You are on page 1of 2

2 Krónikák 32 70 Harctéri leckék: Ezékiás és Ézsaiás együtt néz szembe a válsággal 2Krón 32,7 „Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek

az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele.” Egyetlen júdai király uralma idején sem volt folyamatosan béke az országban, így A krónikák második könyvének számos eseménye a harctéren játszódik. Dióhéjban összefoglalva a könyv a következő harci stratégiát javasolja: alázzátok meg magatokat, és teljes bizalmatokat Istenbe vessétek – bármekkora legyen is ez ellenfél erőfölénye. Ha a magatok vagy hatalmas szomszédaitok katonai erejében bíztok, bizonyosan veszíteni fogtok. Az ismerős minta ismétlődik: valahányszor egy erkölcstelen király romlásba viszi a népet, Isten ellenséges hadsereget küld a nyakukra. Júda királyai gyakorta figyelmen kívül hagyják a próféták intését, akik arra figyelmeztetik őket, hogy tekintsék a megszállást Isten büntetésének. Kevés király volt, aki Istenben bízott a válságos helyzetben. Még a legjobbak is a királyi kincstárhoz nyúlnak, hogy segítséget vásároljanak a szomszédos népektől. Valahányszor ez történik, Júda mindig gyengébb lesz, mint azelőtt volt. A krónikák második könyve azokra a felemelő pillanatokra irányítja a figyelmet, amikor a király Istenhez fordul. Az ország helyreállításához újra kell tanulniuk azt az egyszerű hitet, amely a múltban annyiszor győzelemre segítette őket.
Csodálatos szabadítás Talán Ezékiás az egyetlen olyan király, aki követi prófétája tanácsait. A 32. fejezet arról a válságos helyzetről számol be, amellyel Ezékiásnak és tanácsadójának, Ézsaiásnak kellett szembenéznie, amikor Júda puszta léte kerül veszélybe. A hódításra éhes Asszíria betört Júdába, és miután falvakat és városokat tett a földdel egyenlővé, Jeruzsálemet veszi ostrom alá. A falakon kívülről az asszírok propaganda-hadjárattal bombázzák Jeruzsálem rémült lakosait. Gúnyolódás céltáblájává teszik a reménykedő izraelitákat, akik abban bíznak, hogy Isten majd csodát tesz. Ezékiás erkölcsi nagysága mutatkozik meg abban, hogy Ézsaiás prófétával együtt imádkozni kezd (20. vers). Válaszként Isten olyan csodát tesz, amely az asszír sereget meghátrálásra kényszeríti. A természetfeletti szabadításnak köszönhetően Júda megmenekül, de csak egy időre. Amint ebből a fejezetből kiderül, Ezékiás király később meggondolatlanul eldicsekszik országának gazdagságával a feltörő Babilónia követei előtt. Júda lakosai is elbízzák magukat arra a hamis reményre támaszkodva, hogy Jeruzsálem elpusztíthatatlan. Lét Kérdések: Mit jelent ma teljes mértékben Istenben bízni?

Évközi Gyűlés - Rámában. 2014. március 14-16. (Valaki azt mondta: ez nem évközi, hanem hóközi gyűlés:). Este néhány képet mutatunk róla.

...nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre... Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Lk 15,7.32
2014. március 23.

EZ AZ A NAP... ÖRVENDEZZÜNK EZEN!
DE: 10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
Imádkozzunk a bűnből való szabadulásért! Zsolt 51,3-4 10:40 vasárnapi iskola - Bancsov Barna Istent dicsőítő tettek - Rm 15,1-13

11:00 istentisztelet kórus Igehirdetés: A megtalálás öröme és a megtértek öröme - Lk 15,1-32 DU: 6:00 istentisztelet Igehirdetés: Pásztorunk, szabadíts meg minket! 80. Zsoltár Közös énekeink, délelőtt: 10. Mint a szép híves patakra / 237. Pásztor keresi a juhát / 147. Öröm van a mennyben Délután vetített énekeket énekelünk
GYÜLEKEZETI HÍREK Örvendtem, mikor mondták nekem: menjünk fel az Úrnak szent házába! Ti is így lehettetek, hiszen eljöttetek. Vele találkozunk itt először, hiszen Ő várt ide bennünket, s azután egymással is. Mind a kettőre szükségünk van. Az egészséges, újjászületett hívő se Krisztus nélkül, se testvérei nélkül nem igen tud létezni. A múlt vasárnap itt csak délután tartottunk összejövetelt köszönöm Józsefnek, hogy helyt állt a szolgálatban. Fűr Béla, Mikó Tibor és a lelkipásztor kanadában töltötte a hét végét, péntekszombatot Rámában, a vasárnap délelőtti-déli óráit pedig a torontói gyülekezetben. Az Évközi Gyűlésen a szövetségünk gyülekezeteinek két-két képviselője, az elnökség és a lelkipásztorok vettek részt, az ezúttal még egészen télies Ráma táborban. A hangulat - lelkület azonban nem az időjáráshoz igazodott, hanem inkább a naptárhoz: március
Márciusi születésnaposaink: Csicsák Vilma (1), Mikó Tibor Jr. (5), Jakab Bálint és Maggie évf. (5), Bencze Áron Tamás (7), Rathfon Andrea (7), Bancsov Barna (14), Mikó István (18), Bancsov Bóka (18).

ídusa volt ugyanis szombaton. (Elmondtunk néhány Petőfi verset is, csak úgy, emlékezetből, az asztal körül - például a "Feltámadott a tenger" címűt.) A küldött testvérek be fognak számolni közösségi életünknek erről a fontos eseményéről. Szeretettel köszöntik a detroiti gyülekezetet mindazok, akik részt vettek a gyűléseken, valamint a torontói testvérek. Néhány jó hír: Az Ifjúsági Találkozóra (május 23-26) meghívott Kvint együttes tagjainak rendben vannak az iratai, készülnek. Hamarosan a repülőjegyeket is megveszik. Imádkozzunk utazásukért, és az ifjúságin végzendő szolgálatukért. Az alkalom tervezése is folyamatban van - szolgálattevők, téma, program. Jövő vasárnap, az elöljárósági egyik témája ez lesz. Anyagilag máris lehet támogatni az ifjúságit - létre hoztunk egy alapot, melybe céladományokat fogadunk az ifjúságival kapcsolatos kiadásokra. Szeretettel köszöntjük Ildikó édesanyját, Irént, aki egy jó hete érkezett Magyarországról. Örülünk, hogy újra együtt tölthet néhány hónapot a családdal és a gyülekezettel is! Kovács testvér szülei végre megkapták a vízumot. Örülünk az örülőkkel és szeretettel várjuk őket mi is, nem csak a család! A napokban olvastam a FB-on: "A különbség egy őszinte és képmutató megtérés között a következő: az őszinte megtérő saját szíve ellen kiált; de a másik, épp úgy, mint Éva, a hibát a kígyóban, vagy valami másban keresi." ~ Bunyan János. Angolul: "The difference between true and false repentance lies in this: the man who truly repents cries out against his heart; but the other, as Eve, against the serpent, or something else." ~ John Bunyan
Pap testvérék újra írtak egy levelet a lelkipásztorainknak. Válaszomban ismertettem velük a legutóbbi gyülekezeti óránkon már megfogalmazott álláspontunkat: amit lehetett, megtettük, tovább már nem erőlködünk. Az Úrra bízzuk őket - Tőle várjuk, hogy megszabadítsa őket megkeményedettségükből.