Mixul de marketing Strategiile pe care le adopta o firma cu privire la activitatea desfasurata care este creearea de produse sau prestarea

de servicii. 4 mixuri principale:produs, pret, plasare, promovare. Mixul de plasare – strategiile firmei privind modul in care produsul sau serviciul firmei ajunge de la producator la consumator. 1.Strategia lungimii canalului de distributie-acestea pot fi: -canal scurt sau direct. -canalul mediu. roducator-intermediar-consumator -canal lung: roducator-intermediar1-intermediar!-consumator -canal foarte lung:producator-mai mult de ! intermediari-consumator !.Maga"ine proprii sau alte tipuri de maga"ine. #.$lota proprie sau nu au. 4.%ipuri de transport:rutier feroviat aerian naval &.Strategii de distributie intensiva'se gasesc in toate tipurile de maga"ine( ).Strategie prin distributie selectiva'se gasesc doar in anumite maga"ine( *.Strategie de distributie exclusiva 'prousele se gasesc doar in maga"inele lor sau doar in anumite tipuri de maga"ine(. +.Strategia de ambalare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful