You are on page 1of 5

Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan. Jawab semua soalan.

Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala. 1. 4 cm

7 cm 3 cm 8 cm RAJAH 1 Hitung perimeter bagi Rajah 1.

2. 20 cm

14 cm

10 cm RAJAH 2

5 cm

Hitung luas kawasan berlorek dalam Rajah 2, dalam cm persegi.

dalam cm. P Q R S RAJAH 3 Dalam Rajah 3. . Hitung 3 4. kawasan berlorek. sebuah segi empat sama RSTU. P 24 cm Q W V U R T 10 cm RAJAH 4 S Rajah 4 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRV. Diberi PR = 15 cm dan PS = luas segi tiga SQR. 1 PR.3. Hitung perimeter. dan sebuah segi tiga sama sisi PVW. PSR ialah segi tiga bersudut tegak. dalam cm2.

6 cm 18 cm RAJAH 6 Rajah 6 ialah gabungan sebuah segi empat tepat dan segi empat sama. hitung jumlah harga tanah itu.5. Jika kadar harga setiap meter persegi tanah itu ialah RM30. Jika luas seluruh rajah itu adalah sama dengan luas sebuah segi empat sama A. dalam cm. . 6. kira perimeter segi empat sama A. 20 cm 12 cm RAJAH 5 Rajah 5 menunjukkan bentuk sebidang tanah.

6 cm RAJAH 8 Perimeter kawasan berlorek dalam Rajah 8 ialah 16 cm. 3 cm 9 cm 2 cm 7 cm RAJAH 7 Kira perimeter bagi seluruh Rajah 7. 8. dalam cm. Berapakah perimeter bagi seluruh rajah itu? .7.

dalam cm2. 10. 2 cm 10 cm RAJAH 10 Hitung luas bagi seluruh Rajah 10.9. . 8 cm 3 cm A 6 cm 7 cm B RAJAH 9 Berapakah luas bagi gabungan antara segi tiga A dengan segi empat sama B? Nyatakan jawapan dalam cm2.