You are on page 1of 24

Sonia Choquette

Duchowi przewodnicy
Jak uzyska ich pomoc i wsparcie

Duchowi przewodnicy

Sonia Choquette

Duchowi przewodnicy
Jak uzyska ich pomoc i wsparcie

Redakcja: Dominika Dudarew PRojekt okadki: Tomasz Piasiewicz Skad: Tomasz Piasiewicz koRekta: Ewa Leszczyska tumaczenie: Ryszard Olizo

Wydanie I BIAYSTOK 2010 ISBN 978-83-7377-414-8

ASK YOUR GUIDES Copyright 2006 by Sonia Choquette English language publication 2006 by Hay House, Inc. Copyright for this edition Studio Astropsychologii, Biaystok, 2010. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

15-762 Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 redakcja 85 654 78 06 sekretariat 85 653 13 03 dzia handlowy hurt 85 654 78 35 sklep firmowy Talizman detal Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND

Spis treci
Przedmowa: Typowy dzie ........................................................ 9 Wprowadzenie: Czego moemy oczekiwa .............................. 13 Jak korzysta z tej ksiki ............................................................ 21 CZ I Rozdzia 1 Rozdzia 2 CZ II Rozdzia 3 Rozdzia 4 Rozdzia 5 Rozdzia 6 CZ III Rozdzia 7 Witaj w wiecie ducha ......................................... 25 Najpierw uznaj wasnego ducha .......................... 27 Wkraczanie w rozlegy wiat ducha .................... 35 Anioy: pierwsi z twoich duchowych towarzyszy ...................................... 43 Anioy stre twoja osobista ochrona ............. Archanioy ............................................................. Anielski zastp posugi ......................................... ycie wrd anielskich wpyww ....................... 45 61 71 77

Przygotowanie do spotkania z przewodnikami duchowymi ........................... 83

Najczstsze pytania dotyczce przewodnikw duchowych ............................................................ 85 Rozdzia 8 Przygotowanie do spotkania z przewodnikami duchowymi ........................................................... 93 Rozdzia 9 Nawizywanie pierwszego kontaktu ze swymi przewodnikami ..................................................... 103 Rozdzia 10 Krok naprzd: pisanie do swoich przewodnikw .. 111 Rozdzia 11 Naucz si widzie swoich przewodnikw duchowych ............................................................ 119 CZ IV Poznaj swoich przewodnikw duchowych ..... 129

Rozdzia 12 Przewodnicy duchowi z krlestwa natury ......... 131

Rozdzia 13 Rozdzia 14 Rozdzia 15 Rozdzia 16 Rozdzia 17 Rozdzia 18 Rozdzia 19 Rozdzia 20 CZ V

Twoi posacy ....................................................... 143 Twoi pomocnicy ................................................... 151 Przewodnicy-uzdrowiciele .................................. 165 Przewodnicy-nauczyciele .................................... 179 Przewodnicy-zwierzta ....................................... 191 Przewodnicy radoci ............................................ 203 wietlne Istoty ....................................................... 211 Negatywne istoty .................................................. 219 Bezporednia wsppraca z przewodnikami duchowymi ........................... 227

Rozdzia 21 Twoi przewodnicy duchowi s bliej, ni mylisz ............................................................. 229 Rozdzia 22 Przewodnicy wsppracuj te z posacami ..... 235 Rozdzia 23 Mowa ducha .......................................................... 239 Rozdzia 24 Imiona twoich przewodnikw ............................ 247 Rozdzia 25 Przewodnicy pomagaj nie wykonuj twoich zada za ciebie ...................................................... 253 Rozdzia 26 Rozmowa z przewodnikami za porednictwem wyroczni ................................................................ 261 Rozdzia 27 Talie wrebne ...................................................... 269 CZ VI ycie zgodne z duchowym przewodnictwem .. 279

