You are on page 1of 1

14 DE ONDERNEMER

Rene

Jansen

Chris I Guido Doomernik I Dierick

Esther- | Ronald

|Theo
Lemmen

Mirjam SentlMigo

Barometerpanel voelt lente


Op economisch gebied is de lente aangebroken, aldus
het Barometerpanel. En na de lente komt
we nu aan om ook andere zaken

te beveiligen, zoals tablets.


Bart van Meer: lente

altijd de zomer.
Marcel Hielkema: lichtpuntjes
Verander ofwordt veranderd. Een

Is de economische lente ingetreden? Het CPB voorspelde dat her begrotingstekort dit jaar onder de 3 procentsnorm zal uitkomen. Belangrijk punt van zorg is de nog steeds groeiende werkeloosheid, die volgens de economische wetten een naijlend effect heeft. Dat zal, maar cijfers zijn cijfers en die geven in ieder geval aan dat de prille lente wellicht tot een
bloeiehde zomer zou kunnen komen.

stelling die van alle tijden is, maar steeds belangrijker wordt.
Het is voor een organisatie cruciaal om zich te laten leiden door

de veranderende wereld. FT speelt daar een heel grote rol bij; welke disruptieve technologies zijn er die een effect hebben op mijn business? Nederlandse bedrijven zijn altijd innovatiefgeweest, zeker in economisch mindere tijden. Van belang is dat bedrijven verandering hoog op de agenda houden en ruimte krijgen om te innoveren, zeker nu er weer wat licht-

Henk Berg: staatsschuld De staatsschuld is afgenomen van 63,4 naar 59,0 procent, dat scheelt 45 miljard euro. Wel mooi om te zien dat je met boekhouden niet alleen geld kunt verdienen maar ook politieke problemen, zoals de 3 procentsnorm, kunt oplossen.

moet de handen uk de mouwen steken en slim ondernemen.

Het bedrijfsleven kan dat niet; dat

puntjes in de economic zijn.


Henk Dekker: knokken

De ontwikkelingen in informatie- I Hein van der Pasch: 'Creatieve aanpak kan helpen'. foto Hans-Peter van Velthoven technologie versnellen in een ongekend tempo. E-commerce en ICT en E-commerce zorgen voor de bouw al voorbij is, terwijl de winkelcentra knokken voor hun een verschuiving in de manier ander denkt dat het dieptepunt marktaandeel. Daarbij moet een waarop we werken en winkelen. media 2014 zal zip. Door de afgeoneerlijk voordeel warden uitge- Ondernemers doen er goed aan bouwde capaciteiten en het sterk nut. Bijvoorbeeld: sinaasappels deze nieuwe technieken te incor- gereduceerde aantal vakmensen warden via de website en via een poreren zodat ze mede gebruik zijn er naast nieuwe kansen ook speciaalzaak aangeboden. Het on- kunnen maken van de mogelijk- nog veel uitdagingen voor de seceerlijk voordeel is dan dat de spe- heden en die niet als een gevaar tor. ciaalzaak ze ook kan laten proe- van buitenaf te zien. Bedrijven ven. Hoe het ook zij, de informa- die op dit gebied innovatief zijn Hanno Littink in de plus tietechnologie heeft onmisken- zien we op dit moment als eerste Onze overheid, gekenmerkt door baar zijn stempel gedrukt op het profiteren van de aantrekkende haar stabiele fiscale beleid, kiest economic. er dit jaar voor om toch liever mozakendoen.
dulaire tuinkantoren te stimule-

Hein van der Pasch: creatief Er is onvoldoende geld voor innovaties. Een creatieve aanpak kan helpen. Het wordt moeilijker als een nieuw bedrijfwerkt aan baanbrekende innovaties met een lan-

met accu, dan eindigen we dit ge dme-to-market. Dan zijn finanjaar weer in de plus. Stiekem heb- ciers niet snel bereid risico's te neben we allemaal het idee dat het men. Gelukkig zijn startersleningen mogelijk via het samenwerbeter gaat. kingsproject Gelderland ValoriChris Doomemik: extra boost
seert.

