LIBANlf OPER

RECENSUIT

V

mCHARDUS FOERSTER.

VOL. IIL

ORATIONES XXVI— L.

LIPSIAE
IN

b

\

AEDIBUS

B. G.

TEUBNERI.

MCMVI.

flZ

/903

/3

LIFSIAK

:

TYPIS

B. G.

TEUBNERI.

RICHARDO SCHOENE
s.

PRAEFATIO

ORITICA.

Quod volumine secundo prodeunte facere iam non potui ut quae censores voluminis primi aliter institui scribive voluerunt in disceptationem vocarem, id in posterius tempus
dififerre fugiens praefationi huius voluminis reservavi. Profecto tempus mihi non defuit deliberandi qua ratione opus quale unus hodie non ita facile suscipiat, optime

exsequerer. Nihilominus consilia illorum virorum doctorum etiamsi a meis institutis distarent, sequi non dubitarem, dummodo praestarent vel spem efiTectus haberent.

Fritzius^) prolegomena copiosa desideravit quibus universa operum Libanianorum memoria exponeretur. At plus duo volumina scribenda fuissent quibus codices quingenti describerentur et in familias digererentur et cum
testimoniis scriptorum conferrentur, priusquam unam lineam operum ipsorum exhiberem. Optime me brevitati et perspicuitati

contextum operum positio post invenerit. Necessitudinem vero

consulturum esse asseverare possum, si illa exipsorum locum suum

quam

inter

codices

ad-

hibitos intercedere in singularum orationum praefationibus dixi, utrum exstet necne, iam nunc unusquisque cuius
interest
potest.
e

plena

scriptura

librorum

exhibita

examinare
ita

Descriptio codicum quae Fritzii

plausum

tulit

ut

eam

exemplari esse posse diceret, iusto latior visa est Croenerto^) ita ut remedium a me quaeri voluerit
aliis
1)

Blatter

fiir

das Gymnasialschulwesen

XL

p.

266 sq.

2)

Gott. Gel. Anz. 1904 N. 9 p. 730 sq.

VI

PRAEFATIO CRITICA

dicantur.

quo quae gravia sint pari quidem diligentia at brevius Tale quidem remedium me ignorare profiteor, quippe qui nihil nisi necessaria protulisse mihi videar. Nam iure, opinor, reposcent qui fatorum operum Libanii gnari fieri volunt ut cognoscant non solum quibus codicibus singula opera contineantur, sed singulis codicibus comprehensa sint.
etiara

quae eorum
sit

Etiam scholiorum numerum, cum

inutile

omnia

reddere quae Byzantini magistelli marginibus exemplarium suorum adscribenda crediderint, minui posse idem vir At minime omnia protuli, sed elegi doctus contendit.

quae vel
scholia
t.

ad intellectum locorum utilia vel
quale
tc5

ad

indolem
Reiskiana

scholiastarum describendam idonea viderentur.
gravia
legitur
illud

Quod vero

quod

in

editione

Ip.81

me (t.Ip. 140) quam vituperasset.

evayQLO) 6 %arai(oad-Elg iv rro gelG^G)^ a omissa esse dicit, examinasset vellem potius

Scholium istud omnino non in codi-

cibus legitur, sed Morellum habet auctorem. Neque Croenerto cum ^^dieses Scholion^^, inquit, ^erkldrt dem Leser
sogleich

den Zusammenhang''^

in

intellectu

loci

invideo.

Egregie sese decipi passus est errore a Reiskio commisso, Quin Eusequi evayQLG) pro Evae^m (Mor. p. 40) dedit.
bius

eum Libanius
(xajto; 81

Nam modo intellegendus sit dubitari non potest. nominavit. Quis vero alter fuisset amicus

Kal TtokEL

dum

TtQOGts&ivxa nanolq^ xavxa exftVotg, cpiXoi xe (ptlog (pLXri ^T^xrjQ XE xal 6 xavxrjg adfAqoog), explicanerat. Itaque scholion Palatini xbv ^AQLCxaCvExov ex-

hibui et locum

Ammiani XVII

7,6 adscripsi.

Ceterum, ut fere, ita etiam apud Libanium numerus scholiorum in prima oratione maximus est, in sequentibus paulatim decrescit, quin etiam in iis quae tertio et quarto volumine continentur est cur de inopia illorum queraris. Transeo ad locos explicandi causa a me adscriptos, quorum numerum Rudolfus Asmus^) laudavit, augeri
1) Wochenschrift col. 630.
fiir

klassische

Philologie

1904

N. 23

PRAEFATIO CRITICA
vult.

VH

quidem nihil quod ad me omissum esse creICroenertus diderim, sed eadem ratione qua scholiorum numerus paulatim decrevit, plures a me loci adscripti sunt, id quod potissimum in hoc tertium volumen cadit quo quae compreintellectum necessarium videretur a

In

universum

hensae sunt orationes locos ad intellegendum difficillimos Hoc velim adminiculo qui editionem usurpabunt diligenter utantur, immo vero diligentius quam adhuc factum est. Nam persuasum mihi est non solum genus istud lectorum festinantium quod Croenertus statuit, ego
praebent.

reformido, quamquam tam rarum fore arbitror ut nullus timori locus sit, sed etiam censores quosdam editionis ab
intellectu

nonnullorum

locorum haud afuturos
attendissent.

fuisse,

si

notis

illis

animum

satis

similiumque augeri potuisse scio animi sententia gratias ago Rudolfo Asmo quod in censuris locupletissimis duorum voluminum^) e penu profundo doctrinae suae multos locos aptissimos cum aliorum scriptorum tum eius in quo habitat, lulianum dico, in medium protulit. At secus haec res evenit Guilelmo Schmidio. Nam quos hic desideravit locos^), hi aut non ita multum ad intellectum locorum Libanianorum conferunt, velutThuc. 1138,2 adLib.or.XI p.531,13sq., aut toto caelo ab his distant. Alius est, si rem ad amussim exigis, sensus loci Thueydidei 11 44,3, alius Libaniani or. XI p. 486, 9 sq.;
et ex

Numerum exemplorum

Pindari vero carminis Olympici primi versum primum allegans se locum simplicissimum Libanii or. XI p. 624,9 sq. perperam intellexisse aperuit. Tertium genus adnotationis, quod una voce paraphrasticum dixerim, quippe quo loci ellipsibus, traiectionibus, coactis relationibus difficiles graece solvantur, Croenertus addi vult, ego adhibendum esse nego. Nam primum hoc i^enus ab instituto Bibliothecae Teubnerianae omnino alie-

1)

Wochenschrift

fiir

klassische Philologie 1904 N. 23 et

1905 N. 33/34.
2)

Literarisches Zentralblatt 1904 N. 7 col. 232.

Vni

PRAEFATIO CRITICA
est.

nmn

Deinde

difficultas

locorum minime tribus
,

illis

ellipsibus, comprehensum est

generibus,

causas habet^ quas obscuritatis cuiusdam et adumbrandi vel tangendi potius quam describendi et tractandi studium haud levissima est. Experientia vero me docuit locos quos nunquam credideram vel ab Herwerdeno^), qui ceteros
difficultatem

movent

— immo —
sed

traiectionibus

vero

relationibus, traiectiones rarissime

coactis

multas alias

inter

Omnia plana atque
av^QCOTtovg

censores lectione scriptorum superat, male intellectos esse. clara sunt in loco I p. 177,10 itlBiGxa

ev noLrjGag Tovde olSa xov jqovov x&v fiev Iv i(is XQBia (pccQ^dKcov ovTcov in Kaxatpevyovxcov ^ ifiov 6h Tamen aixotg Sia xmv inl xfjg aQiV? ^(Ofiivov xag 7tXi]ydg.
is

^^Quae quaeso,

inquit,

Jiacc

constriictio

est

pro i^ov ds

avxotg lcofisvov 6i,a x&v im xfjg aQirig xag TtXrjyccg et quis non iure expectet avxotg lcofisvov rag Tclyjyag sine praepositione?
est:
xfig

Una omissa

Uterula tantarum turbarum causa

i^ov ds avxotg <^i)6ia x&v Verba Slcc x&v inl aQyrig ico^svov xag iih^yccg.^'' aQyfi^ noii ad rag 7tlr]yccg^ sed ad ico^svov pertinent
scripserat Libanius:

inl
xfig

(= cum

per magistratus sanarem vulnera). Exemplum habes apud nostrum t. IH 65,12sq. At quomodo Libanius potuit privatim sanare plagas magistratuum ? Quid? nonne Herwerdenus ingenue professus est se non intellegere verba orationis I p. 152,17 sq. (t6 fisv ovv iitl vovv xs avxov (sc. xov vo^iov) x& TtQsa^vxsQcp xotv ^aadsoLV ild^stp)
cgo
iis

eva

xs

xoav

ZQaxovvTcov
nihil

xotg

iy.SLvov
,

ysyovsvaL

yQccfi^aCiL^

quamquam

habent

difficultatis

cent legetn litteris illius e valentibus insuperque

quippe quae signifi(imperatoris) factam esse unam a me locis Codicis Theodosiani

IV

tellegere

6,1 et Novellarum 89,12 illustrata sunt; se non inverba simplicissima t. 322, 15 alX' ovSs vv'^ sed ne nox quiinsyivsxo xa ^Qayst xovxco Kal Kovcpco dcm supervvnit huic brcvi atque levi sc. 8s6^coxriQLco)\ t. I

H

(=

187,18; 314,3;
1)

t.

H

487,5 alia?
p.

Quis,

quaeso, mihi in

Mus. Rhen. LIX

329

sq.;

LX

106

PRAEFATIO CRITICA
aurem susurrabit, ubi

IX

cum
drj

aliis

ki}Erai,

tali paraphrasi opus sit, ubi non, Croenerto qui verba simplicissima p. 180,14 de xat iQCJtcoiievog vito xov iqtptov §aaLXicog^ ot»

tum

^dhara trov r^de i]ad-eL7}^ Tov(ibv elnelv TtotfjaccL xe iqcbvxa fiov xbv ccvdQa ^aXXov eQccv cpavai xe xat xfig 8evqo
oSov i(iov %dqLv adeo perperam intellexit ut quod de Theodosio dictum est xfig Sevqo inLd-vfieLv 68ov ifiov iccQLv^), ad Richomerem referret et iTtavoSov pro oSov scribendum coniceret; qui verba etiam simpliciora p. 410, 11 TCaQ aXkoig Se ye dd^XrixGiv dyeXaL Sevxeqag rifieqag
iiTLd-vfieLV

eig

xbv dy&va SeofievaL coniectura SvofievaL coiTupit, utpote

quae

genetivum

SevxeQag

rj^ieQag

relatione

grammatica

privet nec per se intellegi possit. Fritzius qui recte sensit, si plus in hoc genere efficere voluissem, fines id Bibliothecae Teubnerianae superaturum
fuisse,

instituere editionem.

melius fuisse edixit praeter minorem etiam maiorem At quis, quaeso, Sosius hodie talem

operum Libanianorum suscipiet?^) viam quae una mihi visa est eligenda iniisse ne nunc quidem me paenitet. De rebus orthographicis quoniam spero mihi datum iri stare promisso omnia quae ad illas pertinent copiosa disputatione tractandi, nunc volo esse brevissimus. In universum codices optimos duces sequendos esse statui. Itaque cum Croenertus non aco^cD et ^wov, sed aa>^a) et ^mv
duplicem
editionem

Mediam

illam

fere

scribendum fuisse dicit, formas quae iota adscripto carent, semper, formas quae illud habent, vix bis terque in optimis codicibus CAV exstare et hos ipsos codices etiam

formis quales sunt avco, noQQco, perperam iota adscriptum

1)

Cf ad

Reiskiam praeter minorem etiam maiorem editionem incohasse contendit p. 256. 'Maior' quam Nedicit nuUa alia re nisi forma foliorum a 'minore' distat. que rectius se habet quod Croenertus p. 730 etiam epistularum
2)

t. III 441,15. Fallitur Fritzius cum

editionem

a Reiskio

praeparatam,

missam dicit. Reiskius non praeparavit.

sed ab uxore non foras epistulas legit et emendavit, editionem

X

PRAEFATIO CRTTICA

nonnunquam praebere meminerit. De veritate autem formae nQodatsLOv dubitandi nulla omnino erat causa. Nam
hanc omnes codices ubique exhibent. Etiam longius progressus est Herwerdenus ^) at nunquam mihi persuadebit formas quales sunt Jlogkovqol^)
,

et IIvvkI, tl)SKd6ag et cpaxQiav et (Sri^sqov^ s^co^d^rj^ xstsXsvxi]xsL et SsdsLKXO^ dvaXcofisvav, adxsog^ rarv^) e textu esset non librorum scripturam, sed esse expellendas.

Nam

manum
hic
illic

Libanii

corrigere.

Hunc non omnino

dxxLKLt^siv

fuerint

ne Herwerdenum quidem fugit, quales autem formae in exemplaribus scriptorum veterum a

Libanio usurpatis quaerere prorsus omisit. lam ad crisin ipsam factitandam me converto. in universum omnes probaverunt, ita tamen ut et

Quam
Asmus

et Herwerdenus plures quas in apparatu critico proposui coniecturas in textum me recipere vel potuisse vel debuisse

Nolo refragari iudicibus aequis atque peritis. probabo quod Herwerdenus*) „aw^ nullam^ inquit, omnino aut probdbiles omnes conkduras rccipi sana iubere videtur methodus''^. Ego in textum recipiendas esse non duxi nisi quae certae mihi viderentur;
iudicarent.

At neque probavi neque

At cautior probabiles apparatui reliqui. esse malui. Nam iterum experientia me

quam
docuit

audacior

et hae paginae exempla dabunt ne eas quidem coniecturas quas pro certis habuerim omnes esse probabiles, nedum certas. Ab altera parte Henricus Schenkelius^) numerum coniecturarum a me in apparatu prolatarum iusto maio-

rem

esse contendit.

At quid
illas

dicet, si

ab

Asmo

deno audiverit inter
reciperentur?

tot esse dignas

et Herwerquae in textum

Neque

ei

obsequar.

Nam

exemplis edoctus

1)

Mus. Rhen.

LX

106 sq.

in epigraminate Messeniaco a Kolbio (Berichte der Berliner Akademie 1905 p. 53) edito comparuit. 3) Iniuria is p. 107 me noX^mv pro TCoXaav scripsisse contendit.
2)

Nuper etiam

123. 4) Mu8. Rhen. 6) Berliner Philologische

LX

Wochenschrift 1904 N. 46.

PRAEFATIO CRITICA
scio illas

XI
alio-

meas coniecturas haud raro emendationem
vir

rum

excitasse.

Idem

doctus de recensione iudicium
ita

tulit.

Cuius

fundamenta probat,
plus pretii tribuat

tamen ut
ego.

codici Vindobonensi

(F)

quam

Etsi vero huic rei

magnam

tamen silentio eam praeterire nolui. non queo. Nam ut iudicetur utrum codicis V an codicum CAP testium primariorum familiae prioris maius sit pretium, non, ut ille dicit, emendationes locorum quas ego in textum recepi numerandae, sed omnes lectiones utriusque familiae examinandae sunt. Et multo maior est numerus lectionum iustarum quae e codicibus familiae prioris iam ab anterioribus editoribus in textum receptae sunt. Altera vero familia ne ab interQuarum numero polationibus quidem prorsus libera est.

vim

esse

negavit,

Assentiri

ei

habendam
quae

esse

iudico
ita

lectionem
imposuit,

cccpaLQovfiivrj

p.

155,21

Schenkelio

ut

At qui ^ev ot ovk av iE,ikafiiljav ^ rovg 8e rj^rj re ev ^o^ri Y,al av xovg eGo^ivovg a(p^QeL consideraverit, dubitare non poterit quin participium tantum studio aequandi debeatur. Libanium in tali enuntiationum genere ccvanoXovd^cog verbum finitum adhibere plurimi docent loci, e quibus
familiae cccpyQEL praefeiTet.
<psLdo(iivi]

eam lectioni prioris nexum verborum ael

tres simillimos attulisse satis eritp.
li7]v

108,3 aLyobvra

irQe^pa-

ovra

(lev

ovde

TtQoreQov

ray^vv ,

iyeyoveL;
t.

p.

xcoTwv OL ^&vreg

243,2 rovrov (iccQrvQeg Irt, vvv fiev 6ad-Q0L^
a7t0QG)v,
olfiaL,

^97]}
ei6L

^^
(iol

§QadvreQog

r&v

{jXlg)-

rote de rjvd^ovfiev;
ccXX^

in 434,10 ovK
yr]v.

^evyovg,

iSedleL

rr}v

Atque haec quidem in universum. lam ad singulos locos examinandos, ut pateat quid Ordinem lucri e notis censorum capi possit, accingor.
sequor editionis.

Vol.
Initium
scriptae p.

I.

capio

a

loco

vitae

Libanianae

ab Eunapio

7,23 x&v Se

xal (lera raiJTa ^aOLXicov

twv

d^io}-

Xn
fidrcov t6

PRAEFATIO CRITICA
[liyiGzov

avr&

TCQOGd^svrcov ,

t6v yccQ

r7]g

avXrjg

enaQiov ^ixQi TtQoarjyoQtag t%BLV eKeXsvov,
cpriGag

ova

rov

cocpiGrriv
ori

elvai

(lel^ova.

aal

rovro
fiovrjg

aTcedf^aro eCriv ovy^
rjrrr^ro

SoE^rig iXdrrcov avriQ oUyog enaivog^ 6e all7]v drjiKadrj TCSQL rovg Xoyovg, rr\v

oial

§dvavaov

rfjg vits-

quod scripsi ccTcediiaro amplexus quod conieci t6 pro t6v scribendum conicit endQiov, quod ego probaverim. At ovk ante eXdrrcov inserens vel hoc cum oiQeLtrcov mutans sensum invertit; nam (pi^aag rov aocpLarrjv sivaL ^eC^ova Libanius
Xd^pavev.

Probat
et

Herwerdenus

pro

eTtedsL^aro

erat So^rjg iXdrrcov^ at ^ovr^g rirrr\ro rfig Ttsol rovg Xoyov^
sc. d6'^rig.

Or.

I.

p. 80, 10 iv di} ^eylarrj ^eyiarovg elvaL avvi^rj yivog rovfibv TtaLSela rs %aL nXovrco y.al yoQi^yiaLg %al dy&aL %al Pro cpOQalg scriXoyoLg oaoL cpOQalg aQiovra^v ditavrcbaLv. bendum coniecit Q-QovoLg Asmus. Et sane in Q^QovoLg aQy&v

dicendis multus est Libanius
at
in

(cf.

t.

ILE 290, 2; 433,

22

sq.;

467,7), dum. XoyoL oaoL cpOQalg aQyovrcov aTtavrcbaLv sunt orationes quae libidines magistratuum impugnant (cf. t. lEI 448,5). Similiter dixit Libanius t. in 461,22 arQarrjybv SovXov
OQyfjg Tial
fisarbv cpoQag.
p.

hunc locum non quadrant.

Nihil mutan-

Cum
xat
vrj

hoc coniungo

83,7

dvrs^^srd^cov 8ri rLg rd

vvv

^ovXf^g Xiyco cpQOvriaLV ^ ^ia ys ^QOvoLg aQywv^ ov yaXsTtmg dv y dvsvQOL, TtoriQCjas rovro rLd-slg OQd^cbg dv sli] rsd^SLKCogy ubi ^QovoLg a me cum Cobeto repositum Fritzius p. 259 At verba ab improbat vel cpoQOLg vel (poQaig proponens. oratione secunda § 33 sq. (p. 249,llsq.) lucem accipere
\xa\ TCaQovxa iy.SLV0Lg,

dixaLg y Kal o-uTt»

asserens a sensu
bile
est.

eorum

aberravit.

(poQatg plane intolera-

Ac ne de
t.

cpoQOLg

quidem aQycbv apte

cogitari

docet locus

Qov

ni

rjTtsiXrjaav

407, 15sq. ol yofiLovfisvoL rbv cporovg ccQyovrag. Cum ^ovXf^g vero

(pQOvriaLv et diyaLg nihil aptius

quam

d^QovoL

aQx&v con-

PRAEFATIO CRITICA
iungitur^)
mittitur.
et

Xm
vtJ

quoniam

summum

est,

Jla

ys

prae-

Neque probare possum quod Herwerdenus
inquit,
etri<^vy

^^receptam, oportuit certam 31. Schmidtii correctionem oQ&cog av
TEd-eiKag''^

Nam

quod antecedit

xig

xa vvv naQovxa EKELVOLg

— ov

avzs^ETcc^civ

6i]

laXETCUig

av xat ovx(o
eXyi^

y avEVQOL flagitat eandem tertiam personam etiam in antecedenti numero plurali nov di] vtav Q-ipo^Ev, simul comprehensa est.
p.
1]

quae
oQcpa-

X7}v

81,10

xeXevxi]

SovxL.

^dvaxov voGa dvo TtQO^diOLg X7\v §ovXr}v itaQaNon mihi probantur quae Herwerdenus scripsit:
QTiXOQLnai ^okLg SLacpvyovxi xov o^iolov

avvE^Ti

„^wia Libanius Atticorum exemplo daalis est amantissimus, non spernenda videtur codicis Laurentiani LVII 20 lectio Nam Svolv 7tQO(idiOLv cum non in SvoLv TtQO^dioLv'"''. Laurentiano, sed in solo Vindobonensi exstet itaque non codicum alterius familiae commune sit, minorem habet
auctoritatem, et 6vo TtQo^diOLg quod et in codicibus prioris familiae et in Laurentiano legitur, respondet melius usui Libanii qui in dativo dvo vel Svolv cum plurali solet^)

n

I 275,11 dvo xotg fiEylaxoLg ari^Loig; (cf. 401, 12 dvo PeXeolv; HI 368,8 dvo pjfft xal 7tkEL06Lv; ni 89,9 Svo yvco^aLg (^yv6fiaLv perperam Reiskius); 11,22 ETtEXELOLg OxQaxi^yoLg dvoLv; 182, 7 Svolv QT^fiaCLv eoxl^e;

construere

H

439,7 iv dvoLv Qr}fia6L; HI 134,19 dvotv elSegl Xi^^mdxurv. Probo quod Herp. 84,3 dlX^ onoxE (iev dcpcoaLOVfirjv. werdenus proposuit dcpoaLOLfiriv.
p.
63(Jt'

84,16
ovd^

Kal

ovz(o

Srj

xl

avxat
vicov
{]

7tQoaEv.EL(ir]v

dnQL^cjg,

d7tc(XXaxxo(iEvov

xobv
xe

xat

8l

dyoQag^
Tial

iv

xeqolv

diti]XXaxx6(iriv ^ xca e8el xl l^i^Xog.

dXXd
xov

dvdQa
'^ELv

TtQog dvdyocrjv XiysLV.

excidisse

conieci,

EL7t6iir]v

Post dyoQug verbum quale Nunc neuHerwerdenus.
in

trum probaverim sed cum Fritzio commate, ut
1) Cf.

VB

t.

III 434, 3

6 LUTtridriG avta xoaovxov dnb
t.

r»)s

^ovXfig

inl xov Q^QOvov.
2)

Dualis

exemplum habes

I

134,7 dvolv i^id^sto xccxolv.

XIV

PRAEFATIO CRITICA

deest, post ayoQcig deleto ijv ad tj ^i§log cogitatione suppleverim et puncto post ^i^log deleto enuntiatum Y,ai adeL ab co()T£ suspensum fecerim.
p.

85, 1

avviitQCittsv
eTtel

6

datficov

ovSevl

vo(5ri^axi

Herwerdenus: .,Nihil est inquit in sequentibus unde mente suppleas sententiam omissam post Nam verba eTtel Kal, itaque improbahiUs est aposiopesis"
.

dQo^iov vnoaKelL^cjv, Iniuria 8e roLovde.

ymI o nqoaeiteae ry %ecpalri

— tov
r^v

aperte, ut lineolis indicavi, Libanius filum sententiae digressione incisum verbis {aXX' oneq ecpY]v^ TtXrjv rovde xr^vL%avxa xaXXa ijv avoaog, ^aV) ovde xovxo elQye jli?) aitoXaveLV x&v itaLdLKcbv excipit. Quod vero ipse pro enel Kcd o etsi Nam in dubitanter proponit el' ye ^rj ro reiciendum est.

enuntiato quale est o TiQoaeiteae xrj xecpaXfj assimilatio nominativi pronominis relativi a Libanio nunquam admissa est.

Ibidem

1.

3

ev

xolg

^dyaqvevaL

xolg

MQLaxocpdvovg

r]%f

oiad^i]^evco Tco

iniuria yQa(ji^axLaxfj 7taQeaxr]Kcog

Herwerdenus

Ut id nullo avv a Gasda pro ev propositum defendit. pacto tolerari potest, ita iv sensum praebet aptissimum: eram in Acharnensibiis Aristophanis i. e. legebam fabulam.
Qui usus praepositionis iv apud Libanium frequens est. Ibidem I. 6 particula condicionalis av necessaria visa est Herwerdeno in verbis coax' ijdr} xlvcc vvKxa i%eLvr]v xr]v r]^SQav TtQoaeLTteLv sive xlv^ av sive i]^eQav av scribenti.

At
coni

r]8r]

nos de re condicionali cogitare vetat.

p,

87,11 in apparatu critico „a^7]vatoov libri coni'"'' pro legendum est: edct. Vitium e linea antecedenti irrepsit. p. 90, 19 xo 8e yeL^SiVL ^ev ovSev 'laXencoxeQco Q^eQOvg

IQT^aaad^aL TtQog xa neXdyi], yeviad-aL 8e ov^ coaiteQ eaitevdov, aXX* a)g i^e^Laaxo^ xavxl 8e 8&Qa Tvyr]g. sensu totius

A

loci

abhorret quod Fritzius coniecit yevia&aL 8e ovy cbneQ
dXX'
lo

ea7tev8ov,

i^e^Caaxo
xco

<[8L8aaKdXcoy.

verum
dicit xd

esset,
8^

non de duobus, quos
aocpLaxd.,

av neQi

ageretur.
axr]a(ov

Et quod antecedit p. dualem iuxta eanevSov excludit.
ysviad^aL
8e

Nam hoc si paulo post Libanius sed de quattuor sophistis 89,12 ov 8e r^Xd^ov ^sxaQuod
recte sensit

Asmus cum proposuit

ovy

oviteQ

eanevSoVy

PRAEFATIO CRITICA
ciXX^

XV

mv

<^7}

§Lcc

fi^y

B§i(x(Saxo

sed ratione violentiore

quam quae

Ego nunc,
Sh

si

(sc. fiad^riTriv,

quid mutandum, ut p. 92,5) ovx ovTtsQ eaTtsvdov, aU' og

sententiam quidem aptam, probari possit efficiens. scribendum duco yEvia^ai,

i§s§LaaTO.

92,5 (peQOvaa 6e ireQov tiolh, naQ' oxipiteQ efisXXov SLasad^aL rovg vTteQ r&v Aoycov fiox^^ovg. Sensui aeque atque usui Libaniano melius eLaead-ai traditum convenit quam quod receptum oportuit, si Herwerdenum aup.

fiovovg

dimus,
p.

ol'aead-aL.

92, 12
e(p*

rjv

ovv

areXr}g e^odcov re oial

arQareLoJv Kal

aymvoDV

scribendum

eQierai "AQrjg conieci oD§ quod
iudice, recte,

olg

xat

TtaQard^ecov.

Pro

olg

Herwerdeno
p.

receptum oportuit ut nunc mihi videtur.

eodem

93,7 roaovrov <^r£> aTtoaxovrog kco^ov re v.a\ koivodr&v iv vv^lv i^tl rag r&v neveareQcov noQevofiivcov viag OLKLag. Recte Schenkelius neveariQcov a coniecturis defendit.
p.

95,8

rjfiag

de

r]

rov

ti

delv neiaea^aL
delv^

Qcov

iXnig.

Delendum

conieci

id

r&v arjdeariquod Asmus et

Herwerdenus probaverunt. Selv ovv eri im^i^rovvra fiavd^aveLv. Quod p. 96, 1 Asmus erL rriQovvra scribendum proponit, a sensu abhorret.
inL^rjrovvra
p.

sanum
iv

est.

noXiraig yaQ av Se^iotg Kal neQL aocpiav Ne6LarQi§ovaL (liXXcov 6ei^eLV ra M&rivri&ev aycoviafiara. iav ovx av rbv hoc loco v6(iov yaQ q^ue neque p. 113,21 nevaLg airiaLg v§Qi^eLV neque p. 146, 7 orL av rovro ianv eiiiccaaL particula av attrectanda est, quippe quae significatione quodammodo adversativa plane ex usu Libaniano

96, 22

adhibita

sit,

id

quod contra Herwerdenum eius loco d^

proponentem
p.

dico.

rov (paivoifir}v iv a^ia ivevoovv, ag eX ravra inl £X noQeiag anoav&Lg avvovaiaLg im^erjg, rrjg Iniuria quod est in libris ano-

97,8 Kal

Xoyi^aoiiaL.

Xoyi^aofievog cum loci Aristidis or.

indicativo

participium mutavi.
t.

Recte

Schenkelius
elxov iv

XXIII

I p.

452,15 ev^vg

vw

XVI
wg

PRAEFATIO CRITICA

StarsUaciyv aGixog rr}v tjiieqccv mentionem fecit multosque alios collegit Passowius in lexico s. v. wg p. 2631, dLavoov 6s G)g sq&v. quibus addo Plat. Leg. XII p. 964

A

Neque de hac

re aliter sensit Herwerdenus, sed
^^quod
deesif'

ccTtoXrjilJo-

^svog scribens atque
ciTtokoysLa&aL

supplens sensui huius

loci et significationi verbi aitola^^avsLV

vim

intulit.

Verbo

cum

berrime usus
Cf.
t.

438,4. ,,Procul 100, 18 6 fisv 6ri asfA,v6g asfiv&g SLaxr]Y,sL. dubio imitando Lihanius expressit tragicl nescio cuius locum Jwdie deperditum^^ adnotat Herwerdenus. Mihi dictio magis
p.

n

praepositione sk coniuncto Libanius creest, ut excusandi significationem habeat.

locum comoediae sapere videtur, qualis est Ephippi IH 336, IM (n 261, 19 K) asfivbg asfivcog ilavld^ s)%cov. p. 103, 9 rcbv ante %q6vg)v in textu omissum esse a Schenkelio monitus vidi. p. 105, 15 svQLaxsL Tc6vov xcoQLg rovg avXXrjijjOfiivovg
Prorsus inTCQog roLg aocpLaralg rovg aficpl rovg itOLT^rag. tolerabile est Y,al quod Croenertus ante rovg inserendum
duxit.
p. 105, 20 TCQV ante TJsQLvd^lcov iam a Reiskio uncis inclusum esse adnotare debui. Schenp. 108,10 jLirj Iscov srL TtQoaTCsacov rco dLaaitdaaL.

kelius

SLaQTtdaaL

Leg. VII 807 B;
p.

X

quod 906
d^
sl'

est

in

libris
est.

recte

locis

Platonis

D

tutatus
7]Qsro
Sfidg

109,3

rcbv
i)

zLg

ovrLvovv, oto)
rjv

fisylarcp

y.aWcoTtL^OLro

rt^hg^
6^

rdg

aKovaaL.

Post r&v

inserendum

auttj dLarQL§dg esse sksl probabilis est

iv

coniectura Herwerdeni.
p.

110,10

rr}v
cog

fisv

yvcofirjv

inaLviaag^ %sXsvaag 8s

^r]-

yvvaLKog rrjg riyvrig. Multum argutiarum perderet locus, si cum Croenerto vvfjicpiov deleremus et dXlov ante ^rjrsLv insereremus. Neque dixit Libanius STtl rrjv ^vyarsQa 'naXovvra^ sed s%l SslsfiOLys

rslv vvfKplov,

ovarjg avrl

nvov
o^arig

rs
rfig

dfia xat avrrjv
riivrjg

rrjv

d^vyariQa,
ovaijg

sed

cog

sfiOLys

neque oag SfiOLys dvrl yvvaLKog

r^g

rixvrig.

PRAEFATIO CRITICA
p. 113,16 SxSnBQ ccvtLTcaXov rovto) ^sv

XVH
^tSLvat,

av

el'

XLg

ad^Xrjxrig

sxcov tov
dLeaco^e.

ijqvelto

av(i7tkiKe(}&aL

kul

Melius nunc duco
posuit
codicis
effeci

scribere

rjdetto

quod Schenkelius proscriptura
rjQeho

quam quod cum
Parisini
e
TjQveLto.

correctore codicis Chisiani et librario

reliquorum
^vQOTCooXeLcp.

librorum

p.

116,10

iv

Cum Herwerdeno

ferenda videtur lectio codicum
t.

AP

prae-

fivQOTtcoXlo),

quae etiam

IV 11,9
p.

exstat.
6

117, 12

de

olg eScoKev

av iQv&QL&v.

Pro tribus

ultimis vocabulis conieci edQaCev aveQvd^QL&v. Schenkelius edcoKev av tuetur quam simul profert coniecturam tacere

melius est

at av

locum non habet, nam iudex revera
(cf.
ttJ
1.

edcoKev largitus erat XcoXevaL tov KaLQov

7 Kal tbv delaavta eiiteLv ano-

laQLtL).

Itaque olg edcoKev aveQV-

d^QL&v scribendum duco.
p.
ieci

117,6

BTtl

deyead^aL tolg OQOLg tr}v §Xo6VQav ccqx^v. totg oQOLg, at secutus esse videtur Libanius

plum locorum Thucydidis IV 103, 3 de'^dfievoL TtoXeL; VI 50,1 itoXeL ov deE^acsd^aL] VI 44,2 ov
avtovg ayoQa ov8e aateL, vdatL 6e Kal p. 118, 15 tov 6e iyyvg iyco tr\v
Kal aTtoneLQdofievog.
et
oQfica.

Conexemavtbv tfj

dexofievcov

(pcovr]v

avuKLvcov te
careri posse

Quod

conieci aaK&v^

eo

avaKLvav recte se habere nunc mihi persuasum est, sed ^vrjfii^v quod Schmidius pro (pcovrjv proposuit, perversum documentoque est locum ab illo non intellectum esse. Nam quid, quaeso, coramune habet sensus huius loci cum
eo
tr\v

quem

contulit Aristid. or.

XXXV

t.

I

674,19D

avaKLveiv

tovtcov ^vrj^rjv a avyxQvil^eLV avved^e^ed-a? p. 110,8 Kal tovg a^LKQOtdtovg tcbv dyQ&v

d^dtovg

diovto

^OL

^^Vellem

Conieci iQydaead^ai. recepisset Foerster correctioncm suam iQydaea&ui,
taLg ^La^oXalg igyd^ead^aL.

de qua nemo sanus dubitahif'' Herwerdenus, fortasse recte, at Libanium haud raro infinitivo praesentis uti, ubi futu-

rum

exspectes,
p.

tenendum
iv

est.

121,14

AL§vaar).

De

sepulcro

quod

dicitur

Hannibalis conferenda sunt non solum quae Tzetzes Chil. b LiBANirs ed Foerster. III.

XVm
I

PRAEFATIO CRITICA
et

ad hunc ipsum locum (Crameri Anecd. III 353; 102) tradidit, sed etiam quae Theodorus Wiegand (Mitt. des Archaeol. Inst. in nuperrime

798 sq.

Tzetz. epp. ed. Pressel p.

Athen XXVII 321 sq.)
p.

testis
Ttjv

oculatus enarravit.
tcov

rvQccvvcov naxaXvGiv^ cov xhv ^lv Xoyco^ zov de xslqI KwvGxccvriog STtavCe. Sine dubio non, quae fuit opinio Wyttenbachii (lul. or. I p. 133 ed. Schaefer) cuius Asmus mentionem fecit, luliano in pro-

123,5

jLtfta

yccQ

p. 1 xag xvQavvldag oitfog ^sv XoyG) nal TtSLd-OL xovg SoQvg^oQOvg aitoGxrjaag^ T-fjg ds xolg onloLg KQaxriGag obversatus est locus Libanii sed contrarium, ut haud raro, statuendum est. p. 127,9 iniuria Schenkelius de nota critica ad fw?

oemio orationis in Constantium
XTJg

av^QTjyiag^

scripta (Jag

PBV

et

inser

AC^

om

Ferr) ut parum clara
scog

quamvis ea dubitationem tollit queritur. in X, hg in PBY et inscrium prima manu in A
recentiore f in
p.

Nam

esse

et

manu
Deesse

C.
yccQ drj %axsLX-^(psL xr}v STtldsL^Lv.

128,9 voGog
xrjv

^sxa ante
iecturae

sTtlSsL^Lv

mihi visum

est

neque huius con-

me

paenitet.
est.

hoc loco idem significare
cxcepit^ irritum

quod Schenkelius %axsLh]cpSL credidit quod STtSLlricpSL Ne iitSLXrjcpsL quidem cum accusativa
posse

Nam

structum exeepit significat, sed interrupit. voGog vero KaxaXafi^dvsL xLva hoc loco nihil aliud significare potest nisi quod ceteris omnibus: morbus corripit aliquem. Obiectum ^s ex enuntiato antecedenti a (is rj voaog SLQydaaxo cogitatione repetendum est.

2 ^fjv p. 129,1 si notam criticam ad verba sfiol ita dedissem ut Schenkelius vult: ^^Jiabet V, e Par 3016

add

Mor^''

quam non
p.

totam rationem meam dereliquissem, secundum adnotantur nisi quae a textu recepto discrepant.

SQxojiaL fisv, ov% ofiota ds %al itooxsQOv T-g dXXd xoxs fxsv tXaQa xs Kal svd^vfiovfisvrjy vcSxsqov de uypvg xs nXsa xal dLaxs&vfifisvrj. Ultimam vocem e coniectura Reiskii et Cobeti reposui adnotans: etsi veritatem lcctionis praestarc nolo. Verbum diaxvcpsLv nusquam

130,9

ilfvxy^

apud Libanium

exstat.

Nunc praetulerim quod Asmus,

PRAEFATIO CRITICA
coniecit
liter

XIX

dLared^Qv^fiivrjy ut adverbio dLaud-Qv^ifiivmg simiPlato Leg. XI 922 B usus est. p. 131, 20 iv rotg iaidroig ri^g itoXecog TteQL rag v-jkoNon audiendus est HerwerQeiag eKeLro cvyKey^akv^^ivog.

denus,

cum
alios

iyKenakvfi^ivog scribendum coniecit.

Nam

avy-

TieKaXvfjLfiivog

apud

significat atque iyxeKaXvfifiivog scriptores, e quibus Plutarchum nomino

idem

cum
(Dem.

7,1), tum apud Libanium t. 11 33,18 Kal avvexaXvnrero, ubi Herwerdenus iterum eveKaXvnrero scribere voluit^).

Hoc

loco vel leges in hiatu vitando a Libanio observatae iyxexaXvfifiivog obsistunt.
p.

136, 9 verba in apparatu critico: „xaL rov scripsi et Sinteni^^ delenda et pro ^^num xai ro-O?" icribendum est: „xat rov Be Anim et Sintcnis fortasse

mm Be Anim
'ectf''^

Vitium inter duas ultimas quas dicunt correcturas
recte Schenkelius suspicatus est.

rrepsit, ut |;cripturae
p.

138,3 QTifiara ra noXXa fihv eig i^oQav z^^v aXXiiXoiv Verba tt)v aXXriX(ov tueri studuit SchenkeUus fiera^elg.
neque coniectura riv' aXXr^v opus esse videtur. 6e eriQcov elvaL rovQyov eiTtoov xara p. 144, 10 iyo) d-ariQav g)covr}v ovz 'i]Qyovv. Croenertus cum d^ari^av quod e coniectura scripsi improbans lectionem traditam cum
Reiskio tenendam esse dicit, quam accurate rem perpenderit demonstrat. Nam quid Reiskius? Jocum inquit hunc totum non intelligo, et tantum pcr nehulam video scnneccsse

mc latine haud callcrc adeoque mandetur latina oratio panegyrica, in altera lingua, Graeca puta, nan erani segnis etc.^'' Nemo hunc sensum in lectione tradita xaO-' eY.ariQav (p(ovr]v intentiam:

cum

dixissem

esse

ut alteii

esse posse contendet.
ficare

Quaero igitur^uid haec verba

signi-

Croenertus

opinetur.

Ego vero sententiam

illam

quam Reiskius sagaciter enucleavit ratione facillima nactus sum e xa^d"' e^ariQav quae est lectio archetypi, cum V solus xaO-' eriQav praebeat, eliciens xara ^ariQav tutansque collatis t. 11 42,3 ^ariQa (poiv^ et
aptissimam
.)

Mus. Rhen.

LX

111.

XX

PRAEFATIO CRITICA
6e
c:riQa.

245,20 TtoXXri fisv ^Eklag cpcDvri, ovx oUyrj Forma nominativoruin Libaniana est ccteQog xtA,.;

a d-a in-

cipiunt casus obliqui, sed exempla accusativi d-areQccv (cf. Thom. M. s. V. aregog p. 27 R) praesto non sunt, itaque fortasse praestat scribere Kara rr)v ereQav^ ut t. III 201,5
TtoXv

to

naQ^ ezareQag
p.

elg

rrjv

ereQav eQxo^evov et 439, 6
acp^

TtXeovaLV ovre elg rrjv ereQav, Xv

eKareQag

(pcovTJg eypiev.

Ibidem

144, 14

rvyrig.,

ol^ai^ rLvbg rovg avd-ig ^or]7tefiijjaar}g.

^rjaofievovg re aal yaQLOv^evovg ereQCDae

Lectio-

§orjao^evovg recipiendam esse Schenkelius et Croenertus consentiunt, at cum hic vertit eos qui iterum celebraturi erant, iterum a sensu loci aeque
kelius
erant.
p.
fisv
6}g

nem codicum

BVL

Ut Schenatque a significatione verbi prorsus aberravit. vidit, verba significant eos qul Hterum^ clamaturi
144, 15 olg elvaLreleL (irj ra^ia dLa^dlXeLv. 6 Se avrov Croenertus olg in evdov ovdevbg enaLVOvvrog enyveL.

bari

mutari et awenaLvovvrog scribi voluit, at neutrum proDativus necessarius est et avvsnaLvovvrog potest.
dictionis debilitat.
p.

vim

145,12 ojg (lev av eXnoL rLg rovroavl r&v ayyaQcov. Neque quod ego pro ultima voce conieci ayQOLKcov neque quod Asmus [iLaQ&v recipiendum est. ayyaQcov sanum
esse docet Suidas

r&v

s. v. ayyaQOL' ri^eraL rb ovofia %al em Kal okcog (poQrrjya>v avaLa&rjtcDV nal avdQaTtodcodcbv. Ib. 1. 14 ccQa ev rotg Quod SchenTtQoaijKovaL fievcjv.

aQa proposuit aQdrjv ab hoc loco alienum est, quippe quod cum notione verbi fieveLv discrepet. Ego iam non aQa tentandum, sed cum Wjttenbachio per nimirum vertendum censeo si^jailiter atque p. 469,1 ov yccQ sig tQvcpriv ciQa rr}v i](iereQav «xtcJev; t. III 441,22 av ctQa rLvsg §ovX7id-coaL; t. 463,15 eTtLrLfi&aLV, ort aQa rb acpmv avr&v ovK snoii]aav.
kelius pro

m

p.
oag

148,8
ov

STtSLra

avrbv

Ivrsov

svsv6r]aa rbv rov Ilkdravog v6(iov nal Tenendum rr]v roLavrt]v dr] XvaLv.

esse xai concedo, sed

kelius provocat alius generis sunt.

exempla Philostratea ad quae SchenHoc enim loco avrbv

PRAEFATIO CRITICA
non
ad
rbv
ipsl

XXI
ipsam
designat
[de]

^s= ^B p.
^?v

^on

vofiov redit sed personam homini solvendam cssr^
rt

149,5

ds riv xo

dsivov^

a.TtaLxovvxi

xovxl

TiQOCs^ri-KS.

Prorsus intolerabile

6s

antecedenti repetitum. quod eius 87] proponit non habet quo defendatur. (06XS sansQccg p. 151,1 y6o(isv sn
iv
KSQdsi,

cancellavi, ut ex loco Herwerdenus
avxGt

xb

fii)

TtsnxcoTisvaL 7tOLOV(isvoL.

Herwerdenus prolcpsls sn avxo) iitl tc5 firj TtSTtxcaxivat. Expcctaham aTtdGrjg aut SKciaxoxs.^'' Duriusculam esse locutionem concedo, at quae ferri possit. in avxo) dicens in animo habuit tc5 (iri TtsitxcoKSvaL, at quod statim succurrebat participium iv ksqSsl itoLovfisvoL eum permovit, ut infinitivum t6 itSTtxcoKSvai ab hoc suspensum faceret. Tales

=

xriv Tv%riv j,Pfrdura inquit

anacoluthiae

aeque

atque

structurae
sunt.

naxa

avvsOLv

apud

Libanium frequentissimae
esset, p.

Si vero

quid

mutandum

ad ductus litterarum proxime accederet SKaaxrjg. 153, 1 rj jLt£ 7tokkf]g xs xra ^aQslag i)Xsv^SQ(oasv
oig

avlag^
8s

xr]g

avxfig

7]fiSQag

xsksvxr]v fisv ifioi^

nxfoisiav

iKsivfo

xr]v

iaxdxr]v

oiaovar^g.
scripsit
scil.

Herwerdenus adnotans:
nostcr:
X7]g
r]

^^minus
r]fiSQag
ifioi

amhigue fortasse
<^xavx7]g

rog

xf]g

avxi]g
/uiv

vel

avx7]g

dviag} xsXsvxr]v
avxr]
r](iSQa

xtA."

locum non

intellexit.

est

dies

mortis Libanii, et xsXsvxr] non est aegritudinis, sed vitae. Verba dtg oiaovar^g explicatui vocis dviag sunt. p. 153,20 r]v ds xl Y,aL TtQo xov ^avdxov xoig TtoUoig d^avdxov TtaQd ys acocpQoaLV dvd-QcoTtOLg Sslvoxsqov x6 TtokXa

v.ay,d

imdovxag
xov

slxa

ovxag dnsX^SLV'
Xccp6(isvov
xr]

ayv

sv xl xat x6 x(bv

^vqco xd ndvxa commemoravi non d(if]aaL. (iol^ov ut quae nullo pacto probari possit. Nam sensum quem ille vult: inimicorum meorum aliquis in stupro a nescio quo marito deprchcnsus ab hoc cogitur aUera manu sicam,
ai8oi(ov
(iolxov
%slql

Coniecturam Reiskii x6v

suum apprchendere ct sic sihi totum patrimonium suum ita sua ipsius manu awputnrc, ut nc vestigium quidcm eius supcrcsset" nemo in his verbis reperire
altera scrotum
poterit.

Recte

Herwerdenus

intellexit

unum

e

Libanii

XXII
inimicis

PRAEFATIO CRITICA

moechuin deprehensum a marito mulieris membro privatum esse, at rbv T7]g ^0L%rjg avdQa vel simile quid post a)v sv XI Koi xo excidisse coniciens non omne tulisse

punctum
p.

videtur.

Simplicius
Se

xov

avdga post
ipviriv

to;

Ttdvxcc

inseres vel e xa ndvxa efficies.

154,3

driiQ^Big

avxbg

xr}v

olda

%al

STtl

Herwerdenus recte xovxo, pro quo fieydXoi xovxo Ttad-cov. xavxb Reiskius, xoaovxo ego conieci, tuetur, sed perperam ad sequentia refert. xovxo itad^av spectat potius ad antecedens
xr\v
drjxd^slg

xr}v

'ipviriv:

et

hoc ndd^og

(sc.

drjx&fjvaL

ipvirjv)

erat
a>g

inl

fieydko).
y.al

Unde simul

patet

male

Herwerdenum
p.

pro

proposuisse.
vi^riv^

158,3

6 de ojg ivUriGe xavxr\v xr\v

iydvvvxo

Iniuria ekeiv vel ye iCyvce. vinav avel.eiv ante iCyyGe excidisse coniecit Herwerdenus.
KaxodaCficov ^

ov

fir]V

ifie

usui

ex antecedenti ivLKrjGe mente repetendum prorsus convenit Libaniano. Neque in sequentibus Qdnxcov et elot ullum est obstaculum.
p. 158, 14 7]Xig n] aQirj x(p xovxov did-fjvai, yevoixo. Placet quod Herwerdenus proposuit elaax&i^vaL. p. 160, 12 koyov de ev aocpcov avvovGiaLg ov% dito-

Cf. ep. 33 et quod Herwerdenus adnotat fragmenQovvxa. tum Aiacis Locri Sophoclei 1 3 N^.
p.

162,6 xovg 168,2
eig

8e

ovx eQwvxag ovde
icpiecsd^aL
ob

iTtiaxaad^aL.

Non

opus esse coniectura
p.

recte vidit Herwerdenus.

dyQov^ iv
voaov.

X6

novriQbv

avlke'S,av

Quod ego

Y,av^d xe ov cpoQfjxbv vdcoQ conieci avveW^av
et

in

textum recipiendum esse Herwerdenus

Schenkelius

consentiunt iure, ut nunc mihi videtur. p. 170, 18 Tial xovxo ^ev dvxl xcbv eig xbv i^bv fj,ev Reiskius aut dvxl aut evexev delere voluit, dvetlfLov eveKev.
evensv
evenev abstinere, uti adnotavit.

Herwerdeno, qui Libanium forma minus recte forma elveKa, perraro evey.a Nam etiam evena crebro apud Libanium occurrit, atque ita ut plerumque nomini anteponatur; eLveyia quod est frequentissimum constanter postponitur. IJt tamen eveKSv non e textu removerem, inde factum est
ego
assentiente

PRAEFATIO CRITICA

XXIH

€VEK8v

quod aliquid dubitationis remansit, num Libanius ccvrl dicere ausus sit motus similitudine locutionis aTto
YIII 92,9.

§07ig evsK€v (vel sveKcc) quae occurrit Hell. II 4,31 et in Thucjdidis libro
facile est

apud Xenophontem Neque

ad explicandum, quis necesse habuerit avu per ita ut hoc in textum ipsum irrepere forma svsksv hiatus vitandi causa usurDenique potuerit. pari potuit ut etiam apud alios scriptores qui svsna praesvsKsv
interpretari
ferunt.
p.
a,

171,13
p.

0?

dcoasLv not. 1

Monnerio

296

a quod in textu reposui etiam inventum esse sero vidi.

Iniuria p. 172, 19 ov 6ri ndhv adsXcpbg ccvacpaLvsrccL. Oroenertus adsXcpbg ut glossema delendum censet, immo vero ut claritati consulatur, a scriptore positum est, sed ne
illud

quidem quod

addit:

„An

solchen Eindringlingen

ist

die LiJ)aniusUherUeferung nicht

arm" probari

potest.

p. 177,3 SLacpvyovxog quod conieci pro dLacpsvyovxog reponi vult Herwerdenus, at huius verbi praesens haud raro perfecti significationem habere notum est et exemplis Libanii velut p. 514,6 xo vnsQricpavov SLcccpsvyovGccL ivXciinT. p. 179, l OQUiv xo ^svyog 6 LiiTtog sSslGs ^lkqov di] Herwerdenus dia ysvicd-aL acpiaL xcov iiQOGcoitoav xo (isaov. xb ante fiLKQbv inserendum coniecit. At nihil deest. Verba

fiLKQbv

xb fisaov pendent ab sSsLas quod 6ri ysvsad-aL constructum est ut apud Euripidem lon. 1564 ^avslv as

dsCaag firjXQbg sk ^ovlsviidxcav. ai <^ov%y p. 186,15 TCQoask&Giv dr} xaig fisydXaLg ^VQaLg Etiaranunc oux SKSKhLvxo %al 6i' cov r]v xavdov IdsLv.

auctore Reiskio

insertum

praefero

lectioni

ccvskskXlvxo

a

Schenkelio ex skskXslvxo

elicitae.

Nam

quod quodvis addiidsrj&rjv

tamentum
p.

deest,
r)

186,20

magis illi quam huic favet. ovK av Ttkriyfjg slg ^dvaxov

6sv-

Pro ?) conieci -^, quod cuivis xiQag, xoaovxog rjv 6 Xl&og. dubitationi exemtum visum est Asmo. At rj defendi poterit ita ut aut dicatur i. e. alias sc. sl T^vsyxsv in
significare
ifis

xbv

ocpQ-aXfibv

d-sa)v

xov

KSKoyXvKoxog.

Huius

usus

exempla apud Libanium non desunt.

XXIV
p.

PRAEFATIO CRITICA
187,18 aXX\
olficcL^
(ir)

n

7tQoasd6Ki](Se,

xolg

ov

(let^

avTOV dedeiievoLg

wv

deSia&ccL q^d-ov&v.

,,Haec inquit
excidit?"

Herwerdenus
nihil

quid verba xl ov (ler TtQoCeSoTirioe significent, patet e sequentibus roLg Etiam alios ccvrov dedefievoLg rov (ir} dedea&aL q^d^ov&v. atque inter hos Libanium custodiae traditum iri speravit.
excidit
et

non intellego. omnia clara

Num
sunt.

aliquid

At

Nam

p.
r(b

188, 7

e^iol

Se

SLdaGKaleLco

ve6ri]rog

yiyveraL rig ereQcod^ev raQair} rfjg ev ov Ttdorjg ev rfj rd^eL (levovCr^g^
(loiQag rLvog d-Qaavvoiiivrjgy
cog
ei

akX^ iv GcjcpQOvovvrL
Tc5 XvTieLv
oial

r& nXeiovL

(pLkorL(iov(iivr}g

ev8eLY,vv(iivrig^

ed^elrjCovCLy

Ttkiov

u

(^''y^

nam

Croenertus coniecit ev8eLKVv(iivrig 8Qd6ov6LV. „die heiden Partizipien vcrlangen, da sie doch

At plane einander gleichgestellt sind, einc Verhindung''. neglexit me adnotasse ante ev8eL%vv(iivr]g excidisse videri
xat (quod
reciperet).
p.

Herwerdenus
rfig

p.

338
8e

ita

probavit ut in textum
aQKOvCrjg
coare
eig

188, 14
rt

yvco(i7]g

ovk
si

niarLV

TtQoaeyivero
(livoLg

rb

rr]v

dvdyKrjv

eyov^

(ir\8e

diteLvaL eE^elvaL.

Melius

est,

sensum

(cf.

§ovXo1. 8 rfig

ev

8i8a6iialeico ve6rrirog ov Ttdarig ev rfj rd'E,eL (levovOrig et 1. 14 r]6av ev rotg TtQoriQOLg) respicimus, quod legitur in libris diteLvaL quam quod Croenertus proposuit
ro5

dmivaL.

Conp. 189, 2 (pavetaa 8e i](iiQa rb xaxov e%6(iL^ev. suetudinis Libanianae magis proprium iudico eK6(iL^ev libris
traditum
p.

quam

dXXaLg 7t6leaL Kal eSoKOVv re^vdvaL Kal rdg itoXXdg 8f] i]Q(or(ov TtQea^eiag^ ei rovro diSe Miror quod Herwerdenus coniecturam Gasdae ratg exoL. noXXalg 8i] r]Q(6rcov itQea^eiaLg amplectitur. Est enim aperte falsa. Nam ab urbibus illis legationes esse missas quae comperirent utrum Libanius mortera obiisset necne, increratg
dibile
est.

190, 11

dvsx6(iL^ev Se 8r]

quod Herwerdenus proponit.

Et

articulus

ralg

maximae

esset

offensioni.

Facilius

rdg mutare in Sl^ (== ope legationum\ ne hoc quidem necesse est.
esset
p.

at

195, 8

r^v

8e

f]

drtdrr].

Quod post ultimam vocem

PRAEFATIO CRITICA

XXV

num
recte
p.

inserenduni sit avrr} quaesivi, necessarium non Herwerdenus et Schenkelius dixerunt.

^itvog in VTtvog

198,9 (pvXazal y,al vnvog vtKco^evog. Nominativum dativum vjtvcp mutare haud opus esse videtur. Similiter vLKcofiEvog fere idem est atque ayQvnvia.
t. IH 18,6 Goi vnvov sGrlv sv

dixit Libanius

fisv

ovv

earrjKS t6

ofifia

xal

t6 VLKav rov
p.
y.al

199,3

Xsycov

ravra

(Svvfiv

GvvrjdsLa. rs ro

JtXsov rfjg ^(iSQag

rT]g

vvTirbg ovk oXiyov avrjXLGTis.

Pro Gvvfjv quod ego

maluit.

librorum scriptura (Svv effeci, Schenkelius 6vv(ov scribere At ut cvvcov., si sensum respicimus, nuUo modo cum Xsycov ravra coniungi potest, ita Gvvfiv rs rb tcXsov
e
rfjg

TjfiSQag

a sequenti Kal
Tor'
rs

rfjg

vv%rbg ovk bXiyov

avriXL<s%s

flagitatur.
p.

199,13
rr]v

ovv

KLVi^Gag

QLva %slql

d-v(i& KaXvtp&SLg Kal rco rs ocp&aXfuo msaag. Neque KaXvcp&slg ut e

poesi
betur,

cedo

sumptum defendi posse neque, si hoc minus cum iTCKaXvcpdslg mutandum esse Schenkelio

nam neutrum
riKS

sensui convenit

procon-

,

sed KaraXrjcp&slg

quod conieci p. 200,1
gefimden;
statt
r)

et placuit

nertus adnotat:
es ist
6^
r)

Herwerdeno, recipiendum duco. Croe^' 7} ^diyirf} naQa rcbv d-SG)v naXLV. „Focrster Jiat das richiige 8i%ri gliicklich

rjKs

Si%ri

F.)",

aher eine gelindere Besserung, icenn man S itaQa usw. r) diyir] Ss 7t. schreibt (rjxs parum diligenter. Nam qui haec legerit,
secus

TcaQa a me deletum colligat necesse est, id quod se habet. Cuivis vero liberum relinquo iudicium,
facilius
r]KS

utrum

sit
1]

nihil nisi Si^r} post

rj

d'

excidisse statuere an

S'

p.

mutare in 7j Sixr) Ss. 202, 13 Tiarr^yoQovv Ss rfjg oSov xal

TtQoSsSoiiivTfg

^d^Xca cpiXiag.

Vocem

tissimam reposui, aeque atque verbum v.a^svSsLv
p.

vnvo), cuius loco v&Xa) Libanio gradesidia) si significatione translata

(=

82, 3 nQbg Ka^svSovra TtatSa accipiatur, servari posse Herwerdeno concedo.
p.

iisTtsasv,

Kal ravra Ss rvxrjg SQya, insLSr] rfig a7tr]vrig Articulum i] ante nsQi rbv TtoSa ^t)(iia. auctore Reiskio inserendum esse Herwerdeno concedo, at

203,

1

TtsQL

XXVI

PRAEFATIO CRITICA

Ex cum i^sTtsaov e recipi vult, non audiendus est. epistula 943 quam adscripsi discere poterat non Libanium, sed filium eius Cimonem e curru cecidisse.
Or. n.
p.

VL

240,16 alk\

ol^ai^ zoiovzov sCtlv.

Supervacanea

et

propter hiatum improbanda est coniectura Croenerti xolovxo
xi eCTLv.
p. 243,7 Tjvcoxhiaci ovv iyo) ry (^^Vl^V "^VS (i(o(pQoavv7}g; Prius interrogationis elnov cc^Log elvccL Slcc tovto tLficbv; signum Croenertus delendum et elTtov in SLTtav mutandum

dixit iniuria.

(pQoavvrjg^
TLfl&)V.

aliud est ivoylslv ty ^v^^^rj tfjg 6(oaliud idque maius sltcslv a^Lov slvaL Slcc tovto loco qui sequitur p.

Nam

Idem dicendum de
tovtcov

243,11

tj

a)g

ayoiisvog Md^iqvriaLV 'hno tfig aqyrig inl tbv

^qovov scpvyovy

OVK ovarjg avay%rig ifivi]fi6vsv6a XafinQvvcov aXlcog ifLavtov; ubi Croenertus signum interrogationis post scpvyov cum commate mutandum censuit. obsistit pluralis

Nam

tovtcov ad
p.

omnia ille quae dicta sunt referendus. 249, 15 aXV elal t&v nolscov iv alg 6 avtbg
XovsL
tri

eia-

nQccttSL, XovsL ts

Y,al

nahv

Xovsl.

ti tovto iatL to alvLyfia;

^aXavsvg 6 XsLtovQyav yiyvstaL.
tpvxQov vScoQ
i^ritrjasy
tc5

XOQTjyia tcbv '^vXcov Kal tbv a^i(poQia%ov Xa^cjv sld"^ 6 [isv d^SQfjiov^ 6 Se
di,

ovy,

svl

yaQ

fisQLad^fjvaL^

trjv

^at iQov
et

Herwerdenus ov inter ndXLV Xovsi inserens pervertit sensum loci, cuius sales in
cpsQSLv oQyrjv ccvdyKrj.

loco
xig

diversa verbi Xovslv significatione positi egregie illustrantur altero Libanii quem adscripsi t. 466,17 nQcor^v

m

avtbv avQ-Qconov iv fiLKQa tLVL noXeL xd X evdov Kal ra t&v teL^&v £§03 dLOLKetv Kal noXXag sySLV xag taE^SLg Kal nQoarjyoQiag, eianQattovta^ tolg savtov xqi]fiaffL Xovad^aL tOLg iKSL nccQsypvta^ tbv d' avtbv dficpOQia Num dicere potuit Libanius Xa^ovta paXavsa yevia&aL.
riyysLXe
fiOL

tbv

XoveL
si

te

tfj

xoQi]yia tcbv ivXcov

Kal §aXavevg yiyvetaL,

ndXLv ov Xovet praecedebat?

Neque vocem

vdcoQ,

quam-

PRAEFATIO CRITICA

XXVH
delebimus.

quam
p.
TG>

deesse

in codicibus

BM

potuit,

cum Herwerdeno
cclg

Quod
TtovrjQcc^

deest, nihil valet.
{jLTjv

250, 4 Kai

(lev

rrov

^ovl&v

7}

yf}

xcbv (poQTLcov iieyed^et

ccnokcoXaaLv

iQ&VTog yfig ovde covovfievov. temus, quin etiam hoc ei quod
(fOQcov

ovdevbg ri^g ToiavTfjg Niliil est cur (poQXLcov tenoi

multo

praestat.

Nam

Herwerdenus proposuit cpoQOL non solum xfig

novi]Qag^ sed etiam xfig ^eXxlovog yf^g sunt, xa cpOQxla vero in illa maiora sunt quam in hac.

ibidem p. 250, 9 ot 6' ovk oU^ ono&ev lectionem Cobeti elcsnaLGavxeg amplectamur. Haec ab usu Libaniano aliena, illa vero quae librorum est, huic aeque atque sensui optime convenit. oxl Soqv eXov(iLv ev&vg vnccQ^eL p. 253, 13 elSoxeg^ Pro XeyovaLv quod ya(ieLv %ca xa xf\g yvvaLKog iad^leLv.

Neque

est cur

elaTieoovxeg

cum eodem

est in libris scripsi eXovaLv, at hiatus exsistit qui vitari debet. Placet igitur nunc Xa§ovaLv cum Fritzio scribere,

ut p. 310, 10. Quod idem vir doctus Xa^ovaLV proposuit, sensui usuique Libaniano minus convenit.
p.

258, 15
d)v

OL

8e

neQL

xccg

Kal

vcp^

xoLg

Mihi correctio Herwerdeno. idem praepositionis neQL usus (= prope) crebro apud Libanium occumt, velut t. HI 258, 20 6 d' naial ixdd-rixo neQL xrjv xAtVt^v; 342,7 olov xl xolg nal^ovci
naQcc non item.
coniecit

aa^iaaL certa visa est

nlvexe.

XQane^ag vfiLv adovxeg veoL Quod Cobetus pro ne^l

Nam

yiyvexaL neQL xag ycoviag.
p.

261,

1

%v

fiev

xovxo

xoaovxov eneid-e Xeysiv, exeQov

6e ovK eXaxxov.

Quod Reiskius post xoaovxov inserendum
Admitti
est.

coniecit ov receptum oportuit iudice Herwerdeno.
potest, necessarium non

Or.
p.

m.

^iev zal xovxo nQog OQyijv av&Qconov xov naxQog ccyayeLv Kal noLv^aaL aLconav^ veog xQi]fiaxa naQcc

269,20 Lxavov
ft)g

Xafi^dvcov^
exQeipe,

Tw aocpLaxy

xo^atrov,

cbv

xa

fiev

fi?

^oxovg

xa 6e elg 7iv§ovg.

Melius videtur
videtur.

cbv

cum Cobeto

delere, id

quod etiam Herwerdeno

XXVIII
p.

PRAEFATIO CRITICA
akl^ ot ^sv iv raig a)dcxLg ^evovGiv ccg Laa6iv est cur ag tentemus quod sensui magis

271,8

anavxsg. convenit
p.

Nihil

quod Herwerdenus proposuit. 8e iv rovwLg ^QadvtfjTog TtaQa x&v OQmvTcov KarriyoQOViiEVTig BLTtore 'nal yvolev SLGekQ-SLV^ %ara

quam

oiag
xfig

271,10

rag vv^cpag ^aSt^ovCLv iq^ ro ini Tcov adXcov iovrag^ %qlv re
'9'6vreg^

ye
el'6co

akr^d^eCreQOv ^ %ara rovg d^vQ&v eivaL yml eLCel-

coGr

elvaL

rolg

^ad-rjfievoLg

dyavamelv

ovrco §ka-

Kevovrag dva^evovOL veovg. minus Herwerdenus „aperte
locus

Omnia plana

sunt.

Nihilo-

inquit participio nec corrigi potest elaekO^eLv, quia verha (re) y,al elaekd-eLv post eiaco d-vQ&v elvaL turpiter ahundarent, Quare aut e gJossemate ista nata esse existimandum , aut,

elaekd^ovreg

non

est,

quod prohaUlius iudico, scrihendum: tcqlv re elaco d'VQa)v eivaL Kal eiaekd^elv eig * * , sive rb d^earQov sive rd ^dd^Qa
excidit".

At

illi

Kard rdg vv^cpag
et

adulescentuli ubi eiaek&etv constituerunt^ rovg iTcl rcov xdkcov iovrag ^adl^ovaLv ri

priusquam intra fores sint et postquam ingressi sunt. p. 273, 19 dkl' ov ravrd cpaaLV ol ovtvco re ysQOvreg
Tial

ovroL
8l

yeQOvreg, ol fiev er
rcbv

ovreg iv

tco

avvSLzeLv^ oi 8e

iyieCvcov
fiLTiQov

dd-kcov

im

rovg rcov aQypv iJKOvreg^

ovg
earLv

ovSe

ia %ad'r]a9aL r&v keyo^ievcov eyiaarov.

av

aKOvsLV ^ocovrcov V7t i^avrov ^e vevLnrjad-aL. AjDte sane a me ^Qovovg post inl rovg inserendum propositum esse Herwerdenus dicit, at „Credere nequeo, pergit, quod ad~ notat editor, Ileiskmm pro ultimo verho, quod sanissimum
est, ahsque ullo sensu coniecisse TienLvriad^aL, nec duhito quin ea coniectura, quamquam falsa, pertineat ad verhum

7iaQ-i]aQaL,

qiiod

tamen

recte se Jiahet

desidendi
Kal

sensu.

Scilicet

EeisJce

usurpatum, ut saepius, ad eam coniecturam

compidsus fuisse videtur verhis sequentihus ovg TteQLcpav&g avrovg 'hpqllere Sid rfig rjfiereQag iv ry TiLvrjaeL rrj ineCvcov r^avilag". Sese errasse confitebitur, ubi verba ipsa
Reiskii

Anim.

V

392,7 cognoverit, quae sunt: „non impropotest utiqiie stare.
iv
se
rf^g

haho Icctionem vidgatam vevL-jifja&aL.

malim tamen 'ney.LvfiaQaL^
esse.
V.

commotos ab oratione mea
v^ereQag
rf]

p. 572, 7

(i.

e.

S^d

mvriaeL

rfj

I

PRAEFATIO CRITICA

XXIX

'xftVcav i]avy^taq)".

Error vero Reiskii inde ortus est, quod ^£ in editione Morelliana deest, quod adnotare non omisi. p. 275, 8 'hneQ 81 x&v i(i&v tocjovt' amxsrs tov xiva.
^

\'jf

ovov \)7t£veyKeLv oaov ovd^ av ev^aad-aL. Lectio TocTavT' o<j' quam Schenkelius a librorum memoria commendahabere perperam dixit nam to^jotJt' est in om[iionem nibus libris excepto J et is habet togoutov ab usu

[Libaniano prorsus abhorret. Pro ultimo p. 275,14 Slcc TauT' aQa TtQoarjKeL fie eQeLv; ^verbo Herwerdenus scribere voluit leyeLv^ quod ego quoque aliquando animo meo volvi, sed abieci monitus locis t. lU
fiaXkov elaievaL avyxcoQetv Slcc xbv xQOvov dia xovg 't]dLKri(jLevovg; Dionysii Hal. Dem. 46 p. 231,2517 xa XoLita (hv ev aQx^ TtQov&ifii^v iQetv aliisque
71

85,14 del xoivvv ov
KcokvaeLv

quos Schmidius Attic. I 96;
p.

H

51; IV 606. 611)

collegit.
7]

277,4

el (lev xl

yevoLXo fielxLov^ (leyLaxov de

Tvjri^,

Tot^ TtQayfiaaLV erpOfiaL' ei d' aneQ vvvi^ (levei, xotg avxolg Non refragabor Herwerdeno scribenti SrjTtov xQi]ao(iaL.
(leveL,

dis

quamquam in temporibus aeque atque modis varianLibanium sibi placere haud neglegendum est. Quae causa fuit cur in
Or. IV.

p.

298,4
de

r]v

dfjkov,

ag

oijxe

Kad^evdcov

anoXeLxaL

optativum
indicativo

SeSiwg Ka&svdrjaoL^ fiij Ka^evSriaoL in textu
Reiskius
et

relinquerem, non

cum

quem

Her-

werdenus poscunt mutarem.
Or. V.
Schol. ad p. 306,12 locis quos adscripsi addendus est Aristid p. 14, 4 sq. ed. Frommel. x6 p. 309,12 T^g ^eov xoivvv xaQLg xa vvv yiyv6(ieva^
(leveLv

iv

xalg

vXaLg^

a ovk
/^v

I

Herwerdeno av ante
p.

r]v eveyneLv imovxa. inserere licet, necesse non est.

Cum

lege eaxL. p. 310, 12 xG)v 6e ineivov xo^cov anikavasv slg viy,i]v sl Ss (ir] r]l^ev xal 6 (lex^ ixeLvov iiti "IXlov ^kcov axQaxog.

309,18

XXX
ix Arnivox

PRAEFATIO CRITICA
OiXoKxriTi]^ ^sxa xCbv Iniuria oTtXLX&v.
x6'E,o}v

^HQaKXeovg,
el

iilkqcc

av
pro

7]v

xa xcbv
de
jht)

el

exspectari dicit.

yaQ (li] Particula adversativa unice

Herwerdenus

iusta
p.

est.

314,3

olo^evcov

Seiv

d'v6vxcov yaQ avxf] xmv avd^Qcoitcov avd^Qcanovg xbv (leyiGxoLg avxl (xeyCaxcov XL^iav (iexe6xr]6e

eitl xolovxco^ v6(i0Vy eTtel %al TtaQ^ olg ai(iaxL XL(iaxaL

^avxL

XLfiaxaL

quem
miJii

me latet inquit Herwerdenus sensum editor his verbis eliciat inserta de suo virgula
aLfiaxL.

„Prorsus,

,

post xoLovxo).
satisfacit

Procul duhio corrupta sumt, nec prorsus

Gasdae

coniectura

xL(iaxaL

exL

tc5
ejtel

xwv
%al

^(ovxcov XL(iaxaL

aL(iaxL.

Vide

num

sufficiat

naQ* olg aT^iaxL XL^iaxaL ^^ovY^exL xoLOvxcp [^wvTt] XL(iaxaL Verie: quandoaL(iaxL, ut ^&vxL glossatoris esse credamus? quidem etiam ubi Diana sanguine honoratur non amplius

huiusmodi (i. e. humano) honoratur sanguine (^sed bestiarum).'* Neque verba corrupta sunt neque de sensu eorum dubitatio esse potuit respicienti locum quem commentarii instar
adscripsi e Vita p.

93,15

yag,

i7teLy6(ievog

cum

ecp^ eoQxr]v AaoicovL%r]Vy xag (idaxLscholio. Apud Lacedaemonios eTtl

xoLOvxG) (sc. v6(i(p) honoratur Diana sanguine, sed est sanguis vivus. Non agitur de mactatione, sed de flagellatione. ^cbvxL est vox primaria, quae nuUo pacto deleri debebat.
xoLOvxcp aL(iaxL

nemo poterat pro sanguine humano
d^vaCag
xotg

Locus
p.

1.

16 ad quem Herwerdenus provocat
avxr]v

accipere. alius est generis.

315,6
evbg

xolg

devdQeaL

iavxov %eL(ievoLg

aitoaxeQi^aag xLvbg eaxevev eitl r]xxco(Levcov xcbv ql^wv

avbg

i(i§oXT]g.

Admitti
^

Herwerdenus
r]xxcb(iaL

i]xxr](ievcov

at

proxime ad
01'

i]xx7](iaL

potest quod reponi voluit necessarium non est, cum accedere notum sit.
Kaxe(iLE,ev
iit
i] 7]

p.

316, 5

di]

Kal

(pLXavQ^QcoTtiav
xf]g

Q^ebg

(lexsveyKOvaa
(lev riCpdvLaxo,

xb
r]

^lcpog

anb
i]

%6Qrig

elacpov^
elacpog.

%al

r]

mQt]^
r]

6e r]v iv yeQaCv^
et
i)

^Utrum

ofiosa

epexegemata

y,6Qr]

magistellis deheantur ambigo." non debuit. Est hoc dicendi

scriptori an At ambigere genus frequentissimum apud

eXacpog

ipsi

Herw^erdenus.

Libanium.

PRAEFATIU CKITICA
p.

XXXI

317,6

£L

(xrj

TjSe

tbv adsXcpbv 7taQaXa§ovOa ro^ev-

ovCa (pevyovzag eSsL^s OXiyQag 7]drj TavTag eiovrag. Lectio ^XiyQag patrocinium accipit etiam a loco Aristidis or. t. I 15, 20D (t. II 306, 10 K) ircELdr} ot riyavTEg 7taQnah,avxo
iv
xri

OXiyQa.

Or. VI.
p.

357,17

fia%aQL^ovTog

6s

amov
Sl^

tcote

avdQbg ixiQOv
elg
(ir}

ra

avra

voaovvrog T^g

T^virjg,

^v avTa TcXovTog

fiiyag e% itoXl&v ad^QOLad-eCr}, firjTta)

(laKccQLov Iniuria elg a Sinteni aeque atque (liyag in fie %akeLv. suspicionem vocatum Herwerdenus delendum censuit. Fulcrum firmissimum ab £x TtolloJv quod sequitur accipit.
ecpr\^

y\

Cf.

Aesch. Ag.

1455 ^EUva
TQoia.

(iLa

Tag itoXlag^

Tccg

ndvv

TCoXXag

tVvx^g oXiaaa^ vjtb

Or.
p.

vn.
-Kad^eXovxeg

376,

1

OL

Se

av avSQeLoxeQOL %al

ohiag

OKi^aav T&v ezeLd-ev Xi^cov 7te7t0Lr}(iivag. Quod Herwerdenus a Reiskio inventum commendat mxodofn^aav cum eo quod
sequitur TteTtOLrjfiivag
conciliari

non

potest.

coKrjaav vero
et

etiam gravius
Reiskio in

est

quam
venit.

illud vel

«xiaav quod

ipsum

mentem

Or. XI.
p.

441, 13 TtQ&Tov

fiev

yaQ

el oro)

tovto

vTtaQiei,^

xal

t6 xaAc5 ye evd^vg elvaL TtQoavTtaQieL, OTL Tatg aXXaLg ov% eaxLv elvaL fiiaaLg. xat quod in oxl mutavi, tutari voluit.
tiatio

(iLccg

TtoXecog yiyveTui.,

Iniuria Schenkelius

Nam
elvaL

xatg

aXXaLg ovk eaxLV elvav
xb
naXrjv
est.

fiiaaig negative

minime enuiitantum
fiiag

idem exprimit quod
yiyvexaLy necessaria
cogitare.
p.
Tti^ae

evd-vg

noXecog

sed
est.

causa eius
Possit

Coniunctio igitur causalis tamen quispiam etiam de enel
6e ovxg)
drj

443,14
fiaXXov

JrjfiriX7]Q
rj

xi

Trjv

fjfisxiQav

rjyd-

SLY,eXiav.
t)

Satis

mirari

non

queo

quod

Schmidius verba fiaXXov

ZixeXiav pro glossemate habere

XXXII
potuit.

PRAEFATIO CRITICA
Verba,
si

quae

alia,

poterit quis retineri poterit,

ea inserenda
si

crediderit.

genuina sunt neque cogitari Sed ne xi quidem

^allov delebitur. Schmidius loco qui succedit de 19 ijfiLv xa fiev iv t^ XcoQoi, xa 6* av p. 443, oqri xa fisv xrjv TteSidSa xifivovxa^ xa 6 evQea TteQl T7JV yaqav^

Neque

felicior fuit

ei'aodov^ xa de TtQog xoig xeQfiaGL TteQLzleiovxa^ in quo verbis xa fiev xrjv TceQLY^lelovxa hanc formam dedit: xa fiev X7}v TtedLada (8L(x}xefivovxa^ xa 8e ^OQeLa xrjv eL^oSov^
XTjv

xa de TtQog xolg <^voxLOLgy xeQfiaCL <(xr}v e%odovy iteQLnXeiovxa. Tot tantasque mutationes vix in corruptissimo scriptore At Libanii scripta imprimisque Antiochicus admitterem. minime talem in modum labem contraxerunt. Sed etiam si sensum respicimus, nihil nisi vulnera Libanio inflixit. Quo enim pacto is xa ^oQeia oqt] xr\v eYaoSov^ xa 6e itQog
xolg voxLOLg xeQfiaGL xi]v e%odov iteQLKXeLovxa dicere potuit?

Herwerdenus verba xa

6^ evQea xrjv SLdodov quae quo puncta superposita sunt inserui, At nuUum codicem ea a prima manu censuit. asserens fallitur. Sunt enim in U. Atque ut originem eorum expedire nequire aperte professus

A^F^UI

in

ego ex delenda

habere
ipse
est,

se
ita

iterum

quaero:

quis

unquam eiusmodi verba

inserenda

Et rei conveniunt. Nam evQea oqt] xr]v el'ao8ov inde a mari circumcludunt diversa ab iis quae nQbg xolg Fortasse tamen xa inter xeQfiaGi (terrae i. e. imperii) sunt.
crediditV

xa Se et TtQog xotg xeQfiaOLv inserendum. p. 445, 8 TtOLfivLa xe Kal ainoXLa x&v Po6Krjfidx(ov eig
xr}v dvd-QcoTtov XQOcprjv xelet.

est

notio

generalis

(=

greges),

specialis (oves et caprae).

sunt. ^oaKiqfiaxa noifivLd xe Tcal ai^rtolLa Cf. Her. I 126,1 xd xe aiTtoha

Omnia sana

Kal xdg TtoLfivag xal xd povxoha. Quid Croenertus? Quod vix credas, Slu ante x&v §oa7ir}fidxcov inserit vertens „durch
die

Quis talia omnino intellegit? ovxog xoivvv 6 TQLnxoXefiog 6 oiaxd ^TqxrjaLv x^g HQyeiag KOQrjg iSQvGag ov ijye labv Ttohv xe eitoii^aev

Wcidenahrung"
453, 1

.

p.

vno x&
I(ovr}v

OQeL Kal ^Lbg ieQbv ev Se xr} noXei xovvofia

xri

itoXeL Nefieiov TtQOOeLitcav,
xT]g

dnb

^lvdyov

d^vyaxQog.

PRAEFATIO CRITICA
Difficile

XXXHI

est intellectu,

quomodo Herwerdenus coniecturam

Morelli Nofilov pro NsfiELOv recipiendam esse dicere potu-

Ut Triptolemus urbem ab Argiva virgine lone 'I6vr}v lovem templumque eius NifieLov. Confer, testimonio opus est, Certamen Homeri et Hesiodi si p. 214sq. et 220 (Hesiod. ed. Rzach) aUa ^Log neq^vXa^o Idem cadit NsfieCov ndXXL^ov alaog et quae sequuntur.
erit.

appellavit, ita

in
te

sequentem enuntiationem ijSrj 6s rr}v yfjv iQya^oiievol xat 7iaQ7tov(ievoL fisTovo^a^ovaL xov NifieLOv ^EitLKccQitLOV, in qua Nofiiov scribere Herwerdenus non dubitavit.
p. 457,6 ov yccQ fiiyLGtov ayov6L Q-eov TLiqGaL xov"HXlov nal rag aarQaitslag vit a:i;To5 IIsQaLSL (pcovrj^ ovrog, STtSLdi} xov Kafi^variv vitvog sla^sv^ im tc5 TtQcoro) arag VTtSQ Kscpakfjg iv dvsLQaaLv avr& SLsXiysro nxX. Locimi corruptum

esse indicavi.

rendum

arbitratus est,

Rationem vero qua Schenkelius ei succurNam quid, probare non possum.

quaeso, 6 EaxQaitrig KoQv^avrog iTtUXrjaLg et Elide Neptuni A^I 25,5) cum Mithra, Sole Persarum? Neque probare debebat coniecturam Reiskii iit pro vn

locum tenens (Paus.
scribentis.

Nam
inl

neque ad rag aarQaitelag

vit

avrch TleQ-

atdL

(pcov^

verbum

hoc

cura

cum

ovofia^ovaL ex ayovai supplere neque Sensus loci dativo constniere licet.
est.

Thucydidis IV 98 alius
axQareiag

Nondum me

coniecturae rag

vn

avrib ^jtOLOvvraL^

MCd-Qr^g de xaXeLraLy TleQ-

aidL qxovfj,

quam Herwerdeno

placuisse video et

Cumontio

probari scio, paenitet. Neque aHter statuo de
p.

458, 5

Slcc

rfjg

elg

evvoiag

rrjv %aQLV.

Non solum
est.

t6 d-etov v^Qecog TtXrjQOVvreg rfjg facillima sed etiam neces(i.

saria mutatio

verborum

rotg avoLg

e.

avd^QconoLg) in rf]g

evvoiag mihi visa

Schenkelius verba nXr^QOVvreg roLg

av&QconoLg rrjv %aQLv vertit „den Menschen zu GcfdUen redend". At hoc nXr^QOvv rfjv xccqlv significare non potest. Et quomodo dvaae^iaL zoa^ioLg Koafiovvreg ag inaLvovai
noXeLg
vel dsofiaiiaLg
sibi velit,

hoc omnino
LiBANHJS

me non
III.

gratiam hominum ineant vel quid Contra intellegere profiteor.
rfjv

gravissima est oppositio inter
ed.

sig

Poerster.

rb ^etov ^Pqlv et C

XXXIV

PRAEFATIO CRITICA
Et rrjv yaqiv genetiTam evvoiav etiam infra p. 468,1^
re
sv^d-vg

TtXrjQOvv rfjg evvolag rrjv xccqlv.

Denique deorum commemorat.
requirit.
p.

Ttjv

461,5 roLyaqovv

r^ayirjGs

rbv ronov

7iQi]vri

roig aXkoig olg <[ivfjvy iv ro(5ovr(p dQOfKp r& Slcc r&v TTQay^drcDv ov i^elvog 6h,vrarov ed-SL. Propter sensum nulla ratione admitti potest oaa quod Schenkelius e librore

%al

scriptura og vel wg elicuisse sibi visus est, ut quod Nam significatio „ut]pote'' idem esset atque rog utpote. in hunc locum omnino non quadrat. o6a admitti non nisi simul vel simile verbum excidisse statupoterit, ivfiv At etiamnunc olg quod in textu posui praefero. itur. p. 464, 19 6 de eig fiiar^v KaraTtorco^evog rrjv cpXoya

rum

=

Non videa avelo^evog ra firjQLa ye^ovra nvQog anecpeQe. causam cur forma prorsus singularis neque ulli libraria
familiaris

vulgari
p.

quam optimi libri praebent KaraTtorcofievog cum quam Cobetus Herwerdenusque commendant Karamutetur.
rj

Ttrofievog

466,15 ^JelevKOv ^ev ovv
rov
itarQbg MvrL6%ov, to5 8e eacoae t^v

6b

ccTtb

ocal

TtolLg iTtcapv^og, rovvo^a vitb ^ev rovrov 8e6}]-

^LovQyrjraL^

^vr](ji7]v.

Auctoritatem gra-

vissimam accipit

lectio aTtb rov TtaLdbg a loco luliani

quem

Asmus

contulit

Mis. p.
rr]g

447,8

ed.

Hertl. Uyerai roC nore
fialXov Se ovTteQ

rbv iitdivv^ov rf^aSe
incovvfiog ^de
r]

Ttoleog ^aaLlea^

TtolLg

avvwKLad^r]'
e%eL

nenolr^raL fiev yccQ

vnb

^JehvKov, rovvo^a Se lulianum loci Libanii

dnb rov ZeXevxov naLSog.
fuisse,

Nam

memorem

cum haec

scriberet,.

nemo, credo, infitiabitur. Nec difficilius mihi videtur statuere Libanium in hac re a Pausania discessisse quam lulianum exemplar orationis Libanianae usurpasse in quod
lectionis narQog

vitium naLSbg pro nar^bg irrepserit. Accedit quod fulcrum quod olim validissimum visum est^), fragile, immo vero nullum esse cognovi. Verba enim sequentia ov yccQ ribv eavrov rLfiLCorarov r^ye, rovrco r&v eQycov

1)

Album Gratulatorium
p. 48.

in

honorem Henrici van Her-

werden

PRAEFATIO CRITICA

\XXV

x&v savrov xh ivTLfioraxov evEL(ie quibus ego patrem monstrari credideram, nunc magis pro filio loqui videntur comparanti locum t. III 256,20 t/ yccq TtaxQl naidbg

rL^LcoreQov;
Antiochi
TtaLdbg
p.

Etiam quae paulo

filio dicit

infra p. 471,8 sq. de Libanius, suadere videntur ut lectionem

reponamus.

470,17

t6

6e

iiet^ov

GocpLCroiv %OQbv

wg olov

rj <^xaTa)> itokXa ()T6|u.aTa xai re (leyLCrov. Quod Reiskio auctore

inserui xara Croenertus probat; quod vero ipse aocpLarcbv ^OQcbv olov t6 fiiyLarov scribendum coniecit refutare paene me piget. loco clarissimo simplicissimoque su-

Nam

(=

peraf vires chorl sopMstarum vel maximi qui cogi potest) sensum intolerabilem inculcavit. Quo enim modo potuit Libanius detrectare rrjv acpriyrjaLv r&v aQercbv, si haec erat
choris sophistarum „schier der gro/Ste Voruurf'*?
p. 471, 11 rovrcp Se xal avro) Ta fihv OTtka rjavia^ev ov% ovar]q avccyxrjg. Supervacanea est coniectura Herwerdeni KLvetv ante ovk inserentis. Nil nisi avr&v i. e. OTcXcov ad avcxyKrjg mente supplendum est.
p.

472,17
OL
d'

rcbv

Se icpevrcov cpLXoTtovcog vvKra Kal rjfiigav

e%eov,
dicit.

werdenus,

cum

Nam

Non audiendus est Heravenavovro. vvKrbg ante avenavovro inserendum esse utrum interdiu an nocte sacerdotes quieverint,
LSQetg

nihil refert.
p. 479, 12 rj ye rS)v ayad-&v cpoQa Sl^ taov 7taQT]v. Inutilis est coniectura Cobeti Herwerdeno probata i; Laov.

Nam
p.

Sl^

Laov dicenti Libanio Plato Rep.
1

X 617B

praeivit.

480,

aL

ra

Ttalaia

acpcov

Non

necesse est

yaQ^ &ansQ arQari&rai ysyr^Qaxotsg, avrow adovaai rotg TtaQOvaL arivovaiv. cum Herwerdeno TtoXsLg post adovaat infiev

serere; nam facile iv Xoyco repetitur.
p.

ea vox ex antecedenti r^v

nohv

't)fitv

IQeiaLg.

481, 9 vvv fiev t6 nXfjd^og dLarQicpovxsg iv xcug Croenertus etiam hoc loco sanissimum optimumque xQeCaig cum voce eariaLg mutavit quam praeter ipsum

vereor ut quispiam intellegat.

XXXVI
p.
^•01^.

PRAEFATIO CRITICA
Kccl

484,17
xQia

Ttdvv xovxo 8qg)(Slv
avtrjv

eTtl

rotg KOLvotg ccyafiev

yocQ

dLskovCa

tekri

Tt)v

i^ye^ovCav

Croenertus elg ante iure dixerit „Denn mit Beispielen at inseri iubet, quo ^QLa wie dLetlov eyto Svo fieQLdag Dem. 48,12 et dLaLQetv 6vo ^oLQag Her. I 94 lafit sich die Uberlieferung doch nicht Ratio grammatica haUen'% me non intellegere confiteor.

Ka^^ exaatov Totg aQiaxoLg

avaxed-eLTie.

accusativi prorsus Platonis Critiae p.
fieL^ovg
Irj^eLg,

eadem est. An quid Croenertus de loco 113 B %axeveL^avxo yfiv TtaOav ev&a (lev ev&a Se Tial ekdxxovg dicet? Et apud LiTj^LCDCav

banium hic usus est creberrimus p. 489,4 IleQGcov eTtLovxcav ov%
d'7]vaL,

q)evyovxeg 6co-

dkX' efieLvav

eyp^evoL

xrjg

AaKedaLfiovLOL x&v d^TtLdcov. Croenerti aQQayeGxeQov. Nam xetypg sane Libanius p. 507,8 dixit dQQayig, sed nemo unquam dixit eypvtaL xfig TtaxQidog

itaxQLdog dnQL^esxeQOv ij Repellenda est coniectura

aQQayiaxeQOv.
venit.

At dxQLpiaxeQov optime usui Libaniano conp.

Paucos adscribam locos:
dKQL^cog;
t.

84,16

ovxg) diq xl

avx&

7tQ06ey,eL(iriv

11

111,4

CfiLKQOxdxav
p.

dvdQog EitaQXLaxov xd'^Lv; 317,1 dLxaCx&v &exo detv

(pvXdxxoov dKQLpicSxeQOv ovxat Se d%QLpi<5xeQ0v x&v
xotg
neLfiivoLg
eTtl

x&v

HQLGeoDv ififiiveLv.

490,1

TtQoCTteaovxeg Se ev xatg [^cpoQCDv] TtOQelaLg xotg
qoo^cov,
si

dyQotg.

Yocem

sensum respicimus, ab hoc loco

plane alienam, quae in parte librorum deest, in parte deleta est, cancellavi ut vitium ob vocem succedentem facile a librario commissum nec correctum. Croenertus vero: „Da
diese Zilge schnell

spricht es schreibt."

dem

und stiirmisch ausgefuhrt werden, so entSinne, wenn man ev xatg cpoQcbg itoQeiaig Est cur oculis diffidas, at nihil in eius verbis

mutavi.
onoL yaQ dv elQ^Giv ^ovXrjv evQrjg loyoLg p. 500, 13 ionhafiivrjv Kal Qi]xoQag dacpal&g dyoQevovxag, rj itdvxag xcbv evd-ivde (lovaeicov dd^lrjxdg rj xovg ye TtXeiovg ?) ndvxcog

Bis in sensum atque dicendi ye ovK ekdxxovg evQrjaeLg. rationem Libanianam peccavit Schmidius, cum onr} yaQ ovv ild^cov povlriv evQOLg scribendum proposuit. Nam

PRAEFATIO CRITICA
tmesis

XXXVII
statuit,

quam

in

vocabulis
est
et

oTcrj

yccQ

ovv

apud

Libanium inaudita
tandum.

ut indefinitum pronomen {otc^ovv) sensu excluditur, ita relativum liagitatur. Nihil mu-

avv evcpQoavvrj xov vitoloLTtov ^&ai, iqovov iv xcclg avvovaiag o xi oidkhaxov iavx&v dtrjyovuxat^ ^aXXov Se ndvxa Xiyetv ixovxsg a Xa^TtQvvsLv 7ti(pvK€v Quod Herwerdeno certo certius videtur scriavd^QCDTtov.
p.

503, 1

eXOVTsg

bendum

dr;

rjyovvxaL,

id

falsum
et

esse

mihi certum
8e Xiyeiv

est.

Nam
nsQl

et

iv

xaig

avvovalaig

^iaXXov

exovxeq

excludit

i)yovvxai,^

xov xcbv vfiexiQcov

flagitat SiriyovvxaL. iv avvovaiaLg
86t,exe',

Cf. t. lU 448, 19 dLaxQii^exe; xivog

xrjv Se^Lav d^LSeg navxaeypvaaL Xid-ov naQixovaiv aQxrjv ixiQatg axoatg nQog aQKXOv dxQL xov noxafiov nQoiov-

(ivrjfiovevovxeg a^eivovg elvai p. 506,9 naxd fiiarjv fidXLaxa
fxiav

kxX.

yp^ev xexQafifiivaL

OQOcprjv

aaLg x6 nsQL avxdg Nv(ig)a)v lsqov ovQavofirjKsg.

Schmidius

structuram sensumque loci parum perspexit. naQixovatv habet duplicem accusativum, obiecti xb nsQL avxdg Nvfi(pcjv

LSQov^

mutandum.
in

Nihil igitur praedicati aQir^v sxiQaLg axoatg. Si vero cum illo x6 nsQL avxdg mutaremus

vnsQiysL 6^ avxdg, enuntiatio exsisteret quae tenorem orationis interrumperet. quam incobavit de axoatg

Nam

expositionem,

finit

verbis quae sequuntur axsvconol Ss xai

dn6 xovxcav
p.

rjnsQ

dno
x6

xcov nQOxiQCDv (OQfirivxaL.
fisv [dn6] rijg aQxaiag (^noXsaygy necesse sit noXscog mecum inserere Scio vocem noXtv haud raro tantum

506,17 Kal
xoLovxov.

axfifia

Num

dubitat Herwerdenus.
cogitatione suppleri Libanius his verbis

(cf. p.

XXXXV),

at hoc loco

quoniam

descriptionem urbis vet^ris concludit neque in sequentibus xr]v Ss viav noXiv rj vf,aog, xov noxafiov ayiaLg snoirjasv^ vnsSi^axo eam ponere r-jV r) Accedit quod vox «tto, quam omisit, necessaria videtur.
diserte

facilius

delendam esse Herwerdenus assentitur, quomodo irrepserit explicari posse non videtur quam e compendio
vocis ndXscog

\=

no

)

male

lecto falsoque loco posito.

XXXVin
p.

PRAEFATIO CRITICA
Qsld^QOLv ro
'Q-dTSQa
fiev

a^(potv taiv noXmv vsag %axiov ^exa xrjv xov itoQOv (Sv^pdlksL Kal Y,aQ^i6xr](Si xbv 'jtoii]0iv xi]g vr](5ov Croenertus: ,,Naclidem To5 TtQiv diaaxiivai. iCov 7toxa(i6v sich die heiden Flufiarme wieder vereinigt hahen, Imt 6ia-

507,2 Kal xoiv
6^

^iaov oQccraL, t6

STtl

rfjg

0xf]vai,

Man

konnte

das den Begri/f des Trennens enthdlt, keinen Platz. nun %axa6xf]vai verhessern, ndher aher liegt

diaQQVT]vai,

wozu

X7]v

^(aQav

hinzuzudenken
reddit fluvium
e.
i.

ist."

Iterum

sententiam simplicissimam
erat prius
p.

(=

quam

divideretur,

ununi)
XQstg

parem ei qui parum intellexit.
^ixQi xov
6s xsxaQxr]
i]

507, 14 xovx(ov 6b at
[isv,

fihv

Gv^vylai

xeiypvg TtQOsXd^ovOai x&

7tSQi§6kai Ovvdnxovxai^

^QayyxsQa
Xsioig

KakXioDV ds o(?ov ^QayvxsQa^ oiov xotg ^aGiscpOQ^ov(5iV

syyvQ^sv

XsioLg\ o(Sov ^QayyxsQa

avxolg

dvxl

a%avxa yiyvo\xsvr] \xoig ^aGiVix credibile est verba TtQOTtvlaicov.
singularis
vis

quibus

inest

esse

Croenerto.
e

ea

De re palaeographica dittographia vocum finitimarum orta
508,16 TOVTO ^oi
'/.si^isvov^

— delenda enim —
censet
esse
oQcoiisv^

visa

nihil

addo.
p.

doKSi %dv (lovov iv Ttolsi cpavlcog
0Q(x'/,i]g

iyovGr] TtoXkal

oXag noXldg inl

svd^a ov

KaXv^aL noiOvSi xdg TtoXsig^ sl xovxcjv (lia xovxo ivsKSixOn, Ttdvxcog dv naQSiysv iv iS,sxaG(icp noXscov xf] Ksnxr]Pro TtaQslysv Schmidius itaQsysLV (isvr] (isyaXavysiad-ai.

scribendum
structura
fisvov
p.

ut enuntiatio

at dvaxoXov^^cog locutus est Libanius, xovxcov fiLa xovxo ivsKSLXo ostendit, qua participialis fiovov iv noXsL cpavXcjg iyovcr] %sidixit,
si

denuo excipitur. 509, 4 ixsLvaL 6s avxr]v ov%
xr]v

i(bGLv

slvaL duo,

naQa-

IsvyvvGaL
(ir]XQi.

6svxsQav

Herwerdenus non est, immo vero quia dixit slvaL 6vo Libanius commotus esse videtur, ut vocem eiusdem stirpis numeralem adhiberet. p. 509, 13 coansQ yaQ iv xalg yscoQyiaig xo (isv oXiyov
at necesse
x(bv sv6aL(i6v(ov

nQS6§vxsQ(x^ oiad-dnsQ n&Xov 6svxsQav in vsoixsQav mutari voluit,
xrj

yi]6iov Qa^icog^

olov iv ^(oyQdcpcov nivah,iv^ r]6%r]xai^ at 6s aQOVQaL xovxo ovy vno(isvov(iLv^ dXXd %syy-

PRAEFATIO CRITICA
aivaL
xal
(iia
^ai|;tA,rog

XXXEX

inl

xwv

fiOQ(py,

to (isv avxCbv slGexsi, zb Ss i^ix^t, ovxg) dri xo ^ev iaxeQrj^vov fieyi&ovg eiKei xo 81 [leyid^ovg xvy^avov xara xo avfi^av ixitoXecav

(piqexai.

Neutra coniectura qua Schmidius verba tradita

tentavit probari potest. oadlcog tenendum, non cum ofiaXibg mutandum esse docet sententia opposita at de x(bv
ev8aL(i6v(ov aQOVQaL xovxo ovy^ V7tO(iivovaLV et ut xara ro avfi^av i'K(f)iQexaL unice sensui satisfacit, ita xara x6
av(i7tav ut
p.

Nam

exaggeratum ne tolerari quidem potest. 512,3 xb 8e xcav avvovaL&v xar' ovSefilav (sc.

c5(>av)

cikXoLOVxaL^ alk 6 (lev 6(i§Qog ivoyXel xalg oQOcpalg^ i^M^tS 8e iv avxalg <(xaLg axoalg} fiexa Qaaxcovi^g ^aSl^ovxeg o\3
v.aLQbg avyTiad-L^ofiev.

dio

Voces xaLg axoaig quas inserui SchmiAt quoniam iv avxalg neque sunt. ad avvovaiag neque ad ooQaL neque ad oQo^pai referri potest,
superfluae visae

porticuura vero, de quibus solis cogitari potest, in antecedentibus nulla mentio facta est, additamentum etiam

nunc mihi necessarium videtur.
p.

^iovxag. Libanii

513, 1 6 Liev aQv,Cov xovg xe i% BoQiov Praeter Iliadis v (non (p) versus 223 sq.
t.

e(inkfi6ai
cf.

locum

II

455,14.

p. 514,4 OLxiaL 8e ai (lev avLaxcc(ievaL XT^g itaQOvaijg <paL8Q6xr}xog, ai 8e x&v e^iitQoad^ev iq6v(ov iv x& (iexQi(a xat xb avekevd^eQOv xQOTto) xo xe vneQi](pavov 8La(pevyovacu Minime opus est cum Croenerto vvv ante aviaxa(ievaL in-

serere.

Nam
et

tempus
(oaneQ
iv

satis
xrig

et

participio

praesentis
Xaov

avi-

axd(ievaL
p.

vocibus

itaQovarjg
8r](i0Y,Qaxici

(paL8Q6xr]xog

indicatur.
(lixe-

515,7
ovxco
La(o

xav
x(bv

v6(i(ov

axLV^

TtaQ^

i](iLV

iao(iOLQia

XLg

lecpvQOV

%aXS}v.

Voce

quam

Croenertus

sententia corrumperetur.

post Si quid

Xaov

inserendam
et

putat
in-

addendum
v6(l(ov

esset, Tratftv,
LfSov

de quo iam Eeiskius cogitavit, inter
sererem.
p.

At necesse non videtur. 516,11 %a\ 8r] a-Kon6b(iev^
av
r]

cog

xsxQanXaaia

xiig

vvv

i§i^kr]xo.

(ir] XQLalv r]8i] nQoxeQOV naiQioLg n6kLg, necessaria sit coniectura a me in textu Me quoque dubireposita xaLQioLg dubitat Hervverdenus.

ovar]g r]v

ei

Num

XXXX

PRAEFATIO CRITICA
putare fateor,
sed
i^i^XrjTO dubitatio-

tare et Y,aLQOLg servari posse

verbum quovis additamento privum etiamnunc

nem

movet.

p.

520,17 &Eol
tydi

Se

etTteQ

ovxcog

ovqccvov

acpivvsg

eig

yfjv eQXOvrcci^

SokovGl OvvelvaL xs %al GvveSqsvblv^ Croenertus GvvLivai cog ov% av iv KaXllovL dLaTQLijjavrsg. scribi iussit, at praestat quod est in libris GvvslvaL ratione
(jlol

habita verborum wg ov% av iv KaXUovL dLatQLipavrsg. Neque agnoscenda est tautologia in verbis avvstvaL et
avvsdQSvsLv^
p.

illud generale, hoc speciale est. 6s ovra a dLsE^T^Xd^ov ov TOOavrd idTLVj coGts tr^v VTtSQ^oXrjv tov KccXXovg iv t?J ^QaivtiqtL tobv ^stSL-

quorum

521,2 toLavra

Xricpotoav

tov Y.dXXovg dnoXXvvaL to ^avfia^ olov ov nivrs
KT]7tOL 8s Slttd,

(ISV OLTitaL,

TiVTtdQLttOL
G)g

8s

tQLa^

dXXd

%aXd

(liv^

ovdsv

Ss tQLa%6(iLaL, XoVtQCC dXXod-L^ itXsLco 6s 7}

TiaXXLCo

ov non cum Herwerdeno absurdum dixerim, sed excusari posse crediderim, tamen ol quod ille proposuit multo praestare duco. p. 524, 18 ovtcog Lnavmg tovSatpog v%o t&v vddtcov Xd(i7tstaL. Ultimum verbum quod ego pro XafipdvsraL posui ipse iam non probo, sed non magis dLacpaivsraL quod a Gasda dubitanter propositum Schmidius recipi vult. Nam Mea magis to^Sacpog non V7to t&v vSdtcov SLacpaivstaL. magisque inclinat sententia ut sedem corruptelae minus in Xa(i§dv€taL quam in LKav&g quaeram et veram lectionem
td
Ttdvta.

Quamquam

o^toD SLacpavmg tovSacpog vTto

tcov

vSdtcov Xa(i§dvstaL vel
TtcoXritriQLa^ toats

%ataXa(i§dvstaL
p.

iam a Reiskio inventam
tavta

527,6

TtaQ^ i](LLV Ss xal

esse putem. STidatov

(JLLKQOV tcbv OLKi](idtci)v dvtLTtQoacoTtov iQyaati^QLOv. Acgre intellego Herwerdenum (ilkqov „quod hoc loco ineptiim procul dubio pedem intulerit e sequentihus (l. 10), ubi sit neccssarium" cancellare potuisse. Vix ex illo huc pedem

inferre potuit, nam significatio est plane diversa, et hoc loco (iLXQov est aptissimum. Significat enim paene ut
p.

166,6
p.

Ttag

St]

(iLKQOv Xoyov inoisL.

533, 7
est

talg

Si

ys

Sr](x,LOVQyiaLg

TtQog

faov

SQ^staL^

Locus

planus atque clarus:

tatg

Sr](iLovQyiag

sQptat

PKAEFATIO CKITICA

XXXXI

laov (ry rjfieQo:). Schinidius vero scribendo Tcctg [rj vv^) TtQog di ye dri(iiovQylaLg ev(pQ06vv7j GvveQyeTai nexum sententiarum
corrupit.

Nam
OL

leQCLV,

sequitur: xat ol (lev evrovmg iQycc^ovrai de aitaXov yeX&GL Kal TtQog jtdriv avUvrai.

Vol.
p. 15, 6 eLKorcog liTtaQov rld-evraL rrjv

11.

Or. XII.
nal tcqo yriQCog

aQa

Ttatdeg ^PcofiaLcov

Ttftijv.

Parum

probabile quod Her-

werdenus^) haec scribentem Libanium meminisse coniecit verborum in Cratini Archilochorum fragmento II 15 Multo verisimilius (I 11, IK) XLitaQov yrjQag evcoiov(jLevog. eum dictionem yfiQag UnaQov debere uni e locis Odysseae

M

quos ego adscripsi. p. 17, 4 rlGLv ovv ovrcD
rrjv

avficpeQeL xal rr]v iad-fjra

rav-

ivdvvaL Kal t6
aitavGrov

(SKriitrQOv

iveyzeLV

kol

t6

cpccQfiaKov

(ivrjfirjg

Herwerdeno
esse nego.

Locum ab (leXlov acpetvaL. itLeLV re Kal post ccTtavarov inserente sanatum
itQog

t6

Nam

meLv

et itQbg t6 (leXXov acpetvaL

non bene

Fortasse verba significant: remedium quo memoria indelchilis comparatur ad aevum futurum prodere, ut
coeunt.
Aristides
t.

I

p.

16,17

et p. 17,

ID

(t.

H

307,2

et

4K)

vyLeiag cpaQ(ia%ov dixit.

yxa p. 18, 4 oaa (lev ovv TtaLdaycoy&v re iyxeL^ievcDv dL^aa^aXcov (po§ovvrcov ide^aro rfj tpvx'^ ta nQcbra tcov Probabilem ieQU)v Kal rr}v Qi^av exovra^ einetv 7taQaXeitpa>. mihi videri Reiskii coniecturam exoDv einetv dixi et etiam-

nunc ea placet prae iis quas Herwerdenus protulit ^nov TavT' vel ra6\ Nam utrumque additamentum melius abest. Cf. Dem. p. 314, 29 noXXa roivvv ereQ' einetv e^^ov neQi
avrov
p.

neQl rov ^eiov naQdar}(iov oux ivfjv nal rovg ovrag aXX' evd^vg ttjv KtjXtda dLeQQvrpe neQLcpeQeLv^ Ad dLtQQVtlJe praeter locos a avrl ToO doxovvrog ineyvcj.

naQaXeiijjo). 20, 1 do^av

Rudolpho Asmo

^)

indicatos conferatur Aeliani

fragmentum

1)

2)

Mus. Rhen. LX 124. Wochenschr. fur klass. Philol. 1905 N. 33/34

col. 911.

XXXXII

PRAEFATIO CRITICA

apud Suidam s. v. ^AQ%iloypg servatum otovel ki]Xl6cc aitOQSed d^eovg quod ante rovg ovxag inserendum esse Qvrpcci. opinatus est Herwerdenus, melius abest. rs Tial TtohoQp. 24, 18 ^a/3cbv ol^ai dvvafiLV ^LKQav Pro olfJiaL aperte corrupto conieci OLxexeta&aL (lad-ovaav. rai vel tjft, sed iam accipio oQ^a quod Herwerdenus dubi-

tam certo quam wQ^ia proposuit. Nam praesens quin imperfecto praeferendum sit cum litterarum ductus tum temporum rationem respicientibus dubitari non potest.
tanter nec
p. 26, 11 SLa^ag ^Pi]vov Ttorafiov^ vdcoQ eXeyypv iz ra)v Nolui coacervare locos quos yevvcofievcov ccdLKLav fir]reQcov. multos collegi de Rheno castitatis iudice, sed satis babui

apposuisse testimonium

duos locos luliani
ed. Hertl.

or. II

attulit,

t. IV 1110 R. Asmus 104, 23 et ep. 16 p. 495, 21 at neuter ad coniecturas afiaQriav vel

dLrjyT^fiarog
p.

Si quid muccKolaaLav vel aKad^aQalav probandas sufficit. tandum esset, ego nunc alrlav scriberem, sed adLzlav tolerari

non posse nondum mihi persuasum est. t6 de rr^v tzqlv ovaav neQLLSelv eQQLfifievj^v. Optima etsi non prorsus certa est emendatio Asmi eQrip. 28, 1
QL(ifievr}v.

Or. xni.
p. 66, 13 HLvav iitl rovro rag rav oQcovrcov yXcorrag. Propter sensum non admittenda est lectio quam Asmus

proposuit avQQeovrcov.

berem,

Si quid mutandum, iQcovrcov scricum Sokwv de ^aaLXsia praesertim OQcovrcav Ttavraiipd-ev nQeiteLV antecedat, defendi posse arbitror.
at

Mihi p. 70, 2 oTt 87] yificov ix rf^g 'lcovtag koycov. quoque nunc, ut Herwerdeno, necesse videtur rav ante fx cum Gasda inserere. p. 73, 10 Kal as dLsdi^aro XQccns^a rcbv nollGiv ov Herwerdenus i^sds'^aro requirit, at similiter dLacpeQOvaa. dLadiyead^aL apud Libanium legitur t. II p. 305,9 8Lede%ovro
T-^i/

naQanofinriv aQypvreg Qr]roQeg. 80, 6 6re nvQ (lev inl ^cofiobv alQeraL, %anvcp 8e ar]Q Facilis quidem coniectura Cobeti HertsQ& Ka&aiQsraL.
p.

PRAEFATIO CRITICA
werdeno

XXXXIII

probata Dcl'd-evccL, at minime necessaria, immo vero lectio tradita aiQezaL propter lusum verborum praeferenda videtur. Alia est significatio verbi ccL&eiv p. 274,14
T^v TOVTov aid^av
xe

Kal Te^vcov.

Or. XIV.

ilg

93,13 raig }ioXl§8ov acpaiQaLg, cig Tjyrjaaxo Ilavlog ^avaxov aQKeaeiv. Praeferenda est cum Herwerdeno forma fioXv^dov quam codices CA praebent, ut t. TII 67,19
p.

h

et

t.

III

78, 7 R.

Idem

recte

confert

locos

Prudentii
et

Peristeph. X 177 plumhoque Codicis Theodos. tX (non
p. 94,
Ik

cervix

ve?'herata extuheret

m)

35, 2

cum nota

Gothofredi.

11 8eizaL aov^ %al rjfieLg 8e avv8e6^e&a.^ nifiil^aL xovg omeiovg yaLQOVxa nal ye 8vvafievov ^LayeLV xa>v naQa nQoyovcov a^Lcog. Iniuria Herwerdenus Kat ye^ quod significat
p.

saUemque^ cum Kal exL aut cog ye mutandum censet. 97, 13 xovg ye 8e^L(oxeQ0vg Jtat naQa xriv a^iav
neQLonxiov.

ccxviovvxag ov

Ne

8eh,L(oxiQ0vg

in

a^L(oxiQ0vg

mutaret Herwerdeno vel sequens naQo, X7]v a^iav dissuadere debebat. At etiam sensui usuique Libaniano 8e^L(oxiQovg (cf. p. 268, 1) magis convenit. 15 og ineL^av f^rj xov yvcoQi^ov^ iyKaXvnretai j). 100, x&v 8eLvmv ovnco keXvKcog ov8iv. Herwerdenus miratur neminem hucusque eyy.cdvipexaL necessarium esse vidisse. At praesens multo vividius est quam futurum conveniensque verbo sequenti a^pXvvei. ineivfov p. 109, 23 OQW yccQ ovk bXiycov tcov vvv in xcbv %ecov xat ov8iva x6v8e v^qixsxayfiivayv acocpQOviaxeQOV
afiivov aneXi^XaTibxa xfjg im^eXeiag ov8iva. Ut cum Reiskio probante Herwerdeno i^eivco scribamus, etiam locus t. III 178, 18 icp' chneQ exai^}]v suadere videtur, sed ut cum Hervverdeno rag ante v^QLa^ivov inseramus, causa idonea

non
etsi

est.

Nam

recte Reiskius v^QLa^ivov explicavit: ,,/aiwet

antea fuisset iniuria gravi
p.

contumeliosa

laesus^^.

111, 4 cpvXccxxa)v ccKQL^iaxeQOV av8Qog ZnaQxiarov ra^Lv. Articulum ttjv quem Reiskius inserendum credidit, ne sententia existeret aliena: viri Spartani stationem diH-

XXXXIV
gentissime

PRAEFATIO CRITICA
custodiens,

propter causam

parum idoneam

quivis avSqog I^TtaQXiaxov anQL^ioxeQOV e textu removi neque iunget, sive xr}v exstat sive non necessarium esse concedo Herwerdeno ratione habita loci

nam

cum

con-

p.

261, 14 cpvXdxxsLv dr} ^cckLCxa ^e^eXsxjjTiaGL xaB,iv. sv }is6rj IleXoitovvriaa) diriyeLaQ-co xag p. 112, 9

aag

aQSxag, spt, yXcbxxav aQKOiaav xotg SQyoig, Xsysxco TtQog xovg Nihil in'''EXXrivag, iv olg ^yg xaO' rj^SQav^ a xsd^eaxai.

Nam aotg quod Herserendum, nihil mutandum duco. werdenus et Polakius^) post SQyoig inseruerunt, postquam xag aag aQexag antecessit, per se intellegitur, Xoyoig vero quod Herwerdenus, si illud non probetur, pro SQyoig reponi vult, nullo modo post s%sl yXcbxxav ccQKOvaav praesertim cum articulo coniunctum admitti potest; denique Ev olg ^^g xaO"' rj^SQav multo melius est quam iv olg
<^SQyoLgy

^yg xaO'' rj^SQav quod Herwerdenus coniecit. Recte vero is verba iv olg ^^g obiecti instar (= in quihus rebus vivis quotidie) a Xsyexco pendere, non, ut Reiskius

et Polakius statuerunt, pertinere intellexit.

sensu relativo

ad xovg "EXXrjvag

Or.
p.

XV.

128, 11 aXxLOV dsL Slcc xovxo yevea^aL xrjv TtoXLv; Coniecturae meae ccxl^ov fulcrum praebere locum orationis

XXI

p.

458, 4 XvaaL 6e

xrj

TtoXeL

xr]v

axL^iav

Asmus

ob-

quod vero ipse proponit vTtaixLOv nisus loco XVI p. 179, 20 ^exa x&v aae^ovvxcov xe %al xaXXa VTtaLXLcav at hoc loco vocabulum coniectura conservavit, orationis

tinetur amplecti noluerim, ut quod cum yeviad^aL minus bene coeat.

128, 14 Kal Ttov xb d^eovg av&QcoTtcav elvaL TiQeixxoa^uQxdveLv kol itaQa xovxoLg d^Lcoaofisv elvaL; Versum epigrammatis celeberrimi in Demosthenis de corona oratione servati p. 322,16 ^rjdsv ccfiaQxsLv iaxl
p.

vag^ el xh (irjdev

^e&v
1)

respici

Herwerdenus adnotavit.
Isq

Mnem.XXXni

PRAEFATIO CRITICA

XXXXV

tp.
I

135, 3 ^ciXlov de aKokov&i^aov CavTov (pdavd^Qconlaig^ vTOv yccQ ovdev <^o:v)> slxov ^si^ov sinsiv. Herwerdenus GavTov g^LXavd^Qconla coniecit. At pluralis fpilav^QU)-

TtLaL
t.

Libanio acceptissimus

fuit.

Adscribo locum

unum

nQOCxvvovvxag Trjv Tv^p^v sv Talg naQ^ ifiov Recte vero Herwerdenus av inserere non <pdavd-Q(onLaLg.

III 421, 6

Similis est locus t. III 317, 14. opus fuisse observavit. p. 138, 16 T&v [isv avdQ&v ifinsnlrjKOTCov ov (lovov xb ^saTQOv^ akXa xat Tag tov OQOvg Xayovag^ yvvaLK&v ds xara tov avT&v vofiov OLKodsv SKaaTTjg avvsxns(inovar]g
}j^mv(pr}iiLav.

Herwerdenus
1

recte

[^F

p. 140, noXXovg ts Kal (isycxXovg naQ* -t:S)v ivoLKOvvxav svas^siag snoLOv

Lacog

Tig anrjyysLXs aoL

t&v ante yvvaLx&v inseruit. fiSTa t&v aXkcov vsag
rifiLV

STL

saTrjKOTagy
ds

o

xr}g

arjfiSLOv^

^ovXofisvcov
fisvcov

Tiad-aLQSLv

ovTcov^

asacoafisvcov

mg x&v t&v ov

fisv

ksl-

Talg rrov ayjd-ofisvcov t^ xad^aLQsasL ftdiaLg. Reliqui verba, ut in libris sunt, nisi quod cum correctore codicis vocabula t&v 6s transposui, qua re sententia exsistit

M

quae tolerari queat.
habet (iiaav
Polakio
in
fisv

Vocabulum

ovtcov

offensionem non

cum Herwerdeno
icsLfisvcov

ot ^ovXofisvoL Ka^aLQstv) neque est cur in nscpsvyoTcov aut anscoafisvcov vel cum

vsojv autem post tcov ov svSovtcov mutetur. non cum Herwerdeno inserendum, sed ex antecedentibus mente repetendum est. p. 142, 19 Kav sX&rj TLg a)g rifiag ^svog, dLadQafuhat

Vox aaTv^ Tic^ccnsQ oi Tag voaovaag. auctore Gasda post voaovaag inserendam
t6

noXsig

quam

Herwerdenus putat, ut saepe apud Libanium^), cogitanda quidem, non
vero inserenda videtur.
p.

145, 8 coansQ

iQi^afi&v SK^aXXofisvoL CLy&aLV^ 6}g av idoTcov s^EXrjXsyfihoL, ovTCjg av av cbg
VK s'/pvaLv oig

&v

t&v lsq&v {mb x&v &s&v dtcc vnb t&v anavza Kan&v fivi^a&^g, Concedo HerweravxocpavtovvTaL XsysLv.
yccQ

oi

eno av ante

m

fivi^a^rig inseri posse,
fisfitpLV

necessarium
?;

esse,

quo-

antecessit ov SsysTaL

<^^

(pvCLg,

nego.

1) Cf.

p.XXXVII.

XXXXVI
p.

PRAEFATIO CRITICA
01

146, 6 ovx

iTtcolovvro.

Herwerdenus aQ%al

^sv vofiOL yQcc^fiaTa alkcog, ccQial S^ scribi iubet, at haec forraa

a Libanio, qui crasin nisi in certis quibusdam formis non admittit, aliena est. Articulus deesse potest, ut p. 363, 5
av^G)tnsg tvqotsqov toig ccqx^S s%ov(5iv.

Or. XVI.
p.
T^]V

167, 6 6 yaQ av&Qconog ^iav Tavxrjv ridov7}v 7]dsTai. ano Tov ^i]dsv savTW Gvvsidsvat, TtovrjQov. Vox av-

d^QcoTCog

quippe quae minime semper contemptus vel com-

miserationis significationem habeat, quae fuit Herwerdeni opinio, neque cum avrjQ mutanda neque ut interpretis em-

blema expellenda est. p. 171, 16 ''AXV si So%SL,
Tcov asQcov
Tcc

iy%krj^aTa.

TTiv ayoQav ia){isi> zal itdvHerwerdenus: „An ndvTav <(tc6v)>

dsQcov?

Quamquam

At Libanii usus requirit; iyTil^fiaTa." Ttaci ts iQrjGTOig Kal cf. p. 44, 1 TtdvTa Gv^polaca:, 44,19 77, 11 et 236, 3 ndvTsg dv&QconoL; §skTi6T0t,g olxsTaLg'.,
7r«vTo:

cxpeciaham potius itdvTa <^to;^ tg}v dsgcov minime articulum

237, 7 TtdvTcov o^fidTcov; 552, 5 iitl ndvra OcofiaTa etc. vero sensui multo minus quam ndvrcov convenit. p. 173,6 BsvoL^ cprjGiv^ r^aav ol d^sovTsg' ovkovv ol fisv

olg slsyov rjdi^aovvy rjfistg ds olg ijtSTQsno^sv. Apte Asmus ad sd-sov quod mihi sensus pro sXsyov requirere videtur

commendandum verba
^sovTsg attulit.
p.

orationis

XX

p.

434, 15

Toiavxa
xat.

179, 12 dXX
TtSQLaTdvTSg similiter
sItxsv

oTTcog,

rjviKa

dv iyyvg

rj

xd dsLvd

^aaLXsvg iiSTa TIsQaag
(LtTJ

d)g TtoXsfiiav ^STa^SLQi^riTaL Tr]v TtoXLV,

IIOL

Xoycov.

Scribendum
oi/^ETat.

censeo

(pda%0VTSg %aLQOV 7]KSLV T&V quod Cobetus proposuit odvQSLads atque t. III 242, 16 oitcog ^r] TtQog ou

oSvQr^ads
esse

xavTa
p.

asLV

181, 7 nuL Tag

i-KSLvog

cpsTo

fidXLara Tavrr^v
jial

savT& avy^OQSvxat Tr]g
itaTQiSog

dXXag dTtOKQVijJSLV svvoia
fugit)

avT^g oLKSLOTSQav sasad^aL
excidisse

(hanc vocem vitio tjpographi
avTf]

me

xdXXog

%aL

7tQoad-i]Kag
d)g i%SLvog

STOL^d^cov inoQSvsTO.

Herwerdenus vel

sTSQag vel exet-

PRAEFATIO CRITICA

XXXXVH
vocem ante211, 12.

I H
^V
'

)g

yccQ

scribi voluit.

Quorum

prius propter
Cf. p.

jdentem ilnCdog magis mihi arridet.
Or.
p.

xvn.

207, 1 dLa Ttacrig 7^?? ^? ecpr^v, r) nXrjyi) xvnxovaa t€ Kdl nar ccti^vovGcc rag i/^v^^a^, ag ovKir ov ^icorbv ccvSqI Ts Kal OTG) tov Ev ^i]v im&vfita. Vox pekTlatoa §EXTiax(p

cum singulari vi usurpata est neque cum Asmo in suspicionem vocanda. p. 211, 12 wg noXv ys r]v %ov<p6Tsqov iv xolg ^uQOiSi \iivBLV aTCELQOvg ovrag ccQfioviag §a6LhKrjg rj ^xaQQvivxag
iitl

xa

ccfieLva)

xov §lov itaXLV inl

xcc

TtQoe^ev ccnevex^i]vai.

Pro fiexaQQvivxag scribendum conieci fiexaQQvivxog ^ quod Asmus loco luliani or. VII p. 287, 22 xovxg) KLvdvvog inl noXXa QvrjvaL xr\v ^cot^i', QvelGav 6e dLecnad^aL xxX. commendat. Idem in eadem oratione
p.
vxc\

212, 5 nXr}v o6ov
e(ieXXov

Y.al

oXSe 6Y.LQxr\(iavxig

xe iv yr\Qa

lOQevaavxeg
loco

ccniQxea^aL

verbum

noQevea^ai.

ego ccniQiea&aL scripsi, collato loco luliani ep. 17 p. 498, 1 el 6e Kal nad-eLv xl av(i§aLr}, fuxa naXov xov avveLdoxog ov (ilkqcc naQafivd-ta noQev&fjvaL tutatus est.

euius

p.

237, 3 inel
(liv iaxLv,

Or.

xvni.

xcDv

6(i(idxoiv

XoLnbv

iQQvrj, iKelva) de (idXLaxa

SccKQva fiev onoaa elKog, ccnb navKcaXvaaL 8e ov% evL xr]v xeXevxriv^ o

iv aXXoLg ccKQoaxaLg neQL

x&v

avxbg

incoXvd^r}

xbv enaLVOv
cuius

KeyccQLafiivov^ noL&(ievy iv,eLvov xl Xiyovxeg. ineid^^neQ av enQa^ev ccKovaaL. Vox Xot-

nbv optime
XvnrjQbv
I^Hix£/va)

se habet,

loco

si

vellemus

cum Asmo
sequenti
nal
itoi

scribere, Si desideraretur.
XL

dativus
xe

personae
ipvxt)

respondens
nod-ev
?Jx£t

^^H

p.

244, 16 Kal
kol
xlaL

r)

xai

aiQexaL panxl^exaL Kal xiat (lexecjQi^exaL, kul xi (lev auTf) Sea(i6g^ Se iXevd-eQia^ Kal n&g av yivoLXO xb (lev (pvyeiv^ xov Sh ^^B^ manifesta binorum vocabulorum vetat tvieLv.

^^tfOQevexaL

Kal

xiaLV

xat

xiai

^^^cc^iXvexaL

Responsio
aLQexaL

verbum

attrectari.

Est

enim

oppositum

verbo

XXXXVm
^ccitxi^Exai

PRAEFATIO CRITICA

(=

submcrgitur).

Improbandae

igitur

sunt

lectiones

aQdexai ab Herwerdeno, aiQ^exai a Polakio pro-

Verbum panxl^eLv positae. hi tibi ostendunt loci: t. I

quam

significationem habeat,
co

175, 17

av ev^vg

e^aitxi-

^exo xb aaxvy nad^dTceQ vavg eyiUitovxmv x&v vavxcbVj 449, 3 oxav elavvo^evov VTto xcov %v^dxmv xo kXvScovlov iv ocpd^aX-

^otg

fiev

x&v

ccqxl

xeQTto^evcov

§a7txl^rj

xd

Ttloia',

t.

11

299, 6 xo 6e vitolelei^^evov oliyov ov i^aitxi^exo;
rj

362, 3

ydq

eitl

x&8e

XvTtij

^aTtxi^ovau
t.

xr}v

dveaiev
d)g

')]^ag

xoxe ^anxL^o^evovg',

III
xcct

479, 9 338, 23 vvv 8e^
ipvxrjv
;

OQaxe, ^aTtxL^Ofievov xov Ttqdy^axog

ndvxcov

eit

avxb
cui

KeTiLvrjfievcov

xav

itvevfidxcov.

Bene autem verbum aLQexaL
est,

excipitur,

etsi

imago diversa
fiexecoQi^exaL.

verbo

y,ad-ekKexaL

^

oppositum
p.
firjxe

est

248, 13 Kaxaaxdvra
OLKL&v
fiiqxe

elg

aiQeaLV ycoQiov

(JLi]xe

TirjTtcov

avlS)v

fxrjxe

x&v

iit

alyLaloLg dyQcbv

firjxe

xfjg

ditb
si

Etiam
sensu

x&v aXlcov ovxav oi)x oUycov iTtL&vfifjaaL XQVcpfjg. Libanius non 0L%iag et avldg saepe coniunxisset,
vlcbv^

excluderetur

quod Kingius

teste

Asmo

pro

avX&v proposuit. p. 249, 10 xfig

fiev ovv TtQaoxipog dnavxeg ditelavov^ xov maxevead^aL 6e ot ^eXxLaxoL, %dv xovxoLg avxolg TtQcoxog rjv 6 TtaQ^ rjfi&v^ 6 fiovog iv dvd^QcoTtOLg dfiefiTtxog,, 6 xbv

fi&fiov dQexy vevLKi]Kc6g.

Parum

recte

Asmus verba

6 TtaQ^

censuit '7]fia)v quae sunt integra in 6 oia&rjyefiav mutanda de Maximo cogitans. Nam non Athenis, sed in lonia lulianus Maximum cognovit, ut cum Eunapio p. 51 ed.
Boiss.
i^Tieg

diserte
etg

testatur Libanius
Kal
eideg

Icoviav

or. XIII p. 67, 3 wg de dvdQa Kal Soaovvxa Kal ovxa
dr}

aocpbv %al TteQL xcbv xb
8Laxr}QovvxG)v 7]%ovaag.
viri

nav

ludicium

xovxo xeKxijvafievcov xe xal vero quod de moribus
luliano

fert

melius

Celso

fuisse

Aramianus
254,
1

XXH 9,13

quem una cum
tradidit
(cf.
t.

Athenis

IH 456, 21 sq. R),

quam Maximo
p,

convenire videtur (t. 11 99, 10). axecpavov xLva Klddcov^ noXkovg 6e i% %al.coSicov xexafievcov ELg xiovag i% xoixoDv eE,aQxcbaLV ot 6i]fi0L liexecoQOvg, xovxcov sig x&v axecpdvcov^ co TcaXXcoTti^Ofiev xdg

PRAEFATIO CRITICA
TtoXeLg^
iyiXvd-elg

XXXXIX
-^v

rov
Kal

de6(iov
ijQ^oae.

xarajSatVcav

iv

Tfj

rov

^aadecog xecpaXrj
et

Singularis
offensioni

© iam
fuit

librariis

correctori

codicis

Palatini

et in plura-

lem olg mutatus est, quem etiam Reiskius maluit, Herwerdenus flagitavit, at servandus est, quoniam talis constmctio

Libanio fuit gratissima, ut exempla 268, 12 2!6kcovL ^ev KQOLCog Tovg ^riaavQovg t&v XQYi^dxcov ideLKVvev, ag av ovdev tovde xsxri^t. III 204, 1 ocSXLg ed^eXeL TCOLf^CaL ^ij(levog XL(iLcoxeQOV
Kcxxci

(SvveGiv

demonstrant

p.

;

xoQag^
SeLyfia.
p.

TtaQeyexco

xolg

xovxo

dvvriao(ievoLg

eavxbv

TtaQa-

yeLQcbv

253, 7 ^ev fiev 7} aocpia nal x6 xa ^ovXevfiaxa eldivcu Ut Asmus adnotavit, Libanius ovxa SvvaxcoxeQa. aeque atque t. ni 309, 10 R locum Euripidis fr. 220, 3 N* aocpov yaQ %v §ovXev(ia xag noXXag %eQag vlku respexit. p. 256, 4 Kal 7]v xLg (iLad-bg im xfj 7^q)aX^ ocal rj noXX^r}
aTCovdri

KecpaXr^v xefieLV.

Si quid

mutandum,

7;

delendum,
r)

non cum
anovdri
p.

Asmo
rjv)

in

r^v

(sc.

est „es

mutandum esset. At war der grofite IJifer^^.
iteQL
xfj

rcoXXri

263, 10 Seiaavxa
coaneQ
efjLLarjaev.

'ipvxfj

xal

(ivria^evxa aco-

xriQLag

Iniuria

suspicionem vocavit vel post
ficat,

Asmus vocem &amQ in eam lacunam statuit. Signi-

ut crebro, quodammodo^ paene. 264, 13 Kal xoLg 'AQ-rivaCoLg fieL^ov elg do^av, olfiai^ xo fied'' ^HQaKXeovg xal Tlavog TtQcc^aL xa Xeyofieva MaQaPost xa xavxa i8eSvvr]vxo. d^cbvL el XG)V d^e&v
p.
7}

%ci)QLg

Xeyofieva

MaQa&cbvL

infinitivus

TteitQax^ciL

non cum Asrao

inserendum, sed ex antecedenti itQa^aL mente repetendum est. Eiusmodi vel etiam graviores ellipses Libanius in
deliciis
p.

habuit.

264, 18 xotg

fiev

xa

ai^fieta

cpiQOvCLV^

oncog eidetev

xca anoyixeLvat IQeLv xr]v xcc'^LV, dlKr^v ine&riKe ^aaL x6 firi Sensum quidem Reiskius perspexit esse dovg. rfi vUrj hunc, ut in vivis eos superesse sineret, mortis supplicio

baud multaret, at

num

^&aL sufficiat, etiam nunc dubito.

quem Polakius
LiBANius
ed.

attulit

ad eum exprimendum sola vox Certe locus p. 262, 4 sq. ad hanc rem probandam nihil facit.
III.

Foerster.

«

L
Accedit quod scimus qualis

PRAEFATIO CRITICA
per

Zosimuni III 3, 11, quem adscripsi, poena fuerit. Itaque saltem infinitivum Neutiquam vero Herwerpost ^cbCL excidisse crediderim. deno vocem ^&aL ut interpretamentum deleudam censenti
illa

adstipulor.

267, 5 eKsCvovg fiev ovv Xcc^wv 6 ^aadevg d&gd xe %al xolg avxov l6%0Lg avefiL^s. Placet cov6(iu^s tradituni sensuique conveniens prae eo quod Herwerdenus
p.
d)v6(ici^e

coniecit iv6fiL^s.

268, 1 tLfialg fiev avE^TjaaL xr^v TtQod^vfiLav x(bv ayaag avxolg 7tQ0v^ev7]6e itaQa xov xa xoLavxa vifiovxog. Quin verbis 6 xa xoLavxa vificov imperator Constantius significetur, dubitare non debebat Herwerdenus.
p.
0"c6v,

p.

269, 9

oipe

xov

7tvQ6g.

Miram

8e Tcoxe ot SvaxvieLg Uexevov diov itQO dicit breviloquentiam Herwerdenus

praesertim in oratore satis prolixo, at perperam vertit: quia Jioc necessarium erat ante ignem:^ Seov est: quamquam necesse erat. itvQ vero non est cur cum Polakio sensu metaphorico dictum esse statuamus. Nam antecedit TtQoriev xa fiev drj&v.
p.

269, 12
^aaLketg
XTjg

G)g

^'

av&Lg 7]kov avxovg
aKrjTtxQOv

ayovxeg
yfiv
xrjv

txixag

xovg

nal

xo

avafivT^aag
iniXsvs.

7tokk7]g

v^Qecog

e^ovxeg

elg

STiVTtxoVy

oiveLad^aL

eLQiqvrjv

inquit Herwerdenus, „cwr addatur xb aKfjTtxQov s%ovxsg, ubi agitur de supplicantihus suh.,^Non intellego''\

misso vuliu.

Melius intellegerem xb aKrjTtxQov (ov%y s%ovxsgy sed fortasse aliud quid excidit aut depravatum est e%ovxegy pro quo QLTtxovxeg aut aliquid simile expectatur. Quaerat
alius.^''

At praeclara

est

illa

inter

et sig yf^v e%vTtxov oppositio.

Neque vero

cum
cesse

Reiskio neque ot ante y,al duco. Talis subiectorum
est.

cum

eypvxeg ovxol post Kal Polakio inserere neaKfjTtxQov

xb

mutatio

apud

Libanium

haud infrequens
p.

271, 8

•KOL

xolg ovTtco

aTtovd&v xexv/rjTibaL xb itQoa-

SoKcofisvov Siog r^av%d^SLv TtaQrjvsL.
xcbv 7tQoaSoK(ofiivci)v Siog coniecit,

Quod Herwerdenus
intolerabilem

xb'

efficit tau-^

tologiam.

Ego

SsLvbv

pro Siog dubitantur proposui, sed

PRAEFATIO CRITICA

U
simillimo
t.

KLm 39, 10
»thv p.
di}

nihil

mutanduin puto

collato

loco

III

zalg (leXXovaaLg llniGiv. uvxov coxfavov. Videtur p. 273, 7 xccxi^aLVE fiev in inter avxbv et wTisavov cum Asmo inserendum.
STcl

273, 13

xibv ivavxLcov

6

axQaxbg avxLTtQOOT^eGav ^

ag

aii^aovxeg ^evyvvvai neLQcofievcov. Ad TteLQoafievcov cogitandum est avxav referendum illud ad x&v evavxLCDv, qua
ellipsi nihil

apud Libanium frequentius.

Si quid mutanesset.

dum,
laris

e

codice

V

TteLQcofievovg

recipiendum

Singu-

vero

habet quo p. 281, 6 TtQea^eL&v yaQ ovk oUycov a^cpoxeQcod-ev yevofievcov, cov at ^ev exeLd-ev rj^iovv im xov aii^fiaxog fiivovxa iirjdev eQyco itkeov rj TtQoa&ev e^eLV^ al 6^ ivd-evds
ndvxcog delv acplaxaad-aL xfig xLfi7]g Tial dLa itdvxcov eivai Sensum ultimorum verborum qui est: et xbv TtQOxeQOv.

TteLQco^evov referatur.

quem Herwerdenus

requirit,

non

prius

in omnihus esse priorem i. e. qui Caesar, non imperator. Herwerdenus cum parum assecutus sit, ad coniecturam pervenit quae nullo Nam si cum eo nQ&xov ante aut pacto probari possit.

debere

eum (lulianum)

fuerif,

post elvaL aut post TtQoxeQOv inserimus, TtQ&xov ad gradum, TtQoxeQov ad tempus referamus necesse est, id quod vix quisquam probaverit.
p.

288, 7 ecpvyev a
ecpevyev.

Kaxe(ie(iq)exo.

Scribendum cum Her-

werdeno
p.
elg

294, 2 xovxovg drj xovg KeQ^eQOvg %al noXvyucpdXovg Post itoXvy.ecpdXovg cum Reiskio Herwerdenus ^dQovg inserendum ducit, fortasse tamen forma
IdLcoxag i'E,e^aXe.

feminina,

quam Asmus coUato loco luliani ep. 23 dianecpevyag xr]v XQLOiecpaXov vdQav commendat, melius Cerberis conveniet. p. 294, 10 icovovvxo (lev Ttevd^iiveg y,axaax7]vat xal xb
xcbv in rjv cpvXdxcov^ OTtcog (iridev ayvooi ^aaLXevg Particula ^v avxbv avvxLd^efiivcov, xb 6e eQyov KaitiqXcov. post icavovvxo aptissima est neque ab Herwerdeno inter xb et ax7i(ia vel post ayT](ia transponi debebat.
0%ri(ia
p.

295, 17 oAtog Se xa)v dcpoQ(Lcbv

r]

(uv iv dcpavel

xe

d*

Lll

PRAEFATIO CRITICA
Gvyyi]^
7]

-Kul

Vocem avxvi] (paveQ& re jcat dt]h]. dubitaiiter cuius loco vvy,a^ ego patet, corniptam Prius Herwerdenus xQVTtrrj^ Polakius areyvrj proposuit.
d^

iv

esse

propter rem palaeographicam, alterum propter significationem non satisfacit. Fortasse praeferendum erit aoioreLvrj
(cf. p.

p.

388,4). 304, 20

rfjg

avrTJg

6e

Siavoiag

Kal

ro

rag

nokeig

vTto rotg kiyeiv imaraiiivoLg Ttoieiv xat TtavCai rovg ^aQ^ccQOvg r&v id^vcbv Kv^eQvrjrag^ ol yQccfpovreg ^ev Cvv rayei^ Iniuria vox vovv 6e ovv. eyovreg averQeitov ra axacpi].

yQd(povreg Asmo tanda visa est.

suspecta

et

Haud semel

Kingio in arQecpovreg muLibanius de isto genere ma-

gistratuum quod nibil nisi rayyyQacpeLv didicerat queritur. Cf. t. ni 138, 10; 319, 14.
rov o^^qov. Coniecp. 313, 2 TO) aco^arL Seypiievog tura Kingii nco^iarL nihil perversius cogitari potest.
p.

317, 1 ovrco de

anQL^iareQOv tcqv
iitL

afiLKQordrcov

8l-

•Kaarcbv

mro

detv roLg KeLfiivoLg

Vocem

a^LKQordrcov corruptam KQokoyondrcov quod Gasda proposuit neque dxQL^oloycordrcov quod Herwerdenus neque oaLcordrcov quod Polakius, Recte tamen hic laudavit quod mihi ut facilplacet.

KQlaecov i^fiiveLV. esse patet, at neque a^iL-

r&v

limum, aptissimum usuique Libaniano conveniens probatur
dy.Qordrcov Gasdae.
p. 318, 8 i8ii,aro 6r} rb dLxaarrjQLOV izetvo xal itokeLg Quod Herwerdenus inter vneQ nQcoreicov dficpLa^rjrovaag. Kal et noXeLg inserendum censuit Svo hoc loco necessarium

non

est.

p.

319, 6 "AQrL ^ev ovv
Iniuria

Tf^g

iv

rolg

teQolg

i^e^v')](A.rjv

Herwerdenus Polakiusque nullam in anteeedentibus mentionem luliani in re sacra KOLvori^rog factam esse eontenderunt. Obliti sunt locorum p. 287,4 dnb r(bv i>£«v tcqv Tfyg nokecog rfjg ^eQaneiag ^Q^ero
xoLvorrjrog.

nei^eiv
iv

(ikv

inLxeLQcbv^ ^Ld^ead^aL
(SaaLXeioig

6e ovk a^Lcbv; p. 290,
(lev

12
ttjv

(liaoig

roLg

[eQOv

OLiio6o(ieLraL

r&

r](iiQav

(ivti^eig

dyovrL d-ew xal (ivarrjQicov (leriaxe re %al (ieri6(OKe re iv (liQeL xal (ivi]aag xtA. et p. 312, 19 6 avrbg

PRAEFATIO CRITICA

LHI

)Co
it,

Vox igitur leQOLg non tentanda est. Quam eius Herwerdenus proposuit dLKccazi]QLOLg , ut Polakius viverbis succedentibus vvv de eycD tl ^ei^ov eineLv^ oxi

8L%dl(ov nXeLGT(p xovxco Hq^^^ refutatur. Quod ero hic invenit G^iLKQolg^ non magis placet. Nam LibaIi^svg. ius se certamen illud urbium Laodiceae et Apameae iudiciumque luliani parvi non fecisse satis indicavit.
p.

al

320, 3

xorl

xt^v

ccXovQyri
cbg

PaCLXevovxa
ecpeQev.

(irj

(poQelv^

yXu^ivda cpeQcov ?]v ovk 7]v ov8ev xobv cckXayv dLucpiQovaav

Nulla iusta causa est cur cum Herwerdeno cpopro cpeQcov et ecpoQeL pro ecpeQev scribamus. p. 323, 18 fied-j] de ev TioLOvaa 7tQoka§ovaa xov kulqov navxa eh,riXey'^e xat xo xewg XavQ^avov '^dexo. Parum verbi adeLv usum perspectum habuit Herwerdenus, cum sensu proprio cantahatur vel decantabatur accipiendum esse puQcbv
tavit.

Saepissime

nihil

aliud

nisi

celehrare

significat.

Exemplis a Polakio qui Herwerdeno oblocutus est colleetis addo duo huic simillima t. I 137, 16 xat vvv xovxo
udexaL naQcc ndvxcov
;

467, 7 xavxl
xlvcc

fiev

adexaL

(cf.

t.

HI

440, 15 xcbv iv
iusto longius

0OLVLy,ri

vero eius loco Herwerdenus

§ovXr]v aSovaLv kxX.). Quod edrjXcaaev ponere vult rjdeL

ab ydexo distare dicit

eo

minus admitti

potest,

quod lulianum qui debet ut subiectum ex antecedentibus sumere non licet. Rectissime Herwerdenus hivovv xa^Lela. p. 333, 1
p.

Ixfvow.

334, 6
eY.elvo

xolg
^7]

(lev

6l'

6x^r]g

tJi/^TjA^ff

xs

nal
r]

axevf]g

eXavvovaL xb
OL
(5'

^Qa'/jf]vaL vnfiQxe,

acpaXeQov 6e
coj^oiJvto,

axev6x7]gy

xe

6ovXog
se

cpevyovxeg iv xolg v6ccaLV %eLQa coQeye Kal 6ovXov
lectio

y.al

6eanoxT]

6

6ean6x7]g

aveana.

Optime

habet

librorum

VU

etiam wj^ouvto, quae

a reliquis libris i^ovvxo praebentibus fulcrum accipit: natahant in aquis, id quod minime ita facile erat arraa victuraque ferentibus praesertim minus exercitatis, ut Libanius

paulo ante dixit dycov ovv eaiaxog ccvx6v
Kal TQO(pr]v
Ticcl

xe acbaaL xal

vno^vyia.

nal

xoig

fiev

onXa imaxa^ivoLg veiv
^eL^cov 6

§or]^bg

r]v

ij

xiyvi]^

xolg 6' dneLQOxiQOig

novoq.

LIV
Certe

PRAEFATIO CRITICA
melms
est

quain

stlovvTo

quod

Reiskius

coniecit

vel elkovvto

quod Herwerdenus;

debebat esse i(od-ovvto potest, utpote quod additamento explicativo careat. Articulum 6 ante deaTtoti^g delendi cum Hervverdeno
kius proposuit

(od-ovvto vero

quod Polaadmitti non

Polakioque causam Saepissime Libanius
ei favet. p.

satis

eum semel

idoneam agnoscere haud queo. adhibuit. Etiam rhythmus

342, 14

ELte yccQ

naqioiEV ol GtQatiGitccL totg Ttloioig^

ovK

eTC^ eneivag lOLev^ taig TtokeCLv, eXt coKXiXXvvt av avtolg ai vi^eg^ eLX* ccvaTtkeoLev Slcc tov TiyQT]xog^ ^oyO^og te fieyag Kal (leCaL talv noXeav eyiyvovt av. Responsio suadere videtur, ut av etiam inter ov% et ijv

i]v

TCQOGeXd^Siv

cum Herwerdeno
p.
Tial

inseratur, at necesse
trjv

non

est.

344, 2

Katetiov

oxd^rjv
t6E,0Lg

a(37tiOL

te

ka^novCaLg
v.al

LTtTtOLg

iQe^eti^ovGL
LitTtoLg

nal
in

Tj^Kri^evoLg

(isysrjaKrj-

^sglv iXs(pdvtcov.
(livoLg

Mirum

modum Herwerdenus
t6'E,0Lg

cum
t.

construxit et

ab

r}a%i]fA,evoLg sus-

pensum
facti
(cf.

fecit.

Nam

t6^a r}aKi]{iiva
yri8Lov

I 509,

14 t6

sunt arcus artificiose T^axrjtaL) et manifesta
.

est

locutio

bipartita:

aaniaL

te

XQefieti^ovaLv et
p.

t6'E,0Lg rjaai^iiivoLg

lafinovaaig Ka\ InnoLg Kal (leyidsaLV iXecpdvtcov

344, 20 iv

itpvxccycoysLto^
vfisg^ Tca

ca 6e tolg dQ6(iOLg tcov Xnncov 6 atQatog Ksval tcqv cpOQti(ov i% naQayyiXas(og rjaav at X6yco (liv, onayg ocpQ-eir] t6 aLtr\QiaLOV^ el' nrj naQavd-

XcotaL,

t6 6e SQyov

r]v,

tovg

atQatLCotag

i^ovXeto.

werdenus naQavr]X(oto non est; quod i^ovXeto
iraprobandum.
p.

ov nQoeLd6tag ilaicpvr\g ifi^L^daaL Quod pro naQavdXcataL Herdubitanter proposuit, necessarium

cum

librario

codicis

I

delevit,

347, 14 td^a evQi]aeL XafinQa (lev KccKSLva^ noXv 8s tavTa, Kal td fisv ovSsvog dnavtwvtog nenQayfiiva^ xcc 6e bvtcov x&v (layrpfiivcov xexoXfir](ieva. Probabile, sed non necessarium est quod ante ovxcov Herwerdenus inseri
(isi^co

vult noXXa)v.
p.

352,

1

ev^vg iKKXivavxeg

ecpevyov.

Herwerdeno prae-

I
m

PRAEFATIO CRITICA

LV

'erendam esse lectionem codicis iynXivavxsg assentior collato p. 261, 5 rog de ivhhvav. p. 357, 1 ''A (5' vTiSQ Tov IleQiKkiovg 6 Sovxvdldrig
r}6LV,

V

OXL

xfi

TfAevrfJ

kcc^TCQOteQOv edei^ev,

oaov
nal

ijv

avxbg
xovde.
xoig

tOLg

TtQDcyfiaaL^

Tavr

av

e%OL

xLg

elTteiv
tjv
r^v^

negl

Herwerdenus
TtQccyfiaaL,

coniecit:

eSeL^ev

oaog
oaog

avxog,
(Ji)

<^i)>

Polakius:

edeL^ev,

avxoig

xoiq

TtQccy^aaL ,

mirum

in

modum

uterque sensum loci* simili-

tudinemque Thucydidiam corrumpens.
dides

Quid enim Thucy-

ani^avev, inl nXiov exv iyvatad-t] i) TtQovoLa avxov 7} ig xbv nokefiov. Quibuscum discrepant quae illi coniecerunt, concordant quae libris tradita sunt. Neutrum autem oaov usui Libaniano maxime convenire loci demonstrant t. III 159, 2 6 avxbg eTcaxeQOv^ vvv (lev xovxo, vvv S^ iyceLvo; 176, 11 ovx taov

(n

65, 3) ait de Pericle?

iiteLdr]

^de KaKelvi]; 416, 7 ovk Xaov elg xal 6vo ov6e fiiyag xal §Qaivg ov6e ojQatog Kal a(iOQ(pog. p. 357, 8 TtQ&xov fiev yccQ ovk rjveyyiav ovg nQoxeQOv

Quod 7]kavvov, eiteLxa (^de} deXeaa&evxeg eLQTjvi^g ovofuxxi. inserui de post eneixa non necessariura esse Herwerdeno
concedo.
co(>t' MrjdoVy eyoaye noXXccKLg i&avfiaaa Non est cur ong cum rog naQov nXela) Xa^elv ov% r]^iXr\ae. Cobeto atque Herwerdeno in na^g vel on(og mutemus. CC

p.

358, 4

xov

p.

xaHta ovv^ 0} ^eoL xai Salfioveg^ fi^ xb fiev vfiag imaxafievov yivog eijSaiolxlov Y.axeax'i]aaxe; Verba ftov, xbv Se xovxoLg evSafioviag de quo statim ov sunt integra. xbv Se id est lulianum est accusativus obiecti, evSat§(Ofiovg aveaxi]aev; etc.
XL

10, 16; ep. 21. p. 359, 3 ^Lcc
Slcc

iKVQ(6aaxe;

xi

(irj

ad verbum iiaxeaxr]ac(xe. Quod et Polakius, quorum Herwerdenus parum perspexerunt lle pro naxeaxr^aaxe scribendum coniciens xaxeXerjaccxe
fioviag

alxLov

praedicati

olebat scribere Kaxr]XBi]aaxe debilitavit, ille atSLOv post

— sententiam mirum quantum

aiuov inserens rem ratione

prorsus incredibili exaggeravit.
p.

360, 7 xotg ieQOLg vnoi^oQrjaeiv xovg xa<povg.

Verba

LVI

PRAEFATIO CRITICA

recte a scholiasta explicata sunt,

minus recte ab Herwerdeno tantum de sanctorum sepulcris et Christianorum sacellis in Circa quibus mortui sepeliebantur cogitante. sepulcra versari Christianorum erat, si Libanium (cf. t. III 437, 15 R SLGfjyov 6e rovg d'Eotg iyO^QOvg^ xovg neQl xovg xcccpovg) et lulianum (Mis.p. 443,9 xoLg tvsql xovg xdcpovg KahvdovfiivoLg yQaLdloLg; p. 466,5 xa (isv x&v dsav avs6xi]6av avxi%a xsfiivrj^ xovg xdtpovg 6e x&v d&icov dvixQSijjav) audimus. olov p. 361, 13 TtaQanXrjGLOv yaQ 8ri xi Ttsnov&a^sv
,

dvdQog SirlJ&vxog %al TTQOSdyovxog xotg ysLlsGL cpLdkrjv ijjvyQOV xs Tial SLacpavovg vSaxog ysvGa^ivov xb tcq&xov Non est cur xb mutetur. ysvcSa^ivov aQTtdGag oYyoLXO.
si'

XLg

xb TtQ&xov est idem atque ysvaa^iivov xr\v 'jtQ(oxi]v ysvGLv. Si vero cum Herwerdeno eius loco xs ponimus, ysvGa^ivov

male cum participio praesentis itQoadyovxog coniungitur. p. 363, 4 Qr]X0QLxfjg 6e ^L^daKaXoL av^&vxsg itQoxsQov xolg aQydg sypvaiv dnslavvovxaL x&v d-VQcbv, coansQ dv6Q0cpovoL^
ith-id^T]

6e

vicov
d)g

xd

TtSQL

avxovg TtQoxsQOv
dXlr]v

xavxa
iayvv

OQWvxsg
^rjxovaL.

cpvyovxsg

daQ-svslg
Tai^Ta:

OQmvxsg^ sed cum xd TtsQl avxovg %q6xeqov coniungendum arbitratus eius loco 6vvaxd aut layvovxa aut a&ivovxa proposuit,

Herwerdenus

xovg loyovg non, ut debet,

cum

pro
scribi

quibus Polakius etiam pressius ad litteras yavQa posse dixit, at recte verba ut tradita sunt relinxfjg ^Pco^alcov

quere maluit. p. 367, 10 ovxog iaxLv 6
Ofiov

yfjg

s%co xs cov

oiQax&v Kal xb fisv a&fia sycov sv xf] Ttolsfiicc^ OLKsiav vnb xrj ^aaLlsia xat xavxbv ^vvrjd^slg nQog xr}v 6 ys xb ndvxa rjavyd^SLV dncov xs ofioicog Kal naQcov. Obscuriora sibi esse verba xr]v d' oixsiav vnb xf] §aaLXsia Her-

nal

werdenus professus xr]v 6^ <^d)g xr^v^ oLKsiav proposuit, at nihil est obscurum, nihil mutandum. OLKsia opposita r] est x^ noXsfiia et lulianus sysL xr]v oi%Eiav vnb rg ^aaLXsicx^

quamquam

xb acbfxa

sysi

iv

xfi

nolsfiia

i.

e.

quam-

extra imperii fines versatur. Verbis tog xr]v insertis ad atque xr]v noksfiiav relatis sensus corrumpitur.

quam

PRAEFATIO CRITICA
XIX.

LTO

IOr.
5
rotg

p.

386, 4
ov^

KQLd-TjGSG&aL yccQ

{jTtagS^aaL

adnotat:

.,^Non

'{]'yov(iat, ty tov dovvac 'Kvqioig. tanfum dovvat corruptum

yvcofirj

^aXXov
etiam

Herwerdenus
est,

sed

quaedam exciderunt ante verha
tellegerem:
ZQLd^rjCead^ai

totg

ov%
trj

vnaQ^aai.
tov

In-

yaQ

rjyovfiaL

yvcafirj

<^Tc5

')(^Q'i^aaa'd^aL

^o^'otj)>

toig

ov%

'VTCaQ^aaL

fialXov ;) S^vvaad-aL

{Boissonade., malim SLavvaat) KVQLOLg." At nihil corruptum videtur, nihil excidisse. ta o^v^ 'VTcaQ^avta to^v dovvaL K^vQLa

(=

ea quibus potestas dandi
i.

non

quaesita

ad adumbrandam illam facultatem
e.

eraf) est dictio artificiose oratoris cui

aliquid dare

efficere

non

licuit.

8e tb fiev £x t&v p. 386, 9 eyco firjSev eaea^al [iol dvaiegeg ccTtb tfig af]g cpijaecog eiypv

leyo^evmv
'y.al

tQOTtov.

