You are on page 1of 17

Redakcja: Mariusz Warda Skad komputerowy: Piotr Pisiak Projekt okadki: Piotr Pisiak Tumaczenie: Ryszard Olizo Korekta:

Ewa Skaryska Wydanie I Biaystok 2011 ISBN 978-83-7377-485-8 GETTING INTO THE VORTEX Copyright 2010 by Esther and Jerry Hicks (The Teachings of Abraham ) Originally published in 2010 by Hay House Inc. USA Copyright for Polish edition by Studio Astropsychologii, Biaystok 2011. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

15-762 Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 redakcja 85 654 78 06 sekretariat 85 653 13 03 dzia handlowy hurt 85 654 78 35 www.talizman.pl detal sklep firmowy: Biaystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20 Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl oraz na www.sekret.studioastro.pl PRINTED IN POLAND

Suchaj radia Hay House na ywo: www.hayhouseradio.com

Spis treci

Przedmowa .................................................................... Wprowadzenie ............................................................... MEDYTACJA: Oglny Dobrostan .......................................... MEDYTACJA: Obfito finansowa ......................................... MEDYTACJA: Fizyczny Dobrostan ........................................

7 13 19 53 87

MEDYTACJA: Relacje ......................................................... 121 O Autorach ........................................................................ 155

Przedmowa
Jerry Hicks
eli jeste taki, jak wikszo z nas, prawdopodobnie zechcesz posucha fragmentu doczonej do ksiki pyty CD z medytacjami jeszcze przed przeczytaniem niniejszego podrcznika. Skoro jednak trzymasz to potencjalnie potne narzdzie, suce poprawie ycia osobistego, proponujemy, eby zarezerwowa sobie okoo 45 minut na zapoznanie si z czci tego podrcznika zatytuowan Oglny Dobrostan, zanim przejdziesz do suchania nagra do medytacji. Kiedy razem z Esther zaczlimy pracowa nad tym zestawem, skadajcym si z pyty pod tytuem Wnikanie w Wir: Medytacje i towarzyszcego jej Podrcznika zatytuowanego Medytuj a bdzie ci dane, nasz intencj byo stworzenie pierwszego tego rodzaju, atwego do wykorzystania narzdzia, ktre uatwioby popraw Wibracji uytkownika w czterech podstawowych sferach: poczucia 7

Oglnego Dobrostanu oraz odczu i perspektyw odnonie Obfitoci finansowej, Fizycznego Dobrostanu oraz Relacji. Pamitaj jednak, e ani pyta CD do medytacji, ani informacje zawarte w towarzyszcym jej Podrczniku, nie maj na celu zastpienia jakiejkolwiek profesjonalnej pomocy psychologicznej bd medycznej; su raczej wzmocnieniu wszelkich innych rodkw, z jakich moe korzysta suchajcy, a ktrych zadaniem jest poprawienie jego samopoczucia. Abraham uczy nas (od pocztku naszej wsppracy, czyli od ponad dwudziestu lat), e wszystko, co zamierzamy zrobi (niezalenie od tego, czy inni oceni nasze intencje jako dobre czy ze) robimy tylko dlatego, e jestemy przekonani, i osignicie danego celu sprawi, e poczujemy si lepiej Dlatego te niniejsze nauki Abrahama koncentruj si przede wszystkim na dotarciu do tego punktu lepszego samopoczucia (czyli do Wiru) wanie teraz! Radzimy, eby nauczy si korzysta z nagra Abrahama w najlepszy dla siebie sposb, ale nie polecamy medytowania duej ni przez 15 minut dziennie. Abraham radzi: ycie polega na wiadomym, przytomnym, radosnym przeywaniu; a zatem codzienna pitnastominutowa medytacja cakowicie wystarczy. Co wicej, tempo oddychania zgodne z nagran na pycie muzyk (ktra ma ci przypomina, by oddycha gboko) prawdopodobnie wyda ci 8

si na pocztku tego procesu niezwykle powolne. Jeli tak, to proponujemy, aby (zamiast prbowa je forsowa) przez kilka dni, a nawet tygodni, po prostu pozwoli, by twj rytm oddychania uspokaja si w sposb agodny, lecz naturalny, a do osignicia kojcego i krzepicego tempa szeciu oddechw na minut. Zdecydowanie odradzamy suchania nagra relaksujcych medytacji Abrahama w trakcie jazdy samochodem. (Istniej setki innych nagra Abrahama idealnie nadajce si do suchania podczas jazdy). Rwnie, o ile nie chcesz zasn, sugerujemy korzystanie z nagra do codziennych medytacji na siedzco, w pozycji wyprostowanej (i z zamknitymi oczami, eby unikn rozproszenia uwagi). Dodajmy przy okazji, e wszystkie Nauki Abrahama chronione s prawem autorskim przez Jerryego i Esther Hicks i e jestemy wdziczni za wszelki udzia w popularyzacji i wsptworzeniu tego wybornego dziea. Jeli wic postanowisz podzieli si tymi materiaami z innymi, chcielibymy ci prosi o dzielenie si nimi w ich najczystszej i najwartociowszej postaci to znaczy, udostpniajc zarwno Podrcznik Medytuj, a bdzie Ci dane, jak i doczon do niego pyt CD z medytacjami. Jeli chcesz lepiej zrozumie naszego nauczyciela, Abrahama, dowiedzie si, kim jestemy my sami Jerry i Es9

ther otrzyma dodatkowe materiay z naszej przebogatej biblioteki z ksikami, katalogami, pytami CD i DVD, a nawet zarezerwowa miejsce na rejs bd warsztaty Abraham-Hicks Wir przycigania odwied nasz interaktywn stron internetow pod adresem www.abraham-hicks.com lub zadzwo do naszego biura pod numer (830) 755-2299. Po ponad dwudziestu latach studiowania nauk Abrahama przypominam sobie jedynie trzy kwestie, ktrych Abraham kiedykolwiek nas naucza odnonie podtrzymywania lub polepszania dobrego samopoczucia fizycznego. Po pierwsze: Skupiaj si bardziej na przyjemnych mylach w Wirze; po drugie: Pij wicej wody; po trzecie: (i ten aspekt stanowi gwny temat niniejszych medytacji na co dzie): Oddychaj gbiej. Zacznijmy zatem. Esther poprosi Abrahama, by wprowadzi nas w cay proces, eby umoliwi jak najskuteczniejsze wykorzystanie nagra do medytacji. Usid wygodnie, odpr si i zamknij oczy, oddychajc gboko i pozwalajc, by Abraham wprowadzi ci z mioci i krok po kroku w radosny, krzepicy Wir twego naturalnego Dobrostanu.

10

Uwaga Wydawcy oryginau: Poniewa nie zawsze moliwe jest precyzyjne wyraenie fizycznymi sowami Nie-Fizycznych myli otrzymywanych przez Esther, czasami tworzy ona nowe kombinacje wyrazw, a take posuguje si standardowymi sowami w nowy sposb na przykad zapisujc je wielk liter, cho zazwyczaj si tego nie robi eby wyrazi nowe sposoby patrzenia na stare sposoby ogldu wiata.

12
Twj wspaniay wiat jest na zawsze powizany z miarowym rytmem samego sedna Dobrostanu a to samo odnosi si do ciebie. Relaksujc si, odpoczywajc i uwalniajc si od oporu dziki oddechowi, odkryjesz harmonijny rytm wasnego rda.

Ty, we wasnym ciele fizycznym, stanowisz przeduenie Energii rda; a wasza fizyczna planeta rwnie jest przedueniem tej Energii. Posiadasz Nie-Fizyczny odpowiednik, ktry okrelamy mianem twojej Wewntrznej Istoty, podobnie jak wasza planeta, ktra take ma wasn Wewntrzn Istot. Kada czsteczka twego fizycznego wiata posiada Nie-Fizyczne rdo, z ktrego pochodzi, a co wicej, wszystkie czsteczki twego fizycznego wiata posiadaj te Pierwszoligow Wibracyjn wersj, ktra pobudza je do rozwoju. Ta Wibracyjna wersja czego, co mona by nazwa twoj fizyczn przyszoci, utrzymuje dla ciebie stay rytm Dobrostanu w Wirze. 42

W taki sam sposb, jak duy i zrnicowany wybr Wibracyjnych skadnikw tworzcych wasz Ziemi zapewnia jej stabilno, tak te biliony komrek tworzcych twoje ciao fizyczne zapewniaj stabilno tobie. Wanie std wynika niezwyka odporno fizycznego ciaa. Nieograniczona wiadomo czsteczek, ktre skadaj si na wasz wspania planet, nigdy, w adnych warunkach, nie traci dostrojenia do Energii wasnego rda. Gwna Wibracja Dobrostanu jest tak istotna, e nie zdarza si jej porzucenie. Z czasem, podczas wdraania tego procesu, zanikn twoje nawyki zamartwiania si, niepokoju, frustracji, przytoczenia i zoci, a wwczas twoja komrkowa istota odnajdzie wasn, naturaln rwnowag Wibracyjn. Z kadym dniem, dziki relaksowi i oddechowi, twj naturalny Dobrostan bdzie zyskiwa przewag, a w kocu zapewni ci stabiln, niezachwian podstaw. Stae dostrojenie do Energii Dobrostanu sprawi, e spojrzysz na wiat oczami rda i poczujesz si tak, jak wtedy, gdy postanowie wcieli si w swe ciao fizyczne: zadowolony z tego co-jest i pragncy czego wicej!

