You are on page 1of 8

LATIN ORACIONES FUNDAMENTALES

PATER NOSTER (Padrenuestro) Pater Noster, qui es in cae is, sancti!ic"tur no#en Tuu#, ad$eniat Re%nu# Tuu#, !iat $o &ntas tua, sicut in cae o et in terra' Pane# nostru# cotidi(nu# da no)is *+die, et di#itte no)is d")ita nostra, sicut et nos di#itt,#us de)it+ri)us nostriset ne nos ind&cas in tentatione#, sed i)era nos a #a o' CREDO Credo in unu# Deu#, Patre# o#ni/ot"nte#, !act+re# cae i et terrae, $isi), iu# +#inu# et in$is,)i iu#' Et in unu# D+#inu# Iesu# C*rustu# Fi iu# Dei uni%"nitu#' Et e1 Patre natu# ante +#nia sa"cu a' Deu# de Deo, u#en de &#ine, Deu# $eru# de Deo $ero' ."ntiu#, non !actu#, consu)tantia e# Patri2 /er que# +#nia !acta sunt' 3ui /ro/ter nos *+#ines et /ro/ter nostra# sa &te# desc"ndit de cae is Et incarnatus est de S/,ritu Sancto e1 Mar,a 4,r%ine et *o#o !actus est' Cruci!i1us "tia# /ro no)is2 su) P+ntio Pi (to /assus et se/& tus est' Et resurr"1it t"rtia die, sec&ndu# scri/turas' Et asc"dit in cae u#2 sedet ad d"1tra# Patris' Et ,teru# $ent&rus est cu# % +ria induc(re $i$os et #ortuos2 cuius re%ni non erit !inis' Et in S/,ritu# Sanctu#, D+#inu# et $i$i!ic(nte#2 qui e1 Patre et Fi i+que /r+cedit' 3ui cu# Patre et Fi io si#u ador(tur et con% ori!ic(turqui oc&tus est /er Pro/*"tas' Et una# sancta# cat*o ica# et a/ost+ ica# Ecc "sia#' Con!,teor unu# )a/tis#a in re#issi+ne# /eccat+ru#' Et e1s/"cto resurrecti+ne# #ortu+ru#' Et $enturi sa"cu i' A#"n

.LORIA . oria Patri, et Fi i, et S/iritui Sancto' Sicut erat in /rinci/io, et nunc et se#/er, et in saeccu a saecu oru#, a#en'

An%e us
4' An%e us Do#ini nunti($it MariaeR' Et conc"/it de S/,ritu Sancto' A$e Maria'''' 4'Ecce anci a D+#iniR' Fiat #i*i secundu# $er)un tuu#'

0ENEDICTIO

$2 Ad5utoriu# nostru# in no#ine Do#ini' r2 qui !ecit cae u# et terran $2 Do#inus $o)iscu# r2 Et cu# s/,ritu tuo'

A$e Maria''' 4' Et 4er)u# caro !actu# estR' Et *a)it($it in no)is' A$e Maria''' 4' Ora /ro no)is, Sancta Dei ."netri1 R' Ut di%ni e!!ici(#ur /ro#issi+ni)us C*risti' Or"#us .ratia# tua#, quaesu#us, D+#ine, #"nti)us nostris in!&nde2 ut qui, An%e o nunti(nte, C*risti F, ii tui Incarnati+nen co%n+$i#us, /er /assi+ne# e5us ad cruce# ad resurrecti+nis % +ria# /erduc(#ur' Per e&nde# C*ristu# D+#inu# nostru#' R' A#en'

