Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte

Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte

Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte

Notă: Pentru sinteza cronologic-calendaristică a ordinii de peste an a Sfinţilor,
consultaţi fişierul „Calendar Sfinti cu moaste in Bucuresti”.

 Sf. Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştiului (prăznuit pe 27
octombrie; moaştele Sfântului se află în Catedrala Patriarhiei, Dealul
Patriarhiei – Pţa. Unirii)
 Sfinţii Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai; părticele din moaştele
Sfinţilor se află într-o raclă de la Catedrala Patriarhiei, Dealul Patriarhiei –
Pţa. Unirii)
 Sf. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie; părticele din moaştele Sfântului se află
într-o raclă de la Catedrala Patriarhiei, Dealul Patriarhiei – Pţa. Unirii)
 Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie; părticele din moaştele Sfântului se
află în Catedrala Mitropolitană – Paraclis Patriarhal “Sf. Spiridon Nou”,
de la Pţa. Unirii, Metrou „Unirii 1”, pe Bd. “D. Cantemir”, imediat după Hotel
Horoscop, intrarea prin Cal. Şerban Vodă, Nr. 29)
 Sf. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie; părticele din
moaştele Sfântului se află într-o raclă din Biserica „Învierea Domnului,
Icoana Maicii Domnului – Prodromiţa şi Sf. Ioan Gură de Aur” Paraclis
al Catedralei Mântuirii Neamului, din spatele Palatului Parlamentului,
intersecţia Str. Izvor cu Cal. 13 Septembrie = Piaţa Arsenalului, vizavi de
Hotelul Marriott, lângă Poşta Puişor)
 Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie), Gheorghe (prăznuit pe 23
aprilie), Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie),
Procopie (prăznuit pe 8 iulie), Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30
ianuarie), Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie), Andrei (prăznuit pe
30 noiembrie), Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai),… ş.a. -

părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Sf. Gheorghe,
Sf. Cuv. Parascheva şi Sf. Proor. Daniel” a

2

Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte

Paraclisului Istoric al Reşedinţei Patriarhale (Dealul

Patriarhiei), alături de o părticică din Sf. Cruce pe care a fost
răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare,
7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) şi alături de o altă raclă cu
moaşte ale Sfinţilor: Serghie şi Vah (prăznuiţi pe 7 octombrie), Elefterie
(prăznuit pe 15 decembrie), 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9
martie), Trifon (prăznuit pe 1 februarie), Artemie (prăznuit pe 20 octombrie),
Marina (prăznuită pe 17 iulie), Anastasia Romana (prăznuită pe 29
octombrie ?) şi Gheorghe Hozevitul (prăznuit pe 8 ianuarie)
 Sfinţii: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie), Ap. Filip (prăznuit pe 11
octombrie sau 14 noiembrie ?), Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30
ianuarie), Ambrozie (prăznuit pe 7 decembrie), Nicolae (prăznuit pe 6
decembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Daniil Sihastrul (prăznuit pe
18 decembrie), Barnaba-Varnava din Vassa (prăznuit pe 11 iunie), Calinic
de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie), Cuv. Părinţi ucişi în Mânăstirea Sf.
Sava (prăznuiţi pe 20 martie), Simplician al Milanului (prăznuit pe 13/14
august), Gherman din Alaska (prăznuit pe 13 decembrie şi 9 august),... ş.a.
- părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Sf. Grigorie Luminătorul” a
Noului Paraclis al Reşedinţei Patriarhale (Dealul Patriarhiei)
 Sf. Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie) – racla cu moaştele
Sfântului Calinic se află în Biserica Mănăstirii Cernica, Com. Cernica,
alături de o raclă cu părţi din moaştele Gheorghe de la Cernica (prăznuit pe
3 decembrie)
 Sf. Mc. Mina (prăznuit pe 11 noiembrie; părţi din moaştele Sfântului se află în
Biserica “Sf. Mina - Vergu”, aflată la cca. 300 m. de Magazinul Unirea, pe
partea stg. a Căii Călăraşilor = Bd. Corneliu Coposu, Str. C.F. Robescu, Nr. 18 A)
 Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor (prăznuit pe 26 noiembrie) – racla cu
părticele din moaştele Sfântului se află în Biserica “Sf. Stelian-Lucaci” (Str.
Logofăt Udrişte, lângă Poliţia Rutieră), alături de o casetă (aflată la iconostasul
din dr.) cu părticele din moaştele Sfinţilor: Haralambie (prăznuit pe 10

3

Bd. mâna Sfântului se află în Biserica “Zlătari”. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie). vizavi de Magazinul Victoria. de lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti. Efrem cel Nou. Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului şi Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie) – racla cu părticele din moaştele lor se află în Biserica 4 . Haralambie (prăznuit pe 10 februarie. un deget al Sfântului se află în Biserica “Sf. Oţetari – a 2-a str. părticele din moaştele Sfântului sunt îngropate sub lespedea altarului Bisericii “Sf. de la Policlinica Batiştei)  Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie. Nr. Antipa (prăznuit pe 11 aprilie). prăznuită pe 14 octombrie şi alături de o icoană relicvar cu o părticică de moaşte ale Sf. Grigorie al Armeniei (prăznuit pe 30 septembrie. Gheorghe Nou”. 27 - Km 0.Paraclis Universitar”. Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). Gheorghe. Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie). care este comemorat pe 16 august. Victoriei. Parascheva. alături de o raclă cu un veşmânt de moaşte al Cuv. tot în această biserică se mai află şi o părticică din moaştele Sf. prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai)  Sf. mâna Sfântului se află într-o raclă din Biserica “Sf. Nr. CEC-ul Mare. din spatele Magazinului Cocor. 12)  Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). Nr. Grigorie de Nissa (prăznuit pe 10 ianuarie. la dr. din Str. din Piaţa Sf. fragment din moaştele Sfântului se află într-o raclă la Biserica “Domniţa Bălaşa”. în spatele blocurilor de la Metrou „Unirii 1”)  Sf. Onufrie cel Mare (prăznuit pe 12 iunie) şi Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie)  Sf. Gheorghe Vechi”. alături de mormântul şi racla cu oseminte ale Binecredinciosului Domnitor Constantin Brâncoveanu. Brătianu. Poştei. protector împotriva farmecelor. Moşilor. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie)  Sf. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte februarie). Arhangheli”. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) şi Nicanor (prăznuit pe 7 august) – caseta cu părticele din moaştele lor se află în Biserica “Sf. Dumitru – Poştă sau de Jurământ . Nr. Cuv. Cal. 2)  Sf. Cal. de la Mănăstirea “Sf. 36). din spatele Muzeului Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei (Str.

lângă Palatul Parlamentului  Sf. intersecţia Căii Victoria cu Cheiul Dâmboviţei. Mc. Antim. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie. pe Str. Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie). Hristos (prăznuit pe 28 octombrie). Sevastiana (prăznuită pe 24 octombrie). Pţa. părticică din moaştele Sfântului şi 2 papuci ai Sfântului se află în racla din Biserica “Sf. 5 . Naţiunile Unite)  Sfinţii: Cuv. alături de un papuc al Sf. Teofil cel Nebun ptr.fosta Operetă” şi respectiv în Policlinica alăturată. pe şos. Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie). Antim Ivireanul”. Nifon (prăznuit pe 11 august). Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie) şi Irodion de la Lainici (prăznuit pe 3 mai) – racla cu părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica Mănăstirii “Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei” / părticica a fost furată) – casete cu părticele din moaştele lor. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). alături de o altă raclă (cea principală. Mc. Xenia Petrovna (prăznuită pe 24 ianuarie şi 11 septembrie). Plumbuita. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie). Mc. Spiridon Vechi . Acachie (prăznuit pe 7 mai ?). Neofit (prăznuit pe 21 ianuarie ?). 7 Tineri din Efes (prăznuiţi pe 4 august şi pe 22 octombrie). Necunoscut de la Măn. Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai)  Sfinţii: Mc. Mc. 1. Mc. de la Benzinăria “11 Iunie”. moaşte şi veşmânt de moaşte). Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Mănăstirii “Plumbuita” (Str. Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie. 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie). Eustaţie (prăznuit pe 20 septembrie). aflată la 3 staţii de la Bucur Obor. Colentina . Neamţ (prăznuit în a 2-a duminică de la Pogorârea Sf. 29. Nr. 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie). Mc. Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie).Lacul Plumbuita). 24 iunie şi 29 august). Nr. Ignatie Zagorski. Splaiul Unirii. 58. Duh). Panaghiotis (prăznuit pe 24 iunie ?). Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august). Sf. Teodora de la Sihla (prăznuită pe 7 august / părticica a fost furată) şi Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie. Nr. Ermoghen (prăznuit pe 10 decembrie). Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie). aflată permanent spre închinare) cu părticele din moaştele Sfinţilor: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie).

Mc. Teodor de Sanaksar (prăznuit pe 23 octombrie). Procopie (prăznuit pe 8 iulie). de o casetă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie). Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie). Dimitrie Basarabov (prăznuit pe 27 octombrie). Trei Ierarhi (prăznuiţi pe 30 ianuarie şi în zilele fiecăruia dintre ei). Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Ciprian şi Iustina (prăznuiţi pe 2 octombrie). Mc. Teodor cel Sfintit de Sanaksar (Ushakov) (prăznuit pe 2/15 octombrie). Andrei Cneazul de Smolensk (prăznuit pe 6 . prăznuit pe 11 iunie). Avram al Rostovului (prăznuit pe 29 octombrie). 40 Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie). Mc. Vlasie (prăznuit pe 11 februarie). Daniel de Pereslav (prăznuit pe 7/20 aprilie). fără arginţi. Antonie de Vologdav. Marina (prăznuită pe 17 iulie). Neofit (prăznuit pe 21 ianuarie). Revocatus (prăznuit pe 1 februarie) şi Mc. Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie). Talaleu (prăznuit pe 20 mai). Dimitrie al Cretei. Anastasie (prăznuit pe 5 decembrie). Dionisie Zakintos (prăznuit pe 17 decembrie). Mc. Mc. Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie) şi Alexandru (prăznuit pe 30 august). Hristina (prăznuită pe 24 iulie). de o icoană relicvar a Sfintei Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie). Prov. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie. Mc. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). Mc. alături de casete separate cu părticele din moaştele Sfinţilor: Sava (prăznuit pe 5 decembrie). Mc. Varvara (prăznuită pe 4 decembrie). Corneliu de Pereslav (prăznuit pe 22 iulie/4 august). Ignatie Briancianinov (prăznuit pe 30 aprilie). Auxenţiu (prăznuit pe 13 decembrie). Trifon (prăznuit pe 1 februarie). Xenia (prăznuită pe 24 ianuarie). de o altă casetă-raclă cu părticele din moaştele unor Sfinţi din Rusia: Luca al Crimeii (Dr. . alături şi de o casetă cu părticele din moaştele Sf. există în altar şi un Papuc al Sfântului). Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie). Mina (prăznuit pe 11 noiembrie) şi Petru Atonitul (prăznuit pe 12 iunie). Clement al Romei (prăznuit pe 24 noiembrie). Mc. Sabina (prăznuită pe 29 august sau 27 octombrie ?). Cuv.a. Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie). Alexandru de Sanaksar. Pomponius (prăznuit pe 1 februarie). Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai). Ier. Mărturisitori de la Aiud ş. Gheorghe Hozevitul (prăznuit pe 8 ianuarie). Iona de Kiev (prăznuit pe 9 ianuarie).

Sapienţei. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie). în apropiere de Metrou „Izvor”. Arsenie Boca (+ 28 noiembrie. Nr. Mc.. Fecioare. de o părticică dintr-un Veşmânt al Mântuitorului (mantia lui Hristos) ş. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 7 . Nicolae Planas (prăznuit pe 2 martie). Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie) şi Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie). Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai). 7 mai. Hristos / de la Kiev (prăznuit pe 28 octombrie). necanonizat). Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai) şi Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie). lângă BCR / Generali şi Springtime Izvor. Antipa de la Calapodeşti (prăznuit pe 10 ianuarie). 31 august şi 1 octombrie) şi din piatra Mormântului Maicii Domnului din Ţara Sfântă (Adormirea Maicii Domnului: 15 august) şi un veşmânt preoţesc sfinţit pe piatra Mormântului Maicii Domnului din Ţara Sfântă (Adormirea Maicii Domnului: 15 august) se află în Mănăstirea “Sf. Dimitrie al Rostovului (prăznuit pe 28 octombrie). Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august). Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 23 mai). 4  Sfinţii: Teofil cel Nebun ptr. de o răcliţă cu părticele din moaştele Sfinţilor Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie). de o icoană relicvar cu o bucăţică din stânca Golgotei. de o reverendă a Pr.a. Iona de Kiev (prăznuit pe 9 ianuarie). precum şi de o masă / baldachin sub al cărei cristal se află părticele din Brâul Maicii Domnului (din veşmântul Sf. Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai). Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). 11 septembrie şi 14 septembrie). Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). adus de la Măn. de o părticică din Sf. Cuv. Teofil cel nebun dupa Hristos (prăznuit pe 28 octombrie/10 noiembrie). Str. Vatoped / Mt. măsura Sfântului şi un epitrahil ce a acoperit moaştele Sf. de o icoană relicvar cu o părticică de moaşte ale Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Maria Egipteanca (prăznuită pe 1 aprilie şi în Duminica a 5-a din Postul Mare). Nicolae – Mihai Vodă” . 1 august. Athos: sărbătorit pe 2 iulie. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare.

părticele din moaştele Sfinţilor. Ion Ghica. lângă Magazinul Cocor şi de la Biserica Catolică “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul – Băneasa”. Bărăţiei. 16. Berthelot. Str. Gral. Sila. Cruci”. Cuv. Gral. Pechea. Iosif”. Cruci” de la ora 18:00 <? referitor la ora exactă>)  Sfinţii Mc. Daniel. Mc. Str. 259. Iosif”. Nr. Str. Nr. Nr. 19. de la Biserica Catolică „Bărăţie”. Nr. 19. Natan şi Paisie de la Sihăstria Putnei (prăznuiţi pe 16 mai).Piaţa Muncii)  Sf. lângă fabrica de pâine Băneasa şi Apimondia. se scoate în faţa altarului pentru închinare / sărutare pe 14 septembrie de ziua “Înălţării Sf. părticele din moaştele-relicvele Sfântului se află în crucifixuri de la Catedrala Catolică “Sf. 259. 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie). 9)  Sf. Nr. Iosif” (Str. Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie. 27. alături de un papuc al Sf. la sfârşitul slujbei de la ora 10:30 sau după cea a „Căii Sf. Str. Mihai Bravu.Piaţa Muncii. Iosif” . Str. Nr. Berthelot. 19) şi la Biserica Catolică Sf. Arsenie Athonitul.Paraclis Universitar” (de la Universitate. Gherasim Kefalonitul (prăznuit pe 16 august şi 20 octombrie) se află în tot atâtea casete cuprinse în 2 racle mari din Biserica “Sf. de la Biserica Catolică Sf. la sfârşitul tuturor slujbelor zilei)  Spin din Cununa lui Iisus (o părticică se află într-o casetă de la Catedrala Catolică “Sf.părticele din moaştele Sfinţilor se află la Catedrala Catolică “Sf. Nicolae Ghica – Rusă sau a Studenţilor . podul Băneasa- Aviaţiei. Cruci”. marţea la ora 17:40. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte ianuarie). la sfârşitul liturghiei de la ora 17:00) 8 . Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) . lângă Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi . Berthelot. lângă Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi . Berthelot. se scot în faţa altarului pentru închinare / sărutare. Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie). Gral. Cruce. Str. Şos. Cruce (Şos. Nr. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (o părticică se află într-un crucifix de la Catedrala Catolică “Sf. 19. Nr. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) şi Mărturisitor de la Aiud . Gral. Mihai Bravu. Nr. se scoate în faţa altarului pentru închinare / sărutare pe 14 septembrie de ziua “Înălţării Sf.

părticele din moaştele-relicvele Sfântului se află într-un crucifix de la Catedrala Catolică “Sf. Berthelot. Bucureştii Noi - Dămăroaia. Grigorie Teologul . 19. părticică din moaştele-relicvele Sfântului se află într-un crucifix de la la Catedrala Catolică “Sf. Rita (prăznuită pe 22 mai. se scoate în faţa altarului pentru închinare / sărutare joia la ora 17:40. Familie” (Str. 249.părticele din moaştele-relicvele Sfintei se află în Casa Surorilor Comunităţii catolice „Sf. Gral. Berthelot. Bucureştii Noi . Gral. Iosif” (Str. se scoate în faţa altarului pentru închinare / sărutare de ziua sa şi lunea la ora 17:40. părticele din moaştele-relicvele Sfintei se află într-un crucifix de la Catedrala Catolică “Sf. Zona 19 (Calea Şerban Vodă. Nr.relicvii devoţionale ale sale aflându-se şi la Biserica Catolică “Preasfânta Inimă a lui Isus = Sacré Cœur . Patulea. Nr. 3. Str. Demetriade. Nr. capătul lui 331). Gral. crucifixuri cu moaşte . Nr. Nr. Ieremia Valahul (prăznuit pe 8 mai. 19 şi de la Biserica Catolică “Preasfânta Inimă a lui Isus = Sacré Cœur .Popa Chiţu” (Str. Berthelot. Ing. Str. Monsenior Vladimir Ghika (prăznuit pe 16 mai) – mormântul său se află în Cimitirul Bellu Ortodox. Gral. Nr. Iosif”. Nr.Biserica Franceză”. Cpt. Iosif”. 9 . precum şi în Biserica [ortodoxă] „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. la sfârşitul liturghiei de la ora 17:00)  Fer. Nr. 19). lângă Pţa. iar racla de la beatificarea sa (cu oseminte- moaşte ale sale) se află la Catedrala Catolică “Sf. Demetriade. părticele din moaştele- relicvele Sfântului se află în crucifixuri de la Catedrala Catolică “Sf. Iosif”. Ioan” (Str. Gral. 33. Gemeni)  Fer. 19. Cpt. lângă Statuia Aviatorilor)  Padre Pio (prăznuit pe 23 septembrie. la Catedrala Catolică “Sf. Str. Vincenţiu de Paul (prăznuit pe 27 septembrie. Berthelot. Berthelot. 3. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte  Sf. altarul secundar stâng). 19. Iosif” (Str. Nr. 19. Nr. Jiului. 37. Berthelot. se scoate în faţa altarului pentru închinare / sărutare de ziua sa)  Sf. Nr. Logofăt Luca Stroici. vizavi de Metrou ”Eroii Revoluţiei”). Gral.Biserica Franceză” (Str. la sfârşitul liturghiei de la ora 17:00)  Sf. Str.Dămăroaia. Str. Faustina Kovalska (prăznuită pe 5 octombrie şi în a 2-a duminică după Paştele catolic) . Iosif”. capătul lui 331) de lângă Mănăstirea catolică „Sf.

