 3 21

1128-P
335 113 369 121 4+4 2 8 16,01 49 3 23

1208-P 13010-P 15010-P


367 122 401 132 4+4 2 8 17,53 59 3 24 8x14,3 8x31,0 6,7 21,8 4 8 17,2 81 78 70 67 2x30 2x34 4000 2200 2100 2566 2606 2746 2786 403 132 419 141 5+5 2 8 19,25 47 3 30 10x12,0 10x25,8 3,3 29,7 6 12 25,8 79 76 68 65 2x32 2x35 4000 2200 2100 2610 2660 2800 2850 444 155 510 164 5+5 2 8 21,21 59 3 31 10x14,3 10x31,0 6,7 29,7 6 12 25,8 81 78 69 66 2x30 2x36 5000 2200 2100 3179 3229 3419 3469

6x12,0 4x12,0+2x14,3 6x14,3 6x25,8 4x25,8+2x31,0 6x31,0 3,3 3,3-6,7 6,7 20,5 4 8 17,2 77 74 66 63 2x15 2x18 2800 2200 2100 1674 1704 1824 1854 20,5 4 8 17,2 78 75 67 64 2x15 2x18 2800 2200 2100 1763 1793 1883 1913 19,4 4 8 17,2 80 77 69 66 2x20 2x23 2800 2200 2100 1961 1991 2091 2121

8x12,0 4x12,0+4x14,3 8x25,8 4x25,8+4x31,0 3,3 3,3-6,7 22,5 4 8 17,2 78 75 67 64 2x23 2x25 4000 2200 2100 2199 2239 2379 2419 21,8 4 8 17,2 80 76 69 65 2x30 2x34 4000 2200 2100 2457 2497 2637 2677

m/s n kW A dB(A) dB(A) Kg Kg mm mm mm Kg Kg V/Ph/Hz A A

15,3 4 5,1 10 69 57 2x20 2x23 2800 2200 2100 1764 1914

15,3 4 5,1 10 69 57 2x20 2x23 2800 2200 2100 1794 1944

15,3 4 5,1 10 70 59 2x20 2x23 2800 2200 2100 1883 2003

15,3 4 7,6 15 72 61 2x23 2x25 2800 2200 2100 2071 2201

25,0 6 7,6 15 70 58 2x23 2x26 4000 2200 2100 2329 2509

23,3 6 7,6 15 72 60 2x30 2x35 4000 2200 2100 2587 2767

23,3 6 7,6 15 73 62 2x30 2x35 4000 2200 2100 2696 2876

23,3 6 7,6 15 71 59 2x30 2x36 4000 2200 2100 2750 2930

25,3 6 7,6 15 74 61 2x40 2x41 5000 2200 2100 3349 3589

265 138

<---------------------------------------- 400/3/50 ---------------------------------------> 304 311 332 356 403 394 416 172 182 203 224 244 265 284

465 336

(1) Conditii de referinta la pagina 6.

(1) Referential conditions at page 6.

R410A
TECHNICAL DATA
16812-P
495 170 564 182 6+6 2 10 23,65 49 3 36 6x12,0+6x14,3 6x25,8+6x31,0 3,3-6,7 31,7 6 12 25,8 80 77 68 65 2x38 2x44 5000 2200 2100 3294 3354 3544 3604

18012-P
546 184 620 202 6+6 2 10 26,09 60 3 37 12x14,3 12x31,0 6,7 31,7 6 12 25,8 82 79 70 67 2x40 2x45 5000 2200 2100 3463 3523 3733 3793

21012-P
602 211 684 223 6+6 2 10 28,76 58 3 --6x14,3+6x18,9 6x31,0+6x41,1 6,7 31,7 6 12 25,8 84 81 72 69 2x40 2x45 5000 2200 2100 3517 3577 3787 3847

24012-P
671 243 776 249 6+6 2 10 32,06 49 6 48 12x18,9 12x41,1 6,7 38,6 8 16 34,4 85 82 73 70 2x42 2x45 5000 2200 2100 3682 3742 3972 4032

27012-P
751 275 861 282 6+6 2 10 35,88 41 6 60 6x18,9+6x23,6 6x41,1+6x52,0 6,7 47,8 10 20 43 85 82 73 70 2x53 2x58 6200 2200 2100 4200 4270 4490 4560

30012-P
845 303 962 312 6+6 2 10 40,37 51 6 62 12x23,6 12x52,0 6,7 47,8 10 20 43 86 83 74 71 2x53 2x58 6200 2200 2100 4518 4588 4808 4878

33012-P
942 336 1078 349 6+6 2 10 45,01 42 6 72 6x23,6+6x28,4 6x52,0+6x59,1 6,7-7,2 57,2 12 24 51,6 86 83 73 70 2x60 2x65 7200 2200 2100 4918 4998 5228 5308

36012-P MODEL
1051 365 1210 383 6+6 2 10 50,21 52 6 76 12x28,4 12x59,1 7,2 57,2 12 24 51,6 87 84 74 71 2x62 2x65 7200 2200 2100 5044 5124 5354 5434 Cooling: Cooling Capacity (1) Absorbed power (1) Heating: Heating capacity (1) Absorbed power (1) Compressors Refrigerant Circuits Capacity steps Evaporator Water flow (1) Pressure drops (1) Water connections Water volume Compressors Unitary absorbed power (1) Unitary absorbed current (1) Oil charge Version standard and with accesory SL Airflow Fans Nominal power - fans Nominal current - fans Sound pressure level DIN (1) Sound pressure level with SL accessory DIN (1) Sound pressure level ISO (1) Sound pressure level with SL accessory ISO (1) Refrigerant charge R410A cooling only unit Refrigerant charge R410A heat pump unit Lenght Width Height Cooling only unit transport weight Cooling only unit transport weight with SL accesory Heat pump unit transport weight Heat pump unit transport weight with SL accesory

SSL version:
30,7 8 10,2 20 72 60 2x38 2x45 5000 2200 2100 3464 3714 30,7 8 10,2 20 74 61 2x39 2x46 5000 2200 2100 3633 3903 30,7 8 10,2 20 76 64 2x39 2x46 5000 2200 2100 3687 3957 32,8 8 10,2 20 77 65 2x52 2x58 6000 2200 2100 3922 4212 46,1 12 15,2 30 77 64 2x62 2x65 7200 2200 2100 4650 4940 46,1 12 15,2 30 78 65 2x62 2x67 7200 2200 2100 4898 5188 ----------------------------------------------------Airflow Fans Nominal power - fans Nominal current - fans Sound pressure level DIN (1) Sound pressure level ISO (1) Refrigerant charge R410A cooling only unit Refrigerant charge R410A heat pump unit Lenght Width Height Cooling only unit transport weight Heat pump unit transport weight

Total electrical consumption:


367 526 <--------------------------------------------- 400/3/50 ---------------------------------------------> 398 458 528 602 667 718 527 672 702 861 875 1037 761 1022 Power supply Starting current Max. Current

(1) Conditii de referinta la pagina 6.

(1) Referential conditions at page 6.

R410A
DATI TECNICI GENERALI
Modello
Raffreddamento: Potenza frigorifera (1) Potenza assorbita (1) Riscaldamento: Potenza termica (1) Potenza assorbita(1) Compressori Circuiti firgoriferi Gradini di parzializzazione Evaporatore: Portata acqua (1) Perdite di carico (1) Attacchi idraulici Contenuto acqua Compressore: Potenza assorbita unitaria (1) Corrente assorbita unitaria (1) Carica olio unitaria Versione standard e con accessorio SL: Portata aria Ventilatori Potenza nominale ventilatori Corrente nominale ventilatori Pressione sonora DIN (1) Pressione sonora con accessorio SL DIN (1) Pressione sonora ISO (1) Pressione sonora con accessorio SL ISO (1) Carica refrigerante R410A unit per solo raffreddamento Carica refrigerante R410A a pompa di calore Lunghezza Larghezza Altezza Peso di trasporto unit per solo raffreddamento Peso di trasporto unit per solo raffreddamento con accessorio SL Peso di trasporto unit a pompa di calore Peso di trasporto unit a pompa di calore con accessorio SL kW kW kW kW n n n l/s kPa "G dm kW A Kg m/s n kW A dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Kg Kg mm mm mm Kg Kg Kg Kg

726-P
199 69 228 73 3+3 2 6 9,51 40 3 16 6x10,1 6x20,2 3,3 20,5 4 8 17,2 77 74 66 63 2x15 2x18 2800 2200 2100 1654 1684 1804 1834

786-P
226 80 255 80 3+3 2 6 10,8 51 3 16

826-P
251 85 283 85 3+3 2 6 11,99 62 3 17

906-P
276 94 310 96 3+3 2 6 13,19 54 3 19

1048-P
304 104 314 104 4+4 2 8 14,52 50 3 21

1128-P
335 113 347 114 4+4 2 8 16,01 49 3 23

1208-P 13010-P 15010-P


367 122 381 125 4+4 2 8 17,53 59 3 24 8x14,3 8x31,0 6,7 21,8 4 8 17,2 81 78 70 67 2x30 2x34 4000 2200 2100 2566 2606 2746 2786 403 132 419 132 5+5 2 8 19,25 47 3 30 10x12,0 10x25,8 3,3 29,7 6 12 25,8 79 76 68 65 2x32 2x35 4000 2200 2100 2610 2660 2800 2850 444 155 510 164 5+5 2 8 21,21 59 3 31 10x14,3 10x31,0 6,7 29,7 6 12 25,8 81 78 69 66 2x30 2x36 5000 2200 2100 3179 3229 3419 3469

6x12,0 4x12,0+2x14,3 6x14,3 6x25,8 4x25,8+2x31,0 6x31,0 3,3 3,3-6,7 6,7 20,5 4 8 17,2 77 74 66 63 2x15 2x18 2800 2200 2100 1674 1704 1824 1854 20,5 4 8 17,2 78 75 67 64 2x15 2x18 2800 2200 2100 1763 1793 1883 1913 19,4 4 8 17,2 80 77 69 66 2x20 2x23 2800 2200 2100 1961 1991 2091 2121

8x12,0 4x12,0+4x14,3 8x25,8 4x25,8+4x31,0 3,3 3,3-6,7 22,5 4 8 17,2 78 75 67 64 2x23 2x25 4000 2200 2100 2199 2239 2379 2419 21,8 4 8 17,2 80 76 69 65 2x30 2x34 4000 2200 2100 2457 2497 2637 2677

Versione SSL: Portata aria m/s Ventilatori n Potenza nominale ventilatori kW Corrente nominale ventilatori A Pressione sonora DIN (1) dB(A) Pressione sonora ISO (1) dB(A) Carica refrigerante R410A unit Kg per solo raffreddamento Carica refrigerante R410A unit a pompa di calore Kg Lunghezza Larghezza Altezza Peso di trasporto unit per solo raffreddamento Peso di trasporto unit a pompa di calore Assorbimenti Alimentazione Corrente di spunto Corrente massima mm mm mm Kg Kg V/Ph/Hz A A

15,3 4 5,1 10 69 57 2x20 2x23 2800 2200 2100 1764 1914

15,3 4 5,1 10 69 57 2x20 2x23 2800 2200 2100 1794 1944

15,3 4 5,1 10 70 59 2x20 2x23 2800 2200 2100 1883 2003

15,3 4 7,6 15 72 61 2x23 2x25 2800 2200 2100 2071 2201

25,0 6 7,6 15 70 58 2x23 2x26 4000 2200 2100 2329 2509

23,3 6 7,6 15 72 60 2x30 2x35 4000 2200 2100 2587 2767

23,3 6 7,6 15 73 62 2x30 2x35 4000 2200 2100 2696 2876

23,3 6 7,6 20 71 59 2x30 2x36 4000 2200 2100 2750 2930

25,3 6 7,6 15 74 61 2x40 2x41 5000 2200 2100 3349 3589

265 138

<---------------------------------------- 400/3/50 ---------------------------------------> 304 311 332 356 403 394 416 172 182 203 224 244 265 284

465 336

(1) Condizioni di riferimento a pagina 6.

(1)

Conditions de rfrence page 7.

10

R410A
DONNS TECHNIQUES
16812-P
495 170 564 172 6+6 2 10 23,65 49 3 36 6x12,0+6x14,3 6x25,8+6x31,0 3,3-6,7 31,7 6 12 25,8 80 77 68 65 2x38 2x44 5000 2200 2100 3294 3354 3544 3604

18012-P
546 184 620 187 6+6 2 10 26,09 60 3 37 12x14,3 12x31,0 6,7 31,7 6 12 25,8 82 79 70 67 2x40 2x45 5000 2200 2100 3463 3523 3733 3793

21012-P
602 211 684 214 6+6 2 10 28,76 58 3 --6x14,3+6x18,9 6x31,0+6x41,1 6,7 31,7 6 12 25,8 84 81 72 69 2x40 2x45 5000 2200 2100 3517 3577 3787 3847

24012-P
671 243 776 244 6+6 2 10 32,06 49 3 48 12x18,9 12x41,1 6,7 38,6 8 16 34,4 85 82 73 70 2x42 2x45 5000 2200 2100 3682 3742 3972 4032

27012-P
751 275 861 279 6+6 2 10 35,88 41 3 60 6x18,9+6x23,6 6x41,1+6x52,0 6,7 47,8 10 20 43 85 82 73 70 2x53 2x58 6200 2200 2100 4200 4270 4490 4560

30012-P
845 303 962 310 6+6 2 10 40,37 51 3 62 12x23,6 12x52,0 6,7 47,8 10 20 43 86 83 74 71 2x53 2x58 6200 2200 2100 4518 4588 4808 4878

33012-P
942 336 1078 349 6+6 2 10 45,01 42 6 72 6x23,6+6x28,4 6x52,0+6x59,1 6,7-7,2 57,2 12 24 51,6 86 83 73 70 2x60 2x65 7200 2200 2100 4918 4998 5228 5308

36012-P MODEL
1051 365 1210 383 6+6 2 10 50,21 52 6 76 12x28,4 12x59,1 7,2 57,2 12 24 51,6 87 84 74 71 2x62 2x65 7200 2200 2100 5044 5124 5354 5434 Froid: Puissance froid (1) Puissance absorbe (1) Chaud: Puissance chaud (1) Puissance absorbe (1) Compresseurs Circuits de rfrigeration tages de puissance Evaporateur Dbit d'eau (1) Pertes de charges (1) Raccords hydrauliques Contenu d'eau Compresseurs Puissance absorbe unitaire (1) Courant absorbe unitaire (1) Charge huile unitaire Version standard et avec accessoire SL Dbit d'air Ventilateurs Puissance nominale ventilateurs Courant nominale ventilateurs Pression sonore DIN (1) Pression sonore avec accessoire SL DIN (1) Pression sonore ISO (1) Pression sonore avec accessoire SL ISO (1) Charge rfrigrante R410A unit seul refroidissement Charge rfrigrante R410A unit pompe chaleur Longueur Largeur Hauteur Poids de transport unit seul refroidissement Poids de transport unit seul refroidissement avec accessoire SL Poids de transport unit pompe chaleur Poids de transport unit pompe chaleur avec accessoire SL Version SSL: Dbit d'air Ventilateurs Puissance nominale ventilateurs Courant nominale ventilateurs Pression sonore DIN (1) Pression sonore ISO (1) Charge rfrigrante R410A unit seul refroidissement Charge rfrigrante R410A unit pompe chaleur Longueur Largeur Hauteur Poids de transport unit seul refroidissement Poids de transport unit pompe chaleur Absorptionis totales: Alimentation Courant de crte Courant max. de fonctionnement

30,7 8 10,2 20 72 60 2x38 2x45 5000 2200 2100 3464 3714

30,7 8 10,2 20 74 61 2x39 2x46 5000 2200 2100 3633 3903

30,7 8 10,2 20 76 64 2x39 2x46 5000 2200 2100 3687 3957

32,8 8 10,2 20 77 65 2x52 2x58 6000 2200 2100 3922 4212

46,1 12 15,2 30 77 64 2x62 2x65 7200 2200 2100 4650 4940

46,1 12 15,2 30 78 65 2x62 2x67 7200 2200 2100 4898 5188

---------------------------

---------------------------

367 526

<--------------------------------------------- 400/3/50 ---------------------------------------------> 398 458 528 602 667 718 527 672 702 861 875 1037

761 1022

(1) Condizioni di riferimento a pagina 6.

(1)

Conditions de rfrence page 7.

11

R410A
CAPACITATE DE RACIRE RESE IN RAFFREDDAMENTO MOD.
To (C) 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 kWf 204 212 221 229 239 248 232 241 251 261 271 282 259 270 280 291 302 314 288 299 311 323 335 347 312 325 338 351 365 379 347 361 375 389 404 420 383 398 413 429 445 462 414 431 448 466 484 503 464 482 500 519 539 559 25 kWe 57 57 57 57 57 57 66 66 66 66 66 66 70 70 70 70 69 69 77 77 77 77 77 77 85 85 85 85 85 85 93 93 93 93 92 92 100 100 100 100 100 100 108 108 108 108 108 108 127 127 127 127 127 127 kWf 198 206 214 223 232 241 225 235 244 254 264 274 251 261 272 282 293 305 278 289 300 312 324 336 303 316 328 341 355 369 336 349 363 377 392 407 370 385 400 415 431 447 402 418 435 452 470 489 448 465 483 502 521 540 28 kWe 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 73 74 74 74 74 74 82 82 82 81 81 81 90 90 90 90 90 90 98 98 98 98 98 98 107 106 106 106 106 106 115 115 115 115 115 115 135 135 135 135 134 134 kWf 190 198 206 214 223 232 216 225 234 243 253 263 240 250 260 270 281 292 265 276 287 298 309 320 290 302 315 327 340 354 321 334 347 361 375 389 353 367 381 396 411 426 385 401 417 434 451 469 427 444 461 479 497 515 32 kWe 65 65 65 65 65 65 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 89 88 88 88 88 88 98 98 98 98 98 98 107 106 106 106 106 106 115 115 115 115 115 115 124 124 124 124 124 124 146 146 146 146 145 145 kWf 183 191 199 207 216 224 208 217 226 235 245 254 232 241 251 261 271 282 256 266 276 287 298 309 280 292 304 316 329 342 310 322 335 348 362 376 340 353 367 381 396 410 372 387 403 419 436 453 411 427 444 461 479 497 35 kWe 68 69 69 69 69 69 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 85 94 94 94 94 93 93 104 104 104 104 104 104 113 113 113 113 113 113 123 123 122 122 122 122 132 132 132 132 132 132 155 155 155 155 155 154 kWf 172 179 187 195 203 211 195 203 212 221 230 239 217 226 235 245 254 264 239 249 258 268 278 289 263 274 285 297 309 321 290 302 314 326 339 352 318 331 344 357 370 384 348 363 378 393 409 426 385 400 416 432 448 465

COOLING CAPACITY PUISSANCE FRIGORIFIQUE


40 kWe 75 75 75 75 75 75 88 88 89 89 89 89 94 94 94 94 94 94 104 104 104 104 104 103 115 115 115 115 116 116 126 126 126 126 125 125 136 136 136 136 135 135 146 146 146 146 146 146 172 172 172 171 171 171 kWf 112 117 122 127 132 138 127 132 138 144 149 155 141 147 153 160 166 172 156 162 169 175 181 188 192 200 209 217 226 235 213 221 230 239 249 258 234 243 252 261 272 281 271 283 295 307 320 333 302 313 325 338 350 363 45 kWe 58 58 58 58 58 58 68 68 68 68 68 68 72 72 72 72 72 72 79 79 79 79 79 79 98 98 98 98 98 98 106 106 106 106 106 106 115 115 115 115 115 115 132 132 132 132 132 132 154 154 154 154 154 154

TEMPERATURA EXTERIOARA C / AMBIENT AIR TEMPERATURE C TEMPERATURA ARIA ESTERNA C / TEMPERATURE AIR EXTERIEUR C

726-P

786-P

826-P

906-P

1048-P

1128-P

1208-P

13010-P

15010-P

kWf: Capacitate de racire (kW) kWe: Putere absorbita (kW) To: Temperatura apei la iesirea din evaporator (t intr./iesire= 5 K)

12

R410A
CAPACITATE DE RACIRE RESE IN RAFFREDDAMENTO MOD.
To (C) 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 kWf 513 533 554 575 597 620 570 592 615 638 663 687 628 652 676 701 727 753 699 725 752 779 807 836 787 816 846 877 909 941 890 923 957 992 1027 1064 993 1030 1068 1107 1147 1187 1110 1151 1193 1236 1280 1326 25 kWe 139 139 139 139 139 139 151 150 150 150 150 150 172 172 172 172 172 172 197 197 197 198 198 198 226 226 226 226 227 227 251 251 251 251 251 251 278 278 278 278 278 278 301 301 301 301 301 301 kWf 497 516 537 558 579 601 551 572 594 617 641 664 607 631 654 679 704 729 677 703 729 755 783 811 762 790 820 850 880 912 860 893 926 960 995 1030 960 996 1033 1071 1109 1149 1072 1112 1153 1195 1238 1282 28 kWe 147 147 147 147 147 147 160 160 159 159 159 159 183 183 182 182 182 182 209 209 210 210 210 210 239 239 239 240 240 240 265 265 265 265 265 265 294 294 294 294 294 294 318 318 318 319 319 319 kWf 474 494 513 533 554 575 525 546 567 589 611 634 580 602 625 648 672 697 647 671 696 722 748 775 726 753 781 810 840 870 818 849 881 914 947 981 913 947 983 1019 1056 1094 1019 1057 1096 1137 1178 1220 32 kWe 160 160 160 160 159 159 173 173 173 172 172 172 198 198 198 198 198 198 228 228 228 228 228 228 259 259 259 259 259 259 286 286 286 286 286 286 317 317 317 317 317 317 343 344 344 344 344 345 kWf 458 476 495 515 535 555 506 526 546 567 589 611 558 580 602 625 648 672 623 647 671 696 722 748 697 724 751 779 808 837 784 814 845 877 909 942 875 908 942 977 1013 1049 976 1013 1051 1090 1130 1170 35 kWe 170 170 170 170 170 170 184 184 184 183 183 183 211 211 211 211 211 211 243 243 243 243 243 243 275 275 275 275 275 275 303 303 303 303 303 303 336 336 336 336 336 336 364 365 365 365 365 366 kWf 428 446 464 482 501 520 473 492 511 531 551 571 522 542 563 584 606 629 581 604 627 650 675 700 646 671 697 723 750 778 723 751 780 809 840 871 806 837 869 902 936 970 900 934 970 1006 1043 1081

COOLING CAPACITY PUISSANCE FRIGORIFIQUE


40 kWe 188 188 188 188 188 188 204 204 203 203 203 203 235 235 235 235 235 235 271 271 271 270 270 270 305 305 305 304 304 304 335 335 335 335 335 334 371 371 371 371 371 371 403 403 403 403 404 404 kWf 348 363 377 393 408 424 386 401 417 432 449 466 424 440 457 474 493 511 470 488 508 527 547 568 517 538 559 580 603 626 574 597 620 644 669 694 641 666 691 718 746 773 716 743 772 801 831 862 45 kWe 176 176 176 176 176 176 190 190 190 190 190 190 220 220 220 220 220 220 254 254 254 254 254 254 285 285 285 284 284 284 312 312 312 312 312 311 346 346 346 346 346 346 375 376 376 376 376 377

TEMPERATURA EXTERIOARA C / AMBIENT AIR TEMPERATURE C TEMPERATURA ARIA ESTERNA C / TEMPERATURE AIR EXTERIEUR C

16812-P

18012-P

21012-P

24012-P

27012-P

30012-P

33012-P

36012-P

kWf: Capacitate de racire (kW) kWe: Putere absorbita (kW) To: Temperatura apei la iesirea din evaporator (t intr./iesire= 5 K)

13

R410A
CAPACITATE DE INCALZIRE RESE IN RISCALDAMENTO HEATING CAPACITY PUISSANCE CALORIFIQUE
TEMPERATURA APEI INTRARE/IESIRE CONDENSATOR C CONDENSER INLET/OUTLET WATER TEMPERATURE C TEMPERATURA ACQUA INGRESSO/USCITA CONDENSATORE C TEMPERATURE DE L'EAU ENTRE/SORTIE AU CONDENSEUR C

MOD.
Ta (C)
0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15

RH(%)
90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60

kWt
191 225 240 264 309 214 252 268 295 344 239 279 297 326 378 264 306 324 354 407 264 334 356 363 423 294 364 387 399 462 325 396 419 434 500 352 436 464 485 565 435 503 533 582 670

30/35

kWe
60 60 60 60 60 68 68 68 68 68 73 73 73 73 73 85 84 84 84 83 88 88 88 88 88 99 99 99 99 98 108 108 108 107 106 114 115 115 115 115 139 139 138 138 136

kWt
188 220 234 257 300 210 246 262 287 334 235 273 290 317 367 260 299 317 344 394 259 326 347 354 411 289 356 378 388 447 320 387 410 423 484 346 425 453 472 548 428 493 521 566 648

35/40

kWe
66 66 66 66 66 75 75 75 75 75 81 81 81 81 81 93 93 93 93 92 98 98 98 98 98 109 109 109 109 109 119 119 119 119 118 128 128 128 128 128 152 152 152 152 151

kWt
184 214 228 250 290 207 240 255 279 323 231 267 283 308 355 257 294 310 335 382 254 318 338 343 398 284 349 369 377 433 316 380 401 412 469 339 415 441 458 531 423 484 510 552 628

40/45

kWe
72 72 73 73 73 82 83 83 83 83 90 90 90 90 89 103 103 103 103 102 108 108 108 108 108 121 121 121 121 121 132 132 132 132 131 141 141 141 141 141 168 168 168 168 167

726-P

786-P

826-P

906-P

1048-P

1128-P

1208-P

13010-P

15010-P

Ta: RH: kWt: kWe: Ta: RH: kWt: kWe:

Temperatura aerului exterior bulb sec (C) Umiditatea relativa a aerului exterior (%) Capacitate de incalzire (kW) Putere absorbita (kW) Temperatura aria esterna a bulbo secco (C) Umidit relativa aria esterna (%) Potenzialit termica (kW) Potenza assorbita (kW)

Ta: RH: kWt: kWe: Ta: RH: kWt: kWe:

Ambient air temperature dry bulb (C) Ambient air relative humidity (%) Heating capacity (kW) Power input (kW) Temperature air extrieure bulbe sec (C); Humidit relative l'air extrieure (%); Puissance termique (kW); Puissance absorbe (kW).

