215655.

doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

PENYEDIAAN PELAN TINDAKAN LIMA-TAHUN PENGURUSAN PERUBAHAN (JANGKA PANJANG) (PELAN BERSEPADU DENGAN DENGAN UNIT KURIKULUM,KOKURIKULUM,PENTADBIRAN)

AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH TAHUN 2006 Kursus Dalaman: Bi Aktiviti l 1. Bengkel orientasi dan kajian semula untuk semua guru dan kakitangan pelaksanaan komponen-komponen penting dalam sekolah bestari Latihguna WSMS kepada kepada wakil pelajar (Asrama) Kursus Komputer Kepada Saff Sokongan dan Staff Bengkel/Kursus Membaiki komputer/Komputer Pasang Sendiri Membina laman web interaktif www.think.com.Guru meletak bahan P&P dilaman web ini. Kursus i-learn serta elearning

Kumpulan Sasaran Semua guru dan kakitangan

Bilanga n Peserta 120

Kekerapa n 4 kali setahun

Anggaran Kos RM 3,200.00

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif) Keupayaan menjelaskan konsep sekolah bestari serta memainkan peranan mengikut tugas dengan cekap

2. 3. 4.

Pelajar Baru (Asrama) Staff Sokongan(Warden,Peny elia Asrama) Guru dan pelajar (Kaunselor ,Warden,Pelajar Asrama) Semua guru PPSMIT

150 orang 5 orang Guru –5 Pelajar20 60

Awal Tahun (Jan.-Feb.) 23X Setahun Jan.- Mei (2x sbln) 1X sebulan

RM 300.00 RM 100.00 RM 300.00

Staff dapat menguasai kemahiran asas computer

5.

tiada

Satu guru satu laman web

6.

Semua guru

97

Mengikut keperluan

RM1000.00

Guru boleh guna power point/menggunakan CD interaktif yang dibekalkan

Penyebaran Maklumat:

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Bi l 1.

Aktiviti Perhimpunan Pagi (Nyanyian Lagu Sek. Bestari dimasukkan dalam agenda) -Berterusan Buletin On Line.(smkamil.blogspot.c om) Penghantaran Surat Kepada Ibu Bapa dan komuniti(sms sekolah) Majalah Sekolah(Digital) Sehari Bersama Pelanggan

Kumpulan Sasaran Semua Pelajar dan Guru

Bilanga n Peserta 1400 org

Kekerapan 1X seminggu

Anggaran Kos percuma

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif) Pelajar hafal dam faham maksud lagu

2. 3. 4. 5.

Semua Warga Sekolah serta kamilian Ibu bapa dan Komuniti Semua Warga Sekolah Komuniti

Tiada had

Update setiap hari. Setiap hari/mengik ut aktiviti

percuma RM3.00 setiap pelajar

Warga sekolah boleh memberi komen kepada maklumat yang dipaparkan. Ibu bapa menghantar sms aduan.

1400 org 2x Sebulan

Mesyuarat Penyelarasan: Bi Aktiviti l 1. 2. Mesyuarat Ahli Majlis Exco Sekolah Mesyuarat Majlis Sekolah Bestari Mesyuarat : AJK Asrama , Buku Teks AJK Disiplin,AJK Kantin AJK Pengawas,Keselamatan,Mesy uarat Biasiswa

Kumpulan Sasaran Semua Kumpulan Pengurusan/Pentadbiran Semua Kumpulan Pengurusan/Pentadbiran/g uru Sumber Mata Pelajaran AJK Asrama, Buku Teks AJK Gerkorama, AJK Disiplin,Ajk Kantin AJK Pengawas, Keselamatan

Bilanga n Peserta 12 org 16 orang

Kekerapa n 2x Seminggu 4x Setahun 3x setahun 5x setahun 5x setahun

Anggaran Kos RM 15.00 Sekali Mesyuarat. (Tajaan) RM 30.00 Setiap Kali Mesyuarat

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

3. 4. 5.