lângă fabrica de pâine Băneasa şi Apimondia. 16) ş. părticele din moaştele- relicvele Sfântului se află într-un crucifix de la Biserica Catolică “Sf. o astfel de copie se află şi la Mănăstirea Sihăstria Putnei - ortodoxă). Bălcescu. sau invers prima de la (Metrou) „Lujerului” spre Crângaşi. la sfârşitul liturghiei de la ora 17:00)  (Copie binecuvântată lângă original a) Giulgiului Mântuitorului de la Torino – Biserica Catolică „Preasfântul Mântuitor”/Italiană (Bd.a. rugăciunea „Calea Sfintei Cruci”. la Biserica Italiană. Tereza” – Bellu (se scot în faţa altarului pentru închinare / sărutare. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte lângă Statuia Aviatorilor). Nr. Gemeni)  Sfinţii: Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie). Aleea Lacul Morii. părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica “Sf. N. Francisc de Assisi (prăznuit pe 4 octombrie. Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai) şi Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) . prima staţie pe linia tramvaiului 41 de la Pţa Crângaşi (Metrou „Crângaşi”) spre Lujerului. asemenea Mărturisitorilor de la Aiud şi din alte temniţe comuniste româneşti ori gulaguri ruseşti !]  Sfinţii: Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie) şi Tereza de Lisieux (prăznuită pe 1 octombrie) părticele din moaştele-relicvele Sfinţilor se află în crucifixuri de la Biserica Catolică “Sf. ucis de comunişti în puşcărie. Nr. lângă Librăria „M. la sfârşitul liturghiei de la ora 18:00  Sf. Str. Francisc de Assisi”. Pechea. Nr. aflându-se şi părticele din moaştele- relicvele Sf. zona Pţa. se scoate în faţa altarului pentru închinare / sărutare lunea la ora 18:25. Silvestru. 28. la sfârşitul liturghiei de la ora 18:00)  Sf. marţea şi respectiv joia.părticele din moaştele lor se află 10 . Anton de Padova (prăznuit pe 13 iunie) într-un crucifix care se scoate în faţa altarului pentru închinare / sărutare marţea la ora 18:40. staţia „Pod Ciurel”. la ora 17:40. Biserica Catolică “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul – Băneasa” (podul Băneasa-Aviaţiei. Silvestru”. tot aici. parohii catolice bucureştene şi din provincie [a murit pentru Hristos. Silvestru (prăznuit pe 2 ianuarie. vinerea de la ora 17:30. 1 A. Sadoveanu”. Str. Sf.

Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte (respectiv) în 3 racle din Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi”. . 24 iunie. Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie). Amfilohie de la Poceaev (prăznuit pe 12 mai). fragment de veşmânt de moaşte de la Sf. 198 (vizavi de Muzeul Enescu)  Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) şi Antonie de la Iezeru-Vâlcea (prăznuit pe 23 noiembrie) – cele 2 răcliţe cu părticele din moaştele Sfinţilor se 11 . Mucenic de la Mănăstirea “Sf. Irodion de la Lainici (prăznuit pe 3 mai) şi de o a 2-a casetă cu părticele din moaştele Sfinţilor: 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie). Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”). alături de o casetă cu o părticică din moaştele Sf. Pantelimon mai aflându-se şi o părticică din Sf. 1 august. Str. 7 mai. 11 septembrie şi 14 septembrie). 29 august) – racla cu părticele din moaştele Sfinţilor. Teodosie cel Mare” şi Mucenic de la Mănăstirea din Hozeva se află în Biserica “Sf. Gral. Vasile”. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) şi un fragment de veşmânt de moaşte de la Sf. Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. alături de alte sfinţenii ( = obiecte sfinţite = relicve de gradul/ordinul 2): vată de la Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. 1 august. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). Broşteanu. 2 Sf. 12 (vizavi de A. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare. din Calea Victoriei. Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie). fragmente de veşminte de moaşte de la Sfinţii Mc. fragment de veşmânt de moaşte de la Sf. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare. Cuv. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie). Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie). Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie. Sf. Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica 1-a după Pogorârea Sf. 11 septembrie şi 14 septembrie). 7 mai. Mc. precum şi o părticică din Sf.S. Dorobanţi). Nr. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie). în racla Sf.intrarea din Cal. Duh). Nr. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie)  Sfinţii: Trifon (prăznuit pe 1 februarie).E.

alături de o a 2-a casetă.. ceară şi mir de la Biserica din Lida / Israel. Fer. Titulescu”. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie)  Sf. 93 etc)  Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) – raclă cu părticele din moaştele Sfântului şi cu părticele de veşmânt ce a acoperit moaştele sale se află în Biserica „Boteanu – Ienii” (Str. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie). Mormânt (sâmbăta Mare).părticele din mâna Sfântului se află într-o casetă din Biserica “Sf. 90. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie). Piaţa Chibrit – Bucureştii Noi. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie). Simon Zelotul. 7 mai. 8. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare. 91. piatră de pe Golgota. de la mormântul Sf. pe traseul 137. Boteanu. tot aici aflându-se şi o părticică din moaştele Sf. alături de o a doua raclă cu 12 . vizavi de Scala). Nr. alături de părticele din moaştele unor Sfinţi Mucenici de la Mănăstirea “Sf. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte află în Biserica “Sf. protector al căsătoriei) . Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). Nr. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie). Parascheva – Sf. Antonie de la Iezeru-Vâlcea (prăznuit pe 23 noiembrie). Ap. Metrou “1 Mai”).. Taberei. Romancierilor. Vineri Nouă” (pe Bd. capătul lui 300. precum şi o altă răcliţă cu particele din moaştele mai multor Sfinţi: Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie). ceară din pecetea Sf. Mc. Împăraţi – Podeanu” (Str. Dr. cuprinzând o părticică din Sf. ş. părticică din moaştele Sfintei şi dintr-un veşmânt al său) se află într-o raclă din Biserica “Sf. Antonie cel Mare” (Aleea Valea Boteni. Ieronim (prăznuit pe 15 iunie). Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului. din Str. 268. Mc. Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie). 70. 1 august. Dorna. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie. Nicolae şi Sf. de lângă Metrou “Gara Basarab”). 157-159. vizavi de Cinema Excelsior. “N. .a.  Sfinţii: Cuv. Nr. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). mirele din Cana Galileii (prăznuit pe 10 mai şi 30 iunie. 11 septembrie şi 14 septembrie).

Atanasie. Pache Protopopescu. Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie). Mătăsari cu Bd. Sf. Carul cu Bere. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare. Sf. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie) şi Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie)  Sfinţii Mc. frunze din copacul lui Zaheu.Stavropoleos” . Iustin Martirul şi Filosoful (prăznuit pe 1 iunie) ş. 7 mai. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte părticele din moaştele Sfinţilor: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie). Alexandru (prăznuit pe 30 august). Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). 12). Ucişi în Pustiul Hozevei (sec. Dreptul Ghedeon. precum şi o părticică din Sf. alături de o răcliţă [pusă în trecut sub icoana ”Maica Domnului Indurerată” din stg / unde se află acum ?] cu: pământ din Grădina Ghetsimani. Agapie şi Teopist (prăznuiţi pe 20 septembrie.: Eustaţie Plachida. părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Iancu Vechi”. 4. în spatele Muzeului Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei)  Sfinţii: Mc. lumânări aprinse la candela Sf.a. Sf. Iustin Martirul si Filosoful . Sinai şi o pietricică din Mormântul Maicii 13 . Mormânt. zona Centrul Vechi. Nr. Icoanei. pământ de pe Mt. intersecţia Str. Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie). VII). 11 septembrie şi 14 septembrie) se află în Mănăstirea „Sfinţii Arhangheli. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie).. Petru (prăznuit pe 29 iunie şi 30 iunie). Haralambie şi Sf. Trifon (prăznuit pe 1 februarie) şi Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o casetă din Biserica “Icoanei” (Str. Nr. pământ de pe Golgota. apă din Iordan . Stavropoleos. 1 august. Modest (prăznuit pe 18 decembrie). Mc. Mc. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). Ap. în apropierea fostului sediu ProTV)  Sfinţii: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). (Str. Teopisti.

