You are on page 1of 8

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla

„ATVIRKŠČIA“ KLASĖ
Nomeda Urbonavičienė

2014

Kas yra „atvirkščia“ klasė? (Flipped Classroom)
Tai mokymosi forma, technologijų pagalba leidžianti mokytojui sukeisti vietomis mokymosi veiklas klasėje su veiklomis namuose.

Tradicinė klasė
Mokytojas - lektorius Aiškina naują temą

„Atvirkščia“ klasė
Mokytojas - patarėjas Padeda ir pataria, bendrauja ir bendradarbiauja

Klauso mokytojo aiškinimo ir susipažįsta su nauja tema

Įtvirtina naują temą, atlikdamas namų darbus

Savarankiškai susipažįsta su nauja tema naudodamasis mokytojo pateikta video medžiaga Mokiniai mokosi

Įtvirtina naują temą – atlieka praktines užduotis, vykdo projektus

Mokiniai mokomi

Elektroniniai ištekliai

video

šaltiniai
• http://www.friskola.com/ • http://flippedclassroom.org/

AČIŪ UŽ DĖMESĮ