Neque
fuit

^iavte^veaQ-aL

vel

te^KfiaLQead-aL

Reiskii sententia, excidit deno in eyvcov mutandum est.
articulus t6 stare possit, si

quae neque elxov cum Herwerpost
tQOTtov,

ficant

quam additamento Reiskiano
parum 388, 20
probabilis,

Verba tradita plus signiaucta; quomodo vero Herwerdeni accipiatur mutatio
ignorare confiteor.
el^d-OL

per se
p.

me

xal tovtl tb Ka^abv

(lev

av

itots

Y,al

enl afiLTiQav
taLg.

nohv^ alg di iatL (leye^&rj, TtoXv tovto iv rai;Herwerdenus to^vtov (^fiei^ovy et Polakius <(7tXeovy

Neutrum placet. Nam in pro tovto coniecerunt. to^vtov non habet quo referatur, in altero TtXiov inutile. noXv est nominativus praedicati: in his Jioc multo^vto

priore

tum

est,

ut

t.

ni
^lflT

474,1.
o^vv

p.

395, 16

eteQOv ae Set yevia&aL aiqfieQov Kal

avco TtotafjLcbv TtoQevd^fjvaL tb TtQccyfia. Iniuria Herwerdenus verbum traditum TtoQevd-ijvaL in suspicionem vocavit et

cum

QvrjvaL

proverbii

mutandum censuit immemor ille quidem forquam attuli avco 7tot.a(.i&v %coQOvaL Ttt^yal.

tmae

p. 398, 1 yial TtQoeXd^ovteg ov OXa^Lavbv e^vQi^aeLv e(ieXXov^ o^vx e^vQovteg elta ccviatQecpov. Herwerdenus oi}% ante

evQiqaeLv

tandum

censuit,

inserendum, Polakius efieXXov cum ev6(iL^ov muneuter ratione habita usus verbi (liXXeLv

LVm

PRAEFATIO CRITICA

quod apud Libanium frequenter, velut

t. III 433, 11 di oux k'[i€llov drjTtov lakeTtcog vfjitv £^£tv, non solum rem futuram ipsam exprimit, sed etiam mentem agentis respicit. nQoekd^ovtEg melius se habet quam TtQoaeld-ovTEg quod Herwerdenus dubitanter protulit. p. 399,13 iiv Evdov, o vb xa^' E%aarov TiccrrjvdyKcc^E

§kE7C£Lv,

ccvrbv

de

pendere posse Neque haec fuit sententia Reiskii atque Cobeti negavit. t. ni 418,14 %v §U%ov6l, iQrj(iara pro E^^XinovaL conicientium. Quod vero ipse proposuit rbv xa^O"' EKaarov^
^Xetielv

Herwerdenus

rb

ovk Eia QTj^aL xa^' Enaarov a

(pa)vi]v.

Iniuria,

credo,

prorsus intolerabile
p.

est.

Apposite Asmus ad hanc rj TtolLg. scripturam (^'EdEaaa pro "EfiEaa) firmandam eiusdem corrup-

407,1 "ESsoaa yaQ
duobus

telae in

locis luliani or.
fecit.

IV

p.

spicuae mentionem
p.

Cf. p.

LX

195,12; 200,2 conad p. 434, 1.

408,16

&arE Ttdvra ^hv (pEQELV^ avrrj
coniciens
a:i;T?J

roLavrriv Se zal ovra) 7tokXr}v TCegUELraL yr]v^ de aTto^Qrjv. Herwerdenus
dh
(^^rjdhy

d7to%Qf]v

a

sententia

auctoris

aeque atque Polakius qui avrfj scribens vertit: dvitatis nostrac ager tam uber cst, ut omnia ferat sibique sufficiat i. e. ut urhi nostrae minime frumento aliisque rehus Sententia potius est: teira ei sc. urbi importatis opus sit sufficit i. e. qua^nquam omnia fert^ tamen haec soli urhi
aberravit
sufficiunt,
p.
xa-O"'

non exportantur, 410,12 at 8e TtQLV rd
7tvlr]v

Cf. p.

d^tb

410,12. r&v dyQG)v Sevqo dyovaai
Tcohcog
^toXlayr]
(leQL-

iKaarrjv

odol

rdK

rr]g

^ovClv.

Nam

Perperam Herwerdenus rd^rbg pro rd^ coniecit. quomodo possunt portae ea quae extra urbem sunt

multifariam dividere? mx r^^g 7t6kecjg sunt res quae fuerant in urbe et nunc evehuntur.
p.

411,13
neminem

TCoXloLg d^toXcaXs %Qr](iara^

^aaLXev^ TtoXXoig

d-eQaTcaLvaL iv

ov

(poQr]voLg KafidroLg.

Herwerdenus „Miror
Q-eQa^taLvaL scripsisse

inquit

vidisse

Lihanium pro
vulgata."

Nihil mirandum, nihil ridendum. Cf. t. III 408,8 ^eQa^taLvaL optime se habet. XQvaiov d' ovK ovrog ovd' dQyvQcov 7to}XovaL fiev ^eQa^taivag
^eQaTtelaL.

Risum movct

PRAEFATIO CRITICA

LIX

>Qr\vovvxiq^ 7C(olovaL dh axolovd^ovg, tQOcpiav vtovg, a.vtiXafi^avoiiivovg tcov xov ncoXovvtog yovatcov et t. III 474,3sq.

Contra
tasse

gere confiteor.

quid sibi velit, me non intelleHerwerdenus de curatione aegrorum cogividetur, nam contulit locum or. XXI p. 459,22 ovx

merum ^eQanHai

typvteg iatQOV avtid-eivaL totg sk tfjg xalaLTtcoQlag. sunt d^BQaTteLaL iv ov g)0Qi]t0Lg KafidtOLg?

At quid

Or. XX.
p.

423, 5

xovxo)

Sh
eTtl

ovxl ai
te

xogovxo)

xa

Slo,

tav EQycDv
triv

iTtid^rjKav

dQafiovteg
<^xo:l)>

nal

tip/

yvvatoia

ar^v

xal tinva

Inserui, probent, xat, ut habeat del^avteg quo
letur.

xeQai te Kal KaXoLg tavta det^avteg xafiaL. id quod nescio an Herwerdenus et Polakius im-

cum

dQafiovteg copu-

Nam

mutandum
Polakius,
sciara

At quod del^avteg xeQal pertinet. censent, in QLijjavteg Herwerdenus, in aeiaavteg
te

ad

me quidem non habent assentientem, quippe qui quam crebro verbum 8eLy.vvvaL Libanius ad actionem

quamcunque aliquid manifestantem indicandam adhibuerit. Cf. t. III 454,12 deliag a nav aiayyvd-eLr] tLg eiiteLv; 449,5
Sel^axe TtdkLV xi^v ^ovXr]v
p.

dv&ovaav]

t.

II

428,14.
(ir}

428,17 mov

dr}

^eXxiovg d^(potiQOvg elvav

TtQoa-

&ivtag td aKvd^QCOTtoteQa.

Herwerdeno

et

Asmo

dv ante
d^dvaxov

d(iq)oxiQovg inserentibus adstipulor. p. 429, 11 6 de xbv eyyvxiQco dLaKQOvofievog 4]yexo axivcov TtLvovxcov ix tcov dyQ&v d^QL (lid^rig

tav

TteQL

tov XLfiiva KexaKfOfiivcov.
vcov
e-K

Herwerdenus coniecit
mvovtcov

rjyfTO ati-

tcbv

dyQcbv

<^vnby

(lid-r^g

atX.

At quid medicina rainime

(vel TtLovtcov) dxQL leni assecutus est?

e% xcov dyQ&v plane intolerabile est. E quibusnam enim agris Eugenius educitur? Et quara dura structura rborum vnb nLvovxcov dyQL fiid-rjg x&v neQL xbv Xvfiiva
i^yeto
Y,ay.cofievcov\

Nihil rautandura.
nisi

r^yexo axivcov nullo addi-

tamento eget

genetivis absolutis xcov ne^l xbv Xifiiva dum qui in cffoxeKaKcofiivcov mvovxcov fx x&v dyQ&v dicndo portu SeJeuclensi cxcruclati crant, cx agris i. e. e

(=

villis

agrlcolarum usque ad crapulam vinum hibunt).

dyQoC

LX

PRAEFATIO CRITICA
adhibitum
est,

similiter crebro a Libanio

velut
sGtl

1.

t6 6s ^7]rELV TtQOGTCCTriV OV fAOVOV
oV Ttoll&v sIgl %tX.

i^KSLVCOV

111409,12 t&v ayQ&v

p. 434, 1 "Edsaaccv quod reposui pro "E^saav iam a Gothofredo Cod. Theod. XVI 10,8 tom. VI p. 270 coniectatum esse sero vidi. Cf. p. LVIII ad p. 407,1.

Quod Herwerdenus p. 436, 22 OTL avriQ i^ oqvl&cov. hoc loco et p. 455, 10 avrjQ ilsyysTaL coniecit av7]Qy necessarium non est.

p.

438,4 iv

(pvaLV^
(pdaKr]

OTav aitoXoyriTaL

olg svsatLv oQav Xd^novaav to5 ^aaLlsl Trjv (isv i% T^g t&v rjdLnrjTiOTcov %a%Lagy

TaiEcog
s%£Lv
tJ

6s avTOv tt/v OQyrjv dlloTQLav ts slvaL y,al Slcc tovto ^ETa7ti]dav inl tcc TtQaoTSQa nal tovtov itXsLco loyov

tov

TLficoQLav

Xa(ji§dvsLV.

Herwerdenus adnotat:

„Si verha sana, inteUege quae addita malim oTav ditoXoyfiTaL (lEv

vnsQ

At verba bXrjg rfjg noXscog i% Tfjg xtA." noXscog nulla ratione intellegi posse patet; Nam sed etiamsi inseruntur, sensui minime satisfaciunt.

vnsQ

oXrig

Tr]g

quando Theodosius vnsQ
Ti]g

oXrjg

Tfig

Tcbv i^SL^r^^OTcov

%a%Lag? quando
III 13,4;

noXscog dnsXoyriaaTo i% omnino i% Tf]g t&v

r]dL%r]%6Ta)v etiam alibi

%a%Lag?
velut
t.

Ego negationem
328,5

oix, quae post oTav
occurrit, ante i% ex-

cidisse puto.

Or. XXI.
p. 459,4 dXX^ bficog ivL%a t« vL%c6fisva. Verba rd vLZcofisvcc in Ta nQosLQrjfisva mutanda vel ut emblema delenda censuit

Herwerdenus.

At quis in tali loco Libanii feret Ta nQOtale emblema exsistere potuisse evincet? Quis ELQr](LEva? Nec magis probanda lectio quam Polakius proposuit rd
ivL^ofisva^

%ad^dnEQ

6l^

dsQog,

ot-d'

icpanTOfisva

Trjg

y^g,

ivL^ofisva currum signifieare, quomodo 6l^ dsQog et noQsvofisva insertis verbis ov6' icpanTo^sva tJJj yf]g dirimi? Nullo pacto licere dictionem argutam ivUa Ta vL%(6(isva Libanio demere vel

noQSvofisva.

Nam quomodo

potest

Ta

mihi certo certius est, quamquam eam ab illo Currus signiinventam, non acceptam contendere nolo.
destruere

PRAEFATIO CRITICA
ficatur

LXI

aeque atque in antecedentibus Ttdvza Y,quxt(o xov i]Qx^xo 7tkr}xx6(i£vu ^ev xotg TcecpvY.oCv IvfiaLveSd^ai,^
'utt'

axov(ieva Se
p.

ovSevog.

KTtad^eiv )gj oux
Quod

ecpevyov ccTtOQOVvxEg axeyrig^ artoQOVvxeg xqoe^ovxeg iaxQov avxvd^elvai xoig i'/, r^g xalaLTtwQLag. Herwerdenus p. 119 post xalaLitcoQLag addere voluit

459,21

7tad"rifia6Lv

supervacaneum
aeGcoOfied-a
y.al
eitl

est.

xa £x r^g xakaLTtcoQLag et

similia Libanius in deliciis habet.
p.

460,9

yccQ
xrjv

x^
ar^v

^aGLkecog
yvcofii^v.

ilJT^cpcp,

eQyexuL
xi]g

Se

XL

acoxTjQLag

Articulus

quem Herwerdenus ante
non
est.

acoxriQiag inseri voluit, necessarius

p.

461, 11

xig

yccQ

(laXlov

av

ei^KOXcog

ey,aQ7tcoaaxo xcc

yQoififiaxa

fiivov cellavi
libris

xov fiovov xcbv \xovg] Lmtovg eXavvovxcov fiLfirjaaxa KaLaaQiov TtxeQa; Articulum tovg quem can-

deest et in uno

Herwerdenus servari posse dixit, at in optimis tantum codice recentiore passimque
ae

correcto exstat.
de fia%aQL^co fiev tf^g xov ^aaLlecog evde r^g (pQOViqaecjg, fiazaQi^co 6e tov [te^ tOLavta fiev eLQyaad-aL, tOLavta de aeavtS) avveLdevaL. Neque Ta quod loco particulae te ponere voluit Reiskius neque
p.

461, 18

voiag^

fiaTcaQi^o)

ye

sequenti toLccvta
tivis

quod Herwerdenus, probandum duco. Prius refutatur de^ alterum omnibus antecedentibus geneparticula
privis

que nondum

me

neque aptum praebet sensum, Contra paenitet te cancellasse.

Ita-

p. 462,7 KaXbv fiev ovv %aL avdQl aweLTtovta klvSvvov aacpovg e^aQTtaaaL %al to vrjl vavv enafivvaaav ccTtoKQOvauad-uL Xrjatag Herwerdenum t6 delentem non laudaverim. Libanius addidit, quia novum subiectum (yavg) inducitur.
p.

462,12

OTO)

Se eiTtelv evL kul aeaa>KevuL tvoXlv, cckk

eteQO},

Quod Herwerdenus pro oto) proposuit non solum supervacaneum videtur, sed etiam minus placet, ut quod sententiam debilitet. p. 465,6 firjdeteQov tcbv avaXcofiutcov (pvyi^g^ OTtcog rjfitv
ov
tL

ye toauvtr}v.

fiev G)g TteQL

noXitov dLuXiyead-ai TtQog

re aXXi^Xovg

kul TtQog

LXn
Tovg ccXXovg
i^strj^

PRAEFATIO CRITICA
6ol ^' Stcots slrjg svd^ads^ 8i,ccLTaad^ai ts

iv olv.sloLg xtA. Herwerdenus 6ov post TtoXiTov duxit, at ex antecedentibus per se intellegitur.

inserendum

Or. XXII.
p. 479,6 sv 7ColS>v tolvvv SLaTsXav TtoXlovg (isv avdQccgy ovK oXiyag 6s noXsLg nal tS>v sv TOLg oTtloLg Tovg rjTVirjKOTag TtOL&v afisivovg Tatg Ti^oDQiaLg fiaXXov rj SLacpdsiQcov
a.vs6'fsv
i)fiag

tots ^aTtTL^ofisvovg.

<(^TOvgy

fnqTtoi)

(isd^sGTri-

KOTag %aTS<5^s %a\ Tovg^ SLTtSQ ov% avTog rjXTci^STOy TtdvToag av avTOvg nXdvoLg SovTag snsLCsv vno^islvai Trjv naQovoiav. Sufficit quod inserui Tovg., nam enuntiatio Tovg (ii^na) fis&saTrjTiOTag xaTsa%s aliquid novi ingerit, non causam enuntiationis antecedentis continet, id quod statueretur necesse

esset,

deno

coniecturam Reiskii Tovg yaQ jLiTJTrca cum HerwerFortasse tamen melius comma amplecti vellemus.
si

quam punctum
p.

post ^anTL^ousvovg ponetur.
OTL

479,12

6s

TOfO-^"'

ovTa)g slysv^ coovto (isv ot Tfig
(isv
Trjg

aXrjd^siag

'^(laQTi^^OTsg

Sl^ iQrj(ir]g

odov tov avdQa

Tobv

nvX&v

nsLTS

post vocula indicavi neque Herwerdenus suspicari debuit. Herodoti p. 481,2 slvaL ds ovk Yaov coTa Kal 6(i(iaTa.

Reiskio toSl TSoifirjQLOv aut d)ds (?>coaipsa&aL. slxsv excidisse conicienti me assentiri nuUa

verba
cliti

I

8, 2

ooTa

TvyydvsL

dvd^QconoLaL

iovTa

dnLaTOTSQa

ocpd^aXfi&v respici

dictum

(fr.

Herwerdenus adnotavit, sed etiam HeraB 17 ed. Diels) omnium in ore erat.
6s idoy.SL Tialv oti
Tr]g dSLOiiag

p.

483,16

6

avTov noLslv

sig

b(io-

Xoyiav sxaaTOv tov

werdenus ovx amov tl alienum est. Si quid mutandum, ov ro avTOv scribendum est. p. 487,5 l'8sL dr} naQa tov TavTa iipr]<pLa(isvov t6 xal rc5 ^ovXsvTrjQio) xQV^^^h ^o^%og Ss slg d(i(poLv, svQsa&aL r] dnoXo)XsvaL. Non se expedire haec verba dicit Herwerdenus, sed sunt simplicissima (= necesse erat ab eo qui
haec decreverat nancisci etiam
erat

ansQ(iaTog KaTayiXsiav. Herconiecit, at id a sermone Libaniano

commimis cum

carcere,

in ioco de Ellebicho p.

usum senacuU, cui paries aut perire). Nec altior sensus 491,9 narrato quaerendus est.

PRAEFATIO CRITICA
p.

LXin
r&v TtoXX&v x&v

491, 17
eyjeiv

avzl

yccQ

cov

ev

iTtad^ov

TtQoieQOv

kovto^ oncog nal tov SevteQOv, aTtovtog 6e |iir/ tOLOvtov Ttavtbg Gteqoivto. Iniuria Herwerdenus et articulum rrav ante itQoteqov et

iv iKdcStrj (pvXrj oial tavtacg tbv aVd(>a e§oviv (lev talg naqovGiaLg avtov te ccTtolavotev

Nam si ille abest, tavtaig delenda censet. t&v itokX&v habet falsum locum, et si xat post TtQoteQov tavtaig deletur, notio gravissima abest. Neque quomodo ita enim pro tavt aig in libris est verba y,al tavtri<5i
verba
xat

ex antecedentibus xat tavtaig repetita dici possint, video. Si quid mutandum, %a.v tavtaig scribendum esse dixi, at quoniam iv eKdatrj (pvlfj antecedit, in textu ponere nolui.

Or.

XXIV.

p. 517, 3 6 6e TtQOCTceaav rjv y,al tQcoCag Tairjvog tig Quod Herwerhtokr}v TtXriQS^v tS> acpwv avtcov aQypvti. denus p. 117 nisus verbis Epitaphii § 275 p. 356, 13sq.

Olearii et Cobeti coniecturam XQuatLavog tLg amplecti potuit, Abhorret enim a sermone Libaniano. Neque TaCdoleo.
r}v6g

attrectari debet,
6

in

quo sane non, ut Herwerdenus

putasse videtur, personae, sed gentis
p.
Ttdarig

nomen
Sr]

inest.

525,6

avt6%eLQ

riQrito

itdvv

matevcov dvcoteQCO

Ideag iXey^cov aTtcoteQco coniecit.

peccasset,

id

Perperam Herwerdenus opinabatur homicida quod ipse quamvis speciem argumentorum superare,
rjdLKrjxevaL.

Nam
dv

id est se criminis

convinci posse. im tovg iyeivcov acpayiaq p. 527,1 r]'E,L0vv deiaavta tr]v tov TtQdy^azog fieXetrjv (ir} Kal TtQbg tb (leyLatov dnb t&v iXatt6vcov ^adlar]. Quod Asmus post ^adlar} si sensum respicimus, excidere potuisse dixit ayr](idtcov

nunquam

ae icoQelv

.,

melius aberit et Libanium neutra qualia itQbg tb (leyiatov et aTtb t&v iXatt6vcov amasse supra dixi. (p. LXI)

Or.
p.

XXV.
atLy(iatlav

546, 21

og
est

Ttdvta

olv.etr]v

>v(iLa.

Non

]v

6tLy(iatiav

cum Asmo deleatur. etiam apud Athenaeum XHI p. 612 c
cur oiyitr^v

naQeXr^Xvd^ev oix£legis.

LXIV
p.

PRAEFATIO CRITICA
550, 7
i]dri

KciixoL dovXoig ye TjfieveQOLg tcc aSvvata xmv xlvu naQccLtrjGLV iqveyyiev^ eotL Se olg <(xo:l. ra)> advvara fiev ov, fidXa 6e eQycodrj. Inserui Kal xa^ et arti-

eQycov

culum
negat.

necessarium esse concedit Herwerdenus, %al Sed verba xa aSvvaxa ^ev ov^ ^dXa Se eQycoSt] gradationem continent, itaque TiaL necessarium videtur. p. 552,4 Kal xea^aLQO^aL xoLg vo6i]^a6LV eTtl ndvxa Articulum xd ante atoiiaxa inserendum eQxofievoLg aco^axa.
xa
esse

arbitratur

p.

XXXXVI
p.

Herwerdenus, frustra, ut exempla supra 171,16 congesta demonstrant. 557,7 oiv%Xovfiev(ov dr] xbv teQea xav olofievcov %e%Lad
p.

vf]a^aL

xd

TCeQL

xb ^eLOv

vofiL^a laXeTtcoxeQaL xvfidxcov

at

xov

Errat Herwerdenus at TCQ06§oXal oiXov 7tQO<S§oXaL. cohaerere cum vel ut ait pendere a genetivis xg)v OLOfievcov KeKLvfjad-aL xd neQL xb d^eiov vofiLfAa statuens.

Structura genetivi absoluti agnoscenda est in %v%Xovfievcov xbv UQea x&v oiofievcov %xX. Nihil igitur est, cur xov byXov ut quod sit glossatoris, cum eo deleatur.
p.

557, 12

dXX^

eyco

fiev

eXev^eQov.
p.

Quod inserui dv, abesse 407,11, Herwerdeno concedo.
559,6
xbv

avxbv i^ovXofirjv <(av)> elvai posse, ut abest t. III

TTeQL

6ocpL6xr]g ydQ dvr]Q Elavcpog dxeyySig 6 ^Ofir^Qca Xld-ov fio%d-cbv. Herwerdcnus TcaQ^ ante ^Ofir^Qcp inserendum duxit, at idem est usus dativi apud Platonem

Rep. III 389 E ola %a\

'Ofii]Qcp JLOfii]Sr]g XeyeL.

(Cf. Burnet,

The
t)

Classical
p.

Review XIX 296.)
olg dr] '^vfi^e^rjKev

564,1

ov%

aQyjELV (^fiaXXovy dXXcav

xovxo

ndGyjeLv.

Inserui
at
et

fiaXXov.,

quod

facillime

ante

dXXcov

excidere
t.

poterat,

abesse posse concedendum est

comparanti

III

464,13

quos ad hunc adnotavi locos.

Haec quidem erant quae de conaminibus criticis censorum dieenda haberem. Notae coniecturaeque quas G. Schmidius nuperrime in Literar. Zentralblatt 1905 n. 42 col. 1396 sq. protulit sero mihi occurrenint quam ut nunc respicerem. Alia occasione
eas in disceptationem vocabo.

lam ad tertium volumen me
sunt quae praefanda videantur.

converto.

De quo pauca
quae

Continet orationes

res sacrorum, oppidorum, agrorum, magistratuum, curiarum, scholarum tractant. Sunt illae quidem parvi ambitus, sed

argumentis gravissimae et ad aevum Theodosianum cogQui eas perlegerit, facere non pretii. poterit quin a Wilamovitzio in omnibus Libanii operibus

noscendum summi

onmia pulvere charteo obruta, omnia facata
dissentiat.

esse censente

reliquis neque multis aeParvus igitur numerus scholiorum, parvus codicum quibus continentur et pars eorum tantum Qua re quoniam factum est ut etiam prioris familiae est. corruptelae frequentiores sint, emendationi amplior locus datus est. Cui num probe operam dederim, penes criticos iudicium esto. Item plures commentarii instar locos addifficiliores

Sunt sane paulo

tate vetusta arriserunt.

scripsi.

Addenda et corrigenda paginae sequenti tradidi. Quartum volumen cuius prima folia typis mandata sunt, orationes ad finem perducet. Scribebam Vratislaviae

Kalendis

Novembribus

anni

MCMV.
Bichardus Foerster.

I

LiBANius

ed.

Foerster.

III.

ADDENDA ET CORRIGENDA.
Pag. 12,10 praeferenda est lectio codicum CA ^ovXovt' ovv. p. 24,15 de Letoio cf. p. 146,10; 448,15. p. 53, 14 ad coniecturam TiQOGKatsdvs firmandam faciunt verba p. 172,3 TtQoev.atsnovtiGE 8h avtr]v 6 xaxo? av^QOJTtog. p. 53,21 satisfacere videtur quod scripsi 17 yag di] BaQ^aXLGGog v,al 6 eitog "Kal ndvta ta. toiavta tbv a-noSiy.triv sig tnuoQiav Tjys respicienti p. 167, 18 xsXsvaag avtbv tisqI tbv EvcpQcitriv in av^ Gitov dLatQi§siv et p. 178, 16 rjvixa in' EvcpQcctriv ovtog rjsi, TtQatts., ansKQLvato, tb aov, i^iol ds i(p' mitSQ itd%Q-riv ^slriGsi, tovg nvQOvg Isycov. p. 104,1 locis a me allatis addas Schol. ad Soph. Phil. 194; Hypoth. metr. ad Soph. Phil. 3; Diod. S. IV38; Philostr. Ip. im. 17 et conferas Marxium Neue Jahrbb. f. klass. Altertumswiss.

Xni

680.
p.

tr]v TCQb

116,2 locis ad t6 tov Jlovvgov allatis addas p. 371,23 tov ^LovvGLOv Gtodv. p. 127, 18 ^ritSLv o^Goiiai dstv num recte cancellaverim,
p. p.

dubito.

132,17 cf. t. in 95,12 sq.R. 133,18 servandum est ccTtoGtQScpsL trjv yXmttav, ut in quo praeiverit Demosthenes de fals. leg. p. 406,4. p. 138, 10 ad verba inl tb yQdtpsLv £t?ra;fos conferas p. 319,4; t. II 305, 1 et supra p. LII. p. 140, 5 ad verba tav ivovtcov siitsiv cf. p. 371, 18 tbv ivovta TiOLrjoaGd-aL 'jtSQL tfjg Gcpayfig i^sta6\i6v. ad p. 143,8 in nota ante p. 572 Mign. excidit t. L.
p. 180,21 cf. p. 363,11 sq. 216,9 8i^a6d-aL. Quod Reiskius coniecit dQa^aed^aL probavit Cobetus Misc. 155. ad 6vvtvyxdvsLv tutandum facit etiam locus p. 227, 7 p. 411,13 iniuria a Cobeto CoU. 293 tentatus. p. 250,12 pro Staurus Teliacus legendum: Socrates Kugeas. ad p. 276,20 in nota legas: Proverb.
p.

ad

p. 309, 9 p. 453,5 et p. 311,1
p. 339,

in

nota

critica

post

coniciat

coll.

inserendum

scribendum co Ffj v.al "'HXls, ut p. 465,15. 10 inl tatg iisXXov6aLg iXni^Lv. Superflua coniectura ^sydXaig respicienti 1. 11271,9 tb 'jtQ06dov.co[LSvov 6iog. Cf. p.L.

)rientis

Sequuntur quattuor orationes quae cum Icario comite anni 384 rem habent vel, ut quarta, hunc saltem

attingunt.

Quarum prima

est

LiBANirs

ed.

Foerster.

III.

XXVI (XXV R)
'Ihuqlov qua Libanius Icarium brevi postquam magistratum ingressus est, fortiter hortatur ut vestigia Procli decessoris relinquat neve iniurias singulorum toti urbi Antiochiae opprobrio vertat sed severitate in noxios, clementia vero indulgentiaque erga ceteros imoratio

TCQog

primisque apparitores utatur. ^) Oratio inter eas est quae fere ^corporis' finibus cirParvus igitur numerus est codicumscriptae manserunt. cum quibus ad nostram aetatem pervenit. Sunt autem
bi 10:
1.

Chisianus
est

R VI

43

(=

C) saec. XI/XII

fol.

239.

Correctus
2.

manu

censis gr.lOl (Mo).

recenti (5) e codice simillimo MonaVidet.I p.lOsq. et t.IIp.445. Contuli.
gr.
t.

Monacensis
fol.

483 olim Augustanus
I p.

saec.

X

(=

A)

128.
t.

Vide
I p.

15

sq.

Contuli.

3.
fol.

Vaticanus Palatinus
Vide

186.
4.

20 sq.

gr. 282 Contuli.

(=
fol.

P)

saec.

XIV

Patmius 471
sq. et 69.

(= Pa)
939

saec.XIV

281.

Vide t.I

p.

41

Contulit mihi Nicolao Costi amice intersaec.

cedente gratiose Staurus Teliacus.
5.

Vaticanus
sq.

gr.

XV

fol.

93.

Vide

t.

I

p.

44

et

69.
scriptus
fol.

fol.

6. Laurentianus gr. LVII 27 anno 1392 452\ Vide t. I p. 59 sq. et 61). 7. Marcianus append. XCI 2 (= I) saec.XIV
t.

206.

Vide
8.

I p. I p.

217sq.

Contuli.
gr. 101 Contuli.

Monacensis
t.

(=

Mo)
saec.

saec.

XVI
fol.

fol.

161\
Vide

Vide
t.

220 sq. 9. Mutinensis II p. 48 sq.
1)

gr.

CLXXXI

XV

173.

Cf

Sievers p. 163 sq.

LIBANn ORATIO AD ICARIUM
10.
)1.

3

145.

E
fo,

phil. gr. XCIII (= V) saec. XII Vide t. I p. 35 sq. Contuli. quibus adhibendos esse duxi codices CAPIPaMo V qui

Vindobonensis

duas discedunt familias quarum prior codicibus
altera

CAPIPa

quae inter los singulos intercedit ad stemma t. II p. 448 propositum te delego illud unimi addens Pa in universum ad idem fere exemplar atque Mo sed maiore cum fide redii-e et

codice

V

continetur.

De

ratione

nonnusquam

in

lectionibus

sive

textus

ipsius

sive

manu

secunda in margine positis cum V consentire. Grammaticis florilegiorumque auctoribus oratio parum Duos tantum ex ea excerptos in Roseto^) accepta fuit.

Macarii Chrysocephali qui
est,

codice simili atque J^) usus

locos invenis.

Oratio
p.

455

primum — 459 513 — 514
et

edita est a Fed.
„ea;

Morello

Lib. opp.
et

1.

11

codd. mnss. Boni.

Bava-

rico^\

ut in Indice praemisso legitur, sed parum integre.

Desunt enim verba inde a zo ^iaxQov p. 11,11 usque ad 0^'AUvog 16,17 finisque inde a verbis sequentibus TCQog zhv dsvTSQOv usque ad exitum non cum prioribus cohaeret sed appendicis loco postea additus est. Cuius rei culpa non tam
in

codicibus qui Morello
i.

usui fuerunt
gr.

nam
e.

in

codice

Bavarico
exstat

e.

Monacensi
aliter

101

oratio plena correctiorque

neque
sive

de

Allatiano
erit

Palatini

sive

quam

in editoris

apographo 939^) iudicandum ipsius neglegentia quaerenda est.
i.

codice

Bomano

Vaticani

Reiskius postquam gravissima vulnera huic orationi a Morello illata Animadversionum volumine quinto p. 285 291 divinando sanavit, primus^) eam integram emenda-

tamque ex Augustano Monacensique codicibus praebuit tione quam uxor curavit t. II p. 91 109. Pauca correxit Cobetus.

edi-

1)

Cf

1.

1 p.

351.

2)

Cf

p. 16, 4.

3)

Cf

1.

1 p. 58.

Ante eum integrae orationis apographum e codice Augustano factum Gothofredus quidem nactus est, sed non publici iuris fecit. Cf. quae in editione orationis pro templis (1634) p. 56
4)

dixit et

1.

1 p. 19.

XXVI (XXV R) nPOS IKAPION.
R n 91
1.

'Slg

iiev

inl

rolg

JtEQL

6s

tBtol^rmivoig^

&

(pCltats^

^tQog tovg
5

ola ^av eiTtov^ ola de ejCQa^a ov aojcpQovovvtag ^ Tovg te aXXovg antavtag ei ovv tiva TtQog eldevai voiiCt,G) 0e te ovdevbg i]ttov. 6e ^oioC^7]v xal jtaQaCve6iv, ovk av elTiotcog vTtoXa^-

dieti^-qv xal

pdvotg eteQOig ^e ^aXXov xaQit,6[ievov rj tcov 0a)v 7tQ6voiav Ttoiov^evov STtl tovto acpli^ai^ ovd^ av xaXejt&g

E n 92
10

q)eQOig, et ti

t&v vvv ovk OQd-mg
yccQ

60i doxovvtcav
\

ejtavoQd-oCrjV.
cpaCrjv
oijy,

ovx av eix6rc3g cpiXoCrjg, av 6e TtQo^rjxeiv (piXelv^ dXXa ^i) ^iCelv ovg
ov
ovg

a^iov.

= = = I = Pa = Mo = V =
C

A P

codex Chisianus Monacensis gr. 483 (Augustanus) Palatinus gr. 282 Marcianus append. XCI 2 Patmius Monacensis gr. 101 Vindobonensis phil. gr. XCIII
182, 5 sq.

1

cf. 1. 1 p.

iy.dQLOv I Xoyos ontcoyicciS^yicctog post 2 TCBTtQccyiiivoig I b d' inter sl et ovv inser P* 6 vTtoXcc^^dvsig I 7 izEQOLg sed i in ras m' om 9 6p^(»v<(^r^? jLtf ^hv Mor tzqovoov^svov Mor So-Kovvtcav ^x^iv coni Re 11 aoi V. ovg ovx in marg inser
1

tov ccvrov TtQog

V

\

lv.dQiOv

Frubr

P

I

PaF

|

\

A

|

LIBANn ORATIO AD ICAEIUM
2.

5
6X£t>g

OtnccL

dri

dslv TtQatov iihv csg
STteLd''

vvv

rniiv

tQog xriv TtoXiv^ SieX^elv^
dTtelv.

ag sxoig

ccv slxdtcog^

OlsL xriv :t6hv ajtuGav t7]vds triv ^dvtioxov UqoxXov ts i^av xal JtQog sxslvov pXsjtstv xal ta 'xsCvov
Ttod^slv xal
trivl

5

trjv

tolg 6otg ajipso^^ai xal dv6%SQaCvsiv ravnsta^oXriv xal Ttdvta ^sv Xoyov^ aitav d^

SQyov dvo tavta ^ovXsad-av^ ta ^xsCvov [isv uIqslv, ta 0a ds xatapdXXsiv. 3. tavta toCvvv otav TtSQl dxd^Yjg do^d^jig tfjg JtoXscog, tov 7tQo67]Xovtog d^aQtdvsig.
s%SL

lo

yaQ ov% ovta
xal

tdXriQ^sg^

dXX^ e6tL tavta

dXCycov tcbv sx tf^g aQirig tf^g ixsCvov jtsstXovtrjxdtaVy

tdv tdg

ddCxovg

^sydXag

slXr^cpotcov
r]

%a^tT«g.
yfj^

yaQ ds td sXdttco Xapov0L (pd^ovog svs0tL ^sC^(o xal ovx d^SLpovtuL triXtxovtoLg.
Ttdvta

sXafiov ^sv

TtoXXol xal ^sCtri tovtcov

tolg

JtQog tovg
4.
|

td

i5

ol df

R

II

93

JtoLovvtsg

xal

olg i<5tL

xal TtQO

tav

d^scov

6

IlQOxXog, OXtcb tVVSg slatV
SLX06L xal tovg ys
7]

OVg, Sl ^OvXsL^ 7tOL7]6C3^SV

cpo^cp tovtOLg

STto^svovg

i)

^u0Lv,

si

doxsl^ to607Jtovg sivuL JtdXtv tLd-a^sv.
SLri

XQ^~ xal

20

n60ov uv

tovto TtQog to0avtag ^vQtddag tdg ^sv
g)V iv sxatSQULg d^ijd^r^t^v

dvdQav^ tdg ds yvvuLxav;
tL cpCXtQov
tfig

0r}g xscpaXf^g

svCdQvtuL

xal usya fisv

4

cf. 1. 1 p.

177, 14 sq. 180, 19 sq.

ut con2 TisQL Pa sed ngbg suprascr m' 4 nXoxXov atanter in hac oratione, id quod semel adnotasse satis habeo * 6 ^jj-d^feras 5 t' sed 'yislvov Mor rcaiiivov sed 8 ra \slvov cd^aL 7 unav'\ anavxa Mor et yg Mor €L in ras m^ Mor ^qslv rccKtivov iQEidsLv

V

P

i

Mo

|

P

Mo

Mo

P

Mo

|

Mor

14 yuQ 13 rav om Mor xovrov Mo Mor 18 noLT]60iLSv Mo e V auctore Re iHTtsiinontvovs reliqui

Mo om Mo Mor
libri

16 rrjlt19 knonivovg scripsi

edd

6

LIBANH ORATIO XXVI

dyad-bv slvai dov.el xo [irjKst exelvov ccQxsiv, aeycc ds t6 6i]v trjv ccQxriv yeysvrjod-ai. 5. orav ovv xi tav
dyQOiTcotSQCJv yevritai^ ^ij tfjg xovxo slvai doxsixoD^ x&v dh ev
5

jrdAfo^,
xi]

g)

(pClxaxs^

jtoXsi [xd xsCQiGxa

vo6ovvxG)v SKsCvav xcbv oXCyov.
lii]

xdv xalg dyQvitvCaig

Xsys JtQog c^urdi/, ort xavxa rj jtoXig^ dXl' oxi xavxd s6xi x&v ev xfj TtoXei xaxC^tojv. d)v e6ti dyjitov xal
ot xe ev xalg xoXvuprjd^Qaig

xdv xolg ^aXaveCoig
,

XC^oi

xal at TtoXXCbv d^avdxav

10

XoidoQCai xa\ vi] /iCa ys £V(pi]^Cai , ddixoi ^sv avxai 7tovr]Q(p ytyvo^svai^ ddixoi ds exelvai xaxd dixaCov xoX^cb^evai xr]v alxCav
d^iai
94
£7tl

R

II

xbv dQ%ovta dyov6ai xov
6.

\

xi]v

d^eQ^oxrjxa

eivat

iiaXaxoteQav.

tovtl ds

r]v

asv dsl tavta6l

15

xdg r]^SQag xdv xalg xav XCav svjtoQav daitdvaig xov XsixovQyslv avtov 'ro xoiovxo Ttoiovvxog xal r]v ev
sd^Si
7]

xal ovdslg r^yavdxxsi

xal xavta jtoXXdxig %stQOV
codxs

vvv xov JtQdy^axog s^ovxog,
ejtl

^OQOvg xs svdov
dds6d-ai.

soxdvai xal evta xcbv

xfjg

6xr]vf]g

dXX^

20

o^cjg iv xovx(p xav PaXavsCov xadsGxrixoxcav ovdslg aQxav ^xovs xaxag, dXX^ scpSQOv xd xsxQaxr]x6xa.
1

R n 95 ov ydQ
fievog.

r]v 6 xd 6x6^axa avxGiV ecp' v^Qei ai^d^ovvvv dh eld6tsg ^sv ti]v tov XsixovQyovvxog

12
1

cf. p.

50,2.

t.

II 285, 9

R.

Cod. Theod. XII

1,

131

tb sed ro in ras m2 ti]v aijv 4 d' Re 5 voovvtcov Sintenis 6 occvtbv sed a ex corr m* avtbv 8 tav sed <xv in ras m' t&v PaMo Mor tcc 9 xal (2) C sed al in ras ex ccv corr s, sed at in ras m^, yiccv 10 7Covi]QO) scripsi auctore Sinteni A^ xccv I 7iov7]Qa>g libri Re qui ix novr^Qobv blg Ttovr^Qbv coni Anim 7C0V7]Q&v Mor qui v.atcc 7C0vr]Qdiv coni yivoiisvai ysvotitvaL I yivoiisvov Mor qui yiv6[L£vcci coni 13 drj Mor asl ycatcc tavtaal edd 15 XsitovQyslv scripsi coll. 1.22; p. 13,19; p. 50, 2 Iriysiv libri Re Xiysiv Mor toiovto om Pa 7toiovvtog om Mor 16 ;^ft18 iva Mor tf]s om Re 20 i]y.ovas Mor Qovog Mor

P

Mo

P

P

V

'

P

V

|

Mo
\

|

|

|

r
TtEvCccVj
6}j

LIBANH ORATIO AD ICARIUM
ag ov xuLvbv xb
tijv

sldoteg dh

jcsTCQay^evov^ Ixcc-

qC^ovto tolg avtcbv Ttcadixolg

JcaQOiViav vcjd-eCa

ta

^ij

6a

TiSQiaTttovtsg,

avKocpavtovvteg ,

xal

fi£6dv te
7.

avai6%vvt6tata av^Qconcjv TtQog tavta Xa^ovteg
trjv

dxrie6dv te X^jjpo^evoi.

de daelyeiav tovtcovl

5

tG)v ^i0d-c3tc3v xal triv ye

tav tovtovg^i6d-G)6afievov^

ov yaQ

ye tavta^ ditavteg ^ev ifiCdovv ol de Xov^ievoi^ dixr]v naQ^ cav f^ijv i^.d^^avov eXzovteg^
rjyvoelto
TtXrjttovteg.,
y.al

d^d^ovvteg,

tovto exoCei tcbv td avtd
lo

cpQovovvtcjv (pvyrjv. Ttag ovv eiyiotGrg dv dx^oio nQog Ttoliv '^g t6 aev aaxGrg cpQovovv dXCyov^ tb de ev

noXv; 8. ou toCvvv ovde tbv d^dQvpov rdv te TtQoteQov Tov te devteQOv tfig jtoXecog eivat xQrj vo{iC0ai. ov

yaQ olg yvvalxeg Kal jtaldeg
'xal
r]

te%vai R II 96 did tovtcov tQocpt]^ ov% ovtoi :tXr]Qov0i t6 d^ea- u
xal olaCai
Ttal
\

tQOv, dXXd tav ^ev 6tQati(otav ol tdg td^eig tdg avtcbv XeXoiJtoteg, tav 8e dovXav ol dovXeveiv ovx
d^iovvteg^ t6 de XoiJtov^ o^Xog ev ti] 6xYjvf] tov ^Cov tdg eXjtCdag eycov. el de ti xal ijtieixeg ev ^e6(p tovTft)i/,

vTtb

tcbv

exeCvoig

doxovvtc^v

d^d^eltai

JtQbg

td

20

avtd xal SJtaivelv te tbv ccQxovta ed-eXov
Tcal

diexcoXvd-f]

(pevyeiv ^ovXo^ievov xatr^vayxddd-r] (leveiv.

t6 de

dvayxd^ov tovto Xeyeiv te d
10
ijroL

^i] del xal ^r) Xeyeiv d

^(pEvYOv

ol rccvTd (pgovovvtsg.

dvt\

cpsvYOvtav

(fivyr]v slitcov 71q&y^l(x

V^
|

4 ts sed v eras IPaMo Mor votQ-siccv 8 Xoi5 litt 6 ante tovtovg ras 4 ys libri edd doQovy,svoi C sed IolSoq e X corr s, Pa sed yQ XovfisvoL in 11 d* edd 10 TtQog tr]v TtoXLv Mor marg m^, Re 14 oUlul reposui e libris 13 XQ1] 14: ol-KiccL om Mor sed oUstaL Re 21 ts inserui e libris om edd id^sXov
2 'avtmv
scripsi

Mo

A

Mo

PaMo

|

V

(o

snpra o

m-

id-sX(ov

Pa Mor

23 ts

om Pa

\

ju-rj

(2)

om V

8
dei
jtaQcc

LIBAMI ORATIO XXYI
tCbv

dXtycov ixsCvov cyv

ecprjv

iTttrdtrstccv.

ovtmg axQL^el Xoyco Ko^idfi [ilxqov rb
001 tstay^evov.
9.
5

triv

ivavtCav

'^'Evexa

^ev ovy tov ^r^dhv tav touovtov sivaC

pXdpr^v iav ixQW^ ^^^ <^' '^^SQ avtov tov taig %6ke0i triv 6(0(pQo6vvriv XvCitsXeiv jiQoGr^xei ti xal
6oc

e%avoQ^G)0ai^ xav
K,

diri

tcvbg ivtavd^a
\

dCxrjg.

ov yaQ

n 97

aTtoXeitaC 6oi tb dozeiv elvat

TtQaco dta tijv ti-

^(OQCav
10

ovde yaQ ta ziu tb doxeiv

eivai

iieiXi%C(p

notei yccQ d^cpoteQa. xal 6v toCdia tag tifioQCag. vvv tb ^sv Ixavag imdedei^ai^ tb dh ixeCvc) TtQoed^eg^ ojtcDg d^(poteQC3d^ev ^aidevtjg tb vTtnjxoov^ ta iiev %eCd^cav^ tG)

de dvayxd^cjv.
oi

ovde yaQ cpiXavd^QaTtiav stv
dXX'
iyci)

tovto xaXovdiv
15 SiTtoiiii^

xaK07]d^eig.

fihv

ovot

av

toig d' ovdhv ccQQrjtov.

10. ^ad-etco^av toCvvv
cog

oi

xdmOtoi Ttdvtov dv^QcoTtov^
taig de

xoXd^etg^

dvdyxaig
fiijts

elxeig.

ov% rideog ^hv ^aCdsvs dh avdXX^ dQKsCto
8s-

tovg
0/idg,
20

iirits

d^avdtoig

TtXriyaig,

Kccv

t6

d^s^Jttov vnsQ

tov

%sjtXrjii(isXrjx6rog

Ixsrsvri^

oJtog
11.

rvyxavero tfjg (piXav^Qdy^tov tavtr^g xdQitog^ o6ov etSQOv Ttal tavtrj dia^psQeig^ ^avd^dvco^i, tovg ^ev ovv TtoXXovg tovtovg i% tov d^edtQCJV

£0TH/ eXeiv ^ot, Tovg d' ei /t^
9 Thuc.
I

tov aQx^vtcov aQxotev
Paus.
I 37, 4.

126, 4.

Ar.

Nub. 408.

II 9, 6.

20, 1

om Re iitixdttsrai „mallem abesse"' Re 5 iav % tl % 601 om Mor jtQo.a) libri Re 9 t6 / sed 6 in ras ut videtur ex co corr m^ ih 6v I sed v ex oi corr m' 12 naiSsvrj Mor 16 tols S' 12etl3r6F 16 Ttdvtav om Mor 16 avd-QcoTCov Mor sed yg (pLXdvd-Qconov in marg 17 TtalSsvs scripsi Ttoisi libri edd avtovg] ^^deest aut amrpQovag aut iTtisinstg aut tale quid"^ Re 18 aQxsita) eed xft in ras m* 19 vial Mor ns7tXrnisXriv,6tog PI 21 dLurpsQSLv Mor sed yQ diafpsQsrg in marg 23 6s Re
1 ixsiv(ov

Mo Mor

|

IV

|

P

Mo

|

LIBANn ORATIO AD ICARIUM
ayavaxTovvtag
dta
tg)v

9
iv

za

TCaql'

eTceCvav

naqa-

^vatG) TtQatro^eva ovx ayvoovvtov^ a si' tig slg (p&g ol ayoi^ tdv dcodexa dscjv dsoivt' av eig 6otriQLav. vvv de rovto 0Jt(og ddixovfisvot uev, yicQ dri nd0%ovxal

6tv ovx aiSdteg yvovteg ri^ov0Lv eicl triv dtxrjv^ Jtaldeg 5 yvvaixeg xal o6ov ev yrJQa tQOipfjg dnoateQeltai. 12. £^Tt dh avtav ov tovto ddCxrjfia ^ovov, dXX' R II 98
I

ovd' dQt^iir]6at

Qa8 tov td
td de

xad^' exd^trjv

i^^eQav^

td

fiev eL6co tet^cov^

e^co,

&6te totg ovxett dvva10

Hevotg dvte^etv dvayxalov ylyvetat t6 VTCoxvjtretv^ ol
d' 6

r^

dv

e%^eXco6t

rav

exeCvcov ka^elv^ eXa^ov.

ravra
ei

roCvvv djtavra rd ^e^ta6^eva rov fior^d^ovvrog
fiotro,

Xd-

deC^et rrjv yvcbiir^v djto6et6d^eva
oil^et

rriv dvdyxr^v^

xal xarriyoQovg
TteQtdeelg.

stoXXovg

xat rovg vvv d^Qa^elg
15

Oi6d-a ^ev ovv rcbv iv ^covri yeyevrjptevcov rovg xaxovg^ XQyiv fievtot 6e xal tovg dyad-ovg eldevat xal
13.
liij

^ovov exeCvovg ^t6elv^ dXkd xal tov6de

q)tXelv,

ovx evt de avtovg dyvoov^evovg (ptXel6%^at. 7tQ06r]xet toCvvv 6e xal Jtvvd^dve6d^at xal ^ovXe6%-at ^avd^dvetv xal ^eXtCovC te pXe^^att tovrovg OQdv xal XaXeiv
rovr otg r]dtov xal dtxaCcov Tt^uov d^tovv xal nri dtd ryv evCcov jtov)]QCav TtQog oXov dta^e^Xri^d^at rb ed-vog,
1

20

Dem.

or.

XXIY

p. 715, 21

16

cf. p.

42, 17.

1.

1 p.

257,9

2 5 3 6(otriQiav ad versus comoediae Atticae revocavit Kockius Fr. com. Att. III p. 478, 369 in hanc formam: cc y' sH
Tig eis xb (pibg ayot, (>aqp' la^i, rmv 2 y' post S Re in J. legi oioTTiQiccv
I

\

dmSsxcc d^sibv Siotvr'

ccv sig

IMo Mor
Mor

P sed SL et AP OL IMo
*"

6 iv ynQoc] iyriQcc Mor in ras ni* ovx Ixl d' Re sed in hoc l inser m',
|
|

Mo

perperam asserens

16 ybsv ovv 23 xibv Mo Mor

om I

17

fff

A V om F

3 ayft 9 xsixCav 7 d' Re 10 yivsxai 1 ol
\

11 Twr] naQ' coni

20 as

om Mo edd

10
14.

LIBANE ORATIO XXVI
Tavtb de Isyo
el
xccl

TtSQl

tav

:toXLt8vo}ievojv^

otL tovg u£v oiad^cc zal o::ro6tQe(pr], tovg de ovts ol6d-a

ovts ti^ag.
aO^ai TtaQdc

B6tai ta TtaQ^ exeCvov^
5

d\ tolg ^ev ta IIqok^.ov d-av^d^ov6tv toig dh xa da tb ^t]de eyvu-

jtQatov [lev STtCiaQtoi toig tavavtCa cpQOvovdLV e^ovtai, eitetta 'aa^XvteQOi ta 0a 6eavvdel de avtovg taig ti^alg eyeiQeC^ai %a\ tf]g vetv.
<Joi),

VTteQ

6ov

vCy,r]g

ejtid^vuelv.

15.
10

Tb de cpevyeiv ae
STtaiv&v

TtolldTiig
7tolkdy.ig
el
\

tag ^aQeCag tQadei 6e

^e^ag

avtl xov

^ovkoi^rjv

R n 99 av
xovcjv^

tovto %oielv.

xal yaQ

dXV

e%eig

ev TtQolovti tg3

ov% V7ta~ XQOvca tbv iie^tlfd)^vjtr]6eig

^evov e7taivetr]v^ otojv tb ^hv aQiOtov r] jtaQeld^ov^ dvev de OQyf^g ei^etdtpqtai ro itQdy^a. y.akov 6ov xal
15

ro

[ir]deva

xaXelv eatia^o^evov.
TtXeCco
eliq

dv

7taQavali6'/i0ig

te

xqovov te yaQ ovk ovx dv i] ^ovkoio JtCvoig
alt7]6e0iv.

XCOQa
OTtcog

te

ovx dv

7tovy]Qalg

16.

dkV

^oi (pvXdletg did teXovg tbv voiiov xal ^r) de^aito 60i tf]g dQp]g 6 XQOvog toiovtovg daitvuovag.
20

dXXd

y,r]d'

dvaTtetdoetag 8eCh]g TtoXlolg

7to(jl

tdg ^v-

Qag sxd-QOig
TtoXeiLiov.

tf]g zlCx7]g' cjg tf] d-e^ tavtr] ex yaQ cov ovx ecbatv iaxveiv tovg vouovg^ ix xovtcov xeQdaCvov6iv. ovta 8e ueya tovto dQxov6i

ovSev ovta

16

cf.

t.

11 p.

80,17
xccvra

1 Tccvrb reposui e libris 5 60V scripsi go\ libri edd

edd

4

jtirj

(J^e

libri

om

reliqui libri

edd
\

tcc

I

7 ccystQSG^cci 14 d' Re

I
1

9 da inser P^ v.alov ooi Mor sed

yQ Gov -AccVov Gov^ sed oi in ras mXdlsKs Bcripsi

Re
Ttivrjg

15 yccQ in

CAlMo Re
Coll.

mar^ Mo^
niivi]^
cpvXd\r\i
|

Pa Mor

16 Ttivoig 18 cpv-

P
\

cum Cobeto

124

CA

PaMo

cpvXd^T]g

V Ue
Pa

(pvlcc^rj

^e^aLxd

Pa
[

PIMoV

sed yp dt^rirai iu

Mor marg m'

diartkovs
de^rircci

CAPMoV
20
ftr;

cfvld^T]

PI
d'

V

avccTtsraGBig

dva7i£rdar\g

V

21 ^vQag' ix^Qol

Mor

^
dsdLevai.
11716*

LIBANn ORATIO AD ICARIUM

U

xaxov^ G)6tB xav ^rjdhv ivtevdsv ^Xdntritai tb dLxatov^ aXXa doxsi ys. acocpQovovvtog d' av sl'rj xal tovto

tag ^sv eidodovg tavtag ^ridsjtote tdoiiiev

av

tag

ezl
a'C

xatacpvydg^
ijveyxav.
17.

tovg dvvatovg tav a6%-eve6teQ(Dv tovg ^ev 6yv[iv(o6av^ tolg dh XQTJuata
tovg toig dQxov^evoig

6

Kal ta
ot

TtQog

\

vTtrj-

R

IIIOO

Qetovvtag^

tovg ccQxovtag avtolg VTtrjQetelv rj^iovv^

ovTG3g &(37teQ

vvv

e%etG)

.,

^aXkov

6f,

a^TceQ ei%e tcqo
lo

Tov

triv TtoXlriv
7}

tavta

eTtl

v^qlv de^a^evov d-ecctQov. eTtoCei dh tb %-satQov bdog 6ov r^^ avtfjg rjusQag
xal
'fjxsg

dsvtsQa^ jtQay^a ovx eicDd^og 6ol.
3toi,G)v
(DTtc)

^sv ev

cjg ^7]deteQ0v ev t(p TtQOOdei^aig totg xexXr]7c66i^ tovg ds ro rovrcDi' ysustv

aGitog xal aTtotog^

CvQittSLv avsTtsid-sv. 18. tulg fihv ovv totavtaLg xXrjaeatv SQQaad-ac IsyeLv^ ev dh talg TraQovaCaig^ ag ovx
eveatL dtacpvyelv^

15

t&v ^ev deLXvv^evc3v

^rjdhv (paCvov

d^av^cc^mv ^rjdh i6tag utQbg avtd tovg ocpd^aX^ovg^ tbv o^ikov de ^rjte excpopeL ^dtrjv ^rjte d-eQdTteve^ dX)^
i'6ov aTteystG) tQvcp\\g ts xal dd-v^Cag.
rt,

el

dh dselyaCvoL
l4Xs^avridr]

20

dTceiXalg acocpQovL^e^d^a.

b

xal TtQbg tbv

Sqscdv dfj^ov
10
2-2

exelvov tbv etoiiiov elg bQyrjv
1.

tLg

cf. or.

X

1 p.

399

sq.

16

Dem.

p. 62,

21 et 526, 29

cf.

Amm. XXII

11, 3sq.

cum nota

Yalesii

16 liyuv]
1

i']toL

Xiye' iQQdaGd-af icp&aQQ-cci

F'

2 Sh ivTccvd-a reliqui libri edd ivrsvd-sv scripsi e 8 av4 ft?j d' 3 ^sv] ^addi vclim ouj'" Re ' ' 10 v§qlv sed in corr m^ avtots Re avrotg xoig om Re 11 iTtal Mor quae sequuntur usque ad p. 16, 18 tov 13 ^rj^' 12 ^svtSQa e dsvtSQa corr P^ SsvtsQov om Mor " m^ et 17 tibv (igv I sed 16 ag] av itsQov

V

Re

P/F

P

A

APMo

Mo
\

'

20 Igov

Mo

I

tov tQvcpi]g

I

aasXYoclvsL ti

V

22 tig

I

12
:tOL7J0ag i6xv6£.
cpd-aQri

LIBANn ORATIO XXYI
t^ds da TtaQu TtokkCbv aQxovtov dieKoXaxsvo^svog dyvoviievcov tag Kataysld^tovg
svcprj^Cag.

R n 101
5

tavtag

19.
\

tav 6tQatiota)V

tLvag^

TCUQ^ G)V s6tiv

jtQay^dtov dso^evav Tcal ovk zal Tcax&g vd^L^e tfj yvco^r} (pQOVtCdog^ v(pOQ(b tLvd tw dLaxovslv ddoXag tavtrjv Ttejtav^svG) x^qlv 6ol ^ev yaQ ovx s^ovClv eyzaXelv ovd* cpeQOvtag.
jtsQL
elTtelv, dvd"^

dxov6aC

ti

10

otov ^l6ov6lv^ STceCvG) de t6a6LV 6(psCXovtsg d^OL^dg G)V TtaQd t&v vi^ avtov xaa&g 7ta6xovtG)v ^ovlovtaL ovv sivaL TtSQl ravrag dC^aLOL sxsQdaLVOV. xal tbv avd^QOJtov dvtsvitoLslv ex, tilg TtSQL td JtaQovta
pXdfirjg.

sxa6tov %al
20.
15

jtdvv doxL^d^sLV tav Xsyo^evG^v ev G)67tsQ jtoXe^ip XCav iyQr^yoQevaL. IIaQQrj6Ld6o[iaL drj xal TteQL tcbv dTto t&v sv
dsL
dn]

6s

iie6G) tG)v

XLovov ^xrjvov, tC ydQ dv dXXo tLg
tovtl

sltcol

6vXXsyo^svov XQrj^dtov. ydQ XQ^v ysyovsvaL t6 SQyov^ ecp' o xaxog fietd daxQvov dxovo^sv VTto Twv ovx STtl tovtoLg avtdg tr^v dQtavta-,

riXL6ta

ly

XV'^

JtejtoLrjxotov^

dXX' ojtog

evtevd^ev

elr]

tL

tolg

f

dvrjXox66L.
oleL

djtoXXv^evov tC iii6%^o6a6%^aL 6oq)L6t7]v^ 06tLg avtoig tbv tovtov
avtolg
cf. t.

tovtov

toCvvv

15
17

n

p. 490,

15
xov' vtcIq ov

i(p* at]

i]TOL Sl' o

tj

ccvrl

V*

1 xri$h Pa sed yQ o xfjds in marg m* 2 xolaxEvo^svos sed yg TioXaiitvo^ivcov in marg m^ 6 nsitQccyybiva) I 8 av^orov d' Re 10 ^ovXovrca scripsi e VI sed in hoc ' rui in ras m^ sed lv et in ^ovXovr' CA edd ^ovloivr ras m', Pa sed yg §ovXovrai in marg m^ 11 i-A om " xu sed a et e 15 rig I t) post sinoi corr in ras m* inser F* et in marg m. rec. 17 XQ^ ^ 19 r^ ccvriXaxoGiv Mo 'iO ccTtoXvo^tvovV hmtd. rivos^^ccvyi riv coni Re 21 avxolg sed ols in ras m*

Pa

F

|

P

I

P

Mo

Mo

'

\

F

|

P

\

cchiov k^taivi^sxccL;

21. xl d' avxas 8ia6G)0si xag xaotav 6 o ^V ^i^vKS tcolsIv^ (pd^siQri^ ^sv XQ^^^g^ Xvpag^
\

Porjd-f}

ds

(iTjdsCg^

rj

xal dia(5itd0ag
xdc

s%ri

sxaaxog

R

11

102

xdg xs 6avC8ag xal
Ttdd^sv

aXXa^

xb ds svoLxrj^ov ovx ^;
scj

ovv s6xaL xovxo xb aQyvQLOv;

yaQ^

cog

ovx

5

s6xaL xolg tcsvti^lv olxrjGLg xovxcov ^sv dvriQrj^s^vav^ xov ds t&v olxr^fidxcDv fiied-ov ^SL^ovog rj xax^ sxsCvovg
bvxog,
22.
xig.

UqoxIov
^d

yccQ

oi)

xbv ^Ca xal

slvac xovxo SQyov cpTJasL xrjv ^d-rjvav, dlXd x&v

10

xb fihv ydQ sxsCvov yQdfifiaxa sl^itQaxxovxcov r^fi&v. xb ds vvv xaxa^dXXov6L xdQyvQLOv. r}v xal Xoyog,
d-avfid^co ds, sl XLg olsxaL
xXg).
xg)

xaXbv avxb dsC^SLv xa UqofiaXXov
d:toxQSif)SLSV
rj
?)

yaQ dv
xC

xcg

6s

ovoaaxL xovxo);

yaQ ysvoLX^ dv ai^XLOV
xX^iQovofislv

xb

rw xav
fisv

15

IlQdxXov
rjystad-aL,

xaxav ^IxdQLOV
xbv ds
STCs^d^aL;

xal

tbv

23.

xb ds sxl dsLvoxsQov^
Tt&g;

oxL

IlQoxXog xcbv XLvd xovxov dvsvXsLxovQyovvxGiv xolg 7tsvrj6L TtOQOv ov xaXbv asv ovds d^LOV xrjg TtoXsag, ov yaQ Qsv^
%sCQovg yLv6fis%-a.
xal BrjQvxog^ TtQo^fjv d' ovv xl 6x7}fiaxog XG) TtQdyaaxL. vvv ds iTtl tijv 6xr}vriv tovxo tixQantai^
l'6ov rjfislg xs

xdxsCvov

so

11

7rQdtto(ioct,

1116%-hv

sianQatto} Se xal avtb

6VV tf] TtQO&sosiV^ cf. 21 Gx^^^atogl Tqtoi svTtQsnstd tig xal Sixaico^a ta yivousvoj

&nce.Lt& xfOQlg ^QoQ^iastag, ijtoi, Xa^i^ccvdiisvov avtl tov ajtaita) asl schol. ad t. 11 78,2; 526,10; t. I 137,4
F"*

2 noLSiv om I 3 /io/j-d-^ I sed ex sl diacpd-slQri I 6 avriQrni^vo^v P sed prj in ras m' 9 tovto ^Qyov] iPPrr m* ^6 ^Qyov tovto I 11 r}ii6i)v Pa sed yQ v^atv in marg m* 13 d^' Re avtm I avtbv Mo 14 rm (2)] t6 Mo i^&v V 18 ^Scnsivov Pa sed yp tolg iyisivov in marg m* toig ixsi" vov V yiyvonsQ-a Re 22 6' Re 21 l'6ov P sed in ras m*

^^
'

\

rj

I

1

14
ojtcjg

LIBANII ORATIO XXVI

« xXdcov 6 x^iQOxixvrig
xe aal

xi%-r^6iv^

ix

tovtmv

£l'r}

tQV(pKV OQxrj^raig
iX£vd-£QOLy
;^£t()ovg

^iC^OLg^

vcp' cov

%UQOvg ^hv

24.
5

Ttdvv ye «Itov

tf^g

dh oizetai xal vtoi xal ysQOVteg. tovtcov £V£xa ridovrjg i£Q06v-

X£lv
TcdXiv

xal

ii£ta

dXkov^

Xv

tovtov tbv 7i6qov t,rjt£iv £t£QOv xal d ^hv ka^pdvov6L^ ^iXQa XsycoGiv
\

R

II

tbv dQ^ovta 6xo7t£iv^ OTCag £^ov6l 7tX£LC0. d£iv yaQ avtovg 'Aat£%£iv 866£6i ocal dediivai dQa6^6v. £lt' ovK ^vx^^^d-a tovto y£V£6^ai tdyad-bv
103 £lvai^ d£lv dh
trjv vvv ov nud^aQav Tcad^aQav y£V£6d-ai 7t6Xiv; tovt cov yaQ tcbv oXid-Qov ov ^£i^ov xaxbv ovdh dv-

10 Xttl

dQO(p6vog. 25. Tdg

t£Q^£ig ovv dcpaiQfj

tijv 7t6liv;

iyco

15

^hv rjdicog dv tdg Ttovr^Qdg, £t%£Q Oi6g t riv^ vvv dh xdv Ttdvv PovXco^ai^ ^ivov6iv., £i %ai ^rid^lg tovto didoirj
tdQyvQiov^ li£t£V£y7i6vt£g ^lv
oCag^ ovx, dXCycov dh
icp^

iavtovg jtoXXcjv ov-

^iXXovt£g riyov^£voi tovg TtXovtovvtag ovx avtoig ^dXXov rj \£Cvoig £%£iv d xixtrjvtai. 26. Mrjd^lg ovv d^ditti^^o tbv xalbv zdyad-bv
20

^lxdQiov cog xaKcbg stQd^ovtog tov 'd-^dtQov fiij tovtav ov ydQ tbv jtaQ^Xd-^vta TtQo^d^ivtov tcbv XQriiidtcov. Xq6vov ol iilv idQaTtitsvov^ rj^iv dh jtQay^dtcjv iTc

R n 104

avtovg idirj6£v^ aAA'
ol'

|

£^£vov oQcpavCag tQvycbvCLi

t£g Ot t£ 6QX0V[l£V0i
23 Luc.
1 xXaeov
dial.

t£ ^iflOV(l£VOi

t£ \ii\lOV\L£Vai.

mer.

1,

2

r\'i

Re 8 8hlv reposni e 8^1 reliqui libri Re %aX\ 10 •Aa^a.qkv (2) reposui e libris cum Cobeto CoU. 125 om Re 13 TtoXiv oml 11 xovraiv post xor-^-apav ras5— 6litt7 15 ^ovXoiica I sed o in to corr m^, Mo 15 doiri PaV 16 slg I ' 18 xHvoig sed 19 Tt&yad-bv om I antepos m*, IMo 20 Ttgd^avrog IMo 21 'jtQosd^ivrcov scripsi auctore Cobeto Coll. 125 TtQors&^vrcov Mo TtQOGrs&tvrcov reliqui libri Re
|

F

P

LIBANII ORATIO
21.

AD ICARIUM

15

TovTcov

y.hv

ovv

^yj

(S^podga (paivov tcqovoov-

^Bvog ^rjdh vo^l^cov dyad-bv TtdXsL rrjhxovtov xaxov^ xov 8h iii] 7CQ0CitE^)]vai ta ^taQsdQG) jtaQsdQov ^EXstco
601.

xal

yaQ

fi^d^o^rjv

Ttvwv tovto

firjxavco^evcov

ov
5

Tcovcov eTCid-v^ovvtcov^ «AA' ojtcog iv dvvci^si
fiati^£6d-ai

tov

XQrj-

yivoivto.

aXX

ot

\ihv

idsXovtcov^ 6v dh

t6

TcXsico

taXaiTCcoQEiv tov

toiavta xivdvvevEiv alQS-

tcotSQOV rjyov. to te yccQ decpaXhg evc^ xal xccXXog aQXrjg ov ^iXQOv ccqxcov elg ^e6ag vvztag did t&v yQa^-

^dtcov eQxo^evog xdv tolg d7Cei7Cov6i diaxovoig KQsCttcov cbv 7J djceiTcelv. o6oi dh TCoXXolg ^ihv dcpd-aX^olg., JcoXXalg dh
x^Q^^^

lo

tavta dcpevteg evQOvto
i^rjXey^av

di

avtcbv t6

TceQiTcateiv te xal TCQog t6 ei6Q£ov XaXeiv^
eljceiv

d^ecvov dh

cpXvaQeiv.^
Toi>

|

eavtovg iXdttovg

R

II

103
i5

SvTag

TCQay^atog %al 6acpCbg trjv td^iv eXiTCOV ^ovovovxl ^o&vteg^ cjg cov ovx icpixvov^ed^a^ tavta
i^rjtrj6ccaev.
28.

BovXo^ai
dTcixeig.,

drj

ti Tcal TCSQi

bv exeig
tovtcov

^cbqI tcbv ddCxcov Xrj^^dtcov.

tov cpo^ov dieXd-eiv^ o6ov yaQ avtog
20

to6ovtov d^ioig xal tovg 6ovg cpCXovg^
dh tovto
rjv

£v Ttoi&v.
6h

ol

^hv 7COiov6iv^

vjcontevovtai

oi) 7C0i£iv^

dXX^

^vrj^d^^ tig 6v^cpoQag
vjcoxl^Cci

ag dixaiag

xal y,i6d-bg ijdr] didotai rj oj^oXoyrjtai. ffO^' ol \iiv, iva fiij tovto vo^i6d^cb6i, 6iyCb6i^ nEd^i^tatai dh tcbv xaxcbg ix6vtcov
X£Xv6d^ai^ Qfj^a TCav iv

25

1 tpalvr] 2 ^t; dh 3 TtQOCttd-fjvca I sed CT in ras m^ sed u (2) in s 10 ccQxo^evog I icnaLrovGi corr 11 noXXolg I 12 ta.vxa acp^vtsg reposui e libris Ttdvta iq)^vtsg Re 14 kavtovg 13 d' Re 3l' avtcbv om I 19 oaov sed d' avtovg Re reposni e libris (2) in ras
\

Mo

PIMoV

Mo

|

P

m^*

22

^l^V

si
1

V

16
ovdiv.
olda.

LIBANII ORATIO XXVI
29. (p7]6£ig ovdsTtcjitots TtQog i^s rovto %a%-slv.

alXa xal TtQog aXXov xal aXkov a^iov slvai toiovtov TCQog ajtavtag ^sv yag tovg o^ilovvtag ov.
jtoXXolg
5

yaQ
sl

ta

diKa6t7]Qia

ccTtdvtcov
dtpfiiiiog.^

icatsyvoxsvai xamav.
tolg

8sl ds ovd^s ^staXla, s6tai ds aoi TtCatig

^sv JtQoOsxoig, tovg ds cpvXdttoiO.
|

E.

n 106
ymv

driXoi ds ol tQOTtoi

talg do^aig.
TtXr}-

30.

Kal

TtSQi tcov xd-sg TtXriycbv hxslvo XsyG).

^sv 7]v 6 xatQdg^
tb

ov ^ijv toaovtov ys,

cjg

tolg

10

^sv Mo^ag
sX^Slv.
Sl

Kozxov

^sTtoirjxsvai., tolg ds xal %aQTtQOr]sld"'

KQSittOVg S6^SV SXSiVOV, tovto Go^sd^a, ti tolg szslvov vavov0iv dvtid-TJao^sv,
d' G)
scp^

6

^sv ovx dQd^&g
15

olg i:ts0trj diGjTcrjxcjg

STtaCsto^

no-

vrjQog i6c3g atQaticjti^g^

6 d' ov ctavtl ^d^svsi ^a6tidoxG)v tovt yovv TtXrjyalg sig rjvayxd^sto tavtd Ttoiav xal Jtd6%C3v^ tvjttcjv o^ov xal tvTttofisvog. Ttag ovv

ov xal tstaQtog r^v Ttoicbv tovto TtQog thv tQitov o 'xsivog JtQog tbv dsvtSQov^ i]v yaQ di] xai tQCtc)

m

ti]v avti]v
20

altCav sjtsvsyxslv xal

ta

ovx dv

i]v

ov 6tf]vai tovto

sdsi.

31.

tstdQtc) ys, xai Jtdvta td toitf]g

avtd 60L

(pvXaxtsov.^

7xdQis, TtoQQca roi)

i)^stsQag

lOProcli. cf.or.XXVnp.29,13 et 16; 36,20; 37,5; 40,26;
42, 1
;

or.

XXIX

541, 4
1

M.

n

p. 68, 8.
1

1.

1

177, 15.
cf. 1. 1

Drom.
182, 6

Psaltr.

fr.

com. Att.

III

419,

K.

21

F et e Ttccd-stv. corr I^ 4 ov noXXotg I et Macar qui fol. 89 praemissis Tov itQog l-Kdqiov Xoy. fj haec verba usque ad fi^raHa citat yag om Macar 6 nQoaixsi? IMo cpvXdt10 tb C sed t toig Pa sed yg cpvXdttoLO in marg m^ Mo 14 locog 6 in ras / sed 7] in ras m^ 11 Ttgoriaoiisd-a sed eras Tavra / 15 tavtd o PI o Mo 6tQati6itr\g Mo 18 iy.stvog V sed vog punctis del yistvog nQog tbv 19 ivsyxstv Mo SsvtSQOv vocibus rursus inc. Mor p. 513, 5 Mor 21 aoL om I i]\LStiQag Mo Mor
ovdh noinots

CAPIV
aXXov

\

2 xal (1)

om V

yiccl

\

om Mo

jtad-slv;

|

\

P

\

P

*"

PMo

\

\

ITteCav

LIBANE ORATIO AD ICARIUM

17

Jtokv ds^ ol^ai^ ^ilxiov ev ildxolxcag ijd-ovg ovxa. xovi dovvai xov "IjuaQxrjxoxa xriv dCxriv tj 0^ R n 107
\

do^ai xcbv JtQo0rjz6vx(x)v vfiiv oqgjv k^evr^vixd-ai. dgag.^ axoXovd-elv cjg exelvo xakbv xal v^exeQOv axQL^&g
xalg ctlrjyatg xrjv a(pe6iv^ aXXa ^rj de6^6v, b xotg aX5

v6^ov TtQO^xexay^evov, STtQdxxexo; Aotg, adTteQ 32. ev de xovxg) TtQ&xov ^ev rjv xaxbv 6 x67tog' tcov yaQ l'6ov olxia xal de^^axtJQiov TtoXXovg ev oXCyci
cpvXdxxov;

vTcb

devxeQOv dh xb

^rj

xG)v

olxeCmv eig d^eQai^

d^oXaveiV xqCxov xb xrjv Xv6iv d^vet^d-ai XQV~ ^dxav did x&v ag xbv aQiotna el6i6vxGiv dvev xcbv
xfig

d^vQag tcvqCg) xai)'' exdexrjv dido^evcDv ij^eQav* xexaQxov ol TCaQa xb dededd-ai yiyv6^evoi d-dvaxoi.

xovxi yaQ
laxQcbv
rjv

drj

xotg xe Idicoxaig rjv 6a(peg xal TtaQa
oTt,
el

xav
is

dxoveiv,

jtXrjyatg edtjoev^

avxovg ejtl xatg ovx dv exed-vrjxeoav. xovxotv drj xotv
^rj

xig

dvotv xov iiev dcpexxeov 60i^ %iXQ6xeQ0v ydQ^ xb de
xriQYixeoVj

33. zietxai <(de}

xaXbv ydQ. 6ov
xb

di

e^ov Jtav oGov ev vxrjQeiiedcjv

ratgy

xrjQfi^ai

iiexQi

vvxxcbv

rj^vxCix.

20

TCQoaxid^evai
ov.
xi
vcp^

ydQ 6e xfi ^j^sQa xovx6 ye xo6ovxov R n 108 oxov xaxcbg diaxet^d^at XeyovOiv dXXog dXXo

xov 0(b^axog xal ^6Xig oQd^oved^ai xal ^oXig e6xd3

6 vTtb scripsi auctore Cobeto Coll. 125 8 l'aov reliqui libri edd 10 t6] 9 ^sQaTCsia? Mor sed in xbv Mor qui 6}V£la%^ai ?) ayislad^ai coni Mor oixslaO^cci xad^E11 xCbv (2) om I 12 dido^iivcxiv xofd"' k%daxriv om reli14 Srj inserui e 13 yivo^svot. TtdaxTiv 19 $i in2 litt ras 16 post xovxoiv 1 qui libri edd seinii 20 xriQfiaai scripsi e ^^desidero nexum'"'' Sintenis sed in utroque 22 vqp' oxov xHLfiaai reliqui libri edd vqp' ov ^aXlov in marg m^
rjfitv
'

PaMoV
|

ccTtb

libri

edd
""

P

posui ex IMoV corr o6ov Mo Mor
;
|

.

Mo

Mo

Mo

V

V V

\

P

V

PaV

LiBANius

ed.

Foerster.

III.

2

18
vai
Tial

LIBANII ORATIO XXVI
oXcjg dTtSiQrjKSvai, ^rjdl yccQ

xa avta 6ol dv-

va6d-ai.

ravT ovv
dslv xal
ovoi

ol
^rj

^ev airov^tv^ iya ds jtaQa^xslv
d^av^d^siv,
iiiueldd^ai.
sl'

0s

q)rj^i

ng

e(p'

olg 6e

^rj-

Xol^
5

tavra

e^ei

xkeovg^ zairoi rig ov% dv rjdecDg; 34. aol ^ev ovv edrrjKe t6 o^^a ical ro vi©r^devg. xav rbv v%vov e^rlv ev 6vvr]&eCa^ rolg d' ovde 6(p6dQa povXo^ievoig tovt' evi dvvrjd-fivai. XQeTcerai yaQ

ovde yaQ rd 'HQavvv d' ovd' avrbg 6

10

avrovg ^erd %oXkriv ^d^rjv Tcal tcovov., xal xriv Nvxra Ixerevov^i 7avr]6ai %Qbg (pdriv dXexrQvovag. de r]dr] ng xal yvG)ur]v eijtev dXexrQvova zaraxXeiGavrag ev
xivi

r&v eyyvg

olxrj^drcjv
(jol

eig

dvdyxr]v avrbv
(peQov6Y]g^

djSrjg

dxaiQov

7tad-i<Srdvai
\

^ev

djtdrr]v
cjg

rolg

R
15

II

109 de djteXd-elv

didov6r]g.

vvv ye

6reQr]6ei r&

XovrQCiv

xd^vovGi xal ^e6ov 6<pi6iv ovdev deCitvov
Sqo^ov.
zal deivov^

re xal tou utaQa oe
6r]v steQi

ravra dQerr]v djtoXelrai ng.
JtQbg

did rr]v ^eXnov yaQ 6s
el

Pia^d^rjvai

VTtvov

r]

exeCvovg

JtQbg

dyQVTtvCav.

35.
20

exelvoi ^ev ovv ovrcjg

dv ^ovcjg

7teQi6(Dd-eiev^ ol
ejtl

de ev
TtQb

n^alg re xal xeQde6iv ovreg ^eydXoig
rr]v

rov
do-

6ov rrjvde
ecjteQ

dQxr]V e6%r]x6rog
(pCXoi.^

xovvrav^

r]6av Jtovr]Q<p

Jtovr^QoC re xal ^i] ^erd

rav

4sq.
"Hqa-Alfig.

cf.

Plut.

apud

Eustath. ad

II. s

Stob. flor. 53, 14. Proverb. aXXog ovrog 638. Plut. Thes. 29, 3

1 in] 8b 5 dh Mor 7 i6tlv iv} 4 rccvt' iotlv C sed v in gol corr s Mor qui GvvriQ^Eict iati ool vel iv avvrid-eicc coni 9 avtovg Pa sed yQ itcsLvovg in marg m* ixsivovg V 10 ccXs-ntQvova Mor, sed yg cclsyitQvovag in

PIMoV

V

Mo

marg

18 \sivovg

V

aov] TtQoawTtov

I

\

do-novvtcov

20 d' Re iLsyccXulg sed 8oY,sito)accv in
|

V

V

21 TtQa

22 novrjQtbv

Mo Mor

marg m^

LIBANII ORATIO
\6te v^Qit^o^ivcov
ilisva £7taivelv iv
}S

AD ICARIUM

19

dia t6

xm

dvvaad^ai xa z6xe TtqaxXL^aijd-at TtdXiv eOxov. dy%6/z-i)

ydQ d^ xb TCQay^a d^iov^

ei

iv

d)

^aiQGi XQf^v

)xov£ yevs6d-aL xaTtsivovg^
')xolg

^evov6iv

ejtl

xov xax&g

7te7tOQi6^evov cpQOvri^axog. 36. Nvv iiev ev xovxotg^ « ^IxdQte^ deixvv^ev 60i Tov cpiXov^ tacog de xig e^xai koyog xal ^exd xovxov

xbv Xoyov deiicvvvai xbv cpCXov xal avxbg povXo^uevog2 Arist. Ach. 125
7 or.

XXVII

p.

20

sq.

2
fol.

dyx6vris_

5 (pQovi^^atog in liunc

modum

citat

Macar

89 El iv <p 'naLQa) %Qfiv tLvdg ysviGd^aL tajttLvovg, iLivovaiv ixi tov xorxcog avtotg TtSTTOQia^ivov (pQOV7]^atog, ay^ovrig ^^"^^ ''^^ 4 ^svovaiv 3 yaQ in ras P^ st om / TtQ&yiia a^Lov
\

iisvovaLv reliqui libri Macar edd §ovXo^£vov coni Mor TtQog ixaQLov subscr Al^
scripsi e

PaV

8 aavtov

XXVII (XXYI

R).

Oratio Katcc ^ly.aqiov prior anno 385 conscripta^) qua importunitatis et neglegentiae eum incusat, iisdem fere atque quae praecessit itQog ^Iymqlov oratio codicibus ad Sunt autem hi 13: nostram aetatem pervenit. 1. Chisianus R YI 43 (= C) saec. XI/XH fol. 243.

Correctus est
gr.

manu
Vide

recenti e codice simillimo Monacensis
t.

10 sq. et t. II p. 445. Contuli. 483 olim Augustanus (= A) gr. Post 131 unum folium quo verba avsaec. X fol. 131. xov E(prjv p. 24, 10 usque ad TteJTtoli^Kag p. 28, 6 conti101 (Mo).
2.

I p.

Monacensis

nebantur
3.
fol.

periit.

Vide
t.

t.

I p.

15

sq.

Contuli.

Vaticanus Palatinus
Vide
I p.
I p.

189.
4.
t.

20 sq.
Patm)

gr. 282 Contuli.
saec.

(=

P)

saec.

XIV

Patmius 471
41

(=

XIV

fol.

p.

3 et

sq. et 69.

Lectiones quae

285\ Vide manu secunda

margine positae sunt mihi exscripsit lo. Sakkelion. 5. Laurentianus gr. LVII 27 anno 1392 scriptus Vide t. I p. 59 sq. et 69. fol. 457\
in
6.
fol.

Marcianus append. XCI
Vide
t.

2

(=

I)

saec.

XIV
166^
Vide

204.
7.
t.

217 sq. Contuli. Monacensis gr. 101 (= Mo) saec. XVI
I p.
I p.

fol.

Vide
t.

220sq.

Contuli.

8.

II p.

Mutinensis 48 sq.

gr.

CLXXXI

saec.

XV

fol.

178.

1) Verbis triv Xcc^TrQotdtriv vov\L7\viav p. 28, 21 kalendas lanuarias anni 385 indicari Sieversius p. 166 not. 93 observavit. In universum de tempore orationis iam Reiskius p. 110 not. 1 recte iudicavit. Libanius ipse in epilogo orationis antecedentis p. 19, 6 8q. hanc tecte indicavit, initio huius p. 23,1 illam.

f
I

LIBANH ORATIO CONTRA ICARIUM
9.

I

21
Vide

Barberinus
24 sq.
211
I p.

II

41
II

(=
E

B)

saec.

XV

fol.

257.

h. I p.

Contuli.

10.

Neapolitanus
sq. et

17

saec.

XIV
saec.

fol.

153\
fol.

Vide

k r
I

I p. 11.
t.

392.
gr. 81 Contuli.

Vaticanus
209
sq.

(=

Va)

XV

215\

Iride

|ol.

12. Vindobonensis phil. gr. XCIII (= V) saec. XII 150^ Vide t. I p. 35 sq. Contuli. 13. Parisinus gr. 3027 chartaceus formae quartae 135 saeculi XVI/XVII raiscellaneus codex eiusdem farinae atque Parisinus gr. 583^), olim Baluzianus teste inscriptione
fol.

2

(Baluz. 660.
7^'

Reg. 3034^)

continet

inde a folio 2

usque ad

partem orationis^) inde a verbis kitayyeXiaiq ^qaGvg (p. 31, 20) usque ad finem. Partem gratiose H.Labaste mihi contulit, sed codex quovis pretio critico privus est.

Nam
vitiis

mendosissime, ut videtur
congruit, transscriptus est.

e

Mo

quocum

in

omnibus
cri-

Itaque ab apparatu

tico

eum

exclusi.

Qui ad eos quibus oratio nqog 'iTiccQLOv continetur accedunt tres codices Barberinus, Vaticanus 81, Neapolitanus e communi manaverunt exemplari prioris farailiae. Cuius praeter hos testes sunt iidem qui in illa oratione CAFIMo^ alterius unus codex Y. Neque ex hac oratione loci excerpti sunt nisi a Ma-

cario Chrysocephalo.^)

Oratio primum edita est a Morello t. II p. 460 473^ ut ipse ait „eic codd. mnss. Rom. d Ravarico^\ sed cum ex aliis tum e lacuna p. 33, 17 18 apparet apographum

Monacensis 101 textus fundamentum fuisse, ex apographo Allatiano Romani de quo conferas t. I p. 58, pauca in marginem recepta esse. Romanum a codicibus qui hodie Romae asservantur, sive Palatino sive Vaticano
Bavarici
i.

e.

1) 2)

Cf t.np.417.

recte Carolus de lan Scriptt. Mus. gr. hoc codice Libanii orationem in Calippum contineri
3)

Parum
Cf

p. LXYII dixit.

p. 3 et t.I p. 351.

22
gr.

LIBANE ORATIO XXVH

81 sive Barberino diversum fuisse non est cur statuamus. Nam Allatius et Morellus in lectionibus reddendis ille autem vel inter exarandum nonnulla corrigere errare,
potuit.

divinando sanavit, plura ope codicum Augustani et Monacensis in editione quam uxor curavit t. II p. 110 134. Nonnulla correxit Cobetus.

— 304

Permulta *huius editionis

vitia

Reiskius Anim.

V292

KATA IKAPIOT
1.

A.
rjv ^ioC-

^ETtatvcov

rj^LcoTiGyg

a r^g ^sltCovog

RIIiio

Qag tobv ^IxaQCco ta
xsCQd

TCejtQay^svcov^

6iyYi6aL.

ro

yaQ

oi^ai 7tQ06i^Ksi,v ^rjdh dCxaiov ovtog av xat
5

aiL(pG}

6d)^oLto tcbv

tstvirjxotcjv^

xoXaxsvcjv^

iLsv svXoyCag^ t&v ds xatrjyoQCag xal a^a dsLxdsCrjv av sk tovtov ijxiOta S17CSQ xal sv olg rj^ccQtrjxsv slQrjdstau

t&v alXov 060 i 6vyysyQdcpa6iv ovx olda sycjys tiva stSTtoirjxota, dXX' bv og xQrj6tbv s:tyvs6av^ ^svov6iv
STtaivovvtsg^
liata^

xdv tovvavtCov
tcbv

TCOislv TtaQaivfj

td nQdy-

10

xad-ditSQ

sxsCvoig

s^o

tov

TtQoarjxovtog

ysysvrj^svcov avtol ddxsovtsg Xoyov.

A = P =
I

C

=

Mo

= = B = Va = V =
1

codex Chisianus Monacensis gr. 483 (Augustanus) Palatinus gr. 282 Marcianus append. XCI 2 Monacensis gr. 101 Barberinus II 41 Vaticanus gr. 81 Yindobonensis phil. gr. XCIII

cc^? add F^ TtQ&xo? BVa rubr, in Xoyo? ivvaxaLdharog post UccqIov 3 iii] 6h rubr marg x^' C, loyo? x^ J^ ^iy 5 (fccLvoito Patm sed yq om^oLxo in marg m^ 6 SsLx^sir] Mor sed in hoc in marg yg SsLxQ-air^v 8 dXXaiv ex ZXav corr Mo10 -Kccv I sed in v.ccv corr m^, i? xovvccvxiov Mo ' tov vccvxiov I cum ras 2 litt post v, supra quod pos m' ytagccivsl I sed 61 in 7] coit m^, 3Io

tov ccvtov ante xara
I

om

CAMoV

V

\

B

V IBMoV Mo
|

|

24
2. ^Slg

LIBANII ORATIO XXVII

^ev ovv
C3g

rj

sXa^Ev

tj

iiiiXlriGs %atcc rcbv v6-

^cjv 'IzaQiog^
«1/,

ovd^

ovd' ol Tcdvv ^i6ovvtsg avtbv stjtoisv xdlXsi yvvaixc)v sdovXsvdsv ovd' wg slg

4

vTtvov [laxQOv tag vvxtag dvdko^s^ v66Yiiia ds stSQOV
xatsiXricpsi
trjv jl^v%riv^
\

R n 111 avtov
TtoXXd tCbv

V7toil)Ca ctQog

td

xaX&g Xsyo^svcov xal t6 |[A7^'t' avtbv svQidsov tcDV ts 6v^^ovXg}v djtoxQOvs^d^ai tdg dQiGtag did tb vo^C^siv tbv ^v^^ovXov tcov avrcj Tt 3. xal 6v^q)SQ6vtc3v dioixov^svov d Xsyoi Xsysiv.
6xsiv tb

10

tavta avtbg TtQbg avtbv S(prjv TtoXXdxig sjtiti^&v^ 6 d' ifisidia6s ts xal ovx riQvri^ato ag dv ti iQr^Gtbv
Ttoi&v.

did tovto vdati jtoXXa yscpvQag tivbg 7cXsi6ta dyov6r^g slg tijv n6Xiv diaxo7tsC6rjg xal t&v jtSQi tr^v
rjiicbv

tQocpr^v
15

%SiQov s%6vto:)v

scpaCxov

^sv

syco
drj

trjg

Aritoiov

xl^vxfjg

dsl^d^ai tovto t6 Ttdd^og itoXXd
S7trjvc3Qd-cox6tog^ 6 d^
oir^d^slg

toi-

avta xatd td^og
trjv

v^Qi^s

iioi 6i037tfj

6v^povXrjv
si)

slvaC ^oi trjv 67tovdi]v ov tr^v
Si6^Si

7t6Xiv

Ttad^Siv^

dXXd tbv dvd^QOTCov.
djtb
tfjg

@dXXog
dTtb tf^g

6 latQbg cog
20 yvcDiirig

avtbv tolg

ts%vr^g td

7tQo6ti%^sCg.

sxXsi6sv

avta tdg d^vQag sXsy^ag

4

cf. p.

18, 6

18 ep. 191

1 tbv vo^ov rov vo^ov coni

V

sed rcav vo^cov suprascr m^, 3Io
3 idovlsv8v

PMo
in
|

Mor qui
ig

edd
|

slg inser

P^

B

om I
Xrjcpbg

V

4 ccvt^XaGsv
7

Mo

sed

7]

a corr

et v del

6 xarft-

quentia"'

Re

.^malim aviL§ovl(ov et rovg aQiGxovg propter se8 6v\i§olov Mo avTo) IVa 10 voce rcgbg
TrfJTrotrjy.ag p. 28, 6

des

fol.

folio

131yl quae sequuntur usque ad amisso perierunt o IBV o Mo

11
\

12 Siarovro 15 ^sto&aL ipvxiig
\

BV
I

^s

Re
|

|

uno aGav B

Mo
|

14 rQV(pi]v
|

Mor

,,malim

i]iLlv"-

Re

IBV
I

Mo Mor
^ol

Mor
19 slg

de

Re
or-urw

P

edd 16 xarardxog rovro om I ^ov post inrivoiQQ-co-KOtog excidisse coni
sed ot in ras

BV

m^

18

B

^dXXrjg

V

1

Mor, yQ avtbg in marg

LIBANH ORATIO GONTRA ICARIUM
^hv
iTC

I

25
4. TteQi

ovdsvC^ TceCoag ds avtbv 7CQo8Cdo6^av.
ols
7C£qI
dlrid-il

T&v

l7t:coz6^cov

rovg a^iXXrirr^QCovg

XTCTCovg

p %6vog^ dcsXex^rjv

Xeycov^ cjg (biiag xXoTtdg rdg

i

vvv xolvocev scQ^reQOV raig R n 112 a)v ydQ vcpeXocvro^ rov- s iXav%QG)7Coig ralg eavrcav. d7cedCdo0av n oig ^vxq6v ^caQ* ex6vrcov Xa^6vreg o6ov
uq' irsQcov

rdg

\

(p6pa)

avrolg eig aQiarov dQxe^aiy icXe7cr7]g de ereQog ovx rjv tg3 7CaQd rovrov. dXXd vvv, ecprjv, ol ^hv
xal rbv 7Ce7cavx6ra eiTCov xal OTCcog xal
stcl- lo
ri]

7ce7cavvraL^
dc' OTt,

^edrd dh Tcdvra xaxovQycov ovdev
[lerQLov

6rafievcov

e^cind^e^evcov

riXixCcc

adXi6ra TcaQaxQovad^rjvai Qa6rri. rd 8e TtaidCa rb deog rb rav olxi&v e7cl rbv Tcora^bv
dyec^ 6 de d7C07CvC^ag e7Ci rrjv d-dXa6(3av. 5. ro^ovrov roCvvv dyad^bv dvaveovfievog rfj 7c6Xei
}l)v%QQbv
is

rjxovov
6

Qr^iidrcov^

ort

dXX^ al6%Qbv

xXe-

Tcrag 7C0ieiv.
dog
de

ovx

de rb ^ev Qfi^a ecpo^eiro^ rb xsqeXoyC^ero, dXX^ irr]Qr}6e ^Xd^rjv RIIllS
\

roCavrr^v dedihg CvXXa^dg.
yfi6ai

^aXXov

xal 7c6C(p piXnov rjv dXroig d^avdroig roig did rdg xXoTcdg r)

20

del6ai rdg iyyvg Ttaidiag xXo7tdg icp* alg ng i^drj xal iyeXa6ev; el' 6oi d^eav ng eXeye 7Ciet,o^evco %aXe7C(ordrri v66g)^ ori ravrr^v
1
iisv

ereQa avrbg ixfiaXei xovcpordrri
sed
1

om I

I

avxhv

P

'

'

e

corr m^,

B
|

Mor

kccvtbv

Va Re
suprascr
2

ccvrbv reliqui libri ccou
/',

TcgodsSocd-ca

Re

tisqI

C

sed

tcuqcc

T&v I sed
ttccq'

tisqI ibv ex
|

Mo

Xsx&riv

CMo Mor
edd
.

naQcc bv corr m' cb C sed a

I
|

m^ B V 3 disicc^uXriTriQiovg Mo add s 6 insdidoGuv V tl,
sed

ambo a

in ras

\

wg
OTi

scripsi e

V

{yQ tl tcuq' in marg Mor) dtdrt reliqui libri edd

coj
|

delevi

10 Sl'

corr

13 t6 d^os om edd inserui e reliquis libris 16 alaxQol Ssos tb] 6 ^hv nlsTttris avX-^accs ccTtb coni Re 22 sXsysv

Re

Mo

iLsarcc]

tu

Mor quod
t6
|

I

Mo

26

xccl

LIBANII ORATIO XXYII
dstvbv ovdev
e%ov(5ri^

r&v

axo7t(otdx(ov xal rdr'

av riyov ds^add-ai trjv iXdtta; ovtcjg sdtlv 'IxaQLog q^QOVi^og xal dvvatai ta ^ev voav avtog^ ta dl etBQCo
Ttsid-o^svog
5

6.

svdai^ova TCOislv tbv aQ^oiisvov. "EtSQov toivvv axov(3at£. tov Xi^ov tijv

TtoXiv

rjpiiv jttG)%G)v £^:t£7tX7}%6tog^ cov ol

^hv ez

t&v dyQcbv

dv£6trj6av ovx ov0r]g avtolg ovdh Ttoag £V y£ %£i^&vi, ol d£ 7t6l£ig tdg avt&v %atak£Xoi7t£6av^ Tcal Porid-^Cag

avtotg tivog £x tov dixatjtrjQCov Tta^d
10

tfjg

Ev^oX^tCov

£VQr]^£vrjg 7taQazaXov^£vog vTt' i^ov td avtd ^lvat Xsyovtog^ £i trjg iXdttovog d£ivbv 7tQbg

(pilav^QOTtiag

dQXVS 'h i^^C^^'^ iv toiovt<p xaiQ^ (pav£itai %£Cqc3V^ toiavta dxovcjv trjv ^av^a6trjv ix^Cvrjv d7t6xQi0iv
iTtOirj^ato
15

6 y^vvalog Ttoirjtrig' ^i^^lGd^ai
£(prj

yaQ

VTtb tcov
cpi-

d^sav

ccTtavtag

tovg toiovtovg.

7.

ovmvv

k£l6d-ai (p7]6£ig vTcb tcbv ^£G)V tovg Tclovtovvtag d^tavtag',

iv di y£ tovtoig £l6lv oi t£ xataTtovti^tal
yr]v

Tial

01

y.atd

£K£Cvoig £Oi7i6t£g ot gjv dv d7to6(pd^co0i
£%ov(5i.
ocal

td %Qy]^ata
20

R

II

Oti d0^£V £V7tOQC3t£QOVg. tJ oi ^£0i nal 7t£vrjg 114 (piXovGi tovg 7tovrjQot£QOvg d7tag rj 'xal Ttat dXXo rt dv6tv%cbv i^d^Qbg £y.£ivoig.
|

6X(og tovg ddizotEQovg Ovdlv OVV £t£QOV Xiy^ig

£VQ7J-

9

cf. p. cf.
1.

31,15. or.

XLI

1.

11

364

sq. 369, 13

R.

Sievers p. 167

14

1 182, 9 sq.

et infra or.

XXVIII

p. 48, 2

7 ccvrfig Mo Mor 1 ixov6r\g Jfo sed g eras Xsi^cbvL I 8 noXsag Mor avtmv IMo Mor sed ^ ras e ;^ corr, Mor 15 ccTcdvrcov VaMo 13 iyisivcov Mor 14 rmv om Fa Re edd 18 ov F sed m supra o scr m* o;»' inserui e libris om edd 20 BvitoqairiQovg citat Macar fol. 89 bvqt]19 rovg 20 ovdtv BVQTqGHg aBL post BvitOQatiQOvg Macar Gco[LEv 21 7C0V7]Q0r^Q0vg om Mor 21 co Mor sed yQ ol in marg
| |

|

B

|

LIBAOTI ORATIO
toTCSL

CONTRA ICARIUM
xCd-rig^

I

27

toCvvv^
Tcal

nov tbv naxsQa

orav xoiavxa

(piXo^ocpfig,

tcqo xov TtaxQog :ioXXovg ovo^aaxovg

an aXXcov xe aQSx cjv xal
TCQaxri

cptXoGocpLag,

el

^ij

Tcal

2Jco-

xbv aTtod^avovxa xcoveCc) ^efii^rjijd-at TCaQa
8.

x&v
xbv
5

d^sav ksyoig.

Tcal

urjv

oxl

^ev al

Jtokeig

elg

^co^ccxov dia xbv Xtaov xe aQid^fibv el d' aTtoXlvvxai ^Caei Tcal Xoi^ov^ JtavxC Ttov drjXov^
etxil^Ccovxai

xcbv

d-e&v^ S7ti%aCQ0ig

av avxolg

elxoxcjg.

%aCQeiv ovv ofio-

Xoyelg sv
9.

xfj

tpqnCa
d£,

xav
el

TtdXecov;

Ovx Oida
60I

Xi TCOiav avd-QCHTtog XQi]6xbg
,

av
%i-

10

TCaQcc

vo^Liitjd^eCrj

xccg

^ev dta^oXag

r}yi]6r}

6xdg^ xovg de ijcaCvovg vjco7Cxev6eig.
7tG)v

JCQbg xC dij pXe-

xovxo

XeyG)',

italda

TCaxeQa ovxog exeivov.

xovxov Ev%X6'Cog ocaXet xal r^xev EvTcXotov jcoxe yQcc^u^axa
15

^ovXo^eva xi^mv XaQCdrjfiov Tcdw xvy^dveiv xal kv
olg s^s6xiv^ sivaC xi ucXsov avxa.

Tai)ra ovrog Xa^cov

xd yQa^iiaxa Kal
CJ6XS iiaXXov
^d^ai
iq

xcbv

tcqoxsqov

ysvo^svcov dcpslXsv,

JCQO^d^sv

avxbv

rjyvosi voiiC^ov rjdixrj-

yQd^^a6iv. Ssxo yaQ jcaQa xovds rjxsiv ixsiva xal ov xov jcsii^avxog sivat iiaXXov rj xov R nil5 10. syco xoCwv ovx sjcs6xsXXov 21 jcs^^ai %sC6avxog.
xolg
|

1

Theodorum

cf. 1. 1

182, 6

11 Xen. Meiii. I 6,13. 11

3,

15

3

TtccQ^

V

I

xcci (2)

insenii e libris

om

edd

|

6(ov.Qdtriv

Mo

5 Xiysis I XiysLg 6 6c6(oig 1 7 Ttccvtl di^ edd Mor fidtav XoiyLOV ts xal Xl^ov nov VaMo edd d^ Re rc3 ulgsl edd num avtcclg? 8 avtog 9 signum interrogationis posui e libris, punctum edd 10 ort IMo av inserui e 11 r^yi^asL I om reliqui libri edd

edd

4 t&v

om Re
|
|

V

\

Mo

Mo

j

V

I

V

15 XaQL8riu.ov iidvv^ .-.fnit cum tbv iuterponendum suspicarer'''' Re 17 tbv ut coni Mor yLvoaivoiv ysvou.ivcov scripsi ' eras yLyvoiiivcov reliqui libri sed supra

P

I

V

P

28
/ifV,

LIBAMl ORATIO XXVE
TtaQhv da sXsyov sl^xaXElv livTio%ov slg ttjv eevavdQa a cpQOVoCri Xsyovra icoXaxsv6 avta ovdfVa,

Xr{v^

Xsysiv sjtL6rd^svov, 6 ds s^aov xal ravra xal itoXXa srsQa Xsyovtog xal ovdsv tpsvdo^svov xad^aTCSQ sv^vg
5

djtod^avov^svog ^

sl
7]

TtaQaxvtpsis ^ovov^

Jtav

scprj

JtQO-

rsQov vjto^svslv
hit!

rovro.

^Avri6%ov^ xaXov^ rovvavrCov^ Tt&g ovx siGsXd^hv ixdd^rjro itoXv fisXrCcov c}v rov rQOJtov r&v sv 6rQarriyCaig ysysv7]^svG)v xat
%sCq(ov rj^G)v
11. dXX' oi^at rd

xaCroi si ^sv o TtsjtoCrjxag xoivov sdsi tovt' slvai' sl ds

10

ovdsv rcbv sv rm diddGxsiv rovg vsovg-y ^sv TtaQ^ s^ov xal rov lar qov dsiv&g rd r&v ds dtaxovcjv dvvTtOTtra^ xdv 6 6rQavjtoTtra, '^^ tiCDtrjg sljtri '^*? SQyov 7tQ06tCd^i]g. did tovt dQtoxaQ^ sxd6triv rnLBQav sv ^Xrjyalg. 6 ydQ ov d-SQa7tsv0ag utoXXoig xQTJiia^i Osqsvlxov utSQi tbv ^tad-^ov ddixsl^ xal tb 6v^pdv icp' svbg ccQtov^ TCoXXd d^ dv tovto 7t0i^6sisv^ s(p' djtavtag tsratai, xal vixdv
^ojtoi

15

rov QsQSvCxov t6 Qrnia. ol ds s^s rbv itSTtsixora avrovg xatsXd^siv dnb t&v oqCov sv aitCaig s%ov6iv.
dsi

R
21

II

116

12.

Eiiil

I

ds xal TtaQd toig TtoXitsvo^svotg sv
tfjg

^s^ips6iv svbg

STtl

XauTtQOtdrrjg vov^rjvCag

cpiXrj-

13

cf. or.

XXIX

p.

63 sq.

19

cf. p.

65, 19 sq.

1.

1 182,

14 sq.

1 civxr}v

V

3 iiiov t8 Kal
7

B

incipit (fol. 132) et ex avxioxov corr I^

A

avrio%ov
8

V (et yg in na? Mo et Mor
13 dtaxovx'

6 voce TtejTtotrjxa? rursus

marg m^ Patm)
qui ncbg coni
\

10 xovs

om

libri

Mor

inserRe
dQxo^OTtoL

IJBV

dgxoTtoTtoL

P

sed aQ in ras
cf. scliol.

m^

V

aQxoxoTtoL

Va

aQXOTtoLoi

Mor

ad

p. 65,19; 35,12; 67,15; 71,2; t.I

p, 222 Lob. lex. Seg. Bekk. Anecd. p. 447, 25 17 xCxaxaL Re Mor sed yQ TtoXld d' in marg Mor 19 oQibv Va 20 sl ^rj Mo Mor

296,13; Phryn. 16 TtoXXdmg
tbxav.xaL libri

LIBANH ORATIO CONTRA ICARIUM
^ivxog xov vo^ov
Tcxelg
7Ccc6t

I

29

^iv ag ^Ldov^asvog^ xb yccQ £va avd"' TtOLSig.
^aev

xovxo dLdovxog. Ov 61 dyavai^ cov d' av xovxo ylyvoixo^
ccjtccvxcjv

xovx' edvvaxo.
xvx(ov^
ol

6

yccQ

ovtc

sC^s xaQiv xov

eic^d^oxog

de
5

13. xal Yjyavdxxovv (xcbvy ocpeiXo^evcjv (jxeQo^ievoi. xd ekdxxco xC del ^eQi dtaxQC^eiv e^ovxa TcXrjydg elTcelv

TtoXixevo^evov %6vov laxQoZg 7taQa6j(^ov6ag^ C36x' avxovg xd 7tQ&xa dvva6d-ai XsyeiV] dvi^Q /iT/d' oxi ^iaaoixo

yaQ

Xig did

xd xcbv aQ^dxcov
Tcal

<^cbvy

ev JtsvCa xal XeXei\

xovQyrjxcjg TtQOxeQov

XeixovQycbv STtaCexo

xo RIIllT
ii

liexdcpQevov koXvovxcov ^ev TtaXat&v vo^av^ xcoXvovxog 6e xov vvv xed^evxog^ dCTtrjv ov% av avxbg rjdCxei di-

dovg^

dXX'' cov

rti^fg

(prjiiCaig

ei%ov.

Ttag

Xov^evoi Koxxov xovvo^a ev evovv ovx adixov xr]g ^ev OQyfjg
15

exeCvovg

elvai^ xcbv d^ ditb xavxrjg ^EQ^eCav xaCxoi xovxd ye ovde Kokzg) xg) %Xel6xa d7toXav6ai'^ xexoX^rjzoxi xexoXiiriaevov i6^ev^ dXX' el xal xd aXXa i^aCvexo, xovxo ye e^ocpQOvet xal TtXrjyalg xijv povXrjv

alxCovg

ovx v^Qiie. 14. BovXei 60i xal

xr]v TcaX^iv (pvXaxijv etjtco^

xovg

20

iv xalg TCvXaig 6xQaxi(bxag^ olg xb ^ev jtQo^xrjaa xco7

Hermiae

cf.

1.

Theod. XII 1, 39 et 80 et 85 13 cf. ad p. 16, 10

15 et p. 49, 22 et p. 57, 13 cum notis Gothofredi.

cf. p.

11 sq. Cod. 49, 3 sq.

1 xovto TiaGi V 2 yivoixo d ^v Mor xovto edd 4 xov ante xov inser Re xvxmv scripsi e cum Cobeto Coll. 125 6 xl 1 sed 5 rwr inserui xvxsZv reliqui libri edd 9 Siu xa 8 iir] S' IBMoV suprapos m^ xcc-rtQmxcc IV scripsi xa Slu libri edd ccQLOxog &icc xcc aQiiatu aut tcuqu. tu 12 „malim x&v uQ^utcov coni Re cov inserui auctore Re
[
|

V
\

B

|

^dtx^Jxet" Re yQ in marg m-

19 v§ql^8 scripsi e 13 Iovoilsvol Mor (et 20 toig et Patm) v§ql6s reliqui libri edd

V

GtQutLmtuLg

Mor

30
Xvsiv
d'

LIBANII ORATIO XXVII
7tXi]v

dvolv ccQtoiv s^ayayslv tbv yscjQyov^ tb TtaXslv tijv s^aycjyriv totg yscjQyolg; naQ cjv BQyov ovx sXd^^avov^ ovd^ oaov s^fjv s^ayaysiv ^sv yaQ
ijtstQSTtov^
5

tolg

ds

didov6iv

s^fjv

otco^ov

sd-sXoisv,

d^sX7]6avtsg yaQ cov sdsi JtQdttSiv^

a td avt&v

av^tj-

6ov6iv sitoiovv.
'

6v

d' stt

sldcjg

tavta ovx rjyavd-

Titsig

stt

rjyvosig^ rjdizsig' ro

^sv yaQ d^sXsCag^ tb ds
zal jtSQl t&v zazcjv ts sv tolg dyQolg

%Qo8o6Cag.
15.
10

TCg

6'

dv avtG) Xoyog
tf]

Sir]

d xoivd tcov ts 6v
e6ti;

utoXsi

t&v

Xsyo td JtSQl tbv yovv ov sxcpsQSiv dXXotQiOig sdaxsv ovoig dsov olxsCoig dvayxd^siv. cyg fisv ovv
dr]Xoi
G)g
d'

^aQv ro TtQdy^a^

td ddxQva tcbv

STtl

tovto sX%G)Xv6ai

Rn
15

118 xo^svcjv,

I

ov dCxatov^ avtbg

ro3

^aQtvQsl. aQti ydQ r^xav r]^tv xal jtoXv tovto svqgjv snav6sv sv^vg td totavta cpoQtCa td ^isyi^ta tovtco
tr]v

dyoQav

djcpsX&v.

16.

b ds dsivov

ts ro TtQccy^a

r]yov^6vog tf] %6Xsi pXa^SQbv xal cpd^xav vjtsQ tcjv td toiavta 'AS%aQi6^svG)v aC^ivvs^d^ai zal ^r]d^
xal
20

aQxovtag xaX6i6d-ai d6tv
Qi%6yb6vog.

eijtcjv

avtbg
l'6og

i]v 6
i]v

tavta yaSK^Cvotg^ 6l

xal

6l

^sv d^SQOvg,
ddiTccjt^Qog

dv

de xal x6i^G)Vog^

%r]Xov

roi)

%ov tov ^sv

11

cf. t. II p.

14

cf. t.

n

551, 8 sq. 552, 4 sq. 559, 2 sq.

R

13

cf. t. II

R

566, 5 sq.

R

6 ccvr&v I 12 ^S(ox8v, bvovg

6 dyavaycttTs

V V

7 slr'

P

10 r'

Re

Mor

ovv

om Mor
d'

reliqui libri edd cf. ad t. I 272, 5

19

iLT]

IBMoV

olxslovg edd oUsloLg reposui e libris 13 rovro scripsi e auctore Re rovrco 14 avra coni Mor num xcolvocn ut Mo ? 16 'TtoLovvra rovrcov CMo Mor 21 i6cog BVa 22 noXXov
|

BV
| |

V

LIBANII ORATIO
svd^vg ovtog^

CONTRA ICARIUM

I

31

tov dh xal (peQonevov ycyvo^svov tav Jtoiovvtcov. oro;v ovv 6 ccvtbg tb avtb tovto o^Pqcjv xal dtdw ts Ttoielv Ttoielv^ ovx avtbg avtov ^ii siQyri
ocateyvoxs TCovrjQa KSxaQi^d^aL;
/3oA>fv, xad"' i]v 6

xal JtQbg stsQav ^statd ts aQL6ta xal tb TtCvsiv cpsvyov o^btog. sv (p xal tovg dvvatcotdtovg kvjtslv sdst^ Ttavtayiol xaXov^svog rjxsv ovk i^std^cov., tig avtov h6tiv
17.

BXsiIjov da, sl ^ovksi^

5

6

xaXG)V,

dXXd %ag d^iog
ol tovt'

ijv,

o6tig
\

's%Oi

^vrjOd^rjvac

td^scDg.

05^-0"'

eyxaXovvtsg

stSQOtg ovxsd"*

R

II

119
11

oaoicjg si%ov.
18,

KaXri ^sv ovv ovds
iQC) (pavXotSQa.

avtr^

ys

rj

%«^tff, TtoXXa

ds

r]v

Ttov

taxtat; ev tolg 'bnb 6s.
sv
totg
vjtb

yaQ vvv 6 cpaXaxQbg teJtov d' aitbv 6 vofiog stattev;
dCxaia
Ttoicbv

tbv Ev^dXTttov,

6

vo^og

15

S7tavdyc3v tbv aTtodQdvta.

Jt&g ovv tovto eysvsto;

vS^c) ^sv Ttsid^o^svog aTtodsdcoxsig ^avy avtov^ dso^svcov ds avtbv sv cpTtSQ rjv sav g)v oi6^a dCdcog trjv %dQiv
6 VTtsQ tcbv v6(icjv rjxcov xal

ovx dv dvadxo^svog toi20

ovtcov Xoycov.
6 cf.p.l0,9sq.
ficari coniecit

ysvo^svog ds sxslvog talg STtayysXCatg
13 ^SQbVLKOV 15 cf. p. 26,9
(p. 28,

15 et 18; 58, 3) signi-

Re
d)g

19

Vjyicov]

^Xsyss TtQotSQOv F'

om inser A^ ^r} post Ttccl 5 d' Re 6 ods Mor 7C8ivi)v 7 av sed v eras navtccxov Ttavtaxfi cpsvysL 8 7]-A.sv I sed sv add m^ 9 I^sl inser Va^ ovy. om 10 ov-a ^d-' ov^' 12 inter ^ihv et ovv ras 3—4 litt " Re ys om I 14 \6 vo^og] in ras m' 13 tJv I sed hattsv Mor sed yQ Uad^sv in marg 17 av inserui auctore Re dsoasvcov 18 oloQ^a Patm sed iv aXXoi ovrcog' Ssofiivojv a 20 d' Re av OLGd-a iav avthv iv oiicsQ riv in marg m*
1

yivo\iivov

V

3

jtTj

IV

\

V

sed del

m^ Mor

|

avtov

IMo

|

Mo

|

B

|

B

IV V

API

A

\

1

\

.

.

32
d-QaOvg
G^svcjv
i(3ti]6L

LIBANII ORATIO XXVII
T£ 6s p07]6ccg
Tcccl

y.axr^yoQ£l

rav syva-

Xsysiv alQsl <5s TtaQcc 601 %Qitf] vmI tcbv (fopcov ccitiqllaYiisvog ovg scpo^slto^ cpo^cjv stSQOvg dicc tfig TtoXscog SQ%stai^ ol dh tavta
5

xal

doxsl

dLzata

xal

avt^ yMtaTCQcc^avtsg
19.

cpaidQol cpaidQOV 0QS)6iv.

Ol^ai

toivvv

tovg
vTcb
\

avtovg

avd-QcoTtovg

acf

biioicov koyav xal ta TtSQl taQyvQiov tb ihxqov dsdvvfi^d-ai^
sd-TjQccd^r]

^isv

R n 120
10 STtl

xsi^svov

tcsqI

tbv
stcoCsl

rov ^sltC6tov KXsivCov liiisva TtXovv ava^isvov tbv

KaQiiqdovog^
S7toir]6s
8'

TtoXiVy

av

dva^dv.

dsi

^sv

ds d^dsvs^tSQav r]^lv ti]v l^yvQotSQav ditodod-sv ts yal ovv ti]v S7ti0v6av r]^SQav tovto

s^siv svo^i^o^sv^

15

tdQyvQiov ds r] TtoXig ovds vvv xstd ds svtsvd^sv %SQdr] tov <pd6xovtog x6^i6tai. ^sv UsXsvysCa ^or^dslv., d d^ oldsv bvY]6ovta KaQ%ri20.

dovCovg Jtoiovvtog tC olsi tavta jivtio%sag dyvoslv J] dsl^d^ac ^dvtsov slg tb ^a[li] xaXsTtaCvsiv sidotag rj
%-Siv
il^byov
20

Tovg

tavtr]v

slXr](p6tag

ti]v

xaQiv.,

rj

6ol

^sv

yaQ tdds Ttal b ndvta Xr^d'?] Xsysiv^ ixsCvotg Xfjii^a TtQbg xsxriv6tsg tbv %q6vov ov dsdoCxa6i; 21. 6v 6' d^sivov
ovdsv.,

ivr^voxsv^ ov yaQ dXXo ys

dsl

s^ovXsvov tccg TtQCDtag tcbv r]^SQC3V^ bt ditiqXavvsg ^sv tbv tov jtaQsdQov jtatSQa., k^ovXsvov ds bncDg avtbv sxpdXr]g tbv TtdQsdQOv cog TtXsibvcjv t) 7tQ06f]xs yQa^25

lidtcnv sl6i6vtcov

ts xal s^i^vtcjv tCbv

iisv

TtaQ^ sksC-

1 xccrriyoQ8t et 2 Soyist Re KatrjYogsi et idozsL libri Mor 2 xccl idoyisi dUccicc Isysiv bis C sed alterum del s liysi 4 &Qj^srcci 3Io Mor sed in hoc yQ ^Q^stai in marg 5 avrcc 12 ovv om 10 8' Re yQ ccvrol in marg m^ Patm
\

B

V Mo

Mor MoT

^hv 24 iz^aXstg?

B

ti oI'sl;

13 ^,mnlim a|ffcv" Re 15 ovT^Gavra I Re 18 ?) Mo Mor qui ^ coni 22 i^ovXsvov ex ij^ovXsvov corr P-

16 tl; oisi 19 apoyov
|

iihv

om I

I

LIBAXII ORATIO

CONTRA ICARIUM

I

33

vov,

t&v dh
£x

TtaQcc

SJtoCeig

ts

av

tovtov^ y.al i]v 6ol xXeog e% te av BTCeita oatQccxov^ fpa6i^ disvoov.
(pCktatoi.

^£ta7t£66vtog
oi7ta0iv
ri

dfi^6t£Q0L

xal

dvsojKto
TtatQl.

^sv
id65

d^vQa yQaii^aaiv^ dvscoxto dl

xEtg dh tolg dvd^QcoTtotg evQiq^nivai ^ihv o XQf^v 7C0i£tv^
oi)

tol{ifl6ai ds did

£V87tXri6ag

22. toiyaQoiJv dij tiva cpo^ov. iihv dvd^QcoTtcov tbv 6t£vg}7tbv tov Ti^atQbg

tbv

EQrjiiov^

ov de tb

xrj7tiov £tQ£cp£

Xa%dvoig ^6voig^
dcjQcov dh td fihv

tovtcp Ttavtax^d^EV tb tQvcpav.
d^Oifiriv £X^if

tav

td dh TtaQaKXrj^iv.
\

T£g d^avfid^ov^iv.
eTtiOtoXdg^

ol y £it ov£g 8h 6qS)V- 10 6 dh TtaXEl tdg £ig QoiViocriv R II 121

xdv tig

tf^g 6f^g dQ%fig derjtai^

d-eQaTtev^ag

ixelvov

d-aQQel

TteQl

tov teXovg.

23.

ovtog xal tb

Tcaivbv dri tovt

£d£i^£.
Tcal

KdXXiTtTtov doxovvta
Kal dvva^d^ai ti
tflg

dQxotm
tS)v tijg
15

vovv t£ £X£iv
7t6X£(j3g

vr](p£iv

£7tavoQ%-ovv tbv VTtb
TtoXXcbv
OQchvtcov^

i}7tcoQeCag

TtCvovta

icod-ev

e^tetta

oQxoviievov^

sxsita

TtCvovta^

7t6Qvag diaXXd^ete ^axoy^evag iieya Ttoiovuevov^ ovt6g i^tiv 6 TteC24. 6v dh dxovoag^ cjg <?ag, ovtog 6 s^aTtatTJaag.
7tdXiv

dh oqxov^svov^

tbv

el

20

2

cf.

or.

p. 241 B.

Dio. Chrys. or.

pro Olymp. ed. Siebenk. IV p. 176 R.

p. 81, 25.

Plat. Phaedr.

16

cf. 1. 1

523, 1

2
cf.

ijtl

tatv i^alcpvrig Ttgbg
III

Diogen. WX8t V

54

cum nota

Leutschii

ovdhva loyov y^sta^cclXo^ivav V^ 7 tbv atsvooTcbv] ^vd^a

5 ixQVv VaMo edd sed a in ras m^ XQV ^ 12 y,av tig'] „interponendum vised i in ras m^ v.aX-iidlntnov IB detur rt" Re 14 dsivbv St] om Xtnov Va Mor doycovvta agxovtt] ^.videtur inserendum ta tcqo18 8iaX18 nivovta om Mo Mor 17 Bcod-Bv tSQov'-'' Re 20 d* Re 19 ovtog ^ffrtv Xd^si xal 2 (paal

A

8 ^ovoig

A

B

\

B

\

[

V

V

LiBAsitrs ed.

Foerster.

III.

3

34
ayad-bg
dsivriv

LIBANn ORATIO XXYH
ixslvog^
svd-vg

ijtt^rsvdag

VTtSQ^ccg

pdaavov

dvdQog iTCidsliai (pv6iv. xCva ravtr^v', rr^v jtSQl xa avrov JCQOvoiav. xal ovx riQ&r^ipag Ttao' cov dv rdXrjd^eg e^ad^sg' 6 ds dvd-QCJTtog ovrog, sl xal ^r^
h

TtQoGsd-rixs

rolg

%arQ(poig xQriiia6iv^ avrd ys
i]X0v6ag dv Jtdvra JtsjtQaiisvay Jtdvra di aldoCcov rs xal ya6rQog
drj

ixstva

disd(06sv;

Ttdvra dvriXco^sva^
ol%6iisva.
^rj

10

rav ag xarskstrovQyrj^s rr^v ov^Cav Xsyovrojv dvsjpv. ovrog ydQ i^nv 6 xal rfi rov fia6iksog cpiXav^QconCcf xax&g XQrj^dusvog ijtl r^gyaQ
avxfjg

R

rjusQag xoinad^svog xs xal djtodd^svog xovg dyQovg %al ^lxqov xijv xiuijv djta6av avrov xaracpaycov. Aatda II 122 rj xal rors iXstrovQysi rfj JtoXst; xal rr^v
\

15

dvrl Toi) z/tog XoytslC^-S', 26. rbv ovv avrbv yv[iv(h6avra g)v 7taQSiXr^(pSi xal TtoXXd ^sv dsdavsta^svov^ [liXQd de djtodsdcoxora.^ rav d' dyoQaCcov JtoXXolg atnov

d^avdrov ysvdusvov rdg

nudg av

7]6d^is

d(h6siv

^sv

20

avrolg vjti6xvov^svov^ dovra ds ovdsjtors^ b drj xal xsXsvrrjg sjtid'v^r]6ai rovg dvd^Qcojtovg xarrjvdyxaGs^ rovToi' ovv xvQiov jtoislg ro6ovrcDv id^v&v xal ov

dsdoixag
8

^irj

rovro

Jtvd-rjrat

fiaOiXsvg^

ort

sjtl

KaX-

Dem. pro Phorm.

p. 956,

20

2 qiv6iv ad versum comoediae Atticae dsLvq 1 ^dcccvov "ari pdaccvog avdQOs iTiiSst^aL cpvGiv revocavit Kockius Fr. Com. Att. III p. 501 n. 501 „aliud poetam significasse, vinum vel aurum vel casus adversos"' opinatus 3 avxov scripsi ex

APBVaMo
BVa

in quo ex corr avrov reliqui libri edd 4 (^' Re 5 TtarQoaoig 6 TCSitQay^iva sed avrd 8i ys in hoc y eras, Mor qui TtsnQa^Eva coni 7 rs om Mor 8 post ^t; ras 2—3 litt I 12 avrov del Cobetus CoU. 125

'

'

IBMo

\

V

j

rbv Mo Mor 21 §a6LXsi Mor

v.aracpayajv scripsi auctore Cobeto

(payoav libri

16 rbv
ort
|

I

17 dwasL
or' libri

Mo

edd 14 av20 roGovrov

B

Re

Mor

|

xaXLTCTtca

I

y.allL7ta>

Va

LIBANE ORATIO CONTRA ICARIUM
XijtTCG)

I

35
jl^rjipLOa-

xa tav

covCcov
iiev

ysysvYirai,

6ov xavra

^BVOv; 26. 6v
xaxov^ a
^ad^slv.
d'

dyad-bv elvai rbv sivtov ^ivoi rLvhg tcqcotjv rjaovrsg, dsl 0s
avsTtsCad-r^g

ovv

Xsyo^svcjv

yaQ ^ag*

iiiov

tcsqI

6ov koyav
6

^sItiovcjv, 07CSQ siad^SLv jcoLslv^

dXX'

ijfislg^ S(pa6av,

i6^sv

ds

d^rvysCrovsg^

0s ^sv aldov^sd^a^

rovg

iicaCvovg di 6oi rovrovg i^alsC(psi KdXXistJcog,

ov yaQ dv

TiaTcbg

hv 7]qs6xsv dya^co,
cag

sItcsq

^v
lo

ds ixslvog xaxog^ sdsi^av ai rs xad'' rj^iQav jcXrjyal xal rb ^Xfjd^og rovrcjv xal rb fiiysd^og xal rb did Tcdvrcov. 21. xaCroi iii-

dyad^bg ^IxaQiog.

Qog
6 8'

ys TCaQa 6ov rb rcbv dQroTCOJCcjv TCaQSiXricpsi^ R II 123 avrw rd dXXa sdsdcjxsi xal jcdvrojv rjTcro xal Tcdvrag
I

d:CG)XXv jcXrjrrav

dvsv vov xal mv ovdsTCcjJcors svd-vvai
i5

ysy6va6i, ravra dyov sCg Xoyov xal rd [li] dvvard xsXsvcDv iv yQd^^a6i Tovg xaTCtjXovg eXdrrovog sxa6rov ?j
r]6dv ye ecovrjiiivoi tccjXsIv^ o
%Q06SiJCslv.

^avCav dfisivov
SQotro'

t)

iioQCav

xaCroi et

ng avrbv

rov %dQiv
20

rbv dXXov %q6vov olxoi xQVTcrb^svog vvv d^iolg d6rQd7Crsiv^ bTCor sl xal jCQorsQov rovr sdQag, ^v 6oi xaiQbg TCSTCav^d^ai; rC dv djcoxQCvacro t) ort rbrs ^ev rbv 7Ci6rsv6ovra ovx sl%e^ vvv de svqs.
2 rb
XsLcpsL

P

IB
sed
cpEL

3 TtQmriv in marg

IBMoV
add m^
[

5 (ogtisq
TcdXiTCTCog
(2)

Mor

IVaV
|

7 i^a9 xadtorl

6

xwg
12

Mo

10

xccd-riiiiQav

BV
e r

11 xal
corr

om Mor

C
(in

marg: yQ
\
\ I

AMo IBV Ss Re avta> P sed & in ras m^ avrw BVaMoV Mor ccvtb I ovdinots B 14 ov6h nconots Mo 7]ttov Mo Mor 17 '^adv ys scripsi auctore Re 7}6ccv ys P sed y inras m^ BVa
ccQtoyiOTtos 7caQccXsXsiq)^rij

ciQTondTtcov

V

sed

rr

(1)

m^

avra)

&Qtoyi67t(ov 13 o

Mor

riGccv th

IV

rjoccv

ts reHqui libri

edd sed „rf

aiit

aut

cum

ys

I num

miitandum" Re r]v av?

19 ccXXov ys xQovov

B
3*

delendiun 21 vvv

36
28. tivi
[ihv ovy,

LIBANII ORATIO XXVII

ovv

av

7iataQd6^ai tovg ddixov^svovg; sycj xal yocQ eiJtoi^i^ dfjlov de 66tiv ajta6i.
ol'6i

ovdh

slg iijtiv 6 KdXXiTCTtog ovtog^

dXXd zal tav
xal

ol-

xstG)v
5

sxadtog.)

TtoXXol

ds

ovtoi.

ovtoi

toCvvv

oi Tovg TtaQiovtag %aXovvtsg ts STtl td jtoXov^sva xal TcsXsvovtsg aQTtd^siv^ s^sivai yaQ^ 6 ds

KdXXiTtTtoi

TtoX&tv

th %sIqs 0v^7tXs^ag Ttd^oi ti ^ij dsivotSQOv. 29. Tcal td 6iyf} d^Qrjv&v^ 7cXsi(D tYig tQaycadCag tavtrjg^ tov triv ts ^vyatSQa
s6tri%sv
STCTtsjtXrjy^svog

wg

10

s%ovtog
s6ti

avtov xal 6vv6vtog xal 6vvrj^^svov Ttdvta
svdsiKvv^svov tolg ddixov^svoig, ti dotsov. oC ds did6a6iv d^q)othv ditoQov KdXXiJt^ov s6tidtoQa

xaTcovQyrj^ata
oti xal avtG)
r)
\

R n 124

tSQOig.

%6^sv

otsi

sivai Xa^TtQOv jtsiQco^svov ovdsv ovta d7to(pf}vai tbv
ib^Pcofialov STCslvov dit! avt&iv

t&v

(pa6iavG)V dQ^d^svov;
r]

30.

IJdvta tavta,

'IxdQis., xXojtal

si

^ovXsi ys^

^i^d^bg JtaQa ^hv ovjtco jtXriysvtov tovtov, JtaQa ds tCbv tovto Jtad^^vtCDV tov ^rj %aXsjt(DtSQa. 6h dh tovt(DV ovdhv sCg OQyriv dysi did tovg sjt(xdovtag^ ot ^s20

^hv ^6av ijtl tfjg dQxfjg K^tckov^ ^sydXoi ds vvv ov ravra rj^cbv sXjtL6dvtc3V^ dXXd ^iXQovg ^hv
ydXoi
7 Thuc. IV 4, 2 hom. in Matth. LXX

(al.

15 Festum LXXI) 4

cf. 1. 1

157, 4 sq.

lo.

Chrys.

17 tovrov] rovtsati tov

jx^

7t%7\yfivca

C^P^Mo
3

1

tivocg

Mor

sed yp tivi in
I

marg

v.dlXntog

IB
ts
|

t&vi
\

olKStoiv] ^^videtur aav interponendum'''' Re 5 %dlXi7toi / 0(1 Re nEQi6vtag Mo"^

4

yiocl

ovtoi in

coni

Re Anim
117]

8

Tcdd-r]

V

I

Mo Mor
9 TtXotcc

marg

j

7fSQu6vtccg;l

ti
\

IV
13

Va

om
Re
V7\
|

delendum videtur
17 tovtsati tov

12 rt

J

jtccXiTtTtov

nlriyfivccL'

tovtov

Mor

21 ^sv

om V

post inad^bg

I Mor

V\

14 t6
del

Re

LIBANH ORATIO CONTRA ICARIUM

I

37

Tovg roTS ^sydXovg^ ev ti^alg dh £0e6^ai rovg r6rs vPQi^o^evovg. 6v ds exarsQOig ra utQd^d^sv iipvla^ag^ rolg ^sv t6 dvva6d-aL, rolg ds a rors sl%ov^ nal rovg

^sv koyiO^olg s^pcdrrjg Xrj^iidrcov 7taQS%Giv dcpoQ^dg^ ol ds ov dvvrfisvrsg snaivs6aL Kokxov^ xdv rd aQiQra Xsya^iv^ sv,^aXX6\iiSvov avrolg oq&^lv vtco rov efov
7CQo6a7Cov rbv koyov.
TCT

5

31. %ai

ravra dd^Xov
%6vcov

\

Ev- R

II

125

oi)g %sqI rd Qv^dnp Ttohrsvo^svcp rd rdv rolg roC%oig 7]vsyxs ^sv dvaiQcbv^ rd yQd^^ara 8s dvrsyyQdcpcov ov ^dvv povlo^svcav r&v ravra xs-

rcbv

lo

Xsvo^svcov ovd^ 0V7C

6vr(x}v

sv rovroig
sri

riv&iv (p6pc3V
oi)?

ra xaravayotd^ovrL.
GK)v

t6

ds

^sl^ov^

dcpsCXsiv

60L

dCxr^v

G)v

srsQG)

xaQL^6[iSvoi

rolg 6olg ens-

fiovXsvov^
riCaL

TovTovg

e7toCrj0ag
Ttcbg

dvvafievov.

xvQCovg evd-vvav TtXovravra ovx djto^tXrj^Cag ^ otav
g)

i5

6 iisv xoXa6&fivaL dCxaLog sv jtdaxri^ xaxcbg ds
G)g)SLXsro; 32.

xaQig

nov ds exslvo naXbv TtaQd ^sv ^4Q^odCov
rfjg

rov 6vvdCxov

%6XeG)g vTtsQ

rrjg 7t6XsG)g

yCyvs^d-at

X6yovg^ dxovsLv ds avrbv ^rjdsv^ dXXd doKslv ixstvov

7 cf.

ad

1.

1

170,

8. t. II
c.

ep. 49

10 [Dem.]

46G, 1 R. pro Olymp. p. 81, 9 ed. Sieb. 18 cf. p. 69, 6 Aristog. I § 73 p. 792, 3

19 avtbvl

rixoL os

V^

2

Tci

avrolg Hbri Mor 9 i]vsy7C£v CAIB 10 d' Re avtsyQdfpoiv C sed y altenim 12 ocpBilEiv Mo sed o ex f corr et v add m* Buprascr s 15 n&g 15 aQxovxo? 17 ditfslXeto citat Macar fol. 89 19 d' Re ot' av ,,maUm Si post anonlrilia? Macar

CMo

edd

scripsi e 5 xav

V

B

t6 reliqui libri edd
6 ccvrols
|

3 d'

Re

tot*
|

Re

|

Mo

|

^asy

or-uTcov"

Re

38

LIBANII ORATIO

XXYH

q)XvccQ6lv; tb dh ^r}d6

^6(0Qiag axov6LV hg
TtaQa tCvog
4 VYjV
«^aa-O-fg,

xov xaXovvtdi 66 dri^ov SJtl tag ri^6ig^ Tcal tavta ij^ovta ov Ttakov.

ort ^iyrj ^vficpEQOV aQxfj^

xav

cpco\

ajtaitfi

ta JtQciy^ata; eyh ^ev

yccQ tb 7t6Qa

tov

R n 126

^6tQLov (p6vy6iv oifiat d^lv

icp'

6xat6QOv.

6v dh

6tr]6ag

tovg ocpd^al^ovg do^av ^hv %aQi6trig Xoyov,
6 d' 6iQriXG)g tt TCQbg 66 ^dtriv

Xiy^ig dh ovd^ btiovv.
6i7tG)V 07t6Q

^ljt^V^

CCTtTJXd^eV.

10

uiXXa tovg Xoyovg talg ti^alg djcpdXrjxag. ai tLfial dh tb 7ta6i ta mta tolg ^ovXo^Evoig ctaQa6%6lv. %al tCg avtrj tiarj tb t&v l6cov tovg ovx l'6ovg tvy%(>:v6LV'^ yccQ t&v avt&v Tot;g t6 %6CQ0vg tovg t6
33.

P^XtCovg

15

tatg ov dLxaCaig ti^alg tag dixaCag ov yccQ 6t 66tL trjXLKovtov t6 7tQ06rjx6vtc3g 6^Xa\l)6v. dod-dv^ rjXCxov ctv rjv, 6i hv tolg di,CoLg L6tato. 34, 7tOLri^icsKcog

7]6o^6v yccQ tGi86 t(p Xoycp xoLvbv ^hv iv TlC^ri tbv 6t6cpavov t&v t6 v6VLxr^x6tc3v xal tcbv r^ttrj^ivcjv^

XOLVa dh
It

67tL

tQOTtaCoLg

tCC

y6Qa tcbV t6 7]QL6t6Vx6tC3V
7toCa
\

n 127
tcbv

tav

t6 ovdhv tovg 7toX6[iLOvg X6Xv7trjx6tcov.

20

tOLVVv

ridovi)

tolg 6ix6tcog tdg d^oL^dg Xa^ov6L ^6td

0\)tOL

ovx 6ix6tc3g toig avtoig X6xo6^r]ii6vc3v; 7tdvv y6 TOV taXaL7CCOQ6LV 67tL&Vliri60V6LV 67tl tOLOVtG)

xaQ7tG).

ovxovv %6Cqg)v ^hv 6Vt6v%^6v

6 dd^Xr^tTjg^

yU-

1

^7]

3

GLyr)

I

d\ sed

IBMo V ~
'

in

7 X^ysLv S' 8 slntsv oin 7
\

V

Re

Mor

7taQcc6xsLv ; 11 xolg ovx L60Lg I Macar 6 yuQ^ y.al 6
|

PIBMoV

2 ^^SL 601 ^^mdlim -^lovros" Re corr m^, 6VficpiQov ccqccj^vcov ovSoxlovv edd xi ovd' oxl ovv i) 10 ovtcc toqpE^rjxa? in marg Mo'^ 11 xb 14 ^^Xccipsv citat Macarl.l. 12 ccvl6ov Ttdvxri v.ccl a8Ly.ov^o^ixvy%dvsLV
I

V

V

\

V

\

\

A

|

V Mo B
\

Macar

15

J.6 %L66y\

Mo

TCOL-^^o^sv yccQ

A

13 xalg om Mor xovg dLzaiovg sed yQ iioLr\6oi^sv §s in marg
|

22 xaXaLTtcoQsTv scripsi

xavxa

TtoLslv libri

edd

LIBANn ORATIO CONTRA ICARIUM

I

39

Qcov ds 6 (3tQaTL(htrjg (pavyovteg triv ovdsv Ttlsov avtotg (psQovaav talaiTCaQCav.
35. ncbg ovv avtog rj^iv tf] tceqI tag dxQodSSLg tavtag d%ola(5ia tb %Qri^a tcbv loycov r^vh^rixsv; iyh lisv yccQ avtovg elg taTtsivhv rjyov^ai xat svrjvexd-aL

5

TCavtog

tov

^ovXo^ivov

tolg

avtov

XrJQOig

rj^eQav

evQLdxo^evov, 6v dh (pilr^xotav tovto %aXelg xal Gtcovdrjv JceQl Xoyovg xac ^oc cpaCvri f*£Ta fqv tov Idndk-

Xovog Tti^aQav eXd-hv
fiov6og.

eTcl

tdg tovtcjvl tcbv ev tolg

TcajcrjXeCoLg jCQo6attovvtcov d^LG)6ai

dv ^aXel^d^ac

cpLXo- lo

ov^ oQag^ dyg xaXbv xal 0xvtot6^ov 6e xal laXxeag hicX deljcvov xaXovvtog vTCazoveLV xal eXd-6vta xataxeC^evov deLt6 TCveiv Tcal elvaL tbv avtbv e(p' djtd^rjg tQajce^rjg-^
-jj

36.

ett'

el

tovto %aX6v 6ol,

^ev (pev^^^ed-a tijv de tovtov drjdCav dya^r^^o^ev;
\

did tr}v

t&v xaXovvtcDv
ov%

tvxrjv^

R H 128
tbv
ol
le

oiod-a
ei

i(p'

exd6tG)
oi^Tfg

T03V

elQrjxbtcov

fiev

tOLOvtoL JCQbg ejccdeC^eLg yjzov^
xaCtoL

yev6^evov yeXcjta, 6v d'

vTce-

tCd^ecg
«^covco,

aavtbv tolg tOLavta (peQ0v6Lv,
xal

cov djceXd-cbv^ cjg
tcoXXg)

avtbg xateyeXag;

^eXttov

20

evo%Xovvtag r] toig eiQrj^evoLg vpQL6^evov slta tcbv X6yc3v zatrjyoQeiv. 37. "EtL toCvvv tcbv ^hv ijxovaag., tcbv de ovz rj^C<o0ag ovtcDv ovdhv exeCvcjv (pavXotSQCJv., co6te 601 Tial
t6
trig
1 dk

dx&d^elv

dvco^aXCag
ovdev 6

ovetdog
6

jCQoGyeveed-aL.
|

jccbg

ovv

in

marg

quod
rov

IV

Mor
CB

V

sed arQatioorrig 6XQarriy6g cpsvyovrcov reliqui libri edd, 6 avCobetus Coll. 126 perperam pro impei;p,tivo habet Mor 9 inl rovrovl 8 xccl 117] (paivsLV Re sed 8 in ras 12 6s 11 slra edd IG olaQ-a sed 6d-a in ras m* 601 reliqui libri Mor
|

B

om Mor

Mo

q^svyovrBg scripsi e

V

Mo

Mo

P

P

m^ BVa

17 siQTiiLivfov

V

18 snidsiliv Re 23 S'

|

^g

Re

|

iTteti^sig

Va

19 Tavra

BVa

Re

24 ixsivcov ovdhv

Mo Mor

40
rovto 6vv0rj;

LIBANE ORATIO XXVH
6v hev avd-ig av ixad-e^ov, t6 de ^ri tolg elitovGiv edo0av cjv dxoXovd-elg
ecp^
d)

rovtovg
tolg
elTieQ
5

slTtelv

vev^a6iv.

d'

av

;cal

^vyxakvil^aito

tig^ ijv
ejtl

evvovg

eiT]

60i,

utav

yaQ tb deii^ev evd-vg
xal tcoXIoI TCodeg

ev ait7]6eiy xal o6ov eyeXd^d-r]^

tbv aQti Ttejtav^evov ovk eavteg dvajtvelv^ el67tQdt-

R

II

129

tovteg^

\

dy^ovteg.^

ayg

ovd' dQi6tav dve^o^evov
d6h,ri '^VS

6ov ^qIv Xapelv.
10 rjxeig

ovtcog ovg evQeg ev

ov6rig

avtolg ev oig eitoieig djte6teQeig.
tolg X6yoig eTtixovQog^

d-av^a6t6g ye r}^tv
Ttal

tovg 6iyav tbv dXlov eld6tag %q6vov e^sn7]vag %al tpqtelv e%eiv d tecog ovx rjilovv., ejtoirj6ag.
og

15

38. "Ejteita cprjg utdvt etvaC 60i aiXQa JtQbg e^e xal tbv 6avtov jtateQa ev efiol vo^C^eiv oQdv. tovtov de ovtog tbv jtatsQa did v66ov iieyed-og t^r^d^evta

%ai tv%elv ov dvvd^evov vjtvov jtoXXrjg XQXiJtaQa^v&iag di' ovdevbg ejteOKe^l^ato tCbv cpiXcov^ dXTJ ovde tav diax^vcov. ovd^ av JtQOjte^jt6^evog eljte

(pXe^a
^oi/roj

R

II

130 ti toiovtov JtQ6g tiva tcbv

i^&v

ejtitrjdeCcjv,

o
|

20 rotJ

jtoXXdzig ixelva eljtovtog
en:e^iljag

rjv.

dXX^ djteX^cov

eig
i)

0OiViKr^v

ejti6toXriv

ipoyov trjg ri^etSQag^

td

iiev tcbv

ejtoirj6e^

tovg dfiaQtdvovtag jtetQca^evcov Katex^iv drj6ai ds ovx edvvtld-rj.
jiiiv

39.
25

Kal

xal ev exeiVG) ye 6avta) ^dxri' iii6elg

nev yaQ
16

trjv rjueteQav cjg

ov ^i6ov6av K6kkov, avtbg

cf. t.

m

p. 144,

10

R

2 rovtoig I 7 uvi%ovet yg in marg Mor 9 oaov 10 GLydv inserui e om reliqui libri edd rjQS^siv tsg Mor vel acocpQOvslv vel tale qiiid coni Re 11 aiy&vzag Cobet CoU. 126 14 iv 15 TiatSQcc om Mor 16 xQ^^^ovra IB XQrjaovtcc 19 ti roiovto I sed o (3) xQiqaavra Mor in ras m^ 21 ipoyov'] ^Jiic videtur ^xovaav deesse'-'- Re

Mo

B

Mo

IBMo

\

I
I

LIBANH ORATIO CONTKA ICARIUM

I

41
tfj

X) iicstvov ^ovov ov 7rQ06sxvvr^6ag. ds

ovtmg iv
tolg

d^s-

QttTtsCa

TcaQTjXd^sg

ta vsvo^i6^6va didd67i(ov BrjQVtbv
^s^vfiad^ai.

firjdsvbg

cov

STtads

%al

^sv akXoig
5

^•avu.a6t6v ti tovt S(pdvi]^ s^ol ds sXTtlg h^s^aiovto Ttdkai 6ov ta \sCvov xal ti^&vtog xal cpvXdttovtog

^ovXo^svov^ C36t ovx otd' TtXsov Ttagd tov ysysvvriTCOtog v7tYiQ%sv^
Tial 7tS7t7]ysvai

ti
si

av avta
tr^v

6

aQ-

%riv

ixds^diisvog
01

sxstvog

fjv.

40.

toiyaQOvv dcpovoi

%dvtsg

tdg

\

xatrjyoQCag iv tatg %sq61v s^ovtsg

R

ll

131

ovr«

dij

TColXoC tivsg ovtsg^

ag ^cxqov dv

aTCocpfivai 10

tov 8ixa6trjQiov tb iistQOv. «AA' ivscpQa^s td 6t6^ata tovtoig 6 tov TtQO^Xiqxl^s^d^aC ti 7cax6v^ sl ^rj 6iy^sv, xal td JtoXXd szstva tQav^ata did tbv %Qr]cp6pog.

6tbv ^IxdQiov s^sivsv dQ-dvata. 41. q)r]6si jtaQd t&v sv ta Pa6iXsC<p dvvatcbv tavta dxr^Tcosvai. tovtl ds
Xsycov^ di' ovg
ridCTcrjTcs,

15

Xsysi^ fisXtiov ds fjv s%siv av-

tbv Xsysiv^ cog ovSsv rjdCxrjxs. pisXsiv [isv ovv sxsCvoig ixsCvov cpaCr^v dv^ sdsi ds tbv dxovovta Xsysiv
oti td ^r] dCxaia 7tav6cov^ dXX* ovx l6%vQd 7toi7J6c3v Tts^Jto^ai. tbv d' dxovo did 7td6r]g ddixCag dcpt^d-ai xaC fioi xdXXiov idiatsvsiv rj ovtayg dQ%Siv. tC d' dv xal dsivbv S7ta^sg ijxcDV ^sv iTtl tijv aQxt^v^ Xvcov ds o6a s^f^v tav

dnXovv tiva Xbyov^

20

7 TaxLccvov

cf. t. II p.

467, 5 R. ep. 760. Sievers p. 159 3

1

d' R-e
I

^Lovovov

Re

malim w?

ndXai''''
I

Re
\

rccTtslvovI
|

rccnslvov

}^^a^ov

B
Mo
|

4 ^'
xaJ. (1)

Re

6 oldcc Re 7 ysYSvr^yiOxog A, sed alterum v otL in ras m* 12 nQoX^^ipsad^ccL 6 sed prascr m*, BVa Mor 16 S' Re 15 xccvx' VaMo edd 14 xcbv om 20 xbv avxbv Re Mor 17 7]dUriY.sv ^^XXslv 1 sed V ex l corr m^ x6v 23 d' Re 22 ^Tcad^s; Mor xav sed (bv in ras m^

BMo P F

omY
|

P

AP B

\

CAPMo

|

42

LIBANII ORATIO

XXVE

Koxxov; ^Qaivv av r^g

R

II

132 6JtoC7j6£.

xaXcog.

ccQ%fig xov xqovov rovro dXX' STtaivov^svov s6ti ys.
\

5

ds a^sivov ^iag rj^SQag aQ%ri tb dCxaiov s^ovGa ij xo jtdvra rbv pCov dvsv rovrov xar Sikr^g^svai rbv d^Qdvov. 42. aAA' 6 rfj Xvitri TtsQl r&v sig FsQ^avbv djtoXoyovlisvog rinlv

^oCvixa utoXirsvoiisvov sxdvra iv rm
^iXQOv
ro
^i]

Isi-

rovQysiv
sdsi^s.

^siisvrjxora

rC syxalG^v;

vsxqov ralg TtXriyalg ^sr dXXcov rJKSiV. sl dh
rfig

^ovog rovt
10

sdvvaro

itoislv.^

JtQdy^a TtsvCag ^sl^ov
TtdXiv
si

ijv;

si

r&v dXXcov rb ds scpsvyov rrjv ovxsn
ds

1

ds STtQVJtrovro ^evovrsg; 6v ds Tto"E^s6av; kiv iisv roiavrrjv %al ro^avrrjv ditoXcoXvlav ov darcbv Ttors XQvsig ovd' sl xal ^i] Ttdvra, fiSQog ys sv

n

R n 133
ib

'ovrcav

dyad-av dTtodCdcog^ rbv
jtoXtrsvs^d^s., ^ij
Tj

\

ds sva rvjtrsig

JtaQa rovg vo^iovg xal TtQoXsystg djtadi' ^rj

yslrs^
STtl

lirj

^covag
43.
6

^sC^ovag
de

rj

XsirovQ^ovXsvsrs^ %(OQSirs sXdrrovag.
!Avri6%ov
jtoXiv

Oloig

xal

rijv

srC^rj^ag

Qri^a6iv.
20

^sv

xo^Ct,(ov rijV cpiXdvd^Qcojtov TtQodQrjijii^
r]v^

6 Ttsvd-ijv

OvQdviog

rjxovs ds Xsyovrog
^v.,

^dXa

svrs-

ra^Evcjg^

rd Qrjfiara ds
17
cf.

on

ai6oi Ttdvrag
18 p.
5,

sips^fig.

11 ep. 766

p. 9,

16

4

2 iTtoirias. -iKxX&g. scripsi ^7rotT](7£; xaZa»? libri Re iTCoirias 2 ^gtl 4 &q6vov citat Macar 1. 1. 3 &iistv6v xccXag Mor ioTL Macar 5 rmv C sed o6 ex 6 corr s 7 vstiQbv iv xatg Va 10 TtsvLccg xb nQccyiicc I 10 et 11 d' Re 10 ovy. ht 11 ds (2) om 12 xoGavxriv %ort xoiccvxr\v edd 13 \LiQog ys om I ys gV] sv ys Cobet Coll. 126 daY,QvsLg; edd om o^ ?r rjv sv] i]v C sed ^v in marg s, %v rjv Mor 14 aTtoMmg 16 dovXsvsxs 17 r) om Mor ^si^ovg Mor 19 vo^i^cov Mor sed yQ noiLi^av in marg

Mo

V

Mo

|

\

APIVa
iilosl

V

Mo V
Mor
|

V

B

I

20
in

r]-itov6s

Re

21 d'

Re

|

V

^i6oir\

sed yQ
-jidvxccg

\il6ol

marg

iii6oirig

sed yQ

Ttcivxsg in

Re marg

fortasse recte

cf. p.

43, 9

Mor

LIBANn ORATIO CONTRA ICARICJM
tf}g

I

43

avoCag.

pootg

a XQVJttsiv edsi xal t&v v,ata
tb yaQ avtb dTJnov ccQiovtog ^hv t6 tovg
tig^

\ov

ta

dvvd^sva ^ad-elv s^ayoQSVstg yMl diddaxsig
y.sydXrjv
rj

Miv

ovtGi
Tcal

^iOelv
Tcal

(5e.

:oLr]6€i

jtoXvg.

firiv

(QXo^evovg sv noieiv^ ovg de ^i6el
IXXd
Tcaxcog

ovx ev xoielv,

5

dvdyxrj.

xax&g

\evG)v tivdg^ tb de xal
4A:.
rt

aQa Ttoielg tcbv aQxotCvag ovtag dcpeCad^G) tavvv.
TtQog tovg ditavtcbvtag tavto^

Aeye toCvvv xal
e^oig
d'

^iijoCrjg te exa^tov xal rideag

dv

ejtvd-ov ted-vec)10

povXoio^ xal 7tQ06ti^evai tolg dvd^Qcojtoig xal yr]v xal oixodo^rj^ata xal VTto^vyia xal nrjydg^ ovtcj ydQ 6oi tb ^tdog e6tai
dv^
ei
1

mg d%avtag.

xal JtQog ye tovg oixeCovg, otav R, II 134 Xa^TtQoteQov, oixade i:taveld-rig, ^etd tav dXXov tav TteQi tflg aQxfig 15 X6yc3v e<3t(o xal tovto xal ei ^ovXei ye., JtQ&tov.
7 tmv Mor sed yg xd in marg ^o&Lg sed in hoc yQ xavvv in marg 8 ccTtaxoivxccg 13 orav d' Mor ydg Mor sed yg itvydg in marg 1
I

A

xcc

vvv
12

CA
tttj-

Mor

V
14

iTTccv-

dXd-oig

V

15 ^ataL

1

1

Kaxcc ly.aQiov

cc

subscr /

XXVIII (XXVII
Oratio
Karcc

R).

paulo post priorem ^I%aqiov anno 385 conscripta qua de iniuriis ab illo decurionibus imprimisque Lamacho illatis apud Theodosium -^) vehementer conqueritur, etiam minus quam prior lecta pauQui sunt hi decem: cioribusque codicibus tradita est.
1.

altera

Chisianus
t.

R VI

43

(=

C) saec. XI/XII

fol.

247\

Vide
2.
fol.

I p.

10

sq.

Contuli.

fol.

Monacensis gr. 483 olim Augustanus (=A) saec.X 135\ Vide t. I p. 15 sq. Contuli. 3. Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV 193\ Vide 1. 1 p. 20 sq. Contuli. 4. Patmius 471 (= Patm) saec. XIV fol. 312. Vide

t.

I p. 41 sq. et 69 et supra p. 3. Lectiones quae manu secunda in margine positae sunt mihi exscripsit lo. Sakkelion.
5.

a Leonardo

Cheltenhamensis 10618 Adami addita versione
I p.

saec.

XVII/XVIII

fol.

62

latina e

P

transscriptus.

Vide
1)

t.

282 sq.
quamvis non appellatus sit, dubitatio esse nede quo nuper S. A. Naber (Mnem. XVI 118)
rationibus exclusus
est.

De

eo,

quit.

Arcadius

cogitavit,

temporum

Nam quomodo

Libanius ab hoc qui puer erat octo annorum (Socr. h. e.Vl23) petere potuit, ut decurionibus opitularetur legesque firmaret, quomodo Icarii de rebus ab eo gestis carmina indicare (p.48,2)? Sed ne ea quidem quam Naber inter 'Aq%dSLov et 'lycaQiov detexisse sibi visus est li^XQi ^vo avXXcc^av xcvt yQcc^iiiatog svbg t&v dvoiidtcov ycoiviovicc (p, 48, 4) revera exstat. Nam unius tan-

tum syllabae (xa) v.oivcovicc est. Omnia vero concinunt, si cum Sieversio p.l63 Icarium pro signo (cf. Sievers p. 236. Mommsen Herm. XXXVII 446 sq. Rostowzew Stud. Vind. XXIV 412 sq.) habemus et verum nomen ut patris Theodorum fuisse conicimus, cui cum Theodosio illa [ii%Qi dvo ovXXcc^&v (0fo) xat
yQa^^cctog

hbg

(d)

communio

est.

LIBANH ORATIO CONTRA ICARIUM U
6.

45

Marcianus append. XCI
Vide
t.

2

(=
eius

I)

saec.

XIV

fol.

217.
7.
t.

I p.

217sq.
in

ContuK.

Barberinus 1141
24 sq.
Allatius

(= B)

saec.

XV

fol.

260\ Vide
varias

I p.
8.

margine

lectiones

Palatini et Vaticani 81

adnotavit.

Contuli.

Neapolitanus IIE17
t.

(=

N)
saec.

saec.

XIV
fol.

fol.

158.

Vide
9.
t.

I p.

211 sq.

et 392.
gr.

ContuH.

Vaticanus
209
sq.

81

(= Va)

XV

221. Vide
saec.

I p.

Contuli.

10.
fol.

Vindobonensis
Vide
t.

phil. gr. XCIII
sq.

(=

V)

XII

157.

I p.

35

ContuH.

dit

Qui qua ratione stemma:

sint inter se coniuncti,

hoc

tibi osten-

Chelt.

Duos

locos

excerpsit

Macarius Chrysocephalus. ^)

Primus nostratium orationem commemoravit lacobus Gothofredus (ad Cod. Theodos. XII 1,85 et 6,18), quem

apographo codicis Augustani ab Ehingero^)
1)

facto

usum

Cf.

1.

1 p. 351.

2) Cf.

1.

1 p. 19.

46
esse

LIBANE ORATIO XXVIII
conicere
licet.

Ex eodem

vel Vindobonensi

codice

loannes TheopMlus Cober anno fere 1760 descripsit et Reiskio adiutore edere constituit, sed differre non desiit^).

Ex Augustano
Reiskius,
1)

codice anno
t.

1770
II p.

descripsit

edidit Reiskia

134

— 143. emendavitque

tulas a

Lib. t. II p. 134 eiusdemqne episeditas (Dissert. Reg. soc. seient. Saxon. class. philol. t. XVI) p. 608. 616. 626. 683. 690. 697. 711. 713. 745. 865, denique quae Mus. Rhen. L. 80 dixi.
Cf.

notam Reiskii ad

me

KATA IKAPIOT
1.

B.

ndXccL iiev

l'6c3g

sdsi xal
d)

s^e xatr^yoQelv

R n 134

xal 06 xad-r^^evov axovsiv^

^aaikev^ TtsQl

cov 'Ixd-

QLog ovroal tag ^ovlag XsXv^avtai dtddaxcjv olg jcoisl

Ttdvtag dv%-QG)7tovg^ ort cpsvxtsov avr dg' btcsI ds hlnCdi tov YSvii]6s6%^aL ^sXtCc^ tbv dvd^QCDTCov ovdsv slTtcov %Q6tSQ0V ^evovta avtbv sv tolg avtolg xa&OQa tj, to

5

ys dXr^d-eatSQov, xaksncotSQOv ytyvoiisvov^
si

\

ovds

R

11

136

6q)6dQa ^ij PovXoL^rjv xatriyoQslv^ dvvaCiirjV aitiato 6' dv six^tog dvd^' rj^av savr6v^ (b dc3q)Qovslv
i^bv ovx sPovX-qd-ri.
2.

dv.
lo

dso^ai ds^

g)

^a6iXsVy ^rjds^Cav

c

48
ysve^d-ai
STtrj

LIBAXn ORATIO xxvin
pXd^r^v
totg

ov6iv

fi^lv
tvsqI

diXcctOLg

^7]t6

tcc

To;

TtaQcc

tovde

^oirjd^Evto:

tav

6ol TtSTtQay-

^svcov ^TJts ta ksyo^svojv ysvo^sva dccKQva ^rjts tijv iis%Qi dvo evXXa^&v %a\ yQcc^^atog svbg t&v dvo^d5

tG)v xoivcovCav^

dXXd

%c3Qig

^sv

STCslva xslGd^ai, %(OQlg

ds tijv JtSQi tcbv utQay^dtov s^sta^iv^ dXkcog ^^ ots %al trjv dfioiPrjv sxsCvcov s%si tcbv sncbv. sl yaQ do%aCc3g 8i
doCiq
10 tCcjv^

szslva tstC^rjtat^ xal cjv ddixsl dixaCcjg dv

dCzrjv.

otav yaQ 6 avtog dvd-QCJJtog td ^sv ^sX(paCvrjtai %sCqg)v^

td ds

d^cpotSQOv slKotcog dv
iTtaCvcjv^

TtaQa tcbv

dXXcjv

tvy%dvoi, dC ixslva ^sv

did ds td (pavXotSQa tipicjQCag.
3. IIsQi ^sv ovv frjg dXXrjg TcaxCag xal d)g rj6v%d^ov0av jtoXiv svd^vg sXd-hv slg 6td6iv svs^aXsv dito15

QCa tQO(pfjg^ 7] tijv tcsqI tdg dCxag jiQadvtrjta ij tijv Bv tolg ^sdtQOig drjdCav t) tijv tcsqI t6 6ci^a tfjg TtoXsG)g oXiyoQCav rj xal d)g fii6si ^sv tovg 6vvdCxovg,
Hi6Si 8s tovg TtdXscjv aQ^avtag^ vjtojttsvsi ds Ttdvta ^sv Xoyov^ 7td6av ds 7taQaCvs6iv xal tdg jtaQ^ avtcbv ys tcbv slvai doxovvtcjv cpCXov^ tavtl ^isv xal jtoXXd
jtQog tovtovg stSQa iistd

20

tav

tavta dxov6ri tj rnicbv Xsy6vKal rj stSQOv TcatrjyoQovvtcJV vvv d' olog rj^lv jtSQi tovg ^ovXsvtdg ysysvrjtat^ dsl 6s ^ad-slv.
4.

R II 136
25

IlQd ys

fiijv

av

7tS7t6vd-a6iv,

d
\

/lh)

%d6%siv

avtovg

6v toCvvv sv sPovXrjd-yjg d^i6v s6tiv sljtslv. zal TtaXag £^dc6g, bito^ov e6tl ^ovXyj jtoXsi zal cjg ov%
2
cf.

ad

p. 26,

14

4

cf. p.

44 not.

1 et

1.

1

182, G

3 trjv] Tcbv

I

4 Svolv
Ttgbs

V

9 orccv

— 12

tiiicoQiccg

praecitat

missis verbis

Tov

Macar

fol.

89

BNVa

9 yccQ

§aadia tccct' avtov avd-ig: om Macar 10 yivritai I

Xoy.

l

26 tiogov

LIBANH ORATIO CONTRA ICARIUM
7}Ttov
Xrjg^
r]

II

49
pov-

vrfC tQOTttg^ xal

olcov jtaQa Tijg iieyC6xriq

Xeyco tfjg 'PauaCcjv, rj^CcDtai %al

hg tavta

iTavt^d-r]

rc5 %()c5i'G9
G)

xal
iiri

ag tovtco

diScpd^dQrjaav^

i/d/iov ad-rjxag^

PadiXsv^

i^slvai tvTtts^d^at TCaga
xfi

tav

sjtl

tCbv

aQx&v tovg iv tavtrj
ovK B6tLV
(3ag
elTtslv^ oti

td^sv xal 7tQo6rjyoQia.

5.

xal

5

da tolg

SQyoig,

tovt syQa^^ag ^ev^ ovx i^sPaCcjdXXd tovto ^sv tbv tr}g !d6Cag
ti

ccQxovta

^Xa^iavov toiovtov
r]yri6Gi

:tXr}fi^sX7]6avta

xd-

Xi6t6v ts

%al
TtsQi

tfig tfjg

dQxf^g

s:tav6ag^

6

ds ^ovlo

Xsvoasvov 6ov
ciTtodQag
ciisto^

tovto

8s

nacoQiag iii^dg slg ^kolov thv tfjg AlyvTttov tdXXa
itXfiv

<3s6vxocpavtrj^svov

xal utd6ag

^tag ravTi^g dta-

Xv6avta tdg altCag sSriOdg ts fi^SQag ovk oXCyag xal
fpQovtiaai tcsqX tf^g 6c3trjQCag i^oCrj^ag ^sC^co ^olQav xovtco vsC^ag rj totg dXXoig aTtaOi. XrjQslv ydQ 60i
xfi
i5

xCbv

dXXav
6.

sdoxsi

^vij^ri

did

xijv

xaxd xovxo

ccfiaQtCav.

yQdcpcov

xal

xal 6v ^ev ovtcD jtQSTtovta pa6iXsi xal noi&v^ [6] 'IxdQiog ds :tag; sl ti^fiv
20

itvyxavs xatad-slg tav fiovXsvt&v^ ovx dv ovtcog avtovg rjxC^ato. xcbv y' ovv olxsxcbv OQcbiisv avxbv cpsiS611SVOV xal
xfi

<piXoxiybovasvov^
6
cf.

ys JtQbg avxovg f}^SQ6xrjXi ndXi6xa dXX^ ov JtQbg xbv dd^Xtov ^EQ^sCav
Cod. Theod.
cf. 1. 11 cf.

ad

Xn

p. 29, 11 sq.

XH

1,

85

6,

18
t.

11

Optatum
sq.

Theod.
19

VI

p.

310

22

395, 19 sq. R. ad p. 29, 7

8 Cod. Theod. Gothofr. Cod.

7]tOL

dovg olxo&Ev iTtQiaro V'

9 §ovXsvoiiivov

sed ft alterum suprascr m*, sed ovXev in ras m', fortasse ex aXX corr 10 60V Re 13 rfjg I 18 6 eras CP cancellavi usus Libaniani ratione habita 20 yovv IBV 22 aXX' 19 avrbg I ov V sed 'ov ex d corr m' ad^Xiov sed v supra a m^
8
TtXriiieX^aavTa

N

P

IBN

j

P

LiBANius

ed.

Foerster. IIL

4

50
toLovtog
VYjta dlg
rjpitv

LIBANII ORATIO

XXVm

6 ysvvadag^ aXTJ avd-QOJtov evyevfi jce-

XsitovQyovvta ta tcbqI tag %a[iCvovg tag ^sydkag^ ddixovvta ^hv ovdev^ doxovvta de avta jtakov dn(hks6sv. d) yaQ dtSQog tolv m^oiv dTtoXcoks^ Tt&g
ovtog ovz djtoXcoXsv;
sv
iisCt,ovi

5

7.
rig

XsitovQyCa^
7]V

ds slg 0otvCxr]v tbv yaQ scpriv ^sC^ov r] 6id t&v

iXd-av

j %

d^rjQCov,

d7todv0ag
slg
I

XsitovQyCag

Rn
10

137

B66tQa

slisv iad^rlta tfjg otds xal xslQag sTts^il^sv. toiavtag jtXrjydg, oids xal "AQsd-ov^a^ ov
TtaQ^ avtfjg

latQov

ti^av

(pd6zc3v

dvd^QcoTtov
Jtevrjg

cpiXoOocpovvta

djtcbXsdsv^

e:teidfi

cbv 6 PovXsvtrjg

PovXevtijV ovtog TtXov-

tovvta tbv
8.

cpiX6<So(pov sl6cp0Qdg sidsjtQatts.

Td

d'
o'i

tsvoiievoiv
15

iv BsQoCa tCg ovx sddxQv6s dvotv jtoXitd jtQ&ta fj6av^ jtoXX&v jteQl td a-btov

^etdcpQSva isiQcbv dvr}Xcox6tcov dx^TJv, ovg ovdslg S0%^ 06tig ov tcov JtQb tovds dQ^dvtcov si6sXd-6vtag fjds^d^rj,

td ds
vr]6s

drj

vvv tavta

Jtrjydg^

g)

Pa6iXsv, daxQvcov sxCts ojtov
dfj

totg ts jtSQi

tdg d-vQag totg
yvvai^C^
jtaCov6i'
tf}g

tfjg

jt6Xsc3g
20

dvdQd6i,
totg

jtai6Cv,

sXsvd^sQotg^
fjv

dov-

Xoig^

avtotg
sjtl

to6ovtov
JtQo^dv^

ro

xaxbv
tbv
tdg

xal

to6ovtov
tov

fj^SQag

o6d'^ ol
^etcojtG)

veov
%etQag
9.
2b

djtb

^tfjd-ovg

dve^fpvtsg
ei

to

jtQo6dyovteg

e6%67tovv^

iif]

ted-vrjTiev.

vjtBQ

tov

dri

tavta xal tC tb

ddCxrjfia;

6
fj

6vvyvvfi

TJyoQog^
2
cf.

<prj6Cv^

ovx

sljtev,

f^tig

fjv

p. 6, 128q.

7 cf. p. 57,

4sq.

9

cf.

p. 57, 13 sq.

sed g post a. eras 8 et 9 olSev 8 ^TtspLips I 12 slG^TtQarrs rej)OSTii e libris iTtgdrrsro Re IS 8h Re 14 ol] xal avrcbv Re a-urcov §SQQoLa raTiQ&ra liDri 22 Kari%ovrsg 1 25 qprjeJt I
2 xa

A
i

A

IBV

V

V

|

LIBANII OEATIO
pt€Q '^g 6

CONTRA ICARIUM

11

51
tovto

11Qog

KvQiWAog

sl6sXrjXvd-eL.
slQrixsi

TcuCrot tC

tbv Adiiaxov^
ds ^HQaxXsCc),
tf}g

og
ol

^sv 'HcvxCg) tavta^
fisQog
rt

siQ7]xsL

ds ^QafiCco

icaQa-

dovtsg

dCxi]g

xXi^d-svtsg e^aCtpvrjg

avtbv vTCSQ^aC5

trlg

vovtsg tbv ovdbv acpriQsd^rjOav VTtb tdxovg trjv TtSQL yvvaLxbg ^vrj^rjv^ a6t sl tLva xal tL^cjQiav sdsL
ysvead-aL^ jtaQa rovrcov,

ov

TcaQ^

ixsCvov ysvsGd^aL %()^v.
S7CoCr]6sv.

6 ds tb [isv
rjv

ovx st6l^rj6s,
«AA'
rjv

ro ds

ov yaQ
lo

toijto

dsLVOV^

jCQOLOvtog st6ri rov Xoyov.
TcavtC 7C0V
I

JtaQo^vvov^ o 10. otL ds ov dsLvbv tovto,

stSQOv

ro

drjkov,

i^fro

ovd^

sl

vo^og yaQ ovdslg TCaQS^aC- R II 138 SX0V6LV sas^Cyrjto ro yvvaLOv, ovdsv

ovd' slg tbv d7CS6tak^svov vtc avtf^g td ^xsCvrjg dLsfiaLvsv^ dXX' stSQOv fisv 6 KvQLaxog^ stsQov ds rj livtLTcdtQa' &6t sl xal XCav exsCvri ^stfjv tLvog
rj^aQtdvsto^
^Xri^atog^ IdLchtrjg rjv ovtog^ o
idLCJtrjg
dij

15

xal sXsysto^ xal ovx

^ovov^

dXX'
drj

7]drj

xal dovXog

xal TtQoastL

ye
tC

Xjiatrjg 7cXsl6ta

^C(ps6L tcsql
tf]g
f]v,

tavta iQr^ad^svog.
siadysLg;

ovv avtbv
slQi]ro^

sig

td

^vtLTcdtQag
6

idLcbtrjg
20

dovXog r]v. tovto ovx sl'Qr]to. G)6t sv ^sv toig ovx siQr]^svoLg sxsq11. tCg daLvsv, sv tolg siQmisvoLg ds ovx r]dLXSlto.

tovto

yaQ

dh xal

ds xal
xog; ov

1]

TCoXkf]

07covdf]

jcsqI

tf]v

^vTJ^r^v tfjg yvvai-

yaQ

TCQbg tr]v exsCvr]g 7CQoar]yoQCav^ sig dl tb

3

cf. p.

52, 14

1 yicclroL scripsi

I
\

rl

N

xat libri eed rot add

5 inter

vnb ad

et

Re

inoiriasv TtuQO^vvov'?
1

BNVa

rdxovs ras 2

C, —3 litt B

Re

3 agQa^ioi S 6h ovv.

20
TCQog

ft'(07]To;

9 rovro deLvov} „videtur rb interponendum"13 rccKsivrig I rwnsivrig t. II 149,17 icXXu 24 dg ds scripsi e libri Re
cf.

B

PBNVa
4*

CA

sed in hoc yg

dg

ds in marg,

iFRe

52

LIBANH ORATIO XXVni
^ljricpislGd^ai,
^uij

TtQccy^a ^Xbtkov s^sklsg diJTtov
rjv

K>6t

ovdsv

s^TCodhv

tolg

dizaCoig

xo

rrjv

slQ7}6d-ai^

%lrjv sl tovto
Ttal

Xsysig,

cog

^vtiitdtQav ov ta avta av

5

tavta slvaC

GtcDTtco^svrjg. totyaQOvv [nad^bv s^ol ^sv ov vvxtSQivcbv xaQitcov. 12. jtaicDV toivvv sitl 7ti6tbg 6 Xoyog^ Isystat d' ovv. tovtoig tbv vsov Tcal ovdh sv olg rjQtota ti tag Ttlri-

syvcog Xsyo^svrjg

(pa6i

yag idtdg, o xdv tolg
(pvXatto^svov.)
10 ri%i(og

STtl

^a6ilsa povXsvaaaiv i0^sv

sxdlsi tbv

KvQiaxbv

c)g

avtbv ^dXa^
ovj(l\

Tcal

TtQacog.

xal d-av^adtov^ ojtog avtbv

xal

utaQSxad^i^ato

^istadovg
tfj

tov d^Qovov,
yvvat^l
xal

%v

fi

xali

tovtoig svcpQaCvs6%'ai
ddsX(pm.
13. Ttal

ts

to
sjtl

tavtrjg}
Ttlrjyalg]

ovk

aTtoxQ^i]

tavta^ dXl'

TtsvtrJKOvta
15

xal

diaxodCaig stsQag STtr^ysv 'HQaxXsCov
tijv svysvsiav^

tov QTJtOQog Pocbvtog

Xsyovtog

tijv Jtat-

vvv avtbv ^cp^at jtQay^dtcjvA tb tov 6(o^atog d^d^svsg tovto ^isv tfj cpv6si^ tovto\ ds tfi v66g)^ tiiv tov TtatQbg dQstijv xal tb if]di6toi
dsCav, tijv aTtsiQCav, tb
sig dxoiiv 'dvo^a^
20

dvaxG)Q^6iv
o6tig
ijv.

slvai.

tbv Nav^ixXsa^ &6ts ^rjd' sCg tavti ov yaQ ydsiv^ ov yaQ 7)^L6td^r]Vm
r^v

oi)

yaQ

6 didd^xcjv.
JtXi^v

14. xaCtoi tC tavti

stjtov; sl

yaQ xal ^rjdsv

R n 139

avrw, toiavtd ys Jtddxsiv

\

tov ^ovXsvsiv v7trlQXSV\ ovx sdsi. vvv ds ^sti

5 vvxzsQLvmv ^ccqltcov] r/rot Slcc t6 GvyyivsaQ^ccL vvy,tbg t\ 'AvTLTidtQcc ^HQvipsv ccvtr]v tb (17] siTtslv TtQog dLxaOfqv V^
1 pXinoav om I 2 iiinoS&v inserui e cum Sinteni om reliqui libri ti 9 ccvtbv libri Re 10

B APIBV
7

CAP

3 XiyoLg

V
ovSsv

6

Re
rjTticog

7

I

oUsLcag reliqui libri
libris
litt
ccTtCxQr]

Re

Re

TtQdcng 19 iirj ^'
|

4

litt

m^

21 KccitoL] dovXsvsLv

xcci

Va

13 anoxQri reposui e' 20 post r]7tL6tdfiriv ras 3 IB 22 ^ovXsvslv Va sed ov in ras

IBV

scripsi e

V

_

Re

r
^^6Qa
l^ktb^svog
tfj

LIBANII ORATIO

CONTRA ICARIUM

II

53

^Kpdovtov tovto
KvQiaxbg
xal

trjXixovtov ov ovk dxpsXsl^ aXX^ etSQat jtXrjyal tibv ixatbv ovtc 6kCy(p tivl ^rXsLOvg. xal tavta
6 XridtTJg^ 6 dovXog 6 JtaQa tovt(p tc-

tov %aCovtog de^iag tb vtcsq x€(paXfjg KQS^diiBvov dyyslov vdXivov sv d) ^sd'^ vdatog sXaiov^
tfjg

5

6vvrQVtpd6i]g Qsovtcov scprjv Hsrd(pQSvov ovx S(pQi^sv ovd' riXsi^6sv ovdh STtad-s tt
^v;u§, dXXd ^sd"' biioCag rijg OQiifig TtQorisi xoTttcDV, xal tb stL dsivotsQov^ ovds yaQ svd"vg aTtsdcoxs talg t&v olxsL(Dv xsq6l tbv ovtcj diaxsC^svov^ dXX'
15.

xal

stcsI&sv

cjv

S7tl

tb

lo

i7tSL6ayayc3v stsQav tLvd aitCav v6tsQav tflg ti^c^QCag ovx s%ovta s6tdvaL tbv dv(?rt»;i;ij %Qo6a7to6tSQGiv tf]g

yisCt,ovL

dsQajtsCag td t dXXa avtc) xal tbv dTtsLQrjxota avysva xaxm tovt(p 7tQo6xatsXvs. xal 6 asv ditavta
STtl

STtQattsv

d-avdtc) xal tovt^ f]v

tj

6novdfi tbv vsov
(pLXav^QG)7tC(z

is

djtod-avslv,

tfi

ds

tCbv

S7tl

tov naCsLv

6s6G)6taL ^sXtiovav ts tovtov (pavsvtov xal xovg av~ tG)v JtQos^svcjv daxtvXovg iTtl tfj ^xsCvov 6c3trjQCa.
16. xal
firiv

6 xoXdt,ov TCQOtSQOV^ sita xqCvcjv Ttog ov

td iisyL6ra

ov dCxaLa dsdQaxcog ov s^rjrsL TtSQLSQxofisvog (pdQ^axov ^fjv svqsv. rj yaQ dfi ^aQPaXL66bg xal 6 6Lrog xal jtdvra rd rotavra
6vyxsl;
6
d'

sidag

20

\

1

tovto
cc

om

B
V V

3

6 Xr]6t7]g,

dovXog scripsi e

CA

qui

6 SovXog 6 XriLGtfig praebent, 6 dovXog, u Xrj6tr}g 5 viXivov Re 8 OQiifig scripsi e ^Qyfig reliqui libri Re 17 tov13 avtov 14 tovt(p om. I jtQ06jiutsSvs'? xov sed sed ov (2) in ras m^ kavtcbv 18 \hlvov ' 19 6 eras yisivov ante v. inser m-^, sed in hoc 20 tcc^kyietcc 20 6vyisl', citat Macar fol. 89 'AoXd^utv VI sed £1 in ras Patm sed yg ccdiv.il in margm* GvyiBi eti n ras P* 22 §aQ§ccXi66bg §aQ§ciXi66og reliqui libri sed eras A, Re locus corruptus BuQ§uXi66bg (Ptolem.

^

IBNVaV
\

P

V

P

|

NVaRe

P
|

CAI

NVu

V

P

\

A

m^

CV

'

V

15, 17. Steph. B.

s.

v.)

aegre satisfacit

54
rbv
ccTCodixtYiv

LIBANU ORATIO
alg

XXVm
TiaCxoL

riiicoQCav rjys^

xaxelvG) xig
ijv

loyoQ ^v, aXl^ ov xbv Ad^a%ov^ vai XQV6C0V Kol idsdcoTtsi.
17.
5

S

xb SQyov

dov-

TC

TCox^

ovv avxbv

BJtoCec

xfjg

xov Aa^d%ov
xb
xfig

xsXevxfig

STtid-viisiv',

TtdxQag^ V7Cf}Qi,s 7CL6x6xeQov elvaL {xov}

liyexai [ihv di ^oC xl nal dllo
xf\g

xal

Idvxi-

^a^elv^

^ol
xC dal

^AvxLicdxQag doTcel.
xolg
\

R

II

140 xovxo 66XIV;

elXTcvijd'^]

6xeve6L xolg aQyvjcolecov.

Qolg xolg utoXkolg xotg
10

ocaxd

x&v

cjv

avxbv

eycoye rjiCovv elvaL XQeCxxova ^ovloiievov ye elvaL do-

nelv

x&v dXXcov ^eXxCova^ 6 6^ deL^ev^ mg xavxd xolg ^toXlolg
dQxf]
xi%vri
xfj

vTtT^vix^y}

xe

^al dti-

voool.

18.

diov yaQ
6 6'

avxbv ev
eixexo
15

xaXbv elvat vo^L6aL xfj ^eQL xbv aQyvQov

xr]v
Tcal

ddlc^v,

driiiLOVQybv ocal ^exd xovxov xbv ^ev eyJkevev d avxbg vcprjyolxo yQdipeLv, xbv de eite^^aL xm ^ayyQdcpa). ag d' ovxog nev aTtfjQev e%C xl

xovxcjv

%aXi6ag xbv xbv ^(oyQdg)Ov

^^9 ^QXVS l^iQog^

rra d'

i^eCQyadxo xe xb %Q06xexayxe

^vov
20

xal

e^ixetxo,

d-av^d^eL
xxadd^aL.

Adaaxog avxb xal
de

TtQodeXd^cjv

e^ovlexo

xov

oxov

xe

etr^

Xiyovxog xal deo^ivov 7te7tav6^aL cpLloveLXOxeQog yCyve14
itiQCitstto xal Slcc tovto &otL'Kjj GvvfiTttai ccvtl tov ijTttsto dotittjj (corr ysviKjj)

etxsTo]

ijtoi

tov Eixsto awtcctto^svov V^
ccTtsvccvtiag

1 xai ti om Re 6 ti inserui e libris (rt V) tig I 7 tov inserui auctore Re {,^malim tov tfjg vel tov TtSQi rf^s") <Jal sed Ss in marg m. rec. dh sed in hoc s in ras, Va 8 tovto reposui e libris ds tovt' Re 9 df C 10 y' 13 11 o 12 vogsI 14 siXxsto Cobet Coll. 126 16 tbv (2)] t6 ccQyvQiov I Tco I 18 Tf in ras P^ 19 ccvtb sed 6 ex om d) corr m' 21 yivstca
\

V

A V

\

IBN

NVaUe

A

IBV
|

V

IBV

BV

BNVa

N

I^^r
ajtdrrjv

LIBANH ORATIO CONTRA ICARIUM E

55

rai rov 6v^(psQovrog avro) xal waa ^iGd-G) ^Bitjovt, xal die ka^cov Ttaxojg ^isv xal :tsi6ag ocal XaPcov, ri^v Kad^sCav vCxVjV vsvixri%G)g. slis d' ovv xal 6%aiQS
^XrjfifisX&v.

19.

sjtavTJxcov
dvd"'

ds ovro6l xal yvovg ri^v
5

srsQov svqcdv srsQOv Ttollalg dTtsiXalg it,svQC}v rbv scovtj^svov t6 ^sv ea JtaQ^ avr^ iisvsiv^

hg

d* slg

rrjv

yvvalxa

dTfoxrslvsisv

e^rjrsi.

sjtijisPovksv^svog ^ OTtcjg av xal djtsxrsivsv^ ovra) yaQ a^iov

xal roiavrrjv 6 ^syaXocpQov&v ^IxaQiog ijtoir]Xsysiv. 6aro rov TtQog rbv PovXsvrijv noXs^ov ri^v vjtod^saiv
lisiQaxiov

lo

nvbg SQyov

SQcoiisvrjv JtsiQC3^svov TtaQsXd^stv.

vjto^sivag dvrsQa6rrjv JtQbg 20. ov e%Qr]v aitavra
slvai

rbv ev

rfj

jtoXsi xal rotg xarajtrvaroig dQyvQoxoTtsiOig

y.oTtro^svov
djtb

ccQyvQov vd^Xov

vo^C^ai

JtQbg

rr]v
i5

rov

xarajtscpQovrixevai

rav roiovrcjv xal dd|av

xal eXjtida.
yevr]rai rolg

vvv d' r]iilv xal avrbg %Xel6ra 6vyyer&v roiovrcov ejti6rr]^o6i xal rd ^iev eijte,
eyyvg
xal
e6rr]x6rcjv
e^eiv^
el

rd de r]Xov6ev

airav^

jtaQaxaX&v^
20

%dQiv v7ti6%vov^evog
r]d6^evog.
i)jto^iav

xaCroi

vjti6%vov^evc3V jtoir]6eiv dixaCag ravrc^ exro)^ rr]v y

ixQV^ cpvyelv.

xal

yaQ

ei

^ev8i]g avrr]^ r6

ye ^r]de rr]v roiavrr]v elvai ^eXnov [ir]de e%eiv iQarav pLr]deva ^r]re rfide pnqre iv raXdxaig' Jt^d^ev de R II 141
\

ravra;

dXX' ort

/ifO''

cov djtfiQe 6xev(x)v^

ravra

eTtavf]-

xev excov.
3 xain ras P^, Re ccvta reliqui libri sed 4 TtXriiisXcbv sed ^ alteram suprascr m*, Siilccv &' Re 7 ds Re 6 tb scripsi tbv libri Re ccvt^ Re 9 lisyaXocpQav 13 ccQyvQO-KOTtsioig scripsi auctore Re coll. 14 mntdt.II 547, 8 et t.II 209,10 R ccQYVQoyiOTtoig libri Re 17 sItisv lisvov scripsi coll. t.II 554, 19 tvntoiisvov libri Re Re 18 8' Re 22 ^^ dh (1) ftrjd' (2) APIB 23 FccXdtaLg suspectum raddQOig?
1

avto)

V

'

V

P

IBN

\

|

B

A

IBV

F

\

56
21.

LIBANII ORATIO XXYIII

El

d'

ovv

Tcal

rrjg

ccvoCag

ravTYjg Tcal %QonsTtal

reCag sdsi
TtSQL ri]v

rbv Adiia%ov v7to(3%siv ^vtiTtdrQav 'nal rbv KvQiaxov^
dCTcrjv

r&v ys

ijv

ds6^a)rij-

5

QiOV aXXog 6' dv sltcs nal ctXrjydg^ dXV ov ro6avrag. ^ij yaQ avrog itors rovro 6vy%(xiQiq6ai^i. xQij ds ovdh
Tisxsvcoxs ^dXiara.

^a6iXsv' rovro ydQ, rovro s6riv o rd ^ovXsvriqQia l'6cog ^sv ydQ rt zal dlXo^ rovrl 8s diacpsQOvrojg^ al TtXrjyaC^ xal rb ra Gch^ari roiavra
(?6,

7td0%siv^ ola ^rjds rd
10

KaxovQyorara r&v dvdQaTtodcov.
TtXijv

did rovro Ttdvrsg
xal

cog sijtstv

^ovXsvrcbv ya^ov6i
cog

r&v ^ovXevovrov avr&v szdidovrcjv^ ^sarsQov srsQcov rdg sv t« ^ovXsvsiv
v^QSig.
7]

dv dxQi-

S7ti6ra^8vcjv

yaQ sXa^ov
22.
rcS

TtXrjydg

7J

7tQO(5doKcb(5iv sx rwi/

jtaQadsiy^drov.
15

xal

vvv

di^olv

ddsX(polv

6

^ii]

PovXsvc3v ^ovXsvoi-n TtaQaxad-ij^svog TtsjtXriy^svov sxsivov XQsCrrov avrbg cbv ?j rovro Tta&slv jtaQa^vd^sirai.

rC

ovv

otsi

PadisiGd^ai

ovds syyQdil^Siv avrbv
rcbv

7tSi6oasvovg;
20

ov ra^scog xdxsivov s%l rd rovds slg rovg ravra ov 6vXX7]ipo^svc3v ds slg rovto ovx
dij

aTtoQrj^Si.

xal 7toXXa%ov
TtXrjydg

^srd rdg
ovrcjv

rijg 7t6Xsag^ cj ^adiXsVy roiavrl sxsCvag TCaQa rcbv ^ovXsv-

Td)v

oXCycjv

Xsysrat'

%aiQErco

^isv

olxCa^
7tco-

%aiQ6vrcov ds dyQoC,

7tcoXsi6d-co
\

^sv ravra^
rfj

R n 142
25

XsCad^co ds sxsiva^

rfi

ds ri^fi

rovrcov

covsCg^co
23.

sXsvd-SQCav. Toiavra ijaiv ^IxdQiog S7toXitsv6ato xal toi-

ng

3 KvQiccKOv Tjv Re 4 aXX' Re 8 rcp GcoiiarL scripsi e t6 g&^cc xu eio^axa Re xoiavxa reposui e libris ravra Re 9 /xrj 8\ 10 diaxovxo ojgsl16 i-asivcjv I av om nslv 17 ovv; Re 18 iyygd-

CAPIBNVa

V

|

B

cpsiv

Va

23 Trcivxa

B

|

IBV V
xfj

IBV

\

24

(2)

om

B

25 xlg

IBV

LIBANn ORATIO CONTRA ICAEIUM
ri^siJpccto

II

57

6ov
al

trjv

tisqI

avtbv 67tov8i]v tav
iG^av ya.Q^
Gtg stiI

'6X£(ov
{bv

tbv ^snikiov v7C06%d6ag.
TtoXsig

fiovXsvtrjQicDV

£6ty]xa6L^

xav

tavta

xal dia tovto iad^rjta 6 ipekrig^ Ivtoig SLtovQycjv i]V7t£Q 6 'PcD^alog cpOQSl dovtcjv ^Pco^aicov^ toiovto OTtcog ^rjdlv vPQiOtixbv TtsQi tb a&^a ro
yCyvritai.

ovdev hi tb ^svov.

5

aXX^ 6 d^av^aGiog

ovtog xataysXa ^sv t&v

Xapdvtcov^ TcataysXa dh tcbv dsdoxotcjv^ ovx ia ds ti^v iad-flta dvvaad-cci tooovtov ojtodov exsi %aQa tov

vo^ov.
6s.

Cv^^ovXsvsi

dh

ov

Qtjaa6iv,

dXX' SQyo}

xal

lo

Xrjyalg q)svysiv

^sv tdg PovXdg^ Tcatatpsvysiv 8h sti-

24. Mi] ovv iioi tbv 'EQusCav ^rjdh tbv KQatlvov dh Ev6t6xiOv [irjdh MsXrjaiTtJtov ^i^dh Ad^axov ^rjdh V dsiva 7J tbv dslva.^ ^i] tovtovg oXov ^6vov rjdiTir}^ai talg TtXrjyalg^ dXXd TtoXXdg 7t6Xsig did tav fiovA«i/, VTtsQ cov

is

6v

^ihv vo^iovg tCd^r^g^ oC d'

ovx d^iov6i
syxaXivijv.,

:tQ06ixsiv.
(?to(?t,

dXX^

iqv ti 'nal ^i/CQOv

tcbv IdCcov

7toXvg 6 ^bXvpdog^ b^tolov

8ri ti

xal ro

(bg
20

TtSQl ro y.oivbv sixsv altCav, ovdhv ovda^ov to6ovtov. 2b. dicc tovto etsd^v7]xsi ^hv yvvt] tig ta

o6a ys

14

De Eustochio

cf.

ep. 198. 244. 699. 1149. 1306. 1544. 1553

t

3 yidv avrbv reliqui libri Re sed 4 vcpiXr]? reposui e libris ovShv hi vcpsXois Re 10 avu^ovXsvri C sed tj et s in ras mSicctovto 14 [LsUantnov IV in SL corr m* 13 et 14 iii] dh V r) 17 Tid^SLs C TLd-stg sed SL in ras ex r] ut videtur TL^slq corr m^ et Tid-rig suprascr mol ol AVa TLd-^g Re cf. 19 ftoXt/Sd^o? sed t (2) in ras m^ ccIlovgl 21 Slcctovto 20 ys om p. 58, 9 et t. II 93, 13 lihv om I qui verba inde a diuTovTo usque ad §Xiy,yMTog (58, 2)
1 civrbv scripsi e
]

BNV

P

|

A

IBV IBV P IBN
V

\

P

BNVaV

BV

\

AIBV

in ras praebet

58

LIBANE ORATIO
eji^,

XXVm
xoiavta s^ajtaravtsg
d?.ld

XoyG) xal Ttdliv svd-vg

ol dh

%dv 7cvPi6tr]dri pXe^^atog tov 6 ^svyovg JtQO ^SQSVixog^ svta^Ca [xal] rovTO xal dXX* ovtc sdv Aa^i6(oq)Qo6vvri Tcal ovdslg ridlxritai.
ovd^
ccTCo

sdsi^av.

R

II
6

143

Ttddiov tig

ical
\

^iXodri^ov

oiaC

tivag

stSQOvg

sv HQddci) TtoXitsvoiisvav XoidoQifi^ri^ 26. ^al d %atd tovt s6tiv, dXX' sXsyiog.
tCbv
spXa0(p7]^rj6s

XoidoQCa dutovtov
Tcal

Msvs0tQatog,
szaXslto
sl

dvsyivcj^xsto
6

STti-

6tsvsto
10 STtXrj^s.

xal

TcdXiv
S7t'

^oXv^dog^
TtaQfjv^

ov
Ttag
r]

^ijv
ovtc

y.aCtoi
sl

[isv

sXsy%Gi

sjtXrj^sv;

sXsyisiSv,
S7toCrj6sv^

ds ovdslg s^sXr]Xsyxto, xal ^ijv ovdsv rjXsy^sv.

tC JtaQfjv;
rj

iva

tovto ^hv dv
ovtcovv

r}

%dQig 8h

sdod-ri tc5 TtaQaTcad^rj^sva);

15

%al avtbg rj^tv tcbv td toiavta %aQi^oiisv(ov ysyovag. 27. Borjd-r^dov, ca paOiXsv, talg PovXalg^ Porjd^rjdoVj sl' tivsg aQa sl6C^ y,al vo^ovg tovg vjtSQ «vtwi/ ys-

yQa^^evovg
talg ta)v
tacog
20 syco
l'6c3g

^rj

^dtr^v sa zsl^d-ai^ ^s^aCov dh avtovg
Tcdv

7taQa^aiv6vtG)v yoXd6s6i.

ovtcD

Ttoifjg^

tig avtbv

tovtov,

sl

tbv dvdQa ds sig ^ovXrjv xataXs^Si. ^i] dvva^ai toiavta ddixovvta cpiXslv,

ovK
cf.

d8iy.cb.

3

p. 28, 15 et 18 et

ad

p. 31, 13

9 ritoi ol xbv fioXi^dov cp^Qovtsg rj]v y.cctocdly.riv. ccvtl tov slnstv rovg rovro cp^QOvtccg ccvd-QmTtovg slns tbv (loXi^dov V^
1 naliv 2 x.ccv sed a in ras m" -nv^iGti^arig I 3 Ttgbg sed in hoc TtQb in marg et nQbg in tzsqI corr mTtccl cancellavi 4 ov y.ccl ccv I lcciLnddiov sed a (2) in ras m* 5 h^QO) Va 11 i^sXrjXsyito 9 iLoXipSog 12 iXiyh,SLBv reposui e libris {iXiylsis BV) i^sXsy^siSv Re 17 S' Re in ras m^ 19 tig ccvtbv ccvtbv sed 21 ioo)g delendum? xcctd iKccQiov subscr
\

P BNVa

B

j

\

P

V

BNVa

AI

AIBV
|

\

P

'

A

XXTX (XXXVnR).
His quidem quae
lonibus

cum

Icario

rem habent

tribus orain

succedere iussi

relicto

XXIII Kara t&v

necpsvyoTcov

oratione aeque atque codicum optimorum ordine
dLcc

quartam quae illum saltem

attingit^) {msQ iccvrov

rY]v

TtQog livrloiov GvvriyoQiav qua Libanius de iniuriis Antiocho pistoii a Candido quem Icarius curae annonae praefecerat^) illatis queritur simulque se ipsum ob patrocinium
illius

uxori praestitum defendit. est cur de sententia Bongiovannii (p. 56) orationem sub luUano conscriptam esse opinati pluribus agam. Nam Verum assecutus est Reiskius, cum ad se ipsa refutat.

Non

Yocem

6 aQicnv p. 64, 8 Icarius, inquit, qui Consularis Syriae fuit A. 384. ergo post illum annum scripta est Jiaec Oratio aut illo ipso, nisi quod hunc ipsum annum natalem

fuisse

p. 75,

Nam ratio qua orationis probabilius mihi videtur. 4sq. de Icarii moribus iudicat magis ad orationem ad Icarium (XXVI) quam ad utramque posteriorem contra

Icarium (XXVII et XXVIII) conscriptam quadrat.^) Oratio autem non ut quas modo dixi, 'corporis' finibus circumscripta mansit, sed cum multa ad Libanii indolem

imprimisque iustitiam
1)

e

deorum reverentia aptam cognos-

etiam facile explicatur error in Thomae Magistri s. v. aQTOTConog p. 4, 8 sq. locis ex hac oratione libatis verba Ai^dvLog iv rca xara 'lv,aQLOV praemisit. 2) Gf. Vit. § 228 t. I p. 183, 8 sq. 3) Quod recte Sieversius p.l66 observavit, quamquam p.203 orationem post annum 384 scriptam esse dixit.
Ita

Bloga

vocum Atticarum quae

'

60
cendam
atque
recepta
1.
t.

LIBANII ORATIO XXIX
conferret, etiam in eclogas maiores easdem qnidem oratio secunda TCQog rovg ^aqvv avxov %aXE6avxag
est.

continetur.

Itaque oratio iisdem fere codicibus atque liaec Sunt autem lii 20: C) saec.XlY
fol.

ChisianusRYI43 (=
10 sq.
Contuli.

279\ Vide

I p.
2.

saec.

fol.

Monacensis gr. 483, olim Augustanus (= A) Vide t. I p. 15 sq. Contuli. fol. 171\ 3. Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV 256\ Vide t. I p. 20 sq. Contuli. 4. Laurentianus LVII 27 scriptus anno 1392 fol. 528.

X

Vide
5.

t.

I p.

59 sq.

et 69.
saec.

Patmius 471
et 69.

p.

sitas

41sq. mihi exscripsit
6.

Lectiones
lo.

XIV fol. 230. Vide p. 3 et manu secunda in margine
saec.

t.I

po-

Sakkelion.

Vaticanus
209 sq.
211 sq.
et

gr.

81
II

(= Va)
E
17

XV

fol.

263. Vide
192.
fol.

t.

I p.
7.

236.

Contuli.
saec.

Neapolitanus

XIV

fol.

Vide
124.

t.

I p.
8.

Vaticanus Urbinas
t.

gr.

125
saec.

saec.

XIV

Vide
9.
1.

I p.

214 sq.

et

236.

Barberinus
24
t.

II

41

(=
437

B)

XV

foL 197.

Vide
161.

1 p.

sq. et

236.
sq. et

Contuli.
gr.

10.

Marcianus
I p.

(=

M)

saec.

XV

fol.

Vide
foL

213

236.

Contuli.

11. Vindobonensis phiL gr. XCIII (= V) saec. XII 211\ Vide t. I p. 35 sq. et 236. Contuli. 12. Vaticanus Urbinas gr. 126 (= U) anno 1316 exaratus foL 346. Vide t. I p. 216 sq. et 236. Contuli. 13. Marcianus Appendicis XCI 2 (= I) saec. XIV

foL 291.
14.

Vide

t.

I p.

Monacensis
I p.

gr.

217 sq. 101

et 236.

Contuli.
saec.

(=Mo)
gr.
et

XVI

foL

190\

Vide

t.

221

sq. et

236.

ContuH.

15.
16.
t.

Vaticanus Ottobonianus
Vide
t.

69

saec.

XVI/XVII
1.

foL 103.
II p.

I p.

222 sq.
gr.

236.
saec.

Mutinensis
48sq.

CLXXXI

XV

foL

Vide

ilBANn ORATIO DE ANTIOCHI UXORE
17.
I p.

61
Vide

Laurentianus LVII 20
39
sq. et

saec.

XV

fol.

158.

236.
saec.

18.

Laurentianus XXXII 13

XIV

fol.

106. Vide

I p. 227sq. et 236. 19. LaureritianusLVII44

saec.XIII(=La)fol.l53.
quovis
TtQog

Vide
quin

t.

I p.

224 sq.

et

236.

Oratio

titulo

caret,

etiam

cum

fine

antecedentis

IIoXvxIecc

nullo

Contuli. spatio intermisso cohaeret. 20. Parisinus gr. 3016 saec. Vide t. I p. 53 sq. et 236. Contuli.

XV (=

Pa)

fol.

165.

Hic quoque duae distinguuntur codicum familiae. Ratio quae inter singulos intercedat, disces e stemmate 1. 1 p. 237 proposito iisque quae huic ibidem p. 236 praefatus sum.
Codices La et Pa ad idem redire exemplar palam fit consensu peccatorum, e quibus haec enumerasse satis erit. Omittunt ambo voculas rov p. 63,11; T^g 68, 3;
inserunt ye post ezL p. 73,7; %(xl ante vvv p. 73,15; praebent roLavrriv pro xoaavtriv p. 68, 7; ov8h pro ovd^ ft 70,20; ididsnto pro idedoKTO ibidem; t6 TteTtQccyfiivov To5 pro TteTtQccyfieva) p. 72,21; og pro (iaog 74, 3; t6 pro
Tc5

79, 6 et 7; el %cd pro

%cil

el p. 79, 13.

Ab hoc

Nam
p.

is

exemplari non ita multum distat codex Mo. quoque praebet aal ante vvv p. 73,15; TOLavrrjv
p.

68,7; og

74,3;

et

ymI pro %al

el

p.

79,13.

Quoniam vero exemplari illo ad lectiones archetypi sexundae familiae recuperandas facile carere possumus et uter[ue codex (Xa Pa) summa cum neglegentia exaratus lacunis
)rrvptelisque scatet neque ullo loco nobis succurrit, utrumab apparatu critico exclusi fundamentumque recen16
lonis in solis

codicibus

CAFVaBM

et

VUIMo

posui.

Numems locorum a Macario Chrjsocephalo, Thoma agistro, Maximo Planude excerptorum satis magnus
jst,

sed quod primus orationem inscripsit^) KaTcc rcov
1)

ttXs-

Quare non solum Villoisono Anecd.
(t.

II

teiskiae

I

praef. p.

XXIX) imposuit, ut pro

15, sed etiam inedita oratio-

lem haberent.

62

LIBANH ORATIO XXIX
ambo argumentum

ovsnTOvvtav^ secundus Kata ^lKaQLOv^)^
orationis

produnt, tertius nisi ipse mutavit, codice interpolato usus esse dicendus est, cum p. 65, 8 ciXka Xcfiov pro TQav^ara dh praebeat.

parum

se

assecutos

esse

Oratio
edita est p.

primum
53

codicem ducem atque ita quidem ut I ut in etiam Vitiis sequeretur, raro, inspiceret. aliis,^) scatet, quorum emendatio multis locis Eeiskii acumini

— 69

Venetiis anno

1754

a

M

Bongiovannio

Animadversionum volumine quinto p. 512 516, etiam pluribus locis codicibus A et Mo adbibitis in editione ab uxore curata t. II p. 327 341.
cessit in

1) Cf. p. 59 not. 1. 2) Cf. 1. 1 p. 286.

rnEP EATTOT AIA THN nPO£ ANTIOXON STNHPOPIAN.
01 ^hv ^iXti6xoi tcov 8v tfi '(pd^dvov ^Xsi6tov a7CB%ovt£g xav talg
1.

jtoXsi

x(d

R

II

327

sig avtijv £V£q-

yecCaig

tolg

t

ev

7t£7tovd-66L

Tcal

tolg

7t£7toi7]7c6(3L

5

6vy%aCQovt£g e:taivov6i ti^v yeyEvi^^evrjv v:t' i^ov t& 6Lt07toi(p ^OT^d^ELav xal t6 t£ dCxaiov £X£lv avtriv xal
t6
xoLvf}

6v^(p£Qov
£lvaL

bnoXoyov^LV^

ol

d'

avtcov ^iyovXQrj6t6v^ 7tOlo

li£VOL tpq^CaV^ £t tL

do^aL^L 7t£7tOLriX£VaL

vr]Q6v

tb

tQ67tov
t(ov
J

6rjii£lov.

iyc)

7t£7tQaya£vov (pa6L xal 7tovr]QOv §£ £V£xa ^iev tov tav toLov-

dvd-QcjTCcjv xata(pQov£Lv

ovdeva av

STCOLrj-

R

11

328

c

64
6cc[i7]v

LIBANE ORATIO XXIX
Xoyov^

KsXsvovxGiv

8s

xG)v (piXcjv y.ai

vvv

xi

Xeysiv ovK evfiv ^ol ^lcotcccv. 2. ^Eqo) de a Ttdvxsg BTtt^xaod^s xal TtSQu cjv ovx

av
5

xtg

sijtslv

xoXy.7J6siSV

oxt

il^svdo^at.

xov

dfj^ov
^xrj-

yaQ d-OQv^oig ovk evvo^uotg xa d-sd[iaxa ^lv
vr}g

X'YJg

s^sldaavxog^ cpo^ov dh 7CaQS%ovxog vtcsq ^sl^ovcov Xeyovxog jteQl xov ccqxov ddiKslad-at xijv ^oXiv 6 ^sv

aQypv dvxi xov
10

ro^vTa dTtsiXalg e7ti6%slv Jtdv^^ d ^ovxfjg

Xoivxo :toi7j6Siv slTtcov dvsoxrj^ TtaQa xcbv TtoXX&v d^Qd^og sig

v6xsQaiag 8\ xo xovxo TtQorjyays xd

jtQdy^axa, «^-9"' 6 ^isv evo^od^sxsi xd xolg TCoXXolg ^sv ridi0xa, xb dvvaxbv ds ovx s%ovxa^ dQO^og ds dvdQav xal yvvaixcbv sjtl xovg cpaivo^evovg x&v ccqxcjv ovk
oXCyog.
15

ol

KO^iV ei^

%oXXol ds 7tQo67]S6av (^iisvy xolg sxjtsjtQad)vf} didovxeg dQyvQiov, dy.ovovxsg ds ovx

sivai Kal dfia Kad^OQ&vxsg dit^s^av Jtoiovvxsg xal Xs-

yovxsg d sixbg xovg d7toXsi6d-ai vo^i^ovxag. 3. rj^sQa dsvxsQa xal JtXrjyal JtSQi xovg aQxovg xal xov 7tQia6d^ai
19

dvvrjd^svxog xb ^rj dvvrid^sv TtXsov.
329

XQixrj Kal xb Tcaxbv

R

II

%aXs7C(DXSQ0V^

I

co6%-' rj^iv

XsXov^svotg
c)g

djtiovat

xovg 7tSiVG)vxag TtaQaxoXovd^ovvxag Xsysiv^
Qovxsg dsi7tvr]6o^sv' sivai

ov %ai-

yaQ

tcvq.

7]

xsxdQxr}

Xoyov

7 Icarius

5 iv vo^oLg 7 Xeyovtss Patm svvo^oi? Mo tfis om I sed ygJjyovTos in marg m* ^ihv ovv CMo 11 ivovd-etsi 12 S' (1) edd 13 uQtcov scripsi ovtcov libri edd 14 oXiyog scripsi auctore Re dXlyovg libri edd ^sv scripsi rj CA sed in hoc inser m\ PVaV in quo schol. m^ tb ?) tr]tsl xal ^tsQov TcmXov Sici tov 7] iaq^SQo^svov, I ol rj Bong om Mo Re 15 iTt' oivfiGi Mo 17 tjiisqoc dsvtsQu Bong dovtsg Mo 19 tQitri Bong 21 7caQccy.oXovQ^slv yial V ov om J[
\ ]

M

V

|

U

BM

I

\

LIBANE ORATIO DE ANTIOCHI UXORE
flxev

65

e:tl Tfjg ayoQccg ovx oXCyov rsd-vdvai ^hv yeQOvde %ai6Ca. xal yQavv de icoQcov %ai8Cov rs^vdvai rag^ xovto ^0G)6av^ cjg el /iij rtg ccQrov avxh ipeQovaav

{isradoCt}^
4.

red^vrj^erai^

xal afia TtQovreive rriv
Tcal

rtfii^v,
i

6 de ccQrog 7]v neQL^dxrjrog ,

xaC ^ov xal ejtXrjrrov xal rjv 6 Se d6d'eve6reQog ccQrov ^hv ovx. ecpeQev ol'a^iov. rovro xade, rQavfiara dh xal xareQQOjyvlav i^d-fira.

dXXrjXovg icod-ovv TtoXXov Torf t6 i^xveiv

r&v

^oXirevoiievcav
uyj

exevc36e rrjv %6Xiv

xal rj^av sv
lo

dyQoig t6

evyxaraxavd-fjvai ralg avToi' olxCaig iv

xeQdei Ttoioviievoi' ravra yaQ rjXTtCiero. 5. ^Ev TOvrGj T« xXvdcovi xivel ^e Tig ^ecbv^ ov yaQ sfiov ye rb eQyov, elnelv jtQog rbv ccQxovra rov xal xeQl xoiii6%-eig oixer&v xareiXrjcporog :tdd-ovg,

n

XeQOCv., 6 yaQ iJtTtog erv^ev djtcov, rd iiev ejtiri^r]6ag^ rd dh 7caQaivs6ag., rd 6e cpo^TJ^ag, e6ri dh oTtov xal
derjd^eig

i5

fidXig

d7te6rr]6a

rfjg

TtoXXfjg

(piXoveixCag
ei,ifiQxei

r]v

elxev vjteQ rcbv

ddvvdrov.

6.

ov ^riv

ye rovro

TCQbg rijv sjtavoQd^cj^iv^ dXX^ edei xal rovg dQrojtoiovg
16
cf. 1. 1

182, 12

17

cf. 1. 1

182, 20

xeiv

19 X^ystccL xal ccQTOTtoihs (corr ccQtoTtoTtog) ccTtb tov reetTiccl ccQtov.OTtos ccTcb tov 'KOTitaiv, ccQxcciotSQOv 8h tb dta xov n cf. not. ad. p. 28, 13. scliol. ad 1. 11 209,15 R. Phryn. p.222 cnm nota Lobeckii, p. 22 ed. Bekker Anecd. et lex. Seg. ib.

B

p. 447, 25.

3 civtb 4 ts%-vrii,stai citat Plan fol. 104 1 slx^ TtiQl 1 3 ^OG)v Plan 3 ft 4 ts^vrii,Et ai citat praemisso Ai§cc4 tsd-v^^st viog Thom. Mag. s. v. tsd-vr]^stcci p. 364, 2 R •sed in marg yp tt^vT^6st, sed 4 in ras m', Va sed tsd^vq^sxui in marg, Thom Plan tsQ-vriGsi C (et Patm sed yQ ts-

A

P

UMo

^vi^^stat in marg m*) 8 l6^j)ta citat Plan
'

1. 1.

10 avtibv

13

ti

VaBMUIMo Mo om V tbv om
\

5 aQtt xal iood-ovv et 7 aQtov 8 r(>a:vuaTa Ss] &XXa Xt^bv Plan 12 tig Bong kavtibv Re I 15 itvyxavsv C et yQ in marg
\

V

BMl

Mo

LrBA«n7S

ed.

Foerster. IIL

5

66
xardysLv
aito

LIBANH ORATIO XXIX
te xCbv

6qg)v

avrovg icaraxQv^avtsg

xal r&tv avtQcov iv oig rovro 8e ovx ijv eveiiov.

noQov ajtidrov^evcov ^ev vsto^xedecov.) djtiOroviievcov de ag de eiiavrbv edcoxa tw :tQcx.yiiari OQXCov.
5

}ial

di

c)v

e^fjv

avtotg

dieXex^TiV.^

d^ioiti^rov

e^eiv

eyyvrirtjv

riyrjdd^evoi
%dQitog.,

xal

d^a
avtovg

^eiivfiad^ai

naXaiag
Ttlrjyav
\

eiTtovreg

rjvCxa

e^7]Q7ta6a
TtQbg

R n 330
10

xal

Pa6avi6tG}v

^axQ&v

^iev

tbv

e^-

cpQova OiXdyQiov Xoycov ov derjd^eCg^ tov de Xivfj0ai tr]v xecpaXriv hg ejtl dxXrjQolg dQxe^avtog^ dvtl

toivvv

exeCvcov

ecpa6av

ovdev

o

ti

ov

Ttoii^-

6o^evj ovd^ el td 66^ata tG)v texvcov jtQo^d-el7. vat deoi tolg cpQvydvotg. toiavta einovteg Ttal to6ovtov tb %Qbg '^xe TtQod^vTtQoOe^-eCav eQyov
15

^Cag exa^tog^ co6t d7to%Qfi6ai
xavtrjv

i^v^croj

^Cav TtQbg

trjXi-

xal ovjtco ^ev 7)^eQa, Ttdvta de ^erapoXrjv. add-' oi ^ev i^exeivto, ol d' dvd-QOTtot aQtcov e^TtXea^ tdg tijv d)vr}v 67tovddg tov ^xeCvov 7taQ^e6av uteQi
7tXr]d-ovg
20

ng

dveXovrog dovrog d-aQQeiv djta6iv, cjg oTtorav 8. oiav de r]dovr]v rjdovrai eXd-rj^ Xa^elv e^eCr].
cf. 1. 1

3

182, 22

6

cf. 1. 1

175,

12—177,

3

18

cf. 1. 1

183,4

1 rs

omB
4 8h

\

x&v

(2)

om J
5

Bonff

9 x6 I 7 ccvtotg Mo 11 oxl disXlx^nv in marff, 13 8ioi roi?] Ssoito I 14 7]Y.hv 15 ccTtoxQfivccL Bong triXL^KCcvtriv Patm sed yg trjv tOLccvt7}v in marg m* trjv toLccv17 ^^7cX8a kqxcov Re i^^yiSLvto scripsi coU. p. 54, 19 et tr]v

(2)] 8'

edd

U

2 avxovg IMMo 3 diuUx^riv CAPVa sed

ftf v]

8h

in

A

BM

hoc

V

|

loco Damascii

apud Suidam

s. v.

x^^tQO^Jtovg

[coGTttQ

TCQog d}vi)v iyixsL^ivovg) iXiXvvto libri edd ' eras 19 oTtot' ccv sed 20 xig

18 tov

iv ccyoQcc 'v,slvcov

P

C

sed

7]

ex

edd

num

sed r] in ras m'^, corr, dnoa' uv tLg iQ-iXrj? olovxccl
\

P

AMI

B

\

U^rj scripsi e

VI

M Bong

^Xd-oL reliqui libri

LIBANn ORATIO DE ANTIOCHI UXORE
vavayCav iyyvg ovCav
OL rscog xad^SLQy^svoL^

67
rfj

avd-QcoTtoi
iq

diaq^vyovtsg
XvdsCdrjg
sjtl

rCJv

TvvdaQLdcov e%LKovQCa^

otW

jtohoQxCag
ri]v TCQors-

roLavriqv rj^slg
rixoverjg^
djtb
cct6rs

Qav ^OQcpijv
dXXrjkovg

tfjg

dyoQag

scpiXoviisv

rcbv

rov

JtSLvrjv

TtSQL^dlkovrsg XLvdvvcov

5

STCpsplrjusvcjv.

'ETtaLVOv^svcov dh rcbv rs aXlov d-s&v xal rrlg Tv^rjg xal rcbv ixsCvoLg vjtrjQsrrjxorcjv dvd-QcoTtav
9.

ecpL^rri^i rfj JtQd^SL rfi

r&v aQrcov KdvdLdov rhv

i]^Llo

Havfi

rovg v%^ ixsCvov jtaQaaxsva^d^svrag hitayysLXaL
\

rovro vo^Caag slvai rrjv tcoXlv. ol ds ^0av oX R U 331 rs olxsraL rov KavdCdov xaC rLvsg dXXoi rav rd \sC-

vov cpayovrcjv. 6 ovv KdvdLdog svQcav dcpoQ^rjv xXsJtrrj Xv6LrsXov6av cpvXa^ (isv hv sjtLdrsvd^rj xaxbg -^v,
sxd^Qovg ds sx^Qotg TtQOvitLVSV dQroTtoLOvg JtcjXcbv rolg ex^Qolg rovg rL XsXvTtrjxotag ^ ola rd rcbv ev rfj avrfj
tsxvrj.
9 cf.
i5

10. dvd^QCjTtov
1.

ovv ^vXXajihv

STtLSLxi]

ysQOvta

1 183, 9

10 iTCocyystXac

ritoL ^rjrT^ffort,

airfi6cci

V

1 inter vccvayiav et iyyv? ras 4 litt 3 tr]v avtr]v 6 post ix§£§Xr]^£vcov colon FJBMV, comma I 8 ixsivrig 9 icpiatriGL 10 inayytilai' sed arri6L in ras m^

P

Mo
I

P

CAVa

12 tcc 11 tr]v ctoUv rf] 7t6X8L I inayyslXai^ 13 Xriatfi xsivov sed in hoc in ras m' taxsivov Re 15 ixQ-QOvg agtonoLovg praemisso AL^dvLog iv ta xatcc

AP

BM^ong

M

'

BMI
\

'I-Kagiov

citat

Thom. M.

s.

v.

agtOTtOTCog p. 4, 8

sed yQ TtQovtsLvsv in marg TtQO^tSLvsv CP sed in hoc m^, {Patm) VaUMo, yQ V^ in marg, Thom tcqov cum lacuna 4 litt sed ambo yp aQtonoTtovg in marg, ccQtOTtOLOvg (et Patm)

-kqovtclvsv '

A
\

B

AB
,

V

sed yQ aQtonoTtovg in
et yQ aQroTtoiovg

1

,

.

marg m^

TTOLOVa &Qro'Jt67tov6

P

sed noLOva eras
ccQroTtonovg

Thom

inmSiTg m'^ aQroTt^novg Va aQronoLoig post ccQronoLovg inser coni

OLOvg

BU

Re

68
yvvaiTti

LIBANII OEATIO XXIX
XB dvvoixovvta xal TtatdCa TQsg^ovta
ovtc
Tcal

%v-

Qovg
tfig

xad-' rj^BQav

oXiyovg elg aQtov ayovta aal
tolg o^otexvoig

Tcavtaxod^ev jtaQo.
e0v7coq}dvt£t,

aldovg

rj^ico-

^svov
6

Xeycjv ddvnia iQyiaa^d^ai TteQv xov

ccQtov.

%ovta

loyoig TCaQo^vvttxolg elg OQy^v xhv ccqi^PaXcjv yv^vd)0ag tbv dd^Xiov iv tolg tcov
xal
xal tb

ex^QG)v ocpd^aX^olg ^aCvei.

TCQdy^a

toCavtiqv

elxev vTceQ^olriv^ G)6t ovdev 6 KoxKog elvai edoTcec. 11. KavdCda) de ^lxqov tovt kcpaiveto xal 7CQ06ed^rjjie
10

t6

ical

TCeQidyecd-ai tbv taXaCjccoQov

dcd

tfjg

noXsog

oXrjg to te djcb t&v TtXr^y&v eTCcteCvcov Tcaxbv tfi tcbv €paQiid%ov dvapoXfj xal devteQav STcdyov dCxrjv tr^v
ccTcb

tfjg

ai6xvvrig.

d)g d' riXiog

^ev

rjv

TteQi 8v6iv^ 6
6(pd'i]-

d\v7cb tG)v dy ovtov tolg eavtov yeito6iv e^eXXev
15

6e6%^ai^

7CQo67Ce6ov6a TCQbg td yovata avtolg

ri

yvvrj

deltai
vcbta.

rovto
oi de

yovv avto x^Q^^^^^^''
ov xf^Q^t^vtai
xal (po^og
TceQi

'^^

TcaXvrpat

rd
Tcal

/teV, djcodCdovtai de.
tfj

TcaQfjv latQbg

^vxfl'

12.

tcoIXov
\

rbv R II 332 ovrog rovrov rov Xoyov Tce^jcco nvd 20 ei66^evov^ el ravrd re ovtog exoi ycal ei ^i6%-bg rov rvx£iv rfjg icXCvrjg rbv dvd^QcoTCov dedorai. <bg 6' fjxev
de
6 TCe^cpd^elg

dyyeXXov d^cporeQa^ rb ^ev ag dr]de6rard

re eXov6d^r]v deiTCvfj^aC re ovtc edvvyj^rjv ev re 6veC-

8

cf.

ad

p. 16,

10

10

cf. 1. 1

183, 13

2

'iici%^riii^Qav

06

Bong
ovv

I

toLavtriv

VaVMo Mo

4

XQV^£<^^(^''

Mo
|

7

Uvsi

MMo
Mo

ccvscpalvsto

avtb VI 20 7« sed alterum X inser m*, I
I

A

Bong

9 tovto 13 o d' od'

Mo

F

A

BMV

Bong

cpaLvstaL 6d' Re 16 y'

21 ds

Re

23

rjdvvtjd-riv

Mo

22 ayyiXav

A

^
gadi
ld6(x)'

LIBANH ORATIO DE ANTIOCHI UXORE
d^eco^evog
tocg

69
fiev

<^dietBXs6a}

TiXrjydg^
trjg

xavxl

td

d'

a^a

riusQa

ddxQva

i}cSLVOv yvvaiTcbg

dg ovx dv i^Xsr]6sv

SQQLfi^svrjg ts %ait,al

xal xojtto-

isvrjg altov6rjg av^fiaxCav sig tb JtQbg tbv aQxovta ivta slTtsiv; syco dh tovtov ^sv avtriv aTtfjyov ddi-

5

w

l'6a}g 0V7C

scbv dcxrjv o6r]v d^iov Xa^slv^ STtl ds
trjg TtoXscjg'

tbv

fvvdixov ^sd^C^trjv

vf^v sdsi
TtSQl

tr]g

ov yaQ d^ xal tavtrjg TtaQa^vd^Cag GtSQslad^ai. sv toCvvv tfi
10

ov TtoXXd
13.

tovtcov s^std6si TtaQslvaC ts b^oXoycb Tcal tfi yvvatzl [isv, o^cog ds QTJ^atd tiva 6vvsL6svsyxslv.

Tolg iLsv ovv PsXtCatotg, o:tSQ aQxo^svog scprjv^ sdo^d Tt TtSTtoiriTtsvai xaXdv^ tolg d' sl' ttg svdoxt^r]6stsv hitC tco Qrjyvv^svotg xaxov ts xal xatvbv xal

ovx i^ov. sl ds dCxatov ^sv tb TtSTCQaynsvov^ xatvbv 8s tovto xal ovx i^ov^ ovdsv stSQov Xsyov6tv rj ott
fxstd rov tcbv dtxaCayv d^sXstv sig yfJQag r^xG}. xaCtot ttg ovx oldsv^ C3g dsl dtd trjg TtdXsag SQXO^svog ovdsva

15

t&v xXatdvtcjv TCaosQxo^at^ dXX
trj6a

sOtrjv^

i]Xyri6a,
(ir)

s^rj-

tbv

rjdtxrjxdta^ sXcov [lev STtsd^rjxa dCxTjV^

dv-

vrjd-slg

ds rix^s^d-riv;

JtoXXol

\

ds xal ^sC^ovog
jrs^il^avtog
63, Ssq.

R n 333
sys21

a^tot dCxrjg
7
1

vnb totg 6vvdCxotg i^ov
cf.

Harmodium

p.

37,17

11

cf. p.

diexiXsaa inserui „aw* post ovdQccGi aut post nXriyccg deest
e. c.

verhum dliquod
aut

id-0Qv§r]d-r]v

aut

BMMo
P
sed
litt

ccv87tr]&(ov vel tale quid^'4:

Re

ituQdv^Tjv
2
d^f

aut inxoiri%T\v

SL

U

5 xavx'

7 xccvxr\
0'

Mo
in ras

M edd
V
edd
19 21

8 ccvxijv

om Mo Bong
I
xsvbv

m*

12 s^bdox.nn^osL

3 iQQi^ivrjg 6 a|tov in marg Mo^ 9 xovxov 10 ov sed post s (2) ras 1 2

Re

Mo

13 ycccLvbv scripsi 14 sl qui libri edd

ov yisvbv

15 i^ov

om I

Mo xsvbv reli14 yiaivbv scripsi Mo
praeponen-

xsvbv
dum"-

V

Tisvbv reliqui libri

ravrw" Re

Re

17 aQxo^svog 20 8h (2) om

Mo Mo

15 xovxo] ,^malim iv
hX6)v'] ^,fort. xccl

Ttiii.^ipovxog

70
vovTO.

LIBANH ORATIO XXIX
ov

yaQ iv

rco
xfjg

tccjXvslv

n

jtad^elv

xavxayov
xotg dtzaC-

xo diKaiov^ dXXa xb
oig k6xC.
^17]

14. xcbv
dCxTjv^

Xa^slv
oiaXhv

xi^aQiag aQxovv ^ev ovv elg e^s xexoX^rj^svoDv oida hsQov ds xu TcaQ-ovxog ov (psQ(o. sl
jtcjTtoxs
xfjg

5

^r]dsva xaxr^yoQOVv^ dXXd xi]v
r]

dh

xo

dtalac^

ovds svxavd-a

yvvaiTihg SQrj^Cav rjXsovv, 7]v sjtoCsi^ xh d' aTtoQSlv 6v^xaxijyoQov ^sv (piXavdQCa
STtSid^s

lid%(DV
sxsCvr]
10 ^UY]

^s

Porjd-Siv.
r]

Qfi^ai

(pcovr]v

yaQ dv 6x6X^r]0sv xh (pavfjvai JtQcbxov sv ^sijtp
Jtoxs

8y]

xolg TtaQ^ r]iicbv dcpaiQsd^sl^a xov (pdpov; VTth yaQ xcbv X(p KavdCdcp 6vvs6xr]}c6xa)v ovk dv jtoxs av-

Toug Xad^ov0a Q^xdCog dn^hXXvx' dv^ d xaXcbg sidvla 6xsvov6a dv oixoi xad^fjxo. 15. xh d-aQQfiGai xoCvvv avxf] TtaQ r]^G)v ysysvr]xai xf] r]di7ir]iisvr] Kaxd x&v
15 r]dixr]ic6xov.

avxov
si

7]dr] xCg ^s Gvyxad-T^^svog xolg sxdXs6s xaxoTCQdyiiova. Jtcbg^ g) (pCXxaxs; yaQ 6 xolg xax6v Xi 7tS7toir]x66i xaXsTtaCvav xovxo

dXX^ o^cog

(pCXoig

dv

six6xc3g xaXoixo^ xC toig

ds8Qax66i xaXsi6d-ai jtQ06-

r]xsiv (p7]6o^sv;
80

16. 'Slg xoCvvv ovd' si 6cp6dQa sdsdoxxo ^oi ^r]ds-

vhg

xoiovxov

^r]ds7toxs

n>r]8sva

XQOJtov

s^pdjpaGd^ai

jtQdy^axog^ xovxov ys ovx svf]V si^djta^ djto6xf]vai^ dXX' sixhg dv sitoCovv xi xal yQa(pr]v avxhg djtsvsyxcjv,
sxetd-sv

dv

yvoCr] xtg.
p. 243, 11. p. 817, 12. p. 1332, 2

23 Dem.

1 XL in ras 3 iGviv

'XQibxov

A BVI

ras

P*

xi 2 xi^(aqiccg sed xi praepos m^ 6 xi]v inser JB* 9 roxfj? e xr]v corr J?* 11 drj Va 12 SiTtmXXvx' in dg piiaov I 13 xa-S-TjTO libri edd 14 vii&v 15 adLxovv| \

P^

Mo

P

om

xav I
20 22 yf

16 ccvxov 17 xovx' idiisxxo Patm sed yg iSiSoxxo in

MoV

M edd

B

xovxov
\

Mo

om I

\

elg ccTta^

AB

marg m^

^riSsv

I

LIBANn ORATIO DE ANTIOCHI UXORE

71
tb JtoXv

Ths

IIiog

yccQ
Tccg
Tcal

6

xttLQog

STcelvog

6

deuvbg

Xttl

iTcl

tav 6qg)v
0(ot7]QLOv

7coQvq)ag

tovg

ttQtOTCOJCovg

sv efpaCveto ^ol xtttsXd^slv ts Xttl tb tb SXsCvOVg TCVQ TtQOtSQOV xdsLV^ TCSLd-CO 6s ovda^od^sv ^v ovds dLa jcdvtov oqxov aTCavtag tovg dsovg [t&v XsyovtcDv] sxovtav^ tots tovt s^vvrjd^riv
ttvrjyays
syco

5

^ovog t&v
dvvTCOTCtcov.

\

s^av ^dvcov
17.
otttl

Qrj^dtcov
ttv

do^dv(fttlrjv,

R

II

334

t(ov

ovx
pLijv

iisv

cag
flor]-

yMtSLkrj^fiYjv
d-rjasLV.)

^vvd^TJXttLg

rj

sl

xaxbv

sjcCol,

C067CSQ

VTcb

tov

^dvtsojg

^A%LXXsvg^

avtb

lo

ds

tovto

t6

^rjdsvbg

ttvtovg
rjyov^irjv

dsdsrjad-aL
fj

toLOvtov
l^x^QO6

[LttXkov

aldslad^aL
TcCatsGiv
slkr^(pcog

dslv

tdg
^isv

^et

tdtcsv
jckrjyag

ofioXoyCttg.

ttvtbg

ovv

tdg
otc
17-15

ovt

sltcsv

ovts

iQslv

s^sXlsv^

tavta
^d^slg

iisvtoL

dC ixslvov bg olg

sicscasv

tav

7CS%SL(3^sv(ov oXLycoQSi.
18.

xal KdvdL-

dog ^sv
atsvav^
1 cf.

riiiag

(5tQS(pstttL.
ey(o

djcoXXvaLV^ 6 d' sldcog ovx sjclixsivog fisv ovv dnsCyijStb fiov xttl

ds fi0xvv6(irjv dv jCQoddtrjg xal
14 sq.
9
cf. 1. 11

hv
II. cc

xal

1.

1 182,

282, 12 sq.

10

86

sq.

2 inl 3 avr\yayBv praemissis verbis xal TidXiv iv ra 2 dQ&v avzm Thom.M. s.v. agto-jtdnog p. 4,9 (cf. ad p. 67, 16 V Re cf. p. 28, 19; 66, 1; t. II 290, 8; ogicov reliqui libri Thom icQXonmXovg aQTOTtoLovg Mo sed aQxonoiiovg in marg Bong I et YQ in marg 3 avriaQtononovg reliqui libri Thom
I

M

4 yiasiv Re ^^ ovSaC xs om 6 xibv Xsy6vxcov cancelsed ds ovdaii in ras m' n6d-£v lavi cum Re, qui ix^vtoiv x&v Xsy6vx(ov iXd-6vx{ov coni Anim 7 iyoi] avtbg I sed Tjftft^VTjr in ras 9 yiat siXrnnisvriv yiat SLXtjiiiiriv in marg m*, ex 7) corr P' et J? ij l^^et sl 10 vTthQ Patm sed yQ vnb in marg iri ftrj

yaysv

I

P

\

6coxr]QLa

\

Mo

F

|

M

Mo

|

AVaMo

V

\

V

14 ovxs scripsi ex I[-5 ri6%^s\g Mo sed Y.ad'sig in in marg m* 17 sed
I*

APBVMo
'

o^x' reliqui libri

edd
rj^d^sig

P

marg

m^ BMVI

^adslg

Patm

A

sed yQ
dh

\

Ue

72

LIBANE ORATIO XXIX
av%-QC)7CG)v^

doxav

di

cov
sdsi,

olxo^evriv

^'di;

ri}v

7t6Uv

ave6G}0a.

jtXrjyfjvai;

rsQa;
5

xCva yaq Ttgb i^ov rolg yevo^evoLg rCva akyfj^ai; rCva dyavaxrrj^ai; nolov %arCva iirjrsQa; JtoCovg ddsXcpovg; TtoCav 6vyysriiv
rfiv
iii7]v S[iriv

vsiav;
(pcjvTJv^

XvTtriv

6

TcaiQog

djtrlrsi^

rr)v

£^?)v

dyavaKrrj^iv'

co0r

sC Tial JtaQa rfjg

yvvaiTcbg 6 dvi^Q rj^sXrjro^ rfjg ys nao' Sfiov

itQovoCag
ijtoC-

dCxaiog

rjv

rvy%dvsiv^ aXlcog

'0''

ot' sl

fii]

rovro

ovv^
10

s^avrbv dv ridCxovv sv olg sxslvov. av ^ld^ov slg Isqov; Ttcbg (5' dv rjv^d^rjv;
Tcal

Ttcjg

yd^
d^

rC6i

ocpd^aX^oig sfiXsil^a ^Qbg rd dydX^ara ro^oiiroi' sfiavr^ dvvsidhg xaxov; 7t&g d' dv ovx sv svl rovrcp Ttag o
TtaQsXrjkvd-cog

s^Xditrsro
^ij

^Oi

pCog;

xaxbg ovv
xal

f]v

sv

olg
15

icpo^ov^rjv

xaxbg

sXsyxd-sCrjv

svsi%6piriv

rovroig d iidXi6ra scpsvyov. xal rCva rovro s^Si (pv6iv; 19. "HQxsi ^sv ovv slg ro 7taQaxaXs6ai ^s JtQbg t6 t^ rd dsivd 7tS7tov%^6ri Porjdstv xal 6 rov dixaCov

Xoyi6^6g^

vvv

d' fjv

srsQ6v

n

TtQbg

rovxGt

^sydXrjv
i6c3V
\

R
20

II

335 sxov rijv dvdyxrjv.
sl

rC rovro; cp6Pog

r&v

xaxG)v.

TtQayyisvcp

yaQ fii) iycj r6rs x^^^^^S £6xov rra Ttsxal ravra icp^ olg ovroC ^s xaxcbg Xsyov6iv
xal rovro syvG)6av d^tavrsg^
fjsi

iTtsTtoiijxsiv

Kdvdi86g rs
dQro7t67tG)V

6id 7tdvrG)V (dvy

cj67tSQ

x^i^^dQQOvg rwv

2 &vio(o6a sed 6 (1) inser in^ aviaacc VaU 5 aTtfj8 ort I\ rovr Re 10 Sk (2) 12 iv scripsi rst; Re 13 num §iog <Hal)> xaxo? ccv riv auctore Re dv libri edd 15 ^cpEvyov, ? riv om Bong 14 icpcavo^riv Patm sed y^

P

V


I

I

i(po§oviiriv in

marg m^
|

|

ccveixo^riv

Mo

cum lacuna

1 litt

nsnovQ-ora Mo 22 tovt' Va Tw avrm ndXiv (cf. ad
p. 4,

11 ru om 18 toOto / 19 ^';^orTt §or]d-stv oml 23 dia ccQroTCOTtoiv praemissis verbis %al iv

ante v

B

r]V£Lx6iiriv

V

16

ftg

om Bong

vaixdiiriv

BM
B

p. 67, 15) citat
|

Thom. M.

s. v.

llR

I

av inserui

aQroncoXov

I

6cQronoiibv aQroy,6ncov Re Anim

Mo

ocQXOTtoTtos

sed aQroTioTtmv in

marg

LIBANn ORATIO DE ANTIOCHI UXORE

73

wv ^£v

^iiiov^evog « edsdQccxsi^

vvv dh xul vnsQTtdvtcov ^kev
TtSQiocpd-avtog
5

\akX6fi£vog^

ixeivovg
20.

t' ccv

avd-ig slxs xa oQrj trjv re

toXiv 6 Xi^og.

Kdvdidog Jtaicov

l'0(Dg d' av ovdh dia d%h ydg rov nQ&tov

avtbv dv sxa6tog sdm^s (pd-d6avtog tov dQa0uov tijv alxiav^ xal ^v JtdXiv dv olaTtSQ xal TtQOtSQOv tj xal sti dsivotSQa tov xaXsGovtog exsCvovg kitl tr^v avt&v
SQya^Cav ov% ovtog.
i]v

ovds yaQ avtog sti %i6thg dv
tcxv

aTth

t&v avtav Xoyov

%QotSQcov e^sXrjXsy10

^svav.
21.

Aq' d^id ^oi td nsjtQay^sva
rj

^sfi^l^sayg^

dXX^ ov
sl

^dXXov svcpr^^i&v xal ^sXtiovcov
ydQ
tig

vvv
7t6Xiv

Qrj^dtcjv;

dxQip&g s^stdasisv^ oxi^w
dlg

iisv slitslv^

dvayxd15

^o^at ds^

asacoxa

tyjvds

tijv

d^todovg ts

tovg 6it07toiovg avtfj xal xata^xcov^ vvv usv 7tsC6ag xatsXd-slv, vvv dh xcoXv^ag cpvyslv.
22.
ij

tovg aQtovg sxslvov ds vovd^strj^ai. iycj sl^ov ^hv ^dv^ ti xal tcsqI tovToi> Xsysiv^ xal wg ^sC^cdv i]v i] :taQd tov KavdCdov
jtSQi

ds

^TTtrjQstovv ydQ^ ^v TtXrj^^sXovvtd ti

(prj6iv^

dQ%ovtog

cptovfi.

20

xatrjyoQCa tov

SQyov

xal

cjg

svCoig eXdttcov tov dsovtog^
3 d'
T(ov

0tad-^6g^ cjdJtSQ ovtcjg iv dXXotg TtXsCcov^
av']
|

6

ev

Mo

in ras m* 8' uv ovdh P sed d av 5 avtbv Mo ^gco^sv Sv,aaxois
| \

sed a in ras

m*
7

6 TcdXai

A

BM
C

8s

B

\

diaTtdv-

cpd-daavrog

P

av

om V

sed yQ TcdUv in marg,

^aXCaavxo? I

Bong

|

reliqui libri

edd

avx&v coni Re

avxcbv scripsi e avxi]v 9 lh,EXriksyiLCva)v scripsi e

V

BI Bong

jBFcoII. p. 58,11 et t.II 145, 10
i^slriXsyiitvojv in

sed yg sed in hoc 11 ccQa uoi d^ia I UMo edd l\£XriXsyiLivG}v in iov Mo 16 (pvystv 14 trivds om PVaB 15 xal vvv Mo sed qp in ras m* 17 qpcavryf V 18 TtXriiisXovvxa PIMo 19 av inserui 20 ^si^ojv r^v rj TtaQcc ^svxoi Bong xov I "" sed praeter ^isl in ras 5-6 litt m^ 22 av Mo

marg m*) marg m*,

i^8iXsy\ihvGiv i^riXsy^svoiv

APVaM

(et

Patm

I

|

M

|

74
aAA' oficos
h'J^

LIBAlSn ORATIO XXIX
iTcslvo

d^i xavra

atpsCg,

d

iisv exbi tig

R n 336
6fibv
5

bItceIv
I

JtXrjyav aQid-^bv slQrj^evov itaQa rov ti^v

aQxijv

sxovtog

xal

to0ovtov o6og yiyove

Tcal

ovtog

G)g JcokXol

ted^iavtai.

^dhata

^hv xal ovtcjg
tcqcc-

m

rjdCnsi

Kdvdidog ov ysvo^svog tov xsxsXsvKotog
6
Tial

otSQog^

tovg
STtl

olxetag

oq&^sv TCOiovvtag ^Qog
Tcal

dXlrjXovg^ otav

xXrjyalg dkXog dkX(p TtaQadod^fj^

tovto

Tial

^sv
10

Yidr]

tovg TtaQadovtag avtovg sitaivovvtag oqg)tov d^v^ov IsXcocprjKotog. 23. tavta ovtc sqg)
dXX' s^tco

TCQbg
sl

Kdvdidov^
d

tb

jtiXQbv

tovto dCxaiov^
ovtcovv

diccQQTJdrjv r]Kov6sv^ oti dsl
TtSTtovd-sv.
dXX''

tavta ^vtCo^ov aTtavta
dvvaito.

Ttad^Siv

ovx dv

15

xvQiog fiv 6acpG)g tov ys sXdttovog xal ovx s^sXXs ddfdsiv vvv dCxrjv tov ^ij o6rjv vvv dCxrjv Xa^slv ovd' §Qr]6s6d^ai tovg vjtrjQstag 6 dQ^cov' Ttodac ds al
jtXr^yaC;
XvTtri^Siv

ovd^

G)g

ov jtoXXaC,

tbv Kdvdidov.

yvovg rj Xoyc) rj SQya) xaCtOi tC tb xcoXvov rjv^ sl

jtoXXdg ovtco ysve^d-ai tdg TtXrjydg epovXeto^ tbv aQid^ixbv elnelv xal tb tovg tvntovtag eivat delv tG)v qg)20

uaXeoDteQcov^

oiov Kdvdidog

avta tbv vlbv
ojtcog

eTteGtride
Qrj-

tbv avtov; 24. d^av^d^G) ds
tog

ovd' avtov toi)

liatog ij^xvvd^rj tijv cpiXavQ-QcoTtiav' ov
ijv

ydQ dyQcaCvovfirj

ovds ^eovtog^ dXX' olov dedoixdtog

ti

6cpo-

corr

Plan fol. 104 i-nElvo A sed o ex a rig BIMo PBMVIBong ^x^i M Bong 6 2 siQTifitvov om V 3 toaovtov Mo og Mo sed oaog in marg 5 ysvoiLSvog scripsi e CP sed in hoc s (1) ex corr, I 7 or' av A yivo^svog reliqui libri edd TcgccotSQOg BMIMo
1

aXX'

cccpslg citat

|

1

&<pbIs-

\

\

«

\

l

praeponi^'' 1. 1 166, 13

Plan 1. 1. tccvtcc] ^,malim aXXcc 17 ^coXvov? cf. ad 14 SmGsi I 18 post ovtco ras 4 litt 20 num avtolg ? 21 aitov 23 dsSiotog V GvviatriGs coni Re
9
riSri

|

XsXoitpTiycotog

citat

Re

13 ts

U

|

V

M

[

ORATIO DE ANTIOCHI UXORE

75
jcaCdcov

ILIBANE
bv ylvrixai^
stQog
JKVTa
'
I

xal

d)

JtoXXdxLg

jtaTSQsg

vjtSQ

Ttaidaycoyhv

k%Qri6avto,

xo

ds

al^a

sksIvo

t6

zal t6 di,at^rjd^sv dsQ^a xal aC (pavsi6ai accQXsg, R II 337 Tjv 6a xal tfjg Ofjg xazCag.
5

25. ^fjkot ds avtbg 6 aQxcJv olg slg stSQov STtQatfig yvG)}irjg
tfig

Bv ^%o ravr' sivai I:oXv
tfig

savtov.

tfjg

av-

yaQ aitCag

btc^

alXov

rjnovdrjg

la^hv tb

6cbyLa

tov

ocsxaxovQyrjXSvai

doxovvtog tovg rj^SQCJtSQovg rwv ta
10

yQa^^ata dida6x6vtC3V ^iurj^d^svog d(pfjxs dsC^ag olg XSQi StSQOV 67toCrj6SV, CCTtSQ dv S7toCri6SV^ Si Xal tbv
^v
2Q. 'O 6s
[

tig si6ri%G}g avta.
iisl^ov
sig

sXsy%ov

tf[g

KavdCdov
sig Ttolov

6x7]-

IffOtSQOV 6G)g, sig tC ydQ, sijts fio^, ^lsjtcjv,
sig jtolov Qfj^a, sig TtoCav 6vXXa^riv.,

Xoyov,

sig Ttolov vsv^ia exslva 7tQo6sd-rjxag; sv olg fjv iatQ&v ts s6tSQfl6&ai tbv dv%-Q(07tov xal 'd-ea^ia sivai tolg sv rg TtoXsi %d6iv eXssivbv G)67tSQ

td TtoXXcD

PaQvtSQa t&v

TtXriycbv

i5

si d' sv tcj tfjg ^o6xriiidtov sXavvofisvov. vovd-s6Cag 6v6y.ati Jtdvta tavta sivat cptjg, xal djto-

rt

rwv

tv[i7tavC6ag

tbv

dv^^QcoTtov

sig

tavt6

fioi

doxslg dv

20

xatacpvysiv.

dXX''

vvv.

ov

djtcbXXv
ti6x(p

yaQ 6 tbv j4vtCoxov,

ovts t6ts ovdsig r]vs6ist dv ovts dQ%ov ovd' aTtSQ exsivog 6(pr]6sv,

dXXd rd ts XQW^'^^

^^'

^^"
J5

7taQd tG3v exd-Qcov tcbv

^Jvvi6xov dsd66d-ai rd

ts tijv !dvti6xov yvvaixa iiij dvvr]df}vai TtQO t&v TtXrjycjv dovvat rourcj ;g()V(5fc'ov 67t66ov efiovXsto^ i^tsl xal

tdg 7tXriydg ov to6o\)tov
8 xovg

/ufV,

id6%^)}

d'

ovv.

Istd 11
om C
rov

ris

Mo

9 nLiir,6d^£vog
I

i]Ori%(i)g

U

om Bong
12 xai

9 acpiiycsv
tf]?

22 ov8s

Re

BMVBong

23 dnoUv Bong 26 tovt(p tb xqvgIov Bong

VaM

M Bong

A

10 ro 17 t^
(2)]

24 tav

76
21. ^TTtsQ

LIBANH ORATIO XXIX
!dvrL6%ov ovv^
eQsl rtg, sdsi,

XvtcsIv

Kdvdidov^ v^sQ tov aixoTCoiov
xdxcov svcc; ^yh ds xb y.s6ov
0V7C 'i]yv6ovv
6

xcbv yvcoQi^co-

[isv xfjg d^cpolv xvxrjs ovd^ cjg 6 ^sv olTcCav xsxxrjtai iisyccXrjVy 6 ds iLi6%-hv xCbv olTirj^dxcDV hv olg olxsl xCd^r]6Lv ovd' (bg 6 ^sv y7]V s%SL TtoXlrjv xs xccl dya&rjv^ 6 ds ^vXr]v
I

R

11338 ovd^

cjg
G)g

6

^sv

xfj

yaCxQi xaQC^sxai^

6

ds ov

dvvaxaL ovd^
Ttovslv.
10

28.

^sv dQyslv s^s6xl^ dvdyaiq xavxa xal jroXXd JtQog xovxotg sxsQa. sitoLOv^riv dh x6xs ov TtQO xov KavdCdov xbv
oida

to5

xg) d'

l4vxCoxov^

dXXd

:tQb

xov

ddCxov xb dCxaLOV

xovxo

^sv yaQ

VTtrJQXsv I^vxloxg),

xov KavdCdov ds
di>d-Qco7tcov

ijv sksIvo.

oi)8slg ds

ovds xcbv ddLxcjxdxcjv
d)g

xoX^7]6slsv

dv
15

slTtslv^

ovk aids6L^ov

yj

xov dtxaCov xd^Lg.

dLa

xovxo xdx x&v dTCQdxov dixaexrjQCcov djtL6vxag oq&^sv vsvLKrjzoxag ovx dsl xovg sv7t6QOvg, dXXd Ttoxs ^sv
xovxovg^ Ttoxs ds xovg %svs6xsQovg xcov dLxaCov jtoLovvxcov sxdxsQov. 29. 6v ds olog dv fj^d^a xal TtQbg

20

ov xaXcbg^ g) dv%-Qco7toL^ JtsjtoLT]iisv r]xxo^svov %aQ* v^lv xr]v dvva^LV dxL^daavxsg., xov ds xsxQaxr^xoxog xr]v ded^evsLav XL^r]6avxsg s^bv TtsTtoLr^xsvat xovvavxCov; sC d' ovx dv TtQbg 8Lxa6xr]v xovxo STtoCstgy
STcsCvovg Xsycov

xaxs xov

dLa xC TtQbg e^s;

jtavxaxov yaQ sycays

voiiC^ca JtQoCr]-

2 YvcoQL^arCQcov I 8 6 inter ayg et ro5 inser GTiv i6TL Bong tav

.S

Mo

tovto
aQ-cc

FBMIMo aTtQccxtcov VI sed in hoc x eras 19 Xiynv Re olog av rjG&a Xiyaiv idem B
I

|

Mo Mo

aficpotv tf]g

B

6

v.al

inser

A^
|

\

xm I sed w ex 6 corr m^ ^|f9 noiBlv C 15 SiaSs edd
18 olsignificare

om Bong

statuens atque iSvvaao av Xiysiv VaV sed in hoc r} in v corr,

U

\

dvSQsg Mo 24 SiatL

20
\

MVI

tiilIv

7tQ06i]KSLv

I

LIBANH ORATIO DE ANTIOCHI UXORE
\iiycc

77

^stv

dvvaad^ai xh dCxaiov.
sXsiTtsv'

^^6G):tSQ vvv^
^Kkvd^QGyTtsia.

sl ds rovx* rjv^ ovx av tcbv ^sCav TtQay^dxcov xa

vvv

ds

xom

66xi

xo

iidli6xa

TtixQov

^^^oiovv xbv Yj^hsQOv piov^ OXL TtoXXd iisv xd xcbv v6^^^t(ov yQa^iiaxa^ xd ^sv JtaXaid^ xd ds vsa^ xaxanaxslxai ds vjtb xCbv ddixovvxcov rjdsayg xijg Ttksovs^Cag
^dXkov
30.
syo)
kcp'

5

savxijv

sXxov^rig

tj

xovxcdv

dvstQydvxov.

ds ovx' dXXoxs

Jtdyjtoxs

JtQorjxd^rjv xolg ddt,-

xov6i xovg ddiKov^svovg did xb xovg ^sv sivai xg)v Xa^TtQoxsQCJv^ xovg ds x&v 7caxadss6xsQ(ov ovxs vvv
ovx' s^sXXov TtsC^s^d^at.
d'

lo

^ri ydQ dv xbv s^avxov ^taxsQa xavxd KavdCdco TtSTtotr}xa TtQoxsQOV dv ijyayov xov xoiavxa Jtad-ovxog R II 339
\

oxt

Kdvdidov^ dXX^

txojtoiov^
jvri

dXV
ovds

ovd^ dv dXXov XLvbg
(id

x&v sv sXdxxovi
i5

ovd^ «V,

^OTtcbXov
ri

xovg dsovg^ xvQ07t(oXov ovds ys i^xadoTtcoXov ovds ys vsvQOQQacpov.
XLg

ovv

[101

Xsysxco

aQ^axa

-»)

dd-Xrjxdg

rj

aQ-

ovg rj icvvrjysxag' xovxoig ydQ djtaaiv dvxixsxayivov xb dCxaiov ^dXXov avxa TtsC^st itQoasxsLV t)
eCvotg.
ofisvr]g

31.

TtsCd-SL

ds xal xd ditb

(psQSLv.

oxl

^sv

ydQ

sx^Qccg x^g dvdfisv^g knl xovxfjg

20

OLg sicslvog

Qy&v

xal itdvxa S7tL^ovXsv6SL XQdnov xal 6vvovK d7tOQ7]0SL^ ^al acpodQa sTtCaxa^at. ov fiiiv

6^G) ys

av

dLTiaCcav xal ysvsad^aL xal vo^L^d-rjvaL.

xov xoLOvxov 7toXs(iov 7tQod6xrjg dv sM^rjv ovds yaQ

n

3 tScvd^QmTtSLcc

Re

12

ccv

B

id oi in ras

m^

19 avt(b ccvtm reliqui libri TtQOGsxsiv ccvtb ' 20 'yisivoLg sed eras xsivoig 1 ixsivoig V sed Q-q 25 xal (1) om ras m* fd^Qccg

U

13 notsQOv Mo rjyov 15 ys d^oTtdjXov ovds
\

7 ii&XXov]

om Bong

BM Bong
om V
|

8 aXXotC nots

toiavta
|

P
j

P

M

16

oi^S'

Ttsid^si
tcc
\

BM

edd

om /

P

m

V

78

LIBANH ORATIO XXIX
xal tavtcc
drj

rotg tag td^eig liTtov^i (Svyyva^rjv sxo^sv
sidotsg^
otL
dssi,

tovto a^aQtdvov6iv.

avtb yaQ

tovto xal t6 eyTcXiq^d i^tiv^ oti (po^co diacpd^siQOv^L ro 7tQo67]xov. dLO. tovto d7tod-v7]67cov6iv al6iQ6)g ov
5

^ovXrjd^svtsg TiaXCbg.

32.

i^v

ovv xd^ol zalbv tavtrjv

(pvXd^ac tijv td^iv.
yQd(p£6d-aL
ijtLG)Vto xal

^Yits

tcqCvslv^

%al ydq sl ^rjdslg s^skXs ^s ^rjts dXX^ ol ts d^sol Tai)^' dv

avtbg dv Sfiavtbv xatrj^d^LOV sidayg d ^ol
zal
iiiiv

iTCSJtXrj^^sXrito.
10

xal sXitCdsg ^ol TtaQ^ avtoiy

tov td dCxaLa
STtrjvovv
TtoLri^SLV

tlolsIv v7tfiQ%ov.

tovg yaQ djtSQ avtbg

STtaLVOvvtag d-sovg rjyov^r^v xal XQSLttc) ^s
tcbv
7toXs^r]66vtcov.

Xbyov

toivvv

bjtolbv

tiva povXstai ts xai dvvatai 6v0tr]6d^svog Xdd^Qa ts
dLOQVttstcj otal (pavsQcbg ^axs6§-c3. r^g yaQ drj tcbv d-s&v ^isd-' rin&v ov6rjg QOJtrjg ysXcog s6taL xal avtbg xal ovg 6vXXsysL.
33.

15

z/t« Tt,

(pr]6i^

trjv

ocpSLXo^svrjv s%l tolg
OTt ^Qcbtov
\

R

II

340

sXsy%oig diszG)Xv0ag diKrjv;

^sv

avtbv tbv sXsyxov ov ^iXQav
20

diTcrjv rjyrj^d^rjv.

STtsid''

ol JtSTtov&otsg ai)tOL

TcXsov ^rjd^

xax&g sdsovto ^ov ^rjdsv ^r}t'rj6aL sx7toXs[iG)6ai 6vvtay^a 6tQaticotcbv to6ov-

g)6%^ olg Xoyi6^0ig slg tbv sXsy%ov 6vvs7tQattov, tolg avtolg tovtoig sig t6 ^ri ysvs^d-ai tivd ti^oQiav sxQ(o^rjv. sxslvo ts yaQ rjv tovg rjdi25

tov SQya6triQicp.

xrj^svovg iXsovvtog Tcal tovto totg avtotg x^Qi^^o^svov^ dXXog '9'' OTf xal s^rjv avtotg td avtov xo^i6a6%ai.
1

xug inser

B^

om PVaVUI

T10V61 I sed 81 in i corr, rccvta Bong 4 diccTOvro 9 inhnXri^iXriro

15 T£ ^aruL Mo (irj 68

Mo V

sed in XsLTtovGL corr m* rouro] 5 ovv om VIMo Bong 12 Xoxov sed x ^^ ^'^^ ^* PVaUIMo 17 dmrt 21 ^r] &' 24 rLva om V 26 otl a-urcov VIMo

M

\

Xdnovai

^FBong
|

Xsi-

APB

P

M

PBMVIMo

B

PBMI

\

I

LIBANH ORATIO DE ANTIOCHI UXORE
yccQ

79

6

ccQvov^evog
edec.

^rj

Xa^alv
(pSQeiv

TtaQcc

tov

XQanst,Ctov

xal
%Yiv

Xaphv ovx
tQaTts^av

£lk7J<psi.

yccQ

avta Tcdliv snl
snQattov
5

34.

ovtcog sv olg xal

xal ovK STtQattov ovx e^axonrjv i^avta.

tovg nsvtoi

lis^cpo^svovg ^OL dvvaC^rjv av dsl^ai ^a^o^svovg savTolg^ OL tG) ts slg tcqC^vv xata^tfj^aC ^s tb TtQayfia axcjg ksyov6i xal ta Jtdvv 67tov8d6ac tisqI t6 ^iJ

dovvai tbv 0tQati(btr^v ^Qyfig altLcbvtav^ td tf\g

dCxrjv.

sl

^isv

yccQ

tdnb

tfig

sitisixsCag sjtaivovvtcjv' si ds
lo

d

tfjg iTtiSLXsCag
tf]

yL^d-fjvaL

sv altCcf TCovofjvtaL., tC firj tb 6vvoqyvvavxl tGt xcfAw 7tQo6vs^ov6L; 35. Kav iii]v xdxslvo ys tolg siQYnisvoig JtQoCd^SLr^v
i

V,

OTt xav si 6cp6dQa tf]g tv^coQCag STts^v^ovv^ vxav sdsv tb doxovv AvyaQCp ta tov 6tQatv(otov R n 341 sv ddslcp^^ cpCXcp ds rjiistSQG) xal ^wqd^sv Ttaldd ts 15

^iv

talg

r]^£tsQaLg

dXX^ G)v
viSGiv
SiTts

dv

xatd

s^ovtL dvatQV^aig ov tav TtoXXav, xal iiaxaQLOaL tovg yovsvg r-^g tav rovroti' toCvvv 6 ^sv tf]v cpv6vv tv^r]g.
tvg

tv TtsQL

tddsXcpov., 6 d' sXsys

^sv ovdsv^

tf]

6vyf]
20

6s tavtbv sjtQattsv. 36. OvtG) TtoXXd xal ^sydXa tbv 6tQatvcbti]v dvs6g)^s. ^ovXoC^r]v d' dv xav oXcDg tccvd"^ djtavtag sidsvav
TtSQL

suov^

otL

tolg ddLXov6L

xal xatacpQovov6v
TtoXsfiG)^

tG)v v6iiG)v ^sxQV

^sv tov xatsvsyxsvv

xsl^s26

vovg 6s l8g)v 67tsvdo^aL.
7
1 6] ov Bong Tt^ V <7rpa|at> xaxm?? tov Re 13 d xal Mo
\ ]

M
o

BMV Bong
\

4.

^hv

ri

I
8 ta

6 as

19 sl-nsv
citat
fol.

^

Tt
I

m^ BMVI
90

om F ti BMo 23 CA 8s lle
I

18 t7]v om tov Ccdsicpov

BM tovtov V P sed BMI tolg adiv.ovGi — 25 Gnsvdo^ccL
\

ano

B

om Bong
10
iiti'

6

\

praemissis verbis tov y.atu ttbv itXsovsxtovvtaiv Macar sed v in ras m* 25 ansvSoiiccL VTchQ lavTov Slcc tr]v Ttgbg &vtio%ov 6vv7\yoQiccv subscr P

P

i IHyiiag

XXX
Reiskio^) et Sieversio
1) p. 39.

(XXVIII

R).

Oratio TtQog Qsodootov xbv ^aGilia vTtSQ rcbv teQ&v non anno demum fere 390, quae fuit Gothofredi *) sententia
p.

192 probata, sed iam anno 384^)

Libanii Antiocheni pro templis or. (Coloniae Allobr. 1634) Postea sane (Cod. Theodos. t. VI p. 269 et 272) annum natalem orationis 388 vel 387 dixit. Mira confidentia Sinner
(Nov. SS. patrum Graecorum delect. p. 228) orationem hoc ipso anno 390 scriptam esse pronuntiavit. 2) Ad Arcadium post annum demum 395 orationem scriptam esse Reiskius credere potuit (Anim. ¥491), quamdiu de forma genuina verborum p. 113, 16 rbv TtatEQa TtQavtuTOv ^ccaiXsvcov in tenebris versatus est.
3) Libanius non de pluribus, sed de una lege qua sacrificia vetita sint, verba facit (p.91, 6 et 17; 92,5; 95,9 et 13 et 19 et 21; Qua legem a Theodosio XIII Kal. lan. anni 381 96, 18 et 20).

(Cod. Theod.

XVI 10, 7) latam significari credamus necesse est. Templum amplitudine circuitus et pretio artis operum celeberrimum urbis Edessae populo patere, dummodo sacrificiis abstineatur, Theodosius lege prid. Kal. Decembr. anni 382 data Quod recens dirutum Libanius (Cod. Theod. XVI 10, 8) iussit. hac oratione p. 112, 12 luget. Cuius rei culpam non Theodosio dat, sed opus esse dicit xov i^Ttarrjxoros av&QwTtov ^iaQOv v.al ^sots ix^QOv ytal SsiXov ytal cpiXoxQri^atov, dovXsvovxog xfj yvvaiTti (p.

nam

112,20) valuerunt.

monachorumque quinihilnon penes hanc femiHunc Cynegium qui munere praefecti praetorio

ab anno 384 usque ad initium anni 388 functus est, Gothofredus, mulierem Achantiam fuisse Sieversius p. 266 statuit. At num talem in modum loqui potuit Libanius de viro qui a Theodosio ipso iussus erat 'Jta6i xr]v slg xa Q-sla d-QriGy.siav ccTtayoQSvaai ycal "KXsiO^Qa xolg xsyLSvsoiv iitiQ^slvai (Zos. IV 38. cf. Hydatii Lemici chron. ad 388 p. Ih ed. Mommsen)? Verbum rjTtaxrixdrog jDrorsus sanum neque ullo modo cum vnatsvyiotog quod Gothofredus proposuit, commutandum est. Quid quod nonne

LIBANII ORATIO

PRO TEMPLIS

81

conscripta qua Libanius a Theodosio petit, ut templa deo-

rum a monachorum impetu
Christianis invisum etsi

defendat, propter

argumentum
cir-

non omnino ^corporis' finibus cumscripta mansit, tamen in paucissimas, quae eaedem
atque oratio
rus igitur

fere

V

(^'AQve(iLg)

fuerunt, eclogas recepta est.

Nume-

codicum quibus ad nostram aetatem pervenit Sunt autem hi: exiguus est. 1. Chisianus R VI 43 (= C) saec. XI/XH foL 250^ Vide t. I p. 10 sq. Contuli. 2. Monacensisgr. 483 olim xAugustamis (= A) saec. X Inter folium 140^ quod desinit voce exsi^ p. 97,10 fol. 138\

aliis locis prorsus aliter de Cynegii moribus iudicavit Libanius non solum in Vita t. 1 p. 293, 17, sed etiam in oratione xara r&v bLGiovtcov ad Theodosium eodem fere tempore scripta quo nostra, si fides esset habenda Gothofredo, t. III p. 104, 7 R

ILSvog

ovvayoQSvst Ss uol yiccl rst£Xsvrriy(.a)g 6 rotg Ttagcc aov otscpavovinaivoig Kvvrjyiog cciQ^soQ-slg vnsQ tT]g tov Siy.aiov
diatst^7\u.svrig
v.ccl

xd^scog

xar arsrQcousvrig? Nomen illius viri e quo iudicium de tempore orationis pendet, si quid video, norimus. Tantum abesse dicit Libanius ut Theodosius eos qui veteri religioni fidem servaverunt odio persequatur, ut honoribus magistratibusque tollat. Quin
nos nescire confiteamur.

At aliud

vvv TtQog aXXoig riol naQS^svh,ag osavrca ovu,^aousicc voiiiGag avdQu o^vvvra ^sovg TiQog rs rovg aXXovg xal os. Quae verba de Richomere Kalendis lanuariis anni 384 consule proclamato et veterum deorum intrepido cultore (t. I 180, Isq. ep. 926) intellegenda esse censeo, similiter atque ouo^v^ de Sallustio ab imperatore luliano in consulatus
etiam,
pergit,
tfSQSiv
rfj

consortium ascito dictum est 1. 1143,10; 215,11. Atque cum Richomeres paulo ante quam munus iniisset, epistulis et suo et imperatoris nomine scriptis Libanium Constantinopolin invitasset (t. I 180,7), is hac occasione et Richomeris mentione prospere se uti credere potuit, ut aliquid vnsQ rcbv isQcbv apud imperatorem efficeret. Postea vidi iam Tillemontium (Histoire des empereurs t.V 2 p. 950 sq. Bruxellis 1710) non solum argumentis a Gothofredo prolatis vim inesse negasse, sed etiam p. 515 de Richomere cogitasse atque orationem sub initium anni 384 acribi potuisse coniecisse (p. 950). Quocum mihi convenire gaudeo, nisi quod verba p. 94, 20 rcc rsixr^ ravra rcc xaivu xai ol ^SQivol Ttovoi ad mediam potius vel alteram partem huius anni nos vocare contendo. Cuius ratioues qua de causa Sieversio

parum probabiles
LiBANius
ed.

visae sint,
III.

equidem haud

perspicio.

Foerater.

6

82

LIBANII ORATIO

XXX

et folium 141 quod incipit vocibus di aoi p. 101, 20 unum Cf. t. I folium excidit quo verba interiecta continebantur.
p.

15
3.

sq.

Contuli.
gr.

Vaticanus Palatinus
gr.

282

(=

P) saec.
2.

XIV
Vide
t.

fol.

97.

Correctus est duabus manibus, secunda et tertia,

ex Urbinate
t.

126

et

Marciano

append. XCI,

I p.
4.

20

sq.

Contuli.
gr.

Vaticanus
sq. et 69.

939
81
II

saec.

XV

fol.

96.

Vide

I

p.

44
5.

Vaticanus
et

gr.

saec.

XV
saec.

fol.

166.
fol.

Vide
113.

t.

I

p.

209 sq.
6.

236.

Neapolitanus
211
sq. et

E

17

XIV

Vide

t.

I p.

236.

fol.

7. Vindobonensis phil. gr. XCIII (= V) saec. XII 16r. Vide t. I p. 35sq. Contuli. 8. Urbinas gr. 126 (=U) anno 1316 scriptus fol. 257.
t.

Vide
9.

I p.
I p.

216

sq.

Contuli.

Marcianus append. XCI
217
sq.

2

(=1) saec.XIV
fol.

fol.

361.
I

Vide
p.

t.

Contuli.
gr.

10.
11.
t.

Urbinas

125
II

saec.

XIII
saec.

114.
fol.

Vide

t.

214 sq.

Barberinus

41

(= B) (=

XV
saec.

203^ Vide
fol.

I p.

24 sq.
t.

Contuli.
gr. 437 Contuli.

12.

Marcianus
I p.

M)

XV

lOir.

Vide
t.

213sq.

13.
I p.

Laurentianus LIX 30
gr.

saec.

XIV

fol.

222.

Vide

417 sq. 14. Parisinus
foliis

laneus continet

583 (= Par) saec. XVII miscel132 et 133 verba inde ab ovv (sic)

Kal p. 110, 14 usque ad aXX^ oag xa 6a p. 114, 11, quae Carolo Graux amice intercedente a Sturmio Luxemburgensi collata E Vaticano 81 eum descriptum esse conicio, sed habeo.
vitiis

e parte

tantum manu secunda

et tertia in

margine

j

correctis scatere et quovis pretio critico privum esse spondeo. Itaque ab apparatu critico eum exclusi. Ceterum vide
t. II p. 417 sq. et quae ad orationem sequentem p. 122 sq. praefabimur demonstraturi apogi^aphum Allatianum Morello

I
^^v

LIBANH ORATIO PRO TEMPLIS
eo
contineri.

83
et

missiim

Quod apud Morellum mancum

^^Kiipukov factum

^Krruisse
15.

esse et haec ipsa res eum ab videtur. Cf. t. II p. 234 et 537.

edendo de-

Vaticanus

gr.

I^Jkiscellaneus continet

8 orationem graecam ratam foliis 1 xov §aat,Xea vitsQ t&v ieq&v^ foliis 9

manu

2269 chartaceus formae folii 136 saeculi XVIII nitidissime exa-

33 'Notas in Orationem praemisso ^Argumento', foliis 20 Libanii, Pro Templis Gentilium non exscindendis', foliis 34
35 ^Constitutiones quasdam Constantii, Constantis, TheoM. de Sacrificiis et Templis ad intellectum Orationis Libanianae'. Quae omnia manu calligraphi vel potius nam in foliis 17 19 alia manus concalligraphorum
et

TCQog —inscriptam 19 versam
latine

dosii

exarata ex editione lac. spicitur atque in reliquis fredi Genevensi anni 1634 p. 1 63 ad verbum

Gotho-

sumpta

passimque a Giacomello^), cuius Adversaria hoc codice Is ut Graeca in continentur, correcta et suppleta sunt. 'Notis' omissa manu sua supplevit, ita foliis 36^) et sequentibus usque ad 41 suas ipsius observationes commisit. 16. Vaticanus lat. 9539 chartaceus formae quartae 137
eontinet inter ^Miscellanea graeca
et latina'

manu Angeli

1) Fuit ille Michael Angelus Giacomelli, canonicus S. Petri ,,grecantissimo iiiycc yiavj^ri^a 'nccl 'naXXoyTtLaua dello studio greco" (lusti, Winckelmann II 1, 88), qui operam suam in Libanii orationibus e codicibus Vaticanis et Barberinis in lucem protrahendis cum AVinckelmanno consociare volebat. Scribit enim hic die 29. mensis lanuarii 1757 ad comitem de Buenau (Winckelm. opp. t. X ed. loseph. Eiselein 1825 p. 175): „Wir haben heide Lust, des Libanii noch nicht herausgegebene Crriechische Beden aus zween Manuskripten der Vatikanischen und JBarberinischen Bibliothek ans Licht zu stellen. Der Praelat will sich nur einen kleinen Theil davon nehmen und mir das Hbrige Cf epistulam ad Frankium ib. p. 191: ,^Bei Lesung lassen."der AUen aber merke ich zugleich an, uas die Sprache angehet, um mich im Stand zu setzen, viele noch ungedruckte Beden des Libanius aits der Vaticana und Barberina mit meiner Uebersetzung ans Licht zu steUen."- Cf etiam epistulas ad Waltherum
,

ib. p.

173; ad Berendsem p. 183; lusti 1.1. 112,342. In margine folii 36 manu recentiore seriptum Osservaz. sopra Libanio di mano di M. Giacomelli.
2)

est:

6*

84

LIBANE ORATIO XXX
descripta e codice

Mai

Ambrosiano

I

49

fol.

439^^)

epis-

tulam luliani

ad Libanium Mvsyvcov
ns7toii]taL

Ai^avioq ^lovhava)'

id-ig et responsum sl TavTo: yAc6(J()?jg^) et dialexin Choricii
fisvj

^H

dLccXs^Lg

(=
gr.

Choric. p.

203

— 204

ngog t6 Sslv aitoSovvaL
et e

v,xX.

ed. Boiss.)

codice Palatino

282

fol.

a^LOv

(p. 97, 7)

98 verba nostrae orationis oxl 6s y.al 'd-vsLv El 8s aoi cprj6ovaL usque ad nhi^islsLv
.

xLvag (p. 101, 20)
et Eeiskii^).

quae desunt in editionibus Gothofredi

stemma
in

et t. II p. 8 propositum. Codices vero quos adhibendos esse duxi duas distinguuntur familias, quarum prior

Rationem quae t. I p. 303

inter hos codices intercedit ostendit tibi

CAPVUIBM
codicibus
re-

CAF^

altera

VIBM

continetur,

IJ ex

utraque mixtam
plures

censionem praebet.

Unum locum Thomas Magister,
excerpsit

Maximus

Planudes^), permultos Macarius Chrysocephalus^)
codice

usus alterius
p.

familiae

verba monstrant
covrjas

111,10 ^L%Qa

sed liberrime, ut i^dUrjasv pro xa (jisyLaxa

posita.

Oratio
loniae

primum
1.

a

lacobo Gothofredo

(=

Got) Co-

Allobrogum ^) anno 1634 ex apographo codicis Augus1 p. 367.

1) Cf. 2) Cf.

quae dixi in annalibus Fleckeisenianis anni 187G

497sq. o) „P. 98 aversa v. 4. a fine incipit supplementum qiiod desideratur etiam in Beiskiana adnotante tamen editore tom. 2 p. 170 71. 8 desiderari unum saltem in codice Auqustano folium.'-'' 4) Cf. 1. 1 p. 73 sq. 5) Cf. supra p. 3 et 62 et 1. 1 p. 351. 6) Titulus editionis hodie rarissimae (cf. Hesperus 1822 p. 882) est: Lihanii Antiocheni pro templis gentilium non exscindendis, ad Iheodosium M. Imp. Oratio: ante ferme annos conscripta: Nunc primum edita a lacobo Gothofredo IC. notisque illustrata. Repetita est ita ut notae textui non succedant, sed subiectae sint, eodem anno in lacobi Gothofredi opusculis historicis iuridicis politicis novis quinque (Genevae 1634) p. 1 72 et in operibus iuridicis minoribus Lugp.

MCCC

MDCXXXIV.

I
tani
dicis

LIBANH ORATIO PRO TEMPLIS
non
ita diligenter

85

ab Elia Ehingero facto forma. qui-

dem mendosa sed cum commentario doctissimo edita est. Multa eius vitia divinando sanavit Reiskius (= Re) Animadversionum volumine quinto p. 483 492, plura ope co-

Augustani in editione quam notis Gothofredi ornatam uxor curavit t. II p. 144 204. Lacunam qua utraque editio ob folium unum in codice Augustano amissum la-

borabat primus Angelus Maius e codice Palatino gr. 282 adhibitis simul codicibus Urbinatibus gr. 125 et 126 et Vaticanis

81

et

939

explevit^)

in Frontonis editione altera

Romae anno 1823 foras missa p. 421 423. Cuius supplementi immemor anno 1828 lo. Casparus Orelli nihil nisi textum Reiskianum cum paucis iisque infeHcibus
loannes ClirysoLibanius de templis. Themistius de religionibus.^) quihus editis Gymnasii Turicensium CaroUni
coniecturis
repetivit
in libello inscripto:

stomus in Eutropium.

novum cursum

indicit,

Turici

1828
ita

p.

Integram quidem orationem grapho codicis Barberini a lacobo Leopardi comite Recanatensi anno 1822 facto et ex editione Angeli Mai suppleret, sed in reliquis textum Reiskianum repeteret, primus Ludovicus de Sinner in Novo SS. Patrum Grae-

15 27. ut lacunam ex apo-

corum saeculi quarti delectu Parisiis 1842 p. 227 248 Huius non minus quam editionis Mai immemor edidit.^)

Mauricius Schmidt supplementum

illud,

ut e

codice

Vindobonensi ab Augusto Gasda descriptum
duni Batavorum anno 1733 editis tionem principem adhibui.

erat, in Philo-

p.

458

— 498.

Equidem

edi-

1) LectioneB varias non attulit, sed tantum textum e Palatinouno, Urhinatibiis II et totidem Vaticanis se praebere testatur.

2) Haec est oratio illa Psendothemistiana quam perperam in latinum conversam ah Andrea Dudithio dicit Orellius p. 28, ab hoc vel ab alio sub huius nomine factam esse ipse ostendi nov. ann. class. antiqu. anni 1900 II p. 74 sq. et contra Stephanum Hegedus teneo, qui orationem nt foetum Themistii in linguam Hnngaricam conversam Budae anno 1901 edidit {Themistios es.

Budith Andrds).
3) Cf.
t.

II p.

383 not.

3.

86
logi tomo cavit.

LIBANII ORATIO

XXX
viris

XXII

p.

175

— 177

Qum

doctis

communi-

sed

Denique Monnerius editione typis quidem mandata 389 textum Reiskii Sinnon foras missa^) p. 334

nerique paucis locis correctum et eleganti versione gallica ornatum repetivit. Huius aeque atque Orellii Sinnerique, nisi a Reiskio recesserunt vel coniecturas protulerunt, nul-

lam mentionem

feci.

Nonnulla correxit Cobetus.
1) Cf. t.I p. 15.

XXX
IIPOS

(XXVIII

R).

0EOAOSION TON BA2IAEA XnEP

T^N
1.

lEP^N.

'Ejtl

tfiAcu,

TtoXl&V JCQOtSQOV av^pOVlcJV^ 03 ^tt- R II 156 do^ag 6oi tov jtQo67]XOvtog t6tvx,r}xsvaL xal tav
xal

xavavtCa

^ovko^asvcjv
|

xal

jtaQaLvelv xsxQatrjxhg i^xco 6g)v aTth tfjg avtr}g sXnCdog.

Xsyovtav ta ^sktiG) 5 tavrb xal vvv xoir^- Rni56

6v ds ^dXi^ta
SLQijxota
tflg

[isv

xal

vvv

TtSL^d-sCrjg'

si ds ^rj^ ^rjtOL vofiC^rig

tolg 6olg ix'
fihv

^QOv

sivai

TtQdyfiaSi

tov

Xoyc^d^svog
fjg

avsv tav dllGiv tb ^sysd^og

tLufig

^s

tstCtirj- 10

= = = = = I = B =
C

A P U V

M=
8
1

codex Chisianus Monacensis (olim Augustanus) 483 Palatinus gr. 282 Urbinas gr. 126 Vindobonensis phil. gr. XCIII Marcianus append. XCI 2 Barberinus II 41 Marcianus gr. 437

cf. t.

n

237, 6 sq.

R
23

10
sq.

cf.

t.

U

439,

9.

511, 14 R.

t.

I

241, 13.

Eunap.

vit. 1. 1 7,

edd TtQO? §cc6iXicc §aaiUa scripsi om TtQog TtQog tbv ^ccaLX^cx (vide ad p. 88, 11 sq.) tbv §ccaiXia Q^sodoaLov xbv avtbv sig JtQog ^aaiXia dsodoaiov I sed post hQotv X ante vTthQ A, tov aiitov Xoyog rubr rubr, sUoatbg rtQcatog post isQotv X§ in marg fttaIlQbg

CA

P

Macar

fol. 89''

M

B

U

V

B

V

Qmv
xal.

avtov Macar vvv tavtb 1 tavtbv
l£Q(bv

Got

10 tb (iBYsd-og

P

B

6 tavtb xai vvv] 9 nQdyaaaiv 7 ftgi;] vvv Got sed o /i in ras m'
5 xal (1)

om /

88

LIBANII ORATIO

XXX
^ij

xag^ svd-v^ov^svog ds^ cog ovk slxbg sv Jtad-ovta cpiXslv xov sv jtSTtoiriKora.
s6ti
ocal

acpodQa rov rovr' avtb yccQ

5

0v^^ovXsvsLV oi^ai dslv xsqI cjv av aXXog ^sv yccQ ov% av to5 i]ycblLai iQTiGtov ti Xe^siv. cc:todovvai Pa0iXsi dvvaCpirjv xccQitag^ Xoyoig d' av
dc^

i6(og iiovoig Ttal xolg ccTtb
2.

r&v

Xoycov.

^o^co iisv ovv ovx. oXCyoig TcCvdvvov jtoXvv s^ov0iv S7ti%siQslv vTtsQ iSQG)v 6oi xal tov 117] dsiv xaxcbg
avtcc 7td6%siv iiTtSQ vvv^ ^sXXcjv 8iaXsys6%^ai^

8oKov6i 8s
oC
\

R n 157
11

iioi

7tXsl6xov

cc^aQtccvsiv

tYjg

67]g

q)v6sG)g

tovto xb dsog
XaXsJtov xb
Si

s^ovxsg.

oQyCXov ^sv

yccQ

oi^ai

zal

n

Xsyoixo xcbv ovk
xrjv

dQS6x6vxc3v avxa^
dCxrjv^
rjJtCov

%(OQSiv evd^scjg

sjtl

xav

slQrj^svcDv

ds xal cpiXavd-QcoTtov nal nQaov^ xavxa
15

drj xd 6d^ xb ovx yir\ 8s%s6%ai yiovov xr^v sjtaivov^svrjv vcp' savxov ov xov 6v^PovXr]v. ctsi^d-fjvaC xs xal ^rj xvQiog yaQ

6

t&v Xdyov dxQoafisvog
d^iov
sl
^rj

^

ovxs

(psvysiv

xrjv

dxQO-

a6iv

ovx

ov6rjg

/3Aa/3t^g

svxsvd^sv

ovdsiiidg

ovT
£0

xaxd vovv

strj

xi^coQiav ^rjxslv^ 3. dso^ai ovv vnsXdn^avs.) xavxa id^aQQrj^sv siTtstv. xs xbv xsivsiv sig Siis Xsyovxa xijv oxpiv^ cd pa6iXsv.,
14
cf. t.

xs

xal

sl'

xd Xsyo^sva^ %aXs7taCvsiv ng d ^sXxi6xa s%siv

n

393,

2.

428, 9 sq.

in di' o' corr B3I 4 Xsysiv Got 8stv sed slv in ras m^ 9 riTtSQ Got 11 ^QylXov IG gv^^ovX^^v citat praemissis ^ccaLXia vnhQ r&v ^iccQmv leQcov ccvrov Macar fol. 89"^ 11 yccQ om Macar 12 t6 om I 13 rjTtiov 14 TtQaov Got xavra gcc om Macar t6 om Got 15 vcp' Re icp' libri excepto 16 rov qui om, Macar Got 1 sed V in ras m^ et 18 ov8h ^iag supra o eras

3 Sib I sed 5 di Got 8 11 t6 om verbis rov TtQog

PU

B

m^

PIBM

AP

|

U

|

'

A

19

oiiS'

Got
22
6B

'20

ru Got
|

21

V
Xhyovra

Sintenifi

rslvai

V

vnsXd^§aviv
\

AP

V

rr}v

b^ipiv

co

tkvt' ^aOiXsv rbv
\

I

LIBANn ORATIO PRO TEMPLIS
(.lYj

89
/3ov-

•Koi

totg dia 7tolXG)v sxxQoveiv xal

6e xd^s

rj6o^8voig didovai tovg o^pd^aX^ovg.

Sg JtoXXdxig ys
ed^avtdg ^e
xaO*'

vfidtcov dvva^ig jtXeov tfig djtb tcbv dXrid-av i6%vog
rjveyxato.
(p7]^l

dh delv xdKeCvovg
eitr^QeCag

rj^vxCav te xal xcoQlg

die^eXd-elv tbv

Xoyov

5

v6teQ0v
'i]^lv

ai)

TteiQd^d^ai xal

avtovg XoyG) XQatfj^ai tav
enl
d)

eiQrj^evov.

4.

01

jtQcbtoi

(pavevteg
\

yfig.,

fia^iXev^

td

^etecoQa xataXa^ovteg

67trjXaiOig te xal xaXv^aig

R 11
leQd

158
lo

avtovg dia6G)^ovteg
yvovteg bito^ov
te
ri

d^eobv svd-vg

avvoiav Xa^ovteg xal
dvd-Qcojtoig.,

^Keivav evvoia tolg

oia

eixbg

tovg TtQtotovg

cpvvtag.,

xal

dydX^ata
eig

6(pC6iv avtolg e7toCrj0av.

tcav TtQay^dtov de eig TtoXeig
TteQi

TtQoeXd-ovtov
dnoxQco6rig
TtedCoig

r]dr]

trjg

tavta texvrjg
vTtoQeCaig.,

tovto
de ev
i5

TtoXXal

^ev ev

TtoXXal

ev exd6tri de ^etd tb tetxog dQX^ tov XoiTtov 6d)iiatog %aQd yaQ R II 159 CeQa xal vecp.
e(pdvr]6av.,
\

^ri

tG)v toiovtcjv KvfieQvrjtov rjyovvto ^eyC6tr]v avtolg
5.

xal tr^v d6(pdXeiav e6e6d^ai.

xdv

ejteXd-rig ti]v yf]V
20

dita^av
Qrj6eig^

r]v ol
eitel

^Po^aloi ve^ovtat^ Ttavtaxov tovto ev-

xdv
ei

tf]

^etd

tr]v

^eyC6tr]v

jtQcbtr]

veco

tiveg et

ei6iv.,

xal

t&v ti^&v
ov ^r]v
14
cf. t. II

e6teQr]vtai^

dXCyoi
hi,

liev ex Ttdvv TtoXXov,

e^fjXd-e ye ditav

av-

1 p.

Dem. de

fals. leg. p. 348,

10

Dem.

ep.

ad Phil.

157, 17

21 Constantinopoli

240, 15

1 xcci Gs
ita

Re

I

^ftEcaQa post stgriiisvoiv in ras m^ s^volccv 10 cciitovg Got 'ivvoiccv I sed ' Tisivcov Got ex i corr m^ 11 17 i-Ksivcov I sed tj 17 14 TiQoesX&ovttov Got 13 <^7taQuy 6cpi6Lv? ixsivav Re i? vsm Got 18 uvtolg Re avtoig avtoig reliqui ibri Got 21 vsmi CA vsw
|

om Got

§ovXo(iivoig

Re

S Ol TccctccXa^ovtsg^ lacuna indi-

6 Xoyav

M

^

rot

IBMV

U

UIBMV

90
rfjg

LIBANII ORATIO
xovxo.
ocal

XXX
xovxcovl 6v^^axCag

^exa

XYJg

x&v dscbv

R
6

^axo^svoC xa bvlxcdv xal v£vtxrix6xEg ^sXxlg) xolg rixxrnievoig xov tcqo xrjg xbv i^x avxfj %q6vov £7toiovv cpoliovg xe II 160 rjXXTjg
ijtLovxsg 'Pcj^aloi xolg evavxCoig
\

a(p£X6vxeg xal TtoXixeCag xrjg avxcbv ^exad6vxeg. 6. IJaCdov xoCvvv rj^av ovrcjv xad-aiQei ^ev xbv

%eQiv^QC6avxa

xrjv 'Pcb^rjv b

Falax&v
exrlXd^ov

eit

avxbv ayaexeCvcd xalg

yhv

6xQax67tedov^

ot

^eolg
y,al

%Q6xeQ0v ev^deit
\

R

II

161 ^evoi^

xQaxi]6ag de

dvdQbg

10

R

rjyrj^dnevog avxcp lv6ixekelv exeQ6v xiva vo^C^eiv d^ebv elg ^ev xijv xfjg 7t6II 162 xolg leQOig Xecog TteQl rlv i67tovda6e 7toC)]6iv

TtbXe^iv dvd^etv 7caQe6%rix6xog

\

i%Qr}6axo %Qr]iia0i, xfjg xatd v6^ovg de ^eQaTteCag ixCvr]6ev ovde ev^ dXX^ i]v (lev iv xolg leQOlg nevCa^
15

TtaQfjv 8e bQccv

dnavxa xdkXa
BTti

JtX^tjQov^eva.

7.

xaxa-

Pd6r]g de xfjg dQ^fjg

xbv

el,

ixeCvov^ ^dXXov de xov

R 11 163

x6 ye XQaxelv exeQcov i]v, olg rj i^ xal xb }iE%Qi Ttavxbg i'6ov dvva6d-ai dQ%fjg TtaidayayCa 7taQe6%ev^ ovxog ovv iv xa xeXeve^d-at TtaQ^ avxcbv
6%r]^axog,
\

d)g

20

^a6iXev(ov dXXa xe ov xaXd 7teC%-exai xal ^ijxex' elvat
6 Maxentium.
cf.

Conv. p. 328

D

sq.

Theod.

XVI

10, 2. 4.

Zos. 11 16 9 Licinii. cf. Zos. II 28. tul. 12 cf. or. LXY t.III 436, 17 sq.R 20 Cod. 5. 6

16 KatvGxdvxiov Xiyti tov xov iiBydXov KcovgtccvtIvov vlov P'

1 TovTtov 2 ol Qcafiaiot 4 (ist' ccvTrjv 5 avTdir I Got 7 yvm^iriv Got avTOv 9 iytsivca I sed ' " sivo) ex slvo corr m' sed et et co add m* i%elv(p ' 10 avTO} in ras m' sed a^toj Got avTcb 13 xqt}14 ov8sv Iv Got 15 oq&v om raUor liaatv 16 i^B-Ksivov 17 17 inser /^ 18 l'aov] dvai i^uQxfjg 19 ovv inser /''

M

B

V

P

B

|

V

IV

A

U
\

B

j

BV

B

A

B

LIBANH ORATIO PRO TEMPLIS
6iag.

91
ccQStrjv

ravtag
ti

6

\eCvov

^lv

dveilfLog^

dh

7ca6av }cti]0dfiEvog STtavdyei xal ted-vscjtog iv IIsqaig^
fiev tiva t6

dsdQaxhg rj ^iXlav^ d(pL7]^i vvv^ ^evsi ^veiv isQsta xq6vov^ vsotsQov ds tivojv
sx(x>Xv^rj

fSv^^dvtav
ki^avcotov.

JtaQa tolv ddsXtpolv^

dXk' ov tb
voiiog^

r,

dkld tovto ys xal 6 obg k^s^aCc36s
\

olg dcpYiQsd-rj^sv ij R II 164 fiallov dlyslv rjfiag sldsvai t&v 8. 6v usv ovv 6vy7tsxG)Qrj^svG)v. XaQLv ov-d"' iSQa KS7tlsl6%-ai <^exsXsv6agy ovts [irjdeva %Qo6ievav

6t£

^ri

ovte TtvQ ovts kifiavGitbv
tLiidg

ovte

tdg

s^riXa6ag tcbv

dTtb tav dXkov vs&v ovds t&v ^co-

lo

[lav^ oi ds fisXavsi^ovovvtsg ovtoi xal JtXsCa

^sv tcbv

iXscpdvtcov s^d^Covtsg^ jtovov ds jtaQSxovtsg rw 7tXri%-Si EG)v eKTtaiidtov totg 8l q:6^dtc3v avtolg TtaQa- RII165 Kefi7tov6L t6 Ttotov^ 6vyxQV7ttovtsg ds tavta dtxQotr^tL is
\

vfj

did tsxvrjg avtoig 7t£7toQL6^svri ^svovtog^

(b

pa6LXsv^

ptal

XQatovvtog tov vo^ov %sov6lv
\

'^ovtsg xal

S(p' iSQa ^vXa (psxal oi dh xal dvsv R II 16G XC^ovg ^CdrjQov^
5«<^^

Id^v^ia^dtov tovtav x^^Q^S

Ttodag.

STtSita

Mv6cbv XsCa

xad^ai-

3 cf.t.Il371,l Cass. LVI 31, 3 Cod.
|

Theod.

t.

I

476,

6.

t.

n

5 cf.t. II 391, 5; 433,1; 518,16 XVI 10,7. cf. p. 80 not. 3

6 Dion. 19 cf.

22, 12

1 *IovXLavbv XeysL

P^

9

y.txXsiGd'ccL]
67]\isiiii6a.L

tb

(>%fi^cc

cctsXiis.

3 cocpSLXsv, o xl ^sdgccKOTog P^ XsinsL tb iy.iXsvaccg C""

12

t&v

usqI ^ovcc^iov tL cpXvaqsl 6 xQOvoXriQog pLOvaxcov 6 Xoyog P"'

CA

nsQ\

1 'xtiVov

7

sed
i)

'

inserm^

ixsivov

B

xtivov edd

3 o
|

n

<^^sy SsdQaxcjg
fisv

tiva I auctore Re

cf.

9 ixsXsvaag inserui 4 tLvcov inser 7' om 17 tov om 12 ^sXavsniovvtsg I schol.

iisXXcov (^ansQ^avsvy, 6cq>Lr]\u coni

M

Re

fisvsLv

U

92

LIBANII ORATIO
OQOcpibv^

XXX

Qovusvov

xata6xajttou8vov toiyGiv^ %ata6%ousvojvayaX^dtav^ dva^no^evov pco^&v^ tovg isQelg dft)

5

eiyav tJ tsd-vdvat dst' tcbv TtQCJtcov dh xst^svcov dQOpiog ijti td dsvtSQa xal tQita^ ymI tQOJtaia tQOTtaioig svavtCa 9. toXjjidtaL ^sv ovv Tcdv talg tcotG) voiio 6vvsCQStai.
ksGi^ ro Ttoki) 8s sv tolg dyQolg.

%al %oXXol iisv ol xad-'

R II

ds ^vQLOig xaxolg th dtsxal tovt d%^QOLt,staL Xoyov dXXyjXovg d^taL6:taQ^svov tov6L tov slQyaCiiSvcov xcd al6j(^vvr] tb ^i] usyL6tcc
167 S7ca6tov jtoksiiLOi^
STtl
\

10

YjdLxrjxsvaL.

xcoqov6l

toCvvv

dLa

tov dyQov

co^TtSQ

^SL^aQQOL xata6vQovtsg dLa tov isQcbv tovg dyQovg. otov yaQ dv isQOV sxx6iIjcd6lv dyQOv.) ovtog tstvg)Xc3taC ts xal xsltaL xal tsd-vrjxs.
totg dyQolg td tsQa
15

^vxi} yaQ^
tfjg'

JtQOoCfiLa

o) ^a^LXsv^ ev tolg dyQolg xtC-

6scog ysysvr^^sva xal dLa itoXXcov ysvsCov slg

tovg vvv

ovtag dcpLynsva. ai iXnCdsg 06aL
tsxvcov

10.

xal tolg
ts
tf^g

yscoQyov6Lv iv avtolg
xal

%sql
xa\
6

dvdQov xal yvvaLXov xal
67tSLQO^svrjg
Jtsjtovd-cjg

xal

^ocbv

yfig

trjg

nscpvtsviiivrig.
20

ds tovto

dyQog

dTtoXcb-

Xsxs xai tcbv yscoQycbv ^std

tov sXnCdcov tb

TtQod^v-

^ov* ^dtr^v yaQ tjyovvtaL :toviJ6SLV tov slg dsov tovg Ttovovg dyovtcov i^tSQrjusvoL d^s&v. tfjg yfjg ds ovxsd"'

R II 168

biioCcov

I

Jtovcov d7toXavov6rjg oud'

dv

l'6og 6

toxog

1 'naraaxccTttOfihvcov I sed Gyianxo in ras 3 4 litt m^ 5 tavra post ovv inser coni Re 9 tc^ ante iLiyiGxa inser coni Re 11 ;jjfi^o;(>pot in xBi^aQQOi corr V^ (cf. schol. Ven. A ad 11. d 452) 12 ovrog scripsi cum Re Anim et Cobeto Coll. 126 rovroi edd rovro reliqui libri, sed rovrco suprascr 13 ifwx-^. post rtd^vri-KS inser Re, quod F*, in rovra corr I^ in tj coit /* 7cri68(og C sed improbaverunt Cobet et Monnier 17 T* / sed s in ras m' 19 ods Got xT»j(Jitos

PU

/.

IBMV

|

22

rfig yfjg

23 iGog

P

sed

93,'1

^navrmi
'

citat

Plan

in

corr m^, Plan

fol. 104 icag Got

22 d' Plan

LIBANn ORATIO PRO TEMPLIS
XG) tcqIv ccTtavtiprj.

93

tovtov de bvtog to^ovtov TtevsOteiv
/3Aa/3|^

Qos

iihv 6 yecjQyog^

ds 6

g^OQog.

xal

yccQ

^av 6cp66Qa id-dXri tig^ rd ys ^rj dvva^d^ac kcoXvsl.
iTtl ta ^iyi^ta tcbv jtQay^cctc3v ^adC^si tovtcjv a6sXysiav xata tcbv ayQcov toXtriv ot cpa6l ^sv tolg IsQolg JtoXs^slv^ s6ti ds ILGi^sva^

11. Ovtcog

ta dia

5

\Ovt og 6 TtoXs^og TtoQog tcbv
)xcbv

^sv tolg vaolg iyxsc^svcjv^ ds ta ovta tolg taXaiTtcoQOig ccQTta^ovtov td ts G)6t Tcsi^sva avtolg cctco rijg yfig xal a tQScpov6iv.
ccTtSQXovtai

(peQovtsg

ol

iitsXd-ovtsg

ta tav

ixjtSTto- lo

XiOQxrj^ivcDV.
6(pstSQCt,ovtai

toig dh ovx aQxsl tavta^ aXXa xal yfiv
trjv

tov dslvog

Isqccv

sivai

Xsyovtsgy
11

\

xal TtoXXoi

tav JtatQacjv
ag
(pa6iy

s6tiQr]vtai di

ovo^atog E

169

ovK

dXrjd^ovg.
Jtsivfjv^

ta
riv

d'

stiQov tQvcpG)6i tbv avtcbv d-SQajtsvovtsg dsov. ot Jts7toQd-7]^ivoi TtaQcc tbv iv d6tsi Jtoiiiiva,,
rjv

ol d' ix t&>v

xax&v

oi

i5

xaXov6i yaQ ovtcjg dvdQa ov Jtdvv %Qri6t6v.^ iX^6vtsg oSvQcovtai Xiyovtsg d rjdCxi^vtai^ 6
ovtog tovg
[iri

ovv

Jtoifiijv

}isv ijtrivs6s^

tovg ds djtr]Xa6sv
12.

cog

ev tcj
20

tfig KSKSQda7i6tag. (isv 6fig dQxfig^ ^a6iXsv^ xal ovtoi^ to6ovtq) 8s xqt]6i^(DtSQ0i tcbv ddiKovvtov avtovg., o6g) tcbv dQyovv[isC^G)
g)

Jtsjtovd^ivai

xaCtoi

t(ov ol eQya^^^svoi.
7
cf. 1. 1

ol

^sv yaQ taig ^sXCttacg^
11 Zos.

ol ds

248, 22 sq.

V 23

2 iv §2.d§rj] i^Xd§r] 6 iGTL Re 7 XaoTs Oot

PIB

14 ol 15 Tov avTibv om corr m^ ccvTmv I 8h Re 17 r)v ovv sed post cc 8ci%6Tccis I sed <j e r coit m^

A

sed q in marg m. rec. cp6§og 13 noXv 11 d' Re TtocTgojav ' de Rq in ras m^, IB3IV sed 01 Tbv I sed bv in ras ex wv ut videtur Got ' 16 rjv] oi corr m^ ccvtwv ex sed
\

V

B

U

j

P

\

'

V

B

om V
(1)

A

ras 1

18 ovvtXd-ovTss V litt xfytf^daxdrfg

20

B

xfxf(j-

21

ofis

94

LIBANII ORATIO
rotg
xrj^pfjOiv

XXX
\

R U 170

ioL7ca0L.

xav

axov^caOiv ayQOv

dvva^eviov^ svd-vg ovrog iv dstva Jtoiel %al dsl ^rQareCag hit^ xal re s6ri x^v6Caig avrbv Tcal jtccQSnSLV ol 6(0(pQ0VL6raC^ rovro yaQ ovo^a
sxsiv ri XG)v aQTtaod^fivai
ol ralg Iri^raCaig^ ei (itj %al ^lzqov eItcov. a rol^G)6Lv aQvovvrac^ liev ye TCeiQcbvraL Xavd^dveiv %al ocav xaXearig Xri6r7]v, vpQLaag., oi" de cpikorLRni71
5

rCd^svrai

I

^ovvraL xal 6e^vvvovraL xal rovg dyvoovvrag dLdd6xov6l ^al yeQcbv d^Covg elvaC (pa6LV avrovg. 13. xaC10

rovro rC ereQov e6rLv ij ev elQTJvr} jtoXeiieiad-ai rovg yecjQyovg; ovdev yaQ avrotg sXdrrovg noiei rdg
roi

6v^(pOQdg rb jtaQa rcbv

olTceCcjv Jtd6%SLv

xax&g^

sC

firj

xal dsLvorsQov rb ovg siocorcjg dv sv raQa^aig sixov 6v^lidxovg^ vixb rovrciv sv ri6v%Cag xaLQ^ Ttd^^SLV oia
15

dLfjXd-ov.

^a^Lksv^ rdg dvvd^SLg 6vvsxsLg xal onka ^Aara67isvdt,ri ^^^ ^rQarrjyoig zolvoXoyf] Ttal rovg ^sv sxTte^TteLg ol 6v^(peQeL, roig de
S7tL6reXXeLg vtcIq
20

14.

KaCroL rC iia^^av^

w

r&v

eTteLyovrcjv^ roig de dvrs%L6rsX-

R n 172

iQ03rG)6L; rd ds rsCx^ ravra rd xaLvd xal ol d^SQLVOL 7t6voL rC ^ovXsraL ravrl Tcdvra xal Ttoi pXsTtSL; xal rC jtQo^svsi raig rs 7t6Xs6L xai

XsLg vTtsQ

G)v

\

rolg dyQoig rb
1

^fjv

rs

sv

ddsCa xal Kadsvdsiv dxQL|

I sed v add m^ ayQov I sed 6 in ras m^ 3 6rQccxiag 5 xolg X^^Gxcclg? ticcI insenii e om reliqui libri edd 7 ol Got 9 ytojQYmv Got, yQ Got 11 ante xovs ras avxovg yifOQyimv in notis p, 49 3 litt in T corr m^ 13 y.ccl inser I^ aijxovg I sed
"1

xi

BV

&%ovaaiGiv

V

IBM
-i;

'

|

M

|

IMV

To] xovg citat Thom.

17 -KccxaGKSvd^y praemisso Ai^dvtos 17 xoivoloyfi I Tcaxaa-Ksvd^co p. 215, sed 7] ex bI corr m^ 18 TtifiTtsis 18 xots ols Got 19 insiyovxoiv om Got 19 iTnaxsXXsis I sed axiXUis in marg' 22 xt om 23 xs vnhQ xu)v insLyovxav in marg I^

M
I

16 Tt

\

M.

s. v.

IR

B

|

j

om

M

IBMV

I

LIBANII ORATIO

PRO TEMPLIS
ccTtb

95

p&g xal
XL

117]

x^oQv^elad^ai rats

t&v

TtoXaiKov ikTtlrtg,

Glv^ «AA' ev sidsvai Tcdvxag^

oxi

xav

sjitrj

Xa^av

Kaxbv ^aXXov t) Ximrj^ag a7tsi6LV; otav ovv 6ov tovg s^cod-sv TtoXs^Covg avsCQyovtog tcbv vno 6ol tLvsg iTtC tivag tav vjto 6oi (pSQcavtai t&v xoiv&v dyad-av
ovx scjvtsg ^sts%siv^
Ttcbg

5

ov

tijv 6r}V JtQOvoiav xal

(pQOvrCdag xal Ttovovg ddixov6iv^ a ^aaiXsv; ;rwg ds ovK sv olg 7tQdttov6i Ttal tfj 6fj yvco^rj JtoXs^iov^i;
15.

IlaQa^aCvovtag ydQ

q)r]6i

tbv ovx scovta
10

^%-vsiV

vo^ov xal d^vovtag sti^cjQov^sd-a. i^svovdslg yaQ dovtai^ tavta btav Xsycj^iv, cj Pa6iXsv.
sijtcD.^

ovtG) d^Qa6vg tovtcjv di} tS)v tfjg dyoQdg djtsCQCov^ cjg

d^iovv SLvai xvQiG)tSQog vo^ov^ vb^ov dh btav
Itbv tsd-sixota XsycD.

%i6tsvsig ovv^

cog

ol

^rjdh tijv

u

\tov TtQdxtoQog

iXaiivda (psQovtsg ovtoi fia6i- R 11 173 XsCag dv xatscpQOVOvv; tavtl ds td JtaQa tovtcjv iXsI

ysto

^Lsv

'AOi

ovdsjt(bjtots.

TcaQa QXafiiavG) noXXdxtg^ rjXsyx^^^] ^s ovdh yaQ vvv. 16. Idov yaQ dij R II 174
\

TtQoxaXov^ai

tovg Ttr^ds^ovag tovds tov vo^ov tCg slds tivag rovrtoi' x(bv dva6tdtcjv v(p^ v^cbv ysvo^svcov tCg tsd^vxotag inl tav fio^i&v^ ag 6 vo^og ovx sa
;

20

ivdog^ tCg nQS^fivtrjg^ tCg di^iJQ^ tCg yvvrj^ tCg ta)v tbv
17
cf. t.

n

398, 1

2 Ttdvzag
^Xb^Liovg scripsi

om B

\

tig

V
libri

3 6ov

in marg ^oXi^ovg 8 rcQccttovGLv A Got Gol ante xal inser Cobet ColL 12G
|
|

edd

P sed add m^ t&v Got sed noag

~

4 no-

14 tov Tf^fixdro: Got, sed tov slg tid-vxotcc in marg dh y,ij 16 ^Xa^vdag Got sed yg xXauvSa in marg et not. 17 cpXavLava Got 16 tu cancellavit Cobet 1. 1. p. 50 18 ovdh TCwTiots 20 slSs 19 TrpoffxaioOftat V Got ScvaGtdvtav C sed v (2) olds reliqui libri edd scripsi cum ' eras sed ex corr et v in ras m^, / sed v ex i corr m* vcp'

PIBMV

|

|

i<p'

CAMV

P

M

APIBM
'

|

96

LIBANII ORATIO

XXX

ccvrbv oItiovvtov

ayQOv ov dv^icpeQO^svog toig d^vGaCt
7t?.rj6iov;

za
(5'

7t£Ql

tovg d^sovg^ rCg rcjv iv rolg
dv^^ievSLa
rig
Tcal

Ttokka

av

Ttal

g^d-ovog

£^7toirj06i£

yslro^vv^
«AA' oftog
rj^£L
7}

a(p' G)v
5

£Xd-oi

av
Lva
iq

riddcDg

£% iX^yypv^
rjxev^

ovr£ rovtcov ovr£ ixeCvov ovd^lg
d^didjg
£7tL0QXLav^
tfjg

aAA' ovde
rCg

^ij

jtXviyag

liyo.

ovv

%C0tLg

aitCag

tb liy^LV tovtovg^ hg a7t£Q ovk

e^fiv £d-v6av]

aXV ovk
^oCvr}
Tcal

aQK£6£L tovto ta ^a0Ll£l.

17.

Ovx '£^v0av ovv;

Rni75
11

aXX'' ejtl

ndvv yc, £Q7]6£taL tLg. aQC^rco xal ^v&yCa t&tv /3o«v
j

ovd£vbg rb al^a aXXa%ov 6(patto^£V(ov.^ (ico^ov ovdh d£xou£vov ^£Qovg ovd£vbg ocao^dvov ovdh ovXcov ovdh £l d£ riv^g 67tovdr]g dxoXovd^ovdrig. riyov^£vc3v
6vv£Xd-6vr£g £Lg rv cpaLdQov %g)qlov ii66%ov
tJ

TtQO^aoTtrrj-

15 roi'

iq

dacpco d^v^avt^g

rd

^ihv £2{j7]6avr£g^

rd dh

6avr£g xaraxXLd-evr^g eTcl rfig yfjg ecpayov, ovtc otd' el' 18. ovdh yaQ 7C£rLvccg ovtOL 7taQ£paLvov tcbv v6^c3v.
xcoXvxag
liri

Pa6LX£v^ v6^g)^ dXX' ev £i7tcov d£iv 7toL£LV tdXXa Ttdvta dcpfjxag. C36t £l xal a£td 7tdvro;i)TCi;,

cj

20

rcov

^v^iajidrcjv
£i

6vv£7tLvov,

ov

7taQ£^aLvov

v6^ov
Tcal

ovdd y£ ixdXovv

7tdvr£g

ev

raig cptXorri^CaLg

rid6v re

'9'fovg,

£L ^i] Tcal ri]v oltcol

dCaLrav yLyvo^£vr]v

6 ccvrid-saig civtsyyXrnLativ.ri

dnb tov tQOTCov A^V^
4 'dX^oi

9 i] XvGig A^V^ 18 ^v] olov tb d^vsiv V^

^stccXrintL-ni]

libri

e om reliqui 6 iTtiogmccv C sed v add s 7 mg om Got 12 ^cco^svov Re v.cclo^svov Got 14 cpcciSQbv 15 tcc ^sv praemisso KSifisvov in marg /^ IG yiutccyiXid-ivtsg in marg I^ 17 tivsg tbv vo^ov 19 num ^vsiv? icpfjxag Cobet Misc. 142 at cf. t. II 129,23; 20 ^viiiaiidtoiv sed co supra a (1) scr m* 355, 20 21 ndvtsg 22 oiv.odiaitav Got sed sg in ras m-

I

edd

sed oi ex 6 o^t' (2)

rj

corr
j

m^

\

av inserui

V

Re

oti<5'

Re

V

V

\

IV

\

P

B

LIBANn ORATIO PRO TEMPLIS
excceta)
I

97

noXlovg dyQ6xag tovg yvcoQL^cDreQovg 6vvi6vtag ev talg eoQ- R II I7f> tov%^ rjvlxa e^rjv talg d^v^avtag elta evcaxel^d^ai. ^eta tavta jtXriv tov d-veiv rj jteQl :toielv^ ijtoiovv.
6vxo(pavT7j6eLg.
elg

19. -^v ed^og

takXa eiieivev e^ovaCa.
Tial

xaXov^rjg toCvvv
olg

trjg

eCad-vCag

5

axLvdvvov etC^cov avtriv te ri(iBQag v:tii}xovov xal t6 edog. otv 8e xal d^veiv a^toVy ovdelg ovt el%ev
ovt rJTiov^ev ovt e%ei6ev ovr'
tig
STteCdd-rj.

ovd^ av etnoL

tav
r]

exeCvocg £%^()ov, cjg
e%ei

t)

vev

G3g

tbv ^e^rjvvx^ta.

avtontrjg d-v^Cag yeyoei d' r]v tavta r) ro

10

eteQ6v ye^ tCg

av fjveyxe tovtovg eXxovtag xal ^o&vtag

xal xatrjyoQovvtag ovx. ev tG) OXa^iavov dcxaatrjQiG}, aXX' ev tolg cag dXrid^ag dixaCtr^Qioig', ovt(o yaQ (laX-

%vx6tG)v
(pr]6ov6i

Xov Giovto dv dvaiQ7]6eiv tb d-vetv dveX6vteg t&v te20. dXX^ ovx avtav tavta elvat ttvdg.
ov8'
fiev

15

7taQadtd6vai td detvotata eiQya6^evog iv 6td6e6tv d%ext6va6tv ovd^b
rjv

tolg

d7toxtevov6tv
r].

dvd^Qcojtov.,

eyG)

8e

66ovg

tijv tfig

JtQo6rjyo-

12

cf. p.

95, 17

1 jjv

Re
7

j]v libri

Got

|

aypdrag scripsi

cum

BM

ccygovs

reliqui libri sed ccYQOtccg in

MV
n

t.

290, 2 9 iyisivris

B

I

l^^o? coni Orelli at cf. 1. 1 160, 18; Uo? 8 ovts (3) Got K^iov Got sed rj^iovv in marg 10 'ix^i voce desinit fol. 140 in^; excidit folium

AP Got

marg C^ edd

4 fistaravTa

IB

unum quo

continebantur

verba

tov

ftfjXTjvvxdra

usque

ad

101, 20 nlri[L[isXslv. sl (cf p. 81), quae omissa in Got Re (qui simul inlacunam indicavit) in lucem protraxerunt e codice et Urb. 125 Vat. 81. 939 Angelus Mai in appendice spectis editionis alterius Frontonis Romae 1823 p. 422 424, ex apographo Barberini a I, Leopardi facto Ludovicus de Sinner, ex a Gasda facto Maur. Schmidt Philol. XXII apographo codicis 177 11 ^Vfyxf] avstxs Monnier v.ccl ^oaivtag bis p. 175 sed alterum del m' 17 oaovg I sed vg in 12 (pXa^iavo) I

P

U

V

|

M

ras

m'
LiBANtus
ed.

Foerster.

III.

7

98

LIBANn ORATIO XXX
TtaQirj^i.^

Qiag al^xvvoiievoi 'noivcoviav^
anEQiciKSTtrov ra roiavra

^rj

rtg

sig

tb

avsviyy^ri'

akX^ sv olg

e^rj-

5

Xd6ar£ rovg ralg avrcbv emiisktCaig Ttsvia ^orjd-ovvrag ev re yQav^l ocal 7tQ£6^vraig ov0ri xal Ttaidioig oQtpavoig Ttal rovrcov rolg Jtl£i06i ra TtoXXa 7t£JtrjQ(D^evoig
Tov 66^arog^ ravra ov q)6vog; ravra ov d-dvarog; ravra ovx £6riv dnoxrEivai ocal TtiXQordra) y£ ^avdrG)^
did
Tot>

rovr
10

Xi^ov; rov rQScp^dd^ai yaQ avrolg ditoXciXorog £ir £X£ivovg ^£v djtoXXvvr£g £X£i%£ro dTjjtov.

ovdlv ainad-svrag dndiXXvrs^ rovrovg

xorag vo^ov <^ov^; ovto to <^tdy rov ^rj r^d^vKEvai rovg dvd^QCOTtovg £X£y%ov '£%£i. ovrcog ovg £xr£ivav ov XQivavr^g t6 ^rjd^ d(poQ^fig £ig t6 XQi15

dv TtaQa^s^rjdixaGrtjQta (pvy£iv rbv
d'

V£iV £V%OQ£iV coiioXoy7]7ia<jiv. 21. Ei ds iioi yQd^iiara Xsyov6iv ditb ^i^Xcav alg
(pa6iv s^^svsiv^

syh rd jtQdy^ara

dvrid-r]6c3

(pavXov ixsivoig jtSTtoirj^sva. si ds ^rj vvv d' l6^sv avrovg xal ijv, ovd' dv hrQVCpcov.
XQCJvr ai
^o

rd JtaQa rovro roiovrov
OTtcog

^sv
ijv

ralg

rj^sQaig.,

XQcbvrai

ds

ralg

vv^iv,

ovxovv
2

£l7cbg

rovg

ovx.

dxvovvrag

£X£iva

rovro
3 ccbTcbv

P
4

ccv iviyv.r\
'

sed
oijarj

in ras

m^

I sed av praepos m'' iveynri avr&v IMV iniusXsiaig I sed

BM
g

volg

I
I

edd
citat

10

Plan Plan
coll.
\

I sed ly in ras m^, sed r?) itBvlcc suprascr m^ ogcpccsed r in ras m^ 7 TtLY.QOtdta scripsi TtLytQotiQCo libri 9 slt' 14 oiuoXoy^y.aaLv 8 tov om ys om Plan fol. 104 9 iKsivovg niv I sed ovg ^ihv in ras m^ unollvts alxLccd^ivtsg CI sed s (2) in a corr C^I^, 11 oi; inserui cum Monnerio om libri Plan t6 om xu inserui cum Plan om libri edd 13 ^xtsLvav scripsi
|

V

\

add m^

BM

V

B

\

M

|

[

^xQLvav libri Plan edd ov] ol I iir} d' libri Plan 14 svtioqslv I sed sv in ras m^ oj^o' 16 si in ras m^ sed g et Xoy^xaaL I §l§Icov e §L§XLOiv corr J^ 16 7iaQaq)av?.ov 17 qp avAco v Mai Sinner iv.sivoLg ixsLva libri sed i-nsivoLg in marg 31^ 19 totg (2) scripsi 20 ovxovv/sed in o^xovv corrm^, ^Monnier TaiJraMai vv^i I
101, 3
\
\

tcq)OQiiriv

Mai Monnier

M

|

|

CU

|

B

\

j

LIBANII ORATIO
(pvkd^aod^at'^

PRO TEMPLIS

99

dXX* s^riQritaL to6avta to6ovt(ov

dy^&v

xal TtaQocvCcc xal xsQdst xal rw ^ij ^ovXa6d-ai TiatexBLv avtovg. 22. tsx^rjQcov de, rjv dyaX^a iv BsQoCa tfj noXsL xaXxovv^ l46xXrj7abg iv sldeo tov

UQa v^QBi

KXeiVLOV
fuiiieito,

jtaidbg tov

xaXov xal
r]v

r^

taxvrj

to0ovtov $6

tb

trjg cjQag^

tr^v (pvdv aats xal olg

5

v7ifiQ%sv

avtbv

STtid^vfiCav.

xad'^ rj^usQav OQav, slvai ti]g d^sag o^oog tovtco d^vs^d-ai ^v^Cag ovdslg ovt(og dvai-

V'

tovto toCvvv^ 03 pa6iXsv^ dijg^ ag siTtslv dv toX^fj6ai. t6 rotoi^Tot' tcoXXg) iisv^ cog sixog^ 7t6v(p^ Xa^jtQa ds Qi^cj^usvov li^vxfi xataxsxoTttai xal ot%stai^ xal tdg 0sidCov xstQag noXXal diSvsC^avto. did Ttolov al^a;

10

did TtoCav fidxaiQav; did JtoCav s^c3 tcbv vo^cov d^SQansCav; 23. a07tSQ ovv ei/Twv-O-a xaCtoi d^voCav ovds^Cav
SLTtslv

sxovtsg o/iog noXXd

insQri

tbv l4XxiPiddrjv^

^iaX-

15

Xov

ds

tbv

'A^xXrjTtibv

TtoXiv tolg TtSQL t6

sts^vov d7toxo6^ovvtsg tr^v dyaX^a^ ovtc3 XQV vo^C^slv avtolg

xal td TtSQL tovg dyQovg f(?;|j?^x£Wt. tsd^vxs fisv lsqslov ovdsCg^ sv olg ds xa^ovtsg avtovg dvsTtavov IsQolg^

tavta dvfjQrjtai
ol

fisC^G)

ts b^oCcog xal sXdvtcj.
7tad-6vtsg soCxa6iv

xal vs-

20

tavta vavayr]x66iv ixxs6ov6i t&v vsav ^gp' g}v STtXsov.
16 [Aristid.] Rhod.
1.

dvd-Q^oTtoig

1

812, 14 D.

t.

II 82,

32

K

p.

5 ircoL Tov kXTiLBiaSov P^I cf. Helbig Ann. d. I. t. 38 (1866) 228 sq. Mon. d.Lvm 25. Amdt Stren. Helbig. 10 sq.
2

3 avTovg

naQavolcc reliqui libri edd naQoiviu scripsi ex 6 t6 inser /' cf. p. 60, 13 V 4 ^sQQoia 7 avrov B Monnier 9 toX8 av ovTcog I V xad^rni^Qav " 11 rjxQi^anievco I corr m* sed e 10 XafiTtQa firjca/. ru ^sidlov x^f^Q^S Monnier 17 ovrag CPIM 12 noXkol?
'

IMV IMV

M

|

P

'

I

Mai

19 -KK^ovrsg scripsi

yid^vovTSg libri edd

|

aiirovg

V

7*

100
24.

LIBANII ORATIO
IIotSQOL roCvvv tcbv

XXX
ocpHlovtav
(b

dCxrjV
?)

el6iv^

ol rstrjQrjTioteg
ccvt

tovg rd/iovg
sl

oi triv avtcjv PovXr]6iv yccQ

sxsCvov

TCSTtoirjiisvoi]

dsivbv ^sv^

/3«(?fc-

5

Xsv, tb tolg VTcb 6ov yQacpsl^iv djcstdslv^ (patvovtai ds %Si6%-svtsg ^sv oC ^rj rsd-vxotsg^ svavtCa ds TtSTtOiriTcotsg

01

diacpdsCQavtsg
ol
rji/

doxto

6oi^

6(psCXov6iv'

a fisvsiv toig s%ov(3iv sdsdCxrjv siXrjcporsg sv avro) ra Xapsiv ^rjv ^sv yccQ ov 7tQ06fi%sv eXa^ov
ct

h(x.6avrsg olg svsxciXovv,
10

d'

ovx

r]v

alnd^aG^ai

rcbv

ys

d^vxov bvra xar saxacporsg.
25.

Kal

^ijv sl xal 6cp6dQa
dCxrig
tot)

rovro

rjv

ddCxrj^a^ rb

^sv d^ovg dsi^ai

sxsCvovg rovrov

^v,

rb dh

sjtid^sivai trjv dCxrjv

dixa6rov.

dixa6rov 6s ovx

^v
15

d3C0Qii6ai

ovtG) xal

rcbv sd-v&v vtx! avroig bvrcjv djtdvrcjv. rovg cpovsag ol rcbv d7ts6(payiisv(xiv olxsioi
itaQ^

n^cjQovvrai Xbyotg ^sv roig
rcbv dixa^ovrcjv.

ovdslg ds aQTtddag

savr&v^ il^r^cpG) ds rfj STtl rbv dvdQOcpo-

vov

^Ccpog 7tQo6rC^ri6iv
rot)

6d^svog dvrl
20

avrb ra 'xsCvov (rQaxrjXcyy xQr^dixa^rrjQCov rfj xslqC, ov8s yaQ STtl

rv^^ojQvxov

ovds XQodorrjv ovds
ou-O"'

rav rd

dX?.a

ddi-

xovvr&v ovdsva ovrs TCQorsQov
tb di CDV
6
vbfiog

v6tSQov^ dXX' dvtl
26. xal

tcbv ^icpav sl6ayysXCai xal yQacpal xal dCxat.

^ovXstai

ysvs^d^ai

ti]v

tt^cjQCav

19 ovds yccQ tvii^caQvxov ol oUstoi tcbv Tcccd-ovtcov SriXovotL
tilKOQOVVtCCL

V^

3 sl] xccl 5 tsdsixotsg Mai iisv om 13 iiti^-L vccL 16 [LBv inser I^ 18 avtb tm sed ccvtb tb ^icpog tw 'asivov tQax^^Xoi in marg m^ ccvto} to avtat tb jVIonnier tQax7]Xay inserui coU. Eur. Iph. T. 1460 19 inl et inser P^ om reliqui libri 20 tv{L§OQvxov ' ovSh tbv nQodotriv I TaUcc 22 siaaYysXiaL I sed et

2 ccvt&v 11 tovt*

IV

V

M

I

V

M

V

U

U

|

I

\

BM

M

L

in ras

m^

I

LIBAOT ORATIO PRO TEMPLIS
tc5

IQl
iiovol

aQXOvv oi^at

dixdt^ovTL,

ccXk*

ovro^

xd)V

tvsqI cjv xatrjyoQOvv idixa^ov xal dixd6avtf.g

hvtol td t&v dfj^Ccjv S7C0L0VV. tC dij ^rjtovvtsg] siQyouevovg ivtevd^sv tovg td t&v d^e&v tL^&vtag iTtl tdkBCv(ov svsx^rjvaL.

tovtl d* e6tl jcdvtcDv svrjd^sOtatov.

5

Iitjtdvtcov fCg ydg ovx oidsv^ d)g avtolg olg sitad^ov ^dkXov rj ^QLV sv olg r]0av tavta tsd^av^dxa^Lv; co67Csq ol tSiv
6(o^dtc3v SQcbvtsg sx tov xcjXvs6d^aL ^rj tovto tcolslv ^dXXov tovto 7C0L0V6L xal yCyvovtaL tcbv avtcbv sga-

6tal

6(po8Q6tSQOL.

21.

sl

ds talg

xata6xa(palg syC-

lo

tavta ^sta^oXaC^ TcdXaL td xats6xa7Cto' TcdXac yaQ dv ridscsg iprjq^G) CsQd dXX^ tavtr]v sidsg ti]v ^sta^oXtjv. f]dsLg ov dvvr]66yvovto dv 61]
tfjg yvG)iir]g al jcsqI

fisvog.

tOVg
fixsv
rfig

d', si

tovt' d7Cs6xov tG)v lsq&v tovtoi/. tovXaC tL tOLOVtOV TCQO^sdoXOV.^ ^lStd 60V 7CQ06sXd^slv S7C avto xal ^stadovvaL tw XQatovvtL
f]v

dLa

15

(pLXotL^Cag.
aTCSQ

df,

ol^aL,

^r]dsv
tJ

dfxaQtdvovtag
Tof»
TcXr^^i-

xatOQ&ovv
iisXslv.

rjd^sXov

xdXXcov

^std

28.

El ds 60L

(pr]6ov6C tLvag stSQOvg
y.st

vno tovtov
tfj

20

ysysvf^6^aL
TotJ d^sCov

t&v SQyov xal
do||?,
iif]

avtcbv slvac

tcsql

6s Xav%^avsto6av doxovvtag^ ov
d(ps6td6L ^sv yaQ ovdsv ^dX23 ytysvrjiLEvovs]
i]tOL

ysysvr^usvovg Xsyovtsg.

17 7] avti&£6ig ccvri6tccriyi'^ V^ HGTLavovs suprascr

M

2 diyid^ovr£s
tiivcov

V

I Monnier

14 diarovr' 10 iyivovro V yuQ i6ri B )UI sed in hoc in ani^xov con m^ rovroLs U ^MV edd ^sra6ov P 16 iLsrd Sovvai C
|
1

rd 4 rcc '-Ksivaiv S Sh Sinner 5 ivsx^fjvai I sed i in ras m^ ^^ i6ti
|

MV
\

PIM
17

M

aTtexov 15 roLOvro
rfjg

om C

IS

iJTtsQ

B

icipit

A

I

(fol.

tiXtihsXhv 141) Got Re

CPUIM

^L&XXov in

marg m^,

BU

20 di 6ol verbis rursus 23 rirrov sed ^tt in ras m*

P

102

LIBANII ORATIO

XXX

R II

177

lov

I

ccbt&v,

(pcc6l

de.

rovto ds e6tiv ovk sksCcclka tovtovg 7ts(pevata cpaivousva (xcciy tbv

vovg stSQa ti^av
xC6d-aL.

dvd^^ SteQcov^
ItcI

5

SQXovtai fisv yccQ tovtcDv oxXov xal dta tav aXlov cjv ovtoi :tOQSvovtat, xata6tdvtsg ds elg 6%fiiia tb tcjv evxoiieva)v
-Jj

tovg ^eovg^ ov xalcag ^sv ex tov toLovtov x^Q^o^^ %akov6i d^ ovv. g)67Csq ovv ev talg tQaycpdiaig 6 tbv tvQavvov el^ihv ovx e6ti tvQavvog,

ovdeva xakov6LV

ij

«AA' oTtSQ
10

ijv TtQb

sxa6tog
178
I

triQel

tov 7tQo6cojtsiov, ovtoj xal exeCvcov ^ev avtbv dxivtjtov^ doxsl de tovtocg
orai/

xexvvfi6%^ai.

29. xaCtoi tC tb JtQay^a avtolg yeyevritai

R II

fieXtiov^
dTtfi
;

SQyov

dsl

u 7tQ06avayxdt,eiv. R n 179 %()^'(?£TOjfc, elQya6tai
d^d^evsg^.

Xoyog ^ev rj td 'xeCvojv^ tb de yaQ drj td ye tovavta TtsCd^eiv, ov el d^ 6 ^ri tovto dvvdfievog exeCvcp
\

X6yog de

^rjd^

^ev ovdev, oXetav de [tovtl ev tolg tovtov avtcbv tovto

ivetvai voiioig^ dXX* evdoxifielv ^ev tb TteCd^eiv^ xaxag ds dxovevv tijv dvdyxrjv. tC ovv ^aCve6d^e xatd tcjv
8 Dem. de fals.leg. p.418, 14. cf. Lib. t. UI 376,7 R. Choric. 11 sq. cf. t. II 287, 19 sq. Spart. § 30 (Arch. Jahrb. IX 180, 1)

14 tovTo] tb nsid-siv et
1

iyislvco]

t&

kv(x.yv.6:lnv

suprascr

F'

3 iitl sed in hoc in corr m-, Got corrector (m*) qui verba inde ab ^%ovtai 4 aXXmv in marg praebet, om C/" et del P^ et corrector (m') inl tbv in marg V, inser P^ accl inserui av^dvovtss vel simile aliquid excidisae coni Re 8 hi Got 10 ccvtbv I 9 tov om Got 12 t&iislv(ov v,siv<ov I 14 ixsivov Got d' 16 tovtl &ad-svhg inter dh et Xoyog libri Got quod Re Anim in Tovtl rfrj t6 Sc6d-svhg (id quod leve et infirmum est) mutavit, ut emblema lectoris recte cancellavit in editione, verbo antece-denti ofstai in 8 rerai mutato male servavit Monnerius 16 ^17 ^* avtbiv Got om tovto inser iiT] Got 17 pip om / 18 d' Re

avt&v

AF

'

"

V

IBMV
UB

sed

om

|

\

B

I

\

M

PIBMV

I

|

A

CM

LIBANH ORATIO PRO TEMPLIS
SQ&v,
el

103
de (^dsiy;
:taQa-

t6 TiaCd^eiv ^sv ovx

£<?Tt,

^Lcc^s^d^at,

yccQ ovTCjg xal rovs viiersQovg av

avr&v

^^lvotrs vo^ovg.
,

30.

S^AAa t6
rolg

firjd^

eivaC (paacv Uqcc

^(it^^tfAoi/

slvai
5

(cctpas yfi xal
f}

szt^

avry\g avd-Q^TtoLg.
d)

svravd^a roCvvv

dei

/ifiV lioi
firj

TtolXfjg^

^a^tksv^

rfjg

7taQQr]6Cag, dddoixa
xcoQsCrGJ
rriv dkrj-

ds
d'

s^avrov XQStrrovcjv. ovv o^cog 6 Xoyog sv rovro djtaLrovfisvog^
31. ElTtdrco

nva

Xv7tr]6c3 rSyv

^siav.

yaQ

^ioC

\

rtg rcbv rccg fisv TtvQa-

R II I8O
dh
11

|^BM()o;g

xal

'^^vQavov
djcb

6(pvQag xal rS)v rbv
TtorsQOLg

xal

ax^ovag

dcpBvrav^
e%6vr(yiv
ol

TtSQl

ovQavbv

d^Lovvrcjv

diaXeysad^aL,
CLLKQG}V

dxoXovd^ovvrsg

rd fi6yL6ra
15

HaloL

xal cpavXcDV rcbv JtQcjrav dcpoQ^av ^P(Ddvvrjd^evreg edvvTjd^rj^av, r« (d^eaiy rovrcjv rj
cav
rt iQf\ TtOLelv
rj

oig leQa xal ficj^ol (^xaiy itaQ
Ttotelv^

firi

r]xovov dtd rcbv fidvrecov; ^Aya^ey^vova dh rb jtavraxov red^vzevaL TtXeovra eTt* "IXlov aiexQ&g iitavrjyayev
r]

vevLxrjKora rrjg

^A^r]vag avrd? r6 rfAog evOd. y 144
19 Od.

a 327.

11 Od. 7 434 17 Aesch. Ag. 211 sq. D. 73 26 et 30

4 xovro iotv tb cvinpigov yistpdiXcaov

A^V

'^GtLv Got §Ld^sa^aL scripsi e PBU, ut etiam Monnerius perperam tamen explicans: „s/ quidem illtid non suadere, in ras sed vim usurpare esi" ^Lcc^sGd-s reliqui libri, sed s (2) 2 yccQ B sed y et 9 edd dsL inserui auctore Re ras m* ovta B avt&v Got nccQcc^cciovtco? U sed g eras 4 ^T] tf' PIBMV Got ts Got 6 TroXXfjg om Got 12 tbv om IB d' ovv] 8h B 10 ^OL tis IBMV Got 1
1

coni,

I

|

\

|

5
f.

-S-fcS

insenii

om
16 xat

libri

sed %s5i
I

p. lie,

13

om B

8r\

<(y.ai> inserui

supra tw scr F*, edd ort IM xQf] Got
i

\

i,

104
Qovevjg;

LIBANH ORATIO XXX
'HQaxXea ds rbv
jiqo

tovxov

rriv avtrjv

xa^a-

Adi^ra Tcokiv ov %^v6Caig l'6^£v rcbv d-s&v
riiv

%Qo6la^6vxa
dicc

Q0%riv\

32. sxl xoCvvv

Xa^TtQog ^hv 6 MaQad^cov
!d%"YivaiG)v
ij

ov
5

dia

rovg
Tcal

^vQCovg [laXXov
d-eCa dh

rov

ov dia rag <^rQiaHava, ij UaXa^lg 'HQaxXia xo6Cagy rcbv ^EXXt^vcdv [laXXov vavg rj rovg i^ 'EXev6lvog

dv^Hdxovg^

ot ^sr' adfig rTJg

avr&v

STtl rijv

vav^a^Cav

10

rcov ^xov. ^VQCovg <^d'y rfj d^a&v avvoCa xv^aQvrjd^avrag zaC^ vq /iCa ya^ xal alQTjvrjg xal ri^vxCag xQovovg.
rig s%oi Xeysiv TCoXs^ovg

av

iiayiarov^ ol ^dXi6ra rovro rb ^SQog dti^daai doxovvrag xal dxovrag j!^ari^7]xa6i. rCvag ovroi; ol rrjv ^Pcj^rjv rov d"V£iv ov roXii7]6avrag dcpaXa-

33.

To da

R II 181
15

oQ^ai.

xaCroi
\

al

^av fidraiov djtav rovro ro

TtaQi

rb ^draiov axcoXvd^rj; al da rdg d^v^Cag^ xal pXa^aQov^ Tt&g ov ravrr} ya ^dXXov; aC d' av ralg ixsl ^vaCatg x£irai rb ^i^atov rrjg dQxrjg^) ditavraxov
rC ^ri

dsl vofiC^£iv Xv6ir£X£iV rb ^vaiv xal didovai rovg

^hv

1

Paus.

Y

ad

t.

n

135, 12

5 cf. 4 cf. ad t. II 264, 13 14, 2. VIII 15, 5 7 Polem. decl. I § 35. II § 41 Her. VIII 65.
|

Plut.

Them. 15 Gothofredi t. VI

13
p.

cf.

Cod. Theod.

XVI

10, 10

cum nota

272

6 Ji]^ritQav xat UsQGS^povriv

P^TV^
inserendum conAesch. Pers. 337.
|

5 xal xbv 71UVCC
ieci

M

\

xQiwKOGiccg

(i.

e. x')

Mus. Rhen. XXXII 92 coll. t. II 26, Her. 48 et 82 7 uvxoiv IV Got

om B

8 d' inserui X^ysLv 12 SoTiovvxsg C sed xsg add 13 ot C sed l ex V corr s xov] xo 16 xat om ^malleni yt xal /itaHot^" Re 18 xeXslv Got sed ftrj inser m* et xat fii] Sl^ovul xal dLdovuL in marg scr m^, xat diSovaL xotg iihv iv Qco^iri
.s' \

Vm

7.

V

V

\

|

BU

P

\

dai^ioai^ y.al xolg iv xoig CcyQOig'

ovxco ovvxaxxtov in

marg F*

LIBANH ORATIO PRO TEMPLIS
iv
'Pcj^iri

105

^U^a^ rovg d' iv rolg ayQotg a^tsCiv TOlg aXloig tJ eXdxxa^ ds^aixo d' av xig xal xa XTqXixavxa. ii) (pQOV&v 34. xal yaQ iv xolg 6xQax£viia6iv ovx l6ov ^sv xb TCaQ^ ixd^xov, (psQSi di
Tial

daC^ovccg xa

xi xfi iid%ri xb ztaQ^

sxdGtov.

olov

drj

xi

zdv xaig

si-

5

Qsaiaig' ovx iOoi ^sv anavxsg ol ^QaxCovsg^ avvxsXst di XI xai 6 xov xqcoxov XsiJto^svog. 6 ^iv xig xg)
6xr]7tXQG)
6(x)isi
si)

xa

xfig

'Pa^rjg 6vvay(ovi^sxai^ 6 di<^xigy xavxri
6 di xig

TioXiv vjtrjxoov^

dyQbv dvi^si naQiyjov
tj

TtQaxxsiv.

S0XG) xoCvvv iSQa Ttavxaxov

o^okoyovvexsiv ddv-

lo

x(ov

ovxof^vdfisv&g viiag ^Qog

xriv 'P(biirjv

xag avxfi Ttoistv d(p^ cov ^rjHicoOsxai. 35. Ov xoCvvv xfi 'Pconri ^ovov scpvldx^rj tb d^vsiv^ dXXd xal tri tov UaQdjtidog ts xal R n 182 tfj TtoXXfj
\

^LsydXri

xal

TtXrjd^og

xsxxrniivri

vsibv^

di' g)V

xoivrjv

i5

aTtdvxov dvd-Q(07tG)v Ttoist xrjv xfjg AlyvTtxov (poQdv. avxri 8s SQyov xov NsCXov^ xbv NstXov ds s6xid^axd
14
cf.

Eunap.

vit.

soph. p. 73 sq.

Expos.
7 xls]

tot.

mund,

§ 35 sq.

3 ra TrikLY.civxa\

xd iXdxxco V^

anb

xutv d-scav

V

12 noLttv] xds ^vGiag

V'
2 ,,post iXdxxco addi velim 7 Xtinopievos citat Plan fol. 104 " ' sed ex corr m'' lgov Plan
|

1

dai^ovao

U

sed va eras

fiW'
4

Re

3

'Aal

l'6ov

P

sed

'

ydg

sed punctis suprapos del, edd delevi ycal xb Plan ftpffftaig ^l sed t (1) inser m* £i(»ma6ffPlan iQSGiaLs (j^oi ' 6 LGOL 7 xs Got quod in yg in ras m^ lgol Plan sed corr Re Anim 10 ofio8 xls inserui xavxrj] xavxy xoXu V 12 ^rnLLmGtxai Ke sed oiioXoysixcoGav in marg Xoyovvxcav 15 vacbv 16 ^vd^QmTKov om V ^rniLoiGBXb libri Got Monnier 17 iGXLci^axd iGXLv scripsi coU p. 106, 5. Heliod. Aeth. IX 10. Aristid. t. II 303, 6 K. Cosm. Hieros. ad Greg. Naz. carm. 64 ed.
5 xal ante x^
I

A

in ras m^,

I

P

V

|

V

Mai

Spicil.

Sen. nat. quaest.

Rom. II 179, 5 sq. (Eudoc. Viol. p. 305 Vill. 698 Fl.). IV 2, 7. Dittenb. Orient. Graec. inscr. sel. 168, 5

106

LIBANH ORATIO XXX

£6tiv ava(icciv6LV STtl tccg ccQovQag ^reid^ovtcc, :tOLOV^8vcov ots ts XQi] ^ccl TtccQ' C3V, ovd' ccv

av ov

avtbg ol y.al tavta av doxov6Lv a sidoteg ^OL s^EkY]6£Lev. akX' tbv itotaacpslvaL rjdscjg avslovtsg ovx avsXsiv^
vo^ifyoLg
sttI

5

iibv sv(DXsl6^aL tolg TtaXaLolg
SLod^otL.

^L^d^cJ

ta

36. tL ovv;
tcc

sjtsl

fii)

Jtota^iog satL xad^" sxayfj

atov ccyQbv
tccv

tov NsCkov
dsL^
oi)g

tfj

TtaQexov, ovd^ slvaL

tovtoLg

IsQcc

aXl' o tL
ijdscog

do^SLS tolg ysvvaCoLg

tovtOL^l
10

TtocGx^^'^'')

sxslvo

av

sqol^i]v^
TtSTtav^d^av

si
\

toXu,7]6ov0L
183

TtaQsXd^ovtsg

yvco^rjv

siitslv

R

II

^sv

tcc

yLyvousva rw NslXg)^ p) ^sts%SLV ds ava^add-aL ^i]ds dtavdys6%-aL
yr]v

tov

ti\v yfiv ^r^ds 6:tsLQs6d-aL ^r^ds

dovat,
sjcl

15

tovtoLg dLccQaLSv tb 6t6^a^ olg ov Xsyov6L dLsXsyyov6Lv a Xsyov6LV. ol yccQ ovTC av sinovtsg dslv tcjv tL^Cov a7to6tSQSL6^aL
STtl

xvQovg fiT^d' o6a dLdco^L %a6av a vvv. si 8' ovx av

}irjd^

tbv NslXov 6}ioXoyov6L toig avd^QCJTtotg 6vfi(p£QSLv
tG)V ISQG)V
tLllCCg.

tccg

14 Dem.

p. 375, 14. 405,

26; 536, 18

8 Tolg ^sXsivsiiiovovei (corr iisXccvsiy,ovovat)

V^

cf. p.

91, 12

III 323) B6ti& libri (^6Ti&i A) corr C^ et ^6Tiv a (?) ^sv (ante iisv nonnullae litterae perierunt) in marg P', edd isQci i6Ti tcc

et 10 sq. (cf. sed in i6Tiv

Wilcken Arch. Pap.
a
oidcciitv

Cobet Mnem.

ma

II 406 (Coll. crit. 127) post i6Tia ponens Sintenis

(laTa {Qrj^iaT in ras) in marg / 11 yivoiLSva 12 et 13 iii] 8s

V

|

PIBM

1 Ttsid-ovaa Re et com5 vofioig I 8 isQa XQV~ 9 av iy.sivo Ssi^sis I

12 aiia6^ai

B CAPU

Got Re
e

cf.

ad

1. 1

BV

P

153, 24; II 259, 6

sed V add

m^

M

dst reliqui libri

16 dstv scripsi cum Got sed v add m'' et yQ mg Sst in marg m*, edd 18 isQcbv I sed is in ras m'

LIBANH ORATIO PKO TEMPLIS

107

37. '^'Orav xoivvv xal rov 6s6vkr]x6rog ^vr}fiov€V(D6L^

t6 (ihv

cog
\

dXXa

rCg

ovK STtl rag ^valag jtQofjkds^ 7taQeC6d-G), ovrco ueyccXrjv r&tv jvsqI ra isQcc xqh]- E II 184
ra ^sv avrhg avrhv ^srLCJV^ ra
d^
5

a

1^1^^'

dsdcoTcs dCx7]v

fjdrj xal rsd-vshg Ttd^xcov S7t aXXrilovg rs lovrav rcbv sx rov ysvovg xal ?.sXsl^^svov [iridsvog] xaCroi Jtolv

Pskrcov
Sl 7]v

i}v

avra
avrG)
avrr]v

rc3v d%' sxsCvov

rivdg aQisiv

r)

ri]v

STtchvv^ov xal

rolg

olxodo^7]ua6Lv av^sdd-aL jtoXiv, 7tXr]v rav sxsl xaxcjg rQvcpcovrcov
\

aitavrag dvd-Qcojtovg s^sl xaraQousvovg
38.

rf]

6(pcbv

R

II

185

i^xGiv aTtoQCcc ri]v svTtoQCav sxsCvi] TtaQSxovrag.

n
rovro

Kal orav roCvvv
cog

iisr

sxslvov rov sxsCvov Is-

m6L xal

xa^slls

vscjg

ovx

sldrra

TtSQL

ovrj6dvrcjv r&v xad^aLQOvvrcjv 7] rav olxodofir]0dvrc3v^ ovrcog ovx ^v QadLov dXXrjXov dLa^sv^aL rovg IC-

ovg dsa^olg lG%vQordroLg slGsvt^vsyfLsvovg,

15

orav
oxl

vv ravra Xsyo6Lv^
4 Z08.
II

iycj

^sl^ov rt

7tQ06rC^r]^i^

29

9

cf. 1. 1

202, 12

xov GEGvXr\Y.6Tog\ rbv asyccv KcovGtccvttvov cclvirtBtai V^ a. qprjfff TCfpl rwi' iiovccxobv KcavGravtlvov 6 avo"ftos xai 7ta^§8§rilog xal ovroag avo}iog yiey.svrQiG^Bvog (?) xal TtaGag aicoviovg rdg diycag ocpsiXcov av TtSQi rb aXrid^sg Gs^ag co rXr]iL(ov At§dvLS, nodsv 6 SiccBoXog ivoixr]Gsv iitl i^v§QLGs A^ 60I ycal 81CC Gov §XaGcpri^SL ra Ttagdvo^a; co cpvGig ad-XLcordrr], ola ?.riQSig xara rijv iXsvd^SQiav v.aL avocnXaGLv ri]g avd^QcoTtivrig iXsm gs, raXainoQS dia rr]v iXsvd^SQiav riig cpLXoGocpiag cpvGscog. 12 ixsivov'] vlbv suprascr F* A^
1

sq. Gr]iiSi(oGca

1 ^vr^iiovsvajGLv I 3 xQriuara om / ,,addendum videtur 5 r' Re aut TjGs^r^-Koroiv aut potius /jfff^/j^tVwr" Re 10 ycaraQcoiisvovg C sed inter o: et p ras 1 litt 11 avtav om Got 12 rd>v I 16 slg ?r Gvvr]Yiisvovg {Gvvr]vsY(isvovg

Anim) coni Re
17 iyco

sLGsXr]Xa{Lsvovg coni Orelli
j

num

Gvvs^evyiiivovg

?

om Got

iisf^ov ti

IB

108
ixetvog

LIBANII ORATIO
ye
otal

XXX
a^(p'
I

d&Qa vaovg
7]

rotg

U

II

186 xad^djtSQ

LTCTtov

dvdQccTCodov

rj

avxbv idCdov xvva g^idkrjv
-rj

IQvCfiv^

xaxd 61 diKpolv xd d&Qa rolg xe
6
fiCov e^Cc3

dovtjL rolg

xe Xa^ovQiv.
5

^ev ydQ iv xa xQi^etv xal dediivai

nigaag aTtavxa xov
e^odov e^ov^
ol

cpo^ov^svog eaQ eTcaaxov jtaidCa xd xdg MoQ^ovag^ xcbv dh co67ceQ xal tcqo dia^rjxCov dTtfjXd-ov ol dv6^ev ditaideg
39. xoi-

xvx^ig^ xolg d' ijv d^eivov ^rj %aidonoLri6a6^ai.

10

avxaig ^ev ddo^Caig^ xo6ovx(p noXiiKp dXXrjXovg 6vt,G)6iv ol d%b xovxav ev ^ida
187

8e

xa TtQbg x&v dnb

R

II

XG)V
I

leQcbv Tiiovcjv GxQecpo^evoi^ di' ovg^ olpiai^
elg

evdat^ovCav d(poQudg xai vvv ovg xov KiXtxiav !d6xXri7tiov voGij^axa xr]g dyei fiev elg al dh TteQi xbv x6%ov v^Qeig d^tQa15 XQrit,ovxa %eiQ6g^ R II 188 xxoyg d7to7ti^3tov6i^ Ttcog eveaxi ^ri xaxcbg xbv
ot TtXovxeiv eldoxeg

xavxa.

xoiavxag xolg xixvoig

exelvoi TtaQidcjxav.

\

xovxav alxiov Xiyovxag dva^XQicpeiv^
40.

Ba6iXel de xoiavxa e6xcj xd
xal xexeXevxrjxbxa^
4
t.

fiepiCD^iva.^

G)6xe

xolg ejtaCvoig ^rjv
1 cf.
t.

olov yevo^evov

n
1.

326, 14 sq. t. II 290,3.

210, 5 6 cf.

II

1 376, 2

cf. 1. 1 375, 12 sq. 5 cf. t. 275, 17 ; 10 cf. 265, 13 R. Xen. Hell. IV 4, 17 14 Philostr. vit. ApoUon. I 7 et 8 et 9

H

p. 6, 18 et 8, 1 sq. et 9, 11 sq. h. e. II 5 p. 51
1 -^qp*

K;

vit.

soph. II 4 p. 74, 32 sq. Sozom.

avt&v I

\

ccvxhv

A

3 d'

Re

8l8ov6l
[

V

4 Xa^-

t.

V 5 cpo^oviisvog '^ag scripsi auctore Re collato U 326, 14 atQdztv^Lu dyoiv xa-d"' sxccatov ^tog dgj^^o^svov d^^QOvg d(ia TjQL xtX. tpo§ov}i8vog. dg' CAP sed in hoc (po]§ov^£vog. ?%aatov in marg m', IB U edd {dg' Got Monnier) cpo^ov^svog — 6 i^odtov nag' M cpo^ov^svog cum lacuna 4 5 litt V
§dvovaiv

Monnier

|

^^jror

scripsi auctore

Re

?;^(ov libri

edd

PIBM

8 toaavtaig'^ 11 IsQibv ixtivcov y.lovcov Got (qui ;^p»j'fovTat in marg habet)

B

{tjxov

Monnier)

15 XQTj^ovta 18 BaaiXsi

19 tttsXivtriY.ota citat

Macar

1. 1.

fol. 89"^

18 Sh

om Macar

LIBANH ORATIO PRO TEMPLIS
|^Br<^ft£i/ <(7tsQiy
rijv

109

rrjv ^hv aQ%i]v ixds^d^svov rriv ixsCvov^ 8s y.a%-sk6vxa av, sl ^ri 7tQodo6Ca rb %sQa(i sxcoXvtSs. ^syag ds s6tlv o^og xal rsd-vsag. doXa

tbv

nsQ0&v
yaQ

fisv

aTCsd^avsv.)

g)0%sq ^iiXksvg.,

rov d^avdrov TCSTCQayasvov.f hg sxslvog^ adsrai. ravra rovrco TcaQo. rSiv dsav olg dnsdoxsv
riiidg

ix ds rCbv tcqo 41. xal
lsQ.d

5

xal

xal

rs^svtj

xal

pcofiovg

xal

al^a.

JtaQ'

av

dxov6ag,
TCoXsig

ojg

d^od^avslrai^

rb rcbv IIsq6g)v avxrj^a raTCscvco^ag slra ri^ff ^vxfjg ijCQiaro ro xXsog noXXdg ^sv
TCoXXriv

sX&v^

ds yfjv

driG)6ag,
da,

7Caidsv0ag

ds

10

cbg 8ic3Xovrag cpsvysiv^ ^sXXcov
ds^s^d^ai

ag

djcavrsg l'6a6i^

xo^Ct,ov6av rcbv tcoXs^Cov dovXsCav. roiyaQovv rj^Tcd^sro rs rb rQav^a xal R II 189 ^XsTCov riydXXsro xal ^rj daxQvcov avrbg roig rovro
TCQSdpsCav
\

iTCsrCua^ si fiij vofiC^oisv avr(p TCavrbg dfisCvco slvai xal al TCQS^^slac roCvvv ai yTJQog ri]v JcXrjyTjv. TCoXXal al fisr sxslvov sxsCvov jcd6ai xal rb Xoyoig

dQa6iv

15

4 Philostr. Her. XIX 1 1 p. 204, 23 sq. K. 5 Socr. hist. eccl. IH 21 p. 198 A Od. (o 9 Xen. fr. 26 (Mueller Fr. hist. lY 25) 10 cf. t. II 325, 11 sq. 12 cf. t. IT 353, 9 sq. Cyr. III 1, 36 15 cf. t. II 355, 11
2
cf. t. cf.

n 523, 1 1 sq.

Herm. XYII 200 sq. 93 sq. 7 Eunap.

|

3 ra^Aa rf]s aXrj-O^ftag,

mg

slmd^sig, ycataipsvdoiLSVog, Ai^ccvis,

ivtavd-a taXrid^sg slgriyiag, oti ^iiyag 'lovlLavbg inl xaxta xai lista d-dvatov itSQiahstai iQiGtiav&v dttoXTrj? 7i€(pj]va)g, IlsQGlg ds ^aXXov MsL^sv, aig ov dd^oj, «Ho: dsod^sv v.aiQia itXriyrj i^X7\%^s\g dniQQri^s

tr]v

xsyio^ta^ivog

F-

^i^riXov 'ipvxi}v

oti^Xr]v

v§QS(og

ddLaXsintov

8

edd in marg, I
d'

<^nsQiy inserui 6 tovtcov
tcbv
\

|

iisv tr]v

VB

2 niQag']

CP

sed in utroque v eras,

A

niQaag

C

om PIBUVGrot

II
p^

ksydXoiv corr I^ 13 TtQayfia

12 di^aad^aL I 17 al om

IM
Re

8 t6 om 7 TtoXsuiav
\

I

sed yQ tmv 11 iLiXXoiv e sed co in raa

|

Xoyovg Got

110

LIBANII ORATIO

XXX

dvd'^ OTtXcov %Qfi6d-aL

tovg ^xaiiisvidag sxeCvov tov dd-

ovg avtGiv iyxatated^siiisvov tatg iljvxaig. rotovrog yj^Iv 6 ta IsQU totg dsotg dvi^tdg^ iCQslttco uhv SQya l7]d"rig
iQya^d^evog, XQsCttcov dh
5

Xy^&rjg yeysvrj^avog.

42.

'Eyc3

dh

rj^Covv

tbv

TtQo

tovde td ^ev tcbv

evavtCov xad^aiQetv
exceLdrJTteQ eyvcjxei

xal xataGxdTCteLv

t&v

xal xataxdeiv^ d^ecov xatacpQovetv^ el xal leQcbv

ye xal 6 tcbv Srrwv totg jtoXeiiCoig (peLdofievog d^eCvcov^ oixeCcjv iievtoL vaCbv Ttovcp xal xqovg) xal %oXv%eiQCa
10

xal

R

II

takdvtoLg xate6xeva6^ev(ov xal tiqoxlvel yaQ ^tavtaxod^ev ^ev 0c36teov dvvBveLv 190 d^LOv.
jtoXXotg
\

15

tdg TtoXetg^ Xd^nov6L 8h tovtoig lidlXov rj ro?^ dXloLg aC JtoXeLg xal ovtoL tav ev avtatg uetd ye td xdXXrj tG)V ^aCLXeCcov xecpdXaLOv^ Ttag ov xal tovtOLg ^etadorfor TtQovoCag xal ojtcog ev tG) 6cb^atL tcbv TtoXemv
elev 07tovda6teov;
el

Jtdvtog de eiCLV oixodo^TJ^ata xdv

^rj vecp ye.

det ds, ol^aL^ tG> cpoQG) tG)v de^o^evov.

20

dXXd ^rj xatacpeQe6%^co. ^rjde ro x^^Q^ ^^'^ dnoxoTtteLV dvd-QcoTtov deLvbv rjya^ed^ay Jt6XeG)v de ocp&aX^ovg sh^oQvzteLv ^etQLOv ^a?^d' ev ^ev
dexeod^G) toCvvv e^tcbg^

1

cf. t. II

219, 18

2

cf. t. II

531, 10

17

cf. 1. 1

249, 1

1 Tov Stovs sed V in diovg eras t6 Shog Re Anim {„rov rov diog coni Re dtog aut xb Stos leg."') et Cobet Misc. 164 in edit 5 nQO e tiqos corr I^ G xccrayialsiv sed

B

AP

in utroque

scripsi cum Monnerio iTCil libri edd 8 ys e rs corr I^ bxibv Got qui §(Ofi(bv xal 11 cc^lov ,,malkm abesse''^ Re et delen§oxaiv vel 6 xibv coni
t

(1) eras,

lU edd

7 sl

yiccl

\

dum
ex

censet Cobet Mipc, 163 rj^lovv coni Got 17 vscp scripsi coU. p. 89, 17 et 21; 111, 3 vsdi reliqui libri edd ^' Re 18 IffTcbr' Monnier 20 jtr) 8' Got ^7jd« Re

A

APIBMV

[

|

\i,lv

om I

LIBANn ORATIO PRO TEMPLIS
totg 6ei6uoig t6

IH
Ttoi&^sv.

nintov odvQa^sd-a^ ^siO^av ds ovx
avtol
tb

iivtav

ovds

^XaTttovtcov
fiEv

^xsCvov

I

43.
I

ovxorv t&v
'Aal

xad^aTCSQ

^aailscov ol vsg) xtrjfiata^ R II 191 ta akka^ tb ds ta a^bt&v xataTtovti^siv
aXk^ 6
^isv

OQa

si

6co(pQovovvt(ov.

^aXdvtiov

QLJttcjv

s

d-dXattav ov^ vyiaivsi ovd^ sl' tig nvPsQvtjtrjg xdXcov oi) dsl tKt TtXoCc)^ xal ts^voi vavtrjv ds si tcsXsv6siS tfi d-aXdttri triv XGyTtrjv dg)slvai, dsivd dv
sig tYjv

doxoi Jtoislv

TtoXiv

ds

s'i

tig

aQxov

jtoiol

usQSi

tr^lo

Xixovtc) xsCQovay td iisyi6ta G)vr^6s;
Iffd^siQSiv^

ti

yaQ

dsl 6ia-

ov

trjv iQsiav svi fista7toi7]6ai; Ttcyg ds
\

ovx

oixsioig R II 192 ai^xQOv 6tQat6:tsdov jtoXs^slv Xid-oig xal 6tQatr^ybv scps^trjxota TtaQaxaXslv xatd tav TtdXai TtoXXfj 6:tovdfj TtQbg vil^og dva^dvtav. hv tb nsQag
soQtrjv toig tots Pa6iXsv6iV sd^rjxs;
i5

44.
G)

Kal

}ir]dslg ois6^(X) 6riv Tavr' slvai xatrjyoQiav^

^a6iXsv.
G)

xsltai

^sv ydQ :tQbg tolg bQiotg UsQ^cbv
\

vscog

%aQa7tX)]6iOV
cf. t. II

ovdsv^

cjg

s6tiv dndvtcov

R n 193
cum

17 Edessa. nota Gothofredi

433, 20 sq.

Cod. Theod.

XVI

10, 8

7 -KdXcag xo gxolvlov 6 xdXcog' tov yidXov zbv 'AdXav. Xov Sh t6 ^vXov, ovdhsQov V^ cf. t. II 474, 8 et scholl. ad

xat.

11

423,8
1

xlircTov? cf. Et.

M.

s. v.

om Got 11 6' Re rafisyLara IS naQayysXXsLV? noXs^stad-ai rotg
I

II 173,2 7 rt^vsL IBMV 6 ^dXaoGav Macar Macar -/.sXsvgsis Par Re xsXsvsig reliqui libri sed g eras C, Macar Got 9 ^oicot P sed i in ras m'' doxst U sed t eras ndXiv Macar TioLst IBMV Macar do-Kfjs Got [lsqsl rrjXt10 ra ^isyiara covrias] hlxqcc rjSUriasv Macar xovxtp om Macar

2 %dv(ov I edd oSvQoiis&u 1 5 6 10 (ovriGs citat Macar 1.


|

(Drac. de metr. p. 62, 14 Herm.) 3 vsdiL vsoi reliqui libri 1. 5 §ccXdvrLOv cf. t.I 296,3;
i

A

358,20;

I

|

|

V

B

12 jToXsustv Xid-ois]

112

LIBANII ORATIO
dxovsiv.

XXX
^syiCtog
tr\g

T«r tsd^sa^evov
xal
TtoXig.

ovtco

^syi^tois
6jt6(30v

sysyovsi tolg Ud^oig^ to6ovtov hitsypv
Yi

y^g

iJQKSi

yovv sv tolg sk

tcbv

7CoIs[ig)v

(po^oig tolg olxov6i tijv TtdXiv ^rjdsv sivai Jtlsov tolg
6

Slov0i tijV TtoXiV OVK S^OV^i xdxSiVOV 7tQ0(3S^slSiV T^g Idjvog tov TtSQi^oXov %av sXsy%ov6rig ^r^xdvrj^a. dh d'^ xal e%l t6 tsyog dva^a6i %lsl6tov o(?oi/
TtoXsyiCag bQav.^
dvd^QcoTtoig.
r}v
tf^g

R II
11

194

tSQG)
TJ

TOVTCO
45.
iv

ov ^iXQOv TtoXs^ov^svoig JtXsovsxtrj^a rJKov^a ds Kal SQi^ovtcjv tiVG)v^ ev bitot6 ^-av^ia ^sl^ov Isqgj, t(p ^rjKSt bvti Ttdd^Oi TaVTOV, sv (pitSQ 6 UdQaTtig. lirptOtS
\

dlkd tovto
VTtSQ^G) td

iisv

t6 toiovto

Kal to0ovtov

isqov.,

tfig

oQOtpfig dTtoQQr^ta %al

b6a dydl^ata

15

6idr]Qov TCSTtoiri^sva KSKQvxto ta 6K6t(p diacpsvyovta tbv ijXiov^ ot%stai Kal dTt^lmXs^ d^Qrlvog fisv totg Idov6iv^
rjdovrj

dh tolg ov%

scjQaK^^iv.,

ov

yaQ

l(5ov

sv

tolg toiovtoig 6(p%-aXiioC ts Kal mta, ^aXXov ds tolg ovK ldov6iv dfi(pc).) Kal Xvjtr] Kal rjdov)]^ t6 ^sv sk tov
TCtcj^atog.)
20 sl'

t6

d' btiJtsQ

ov tsd-savtat.

46.

dXX''

b^og
r]7ta-

tig

dKQi^&g

6K07tr]6siSv,

ov 6bv tovto, tov dh

tr]K6tog dvd-QG)7tov

R II

^iaQOv xal dsoig sxd^Qov Kal dsiKal tf] tiKt6^svov avtbv 195 Xov Kal (piXoiQr^^dtov
\

19 Thuc. IV 14, 2 20 De Cjnegio praefecto praetorio, postea etiam de Proclo comite Orientis cogitavit Gothofredus ad Cod. Theod. XVI 10, 8 t. VI p. 269. cf. p. 80 not. 3

1

Tcor

4 Gi6tB ante ^7\8sv inser coni Monnier 5 rcQoa % t]v C sed v add m^ ibXslv cum ras 1 litt ante | f/ 13 v7ttQ§o) Re 14 num ;f(>v(you? Zs^riQOv, iQvaov coni Re Anim y,iy.Qv:tta.i 16 I Qccy,6aiv cum ras 1 litt post e laov 19 8s Re 20 ^vTiatsvyiotog legendum yiEv Got

om /

iLEyiGtoig

om Got

2

inixov Got

P

|

V

U

\

I

quis putet"' Got

cf. p.

80 not. 3

\e^cc^svr}

yfj

dv6{i6V66rdtov^

aXoyCag ^ilv
rf]

ccTtoXekav-

6tog rvxrjg^ xaxojg ds xqcj^svov

rvxri

dovXevovrog

yvvaixC^ jtdvra sxeCvri x^Q^^io^svov^ jtdvra sxeCvrjv
^yov^svov.
rfj

d'

dvdyxrj Tcdvd-' VTtr^Qerslv xolg ravra
5

ijtirdrrovGiv, cjv rfjg aQsrfig djtodsi^Lg rb ^fjv sv luarCoig Ttsvd-ovvrov xal fisC^cov ys ravrr^g t6 sv sxsCvoig
(bi/

ol

xal

rcbv

6dxx(x)v
66.,

vcpdvrai.

47.

|

roiovrov R

II

i96

SQyaarrJQiov rj7tdr7]6s
6XQOv6aro.,

S(psvdxi6sv^ vjtrjydysro^ TtaQTtoXXovg ds xal dsovg jtccQa rcbv (^JtaCdcDV
l'6iisv

rGivy ^scbv ^ad-ovrsg

djtarr^d-svrag.

d)g

yaQ

dij lo

xal d-vovrcjv IsQsla xal ovrog syyvg., ag STtl rdg exsCvov Qivag rbv xajtvbv sl^tQSXSiv., xal cjg oTtSiXovvrcjv xal
xal
^sC^co

iLiXQolg

STtayovrcnv
iirjdsv

7tsJti6tsvx6rcov

dv

xal xo^Ttovvrcov R II 1U7 avrcov itors (pavf}vai
Qrj- 15

dvvarcbrsQOv^ roiovroig JtXd6^a6i xal tsxvaig xal

iia6i fiS^r]xavrj^svoig dsivolg sa^aXslv 6Qyi]v tbv JtQadtatov ^a6iXscov s^TJyayov jrcjg avtov^ STtsl td R II 198
I

I
8

3

Dem.

de Achantia cogitavit Sievers p. 266 9 II. 31 sq. p. 995, 8. 1010, 24

cf. p.

80 not. 8

1 ccXoyoig coni Orelli 3 ndvta 4 i}yovfiBvov om / o ixsLvr] Re i-nslvrig ijrtri^svov coni Orelli i]yoviLsvov dh Re sed i del m^ avdyy^rit ccvdyxrj Got vnriQstCov Got, 6 ^eI^^cov Re iv.siusl^ov libri Got vTtriQStovvtog in marg
| I

A

M

|

\

voig cor ot] iQri\Loig sivca lo. Fred. Gronovius in epistula ad lo. Meursium (1638) (Meursii opp. XI 624) 7 ol jcat] v,cct ol 8 i^ndtrioi as scripsi auctoribus Re et vcpdvtag Gronovius Cobeto Coll. 127 riixdtr\6sv libri sed om / 9 nccQS-nQovGccto os Gronovius Ttccidojv tav inserui coll. Plat. Rep. p. 366 B 10 d-scbv] 7toir}t(bv Cobetus 1. 1. coll. t. II 568, 18 11 IsQav Got 12 ccTtsdovvtcov sed sil in ras m- et siisv slg? ccnXovvtcav, ol^cci dh ?) ccTtoXovvtoov ?) ccTtsiXovvtcov d^sXsi in marg 14 ainibv Re nots m^, et Re ccTtXovvtcov reliqui libti Got inser J. om C (et Par) Got 16 TtQaotatov natsQa 17 §aoiXsvcov Got sed yQ ^aaiXicov in marg TtQavtatov Got

M

\

|

I

M

PIMV
8

|

'

ainov

IM

LiBANius

ed.

Foerster.

III.

114

LIBANII ORATIO

XXX

ys ovtag avtov cpiXavd-QGyjtCa, sXsog^ oixtog^ ri^SQOtrig^ aXl^ ovtcov e7CuC'ABia^ t6 6(h^£LV ^allov ij a%oXXvvai.

R

II

199

t&v ta dixaiotSQa
elrj^

\

Xeyovtcov^ ort,

d%£Q

rt rot-

ovtov
5

dixriV

^hv
vUriV

dsl

tov

toX^TJiiatog

Xa^SLv^

tovtcj ds avtG) jiQOvorjd^fivaL tov iiiXXovtog 6 t^v
diieiav
ivL^irjasv.

Ka-

vLxfiaai

oio^svog

dstv

Jtavtaxod^ev

48. "Edsi d\ avtbv (prjy ^£ta tag olK£Lag riSovag

ta 6avtov d-£Qa7t£V£LV
10

(^oQavy ojccog ^eyag £LvaL do^ri TOtg tr^v ii£v y^coQyCav d:todQa6LV^ o^lXslv dh ev tolg 6q£6l Xeyoiy^L t« tcjv oAoi/ jtotT/Tf;, dXX' cog td ad [yica]
^rjd^
'A,aXd
'Aal

STtaCvcjv d^La

vvv dh
15

ii£XQL

^£v

Toi)

TtaQd 7ta6LV dvd-QcojtOLg doxol. Xa^^Lv xal x£VG)6aC 6ol tovg

d-ri6avQ0vg jtoXXol
i}v%G)v avtolg
rj

cpCXoi

ai]

xal kjtitrid^LOL zal Jtob tdv /?«^tA£t«, ^aLQOv dh r^xovtog xal
rifie-

fiovXrig JtaQ0v6rig

£vvoLav djtaLtov0rig tavtl ^hv

R 11 200

td de 18 La 6cpLdLv £67tovda6taL. 49. K,dv Xritai., tLg avtolg tC ravta-^ £Qr]taL^ t6 ^hv av7CQ06£X%-CDV
I

tG)v £^09 tfig altCag jrotot'^t, xal otL 7t£7tOLrj'/ia6LV aTCo20

'AQCvovtaL d ys

tw pa6LX£l £do^£

ocal

£K£lvov tr^v djtoXool
6'

yiav 6(p£CX£LV nal tOLavta Xeyov^LV.
5
cf. p.

bcp£CXovt£g

55, 3

11 Plat. Tim. p. 28

C

1 ovtog IB (et Par, sed in hoc LGcog ovtas in marg m^) 5 tovto I 6 vi-ariv vLy.fj6cii 1 8 ^ir] inserui cum Monnerio 9 td scripsi kccvtov avtov rag libri edd {tol? Got) cum ras 1 litt ante a avtov Got /i^ d' libri oq&v inserui
j

V

U

|

|

,,aut liic av,07cuv"-

interponendum

iTt^LsXslad-aL aut

Re

|

cancellavi

hlvaL iiiyag 12 (^ox^ ?

I

|

tLalv libri scripsi 19 aTioy.QLvovtaL

edd

paulo post 10 tr]v om do^sL? 16 ^vvoLav Got 18 ,,maUm avtovg"' Re

addendum
11 xal 17 acpLaiv

B

V
|

Re

20 ys scripsi
21 Sh edd

di

VU

aTCoy.Qv^jttovtaL et inser

libri

P^M om

avt&v Got Monnier reliqui libri edd

M

LIBANn ORATIO PRO TEMPLIS
fav ovtoi
ol

115

ovdsTtors
tCg
ot

i&v JtsTCQay^svcov
twi^

Xoyov £%ovT€g ovdava vtcIq yaQ av vTtsQ toiovtcjv xa8e
TCQOg

yCvoLto
^urj

X6yog\
6(pG)v

^sv
tb

tovg
^Qyov^

aXXovg
ivtvy5

tQvovvtat,

elvai

tovto

[dvovtsg 6h 6ol xata^6vag dt^ ovdsvbg aXkov tbv Fov ovnov ovto3g ev 7t£7tOL7]xsvaL (pa6lv. G)v tbv 6bv oltcov oi t£ xal :aXXd^£Lav yri d-aXdttri tijv 6iiv £7tLftrj6avt£g x£(paX7]V
ojg

ovx

fW

nav
f(ov

XdpoLg.
d)v

ol

yaQ ev

cpCXcav

o rt ^£l^ov av naQ^ 6v6uatL xal X7]d£^6-

d(p

dv pXdipaLSv Xdyovt^g
€7tL

rw

7tL6t£V€6%'aL
i^r]^C(D6av.

10

iQbg tijv ^Xdfiriv d(poQnf]
50.
]v
I

xq6^€voi QCfdCog
^€t€L[n
tfjg

^Xl^

tov6d€

ddtxCag

avt&v

d7t6d€L^Lv ex

tav vvv

elQr^^evcov 7toLr]66^€vog.

0€Q€ ydQ, dtd tC (pate xata6xa(pfjvaL tb ^eya R II 201 wd"^ 1€q6v; ov dLU tb d6^aL Ta3 Pa^cXel; xaX&g. ovx- 15
')v

ol

xad-aLQOvvteg

07)x

r]dCxovv

to)

td doxovvta

i& ^a^LXel 7tOLelv.

UXel TteTtoCr^xev^ iig ovdhv evL rof^oOrov

66tLg ovv td ^r] doxovvta ta /3«ddLxel'^ ovxovv v^etg ovtoC ye i6t€
el^telv

v7t€Q

cov

dedQdxate.

5 OQCc %ccl t6 y,atan6vag. o iyw o^nox* ccv iTtsnsiafiriv Tov &^i&6aL sQ^rivsiag ri^g avrov cf. t. II 486, 8

V

1

ovSsva ^ovtsg

V

didovai vel tale quid deesse''*' tovto slvai reliqui libri edd

xaX&g] ^,aut delendum ov et interrogationis signum detrahendum aut servato huic interrogationi s^ibJicienda responsio conveniens. interrogat Lihajiius ov Sia tb
16 ov
do^ai Tc5 ^aGiXst; respondent adversarii dLcc tb So^ai tca §a6LXst. huic responsioni suhjicit tum Lihanius suum xaXcbg.'' ike ^aaiXsL yiaX&g:, corr m', §a6LXsL ycaXov; I sed ; ex 17 ovv] 8s et in ras P* 18 ccdLxst-

PBURe APIMV

6 ovtcag

V

\

2 „post TtsnQay^ivav videtur ccnoRe 4 slvai tovto scripsi e 5 di goi libri edd y.ata fiovag 14 Siatl TisnovQ^ivai coni Re
|

V

AV

BM
|

U

V

8*

116
51.
slTts

LIBANH ORATIO XXX

uot, dici xi t6 tr\q Tvx7]g rovto ^Siv iotiv tb tov ziibg %al tb tfig 'Ad-rjvag Kal tb tov xal IsQOV ^iovv6ov\ ag^ oti fio^Xoidd-^ av avta ^svslv; ov, dkX'
oti ^Yjdsig tijv
stc^

avta dsdcoxsv
a

viilv s^ovoCav.

sIXt]-

5

cpats dh tiiv xat sxslvcov

diS(p^dQy.atS',

Kov^
\

Tccbg

ovv

li II

202

ovK 6g)sCXsts
tobv

dCx7]v;

rj

Ttag d dcdQaxats

xalslts

dCTtrjv

Jis7iov^6t(ov ovdsv sv ovdsvl 7tS7COir^%6tm>

\Q

8s%oit dv altCav^ 52. 'Hv aoi^ ^aaiXsv^ xrjQv^ai' ^jjdslg tav vii s^ol vo^i^st(D d^sovg ^rids ti^dtc3^r]ds aitsCtcj ti itaQ avtcbv ^'^d'^ savt^ fii]ts 7tai0iv

%al Xavd^dvcjv^ djtag ds TtaQ^ s^ioi ti^Cov %al ^adit,st(o iis%stcbv SKSiVG) dQOj^svcjv %al tdg ts sv%dg ^G)v

dyad^bv

TtXrjv si diyfi ts

f6ta)tov
fjJtSQ

15

SKsCvG) TCOisCaO^G) Tcal tijv

avtov

%s(pa}.i]v

VTCaystG) tf] tov tbv Iscov tbv d' djtsi^^ovvta 7ta6a
53. tavt' r]v

aQ^otto^svov

%SiQC.

dvdy%r] 60i ^sv %r]Qv^ai Qcxdiov^ ov

tsd^vdvai.
^i]v r]lCG)6dg

2 cf. 1. 1 141, 19. t. II 152, Isq. lul. Misop. p. 346 B.*C 10 sq. ep. 767 3 cf. Malal. X p. 234 ed. Bonn. 16 Pind. Nem. VIII 20

om

6 oncpEilsts iv om 9 '/.riQv^ai sed in ras m^, Sinner Monnier, fortasse recte at cf. 1. 18 et t. II 28, 19; 258, 2 dh post liriMg CA, sed in hoc del, Got Re, delendum censuit Cobetus Coll. 127 drj Urelli Sinner Monnier 11 ti 10 (bis) ^ij ds Got tolg post \ir\ts inser Ee 12 t) et delevi 13 ri^iiov (^dsovy? cf.p. 103,15 14 ts om I supra slA^ Ib ixsivo} scripsi i-KSlvog in quo ? ex t corr, ixslvoi 15 avtov Got 17 tovd' dh Re reliqui libri edd " 18 xriQv^ai sed in ras m^, Sinner Monnier cf. ad 1. 9

t6 (3) om J 6 o^. inserui auctore
I

M
M

1

Siccri

APIBMV
P

\

xb

xf}?

Tv%7]g

om 7
ras 2
litt

2 xat
\

^iog
[J

4

dBdm^A,
~

cum

Re

U v^lv om 7 CAP Got

|

APIBMV

APIMV

I

F

P

P

IBM

BUV

V

\

LI13ANII

OKATIO PRO TEMPLIS

I....
^^Hfrf

U

^^K^v%alg^

ovd^ STCedTixag ^vybv evxavQ-a talg r&v avd^QmnGiv aXk^ ohi ^ilv xovx ixsCvov ^iltiov elvai^ ov
eg)' (b

l^^irTjr daifirj^d ye exelvo ovd^
y.oXa6d'et7j.

Tig

dv dLxaCcjg

[naV]
4

dXX' ovde
\

rav n^&v rovg ye roiovrovg

dTtizXecaag^

rovg

e7toiiJ0(D

dXXd xal dQX^^S edcoxag xal 6v66C- B, II 203 xal rovrd ye itoXXdxig xal TCQovTtieg xal

vvv JtQog dXXoig rt6l jtaQi^ev^ag deavrcb 6v^(piQeiv vo^idag dvdQa oiivvvra '^•fovg TtQog re rf] pa6iXeCa xal ae xal ovx dyavaxrelg ovd' ddixelad^ai rovg dXXovg
roig toiovroig VTtoXaupdveig oQXotg ovd' eivat Ttdvrcog
lo

bv rbv ev rotg d-eolg e%ovra rdg ^eXrCovg eX:ttdag. 54. 2^ov roCvvv ovx eXavvovtog r^iidg^ GxSTteQ ou(3'
tovg
vavtCcog
G>g

niQ0ag
tavtri

ixelvog
'^^^

^ed-'

OTtXcov

vjtrjxocjv

TtQbg

eXrjXaxcog tovg eavtbv e^ovtag^
i5

iXavvovdiv ovtoi; xatd
jt&g
d'

Tt de dtxaitov Ttoiovvtat

dg icpodovgxyQibv',
7tG)g

de td ^ev xataq)iQov6i^

dXXotQCav aTttovtat ^et QQyy]g td de dQa^evoi

cpiQov6iv v^Qei tfj rov rd rotavra Jtoielv 7tQ06ri^ivreg v^Qiv rijv ix rov xaXXvve6d-ai rolg TtejtQayuivoig'^ ^H^elg, cb ^aatXev^ 6ov ^ev ravra xal eTtatvovvrog xal imrQiTtovrog oi6o^ev ovx ccvev ^ev XvTtrfg^
55.
8 Richomerem consulem aimi cogitaverunt Gothofredus p. 39 et 19 Plat. Apol. p. 20 C 9 Od. | 331
20

7 cf.

t.

II 43, 10; 215, 11

384?

cf.

p. 81.

De Tatiano

Sievers p. 192

/

ovdh sed T in y corr
delevi
\

BM

I

inid-ri-Accg scripsi

m-^,

BM Got

i7t86rri6ag libri

edd

3 rf

|

xal

om

V

II

9 didajxccg libri edd 10 vitoXaa^dvoig U ovS' scnpsi o^r' libri edd 15 xura ri dk] xal yiara (sed xa inser 17 xaraq^&siri I 18 v§Qii I S' edd gGv6L Cobet CoU. 127 at cf. t. II 27, 2 TauTa ^ed in v^qlv v§qei corr m' t^ et ra om tiqogti19 v§qiv om / 20 xat om

xa? scripsi

5 iScocanceUavi TCQog ante 6i inser Re

m^
|

|

B

\

B

\

^ivrog

B

V

1

18
204

LIBANn ORATIO XXX
dsL^o^sv
^ccl

R

II

d'

Sg

\

aQXB6%^ai

(is^ad-rixa^sv.

el

6'

6ov didovtos oida ij^ovOiv ?) sjtl t6 diaiceovxl (psvybg avxovg ri 8ia td%ovg dva^tdv^ l'6d-L tovg tCbv
dyQcbv 8s67t6tag
1 d^ icviGxav
I

Ttal

avtolg xal

to5

vo^g) Porjd^rj^ovtag.
3 Siatdxovg

Re

2 av I\

oUs

A
\

ol Sh

I

§ci6iXia,

I cum

4 avTotg
ras 8
litt

B

AMY
TtQog

vTthg

r&v Isq&v subscr A,

vnsQ tav hgmv P, TtQog tbv ^ccoiXia

V7CSQ

t&v IsQ&v U,

vTtsQ td)v IsQcov TtQog tov ^aGiXia Q^sodoGiov

I

XXXI (XXIX
Oratio TCQog tovg
fere
)etit
[p.

R).

Hvxioisag vTteQ t&v QrjTOQCov anno 355 habita^) qua Libanius a senatu Antiochenorum
ut

uialam
i.e.

127,19)

tcov Kakovfiivcov qtjtoqcov rhetoricae magistrorum ipsi subdocentium ^)

condicionem
in

ligris

assignandis levet,

numero earum

est

^oris'

fere finibus circumscriptae manserunt.

quae ^corPauci igitur

cui, non dicit 1) Multo posteriori temi^ori argumennon allatis eam tribuit Sieversius p. 199 not. 68 (cf. p. 204). d ad illum annum haec fere ducunt. Quod rhetores l|a} (xl Xoyov xai ccql^hov yistad-ccL et rhetoricam slg ^axcctov &tL^Lccg ixneGSLv dicit p. 138,4sq., id optime cum iudicio convenit quod de aevo Constantii tulit in epitaphio luliani quem
s

Ti]g iGxcctrig cctLniccg slg tb tLii&G&ccL ngoo:306, 6. Tempus autem quod et a raorte Zenobii decessoris sui et ab initiis muneris tov tf\g TtoXstog Go(pL6xov (lo. Chrys. or. de S. Babjl. coutra lul. et gent. c. 18 ed. Migne patrol. gr. t. L p. 560) Libanio mandati prope afuit clare hi loci indicant: p. 135,4 ovdi ys (SUcciov) tovg ^(^vtccg ti]g tov

tovg Xoyovg
yccyslv

iv,
t.

dicit

II p.

tstsXsvTriv,6tog {Zr\vo^iov) aQStfig 'bnixsLv di-KriV', p, 142,6 ovtog tibv TCUQccLviGscov 6 tQ^Tiog dLTtXxi vvvl xoGiisl tr]v TtoXLv, oxav TS XiysLv dvvd^svog 7toXiTr]g v^sTSQog ^ (i. e. iam non Zenobius,

rhetor Elusa oriundus [ep. 100], sed Libanius Antiochenus) Totg Ts slQyccGfiivoLg XdyoLg v^stg rjdsGd-ccL do>if]TS; p. 145,18 sl dis^sX^d>v iya ndvTa oiv ovtcov ^lol TtaQ' iTiQOig dsvQ' r]itov xorl ravra OQcbv o-Ox dxivdvvov Tr]v bdov, avrl Toivvv rovTcav, ?qp?]v, d6ts /lO* Ttor xiig TC^Xsag Zeuobium autem hieme anni 354/55 yix^ficcxajv.

mortuum

esse certo ex epistula 407 anno 355 ad Aristaenetum Cf. Reiskii dissertationem De Zenobio sophista -ntiocheno, Lipsiae 1759 p. IX sq. et notam ad t. II p. 219, 83
colligitur.
feque

Sieversium

p. 224,4.

2) Cf. p. 125, 5 sq.

127,19.

Iata

120
codices sunt

LIBAXII ORATIO XXXI
quibus ad nostram aetatem pervenit.

Sunt

autem
1.

hi 12:

fol. 257\ quarum ea quam s littera significavi, codice simili atque Monacensis gr. 101 (Jfo) Contuli. usa est. Vide p. 3. t. I p. 10 sq. et t. II p. 445. Monacensis gr. 483 olim Augustanus (= A) 2.

Chisianus

R VI

43

(=

C) saec. XI/XII

Correctus est pluribus manibus,

saec.

X

fol.

144.

Correctus est

manu secunda primae
15
sq.

ae-

tate fere aequali.
3.
fol.

Vide

t.

I p.

Contuli.

*

Vaticanus Palatinus

gr.

282

(=

P)

saec.

XIV

Correctus est pluribus manibus quarum una (m^) interpolavit, altera (m^) eodem codice interpolato atque

122.

B

et

Mo

usa

est.

Vide

t.

4. Vaticanus gr. manu secunda correcto

20 sq. Contuli. 84 fol. 198 anno 1425
I p.

e

Palatino

Vide

1.

1 p.

415 sq.

descriptus sed simul correctus est. Partem mihi Pius Franchi dei Cavalieri
saec.

contulit.
5.
t.

Patmius 471 (= Patm)
et

XIV

fol.

235.

Vide

Ip. 41sq.
6.

69.

Inspexit

lectionesque

manu secunda
fol.

in margine positas mihi exscripsit loannes Sakkelion.

Laurentianus LVII27 anno 1392
I p.

scriptus
saec.

533.
fol.

Vide

t.

59
t.

sq. et 69.

Inspexi.

7.

Marcianus append. XCI
Vide
I p.

2

(=

I)

XIV

153\
latino
8.

217

sq.

Correctus est
Cf. p.

m^

e codice

Pa-

manu secunda Monacensis
I p.

correcto.
gr. 101 Contuli. gr.

148.
saec.

Contuli.

(=

Mo)
saec.

XVI
fol.

fol.

182\
Vide

Vide
t.

t.

220sq.
536.

9.

Mutinensis
48
24
sq. et

CLXXXI
41

XV XV

193.

II p.

10.
t.

Barberinus
sq.

11

(=

B)

saec.

fol.

226^ Vide
saec.

I p.

Contuli.
gr. XCIII Contuli.

fol.

Vindobonensis phil. 170\ Vide t. I p. 35 sq.
11.
12.

(= V)

XII
136.

Parisinus

gr.

583

(=

Par) saec. XVII

fol.

Folium 136^ desinit verbis ^itEviyy.ai tyjv ^i^ilJiv (125,19), 138 quod ante 137 locum habere debebat, incipit verbis ircl Qa6T(6vt}v (131, 6). Media inter haec tribus foliis amis-

LIBANH ORATIO PRO RHETORIBUS
perierunt.
ino 84.

121

Descriptus

est

neglegenter e codice Vati-

Yide t. II p. 417 et infra p. 122. Carolus Graux Sturmius Luxemburgensis meum in usum contulerunt.
Eatio quae inter hos codices intercedit eadem est at-

[ue

in

orationibus
et

TtQog
p.

Ikccqlov

et

xaror ^Ikuqlov his

priore
conti-

[XXVI
letur

XXVII
F,

cf.

3 et 21).

Secunda familia

e P, Parisinus e Vaicano 84, Patmius atque Mutinensis ex eodem exemplari In exemplari vero e quo hi quinque ulet Mo. ^tque

prior reliquis. apparatu critico exulare iussi. s correcto fluxit, Vaticanus

codice

Ex
84

Nam

complures Laurentianas e C

vero

m

B

fluxemnt, manus interpolatrix similis illius mndae quae codicem Palatinum correxit (cf. ad p. 127,
li

codices

.8)

grassata
est.

est.

cf.

ad

p.

128,

2.

Eodem etiam exemplari manus
sa

s in codice

C

coriigendo

Exemplar ipsum in nullo codicum quos modo attuli agnoscendum esse documento est vitium horum commune SsLkaLvovreg (unde ortum est d' ikavvovreg in

Patm Mo) pro

SeL^aLvovzeg p. 128,3. Grammaticis florilegiorumque auctoribus oratio parum Tres tantum loci excerpti sunt a Macario accepta fuit.

Chrjsocephalo.-^) Oratio primum^) edita est a Fed. Morello Parisiis anno 1616. Editio hodie rarissima^) inscripta: AL^aviov
60(pL(5xov

vTteQ

xibv QYixoocov Xoyog TiQog jivxLoyeLg.

Libanii

sopliistae

pro rhetoribus et professorihus oratio ad Antioclienos. gracca nunc lyrimum prodeunt e Bibliothecis Vaticana ct Bavarica. Fed. Morcllus Profcssorum et interpr. Beg. Decanus rccensuit, lucc et Latinitate donavit Xotisquc
illustravit,

Lutetiac

CIDIOCXVI

et Cardinali

lacobo

Davy

1) Cf. 2)

1.

1 p. 351.

Fabricium Bibl. graec. VII 389 perperam dixisse hanc orationem iam in editione principe Ferrariensi (cf. 1. 1 p. 75) reperiri Reiskium (p. 204 not. 1) non fugit. 3) Mihi uti licuit exemplari quod aliquando apud Calvarios
prostabat.

122

LIBANH ORATIO XXXI

du Perron, Senonum Archiepiscopo, sununo Franciae Elepraetermitto nonnulla emosynario dedicata, primum versionem latinam (p. 1 carmina Ausoniana 29), deinde Kal et textum graecum (p. 1 eloiaG^cov 6q)akficcr(ov 27)

yov

tvTtoyQacpLKG^v elsyiov (p. 27), U^scov evfivr^^iovsvrcov slsyduas epistulas perperam luliano in(p. 28), denique

et Tc5 avrSi'

scriptas Ai^dviog ^IovXLavo)' UsL&o^aL fii} Ttokka (== ep. 143) IlolXovg ^sv itaQa TtoXXwv ep. 70) con-

(=

tinet (p.

29—31).
hibliothecae

Ac codicem quidem
gr.

Bavaricae Monacensem

101

fuisse constat.

At

hic

illic

tantum adhibitus

est.

Textus fundamentum fuit codex quem priore loco posuit Nam codex lihliothecae Vaticanae ^) i. e. Vaticanus gr. 84. Palatinus 282 anno demum 1623 bibliothecam Vaticanam
intravit.

Apographi ab Allatio^) facti quo Morellus usus est, pars saltem adhuc exstat. Est codex Parisinus gr. 583.^) Vitiis sane scatet, ut Morellus plurimis locis ab eo recedere
sit modo lectiones codicis recipiens modo suo Marte corrigens, sed magnus est numerus lectionum prorsus singularium in quibus concinunt. Paucas protulisse satis erit. Parisinus et Morellus soli habent verba quae a reliquis codi-

coactus

Mo

cibus excepto Vaticano gr. 84 qui fons fuit Parisini absunt av desunt Si] p. 145, 9; iQr\ i]v p. 145, 22; vel quae in

Mo

praebent jivrLoyslg pro jivrLO^sag in titulo orationis; rfig noXscog pro rov dsovrog p. 134,20 quod praemisso yQ. e Mo in margine posuit Morellus; ^rjrsLi} non

146,8;

soli

pro

p 138,13; noLov^svov pro 7toLov(isvog p. 139,16; fj p. 141,13; (pi^fii^g pro MovCTjg p. 143,8; sg)0Qcbvrog pro acpoQ&vrog p. 144, 11; av pro slg p. 146,13 quod praemisso yQ e Mo in margine posuit Morellus. Quin
trjroLTj
Tj

1) Sub finem p. 27 ad verba gv d' iv ^ovasiois \LSvog adnotavit: Cod. Vat. hic minus integer est. 2) Cf. 1. 1 p. 58.

^l

XQScpO'

3)

Eadem

p. 420 8q. R) a to)v isQ&v (cf.

res est in oratione Ttsgl tatv avvd-riKcbv (t. II Morello iam anno 1614 edita et in oratione vTihQ supra p. 82 sq.).

I
et

LIBANII ORATIO

PRO RHETORIBUS
illic

123
in Pa-

etiam

manum secundam

correctricem quae hic

risino conspicitur Morelli ipsius fuisse conicere licet. manu secunda ad T?; p. 132, 13 scriptum est lamg
yfj

Nam
in

margine Parisini et editionis Morellianae multaque manu priraa in Parisino omissa vel perperam scripta manu secunda suppleta vel correcta sunt ut in Mo leguntur, ut t6 in iQvahv ^et' TtQ&y^ia p. 138,15; dsov p. 144,15; iQipxbv
£§ av corr m^ p. 140,13 et 146, 19. Itaque plena discrepantia lectionum huius codicis, praesertim cum partem tantum orationis servaverit, apparatum criticum onerare nolui, sed quibus id referre visum est

iQ&v in

locis

eas enotasse satis habui.

kPauculis
eius prelis

notis aeque atque duabus epistulis Libanii et rminibus Ausonianis omissis Morellus hanc editionem in banii operum tomo secundo p. 85 99 repetivit. Permulta eius vitia divinando sanavit Reiskius Aniadversionum volumine quinto p. 94 98, plura ope codicum Augustani et Monacensis in editione quae ab uxore

— —

commissa

Hanc nonnuUis

est t. II p. 204 223. locis correctis et eleganti versione gal-

licii addita repetivit Monnerius editione typis quidem ^) mandata sed nunquam foras missa p. 2 43. Cuius nisi a Reiskiana recedit, mentionem non feci. Pauca vitia correxit Sintenis, plura Cobetus.

1)

Cf.

1.

1 p.

15 not.

1.

XXXI (XXIX R)

nPOS TOTS ANTI0XEA2 TnEP
PHTOPiiN.
R n 204
5

TiiN

1.

'OtL
G)

^ev ovx ei^i x&v

tf]

nolei TiolXccaig

tjvco-

iXriKOTiov^

ccvdQeg 'AvTtoxelg^ ovde yeyovev viilv elg

^lxqov ovrf ^el^ov en t&v didaayAXovg ccvdXcj^a, Tcdvteg av 6^oXoy7]6aLte' tovto de rj^Lovv noielv ov% C3g ov
rrivde
tijv

Yj^eQav ovte

e^cbv loycov neQi tovg

tev^oaevog^

el

xal ^eydXa eTiijyyeXXov^

dXX^ o6(p tcqo-

d-v^ot eQOv fideiv i^rjcpLov^evovg^
10

to6ovt(p [laXXov e^-

avt^
8e

7tQ067]y.eLV

rjyov^r]v evXa^eGteQcp (paCved^^aL.

vvv
\

ovxet

evov

OLConav

ovd'

el

6cp6dQa

^ovXoC^rjVy

A P

= codex Chisianus = Monacensis 483 (Augustanus) = Palatinus 282 = Marcianus append. XCI 2 I 101 Mo = Monacensis B = Barberinus 41
C
gr. gr. gr. II

V
1

{Par=

== Vindobonensis phil. gr. XCIII Parisinus gr. 583)

om Tov avTov ante ttqos V^ Xcc CA xov<s inserui e edd 'Avxloxu? Mor cf. p. 32,16. t. II 160,1 2 UX^ yog hlv,06xbg dsvxsgos post qtixoqcov V rubr, Xoyog Ts I 4 o^ 6s IB rubr 7 diLoXoytjaccxs Mor sed „Ze^o diioXoyr]Gaixs vel w^oXoy^Gccxs'-'' in ed. 1616 p. 27 8 ^dXcc I TtQO11 oix h' Mo xsQOv
\

BV

reliqui libri

B

B

\

I
^'jXCD

LIBAMI OKATIO rKO UHETOKIBLS
Xb^cov a e^ol

125

^ev ovz

fjv

dUaiov

^ij

Xiyeiv^

R II 205
^s-

viilv de 7CBi6%-^vai yMlov.

6vnli}J6staL yccQ tolg 6id6-

vuL

doKovaiv ovdev ^ij^ioviisvoig
q)iXoti^uCa Xapsiv.
2.

do^av

(b^

STtl

*

iiv ^OL toaovtog oyjcog xQrj^dtov, avtG) ts aQxstv xal ta tovzcov diOLXSlv^ TtQog s^av{.ilv

El

ovv

5

xal XvOag dv svsxa staiQOig triv ditoQiav ducpotSQOJV ijdotov ts 7idlXi6tov SQyov slQyda^ai xal tov ^?) \v^ tfStri
kouC^cj.,

V av dLsXs%%r]v a vvv slg viiag
ig

cpBQSiv
y.uv
D.

slg

}is0ov

dvd^QCJTCcov

Bvdsiav

i]g

tifv

altCav^

lo

6cp6dQa cpvXdttcj^ai^ %aXs7Cov tfj 7t6Xsi dtacpvyslv. STtSL d^s tc}v ovtcov ^OL to ustQov L<5ov dcpLcStri^C iis
ts

ToO ts dsLdd^aL Xa^pdvsLV tov
XoLTtov s6tLV^
t)]v la6iv.

doijvaL

dvvacsd^ai^

w

dvdQsg TtoXltca^ %aQ' v^g)v ysvs^d^at

ovrcj
slaC^

yaQ dv

y.al

tcbv yMtr^yoQovvtcjv^

si

15

tivsg

aQa

^0}]%^r]6sts vvv,f
d-ovtsg.,

tdg s:tLti^7]0Big dvsXoits. di av yaQ oti xal TtdXat toijt dv STtOiTJcjats ^cc-

advtcDV

xal tdya dv ttg dito tcbv dyvor^ov tovg didd^avtag ^stsvsyxai ti]v usutl^iv. 4 "lacog usv ovv Xivri0c3 ddxQva tovtoig vitsQ cjv
STtidsC^sts^
sjti

29

eaTtovdaxa^ dvdyxi] yaQ
5
arifisioaaui

avtovg,^

rjvCxa

dv ev olg
slg

eIcl

6X0V Xoyov

V

Ssvtsqov itQoolaiov hi TcaQav.vTCxov 20 ariiisico6ai xQixov KQOoiiuov V

tbv

V

5 fioi in ras 2 litt
ccvtcp reliqui libri

Pedd

6 ccvta scripsi ex sed 8 itcciQoig

AIB
ccl

iticcvto}

A

in ras

m-

sed yp anoQriaiv iu 17 vvv om Mor sed yp iu 16 01 12 laov I marg dsi^sts inter vvv et otv Mo (et Laur. LYII 27 fol. 534) marg 18 a.Ttb om C et inser C* et yQ in marg Mor 17 ndi).ui 18 &yvo-' sed in marg inser 5, Mo (et Laur.) et yQ in marg Mor riadvtojv] ov nsnQayiL^vcov., dsl 0** in ras 8 litt {inl tovg) et Mo 1 9 inl tovg eras C sed in marg (et Laur) et yQ in marg Mor 21 iv inser/^ sig 3Io insers ^s^npiv sed ^ii^ipi inrasmccTtOQiccv

Mor

{^,Cod.

Vatic.'-'-

ed.

1616

B

p. 27)

]

[

A

|

126
Xeyco

LIBANII ORATIO XXXI
xal diE^Cco xa
T'^?

ivdsCag XvnriQdj

xcbv aXXcov
v7to~
OTtcog

slg avtovg oqcjvzov dd-v^slv, dXXd Tovtotg ts lielvai ^iXtiov tovg %sqI tfjg utsvCag Xdyovg,

R n 206 r«v
5

6^ avtfig dTtaXXayslsv xaTccjv^
f}

v^ag

\

ts dsl^

tcov Xsyo^ivcjv, (piQSiv i%l tG) tov iv 5. sl ^sv XQOvov svcprj^Ca didysiv. yaQ rj ^TcsCvoLg ovstdCaac ^ovXd^svog ij vfx&v xatrjyoQrlaao
drjdsg
tt

xav

XoiTtov

trjv v^tod^saiv slXo^rjv, ^tovrjQog

dv

r]v'

iitsl

da,

OTtcjg

01
10

^sv

7tav6aivto

67tavC^ovtsg

^upi^ftwTeoi/,

v^slg

ds
sl-

d^sXovvtsg cjv iJTadta XQV^f diLcpotiQcov svsQyitrjg xotc^g dv dozoCrjv olg ts 6v^PovXsvc3 xal VTtsQ
jtaQsXTjXvd-a,

cav

ovtco d'

dv ^dXiGta %Q06iioits tolg

Xs-

15

yo^ivoig tbv vovv^ sl ftij, G)(57tSQ taig tv%aig,, ovtc3 xal taig yvconaig d^tcoosts dtriQYjad^at. 6. Tt daC 66ttv cprj^t; ^iirjd'' otco Ttatdsg ovk iyi-

vovto
votsg

tijv dQxrjv ^7]d^' otG) jtoXXot %al dyad^ot ysyotsd-va6b ^rjd"^ o6ttg d^vyatiQcov ^ovov TtatriQ

^7]d-^ otcp

Jtatdsg

ovjtcj

XQT^tovtsg
^rjdslg

QrjtOQCov

iiii]xt'

otcp

tov dslad-at TtSTtav^ivot^
20

v^&v

sz tcov slQrjtr]g

^ivcov

alttcjv

djtoXsXvad^at

vo^t^itcj

TtsQl

tcov

TtQOTtst^ivcov cpQOvtCdog^
sl

^i]

vtX7]6st

1 &vccyTtri6

B
,

ag ov ^sta6x^6G)v trjg ro piXttov. vvvl yaQ vjtsQ 2 Tovrovg I 3 OTtag] VTthg Mor
sed TtavGovtaL
,

pXdfirjg,

TtoXscjg
5

rmv

bv

inserm'^ xstvot? Re i^fxrav Mor 11 av^^ovXsvco] ^^malini 6vii§ovXavocov^'- Re vnhQ scripsi cum Cobeto Coll. 127 coll. p. 144, 18 14 ,^num a^LmGaLteT' Re 15 di Ttsql libri edd Mor cf. p. 54,7. t.I 289,4 et 5; II 567,1 ovx inser J.^ 16 rrjrsed 17 tsQ-vaai post TtoXXol ras 2 litt (rg?) aQxr]v V et ff in ras m' [lovav scripsi e CAIB om Mo ^iovov reli18 o^-jtto] ovtco Mo (et cod. ^Rom.'''' Mor) qui libri edd 19 SstGd^ai I sed sl ex o coit m^ XQV^ovtsg libri Mor Re 20 &7toXsXv6d'aL Mor Re 22 rb scripsi auctore Re Anim Tt TL reliqui libri edd vvvl] nal
XoiTt&v 9 navGaito
7
yi£ ivo 1$

Mo

I

,

,

.

,

Mo
|

B

|

IBMoV

B

\

A

|

P

|

j

IBV

|

B

LIBANn ORATIO PRO RHETORIBUS
}]X6rs
si

127

PovXsvao^svoi^ rjg o^oCcog xsxoiV(Dvi]xats Ttdvtsg^ xal talg xata tovg Jtaldag dLS6t7]xats tv%aig.
7.

''Ev
tf}

dij

7tQ06rixsi

tovto axoTCslv^ jtotSQov l4vtLXv6itsXsatSQ0v
trjQslv

oyisia

xaXfi

xal ^sydXri

sv
5

TtaQOvGi xaxolg tovg dida^xdXovg tav Xoycov rj asta6tfi6ai tb TtQay^a. Ttdvtav ^isv yaQ v^lv a Ttoisl TioXiv svdai^iova xal Xay^TtQav STti^sXrjtsov^ ^idXiOta
toig

8s tov triv riiistSQav sig trjv 7taQov6av td^iv TtQoayatovto ds h6tiv^ si ^i] XrjQC)^ Qr^tOQsCa R II 207 yovtog. xal ro tag tS)v aQxovtcjv dXoyovg OQfidg vtco tf^g tov 10
\

Xoyov dvvd^scjg XQatsla^ai. G)<5:tsQ ovv oig s6tiv ditb tav OTtXcjv xal rot) vixav sv ^d^aig dvva^ig,, si
)]

xataXvo[isvr]v stSQiOQmv^ ddixolvt' dv sig ro xtfj^a xal 6(pag avtovg dTtoXXvotsv^ ovtcjg ol rw Xeysiv sidsvai 7tXsi6tov STtidsdaxotsg^ dv
tY]v

tcjv

ojtXcDV

6Qya6iav

15

6vvsxG)6i tCbv Xoycov, svsioivt dv aitia. 8. ovv ta)v dXXcov d didxsitai tav ev ^sv IJsqI tolg dida6xaXsi0ig xaxGyg^ sv v6tSQ(p [^r]tsiv oi7]6o^ai
ar]

tb

XQW^

dsiv]^ tolg ds

xaXovusvoig Q7]tOQ6iv^
tolg
^rjtslv

si6i ds
tr]v

ovtoC ^oi
tcbv
ort
20

tittuQsg
aQiaCav.)
xcci

7]yov^svoi
rjdr]

vsoig

STtl

yvG)6iv
cjv

nvd

d^iov

sitiXOVQCav.

X6yov xal TtQovoiav sxtsov^ iv ^Qa%s6i
4
cf. t. II

8r]X(b6G).

364, 17

16

cf. 1. 1

502, 9

22 Dem.

c.

Androt.

p. 594, 8

3 d^ 3fo %olvt' scripsi
17
coll.
|Ltsr]

6 iihv inser 7' cc&i-aolev t' libri sed s
|

10 rb om eras /, edd

B

14 &6115
Coll.

d Mo
127

18 ^ritblv 19 8ilv inser P249, 12 in marg et l^ om reliqui libri cancellavit Re, e textu removit Monnier, interpolata sunt ex or. pro salt. t. III 351, 2 R (= p. 11, 15 ed. Rostoch. (1878)) quae in legitur, in I non item 19 aoi in marg Jfo^
p. 141,

yuQ Mor
4 et

dtaxftTat. scripsi auctore

t.

I

Cobeto

P

128

LIBANII ORATIO XXXI

9. Tovrovg yccQ el tig sqoito' eljtt aot, vaslg dh ^vxLO%elg %al yovelg ivrsvd-ev; rj (^diccy dvva0TsCav sxd^Qvbv 7] 7tQo6doxc3^svag dtKag sv-

iravd^a

R II 208
ru)v

j

vti dvccyxrjg xal cpo^ov xsxo^i^d-s; ovdsv dXXa rC drj t6 7tsl6uv Jt^b rovrcov av siTtoiSV.

7CarQi6(av

sls6^ai

rijv

dXXorQiav,

ort

rdg sv

rolg akloig STtirr^dsviiaGi raQa^dg^ (pv?.arr6iisvoi xal rfjg sv rci} Ttatdsvsiv ri6v%Cag s:ti^v^ovvrsg otxoi ^sv sza6rog diarQCpovrsg
slTtoiSV uv^
10

sp
y.al

imxQolg svouC^o^sv picodsGd-ai JtQay^aOi ov JtoXi) dioC6siv rcbv sv dQyCci xad-rj^isvojv^
ds

sig

ys ravri]vi
sXitCCi

lisydXatg
15

Xa^JtQalg sxaXoviisd^a %al TtoXX&v syyvc^iisvav TtaQa-

osiyadrov^ o(jovg ds^d(.isvoi Jtsvvirag TtXijV rcbv STtl rf]g ipvxTJg ovd^ bnovv s^ovrag ra%scog dits(prjvars rovg ^sv yfjg TtoXXfjg rs zal dyad^fjg dsdTtorag^ rovg ds dQyvQoi^ xal %Qvaov xal
14
cf.

ep.

214

2

%cil

AP
0.17,(0

sed

ov. ovv.ovv Re ov-Kovv B(Patm)Mo Mor m^, i%ovtsg Ttcbg GvvBGts totg inter yovstg et ivtsvd^sv B(Patm)Mo et delevi in marg inser (7", in marg infra textum P^, Mor Re cum Monnerio r\ scripsi signum interrogationis inser Re sed in hoc aga cum Monnerio e C sed eras et aQu scr s, in marg infra textum m^, aQa B(Pafm)Mo Mor Re <^dia} inserui quod omissum ansam praebuit interpolationi sed ix^Q^^? i^ marg infra textum m-^ Ssilaivovt^? 3 ix^Q&v {d' iXavvovtsg Patm qui yQ cpsvyovtsg in margine m^ habet. t^ dsivov sxsqov inter divag et ivtavQ^a dsiuaivovtsg edd) Mor Re B(PatmjMo et inser C" et in marg infra textum
| |

IV

scripsi cum Monnerio e C sed eras et ovv.ovv scr s, in hoc ovv.ovv infra textum praemisso ovt(o ^tag'

AP

|

IV

|

P

|

Mo

;;'

P^

APIV Monnier
m^
sig v.aXoviisQa

dsiiLaivovtsg

Monnier
5 tovt

delevi

|

ivtavQ-ot

Re

4

ov8s

habet, Monnier

V

APIV et Patm^ qui tovtcov in marg 11 iv om Mo Mor 12 tavtriv Mor 13 ilniGiv A 15 ovdotiovv B edd

LIBANII ORATIO

PRO RHETORIBUS

129

r&v akkmv
(prj0ov6c^

a ^dgy]

nXovxov vsvo^iGrai. tavta^

slg

TtQoadox&vteg rjTteiyo^sd^a devQO^ d)g xaXbv fihv %g)qCov xatad-r^ao^evot tovg X6tfig
5

da tolg SfiJtgoed-sv v7taQ^d6Y}g evdai^ovvag ^eta Xrjipofisvot, xal avtoC. 10. ccq' ovv

yovg^

xaXov,

G)

ccvdQsg !dvtiox8lg^

iXeyx^fivai

ti}

neCQa

tj)v

do^av xal ^ektCovg vfiag

v7toX7]q)&7]vat

%aQa tovtoig

?i (pavrjvai xal 6vv xaQa iiev avtovg tb i^ dQxrig ek%eiv^ ad-vfiovvtag de ov dLaliitelv xal TtQbg ^ev tovg

olxeCovg ovg aTteXCfiTtavov, tovtov 6x£tv evnQeiti] Xoyov^
g

10

SQxoLVto

^Vjtovvteg

TtOQOv

d(p'

ov

xdxeCvotg

dv

tolg STtaQKolev^

xeCvoLg^ a^d"' i]dL6t'

vvv de todovtov dnexeiv tov 7te(i7teLv dv exeld-ev^ el tvg idCdov^ Xapelv;
iitl

11. ^ri

yaQ

[lol

TtQog tovvo^a, el dLdd^xaXoL^ ^7]d' oti

QijtOQeg ^r]d' otL xad^Ct^ovCtv

XoLnov
td

(?;u^'fiarog

i^anata^d-e,

d-Q6vov ^r]d^ dnb tov dXXd TtaQa tov ndvta

15

tovtov dxQL^ag eidotog dxovGate tr]v dXrj^eLav. tovtov yaQ tolg fiev ovx e6tLv olxCdioVy dXX* oixovOLv

iv dXXotQCoLg, c307teQ 01 vevQOQQacpoL^ o0tLg 8e ijtQCovtcco dLiXv0ev^ a0t iv ^eC- R II 209 «ro, t6 ddveL0^a
\

oixeiovL tcbv ovx ic3vr]^evcov 6 xext)]^evog dd^v^Ca. rat de tm ^iev tQelg^ tw de dvo, tw de ovde to0ovtoL^

21

TtaQOLVovvteg xal vpQL^ovteg eig tovg de07t6tag dLa t6 [li] ^etd TtoXXav dovXeveLV^ cjg ol ^iev ovx idov-

X(b0avto TtoXXdxLg,
a

ol de dva^tcog

avt&v.

eld'^

6 /teV,

ss

7 ticcqu tovxoig in 2 iiiBiyoiLh^oc 10 xov8 roB^(XQ%fig et ex xo ih,aQxfii; corr /' xov om Patm sed yQ avxbv in marg m* ^x^'^'" oxslv scripsi 14 et 15 libri edd num <^xai)> ahxoi?"^ 12 avxolg
1
^L^Qri

Mo

B

marg i^

5F
B

|

(bis)

[17]

8'

IB
22 xb

16 i^anaxaa^^at
(2)

Mor

]

19 d'

edd
ed.

24 mg] xal
LiBANius

B

8vo, xa Sh 25 uvxdiv BVi/loT
\

Mo

om Mo

naQU xov om Mor
23
9
slg

om.B

Foerster.

III.

130
otL
TtaxYiQ

LIBANII ORATIO XXXI
ivog
86tL

ti^vov,

jtoXvTCaidCa dv6tv%rin,a
dsi
fii]

^axaQL^etai^ ro5 ds r) xsxQitat,^ thv dh (pvkdtta0%^ai
6

TtQog t6

avtb

jtedslv,

5

dsdoixhg yd^ov. 12. tovtoig diddaxovtsg TtQog td aQyvQoxoTCsla jtQ06rjs6ai/ exdG)6ovtsg (jxsvr^ xal td TtoXXd disXsyovto tolg sxslva
drj^iovQyov6iv rj [is^tpo^svoi tb TCocrj^hv xvvvteg ti xdXXcov ij td^og eTtaivovvteg
e7ti67tsQxovteg^
?]

dh vovv e%siv doxsl xal TtQdtSQov ^iisv oC td avtd

TtaQadsi-

tovtoig dh ol

^eXkovtag jtoXXol t&v Xoycov^ xaC
tj

10

^oi ^r^delg d7ti6teCtco^ JtQog dQtoTConovg ov 6ltov avtolg ocpeCXovtag ovds aQyvQiov dTCaitov^svovg^ dXl''
olg avtol 6itov ocpsCXovtsg
6iv^

dsi dh

tCoiv
15

dsl ^sv djcodco^siv Xsyovdsovtac xal dvotv tolv svav%Qo6Xa^siv TCoXiOQxovvtai tovg avtovg rjvayxa^^svoi xal

xat dicoxsiv. ag iisv yuQ 6(psCXovtsg (psvag dh JCQrj^ovtsg di(bxov6i xal dioti ^sv ovx d%edo6av al6%vvovtai^ tfjg ya6tQbg ds S7CSiyov6rig dvq)svysiv

yov6iv^

R II 210

ti^Xs7Cov6iv.

TCQofifj^

eTceid"^ otav tb ^iiev XQ^og stcI (isya t6 ds trjv d7c68o6iv 7COifj6ov ^r^da^dd^sv (paC\

6 Dem. cor. p. 268, 9 9 Luc. Char. §17

;

c.

Mid. 521, 29

6

cf. p.

55, 16 sq.

B^

cf.

10 uQtOTtoTtog v,dXXiov XtysLV ridQtOTtoibg schol. ad p. 65, 19

nccl

GitOTtOiog

4 SsSicbg

V

I

nlv in

marg

inser

ta TtoXXa corr 7^
8 tv
7t

7 ncoXri^hv

A^ Mor sed

6 taTtoXXd

F

et e

yQ Ttoiri^sv in

marg

tb 10 ccQtoTTOTtovg sed tt (1) e x corr, in ras m^, / sed jt in ras m^ ccQtoKOTiovg Mor cf. 131, 3 et ad p. 65, 19 11 aQyvQOv 13 ivavtKordtotv Re 3 6 XQV^o^^^S

IBMo

V

V

P

sed

V

IBMo

LIBANn ORATIO PRO RHETORIBUS
vrjtaL^

131

yvvaLxbg ikixxfiQag

rj

d^cpLdeag
tsxvri

TCSQtsXovtsg xataQ(o^svoL

tfj

stc xov 6d)^tog t&v Xoyov d^svtsg

sig tG3 %fr()f totg aQtOTtojtoLg aTtrjXd-ov 67C07C0vvtsg

ov^
5

tatg yvvaL^lv dvtLxataat7J6ov6Lv, dXX' S(p' b dsl ^std tovto tSiv svdov sX^slv. 13. toLyaQOvv XrjyovtL

tsg tfig

6vvov6iag ov%, &67tSQ

sixog^

sx itovcov snl

Qa0tG)vr]v svd-vg d7t07tr]dG)6Lv^ dXX' sXlvvov6l xal 7tQ06dLatQL^ov^LV^ ag dv dxQL^s6tSQav oixot t&v xax&v

ai6^Yi6Lv s^ovtsg.

slta
6

td avtcbv odvQOVtaL^

6vyxad"t]^svoL TtQog dXXrjXovg dh cog dsLVOtdtcov t&v avtov

lo

I
t.

vrf^d^slg dxovSL %aXs7t(Dt8Q(xiv. 14. Ms6og ds tCbv toLOvtav syc) xatadvdfisvog SlXod-sv, tovto ^sv cjg 7toXCti]g v^stSQog^ tovto dh d)g

xoQV(paLog tov xoQov^ xal dLxa£(og dv d^(potSQC3v svsxa X^LQa OQS^ag tbv ^sv ovv aXXov XQ^'^^'^ ^^ '^^ '^^^S

i->

yiyvo^svoLg dXyslv

l6td^rjV^ STtstta

<d^> tovto ^sv d6%'e6 Plat. Lach. p. 212 C gent. c. 18 (Migne

14

lo.

L

4 Her. IX 93, 2. Chrys. or. de p. 560)

Thuc.
S.

II 13,

5

Babyla contra

lul. et

1 hXiv.xfiQag ol\Lai XsysLV tcc naXov^Bva ^Qa^iova^ a^(pi^^qaia Sb xa 7caXov(isva axoXaQLXLa V^ at cf. Harpocr. s. v. ^Xl12 xata&voKxiiQss et lex. Seg. Bekkeri Anecd. p. 248, 23 (isvos] i]X0L aiaxvvo^svoSf yicctto xvnttov V^

colL t.IV 835, 2 (ex emendatione lacobsii) et Harpocr. s. v. 6 t. II 1079, 11 SciixpLdiQaLa libri sed yQ a^LSias in marg A^ i^aLa in ras P*, n in ras PI in 3 sed aa corr 7^, edd Qaia aQtononoLs (1) P^I^ ccQtotiOTtoLs Mor 7 Qaaxmvris Mor icva7tr\SaiaLv I sed sed icTco suprascr m^ iXLvvovai C sed X alterum suprascr s, X in ras m^ 10 avt&v I Mor iXivvvovaL iXXLvvovaL 13 rjuitSQOs avtov I 11 xaXsTfMtSQa Cobet Coll. 128 16 yLvouevoLs Sh inserui
1 SciicpL^ias scripsi
fr.

et Aristoph.

Thesm.

M

|

|

P

Mo

V

I

B

V

\

9*

132
vovg xal
cpccvXrjg

LIBANE ORATIO XXXI
edo^ev sivaCfiOL dtavoCag^ dslv dh rovtoig

R II 211

aTta^ xaTtov

imxovQLav s^svqsZv
Qr]toQ6Lv

\

tf}

povXfj ^hv
15.

aXvTCov^

tolg

ds

a7Co%Qa)6av,

%oXXa\

5

fihv ovv rjyoQSvovto yv&fiat^ yMlU^trjv dh ajcaaCbt xal dvvata ^i]rov6av rjyr^adiiyjv rjv vvv ajiocpavov^ai

avsv d^OQvfiov t&v koyi^ii&v axovOai. vvvl yaQ vfiag ovk aQyvQLOv a^LcoGaL^' av slasvayxsiv ovds TCVQOvg ovdh oivov sx tcbv vfistSQCDv avro^?/ xtrjdsr^d^slg

vficbv

^cctCDV^
10

oi) yccQ

ayvocb tag yLyvo^svag v^lv xad"' sxd-

6trjv rj^SQav

vjcsq

tov xolvov

dajccivag.
tfj

dXka

tv

dij

TtoLovvtsg 6cj6sts tovg dv&QcoTCovg
16.

%6Xsl]

(anavtagy
ii^SL
15

tovg dyQOvg tfig TCoXscog 6%s8ov ^ovXsvovtsg v^sig^ o tfj ^sv jcaQa6xsvcpOLtav evtsXf] trjv JCQO^odov^ avsv dh xsQdovg
rscDQysits
ot
dcpCri^L.

ovdh tovg novovvtag tovg ^sv
sivaL

tovtcov

dr]

t&v dyQ&v

6vpL^aCvsL ^sydXovg^ tovg ds xopLLdfj xal tovg ^sv slg tovg ^ovXsvovtag ^s^sqCpLLXQOvg^ 6^aL xatd tbv OQd^&g xal dLxaCcag s^j^ovta vofiov, tovg
d' slg

stSQOvg tLvdg
rjyoQSvovto]

s^co

tov XsttovQysiv s^tcjtag^ olg
oig

4

iXiyovro

iv

Gvvccd^Qoiast
^

SiatovTO

yicxl

tbrjyoQSvovtoV^

1 tovtoig sed e totg iihv corr m^, (et Par) tovtoi? ^ihv I sed vtoig in ras m^, tovg ^hv C sed v in t corr ,s, A sed t in v corr in quo m- scholion adscripsit ivdst tb tots iisv 2 ci.7ccch, scripsi a.itccv C sed stSQOv xmXov TCQog tb nQibxov sed in hoc v in eocv corr m^ anccGccv I sed to<s add s,

P

B MoV

AP

edd TCQbg anccv 5 ^rjrovanccvtog Mo m^, 6av reposui e libris ^rikovGav edd sed yQ ^ritovaav in marg 6 Q-OQv^ov I sed ov in ras m^ 8 v^stsQOiv I sed v Mor in ras m* avtoa om V 9 yivo^svag 10 num da11 tcoXsl.? 13 ccTtavtag inserui dst I Ttdvag, aXV o ti auctore Re {,,hic deesse videtur aut Ttdvtag aut ^ovoi,^') facDg 14 svtsXf] V 15 tovg sed ov yji in marg Par^ et Mor in ras m18 tovg IBMo 19 ds edd
6CCV in ras
|

^

V

B

BV

\

P

\

LIBANn ORATIO PRO RHETORIBUS

133

ixovtsg 0vyxBxc3QYiiiaTE xvqioi tovg sxovtag '6vteg a(pe17. tovg iisv ovv ^stiovg vfistSQOvg slvai Xse&aL. dsi t&v avaXLdxovtcov xal ;|ro()7^}/ovvTa)v xal JtoX?.aig

danavaLg^
xovovtcDv.

tatg ^sv iyxvxXCoig^ tatg ds xaivatg vnaix ds tav skattovov dots totg Q7]toQ0Lv

5

dvaTCvsvGat

xal

7t0L7]6ats

tdg

i^vxdg

avtotg

'btl^rjXdg

t&v ov XsitovQyovvtoav d^tcotsQovg tov6ds vo^C6avtsg,
ovg
sl'

ttg (paL7] XsttdvQystv,
sl

l'6ag

ovx dv d^aQtot^
\

rj

fiEQOvg tcbv ovtcov vatv^

tovd'' ijdLOV^

dico-

R n 212
10

6tdvtsg^ jcdvtcog ds ^stddots tcov dyQCiv. itaQ g)v si xal Xsjttriv s%ov6l tijv sjtLxovQCav^ dXXd tov ys firj-

I

dsvbg tb ^LXQbv d^SLvov.
TtoXttaL^

18.

dv tavtrjg,

d)

&vdQsg

tvxG}6L tfjg Por^dstag^

oC ^lv slg tQ0(p7]v^ ol
co67tSQ

vsoL ds slg Xoyovg
rjtLg

s6ovtaL xsxsQdaxotsg.
xcoQa
oi

yaQ
15

o^Pqov

dTtoXaTjsL

ysvvaCovg
dh

xal stoXXovg

djtodCdG)6L

tovg xaQTtovg^ avx^ol tatg yovatg svavttov^d-aL 7tscpvxa6Lv, ovtco totg jtatdsvov^LV rj fisv

vTtSQ
Tttv,

dvayxaCav cpQOVtlg djtocpQattsi tt)v yXcotds tcbv smtr]dsCc3V dcpd-ovCa TtQoxaXsttaL 7trjyc:g. ovxovv G)v d(b6sts ^sC^co XrjilfS^d-s xal dtd 6Ctov ^Qarj

tcbv

20

Xsog dv^stv 7taQa6xsvd6sts tbv XsL^cova xS)v X6yov\
19.

TC daC;

(prJ6SL rtg,

ovxt tdg 6vvxd^Big
|

o{>-

om Re 3 dil I sed sl ex 7] corr m' v,a.l xoQ^YOvvt(ov 4 daTtdvatg C sed ai in ras 2 litt m* xal ante -Kaivalg inser 11 tov 5 ante iyt laciina 2 et ras 3 litt / Re del Monnier 12 a\L8ivov praemissis verbis Tov TiQhg avxioxslg vnhg ^rjro|


t6

12 xal 11 ys om Macar Macar fol. 89^ sed post a 1 litt (y?) eras 14 xsTiSQdayiorsg 15 SL xig IV {Par sed j^ suprascr m*) ccTtoXavsL reposui e libris 17 xal ante 16 d' Re [aTtoXavoL V) ScTtolavrj Par edd delevi 18 a7to(fQdxTSL scripsi coU. I 259, 6 Toig inser Re 19 TtQog-naXsLxaL V ipvxdg Mo sed in djtoGTQicpsL libri edd 21 signum interrogationis posui, punctum libri marg nnyug €dd 22 ai
Q(ov: Xoy. l§ citat

Macar

A

|

\

BVMoT

134

LIBANII ORATIO XXXI

toL %ad^ £xa6tov eviavthv cp8Qov6i; JtQcbtov /laV, ov xad-^ sxadtov^ dlXa vvv (lav eXa^ov^ vvv dh ovdslg
sdcoxs^

vvv 8\

(iSQog^

vvv 8e pQadecjg,

xal

aLcojtoj

5

tdg TtQay^ateCag alg VTteQ tovtov %Q(biie%^a TtQog tovg ccQxovtag^ TtQog tovg vjtriQetag^ ^Qog (tovg^ djtodextag^ JtQog tbv del aofiovvta^ cjv dvdyxrj TtQOKvXcvdelOd^aL
QYiiia0i

xal (3iriiia6iv dkkotQloig eXevd^eQcav ;<o^a;c£v-

ovta tovg avtov %eiQovag. d t(fig de^voteQotg^ olov eivai jtQO07Jxei tov didd^xaXov, Ttavtog, oi^at^ Xi^ov
10

dXld to ye fietQov tcjv 6vvtd^eG)v dg djtoxQfjv evioi cpiqGovGiV^ eyo) ^ev alojyvoiiiriv dv eiTtelv, ovto^g el6i ^eydXat xal tov
PaQvteQa.
20.

dXk'

iS)

tovto.

R II 213
15

tflg JtoXecjg

ovoiiatog d^iai, 6v dh

elith
\

JtaQeX-

d-cjv ixelvo

^oi jtQOteQov ditoxQivd^evog'
ov;

ijV Zrivo^Cc)

Ovvta^ig

7]

xal ^dla.

tC daC;

dyQOv ovx exaQ-

jtovto tfjg jtolecog xdXXi6t6v te xal jtoXvoivotatov ev

de^ia xo^Qovvti JtQog /ddcpvrjv TtaQ^ avtbv tbv Jtota^ov; xal ovdelg dve^drjGev o) ^HQaxXeig., dvd-QOjtog ov-

tog dvolv eide6i Xrjix^dtojv exxaQjtovtai
20

trjv

TtoXiv, dXX' d)g Ttdvt eXdttG) tov deovtog dcb^ovteg^ el xal TtoXXdxig toGavta dolev, ovtcjg etpQOvovv,
6 Dem. de fals. leg. p. 450, 2 16 Thuc. I 138, 6 19 289, 16 21 Plat. Rep. I p. 330 B

14

cf.

ad
c.

1 1 130,

15

;

134, 11

Dem.

Timocr.

p. 700,

18

2

d^'

scripsi auctore 7 QriaaGiv

Mo

5 tovg inserui auctore Sinteni 6 ao§ovvxa coll. I 374, 3 cpo^ovvxcc libri edd v.(x.l 8 ocvtov ccvxovg 6%rnia6iv om 9 Xl^ov I sed ov in ras 5 litt m^ 10 ^iixQtov

Re

Monnerio
\

Mo

Mo

IV

11 ocTtoxQTjv anoxQcbv coni Re 14 ano^Qivo^svog KXsig C sed el ex tj coit s hoc yQ rov Seovxog in marg

CAMo

B

CMo

V

12 aLMQou et 13 avd^Lca Ib ds d^ Mor 18 jjQd20 rf}g TtoXscag Par Mor sed in

B

LIBANII ORATIO
21.

PRO RHETORIBUS

135
« /3ou-

^siiG)t£QOs yo^Q xovtov ^xslvog.
cckX'

Xo^at XsynLg.
dCxaiov,
el'

ov

(5ta

xl ttXsov tjv

tovxo rovrovg ccfisleled-ai TcaQ' sxsCvc) xaxa xovg Xdyovg^

ovds

ys xovg

^&vxag
sl

XTjg

V7cs%siv dLX7]v.

^sv

yccQ

xov xsxsXsvxrjXoxog ccQSXTlg ov Xv6LXsXsiv xovads xolg
Tcal

5

vsoLg v^sCXrjCps XLg, anLsvaL xsXsvsxco

^r]xsLxoy^sX-

xLovg'
XQ7]6d-(0
t,sxG).

sl

d'

ayad-ovg

sivaL

TtaLdsvsLV

^sv
ds

d)g STtLdxa^svoLg^ cjg
/i7^',

d^oXoysl, iii] ds dxQ7]0xovg dxLiia7CS7tov%-6xsg

SL

d6^ov6Lv
Xsyca

ol

xovxo

xCbv xg)v
lo

dyQibv tcsqI

cjv

tiXsCo
cjg

jtoLslod^aL

Xoyov

rj

^Buteor.

SL

^K]yov^svoL

cpavXoig ov ^sxadG)6ov0Lv x6 TtQayiia dsLv6v^ xovg ds xovxoLg :taL8svsiv

yaQ xcov ^sv

^mttcaQadaOov^Lv hg ova sv ^sydXco XLvdvvsv6ovxsg^ TCcbg ^^MV% G)^oXoyr]xa6L dsvxsQovg aysLv xovg Jtaldag xcbv * XQr]^dTG)v vvv doxL^d^SLv d^LOvvxsg xovg Qr]xoQag ev xf] ^sqI xov dovvaL ^ovXf] TtaQSvxsg ^aGavC^SLv ev xf]
6XSXl}SL
Xf]

15

TtSQL XG)V

vUcJV
to5

;

22.

"OXog ds ev

neQi

xf]g

XQO(pf]g

X6y(p
7J

xovxo
X9^^^^
20
\

dsi axoTtSLV, TtoxsQov

6vu^sxQov xo dod^sv
cpaivi]taL.^
[li]

X7]g

iXattov^ xdv ^sv ditoxQiov
xo) nsCd-ovxL JtSQL

7tQ06£xsLV
xco

xov TtXsCovog,

dv ds 6vxvg)

R II 214

XsL7t6^svov,

dsxe^d-aL xi]v TtSQL X7]g 7tQ06d-7]X7]g TtaQaC-

vs6lv^ ejtel xdxeivog viteQ xov xQeq)e6d-aL 7tQe:T6vxG)g e?.ev-

%eQ(p xb xojqCov 7tQ06eXdpi^avev. ov

KydQ\

pid /iCa^ xf]g

9 Thuc.

YI

11, 4

13 Tliuc.

II 35, 1

2 8iaxovxo

BMoV
\

8 ^'

Re

v.ivdvvBvaovxsg in marg) 21 TrXiovos CAI sed in hoc s in fi corr 24 xcov xcoQiav I yuQ inserui

Pwr sed yq

13 v.ivbvvhvovxi<s V (et 18 xi)? inser i' m* tc5 Mor qui xb coni
|

136
TCatdsvOecog
rrjv 0oq)Cav

LIBANH ORATIO XXXI
ccd^Xov

tovto

fjv.

<^ri^

^tXQ&g

iri^ats

xal

d^Cav ys ov6av^ Sg syd) qirniL^ ^recpdvov dvaQQ7]6£Cog xal x^^^VS sMvog xal ^u^T^fiaTCJv
yfj.

6^66a £v
5

23.

«AA'

si

^dvrcog dsl rovrocg sXdrrco

T« naQ* v^G)v

elvai

xal

r&v TtaQavo^cov ev

ru

rolg

avrolg exeCvc) rQsqedd-ai^ xal ovrcog ev eXdrro^iv s6ovrai. rrjv ys roi 6vvra%iv svbg dvdQog snsCvov rsrraQsg ovr sg vsvs^r^vrai^
co6rs

xdv rovg dyQOvg

VTtdQ^ri

10

XaPsiv^ rcbv ys TtSQu rijv Cvvra^iv sv ravrcp ^svovrav OV7CCO rd rovrcov sig i6ov rotg sxsCvov xad^C^rarai.
24.

usvog dyQ&v^

'^g ^sv ovv ovdsv xaivov sioriyoviiai ^s^vrj6 TtQO rovrcov siXr^cpojg xal yscoQyrjOag
6' si

ndQrvg iarCv^ ot^at
vi]V

xal

^rjjtco

JtQorsQOv dsdo^s^oiqd^siav^

lu

ovx dv %aQd rovro dixaCcog ^r] %sC6ag dTtsXdslv. ov yaQ rrjv xaivorr^ra rav si6riyr]6scov, dXXd rijv ai^xvvrjv cpvXdriisvQi6ycov
rolg

7taidsvov6i

rsGd^ai 7tQ067]xsi rovg fiovXsvoiisvovg OQd^&g.

droTtov

yaQ rav
xal rijv
20 ^^(^dj^ov,
lii]

iiev xQarovvrcov rd doxovvra %eiQco Xvead^at cpv6iv rov JtQdy^arog i^xvQoreQav elvat rov

xard de r&v

ovTtco

vevixr]x6rcov

i6xveiv t6

robv eicod-orcov eivat rd Xsy6aeva.

25.
jteQl

KaCroi nveg iTtl r&v eQya6rr]Qicov xad-ij^evot rrig robv 8i8a6xdXcov svTtoQCag d taXsyovr at rav
Ttoiov^svoi

rs vicov xardXoyov
2

xal

6rad-^bv
c.

iTtl

da26

Dem. de

cor. p. 244, 21

22 Dem.

Neaer.

p. 1367,

1 dQ-Xov. d tovxo rjv, Monnier qui adnotavit: ^,potuit quoque servari Reisk. lectio addito ri /aix." t) inserui auctore Mon|

nerio
7 yh

P

ovxoi yccQ

uv ^iKQcbg coni Re sed ydg suprascr m^ ydg xoi

5 iv xi]

num

iaxl ?

BPar Mor

8 xar

B

15 dtxa/oog scripsi slvai inserRe, delevit Monnerius in ras m*^ 18 iikv yccQ Mor

10 laov I

dlxccLog libri edd, post

quod

17 §ovlevo\Livovg

J

sed bvo

LIBANII ORATIO PRO RHETORIBUS
xtvXcov

137

sXxovtsg aQyvQLOv ^iyav. xal vvv ol- R 11 215 tovtov a7tavtri6e(S^ai tbv koyov tcov dh ta fiai ^OL tcov ^ad-rjt&v; 66tL dri nQog tovto xaXsjcbv TCaQa
I

avtBiTCslv

ov ta dixaCag aTCoxQl&eog anoQslv^
trjv

ajjco

yaQ^
5

aXXa
ol

tG)

aXrjd^s6tdtriv

r]xi0ta

cpavsled^aL

7CL6tr]v.

tov %aLdsvsLv nsjcXovtrjxotsg iv tolg sfiyaQ TCQoGd^sv ;u()di^otg do^av 7CS7COLr]xa6iv cjg tr}g ti^vrjg lidXL(5ta jcaQsxovdr^g svsQyd^add-aL xQrniata. tb ^sv ovv
ex

dCxaLOV
ovtcog.

fjv

tb TCQayiia ovtag s^slv^ s^sl ds ov^ dXXd (istSTCses, xal od^sv^ i'6ts ^sv o6ol tolg
dsL

lo

ijfistiQOLg jcaQrjxoXovd^rjxats^

tmv dh dyvoovvtcov svsxa

<PQd0G).

Tcjv tsxvav bjco^aL (ihv tL^avtaL TCaQa twv \a0LXsv6vtc3V, xal tovg ^s^ad^rjxotag slg dvva^LV dyov6LV b^ov xal tolg dLdd6xov6LV svdaLfiovCav avt aL
26.

15

(piQov6L xal 6 ^L^d^bg cjg vtcsq ^sydXov fiiyag' otav ds VTcb tov dvva6tsvovtog i:CLtrjdsv^a xata^Qovrfd^fj^

xdv XQri6tbv
do^rig

ri

tf]

(pv6SL^

tijv

do^av d:coX(hXsxs^

trjg

ds

TCSQLaLQsdsC^rjg

xal 6 ^L^d-bg

6vvavrjQrjtaL,
20

^aXXov ds xdv ^rj 6v^7Cag dTCoXrjtaL^ ^LXQog dvtl fisydXov yiyvstaL. 27. TCotSQ'' ovv vfilv doxsl ^iya dvva6^aL Qr^toQLxrj xal 7tXsl6tov iv fia^LXsCoLg I^xvslv
xal

tdg dQxdg d7cd6ag ot XiysLv i7CL6td^svoL Xa^fid2 Ttov df
;

TtccQCC

Mor qui
4

ds

tro:

naQcc coni

zd
|

om

3Io

3 5

sed cxiccg in aig corr s dlxccLag 8 iQydaaccXXcc xal rco jtiavLv libri Mor jtLOti^v Re G^aL Cobet Coll. 128 fortasse recte coll. t. I 103,12 et 376,12
dh

MoPar Mor

C

B

\

11

9 r]V sl asl Mor naQr\y.olov^ri6aTS

|

^x^lv

om Mo Mor
13

Mor

T&v

rs%v(bv

citat

Macar

Patm

fol. 81)'' 14 ^a6LXs(ov Macar sed yQ ccnoXrixaL in marg m-, Macar

j

10 iLSxin86sv 21 yiyvsruL 20 anoXXvraL sed og ^iLXQog

A

P

ex ov corr m^ uiycQog 6ag in marg inser

AI

A

21 yivsraL

BV Macar

23

ccTtd-

138

LIBANH ORATIO XXXI
slg
aTtOQQrjtcc

vsiv xccv ralg TtSQi tcbv olcov PovXatg
yMXsl0d-ai
(pQ^ai
Tcal

y.al

a£t£%eLV td^siog

iq

Tovi^o^i/Tfcov

djtSQQL-

nal itSQiv^QiOd^ai xal tb tojv xal Q7]toQ£g TtSTtovd-svai R II 216 MeyaQBov QTjtOQi^T] ts yal koyov xal aQid^^ov xsi^svoi; dXX^ ovdslg ov,5 s^cj tcog ovts ocTtsiQog tCbv xaiQ&v ovts cpiXovsiZia xaiQcov^
aTtskrjkddd^aL
\

o0tig dv Siitslv toXiii]0ai tb pii] sig s6%atov dti^iag syns0siv ti]v tsyvY]v. 28. ojrov yaQ ol TtoXXovg ^sqI
tr]v
10

xtf]6iv
S7ti

oXog

t6

t&v Xoycov vTto^slvavtsg utovovg oi ^sv yQd(pSiv slg td%og rovg avtav vlslg stQStf]g

diavoCag ydXXovg^ oi d' d^tov ^sv wg ovtog y.aXov, tov ds G)g svdoxi^ovvtog, tig st dv d%6^si%,iv hsC^cd Jt^To^t^ tfig yatd tov Xoycov v^QScog; sativ ovv^ slits fiot,
cpoiv oiioicog sq)Q6vti6av^
15

^av d^sXi]0avtsg tov

t6

iLsv

TtQdyna tav
xai

dvcocpsXcov

vo^i^sdd^ai^

tovg ds

rov jtQay^arog dida0xdXovg TtoXXovg s^siv rovg ^av(.laOo^svovg;
rCg

sldsv

isQ&v

yara^yanro^svcov

IsQsag svtC^ovg; tCg vccvTtr^ybv sv ^s6oysCa jtXovtovvta;
4 Anth. Pal.

XIY

73, 8.

Phot. et Suid.

s. v.

viistg, co

Meya-

48 c. schol. Callim. ep. 26,6. cf. ep. 372 et ad Qbtg. Theocr. t. II 98, 2. Perperam de versu comoediae Atticae MhYccQstg yccg ^^(o xov Xoyov v.oc\ xccql^\lov cogitavit Kockius Fr. com. Att. III
p.

XIY

501
1

n.

502

eras sig inser P-I^ om nQog rd. coni 3 tisqlv2 ccTtsQQt^p^ccL ? cf. t. II 307,9 4 pTjroptxrj rs yiccl Qr^roQsg cancellavit (^QL^so^ccL I sed ^s eras 5 xccl (1) om 8 iiiTtsastv Cobetus CoU. 128 iXd^stv Patm sed yQ iv.nsostv in margm10 oXovg ccvrmv I Mor 11 ot C sed del s, 12 cb? ovv. ovrog aovro ol Mor 13 rig Patni sed yQ rlv' in marg mccv 6'.7r6SsL^iv
"Kccv

I sed'

|

MoV
Mo

Ke

I

rccTtoQQritcc'^

V

V

'

A

BV

\

B

\

ccnddsL^Lv av scripsi TLg post ^7]roLri Patm in
(isooYSLcc {iisooysLco
]>

V

marg

ccnoSsL^iv reliqui libri edd 16 d-c4vua^oitsvovg m'-

14

y()

Mor

17 sldsv scripsi auctore Sinteni

18 r&v iv 'sxsl libri edd ^sooycclu Monnier cf Lob. ad Phrjn. 298) 'nlovrovvrcov PIBPar et yQ in marg J.F-, Mor Monnier

Mor

LIBANU UKATIO
29.
TColltai^

i'KO

KHETOKIBUS

139

Mlo:

^ev

ccltCa

xavtri ^^^ ^i6^6v^

a

ccvdQsg

avvs^^]

totg avd-Q(h7totg tovtoig aTColakbvaL^
acpijxsv
coGiteQ
olTicov

iteQa dh avtov ovy,
jioXX^ pLaLOteQa.
Xa^TtQojv cjv Yjv
::rT(D;^fvfti'

TCQOteQOv x^Q^^'^
t&tv
cctio

t&v yuQ
y.al

naXaiov
dLddvai^
5

tb

7taL8eve6%^ai

xal

tb

6

xaLQbg

ovz olCyovg avayxd6ag

liev

tcbv

ddvvdtovg
lisv

Xoycjv ovx e7td)Xv6ev^ elg dh Ttdvtag dh ovdelg e7T0Lr]6e.

ka^elv fiLGd^ov do^LV

^l evdo^cjv yevo^evovg tovg de e^ dvovv^ov td 'xeCvov eovrnievovg. 30. tfig )vv TteQl exa6tov olxov dtv^Cag xexoLvcjvr^xev 6 dLdd-

td

dyvoel tovg avtcbv 7te:tQax6tag,
10

sxaXog.

a)07teQ

ydQ,

eiJteQ

ijtXovtovv^

djtekavev
ei
\

dv^

)vtcog djtoQOvvtcjv dvdyxrj JtQolxa ^vvelvaL.
ihv
>eL

R II 217
Jth\15

ovv

tijv

j^Qr]6t6tr]ta

t&v

itaLdevtcbv ev
tLg
oqccv,

tav TtaLdevo^evcDv
evQ7]6eL'

iXi]d^G)g

^eydXr^v cjg 6r]^eL0v dh jtoLOv^evog tbv tovtcov

d^Lol

aQLd-^bv tr]g ixeLvcov jteQLOv^Cag ovx dQd-cjg XQiveL. 31. xal tC del TteQL tovtov elxd^eLv i^bv iit avti]v
iXd^ovta tr]v i^eta0Lv
^ad^etv;
el^eXd^cjv

xad-aQov,

cjg

'i%£L,

tb

jtQccyfia
20

yaQ lieydXa xad-Caag avzbv naQd tbv d-Q^vov xaXcbv exaistov Ttvvd-avead-cj tCg 6 JtaQ' avtov ^LOd-og. oL^aL
,

6 voaC^cov

td TtaQa t&v veav

yaQ

S

dXCyov xo^Ldf] tovg dXXovg, eC yvotev icp' xaXovvtaL^ cpevyovtag ojtoLJteQ dv e^f] xat advead^ac
7tXi]v

1

ovv inter

dvd-Qo37toig 7 iyiaiXvesv vtov Monnier
<p(OQ&v'^

om Patm

Fatm sed yg tovtoig in marg m* 10 d' Re taytslvcor B ixslI sed v add m^ lo num 11 ovv om Mor ol-aov in mar^ A 17 yiQtvtt Cobet OoU. 128, at variationis temporum
\

y,8v et ccltla

edd

delevi

to
|

Mo

2 toig

tovtovg

i

|

|

a
studiosus Libanius

Mo

I

OTtriTtsQ

V

10 v.a^(XQ6v

A

22 avtav

V

24

cln'

140
li7]tE

LIBANII ORATIO XXXI
il}8v6a6^ai toX(iG)vtag
el6i

tp te ^ij teXelv aldxvvodi oC to6ovtov tiveg teXov6iv^ a^te twv lisvovg. ovd^ btiovv didovtcov iidXXov ^ovXoivt av Xavd-dveiv.
32.
5

dXXa

'ydg

ovx d^iov did
elTCelv

Ttd^rjg dTiQi^eCag eXd^elv,
?j

t&v yaQ ivovtcDv

d^eivov dcpeXetv

Xv7C7]6ai

tovg rjdeog ^ev dv dovtag^ '^'^XV ^^ TtexcjXv^evovg. todovtov d' dv l6xvQi6aCnriv^ ag bXCyav t&v exeid-ev
ovtcov TCaQa
tfig

^oXeog

d^icb ti q^avf^vai

xal

^ij

TCi-

6toteQovg
10

tovg
TCeQi

(jv^avtog
6d^f]vai.

noQQcod-ev ^avtevo^evovg tov Tcota td tcov QTjtoQcov e6tl
^ijv

e^ov tov
voiii-

33.

xal

xdxetvo y dv

ridecog

eQoC^rjV

edtiv o6tig 7CG)7Cot rjX7Ci6e tovg eCg td%og tovtovg didd6zovtag yQacpeiv o^e6d-ai xQv6hv d%o tfig avtcbv te%vrig rj pdXtiov ^CQd^eiv tcov
15

6xvtot6^G)v
7C0Q0v6i

R n 218

6e^voC. TtaQa tijv d^Cav, ovtco td tovtcov etaiceivcod^r}; 34. Kal did tC^ (pr]6ei ttg^ v7ceQ ^ev tovtcov
20

dXX^ o^cog evxal ^ed^vov^i xal yey6va6i tC ovv d^av^a6t6v, el G>67ceQ td ^xeCvov rjQtac
otai

textdvcov^ ovdeCg.

Tial tQvcpix)6i

\

dXyetg xal Xeyecg^ totg d' dXXoig 7caidevtalg ov 6vvayoQeveig; oti td tovtcov dxQi^e6teQov e7cC6ta5 Isocr. Phil. § 110 p. 104 d

1 xpsvSsa&aL toXfi&vTccs I sed ag ex sg corr m^ rsXovGiv I sed v add m'' rsX<baiv Patm sed yQ tsXovaiv in 3 ovd' 6ri ovv 5 riov yccQ ovSonovv edd marg m* sed yp t6 yuq ivbv in marg, tvovrtov sed in ras 7 litt m^ 7 la%vqiaaL\Lriv scripsi, ut coni Monnerius ia%VQiaccnLL libri sed in iaxvQLaaiyi,riv corr F, edd 12 TtmTior' scripsi S ri I e 14 awcov TtwTtors reliqui libri edd r^XjtLasv Mor 15 rd)v rs-Krovcav 17 ray.SLV(ov edd 7]QraL I IS ru 'yisLvcov sed yQ rovrav in marg, rScxsivcov Patniy sed yg xa rovrcav in marg m* 19 ^iari
\

Mo

2

A

A

P

V

A

B

j

A

IBV

|

Mo

AIBMoV

LIBANII OltATlO

PRO RHETORIBUS

141

^aL XG)v 0vv6vtGiv^ xobv 0vvT8tayfisv(ov^ tav 0v^:tovovvtaVj tcbv 6vvad6vt(Dv, t&v tbv avtbv TtltjQovv-

tav

;uo()di/,

ta

dh

tG)v

allcov

l'6cog

^sv ovd' avta

y.akag didxsLtat^ ov ^rjv

edei]d-r]6dv ye jCQoaskd^^vtsg ysvi^d-ai tcsqI avt&v sv v^lv koyov. ^s^vfjad^at ds TCsvCag ev itksCoGiv avtibv t(hv ovta 7CQatt6vtov ov 35. slta ^svtoc (iovXo^sv(DV l'6cog av sl%sv altCav.
y.al

5

t6

^j)

jcaQadsCy^a6iv vtcsq ixsCvcov svslvai iQf]-

6%-aL naQslxsv

oxvov

tcp

ksyovti.
yi].,

tolg ^sv ys QtjtoQjCQb ds tcbv akkcov
10

6 IV

ZrjVOpCov 6vvay(x)vC^staL stSQOvg ix yscjQyCag toLavtr^g
7]

cocpsXrmsvovg
fiOL

ovx

rjv

Idsiv.

scpo^rixtriv

ovv

uij

tolg dvtiXsySLV

^CQoriQrf'

fiBvoLg
^ldipi]

xat sksCvcov Xa^ij xal tb vtcsq tovtcov xatarj dCxacov. dv ovv svqco fisyaXoilfvx^^^S vfiag snl
jcsql

tov %QG}xov X6yov.f d^aQQt^GG} xal
y.aL

tov dsvtsQOv.,
tovg k6yovg.,

15

tG)v oAcag dsofisvcjv dsQaTCsCag nsQL

jcokkd yaQ vo6sl^ tsv^staL cpQovtCdog xal 6vfipovXiig sxa6tov. r} yaQ t&v dxov6vtG)v TCQod^vfiCa jcoXXdg %olri6si

tdg

si6rjyrj6SLg.

sdsL X6yov xal 6vXX6yov xal tov tQC^SLv rifiSQav s^bv ovt(o6l %qo6sX•O-dvTa tG)v 7CoXLtsvofi6VG)v sxd6tG) xal dca36.
tCj
(pri^Lv.,

Kal

20

Xsxd-svta pQaxs6L Q7]fia6L 7C0Lr]6aL tavt6; toiavta SQSL tig dv^Qonog bg scp' dnavtag fisv d(pCr]6L
6xG)fifiata xal tSQicsLv oistaL tovg 6vv6vtag, s6ti dh

.

25

TcXsov drjdiqg^

rj

x^Q^^^S slvaL vofiC^SL.

37. jCQatov fisv

1 aviiTtivovTcov ribv avtaiv I •

V

owudovtcov
ccVtcbv

B AIBMo Mor
24 nhv

supra V eras et
Sintenis

'

add m7}

11 6icpBXr\\Liv(ov

dyrojv V sed spir 10 nocqu coni 6 ov inser 13 17 Par et yg in marg Mor

2 Gv^Lnovovvxfov

B

C

reposui e libris

Par edd

om /

2C <os^

Blvccii

142
ovv
^Y}

LIBANII ORATIO XXXI
Xavd^avstco talg

Mov6aig ix^Qbg hv

STcsivog
\

R II 219
TteQ

ovx ovtcj dv^PovXavsLV a^i&v.

6 yS^Q dXycbv g)6-

tQav^a6i tolg ^vyxst^evoig Xoyoig xal tdg tav
rjiisQag djtoXXv^d-aL tfi 7c6Xbl voiiC^av
sicsit

dxQod^ecov
5

^oqqco

drJTtov

Mov6iXG)v bQylcov,
6

ovz otdsv,
vvvl

cjg

ovtog

t&v

7taQaivs(5s(ov

TtdXiv^
fi

otav

xo6^si triv tQo^tog diTtXfj ts Xsysiv dvvdusvog JtoXitrjg i^iistSQog

tolg ts siQya6^svoig
;uto()tg

38.

X6yoig v^slg ijdsad^ai doii7]ts. ds tovtcjv xal td 6(p6dQa dCxaia t&v jtQay-

10 ybdtcov

0V7C dv o^oCcog l6%v6ai Qa^v^cjg ts Qrjd^svta ^std dTtovdfjg drjXc^d^svta^ dXX' 6 ^sv cjg stv%s fivrjdd-Sig ovdsv slg ro Ttstdai tov 6iyr]davtog dir]vsyxsv,

xal

6

ds

s6xs^^svcog

xal

trjg

vxoxtsoscog

di^Cog

sItcgtv

i5

dnavta si0r]vsyxsv. 39. sti toCvvv avtb t6 TtXfjd-og tav dd^QOidd^rjdo^svcjv xal tb Jtavtodajtbv o^iXov sjtl
triv

dxQ6adiv

rj^siv r]Xjti^ov v[jLag GvjiTtaQaxaXsdSLV
Toi)

ov^

20

^sv d^dQtvQOL (pLXsyovtog. Xvjtov6L xal d TtQoslt dv ttg tovg XotL^CaL d(66ovtag^ jtoXXav 6vvstd6tG)v^ ovx s%g)v tovg sido^svovg xQSltTov r]y7]6ato ^r] dovvat' d d' dv sv JtoXXcj ttg dsdtQC)
i^TTOv

avtov

Sg

at

JtaQa tG)V 6v^PovXg)v dxovj].,

Xoyt^^^svog
.,

cjg dTtstd-rj-

6ag ^sv ^vQCovg s%st rovg xatr]y6Q0vg si%ag ds xal jfstc&slg todovtovg tovg STtatvstag^ t6 ^sv cpofiov-

4 uTtdXlvad-ccL
ocTCoXXvGd-ca

P

AI
cf. 1. 11

sed accent. supra v eras et oXX in ras m^ 5 ^neita edd 6 dLTtXfii dmXfi reli-

A

qui libri edd

179, 6

11 Par Mor in marg add C"

Macar edd nQooit' A cf. 1. 23 to\ tov Macar Macar

14 sl6rivsyyt,sv VS 6 ds 15 a.%'Q0LGQ'ri60{iiv(ov I sed 6%ri inser m' 17 ai 18 TtQoslt' scripsi 143,2 §sXtl(ov citat Macar fol. 90 TCQooit' CPI sed o (2) in s corr P^/^, TtQosLt' BVPar
6 iihv] o/aco?

B

7 rjiihsQog

I

8 Soyislts

IB

'^

1

107, 9

|

ti? in

marg add

Par'^

Mo n

LIBANH ORATTO PRO RHETORIBUS
^evog,

143

tov dh ijtLd-i^^av
40.

rl^ricpCt^axai

8i

av

slvai do^ei

^sXrCcov.
XYjg^

icooovg oie^d^s

vvv rovg ^hv ex OolvC-

xovg de sk naXaL6tCvr^g, AlyvTCxCovg^ KvTCgCovg^

i jiga^Covg^ KCkvnag^ KaTtJtadoxag^ odsv av sfTCrig^ xC xal axovsLV ^hv syc} XayG)^ x&g ds R II 220 xrjQslv^ v^istg s^sts; dots dr} tovtoig trjv dfisCvco tcsqI vuobv

TCoXig r] 14vxl6xov xrjg rj xal a^va Xaxov6rig avxr^v Mov6rjg (pQOvsl xal il^rjcpC^sxaL xal TCav V7CSQ Xoycov dvdXco^a xov(pov r]yslxaL xal
(pTJ^riv

olxads

(pSQSiv^

oxl

tjJLXrjg

ptdvx(ov

ovxs 7CS(pvxsviisvrjg x^Q^S ovr' aXXov xav ovdsvbg (psCdsxaL^ dt' oxov (pvXd^SLV oXsxav
'^VS TCavdsCag.

lo

xaQ^ avxfi xb XQVi^^

41. dXX' 6 XafiJCQbg

l7C7CoxQ6(pog^ "HXls^ xal 6 xovg dd-Xrjxdg ^J djcavxog dysCQcov ^vxov xal 6 d-r^QCcov TrXTjd^og d)vov^svog xal

^ovg TCQbg iovxs dLa6sCsLv

xavxa ^axov^svovg ixvsvcovy

ayv

sxa6xov

i5

Tcscpvxs xcbv XsLXOvQyovvxov xdg ov6Cag^ vvv (ptXdQyvQog^ vvv yXC^XQog^ vvv (pLXoxQi]uaxog, sv <p xb ^isv XLvdvvsv6usvov X6yoL^ xb ds 6cb6aL xovxovg

dvvd^svov TcXsd-Qa yfjg] ^rjdanag. dXXcc xdxslva cj^tcsq vvv TCQaxxs^d^co xal xavxa sxsCvoLg %qo6s6xco. 42. iii]
7 cf. p. 5,4 8 cf.t. 1133,8; 1. 11152,10; 444,19. lo.Chrys. 13 cf. t. II 150,13. 181,16 de S.Babyla c.Iul.c. 21 p.572Mign.

20

1
'/Q

xov\ to

I

xb

VPar Mor

|

il)ri(fl^r]xca

...Lcov hlvai 86'gBi §sXxico in

marg m-

6 4 sitiol? s (2) in ras m^ ^sxs I sed 7 tcvxioxov I sed ov in ras m' in ras m"' xovxovg I 11 cpvlcc^siv 8 qpTjftrjs Par Mor xfjg Xaxovar^g in ras 7^ sed siv in ras m- olsxul nag' in ras 4 5 litt P* 12 avxij iavovet yQ in marg Mor Mor 14 iysLQav ' IMo sed in hoc i eras et [Lsvog supra w scr

sed oaovg et
s

B

xu ^iXxito Patm sed 2 noaovg oisads I

(3)

|

P

|

IBMoV CAP
15

|

Mo
V

|

m^

^axovusvovg seripsi cum Cobeto ColL 129 et Mmmerio
18
tihv
|

Haxoiiivovg libri edd syiaaxog posui e libris cum Mor, Re

om B

19

;

re-

144
yccQ

LIBANn ORATIO XXXI
idoL^i

jtaLdsvrag

fisvovg TCoXiV

iv^ivde TtQog etBQav aviaxaov 6sL6^bv cpsvyoirtag ovd aXXo xi rcbv
aXX' aTCOQiav
XQOfpf^g
jcat

daiiiovCav

y.ay,G)v^

t6

xr^v

TtQdvoiav 7]v 8l%sxs TtSQt xovg Xdyovg sxXsXv^d^at.
5

ov-

xot (poQTixbv ovds 6vyyvG)iir(V sjpv Kai6aQS(ov /ivxi-

oxsag r)xxov sivai cpiloloyovg do^ai.

sksIvol 6o(pi0xi]V

vasxsQov

STCayyslicbv

^sysdsv

xrjv

sXdxxcj %6Xiv xrig

^si^ovog S7tsi6av dvdsXsad-ai^ xal vvv sxsi xdg vno43. ij^slg ds ovds ^i^r^66nsd-a xavxa cov di6xs6sig.

da6xdXovg slvai TCQoGfixs; ^ij^ ^QOg xov Mov^rjysxov R II 221 xov ndvxa s(poQG)vxog syyv^sv^ ov XQV voiiCt,siv ov dichxovxa vv^ucpriv d^aQx6vxa xov dco^axog dyaTtfiGai
10
I

xbv

;|r»^or,

TtaCSov

yaQ xavxa yivd^oXoyri^axa^ dXX^

15

slxbg xovg dQxccCovg olxTJxoQag ^ovetTiriv d^Jta^o^svovg xcjv dXXov vjtb xov dsov jtQoxsxQCod^at. 44. ^rjXcj^sv
dij

xovg ^Qoy6vovg^

d)

Xoiisv xbv ^TtbXXco

xfj

dvdQsg^ xal ^i^cj^sd^a xal xaxsnsQl X6yovg 67tovd^ xal xov-

xovg vjtsQ G)V 7taQsXr]Xvd-a dsQdjtovxag cpCXovg ovx dxi^oxsQovg xcov xvxvcjv
20

sxsCvov
r]ycj^sd-a^
xfj

xal
o'C

x^Q^^
6

i^^^

sxov6iv

iqv

l'6xs

xal 7tQo6rjyoQCa

vvv

Acacmm?

cf.

ep. 666. 277.
coll.

cione cogitat (p. 199) 467, Isq; 619, 9sq.

Sievers p, 276 qui de Pris11 cf. t. I epp. 957. 958. 973 20 cf. t. III 446, 18 sq. R

4 o^toi

—5

^^ov] La(i^i,xbg TQL^tTQog ovrog 6 GTiy^og

C^Mo

1 dg Cobet Coll. 129 4 2 ov8h edd 5 o^ts Re GvyyvmiLriv I sed v (2) in ras m^ 9 TOVTOvg? 11 acpogcavTog s in ras m\

}^x^ts
|

Par Mor
sed 13 Ttai^tov


p.

Mo

ccvTioxsag

P

liv&oXoyi^uaTa
rat^Ta
n.

i6Ti

iiv&oXoy^^aTa
19 ol]
rjv

ad versum comoediae Atticae Ttaidcov ydg revocavit Kockius Fr. Com. Att. III

501

503

B

LIBANH OHATIO.PRO RHETORIBUS
XQatov0r]

145
ifiovlovto^

0T£Qyov6iv^

^0av

d' ^>,

el'^(Q

tov Tcavto^ ijysuovsg^ ag ij ys dwf^^tg TtdQaativ. 45. "Avev dh tfig texvrig tC t&v aXXcjv ovk av dtytaCav avtolg
7}

%aQa&Keva66isv evvoiavy ov% 6 ^hv
etri

nHov
5

tQidxovta

avvexag taXaLJtmQOv^evog
^iqte

dil^otpritl

td loiTtd die^Cco

eyxaXovnevog; 6 ^e tolg yvcjQi^cotdtOLg CvvoLXi^Gas ovdev ovts ^lxqov ovte uet^ov e^eXdXrj6e t&v evdoy ovte ridCx7]6e TiQe-

eyxaX&v

ft?^'T£

^fivteQav cpLXCav d-eQajtevcov devtSQav, 6 de dij tQCtog dvdQeiog fiev, ovda^ov 6e ddtxog^ trjQ(bv tr^v td^Lv [dxQLpag xal tciv TtejtLiStevxotojv TtQoxivdvvevov. TtSQL
^e

lo

di)

tov vecotdtov tC y.el^ov

ecTtOL

ttg

dv

rj

ort TtQiv

jtaCd(ov

e^eX^etv^ JtaCdov dQ%Giv

ovde CvxocpdvTij
i5

^aQe6%ev aitCav; 46. Ovtcog ovv xal deLVcbv eijtelv xal XQr^Gtojv tbv fQOTtov ovK eTtL^eXrjae^d^e ovd' d Xa^elv avtm fiOL

hvXo^evG) tCov Ttdvtcov ovdelg dv
toLg
I

dvtelTte,

tavta tov-

(psQe ydQ^ ei R II 222 jtdvta cov ovtcov dLe^eXd-cov eyc) ^ol JtaQ' eteQotg devQ^ ijxov xal tavta 6qg)v ovk dxCvdvvov tijv 6d6v^ dvtl 20

e^ov fiovXo^evov

dG)6ete;

toCvvv tovtav, ecpriv.^ d6te [iol tcov trjg 3t6Xscog xtrjiidtov, ri v6^L^6v i6tiv, ovtco tLg dyva^av
xal

d^Qaovg xal (ideXvQ6g,

o^ttg

dva6tdg xai deC^ag
i^e

avtbv excoXvev dv;
20 ep. 407

ovx

olo^aL.

toCwv

oiead^e

8 i^sX-qXccasv Patni sed y(» 9 di} inser om 13 ^x 12 di] om et Re om reliqui libri Mor av Mor t) edd in marg I^ 17 ecvtsmsv 16 oids edd 19 SsvQo Par edd 22 tig AIB Mor civ 7]v inter ayvcufMor et yiccl Par Mor 24 oiacci Par sed otojtat cancellavit Re in marg mol^oci Mor
1 SLTtsQ in marg inser Paro^t* Re i^sXcclriosv in marg m*

A

CMo

B

|

\

•,

|

F

CAPMo

|

LiBANrcs

ed.

Foerater.

m.

10

146

LIBANII ORATIO XXXI
sfiol

Ttj^SQOv xhv Xrjxf^o^svov elvav xccv dcbts tovtoig^

Xsysts

dsdo3xsvoci.

avtbg
tb

^tQog

ccTCavtccg

oiioXoyTJdcs

tstifirlGd-aL.
jionfi6si
6

tovto

il^TJcpLd^a

^s^votsQovg

viiag

xal TtaQa %a6iv 6vofia6tovg^ nav Xv:tfjtcd tig

tolg

47.

vvv Adyotg, ri6d-7]6stai, tolg SQyoig v6tSQov. Ev^ovXs^ 6s JtQcbtov 6 yMiQbg xaXsl. ^Qyv-

qCov ital Ttal xal ^dtsQ^ ^C^ri^at tbv TCQS^^vtsQov. t6v ys iiriv ifibv dvstlftbv avtov X9V voyiC^siv slvai
tr^v
10

yvcb^rjv.

xivsCtG) iisv ^IXdQiov

rj

(ptXo6o(pCa

tov

r} ysvovg^ 6v ds iv nov6sCoig stc tQS(p6^svog xdv dxXrjtog d^vxal tc5 d"^6ovti ds td 'OXv^Jtca dst vocg, 14q6svvs.

xivsCtco

ds Aip&Cov

tfjg JtQ06riyoQCag aitCa.

ILsXsiv^ ojtcog sig tots

tovg SQovvtag

svqti.

xal tC dsl

RU223
15

xad''

I

triv /5ovAt^V, Ttdvtsg s^sts

sxa6tov ovo^d^Siv; b7t66oi yaQ TtXtjQovts tov porjdslv Xoyotg dvdyxr^v

avtb t6 xsxtfi6^ai X6yovg. 48. 'i^s ovv sidotog s^ov xal tovg d dsl
lisvovg STtaivsiv xal :tsQl
r]xsi
-20

tl^rjcpi^o-

t&v svavtiov^svov d
7t6Xiv 6vri6sts

7tQo6-

yQdcpSiv^

s^

mv

ttJv ts

xal tolg

XoyCoig laQisl^d-s d^solg^ sXs6^s.
cf. t. I 403, 23 sq. 11 176, 3; t. 171, 1 9 Zos. IV 15. 41 10 y.aXov (cf. ep. 146 Arixoiov Xiyo) xov y.aXbv xal xbv a^Lov axovGai, xavxb Kvvriyiov, 12 ep. 35. 1127. 1143 464. 466) vel ^aviLaGiov (cf. ep. 935)?

t.

m

6

cf.

t.

110, 8

R

I 139, 9;

n

|

I

ep. 763
1

6ri\L£Q0v

Mor
[

XQfiv

Mounier

avxov

inser m*, 1 sed inser Vat. hic minus integer esV- Mor in ed. 1616 p. 27 S' Re 12 Sb] ^malim "/t" Monnier 13 eI? sed ? eras Ssiv av Par Mor sed in hoc in marg yg slg om svQOi 19 xs om 18 jtQo^fiY.s I 20 i^QLsl6%^ai I svQ7]6Si? xsXog xov vTtSQ xd)v QrixoQonv Xoyov subscr IlQbg avxi|

APIMoV M.OT xqt] om CAP sed in hoc 11 6v ds xtP..] „(7od. m^, ilfo F Monnier
\

5 ri6%^r\6Bxai

I sed

xai

add m'

8 /x^rj

Mo

V

|

B

B

\

BV

A

o%iag vtiIq x&v QrjtOQav

I'^

XXXII (XXX R)
TiQog Nizooilia tieql 0Qccav6alov vel potius anno 387 paulo post veniam motus Antiochenis a Theodosio impetratam^) ad Nicoclem data qua Libanius iniuria sese a Thrasydaeo incusari monstrat quod auctor fuerit, ut ille invitus unus e legatis fieret qui ad imperatorem mitterentur, "^corporis' finibus circumscripta mansit, quo factum est ut paucis codicibus ad nostram aetatem
scriptio
1.

IOratio

Qui sunt hi sex: Codex Chisianus R VI 43 (= C) saec. XI/XII fol. 263^. Folium 264 verbis ^EviSrjfiov yccQ (p. 154, 16) desinit. Reliqua pars orationis usque ad finem duobus foliis amissis periit. Vide t. I p. 10 sq. Contuli.
perveniret.
2.

Monacensis
fol.

gr.
t.

483
I p.

olim

Augustanus
Contuli.

saec.

X

(=

A)

149.

Vide

15

sq.

1) Verba p. 150, Gsq. TtagrjvaL nsiiTCSLV 6 atQaTriybg cbg rbv §a6LXia 7CQS6§SLav y-al ry TtatQiSL §ori%^slv oag o^noi %lvSvvtov xad^aQmg anriXXay^ivT]^ jtQ06ysysvf]6^aL yaQ tols iv tstsXirfj 6ta.6SL xaxotg t6 ti]v iXTti^&staav TtdXaL TtQS6^SLav fii] eb-aL non ita multnm temporis inter motum triginta quattuor dierum (t. II '269, 1 R cf. Arn. Hug, Antiochia p. 26 n. 53 et p. 28 not. 107) vere anni 387 exortum et scriptionem interiectum, verba p. 161,1 sq. i^^Qbv ^ihv 61? tovto ovx i]QS6xsv $(pa6xov slvai fis to> §a6iXsi, cplXov Ss ta tvQavvo) v.tX. Maximum tyrannum nondum victum ostendunt, qui die 28 mensis lulii anni 388 interfectus est. Quae cum ita sint, orationem ipso anuo 387 scriptam quam, ut Sieversius p. 204 putavit, hoc posteriorem esse statuere malo.

10*

148

LIBANH ORATIO XXXU

fol.

3. Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV 126\ Correctus est pluribus manibus quarum secunda Vide t. I p. 20 sq. Contuli. codicG I usa est. 4. Oheltenhamensis 10618 fol. 11 a Leonardo Adami

e Palatino
est.

correcto
t.

descriptus

et versione latina

ornatus
fol.

Vide
5.

I p.

282 sq.

Inspexi.

CoiTectus
6.
fol.

Marcianus append. XCI 2 est manu tertia quae
est.

(= I)
t.

saec.XIV
217sq.

160.

Palatino
I p.

manu secunda
Contuli.
saec.

correcto usa

Vide

p.

120

et

Vindobonensis

phil. gr.

XCIII

(=

V)

XII

t.

I

Contuli. Vide t. I p. 35 sq. Qui iidem sunt atque in oratione X itEQl p. 399 sq., nisi quod haec in Vindobonensi

178.

Ttkid-Qov deest. Prior

wv

familia codicibus

CAPI,
inveni.

altera codice

V

continetur.

Apud grammaticos
locum excerptum

florilegiorumque

auctores

nullum

Oratio primum a Bongiovannio (= Bong) Venetiis 191 e codice I edita est^). Cuius vitia anno 1754 p. 176 multa divinando sanavit Reiskius Animadversionum volumine quinto p. 563 569, plura ope codicis Augustani in editione quam uxor prelis commisit t. II p. 223 239. In lianc etiam plurima pars notarum Animadversionum

transiit.

Nonnulla correxit Cobetus.
1)

Cf

1.

1 p.

214.

XXXII (XXX R)

nP02 NIKOKAEA nEPI ePASTAAIOr.
1.

KaX&g

STtoCriiSag^

tb

Ni^oxlsig^

cc7tL0r7j6ag

R

11223

talg xax' e^ov TCaQ* ivi(av aitCaig.

Bv avxalg aXrjd-eCag^ d) 6tLV eTtoiov^rjv. Tcal tolg 7tQdyiia6L de avxoig xal tfj tcsqI avxG)v dtrjyTJ^Ei 7tSLQd6o^aC 60i xovxo %oifi6ai xaxatpavsg^ lv avxog xs 6avxbv STtatvfjg ovx s^rj^taxt]-

fjv yccQ ovd' bxiovv Kal rsd-aQQrjXcjg dt' oqxov %C5

^svog

sl'

xs tig tovto

Tts^ovd^s^

Qaov avtbv ^staTtsCTtdlst

d^SLV dvvaio.
2. 'Hkov s6%SQag sig tb paXavslov o tfj doxs TQaCavbg ^aailsvg^ xal STtsiSri fiot td

ds-

lo

TtQbg tijv

A= P=
I

C

=

Codex Chisianus Monacensis gr. 483 (Augustanus)
Palatinus gr. 282

= F=

Marcianus append. XCI 2 Vindobonensis phil. gr. XCITI
e. 11

10 Euagr. h.
1

12.

lo.

Malal. XI p. 276,

1

et 19 sq.

IlQbg NLv.oy.Ua

I rubr

sed ia in ras
\

m^

Re
j

xov ccvxov ante

tvsqI

V

jisqI d^QccovSaiov

om reliqui libri C sed m-, P sed

m^ / rubr TtQog d^QccavScaov Xoyog si-Koaxbg XQixog post ^QaavdccLov in marg I^ 3 aixiaig C sed / (3) inser m' 9 dvvaixo coni Re Anim ovdotLovv Re
f()t

et iov in ras
I

VRe

A (XB ante TiQog) V rubr, X^yog l?' oid' Zriovv A
|

150

LIBANn ORATIO XXXH
sxad^ifjuriv

d^sbv bIxsv Lxav&g^

xal :tlrj6Lov fiov MevieX|

R

II

224 Sr]iiog, STCscta tQslg eteQoi tobv jtoXttevo^svcov
xad-fjvto
Ttal

d^ovteg

avtol

Tial

dtrjyovvto

dLrjyr]6tv

fiaxQav
5

stQay^dtov sv av^itoalc) yeyevrj^svcov tov 6tQatrjyov ^hv ovtog s6ttdtoQog^ daitviidvov de avtav.
dij

t6 de

xecpdXatov^ naQrivei TtsfiTtstv 6 6tQatrfybg oig
TtatQtdi
fiorjdsiv
atg

zbv pa6tlsa %QS6^siav xal ty
ovTtG)

xtvdvvcov xad^aQojg dTtr^XXay^svri^ TtQo^ysysvfi^d-ai yuQ tolg sv tf] 6td6si xaxolg tb tijv sX'jti6^sl6av "xd10

kai 7tQs6^sCav
teg

^irj

tstsXs^d-ai.

3.

7tS3tSi6d-ai

de slitov-

r^ 6v[iPovXfi ^std tov daxQvsiv^ Xsyetv de xal tbv ^vfiPovXov ^etd daxQvcjv cjg ovtog tov (po^ovvtog
lisydXov^
fihv slev 7tQe6^eig ofioXoyCa
15

ravT' ovv vTteiTtovteg JtQo^ed^e^av^ crg avtol t§ 6(pa)v avtCov^ deoivto
dij TtsfiTtsiv

de tetdQtov, dedox^at yaQ

to6ovtovg, xai^

stv^s yaQ TtXri^Cov xax^rjfisvog Ev6s^iog 6 6o(pi6trig^ rjtovv TtaQ^ Sfiov tbv avd^QCJTtov^ sycj de tovtov avtcbv
stC sxsivov fistscpSQOv tbv Xoyov^ crg psXtiov
Sfis
20

Kpvy ovx
tavta.
7tQ06Xa-

xsXsvsiv^

dXXd TtsC^siv sxelvov.

rjxov6s
4.

V7trixov6sv^

ov
I

yaQ
di]

i]V

xaXbv

ditsi^slv.

R

II

tbv tstaQtov diovtaC fiov r^g i^tiov6r]g TtaQSivaC ts avtolg cog tbv 6tQatr]ybv si6iov6i
226

povtsg

xal

6vfi:tQdttsiv

o

ti

dvvaCfirjv

syyvd^sv.

jtsCd^Ofiat

5 Ellebichi.

cf. t. II

490, 16 sq.

IG

cf. 1. 1

194, 3

6 cbff antepos P^I^, edd xdd^rivto 9 yk^ inser J' 10 ^e scripsi r« libri edd in ras I^ 13 slnovtsg I sed vjt antepos 11 Xiyuv sed X in ras m* 16 yccc&^^iisvog 18 ^sticpsQOv sed g in ras m^ m^ Bong 19 ixsiI sed s (2) in ras m' ov insemi auctore Re Anim 23 oti I 20 vnrjiiovGsv I sed v add m' rovg?
i-ndd-Tivto

V

1 [LSviSrnLog

1 sed svi ex
sed
i

s

corr m'^

3 y.cc%fivto scripsi e

CPI

A

P

P

|

LIBANII ORATIO

DE THRASYDAEO

151

d de vovg ivijv uot, dLaaccnr^v Qifdlag v^x svrjdsCag. av tbv Xoyov ava^t^vrJ6xG)v avrovg^ oXcov avd"* oXmv hvxov xal Sg tL^cyv titL^a^o^iriv xal d}g dLibxcav avtovg rjv^x^ovv xal ag ovxstL tovto dQcbvtog «AA' ovShv ixsCvcav tcbv TtoXXcbv i^stdaag
£q)r]v xal rjkd^ov.
5.

r]6d-r]6av.

r^^eiv

ts

r>

slaeXd^dvtcav ds r]^cbv xaC tLvcov

(pevyoircog

Qrj^dtav yLyvofiivcav elg %Q6(pa6Lv te exdatov xatai^e tov TtQdy^atog xataetrjaag xvqlov 6

eXd^elv avd^Lg edcjxev.

etQatrjybg i%^ aTtodedeLy^ivoLg tolg :toQev6ofLivoLg etaiv aataCoLg k6yoig i^rjXd-o^ev.

lo

t7\g r]n>iQag dLetQL^rj JtQ06[^xeLV ixd6tov liyovtog, eteQov de fiadC^eLv. xdv tovl^oLg e^ol iiev ovdelg JtQ06el%ev ovd* riQcota ovdev ovde
'€C7triteL

ovx dUyov

^iveLV avtm

ilffi(pov^

e(p'

iriQovg de
xal

tr^v

xqC6lv

rjyov.,

C36t
15

\i^e ^rjdev dLacpiQetv t&)v ei^cod^ev 7teQLe6tr]x6tc3v.
eLJtcov

6. d:t-

ovv
iTtl

xad^rj^evog

xatayeXcofievog

TtoXXdxtg

tovg viovg xal td '^avtov xoXvd-elg vno tov tCov (pCXav cog ddLxrj6c3v tbv 6tQatr]y6v, el ovtcjg
bQ^r]6ag
«jreAO-otat,

x^Q^

'^^

^^9 avtbv xal
v:todeC^ag

clncav ovdev de30

dvvfi^d-aL tfjg

ixeCvov Q(o^r]g

e(pr^v del^d-aL tb TtQccy^a.

xai
I

ovx

ijl^evdourjv'

yaQ OQyfig

tt

RIl22ti

Ttdvtag elxe dexo^ivovg tr]v bdbv., iQo^ivav de, d6ttg tolg ixcCvcov dvt ixeCvav dQxi^et^ ta ^lv tbv xrjde6tfiv eiTte^
To5

de tbv ddel(p6v^ &Qa6v6aCc) 6e avtov.
Xen. Mera.
II 8, 6.

3
p. 160,

Plat. Theaet. p. 168 A.

IV

4, 24.

cf.

4

1

„>«aZm

^LscoadiiTjv^''

Re

ccvxuiv coni

m^,

13 7tQ0Gsi%tv I sed yadd m^ iuk scripsi 17 raiiccvTov edd cogxs fis libri edd sed i in ras m'^ at-rbv 24 tl:xbv

IV

7 yivoii^vav

V
A
\

2 av rbv] ccvtbv Bong qui ' in sed 11 avrcb corr

P

'

12 xal

V

14 cocr' 21 xi P

V

152
oial

LIBANII ORATIO

XXXn

6)g

av

bs^QoasKvvr^asv^ ov% ag av rig s^o^vv^svog^ «AA' ttg s%(dv tovovtov vtcsq toiovtmv eyyvritYiv.
de tivog Msvedrj^ov %al
ayg
ocai cpQovrjasc Ttal

eljtovtog

6vt]0aL
•y

yXmttri

Ttal

ta \iiyi6ta av ddxQvdcv^ ov tov-

6tQatrjybg ovx sds^ato., ^Qhg ti ^sv PXSTCCJV, ovK olda^ %al yaQ ovd^ ecpd-sy^ato, ov ^yjv^ 1. tovtcov toCvvv syvwOpisvcov ojtSQ sq)rjv^ sds^ato.
teov icaLQog ^

6

Hal 7ts%riy6xG)v aTtidvtmv rjacbv s^bv SQyov 0Qa0vdacog sq)rj6sv slvai tb ^sivat Msvsdr^^ov.^ zal 7tait,siv avtbv
10

Yjyov^svog
rjQ6^rjv.

7t66ov toCvvv djtsd6^rjv ti]v ^ovrjv; 6 ds tovto ^sv s(prj ^tXQOV v^tsQov dsC^SLv^

s%SLv

SQyov.
liov
15

8s tb TtQay^a ovk dlXcjg^ dXX' s^bv SLvat tb nal ovtc d7ts%Qri tavta^ dXXd dsCXrjg 7tQo67ts6d)v
Q-vQavg

xal tcsqI avtdg svqcjv 7talda tbv ov s^bv xad^rj^svov^ td^d yvfhnri ^a6LXscog ysyovs xsXav6avtog v7to%GiQr\6ai tbv TtsQL tavta vb^ov^ tovtov ovv 6 @Qa6vdaLog svqcov SLXxvdsv sig XsLtovQyCav
talg

R n 227
ad^ai
20

PoG)v
yrjv

Tcal

ii6vov ov 7taCo3V

Xiyov avtbv
8.
Tcal

\

xsztfiiisv

dvdQbg ps^ovXsvx6tog.

tovto

ovn

itf^svdsto^ d^aviid^aL ds d^LOv.^ OTtog sv tolg dXXotg tovt' ov% SG)Qa t6 dCxaLOv to6ovtc3v xtrj^dtcov S7t

dXXovg

^stSQQvrjx6tG)v

xal

^dXLdta

drj

tbv savtov
Xsv-

itr]ds0trjv

0s^C0G)va.

syco ds t6

^sv tbv KCfiova
cf. 1. 1

13

18

cf.

cf. 1. 1 193, 17 sq. 14 ep. 958. 1046. t. III 225, 13

Cimonem.

R

152, 16 sq.

/

9 nai^siv 11 ^qpijv voriGai libri Bong 6vr\6oci Re 13 7tQ067t£6oov sed Qoo in ras m^, I sed 6 (1) inser m''* ' 17 %^QaGv8aiog 15 xa ^d TiQOnsGmv CA yiyovsv Re 18 ^ovovov CAPI edd sed ov in ras m^ avrbv sed xfx in ras m^ I sed xs in ras m^ iy.tfiGd-at 'ASxriiG&ai 23 ^f:LLi6cdva I sed ^s in ras m^ CA

4

V

P

A

\

P

|

A P

j

LIBANU ORATIO DE THRASYDAEO

153

tovQyrjaai TCoXXdxtg xal ePovkTJd-y^v xal ev^d^tjv^ TcaiQov ds dva^svsiv w^TjV dslv. ovtog ds i^v dva^Ltbvai TYjv ^ovkijv xal ysvsad-at rrjv JtQotSQav exsCvrjV. exslvo

^K ^^

^sv yaQ ^v ksLtovQyslv^ tb ds vvv dnokoksvai, ovt(o xaxCbg tb TCQay^a 's%sl akXaig' ts ovz oUyaig altCaLg
Tcal

r,

ta
tcbv

ta)v

ksiTtoiisvov

tovg
9.

i^yyQotSQOvg

^roQd^slv

d6^svs6tsQGiv. :raQ0Lvri6ag ovx evtavd-a
d6sXysCag^ co6t

td

&Qa6vdaLog 8s toiavta s6trj., dXX' slg to6ovtov ijxsv
lo

ccQag trjv (pc3vi]v

dvyxsl^d^aL

xata

Xoyovg usv sXsys uol Ttdvt&v dvd-QCJTCcjv ovds tb xatd

jtdvtcov

jtSQi Ttdvtcjv <^sXsysy

slg dvd-QOTtog ^avCav ijyov^svog' tCg xai tavta tov xQ^vov tb tcXsov tolg fiovXo^svoLg ^iavd-dvsLV vsficjv; 6 ds xal avtbv

yaQ dv

sXsysv
Xoyoi.

sivai
10.

tovtcov

sva

Tcad"^

g)v

xccCtoi

tcbv (pCXcov

t&v
si'

^oi djtavta tbv e^cbv
ys rjttov stsQOV
y,al

6vyxsivtaC

i5

XQOvov
doxoCrj.,

rj^Cov

voi-itis^d-ai

xal

tcp

dsivd Ttd^xsiv scpa6KS

Tcal

ddacsl^d^ai.

tC

dsi

td :toXXd Xsysiv; tolg yaQ

sl6iov6LV

wg avtbv

OTtots d^dsvoCrj^ tjV oqccv sixova e^r^v vJtSQ tr}g xXCvrjg

avtov xal scptXotiuslto rg tiiifi xal ov tovt' S(pa6xsv 20 slvai d^aviia^tov.^ sl avtbg s^ol^ dXXd tb ^rj xal Ttdvta tbv s^cjv TtSQi avtbv dnoXsXavxota Jt6v(ov. R n 228
I

S6tiv

ovv

ojtcjg

sxslva

7ts7tSi6usvog

tavta dv sdQa;
25

ovxovv s^sXsyxstai 6vxo(pavtcjv olo^svog 7taQoh,vvsiV e7t sfis tcbv dxov6vtc3v sxa6tov xal xoiv6v tivd ^oi
5 ^x^L

Re

^x^iv libri

edd

7

ru toiavta edd

9 t:aBl-

yticcg scripsi

coll. p.

156,14

aed V del m^ 12 Usyt tai scripsi xslvtat lilsri edd

ccGs^eiag libri edd 13 avtbv V inserui
|

Bong

16 rj^iovv Bong ?;ttw»' AIV 20 ainov scripsi avtu) libri edd oij 18 avtbv Re 22 avtbv AIV \l6vov ov post xal (2) in marg inser C"* 24 -Ttagoi^vvhlv scripsi cum Cobeto Coll.129 Tta^o^vvnv libri edd
|

11 fiaviai' I 14 ovyy.iiv-

154

LIBANII ORATIO XXXII
11. £t^' Xva aij ttg av-

Tovroi' 7tsQi(5tria8iv TtdXeiiov,

thv SQTjtai' xal 6ol Ttod-sv
eyLS

tavta

(pr^GLv

s^avtov JtQog avtbv xat SLjrstv.
tlvog

vtctiq^s ^ad-slv; sx ztoiag
itOLoav
JtXi^ycbv;

dvdyxrjg;
5

^a^dvov

^iat,onsvYig;

noiov GLdriQOv; tCvog %VQ6g; -^, si ^ij rovro, TtoCag ^sd-r^g; tC 8aC ^ol Kal ro zsQdog sldsvaL tavta tovtov
fislXovtd ys d-Qa^vtSQOv olg tjtcovGsv s^s^d^ai; rjdsvv ds avtov trjv (pv6LV tr^v sCg dQyrjv ^sv stoi^r^v, XLvri^•si^av ds ovxst ov6av xad^sxtrjv ovds dvva^svrjv

i(»

aldsad-fivai tS)v Ttdvtov ovdsv.

s^avthv ovv tr^vdlkcsg
6o(p6g^
co6t

xatsxQrmvLt,ov; ovto xa^' sxdtSQov avthv

8s

s6ti

ov%

aLQCJV^

shs 7]xov6sv
TtCativ

oQa shs xal

ovx 7JXOV0SV.
cpaiv6\Lsvog
15
r\

1]

yccQ

sCvxocpdvtSi td ovx ovta ditotfj

tr[V sv

cpiUa

rjdCxsi^

siitSQ

cog

ovx
12.

si^sQcbv

dxov6ag

s^siTtsv dxr]xo6g.

TtQsG^sCag.,

cpr^^iv., s^TJQ^tadag tfig ds ov xaCtoL tf]g avtf]g ov6r]g d^cpotsQotg xatacpvyflg tf]g stsQL td ccQd-Qa v60OV. xal tCg r] naQ^ suov r« Msvsdrj^cj poTJdsia;

Msvsdr^^ov ydQ^
s^is

20

ovrf yaQ ev

tf]

^ovlf]

toiovtov siTtov ovdsv,

oti

cj

dvdQsg^ ovx s6ti Msvs8r]^(p xivsl6%'ai. Ttcbg dv ovv 7tQS6^sv6siS; tG) ts 0tQatr]ym 6iycbv TtaQSxad^r']-

R n 229
25

ar]v disxcov

tovtcav ovdsv e7tQd%%)i xi TtaQ^ s^ov TtQhg tovto (pSQov. xal df] xal tov"H?.iov o^vvfii xal Ttdvtag ^sovg ^r]t dxy]xosvai rt TtaQo:
(pavtr]%-f]vai
dy^ov.,

thv

to6ovtov^ ovts

\

cjg (i}]ds

dvva6d-ai 6vxo

s^cj

6 de IV y,ul om Re 2 tav^' 9 ovxer' ovaocv 1 eed apostroph. et spir. supra v (2) m^ 10 trivdXaig I Bong 12 igmv / Bongxal om C 16 abvkdr]u.ov yccQ vocibus des. fol. 264 in C reliqua duobus foliis amissis perierunt 17 xfi? ccvtfig om Bong 23 pL7\Sh scripsi ilt] libri edd 25 et 26 ti cancellavit Cobetus Coll. 129 tpioov T sed o ex « corr
| | |

V

I
Hk

LIBANH ORATIO DE THRASYDAEO
Msve&rj^ov
tcsqI

155

r^g ivtccvd-a
eldevai
fioi

^ori^eCag

pXrl6d-ai ^Tjdev
fiTjdevbg

^utjt'

6v^petoiovtov yaQiv vTCeQ
firjte

Mevedrmov.
'Eiie

i]Q(Dtag^ el dvvaito av ovxovv iiovov, aXlov de ovdeva^ ovd^ av etnoi itaQ13.

ydg^

(pi]aiv.

5

^kd^civ

ovdelg
Jtdvteg

eteQog riQiotrj^d-aC ti toiovtov^

xaCtoi

xal

el

ovd' ovtG)

tav avt&v rjCav dxovaavteg Qrjfidtav., tovt' dv ejtQatte Mevedr]^G) tr^v uovrjv. fjv
eiTCeQ

yaQ
xal

tolg

rjQcotrjfievoig^

r]d^eXov,

dnoxQCvae^ai

Ttdvv

tbv dvd-QOTtov

dvvaOd^ai.

vvv

d' ol

fiev

lo

ye

ovx r^xov6av^ 6v de XQog Tci toCxG) uovog xal niXQa Me- R II -2^0 tCg ovv evtev^ev d%alXayr] tcp tfi (pavfj.
\

vedrjiKp

;

14.

ei

d'

ovv xal

TteQi

6ov toiavta

r]Q(ot(DV

iteQov^ bvtog xal iv 6oi tavtov vo6r]^atog ovdev <^av> dXoyov ejtQattov. ov yaQ ev e^etd6ei to ye 6bv r]v, dXX'
dv(0(ioX6yr]to^ xaC 6e 7CQe6^evtr]v kiteTtoir^xei tb

i5

6vun6-

6iov xal tovg eitaivovvtag ei%eg tav ^ev tbv (piXbjtoXiv^ t&v de tbv doxvov xaXovvtcjv^ eteQcav tbv aQog tr]v

avtov dixaiov^ dXXov tbv cpiX^Jtovov, xal ola de iQelg xal 66a xal cog d-eX^eig tbv pa6iXea. 15. xal 6v tavta
dxovcov
vTteQ

20

^aQQeiv eQcbv icpaCvov tf]g bdov 8f]Xov tov 6(o^atog e%(ov xal ni6tevcov avta ti]v diaxovCav oi6eiv^ a6te 6ov td neQi tf]g v66ov (letd tavta
oti

Qrjnata ^xrjfiatog elvac doxelv, ovx dXr]d-eCag xal d^Qv-

^to^evov ^aXXov

rj

^ovXo^evov ^evetv^

iTtel

tov %dQiv

25

7tQo6eX^(ov ^oi xal Xap6^evog tf]g de^iag eXeyeg TtQog ovg, oti « cpCXtate^ tcbv fiev eTtl tf]g e6tidG i]g(OTfj6d-ai tl I 15 xbv inserui 9 anoxQlvs19 ccv-

tf-S-at

2 xr]v %ciQiv 10 dh

V

Bong Re
20

14

ccv

rov

Re

/FBong
Kvrm
libri

tccvt'

Bong

22 avrm 21 drjlorori V 26 Usys I Bong qui Usysg coni

Re Re

Iov

156

LIBANII ORATID

XXXn

asag siQrjjiEvav p,ot ical copoXoyrj^avcov TColXriv avotav KarsyvcoTca' a yaQ ov% av olog t£ rjv vTro^Elvai^ tavta iTtrjyyeXXo^rjv pet^co trjg dvdeopac d^ aov Ttdvta vd^£(og (pd^Eyydpsvog,
b

tQdjtov £lg t6 Xvd^rjvai aoi td
diivvai.

trjg TtQOTtetstag toiavta £d£i XiyEiv^ toiavta altelv, 67tl toiri

(cvta porjd^bv ^co^Afrv. 16. icaCtoi %aX£Jti] ybhv

0viiiia%ia

K,

6v Kal tijv t&v dXXcov ex^Qav rj^lv 67ti(p£Qov0a. i] £7t did altCcc toiavta ilj£vd£i M£V£dr]^ov pev £dQag, n 231 Oi d' ovx dv did 0£ 6a(povg aTtoXavovta QOJtfig:,
I

110 df tavtrjv d(p£ig
£7Ci£i7C£dt£QaV

trjv

ov

diJcaCav
V7t^

p&v ovd\avtr]v^
Ttad-hv

§£

O^OV Ovd&V
£7tt]Xd-£V^

£ftOl)

OVt£

^ci^OV OVT£ £XattOV

£7t£6tQdt£V6£V^ £V£^aX£V^

ovdlv d6£Xy£iag
15

d7t£Xi7t£

iiovXEa^^ai

(p7]aag
ffr' d)

t£Qa.

17.

td plv eI^kov^ td 6' ov7t(o bvta 7toXX^ tCov £lQr]ii£V(ov 8£iv6taQa%r]g £^7tX£C3g^ 7t£Ql tbv avtbv

dvd-QC37tov diKpco^

xal 7tr]d£povCa;
i/ouff £7toi£ig^
20

7t6X£^6g t£ xal (pCXtQov^ xal pi6og sv olg fi£v ydQ £X£y£g, tb tov dv6a££v olg d£ ovK £X£y£-g^ tb tov (p£idoa£vov.

zaCtoi XQf]v
li£vov bXcog
olg £iQr]xag
yr]6ag.

rj

7tdvxa 6iyav

r]

pr]dav xal

^]

tbv aidov-

rj

tbv ovx aidovp£vov d£ixvv£iv.

vvv

d^

18. tC d'

tb pr^dhv £ivaC 6oi 7iXsov £i7t£lv co^ioXbdv xal ^eI^ov £ix£g £i7t£iv rwv dva-

23

cf. p.

153, 9 sq.

1

Bong

TCoXXrjv 2 t'

Re

F

scripsi e

F

noXXibv libri sed eras et a in ?j corr F, 4 d?; 3 Taur' i7ir,yy8X6^riv I Bong

"

F

|

dt reliqui libri

edd

Bong
.

10 ol

A

01

V

6 cc^vvccl

A

7 ;faA«7r6r
(is

17 num (piXtQOv, }U66g<^t8y xccl? 19 xrj^oftfVor? 20 xQm' 21 Ss

13 iTts^aXev?

16 avrbv inser Z* 18 ^hv e
corr I^
'

^

Re

LIBA^'U OUATIO
Qtd-uTJrov
xriv

DE THRASYDAEO

157

loyav;

tL

yfjv TioX xrjv

%-dkaxxav
|

xatvbv ovtcog ccdcxrj^a; xig sttI xi]v iavxov yX&xxav d^piiy.b;
xCg 7COir}X7]g; 6 di] ^o-

xCg 6o<pi6xrjg; xCg QrjxcjQ;

R II 232
5

xal ^rjdsvbg a%£6%ri^svog 7caKG>g xal xoiavxag rjdovag rj^d^slg iz xCvog av ixsQov voiiioijxcog ovdhv sv olg ovtc sqsIv sq^r] Cd^sCrj zamav;
elTthv
TtaQrisi^

vog xo6avxa

dXJJ casxo ^sv xaQa^siv Isycov s%siv^

sl%8 ds

ovdsv.
19.

Tcbv xoCvvv dy.ov6vxc3V tisqI x&v ysysvri^svov
si JtQbg

dni^xovvxGiv^

xo6ovxqv

rjxot

d^QaGovg^ Jtdliv

lo

iTtOLslTO xr]v avxriv
\lisv

smdsi^iv xal TtdXiv avxbg rjv xavxd xaxr^yoQ&v, xavxd ds dTtsilcbv^ xavxd ds cpd^syyd^svotg, sv JtoXCxatg, sv xolg s^olg (ptXxdxotg.
dTtslTtsv
cog

msvog sv
\bI%'^

vjSqC^cjv, TtaQtovxa TtQOOslTts xvvbg syco ds cov o6nsQ si^uC^ TtaQsXd-hv dvaCdstav. \3tdvxc3g ds ovx dyvoslg, g) Nixoxkstg^ xbv xQOitov ovd'
'.d%d6rig
cjg

lo

asiisksxrixa
r]

xd

xotavxa

dQd6stv

ojtSQ TtSTtoCrjxa;

ovv s^sXkov dvxt%Qo6sl7tov. 20. hg ovv
cpSQStv.,

xC

i^aXrjXi^^svcjv d%dvxcov sxsCvcav xoig oXCyotg rovToti?
Qri^a6i
I

xolg 7tQ06Q7J6sc3g

sXxcjv SQvd-Qt&vxa xbv

R

11

233

avxov Krjds6triv si^sX^hv ov 6vvsi^i xolg vsotg ixd- n d^rjxo ov y.vjtxcov sig yrjv^ ov xv(D[isvog xijv xscpaXrjv., d x&v avxcbv KaxsyvcjKoxcjv s6xC. KaCxot sycoys riyovlir^v

rjdtKrjxsvat

^sv 6^oXoyr]6Siv

avxov.,

syKCJ^ta

dh

21

cf. p.

152, 23

9 icKov7 num itaQiu praeferendum ? zivog I 11 6 ccvrbg I sed ov ex o corr et vt in ras m^ 13 iiwl Ke fortasse recte, quamquam Bong cf. 1. 1 118,5 16 Ttdvtcc 14: -jiocqiovtcc <^nsy? improbavit Cobetus CoU. 129 24 avrov scripsi e V 21 .avrov IV Bong Bong d Re

5 ovtxov

^'x

I

'

I

ctvtov reliqui libri

edd

158

LIBANII ORATIO XXXII

^vyyvcjfirjg bqeIv yovdtcjv rs xovxov kxoiiBvov ai^iGi6£IV XVXStV caVTtSQ aV^ Sl S^S^IJVSL. 6 d' GXJJtSQ kxi XLiKOQiav siasld^hv xal diTcaCcjg ccv Ixsxsvd-slg TtaQ
ifiov d-vfLov xs sdsCxvv xal iiLXQdv
5

xl liiTiQa xfj (pcovfi

(pQ^sy^diisvog a%sxo,

21.

slxa

%Qog xovg ivxvyxdvovxal
STtaLvoCrj

xag

Msvsdrj^ov ds e^ov TtQOxsxL^rjGd-aL
s6x£xXCals
XsyGiv^
cog

xoLavxa

10

xovg avxov dLdaaxdXovg, xalibg ys dCxaLa noL&v^ sjtsl xal yovsag xovg avxov ^SQansvcav ov di} XQriaxhg dv rjv xal TtSQL xrjv cpvGLV svOs^rig.
fiL6r]6SLV

Msvsdrjuog sxslvog xal xa

s^sXXov iyG)

dt' dQSxr^v

dvd^QcoTtov^
d' 6
\

rjv

sdsL

R

II

234 xal 6s iiLHSL6d-aL.

22.

vvv

^isv xal

xs^vs-

ibxag sxsLvovg d-SQajtsvsL xal o xl avxolg otsxaL

xaXbv

15

eiQfi^daL^ xovxo sig ^s6ov dsl xal cpsQSL xal adsL^ 6v ds xbv 6avxov ^cbvxa xaxolg r^dL^xa ^sv dv xal %a-

syxaX&v ds xm xavxa ovx s&vxl vo^q). syco ds %dvxa ^sv dCxaLov %avxbg ddCxov ^aXXov s%aLvs6aLfi dv^ ov ^ijv xovg sxsQOLg ys cj^LXrjxdxag x&v s^ol xax'
xd^ag^
Lo

xovxo udXXov dya%u)v cpavsCrjv dv^ ovds yaQ dXXog ovdslg 6co(pQovcbv^ ovds xbv fisv rjd^sXov olxol ^svsLV, 6s ds IsvaL xax^ avxb xovxo xb xbv ^sv elvaL
ai)x6 ys

xov dslvog

^a&rjxrjv.f 6s

ds i^6v.

dXX^ 6%cjg s6x£ xavxa

dLr^yrj6d^r]v.

l:

23. El ds Msvsdr^uog %q6xsqov ^sv ovx rjv g)CXog^ vvv ds, xC d^aviia^x^v; %oXv yaQ drj xovxo iv xolg

y6n8vog
9

AP
22

IV Bong Bong avTov 7 Bong
2

4 J. d^ Re m-HQov ? 8 airov 6 Sl' ifiov coni Bong 10 rjv bis / sed prius inser m^
I

num
ov

IV Bong

5 (pdsy-

sed in hoc a eras et

'

15 TcaTd^ccg Re ovxiog- naQatagag^
l'6taL

V

pos

m*
16

Ttard^aig

AP

|

Re
Si]

12
corr

11 dicc dh Re
oly.ai
di)

sed in hoc in
ds in

I Bong

P

marg

V

I BonjT

LIBANn ORATIO DE THRASYDAEO
tav

159

ocvd^QaTCCDV 7tQccy^a6i,v^ ijv xs "EXXrjva dTtrig tJv xs

^aQ^aQov^ 6 avtbg sxdtEQov^ vvv ^sv rovro, vvv d* sxslvo^ trjg avtfig %okXdxig rj^sQag xal tovto xdxslvo. l6^sv ds tdg TtaQa rwv ^EXXt^vcov cjg tbv IIsq- R n 2.'J5
I

6riv

%Qs6^sCag xal tdg ^d-rjvaicov TCQbg OihjtTtov 6vvsv alg
rjv

5

xal 6vii^a%ia. xal tcqo ys tovtcav tov ts tav oqCj^sv TtaQ^ 'O^rJQG) Tq&ov dQL6tov xcA
d^i/ixag

tbv xGiv ^EXXrjvav^ bcpQ' i^^jjtAf-ug /A7^'m£, 6v^7ts66vts ^sv SJtl (povG)^ dtaXvd^svts ds ^std Scjqcjv d ti]v <piXiav
ifi7]vvs.

24.

xal tC 8sl td itaXaid Isystv;

vvvi
ds

10

mQ
\0L

svxal }isv vstsQ ^Pco^aicov sv IIsQ6aLg^
yfj

svxal

tri

tCg

xaCtri ^Pci^aCcov v%sq trig sxsCvcov aQxfig. ovx ol8s tdg ts sxsCvcov slg triv rj^stsQav sa-

iXdg tdg ntokXdg^ gjv xad-' sxd6trjv r^QJtd^ovto ytoXsig^

ts
\Xsy^sv^ iSQog

dvtl
co6t

tovtov 6tQatsCav
sl ^rj

ij

td 'xsCvcov ovtcog
(pd^ovsQog
dins:ts6s,

15

daC^cov

tig

dv ^6av
si'

trjg 'PcoiiaCav dQxfig.

2b. xal Msvsdrjrjv

^og toCvvv (piXCag im%^v^ri6ag ovx
dixaiog ovd'
tL

d7tsXavvs6%^at,

nQOtSQOV rj^aQtrjXcog ijv. ydQ sixsv s^aQLd^^slv 6%ovdcjv tstvxr]x6tag.

stoXXovg

oW
^Qb

o6tig
tf]g

e^ov nXsCo6iv
(piXCag

dfpfjxsv

altCag.
;|j()di/oi',

fifj

ov ydQ dij tbv

20

Xsysta ^oi ttg

dXX^ sl tt

(iv6^svsC<x nQinov hv avti] ysysvr]taL.

tovto ds dsLcf.

4 Her. ¥11175. 110. Xen. Hell. VII 1,33 sq. 5 ad Dem. et Aesch. or. de fals. leg. 7 II. rj 299 sq.

Argum.
8
II.

§

769

13

cf. t. II

347, 11

14 Dem. p. 103, 15

IG

cf. t. II

215,16; 360,17
2 ds

Re

vvs

V sed v(ov A
Thuc.
I 5, 1

V ex

xfiVco»'

edd

10 i(iifi/Bong 'y.H12 t^ (2)] tutv 14 diriQTtdtovto Cobet CoU. 120 at cf. Dem. 1. 1. et t&15 GtQatslccv Re atQcctidv libri Bong 23 6voiiiv£La I 22 tig V 16 tig I
t

8 ccxdXsvglV Bong corr m* vvv
|

V

|

ifirjVLS

V

\

|

160
icvvsiv

LIBANII ORATIO

XXXU

ovx

6%(x)v

^ij cpd-ovsi

TG) y.ri]<5aiiiv(p fpilov iii]d£

xov ralg s^alg 6vvov6iaig i]d6^svov hg av. a^Sivo yiyvofisvov slattov s%siv a^iov x&v xovxo itoiov^svm' t^Tiiiiav iii]ds xov dicoaovtd ^s x&v cpsvyovxcjv pi7]dc

Rn
6

236 xbv

I

(poixi]7C8vai 6s itaQ

Xi^mvxa xcbv vPQi^ovtcjv ^7]d' olov t6 7tsS}is y.ax' s^ov xov ^i]dev ddixovvrj

xog fiaXlov
Sivai.

Tcaxd

6ov xov xd toiavta
sXd^cov

7tS7tOii]x6tog

2^. ~Aq
10

ovv

slg

k6yovg svd^vg

r]fiiv

oi)tog

6

@Qa0vdaiog sysvsto ^sxQichxsQog;
x6xs

JtoXlci

^sv

ovv

XaXs7td)XSQogj

STtsPovlsvSy

xovxoig fisv v^Qi^sv^ o6(p lialXoV 8s d^(pCO ^SV TIQ^XSQOV^ V6tSQ0V ds ^Si^6vcjg t6 dsvtSQOv. svTtOQCJV yaQ ov% oUycov
jtaQa tG> 6tQatr]yc) dvva^svcjv VTtSQ cjv s^ovksto
siis

sv

ds

t&v
15

diaXsx^fjvai
avtcj

d^slg

djtavtag

sysCvovg

xov xavta

TtQattovta s^ovksto ysvsad^at ov% d)g r^ttovog Bv sKSiVG) trig ^or^dsCag sao^svrjg^ dXX' r]v i] 67tovdi] tr]v 6Qyi]v tmv tovto dv6%SQavovvtG)v xal tovg d%^
avtr]g
20

koyovg

sit^ Bfis

ts sld^slv xal ti]v s^r]v zscpaXrjv.

27.

Kal
I

R

II

237 ^sv.

s6tiv dXi]^sg., yvoCr^ ttg dv kzsialt7]6ag ydQ di] t6 SQyov TtQiv ti ysvs^^-cci
oti tovt

TtQog tovg TtaQ^

avtov sl6i6vtag
ocaitoi

cog sitl

Ttsvdsi 7ti6tsvdi'

Siv

ts

sXsysv dTtoXvd^rj^s^d-ai
s^s^d^ai.

trjg

odov zal

s^ov

xovto
25

6iya6d-ai

tavta

sXv6itsXsi.
STtad-ov.

dXX' ovK
1

dv S7ta6xov 6iy(o^svc3v d Qtjd-svtov
Re
(pd-ovsi.r(o

rpd^ovsL

4 t&v] tolv e tbv coiT A^ 7 tov inser ov in ras m* 13 aTtoQoiv sed V add m'

quid desiderari

e.

scribendum?
Apost. prov.
reliqui libri
I

32
I

3 ^x^tv inrasP'. 6 i^ov sed P11 ooa] ott'? v^ql^sv I 14 ^ante vnsQ videtur ali17 num iy,sivoig c. GviiTCQcch^d.vtoiv dv"- Re 20 tig AI 21 XccXrjaug vel daocg? cf. 25 ^ncc^ov scripsi e ^^ om ^Ttccaxov
libri

Bong
8'

5

/xrj

AIV

P

|

V

V

V

edd

LIBANII ORATIO
STcad-ov

DE THRASYDAEO

161

dh

tC;

ixd-QOv

s(pa6xov slvaC ^s
Tial

tav

aTib tfjg

ovtc i]Qe6xsv 8\ ta tvQavv(p^ ^a6iXsl^ cpCXov tovtco TtQS^^sCag ^s cpd^ovovvta trjv

^sv olg tovto

ta

i^o^svYjv svtsvd-sv sxsCvG) pXdprjv tccjXvslv^ dQa^6vt(ov ds G)g avtbv tav tavta axovodvtcav Kal oxfx
\

5

toiovtov avta TtQbg s^s X6yov ovds- R n 238 va, sivaC ys svXoycotsQov di,d tov tijv ^sv yvvalxa
i(bvta)v tcsqI

d^QY^vovvtog^ TtSQi 8s
rrjv Xv0iv^

tfi

XfJQOv

scpTq

d^vyatQl dsdiotog svQCaxs^d^ai Jtdvta slvai TtXrjv svbg tovtov,
lo

rav

TtaQ^

latog X6yc3v.

s^ov %Qbg tbv (StQatrjybv TtSQi tov TtQdy28. ov yaQ s%(x)v jtsiOd-fjvai ro firj di

l^ov tbv Msvsdrj^ov dcpslad^ai tbv TtaQa tcbv dQytoviBvav Jt6Xs^ov STtl tcp <5vii7tQdttsiv avta (is dCxrjv
\siv
',bv

ixavi]v sv6^it,sv.

TtSQl tovtG)v X6yov^

ovds yaQ svtav&ol 6trj6s6%-ai dXX'' rj^siv cpsQ^^svov ov fia-

i5

'eiXsvg

idQvtai^ tbv d' ij^siv STtl ti^cjQCav svd^sog. £6ti ydQ^ d) Nix6xXsig, Tt^QQo tov tbv tQ^Ttov sldsvat

rov ^a6iXsG)g xal tavta ^std to6ovtov TtXrjd-og d%odsC^scov. sf^st ovv Siiov xaxorid^cag ov^ ^g ovx £^Q^<Sg)v stsQov tbv diaXs^6^svov^ dXX ojtcog ddixslv 86|at/i^

20

tbv tG)v oXcjv xvQiov^
trjg

\

vovg sxsiv
^vsyxato.
29.

ddo^Cag

i]v

sx

xal daa tov xoiva- R II 239 tav xat siiov Qrjd^svtcov

TavToj,

G)

Nix6xXsig^ diijXd-ov B^uavt6v ts
t.

i:ti-

2

Maximo

cf.

ep. 765.

II p. 390,

14

3 Tov I Bong 4 ivtEvdsv scripsi iv libri sed vq ivrsvS-8V in marg A, edd blvccv poat 6 r&v ante Ttsgl I Bong ovSeva inser coni Re rs libri edd ^,post svXo7 ye scripsi
|

ymrsQov videtur

19 slxsro «oU. t. II 286, 2; 551, 23; ep. 19 LiBANiTJS ed. Foerster. III.
17

Re

^anv

A

q^ccayiovrcov vel tale

quid

I
rovg

16 dh deesse"' Re 21 tou scripsi ut coni Re
libri

edd
11

162
deLTcvvg

LIBANH ORATIO XXXU
ov xajtbv
elg

&Qa6vdatov ysvo^evov xal 68

diKaCcsg ovdhv 6%£iv akrid^eg r}yrj6d^uevov tdg alxCag.
1 oi) ^ccTcbv

1 sed ov x

in ras

m^

2 aixiccg

P

sed tiag

in ras

m^

P

TtSQL d^Qccavdaiov Ttqb? vLv.o^nlia. TtQog Q^QocGvdcciov subscr ' sed TiQbe vL-KOTiUa in ras m^, tisqI et ov in ras m^, I^

A

xxxm

(XXXI

E).

Oratio vel potius scriptio iiQog &sod66Lov tbv §aGLt Y,axa TiCa^svov anno 386^) ad Theodosium missa ciXia

m
t.

ua de Tisameno Consulari Syriae^) vehementissime quetur^) atque ut amoveatur impense rogat, inter eas est ae 'corporis' finibus circumscriptae manserunt. Parvus numerus codicum ad est nostram aetatem gitur quibus Sunt autem hi octo: pervenit.
1.

Chisianus R VI 43
I p.
fol.

(=
15
gr.

C)

saec.

XIV

fol.

265.

Vide
saec.

t.

10 sq.

Contuli.
gr.
t.

2.

Monacensis
152\
Vide
t.

483
I p.

olim Augustanus
sq.

X

(=

A)

Vide
I p.

Contuli.

3.
fol.

Vaticanus Palatinus
20
sq.

282

(=

P)

saec.

XIV

196.

ContuH.

fol.

4. Marcianus append. XCI 2 (= I) saec. XlV 220\ Vide t. I p. 217 sq. ContuU. 5. Barberinus II41 (= B) saec.XV fol. 262^ Vide

I p.
6.

24 sq.
t.

Contuli.
II

Neapolitanus
I p.

E

17

(=

N)

saec.

XIV

fol.

161.

Vide
1)

211

sq.

Nam

ludorum et officiorum (Cod. Theod. XV 9, 1) nQoniQveiv i. e. duobus annis ante ab imperatore factam dicit. Tempus motu in urbe Antiochia mense Februario vel Martio anni 387 exorto Cf. Reiskium (cf t. II 372) prius indicant verba p. 177, 8 sq. Anim. V 272 et Sieversium p. 170 not. 117. 2) Cf Vit. §251 t.I 191, 7 sq.
3) Dinias,

p. 173, 11

constitutionem anni 384 de expensis

ut Sieversius

1. 1.

obser\'ayit, erat

Comes

Orientis,

Cynegius praefeetus praetorii, id quod propter Monnerium (p. 296 not. 1) qui p. 168, 16 Kvvr\yiov pro JhvLov posuit, moneo. 11*

164
7.

LIBANH ORATIO XXXIII
Vaticanus
1.

Vide
8.
fol.

1 p.

209

gr. 81 Contuli. sq.

(=

Va)

saec.

XV

fol.

224\

phil. gr. XCIII (= V) saec. XII Contuli. Vide t. I p. 35 sq. Prior codicum familia codicibus CAPIBNVa, altera

Vindobonensis

183.

codice

BNVa hic quoque e communi maVide p. 21. Ratio quae inter codices Codex G intercedit illustratur stemmate p. 45 proposito.
V
continetur.

naverunt exemplari.

ut aetatis posterioris, ita paulo neglegentius exaratus est imprimisque nonnullas voculas omisit.

Duo tantum
cerpti sunt.

loci

a

Macario Chrysocephalo
t.

^)

ex-

Primum

oratio a

Morello
integre.

II p.

442

— 454

edita est

mendose parumque

ab iSelv^ si dh p. 184, 3 deest. Apographum codicis Vaticani gr. 81, quod ei pro fonte fuisse^) vitiorum docet consensus, stilo ut videtur paulo properantiore factum nonnullis locis pafinis

Nam

inde

rum

recte

legit,

ut haud
statuas. ^)

semel,

emendare omisit. Finem Morellum apud ipsum periisse est
plurimis

eius,

cur

Multa huius editionis volumine quinto p. 272

— 285

vitia

Reiskius Animadversionum
divinando
sanavit,

plura

ope codicis Augustani in editione quam uxor prelis com265. In hanc etiam plurima pars misit t. II p. 239 notarum Animadversionum transiit. Hanc nonnuUis locis emendatam et versione gallica

eleganti, quamvis paulo liberiore, omatam repetivit Moniierius editione typis quidem mandata sed nunquam foras 333. Cuius nisi a Reiskio discessit, menmissa*) p. 290

tionem nullam

feci.

Pauca correxerunt Sintenis
1) Vide t. I p. 351. 2) Cf. p. 82. 3) Cf. t. II p. 537 et Philol.

et

Cobetus.

LIX

p.

400

sq.

4) Cf.

1.

1 p. 15.

xxxm

(XXXI

R).

nP02 0EOAO2ION TON BA2IAEA KATA TEAMENOT.
1.

''EdsL
STtl

^£v ovtcog

tovg

rd:g tcbv

ccTCavzag ayad^ovg elvaL R 11 239 ed^v&v aQX^9 iKJts^Tto^evovg, g) /3a6

0LXev^ Gi6t

peXtLov^

i^ol vvv i^elvai Xeyeiv ti TCeQl TcGa^evov xal yaQ ovde xax&g keyeiv ijdidi/ e0tC [loi,

^aXXov

r)

tovvavtCov

eTtel

8e elaC tiveg o? tov xeCcov elg

Qovog jtaQexov6cv aq)OQ^dg^

ovtog TL6a^ev6g,
lo

avayxaiov

^ot (paveQdv^ oti TtaQadedovtai TtoXXal TtoXeLg dvd^QCjJtc) 7tXel6tov djtexovtt
riyrj^d^rjv
TtoLfi^aC
\

tov dvva^d-at Sl aQxrlg ev

TtoLetv TtdXeLg.

iQa dh RJl 240

c

166
utQog

LIBANIl ORATIO XXXni

66 tcsqI xovtGiv^ ovx ojtcjg Xd^oig xCbv JtsjtQay^dvcjv dixrjv^ aAA' OTtcjg fii] jcIslco Kaxa dQa^sisv sjtl
tr}g

dQX^ig

iisvcjv.

2.

6

^hv ovv, Iv ovxog
TtoXkd ds
Tcal

ccq^slsv

r}[iG}V^
6

jtoXXd fisv

sijtcov^

Jtoi7]6ag

^alsjtog
XsXvjtrjOTto^rjg

xs s%i xolg Xsyo^svoig

s6xai
ov6rig

^r}X7]6si

xbv

%6xa

Ttoifjaai
Siioi

xaxG)g ds
l'6cog

avxa

dvvdfiscjg
6G}xi]QCa xs

sd^BXsi'

^sv vTtdQ^si
6f}g

zal xb
ib

diatpvysiv TtaQa

xrjg

svvoCag xs

xal por^d-sCag^

^a6iXsv.
10

sl d'

ovv

rjxxrjd^sirj

xb dCxaiov xfig sv6g xivog xb ^r} (po^G)

l^xvog^ dQ7cs6si ys

slg jtaQa^vd-iav s^ol

6s6iyfj6d-ai xd Qrjd-svxa dv JtQbg 6s dixaCog. 3. Ovxo6i xoCvvv Ti6a^svbg ysvsi ^ev s6Xi
7tQ6g^
Tcal

Xa^i-

ys

xfjg

^rjXQbg

avxo)

jtaxr^Q

sv

TtoXXaig

ysysvr^xai diaxQi^alg^ avxbg 6s dvdyxr} fifV, 66ov dil^a15

^d^ai^ iisxs6%s X6yG)v^ dnonXCvag ds xa^SG^g sCg 6Q%ri6xdg xal ^axaQC6ag avxovg xs xal 66oi itSQi avxovg^ r]di6xa ^sv dv riys^hv sysvsxo xov %oqov^ xovxov ds jtoXXolg slQy6^svog aixid^a6i di d^^dxcjv d jtoi&v

7taQSi%sv avxolg^
20

r]v

ijtl

xfjg

^xrjvfjg

%dQiv xs di$ovg
xotg

avxolg

xal

TtaQ^
rc5

avx&v

Xaupdvcjv.

^sv
iv
d)

ydQ
xcov

a6^dxG)v sdsi^
4.

ds xov xavxa sig 6Q%ri6iV dys6^ai.

sjtsixa

r}v

i^aCcpvr^g

rjys^hv

sd^vovg,

'bjcxCov

slvai

ovdhv s%G)v

dirjyyj^a^d-ai

do^dvxov ovdsvbg disvsyxcjv JtsQi avxov 7iaX6v.
19

ditfiX^sv

xal Ttd-

17

Amm. XIV
ovtcag coni

6,

23

cf. t. II

174, 13

3

om C

Mor quod

probavit

Re Anim

Xa^inQOs] iTtiXa^Ttgos Mor 16 ^stsaxriycdtcov Mor sed yg ^stioxs Xoycov in 18 a/rta/xaat in marg inser yvsto Va

12

iati,

10 ifiol 13 avtov ?
17 ^ytaitidiiaGiv

21 tov

om Va Mor

24 avtov

BV

A

marg

I

LIBANII ORATIO
Xiv

CONTRA TISAMENUM

167

ov TCoXXotg €t£6Lv v6t£Qov TcaQsdQSvsL OtQUtriya ov dicc tijv :t£Ql ro TtQccyfia £^%£iQiav^ ovds yaQ ev

^vvdCxov td^£i

7CG)%ox£ By£y6v£i^ dXX^ ovdhv ohtai dsiv tovavtrjg £fiJt£LQCag ivtavd-ay xad"Yl6d-ai yaQ ovtc i;r' £^£td(3£i dix&v^ dkX^ iTtl jtXrjyalg tbv dtQatrjyov^ ca6t §q-

5

yov

£lvai tcp toiovtco %aQ£8Qcp xoivcoviav
dri

\

tQvcpfjg

R

II

241

xal iidXi0ta

utotov,

5.

xal ^jteQ^a ys TCQog aQxrjv

rovto TtokXdxig^ o drj xal vvv y^ysvrjtac tfig tov Qr]fiatog £V(pr}^Cag tovto %£%0iri7ivCag. %Qo6r^x£iv yaQ
Srj

tG)

7CaQrjdQ£VK6ti tb

xal

£7Ci6tfivai

7t6X£6iv.

iv-

10

^ft TavO-a ^v dxov£iv X£y6vtcav tcbv tbv dvd-Qonov £ld6tcov^ cjg d7toX£itai td TtQdynata tfi Ti(3a^£vov ^coQCa xal dt£xvCa. xal ta%£Gig rixoXovd-ri6£v rj TcCotig^ ijxcsv

^^

6 ^£v yaQ d-Q6vog xal ol xrjxal 6 tcov VTCrjQ^t&v dQid^^bg oi xal Qvx£g Qa^8ov%oi dl r^v id£lv dvaXov^svag ^dtrjv ^^? ^QX^JS^ T^? rj^£Qag

avtbg xal d£ixvv^£vog.

15

ov-d-'

^ivov.
tr^v

6QG}vtog tovtov tb dsov ovt dXXoig OQcodiv £%o6. xal 6 dri x£X£v6ag avtbv %£Qi tbv EvcpQd-

£%^ d)vfj

0Ctov

diatQC^£iv
i%oC£i
trjv

^i6ovvtog

iihv

id6x£i,
'

<piXovvtog

£Qyov Ss^iolg dvayxd^cov avtov

61

%aQ^ dvd-Qd)%oig\ rjttov dvoiav didysiv^ ov rijg

ao

dvoCag £^£XX£V £^£iv r\ttova tbv ^X^yyov. xaCtoi ^eya <PQ0V£lv d^ioi tb xavfia tb %aQ ix^Cvoig tQayadav. iyco
18 Dinias
168, 16

cf. p.

23 Dem. de

fals. leg. p.

400, 17

3 Ttmnor* 4 dstv xdasi 1 SiGxs

V V

\

ohxca scripsi
sed yg SsT in 8 vvvl Re 10 xul t6 ?
|

Re

Mor

marg
9

oliiui libri edd dst libri

Re

ol6(iSvog coni 6 iTts^s-

1

ngoarjyisiv reposui e libris

rcQOGriTtsi

edd

11 tbv

rav C

16

ccQxr)g

Mor sed Mor ras m*

20 TtaQu PIBVa ccvaXa^ivcxg I marg 22 ^^sXXsv P sed X altenim in 21 wv F ov Mor 23 XQaya^av P sed tov in ras m* ^^isXXov Mor
xavxr]g in

168
dh rojv U6V
Tcdvv yaQ
stiI

LIBANII ORATIO XXXEI
xovxoig avthv STCaCvGiv ovx ajtoGtSQcby

drj ysvvaCcog Bveyaelv tiqv ts cploya Xsyetai xaC tivag itSQag taXaiTtcjQiag^ olSa d' ort y,al ndvteg 01 %£qI avtov xal ol tovtcov oixstai xal ovYildtai tbv

5

avtbv ^veyxav

rjXiov,

co0t
Tial
\

ei

R

II

242 6o^ev^ xdxeivoig
rjg

tovtoj 6e^vvve6d-ai dd)TtoXXa ye jcXeov exeCvoigy
ovtc
J]v

06(p rrjg d-eQajteiag
voig.

ovtog djtrjlavev^
Jtov^ ijv

SKeC-

ye ^rjv ejtQatte, tC
ev

tovto; b xal tcbv
jcal

VTtrjQet&v 66ti6ovv QadCcog dv^ a)67teQ av
10

tbv e^-

TtQoa^-ev xQovov^

c)

tfjde tolg
7.

dQ%ov6i

Tiad-rj^evoig

td toiavta o^ecog ijtQdtteto.

6 d' d^dvQeto fiev d^g

iv dyQCoig xad-rj^evog %c3QCoig xal teQi^eov tcbv c^utw xe%aQi6iievG)v d^oCQotg xal TtaQa tcbv iv tolg ^aGiXeCoig

dvvaiievcjv
15 cog

fitei

tovtov

tijv djtaXXayriv^

ti^a6%-ai de

in eQyoig exov6Coig d^iol. TcaCtoi el' rt Tcal ^Qrj6tbv iv tovtoig e6tC^ zteivCov tovto e6ti rov zataxexXeixdtog

avtbv iv ixeCvoig tolg
G)g

tojtoig.

icp'

ovg

^xov ^ev
66^svoi

oi QTJtoQeg,

^aXXov avtolg avto^i XQVToi)

6%oXriv

dyovtog

trjv

dQyriv

e^ovtog^

2 Tf ODi

BVa Mor
Re

$ai6o\isv, dwGoiLSv'-'' 7 ccjt libri edd

an^Xavsv Re
ras 1 litt post o * et eras, Mor 11 o d' marg

3 df Re 6 (oars Va edd ^,mahm 6 nXiov scripsi e TtXstov reliqui ' Xuvtv cum ras 1 litt supra quam pos m* S o ys sed ccTtoXavsiv Cobet Coll. 129 9 oGtLg ovv ovv Mor sed in hoc ocv Mor sed yg (ov r\ ^v in og xl ovv I

V

BV

|

P

|

AP

\

14 xl12 avrm Re dvvdnsav Mor sed yQ Svvcc^svcov in marg 15 cb? om I in reposui e CA post ag lacuna 4 litt P sed in hoc yg inl xolg in marg, P sed in ras m^, F inl xolg xotg ante hy,ov6iOLg inser Re reliqui libri edd ^gyoig om I
\

PIBVa

ds

Re

^conivcov

I

\

|

delevi

Mor
not. 3 ccvxbv

%Qr\6xbv xov Sstvog coni
|

P

|

sed

r\6x

I

VaV

Kccxaxs-nXr^Tioxog

Re Anim Mor 18 ccvxotg CF Mor

16 dsivbv ex vg corr m^ Kvvr\yiov Monnier cf. p. 163 sed add m* 17 ccvxbv

P

'

LIBANH ORATIO CONTRA TISAMENUM
I

169

dh avtbv tw ^trco ^ovov jtQo^xst^svov R 11243 bQ&vteg taXXa kCbvta xaiQeiv^ ovtco neyakritoQ ijv xatci tovg
noLrjtag elitslv^ dvapdvtsg

tsg 6vvfi6av dkXTJXotg

dXXd
%dQiv.

^iyfi

Tovg iTinovg devQ rjxovov TteCcavtsg^ elt d7ceX^6vteg^ tovto dQdaavteg ev eldoteg^ wg idtdo^av
ti

im

s

tooovt djteixov tov
vo^i^eiv,
8.

deivbv evtevd^ev yevrj-

6e0d-ai

avtbg devQ^ dg^iy^evog' iv dixcbv^ (pvyri iiev ev%r] de al xXy^aetg R II 244 dg xaXel fiev iTtJtodQo^og^ xaXel 6e d-eatQa^ dg 6 ^ev ejti^tdiievog dixd^eiv ^rj^Cav te rjyeltai xal 8v6%eQai- lo

6

d' i]v
\

dnb tCbv

i/£t,

ot

de

tovtcp

JtQoao^OiOi
ol

triQel

liaXXov rj 8e ovde iv tovtoig 6
dXX' iv
dr^dCav
liev
tG)

t&v TtaCdav

de%ovtai |U£^' rjdovfig td y^d^^ata [lavd^dvovteg.

Ti6a^evbg ro JtQooflxov^ iidXiOta povXs6d-ai tavta eidevai doxelv
:tXeC6tr]v

oti

ijteiCdyei

tolg yiyvo^evoig

vvv

15

dv dixaCog dnoCteQcbv.^ vvv 8e twv xatd jtXi^d^ei TtXrjyav yv^vov roi) Gco^atog, ol d' t&v ijtaivov^evoi dQ%6vtG)v jtaQbvteg dnov6iv iaxe0av
tcjv

dod-evtcDv

^ev pa6iXeCav tf} jtaQovaCa ti^&vtsg^ avtovg de ta ^rj td toiavta s^std^siv dxQiP&g.
tijv
9.

20

l4XX' SXS16S

ijtdvsi^i^

oti

iisyCctri

talg dCxaig

1 fiovov reposui ex ^iovo) reliqui libri edd 2 xc7XXa 3 ccva^dvrss; ds icbvra fjxovri-g om Va Mor 11 295, 12 4 6vvi]0civ bis I Gvvjjdsaccv coni Re at cf. t. 6 xoGam C xi sh' <^Ucc&ovy ccnsXd-ovTsgUe Anim

APIBVa

A

1

V

R

\

APBV

Mor Ssvqo Va sed in tbe corr m^ IV otg 8 q)vyf}i (fvyf] Mor quod corr Re cpvyf] CPIBVa 11 xovxo Va TiQogonoioL Mor sed yQTtgoo(2) coni Mor 12 yQcxu^axa Mor sed yQ tQav^axa in marg jiotot in marg 13 6 secundum constantem in hac oratione usum delendum 16 dixaicag av do&ivxojv V videtur 15 yivo^ivoig 18 xobv om Mor 17 tiaxd post Gdniaxog ccTtoaxsQQibv C ds Re participium quale cMoy-vaicov excidisse coni Re 19 axiucc^ovxsg. coni Mor ocvxovg I
1
|

A

P

BVa

edd 9 a

A

\

CV

j

1

]

|

170

LIBANII ORATIO XXXIII
tj

ccv^QOJTtog ovro6l pkd^rj.

yccQ

h% aXXa utra xara-

q)£vy£L

Tavrag dcp£lg rj dcKaaai xaravayxa6d-£lg sv r« (pXvaQslv avdXc36£ rbv %q6vov avrov ^hv ov roX(iG}v dil^add^ai rov TtQdy^arog^ ocvxXo) d£ %£Qi£Q%6^£vog xal
ovr£ ov ro
(^txo^tdv

5

idnv

ld£lv £%(xiv ovr£ diCDJtav al-

QOv^£vog.) dXXd qbov

d%Qii]6rG)

Q£v^ari

oXcp

rd r£ cora

R II 245

dvia6ai
\

xal xo^ai rolg dvvdizoig rovg 7t6dag.

dvrl d£ roi> r£log ^rjr^lv xal yvd)6£i 6rfj6ai rrjv dCxrjv d7t07t£^7t£i TtdXiv £l66dov d£rj6o^£vovg ravrb xal av10 rfjg

7t£i6o^£vrjg ov

Oi£i yCyv^^d-ai

10. rCvag ovv r^v^o^Bvrjg rilovg. £v rovg dixat^o^ivovg roiovroig xaKolg;

rCva ipvxriv

'£X£iv;

rC ^hv TtQog avrovg

Xiy^iv.^

rC 8h
itav-

%Q6g r£
15

rijv

yrjv

xal rbv r]Xiov;
ol

ol

d' £7t£iddv

dcovrai ^Qrjvovvr^g,
d^daTtdvrjvrai

^hv

£7cl

TtoXXolg

dTtfjXd-ov olg
ol d^ dvrl
d^ ix

7tX£i6vc3v

iljv%r]v dQ%ovrog dva^£vovvr£g^ iXdrro Xa^6vr£g riyd7trj6av. rolg 0vvdix£lv rbv fiCov 7toiov^£voig rb rrjvdXXcog

rov

xad^fjad-ai

7t£QC£6riv^

ol

xi]Qvx£g dd
ijTthQ

nvag

£7i

ovd^vl xaXovvr^g

xaXov6iv o^cjg
20

rov dox£iv £ivaC

n

ro 7tQarr6-

^£vov,
rfjg

£7t£i

ro y£ dXrjd^hg v7tvog 7toXvg.

rdg dh ii£%Qi

B67t£Qag xad^idQag ovx £Qyc3v e^tid-v^iCa 7toi£i^ 6v^7 cf.
1

ad

1.

1 246,

22

12

Dem.
|

p. 842, 15.

1225, 18
dXsed v [2) 5 ovrs

Xaxra
in ras

V

dvQ^QOiTto?

dlla Cobet Coll. 119 aXXa dxxa reliqui libri edd
|

a.txa scripsi e

B

3

avrov

P

m^ ov roXu&v] axoX^icov Va anoxoX^i&v Mor sed yg ov xb in marg ov om Mor ioxiv idatv] iTndsL-Kvvsiv ~ ' 6 oVrof 7 avidaai libri sed in corr F^^ Re 11 yivs6Q-ai Mor yhvhGd-ai Re 12 avxovg CAP sed in hoc ' in corr m^ J Mor 13 ol 6h edd insLd' dv 14 TtoXXolg 15 ipvxi^v TiavaovraL Mor sed oLg in ras m^ aQxovrog avafiBvovvrsg sana non videntur ^^num ipf](pov aQ^ovol IB V et ex oi rog dsvriQov vel vaxhQOv'"'' Re ava^LSvovxsg corr P^ df Re 16 iXdrx(o sed iXa in ras m^ dh edd 17 rr^vdXcog CI 19 8' oiicog Mor TtQay^arsvo^svov Mor
|

Mor Mor

B

j

'

PBV

P

\

|

A

\

|

B

I

P

\

|

|

LIBANU ORATIU CONTRA TISAMENUM
fiovXal de iaxQixfig
Ttal

171

uvai yeXaxa xolg
11. ^'ExL

xfj yaGxQi avnq^eQovxa^ coqx" xag 6qg)0l jcqo xov ^svyovg XafiTcddag. 6) xoCvvv^ ^aaiXev^ jtaQaXa^cjv xbv dfj^ov

xa

iavxov syv(x)x6xa
yaye

slg xb

^rj

yLyva)6xeiv eavxbv
xl

tcqotj5

dLdd^ag avx6v,

ag ^eya

tw

ccqxovxl xb Xe-

X^-rjvaC XL JcaQ* exsCvcov eig

avxbv

ev<prjfiov.
d)

drl^og de

^eL^d-eLg^
XG) vo^G)^

cog ccQxeL

xov aQ^ovxog xal vcp

xexaxxaL

xovxov

I

e^ v^Qecog vcp

avxK) TcenoCrjxac^

R n 246
lo

scoXXd iCLVCJV
12.
'Slg

xad-e^xrjx^xcov aQxexaL. ds xovxo xolovx6v iaxc^ fidd-OLg dv^ a pauXsVy QccdCcog. sv xg) d^sdxQC) %oxs av^^dv ol^aC xl
dfifiov

x&v

xovd"^ ovxog dcpcovov sxdd-L^s. 7]yr]6axo xs xovxo dXXoLg TCoXXolg drjXav xal xf] XQ^^43v^cpoQdv sdsL ds avx6v^ ag soltcsv^ o^oXoyfj^aL xai xfi cpcov]] xb
^d^-og.^

Tov

aaC^ jcqovjcs^tcov yaQ avx6v XLvsg ov jcXsCovg
scp^

i5

dv&Q(OJCC3v siKO^Lv^
tcov

o6oLg dv XLg rj^xvvd^r], Xey6v-

d xcbv dQx6vxc3v ol ^sXrCovg sjcavov, xaxapaCvcov 6 d-av^d^Log djcb xov Jfveic}d-6xc3v^

ovv XLva XG)v

yovg

TL6a^sv6g^
cog

xCg

viilv^

^V^?

'^^S
xg)

yXcoxxag
d^edxQC).
^rjvvOag^
20

ccjcedcjxev;

ovx fjddv ye v^lv ev
ijcoCr]0e

xoLovxoLg

avxbv Qr]^a6Lv

xajcecvbv

cjg xb fihv ^r]uCav^ xb
1

de f]yolxo xeQdog.

6 avrbv scripsi e 9 ccQxsrcci praemissis verbis Tov Ttgbg §ccoiXia v.ard TiGapiSvov. Xoy. iS citat 7 ap;^ft scripsi e cuin SinMacar fol. 90 dh oeq Macar teni 8 vo^co] ccQxovrL Macar ccQxoi reliqui libri Macar edd 9 xal ante noXXa inser Monnerius lavrco Re icp' Macar iQccQxsraL scripsi cum Sinteni et Cobeto Coll 180. Misc 141 XsraL libri Macar edd ,,aut oiLv^acov leg. est aiit in ^QxsraL est vitium'" Re 13 ;^pota x^Qf ^^^^ quod correxit Koenius 14 oftoZoyfyffat in marg inser Greg. Cor. p. 221 ed. Schaefer

V

4 yivmayiSLv CIV m6t8 Va edd 6 Srj^og iavrbv reliqui libri edd
[

V

I

|

j

V

^

18

ccTtb

om Mor
22 r^yslro^

20

thllv

Va Mor

21 avtov

V

|

v.al iiri-

vvaag I

V

172
13.
ocal

LIBANn ORATIO XXXIII

^XXd xa TCQog rriv ^ovXriv avta) xaXd te tbv ccQxovta dsLXvvovta; dXX' STtQatte ^ilv
£!>,

5

7CQO6KatS7c6vtL0s ds avtijv 6 xaxbg d avd-QcoJCog ovtog 7taQG)7Cto tolg v7tdQ%oig 8i dad-svsiav tfjg PovXijg^ avtbg dva^r^t&v^ dLSQSvvcj^svog, ovz
sCbv KSL^d-aL^ ^^XQ^ ^QccXi^VS ^*^^ b^oXov xal tcbv ovto ^LXQ&v dxQL^oXoyov^svog^ dXXoLg ^sv syxaXCbv^ stsQovg ds sl67tQdtt(Dv. stSQOvg ds otav stjtcj^ tovg ^ovXsv-

ovds JtQOtSQOv

R II 247
10

ovtag Xsyo tovg sk tcoXXcov
tcbv ocpSLXovtcjv^

^sv

oXCyovg tsd-vscotov 7tQo6aLtovvtG)v ds tcbv SKsCvov
\

vlscDv ov dLa xaxCav tcbv TtatsQCDV,

dXXd dLa tovg td
ol

tocavta dh,LOvvtag

sad-CsLv^

rovg dsLvovg vTCrjQStag,

xal Xaii^dvovGL xal 6LycbvtaL tm TtaQ savtCov (pof^co. 14. 6 toCvvv xal 6tatfiQa xal dtatfJQog rj^L6v xal
15

tQCtov slg [Lsoov sXxov ovtog
itS)V

rjv^

d to

TtXyjdsL

t&v

TtoCrjdLV

OTtcog slg f^v sxdd-svds, avtGi tcbv oixri^dtov slrj xQYHiata^ cov ovdslg ovdsv ovdsjt6jtots sldsv dxQrjatotsQov. 6 ds XCd-OLg

xal

tavta sitQattsv^

^sv
20 Xrjv

rj^Cov ^sCt^G) trjv tcoXlv tcolsIv^

td

d^ slg trjv /3ov-

sXdtto Tcdvtov
tf}g

[lsv

ysXovtov^
^Ttovdfjg

Tcdvtov ds sXsytrjv

%6vtov

tcsqI

tovto

d%Qrj6tCav

Ta>

^rjds dcd

rwv

d^rjQCov tbv XsLtovQy7]6ovta stvaL.

15. 6

3

cf.

t.II 576, 17sq.

R

3 d' inser Re

Re 6 Tov I quod expunxi

15 tjv, a] rjviyicc 18 ovdh TtmTioTS
iiiv

Mor

yial
|

APIV

YsXdavrcov, TtdvrajV

om V

ante a 20 ^sv

iXdrrco, Tidvrcov Ss reliqui libri

Mor

cancellavit

pro ildrr(o

Re postquam iyy.aXovvrcov vel ivavriov^ivcov scribendum coni Anim yslwvrcov scripsi cum Mon21 t6
o

nerio et Sinteni

IV

22

aavra

V

o
\

A

IBV

ftrj

81

APIBV

\

XsttovQyri-

et ex 6 corr

P*

LIBANn ORATIO CONTRA TISAMENUM
6* iTtetdt]

173
sjcavd-

tcg

^l^og xk ^sv d-dXcc^ov^ tbv
S(pr}

d'

lia6s vviKpCov xal ra iihv
d'

nsQag

\

s^slv^ rbv RII 248

ov cpaivsad-at^ avdTtxstai
tcbv

dh

dvorjtcjv

jcad-cov

tovtl tb xdd-aQ^a^ tb Ttdvtag S(p7i dslv (pavfjvai
^isv
6

tbv Kaivbv tovtov vv^cpvov^ tav x(okv6vt(ov ds ovdsv 6Qav rj^Cov^ dXXd rf; t&iv sv tc) povXsvsiv ddvvaaCcc
fis^iy^svag v^QS6iv ditSiXdg dvts^fjysv ov6av ^sv avtotg dvvay^iv ovz sxcov iitidsl^ai^ tijv ksitovQyCav 8s

tovg

dd-^Covg
d)

vjto^slvai

tcsXsvcov^

abv ev

tGt

tovto

tol^aVy ^a^iXsv^ xsQiv^QCt^cov vo^ov. i)^lv lo tovtov jtQ07tsQV(jiv s^Tjxag trjv ^sv dvdyxrjv trjg toiavtrjg da^tdvrjg dvatQcbv, yvcbiirjg ds tb TtQccy^a R n 249
|

6v yaQ

jtoiG)v.

Xsysi

yovv
6

elv;

ovdslg
6

6 vo^og' ^ovXsi xal tovto notxc3Xv6g}v. dkX' ovk ed-sXsig; ov-

dvayiv(o0xo^svov tov vo^ov 7tQ06f}ys tdg dvdyxag, a(37tsQ ev ta

Sslg

xatavayxddcav.

dXX^

ovtog

i5

yQa^^atsCm tvQavvCda itaQa 6ov Xa^(ov^ dXX^ ovx dQ16. xaCtoi xal si MCdai Ttdvtsg ijeav td Xrjv svvo[iov.
elg xQriiiata xal jtoXvg

6 %()v^6g TcaQ^ sxd6t(p^

d^rjQCa
20

ovx i^ovXovto tQS(psiv ovds tovg tavta vjtonsvovvt ag dvd-QcoTtovg, xar' i^ovoCav scpsvyov dv tb
ds
11
cf.

Cod. Theod.

XV 9,

1;

Symm.
xov

ep.

X
\

iTtcovonaos scripsi 2 ^x^i in ras P', edd 3 xvTtxsTai Monnier xb dh Mor sed yp xo^s in xov 6 tjJ? et a.dvvayi,iccg Mor 4 nad-obv CAPlVa Mor marg sed 11 rf/? 9 aQ-Xovg Mor aed ov in ras m* xovxo 14 ov d^tXsig, ovv Mor ex oL corr m^ 13 y' ovv 7] sed yg .arj Sh in marg, 17 yQaiLuaxLcp 18 ^iSai
\

1

dh

e

V

edd \xi I

iLi^og

BV

\

PB V

PB

oiv6(ici6£ reliqui libri

sed

to

V

|

|

|

P

P

AP

V

V

A

P

sed LdaL in ras'3

litt

^t/

68

BVa

yg ivdssig xa aig in marg, 20 d' Re Va Mor dg

P

ftTjde

Mor

|

sed in ras 12

litt

B

xd Big A sed m*, ivdsaig xd

174
avdXa^a.

LIBANH ORATIO XXXIII
vvv ds Ttdvreg d'6Qa7tsvov6L davsiGtag ^al
avtolg £l6lv ol ^fjvsg.
sial dh olg

Xv7tr]Qol Xrjyovtsg

ovd* av JtQdoLvto tLvsg cjg ov xo^LovfievoL. 17. t&v toLovtcDv drj Xsyovtcov tijv aTtoQLav, o^ivvvtcov^ a ocpeC6

XoLSv aQLd-^ovvtcjv,

dfOftfVcoi^,
sx,

L%Et£v6vtG)v ^Yj 6(pag

s^pdkXsLV

slg

aloxvvriv ti]v
slg

tov
\

tfjg

ditoQiag sXsy-

R

II

250

%ov ^Tjds ys

XLvdvvovg

tovg dito tmv ^sco-

10

^svcov ovdsv TL6a^svbg iyivsto fisXtCcov^ dXXd tmv avTcbv st%sto Q7]^dt(Dv ovx s&v iis^vfl^d^aL roi) vo^ov. xaLtOL tovtov tCva ov% dv dLxaCcjg doCr] dCarjv; i] sl

^v.,

dvtSLXr]^^svovg aTts^Jta^ dsLvbv dv TcataTtscpsvyotag dh snl tbv 6bv vo^ov dcpsXyicav ovK i'6ov Tt TtOLslv slKotcjg dv doxoCr]] dvtl yaQ tov
lisv

slKOVog

6fig

15

XaXxov td yQd}i^ata r]v avtolg. xvv tbv vo^ov xsL^svov^ sld-'
vo^ov^
dXX' ov

18. b dh ^dtr]v sdsCc367tsQ

TtaQafiaCvovtag

vo^cp

XQCoiisvovg

%a6L xaxotg %sqls-

fiaXXsv v^qC^cov^ TtaQOLV&v^ d^sXyaCvcjv^ cpo^&v^ taQdttcov^

povXfjv dsxoiisvog, dvevQC^xcov od^sv aTtoXovvtaL^ tovg tt tOLovto [ir]vvovtag avto) vo[iC^C3v
s^d-Qcx tf]v

2
Ttccd''

i]TOL XvTtOVVtCCL ol

dcCVSLGCC^SVOi

ivLGtcciisvcov

t&V

fir]V&V

ovg dst anodovvccL

tcc

8sSavBL6[Liva

V^

IB TtgooLvto sed o (2) in s 4 tOLOvtoav] tovtcov Mor 6 i^^dXXsiv m^ 7 ^i] 8i 8 iylyvsto Va 10 tovtov] Sso^svog coni ccQycbv Mor Mor Lva Mor ^Lxcclcog om 11 ccjisgsls Mor, yg ScTtsGcos in marg 12 6ov 13 laov IB ti 15 sl%-' scripsi si 6' C d' sed yg sl d' in marg, Va od' reliqui libri " in ras P* sed 16 ccXX' ov] ^.imo vero ovds Mor y,ccl Re aXXcc'''' Re Anim edd sed yQ 7tSQLi§aXXov in marg 7tSQii§aXsv Mor 17 TtaQavo&v Mor 19 aTtoXovvtat] ^ovXsvtai inserendum coni Mor avta reposui e libris avta edd

P

2 Xiyovts? m^ TtQOSLVto sed iu§a in ras 9 iyivsto Re

B

3 ovSccv

corr

V

\

P

PBV
\

I

|

B

V

B

A

|

V

|

LIBANH ORATIO CONTRA TISAMENUM

175

sv 61 talg aTtQoadoxijtotg ^Xdfiaig ^slt,ov £vsQystag. t6 dia tov td%ovg stctjv xax6v. ^dXi6ta ^sv yaQ
i

tcqIv i^sXd^siv rj^Cov xatapdXlstv^

i]

cpiXavd-QCjTcCa

R n 251
6

dc ^Cav st^sv rj^sQav.) ^sd^' 7]v ovds^Ca 6vyyv6^rj. 19. Kal tovto t6 dCxacov sv ts tolg akkoig xdv

ta

^sv yaQ ovto6l rra stsi tstaQtog^ tb tov sviavtov tQCtov ^SQog^ ridLxfi^d^at ds tbv ^a^tksa ov tov TCavtbg si6svr]vsy^svov. (pr]6lv Jt&g, w xata(pOQco.

^Tjv

ysXa6ts; xal yaQ sv dyQoig xsC^isvov sxstt dv b^oCcog tK> pa6tXsi xai ovx dv r]v sXattov. ovds yaQ svtavQ-a
xsC^isvov
TtXsov,
tG)

lo

cpsQovtt
slg

ds

ovx

i'6ov

tJ

trjptSQOV

aTtav

r]

^s^SQt6^svov

iif]vag

si6svsyxsiv.

ov
tb

di]

xsQdog ixsCvG)^ ^r]^Cav r]^iv ^tQo^svav ta^v tovto ^r]tsi. 20. xal dtd tovto 6tQattcbtat 6tQatt(otag lia6ttyov6t yvfivovg^ ov TtoXXol tovto ^sXXov6tv 6Qav,
ol

ds

n

avtov

6tQattG)tat
I

tovg d^atsQov^

oC ds

S7tl

tovg

xc3Qov6t xal dQcb6tv 6 TtSTtdvd-a^tv^ R II 252 dQxo^svot ^sv djtb tcbv oixstcbv, TtQOtovtsg ds STtl td vcbta tcbv 8s67totG)v^ xa\ Qd^dot Qd^dav dtddoxot,

PovXsvtdg

TtQoyovot

ds xal %OQriyCat [xal do^a xal td dXXa 8i] td tG)v TtoXttsvopiSvov ^txQd ts xal d^d^svf] xal ovds-

so

vbg

dh,ta.

tavtr]v
r]iiiv

dr]

tr]v

dtt^Cav tC

Ttotsi;

tb

fii]

TtXovtsiv

tovg jtoXttsvo^svovg
si

Xtxavta

XsttovQysiv.

ds

^i]

^r]d' s^stv td tr]^ovot tavta Jtsjtov-

4 dh om I 5 x(iv 1 df om / 2 xov om Va Mor * sed 11 laov ^al reliqui libri edd reposui ex ex 13 ov ante corr m', IB 12 i^svsyxslv ovSs Mor nQo^svoov CAPIBVa Mor delevi 6 Re {^Jeg. aut ovrog aut ov 17 oQtbCLv Mor sed 14 diatovzo fLixQccv'''^ Anim) 21 rd om Mor firidtvbg I 20 rdXXa Re yg iQd)6i in marg 23 117] &' APIB xrikiy,ccvra 24 ol Re sed av in ras m*

APIBV

P

'

B

|

APIBV

I

P

|

Anim

176
d^aatv,

LIBANII ORATIO XXXIII

dXXa

dicc

TOVTOvg ys %al st
ocal

t6 tovtcov 6v6yiidt,ritai
21.
triv
5

^i]

ng «AAog, XCav sadrjXov f}.
di7ta6triQLcov

OTrag

L^p'

ovv iv talg inl t&iv

v^qbgi

TtaQOLvCav eOtrjdsv; i^svQS ^hv ovv a [iriSslg dv stSQog ivsd^v^TJd^r^^ tbv ev BsqoCcc tavtr} dsvQo xaksGag

^std ts tcbv VTC^ avtov tQSCpo^ivav d^rjQCov xal tcbv xal rjxsv dycov aQBTt' avtd [is^i^d-cj^ivcov dvdQcbv.

R II 253
10 tfi

xtovg ts xal itaQddlsLg xal tovg tovtcov nots df xsxQarrjxotag xal rjttrj^Bvovg^
\

jtots

^sv
tC-

r]v iiiyag sl

^Qa%vtiQa

trjv ^sC^cj

vixav %6XiV' xal yaQ

dll^ ovx l6ov tfi BsQoCa t6 XQrj^a tcbv loyov^ xatd tfj^ds svtavd-a ovv rids xdxsCvri. i^ovXst sxsCvrjv Ttoud^Siv xal fqv ^ovXriv tfjg ^ovXfjg slvai ^sktiCi

^iov iv

doxsiv xal
15

tfi

[isv

sivai

^iiya

cpQovslv^

trjv

ds tsta-

7CSiVG)6d^ai Tial

ysyovivai ^iXQav xal s^sXrjXiyxd-ai xal
22. o6tig

^rjds iXsvd-SQOv s%Siv ^XiTCBiv.
TCQcbtriv

ovv

tr^v ^isv

xad-aiQsl^

tr]v ds ovds
tr]v

dsvtiQav

STCatQSi

xal

7CaQi%si

7CQo%YiXaxCt,siv

iavtrjg

^sXtCcD,

tbv

6bv

20

ovdsv ovtog olxov ddixsi\ td iiiyiOta ^sv ovv^ st tig STci^icpd-y] dxQi^G)g XoyC^oito. yaQ ov avvtaQa^cjv, d»
11
cf. p.

127, 16.

1. 1

502, 9

3 iv] iTtl B aXXos nEvsrca coni Re Anim 4 TtovriQiccv Re ccv om av EtFQog] en-Qog ocv C 5 §SQQ0Lcc IV cf. 1. 11; p. 50, 13; 99, 4; 177, 6 XsLtovQyovvTcc 6 ts Re post §SQoicc excidisse coni Monnerius ys libri Mor
1 TE

Mor

iitl

om

B

I

|

V

\

|

7 ^L6d-(ooa^iv(ov

Mor
7tcc'/.siv7]

10 TtolsL

Cod. Theod.
14
tri

XV
|

Mor

P

9 rjttcoaivovg rjttaiisvovg I 11 ^SQQoia yQ ccXoycav Gothofredus " 12 ijdr] in ras m^ laov lgov sed 5,1 13 no^i^SLv Va Mor slvccl om / i^ovlsto I

B
|

APBVa

I

IV

P

\

B
|

sed

"

15 i^sXr}Xsx&ccL sed dh add m^

B

suprascr

m^ J
16
^t)

|

trjv

Mor

dh

P PB

sed

£Fa Mor

18 tb

I

suprascr m*, J 11 ov ^rjdfv V 19 ta^syLCta I
'

P

LIBANU OEATIO OONTKA TISAxVJENUM
fitt6i^sv,

177

tbv

TtSQi

tccg

7t6XsLg

x66^ov ovd} talg ^sv

t6 6v 0cpi6Lv a^ioiLtt Xviiavov^svog^ tccg ds sXdttovg STtd^ov talg ^sit,o6iv^ dXXa td ^sv cog st^s diat7]Q7J6oov^ ixddtrjg ds fi 7tQO(3r}xsv S7ti^skri66^svog xal 7toirJ6(ov

£vdai^ovs0tSQav jtQovoCa.
SK BsQoCag
rag^
scp*

23.

6 d' sv

ta Ssvqo tbv

s

ol6TtSQ
tijv

oti trjvds
tfjg

7t6Xiv

ijyaysv dysiv s^6a JtQog ditavvTt sxsCvri xslad-ai dsl xal
avtfi xal

tov
tf]

^r]tQ07t6Xscog

dv6^atog d^toOtatsov
d'
\

Povkfj

triv ^ovXyiv vTtSixtsov

xal dvdQa dvdQl xal
«V,
cjv

yvo6tsov tovg
iTai)#' vfiQig
ijv^

d^usCvovag.

yvoirjg

oti
rj

sx ts rjdovfig xal

Xv7t7]g^

R 11 254 fihv rjv n

rSyv

TtQog

iiiiag

ovx ovtog.
€cXk'

svvolxcbg s%6vtc!iv^ r] ds rjdovi} tav v^Qi^sad-ai ds ovx dv ^ovXoio Torg 7t6Xsig.
^tcog

ovtog v^QC^Siv ^ovXoit^ dv. ovtog slx6tcjg dQxoi;
24.

dv ovv
xal

6 toii6

^XXd 6v ^sv
ti

otov xal Ttadslv

xvQiog TtaQ^ toiovtov ov XCav dcp6Q7]tov^ tiy^ag

6

tov

oXcov

tovg TtQsa^Sig xal TCQattoxal xal jisvoig Xsyo^svoig^ yCyvstai xad"^ sxdatrjv jtQS^^sCav r] 7t6Xig r]^lv XaiiTtQotSQa^ TiCa^svbg 8s xd&i]r]uiv tr]v 7t6Xiv iv tolg slg
tcii

20

dv ddo^otSQa. t,r]tG)v^ s^ otov ysvoix' slta 7tovr]Qovg [isv Ttoi^svag dTtsXavvovOi tav 7toifivCav
6xo7tdjv xal

ol TovTOJv xvQiOi xal 7tav6avtsg sxsCvovg stsQOig TtaQ-

12

Dem.

p.

197,4; 1228,14; 1490,19

6 §SQQolas V dyHv 2 ivB \ahne sed £i in (o corr m* 8 ovo^atog B sed og in ras m* 12 twv D yg vna-Kxiov in marg Mor 10 ^' av\ dh Va Mor 17 i]iiag Mor 13 d' Re {1) om Mor sed inserendum coni 18 yQ rrivds in marg Mor 19 Xsyoiiivoig xai Ttgarroiievoig 20 dh om / yivsrab Va edd Ttgsa^siav om Va Mor 21 ado^orsQog Mor sed ado^oriQa coni
\

V

60A

PIBV

V

I

|

LiBANitrs ed.

Foerster.

III.

12

178
£d(x)xav

LIBANII ORATIO XXXIU
tolg

XvdLtaXs^rsQOig^

6v

d'

ixsivovg

STtl

ito-

Xeag toiavtrjg ov iitii7]6r}; fi toiavta ^av taQiala^ toiavta df ta \iBt ixelva, totavta dh ta vvv^ ri TtXriv dvotv TCoXecpv evi tL JtQog a7td6ag eljtslv TtSQt avtfig.
5

25. vo^t^s de xat tag aXlag djtb
255 aig %SiQ(x) td TtQdy^ata dtd

t&v avrwv
\

dia6G}6stVy

R

II

triv

tovds TcaTcCav
ev avtolg

sjtsl

xal avtijv tavtrjv

fj

KSxaQCad-at

(prj6tv^

tovtotg xatspkatjjs nstsvsyxhv sig tijv rj^stSQav daTtdvrjv STisivoig ocpsiXo^svrjv^
10 7]6si

cj6t'

i]

Ttsvrjta avtfj Jtoi-

tov TtoXitsvo^svov

tfj

xat d^(pG)

dajtdvrj

rj

tf)

TtaQ' rj^iv exeCvTjv djv sl%sv

dv

aTto^tSQrjost.

26.

'HdixfjOd-ai

totavtrjv d-sav vjtb

ydQ tov

cprjatv

ov

TcXrjdslg

STtl

trjv
el de

trjv d-sav 7taQe%ovtog.

ov
15

xXrjd-elg

rjdtxrjtat^

JtaQ*

avtov

^rjteCtcj

trjv

dtxr^v

Toi)

6t'

dovtog to5 leitovQyovvtt trjv tovtov e^ovaCav^ auTov iivrj6^evtog %lfj6ecog^ fjvC%a e%^ EvcpQdtr^v
/Jft,

TtQ&tte^ djtexQCvato^ t6 ^dv, e^ot de icp' a)7teQ etd%^rjv ^eXfj^et^ tovg jtvQOvg leycjv. ei [lev ovv etpevdov tavta Xeyov^ ov ka^pdvetv dtxr^v^ dXXd
ovtog
20

didovat
1

dixatog
3

et^

dtd rt yaQ

dfj

xal e^rjTtdtag;
'

et

dh Bje

TioXscov

CI

TtoXioiv

o eras,

VaV

4 7t6Xs(pv et oj in ras m^ sed ' sed in TtoXscoiv corr m'^, sed supra formam a grammaticis traditam TtoXsoiv edd
t)

Mor

P

A

B

retinui hic ut t. I 507,3; II 256, 11; 342, 18; 343,5, quae quidem portenti instar visa est Henrico van Herwerden (Mus. Rhen. LIX 344; LX 107), sed apud Libanium non magis est quam xcclv ' in ras m* ccvtfi? Mor qui tfi? Gfi? coni tl I sed avtfig G Q iv cag 9 mGts Va edd 5 diccGmt^iv ccvti] 12 6 13 nccQaGxovtog 11 Si^sv Mor, yg sl%ov in marg
\ \

P

V

V

F

|

V

Mor
15 tovtav
sl'ri

14 ov

ydriQ-slg]

iyY,Xri%-sl?
'

B

\

rta.q'

uvtov

om Mor

Mor

B

I

itQ&tts

P

16 ijvW Re " ex sed corr

m^

sed in ras m18 ^sXfjGst ngdtts edd
17 ^si

P

tov nvQog Va Mor, unde ^sXfjGSi tov nvQov effecit P. Wesseling 20 diad Diod. S. I 46 1. 1 p. 83 19 X^ycov om 18 st

B

ati

P1BV\

di]

om V

LIBANH ORATIO CONTRA TISAMENUM
d'

179
\

d^d-svovrog
TtaQct

yjv

sxstva^

t6

^i}
sl

xal
dij

dsvtSQOv
xai ro

xkrjd-TJvai

6ov

ysyavrjtaL.
ijtl

ds

R

11

266

dCzaiov

r]v

sv tatg altCaig^
o^,
ftc«:

sdsi trjv OQyTJv.,

tbv ii^aQtVixdta layQstv ^Ca^ ttJv fiov^v olrjv. ovds
27.

yaQ slsitovQyov^sv^
jcoLst6d-aL
7cXfi6Lv

siTtoisv «i/,

a^sXCjtofisv.
sjtoCst

ajiavtsg ovd^ rjv sdsi 7ti6tbv ds avtbv
JtaQo:
ai^Toi)

5

ccQvov^svov tavtrjv
trjg
Tcal

trjv

xoivavCav xal t6

^sC^ovog

aQj(^r]g

JtQ0SiQfl6d-aL

tads ^svslv ts
ait

^rj xLvst6d-aL,

TtQlv

av avtbg
xal

NsCXov
ietlv

Qsv^dtcov

sjtavsXd-ri.

^^^

AlyvTCtov ts o(al tovto ovt cog

la

16xvq6v^

&6ts

Xvd^sv

6otg^

&

fia^LXsv.^

VQdu^a^L dovtog totg TL6a^sv^ ^orjd^ov^L 6 ds Toi) ^?) xaXt6avtog %liG)g ststr^Qrito.

tijv

dQd-obg

xaQLV ov

ds tovg dXXovg^ fszXrjxotog ^L6st y.sv SKstvov^ ^L6st ds ovds iv mfi^aL ^axQ^ dsdvvrjtaL t<p xQOvg), 1 28. ^XXd tovtovg ^sv^ sl xal ^rj dLxaCcog.^ o^cog

i5

tyxaXav
fiLscpvys ItS)v

tovg dh dLxa^o^svovg^ sqg) yaQ o ^s TtQotsQov., tC Xa^hv avtbv r}6Lxrjx6tag d%6XTt ^rj^iot.,

Xv6l

liOLL

tavta dta yd^cjv; tdg ydQ avtov d-vyatSQag
trjg tcbv
|

ixdidovg TtoXv jtQO

yd^cov r]^SQag si6xaXs6ag

20

Twv

QrjtoQcov

tbv %0()6v

6Lydts^ ^V^? ^^^ R

11257

6Lyr}g aQ^d^svoL trj^SQOv, ^sxQLg dv at x^qul tcbv vv^cpCcDV ysvcjvtaL^ t6 %Qdyaa soQtrjv dvo-

8

cf. p.

168, 16

1

PBV

I

edd dh inl trjv edd at

Re quod 8s Mor xrjxoTa Mor

4 o^ 3 tov T]uaQtr]7i6tos coni Mor 6 ccv tbv 5 o^df Re 473^ 3 8 t6$s Va ngostQ^^ad^at,- tb improbavit Monnerius 18 17^117 tl 13 tov libri Mor y' ov Re
cf. t. II

PBVa

B

19 avtov in hoc yQ ^i%Qis in marg

IV

22

iiixQ^

APIVaV Mor
12*

sed

180
jid6ag.

LIBANII ORATIO XXXIII
tb dh
rjv aTto^pQccg^

pXdpr] ds tolg
toi d^vyatSQag
STtl

tflg stcsCvcov

pXdprj ^av tolg ov Isyovai^ 29. %aidsoasvotg (pavfig.
tfjds e^sdcozsv,
cckX''

ccqxcjv

ov TtQ&tog

TtoXXolg stSQOig.^

oC ds tivsg aal
ot

avtol yvvalzag
tcbv

^ Yiydyovto.

dXX^ o^cog ovdstSQOvg

ydfjiOi

diicav

Tovg ydaovg cpsQovta did tcov (fiXcov avtolg ^TtQdttsto^ tbv dQ%ovta 8s ijv oqccv
d7t7]yayov.f

dXkd td ^sv
bdl

slg

iv tolg savtov.

ds 7taQSi6tr]otsi iisv tolg 6 triv vv^cprjv ds^stai Qdjttovdiv, iv ds tolg ^Qbg tovg ^a10

ysiQOvg Xbyotg distQi^sv. olg d' ri6av al dCxai^ itoXXol 8\ sv avtolg 7tsvr]tsg^ s^^QOi ts rj6av tolg yd^oig xal
xatrjQCJVto tolg edtscpavco^svoig.
30.

Eit

ditb
fjV

tavtrj^l

trjg

R

II

258 JtoXvg

sv TtXrjyalg.
idslv^

aQyiag tovto yaQ
altiag

tflg
rj

TtoXXfig

\

tovds aQxrj
tfjv

16

6vxog)dvtrjv

fidscog

dit

STtl

dixrjv

dQa^siv, tolg did TtXrjyav xazolg stQodd-stvai ds6u6v. 6 dsOfibg ovtog stSQav^ cj ^aOiXsv^ dixrjv s%si tfjv ev
XQr][ia6i' dst
tfjg
no

yaQ vnsQ^aivovta tbv ovdbv tbv xx^Qiov

^vQag ^SQa7tsv6ai xQv6iG), iQv^iov ds ovtc bvtog tbv ^sv dsi xad^fjGd-ai yvavov^ slvat 8\ ti]v sod^fjta
Toi)

cpvXanog,
31.

^r]tSQa

ds

^svG).,

7tXavG)^svr]v dysiQsiv
oi

yQavv^ sljtSQ sir] ta dsdsb6ov dv 7tQo6aitov6a dv7tXr]ydg totg
di]

vr]tai.

^hv ovv dXXoi ^std tdg

oixsioig d(psi6av tbv tovto 7tS7tovd-6ta
25

xal iazQOig

xal latQcbv cpaQ^dxoig^ 6 dh Tts^TtSi tovg dd-Xiovg aTtoXov^svovg totg sv tK> ds6^c3tr]Qi(p xazotg. xal sl ^sv
24
cf.

p. 68, 11.
?

75, 16
1.

3 ryds] odl

Sintenis coll.
9
oi

8

8 Se

7ta.QS6triy.Bi

Mor

Re

ot

CAIVa

BV

num
ol

4 yvvat-Kso

I sed

£6 del

P

(^dio^idxiovy QdTtrovaiv? sed in orcorrm^, Mor
|

10 olg 14 rov

B

sed

20 rov I Re quod improbavit Monnerius 22 dyBiv C sl -Kcc in ras m-

dst Ka&f^ad^ccL

LIBANH ORATIO CONTRA TISAMENUM
1]

181

avrbv dvauL^vi]6}ccov ekvsv

rj

xolg

'bctrjQStaig

^v

dva^L^V7]6x6iv E^ov<5Ca^ ^stQtareQOv dv ^Xds^ vvv d' dvdyxT} JCQbg TtoXX&v ydvata 7tQo6%s6siv ov Tcdvtov

xd toiavta aidov^svcov^ tav d^ av e%isi7ts6tSQG)v fihv d^yoXiav^ ol d' dXXo tl q)7]0avxsg 8g)6slv ^lsv

ol
si5

%ov

XTjv

xaQLV^ svd-vg ds ov dvvaOd^aL.
icax6v.
I

xa ds ^axQd-

xsQOv xb

R

II

269

32. Elx^
d-svaL (pr]6l

dv
xal

^rj
tfj

(pLXdv^QOTtog dxov6ri^ dsLvd nsTtov(pv6SL tfj avtov 7tQ06r]Kovtog 6v610

fiatog ^tSQS^d^aL

ovx al^xwoiisvog TtXriydg stSQag tdg xatd t&v ov dx^va^svcav sl67tQa^aL tovg ov dvva^svovg sxtl6aL. xaCtOL tC ^LaQcytSQOv tov ^ij dvva^d^aL ^sv
XsysLV^ G)g ov%

ovta

tot)t' sxQrjv^ Ttjg

dh

t&v

si67tQat-

to^svojv

dnoQCag

dTtattslv

dCxag

tovg

tstay^svovg

si67tQdttSLv;

o^OLOV ydQ tovt6

ys X(p TtaQd

tav
ovts

ta-

15

tQcjv

dTtaLtslv

^avtag
66x1
xLg

tovg

szsLvo
XG)v.

t&v s%6vtc3v
xdv
dsCQr]

yaQ ts^vrix6tag. cpv6Lv xovx6 xs xcbv ddvvd-

xbv ocpeCXovxa^ xb deQ^a ^hv XQTq^axa dh xbv ovtc e^ovxa s^slv ovx 66^' OTtcsg dv 7toLri66L6V. 20 6 dh xovg iihv TtQaxxoQag., 6i fii} dvvaLvx' dv 6l67tQa^aLj dCxaLOv elvaC (pr^6Lv R II 260
dtpeXoLX^ dv^
'

2 xovxo ovx ^nsxca tc5 Xoyco ovx(os ytsi^ievov

T*

Mor &vcc^iiLvriG%(ov corr m* ccvxbv 3 dfayxrj om Mor ^v Re quod improsed 5 ol AI 01 bavit Monnerius num anfiXQ-s} ds Re ' 9 ai)Xov add m^, 6 to5 e tco corr P* Ss Ue ' 10 xccg sed in ras m^ kccvxov Re ccvxov IB VaV Mor 11 slGTtqcclccL om Mor 12 i-nxtauL 11 sLGTCQd^cci ~ sed in ras 13 tbs om fortasse recte cf. ad t. II 465, 3 15 t^ 14 sviioQLccg Mor Mor ovx ^deletum mallem"' Re IB om / 19 SccpccLQotx* Mor 16 xov I ys Mor
1

avxbv

P

sed

'

'

Mor

2 i^ovGiu

e

B
|

|

BV

\

P

\

P P
j

BV

m^

I

n

ov-Ksd-'

Mor

21 ar delendum videtur

|

cpccalv

Mor

182

LIBANE ORATIO XXXHI

olKod^sv d^slvai, ovtag ioxlv yj^Iv Alamg^ 6 d' ov8e rovro dvvd^svog xvTttetai. 33. Tovtov ovv ed6eig dQ%eiv^ di ov jtoXXol ^ev ddvQ^oC^ ^oXXol ds d^Qfjvoi, %oXXd 8\ ddxQva^ itoXXd
5

df 'natd tGiV ^B&iv QTJ^ata'^

tolg iQyaOtrjQLOig

ocal

td ydq (t&vy iv tavtaig talg tsJCQog
vaC^

%vaig d^sivov s6%sv. dXl^ aQti paQslav avtovg VTtoiisivavtag cpOQdv 6 t&v Ttsv^tcjv ovtodl Krjds^djv yQdfpsiv fjvdyza^s td TtSQl tdg d-vQag ova&v iv avtolg
10

yQacpdbv dg

dcp^

tcov sdsiiav tijv

b^oCag ddixCag tcbv tiqCv tivsg aQiov^sv %svCav STtitsCvavtsg tolg d^XCoig^
tijv

TtOLOVvtsg

ds ov ^aXXCco

itoXiv^
\

tcbv

ydQ sv toig
cjg d'

R n 261
15

yQa(psv6i [t&v^ cpavXotdtcDV bvtcDV tOT&tcov SK tcbv sfiJCQoad^sv %q6vcov

SQya Tavra.

ijtipdXXsiv

34. tC dij tb ixsXsvsv stSQa tolg ov discp^aQiisvotg. tovtcov attiov; tolg yQacpsv6LV sl'g tivag 6todg xqtj-

6d^svog dovvai trjg yQacpfig tbv ^iad^ov^ fj dCxaiov ijv, ovx id-sXcDv 8lsXv6sv avtbv s% t&v ovx dvayxaCav Tcal ol nsv syQacpov, ol ds iddxQvov sx tov yQacpcjv.
20 TtSiVTjv

^sXXovtsg

td dCxata JtQbg sxsCvovg

7toi7]6Siv.

1

cf. t.

n

319, 21

R

10

cf. p.

37, 8 sq.

3 ccq^slv Mor ov Mor sed yg ov in dh Re 9 r]vccyyt.d^ixo 5 roav inserui auctore Re coU. 183, 9 tcc om 10 cccp' sed arqp in ras m^ icp' Mor tivsg Re Mor 11 ^dE^ccv Mor qui nvog libri sed s supra o pos 13 yQacpsvGiv Mor sed iSi^avto vel ^Xs^ccv coni a-O^Xotg / cancellavi tmv tovYQ YQacpsiGL in marg tcov libri Monnier roav Mor ta (pavXordrco Re qui ra ndvtcov cpavXotdta coni ravtu. mg d' bvtcov scripsi tavtag (e tavta corr A^ tavta Mor Monnier et coni Re) Sovtcov libri Mor Re Tavra:. ovtog ^' oVtgj i' Monnier 14 rovTtof iy, tcav ^[LitQOGQ^sv iq6vcov\ t&v ccQxovtcov tcbv iv rcp ^^TtQoad^sv xQOvo), tcoXXcc dLScp^dQT]. 6 3s
1

hvLv

V

\

|

marg

V

I

V

P

j

F^

|

|

!

V

coni

Re

17 ^

/

18 avtbv

om Mor

LIBANH ORATJO CONTRA TISAMENUM

183

^Qag^ d) Pa^Llev^ tov «(^^ijoi^rog tbv Jtovov; ijtha^ev ev oXiyatg 6vkXaPalg. ovx ijv avxei%elv xolg iTtirattoiievoig.

acpriQovv trig

eavt&v
tfj

tgocpfjg.

35. 6 d' a<poQ-

^rjv ddvQ^cjv
xifivde

%aQa6ihv
\

TtdXei Jt&g
eyc)

av

strj

xaXXCa

i

TteTtOLT^xhg

triv

TtdXtv;

^iev yaQ tb

R

II

262

rovg

ajtoQovg evjtoQcoteQovg Ttoielv cjQav ijyov^aL jtdXeog^ bdl d' av tav evavticjv altiog rj^lv oig te
eljtov tovtoig

avtovg

drj

tolg jteQittolg xal olg eQG). tovg yaQ tovtovg tovg ev tolg iQya^trjQCoig xeXevei ev tfi vvxtl TtaQexetv tb jtvQ. jtdd^ev

lo

ovv eXaiov to6ovtov TtQio^ai tb dta tb tcoXv ^VQ tovto TtXeCovog ri jtQd^d-ev TtcoXov^evov; k60ov iioi tb TtaQa tXbv letQ&v ccQyvQiov; Tt66a %i avtov ^ioi yevr^tai; tC JtQog tovt eQel TiGaItQLTtXd^iov
iiev6g;

36.

iv toCvvv

KaiQ(p

tfig dvajtavXrjg^

toi-

i5

ovrov yaQ aQxoiievrj vv^., extaQattei tovg taXatTtcjQOvg talg xatd tcbv ^vQav TtXrjyalg dg JtXrjttovGiv ot twv
(pvXmv eTti^eXrjtal ta
JteQi

tavtag

(p6^(p
\

nij
ox)

dtacp^ayt-

Qelev TtOLovvteg tr]v dvdyxrjv tov 7tvQ6g.

R

II

263
20

yvo^evov olda por]6a6av yvvalxa xriQav dvcj&ev, oti nag dv dtlfai dvvaC^ur^v; :t6%-ev dv eXat^v fioi

18

cf. t. II

499, 12; 525,10

1
cf. p.

aQxovtog<^tbv tgonov.y tbv Ttovov initcc^sv coni
37, 8

Re

at

Tiovov
]

Monnerius fortasse recte
\

3

ygarffjg

68v cum 4 odvQyLiov om I Mor sed yg tgocpfi? in marg om reliqui libri edd lacuna 4 5 litt C tfj inserui e V 7 odl scripsi 10 6 Re Anim 6v libri edd naQipiv 11 toaovtov; nod^sv sed f/, ex corr ut videtur, in ras m* ovv 7iQL(ovtaL; (t6) Sid Mor 12 TiXsiovog Re itXiovog libri Mor 14 d' Mor 13 lioi om C jxot Xoinbv tb Mor Ib t]]v C 21 av (2) om Mor 19 TtvQbg ov yiyvoyi^ivov, Mor

P

\

184

LIBANII ORATIO XXXIII
yjdi] %q6vov eXaCov ^7) ysdXXa tovro) tovt' slvai veavi^hv doxsl

yevoLto tov %olvv
ysv^8vri;
sl

37.

t6 asksvCai xal t6 JtSTtQay^evov Idslv^

5

dUaiov xav ^tj, (Sv^cpSQOv tj tovvavtCov^ ovdslg Xoyog. 7J sl6sk^(ov tig cog avtbv tcjv slvai doxovvtav cpCXcov siTir}
sl

ds

tdXrjd'?] tcsqI

IriQSiv sdo^s.

tov TtQay^atog xal TCaQaivsOrj %s:tav6d-ai^ KaCtoi tCg r] TtsQl tovto Ojtovdij <(t6)> TtvQ
ti]

slvai

to6ovtov ev xad^svdov6ri

TtoXsi;

ov

yccQ

dv

10

tolg xad^svdovdiv str] dv ti %aQ avtov tolg ts (pvXa^iv djtoxQr] t6 dQxatov xaxovQyovg ys ovx s6tiv sItcsIv
rjttovg iisv

ysyovsvai vvv^ slvai ds TtQO tov TcXsCovg.

dXX^ sGtiv

dnav tovto

^isd^r^g

xal

d6sXysCag

vmI tov

lirfilv cpQOVtCt,Siv tcbv sv TCevCa, tfovtcov.

38.
15 d^QCOTtog.

IBltd
sl

[is

hQr^pstaC Ttg, sl dsdcjQodoxrixsv 6 dvdisd^rixe

ds Toi)TO ^sv ov,

de ovtco tovg
edii

dQ%o[ievovg^ ag i]xovodg

^ov diddGxovtog.) dyad^og

xaxbg cbv., ejtel ^ir] iQriiidtc3v (^eXvexdy eati xaxog; syco de avtbv ^ev ov (pr^fXi Xa^etv., Xa^etv dh eteQovg did
TovToi'
20

^ev ddixetv itQoaiQov^evcov e%i te tovg xr]8e6tdg xataq)evy6vtcov xal tbv tovtov ddeXcpbv xal ovdsTCcoitots tr]v tovtcov ^r]tSQa xal tbv tavtr]v
tcbv
\

2

cf. t. II

396,

1

tbv scripsi e V cum Mor quod delendum censuit Re rfjL A sed in marg manu recentissima (Ehingeri?) rbv 3 voce rfj reliqui libri Re xqqvov Mor ysvoa^evrj Mor TtETCQccy^ivov desinit Mor lacuna indicata, unde etiam vox la4 d cuna manu illa recentissima in marg scripta fiuxit libri edd 7 ng Re rovto re6 xcilri^lg I ?) scripsi in ras m^ sed posui e libris {rovxov I) rccvxcc Re anovdr] t6 inserui 9 av om V Sh? 10 ys scripsi rs libri sed
1

Anim

|

|

A

|

P

|

'

[

\

17 sivsTici ^k suprascr P'', Re 11 ^' 7) coni Monnerius inserui coU. 1. 1 295, 22 19 rovrov. libri Re 18 [ihv om I 21 rovrov CB ovdsnors delevi
.
\

B

LIBANH ORATIO CONTRA TISAMENUM
Xv7iYi0avxa

185

iaxQov^ cov ixa^xog R II 264 xovx^ edst TCeitQax^ai^ ijv de evd-vg ^vrj^d^eCr]^ olov xe xal xovg vo^ovg XQaxelv ocal xovb^ov ov% ol dh xovg xeQdaCveiv. sxeQdaivov xad-' exdoxrjv rj^s-

xov

fielxL6tov

oxov

Qav.

ovx aQa xolg

i/dfiotg

v7tfiQ%e

xQaxelv.
6cbt,eLv

6

dh xb

s

dvva^d^ai, xovg

vo^ovg dcpaiQoviievog
el

dv avxovg

ovxog doxol; xC yaQ-, XelQag ovx sq%olxo^
Tcovxog.,

xb xqv6Cov eig ^ev xdg xovds eig dh xdg exsQCJV xovxov Tts^i-

rjxxov

xb

dCxaLov sx

39.

dLa

xovxo

orav XLg ^isya

dcoQodoxCag djio^cjXsv; SQyddr^xaL xaxbv xal

lo

TtaQd xav v6^ov (b^t, ysXa' dQO^ov ydQ avxco ^ihv s6e6\taL JtaQa xbv xrjde^xriv [lexd xQrj^dxcjv^ sxsCvcp 6h TtaQa xbv JtaxsQa xfjg yvvaLxdg., sx 8e xav xal&v
(pofioL

xovxcov eieodcjv xal Xoycav oixrj^sOd-aL xb dCxaLov xaxanaxrjd^sv.

sxsQOLg dh TtaQS^xs.,
rjv^rjasv^

ovxog ^hv ovv ovx s6xs jcoqov xolovxov^ xal xd avxov [ihv evxsvdsv ovx
40. :tollol
di)

i5

olxov de dvd-QcjTtov TtovrjQov.
xoig

XG)V
xrjv

Ttavdoxsov

krj6xalg 6v^7tQdxxov6L ^hv

sig

djtb xCbv cpdvcjv utQoaodov,

Xa^^dvov^L dh ovdsv^
20

dXV dQxovv avxolg xsQdog
QLG^aL.

xolg xaxovQyoLg xs^axal xdd-rjxaL TL6a^svbg jprjcpovg TtSQL xolovxcov

xb

olda ds XLvag xovxcav fihv ovdsxsQOv TtsitOLr^cpsQcov. x6xag ovx' avxovg la^ovxag ov-O*' sxsQOvg TtS7toLrjx6xag

"^ ta)v 7 doxi) C 2 TcsTtQccx^ciL sed in corr m^, 1 ante kriQcov Re qui x&v hccigoyv scribendum sed del coniecit delevi coll. 1. 10 Tti^novrog; Monnier acpibv C 9 aTCoXaiXtv I sed v delm* 10 SLarovTO unoXoiXs

P

'

"

A

m^

\

P sed inras m^ 16 avrov P m^ V 11 di} scripsi auctore Monnerio avrov reliqui libri Sh libri edd 21 Ttsgl Bcripsi vnkQ libri 18 Xriaratg IB Re rcbv roLovroav I 22 ovdhv B
'

I

rl?

I

11

ccvra

C Re

V avrdL A

APIBV

avrcb

15 ovTos

reliqni libri in raa sed

Re

I

186

LIBANn ORATIO XXXIE

Kapsiv^ tf} ds allri %axCa kvnrjvafisvovg rag Jtoksig xal iLL6ov^svovg o^ag stc xGyv aXXcov ^v^cpog&v xal ov do^avtag slvai xQrj^tovg dia tb jtSTtQaxsvai ^rjdsv.

R
5

II

265

41.
sy.

&6t

sl

xa\ Jtav tovto
\

fjv

vjtsQ

aiftov tb

^SQog^

ys t&v aXXav xatsxXv^st'

av^

og tolg ds-

6^(otaig distsks6s Jtgoatidsig^

s^dycov ds ovdsva ovt

ovt dTtod-avovy.svov^ Sg JtoXk^ tolg ds6^c)taig TcovcpotSQOV dcpslvai trjv ipvxyjv rj td Ocp&v 6 ^' s^7tXrJ6ag avtcjv bQav 66ta did tov dsQ^atog.
djtoXoyrjGo^svov
10

t6 oixrj^a ocD^dtcjv djtb 7td6rjg aitCag ccutq TttsCvsi tG) 42. cdv ov tavtrjv ol stXsCovg TtXrjd^si tovg dsd^svtag.
(bcpsiXov
dixr^v,

dXV

ovd^ ol d-dvatov

bcpsCXovtsg
tijv

tijv

dixr]v

tbv

ovtcj.
tfj

tsuvsi

yaQ

6

vo^og

xscpaXrjv,

ovK dxoTtvCysi
15

6tsvo%G)QiCf.

xal

tijv svtavd^a o^v-

tr]ta KSQdog av^^aCvsi ta tsiivo^sva, 6 d' sv tG) lisv dfjaai tayyg.^ sv ds tip XQlvai ^Qadvg^ ^aXXov ds cpsvysi tdg xQi6sig ^aXXov tj td TtaidCa tdg MoQ^ovag

slvai

xal tbv ccQxovta tovt slvai vofiC^si tb did Xr]QC3v

sjt^

aQi^tOV TtQOSXd-SlV.
20

43.

l47tdXXa^ov
Tts^tf^ov

dij

tdg

^avtov

JtoXsig

toiovtcov
Ttovcov

xaxcbv xal
STtLdv^rjtijv

dvdQa vovv ts s%ovta xal
TCQd^ovta
rj

xal

TtXsCo

XaXr]6ovta

xal

17

cf.

p. 108, 6

3 ov om 2 ^a xcov Monnier intercidisse jx^v" Monnier 7 oa? scripsi 9 Seguccrog citat Macar fol. 90 TioXXa o libri Re 9 6 11 dsdsatvovi o sed accent. eras o Sh Re sed yg dsd-£vx(xg in marg m12 c6q)SLXov sed £ supra sl 9 scr m* 15 6 d' scripsi e r^ diy.7i coni Re at cf. 1. 1 488, o8' 68' o S' (sed in o 8' corr m'') cum Monnerio
1
T7J

Monnier

d'

|

Re

Va

6

TtQoaxL^sig]

^^videtur

P
I

|

A

V

V

\

A

P

A

V

reliqui libri

Re

16 xQLvaL

I

LIBANH ORATIO CONTRA TISAMENUM

187

%El6ovxa iiaXlov t) avayTtdaovra xal Porjd-rl6ovTa %ivr]6LV^ OVK ETtixQC^ovxa^ xal diayvcj^o^svov, xi [uv Svvaxov^ xC dh ov, xal xaiQov fuv nXrjy&v^ xaLQOv de sC66^£vov aneiXfig^ oXcog ovdsv loix6xa xa Aotfi» xovxco.
1 Tcsi^ovra ^rayxaffovra praemisso xat^gvov in marg 4 r^Xog rov xara riGcc^LSvov' subscr %ark riGa^hvov

F*

A

P

XXXIV (XXXU

R).

Oratio TCQog rag rov TtaLdccycayov ^laGcpri^iag non ita multo post veniam motus Antiochenis a Theodosio impetratam^) conscripta qua Libanius convicia ipsi a pae-

dagogo quodam facta

diluit,

cum

'corporis'

fere

finibus

circumscripta manserit, paucis codicibus ad nostram aetatem pervenit. Qui sunt hi novem:
1.
t.

Chisianus
10
sq.

RYI43 (= C)
gr.

saec.XIV

fol.

269. Vide

I p.
2.

Contuli.

Monacensis
fol.

saec.

X

483 olim Augustanus
t.

(=

A)

157^.

Vide
I p.

I p.

15

sq.

Contuli.

3.
fol.

Vaticanus Palatinus
Vide
t.

130.
4.

20

sq.

gr. 282 Contuli.
saec.

(=

P) saec.
270.

XIV
Vide

Patmius 471
Laurentianus
Vide
t.

(=
gr.

Pa)

XIV

fol.

t.

I p. 41sq.
5.

Contulit gratiose Staurus Teliacus.

LVII 27 anno 1392
et

scriptus
fol.

fol.

469.
6.
t.

59 sq. Monacensis gr. 101
I p.
I p.

69.

(=

Mo)
saec.

saec.

XVI
fol.

173.

Vide
t.

220sq.

Contuli.
gr.

7.

n

p.
8.

Mutinensis 48 sq.
Vide
t.

CLXXXI

XV
I)

184.

Vide
foL

Marcianus append. XCI
I p.

2

(=

saec.

XIV
saec.

164\
9.
fol.

217sq.

Contuli.

Vindobonensis phil. gr. XCIII 190\ Vide t. I p. 35sq. Contuli.
Si

(=

V)

XII

Bastio

quidem

fides

habenda
dicenda

esset,
esset.

oratio

codicibus Parisinis

contineri

Nam

etiam Koenii

lectionem ^saxCbv
dixit in notis

p. 200, 18 codicibus Parisinis confirmari At ad Gregor. Cor. p. 139 ed. Lips. 1811.

1) Cf. p.

194,3 et 197,20

8q.

LIBANn ORATIO ADVERSUS PAEDAGOGI CONVICIA

189

erravit, sive quia lectionem quam e codice Vindobonensi in margine exemplaris sui enotaverat, postea codicihm Parisinis^ quos multos usurpavit, tribuit sive quia Palati-

num vel Mutinensem Parisinos dixit, ut qui a Napoleone Bonaparte Parisios abducti essent, quamquam hoc demonstrare uon queo. Ex his novem codicibus duo, Laurentianum et Mutinensem dico, nullo detrimento ab apparatu critico abesse Prior enim ex eodem quo Chisianus, alter ex possunt. eodem quo Monacensis fonte fluxit. Septem vero qui restant codices CAPIPaMo V in duas distinguuntur familias
quarum
codicis

altera codice F, prior reliquis continetur.

Singupretio

laris necessitudo inter codices

CPaMo

intercedit.

De

C

cf.

p.

164.

Universum cognationis vinculum quo codices inter se coniuncti sunt, hoc tibi stemma ante oculos ponit:

Mat

Unum locum
Tag

svsKd Tcov v^QLadvrcov

ex oratione inscripta TtQog tovg jiia^r^laudavit Macarius Chryso-

cephalus^).
1)

Cf

1.

1 p. 351.

190
Oratio
dose
est.

LIBANH ORATIO XXXIY
priinum a Fed. Morello t. II p. 637 sq. menadmodum, quin etiam ne uno quidem tenore edita

Nam prius (p. 641) in media oratione verbis TtQOCdoK&TE rov TTokkov iQovov quasi finis essent, substitit verba ra T&v eTtLtridsviidrcov a&Xa affingens, postea demum ubi
in folia prius amissa vel relicta incidit, nebantur coroUarii loco addidit (p. 675
fuit, ipse ait, codicis Monacensis

— quae 680).

his conti-

Fons

ei

ut

codex Bavaricus,

revera

apographum

parum

diligenter factum.

Vitia huius editionis multa divinando sanavit Reiskius Animadversionum volumine quinto p. 435 442, plura ope codicum Augustani et Monacensis in editione quam In quam etiam uxor prelis commisit 1. 11 p. 266 283. notae Animadversionum transierunt. pleraeque Nonnulla correxerunt Cobetus atque Sintenis.

XXXIV (XXXII

R).

nP02 TA2 Tor nAiAArsiroT
BAA2:<I>H]VnA2.

I

1.

Ov

tovg 'b^QiKoxag ^s inaXXov a^tov
r)

voiiC-

R

11266

fiai

Tcaxovg

tovg QadCcog v^ag
oi

Ttaidsg^ 6vr]vox6tag.
triv 6\ tov
^ii

vPqlv tavtrjv^ a ^sv yaQ f^v tov dsdQaxsvai^
tijv

5

tolg ^QaidsiGiv alyfi^ai iis^i^tv v[islg

^XOLt
tGi
iiri

av.

xal

yCyvsdd^s

tav i%aivovvrov avtovg iv

(pTJ6sts^

Xa^slv tt^oQCav. stts yaQ ovx sldsvai ravTa tovt avto dsiv6v, si ta toiavta ovx Idts^ stt
2. si

sid66LV ov dsivcc doxsl^
sivau

(pavXoL;

av dcacpvyoLts ro doxstv ovv ^sv xatSQQad-v^rjx6tog iuov
Jtcjg

10

xrotavra 6 d^Qadvg ovto<jl TCaidaycoyog siQrjxag itvy^a-

= = = / = Pa = Mo = V =
C

A P

codex Chisianus Monacensis gr. 483 (Augnstanns) Palatinus gr. 282 Marcianus append. XCI 2 Patmius Monacensis gr. 101 Vindobonensis phil, gr. XCIII

1

X$ ante ngbg
Xoyog

A

\

TtQog rovg ^ad^riTccg ivsxcc

x&v

'b^QLGo.v-

rtov

2 XS post §X(xa(priiiiccg- C, Xoyog sUoarbg nB^LTtrog rubr, Xoyog X§^ Pa, Xoyog it' in marg I^ 9 taru 4 Qudiovg Mor sed gcc^icog coni 7 yivsads
fol.

Macar

90

F

CV

Mo

l'acc

Mor

10 dicccpvyrirs

CIMo Mor

192
vsv^

LIBANE ORATIO XXXIV
al^xvvd^elg
ccv

tm ta ovta

dKTjzosvav

Kal TtaQ^

R

s^avtov tolg elQrj^svoig dsdoad-ac trjv dcpoQ^ijv voaC6ag eofyov dv ovtc 6X(ov TcatrjyoQslv tov xatrjyoQOvvdCxaia' vvv d' ovx oida ersQOv tiva dvd-Qcb11267 tog
I

5

7t(ov

xal tovto dvaid&g 6e6vxocpavti]^evov. tav tijv deixvveiv ovx vxb etoL^og dyvoov^evog ^ev e^rjv eldotcov TtQog tb itoveiv Yjdovr]v^ dedicjg de ^rj
ovtcjg

tig tcbv

tG) 7taideve0d-aL
10

ovx e^e:ti6ta^evcov^ o0tig eyh JtQbg tovg e%i 6vv6vtag yi^lv^ e^aTtatrid-fj. od-ev toCv^Qiv yeve6^ai
^vvejir]^

vvv td
dv
eyioi

TteQi triv e^iiv

xaX&g
STtl

^oi dieXd-elv.
rtg

3.

'Exoirjaato

t&v
etrj

veayv STtCdei^iv

dycbva

jtQodycnvi yeyovcog ^ev

V8(DV ev
15

dQcpavCa

utevtexaCdexa, 7cXel0ta 8\ rjdov&v de ov xaXGyv^ xejtovrjxag
.,

el%eQ tig^ xexQatrjxcog, e%G)v de^ el PovXoito, TtQoyovcjv dQetdg Xiyeiv ev te td^ei atQaticotov cpaveC^ag ev te
rjye[iovCaig.

^eyi6tog de ta vec) xod^og

rj

6c3CpQ06vvrj xal

tdg tcbv TtovriQ&tv yXcottag diacpvyov6a.
20

tovtcp d' dv tig eteQog TtQO^ed-rjxe tr]v jteQi tdg d^oi^dg JtQod^vjiCav xal dixaio0vvr]v xal ojg nav o teke^eie ^iXQOv avtoj xexQitai.

21 ttliasLsl r/rot v.ati^ccl8 Ttaga IIldtcovL 6v%v6v V^

^io^bv ta 8ida6v,dla).

1 Tc5 scripsi e

libri

edd

lihco

Mo

O t&L coll. 1. 11 422, 4 3 ^^malim dvtL-Ao.triyoQslv"' Re 7 novELv sed v (1) ex l corr

V

A

(O

V

to I tb reliqui 5 6s6viiocp(xvtrim* 8s om Mor
|

10 ta I sed a suprascr m^ 6vve§ri "ysvt6d-aL CPaMo Mor 14 Tts11 ^;^o^fi^ Mor 13 jtQodycovL sed supra oj eras 15 xfxparrjxca? / sed xfxpa in ras m^ 7ioLri'/.a)g Mo Mor 17 8h 17 iibyL6tos 18 dLacpvyov6a citat Macar fol. 90 om Macar 20 o om Mor v,sy,Qdtritai 18 yXa}66ag Macar sed -KSY.QLtaL in marg
|

A

|

Mo

LIBANH ORATIO ADVERSUS PAEDAGOGI CONVICIA
4.

193

ra

ovv aXka
tolg

niiccv

avtbv naQtjvsL
Xdyocg
xal

rc5

^rjdhv

^iQoOtsd^flvaL

dsdsty^evoLg
\

v6^og ^v

icQxalog tovto ovtcog exsuv
tcov ovdaCg^
tl;a6d'ai.

k^ilav^ g) t&v Ttdv- R 11 268 ov vicov^ ov TCaidaycoy&v itdXurjds ^i^-

ixELVog

6r}

yeviad-aL
tolg

td
vjtb

^ev ovv evSoxL^&v tovto dh TCaQ^ ii^&v.
tov
viov
Qrjd-eldLv

d7tf}Xd-ev'
rjv

edeL

5

ro

iirjdev

etSQOV

iTteL^eveyxelv.

ixad^r^firiv

ovv dvdQd6L dLaXeyo^evog (pCkoLg xaC Ttcog i^rjvix^rj^ev xatd ^LXQbv eig tbv vii! syiov XQatrjd-ivta
tov 0LXayQCov d^v^ov., rjvCxa tovg 6Lto7toLovg iv wlg aTtdvtov ocpd^aXfiotg fixC^eto. 5. t&v toCvvv ijCL^ol
xexc^Qrjxotcjv
lo

Ttote

trjdeCcDv

snl

XovtQOv Jtaidayayyov

tLva
stalg

xaxdv,

viov

tOLOvtov

TtaLdaycoydv^

dQa^av

6

tQLdl ^ri^l tov jtaLdbg

e(pa6xe JieQl tijv d-vQav xel^d^aL (^xaiy ^odv ag tavtl de eXeye i^rj^LCD^ivov.

i5

XLvfj^aL tbv v6^ov fiovXb^evog xal tbv sjtLdsdeLyfiivov
djto6teQr]d^rjvaL

TtdXaL

vevLxr^x^tog

dLxaCov^

cpd-ov&v^

i^ol doxslv^

ta tbv X6yov

eiQrjx6tL tfjg d6^r}g.

xaCtot

%oXv piXtLOv ^v td 'xeCvov ^L^ov^evov tav avt&v ixeCvG) tv%elv r) tovto ^rj dvvd^evov ta xtrjda^ivo)
irjtelv iTtrjQed^eLv.
6.

20

'JXXd ydQ ag i6vxo(pdvteL, del ^e
tQelg
(pr}6L

TtoLfjdaL
\

cpa-

veQ6v,

^fjvag dvrjXcjad-aL ndtrjv.

jrog,

R

II

269

1 cf. p. 204, 5 sq.

10

cf.

p. 66, 6 sq.

1.

1

175, 12 sq.

Mor 6 &tc2 8BdsYyi.ivoi? om reliqui libri 6 xb inserui e edd 9 xarafttxpov 7 ^rtQOv iy,ov I sed 14 icpaa-nsv 1 10 tov om / Sfiov ex 8 ut videtur corr m'' iv inl I sed nsQl suprascr m^ %al inserui cum Sinteni tbjj 19 tcc 'xfivov d' Re Pa 15 (irial om Mor tavtcc Mor
1

ccvtbv

APIMo

CPaMo

flX%-sv

I

sed V add

m^ Mor 7)

F PIV

\

I

|

\

scripsi ex LiBANius

AV
ed.

|

j

td-Ktivov reliqui libri

edd

20 tavtb
13

Pa

Foerster.

III.

194
c)

LIBANII ORATIO XXXIV
oft/iiaT'

Ttvvhg

vcov

rjiiSQao

6%(Dv; al ^hv yaQ xcbv xax&v STceCTsrtaQsg sysvovro xal rQiaTcovra^ IslvpadiXscog kniQroXr] Jta6d rs otal rj6d^a dij xal avrbg s^riv.
rfj

^svcov dh r&v dsLV&v ^v adsia xal (poirav
5

rav ra TtaiQG) %q(o^sv(dv^ ^aXkov dh sl ^sv ovk s%qg)^ akk^ rbv XsXvnsvov dsdicag (popov sxsido sv dyQ^ ocal yaQ r&v TQvcpcov^ 6bv rovro^ ov% i^bv ddCxrj^a. ov TtXsovrav sv i^ov^Ca rov tcXsIv, dXX' ov rfjg 8s%olisvrig d-aXdrrrjg^
sl

ng avrbv
rj^srsQOig
tcov

d7to0rsQ7]6siS jtXov.

sl

10 d' rjxsg

rs

stiI

rolg

yQd^^a(3i

xal rd

r&v

liavd^avdvrcjv STtoCsig^

t6 xsQdog-,

7.

Tcal

^rjv

rQi&v ^rjvcov ditoXcoXs 60i ovd' avrov ys rbv rr]g cpvyrjg
sinriv

XQOvov
15

6i^

s^s
ort

Tcal
r]

rr^v

djtoXcjXsxag

Qcc&viiCaVy

dXX^ s6riv avrrj
TtaQsXd^GJV,

r] dsl^ov raQd^ai dvvaiisvovg syh difiXd-ov X6-

^ri^Ca rfjg i)^stSQag xaxCag.

yovg (pdXayyag STtiGsCovrag xal XQrj^drcov aQTtayrjv xal cpovov xal aCSrjQov xal or^ vovv siovrcov sdtiv sl dh s^bg dv^QCOTtcjv 6cpag avtovg diaocht^siv (pvyfi.
lisv
20

ovdh slg toiovtog Xoyog, v^slg dh v^lv avzolg tavta avfi^sPovXsvxats , Ttcbg ov% v^lv avtolg syxaXoit^ dv dixaCcog; t) xdv sl xaxovQycjv smd-s^svcov v^iv rj sti JtOQSVOiiivoig rj xal tbv dy^bv rjdrj xatsiXrjcpodiv^ ola jtoXXd TtsjtQaxtai tcbv
1 n.

dvsv Xoyi6^ov %s147 not.
1 et

a 225

cf. 1. 1

278, 7

3

cf. p.

188 not.

1

21
GxVli^cc

ahov
Ttdvta

22 v\lIv'] eltcc TtQoCmv pLSt^Xa§s tbv Xoyov in' aXXo ?) Xiycov sl ovv vno tmv JioXXovg aTts-Ktovotcov ^xftTtXriyivts. xat 'ZoXXcc tovtov ta. toiavta d-av^aata

V^
6

1

Mo Mor

qui

co

coni

6 ^Qyat

Mor

10 dh

Re

17 xal (fovov

om Mor

LIBANII ORATIO

ADVEKSUS PAEDAGOGI CONVICIA

195

^svyotcjv totg avtav otaxolg ta t&v kriGtav aueivo
:tenoirix6tcov^
sl

ovv vno tav noXXovg aTtextovdtcov

jtXrjyevte^ xal tag d^q)olv ipvxdg i^a edei tbv el6:jtQatt6^evov elvai xal tbv jtatSQa tov Jtaidbg

execad^ov

rixeiv ejtl trjvde tijv ei'67tQa^iv.
el

8.

co6neQ ovv ixetvog

5

^aCveod^ai tolg 6co(pQovov6iv edo^sv xal «V, ovtcDg vfistg TtQog sue jtsQt y,r^vcbv ksyovtsg. ovd' €xstv6 av siTtoi aTtskd-stv R U 270 y ydQ tcg^ dyg
eitoCei^
\

tovt

ov 7taQfjvs6a, dnsXd-^vtag dh i%rive6a. uXkd Ttoia ^ev ovx eiQri^dur^v oQyfj; TtoCag de ovx dtprjxa cpcjvdg; Hvag de ovx eq^d^ey^d^riv Xoyovg ^avatdyvtav elvai
lisv

10

xal TtaQaTtaLOvtcov tijv [ietavd6ra6iv xal td usv ov dsivd dsdoix6tG)v^ td ds dsivd d^aQQOvvtcov; d xal TovTovg, co67tSQ stSQOvg JtoXXovg, sixbg r]v dxrjXsycjv
xoevai,
tiov.

dXX* o^cog avtovg riyovvto
9.

^s^ovXsvG^ai
slnetv

fisX- 15

xal

Toi)

ys

iiiqTtot

dv

^s

;f()^?^at

3 n. o 117

4 s L G7t Q art 6 fisvov] r/TOt aTtaixoviitvov xb yuQ slGTtQccxxo(isvov Scvxl xov ccjtccixovvxcc a7tcc\ idsix^T} addxiy^v avxl 6h xovxov TtQaxxo^svov {LL6Q-bv 7) anaixovvxa F* cf. schol. ad p. 13,11. t. II 78,2; 526,10
3 J^-ksvo^ov pro ixsiod-riv Liba1 avxcbv XrjGxcbv IMo niuin barbare scripsisse perperam dixit Cobetus Mnem. lU 248 4 signum interrogationis post slvai et sianQa^iv (Coll. 130) 10 cpcovcig Pa Re xipLcig reliqui 9 et 10 d' Re Re 11 S* Sosuit bri Mor qui noiovg xovovg coni cf. t. II p. 319,10 R Re 12 fisxccataaiv Re quod correxit Cobetus Mnem. N. S. III ov 142 13 ov SsLva didoiyioxav scripsi ut coui Re Anim dsdoL-KOxav dsLva dsLva SsSloxodv V dsSoL-noxcov ov dsLva Pa
I

V

reliqui libri sed ordinem litteris ^ et a suprascriptis invertit aSsa df dotxdrwv Cobet CoU. 6s6oLy.6x(ov ov dsLvu Re J', Mor 14 noXXovg 130 Mor ov del Re 8h ov SsLva inser I^ sed 79 y.rptox' ccv in marg 16 firjr' av ^fj no xav I sed no in ras
I

CAPIMo

A

m^

13*

196
tpevyaiv

LIBANII ORATIO XXXIY
r

uccQtvQsg
ijt'

oig

avroi

7t£7toiriKa6i

ysysv^jvtain

jidllovtsg yag
TtolXfi

dyQOv

rj^siv

xal

tovto

iyvaxdtsg

tb%vri

la%-6vtEg

G)%ovto
sv

ccTtiovtsg
iiri

TtQlv slTtslv
5

dQd6ov6i, (pofiov^svoi

dQd6avtsg loycov dxovto

6G}6i

xatsxovtcDV

sxovtov

savtolg

slg

nsloai

dvvafiiv.
10.

Tov

(iri

6vvsivai toivvv avtolg attiOi xataTtaQ^ rnicbv

6tdvtsg tbv oti tcbv

avtovg d7ts6t£Qrj6av

d^d^d^svov toX^&6iV alticcdd^ai tav avtolg dsdoy^svcjv^
10 G)07tSQ

dvvdQov slt avtbv tivdg rniSQag KQTJvrjv s^sfiaksv, iyKaXoi tolg XQOvvolg Xsyav o6ag ovx STtiSv r}^£Qag. dXXd di rnicbv ys tb ol d' dv SiTtoiSv TtQbg avtov
sl'

dv

tig STCcjv ild^cDV sig icoqCov
rjg

iTtl

eld^cov

vdcxiQ
15

6(p£QSto

Kal

fiovXo^svov TtiSiv

ovK dv

aTtrilavvo^sv.
trjg

Hn

11. TtQbg ^iog^ si d' dcpsCg tig ti]v dxtlvog [ist£xov6av yr]v rJKcov £ig tb Ki^iiSQicov 271 6K6tog ^rjvdg tivag sxsl dtatQCfag sld-hv S7ti td
\

TtQo^d^sv CDV
tflg 50

sxhv

rjtvxrj^sv,

jjtiato
rjv

tbv dslva

7t6QQC3

aitCag

dvd-Q(07tov,

ovk dv

6vK0(pdvtr]g;

6v

6avt^ tov
tr]v dCxr]v.

(pcjtbg scpd-6vr]6ag'

6avta toCvvv Xdy%av£

16

cf. t.

n

149, 20

20

ijroL

aocvtm iy^dXsL

V^

sed vt in ras m'' 5 ix^vtcov 3 &7tt6vTsg sed ta) in 7 avtots 8 ta>v Mot iietccatdvtsg Mor ras 01* 9 avtotg 11 avtbg CPaMo om Mor TtccQtiii&v 12 iyxaXi] CMo Mor tivag I sed g add m** iynal&v 12 r]^iMor mun Kgovvotg? xQ^^oigMor qui iy xoj q io ig coni 13 ot sed in hoc in ol corr 13 ro in marg Mo^ gag 15 sl 01 FMor m*, v[LSiv CPaMo Mor ys inser sed cav in ras ut videtur ex o6 corrm' 16 yiiiiiiSQicov Si]? ' et supra s eras, I sed x 19 Gvxocpdvtrig- Pa Mor

P

P

CPMoV

\

|

V

V

Mo

I


I

AP

Mo

|

P

|

U

'

LIBANII ORATIO
12.

ADVERSUS PAEDAGOGI CONVICIA 197

^^g toivvv h%L%^v^Ca ^hv aQylag '^xov ixst6£^ 7CQo07tOLOvvrai, de t&v iidscog iQya^o^svcjv sivai^ 67}-

Xov

iisv

xdx tov tav
rj(jLsXr}xsvat^

sig ^vtj^yjv

naXau&v Xdyav

(ps-

QOvtov

dflXov

ds xdx tov TcCovd ts xal
5

%i6tLg ^std TtXsLovav 6aQXG)v ijtavy^xsLv tbv vsov. 8s tovds ^sCiov tb ^std Ttdvv TtoXXovg 7tS7toLfi6d-UL
tijv

iTcdvodov.

6

6s tb

^sv

oiscog^

tb

ds

PQadscag
i]ds6d-aL^

^tSTtoLrjxcog

ov xal

6LcojtG)v

onoXoysl ta ^sv

t6 ds dv^xsQaCvsLv;

13.

705, s^XsTtst s^is xal TtaQ' v^cbv syiyvst dv vo^L^6vtc3V ^aXXov viiav s^h tb dsov scoQaxsvaL xal sl dtd ^rjdsv stSQOv^ xatd

av

sig

v^lv ds st ttg ^v Xdyov X6tbv ^s^svrjxdta. xal tavta

\q

ys ro
dc36Lv

TtXfid^og

t&v ^rwv, ia^sv
7tOLr]tG)v

ds^

67t66ov tovtG) 8i-

6

tmv

xoQvcpalog.

vvv

6' ifiov

iisv

xatayv6vtsg i^ttd^v^slv d-avdiov., sv^ovXovg d\ v^ag 15 avtovg rjyri^dusvoL tatg iv dyQC) tSQips6L td Mov6g)v ipXd^l^ats. iTtSLdij toivvv tcoO"' viilv STtavsXd^stv R II 272
I

Mo|£, tC dvvaL^d"' dv rj^&v ivtavd-a xatrjyoQstv, wg 'blistg iLsv i7ts^v^stts t&v TtaQ im&v^ ^litslg dh ov xal 14. tovto dXXd ys TtQb tfig t&v 7tQayHstsdido^sv]

20

^dtov
14

S7tl

td XQsCtto ^stapoXfjg sl6(psQovtsg ovx
259.

sXrj-

II. cc

^ 370

sq.

cf.

ep. 666

20

cf.

p.

188 not.

1

1 iTtL&viiiccv
(Coll. 130)

Mo Mor

CPaMo Mor 9 To PI sed
posui e
ti
I

4 nXaiovd tovd' hi coni
'

V

2 rjSiag <5v> Cobet Mnem. III 147 6 tovtov 5 ^fra om Mor * add P^I^ 8 toj PI sed Re

add

P^V
Mo

ta
\

V

|

signum interrogationis
|

re-

PIV, colon

Mor
|

reliqui libri edd tavtu 10 ^^Xans t
iyivst' Re nod^' libri

rjfiiv

Mor

qui viilv coni

e libris

PaMo Mo SvvuLt' Mor PaMo Mor

iyivst' Mor Mor nod-' Re
|

11 ^/lyrfT' reposui 17 i§Xsipate 14 df edd 18 tig Mor drraff^' Mor 19 iTii&vybsits yiatriyoQSlv ivtavd^a C
|

Re

198

LIBANH ORATIO XXXIV

^a^sv^ dXX^ aTch to6ovr(ov biLiXriTobv sig dchdsKcc^ ETtstta
sig 67tta oiata^dvteg ovk eysvo^sd-a %sCQovsg^ dXX^ £%G}Qov^sv sig t6 8i8a6Kalslov did tovg ovtog oXCyovg Ovds tOVtO ^QadvtSQOV tj JCQOtSQOV Ttoiovvtsg^ dl)C oIoCtcsq Tj^sv sv jtXsCo6i^ toiovtOL Kdv to6ovtoig ovdsv

5

tov

TtSQL

tavta ^stad-svtsg vo^ov.
tig

Ttal

sysvsto

di]

xal 7tQo6r]yoQCa
lisfisvrijcsvai

tolg

^s^svr^icodtv

dit

avtov tov

SLTtSQ
10

rjd^slsts.

tovtoov s^fjv slvai xal vulv^ iaQCs66a, vvv ds to6avtag ^sd^vad^svtsg i]^SQag
xal jtQo6do7cats tov
xo^r'
|

ijxsts 6q)odQol Xoycov sjtid-viirjtal

R

II

273 TtoXkov

xQOvov tdg v^stSQag

s^ov 7tSQis6s-

ad^at pXa6cpr]^Cag.

15.

NaC^
Tcal

(f>r]6Cv^

sv yaQ d^CXXaig taig JtQog

"O^Lr^QOV
15

/tr^^io^d^svr]
tr]v

6v%vdg distQC^a^sv
sv
tolg

r]iiSQag.

tovtov ds
dv^ ovK
6LC07tG)

aitCav

JtQdy^a6Lv
sig

svQOL

tLg

s^uoC.

td

iisv

ydQ v^lv

tsXog

tb tdyog.^ td tsXscjtSQa ds yQacpSLV dXX' sdst jtQotSQOv sXd-slv dLd ^l^XCov svd^vg ovx Bvf]v^
dcplKtaL xal

tLvbg xal iXdslv ys ov^ sva^
20

dXXd 6vv stSQOLg svvia

vsotg

r]

tcXsCo^lv
16.

icpaCvovto.

ov TtoXv ys sXdtto^tv. ol 8s ovx xaLvbv ds ysvs^d-aL vo^uov dt' sva
r]

^aLvousvov tcbv dtoncotdtcov dtd dv tbv TtaQsX^ovta %q6vov.
13 4
cf.

tLvd

i]v

xal dts^aXXsv

tovd'^ stSQog

dvt

ep. 407. 187

r\

TtQotSQOv

om Mo Mor

|

-jioiovvts? in

oinsQ reliqui libri sed ot post i suprascr y1*, 11 post xQOvov cancellis inclusa rcc tcbv Mor 7 tig imtriSsviidtcov ad^Xcc add Mor p. 641 finem indicans orationis, 16 tig quae sequuntur p. 675 sq. praebens rjiistSQccg Mor ra add m^ delevi sed iv ante ifioi edd 22 dis^ocXsv 20 ov itolv ys inser I^ 17 aLcoTt&v Pa
5 oloiitSQ

F Re

marg add Mo^

V

|

APMo

I

|

P

'

V

23 tmv

Mo

et yQ

Mor

Sicctovd-'
|

PIMoV

\

stiQov

Pa

LIBANH ORATIO ADVERSQS PAEDAGOGI CONVICIA
i^ov didovg a:tSQ aveyvco xovx* xal ovr cog 7iov0i Ttsid^ousvog.
add"'
ijcoCst
rjv

199

rotg

i^ol dosxslvog

ivravd^a

v^ag ^s^faad^ai ^sv ^rjda^ov, d-av^xddyad^og^ d^ TCoXXdmg xal ravra xaxag ksysiv sidoxag^ <fac ixslva iisv ovv naqi' ixsCvov, rd dh iv raig diiClXaig
ccvrbg iitrivaQd^ovv
dvd-' svog.

5

rs xal xad^tarrjv xal
rjv
\

dv^

ijv

v^lv

ovxovv

Tavra ^rjdhv

Jtoislv, «AA'

R n 274

slvat diTtlovv t6 xsgdog. 17. El ds ^oi rrjv r&v aQd-QOv Xsystg vdaov^ rrjg

I

ov yaQ dij sxslvd ys Kal slvat sv ^oalg vvxra iQslg., cog svxofirjv xal rj^sQav vito xcbv dXyrj^drcov xal ^iaXXov larQoig rj
Tv^rig.,

ovx i^ov

TcarrjyoQslg'

10

vo6siv

^t^XCotg 6vvslvat.
ixsCvcjv
rf^g

ovd^

rjv

^aQvrsQOv r&v

^ot ro dtddaxstv rcbv naQ XvjtrjQcov rs xal dvayxaCcjv^ d
15

odvvrjg riv iTtstQaro utavstv rjv 6dvvrjQ6rsQa. iuol ftsv ovv TtoXXd dtrjQSvvr^xat xoig aQd-QOtg Po7]d-ovvxt^

xd

d'

ovv
ptcov

18. dcpslg riXsyxsxo TtXijv iXjtCdog s%ovxa ovdsv. avvdxd-sod-at ^ot Qad^viiCav iyxaXstg; xal 6 ^hv daC-

dvsvd-vvog.,

i^d ds xd ovx i^d; &6%sq
oxt

\

dv R

II

275

st xtg Tiot xov xsd-vsaxa ^ts^cpotxo^

^rjxsxt

t,fiv so

xai

xov
rtg

dvvaad^aC

xt

jtotslv

jtsjtavrat.

dXX' slnsv

dv

xat (bg

rov vszqov rdg MoCQag xal rd ^xsCvov sdst ^sv xavd xavxa xsd-vdvat, JtaQa dh rwv
vTtsQ

av ^yvco" 6 v^tv Re iJLTidsv Mor sed yQ ^ridsvbg liyoig reliqui libri edcl
1

^/orte leg.

Re Anim
tjuIv libri
lu]

3 jxav ^iiLtpuGQ^cii

Re

ovdcciiov

Pa

Mor
sed yQ

7

ovxovv Mor

Sh V 11 iQSl?

A

9 Xiyng scripsi ex (pr]ig in marg

IV

fpi]?

P

I

Evxoiiriv

V

ccQd-QOLg

om Mor
Mor

ixsa^cci

Mo Mor

15 rjv inser/' 14 aXysivmv? ' iF in ras sed 17 rd 20 oxi I sed 19 to: om Mor

P

m^

16 totg 18 6vvxi

add m'

t6
I

Mo

21 dvvccoQ-cci xl

AP

22 xaY.siv(ov

PI

200

LIBANII ORATIO XXXIV
alri.

olxo^evcov egyov ovdhv av
AcoTog

av

d' si

hv

edid-rjv vstb Xri^tav

eX6vt(Dv^

ovtc

^ev al%iidav ritiG>

^s
5

[lij

d66^G> de i%6iiievov %olv TtiXQoteQCo^
Tcal

ta tov didaaxdXov Ttoiovvta TCQog tovg veovg^ TtQOGd^eirjv d' dv

i6xvQ0teQG)^

tav

vecov

ri^Covg

ejti^ekel6^ai^

nal

tbv avtbv zivei0d-ai ^ev ^i] eieiv^ %OQeveiv 6e dvva6d-ai; zal :tG)g evi tavta yeveOd^ai; 19. dXXd 6tQaticotrjg
'fiev

eTti&v^av 6v^7tXoxfig

Tcal

^d%r]g v6<5(p

Tte-

10

Xvitov^evov OQa tbv dtQatrjyov^ dXX' ovx aitiCQiievov^ ovd' e6tiv ovdelg ovtog dvd^QcoTtov dtojtog, og dv d6tQateCag dico^ai tbv toiovtov eyco
drjd^elg i^aicpvrig

dh djtb tfig avt fjg dvdyxrjg iTtXiTtcov ti tcov eiwd-^tov sico tbv yQa(p6^evov; Kal tCg vo6rj6ag xaxbg edo^ev^
oti vev6drjxev; ovdeCg^ TtXijv ei tb vbarj^a avtbg ecpv15

tev6ev avta.
fiaCrj.

TtoXXayo^ev

d'

dv

roi)T' dvd^QcoTtG)

6v^-

yv^vixolg dycb6i jtoXXdxig ecjQaxa^ev rj6^evrj%6tag dd-Xritdg ovd' djtodvvat dvvr^d-evtag^ olg TtaQa Tcdvtov t&v d-eat&v eXeog^ ov /tf/iz/^tg, dXX' ovd^
e%aveXd-ov6iv ol%ade
JtaQa

oidv tolg

t&v

oixeCov^

dXX"*

rjtvxr^-

1

da
I

Re
r]tiGi

om Pa

4 ccyx6ii£vov Pa 11 o et yg in

2 av Re hlovtoiv iSe^ri Mor Iriot&v IMo S ^s I sed 8 in ras m^ Mor, yg ccltCa in marg
| |
\

Mo

5 iTtiXsXfia^^cci

CMo Mor
|

7

marg Mor
|

tog

Mor

reliqui libri
ixXiTCcbv ti

edd

PMo
]

icatQatiag

V

om av inserui e V 12 vnb Cobet Coll. 130
|

sir]

Mor

13 tiov yQacpo^ihvtov

I sed

Mor 15 Msi^sv I 17 ccTtoSvvaL IMo 18 naga Ttdvtcov sed tihv inser m^, Re sed yg t&v Q^satibv jrapa Ttdvtav Ttagcc Ttdvtoav Q^sat&v in marg, CMo sed yq Ttagd Ttdvtav t&v Q^sat&v Ttagd ndvttov ^sat&v PalV nsgl nccvtcov t&v &sa)v t&v Mor, quod correxit Koenius ad Greg. Cor. p. 139 ed. Lips. 1811 ^^&sat&v scribere malim pro ^s&v t&v, quod in &S(oqovvt(ov mutahat sensu egregie perspecto Piersonus Veris. II 10 [LB. 1752] p. 258''*' ad quem locum Bastius 1. 1. adnotavit: ,,'9'mTcor Codices Parisini conflrmant'''' de quo cf. p. 188 sq. ovdl C
xaxwg I
\

Hsvov corr m^ 16 hoiQaxa ^hv

Mor

aw^ Mo

in tbv ygacpo-

P

A

:

|

LIBANU ORATIO ADVERSUS PAEDAGOGI CONVICIA 201
XBvau lihv avtovg
^lxq6v.
(paCrj ng av^ a8i^Yi6ai de ovdh R II 276 20. ov uijv ovd* ildvd^avov rijv tcjvds ndXiv
\

Ps^krj^svog

tfj

toiavtr}

vd^oj,

di

r]v

avdyxr^ ^ol xsl'

6^ai

Tcad"^

sxa6tov

ts yaQ tfjg
slg

stog rj^SQag tivag atpovov' iyyvg rnistSQag sxsCvrj xal scoXv tb TtaQ sxatsQag

s

tijv srsQav iQ^o^svov. ^r} naQ^ Qovg ^ld^sts 6o(pi6tdg ov vo0ovvtag; si d' dyg ol'6ovtsg xal tovto 7]xsts, ti ^ri (psQSts^ STtsidrjjtSQ i^xsts^ noX-

dtd tc ovv

sts-

lav

iisv TtQO

v^G)v tovto ivr]vox6tcov, TtokXCbv d\ vvv^

liaXkov ds

Ttkiiv

v^av

djtdvtcov;

ij

6v ^6vog 6vvov-

lo

Lcov SQadtTJg^
Q(xiv sjtid^v^ta;

sv dh tolg dXloig to6ovtoig ovoiv ixi21. dXX'

ovx SQslg ^hv tovto
d^av^dico df, rt

tfj yXcottr}^

tolg 6' SQyotg b^ioXoyslg.
i(p'
\

dv inoCsig

66ag ovx oliydxig rj^iSQag sxta^svtog [loi tov xaxov^ 07t6t^ sv dTtaXkayfj taisicx.' dvtl yaQ

R

II

277

rjiis- i5

Qcbv dxtcjxaCdsxa tb tQitov ^sQog trjg xXCvr^g dsdsrjuat tC dv OVV STtoCsig SV ta TtQOtSQCO fiorjd^sCcC tCoV d^SCbV.
ILStQCo

toiavta

Ttoicbv

22.
'

Aitiatai

dh

sv ovtoo ^QaxvtsQco-, xal tb (pvXdtts^d-ai
totg ^sv ov6tv

tdg

ti^dg
(pCXotg^ 20

TtaQ

riiiGiv

tolg d7tiov6L,

rifilv

toXg ds sv86ioLg^ toig dh xal d^(p6tSQa, tolg ds ovds-

tSQa
xal

/LtaV,

s%ov6l 6s dXXcog tL dCxuLov

(5t«

6vyysvG)v.
TtQbg

ovx

ai^yyvstaL

7t6Xs^ov

aiQ6^svog

tovg

%cc6xov

4 yiad^C2 ov6h CPaMo edd Mor ovdh] ov 5 X8 om Pa yao] yuQ xal Pa Mor xivbg 6 diccxi PI sed in hoc xat Mor xb om CPaMo Mor in ras m^, sed fg in ras m' 7 (5"^ Re oiaovxsg 8 xorl (piQSxccL Mor qui tpiiTtsiSrJTtSQ ijxsxs in marg Mo* b xox' iv AnceXXay^ 16 bnoxs I 13 ds Re Qsxs coni xa^sicc xoaccvxcc ^odiv coni Re Anim xcc%sicc e xax^icc corr P** 17 xs x&v 21 Sc^qioxi20 et 21 xoig e xoig corr P'' sed v eras aiQoviisvog 23 alQov^svog Qoig Mor
1

Mo Mo

I

Mo Mo

\

MoV

|

|

Mo

\

|

V

Mo

V

202

LIBANH ORATIO XXXIV

R

II

ovxstL XvTtelv (ovdevcc} dvva^svovg^ aXV etSQag Xtj278 ^scog ysysvrj^svovg. syh ds TtoXXov ^sv av stt\

^rj^d^rjv avtbg tovtov tsd^siTtsvai thv vo^ov^

stSQov

5

ds (p^a6dvtcov xaXbv x60LV dxoXovd-slv xal

r}

(pvXaxrj

%al tb tolg tsti^r}-

^rj

%siQovg sivai tCbv rjys^ovcjv^
slg

ovg otda talg tocavtatg ti^alg
%al ov xdfivovtag ovd'
si

tsXsvtdg iQo^isvovg

vskqoI vsxQovg TcatsXd^^avov.

23. Tcal ovdslg ovtcjg d(pQcov ovds dd^Xtog og
^Yi^ai
10

dv

sititi-

Tf;

'Pt^tif/,

dXX^ ol iisv tcbv dida^xdXcDv xal 6vvs^-

scpSQOv dvs%ovtsg talg %SQ6l tovg vjtb trjg (Sv^cpoQag xad-sXxo^svovg , olg d' ovx r]v xal tovto dQccv., to/ ys

tovg Xoyovg 6vvsQydt,s6^ai tolg vsoig stC^cov tdg skcpoQag tovto ^syi6tov ijyovusvoi tb tovg ^ad-rjtdg d dsl TTOislv JtQbg tovg oi^o^svovg didd6xsiv. 24. dXX'
15

ovtog STtiXa^^dvstai ^sv to6ovtov xq6vov^ xatriyoQst ds tov ^ij TtaQa^aivovtog v6^ov ovtcjg dQ%alov^ %sXsvsi ds ^rjdsv dti^6tSQ0v dysiv vsxqov.
d^icjaaig

xaCtoi tCvog

dv tbv 6avtov TtatsQa tv%slv., si 6ov cpoi19 tcbvtog sti tsd-vatrj; si ^sv yaQ t&v ti^rjv k%6vtc3V., R II 279 tC tovtcov roiJg dXXovg d7to6tSQSig; si 6s tcjv stSQCov^ ti %a^cov tijv ^Q06rjX0v6av slrjg dv dsdcjxcjg
j

1

ovY.

hi

A

auctore Re cancellavit
corr

Anim Mor

post ovv.iti comma inser Re ovSsva scripsi om ov ACI sed in hoc eras, FaMo ovdlv Cobet CoU. 131 lri^8(og I sed rj ex f
|

PV

|

2 in^riodnriv av erasis litteris suprascriptis § et cc scripsi coll. 203, 5 vsviv.r^y.oOLV libri edd 6 xEXsvxai sed sX in ras m* xBd-vryAdoivl Sintenis 8 ovS' Re 7 ov8h ol I og av iTtixi^riGcci scripsi ooxig iTti-

m'

F

4

xsxi^riY.OGiv

P

|

10 avsxovtag ojg iTtLXL^fjOai reliqui libri edd xnLTqoai I sed sg in ras m^ 11 d'] ov8' Mor sed yq ov8' in marg libri edd sed abesse \l7] ys scripsi auctore Sinteni

V
|

CMo

om

lisvoL

13 r]yovmaluit Re 12 oviiq)OQdg 1 sed i-n suprascr m^ I sed 'f}y in ras m18 sl oov reposui e libris sl' oov edd 20 tovtcov] ^legendum aut tovtov aut tavtr\g aut denique ti xovx(p KcicxaXsLTrajv xovg aXXovg ccTtooxsQStg^'' Re

I

LIBANE ORATIO ADVERSUS PAEDAGOGI CONVICIA 203
dixrjv; 25.

av

elTCsiv,

ov xoCvvv^ « Tialdsg^ ovd^ exslvo roXfirJ66L€v cog ov TtoXkovg dsivovg Xeyeiv xovxl xo

av ol ^ev ev dCxaig i^eXa^ipav, ot %(oqCov edec^ev. de ev Tc5 dixd^eLv^ ol de iv xa xalg jtaxQCac Por^d-elv.
G)v
xi]v

e%a6xog ^exa XLurig xov voiiov xovde xavxi^v eka^s Svvaaiv. el d' e6xi %dv xc) cpvXdxxeiv xbv vouov

5

evdoxc^elv xdv ^rjdevl pXdTtxe^d-at JteQL xovg Xoyovg xal 6vvLevaL xavxa d^(p6xeQa dvvaxaL^ xCg dixaCa 7Cq6q)a6Lg
26.
xf]

xaxd xcov djcod^vrjdxovxcjv v^QeL; 'Ecp' (p d' dv XLg [idXL6xa djtojtvLyeCrj^ oxl xai
xdg r&v
\

lo

xdg r]iieQag al

6o(pL6xa)v

eitLdeC^eLg

e^ov^L^

uexd XG)v xr]vdXXc3g
Ttmg^
o)

dvaXL^xo^evov dQLd^^ov6L.

R

II

280

^LaQov d-r]QCov., Jtcjg XoyoL X6yoLg pXdpri; xal Ttag 6 XeycDV d XQV i^tftft^^at, TteQl X6yovg ^r^fiLol; eyG) ydQ xijv ^ev xcov SLdaGxdX&v 6L037tr]v xaxd xav
^avd-av6vxG)v elvaC (pr][iL^ xb Qevfia de xcbv TtaQ' exeCVG)v X6yG)v eTtl xb xavxd dvva^d^aL jtOLelv TtQodyeLV.

15

eoQdxafiev

ds Jtov xal TtaLdorQC^ag^

6)g

ev ralg 7ca-

XaC6xQaLg xal dLa xg)v eavxcbv 6G)fidxG)v TCacdevov^L TcaXaCecv^ xal JCQbg xovxocg xo^6xag sjcl dcdaxf] xcbv Ha%-r]XG)v dcpLSvxag ^sXr] xal x6v ys 14:c6XXg) TCoXXovg

20

xo^6xag

ovxcjg

d7CsiQya6fisvov
403, 16

<^l'6fisvy.

21.

ovxovv
855

10 Dem. de

fals. leg. p.

21

cf. t.

IV

p.

/3'

ovd' ixsivo in ovdh 'xelvo corr 7* 3 ^io^sv Mor qui 7 xav 6 rov? voiiovg Pa 4 d' (bis) Re xat libri edd iLr]Sh' Re 11 aTroSsi^sig I 12 xr\scripsi 13 Xoyoig koyoL CIPaMo Mor 15 yap om V vdXcog CI 17 tavra 16 iiavd-avovtcov fihv Ti]v Ttag' om Mor Mo sed in tavtu corr, Mor nQodyoi Mor sed yg TtQodyBip in 22 ovtcog 18 ds sed s in ras m*^ sed ovt in marg ras m1'ausv inserui auctore Re ovx sed post x lacuna
1

MsL^av coni

|

'

V

P

|

P

|

|

V

4—5

litt

204

LIBANn ORATIO XXXIV

xal o6tLg id^sXsL 7tOLfj6aL QTJtogag^ 7caQ£%it(x) tolg tovto> dvvrj6o^8voLg savtbv TtaQadsLy^a xal xhv ^hv ov /3ot>-

5

ko^svov IsysLV 6 vsog djcodLdQa^Tcstcj, tbv ds xal noLovvta xal dsLXvvovta Xoyovg dLoxsto Kal TCSLQaOd^G) xal drj xav tcbv TCQbg l'0ov tOTCov savtbv xad^LGtccvat.
stL cpOLt6vt63v

syysvTjtaL tL^Lv iTCcdsL^scog SQ(og, tvy-

Xavstcoaav
sxsLVOLg

xl-sdtQov.

xal

doxsCtcD
Ttal

tovto

^ij

fidvov
\

do^av

q^sQSiv^

dXXd

na6LV olg tavtb

R

II

281 Tcotov.

28. ^rjds ixsCvov Xtj^avtog %G3QsCtG) tcg
cjg stcI ^rjdsvl

ijcl

10

tbv dLdddxaXov

nsTCQay^svG)' nsnQaKtac

ydQ

tL tG)v 6v^(psQ6vtG)v tG)v iisv o6oL ^sXtCovg^ sig ocql-

6lv sjccddvtcDV^ tcbv ds o6ol ^yj %SLQovg^ slg tcovov, tcbv ds sv tG) lsLJco^svG)v l6g)v ysvsdd^ai fiovXo^svov. ol dh Xvd^svtog tov 6vXX6yov scsQLL^td^svoC ts tovg Sl15

daaxdXovg %al

^cad-L^ovtsg

dxovtag

sjtl

tovg d-Q^vovg

xal ^Tjds dvaTCvslv scbvtsg v^QL0taC ts sl6l xal iilkqov TCOLovdL tbv siQr]x6ta ^oovtsg [olg tcolov^l tbv], cog
rjVihxXrjocsv.

R

II

2^2

29.
I

'EyG)

^hv ovv ovts xad^stXov ovts xad^aL-

4 Snoxhoa]

^TjTSiTOj

V
Re
ovt(o
|

1 iQ-iXoi

1

XoiLivav I in ras P^i^
|

4 SsvKvvovta V sed o eras 5 i6ov PI sed hoi Mo et yg in marg Mor ^^mdlim i'6cov {sc. Xotvnov Mor sed yq tvv.ov in marg xSv tfjnov Mo yoivy' Re ^ ' e ^aX corr I^ n&v V S olg I sed ol in ras et e corr m' ' 9 iirj df PIMoV 12 inididovtaiv V eras tig V sed 13 dh sed ds in ras m* 14 Ttgoi^td^isvoi Pa nsQietd^svoi Mor 16 yi7] 8s PIMoV 17 olg noiov6i thv cancellavi 7COiov6i tbv male repetitum, olg ad stracturam resarciendam noiolg I sed o^ in ras m^ postea insertum esse arbitratus 0V6L om Pa 18 tjvo)tbv eras om Mor 7toiov6iv Mor xXriTisv I sed 73 ex t corr et v (2) add m^
|

1

QTitoQsvsLv coni

V

2

tav

et fiov"

I

P

1

P

|

LIBANH ORATIO ADVERSUS PAEDAGOGI CONVICIA
<Qri6(o

205

tcc^avtov ovds 6eC0(o xaxodaC^ovog 6vxo(pavtCav naidaycoyov^ tov^de dl rovg daiXovg^ el xal ^r^Jtco^

akX

'

IdotfiC Ttots

yevo^svovg dvdQsCovg xal yLyv(D6xovg)

xag avtovg:

xal viiag ds^
rj^ulv

TCatdsg^ tdoL^i iii6ovvtag

tovg

6(psCXovtag
i]v

dCTcrjv.

b

v^stsQaig

ipvialg^
6(p' 63
ejtl

i^sQQiTCt

sl xal vvv iv talg av xal ovtog knl taig

5

pXa6g)r]fiCaLg.
trjv

Tvxrjv, cjg

7tQ06xvvsl fisv 6 tov vsov TtatriQ tsC^SL ts xal (pQOVQa tov ti]g z/a6

vdrig
^,

iaivQOtsQo.
rjdscog

d^aXdfiov^

d' ietiv

ijfiSQog

JtQog
10

tovg

avta GvvdiatQCfiovtag xdv
STtsfiiifS^

xaXs^i] tig tov

l^pvfov
30.
I

iit^ ccQidtov^
firj

xdv

sjtl

dsijtvov^ s(pf}xs xal

avirw Toj

6vv6sLJtvsiv

xal toiavta Ttoicjv xal

sixpQaCvov tbv sdtidtoQa. toiavta a7titQS7tc3v R 11 283

xaQi^ofisvog oficsg a^ioi (pofisQog slvai toig 8ida6xdXoig xal ^XsTtav dyQiOv S(ps6trjxsv ovdsv

xal

toiavta

15

Ixavbv
drjd&g
il^icjv

vofiC^cjv.,

itav sXattov tou 7tQo6r]xovtog ^ i^ cov
diad^sCrj

dv tiva
ds

6xo7tcav^

sl6i(ov

fihv
g)

Xvx&v^

xQfitai jaCQSiv 7taQSX(ov, (pavXCt,(ov fisv dida6xdX(p^ d^aviid^cjv ds stSQOv., tj] t.ov tbv vsov fis20

Ta6t7]6siv aTtsiXfi dovXsCav iTttcpsQcov r« tovto (po^ov31. ov fifjv ye TtatfiQ roi) viov xal 6fi(owfisv(p.
fiog
riv

xaxbg ovt

toiovtov Yivdyxa6s Xoyov ysvs^d-at^ ovts yaQ avtbg rjv avrd3 toiofjtog Ttaidayaydg, dXX i^ti' '

Sixrjg^

fistQiog^ 6(o(pQ(ov^

6v

fisv fjys

iXQfjv d7tsCQyc3v^ tf]v td^iv ds ov taQdttav ovd

(pvXdttov xal cav « fif]
'

ib

tg:

1 r' iiiavTov Mo et yq in marg Mor xi i\Lavxov Mor qui 3 i'doL Mo 2 xov? dh I 8h xovg om I i^avtov coni Mor yp lS(o in raarg Mor yLvoaaxovxag V iirinoxs Mo Mor 6 7}^st£QULg Mo Mor 8 Javdris Re SdTtdvrig libri sed n
\
|
|

eras F, Mor si d' Mor 9 0$' 12 ccvxb xb I svq)QccLvov I 14 6 iisv Mor Bed y in ras m^ ovisvi CPaMo Mor 24 ov
I

APIMoV

10 xig V 15 aygLOv I

I

|

206
dedcoxsv 6

LIBANII ORATIO XXXIV
xC

vo^og., avtm didovg^ aXV sldag^ e6xiv 6 didddxaXog, xC dh 6 jtaidaycDyog.

^ev

in ras m^ sed 2 tiXos xov slg 1 a-uTco avrS) I Mor tbv Ttaidaycoyov loyov subscr A^ TtQog To;g tov Ttcadccycoyov

P

'

§Xa6(pri^iag

Pl^

XXXV
Oratio
letur/)
ipsius

(XXXIII

R).
ut vi(t.

tempore

nQog rovg ov kiyovtag eodem fere, quo XLVIII Ttgbg rr}v ^ovXrjv
conscripta

11

526sq. R)

qua Libanius
in

discipulos

qui

olim

fuerunt,

postea vero

senatu

natum silentium obtinuerunt, cobortatur ne
cescant, inter eas est

iudiciisque obstidiutius conti-

quae 'corporis' fere finibus circummanserunt. Parvus igitur numerus codicum est Sunt autem hi 12: quibus ad nostram aetatem pervenit. 1. Chisianus RVI43 (= C) saec.XIV fol. 272. Vide
scriptae
t.

I p.
2.

10

sq.

Contuli.
gr.

Monacensis
Vide
t.

483 olim Augustanus
15
sq.

(= A)
P)

saec.

X

fol.

161.
3.

I p.

Contuli.
gr.

fol.

Vaticanus Palatinus 132\ Vide t. I p. 20 sq.
1)

282

(=

saec.

XIV

Contuli.

Nonnihil consensui tribuo qui in prooemio utriusque
Ssq. f^;^ouat tolvvv
xal dotsv fiiv p. 527, 4 oi tr]v tioXlv rjutr f^^jjOiTa? ^Sol t1]g tS nUQCCLviGSCOg OVTf6lv tLvcc ysvs6^aL xccl tisl6%^fivccL
thXLycoQriiLivojv noL-^6a6d^ai

orationis cemitur:
p. 210,

R

rots xTiv noliv i%ovGL trjv THLStEQCCV d-SOtg SOVVCCL LLOL
nsgl a)v nstv ts
rjy.co

6viL§ovXsv6a)v, slycccL

LLstQLoog
viiccg

nsL^ovvv
cpififfv,

^ivovg
sl d'

av

Xa^stv. inl tcov

tovg ccKOvovxag t&v ngoxat ncitaiov
(loi

XovsiTc^^sts

iibvsLv^

rjttco

voiav. si d*

ovv

'ksqSccvco Ss oiicag avxo ys t6 nsQl xcbv xoLOvxcov 6v^§s-

xr^v 6viL§ovXrivicnodsii,sxs,xiQSog '^^iOLys i-aavbv xb ffvfi-

§ovXsvKsvaL.

^s^ovXsvAivaL.

208
4.

LIBANE ORATIO XXXV
LaurentianusLVII27 annol392
t.

exaratus

fol.

474.
t.

Vide
5.

I p.

59

sq.

Vaticanus
sq. et 69.

gr.

939

saec.

XV
Mo)
saec.

foL 172.
saec.

Vide

I

p.

44
6.

Monacensis
t.

Vide
t.

220 sq. 7. Mutinensis II p. 48 sq.
I p.
8.
t.

gr. 101 Contuli.

(=

XVI
foL

foL 177^

gr.

CLXXXI
2

XV

188\ Vide
foL 295.
I

Marcianus append.XCI
I p.

(=1) saec.XIV
foL

Vide
p.

217

sq.

ContulL

9.

Urbinas

gr.

125

saec.

XIV
M)

120\

Vide

t.

214 sq.
10.

Marcianus
I p.

Vide
t.

t.

213 sq.

gr. 437 et 236.

(=

saec.

XV

foL 158.

ContulL
saec.

11.
I p.

Barberinus
sq. et

II

41

(=B)
gr.
sq. et

XV foL

194\ Vide
saec.

24

236.
t.

ContulL

12.
fol.

Vindobonensis phiL
Vide
I p.

XCIII

(=

V)

XII

ContuU. Hic quoque duae distinguuntur codicum familiae qua195^.

35

236.

rum
ita

altera

codice V,

prior reliquis

codicibus

continetur

XVII, XVIII, XIX, XX, XXV (cf. t. II p. 204. 232. 381. 420. 536) ex utraque mixtam recensionem praebeat, Laurentianum Vaticanum, Mutinensem, Urbinatera,
atque
,

tamen

ut

B

similiter

in

orationibus

missos

feci,

crederem.

ut pote quibus nullo detrimento careri possel Laurentianus et Vaticanus ad fontem commu-

nem cum Chisiano, cum Marciano 437
autem vinculum quo
tibi

Mutinensis
et

cum Monacensi, Urbinas Necessitudinis Barberino redeunt.
stemma

reliqui codices coniuncti sunt,

ante oculos ponet:

LIBANH ORATIO AD DICERE NOLENTES

209

De codicis C pretio minore idem quod in oratione^ XXXIII et sequentibus (cf. p. 164) valet. Duo tantum loci a Maximo Planude^) excerpti sunt. Oratio primum a Fed. Morello Lib. opp. t. 11 p. 633

— 636
Nam

e codice

Bavarico

i. e.

ex apographo codicis Monaintegre"j.

censis edita est, sed mendose media in linea verbis

admodum parumque
aXX''

iv tc5

(=

p.

214, 17) de-

siit adnotans UCtcsi, xaXka. Cuius postquam multa vitia divinando sustulit Reiskius Animadversionum volumine V

primus editionem integram e codicibus Monacensi praeparavit, quae ab uxore t. II 295 typis commissa est. In hanc etiam magna p. 284 notarum Animadversionum transiit. Pauca corrigenda pars
p.
,

434

— 435

Augustano

et

reliquit

Sinteni
1.

et

Cobeto.

1) Cf.
2)

1 p. 73.

Cf

p.

164 et

t.

II p.

637.

JjiBAsius ed. Foerster.

III.

14

XXXV
R II 284

(XXXIII

R).

nP02 T0T2 OT AErONTA2.
1.

Kal 6^6

xccl

xriv

TtoXiv xal

v^ag xal tovg

v^etBQovg TCatBQag ^G)vtdg ts xal tstsXsvtrjxotag da~
^Qv6eiEv dv tig elTcotag oq&v
5

trjv

v^etSQav ev tolg v^lv
ei^riv djtrjX-

diKa^triQLOLg dtpGiviav.

rjg

TcdXai ^iev

d'

Xdypai \ir\ dv Tcal vvv^ et
l'a6ig.

tdg s^dg
^ioi

dti^d6a6i TtaQaivedeig,
tr^v TtoXiv

yevoito

jtQ06e%eiv sd^sXrj^sts, tfig ai6%v-

vrjg

2.

svxofiai

ffjv rjfistSQav d^solg
10

toCvvv tolg dovvaC ^ioi tcsqI
Tcal

s%ov6i

d)v rJKco

av^^ov-

Xsv6cov^
psiv.

slitsLv

ts liStQCcog
drj

Ttsid^o^isvovg

v^ag Xa-

xoivbv yaQ

ovtov t6 xsQdog

roi^

tov ts Xsyovtog xal t&v dnov^sv siQrjTcevai do^at td ^eXti^ta^

= == = Mo = I = M = B = V =
C

A P

codex Cliisianus Monacensis gr. 483 (Augustanus) Palatinus gr. 282 Monacensis gr. 101 Marcianus append. XCI 2 Marcianus gr. 437 Barberinus II 41 Yindobonensis phil. gr. XCIII

\

rov avxov ante nQog 1 Xs ante TtQog A, supra Ttgbg C Xoyog sUoGtbg fxrog post Xeyovrag V rubr, ^g in marg C,
S rs om I marg B Mor sed yQ anudaaOL

V
tc^

in

(id6r]rs

6 sl ^r} Mor ari5 7]iiTv 10 rs om 11 rov in marg 12 v,SQdog\ t6 yiiqdog rov rs Xiyovrog nal ra>v aycovovrcov 12 t6 Y.iQdog t6 t6i; num nsQdog t6?

Mo

M

\

IMB

V

LIBANE ORATIO AD DICERE NOLENTES
rovg 6 dvtl t&v "^dBOV ilsdd-m xa 6v^(psQovta.
iTrl
'

211
sl d'

av

raV VVV

(pLX0VSL7t7]66t6 ^6V6iV^ YjtrCJ ftfV, X6QdaVCJ d6

ofKog avto y^ rb 7C6qI robv roiovrav 6vii^6^ovX6V}isvai, 3. Mlxqov ds rLg vficbv dTtozQLvddd-co ^ol R n 285
'
I

v^Lv 7iQo6riyoQCa tcolvt]; (paCrjr* r6v6^6V0L. rC roCvvv 6Qyov ravrr^Ql
rCg

aV
rfjg

ol tvoXljtQ06rjyo-

5

QCag; yva^r] X^LrovQyfjaaL Tcal XdyoLg 6l6rjyrJ6a6d-aL rb dsov^ x(oXv6aL rd ^Xa^SQa.^ roig ^sv 6vv6L7C6LVy rolg d6 aTtavrypaL^ dxoXovd-fjoaL U6v 6v (pQOvov6LV aQxov^L,

ds rb Xv^LrsXovv ov^ 6qg)6lv^ dvrL6rfi6aL
(p^Dvalg rdg d%b rov ^ovX^v^lv^ ^ctXXov tJ dsdLSvaL s% Qr^roQsCag 6X6lv. rafjr^ 66rLV 6 7toXLr6v6pL6vog^ ov ^vXa xal xd^Lvot IaxB^a^d-aL
cclg

lo

dTib

rov d^Qdvov

6
.

(pop6Lv

xal XnnoL xal dd-Xrjtal xal ccqxtol xal xvvrjysraL. xaXd li6v yaQ xal tavta td dvaXcj^ata xal (pSQOVta tL^ijv
fisv
tfj
'

i5

7t6X6L^

d6iav dh tS) daTtavcjiisvip,
'

dXX'

ov7tG)

tOfJt
yLG)v^

66tL ^toXLt^V^^d^aL , dXX

6Ld7}

^SV

0i[iaL

XSLtOVQ-

xdv
TtoLT]^

6t6Qov dh 6 7toXLt6v6fi6vog^ oiov 6X6yov dQtCog. d6xdxLg tovtcjv tLg 6xa6tov TtQbg tfjv iavtov
(pLXotLfiLa
cf.

{i6v xal

^6yaXoilfVxCa xal Xa^7tQ6tr]g

so

13

ad

p. 6, 12

1 Tovs 2 ^Ivelv ^f Re yiEQdccva sed in xfp^avco corr P^M^ 4 &7toxQivi6&(o Mor
1

AIMB

M
[

\

CMoAPIMB
5 v(iiv
]

Mor maiore m' r^iLlv qpatdYT ' e* corr sed Mor naXvoca 8 Siog 1 272, 6; 1. m' yicoXvGai ad cf. Moi fortasse recte p. 30, 14; Mor 11 8h raig 487,12; II 178,8; 237,7 xQOvov 12 (po§8tv iiaXiov 7] dsdiivai scripsi auctore Re coll. p. 213, 19 dsdiivai iiakXov ?) cpo(i8tv libri sed verba (po^slv et SsdL^vccL litteris suprascriptis transposuit et ji^ ante S8Si4vai insesed v (4) ruit P^ 13 tovr' Re 16 rav SaTtavoaiisvoiv
sed
i

A

in ras paulo

MoP
\

A

(pccir^adv y'

MoM

Mor

Mo

V

B

Mo

M^

19 rig 17 ijdr^ CAP Re sed sxaaro in ras m' 20 fifv om I

add m-, Mor

Mo MolB ixaarov P
\

14*

212
ravr' av
tog.
stri^

LIBANIl ORATIO
TCOQQca ds ye
5.
\

XXXY
tfig

xov

%oUreCag xQrniaJtateQeg

dfilov

de exetd^ev.

tcoXXoI

xai,

vij

R 11286 ^Ca
5

ye^ xal ^rjtegeg
eTtl

t&v avdQ&v avtaig oixo^s-

vav ^yayov
ovv
jtkriv

tag toiavtag daitdvag td ^ev aQti tovtoig ydXaTitog aTtrjlXay^eva TtaidCa^ td 8e ovjtco.
exeCvrjg
el

^etadco6ec
ye.

ttg

Tijg

JtQo0rjyoQCag;

TtaQaTtaCoL

Jt&g

yaQ dv o
roi)

ovSetg^ ye ^rjd' oti

XeitovQyel
TtQd^Sie;
10

dvvd^evog eldsvai tb

Tt&g d^ ov itQdttov rc3 tr^g TtQd^ecog
'

^oXitevo^svov dv 6v6-

^ati xaXoito] xal v^elg toCvvv^ a6JteQ exelvo tb %aidCov^ XeXeitovQy7]xate ^aV, TtoXiteve^d-e d ov.
6. Kal tovto TtdXai ^ev rjxovov t&v e^oC te eitiXaiQOVtov xal v^i&v xatayeXavtcov xal ovx rpcC^tovv.^ rideiv yaQ v^&v ev ^oXXolg %G)QOig tdg yXcbttag, vvv

15

de

drj

xal

ei6f}Xd^ov

6a(pe6teQov eyvcov tijv e^avtov ^v^KpoQdv. ^ev yaQ tbv aQ^ovta 7tQO0eQcbv^ «g ovx edei^

TtQovxeito de ti tcbv 67tov%aQfiv 8\ 7} PovXij 7ta6a. daCcov ditaitovv Xoyov xal QTJtOQag. tcbv d' dXXcov o

doxol 6(pC6i
20 tf]

Xv6iteXelv Xeyovtcov v^elg eitoXitevead^e toijovtov 6vvei0(p8oovteg., OTto^ov vfij^art- tb 6i(07tfj Xeyd^evov e7taive6ai^ ^aXXov de ol ^ev ecjQcbvto te v^&v xal tovt' e7toCovv^ ot d' ovde tovto, dXXd xqvipavteg avtovg VTtb tolg vcotoig exeCvcov ovdev oixetcbv
e^i6vt(ov de

R n 287
1

I

diecpeQov eig 8e67t6tag ^Xe7t6vtcov.

3 xul

om B

(r;f^V«^os Sintenis
I

at

tavtaig

Mo

Mo
I

cf. t. II 27,6; Plat. rep. p. 567 E sed aiytalg in marg 6 iv.Bivoig

Tial iy,eivoig

Mor

|

tig ^EtadmcssL

V

\

tig

B
e

7

el

/xrj

Mor

naQaTtaisL

V

TtaQanaisi

Mor

libri

edd

9 nsQl d' o tig

av inserui nQattov Mor
|

V

om

reliqui

Mor marg
22 61

11 ds ov 18 8s

Re Re

AMo

oi

IMBV

13 viiiv 14 slSov Mor, yQ Idslv in 19 dov.si noUtsvsGQs Mor 23 avtovg Mor savtovg Re

M

10 aalsitco

CMo

1MB V
Mo

|

LIBANE ORATIO AD DICERE NOLENTES

213

vn&v Tolg ^hv fl ayv eiQ7]xs6av vTCrJQxs i^sya (pQovetv^ valv d ix tov asecyrjxevaL xsra7tsiVG36^ai xal Tolg ys axoXov^oig STcaTSQcov Tolg usv ixsCvov xaQa^ xolg
'

d' v^STSQOig

xat7](psLa.

7.

TCvsg
ol

dtj

xal

8sltcvov6lv
il^svdo^svoL
5

^6av
fisv

vfiLV
yctQ

JtQog

tag ^rjTSQag
Xdycov
iqxsLv

XdyoL;

xal

ix

avToig

Xsyovtsg

x«t'

avtb tovto

ridLXslts^ 6s6L(07trjXsvaL

ds o^oXoyovvtsg ti

0tsvsLV sjtOLSlts dvstvxslg avtag anocpaCvovtsg fiTitSQag xataQco^svag 6cpC6Lv avtalg v^qlv xal X6prjv
iq

aXXo

ta^v y av v\x,ag aC^xvvd^sCrj av XSLQOtsivrig^ ta^v y' vTtovQyrjdSLS xsXsvovOl^ ta^v ' y ctv sX7tC6sLS dvaxsQsg avtci tL Xvd-r]6s6d^aL dL vy.&v., orav v^stg aXXcov ds7]6d^s tav vtcsq v^av SQovvtcov.
xal
dvsCdrj

tsxov6aLg.

10

'

8.

TtQog d^s&v^ JtotSQOv a^SLVOv., aysLV
tJ

rj

ays6d-ai^ xal
^^

16XVSLV

^ri

Porjd^rj6ovtog,

dvva6d-aLy xal ^orjd^stv rj xQVi^'''^ ^^"^ xal xaXst^d-aL ^axccQLov rj ^axaQC^SLV

xal (hcpsXstv trjv svsyxov6av rj ^?J olov ts ovxovv iv totg SLQrj^svoLg tovtocg ra dsvTSQa ^sv v^STSQa., Ta TtQ^TSQa ds aXXcjv; o'l cpopstv dvvav-

stSQov^

slvac;

TaL Tovg Tcbv ocqxovtcov vTtrjQStag^ ovg viistg dsdoCxats. xai s6tLV avtotg q(x8lov XvTtrj^aL pXs^uatL^ Xv:tr}6aL
Qrj^atL,
Xv7tfj6aL
X^^Q^-»

so

xal ^rj ^ovXd^svov^
Ttod^SV

^ccfis^d-aL ^st' ^Qyfig^ 6tfi6aL a7Co8v6aL xaC Ttov rt xal TtXsov.

OVV tOVg

IISV

V7tSQX0VtaL

Xal

d^SQaTCSVOV^LV^

1

/xolg
\

AV^
di

iihv
I

V

scripsi

Re Re

12 avtm xsXsvovx i libTi sed HsXsvovGi au^TB.scr P^.edd 17 t' 15 uridhv Cobet ColL 131 Mor ti I 20 rcov] tovg 18 o^xovv Re 19 TtQ&ta sed vg eras 23 anoSvGai 3/oF Mor fortasse recte cf.p. 200,17 et t. II 533, 8 Tt xal] xal ti CAP Re
avrco libri
\

tols ^isv i^ oav in ras 6 litt et in marg ivxccv^a 7C(}6xiQ[ov\ xolg iisv slQr]x66iv in marg yg s[l]/Qriiiiv[oLS?] P^ ' 4 di Re sed et sca in ras m^ xovg Mor slQ-^xsaav 11 xsXsvovGi 6 xatccvxb I 9 <a)s> v§qiv?
|

P

\

IMB

V

I

214
v^dg dh
aTtb

LIBANE ORATIO XXXV

8lavvov(5iV', orf. xcbv ^sv aidovvxai xrjv do^av xov ktyetv eiovOiv^ iv ado^ocg dh vfiag ex xov 6i(07Cav svQi6K0v6iv ovx ayvoovvxsg ^hv v^cbv a
7]v
Tcal
5

ksLXOvQysiXE xal XsXsixovQyTJxaxs^

xa

vo^co ds xal

xatg avdyxaig xavxa Xoyi^o^svoi^ xag ovx s%ovxsg ^aviid^ai.
9.

tl^vxag dh

vfi&v

El

iihv

ovv

ijxs

Ttollxai Ttokscag

ccTt^

aXXov xov
\

R II 288
10

XGJV

vo^i^oiisvcjv
xrjg

dyad-av
xcav

sig

bvo^a

rjKov6rig,
i^v

dXX' ov

dsiv6xrjxog

7tokixsvo^evG)v^

[ihv

dv xal ovxco xaXbv d^sivovg ysvs^d^ai TtaxsQCOv xal s^Siv ys xal avxovg sijtslv xb xov UdsvsXov, xd^a d' dv xig r]v v^lv ov Kxrj^a^evoig xovxo ditoXoyla' vvv
ds xovx^ dv svQOi xtg^ bxi ^dXi^xa rj itoXig rj[itv e^sXa^ifS xfj TtSQi xb Xeyeiv rijg PovXrjg e7ti6xrj(ir]^ di' rjv xal xotg 7taidevov0iv ov ^iXQbg ev xatg ejtidei^e^iv 6
XQOvog.

15

deivbv ovv

iirj

xal xovxov (paive^d^ai xXrjQO-

vo^ovg^ dXX^ ev xa v^exeQco ^icp diaq^d-aQfjvai xfj itoXei xijv do^av. xb ^ev xet^og avxrjg ei JteQtriQetxe^ rj
dixrjv
20

dv

dycpeiXexe^

xav d^ dnb xov Xeyetv

yiyvoiievcov

djtoOxeQovvxeg xi^cbv d^iov
3 Plat. Gorg. p. 517

n
II.

:toietxe;

10. eyG) xaiQco

B

11

^ 405

18 iTtixsiQrnia

ccTtb

xov iXdtTOvog V'

Re tavtaig 4 lutovQyutcci I 5 tavta sed in hoc tag in marg m-, to:?] TtQog 7 ovv om / 8 aya^ov I tov aXXov tov oti 12 i]v om CMo Mor 13 ^vqti Mo Mor qui £vqoi coni 14 t7]v et otoj reliqui libri edd v^tv Mor reposui e 16 XQOvog reposui e Q-Qovog Mo Mor iniGtriariv Re 17 iv ta» vocibus ovv om CMo Mor cp6§og reliqui libri Re desinit Mor addito [XbiTtsL taXXa] lacuna. T. II. Morelli p. 636 19 yivo^ivoav in marg manu recentissima (Ehingeri?)
1
(J'

Re

V

reliqui libri

Mor
I

|

IM MoIMBV

B

\

A

]

V

|

CV
A

|

:

V

LIBANH OKATIO AD DICERE NOLENTES
-fiev

215

d-av^a^o^evov ^aOyavCov xai ovx ^rtdv ys tJ avxog iyx(o^i,a^6^£vog^ ipovXo^rjv d' av fifr' iTcsLvov xal v^ag^ ijcsi xai tfi %6ksi TCSQdog av ijv ov ro vvv Xstb

y6fisvov XsysGd^ac

ovdsig ixsCvG) 3tQo66^oiogy
5

«AA' otL
ds
xai

jcoXXoi 7taQa7cX7]6L0i. xal xov ^AQyvQiov tbv EvPovXov mg QtjtoQag dyad^ovg v^vov-

fisvovg ['a^sv^

iyh ds xal oiXXovg

7CQ06d-sCr]v

av

ixsC-

vav

^isv vdtsQovg^ v^cbv dh ^sXtCovg.

11.

orav ovv

d}covr]ts Xsy6vx(ov^ cog ol

^sv r]6av TCVQyot

xrjg Jc6Xs(Dg^
10

v^slg dh 7CQod6xai^ xai ol ^sv avxijv stcoCovv svdaC/i-dva, v^sig ds dd^XCav^ xai d)g ^v tcoxs rj povXij ^sya^ V d' oXCyov ^sv avxfjg ov xsd^vrjxs, xb tcXsov 8h
^ot%sxai^

TC&g

aTCxsdd^s
I

6lxCg)v;

Tccbg

ds

d^ioijts

Jtjv;

jccbg ds ovK svx^^^^ yaQ^ xovx6 iaxiv s(p

^^^

V^'^ viilv xavslv;

tovxo

R 11 289
15
t,r]xs

'

w

xig

av
.^

iidXi<5xa dXyri^sisv^ oxi

dvaxvxovvxsg ovx aiad-dvs^d-s
oiai

dXXd 6vv

r]8ov\i

ysXaxs 7CQ6g xs dXXr]Xovg xal xovg aXXovg xai sv-

xvyxdvsxs xolg dvd-QcoTCOig dvaTCSTCxa^svoig 6fi^a6iv Sg iv ovdsvi xad-s6xr]K6tsg KaxG).
KaCtoi tC dsiv6tsQov xr]g dcpcovCag tavxrjg; JtsQl ccv '^g xCg dv v^tv slr] dixaCa 7CQ6(paaig; xolg [ihv yaQ yovsv6iv ovx dv sxoixs syxaXs^ai^ ag ov TcaQsdocdv
12.
5 cf. p. 146, 6. 1 cf. 1. 1 139, Tsq.; 404, 17. ep. 286. 217 6t.I ep. 100. 889 t.l403,2.^; 404,5. t.II176,3. t.nillO,
10

8R

133,21; 139,9; 157,9; 328, 20
2 d' av scripsi
1

t.

H

171,1; ep. 292

14

cf.

ad

t.

II

Sh libri

Re I

8 ovv

om CMo
I m-

12 dh Ib

Re
ccv

6Xiya)s

Mo

13 uTitso&ca

14 s^x^ad-aL
in ras
|

sed 16 dvatvxovvtsg 18 ccvccnsTita^ivoiGLv b^[ia6i I 21 SLr\ v^iv xccg I yag om

om Mo

P

aia&civsG&s I
|

\% iv

om /

Mo

\

B

\

ovv

B

xci^s6tY\v.6-

22 yovsvai

I

216

LIBANII ORATIO

XXXV

t€ v^ccg TtaQ' cov ijv xi ^ccd^elv Kal dvrjX(bza6i xa sCcj^

d-dra ^L^lCa te

gjvov^svol xal ^i^d^bv tskovvtsg^
[r[\

ov

toCvvv
Qov6i

ovd'
ds

iiiiiv

hg ovx
'

67ti6ta^BV0Lg.

^aQtv-

5

tovtcp t(p X6y(p TtokXal Ttoksig sv jtolkoig sd-vs6iv^ iv alg ol TCaq e^s 7ts(poitrjz6tsg s%ov6iv sx tov Isysiv t6 xQatsiv. xal si ^rj ^axQOv te TCQog
Toi)ro
13.

s8si X6yov xal a^ia ijv enaxd^sg^ xatsXs^a av. tovtov toCvvv sv lisv tolg 8ida6xaksCoig ovdsv
'

sysvsGd-s isCQOvg^ aZ ts yaQ (pv6sig v^lv olai ds^a^d-ai
10

ovx bXCyov ti TtQo^rjv^ 6 d knl tovtG) XQ6vog ovx o^oiog, aXX^ exsCvoig ^sv ecpv<^tay tfjg texvrjg 7t6vov te

X(^X^V
IJisv

"^o

xtrj^sv,

v^lv ds

diSQQvrj.

tb

ds altiov^ oi

ccjttovtai
?i

6vyyQa^^dtG3v^ v^stg ds SQTtstav

^aXXov

xal oi ^sv ovx e7toir]6avto n^b avtcbv R n 290 tdg tcbv iTtTtcjv d^CXXag.) v^lv ds tov pCov xsq16 dog avtai^ xal Ttdvtcjv d^sXr]6avtsg tcbv dXXav OTtag
tovtcjv^
I

dv

6 dsiva 6

tov dslvog rjvCoxog 7t6Qie6tai

6xo7t6lts.

xal

tovto e7tayysXX6^svog y6r]g tav ds&v avtcbv tiuicjtsQog xal t&v ys dsatcbv ol tbv i7t7t6dQo^ov ysc3Q20

yovvtsg^
2

olg

evtevd^ev

dQyvQiov.^

eiTcelv

ts

ti

tolg

xb Sh

iyy-aXiaaL aTcb y.oivov' exsqov Qfi^a (isxcc xov dia^svyiXLTiov ij V^ 11 r/rot 6 (isxa xovxo. Tial xfj iTcl xsTia&aQ^ivriv hL ^dsL^s X7]v yXmxxav (cf.p. 219,6) V^ cf. ep. 29
r)

ov Toivvv ovd' ijiitv ^^olt' av cb? ovyi iTtLGta^ivoLg ^r]rsi

y.al

deesse'"''

membrum rj Qad^v^iovGiv t) .,,prodit alterum cancellavi ut ortum ex tj vocali supra v in ante\0 xa inserui cedenti voce v/xrr scripta 6 ro] xov
3 viiLv
I

MoIM

Re

Mo
Re

14 av om 17 i]vioxog 15 xb avxav Re TtQog C TtQbg Mo 20 olg ivxsvQsv 18 Tovr' 19 ol Mo i]VL6xov Re ccQyvQLov ut interpretamentum del Cobet Coll. 131 ,^leg. videtiir ix xov slnsLv'''' Re xl om CMo

xr]v xi^vriv^i erit 8Q(klaa^aL'' xi

„wt*m di^aad-aL

aut alias

si

Re

]

IBV

genitivus servatur,

12 8'

^F

leg.
j

\

BV

V

|

1

I

LIBANII ORATIO
avG)%-8V

AD DICERE NOLENTES
tolg i%l

21
ccq^cc-

TCsXrjtfLV

xal

dt' ixe^vcov

rav

rcov.

rovtovg roCvvv v^elg ^axaQC^ers^
/JCa y^ ioCxars.
sicl

jT^AoiiTf,
r)

^l^bI-

6^8' rovroLg ioLXSvaL povXsdds ^aXXov
Ttal

rolg

%ar QaGL.
ys
5

vrj

8a

o'C

jtolXovg avrcbv iv
cpLkorL^slGd-s

rotg

avr&v

ixsCvcov

vsvLXT^xars
7]

xal

rfi vCicrj

ravrri y^aXXov
14.

ol
'

rovg 6rscpdvovg i^ X)Xv^7tCag

dvaLQOv^svoL.
rjxog SKslvo
rrjv rrjv

t6 d

ov^ i]XL0ra nQog ^sv

rovd'^

v^ag

f^rtv,

ort Ttolkol

rcov vscov slg rav-

IsLrovgyCav 7iars6rrj6av, TtsTCQaycorsg ds LTtjtovg
10

ovg r]6av scavrj^svoL^ rov XsLrovgyslv ^sv d:trjXXdyrj6av^ iv ds ralg 6novdalg ralg rs VTtsQ rovrcjv Ttal
tcbv r]VL6%cov oig rjVLxa iXsLrovQyovv s^aLQov^ s^SLvav.

aCroL TtSQag
OLg

sxov6r}g rf}g dajtdvrjg rC ^ij xal ro rov-

jtQ06sxsLV JtsjtavraL^ dXX^ dd^dvarov TtQOSQxsraL t6 xaxov^ xal rdg ^sXrCovg xal x^^Qovg ij^SQag rovrci
TCQCvsrs^ ralg vCxaLg xal ralg r^rraLg sxsCvcov^

15

v^srsQag

ds

vCxag

d' rirraig

^sv ovx dv s^oLrs SLTtslv ovda^ov^ ralg ovx dx^s^d^s' ro6avrr] rLg rj rov VLxd^d-aL
'

ysyovsv v^lv ^vvr^d^SLa. 15. 'Aq ovv G)XLy(hQrj6a vo6ovvrov xal ovk i^Lfirj^d^rjv rovg larQovg ovds rd rSiv dXyovvrcov snoCr}6a^

20

dXX' 060V xaraQd^a^d-at^
cf. t.

\

ro^ovrov q)d^sy^d-

R II 291

6

n

541, 18

14 Od.

iL

118

vvv

8 rjxog] ccvtI tov ayaybv rJTOL ccyccy6v' xccl 'AQiCTsiSTig' iihv ydq AccttsdccL^ovLovg i] 6vu,(poQd dsvgo '^x^ ^^^ 6 xccLQdg {= Leuctr. IV 1. 1 687, 9 D)- 7]toi ijyaysv 7* cf. 75, 11
1

A

Timriaiv
in ras

7 ovjj7jxK>Ta
I

BV

V
om

iisv


Plan

BV

4 y« 13 Ti^}]

MB

i]i^Qv citat

fol. 104"^

5 ys Re ts libri 17 Sh om I ^sv viycocg I 18 6s Re 22 aU* 218, 1 ccTt22 oaov xataQdoccad-cii] ^^videtur
d'
|

Re

Mo


\

ov interponendum"'

Re

218

LIBANE ORATIO XXXV

^svog d7tf}Xd-ov; ical xCva TCa^iXmov rj^8Qav iv fj ^rj ta tov vovd^Etovvtog dirjXd^ov; gj (pCXtatoi^ VTJij^ats^ stav^a^d-s ^sd^vovtsg^ STtavsXd^sts TCQog vovv.

liavCa
5

tavta s6tiv.

cpsC^a^d-s ^hv

v^&v

sv v^cbv avtcjv ysvs^d-s. avtG)v^ (psC6a6d^s ds s^ov.

ysvsdd-s Kata tag yXcottag t&v oixst&v psXtCovg' cjg vvv ys tv%ri ^ovov S6ts fisXtCovg.
si d' sjtcataCrj tug v^lv ts TtccnsCvoig yv^volg XaXov6iv ccXXo sCdcog tcov TtSQt v^ag ovdsv^ ovx av iioi vo[iC6ai doKst dCzaiov sivai tovg

10

stsQovg tav stSQCov XQatslv.

16.

ovx asi itaQ^

B^ov tavtd ts xal td toiavta; ov% OQGj^svog TtOQQGid^sv tavt^ SQSlv 7tQo6sdoxG)^rjv; ov^ 'h 7tQO0doxCa tov~ tG)v dQad^bv vuG)v TtoXXdxig S7toCr]6sv; ovk sdsrjd^rjv
15

v[icbv Ttav^add^ai [lidovvtag

tbv

^rj^ioad-svrjv;
Qrj^idtcjv

ovx sv
ijv

toig

d[iaQtavo[isvoig

vfitv

tav

^aQvg

STtavoQd^&v; ov [istd Qa^tavrjg

STtrjyysiXd^irjv trjv TtSQi

TtoXXd tcbv 7tXrja[isXov[isvG)v l'a6iv; v^itv ds xal tovto
jtQotSQOv^ vvv ys, g) PsXti0tov^ ^s^aicboats tovvo^ia totg SQyoig xal ysvsGd^s
STtCitovov sdoxsi.
20

dXX^

si

xal

[irj

drj

xsxXrj^d-s^ jtoXitsvo^isvoi.

17.
Ttcbg
[irjd*

n&g ovv

tovto

sotai;

dv

dvvrjd^rjts

Xsysiv.

ovv tovto dvvrjdsGd-s; dv [irj rjdCa vo^iC^rjts tovtcjv d vvv

cpsvyrjts td ^ipXCa
<^drjy

difjXd^ov.

olg

8 tlg 13 ravtu 14 15 zlri^oa&evriv; om I 23 ovv 18 TtXriiLsXoviisvcav I TtXri^fisXripidtcov Mo om I 24 fii} S' MoPIBV iir}Ss Re dr] inserui auctore Cobeto CoU. 131 qui vvvdi] coniecit sed etiam t&v pro antecedenti tovtcov reponi voluisse videtur adnotans .^optime Graece
I

ys

MoIMBV v^icbv P sed

2 vopiod^stovvtog

B

5 (pslaaads fihv bis

10 doxst voiiiaai Iv suprascr m^ 14 ovx
|

MB

I

MB

MoB

dicendum

est r}$i(o

:

TSIN a

vvvSr]

Sif]Xd-ov^''

r

LIBANII ORATIO
xig

AD DICERE NOLENTES
xccl

219

nQo^d^str]

av ocv^ovg re
l'6te

tyjv

tcsqI

d^sovg sv-

j^avd^a

aos^eiav.
ccTtexetai

vog

dep&v.
XOJQelte

ye ritrcoyaQ cjg ovdsvbg QTJ^atog xal edtiv rjdvg te xal datelog iare ^ev %aCQeiv bQXYiGtdg., eate de rjvioxovg.
Ttaqd

o

TtaXatovg Q7]tOQag zal tdg xal yXcottag eTcxad-aCQete tdja tig vyiag oipetai Xeyovov 18. el d' ovx e6tiv v^lv oXcog 6iC37tGivtag. tag^

de

tovg

5

Jtaidix&v exeCvcov., 6v^q)0Qd yev dyajtav td ^Tj^iovvta^ v^elg de i6ov e%at eQco ve^ete^ rra
d7to0tYivai
tcbv

te %eCQ0Vi ta te ^eXtCovi. xaCtoi Ttov tovto dCTcatov; dkX^ o^cjg didco^i. dedeCTtvrjTiag. [ir} didtQipe tfj iivr]^r}

lo

neQl tovg ijvioxovg
firjdelg

\

eQCt,cov TtQog

tbv

oCxetrjv, ijv

R II 292

dXXog

TtaQi]^

dXX' ahiqad^evog ^i^XCov ^ri^ag
i5

rr]v

yXcbrzav xdd^evde xdv ralg yaKQoreQaig rcbv wxr&v ade ^ierd r&tv dXexrQvovcov eig dyoQdv re iXd-cjv, r]v rd TtQdy^ara jtaQSX^^ ^r] v6[ii^e ai(3xvvr]v 6q)Xr](jeiv^
^(pd'}]^

r]v

ex

^aXbv

7toir]dei

19. ravrd 6oi ^i^XCov n Xa^i^dvcDv. rb 6r6[ia., ravra Qeov dei%ei, ravra

raxsldv re d7teQyd6eraC 6oi rr]v yX&rrav xal d[ia aitCag XQsCttova^ d7tb tavtr]g oixodo^irj^eig Xa^iTCQbteQov xal yeoQyrjaeig xdXXtov xal 7tXei6vcov eTtC^tXcov §07]
de67t6tr]g
20

xal

i7ti6to[iielg,

tovg e^iov te xal 6ov xatr^yoQOvvtag cog ov [leta^dXXcoy ye ti tcbv vvv ev ddv-

vafiCa Pic66r].

10

cf. t. II

387, 13 sq.

13

cf. 1. 1

502, 3

1

Tis

B
4
I

fr

ibri

Re

ovSh

Mo

iihv

2 aai^tiav scripsi coU. 1. 4 aGb^dv 6 xis om o^stai v^ag I

M

om CMo
e libris

9 laov ixarigoiv xi 17 ^Cpiov df? 20 xgtixxoi om Re
\
\ [

Mo

B 7 sl S'] Mo sed v eras, 1 15 xibv 19 aoi inserui CMo MoIBV V sed ex ova corr m*
\

aaEiy^iav

(a

23 iniaxonisTg. Re

ov ex

bI

corr

/

|

ftr;

nsxa^dXXav I

\

ys xi

I

220

LIBANII ORATIO

XXXY

20. Tdx' ctv ovv rlg ^s sqolto' tC d'; ccTCavreg sidiv oi rfjds roiovroi; Xeysi, ds ovdslg r&tv 6oi 7tS7cX7j6Lccx6r(ov ovds ys TCoXirsvsrai; syco ds rovro iisv ovtc av (pali]v ovd' av iiaxs0ai^r]v rolg^
5

ds ixsivoi.
roi.

ovTco (pavsQolg^ sxslvo ds, ort dXiyoi ^sv ovrot, jro/lAot ol ^hv dvo rj TQSlg^ ot ds dsxcixig ro^ovsdsi

ds^

siJtSQ

aQa xal rovro

sivai rovg ov Xsyovrag^

sdsi., TQslg ^sv TCoXXdxig ds ro6ovrovg rovg^

10

ovds yaQ dyQbv ijtaivs^ai^' dv^ ov rb tcXsov aQydv^ ovds TCaidoTQC^rjg svdoxi^og^ otg) TQSlg ^sv i^i6ravrai ucaXaCsiV^ ro d' dXXo jcdv dXXcog aQid^^udg.
Isyovrag.

Ad%ov ds xad^C^ai
v(DV^
(prj6i
15

ng dv dvdQ&v
TQicbv

stxo6iv

iq

xal TcXsid-

sv

d)

JcXijv

dsiXol

jcdvrsg jcd^xovrsg old

rovg xaxovg sv ralg svsdQaig "O^rjQog; 21. ovx dQxsi roCvvv ovr' snol ovrs rfj jc6Xsi rb TQslg XsysiVy dXXd jcdvrag oaoi ^srs6%ov r&v Isq&v. avrovg d&
II

R

293

rouroi^g,

JCQbg

z/tdg,

|

rovg

TQslg

xal

avrolg^

xal

rfi jc6Xsi %Qri6i^(x)rsQ0vg

v^&v b^oXoyslrs
si

slvac

tj

ov;
20

si iLSv

yaQ ov

(pars.,

{laCvso^s^

ds 6vy%(0QslrSy

ovx iyxaXvjcrsGd-s; si d'ot> dvvaad-s ravrbv hxsCov roi$ voig jcoislv^ v^idg avrovg djcs0rsQr]xars. rj
rC

avrolg djcavrsg ijtaidsvs6d^s v6^oig.) sv ravr(p yv^iva-

11

cf. t. II

146,

7.

Plat. Theaet. 176

D

14

II.

v 279

8e Re e ^' reliqui libri Re 4 ovdi ys av ovrco I 10 ov8h bis I 12 rlg 16 Ttdv14 ante o^riQog 1 litt eras I, 6 xccg reposui e ndvxsg reliqui libri Re qui Xsyircoaccv aut tale quid excidisse coni 17 itQog z/to? om Mo avxolg V 18 viLlv 20 sl d' scripsi slx' libri Re 21 post noislv lacuna 4 litt et duarum linearum quarum utraque 45 fere litteras continuisse videtur
1
/tf

scripsi

CMoAIV

2 ^'

Re

MoAPIB V

MB

|

V
\

\

B

V

i

LIBANII ORATIO
tr}v ccvtijv

AD DICERE NOLENTES
tjjg avtfig
g>covfjg

221
ccxov-

<sC(p^

odbv lovtsg^
1%vg)v

ovteg^ t&v avtav
1601 Ttccvtsg
Tcao' vyicbv

k%6iLEvoi',

nod^sv xal

ovv ovk
dislixd^riv.

ovdh

7CaQa7tkrJ0LOi^

sItcov

ovv 6%ovtsg tcbv xat^ e^ov Xoycov acpoQiiag
5

ot

tov Ttaxag ^s Xsysiv sjtid^vfiovvtsg ZQV7ttov6i tovg

tQslg ixsCvovg ta jtXrjd-st tG)v %siq6vg)v. 22. Tb ds Ttdvtmv dXysLv6tatov^ ort 6 dslva ^isv

ov ovx av

stTtOi^L

tovvo^a^
rj

Qrjtcjo

dliol vo^Ct,s6%-ai

Ttdvta ^aklov ^s^a^t]7CG)g

Xsysiv^ ovds

jtaQa toiovtovg didaOndXovg^

dXX^

oftcog

yaQ scpoCtr^^s ov% dv h\sX-

10

%slv dvd6yipito JtQiv sItcsiv ti JtQbg tbv dixa^tijv rj nXsov t) skattov^ v^slg ds ol tdg dsltovg sv 7tai6i TtoXXdmg sxdatov ^y]vbg tcbv Qr^tOQiTtfj 7tQ06rjx6vtc3v

yQan^dtcov

s^7tS7tXrjx6tsg

d7tSQ%s6d^s

tooovtov t&v ev
15

talg yQacpalg 8isvsyx6vtsg o6ov ^adC^sts xal ^Xs7tsts xal dva7tvsits, td ds tfjg dcpovCag i6a.
23.

Tolg yaQ TtQS^pvtSQOig^
7tdvv

vij

^Ca^ 7taQav^slg d'
sxsCvocg d^i20

%G)Qrjtsov.

ys tov 7tQcotovg

sItcslv.
stc^

civtolg 7taQS%sts tb nbvovg.

ov yaQ

ovts XsysLv,

dXX ovds XsysLV oXcag. s6tL 6s sxslvo fisv ti^cDvtcov ixsCvovg., tovto ds avtovg xataL6%vv6vtov. ol d'ovd' avtol tovtcp y' dv r}^Cc36av tL^a6d-ai.

'

xaCtoL xal 7CQb sxsCvov s^tcv ov XsysLV oib^svoL
'

dslv

sl'%st

dv

slg

TtaQddsty^a ixavbv xatacpsvysLv.^ tbv

u

Arj^oad-svrjv., bg

avtbg ofioXoysl 7tQ6tSQog

sxsC\

R II 294

25 Dem.

c.

Phil. I 1 p. 40, 1 sq.

1

Isvrsg
cf. p.

Mo

CMoA
21

ifiov iisv

IMB
Mo
om

2 ovv om. 3 laoL 25, 3; 66, 5; I 133, 14; 11 464, 16

B

MoB
\

\

8iEiXixQ-riv

Kvxoyg 24 ixavbv

B

12 xov? 22 ol AI

B

01

MoPMBV

13 r^

F

4 vii&v ovv] IQ Uoc Mo rovxo

IMB

222
vcjv
[i£d''

LIBANII ORATIO
ovg
eiih&si

XXXV

rOLVVV

01

VVV 7tQS6^VtSQ0i
TtksCovC

tSQOi zal
vsd)tSQOi.
5 Tial

24. sri avs^rrjxsvai. ots TjGaV srsQcov VS(bys stcsCvcdv tj o6ov v^slg tovtcov

Xeysiv,
TjV

SQSdd^s ovv avtovg, si tb v^&v stcoCovv ovts slsyov ovts avtslsyov ovts TtQOSTtrjdcov. Kal

toi%a

svQ7]6sts Ttdvta

tavta

Ttsjtoirjxotag

xal tovtotg

pXa^svtag ^sv ovdsv^ nsQddvavtag ds td ^syi^ta., o xal tovg si(Dd-6tag XQatslv tsd-OQv^iyASv. oida ds ovds tolg tQi6i tovtoig ot td tcbv itdkai vscotSQCov ^i^ovv10

JtQog avtovg ysyr^QaKdtag^ ai^yvvriv tovt xal ivsyxbv ^oyov.^ dlXd do^av ts %al sjtaivovg xal t6 tfig szsCvov dvvd^scjg stvat fiij TtoQQCD.

tai

vvv

25.

nav6a6d'' ovv

sig aidcb ts xal sjtisCTcsiav

tovto
STtsl

dvacpsQOvtsg 6
15

tw

^i)

dvvaad-at Xsysiv yCyvstai^

TtoXXdxig ys dvdQog tivog ditovtog dvdyTirjg v^ag xaraXaPovorjg Xsysiv rj^icoaats ^aXstv sxslvov cog ovx
tC ovv; dv snslvog tsdQd6sts; 7tQs6^sCag cog tbv UXovtcjva dsri^s^d-s Ttsiiipai dsvQO tbv dvdQa dsrjdo^svrjg.^ ov yaQ dij OTtcjg ysvoivto TtSQi tcbv TtQay^dtav Xoyoi.

s%ovtsg

ti

dv xal Xsyoits.

Xsvty]6ri "^^^ pCov, tC

20

tG)

'xsCvov

ys

^avdtcp
cci^a6d^ai

ysvr^^s^d-s

QtjroQsg.

ovkovv

^avtog d^sivov

tov Xsysiv xtrjdo^svovg dvslt

va^iv
85

1]

tsd-vsibtog S7ti%SiQslv.)

ditoQovvtag d6xrj-

si dij tb ^ovslv. ^sv dvva^d-at Xsysiv dvayxalov^ tovto 6s dsltai pi^Xicov^ ^ifiXCoig biiiXr^tiov vfilv.

3

ytal


7

CMoAP
(2)

4 vtoarsQOi

om /

TiXstov ys

B

j

TtXsiwv ys

M

TtXsiovl ys Re TiXstov ol ys

V
|

nlslov siys
5 ovx'

11 ivsyaojv 3Io ivsyastv 1 xaiUyiGxa I 13 Ttavoaad'' sed aaad'' in ras m^ 14 ro / yivsxai Mo 17 oxi 19 8sri%-riGoiiivri? I 21 asivov IM Re 22 dipsod^ai IB y.xriooy.svovg scripsi auctore Re y,xrioa^svovg

Re

P IMB

\

libri

Re

I

LIBANH ORATIO AD DICERE NOLENTES
26.
cc7t

223

t6g,

14XX' tjdv t6 ^ij TCovelv^ o dd ye <prig avair 6 1 7r6vov. xal xi deivhv a7to6tdvrag rjdo-

m

vfig

^Xa^BQag XQr^€a6%-ai 7t6voig GvfKpsQovaiv; el ds 6 teXog tov TfAovg ^eXtcov^ ^eXtCcov ffjg ridovrjg 6
6vog.
rjdi)

TteLvfjv.

nev tolg yecoQyolg did tovto dQov6i xa\
OTtcog
^ij

aQyelv^
\

dXX^ dvdyxrj
7to-

5

67teiQov0i
evc

R II 295
tG>

vovvteg,
TcXetv xai.,

tovto
ye^

Tcdd-ocev.

7t6vog

ev

vq Aia
ov0cv
el

Tcal

xivdvvoc.
r)

^elvac

tolg

rjdcov

t6

dXXd tb tcqoO^rjde eTtc^fivac tov

6xdcpovg.

tavta
ovK

Jtvxtrjg eXoyi^eto, 7t6t^

dv rjveyxato
dcxaatrjQiocg

10

Gtecpavov;
6cco7ti]

r}dv

^f^v e^cj

X6yc3v.
drjdeg

rj

d' ev

XvTtrjv

ex£c;

6vyyQd^^a6c dovvac td

o^^ata. 6 de evtevd-ev t6xog ov^ r]dc6tov; 21. ovtco td lisv ridea ri^cv ecg drjdiav teXevta., td de drjdf]

doxovvta

eig rjdovr^v.,

ridovijv

rj

^6vrj
'

7tQS7tov0d

e6tcv
xi

15

dvdQi ye ag

dXrjd^ag, rjv e^e6tc xaXijV 7tQo6ec7telv.

yaQ

elTtoc

tcg
TteQc

dv xdXXcov

?j

el xad"

d7ta6av tijv 7t6Xcv

X6yog en]

Xoyovg Qr]d-evtag xaXcbg; ovtco ^ev dv
20

xal dXXr]Xocg eyco ts xal v(islg r]dscjg 6vvsir]iisv^ iyco ^sv siXr](p(og %dQcv., v^slg de dedc3x6teg^ cjg vvv ye

dv6xeQaivofi€v dXXtjXovg^ v^elg iiev iiie tbv v(p v^cbv ddcxov^evov^ eyco 8e viidg tovg ddcxoijvtag eue.
21 dvGxsQalvoiisv]
cclriccrLxjj^
yicil

'

ijroi ^iaoviisv,

Sicc

or£

dh

xhtraL

rb

dvaxBQcdvsL

ccvrl

xovto Gvvsrdx^r} rov ccXyst, avv-

xccKriov Sorix^

V^

1 qpTjs 5 ^^i; 12 ^x^l citat Plan foL 104^ 6 dLarovro MoI3IB VF\2in 9 IdLov C tii] dh Plan 11 ors(pdvovs Plan 12 OLcoTtriv I GvyyQcciniarL sed in hoc a supra x scr m', 13 d' Re ^iraO-a-a I 14 vLitv sed V in ras 15 7]dovr]v fortasse cancellandum 16 03gaXrid-&g 17 ccv post XLg inserui e V, post yccQ e
\

MoIB

B

IMBV

\

MoIMBV AP

|

Mo

B

Re

om

reliqui libri

224
28.
Tcal

LIBANE ORATIO XXXV
rdvsad-e ev
dri

tovg

talg

aXXaig

^sydloi xal I^xvqoI ocal Xa^TtQol %6Xs6iv rjXLXLcbtag v^obv

aldsad-T^ts
rt
5

tovg ts vvv Xaycog v^ag 6vo^dt,ovtag dXXo xdXXiov KaXelv dvayxd6ats. Tcal tdy^a y^ dv tig
'

xatQov

jiQs6^sCag

i]xovtog

acp

v^ag

sXd-oi

tovg ^sv

7CQS0^vtSQovg dcpislg hg dv tivog dso^svovg dvanav66(DS^ v^cbv 8s tivag isvai yQdcpav G)g siaoC6ovtag

dno
tovd-

tfig

yvG)^rig

oTtoOa

dv

SKstvoi.

tovto

^aXXov
tSQifjSi^

dyoQcbv dna6&v
'

xal ^tocbv K06^7]6sisv
rj

dv

triv TtoXiv.

10

v^dg

fidXXov

Jtdvtsg

^isv

dd^Xrjtal

ol^ai^ Ttdvtsg Ss xvvriystai^ Ttdvtsg ds rjvCoxoi.

tovt^
tpvxfjg.

s^oi tdg TtoXXdg tdg

vvv dd-v^Cag SK^aXsl

tfjg

tovto ^ovov dv ^oi ysvoito TtQog td JtaQovta cpdQfiaxov.
3 rovg] xal I 9 aTtaGmv sed Re xsQipo^svoL libri 11 Kvvr]12 iy.^alsl scripsi e cum yExaL, Tcdvxsg 8h in marg Mo'^ Cobeto Coll. 131 iy.§dX7] sed ol in ras m^ ix§dXoi
1 Xa^TtQol Kccl

om I

P

d inrasm*

10 riqipsi,

otftat

V

CMoA

P

ix.^dXXri I iy.§dXXri iv.^dXXoL TtQog xovg ov Xiyovxag subscr

B

A

M

14 xiXog xov Xoyov xov

XXXVI (XXXV

R).i)

Oratio neQL r&v (pciQ(iccK(ov anno 386 conscripta^) qua Libanius, ut in Vita § 243 sq. t. I 188,18 191,6, cum aliis veneficiis tum chamaeleontis cadavere sese fas-

cinatum esse professus nullum id aegre tulisse apud iuvenes vehementer queritur, ^corporis' fere finibus circumscripta mansit. Pai-vus igitur numerus est codicum quibus ad nostram aetatem pervenit. Sunt autem hi decem: 1. Chisianus RVI43 (=0) saec.XIV fol. 276. Vide
t.

I p.

10 sq.

Ut

aetatis recentioris, ita paulo neglegentius

scriptus est
2.

(cf. p.

164).
gr.
t.

Contuli.

Monacensis
fol.

483 olim Augustanus
I p.

saec.

X

(=

A)

167.

Vide

15

sq.

Contuli.

fol.

3. Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV 236\ Vide t. I p. 20 sq. Contuli. 4. Cheltenhamensis 10G18 saec. XVII/XVni fol. 46 a Leonardo Adami e Palatino transcriptus et lectionibus

nonnullis codicis Vaticam^ qui fuit Vat. gr. 81, in margine positis atque versione latina (fol. 48 et 49) auctus. Vide
t.

I p.
5.

282

sq.

Inspexi.

Marcianus append. XCI
Vide
t.

2 (== I)

saec.

XIV

fol.

217sq. 41 (= B) saec. XV foL 254. Vide t. I AUatius in margine eius lectiones varias p. 24 sq. Palatini et Vaticani 81 adnotavit. Contuli.
6.

258.

I p.

Contuli.

Barberinus

H

1)

Oratio

XXXIV

editionis Reiskianae

huiufl editionis tomo II p. 494 507 reposita est. cf Sieversium p. 170. 2) Vit. 1. 1 188, 4 sq.

t.

II p.

296—306

in

LiBANnjs

ed.

Foerster.

III.

15

226
7.
t. I

LIBANII ORATIO XXXVI

Neapolitanus
211
t.

II

E

17 saec.

XIV
saec.

fol.

182.
fol.

Vide

p. 8.

sq. et

392.
gr.

Vaticanus
I p.

81

(=

Va)

XV

250^

Vide

209

sq.

Barberini posuit.
fol.

Allatius in margine lectiones codicis Contuli.

9. Vindobonensis phil. gr. XCIII (= V) saec. XII 205^ Vide t. I p. 35sq. Contuli. 10. Parisinus Suppl. 656 saec. XV fol. 161. Vide

t.

I

p.

234.

Qui iidem sunt atque codices quibus oratio Tiaza 'Iy,aQLOv altera (p. 44 sq.) tradita est, nisi quod Patmius deest
exstat. Neque necessitudinis vinculum quo codices inter se coniuncti sunt, impar est illi quod stemmate ad illam orationem p. 45 delineato illustrandum duxi, nisi quod Parisinum ex eodem quo Vindobonensis fonte fluxisse addendum est. Sed hoc codice careri posse ex iis quae de pretio eius t. I p. 234 disputavi, inIdem in Neapolitanum cadit. telleges. In excerptis nullum locum inveni.

eiusque loco Parisinus

Oratio primum e giovanni (= Bong) cum plurimis mendis

codice Marciano

ab Antonio
p.

Venetiis

anno 1754

166

— 175

Bon-

edita est, quorum unum (p. 228, l) postea de lectione codicum Palatini et Barberini a Nicolao

Rubeo
mine
dice

certior

factus

subiectis p. 254,

V

p.

559

— 563

ipse in Animadversionibus editioni multa Reiskius Animadversionum volu-

divinando, etiam plura adhibito co-

Augustano in editione ab uxore prelis commissa t. 11 315 sustulit. In hanc etiam plurimae notae Anip. 307 madversionum transierunt. Pauca correxerunt Sintenis atque Cobetus.

XXXVI (XXXV R) HEPI TON <I>APMAK^N.
,^_
1.

'H

iihv fisyiOtr}

^oi

XvTtri

ra xaxd

rfjs i^fjg

R

11

307

^Kru^iJg

re nal 6G)^arog dvd-QG)7ioi^ yotjei ybEiiriiavri^tva

^Hk
^^m>

xal xaxeXaOyLSva^
'^^S

ov fiiKQOv de eig d^v^iCav ovds
5

eTtiPovXfig eyvco^nevrjg xal jtd6T^g cjg elitelv Tfjg

^KtdXecDg dedey^evrjg xov %eQi xov xaxovQyyjiiaxog Xoyov
Cvvxvyxdveiv ^iev rj^lv xivag ovx oUyovg eivai doxovvxag (pCkovg^ xovxav de xovg ^ev iirjde d^iovv n dxoveiv^ xovg R II 308 TteQi xov TtQdy^axog rj Xeyeiv iq (f ovxcjg drjd&g^ &6xe iyyvg exeCvcov eivai. 2. xaCxoi 10
\

= = F = = / B = Va = V =
C A
2

codex Chisianus Monacensis gr. 483 (Augustanus) Palatinus gr. 282 Marcianus append. XCI 2 Barberinus II 41 Vaticanus gr. 81 Vindobonensis phil. gr. XCIII
189, 18 sq.

cf. 1. 1

1 X^ ante TtSQi A, tov avrov V rcov om V X^' post tpccQndxiov in ras C {ur)' in marg), Xoyog slxoarbs 6ydoos rubr, X6yog 5 Tcdarig rubr 6 noXsiog X^' in marg I rubr, ua in marg om Bong djasinsiv 7 ivrvyxdvsiv Cobet Coll. 131 at cf. Dem. p. 585, 12 sIvccl sed v in ras m* 8 ftrj dh ' ri 9 rovg 10 Sh Re corr m*, J?FBong sed e
\

|

V

B

|

B

BV

]

P

AIBV

P

|

'

coffr'
1

Re
15*

228
d/^xatdv
ijrslxov^

LIBANII ORATIO XXXVI
avtovg^ et ye XaysLv Pox^ko^svovg tjv tovto ys aTtBL^^slv ^ol xal TcexQri^d^ai Tta^iv totovtov a^iov. alX' ovtoi ^lv avtoig axoye
G)

olg Ttsgl

kovd-ovdiv.,
5

vioi^ toiovtoi

deizvv^svoi^
OQyrlg TJv

vfiag d'
STtl

av
Tts-

ttg siTcotag £:iaivs0si£

xal

tfig

tolg

^Qayiisvoig 66xy]xats^ xal tov ;^«A£:ratV£tr, oti ^ri tbv SsdQaxota i6ts. doxstts yaQ ^ioi fir^d^ av dixa6TrjQiov ava^slvai xal KQidv^ ak}J dvtl yQacpfig talg xfQ6lv
aTcavtsg
10
^^^^tJ^oj^J-^-at.

3.

ovk sx(ov ds dTto^sCaaad-at td

ds6^d xal xatd tovto <3tsvcov xal tb tsd-vdvat jtQb tov t,fjv ^oiov^svog dsdoixa sxslvo ^ij tcbv vatSQOv tivsg s^o^svov dvd-QCJ7t(ov^ t&v ^sv ydQ vvv ovdsva

tdud dyvoslv VTCoka^pdvoj,
if.

yorjtag

xal g)dQ^axa xal

Xafiailsovtag dxovovtsg tiiKDQov^svcov dvd'' cov sjtad^ov
vje'

s^ov vofii6(D6i tavta dvd-Q(OJtcov slvai TtaQa^aiv6vtcov fisv vo^ovg^ sixbg ds ti Jtad^ovtcov vjtSQ avtcov
dyavaxtovvtcDv.
xal
o0tig
iyco

dsl dtj ^s dtalsx^fivai TtSQl
TCQbg

i^avtov
iv
!

sxaotov

t&v id-vav

tcov

R 11

309 T^ TtoXsi.

ovtcj ydQ

dv

(pavsCrjv ov dCxr^v dsdco-

80 xcog,

dkX' ridixrjfisvog.

'Ev tC6i dyj ^s 7fQo6i]XSi ^rjtfjdai tbv tovto sqyaad^svov; iv tolg TtokXolg xal ta drnico xal oig rjv
4.

iv

taig

;u6^(Jti'

6

fiCog\
[Jisv

tovtoig^
14
1

co6ts toig

ys 7tQO0sv7]vsy(iai d^SiVG)v TtatQog^ toig ds itai-

dX)^ ovtco

cf. 1. 1

190, 18 sq.

ii

xal

Cobet

Coll.

132

el

iyco

scribendum videtur
|

2 ccTtsixov I Bong qui postea (Animadvers. ^ovXofiivtov Bong coni ov xovxo ye coni Re p. 254) §ovXoiiivovs inslxov e 3 ccvxolg 10 xara7 fii] d' ccvxovg I Bong 11 yi ixslvo xovxo I 12 (isv om 17 di] scripsi auctore Re di libri edd 21 dsl C 24 xoTg (1) et 229, 1 * sed add m' xoig (2) I

V

PB

B

APIBV V

P

|

LIBANII ORATIO
dcov^ Tolg dh

DE VENEFICIIS

229
xfi x«'9''

adsXipav ysyevrj^at ri^eQdtrjxC te
xal
^orjd^eiaLg

ixaOryv

i]}ieQav

jcoXXatg
r^v

at

^eydXovg
/3«-

uvxolg xLvdvvovg Xelvxa6iv.
QeCatg

o6ov re
^ofj

iv talg

tavxaig

ei67iQd^e6i

te

xai

dyavaxt^asi
&

yeveed-ai^ TtaQ' eiiov yeyevrjtai nXrjyai te l6xvQoteQ(ov
eig

ded^eve^teQovg xexcoXvvtai ^i^d^ca^a^evcov te dyvco-

fio6vvai xatd

t&v avtovg

^efii^d-cDxotcov^

a6t

el'

tcp

tovtcov ti toiovtov tetoX^r^tai xatd tfjg e^fig xecpaXfig^ 5. rjdixr]^ai de xal el t&v tig ev t« /3ovrjdixrj^ai.
STtl tovto ^xe. tCg yaQ tCbv aTcdvtcov vx otdev^ oid [loi TiaQa Ttdvta tbv XQ^^^ov VTteQ tf]66e tf]g povXfjg td y.ev etQr^tai., td 8\ jteTtQaxtat %Qog

Xeveiv ovtcov

lo

^Qog tovg 7tXeCo6iv e^ve6iv i<ps6tr]x6tag^ TtQog vnaQxcov dvvd^eig^ TtQog avtovg tovg dndvtcov xvQCovg', tbv dvveif] dh tovtov jtoXe^ov
tovg t6 ed-vog dyovtag^

15

tovg iv aQxalg yeyevrj^evovg VTthQ tf]g ^ovXf]g TtoXe^ov^evov; ot td ts dya^^d td avtfjg 6(pS)v avtcbv r]yovvtai xaxd^ td xaxd dh dyad^d xal
tCg

dyvoel TtQbg

yevo^evoi

6tQat67tedov
\

pdXXov6iv^
7toiov6i.

vvv ^ev Xeyov6i,
Xeysiv^ oti

vvv de

dntovtai^ xaxcbg xaCtoi td R II 310

TtoXXd tG)v tavtrjg e^ovtsg^ t6 de

oijrog,
6.

^ui] Ttdvta^ dyavaxtov6iv. ndvtcov ovx sxCvr]6ccv tcbv iihv d7to6tf]6ai ^s PovX6-

vvv ov xaiQog ovTot tC t&v

21

6 Xen.

Anab.

II 0,

6

7 xaro:] xal ra. 1 TS 2 ?;ft^pa xov<s scripsi avrolg reliqui libri edd ccvxovs Ti scripsi auctore Sinteni tj. tovToav libri edd ti

om V

C

V

I Bong

|

uv-

V

12
in

Ttt

(bis)

6ri

add

m^

marg, 7

u^

P P

\

sed

'

add m^

22

drj

C

ftrj

B ^
\

8 rovtcov toiovto sed yq

arj

I

\ir]d^

Bong

23 tcov

P

sed

'

230
lisvoi^
Ttoifi^at
ocal

LIBANII ORATIO XXXVI
8s
xrig

iavt&v ^SQidog s^aQyov xal
xal
6ico7t't]6o^ai.

rjys^ova
dij

Tcdvta ta TotcfVTo^ s6s6d-ai Xsyovrsg.

TCo^ldxig slQYJKa^iv^ ov
di]

^tQodstCds-

h

6av ydQ^ oti tavta XiJtSiv

zal %Qo6zvvi]6ov6iv.

ov ^ijv s^s ys
dlX' aidov^svog
STtl

tijv

td^iv

dvsitst^sv^
iisvstv dslv

tovg s^avtov JtQoyovovg

tCov avtcjv

G)r]^r]v triQ&tv nsv toig ccQ^aOi td TtaQa tov vo^ov zal tG)v SiKaCcov tiiiCbv ovx djtodtSQ&v^ sivai 8s dixaiog

TtSQi
10

^ovXijv d^icbv., G)6ts tC ^ioi toiovtov syxa7. oi^at ds ovd^ dv tcav Xsiv ovd^ ovtoi dvvaivt dv.
tijv

6vvdCxc3v
dixaCcjg

ovdsva ^oi ^s^ipaod^aC
SJtl

ti

toiovtov^

di

6

dv

tavtr]v

ijXd^s

ti^v dCxrjv.

^Qog

ts

yaQ
cpcc-

tovg aQxovtag dsl td ^sXtio^ nsQi avt&v ciQrjxhg
vr]6o(iai y.al
15

o6tig Xsyoi xaz&g^

siia%s6d^r^v.

yXmttJn

ds [ovdsvbg] ovdsvl Ttcjnots svsxdXsaa ^ij tr^QSiv toi/ vo^ov tolg ts 6vvdCxc3v dso^svoig ovdsTtcbnots JtaQ-

yvs6a tovg ^sv q)vysiv, tovg ds avtcov TtQoPaXsdd-ai^ tovg ^sv ovSsv sivai XsyoDv., tovg ds Tcdvta 6vva0^ai.

R

II

311
I

sv

ds

taig

jtQ06Qt]6s6iv

si'

^is

tig

(pd-d6sisv,

20

ddixsiv rjyov^rjv sv ts taig d^dsvsCaig td
(bg

ccwovg
8.

fisiv,
sirj

td

d'

^lv avtbg STts^itov tovg sl6oasvovg^ ov
tcbv vscjv;
TtQbg

tvxrjg avtoig

td 6G)^ata.
i]6s^i]d-)]

Eisv.

dXX' v^Gjv tivi tovto

sl6l ftfV tivsg^ olg d6sXycjg
6
cf. 1. 1

ovx oXCya jtSTtQaxtai

81, 9 sq.

2 xccl (2)

om Re
xai(og 8' Re

I

V
I

ov^avl
Ttoxb

AV

11 rt 4 di] 3 dh V dQr\v,a6i I '' 12 y,ocl 81in ras m» 610 14 XiyBL 15 dh scripsi rs libri Bong Bong ovievbg cancellavi ut lectionem variam ad sequens 16 ovds tccoovSsvl] ,^leg. procul duhio ovdhv'"'' Re 11 avxmv 17 et 18 xovg add m^ sed
Si'

om F

P

|

omB

sed

'

CAIV

CV

I

P

'

BV

Re
sed
'

(xvxiav reliqui libri

Bong

|

add m^, I

21

sl'r]v

BVa

nQOJ^aKlsG^^cci

xd
\

PBV

V

20 xa P,

^^
|

Re

I

LIBANII ORATIO
tfj

DE VENEFICIIS

231
ov

i^e ta dsvtSQa
s^i^tYjdd

(pv^st TtQotSQa tcoisIv d^Lov6tv.
dCxtjV

/i?)v

ys tovtov

ovd' ska^ov Xafiayv dv

Qadicjg^ sItcsq s^ovXonrjv, dkl* d(pslg
tf^g

avtovg iiaCvso^ai
sltS SVTJ^SLaV
5

[lavCag rjvsLxo^rjv ovts aittcofisvog ovk sloidvtag

jOvO-' OTCOtS

do^SiSV si^sXd-Slv

dltCod-CJV^

its dvaLdd^rj^Cav slts cpiXav&QcoTtCav

^etv,

ov dLoC6o^at.

^ovXstai tig xaov toCvvv ovts vo^ovvtag TtsQtsl-

Sov ovts

sig taQaxrjv s^itsaovtag vjtb tci}v i]8s(og tolg
r\

trjXixovtotg S7tr]Qsat,6vtcDV^ olg

tov 6tQatt(htov 7tQo6sv toCvvv tovtotg riyoQCa ^isya TtQog v^Qtv S(p68tov.
jtQovd^v^r^d-rjv^
9.

lo

icpQ6vtL6a^
(iaQsCag
Tfoi/

rj^vva^
(irjv

STtrJQXs^a.,

x^^Q^^
tCg

sh,SLX6^r]v.

td ys

TtSQL

^L6d^ov

djtdvtcjv

ovx s^av^a6s
^riiiCa

Ttlijv

t&v dLdaexdlcov
TtaQ^ sxsCvoLg
tCi,
i5

olg

ov^bg v6fiog sysvsto

tavtd xal
sdcaxs.

tav

vscov d^LOvvt(DV sxstv;
sd^sXr]6ag

td ds s6tL

^ovkr^d^sCg

tLg sdcjxsv^ ovx
dij

ovx
d'

xal 7tokXo6tbv
tcoXv.
rra
Ttotst

^SQog ol PovX6^svot^ tb
trjv

ovx sd^aXov
^isv
rj

de

dtsXstav
ds
6

ta

Ttsvrjtt

JtsvCa,

JtXovcpottcyv

tovvtt

TtXovtog,
\

otq)

yaQ svt

TtoXXd,

riyettat xccQC^s^d-at.

ovd^ dv slg scpCxoLto

tfjg s^fig

R II 312
21

a6t' si tovto sig viiag xrjds^ovCag xai 8txaL06vvr^g. t6 vvv TCaQ' vftdji/ tL6Lv svQC6xstaL^ 6acps6tata dv^QCDTtcjv riSCxrj^uL XQV^^^^^S ov XQV^'^^ xsxo^L6^svog.
10. "Ett
7

toCvvv :tQ06rjxst ^s (pavfjvai xal
Phil. III p. 112, 29
ijtOL

tcsqI

tovg

Dem.

c.

16 358, 12

noXXooxbv]

oXiyov

V-

cf. t. I

450, 19:

11176,13;

1 Sc^iov6i I Bong 3 avtovg acpsl? ov6hv C 11 ovds reliqui libri Bong 14 iyivsto Va itaQsy.sivoig I 21 r}iiag V xs%o6^rnLsvog 1 Bong
\ i

V

6:7ci]Qxs6a

Re / Bong 23 XQr\6tbg Bong
7

o^ts

232
didaaxdlovg
'j6xaX(DVLTr]g

LIBANH ORATIO XXXVI
^sXtLetov
ixslvog

riQTta^ev

ovxovv 6 ^sv ysyevrjuevov. aeC ziva tovtcdv xal

tovg ^ev
BTiaie.
5

eig (po^ov xad-Catrj jtXrjycbv^ tovg de xal xal (pavevtog evd^vg aTtavtag edei t&v d-Q^vcjv avajcr]dri6avtag dQO^G) te ^vQQelv cog avtbv xal naQajce^TteLv,

xal tijv iitl tovg d^QOvovg avd^tg 6dbv aTtb tcbv ixeCvov vev^dtc3v eXcc^fiavov^ dvti^Xeneiv de ovx
£j^v,
co6t

dXXd xvTiteiv te eSet xal

triv vjteQoxYjv eidsvat.

10

ovdelg dv trjvixavta steQco jtaQSxdd^rjto^ dXX' sdsi ndvta tovtov slvai tbv iqovov ixsCvov ts xal tcbv
jtaQ* ixsCvov.

xal jtaQaXsCjtco xatvov tiva cpoQov vscjv

xal

G)g

6 nalg

m

JtQbg

tovg

biiLXr^tdg

sxQfjro,

tovtov

R

SL6s7tQatts tbv (poQOv xal cog sv talg sxdsCaLg tavtaLg 11. 6 toCvvv sxsCvov teII 313 stQS^ov ol dLddaxaXoL.
\

15

sxds^d^svog trjv rjysiiovCav rjv pLsv ix UaXaL0tCvrig xal avtdg^ itaQOv 8e t&v attcbv ditoXaveiv
%^vsG}tog

ovx s6x€
^evrjg.

tfjg

(pv^ecDg^

oiiiaL^

t&v

l6a)v

ovx icpLXvov-

^sxql t&v bvoyidtGiv rjyvdeL tovg jtXeCovag xal tcbv dXXcov d7taQtr]6ag avtbv iv ycjvCaLg
6

de

xal

2 Aedesius? cf. Elusanus (ep. 100)?

1.

1

cf. 1. 1

289, 15 sq. et 84, Isq. 130, 15. 132,9. 289, 16

14 Zenobius

13

^H^ELu

^iiv

iariv (yiovaLog artgriaig

^jjpTjfiaTcoj;

dcpSiXo-

fiivoDV G)v fiigos

SriXovdn xar£/?a^/,iv, ^vdsLcc Sh rb xccra§aXslv Slcc t6 ^i} i%siv P* cf. Suid. s. v. ^xSslcc. c. schol. Dem. p. 890, 14. Harpocr. s. v. HSsicc
3 rovg (bis)

fir]dhv

Thuc.

oXag I 99

add m^ / 1 8s scripsi rs 10 r&v] rbv C ri;? 11 ixsivov Re 13 iv om I Bong iv.8siaLg sed x e ixslvov libri Bong V corr m* 17 ,,post 16 rbv avrbv C ivSslaig i(pLxvoviiivr]g videtur aliquid de Ascalonita desiderari contra19 avrium ei quod statim subjicit de eius successore'" Re rbv C
sed
rs reliqui libri

P

'

IBV

edd

B

|

P

BVaV

LIBANn ORATIO DE VENEFICIIS

233

akkote ccXXaLg Cvvfiv. 12. iyG) de ovdstSQov^ «AA' stpvyov (ilv t6 ^rjtslv^ c367tsQ 6 TiQotSQog^ xQatslv^ tjv dh ovdhv

rw dsvtSQm xata tijv (pvav^ aXX^ dva^Cyvv^iaL anaaiv iv ovdsvl nXsovsxtslv ovdsvbg d^i&v^ dXX' ^sv d:T Y0OV tov eiriaatog 6vvdiatQi^(xiv. ysXav 8h s^sati
soLXG)g
'

5

xal axcjjitsiv xal TtaC^Siv.
t(bv
tcuq' 6xsCv(ov^

xal td^d
6'

vvv ^sv
vsovg

ijysltai
TcaQ'

vvv

STCstai.

dh

dxov(ov yvvaia tQSCpSiv ovx i%oCri6a to tav Yjdixrjnsvcjv^ dXX' i0ov d%s(5%ov tov ts dyavaxtfj6ai xal tov 7CQo6aitfi6ai, tijv dh t&v TCatQCiCOV %Qa- R II 314
avtotg
\

Siv

ov

%^SQa7Csv6ag

stSQcc

xtr]6Si,

jtXov6Covg

dh

hx

n

nsvritciv tivdg ixsCvcav
tvxrig^

i^avta ds ov

^vvrix^^s^Q^ijv.
tf]

6qg)v tolg fihv 6vvri6^riv tr\g 13. dXX^ ovdh d^Qa-

ovvo^svcDV tivcbv xal

t&v dQxovtcjv

(piXCa

TCQog
15

vTtSQoipCav xQco^svGiv d^v^ov ts svsjtXrj^d^rjv xal Tt/io-

qCuv s^rjtrj6a, dXX' cog ^sv ov dCxaia tavta^ rj7ti6tdar]v^ aXXcsv dh aXXoig 7tQ06ti(psQSiv ds oiiog rj^Covv.

d^s^svov 7taQ^ rj^SQav vofiov xsC^svov TtaQapaivovtov fjdsiv (isv tr]V d7th tov TtXyjd-ovg Xv7tr]v^ cjg d' dv aXvTtog siTjV^

xaiv6tr]ta stsQav g)671sq xal 7tXsCo6i ^hv sxco Xoyoig xdvtavd-a dsixvvsiv iuavtov^ dQxslv ds r]yov^ai xal
r]6vxat,ov

TCQog

ts

20

tig 6idrjQovg sxaQtSQr]6a.

tavta,
10

ovtG)

xal

sl

tig

tovtay oldsv^
11 390, 5

OTCcjg

dsvQO
(i

cf. 1. 1

81, 7; 143, 4.

1.

R
'

21

cf.

Od.

280

3 yiara 6 to: ^a 1 dh Re 4 Sc^iwv om V^ 8 avtotg scripsi auctore Cobeto Coll. 132 avrols libri sed t in ras P^, ex v corr /-, edd auctore Cobeto 1. 1. yvvaia ' scripsi ' 10 na9 loov in corr m', jB sed yivsLa libri edd * ' 11 TtQaGLv in sed corr m^, rgwcov trtga reposui e libris (urf pa /) 12 roic sed'" add m' vGrtga edd t^ J5 14 ry om Bong 'l7 d' (1) Re 18 -jtaQ^^itQav 19 av tt? 21 i-KaQTiQTiGa sed aQ et f in ras m*
|

A

P

B

P

B

|

P

\

V

P

234
eiafjXd-sv dxslva

LIBANH ORATIO XXXVI
xa cpaQ^aica^
toiovtog
^Lvriasad-at
ttjv ye

tov

dCTcrjv

Xa^-

^dvovtog ovx av b%oi td^tv.
14.

'Eyo)

^lv

di]

eig

djtavtag^
tcoIvv
S7tl

w^rjv de

tovtcov

7C6(prjv6tcov

triv

xatd

td

^7Jtr]6iv 5^0^7]QOv xv^ata TtaQaxaXovvtcov dXXrikovg tov TtQdy^atog. xal yaQ si ^ij Qad lov svqsiv^ dXXd td ys tG)v ^ovXo^svcov sdst ysvsdd^at,. vvv Sh toaov-

R n 315
10

tov dits^xov tif\g toiavtrig dQyfjg xal roi) td 7tQ067]xovta djtodovvai to0ovtcp xaxG)^ co6ts ^iXQOv tcbv
\

xad-svdovtcov dirjvsyxav. ovxovv ovds slg sh, aTtdvtov ovt^ ep6r](3sv ovts tbv ^irjQbv STtXrj^sv ovts trjv %siQa

ovQavov. xaCtoi xaXcog y dv xal dfiaQtslv svtavd-d ti xal tdg %slQag

^QSV

sig

si%sv
sjtl

avtolg
Ttatrjg

tovg

QajtiTttovtag
!,

dcpsivca^

xdv

sl

TtXslOtov

d7tsi%ov

^hv tovtov s^TCsitodC^d^ai tbv tQOJtov Jtdvta xivsltai xa^ditSQ
7tSQL

aCtCag.

15.

vvv

d' r)vi6%ov

xal i:t:tov do^dvtcjv

djtoXcoXvCag

tY]g

7t6Xs(og^

vcod^sCcc

dh avtbg

tfj

tavta

tsti^rjfiai.

STtad-ov
•20

TtSTtavtai

xal ta%scog 6 X6yog 6 TtSQl g}V tcbv ^hv ovdsv dsivbv rjyov^svov.)

sl'

tCg

^s xatrjvsyxs^ tibv ds xal
jioi,

XCav tovt dyad^bv
urjds
11

fi^ slvaC

triv ipv%r}v olajtSQ

rjv.,

SQdv X6ycov
II. ft

3

cf. 1. 1
II.

Od.vl98

5 II. d 422 sq. 190, 23 sq. oll3. 7rl25. Xen.Cyr.VII 3,6

162. o 397.

13

cf. t. II

444,10

8 ccjt^Gvov]
rco XBiQt

r]xoi

V^

TtOQQO) iysvovto,

cmt6i6[ir\v 8h xov Sslvog

sed ex ovtcovv corr m^ BVa o^xs il? reliqui ovdssts V sed (p in ras m* 14 cccpslvaL libri edd P^ 15 61 Re num icpslvccL ? cf. ad 1. 1 295,12 y.ccv 16^/t17 S' Re ,,malim avtotg'' Re 18 tsti^r}71 S7cs8 16^ ccL Va ~ 21 et 235, 1 iii) add m^ tai Bong 19 et 20 tcov sed ds
4 tovxov

B

10 ovy.ovv

P

Re

I

ovdh

tlg scripsi auctore 13 rt inser

Re

P

|

B

P

|

APIBV

I

LIBANn ORATIO DE VENEFICIIS
iitLdeC^scov

235
XQ^'^^'^^

firjde

^i]d

cjvttsq

xov

s^TCQO^dsv

akXa d-avdxov xal ixcpOQag xal rdcpov xal dv6xeQaCvaiv ftaV, £L ng ^akaveCov [ivrjad-eCr]^ dv^xsQocCveiv de, l tig ijtl 6LtCa xakoCr^. tOLovtoC ^ol TtaQoc tav vvv
TrjV

nolLV OIXOVVXCOV
2
1
cf. 1. 1

OL ^L6d-oC. 3 sq.
cf. t. I

189, 21

189, 23 sq.
tcsqI

/x^ d*

APIBV
sed
L

4 xoLovtoi
jttgl tcbv

P

^ri^h

(2)

in ras

Re m*

|

av
|

^ol

I om I

2 tdcpcov 5 tiXog tov

B

(paQudyiav subscr A^

7C8qI tarv cpaQyLdv.cov

P

XXXVII (XXXVI
Oratio vel potius

R).

scriptiuncula TtQog

IIoXvKXea

ali-

quanto post annum 366 ^) composita, qua Libanius consuetudinis quae ipsi cum Polycle olim ab luliano praeside Phoenices facto fuerat, ab illo ruptae causas cum alias tum diversitatem de luliano iudicii exposuit, non plane
verbis p. 240, 238q. ^oav dh ol cpdoY.ovrbs avtuv '/mI ivi^sad^aL r^ voGca minime ut receus mors Elpidii commemoratur, de qua Phiiostorgius h. e. VII 10 iio}.Xol ^hv inquit rav slg rovg XQiGriavovg xal rrjv svai^siav ixv.ai 'EXnidiog rfjg (iaaiXi^avivrcov dixag hiaav ov ^siinrdg xal 6 'EXniSiog ^h st xal rwv aXXav x^g oixiag TtgosarSg ^QaSvrsQOV^ dXX' ovv rjj rov IlQOxOTTiov rvQavvidi av^TtQar1)

Nam

[ihXQi ri)g reXEvrfjs

.

.

.

roiv (p(OQad-Sig
livco&sig nal

og inaviarri roo OvdXsvn,

r&v

rs xQri\idroiv yv-

siQKratg xara^iohg dxXscbg xaraarQicpSi rov

melius post annum 366 p. 133 et 142. Reiskius Anim. V 542 eam a Libanio iam sene compositam dixisse satis habuit. Monnerius cur ad annum fere 386 descenderit (p. 237), nescio. Certe improbandum quod Elpidii nomen constanter ex oratione expellendum et cum Nebridio mutandum censuit (p. 238). Eiusmodi corruptela in Libanii operibus plane inaudita est. Et Elpidium anno 360 quo Helena uxor luliani obiit (cf. p. 244, 13) praefectum praetorio fuisse edicto Codicis Theodosiani VII 4, 6 constat (cf. Gothofredum Prosop. Cod. Theod. p. 365; Sieversium Et Elpidii nomen p. 223; Mommsenum ad Cod. Theod. I 7, 1). E similitudine etiam in oratione XLII t. II 401, 2 R occurrit. vero quae Elpidio reique p. 244, 16sq. de eo prolatae cum Nebridio et re de eo a Libanio t. II p. 282, 16 sq. aeque atque ab Ammiano XXI5, llsq. narrata intercedit, de diversis eiusdem personae nominibus iigi concludere non licet, Obloquitur scriptorum titulorumque eos discernentium auctoritas.

§iov inaQarog naai ysyovatg xal 6 Q^vrrig 'EXnidiog inovofia^oCerte in Sieversii libro p. 203 iLSvog (cf. Theodor. III 12 et 13). orationem post annum 365 scriptam esse male legitur, paulo

LIBANII ORATIO

AD POLYCLEM

237

'coi-poris' finibus circumscripta mansit, sed etiam in eclogas Codices quipaulo maiores quamvis paucas recepta est. bus ad nostram aetatem pervenit, sunt hi 13:
1.

Vide
2.

t.

Chisianus R VI 43 (= C) saec. XIV fol. 277^ Ut recentioris originis, ita paulo negleI p. 10 sq.
est.

gentius descriptus
saec.

Cf. p.

164.
olim

Contuli.

Monacensis
fol.

X

169.

gr. 483, Vide t. I p.

Augustanus
Contuli.

(=

A)

15

sq.

Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV 135^ Vide t. I p. 20 sq. Contuli. 4. Cheltenhamensis 10618 fol. 50 a Leonardo Adami e Palatino descriptus lectionibus variis codicis OttoVide t. Ip. 282sq. boniani et versione latina ornatus.
3.
fol.

Inspexi.
5.
fol.

Vindobonensis phiL
Vide
t.

208.
6.

I p.

35

sq.

gr. XCIII Contuli.

(=

V)

saec.

XII

Vaticanus Urbinas
Vide
I p.
t.

exaratus foL 353.
7.
fol.

gr. I p.

126 (= U) anno 1316 216 sq. Contuli.
2

Marcianus Appendicis XCI
Vide
t.

(=

I)

saec.

XIV

217 sq. Contuli. 8. Monacensis gr. 101 (= Mo) saec. XVI foL 256. Contuli. Vide t. I p. 221 sq. 9. Vaticanus Ottobonianus gr. 69 saec. XVI/XVII Vide 1. 1 p. 222 sq. et 236. foL 167\ 10. Laurentianus L VII 20 saec. XV foL 155^ Vide i I p. 39 sq. et 236. 11. Laurentianus XXXII 13 saec. XIV foL 104.
Vide Vide
t.

168\

I p.

227sq. et 236.
saec.

12.
p.

Laurentianus LVII44 (=La)
61
et
t.

XIII foL151.

I p.

224

sq.

et

236.

Oratio titulo caret.

Contuli.

.Vide

Parisinus gr. 3016 (= Pa) saec. XV foL 16r. 53 sq. et 236. Contuli. Omnes libros ex eodem fonte fluxisse documento est
13.
t.

I p.

lacuna

cum
te

Hic quoque duae distinguuntur codiratione quae inter singulos intercedit ad ea delego quae supra p. 61 ad orationem XXIX exp.

244,

1.

familiae.

De

238
posui.
et

LIBANE ORATIO XXXVII
Etiam causae propter quas
critico

lectiones

codicum Jji

Pa ab apparatu

fere

exclusi et in

Mo

codice

his

cognato acquievi, eaedem sunt quae

in illa oratione.

Testimonia prorsus desunt.
Oratio
p.

116

primum — 127 (= Bong),
a

Venetiis anno

ut ipse
p.

edita est.

In calce editionis

1754 aBongiovannio*) p. 116 dicit, e codice I 253 256 pauca e lectio-

nibus
vel

Mcolao Rubeo
editio

acceptis
fuit,

codicum Vaticani

qui

Urbinas^) vel Ottobonianus
sic

et Palatini correxit.

Sed

mendis scatet, quorum emendatio multis acumini cessit in Animadversionum volumine quinto p. 542 544, etiam pluribus locis ope codicum A et Mo in editione t. II p. 316 327 ab uxore prelis comIn hanc etiam magna pars notarum Animadvermissa. sionum transiit. Textum Reiskianum addita versione gallica eleganti
locis Reiskii

quidem, sed paulo liberiore fere repetivit Monnerius^) 236 255, nisi quod pro 'ElmSLO) constanter NsPqISlov Cuius posuit, id quod improbandum esse supra monui. nisi a Reiskio recedit, mentionem non feci.
p.

Pauca correxit Cobetus.
1)

Cf.

1.

1 p. 286.

2) Cf. 3)

finem orationis
1.

XXXIX

p.

249 ed. Bong. not.

a.

Cf

1 p. 15.

XXXVIl (XXXVI R)

nPOS nOATKAEA.
1.

hv ov
al

"Oti ^lv BivaC ti del t6 triv 6vvYi^£iav ave- R II 316 rjfi&v Oial t6 si6ievai 6e Jtag^ i^l y,a%^* ezd6Triv
drikov'

fLBQav ^era ^edr^^^QCav, TtavxC Jtov
^ij
tpr^relv

VTtSQ

dh
5

tovg dvd-Qayjtovg^

od^ev

tovto yeyove^
Ttoifidai

TtQdy^ata e%eiv elxd^ovtag ^ovko^ac
\

t^i/

ovx ol^ai (pa- R 11317 veidd^ai xaxog, dklog de tug iCog ovx dyad-og.
ItCav cpaveQdv^ a(p

^g iyo)

fihv

2.

yioyav

rj^lv

yiyvo^evav

TteQi

trig

'lovkiavov
10

HgTot3 6o(p(Dtdtov Pa6tkeCag xal d^aviia6trjv exeCvrjv elvaC

^H ^^B
j^P *

= Godex Chisianns = Monacensis gr. 483 (Augustanus) = Palatinus 282 = Vindobonensis phil. gr. XCIII = Urbinas gr. 126 I = Marcianus append. XCI 2 101 Mo = Monacensis {La = Laurentianus LVII 44) {Pa = Parisinus gr. 3016)
C

A P V
TJ

gr.

gr.

1 Xfj' ante Ttgos A, tov avtov V Xri sed 7] in ras post noXv-AUa C {ii%-' sed -9" in ras in marg), Xoyog dv.06tbg ^vu3 r]^a)v Mo Re om relitog V rubr Xoyog ir]' in marg Z" qui libri sed yp ri^&v tloL^vai <Tf in marg J.*, Bong kccI rb om Mo (et Ottob., inserendum coni Adami) ^rjxfrt ante siaLivai
| |

inser Bong, del
p.

Re

|

Tcag' i(ih

om I Bong
4 xara

255 e cod. Vatic. addidit
6 TCOLslad^aL

V

qui in calce editionis 5 tovg om Bong

vouivcov

V

Bong

8 ayad-o? 1 sed 6g in ras

m'

9 yi-

240
fiov

LIBANII ORATIO XXXVII
Xsyovtog
xal oiav sixbg ccvdQbg
elvai toiovxov^

ev 6xi]^atc dh iaauvovvtog sil^eyeg ^eyav ^lv avtbv ev taig dcaQealg elvav Xeycov^ tovtov de aTtodei^Lv :ioLov^evog ta
dfilog [ilv r]6d-a
"t^deag aTcovcov^
5

ravta ovx

tolg evvov%OLg Ttag^ avtov
xco^ag.

dedofieva.

tavta de elvai
Xoyog zal
cjg

nal

itolvg

TCeQi

avt&v

evTteto

10

e^ovXov yoQ tfj yfj xecpdXaiov. tov ^eyed^ovg t&v doQeav dia^dXXeGd^ai tov dedcDTcotog tbv tQOTtov xaC tivag vjcovoCag Kivelad-ai. rjveyxa tavta ^oXig ^eV, r]veyxa d' ovv eidcog ^ev, 6)g ovx
f'z

avtal tG)v oviSCbv ev

ovdh tavta ^eyi6ta av dedcDxev^ eig ^dxrjv de 3. tovtoig tovtoig e^TtlTtteiv ov PovXo^evog. tbv ixeCvov xo^^ov^ bv TtQoded-rjxag tfjg ^iritQbg trlg
dXTjd^fj
ejtl

iatQip
15

tivi

dod-fjvai

avt Gi yvvaixdg.
dXX'
'Cv

^i^d-bv rof) d-avdtov tf^g ov6r]g tavtl yaQ o^ivvvta Xeyeiv 'EXnCdiov.
^^'

xal 7tQo6f]v eitaivog 'EXjtidCov, ovx
ved-f]^

'EXjtCdiog e%ai-

6

OQxog

Ttiptevd-f].

ivtavd^a dve^6r]6a

xal tY]v i)vxr]v 7tXr]yelg

dXX' ovx cog ovx dv ^EXjtCdiog^ eq)r]v. ejtoQveveto veog «v, cj^vv

tm

Xoyo)

20

xal tavtd eljtov d ^Pco^aCov

i]

^ovXf] xal 6 df]uog^ (d^

d%r]yyeXXeto devgo JtaQa tcbv exel XQOvov diatQi^dvt(ov TtoXvv., xal d)g dvtl JtaXXaxf]g yevovto td ^ev dXXa

B

II

318 dvdQi 6Ttov8aC(p^ tovtl dh dtvxovvti.

^aav de

ot
\

3

Amm. XXV
49, 1 sq.

4,

15

14

Helenae

cf.

Amm. XXI

1,

5

20

cf. p.

1 slvai

om Bong
vTt' in

3 ralg

om C

utroque yg

7 ovoi&v 6 ocbxbv v.cc.l 15 JSs^QiSiov ut constanter in hac oratione pro 20 tavtd Re 17 ivcc 6 om Bong 'EXni.Sicp Monnier xuvxa. libri Bong Monnier 22 aXX'
|

U

v-n' CP sed marg om IMo Bong

Mo

5 Tta^»' sed in in hoc TtaQ' suprascr m',
'

AV

Mo

11

d*'

Re

|

V

LIBANII ORATIO

AD POLYCLEM

241

(pd^xovrsg avxbv xal iibxqv xfig tsXsvtfjg ivixeGd-aL tfj xal ovtG) dij KatsxG}6d^r]g v%h trig aXrjdsCag, v66G).
co6ts
TiOtcov

xal

avtbg afioXoysLg Ttagd tov tav jtaQrjdQSvtbv ovv toiovtov avtip totavta dxrjxosvai.
scprjv

dti^ov ts slvai

yvvalxa sx6vxa ysv6^svov xal

5

t6 dvvaad-ac xaxcbg Isysiv stSQOv dcpriQriCd^ai tGt ^Cg). xavx^ slnov. 4. 0v ds ^is s^ovkov 6i,yfj dsxs^d-av tovg xatd trjg IsQag xscpalrig exsLvrjg Xoyovg xal 7CQo6id6vai

xaXbv xdyad-bv ^aOilsa xal (pCXog xal ovx dv dQvrjd^sCrjv.
Xoig ocpsiXstai

cpCXov.

r]v

yaQ

drj

fioi
cpC- lo

dXX' ov ravra tolg

TtaQa

t&v

cpCXcDV^

dXXd

^or^d^Sia^

JtQO-

SQyov [isv ov TtaQfjv xai~ ()6g, Xoyov ds. sXsyov toCvvv xal dvtsXsyov dyad-bv xaxov xaxcbg r\yoQSvx6tog. 5. r]yavdxtovv 8s ov rra
d-y^Ca^ X6yog^ SQya^ rjnlv ds
cpCXog slvai ^6vov.,

dXXd xal

tfj

evxocpavtCa.
6'Tt

tCg ytiQ is
ttJv

'EXXrjvav r] ^aQ^dQCOV 7ti0tsv6sisv dv^ ovx vaixa avtbg tijv avtov, dXX' oXcog tivd

yv7ta-

dvd^Qchncov

ddCxcog dTtsxtsivsv; djtsxtsivs Xsyo; tCva ^sv

ovv

tQCdog s6tsQri6sv; r) tCva ys XQVf^^'^^'^ dvd^QcoTtog sv ts xal svxcclg ^ccl o^iXCaig dai^bvcov R II 319 ^v6Caig vvxtag xs xal rj^SQag didycov xal did xg)v ^dvxscov ti
1

avxoig 6VVCOV xdg ts tov vixav sv toig TtoXsfioig sX20
cf. t. II

210, 12 sq. 290,

1 sq.

17 rbv Sh niyccv iv ndQxvGLv kQtifiLOV tlgj 0^% ovro?;
(et Ottob.)
cf.

Mo

lo.

Rhod.

vit.

Artem. ed. Batiffol, Roem. Quar11, 2 sq.

talschr. III 286.

Amm. XXII
Bong

2

xaTe^foxy-S-rj

6

xa^cos

Mo
R
et

7

tavtoc
cc

Re

10 ccQvri&siriv scripsi e V{La) coU. t. 14 r]yoQSvx6tog liqui libri edd
^ccvtov 18 aTtixtsivsv

II 364, 2

V

ccQvrid^alrig re-

sed sv ex
'

17

om Mo

V avtov Mo Mo sed v (2) 21 Sh Mo
Foerster.
III.

sed oXoig eras ccTCSxtstvs
\ |

P

>l

corr in ras

m" m*
19 ys

om Mo
16

LiBANiTJS ed.

242
Tcldag kv
rf]

LIBANII ORATIO XXXVII
^eivGiv
QOTtfj

iiaXXov excov

r&v

OtQaxLCorcbv;

ireQG)

yaQ

n

rcclg %eQ6l iq roiovrov SiQyaG^eva)

rijv avrijv

av

v^tfjXd^sv

OQOcprjv ^
oiad'' ot^

Xsyovrog
5

i]xov0sv;

ovx
ojtcjg

Xoyov ^srsdcoxsv tj Kal rovg hn^ avr(p

rbv ^sv avsXoisv^ avzol 8s aQXOiSv^ ^sr iXsyxovg dcpfi^tsv; 6. ovrog ovv rijv yvvaixa av (JcTts^zrsivsy (paQaaTKp (irjdsv syjcov syxaXslv
Ttors GvvsXd-ovrag,
7]

Tcal

syxaXslv ys;

xal roiavr ag av dcp7]xs XQog rbv

10

iarQOv cpcovdg; KSQaaov cpdQaanov^ s^^aXs^ dbg oro) ys ^ovXsi rQoncp dsl^ov ^oi rfig yvvaii/

rbv vstcqov^ VTto^stvov SQyov svavrCov rfj rsxvri^ ^LGd-bg ds 6oi rd no0^ovvrd ^ol Tcors
ycbg

rrjv

(jirjrsQa.
67tl

TOtavra dv TtQoiqKaro
rb
6r6[ia;
r]

Q7](iara;

dtilQSv

15

yX&rta ds ovz dv rovro ds G)icXa6s; dLajtQa^d^isvog ovx dv avrbv s^srvcpXcoCsv^ OTtcog (ir] JtQog ov ravra slnsv bipsrafy
dv
roLOvroLg
7.

s(iOL (isv

6

ravra
z/tl

il^sv^dpLSvog

ov8' dv rGxv sz

rf]g

0OLVi66r]g
rcc
20

ysyovorcov dno0%s6d^aL doxsl rb fii] dsLvorara V7t' avriov cpdvaL Ttad^slv rovg olxsLorddoxsL ydQ
(loi
(li]

r&

rovg.

xaxiog dv dnov6aL

(lad^rjrijg

4 cf. t. II 323,16 sq. Amin. XXII 11, 2 18 EvQbmris cf. ad t. 11 167, 15 sq.

13

cf.

ad

p.

106,14

J^ edd

xsivav reliqui libri sed antepos sed ov in ras in (o corr m^ J Bong 3 iLSttdcoy.Bv I sed v add m^ 7 ccTt^yiti-ivs 4 avrbv V inserui quod vel ccvslXs desiderari dixit Bong Anim p. 255 sed 10 ys sed y in ras m^ 14 tovtoig V 15 c6y,lu6sv 16 in hoc sv in s corr, 1 sed v eras ccvtbv Mo post ih,stv17 ipsvcplco6iv et post b^j)stca Re quod correxit Monnerius sed 19 cp&vca sed xf^sv in lacuna 4 5 litt m^ 6ccu.svog ' ex corr m^ 20 xorxog V
1 ''Ativiov
iytsLvcov

V

Mo

'

2 i:lQyci6[Livov

P

P

AP
P

|

;

.

V

MoV

LIBANE ORATIO AD POLYCLEM
ovrog ixsCvcov ts xal tov Aiaxov.
re5
\

248

ye xov R II 320 Aiaxov %eqI rovg av^^ovg 8^01 tig av dvtid-slvaL td

tovds nsQl tovg 6SL6^ovg. 6 iisv ys sv^d^svog S7tSL6sv v6aL tbv ZlCa^ 6 ds %av6ai tbv UoCsLd&va 6SL6^ovg^
8V oig rj6av ^syL6tOL
tfj

^syC6t7} TCoksL cpo^OL.

8. G)67tSQ

5

OVV tbv
uaCvs^d-aL
dkkcDg
d^'

7CSQL

SXSCVCJV

JtSQl tovds^ ot^ ovds tolg ditb tov yd^iov ^ovov dLKaCoLg
ri

dsl

vo^C^slv^

tok^&Vtd ovta xal

tL

tOLOVtOV

siTlSiV

tbv

ixtokvst^
rj

dv

yaQ

avtrj

Tjv ddskq)7].

TtQa^Lg^ dXld xal tolg d%b rov ysvovg. xal yvvrj xal dvstl^id^ Kcjv6tavtL0v yaQ b ds ovdstSQOvg dsC6ag dsovg^ ov^' olg

10

yd^cjv

ovd"' olg
SL

ysv&v ^sksL^
^af-O"'

tOLavta

disksysto^

iisv

rj^SQav^

ovk

TtQbg iatQOv aidov^svog tbv

"HkLov^

si 8s vvxtog^ tijv NvKza; 9. xal ^EkTtCdLog ^sv cbv ^EkTtidLog ovdsv ovdsvl toLovtov STtsta^sv., dk^d xal cov sv talg dQ%aig dg rjQh,s xatsyvcj Q^dvatov^

15

dLxaCcjg

aTtdvtcov

xatsyvcDicsvaL
(J^vy^

cprj^Cv,

6 d^ sv

tolg

^io^olg xal tfj

6vvsxcjg

6

t&v
tovg

sdcbv

s^rjQtr^^svog^

6

ya6tQL

d^sQaTtsvav

d^sovg

ovxog

b

xal

2
65, 1
;

Isocr. Euag. § 14 sq. p. 191 d. Paus. II29, Tsq. cf. t. IV 4 cf. t. II 312, 21 gq. 18 cf. t. II 99, 1 sq. 956, 14 sq.

R

310, 9 sq.

1 ^dXiGxa ante xov inser coni Monnerius perperam adnotans: ^Jiabetur enim umis ex illis Europae filiis Aeacus^'' ^ ~ Tf 4 vffat sed T c y corr, sed ex m^, / sed

P

U

P

|

corr m' 6 Tt liysiv xoiovtov A 7 Sr} 1 xovxov C 8 ot' reposui e libris 13 SlccXsyolxo Re oxs edd ^sd-r]18 ^(o\Lolg om 11 08' I b dh^e (ov inserui liSQccv V kdibv scripsi CoU. p. 97, 7. t. I 160, 18; II 290, 2 mdibv CP sed in hoc ovddv in marg m^, C/ ovdibv sed yp tuidcor in marg, IV edd bd&v ovX&v coni Cobetus Mnem. dtd&v Pa N. S. II 407 coll. p. 96, 12 et Dion. Chr. or. XXXI p. 569
\
|

Mo

|

(

A

Mo

R

16*

244

LIBANE ORATIO XXXVII
ocal

Bvvofi6m dv666p8g,, 'edga

rjv

e6%ELQE (tcivxriv ccne-

xt£iV8}; xal (paQ^dxov ^sv SQyov 6 d^dvarog^ £key%og de xsiiiBvr]g ovdeLg; xaCtot ovy^ eig iv pa6il£ioLg latQdg^ dXV

R

II
h

321 ort

jtlstatOL.
I

c3^'9'' slg

EKQVTttEV dv tb dyog^
10.

ol

d' dXXoL

^ev tbv ^L^d^bv Xa^cov Ttdvtsg dv E^oav.
rjyvorj^Ev

K(ov6tdvtLog ds

oi^t'

dv

ovt' dv rj6v-

Xa6£v^ dXV cjg STt^ ddEXcpf} tE xal ^a^LXCdL jtdvta dv E6E10E %al tavta d^poQ^fjg dEO^Evog sig tb tbv dvd^QG)Ttov dq)EX£6d-ai t6 6xr]7ttQov.
10

dovti

tijg

^Ete^sXE yaQ avto) ^staaQxfig^ ov% hg EVQOvtL xaKOV^ dXX' ag eav-

tov ^EXtCova.

Kal rjGav of Tcdvta E^Etd^ovtig ts xal ^rivv6ovtEg^ ot %al 6v7cocpavtovvtEg EvtpQaivov. 11. (bi/

%QGitog ^EXitCdLog^ bv ovt dv sXa^Ev v7taQ%6v ye bvta

TtQdyna to6ovtov ovt dv £6Lyri6Ev al^d^ofiEvog (ieXXov
15

eI ^ev ovv £(pQa6£^ yE EVEQyetrjg E6E6d-aL ^a^tXECjg. d' ovz ovd' eI dElh,ov' EiJtEv., ETtejtQaxto, dXX^ 6 tb

6tQat6jt€dov

Ecp'

avtbv TtoXXolg xal ^iEydXoig
1463
|

ddixrj-

10

cf. 1. 11

275, 6 sq.

13

cf.

ep.

Amm. XXI

6,

9

1

r]v

hTfSLQs] 7]vs6.
litt

lacuna 30 fere

genuerat, ut vertit loco a Suida s. v. 'EQ^iccg allato ^671slqs xr]v Savrov yvvalxci 17 litt post U-jisiQS lacuna fere 16 Bong Re quam verbis rccvrr]v a.7cixxsivs explevi cum Cobeto 1. 1. coll. \). 24 1, 16 sq. a7tsv.rsLvsv av vel cpaQ(idyio) av avslXs Bong Anim p. 255, 5 ^xQVTtrs CPUIV 4 ^^^v Mo oXid-QO) 7iaQs6(oxs Monnerius 6 ovr' (1)] t6 ayog om Mo Bong av om Bong

cum lacuna 7 fere litt La r)vs6 cum non est ^67Cslqs h. r]vs6%sro Pa Re Anim (cf. t. II 153,10), sed inihat ut in

Mo

1.

CAPUIV

\

1

CAPUIV
8 ^6st6sv
et

|

ovTc

Bong sed a inrasm^
§sXriovi

UMo

quam
p.
^tt'

lectionem 253 adnotavit
airtbv libri

11 ^sXriovd A I^ sed a inrasm'^ ^sXriova 15 xs 16 ov 8' / Bong qui sl (J' coni, codicibus „Palat. et Vatic."- confirmari Anim 17 ^qp' avrbv scripsi cum Cobeto Coll. 132

A

'*"

\

slg rb inser

suprascr

m-

P

U

edd

LIBANII ORATIO
jttatft

AD POLYCLEM

245

6iv

cjv

xsxivtjxhg xal rolg 'lovXLavov dLaGcod^slg ddxQv(hcpEikE laQiv^ xovxcov dnaixH dCxag ipevdo-

^ttfog.

12.
xijv

T6 il^&vdog dh xovxo 6v dirjyov^svog TraQa 6avxov i^fjipov TCQOdsxid-eig xal
I

7]^lv
cpavfi

R 11 322
xal
5

pXtfi^axi xal xolg aTtb

xj^g

xEcpakrig dvd-QajtG) xivaidcp

xaxd dvdQog acacpQovog ^vvayoQSvcov ovx dva^vrj^d-Elg ovds xfjg ^OivCxcjv dQxr]g^. rj stQcoxrj XTJg 0oivixrjg
6oi ^sxd xijv ^ovaQ%lav edod-rj. 6e ^ev yaQ ovx rjJtlGxaxo., vjth cpCXov dh e^rjjtaxaxo. JtaQOivoiJvxog fdf 60V xal 6c3cpQ0VEiv ov dvva^EVOv xd novrjQa xaXd
TtodyxG)
lo

vo^C^Eiv

ovx eIxev^

dk}J ri%^EX0.

6v

d'

dvxl 6avxov

xov dQi6xov EXEivov E^C^Eig dsov XG> iiEv Eldsvai rfjg dQxfjg xdQiv., iyxaXEiv dh xoig 6olg ocpd-aX^olg tJ otg)

xavxa
13.

drj

jiXX' EXEi6E ETtdvEi^i^ OXi

xd xcbv eqcoxov yCyvExai. XOiVOV ^ElTtidCoV XE

i5

xal 6ov xbv xax^ exeCvov

Xoyov

EJtoCEtg

hnaiv&v ^ev
scpr^v

xbv Einovxa
ElQriiLEva.

cpavEQcog.,

STtaiv&v dh otg

ccQXi

xd

xaCxoi

xal

xb
|

uri

xccxG)g

XiyEiv xdxslvov

xal xavxa dsivbv

dv ^v,

6v

d' cjg cjov

^e

JtEC-

R

II

323
21

6Eiv^ ovxcog EXQcb xolg Xoyoig.,

ovx ivEyxovrog 6e ^ov
^dXi6xa dh
^EXjtiSCc)

dixaCcog xal
TCQETtovxa

i^avxa uhv

r^Xi6xa.^

cpd^Ey^a^Evov

xoxE ^hv ovdE^Cav dsC^ag 6q-

8

cf.

Sievers p. 250

23

cf.

p. 240, ISsq.

Tiaxr\xo

10 i^r]lineola expleta m', om Bong 11 Sb aov aairpQovelv om Bong 12 ds Re 15 ylv8Tai 17 iv.nvov Xoyov in ras 5 litt P' 20 dt Re 21 xoTg sed yg nal in marg, in ras P^ xal di iiov] av inov 22 rjHiaxa sed ax in ras m^ 23 ovSh ^iccv ugyijv I sed fi Bupra y scr m' opfii^v
8 TTpwTT]] ras 7
litt

/

Cobet

1.1.

MoV

|

V A

U

I

Mo

A

P

|

CAPUV

246
yijv
djtrlXd-sg^

LIBANII ORATIO XXXYII
^KOTtcbv

de

OTtcjg

xaxakv6ai
14. dia rC;

xag

TtaQ^ rj^ag

av d^vvaio ^e^ rw ai^odovg tovro i:toLrj0ag.

ov yaQ ravrbv ^EXTtCdiog re xal noXvKXfjg.
scprjv sksIvov aTtodsdoad-ai^ Tcal 6s, dslvog sv 'Pcj^ri xsXsvovrog isvai ^vyzoirovro ijv IloXvxXsovg^ ovd' si dsds6d-ai

ovd'
5

61

rijv
Toi)

coQav

ovds rb

firj66^svov

XQfiv sx rovrcjv sxsCvco rr^v ylcbrrav^ TtaQcc

6ov 6iyr]v

w R II 324

aXXa yaQ oQav ^oi rijv airCav rfjg OQyfjg ciTtrirov^sv. doxG). xoiva ^far' a^cporsQov^ ag soixsv, f]v sxslva ra Xsyo^sva' i6a ^sv v^lv ra Arj^ftara, i6ai ds
vvTcrsg'
Qi6d-s.
Tccvrftj

i6a ^sv sxsQdavars.^ i6a ds xsxd&0V roCvvv ov TtSQi sxsCvov ^aXXov iq 6avrov
\

dxovsiv.
15.

xal rov ^sv iycj xarrjyoQovv,
d'

6v ds
si

6avrov.
15

ravrb

dv ^oi 8oxov6i
sxsCvcp

Ttad-slv^

xal

TtXsCovg

ravrd Ttad-ovrsg

ovrsg

^xovov

rQcod^flvai

savrolg

6vvrjds6av.

rcbv Xsyo^svov itaQydQ dv v(p' savrcov xal cjv i6^sv ds ravrb xdv ralg sitt-

dsC^s6L rcbv

Xdyov yiyvo^svov.
dsrjdslg

6

^ev yaQ rbv Xoyov
s^vr]6d-r],

iQya^o^svog

roiovrcjv

nv&v

6

ds

5

cf. p.

240, 19 sq.

av inser 7^ KcctaXvoca 1 sed €X (or corr, in ras
1

Re

I

4 mgav

A

non post comma " corr m^ rjii&s viicig Mo r^y.ihv C
2
'

ftf,

e

|

A

sed post siaoSovs sed a?, ut videtur
3 diccxi

PIMoV
1. 1.

\

i-nslvov ^qprjv

Mo

ccTtodoad-oci
\

Pa

et

Cobet
7

for-

5 ovdh rb scripsi tasse recte ov8' {sid' Pa) „^ic sine dubio v. iiLvi^ad-riv desideratur*-'' Re

si libri

edd

i-nslvov

I

Bong
in ras

8

ccTtccLtovfisv
laai,

La

sed

'

m' "
e

|

Mo

ccnaitovyLSv Re 11 ,,malim al vv-Ktsg^^

10 iaa

P

sed

corr P'^!^
\

,,maUm

plusquamperfecti formam 12 riaav tov Mo 2, 154
14 8s

y.sxaQLa&s dixit Boissonadius Not. et Extr. XI 18 TojtiTo: 15 nlsiovg om

6' iv.syaQLaO^s^''

Re Re
1

l'aa

(bis)

PJ

Mo

Re

I

ot

7

Boncr

16 av

om Mo

^^^^^

LIBANU ORATIO AD POLYCLEM

247

6Qvd^Qt(x6ag xatsdv ti]v ^ev yvchnriv tov ^Kbvx £XG)v fivrjad-evtog altideaad^ai, ta Qtjd-svti dh dXX^ ov noXe^el ta 6o(pL6tri xatafidg -neTcXrjy^evog.

^Krtg eidhg avtbv

ovd^ v^Qi6%-ai lievav
dCxTjv

cprjdlv

ovd' ofpeCXeiv
tcbv

avtbv tcjv
ijv

eiQrj5

ovd'

el

XaXovvtcov

avtp xal

jiQoatovtcjv^ tavta ovxart eTtoCei. 16. 6v de dve6trjg xal ei d' dxd-ed:t€7t7Jdri6ag, &6JteQ avtbg cov 'EXTcCdtog. 6^fivai (pfig ovx ev dCxrj xaxcbg dxr^xodtog tov (pCXov^
XQf}v kXeyx^f'^
evfjv.
^<^''

tavtri tc) cpCXco

fiorjd-elv.

dXV ovx
lo

Ttag yaQ
\

tm

xal

avta cpd6xovtt totovtov tiva
tavtr]6L tLiicoQCag
i'6d-L

:jeQl

avtov dedex^at Xoyov;
dri tfjg deivrjg

R II 325
dLdd^ag

17. z/i«
riuag, og

ev veotrjtL yevoLo. tC dij xal ^e^Xd^^ed^a tavtri tfi dCxri^ ^dd-OLfi dv rideog. ovte yaQ x^^Q^ f^ot td TCeQi tijv texvrjv ovxet ei^Lcav enoCeLg ovO"' rjvCxa eiarjeLg^ ^eXTto, bg eig cpXvaQCav [lev ovx bXCyov xatav7]XL6xeg tov Xq6vov, bv de Xeyovta xateXd^^aveg veov^ dd^v^elv

15

rivdyxa^eg

tfi

:teQL

ti^v

dxoi^v G)^6trjtL.
rj^Covg.
TteQl

18.

cpCXog de

ri^d-a likv ovdejtote^

doxelv 8e
bg
xal

del de

ov X7]6eLv
30

i]X7tL6ag^
rfig Sl

e^aXXeg.

td

t&v d6teQC3v xal
taijt
eit!

avtG)v i:tLxovQCag Qrj^ta 8ia6tQe^ag ex^Qovg
cjv tijv el^aQ^evrjv f]tL(o^ed-a^

rj^tv eTtoCetg,

exeCvovg ^etacpeQcov, e^e ^ev ddtxcjv, ixeCvovg.) ev talg ixeCvov xaxote^vCaLg tdg vjteQ
10
cf. p.

xoXaxevcov

de

tav

241, 3

1 ISoav
i

6cpsiXr]

Mo

I aed siSag suprascrm' kavrbv Re 4 ovdh (2) Re avtbv scripsi ex / auctore Re qui uvrbv avroj
| I

scribendum coni
6 ovx hi
-.
\

A

ccvrm reliqui libri edd {ccvro} Monnier)
7 ccTtBTtridriGccg scripsi

auctore Cobeto Coll. 132
9

13 88 V §8§Xd^iiEd-a sed s^X in ras ' 15 ovx h' sed in hoc supra s eras

ciVh7ti^6Ti6a<s

libri

{iv.7iri8ri6ais

AP

P

La) edd

ravrbv

Mo
om Mo

m^

14

dmalag Bong

22 Tjtim^t^a

248

LIBANE ORATIO XXXVH

HByi6tcov eX:iCdag jcejtocrj^svog^ ccqx&v xal yd^cjv xal yag yd^cov £Tt 6e (pQovtCieiv aTiovco iiekkovta to6avtfjv

6tecpavGi0eiv

Ttolidv.

19.

dvvaG&at

drj

tavta

Tcotelv vofiC^etg
5

tovtovg tovg xata^dtovg dca xa^Cvcjv te xal tecpQag tfjg ixel ocal jtvQdg. xal JtoXkd ^ev e^rj7tdtrj0at ^ tov d' e^etv rt dt avtcbv vo^i^etv ovx
dXX' dvtl tov rt 6^^^'^ ^o 6xri0etv jtQoodoxav
xal
^eQteQxr} xvvd^avo^evog ov udvov el' ttg iv tovtotg cjg dXrjd^&g^ dXXd xal el' ttg ue^og axQog tov iLete%et JtQdy^atog xal et ttg g^avXog, xal TteCd-j}

eXrj^ag.

aQxel

10

xdv

rovTotff eivat

ye TtoXXdztg

teXeCotg

x«t

^adt^etg

^eC^G) tcbv %aQd tolg naQ avtovg xdxetvovg d^tolg

R

11326

TtaQa 6e xal tovg rjXiXtcjtag dtpelg talg iietd tovtG3v de %atQetg dtatQt^alg tatg ^ev iv iQrjfita, talg
\

15

xal ev TtXr^d^e^tv, dtpatQ&v trjv t&v nQoteQov vjtotl^Cav 20. xal ovta 6(p6dQa tovtcjv eXvexa tolg devteQotg.

tovg

totovtovg

dttDxetg.^
dXrjd-rjg

cc>6t

ovdelg

tcbv

OQcbvtov

ovxl lidvttg e6ttv

vjteQ tovtcav v^tv elvai Xe-

20

yav tovg Xoyovg. tovtotg dvtt xQrj^dtav 7taQe%etg td xat i\Lov Qrjfiata xal (pjjg extpeQeLv tdTtdQQrjta xal td \eCvc3v TtQO tcbv ipt&v jtotet^d^at. ei de ^dXXov
elvaC 6ot dd^atftt
Yjdtxrjxaet xai fiet
yorjg iyd),

iycj

ttfv

rjdCxrjiiat^

ot de

ifiov 6ot tetd^^at xdXXtov.

7j

6 i^rindtriGai P sed CMo ^^ Re rt bm C Mo m^ 7 krjlfv Mo ti APIMoV xQriGBiv Mo 8 7t8Qiixv Bong 10 Ttdd^r] Mo \1 ys P sed y in ras m^ I sed y e t corr m^, U t£ CAMoV ti Re iisi^ai scripsi e F ut coni Re Anim i
$r]

2 GE (pQovti^sLV hi C av,ov(o in sed yg 8io in marg Sio tccc m* (1) in ras i^r]7tdtri6£

A

I

marg add ^^,
\

inBer i'

|

I

\

|

*

Hsi^(ov reliqui libri

add m'

^v
j

Bong om Bong
\

iist^ov Re 16 ?v8xcc Re

14 taig (bis)

20

qpijff

P sed PMo

21 tccxsivtov edd

S' ov

Monnier

LIBANII ORATIO
21.

AD POLYCLEM

249

Eijtov

^6v ovv

der(6e6%^ttv

tav cc6tsqov xal

7CSCQd6s6^ai jiokXalg ixSTsiaig TCoifi^ai rov "^Qri TtQaoTSQOV. d^G^llSV ds slQfj6d^aL Tag TOVTCJV S7ClXSlQri6SLV
anGi6a6d^ai poXdg.
6VVd'ld'S6%^aL^
SLT

xar' d^cpco
STl

toCvvv sxqy^v

siioC

6s
5

S^oC

TL

6 (pofiog xal dsC^aTa
ys.

^dTaLa.

6VV6XSLT0 SITS XSVOg ^V dv^Tvx^) yaQ drj tovto

6s

8s
tC

ovTS

v7tG)7iTSvov
Tfig

ovT

s(prjv

xar

i^ov

tl
Tf^g

xcc^sLV.

ovv t6
fj

iiSTa^okfig

aLTLOv;

tC t6

6ol doxov^isv ddLXslv ovx syxto^La yQdTGiv S7C (povTsg dXsd-QC) nokkcbv 6V iihv rj^sQa xad^svds d^LovvT(ov STCLTdrTSLv 6aC^o6L; xcU^dvtcDV^ wxtbg
(pvyfig; 22.
'toL
(ptjg

lo

ovdsvbg iv Tolg

TOLovTOLg

xaxolg

v6TSQog
67tC6Ta-

«fvat, ftaAAoi' 8s

t&v

^isv

ovx

sXdTTco.,

rwv ds
\

xaTa Tag R n 327 o^cag xal Tolg x6lqo6l 6vvsl to tl TOLavTag ^Xd^ag hg ijdL6Ta :csqI tOLOvtov i5 dxovsLv rj X6y6Lv fjdLov ioQtfjg dyov. xaCtoL XQ^'^
aO"«t jcI^Cg).

dXV

toig TcdXaL XLvdvvoLg 7CS7caLdsv6d^aL.

6v d\

G}g

solxs^

xaxCGiv

Tw 6ia(pvyslv

ysyivr^^aL.

2 &areQ(ov scripsi coll. p. 247,20 ccvSgav libri Bong Re doTQcov Monnier TioXXalg scripsi noXXdxig libri edd nQuotSQOv 4 §ovXdg 1 sed v del PIMo 3 iTtLx^iQ^asig Bong xal xar' 6 dvatvxco 5 xig I Bong te ixQTiv inser I^ sed yQ scripsi e CP sed in hoc yQ sg supra w Svatvxhg
| |
|

V

I

Mo

m^ UV

A

8vatvx in marg,
9
r\

IMo

edd

|

8r\

ccdixnv inser /* 11 duiiLoaLv 13 toiv 12 qprjp PIMo xaxoi? om Bong 15 avvisi Bong t6 ti APIMo 16 koQsed' addm^ (2) 18 twv Mo TCQog noXvKXfa subscr P/' tfjg 1 sed 80 in ras m'
scripsi

P

AP

r^

libri {r\g

La

om I Bong
ti

7
|

oKits

Re

Pa) edd
|

\

\

XXXVIIP).
Oratio Y,axa

ZiX^avov

sub finem vitae,

certe

post

annum 388^)

conscripta

qua Libanius nequitiae

Silvani,

decurionis Antiocheni, olim discipuli sui, imagine ducta ut immunitate privetur a senatu Antiocheno petit, ^corParvus igitur poris' fere finibus circumscripta mansit.

numerus codicum est quibus ad nostram aetatem pervenit. Sunt autem hi decem: 1. Chisianus R VI 43 (= C) saec.XIV fol. 283. Vide Contuli. t. I p. 10 sq. et supra p. 164. Vide 2. Patmius 471 (= Pa) saec. XIV fol. 316. Contulit meum in usum gratiose t. I p. 41 sq. et 69.
Staurus Teliacus.
gr. 483 olim Augustanus (= A) 175\ Vide t. I p. 15 sq. Contuli. 4. Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV Vide 1. 1 p. 20 sq. fol. 203. Contuli. 5. Cheltenhamensis 10618 saec. XVII/XVIII fol. 66 a Leonardo Adami e P transscriptus. Vide 1. 1 p. 282 sq.
3.

Monacensis
foL

saec.

X

6.

Marcianus append. XCI
Vide
Oratio
t.

2

(=

I)

saec.

XIV

fol.

230\
1)

I p.

217sq.

Contuli.

editionis Reiskianae t. II p. 327— 341 in 58 79 reposita est. 2) Nam rhetoris Latini quem hoc anno Antiochia accepit Et fit in hac oratione p. 255, 16. (t. I 192, 19—193, 6), mentio Silvanus qui, cum Libanius scholam Antiochiae aperiret i. e. vere anni 354, u patre Gaudentio rhetore ad hunc deductus erat (p. 253, 2 sq.), iam filium adulescentem habet (p. 255, 13), Gaudentius vero senio confectus mortem obierat (p. 259, 10; Cf. Sieversium p. 188 not. 3. 261, 8).

XXXVII
p.

hac editione aupra

LIBANn ORATIO CONTRA SILVANUM
7.
t.

251

Barberinus
24 sq.

II

41
in

(= B)

saec.

XV

fol.

265^ Vide
varias

I p.

Allatius

margine

eius

lectiones

Palatini et Vaticani 81
8.

adnotavit.

Neapolitanus
t.

Vide
9.
t.

I p.

211 sq.

Vaticanus
209
sq.

17 (= N) saec. 392. gr. 81 (= Va) saec. XV
et

HE

XIV
fol.

fol.

165^

230. Vide
saec.

I p.

Contuli.
gr.

10.
fol.

Vindobonensis phiL
Vide
t.

XCIII

(= V)

XII

35sq. ContuH. Qui ut iidem atque qui orationem XXVIII continent, ita etiam eodem necessitudinis vinculo inter se coniuncti sunt, de quo ad stemma p. 45 propositum te delego illud unum addens teste singulari vitiorum consensu (p. 255, 5; 261,1 et 2) Patmium ex eodem quo C fonte fluxisse.
217.
I p.

Apud grammaticos locum inveni.
Oratio

florilegiorumque

auctores

nullum

primum a Bongiovannio

anno 1754 p. 218 229 e codice / edita est.^) Cuius vitia nonnulla divinando sanavit Reiskius Animadversionum volumine quinto p. 570 571, plura ope codicis Augustani in editione quam uxor prelis commisit t. II 352. In hanc etiam pars notarum Animadverp. 342 sionum transiit.

(=

Bong) Venetiis

.

.

1)

Cf

1.

1 p.

214.

XXXVIII.

KATA SIABANOr.
R n 342
Ttoi^.
5

1.

Ovdsv d-avaa^rbv Zil^avov tbv ravdavriov

TiaxGis 118

ksysLV zal 'yccQ rbv iavtov TtatSQa ravdsvSKsivov ds ys tcqos t& Xiysiv xal s:tOLri6sv. iaol ds JtaQrjvovv aiv xivsg xal avrbg ds s^avtKt itoXXdzig
vo^L^cov

6L(xi7tfi6at^

ds

0co(pQovs6TiQOvg

rovg

aXXovg

7toiri6SLV XGi TtSQL
Ttslv
ij

tovtov X6yG) XQStttov
xal

rjyrjad^rjv si-

6Lconf]6aL.

a^a jtoXXovg ot^aL t&v vvv
6/it-

avtco dLaXsyo^ivcjv TtsCosLv cpsvysLV tavtrjvl trjv
10

XCav

cjg

siov6dv

tL

^vGovg.

C Pa

A P
/

B
Va

V
2

= = = = = = = =

codex Chisianus Patmius 471 Monacensis gr. 483 (AugnBtantis) Palatinus gr. 282 Marcianus append. XCI 2 Barberinus II 41 Vaticanus gr. 81 Vindobonensis phil. gr. XCIII

cf.

ep. 457. 174. 659. 332

xov avtov v.ccra V d ante Kccrcc u4.^ post OiX^avov C qui marg habet Xoyog rgLa-KOGtbs Ttg&tog post OLX^avov V rubr 4 lyiHrubr, Xoyog M' Pa Xoyog Xa in marg 7, ft? 8 SLvai V vov I sed £i in ras m* 6 7toLi]Gsiv tovg aXXovg Pa 9 ovg ol\iaL ante Ttslosiv inser F" 10 ^loovg IVa Bong
1

va' in

B

LIBANII ORATIO
2.

CONTRA SILVANUM

253

'Eya)

ToiJr' icp^

otov

ttog,

ccvrjQ

^xov Ssvqo xal %oieIv YiQ^ccurjv vvv sifit^ TtQo^ekd^cov fiov FavdavijtULxrjg te xal d(Dq)Q63v xav t^ TCaidsveiv
yccQ
cjg
Tcal
5

jtoXvv die^eXd-cjv xQOVov^ dsC^ag tovtovl ^JiX^avbv xal Ttaida avtov nQ066L7CG)v sdslto ^ov Tcal tovtov sv tolg
(poLtG}0Lv

sxsiv ul6^ov

tbv ^t6d-bv

syG) ds JtQog ^sv (isiivrjfisvog. ds tovtovl riyavccxtrj6a^ ridd^slg ska^ov^

^av

o6tig ^sv s6tai %sqI tbv didd6xalov^ ovx Sidcog^ tids olg rido^rjv tbv TtatSQa. xal i]v ^ot TtksCcov

9

nsQl

tiva aXXov 6 7t6vog 6xkrjQdg ts 343 ovtcjg 'ovta (pv6s(Dg xal ov% oXag h^sog dsxs6%-at ta
rj

tovtov

UR

ksyo^sva, dXl^
vayxd^stv.
iXd^cav VTtSQ
3.

oiicog
(3(5|ag

m^rjV dslv avtbv xal ovtog SJta-

totvvv

dvva6d^at

Xsystv

dCxag
sv

tbv EvtpQdtrjv aQyvQtov xtrj6d^svog ^xsv
l'6otg.

ivtavd^a

iit

xal ^orjdst&v ^sv a)v sixbg

rjv

15

totovtc) TtQdy^att TtaQ^ s^ov
ccQa
si)

tv%slv^ stv%s^ xaxbv ds
7tQtv
dr}
rj

7totG)V

ovx

rj7tt6td^r]v^

TtSQl

tbv

Ttoda 6vii^a6d ^ot
drj

T«i/

dXXov

tvxr] tb 7tav sig cp&g rjyaysv^ ots ccTtdvtov odvQo^svov xal rov Xoyov

17

cf. 1. 1

167, 7 sq.

6 'qtoi iv totg

iioc&ritcctg

F'

avtov relitbv dLSda-KocXov tb 8i%oc6tT^Qiov A sed (1) add et dcc6v.aX in ras m^ 14 yitriaousvog 9 didccaxaXov in marg m^, BVa ol^Lcci 15 in' l'ar]g Pa sed yo i'^' ^aoig in marg ^oriQ^EL&v C sed mv eras et ^ (= ovg?) suprascr iv toLovxcp B sed iv tOLOv in ras m^ sed yp tovtov 18 tb nav C sed e tovtov corr m', in marg tovtov Ttdvta sed ndvta e -nav corr m^, BVa tavtriv Pa sed jq rb Tt&v in marg
1

yccq] dh

V

qui libri sed V

P

Bong

5 ccvtov 8 Ttagl

P P

sed sed

'

in ras in-,

Re

'

add

m''

|

|

|

P

A

254
rov ovds
7C£qI
xfiQ

LIBANII ORATIO
0v^(poQccg

XXXVni
Tcokei
jteTCOirjxotog

iv

ccTtd^r]

dciKQva

^ovog

ovrog

xata6%HV avtbv

ovtc

idvvTJdi]

5

6vyKQV2ljaL tijv xaQav Ivitri 7tsjtXa6^£vr}^ xal dlg xal tQlg SQO^evog ccjtLGtobv^ si TO(7oi)TOv d^bv avtG) y£y£vr]tai^ SJt^idij tovd"' ovtcog £%£lv xal ov ilj£vd£0d-aL tbv Xoyov, dvaTtrjdrjeag t£ xal
vtl^rjVov
di]

dXXa
dya£yv(o

djto

trjg

yf^g

aQag savtbv xal xQ0t7](jag xal tdXXa

td tG)v r]8o^£V(av JtOL7]6ag £7t£d-r]X£ Xa^JtQa ty tov ZfLbg £lvaL tovto td dCxaLa itoLovvtog. (pcovf]
10 4.

xal tavta iyco xatax£C^£v6g t£ xal

ev oXCyaLg cbv
xal
\

0(Dtr]QCag iXjtCdLv
ei'

^xovov
elt

Tcal

TtQbg

e^avtbv eXoyL^6^r]v,
xaxayg^
C36te

Tt

ncoTCote

JteTtovd^ev

VTt^ e^iov

R
15

II

eveQyeoCag ^ev evQL6xov^ adLXov de ovdev ovdh kvjtr]Q6v. d^d^o^vov toCvvv uov tov344 STtLiaCQeLv.
X£y£L
tCbv
tLg

tOLg

7taQaxad-r]^£vc3v

dtl^i

<(^£y

iL£^a-

d^r^xevaL

tbv

dvd^Qcojtov

tbvde

dQ^d[ievov
eig e^s.

TcdXac

xal

TtQO Toi) 7ttG)^atog elvaL
5.

xaxbv

TC
ev

7Cot

velv
20

t(p

ovv avtGt ^ovXetac t6 tov d-ebv eTcactov 7todbg ^tdd^eL-^ td aetd t6 deljtvov

7taQd tov td 'OXviiTtLa tLd-dvtog dLd6^£va tolg daLtv^66L cp£Q£LV oixad£ ^aQEldv t£ xal ov (poQr]tr]v i^toCet
tr]v

X£LtovQyCav xal

rjv

xCvdvvog

^ii]

^ev£lv

ti]v

eoq-

20

cf.

4 Plat. Phil. p. 59 E. t.m 118, 12sq. R

Gorg. p. 498 E.

Leg. XII 956

E

Tov oin Bong Re at cf. 1. 1 167, 7 rfj ante -jioXel inser ov noicc noXig ovx ccTirjycos rcbv iv T^TtsiQOig 7) vr^GOLg; 2 avxbv 1 Bong 3 xaQtv 4 y.al (1) om et in marg Va 7 tuvxbv 5 avx(p Re avxat libri Bong Bong ^^^ov V dno xf)? yiis V rcX^a H xa om Bong 10 xs om JBong 12 TtmTtoxE om IV 15 xig noi naga-na^ri^svcov Pa ^s inserui cum Sinteni qui fis margini editionis Reiskianae ad19 t6] xbv B scripsit
1
|

tibqI

B

|

A

|

\

LIBANn ORATJO CONTRA SILVANUM
rrjv.

255
^hv

tovT

eyG)

%av(5tti

fiovXo^svog

Ttagi^vsaa
tyjv

TtoXXolg,

sjt£L0cc
fiij

dh ava

ra (jv^PovXco

Ov^PovXriv

XQCvavta' ov xakojv.

yaQ av

xal

vTt' i^ov xi QTjd^rjvaC Ttoxs tav tvyxdvoi ye tov ^iog dvtl tovtov
rj

sv^evovg avtog te xal
ol

trid-rj.

t&v ^hv ovv dXk&v
ei

5

^hv

i:trlvovv^

oi

dh ovx

rjtt&vto^

ds

tig

xal

ijxd-sto^
Tcal

dXXd

t(p ^ij
rjv

tovtd ys' ^ovog ds ovtog sxsxQdyst ts^vdvai ^s d^Xog r]v Xv:tov^svog^ tfig yaQ
6iyfj

avtfig

^ovXsed-at^ xal
r)^lv

6

tovt(p ts Yidsdd^ac xaKslvo ddixcbtSQog tcbv ov 6vyysvo^£V(ov xal tcbv rt dsdcDXorcov 6 ^rjd^ 7tS(poLtrj7iG)g
drjjtov ipvxrig
ijv

10

btiovv.
6.

Tg) dh xal Jtalg r^v sv tolg Ttacdsvo^svoLg d^t-

ed'! xal ovtog.) &67tsQ 6 ^tatriQ., triv s^riv taXaiTtcoQCav ^ovXo^svog drj ^s xal dtd tov TtavSog 15 xaQTtovnsvog. ddixslv djto07td6ag t&v £ua)v d^vQ&v (pSQcov rt^a- RII 345
\

tSQcc cpcovri ^CdcoOtv

ovx

ixsCvr^g iTtid^v^&v,

dXXd rav-

xal TtaQtrjv vPql^cjv^ ^aXXov dh s^s tolg dsvtSQOtg. ayysXXsi tw naidl ta talg jtoXXalg 6aQ^lv dyaXXoiisvcp
toig

^soig

i6ov

dysiv

tbv AC^vv

tbv xataysXa6tov
^ridsvog^
^rj

20

cpsCdsad-aC ts sv toig sxsCvcp Xv6itsXov6i

Qrj^atog, ^i] SQyov^ ^ii ^SiQog^
^ri

fti)

Jtodog^ ^ri TtoXsuov^

^d^rig^

^ii

tQavfidtov
7.

^r^d' sl
dii

^sXXoi

toig

e^oig

6v^7tXsxs6d-ai.

xal distsXsi

d-oQv^cbv^ dTtsiXcbv^

16

1.

1 193, 6.

t.

III 261, 6 sq.

R.

cf. 1. 1

144, 11

i)

vqd-7]
lii]

4 Tf Fa in marg
d'

5

i^rrrj^rj

C

sed in
11 Tt

9 ds

Re

APIBV

17

t?J'9'»]

corr m*,
\

Pa

ftrj

8' otl

sed ovv

A

bxLovv reliqui libri Ib 8i Pa ad^og Pa simile excidisse coni 23

Bong
^t/

^iridoTLOvv

16 adixslv
d'

IB

Re om J Bong
24 SLStiXeLs

13 auLqui id vel

V

256
[;rotwv],

LIBANII ORATIO
TtKQOivcbv.

XXXVm
tig

xal

otcoxs
dij

avtbv altiddaito
STtl

thv

TtdjtJtov IsycDv^

ov yaQ

tbv TtatBQa ys^
xal

tb

Tw didaaxdlG)
tolg
6

^OYid-slv
i]v

xatecpvye.

6%^^^ tovto
ixelvov
ti]v

ddixijaaGiv

tovtov

didd^avtog

xaXriv tavti]V ditoloyCav xsQdog avtov Ttoiov^evov tdg TtsQl tovg veovg taQaydg. 8. Ka\ tovto to6ovtov ov rjttov e6ti tov Qr]d^7]~

6ouevov.

dovg yaQ avtbv tolg t&v xakcbv SQa^talg
tolg iisv e^co^

\

R

II

346 V7ti]Q'cTr]v Kal

tolg d' eiGco
elg

6vvg)v

10 Tcal

JtoXkolg SiavXoig td TtaQ^ exatsQmv

tovg stsScdqcdv

Qovg (pSQCJv ^SQlt7]g

yivo^svog tcbv
bitote

SQCotiKcbv

TtoXXovg oiKovg d^XCovg BTtoCri^e vvxtag te xal rnieQag
tY]g

avtov xaxCag dva7tXr]6ag^

ixi]

dvvaito stSQov

15

dyaysiv^ 7CaQe%cov avtov^ icoQvog 6 avtbg xal jtQoayci)9. xal ^r]delg eiTtr]' xal tC ravTc^ TCQbg tbv yog.

TtateQa; sl ^lv yaQ r]yv6si tdg SQyaaCag tavtag^ i]v lisv dv ovd' ovtcD 6vyyv(o^r]. ^r]dslg yaQ Jtati]Q dyvosCto tbv avtov
^r]ds tcbv sXattovcov cpQOvtCt^ov.,
XitTCcov

olov
oi^rco

oixstmv xal %Q)]^dtcov xal
20

xal bvcjv^ tcbv

lisydXcw oXiycDQsCtcD.

tC
ti

yaQ

JtatQl jtaidbg n^icotSQOv;

o^og
6'

d'

ovv doxsCtG)

Xsyeiv Xeycov

dyvoiav.

vvv
cbv

ovde tovt e6tiv avrw jtoXXdxig dxrixooti xal jtaQa
dvd^Qcojtcov'
31, 18.

jtoXXcbv

UiX^ave, xaxov Jtaidbg
IV
754, 19 R.

11
t.

cf. t. III

Dem.

II 404, 3

R

p. 889, 7

12

cf.

1 noiibv ut e sequenti jtaQOivcbv corruptum cancellavi nroLcjv coni Re Anim 2 rb sed 6 in ras m'' tlg I " 5 ccvrov Re 8 avrov add m^, / 9 roLg (1) sed 11 iiixQ'- P^ s^d fiSQLrrig in marg 13 rijs ybvoiisvog C/ Re
\

V

P P

|

om Bong
15
SLTtoL

avrov
|

CIV
18

14 aysiv
/xrj

1 Bong

ds

APIBV

I Bong

6
|

om Bong
nccrQog

20

Tfcci^l

B

2i rl

I

LIBANII ORATIO
TCcctijQ TtQacog

CONTRA SILVANUM

257

(peQSig tolg PovXo^svoig iiev ixiavtov dovtog tr^v vsdtrjta^ X7]^avtog ds ovdh vvv^ itiQcov ds Jtaldag sig tavta ^atajtovti5

6avtog^ ix ds dficpotSQcov tovtcjv aQyvQLOv sig tr]v ^iiv oixiav ei6ri%6tog\ ovx ixPaXslg; ov ILStd TtXrjyGJv; ov ^etd tQavfidtcjv rj xaC^ vij /dla
ovtog de tavta dxovcjv enidxrj^eiv ^ev e(pa6xev avtov^ el'a de elvai tbv avtbv xal t,r]v ev i'60Lg xal Xa^^dveLV o^OLa xal pXdjtteLv d
ye^ dixa6trjQCov;
10.

TtQoteQov^ ro JtXeov eidhg trjg ddo^Cag hit^ e\ie padLovlievov dLa tb doxelv e^rjv elvaL tijv dQxrjv^ ei xal tdXr^^eg eteQag
'e%OL.

10

tov 6e td tov jtaLdbg eidsvaL te

tbv TtateQa xal inaLvelv eiddta ^eyL^tov sxelvo tex11. jtQo^fiXd-e tLvl tG)v xaX&v xa\ fLTJQLOv. 7tQ(pr]v
iTteLQato uteCd^eiv^ 6 de djtejtrjdrjiSev.

ovtog de
tcbv
dr}

eTteXd-cov

15

slXxe

te

Xa^d^evog

xal
tr)v

ejtdta^e.

ta

ve(p

6vyyevG)v nvd-o^evcov
i%^

toX^av xal Svroi/

i0X'^9^'^
%£()(5tv
|

te xal ovx dXCycjv 7teQL0tdvtc3v te xal talg

^ad^hv 6 XQV^^^^S ^cctrjQ R n 347 ovT£ TovTcov xatep6r]6ev wg ddLXovvtov ovte ixelvov 30

avtbv

;u()'?^(Jaft£VG)i'

ix6Xa6ev

dyg

ejtl

TtovrjQolg eQyoLg.

xaCtoL XQfiv
rj

tj

tov-

tG)v xatrjyoQelv cog enl TtXriyatg ov dtxaCaLg
S^svaL
12.
tfj

7tQ06tL-

vvv

TtaQa tovtov dCxri tijv TtaQa tov jtatQ6g. ds tolg ^hv ovdsv susfiilfato, tbv ds jtaQS25

fivd^ri^ato

tbv iv avtalg talg TtXrjyalg xat s^ov noXXdg pXa6cprj^Lag dcpsvta tov ^rjdsv tav jtQatto^evav

5 iy^^' 3 Tavrcc Re tccvtcc libri Bong 14 Trpcbrjv PIB 8 avrbv (1) Pa 12 ^x^l 16 tov viov Pa at cf. t. II 451,17 R 19 xccVog Bong 21 iv.6Xcc Gsv cum ras 3 litt 23 tcccqcc (1) om
1 TtQcccog

PIB

Xslg

IBong

CV

24 Tov

P

V

CPaV

sed
ed.

'

add m^
III.

LiBAKirs

Foerater.

17

258
sidotog.
TJ

LIBANH ORATIO

XXXYm

avtl yccQ roi) ^i68lv avtbv ovra rotovroi/, olov t ov %aXe%fivai tLvag vtcsq totovtov; in i^s
oQyrjv rjysv.
rjv

tijv
ov'9''
5

d'

ahiog ovr'

eyci

tSiv TtXriycbv

ol TtXT^ttovteg^ dXX' 6
fjv

7id0ag.

d'

ovtog 6

trjv

yeve^^au tdg TtXrjydg dvayeig td toiavta dedaxhg

e^ov6Cav ^atriQ.
did tCbv rot)
13.
fjdCzei
10

edcjxe de, ojtcjg %Qdttoiiii %elQov r^

'xeCvov Ttaidog toX^ri^dt&v al6%vvri.
[le

Ovtoo

dt^ d^cpolv.^

avtov te xal tov
yeyevvr^xotL

jtatddg,

Ttejtaidev^evog

ev

rra

XfjQov

xal

cpXvaQiav fiyelGd^ai tijv rov
flHiv

6 yevvalog
tfj

tiveg^ Tcal

diocaCov td^iv. e6ti ydQ EiX^avhg %at QaXoiag.^ hg ^ev (pa6C de^ta %atd tov ^etacpQevov %Qr]6d^evogy
Ttie\

R
15

II

348

a)g

d'

aTtavteg 6^oXoyov0i, XvTtatg jtoXXalg
xatadtfi^ag.,
eig

0ag, dxvQov ^ev t&v IvSov

yfjv

de

pXeneiv djteiXalg dvaynd^ag ovk e&v dvaTCvevGat xa^aQ&g ovde tov Jtdvtcog ti Xyjilje^d^ai xaTcbv e^cD
yevetjd-ai (pd^ov.

14.

6 fiev dutrjXXdtteto
eitl

t&v 6vvovtQOcpfjg ejti-

6iG)v xa^cov 7tQe(3Pvtrjg

tfjv djcb

tfjg

20

xXei(Sag tdg d-vQag trjv xXelv excjv xovQiav^ ev dXXotg dietQt^ev^ 6 d' exdd^rjto JteQi tfjv xXCavtbg jjtaxa daxQvetv ^ev ov toX^&v cog ovx bv d^cpaXeg^ ei

6 d^

av

Sh

"AoX

9 iv X(o y8y£vvr\v,6ri\ iaoSvvcciiov dicc rov ysysvvrixorog. vvv xk iv rolg d^sioig anavru' taxvco iv ra ivdvva.^ovvri

(= rogV^
O-gfo

Paul. ep. ad Philipp.

4, 13)

^Voi

dicc

rov ivdvvcciiovv-

o\6v r ov scripsi olov rov CPaA sed in hoc yQ vibv vibv rov sed iv [aUoj?] olo[v] ro[v\ in marg 4 oi olov ovds yccQ olov t' ov Re Anim m^, ' eras 6 t]v I sed inser P^ 7 r&v om 'xsivov 11 narQaXXoiag 8 avrov in ras m^ sed ccbrov IBVa ' PalB 12 ycal om Pa 19 et 20 o J. o PaP sed in hoc add m^, IB Bong 19 o:^ scripsi e Pa av reliqui libri edd 20 d' in ras P2 naQa Cobet CoU. 132, at cf. t. II 425, 5
2
f\

in

marg, J edd

BVa

V

P

V

P

|

P

'

R

[

LIBANn ORATIO CONTRA SILVANUM
I^LXPavbg
Ttvd^oito^

259

6tsvcov
Ttots

ds

ccdaxQvrC^

tolg dsolg

svxd^evog olvov d-iyslv.
Ttoiovvti.
ii

sXd-slv
tG)

tbv

STCttQsil^ovta

aQtov

xal

dh

TttzQcc
sl'

Tcal

tavta

yjv

lisvG) Tt TtaQo,

tov TCaidbg
yocQ
Tjv

ts tt jtvd^otto^

ovt iQtotca^dtrjv tovto
rinsCysto

ov
tfj

Tt

av

7]xovsv.

ts

5

tQccTts^a

iista

Qtyrig

oQyfi xal ^Xs^^ati laXsit^

xal
i]v

vsv^a6i ^Qbg tovg diaxovovg dyQioig. 8fil6g ts aTtaGiv olg sjtQatts trjg tov ysQovtog tsXsvtrjg s%i15.
tfig

d^viicbv.

tQ67i(p

xal tovto edsCid^Ti 6acps0tSQOv sv ts tw jtQO&7ts66vtog tsXsvtfig xal STtstdrj Gix^to.

la

yaQ avtG) xcD^atog tivog s^aCcpvrig jtoiovvn JtQbg tovg liad-rjtdg djtb tov d^Qbvov td slcDd-6ta^ caot dyvofi6ai.
ULSV

avtbv SKSivov xal ojtov
di^

Jtots

strj^

xo^i^d^fivai ds

oixads

dyvoCag djtdvtcov xal usi^bvcsv

xal hXatx615^

VC3V xal slvai d^sa^a dsivbv xal sXssivbv JtXr^ttousvciv tdg ipvxdg tcbv o^ttg 6 (pSQO^svog slrj jrvvd-avo^svcjv^ xal ydQ ixCvsi tijv ds^idv 6 XQV^^^^S ixslvog xal Jtdvxa
dya%-6g.,
\

hg t6ts stvxsv avtfj dvvsQyo) JtQbg fqv R II 349 didadxaXCav XQ^^^^^^S-, 5^«^ Xi^^^ i^^^ ovds tovto, sxCvsi 8\ oftog, xal (psto dr] Tt JtQbg tovg staCQovg Xsystv 20
Xdyov
ovdsv., scp'

«

di]

jtXsl^ta SQQSi

ddxQva xal t&v

6QG)vtov xal tG)v dxov6vtG)v xa\ ol iisv ovdh sdsCjtvr]6av^ oi ds ovx dvsv d-Qrjvov^ t6ts toCvvv 6 Jtalg 6
xXr]Qov6^og 6 jtoXXovg ^sv sig iavtbv ixsCvov jt6vovg jtoXXovg dh jtoXXcjv dXXov di ixstvov^ 6 dvrjXcaxcog
.f

25

3 d-iysiv libri edd cf. 1. 1 127, 18 m' et S' sed raS' in ras m* 4 ri (1) IV 8 ^r om 6 §Xifi^aTi] vsv^uri 11 xco/LtaTd? Re 12 icnb rov d^gdvov xvftoTTog libri Bong om Bong 17 i-nslvo? 19 i'dti rovr' sed fx in ras mx6r' 25 i-Kslvov ex imivoiv 20 kriQov? corr P*
]

P B

*

F

AP

P

V

B

\

BVa

17*

260
rY}g

LIBANII ORATIO XXXVIII

tov jraTQog TtQaotrjtog slg
aTCoXsXavTccog

tijv

avtov ye
C3v

sjcslvov

TtaQOLvCav

sljcovtog

£7ta6%ev

ovdhv

5

avd^QCJTtcov^ ovtog ovv TtaQcov xal 6qg)v syyvd-sv aTiQi^ag tijv 6v^cpoQC(v ovx s6tsva^sv^ ovtc a^cj^sv^ ovdsv cjv iv toLovtotg dQa6ai :tQ06fjKSv STtoC-

:tQbg ovdsva

iv ^s6g) to6ovtc3v daxQvov^ ovdslg ov tovto STta^is trjv ts dQSti]V svvo&v tov yccQ Tjv og xal toiovtov tb tbv ovtG)g dmsvai^ xal ^dxsi^svov
rjasv

avd^QCJTtog

Xi^ta
10

dij

tbv

d^Qfjvov

iysiQov6r}g

rtjg

xstQdg.

16.

6

to6ovtov d%s6ys tov %Qbg odvQdXXd ^ioi doxslv^ otal tovg JtaQaTcaXsdai^ libv stSQOvg %al ov 'zata^aCvovtag svotovg dd^v^ovvtag sni6Si
ds ovds s^L^TJaato,

%Xsiv ivdfii^s
PQadvtrjta. tsXsvtfig xal
tfig

Tial

trig i^vxr}g^

dyg

sixog ys^ icatsyCvadxs

sld-'

6

^sv

stsd^aTtto^ 6 ds ivscpoQslto tv^g
bijJSCDg

15

rjv

(patdQbg drjdovg

dTtrjXXay^svog

tov TtatQbg xal dida6xdXov. 17. "Edsi ^sv ovv tovg stcsCvg) ts xal s^ol cpCXovg ^sv
xal

fidXi6ta

dCxag
sl

^rjtstv
^rj^

tcbv

rj^s^riiisvcjv
si)

slg

d^cpotSQOvg
20

riiiag^

ds

^rjtoi ys

itoislv.

ol

ds

7caXov6iv djtovtay
axXrjtov
s6tiG)6iv^
y.al

8s%ovtai 7tQo6i6vta, nXrjtov ts xal r]dsG)g oQcb^iv.^ rjdscjg 6uiXov6iv.
\

R II 350

tbv dsolg sx^QOv^ xQr]^a6iv tbv 6 ds tovg ix^QOvg ixsCvov xal savtov vo^C^si. sv tovtoig ti^cj^sv. yaQ didd67caXov, cpa6LV.^
6 fisv
si)

Jtoisl

12

Od.

-J/;

252.

Soph. Ant. 822.

Eur. Suppl. 797

1 TCQccorriros

IB

1

iytslvov


V

3 ovdivcc praemisso x«i|

^LSVov in

marg P^

5 ov8h

6 X060VX0V 1 6ai I 14 id-ccTtxsxo Re 13 yf ineerui e V om reliqui Hbri edd 24 qpatJtv Re 19 firyrt 17 fihv om cprialv libri

rolg xoiovtoig / Bong dQa7 xovx' 8 xbv xb I Bong
\

Pa

B

PaV

Bong

LIBANH ORATIO CONTRA SILVANUM
18.

261

tiiiav
(pTj^i

xat

iihv ovv a^tovvrag rbv didd^xaXov ijiaiVG) Tovg ov toLovtovg bvtag eig tovg Jte^iatdsv-

xdrag

tc^av exslvov iv ta ^ij dxoXovd-ovvtcav tolg JtQdy^a0Lv. rjv sl iisv yaQ xal td TCaidbg xal td ^ad^rjtov JtQbg hxslVOV OVtOg e7tS7tlrjQG)KSi^ tCJV VVV tOVtCOV TtaQ^ V^G)V
ddixetv^
edsl
fisvtov

tovtov tovtl yaQ

5

itvyx^'^^'^

^^ fixdrog*

sl

d' rjyvdrjds

^sv

trjv

(pv6LV^

td 8s ixsCvrjg 0vvs%ss dCxaLa^ XvTt&v ds xal iXavvcov tbv (pv6avta dLStsXs6s xal ^vvs^stsLVSv ovt(o [laxQ^
^Cg)

tbv dOTtovdov tovtov JtdXsiiov TtQbg

tfj

(pv0SL tbv

lo

didddxaXov ddLxcbv, 6 ^sv ELk^av^ TtoksiiCov FavdsvtCco ovdh (pCkog^ 6 ds tovtov sv tcolcov s^^Qbg sxsCvco. yaQ vibv sv jtoLsl tovtov sv TtOLcbv tbv d^d Jtavtbg

xQovov tbv TtateQa xax&g TtSTtotrjxdta tovg ts fiLijd^ovg tovg djtb tov dLdd^xsLv kxsCvco yLyvofisvovg d(paLQovfisvov xal tfj tov TtQsa^vtov jcsCvri xal dCrlnrj
Tot)
fisC^cj

i5

TtoLovvta tijv

ovaCav.

19.

o^tLg ovv olds

Xo-

xdQLv^ xal fiL^sCta) ELXfiavbv xal (paLvofisvov (psvystco xal vofiL^stG) tavtbv slvaL fiv6og dvdQ0(p6vG) ts bficjQdcpLOv slvaL xal tovt(p XQV~
ycov
TtQbg yaQ tfj xat a7ts(pQovrjfisvri (pv6si xal tolg tavtrjg ov 7ts(pvXayfisvoLg vofioLg Sixotcjg dv do^aL xal tijv d(poQur}v 6 toLovtog d-dvatog sx trjg 8id tbv Ttalda
6d^aL.

SLvsxa FavdsvtCc)

-^

XvTCrjg XapSLV.

10

p. 130, 32.

Dem. cor. p. 314, 16 Dem. cor. p. 321,

14.

20 Antiph. de caed. Her. § 11 Mid. p. 563, 5

1 ovv om CPa del P' 2 ov TOLovtovg] iv xoiovxoig GPa 8 <y* Re 9 disxiXsGsv 15 iyislvca om Ke 16 Sltpix Pa ' 20 (ivaog scripsi e sed in ras m^, Va uvoog reliqui libri Re 21 tolg ^taog Bong biLOQOtpiov BVa diioQQorpiov Pa Bed OL in ras m*

A

P

|

P

262

LIBANH ORATIO XXXVIU

20. Ovtoi ^ev ovv 6coq)QOV7]6ov6L Ttote xal ti noiovvTsg ravdavtiG) laQiovvtai^ yvaeovtai^ dCxaia d' av eyTcaksdai^i Tcal tfj PovXfj tbv akdotoQa tovtov dte4

ksCag Yj^icjxvia.
351
il^ev
rj

bv

slg (ihv ixeivr^g

xatdXoyov eveyQa\

R

II

^ueyCdtTj

oi

ka^ovteg.

xal

d\ d^el^av aQx&v^ tQvcpav ^ovXevtdg ^hv djcaitovvtov t&v
tcbv

TCQayiidtov ovx elvaC cpa6iv^ dXV odvQovtai tovg ex jtoXX&v oXCyovg^ cj^jteQ ol xatevex^evteg eig ^iXQOv
%QriiidtCxiv tcbv olxcov^ tovtcp de dedcoxaGiv dxQrj6tov avtfj xextrjGd-ai tr\v ovGCav ov-O"' avtolg Porid-ovvteg ovte t7}g eveyxov6rjg xrjdo^evoi tiqv

dQyvQiov ex ^eydX&v
10

te tov dixd^avtog ^rjqjov ^dtaiov elvai %oiovvteg.

21.

J^AA'

ov JteQi <(tovtovy ^ovov toiavtrj,
tovto de
f^jTtv

cpaaCv^ e(5tC.
15

ov^i ^rjdev ddixelv^ dXXd

did TtoXXcbv ddixelv.
riv

tfjg

yaQ ovta TteTtQayvCag ^ovXfig
^rj 7tQ0ie6d-ai.

drJTtov

tb td rotavra aQJtd^eiv^ dXXd
fiev

ccTtavtag

ovv
22.

exQfjv

VTtb
tijv

xal

(xrjdevi

did

(irjdeva

tdg XettovQyCag dyetv ddixov tavtrjv JtaQexeiv

20

eXev^eQCav. teQov xal todovtcD ye^ oaajteQ ovx l6a td pepico^ieva ZliX^avG) te xal exeCvov exd^tcp. tC yaQ dv ttg eljtoi
JteQC

e6ti d\ 7toXXc5 tovto exeCvav deivo-

ye

B n 352
3

tavtrjv altCav

hxeCvov toiovtov; ovdev. dXX' e%ov6i (iCav trjv tov (lij ^ovXe6^ai XettovQ\

Dem.
ovv

p. 324, 21. 438,

28

7 cf. p. 58, 15 sq.

1

I Bong
T. om Pa

tore

Re

sed~ in corr m^, rj^ico-Kvta 9 xQri^dxoiv sed t in ras m^ txv ols ^ 10 avtjj Re 11 avti)? Pa 13 tovtov {^^addendum videtur aut iuh aut tovtov''')
4
5
(J'

om Va
,

P

'

/
|

Re

P

^YQccipsv tobv ofyicov
|

mserui auc14 (paalv

ficripsi lacc

21 ad^avcb 23 IsLtovQysiv sed si in ras

B

(pTjaiv libri

edd

P

P

16 to; om / Bong sed co in ras m*

20 oaov
|

Pa

\

siTcri

BVa

m^

LIBANE ORATIO CONTRA SILVANUM
yelv, TtateQag dh
Xt^K>

263

tovg

ov xatsdovXcjaavto ovdh (po^OLg xal TtaQEdcjxav ovd^ anod^avovtov eyiXaGav ovde dLdaOxdXovg ^xd^Qovg ev6^i6av ovd^ oca evfjv
toCvvv

xate^Xajpav.
23.
eTieidri

'Exe6d-(D

rj

^ovlrj

tov

7ta7iC(Stov

Koi

tdg dlXag diaTcecpevye dCxag^ talg ye

TteQl

tovto

daTidvaig taTteLvcjd^TJtco xal tb

t&v

d^pd^aXfi&v

d^tod^s-

aevog d^Qd^og yevecd^co
8
3
cf. p.

jtcog

^etQLCJteQog,

160, 10

ovdh

Re
\

5

TtciyiLG&aL

Pa

sed y.av,i6xov

in

8

jrcog

AIS

rLiumtsgos
v.axcc

Pa

iiixQLO?

V

marg

xiXog xov

GiX^avov subscr ^, xara Gil^avov

P

XXXIX.
Oratio inscripta ]ivTL6%(p^) naQafjLV&rjriiiog^ qua Libanius Antiochum praeceptorem artis rhetoricae ^) de noxa a Mixidemo^), homine abiectissimo, illata consolatur,

etiam ut vindictam sumat commonet, 'corporis' fere Parvus igitur numerus codifinibus circumscripta mansit. cum est quibus ad nostram aetatem pervenit. Sunt autem
sed
hi

novem: 1. Codex Chisianus RVI43 (= C) saec.XIV fol. 285. Vide t. I p. 10 sq. et supra p. 164. Contuli. 2. Patmius 471 (= Pa) saec. XIV fol. 256. Vide
1

1.

p.41sq. et supra p.251.
3.

Contulit mihi Socrates Kugeas.

Monacensis
fol.

gr.
t.

483 olim Augustanus
I p.

saec.

X

(=

A)

178.

Vide

15

sq.

Contuli.

Vaticanus Palatinus gr. 282 289. Correctus est manu tertia ex limo codice. Vide t. I p. 20 sq. et t. II
4.
fol. 1)

U

(=

P)

saec.

XIVj

vel huius simil-j Contuli. p. 509.

Si hic

idem

est,

ut videtur,

(cf.

Antiochus
Orientis

ille

rhetor

quem Libanius
(p. 28, Isq.),

p. 28,3 et 276,15) atquej

commendaverat

scripta esse dicenda est. vitae monstrat TraQa^ivd-ritiKog temporis indicia desunt.
et
est, a

Nam

hunc

frustra Icario comitij oratio ante annum 384 in initio potius currieuli

sequentibus Proclum nexu sententiarum (cf. p. 267,3 sq.) abhorret. Cf. Siever-j sium p. 264 et 204 qui orationem earum numero habet quarui

verbis significari, id

Nam

(cf. p.

267,11 sq.; 275,16sq.). Alia avxbv ixstvov p. 267, 24 quod Reiskius suspicatus

tempus incertum
2)

est.

Cf. p. 273, 13.

3)

Nomen

cisse videtur.

Cf. Lys. fr.

fictum esse recte Reiskius p. 353 not. 5 conie-J XCI ed. Thalh.

LIBANE CONSOLATORIA AD ANTIOCHUM
5.

265

a Leonardo
Inspexi.
6.

Cheltenhamensis 10618 fol. 70 saec. XVII/XVIII Adami e Palatino descriptus. Vide 1. 1 p. 282 sq.
Vaticanus
fol.

Urbinas
Vide
1.

gr.
1 p.

exaratus
7.

233\

126 (= U) anno 1316 216 sq. et 236. Contuli.
fol.

Marcianus append.XCI2 (=1) saec.XIV
t.

251.

Vide
8.

I p.

217sq.
t.

Contuli.

Vindobonensis phiL
Vide
I p.

foL 221.
9.
t.

gr. XCIII (= V) saec. XII 35 sq. et 236. Contuli. Parisinus SuppL 656 saec. XV foL 163\ Vide

T p. 234.

Lacunis compluribus communibus (p. 268,10 et 276,17) fomnes codices ad eundem archetypum redire palam fit. Superstites in duas discedunt familias, quarum altera codicibus

V

et Parisino,

prior reliquis continetur.
intercedit,
e

quae

inter

singulos

stemmate

p.

Rationem 189 pro-

posito disces.

Unum
et

Cheltenhamensem
ut

addo U inter P et J tenere locum. Parisinum ab apparatu critico exclusi,

vel huius simillimo coquorum prior e P, alter e dice neglegentissime descriptus sit. Duos locos ex oratione inscripta TtQog HvtLoiov •KCixa

V

ML^Ldrj^ov laudavit Macarius Chrysocephalus.-^) Oratio primum ex / codice a Bongiovannio Venetiis

anno 1754 p. 239 249 edita est.^) Cuius vitia divinando sanavit multa Reiskius Animadversionum volumine quinto p. 580 583, plura ope codicis Augustani in editione t. II p. 353 363 quam uxor prelis commisit. In hanc etiam pars notarum Animadversionum transiit. Pauca correxerunt Sintenis atque Cobetus.

1)

Cf

t.

Ip. 35L

(p.

Codices Palatinus et Urbinas de lacuna in fine oratioms 276, 17) exstante eius in usum a Nicolao Rubeo (cf p. 249
2)

et 253) inspecti sunt.

XXXIX.

ANTIOXiil nAPAMTQHTIKOS.
R n 353
t)

1.

'Hyovnai

7Cqo<37]X6lv

ov tolg Jtsvd-ovdi ^6vov

ctaldag

TtoiSiv
5

rj yvvalKag rj yovsag iq nvag aXlovg loyovg 6%ovxag itaQa^vd^Cav^ aXla xal olg ai^ allov

tivCbv al XvTtai.
Tfox',

si yaQ dr^ toig XvJtov^evoig Porjd^rjxal tovtoig xaKSivoig a^iov^ a^TtsQ av xal tovg

latQovg 6qg)^€v a7Ca6i tQav^iaaiv a%h g)aQpid%G)v «fAVvovtag. syG) dh otda xal ^Si^ovg XvTtag s^ stSQOV syysvo^svag tidiv ^ d^avdtav^ a^t s% ys t&v dixaicjv
10
7]

iiaXXov SKSivcov TtaQa^vd^r^tsov tovtovg

tj

ovx rjttov

c

LIBANE CONSOLATORIA AD ANTIOCHUM
y£,
sl
117]

267

Kul

^cckXov.

2.

syG)

toCvvv

<5e

Ttatidcjv^

jtokX^ nova xatsxovta davtbv t6 ^ij daxQvscv dta tb Mi^Cdrj^ov T« dslvL fihv dLdaOxdXip Gv^^axslv, totg 0ols ds svav-

^vtCoxE^

XvTcri

^syccXri Tccctsilrj^^dvov xal

tLov6d-aL^

n&g

tavtrjvC 6ol 7tQo6oC(j(o tijv JiaQa^vd-Cav, riv ccQa TtSL^d^fjg, otL 6ol ^hv tb jtoXs^sl6d-aL xsQdog^
rj

5

sxsCvGi dh
3.

dv^^a^Ca

^rj^Ca.

TCg ovv tG)V ajtdvtcjv ovx oidsv,
\

otL t6

^sv

s%slv dyad-bv tolg s^ovdL^ t6 df E, II 354 Ixavbv yaQ slg dnddsL^Lv tovto tov lo Ttovr^Qovg xaxdv; xazbv stvuL xbv s%ovta. avtCxa ol tolg hQyri^talg

dyad^ovg (pCXovg

vzadovtsg ovtoi
tcbv

^istd

yvvaLXcbv

diq

tLvcJv ovdsv avi]dL0ta

axsCvcov
(pCXoL

t&v yvvaLX&v dLacpSQovtsg
xal
slsv

^sv
xal
i5

dv 60L

xai doxolsv

xal 6vvstsv

6v06Ltotsv xal TtaQaitsfiTtOLSv o%ol Jtoth loLg^ dlXd 6v ys tovto xal g)vyoLg dv xal (po^rjdsCrjg xal ovd' dv
listd ^vqCcov ds^aLo taldvtcov.
4.

xal vvv toCvvv

fii}

tovto
rJQrjtaL

(SxoTtSL

^ovov^
otL

otL

td

Tov

dstvog

ML^Cdri^og
cjv

^rjd'

jtoXXdg

olxCag

STtLcov

naQd yvvaL^l
tCg
6
20

XriQaLg svXoyst tbv dvd^QcsTtov^ ovtcj ML^Cdrjfiog TavTa JtoLst.
d^sotg

dXXd xal

ydQ dv sij^aLO totg xal jtQo6tLd-svaL totg vvv avtbv xal nksCovg

xal ^sC^ovg jtsQL ixsCvov noLsto^aL Tovg inaCvovg. 6qg) dh ovdh avtbv ixstvov ndvv tL ;|rat()oi/Ta totg TtaQd
3 Plat. Phaed. p. 117

C

3 Stt%Qvcov JBong 5 tavtrivl scripsi e V tavtL CA sed in hoc in tavtriv corr m. rec. tavtr\v reliqui libri edd 8 tb iihv 11 ^%ovta citat Macar 1. 1. praemisso titulo (p. 266, 1) 12 ^.mdlim avrot" Re 13 rjdiatoL Pal Bong 14 xai cvvsisv om Bong 16 ys yial tovto JPa 19 aiQstai Bong 22 aiJTM 24 toi V

V

268
Tovtov %dXai
tL

LIBANII ORATIO XXXIX
drj

xa tovds sidota.
^ij <3v

5.

ei

d'

ovv xal

ye tovtc) taQccttov ^rjd* Jtoiolto, ^sya oiov TiaQa tovto xsIqov £%8iv 6oi ta TtQay^ata. Mi^Cdrj^og yccQ ovto6l roi) ^hv dvai xavMg ex TCaidbg i]Q5

tovto

^ato^ XQV^^^^S

<^^

ovdaiiov ysvo^svog ovdh olCyag rj^s-

Qag ^stcc
aTib

tfjg

e6%dtrig

xanCag

dg

yfjQag

'fjxsv.

s6%s

tov 6co^atog JtQd^odov iv AlyvjttG) Tiak&v ^sv avtbg scp^ savtbv tovg dovvai dvva^svovg^ b6%s ds sv IIaXai0tivr}^ itai ^Qbg tovto ovtc rjv tb yh'SiOv xayXv^a.

R
11

II

355 <^tov SiTtSivy ds dCxag aipd^svog tov td avtd otSQdaCvsiv ovK sXrj^sv^ dXX^ rjv avtcp dixod^sv ^iad^ocpOQSiv^ td ^sv dvcod^sv, td ds xdtcDdsv t&v otQatiCJt&v tovg
I

15

^sv dsxo^svG), tovg ds xal ^ia^o^svG). xal Xsycov ^sv ovdsvbg ^v fisXtCcov^ tb dvva^d^ai ds stsQov [idXXov 6. aQxdg toCvvv OTtcjg fisv eXafjv s^ d)v scprjv «vrw.
psv,
dcpCrj^i'

edvvrjd^rj

xal

^(Dvrj

Xa^cov ds ovd' V7t avtov tov ^;utju«Tos^ acjcpQOvslv, dXX' 6 ^lv KfJQv^ xal 6tQatsCa xal ^Ccpog xal tb dixd^siv vjtf]QX£v^ 6 ds

20

ovds sv tovtoig dvrjQ edvvr^d^rj ysvs6^ai, dXX' r}v ixslvog 6 (poit&v xal 6vvdixcbv, 6vyxsc3v td tfjg !dcpQOdCtrjg

vdiii^a^ tsx^slg ^sv

dvrJQ,

d^dtSQOV^

xal

TtoXXovg

pisv

xataiOx^^ag^

tovtcp 8s TtQO^d-slg 7cXsCo6i dh

v%o6xcov savtov.
2 tovto CP sed in hoc et o (2) TovSs] tovTov CPa in ras m* TaQccTtov] tcccqcc tov TtdXai drj tcc tovSa sidota C 3 tovto 8 ccvtbv I sed ov in ras m* TtccQcc Tovtov 1 Tov sinslv inserui om libri in lacuna (9 fere litt C, 7 ^, 8 P, 10—12 C/, 6J, 18 F) Tcig inser Bong aut ccipd[LSvo? <[tov Isysivy Tccs di'/,ccg aut t&v diyiobv cc^xk^svog legendum coni Re Anim, in editione „convenientius inquit videtur tov liysiv suppleri'''' Sh om CPaP Ss div.ccg om V 16 ovd' scripsi e V ovx 17 xrjpvl cf. t. II 558, 10 ,^malim reliqui libri edd 21 I 23 tovto kavta 6h om C etQcctid'-'- Re
1
|

"

P

P

\

PaV

\

U

|

LIBANII CONSOLATORIA
7.

AD ANTIOCHUM
i<5xi

269
ak-

Hkyalg ovv,

el'

6oi roiovxog
^^

TCoXe^tog;

(pCkog rjv avd-QOJCog bg 6v XGi tl^6vd£6d-ai aal imoQKelv xal xovg avxovg d-eovg xipav xe xal vpQC^evv anavxa

yelv lihv
ccvtv

ovv exQV^i
siQYjnevcov

^^^

x&v

^i6^Yik%-£

xbv XQOvov xovg avxovg x7]^6qov

fihv

elvai

5

fieydXovg Xdycov^

avQtov dl ovdev^
dr^

iTtl

tl;vxQag jCQocpd-

66Lg xaxa(p£vycDv^ cjg

ovx ixcov aGefi&v.

6 dh

%av

av

xoXax£La dQaGeiev. kiteid)] yccQ t,riX6l ^hv dvvae^ai^ xovxo dh ix xcjv dixaCov ovx ex^i^ tw ndvxa
6Jtl

xQOXov xoXax6V6iV 7t6iQaxaC Xig elvat. 8. xd XQW^"^^ ^* dh xavxa xal xd xxrj^axa firj 66 ixjtXrjxxdxco ^r^dh R n 356
\

i^ajtaxdxco
6i6i

urjdh

iii6&ov

aQexfig

xavxa

elvai

vo^i^e.

yaQ

di]

ui6d-bg dQo^cjv xal jtovcov xal koycjv xal
ejti6Lxr]g

jtQd^6C3v
^aix'

ai^xQcov^ dg (pevyov dvd^QOJtog

di15

vjto^£ivai.

dv jtoXXdxig ^aXkov djto^av£lv rj Xi xotovxov ^^^C^d^ox^ dh avxbv yvvai^l JtoXXcbv de-

€Jt0ivaig dvdQajtodcDV.,

ov 6xa6xov

ix^dXXei

XTJg

avxov

xd^eog avxbg dvd^ 6xd6xov ytyvouevog. dQxel dh ovdhv xcbv dido^ivcov^ dXX^ exi jtQ06aiX6i^ delxai Xa^elv XeiQcbv djtxo^evog xal Jtodcov, o^vvg ocpeCXeiv ovx ocpeCXcov^
9.

20

dav6i6xcjv

oiioxrixa

xrjv

ovx ov6av XQayodov.

xaC Jtoxe yvvri xtg xov evyevov rjjtxexo ^hv dQi6xov fioXig xovxo jtoiov6a xal xovxo iv ^eQajtaCvaig ^ovaig,
6
d^ o6G)Jt6Q

elxe

xdxei

did

xcbv

xXi^dxmv
430, 13 R.

dva^dg
Polyb.

Vn

15 Plat. Symp. p. 179

A

21

cf. t. II

7,2

2
7 Sh
lioiv

r]v']

i^Tiv

V

Bong
I

5 fihv 11 et 12

om / Bong
ftrj

Ss

AIV
18 ^'

6h

Pa Re

17 avtov
06(0 TtccQslxs
t.

CPaAPU
Pal Bong

6 ov6bv] (iixgovg Pa 13 rcovav xal Sqo-

Re

24

A

6

IV

\

aa^rsQ

dxs rdxov? Cobet

Coll.

132 coU.

IV

458, 24 et 517, 17

270
JtQog
Tcc

LIBANII ORATIO XXXIX

diacpvycov

yovaxa JtQ06Jts6G)v TtQaTitOQmv %eiQag scpaaxs ^Cav e%siv skitCda xa TtaQ sxsivrjg. rj d^
scp'

aiaxwo^svr] ^sv
avai(3%vvxiav
5

sdcjas

^v, ovx evsynovGa ds xrjv dov6a ds xovx^ slvai itSQag ^sv^
olg

Yj^iov XC3V Xri^iidxc3v.

6 d' v7ts6'isxo

^sv

ovy, svo%lrirj

^Siv, 7taQ7]v ds avd^ig

a^a
yaQ

riiiSQa^

xal Ttdkiv

Tcsq^aXij
r]v

aai TtdXiv aC %siQsg %ai TtdXiv xd yovaxa.
djtOQCa 0v^p,d%c3v.
ai
dij

%al

ovz

d^SQdjtaivat

6vvs7tQax-

10

xov s%6psvai di cov av zal sl'%ovxo. xal ovx svxav&a usv xoiovxog., JtaQa ds sxsQaig yvvai^l ^skxCav^ dXX^
slg

o6ag olnCag jtaQsdv^ TtoXXal ds avxai^

%avxa%ov
jtavxa%ov

ILSV TtoXXal diaxovCai,

%avxa%ov ds

aixi^Gsig^

ds
6
15

X7]il^SLg,

ovdapov ds xoQog.

10. 6 ds Tcal dyQoCxoig
sip^

Ka7codaC(ic3v dovXsvsi JtQaypa

6
II

R

367

TtQoxsQov xovg XTjg drj Tial d%oXG)Xa6iV.

savxbv iisxadsCg^ dQ%rig vTtrjQSxag dvsl%sv^ odsv
ol 6' v7to

xolg 0QS6i
rj

|

yfjv

dyad^rjv yscjQyovvxsg Mi^idrjpo)

paXXov

6€pC6iv avxolg

ysc3Qyov(jiv.

d)

dsog ovdsv

stc

xcbv cjqcjv^

dXXd dst xd

20

svxsvdsv (pdQOv vyiaCvsiv opoCcjg avtc3 JtoXvg phv 6 olxog^ %oXXal d\ al xQid-aC., TtoXXd xal yaQ dij xal ai yvvalxsg xcbv yscoQy&tv ds Ttdvxa. xovx(p xd x&v yvvaixcjv %oiov6iv, b Ttoisl Mi^idi]p(p
ys
sig

xov

avxc>.

xdg

rrjv TtsvCav
25

11. 6 d' ovz ai0%vvsxai xQaTts^ag xdg psydXag. xojv di avxbv sig xavxa '^xovxov^ dXX' sx

XG)v dyQcbv

S7ti6xoXa\

(poiXG)6i

xb xal xb KsXsvovOat.^

6

A

2 iLovrjv post iiiccv inser Re 6 &nci

delevi
|

IV

om U

om Pa
ayQOLTiog
oly.8L(og

V

oig

PU

13 6h om V Xf^ipis et ex ccv corr P^ 16 ol I 18 di] C 19 dfioias Re dh Re Hel CPaA sed in hoc yg iyisl mg in marg, IV 23 o J. o IV 20 kavtoi 22 «a J
9 av
\
|

U

ttjv ^ ^ 7 v.al TtdXiv al xslgeg
\

U

A

IV

U

\

V

24 avr&v

I Bong

LIBANII CONSOLATORIA

AD ANTIOCHUM
dsl

271

ta

d'

ovx

svi

^ij

TtOLSlv^

aAA' dvajir]d&vTa

r&v

xal ^Qog tovtGi ys aig stigag xa^ag fisydXag avtbv eMyei did jtXsd-QOv TtoXXdxig svog^ ov xal ^sqI trjv ti^riv ddixr]dedcoxotcjv eivai.

^lxqov 61

avta tb nokv.

6ag sv

tc5

^Qaxsl tb Tcav s^siv d^iol TtQay^dtcov
si
^ij

d-jtsC-

5

QOig dvd-QiOTtoig 67tL6sCcov,

Jtdvta nsC^oivto^ tdg

naQ savtov pxdfiag. 12. ^^svQS toCwv
ddixatSQav^ diTiaatdg
v,ai

6

dvijQ

xal yscoQyCav stsQav

dixaetrJQLa xa\ dCxag.

didovg
lo

yaQ avtbv tCbv dixa^o^svcDv tolg ovdsv vyisg ksyov6i vvv ^LSV sv xatrjyoQCaLg^ vvv ds sv d^oXoyCatg, si^Ttrj"

dav sig tdg xQC6sig ov% otcsq s6ti dCxatov^ dXX' OTtSQ avtw xsQdaXsov^ tovt i^^vQOv TtsiQcctai Ttoisiv xal rj
dsrjd^slg

i]vv6sv

rj

xal

xatr]vdyxa6sv
ol

dnsiXcbv

sqsIv
i5

xaxCbg'

Ttdvtcog ds slvai xvQiog ddjtyg %SLQ0v6g ts xal

^sXtCovog.
d^rj6av^ ol d^

xal

tovtotg

^sv xat ajtXaysvtsg
13.

rjttr}-

dvti6xbvtsg sig XoidoQCag ^xov.

tavta

tovtov dysi TtQog td dixa6tr]Qia^ tavta si^dysi^ tavta
xal dsivbv ovdsv. r^v sxd6trjg r]^SQag dsxdxtg s^dysi. 6 d' olds xal vvxtoQ svoxXsiv R 11 358 sxatsQCJv ysvr]tai. xal TtoXXdxig '^xsv ccQxovtog xad^svdovtog^ OTtcog dxov- 21
|

6ag

ti

dnb

ds

jtaQa tovds JtQbtSQOV sit STtl tbv d^Qovov i'oL. sxd6tov tovtcov dQyvQiov.^ xqv6Cov^ i^d-rjg,
ijtjtog,

14. ovx 67t66a ya6tQl ;|ja()fc'S£rat. ijxov^ag^ ^vtCoxe^ xsxQay6tC3v rn^djr dQx^vtcov^ cjg^ si ovx s6tiv dQxf] fiT] tig sxx6tlfSis tovtovl tbv bXsd-Qov^

dvdQdnodov^

25

1 Ss 11 et 15

Re
d*'

6 nvd^oivto

C
\

Re

17 oc

V

XoidoQiccv CPa tSQOJv scripsi e kxdttQov reliqui libri edd 22 Tt 26 ccQx^ Pa sed ccqxt] in marg ccqxt]
corr,

PUIV
V

V

7 ccvtov 10 kavtbv Re sed a e v XoidoQiag scripsi ex 19 d I Bong 20 ky.ccedd

V

A

\

A V

CIV

272

LIBANII ORATIO XXXIX
6G)6ai;

%av xo dsov

og TtQog totg akloig Tcaxolg rolg

dLKa^talg ejtdysL tovg ^tQatrjyovg dcjQotg ^ev ixsCvovg v(p' iavtG) Ttoioviievog^ dvvd^aig dh ^sC^ovg eldtto6Lv

6

tovto al elacpoi^ tovto ol XaycjoC^ tovd"' 6 did tovto TtoXvg olvog, tovto td t&v OQvCd^cov yevrj.
STtdymv.

t&v 6vvaQL6TG)vt(Dv

ts

avtoig

elvaL

^ovketai

xad"*

rj^eQav xal OTtcjg ye eiri jtOLsl. elta tdg xatd t&v ov Ttdvta avtu) TteL^o^Levov dixa^t&v dva^Lyvv6i dLa^okdg TtCvov o^ov xal 6vxo(pavtS)v. did toLovtov od&v
10 XQiqiiatCi^etaL.

avtai

tbv Katd7ttv6tov ai te%vaL
15.
t7]g

tfig

TtakaLdg TtevCag e^eCXxvaav.
tsxvTjg
rj

avtrjg de,

oi^aL^

xal st

ydQ iv
15

6oc6t(p

^iet

al6%iovog 6 tov delvog xlfJQog. g)v dXkiqXov ejtQa^av Jtdvta dXlrjXoig
tovtcDv xaQJtbg 6
ovdrjg.,
xXfj-

xal didovteg xal Xa^^dvovteg, Qog. xal exXrjQovo^ei iirjtQbg
7taCdc3v exeCvrjg.

ddeXcpfjg

ov6r}g^

cdv orf tijv ddeXg^rjv sydasi, tslxog

R n 359
Ttal
20

^sv V7ti6xvsito TOi) xr]de6tov tolg vie6Lv e6e6d-aL^ yeyove d\ Ttdvtmv ^rjxavrj^dtCDV deLvoteQog xata^eCcjv
TcatacpeQov
xaC^

tb

dij

deivotatov^

Sl

dXXyjXcov
(

tovtov ^ev JtQbg exelvov Xeycov Kax&g^ exstvov TtQbg tovtov xal vvv ^ev tovtov eTt^ exeivov dxovov^

vvv de hxelvov
teQco df

eitl

tovtov^ (ptXov ^ev ovdeteQov^ d-a7tQ06tL^eCg.,

avtbv del

l^xvQoteQav

trjv

avtov

3

Dem.

cor. p. 239, 19

3 vcp' scripsi e cum Cobeto CoU. 133 ^qp' 4 Xaycoioi 5 8iaSvvdiisi I Bong 6 avrolg Re zovxo §ovXsxai scripsi e 7 noislv ytad-riiLiQav §ovXovxaL reliqui libri edd 12 civ 14 xXiiQog om Bong 16 iKsivoig I Bong qui ix8ivr}g
1

ngb

C

V

reliqui libri

edd

|

A

AIV

|

|

V

PaAPIV CV

coni

20 ixsivav

I
\

Xiysi

Pa

23 avxov

V

LIBANII CONSOLATORIA

AD ANTIOCHUM

273

TtoL&v xavovQyCav tav trjg (pv66(og avayxaiov. xal vvv 0601 XvTtovvtai tG) tCbv adsXcpcbv jioXs^g)^ MtjtStj^g)

K

xataQCJvtat tm jtoXe^ojtoiovvtc keyovteg ^tjdeTtot*

avdge xaXd) ta xayad-fo ocal TtexaLdsv^svG) XQog '^^«o6ovtov TtQO^fivai cpiXovsiTiiag^ st tig '^v d-ecov TtQoexV
xoipag ixeivov.
16.

5

TC ovv
xal

ipovXov

(pClov

IdvtCoxe^
TteQl

0vXX7]7ttoQa;

toiovtov^ xal tC ^el^ov av tig elits

exeiv

tbv

60V xaxbv 7] ort ^AvtCo^og hxelvog ev Ml^ldrj^ov tc5 tQOTtG) tag vxeQ tCbv a{)tov 7tQay[icctcjv eXTtCdag e%eL\ ovxovv eixdtcjg av tolg d^eolg
exoLg xo:qlv [il6g)v te xal [iLOovfievog xal xe'Qdog tjyolo

10

tag /3A«/3«g tavt ag di] tag yaQ drj tcjv xaxcjv xaxcbg
vavtCov.
17. '^g 8e
el
/17]

jteQl

tovg [lad-rjtdg; vjtb dxovetv d^iSLVOV 7] tov15

xaxbg 6 ML^Cdrj^iog^

[idd^oLg

dv

xdxeld-ev,
tfjde

aQa %Qoe%C6ta6aL.

^v tLg ix KvjtQov

veog
tLtjlv

Xevxbg xal xaXog^ oCxCag evdaC^iovog, TtaQa tovtco
olx7][ia0L xQd^^i^^vog dLa de7]deG)v

t&v Tovrov

JtQbg tbv

vnoGx^^^^^ Xeyovtog dvtl 20 Tfjg jtatQCjag oixCag avtG) trjv avtov yevrjoedd^at xal tavta de R II 360 iritri6eLv ovdev [irj 6x7]6eLv evd^eG^g.
JtdTtTtov

ixeCvov

xal

d[ia

\

ijtoCet

tfiv

eteQOv.

o

[levov tfjg
fiLXQa^
tfjg

tQvydv ^ovXo^ievog xaC tt xal roi' veov ivtevd-ev dve6trj6ev ovx dva^xorovde jteCQag tf^g [lev ev ta ^aXaveCci) rw
te

vfi6ov

25

dh noXXaxov

tf^g

oixCag.

exG)v

yaQ avtbv

7
dfiiiov

tbv xoLovtov

€cvrov
zi

U
16 6

AUI

Bong

iiL^idrj^o) libri

Bong

13 vTtb
ed.

om Bong

9 Mili8 slnsv AI Bong 10 ra» tQonco eras Pa om V 12 yf /F Bong 11 iXitidag om' F 14 tovvavtiov citat omisso yag Macar fol. 90'' 17 tfjds CUI 21 avtov IV Boug

om Bong

'

|

LiBANrus

Foerster.

III.

18

274
iyyvg
ecprjv^

LIBANII ORATIO XXXIX
^vvsyrig
xccl
rjv.

i^islvov

vvv BriQvrhg
sdoxsL

^av ovv s^s^alsv olg tbv vsov^ ov 6(D(pQovov6a eisi
vsog

^sv
5

7t6XLg^
iiri

ds

6

o^og sv iisxQKotSQOig
avtod^i

S6s6d-ar
StSQOV.

yaQ

ses^d^ai

rtvo;

ML^Cdrjuov

Tavta Xoyi^oiisvog, ^vtio%s^ utQ06xvvsi trjv dvtl ovds yaQ tavta tfjg tovds dvG^svsiag. Tv%riv s6ti uova^ dXX' svi ^ioi disXdslv stSQa vsavixatSQa
18.

tGiv sIqyj^svcov.
10

yov

tbv yaQ av tcsqI tov ^Qvvavog Adovx sa Mi^Cdr]^og dni6tsl6d-ai Xa^hv sjtl r«
w67tSQ
sxstvog TtdXai.^
OQyrjv
y,al

Ttaidi vvv^

trjv stcI

ta

Tts-

TtQay^svo)

7tsjtXa6ixsvrjv
cjg

67tovdaig

totavtaig

xatajtav6ag^

tbv

TiMvvov

d^cpotSQOvg ^aiQSiv s%siv^ tbv ^sv 19. diaq)vysiv^ tbv ds ta> /it(?^w.
\

t^
^cat

U n 361
16 rj

JtSQl tavtrjg

trjg jtQd6s(og

tov Xoyov ^s6trj ^sv
s^ ^Slxs-

yrj,

^s6tri dh
Tcal

r]

d-dXatta^ xaC tivsg rjKovtsg

avov

tcbv sksI

FaXatav

sldotsg tavta ^kov. svay-

Xog ds ^oi t&v sv ^ltaXCcf ttg ysvo^svcjv xal dtatQtjpdvtwv sv tfi Pa6iXsvov6ri jtoXsi 'Pcj^aicjv ovdsva
20

dyvosiv

djt7]yysXXsv,

dXX^ djtb

tr]g

u.sydXr]g

povXrjg

dQh,a^svovg

^s%Qi

t&v sv ta

jtota^G)

tm ©v^pQidi

^(bvtGiv s^sjtC^ta^d^ai tbv ddvta^ tbv Xa^ovta^ tb- doxl^sv

Kol vjtsQ otov.

20.

Kal tavta oldsv ovtog avtbg Kal

9

cf.

p.

leg. p. 412,

275,21. t. III 114,4. IV 1002, 1 R. 24 et 413, 22 sq. Suid. s. v. ^Qvvav

Dem. de

fals.

8 vsavLicmtSQa] iap^QOTBQa

V
C
m^
10 ^dXacca Pa 23 xal (1>

1

'Kstvov

22 Xa§6vta P IV inserui e F om reliqui libri
18 tig

CAI

3 fisxQKotiQa

sed §ov in ras

edd

LIBANII CONSOLATORIA

AD ANTIOCHUM
el

275
d\
^ij

T0vt6 e&XLv sv ovx oliyoig avtci ;uaAivdg.
Tovtois ycatslx^To,
d-QccGog^
triv

Jt&g ttg

av

riveyxe

f^v toX^av^ tb

desXysiav, tijv VTtSQr^tpavCav; vvv ds xt-

vsiTai lisv TCoXXdxig

Tfj (pv0si TCQog TCaQoivCav^ dvsiQdxov6sTai, ro3 (p6^<p^ y.al 6iya TtoXXdxig vnsQ Trjg stsqcov 6Lyfig. 21. b d\ xal tqloI yvvai^lv

ysTav

ds

hv

5

6 ysvvalog dvvoLxsl,

rj

ts sXa^s

xaTa rovg vonovg alg
ttjv
:tsQl

TS

TOLV

vUoLv
6

si67]yays.

xal

ro

jtQdy^a
la

Qa6T6v7jv
hd^aL TtaQa
I

xr}ds6Trig

tcolsI^

TtoXXri

xal XaXsiv xal a:tTs6d-aL,

yaQ ^^ovaCa xal xdv tg) 6vyxad"iiovv vscbtSQog
fid-

t&v

Jtodcbv

ovx hXCya.

6 iisv

^dL6t dv ditsXd^av

TtoL
r]

%Q6(pa6Lv ovx exov

R

11

362

WSL^ T(p ^Qse^vTSQcp Ss

^sydXrj 7c6XLg ^dcoxsv dcpOQ-

IGvvslvaL

p>iiv

sig cpvyrjv.

Tfj

^rjTQL dh avTolv jtoXXd djtocpQaTTSL
15

t6 6T6^a.
22. "A^Lov
dt]

60L 6TevsLv ovx s^ovtl Ti^v JtaQd roi)

TOLOvds
TG)

Qostr^jv^

bg TocavTa

bvTa d

dLfiXd-ov

dnixQVxlfS

Qrix^ri6o^sv(p xaLva ts bvTC xal ovx sxovtl jtaQatd \l\v yaQ dXXa t^cog ^ist dXXovg rjdCxr]xs dsLy^ia. xal rjxoXovd-rj^sv^ ovx ^Q^si^, g)67CSq sv ixsCvc) rd?

20

0Qvv(DVL^ TOVTOv ds avTog rjys^cbv^ sMsq aQa s%sl tbv sil^o^svov^ mg sycoys ovx ol^ai. yaQ av OCXLJtJtog
Jjv

TG)

TtaLdl

Tov OQvv(avog^ tovto ovTog
Tfjg

rc5

avTov
Trjg

xal

TavTa tov
21
cf. p.

yvvaLxbg ddsXcpov fioavTog^

274, 9

4 T^ (fvasL TtoXXoiyiLg Pa 6 yvvccioLg V 11 Jtaidav 14 dcnocpQdx12 rtov I sed v ex l corr, Bong Bong TSL scripsi coll. p. 288,23; Cephal. decl. Herm. IX 55,24; t. I ovv Pa 16 d?] scripsi e V 259, 6 &7fOQQd7ttSL libri edd ^h reliqui libri edd 20 iv inser Re 19 akXovg] aXXcov Re om libri Bong 22 av del et 1. 23 post ovtog inser Re
coni

18*

276

LIBANE ORATIO XXXIX

yvvavahg 7taQ0v6r^g xal a)iovov67]g ovts avtspXsipsv ovts avtsiTCSv^ acpavog ds sig yfiv ^lsTtov IdQatc triv b^oloyiav tfig ^C^scag S7toL7](jato. dsivbv tb tov ®vs5

dtov^ tb ds vvv tovto dsivotsQov^ o6(p ys dstvdtSQov sv visl ysvs6d-at toiovtov iq %-vyatQC. 23. ^Eyh ^sv toCvvv sdsL6a noXXdmg tcsqI tf}ds tfi
TColsL
^i]
(irj

7Ca6a
rjdtj

tov ys

Mi^idri^ov KaxCag^ xal dsdcDxsvai %dQiv l6yov tolg d-solg. iv
dCxr]v tfig
\

do

R

11

363

Ji

yccQ
d^'

10

ccXkiDg

ots

toiavta tstoX^ritai^ %aXs%bv Xav^dvsi [isv ovdsva t&v
sxfidXXsi
^ed^r].

^r]

7CS0Siv,

olxovvtcov

avtriv
t,G}vtog

t6

SQyov^
7}

ds

ovdslg

ovd' dyavaKtsl

kv

toiavta

24.

2Js ds jCQ067]icsi

trjv

^sv

TCaQ*

sxsCvav

^rj

^rj-

tsiv
15

ys toiovtov^ 6avTO ds d^vvsiv. s6ti yaQ di] xal yXotta Kal s6tL ds 60L dvva^ig. d60ig JcaQa Movd&v oCa dv icaQa Mov6ov ysvocto.
pOTjd-Siav bvtcjv

-)-

6 d'

ovv
iqv

s%iyQa\JL^dtov ^sC^cov

rj

!dvtCoxs.

ovv tavta tsCvyg td to^a^ 6avt6v ts
ot6d-a tbv

jcaQa^v%r]0r] xal didd^Sig sxslvov, oti ccQa
20

^Q%CXo%ov.
3 Hygin. fab. 88. Schol. ad Eur. Or. 14 20 Aristid. or. Proverb 'Aqxl^oxov Ttatelg pro IV viris t. II p. 380, 21 sq. D apud Suid. s. v. kQxiXo%og 2 cccpavog 6s scripsi cum Sinteni 1 et 2 ovt Re 17 post 12 ^'(T-^t] / ija&ri aqpcovd? T« libri edd fortasse 6 d' ovv lacuna 12 fere litt C, 6 AP, 8 ?7, 7 /, 17 explenda: 6 S' ov Siira (vel ovda^fi) yga^fidrcov CPalV Bong post ri lacuna 7 vel 8 litt C, 13 F, tt cum lacuna 6 litt J.P, 8 C/", 9 7, fortasse explenda inoiS&v (vel tdii^oav)

CPaVBong

F

\

I

:

XL.
Oratio TtQog EvfiokTttov amicum qui idem fuisse videtur atque Consularis Sjriae anni 384 (p. 26,9 12^)), qua Libanius de iniuriis quibusdam, ut Alexandri filio

in

quamvis eloquentiae plane experti assessore facto et fide oratione quam ipse in Domitium fratrem Eumolpii

habendam receperat violata, queritur, 'corporis' fere finibus Perquam igitur parvus numerus est [circumscripta mansit.
[^hi

)dicum quibus ad nostram aetatem pervenit. septem:
1.

Sunt autem

Jt.

I p.
2.

Chisianus R VI 43 (= C) saec. XIV fol. 287^ Vide 10 sq. De pretio idem valet quod in oratione XXXIII
Contuli.

et sequentibus dixi^).

Patmius 471
et
t.

(=

Pa)

saec.

XIV

fol.

265.

Vide

rp.

251
3.

I p.

41

sq.

Contulit mihi Socrates Kugeas.

saec.

Monacensis gr. 483 olim Augustanus X fol. 180^ Vide t. I p. 15 sq. ContuU.
Vaticanus Palatinus Vide t. I p. 20 sq.
gr.

(=

A)

4.
fol.

282

(=

P)

saec.

XIV

137\
5.

Contuli.

a Leonardo
latina
6.

nr.
7.

Cheltenhamensis 10618 saec.XVII/XVIII fol. 19 Adami e Palatino transcriptus cum versione Vide t. I p. 282 sq. Inspexi. (fol. 23—26). Marcianus append. XCI 2 (= I) saec. XIV fol.
Vide
t.

I p.

217 sq.

Contuli.
gr. XCIII Contuli.

fol.

Vindobonensis phil. 224\ Vide t. I p. 35 sq.
1) Cf.

(=

V)

saec.

XII

SieverBium
p. 164.

p. 167.

2)

Cf

278

LIBANII ORATIO

XL

Qui in duas distinguuntur familias quarum prior codicibus

CFaAPI,

altera

codice

V

continetur.

Cognationis

vinculum
p.

quo singuli inter se coniuncti sunt, stemma 189 propositum te docet. Unum locum Macarius Chrysocephalus^) excerpsit.
Oratio

primum

e

codice Marciano

a

(=
cum

165 innumeris Bong) Venetiis anno 1754 p. 151 mendis edita est, quorum pleraque Reiskius Re)

—Bongiovannio

Animadversionum volumine quinto p. 552 nonnulia etiam adhibito codice Augustano
tulit

— 559

(=

divinando, in editione sus-

quam uxor prelis commisit (t. II p. 364 379). In hanc etiam magna pars notarum Animadversionum transiit. Pauca corrigenda reliquit Cobeto.
1) Cf.
1.

1 p. 351.

XL.

nPOS ETMOAniON.
1.

Eivai

yiBv 601 cpCXog xal

fov,

Ev^dXjtis, (pri^l u t6 vvv s^o^svov dvdQbg slvac q)iXovvxog

noXvv ijdrj XQ^- R II 364 xal ovx av aQvrjdsirjv^ Xeyco dh
oog

dXrjs

t6 rolg ovx OQd-ag nsTCQay^svoig imn^av, s%aifog ^sv yaQ ovx s%cov xo dixaiov 7tQo6diS(pd^siQSv^ 6
^G)g,

y

a

XQV''^

alxicj^svog svovxtsxrias xs xal

xav

biioCcov

cc[iaQxrj^dx(ov ditTJyaysv.
ixsiva,,
eicoTir]

ovzovv xovxo ^iGovvxog^ dXX^
rifiaQxrj^svoig

xs

sjtl

xotg

STCatvog

xal

r\

7taQaXsC7tov6a xrjv xcbv rjfiaQxrj^svcDV s^sxa6iv, m6x' st 6s TtcoTtox' svsQysxrjxa, xovxl ds slQr^xaC 6oi

lo

TtoXXdxig^ xavxb doxoCrjv

dv

slxoxcjg xal

vvv

Jtoislv.

= Codex Chisianus = Patmius 471 A = Monacensis 483 (Augustanus) P = Palatinus gr. 282 I = Marcianus append XCI 2 V = Vindobonensis phil. gr. XCIII
C Pa
gr.
1

rubr rQitog post svpLoXTtLov vy' in marg C sed y in raa 8 ovxovv Bong 3 6r] I Bong 7 idi(ov loyog t-O"' I 9 ots I totg 7]^ccQtT]ii^voig I sed l in ras m. rec. ^LGovvtog sed oLg et svoLg in ras m' 10 ij^ccQtrifi^vcov J sed ^v in ras m11 svsQyitriita scripsi e si3r\Qyiti]Y.ci Pal edd svj]Qys-

fi§

ante nQog svnoXniov

V

A, post C

|

Xoyog xQLcciioaxbs

V

m^
|

A

\

CAP
Re

rr]6cc

V

1

60L scripsi auctore

^iol libri

edd

280
2.

LIBANE ORATIO XL

R U 365

"EaovtaL ^lv ovv oC TtolXovg d(pr}6ovrsg xatcc tov Xoyov Xoyovg ^al Ttdd^siv bTa%8LQri6ovteg^ cctg rjdLxrj6aL te nao' ri^&v xal ddcrjv av sixdtog hcpstXo\

5

dXXd 6v ys ^ij Ttal tov^^ d^dQtr}g dXX* ^rjd^ i^ajcatrjd^fjg ex^QOvg d^q)otSQ(ov rjyov 6vyXQ0v6aL ts povko^svovg rniag zal ^ata6tfi6aL dv6^svrjv 60L Id^OLg.
.^

lisvslg
r)^G)v
3.
10

dvtl

(pCkav.

6v

d'

ovt dXkots

TtcoTiots

TtaQ^

rjdLKrld^Yjg

svvolcc ts xal

tovto yLVS6d-aL vo^l^s.

ovds yaQ ^LO^r^di^g ovd^ st tLg stSQog STtstL^a talg

TCSQL Tot) dQa6uov yvco^aLg 'Aya^s^vovog^ exd^Qbg rjv T« toLavta ev totg 'AxaLolg slnovtL ovds 'Odv66svg 'AxlXXsI dLa rot) JtatQog roi) Ilrjksojg^ Sg ov %alcbg iv
tfi

15

dXXd ^ijv yvrj6L(x)tdtrjv ys ^svovtL. rd3 ts dxovo^sv (pLkCav 'A%lIXsI tovtG) xal IlatQdoiXat xaC doxsl ysvs6xtaL. [lol ^ij %sCq(ov dv 6 IldtQoxkog
(pilovsLKLcc
slg

A%LXlsa 7tQoxatsvsx%^svta
tL^cjQCag xal
4.

(pavrjvaL.,

dXXd tavtd dv
i^vxfig

V7CSQ ts tfig

tfjg

iavtov

^ovXsv-

6a6^aL.

TtXdttSL toCvvv ovtog 6 TldtQoxXog
tG)
(pCX(p

yovsag

dvtl tcbv 'ovtcov
'20

TtstQag xal d^dXattav^

Lva (pavXotSQav

avtw

TtSQLai^r}

do^av xal
fj,

^r^xsd-'

ov^ o6ov-

TtSQ TtQOtSQOv d^Log

ev totg "EXXrj6LV

dXX' Xva al-

9 n.

L

16—78

cf.

§ 344

sq.

12

II. t

252

sq.

18

II.

n 34

4 aoL Pa sed in marg av av 8 ylyvsaQ-uL Re vo^l^s yivsa&at 12 xfi? \Lvrnir]g inter dioc et rov inserendum videtui CPa coll. t. ni 196, 19 R TlQLa^og ay(ov sig ^Xsov 'AxLXXia ^La riys liv^^rig Tov TIriXi(og at cf. p. 296, 24 TCQoae^saav aQyvQLOv i. 6. tov TtriXiag 1 sed ov Ttr] in ras m* promissionem pecuniae 15 nQoocXog 16 Tavra scripsi auctore Re yiaXbg I 17 num t?)s ^iv.sivov} tl[L(oTavra libri edd av in ras J* 21 iva scripsi ex lv' CPa edd Qiag?
5
y.ri

2 inLx^LQT^accvTsg 7 Ss d'

C

V

APIV

Re

|

\

|

V

|

APIV

LIBANE ORATIO AD EUMOLPIUM
dxvvd^svog rb t&v TtstQ&v xal tb
7t(og

281

tfjg d^aXd^^rjg yevrjtaC

^stQLcoteQog xal
i7toC7]6sv

xal

porjd^r]6ri tolg atvxov6i. avtbv a^sCvcj. si yaQ xal
\

xal d^ra
[iri

avtbg

dvs6trj firjds ta oTtXa nsQtsdsto ^r^ds

s^a^s^ato^

R n 366
5

aXXa %a\ xa^rnisvog
tr]v dvva^uLv xal

iporjd-si

ta

7ia%-a^ay.svG)

naQadovg

dia

tfig 6xsvfjg

tovg ivavtlovg Ttaga^ol tbv

XQOv6d^svog^
5.

cjg di)

^tQatrjy&v avtog.
6g)V ^s^q)o^ai;
sXv^r]V(D

Tlvl

dij

t&v

^QOVOv xal talg d%b tov xaiQov pXd^aLg nQ06s^r]xag xal tfjv ^EXXdda (pcovrjv xal dXXcjg TtQOTtrjXaxt^o^svrjv sig ^SL^cj xatrjvsyxag dti^iav xal onog sv oXCyoLg
S7CoCr]6ag

10

^ovov ov xr]Qv^ag

XaiiJtQa

tf]

(fcsvf].,

otL

cj

Jtdvtcjv dvor^totatOL TtatSQsg^ (psvysts ^sv

wavta6L

IxovoCr]v 6.
TcXolov

^sqI ag djtdXXvts tfjv tSTtoQdv^ Tts^Ttsts ds tovg s^ v^&v a\)tG)v slg tf]v TtCsLQav ^P6^r]v^ ov xaQTicbv svl tvxslv (psQdvtcov svdaLnovCav.
tdg
TtstQag^

15

IJag

df]

tovto ysyovsv;
7tsjtoXs^r]X(og^

nXdtcovog aQxfj

i'6ts

l4Xs^avdQog 6 tf] tov 8s jtdvtsg 6 Xsyco,
f]^stsQCi)v dLa- 20

iiL6&(o6diisvog
XQ'^^^^'^

xata%tv6ag t&v
TtoXv tolg vIs6l^

TQL^av dovg

xal
\

%6qov dxvTJ^ag ovdsva^
6

^sydXaLg

ovv

yaQ avtbv

^x^l

R

11

367

II. 7t

278 sq.

10

cf. t. II

421,13

sq.

R

22

cf. p.

284,9 sq.

1

^yJGSL

xal Pa ^t) 6h (2) V sed h in corr m* 9" „post §Xa.^aig videtur xa? icnb 6ov 13 avor\x6xhQOL CPa sed 12 iiovovov CA Re deesst^'' Re in hoc ccvoriXoxaxoi in marg 19 nXdxavog scripsi e V 20 tiXoIov iii6d^co6d^svog om Pa TcXovxcovog reliqui libri edd 22 ttoqov sed yq novov ^L6d-(o6d^8vog I sed ul in ras m' in marg, sed v supra q m* itovov avxov CI

&aXd6ari? scripsi ex
4:
'

C

117}

6h (bis)

APPa V APIV

d-aXdrtrig
\

CI edd
\

2

/?07j-

iirjdh

(1)

I

A

P

PaV

\

282

LIBANII ORATIO XL

STtccQccg ralg bX%C6i xccl %Qrinata xal xq6vov ort ^cXel6tov aval(D6ag ta TtQcbta ^ev mQi tfjg a^ad^Cag avt&v aKOvcov rj7tC6tei^ ^sta tavta de rjvayzdad-rj jtidtsv-

6ai
5

tmv ^lv avtov (isivdvtov avtovg

eidotcov^

tov

d'

e^eXsyxd-avtog ovtcjg^ m^te tovg ^hv dv6^evG)g TtQog tbv ^AXe^avdQov e^ovtag xaCQetv ^aXlov tG)V d-rj0avQolg evtetvxrjxotcjv^ tovg ds (pClovg ^et
STtavTJKOvtog

avtov
^ivcov,
10

d-QTjvelv ovtco

Xa^TtQ&v eXTcCdov avtG) dietp^aQsldcjg

ovtG)g ovdsv

av

sldsvat xqtjv 6 QrjtoQ

jtSQLTJQxeto^
tCcDv^

^LXQOv el^telv^ ovdsv cov dvdQaTtodov ^sXovds yaQ sldcjkov ys exslvog^ ovt^ Xeycjv ovdev
ro(?ot)roi'

ovte XeyovtL TtQoaexov^

djtexcov <^tovy XQV~

0a6^aL ta
avta.
15

0t6^aatL, cj6te xal tb vev6aL

xd^atov e%eLv
aTtb ^Pd^firjg

7.

tOLOVTOv
tcbv ov

toCvvv ijxovtog rj^lv
7te%Xevx6tc3v
eitl

SQiiaCov

xal

tdxeCvrjg

av-

vcov V7tb

tovg BTtaLvovvtov xal tcbv ^ttLX&v X6ycav G)(peXov^stov tav ^sv sx7ts6slv exsLVOv cjv slxs^ td
ds

19

Xa^slv d(pcovov bvta
iiri

etp'

ccTteQ

rjXd-e^
i]v

tbv

dij

toLovtov
etvat

bv
\

ev

olg

edeL

jtdvta

tbv

R

II

368 XQ^^^'^^

d7te(p7]vag

7tdQedQov
xal

dLa tbv Ttdvta 6ol
tb

xaxcbg

7teL%-6iievov

ddeX(p6v.

^ev

t,evyog

ov

16

cf. 1. 1

499, 8

21 Jo\Lhiov

cf. p.

287, 5

2 xuTCQcaxa 3 ccxovaccg Bong usxccxccvxa 4 avxovg 11 ^xet8 ilTtidoiv I sed iX in ras m^ dh sed 12 xov inserui 14 avxmi vog I sed Hai in ras m* sed yQ avxbv in marg avxbv CPa sed in lioc avxcb in marg,

IV

IV

V

\

V

|

A P

& suprascr m^ 15 kQiiaiov libri Bong ^Eqiieov Re quod ne-jtXaxoxcov correxit Cobetus Coll. 133 coll. t. II 504, 15 ' sed in hoc eras xcc 'y,sivrig xa xsivrig avxovg 19 rjv om in 18 ov scripsi avxbv libri Bong av ov Re 20 ,,malim Sia. xov 21 Ttsid-oiisvov ras 2—3 litt PI et Bong 21 xbv I sed v eras ddsX(pov'' Re at cf. p. 71,15; t. I 198,15

AP

]

V —

|

V V

\

LIBANII ORATIO

AD EUMOLPIUM

283

jtQo^doxi^d^Bvta Tovds scpsQS iLET ixsCvov^ tovtl ds TtdklV

tovg TtSQi rj^ccg veovg icp' stSQa ^sd^Catrj Tcal g)v Tcatsyvaxs6av. tavta id-av^a^ov. xal TtdXiv iLfisvsg %aX %d'kiv 8. c367tSQ ovv skattov VY\sg xal 'AdQiag xal ©v^^QLg.
Ttoi^Bvi
'iTtnovg

TtoC^viov
i7tno(poQ^G)

Ttoiojv

xal ^ovKoXiov PovkoXgj
rjdiKSig^

Ka\

5

tovtav av sKa6tov

ovta

Kal rovg tijv 'EXXdda cpcjvriv sv talg %SQ0iv s%ovtag. ovds yaQ SKsivo y av siTtoig., iog ta JtQdy^ata tfig dQjrig tfjg SKSivov 0o(piag idslto xal ov 7taQsdQSv6avtog Ttdvta

dv

Gi%sto.

riKovoiisv

yaQ slvai tb SQyov avtaj

(payslv^

lo

jtiSiv, KOi^rjd-rjvai^ tSQipai tovg ocpd^aX^ovg tolg ts JtoX-

Xolg KQovvolg toig ts ti]v ds^a^svijv S7tiov0i 7tvsv^a0i. 9. Bovksi |Lt£, tC rctfUTCn: Jts^toCrjKSv^ slTtsiv; povXsi
fi£

td

7tsQi

tbv

i7t7tov

vbv Kal o6a iv GKOtG) ^sv
vTJd-rj
;

disXdsiv Kal tbv Xa^7tQbv %aliidod-r^^ lad^siv dh ovk idv(p7]6sLg,

is

(pCXov

\

yaQ sv Ttoisiv KaXbv slvai

R

II

369

AXs^avdQOv cpCXov. tC d'; ov%i Kal r]}isig (pCXoi; Ttag ovv sk tfig sig rj^dg pXdpr^g SKsivov ri^Covg si) 7toLSLv; ovk dv toX^rj^aLg sljcsiv^ ojg rj (pLXCa
tfig

SLvai ds 6oi tbv

(piXCag

TtQoti^otsQa Kal

'AXs^avdQog

i[iov.

si d' 20

ovv Kal XCav ixsivog i^ov, dXX' ovtoi ys tav ^EXXr]viCDV %^SG)v ovds tf^g did tov &aXXoi) Ktrj6a^Bvrjg dsoi)
22 Her. VIII 55. Aristid. Panath.
1
1. 1

169, 10 D.
Jt

c.

schol. cf.

TtQoedoyirid^ivrcc


\

2 vbovs praeter

(1) in

marg C^
inter-

2 'natsyvdaxsiGav
poni^'' litt

CPa

ravta id^aviia^ov] ,^malim TtdXiv

10 inter cpayslv et TaElv ras 3 litt post tt 13 ^ovX&i (praeter §ov)—§ovX£i (praeter Xsl) praemisso xsinsvov in marg J^ §ovXsl 17 q)iXov; I ^s Re 15 i]Svvr,d-ri PaAP ^ie (1) om Bong 18 ix om CPaAV inser P^ ,,num fuit in quihusdam libris an ty 19 toX^-qasig Re talg |5Xa|5o:t??" Re ^Xd^jj? 21 ovtoL scripsi e 22 tov I sed ov o^ti reliqui libri edd in ras mQ-aXov I Bong

Re

A

4 kdQia Bong 11 nislv I sed ras 1

|

\

V

]

284
triv

LIBANII ORATIO XL

xata yccQ tovtov andvtGiv ^EQ£x^£G)g iirjteQa. ixstva sxaQLXov xal tavta sig td^iv JtaQsX^hv did 10. ridsc^g d' dv 6s tovtcjv tcbv koycov^ ovx sksCvov.
Tcal
5

X6yov aTiaitiqGai^i

tfjg

TtQbg

^Ali^avdQOv

(pikCag.

TCoCa

yaQ svyevsia;
tCg

tCg tQocprj; TtoCa TtaidsCa;

tCg cpiX-

dso^svotg porj&Sia] tCg vTtsQ tav v,a~ dXX^ sig vo^ovg 60i xQV^i^^og dvd^QcoTtog; Ttdvog; «AA' sig 6v^povXrjv dyad-dg; dXX^ olog svsyaslv olg
avd^QCOTtCa;

k&v

diiikoCr}
10 d^rjxsv

do^av; ov trjv yf^v
a-btov
dvd^QCjJtG)

iqv

yMJtrjXsvovti^

siQyd^sto cpvycov vns'^vxrig ds dXoyCa

XQifl^ata

xtr]6d^svog itlsCovg ditcoXs^s toxoig Xrj6tsCa ^cjvtcov, dasXysCag 8s vjtSQpoXfj xal

t&v sv
tfj

TtaQ^

avtfjg XvTtri diacpd^sCQag dvd-QcoTtov dQstfj aviiPs^iCJTtota

tsXsvt&v
15 tfig

ijtacpfjxs

tdfpoig

trjv

djtXr^atCav tijv

savtov

ovv 6s Xoyi6^bg

v6tdtrig ti^fjg tovg tsd^vs&tag djtoGtSQcbv; 11. tCg 'iQri6a6^ai toiovtG) ^-yiqCc) 7tsC6ag

6vvsxsQa6sv^ d)^^' v^ag co6JtsQ 6v^7tsq)vx6tag bQa6%-ai Jtavta%ov did Ttavtbg tov XQbvov xa^' sxa6tov sxd6ti]g
rjiisQag
20

^SQog;

ysCtov yaQ

rjv^ vij

/lCa.

jt66oi

ds

stSQOi

7tsvs6tSQ0i

^sv ^Xs^dvSQOv^

^sXtCovg

ds

tbv

tQ^Ttov; ovg djtavtag 6v jtaQidcov xal VTtSQ^dg ixsCvm

6avtbv 6vvst,sv^ag^ co6t sivai d^av^a^tbv^ b7t6t ov 6vv sxsCvco (pavsCrjg. 12. sl6i JtoXXotg xal t&v dXXov

R

II

370 xa%^ sxd6triv 7t6Xiv ^iox^rjQol ysCtovsg^

\

ovg ovx

Stephani
10
cf.

C. R.

pour rannee 1872

p.

64

sq.

1

II.

§ 548

p. 113, 1

2

Siccxovx(ov

12 Xriarsia

^dhy
ras

?
1

4 ScncdtiqaaL^L I sed cci in ras m^ I 23 slal 13 avtoig I 16 ^riQtai om Re 24 fto;^^r]()ot I sed ^0%^ in aXXtov noXlol 'ncc^' Pa

I

m*

\io%^riQ6rsQOL

Pa

LIBANH ORATIO AD EUMOLPIUM
ccvayxdlei cpCXovg TtoLsidd-ai

285

t6 itXricCov olxslv^ aXl' 6

(isv 6tsv(D%og slg aiKpoiv xal sl ^ovksi ys^ 6 toixog, «AA' ov (pCXoL ys jcaQa rovro, TCoXsfiLot ^sv ovv xal TCoXXal ^d%aL xal xad"^ sxd^tr^v Sg siTtsiv tijv rjfiSQav

tgavfiata^ xal tb ysLtVLav ov cpLXCag olds (laXXov rj dv6^svsCag jtoLsiv. xal tovtov ^lvqCol y!sv ^dgtvQsg^ ccQxsig ds 6v^ bg ovtcjg sxfov ysCtova Mdyvov sv ovtoo

5

^axQG) TtoXs^c) TtQog avtbv Ps^Ccoxag t&v slQifvrjg fis13. ^dXL6ta flSV ^V7]^8V03v XrjQsiv 60L doxovvtG)v. tbv xal ovv oXag d6s^f] ysCtova 'ovta^ (pvysiv s%Qr]v ^^VUV

lo

avtbv sd-aviiadag, w^^' vksq tfig ixsLVOV xdQLtog td TtQbg r]^ag dCxaLa avvaxsag,
d' ovtcag

TtQbg

xal

ovtog ddLxav

f]dsLg^ Gi6t

vr]6o^svov ovd'
ds

slTtsg

r]^iv rov ysjtQ06sXd^6v^ ort ^ovXolo fisv tbv
6g)

ov ^stsdcoxag

l4Xs^dvdQov 7taQs6Qsv6aL tw
sfiG),

fisv

ddsXcpG)^

cpCXco 15

r]yov[isvog iv dyvoCa 6ov tovto ysvs^d-aL Xsyco ts xal TtQoXsyco xal fiovXoCfirjv dv 6s [17] 6LaxG)Xv6aL. ovtcog dv itC^ag ro

dsLvbv

ds

tfjg

cpLXCag

bvo^a. ovtcjg dv

7tQ06f]X0v (j]vy ditav

STtSTtQaxto TteCQ-ovtog ts xal

ov

TtsCxtovtog.
iir]xccvf}

vvv 8h
60I

r]

20

xXonf] rov JtQdy^atog xal tb 7td6r]

7tSLQa%^f]vaL

Xa^siv tsxfirJQiov svaQysg tov

}ir]d^

avta

doxslv

slvaC tL dCxaLov iv olg sjtQattsg.
6 noislv m* 5 t6 ysLxviccv 7 ^dyov CPa 6 (ivgioi Re iv] xai 12 tcc ngbg r]\Lccg scripsi auctore Re 10 olcog (pvystv Bong 15 kXs^czvSQOv scripsi auctore Re TtQog ijpL&g tra libri edd
1

oUslv

P

sed H in ras

citat

Macar

fol. 90''

V

\

V

16 dsivbv Sk Re dsivov ys I sed ts ScXi^avdgov libri edd 6ov 3slv6v ts ys Bong Sslvov ts reliqui libri suprascr m' inser J* 19 TtgoGriyisv Re 18 diaytcoXvaaL? cf. ad p. 211,8 perperam id in r]v inserui coll. t. II 439 1 R legi asserens 22 ivagyhg sed ivaQy in ras m^ sed yg aXriQ^lg in marg, 22 et 286,3 ^17] 8'
|

A

\

,

A

P

APIV

286
1111371
14.

LIBANII ORATIO XL

Ei dh
ijv
si

^Yi

I

ovtog di
xal

e^o-ov,

ersQog ovk
i'0cog

av svdov
tovtl
dh

dc

itSQov;

toiavx'

SQslg.
si

^sv dadsvsg s6tL, ^rjds Xsys^d-o'
nij

d^

laxvQov^
5

ti

TtQOtSQOv

sXsysto

TtQiv

ri

ysvsad^at.,

iisll6vt(ov ys rj^cbv ovtc dvaL6%vvtri6siv^

si

ti dCxaiov

sv totg Xsyo[isvoig

r]v;

dXX\ ol^ai^ %al tovtov %ats-

yvcjxsig tov X6yov Qaatrjg ys tfjg d7toxQi6sog ov6rjg' xal avd-QCOTCS^ dQa^Si tig tovto stSQog; dQdto. dco6Si TCaQsdQ^v tiva tCbv ^Pay^rjv sa}QaK6tG)v; 15. 6v d' rj^iv ^ij trjv (piXCav ddCxsi ^rjd' lodotcD.
6(psCXsiv dvt

aXXov ^ovXov

dCxi^v.

ovds ydQ

si

xv^sq-

vr]ti]g G)v (pd^ddag trjv trjg

svavtCag vsayg

s(jipoXrjv triv

6avtov xatsdv6ag^ tovt dv rjv <3oi nQog tbv tQi7]QaQxov Xsysiv^ 6ti t6 Ttdvtcog vjt' aXXov ysvr]66^svov
15

TtSTtoCriTta.

ovds
tb

yaQ bv Tcdvtmg aTtoxtsvsl
d7to6(pdtto^sv
cog

jvqIv

Tjicsiv

utSQag^

v66og^ s%ovtsg djto-

16. tC d'; si XoyCav o Tcdvtcog dv S7CoCr]6sv 7] v6aog. dvoiv 6tQatr]yolv dtSQog ^sv svvovg slr] tolg socTts^-

20

avtolg Xa^cov 7tQodi86vai ^sXXoi aal tovto 6 ^sXtCcov atad-oito., tC tovtov d^ico^sig tbv d^sCvco Ttoislv; d xdxslvog s^s^ovXsvto Kal 7tQodid6vai;
il^aaiv^

6 d' stSQog S7t

xal tC dv v6tSQov s6(ols xQiv6^svov; i] ro ti]v i6o^svr]v V7C hxsivov 7CQo8o6Cav avtbv dQ7td6ai;
24

17.

Kal td ^sv

v7tsQ

R

II

372
7

6s (pCXov e^ol dsCxvv6iv.
KccTccyLyvoiG^KSLg?

'JXs^dvdQOv toiovtov ovta dxovs di] Ttal dsvts\

lii]

10 dh Re 8 rig 1 rjfimv Bong 11 ocpsLXsLv I sed 8lv ex rj corr m* ^ovXolo Re 16 e^ovrEg I sed 14 ccv post Ttdvtcog inser Re delevi sed 20 rovrov 19 dh Re ^eXXsl CPa vrsg in ras m* 21 i^ovlEvsro Bong V eras rovro' I sed in ras m^
|

S'

APIV

|

|

P

^ libri edd sed „r) aut delendum aut accipiendum toLovrov i^ol 26 8(iriv Pa 24^ roLuvtcc Pa tOLOvtov V pro /tmr nuw" Re 22
Tj

scripsi

,

LIBANH ORATIO AD EUMOLPIUM
QCDV

287

iv olg vg?' vficbv vPQia^at 6ov fiev xsXEvovtog^ de tov ad8k(pov tcbi^o^bvov. X6yov iyxa^iov ^xsCvov 6v rs xdxsivog fitslrs ds7]6s0Lv l6%vQorsQaLg rcbv vtcsq
ccQtov yiyvo^svcov.
s[iol

ds i^fiv iisv

sCjtslv^

oti ^rjtsv
5

T« TotavTCf, zJofistLS^

naldag TtaQsdcoxag.
oiiiaLj

TcaQ* sxsCvcjv olg drj tovg TtaQsdoxag ds XQsCttovg^

tsxvLxcotSQOvg rjyov^svog. ov yccQ av xsLQovg stjcoLg. %dvtc3v ovv dtoncotatov sv ^sv tfj ^ovXfi tfi ^sqI tcbv VLSCov AtyvTCtov
xal

xal QoLvCxrjv d^av^d^sLv, Bv ds STCaCvcov kTCLWv^iCa jcaQ^ dXXov xatacpsvystv. 18. TavT* ^v fisv sItcsIv^ ov {jLrjv slQr^raL., dXXd t6 ilsv ^CQ&rov 6LC3%7]6ag aTCfiXd^ov^ 60V 6' sCg rrjv oixCav ^ol ^adC^ovrog xal rC
rcbv

10

Ttdvrav

ov

TCoLOvvrog

xal

ravra TCoXXdxcg xal
15

rovg ^dXL6rd ^ol evvTjd^SLg jCQoaXaii^dvovrog 6v^ndXovg xdxsCvov ovx oI'6slv Xsyovrcjv^ si cpvyoL^L rrjv
XdQLV^ V7tb ro6ovrG)v roCvvv sXxoiisvog 7toL7j6c3 [isv^
scprjv^

rbv X6yov
rfjg
scprjv,

rfjg

Tvxrjg

^vvaycjvc^ofisvrjg
fisr
sfis

xa\ SQG) ys
dXX^ ojrcog,

avrfjg xal

rovro 7CaQSxov6r}g^
fiij

Evfi6XjtLS^

rcg h%l

20

rolg l6oLg s^sl rbv 6bv ddsXcpbv
fifjrs
SL7CC0V
:coLrjTiijg.

firjrs QTJraQ TavTa dxov6ag d%d)iio6ag jCQbrsQov
r]

QrjroQSv6SLV rovg XCd-ovg

rovro s6s6d-aL.
19. xal firjds}g

xal
slTcrj'

roLavra ^vvd^sfisvoL dLsXvd^rjfisv. tC 6aC; rovro dsLvbv slvaL
tG)v

rbv fisrd 6s
:csqI

tcsql

35

avtcbv ^QOvvta', ov yaQ
si

rovrov vvv 6
sdsL.

X6yog^ dXX'
2 d*
iihv
ti
2.S

rdg ^vv^fjxag slvac xvQCag

Sg ds

Re

I

om I Bong
m*
tinmv

in ras

ixsivov I sed ixsi, in ras m' 13 av 8 8l'7tr,g CPa 17 7toi7]6coiisv PalV Bong
|

Pa

4 yLvo^ivcov

V

16

el

P

|

sed

om Bong

Qr^xoQBveiv
{

CPa

22 fiT^rB inser I' 25 &h CPaV

27 Mst

yivQiccg slvca

CPa

S'

Re

288

LIBANII ORATIO XL
Qadiov.
(bg

R

II

373 SKLvi]d-i]6av, sjtidH^ai

|

ri^sQUig yccQ ov

TCoXXatg

5

s^s ^ovks^d-aC sv rhv 6bv slsysg ^sdrQC) TtOLririjv ddsXq)bv Xarovrco rb rbv d^ B7taivB6ai ^sr i^s, ^siv jtQood^svra ds sv rovrcj rb ccQa i^v rr^v TtQo^d-TJZTjv. ^ij rdg 6vvs6jtSQag

v6rsQov

sld-hv

rtva

d^rjxag fisvsiv^ sv alg i]v rb

^sr s^s ^rjdsva^ TtQorsQov
siQrj^svcov

ds

ovx sxG)lvov.

rovrcov

avrbg ^sv
20.
rC

sjtl

7tQO(pd0sig 7tS7tXa6^8vag zaracpsvycov s6iy(ov, STtQarrov

ds rb rbv
10

Ttoirjrijv

slTtslv,

xal

sljts.

ovv sv-

ravd-a ddixslg;

rb rdg 6vvd-7Jxag dvskslv.

dvrJQSig ds

ov ^s^cpofisvog rbv ddsXcpbv ovds xars%G)v ovds %coXvov. sl ^sv yaQ rjyvosi rdg b^okoyCag^ 6 ^ij didd^ag
ahiog^
6s
d' slvai

rbv

didddxovra

s8si'
|

sl

d' rjTtC-

R n 374
15

0raro^ dsC6ag rdg 0dg ^odg rdg VTtsQ rcbv 6vvslvai sv avrbv slvat dCxaiog ijv olg d^rjx&v XQriv^ on

Ttdvrag

scp' rnidg avrovg dvd^QcoTtovg, ddsXcps^ xiV7]6ofi6v G)g ovx sidorsg aldslijd^ai 0vv^7]xag. rovrov ovdsv EviioXjtiog 6 xaXbg slits JtQbg rbv ddsX-

(p6v^ JtQbg r]^dg
20

^svroi rd TtQbg rbv

7toirjri]v

slQrj^sva

6vyxaXvtl^d^svog^ dXV dvaxal ovx sv6^i6sv avrbg rdg jtsjtra^svoig rotg o^^a6i 6vv^7]xag sXxsiv rcbv l^arCcjv Xa^ousvag ovd' olov
rddsk(pG)

xal

sksysv

ov

sficpQdrrsiv

ro

6r6^a.

21.

sisv.

s%odog

STtl

rovrotg

rov r&v
25

S7tG)v

dxY]xo6rog xal

dtarQi^i]

xad"^ sxd0rr]v

7t6Xiv xal 7tQ06doxCa xad'^ sxdcrr^v r][isQav rsXog s%siv
23 Dem.
p. 406,5.
cf.

ad

p.

275,14
'

4 itQo%-ivxa
7

num
I

Bong

xov
|

P

sed

Bong
15

xovxav <^^>? 9 SLTtsv xb V sed 6 ex w corr m^

A
V

in ras,

I
10

6 et 7 ^'
ccdLKstsy

Re
Re
edd

CPaAPV

SLvocL (2)

om Pa
I

rw Bong

16 ccvxol

Re

13 Sh (1) 18 SLTtsv
libri

A

21 oii^DCGLv avxbg scripsi e 22 la^oiisvos in Xa^ofihag corr

A

avxbv reliqui
23 sl iv

Pa

A

LIBANIl OKATIO
ccvTG) rijv aQXTJv.

AD EUMOLPIUM
e^ifiri^

289
akX^

ov

fiijv

ovtcj t6 TiQctyiia

ijtavrjSi JtdlLV ^stcc

xg)v 6xsvcbv ccTtdvrcov ^s^^ avTtSQ
ds7]0SLg

a^tslrjkvd^si.

xdvravd-a

VTtsQ

rav ysyQaaiisnok5

vav^

OTtcog slg fis^ov skd-oi xal cpavsCrj rfj itdXsi^

Xal (isv JtaQcc 6ov^ jtoXXal dh JtaQ^ sksCvov^ 6v d' iificjv xal iisrd daxQvcov sdsov ^i] 'naraxsai ^s TtoXXrjv tov ysvovg v^av dn^Cav. dn^Cav yaQ s6s6%-ai 6ag)fj t6
arj
I

rvxovra rcbv
Aiyvjtrov

TtaQ' Sfiov

rbv aov ddsXcpbv
rs Xoycov

slg

R

11

375

rijv
.

sXd-slv dcpoQ^nqv

8v6%SQS6rs10

Qdv
)g

rolg cpd^ovov^i rovrco jtaQs^siv.
dvvrjd^slg

22. s^s ds sXslv

sdQa^asg

sjtl

ov6r}g dvdyxrjg fioi

rdg rov (piXooocpov d-vQag noislv dv ixstvog xsXsvrj.

n

sXsvOavrog ds v7taxov6ag

siJtov.^

slr

avd-tg slitov

y.al

Pi)

QCrov zal rsraQrov. ol d' dTcovovrsg bQ&vrsg sv rolg j^syoasvoig rd r dXXa dxQi^s6rsQov Kal rd rTJg dQxfjg

15

dcp^ ijg

srvy%avsv 031/, roiavxa ^sv S7t7]drj6av., C36rs ^iKQOv dslv 67iv^i6rrj6av.^ ri]Xixavra dh B^6r]6av^ cj6rs
sv avrolg ^slvai cpovfjg.
Kal
rcov

jirjdsv

^sv sv t«
rS)v
d'
20

PovXsvr7]QCa)
ixsld^sv
STti

rd^
rY]v

dv ng

slTtoi

TtaQddsiyiia^

Karayc3yY]v ovdslg dv ovdsv.
ol cpoircbvrsg

^s6ov

yaQ

di]

Xa^ovrsg i]yov ov ^ovov
rs
\

rm

iiav^dvsiv ovrsg jtarsQsg
6
cf. t.

rovrav
cf.

olg

sn xdv SQyov R II 376

n
Pa

94,21
sed

11 Thalassii

p. 312,

4

'et 309, 9 sq.

1 i^rJEL

i^i§ri in

marg

2

av Bong
i^^ilv

4

Mi] V
^walim

Re ijxoi)" Re
5 d£

I

rju&v scripsi

coll. p.

288, 19

libri

edd

tovtcov reliqiii libri 10 rovt(p scripsi e 6 yf ? edd sed ,,aut q^d^ovovat tovtco leg. qui ci inviderent aut cpd^o11 d^vQcc? I sed d^v vovOLv ovrco aut q^d^ovovCL touto" Re in ras m^, Bong %fr(>ors reliqui libri sed in d^vgag coit P«, ^jjft 13 xilfcu12 ort I in ras m' et ^vQccg suprascr m' F, Re 18 iv (1) inser 7* ovrog Bong iislvccl I sed ^el in ras /' 22 dh Bong 19 TtuQadsLy^arcc Bong
|

V

L1BANIXJ8 ed.

Foerster.

III.

19

290
vjre^

LIBANII ORATIO XL

tav

TiOivcbv

raXaiTtcoQslv^
aTtb

aXX^ stdsv av
<^xaiy

ng

iv-

ravd^a xal rovg
eig ovoiia %al

r&v aQx&v

r&v ^qovcov
ovv avrl

do^av acpiy^svovg.

23.

fjdav

5

6rsq)dvcov rG) ^aQaTtsiiTto^svG) %slQsg rs al rovrcov xal (pcoval ra rG)v sx roi) ^t^yov dQcbOat xsxivrj^svat roig slQYiasvoig JtsQi avrov^ zotvog rs Xoyog rors jtQojrov

scoQansvai rov "HXiov ri^riv ro6avrrjv JtQSTtscv rs avrG>

ra Qrfisvta TtSQi ^Aya^spivovog sjtl rc3 TtXTJdsi rrjg 6rQaotal ^sra rotovrcov nag. svcprj^i&v vitSQ^cxvrsg rhv
10

ava^azxsvGavrsg y^oXig d7ti]X^ov dvdyxri rfj itaQa ^av^at,oiisvov rbv ^oqv^ov %av8s ovdslg bg ovx s^s rcov TtSTtQay^svcDV 6avrsg. r]v
Toi)

ovdbv

xajtl rfjg avXrjg

o^ov ^sv fjh^iov xrrjdaod-ai dsdsiy^svovg Xoyovg^ o^oi) ds snfiysv STtr] roig
fjnaro.
15

24.

6

d*

rovg
slQrj-

^svoig Xoyoig TCQVJtrcov, scog

sh,fjv^

rfjv

v^Qiv^ o

dfj

xal

R

f]v, yaQ avrbg sxQVTtrsg, al ^vvd^fixai ds ovdXX' ovrco XCav rfig S7tr]QsCag ravrr^ol scpQOvnda^ov. xctrII 377 6SV.) G)6r sig dida^icaXslov dvsfirj ^ad-Qbv rov
Tcal
|

6bv

svsxd^TJ^s^d^ai JtaQsxov cpo^ov^
20

dib xal rolg ^srd rovg
rf]g

JtQcbrovg

iov6iv

SKSxXsiro

dssi

sXjti^o^svrig

vav-

ayiag.

jtQO ds ys rf]g dva^d^scog slosXd-cjv cjg e^s t6

^earQOv dovvaC ^s rolg S7ts6iv r^^Cov. xal JtaQsxdd-ov 6v xal r]7(ovsg ravra Xsyovrog Ttal ravrd did rf]g 6loo8
II.
|3

477

sq.

2 „at*i T&v ciQx&v aut toav d^QOvav delendum^'' Re <^y.cuy inserui coll. p. 281, 9 4 tf om / Bong 3 ovv inser I^ ai scripsi e iy, reliqui libri edd y.al I sed v, in ras m^ 9 iniQ^v\LLaiv JBong t£ reliqui 12 8h scripsi xs PalV ' libri edd 13 o -4 in ras m^, PalVBong Sh Re o sed
f

V
I

|

|

P

\

inijyccysv 21 TtQOGsXd^oiv aXriro Re tccvta libri edd

14 &'

Re

Pa
J

V

20 iy.i19 7taQB%a>v J Bong 23 Ta-uTG; scripsi auctore Bong

LIBANII ORATIO
Ttflg

AD EUMOLPIUM

291

sXsyeg dsov
QTq^aaiv.

sl

^rjdsv sxsqov^ rovxoig ys iTtixc^fieaL

z/^a, xal d7td)6a6d'ai. iivaxXsi evfjv liTtaQovvxa si ds 6 ^sv TtaxYiQ v^lv s^rj^ xovxov ds ovxog XcTtaQcbv
xolg

26.

'Evszstxo yccQ^
oi)7c

vij

Tcal

rj^Cov

%aCs6^aL

^taQ*

v^&v TtQoxvlivdov^svog v^&v

5

xal

^rjdsvbg

^svav^

sl67tr]dG)V

aTCsxoasvog^ dXX'' sia^rjd&v ^sv sCxig)ds dva:tavo^svcov^ ijtaCsx' av xov

TtaxeQa did xbv evoxXovvxa^ xC d', ei xal xfjv ^rjxsQa; xC 8\ ei dXXovg; «AA' ovx dv. ovxovv ovd' s^s naCs^d^ai 26. v^lv ds ovK TjQxsi x6 xtva slvai xbv £;r'io XQfiV'
eiLol Xe^ovxa.,

dXXd

ocal

xa

xoTtc) xf^v
\

jtaQOivCav rjv^exe.

xal eXeyexe (isv fjvayxaGd^ai.,

leyet de v(p' ov xaxrjvq)'

R U 378

vayxd6&aL

cpaxe^

xovx' avxbg

v^cbv

JteTtovd^evat

xal Xeyoov b^vv6L Ttdvxag ^sv d^sovg^ ovx r]XL6xa ds xovg sv Aiyv7tx(p xL^Covg ^ ^fjv vcp' v^g)V sig xovxo s^ps^Xfi^d-aL xal ^ovXsad-aL ^sv ovda^ag^ dtacpvysLv ds ovx sxsLV si^TtQdxxsad-ai ydQ mxQdxsQov xcjv xdg
SL6(poQdg 6cpSL?Mvx(x)v. ouTcog

i5

ddLXSLXS

^sv olg s^Ld20

6a6d^s^ ddLxelxe de olg rpevde^d^e.

fj^eQav ipXdxl^axe

dvxl

x&v

xal 6xoxeLvfi Xevxfjv TCQoxeQcsv x^Q^'^ '^^^ ^^

xoLovxov dvdQ&v sva TtaLdayaybv bQ&vxsg ev ^ftp^dt
s^siv ixsCvT} 7tQo6dox7]6avxsg dve^rjxs.
5
cf. p.

GaitQa xf]v x^^Q^ Xivovvxa^ v^slg ds ddsX^pfjv f]neQav 27. dXX' sxst6s
17

134,6

cf. p.

181,13
5 TtQOv.vXivdoviisvog v^atv 6 ^riSevbg ccTtsxo^svog

4 rovrov
in

I

sed rov in ras

m*
Re

10 S' Re 8 et 9 ds Re 14 Ttdvrag om ovxT^yciara 20 i^Xdipars Pa sed i§XiBong 21 iyxsLQidi Pal sed in hoc ex ipars in marg i^Xtipars V iv x^tQt^t corr m^, Bong 23 ixsiGs sed 6s in ras m'

I

sed dsvbg ccTt in ras m* 11 rQOTicp coni Bong 17 d' edd' 18 usv om

marg Pa

TCQOYMXLvSov^svog

V

\

V

P

iy.siG'

A

19*

292
ETtdveiiLL^

LIBANII ORATIO XL
ort rhv oiivvvra dEl 7Ci6x6t£Qov
-9''

rav dva^o-

rov

slvai^ dkkcog

rs fiovXsvrr^QCov

Tcal

ors xal cjv SKsivog dcpCeraro^ rov r&v iv avra XsyGi^ Ta'D'9'' 07tG)g

s^si^ Ttdvra STCQdrrsrs.
5

TtoXiv G)6r

rav

tcsqI

ovrag rjvCaas rijv ov% o6ov fiv slxog^ Ttaqi' avrrjg viilv syCyvsro rriv s^odov s^l^ov^svcdv rolg TtsQi rriv sl'0oto^ijO''

%al

dov^ dXX'

r]v
I

R II 379
10

28.

^aXXov tJ n^rjg SQyov. 'OQ&g^ Ev^dXTtis^ %66a 6oi rcbv TtQog rj^ag
Tcal

sldcoXov rt^Tjg

d)Xiy(oQr]rai

did Jtodcov

rjiicbv

rj^sXrjxag.,

d^sivov

yaQ 7] jtQodsdcDxag sl^slv. (pQ^vn^s roCvvv rov ^isrd ravra iqovov xal ^ovXov rovg cpCXovg STtaivsrag ^aXXov
rj

iis^cpo^svovg s%siv.
1 iTtccvsLiiL

Bed iTt in ras m^, I sed i inser m' cciia3 ra om sed avaniorcov in marg iv avtoi in 4 ccTCccvra CPa ^TtQatrs Pa lacuna 5 litt om V 5 iyivsro V 10 TCQodid (»)y(,ag sed yg 7tQ06doxag in marg 7tQ066oy,&g CPaPI Bong fifTocTavTa 11 povlsi Re 12 TtQog sv^oXniov subscr P/^
|

P

liotcov

Pa

V

\

A

\

|

V

XLL
Oratio

annum 388,
197,12
sq.

TL(iooiQdrriv Comitem Orientis post is est atque ille quem in Vita t. I significat^), conscripta, qua Libanius eum monet

nQog
si

idem

ut aeque atqiie Philagrius decessor operas theatrales flocci Parvus faciat, ^corporis' finibus circumscripta mansit.

numerus codicum est quibus ad nostram aetatem Sunt autem iidem qui in oratione XXXII. 1. Chisianus R VI 43 (= C) saec. XIV fol. 290\ Vide p. 164 et t. I p. 10 sq. Contuli.
igitur

pervenit.

2.

Monacensis
fol.

gr.
t.

483 olim Augustanus
I p.

saec.

X

(=

A)

184.

Vide
t.

15

sq.

Contuli.

3.
fol.

Vaticanus Palatinus
Vide
I p.

140^.
4.

20 sq.

gr. 282 Contuli.

(=

P)

saec.

XIV

a Leonardo
latina (fol.
5.
fol.

Cheltenhamensis 10618 saec. XVn/XVIII fol. 33 Adami e Palatino transcriptus cum versione
35
et 36).

Vide

t.

I p.

282
2

sq.

Inspexi.
I)

Marcianus append. XCI
Vide
t.

(=

saec.

XIV

175\
6.

fol.

Vindobonensis phil. gr. XCHI (=V) saec. XH 229\ Vide t. I p. 35 sq. Contuli. De cognationis vinculo valet quod p. 148 dixi. Unum locum Macarius Chrysocephalus excerpsit.*)
1) Cf.

I p.

217

sq.

Contuli.

Sieversium

p.

189 et 204, qui alio loco

(p.

262) ora-

tionem post annum 382 scriptam dicit. Sed aliquantum temporis inter magistratum Philagrii et orationem intercessisse e verbis p. 303,18sq. sequitur.
2) Cf.
t.

I p.

351.

294

LIBANH ORATIO XLI
Orationis primus

Gothofredus ad

Cod. Theod.

XV 6,2

Lugduni anno 1665) mentionem fecit par(t.V. p. 303,4 ex apotemque quae est de Maiuma p. 302,13 grapho codicis Augustani^) parum accurate facto publicavit. Integrae orationis editio princeps anno 1754 a Bon137 e codice Marciano giovannio (= Bong) p. 128

360

ed.

facta vitiis scatet, quorum nonnulla Reiskius Animadversionum volumine quinto p. 544 et 545, plura ope codicis Augustani in editione ab uxore prelis commissa
t.

II p.

379

— 387
45 et

sustulit.

Nonnulla correxit Sintenis.
1) Cf. p.
t.

I p. 19.

XLI.

IIP02 TIMOKPATHN.
1.

^Afpi^ai fiev Yj^tv ccTcb

tov d-edtQov, Tl^6cctco

R

II

379

iQateg^ t6 7Cq66c}7Cov de ovx
lal

d-edtQov 6oi iiaXlov

oaa e6tl d^edtQov^ rj 8vG%eQSiv te tivav xal na yevoit av tfig e6%dtr^g dd-v^Cag attLa. JCQog to6ovtcbv

5

Tov,

03

^eXti^te^ xatrjcpeCag rjxecg ov^ evQcov^ dx7]xoa
el(x>d-6ta

ydQ^ td
tovto

6t7J6avtag

d-OQV^ovvtag tovg ejcl tovt(p xataixeCvov ^ev ovv ov^l ^av^d^co avtovg.

7ce7Coi,rjx6tcjv,

6ov de,

ei
\

6avtG} vev6^ixag.

:CQ6t6Qov dh

tavta dd-v^Cag d^ia eiTcelv TCQog ^£ R 11 380
11

fiovXofiaL tr]g dcpcivCag exeCvov tijv altCav.

A = P =
I

C

=

V
465, 10

=
R

codex Cliisianus Monacensis gr. 483 (Augustanus) Palatinus gr. 282 == Marcianus append. XCI 2 Vindobonensis phil. gr. XCIII

4 Her.

m 23,2;

131; Plat. Rep.

V

p.

469

A

7 cf.

t.

II

8 d-ccv^d^co i]roi xaTrjyopw Sh &ocviid^co ccnb yioivov V^

y.ccl

dtu tovro TCgbg ysvLxriv, aov

1 A, tov avrov V ante ngbs Jty {vd' in ras in marg) C, ^0705 rQiuy.06rbg riragrog V rubr post ntioycQdrriv Xoyog x' in marg I 3 aoi inserui e libris om edd 2 uhv om C 5 yivoir' civ 6 ov^ BVQmv om V sed voir' ccv in ras m^ 7 post dco%-6ra et ds post ^OQv§ovvrag inser P*

^

P

;

296
2.

LIBANH ORATIO XLI
'u^vsGtQaTttai,
g)

TiaoxQatsg^ tb TCQay^a xal tG)v
aQisiv.
'naX

aQxoaivcov tivsg tovto ^ovXrjd-evtsg

tav aQjpvtiov a%iov6iv
sdvifrjd^rjGav

sjtid-v^i^tag

^sv t&v

%aQ
6

tovg aQ%ovtag Kata6t7]6avtsgy avtol ds tovto tots iisv didovtsg^ tots d' ov. xal ^r^
svcprjiiiav

avt&v

dovtsg
riyayov

rjvCa^av
dij

Tial

dsdcoTcotsg

svcpQavav.

^al

tiqo-

tag ^oag

sig ^iGd^bv avtl tcov ^ocbv STtay-

10

ysXlovtsg o ti av avtolg doxfj^ to) ds scpis^svc) tcbv ovto TtoXXov Ttco^ocbv ovx svi iiri Tcdvta 7taQS%Siv. Xov6iv ol xatd7ttv6toi tdg fiodg. 3. TtQbg ovv tovg
aQti jtaQi6vtag
sjtl

tdg dQ^dg ixslvo Jtoiovdi.
dnsilaig

TtaQ-

ayysXlov6iv dlkrjloig dva^dvtsg avtovg ts
t6
XoiTtbv
ta)v
d^satcov
std-'

6iCD7tav Tcal

tatg
rj

talg

6id tcbv
cjv

vsv^dtov
16

Tcatsxsiv.

fisv

rj^sQa %G3QsI.)
djtfjXd^ov

ds

S6tiv

rj

^Tcrjvr].,

td avt&v dsi^avrsg
to)
d'

[ovdsv^
(paCvstai

ovdsvog^
xal

aQ^ovti

dsivov

ts

yQV^avtog ti tovto

vvv
20

^sya dv6tvxiag asQog. xal xad^rj^svog iisv SQvd-Qia^ vvv ds d^xQid xal td ^sv itoXXd 6iya^ XaXav ds ti TtQbg tovg TtXrj^Cov ovx oidsv 6 ti
XaXsl.

slta Xsysi rt 8id tov

x7]Qvxog TtQbg avtovg

d)

7ti6tsvsi Xivr]6siv tb rj6vxd^ov^ ol 6' si6iv
oloi

dxov6avTsg

tovg

xal jtQlv dxov6ai. tC ovv STtl tovtoig 6 aQXCDv; avtcav riys^ovag dva^rjtr]6ag sdsrjd^rj ^ij tavta TtOiSiv. ol ds tivsg xal TtQo^sds^av dQyvQiOV. 6(pag
cf. t. I

113,12

2

cf. p.

304,2 sq.

1

avtkGXQccnxca

7 ccTtayyiXXovxBs

ras m^ inser Re

20

xi

corr

IV m^

4 avxcav 5 dh ov Re 8 oti I 9 7tajXov6Lv I sed ov6 in 12 ^.malim a-uTot" Re 16 ovdhv 15 uvx&v I cancellavi xovxo e xovxg} corr V^ 19 oxi I 21 oi' in 24 6<pas I sed dh Re Bong

V

CFRe

Bong

|

APIV

^

|

Bong

LIBANII ORATIO

AD TIMOCKATEM

297

ta>v da xcc \l\v v^o^xofisvav^

xa df aitrj6dvt(DV 6^0-

XoyCa yCvstai tovg ^€v ^ori^ao^ai^ tbv de anavta xaQi4. xata tovtov tbv vo^ov xal vvv 6s0i'y7]xa6L Bi6%'aL.
xal

ta ys slo^oti
Tcal

\

^rjxav7]^ati

xal
ort

xara 6ov
xal

R 11381
5

xs%Qrivtai
drjXov yaQ^

rd
si

ys
rc5

dsivotatov^
iiri

riQ7]xadL.

oti

(p%^sy^a6%-ai taTtSLvCbaaC 6s

dsdvvrjvtai xal xatsdovX(b6avto^ tfj ys Pofj jcccXlv dva6t7]6avtsg s%ov6lv sno^svov xal TtQog ^rjdsv dvXLtsCvovta.
5.

^Eyh 8s rjx^o^rjv ^sv did ravrct tbv JtaQsXd-6vxa
rjxd^s^d-rjv

10

XQOvov^
xal

ds

Tcal

vvv xal ^SL^dvcag ys vvv

d^isCvovog noL

dLScpd^aQ^svrig

firjdslg stSQog^ dXX^ i'6ov rjyrj^s^d-aL xrjv xs Porjv xr]v xs 6LG}7t7]v. vvv ds xal 6v TtSTCXcoxag rj^lv xal jtXsC6xov 6ol xd ^ridsvbg

6s

sXTcCdog. a^r^v yaQ^ si xd xovtcov ovdsv vo^lslv^ ys

is

d^La.
sx,

xCvog ydQ d^Lov ai

na^d xovxcjv

svfprniCai xcbv

TtaCdcjv iisxQL xfjg XTq^sQOv ij^SQag sv dQyCcx. xs xal
cj

xaxCa %oXXfi ^s^LCixoxov', ovx oi6^a avxoijg^
XQaxsg^
xal
6.

Tl^o20

ratJra

ovro3

jtoXvv TtaQ* rj^lv

^LatQC^ag

XQOvov,
tsg
V7t

ovrot ^svol ndvtsg si6l xaxcbg dsvQO iqxovavtcjv cov rjdCxovv sx7ts66vtsg t&v savtav
OL

TtatQidcjv^

^sv jtatSQag 6vyx6^avtsg.,

ot

8s xatd

^ritSQov talg %sq6l XQ7]6d^svoL^ cpsvyovrsg tdg x^f^QOtsXvCag
scp'

dg avtovg r^yov ol yovslg.

Ttaldsg fisv

ovv

2 ylyvstaL edd 4 xal (2) om Bong v.cita 5 lqrjY,a6i sed ras 1 litt ante t (1) slgr^xaGL ts reliqui 7 ys Re 6 6£ Re ts libri Bong Bong libri Bong li laov CP 8 TtQogiiridsv 10 d^aravro: " ' sed in hoc in Re corr m^ ijy^GSGd^aL rjyqGao&aL sed in hoc a in 8 corr m', / Bong TjyslGQ-aL C 16 a^iaL cf. I TtaLdbg 17 Ttaidcov naLdcbv Bong p. 299,15 Bong Re 21 tavtibv in ras I^ 24 avtovg C
1 tcc (bis)
|

P

P

sed

'

add m^

V

V
|

V V

V

AP
V

F

CAP

298

LIBANII ORATIO XLI
elg
rfjg

bvrsg elxov £| avxfig rfig vsorrjrog rrjv rgocpTJv^ avdgag 8h ijxovrsg emXvjiovar^g avrovg ixeCvrjg
dq^oQ^TJg
4

slg

rr]v

diio

rov

rfjds

d-sdrQov
7.

pXsil^avrsg
\

dva6rdvrsg sd^a^ov
tfjv

^fjv

^sv iv dQyCa fiovXdfisvoL^

R II 382
yaQ

ds svrsvd-sv ^ovov dvvd^svot.
ol

iiCfioig

^sv nvsg ecpag avrovg
'^^

rolg ^sv sdo6av, rciv

6qxV^'^^'^

^^

jrAeov ysysvrjrai.

aal ovrog ocpiGiv

6 ^Cog ixsCvoig vTtrjQsrslv^ sxsCvoig vTtaxovstv^ sxsCvovg
d^coTtsvsiv,
10

hxsCvovg d^SQajcsvsiv, sxsCvovg xo^^slv^ sxsC^r^dsv

v(ov

eir^Qrfiad-ai^

srsQov

^rjrs

TtQdrrsiv

^TJrs

sidsvai.
TtXsCovi^

ol ds

avrovg 8iarQe(pov6iv aQyvQCco vvv ^sv
fteV, OTtore

vvv ds iXdrrovi' iXdrrovi
ds^
OTtors

rjavxd-

^oisv^

%lsCovi

avrolg biioCcog sv rs
15

vv^l TtQdrrsrat, xdv ralg vTtsQ^oXalg rcov al6%QG)v rovrcav avrolg rj cpiXori^Ca, cog drj r6rs iidXi6ra xfiv avr cbv rd^iv ^sfiairjiiSQaig

oqioIvxo. sv rs

%av

8\

al^xQov

ovvrcoVy orav a ^rjds dxov6ai rolg 0(O(pQovov6iv dvs-

roCvvv
30

8. dva^aCvov6i xr6v, ravra avrolg QccdCcog TtQdrrrjrat. sCg ro d^earQOv ovi ag rotg deixvv^svoig 0v^-

{lerQov

d7tod(b6ovreg

zfiv

pofjv^

dXX^

exov6i pofjg el6oC6ovreg^

chQr

ovx dv

ag ditav o<5ov ng avrav ye

rav ^ocjv e%oi diaxQivai rdg re d^eCvovg rdg re %eCQOvg rcbv 6Q%fi6ecov 9. ovroi roCvvv eial rjfisQag. ^ev ov TtXeCovg tJ rerQarcbv yiyvo^svcDv djtcjv^ dxovcjv de
1
cf. p.

257,1 sq.

24

cf. t. II

473,9

R
om

3 rov inser J* sed r in ras m* Bong tjjds 7 ysyivriro Bong 13 oQxolvro ex ocQxoivro corr V^ et coni Re et Cobetus Misc. 142 ccQxoLvro libri edd yiQci^oLvro Neander, loh. Chrys. 115^ 15 uloxQoav 17 /u,^ 8h sed v in ras m*
|

P

APIV

P

Re

21 «(jr' reposui e libris 22 yLvo^ivoav 24 ovroL

coorh

edd
]

V

P

yh] .^malim ^hv"-

sed roL add

m^

LIBANn ORATIO AD TIMOCRATEM
x60coi,
ol

299

^sv xovtG) 6vfi7iQccttovT6g, ol de kxdvGi^ yMKOvg dh 6(pag avxovg TtQmtovg TtSTioiYjxotsg xai tag

tav

sXsvd^aQCQv oixCag diOQvttovOL d^rjQavrsg 6jt66ovg dvvatvto tav vicov xal tavta d^aviid^siv avtotg dvaTtsCd^ovtsg xal ^covtcov

avtovg tav %at Qcpcov^ o6ov

^sv avtolg tav yovscjv xXsjttag s^s6ti^ noiovvtsg^ dno-

5

^av6vtc3v ds xa^-dita^ 7tQod6tag. xal TtokX&v olxCag idoi tig av TtSQi ravra dvrjXco^isvag. ovtoi xal td. tav
X6yG)v PspXdcpaat
7tS7toirjx6t6g^

t&v vsmv tovg ^sv
\

Qccd^viiotsQovg

9

tovg ds oXog
TtQccy^a

d%o6xii]6avtsg.
Ttoislv^

xal tC
ccJtavxa

UH 383
xd

dsl

^is

^rjtslv

ddvvatov

X0VXC3V Xsysiv xaxd^

jtXijv

xo6ovx6v ys

sqcj^ oxi Jtavta-

yov

tr\g yf^g r\\ilv

r\

%6Xig diapsjiXrjtai did triv tovtav
ti 15

d6sXysiav xal ^dsXvQCav.
10.

Tdg ovv TtaQd tovtcov
d)

svtprniCag

dyad-^v

xQCv6ig^ Ti^6xQax6g, xatd tovg jtoXXovg tav dQx^vxaxbv X03V', [i6v ovv ^syi6xov SLx6xc3g dv r]yolo xdg

TtaQa tG)v xaxG)v tavtag svcpi^iiCag. l'6r]v yaQ syoys vo^i^G) ^aQtvQCav dQStr]g stvat rd ts xaxcbg dxovsiv
TtaQa
tCg d'

tG)v

(pavXG)v

rd

ts

sv

TtaQa

tcbv

^novSaCcov.

30

dv xal d^sCvovg v^ag jtaQd tovto
Ttolog vTtaQXog;
Ttolog

vofiiXoi; Jtolog

ccQXcov sd-vobv;
xr]y6g;

tCg Xoxccy6g;
fiovXrj;

tCg 6tQa-

^a^iXsvg;
cov

JtoCa

xCv6g

y6G)QyoC;

xCv6g

6xQaxiG)xai;

yaQ tov
22
cf. p.

tQ^Ttov
t.

xatsyvcbxa6i^
II

3 Xen. Conv. 4,30 2 ^(pag

229,13 et
4 rccvtcc

469,18

R
ccvtotg

P

sed

"

'

e

corr

m'

Re

ccvTolg

17 xaxcoi' V tovg yuQ Macarius fol. 90^^
scripsi
libri

P

CAPI Bong

avtovg

V

IV Bong
C
Re

|

18 i6riv 19 „iwo vero

— 20 anovSccioiv citat omisso
xccxlag'''|

7 TtQoddtrig

9 et 10

20 cpavXcov
cpavXoiv

G-jtovSaicov libri
cf. p.

Macar edd

a-TtovSaicov scripsi

Macar edd

22 Xoxccytoybg
308, 5

I Bong

24 tovg tQonovg

Sintenis at

300
jc&g ccv xa

LIBANH ORATIO XLI
Qjj^ata xovtcov^
sl

xal

sixpr^^otsQa

jtcog

av s%slv tt vo^C^olsv; slrj, %Qri6thv 11. Nrj /dCa^ ro yaQ (piXsl6%-ai TtaQcc icolsog

xaXov, tovtl
5

d'

TtoXiv

yccQ

rjyfj

av slr] tov (piXsl^^^ai 6rj^siov. tovxovol tovg aTcdXtdag^ TtoXiv tovg

aoCxovg^ TtoXiv tovg dyd^ovg^ olg %aXrj ^sv sig pCov ovdsaCa 7tQ6(pa6ig^ tb xaxovg ds sivai xal ro Tcaxd
dQccv;

6

^ovXsvtalg aQSdxcDV %al

TtaiOl

tolg

6
10

tolg

S7ti

t&v aQxmv

s^rjtaGasvoig^

6

rotg

tovtcov^ Jtaidsv-

ov6iv^ 6 tolg Jtaidsvo^svoig^ 6 rotg 7tovov6i tcsqI tr]v
6 tolg 7taQSxov6iv avtovg tolg diza^o^svoig 6va^d^ovg^ 6 tolg djtb t&v %siQG)v Ttoiovusvotg tbv ^Cov^
yfiv^

6

tolg

S7t

s^jtoQia
cpiXsiv

7cXsov6iv,

6

tovtovg sXxcov olg

Ttoisl
15 cjg

xal

avtbv

dva7tsid-c3v ovxog VTtb 7t6Xscog

dXrjd^&g cpiXsltai.

6 d' V7tb tovtcovl
\

t&v

y.ata7ttv~

R II

384 6tc3v cpiXov^svog.,

da^sv yaQ, ov%
tr]v 7c6Xiv.

vTtb 7c6Xscog

cpiXsitai^ 7c6d-sv; dXX^ V7cb vo67][iatog 7c6Xsc3g^

dog dv
ol
20

fjv

dTcrjXXd^d^ai
t^svycbv

12.

tC d^

ov %sqdv slsv

7CQb

tcbv

v^lv

ovtoc
a'i

td a6^ata Xsyovtsg

TCQbg tdg to6avtag ^vQiddag tr]v ts 7c6Xiv s%ov6i xal td tovtcjv dv6%SQaCvov6iv; sl d^ ol ^sv v7Csq v^&v sv%Oivto^ xataQ^vto ds v^lv ol d^sCvovg ts Ttal TcXsCovg^ ov xaxodaC^ovsg olg tavxd s6xiv d^(p6xsQa; TCcbg
13. sti toCvvv 7toXXG)v
iJihv

dQ%6vtc3v 7caQ' f]^iv ysvo-

25

[isvciv Tcax&v^ oXCycjv ds tivcjv dyad-cjv 7CsqI
2 Tt inser

^sv tcbv

I^

om Bong
aed
i

4 ro ari^stov Bong

7 ilSivcci

V

5 noXiv rovs aoi-novg

14 avrov scripsi ccvrbv libri edd 16 Ss Re 19 Tj^tv V 20 Toaavrccg in ras I^ xiqv rs] ti]v V 21 6h Re 22 '/.araQcbvraL V v[L6bv Bong 23 ravr' iarlv 25 tisqI scripsi e V inl reliqui libri edd dh post iTtl CA Re, ras 2 litt PI delevi cum Sinteni ^sv r&v scripsi e V
in ras
\ \ |

m^

13 post rotg ras

3—4

litt

I

i-jt'
\

I

V

rcbv iiev reliqui libri

edd

LIBANII ORATIO

AD TIMOCRATEM

301

ovroL (paivovxai ^sdLyrjycoteg^ TtSQl ds tcjv xol svcprj^a tavra slQTjxoteg zal ovts sxeCvovg atpsCXovto triv a}iSLvo do^av ovts tovtovg aTcaXld^avtsg tf^g %SLQovog
TCSQLsd-riKav
triv

^sXtLCJ.
y,al

tC toCvvv tcbv svcprj^Lav tb

otSQdog;

r^drj

ds tLvag

xQriatovg iistd

tav

Tiovr^-

5

QOtSQOv STtyvsOav^
TtQdy^a^
sl tG)v

coOd-'

v^qlv sivaL tolg ^sXtCoGL tb
ovtc l60Lg.

1'6g)v

stv%ov tolg

14. UxdTiSL ds xdxslvo^ TL^oxQatsg.

'^xov sx 'Pco^rjg

ov TcdXaL

Tiots tfig ri^stsQag ccQ^ovtsg
dLTtaCco^

dvdQS dvo xaXcb
10

ts xdya%-(b.,

%Qaco^ cpQovC^o^ jcsqI jcacdsCav ovtoL tijv d%b tov dlXcov avtolg ysvodLatstQLCpots. ^svrjv dolav spXaifjav to tdg tovtov fiodg ^isya vouC<3aL y.al

xaXov.

Xoyog.) ol

avtov yCyvoLto tavt i7CSL6ixsCvovg 8v6%SQog s%ovtsg TCQog
xal vvv ojcots tcg tcsqI
tc XsysLv^ si d' ixsCvovg tLg iicsTCsCxsL
\

dyovtsg doxovoC
}irj

15

^sya voiiCaac tdg
15.

podg^ rj6av dv d^d jcdvtcjv R
ai)

II

385

d^s^TCtoL.

ovtco d'

xaxcog cpQOvslts tcsqX tovds

tov TCQdy^atog xal dsCxvvts triv Xvjctiv trjv ijcl r/) ovds d^d tov xrJQvxog oxvslts ti]v fiorjv 0LC37Cfj, cj6t
aitslv.

t6 ydQ

XsysLV xal tb tC

ov XCav v^dg yvcjQL^Ci} TCQbg avtovg ^s^cpd^svoc xd&r^ad^s; xal tb tov
xal tb viidg

20

XdQLV 6s6Lyr]xats;

avtovg uol dsC-

^ats^ tavta xal td tOLavta 7tQo6aLtovvtcov dv sir^ ol d* iTcl tovtOLg dvajcrjdov6acp€bg td JcaQa tovtcov.
tsg xata^s^Xrjxotsg oGtcsq iv JcdXri tbv aQxovta TcagoL8 t. III 97, 5 sq. epistulae 938 cogitavit,
5
v.al 25

R

cf.

parum

Sievers p. 262 qui de xolv ccdsXcpoiv recte, ut mihi videtur

om Bong
10 7CQd(o 15 xis

om Bong
7 xol<s

|

^^^jrjffrov?

P

sed 6x0 in ras

ovk

PIV
IV

l'ooig]

ovx. laoi

Bong

12 Tojj xb

C

13 avx&v

I

6 xolg 9 dvo) sed v add m'

m*

V

24 ol

A

01

P

sed

'

in ras m',

IV

302

LIBANH ORATIO XLI
djcb

vov6iv olg xeXsvov6Lv avL0tdvtsg xe avtbv

tov

d^QOvov xal 7tQo6zvv8lv avayTccc^ovtsg trjv tcoXlv^ avtovg zalovvtsg JtdXiv. v^g)v ds ol ^isv ^dtsQov :toLov6iy
tb
5

jtQotSQov^

ol

ds

%al

diKpotsQa.
STtsl

ocal

tovto

ojtog

ev ys tolg tiqodsvQo sicSfjXd^sv^ tSQOig XQOvoig ovdsv toLovtov ovts sXeysto ovte e:tQdtTtoth

ovx olda^

teto.

ovd' ecoQG)^ev Yjaelg rdre rotoji^Tag ^ev dtd6eLg aQxdvtcov, toiavtag dh xelQag ovd' djtiovta t&v d^eat&v
cog vcp' savtcp

exa6tov ns7tSL6^svov.)
10

16.

'Evtavd^a jtoXXd
dTtSQyd^etai

tbv aQ^ovta Xd^oi. %aQd tovg vo^ovg SQya tb
tiveg
aQTtaed-evtsg

d-satQov

%ai

sksl^sv

sds&7]6av d%
6
drj

oXCycDV QTi^dtojv V7t' oUycov
f^orjg

Qr^d^evtcov.

Ttdvta vjtrjQStelv dvayzd^eL yaQ td te dXXa xal tQs%siv slg tijv zJdcpvrjv Kal jtoislv
tTjg

SQCog

Rn
16

386 triv

^VQia

ocaxd
\

tfj

TtoXsi cpeQov6av eoQt7]v^ sjtsl

^al

vsoi nstd 6cocpoo(3vvr]g
elg

djto^aXdvteg Tcats^ri^av.
dya%-bg
dvscpv^
20

dva^dvtsg sksl6s tavtrjv d ^ol doxel ^a6LXevg tig
tb
TtQccy^a^

djto^Xeil^ag

6pe6aL

tb

ds

avd-cg

Kal yCvstai tcbv ^isv k% it att ovt cov ^

VTCovQyovvtcov svdai^ov tovto r]yov^evcDV.
dvaideCag jtsvte
t6
dva^dv.,
rjg
rj

v^Giv 8e zal ^etd

t6

xai nXeCovg rjiiSQag bQcctaL dLdyov asv slg avtovg^ t6 ds Tt Kal slg
el'

v^ctg SQxetaL.
tfjg

xaCtOL

tLg

v^dg Ttata^aCvovtag

djtb

TtoXvetdovg ^sd^Yjg sxsCvrjg^ jtsQL tC
2
cf. t. II

XQOVog v^lv

473, 1

R

15

cf. t. I

lul.

Misop. p. 33

p.

362 D. Malal.

p. 285, 1.

405, 17; t. II 556, 2 sq. 0. Mueller Antiqu. Antioch.

R

5 TTOTf] rh / Bong 9 kavtbv 10 ivtsv&sv"^ Sintenis fortasse recte 12 iSsi^^^riGciv I Bong 14 zal td 17 ano^ccXovtsg I sed j3 et X in ras m* 18 ano^Uipas J sed ic in ras m' to (2)

V

V

|

P

LIBANE ORATIO AD TIMOCRATEM
avr]k(x)raL

303
rfig

to6ovrog;
ort

SQoiro^ xCvi

^eXrCa ra
rC^

%6lacog TtETtoir^TiOXEg ava6rQeq)£rE;
iqElrE'^

JCQog d^E&v^
Elvat,

^
17.

xal

t^ XCav
rijv
roi)

a6'iriiiovEiv

rdnov

EiQfiv;

ovx av roiavra
eI
iiij

EOQrdt.Eiv

i^vayxd^Ead^E^
5

Ti^dTCQarEg,

JtQog ^rjdlv exEiv dvrike-

yEiv dvdyTtr^v v^lv avrolg iTtEd-rixarE.
ot

vvv ds

xad^dTCEQ
TtQog

rid^aaol

Xeovreg

eKTtedovrEg

rfig

eXevd-eQCag

rdg d:teiXdg r&v e(pe0rrjx6r(ov 7tr7J66ov6iv^ ovrcog vuelg
ex:te06vreg rijg v^ereQag rd^ecog dyea^e 8edi6reg rijv
aiyijv rcbv retQaxo^Ccjv.
ol d^ iGx^^Q^reQoi fiev

yey6va6i

10

rcbv ev

ra xarak6ya)^
rf^g

reQOL

d^e
rj

evvo^oi (povaC^ Igxvqo^ovlfig avrijg^ jtXeCod de rt^&vrav jtaQ'
^ed^'

jtaQ^ cjv

'blicbv

rdg ov6Cag y,ataXeitovQyfi6avteg^ xdv tovto to ^sQog^ o^vdev v^lv td dXXa. ov% olg e%Qfiv yvcoQC^edd-ai ^ejtav^evrjg rijg d
vfiav
01
ri

elta

\
15

^ev vito rcbv xQr^Grav iv xar EyvG)x6r£g dh rf^g Elg R II 387 nyicbv deo^evco^ xaiQG) rovg ovdEvbg d^Covg d^EQajtECag. 18. Olad-a OiXdyQiov EXElvov rbv aQ^avta^ og tbv xEiucbvcc tbv jtoXvv exeIai6d-dve6d-£
I

d^eXovfiEvoi

vov xal ijvEyxE xal diecpvyev; ovtog

eXd^cov

Jtote

elg 20

I

tb d^eatQov iv TtoXXfj Ciyfj td detxvv^eva idav avtcj te 6vvrj6d^elg djtf^Xd-e xal naQd t&tv ei) cpQovovvrcov
10 p. 298, 24 sq. Sievers p. 156
1

13

cf.

p. 34, 8

18

t.

I

175, 12

cf.

dvTjlwTo libri edd rcc] xd? CA 4 r^vayTid^sG&s I sed ads in ras m* 8 nxi]sed a alterum inser m* xiQ^aaaol ' sed in ras m*, /F Bong 8s Re aovaiv 10 ol 01 11 s^vouoi 15 post a ras 7 fere litt C, 12 /JoTjs Bong 9 ^, 10 P, 10 12 /, 9 ..fort^ ^ic stipphas ScQxfig, vnb xovxcov
av-qXoixai
scripsi
|

"6

Tj

scripsi 7 xid-aaoi

A

7)

libri

edd

V

A

P

P F

[

F

scribendum v.axatpQovoviisvoi vel {i,iaov\LSvoi aiad'dvsad's^'' Re conicio yvcogi^sa&s (^yiaiy TisTtav^svri? xfjg aQxfjg aia^dvsa%s 16 a[Lslov[LSvov C 20 iiicpvysv. Re 18 ^iXaQyvQOv Bong

304
eTtaivov^svog.

LIBANU ORATIO XLI
ccaovcov yccQ elvai

rovxo %aXaiov

siii^i^-

aaro^ rivixa i]Q%s ^sv

6 aQ%(ov^ riQ%eto d\ 6 aQxo^evog^

r]vCxa xa %aXa ^lv ijvd^ei^ xa TtoviqQa d\ rjlavvexo. xoiyaQovv eaxiv avxG^ xXeog aQi6xov aQ%eiv elvai xovxo.
5

^al oxe TtQcbxov TCQoafjye^
G)dfi

xovxov xiveg

djcrjvxcov

a^a

:teQi

avxov

xi

Xeyovdr].

e7t€0xofii6d'r]0av

ovdev elTtovxog

^g xijv dQ%riv el%6vxeg avxov del6^ai xoi-

ovxov
19.
10

(pXr]vdcpov.

Tavxa 0e

d^icb

t,r]Xovv^

xovxoig ejte^d-ai xal

iidXi6xa ftfV, el olov t£, xa^fJQai xr]v %6Xiv xov ^v6ovg^ el 8e ^T]^ yv^vaOai ye xr]g 7taQ0v6r]g dvvd^eog. xovxo
(5'

dv

7toir]6aig^

ei

dei^aig^ cjg al6%vvr] xalg TtaQa xov-

xcov evcpiq^Caig.
5 TtQoafiyB] iTtXrioicc^s

V
V

2 iQxo^LBvo? I sed g in a corr m', Bong sed aQ%6y.£vos coni 3 y,aXa ^hv reposui e xccXd ts reliqui libri edd 4 rovto Re 9 as inser AI^ om Bong Bong tovt<p libri " 10 y.a^-oc.Qai sed in corr m* iiiaovg Bong 13 tsXos tov TCQOs ti^OKQdtriv Xoyov subscr A^ TtQog ti\ioy.Qdtriv PI

V

'

|

XLH.
Oratio vel potius scriptio vtieq QaXaGaiov si minus ipso anno 388 certe paulo post^) ad Theodosium ^) scripta vel scribi ficta^), qua Libanius tres viros, Optatum, Proc-

lum,

filium

Gaesonis,

graviter

increpat,

quod

auctores

fuerint, ut Thalassius, ipsius

amanuensis atque amicus, a senatu Constantinopolitano^) repulsam ferret, et ab imperatore petit, ut vulnus illi illatum munere aliquo conferendo

sanet, non plane 'corporis' finibus circumscripta mansit, sed etiam in eclogas maiores quamvis paucas recepta est.

Codices quibus ad nostram aetatem pervenit,

hi sunt

duodecim
1.
t.

:

I p.

Chisianus RVI43 (=C)saec.XIVfol.292\ Vide 10 sq. et supra p. 164. Contuli.
Sieversius

p. 162

diversa de tempore orationis statuit, cum annum 388, p. 203 anno 383/84 scriptam esse dixit. Prius solum probari potest. Nam Proclum munus praefecti urbi neque ita multo ante ingressum esse neque abdicasse e verbis orationis p. 326, 23 olov av^^QOTtov slg ocqx^S ccysLg, m ^aGiXsv et 328,10 aQX^tco ^isv ovv^ si §ovXeL co1)

orationem post

gnoscitur.
€st
2) Eius loco quod Bongiovannius quod pluribus refutetur. 3) Cf.
4)

p.

88 lulianum dixit, non

Sieversium

p. 293.

De hoc, non de Antiocheno senatu, ut Reiskius voluit, <J0gitandum esse cum e multis locis orationis (p. 308,9 sq.; 310, 13sq.; 318, 9 sq.; 329, 14 sq.) tum ex epistula 842 oyrog
{0(xXcc6aLog)
xi)g

[isydXrig

§ovXfig iTis&viirias
p.

ysvie^aL sequitur.
ItGXL

Senatum Antiochenum verbis
T/y TjutriQa ^ovXf} diserte ab LiBANius ed. Foerster. III.

311,23sq.
distinxit.

ds

al8iGL\Log

hoc

20

306
2.

LIBANn ORATIO XLH

gr. 483 olim Augustanus (= A) 186\ Vide t. I p. 15 sq. Contuli. 3. Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV Contuli. foL 251. Vide t. I p. 20 sq. 4. Vaticanus gr. 84 anno 1425 si minus e P certe Vide t. I p. 415sq. ex eodem fonte descriptus fol. 210. 5. Cheltenhamensis 10618 saec.XVII/XVIII foL 56

Monacensis
foL

saec.

X

a Leonardo
Desinit
p.

Adami
t6

e

P

verbis
sq.

Ttqay^a
II

transcriptus cum versione latina. 8o%£iv p. 329, 9. Vide t. I

282
6.

Neapolitanus
211 sq.
209
sq.

E

17

saec.

XIV

foL 186.
foL 256.

Vide
Vide
codicis

t.

I p.
7.

et

392.
gr. 81 AUatius

Vaticanus

(= Va)
margini

saec.

XV

t.

I

p.

eius

lectiones

Barberini adscripsit.
8.

Contuli.
saec.

Marcianus append. XCI2 (=1)
I p.

XIV

foL 313.

Vide Vide
1.

t.

217

sq.

Contuli.
gr.

9.
t.

Vaticanus Urbinas
I p.

125

saec.

XIV

foL 78.

214 sq.

Barberinus II41 (=B) saec. XV foL 179. Vide 24 sq. Allatius in margine lectiones varias codicum Contuli. Palatini, Vaticanorum 81 et 84 adnotavit. 11. Marcianus gr. 437 (= M) saec. XV foL 137. Vide t. I p. 213 sq. ContuH. 12. Vindobonensis phiL gr. XCIII (= V) saec. XII foL 232\ Vide t. I p. 35 sq. et 236. ContulL
10.

1 p.

Qui
codice
F,

in

duas

distinguuntur

familias

prior reliquis codicibus continetur.

quarum altera Vaticanum
,

vero gr. 84, Cheltenhamensem, Neapolitanum Urbinatem missos feci. Cheltenhamensis enim e P, Vaticanus 84 si

minus ex eodem codice,

certe ex eodem exemplari mendose transcriptus est; Neapolitanus ad idem exemplar atque Vaticanus 81 redit, Urbinas ex eodem fonte quo

et

M

B

descriptus Singuli vero

est.

codices

quo necessitudinis vinculo inter

se

coniuncti sint, hoc tibi

stemma ante

oculos ponit:

LIBANU ORATIO PRO THALASSIO

307

I

Urb 125

Chelt

Duo tantum
excerpti sunt.

loci

a

Macario Chr jsocephalo ^)

Orationis

ut ineditae

Cod. Theod.

t.

VI

p.

anum XIV

7,

9 p.

primum a lacobo Gothofredo 358 et ab Henrico Valesio ad Ammi35 mentio facta est. Quorum prior

apographo codicis Augustani^), alter Barberino usus est^). E codice M^^ primus orationem integram in lucem protraxit Bongiovannius (= Bong) Venetiis anno 1754 115. Vitiorum quibus editio scatet multa divinando p. 88 sanavit Reiskius Animadversionum volumine quinto

p.

524 541, plura ope codicis Augustani in editione In hanc 419. quam uxor prelis commisit t. II p. 388

etiam pars notarum Animadversionum

transiit.

Pauca emendanda
1)

reliquit

Sinteni

et

Cobeto.
t.

Cf

t.

I p. 361.

2) Cf.

t.

4)

Codicem 1 raro inspexit; cf

I p. 19. p, 312,4.

3) Cf.

I p.

33 sq.

•XLII.

rnEP 0AAAS2ior.
R n 388
ijXG)
5

1.

^T^QL6%-BVti (pCl(p
ccv

xal TcooXvd-svri
jroXlcbv

tv%elv cov
iiete%6vtGiv^

eimtGi^

statvxTJjcsi

itQO

t&v

g) pa6ilsv^ rd ts tfjg (piXCag dCxaiOV xal a^a /i?) 6v iiov trig ^iGJTtfjg xatayvag aldov^evog

Porid^rjOcov^

sXoyC^ov yaQ av^ tCg av eirjv JtQog tovg alXovg syb tbv tQOTCov 6 jieQi tbv toiovtov okiycoQCcc 2. cog ^ev ovv ovx i6ov elg ccvyjq sv tw OiS%Qriiisvog,
(po^ov^evog.

R n 389
10

6vvelvai vsoig eig yfJQag
si

|

?J;«o^'

xal

(jvvsdQiov

ayavaxtovv
fiatog^

^i}

do^Si jieXtiov slvai

roi) jtaQadsCy-

avtdg ts

akk^

si

t&v aXkav ovdslg ayvosV nsv aXXog ^a6iksvg s^iskks t&v ts koyov dxovSTtC^ta^iai xal

6s6d^ai xal ro dCxaiov e^stcc6siv^ sdsi6a

av

^i]

tov r^g

A P

= = = / = Va = B = M = V =
C
1 Ji6
>t|?

codex Chisianus Monacensis gr. 483 (Augustanus) Palatinus gr. 282 Marcianus append. XCI 2 Vaticanus gr. 81 Barberinus 11 41 Marcianus gr. 437 Vindobonensis phil. gr. XCIII
-4,

ante vtisq

rov avtov

d-ccXccaalov

C

V

{vs' in ras in

rubr,

in

10 §sXricov

V

marg

B

marg m^,

rubr

&ccXcc6lov lid post Xoyos TQicaioarbs TtEUTcrog 8 ovv om Bong laov B
\
|

V

B

LIBANH ORATIO PRO THALASSIO
povXfig

309

dvo^arog 6 xa dixaLOTSQa Xsyav dTtoXsnpd-a xal t6 %liov ysvr^Tai tov TtXsCovog' snsl 8s 6 Ttjv Tcbv
d-scjv

svvoiav XTtjGd^svog Tfj tisqI Tijv dXTJdsiav Tt/ig xal Toj Ta iLsv dXXa dcpaiQslv sv Talg dCxaig^ sCg sv ds TOVTo ^6vov bgav^ diayva^srai ttj^sqov^ noXXdg
s%(o tov avTov xal vvv S6s6d-ai tov dLxa6Tr}v xdv Xdpri t6 6vvsdQL0v rjdtxrjxog^ ovx dxvr^dSLV avTO TOVTO SLTCSlV, G)g YjdLTCriXS.

5

sXnCdag

3.

Mlkqov dh

dvcod-sv^ Xv

sidi^g, cjg

svXdycog ts iyh
lo

q)CXov Tbv

&aXd66Lov

S7tOLrj6d^rjv rovTOLg ts ovdsjiCav

7tQ6(pa6tv sxsl t6 TtsjtQayiisvov.

K:isixfi

'E^s XbycDV s6%sv s^ aQxfig SQCog^ w ^a^iXsv^ R II 390 aTQCtJjag ds iv Td3 cpOLTdv ovx dXCyov xqovov dyo^svog c' dvdQav svdonL^cov inl t6 t&v ovtcdv fiot ^sraI

dtdovaL :tSLd-o^at xal t&v dXXav aTtdvTtov diisXrl6ag, ag xal tcov itaTQcpGiv ix7ts6SLv^ do^ag ts Ttoislv X6yovg ov q)avXovg sixofir^v dsLv&g Toi) TtQdy^aTog s%G)v (pv-

i5

Xaxa T&v dsLXvv^sv(ov
ds ixsCvov xal
dCd(o6Lv
7]

rjuiv

Md^Luov.

TsXsvTi]6avTog

t&v X6y(Dv

^rjTovvTCDv t6v dvT^ ixsCvov
20

Tv^rj

rbv rjdtxr^^svov vitb tov 6vvs6qCov

TovTovt @aXd66Lov TtoXv ^sXtCg) Tolg oXoLg ixsCvov tov
16

cf.

p.

233,10

20

cf.

ep. 842. 845

3 xrri6diisvog inser C* o ante 5 rovto om B3I Bong 9 d' Re 8 rjdixrixBv 6 tov (2) om Bong diayvdiGstccL uqIo^ui post avco%-sv inserendum quispiam coniciat coll Dem. Mid. p.539,22; 566,22; Plat. Phil. p.44D, at cf. Themist. or VII
j

V

A

|

p.

84 d
ei

10

d^f

C
|

I

ex

corr in ras
Tcb libri

ovdB iiiav C 12 iiaQxV?

^^

Re

.M*, edd coni Re

totg aXXoig

ovtcov scripsi r&v bvtcov (vel dod-ivtcov vel -Ktrid-svtcov) 16 nargcocov 19 rbv Xoyov I rbv inser C*

edd

IB3f sed in hoc tj 14 ro scripsi auctore aXXiov libri sed Xoytov in marg
?Z^

H

IM

Twv

IB num

tiv' ?

21 Q^aXuGLov

B

\

310

LIBANII ORATIO XLII
tfj jtSQL

TtQotSQOv (pQOvxCdi ts
tG) tibqI

f^v (pvla%riv
tfi

(pCktQcp te

tovg Xoyovg EvvoCa te
iv

JtQog s^e xal 7tQ064. ^iad^bg 7ta6av ij^lv

hi ye
5

6coq)Qo0vvri %al yaGtQog zal aldoCcov.
^ijv

dh avtG) tovtcov to
ijtC^ta^d-ai

tovtoig zal

ttjv TtoXiv^

cjg
\

sjtl

tovtcov diatQC^oi' Toi)
eTtid^v^et

R

II

391 de

ye dia iQrmdtcov

ovra deltai ovt

yfig

tivog djto%QG)6rig a^r^.

lieye%-og

ovdev

i6tr]6i^

rc3

TtoXkovg de ye TtXovtov de ^al dvdlco^a yCvetai

Ttoli) TteQl
10

tov68e tovg Xoyovg ^oXkdxig tavtd xtco[ievG). dXX' , OTteQ ecprjv, td de tovto Ttoiovvta TtoXXd. 5.
dcjQov G)v ^oi
tfjg

Tvxrjg ®aXd66iog xal tbv dnb
Av^ct:^ cpofiov
ecp'

tfig

Ma^Cfiov teXevtr^g
tcbv TteXag dya^^otg

tovg cpd-ovovvtag totg

dv6xoXiG}v
15

djtaXXdtteiv

eavtbv exCvei did tb 7teiQa0d-ai xal TtaQa^oi tbv fiCov.
el

xaXovvteg dXXijXovg ecpXvdQovv xal TtQbg tovg ev%eQeGteQovg tG)v dQ%6vtG)v eXeyov xax&g dfiXoC te f}6av,
dvvrjd-etev^ xal 7toi7]6ovteg^ exdteQOv ddCxog.
drj

6.

evtavd-a

TtaQaivet tig tcov

doxovvtov vovv e^eiv eva avtbv
Tcal

R II 392
20

yeve0%-ai tov

dvvedQCov

tavtji tovg

6vxo\

cpdvtag d6%eve6teQ0vg Kata6tfj6ai. yQacprjv ^ev yaQ dixaCav ovx ecpofiov^ed-a^ tb d' vTtdQxeiv ti6l Qcc8CG)g
BTtrjQed^eiv

olg

exetvo

ovx

evi.

xQfjtai

drj

ta

TteQi
6rlg

tavta vo^cp ®aXd66iog^ xad'' bv yQd^^iata tf^g de^iag Xa^cov tavt elg tf^v povXf^v eldeTte^^e tav
25 exeCvrjg

7taQ^

tev^b^eva.

dva^trjdyj^ag
13
cf. p.

ovv evd-vg 'O^ttdtog^
sq.

7 cf. p. 325, 12

330,13

25

cf.

ad

p.

49,11

M Bong

FUBM
£vd"vg

10 rovta) libri edd 14 ^ov 12 tv%r]? Bong 18 di] 23 xa^' 21 oi) cpo^oviitQ-a CB ds edd f 25 'OTtraro? praemisso xsiimvov in marg P^ 24 tavta edd 2b i^sivoLg Val tsv^oiisvos Cobet Coll. 133

9 tccvTcc scripsi auctore Re 11 bv Bong

ravra
\

omC

IBM

B

IBM

\

|

om /

I

ontdtos bis

libri

Bong

LIBANH ORATIO PRO THALASSIO
G) yf}

311

xal

7]Xl6^ ^sra rov rijv xelQa JtQog rbv

ovQavbv

alQBLV i^6a^ ®aXd6diog rfig rj^srsQag Povkfjg; 7. Kal rC dscvov^ m 'Onrdrs; Hsvd^SQa ^sv avrw ds 6 7tari]Q^ rQotp'^ dh iv nXovrc) lirjrrjQ^ iXsvd-SQog
fisv ov, iv rd^si ds.

vvv dh

drj

xal ov6ia

rav d^s&v

5

^ovko^svcov, 7]v iv XayvsCa TtsjtoCrjxsv skdrrcj, dXX' sv Jtoi&v rovg dso^isvovg rcov (pCXcov xal rovg Jtovovvrag avra TtSQl rd

ovrs iv xvfioLg ovrs iv Ttdroig ovrs

%aQd

rfig

yfig

dvsxcov diarsrsXsxsv
rfj

slvaC rs

vo^C^ov
lo

^sovg xal rdv

yfi

xad^oQccv^

cjg

slxbg rbv ravra

%S7tSL6^svov^ didysi. yd^oj 7ta6iv d(pQodi6Coig Jtalda ^sv
fiC^Si

rs
\

SQQ&Gd^ai cpQddag xal sxsiv iv s^ol vo- R 11 393

rm ysQOvn^ r&v
7]diov

vav

rb

^i]

iv ralg dXXaig ^C^s6iv rido8. iJtJtoi ds xal rovroig i^dsod-ai.
d'
i5

ccQ^ara xal 6xrjvri xal rjvCoxoi xal jtdvra ravra aTtSQQiTtrai^ xal XoidoQsl ^sv ovdsva rcbv rovroig x^^QOv^axo^svov ds rcov, avra dh ersQa 7tQo67]xsiv riysirai.

ovdslg avrbv Ttmjtors sldsv vjtSQ dQyvQCov xal xQ^^^^ov ovd' dyxovra rQajts^Crag ovds d^rjQCJvra cpsvyovrag ovde

rovg
9.

V7i

sxsCvoig

Ttaldag

ovdh

ddixovvrag

naCovra.

20

alSovg ds ori

dsvo^svcjv vscav,
qCoig

jtXsC^rrjg r0orai ^sv vno rav Ttatrj^Ccorai ds vnb rcbv iv rolg dixaerr];f()(0|[i£Vcoi'.

ra

Qr^roQSvsiv

's6ri

ds al6s6i^og ^sv

rfj riiisrsQa

PovXf]^ roiovrog dh ^xal} rolg di
3 et 23

dg rjQ^av

1 Luc. Peregr. 4

cf.

ep.

842

3

m om

B

b

rh post sixbs IB et xat xdv] -k&v C 10 xov? ante Q-sovg Va 16 xbv I 13 d^ inser J.p sUog xs Bong Bong 22 VTtb 20 xol? C oiSsv V 17 avxm Bong rwr] 24 xal insenii 23 uhv] xccl Bong xcbv vnb I xotg om C auctore Re

^ omV
\

6 tojto/?

I

\

o^x* (3)

Re

IBMV
\

M

IBM

\

\

312
ccQXccg

LIBANE ORATIO XLII
a^iov6i TL^add^ai.
xal ovdslg

ovta

xcbv ^taxBQcov

xhv avdQa rjyvorixev^

0^ai
5

@aXa66Cov ^ccXXov tJ dXXa iiad-rjxdg.

cjg ^ij TOi>g Ttaldag xovg avxov xov ysysvvrixoxog sv^a^d^ai yeva-

^rjv oxi iihv cptX66o(pog XBKXrjxaiy

dv QadCcog^ <(g)^ fiaOtXsv, dcd tcolcdv ds %Qay^dxcjv zxTJ^aLX^ dv xtg xijv TCQO^rjyoQtav, ovx dyvoslg. 10. Tovxov ovv ovx si^LOvta sxovxa %Qfiv ditsyvoCrjg

XavvsLv. dXXd %al

U n 394
10

dLdovaL XL
ri

^ovXo^svov sladysLV OLSdd^aC xs Xa^^dvsLv xal tco^^sIv [idXXov avxbv rj
^rj
|

iidXXov

zo6^SL0d^aL xal ^sC^ovg itoislv tJ yCyvs^d-aL. ivd^v^ov ydQ., olov dv rjv^ a ^a^LXsv., xb 6vvsdQL0v^ ovTt slg iQTiiidxov Xsya Xdyov^ dXX' sig xQoitcov^ sl
Ttdvxsg
sd)zs6av.

xovxc)

to^sv 8s xal xrjv UjtdQxrjv
tcXovxg)
TtoXscov avxrjv drj-

d-aviia^o^svrjv V7tb
iB

x&v iv

^o6La Ttsvo^svrjv nsL^o^svr^v xa dsa. slvaL ^sv ovv xovg iv xfj fiovXfj @aXa66Cov ndvxag svTtOQcoxsQOvg b^oXoy&^ slvaL ds XLva xovds dLxaLOXsQov ov (prj^t.
xoLOvxov ^Oitxdxog dTtscbd-SL, xCg g)v avrdg; xCvog d^sCvcjv; xCvog ov %sCqg)v, xC xaXbv s%g)v
11.
dij

Tbv

20 sItcsIv

VTtSQ avxov; bg rjvCxa

^sv s^dvd-avs yQdfi^axa^
al^a^Ldv

^L0SL XG)

xovxov djtoSQdg

stg XLva xaxacpvycjv

sxsLXO xal ovx i^rjtslxo xolg d^solg xcbv

yovsov sldoxov
ds
i^Qiqvsi

%dQLV xolg avxbv ix^aXov0Lv.
fitV,

rj

XQOcpbg

id-QrivsL dh xb

^rj

d-QrivslOd^ab TtaQa xolv xoxsoiv

4 cf. p. 289,11; 315,5 15 Diod. Sic.VII 3. Plut. Lyc. 30

cf. t.

IV 981,6 R.

Tyrt.

fr.

3

apud

4 xa^rjcchxov libri Bong 3 rovds Va qui ^ccd-ritdg ex I reponendum coni /x^r om 5 w inserui 10 num (^ti^ova? 11 rb avvsSgLov Bong co 17 dSivcci C rovrov CB 20 sIttsIv §cc6lXbv Bong ccvrov 23 iv.§dXXov6Lv V ixoiv V
2 cxvTov
yrjrdg

M Bong
I

Re

|

IBM

B

|

LIBANn ORATIO PRO THALASSIO

313

rbv vl6v. o'i xccl tbv ysayQybv rbv %€Qitvx6vra ts xccl avsA6^6vov xal Tco^iidavta xevalg talg x^Q^f^^ aJtsTCs^tpav

SQyov ex^QOv savtolg

7iS7COLy]xsvai

vo^C^ovtsg 6v^q)0Qav

6^sXd-ov6av avd^ig 6l6ayay6vta. 12. 6 d^ 6qg)v adelcpbv 7iQ66^vtSQ0v ayajta^6vov dia triv %6Qi ndvta tk 7tQ06TJxovta

5

TCQod-v^iav
d^so^bg

xal
Jtalg

d^eQaTcevouevovg svxcclg
st

vjcsq

avtov tovg

hv h6X^rj66 ^dyoig

dia\

k^x^rivai xal tddelq^ov tbv d-dvatov altfi6ai TCaQ^ avtov Toi) d-avdtov tbv ^i6d^bv avtolg i]^6iv Xsycjv R n 395

xal t6

^Yj

(pv66i tavtr^v sxeCvov 8ixal fiiXQbv v6t6Qov^ ola td tfig tvxrjg^ djiflXd-ov 6 te 6G)6ag tbv dTCoxtelvai fiovXrjd-svta xal ol yovslg. 13. d^dipag ds ovtog ddaxQvtl
tfj

0Q^G}v. X6vd-6Vta Porjd^bv Xa^cav

dvva6d-ai dovvai t« (pd6xsiv dco66iv iicavaXovg dh toiavta eTCi^ovXevcov tbv ijCiPov-

lo

d6vtog

triv x^Q^'^ dcpeCd^rj.

is

Tovg yov6ig xal y6v6^6vog Tfjg ov6Cag xvQiog xal TcaideCav cpvyhv xal jcovr^Qotdtoig (Jvjwv xdvtevd^ev xtVj-

6d^6vog t6 ^r^dsv al6x,vvs6d-ai 7CQo6%C7Ctcov dvd-QaTCOcg

\

7CQ66^vtSQ0ig xal ^6^ad^rix66iv 6Qv^Qiav xai vo^Ct,ov6iv

ai^xQOv tdg TCQbg tovtov ^d^ag rbv ovdev^ ovx SQyov i^ dyoQccg^ ov Qrj^a d^caCdsvtov, ov tijv iv rolg dXXoig d6xriiio6vvr^v oxvovvra, ^oQ^OQordQa^iv drsxv&g^ ravra roCvvv icpbdia Xa^cov eig dvaCdeiav rovg tcoXXovq

20

xara6rQ6ipd^6vog

8i

v^Qecov

yCyverai

(po^6Q6g.

xal

22 Ar. Eq. 309

cum

scholio

sed 2 aTtiTtsnTpav 3 ix^Qcbv sed av in raa 111 ^ in hoc YQ ix^QOv in marg m' 4 slaccYayovTsg avtoTs ' o sed in ras m* 11 aXov? 7 hi I Bong 24 yivsrai 16 oGiag Va in ras m* 18 TtQOGninxcov I sed

P

BM

AP

IBMV

|

V

B

P

IBMV Bong

314
dsov

LIBANH ORATIO
avrbv
eico^d-fjvai

XLII
tolg

TtdXai

avtov

^sXtCoiSi
rco

xXeiSL tag d^vQag yavQiCbv

ta dvvacd^ai deov

ovtco

xatadvedd^ai.
4

14.

UoXXov yaQ a^iog eyeveto^
ocal

vi} z/ta,
\

tolg

R1139Q Alyv^ttiOig.
exeiVYjg
Tcal

tovg

tf^g

dQ%fig
^iev

^^vag
ovv tw

7CQ06xvvovai.
Tcdv

xatoQvttovai

tatg dTCotpQaOi tf}g dQ^fig dvoQvttov6i Xoyip tbv xQOvov e%ov6i' to6ovtG)v xazav TteXayog e7ti6%eiv
tfiv
10

AtyvTttov tcjv
de

iiev d8ixc3v i0%v6vtc3V^ tcbv d' dditfjg
.,

xov^svov TtQodiSo^evov^
tov
15.

d' dyoQccg

dTtrjvd^tjxvCag^

dtj^ov
Ttcbg

rj^eXrj^evov

Xoycov

de

Jtecpevyotcov.

e^eXXov ^etd IltoXe^atov toiavta bv djto^TtaGag e^ ojvrw^' t&v dyaX^dtcov Yjdixrj^evov; G)v totg dcpd^aXuotg et,ri di ev%cbv zal dJtovdav xal vcp'
d'
18

ovx

d-v6iG}v xal Pi^XCcjv TtoQevo^evog ^v te rjdr] yr]Qaibg tavta avtG) td xaXd tov %q6vov (jvveid6tog^ dXX' o^cog tovtov riQTtaaev e^ leQcbv^ eTtl dixa6t7]Qiov ueted^rjxev,

dvexQe^a6e, %eQ6i ^aQeiatg edQa^e did JtXevQcbv
tcbv
20

ti]v

ovda^ov TtejtQay^evcjv

^r^tcbv

b^oXoyiav^

^ovov

ov Ttivov tov ai^atog ovde tdg TtoXidg aidov^evog.
2

Dem.decor.p.308,6

7 cf.p.180,1

llsq.cf.p.315,7sq.

1

ndXiv

I

I

avTov

ras

m*

2 rc5 (2)] xh
\

IBM Bong IBM Bong

|

^sXxioai I sed ^eXxi in 4 iyevsxo om Bong

6 TtQOGtivvovat; Re 13 ScnoaTidaaL I

rm om Re 14 anovS&v

8 xoaovtov
v.ul

I

\

om V

iTtiaxs^

17 xovxo TtXsVQ&V

V

\

suprascr m' ^iovov ov V icovovov {^ovovov I) reliqui libri edd 2P ovds xa? scripsi auctore Cobeto Coll 133 ovSsxsQccg ovd' kxsQccg reliqui libri edd ovd' idsiQccg coni Re Anim
|

IsQ&v inl dLnccaxT^Qiov , iisxed-ri-KSv 19 TCSTtQayiiivcov sed cov per

P

18 tcXtiycov Bong rasuram in ov corr et

M
ocg

IV

|

TtoXi&g

C

TCoXLCia

I-

LIBANH ORATIO PRO THALASSIO
TiaCxoi

315
cpoLtGJV,

^vvdeiTCvcbv
yccQ

l'6(Dg

tL6lv,

ov

yccQ

drj

ovdh

ig)0Ltrj66v^

ijzovcfsv^

ag ^AiLllsvg ds^aito

tbv IJQCaiLov
xtsCvavtog

avtci.

JtatSQa ovta tov tbv (pCXtatov cctco6 8s a% avtov tov yr\QGig v^ql^sv
5

ccyavaxtav^ otL ^ri 6vzocpdvtrjg 6 cpLX66o(pog r^v. 16. tovtGiv ds TtSTtQayfisvcav ^ g) /3a^tA£t), Ttdvtsg ^sv 6vv7]x^ovto tolg dvriQri^svoig vo^OLg, olg d' iv XoyoLg
6
I

pCog^ xaO"' ovg av tLg trjg dsCag aipaLto (pLXo-

R

II

397

docpCag^ dQa6[ibg vjtSQ tovg OQOvg tovg AlyvTttCovg^ Gig ovx bv trjv OQyriv tr^v tovds dLacpvyslv^ sl ttg

lo

evtbg ixsCvcDV

dXoCrj.

xal

ol

tdg dat^ovCovg ts xal

^axaQCovg 7tOLov6ag ^ad^rj^SLg JtaQadLdovtsg^ g) ^dXL6ta vLxa tdg dXXag rj 'AXs^dvdQov JtdXLg^ G>xovto 6vyxaXvittoiLSvoL tavta tov TtaQadsCy^atog TtsC^ovtog^ xal ol
vsoL tovg rjys^ovag STtod-ovv. 17. KaCtoi xal sl tolg dXXoLg avtrjv ^sXtCa) jtsTtoLrjXcog hv tovtcp ^ovov XsXvfiavro, dCxrjv 6oC ts xai
sxaCvri ii£yC6tr\v (acpstXsv
i6

dv^ vvv ds dtd TtdvtGiv s^s-

I

toLyaQovv i^sds^ato trjv aQxrjv tb ^r^ds^ ag sfiovXsto^ jtoLSi6d-aL tijv bddv^ dXX' iv tolg ro 6G)^a TtaQStXri^po^L tovto xsi6d-aL xal JtQbg tr]v ixsCvcov PovXrj6LV xal ^adC^SLV xal pLSvsiv
tijv

tSLVS

pXdpr]v.

(pQovQd ts xal

20

xal i^d^CsLV xal
S(x)QG)v

fi))

xal xadsvdsiv xal
tL

^rj.

xal avtbg xal

stxov i^orjd^ovv

tavtl yaQ d^d tav

3 n. Valesii

o 513 sq. 17 Dem.

13

Amm. XXII
20

16, 17 sq.

cum

notis

p. 120, 19. 570,

sed v in ras

4 ccnsxtovotog Re 9 vnhQ I sed to add m17 Ivl Cobet CoU. 134, 13 aXXag noXsLg ij I 20 ^r} Sh at iv respondet usui Libaniano /tovoj J. Re 23 xccl -Accd-evisLv xccl y.i] om C 21 totg om Va tb om / 24 otL
2 di^ccLto

C m'

j

AIBMV

IBM

\

316
TCQog Tovg

LIBANII ORATIO XLII

ayovrag Xoycov, ov %Qri6T0v rjyov^svog^ «AA'
oIktov tw^^ xcctaq)6Qo^aL.
jidXiv Tcal
18. ild^cov

ovK

old' OTCcog sig
slg tijv

tolvvv

iisydXr^v
\

R

II
5

398 elvai doxG)v

7tavta%6%-£v a^iog ted^vdvai olg te avtog edsdQaxei xal
svjtoQrjds

olg

dlXwv xats^svGato^ 6vu^dxcov 6/iwg

t&v

KXsdQ%(p iisv sx^Qcbg sxovtov, sldotcjv ds ort tovtov ixsivog ^ovXoit' dv djtoXsdd^ai. sod^^st ovv tfj tivcjv
dvvdnsi 6 tsd^vdvai ^sv dCxaiog ibv^ t,G)v ds^ OTcag 19. Siaipvycov toivvv syyvg ov tb dviato KksaQXog.
10

^Ccpog aTtdvtcDV

avtbv

oiofisvcDV

sl'6C3

ts d^vQav ^id)6s~

^XTJ^Siv rjdvxCccv xal Iri^Siv tfjg xatd t&v 'KQSittovav TtaQOivCag avtcp ta TtaQ* sXTcCda 06(3a0d-ai Ttal tibv iv t^ ^ovXf} tovg aQCatovg ^iaQchtSQog rjv.
ed-ai

xal

vXaTctcjv
15

vo^C^cov svtsvd-ev yovv sGsad-ac ovx ov6rjg dcpoQ^fjg^ ol6v ti t6 tov %6Qicpavrig dixaCag
rjydXXsto

&6Q6Ctov jcsQi TQoCav 20. TC ovv 66tiv
iX6vd-6Qovv sxQfjv^ dXX^
ojccjg
20

riv.

cprj^i;
oi)

bti

tovtov

trjv

PovXrjv

dv

tig

dXXcjg

dovXrjv Tcoielv. 7tQ066C%0i t6 vvvl

ov yaQ old^
yiy7^6^6vov.

otav yaQ t6 toi;tco doxovv JcaQ^ sxsCvji v6^og fj^ n&g ov tOiOvt6v i6ti; vvv d' cbv 7cdxi6tog xal xoQvcpalog
slvaC
6X6i

ts

^ovXetai xal

cpr^Gi

Tcal

tovg

xal

60^61 xal dTCeiXel zal

dia^s^cpetai

6vyxc3Qovvtag xal tbv

16

cf. t.

6 Sievers p. 258 sq. IV 943, 12 R. II.

14 [Isocr.J ad
|3

Demon.

p. 8 c

214

3 i6

M
|

edd
in ras

7

iGw^sro

m'

6 d' 5 riv-xoQrias C rmv] xal Va I 10 avtcbv C 12 TtccQOLVLccg I sed olvl 14 y' ovv 15 xb inser P^ TtccQsXnida
\

PValBM
V

MV

19

20

Tj

P

dXXag TiQoasiitOL dv sed ri in ras m^

TLg

yLvo^svov 23 ao§bL reposui e libris (sed y9
|

IBM

A

Bong

(po§sl in

marg 3P)

cpo^H edd

LIBANII ORATIO
ex7C7]dr}aai

PRO THALASSIO
avrl

317

(pd6xovra
iTtiaeCsi.

6(f%-aXiiov

FoQydvog tolg

£vXafi£6t8Q0ig
21.

Kal ^axaiQ&v
6

\

drj

nvav
tijv

inanvrito TcdxU 11399
ixpoXrjv

tovtov ^vo^ia
kitoiEito.

TCEQifiTtts

xal

ivtev^sv
s

de [laxcciQag ^hv ovdenanota slQyaGato, ovd' s^ad-6 ti]v tBxvrjv., ovd' slx^v, dXX' ovdh 6 TtatriQ olxitai Sh r^iSav avroj tavta iTti^td^svoi^ 'ov8et£Qov.
xad^djtSQ
/dri^oGQ-ivEi

ta ^rj^ood^evovg

JtatQi.

xal

ovdhv

tbv vVov ^rj^ood^ivovg tov zirj^uo6d^£vr] tb £lvai toiovtovg avtolg oixhag ovt£ jtQo^tfjvai tQbv
£K(x)Xv6£

lo

^EXXrjVixav 7tQd^£(ov ovt£ Qvoaad^ai noXEig ovt£ dvtitd^aed-ai TtQbg trjv 0iXl7txov xal Q(D^rjv xal tvxrjv
6t£(pdv(x)v xal xrjQvydh ov d£67t6tag tCbv iv talg eIxov tixvaig 'A&rivaCcjv tivdg iiovov XiyEiv^ dXXd xal av
oi;t'
tfj

attiov y£V£6^ai

TtoXei

^dtcov d%oXav6ai.

i5

tovg djtb t€xvG)v Tjxovtag i6xv6avtag. 22. ^AXX^ d(pa)^£v, £i dox£t, tbv ^A^rivaicov

dfifiov

xal tYjv Tcvvxa xal tb pfj^a xal tbv UoXcjva^ td vvv dh i^£tat,i0%-(x). toX^rjdai tig dv ovv £l7t£iv^ cjg ccTtav To 6vvidQiov £vy£V£lg ix t£tQayoviag xal it dvotiQcj
7tQoy6vG)v dQ^dvtcov xal 7t£7CQ£6^£vx6tci3v xal XeXeitovQ1 II.
-O-

20

349. X 36

8

Yit.Dem.p.2,8R

12 Plut.Dem.30,5

4 ovsiSog? 5 ovdh ncoTtoxs
6 ovSh
14 6'
(1)

\

IBM edd
edd

AB3IV Bong
|

TtSQifints

15 av xovg scripsi e PVa (et Vat. 84) ccvxovg 17 x&v Va reliqui libri sed yQ av xovg in marg yl, edd 18 nv-Kva Cobet Coll. 134 at cf. t. II 566, 13, ubi Herwerdenum (Mus. Rhen. LX 108) nvv.vl scribentem sequarie caveas xa vvv 20 xsxQayo)19 xig ovv om Bong xavvv IB Bong num XQiyoviag ut Dem. p. 1327,3 et Herodian. vlag Bong I 7, 4? 21 xal nsTCQsa^svxoxojv om Bong ScvcoxiQcoL

Jrnioad-ivriv

f (2) in ras m' nsQi^nTai Bong siQydaccxo 1 sed BlQya. in ras m9 zJr]uo6d-hri reposui e libris ovd' Re sed ot in ras 4 litt m' 10 otxtxccg

I sed
|

B

Re

I

P

M

A

\

I

A

318
yrjTCotcJV

LIBANII ORATIO XLII
xal
dicc

Ttdvrov ci(piy^£vcDv a cpBQSLv Xa^TtQotrira
re

Svvarai;

Ttsiacira rrjv PovXrjv'0:trdrog ravrr]v de^aGd-ai

rijv i^sradiv.

dXk' ov TCeC^ei.
\

i]

yaQ

iCQrjTclg

ra 6vv8-

R
b

11

400 dQiC) zal roiavrrj

Ttavrbg rov 7taQB%ovrog avrbv
rr]v povlr]v dishjta

sig avri]v iaQit,o^evov

rw nldrrovn

re ovd£7td)7tor£ rb TtQoand^epiSvov £%ov
Tcal

n

xal roiovrov.

ov iis^cpo^ai' TtoXXdxig yaQ tovt' in£ivov ^iXnov. 23. Ei de ^s d£i xal dvo^aarl ^^^vfj^d-ai nvcjv^ 7t£Ql ^ihv tcbv vvv dlXog dv iGcog d^£ivov SiJtOi^ tov
10

TtaQovtog yaQ ol^ai xal tb tavta siddvai^ tcbv TtQot£Q(DV d£ pi£6ti] yf] xal d-dXatta xal Xe^o) p^^orjfi^va xal d ^ad-^iv ovdslg dioit dv did tb £7tC6ta6d-ai.

Tvxa^£vr]g 6 tav ^Qycov £7ti6tdtr]g 6 KQi]g xaX%otv7tov xaitoi tCg ovx otd£v^ o6og r]v Tv%aii£vr]g Ttalg i]v.
15

iv

ta

6vv£dQCa)', 'JpXdfiiog
V7CriQ£tcbv

aTtb

tf]g

avtf]g

vr]6ov td

TtQcota

tolg VTCr]Q£taig rov rf]g KQ7]rr]g aQiiev
tfj

Xovrog^

ovrog
Tot)

dvrjxd^r]

ix^ld-^v
d-aXdttr]

xal

nXiov

v7t£Q

6PoXg)v r]V%£ro rolg ev

d^^olg^

iXd-cov

dh

20

£KQdt£i KQatovvtog xal OTtot £ig tb ftovX^vtyJQiov 24. tC dal 0CXi7t7tog; £l6Coi, ^£bg Bv dvd-QCQTtoig i]v.
tC dal /1atiav6g\
5 Constantino
p.

ov tov ^hv 6
cf.

7tati]Q

£%6q8£V£v^ 6 dh
vit.
1.

23,l9sq. (Zos. II40). Amm.XX 11,3 20 Zos. II 46 sq. 21 Amm. XVII
21 ixoQdhvsv']
rixoi

Exc. Vales. § 30
5, 1

15 Eunap. 18 Eunap. L

soph.

p.

25,13

iy.Ld-dQi^sv

V^

at

cf.

Ar. Eq. 214 et 315

cum
6

scholiis

4 Hal] num ov7 ccvxbv tov om Bong ovdsTtwTtoxs I ovds Ttoonoxs reliqui libri edd %ov xl] 8 7 xovxo xi edd ovoiiaexl Re ^XovxL
\
|

V

CIBMV
[

B

\

BV

IBM

IBV

14 xig et 15 10 ^^malim Ttavxbs''^ Re 15 'A§Xd§LO? Re a§Xa§(bs libri Bong xccTtQ&xcc 19 onoxs ValBM 16 xov om sed in marg add m^ edd 20 et 21 ds ValBMVBoug 21 i^^Qsvsv Cobet Coll. 135 coll, Dem. p. 315,8 fortasse recte
ovoiiccxL libri

Bong

6vvs3QL(p.

Re

M

|

LIBANII ORATIO

PRO THALASSIO

319

^axiavov
\

Xov^svotg

Xatts;

TavQog dh

avd-QaTCoig iad^rltag icpv- R 11 401 fx tCvov; 'EX7tC6iog de; 6 dh z/o/^e-

xdXoig ^sv aTtod^avcsv dSCTioig xal sX^e^cv^ ds xal avtbg JtatQog d^co tcbv xsiQGiv fwvrog; ^v xal ^ovXxCtiog ev tfi ^ovXfi tig iqv6ov ^hv kQcbv ovx
cov

tiavog 6

5

^ttov 7J MCdag^ dv6tvxslg de xaXav tovg (piXaQyvQovg. ovtog iv TcXvvolg tbv avtov natSQa xataXiTtcov^ ^v ds tcov iv 0QvyCa xvacpeov aQi6tog^ tov 6vvs6qCov nsxa6XCJV '^Q^s ^sv 0oivCzrjg^ '^q^s ds 'lovCag xal ovdslg

dvaOtdg^

o)

SQxetai.
^ovXrjv;
25.

'HQdxXsig, slns^ xvacpslov rnilv i^t s i6 TC&g ovv ov xQslttov dvriQfi^d^ai trjv

lo

Kal tovtoig dnaOiv ovg xateXe^a tb 6vvedQiov
ovdev eteQov
rj

dvecp^ev
texvrj.

tovtcjv

drj

tcbv

ta de tovto
b^iiXCag

te vTidQXSi xal tb

^r^neCov rj did xfjg TtQog
yeyevad^ai.

is

rj^ag

xal

TtaideCag

xq^tcov
jcoXXol

tivd

t&v yovv

ejCideixvv^evcDv

noXXovg
te

riG^ovto
cjg

PovXo^evovg tbv dvdQa iv eTCaivetacg XaPelv^
ijcietd^evov

dv

^0Qq)dg Xoycov d^eCvovg

xal

x^^Q^^^^S

t. II 2 Amm. cf. p. 236 not. 1 3,4. Zos. IH 10,5 6 ep. 3,1. Zonar. XIII 9 484, 9 R. Amm. XIY 7,9 et 16. 1217. 281. Anth. Pal. VII 570. Amm. XXVII 8,10. XXVIII 3,6. 14 cf. p. 138,10 cf. Sievers 10 cf. 311, 1 sq. p. 127.
|

XXH

|

XV

1 icfvlarxsv reposui e

ValBMV
p.

APIBM Bong
287,5
7

2 ixtivcov

BM
4

\

Jofisticcvbs

doiLiticcvbg reliqui libri sed f

supra

i

P*,

edd cf.JoititLt
Tjv

ds xcil

IBM Bong
V

3 xal om Jf Bong 5 8ovXxitiog in ras

P'
\

ncctgbgl^

slg

B

sed litt (/?'?) i-nsiaCQx^taL rjiitv 13 oig sed ex supra inEL6EQX£tccL et (a?) supra ijiiLv eras, Va 17 y' ovvA\ ovg corr, J5iltf Bong cf. t. II 551,10; t. II 456,17 noXXol noXXovg fj6&ovto] ,^maJim sublato prorsus vocahulo {noXXol) 18 ajGav I madcv pro postremo legi rjed^ofiriv'''' Re
|

om

dovXaitLog sed in

ccvtov

I

10 slnsv

A

A

SovlriLtiog -Kvacpiov I rj^itv

M
\

marg add m*

P

\

V

R

B

320
av.

LIBANH ORATIO XLII
ovg ^et£i6iv 6 xrjds^oDv r^g /3ovA^g ovdh yQv. tbv avdii sig £Qiv dsoaevrjv Xoyov TtQog
I

Tcarccatrjd^i

R
5

II

402 d^iov

tov avvsdQCov rovtov.
£7t£i

ovt(D yccQ

£l'6rj^

tig
tfj

hv

tCva

jtQovjtrjkaKi^^g,

xal

o0a vi^ag ev
ovtog
tj

^ovXfi^

XQavyf} xal d^OQvfioig vixag xal tolg djtb tGiV
^ad-7]^a0iv.

zv^cov
iatCv;

26.

avtbg

toCvvv

tCvcov

ccQa y£ t&>v rrjv ^Pcj^rjv Tcnddvtcov
7]

ra)v rovg
t)

vo^ovg d-svrcjv
t6
zrrjd^hv

r&v

vjtrjTcoovg

g^vka^dvrov]

ov

^d

xrrjaaadvcjv zJCa, dXk'

tav

rjv

ng

lo^Ojtrdrog yQa^^idrov didd6xaXog, og xal AiXivvCco tbv TCalda tavta 6dCda6x£v aTcb dvolv aQtoiv xal tfig aXXrjg
tQOcprjg
7]

tovtoig 6vv£^£vxtai.

xal 7tot£ 7tOQ£iag y£vo^ihv
?j

HevTig £ig
xaTtTJlG)
15

UacpXayovCav avtK) xataXv£i
7caX7]v^
rjh,LOv

Ttad-cjv

^lx^v.

ya^£iv xal 7t£C6ag avtov ^hv ovv tov AiXivvCov ZQatovvtog ovdhv
TtXeov did rfjg yvvaixog., rayv ix^Cvov dh rjxov-

d-vyat^Qa tQ£(povti d£ ti TtQbg trjv cjQav

TtaQd nvi xal ixiQvrj,

^v avtGi
rcov
£ig

R
21

£r£QOv adyag r£ £vd^vg xal Xa^TtQbg xal £vxal £d£i dij daC^cjv xal vjtarog 6 rrjv yvvalxa £X(ov. II 403 di^ avrbv iv ra Q^sdrQco 7tr£Qd la^ovrag dvd-QCJI

Ttovg ^£td rcbv oqvC^cjv jter^ad-ai.

21.

rfj

yvvaixl dh

aQa

TJarrjv

dd^lcpco

Stjo

XQrj6ra)

^fV, ro

ydQ

dXrjd-hg

11 AiyiLvvLavbv ci.Zos. 11 20. Aurel. Vict. epit. 41,4. Hieron. chron. ab Abr. 2342 19 L. Ranius Acontius Optatus (a. 334) cf. Zos. 40

n

1
libri
I

ovg in olg corr P^
9 Si'

olg

VaV
10

\

^irsLaiv
%Lv.Lvlai

Bong

ygv I ygv reliqui libri edd
Xlhlvloc

CB 31 V edd
Re
12 yLvoiLiv7\?

2 ^rj scripsi e

F

CI

^stsatLv om. C ^h Xlxlviov
(O

BV

M Bong
Va
i-ALQvsL

V

13 nacpXuyovLccv

B

14

i-KLQvcc

B

reliqui libri

edd

19 d^

om J

16 Altilvvlov scripsi ex

AI

Xlmvlov

I

LIBANH ORATIO PRO THALASSIO
TtatQog ds
ovtcsq
£(pr]v.

321
rijg

€lQr]6d-(o^

ovtoi

avt&v

tfjg tov xrjdeatov xal tbv TtatsQa stQoovdevog avtolg rvxrig. ^stsaxov ovde tb fpBQOvtog r]6av yaQ imstxetg ts xaTcrjXslov.

e^avaatdvteg

tQ6xov6i ^sd-e^ovtsg

y.al

^stQioi xal slddtsg svtvx^lv.

cdv ix d-atSQOv ys-

5

yovcog ovtog ovx ri^Coasv ovtcsq S6ttv^ sivac, aXX' avtl ^v Ss ^f, ot^at, TCoXv ^sktiov tolg listQLov Kvcov.

avtov TtaQSXBiv TtoXXolg sxsCvov.
28. "Iva 8s
firjds tG)
Tcal
tfj

Xsysiv^

oti

ovtG)g

ovtog
^ccl lo

od-sv

tavta

i^CQccx^r]^

^(^^Jig

doxslv
TCSQL

fiovl^ Por]d-slv 6snvvvr]tai^ [iLXQa
dCsiuL.

tiva xal

tovtov
tCg

Ha^LVLavog

s6tL ^a6tQ07cbg
\

vscov

xaXcbv vjcb

tov xQOvov :cQbg tovto ^stsvsxdsCg, sag dh ays- R n 404 vsLog i}v, ^a6tQ07CG)v avtbg idstto. ovtog noXXotg iv 15 to6avta sxa7c6Xs6l tavta ovdsvl TCoXXatg vnrjQStrjxag

usv 67c66a

^OTCtdtG) tovtc) dd^XCovg

d^XCovg ds Ttatdag^ dd-XCag ds ToCvvv t6 SQyov avtbv xal did
xal
toX^irj^ag

iir^tSQag.
tfjg

nsv noiGtv TcatsQag^ 29. tovto
ri^stSQag
rjyays
30

sl6sXd-stv

slg

tr]v

tCbv

TCaLdsvofisvcov

dysXr]v TCstQav 7CQo6dyG)v ti6i xal

x^Q^i^v tav aXXov

xal TCQog xCovC tivi XaXcbv xaC ti xal d-Qa6vtSQ0v :coic)v ocpd^slg dnr]Xavvsto 6G)cpQovstv dstv dxov6ag r] sl ^i]

dvvaito^

ovv ovds

%aQ dXXovg iXd-bvta d^r^Qccv. r]7t6Qri6s usv sX^cov ds TtaQ* r]iLiv t&v 6vvoQyiOv^svG)v
^

25

13 Xen. Conv. 8,0
1 ccvt&v

17

cf. p.

256,1-^

CIB

ccircfig

M Bong
tgj

3 ccvrolg

P

sed r et

ig

in ras

m*

PValBM
Porid^slv

7 rolg ccvrov scripsi

oavrov

CA

rm oavrov

sed in hoc yg t6 accvrbv in t6 Gccvrbv Bong tcsqI aavrov Re
rjj

marg m-

^ovlxi
ed.

B

^oridslv
III.

om

M Bong

H

f*^

rb Gccvtov ^^ 23 dslv om Bong

V

AIBMV

LiBANrus

Foerster.

21

322

LIBANII ORATIO XLII
(isya

ag tovtov xal
tb Ttgaxd^hv t<p

uhv ovdhv

Tcsjtovd-cog ^

atgGiv dh

loya dv6^avii
^dkiGta
tcbv

Jtotsl

tov
xal
5

tfig

tsxvrjg tovtG)

ra5

xhv xQrit^ovta avQaka^aCci)^ dc' otov
STtoiridcc^rjv,

triv VTthQ
drj

vscov STtttC^r^^iv
ot(p
[dri\

xal

distsXsL

^rjtcbv,

tbv avd-QOJtov d^vvsltaL
ts

tQOJtG) xal

la^hv xaiQOv rj^vvato tav
;fa()fcrcov
|

xalav

sxst-

R

II

405 VC3V

djtodtdovg d^ot^dg ^al

d^SQUotSQOV
tcsqI
10

JtQbg

td

dsvtSQa

itoicbv

d^a avtbv sldota^ Sg ov

30.

dxaQtotov s6tat TtQod^viiotSQog. Kal OTt tavta ovtcjg sxst^ ^aQtvQag olg ovz dv
tovg ^sv tcbv TtQb
Qr]udtc3v, tovg
STtl

d7tt6tri6atg^ jtaQS^o^at

tovg ds tcbv s%

sxstvri

tfig vpQSog^ ^hv sldotag tb

ysvrjOo^svov^ tovg ds tijv
Ttoiog
15

totg jtSTtQay^svotg ridovrjv.

ydQ

"ETctcoQ dito^tsCvag

IJdt^oxXov

rj

Ttolog

^x^^~

Xsvg"ExtOQa trjXtnovtov S(pQQvrj6sv^ r]XCxov 6 ^a6tQ0Jtbg ovtog^ ov t6 tfjg x^Q^S VJtSQ^dXXov Xsystv d 6tc3Jtdv
sxQfjv s^riys,

avT»
20

ysXcbv yovv xal Jtrjdcbv xcct tovg ^dXt6ta ^vvrjd-stg JtSQtpdXXcjv zal cptXcjv^ i^bv tovto,

s^oa' t6
7iat

yaQ 8C syth jtQax^sv s^ibv stxotcog dv 31. ttvog ovv doxol Tcal Xsyotto. ^ovXrj
r]

tovtcj)

R

II

%«ptv dv sxot tcbv S(p' rjiidg 'OTttdtco jtQOCpa^tv 406 stSQav sxovtcov; ovdh yaQ 6 UdtQOxXog tov d-QrjI

vov talg
14
prov.
II.

aix^ccXcbtotg^

al'

tav avtCbv stvsxa xaxcbv
22
II.

n 829

Vn

sq.

II.
]

x 330 sq.

t 302.

cf.

Diogen.

47.

Apostol.

XIV
rj

8

2 6v6^svj)
^rjTcov

P

sed

in ras
|

m*
inser

6

in ras m^ sed aiLvvilxca in marg,

P

^rj

P sed
7

dr}

in ras

m*

sed

7]

uvtbv

B

Re

17 ixQ'^^ ^^ ^ v' ^^^ 19 a^xoTw? av iuov I 20 Soxfi C 8oy.OLri 23 num riv in ras m* sed avt&v post aixiiccXmtOLS inserendum?
I

8 TiOL&v sed rr in ras 11 xtiiv 13 dh in marg C-

P

IBM

drj

Re

cancellavi

a[Lvvr\tccL

A ^

|

Bong

i^Qitiov inser C^

m-

9 ^^TtQod^v^os malim"'

V

avtwv

IBM

|

P

'

j

?vB'/.a

Re

I

LIBANII OKATIO PRO THALASSIO

323
^OntdtGi

tovt
Toi)

SJtoLovv.

ei

yccQ drj xig rjv

mg

ccXrjd^ag

0vv£dQCov koyog^ Zcc^Lviavov k^aXdtpav i^paivst av.
yccQ
dij
tfj tfj

fisl^ov
rj

PovXfj TtQog alGxvvrjv slg toLOVtog
tpGivfi
tfj

Tcdvtsg

ol

Zvqcov
tL

xaXovvtsg

rovg
5

dsousvovg avtolg

iad^rjvaC

t&v ^vXCvov dyysCov.
Tt&g

32. KvG}v.f (pr^aCv^ si^l tr]g povXfig.

ovv ov
xaxCag

ddxvsig ovg d^iov; ovtoi
ds
stdrj

d'

dv slsv

ol xaxoC.
dsCrj

iivQCa.

iv

olg ovdslg dv

ds67CotsCav
cav s6ti xal
10

dvSQajtodav sidotcjv iQyd^sdd-ai
6(b^Siv tijv

^Cg^rj,

di

«vTwv xal
TtQog

7tQ06ti\^svai tolg ov0l.

33.

Kai

^sv 'Ojttdtov tavta' IlQdxXov ds

s^ovXo^Tiv

^sv xal vvv iTtaivslv.^ v^QCaavta ds xai avtbv xal s^s ^si^ovcjg xal ^cpodQotSQOv^ oud' si R II 407 6(p6dQa povXoi^r]v^ dvvaC^rjv dv ^rj <pd6xsLV rjdLxrj\

iv dLxa6tov td^SL xad^ij^svog xal dsov /Lt^ XQavyfi tLvcjv xal taQaxf} xai 6v6td6Si xQCvsiv tdg dCxag, dXX^ dstb tfig dXrfisCag^ dnsxXivs ts svd-vg sjti
xsvaL.

og

15

tavta xai piSQog 6 dixa6tr}g iysvsto t&v iTtrjQsa^ovtcjv ovx i^sXri6ag dxovsiv t&v vdfiwv o'l tbv oX6ovta trjv
ipffCpov

L60V dficpotsQOig xa^Ct,ov6iv.
XQfjvai

34.

sljtsv ^Ojttd- 20

To^

^fi

@aXd66iOV syyQd(ps6%^ai xal

TtQo^sd-r^xs

XoidoQiag.

dvd^sivov tbv tcbv vjtsQ ixsCvov Xs^ovtcav Xoyov, fiaXXov ds avtbg ovtog ysvov tb talg aitCaig
G

Dem.c.Aristog.Ip. 782,7 sq.
177,148q.; 180,19
12

8

cf.

11

cf. t. 1

cf. p.

p.317,38q.; 326,19 328,11

1 Tovxo 4 r^ x&v avgoav V at cf. edd oiOccXri^C)? 8 ovd' CI ocv sU 5 avrotg edd 138,12; 157,2 12 „/>ost xai 10 avxav I 11 iihv om d^sir] I Bong 13 i^LB ccvxbv videntur haec duo xal &aXda6iov deease'-^ Re sed s (2) in ras m* 17 iTtixXivs I a7f816 xal (1)] 111) 6h I yillvtx' Bong 22 Xoidogiag; V x' Re om Bong Xsyovxar 23 xb et 324,1 q^igov sed yq xd et (piQOvxa in marg Bong xa et cf)SQOvxa Va
1. 1

IBM

IBMV IBM
A

B

P

I

\

21*

324

LIBANII ORATIO XLII
aXX^ ovds-

(psQOv rrjv 1(3%^^ aTtmtcbv^ taq ccjtodeC^eig.
(3LG)7irj6ov.

^ccqtvqov TFQOv povkei' t6 avTOv tolg TcaC^ naQ* avdsivotsQov, aTCSiCQvxl^a ^yev 6 fihv yaQ %Xrjv iiaxaiQcbv eItcsv Toi) ror 'OTttdtov.
5

vvv

d' elg ^olqccv

ovdsv^
II

6

d^

IVo^fdv
kTtl

ts

slvai

d^avdtG)

xal

avta
|

R

408 TCoXkriv

trig

tQCti]g

dQ%r]g

ysvsad-at ajtovdrjv

xal iksiv xal djtoxtslvat
35.

dQaO^a
rj

ts

co^svta
cj

dlyri^ai.

7ud tCg tavta tojtog

;f()oVog oldsv^

IlQdzXs;

noiov ed^vog; tCg TtoUg; tCg
10

olTiog; tCg dvriQ; tCg Jtatg;

tCg
fiiiv

ysQcov; tCg yvvrj;
sdsi

tCg

dovXog; tCg sXsvdsQog; xal
tfjg tificoQCag

^sv

r}yr]6a6d-aL

yQa^prjv.^

rj

d'
r]

0V7C

dv

r]v ^rj

ovtog tov yQaq)0^svov.
dTtsvsyxcov;
tCg

Ttov

toCvvv

yQacpr];
67toCr]6s
15

tCg d' 6 tavtr]v

Jtoiog

fisv

cpo^og
cpo^ov;
STtsv-

tbv dQa^^ov;

ds

xatrjyoQog tbv

Ttolov ds Ttdd-og tr]v aitCav; tCg tCva did

tovtov

d-ri0s; tCvi tC tcbv TCQay^dtcav %sIqov 's6%s;

tCg tC did

tovtov JtQo6doxr]6ag xaXsTcbv
36.
xd^uTCov stvai

slg

dixa6t7]Qiov rjyaysv;

ix^ig iv t^ 6iyf] tr]v biioloyCav^

td

R
21

11409 6()ft7^v,
TtoCav;

w ^a6iXsv^ tov tovds ds Qr]iiata ^oXig ^sv sxcpvysv olstai yaQ avtcp JCQSJCSiv td ^AyiXXscag.
\

t^v x6ts^ tr]v tcov ysysvr]^svr]v; ov 6vvr]V {lOi Ttdvta tbv xq6vov dvd^QCOTtog^ vvxta xal r]usQav; ov
6

anno 384

cf. p.

327, 7 sq. Sievers p. 157

19

II. l

355

1

^,aut

omittendum

ccXX'

ovS' iragov I §ovXsl; reliqui libri

aut post aLmnrioov addendum ovr"

Re^

I

ccvtov

CIM Bong
libri

2 ^ovXsl. scripsi I ^ovXsl, §ovXsl ' edd 3 ccvtbv sed in ras m* ccvtbv 6 o o ov I 6h ^q ccvtm

A

BMV
V
\

P

M
r)

C

\

Re
J.
\

\

avta
ri

Bong
cf. p.

reliqui libri edd;
tL

A CValBM

IBMV Bong

328,7

8 oldsv reposui e 9 noclg; tig
Slcc

CAPVaBV
om F
6Qyr]v

\

sUsv
11

16 tivl tL

19 ^tpvysv Bong 21 nov ys Bong

B

tovtov ante %siQov Va

M Bong

20 OQyi]

C

V

ccvta
\

LIBANH ORATIO PRO THALASSIO

325

tav

kiyovti JtaQfiv; ov ^sXXovtl; ov stSTtav^svc); ov^ otco Y}^st£QG}v Xoycjv SQCjg xal Xa^Giv exsiv ipovXsto^

jtaQa tovtov rJQxsto^ tovtco disXsysto xal xtrj6d^svog j^dsc xccQLV xal ^rj tvxciv ^^u-d-gro; xal t6 ^syiGtov^

sinsto fisv noi TtaQa 0s TtoQsvofisvc) noXXdxtg^ JtaQsXd-ovtog ds si'6o JtQog talg xiyxXiGiv ixdd-tjto xal ^v dv d' sxGiv tovg Jtdvta rj^av tovto ^ovov iv iisGcp.

5

^rjvvovtag toGovtovg C36ts dXX7]Xovg xatanatslv^ xal Ttov xad^fi^to ®aXd66iog^ sldcog ovts rjyavdxtri6ag ovts

iXd^ov^ dXX^
jtoCrjtaC 601.

ovdh
I

rj7tsCXrj6ag 7toir]6stv

d

^ij

ns-

R 11 410

37.

nstd tavta toCvvv 6v ^hv svtav^a u

ri6^a xal rjGd^svsig^ 6 ds sv Za^o6dtoig xal totg dyQolg
G)v
rj

tG)v

tQOTtcov

dQStrj

ds6:t6trjv

avtov

s%oCri6s.

xaXcbg dh a^iT^

tav

ixsl

tsd^svtov ^xs

dsvQO ndXiv
15

vo6ovvtog
oi;t'

£Tt,

xal ovts sxslvog sdst^s tiva vTtoii^Cav

xdvtav^a itCaag us tt^alg avthg vnco7Ctsv6ag. cjv ovx fj6av iisC^ovsg^ tbv ta JtovrjQCJ yorjtt 6vt,G)vta.,
xal

ovdsCg

6oi

xat

avtov
Ttag

TCQog

ovdsva
cpfjg

^sC^cjv ovts iXdttcov.

ovv

Xoyog ovts avtbv dianscpsv?o

tbv nsQt tdg 6dg tfj xal ^i^v ovt dv tbv ov tov ^vQag.) noQQGi ^svyovg. t&v d y]^slg f]yvor]6a^sv naQa 60I metsvodiavof]^
ysvai 6s^

tbv iv

avtfi noXsi.,

16

cf. p.

328,12

Bong

7 v^a>v Bon^ ndvxccg reliqui libri edd 8 TO6OVXOV1S Re 10 o^d* 9 oi'T* (2) Re xovxovg libri Bong Re 11 xoivvv om Bong 14 xs^^ivxoiv] xs cum lacuna 4 litt 15 edd 16 o^e Uhgs libri edd seripsi 19 oijx* R« sed ag in ras m^ ixiuriaccg ixiy.(xs Bong

3 XTTjffaftfvo?— 4 xai (1) om ndvra scripsi e 8b Re
I |

F

5 go\

IBM

V

B
1

qprj?

UuU P IBM

BM

ValBM

libri

edd sed

iv

xfi

avxov 20 ccvx^ scripsi e ,,poterat quoque dicere iv xfj 22 Jtagd 601 Re avxfj TToXsi^'' Re

V

Va

j

avxov reliqui 6avxov 7r6X8i. item

326
asvcjv
xal
rjtilv

LIBANII ORATIO XLII
ovtcjv
cpikcov^

ovrog
el

te
d'

^ad-cov

\

R

II

411

avtbv av

s^cj

d-OQvficov

STtoCst.

ovSaiiov
sitgattsg

q)aCv£taL fistaGtag ovd' d(pavC6ag avtov,
v^Qit^sg.
h

olg

38.

tcbv

"EdsiCa^ (prjtji^ trjv ^ovXijv ^ij do^ai^i tdvavtCa avtfi TtQattovtav sivai xal t&v

avtfj TCQSTtovtcjv oliycjQstv. eyco d' cog ^sv ovdsig tovtcD Xoyog ovds acpodQa tfig ^ovkfjg OQyi^o^evtjg dyavaxtovvti tm ^ij ^std tcbv ^sciv olxstv^ sdOG)'
10

exslvo

ds ridsog dv sldsCrjv^

cj

^a6iksv^

tCg

dv

ijv

tfj PovXf] 6s6iC37tr]x6tog:, rj dvdyxr]v sItcsv d vvv slQrjxs; tCg d' ovk dv avtov i)TCsXa^sv dyvoslv tbv dvd-QCDTtov; tC d' avtbv skcoXvsv

altia xat

avtov

xatd itoCav

avtb
15

tovt

slTtstv,

d)g

dyvost',
ijv

elTcbvta;

39. 7t66(p d'

dv

tCg d' dv i^rjXsyxsv exetvo TtdXXtov e7ti6to^C6ai

I

tbv ^Ojttdtov dveXbvta tdg pXa(3(pr]^Cag tfj JtQbg i]^ag ®aXa(50Cov (piXCa; el d' ovv xal 6(p6dQa e^ovXeto 11^6xXog tavtd (pQOvcov ^OTttdtG) TteQi tovtov (pavf]vai,
20

tavtd (pd^sy^a6d^ai XQ^'^ sxsCvc) y.dv tatg ^axaC^aig 6tf]vai. v^Qi^s iisv yaQ dv xal ovto ^^svdo^svog^ ov
aiiv cjg

Xeto

vvv ys. vPqC^cov ds exstvov ovd' r]^cbv d%eCt&v TteQi 7cXeC6tov tbv &aXd66iov Ttoiov^evov.
40.
I

R

II

412

Olov dv^QG)7tov

elg

aQydg

dyetg.,

co

^a6i-

I.

G. 8G12

23 ep. 857. Zos. IV 45. Cod. Theod. IV 4, 2; XIV 17,10. 0. (= Anth. Pal. IX 682. cf. De antiq. Constant. p. 34)
1
nccl r}fitv
I

3 litt
libri

14 xovto V xovxov om
xovxGi

Va Bong

om Bong

B

ovdccfwl Re 12 eiQri-icav 16 7t8Ql

2 d' ovdaiiov] d' ^ov cum lacuna 3 ccvrov I 8 ov^h Re ovd' si

A

B

\

v7teXcc§sv

avxbv

IBM
B
\

Bong
18
tisq}

17 Tj§ovXsxo

\

AIMV

CFVa Re
Bong

xovxov scripsi e
xovxcov 21 dh] ovdh

IM

V

B3I Bong

xovxcoi e xovxo corr

A

V

Bong
8'

20 av

om

ovxcog

Re

iy,sivov
1

V

LIBANE ORATIO PRO THALASSIO

327

Afv, Xoycov ^hv ccfioLQOv aiKpotSQOv^ v6^ovg de ccvrl koycjv dTCslv ovx exovra^ ovbe yuQ rovt avi avnp,
dc' ridov&v ds xal tQvg^fjg xal jisd-rjg slg dvdQog iilixCav r]xovra ov dvv7]d-svra jtsiad^fivaL vo^l^slv t6

0oXoLxC^SLv Tcaxov.
sl

41.

xal ovx

ccv

^v TtCCW dsLvov^

5

rrjv (pavr^v ccdLXcbv sv rolg aXloLg srC^a t6 dLxaiov^

o6ovg ovrog Oolvlxcjv aTCTJvsyxs; ds ov XoL^ov dsLvotsQog tf} TlakaLOtLvri xatsatrj; tCvog de TcksLovcDv sd-v&v ccQxrj noCov ovx sysvsta ^aQVrj
rCg fisv koL^bg

dkXa

tSQa jtoks^cjv;
^Ccprj dL^

ca

7i66ov al^a trjv yf^v sxQ(06sv;
cb

w

7c66a

lo

avxsvcov sdQa^sv;
cb

7c6qol tcccpoc tolg ccQxaCoLg

7CQ06stsd-rj6av;

TcXrjycov

d^avcctovg

ts

SQya^oiisvGyv

xal

ovds

[vvv]

Tcavoyisvcov.
rrig

a

Tckr^yav

dg
cb

STCSidsv
cpvycbv.
is

'^'HlLog

dLa Tcavtbg Toi)
co

rj^SQag ^srQOV.

&

dsOjjL&v.

TCad^riiidrGiv rcbv

^sv TcaQ^vrcov^ rcbv d^
rcbv ds

sXtcl^o^svcjv,
tcjv.
cb
cb

rcbv

^sv TCLS^^vrov^
\

dsLuarovv-

co X6ycov dtc^Cag. tL^ofisvrjg d^ad^Cag. R 11413 ddCxav. o 7c6Xscov sig ovdsv dsov ^sta%aQLtcov cb

JCSTCOLrj^svcjv.

^isvoLg^ pXdfir^g ds tfjg

pkd^rjg ^sv tf^g iv toig xad^ciLQOV42. ovd'20 iv totg TCOLOvfisvoLg.
-^

ccv

tav iv talg aQxalg tovtov
10
p.
cf. t. I

slg dvvaLto., (priolv 6 ^rnioG^svrig^ icpLxsod^ai xaxcbv. d^b TcsnavdjcrjXXayfisvovg.,

fievov fisv soQtd^ovtag ijv Idslv tovg
177, 14 sq.

12 cf
sq.

t.

II

467,5

R

21 Dem. cor.

361,24

23

cf. t. I

180,19

rovto tout' scripsi e 2 Xoyovg dh avtl vofiojv 3 7]dovfig edd hi scripsi iv libri edd uvtG) 7 oaog C 8 >lrfiot)? ^ccQvtsgog Bong rQO(pj)s Bong 10 sq. (o Re 13 vvv inser Re cancellavi num I ^';fp<B(T8 in sed TOTf? 10 -i^araToVwrwr marg, yQ ^ti^atovvtiov 10 noiovyiivoig sed (o in ras m* 17 Xoycov Bong

V

IBM

\

CAPVaV

|

|

V

|

IBM

B

\

I

IBMV IBM Bong
IBM
Bong

A

20 21

— Tcoiovuivoig ^kd^rig
JrnL06^ivj]g

P

om

T'
j

xccd^cnQoviiivoig

qpr]<Ti

Bong

328

LIBANII ORATIO XLII

xal rd ys sl^LOVtos ^£ d^QTivovvtag tovg ds^oiisvovg. tolg (pd0Kov6LV ovK slvai d-sovg ^vvaycovi^o^svov

tovto s6tLV.
'P^S
5

sl

yaQ

r^aav^ Xsyovet,^ kccv sxrjdovto

y^S^ Kr^do^svcov ds trjg yfjg ovx av ovtog bg otav ^taga 6ov tovto ovx sxr}^ didco6iv YjQxsv.
avtbg avtG) nXsov sxsiv di,iG)v t&v sv talg aQxalg xal tavta olds KaXcog rj 0oiVLxr] xal ^aQtvQrjovtcov.
6Sisv dv^
si

d^sbv syyvrjtrjv vtcsq tov ^sXkovtog kdpoi

XQOvov.
10

43.
d6t(xi

'AQXstco iisv ovv^

dlxriv^ riv

8s v^QScog v^Qias ^sv ®aXd66tov^ v^Qi6s ds s^s
si

^ovXsl^

tfig

trjv

did

tfjg

slKOvog ti^riv

fiovko^svriv^ dXX* ovx otvsq scpa6xsv.

iXsyxcov dsixvvg dkko ti sv yaQ totg dsv-

R

II

15

OQatai td stQotSQa. ti^fjg ^sv yaQ td sixova xsqI tijv TCSJtoirjxvCag xatslx^v dv ^Ontdtov, tfi ds sixovi tavtr^g ovx ov6rjg tfjg aitCag riKoXov^r^^sv
414 tSQOig
I

sixotcog tolg

'Ontdtov td JtoXv tav 'Ojttdtov

itsC^ova.

44.

dvsv dh t&v sv ta 6vvsdQCcp tCbv il^svdcov ovd^ avtb xad"' avtb XQivo^svov, rj sixcbv., ti^rjv dv tiva
(pSQOi.

20

^sv ydQ tavtr^v, s6ti]6s ds stSQag stSQCJVj cov ovx dv l'6og stSQog rt^.
S6tr}6s
sld"^ rixcov

JtQb tavtrjg
si

ds xal

ifis TCSJtoirjiisvog aQxrjv^

sit

sxsCvag.^
sjtl

ov 6cp6-

dQa dv ktC^a^ tCg
25

rj

ti^ij

ast sxsCvag

trjvds dcpl-

X^at; dXX' s6tco ti^ij 6avCg ts xal
^sC^cov
8

;|j()(6a«ra'

ovxovv

Xoyog jtavtaxfj (psQ^^svog-, dTtSiXrj^pag toCvvv
Chers. p. 101,26 sq.

Dem.

6 aijta
scripsi
coll'.

CI

7

dds 1

10 ovv

p.257,8 21 itigav itsgccs

ras

B

SLta

IM
Re

IBM

'^naGxev libri

edd

Bong
I

higcov om 22 et 23 i-Kslvov?

13 ^cpccG-KSv om I 17 ribv] tov 22 sld-' in Bong

BMBong
ovv C

Re

24

ovy.

25 ^st^ov

jtavtaxot

APVaBM

edd

LIBANE ORATIO PRO THALASSIO
rijv xccQiv d6t(D triv dtxr^v.

329
v^qi-

aQX666c dh

tj^lv^ TJv

0trjv eivai

tl^rjCpL^ri

tbv avd-Qcojtov,
Tcal

I

45. "Ex(o tLva

tQCtov altideaad-ai^

\

/3a<?t-

R n 415
5

Isv^ tbv Falaovog tbv fista ti^v ^AQxadCav xal tijv hv ^AQxadCa TtavCav 7tlov6iov xal TtQbg to6ovtov r^xovta
XQrjfidtcov^ G)6t

avrw xal XQ'^^^? olxCag
TtSQt

s^slvaL noielv

a^iXkco^ivag TCQog tdg ix XCd-ov^
ovTG)

ag xal

avtdg
tb

dedandvritav

laintQcbg^

m6t£ ^iavCav

eivai

TtQccyiia doxelv.

ovtog toCvvv tL^atg aTtd^aig %aQ i^ov
xal ydQ hv oig elxev, elnsQ i^d^eksv^
STtoCrj^s,
lo

ti^rjd^elg <^^dtrjv\
ri^cig

TtOLfi^av

xaX&g^ ovx
dv.

tav

rjdLxrixdtcjv

xal avtbg ysysvrjtat dlxag ocpsCXsLV

ta avvsdQCcp
rovTcai^

ksycov
sig

tovg

naQtvQr]6avtag

xal

sxsXsvsv
46.

avtovg

^s6ov dysLV xal
VTt^

tLficoQst^d-aL.

i5 dvdyxrjg tLvbg i]drj dLSTtsjtXsvxsi xal ifiv d' 6 iv ta tavtb dovL^ ijv Xliisvl 7tOLr]6G}v oijdrjg dvdyb ds dri tQCtog svdov cbv R 11 416 xr^g xal tovtcp tLvog.
\

ds 6 iisv iv XaXxrj-

iv tolg ^ovXsvovdL ^ijaAf^Jcwv iisv insLQato stQOCcoTtcov, sItcs ds ciTtXa xal dCxaLa^ otL tbv tcp dslvL ^vjwvra,
i^LS
8ii

Xsycjv^
dij

^aQtvQ&v

sivaL ^sXtidtov ovx ddLXoCrj.

20

vd^L^s

tov

Ttal

XiyovdL toCvvv ol tQslg' <o otL raC6o3vog, ^iaQtvQov^sv rj^slg xaXbv xdyad-bv slvat &aXd66i0v OQavtsg iv Ttatdbg
slvai

xoLvov^ tbv Xoyov.

w

pa^LXsv^ xal tcbv djcovtcov tov-

bvta x^Q^

TtaQ^

dvdQc cpsvyovti tovg xaxovg.ib
Her.
I 66,1.

4 Zos. II 42?
I

cf.

Paus.

VHI

1,6

1

^apir

P
I
\

7

aiLvvoiLivag

Va

r]6sv

A

16

21 andvtoiv

3 m ^aaiXsv edd sed agi in ras m* 11 inoi10 /xarrji' insenii auctore Re 17 mv om J53f Bong J. IBMVBong 23 naty^ia Bong ilvai xovtov V

BM

330
47.
ei

LIBANE ORATIO XLE
rC

xovTOvg a^Covg dCTnqg jcoltj^sc rovg ^aQtVQag'^ ^hv ovv xccl syo) xaxdg^ ovx s0ti loyog tolg ^ccqtvOiV sl d^ ov toLovtog^ %olvg exsCvoig eatCv. etjtov
d'
5

av xal tavtr^g d^i07ti6totsQag &aXa06iOv

ccTCodeC^sig exelvoi xai

disXd^svoi tovg ijtaCvovg ^axQa
tocavtrjv dcpd^ovCav 6
xai sycoys rj^Covv tbv

av sxaGtog

difjkds,

fiCog TtSTtotrjxsv svcpr^-

^i&v.

tbv s%6^svov dcpeivai ^aQtvQa^ dXkd tovg Jtsjtkevxotag enavdyeiv ^rjds exeCvrjv i]^lv didovai tr^v xaQiv^ dkXd tavti]v

raCaovog

^ij

10

xai TOi^ ye @akd66iov xaXelv xai jtaQdvta doxi^d^eiv xal q>aiv6^€vov ^iev dya^bv syyQacpeiv^ ekeyx6^evov d\

(pavXov
xoXd^eiv.

cig

kTc'

ddixtj^ati

ta

tfjg

^ovkrjg eTtid-v^fj^ai

vvv de koidoQCag dve^etd6tovg xexivr]x6teg d
\

R

II

417 ^ovXo^svoig r]v tolg r]^iv cp^ovovai

7te7toir]xa6i

15

tG)V ^ev elQr]^ev(ov,

tav
r]

de

oi)

7te(pi]v6tG}v.

48.

Elta Ool ^ev
iujtodC^ovteg.

67tov6r]^ PaatXev^

Ttov djteQydoaOd^ai tf]v /3ovA?^V, ol de
tofjto
oi

TtoXvdv^Qaovx ai6d^dvovtai

yaQ

r]decog
^f]

dv

eieeXd-^vteg

90/3« tG)V l6(ov djtotQSTtovtai'
20

xsxtfjad-ai

^sv yaQ

sx^QOv

dvd-QcoJtG) tcbv

ddvvdtcov^ TtaQa ds t&v dv6^s-

VG)V rj^siv ti toiovtov iXjtC^ovtsg

ov^ v7tod^y]6ov6i totg

noXe^Coig avtovg ev otojJteQ eioC, ^ievovteg. &aXd66iog 8e %Qiv r] tf]g ^ovXf]g tvxelv^ eXettovQyei tf] yvco^ir]
xai TtQbg tr]v da7tdvr]v f]7teCyeto tovvavtCov toig dXXoig
25 Ttoicbv.

yaQ exeCvovg bQco^ev

Ttdcr] texvr]

cpevyovtag^

4 rccvTT]v
12
cbj

Bong

5 SLfjXdsv

A

17 &n8Qyu^86^ai V IS sl praemisso Tov vntQ @ccXcc06iov: Xoy- ^cc citat Macar fol. 90^^ 19 piiv yccQ om Macar rcov 20 av&Qmncov B yaQ om V om V 21 Ti IB 22 avrovg ClVa 23 ri]v yv(i)^r}v V
|
\

ini%^vn,7]6ai

om Bong

M

Q iii] dh 14 TTfjroirjxaTf Re 20 advvdtcov 19 ftrj

AIBMV

I
TtoXXfi

LIBANII ORATIO

PRO THALASSIO

331

ovtayg SQ(og 6xovdfj tovtov ^v dicjxovta Ideiv. tb OvvsdQiov rjys, Ttal ovx « daiiccva^ xsq49. aXl' ^Oiitdtog^ « Zsv ^ovXals, rotdaCvsLv ri^LOv.
ccvtbv
STcl

ovtois ids^ato tbv iQa6t7]v. o^, sl tbv iitaQcotatov sv xotvc5 TM/t d^vaai xax^, Ttdvtcjg 6 d-sbg sxQTjdsv

5

av

fjv

6 dfpatto^svog^ ijcsl Tcal triv idxdtrjv slnsQ sdsv

ti^a6^ai xaxCav^ S0ts(pavovt

av ovtog.

bg

tot)

^rj

(piXslv 6oi tr^v 7c6Xiv ^sya Orj^siov ix(psQSi tb ^i6og t6 xatd tfig yvvaixog. ^i6si ds avtijv ^i6ov^svogj
lii6sltai 8s 7tQ07C7]Xaxi^(Dv

tbv ^T^svaiov dxoXa6Ca xal

10

xat^ ixsivrjg T?5 iisv TCQOiXi TcXovtCbv^ tot TcXovtsiv ds 50. al dvo TcaQ^ rjg tb jcXovtsiv avTw, ^u^wfifi/og.
S-Qyjvcjv

d(poQ^ai xoQai xal xbQOi^ di* ovg ovx jcaidcjv jcatrJQ. TcXsiOvov 6qg)v ds avtijv R n 418 iysvsTO xal sv ts Xvjcrj fisC^ovi tr}g ijcl 7tat6iv 15 xsifisvrjv Xa^aC
\

oixo^svotg

Tt&g

avti]v S7cav6s

ts xal

dvs6tr]6sv;

ov

TCaQa^vd-r^ttxovg,
6( 6(O(pQ0vr]6Siv

^d z/r,
si

i7ta6ag

Xoyovg

ovd' si^tcjv

ovd^

^i]

Xrj^sisv ixsCvrj daxQvcoVj dTto-

tsvsiv savtov, dXX' dxov7]6ag ^C(pog sx(OQr]6sv irt^ avtbv ovv totavtr^v avta tY]v., ti]V d\ 6 (po^og (DQd^co^s.

20

B B

TtoioiJvta ti]v olxCav oisi tf] ^ovXf] ttvog atttov

dya%^ov

ysvi]6s6%ai\ sy(o ^sv yaQ xal 6xvtot6^ov^ (bg ^'Onr^Qog
TtaQatvsi^
8
cf. t.

6vvoixovvta

tf]

yvvatxt ^iaXXov dQStfig
sq.

[ists-

I

n

164, 7

22 Od. ^ 182

1

noXXrj anovdi]

Bong oQ&v in marg P^
8 ^lGog

Sico-Kovrcc

Va Re

\

Idslv inserui e
tdi-lv

V

om

dtwxovra Sintenis

reliqui libri 3 dTcrccTog

4 rov igccGtriv] ^.velim abv interponi"' Re 10 iuasl i> d' Re sed 6os add m' Bong 15 ri]g Re rfj 14 iXiyBro V 13 V.0VQ01 ovx om V edd 18 ovdh edd ov8s Re libri Bong 17 dia 20 avta V ras 3 litt 19 ccXXccyiovriaccg V ante ^ifog ccvto) 23 T^ inserui e T' om reliqui libri edd

M

M

B

I

IBM

1

IBM

A

\

B

332
XSiv (paCriv
rj

LIBANE ORATIO XLIl
ccv Tcal

slvai

dixatov r^g povXijg ^stsxsiv

toiovtov bXsd-Qov.
51.

ncbg ovv^

SQsl

ttg,

tQiav bvtcov

tcjv

q^d^sy^aiisvav bXrjv Tcata^s^cpri triv povXTJv; btt
5

ol

10

xal ot ^hv insd-svto^ ot d' ol xal ri6v%a6av^ fisv s^scoaav^ ol d' ovx dvtsXd^ovto^ xal ol iisv td tG)v noXs^ovvtcov sd^aaav^ ol ds td tcbv por]d-ovvtC3v ovx S7toir^0av. yCyvst ovv tb tcbv
rjyavdxtr^iSav.,

xaxmg^ oi ol d' ovx

^sv sq)d-sy^avto^ ol ds s6tG)7ti]6av, Tcal ol iisv slnov d' ovk avtsiTCov^ xal oC ^sv spXa0(p7]iir]6av,

tQicav xotvbv djcdvtov

tfj 0tco7tfj.

52.

s^7tQrj6^otg 6 TtaQbv 6^svvvstv

ovx

sd^sXcjv

xal yd^ sv tolg sxav6s xal

6 TtaQbv xvvbg s^aQ7td6at TtatdCov ovz s^aQTtdaag sdoTCSy xal TtoXtg 7t6Xst 7toXs^ov^svri dvva^svri Tts^i^at tb
15

6cb6ov ov 7tsiiJpa6a 6vyxatsdovXG)6ato. latQbg ds S7tttQS^ag vo67]aart XQatrj^at tov vo6ovvtog dvvatt dv^
'

7tQbg z/tdg, dta(pvyslv aitCav, bXcog b6otg si6t
sig t6 KC3Xv6at rt

dvvd^stg dv6xsQsg rjQS^ov6at xal 7tSQtOQcb6ai ^std tciv siQya6^svG)v

tb pXdjfjov^ ovx dvsCQyov6at,
20 si6Cv.

sycoys tot tovg zad^rj^svovg ^AQysCovg^ rjvCxa 6
riQSt
j

R n 419

niQ6r^g

ts tdg 'Ad-rlvag xal 7iats6xa7ttsv^

20 Her. VII 148

sq.

;

VIII 73

V (1) in ras m* 6 ol (1) A Ss oi edd ot ol (3) dh Sk edd 8 sed 79 edd 9 noUiLovvt(ov V\ Sh ' 7toXsu.l(ov in marg 10 yiyvst' sed in ai TtoXsuloav Bong corr m'' yivst' 20 sIgiv citat 11 iv edd yivstcci Macar fol. 90'' 14 jts^ipca om Va 15 iutQog Ss] %ccl iatgbg Macar 16 dvvaLt' 17 aiticcv^ dLacpvyslv aitiav ov dvvataL Macar 17 xal oXatg Macar 18 yiataXvGai I num y.(oXv6ai ut cf. ad p. 211,8 ti Macar TtgooQ&GaL Va 21 6 niQ6rig om I
3 ovtcov

P sed
A

edd

7 ol (1) ol {2)A OL

IBMV

|

j

A

CIBM

\

V IBM CIBM
\

V

B IBM

P

M

M?

|

CABMV

|

LIBANII ORATIO

PRO THALASSIO
dicc

333
tC

ovx

£|g5

tcbv Kate0xa(p6xG}V tC%"ri^i.

yaQ ovx

ifiLiLOVvto

tovg jdaxsdaLt-iovCovg;

53.
<3%ilvaL

Elxotag aQa^ cb ^acilsv^ naQa ndvtav v^qvvo^C^o^ev, xav tig dQd^ag i^etd^rj^ TtftTJv svqtj5

xal tijv xatriyoQCav. iv yaQ avtci tKt Xvnelad^ai ojtoaov ti tb xatadsCxvv^ev^ 6vvedQiov vo^C^o^ev. (pQovovvtcov dh rjv^ oluai, tbv 'iTtTtoxkeCdrjv elnovtag
6€L
ILTldev elitelv g)v

vvv

dxijxoag.

IlaQa^vd-rjdaL toCvvv tbv vPQL^iievov^ a Pa6tXsv^ TtQayiia ov ev ^eXetri 601 xal avvrjd^eCa^ dt' r]v
54.

10

ovx dXCyotg
stQog t6

}ietap€(iXr]xag
slTtelv^

odvQuovg
cjg

elg

eoQtdg^

xal

6vvedQtov
tG)

tovtov

TtQdy^ati

tovtco

d^eCvovg dv rj6av ^rj xexQrjiievoi tbv tQo^tov^

dXX' 6Qd-6t€Qov xal dixai6teQov xai 6ocpQov€6t€QOv xal
CD

e^ieXXov ov TtSQi^aXslv dttiiCa tbv tf^g PovXfjg iQaetrjv,

n

X6cog td avtcbv Id^ovtai^ 6v d\ g) ^a6iXev^ XQ&) ^aQQcbv elg dQ^dg tfj tovde (pv6ei^ edv te tr]v sd^vovg idv ts tijv nXsiovcov id-sXrig jtaQadovvat.

sxelvoi ^ev

ovv

svQ7}6sig

yaQ avtbv sv ts tolg sXdtto6Lv sv ts tolg
20

fisCio6t toiovtov^ cog

tbv 7taQeXd^6vta xq6vov i^r^ut&^d-aC 6oi td TtQdy^ata vo^C^eiv.
2 Her.

VI12O
ccvtl

7 ep. 945.

1224.

Her. VI 129
t.

12

slTtstv

tov

siith

F*

cf.

ad

11

553,1

h tb I 1 diccti et e did tl corr 3f, Bong 6 voyiiloiisv iilv Va 1 tb I slTtovTccg „si* bene habet, deest aliquid post 'ImtoxXsiSTiv, e. c. acocpQOvstv aut eius loco Ugendum 15 01 Re 17 ^aoiXsv om / 10 TtQ&y^a inccLvovvtccg'''^ Re edd 16 ccvt&v cbs libri Bong Bong Sh
\

AIBV

CBMV

|

BM

'

XLIIL
Oratio tcsqI xCbv avvd"rjK&v ante annum, ut videtur, 386 conscripta ^), qua Libanius praeceptoribus artis rhetosuasit ut pactis defectiones discipulorum tollerent, Parvus igitur 'corporis' fere finibus circumscripta mansit. numerus est codicum quibus ad nostram aetatem pervenit.
ricae

Sunt autem hi novem:
1.

Chisianus
t.

R VI
et

43
p.

(=
15

G) saec.

XIV

fol.

298\
A)

Vide
2.

I p.

10 sq.
193.

supra
gr.
t.

164.

Contuli.

Monacensis
fol.

483 olim Augustanus
I p.
sq.

saec.

X

(=

Vide
t.

Contuli.

3.
fol.

Vaticanus Palatinus
Vide
I p.

238.
4.

20

sq.

gr. 282 Contuli.

(= (=

P) saec.
I)

XIV

Marcianus append. XCI
I p. Barberinus II
t.

2

saec.

XIV
Vide Vide

fol.

260.
5.

Vide

217
41
II

sq.

Contuli.

(=
E

B) saec.XV
saec.

fol.

255\
183\

t.

I p.
6.

24 sq. 211

Contuli.

Neapolitanus
sq. et

17

XIV

fol.

1.

1 p.
7.

392.

gr. 81 (= Va) saec. XV fol. 252^ 209 sq. Contuli. 8. Parisinus gr. 583 (= Par) saec. XVII miscellaneus continet foliis 134 et 135 verba inde a f!o]vlo(ievoLg

Vaticanus
I

Vide

t.

p.

1) Nam quod Libanius in hac oratione suadet, id in .oratione XXXVI TtSQt rcbv cpaQudyicov hoc anno scripta p. 233, 17 aXXtov dh ccXXoig TtQ06XL^£[iBV(ov itao' rjiiiQav vonov xsi^svov Cf. Sieversium p. 188 naQa§ccLv6vz(ov legem dicit valentem.

not. 3 et p. 203.

LIBANII ORATIO
i)7tfjQX€v

DE PACTIS

335

(p.

reliquiis
Cf. p.

345,9) usque ad finem orationis, quae pro apographi Allatiani Morello missi habenda sunt.
sq.

122

et

t.

II

417

sq.

Exemplar vero apographi
fuit.

AUatiani
9.
fol.

codex Vaticanus gr. 81 Contulit mihi Carolus Graux.

Cf.

supra

p.

82.

Vindobonensis

phil. gr. XCIII

(=

V)

saec.

XII

241. Vide t. I p. 35 sq. Contuli. Hic quoque duae distinguuntur codicum familiae, qua-

rum
p.

altera codice F, prior reliquis continetur. necessitudinis vinculo inter se coniuncti sint, quo

Hi vero stemma

45 propositum monstrat. Unum locum Macarius Chrysocephalus^) excerpsit, quem hic quoque^) orationis argumentum parum assecuesse
titulus

tum
et

praemissus

r^g

TtQog

(ia&r}rccg
t.

ofidCag

ostendit,

quo non solum Villoisono (Anecd.
t.

Reiskiae

I p.

XXX,
314)

eloquent. Graec, p. inedita haberent. ^)

15 sq.) etiam Westermanno (Hist. ita imposuit, ut orationem pro
II p.

sed

prodiit sub hoc pro rcdoribus et moderatoribus scholarum Oratio. Graeca nunc primum prodeimt ex BiUioth. Yaticana. Fed. Morellus Professorum Beg. Decanus recensuit, latine vertit, notulis illusiravit. Lutetiae,

Oratio

primum anno

1614 graece

titulo: Lihanii SopJiistae de pactis,

Apud Federicum Morellum Architypographum Begium 3IDCXIV. Antecedit textum graecum (p. 17—31) versio
latina (p. 1

— 15),

sequuntur

ullius pretii.^). dixit, id ratione

Quod textum
qua supra

(p. 32) ^Notae' paucae neque e codice Vaticano manavisse

dixi explicatur.

in

Hanc editionem quae hodie rarissima est^), Morellus editione operum Libanii t. II p. 610 — 617 repetendam^)

curavit.

1) 3)

Cf.
Cf.

t.

I p.

351.

2)

Cf.

t.

II p. 41)6.

4)

Ann. Fleckeis. 1876, 211. Documento est quod sermonem ad

cives

habitum

esse

videri dixit.
5)

Ego exemplari

bibliothecae Mnsei Britannici usus sum.
sunt.

6)

Notae tantum omissae

336

LIBANH ORATIO

XLIII

madversionum volumine
p.

Cuius vitia plurima divinando sanavit Reiskius AniV p. 412—418, nonnulla ope codicis Augustani editione quam uxor prelis commisit t. II

420

— 432,

In hanc etiam
transiit.

magna

pars notarum Ani-

madversionum

XLIIL

HEPI T^N STNeHKS^N.
1.

'O

^hv d^slvcDv xaiQog^ X6yov

gj

(pCXoi^

tov vvv

R II 420

^rjd-rj^ofisvov
rfjds

TtaQsXrikvd-ev.

sdsi [isv yccQ, rjvCxa
7iS7toLfi6%-aL
5

rb TtQ&rov rjTtro^rjv rov dLddaxscv,

JtQog

rrjv av^PovXrjv, okCyoLg ds xQrjad^svog Qrj^aCLV ov TCsC^ag aTtsCrrjv rov xal ^aXXov (pQOvrCoaL xal Gvvdslg rrjv TcaQaCvsGLV

v^ag ysyQa^iisvtp loyco ravrrjv

ivsyxslv.
rjxsvaL

^s^cpo^svog
rjxcD

dij

rb

^ij

jtdXaL

rovro

icsTtoL-

7tOLr]6(ov

ro

iirj

ysysvrjfisvov.

^ovXoCiir^v
10

d^ dv v^ag rw TtSLad-fjvaL rL^fjaaC ^ol rbv Xoyov^ dXXcag %' ots xoLvbv s^ov rs xal rcbv rbv X6yov STtaLvsGo-

A = P =
/

C

= Codex

B

= Marcianus append. XCI 2 = Barberinus 41 Va = Vaticanus gr. 81 Par = Parisinus gr. 583 V = Vindobonensis phil. gr. XCIII
II

Chisianus gr. 483 (Augustanus) Palatinus gr. 282

Monacensis

1 JTE ante Ttsgl C sed vg in ras in marg, J., tov avrov V Xoyog tQLccy.06tbg Tci^Tttog post Gvvd-rix&v V rubr (axroj infra in marg rubr niiLTitog pos. r) ft|3 loyog Irj' in marg I^ 4 to7tQ(btov V 5 ovn§oXt]v coni Mor ed. 1614 p. 32 6 Xoyoig Re 9 Ttovr^Gav I ^^inalim tb y.r} tots yfysvriutvov'''' Re 11 '&•' ot£ in marg add F* otL I xat post ots inser Re delevi cf. p. 276, 10, lacobsium animadv. ad Libanii Apol. Socr. p. 1 sq., Vahlenum Herm. XXX 31

B

\

LiBANiTJS ed.

Foerster.

III.

22

338
fisvcov

LIBANII ORATIO XLIII
t6 xsQdog.
e^ol [ihv

yaQ aixioi
JtQog

do^rig^

v^lv

8\
2.

avtotg
ei

tov

^sydXov
^rj

dTtrjlkdx^cct
hyjGiv

xaxav

£6£6d-€.

iisv

ovv

trjv

l'6rjv

exaatov vucov

svvotav
5

sig

trjvde

distsXe^a trjv
totg
d'

{]^SQav,

^sv
xal

dviiTCgdttcjv.,

svavtiov^svog^

dXXd tolg sixotcog dv

xoLvfj 6v^(psQ0V ^rjtslv^ tovto y^xslv' sjtsl ds ds sviovg itQbg TtQog xaQiti tfi %oXlcbv TtatsQOV xvQidv ^s Ttotov^svcjv sv talg vtcIq

vvv vjtoTttsvo^riv ov tb

dcda6xdX(X)v sxXoyalg ovda(iov TtQOXQivag stSQOv stSQOv
10

dixaCag dv 7ti6tsvoC^7]v trjfiSQOv d:rb tov Ttdvtcov biLoicog x^ds6d^ai JtQbg tijv r&v ov doxovvtcov
(pav7]6o^ai^

^oi xaXojg s^siv sjtavoQ^coatv cjQ^rixsvai.

o

yaQ s^s
%q6vov
'

R II 421 ^sv ovdsv
15

I

Tw p)

stvai ^oi tbv dvtixa^ri^svov^
ijdrj

td ds tcbv dXXcov
xal
sl

vjicbv ^s^Xacps ts JtoXvv

^7]

tig S7ti6%ri6si ,

pXdjttov ov 6t7]6stai , tovt

d^iov svtavd-a ds^a6d-ai trjv tsXsvtriv. 3 MdXi6ta ^sv ovv^ si xal XQV^''''^^ dTtijXavs trjg tvi)]^ td tcbv riiistSQCOv Xoycov xal JtXslv s^ ovqCov
20

ri^&v talg t&v vecjv scps^trjx66iv dysXatg., ovg tb jtoXXovg slvat tovg sjtid^v^ovvtag
VTtrjQxsv^ co07tSQ tolg TtQb

^avd-dvsiv svdaC^ovag

xal t6xs ^sv dv sixbg rjv 6xojtSiv^ ojtcjg iir^dsv ^rjdaii6&sv satat t6 ^rjfiicj^ov vvv ds, cog OQccts^ ^ajttit^o^svov tov jtQdyfiatog xal
sjtoCsi.,

jtdvtcov
25

sjt

avtb xsxivrj^svov tcov Jtvsv^dtcov ovS^

sl

6(p6dQa ^ovXotad^s^ xaxcbg s^s6ti cpQovslv xal jtQ06ti17
cf. t. I

81,14

18

cf. t. I

358,13;

II

126,17

4 toig 6 xoh^t} PIB b &h Va edd 8 -^tQay^drcov Mor 12 yp xorxwg in marg Mor 13 t6 Mor 15 ^XaTtrsiv Mor sed yg ^XaTtrcov in marg 17 oiIjv in ras V^ 18 rv^rig rd roav in ajrfZavf ras 6 fere litt V^ i]\iErhQiov V sed 17 in ras m* i^ovQLcov
2 d'

Re

P

7

TiQog (2)] tlg

I

j

FaFRe

\

|

P

24 avrd)

I

LIBANII ORATIO
d^svat
d}g

DE PACTIS
^rjfiCav.

339
4.

rolg avayzaCoig exov6iov

i6ts yaQ.,

TtaQcov ovtoel xaLQbg a ^ev ^v tav i^istSQov Xdyov^ tolg stSQoig sdcoxs^ t^ 8s sxsCvov im tovtovel
6

^strivsyxs

^alXov ^sv aya7ta6%^ai

7tOL7]6ag

tovg ^ttov

d^av^a^o^svovg^ ^ttov d^ av tovg ^dXXov, ^dXXov ds 5 tovg ^sv xoQiqyovg a%dvtcov dyad^av vo^C^sdd-ac tiolovdsv ccXXo TcXijv vd-Xov xal ndvov R II 422 7]6ag^ tovg d'
|

xal TCSvCag dcpoQ^TJv. 5. ivtsvdsv dyoyal ^v^val vscov xal TtXola TtXovv sva tbv iitl 'Paiirjg (psQd^sva XQotoc
ts

xo^L^o^evcjv TtaLdaQCcov inl talg ^isXXovaaLg ai de sIglv dQXT]., dvva6tsCa., yd^og^ iv ^a6Lxal xo^Ldf^ XsCoLg dLatQL^aC^ ro dLaXsysad^aL ^a6Lksi.
sXnCijLv.

tcbv

lo

fihv dXCyoLg 6 jtXovg sxsivog sXv6LtsXr^6sv^

ag

7cXsCo6l TtQbg tc5 ^rjdsv svsyxslv jtaQsCXstd tL

totg ys xal tov
is

cpQovslv. opLCjg 6' sXxovtaC ts xal 7tQo6doxa6L^ xal tb ovTto xtYjd-sv s%staL xal ta ^sv iXdttovL tb TtQdy^a toLavta tci XQCvstat^ tm TtXsCovL ds ov doxLud^staL. tav dsdoxtaL daC^ovL X6ycov. did tavta TtsQL sxatsQov
Xv7tr]v
Toi)

sx

t&v dLda6xaXsCc3v oixads xo^C^o^sv

7cXi}v
20

xata^ofi6aL tov xaiQov 7toLslv ovdsv s^ovtsg. 6. ^^XXd tovto ^^v dtvxrjna xal tfig altCag ixtbg
dcp'

rj^slg^

^g td slQrj^sva' tcsqI ds
281,9 sq.
9
cf. p.

t&v d7to6td6scov
II

3

cf. p.

283,3;

t.

537,14 et 541,15

R
|

6 rovg I 1 rcclg dvayxcciaLg coni Re at cf. p. 199, 14 sed in ras m*, 5 rf^ Re ccndvtav t&v Scyad-mv I 7 tov$ xal ovdhv sed 8bv add m* vQ^Xov y.a.1 novov coni Mor Tcovov in marg A novcov aal om IV novav scripsi auctore Re novov reliqui libri edd 8 ^^malim dvayoiyccV' Re fortasse num recte cf. t. II 71,2 10 ^Bylataig B 9 -Kqdto? Mor 13 yf] [ihv Mor 12 Tio^iSfji liEydXaig ut p. 281,22? 14 tov\ tb Mor 19 di8aOY.dX(ov Mor sed diSaa-KaXiioiv coni 22 vtp' coni Mor

P

'

1

|

B

|

|

A

22*

340
cclg

LIBANII ORATIO XLEI
yeyovs t6 dida^xBiv TtovrjQorsQOV^ ttva
altid^s^d^s;
I

avd"'

v^av

avtG)v

tJ

^lxqdcv

d^v^Cav

tavtag 6%slv
xy\v TcaQ-

R U

423 cpTjasts;
si

ov dsdriyiisvog ditSQ^staC tig
^ad-rjtrjg

dCav^
5

6

x^^sg

6r]^SQ0v stSQOV

ysysvrjtai;

OVK drjdsg dQi6tov; ovic ditoQCa dsCX^g; ov JtiXQbv tb dslTtvov; ov ro TtXsov trig vvKtbg iv dyQVTtvCa; oi)
tfjg

vetSQaCag ^i^sltai

^isv

6

d^QOvog^

sxd^QOv dh ro

t&v
10

X6y(x)v icoqCov^ vjtojttov dh tb

ds 6 djtoatdg djtavt&v s^STtCtrjdsg

^svov sti^ d^QaOvg 6vv v^QSi ta ts(og

dida6xdlG)^ ndvtcDV sjtiXsXri^^svog^ sx^akcov ^usv tav o^^dtcjv trjv 6(psiXo^svr]v aldc)^ ^s6tbv dh avtbv
TtSTtoiTixcjg tfig slg

exslvov dasXysCag^ ditb Ttavtbg SQyov

ts xal 6%ri^atog dvia6ai jtQod^v^ov^svog^ xsxQaycbg, si

15

fii6^ov tig ^vrjad-sCrj^ tb xal tbv %q6vov avt^ trjvdXXog dvr]XG)6d-ai ;cal ^r^dav sidsvai xal ^y]dhv dxr]xosvai xa\

^Qadsog d(ps6tdvai xal %QY]vai

itdXai tovto 7tsjtoir]xsvai
7.

xal iii^d-bv d^ad-Cag ov vsvo^Cad-at.

tdg avt dg dh

xal TtQbg TtatsQag (pcjvdg 6 7tatr]Q d(pCri(3i^ il^svd6^svoi ts Jtalg 6 ts TtatrJQ^ Xsysiv ds o^cjg [ihv dii(p6tSQ0i^
20

toX^avtsg^
doxolsv.
6

ojtcjg

^i]

xaxol

jtSQi

ds

djtOTtvCystai

tb

^i^d-bv sivai TtXrj^og t&v Jtbvav
\

tbv

R II 424

ovg S7t6vY]6sv evvocbv xal Sg
3 Arist. Ach. 1

sig

d%aQC6tov ^vir^v

14

cf. p.

204,9 sq.

num Ttagi^sLv? 4 f^fieQOv Re lysyssed in hoc yf antep m^, IV cum Cobeto ' CoU. 135 et vri in ras J5^, edd yevr^tccL reliqui libri sed 9 yg Scvccards ccTtaamv in marg Mor 12 elg avv v§q8l om V " om 1 ixsivoiv I 13 avLccaccL sed in hoc eras et m^, IBVaV edd 14 ^^videtur potius legendum tb nal ro' rbv XQovov clamat hoc vel illud. e. c. sihi tempus periisse'''' Re num t6 ^xQvaiovy %al ? avrco scripsi avrco libri edd tr]vdX(og I 19 d' edd 22 iTtovriasv sed tj in ras m* inovsasv A
2 ^%SLV ravtccs
scripsi e

I

vrixai

CP

1

AF

|

'

|

P

|

LIBANE ORATIO DE PACTIS

341

oixodo^cbv ov% ridei. inad^ov xoCvvv ^s^vrjiisvog nsv toiavta slg s^TcCjitSL^ (po^cp 8s tovtcov 6ico7rav aXysl Tc5 ^Tids XsysLv s%slv^ sx ds tovtcov xad-s^OLt ctv avtbv
kcd^Ccov.
iTtl
rj

^L^XCov ds xal

tijv

hxsL%^sv

tgocprjv

^
5

ovx
slg

'^xsv

t6

^dtrjv ovx s^cov tslvaL tbv vovv axQL^cbg xsQdog. yCyvstaL ovv svtsvd^sv cpavXotSQog.
tfj

ovt(o

JtQog

tov

^LOd-ov

6tSQrJ0SL

xal

tb

^tft^o

yCyvs6d-aL tijv
8.

dLavoLUv sdtL.

TlaXaLbv fisv ovv tL tovto t6 tav d7to6tcc6sc3v^
lo

dvo rj tQstg ovdsTtcoTtots 6v^pdv. oida vsotr^tog tovto TtsjtoLrjxdtag ov xaXtjV do^av sx trjg djtoGtdescog Xa^ovtag^ od^sv avtoig xal 6 yaQ tisqI tbv 67tdvLg iTtLtrjdsCcDv ts xal cpCkcov.
dXX* o6ov ys vvv^

im

tfjg s^ijg

avtov dLdd6xaXov aTtLOtov avtbv
ccTta^Lv.,

G}g

ovx oids

cpLXslv.

STtLdsC^ag TtQovXsysv t6 jtdXat ^lv ovv }ilxq6v

i5

Tt,

t6 ds vvv tovto noXv' ^lxqov yaQ ledQid-^oL talg rj^SQaLg al dnoOtdosLg. xal tovg avtovg svQOLg dv dtd
Ttdvtcov

rjxovtag^

scjg

JtQ&tov d%s6tri6av, xal jtSQl sxa6tov t&v dLda6xdX(ov TtoXXdxtg d^cpotSQa.,
6
ol

^Xd-ov iTt ixsivov dcp* otov xal dsvtsQa jtSQLodog xal tQLtrj.
so

^sv

cog

stSQOv

djtfiXd^s vsog^

6 d' ijXd^sv

dXXov
ti^v

dcpsCg.

dh fisCvavtsg

dLa tsXovg

ovx dvsv tov

t^r^v

3 ep. 833.

t.

I

396,14.

Ar. Vesp. 286

3 fif/ Se 2 iv.ninxsi Mor &XyEl Ss I I 6 ,,fort. &v.Qi§{b?., av^sXx6y.svov slg'^ Re 8 yivs6d-cci 6 yivsxcci (pavXoxsgog 6x(o Re Anim 10 ovdinoi Ttoxs 13 o / yccg om I 14 avxov I sed i et s ras m' 16 post ccvxov V 15 olSs avxbv I XL lacnna 3 17 svgrig C 18 dcp6xov 19 TtQca4 litt xov Re 12 6 (2)] o 6 20 &^(f6xsQccL Mor $h edd 22 diccx^ovg

APBV

1 ^Lsv

om 7

|

4 §i§Xifov

V

\

V

CAIV

|

I

B

m

V

B

APBV

A

PIBV

\

342

LIBANn ORATIO

XLIII

R

7taQa6x£lv 7tQo6doxCav s^sivav, cjg aQa tb avtb dQaII 425 6ov6iv, G)6tB Tcax tojv ^EltLovav yevsod-ai tiva
I

kvJt7]V.
9.
5 bI

n&g

ovv av €xa6tog 6%oi ^s^aCcog ovg

£%£t;

tag ajio6td6£Lg ^vvd^TJxacg dveXoi^EV xal ^ri e^slr] tQsxsiv TtaQa usv tovtcov C3g sxstvovg, TtaQa 8s sxsCVG3V G)g tovtovg^ olov tt tolg Jtai^ov6L Jtatdl yCyvstaL yvcota vsog djtag^ hg ri dLa tcbv jtSQL tdg yovCag.
djto6td6scov
avtrj

JtsJtavtaL

tQvcpn].

yvditco

JtatTJQ,

10

yvatcj

[irjtriQ^

yvcotco

JtaLdaycoyog.

oX

vvv ^sv

sl6LV

dnavteg t&v

ijti

d-QOvov

xad-ripbsvcjv

ds67i6taL^

ysvo-

lisvov dh cjv sljtov yvcoQLOv6L 6cpag ts avtovg xdxsCvovg xal dvtl tov ^lsjtSLv slg avtovg d^Lovv tovg

15

dxoXovd^TJ^ov^Lv olg rj tov dLxaCov td^Lg s6ovtaL 8\ evsQyol ^sv l^dvtsg^ svsQyol ^ovXstaL. ds QdfidoL. vvv ys jtaQa ^hv tolg ovd^ s16l^ cjg dh tolg dcpo6LovvtaL 6acp&g sidotcov t&v %QC3jtaQa
rjys^ovag

^svav, cbg, SL ysvoLto dXlov tbv vsov sjtoCrj6s.
20 JtXr^ycbv

tL

to6ovtov
dvva^svcjv

6jt66ov

d^Lov^
tcov

dh

tovto

iievog.
fistv^

dsQajtsvbdsQajtsCa dh pdd-Qov tvxslv^ d^yvQLOV Xadv tavta vjto^sCvr}g^ s6tLad-fivaL^ jtoXXd stSQa.
rj

tavtb

JtOLSl

xal

Jtatdaycoybg

ov

sxsLg

tbv

vsov
10.

dv

d'

ovx

dvd^xXi')

trjv

d7c66ta6Lv

r]xov6ag.
25

6a6d-aL dLa

ovxovv ov ^bvov v^lv vjtdQ^SL xo^iCt&v 6vvd-r]XG)v tr^v eXsvd-SQCav., dXXd xal

toig vsoLg d^sCvo6L ysvs6%-aL pXaxsvsLv did tdg dvdyxag ovx 6X0V6L. dsL yaQ dij ^svovtag TJ ^ovXs6^aL

2 xivd. sed va in ras m' 3 dtxrjv 9 XQvtpri om Va Mor 12 xal iyisivovg Re 15 d' Re hsQYOL Re 16 et 17 tisqI V oixccvaGxr] I
I

B

Mor

8 yvmxo) 13 ccvxovg edd 23 '^xn? ^« ^or
j

LIBANH ORATIO DE PACTIS
%ov£lv
rj

343
ov XG}kv6€i

TtQo^avayicdt.eed^ai.

nX^^yag

dh

(pdpOg a7t06T(X66(OV.
ol d'

VVV

\

d' ol flSV

QCCd-VflOV^LV,
01 d'

R

II

426

OVK

£JtLtL^G)6L^ Xal ol

^hv Xad-£vdoV0lV,

ovx

kney^CQOvGi^ xal ol (ihv jtlrin^£Xov6Lv, oC dh 6L(07tG)6Lv £id6t£g fifv, tbg ov dCxaLa jtoLOv^Lv,, ovx dxLvdvvovs

s

dh avtoig tdg vov%-£6Cag £VQC6xovT£g. 11. ^Akkd d£Lvbv £lvaL (pr\6ov6Lv
}iYj

ol

7tat£Q£g^

el

td doxovvta 6(pC6L

7t£Ql

tibv

7taCd(ov

e6tai

^r^dh

xal ydQ ol £7tLtQ£^£L tLg otco ^ovkovtaL TtaQadovvaL. 6L6d6xakoL d£Lvbv £lvaL (pr]6ov6LV, £i ^r^d^lg avtovg £d6£L dLaxQLV£Lv olg t£ d£L 6vv£LvaL tcbv v£cov xal
olg
(17].

lo

€6tL 6oL Ttalg.
fi£ta6x£LV.

tovtov PovXeL
xdd-rjvtaL

trjg

dvvd(i£(og

TtokXol

tov Xiy^LV dLdd6xaXoL

XQ6vg)

(laxQCQ ^£^a6avL6ii£V0L

Tt£lQav

6cpcbv avtCbv ev

olg ^dr] tLvdg 7tejtaLdevxa6L dedarxoteg.
oi
^teCd^ar^Lv

tovtcov bv dv

is

XoyL6(ioL £X6(i£vog ea 7taQadovg (leveLV. 12. ro dh vvv (ihv ag tovtov, vvv dh cjg dXXov dy£Lv ov tovtov £6tL d-av^id^ovtog^ dXX^ hx£lvov dtL^id^ovtog.

ovv 6 d£vt£Qog ovtog ai^d^av^u^vog iQ£t TtQbg 6£ (iLXQa xal (letQLa^ otL ovx dv avt6v 6ol 7tQbg td toLavta 7taQd6%0L ovd' dv v^QC6aL (letd 6ov tbv 6fi6tovt
texvov.
ei

20

d' 'eXxoLg

avtbv

£lg

tb

dLxa6triQL0v

xal

xatrjyoQolg, ovx

d7tOQT]6eL Xbyov., dXX' €%£l xal TtoXXovg

oi (3)] ol A d« Re 3 oi (1)] oiPIBV Re 6 cc{>Totg IV Re 4 nXriiLtXovaiv PIBVa ot^A 8 ^^post ^Gxcci videtur ^ovXsvsGd^ca vel TtQdrrsiv ccvtovg Mor 9 rig I vel similis infinitivus deesse"- Re APIBV ft>j 8b 16 nsi11 rbv viov I 15 wv Mor 13 iihraGxsXv:, edd ffaxytv? 20 avrov ex ccvrb corr P- ocvrog A sed yq ccvrov

2 vvvl dh
I

|

|

01

IBV

^f

\

|

in marg,

Mor

avrol

I

avr 06 IVa avrov B 23 xarrjyo^ifts IB i^si
\

P

22 di Re SXyiBig sed sl add m'
|

IB

\

344
xal

LIBANII ORATIO XLIII
diKaCovg

deiKVvvtag^

hg ov xalbv xa

xoiavxa

ica^d^siv^ dXX' f| d^xVS ^ovlsv^d^evov ^avsiv ev xolg 13. ort yaQ ov% G)g eTtl ^elxCo xbv devxeQov 66^a6Lv.
4

dyovat^ TtavxC
etdoxag

xco
eh,

dfjXov.

xovg xe yaQ xd xoiavxa
eQc^xav.,

\

R II 427

ijv

dQxijg

6cpaXevxa

dc

%al

h^riTtaxri^evov evd^vg edev Ttoielv xb devxeQov.

vvv dh
xov

eviavxav
^i6d-ov

TtaQtovxcDV
eig

y.al

xcbv

cnQcbv

xbv
xal

jteQi xriv

Xoyov

^eoov dyov<5Cbv
xo
xe

xoxe

dyXvv
yelQov.

dcpaiQed^evxeg
10

diOQG)6i

^eXxiov
dQxrjv

xb

xaC cpa6iv

djtevex^fjvai

xijv

xov

Seovxog ovx

dXXo

vo^C^ovxeg evQr^xevai TcdXXiov^ dXX' ojtag ^ex^ evTtQeTteCag dyvcj^ovolev xal 8oKcb<5iv sqccv xov xQeCxxi
drj^ielov
d)g

xovog.

de,

JtoXXol

%dXiv

STtl

rovg

avxovg

eTtavfiTcov
15

xaCxoi
eivai;

Ttcbg

d^eCvovg g)v dTtedxr^aav cjg xeiQOvcov. evi xbv avxbv peXxCo xe xal cpavXoxeQov

dXX^ exog^ ol^ai^ TcdXiv naQa xk> edxiv. xal al cjQat jtdXiv xal ^i^d^ov xaiQog dteXd^bv devxeQG)
ovtc
xrjv do'|o:i^

ixCvrjdav.
vri

14.

^AXXd.,

^Ca^ xa d-aQQelv e%eiv djtb
7toi7J6e-

i0XG)V

0vvd"rjxa)v do^o^ev vco^QOxeQag 6d-ai xov XoiJtov xdg 6vvov0Cag d)g
eteQco(je

ovk

bv
xfig

^ed-OQiiC^add-ai.
do^a.

dXX' ovx

eiddxov rj^ag
dida%r}v
cf. 1. 11

rj

ys

xoiavxY}

xal
8

JtQog
II. £

ye

eig

2 Choric. Philarg. § 52

127

12

536,

1

R

23 Plat. Rep.

p.

328 A; 466

E

2 et 5 lh,ccQpi<s 3 So^aGi I ovxojs sed in ras m* 4 jrov? Sintenis at cf. t. II 164, 5; Her. VII 210 7 num nsQLLovrcov coll. Her. II 121, 3; IV 155,1 ? 11 6U(xlov CV 16 hog] 8L zLg Mor 17 SisXd-cov I ncciLv] ivLccvrbg coni Mor Mor 18 i-KLvriGs I 20 vcod-QoteQovg I 19 rb IB 22 ^sQ^OQ^LLGaGQ^ccL-^ 21 rovloLTtov noL-^accG&ccL Mor PIBV 22 rj^ag et 345,1 r]^sriQag scripsi e F ut coni Re
\

BV
|

P

'

BV

\

v^jL&g et

v^sriQccg reliqui libri

edd

LIBANH ORATIO DE PACTIS
iifUtSQag (piXonovCag Ixavbv t6
ai,£0TLv
ocal rctg ijfieQag

345
iv alg iv
alg

ccQyslv^

iQyd^s6d-ai.

Xsyo ds tavtag

ol tag

aQxdg s^ovtsg vvv ^sv slg d-satQov., vvv d' slg iTCTtodQo^ov dysCQov6L tbv 6;uAov ti^avtsg avtdg &g
^a6ilsv6iv ivsyxovdag dyad^ov.
Poc)6i
^ijco^^ovi^Ttor
^

i

ti tolg

ol
\

fihv
S(p*

R II 428
aTtSQ

ovv
scprjv

xTJQVTcsg

Tf

ixsCvcov

xai

itdkiv

dva6tQS(p6vtG)v

riiislg
ct

df dxovovteg
tcovsIv ^ovxoivfj

ts xal t6 TtQayiia sldotsg Ttovov^sv

fiij

Xo^svoig v7CfiQ%sv.

ov

yaQ dv d%66ta6iv iv
sti

tovt

iTtoiSi

6i(a7tfi.

15.

toCvvv
JtQbg

t6 tb

7tQ06^riy.rig lo

STtid-v^Siv

7taQdxXrj6iv

dv s^oi

Ttovsiv

sxd-

6tov ^ovXo^svov xQrj6t6v
trjv

ti TtSQi

avtov Xsys6%-ai did
ca(psXsiav.

aTtb

t&v TtaQadsiy^dtcov
^ad-rjtal

ysvrj6o^svrjv

ot

yaQ STtaivovfisvoi
6d6g.
16.

xal

totg

ovTtoj

ns(poi15

tr^x66iv

TtQbg
\

ds tovtotg i^std^s^d-ai ^sv

d^iov vjtb t&v TtatsQcov tovg vlslg t&v ^hv %aQ- R II 429 6vt(ov^ tG)v dh d7t6vT0Jv^ rj xQCvsiv avt&v dvva^vov totg KQivsiv S7ti6ta^svoig XQCOiiivav^ OQOusvrig ds rj
tivog iv totg vsotg ta)v i(ps6t(otG)v Qctd^v^Cag i^s6T(o ^s^cps6d^ai^ xatrjyoQStv^ iyxaXstv^ alticc^d-ai, xal xad^i^Btco

20

usv^

si

rav
xdv

s^cjd-sv

^ovXoito^ 8ixa6tdg b7t66ovg dv i^sXri^ tivag totg didd6xov6iv dvafnyvvg^ yQa7taQa6Tr]6d^svog

cps6d^(o

ds tbv rj^sXr^xbta

tbv vsov.

iisv dQxfj 7C0ifi6ai TtQod^vfL^tSQOv tbv iB^sXr^Xsy^svov, 7CQa6g tig xal ^stQiog vo^i^d-slg d^csQXSO^co^ vLX&vtog

25

23 Dem. p. 546,20
2 ^^£6Tiv
8/9

— als
P

in

marg C*

§o]vXouhoLg inc Par
1

Mor

Xiy£6&ca 21 i^iloi C

sed 8 (2) 24 dox^ Cobet CoU. 136

6 onsg Mor 4 05 Mor 12 avrov IVaV 10 6i(ojtrj Va Mor 13 yivo^ivr^v Par Mor in ras m*

26 TtQ&os

P

sed

Qcco in ras

m^, IJB

346

LIBANE ORATIO

XLIII
tcbv dtxaJdvTcor

Ss ^E^i6xdvca tbv viov ^rjcpa
7COL7]6ag liiveiv edtco

tovto

ds^

o)

(pCkoi.)

to'

ta avyxsi^sva. aal TtQo^yeyQdcpd-o sl 8s tig aXoCrj TtSQi tiva t&v

i

aQydtsQog ysyovwg^ tovtov ^tjdsv «dtTcsl^d^ai vo^C^stv^ riv ta vs(p rig florjd^slv
vscov
olTjtat dslv.
17.

Tolg

^sv
l'6(og

v3toXay.^dv(D^

ovv yovsv6iv dnoxQYiasiv tavta ds tig v^cbv iv hkTtCaiv (bv s%siv

tivdg
10

d7to6td6s(ov vsovg dv6%SQaCvsi trjv :tSQl tG>v dsl ds tovtov ^rj ^ovov b avvd^rjxojv 7taQaCvs6iv.
dt'

Xr]i(;stai,

6xo7tslv^

dkX* dyg

xal

avtbg

l'6cog

dv tivag

tbv avtbv

d(paiQsd-sCrj

tQOJtov.

Jtscpvxs ds dvd^Q(07tog

ovx ovt(og svcpQaCvs6^ai KSQdaCvcov^ hg dXyslv tpqiiiovfisvog. 3t6tSQov ovv xQslttov piYit STisCvriv rjds6d-ai
15

tijv ridovrjv

^rjts tavtrjv Xvjtsl^d^ai triv Xvjtrjv tJ ^fjv sv d^cpotSQOig^ sXTtCdi ts toiavtri xal cpo^co., Tcal xsi^a^b^svov trjv ipvxriv vvxta ts aal r][iSQav didysiv tov

lilv

SQcbvta^ TtQog ds

sxslvo tQSfiovta;

18.

Kal

^urjv

vvv ^sv dQG)V
20

rj^iv ys^si

td dida6xaXsia t&v vjtb tav

ddixov^svcov ^EQivvvg S7t sxsCvovg xaXovvtcjv Xsydvtcov ota dvd^ oXcov sl6i xsxo^i6^svoi^ tots ds ovShv toiovtov ovds slg ^scov dxov6stai tfjg dcpoQ^fjg tav
^ad^rjtcov

R II 430

dv6xsQs6tsQC3v

TtSQiriQrj^svrjg.

sl't

ovv

tfig

\

eX-

TtCdog sxxQovstai^ tavtr} trjv dr^dCav dvtitid-slg 6(ocpQo-

24 Plat. Phaedr.

p.

228

E

4 tovxov ^hv [iridiv I 12 Tt^cpvnsv 5 xig IV 13 ^riiiiov^tvog praemisso titulo xi]g TCQog iicc&ritccg oiiiXiag: Xoy 17 tj^^qu 12 Ss om Macar x§ citat Macar fol. 90^" xov 19 viitv Re xov I 18 iQ&vra sed ajv in ras m* 20 iQivvvg 22 ovdsiQivvg iQivvg I cf. t. II 124, 5 23 SLtovv CA slg


\

B

P

P

CAB

P

V

LIBANII ORATIO
vsCto^
sfd"^

DE PACTIS
^ovXexai^
67teLt

347
TtQcjzov
el

CDV

snad^ev

aiLvveo%-ai

^sv a xal

avtbg dedQaxs
tcvbg
eig

Ao^^tS^Wco ,
dLxrjv

xal

7tQ06delv ^EXkrjvixbv elvai

eti

tijv

oletac^

vo^C^ag
xal
5

tb ta toiavta

acpievai

(peQetca

tav TCaQO^vv ovtov tbv diakkdttovta fitjde tav fiYj 7tQo6aycoyeciv tbv 6o(pL0tr}v ^rjde tav vecjteQCJv tbv
7tQe6pvteQov (^%eCQOvci} vo^L^etcj. 19. floXvv i]dr} xq6vov TtejteLQaed-e noXi^ov
xai

<3td6ecog. Xdfiete di] jtelQav xal o^ovoCag xal cpLXCag. L6cog yccQ av Jtavaat^d^e t&v vvv <^d-Qrivcovy ^etaoi de elat' yecoQyelv 7te66vtG)v v^Lv tav jtQay^dtov.
lie

10

eteQog de ye nXelv^ dXXog dXXr]v xal eQyd^e6d-aL texvr]v, dXXog aQxovOLv vjtrjQetelv. xai JtevCav exaatog cog i^ XQaycpdel di] tijv 7taQov(3av
XQfiv,
eiute

ttg^

exeCvcov exd^tov

^ieCt^cov

dv ^v 7tQ66odog.

tavt meLddv

15

eig xb povXevxr]QLOv eXd-tjxe TtaQ^ i(ie [lexd xdg 0vvovxal 7taQ6vxag [lev dXXrjXovg xaxcog ov 6Cag^ d-Qrjveixe.

Xeyexe^ r]QL6XY]x6xeg
TteQL

de
\

rjdrj

xb XoL7tbv

xrjg i]iieQag

R 11431

xovxo dvaXC^xexe^

01

^ev iv ^eooLg xotg 6vvdCxoLg^

de iv iie60Lg xolg axQaxLcoxaLg xad-rj^evoL^ xovg d'io Idoig dv eig oixCav i6vxag eTti xolg l60Lg xb xav
ol

1

Thuc.
sq.;
t.

318,17

6 I 96, 1 II 471,13

Aristid.

t.

11

183,5 aq.

K

15

cf. t. I

R
Par sed
jirj

1 %7iccax8v

B

^Tta&ov
5 et 6

f

e rbv corr .V
7JtT(o

Sh

APIBV
V

supra o scr

m'

5 tcjv

10 TfccvGcciGd-s Va sed i coni Re nccvGoi6^£ AIB ^qtjvcov inserui coU. TtavGr^aQ^s C 11 viitv scripsi e r^ulv reliqui libri edd S^QTivslTs 1 17 cbg dl vvv slai coni Re Anim, at ,^ncm. oi? Mor oi\ Tcc slnsv 12 pihv VaPar Mor satis placeV- in editione 20 tovg sed in hoc 17 TtuQOvrsg 15 iTtsid' ccv
corr

P

7 ^jjt/pova inserui, inser m*, e nccvGoiads

|

|

B

|

A

A

V

CAP

in ras

m*

348

LIBANII ORATIO XLin
XG) ^C66i ds d(pOQ^rj X(x%a yuiv aXlo^ iieyC^xri dh aC d7to6xd6ei,g. 20. Ei nev ovv rjv ^oi xd jtdvxa Id^aad^ai., xovx^

lii0ovvT(DV Ttoiovvxag.
XI xal

dv eTtoCow XG)v TtoXlCbv de
5

ovTtco

cpaivo^evrjg
L^xrj^t.

eitav-

OQ%^(x}0ecx)g^

dvvaC^rjv dv %av6ai^ xovxo
TtQog
z/tdg,

xal

GxoTtelxe^

xCveg

dvxl

xCvcov
ridtov

e^ead-e

xov

^dhdxa
Xovg
olg de
10

BQed^Ct^ovxog

ixxexo^^evov.
d^

^ev

dXXt^-

ojjjedd-e^

xaXXC(D

dv

etTtoixe

TteQu

dXXr\X(x)v.

vvv

V7t07te7tx(bxaxe^ (pd-ey^eed^e xl JtQog

elev^eQov.

7tav0e6d-e

(xev

xovxovg xovg ev xolg dkXoLg ^Cotg
v^ilv

evdaLfiovC^ovxeg^

vTtdQ^eL

de

e^eXavveLv

xovg
d'

(pdOKovxag

^ev

Xoycov

hni^v^elv^
cj

eXxovxag

enl

Q(x^v^Cav xovg itaidag.
IiG)6lv
15

yaQ dv xovg ecp^ olg xoXdyavaxxovvxag xQcodaLev^ ovxex^ dv e%OLev.
'^Qxrjv xoCvvv
eitLeiTie^xeQcov

%Qayiidxcov xave%l xdg ^vvd^TJxag xrjvl TtOLrjdd^evoL xrjv rj^SQav Lcoixev
21.
\

R 11432
d'

Tidv

iiev

evQC^xcojiev oXag e(prjv^
rj

e^^eCvo^ev^ dv

ov xoLavxag^

%aQd

xcbv eQy(ov zQaxeCx(o TtaQaCve^tg.

1 voGovvxav C 2 xoi ClVaPar Mor sed ccnoGxdosig ex t corr in ras m^ 8 eiitoixs 3 ^v inser om CA sed xs in ras m*, V sed oi ex tj corr m^ 9 cpd^^y^Ba&i sed £ (3) in ras m^, sed s (2) ex cc ut videtur corr in ras m* 10 ^loig scripsi coU. 347,11 sq. §i§lioig libri edd xovroLs C 11 svdai^ovi^ovxag d' Re 13 ccv sed e (2) in ras m^ om I 14 ovn ^x' A 15 imsL-)cs6xtQccv Par Mor xavxriv Mor 17 ^qprjv om C 18 yiQaxsixo) sed o) in ras m^ TtSQl xmv ovv&ri-Kcbv subscr
fi

P

|

P

P

P

B

P

|

P

P

|

|

XLIV.
Oratiuncula elg Evaxdd-Lov xov Kaqa incertum quo tempore conscripta^) qua Libanius Eustathium Carem ut rhetorem bonum virumque amabilem laudavit, non ^corporis' finibus

circumscripta mansit sed

etiam in eclogas

maiores
est

Numerus igitur quamvis paucas recepta est. codicum quibus ad nostram aetatem pervenit paulo maior

quam
1.

in

orationibus

quae

antecedunt

et

sequuntur.
fol.

Sunt autem hi 17:

Chisianus
t.

R VI
et

43

(=
p.

Vide
2.

I p.
fol.

10

sq.

supra
gr.
t.

C) saec. XIV 164. Contuli.
Contuli.

301\
A)

Monacensis
196.

483 olim Augustanus
I p.

saec.

X

(=

Vide

15

sq.

fol.

Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV 142\ Vide t. I p. 20 sq. Contuli. 4. Cheltenhamensis 10618 saec. XVII/XVm fol. 9 Leonardo Adami e Palatino transcriptus cum lectionibus
3.

variis codicis Ottoboniani

69

et versione

^ide
5.

t.

I p.

282

sq.

Inspexi

simulque
sup.

latina (fol. 10). lectiones Otto-

)niam exscripsi.

Ambrosianus 149
fol.

scriptus
t.

a Michaele Suliardo
6.

54.

Vide
saec.

I

Parisinus

gr.

3017^)

XV

anno 1488 363 sq. fol. 65 ex eodem
p.

eam 1) Haud iniuria Reiskius p. 432 Bongiovannio p. 250 initium tantum elogii dicenti oblocutus est neque a veri similitudine abhorret quod eam prolusionem ad quandam scholam vel lectionem fuisse coniecit. non hanc 2) Alter codex Parisinus gr. 1000 fol. 173 oratiunculam, sed epistulam 651 Evara&ico inscriptam inter orationes exhibet. Cf. t. I p. 280.

350
quo Ambrosianus
7.

LIBAOTI ORATIO XLIV

149

codice descriptus.
^).

Vide

t.

II p. 4 sq.

Collatus est a Boissonadio

Monacensis
3017
Contuli.

gr.

113

(=

Mo)
t.

saec.
I p.

XYI

foL 123^
et
t.

e Parisino
p.

descriptus.

Vide

413 sq.
foL

11

375.
8.

Mutinensis

gr.

LXXXI
t.

saec.

XV
sq.

114 item

e

Parisino descriptus.
9.
fol.

Vide

II p.

48

Vaticanus Ottobonianus

gr.

55 item
10.

e Parisino codice descriptus.

69 saec. XVI/XVII Vide 1. 1 p.222sq.

et

236.

Urbinas
Vide
Vide
t.

foL 357.
11.

gr. I p.
I p.

126 (= U) anno 1316 exaratus 216 sq. Contuli.
2

Marcianus append. XCI
t.

(=

I)

saec. Xr\^

foL

p.

217sq. Contuli. 12. Urbinas gr. 125 saec. XIV fol. 93. Vide t. I 214 sq. et t. 11 p. 535. 13. Barberinus II 41 (= B) saec. XV foL 203. Vide

178\

t.

I p.

24

sq.

Contuli.

gr. 437 (= M) saec. XV foL 15r. 213 sq. Contuli. 138 15. Vallicellanus Allatianus LIV numero 160 insignitus in Aem. Martinii Catalogo codicum graeconim qui in bibliotheca Vallicellana adservantur Mediolani 1902 edito p. 209 e compluribus constat fasciculis quorum trice-

14.

Marcianus

Vide

t.

I p.

simus secundus continet:

Xi^avlov
et foL
1"^

ao(pLaxov

TCQog

svaxccd-LOv
oial

xov

v.aqa

(pLlaqyvQog eQaa&ELg sxaLQag

fiLa&bv ccTtaLXOv-

^svog savxbv TtQoaayysllsL^ tricesimus tertius:

AL^avLOv CocpLaxov
et fol. 2

TtQbg

svaxdd^LOv

xbv %dQa
exaratus

(pLkaQyvQog SQaad^slg kxX. tricesimus quartus et quintus, qui alia

manu

est,

oratiunculam solam
tricesimus
sextus
initia

epistularum Libanii in libros

digestanim

e codicibus Vaticanis descripta.

1) Cf. t. I p. 78.

LIBANII ORATIO IN EUSTATHIUM

CAREM

351

tricesimus septimus eadem manu atque tricesimus quintus exaratus vTTo^iGEig Libanianas orationum Demosthenicarum. Exemplar e quo Allatius vel eius amanuensis oratiun-

culam
Inspexit 16.
fol.

descripsit

repetivitque

,

codex

Barberinus

fuit^).

foL 167. Vide t. I p. 234. Hic quoque duae distinguuntur codicum familiae, quarum altera codicibus Vindobonensi et Parisino Suppl. 656,
prior reliquis continetur. Necessitudinis vinculum
sint,

mea causa Eduardus Scheer. Vindobonensis phil. gr. XCm (= V) 245\ Vide t. I p. 35 sq. Contuli. 17. Parisinus SuppL gr. 656 saec. XV

saec.

XII

quo singuli codices coniuncti

hoc

tibi

stemma

ostendet:

r
Par.SuppL

Ottob

Urb 125

B

j^

Allat

1) Cf. Allatii

Excerpta varia graec. soph.

:

Aiietor ledori suo

p. 3 sq.

352

LIBANE ORATIO XLIV
,

Codicum vero Ambrosiani Parisini 3017, Mutinensis, Ottoboniani, Monacensis 113, Urbinatis 125, Parisini Suppl. 656 cum tale esse pretium demonstraverim, ut nuUo detrimento ab apparatu critico abesse possint, in lectionibus codicum CAPUIBMV reddendis fere acquievi. Unum locum Macarius Clirysocephalus^) fol. 90^
inscripsit

quem cum T^g itQog fiad-rjxccg b^Lliag devtEQag aeque atque in oratione antecedenti ^) de argumento plane se caecutire prodidit. Oratio primum Venetiis anno 1754 aBongiovannio 252 e codice Cuius p. 250 publici iuris facta est.
excerpsit,

M

Reiskius Animadversionum, quas die quinto mensis septembris anni 1762 se absolvisse subscripsit, volumine quinto p. 583 et 584 divinando, alia
editionis vitia alia

ope

prelis

codicum A et Mo sanavit in editione quam uxor In hanc etiam notae commisit t. II p. 432 434.

Animadversionum Unum locum
1)

transierunt.
correxit

Cobetus.
2) Cf. p. 335.

Cf.

t.

I p.

351.

XLIV.

EE
1.

ET2TA0ION TON KAPA.

'T^s6x6^riv hTtaivia sad^ai xhv x%^eg ta Xeyo- R 11 432 xal tcqlv bg ^v [ioi XLiniaavta xk> QTj^iaxL. eldevaL., xriv vn66xs6LV STtOLr^ad^rjv «g, sl xal vscaxsQog

aevd

slrj^

xovxo

7tOLrj0c3v.

STtSLxa dvrjQ dvscpaCvsxo xal

ovxog

5

iv

xfi

'Ad^rjvaCcjv sad^fjxL.

slvaL xh Qrjna.

ev xsqSsl xb xoLovds xKt ^lI xoCvvv S7t6^svog ov psvao^ai
rjv

xal

d v7ts6x6^r^V' 2. 'AXkd
I

TtQGixov iisv

v^ag dLdd^co xhv sx R

II

438
10

KaQtag

^Ad^rjva^s

xovds TtXovv ov mXevOev enl

xxr^eeL

c

I

354
6oq)tag

LIBANII ORATIO XLIV
bvtcsv

^sv

xS)v

^sya

Eivai

Xsyovrcjv

tovg

vdnovg^ ovtcov de
XG)

dl

t&v v^vovvtmv tbv sv t6 xdXlog aQa t&v Xoycov iiaXXov

OTtloig Ptov,

idoKSi 6tiXTtaQcc

5

Xoyoi ^hv ev de eta ev dh vv^C. Xoyoi ^d%ag yalQeiv xal r}}ieQaig^ avtcov xal tovtcjv ^aXXov o6oi ye [laxopievovg rjXeei

^eiv o^cpaXov te d^Ttidog %Qv6iov v6[i(ov. Tjotcov dh ecp' oneQ ^%ev edQa.

te tov

tCov

vUaig e(piXoti^ovvto Mov6g)v te dXXotQiaig xal
Xcjvog MovdYjyetov.
10

'AtcoX-

3.

tgj

dh ovdeiiCa 6v^PoXrj tdg

%elQag
veyxev.

eitl

al

QOJtaXov ri ^Cfpog d%o tCbv dh ^6av TtoXXal jtoXXav,

^C^Xov
STtel

^etrj-

ovde tcov

xaC note 6 ^hv d)g avtog e(prj6ev^ rj(ieXei. Tov dida6xaXeCov talg d-vQaig dveyCvo6%e xad-f]TtQog ^evog^ tbv de didd6xaXov, xal yaQ ijv 6 dyyeCXag^
r]^eteQov^
15

d^vy-ov

te

TovTO xal dQyflg

hveTtXrj^e^

xal t6 TtQccy^a
ei

ovx dxCvdvvov^ fidvg dh o^og 6 xCvdvvog^

notovvta
4.
eTtel
\

d^eCvo

t^v
rjdr]

ipvxriv

8eri6ei
ijv

ti

xal

Ttad^elv.

R II 434
20

8h

QT^tOQ te

xal olog Ttovovg xal Ttoielv

xal diddvai^

tovg

eXevd^e^Cag STtid^v^Cix cpevyei ^hv tov6de xal Ttovovg^ d^edtQOig de diayeyove XQCj^evog.

avTw

iivQCa iihv ev

OoivCxov

eTtedeCx^rj jt6Xe6i^ jtoXXd

dh iv naXai6tCvrjg d6te6iv.
21 sq.
cf. p.

ov

di}

xal jtoXCtr^g rj^e-

327,7

6 vv^lv I sed v in ras 7 ys om 9 ovds nla Bong avpi§ovlr] Bong^ 10 §i§Xcov Re ^i§U(ov reliqui libri Bong 16 ijSv? 17 nciQ-tlv praemisso titulo (p. 353, 1) citat Macar foL 90"" 16 6h oficog om Macar Macar 17 r/ d' 7W Bong 18 Tiovovg sed loyovg in marg m^ ^^malim Ttovslv'''' Re cui oblocutus est Boissonadius (Not. et Extr, des Manuscr. XI 2, 218) 21 iTtsdsix^r} scripsi e ansSsix^ri reliqui libri edd

4 tov

P

tov

sed tGiv suprascr

M

m^

t&v

A

A

\

Mo

\

J^F

V

|

TfoXtaiv

A

V

[

LIBANn ORATIO IN EUSTATHIUM CAREM

355

TSQog icp£6tcog dvvccfiE^iv ri'y(x:tr^68 xe avtbv xal xatsldsv aKQL^&g Tcal OTicDg xaQJtaOstat tovg Xoyovg^ i7toCrj6e
TtQBTtovta tG) yevEL SqCjv.

Mov6g)v yaQ IlaQdevg 6^05

ndtQLog ddeXcpog^ i^ ovneQ ovtoL.
5.

Tbv KaQa

de del 7tL6teveiv xal viiag in' axQov
ei
Ttal

eQxe6d-aL tfjg texvrjg, ix yaQ dij diC7]xo6teg.
Q7]toQa.

^tJTtco

tfig

dxQodeecog ecoQdxate

tvy%dvete Xeyovrog tbv

Xeyo^evov tot) TtQO^^^xovtog eixbg toCvvv avtbv xal bjtotav eQydlr^tai Xdyov^ rj^Cov. Toi) 7tQ067]xovtog tvyxdvetv (pevyovtd te d X9V ^*^^
dLcoxovta
i7tLeLxeC(f

ovtCD

Ttav

tb

^^

aTteicov

dvvaiiLv 7tQo67]xeL. Xdyav xex66^r]X£ tr]v tpvi^v bQyfig te otL 7tXeL6tov ^Qydg dv eteQov eveyxaL ev ^dXa (pcovT] te

d

de

e6xr]X€Dg

avTcj 7tQaoteQa t6 te 7tQ66(07tov ev ^eidLdfiatog iietQco 6vvov6CaL te ai 7tQcbtaL cptXCag d7t£Qya^6^£vaL. otco

15

yaQ iyyvg t£ £Xd-oL xal xata6taCr] ^tXr^^Cov xal ^tXQd dtaXEx^ECr]^ tovtov svd-ug eXa^e te xal e^eL.
4
lo.

Mal.

II p. 37, 17

D.

14 Xen. Conv.

8,

3

7 dr) in marg

2 v.ccQ7Cco6£xai scripsi om 13 Bong

BM
7*

v.ccQ7tco6r\xaL libri
cpcovrj

— 14

edd

6 xal

UV

iiixgcp

praemisso xeiiisvov

Cobet

Coll.

135

14 jTQccoxega scripsi naxQia libri edd TtQasta 15 orav V ovxto Bong sed otoj coni

16 ^Xd^ri et xaxa6xfi et 17 SiaXex^fj tbv TcaQa (x&Qa T) subscr PI

V

17 ngbg siaxd^iov

23*

XLV.
Oratio
vel

potius

scriptio

itQog rbv ^aGilia

t&v SsGficorav anno 386
scripta

vel paulo post^) ad

nEQt Theodosium

qua videndum

esse

monstrat Libanius ne legis de

custodia reorum ab imperatore die 30 m. Decembris anni 380 latae (Cod. Theod. IX 3, 6) parum ratio habeatur omninoque ut carcerum cura agatur monet, ^corporis' fere
finibus

Parvus igitur numerus est circumscripta mansit. codicum quibus ad nostram aetatem pervenit. Sunt autem
hi

10:
1.

Chisianus
10 sq.
41 sq.
et

RYI43 (= C)
p.

saec.

XIV

fol.

302. Vide

t.

I p. 2.

supra
supra

164.

Contuli.
saec.

Patmius 471
et

(=
p.

Pa)
251.

XIV

fol.

259\
in

Vide

t.

I p.
3.

Contulit

meum

usum

Staurus Teliacus.

Monacensis gr. 483 olim Augustanus (= A) fol. 196^ Vide t. I p. 15sq. Contuli. 4. Vaticanus Palatinus gr. 282 (= P) saec. XIV fol. 143. Manu secunda e codice Urbinate vel huic simillimo
saec.

X

correctus est.

Vide

t.

I p.

20 sq.

et

supra

p.

82.

Contuli.

lun. huius anni lavaluisse e verbis orationis p. 369, 4 sq. 7] ts yccQ SsiXri xad^ccQCC zovdB xov (po^ov Tj rs a.vdyv.r\ Tijg Q^iag r)^SQd>v zLv&v iGTLv, aXX' ov^ a7tcc6rig sequitur, ut neque Gothofredo Theodosium hanc legem ex parte ad Libanii orationem sanxisse conicienti neque Sieversio p. 203 orationem post annum 385 scriptam dicenti adstipulari possim. Tempori quod statui
1)

Nam

legem a Theodosio XIII Kal.

tam

(Cod. Theod.

XV 5,2)

etiam convenit, quod nonnulla quae adnotavi ad orationem contra Tisamenum ipso anno 386 (cf. p. 163) scriptam proxime
accedunt.

LIBANn ORATIO DE VINCTIS
5.

357

exaratus
6.
fol.

Vaticanus Urbinas gr. 126 fol. 338\ Vide t. I p. 216 Marcianus append. XCI
Vide
sq.
t.

(=
sq.

U) anno 1316
Contuli.
I)

2

(=

saec.

XTV
Vide
144. 202.

179.
7.

I p.

Barberinus
24

n 41 (= B)
II

217sq.

ContuH.
saec.

XV

fol.

233.
fol.

t.

I p. 8.
t.

Contuli.

Neapolitanus
I p.
I p.

E
81

17

(=

N)

saec.

XTV

Vide
9.

211

sq. et

392.

Vaticanus
t.

gr.

(=

Va)

saec.

XV

fol.

Vide
fol.

209 sq.
t.

Inspexi.

10.

Vindobonensis
Vide
I p.

phil. gr. XCIII
sq.

(= V)

saec.

XU

246.

35

Contuli.

Hos

codices

ad
p.

unum

redire

archietypum

lacuna

omnium communis
reliquis

distinguuntur familiae codicibus continetur. Qui qua ratione inter se coniuncti sint, stemma p. 45^) propositum ostendit, nisi

370,17 docet. Hic quoque duae quarum altera codice F, prior

quod Cheltenhamensis
est atque

deest,

U

yqyq

eiusdem

prosapiae
excerpsit.

BNVa.
primum

Unum locum Macarius Chrysocephalus^)
Oratio

ex apographo codicis Augustani^) parum diligenter ab Ehingero facto a lacobo Gothofredo Got) Coloniae Allobrogum anno 1631 publici iuris facta est

(=

in

editione

quae

titulum
orationes

habet:

Libanii

Sophistae

seu

oratoris Antiocheni

qnatuor

mmc primum

editae

a lacobo Gothofredo. Quibus propter argumenti s^imUitudincm adiuncta est quinta iam antea edita, CoJoniae Allobrogum M. JDCXXXI p. 50 72 forma quidem mendosa

et

cum

versione latina haud raro falsa sed

tario doctissimo

comprehenso ^Notis'

p.

17

— 24.*)

cum commenCuius

1)

2) Cf. 3)

Cf. p. 251. t. I p. 351.

Cf t. I p. 19 et supra p. 84. Repetita est ita ut 'notae' textui subiectae sint in lacobi Gothofredi operibus iuridicis minoribus Lugduni Batavorum anno 1733 foras datis p. 398—414. Equidem editionem
4)

principem adhibui.

358

LIBANII ORATIO

XLV

editionis vitia multa Reiskius Animadversionum volu483 divinando sanavit, plura ope mine quinto p. 475 codicis Augustani in editione ab uxore paulo properantius, ut facere consueverat, prelis commissa t. II p. 435 462. In hanc notae Gothofredi et pars 'Animadversionum'

transierunt.

Nonnulla Sintenis

et

Cobetus

correxerunt.

XLV.

nPOi:
El ^£V

TON BAi:iAEA HEPI TON
AESMOT^N.
ccTtav

1.

7tQO0fixov

rjv

itEQi

rovg

R

11

439

d66^6tag^ jtaQa rcbv xag ccQxag kxovxav stpvkdxxtto^ OD ^aGiksv^ xolg ^iav av 6vv£xcciQ0v^ 6ol dl ovx av
TivcoxXovv £7t£l dl ol ^ilv xaxol :t£Ql xovxl yEyavrjvxai xb ^£Qog^ X£y£L da ovd£v ^tQog 6£ 7t£Ql xovxov ovd£lg
XG)V
£l'X£

5

o
ar]

XI

dyV00V6iV ddlXOVVXOV £tX£ £i66x£g 6LC07tG)6lV^ x£ av 7t£Ql xavxa yCyvrixaL 6v66£^£g^ ovx £6xl
xrjv xrjv

6vvdLapdlX£6d^aL xijv Pa6LX£Cav^ 6
d^av^d^cDv
iyco

6r}v

7tQa-

lo

oxrjxa

xal

dua ^K^tv

fi£yC6triv

C
Pa

= = = / = B = V =
A P U

= =

codex Chisianus Patmius Monacensis gr. 483 olim Augustanus
Palatinus gr. 282 Urbinas gr. 126 Marcianua append. XCI 2 Barberinus 11 41 Vindobonensis phil. gr. XCIH
cf.

11 p.87,10. t.I 241,13 sq. t.Il611,13R.

Sieversium

p.

293

rbv om ^J post u^ ante Ttgbs A, tov ctvtov V ^ C sed vri' in ras in marg m' Aoyos A' Pa, Xoyog 9 ort 1 yLv7]tccL Xr] FXoyog x/3' in marg 2', Xd-' B rubr 10 CA sed in hoc eras nQccdtrircc libri edd
1

P

isGiLoax&v

1

V

'

|

360
£lXrj(pc3g

LIBANH ORATIO XLV
dixaLog
ccv

elrjv Tfj

(3f]

iprig)(p

%^eQa%ev^ai ro

a^aQtavo^svov.
o) Pa^iXsv^ tovto ys dCy^aiov d^avdtov ov t6 tovg iiev a^iovg d^V7J6xeiv, tovg de ^r^

2.

0l6%-a ^ev ovv^

5 ^fiv

re

Tial

JteQielvai^

d-QCOTtCag rjdrj tivl

xanoi ye 8i vneQ^oXriv (piXavxal tovtcjv t,fiv Mojxag^ dXX' eotco
vo^cav.

y.vQia rd :taQd

t&v TtaXai&v
d)

ravra de edtiv

roiovto tetoX^r^tai^ lr]v de og d7tod^vr]6xeiv ^ev tb de tetoX^VjXevai xal ro 9 ov8ev ti^Xixovtov rjdCocrjxe. R 11440 rjdixrjxevai tC jtote e6ti; ro e^eXr^Xeyx^ai. djg rd
rt
\

ye nQO eXeyyciv djtod-avelv ovdev eteQOv e6tiv ri rjdixal ydQ et rco cteTtQaxtai ^ev d^iov d-avdtov^ xfi^d^ai. tovtl de 6vyyexQV7ttai^ tovtov 6 xteCvag ddixet tijv
tiiiGiQCav TtQo tf]g TtCdteog Xa^(bv.
15

3.

tad^i

toCvvv 60i
dQ%ovtag.,

cpoveag ovtag tovg
G)

e:ti

td

ed-vrj TteiiJtoiievovg

Pa6iXev.

tiva tQoitov;

TtoXXal

jtoiovdi iieiLipeig^

xdv

d'viicDd'fj

^ev oQyal jtoXXdg ttg^ evd^vg itaQd tbv

20

aQiovta tQe%ei xaC (pr]6iv vPQCdd^at xal 7ce7tov%-evai xax&g, 6 de eavtbv ^ev ov, trjv yvvalxa de, 6 dh rovruiv ^ev ovdeteQOv^ tovg Ttaldag de, xal Qij^ata
7tXdttov6i xal TtXrjydg xal xataQQTJ^avteg ti tf^g eOd^rj6 de dQvov^evog tog exeCv(p xal tovto 7CQO0ed-e6av.
te xal 6e6vxo(pavtfi6^ai Xeycov xal ^e^ivrj^evog yQa^prjg

34

xal

R

11441

vd^ov TtefiTtetai t&v d^pd^ovCo:.
24
cf. t. II

ded-r]66^evog xal tavta ev eyyvrj4.

7td6%ov6i de tovt emeixcbg

oi
|

464, 14

R
Got sed

3 yg

om 5

S ti I

5 v-nsQ ^ovXrjv 9 Tjdixrixsv i]6iic7ias

A

B

vTtSQ^oXrjv Not.p. 17

\

rb

(2)

om C

10 nox'

Re

|

&
xb

sed in hoc in xb corr m^, 22 xovx(o I 7tQ06td-rix.av C sed x e 6 corr, Pa
x(o

A

CPI

B

\

i^sXrjXex^cct 24 iv iyyvrixoiv

B

6c(p&ovicc

Re

iyyvrixcbv cccp&ovia libri

iyyvrix&v acp^ovicc Got

LIBANn ORATIO DE VINCTIS

361

dGd^eveOtSQOL JtaQcc xcbv dvvaxcotBQcov^ xal olg ovx avi XQTJ^ata^ TtaQcc tcjv evnoQovvtcov^ xal ol TtoXXol TtaQcc
tcbv bkCycov
o'C

tag altCag tag

TtaQcc

6cpcbv

%kiov exeiv
t(5 ^syC^tcj
TtaQcc
5

d^L0v6iv aTtodsC^ecov.
6vvs8qCcp^ tavta
tcbv
TtaQdc

tavta naQcc t&v iv

t&v aXXcov povXav^ tavra

tdg
talg

evcpriiiCag

v^&v
|

iv

;|rft()OT£;uWojtg,

iyxsxsLQLafisvcjv xatd tav TavT^ naQa tcbv [fV] 1111442

talg aQxalg v7t7]QStovvtc3v xatd t&v ov ndvta avtolg 5. ds67tot&v ds d)^6trjg XaQL^o^svcDv. nXsCatcp XQ^^^^

<T0VTC9> xa#' S7cd6trjv YnisQav^
vjtb

sjtsl

QadLov dfjoat tbv

10

rjvayxaO^asvov ddLxfitaL 6Lyav. evtavd^d Ttov xtstsov xal tovg TtSQL tijv yfjv Jtovovvtag totg KsxtrjfisvoLg trjv yfjv^ snsl xal tovtOLg tLVsg toa

tov v6^ov

xdv

xai olxstaLg xsxQrjvtaL^ xdv ^rj tdg jtXsovs^Cag ijtatv(b6LV sxsCvov tdg xad-' savtcbv^ oXCyaL ^vXXa^aC, xal
6tQatLCDt7]g dfia dXv6s6Lv enl tbv
\

15

dyQov^ xatRIl443

dede^evovg t6 oixri^a dexetaL.
^

6.

povXcL ^e ^vrf^d^fivaL

xal tcbv altCav Xa^pav6vtc3v cpoveveiv tovg bdoLJt^Qovg-^ ovxovv ovtoL ^ev dv rj tQelg^ d&iiev de xal tQtg to-

Covtovg SLvaL xal dsxa xal jtXsCovg'
4
et 23
cf. p.

TtaQ^ 6
sq.

oig

ds

rj

20

15

310, 19 sq. ; t. cf. 183, Isq.

H

302, 11

;

303, 11

cf. p.

369, 16

20 cf

p.

185,17

5 avvtSQLO} om C inser Pa* tavra §ovXa)v om Got 7 iv cancellavi auctore Re 10 tovto) totg iv coni Sintenis inserui auctore Re xa&s%ccatr}v 1 gadiov scripsi auctoribus Re (^sententia postulat adsLcc aut qccSiov aut div.aLov'^) et Cobeto
|
|

1

Coll.

136
~

in

hoc

14 ^j] 18 xat om Got

Tial dCov libri edd 'l2 ivtav&a nov CPaAFI sed " in ras m' sed 13 faa supra v (2) eras, B Got om V 17 us ^vriad-fjvai e ^isy.vfjG&aL corr C*

P

|

num
199,6
dlg

Thuc.

II

18,2?

Sv' rj in linea
tQig e

I m» cf
corr

19 iihv om infra lineam custodis
p.
|

Xan§av6vt(ov (^ccTtb tovy (fovsvSLv coU. PaV 6vo iikv B dvo CPaUBV
folii
7)

om

PUB
I

179"" instar et e 6vri
\

corr
j

^cJiisv

Pa

\

Sh

om Pa

dtff

C

Pa

tQstg

362
STtLOv
1]

LIBAOT ORATIO XLV

ecpayov rj iicoL^rjd-ri^av^ sXxovrai XQi%Xd6ioi TtoXlaKiQ rcbv iv ralg airCaig bvrcjv ovdlv eldorsg ro^v

iyxexXrj^svov
i^

tj

rb ^rjdev

siQydcQ-ai

dstvbv

ixeCvoig

5

rav 7t87tQayasvc3v ov ^ers6%riK6reg. 7. OvTOi Ttdvreg cov e^VTj^d-rjv,
£|cl)

Tf.x/£g

rovrov

Tiad-'

g) ^aGilev^ %ai ersQovg ijxovreg ixel^e rQdjtovg

ol d' avrovg TtaQadeda)de6^olg ^Cov. ev xoreg evo^Caig el6C, ^alXov de iv ccJta^iv rjdovcbv
^G)6i

rbv iv

eldeGiv^
10

elg

ri]v
iTt^

/^dcpvrjv

dva^aCvovreg^
TtoXetg

elg

dyQOvg

eXavvovreg^
oiaXovfievoi

dXXag

iovreg

vjtb

vv^cpCcov
\

yrjv

dyvrjdo^svoi^

d-dXarrav

diljo^evoi.

R II 444 r&v
r&v
oi
15

de di avrovg de^svrcjv rcbv ^sv sjtsXdd-ovxo^ ds ov (pQovrCt,ov6iv. 01 diocaoral de ol ^sXnoroi

xbv de6^bv avrolg

ov

ipovXovro

dedcjKoreg

Kal

neQi TtXeCovog rijv TtQbg ixeCvovg %dQiv rrjg rov dixaCov ^oCQag TtSTtoiriiisvoi ovrs dyavaxrovOtv ovrs xaXov6iv ovre e7tiri^G)6iv ovxe xC ravra; eQCjrcbdiV ovd' cjg
TteQl

dv
20 8.

ijtl

doe^ovg rov jtQdy^arog dtaXsyovrai ovd^ drg ovx TtXsov dvvaivro rd rotavra dve%e6d^ai^ Xsyov6iv.
[^(lev^

elra ^e6rbv

^co^drav rb de^^cjrtJQiov i^iovrog

^sv ovdevbg rj xo^idfj ye oXCyov.^ ei6i6vxc3v de jtoXXcbv. xal yCyvsrai diJtXovv rb naxbv avr<p rs np dsdhd-ai xal ra ovrcjg. ovds yaQ [ov'^'] vTtvov Xa%slv e6riv
9
cf. p.

302,14

20

cf. p.

186,9 sq.
6

tw Sinteni r&i t(b I edd 1 ol sed eras 8 d' Re ccnuciv om Pa 13 post §iXxiGxoi ras 8 litt 19 im16 (1) et 17 (1) ovx' Re TtXiov 20 ^hv cancellavi cum Sinteni 21 Y.oyadfii A 22 yivExai uvxm et tw (22 et 23) scripsi e ut coni Re uvxb et t6 reliqui libri edd 23 ovxs Got ovQ-' cancellavi „awi ovQ"^ delendum aut leg. ovx' uvwjtuvaacog ovd"' vnvov'''' Re ov8* Sintenis vnvov
3 t6 scripsi e

CPUB cum
'
\

A

oi — 8

A

6

PaV

BV

P

V

\

F

|

|

V

LIBANn ORATIO DE VINCTIS
ax()t/3ft>g,

363

ovde

yccQ

\

Tiela^m xataxXLd-avrag^ aXX'

R 11445

0^0 V

tCtcoGiv

<^86tivy

avxov

^eraXa^slv^

xo6ovtov

e%ov6i.
9.

Ilod-ev xoCvvv xovtoig

rj

tQoq)rj;

trjv

fiev

y^Q
5

ev xolg XsPr]6i cpaxfiv xal ta oXiya Xa^ava xal el ti tovtoig 7tQ66s6tiv^
slvaC q)adiv.
sXdttco
drj

tavxa TtoXv tov dsovtog
yvvalxag xal ddsX(pdg xal

avdyxrj
rjv
rj

d-vyatSQag^ alg

tQocpri JtaQa tcbv

ovno

xad^siQy-

usvcov, avt dg sivai tdg sxsCvovg tQS(pov0ag. %6^sv^ co ^aaiXsv; ta ds6^m ^sv yaQ sxsivov ovx s0tiv avtdg
svTtoQCJtsQag ysyovsvai.
tj

lo

XsCitstat drj tdg (isv dfi6Q(povg

yrJQix

xats^o^svag jtQ06aitsiv^ Iv aig ds
dvs%s6^ai.
dsi

n

Ttdvta

ravr' ovv tolg dsdsusvoig tov

xal coQag^ ds-

6^ov 7tiXQ6tsQa'
10.

didd6xs6d'ai.) 7t6d-sv

yaQ avtovg drJTtov xal iQcotav xal avtolg tavta SQxstai.

i5

TtaQ
liev

Kal ov tavtd ys ^6vov, dXXd xal oGa dst sxd6tov yeve^d-ai ta trjg d-vQag xvqCc) tw Av^jvov
\

sva 7ta6i jtaQsxo^svG), tov uiXQov ds sXaCov R II 446 rovtov iLsyav ditaitovvti ^i6%^6v. 6 ds ov d^sig di' djtoQiav sv&vg e6tiv sv TtXrjyalg^ xdv Xsyri tv7tt6^svog' 20 i^oi^ w aQxcov tov ts ds6^G)trjQCov rovtov xal

tav ev avta xsi^svcov^

tovde tov 6(0(iatog e6tiv ovdev^ ov yovelg^ ov rtxva, ov (pCXof
jtXrjv
1
cf. p.

375, 2 sq.

11 p. 180, 21

17 p. 180, 18 sq.

1

yccQ

om V

\

KccTayiXL^Evr' 2 iGrcbTss

CAPUV Got P sed Tfs e aiv
(pa-Krjv

v.axccy.Xivivxccg Pa v.ata-KXi&ivxa? scripsi v.arav.U^ivxoc IB xaraxXi^ivxi Re corr in ras m', UI hriv insenii
\

5

cpa-icfjv

om Got

reliqui libri edd 12 di tl] ,,malim ^' hi ti" Re

B

cf. t. I

15 avroZs 23 ovx ^anv B

Re

16

6r]

I

8 ovro Re 14 ydg 13 Ttdvr' Re 22 rovSs e rmvSs corr A

171,1

364
Ttod^BV

LIBANIl ORATIO

XLV

av ovv

anh
liYix*

t7]g yyjg 86tLV 6 6i6oC6G3v^ xavza eiTCiov dxovst' did tC

Xvxvov^ ei ^ryr' agyvQiov aioiyJ dv uva67cd6ai
ci^6LJl;uCfirjv

tIjv

ov
5

xaXelg

did
stcI

rcbvdB

tCbv

B^LOvtGJv

yvvalTta

devQO tav
slt

(piXavd-QCJTcCo:

avtrig TtQog td
idvvrjd-r]^ 6

ydvata

(piXotiiiov^Bvcov^ 7tQO(S7CB6cov TCsC^sig
ds 6 ^bv tcg
ovy. bvl Xa^slv^

7CQo6aitov6av dystQStv tC 6ol; tovtl

R II 447
10

d' ov.
|

%aQ otov bs
TCoXXd

dQXBL iia6tLy€d6aL.
11. z/aTCQvsLg^
ca

^a6LXsv.

dya^d

6ol ysvoLto

6id

tijv

dyav

%Qri6t6trita^ xal By(oys, vi] tbv /lCa xal

xdvtag tovg ^sovg^ tovt b4^B6d-aL 7tQo6Bd6}C0JV. dXX^ 6vt(ov dsLv&v tcbv slQrj^sv(ov svl tL ^sl^ov., si ubI^ov
G)v
15

scpYiv

t6

tsd^vdvai.
ts

d-vri6'Aov6L

ydQ^
xal

w

^a6LXsvy
dtj,

d-v}]6icov6L

tolg

dXXoLg

xaxolg

^ByC6t(p

6tivo%(OQC(f., ^vqCol.

xal 6 [iBv (pvXa^ ijxrjVV^Bv^ 6 d^
TCud^CJV d-UTCtSLV
BTCStQSlpB.

CCQXCOV
d'

Ovdhv

tfj

tpVXf}

t&
si

fjtLU^Bva

triv

dQ%r(v

ovbsXg

(p6^og.^

dXX ovdh

tBd^vrjXSv^ oldsv.
20

uTCod-vri^Tcov^L dh av tovtocg dovXoC
ol

ts sv t6Gi xai iXsvd^SQOL.,
d^

OVX U^LU d-UvdtOV.
7CUL

ol

^hv ovdhv ridLxrjX^tsg.) d-Bol ds tUVtU l'6a6LV OL
OLg

oi

ts

uXXoL

6 Tcdvta B(poQ(bv HXtog.

ovz uv

(puCrjg

td tOLUVtU dQB6XBLV.

dvtl dh tCbV d7CL6vt03V B6tL t6
fj

TCQog tbv ds6^bv uy6^Bvov
7 cf. p. 180,
1 ovv Dcv dixwv Got edd H o A
\

ovx sXattov

t)

xul tcXbov.

22

16

i>.

186,14

22 Od. X 109. ^ 323
6iuxi libri Got
icyhLQtiv scripsi

CPa

3 dtu xi

Re
I

4 xon'

dytiv libri 9 uQ^axeL? Z sed in ra» m^, dh Re 13 hi Re xi 16 zul om Got 18 ovdtlg scripsi 10 sldtv ovd' Re oidttls V o^bdh tlg reliqui libri edd ' d' Re 20 ol 21 di Re OL sed in ras m*,
7 TCQOGtXQ^ovGocv

F IBV
V

B

'

B

\

B

A

P

|

\

IBV

23 ^axL scripsi e

iaxl reliqui libri

Got

inl

Re

LIBANH ORATIO DE VINCTIS
12.
7}

365

Ovxovv

deivov, si fisv tcg iv

dyoQd uax^^svog

(XQxov xBiQ&v Ti Xttl duvvousvog xtsCvat tivd^ xdvtag tov R n 448 dyavaxtelv xal ^oav xai tavtd jtoulv tolg ^B%^v£Gitog oixHoig xal tovg ov TCQOGrpcovtag^ imo 81
\

tcbv

dQxovtav did

tCbv dsff^atrjQCov

to6ovtov d:toXkv-

s

yLtvav TCQaag bxelv 68 doxsiv\ ovdh yaQ kxsivo y ei:tav tig £v kiysLV dv ddjftfv, og ovdhv tovtov eideCrjg.
dnattfi
e7to6ta6d-aL.
tfig Pa^iXeCag, a fiaaiXsv^ tb stdvta xal tovg (poveag tovtovg TtdXai XQ^'^ "^ovt(ov t(bv d-avdtcov VTte^xrjxevac dCxr^v, dXX' ei xal iii]

ydg imo

lo

TtQOteQov.^

vvv yi

tig Bm6tQ0(pri yeve6d-(o.
(pr^^c

13.

Kal ti decvovj

tcg,

et tcg

dvdQo-

(povog cbv xal d:tb tavtrjg Bu:te6hv eig tb oty.r^^a rfig aitcag elta ovt(o ted^vr^xev] iyco dh tbv tovto Xiyovta iQoCuriv dv rjdi(og^ ei o6oc tovtov
ted-va6c
ei6cv.
rjdrj

i5

tbv

tQonov^

tCbv

dvd-Qco^tovg

dxextovoto^v

6e xal i^evdeig aitCac xac Qfnid tc xal ficxQov tcvdg dQyvQcov sdr^6e^ XQov^r^ dh 6 ds6fibg slg
ei

^dvatov^ xatd t(bv

tc
rj

dsi

Xiyscv
ri

tovg td fiiyc6ta rjdcxrfXihag
si

ovdev

ficxQd;

yaQ

drj

xal

6(p6dQa

20

toig sxsiva de8Qax66c :cqo67]xcov tJv 6 d-dvatog^ dXXd

Tovtocg ys ovx ixQfiv ovtco fiaxQbv nocslv tbv ds6fi6v^ a6t£ avtoig tb xaxbv sig ^dvatov tsXevtav. 14. £t:toc
6'

dv

tig y.al

v%£q avtiov exeCvov Xbyov^ ocuac^ dcxacov^

11 Thuc. 2 yitsivui
"

m 71
AV
V
sed in hoc
T2L8
'

*

e

corr

m*

SL ex ai in 3 rovg et 4 oixsiovg

e

et

corr m*,

VIB

xrsivBi xxtivui CPa

P

sed

'

Got

Got
*^^'

uTtoeturrig
t(ov

dv^Qw-xovg

inser ovtco

Re

om

^ I® re^vdai AI Got 6c7Cixtov620 ^ (1) om 18 idr^asv 21 d libri sed ras 1 litt A, Got 22 rorrovs Got
1"^
[

6 Ttgdaig

APIB

13 Scnb ravrrig'^

U

^

|

om Got

366
oti eI

LIBANn ORATIO XLY
luv avs^etadtoi tsd^vadiv^
rjdCxrjvtai xQi^scig

ov

ds e^eXrjXey^svoi^ Ttdliv rjdtTcr^vtai tov tstvxrjxotss, tC ydQ ^e :t€Ql tbv d^dvatov d7t66t6Qrj^evoi td%ovg.
i xatatrjxEig^ 6i7C0i dv^ ov tovto tov vo^ov keyovRII449 tog; tC dl xat oXCyov dvaXCax6ig^ axjte djtb iiovov tCbv 66tG)v xal tov d£()/LtaTog ditsX\

d

d-etv trjv ipvx^tjv, ov toiavtrjg bk t&v yQa^^dt(Dv iTCixsifievrjg trjg dCxrjg; 15. tC d' dv dTtoxQivaC^6d-a talg
10 tfjg

t&v

sjtl

^aQtvQCa ded-svtcDv yvvai^i

TtQo

XQC66cog avxalg tcbv dvdQcbv oijfo^evcov^ ovg exQfiv rjfieQ&v (pXCycovy olxoi ndXiv etvat cpQdoavtag 6 ti
6l%ov; eti toCvvv tcbv ovtcog d%i6vtcov de^^cotav tolg
6ti
t,G)6i

6v^PaCv6i xal Xvjtsldd-ai xal %aCQ6iv^ Xvjtel-

6d-ai
15

^ev ted-veatog 6vv7]d-ovg, %aCQ6iv die xXr^Qovo^0V6i tOV t67tOV. 67C6it OV TtoXv V6t6Q0V rjZ6V 6t6Q0g 6 tbv exeCvov zad^e^cjv.

16. Kal Jtobg tavta 6v JteQiecoQag^ ^QV^V^ deov rci;i)ra d R n 450 BTtiti^av te tolg dQ%ov6 i xal
\

vvvi Xeyetg Xeyetv xal ^r^de fiovXo^evoig Qad-v20

fieiv ijtitQeTteiv; xal tCg ovx oidev^ 66a xal 66dxig slgrjtaC ^oi JtQbg avtovg JteQl tcbv sv rw de^fi^ cpd^etQOiievcov^ cag daejiolev te tavtr} xal tolg trjg jtoXiteCag

ovx e^^evoiev OQotg ovde (laXXov dv eteQOvg dixaCcog
xoXdt,oi6v
rj

didolev

avtol

dCxag
7

ejtl

tolg

ix

tcbv

4 Cod. Theod. IX 3,1 et 6; 1,18 et

cf.

p. 375, 9

APlBVGoi

2 d' Re 1 rsd-vdoiv sed in hoc in corr m^, I Got 5 naToXiyov sed ai ex ov in ras 10 ccvTcclg oXiycov I corr 11 7)fiSQ(bv 12 sl^ov in lacuna fere 35 litt om 11 dXiycav inserui coll. Aesch. Ctes. § 254 p. 89,20 slvai om C 15 tjX&sv CPa 12 slxov in marg add I^ (fQdeavxag 19 ^ii] dh 17 TtSQiOQug Pa 18 rotg rt rs om Got

AP

'

"

V

\

P

V

|

\

V

\

LIBANII ORATIO

DE VINCTIS

367

dsdiKDtrjQ^cjv ixcpSQO^evoig vsxQolg; ol d' sXsyov ^hv S6s6^ai ^sltCovg^ rj^av ds avtol TO(?oi)TOv totg ds6[ia)o(?ov i^yoi/ avtovg slg tb tov dLxa<3trjQCov xcjqCov. mg tijv avtiqv ys ^yovto %dXiv BX%C6avtsg ^sv tt KccXXtov^ sdxrjxotsg ds ovdsv. 17. Nrj /ICa^ tb yaQ tcbv TtQayiidtov Ttkfid-og

tatg slg avanvoriv dudovtsg^

TtQO

5

XQslttov
rjdscjg
ctv

tfjg
stcI

avtCbv PovX7]6s(og^ kuI avtol ^sv tovd"* rixov^ td xcoXvovta dh rjv
lo

tCva tavta; sijtdtcj^av. aC si6q)0Qat laX^Q^^^^Q^xal vb TtoXXd TtoXXovg ocpsCXstv xal slvat tavta sxsCvc3v

dvayxatotSQa' dslG^at yaQ tbv xatQOv XQri^dtov. syG) d' si ^sv scjQCDv TtSQt tavta tbv dnavta dvaXt6x6^svov

XQOvov^
tfj

&f]

^hv ovd^ dv tdts Xoycov rjJtOQrj^a t&v ^aCtXsCa TtQSTtovtav, r]v d^ dv Tt xal tovtotg
t0c3g

siTtslv^ si

xal

^r]

jtdvv
cjg

xaXov vvv
ojtoaov

ds ttg ovtc3g dyvosl
Tt tf]g r]^SQag

15

td tG)V dQxovtcjv.)
ei0:tQd^s6t
18.

ovx sldsvatj TtoGov
dyov6tv

vsfiovtsg

sjti

tdg

dCxag.

dCxat ds vTthQ ^txQ&v JtoXXaC^ VTtsQ

dh ytsydXov

TtoXXdxtg yovv rjxovaa 7taQaxa%-r]^svog tQtbXCyat. dxovta 6tatf]Qag xal sl'xo6t xal jtXsd-QOv xal dsvdQa tLvd xal dvdQdjtodov xal xd^r^Xov xai bvov xai %Xa-

20

fivda

xal

%ttG)vC6xov

xai

TtoXv

tovtcov

iXdttcj
'
\

xai

TtoXXovg [isd'' sxatsQov Qr]toQag xai [laxQovg staQ R n 451 xad-t^st ds avTovg xai sOitSQa d[i(potSQG)v Xoyovg.

$txa6tdg ovx dXtydxtg^ xai t6 dstTCvov avtovg
24
cf. p.

r]

XQC6tg

25

170,19 sq.

1 ol 6 nivtoL I 01 sed in ras m', IBV ^k edd 12 ^f Re 8 ^' Re 10 xal (1) om Got xal y^Q «^^'o^* -^» 16 fjfiiQUi danQaiovai 13 post ^hv ras 2—3 litt I\ liy(ov sed r]^iQ(xg sic in ras 3 litt m^, ov in ras m' d67tQdh,ov6i UB 19 y' ovv 17 rtoGovl sis Got sig TtQa^ovOL I 21 ccvdQdnodcc Pa 23 xa-d-'

A

P

'

\

|

B

P

|

B

\

AP

368
acpslo^svTj tbv
03

LIBANII ORATIO

XLV
£7tav6s.
Ttcog

ay&va ovdsv ^ccXXov

ovv

^sktiatOl^ TOVTOtff ILSV SVL XGiQa ^Sta tS)V si^JtQDC-

^scov^ tolg ds6^G)taig ds di^ sxsivag xsTcXsitai

ta dixa-

6t7JQia;
5

7]

xal tovtov, aOitSQ
^^(^T^^aTtDi/

tav

si^jtQa^scDV ,
19.

tavta
tolg

v6tSQa^ t&v

al

il^vxai;

xal
tdc

^rjv

^isv kv talg ava^oXalg ovx ajtaXXvt^ av TtQay^atog dCxaia. a yccQ tjj^SQOv sv^v
ctv
<5'

TtaQcc toi)

siitsiv^

tavta

'bnfiQxs xal dvo
ai)

[ir^al xal 7tlsio<5iv vatSQov' %sqI tovg d^avcctovg tovt ovx s6tiv^ ovd^ av xatd^xoi

10

tig tiiv

il^vx^^v

sijthv JtQog

avt7]v'

^svs^ dkX
STtl

ditsi

Ttdvtog tov
(istah,v TtSQl

dcD^atog dvdyxrj cpsvysiv ixsivrjv.

ol

ds

15

dQyvQiov dixd^ovtsg i] tfj yvcbasi ys tovg toiovtovg dxovovtsg ^avdtovg ovx sivat xatdc tijg dQxrjg tovto vo^C^ov6i. xatacpQovov6i ydg^ ol^ai^ tcbv ^sv cjg ovxst ovtcov^ tcbv ds sxsivoig 6vy
avtfj

ysvcbv
20.

R
20

dsl 6vyx(0Qr]6ai t&v ijjvxS)V sivai ti^icotSQa^ dXX^ ov dyJTtov ys oQxrjOtdg xal ^l^ovg II 452 xal ijtjtovg xal tovg tovtoig tC ovv scpsatrixotag.
\

hg dGdsvcbv. Ei ds xal xQrj^ata

ovTOt

7toiov6iv

oi

6cotfJQsg
iihv

d^iovvtsg

tQSxov6iv
tcbv

oi\)6iisvoi

tavta^

difjofisvoi

ovo^d^sad^ai; ds sxstva^

vvv ^sv xaXov^svoi^ vvv ds xal ov xaXov^svoi xal xX7]6scov ds svCag avtol acpag avtovg xaXov6i.
18
cf.

p. 14,2; 298, 6 sq.

PaV

1 ^TiavGsv 4 caGTCSQ xal

AP

A

sed in hoc sv in sed xat del, Got
|

s

corr, I sed v eras 6 &7ra)XXvt' av scripsi e

&7ta}XXvto reliqui libri edd tcccqcc .scripsi auctore Re tovtov tov C nsQl libri sed in marg A, Re om Got 8 dval cf. t. I 81,11; 275,11; II 401,12 9 tovto C ' 10 tig 15 ovv. h' 13 avtol I sed slnovto? Got 22 xal om 23 ivlccg scripsi auctore supra s eras, Got Sinteni coU. p. 169,9 iv iviuLg libri sed iv om B, edd

V

|

A

I

P

V

LIBANH ORATIO DE VTNCTIS
Tt&g
kTtl

369

yaQ ovx avtovg^ orav avtol diaTtQattGivtai cpoitav d"VQag tovg xaX86ovtag; 21. triv dvdyxT^v dh dv
te
'R II

kiyco^L xal tbv (pdfiov tbv aTcb tfjg ^rj^Lag^ i^a:tatci6iv.
7]

t£ yaQ dsCXrj xad^aQa tovds roi) (po^ov

ri

\

453
5

dvdyxrj tf^g ^'iag rj^SQcbv ttv&v iotLV^ dkX' ovx dndcrig. ot ds h%l Jtd6r}g SQ%ovtaL xad"' ixatsQav tfjg rniBQag ILBQida xal td t&v £L67tQd^£(ov ov %£tp(o tavxri xad^C6tataL.

xaCtoL 7t66co ^sltLov xal dvd^QCJTtLvcotsQov tolg
tcbv

ritvxr}x66L
1)

dvd-QcoTtov ^orjd^^lv

£ig

66ov £^£6tLV

iv 7t£QLttOLg d-£d^a6Lv
TtoL^l^d-aL
I

d£LJtvovvta
d(p£LiiivG}v
r]

dvaiiiv£Lv tdg vvxtag^ xal 10 X^yovg V7t£Q tcbv xalcbg R n 454
hit

22.

%6^£v

66a tolg rjVL^xoLg dij tovtcov td ^hv

rj^iXrjtat^

dXXrikovg £VQrjtaL. td dh iv

dd|a tLg TtovrjQa tovg ccQxovtag xati6x£v^ otL td ii£v dkXa itdvta (pavXa xal ovdiv, ll6vov d£ dyad-bv al TtaQa tcbv JtoXXcbv £lg avtovg ii£t £V(pr^6Jtovdfj n^ydXri;

15

HLG)v ^o