14

R410A
CAPACITATE DE INCALZIRE RESE IN RISCALDAMENTO HEATING CAPACITY PUISSANCE CALORIFIQUE
TEMPERATURA APEI INTRARE/IESIRE CONDENSATOR C CONDENSER INLET/OUTLET WATER TEMPERATURE C TEMPERATURA ACQUA INGRESSO/USCITA CONDENSATORE C TEMPERATURE DE L'EAU ENTRE/SORTIE AU CONDENSEUR C

MOD.
Ta (C)
0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15 0 5 7 10 15

RH(%)
90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60 90 90 87 70 60

kWt
477 557 592 648 751 528 612 648 707 814 586 679 720 786 905 666 774 821 896 1032 749 869 921 1004 1154 847 980 1038 1131 1299 949 1098 1163 1266 1454 1066 1232 1305 1421 1632

30/35

kWe
148 148 148 148 147 165 165 164 164 163 181 181 181 180 179 201 201 201 201 201 231 231 231 231 230 256 256 256 256 256 287 287 287 287 287 315 315 314 314 314

kWt
469 545 578 630 727 520 599 633 688 788 575 663 702 763 876 653 754 799 869 998 731 843 892 970 1112 823 947 1001 1088 1246 923 1061 1122 1219 1396 1037 1191 1259 1367 1565

35/40

kWe
164 164 164 164 163 182 182 182 182 181 201 201 201 200 199 224 224 223 223 223 255 255 255 255 254 282 282 282 282 282 317 317 317 316 316 347 347 347 347 346

kWt
462 533 564 614 704 514 588 620 671 763 565 648 684 742 847 640 734 776 843 965 712 815 861 934 1067 798 912 962 1042 1190 896 1022 1078 1168 1332 1007 1148 1210 1310 1494

40/45

kWe
182 182 182 182 181 201 201 201 201 200 223 223 223 223 222 249 249 249 248 248 282 282 282 282 281 312 312 312 311 311 349 349 349 349 349 384 384 383 383 383

16812-P

18012-P

21012-P

24012-P

27012-P

30012-P

33012-P

36012-P

Ta: RH: kWt: kWe: Ta: RH: kWt: kWe:

Temperatura aerului exterior bulb sec (C) Umiditatea relativa a aerului exterior (%) Capacitate de incalzire (kW) Putere absorbita (kW) Temperatura aria esterna a bulbo secco (C) Umidit relativa aria esterna (%) Potenzialit termica (kW) Potenza assorbita (kW)

Ta: RH: kWt: kWe: Ta: RH: kWt: kWe:

Ambient air temperature dry bulb (C) Ambient air relative humidity (%) Heating capacity (kW) Power input (kW) Temperature air extrieure bulbe sec (C); Humidit relative l'air extrieure (%); Puissance termique (kW); Puissance absorbe (kW).

15

PIERDERE DE PRESIUNE CIRCUIT HIDRAULIC

WATER CIRCUIT PRESSURE DROPS

-P

2-P 18 01

78

10

6-P

2-P

2-P 30 01 2-P 33 01 2-P


30,1 70 29,6 70

(kPa)

6-P

-P

48

21

01

Pierdere de presiune Pressure drops

12

08

15 2-P

01

0-P 13 01

0-P

6-P

72

81

90

-P

16

6-P

28

82

11

Debit apa - Water flow

(l/s)

Limite deBit de apa la evaporator


Model Debit minim Debit maxim l/s 5,8 l/s 35
6,5 35 6,8 35 7,7 35 8,6 35 10 35 10,2 35 11,1 35 12,5 35 13,4 35 14,8 70 16,1 70

EVAPORATORS WATER FLOW LIMITS


20,3 70 24,6 70 25,3 70

726-P 786-P 826-P 906-P 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P Model

27

01

2-P

24

01

FACTORI DE CORECTIE
Daca unitatea functioneaza cu solutie apa-glicol, se vor aplica urmatorii factori de corectie. Proportie de etilen glicol (%)
Temperatura de inghet (C) Coef. corector pt. cap. de racire Coef. corector putere absorbita Coef. corector debit amestec Coef. pierdere de presiune

CORRECTION FACTORS
If an unit is made to operate with a glycol-water solution, the following correction factors should be applied to any calculations. Ethylene glycol percent by weight (%)
Freezing point ( C) Cooling capacity corr. factor Power input corr. factor Mixture flow corr. factor Pressure drop corr. factor

0
0 1 1 1 1

10
-4,5 0,975 1,01 1,01 1,05

20
-9,5 0,95 0,995 1,04 1,13

30
-15,5 0,93 0,990 1,08 1,21

40
-21,5 0,91 0,985 1,14 1,26

50
-32,5 0,88 0,975 1,20 1,32

COEFICIENTI CORECTORI PENTRU FACTORII DE ANCRASARE EVAPORATOR


f1
0 Schimbator cu placi curate 1 0,98 0,96 0,93 0,44 x 10-4 (m C/W) 0,88 x 10-4 (m C/W) 1,76 x 10-4 (m C/W)

EVAPORATOR FOULING FACTOR CORRECTIONS


fp1
1 0,99 0,99 0,98 0 Clean evaporator 0,44 x 10-4 (m C/W) 0,88 x 10-4 (m C/W) 1,76 x 10-4 (m C/W)

f1: factorii de corectie pentru capacitate; fp1: factorii de corectie pentru puterea absorbita de compresoare; performantele unitatilor indicate in tabele sunt date in conditiile in care schimbatorul este curat (factor de ancrasare = 0). Pentru valori diferite ale factorului de ancrasare, performantele unitatii vor fi corectate de catre factorii indicati.

f1: capacity correction factors; fp1: compressor power input correction factor; Unit performances reported in the tables are given for the condition of clean exchanger (fouling factor = 0). For different fouling factors values, unit performances should be corrected with the correction factors shown above.

16

36
Minimum flow Maximum flow

01

2-P

PERDITE DI CARICO CIRCUITO IDRAULICO

PERTES DE CHARGE CIRCUIT HYDRAULIQUE

-P

12

08

15 2-P 18 01 21 01 2-P 30 01 2-P 33 01 2-P


29,6 70 30,1 70

01 2-P 2-P

6-P

6-P

78

10

48

-P

0-P 13 01

0-P

6-P

82

Portata acqua - Debit deau (I/s)

Limiti portata acqua evaporatori


Modello Portata minima Portata massima l/s 5,8 l/s 35
6,5 35 6,8 35 7,7 35 8,6 35 10 35 10,2 35 11,1 35 12,5 35 13,4 35 14,8 70

LIMITES DE DBIT D'EAU EVAPORATEUR


16,1 70 20,3 70 24,6 70 25,3 70

726-P 786-P 826-P 906-P 1047-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P Modeles

27

01

2-P

24

Perdite di carico Pertes de charge (kPa)

72

81

90

-P

16

6-P

28

11

01

36

01

FATTORI DI CORREZIONE
Nell'eventualit che una macchina venga fatta funzionare con una soluzione acqua/glicole, vanno applicati i seguenti fattori correttivi. Percentuale di glicole etilenico in peso (%)
Temp.di congelamento (C) Coeff.corr. resa frigorifera Coeff.corr. potenza assorb. Coeff.corr. portata miscela Coeff.corr. perdita di carico

FACTEURS DE CORRECTION
Si une machine standard est mise en fonctionnement avec de l'eau glicole, les facteurs de correction suivants doivent tre appliqus.

0
0 1 1 1 1

10
-4,5 0,975 1,01 1,01 1,05

20
-9,5 0,95 0,995 1,04 1,13

30
-15,5 0,93 0,990 1,08 1,21

40
-21,5 0,91 0,985 1,14 1,26

50
-32,5 0,88 0,975 1,20 1,32

Pourcentage de glycole ethylnique (en poids)


Temprature de conglation (C) Coeff. corr. puissance frigorifique Coeff. corr. puissance absorbe Coeff. correcteur dbit solution Moltipl. des pertes de charge

COEFFICIENTI CORRETTIVI PER FATTORI DI SPORCAMENTO EVAPORATORE


f1
0 Evaporatore pulito 1 0,98 0,96 0,93 0,44 x 10-4 (m C/W) 0,88 x 10-4 (m C/W) 1,76 x 10-4 (m C/W)

COEFFICIENTS CORRECTEURS POUR FACTEURS DENCRASSEMENTS EVAPORATEUR


fp1
1 0,99 0,99 0,98 0 Echangeur propre 0,44 x 10-4 (m C/W) 0,88 x 10-4 (m C/W) 1,76 x 10-4 (m C/W)

f1: fattori di correzione per la potenza resa; fp1: fattori di correzione per la potenza assorbita dal compressore; Le prestazioni delle unit indicate nelle tabelle vengono fornite per le condizioni di scambiatore pulito (fattore di sporcamento = 0). Per valori differenti del fattore dincrostazione, le prestazioni fornite dovranno essere corrette con i fattori indicati.

f1: Facteurs de correction pour la puissance rendue; fp1: Facteurs de corr. pour la puiss. absorbe du compresseur. Les performances des units indiques dans les tableaux sont donnes pour la condition dchangeur propre (facteur d'encrassement = 0). Pour des valeurs diffrentes du facteur dencrassements, les performances annonces seront corriges en utilisant les facteurs indiqus.

2-P

Dbit minime Dbit maxime

17

SCHEMA CIRCUITULUI FRIGORIFIC


Unitatedoar pentru racire

REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM


Only cooling units

SCHEMA CIRCUITO FRIGORIFERO


Unit per solo raffreddamento

SCHEMA DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE


Groupe de production d'eau glace

VDSA

VDSA

MHP

CA

MV

MHP SPS SPH

P> SPS P> SPH


TP EL RC MC RC MC RC MC RC MC FD SF FD SF TP EL

P> P>

RC MC

RC MC

RC MC

RC MC

P< SPL

VT

VT

SPL

P<

T
MLP TPA MLP

EW TA

P
TA

TPA

VDS

VDS

DENUMIRE CA EL EW FD MC MHP MLP MV RC SF SPH SPL SPS TA TPA TP VDS VDSA VT VDSA
Condensator Electroventil pe linia de lichid (1048-P15010-P) Evaporator Filtru dryer Compresor Manometre inalta presiune (accesoriu) Manometre joasa presiune (accesoriu) Ventilatoare axiale Rezistenta carter Indicator de lichid Presostat de inalta presiune Presostat de joasa presiune Presostat de siguranta Sonda de temperatura (1048-P36012-P) Traductor de presiune (1048-P36012-P) Traductor de presiune Supapa de siguranta Supapa de siguranta (16812-P36012-P) Vana termostatica Supapa de siguranta (16812-P36012-P)

DESIGNATION
Condenser Electro valve on liquid line (1048-P15010-P) Evaporator Filter-drier Compressor High pressure guage (accessory) Low pressure guage (accessory) Axial fans Crank case heater Sight glass High pressure switch Low pressure switch Safety pressure gauges Temperature sensor (1048-P36012-P) Pressure transducer (1048-P36012-P) Pressure transducer Safety valve Safety valve (16812-P36012-P) Expansion valve Safety valve (16812-P36012-P)

DENOMINAZIONE
Condensatore Elettrovalvola linea liquido (1048-P15010-P) Evaporatore Filtro disidratatore Compressore Manometro alta pressione (accessorio) Manometro bassa pressione (accessorio) Ventilatori assiali Resistenza carter Indicatore di liquido Pressostato di alta pressione Pressostato bassa pressione Pressostato di sicurezza Sonda di temperatura (1048-P36012-P) Trasduttore di pressione (1048-P36012-P) Trasduttore di pressione Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza (16812-P36012-P) Valvola termostatica Valvola di sicurezza (16812-P36012-P)

DESCRIPTION
Condenseur lectrovanne sur la ligne liquide (1048-P15010-P) Evaporateur Filtre deshydrateur Compresseur Manomtre de haute pression (accessoire) Manomtre de basse pression (accessoire) Ventilateurs axiaux Rsistence carter Indicateur de liquide Pressostat de haute pression Pressostat de basse pression Safety pressure gauges Sonde de temperature (1048-P36012-P) Transducteur de press (1048-P36012-P) Transducteur de press Vanne securit Soupape de securite (16812-P36012-P) Dtendeur Soupape de securite (16812-P36012-P)

18

SCHEMA CIRCUITULUI FRIGORIFIC


Unitate cu pompa de caldura

REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM


Heat pump units

SCHEMA CIRCUITO FRIGORIFERO


Unit a pompa di calore
CV CV

SCHEMA DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE


Unit pompe chaleur
CV CV

VT FD

VS

VS

VT FD

LR RLL CV SF CV

LR RLL CV SF CV

CEC TP

MV

TP

VDSA RCV VDS


MHP

VDSA RCV
MHP

VDS

P> SPS P> SPH


RC MC RC MC RC MC RC MC RE RE MC

SPS

P> P>
RC MC RC MC RC MC

SPH

RC

P< SPL
TA SLG TPA
MLP

SCA

SPL P<
MLP

TA SLG TPA

DENOMINAZIONE
CEC CV FD LR MC MHP MLP MV RC RCV RE RLL SCA SF SLG SPH SPL SPS TP TA TPA VS VDS VDSA VT
Baterie de schimb de caldura Clapete de sens Filtru dryer Rezervor de agent frigorific Compresoare Manometru inalta presiune (accesoriu) Manometru joasa presiune (accesoriu) Ventilatoare axiale Rezistenta carter Ventil cu 4 cai Rezistenta electrica pe evaporator Robinet pe linia de lichid (1048-P36012-P) Schimbator de caldura apa Indicator de lichid Separator lichid/gas (1048-P36012-P) Presostat de inalta presiune Presostat de joasa presiune Presostat de siguranta Traductor de presiune Sonda de temperatura (16812-P36012-P) Traductor de presiune (1048-P36012-P) Ventil solenoidal (726-P15010-P) Ventil de siguranta Ventil de siguranta (1048-P36012-P) Ventil termostatic (726-P15010-P) Ventil termostatic electronic (16812-P36012-P)

DESIGNATION
Finned coil Check valve Filter-drier Liquid receiver Compressor High pressure guage (accessory) Low pressure guage (accessory) Axial fans Crank case heater 4-Way valve Evaporator heater Liquid line shut-off valve (1048-P36012-P) Water cooled exchanger Sight glass Liquid/gas separator (1048-P36012-P) High pressure switch Low pressure switch Safety pressure gauges Pressure transducer Temperature sensor (16812-P36012-P) Pressure transducer (1048-P36012-P) Solenoid valve (726-P15010-P) Safety valve Safety valve (1048-P36012-P) Expansion valve (726-P15010-P) Electronic expansion valve (16812-P36012-P)

