116

ŞTEFAN HOTNOG Toamna pe deal

117

ŞTEFAN HOTNOG Autoportret

118
W

I

re anii 1960-1990, a activat î

actorul Cristi Iacob

119

Emilia Iacob de TEODOSIA AVRAM

EMILIA IACOB Copacul

120

GHEORGHE ILIESCU Excursionistul - Prof. I. Teştiban

121

GHEORGHE ILIESCU Pipirig - Casa lui David Creangă

GHEORGHE ILIESCU Biserica veche şi nouă din Ipoteşti, Botoşani

122

FLORICA IONESCU Portrete de copii

123

FLORICA IONESCU Natura cu flori

FLORICA IONESCU Vişin înflorit primăvara

124

ROMEO IONESCU Casă din Iaşi

125

ROMEO IONESCU Curtea Domnească din P. Neamţ

a, oare, întreaga Floră f

ază la elansări simetri

126

IOAN IORDĂCHESCU Reflexe

127

IOAN IORDĂCHESCU Şantier Mangalia

128

Constantin P. ISACHIE Autoportret

Constantin P. ISACHIE Letiţia - soţia pictorului

129

Constantin P. ISACHIE Tufănele

130

GEORGETA MARIA IUGA Maica Domnului cu pruncul

131

K

OVIDIU KLOŞKA Eternitate kafkiană cu flori

132

OVIDIU KLOŞKA Înger incandescent

133

L

IACOB LAZĂR Flori

134

IACOB LAZĂR Portret

135

VIOLETA LĂCĂTUŞU Iniţiere astrală

136

VIOLETA LĂCĂTUŞU Ilustraţie la Simurgul

VIOLETA LĂCĂTUŞU Vis astral

VIOLETA LĂCĂTUŞU Sub semn sacru

137

rtă decorativă, Bucureşt

CORINA LECCA Şlep pe Dunăre

CORINA LECCA Bucureşti - Palatul Consiliului Popular

138

M

FLORIN MAREŞ Lăutari

139

FLORIN MAREŞ Înmormântare

FLORIN MAREŞ Catapeteasmă, Biserica Armenească Roman

140

ION MATEESCU Delavrancea

ION MATEESCU E. Bardasare

141

ION MATEESCU Mihai Eminescu

ie Anghel Kern

Ana Conta

142

HERMANN MAXY MAX Autoportret

143

HERMANN MAXY MAX Electric Madonna

144

VIOREL MAXIM Iarna

VIOREL MAXIM Compoziţie

145

MARIA MIHALACHE- BLENDEA Explozie vegetală

146

MARIA MIHALACHE- BLENDEA Flori galbene

MARIA MIHALACHE- BLENDEA Compoziţie

V ,,prin int

guţ afirma că

147

ION MORARU Turn din Suceava

148

TEODOR V. MORARU Monument istoric - Suceava

TEODOR V. MORARU Flori de cireş în ulcică

149

Valeriu Gh. Moţatu nepot

Robert Isac nepot

150

MIA STEURER MOŢATU Autoportret

151

Maria Ciurdea Steurer

Iosef Steurer

152

ION MURARIU Ritm cu planuri curbe

ION MURARIU Ritmuri I

153

N
HRŸSSI NĂSTĂSESCU Panou - cai de munte, cai de mare

154
NEGRESCU, Constantin (1914 1990, Roman) A urmat Şcoala de pictură bisericească de la Vălenii de Munte, judeţul Prahova. În anul 1940 câştigă o bursă de studii în Spania, acordată de Patriarhia Română. În decursul vieţii a pictat numeroase biserici ortodoxe şi catolice, dintre care amintim: biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Agapia, (1946); biserica Precista Mare, Roman (1946), din care s-au păstrat doar câteva fragmente; a repictat plafonul Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Horgeşti, judeţul Bacău, (1953); Pictura murală realizată sub conducerea profesorului-pictor, Gheorghe Iliescu, ajutat de un colectiv de zugravi calificaţi, este continuată şi finalizată de pictorul C. Negrescu la Biserica Schimbarea la Faţă, Roman; pictura veche a Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Bogdăneşti I; a executat pictura interioară împreună cu Ioan Apostu la biserica Sfânta Fecioară Maria Regina, Tămăşeni, Neamţ etc.

CONSTANTIN NEGRESCU Botezul Domnului de la Biserica Schimbarea la Faţă

155

IULIAN NEGRU Sfera

IULIAN NEGRU Inele

156

IULIAN NEGRU Bucla temporară

157

158

COSTACHE NENEA Bruneta

159
NICULAE, Maria (1927, Roşiori, Bacău) Absolventă a Academiei de Belle Arte, Bucureşti. Activitate artistică: decoraţiuni de vile şi localuri; permanenţă în Galeriile Fondului Plastic cu: produse vestimentare, accesorii vestimentare, podoabe, icoane, jucării. Manifestări expoziţionale: Expoziţii cu produse şi accesorii vestimentare de sezon ale U.A.P. Expoziţii personale: Bucureşti, Oradea, Bistriţa, Piatra Neamţ. Participă la expoziţii colective şi târguri, Bucureşti, cu obiecte de artă decorativă. În anul 1996, expoziţie la Muzeul de Artă Roman - Visul unei nopţi de-o viaţă. Lucrări în colecţii de stat şi particulare în ţară şi străinătate: New York, Los Angeles, Toronto, Germania, Elveţia, Italia, Spania, Franţa etc. Icoane pe sticlă, peisaje, podoabe şi medalioane, produse vestimentare, toate constituie o adevărată biografie, portretul unei artiste perseverente şi curajoase care şi-a făcut un crez din dragostea pentru artă, pentru ceea ce înseamnă m u n c ă , c r e d i n ţ ă ş i a d e v ă r. Stăpânirea limbajului, a tehnicilor care cer atenţie, răbdare şi siguranţă, relevă puterea de înţelegere a structurii şi posibilităţilor de interpretare a diferitelor materiale. Broderia în mărgele, cu o caldă şi luminoasă strălucire constituie cea mai convingătoare creaţie a

MARIA NICULAE Accesoriu vestimentar din mărgele colorate

sensibilităţii poetice şi capacităţii imaginative a artistei, a bogăţiei gândurilor şi sentimentelor sale. Rafinamentul cromatic, dublat de ştiinţa şi echilibrul compoziţiei, minuţiozitatea execuţiei, conferă artei Mariei Nicolae, atributele personalităţii sale, atribute care condiţionează aspectul atât de atrăgător al lucrărilor.

160

O

MIHAI OLTEANU Autoportret

161

_

MIHAI OLTEANU Panseluţe

162

P

CORNEL PAIU Clepsidrică

163

CORNEL PAIU Trecere

164

mama artistului.

SABIN FRANCISC PAL Ilustraţie volum Nelinişti fireşti

165

SABIN FRANCISC PAL Ilustraţie volum Sentimente metalizate

SABIN FRANCISC PAL Descătuşare

Pro

166

IOAN PAPAZOGLU Autoportret

167

Artistul în atelier

şte să doneze oraşului Roman o parte din creaţia sa pentru înfiinţarea unui posibil Muzeu Sculptor Nicolae Pădur

168

NECULAI PĂDURARU Bustul voievodului Vlad Ţepeş

169

Napoca

ţiilor, Cluj; Nates,

MIHAI PERCĂ

170

MIHAI PERCĂ

171

RAREŞ PERCĂ Periferie urbană

172
PETRESCU Petru (1929-2011) Piatra Neamţ. Urmează Institutul

PETRU PETRESCU Hora

173

PETRU PETRESCU În doi

174

PETRU PINCA Ion Ionescu de la Brad

175

CLEMENT POMPILIU Portret de tânără

176

CLEMENT POMPILIU Bustul cronicarului Miron Costin

177

C. POPESCU Peisaj de ţară

178

CATINCA POPESCU La marginea satului

cna, SemenicReşiţa, Dor

ulare din România, S.U.A., I

179

municare vizuală, individualizându-se prin ingeniozitatea realizării, prin puterea şi expresivitatea ideii. D is curs ul plas tic depăş eş te sensurile lumii vizibilului şi trece la compoziţii problematizate privind viaţa în diferitele ei ipostaze de manifestare. Prin gesturi de amplă spontaneietate, artista realizează un univers cuceritor prin dialogul armonios al culorilor strălucitoare, prin echilibrul grafic şi cromatic, capabil să concentreze întreaga tensiune emoţională, să comunice

180

RALUCA ELENA OLARU POPESCU Visul

181

iceului de Artă, Victor Braune

IONEL CRISTI PRISACARU

182

IONEL C. PRISACARU Bunica

le volumelor de poezii:

2007-2008, ,

183

ŞTEFAN PRISTAVU Case vechi în Bacău

ŞTEFAN PRISTAVU Lunca Tazlău

184

R

185

povedanic şi o candoare c

186

BECA RIND LUPESCU Ierusalim

BECA RIND LUPESCU Peisaj mediteranean

187

Ion ROŞCA Gura leului

Ion ROŞCA Peisaj Pângărăcior - Neamţ

Ion ROŞCA Şoaptele codrului

188

HELIANA ADALGIZA ROTARIU Sofia

189

HELIANA ADALGIZA ROTARIU Sfinţi şi păcătoşi

190

a Naţională de Creaţie, B

NICOLAE RUSU Parlamentări

191

S

VALENTIN SAVA Kogaionon

Filialele

192

VALENTIN SAVA Paznicul răsăritului

VALENTIN SAVA Din expoziţia Armonii cromatice

193

ADRIAN SECOŞANU Autoportret

194

Adrian SECOŞANU Flori galbene

ADRIAN SECOŞANU Lunca Moldovei

195

MIHAIL SIMION Autoportret

.

MIHAIL SIMION Bujori

Mihai

196

MIHAIL SIMION Peisaj de toamnă

MIHAIL SIMION Stradă din Roman

197

CRISTIAN T. SOROCEANU Autoportret

198

NICOLAI SPOIALĂ Geometrie

NICOLAI SPOIALĂ Dansul muncii

199

icipă Din anul la expoziţii colective şi anuale, în: Bucureşti, B

VICTOR STANCIU Singurătate

200

VICTOR STANCIU Autoportret VICTOR STANCIU Lăcrămioare

VICTOR STANCIU Peisaj sat

201

ION STANEA Prof. Gh. Pădure

202

ION STATE Xilogravură în Cartea omagială Alex. Sahia

203

DORINA STATOPOL Tata - Vasile Statopol

DORINA STATOPOL Nud

204

Tonitza,

TARASOV STAVRU Biserica Costachi Negri - Tg. Ocna

TARASOV STAVRU Răchită scorburoasă

grup,

.

205

TARASOV STAVRU Portret de femeie

206

RODICA DAMIAN STEURER Autoportret

RODICA DAMIAN STEURER Crini

207

RODICA DAMIAN STEURER Domnul Cauni

RODICA DAMIAN STEURER Viorele de pădure

208

GHEORGHE STOICA Mama

GHEORGHE STOICA Căutări

209

GHEORGHE STOICA Podul

GHEORGHE STOICA Mamaia

GHEORGHE STOICA În drum spre Cordun

210

211

212

Ilustraţii la vol. Zodia Fluturelui

213

S
Ni

I NECOLAE ŞCHIOPU Tuaregi

214

NECOLAE ŞCHIOPU I Raci

215

LUCIAN REMUS ŞTEFAN Compoziţie 2+1

la

LUCIAN REMUS ŞTEFAN Arhetip

216

LUCIAN REMUS ŞTEFAN

ştile, extazele, sunt concentra

217

T

004), primeşte diplomă pe

GEORGE TĂNSĂNICĂ

218

GEORGE TĂNSĂNICĂ

219

SILVIA TIPERCIUC Portret

220

SILVIA TIPERCIUC Peisaj - toamna

221

prof. Viorica Toniţa.
GHEORGHE TONIŢA Coloana voievozilor,
tapiserie executată împreuna cu soţia,

prof. Viorica Toniţa

222
GHEORGHE TONIŢA

223

T
ŢEPORDEI, Oana (1977, Roman) A

224

OANA ŢEPORDEI Ioan Ţepordei

225

V

ALINA ALEXANDRA VASILE Peisaj de pădure

226

ALINA ALEXANDRA VASILE Autoportret cu oglindă

227

VIORICA VASILIŞIN Peisaj de toamnă VIORICA VASILIŞIN Prima zăpadă

228

ADINA - GEORGETA VASILIU Păpuşă

ADINA - GEORGETA VASILIU Grisalie

229

NAIANA VĂTAVU Ceilalţi 5

230

NAIANA VĂTAVU Ceilalţi 4

231

AUREL VLAD Prof. Nicolae Steţcu

232

AUREL VLAD Peisaj Tulcea

233

W

MINA WEPPER - BYCK Autoportret

234

Z

FLORIN MIRCEA ZAHARESCU Mihail Jora

Traian

235

FLORIN MIRCEA ZAHARESCU Statuia Domnitorului Roman I Muşat

ător a materialelor sculpturii. Ştie sa le dea viaţă, într-o viziune proprie, modernă, să creeze universuri cu încărcătură ideatică şi emoţională, prin surprinderea esenţei, a bogăţiei semnificaţiilor lor, căutând acele formule plastice care să-i reprezinte cel mai bine personalitatea. Prezent în multe locuri din Roman, cu lucrări apreciate atât de critica de artă, cât şi de concitadini (Dr. Fălcoianu, Sergiu Celibidache), pentru artist, Statuia Domnitorului Roman I Muşat este, cea mai reprezentativă, impunând istoriei şi conştiinţei noastre, un domnitor viguros, pe măsura faptelor sale, cu o semnificaţie deosebită pentru oraşul nostru, al cărui întemeietor este şi al cărui nume îl poartă.

236

237

INDEX

238

239