Rozdzia 28 Twoje Wysze Ja: przewodnik najwspanialszy ze wszystkich ........................................................ 281 Rozdzia 29 Podanie za swoimi przewodnikami moe by wyzwaniem .......................................... 289 Rozdzia 30 Dobre wieci a przewodnictwo ........................... 293 Rozdzia 31 Znajd przychylne oko ........................................ 299 Posowie: Podzikuj swoim przewodnikom .............................. 303 Podzikowania ............................................................................. 308 O Autorce ..................................................................................... 309

Moim wspaniaym przewodnikom Joachimowi, Emisariuszom Trzeciego Promienia, Rose, Josephowi, Trzem Biskupom, Plejadiaskim Siostrom, Kropce, Charliemu, Doktorowi Tully i wszystkim innym niebiaskim pomocnikom. Take moim najukochaszym ziemskim przewodnikom mamie, tacie i siostrze Cuky; mojemu mowi Patrickowi; i moim drogim crkom Sonii i Sabrinie.

Typowy dzie

Przedmowa

W zeszym tygodniu jako nie mogam sobie znale miejsca po piciodniowym przymusowym pobycie w domu, gdzie paskudna grypa przykua mnie do ka. Pragnc zmiany scenerii, cho wci bardzo osabiona, stwierdziam, e najambitniejszym wyjciem, na jakie mog si zdoby, bdzie odebranie crki po skoczeniu prywatnych lekcji. Gdy wyszam z domu i przejechaam kilka przecznic, szare niebo nagle pociemniao i rozptaa si zimowa burza, co zdarza si rzadko. Na samym rodku zatoczonej ulicy i bez adnego ostrzeenia, mj samochd parskn, szarpn i ku mojemu absolutnemu przeraeniu zgas. Staraam si jeszcze z rozpdu zjecha z ulicy ku krawnikowi i par razy prbowaam ponownie zapali, ale bez skutku silnik zgas na dobre. Kurcz blade! krzyknam, zirytowana swoim kopotliwym pooeniem. Z niewielk gorczk, ktra wci odbieraa mi energi, tylko tego mi brakowao, ebym poczua si jeszcze gorzej. Na dokadk, czekaa na mnie crka, ktr miaam odebra i zawie do domu, gdzie bya umwiona na nastpn lekcj. Wyjam komrk i zadzwoniam do ma po pomoc. Powiedzia, e nie da rady przyjecha wczeniej, ni za godzin, bo akurat by na drugim kocu miasta, gdzie utkn w tym samym korku, co ja. Rozczyam si i w poczuciu krzywdy nie wspominajc ju o tym, e martwiam si o crk, czekajc na mnie w deszczu zaczam si modli. Zapytaam swoich

10

Typowy dzie

duchowych pomocnikw, czy ktry z nich nie zna jakiego mechanika samochodowego w krlestwie ducha, a jeli tak, to czy nie mgby on jak najszybciej naprawi mi samochd. Siedziaam bardzo cicho uspokajajc swoj frustracj, powierzajc swe lki i otwierajc serce. Wiem, e moecie mi pomc i byabym taka wdziczna, gdybycie to zrobili. Dajcie mi tylko zna, co powinnam zrobi powiedziaam. Znienacka poczuam impuls, ebym potara donie jedn o drug, by je rozgrza, a potem miaam pooy je na tablicy rozdzielczej. Przeka samochodowi swoj energi, usyszaam telepatyczny przekaz. Nie martw si swoim wyczerpaniem. Po donie na tablicy rozdzielczej i pozwl sercu oywi silnik. Cakowicie ufajc tej wskazwce i przyjmujc j bez dyskusji, zwizualizowaam energi, ktra wypywajc z mego serca, przepyna przez ciao i wnikna w samochd. Gotowe, usyszaam i poczuam. Pooyam jedn rk na kierownicy, wziam gboki oddech i wczyam zapon drug rk. Silnik parskn, a potem voil zacz pracowa! Samochd oy i znowu by na chodzie. miejc si gono, wylewnie podzikowaam moim przewodnikom. Jestecie najlepsi! wykrzyknam. Wiedziaam, e mi pomoecie. Przez kilka minut siedziaam, suchajc silnika, by upewni si, e samochd jest ju gotw do dalszej jazdy, a potem, bez dalszych ceregieli, ruszyam. Pi minut pniej deszcz zela, a ja zatrzymaam si przed domem nauczyciela. Moja crka Sabrina wyskoczya z domu i szybko znalaza si w samochodzie. Przepraszam za spnienie powiedziaam z umiechem. Sama dopiero co tutaj dojechaam.