DENOMINAZIONE
Batteria alettata Valvola di ritegno Filtro disidratatore Ricevitore di liquido Compressore Manometro alta pressione (accessorio) Manometro bassa pressione (accessorio) Ventilatori assiali Resistenza carter Valvola a 4 vie Resistenza elettrica evaporatore Rubinetto linea liquido (1048-P36012-P) Scambiatore ad acqua Indicatore di liquido Separatore liquido/gas (1048-P36012-P) Pressostato di alta pressione Pressostato bassa pressione Pressostato di sicurezza Trasduttore di pressione Sonda di temperatura (16812-P36012-P) Trasduttore di pressione (1048-P36012-P) Valvola a solenoide(726-P15010-P) Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza (1048-P36012-P) Valvola termostatica (726-P15010-P) Valvola termostatica elettronica (16812-P36012-P)

DESCRIPTION
Batterie ailete Soupape de retenue Filtre deshydrateur Bouteille de liquide Compresseur Manomtre de haute pression (accessoire) Manomtre de basse pression (accessoire) Ventilateurs axiaux Rsistence carter Soupape d'inversion 4 voies Resistance evaporateur Robinet ligne liquide (1048-P36012-P) changeur eau Indicateur de liquide Liquide/Gaz separateur (1048-P36012-P) Pressostat de haute pression Pressostat de basse pression Safety pressure gauges Transducteur de press Sonde de temperature (16812-P36012-P) Transducteur de press (1048-P36012-P) Soupape solnode (726-P15010-P) Vanne securit Soupape de securite (1048-P36012-P) Dtendeur (726-P15010-P) Soupape d'expansion electroniques (16812-P36012-P)

19

CIRCUIT HIDRAULIC
Caracteristici generale
Circuitul hidraulic al versiunilor CHA/K, CHA/K/SSL, CHA/WP si CHA/K/WP/SSL. Include: evaporator, sonda de temperatura, sonda antiinghet, presostat diferential apa si supapa manuala de evacuare. PS - Circuitul hidraulic cu accesoriu pompa di circulatie. Include: evaporator, sonda de temperatura, sonda antiinghet, presostat diferential apa, pompa de circulatie, vas de expansiune, supapa de siguranta si releu termic. PD - Circuitul hidraulic cu accesoriu pompa dubla de circulatie. Include: evaporator, sonda de temperatura, sonda antiinghet, presostat diferential apa, pompa dubla de circulatie, vas de expansiune, supapa de siguranta, supapa de retinere si releu termic.

WATER CIRCUIT

General characteristics
Water circuit CHA/K, CHA/K/SSL, CHA/K/WP and CHA/K/WP/SSL version. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, differential water pressure switch and manual air vent. PS - Water circuit with additional circulation pump. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, differential water pressure switch, circulation pump, expansion vessel, safety valve and thermal relay. PD - Water circuit with additional double circulation pump. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, differential water pressure switch, double circulation pump, expansion vessel, safety valve, check valve and thermal relais.

SCHEMA CIRCUITULUI HIDRAULIC

WATER CIRCUIT DIAGRAM

EW

DENUMIRE
CV

DESIGNATION Gate valve Evaporator Double circulating pump Single circulating pump Differential water pressure switch Hevaporator heater (WP only) Air vent Antifreeze sensor Expansion vessel Safety valve (600 kPa)

Clapete de sens Evaporator Pompa dubla de circulatie Pompa simpla de circulatie Presostat diferential apa Rezistenta electrica evaporator (doar WP) Ventil de aerisire Sonda antiinghet Vas de expansiune Supapa de siguranta (600 kPa)

ST2 T

RE
PD

EW
ST1 T SFA

MPD MPS

PD
VE

PD RE SFA

PS
MPS MPD

ST1 ST2 VE VSI

Sonda de reglare set point Sensor for unit operation

CV

CV

IN

VSI

OUT

20

CIRCUITO IDRAULICO
Caratteristiche generali
Circuito idraulico versioni CHA/K, CHA/K/SSL, CHA/WP e CHA/K/ WP/SSL. Include: evaporatore, sonda di lavoro, sonda antigelo, pressostato differenziale acqua e valvola di sfiato aria manuale. PS - Circuito idraulico con accessorio pompa di circolazione. Include: evaporatore, sonda di lavoro, sonda antigelo, pressostato differenziale acqua, pompa di circolazione, vaso despansione, valvola di sicurezza e rel termico. PD - Circuito idraulico con accessorio doppia pompa di circolazione. Include: evaporatore, sonda di lavoro, sonda antigelo, pressostato differenziale acqua, doppia pompa di circolazione, vaso despansione, valvola di sicurezza, valvole di ritegno e rel termici.

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Caractristiques gnrales

Circuit hydraulique versions CHA/K, CHA/K/SSL, CHA/K/WP, CHA/K/ WP/SSL. Le circuit inclut: vaporateur, sonde de travail, sonde anti-gel, pressostat diffrentiel eau et eau et purge d'air manuel. PS - Circuit hydraulique avec pompe de circulation. Comprend: vaporateur, sonde du travail, sonde anti-gel, pressostat diffrentiel eau, pompe, vase dexpansion, soupape de securit et relay thermique. PD - Circuit hydraulique avec double pompe de circulation. Comprend: vaporateur, sonde du travail, sonde anti-gel, pressostat diffrentiel eau, double pompe de circulation, vase dexpansion, soupape de securit, vanne de retention et relay thermique.

SCHEMA CIRCUITO IDRAULICO

SCHEMA DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

EW

DENOMINAZIONE
CV

DESCRIPTION Vanne de retention Evaporateur Double pompe de circulation Pompe de circulation Pressostat differentiel Rsistance lectrique vaporateur (uniquement WP) Purge d'air manuel Sonde de travail Sonde anti-gel Vase d'expansion Soupape de securit (600 kPa)

Valvola di ritegno Evaporatore Doppia pompa di circolazione Singola pompa di circolazione Pressostato differenziale acqua Resistenza elettrica evaporatore (solo WP) Sfiato aria Sonda di lavoro Sonda antigelo Vaso d'espansione Valvola di sicurezza (600 kPa)

ST2 T

RE
PD

EW
ST1 T SFA

MPD MPS

PD
VE

PD RE SFA

PS
MPS MPD

ST1 ST2 VE VSI

CV

CV

IN

VSI

OUT

21

UNITATE CU POMPA
Date tehnice

UNITS WITH PUMP


Technical data

UNIT CON POMPE


Dati tecnici
MODELE / MODELLI
Putere nominala pompa Potenza nominale pompa Presiune maxima de lucru Pressione massima di lavoro Presiune disponibila (1) Prevalenza utile (1) Continut vas de expansiune Contenuto vaso d'espansione 726-P 786-P 3,0 600 167 18 18012-P 7,5 600 173 18 826-P 4,0 600 228 18 21012-P 7,5 600 166 18 906-P 4,0 600 215 18

UNITES AVEC POMPES


Donns techniques
1048-P 5,5 600 237 18 1128-P 5,5 600 225 18 27012-P 11,0 600 212 18 1208-P 5,5 600 201 18 30012-P 11,0 600 183 18 13010-P 15010-P MODELS / MODLES 5,5 600 194 18 33012-P 11,0 600 171 18 5,5 600 155 18 31012-P 11,0 600 131 18 Nominal power - pump Max. working pressure Head pressure (1) Expansion vessel volume

kW kPa kPa l

3,0 600 199 18 16812-P

MODELE / MODELLI
Putere nominala pompa Potenza nominale pompa Presiune maxima de lucru Pressione massima di lavoro Presiune disponibila (1) Prevalenza utile (1) Continut vas de expansiune Contenuto vaso d'espansione

24012-P 7,5 600 161 18

MODELS / MODLES
Nominal power - pump Puissance nominale pompe Max. working pressure Pression max. de travail Head pressure (1) Pression utile (1) Expansion vessel volume Contenu vase d'expansion

kW kPa kPa l

7,5 600 191 18

Calculul greutatii: Greutatea in functionare indicata mai jos este impartita dupa cum urmeaza: - greutatea continutului de apa din unitate; - greutatea pompei si a conductelor. Aceste valori se adauga GREUTATII LA TRANSPORT a unitatii de referinta. Se obtine astfel greutatea totala a unitatii in functiune, importanta pentru calcularea rezistentei suportului de baza si pentru alegerea antivibrantilor. Calcolo del peso: Il peso in funzionamento sotto riportato composto da: - peso dell'acqua contenuta nell'unit; - peso della pompa e della relativa tubazione. Questo valore da aggiungere al PESO DI TRASPORTO della macchina di riferimento. Si avr cos il peso totale dell'unit in funzionamento, importante per la definizione del basamento e per la scelta degli eventuali antivibranti.

Weight calculation: The weight in operation indicated below is composed of: - water weight for full unit; - weight of the pump and pipework. The value is then to be added to the TRANSPORT WEIGHT of the machine referred to. The result is the total weight of the unit in operation. This is a necessary detail to calculate the concrete base of the chiller and select antivibration mounts. Calcul du poids: Le poids en fonctionnement report ci-dessous se divise ainsi: - poids de l'eau dans l'unit; - poids de la pompe et du tuyau. Cette valeur doit tre ajoute au POIDS DE TRASPORT de la machine de rfrence. On obtiendra ainsi le poids total de lunit en fonctionnement, ce qui est important pour la dfinition du soubassement et pour le choix des ventuels antivibrants.

Greutati aditionale in functionare si racorduri hidraulice Peso aggiuntivo in funzionamento ed attacchi idraulici MODELE / MODELLI H2O PS
Masa aditionala in functionare Magg. peso in funzionamento Masa aditionala in functionare Magg. peso in funzionamento Racorduri hidraulice Attacchi idraulici

Additional weight in operation and water connections Poids supplmentaire en fonctionnement et raccords hydrauliques
906-P
18 160 100 240 100

726-P Kg Kg DN Kg DN
13 150 100 220 100

786-P
15 150 100 220 100

826-P
16 160 100 240 100

1048-P
19 180 100 270 100

1128-P
23 180 100 270 100

1208-P
23 180 100 270 100

13010-P 15010-P
26 200 100 290 100 29 230 100 360 100

MODELS H2O PS
Additional weight while funct. Suppl. de poids en fonct. Additional weight while funct. Suppl. de poids en fonct. Water connections Raccords hydrauliques

PD

Masa aditionala in functionare Magg. peso in funzionamento Racorduri hidraulice Attacchi idraulici

PD

Additional weight while funct. Suppl. de poids en fonct. Water connections Raccords hydrauliques

Greutati aditionale in functionare si racorduri hidraulice Peso aggiuntivo in funzionamento ed attacchi idraulici MODELE / MODELLI H2O PS
Masa aditionala in functionare Magg. peso in funzionamento Masa aditionala in functionare Magg. peso in funzionamento Racorduri hidraulice Attacchi idraulici

Additional weight in operation and water connections Poids supplmentaire en fonctionnement et raccords hydrauliques
24012-P
48 360 150 510 150

16812-P Kg Kg DN Kg DN
31 230 100 360 100

18012-P
36 230 100 360 100

21012-P
43 360 150 510 150

27012-P
60 360 150 710 150

30012-P
62 360 150 710 150

33012-P
72 360 150 710 150

36012-P
76 360 150 710 150

MODELS / MODLES H2O PS


Additional weight while funct. Suppl. de poids en fonct. Additional weight while funct. Suppl. de poids en fonct. Water connections Raccords hydrauliques

PD

Masa aditionala in functionare Magg. peso in funzionamento Racorduri hidraulice Attacchi idraulici

PD

Additional weight while funct. Suppl. de poids en fonct. Water connections Raccords hydrauliques

(1) (1)

Conditii de referinta la pagina 6. Condizioni di riferimento a pagina 7.

(1) Referential conditions at page 6. (1) Conditions de rfrence a la page 7.

22

UNTATE CU POMPA
Curbele caracteristice ale pompei

UNITS WITH PUMPS

Characteristic pump curves

UNIT CON POMPE


Curve caratteristiche delle pompe Mod.: CHA/K 726-P - 786-P
kPa
360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 726-P 786-P

UNITES AVEC POMPES


Courbes caractristiques

Mod.: CHA/K 826-P - 906-P


kPa
360 320 280 240 200 160 120 80 40 906-P 826-P

Q l/s

0 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Q l/s

Mod.: CHA/K 1048-P 15010-P


kPa
350 300 250 200 150 100 50 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P

Mod.: CHA/K 16812-P 24012-P


kPa
360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P

Q l/s

10

15

20

25

30

35

40

Q l/s

Mod.: CHA/K 27012-P 36012-P


kPa
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 10 20 30 40 50 60

27012-P

30012-P 33012-P 36012-P

Q l/s

23

DIMENSIUNI SI SPATIU NECESAR DIMENSIONI D'INGOMBRO E SPAZI DI RISPETTO

DIMENSIONS AND CLEARANCES DIMENSIONS ET ESPACES TECHNIQUES

X A

= B

Vedere "X-X" View "X-X" Vista "X-X" Vue "X-X"

1800 mm.
Y - Y - Y - Y - Conexiuni hidraulice unitate standard. Water connections for standard units. Connessioni idrauliche unit standard. Raccords hydrauliques unit standard.

1000 mm.

500 mm.

Spatii de respectat Clearance area Spazi di rispetto Espces Techniques

1800 mm.

DIMENSIUNI / DIMENSIONS / DIMENSIONI / DIMENSIONS


MOD.

726-P

786-P

826-P

906-P

1048-P

1128-P

1208-P

13010-P

15010-P

STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL

A mm 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 B mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 C mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

MOD.