A4E MARIA A$e Mar,a, %ratia / ena, Do#inus tecu#, )enedicta tu in #u i"ri)us, et )enedictus !ructus $entris tui Iesus' Sancta Maria, Mater Dei, ora /ro no)is /eccatori)us, nunc et in ora #ortis nostrae' A#en' Re%ina Cae i Para e Tie#/o Pascua 6 Re%,na cae i, aet(re- a e &ia' R' 3uia que# #eru,sti /ort(re- a e &ia' 4' Resurr"1it sicut di1it-- a e &ia' R' Ora /ro no)is Deu#- a e &ia' 4' .(ude et aet(te, 4ir%o Maria- a e &ia' R2 3uia surr"1it D+#inus $ere- a e &ia' Or"#us Deus, qui /er resurr"ctione# F, ii tui D+#ini nostri Iesu C*risti #undu# aeti!ic(re di%n(tus es, /raesta qu(esu#us, ut /er e5us .enetr,ce# 4,r%ine# Mar,a#, /er/"tuae ca/i(#us %(udia $itae' Per e&#de# C*ristu# Do#inu# nostru#' A#en'

SAL4E RE.INA Sa $e, Re%ina, #ater #isericordiae$ita du cendo et s/es nostra, sa $e' Ad te c a#a#us, e1u es, !i ii

Ani#a C*risti A #a de Cristo 6Ani#a C*risti, sancti!ica #e' Cor/us C*risti, sa $e #e' San%uis C*risti, ine)ria #e' Aqua ateris C*risti, a$a #e' Passio C*risti, con!orta #e' O )one Iesu, e1audi #e' Intra tua $u nera a)sconde #e'

E$ae' Ad te sus/ira#us, %e#entes et ! entes in *ac acri#aru# $a e' Eia er%o ad$ocata nostra, i os tuos #isericordes ocu os ad nos con$erte' Et Iesu#, )enedictus !ructus $entris tui, no)is /ost *oc e1si iu# ostende' O c e#ens, O /,a, o du cis 4ir%o Mar,a'

Ne /er#ittas #e se/arari a te' A) *oste #a i%no de!ende #e' In *ora #ortis #eae $oca #e' Et iu)e #e $enire ad te, ut cu# Sanctis tuis aude# te in saecu a saecu oru#' A#en'6

4eni, Creator S/iritus 4eni, Creator S/iritus, #entes tuoru# $isita, i#/ e su/erna %ratia quae tu creasti /ectora' 3ui diceris Parac itus, a tissi#i donu# Dei, !ons $i$us, i%nis, caritas, et s/irita is unctio' Tu, se/ti!or#is #unere, di%itus /aternae de1terae, Tu rite /ro#issu# Patris, ser#one ditans %uttura' Accende u#en sensi)us, in!unde a#ore# cordi)us, in!ir#a nostri cor/oris $irtute !ir#ans /er/eti' 7oste# re/e as on%ius, /ace#que dones /rotinus, ductore sic te /rae$io $ite#us o#ne no1iu#' Per te scia#us da Patre#, nosca#us atque Fi iu#Te utrisque S/iritu# creda#us o#ni te#/ore' Deo Patri sit % oria, et Fi io, qui a #ortuis surre1it, ac Parac ito, in saecu oru# saecu a' A#en

Adoro te de$ote 6Adoro te de$ote, atens Deitas, 3uae su) *is !i%uris $ere atitas2 Ti)i se cor #eu# totu# su)iicit, 3uia te conte#/ ans totu# de!icit' 4isus, tactus, %ustus in te !a itur, Sed auditu so o

Tantu# er%o Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui: Et antiquum documentum Novo cedat ritui: Veneremos pues inclinados tan grande

tuto creditur' Credo quidquid di1it Dei Fi iusNi *oc $er)o 4eritatis $erius' In cruce ate)at so a Deitas, At *ic atet si#u et *u#anitasA#)o ta#en credens atque con!itens, Peto quod /eti$it atro /aenitens' P a%as, sicut T*o#a, non intueorDeu# ta#en #eu# te con!iteor' Fac #e ti)i se#/er #a%is credere, In te s/e# *a)ere, te di i%ere' O #e#oria e #ortis Do#ini8 Panis $i$us, $ita# /raestans *o#ini8 Praesta #eae #enti de te $i$ere Et te i i se#/er du ce sa/ere' Pie /e icane, Iesu Do#ine, Me i##undu# #unda tuo san%uine' Cuius una sti a

Praestet fides supplementum Sensuum defectui. Genitori, genitoque Laus et iubilatio, Salus, onor virtus quoque Sit et benedictio: Procedenti ab utroque !ompar sit laudatio

Sacramento La antigua figura Ceda el puesto al nuevo rito la fe supla a incapacidad de los sentidos Al Padre y al Hijo sean dadas alabanzas y jbilo Salud, onor, poder y bendici!n al "ue de uno y de otro procede una gloria igual sea dada#

Tantum ergo, himno compuesto por Santo Toms de Aquino en el ao 1264, a peticin del Papa Ur ano !" para cele rar la institucin de la Solemnidad de #orpus #hristi$ Tam i%n para esta &iesta el mismo Papa pidi a Santo Toms de Aquino que compusiera el '&icio (it)rgico propio$ Tantum ergo es parte del himno Pange Lingua, compone las )ltimas dos de seis estro&as$ Santo Toms e*presa cmo solo a tra+%s de la lu, de la &e, es que todos nuestros sentidos se pueden postrar ante la -ucarist.a$ /uan Pa lo !!, en la homil.a del /ue+es Santo del 2001 comenta1 2-n la -ucarist.a se o&recen la sal+acin 3 el amor a toda la humanidad$ 4o podemos por menos de quedar &ascinados por este misterio$ 'tros ellos himnos compuestos por Santo Toms para honrar a 4uestro Seor en la -ucarist.a1 2(auda Sion5 6secuencia que se hace en la 7isa89 2"er um Supernum5 6que inclu3e 2' Salutaris :ostia58

sa $u# !acere Totu# #undu# quit a) o#ni sce ere Iesu, que# $e atu# nunc as/icio, Oro !iat i ud quod ta# sitioUt te re$e ata cernens !acie, 4isu si# )eatus tuae % oriae' A#en'6

Te Deu# Te Deu# auda#us2 te Do#inu# con!ite#ur' Te aeternu# Patre# o#nis terra $eneratur' Ti)i o#nes An%e iti)i cae i et uni$ersae PotestatesTi)i C*eru)i# et Sera/*i# incessa)i i $oce /roc a#ant2 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Do#inus Deus Sa)aot*' P eni sunt cae i et terra #aiestatis % oriae tuae' Te % oriosus A/osto oru# c*orus,

Te Pro/*etaru# auda)i is nu#erus, Te Mart9ru# candidatus audat e1ercitus' Te /er or)e# terraru# sancta con!itetur Ecc esia, Patre# i##ensae #aiestatis2 4enerandu# tuu# $eru# et unicu# Fi iu#Sanctu# quoque Parac itu# S/iritu#' Tu Re1 % oriae, C*riste' Tu Patris se#/iternus es Fi ius' Tu ad i)erandu# susce/turus *o#ine#, non *orruisti 4ir%inis uteru#' Tu, de$icto #ortis acu eo, a/eruisti credenti)us re%na cae oru#' Tu ad de1tera# Dei sedes, in % oria Patris' Iude1 crederis esse $enturus' Te er%o quaesu#us, tuis !a#u is su)$eni2 quos /retioso san%uine

rede#isti' Aeterna !ac cu# sanctis tuis in % oria nu#erari' 4' Sa $u# !ac /o/u u# tuu#, Do#ine, et )enedic *ereditati tuae' R' Et re%e eos, et e1to e i os usque in aeternu#' 4' Per sin%u os dies )enedici#us te' R' Et auda#us no#en tuu# in saecu u#, et in saecu u# saecu i' 4' Di%nare, Do#ine, die isto sine /eccato nos custodire' R' Miserere nostri, Do#ine, #iserere nostri' 4' Fiat #isericordia tua, Do#ine, su/er nos, queda##odu# s/era$i#us in te' R' In te, Do#ine, s/era$i2 non con!undar in aeternu#