Typowy dzie

11

Pniej szczliwie dojechaymy do domu, chronione przez duchy, ktre pomagaj mi zawsze, gdy tylko je wezw. Tak wyglda mj dzie jako osoby ze zdolnociami parapsychicznymi jest peen przewodnikw, aniow i pomocnikw z Drugiej Strony, ktrzy zawsze s przy mnie, eby uatwi mi ycie.

Rozdzia 1

Najpierw uznaj wasnego ducha


Zanim bdziesz mg zauway obecno swoich przewodnikw duchowych, najpierw musisz uzna wasnego wspaniaego ducha. Postrzeganie siebie w taki sposb moe okaza si dla ciebie koncepcj zupenie now, ale wanie tym w rzeczywistoci jeste tym jestemy wszyscy. Gdy dorastaam, moja matka czsto zwracaa si do nas, jak do istot duchowych, a my traktowalimy j w podobny sposb. Czsto w codziennych rozmowach pytaa: Czego pragnie twj duch? albo Co powie na to twj duch?. Wiedzc, e jestem jedn z nich, znacznie atwiej byo mi nawizywa kontakt z istotami duchowymi, ktre mogy mi pomc, zarwno na tym, jak i na innych planach. Dorastaam, postrzegajc siebie i innych w taki wanie sposb i bez trudu akceptujc t zasad jednak moc tej prawdy ujawnia si najpeniej, kiedy urodzia si moja najstarsza crka, Sonia. Pamitam, jaka bya bezgranicznie spokojna i pogodna, kiedy przysza na wiat, niemal jak sam Budda. Na pocztku bya nieruchoma i troszk sinawa, ale pniej zrobia swj pierwszy potny wdech i nagle, z niezwyk si wstpio w ni ycie. Zrobia si jasnorowa i zacza paka, eby obwieci wiatu swoje przyjcie. Na moich oczach w jej ciao wstpowaa dusza, oywiajc j tym jednym oddechem. Od tej pory nie mog inaczej patrze na drugiego czowieka, cznie z sam sob, nie mylc o tym, e kady z nas rwnie przey podobn chwil.

28

Najpierw uznaj wasnego ducha

Uznanie, e to twj duch obdarza ci yciem, pomoe ci doceni t przeogromn si, ktr jeste. Cho to samo odwieczne tchnienie ycia jest wsplne dla nas wszystkich, w kadym z nas przejawia si w inny sposb. Twj duch posiada sw indywidualno unikaln wibracj, zupenie inn, ni twoja osobowo (ktra w duej mierze powstaje jako tarcza ochronna, otaczajca twego ducha). Najlepszym sposobem na nawizanie kontaktu z wasnym duchem jest uznanie tego, co tchno w ciebie ycie. Zacznij od zbadania, jaki naprawd jest twj unikalny duch. Jak opisaby t odwieczn, pomienn si yciow, zwan tob: czy jest agodna, namitna, wadcza, niepewna, twrcza, niemiaa, czy moe figlarna? W ktrej sferze ycia czujesz si najpewniej? Ktre zajcia pochaniaj ci tak bardzo, e a si w nich zatracasz? Co sprawia, e twoja dusza ronie i co jest dla niej rdem natchnienia? Nastpnie, zacznij zwraca uwag na to, czym ywi si twj duch. To znaczy, jakie dowiadczenia, zajcia i energie daj ci si, pokrzepiajc i wzmacniajc twoj najgbsz istot, napeniajc ci uczuciem satysfakcji, zadowolenia z ycia i sprawiajc, e dobrze czujesz si we wasnej skrze? Co ci zachwyca i zaskakuje, co ci wciga w wir ycia, pomagajc stawia mu czoo, i co napenia ci wewntrznym spokojem? Na przykad moj straw duchow jest muzyka klasyczna, pikne tkaniny i perfumy o egzotycznych zapachach. Mj duch uwielbia przyrod, a zwaszcza gry i zapach sosen, egzotyczne podre, jzyk francuski, egipskie bazary i przejadki riksz w New Delhi. Rozkwita te dziki opowieciom, nauczaniu innych o ich naturze duchowej, a nade wszystko dziki tacowi. Kade z tych zaj rozwija moje poczucie siebie, napeniajc mnie uczuciem zadowolenia, spenienia i uziemienia. Duch mojego ma jest zupenie inny, ni mj uwielbia dziaanie i nieustanny ruch. Oywia si podczas dugich wypraw

Najpierw uznaj wasnego ducha

29

rowerowych, letnich wycieczek na ono natury albo szusowania po stokach grskich. Jego duch jest rwnie zmysowy, a przy tym bliej natury ni mj zapachy i widoki z przydronego straganu, targowiska z przyprawami w indyjskiej czci naszego rodzinnego Chicago czy wiaderka ze wieymi rybami w targowej dzielnicy naszego miasta napeniaj jego ducha radoci. Zauwa, co pokrzepia i ywi twojego unikalnego ducha, zwracajc szczegln uwag na sw umiejtno odczuwania go i wiadomo jego istnienia. Czy karmisz go dowiadczeniami, ktrych potrzebuje, by mg w peni rozkwita? Przypomina mi si pewna sesja, ktr przeprowadziam dla kobiety o imieniu Valerie, cierpicej na cik depresj, zmczenie i, moim zdaniem, ogromne znuenie duchowe. W rezultacie nie moga przey choby jednego dnia, w poowie ktrego nie zasababy z wyczerpania. Nie wiedzc, jaka tajemnicza choroba doprowadzia do takiej utraty si, odwiedzia kadego lekarza, uzdrowiciela i medium, szukajc u nich odpowiedzi i zostaa przebadana pod kadym wzgldem, poczwszy od niedoczynnoci tarczycy, poprzez borelioz, zatrucie pleni i metalami, a po wirusa Epsteina-Barr jednak wszystkie wyniki byy negatywne i nie przyniosy adnej konkretnej odpowiedzi. W desperacji zadzwonia do mnie. Natychmiast zidentyfikowaam jej problem: by to ciki przypadek czego, co nazywam anoreksj psychiczn albo godem ducha. Jej przewodnicy pokazali mi, e w gbi ducha jest ona artystk, muzykiem, duchem, ktry kocha komponowa pikn muzyk i tworzy urocze ogrody. Bya to osoba refleksyjna, ktrej dusza rozkwitaa w chwilach cichej medytacji i modlitwy. Jej duch by agodny i potrzebowa towarzystwa zwierzt, pikna kwiatw i spokoju stonowanego ycia wrd natury. Kilka lat wczeniej Valerie dowiadczaa tego wszystkiego w maym miasteczku w stanie Wisconsin, gdzie bya bardzo zdrowa i szczliwa, dopki nie polubia swego ukochanego

