You are on page 1of 2

Lesvoorbereiding

Naam Student: Bart Vermeulen Klas: P1EhvD Naam studieloopbaanbegeleider: René Heugten Basisschool: De startbaan Groep: 6B Naam leerwerkplekbegeleider: Jolanda van den Dungen

Inhoud van de les: Muziek. ‘Drunken sailor’ Lied aanleren via de weggeef methode waarbij telkens delen van de tekst wegvallen, begeleiding uitvoeren op eigen slagvakken en een korte dans. Persoonlijke leerdoelen, gerelateerd aan het persoonlijk ontwikkelingsplan: - Duidelijkheid geven Dit wil ik doen door aan het begin van de les de doelen aan de leerlingen te vertellen. Ook tijdens de les wil ik constant duidelijk uitleggen wat ik ga doen en wat ik van de leerlingen verwacht. - Organisatorisch Alles moet van te voren zijn voorbereid. Ik heb het liedje op een USB stick staan en opgestart op de computer op school, zo ook mijn powerpoint. - Enthousiaster dingen overbrengen Ik wil op een sfeervolle manier de les overbrengen naar de leerlingen toe. - Orde houden Hierin zal ik nog erg zoekende zijn. Het is een heel andere les dan bijvoorbeeld een taal of rekenles. Daarbij wil ik dat het stil is of dat er fluisterend wordt overlegd. Tijdens een kunstzinnig vak als muziek is dit veel anders. Omdat dit mijn eerste les in dit vak is moet ik op zoek naar een manier die mij past. - Lied aanleren Ik wil het lied ‘drunken sailor’ via de weggeeftechniek aanleren op basis van het stappenplan liedleiding. Ik wil dat de leerlingen handelingen doen die op een oud schip werden gedaan (zoals hijsen en roeien) op de maat als dans. Daarvoor moeten ze dus de maat te pakken krijgen doormiddel van hun eigen slagvakken. Ik wil het zingen en dansen bevorderen door positieve feedback. Positief gedrag wordt door mij benoemd ik geef daarbij complimenten. Beginsituatie: De leerlingen kennen het lied nog niet. Wel zijn ze bezig met het onderwerp schepen en de bemanning tijdens geschiedenis. Ook hebben ze nog geen Engels gehad, het lied aanleren wordt dan ook een moeilijk doel. Lesdoelen: Aan het einde van de les zingen de kinderen het lied ‘Drunken sailor’ van buiten, op de juiste toon, in het juiste tempo en ritme. Hierbij kunnen ze typische scheepsbemanningshandelingen uitvoeren op de maat van het liedje. De leerlingen weten waarom de bemanning vroeger zoveel liedjes zongen en hoe deze liedjes heten: ‘shanties’. Leerlingen stemmen bij het zingen af op elkaar om te komen tot een goede uitvoering van lied en

begeleiding, musiceerplezier staat hierbij voorop. Inleiding: Ik begin met een kort stuk over het VOC. Dat die bemanning daar veel werk moesten verrichten. tegelijkertijd en daarom liedjes zongen met z’n alle om het werk in een ritme te doen. Zulke liedjes noemen ze ‘shanties’. Een van de liedjes is drunken sailor, dit gaat over een zeiler die teveel drank heeft gedronken en wat ze ermee gaan doen. Kern: Ik zing het liedje eerst een keer voor. Hierbij sla ik op de tafel om de maat aan te geven. ik vertel de leerlingen dat ze nog niet mee mogen zingen maar wel al mee de maat op hun benen mogen slaan. Ik laat ‘A’ de tekst uitleggen. Hierdoor hoop ik dat haar ‘aanzien’ verbeterd wordt in de klas (kritische analyse). We bevinden ons zogenaamd op een schip. De zeilen zijn naar beneden gevallen en dus moet er geroeid worden. Ook moeten de zeilen weer een keer omhoog dus moeten er zeilen omhoog gehezen worden. Deze bewegingen gaan we net als vroeger met een shantie naspelen. Ik zing weer het liedje en ze gaan deze oefeningen doen op de maat van de muziek, ik klap deze nog steeds tijdens het zingen. Terwijl ik dit lied 2 keer heb gezongen laat ik de songtekst zien op het bord. Deze vraag ik hun mee te lezen. Na 2 keer moeten ze zelf een keer het liedje zingen terwijl ze de oefeningen doen. Hiervoor mogen ze de gehele songtekst gebruiken. Ik heb 3 dia’s gemaakt waarbij steeds een deel van de tekst wegvalt. Deze doen ze telkens en steeds doen ze andere oefeningen en doen andere groepen andere oefeningen. Op een gegeven moment kan de groep het liedje van buiten. Dan laat ik ook de hele tekst weg. Ik verdeel de groep in 3 groepen. De ene groep gaat hijsen, de andere roeien en de laatste slaat de maat mee op hun eigen benen. Mocht ik tijd overhouden ga ik met de leerlingen in het nederlands een korte andere tekst verzinnen. Zoals: ‘hang hem in de mast om uit te waaien’ http://www.youtube.com/watch?v=FOwXlANwerI Afsluiting, Wijze van evalueren: Wanneer de leerlingen het liedje van buiten kunnen, op de juiste toon en het ritme weten aan te geven is mijn doel van de les gelukt.