You are on page 1of 6

PIDATO SPONTAN – IZZAT RAHIM – KOAKADEMIK 2012 – asyim81@gmail.

com

_____________________________________________________________________ Terima kasih tuan peneraju majlis, yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi cakna menentukan keadilan , penjaga masa yang setia dengan locengnya , serta warga dewan yang saya muliakan. Assalamualikum dan salam satu Malaysia berbungakan kemesraan saya hulurkan… ______________________________________________________________________ KEPENTINGAN KEBERSIHAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN Kebersihan bermaksud terhidar daripada sebarang kekotoran sama ada kekotoran yang nampak seperti najis najis dan juga kekotoran dalaman seperti perbuatan serta sikap negatif termasuk sombong, bongkak, iri hati dan sebagainya. Antara kepentingan kebersihan dalam kehidupan seharian ialah menjaga kebersihan fi!ikal termasuk kebersihan diri. "ontohnya kebersihan kuku, rambut, pakaian dan sebagainya.#eseorang yang selalu tampil bersih pasti akan disenangi oleh rakan dan taulan. $rang yang mementingkan kebersihan akan tehindar daripada sebarang penyakit seperti wabak %&'&, denggi, chikukunya dan lain lain. #elain kebersihan fi!ikal, kebersihan hati, minda dan rohani juga memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian. "ontohnya seorang pelajar yang rajin, tekun, sering menunaikan perintah Allah, sentiasa bersedia belajar di dalam kelas serta menghormati ibu bapa, guru guru dan rakan rakan pasti akan mencapai kejayaan cemerlang dalam kehidupannya. Kesimpulannya, kebersihan itu amat penting dalam kehidupan seharian kerana kebersihan merupakan cabang iman. $leh itu marilah kita sama sama menjaga kebersihan kerana kebersihan lambing ketamadunan seseorang. _____________________________________________________________________ KESELAMATAN JALAN RAYA TANGGUNGJAWAB BERSAMA 'egara kita Malaysia mempunyai sistem perhubungan jalan raya yang sangat baik. 'amun, kadar kemalangan jalan raya di negara kita tidak setanding dengan kemudahan infastruktur yang ada di negara kita. Mengapa ini terjadi(( )ersoalannya bagaimana kita sebagai pengguna jalan raya bertanggungjawab untuk memastikan jalan raya selamat digunakan(( #ebagai seorang pengguna, kita seharusnya sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Antaranya memandu mengikut had laju yang ditetapkan, memakai tali
1

+berhati hati di jalan raya. mematuhi lampu isyarat.. #ekian. memandu di lorong yang betul dan banyak lagi. $leh itu marilah kita mula menyimpan dan menabung agar dapat membantu kita di masa hadapan bak kata orang +sikit sikit. Maksudnya jika hari ini kita berjimat / cermat. Kesimpulannya. saling menghormati antara satu sama lain dan berhemah ketika memandu.. 1ni membolehkan kita membantu ibu bapa daripada terlibat dengan pinjaman pelajaran dan seterusnya menanggung hutang yang sudah pasti membebankan. bersenang senang kemudian. bersakit sakit dahulu. ____________________________________________________________________ FAEDAH MENABUNG -erapa ramai di antara kita yang suka menabung( Kenapa menabung penting kepada setiap orang( $rang orang tua ada menyatakan. 0ang yang disimpan dapat digunakan ketika kita berada di dalam kesempitan selain membantu ibu bapa terutama untuk membeli keperluan persekolahan.PIDATO SPONTAN – IZZAT RAHIM – KOAKADEMIK 2012 – asyim81@gmail. Kesimpulannya. Melalui wang tabungan. $leh itu. #elain itu. Menabung juga mengajar kita berjimat cermat ketika berbelanja. pasti tahap keselamatan dapat dipelihara malahan nyawa dapat diselamatkan. keselamatan di jalan raya adalah menjadi tanggungjawab bersama baik pejalan kaki. #ekian. hasilnya kita akan memperoleh kesenangan di hari kemudian. +-erakit rakit ke hulu. Keselamatan semua pengguna bergantung kepada keperihatian dan komitmen tinggi para pengguna. maka keselamatan di jalan raya sudah pasti dapat ditingkatkan. Menabung sangat penting. amalan menabung memberi impak yang positif kepada kita. terima kasih. kita dapat membeli barangan yang diperlukan tanpa mengharapkan pemberian orang lain terutama ibu bapa. nyawa pengguna di tangan kita. penunggang basikal mahupun pemandu kenderaan. KEPENTINGAN MAKANAN SEIMBANG 2 . 0ang yang disimpan secara berterusan boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan ketika melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi kerana kos untuk menyambung pelajaran adalah tinggi. lama lama jadi bukit.com pinggang keledar. terima kasih. #ikap ini akan sentiasa diaplikasikan pengguna ketika di jalan raya. *ika semua pengguna mematuhi pertauran yang ditetapkan.. berenang renang ke tepian. para penggun jalan raya patut mengamalkan sikap bertolak ansur.