16812-P

18012-P

21012-P

24012-P

27012-P

30012-P

33012-P
-------

36012-P
7200 7200 2200 2200 2100 2100 -------

STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL

A mm 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6200 6200 7200 6200 6200 7200 7200 7200 B mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 C mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

24

Pozitia racordurilor hidraulice Posizione attacchi idraulici

Position of water connections Position des raccords hydrauliques

STD

IN E D = B =

OUT

PS PD
OUT

IN E1 D1

= B

MOD.
B mm D mm E mm D1 mm

726-P
2200 330 960 960

786-P
2200 330 960 960 1500

826-P
2200 330 960 960 1500

906-P 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P
2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500 2200 330 960 960 1500

E1 mm 1500

25

DISTRIBUTIA GREUTATILOR
Unitate doar pentru racire

WEIGHTS

Only cooling units

DISTRIBUZIONE PESI
Unit per solo raffreddamento

DISTRIBUTION DES POIDS


Unit seul refroidissement

X-X

100 200
X-X

100 200
X-X

40

40

K7
500

K14 K13

500 1200

100 200
X-X

K6
40 500

K12

K6

X-X

100 200

1200

1000

100 200 40 500


X

K5
40 500
X 900 X

K10

K5 K4

K11
1000

K5 K4
X 900

K12
1200

1200

K4

K8

K4

K9
X 1000 X

K10 6200
X

K11
X 1000

K3 X

K6

7200

900

K3 2800 K2

K7

K3 4000 K2

K8

5000
900

K3

K9
1200

K3

K10

K2

K5
6x18

1200

900

K6
8x18

K7
10x18

900

K2
900

K8
12x18

K2
900

K9
14x18

900 500

900

K1

K4

500

K1

K5

K1

K6

500

K1

K7

500

K1

K8

500

MASA IN FUNCTIONARE / OPERATING WEIGHT / PESO IN FUNZIONAMENTO / POIDS EN FONCTIONNEMENT CHA/K


K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

726-P
290 280 265 290 280 265 ----------------295 285 270 295 285 270 ----------------305 300 285 305 300 285 -----------------

786-P
290 285 270 290 285 270 ----------------295 290 275 295 290 275 ----------------310 305 290 310 305 290 -----------------

826-P
305 300 285 305 300 285 ----------------310 305 290 310 305 290 ----------------320 315 315 320 315 315 -----------------

906-P
335 330 325 335 330 325 ----------------340 335 330 340 335 330 ----------------355 350 340 355 350 340 -----------------

1048-P
285 280 275 270 285 280 275 270 ------------290 285 280 275 290 285 280 275 ------------305 295 290 285 305 295 290 285 -------------

1128-P
320 315 305 300 320 315 305 300 ------------325 320 310 305 325 320 310 305 ------------340 330 320 315 340 330 320 315 -------------

1208-P
335 325 320 315 335 325 320 315 ------------340 330 325 320 340 330 325 320 ------------355 340 335 330 355 340 335 330 -------------

13010-P
340 335 325 320 340 335 325 320 ------------345 340 335 325 345 340 335 325 ------------365 350 345 330 365 350 345 330 -------------

15010-P
340 335 320 310 300 340 335 320 310 300 --------345 340 325 315 305 345 340 325 315 305 --------355 345 340 330 320 355 345 340 330 320 ---------

STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL

K10 Kg K11 Kg K12 Kg K13 Kg K14 Kg

Tot. Kg 1670 1700 1780 1690 1720 1810 1780 1810 1900 1980 2010 2090 2220 2260 2350 2480 2520 2610 2690 2630 2720 2640 2690 2780 3210 3260 3380

CHA/K
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

16812-P
350 345 330 325 315 350 345 330 325 315 ------360 350 335 330 320 360 350 335 330 320 ------365 355 350 345 335 365 355 350 345 335 -------

18012-P
360 355 350 345 340 360 355 350 345 340 ------370 360 355 350 345 370 360 355 350 345 ------380 375 365 360 355 380 375 365 360 355 -------

21012-P
370 360 355 350 345 370 360 355 350 345 ------380 365 360 355 350 380 365 360 355 350 ------390 380 370 365 360 390 380 370 365 360 -------

24012-P
390 380 375 365 355 390 380 375 365 355 ------400 385 380 370 360 400 385 380 370 360 ------360 350 340 325 315 295 360 350 340 325 315 295 ---

27012-P
380 375 365 350 340 320 380 375 365 350 340 320 --390 380 370 355 345 325 390 380 370 355 345 325 --375 365 355 340 330 305 285 375 365 355 340 330 305

30012-P
405 400 390 380 370 345 405 400 390 380 370 345 --415 405 395 385 375 350 415 405 395 385 375 350 --390 380 370 360 345 330 305 390 380 370 360 345 330

33012-P
390 385 375 360 350 330 305 390 385 375 360 350 330 400 390 380 365 355 335 310 400 390 380 365 355 335 415 400 385 355 345 310 290 415 400 385 355 345 310

36012-P
400 395 385 370 360 340 310 400 395 385 370 360 340 410 400 390 375 365 345 315 410 400 390 375 365 345 430 415 400 375 360 335 310 430 415 400 375 360 335

STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL

K10 Kg K11 Kg K12 Kg K13 Kg

--------------------------285 ----305 305 310 290 310 315 310 K14 Kg --Tot. Kg 3330 3390 3500 3500 3560 3670 3560 3620 3730 3730 3790 3970 4260 4330 4710 4580 4650 4960 4990 5070 5000 5120 5200 5250

26

DISTRIBUTIA GREUTATILOR
Unitate cu pompa de cladura

WEIGHTS

Heat pump units

DISTRIBUZIONE PESI
Unit a pompa di calore

DISTRIBUTION DES POIDS


Unit pompe chaleur

X-X

100 200
X-X

100 200
X-X

40

40

K7
500

K14 K13

500 1200

100 200
X-X

K6
40 500

K12

K6

X-X

100 200

1200

1000

100 200 40 500


X

K5
40 500
X 900 X

K10

K5 K4

K11
1000

K5 K4
X 900

K12
1200

1200

K4

K8

K4

K9
X 1000 X

K10 6200
X

K11
X 1000

K3 X

K6

7200

900

K3 2800 K2

K7

K3 4000 K2

K8

5000
900

K3

K9
1200

K3

K10

K2

K5
6x18

1200

900

K6
8x18

K7
10x18

900

K2
900

K8
12x18

K2
900

K9
14x18

900 500

900

K1

K4

500

K1

K5

K1

K6

500

K1

K7

500

K1

K8

500

MASA IN FUNCTIONARE / OPERATING WEIGHT / PESO IN FUNZIONAMENTO / POIDS EN FONCTIONNEMENT CHA/K/WP


K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

726-P
320 310 280 320 310 280 ----------------325 315 285 325 315 285 ----------------335 330 300 335 330 300 -----------------

786-P
320 315 285 320 315 285 ----------------325 320 290 325 320 290 ----------------340 335 305 340 335 305 -----------------

826-P
335 315 300 335 315 300 ----------------340 320 305 340 320 305 ----------------350 330 330 350 330 330 -----------------

906-P
360 355 340 360 355 340 ----------------365 360 345 365 360 345 ----------------380 375 355 380 375 355 -----------------

1048-P
325 305 290 280 325 305 290 280 ------------330 310 295 285 330 310 295 285 ------------345 320 305 295 345 320 305 295 -------------

1128-P
360 340 320 310 360 340 320 310 ------------365 345 325 315 365 345 325 315 ------------380 355 335 325 380 355 335 325 -------------

1208-P
375 350 335 325 375 350 335 325 ------------380 355 340 330 380 355 340 330 ------------395 365 350 340 395 365 350 340 -------------

13010-P
380 365 340 330 380 365 340 330 ------------385 370 350 335 385 370 350 335 ------------400 380 360 340 400 380 360 340 -------------

15010-P
375 365 345 330 310 375 365 345 330 310 --------380 370 350 335 315 380 370 350 335 315 --------390 375 365 350 330 390 375 365 350 330 ---------

STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL

K10 Kg K11 Kg K12 Kg K13 Kg K14 Kg

Tot. Kg 1820 1850 1930 1840 1870 1960 1900 1930 2020 2110 2140 2220 2400 2440 2530 2660 2700 2790 2770 2810 2900 2830 2880 2960 3450 3500 3620

CHA/K/WP
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

16812-P
385 375 360 345 325 385 375 360 345 325 ------395 380 365 350 330 395 380 365 350 330 ------400 385 380 365 345 400 385 380 365 345 -------

18012-P
400 390 380 365 350 400 390 380 365 350 ------410 395 385 370 355 410 395 385 370 355 ------420 410 395 380 365 420 410 395 380 365 -------

21012-P
410 395 385 370 355 410 395 385 370 355 ------420 400 390 375 360 420 400 390 375 360 ------430 415 400 385 370 430 415 400 385 370 -------

24012-P
430 420 410 385 365 430 420 410 385 365 ------440 425 415 390 370 440 425 415 390 370 ------400 385 370 345 330 300 400 385 370 345 330 300 ---

27012-P
420 415 400 365 350 325 420 415 400 365 350 325 --430 420 405 370 355 330 430 420 405 370 355 330 --415 400 385 355 345 310 290 415 400 385 355 345 310

30012-P
445 440 425 395 380 350 445 440 425 395 380 350 --455 445 430 400 385 355 455 445 430 400 385 355 --430 415 400 375 360 335 310 430 415 400 375 360 335

33012-P
435 425 410 375 360 335 310 435 425 410 375 360 335 445 430 415 380 365 340 315 445 430 415 380 365 340 -------------------------------

36012-P
445 435 420 385 370 345 315 445 435 420 385 370 345 315 455 440 425 390 375 350 320 455 440 425 390 375 350 320 -------------------------------

STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL

K10 Kg K11 Kg K12 Kg K13 Kg

----------------------290 ----310 310 315 ----K14 Kg --Tot. Kg 3580 3640 3750 3770 3830 3940 3830 3890 4000 4020 4080 4260 4550 4620 5000 4870 4940 5250 5300 5380

5430 5510

27

NIVEL DE ZGOMOT
Valorile nivelului de zgomot, exprimate in dB(A), sunt masurate in camp liber. Masurarea este facuta la 1 m distanta de bateria de condensare si 1,5 m inaltime fata de baza unitatii. La nivelurile de zgomot indicate, in functie de tipul de instalatie, trebuie sa se ia in considerare o toleranta de +/- 3dB(A) (conform DIN 45635). Valorile sunt fara pompe instalate.

SOUND PRESSURE LEVEL


The sound level values indicated in dB(A) have been measured in free field conditions. The measurement is taken at 1m distance from the side of condensing coil and at a height of 1,5 m with respect to the base of the machine. On the noise levels that are indicated, a tolerance of +/- 3dB(A) should be considered (according to DIN 45635). The values refer to a machine without pump.

STD
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot. dB(A)

MODELE / MODEL / MODELLO / MODEL


726-P
64,4 67,8 68,7 71,7 69,2 68,7 64,2 54,8 77,0

786-P
64,6 68,2 69,0 72,0 69,6 68,9 64,4 55,1 77,3

826-P
65,0 68,8 70,1 72,8 70,5 69,6 65,2 55,9 78,1

906-P 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P
66,4 70,8 71,6 74,9 72,5 71,5 67,1 56,8 80,0 65,8 69,2 70,3 73,1 70,6 69,8 65,5 56,3 78,3 66,6 70,9 71,8 75,0 72,4 71,7 67,2 57,2 80,1 67,4 71,8 73,1 76,2 73,6 72,6 68,3 58,0 81,2 65,8 70,2 71,2 74,4 71,8 70,9 66,5 56,4 79,4 67,2 71,7 72,7 75,9 73,3 72,3 68,0 57,8 80,9 66,4 71,1 72,1 75,3 72,7 71,7 67,4 57,1 80,3 68,1 72,9 73,9 77,2 74,6 73,4 69,1 58,7 82,1 69,7 74,6 75,6 78,9 76,3 75,1 70,8 60,3 83,8 70,6 75,7 76,7 80,0 77,4 76,2 71,9 61,3 84,9 70,6 75,8 76,8 80,1 77,5 76,2 72,0 61,3 85,0 71,2 76,4 77,5 80,9 78,2 76,9 72,7 61,8 85,7 71,3 76,7 77,8 81,2 78,5 77,2 72,9 62,0 86,0 72,1 77,6 78,7 82,1 79,4 78,0 73,8 62,8 86,9

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

SL
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot. dB(A)

MODELE / MODEL / MODELLO / MODEL


726-P
62,0 65,1 65,6 68,3 65,8 65,7 61,5 52,4 73,9

786-P
62,1 65,4 65,8 68,4 66,1 65,8 61,6 52,6 74,0

826-P
62,8 66,3 67,2 69,6 67,4 66,9 62,7 53,7 75,2

906-P 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P
64,0 68,1 68,4 71,4 69,1 68,5 64,4 54,3 76,8 63,3 66,3 67,0 69,5 67,0 66,7 62,7 53,7 75,1 63,5 67,4 67,7 70,5 68,0 67,9 63,7 54,0 76,0 64,9 69,0 69,8 72,6 70,1 69,5 65,5 55,4 77,9 63,3 67,3 67,9 70,7 68,2 67,7 63,6 53,8 76,1 64,8 69,0 69,6 72,5 70,0 69,4 65,3 55,4 77,8 64,0 68,3 68,9 71,7 69,2 68,6 64,5 54,5 77,0 65,3 69,7 70,3 73,2 70,6 70,0 66,0 55,9 78,5 67,3 71,9 72,5 75,5 72,9 72,2 68,2 57,9 80,7 68,2 72,9 73,6 76,5 74,0 73,2 69,2 58,8 81,7 68,4 73,2 73,9 76,9 74,4 73,5 69,5 59,0 82,1 68,9 73,9 74,6 77,7 75,1 74,1 70,2 59,6 82,8 69,3 74,4 75,2 78,3 75,7 74,7 70,7 60,0 83,3 69,9 75,1 75,8 78,9 76,3 75,3 71,3 60,5 84,0