20 orang 25 orang 100 orang

RM 150.00 RM 100.00 RM 150.00

Cadangan Aktiviti Lain:

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Bi l 1. 2.

Aktiviti Lawatan Asrama Pertandingan Membina Laman Web Antara Pelajar Asrama (Hadiah 1,2,3) Menyediakan akaun emel kepada semua pelajar

Kumpulan Sasaran Pelajar dan Guru Asrama Semua Pelajar Asrama Semua pelajar

Bilanga n Peserta 200 orang 200 0rang 1400 orang

Kekerapa n 1x setahun 1x setahun 50 orang/bula n

Anggaran Kos RM 850.00 RM 100.00

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

3. 4. 5.

tiada

50 pelajar ada e-mel think.com

AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH TAHUN 2007 Kursus Dalaman: Bi Aktiviti l 1. Bengkel orientasi dan kajian semula untuk semua guru dan kakitangan pelaksanaan komponen-komponen penting dalam sekolah bestari Latihguna WSMS kepada kepada wakil pelajar (Asrama) Kursus Komputer Kepada Saff Sokongan dan Staff Bengkel/Kursus Membaiki komputer/Komputer Pasang Sendiri Kursus penggunaan Net Support kepada semua guru.

Kumpulan Sasaran Semua guru dan kakitangan

Bilanga n Peserta 120

Kekerapa n 4 kali setahun

Anggaran Kos RM 3,200.00

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif) Guru boleh membuat dokumen kajian tindakan.

2. 3. 4.

Pelajar Baru (Asrama) Staff Sokongan(Warden,Peny elia Asrama) Guru dan pelajar (Kaunselor ,Warden,Pelajar Asrama) Semua guru

150 orang 5 orang Guru –5 Pelajar20 97 orang

Awal Tahun (Jan.-Feb.) 23X Setahun Jan.- Mei (2x sbln) 1X setahun

RM 300.00 RM 100.00 RM 300.00

Pelajar boleh mengisi data dalam WSMS Staf sokongan boleh mengenalpasti masalah komputer agar mudah ITC membuat first level helpdek. Pelajar boleh memasang sendiri perkakasan.

5.

RM1000.00

Guru mahir menggunakan perisian Net Support untuk P&P

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Bi l 6. 7.

Aktiviti Kursus Adobe Photoshop Kursus membina laman web

Kumpulan Sasaran Semua guru seni Semua guru

Bilanga n Peserta 10 orang 97 orang

Kekerapa n 2X setahun 1X setahun

Anggaran Kos RM 100.00 RM 1000.00

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif) Guru boleh mengedit imej. Setiap guru ada laman web

Penyebaran Maklumat: Bi Aktiviti l 1. 2. 3. Perhimpunan Pagi Buletin On Line(blog harian) Penghantaran Surat Kepada Ibu Bapa dan komuniti/Mesyuarat Agung PIBG Majalah Sekolah(Digital) Sehari Bersama Pelanggan

Kumpulan Sasaran Semua Pelajar dan Guru Semua Warga Sekolah serta kamilian Ibu bapa dan Komuniti Semua Warga Sekolah Komuniti

Bilanga n Peserta 1400 org 1400 0rg

Kekerapa n

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

4. 5.

1400 org 2x Sebulan

Mesyuarat Penyelarasan: Bi l 1. 2. Mesyuarat Ahli Majlis Exco Sekolah Mesyuarat Majlis Sekolah Bestari Mesyuarat : AJK Asrama , Buku Teks AJK Disiplin,AJK Kantin AJK Pengawas,Keselamatan

Kumpulan Sasaran Semua Kumpulan Pengurusan/Pentadbiran Semua Kumpulan Pengurusan/Pentadbiran/g uru Sumber Mata Pelajaran AJK Asrama, Buku Teks AJK Gerkorama, AJK Disiplin,Ajk Kantin AJK Pengawas, Keselamatan

Bilanga n Peserta 12 org 16 orang

Kekerapa n 2x Seminggu 4x Setahun 3x setahun 5x setahun 5x setahun

Anggaran Kos RM 15.00 Sekali Mesyuarat. (Tajaan) RM 30.00 Setiap Kali Mesyuarat

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

3. 4. 5.