$leh itu. berdaya saing malahan cergas dan cerdas sepanjang masa. _____________________________________________________________________ KEPENTINGAN MENYERTAI KOKURIKULUM Kegiatan kokurikulum merupakan kegiatan yang disertai oleh para pelajar di luar bilik darjah dan di luar waktu persekolahan. berkayak dan lain lain. )engambilan makanan berkarbohidrat pada sebelah pagi akan menyebabkan seseorang pelajar mengantuk ketika di dalam kelas. pergerakan menjadi tidak cergas malahan daya ingatan kurang tajam. !at besi dan juga 3itamin. kelab dan persatuan serta menyertai kegiatan unit beruniform. Kegiatan kokurikulum sangat penting kepada para pelajar. melahirkan rasa & Malaysia terutama bagi kegiatan berbilang kaum.PIDATO SPONTAN – IZZAT RAHIM – KOAKADEMIK 2012 – asyim81@gmail. Makanan seimbang penting terutama kepada para pelajar. belajar berdikari malahan memupuk keberanian melalui akti3iti akti3iti yang diadakan. menyebabkan pertumbuhan indi3idu terbantut malahan turut menyebabkan organ badan gagal berfungsi dengan baik. #elain itu. Tanpa pemakanan yang seimbang. Terima kasih. Makanan seimbang amat penting untuk semua orang.com Tahukah anda apa yang dikatakan makanan seimbang( -agaimana untuk mendapatkan makanan seimbang( 2an apakah kepentingan makanan seimbang( Makanan seimbang adalah makanan yang mengandungi semua jenis !at makanan yang diperlukan oleh tubuh badan seperti karbohidrat. pastikan anda mengamalkan pemakanan secara seimbang untuk kestabilan kesihatan. berkhemah. berekspedisi. 2i samping itu. para pelajar juga akan sentiasa berwawasan tinggi. 1ni membantu mereka daripada terjebak dalam kegiatan tidak bermoral dan bercampur dengan indi3idu yang rendah akhlak. Kegagalan indi3idu mengambil makanan seimbang akan mengundang kepada pelbagai gejala penyakit. indi3idu mengundang dirinya ke kancah pelbagai wabak dan penyakit yang memudaratkan diri sendiri. #ecara keseluruhannya. Malahan makanan seimbang penting untuk mengekalkan daya konsentrasi pelajar di dalam kelas. protein. makanan seimbang amat penting buat semua orang. Antara manafaatnya adalah kegiatan kokurikulum dapat menanam nilai nilai murni dalam diri pelajar termasuk saling bekerjasama. melalui kegiatan kokurikulum para pelajar dapat memanafaatkan masa senggangnya dengan melakukan kegiatan berfaedah termasuk bermain. 3 . Antara akti3iti kokurikulum adalah akti3iti dalam sukan dan permainan. mineral.

#egala pengetahuan boleh dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas. setiap detik perlu digunakan dengan sebaik baiknya. agama. dan terdengar suara yang riuh rendah. #uasana pembacaan yang tenang dan persekitaran yang menarik meransang kita untuk terus membaca. tentu saja hati kita berasa puas dan terhibur. FAEDAH MENGHADIRI KELAS TAMBAHAN 4 . Kita boleh membaca buku cereka seperti no3el. bermakna kita memanfaatkan masa kita dengan baik. panas. 2aripada melakukan pekerjaan yang sia sia. ilmu pengetahuan kita akan bertambah baik dalam bidang sains. yang kita gemari. mungkin rumah kita sempit. mahupun kebudayaan. #emua kemudahan disediakan untuk kita.com Kesimpulannya. #ebagai generasi pewaris 'egara. *ika tidak. 2i perpustakaan. "ara ini boleh menjimatkan wang kerana tidak perlu membeli buku untuk menambahkan pengetahuan. #esudah membaca. majalah dan buku. Kalau tidak sertai kokurikulum. perpustakaan ialah tempat untuk menimba ilmu. -ak kata orang. terbayang di ruang mata akan susunan buku yang cantik dan kemas. *ika di rumah. kita akan tajam hati. menyebabkan minda kita berasa tenang. -agi mereka yang tidak berwang untuk membeli buku. kita perlulah memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah kita. elok benarlah memanfaatkan di perpustakaan. #ebenarnya perpustakaan merupakan tempat mencari hiburan yang sihat. manakan tahu nilai faedahnya4 ______________________________________________________________________ FAEDAH MEMBACA/ MENGUNJUGI PERPUSTAKAAN Apabila kita sebut perpustakaan. %asil pembacaan. Terbayang juga rakan rakan kita yang tekun menelaah buku yang ada di situ. Apabila kita rajin mengulangkaji pelajaran. terdapat akhbar. mungkin kita hanya akan cangkul angin atau bagai mencecang air sahaja. kalau tidak dipecahkan ruyung. Mengunjungi perpustakaan. kegiatan kokurikulum merupakan kegiatan yang sangat baik terutama kepada para pelajar yang sentiasa berwawasan dan bercita cita tinggi. Kesimpulannya. manakan dapat sagunya. lebih baik kita ke perpustakaan. bukan dengan melakukan akti3iti yang tidak sihat. -agi yang ulat buku.PIDATO SPONTAN – IZZAT RAHIM – KOAKADEMIK 2012 – asyim81@gmail. bagai menghitung bulu kambing.