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

SSL
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot. dB(A)

MODELE / MODEL / MODELLO / MODEL


726-P
57,5 59,8 60,0 61,7 60,3 60,1 56,4 47,5 68,2

786-P
57,5 59,9 59,2 61,1 60,0 59,9 56,1 47,5 67,9

826-P
58,6 61,9 62,4 63,8 62,7 62,0 58,5 49,7 70,3

906-P 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P
60,3 63,7 63,8 66,0 64,6 63,9 60,1 50,3 72,1 58,4 60,8 60,2 61,8 60,7 60,5 57,1 48,4 68,7 59,5 63,3 63,3 65,1 63,7 63,3 59,7 50,3 71,4 61,0 64,4 65,0 66,9 65,4 64,6 61,1 51,2 73,0 58,8 62,1 61,6 63,5 62,4 62,0 58,4 48,9 70,1 60,7 64,7 64,8 66,7 65,3 64,5 61,1 51,5 72,9 60,3 64,0 64,4 66,4 64,8 64,0 60,4 50,6 72,4 61,4 65,1 64,6 66,7 65,5 64,8 61,3 51,4 73,1 62,9 67,3 67,4 69,3 67,9 67,0 63,6 53,7 75,4 64,3 68,4 68,8 70,8 69,2 68,2 64,8 54,7 76,8 64,7 69,0 68,7 71,0 69,5 68,7 65,2 54,9 77,1 64,9 69,8 69,9 72,1 70,5 69,4 66,0 55,8 78,0 -------------------------------------

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

28

PRESSIONE SONORA
I valori di rumorosit, espressi in dB(A), sono stati rilevati in campo libero. Punto di rilievo lato batteria condensante ad 1 m di distanza e ad 1,5 m di altezza rispetto alla base d'appoggio. Sui valori di rumorosit riportati, in funzione del tipo di installazione, deve essere considerata una tolleranza di +/- 3dB(A) (normativa DIN 45635). Valori senza pompe installate.

PRESSION SONORE
Les valeurs de la pression sonore exprimes en dB(A) ont t mesures en champ libre. Point de relev ct batterie de condensation 1 m de distance et 1,5 m de hauteur par rapport la base dappui. Sur les valeurs de pression sonore reportes, en fonction du type dinstallation, il faut tenir compte dune tolrance de +/- 3 dB(A) (normes DIN 45635). Valeurs sans pompes installes.

STD
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot. dB(A)

MODELE / MODEL / MODELLO / MODEL


726-P
64,4 67,8 68,7 71,7 69,2 68,7 64,2 54,8 77,0

786-P
64,6 68,2 69,0 72,0 69,6 68,9 64,4 55,1 77,3

826-P
65,0 68,8 70,1 72,8 70,5 69,6 65,2 55,9 78,1

906-P 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P
66,4 70,8 71,6 74,9 72,5 71,5 67,1 56,8 80,0 65,8 69,2 70,3 73,1 70,6 69,8 65,5 56,3 78,3 66,6 70,9 71,8 75,0 72,4 71,7 67,2 57,2 80,1 67,4 71,8 73,1 76,2 73,6 72,6 68,3 58,0 81,2 65,8 70,2 71,2 74,4 71,8 70,9 66,5 56,4 79,4 67,2 71,7 72,7 75,9 73,3 72,3 68,0 57,8 80,9 66,4 71,1 72,1 75,3 72,7 71,7 67,4 57,1 80,3 68,1 72,9 73,9 77,2 74,6 73,4 69,1 58,7 82,1 69,7 74,6 75,6 78,9 76,3 75,1 70,8 60,3 83,8 70,6 75,7 76,7 80,0 77,4 76,2 71,9 61,3 84,9 70,6 75,8 76,8 80,1 77,5 76,2 72,0 61,3 85,0 71,2 76,4 77,5 80,9 78,2 76,9 72,7 61,8 85,7 71,3 76,7 77,8 81,2 78,5 77,2 72,9 62,0 86,0 72,1 77,6 78,7 82,1 79,4 78,0 73,8 62,8 86,9

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

SL
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot. dB(A)

MODELE / MODEL / MODELLO / MODEL


726-P
62,0 65,1 65,6 68,3 65,8 65,7 61,5 52,4 73,9

786-P
62,1 65,4 65,8 68,4 66,1 65,8 61,6 52,6 74,0

826-P
62,8 66,3 67,2 69,6 67,4 66,9 62,7 53,7 75,2

906-P 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P
64,0 68,1 68,4 71,4 69,1 68,5 64,4 54,3 76,8 63,3 66,3 67,0 69,5 67,0 66,7 62,7 53,7 75,1 63,5 67,4 67,7 70,5 68,0 67,9 63,7 54,0 76,0 64,9 69,0 69,8 72,6 70,1 69,5 65,5 55,4 77,9 63,3 67,3 67,9 70,7 68,2 67,7 63,6 53,8 76,1 64,8 69,0 69,6 72,5 70,0 69,4 65,3 55,4 77,8 64,0 68,3 68,9 71,7 69,2 68,6 64,5 54,5 77,0 65,3 69,7 70,3 73,2 70,6 70,0 66,0 55,9 78,5 67,3 71,9 72,5 75,5 72,9 72,2 68,2 57,9 80,7 68,2 72,9 73,6 76,5 74,0 73,2 69,2 58,8 81,7 68,4 73,2 73,9 76,9 74,4 73,5 69,5 59,0 82,1 68,9 73,9 74,6 77,7 75,1 74,1 70,2 59,6 82,8 69,3 74,4 75,2 78,3 75,7 74,7 70,7 60,0 83,3 69,9 75,1 75,8 78,9 76,3 75,3 71,3 60,5 84,0

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

SSL
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot. dB(A)

MODELE / MODEL / MODELLO / MODEL


726-P
57,5 59,8 60,0 61,7 60,3 60,1 56,4 47,5 68,2

786-P
57,5 59,9 59,2 61,1 60,0 59,9 56,1 47,5 67,9

826-P
58,6 61,9 62,4 63,8 62,7 62,0 58,5 49,7 70,3

906-P 1048-P 1128-P 1208-P 13010-P 15010-P 16812-P 18012-P 21012-P 24012-P 27012-P 30012-P 33012-P 36012-P
60,3 63,7 63,8 66,0 64,6 63,9 60,1 50,3 72,1 58,4 60,8 60,2 61,8 60,7 60,5 57,1 48,4 68,7 59,5 63,3 63,3 65,1 63,7 63,3 59,7 50,3 71,4 61,0 64,4 65,0 66,9 65,4 64,6 61,1 51,2 73,0 58,8 62,1 61,6 63,5 62,4 62,0 58,4 48,9 70,1 60,7 64,7 64,8 66,7 65,3 64,5 61,1 51,5 72,9 60,3 64,0 64,4 66,4 64,8 64,0 60,4 50,6 72,4 61,4 65,1 64,6 66,7 65,5 64,8 61,3 51,4 73,1 62,9 67,3 67,4 69,3 67,9 67,0 63,6 53,7 75,4 64,3 68,4 68,8 70,8 69,2 68,2 64,8 54,7 76,8 64,7 69,0 68,7 71,0 69,5 68,7 65,2 54,9 77,1 64,9 69,8 69,9 72,1 70,5 69,4 66,0 55,8 78,0 -------------------------------------

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

29

SISTEM DE REGLARE CU MICROPROCESOR


Reglarea i controlul unitatilor sunt efectuate prin intermediul unui microprocesor. Microprocesorul permite introducerea direct a valorilor set-point si a parametrilor de funcionare. Acest tip de microprocesor poate controla pana la doisprezece compresoare. Este echipat cu alarma sonora si vizuala, taste pentru diferitele funcii, un sistem de monitorizare continu i un sistem de salvare al datelor n cazul intreruperii alimentarii electrice. Display-ul permite introducerea si vizualizarea valorilor set-point.

MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM


A microprocessor controls all the functions of the unit and allows any adjustments to be made. The set-points and operating parameters are set directly into the microprocessor. This type of microprocessor enables the adjustment of up to twelve compressors. It has a visual alarm signal, pushbuttons for the various functions, and offers a continuous control of the system as well as saving all the data in case of a cut in the power supply. Through the display, one can input and have an indication of set values. Principal functions Indication of entering and leaving water temperature; identification and display of blocks by means of alphanumerical code; control of one or two pumps; differential pressure switch alarm delay at start-up; prestarting of the fans; hour counter of compressors in operation; automatic changeover of compressor and pump sequence; compressors start individually and not together; frost protection; remote on-off; operation signalling; manual operation; manual rese; pump down stop. Alarms High and low pressure and internal protection on each compressor; fans; antifreeze; differential pressure switch; configuration error. Accessories Electronic card for connection to management and service systems, remote display.

Principalele functii Indicarea temperaturii apei de intrare si de iesire; identificarea eventualelor blocaje si vizualizarea prin intermediul unor coduri numerice, controlul unei pompe sau doua; amanare la pornire a alarmei presostatului diferential; prepornirea ventilatoarelor, contor orar al functionarii compresoarelor; comutarea automata a pornirii compresoarelor si a pompelor; activarea individuala a compresoarelor, protectie anti-inghet, pornire-oprire la distan; indicarea functionarii; functionare manuala; resetare manuala; oprire prin sistemul pump-down. Alarme Inalta si joasa presiune si protectie totala pentru fiecare compresor; ventilatoare; antiinghet; presostat diferential; eroare configuratie.

Accesorii Interfata seriala pentru PC, panou de comanda la distanta.

30

SISTEMA DI REGOLAZIONE CON MICROPROCESSORE


La regolazione ed il controllo delle unit avvengono tramite un microprocessore. Il microprocessore permette di introdurre direttamente i valori di set-point e i parametri di funzionamento. Questo tipo di microprocessore permette la regolazione fino a dodici compressori. Esso dotato di allarme visivo, di tasti per le varie funzioni, di controllo continuo del sistema e di sistema di salvataggio dati in caso di mancanza di alimentazione elettrica. Il display permette l'impostazione e la visualizzazione dei valori di set-point.

SYSTME DE RGLAGE AVEC MICROPROCESSEUR


Le rglage et le contrle des units sont effectus au moyen dun microprocesseur. Le microprocesseur permet dintroduire directement les valeurs dtalonnage et les paramtres de fonctionnement. Ce type de microprocesseur permet de contrler dun ou douze compresseurs. Il est quip dune alarme sonore et visuelle, de touches pour les diffrentes fonctions, dun contrle continu du systme et dun systme de sauvegarde des donnes en cas de coupure de courant. Le viseur permet de slectionner et de visualiser les valeurs dtalonnage. Fonctions principales Indication de la temprature dentre et de sortie de leau; indication des blocages au moyen dun code numrique; rglage dune ou deux pompes; retard du pressostat diffrentiel au dmarrage; preventilation au demarrage; compteur horaire fonctionnement compresseurs; rotation des compresseurs; activation non simultane des compresseurs; thermostat lectronique antigivre; marche-arrt distance; Indication de marche; fonctionnement manuel; restauration manuel; arrt an Punp Down. Alarmes Haute et basse pression et protection total pour chaque compresseur; antigel; pressostat diffrentiel; erreur Eeprom. Accessoires Interface srielle pour PC; Installation distance du viseur.

Funzioni principali Indicazione temperatura di entrata e uscita acqua; identificazione e visualizzazione dei blocchi tramite codice alfanumerico; regolazione di una o due pompe; ritardo dell'allarme pressostato differenziale alla partenza; preventilazione alla partenza, contaore di funzionamento per i compressori; rotazione compressori e pompe; inserimento non contemporaneo dei compressori; protezione antigelo; on-off remoto; segnalazione di funzionamento; funzionamento manuale; reset manuale; fermata in pump-down.

Allarmi Alta e bassa pressione e protezione integrale per ogni compressore; ventilatori; antigelo; pressostato differenziale; errore configurazione.

Accessori Interfaccia seriale per PC, remotazione display.

