You are on page 1of 8

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI (EYLL 2013) A 1 - A1 / T1

09.09.2013 14:29:27

1.

[ --1-- ] Aadakilerden hangisi yaygn eitim kurumlar arasnda yer alr? a) b) c) d) e) Sosyal bilimler Liseleri Ak retim Liseleri Askeri Liseler Fen Liseleri Anadolu retmen Liseleri

5.

[ --5-- ] Aadakilerden hangisi grme (mlakat) tekniinin sakncalarndan biridir? a) Yz yze bir iliki yapsna dayanmas, verilerin elde edilmesine aklk ve kesinlik kazandrr. b) Konuyu daha fazla aydnlatmak iin yeni sorular sorma olana vardr. c) Grlen kiinin fazla snrlandrlmad bir yntemdir. d) Grlen kiinin inan, dnce ve yarglar dolaysyla sonularda bir sapma olasl sz konusudur. e) Herhangi bir konuda geni bilgi edinme imkan vardr. [ --6-- ] Okuma yazma renen bir kiinin, b harfini renirken bir zorluk yaamamasna ramen, d harfini rendikten sonra b harfini kartrabilmesi hangisi iin bir rnek tekil etmektedir? a) b) c) d) e) renilmi aresizlik Genel uyarlmlk hali Pekitirme Glgeleme Geriye ket vurma

2.

[ --2-- ] Aada verilen anket sorusunun cevaplar hangi tr deikenlere rnektir? -Aylk geliriniz ne kadardr? ( ) 1000 TL ve alt ( ) 1001 TL-2000 TL ( ) 2001 TL-3000 TL ( ) 3001 TL-4000 TL ( ) 4000 TL ve st a) Sralamal deikenler b) Sistemli deikenler c) Aralkl deikenler d) Snflamal deikenler e) Elemeli deikenler [ --3-- ] Danmanlk srecinde grme zaman ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr? a) Grmelerin bireysel danmalarda 70 dakika, grup danmalarnda 120 dakika olmas makuldr. b) ocuklarla yaplacak grup danmasnda, grme sresinin 60 dakikay gememesi tavsiye edilir. c) Grmelerden istenen sonucun alnabilmesi iin randevularn, danmann ve danann grebilecei saatlerde olmas gerekir. d) lk grmede danma srecinin ka oturum olaca ve her oturumun ka dakika srecei hakknda bilgi verilmelidir. e) Danmann grmeye ge gelme veya haber vermeden gelmeme gibi mazereti olamaz. [ --4-- ] Bireylerin bakalar zerinde braktklar izlenimleri etkilemeye altklar sre nasl adlandrlr? a) b) c) d) e) maj ynetimi Marka ynetimi Pazarlama ynetimi Reklam ynetimi Sre ynetimi

6.

3.

7.

[ --7-- ] Aadakilerden hangisi psikolojik danmada problemin aydnlatlmas aamasnda kullanlan becerilerden biridir? a) b) c) d) e) zm bulma Beyin frtnas Dinleme Yaratclk Cesaretlendirme

8.

[ --8-- ] Aadakilerden hangisinde psikolojik danma aamalar doru bir ekilde sralanmtr? a) Yaplanma-zm iin gerekenleri ortaya koyma-problemi ortaya koyma-sonulandrma b) Problemi ortaya koyma-yaplanma-zm iin gerekenleri ortaya koyma-sonulandrma c) zm iin gerekenleri ortaya koymayaplanma-problemi ortaya koymasonulandrma d) Problemi ortaya koyma-yaplanmasonulandrma-zm iin gerekenleri ortaya koyma e) Yaplanma-problemi ortaya koyma-zm iin gerekenleri ortaya koyma-sonulandrma

4.

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI (EYLL 2013) A 1 - A1 / T1

09.09.2013 14:29:28

9.

[ --9-- ] Beden dili asndan iyi i kardn, tamam veya her ey yolunda anlamn tayan hareket aadakilerden hangisidir? a) Avucun parmaklar ak ekilde yere doru bakt hareket b) Baparman yukary gsterdii iaret c) Omuzlar kaldrma d) Elleriyle yz kapatma e) Gz ovuturma

[ --13-- ] 13. KUR aracl olmadan zrl istihdam eden zel sektr ivereni, zrlnn ie balama tarihinden itibaren bu durumu en ge ka i gn iinde KURa bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur? a) b) c) d) e) 5 10 15 20 25

[ --10-- ] 10. Aadakilerden hangisi dinleyici asndan iyi dinlemeyi engelleyen nedenler arasnda yer almaz? Konuya ilgi duymamak Konuan kiiyi sevmemek, kk grmek Uykusuz ve hasta olmak Konuan kiiyi grmemek ve bu nedenle saa sola hareket ederek dikkat datmak e) Anlatlanlara konsantre olmak [ --11-- ] 11. Profesyonel i tecrbesi olan adaylara uygulanan ve adayn daha nce yaad tecrbeleri nasl zmsedii ve gelecekte karsna kabilecek benzer zellik tayan olaylar nasl yorumlayaca amacyla sorular sorulduu grme teknii aadakilerden hangisidir? a) Yaplandrlmam grme teknii b) Karma grme teknii c) Baskl grme teknii d) Davransal grme teknii e) Panel tipi grme teknii [ --12-- ] 12. ILOya gre hangi ya grubunun oluturduu isizlik, gen isizlii olarak tanmlanmaktadr? a) b) c) d) e) 15-24 ya grubu isizlik 14-25 ya grubu isizlik 14-24 ya grubu isizlik 15-25 ya grubu isizlik 16-25 ya grubu isizlik a) b) c) d)

[ --14-- ] 14. Birey toplam alma zamannn %100n planlamaktan kanmaldr. Kontrolnn dndaki iler iin zaman ayrmaldr ifadesi, zaman ynetiminde dikkate alnmas gereken ilkelerden hangisine aittir? a) b) c) d) e) ABC analizi Parkinson yasas 70/30 kural % 60 kural Hilta kuram

[ --15-- ] 15. Aadakilerden hangisi zgemi formunda yer almas gereken konulardan biri deildir? a) b) c) d) e) Eitim bilgileri Gncel adres, telefon ve e-mail bilgileri Fobiler ya da staj deneyimi Yabancl dil ve bilgisayar bilgisi

[ --16-- ] 16. Aadakilerden hangisi i grmesinde adayn beden dili ile ilgili olarak yapabilecei yanllar arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Rahatsz veya ar rahat oturma Abartl jest ve mimikler kullanma Gz kontana kapal olma Samimiyetsiz tokalama Bilgi ve deneyiminden emin olma

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI (EYLL 2013) A 1 - A1 / T1

09.09.2013 14:29:28

[ --17-- ] 17. Kamu kurum ve kurulular, eski hkml ak kontenjanlarnn doduu tarihten itibaren ka i gn iinde KURdan talepte bulunmakla ykmldrler? a) b) c) d) e) 5 10 15 20 25

[ --20-- ] 20. Aadakilerden hangisi aktif igc piyasas politikalarna ihtiya duyulma nedenlerinden biridir? a) Piyasann mkemmel ilemesi b) gc piyasalarda tam bir bilgilenmenin olmas c) Vasf-meslek eletirmelerinin doru bir ekilde yaplmas d) Dezavantajl gruplarn i bulmada zorluk yaamalar e) stihdam frsatlarnda eitlik olmas [ --21-- ] 21. Aadakilerden hangisi arz yanl tedbirlerden biridir? a) b) c) d) e) Giriimcilik tevikleri Mesleki eitim programlar stihdam sbvansiyonlar Mikro krediler Kamu sektrnde istihdam yaratma

[ --18-- ] 18. Aada verilen ifadeler hangi rgtsel iletiim modeli arasnda yer alr? I. Grup yelerinin birbiriyle iletiim kurma olanaklar fazla olmaktadr. II. Grup yeleri benzer tecrbe, inan, uzmanlk alanlar, hatta grup almalarndaki oturma yerlerine sahip olan alma arkadalaryla iletiim kurmaktadrlar. III. Bu iletiim a, her yenin dier iki yeyle dorudan iletiim kurmasn salamakta bu da karar kalitesini arttrmaktadr. IV. Grup organize olmaktan uzak ve lider belirsiz olduu iin etkinlii en dk modeldir. a) b) c) d) e) Tekerlek modeli Daire modeli ok kanall iletiim modeli Y modeli Zincir modeli

[ --22-- ] 22. Elin eneyi okamas beden dili asndan nasl yorumlanr? a) b) c) d) e) Karar verme sreci ve younlama istei Uykusuzluk hali Olumsuz bir davran dizginlemeye alma Gze girmeye alma letiime kapal olma

[ --19-- ] 19. Aadakilerden hangisi iletiimi gelitirmek iin gerekli olan hususlardan biri deildir? a) b) c) d) e) Geribildirim verme Aktif dinleme Empati kurabilme Ar bilgi ykleme Mesaj dikkatlice oluturma

[ --23-- ] 23. Anketlerde daha nce cevaplar alnan sorularn doru olup olmadn aa kartmak amacyla sorulan soru tr aadakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) Eleme sorusu Sondaj sorusu Snama sorusu Sralama sorusu Gruplama sorusu

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI (EYLL 2013) A 1 - A1 / T1

09.09.2013 14:29:28

[ --24-- ] 24. Aadakilerden hangisi drtl gruplandrma modelinin birinci grubunda yer alan kiilerin zelliklerinden biri deildir? a) b) c) d) Mesleki yeterlilie ve ek donanmlara sahip Motivasyonu yksek Danman desteine daha az ihtiyac olan 1 yldan fazla sredir igc piyasasndan uzak kalan e) Sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunu olmayan

[ --28-- ] 28. Aadakilerden hangisi SWOT analizinde tehditlerin saptanmasnda cevab aranan sorulardan biri deildir? a) Avantajlarm ve stnlklerim nelerdir? b) Rakiplerim ne durumdalar? c) Finansal sorunlarm var m, yoksa hangi durumlarda kabilir? d) , rn veya hizmet standartlarnda herhangi bir deiim sz konusu mu? e) nmde ne gibi engeller var? [ --29-- ] 29. Aadakilerden hangisi eitim ihtiya analizini gerektiren nedenlerden biri deildir? a) Eitim programlar ile stratejik planlar uyumlatrmak b) Eitim deerlendirmelerinin baarl bir ekilde yaplmasn salamak c) Eitime katlacaklarn motivasyonlarn arttrmak d) Eitim programlar iin harcanacak zaman ve maddi kaynaklarn doru ve etkin bir ekilde kullanmn salamak e) Eitime katlacaklarn performans deerlendirmelerini yapmak [ --30-- ] 30. Aadakilerden hangisinde eitim ihtiya analiz srecinin aamalar doru bir ekilde sralanmtr? I. Raporlama aamas II. Gzlem aamas III. Analiz aamas IV. Keif aamas a) IV-II-III-I b) II- IV-III-I c) IV-I-II-V-III d) I-III-II-IV e) III-II-IV-I [ --31-- ] 31. Aadakilerden hangisi karar verme ve problem zme tekniklerinden biri deildir? a) b) c) d) e) Sebep-sonu diyagram Beyin frtnas Dorusal programlama oklu oylama Fayda maliyet analizi

[ --25-- ] 25. Aadakilerden hangisi veya hangileri i ve meslek danmannn sahip olmas gereken yetkinlikler arasnda yer alr? I. letiim kurduu kiilere kar ok ciddi grnebilme II. Kariyer gelitirme program oluturma, ynetme ve uygulama III. Dncelerini kar tarafa kabul ettirebilme IV. Farkl kltr ve gruplar anlama ve onlarla alabilme V. Alanyla ilgili doru ve gncel bilgi ve kaynaklara ulaabilme a) Yalnz III b) II, V c) II, IV, V d) I, II, III, IV, V e) II, III, IV, V [ --26-- ] 26. Aadakilerden hangisi testin yapld ortamla ilgili olmas gerekenler arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Oda ne byk ne de kk olmaldr. Odada klasik mzik almaldr. Oda iyi klandrlm olmaldr. Odada telefon kullanlmamaldr. Odaya srekli girilip klmamaldr.

[ --27-- ] 27. Aadakilerden hangisi, lme aracnn hazrlanmasnn, uygulanmasnn ve puanlanmasnn, ekonomik ve pratik olmasnn derecesini ifade etmektedir? a) b) c) d) e) Gvenirlik Kullanllk Uygulanabilirlik Geerlilik Sonulanabilirlik

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI (EYLL 2013) A 1 - A1 / T1

09.09.2013 14:29:29

[ --32-- ] 32. Bu model bireyin risk ve belirsizlik durumlarnda nasl karar verdiini aklamaya almaktadr. Buna gre kiiler en fazla risk tayan ve en fazla belirsizlik ieren karar seeneklerini eleyerek en sonunda en az risk tayan ve belirsizlik dzeyi en dk karara ynelmektedir. Yukarda ifade edilen karar verme modeli aadakilerden hangisidir? a) Tahmin ve pimanlk modeli b) Yaratc dnce modeli c) Tatmin ve isel beeni modeli d) Kazanc artrma modeli e) Bayezyen karar ve oyun modeli [ --33-- ] 33. htiyalarn doutan deil de, renme sonucu nem kazanmaya baladn ileri sren ve gdlenmeyi salayan baar, ait olma ve gl olma olmak zere temel ihtiyacn tanmland teori aadakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) htiyalar hiyerarisi ERG teorisi ki faktr teorisi Baarma motivasyonu Eitlik teorisi

[ --36-- ] 36. Aadakilerden hangisi kiilik teorilerinden Byk Beli kiilik snflandrmasnda yer alan boyutlardan biri deildir? a) b) c) d) e) Lakaytlk Dadnklk zdisiplin Aklk Uyumluluk

[ --37-- ] 37. Aadakilerden hangisi stres ynetiminde kullanlan rgtsel yntemlerden biridir? a) b) c) d) e) Olumlu hayal kurma Fiziksel egzersiz hareketleri zenginletirme Hobi edinme Meditasyon

[ --38-- ] 38. Aadakilerden hangisi psikolojik danmada gerekli olan prensiplerden biridir? a) b) c) d) e) Alay etme Emir verme Damgalama Sulama Empati

[ --34-- ] 34. Hedef gsterilen mterilere rn satmay baaran bir sat elemann, bu durumu ikna yeteneine, kiilerin ihtiyalarn anlama becerisine balarken; olumsuz sonulanan durumlar yeterli grme sresinin olmamas, zor mterilerin kendine verilmesi ya da satmaya alt rnn kalitesizlii gibi sebeplere yklemesi hangi alglama hatas iin verilebilecek bir rnektir? a) Hale etkisi b) Algsal savunma c) Kategorize etme d) Yanstma ve tahminde bulunma e) Kendine yontma [ --35-- ] 35. Aadakilerden hangisi motivasyon teorilerinden biri olan sre teorileri ierisinde yer alr? a) b) c) d) e) ki faktr teorisi ERG teorisi htiyalar hiyerarisi Hedef tayini teorisi Baarma motivasyonu

[ --39-- ] 39. Aadakilerden hangisi bir danmann yapmamas gereken davranlardan biridir? a) Masa ya da sandalye arkas gibi fiziksel engellerden kanmak b) Kardaki kiiyi rahatsz etmeyecek bir mesafede rahat ve dikkatini verecek ekilde oturmak c) Heyecanlandrmayacak bir ekilde nefes almak d) Dananla gz temasndan kanmak e) Danana doru hafif eik bir ekilde oturmak

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI (EYLL 2013) A 1 - A1 / T1

09.09.2013 14:29:29

[ --40-- ] 40. Kariyer seimi, bir dizi meslek ve o mesleklerde kazanlan deneyim ve beceriler yoluyla geliir. Birey bir alanda kendini gelitirir ve belli bir sre sonra sklmaya balar. Yeni bir alan, yeni beceriler kazanma ve tekrar sklma eklinde sre devam eder. Bu kariyer trnde ana gd bymektir. Yukarda genel zellikleri verilen kariyer modeli aadakilerden hangisidir? a) Durgun kariyer b) Spiral (sarmal) kariyer c) Dorusal kariyer d) Geici kariyer e) Tersine kariyer [ --41-- ] 41. Aadakilerden hangisi giriimcilikte yaplan hatalardan biridir? a) b) c) d) e) Halkla ilikilere nem verme Kurumsallama Uygun krediler kullanma Profesyonel ynetim anlayna sahip olmama Kalifiye elemanlarla alma

[ --44-- ] 44. Ruh sal asndan normal ve normal olmayan bireyleri ve bireylerin kiisel ve sosyal uyum dzeylerini belirleme amacyla gelitirilmi kiilik envanteri aadakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) Thurstone ilgi envanteri Minnesota ok ynl kiilik envanteri Beck depresyon envanteri Kuder ilgi alanlar tercihi envanteri Kendini deerlendirme envanteri

[ --45-- ] 45. Aadakilerden hangisi insan kaynaklar ynetiminin ana fonksiyonlarndan biri deildir? a) b) c) d) e) Reklam e alma ve yerletirme Kariyer ynetimi cret ynetimi Eitim ve gelitirme

[ --42-- ] 42. Aadakilerden hangisi planlamann son aamasn oluturmaktadr? a) Planlarn saysal deerlerle btelenmesi b) Planlarn dayand hareket noktalarnn belirlenmesi c) Seeneklerin saptanmas d) Sorunlarn veya frsatlarn saptanmas e) Yardmc planlarn dzenlenmesi [ --43-- ] 43. Aadakilerden hangisi anlatm tekniine dnk projektif testlerden biri deildir? a) b) c) d) e) Oyun izim ve resim testleri Psikodrama Sosyodrama Szondi testi

[ --46-- ] 46. Aadakilerden hangisi danmanlk grmelerinde, danmann yapmamas gereken tutum ve davranlardan biridir? a) Danann gereki olmayan beklentilerini desteklememek b) Danann karar verme srelerine katlmasna izin vermemek c) Danana kar n yargl olmamak, anlayl ve ilgili olmak d) Danan dinlemek, konumasna izin vermek e) Olas bir gerginlik karsnda soukkanl davranmak, danann olumsuz tepkisini kiiselletirmemek [ --47-- ] 47. KUR personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri zlk ilerini yrten birim aadakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl. Aktif gc Hizmetleri Dairesi Bakanl nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl stihdam Hizmetleri Dairesi Bakanl gc Piyasas ve statistik Dairesi Bakanl

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI (EYLL 2013) A 1 - A1 / T1

09.09.2013 14:29:29

[ --48-- ] 48. Aadakilerden hangisi anket uygulamasnda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri deildir? a) Sorulan sorularn arkasndan kontrol edici sorular sorulmal b) Sorular ayrntl ve cmleler uzun olmal c) Sorular zelliklerine gre gruplanmal, ayn konudaki sorular bir araya getirilmeli d) Sorular, cevap verenin eitim dzeyine uygun olmal e) Sorularda ksaltma, yabanc deyim ve argo kullanlmamal [ --49-- ] 49. letmelerin ie alm sreleri ile ilgili olarak aada verilen aamalar hangi kta doru bir ekilde sralanmtr? I. n grme-bavuru formu doldurma II. e giri testi III. Bavurularn kabul IV. Referans aratrmas a) III, I, II, IV b) IV, II, I, III c) I, II, III, IV d) I, III, II, IV e) III, II, I, IV [ --50-- ] 50. Aadakilerden hangisi yz yze yaplan mlakat ya da ahsen yaplan i bavurusunda, adaydan beklenen ve dikkat edilmesi gereken hususlardan biri deildir? a) Adayn kendini dzgn bir ekilde ifade etmesi ve ii ne kadar istediini belli etmesi b) Adayn i bavurusuna gitmeden nce iletme, ak pozisyon ve grmeci hakknda bilgi edinmesi c) Adayn grmeye tam vaktinde gitmesi d) Adayn grmeciyle gz temasndan ve el skmaktan kanmas e) Adayn iin niteliine uygun kyafet semesi

[ --51-- ] 51. Aadakilerden hangisi adayn bir i grmesinde davranla ilgili olarak yapabilecei yanllar arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Ayn fikirleri srarla savunma nyargl olma Eletiriye ak olmama Grmeye ge kalma Dengeli ve sakin olma

[ --52-- ] 52. Aadakilerden hangisi adayla i grmesi yapan grmecinin dikkat etmesi gereken hususlardan biri deildir? a) Adayn kiiliine kar saygl olmaldr. b) yi bir dinleyici olmaldr. c) Grmeyi kiisel yarglarn da katarak sbjektif bir biimde yrtmelidir. d) Grmeyi denetim altnda tutmaldr. e) Adayla empati kurarak onu rahatlatmaya almaldr. [ --53-- ] 53. Aadakilerden hangisi i ba eitim yntemlerinden biridir? a) b) c) d) e) Duyarllk eitimi Simlasyon Oryantasyon eitimi Rol oynama yntemi letme oyunlar yntemi

[ --54-- ] 54. Bireylere zg znel bir bak asndan ok, herkese paylalan bir sosyal uzlamay yanstan ve cret, cret art oran, rgtte sahip olunan hiyerarik seviye, ynetime yaknlk, alnan terfi says gibi kriterleri ieren kariyer baar tipi aadakilerden hangisidir? a) Dsal kariyer baars b) Dorudan kariyer baars c) Spiral kariyer baars d) Subjektif kariyer baars e) Normatif kariyer baars

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI (EYLL 2013) A 1 - A1 / T1

09.09.2013 14:29:29

[ --55-- ] 55. nsanlarn dnce ve tutumlarna dayal olarak oluan ve gelien karar niteliindeki veri tr aadakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) Birincil veri Olgusal veri kincil veri Sistematik veri Yargsal veri