SKEMA PERMARKAHAN Isi (25 markah) 5 . Mereka yang sudah banyak kali membuat soalan yang hampir serupa berasa yakin untuk menjawab dengan tenang dan tepat setiap soalan yang diberikan itu. Kualiti lebih penting daripada kuantiti menghadiri kelas. )engalaman menjawab yang dialami dalam kelas tambahan berupaya memberikan satu keyakinan kepada murid tersebut dalam menghadapi peperiksaan pula. kelas tambahan juga memastikan murid murid memanfaatkan masa dengan akti3iti yang berfaedah.com Murid murid sekolah digalakkan mengikuti kelas tambahan kerana banyak faedah yang mereka peroleh apabila mengikuti kelas sebegini. murid murid sekolah perlu digalkkan mengikuti kelas tambahan untuk memastikan masa depan mereka cerah. Kelas tambahan yang diadakan selepas waktu sekolah biasa menyukarkan murid murid untuk terbabit dalam gejala yang tidak sihat seperti melepak dan menghabiskan masa menonton tele3isyen. #alah satu kelebihan kelas tambahan ialah guru boleh memberikan banyak latihan tambahan yang boleh meningkatkan keupayaan murid itu untuk menjawab soalan. Malah. Kesimpulannya. 5aedah yang ketara apabila seseorang murid itu mengikuti kelas tambahan ialah pemahaman mereka terhadap pelajaran akan menjadi semakin kukuh. Kelas tambahan sudah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan murid murid kini. jumlah kelas yang dihadiri oleh murid ini juga harus dikawal supaya mereka tidak menghabiskan sepanjang masa dengan menghadiri kelas tambahan sahaja.PIDATO SPONTAN – IZZAT RAHIM – KOAKADEMIK 2012 – asyim81@gmail. Kelas ini begitu penting buat murid yang lemah dalam sesuatu pelajaran. 'amun. Kaedah ini juga dikenali sebagai latih tubi yang turut memberikan satu pengalaman kepada murid untuk menghadapi realiti peperiksaan sebenarnya.

PIDATO SPONTAN – IZZAT RAHIM – KOAKADEMIK 2012 – asyim81@gmail.ika masih 'uga terdapat persamaan# kom"inasi "agi isi# )ara pen!ampaian dan "ahasa di'adikan asas penentuan$ 6 .com Pemidato akan diadili dari segi pengutaraan isi isi !ang "ernas# data data dan "ahan "ahan !ang tepat serta logik termasuk penghuraiann!a$ %ahasa (2& markah) Pemidato akan diadili dari segi penguasaan "ahasa !ang "aik# 'elas dan tepat (struktur dan se"utan) serta ga!a "ahasa !ang "erkesan iaitu tepat kepada maksud !ang hendak disampaikan$ Pen!ampaian ((5 markah) Pemidato akan diadili dari segi persem"ahan !ang lan)ar# kesesuaian nada serta persem"ahan !ang men!akinkan penonton$ Perlu menun'ukkan ga!a !ang menarik dan susunan ide terti"$ Ada" (5 markah) Kritikan terhadap isu isu sensiti* seperti agama# "angsa ke"uda!aan dan peri"adi serta perlakuan atau tutur kata !ang kurang sopan akan men!e"a"kan kehilangan markah terse"ut$ Markah "onus (5 markah) Pemidato akan diadili dari segi keseluruhan persem"ahan dan pera+akann!a$ .ika didapati dua atau le"ih peserta !ang mendapat markah !ang sama# maka untuk menentukan pemenangn!a hendaklah diam"ilkira siapa !ang mendapat markah tertinggi dalam kom"inasi markah "agi isi dan )ara pen!ampaian$ .