31

LEGENDA SCHEMA ELECTRICA

WIRING DIAGRAMS EXPLANATION

DENUMIRE
D DR FA FC FP FV KA KC KP KT KV MC MP MV PD PH PI PL RC REV RF RG RQ RTC RTP SA SB SBP SG SL SLQ SS STE TE TP TQ TT VI VQ
DISPLAY (INTERFATA UTILIZATOR) DISPLAY LA DISTANTA * SIGURANTE AUXILIARE SIGURANTE COMPRESOR SIGURANTE POMPA SIGURANTE VENTILATOARE CONTACTOR AUXILIAR CONTACTOR COMPRESOR CONTACTOR POMPA TEMPORIZATOR CONTACTOR VENTILATOR COMPRESOR POMPA VENTILATOR PRESOSTAT DIFERENTIAL APA PRESOSTAT INALTA PRESIUNE CIRCUIT PROTECTIE MOTOR COMPRESOR PRESOSTAT JOASA PRESIUNE CIRCUIT REZ. CARTER COMPRESOR REZISTENTA EVAPORATOR RELEU DE FAZA REGULATOR DE TURATIE REZ. PANOU ELECTRIC RELEU TERMIC COMPRESOARE RELEU TERMIC POMPA SONDA ANTIINGHET MICROPROCESOR VENTIL SOLENOIDAL BY-PASS INTRERUPATOR GENERAL SONDA DE REGLARE VENTIL SOLENOIDAL PE LINIA DE LICHID INTERFATA SERIALA * SONDA TEMPERATURA EXTERIOARA TERMOSTAT TEMPERATURA EXTERIOARA TRADUCTOR DE PRESIUNE TERMOSTAT PANOU ELECTRIC TRANSFORMATOR AUXILIAR VENTIL INVERSIUNE MOD DE FUNCT. VENTILATOR TABLOU ELECTRIC
* Accesorii livrate separat

DESIGNATION
DISPLAY (USER INTERFACE) REMOTE DISPLAY * AUXILIARY CIRCUIT FUSES COMPRESSOR FUSES CIRCUIT PUMP FUSES FAN MOTOR FUSES AUXILIARY CONTACTOR COMPRESSOR CONTACTOR PUMP CONTACTOR TIMER SWITCH FAN MOTOR CONTACTOR COMPRESSOR PUMP FAN MOTOR WATER DIFFERENT PRESSURE SWITCH HP SWITCH CIRCUIT MOTOR PROTECTION COMPRESSOR LP SWITCH CIRCUIT COMP. CRANKCASE HEATER EVAPORATOR HEATER PHASE SEQUENCE RELAY SPEED GOVERNOR ELECTRICAL BOARD HEATER Compressor overload relay PUMP OVERLOAD RELAY ANTIFREEZE SENSOR MICROPROCESSOR BY-PASS VALVE MAIN SWITCH TEMPERATURE SENSOR LIQUID LINE VALVE SERIAL INTERFACE * AMBIENT AIR TEMPERATUR SENSOR AMBIENT AIR TEMPERATUR THERMOSTAT PRESSURE TRANSDUCER ELECTRICAL BOARD THERMOSTAT AUXILIARY TRASFORMER REVERSE CYCLE VALVE CIRCUIT ELECTRIC BOX VENTILATION FAN
* Loose accessory

32

LEGENDA SCHEMI ELETTRICI

EXPLICATION DE LE DIAGRAMMES

DENOMINAZIONE
D DR FA FC FP FV KA KC KP KT KV MC MP MV PD PH PI PL RC REV RF RG RQ RTC RTP SA SB SBP SG SL SLQ SS STE TE TP TQ TT VI VQ
DISPLAY (INTERFACCIA UTENTE) DISPLAY REMOTO * FUSIBILI CIRCUITO AUSILIARIO FUSIBILI COMPRESSORE FUSIBILI POMPA FUSIBILI VENTILATORE CONTATTORE AUSILIARIO CONTATTORE COMPRESSORE CONTATTORE POMPA TEMPORIZZATORE CONTATTORE VENTILATORE COMPRESSORE POMPA VENTILATORE PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE CIRCUITO PROTEZIONE INTEGRALE MOTORE COMPRESSORE PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE CIRCUITO RES. CARTER COMPRESSORE RESISTENZA EVAPORATORE REL DI FASE REGOLATORE DI GIRI RES. QUADRO ELETTRICO REL TERMICO COMPRESSORE REL TERMICO POMPA SONDA ANTIGELO MICROPROCESSORE SOLENOIDE BY-PASS INTERRUTTORE GENERALE DI MANOVRA-SEZIONATORE SONDA LAVORO SOLENOIDE LINEA LIQUIDO SCHEDA SERIALE * SONDA TEMPERATURA ARIA ESTERNA TERMOSTATO ARIA ESTERNA TRASDUTTORE DI PRESSIONE TERM. QUADRO ELETTRICO TRASFORMATORE AUSILIARIO VALVOLA INVERSIONE CICLO VENTOLA QUADRO ELETTRICO
* Accessorio fornito separatamente

DESCRIPTION
DISPLAY (INTERFACE UTILISATEUR) ECRANNE REMOTE * FUSIBLE AUX. FUSIBLES COMPRESSEUR FUSIBLES POMPE FUSIBLES VENTILATEUR RELAI AUXILIAIRE TELERUPTEUR COMPRESSEUR TELERUPTEUR POMPE TEMPORISATEUR TELERUPTEUR VENTILATEUR COMPRESSEUR POMPE VENTILATEUR PRESSOSTAT DIFFRENTIEL EAU PRESSOSTAT HAUTE PRESSION CIRCUIT PROTECTION INTEGRALE MOTEUR COMPRESSEUR PRESSOSTAT BASSE PRESSION CIRCUIT RES. DU CARTER COMPRESSEUR RESISTANCE EVAPORATEUR RELAIS SEQUENCE PHASE REGULATEUR VITESSE RESISTANCE CADRE ELECTRIQUE RELAIS THERMIQUE COMPRESSEUR RELAIS THERMIQUE POMPE SONDE ANTIGEL MICROPROCESSEUR SOLENOIDE BY-PASS INTERRUPTEUR GENERAL DE MANUVRE-SECTIONNEUR SONDE MARCHE SOLENODE LIGNE LIQUIDE FICHE SERIELLE * SONDE DE TEMPERATURE EXTERNE THERMOSTAT D'AIR EXTERENE TRASDUCTEUR DE PRESSION THERMOSTAT CADRE ELECTRIQUE TRANSFORMATEUR AUXILIAIRE VALVE D'INVERSION DE CICLE VENTILATEUR TABLEAU ELECTRIQUE
* Accessoires fournis separement

33

SCHEMA ELECTRICA DE PUTERE: CHA/K 726-P36012-P


- Legenda schemei electrice la pag. 32. - Liniile punctate indica conexiunile optionale sau alte modalitati de instalare.
L1 L2 L3

FP2

KP2

PE L1 L2 L3

PE

SCHEMA ELETTRICO DI POTENZA: CHA/K 726-P36012-P


- Legenda schema elettrico a pag. 32. - Le parti tratteggiate indicano collegamenti opzionali o da effettuare all'atto dell'installazione.
FP1

KP3

KP4

- Wiring diagram explanation at page 32; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation.

RTP2

MP2

POWER ELECTRICAL DIAGRAM: CHA/K 726-P36012-P

KP5

KP6

PE L1 L2 L3

PE

PE

KP1

RTP1

L1 L2 L3

MP1

KC12 RTC12

FC12

PE

MC12
L1 L2 L3 PE

KV6

FV6

MV11

- Explanation de le diagramme lectrique la page 33; - Les parties en pointills indiquent les liaisons optionelles ou effectuer lors de l'installation.

L1 L2 L3 RTV11

PE

L1 L2 L3

PE

KC10 RTC10

FC10

L1 L2 L3 RTV10

PE

MC10
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 PE

PE

PE

L2 L3 RTV9

MV10

KC9 RTC9

FC9

MC9 MC8 MC7 MC6 MC5 MC5 MC3 MC2 MC1


PE PE PE PE PE PE PE PE

PE

PE

KV5

FV5

MV9

KC8 RTC8

FC8

L1

L1 L2 L3 RTV8

PE

PE

L1 L2 L3 RTV7

MV8

KC7 RTC7

FC7

PE

PE

KV4

FV4

L1 L2 L3 RTV6

KC6 RTC6

MV7

FC6

PE

PE

L1 L2 L3 RTV5

PE

KC5 RTC5

MV6

FC5

MV5

PE

L1 L2 L3 RTV4

PE

KC4 RTC4

KV3

FV3

FC4

MV4

PE

L1 L2 L3 RTV3

PE

PE

KC3 RTC3

FC3

KV2

FV2

MV3

L1 L2 L3 RTV2

PE

PE

KC2 RTC2

FC2

RG1

MV2

FC1

PE L1 L2 L3 U V W IN+ IN-

8 7 6 5 4
X1:

YY+
PE

L1 L2 L3 RTV1

2 1
X1:

FV1

KV1

MV1

34

SG

L1 L2 L3 PE

400V/50Hz/3Ph/PE

PE

KC1 RTC1

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

SCHMA LECTRIQUE DE PUISSANCE: CHA/K 726-P36012-P

L1 L2 L3 RTV12

PE

PE

MV12

KC11 RTC11

FC11

MC11

PE

PE

SCHEMA ELECTRICA DE CONTROL: CHA/K 726-P36012-P


- Legenda schemei electrice la pag. 32. - Liniile punctate indica conexiunile optionale sau alte modalitati de instalare.

CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: CHA/K 726-P36012-P


- Wiring diagram explanation at page 32; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation.
CAN 1

SS

RS-485

TTL CABLE

RxTx- RxTx+ GND

TPVT2

Y+

RxTx- RxTx+ GND

MD1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

X4:

1*

2* 3*

4*

5*

6*

PL2 PH4 PH3 PL1 PH2 PH1 PD RC12 RC11 RC10 RC9 RC8 RC7

KC10 KC11 KC12

KC9

KC8

KC7

KC6

KC5

RC4 RC3

KC4

KC3

KC2

RC1

SB

KC1

X1:

PE

RQ1 VQ1

PE

KA1 TQ1

11 14 12

L1 L2 L3

FA2

PE

RF

KA1

FA3

FA1

230 0 0 24

400

L3 L2 L1

TT

PE

1*

2* 3*

4*

IDLC19-22

IDL22

24VAC

IDL21

IDL20

IDL19

24VAC

RC2

NO1

NC1

RC5

C2

RC6

NO11

NO10

NO7

NO6

NO4

NC3 C4-6

NO3

NC2

NO2

C3

C1

C13-15

RTC1

PI1

NO14

RTC2

PI2

C16-18

RTC3

PI3

NO17

RTC4

PI4

C19-20

RTC5

PI5

NO19

NO20

RTC6

PI6

AI1

RTC7

PI7

NO18

NO16

NO13

NO12

NO9

AI2

RTC8

PI8

AI3

RTC9

PI9

AIC3

AIC2

C7-9

NO5

C12

AIC1

NO8

C10-11

NO15

AI4

RTC10

PI10

AIC5

RTC11

PI11

X2:

12VDC

RTC12

PI12

AIC6

AIC4

AI5

102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 PE 50 49 48 47 46 45 PE 44 43 42 41 PE 40 39 PE 38 37 PE 36 35 PE 34 33 PE 32 31 PE 30 29 PE 28 27 PE 26 25 PE 24 23 PE 22 21 PE 20 19 PE 18 17

GND VREF S1

AIC8

12VDC

12VDC

AI7

- Explanation de le diagramme lectrique la page 33; - Les parties en pointills indiquent les liaisons optionelles ou effectuer lors de l'installation.

S2 S3 S4 DI1 DI2

Y-

6 5

VT1

AOC2

12VDC

A01

AI8

AOC1

SCHMA LECTRIQUE DE CONTRLE: CHA/K 726-P36012-P

PE 13 12 11 10

9 8 7

GrRd BkWh

1 2 3 4

SVT1

TPVT1

ALARM

ON/OFF EMERGENCY OFF

KT2
KP6 KT2 KP5

KP6 KP5 KP4 KT1 KP3 KP2 KP1

KP6 KP4 KP3 KT1 KP2

KP3 KP1

KA1 KV4 KV3 KV2 KV1

KC12 KC11 KC10 KC9 KC8 KC7 KC6 KC5 KC4 KC3 KC2 KC1
140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 PE 128 127 126 125 124 123 PE 122 121 PE 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111

TP2 TP1 SL SA

SLQ2 SLQ1

RTP2 RTP1

1681236012

COM1

MD2

X4:

GND VREF S1

AO2

RS485

- Legenda schema elettrico a pag. 32. - Le parti tratteggiate indicano collegamenti opzionali o da effettuare all'atto dell'installazione.

15 14

VT2 SVT2
18 17 16
T

Gr Rd Bk Wh

1 2 3 4

S2 S3 S4 DI1 DI2

RS485

RS485 GND

AIC7

AI6

CAN 0

SCHEMA ELETTRICO DI CONTROLLO: CHA/K 726-P36012-P

D1

J51
PE 22 21 20 19

DR

J51

REMOTE DISPLAY

IDL14

IDL6

IDL5

IDLC5-6

IDLC4

IDLC3

IDLC3-4

IDL2

IDL1

IDLC1-2

IDL18 IDLC15-18 IDL17 IDL16 IDL15 IDL13 IDLC11-14 IDL10 IDLC9 IDLC9-10 IDL8 IDL11 IDL12 IDLC7-8 IDL7

35

SCHEMA ELECTRICA DE PUTERE: CHA/K/WP 726-P36012-P


- Legenda schemei electrice la pag. 32. - Liniile punctate indica conexiunile optionale sau alte modalitati de instalare.

POWER ELECTRICAL DIAGRAM: CHA/K/WP 726-P36012-P


- Wiring diagram explanation at page 32; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation.

PE

PE L1 L2 L3

PE

L1 L2 L3

- Legenda schema elettrico a pag. 32. - Le parti tratteggiate indicano collegamenti opzionali o da effettuare all'atto dell'installazione.

FC12

KC12

KP5

PE

MC12
PE

SCHEMA ELETTRICO DI POTENZA: CHA/K/WP 726-P36012-P

L1

L2 L3

KP6

L1 L2 L3

KP3

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

- Explanation de le diagramme lectrique la page 33; - Les parties en pointills indiquent les liaisons optionelles ou effectuer lors de l'installation.

KP4

FC10

KC10

PE

MC10
PE

SCHMA LECTRIQUE DE PUISSANCE: CHA/K/WP 726-P36012-P

KP2

FP2

RTP2

MP2

FC11

KC11

MC11
L1 L2 L3

PE L1 L2 L3

PE

KC9

FC9

MC9 MC8 MC7 MC6 MC5 MC5 MC3 MC2 MC1


PE PE PE PE PE PE PE PE

KP1

FP1

RTP1

MP1

L1 L2 L3 RTV8

PE

PE

KC8

FC8

L1 L2 L3 RTV7

MV8

PE

PE

KC7

FC7

KV4

FV4

L1 L2 L3 RTV6

MV7

PE

KC6

FC6

PE

RG1

PE IN+ IN-

16 15 14 13 12
X1:

Y2Y2+
PE

L1 L2 L3 RTV5

MV6

11 10 9
X1:

L1 U

L2 V

L3 W

KC5

FC5

PE

KV3

FV3

L1 L2 L3 RTV4

PE

MV5

MV4

KC4

PE

FC4

L1 L2 L3 RTV3

PE

PE

MV3

KC3

FC3

KV2

FV2

L1 L2 L3 RTV2

PE

PE

RG1

MV2

KC2

FC2

L3 PE W IN+ IN-

8 7 6 5 4
X1:

Y1Y1+
PE

L1 L2 L3 RTV1

FC1

MV1

36

SG

400V/50Hz/3Ph/PE

1
X1:

L1 L2 U V

FV1

KV1

L1 L2 L3 PE

KC1

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

SCHEMA ELECTRICA DE CONTROL: CHA/K/WP 726-P36012-P


- Legenda schemei electrice la pag. 32. - Liniile punctate indica conexiunile optionale sau alte modalitati de instalare.

TTL CABLE

RS-485

CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: CHA/K/WP 726-P36012-P


CAN 1

SS

J51

REMOTE DISPLAY

- Wiring diagram explanation at page 32; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation.

DR D1
J51 PE 22 21 20 19

RxTx- RxTx+ GND

M + T

COM1

PE 13 12 11 10

RxTx- RxTx+ GND

M + T

1* 2* 3*

4*

5*

6*

RTC8

PI8 PI7 PI6 PI5 PI4 PI3 PI2 PI1 PL2 PH4 PH3 PL1 PH2 PH1 PD RC12 RC11 RC10 RC9 RC8 RC7 RC6 RC5 RC4 RC3
24VAC C3 NO20

KC10 KC11 KC12

KC8

KC9

KC7

KC6

KC5

KC4

KC3

RC2 RC1

KC2

KC1

X1:

SB

PE

RQ1 VQ1

PE

KA1 TQ1

11 14 12

L1 L2 L3

KP1 KP2

PE

KA1

FA3

230 0 0 24

400

FA1

TT

PE

1* 2* 3*

L3 L2 L1

4*

KV1

RF

KV2

FA2

5*

6*

NO11

RTC1

NO10

NO7

NO6

NO4

NO3 NC3 C4-6

NC2

NO2

C2

NC1

NO1

C1

IDL22

NO12

RTC2

NO13

RTC3

NO14

C13-15

NO9

24VAC

IDL21

IDL20

IDL19

NO5

C7-9

IDLC19-22

C12

NO8

C10-11

NO15

RTC4

NO16

RTC5

NO18

RTC6

NO19

RTC7

AI1

C19-20

NO17

C16-18

AIC1

RTC9

PI9

AIC2

RTC10

PI10

AIC3

RTC11

PI11

AI3

AI2

AIC4

RTC12

AI4

102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 PE 50 49 48 47 46 45 PE 44 43 42 41 PE 40 39 PE 38 37 PE 36 35 PE 34 33 PE 32 31 PE 30 29 PE 28 27 PE 26 25 PE 24 23 PE 22 21 PE 20 19 PE 18 17

PI12

X2:

12VDC

12VDC

AI7

AI7

AIC7

- Explanation de le diagramme lectrique la page 33; - Les parties en pointills indiquent les liaisons optionelles ou effectuer lors de l'installation.

MD1

X4:

GND VREF S1

S2 S3 S4 DI1 DI2

12VDC

AI8

AIC8

12VDC

AOC1

SCHMA LECTRIQUE DE CONTRLE: CHA/K/WP 726-P36012-P

Y+

Y-

6 5

VT1

9 8 7

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gr Rd BkWh

1 2 3 4

SVT1

TPVT1

ALARM SUMMER/WINTER ON/OFF EMERGENCY OFF

KT2
KP6 KT2 KP5

KP6 KP5

KP6 KP4 KP3 KT1 KP2

KP4 KT1 KP3 KP2

KP3 KP1

KP1

KA3 KA2 KA1 KV4 KV3 KV2 KV1

KC12 KC11 KC10 KC9 KC8 KC7 KC6 KC5 KC4 KC3 KC2 KC1
PE 144 143 PE 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 PE 128 127 126 125 124 123 PE 122 121 PE 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 116A 105A 104A 103A 110 109 108 107 106 105 104 103

SBP2 SBP1

TP2 TP1 SL SA RT1 REV2 REV1 REV2 REV1 VI2 VI1

RTP2 RTP1 RTV12 RTV11 RTV10 RTV9 RTV8 RTV7 RTV6 RTV5 RTV4 RTV3 RTV2 RTV1

1681236012

MD2

X4:

GND VREF S1

RS485

AO2

AOC2

A01

RS485

RS485 GND

AI6

AIC6

AIC5

- Legenda schema elettrico a pag. 32. - Le parti tratteggiate indicano collegamenti opzionali o da effettuare all'atto dell'installazione.

S2 S3 S4 DI1 DI2

SCHEMA ELETTRICO DI CONTROLLO: CHA/K/WP 726-P36012-P

15 14

VT2 SVT2
18 17 16

Gr Rd Bk Wh

1 2 3 4

AI5

CAN 0
TPVT2

IDLC9

IDLC9-10

IDL8

IDLC7-8 IDL7

IDL6

IDL5

IDLC5-6

IDLC4

IDLC3

IDLC3-4

IDL2

IDL1

IDLC1-2

IDL14

IDL13

IDLC11-14

IDL10

IDL18 IDLC15-18 IDL17 IDL16 IDL15 IDL11 IDL12

37

SFATURI PRACTICE DE INSTALARE


Pozitionare: - Se observa cu atentie si se respecta cu strictete spatiile indicate in catalog. - Verificati sa nu existe obstacole pe partea de aspiratie laterala a bateriei si pe partea ventilatoarelor de refulare. - Pozitionati unitatea in asa fel incat sa fie compatibila cu cerintele mediului inconjurator (nivelul de zgomot, integrarea cu structurile prezente, etc.). Conexiuni electrice: - Consultati intotdeauna schema electrica, pe care o primiti cu unitatea, unde sunt raportate toate instructiunile necesare pentru a efectua conexiunile electrice. - Alimentarea electrica a unitatii (prin inchiderea contactului) se va face cu 12 ore inainte de PIF pentru a alimenta rezistentele de carter de la compresoare. Nu intrerupeti alimentarea electrica in timpul perioadelor de oprire temporara (exemplu: week-end). - Inainte de decuplarea intrerupatorului principal se opreste unitatea din functiune prin actionarea butonului de pe panoul de comanda sau prin comanda la distanta. - Inainte de a accesa partile interne ale unitatii, deconectati unitatea de sub tensiune. - Este recomandata instalarea unei sigurante magnetotermice pentru protectia circuitelor electrice. - Conexiunile electrice trebuie sa fie facute cu: Cablu de putere tripolar + impamantare; - Conexiunile electrice optionale trebuie facute cu: Contacte exterioare; Raport alarme la distanta.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS
Location: - Strictly allow clearances as indicated in the catalogue. - Ensure there are no obstructions on the air suction and discharge side. - Locate the unit in order to be compatible with environmental requirements (sound level, integration into the site, etc.).

Electrical connections: - Check the wiring diagram enclosed with the unit, in wich are always present all the instructions necessary to the electrical connections. - Supply the unit at least 12 hours before start-up, in order to turn crankcase heaters on. Do not disconnect electrical supply during temporary stop periods (i.e. week-ends). - Before opening the main switch, stop the unit by acting on the suitable running switches or, if lacking, on the remote control. - Before servicing the inner components, disconnect electrical supply by opening the main switch. - The electrical supply line must be equipped with an automatic circuit breaker (to be provided by the installer). - Electrical connections to be done: Three-wire power cable + ground cable; - Optional electrical connections to be done: External interlock; Remote alarm signalling.

Conexiuni hidraulice: - Aerisiti cu atentie sistemul hidrulic, cu pompa oprita, actionand asupra ventilelor de aerisire. Aceasta procedura este deosebit de importanta, deoarece prezenta micilor bule de aer pot cauza inghetarea vaporizatorului. - Descarcati instalatia hidraulica pe perioada iernii sau utilizati un amestec antiinghet corespunzator. - Realizati circuitul hidraulic incluzant toate componentele indicate in schemele circuitului hidraulic (vas de expansiune, ventile de siguranta, ventil de inchidere, compensatori antivibranti, etc.).

Hydraulic connections: - Carefully vent the system, with pump turned off, by acting on the vent valves. this procedure is fundamental: little air bubbles can freeze the evaporator causing the general failure of the system. - Drain the system during seasonal stops (wintertime) or use proper mixtures with low freezing point. - Install the hydraulic circuit including all the components indicated in the recommended hydraulic circuit diagrams (expansion vessel, vent valves, balancing valve, shut off valves flexible connections, etc.).

Punerea in functiune si intretinere: - Urmati cu atentie toate indicatiile din manualul de utilizare si intretinere. Toate aceste operatiuni trebuie sa fie facute numai de catre personal calificat.

Start up and maintenance operations: - Strictly follow what reported in use and maintenance manual. All these operations must be carried on by trained personnel only.

38

CONSIGLI PRATICI DI INSTALLAZIONE


Posizionamento: - Osservare scrupolosamente gli spazi di rispetto indicati a catalogo. - Verificare che non vi siano ostruzioni sullaspirazione della batteria alettata e sulla mandata dei ventilatori. - Posizionare lunit in modo da rendere minimo limpatto ambientale (emissione sonora, integrazione con le strutture presenti, ecc.). Collegamenti elettrici: - Consultare sempre lo schema elettrico incluso nel quadro elettrico, ove sono sempre riportate tutte le istruzioni necessarie per effettuare i collegamenti elettrici. - Dare tensione allunit (chiudendo il sezionatore) almeno 12 ore prima dellavviamento, per permettere lalimentazione delle resistenze del carter. Non togliere tensione alle resistenze durante i brevi periodi di fermata dellunit. - Prima di aprire il sezionatore fermare lunit agendo sugli appositi interruttori di marcia o, in assenza, sul comando a distanza. - Prima di accedere alle parti interne dellunit, togliere tensione aprendo il sezionatore generale. - E vivamente raccomandata linstallazione di un interruttore magnetotermico a protezione della linea elettrica di alimentazione (a cura dellinstallatore). - Collegamenti elettrici da effettuare: Cavo di potenza tripolare + terra; - Collegamenti elettrici opzionali da effettuare: Consenso esterno; Riporto allarme a distanza.

CONSEILS PRATIQUES POUR LINSTALLATION


Mise en place: - Observer scrupuleusement les espaces pour lentretien tels quindiqus prcdemment. - Vrifier quil nexiste aucune obstruction sur laspiration de lair au travers de la batterie ailette et sur le refoulement des ventilateurs. - Positionner lunit de manire naffecter quau minimum lenvironnement (mission sonore, intgration sur le site, etc.). Raccordements lectriques: - Consulter toujours le schma lectrique joint la machine o sont toujours reportes toutes les instructions ncessaires pour effectuer les raccordements lectriques. - Mettre la machine sous tension (en fermant le sectionneur) au moins 12 h avant le dmarrage pour permettre lalimentation des rsistances de carter. Ne pas supprimer lalimentation aux rsistances durant les cours arrts de la machine. - Avant douvrir le sectionneur arrter lunit en agissant sur les interrupteurs prvus cet effet ou bien sur la commande distance. - Avant daccder aux parties internes de lunit, couper lalimentation lectrique en ouvrant le sectionneur gnral. - Il est vivement recommand dinstaller un disjoncteur magntothermique en protection de la ligne dalimentation lectrique ( la charge de linstallateur). - Raccordements lectriques effectuer : Cble de puissance tripolaire + terre; - Raccordements lectriques optionnels effectuer : Contacts extrieurs; Report distance des alarmes.

Collegamenti idraulici:

Raccordements hydrauliques:

- Sfiatare accuratamente limpianto idraulico, a pompe spente, - Purger avec soin linstallation hydraulique, pompe hors service, en intervenant sur les purgeurs. Cette procdure est particuagendo sulle valvoline di sfiato. Questa procedura particolarlirement importante, car la prsence mme de petites bulles mente importante in quanto anche piccole bolle daria possono dair peut causer le gel de lvaporateur. causare il congelamento dellevaporatore. - Vidanger linstallation hydraulique pendant lhiver ou utiliser - Scaricare limpianto idrico durante le soste invernali o usare un mlange antigel appropri. appropriate miscele anticongelanti. - Realizzare il circuito idraulico includendo i componenti indicati - Raliser le circuit hydraulique en incluant tous les comp. indiqus dans les schmas relatifs (vase dexpansion, purgeurs, vannes negli schemi raccomandati (vaso di espansione, valvole di sfiato, darrt, robinet d'quilibrage, jonctions antivibratiles, etc.). valvole di intercettazione, valvola di taratura, giunti antivibranti, ecc.).

Avviamento e manutenzione:

Mise en service et entretien:

- Attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel manuale - Se tenir scrupuleusement ce qui est indiqu dans le manuel dutilisation et dentretien. Ces oprations seront toutefois di uso e manutenzione. Tali operazioni devono comunque effectues par du personnel qualifi. essere effettuate da personale qualificato.

39

Datele raportate in aceasta documentatie sunt doar orientative. Producatorul isi rezerva dreptul de a face in orice moment toate modificarile pe care le considera necesare.

The data indicated in this manual is purely indicative. The manufacturer reserves the right to modify the data whenever it is considered necessary.

I dati riportati nella presente documentazione sono solamente indicativi. Il costruttore si riserva la facolt di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie.

Les donnes reportes dans la prsente documentation ne sont qu' indicatives. Le constructeur se rserve la facult d'apporter tout moment toutes les modifications qu'il jugera ncessaires.

G.I. HOLDING S.p.A. - Via Max Piccini, 11/13 - 33050 RIVIGNANO (UD) - ITALY Tel. +39 0432 773220 r.a. - Fax +39 0432 773855 - http://www.clint.it - e-mail: info@clint.it