40 Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie) şi o părticică dintr-un veşmânt al Sf.R. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie). Ecaterina”)  Sf. lângă comuna Popeşti-Leordeni)  Sfinţii: Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie) şi Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) – părticele din moaştele Sfinţilor. pe Calea Călăraşilor = Bd. 24 iunie şi 29 august). o părticică din moaştele Sfântului se află la Biserica „Delea Nouă – Calist Arhiereul”. Andrei” (şos. în vecinătatea Bisericii „Caşin”. Patapie din Grecia (prăznuit pe 8 decembrie). Nr. Str.Titan – I. Nr.” dinspre Bd. Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai)  Sf. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Domnului. tot aici aflându-se şi o a 3-a casetă ce conţine o Icoană cu Pasul Mântuitorului (atinsă la locul Înălţării Mântuitorului din Ţara Sfântă – Muntele Eleonului. Constantin Brâncuşi. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie)  Sf. Mc. Nr. Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie) – părticele din moaştele Sfântului se află în Biserica “Sf. Corneliu Coposu la intersecţia cu Str. 255.fostă proprietate a Leagănului de Copii „Sf. Mercurie”. 17. Agricultori) 14 . caseta conţinând un veşmânt preoţesc din biserica de acolo) şi un fragment de veşmânt al Sf. mai exact în incinta DGASPC Sector 1 . N. „Blocurile Potcoavă”)  Sfinţii: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). Dionisie al Mediolanului şi Ambrozie (prăznuit pe 7 decembrie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află la Mănăstirea „Duminica Sfinţilor români” (şos. lângă Arcul de Triumf. I. Matei Basarab şi cu Str. alături de o icoană relicvar a Sfintei se află la Capela „Sf. Ecaterina” (Bd. 138). Cuza .O. Grigorescu. alături de o a 2-a răcliţă cu o părticică din moaştele Sf. Chitilei. precum şi o a 4-a casetă ce conţine o părticele din moaştele Sfinţilor: Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie. precum şi o raclă cu un papuc al Sf. Nr. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august).11 (colţul Parcului „Al. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie) – o părticică din moaştele Sfântului se află într-o răcliţă la Biserica “Sf. Olteniţei. Mareşal Averescu. Valentin (prăznuit pe 30 iulie.

Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie). Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai) şi alături de casete separate [aflate în altar] cu părticele din moaştele Sfinţilor: Policarp (prăznuit pe 23 februarie). Şerban Vodă. 3. 40 de Mucenici (prăznuiţi pe 9 martie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află la Schitul Darvari (Str. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) – părticică din moaştele Sfântului se află într-o raclă la Mânăstirea Radu Vodă a Seminarului Teologic (zona Pţa. Sf.a. Mc. Antonie de la Iezeru-Vâlcea (prăznuit pe 23 noiembrie). Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie) şi de Brâul Maicii Domnului (sărbătorit pe 2 iulie. Sava (prăznuiţi pe 20 martie). alături de veşminte preoţeşti atinse de moaştele Sfinţilor: Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie). 31 august şi 1 octombrie) şi de o pietricică din peştera Sf. Nr. 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie). Alexie” (Cal. Policarp (prăznuit pe 23 februarie). Str. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte  Sfinţii: Mc. Onufrie cel Mare (prăznuit pe 12 iunie) – părticele din moaştele Sfinţilor. în apropierea Camerei de Comerţ Bucureşti. Dâmboviţa. / Cuv. Gherasim de la Iordan (prăznuit pe 4 martie). 123)  Sf. Unirii. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie). Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie). Sabina (prăznuită pe 29 august sau 27 octombrie ?). Nr. venind dinspre Metrou „Unirii 1” şi Hotelul Horscop). alături de o a 2-a raclă cu părticică din moaştele Sf. Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie). Nr. Sf. Schitul Darvari. Teodora de la Sihla (prăznuită pe 7 august) se află într-o casetă din Biserica “Sf. Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie). 24 A. Radu Vodă. Candid (prăznuit pe 21 ianuarie). lângă Grădina Icoanei)  Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). lângă Biserica „Bucur” de pe cheiul Dâmboviţei. Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie). Mc. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie). 15 . Părinţi ucişi în Mânăstirea Sf. 24 iunie şi 29 august) ş. Mc. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august). Alexie (prăznuit pe 17 martie).

Str. în apropiere de Metrou “Piaţa Muncii”). Floreasca)  (Mulaj din ghips după) Urma Pasului Mântuitorului de la locul Înălţării din Ţara Sfântă – Muntele Eleonului – se află în Biserica „Sf. 5 (vizavi de Cişmigiu) 16 . Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie)  Sf. 7 mai.Gorgani”. Treime – Delea Veche” (Str. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare. Nr. în apropiere de intersecţia cu Cal. Antipa de la Calapodeşti (prăznuit pe 10 ianuarie. 1. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) . 49. Delea Veche. şos. Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie) – o părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica “Sf. Nr. Nr. de lângă Secţia 13 Poliţie. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte  Sfinţii: Trifon (prăznuit pe 1 februarie). Mc. Jean Steriadi. Pantelimon”. Ambrozie – Apărătorii Patriei 2”. Lunca Bârzeşti. 11 septembrie şi 14 septembrie)  Sf. Nicolae” (din lemn. Str. Nr. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie) Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie) şi Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) – părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o casetă din Biserica “Sf. 19 A. Ilie . Iancu Căpitan. alături de o a 2-a raclă cuprinzând un veşmânt de moaşte al Cuv. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie). Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie). 24 (intersecţia Moşilor cu Eminescu. zona Curtea de Apel – şos. lângă Foişor) ). Metrou “N. Silfidelor. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie). Mina” din incinta Institutului de Medicină Legală Bucureşti)  Sf. Ambrozie (prăznuit pe 7 decembrie. Nr. părticele din moaştele Sfântului se află într-o casetă din Biserica “Sf. Olteniţei)  Sf.părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica “Sf. Str. alături de o părticică din Sf. Pipera. Grigorescu”) [?]  Sf. părticică din moaştele Sfântului se află în icoana sa relicvar de la Mânăstirea Christiana. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). 39. 1 august. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie. părticică din moaştele Sfântului se află în Capela Ortodoxă „Sf. Nr. Str.

Ecaterina)  Veşminte de moaşte ale Sfinţilor: Cuv. Sfinţi Mc. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie).Polizu”. minifragment de veşmânt). o părticică din moaştele Sfintei se află într-o raclă din Biserica “Sf. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) şi Dimitrie Basarabov (prăznuit pe 27 octombrie) se află în Biserica „Sf. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte  Sf. alături de veşminte de moaşte ale Sf. Nr. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) şi ale Sf. Str. 4. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie. Mc. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august). din incinta Spitalului Polizu. în zidul bisericii fiind încorporate şi cărămizi de la fosta Biserică „Sf. 1)  Sf. Nr. Trei Ierarhi – Colţei” (Universitate. în diagonală peste intersecţie)  Sfinţii: Teodor Stratilat (prăznuit pe 8 februarie). Bd. 38-52)  Sfinţii: Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). Sava (prăznuiţi pe 20 martie) şi ? Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie) . Gheorghe Polizu. de la Mănăstirea “Sf. Teodosie cel Mare” din 17 . şincai. Bd. Doamna Oltea. Eftimie Aghioritul. Brătianu. Constantin (prăznuit pe 21 mai). Părinţi ucişi în Mânăstirea Sf. o părticică din moaştele Sfintei se află într-o casetă din Biserica „Sf. părticele din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. Gh. părticică din moaştele Sfântului se află într-o raclă din Biserica „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Vineri – Piaţa Unirii”  Sf. Nr. Cuv. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie). Nr. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie. Ioan Rusul . Atanasie cel Mare (prăznuit pe 18 ianuarie). Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august. Parascheva – Doamna Oltea” (Str. Nicodim Aghioritul (prăznuit pe 14 iulie). Cuv. Ecaterina” a Facultăţii de Teologie din Str. 21 C).părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă la Biserica „Sf. în apropierea Stadionului “ştefan cel Mare”)  Sf. Sf. Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai. Braşov. Nr. vizavi de Liceul şincai. Vineri – Drumul Taberei” (în vecinătatea Parcului Sergiu Celibidache <fost Moghioroş>. Grigorie Palama”). Treime – Manu Cavafu”. Str. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie. 36. Grigorie Palama (prăznuit pe 14 noiembrie şi în Duminica a 2-a din Postul Mare = “Duminica Sf.

Emilian de la Durostorum (prăznuit pe 18 iulie) . Olga (prăznuită pe 11 iulie) .părticică din moaştele Sfântului se află într-o răcliţă din Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. in vecinătatea Parcului Sergiu Celibidache <fost Moghioroş>. Nicolae / Sf. Metrou “Grozăveşti” sau 18 .Hagiu” (Str. Fecioare. Nr. intersecţia Căii Călăraşilor = Bd. 142 <lângă Hala/Piaţa Traian. Corneliu Coposu cu Str. 2 / pe strada cu maternitatea Giuleşti. 9. Împăraţi Constantin şi Elena" (Drumul Taberei. Gherasim Kefalonitul (prăznuit pe 16 august şi 20 octombrie) se află într-o raclă din Biserica „Adormirea Maicii Domnului-Sapienţei” (Str. Mardarie (prăznuit pe 13 decembrie). Str. Eustaţie (prăznuit pe 20 septembrie). Nr. Cuv. 12 C)  Sf. Neamţ. Bricostore-Orhideea. Emilian şi Sf.părticele din moaştele Sfinţilor. Traian>)  Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). Onufrie Aghioritul. Athos: sărbătorit pe 2 iulie. o părticică din moaştele Sfintei se află într-o raclă din Biserica “Sf. Mc. Sava (prăznuit pe 5 decembrie).părticică din moaştele Sfântului se află într-o raclă din Biserica "Naşterea Maicii Domnului / Sf. in intersectia formată de Str. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Pustia Iordanului. Grigorie Decapolitul . Nr. Petru si Pavel + Sf. Ap. Cosma Protopsaltul. Vatoped / Mt. Mc. Nr. Nr. Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie) . Traian. Cărvunarilor. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie. 31 august şi 1 octombrie). Cuvioasa Parascheva . Sebastian cu Drumul Sării)  Sf. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) – veşmânt de moaşte la Biserica “Sf. Sapienţei. in spatele mag. Ioan Cucuzel (prăznuit pe 1 octombrie).Răzoare” (Drumul Sării. în spatele Mănăstirii „Mihai Vodă”)  Cuv. Modest (prăznuit pe 18 decembrie). Tg. de pământ de la Sf. alături de Lacrimi culese de pe Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Letca.11 la intrarea in cartierul Drumul Taberei. Vasile cel Mare şi Sf. adusă de la Mân. Str. Mormânt şi pământ şi piatră de la Nazaret şi de un papucel al Sf. Ecaterina - Belvedere” [cartier Regie. Leonţiu Aghioritul. Sfinţi din Pustiul Hozeva. Parascheva şi Sf. Mc. de părticele de pe Brâul Maicii Domnului (din veşmântul Sf.

Teofil cel Nebun ptr. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie).părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. loan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie. alături de o părticică din Sf. Teodosie cel Mare (prăznuit pe 11 ianuarie) . Nr. lângă Spitalul Nr. Sfinţi Izvorâtori de Mir de la Kiev. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie). Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie). troleibuze 86 şi 90. 21-23. Ap. Nicolae . alături de o a 2-a caseta de plexiglas ce cuprinde o mănuşă de moaşte a Sfintei cu un inel de pelerin aduse de la Mănăstirea “Sf. accesul din Str. autobuzul 104. Hristos (prăznuit pe 28 octombrie). Berceni Nr. Tony Bulandra. Nicolae . 12. Vatra Luminoasă. in spatele Universităţii din Bucureşti)  Sf. Nicolae – Vatra Luminoasă” (Str. Teodor Ştefănescu. Ecaterina – Muntele Sinai”). Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) – părticică din moaştele Sfântului se află într-o raclă din Biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. la intersecţia cu Str. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie). Teodosie – Spitalul de Bolnavi Cronici şi Geriatrie Sf. 7 mai. Nr. 9) 19 . 24 iunie şi 29 august). 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 martie)  Sf.Negustori” (Str. Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie). Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte “Crângaşi”]. Nr. 22. tot aici aflându-se şi părticele din moaştele Sf. Academiei. puncte de reper Arena Natională şi Mega Mall)  Sf. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). 5). Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) – părticică din moaştele Sfântului şi pământ de la mormântul său din Mira Lichiei se află într-o raclă din Biserica „Sf. Luca” (şos. 11 septembrie şi 14 septembrie)  Sf. precum şi de o a 3-a răcliţă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie). 1 august. lângă Institutul de Arhitectură "Ion Mincu".Dintr-o Zi” (Str. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) – părticică din moaştele Sfântului se află într-o raclă din Biserica „Sf. Biserica Enei. Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare.

Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie) şi Antonie de Veria (prăznuit pe 17 ianuarie) . Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie). tot aici aflându-se şi o icoană relicvar cu părticică din moaştele Sf.părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica Palatului Cotroceni „Adormirea Maicii Domnului şi Sfinţii Sergie şi Vah” (Bd. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie). Elefterie 1-3. de la Mănăstirea “Sf. Str. fără arginţi. precum şi o părticică din moaştele Sf. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) se află într-o raclă din Biserica “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena . Mc. Mc. Operă. Geniului. Nr. Demetriade). alături de o casetă cu părticele din osemintele- moaştele Mărturisitorilor de la Aiud şi ale unor Mărturisitori din Rusia. Părinţi ucişi în Mânăstirea Sf. Bucureşti)  Sfinţii Serghie şi Vah (prăznuiţi pe 7 octombrie) . prăznuit pe 11 iunie) – racla cu părticică de moaşte ale sale se află în Biserica Spitalului/Institutului de Endocrinologie “C. Nicolae . Sava (prăznuiţi pe 20 martie) şi Grigorie Dascălul (prăznuit pe 22 iunie)  Sf. Luca al Crimeii (Dr. alături de un fragment dintr-un veşmânt de moaşte al Cuv. Trifon (prăznuit pe 1 februarie). înainte de intersecţia cu Str.părticele din moaştele Sfinţilor. Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie) – părticică din moaştele Sfântului se află într-o raclă din Biserica “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (prăznuiţi pe 21 mai). Dr. de la Metrou “Aviatorilor” spre Pţa. Mc.Popa Soare” (Str. Teodosie de la Mănăstirea Brazi (prăznuit pe 22 septembrie) . Nr. Aviator Gh.Bariera 20 . Burghelea. 7). Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). 34-36.I. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte  Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie). 1)  Sf. alături de o a 2-a raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). Parhon” (intrarea din Bd. Elefterie – Nou” (Metrou „Eroilor”. Aviatorilor.părticică din moaştele sale se afla în Biserica “Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”). Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie). Sf. Nr. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie). Silvestru (prăznuit pe 2 ianuarie)  Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului. Victoriei cam 300 m. Cuv.

Mc. Atal. Mc. Camasie şi Filip (prăznuiţi pe 4 iunie). Logofăt Udrişte. de la Niculiţel-Noviodunum (Isaccea): Zotic. apoi la dr. pe Str. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie). alături de o părticică din Sf. Panselelor. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). sect. Stelian-Lucaci” din Str.Piaţa Muncii. Matei Basarab. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie). Nicolae şi Sf. Andrei Cneazul de Smolensk (prăznuit pe 23 mai). Mc. prăznuit în a 2-a duminică de la Pogorârea Sf. Str. Zosima Verhovski (prăznuit pe 24 octombrie). Trifon Athonitul ( ? adormit la 15 aug. 4. Nr. Doctori Cosma şi Damian (prăznuiţi pe 1 iulie sau 1 noiembrie ?). Cruce pe care a fost 21 . Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august). din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie). lângă Metrou “Piaţa Muncii”)  Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) şi Teodosie de la Mănăstirea Brazi (prăznuit pe 22 septembrie) .a. la intersectia şoselei Mihai Bravu cu Bulevardul Basarabia. de la Hozeva. 24 iunie şi 29 august). Mc. Radu Ceauşu. Radu Ceauşu). 5/2(?) <fost 31>. Sf. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie). pe lângă liceul “M. lângă Metrou “Apărătorii Patriei”)  Sfinţii: Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie).părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Adormirea Maicii Domnului.… ş. 1978. Duh). Basarab”. de la Hozeva. Duh). Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie). Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie). Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie). Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie. – părticele din moaştele lor se află in Biserica “Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Vergului” sau “Parcul Călăraşi” (Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi . 6 (de lângă Poliţia Rutieră şi Biserica “Sf. Teodosie de la Brazi – Apărătorii Patriei 1″ (Str. pe Str. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie). XX. e Str. Romulus. Cuv. Nr. Daniel de la Pecerska (prăznuit pe 8 martie şi în Duminica a 2-a a Postului Mare). apoi prima la stg. Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie). Nicolae al Japoniei (prăznuit pe 3 februarie). Nicolae – Radu Ceauşu”. Ioan de la Sihla (sec. prăznuit în a 2-a duminică de la Pogorârea Sf.

Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). Cosma şi Damian şi Sf. 13. Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie) . fără arginţi. Prisaca Dornei cu Bd. de la Niculiţel-Noviodunum (Isaccea): Zotic.părticele din moaştele lor se află la Biserica “Sf. Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie.Titan” (lângă Policlinica Titan. Sf. capătul troleibuzului 66)  Sf. Calinic de la Cernica . N. Nr. Trifon – Cărămidarii de Jos” (Calea 22 . 1. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cuv. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (prăznuit pe 26 octombrie) şi Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie) . 258. aproape de Pţa. 24 iunie şi 29 august). Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie). Gherasim de la Iordan (prăznuit pe 4 martie). Conon (prăznuit pe 5 martie) – părticică din moaştele sale se află la temelia Bisericii “Acoperământul Maicii Domnului. Dr. Mc. Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie). la intersecţia dintre Str. la capătul autobuzelor 385. Floare de Gheaţă. Atal. Bucur Obor)  Sf. Colentina. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie)  Sfinţii Mc. prăznuit pe 11 iunie) – părticele din moaştele lor se află la Biserica “Sfinţii Doctori Cosma şi Damian” din cadrul Spitalului Fundeni (şos. Cuv.părticică din moaştele sale se află în Biserica „Sf Ilie – (Cartier) Tudor Vladimirescu” (Str. dincolo de Prelungirea Ghencea. Nr. 7 mai. 1 august. 11 septembrie şi 14 septembrie) şi alături de o casetă cu o părticică din moaştele Sf. Nr. Sava (prăznuiţi pe 20 martie) şi Luca al Crimeii (Dr. Mc. Camasie şi Filip (praznuiţi pe 4 iunie) – părticele din moaştele lor se află intr-o raclă din Biserica “Sf. Hristos (prăznuit pe 28 octombrie). Antonie de la Iezeru- Vâlcea (prăznuit pe 23 noiembrie). Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie). 368 etc. Iona egumenul (prăznuit pe 22 septembrie). Grigorescu)  Sfinţii: Doctori Cosma şi Damian (prăznuiţi pe 1 iulie). Nectarie de Eghina (prăznuit pe 9 noiembrie). Părinţi ucişi în Mânăstirea Sf. Teofil cel Nebun ptr. Fundeni. staţia “Valea Oltului”)  Sfinţii: Trifon (prăznuit pe 1 februarie). Dumitru – Colentina” (Şos.

Ioan – Piaţă” (Bd. Mc. din Str. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie). Filip (prăznuit pe 11 octombrie sau 14 noiembrie ?). Witting. I.S. “Ion N.”)  Sfinţii: Teodor Tiron (prăznuit pe 17 februarie şi în “Sâmbăta Sf. din clădirea A. Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie).S. Atal.E.a. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie). Nr 10-12)  Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). Mc. vizavi de Metrou „Unirii 2” accesul de la Hanul Manuc)  Sfinţii: Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie). Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie).ase. Angelescu” (cea cu sigla „www. Ap. Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie).ro”. Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie) – veşmânt de moaşte al Sfântului se află într-o raclă din Biserica „Sf. Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie). Nr 64. de la Niculiţel-Noviodunum (Isaccea): Zotic. et. Ioan Gură de Aur – A. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie). Nr. fără arginţi.O. 3. Teodor” de dinaintea Duminicii 1-a a Postului Mare = “Duminica Ortodoxiei”). Brătianu. Cuza . prăznuit pe 11 iunie). Calinic – Câmpia Libertăţii” (şos. Achilina (prăznuită pe 13 iunie).R. Sala 0421) 23 .părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Sf. Nr. vizavi de Piaţa “Timpuri Noi”)  Sf.părticele din moaştele Sfinţilor se află la Paraclisul “Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. 39. Camasie şi Filip (praznuiţi pe 4 iunie) . Văcăreşti. . Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie). Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Piscului. Piaţa Unirii.”. Mc. Mc. Calinic de la Cernica (prăznuit pe 11 aprilie). de la Metrou “Timpuri Noi” mergând pe Cal. Câmpia Libertăţii.părticele din moaştele lor se află în Capela „Acoperământul Maicii Domnului” din cadrul Clinicii „Munposan 94” (Str.Titan – I.E. Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie). Ioan Maximovici (prăznuit pe 2 iulie) ş. Cuv. Luca al Crimeii (Dr. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) şi Barnaba-Varnava din Vassa (prăznuit pe 11 iunie) . C. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie) şi Mc. I. în apropiere de intrarea în Parcul “Al. Teodosie de la Mănăstirea Brazi (prăznuit pe 22 septembrie). Căderea Bastiliei. 4. Parascheva şi Sf.

părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf Nicolae . Emil Racoviţă. Doamna Ghica. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) . Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) . Nr. Mc. / Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie). Teonas (prăznuit pe 5 ianuarie) / Ap. Trifon (prăznuit pe 1 februarie). Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie) şi Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) - părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Biserica “Sf. intersecţia Moşilor cu Olari)  Sfinţii: Tecla (prăznuită pe 24 septembrie). Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). Aleea Politehnicii. Dr.părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Eroii Revoluţiei” (Cal. şi Ev. Damian (prăznuit pe 1 noiembrie). Şerban Vodă. / Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). Nr. Simeon Stâlpnicul (prăznuit pe 1 septembrie).Militari” (Str. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie) . 1)  Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie) şi 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie) . Grigorie Palama (prăznuit pe 14 noiembrie şi în Duminica a 2-a din Postul Mare = “Duminica Sf. Barnaba- Varnava (prăznuit pe 11 iunie). în apropierea Pasajului Lujerului)  Sfinţii: Antipa al Pergamului (prăznuit pe 11 aprilie) şi Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie) . Marina (prăznuită pe 17 iulie). Cosma (prăznuit pe 1 noiembrie). Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie). / Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie). Ioan” (Str.părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica „Sf. Mina (prăznuit pe 11 noiembrie). Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte  Sfinţii Mc. a 3-a staţie pe linia troleului 74 de la Pţa. Varvara (prăznuită pe 4 decembrie). Sudului)  Sfinţii Mc. Olari. David din Evia (prăznuit pe 1 noiembrie). Aliorului. Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie). intersecţia cu Str. 24 .părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Biserica “Olari” (Str. / Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie). vizavi de staţia de metrou)  Sfinţii Mc. Nr. Macarie Egipteanul (prăznuit pe 19 ianuarie). 2. Dr. 7. Nr. 235. Epifanie (prăznuit pe 12 mai). Ap. Petru Atonitul (prăznuit pe 12 iunie).părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Înălţarea Domnului – Teiul Doamnei” (Str. Grigorie Palama”).

86 ori de la Metrou “Jiului”). Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. alături de o a 2-a raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). Nr. Pajura 200 m. Mamant (prăznuit pe 2 septembrie) şi Trifon (prăznuit pe 1 februarie)  Sfinţii: Ignatie Briancianinov (prăznuit pe 30 aprilie) şi Sf. 149 sau de la capătul liniilor de troleu 65. intersecţia şos. lângă Pţa. prăznuit pe 11 iunie) şi Sf. Mc. Ap. 86 luate de la Gară sau Universitate sau din Pţa. 1. Ghimpaţi şi cu Str. Necunoscut de la Măn. 1 august. Giurgiului cu Str. Duh) – se află în Biserica „Adormirea Maicii Domnului. Nr. tot în această biserică aflându-se şi o altă raclă cu veşminte de moaşte ale Sfinţilor: Cuv. Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie). Mina (prăznuit pe 11 noiembrie). şi de casete cu părticele din moaştele Sfinţilor Luca al Crimeii (Dr. alături de o părticică din Sf. Neamţ (prăznuit în a 2-a duminică de la Pogorârea Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). 11 septembrie şi 14 septembrie). Parscheva – Şerban Vodă – Toporaşi” (Str. Chibrit . troiţă de lemn între 2 blocuri cu 4 etaje)  Sfinţii Paisie Velicicovschi de la Neamţ (prăznuit pe 15 noiembrie). prăznuită pe 14 octombrie) şi Grigorie Decapolitul (prăznuit pe 20 noiembrie). în zidul bisericii (loc de Putere) fiind încorporată şi câte o cărămidă [din ruinele] fiecăreia dintre cele 7 25 . staţia “Hotel Parc” pe traseul autobuzelor 331. Petre Ţuţea. înapoi pe partea pieţii. 3 B. Ap. Petru (prăznuit pe 29 iunie şi 30 iunie) şi Ap. Parascheva. în spatele fostului Cinema Flamura). Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare. 27. Pajurei. Barnaba-Varnava (prăznuit pe 11 iunie). 7 mai. fără arginţi. Sf. Nicolae şi Cuv.casete cu părticele din moaştele lor se află în Paraclisul Centrului „Patriarh Justinian Marina” (Str. Progresul.capăt 300 / Metrou „1Mai” ori de la Metrou “Jiului”: de la Pţa. 148. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) . raclă cu părticică din moaştele sale. Nr. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Vineri – Cartier Pajura” (Str. precum şi o icoană relicvar cu părticele din moaştele Sfinţilor: Mc. Băiculeşti. Pavel (prăznuit pe 29 iunie şi 30 iunie). Aluniş. staţia „Piaţa Pajura” pe linia trolee 65.