30

Najpierw uznaj wasnego ducha

z czasw szkolnych, ktry pracowa jako mechanik lotniczy i ambitnie stara si o coraz to nowe posady. Odkd wysza za niego za m, Valerie przeprowadzaa si sze razy w cigu piciu lat, przewanie do duych miast, gdzie dzielili niewielkie mieszkania z obcymi ludmi, bo nie sta ich byo na wynajcie mieszkania tylko dla siebie. Jego duch uwielbia t atmosfer przygody i ekscytacji, ale jej duch by wstrznity i obumiera. Przez swoj lojalno wobec ma, moja klientka utracia kontakt z sam sob, a jej energia cakowicie si wyczerpaa. Jej przewodnicy stwierdzili, e musi wrci do cichego ycia w otoczeniu przyrody, porzucajc wszelkie nage i gwatowne zmiany, ktrych dowiadczya potrzebowaa tego, eby na nowo rozbudzi swego ducha i uzdrowi swe ciao. Czy to znaczy, e mam si z nim rozwie? zapytaa, kiedy powiedziaam jej o tym wszystkim. Nie chcc podejmowa tej decyzji, odpowiedziaam: Mwi tylko, e powinna lepiej uwiadomi sobie, co odywia twoj dusz, a potem zrobi wszystko, co konieczne, eby si uleczy. Zabawne, e jeli uwraliwisz si na swego ducha i zaczniesz zwraca na niego uwag, zaczyna przepenia ci spokj i jasno. Valerie wysuchaa mnie, zgodzia si i wsuchaa si w swego ducha po raz pierwszy od wielu lat. Wyprowadzia si od ma, wracajc do cichego, naturalnego otoczenia, gdzie moga hodowa zwierzta, spacerowa na onie natury, relaksowa si w samotnoci i wiczy gr na fortepianie. M nie rozwid si z ni zamiast tego, pracowa w Nowym Jorku przez dziesi dni, po czym wraca do Wisconsin na cztery-pi dni i znowu wyjeda. Poniewa ona uwielbiaa by sama, a on kocha przygod, ich ukad sprawdza si znakomicie. Stopniowo odzyskaa siy, gdy ody jej duch, co dowiodo, e przewodnicy susznie skierowali j z powrotem ku temu, co j wzmacniao.

Najpierw uznaj wasnego ducha

31

Wielu moich klientw przyznaje, e tylko w nielicznych chwilach ich duch jest wzmacniany i zasilany, a oni sami mozolnie brn przez ycie w poczuciu obowizku i odpowiedzialnoci. Czuj si jakby raczej znosili ycie, zamiast je przeywa a przy tym zapominaj si nim cieszy! Jeli i ty czujesz si podobnie, wiedz, e ogarna ci niewraliwo na potrzeby swego ducha, w rezultacie odcinajc ci od wiata ducha i wszelkich jego darw. Zwaywszy na nasz purytask kultur, w ktrej ludzi zachca si od dziecistwa do przedkadania innych nad siebie, a wszelkie zainteresowanie lub trosk o siebie nazywa si samolubstwem, atwo zrozumie, skd bierze si tego rodzaju obumieranie. Dopki nie pozbdziesz si tego osabiajcego mylenia, twj duch bdzie na tym cierpia i odetniesz si od przewodnictwa duchowego wiata.

Czy wiesz, jak zasili wasnego ducha? Sprbuj:


sucha inspirujcej muzyki, piewa, urzdza sobie dugie, luksusowe kpiele z pachncymi solami kpielowymi, medytowa, ozdabia swj dom wieymi kwiatami i rolinami doniczkowymi, nic nie robi, chodzi na spacery, wypeni sypialni wiecami i wygodnymi poduszkami, czyta magazyny o egzotycznych podrach, zapewni swemu ciau porzdny trening fizyczny, modli si, zwolni we wszystkim, co robisz, mia si.