43

13
Podchod do ycia ze spokojem i poczuciem, e cenimy ci za to, kim-jeste, gdy pozwalasz, by w naturalny sposb napyway do ciebie cudowne rzeczy. Odprajc si i wkraczajc na teren naszych sw, ktrym rzdzi Prawo, wszelki opr, z jakim zetkne si na swej fizycznej drodze, zostanie uwolniony.

Ze wzgldu na codzienne dostrajanie si do czstotliwoci wasnego rda, we wszystkim, czego dowiadczysz w yciu, bdziesz odczuwa dobroczynne skutki tej decyzji. Podchod do ycia ze spokojem, pozwalajc, by wszelkie zmagania i troski znikny. Nigdy wicej nie prbuj sprawi, by co si zdarzyo. Zrezygnuj z prb kontrolowania okolicznoci i innych ludzi. Przesta si krytykowa. Przesta ocenia wasne postpy. A kiedy przyapiesz si na tym, e zaczynasz robi ktr z tych rzeczy, przypomnij sobie, e wszystko, co trzeba, robisz podczas codziennych sesji dostrajania si, takich jak ta, w ktrej wanie uczestniczysz. Wtedy odpr si i oddychaj i umiechaj si i otwrz si. 44

Wkrtce zdasz sobie spraw, e to zawsze zmagania i troski oraz prby sprawowania niemoliwej kontroli przycigay do ciebie to, co niepodane. Mniej oporu i wicej przyzwolenia sprawi, e to, co niepodane, nie zdoa przetrwa. Wkrtce bdziesz wiadkiem, jak to, co podane, zacznie napywa do twego ycia miarowym strumieniem z tak sam atwoci, z jak woda agodnie spywa ze zbocza. Odkryjesz, jak proste i cudowne jest zbieranie plonw pragnie posianych w swoim Wirze, kiedy stale przebywasz w jego wntrzu. Przebywajc stale w Wirze, przekonasz si, e swoje wysiki najlepiej jest skupi na porzuceniu oporu i wejciu w Wir. Bo w jego wntrzu myli pyn ze spokojem i precyzj, ciao fizyczne jest stabilne, wytrzymao wysoka, a wyczucie czasu doskonae, zawsze gdy wchodzisz w relacje z innymi ludmi. W pierwszej chwili bdziesz zaskoczony, jak niewielki wysiek by potrzebny, eby dostroi si do Energii, ktra stwarza wiaty, i tym, e rdem twojej prawdziwej mocy jest nie-zmaganie-si.

45

Esther i Jerry Hicks amerykascy odkrywcy Prawa Przycigania oraz bestsellerowi autorzy New York Timesa. Sprzedali ju miliony publikacji ipyt DVD. Ich dziea zostay niekwestionowanymi hitami wwielu krajach. Teraz specjalnie dla Ciebie przygotowali medytacje, ktre wcign Ci wWir speniajcy marzenia.

Medytacje to niezawodny sposb na osignicie poczucia samospenienia, obfitoci finansowej, fizycznego dobrostanu oraz harmonijnych relacji midzyludzkich. Wystarczy, e powicisz im 15 minut dziennie, a gruntownie odmienisz ycie. Wkroczenie w Wir uatwi take sprawdzone sposoby modyfikacji tempa oddechu i dostosowywania go do procesu realizacji pragnie. Doczony do ksiki audiobook sprawi, e medytacje bd suyy Ci rwnie wchwilach relaksu. Zarwno porczny format ksiki, jak izwizo poszczeglnych rozdziaw spowoduja, e bdziesz zniej korzysta podczas krtkich przerw wcodziennych obowizkach. Zbuduj swj dobrostan dosownie wwolnej chwili. Spenienie iszczcie to Twj naturalny stan, na ktry po prostu zasugujesz.
PATRONI:

Cena: 34,30 z