Televiziunii. la est de Piaţa Sf. Toma (prăznuit pe 6 octombrie şi în Duminica a 2-a după Paşti = “Duminica Tomii / a Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). Vineri. Mărgelelor şi apoi din nou stg după cca. 14. Filadelfia. după blocul menţionat mai sus)  Sfinţii: Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie).11 sau Str. apoi la dr. la stg pe Str. Sfinţi Mc. Nr. Barnaba-Varnava (prăznuit pe 11 iunie). Sardes. Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie). de la Mănăstirea “Sf. Toma”). prezent şi viitor) din Vârstele omenirii şi Pământului  Raclă cu Sf. Mărturisitori de la Aiud  Sf. moaşte (descoperită în urma lucrărilor de restaurare- consolidare-cercetare arheologică) – la Biserica „Sf. Treime” din incinta Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu (Bd. Ioachim Vatopedinul (din Itaca) (prăznuit pe 2 martie şi 23 mai) – părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Buna Vestire. Corneliu Coposu. pe Str. Tiatira şi Pergam) = 7 Centri ai Puterii Divine (în lume şi în om) / 7 Epoci (din trecut. Ap. şi Cuv. 13-15. Eftimie (prăznuit pe 17 ianuarie sau 1 mai ?) . Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Biserici ale Apocalipsei (Smirna. Str. 30-32. Sf. Nr. 14000 Prunci Mucenici ucişi de Irod (prăznuiţi pe 29 decembrie). Teodosie cel Mare” din Pustia Iordanului.părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Biserica ”Sf. Iancu de Hunedoara. Anatolie cel Tânăr de la Optina (prăznuit pe 30 iulie şi 11 octombrie) şi Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie)  Sfinţii: Doctori Cosma şi Damian (prăznuiţi pe 1 iulie / 1 noiembrie / 17 octombrie ?). Ap. Nr.părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Mănăstirea (stil vechi) „Adormirea Maicii Domnului” (Cartierul Militari. Iuliu Barasch. de la Metrou „Păcii”. 26 . Mina (prăznuit pe 11 noiembrie) şi Mc. tot aici aflându-se şi părticele din moaştele Sf. Cuv. tot aici aflându- se şi o a 2-a casetă cu părticele din moaştele Sfinţilor: Ap. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie). lângă Piaţa. Laodiceea. în spatele blocului ce a fost construit pe locul fostei Biserici „Sf. Iuliu Barasch. 400 m). de la Magazinul Unirea pe Bd. Mc. Vineri” şi în vecinătatea Teatrului Evreiesc. Nr. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). Filumen cel Nou (prăznuit pe 29 noiembrie) şi Maria Egipteanca (prăznuită pe 1 aprilie şi în Duminica a 5-a din Postul Mare) . Efes. Cluceru Udricani. Victoriei). Nicolae – Udricani” (Str.

83)  Sf. 7. Ioachim Vatopedinul (din Itaca) (prăznuit pe 2 martie şi 23 mai) – părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Buna Vestire şi Sf. Filofteia . Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Parascheva şi Sf. lângă Metrou „Grozăveşti”). Iosif cel Nou de la Partoş .Dobroteasa” (Bd. lângă unitatea de pompieri). Nicolae . precum şi un papuc al Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). Mc. Grigorie Palama – Politehnica” (Splaiul Independenţei. Gherasim Kefalonitul (prăznuit pe 16 august şi 20 octombrie). Ştefan – Călăraşi” (Calea Călăraşilor. tot aici aflându-se şi o icoană relicvar cu părticică de moaşte ale Sf. fără arginţi. Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai)  Sf. Ştefan (prăznuit pe 27 decembrie) şi Sf. Luca al Crimeii (Dr.părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Biserica ”Sf. 27 . Vitan. lângă intersecţia cu şos. 35A. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie)  Sfinţii: Teodosie de la Mănăstirea Brazi (prăznuit pe 22 septembrie) şi Mina (prăznuit pe 11 noiembrie) .părticele din moaştele Sfinţilor se afla în Biserica “Înălţarea Domnului – Târca Vitan” (pe Cal. Nr. Grigorie Palama (prăznuit pe 14 noiembrie şi în Duminica a 2-a din Postul Mare = “Duminica Sf.părticică din moaştele sale se afla în Biserica “Sf. Nr. Gheorghe şi Sf. Iosif de la Partoş (prăznuit pe 15 septembrie) – părticică din moaştele Sfântului se află în Biserica „Sf. 135. prăznuit pe 11 iunie). Mărturisitori români . Grigorie Palama”) .Cărămidarii de Sus” (Şos. de veşmânt bisericesc. lângă Camera de Comerţ)  Sf. precum şi o cruce brodată. Progresului. Mircea Vodă. Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie). Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai) şi un veşmânt de moaşte al său. Grozăveşti. Mihai Bravu şi de Metrou “Mihai Bravu”)  Sfinţii: Ioan Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie). tot aici aflându-se şi o icoană relicvar cu părticică de moaşte ale Sf. Nr.a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti” (Calea 13 Septembrie. ce a stat 20 de ani pe racla din Kefalonia a Sf. Nr. alături de o răcliţă cu un papuc al său. Nr. alături de un papuc al Sf. în apropiere de intersecţia cu Şos.

311. Nr. Staţia de Betoane Erbaşu / Condax. Metrou “1 Decembrie 1918”)  Sf. Nr. Ioan Casian” (Str. Nr 3 A.Izvorul Nou Dristor” (Şos. Constructorilor). Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie). Părinţi ucişi în Mânăstirea Sf. Pridvorului.părticele din moaştele Sfinţilor.părticică din moaştele sale se afla în Biserica “Tuturor Sfinţilor Români” (Cartierul Titan. Parc Tineretului. penultima pe linia autobuz 162 de la Metrou “Crângaşi”. 172. alături de o icoană relicvar cu părticică de moaşte ale Sf. 29 A. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie) şi Mc. Maria Magdalena (prăznuită pe 22 iulie) . Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie). lângă Sala Polivalentă. Mihai Bravu. Antonie cel Mare şi Sf. 24 iunie şi 29 august). Trapezului. Drumul Săbăreni. ieşirea dinspre Bd. alături de un veşmânt de moaşte al Sf. Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai) . la circa un kilometru de Podul Grozăveşti. Atanasie cel Mare (prăznuit pe 18 ianuarie). Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai). Efrem cel Nou (prăznuit pe 3 ianuarie şi 5 mai) . Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai) se află într-o raclă din Biserica ”Buna Vestire Belu” (Sos. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 313. lângă Metrou „Dristor 2”. Ana (mama Maicii Domnului) (prăznuită pe 9 septembrie şi 25 iulie). Nr. pe malul drept al Dâmboviţei. Tineretului şi Calea Văcăreşti)  Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie). Teofil cel Nebun ptr. lângă aleea principală de intrare în incinta Universităţii Politehnica Bucureşti)  Sfinţii: Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie). Nou Mc. Nr. Hristos (prăznuit pe 28 octombrie). Sava 28 . Giurgiului. Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie). Str. Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie. Rafail (prăznuit pe 9 aprilie) .părticele din moaştele Sfinţilor se află într-o raclă din Biserica ”Izvorul Tămăduirii şi Schimbarea la Faţă .părticică din moaştele sale se afla în Biserica “Sf.părticică din moaştele sale se afla la Mănăstirea Chiajna Giuleşti (Cartierul Giuleşti Sârbi. la intersecţia dintre Bd. Cuv. colţul cu BCR şi Shaormeria Dristor)  Sf. relativ aproape de Metrou „Apărătorii Patriei” şi Cimitirul Bellu Ortodox)  Sf. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august)  Sfinţii: Haralambie (prăznuit pe 10 februarie). Tecla (prăznuită pe 24 septembrie) . 6A.

