SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 PELAN TINDAKAN ICT SEKOLAH(TAKTIKAL

)

NAMA SEKOLAH

SMK KAMIL, 16800 PASIR PUTEH, KELANTAN

NAMA PENGETUA/ GURU HAJI ASHARI BIN HAJI YAACOB BESAR

NO. TELEFON

09-7855300

ALAMAT E-MAIL SEKOLAH

pengetua_dee4289@moe.edu.my

Muka /17

1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 1. PIHAK BERKEPENTINGAN (MURID, GURU, IBU BAPA, KOMUNITI) 1.1 MEMBINA KESEDARAN DAN MOTIVASI DI KALANGAN: CARA/AKTIVITI a) Murid Bulan Orientasi Bestari - Murid baru – pengisian ptrofil, ujian literasi komputer, memahami persekitaran ICT di sekolah, makmal bestari, makmal media. - Bimbingan asas kemahiran komputer Penghayatan Lagu Sekolah Bestari – perhimpunan sekolah - Pameran komputer - Minggu ICT Orientasi Guru Baru - Guru lama menjadi mentor bagi kumpulan guru menggunakan aplikasi WSMS dan Microsoft Office bagi pengurusan sekolah. - Latihan Dalaman & Perbengkelan – 6 modul WSMS - Mewajibkan penggunaan modul ’mesej’ dan buletin INDIVIDU B/JAWAB Pengetua/ PK HEM / PSB / Kaunselor JANGKA MASA 1 Bulan PENGUKURAN IMPAK / HASIL Minat murid menggunakan ICT.

Guru kelab komputer, mentor mentee Sepanjang tahun

b) Guru

Pengetua / P.Kanan / PSB / Penolong PSB

3 bulan

Guru baru menggunakan WSMS / Perisian ICT

2 kali Sepanjang tahun Rutin tugasan di sekolah

Muka /17

2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 dalam pengurusan komunikasi sekolah

c) Ibubapa

Mengadakan forum bestari bagi ibubapa murid tingkatan satu Mengaktifkan dan kemaskini Laman Web Mengaktifkan SMS Sekolah

PIBG / SU PIBG / Guru Kanan Matapelajaran Guru Multimedia Guru Penyelaras Bestari Pengetua Bank perniagaan, Bank simpanan Guru/ibubapa

2 kali setahun

Laporan aktiviti PIBG

Sepanjang tahun Sepanjang tahun 1 kali setahun 3 bulan sekali

Laman Web Semua ibubapa penjaga mendaftar dengan SMS Sekolah Laporan aktiviti sekolah Penggunaan online

d) Komuniti

Pemuafakatan Bestari Perkhidmatan pelanggan di sekolah Pengenalan penggunaan internet kepada ibubapa.

Muka /17

3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 1.2 STRATEGI PENGURUSAN PERUBAHAN AKTIVITI Membentuk dan menggerakkan JK Pengurusan Perubahan Sekolah Bestari Melatih guru menggunakan ICT Menyediakan buku log penggunaan alatan ICT dan perisian kursus INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN Laporan berkala disediakan dan difailkan Guru menggunakan ICT dalam pengurusan kelas dan Pengajaran & Pembelajaran Buku Log ada dan diselenggarakan

Pengetua,Penyelaras Sepanjang tahun Sekolah Bestari Penyelaras Sekolah Bestari/ Guru ICT Penyelaras Sekolah Bestari dan Penyelaras Pusat Sumber Sekolah Sebulan sekali Sepanjang tahun

Muka /17

4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 1.3 MENANGANI ISU DAN CABARAN ISU/CABARAN Guru Sumber yang terlatih sudah bertukar sekolah Guru biasa berkerja bersendirian Tahap kemahiran murid yang berbeza Peluang masuk makmal yang sangat terhad. CARA MENANGANI Melatih guru yang sudah lama menjadi guru sumber / fasilitator / mentor Membentuk kumpulan kerja dan latihan oleh peer group. Mengadakan pakej khas melatih murid Akses kendiri – di luar waktu persekolahan. Pengurusan tugasan INDIVIDU B/JAWAB PSB JANGKA MASA 2 bulan CARA PENILAIAN Bilangan latihan oleh guru PSB dan kebolehan guru yang dilatih membimbing guru baru / lain. Penggunaan aplikasi. Tugasan yang diselesaikan menggunakan ICT secara kolaboratif Menilai hasil kerja murid Menilai hasil kerja murid

Guru Sumber / Fasilitator Guru ICT Guru sumber, guru subjek

Sepanjang tahun 3 bulan Jadual makmal

Muka /17

5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 2. 2.1 APLIKASI ( SISTEM DAN PERISIAN KURSUS )

MENGINTEGRASIKAN ICT DALAM P&P a.Kumpulan guru menggunakan notebook dan PC dalam makmal b.Guru-guru menyediakan persembahan / powerpoint untuk pengajaran dan pembelajaran c.Pelajar menyediakan persembahan / tugasan menggunakan ICT d.Murid / guru menggunakan perisian kursus yang disediakan oleh KPM

AKTIVITI Penjadualan / perkongsian guru pelbagai subjek dikumpulkan dalam kumpulan dan bergilir-gilir menggunakan notebook / PC Bengkel penyediaan perisian / persembahan / powerpoint menggunakan bahan dari internet Murid mempersembahkan hasil pembelajaran dengan powerpoint dll. Sesi P & P yang menggunakan bahan di makmal multimedia / makmal bestari

INDIVIDU B/JAWAB Penolong kanan

JANGKA MASA Sepanjang tahun

CARA PENILAIAN Jadual penggunaan dan kekerapan guru menggunakan alat ICT dalam buku log Penyediaan bahan P & P yang dikongsi dan direkodkan dalam buku log. Bilangan persembahan murid yang dikumpul dan disenaraikan. Masa penggunaan perisian / aplikasi TLM direkod dalam buku log penggunaan

Guru ICT / Multimedia Guru Mata Pelajaran / Penyelaras Pusat Sumber Guru mata pelajaran

Sepanjang tahun 1 bulan sekali Sepanjang tahun

Muka /17

6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007

2.2 MEMANTAU PENGGUNAAN APLIKASI JENIS APLIKASI Aplikasi SSMS Kehadiran guru LCMS bagi 4 mata pelajaran Pengurusan Murid - Kehadiran Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint CARA MEMANTAU Frekuensi penggunaan Menyemak dalam system Menyemak dalam system Menyemak dalam system Menyemak buku log penggunaan dan hasil kerja guru Menyemak buku log penggunaan dan hasil kerja guru Menyemak buku log penggunaan dan hasil kerja guru PSB Pengetua / PK / PKHEM Penyelaras Sekolah Bestari / Penolong PSB Penyelaras Sekolah Bestari / Penolong PSB Pengetua / PK / PK HEM / PK Kokurikulum Pengetua / PK / PK HEM / PK Kokurikulum Pengetua / PK / PK HEM / PK Kokurikulum INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA Seminggu sekali Setiap hari Seminggu sekali Setiap hari Seminggu sekali Seminggu sekali Seminggu sekali CARA PENILAIAN Buku log - Frekuensi penggunaan Frekuensi penggunaan Frekuensi penggunaan Buku Log - Frekuensi penggunaan Buku Log - Frekuensi penggunaan Buku Log - Frekuensi penggunaan

Muka /17

7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 2.3 MENGGALAKKAN PENGGUNAAN APLIKASI JENIS APLIKASI Kehadiran guru CARA MENGGALAK INDIVIDU B/JAWAB Pengetua / PK PK HEM / PSB / Pen. PSB JANGKA MASA Sepanjang tahun 1 bulan CARA PENILAIAN Frekuensi pengunaan Data dimasukkan dalam system

Mewajibkan semua guru dan staff log on dan log out. Kehadiran murid Setiap guru tingkatan mesti memasukkan maklumat murid dalam aplikasi. WSMS Operasi mendaftar. Mewajibkan semua guru dan staff sokongan menggunakan 5 modul: Pengurusan staf Pengurusan murid Pengurusan kurikulum Pengurusan pusat sumber Pengurusan ko kurikulum Pengurusan Hem

Pengetua/PKP/PKH/PKKo Sepanjang tahun

Pemantauan data dalam sistem.

Muka /17

8

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 2.4 MENANGANI ISU/CABARAN JENIS ISU / CABARAN Bekalan elektrik selalu terputus menyebabkan Server kerapkali tidak berfungsi “Server Busy” Rangkaian kepada semua komputer kadangkala tidak berfungsi. Tiada LAN bagi untuk akses internet di Makmal Pengkomputeran. Makmal komputer Model 3, fasa 3 terletak jauh dari bilik server Perisian LCMS Matematik dan Sains menggunakan bahasa Inggeris CARA MENANGANI Cadangan pendawaian semula di sekurang-kurangnya 2 bangunan. Sudah maklumkan kepada JKR Elektrik. Baikpulih INDIVIDU B/JAWAB Pengetua JANGKA MASA 6 bulan CARA PENILAIAN Surat-menyurat dan laporan JKR Elektrik. Buku log bekalan elektrik. Jangka selesai dalam tempoh 6 bulan. Buku log kerosakan

PSB / Juru teknik

Sepanjang tahun

Cuba sambungkan dengan menggunakan teknologi wireless Perolehan perisian dalam pasaran dan bina powerpoint sementara

Pengetua / PSB / Guru ICT

1 bulan

Pemasangan bridge wireless. Bilangan perisian yang diperolehi dan digunakan

Ketua 2 bulan Panitia Sains dan Ketua Panitia Matematik

Muka /17

9

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007 3. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI 3.1 MEMANTAU PENGGUNAAN KEMUDAHAN JENIS KEMUDAHAN Makmal bestari CARA MEMANTAU Menyemak buku log penggunaan bilik dan buku log penggunaan computer Menyemak buku log penggunaan bilik dan buku log penggunaan computer INDIVIDU B/JAWAB PSB / Guru ICT / Guru Multimedia JANGKA MASA Setiap bulan CARA PENILAIAN Frekuensi pengunaan bilik Frekuensi pengunaan bilik Frekuensi pengunaan bilik Frekuensi pengunaan bilik Frekuensi pengunaan bilik Frekuensi pengunaan bilik

Makmal Multimedia Pusat Siber

Menyemak buku log penggunaan bilik dan buku log penggunaan komputer Bilik Simulasi Menyemak buku log penggunaan Bahasa bilik dan buku log penggunaan komputer Makmal Komputer Menyemak buku log penggunaan 1 bilik dan buku log penggunaan komputer Makmal Komputer Menyemak buku log penggunaan 2 bilik dan buku log penggunaan komputer

Peny. Pusat Setiap bulan Sumber / Guru Multimedia Peny. Pusat Setiap bulan Sumber / Guru ICT PSB / Guru Setiap bulan Kanan Bahasa Guru ICT / Guru Multimedia Guru ICT / Guru Multimedia Setiap bulan Setiap bulan

Muka /17

10

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007

JENIS KEMUDAHAN 9 Makmal Sains

CARA MEMANTAU Jadual Penggunaan makmal

INDIVIDU B/JAWAB Guru Kanan Sains Penyelaras Pusat Sumber Penyelaras Pusat sumber

JANGKA MASA Setiap bulan

CARA PENILAIAN Frekuensi pengunaan bilik Frekuensi pengunaan bilik Frekuensi pengunaan bilik

Bilik Tayangan Perpustakaan

Menyemak buku log penggunaan bilik dan buku log penggunaan komputer Menyemak buku log penggunaan bilik dan buku log penggunaan komputer

Setiap bulan Setiap bulan

Muka /17

11

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007

3.2 MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN JENIS KEMUDAHAN Notebook / PC CARA MENGOPTIMUMKAN Kumpulan pengguna setiap alat ditetapkan serta dijadualkan.Menggalakkan peer sharing Jadual penggunaan disediakan Murid digilirkan menggunakan PSS Jadual penggunaan disediakan Memastikan pengawas briged siber sentiasa ada untuk membantu Memastikan semua peralatan berfungsi dan sedia untuk digunakan. INDIVIDU B/JAWAB Guru Kanan Sains dan guru kanan bahasa Guru Kanan matapelajara n Penyelaras Pusat Sumber Guru Kanan matapelajara n Guru penyelaras briged siber Juruteknik JANGKA MASA Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Fail Meja CARA PENILAIAN Frekuensi penggunaan dan aplikasi yang digunakan Frekuensi penggunaan dan aplikasi yang digunakan Frekuensi penggunaan Frekuensi penggunaan dan aplikasi yang digunakan

Bilik Kuliah / Bilikbilik khas lain Pusat Sumber Makmal-makmal computer

Muka /17

12

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007

3.3

PENGURUSAN KEMUDAHAN 3.3.1 PENYELENGGARAAN JENIS KEMUDAHAN AKTIVITI PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan preventif Melaporkan kepada Syarikat bertanggung jawab dgn kontrak pembaikian.. kes tertentu terus diselenggarakan oleh sekolah INDIVIDU B/JAWAB Guru ICT PSB / Guru ICT / JANGKA MASA Setiap bulan Setiap masa CARA PENILAIAN Laporan berkala Laporan berkala

Makmal komputer / multimedia / Komputer notebook / PC / LCD

Muka /17

13

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007

3.3.2 SOKONGAN TEKNIKAL PUNCA MASALAH TEKNIKAL Bekalan elektrik selalu terputus menyebabkan server dan sebahagian computer rosak Server tidak berfungsi menyebabkan SSMS tidak dapat digunakan Juru teknik kurang mahir Bekalan elektrik selalu terputus Sebahagian talian dalam rangkaian sudah tidak berfungsi CARA MENGATASI Memohon bantuan dari JPN / PPD dan JKR Elektrik INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN Selesai dalam tempoh 6 bulan

Pengetua / 6 bulan Pengurus Pembangunan PSB/juruteknik Setiap masa

Dibaiki/dipulihkan- jika dapat

Latihan tambahan kepada juruteknik Melaporkan kepada JKR / JPN / PPD untuk tindakan selanjutnya Disarankan supaya pendawaian semula dilakukan. Sebahagian talian rangkaian perlu pendawaian semula

BTP Pengetua / Pengurus Kemudahan BTP / JPN

3 bulan sekali 1 bulan Mendapat respon dari JKR

Muka /17

14

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007

3.3.3 KESELAMATAN ASPEK KESELAMATAN Sambungan ke internet oleh murid mengundangkan jangkitan virus Kesedaran mengenai ancaman virus Bekalan elektrik yang selalu terputus menyebabkan kehilangan data dalam server. Data yang besar tak dapat di back up kerana melebihi 2 gigabyte. AKTIVITI KESELAMATAN Memperolehi perisian anti-virus dalam pasaran INDIVIDU B/JAWAB Pengetua / PSB JANGKA MASA 1 bulan CARA PENILAIAN Perisian diperolehi dan digunakan. Rekod penyelesaian dalam buku log. Bilangan kursus / latihan yyang dilaksanakan Rekod buku log server

Mengadakan latihan menangani virus dan cara membersihkannya

PSB / Juruteknik PSB

3 bulan Setiap bulan

Muka /17

15

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007

3.4

MENANGANI ISU DAN CABARAN CARA MENANGANI Menukar ganti alat /Menukar ganti alat / periferal antara komputer yang rosak INDIVIDU B/JAWAB PSB JANGKA MASA Sepanjang tahun CARA PENILAIAN

ISU/CABARAN INFRASTRUKTUR Komputer yang telah dibekalkan untuk penggunaan WSMS menggunakan model Pentium 2 dan sukar mendapat alat ganti dalam pasaran Komputer yang terdapat dalam bilikbilik khas terasing dan kurang penggunaan Guru kurang bersedia berkongsi computer dalam bilik mereka. Guru tidak biasa kongsi peralatan

Memperolehi data switch bagi tujuan menambah rangkaian setempat (Redistribution of resources) Agih semula / kongsi peralatan ICT kepada yang memerlukan Kumpulan pengguna ditentukan oleh pengetua dan proses pembudayaan “alat ICT untuk kegunaan bersama di mana sahaja”

Pengetua / PSB Pengetua / PK / PSB Pengetua / PK

6 bulan

Rangkaian tambahan dapat disediakan Kumpulan pengguna ditetapkan Guru sedia berkongsi penggunaan peralatan ICT di mana-mana sahaja

2 bulan 2 bulan

Muka /17

16

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN 2007

4.0

KEPERLUAN (NEEDS) RASIONAL KEPERLUAN Mengurangkan / Menyelesaikan masalah bekalan elektrik yang kerap terputus dan menstabilkan SSMS serta menjaga server Memastikan penyebaran dan liputan rangkaian menyeluruh dan merealisasikan medium perhubungan dan menggalakkan interaksi antara murid, guru dan bahan. Bangunan sekolah yang tersebar dan berjauhan tetapi tidak dapat dihubungi dalam rangkaian boleh disediakan akses kepada internet INDIVIDU B/JAWAB (JPN/ BTP) Pengetua/ Pen.Kanan (JPN/BTP) Pengetua / Pen.Kanan JANGKA MASA 6 bulan IMPAK YANG DIJANGKAKAN Sistem yang stabil akan memberi akses internet dan rangkaian setempat yang lebih stabil. Peluang dan ruang yang disediakan pasti akan menggalakkan perkembangan dan kreativiti guru dan murid Peluang dan ruang yang disediakan pasti akan menggalakkan perkembangan dan kreativiti guru dan murid

JENIS KEPERLUAN Pendawaian semula bagi sekurangkurangnya 2 bangunan Pendawaian semula rangkaian setempat dalam sekolah.

6 bulan

Akses internet yang meliputi keseluruhan sekolah.Membaiki AP sedia ada.

PSB / Juruteknik Komputer

6 bulan

Muka /17

17

Related Interests