20 orang 25 orang 100 orang

RM 150.00 RM 100.00 RM 150.00

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Cadangan Aktiviti Lain: Bi Aktiviti l 1. 2. 3. 4. 5. Mesyuarat Agung PIBG Kegiatan Persatuan Alumni

Kumpulan Sasaran Semua Warga sekolah Semua Warga

Bilanga n Peserta

Kekerapa n

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH TAHUN 2008 Kursus Dalaman: Bi Aktiviti l 1. Kursus Lanjutan – membaiki komputer Kursus Asas Komputer

Kumpulan Sasaran Pelajar dan Guru Yang Belum Menguasai Pelajar Baru(Asrama) dan Staff Baru Pelajar Baru Asrama

Bilanga n Peserta Guru- 10 Pelajar20 orang Guru – 10 Pelajar200 orang 200 orang

Kekerapa n 3x setahun 4x setahun

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

2.

3. 4. 5. 6.

Kursus WSMS

4x setahun

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Penyebaran Maklumat: Bi Aktiviti l 1. 2. 3. 4. 5. Perhimpunan Pagi Buletin On Line Penghantaran Surat Kepada Ibu Bapa dan komuniti Majalah Sekolah(Digital) Sehari Bersama Pelanggan

Kumpulan Sasaran Semua Pelajar dan Guru Semua Warga Sekolah Ibu bapa dan Komuniti Semua Warga Sekolah Komuniti

Bilanga n Peserta 1400 org 1400 0rg

Kekerapa n

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

1400 org 2x Sebulan

Mesyuarat Penyelarasan: Bi Aktiviti l 1. 2. Mesyuarat Ahli Majlis Exco Sekolah Mesyuarat Majlis Sekolah Bestari Mesyuarat : AJK Asrama , Buku Teks AJK Disiplin,AJK Kantin AJK Pengawas,Keselamatan

Kumpulan Sasaran Semua Kumpulan Pengurusan/Pentadbiran Semua Kumpulan Pengurusan/Pentadbiran/g uru Sumber Mata Pelajaran AJK Asrama, Buku Teks AJK Gerkorama, AJK Disiplin,Ajk Kantin AJK Pengawas, Keselamatan

Bilanga n Peserta 12 org 16 orang

Kekerapa n 2x Seminggu 4x Setahun 3x setahun 5x setahun 5x setahun

Anggaran Kos RM 15.00 Sekali Mesyuarat. (Tajaan) RM 30.00 Setiap Kali Mesyuarat

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

3. 4. 5.

20 orang 25 orang 100 orang

RM 150.00 RM 100.00 RM 150.00

Cadangan Aktiviti Lain:

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Bi l 1. 2. 3. 4. 5.

Aktiviti Menjadi pusat akses kepada komuniti Menyediakan laman web komuniti Minggu kesedaran ICT

Kumpulan Sasaran Penduduk Pasir Puteh Penduduk Pasir Puteh Pelajar serta ibubapa

Bilanga n Peserta 10 org/sesi

Kekerapa n 2 xsemingg u Setiap hari 1 minggu

Anggaran Kos tiada Tapak yang disewa RM100 setahun

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif) Penduduk boleh berhubung secara online. Penduduk boleh menggunakan maklumat dalam talian. Ibubapa boleh berhubung dengan sekolah menggunakan ICT(email atau sms)

2000 orang

AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH TAHUN 2009 Kursus Dalaman: Bi Aktiviti l 1. 2. 3. 4. 5. Bengkel WSMS Pasang Sendiri Komputer (Guru Mahir Menjadi Fasilitator)

Kumpulan Sasaran Guru Baru Guru Baru/Pelajar Baru

Bilanga n Peserta 5 orang

Kekerapa n 4x setahun

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Penyebaran Maklumat: Bi Aktiviti l 1. 2. 3. 4. 5. Perhimpunan /Hari Terbuka Brouser/ Hari Kantin/Laman Web Yang Dikemaskini Koridor Bestari Sekolah Dikemaskini dari semasa ke semasa) Majalah Digital Dokumentasi Album

Kumpulan Sasaran Semua wrga Sekolah Semua wrga Sekolah Semua wrga Sekolah Semua wrga Sekolah Semua wrga Sekolah

Bilanga n Peserta 1400 1400 1400 1400 1400

Kekerapa n mingguan 1x setahun Sepanjang tahun 1x setahun Sepanjang masa

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

Mesyuarat Penyelarasan: Bi Aktiviti l 1. 2. 3. 4. Mesyuarat Exco Mesyuarat AJK Majlis Sekolah Bestari Mesyuarat AJK Asrama dan Semua Unit HEM

Kumpulan Sasaran Semua AJK Semua AJK Semua AJK Terlibat

Bilanga n Peserta 12 orang 15 orang 30 orang

Kekerapa n 2x sebulan 4x setahun 4x setahun

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Bi l 5.

Aktiviti

Kumpulan Sasaran

Bilanga n Peserta

Kekerapa n

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

Cadangan Aktiviti Lain: Bi Aktiviti l 1. Persembahan Multimedia oleh Unit HEM –aktiviti sepanjang tahun – Ditayangkan semasa Hari Kantin/Hari Gerkorma Pertandingan Mencipta Brosur – “Kantin 5 Bintang”

Kumpulan Sasaran Semua Guru dan Pelajar Unit HEM

Bilanga n Peserta

Kekerapa n

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

2. 3. 4. 5.

AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH TAHUN 2010 Kursus Dalaman: Bi Aktiviti l 1. Bengkel (Literasi Komputer)

Kumpulan Sasaran Guru dan Pelajar Baru Asrama

Bilanga n Peserta Pelajar: 200 Guru: 5

Kekerapa n 4x aetahun

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Bi l 2. 3. 4. 5.

Aktiviti

Kumpulan Sasaran

Bilanga n Peserta

Kekerapa n

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

Penyebaran Maklumat: Bi Aktiviti l 1. 2. Laman Web Sekolah Yang Sentiasa Dikemaskini. Aktiviti Sekolah DiPanjangkan Kepada Pihak RTM/TV Swasta/Akhbar Perdana

Kumpulan Sasaran Semua Warga sekolah Semua Warga sekolah

Bilanga n Peserta

Kekerapa n

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

3. 4. 5. Mesyuarat Penyelarasan: Bi Aktiviti l 1. 2. 3. 4. 5. Mesyuarat Exco Mesyuarat AJK Majlis Sekolah Bestari Mesyuarat AJK Asrama dan Semua Unit HEM

Kumpulan Sasaran Semua AJK Semua AJK Semua AJK Terlibat

Bilanga n Peserta 12 orang 15 orang 30 orang

Kekerapa n 2x sebulan 4x setahun 4x setahun

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia

215655.doc: Penyediaan pelan tindakan 5-tahun pengurusan perubahan

Cadangan Aktiviti Lain: Bi Aktiviti l 1. 2. 3. 4. 5. Kemaskini Laman Web Persembahan Power Pont/Multimedia oleh pelajar-pelajar Asrama

Kumpulan Sasaran AJK Laman Web AJK Asrama Semua Pelajar Asrama

Bilanga n Peserta 20 orang

Kekerapa n Semasa

Anggaran Kos

Petunjuk Kejayaan (kuantitatif atau kualitatif)

Pembangunan Pendidikan Bestari, Kementerian Pendidikan Malaysia