86

Najczstsze pytania dotyczce przewodnikw duchowych

1. Jaka jest rnica midzy anioami i przewodnikami duchowymi? Istnieje kilka istotnych rnic dzielcych anioy i przewodnikw duchowych, ktre dotycz zarwno ich dowiadcze (lub ich braku) w ludzkiej postaci; celu, dla ktrego pojawiaj si w naszym yciu; dozwolonego dla nich poziomu zaangaowania w nasze ycie i sposobu, w jaki mog si z nami kontaktowa. Na przykad anioy nigdy nie dowiadczyy ycia na ziemi, za wikszo przewodnikw duchowych ya na ziemi przynajmniej raz, dziki czemu rozumiej wszelkie udrki i wyzwania, z ktrymi musimy si zmaga, jako ludzie. W rezultacie moemy si do nich zwrci, kiedy potrzebujemy ich zachty, pomocy i wskazwek, jak rozwija sw dusz i jak doskonali kreatywno w swej ludzkiej postaci. Sowa kluczowe to w tym przypadku kiedy ich potrzebujemy. W przeciwiestwie do aniow, ktre wypeniaj misj powierzon im przez Boga, a polegajc na sueniu nam przez cay czas, od pocztku do koca naszego ycia oraz na codziennym wywieraniu na nas wpywu (niezalenie od tego, czy jestemy wiadomi ich obecnoci, czy nie), przewodnicy duchowi, cho s dla nas dostpni, nie mog nam suy, ani udziela wskazwek bez naszego pozwolenia. Mog natomiast (i czsto to robi) przyciga nasz uwag i skania nas do proszenia ich o pomoc, musz jednak uszanowa fakt, e jest to nasze ycie i nie mog w nie wkracza bez zaproszenia. Wreszcie, anioy maj znacznie wysz wibracj, ni przewodnicy poniewa s tak blisko Boga i bardzo atwo nawiza z nimi kontakt. Chroni, inspiruj, energetyzuj i wzmacniaj nas, a cho mog wpywa na nas poprzez sumienie, raczej nie udzielaj nam bezporednich rad czy wskazwek, jak to robi nasi przewodnicy duchowi.

Najczstsze pytania dotyczce przewodnikw duchowych

87

2. Kim s przewodnicy duchowi? Wikszo przewodnikw duchowych to istoty, ktre przynajmniej cz swej egzystencji przeyy na ziemi, nic wic dziwnego, e wracaj, by nam suy. Tak naprawd, niektrzy z nich mog si z nami kontaktowa dlatego, e w swym ziemskim yciu sami zmagali si z podobnymi wyzwaniami i teraz pragn zaoferowa pomoc, by nam uly. Jeszcze inni mog si pojawia, eby wspomc nas w realizacji okrelonych projektw i zada, poniewa w swoim poprzednim yciu byli mistrzami w dziedzinie, ktr teraz my zgbiamy lub ktr zajmujemy si w pracy. Przewodnikami duchowymi mog by take czonkowie rodziny, ktrzy odeszli z tego wiata i postanowili nawiza z nami kontakt z planu duchowego, oferujc swoj pomoc i wskazwki. Rwnie istoty, ktre w poprzednich wcieleniach czy z nami silny zwizek lub jakie zadanie duchowe, mog chcie kontynuowa wspprac z nami w tym wcieleniu, eby przyczyni si do wzbogacenia dowiadcze naszej duszy. Istniej take nauczyciele duchowi, ktrzy nale do najwaniejszych przewodnikw i pragn pomc nam si uczy i zrozumie nasz prawdziw duchow natur, nieustannie pomagajc nam w rozwoju duszy. Mamy te zwiadowcw i posacw, czyli przewodnikw, ktrzy przeyli poprzednie wcielenia w bardzo bliskim kontakcie z ziemi, jako na przykad rdzenni Amerykanie, ktrzy pomagaj nam stworzy silniejsz wi ze wiatem natury. Pamitaj te, e poza tymi wszystkimi cudownymi istotami, twoim przewodnikiem moe by nawet twoje wasne Wysze Ja pikne i owiecone, jak kady inny przewodnik duchowy.

88

Najczstsze pytania dotyczce przewodnikw duchowych

3. Skd pochodz przewodnicy duchowi? Odpowied na to pytanie jest rwnie nieco skomplikowana, poniewa przewodnicy duchowi pochodz z wielu rnych sfer i pl energetycznych. Wielu z nich przybywa na plan ziemski z innych galaktyk i ukadw sonecznych niektrzy z nich nigdy nie mieli ciaa fizycznego eby nawiza z nami kontakt i pomc przywrci na naszej planecie rwnowag i pokj. 4. Ilu mamy przewodnikw duchowych? Mj nauczyciel Charlie Goodman uczy mnie, e oglnie rzecz biorc, w kadej chwili czowiek ma dostp do najwyej trzydziestu trzech przewodnikw (nie liczc aniow). Jeli jednak komu uda si poszerzy sw wiadomo i podnie wasn wibracj, ta liczba wzrasta do tylu przewodnikw, z iloma taka osoba pragnie si poczy. Na przykad na pocztku, kiedy byam dzieckiem, pracowaam tylko z dwoma przewodnikami: jedn z tych istot nazywaam Kropk, poniewa dowiadczaam jej jako jasnoniebieskiej kropki wiata w oku umysu (uwaam, e jest moim Wyszym Ja); za druga, o imieniu Rose, wyglda zupenie jak wita Teresa i z ktr czuj, e dzieliam przesze wcielenia. Poza tymi dwiema przewodniczkami (ktre blisko wsppracuj ze mn przez cae ycie), nawizaam kontakt z innym przewodnikiem o imieniu Joseph, z ktrym razem bylimy w przeszym wcieleniu esseczykami. On rwnie jest przy mnie od dziecistwa, a chocia pojawia si i odchodzi, zawsze mog skorzysta z jego pomocy, kiedy jej potrzebuj w sprawach zwizanych ze zdrowiem fizycznym. Wraz z wiekiem i stopniowym rozwojem duszy, poznaam kilku swoich nauczycieli duchowych. Pierwsi z nich, trzej francuscy biskupi, zwizani w czasach redniowiecza z rokrzyowcami,

Najczstsze pytania dotyczce przewodnikw duchowych

89

byli moimi nauczycielami ju w poprzednich wcieleniach. Zawsze bd przy mnie, podobnie jak dwie inne, poznane przeze mnie nauczycielki, ktre pochodz z innej galaktyki i nazywaj siebie Plejadiaskimi Siostrami. Czuj, e nie byam z nimi zwizana w adnym ze swoich poprzednich wciele, a w obecnym pojawiy si po prostu dlatego, e chciay mnie wesprze, gdy pomagam ludziom zrozumie ich cele yciowe. Ostatnio zaczam nawizywa kontakt z now grup przewodnikw, ktrzy nazywaj siebie Emisariuszami Trzeciego Promienia. Ta grupa przewodnikw nie wsppracuje z pojedynczymi osobami i zwykle objawia si, eby przemwi przeze mnie do wikszej grupy ludzi. Jak widzisz, liczba przewodnikw w twoim yciu nie tylko moe ulega zmianom, ale take sami przewodnicy oraz dugo czasu spdzanego przy tobie mog si zmienia, ewoluowa i przeksztaca wraz z rozwojem twej duszy. Na przestrzeni czasu miaam wielu przewodnikw gwnie pomocnikw i uzdrowicieli ktrzy pojawiali si i odchodzili, pozwalajc, by inne istoty zajmoway ich miejsce. To dzieje si przez cay czas przypomina to drzwi obrotowe! Tak samo jest w przypadku mojego ma Patricka, ktry ma kilku lojalnych i piknych przewodnikw, pomagajcych mu w wielu rnych aspektach ycia. S to, na przykad, krl Seamus jeden z jego nauczycieli duchowych, ktry pobudza jego zdolnoci przywdcze; Jean Quille przewodnik-pomocnik (z ktrym przey wiele minionych wciele), ktry bardzo stara si pomc Patrickowi zachowa jego zmys przygody i zabawy; oraz Larry jego przewodnik-towarzysz, ktry pomaga mu lepiej sucha i porozumiewa si. Oprcz tego trio, Patrick nawiza take kontakt z pewnym artyst o imieniu Vincent, ktry pojawi si kilka lat temu, eby pomc mu w prbach malarskich (jego najwikszej pasji); i wreszcie jest Mary nauczycielka duchowa, pomagajca agodzi jego

90

Najczstsze pytania dotyczce przewodnikw duchowych

serce, otwiera umys i rozumie wszystko, co ma zwizek z kobiecoci, a szczeglnie z kobietami nalecymi do jego rodziny! Z drugiej strony, moja siostra Cuky wsppracuje z wieloma przewodnikami, ktrzy byli czonkami rodziny, z ktrymi czy j silny zwizek w dziecistwie, gdy dorastaa w Denver zwaszcza z babci i dziadkiem Choquette i nasz stryjeczn babk a wszyscy oni staraj si, eby jej duch by radosny, peen mioci i miechu. Sama bdc uzdrowicielk, Cuky rwnie przycigna wielu piknych przewodnikw-uzdrowicieli w tym kilku staroytnych hawajskich i polinezyjskich uzdrowicieli i wojownikw, ktrych znaa w poprzednich wcieleniach. Te istoty pojawiaj si w jej pokoju uzdrawiania i wnikaj w jej ciao, a ona z ich pomoc oczyszcza parapsychiczne mieci z przeszoci i uwalnia ducha swoich klientw. Kiedy Cuky zajmowaa si mn (z pomoc swoich przewodnikw), mj duch opuci ciao i zosta potnie wzmocniony i oczyszczony, podczas gdy ciao fizyczne oprniono z wszelkich zakce energetycznych.

Czy wiesz, e...


...przewodnicy mog by pomocnikami, uzdrowicielami, nauczycielami, posacami, znajomymi z minionych wciele, czonkami rodziny, pozaziemskimi istotami z innych galaktyk, a nawet zwierztami? ...masz prawo prosi o najlepszych przewodnikw, a kiedy uzyskujesz ich pomoc, nie masz obowizku sucha adnej rady, ktra nie wydaje ci si suszna ani korzystna? ...im bdziesz bardziej otwarty na swoich przewodnikw i ich pomoc, tym wspanialsze stanie si twoje ycie? ...jedynym zadaniem przewodnikw jest oferowanie ci pomocy?

Sonia Choquette to znana na caym wiecie uzdrowicielka wibracji, posiadajca szsty zmys nauczycielka duchowa. Autorka wielu bestsellerowych ksiek i talii kart uatwiajcych kontakt z przewodnikami duchowymi. Studiowaa na Uniwersytecie w Denver i na Sorbonie w Paryu, posiada tytu doktora nauk metafizycznych. Autorka obdarzona zdolnociami parapsychicznymi, pomoe Ci nawiza kontakt z Twoim wasnym przewodnikiem, pozwoli lepiej go pozna, a take odpowie na wszelkie pytania dotyczce Twojego osobistego systemu wsparcia duchowego. Istnieje nieskoczona liczba przewodnikw duchowych. Wrd nich s: posacy, uzdrowiciele, nauczyciele, wietlne Istoty, anioy. Maj przede wszystkim nie pomoc Tobie i Twoim bliskim. Jeli dowiesz si: skd pochodzi Twj przewodnik, ilu masz przewodnikw duchowych, kim s Twoi przewodnicy i jak wsppracowa z nimi na co dzie oraz zaczniesz przestrzega zasad: bdziesz otwarty i ufny, zaczniesz dziaa zaraz po otrzymaniu wskazwek, to w Twoim yciu na pewno zagoszcz te duchowe istoty. Twj przewodnik chce Ci pomc bez obaw oddaj si jego opiece! To niezwyke, jak Sonia rozumie krlestwo ducha i wie, jak pozby si naszych ziemskich blokad. David Wells

Sonia Choquette poleca tali kart:

Cena: 39,30 z
Patroni medialni: