You are on page 1of 16

Analiza Cen Imprez Turystycznych

High Season LATO i Last Minute
sporządzona dla:

Warszawa, 24 marca 2014

Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych

Data Analizy: 21.03.2014
• • • • • data planowanego wyjazdu turystycznego HIGH SEASON: 01.08.2014 – 08.08.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego LAST MINUTE: 31.03.2014– 13.04.2014 impreza 7-dniowa, wylot z Warszawy, cena 1 osoby dorosłej w pokoju 2-osobowym

Przeanalizowano:
• • • • dla HIGH SEASON LATO 2014: 4 847 cen pokoi hotelowych dla LAST MINUTE: 1 265 cen pokoi hotelowych 68 różnych destynacji 32 touroperatorów

Średnia cena
• • • średnia cena to średnia z cen osoby dorosłej w pokoju 2-osobowym w danej destynacji po odjęciu 1/3 cen najdroższych i najmniej popularnych wśród polskich klientów hoteli z danej kategorii do zestawień cen średnich wzięto pod uwagę touroperatorów mających w ofercie co najmniej 3 hotele z danej kategorii i z danej destynacji na destynacjach tureckich, gdzie część touroperatorów ma w ofercie bardzo dużo hoteli, w zdecydowanej większości nie kupowanych przez polskich klientów, średnią cenę wyliczano w oparciu o najtańsze 40 hoteli najczęsciej wybieranych przez klientów
2

Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych

Wersja Analizy
• Propozycja wyjściowa, która jest stale uzupełniana i modyfikowana, w tym również w oparciu o uwagi i sugestie zgłaszane przez jej odbiorców.

Odbiorcy
• Agenci turystyczni, partnerzy portalu www.wczasopedia.pl,

Główne cele analizy
• Dostarczenie odbiorcom analizy dostatecznie szerokiej i aktualnej wiedzy o kształtowaniu się poziomów i trendów cenowych najważniejszych produktów w branży turystyki wyjazdowej.

Przewidywane następne kroki
• • • • zebranie uwag i sugestii użytkowników odnośnie zawartości i formy analizy rozszerzanie palety analizowanych produktów (nowe daty wyjazdu i destynacje) analizy kształtowania się cen produktów w czasie wprowadzenie porównań między-destynacyjnych.
3

RYNEK: HIGH SEASON All Inclusive
Największe zmiany średnich cen imprez turystycznych w okresie 14.03.2014 – 20.03.2014
Największe wzrosty/spadki średniej ceny vs poprzedni tydzień

W okresie 14.03.2014 – 20.03.2014 średnia cena imprezy turystycznej wzrosła o 5 złotych W okresie poprzedniego tygodnia średnia cena imprezy turystycznej wzrosła o 10 złotych

-74 zł

Grecos Holiday

-19 zł -16 zł -16 zł

Alfa Star

Ecco Holiday

TUI

Rainbow Tours

28 zł

Itaka

28 zł 65 zł

Best Reisen

7islands

79 zł

4

RYNEK: HIGH SEASON All Inclusive
Największe zmiany średnich cen imprez turystycznych w okresie 14.03.2014 – 20.03.2014
Największe wzrosty/spadki średniej ceny vs poprzedni tydzień

W okresie 14.03.2014 – 20.03.2014 średnia cena imprezy turystycznej wzrosła o 5 złotych W okresie poprzedniego tygodnia średnia cena imprezy turystycznej wzrosła o 10 złotych

-33 zł

Turcja Pd.-Zach

-23 zł

Bułgaria

-17 zł

Hiszpania: Baleary

-9 zł Grecja: Dodekanez

Grecja: Kreta

14 zł

Hiszpania: Wybrzeże

18 zł 30 zł

Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie

Turcja: Riviera

50 zł

5

RYNEK: HIGH SEASON LATO 2014 All Inclusive
Ceny średnie hoteli 3 – 3,5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy Zestawienie największych spadków/wzrostów średnich cen hoteli 3* w ostatnim tygodniu na najważniejszych kierunkach
kierunek Średnia cena (zmiana ceny) Najkorzystniejsza zmiana cen Największy wzrost cen

Egipt: Synaj Egipt: Wybrzeże Turcja: Riviera Bułgaria Tunezja Grecja: Kreta Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie RYNEK 3-3,5**

2001 zł 2150 zł 2181 zł 2190zł 2220 zł 2382 zł 3165 zł

(+ 1 zł) (+ 44 zł) (- 19 zł) (- 16 zł) (+ 5 zł) (- 6 zł) (+ 35 zł)

Sun & Fun Sun & Fun Sun & Fun Exim Tours Neckerman Grecos TUI

- 56 zł - 5 zł -84 zł - 183 zł - 16 zł - 106 zł - 9 zł

Wezyr Best Reisen Sunshine H. Neckermann TUI Itaka BeeFree

0 zł 0 zł + 19 zł + 2 zł + 14 zł + 39 zł + 113zł

2547 zł

(+ 9 zł)

6

RYNEK: HIGH SEASON LATO 2014 All Inclusive
Ceny średnie hoteli 4 – 4,5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy Zestawienie największych spadków/wzrostów średnich cen hoteli 4* w ostatnim tygodniu na najważniejszych kierunkach
kierunekc Średnia cena (zmiana ceny) Największy spadek cen Największy wzrost cen

Egipt: Synaj Egipt: Wybrzeże Bułgaria Tunezja Turcja: Riwiera Grecja: Kreta Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie RYNEK 4*

2208 zł 2286 zł 2459 zł 2594 zł 2699 zł 3075 zł 3743 zł

(- 13 zł) (- 9 zł) (- 26 zł) (- 8 zł) (- 2 zł) (+ 15 zł) (+ 27 zł)

Alfa Star Ecco Holiday Sunshine H. Wezyr Sun & Fun Grecos Alfa Star

- 71 zł - 71 zł - 161 zł - 100 zł - 87 zł - 13 zł 0 zł

Itaka Wezyr Rainbow Tours Rainbow Tours TUI Neckermann BeeFree

+ 8 zł + 12 zł + 17 zł + 67 zł + 35 zł + 113 zł + 36 zł

2962 zł

(- 1 zł)

7

RYNEK: HIGH SEASON LATO2014 All Inclusive
Ceny średnie hoteli 5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy Zestawienie największych spadków/wzrostów średnich cen hoteli 5* w ostatnim tygodniu na najważniejszych kierunkach
kierunek Średnia cena (zmiana ceny) Największy spadek cen Największy wzrost cen

Egipt: Synaj Egipt Wybrzeże Tunezja Bułgaria Turcja: Riwiera Grecja: Kreta Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie RYNEK 5*

2494 zł 2538 zł 3073 zł 3078 zł 3698 zł 3882 zł 5056 zł

(- 2 zł) (- 3 zł) (+ 59 zł) (- 4 zł) (+ 94 zł) (- 30 zł) (+ 77 zł)

Alfa Star Ecco Holiday Best Reisen Neckermann Sun & Fun Grecos Neckermann

-61 zł - 83 zł 0 zł - 13 zł - 105 zł - 28 zł 0 zł

BeeFree Rainbow Tours Sun & Fun Sun & Fun Rainbow Tours Itaka Itaka

+ 40 zł + 41 zł + 6 zł 0 zł + 147 zł + 74 zł + 134 zł

3306 zł

(+ 36 zł)

8

RYNEK: LAST MINUTE All Inclusive
Różnice cen średnich Last Minute wobec cen z zeszłego tygodnia
kategoria hotelu Średnia różnica ceny Kierunek / najmniejsza różnica Kierunek / największa różnica

3 - 3,5 gwiazdki
4 - 4,5 gwiazdki 5 gwiazdki

+ 48 zł + 122 zł + 47 zł

(+ 2,2%) (+5,0%) (+ 1,4%)

Egipt: Synaj Maroko Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie

+ 141zł (+8,7%) + 402 zł (+13,9%) + 438 zł (+7,6%)

Hiszpania: Wybrzeże Hiszpania: Wybrzeże Egipt: Wybrzeże

- 287 zł (- 11,3 %) -110 zł (- 4,0%) + 38 zł (- 1,6%)

RAZEM

+ 90 zł

(+ 3,5%)

Największe przeceny Last Minute: nie było wyróżniającego się biura

Najmniejsze przeceny Last Minute wykazywało biuro Itaka

9

RYNEK: LAST MINUTE All Inclusive
Najniższe ceny średnie Last Minute na najważniejszych kierunkach

kierunek

Hotele 3-3,5* All średnia cena/touroperator

Hotele 4-4,5* All średnia cena/touroperator

Hotele 5* All średnia cena/touroperator

Egipt: Synaj Egipt: Wybrzeże Tunezja

1761 zł ---------1799 zł 1814 zł ------------------2368 zł 2395 zł -----------------

Sun & Fun -----------Alfa Star Sun & Fun ----------------------Itaka TUI -------------------

1639 zł 1711 zł 1941 zł 1960 zł 1719 zł 1797 zł 2751 zł 3039 zł 2989 zł 3112 zł

BeeFree Rainbow Tours Rainbow Tours Sun & Fun Sun & Fun Exim Tours Itaka BeeFree Sun & Fun Exim Tours

1730 zł 19249z 2108 zł 2227 zł 2208 zł 2424 zł ----------------4196 zł ---------

BeeFree Exim Tours Net Holiday Sun & Fun Sun & Fun Alfa Star ----------------Wezyr ----------

Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie
Maroko

10

LATO 2014 Egipt: Synaj
Ceny średnie hoteli 4 – 4,5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy
HOTELE 4 – 4,5 gwiazdki:
Średnia cena w zł za 1 os. w pokoju 2 os. oraz ilość hoteli do wyliczenia średniej ceny

Wzrost/spadek średniej ceny vs poprzedni tydzień

-1 500 zł Wezyr Holidays

-1 300 zł

-1 100 zł

-900 zł

-700 zł

-500 zł

-300 zł

-100 zł -13 zł

100 zł

ilość hoteli; 22 ilość hoteli; 17

2 047,95 zł
2 078,41 zł 2 123,40 zł 2 269,21 zł 2 290,13 zł 2 342,83 zł 2 400,25 zł

Alfa Star
Net Holiday

-71 zł
0 zł

ilość hoteli; 5
ilość hoteli; 19

Sun & Fun
Itaka Rainbow Tours/Bee Free Exim Tours Rainbow Tours Neckermann 4 - 4,5 … 0

-25 zł
8 zł 0 zł -13 zł 0 zł 0 zł 5000 6000 7000 8000 9000 10000

ilość hoteli; 8
ilość hoteli; 6

ilość hoteli; 8
ilość hoteli; 9 ilość hoteli; 5 1000 2000

2 451,67 zł
2 500,00 zł 3000 4000

11

LATO 2014 Egipt: Synaj
Ceny średnie hoteli 5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy
HOTELE 5 gwiazdek:
Średnia cena w zł za 1 os. w pokoju 2 os. oraz ilość hoteli do wyliczenia średniej ceny

Wzrost/spadek średniej ceny vs poprzedni tydzień

-2 500 zł

-2 000 zł

-1 500 zł 2 256,14 zł

-1 000 zł

-500 zł -61 zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

Alfa Star
Net Holiday Wezyr Holidays Sun & Fun

ilość hoteli; 14 ilość hoteli; 6
ilość hoteli; 34 ilość hoteli; 27

2 371,50 zł
2 388,29 zł 2 489,63 zł -21 zł

0 zł
29 zł

Exim Tours
Itaka Rainbow Tours/Bee Free

ilość hoteli; 12
ilość hoteli; 12 ilość hoteli; 5

2 570,67 zł
2 591,33 zł 2 616,80 zł 2 678,73 zł

0 zł
7 zł 40 zł 32 zł

Rainbow Tours
Neckermann 5 - 5,5… 0

ilość hoteli; 11 ilość hoteli; 10
1000 2000

2 946,40 zł
3000 4000 5000

-28 zł
6000 7000 8000 9000 10000

12

LATO 2014 Egipt: Wybrzeże Egipskie
Ceny średnie hoteli 4 – 4,5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy
HOTELE 4 – 4,5 gwiazdki:
Średnia cena w zł za 1 os. w pokoju 2 os. oraz ilość hoteli do wyliczenia średniej ceny

Wzrost/spadek średniej ceny vs poprzedni tydzień

-1 500 zł

-1 300 zł

-1 100 zł 2 115,67 zł 2 139,06 zł

-900 zł

-700 zł

-500 zł

-300 zł

-100 zł

100 zł 0 zł

Alfa Star
Wezyr Holidays Net Holiday Sun & Fun

ilość hoteli; 15
ilość hoteli; 16 ilość hoteli; 9

12 zł
0 zł -38 zł

2 181,33 zł
2 210,93 zł 2 281,70 zł

ilość hoteli; 27
ilość hoteli; 27 ilość hoteli; 16

Best Reisen
Prima Holiday Neckermann

-14 zł
-6 zł 0 zł

2 286,50 zł
2 329,81 zł 2 333,64 zł

ilość hoteli; 16
ilość hoteli; 14 ilość hoteli; 13

Itaka
Exim Tours Rainbow Tours/Bee Free

4 zł
0 zł 0 zł

2 348,23 zł
2 393,75 zł 2 398,30 zł 2 420,86 zł

ilość hoteli; 12
ilość hoteli; 10 ilość hoteli; 7

Rainbow Tours
Ecco Holiday

0 zł -71 zł
-10 zł 5000 6000 7000 8000 9000 10000

TUI… ilość hoteli; 11 0 1000 2000

2 660,45 zł
3000 4000

13

LATO 2014 Egipt: Wybrzeże Egipskie
Ceny średnie hoteli 5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy
HOTELE 5 gwiazdek:
Średnia cena w zł za 1 os. w pokoju 2 os. oraz ilość hoteli do wyliczenia średniej ceny

Wzrost/spadek średniej ceny vs poprzedni tydzień

-2 500 zł Wezyr Holidays Net Holiday

-2 000 zł

-1 500 zł

-1 000 zł

-500 zł

0 zł 9 zł 0 zł

500 zł

1 000 zł

ilość hoteli; 22
ilość hoteli; 9 ilość hoteli; 33 ilość hoteli; 26

2 351,27 zł
2 373,22 zł 2 445,00 zł

Sun & Fun
Alfa Star Prima Holiday Ecco Holiday

-14 zł
0 zł 19 zł

2 491,31 zł 2 530,76 zł
2 539,25 zł 2 625,08 zł

ilość hoteli; 17
ilość hoteli; 8 ilość hoteli; 24

-83 zł
-14 zł 41 zł 14 zł

Best Reisen
Rainbow Tours Exim Tours

ilość hoteli; 11
ilość hoteli; 20 ilość hoteli; 15 ilość hoteli; 15

2 660,45 zł
2 679,00 zł 2 679,40 zł

Itaka
Neckermann

0 zł
-26 zł -8 zł 5000 6000 7000 8000 9000 10000

2 684,93 zł 3 164,33 zł

TUI… ilość hoteli; 3 0 1000 2000 3000

4000

14

ZAMÓW PEŁNĄ ANALIZĘ CEN IMPREZ TURYSTYCZNYCH na www.wczasopedia.pl
Wersja HIGH SEASON (ceny średnie i minimalne) i Wersja LAST MINUTE (ceny średnie i minimalne)

Chcesz wiedzieć więcej...
Szczegóły dotyczące cen poszczególnych touroperatorów, destynacji i hoteli znajdziesz w Pełnej Wersji Analizy:
Pełna Analiza Cen Imprez Turystycznych wersja High Season lub Last Minute

LUB

39,90 zł 99 zł

Pełna Analiza Cen Imprez Turystycznych wersja High Season lub Last Minute – abonament miesięczny

4x

LUB 4 x

Pełna Analiza Cen Imprez Turystycznych wersja High Season lub Last Minute – abonament roczny

52 x

LUB 52 x

990 zł

ZAMÓW I KUP W SKLEPIE NA WWW.WCZASOPEDIA.PL

15

Analiza Cen Imprez Turystycznych
Zastrzeżenia Prawne
Analiza i raport zostały przygotowane przez spółkę TravelDATA wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Spółka TravelDATA działa z należytą starannością i rzetelnością, nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy, a w szczególności odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne lub konsumenckie (np. zakup imprez turystycznych, zawarcie kontraktów z biurem podróży), podjęte na podstawie treści zawartych w tym materiale i raporcie oraz za szkodę poniesioną w wyniku tych decyzji.

W szczególności spółka TravelDATA nie wskazuje i nie rekomenduje konkretnego biura podróży (touroperatora) w celu wybrania imprezy turystycznej, skorzystania z jego usług lub jakichkolwiek innych działań.
Dane zawarte w analizie i raporcie pochodzą z systemów rezerwacyjnych MerlinX, TOM Travel Office Management oraz BlueVendo.. Historyczne dane dotyczące cen i przetworzone informacje oparte na tych danych nie są gwarancją i/lub dostateczną wskazówką dla ich poziomów w przyszłości. Spółka TravelDATA dokłada wszelkiej staranności by treści, w tym dane liczbowe były poprawne, bez błędów. Pewna część informacji jest jednak przetwarzana, publikowana i ukazywana automatycznie przez oprogramowanie. W związku z tym, w razie wystąpienia błędu może upłynąć pewien okres zanim wada zostanie ujawniona i poprawiona lub kilent zostanie o niej poinformowany. W ramach inwestowania jak i w wyborze konkretnego biura podróży lub w jakkichkolwiek działaniach powiązanych z biurami podróży, wysoce wskazane jest korzystanie z wielu źródeł i konfrontacja przed podjęciem ostatecznej decyzji. Zamieszczone w materiałach i w raportach informacje nie miały, nie mają i nie będą miały na celu naruszenia w jakimkolwiek stopniu dobrego imienia biur podróży wymienionych i opisanych w tej publikacji. Zawartość raportu jest edukacyjno-informacyjna, a spółka TravelDATA nie wskazuje i nie ustala jednoznacznie stopnia wypłacalności i wiarygodności poszczególnych przedsiębiorstw.

16