In de eerste honderd dagen als

nieuwe directeur van Health Val- Ronald Migo: Euregio

ren! Laten we hopen dat het net Roy Tillman: strijdig Rene Jansen: versnelling De groeiversnelling in de tweede De berichten zijn tegenstrijdig dit zo'n positieve invloed heeft op helft van 2013 zorgt voor een ho- keer. De een roept dat de crisis in ons economisch tij als de auto's ger BBP-volume aan het begin van 2014 dan wij hadden verwacht en een bijstelling van onze procent naar i procent. Naar onze verwachting zal de werkgelegenheid in 2014 verder dalen, vooral in de zorg. Daardoor daalt het gemiddelde reeel beschikbare inkogroeiprognose voor 2014 van 0,5

ley kijk ik met verwondering en bewondering naar de bedrijvigheid in de regio. Op 13 maart vond het Health Valley Event plaats, de ontmoetingsplek voor iedereen die zich met zorginnovatie bezighoudt. Ik ben er zeker

Barometer 6,9-7,0
Naam

De uitspraak van de commissaris van de Koning Wim van de Donk die hi] een paar weken geleden deed is prikkelend: ,,We moeten voorkomen dat we goed zijn in wat gisteren van belang was!" Hij onderstreepte het immense bevan dat we hier door middel van lang van goede samenwerking in verbinding de bedrijvigheid in de de regio en Euregio waarbij groei regio weer een extra boost heb- en innovatie de trefwoorden zijn. ben gegeven.
Theo Lemmen: ozb

Bedrijf
OSG 7,4-7,4
oud-directeur KvK 7,1-7,1 Rabobank 6,0-6,6 Ondernemerscafe 7,1-7,4 Cold Stores 6,7-6,7 Mercator Incubator 7,0-7,0 Chemische bouwstoffen 7,2-7,3

RoyTillman

men van huishoudens in 2014 opnieuw; het consumptievolume zal ook dit jaar vermoedelijk afnemen.

HenkBerg

Theo Lemmen Michiel Smits

Ronald Migo Ren6 Jansen

Jan Btokland Hein van der Pasch Marcel Hielkema


Hanno Littink Henk Dekker Eline Koers

Eline Koers: veel vertrouwen

DTZ Zadelhoff 8,0-8,0 VNO-NCW 6,5-7,0


Bax Advocaten 6,4-7,0 Radboud Universiteit 6,0-6,5 Lindus 6,2-6,4 Kamps

Esther-Mirjam Sent: voorspellen Sociale wetenschappen zijn doordrenkt van zogenaamde self-fulfilling en self-defeating voorspellingen. Dat wil zeggen, binnen een sociale context kunnen voorspellingen het gedrag van de betrokkenen zodanig veranderen dat dit de voorspelling waarmaakt of juist verpest. Laten we hopen dat het voorzichtig economisch herstel waargemaakt wordt door de
recente CPB-raming.

Met de verkiezingen in zicht, is het goed te vermelden dat de belangrijkste lokale inkomstenbron de ozb is. De huizen zijn 12 procent minder waard geworden, maar de ozb-heffing is met 19 procent gestegen. De gaten in de begrating warden dus over de rug van de huizenbezitter gedicht.

Makelaarsland kwam met goed zijn er niet eerder zo veel huizen

nieuws over de huizenmarkt. Sinds het uitbreken van de crisis verkocht in de eerste maand van het jaar als in januari 2014. In ver-

Guido Dierick: vindingrijk

(( Gatenin begroting
worden over de

Esther-Mirjam Sent

Weeghel Doppenberg 6,5-7,0

gelijking met januari 2013 zijn er

zelfs twee keer zo veel huizen ver-

kocht. Ookhet aantal bezichtigingen is volgens Makelaarsland sterk gestegen naar ongeveer iSo.ooo bezichtigingen. Michiel Smits: verschuiving

Bart van Meer Guido Dierick

OKA 6,0-7,0 NXP 7,5-7,5

Nederlandse bedrijven steeds vindingrijker. Nederlandse ondernemingen hebben in 2013 per inwoner meer octrooien aangevraagd dan de Verenigde Staten en Duitsland. NXP is wereldwijd marktleider als het gaat om het secure element in bankpassen en andere betaalsystemen. Die kennis wenden

Begin maart kopte de Telegraaf:

mg van de
huizenbezitter

gedicht
Theo Lemmen