părticică din moaştele sale se afla în Biserica “Sf. prăznuit pe 11 iunie) . 1 august. Maria Griviţa” (Bd. Andrei – Parva” (Aleea Parva. 1. Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie) . Cruci: Duminica a 3-a din Postul Mare. Petru (prăznuit pe 29 iunie şi 30 iunie) şi Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie. Andrei”. Ioan Botezătorul – Parc Plumbuita” (Şos. Colentina.părticică din moaştele sale se afla în Biserica “Sf.părticică din moaştele sale se afla în Biserica “Sf. Nr. 70. Doamna Ghica)  Sfinţii: Ap. Moaşte – Capela Spitalului Clinic „Sf. Vasile . 37-39) 29 . 24 iunie şi 29 august) . Andrei (prăznuit pe 30 noiembrie) . Toporaşi.Piaţa Reşiţa” (din incinta Căminului de Bătrâni = Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 8)  Raclă cu Sf. fără arginţi. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cartierul Drumul Taberei. la intersecţia dintre Şos. Nr. 11 septembrie şi 14 septembrie) se află într-o raclă din Biserica ”Sf. intersecţia cu Prelungirea Ferentari)  Sf. alături de o părticică din Sf. 9. 503 bis. Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie) . în vecinătatea Şcolii nr. Nr. 11. Ion Mihalache.părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica ”Naşterea Maicii Domnului şi Sf. Vasile cel Mare (prăznuit pe 1 şi 30 ianuarie).părticică din moaştele sale se afla în Capela Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca (Calea Floreasca.părticele din moaştele Sfinţilor. Nr. 7 mai. Staţia Valea Argeşului)  Sf. a 3-a staţie pe linia tramvaiului 21 de la Pţa. Argeşului. Colentina cu Str. Nectarie (prăznuit pe 9 noiembrie) şi Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie) . Treime – Dudeşti” (Bd. Nr. între Străzile Valea Ialomiţei şi Valea Oltului. din Str. Nr. Burebista. Ioan Botezatorul – Bumbăcari” (Str. în apropiere de Metrou “Dristor 1”)  Sf. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte (prăznuiţi pe 20 martie). Bucur Obor. 1. de pe Aleea Reşiţa D. Gheorghe (prăznuit pe 23 aprilie). Nr. Luca al Crimeii (Dr. 172 “Sf. lângă Piaţa Reşiţa Berceni)  Sf.

Sofronie de Vraţa – mormântul său este posibil să se afle lângă biserica Mănăstirii Mărcuţa (din şos. [sic ! ?] Pr.uk/2011/08/stop-cadru-scandal-curiozitate. Francisc cu aureolă de sfânt (şi pe care scrie ”Sfântul Francisc de Assisi”. Mc.html http://corinanegreanu. Pantelimon.1. Mizil. Parter.co. Ap. Efrem cel Nou (Str. 27. lângă Parcul Morarilor.html 30 . 3. 50 K .blogspot. Însă NU în spiritul ecumenismului cretan ! http://razvan-codrescu. A. Nr. Bl. Pantelimon”. este de dorit ca (măcar cei mari) să fie recunoscuţi ca făcând parte din Ceata Sfinţilor şi de aceea au fost cuprinşi în aceste liste.. Ilie Lăcătuşu (necanonizat încă) – mormântul său se află în Cimitirul „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Giuleşti [a nu se confunda cu Giuleşti Sârbi] (capătul tramvaiului 44. reînhumate la picioarele pietrei tombale a Patriarhului Teoctist) (?)  . Notă: Cu privire la sfinţii catolici: atâta vreme cât Sf. prăznuit pe 16 mai) – caseta cu o părticică din moaştele sale (izvorâtoare de mir) este adusă periodic de la Mănăstirea Sihăstria Rarăului în Bucureşti la Paraclisul Sf.blogspot. Tramvaie 40. Interfon 01C.co. Str. Sc. oricine poate verifica la faţa locului) la Biserica Drăgănescu. Mănăstirii Mărcuţa . Bodeşti. Unirii. 163 de la Metrou „Crângaşi”)  Sf.uk/2011/08/sfintul-francisc-de-assisi-pictat- de. sau cu autobuzele 162. Duh. staţia de tramvai IOR 2. aproape de Metrou ”Costin Georgian” sau Str.fostă Genţianei) [crucea albă din partea stg]  Sf. Nr. Arsenie Boca l-a pictat pe Sf. Dealul Patriarhiei – Pţa. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte  Sf. Sf Sava din Ţara Sfântă (ucis de perşi în anul 614. Necunoscut (prăznuit în Duminica a 2-a de la Pogorârea Sf. K7. Grigorie de la Măn. vizavi de Spitalul „Sf.. 23 / preot caterisit ! dar icoană şi moaşte autentice !)  Pr. osemintele presupusului sfânt se află în Catedrala Patriarhiei.

htm Patericuri: http://www.crestinortodox.html http://www.html http://www.ro/ http://www.fr/contenus/saint/alphabetique.ro/Director_web-Biserici_si_parohii-6. http://www.crestinortodox.d.org/resources/calendar/calendar. cei care sunt mai ”fundamentalişti” d..util21.orthodoxresearchinstitute.p.htm http://dmoz.html http://www.cef.pateric.v.l.c.ro/institutii/lista-de-biserici-din-Bucuresti. comuni la ortodocşi şi la catolici.holytrinityorthodox.org/World/Rom%C3%A2n%C4%83/Societate/Religie_ %C5%9Fi_spiritualitate/Cre%C5%9Ftinism/Ortodoxism/Biserici_ %C5%9Fi_Parohii/Europa/Rom%C3%A2nia/Bucure%C5%9Fti/ http://www. de dinainte de Marea Schismă) prezenţi în biserici catolice merită să fie vizitaţi. fără a angaja polemici care nu-şi au rostul.com/calendar/ http://nominis. religios – sunt liberi să preia doar acele informaţii pe care le consideră ”curate” şi de folos. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Sfinţii vechi (sfinţii mucenici ş. dar cine nu doreşte să intre acolo ”ca să nu se spurce” e liber să aleagă (şi alegerea lui va fi judecată de către Pronia Divină în funcţie de curăţia inimii sale şi nu după vorbele buzelor sau gândurilor).ro/category/patericul-egiptean/ 31 .ro/Harti. În rest.pateric.

com/download/8088870/e.html http://www.c.nistea.html 32 .ro/ http://bibliotecaortodoxa.ro/category/patericul-secolului-xx/ s. Vietile Sfintilor: http://www.ro/category/patericul-sfintilor-batrini/ http://www.ro/category/patericul-atonit/ http://www.tripod.pateric.credo. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte http://www.html http://www.l.blogspot.VietileSfintilorOrtodoxiei.html http://www.ro/category/patericul-georgian/ http://www.ro/category/patericul-lavrei-pesterilor-de-la-kiev/ http://www.pateric.pateric.ro/category/patericul-solovetului/ http://www.com/pateric.com/vieti.com/2009/06/stravechea-intelepciune-pustiei- citate.calendar-ortodox.pateric.ro/proloage.pdf.pateric.ro/category/patericul-de-la-optina/ http://www.ziddu.php?l=Septembrie http://paginiortodoxe.pateric.Indrumaridu hovnicesti.pateric.

filocalia. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte http://www.profamilia.scribd.com/doc/740748/VIETILE-SFINTILOR-ROMANI http://www.com/heritage/saints/ http://logos.ro/sfinti.sfantul-panteleimon.ro/ http://www.crestinism-ortodox.md/category/vietile-sfintilor/ http://www.php? option=com_content&view=category&id=36&Itemid=199 http://www.misiune-ortodoxa.md/filocalia/ http://www.ro/category/filocalia-sfintelor-nevointe-ale-desavirsirii-1/ http://logos.arcb.pateric.html http://www.ro/download/sfintii-parinti-si-alti-parinti- duhovnicesti/vezi-categorie.htm Istoria lausiaca: 33 .ro/index.asp?vieti Filocalia: http://www.org/bco/Filocaliile.

com/profiles/blogs/paladie-istoria-lausiaca Evanghelia lui Toma: http://www.ro/category/rugaciunea-lui-iisus-vol-i-lucrarea-mintii/ http://www.ro/category/rugaciunea-lui-iisus-miezul-evlaviei-ortodoxe-vol-ii/ Everghetinosul: Extrase: http://vatopaidi.htm Rugaciunea inimii: http://www.vangeloditommaso. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte http://altmarius.odaiadesus.com/romania/cat042.wordpress.htm http://www.html http://www.com/evangheliadupatoma.ro/toma.ning.scribd.webs.com/doc/3685977/Evanghelii-apocrife-Evanghelia-dup-Toma http://adicel.pateric.pateric.com/category/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE %B5%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF %82/romanesc/everghetinos/ 34 .

ro/carti-ortodoxe/dogmatica-sf-ioan-damaschin/ 35 .resurse-ortodoxe.scribd. Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte Vol.com/doc/19023414/Everghetinos Dogmatica: http://www. 2: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful