Platon

OMUL POLITIC
sau Despre regalitate; dialog logic

SOCRATE THEODOROS STRĂINUL SOCRATE CEL TÂNĂR. SOCRATE ult! recu"o#ti"$! a# putea %ice c! &$i datore%' T(eodoros' pe"tru cu"o#ti"$a cu T(eaitetos #i' de ase)e"ea' cu Str!i"ul*+,. THEODOROS -"dat! &"s!' Socrate' &)i .ei datora &"treit! recu"o#ti"$!; #i aceasta' dup! ce ei &$i .or /i &"/!$i#at o)ul politic #i /iloso/ul. SOCRATE 0i"e' drag! T(eodoros' dar pute) spu"e c! a) au%it toc)ai u" ast/el de lucru de la u" at1t de 2u" cu"osc!tor al calculului #i geo)etriei3*4, THEODOROS Ce a"u)e' Socrate3 SOCRATE 5aptul de a da .aloare egal! /iec!ruia di"tre cei doi oa)e"i' care se deose2esc &"tre ei )ai )ult pri" ci"stea de care se 2ucur!' dec1t pri" propor$ia aceea speci/ic! artei .oastre*6,. THEODOROS 0i"e %ici' pe A))o"' %eul "ostru*7,' Socrate; #i cu dreptate' #i' de ase)e"ea' pe 2a%a u"ei /oarte 2u"e )e)orii )i8ai criticat gre#eala de calcul. Dar discu$ia cu ti"e pri.itoare la aceasta o .oi relua )ai apoi. Tu' &"s!' Str!i"ule' "u8$i pierde deloc 2u"!.oi"$a /a$! de "oi' ci alege &" co"ti"uare ca su2iect /ie o)ul politic' /ie /iloso/ul #i' dup! ce ai ales' e9pu"e8l a)!"u"$it. STRĂINUL Toc)ai aceasta tre2uie s! /ace) "oi &" co"ti"uare' T(eodoros' odat! ce "e8 a) #i apucat de trea2! &"tr8o pro2le)!; #i "u tre2uie s! re"u"$!) )ai &"ai"te de a a:u"ge la cap!t #i cu aceasta. Dar ce8ar tre2ui s! /ace)' oare' cu T(eaitetos acesta3 THEODOROS La ce te re/eri3 STRĂINUL S!8l l!s!)' oare' s! se odi("easc! pu$i"' &"locui"du8l cu colegul s!u de palestr!' cu t1"!rul Socrate3 Sau cu) alt/el )! s/!tuie#ti3 THEODOROS -"locuie#te8l' a#a cu) spui; c!ci' /ii"d ti"eri a)1"doi' .or suporta )ai u#or toat! di/icultatea discu$iei' dac! su"t l!sa$i s!8#i trag! pu$i" su/letul. SOCRATE ;i "ici "8ar /i de )irare' Str!i"ule ca a)1"doi s! ai2! de u"de.a o a"u)it! &"rudire cu )i"e. C(iar .oi spu"e$i c! u"ul pare s!8)i se)e"e dup! aspectul /e$ei' iar cel!lalt dup! "u)ele ide"tic cu al )eu #i aceast! de"u)ire co"$i"e u" /el de /a)iliaritate. ;i &"totdeau"a tre2uie s! re/ace) 2ucuro#i' pri" co".or2iri' cu"o#ti"$a cu cei &"rudi$i cu "oi. Cu T(eaitetos eu &"su)i )i8a) &)pletit ieri g1"durile*<, #i c(iar adi"eaori*=, l8a) au%it r!spu"%1"d; cu Socrate' &"s!' deloc; tre2uie' deci' s!8l cercete% #i pe el. ie' &"s!' &)i .a r!spu"de )ai t1r%iu*>,; s!8$i r!spu"d! $ie acu)? STRĂINUL A#a s! /ie. Ei' ti"ere*@, Socrate' au%i ce spu"e Socrate3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da.

STRĂINUL E#ti de acord' deci' cu ce spu"e3 SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar /oarte de acord. STRĂINUL Se pare c! di" partea ta "u8i "ici o piedic!; la /el' 2a &"c! #i )ai pu$i"' tre2uie s! /ie #i di" partea )ea. Dar' dup! so/ist' este "ecesar' dup! p!rerea )ea' s! cercet!) a)1"doi o)ul politic; spu"e8)i deciA tre2uie pus #i acesta pri"tre cei ce au cu"oa#tere #tii"$i/ic!' sau cu) alt/el3 SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! da? STRĂINUL Tre2uie' deci' s! di.i%!) #tii"$ele tot la /el ca atu"ci c1"d a) cercetat #i su2iectul a"terior3*B, SOCRATE CEL TÂNĂR Nu)aidec1t? STRĂINUL Dar' ti"ere Socrate' &)i pare c!' &" /apt' "u tre2uie a#e%a$i &" aceea#i sec$iu"e. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar atu"ci3 STRĂINUL -" alta. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a se pare. STRĂINUL A#adar' pe u"de a) putea g!si c!rarea spre #tii"$a politic!3 C!ci tre2uie s8o g!si) #i tre2uie ca' separ1"d8o de toate celelalte' s!8i i)pri)!) o si"gur! pecete; apoi' dese)"1"d toate celelalte c!r!ri care se &"dreapt! &" direc$ii di/erite drept o alt! specie' s! deter)i"!) spiritul "ostru s! co"ceap! toate #tii"$ele ca /ii"d co"stituite di" dou! specii*+C,. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar asta este trea2a ta' Str!i"ule' cred eu' iar "u a )ea? STRĂINUL Tre2uie' &"s!' s! de.i"! #i a ta' ti"ere Socrate' &" ca%ul &" care o .o) clari/ica &)preu"!. SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e ai spus? STRĂINUL Dri" ur)are' arit)etica #i alte c1te.a arte &"rudite cu ea "u su"t ele lipsite de orice aspect practic #i "u de$i" ele "u)ai /aptul de a cu"oa#te3 SOCRATE CEL TÂNĂR A#a este. STRĂINUL De de alt! parte' la r1"dul lor' artele care se re/er! la dulg(erie E sau la orice /el de acti.itate )a"ual! E posed! #tii"$a' ca #i cu) ea ar cre#te deodat! cu ac$iu"ea' #i ele E #tii"$! #i practic! E cola2orea%! la producerea' pri" i"ter)ediul lor' a o2iectelor' i"e9iste"te )ai &"ai"te. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) alt/el' dar3 STRĂINUL -)parte acu) toate #tii"$ele dup! acest criteriu' d1"d u"ei grupe "u)ele de #tii"$e practice' celeilalte pe cel de #tii"$e teoretice*++,. SOCRATE CEL TÂNĂR 5ie cu) .rei? Deci e9ist! dou! specii ale #tii"$ei co"siderate ca &"treg. STRĂINUL Dar' oare' .o) "u)i "oi o) politic #i su.era"ul' #i st!p1"ul u"ei case' #i pe ad)i"istratorul ei' ca #i cu) a) &"$elege pri" toate acestea u" si"gur lucru' sau a) putea spu"e c! su"t tot at1tea arte c1te "u)e au /ost date3 Dar' )ai degra2!' ur)ea%!8)! pe alt! cale? SOCRATE CEL TÂNĂR De care3 STRĂINUL De aceastaA dac! ci"e.a' care8i u" si)plu particular' este capa2il s!8i dea u" s/at u"ui )edic pu2lic*+4,' oare' "8ar tre2ui s!8i d!) acestuia acela#i "u)e de art! ca aceluia c!ruia el &i d! s/atul3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da. STRĂINUL Cu) adic!3 S! %ice) c! u" i"s oarecare' care este u" si)plu particular' este capa2il s! dea s/aturi altuia care do)"e#te peste "i#te $i"uturi; oare' "u .o) spu"e c! el posed! #tii"$a pe care tre2uie s! o posede c1r)uitorul3 SOCRATE CEL TÂNĂR Fo) spu"e' desigur? STRĂINUL Dar #tii"$a ade.!ratului rege este #tii"$a regal!3

SOCRATE CEL TÂNĂR Da. STRĂINUL Iar cel care a do21"dit8o' /ie c! s8ar &"t1)pla s! /ie c1r)uitor' /ie si)plu particular' cu totul pe drept .a /i "u)it GregalH' &" co"/or)itate cu aceast! art! a sa3 SOCRATE CEL TÂNĂR De drept' desigur? STRĂINUL ;i deopotri.! #i ad)i"istratorul' #i st!p1"ul. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) adic!3 STRĂINUL Cu)3 Oare' situa$ia u"ei gospodarii )ari #i di)e"siu"ea u"ui ora# )ic se .or deose2i &" .reu" /el &" pri.i"$a c1r)uirii3*+6, SOCRATE CEL TÂNĂR -" "ici u" /el. STRĂINUL A#adar' re/eritor la pro2le)a pe care toc)ai o e9a)i"!)' este clar c! #tii"$a pri.itoare la toate acestea este u"a si"gur!; dac! a) "u)i8o /ie #tii"$! regal!' /ie politic!' /ie eco"o)ic!' "u este "ici o di/ere"$! aici3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) alt/el3 STRĂINUL Dar este la /el de clar c! orice su.era"' pe"tru a8#i )e"$i"e puterea' se &"crede &" )ic! )!sur! &" 2ra$ele #i &" tot corpul s!u' &" co)para$ie cu i"telige"$a #i cu /or$a spiritului s!u. SOCRATE CEL TÂNĂR E.ide"t. STRĂINUL Fo) spu"e' a#adar' cu .oia ta' c! regele este )ai apropiat de #tii"$a teoretic!' dec1t de artele )a"uale #i' &" ge"eral' de #tii"$a practic!. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL -"s! .o) pu"e "oi' oare' toate acestea E #tii"$a politic! #i o)ul politic' #tii"$a regal! #i o)ul regal*+7, E la u" loc' ca #i cu) ar /i o u"itate3 SOCRATE CEL TÂNĂR E.ide"t? STRĂINUL Oare' "8a) progresa )ai u#or' dac!' dup! aceea' a) di.i%a #tii"$a teoretic!3 SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar /oarte u#or? STRĂINUL Co"ce"trea%!8$i ate"$ia #i .e%i dac! "u o2ser.!) &" aceasta o separa$ie "atural!. SOCRATE CEL TÂNĂR Care a"u)e3 STRĂINUL Aceasta. A.ea)' "u8i a#a' o art! a calculului3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da. STRĂINUL Ea /!cea parte &" )od sigur' dup! p!rerea "oastr!' di"tre artele teoretice. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL ;i ce alt! /u"c$ie &i .o) atri2ui "oi #tii"$ei calculului' dup! ce ea a /!cut cu"oscut! di/ere"$a di"tre "u)ere' dec1t aceea de a e)ite :udec!$i despre cele cu"oscute3 SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar' ce alt! /u"c$ie3 STRĂINUL De pild!' "ici u" ar(itect "u este el &"su#i )u"citor' ci co"duc!torul )u"citorilor. SOCRATE CEL TÂNĂR Da. STRĂINUL El depu"e o acti.itate de cu"oa#tere #i "u u"a )a"ual!. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a este? STRĂINUL Deci' pe drept s8ar putea spu"e c! el particip! la #tii"$a teoretic!. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu sigura"$!? STRĂINUL Dar acestuia' dup! ce a e)is :udec!$i &" pri.i"$a celor cu"oscute' "u8i r!)1"e' cred' doar s! pu"! pu"ct #i s! plece' a#a cu) /!cea cel care calcula' ci el tre2uie s! i"dice /iec!ruia di"tre )u"citori ce are de /!cut' p1"! c1"d ace#tia ter)i"! ceea ce le8a /ost co)a"dat. SOCRATE CEL TÂNĂR Ade.!rat?

STRĂINUL A#adar ast/el de arte' ca #i toate ce su"t legate de #tii"$a calculului' su"t teoretice' iar cele dou! ge"uri ale #tii"$elor teoretice se deose2esc &"tre ele pri" aceea c! u"ele :udec!' altele &"dru)!3 SOCRATE CEL TÂNĂR A#a pare a /i. STRĂINUL DeciA dac! &" #tii"$a teoretic!' luat! ca &"treg' a) disti"ge o parte directi.! #i o alta critic!*+<,' a) putea spu"e c! a) di.i%at8o corect3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da. Dup! p!rerea )ea' cel pu$i"? STRĂINUL Dar' desigur' este de dorit s! e9iste u" acord &"tre cei ce ac$io"ea%! &" co)u". SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL De "e8a) &"$elege "oi ca #i p1"! acu)' "e8a) putea lipsi 2ucuro#i de p!rerile altora? SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Hai acu)' spu"eA &" care di" aceste dou! arte tre2uie s! pu"e) o)ul regal3 oare' &" cea critic!' co"sider1"du8l ca pe u"ul care doar re/lectea%!' sau' )ai degra2!' .o) co"sidera c! $i"e de ra)ura directi.!' ca u"ul care co)a"d!3 SOCRATE CEL TÂNĂR -" aceasta di" ur)!' )ai &"cape &"doial!3 STRĂINUL Acu) ar tre2ui s! .ede) dac! a) putea di.i%a &" .reu" /el #i arta directi.!' la r1"dul ei. Eu cred c! ea se di.ide ast/elA a#a precu) arta "egustorului se deose2e#te de cea a celui care8#i .i"de el &"su#i produsele proprii' tot ast/el &)i pare c! se deose2e#te ge"ul regalit!$ii de cel al crai"icilor. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL Negustorii' dup! ce au procurat di" alt! parte )ar/a .1"dut! &"tr8u" /el )ai &"t1i de al$ii' o .1"d la r1"dul lor pe"tru a doua oar!. SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar a#a? STRĂINUL La /el #i specia crai"icilorA pri)i"d ea ordi"e g1"dite #i poru"cite de al$ii' le poru"ce#te' la r1"dul ei' a doua oar! altora. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte ade.!rat? STRĂINUL Dar atu"ci' cu)3 -" /elul acesta .o) co"/u"da arta regalit!$ii cu cea (er)e"eutic!*+=,' cu cea a co)a"da"tului de .1sla#i' a g(icitorului' a crai"icului #i cu )ulte alte arte &"rudite cu acestea' ca u"ele care E toate E au de8a /ace cu /aptul de a poru"ci3 Sau' poate' .rei ca' a#a cu) a) procedat p1"! acu) pri" co)para$ie' tot pri" co)para$ie s! co"ti"u!) #i &" pri.i"$a "u)elui' de .re)e ce se &"t1)pl! ca acest ge" al celor care c1r)uiesc pri" autoritate proprie s! "u ai2! u" "u)e; pe aceast! cale' oare' s! le di.i%!)' pu"1"d pe de o parte ge"ul regalit!$ii &" grupa celor autodirecti.e' pe de alta' pe toate celelalte' /!r! a "e )ai /ace gri:i &" pri.i"$a lor #i l!s1"du8l pe .reu" altul s! le dea "u)e3 C!ci "oi a.e) de cercetat c1r)uitorul' #i "u opusul lui. SOCRATE CEL TÂNĂR E9act a#a? STRĂINUL Dup! ce' a#adar' ge"ul autodirecti. a /ost :udicios deli)itat de celelalte' deose2i"du8l pri" opo%i$ia di"tre caracterul str!i"' &" ca%ul acelora' #i caracterul propriu al puterii e9ercitate' &" ca%ul s!u' "8ar tre2ui' oare' ca #i pe acesta s!8l cercet!) la r1"dul lui' spre a .edea dac! "u a.e) &" el .reo di.i%iu"e adec.at!3*+>, SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! da? STRĂINUL ;i se pare c! o #i a.e); dar' co"ti"u! di.i%iu"ea odat! cu )i"e ur)!ri"du8 )! &"deaproape. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce /el3

STRĂINUL Oare' "u .o) g!si c! to$i c1r)uitorii' oric1$i a) putea "oi co"cepe' care se /olosesc de puterea de a co)a"da' ac$io"ea%! cu scopul de a produce*+@, ce.a3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL ;i "u este greu deloc s! &)p!r$i) &" dou! toate cele produse. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce /el3 STRĂINUL Di"tre toate' u"ele su"t a"i)ate' cred eu' altele i"a"i)ate. SOCRATE CEL TÂNĂR Da. STRĂINUL Toc)ai pri" re/erire la acestea .o) di.i%a partea directi.! a #tii"$ei teoretice' dac! a) .rea s8o /ace). SOCRATE CEL TÂNĂR &" ce /el3 STRĂINUL Asocii"d o parte eu producerea celor i"a"i)ate #i pe cealalt! cu producerea celor a"i)ate; si' &" /elul acesta' de:a &"tregul se .a /i di.i%at &" dou!. SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai. STRĂINUL S8o l!s!) la o parte de8acu) pe u"a di"tre ele' s8o lu!) pe cealalt! #i' lu1"d8 o' s8o di.i%!) #i pe aceasta' pri.it! ca u" tot' &" dou! p!r$i. SOCRATE CEL TÂNĂR ;i pe care di"tre acestea dou! spui c! ar tre2ui s8o lu!) &" discu$ie3 STRĂINUL Sigur c! pe cea care se re/er! la c1r)uirea celor a"i)ate. C!ci' desigur' #tii"$a regalit!$ii "8a co)a"dat "iciodat! celor i"a"i)ate' precu) #tii"$a ar(itecturii' ci' /ii"d )ai "o2il!' "u)ai celor a"i)ate #i "u)ai &" leg!tur! cu acestea #i8a c1#tigat di"totdeau"a puterea. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.!r? STRĂINUL Iar &" pri.i"$a "a#terii #i cre#terii celor .ii s8ar putea o2ser.a c! e9ist! o grup! de a"i)ale cu cre#terea i"di.idual!*+B, #i alta de a"i)ale care au &" co)u" gri:a cre#terii puilor adu"a$i &" tur)e. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a este? STRĂINUL Iar c1t pri.e#te o)ul politic' .o) g!si c! el "u cu"oa#te o cre#tere i"di.idual!' ca &" ca%ul celui care8#i &"gri:e#te 2oul sau al celui care8#i &"gri:e#te calul' ci el sea)!"! )ai degra2! cu cresc!torul de cai #i cu cresc!torul de 2oi. SOCRATE CEL TÂNĂR Cel pu$i" &"/!$i#at ca acu)' a#a pare. STRĂINUL Dar cu) s! "u)i) grupa .ie$uitoarelor cu cre#terea &" co)u" a tuturor )e)2rilorA a"i)ale Gcu cre#tere &" tur)!H sau Gcu cre#tere colecti.!3H*4C,. SOCRATE CEL TÂNĂR Oricu)' dac! co".i"e ra$io"a)e"tului. STRĂINUL 0i"e' ti"ere Socrate; dac! .ei .eg(ea s! "u te preocupi prea )ult de cu.i"te' cu .1rsta te .ei ar!ta tot )ai 2ogat &" &"$elepciu"e? Dar acu) s! /ace) cu) ai poru"citA oare' &"$elegi c! s8ar putea ar!ta c! aceast! cre#tere &" tur)! are u" du2lu aspect #i c! se poate /ace ca #i cercetarea "oastr! s! se &"drepte "u asupra celor dou! p!r$i' luate la u" loc' ci asupra u"eia di"tre :u)!t!$i3 SOCRATE CEL TÂNĂR ! .oi str!dui. ;i &)i pare c! u"a di"tre aceste p!r$i este cea re/eritoare la oa)e"i' cealalt! la a"i)ale. STRĂINUL Cu cea )ai )are str!dui"$!' &"tr8ade.!r' #i cu cel )ai )are cura: ai /!cut aceast! di.i%iu"e? Dar' pe c1t "e st! &" puti"$!' s! "u "i se )ai &"t1)ple acest lucru? SOCRATE CEL TÂNĂR Care a"u)e3 STRĂINUL S! "u )ai opu"e) o parte )ic! altor "u)eroase p!r$i )ari; #i aceasta /!r! s! lu!) &" co"siderare specia; di)potri.!' partea s! ai2! cu si"e specia sa. Este gro%a. s! despri"%i i)ediat ceea ce ai de cercetat de rest; "u)ai s! /ie corect? A#a #i tu adi"eaori' cre%1"d c! ai reali%at o di.i%iu"e 2u"!' ai gr!2it ra$io"a)e"tul .!%1"d c! acesta se &"dreapt! spre o). C!ci' priete"e' "u este u" lucru sigur s! /aci di.i%iu"i /oarte )ici; &"s! este )ai sigur s! &"ai"te%i &"

ie$uitoare' pe de alta.ra$io"a)e"t pri" di.i%at3 STRĂINUL -" se"sul c! tot a#a ar gre#i ci"e.i%a' a#a precu) /ac cei )ai )ul$i de pe aici' pu"1"d pe de o parte "ea)ul GgrecH' co"sider1"du8l o u"itate deose2it! de celelalte' #i' pe de alta' pe toate celelalte "ea)uri' "u)i"du8 le cu u" si"gur cu. Acest lucru este i)porta"t pe"tru orice cercetare*4+.i%are pe :u)!t!$i. Dar #i )ai 2i"e #i )ai e9act s8ar putea di.it' iar su2iectul pe care toc)ai l8ai propus s!8l l!s!) pe alt! dat!' c1"d . SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce se"s' Str!i"ule' spui aceasta3 STRĂINUL S! &"cerc s! )! e9pri) )ai clar' di" 2u"!. S! "e &"toarce) acu) la el' /ii"d u" lucru )ai potri. #i di" cau%a acestei si"gure de"u)iri ei cred c! aceast! di.a' care ar crede c! &)parte "u)erele &" dou! specii separ1"d o )iriad! di" toate' ca #i cu) ar separa o specie' #i pu"1"d pe"tru tot restul "u)erelor u" si"gur "u)e' cre%1"d' #i de ast! dat!' c! ar o2$i"e u" alt ge" opus celuilalt.!r? .ie$uitoarelor' ai r!spu"s cu /oarte )are sigura"$! c! e9ist! dou! ge"uri de ast/el de .a /i? STRĂINUL Acu)' spu"e8)i ce ur)ea%!? SOCRATE CEL TÂNĂR Ce a"u)e3 STRĂINUL Dreci%ea%! acel pu"ct de u"de digresiu"ea "oastr! "e8a &"dep!rtat at1t? A) /oarte clar i)presia c! de acolo' de u"de tu' &"tre2at /ii"d cu) s8ar putea &)p!r$i arta cre#terii &" tur)! a . Dar &" )o)e"tul de /a$! este i)posi2il s! l!)uri) aceste lucruri /!r! s! "e scape ce.a )ai u#or particularit!$ile lor..or o2ser. -" acest se"s #i "u &" cel!lalt s! a/ir)i de acu) &"ai"te' c! au /ost spuse de )i"e aceste lucruri' ti"ere Socrate? SOCRATE CEL TÂNĂR A#a .ie$uitoare' #i a"u)eA ge"ul u)a"' pe de o parte' #i u" altul si"gur' al tuturor celorlalte . SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.or2ire u"ele cu altele. &" ge" )asculi" #i ge" /e)i"i"' iar lidie"ii #i /rigie"ii sau alte "ea)uri s8ar putea lua separat' opu"1"du8i celorlal$i' doar atu"ci c1"d este i)posi2il s! de)o"stre%i c! /iecare sec$iu"e este &" acela#i ti)p #i ge" #i parte.!rat. Sau a#a cu) ar gre#i ci"e.i%a' at1t pe specii' c1t #i di(oto)ic' dac! s8ar &)p!r$i "u)erele &" pare #i i)pare' "ea)ul o)e"esc*44. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte ade.a care' dori"d s! &)part! "ea)ul o)e"esc &" dou!' ar di.o) a.oi"$! pe"tru /irea ta' ti"ere Socrate. ast/el se . Dar' Str!i"ule' cu) a) putea &"$elege )ai e9act lucrul ur)!tor' #i a"u)e c! ge"ul #i partea "u su"t acela#i lucru' ci su"t di/erite u"ul /a$! de altul3 STRĂINUL O' tu prea82u"ule' "u8i u" lucru lipsit de i)porta"$! ceea ce propui tu s! l!)uri)? Dar "e8a) &"dep!rtat de:a )ai )ult dec1t tre2uie de la su2iectul propus' #i tu &)i ceri s! "e &"dep!rt!) #i )ai )ult.i%iu"e repre%i"t! u" si"gur "ea).!ra$i cercet!tori. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar &" ce se"s spui tu c! "oi "u a) procedat corect adi"eaori c1"d a) di. Dar /ere#te8te s! cre%i c! ai au%it de la )i"e o e9plica$ie e9act! &" aceast! pro2le)!? SOCRATE CEL TÂNĂR -" care a"u)e3 STRĂINUL -" aceea c! specia #i partea su"t lucruri di/erite &"tre ele.1"t E G2ar2ariH.ea ti)p )ai )ult' spre a8l l!)uri ca "i#te ade. SOCRATE CEL TÂNĂR Adic!3 STRĂINUL Adic! /aptul c! atu"ci' c1"d &"t1l"i) specia' este o2ligatoriu s! e9iste #i partea acestui lucru pe"tru care ea este specieA dar "u este deloc "ecesar ca partea s! /ie #i specie.a. Tre2uie s! &"cerc!) s! duce) )ai departe' c(iar #i cu pu$i"' aceast! pro2le)!' spre o clari/icare )ai 2u"! dec1t )ai8"ai"te. c(iar dac! ele su"t "e"u)!rate' disti"cte #i "e&"$eleg1"du8se &" .

Ce3 STRĂINUL U" lucru di"tre cele despre care' poate' ai au%it adesea' c!ci eu #tiu c! "u ai .1"d &" . Dri)ele' a. STRĂINUL Atu"ci' pe"tru acel ca%' tre2uie s! di.ie$uitoare.i acu) r!spu"de8)i? SOCRATE CEL TÂNĂR Da. poate' ast/el' &"s!#i discu$ia &$i . SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e? STRĂINUL. STRĂINUL S! "u )ai di.i%!) &"treg "ea)ul de . SOCRATE CEL TÂNĂR Care "eca%3 STRĂINUL Deoarece "u a) di.i%!)' deci' ca atu"ci' a.!rate? STRĂINUL Dar acela#i lucru l8ar /ace' dac! ar /i &"%estrat! cu ra$iu"e' orice alt! . S! &"cerc!)' deci' s! "e /eri) de orice ra$io"a)e"t de acest /el? SOCRATE CEL TÂNĂR Dar cu)3 STRĂINUL S! "u )ai di.i despre c1rdurile de g1#te #i de cocori #tii #i cre%i c! e9ist!' c(iar dac! "8ai cutreierat c1)piile tesalie"e.ie$uitoarelor luat ca &"treg' ca s! "u "i se )ai &"t1)ple acela#i "eca%.!%ut )ai degra2!' di" aceia care tr!iesc &" lacuri la "oi.ie$uitoare de tur)! e9ist! u" ge" ac.!%ut adesea' iar despre ceilal$i a) au%it de la )ul$i. SOCRATE CEL TÂNĂR . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL De aceea te8a) &"tre2at toate acestea' c!ci' &" co"/or)itate cu criteriul (ra"ei acestor .er2. SOCRATE CEL TÂNĂR .i%!) "ea)ul . C1t despre aceast! #tii"$! pe care o c!ut!) "oi' ea se aplica #i se aplic! la a"i)ale do)estice' #i a"u)e la cele do)estice care tr!iesc &" tur)!. A#a8i3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da.eai u" si"gur "u)e pe"tru toate.STRĂINUL . SOCRATE CEL TÂNĂR A#a #i este? .i%a dup! acelea#i pri"cipii ca #i ti"e' opu"1"du8i pe cocori' co"sidera$i ca u" tot' celorlalte . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) adic!3 STRĂINUL De"tru "oi partea directi. Dar poate c! ai .i%iu"ea artei cre#terii &" co)u".ide"$! pe si"e &"su#i #i lu1"du8le la u" loc pe toate celelalte .a ar!ta )ai u#or ceea ce tu te gr!2e#ti s! de/i"e#ti.1"d8o' s!l2atice.i%at /!r! gra2!' a) a:u"s la cap!t )ai &"cet.ie$uitoare' precu) cocorul sau oricare altaA aceasta ar di.!%ut tu &"su$i pe#ti di" cei ce tr!iesc &" Nil sau &" ele#teele regale.i8i 2i"e c! s8a &"t1)plat a#a' Str!i"ule? STRĂINUL A#a s! /ie? S! &"cerc!) s! relu!) de la cap!t di.ie$uitoare &" dou!' #i a"u)e &" do)estice #i s!l2atice. SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur' di" ace#tia a) .i acestea su"t ade.i )i8ai ar!tat clar c! tu cre%i c!' lu1"d o parte' po$i &"dep!rta restul' ca /ii"d u" si"gur ge"' de . C!ci gra2a "e8a /!cut s! su/eri) #i acu) "eca%ul' ca8" pro.1"d o "atur! care ad)ite &)2l1"%irea' se "u)esc do)estice' celelalte' "ea. SOCRATE CEL TÂNĂR Da. SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! "8ar )ai tre2ui deloc s! "i se &"t1)ple a#a ce. #i ast/el' sco$1"du8se &" e. .atic #i altul terestru.ie$uitoare di)preu"! cu o)ul' ar da acestora ca "u)e "u altul dec1t pe cel de Ga"i)aleH. STRĂINUL .edere' doar &"tregul' #i "ici s! "u "e gr!2i) s! a:u"ge) )ai repede la #tii"$a politic!.a? STRĂINUL C!ci tot &" /elul acesta a) gre#it #i )ai &"ai"te.re)e ce' "u)i"du8le a"i)ale' tu a.! a #tii"$ei teoretice era asociat! ge"ului "u)it cre#terea a"i)alelor' )ai e9act' cre#terea a"i)alelor care tr!iesc &" tur)!.

SOCRATE CEL TÂNĂR Ei 2i"e' eu le . STRĂINUL Di. c!ci oricui &i este clar? SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL Deci' orici"e ar putea di.ie$uitoarelor' re%er.i atu"ci3 5!r! &"doial! c! o)ul politic tre2uie c!utat la cele )erg!toare. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) tre2uie deci s! spu"3 STRĂINUL Ast/elA /ii"d di. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a s! /ie' deci' "u)ite? C!ci pare a /i &"dea:u"s de clar. c!ci' "e/ii"d &"c! o2osi$i o . 5ii ate"t' deci' la di. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte ade. STRĂINUL Iar regeleI cred c! "e este clar c! el p!store#te o tur)! /!r! coar"e. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL -)p!r$i"du8le &" %2ur!toare #i )erg!toare.e#te p!r$ii di" ur)! ce cupri"de cor"utele' cel!lalt celei care grupea%! a"i)alele /!r! coar"e.o) )ai c!uta s! a/l!) de care di" p!r$i $i"e #tii"$a regal!.aticeH' iar pe cealalt!' G#tii"$a cre#terii a"i)alelor terestreH. STRĂINUL . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u /ie clar3 .ie$uitoarelor terestre care8#i duc .1"d pe"tru /iecare di" acestea partea corespu"%!toare di" aceast! #tii"$!3 Ast/el .o) putea "u)i o parte G#tii"$a cre#terii a"i)alelor ac. SOCRATE CEL TÂNĂR De ce criteriu3 STRĂINUL De acela c! u"ele su"t lipsite de coar"e #i Galtele cor"ute. la &"ceput' sau c(iar la )i:locul dru)ului' "e8ar /i /ost )ai greu s! reali%!) ceea ce "e propu"e). Dar acu)' dac! #i tu .i%a "ea)ul . SOCRATE CEL TÂNĂR Clar? STRĂINUL . C!ci' dac! ai . Sau "u cre%i c! #i cel )ai pu$i" i"telige"t' ca s! %ic a#a' ar spu"e c! a#a crede3 SOCRATE CEL TÂNĂR 0a cred #i eu? STRĂINUL Tre2uie apoi s! ar!t!) c! grupa a"i)alelor )erg!toare se &)parte &" dou!' precu) "u)erele adi"eaori.STRĂINUL Iar acu) "u cre%i #i tu c! tre2uie s! &)p!r$i) &" dou! #tii"$a cre#terii &" co)u" a .i%at! &" dou! #tii"$a cre#terii a"i)alelor )erg!toare' u" do)e"iu al acesteia se potri.i%iu"i. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a se pare.rei a#a' s! )erge) pe calea cea )ai lu"g!. Ne este per)is s8o ur)!) pe aceea pe care a) dori8o? SOCRATE CEL TÂNĂR Dar cu)3 pe a)1"dou! "u8i posi2il3 STRĂINUL Deodat!' "u' /ii"$! )i"u"at!' dar pe r1"d sigur c! este posi2il.i%iu"e? SOCRATE CEL TÂNĂR Spu"e? STRĂINUL Cele )erg!toare #i tr!i"d &" tur)e di"tre cele do)estice pot /i #i ele &)p!r$ite &" dou! grupe' dup! "atura lor.i%ea%! opu"1"d o parte )ic! alteia )ari' #i alta )ai lu"g!' care se $i"e &"s! )ai aproape de ceea ce a) l!)urit )ai &"ai"te' #i a"u)e c! tre2uie s! &)p!r$i) pe c1t se poate &" :u)!t!$i.oi alege pe a)1"dou! pe r1"d? STRĂINUL Este si)plu' c!ci "u "e8a )ai r!)as )ult.i%1"d acu) #tii"$a cre#terii celor )erg!toare #i /olosi"du8te de cu. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a cred.1"tul'parteH' atri2uie8l /iec!reia di"tre cele dou! di.i spre $elul spre care "e poart! ra$io"a)e"tul se pare c! duc dou! c!iA u"a )ai scurt! care di.i ast/el "u .o) str!2ate )ai les"e.ia$a &" tur)!.!rat.rea s! le dai acestora "u)e' te8ai co)plica )ai )ult dec1t tre2uie. STRĂINUL .

i%a3 STRĂINUL Dup! cel co"/or) c!ruia' :usti/icat' di. STRĂINUL .! ocupa$i cu geo)etria. s! a:u"g! la cap!t #i cele di" ur)!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da' desigur? STRĂINUL Nu o2ser. SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Ai pre/era s8o &)p!r$i) &" a"i)ale cu copita despicat! #i a"i)ale cu copita &"treag!' sau &" a"i)ale de ras! &"cruci#at! #i a"i)ale de ras! pur!3 c!ci #tii ce8i asta' cred? SOCRATE CEL TÂNĂR Ce a"u)e3 STRĂINUL 5aptul c!' de e9e)plu' di" cai #i )!gari pot ap!rea pui co)u"i.!)' dar' c! regele apare cel )ai de)" de r1s' de . SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce se"s spui asta3 STRĂINUL Natura pe care #i8a do21"dit8o "ea)ul "ostru al oa)e"ilor a creat' "u8i a#a' u" alt /el de )ers dec1t cel al diago"alei la puterea a dou! picioare3*46. SOCRATE CEL TÂNĂR Da.oi' T(eaitetos #i cu ti"e' c!ci doar .i%iu"ile "oastre s8a iscat o "ou! situa$ie di" acelea de)"e de r1s3 SOCRATE CEL TÂNĂR Care a"u)e3 STRĂINUL Aceea c! "ea)ul "ostru o)e"esc este luat la u" loc #i pus s! se &"treac! cu "ea)ul cel )ai "o2il si' totodat!' #i cel )ai "ep!s!tor*47.erosi)il' oare' ca acelea ce su"t )ai &"cete*4<. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a #i "u alt/el? STRĂINUL Iar )ersul celuilalt ge"' la r1"dul lui' repre%i"t!' ca putere' diago"ala puterii "oastre' c!ci aceast! putere este' pri" /irea ei' de dou! ori dou! picioare. dar aceste dou! ge"uri' dup! ce criteriu le8a) putea di. SOCRATE CEL TÂNĂR F!dI #i &"t1)plarea este /oarte "osti)!? STRĂINUL Ei' #i ce3 Nu8i .i"e. C!ci "ea)ul c1i"ilor "ici "u )erit! s! /ie socotit &" r1"dul celor care tr!iesc &" tur)!.ide"t? STRĂINUL Acu) &)i pare c! #i aceasta tre2uie di.re)e ce co"curea%! &)preu"! cu tur)a sa #i alearg! &" acela#i r1"d cu 2!r2atul cel )ai 2i"e preg!tit pe"tru aceast! .i atu"ci cu care pare a a.i%at! &" dou!' ca #i cea de )ai8"ai"te.ea leg!turi o)ul politicA cu cele de ras! &"cruci#at! sau cu cele de ras! pur!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu cele de ras! pur!' e.ia$! "ep!s!toare3*4=.ie$uitoarelor' &" )!sura &" care su"t do)estice #i de tur)!.i )ai #tii c! tot restul acestei tur)e de a"i)ale do)estice "u cu"oa#te &"cruci#area &"tre rase.!) c! &" di.i aproape c! #tiu ceea ce ur)ea%! s!8)i l!)ure#ti? STRĂINUL Sigur' c!ci' dup! toate acestea' oare "u o2ser.e) de:a &)p!r$it &" detaliu' cu e9cep$ia acestor dou! ge"uri' &"treg "ea)ul .STRĂINUL -)p!r$i"d8o apoi #i pe aceasta &" p!r$i )ai )ici' s! &"cerc!) s! i8o atri2ui) acestuia pe cea care i se cu. SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai? .i%a$i . SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! "u. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL .. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar care a"u)e3 STRĂINUL Dup! diago"al!' desigur #i apoi dup! diago"ala diago"alei. SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! tre2uie? STRĂINUL Deci a. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u /ie a#a? .

STRĂINUL .ie$uitoarelor de tur)! 2ipede &" 2ipede /!r! pe"e #i 2ipede cu pe"e. SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e )i8ai r!spl!tit ra$io"a)e"tul' ac(it1"du8te ca de o datorie' #i' pu"1"d digresiu"ea drept c1#tig' c(iar l8ai &")ul$it? STRĂINUL Acu)' &"torc1"du8"e la &"ceput' (ai s! co"strui) di" aproape &" aproape' p1"! la cap!t' e9plicarea de"u)irii de art! a politicului? SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte 2i"e? STRĂINUL A#adar' dup! p!rerea "oastr!' di" #tii"$a teoretic!' la &"ceput a /ost separat! o parte directi. Sec$iu"ea despri"s! di" aceasta' si"gura care a )ai r!)as di" tur)a 2iped!' este cea a p!storirii oa)e"ilor #i c(iar acesta este o2iectul cercet!rii "oastre' adic!A ceea ce este "u)it at1t regal' c1t #i politic*4@. Apoi' "u)i"d o parte "u )ic! a acesteia di" ur)!' #tii"$a cre#terii rasei pure' o o2lig!) s! str1"g! la u" loc trei se)"i/ica$ii' dac! .a s! )i8o iei "u &"ai"te &"tre21"du8)! care este calea cea )ai scurt! spre de/i"irea regelui' las!8)! s! a:u"g eu &"ai"tea ta acolo? SOCRATE CEL TÂNĂR Cu )ult! pl!cere? STRĂINUL A# %ice' deci' c! tre2uie s! di.!rat. Cre#terea a"i)alelor' la r1"dul ei' a /ost despri"s! di" #tii"$a autodirecti..STRĂINUL A2ia acu)' ti"ere Socrate' a de. SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai? STRĂINUL Dar' ti"ere Socrate' oare a) #i &"/!ptuit ceea ce tu ai spus c! a#a este3 SOCRATE CEL TÂNĂR Ce a"u)e3 STRĂINUL Adic! a) r!spu"s &"tru totul su/icie"t la ceea ce "e8a) propus3 Sau toc)ai acest lucru E &"deose2i el? E repre%i"t! de/ectul cercet!rii "oastreA adic! ea a:u"ge' cu).ie$uitoarele )erg!toare &" grupul celor 2ipede' &" opo%i$ie cu grupul celor patrupede' o2ser. Di" ge"ul cre#terii a"i)alelor s8a despri"s specia a"i)alelor crescute &" tur)!.a' la o de/i"i$ie' dar aceasta "u este &"tru totul de/i"iti.a /i /ost /!cut! #i aceast! disociere #i' de ase)e"ea' dup! ce arta c1r)uirii oa)e"ilor ..i argu)e"tarea "oastr! a sta2ilit c! ea repre%i"t! "u cre#terea cailor #i "ici a altor a"i)ale' ci c(iar #tii"$a .ie$uitoarelor lipsite de coar"e.ie$uirii &" co)u" a oa)e"ilor.a /i /ost clari/icat!' aduc1"du8l pe o)ul politic #i regal #i toc)ai aici pu"1"du8l co"duc!tor' s!8i &"credi"$!) /r1iele cet!$ii /ii"dc! acestea &i su"t potri. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a8)i pare.! ca ge" al acesteia #i "u cel )ai "e&"se)"at di"tre ele. di" aceasta' la r1"dul ei' cea a a"i)alelor )erg!toare' iar di" specia )erg!toarelor a /ost separat! arta cre#terii .e"it )ai clar ceea ce a) spus atu"ci &" discu$ia "oastr! despre so/ist.! #i di" aceasta o parte "u)it!' pri" co)para$ie' autodirecti. #i c! &"totdeau"a' co"/or)! cu ea &"s!#i' deter)i"! ceea ce este )ai ade.re) s8o cupri"de) &"tr8 o si"gur! de"u)ire.!. SOCRATE CEL TÂNĂR Ce a"u)e3 STRĂINUL A"u)e c! aceast! )etod! de argu)e"tare "u s8a preocupat de ceea ce este i)porta"t )ai )ult dec1t ceea ce "u este ast/el' c! ea "u a o"orat )ai pu$i" ceea ce este )ai )ic' dec1t ceea ce este )ai )are. .i%!) "u)aidec1t . s! &)p!r$i) di" "ou ge"ul .1"d c! "ea)ul o)e"esc este luat laolalt! doar cu &"aripatele. SOCRATE CEL TÂNĂR Spu"e "u)ai? STRĂINUL A#adar pri"tre )ulte arte care "e apar ca arte ale p!storitului se a/l! u"a' #i a"u)e cea politic!' precu) #i preocuparea sa pe"tru o a"u)e tur)!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da. STRĂINUL A#adar' dup! acestea' ca "u cu). dup! ce . reali%at!3 SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce se"s3 STRĂINUL Foi &"cerca eu s! /ac #i )ai clar pe"tru a)1"doi ceea ce g1"desc acu).ite #i /ii"dc! #tii"$a aceasta lui &i apar$i"e*4>.

a "u tre2uie s! se &"t1)ple "icidecu)? STRĂINUL A#adar tre2uie ca' por"i"d de la &"ceput s! &"ai"t!) pe o alt! cale. STRĂINUL S! .ede)' &" /apt' di/ere"$a di"tre regi #i to$i ceilal$i p!stori. SOCRATE CEL TÂNĂR Ce .oi) ca' la s/1r#it' cercetarea "oastr! s! "u "e /ac! de ru#i"e. SOCRATE CEL TÂNĂR Te re/eri' pro2a2il' la se)"ul )ielului de aur. C!ci ai au%it' desigur' #i &$i a)i"te#ti ce se spu"e c! s8a &"t1)plat atu"ci.!carului "i)e"i "u i8ar co"testa "i)ic di" ce $i"e de arta sa' ci cresc!torul de a"i)ale este #i cel ce le duce la p!#u"e' #i )edicul lor' c(iar #i cel ce le duce la &)perec(ere' #i )ai #ti) c! el si"gur se pricepe la )o#itul puilor #i la &"gri:irea )a)elor le(u%e.a )ai e9ista &"c!' pri"tre )ulte #i /elurite lege"de di" .rei s! spui3 STRĂINUL De e9e)pluA tu #tii c! to$i "egustorii' agricultorii' 2rutarii #i' pe l1"g! ace#tia' gi)"a#tii #i tot "ea)ul )edicilor ar putea s! se &"/ru"te cu cei care p!storesc oa)e"ii' #i pe care "oi i8a) "u)it oa)e"i politici' spu"1"d cu per/ect! &"drept!$ire c! lor le re.reu"ui alt p!stor dec1t regele' ci"e.1rtesc &" :urul s!u #i8#i disput! cu el /u"c$ia de p!stor #i separ1"du8l de ace#tia' l8a) &"/!$i#a doar pe el pur3 SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade. Sau "u3 SOCRATE CEL TÂNĂR 0a c(iar a#a? STRĂINUL A#adar' cu) a) putea o2$i"e o de/i"i$ie corect! #i potri.o) cerceta "oi' dar ceea ce #ti) de:a este c! .i' oare' "8ar spu"e pe drept aceasta3 STRĂINUL Doate? .re)e ce &l dese)"!) pe acesta p!stor #i cresc!tor al tur)ei o)e"e#ti "u)ai aleg1"du8l di" )ii de co)petitori3 SOCRATE CEL TÂNĂR -" "ici u" /el? STRĂINUL Oare' pe drept "e8a) te)ut adi"eaori 2!"ui"d c! s8ar putea &"t1)pla s! tras!) o sc(i$! a o)ului politic' dar c! deloc "u a) putea a:u"ge s!8l repre%e"t!) cu e9actitate' dec1t "u)ai dac!' &"dep!rt1"d pe to$i cei care se &". SOCRATE CEL TÂNĂR De care' dar3 STRĂINUL A)estec1"d aici #i pu$i"! :oac!.ec(i)e' #i )i"u"ea cu cearta' at1t de )ult istorisit!' &" leg!tur! at1t cu Atreus' c1t #i cu T(Jestes.a' purt1"d "u)e de la alt! art!' i8ar putea spu"e #i ar putea preti"de c! este #i el p!rta# cu acesta la cre#terea tur)ei.it! pe"tru tur)a sa.i"e gri:a cre#terii oa)e"ilor' #i "u "u)ai a tur)elor o)e"e#ti' dar c(iar #i a celor care le co"duc. pe"tru c! tre2uie s! "e /olosi) de o 2u"! parte di"tr8u" )it )are' #i dup! aceea' despri"%1"d' a#a cu) a) procedat )ai &"ai"te' parte dup! parte' s! duce) cercetarea "oastr! p1"! la pu"ctul cul)i"a"t*4B. . SOCRATE CEL TÂNĂR Dar a#a ce.SOCRATE CEL TÂNĂR A#a. SOCRATE CEL TÂNĂR Care este aceasta3 STRĂINUL ! &"tre2 dac! . SOCRATE CEL TÂNĂR .it! pe"tru rege' de . ai este' de ase)e"ea' priceput la :ocuri #i )u%ic!' at1ta c1t pot &"$elege a"i)alele dup! /irea lor' #i "u este altul )ai priceput &" a le potoli #i a le &)2l1"%i atr!g1"du8le' e9ecut1"d at1t cu i"stru)e"tele' c1t #i doar di" gur! )u%ica potri.!r' /oarte pe drept? STRĂINUL C(iar acest lucru tre2uie s!8l /ace) "oi' ti"ere Socrate' dac! .i procedeul este acela#i #i &" ca%ul celorlal$i p!stori.i acest lucru &l .. STRĂINUL Nicidecu)' ci la cel &" leg!tur! cu sc(i)2area apusului #i r!s!ritului soarelui #i al altor astre' ast/el c!' e9act de u"de r!sar acu)' &" acela#i loc apu"eau atu"ci' #i r!s!reau di" . SOCRATE CEL TÂNĂR Spu"e8o' dar? STRĂINUL E9ist!' a#adar' #i . Sau "u a#a tre2uie3 SOCRATE CEL TÂNĂR 0a c(iar a#a? STRĂINUL Iar acu) &"dreapt!8$i toat! ate"$ia' precu) /ac copiii' spre istorisirea )ea? Dealt/el' "ici tu "u e#ti prea departe de a"ii copil!riei.

de aici ur)area c! este i)posi2il ca el s! /ie lipsit cu totul de sc(i)2are' dar c! el se )i#c!' dup! puterea lui' c1t )ai )ult posi2il &" acela#i loc' a.!r' c1"d a depus )!rturie &" /a.!r.i"itatea &"s!#i &l co"duce &" )i#carea sa #i &l rote#te di" "ou de la si"e &" se"s co"trar' /ii"du8i (!r!%it! . &"tr8ade. de aceea i8a /ost (!r!%it! )i#carea ciclic! retrograd!' ca u"a care repre%i"t! cea )ai )ic! sc(i)2are a )i#c!rii sale proprii.erosi)il.este#te #i aceasta? STRĂINUL . SOCRATE CEL TÂNĂR Di" care a"u)e3 STRĂINUL Di" aceea c! /aptul de a se co)porta stator"ic dup! acelea#i pri"cipii #i co"/or) sie#i #i /aptul de a /i &"totdeau"a acela#i se potri.esc "u)ai celor )ai di. STRĂINUL Toate acestea*6+. . Di" toate aceste )oti.i"itate' deplas1"du8se deci de la si"e.i"itatea aceast! sc(i)2are &" se"sul po%i$iei de acu)*6C.i"! str!i"!' do21"di"d la r1"dul lui . iar acestuia "u &i este per)is s! se )i#te c1"d &"tr8u" se"s' c1"d &" altul.!r' toate c1te le8ai spus par a /i &"/!$i#ate /oarte . SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur' se po.ersul &"su#i se rote#te pe si"e "eco"te"it' "ici c!' &" &"tregi)e #i &"totdeau"a' este pus &" )i#care de c!tre Di. Ceea ce a) "u)it GcerH #i Gcos)osH a /ost d!ruit cu )ulte #i /ericite tr!s!turi de cel care le8a creat' dar el' U"i.partea opus!.i cu &"/!$i#area "aturii regelui.ia$! #i pri)i"d de la creator "e)urire )ereu re/!cut!' c1"d este p!r!sit de Di.i"e di"tre toate' pe c1"d "atura lucrurilor "u $i"e de aceast! r1"duial!. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte 2i"e ai %is? Dar' co"ti"u! /!r! s! la#i "i)ic la o parte? STRĂINUL Ascult!' a#adar? U"i.i pri"tre )ulte altele a) au%it #i po. Dar a se roti "eco"te"it pe si"e &"su#i "u &i st! &" puteri aproape "i)!"ui' cu e9cep$ia celui care co"duce tot ce se )i#c!. c!ci se .ersul acesta' u"eori Di.e "u tre2uie s! se &"$eleag! "ici c! U"i."ice' ci c! E lucru pe care toc)ai l8a) ar!tat #i care este si"gurul ce "e )ai r!)1"e de cre%ut E el c1"d este co"dus de o cau%! di. #i' pe l1"g! acestea' &"c! altele )ii' #i )ai )i"u"ate dec1t ele. C!ci e9ist!' &"tr8ade.i"du8se di" p!)1"t #i "u %!)isli"du8se u"ii di" al$ii3 SOCRATE CEL TÂNĂR .ide"$iat! di" cele spuse adi"eaori' cea care a) spus c! este cau%a tuturor acestor' lucruri )i"u"ate.i"itate &" rotiri cu du2lu se"s #i co"trarii #i "ici c! &l rotesc dou! %eit!$i cu g1"duri potri.ersului are loc c1"d &"spre direc$ia &" care se &". STRĂINUL Adu"1"du8"e g1"durile' s! c!ut!)' s! &"$elege) &"cercarea e. Dar "i)e"i "u "e8a l!sat )!rturie despre ce repre%i"t! &"cercarea8cau%! pe"tru toate acestea #i de aceea tre2uie s8o l!)uri) "oi acu)*64.i el' U"i. dar' di" cau%a lu"gi)ii ti)pului' u"ele di"tre acestea s8au sti"s altele' &)pr!#tii"du8se' au /ost tra"s)ise oral' /iecare despri"s! de celelalte.!r' o ast/el de &"cercare.' desigur' pro.ersul este p!r!sit di" c1"d &" c1"d' ast/el c! se &"toarce &"apoi ti)p de )ulte )iriade de perioade' c!ci' /ii"d /oarte )are' dar #i /oarte 2i"e cu)p!"it' se )i#c! pe u" suport /oarte )ic*66.estea cu do)"ia lui Cro"os.1rte#te acu)' c1"d &"spre direc$ia co"trar!.. #i )ai tre2uie spus c! U"i.oarea lui Atreus' a /!cut Di.a potri.i aceasta este u"a di" . SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.ersul' particip!' de /apt' #i la corporalitate.ec(ile lege"de. SOCRATE CEL TÂNĂR Care a"u)e3 STRĂINUL 5aptul c! rotirea U"i..1"d o si"gur! )i#care dup! acelea#i pri"cipii..i" di" aceea#i &"cercare a lu)ii. STRĂINUL Dar pe aceasta' cu) c! oa)e"ii de odi"ioar! cre#teau i.ia$! #i i"telige"$!' &"c! de la &"ceputuri' de c!tre cel care l8a &"toc)it. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)' de /apt3 .ersul' are &""!scut acest )ers &"apoi' &" )od "ecesar' di" cau%a ur)!toare. SOCRATE CEL TÂNĂR Dri"tre )ulte altele' &"tr8ade.

SOCRATE CEL TÂNĂR Dar atu"ci cu) se producea de /apt' "a#terea . . A#adar la ceea ce ur)ea%! aici tre2uie s! re/lect!) &)preu"!. ace#tia suport!' desigur' alte )ulte' stra"ii #i "epre.i"e' /iecare Gp!stor di.erse' care sur.ersului.ia$a care spui tu c! a e9istat &" ti)pul do)"iei lui Cro"os' oare apar$i"e ea acelor rotiri i".1r#it! di"tre toate sc(i)2!rile care au loc &" cer*67. &" sc(i)2' a.i"itatea era co"duc!toare' &"gri:i"du8se de toat! aceast! )i#care circular!' #i acela#i lucru era /!cut pe %o"e de c!tre %eii care le co"duceau' c!ci toate p!r$ile U"i. Dar . SOCRATE CEL TÂNĂR A#a pare' cel pu$i". SOCRATE CEL TÂNĂR Cu sigura"$! aceasta re%ult! di" cele spuse )ai &"ai"te.!%ute &"cerc!ri' dar cea )ai )are &"cercare re%ult! di" rotirea i".i" deodat!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL Dri" ur)are' distrugerile cele )ai )ari se &"t1l"esc' &" )od "ecesar' pri"tre .ie$uitoare' )ai &"t1i' s8a oprit &" loc la toate #i tot ce era )uritor #i8a &"cetat &"ai"tarea spre o &"/!$i#are di" ce &" ce )ai &)2!tr1"it!.e"i"d ciclic! #i de se"s co"trar' ur)ea%! )i#c!rii i". #i' dac! la cei 2!tr1"i p!rul al2 &"cepea s! li se &""egreasc! #i pe cei cu 2ar2! o2ra:ii "ete%i"du8se di" "ou' &i readuceau pe to$i la .ersului' ori de c1te ori &"toarcerea are loc de la starea ase)!"!toare celei de acu) la cea co"trar!.STRĂINUL Aceast! i".e"it acei tra"s)i$!tori*6>.ie$uitoarelor3 .ersare de se"s tre2uie co"siderat! cea )ai &"se)"at! #i )ai des!.ie$uitoarelor' u"ele di" altele' "u e9ista &" "atura de atu"ci' c1t #i /aptul c! "ea)ul celor "!scu$i di" p!)1"t' despre care se spu"e c! a e9istat c1"d. "a#terea' de.ersului sau acestora de acu)3 C!ci este clar c! sc(i)2area )ersului a#trilor #i a soarelui tre2uie s! se &"t1)ple &" a)2ele rotiri. acestea "e erau tra"s)ise de str!)o#ii "o#tri cei di"t1i' care se &".a %ile disp!rea /!r! ur)!*6<.ie$uitoare #i de aceea "ea)ul oa)e"ilor a supra.ie$uitoarele au /ost distri2uite pe "ea)uri #i tur)e' dup! cu) le pri)iser! ca lot ge"iile di.e"i"du8le tot )ai "etede #i )ai )ici' %i de %i #i "oapte de "oapte' &i aduceau di" "ou la starea de copil "ou8 "!scut' ei )odi/ic1"du8se la /el #i la su/let #i la trup. di"tre ace#tia au pro.ie$uitoarelor suport! cu greu sc(i)2!ri )ari' )ulte #i di. STRĂINUL 0i"e ai ur)!rit /irul po.ea /iecare di"tre .ers! a U"i. ai' lege"delor care acu) "u su"t cre%ute de c!tre )ul$i...iole"t &" acest r!sti)p' trupul celui )ort' su/eri"d acelea#i &"cerc!ri' &" c1te.eau pe toate de la si"e' "u $i"ea deloc de )i#carea de acu)' ci $i"ea #i ca de cea de )ai8"ai"te.i &" ce /el luau ele "a#tere u"ele di" altele3 STRĂINUL Este clar' ti"ere Socrate' at1t /aptul c! "a#terea .ersului le erau distri2uite lor*7C. SOCRATE CEL TÂNĂR .ie$uit &" "u)!r )ic.. #i' desigur' #i . STRĂINUL Dar' oare' "u #ti) "oi c! "atura .i"itatea "u i8a co"dus spre alt! soart!*6B.erse ale U"i. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) a /ost acea &"cercare3 STRĂINUL F1rsta' pe care o a.eci"au cu li)ita care )!rgi"ea perioada de di"ai"te' #i care s8au "!scut la &"ceputul acesteia de acu). C!ci /aptului c! 2!tr1"ii se &"torc la starea de copil &i ur)ea%! /aptul c!' la /el' cei )or$i care %ac &" p!)1"t*6@..erosi)il!.a' c(iar &" acel ti)p e9ista' el ap!r1"d di" "ou di" p!)1"t atu"ci*6=. STRĂINUL Tre2uie s! )ai crede) #i c! atu"ci au loc sc(i)2!ri /oarte i)porta"te #i pe"tru "oi' cei care locui) &" i"teriorul U"i. #i' de aici )ai departe' trupurile co"su)1"du8se co)plet' disp!reau cu totul.i"H*7+.ie. iar cei "!scu$i de /apt di" p!)1"t' ap!ru$i &" c(ip "ecesar &" acest /el' au pri)it "u)e #i lege"d! to$i' pe c1$i Di.i aceast! p!rere este .1"t1"du8se &" se"s co"trar' /iecare cre#tea tot )ai t1"!r #i )ai crud.' se alc!tuiesc di" "ou acolo #i re&".. Iar la cei care s/1r#iser! &" )od . De /apt' atu"ci' la &"ceput' Di.estirii? Iar perioada despre care &"tre2ai tu' cea &" care oa)e"ii le a.1rsta de odi"ioar! a ti"ere$ii' atu"ci' pe cei ti"eri' trupurile de.erse a cos)osului.

i"$a puterii de la tat!l #i de)iurgul lui.1"t' "u "u)ai cu oa)e"ii' dar #i cu s!l2!ticiu"ile' s8ar /i /olosit de toate acestea pe"tru /iloso/ie' #i dac!' asocii"du8se at1t cu s!l2!ticiu"ile' c1t #i &"tre ele' ar /i c!utat s! a/le de la &"treaga "atur! dac! .ea )ult! de%ordi"e )ai &"ai"te de a a:u"ge la ordi"ea de acu). iar aceasta pe"tru ca apoi s! pute) trece )ai departe.ersul s8a &"tors di" "ou &" se"s co"trar di"tr8o te"di"$! (!r!%it! lui de desti" #i &""!scut!. s8a s/1r#it' c1"d tre2uia s! se produc! o sc(i)2are #i c1"d' de /apt' a disp!rut cu totul #i acel "ea) "!scut di" p!)1"t' /iecare su/let' restitui"d toate "a#terile #i c!%1"d &"apoi &" p!)1"t ca s!)1"$!' de at1tea ori c1t a.!$ate &" pri.reo /ii"$!' dotat! cu a"u)e capacitate proprie' ar co"tri2ui cu ce.ie$uitoarelor de tot /elul.ia$! acest )it./ii"du8#i su/icie"t sie#i pe"tru tot ce pri.ers date &" gri:a lor.ocat o alt! pieire a . De la /!uritorul lui' a#adar' a do21"dit toate cele 2u"e.' iar U"i.a' s! aleg eu pe"tru ti"e acel /el de . iar' dac! toate cele de acest /el le lipseau' ei a.1"t #i' odat! por"it' adu"1"d la u" loc i)pulsurile de se"s co"trar ale &"ceputului #i s/1r#itului' produc1"d de ase)e"ea &" si"e &"su#i u" )are cutre)ur' a pro.!lui dac! cei de atu"ci a.ia$! di" p!)1"t' "e)aia)i"ti"du8#i "i)ic di" cele de )ai8"ai"te. iar U"i. Dup! acestea' trec1"d ti)p su/icie"t.eau sau "u dori"$a de #tii"$! #i "e. La &"ceput' desigur' le ducea la &"depli"ire cu )ai )ult! e9actitate' spre s/1r#it' &"s!' di" ce &" ce )ai pu$i" riguros.ie$uitoare i"/erioare lor.l!starele lui Cro"os' a. Ai a/lat' deci' ti"ere Socrate' . to$i a#adar' se ridicau la . 5!r! .ersul' &"torc1"du8se &"apoi cu a.ersul' dup! ce a pus cap!t tul2ur!rilor #i de%ordi"ii #i potoli"d %2uciu)ul )!rii' por"i &" ordi"e pe dru)ul o2i#"uit propriu sie#i' a.ie$uitoare de o "atur! )ai di.e#)i"te #i petrec1"d "op$ile a/ar!' /!r! a#ter"ut' &#i &)p!r$eau &"tre ei totul.. dar dac!' &)2ui21"du8se p1"! la sa$ietate cu )1"care #i 2!utur!' au stat s!8#i spu"! u"ii c!tre al$ii #i c!tre a"i)ale po.1"d gri:! #i putere asupra celor di"l!u"trul s!u #i asupra sa &"s!#i' a)i"ti"du8#i cele &".ra:2!. A#adar to$i %eii care gu. dar despre toate c1te au ur)at u"ei ast/el de r1"duieli a lu)ii ar /i de po.ea (!r!%it de soart! /iecare*7<.ea pe oricare di"tre cei pe care el &i p!storea' ast/el c! "u e9istau "ici s!l2!ticiu"i #i "ici o2i#"ui"$a de a se )1"ca &"tre ele.!r .reo alt! .ia$!3 SOCRATE CEL TÂNĂR -"tru totul? STRĂINUL Dac! &"tr8ade.1"d ast/el )ult r!ga% #i )ult! capacitate de a se &"tre$i"e pri" cu.e#ti de /elul celor care se spu" #i acu) despre ei' #i acest lucru' cel pu$i" dup! p!rerea )ea' ar /i /oarte u#or de apreciat*76. cea de pe ti)pul lui Keus' cea de acu) adic!' o #tii tu &"su$i' /ii"d &" /ii"$!. c!ci aspri)ea a"oti)purilor /usese 2iruit! de ace#tia' iar ei a. #i' de ase)e"ea' "u e9ista la ele de/el r!%2oi sau .ersului' l!s1"d la o parte )a"eta c1r)ei' s8a &"dep!rtat iar!#i la postul s!u retras de o2ser.eg(etor' a#a cu) ast!%i oa)e"ii' u" "ea) de . #i' pe c1"d p!storea acest %eu' "u e9istau "ici co"stitu$ii' "ici proprietatea asupra /e)eilor #i copiilor.a di/erit de celelalte la sporul &"$elepciu"ii' ar /i u#or de apreciat c! cei de atu"ci &i dep!#eau de o )ie de ori pe cei de acu) &" pri. Ai putea sau ai dori tu s8o alegi pe cea )ai /ericit! di"tre acestea dou!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Nicidecu)? STRĂINUL Dre/eri' cu).re)ea lui Cro"os*74.oia de dialog. C!ci' dup! ce ti)pul (!r!%it pe"tru toate acestea*77. lucrul ur)!tor tre2uie' &"s!' preci%at' #i a"u)eA de ce a) tre%it la .i"$a /ericirii. E atu"ci deci' c1r)aciul U"i.i"!' p!storesc alte "ea)uri de .ie$uirea de la si"e a oa)e"ilor a /ost e9plicat dup! cu) ur)ea%!.er"au pe %o"e su2 co"ducerea %eit!$ii supre)e' dup! ce au a/lat &"t1)plarea' au p!r!sit' la r1"dul lor' p!r$ile di" U"i. U"i.estit )ii de lucruri.. A#adar ceea ce s8a spus despre . Totu#i s! l!s!) la o parte acestea' p1"! c1"d o persoa"!' &"dea:u"s de priceput!' "e8ar de%. cau%a acestor st!ri de lucruri o repre%e"ta partea corporal! a co"stitu$iei lui' cea &""!scut! "aturii sale de odi"ioar!' c!ci corporalul a.a$ie*7=. iar de la situa$ia de )ai8"ai"teI toate c1te su"t rele #i . U" %eu &i p!storea pe ace#tia' el &"su#i /ii"du8le supra.ia$a celor de pe .eau di" 2el#ug /ructele di" po)i #i di" tot restul "aturii' /ructe crescute "u pri" agricultur!' ci pe"tru c! p!)1"tul le d!dea de la si"e.eau culcu#uri )oi di" iar2! crescut! a2u"de"t di" p!)1"t.

ast/el a) /ost /oarte departe de ade.ersului &i /usese dat s! /ie co"duc!torul propriei )i#c!ri' tot ast/el' deci' le era dat #i p!r$ilor' luate separat' ca' at1t c1t le sta &" puteri' s! co"ceap!' s! "asc! #i s! creasc! di" ele &"sele' di"tr8u" i)puls ase)!"!tor.o) /olosi pe"tru a e.i"itatea care &l r1"duise' . &" aceste ti)puri de &"ceput ei erau &"c! "epricepu$i #i "ee9peri)e"ta$i. . Cresc1"du8#i' deci' &)preu"! cu c1r)uitorul .!$!tura #i i"struc$iu"ile "ecesare.ide"$ia c1t a) gre#it &"/!$i#1"d regele #i o)ul politic &" cele spuse )ai &"ai"te*7@.ersul spre direc$ia' ge"era$iei de acu)' )ersul . De aceea' &"c! de atu"ci' Di. iar U"i.oie.ersul &" care tr!i) #i de.!t!)ate #i de%)e)2rate &" perioada de e.ie$uitoare &" p!)1"t di" co)po"e"te di/erite' ci' a#a cu) U"i.' pe de alta &" altul /oarte gra. De de o parte cele care tre2uiau' deci' aproape s! dispar! di" cau%a )ic#or!rii cre#teau di" "ou' pe de alta corpurile "ou8"!scute di" p!)1"t*7>.ie$uitoarele' U"i. #i toate c1te au co"curat la &"te)eierea .ie$uitoare.a$i de ocrotirea u"ui %eu care "e do21"dise #i "e p!storea' de. Di" toate aceste )oti.' &"c!ru"$i"d #i )uri"d' se &"torceau di" "ou &" p!)1"t.ersului. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce /el #i c1t de )are gre#eal! spui tu c! a) co)is "oi3 STRĂINUL De de o parte &"tr8u" )od )ai pu$i" gra.ersul &"te)eia &"l!u"trul s!u pu$i"e lucruri rele' 2u"e' &"s!' )ulte. c!ci' dup! ce ocrotirea %eilor i8a p!r!sit pe oa)e"i' lucru care toc)ai a /ost spus' tre2uia ca ei s!8#i a/le &" ei &"#i#i #i pe"tru ei &"#i#i c1r)uire #i ocrotire' a#a precu) /ace &"treg U"i. &"ai"t1"d' &"s!' &" ti)p #i adu"1"du8se uitare' e9perie"$a .ie$ii o)e"e#ti de aici pro. Acesta' a#adar' se poate spu"e c! este s/1r#itul )itului.i"e di" ce &" ce )ai puter"ic! &" el #i la s/1r#itul perioadei ea a:u"ge la )a9i)! &"/lorire. despre oa)e"i' &"s!' )ai pu$i"e #i )ai adec. #i' desp!r$i"du8se de de)iurg' &" ti)pul i)ediat ur)!tor retragerii acestuia' el co"duce totul &" c(ipul cel )ai 2u". #i cu )ult )ai &"se)"at dec1t &"ai"te.e"i$i' deci' oa)e"i /!r! /or$! #i /!r! ap!rare' era) s/1#ia$i de "u)eroasele /iare s!l2!ticite' care "e erau ostile #i pri" "atura lor.!r.i toate celelalte se sc(i)2au i)it1"d #i d1"d ur)are' toate di)preu"!' sc(i)2!rii U"i. Dar s! pu"e) pu"ct )itului' pe care &l .1rstei o)ului se redresa di" "ou #i d!dea celor de alt! dat! "oi se"suri co"trare celor a"terioare. /ii"dc! (ra"a de la si"e &"cetase' ei "u #tiau de u"de s8o procure di" cau%! c! )ai &"ai"te "u /useser! str1)tora$i de "ici o "e."edrepte &" cer de la ea le are #i le prici"uie#te #i celorlalte .olu$ie pri" /or$! proprie la starea de )ai8"ai"te' &l ordo"ea%! #i' redres1"du8l' &l /ace di" "ou "e)uritor #i .e#"ic t1"!r. c1t despre /aptul de a de/i"i' regele' el "e de.ate scopului.ele pe"tru care s8au tra"s/or)at. /ii"d &"tors' a#adar' U"i. 5ii"d a#adar pri.ec(i cu) c! darurile "e8au /ost /!cute de c!tre %ei' odat! cu &". Cu sigura"$! de atu"ci datea%! lege"dele . de /apt' #i i)ita$ia gesta$iei' a "a#terii #i a cre#terii ur)au cu "ecesitate tuturor celorlalte.a' tul2urat #i de%)e)2rat de tu)ult' s! se scu/u"de &" )area /!r! s/1r#it a "ease)!"!rii' a#e%1"du8se di" "ou la c1r)a acestuia #i &"torc1"d p!r$ile .. de pild!A /ocul de c!tre Dro)eteu' )e#te#ugurile de c!tre He/aistos #i asociata sa' Ate"a' se)i"$ele #i' apoi' pla"tele de c!tre al$i %ei. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL Dri" /aptul c!' &"tre2a$i' &" leg!tur! cu o)ul regal #i o)ul politic di" perioada #i ge"era$ia actual!' a) spus c! el este u" p!stor al tur)ei o)e"e#ti di" perioada opus!' #i &"c! u" %eu &" locul u"ui )uritor.e"i)' ei i)it1"du8l' deci' #i ur)1"du8l tot ti)pul pe acesta' c1"d &"tr8u" se"s' c1"d &" cel!lalt.ec(ii de%ordi"i de.e ei se a/lau &" )ari di/icult!$i.i".!%1"d c! se a/l! &" di/icultate #i te)1"du8se ca "u cu).i"e su/icie"t dac! &l leg!) de ceea ce a /ost spus )ai &"ai"te. c!ci "u )ai era posi2il! "a#terea u"ei .ersul' &"c!rc1"du8se pe de o parte cu pu$i"e lucruri 2u"e' pe de alta cu o )are ca"titate de lucruri rele' s/1r#e#te cu riscul propriei sale distrugeri' ca #i a celor di"l!u"trul s!u. C1t despre $i"ta spre care "e8a co"dus &"treg ra$io"a)e"tul' de:a su"te) acolo. C!ci' &" pri.!rul' .i"$a celorlalte a"i)ale' ar /i de spus lucruri )ulte #i a)!"u"$ite despre st!rile di" care #i )oti. iar pri" /aptul c! l8a) ar!tat pe el drept co"duc!tor al &"tregii cet!$i E dar &" ce /el a"u)e "u a) preci%at? E a /ost spus ade.

SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL S! "e &"toarce)' deci' acolo de u"de a) por"it? C!ci a) spus c! e9ist!' cu pri. "u)ai de s8ar &"t1)pla s! e9iste .i%iu"ea &" co"ti"uare3 STRĂINUL -" /elul &" care a) di. SOCRATE CEL TÂNĂR De drept? STRĂINUL Dar eu cred' ti"ere Socrate' c!' la drept .ire la a"i)ale' o art! autodirecti.ie$uitoarelor &" tur)!' adic! &" art! re/eritoare la cele )erg!toare #i "e%2ur!toare' apoi de ras! pur! #i /!r! coar"e.!rat? STRĂINUL Tre2uie acu)' dup! cu) se pare' ca' "u)ai deter)i"1"d /elul c1r)uirii sale asupra cet!$ii' s! co"sider!) c!' ast/el' a) de/i"it pe depli" o)ul politic.dar' de /apt' "8a /ost spus "ici &" &"tregi)e' "ici clar. SOCRATE CEL TÂNĂR -" toate pri. di.or2i"d' acest c(ip al p!storului di.i%at )ai &"ai"te arta cre#terii .ea posi2ilitatea s!8l cupri"de)' la u" loc cu ceilal$i' #i pe o)ul politic' c!ci ra$io"a)e"tul "ostru acest lucru "i8l cere.ea gri:a eiH' a) a.re)ea lui Cro"os..itate practic!3 Dar' "u)i"d8o /ie Gart! care se ocup! de tur)!H' /ie Garta &"gri:irii eiH' /ie cea de Ga a.re)e ce "u era separat! "ici cre#terea' "ici . SOCRATE CEL TÂNĂR De drept spui asta. SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e? STRĂINUL Toc)ai de aceea a) pre%e"tat )itul' pe"tru ca el s! arate' cu pri.1"t #i arta &"gri:irii tur)elor' at1t a celor di" . C!ci "oi "u a) cupri"s "ic!ieri o)ul politic #i "ici "u i8a) dat u" "u)e' ci el "e8a r!)as ascu"s' sustr!g1"du8se #i &" pri.ire la arta cre#terii a"i)alelor &" tur)!' "u "u)ai cu) to$i se &"trec &" aceast! pri.!' care poart! gri:a acestora "u i"di.i" este &"c! prea &"se)"at &" raport cu u" rege #i c! oa)e"ii politici actuali de aici' /ii"d cu )ult )ai ase)!"!tori pri" "atur!' celor co"du#i de ei' le8au de. Dar' te &"tre2 di" "ou' ce ur)ea%! dup! aceasta3 STRĂINUL Este clar c!' ast/el /ii"d /olosit "u)ele de Gart! a &"gri:irii tur)eiH "u a) /i &"t1l"it "iciodat! pe .i"$ele' cred eu. STRĂINUL Acolo poate a) gre#it "oi cu).reu"ii care s! co"teste c! ar e9ista pe depli" o a"u)it! gri:!' a#a cu) . STRĂINUL Ei "8ar tre2ui' de /apt' s! /ie cerceta$i de c!tre "oi )ai )ult sau )ai pu$i"' &" ca%ul c! su"t pri" "atura lor de u" /el cu cei co"du#i sau de alt /el. de aceea a) gre#it )ai pu$i" acu) dec1t &" cel!lalt ca%. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a pare.reu" ast/el de "u)e? STRĂINUL Dar cu)3 oare Gac$iu"ea de a &"gri:iH "u era ce.a co)u" pe"tru to$i' de .i%1"d pe acelea#i criterii a) putea cupri"de' &" )od ase)!"!tor' &" acela#i cu.idual' ci &" co)u"' #i a) "u)it8o i)ediat' dealt/el' arta cre#terii a"i)alelor &" tur)! E &$i a)i"te#ti' "u3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da.reo alt! acti.edea )ai l!)urit pe acela care' a. o)ului politic' &"s!' i8a) adus u" "u)e care "u8i era propriu' c!ci "e tre2uia u" "u)e co)u" pe"tru to$i.i"$a de"u)irii.i"$! cu cel pe care &l cercet!) acu)' ci #i cu) l8a) putea .a.re)ea de acu)' c1t #i a celor di" . SOCRATE CEL TÂNĂR Ade.1"d si"gur gri:a cre#terii oa)e"ilor' dup! )odelul p!storilor de oi #i de 2oi' el si"gur este &"drept!$it s! /ie o"orat cu aceast! de"u)ire*7B.e"it #i )ai apropia$i pri" educa$ie #i cre#tere. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL A8#i cre#te tur)a proprie este' &"tr8u" /el' trea2a tuturor celorlal$i p!stori. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar' dup! aceasta' &" ce /el tre2uia s! /ie &"trepri"s! di.

SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) a#a3 STRĂINUL ai &"t1i tre2uia s! )odi/ic!) de"u)irea' despre care . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL .i' "u)i"d co"ducerea .' pe drept' era co"testat /aptul c! a) a.ie$uitoarelor 2ipede tr!itoare &" tur)e E co"ducerea pe care o accept! deci #i ele E Gart! politic!H' oare "u pe acela care posed! aceast! art! #i aceast! gri:! tre2uie s!8l &"/!$i#!) ca /ii"d &" realitate rege #i o) politic3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da.i este' &"tr8ade. SOCRATE CEL TÂNĂR Ce /el de di. c!ci ea ar )ai putea a.ea di. #i &"c!rc1"du8"e cu o ca"titate surpri"%!tor de )are de )ituri' a) /ost .i%!) #i pe aceasta.it )ai )ultor altora' )ai degra2! #i &" )ai )are )!sur!' dec1t .ea "icidecu)' pe"tru "oi' u" co"tur de/i"iti. SOCRATE CEL TÂNĂR De ce criteriu3 STRĂINUL De cel al co"str1"gerii pri" /or$! #i al co"si)$irii.or2i)' co"duc1"d8o )ai )ult spre G&"gri:ireH dec1t spre Gcre#tereH' #i apoi s8o di. SOCRATE CEL TÂNĂR Ade.ie$uitoarelor care cu"osc co"str1"gerea Garta tira"uluiH' iar co"ducerea de 2u"! .i%iu"i' #i "u lipsite de i)porta"t!.reu"a' ea s8ar /i potri.i"$a o)ului politic s! a:u"g! la s/1r#it.reu"uia di"tre regi.. SOCRATE CEL TÂNĂR De 2u"! dreptate spui asta? STRĂINUL Dar cu acestea' ti"ere Socrate' "u "e d!) sea)a c! tot spre s/1r#itul ra$io"a)e"tului a) gre#it gra. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.!r' posi2il' Str!i"ule' ca &" /elul acesta de)o"stra$ia "oastr! &" pri.i%!) &" dou!' a#a cu) a) spus' Garta &"gri:irii o)uluiH dup! criteriul co"str1"gerii #i al co"si)$irii' "u3 SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar a#a? STRĂINUL . Acu)' cel pu$i" dup! p!rerea )ea' regele "u pare a a.e"it c! e9ist! &" c(ip deose2it o a"u)e Gart! a cre#terii tur)ei 2ipedeH' "i)ic "u "e o2lig! s! o "u)i) &"dat! Gregal!H #i Gpolitic!H' ca #i cu) ar /i de/i"iti.i"$a gri:ii pe"tru &"treaga co)u"itate u)a"!' "ici o alt! art! dec1t cea regal! "u #i8ar dori' )ai )ult #i )ai degra2!' s! preti"d! #i s! /ie o art! a co"ducerii tuturor oa)e"ilor.ea o art! de)"! de acest "u)e de Gart! a cre#teriiH #i c!' dac! totu#i ar /i e9istat .i' &" /elul acesta' )ai &"ai"te' gre#i"d cu).a )ai u#or dec1t se c!dea' a) pus la u" loc regele #i tira"ul' de#i ace#tia "u su"t ase)!"!tori "ici pri" ei &"#i#i' "ici pri" /elul de a co"duce al /iec!ruia.atu"ci*<C. c!ci' a#a precu) sculptorii de statui u)a"e' gr!2i"du8 se u"eori &" co"trati)p cu )o)e"tul priel"ic' pierd )ai )ult ti)p aplic1"d tot )ai "u)eroase #i )ai )ari adaosuri operelor lor' tot a#a #i "oi acu)' ca s! clari/ic!) "u doar )ai degra2!' dar #i &" c(ip )aiestuos gre#eala de)ersului a"terior' cre%1"d c! regelui i se potri.e#te co)para$ia cu )odele )!re$e*<+. SOCRATE CEL TÂNĂR Este drept? STRĂINUL .i"H de Gp!storul care poart! gri:a oa)e"ilorH. l!)urit!.i )ai apoi este "ecesar ca' odat! deli)itat! aceast! Gart! a &"gri:irii oa)e"ilorH' s8o &)p!r$i) &" dou!. STRĂINUL 0i"e "e8ar pri"de' ti"ere Socrate? Tre2uie' &"s!' ca "u "u)ai tu s! cre%i aceasta' ci #i eu deodat! cu ti"e.!rat? STRĂINUL Acu)' corect1"d deci di" "ou' s! di.i%iu"i3 STRĂINUL ai &"t1i u"a pri" care a) /i putut deose2i' cred' Gp!storul di.!r? STRĂINUL -" pri.oie a . .3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) a"u)e3 STRĂINUL A"u)e c!' dac! a) co".

1"tat!' #i de ast! dat! pe"tru e9plicarea acestui e9e)plu? SOCRATE CEL TÂNĂR . de aceea a) /!cut pre%e"tarea prea e9ti"s! #i "ici cel pu$i" "u i8a) dat u" scop )itului. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar de ce3 STRĂINUL U" e9e)plu &)i lipse#te' /ii"$! 2i"ecu. C!ci /iecare di"tre "oi risc! s! par! c! #tie' ca &" .or2ire' dec1t pri" dese" sau orice altce.oi$i s! "e /olosi) de o parte di" acestea )ai )are dec1t se c!dea*<4..irea "ua"$elor.i"$a GliterelorH tuturor lucrurilor' u"eori are cu"o#ti"$e e9acte despre /iecare Gliter!H di" u"ele lucruri' alteori gre#e#te &" pri.ia$!' dar &i lipse#te cu).a /!cut de )1"a o)ului. C!ci "oi #ti) c!' &"tr8u" /el' copiii' atu"ci c1"d a2ia &". SOCRATE CEL TÂNĂR Acest lucru este ade. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL Dar c!' "erecu"osc1"d toc)ai aceste litere &" alte sila2e' ei se &"#al! #i &" pri.!rat!' a#a cu) u" ta2lou' &" tr!s!turile sale e9terioare' pare c! are destul! . celorlal$i' &"s!' pri" ast/el de procedee.a &" pri. iar cele ar!tate' de.e#te? STRĂINUL Tre2uie s! spu"' de .re)e ce #i tu e#ti gata s! )! ur)!re#ti.reo e%itare &" ce )! pri. SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai a#a? STRĂINUL A#adar' a) &"$eles "oi su/icie"t de 2i"e acest lucru' #i a"u)e c! u" e9e)plu se produce atu"ci c1"d ce.!rat! at1t despre /iecare &" parte' c1t #i despre a)1"dou! la u" loc3 SOCRATE CEL TÂNĂR A#a pare? STRĂINUL Ne8a) )ai putea )ira' deci' dac! #i la "oi cugetul' &"cerc1"d toc)ai a#a ce.!rat' dar' l!)ure#te8)!' &" ce se"s c! "u a) pre%e"tat su/icie"t su2iectul "ostru3 STRĂINUL Este greu' o' /ericitule' s! de)o"str!) su/icie"t o pro2le)! di"tre cele )ai i)porta"te /!r! s! "e /olosi) de e9e)ple.i"$a :udec!$ii #i a . SOCRATE CEL TÂNĂR E9act a#a? STRĂINUL Dar' oare' "u8i )ai u#or #i )ai 2i"e s!8i co"duci spre lucruri' "ecu"oscute &"c!' &" /elul ur)!tor3 SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce /el a"u)e3 STRĂINUL ai &"t1i s!8i aduci &"apoi spre acele sila2e &" care ei :udecau corect aceste litere."e.it s! le &"/!$i#e%i tot ceea ce este .i"$a tuturor GliterelorH di" altele3 #i dac!' :udec1"d e9act .a aparte #i 2i"e deli)itat' aici /ii"d i"terpretat corect' dup! ce este pus al!turi de acesta' co"duce la o si"gur! :udecat!' ade. deose2esc destul de 2i"e /iecare liter! di" sila2ele cele )ai scurte #i )ai u#oare.e"i"d ast/el e9e)ple*<6.a' a/l1"du8se ide"tic sie#i &" altce.a$! litereleI SOCRATE CEL TÂNĂR Ei' ce a"u)e /ac3 STRĂINUL.iu pri" cu. iar de)o"stra$ia "oastr! "e pare ade.i ce8i cu asta3 Spu"e /!r! s! ai . apoi' dup! ce i8ai adus &"apoi' s!8i pui &" /a$a celor &"c! "ecu"oscute #i' ei co)par1"du8le' s! le ar!$i ase)!"area "atural! e9iste"t! &" a)2ele &)2i"!ri' p1"! c1"d' pe"tru toate cele "ecu"oscute' le8ar /i ar!tat cele corect i"terpretate de ei' puse &" paralel. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce se"s spui asta3 STRĂINUL Se pare c! a) procedat &" c(ip /oarte ciudat' cel pu$i" pe"tru )o)e"tul de /a$!' pu"1"d pro2le)a a ceea ce produce &" "oi /e"o)e"ul cu"oa#terii.or2irii.a ca /ii"d di/erit! de celelalte' iar' pe de alta s! /ie co"siderat! aceea#i' ca /ii"d &"totdeau"a ide"tic! sie#i.a claritatea o2$i"ut! pri" culori #i pri" potri.1"t #i .' ar /ace ca /iecare di"tre acele litere' e9iste"te &" toate sila2ele' pe de o parte s! /ie socotit! altce.is' toate c1te )ai apoi' dup! ce s8a tre%it' "u le )ai #tie. Celor &" stare s! &"$eleag! u#or este )ai potri.

a di" s/era ade.!r' a#a cu) &" cele de )ai8"ai"te' desp!r$i"d p!r$ile' le8a) luat pe /iecare di" ele separat' de ce "u a) /ace #i &" pri.!r' de )irare? STRĂINUL Deci' cu)' priete"e' ci"e. di"tre &". di"tre cele &""!dite u"ele su"t per/orate' altele su"t u"ite /!r! per/orare.oi pre/ace &" r!spu"s? SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte 2i"e ai %is? STRĂINUL Dri" ur)are' toate c1te le /!uri) sau le do21"di) "e su"t )i:loace /ie pe"tru a reali%a ce.is realitate3 SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte ade.i"$a preocup!rii pe"tru cetate' tre2uie' desigur' s!8i &"dep!rt!) pe to$i ace#tia #i s!8l lu!) separat doar pe cel regal.!rului #i care ar a:u"ge la o )ic! parte a lui' ar putea s! do21"deasc! &"$elepciu"ea3 SOCRATE CEL TÂNĂR -" "ici u" /el? STRĂINUL A#adar' dac! lucrurile se petrec ast/el' "8a) gre#i de/el "ici eu' "ici tu str!dui"du8"e )ai &"t1i s! .esti)e"tar!H' de la c(iar o2iectul ei' a#a cu)' )ai &"ai"te' pe cea pri.oi)' s! &"trepri"de). pe"tru aceasta spu"ea) "oi c! a.a de la lucruri /oarte )ici' s! "e str!dui) s! recu"oa#te) )etodic' tot pri"tr8u" e9e)plu' gri:a pe"tru cele ce $i" de cetate' pe"tru ca ast/el s! a.a.!r' s! "e &"toarce) la ra$io"a)e"tul de )ai8"ai"te' cu) c!' deoarece )ii de i"#i co"curea%! cu ge"ul regal &" pri.ea) "i)ic altce.esti)e"ta$iei' a#a cu) atu"ci arta regal! "u se deose2ea dec1t pri" "u)e de arta o)ului politic3 . di"tre acoper!)i"te u"ele su"t co.' altele su"t &)pletite &"tre ele. SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Atu"ci ce e9e)plu a) putea lua' care s! ai2! aceea#i aplicare ca #i politica #i pe care' de#i )ic' pu"1"du8l al!turi' l8a) g!si su/icie"t de e9plicit pe"tru ceea ce cercet!)3 Ai . SOCRATE CEL TÂNĂR De ce "u3 STRĂINUL -"tr8ade.a' /ie pe"tru a "u su/eri ce.a /i de a:u"s' poate' #i "u)ai cea re/eritoare la $es!turile di" l1"!. #i pe aceasta "u &" &"tregi)e' dac! e#ti de p!rerea )ea' c!ci "e . De /apt toc)ai acestor )i:loace de ap!rare #i acestor )i:loace de acoperire' co"/ec$io"ate di" p!r$i u"ite' le d!) "u)ele de .itoare la GpolisH a) "u)it8o Gpolitic!H3 .ele)e"tele a"u)itor co)2i"a$ii' acelea#i ele)e"te puse &" Gsila2eH )ai )ari #i )ai pu$i" si)ple ale lucrurilor lu)ii' de ast! dat! "u le )ai recu"oa#te toc)ai pe acestea3 SOCRATE CEL TÂNĂR .oare' celelalte su"t &".e) &" loc de .i s! )ai spu"e)' oare' c! arta $esutului' &" )!sura &" care cea )ai )are parte a ei co"st! &" co"/ec$io"area .oie de u" e9e)plu.i"e sau u)a"e*<<.e) "e. iar di"tre )i:loacele de ap!rare u"ele su"t a"tidoturi' di. #i di"tre cele "eper/orate u"ele su"t cele /!cute di" /i2re di" pla"tele p!)1"tului' altele cele /!cute di" p!r.re)e ce "u a.e#)i"tele' oare' s8o "u)i) acu) G. di"tre ad!posturi u"ele su"t acoperi#uri' altele acoper!)i"te.elitori u"ele su"t di"tr8o 2ucat!' altele su"t &""!dite.i c(iar "u8i "i)ic' &"tr8ade. di"tre acestea di" ur)! u"ele su"t ar)uri pe"tru r!%2oi' altele su"t &)pre:)uiri de ap!rare. poate toc)ai partea aceasta a artei $esutului "e8ar putea da )!rturie pe"tru ceea ce .e#)i"te' iar arta' care se ocup! &"deose2i cu .' altele su"t )i:loace de ap!rare preala2il!.rea' oare' pe Keus' ti"ere Socrate' ca' de .a gerurilor #i a c!ldurilor. #i di"tre &)pre:)uiri u"ele su"t corturi di" p1"%!' altele su"t ad!posturi &)potri.elitori.a la &"de)1"! s! lu!) toc)ai arta $esutului3*<7.ede) "atura e9e)plului &" ge"eral pri"tr8u" alt )ic e9e)plu particular' iar apoi ur)1"d ca pri" deducerea Ideii de GregeH' care este #i cea )ai &"alt!' de u"de. di"tre cele /!cute di" p!r u"ele su"t lipite cu ap! #i p!)1"t*<=.e#)i"telor' "u se deose2e#te deloc' cu e9cep$ia "u)elui' de aceast! art! a .!rat? STRĂINUL Tre2uie' &"tr8ade.i"$a artei $esutului acela#i lucru #i' dup! puteri' parcurg1"d repede toate p!r$ile c1t )ai pe scurt posi2il' de ce "u "e8a) &"toarce spre ceea ce "e este util acu)3 SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce se"s3 STRĂINUL -"s!#i des/!#urarea ulterioar! a de)o"stra$iei o .a care ar por"i de la o p!rere gre#it! despre ce.

a ar putea crede c! arta a#a8"u)it! a $esutului .i ce repre%i"t! aceasta3 STRĂINUL Opera$ia ce $i"e de arta d!r!citorului. SOCRATE CEL TÂNĂR Spu"e' care Galtele &"ruditeH3 STRĂINUL Nu ai ur)!rit cele spuse' dup! cu) se pare? A#adar' s8ar %ice c! tre2uie s! "e &"toarce) tot acolo' &"cep1"d de la s/1r#it..arului #i a croitorului ca "ea.eci"ate ca ac$iu"e' de#i a /ost separat! de )ulte altele &"rudite. SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar a#a se pare? STRĂINUL Dar' copile' ceea ce a) spus "u &"sea)"! s/1r#itul. de ase)e"ea' a) l!sat' la o parte arta post!. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL . Sau . STRĂINUL De de alta' ea presupu"e #i destr!)area*<B. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) a#a3 STRĂINUL De de o parte' opera$ia $esutului este u" /el de &)pletire*<@.SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar /oarte &"drept!$it a) spu"e? STRĂINUL Dup! aceasta s! presupu"e) c! ci"e. SOCRATE CEL TÂNĂR Da. STRĂINUL .a /urturilor #i a actelor de .erita2il $es!tor3 SOCRATE CEL TÂNĂR Nicidecu)? STRĂINUL .1"d "icio' leg!tur! #i "ici o co"tri2u$ie la /!cutul . C!ci cel care se ocup! de /!cutul (ai"elor pare' la &"ceput' c! /ace ce.a /rigului' produc!toare de o2iecte de protec$ie di" l1"! #i "u)it! Gart! a $esutuluiH.o) "u)i #i pe acestea tot arte ale $esutului3 SOCRATE CEL TÂNĂR Deloc? . SOCRATE CEL TÂNĂR . a) "esocotit' dealt/el' c(iar de la &"ceput #i &" &"tregi)e arta )agiei' care se ocup! cu a"tidoturile' #i "e8a r!)as' dup! cu) 2i"e a) putea crede' doar aceasta pe care o cercet!)' a"u)e cea a )i:loacelor de ap!rare &)potri.ariatei capacit!$i a o)ului de a produce )i:loace de ap!rare.i' desigur' #i piel!ria' care se ocup! cu co"/ec$io"area o2iectelor di"tr8o si"gur! 2ucat! #i toate artele co"/ec$io"!rii de acoperi#uri' at1tea c1te se &"t1l"esc &" co"struc$ia de case sau &" orice co"struc$ie' precu) #i celelalte arte ale co"struc$iei de dispo%iti.i' )ai apoi' dac! ci"e. a ceea ce are u"itar #i co)pact.e de protec$ie pe"tru apele curg!toare' pe toate le8a) l!sat la o parte' ca' dealt/el' #i toate artele co"struirii de &)pre:)uiri care produc o2iecte de protec$ie &)potri.i ce' oare3 S! co"sider!) "oi )eseria post!. SOCRATE CEL TÂNĂR Drea 2i"e? STRĂINUL .e#)i"telor a /ost #i su/icie"t e9plicat!' /!r! ca el s! /ie &" stare s! &"$eleag! c! ea &"c! "u a /ost deli)itat! de artele &".e#)i"telor sau' )ai degra2!' le . SOCRATE CEL TÂNĂR -"$eleg.o) &"dr!%"i s! "u)i) d!r!citul $esut #i pe d!r!citor drept .i' desigur' a) luat separat tot ceea ce se /ace di" i"' di" papur! #i di" toate c1te le pute) "u)i' pri" a"alogie' /i2re de pla"te.a opus $esutului. C!ci dac! te g1"de#ti la &"rudire' toc)ai o ast/el de art! &"rudit! a) despri"s "oi adi"eaori di" arta $esutului' &)p!r$i"d co"/ec$io"area de o2iecte de a#ter"ut &" u"ele de acoperire #i altele de a#ter"ut dedesu2t*<>.a ar "u)i Gart! a $esutuluiH /!cutul /irelor de ur%eal! #i al celor de 2!t!tur!' el ar /olosi' desigur' u" "u)e co"trar opi"iei ge"erale #i /als.arului #i pe cea care co"/ec$io"ea%! pri" str!pu"s #i cusut' art! di" care cea )ai i)porta"t! parte o repre%i"t! arta ci%)!riei. a) l!sat la o parte #i arta /a2ric!rii de ar)e' ca /ii"d o parte a )arii #i ..iole"$!' adic! arte care co"tri2uie la producerea de capace #i &"cuietori pe"tru /erestre' toate /ii"d separate ca p!r$i ale artei dulg(erului.

!rat' dar' de /apt' "ici clar' "ici de/i"iti.a /i ea su/icie"t deter)i"at! dac! o .e#)i"telor' c!rora "oi le spu"e) p!r$i ale acesteia' repre%i"t! o si"gur! art!' "u)it! de to$i Garta prelucr!rii l1"iiH*=C.ire la partea pe care o a. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte pe drept? STRĂINUL Dar' oare' "o$iu"ea de Gart! a $esutuluiH' cu pri. SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e? STRĂINUL .a pe aceasta E di"tre toate c1te se ocup! cu producerea . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL Apoi e9ist! dou! sec$iu"i ale artei prelucr!rii l1"ei #i /iecare di" acestea repre%i"t! /iresc' &" acela#i ti)p' p!r$i di" dou! arte. SOCRATE CEL TÂNĂR Da.STRĂINUL Dar' de /apt' toate acestea se . SOCRATE CEL TÂNĂR Care3 STRĂINUL De de o parte u"a care este cau%! au9iliar! a producerii lucrurilor' pe de cealalt! alta pare este cau%a propriu8%is!.e#)i"telor este cupri"%!toare E este /oarte .a ade.' p1"! "u a) &"dep!rta toate aceste arte ri. . SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce /el3 STRĂINUL D!r!citul #i :u)!tate di" lucrul cu su.ale ei3 SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Dar' dup! aceasta' oare "u tre2uie s! /ace) ceea ce a) spus )ai &"ai"te pe"tru ca de)o"stra$ia "oastr! s! )earg! )ai departe3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL S! co"sider!)' deci' )ai &"t1i c! e9ist! dou! arte &" leg!tur! cu tot ceea ce se produce.i sigur c! Garta d!r!cituluiH #i Ga torsuluiH #i' de ase)e"ea' toate artele legate de &"s!#i producerea .e#)i"telor di" l1"! E drept cea )ai /ru)oas! #i )ai i)porta"t!3 Sau a) spu"e ce.!r' logic.o) co"sidera cu).e#)i"teleA cau%e3 SOCRATE CEL TÂNĂR De 2u"! dreptate? STRĂINUL Deci di"tre cau%e' pe cea a sp!latului #i a cusutului #i pe oricare art! care se ocup! cu .e#)i"telor cu arta $esutului' acord1"d acesteia partea cea )ai )are' re%er. #i "oi a) a. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL Toate artele care "u produc lucrul &"su#i' ci preg!tesc i"stru)e"te pe"tru cele care8l produc E i"stru)e"te /!r! e9iste"$a c!rora "iciodat! "u ar /i produs ceea ce &#i propu"e /iecare di"tre arte E s! /ie "u)ite cau%e au9iliare' iar cele care produc lucrul &"su#iA cau%e propriu8%ise.or &"trece &" pri.i"$a gri:ii pe"tru producerea .eica #i toate c1te separ! u"ele de altele cele ce su"t u"ite' toate acestea' ca u" &"treg' se poate spu"e c! $i" cu).ut' &" ge"eral' dou! )ari arteA Garta de a u"iH #i Garta de a separaH*=+.esti)e"ta$ia E pe"tru c! arta &)podo2irii .aruluiH. STRĂINUL Atu"ci' pe cele &" leg!tur! cu co"/ec$io"area /uselor #i a su.eicilor #i a tuturor celorlalte i"stru)e"te care co"tri2uie la producerea .1"du8#i' &"s!' #i pe"tru ele &"sele p!r$i i)porta"te..edere' .a de Garta prelucr!rii l1"eiH.. SOCRATE CEL TÂNĂR Drea 2i"e? STRĂINUL De l1"g! acestea' desigur' #i artele care produc u"eltele cu care se &"depli"esc opera$iile $esutului tre2uie s! crede) c! preti"d a /i cel pu$i" cau%e au9iliare pe"tru orice $es!tur!. SOCRATE CEL TÂNĂR Este' &"tr8ade.e#)i"telor' pe toate s! le "u)i)' deci' cau%e au9iliare' iar pe acelea care c(iar preg!tesc #i produc .erosi)il s! le lu!) la u" loc' ca /ii"d o parte' "u)i"du8le &" ge"eral Garta post!.e) &" .

i c(iar "u8i deloc de )irare? Dar' pro2a2il' dragul )eu' pe"tru u"ii a#a ar putea p!rea. STRĂINUL Nu "u)ai a acestuia' ci #i a celui de 2!t!tur!.a a. SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai? STRĂINUL S! lu!) acu)' la r1"dul ei' o parte ce $i"e de ac$iu"ea de u"ire #i care totodat! $i"e #i de aceast! Gart! a prelucr!rii l1"eiH. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte corect? STRĂINUL 0i"e? Dar' de /apt' de ce "u a) r!spu"s i)ediat c! arta &)pletiturii /irului de 2!t!tur! cu cel de ur%eal! &"sea)"! Garta $esutuluiH ci "e8a) pli)2at &" cerc /!c1"d %adar"ic at1tea disocieri3 SOCRATE CEL TÂNĂR Dar' Str!i"ule' cel pu$i" dup! )i"e' eu cred c! "i)ic "8a /ost %adar"ic di" cele spuse? STRĂINUL . c!ci' poate' deli)itarea $i8 ar /i oportu"!. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a s! /ie di.STRĂINUL De arta separ!rii $i"e d!r!citul #i toate c1te au /ost spuse adi"eaori.a ce se potri.i' ast/el' partea di" arta $esutului' pe care "e8a) propus s8o cercet!)' este' de:a' pe de8a8"tregul clari/icat!. SOCRATE CEL TÂNĂR Spu"e? .eica' iar &" cel!lalt cu )1"a' a pri)it toate "u)ele care toc)ai au /ost spuse.o) g!si #i . pe toate c1te $i"' #i aici' de separare s! le l!s!) la o parte' di. De"tru o 2oal! de acest /el' dac! cu).reo cale de producere a acestuia /!r! tors3 SOCRATE CEL TÂNĂR Nicidecu)? STRĂINUL Deli)itea%!8le acu) pe /iecare di" acestea dou!.i%at!? STRĂINUL Dartea care u"e#te' a#adar' #i care $i"e totodat! #i de prelucratul l1"ei tre2uie s! /ie di. c!ci separarea la /irele de l1"! sau la /irele de ur%eal!' /!cut! &" acest di" ur)! ca% cu su. C!ci' atu"ci c1"d partea care u"e#te' di" arta prelucr!rii l1"ei' reali%ea%! o &)pletitur! pri" &)pletirea dreapt! a /irului de 2!t!tur! cu cel de ur%eal!' "u)i) &"treaga $es!tur! &)2r!c!)i"te de l1"!' iar arta care co"st! &" aceastaAarta $esutuluiH. SOCRATE CEL TÂNĂR De /apt tre2uie s8o /ace)? STRĂINUL Sigur c! tre2uie? .it! pe"tru &)pletirea pri"tre /irele de ur%eal!' dar #i pe"tru re%iste"$! la 2!tutul la piu!' pe toate acestea deci' s! le "u)i) G/ire de 2!t!tur!H iar artei care co)a"d! acestor opera$ii s!8i spu"e) Garta producerii /irelor de 2!t!tur!H. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte corect? STRĂINUL .i%1"d prelucratul l1"ei &" dou! sec$iu"iA cea care separ! #i cea care u"e#te.!r? STRĂINUL Dar toate c1te' la r1"dul lor' /or)ea%! doar o )as! co)pact! )oale' ast/el &"c1t s! ai2! )oliciu"ea potri. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.e"a2il cercetarea GarteiH "u)ite' )ai8"ai"te' Ga $esutuluiH.1"d lu"gi)e #i grosi)e' "u)it caier. SOCRATE CEL TÂNĂR Da.a te8ar cupri"de )ai t1r%iu di" &"t1)plare E c!ci "i)ic "u8i de' )irare? E ia a)i"te la ce. sau . SOCRATE CEL TÂNĂR Dar' oare' &"$eleg eu 2i"e3 C!ci' dup! )i"e' tu te re/eri la producerea /irului de ur%eal!' opera$ie care se "u)e#te tors.e"it u" /ir trai"ic' "u)e#te8l /ir de ur%eal!' iar arta care diri:ea%! aceastaA Garta producerii /irului de ur%eal!H.i%at! acu)' ti"ere Socrate' la r1"dul ei' dac! i"te"$io"!) s! co"ti"u!) co".e#te a /i spus &" toate ast/el de ca%uri. STRĂINUL Ei' deci' ceea ce re%ult! di" acesta' r!sucit cu /usul #i de.i s! )ai spu"e) c! acesteia &i su"t caracteristice' pe de o parte torsul /irului' pe de alta &)pletitul lui. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce /el3 STRĂINUL -" acest /elA pri"tre produsele de la d!r!cit spu"e) c! se a/l! ce.

c!ci acest lucru este "ecesar' desigur' pe"tru ceea ce "e gr!2i) acu) s! de)o"str!).a a:u"ge &" i)pas3 SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! da? STRĂINUL Dar' oare' a#a cu) &" So/ist a) i)pus /ii"$area "o"8e9iste"tului' deoarece "u)ai co"/or) cu acesta "e8a sc!pat tea/!r ra$io"a)e"tul' tre2uie tot ast/el s! co"str1"ge) #i acu) )ai )arele #i' de ase)e"ea' )ai )icul s! de.a3 SOCRATE CEL TÂNĂR A#a8)i pare' desigur? STRĂINUL .o) spu"e c! este' real)e"te' aspectul &" care se di/ere"$ia%! &" cel )ai &"alt grad cei r!i de cei 2u"i di"tre "oi3 SOCRATE CEL TÂNĂR E.o) distruge &"se#i artele #i toate produsele lor #i' de /apt' "u .o) a"ula arta politic!' #i cercetarea "oastr! asupra #tii"$ei regale .' pe"tru a putea l!uda sau critica ceea ce se spu"e' )ai pe larg dec1t tre2uie sau di)potri.a ad)ite "atura a ceea ce este )ai )are "u)ai &" raport cu "i)ic altce.i"! . SOCRATE CEL TÂNĂR Doate &)i spui pri" ce )odalitate de di.a dec1t cu ceea ce este )ai )ic' "u .a dec1t cu ceea ce este )ai )ic #i c! ceea ce este )ai )ic' la r1"dul lui' este ast/el "u)ai &" raport cu ceea ce este )ai )are' #i "u cu altce. STRĂINUL S8o di. #i' &" /elul acesta' p!str1"d dreapta )!sur!' ele produc "u)ai lucruri 2u"e #i /ru)oase*=7. SOCRATE CEL TÂNĂR Da. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) alt/el3 STRĂINUL A#adar' dac! ..rea' oare' s! a/l!) #i pe"tru ce3 SOCRATE CEL TÂNĂR De ce "u? STRĂINUL Dac! se .ede) ce este e9cesul #i lipsa*=4.o) /ace s! piar! #i ceea ce cercet!) acu)' adic! arta politic!' #i c(iar #i pe cea a $esutului' pe care a) l!)urit8o de:a3 C!ci toate artele de acest /el se /eresc de ceea ce este )ai )ult #i ceea ce este )ai pu$i" dec1t )!sura' "u ca de ce.a e9ista "iciodat! raportarea la dreapta )!sur!' sau cu)3 SOCRATE CEL TÂNĂR A#a. c!ci' cred eu' arta )!surii se re/er! la toate cele de acest /el.!r' "u este posi2il s! de.i3 Ceea ce &"trece "atura )!surii sau ceea ce este &"trecut de c!tre aceasta' /ie &" cu.i%!)' a#adar' #i pe aceasta &" dou! p!r$i.ide"t? STRĂINUL Aceste dou! /eluri de a /i' a#adar #i aceste dou! /eluri de apreciere a ceea ce este )are #i a ceea ce este )ic tre2uie sta2ilite "u doar pri" raportare reciproc!' cu) a) spus adi"eaori' ci )ai degra2! a#a cu) proced!) acu)' pri" raportare reciproc! pe de o parte' #i pri" raportare la dreapta )!sur! pe de alta.a ce "u e9ist!' ci ca de ce.!' &" ast/el de discu$ii. A) .i"te' /ie &" /apte' oare "u .STRĂINUL ai &"t1i' deci' s! .i%are. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a tre2uie? STRĂINUL Toc)ai la aceste aspecte' cred' s8ar putea re/eri corect ra$io"a)e"tul pe care8 l des/!#ur!). STRĂINUL Dar' oare' pri" acest ra$io"a)e"t "u .e"irii*=6.i"! )!sura2ile "u "u)ai pri" raportare reciproc!' ci #i pri" raportare la "atura dreptei )!suri3 C!ci' &"tr8ade.a i"co)od pe"tru ac$iu"ile lor. STRĂINUL Dri" aceastaA pe de o parte pri" participarea la )!ri)e #i )ici)e &" rela$ie reciproc!' pe de alta pri" co"/or)itatea cu e9iste"$a "ecesar! a de. SOCRATE CEL TÂNĂR La care aspecte3 STRĂINUL At1t la lu"gi)e' c1t #i la scurti)e' precu) #i la orice e9ces sau lips!.. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce se"s3 STRĂINUL Oare' "u $i se pare' &" c(ip /iresc' c! ceea ce este )ai )are tre2uie co"siderat )ai )are &" raport cu "i)ic altce.

SOCRATE CEL TÂNĂR Care a"u)e3 STRĂINUL Dac! a) /i &"tre2a$i ce crede) despre ci"e.a e9ista . SOCRATE CEL TÂNĂR Ce /el de lucru3 STRĂINUL C! .a de ceea ce a) spus acu) pe"tru a de)o"stra &"s!#i e9actitatea. dar' /ii"dc! "u e9ist! o2i#"ui"$a s! se cercete%e di.a care' /!c1"d parte di"tr8u" grup al celor ce &". SOCRATE CEL TÂNĂR Ai ide"ti/icat &"toc)ai /iecare sec$iu"e' a)1"dou! /ii"d #i i)porta"te #i /oarte di/erite &"tre ele.ide"t' c! a) putea di. s! p!str!) "u)ai /aptul c! au /ost g!site dou! ge"uri ale artei )!surii #i s! $i"e) )i"te care a) spus c! su"t acestea. STRĂINUL Aceast! trea2! este' ti"ere Socrate' &"c! #i )ai cupri"%!toare dec1t cealalt! E #i "e a)i"ti) c1t de )are era lu"gi)ea aceleia? Dar a presupu"e u" ast/el de lucru &" leg!tur! cu acestea este /oarte &"drept!$it.it' la ceea ce este oportu"' la ceea ce este "ecesar #i la toate c1te s!l!#luiesc la )i:locul dista"$ei di"tre e9tre)e*=<.o) r!spu"de c! acesta are de cercetat o si"gur! pro2le)! sau' )ai degra2!' c! are de cercetat toate pro2le)ele u"ui ade.o) a. STRĂINUL Ceea ce' de /apt' ti"ere Socrate' spu" u"eori )ul$i i"#i &"cre%u$i' p!r1"du8li8 se c! e)it ci"e #tie ce g1"d &"$elept' a"u)e c! Garta )!surii se re/er! la tot ceea ce e9ist!H' c(iar acest lucru se &"t1)pl! s! /ie ceea ce spu"e) "oi acu).1"t' oare . #i dac! "iciu"ul di" aceste lucruri "u e9ist!' "ici cel!lalt "u .reodat!..a /ii ad)is. SOCRATE CEL TÂNĂR Fo) $i"e )i"te? STRĂINUL Dup! aceasta' deci' s! accept!) u" alt ra$io"a)e"t &" leg!tur! #i cu cele cercetate de "oi' #i cu orice de%2atere di" cadrul u"or ast/el de discu$ii.i"co"testa2il "ici o)ul politic' "ici .i acu)' desigur' tre2uie s! /ace) la /el ca atu"ci' pe c1t posi2il.a co)u" )ai )ultor lucruri' s! "u se re"u"$e )ai &"ai"te de a a/la toate di/ere"$ele. #i' de ase)e"ea' tre2uie ca' atu"ci c1"d se o2ser.!rat gra)aticia"3 SOCRATE CEL TÂNĂR E.i%a Garta de a )!suraH' dup! cu) s8a ar!tat' &)p!r$i"d8o ast/el &" dou!A pu"1"d &"tr8o parte a acesteia toate artele care )!soar! "u)!rul' lu"gi)ea' &"!l$i)ea' l!$i)ea pri" raportare la co"trariul lor #i &" cealalt! pe toate c1te le )!soar! pri" raportare la dreapta )!sur!' la ceea ce este potri. C!ci' desigur' &"tr8u" a"u)e /el' toate cele ce $i" de arte i)plic!' de /apt' ideea de )!sur!.reu" alt cu"osc!tor al ac$iu"ilor practice' dac! acest lucru "u .ea "e.!rat' dar' de /apt' ce ur)ea%! dup! aceasta3 STRĂINUL Ur)ea%!' e. ie )i se pare c! pe"tru a de)o"stra 2i"e #i su/icie"t cele de acu)' "e a:ut! &" c(ip )i"u"at c(iar acest ra$io"a)e"t' #i a"u)e c! tre2uie co"siderat' &" egal! )!sur!' c! toate artele /ii"$ea%! &" )od real #i c! at1t )ai )arele' c1t #i )ai )icul se )!soar! "u "u)ai pri" raportare reciproc!' ci #i pri" raportare la "atura dreptei )!suri. SOCRATE CEL TÂNĂR Acest ra$io"a)e"t este ade.a$! literele' este &"tre2at di" ce litere este /or)at u" cu. SOCRATE CEL TÂNĂR .! tot /elul de "ease)!"!ri &"tr8o )ul$i)e de lucruri' s! "u se a:u"g! la re"u"$are' di" descura:are' )ai &"ai"te ca' dup! ce toate &"rudirile &"tre ele au /ost adu"ate &"tr8o si"gur! ase)!"are' s! /ie circu)scrise u"ui si"gur ge".oie c1"d. Dar' ast/el' s! co"sider!) c! a /ost spus destul despre aceste lucruri' at1t despre lipsuri' c1t #i despre e9cese. C!ci dac! aceast! raportare e9ist!' e9ist! #i artele' #i dac! ele e9ist!' e9ist! #i raportarea.i%1"d pe specii #i' ast/el' su"t puse &" u" loc aceste )odalit!$i de )!surare &"tr8at1t' totu#i' de deose2ite' co"siderate de &"dat! ase)!"!toare co"/or) aceluia#i pri"cipiu' #i /ii"dc!' pe de alt! parte' se /ace co"trariul acestui lucru' "edi.ide"t c! pe toate? .i%1"du8se pe p!r$i' &" ca%ul altor lucruri' tre2uie ca' atu"ci c1"d se percepe de di"ai"te ce.

SOCRATE CEL TÂNĂR De"tru ce3 STRĂINUL Desigur' "u cel )ai pu$i" pe"tru aceast! plictiseal! pe care a) resi)$it8o &" leg!tur! cu lu"gul discurs despre arta $esutului' despre derularea i". c1t despre critici sau laude sau despre alte aspecte' de ele s! "u "e si"c(isi) deloc #i' )ai )ult' s! "u p!re) de/el .ers! a U"i.ersului' despre so/ist L&" leg!tur! cu /ii"$area "o"8e9iste"tuluiM' c!ci "oi a) &"$eles c! ele a.' care repre%i"t! lucrul cel )ai /ru)os #i )ai &"!l$!tor' se de)o"strea%! clar "u)ai pri" ra$iu"e #i pri" "i)ic altce.i aici este e. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a s! /ie? Co"ti"u!' &"s!? STRĂINUL Kic' deci' c! tre2uie ca eu #i tu' a)i"ti"du8"e de cele spuse adi"eaori' s! /ace) &"totdeau"a critica sau lauda at1t a scurti)ii c1t #i a lu"gi)ii a ceea ce spu"e)' :udec1"d )!ri)ea spuselor "oastre "u pri" raportare reciproc!' ci co"/or) cu acea parte a artei )!surii pe care a) spus c! tre2uie s8o $i"e) )i"te' #i a"u)e pri" raportare la ceea'ce este potri.oie deloc de o adec. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte 2i"e ai %is? STRĂINUL S! "e a)i"ti) pe"tru ce a"u)e a) spus "oi tot ce a) spus despre aceste lucruri.ute &" . SOCRATE CEL TÂNĂR Este drept.reu"ul di" si)$uri.reu"ul di"tre ei ar .a' care ar .i"gi c! este o2ligat s! de)o"stre%e c! ele' dac! ar /i de. pe de alt! parte' di)potri. #i "u tre2uie s!8l supere deloc lu"gi)ea lui' a#a cu) de ase)e"ea "u l8ar sup!ra /aptul c! este prea scurt. de /apt' tre2uie s! i"terese%e #i ra$io"a)e"tul' cu co"di$ia ca' de#i lu"g' s! &l /ac! pe cel care ascult! )ai curios.are a lu"gi)ii' a/ar! de ca%ul .reu"ui lucru secu"dar.rea s! satis/ac! spiritul celui care &"trea2!' ar putea s8o /ac! pe depli" pri" aco)odarea la .1"t! repro#1"d doar c! ra$io"a)e"tele su"t prea lu"gi tre2uie s!8l co".e) "e. STRĂINUL S8ar putea spu"e c! "i)e"i cu :udecat! "u ar dori s! G.rea s! i le arate de &"dat!' /!r! di/icult!$i #i c(iar /!r! ra$io"a)e"t' celui care i8ar cere o e9plica$ie ra$io"al! despre aceasta.e"it )ai scurte' i8ar /i /!cut pe participa"$ii la discu$ie )ai ap$i pe"tru dialectic! #i )ai pricepu$i &" a o2$i"e clari/icarea realit!$ilor pri" ra$iu"e.!' realit!$ile care su"t cele )ai i)porta"te #i )ai de)"e de ci"stire "u au deloc pe"tru oa)e"i o i)agi"e clar co"stituit!' pri" &"/!$i#area c!reia ci"e.!ra$i dialecticie"i3*==.e#te toate pro2le)ele ce $i" de /or)area u"or ade.1"e%eH de/i"i$ia Gartei $esutuluiH pe"tru $esutul &"su#i.STRĂINUL Dar' atu"ci' ce8i cu cercetarea "oastr! de8acu) asupra o)ului politic3 Ea pri. Iar &" orice pri.i"$! e9ersarea este )ult )ai u#oar! &" pro2le)e )ai pu$i" i)porta"te' dec1t &" cele )ai )ari.a. C!ci pe"tru pl!cere "u a. De"tru aceasta' #i a"u)e ca s! "u se )ai &"t1)ple de acu) &"ai"te "ici o "epl!cere de acest /el' s! %ice) c! a) spus ceea ce a) spus adi"eaori. Or' toc)ai aceste realit!$i su"t a. STRĂINUL Sigur' "u toate lucrurile tre2uie :udecate pri" acest pri"cipiu.eau o prea )are &"ti"dere #i pe"tru toate acestea "oi &"#i"e "e8a) repro#at &"dea:u"s te)1"du8"e s! "u /i spus lucruri peri/erice' #i &"c! prea pe larg.ide"$iat' atu"ci c1"d .ide"t c! pe toate acestea.e#te doar acest su2iect sau pri.area pro2le)ei c1t )ai u#or #i )ai repede' ra$iu"ea "e ordo"! s! dori) s8o a#e%!) &" al doilea' #i "u &" pri)ul r1"d' #i cu )ult )ai )ult #i )ai &"t1i s! aprecie) )etoda &"s!#i care /ace posi2il /aptul de a di. Dri" ur)are tre2uie s! "e &"gri:i) s! de. dar' cred eu' cei )ai )ul$i ig"or! c! u"ele di"tre realit!$i au &" )od /iresc u"ele ase)!"!ri' pe care cei ce percep pri" si)$uri le &"$eleg u#or #i care "u su"t deloc greu de e.itH.or2iri' ra$io"a)e"tele lu"gi #i perioadele des/!#urate &" cerc' u"ul de acest /el' deci' "u tre2uie acceptat "ici /oarte repede' "ici prea direct' "u)ai pe"tru c! se a. la acestea se adaug! &" plus' la r1"dul lui' #i /aptul c! u"ul care de%apro2!' &" ast/el de co". c!ci realit!$ile "ecorporale*=>.edere de cele spuse de "oi acu). c1t despre cercetarea a ceea ce "e8a) propus' )ai e9act dac! a) g!si re%ol. SOCRATE CEL TÂNĂR .e"i) capa2ili s! d!) #i s! pri)i) e9plica$ii ra$io"ale la /iecare lucru.i%a pe specii.

SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! a#a tre2uie s! /ace).ederea #ederii' /ii"d &"totdeau"a loc de a#e%at pe"tru ci"e.ariat! #i' dup! )i"e' "ea..a sau ce.a de:a produs.or2e.i' &"tr8ade.i cu acestea' destul' dac! #i $ie $i se pare ast/el.ul' cred' "e . C!ci /!r! ele "iciodat! "8ar /i "ici cetate' "ici arta co"ducerii ei' dar' &" sc(i)2' "8a) putea atri2ui "ici u"eia di" ele .reo ac$iu"e ce $i"e de arta regal!.a ce are aceast! calitate de i"stru)e"t.a de.i%!)' deci' pe p!r$i' a#a ca pe o :ert/! la sacri/icii' de .e) &" . SOCRATE CEL TÂNĂR Da. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! proced!)' dar' cu cele de acu)3 STRĂINUL Ca #i )ai &"ai"te c1"d pe toate artele' care produceau i"stru)e"te pe"tru arta $esutului' le8a) co"siderat c(iar de atu"ci cau%e au9iliare. C!ci tre2uie s! di. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) a"u)e3 STRĂINUL Tre2uie preci%at c! "u este ce.ul de a produce ce. SOCRATE CEL TÂNĂR Care a"u)e3 STRĂINUL Nu)i) de o2icei acest o2iect G.i%!) &"totdeau"a &" "u)!rul cel )ai restr1"s cu puti"$!*=B.a pare c! spu"e u" lucru co".asH' o specie /oarte . SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Tre2uie s! a.a di" realitate e9ist! ca i"stru)e"t pe"tru altce.1"d "i)ic' &" )od real' cu #tii"$a pe care o cercet!). STRĂINUL De /apt' #i acu) tre2uie s! /ace) acela#i lucru' 2a c(iar cu )ai )ult! rigoare.e(iculH*>C. iar artele r!)ase' spu"e) "oi' su"t cele di" cadrul cet!$ii &"se#i' adic! cele ale cau%elor au9iliare #i cele ale cau%elor propriu8%ise' di"tre care tre2uie s! le separ!) pe pri)ele de celelalte.!rat? STRĂINUL -$i dai sea)a' a#adar' c! este greu s! le di. Dar' totu#i' u" lucru di"tre cele o2$i"ute &" cetate' tre2uie co"siderat' de ast! dat!' ca /ii"d de alt /el.a este el co"struit' a#a cu) este i"stru)e"tul' ci pe"tru p!strarea a ce. STRĂINUL S! le di. STRĂINUL Care8i acu) a patra specie3 Oare "u tre2uie s8o co"sider!) di/erit! de celelalte pe cea &" care se a/l! cele )ai )ulte di"tre o2iectele )e"$io"ate )ai de)ult' adic! orice /el de &)2r!c!)i"te' cea )ai )are parte di" ar)e' %idurile #i orice &)pre:)uire de p!)1"t #i de . s! "e &"toarce) di" "ou la o)ul politic*=@.i"g!tor. C!ci "u pe"tru )oti. SOCRATE CEL TÂNĂR -"$eleg.!r' &"trepri"de) u" lucru di/icil separ1"d acest ge" al cau%elor au9iliare de celelalte' c!ci' de /apt' acela care spu"e c! ce.e"i )ai clar &"ai"t1"d &" ra$io"a)e"t. SOCRATE CEL TÂNĂR Ade. SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e ai %is? S! /ace) ceea ce spui? STRĂINUL A#adar regele a /ost deli)itat de )ulte di"tre artele asociate' )ai )ult c(iar' de toate artele care se re/er! la tur)e.c! a) au%it ast/el de . . Artele care produc u" i"stru)e"t' )ic sau )are' &" cadrul u"ei cet!$i tre2uie co"siderate toate ca /ii"d cau%e au9iliare. SOCRATE CEL TÂNĂR Nu' desigur? STRĂINUL . #i el "u8i deloc u" produs al artei politice' ci cu )ult )ai )ult al artei t1)plarului' a cera)istului #i a /ierarului. SOCRATE CEL TÂNĂR Ce a"u)e este acest o2iect3 STRĂINUL Acesta este o specie de o2iecte' /!cut! &" /elurite c(ipuri' pe"tru produse uscate sau pe"tru lic(ide' preparate pe /oc sau "u' #i pe care o "u)i) cu de"u)irea u"ic! de G.edere' deci' &" )od deose2it cea de8a treia specie di/erit! di"tre aceste lucruri' specie care este de uscat #i de ap!' )i#c!toare #i "e)i#c!toare' de pre$ #i lipsit! de pre$' #i care are u" si"gur "u)e' deoarece este /!cut! &" .re)e ce &" dou! "u pute).' aplic1"du8i' e9e)plul' l!)urit )ai &"ai"te' al artei $esutului.i%!) &" dou!3 iar )oti.a.

or2e#ti de /apt3 STRĂINUL Despre aur #i argi"t #i despre toate )ateriile pri)e' c1te se scot di" )i"e' #i despre tot ce se procur! pri" t!iatul #i cur!$atul copacilor pe"tru arta t1)pl!riei #i arta &)pletiturilor di" scoar$! de po)i. Dac! "e8a sc!pat ce. a#e%1"d acest tot su2 de"u)irea de agricultur!' .ilor #i a slu:itorilor de orice /el' eu &"tre.ariat!' care ea &"s!#i este produsul at1tor arte di/erite' oare s! "u o co"sider!) "oi a #asea specie3 SOCRATE CEL TÂNĂR Despre ce . STRĂINUL C1t despre o2$i"erea (ra"ei #i despre toate cele care a)estec1"du8se cu corpul "ostru' au do21"dit o a"u)it! &"su#ire de a &"tre$i"e p!r$ile corpului pri" p!r$ile lor' tre2uie s! le "u)i) a #aptea specie' co"sider1"d acest tot ca /ii"d GdoicaH "oastr!' dac! "u a.o) atri2ui cu )ai )ult! dreptate acestora' dec1t artei politice.' cele )ai )ulte repre%i"t!' #i pe 2u"! dreptate' cu )ult )ai )ult produsul artei co"struc$iilor #i al artei $esutului' dec1t al artei politice.or2a' adic! aceast! specie . SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e.e(icululH G)i:locul de ap!rareH' Go2iectul de di.a potri.piatr! #i o )ie de alte lucruri3 Toate acestea' /ii"d /!cute pe"tru ap!rare' ar /i /oarte drept s! /ie "u)ite toate cu de"u)irea de G)i:loc de ap!rareH*>+. SOCRATE CEL TÂNĂR -"$eleg #i acest lucru tot at1t de 2i"e. #i' de ase)e"ea' despre arta prelucr!rii pielii :upuite de pe corpurile de a"i)ale' #i despre toate artele &". SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai? STRĂINUL Dac! a) dori s8o co"sider!) drept a ci"cea specie pe aceea care se ocup! cu or"a)e"tele #i cu pictura #i' de ase)e"ea' toate artele care produc opere )i)etice' ser.' cu e9cep$ia a"i)alelor do)estice' au /ost e"u)erate' cred' &" aceste #apte specii. C!ci acestea "u au deloc &" ele u" ge" i)porta"t de "i.i"te Gdi" ceH #i G&" ceH lucrea%! toate artele despre care este acu) .1"!toare' gi)"astic!' )edici"! #i art! culi"ar!' &l .i tuturor acestor o2iecte' c!ci "i)ic di" acestea "u se /ace pe"tru . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL A#adar aproape toate c1te $i" de posesie*>6.reo ocupa$ie serioas!' ci toate se /ac pe"tru :oc.itoare la posesia de a"i)ale do)estice' cu e9cep$ia scla. cu greu' dar' atrase &" ele' totu#i co"cord! &" ge"eral. SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL C1t despre partea r!)as!' &" /apt cea a scla.' apare clar c! toate acestea su"t luate &" arta despri"s! )ai &"ai"te drept art! a cre#terii a"i)alelor &" tur)!.i"du8se /ie de aceasta di" ur)!' /ie de )u%ic!' operele lor /ii"d produse toate "u)ai pe"tru pl!cerea "oastr!' "8ar /i' oare' pe drept circu)scris u"ui si"gur "u)e3 SOCRATE CEL TÂNĂR C!rui "u)e3 STRĂINUL Aceluia' poate' de Go2iecte de a)u%a)e"tH. S! "u)i) acest tot u"ic Gprodusul pri)ar al oa)e"ilorH*>4.asulH' G. Ur)!re#te' deci' ate"tA c!ci cu cea )ai )are dreptate' poate' ar /i tre2uit pus! la &"ceput specia Gprodusului pri)arH' apoi specii caA Gi"stru)e"tulH' G. C1t despre cele pri.!r' se . SOCRATE CEL TÂNĂR De ce "u? STRĂINUL Doar acest "u)e' &"tr8ade.a de )ic! i)porta"$!' &l l!s!) la o parte pe"tru /aptul c! este posi2il s! i"tre &"tr8u"a di" aceste specii' cu) ar /i ca%ul cu orice tip de )o"ed!' de pecete sau de /or)! i)pri)at!.e) alt "u)e )ai /ru)os de dat.a "eco)pus #i "e/ii"d &" "ici u" ca% produsul #tii"$ei regale.' el /ii"d ce.ertis)e"tH #i Gali)e"tulH.elul celorlalte' ci u"ele di"tre ele i"tr! &" ge"ul Gor"a)e"teH' altele &" ge"ul Gi"stru)e"teH. STRĂINUL Iar ceea ce /or)ea%! su2sta"$a pe"tru toate aceste o2iecte' cu alte cu.ilor*>7.eci"ate cu acestea' adic! cele care produc o2iecte di" plut! #i papirus precu) #i o2iecte de legat' adic! toate care duc la producerea de specii co)ple9e di" ge"uri si)ple.!d' cu).a' c! &" ea se a/l! cei ce se &"trec cu regele &" G&"tre$esereaH tre2urilor politice' .

STRĂINUL . SOCRATE CEL TÂNĂR 5!r! &"doial!? STRĂINUL .i" iscusi$i &" alc!tuirea de scripte &" .a#a cu) alt! dat! se &"treceau cu $es!torii cei ce se ocupau cu torsul #i cu d!r!citul #i cu c1te altele a) )ai spus.i apoi3 Aceia di"tre oa)e"ii li2eri' c1$i se pu" ei &"#i#i de 2u"! . SOCRATE CEL TÂNĂR 0a c(iar a#a' e. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tru totul stra"iu? STRĂINUL S! "e apropie)' deci' #i )ai )ult de Gcei care &"c! "u au /ost supu#i c(i"ului cercet!riiH*>>. pe ace#tia tre2uie s!8i "u)i)' i"co"testa2il' scla.i) di" pu"ctul "ostru de .or2it' de acti.ide"t? STRĂINUL Ei 2i"e' eu cred c! de:a a) apucat8o cel pu$i" pe ur)ele care duc spre ceea ce c!ut!).1"d deloc de8a /ace cu arta regal!.a al$ii care &"depli"esc cu )are s1rgui"$! at1tea alte slu:2e &" :urul co"duc!torilor cet!$ilor. SOCRATE CEL TÂNĂR Cel pu$i" a#a pare. Totu#i "e8ar p!rea c! este c1t se poate de stra"iu /aptul de a8i c!uta &" .e"dic! ei . Ceilal$i to$i' "u)i$i au9iliari' au /ost &"dep!rta$i #i separa$i' laolalt! cu opera$iile au9iliare despre care toc)ai a) .i' &"tr8ade. SOCRATE CEL TÂNĂR Care a"u)e slu:itori3 STRĂINUL Cei cu)p!ra$i #i cei do21"di$i &"tr8u" /el ase)!"!tor.edere' au o depri"dere #i o e9perie"$! co"trare celor pe care le8a) propus "oi.reo parte a artei slu:itorului.itatea regelui #i a o)ului politic.icii #i ce /el de oa)e"i . STRĂINUL Hai s!8i cercet!) pe cei care au r!)as' &"ai"t1"d di" aproape &" aproape' ca s!8i cu"oa#te) )ai e9act.reo atri2u$ie a artei politice3 SOCRATE CEL TÂNĂR Doate' )ai degra2!' a artei "ego$ului? STRĂINUL . Su"t a"u)e aceia care de$i" o parte a #tii"$ei slu:irii &" do)e"iul di.or2it &"ai"te' /!c1"d s! circule de la u"ii la al$ii #i co)pe"s1"d produsele agriculturii #i ale altor arte' u"ii &" pie$e' al$ii de la cetate la cetate' duc1"du8le pe )are #i pe uscat' sc(i)21"d )o"ed! pe"tru produse #i )o"ed! pe"tru alt! )o"ed!' oa)e"ii ace#tia pe care i8a) "u)it %ara/i' co)ercia"$i' ar)atori #i "egustori' oare &#i re.o) "u)i3 SOCRATE CEL TÂNĂR A#a cu) ai spus adi"eaoriA slu:itori #i "u co"duc!tori de cet!$i.o) g!si "iciodat! &" r1"dul participa"$ilor la arta regal!.a apar cei care8#i disput! cu deose2ire arta regal!. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s!8i g!si)? STRĂINUL Dar ce %ici de cei care "e /ac per)a"e"t a"u)ite ser.e"it' este #tiutor pe de o parte &" a /ace pri" :ert/e daruri %eilor' /iec!ruia dup! dori"$!' di" partea "oastr!' pe de alta &" a cere de la aceia pe"tru "oi do21"direa de 2u"uri' pri" rug!ciu"i. SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! a#a tre2uie s! /ace)? STRĂINUL De /apt' "oi g!si) c! slu:itorii cei )ai de sea)!*><.' la r1"dul lor' cu) &i .oie &" slu:2a celor despre care a) . SOCRATE CEL TÂNĂR Da.ede) c! su"t pl!ti$i sau care su"t oric1"d gata s! se pu"! &" slu:2a oricui' "u8i .irtutea &"delu"gii e9ercit!ri a slu:2ei lor' #i despre c1$i.icii3 SOCRATE CEL TÂNĂR Despre ce /el de ser. deci a)1"dou! aceste &"delet"iciri su"t E "u8i a#a3 E p!r$i ale artei slu:itorului..!r' pe to$i ace#tia' pe care8i .' dac!8i pri. C!ci c(ipul preotului #i cel al pre%ic!torului su"t a#a de pli"e de de)"itate #i se 2ucur! de o at1t de )are /ai)!' di" cau%a i)porta"$ei &"delet"icirilor lor' &"c1t &" Egipt "ici "u .i' ei "ea. pe ace#tia*>=.or2e#ti3 STRĂINUL Despre cei di" care este /or)at "ea)ul crai"icilor #i despre to$i c1$i de.i"a$iei' c!ci ei su"t co"sidera$i i"terpre$i ai %eilor pe l1"g! oa)e"i.i' desigur' la /el #i ge"ul preo$ilor' dup! cu) se spu"e &" c(ip cu.is a) spus eu c! pe aici pe u"de. STRĂINUL Dar' desigur' "u ca &" .

SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai.id /iecare &" dou!. STRĂINUL Desigur' #i dup! p!rerea )ea. c!ci eu "8a# #ti ce s! cred pe )o)e"t . SOCRATE CEL TÂNĂR Dar' &"tr8ade. . #irete.este cu puti"$! s! e9iste rege /!r! putere religioas!' iar dac! totu#i se &"t1)pl! s! a:u"g! pri" /or$! rege .er"are "u8i' oare' co"ducerea celor )ul$i' "u)it! de)ocra$ie3 SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar a#a? STRĂINUL Trei /ii"d aceste /or)e' "u de.!r' la acest lucru "u tre2uie deloc s! re"u"$!). preocupat de tre2urile ce pri.ide"t ceea ce spu" eu acu). c(iar #i la greci adesea celor )ai )ari de)"it!$i li se &"credi"$ea%! cele )ai i)porta"te sarci"i &" leg!tur! cu &"depli"irea a"u)itor sacri/icii.i" ele' cu).e"it rege datorit! sor$ii' se spu"e c! i se atri2uie cele )ai i)porta"te #i )ai tradi$io"ale di"tre sacri/icii.i este' de /apt' #i ceea ce a) resi)$it eu &"su)i acu). &"dat! ele &#i sc(i)2! &"tre ele &"truc(ip!rile #i puterea. SOCRATE CEL TÂNĂR Nu)ai s!8)i e9pliciA c!ci pari a /i re)arcat ce.!r' ti"ere Socrate' a2ia acu) cred c! i8a) ide"ti/icat pe 2!r2a$i. STRĂINUL Da.or2e#ti3 STRĂINUL .i dup! )o"ar(ie s8ar putea .i oricare cetate st!p1"it! de puterea celor pu$i"i este co"dus! /ie pri" aristocra$ie' /ie pri" oligar(ie.oi este c1t se poate de e.i atu"ci r!spu"de8)i la aceast! &"tre2are? SOCRATE CEL TÂNĂR La care3 STRĂINUL Oare' dup! p!rerea "oastr!' "u este )o"ar(ia u"a di" /or)ele de co"ducere politic!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da.or2i' cred' despre co"ducerea de c!tre pu$i"i*@C. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL Cea de8a treia /or)! de gu. c!ci' celui de.erita2ili #i pe care tre2uie' totu#i' s!8l deose2i)' dac! a.esc cetatea.!%1"d corul*>B. .ede) li)pede ceea ce cercet!). STRĂINUL Tre2uia s! e9a)i"!)' desigur' #i pe ace#ti regi #i' totodat!' preo$i ale#i de desti"' pe slu:itorii lor #i o alt! )ul$i)e uria#!' care toc)ai "e apare acu) /oarte li)pede' dup! ce i8a) separat pe cei de )ai8"ai"te. . .. el' care este cel )ai greu de deose2it de oa)e"ii politici #i regii .reu"ul di" alt! p!tur! social! dec1t cea a preo$ilor' el tre2uie trecut di" aceea &" aceasta. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar ci"e8s ace#tia despre care .i' &"tr8ade. ast/el' )o"ar(ia se poate spu"e c! are dou! speciiA cu "u)ele de tira"ie E u"a' de regalitate E cealalt!. C!ci )ul$i 2!r2a$i sea)!"! leilor #i ce"taurilor #i altora de acest /el' /oarte )ul$i sea)!"! satJrilor #i s!l2!ticiu"ilor sla2e dar*>@.i"e pe"tru orici"e di" "e#tii"$!. SOCRATE CEL TÂNĂR La ci"e a"u)e te re/eri3 STRĂINUL La cel )ai )are a)!gitor di"tre to$i so/i#tii #i pe cel )ai e9peri)e"tat &" aceast! art!. . STRĂINUL .e) &" i"te"$ie s! .i8s &"c! u"ii /oarte aparte? SOCRATE CEL TÂNĂR Ce a"u)e3 STRĂINUL U" a"u)e ge" /oarte "u)eros' dup! cu) &i apare de &"dat! celui care8i e9a)i"ea%!.i' de /apt' #i la .a "eo2i#"uit.a' ci"ci' dou! d1"d "a#tere di" ele &"sele' la alte dou! "u)e pe l1"g! acestea3 SOCRATE CEL TÂNĂR Care' de /apt3 STRĂINUL Cercet1"du8le acu) dup! criteriile co"str1"gerii #i co"si)$irii' s!r!ciei #i 2og!$iei' legalit!$ii #i ilegalit!$ii a/late &" ele' dou! di" acestea se di. &"s! ceea ce pare "eo2i#"uit pro. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) alt/el? STRĂINUL .

c!ci #ti) c! di"tr8o )ie de 2!r2a$i "u s8ar g!si "iciodat! at1$ia :uc!tori de %aruri e9cep$io"ali' &" raport cu cei di" restul Nreciei' "ecu) tot at1$ia regi.. c!ci tre2uie s8o pri.er"are poate /i dreapt!' de/i"it! /ii"d doar pri" ace#ti ter)e"iAu"ulH' Gpu$i"iH' #i G)ul$iH sau G2og!$ieH #i Gs!r!cieH' sau Gco"str1"gereH #i Gco"si)$ireH sau Ga:u"g1"d s! /ie co"dus! cu legi scriseH sau G/!r! legiH3 SOCRATE CEL TÂNĂR Dar' de /apt' ce8o &)piedic!3 STRĂINUL Dri. C!ci' desigur' acela care posed! #tii"$a regal!' /ie c! ar do)"i sau "u' co"/or) ra$io"a)e"tului a"terior tre2uie s! /ie co"siderat de ra"g GregalH.i"g pe )ul$i de aceasta' /!r! a /i deloc ast/el.!r. adic! s!8i ide"ti/ic!) pe aceia care preti"d a /i oa)e"i politici #i care8i co".SOCRATE CEL TÂNĂR .o) re$i"e sau .i "u c(iar di"tre toate acestea' ci a) ales8o di" celelalte drept u"a critic! #i directi.i%1"d "eco"te"it a) a:u"s aici' "el!s1"d &" u)2r! #tii"$a' dar "e/ii"d &"c! destul de capa2ili s8o de/i"i) e9act. STRĂINUL . STRĂINUL Acu) tre2uie s! e9a)i"!) cu "ecesitate toc)ai acest /aptA &" care' oare' di"tre aceste /or)e de gu.er"are se poate &"t1l"i #tii"$a c1r)uirii oa)e"ilor' a celei )ai &"se)"ate #i )ai di/icil' poate' de do21"dit c1r)uiri. SOCRATE CEL TÂNĂR Da.re) s! d!) ur)are celor spuse )ai &"ai"te3 SOCRATE CEL TÂNĂR Dar' de /apt' a "u /ace aceasta este i)posi2il.ede) pe ci"e tre2uie s! &"dep!rt!) de su.!r' c1r)uirea ar /i cea )ai u#oar! di"tre toate artele.i atu"ci3 Crede) "oi' oare' c! . SOCRATE CEL TÂNĂR Da. SOCRATE CEL TÂNĂR Care3 STRĂINUL Oare' . STRĂINUL . SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! tre2uie s! /ace) aceasta' a#a cu) "e8a ar!tat di"ai"te ra$io"a)e"tul. STRĂINUL .or2e#ti3 STRĂINUL A) spus' cred' c! /or)a de co"ducere regal! repre%i"t! u"a di"tre #tii"$e.!' o parte se aplica celor "e&"su/le$ite' cealalt! celor &"su/le$ite' #i' &" /elul acesta' di. STRĂINUL Oare' se poate crede c! &"tr8o cetate toc)ai )ul$i)ea ar /i capa2il! s! de$i"! aceast! #tii"$!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Ei' cu) s! /ie3 STRĂINUL Dar' oare' &"tr8o cetate de o )ie de oa)e"i ar /i posi2il ca o sut! sau c(iar ci"ci%eci s8o co"duc! su/icie"t de 2i"e3 SOCRATE CEL TÂNĂR -" /elul acesta' &"tr8ade.o) a"ula ceea ce a) e"u"$at la &"ceput3 SOCRATE CEL TÂNĂR Despre ce a"u)e .i) cu luare8a)i"te pe"tru ca s! . SOCRATE CEL TÂNĂR Ai dreptate? STRĂINUL Dar' oare' "u &"$elege) toc)ai acest lucru' adic! /aptul c! deter)i"a$ia pe care tre2uie s8o ai2! acestea "u este "ici Gpu$i"iH' "ici G)ul$iH' "ici Gco"si)$ireH' "ici Gco"str1"gereH' "ici Gs!r!cieH' "ici G2og!$ieH' ci o a"u)it! #tii"$!' dac! .reu"a di"tre aceste /or)e de gu.i c(iar a#a este? STRĂINUL C1t despre de)ocra$ie' /ie c! )ul$i)ea co"duce cu /or$a' /ie cu co"si)$!)1"tul celor 2oga$i' #i /ie c! respect! cu stricte$e legile' /ie c! "u' &" )od o2i#"uit "i)e"i "u8i sc(i)2! deloc "u)ele*@+. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.i di" cea directi. .!.e#te' deci' )ai cu luare8a)i"te ur)1"d aceast! cale.era"ul &"$elept.

STRĂINUL .er"!rilor /!r! legi.as!%ic!' "u8i .i /ie c!' o)or1"du8i pe u"ii sau e9pul%1"du8i' puri/ic! cetatea spre 2i"ele ei' /ie c!' tri)i$1"d altu"de. STRĂINUL Doar cu pu$i" )i8ai luat8o &"ai"te &"tre21"du8)! aceasta' ti"ere Socrate? C!ci era) pe pu"ctul de a te &"tre2a dac! te "e)ul$u)e#te ce.er"are s! e9iste aceea cu deose2ire ade. E "u per)it' &" "ici u" do)e"iu' ca . Oare su"te) #i &" aceast! pri.ea%!.oia "oastr!' "e taie' "e ard r!"ile #i "e prici"uiesc . /iecare' &"gri:i"d cele ce su"t de &"gri:it' "e sal.o) co"sidera ast/el' /ie c! "e .!r' ca #i pri"tre /or)ele de gu. lucrul cel )ai i)porta"t este ca "u legile s! /ie puter"ice' ci su.!r este' &"tr8u" a"u)e /el' clar c! arta legisla$iei $i"e de cea regal!.reo art!' oricare ar /i ea' s! dea la i.a di" cele spuse.!rat!' #i "u)ai u"a' &" care s! se g!seasc! co"duc!torii &"tr8ade.o) sta2ili c! este #i de/i"i$ia corect! a )edici"ei #i a oric!rei alte arte a co"ducerii. SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e.a #i /!c1"d cet!$e"i di" str!i"i' o )!re#te' at1ta ti)p c1t' /olosi"du8se de #tii"$! #i de :usti$ie' pe c1t posi2il' o sal.a colo"ii precu) roiurile de al2i"e' o /ace )ai )ic!' /ie c!' adu"1"d al$i oa)e"i de altu"de.er"area corect! &" u"ul sau doi' sau' &" ge"eral' &" pu$i"i' ori de c1te ori ea a:u"ge s! /ie dreapt!.er"e%e #i /!r! legi' aceast! spus! este )ai greu de acceptat. SOCRATE CEL TÂNĂR Despre acelea cu legi 2u"e' Str!i"ule' )i se pare c! ai . "u)ai &" acest se"s' dup! p!rerea )ea' #i "u &" altul . .i"$! de acord3 SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu sigura"$!? STRĂINUL Este "ecesar' &"tr8ade. s! discut!) despre &"drept!$irea gu. /ie c! ar co"duce dup! legi' /ie /!r! legi' /ie cu' /ie /!r! co"si)$!)1"tul celor co"du#i' /ie s!raci' /ie 2oga$i' "i)ic di" toate acestea "u tre2uie luat &" co"siderare de/el ca "eaduc1"d "ici o &"drept!$ire.eal! u" pri"cipiu si)plu' . SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Deci' doar pe ace#tia care co)a"d! cu sau /!r! co"si)$!)1"tul celor co"du#i' cu sau /!r! regle)e"t!ri scrise' /ii"d 2oga$i sau /ii"d s!raci' tre2uie s!8i co"sider!) co"duc!tori' a#a cu) a) /!cut adi"eaori cu cei care co"duceau dup! orice /el de alt! art!.oia sau /!r! .ea%! sau o /ace di" )ai rea )ai 2u"!' tre2uie s! spu"e) c! aceast! /or)! de gu. acu) este de:a clar /aptul c! "oi .a' dar "u)ai cu co"di$ia 2i"elui pe"tru corpurile "oastre' /!c1"du8le )ai 2u"e di" )ai rele. De )edici' deci' "u )ai pu$i" &i .!r cu"osc!tori ai artei politice #i "u cei ce par "u)ai. c!ci "ease)!"!rile di"tre oa)e"i #i di"tre ac$iu"i #i /aptul c! G"iciodat! "i)ic di" cele o)e"e#ti "u se 2ucur! de ti("!H E cu) spu"e %icala*@6.tii de ce3 SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar' spu"e8)i de ce3 STRĂINUL De"tru c! legea "8ar /i &" stare "iciodat! s! co"ceap! cu e9actitate ceea ce este cel )ai 2u" #i cel )ai drept #i "ici s! dea cea )ai 2u"! prescrip$ie pe"tru to$i &" acela#i ti)p.rea*@4.!rat reale' ci c! ele su"t i)ita$ii ale acesteia.ala2il pe"tru orice situa$ie #i pe"tru totdeau"a. iar celelalte' pe care le8a) a)i"tit' tre2uie s! spu"e) c! "u su"t "ici aute"tice' "ici cu ade. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL -"tr8ade. dar c! tre2uie s! se gu. #i aceasta &" )!sura &" care ei se co"/or)ea%! u"ei arte' puri/ic1"du8"e /ie pri" luarea' /ie pri" ad!ugarea a ce.or2it cu :udecat!. pe de o parte u"ele' "u)ite'cu legi 2u"eH' care o i)it! &" aspectele )ai 2u"e' pe de alt! parte celelalte' care o i)it! &" aspectele )ai rele.er"!)1"t E #i &" ace#ti ter)e"i de/i"it! E este si"gura dreapt!.era"ul dotat cu &"$elepciu"e.reu" alt c(i"' #i c(iar dac! o /ac dup! prescrip$ii sau /!r! prescrip$ii' /ie c! su"t s!raci' /ie c! su"t 2oga$i' pe ei' .i"dec! cu .o) "u)i deloc )ai pu$i" )edici.o) .STRĂINUL 0i"e c! )i8ai a)i"tit? Ca ur)are a acestui ra$io"a)e"t' cred' "oi tre2uie s! c!ut!) gu.

ie$ii' aplec1"du8se asupra /iec!rui ca% &" parte' s!8i prescrie cu preci%ie ceea ce &i co". SOCRATE CEL TÂNĂR De care a"u)e3 STRĂINUL 5aptul c! ei cred c! "u este posi2il s! detalie%i pe"tru /iecare ca% reco)a"d1"d prescrip$ii co".i c(iar capa2il /ii"d de aceasta .ictorie. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a este? STRĂINUL S! e9a)i"!) acu) legislatorul' cel care prescrie Gtur)elorH sale cele re/eritoare la drept #i la co"tractele lor reciproce? El "u .oi el s! lase reco)a"d!ri scrise pe"tru ace#tia3 Sau cu) alt/el3 SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! da? .!r? C!ci legea ac$io"ea%! /a$! de /iecare di"tre "oi &"toc)ai a#a cu) ai spus.i"e3 .1"d i"te"$ia s! plece u"de.re)e ce legea "u este per/ect!3 Tre2uie s! a/l!) cau%a acestui lucru? SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Dar #i pe la .a' practicate de oa)e"i )ul$i' adu"a$i la u" loc' doar di" dori"$a de .i"$a )ultor situa$ii #i a )ultor i"di.or ur)a s! /ie spuse? SOCRATE CEL TÂNĂR Di" ce a"u)e3 STRĂINUL Di" ur)!toareleA c!ci Ls8o spu"e) #i pe"tru "oi &"#i"e?M u" )edic sau u" a"tre"or de gi)"astic!' a.a' ti"ere Socrate' ast/el &"c1t &"totdeau"a de8a lu"gul .ede) c! legea ti"de toc)ai spre acest lucru' ca u" o) aroga"t #i ig"ora"t' care "u per)ite ca altul s! &"trepri"d! ce.i"e. STRĂINUL A#adar este i)posi2il' "u' ca pri"cipiul' care este &"totdeau"a si)plu' s! se potri.oi' #i &" alte cet!$i' e9ist!' "u8i a#a' "i#te e9erci$ii' /ie de alergare' /ie de altce.erosi)il.i%i' o regul! a ceea ce este util corpurilor &" ge"eral. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade. SOCRATE CEL TÂNĂR 0i"e? STRĂINUL De aceea' de /apt' ei' i)pu"1"du8le e/orturi egale u"or i"di.a a ceea ce a sta2ilit el &"su#i #i s!8i pu"! &"tre2!ri' #i care "ici "u accept! "i)ic "ou' c(iar dac! s8ar &"t1)pla s! /ie )ai 2u"' dac! este di/erit de (ot!r1rea pe care a luat8o el &"su#i.id' aduc1"d /ie regle)e"t!ri scrise' /ie "escrise #i legi/er1"d o2iceiuri str!2u"e.a alc!tui legea E a#a' )ai &" )are E #i pe"tru /iecare i"di.or a)i"ti cele ordo"ate de el' oare' "u .STRĂINUL -"s! .a &)potri. SOCRATE CEL TÂNĂR Este cel pu$i" .ii "u8#i .i"e )ai )ultora' cred' #i pe"tru )ai )ulte situa$ii #i' cu). SOCRATE CEL TÂNĂR E9ist! c(iar /oarte )ulte? STRĂINUL Ei 2i"e' s! rea)i"ti) acu) prescrip$iile di" ast/el de do)e"ii' /!cute de cei care predau gi)"astica &" )od #tii"$i/ic.e"a2ile /iec!rui corp' ci c! tre2uie procedat )ai &" )are pe"tru a se reali%a' &" pri.!r? C!ci &" ce /el ar putea a:u"ge ci"e.reu"ul di" cei ce de$i" cu ade.i%i adu"a$i la u" loc' )ai &"t1i &i /ac s! &"ceap! &" acela#i ti)p' apoi &i opresc &" acela#i ti)p' la alegere' la lupt! sau la orice alt e/ort al trupului. STRĂINUL Dar atu"ci de ce este "ecesar s! se /ac! legi' de .easc! cu realit!$ile' care "u su"t "iciodat! si)ple3 SOCRATE CEL TÂNĂR ! te) c! da.i"s c! gi)"a#tii #i 2ol"a.a /i "iciodat! &" stare ca' d1"d ordi"e pe"tru to$i la u" loc' s! dea #i pe"tru /iecare &" parte ceea ce &i co". STRĂINUL Ci' )ai degra2!' ceea ce co".!rat #tii"$a regal!' scrii"d aceste a#a"u)ite legi' #i8ar crea piedici el &"su#i. SOCRATE CEL TÂNĂR Este drept? STRĂINUL Drept' &"tr8ade.a #i s! stea' dup! cu) crede el' )ult ti)p departe de cei de care se &"gri:e#te' co". SOCRATE CEL TÂNĂR A#a reiese' str!i"ule' cel pu$i" di" cele spuse adi"eaori? STRĂINUL ai degra2!' o' prea82u"ule' di" cele ce .a .a' &" /elul acesta .

i"e cel care le8a scris cu co)pete"$! sau .i"g1"du8i' i)pu"e cu /or$a o legisla$ie )ai 2u"! r!spu"de8)i' care .i"e' &" a2solut orice situa$ie' aspectul cel )ai ridicol al regle)e"t!rilor de acest ge"3 SOCRATE CEL TÂNĂR 0a c(iar a#a? STRĂINUL Dar ce se &"t1)pl! cu cel care a alc!tuit legi scrise sau a sta2ilit legi "escrise &" leg!tur! cu ceea ce este drept #i "edrept' /ru)os #i ur1t' 2u" #i r!u' pe"tru tur)ele de oa)e"i' toate c1te su"t p!storite &" /iecare cetate dup! legile celor care le8au sta2ilit3 Oare' dac! re.oit ca' &" locul celor prescrise' s!8i ad)i"istre%e u" leac )ai 2u" 2ol"a. SOCRATE CEL TÂNĂR .i"e &" )i"te c(iar cu) su"!? STRĂINUL .i di" cau%a cure"$ilor de aer sau a altui /e"o)e" at)os/eric "esperat' acestea produc1"du8se alt/el dec1t &" )od o2i#"uit3 Sau' &"c!p!$1"1"du8se' ar socoti c! tre2uie s! le p!stre%e pe cele .a &" locul celor prescrise' ca #i cu) doar ele ar /i )edicale #i .i3 Nu8i drept3 STRĂINUL Doate? Dar dac! .a ru#i"os #i r!u #i i":ust3 SOCRATE CEL TÂNĂR 0a c(iar a#a? STRĂINUL Dar despre cei care au /ost co"str1"#i s! &"trepri"d! &)potri.a' co".a /i "u)ele acestei co"str1"geri3 Dar' deoca)dat!' "u? r!spu"de8)i )ai &"t1i la cele de )ai &"ai"te? SOCRATE CEL TÂNĂR La ce te re/eri de /apt3 STRĂINUL Dac!' cu).reu" )edic co)pete"t &" arta sa' dar "ereu#i"d s!8l co".a c(iar /oarte plau%i2il.e"it a)elior!ri la cei 2ol"a.!rat!' "u de.a pri)e:dios #i "e#tii"$i/ic di" partea )edicilor' care l8au co"str1"s la aceasta3 SOCRATE CEL TÂNĂR Este /oarte ade.ului' /ie el copil sau 2!r2at sau /e)eie' care ar /i "u)ele acestea co"str1"geri3 Oare "u cu totul altul dec1t cel "u)it G"esocotire a #tii"$ei )edicaleH #i Ggre#eal! care produce 2oal!H3 .reu" altul ase)!"!tor' s!8i /ie i"ter%is' deci' s! procla)e &" locul acestora altele "oi3 Sau #i aceast! i"terdic$ie "e8ar putea ap!rea &"tr8ade.a cu"oa#te legi )ai 2u"e dec1t cele de )ai &"ai"te' tre2uie s! le aduc! cet!$ii sale' "u)ai dup! ce a co".a tre2uie co"siderat c! ar putea a.i"dec!toare' pe c1"d celelalte ar /i "oci.ea toate .i"g! pe cel ce are "e.iciile cu e9cep$ia aceluia c! aceia care au /ost co"str1"#i au su/erit di" partea celor care i8au co"str1"s /apte ru#i"oase' "edrepte #i rele3 SOCRATE CEL TÂNĂR Este /oarte ade.i cel care /usese co"str1"s )ai &"ai"te "u are dreptul s! spu"! orice despre u" ast/el de trata)e"t' cu e9cep$ia /aptului c! a su/erit ce.i ce8ar /i dac!' dup! ce a /!cut c!l!toria' s8ar &"toarce &"apoi' co"trar i"te"$iei' )ai de.a legilor scrise sau a tradi$iei' alte /apte' )ai drepte #i )ai 2u"e dec1t cele de )ai &"ai"te3 Spu"eA oare critica /!cut! de ast/el de oa)e"i &" leg!tur! cu o ast/el de co"str1"gere' &" ca%ul c! "u este lucrul cel )ai ridicol di"tre toate' "u cu).STRĂINUL .i"s pe /iecare cet!$ea" &" parte' #i "u alt/el.a' .ul s! &"dr!%"easc! s! /ac! altce.e #i "e#tii"$i/ice3 Dar orice procedeu de acest /el' /olosit &" #tii"$! #i &" arta ade.re)e3 Oare "u s8ar &"cu)eta ca &" locul reco)a"d!rilor scrise s! dea altele' &" ca%ul c! au sur.!rat ce spui? STRĂINUL Dar ce a) spus "oi c! este' &" /apt' gre#eala di" arta politic!3 Oare "u a) "u)it8o ce.i"g1"d sau "u' /ii"d .!r drept u" lucru cu "i)ic )ai pu$i" ridicol dec1t &" ca%ul )edicului3 SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Dar #tii ce spu" cei )ai )ul$i oa)e"i &" leg!tur! cu o ast/el de situa$ie3 SOCRATE CEL TÂNĂR Acu) "u8)i .ec(i' prescrise alt!dat!' /!r! ca el s! )ai prescrie altele #i /!r! ca 2ol"a.i este ce.!' este s!rac' ele su"t "edrepte3 Dac! ci"e. C!ci se spu"e' de /apt' c!' dac! ci"e.!rat ce spui? STRĂINUL Dar' oare' dac! cel care a /olosit /or$a este 2ogat' co"str1"gerile lui su"t drepte' iar dac!' di)potri.reu"ul' "eco".oie de )edic' ar /i "e.

s! &"cerc!)' pri" ur)are' s!8l &"$elege)? S! .i aceasta este ceea ce a.!rat!? E a dreptei c1r)uiri a cet!$ii' de/i"i$ie dup! care 2!r2atul &"$elept #i 2u"*@7.e%e doar /olosi"du8se de prescrip$iile acesteia' /!c1"d ceea ce l!ud!) acu)' c(iar dac! "u este lucrul cel )ai corect3 SOCRATE CEL TÂNĂR Care lucru a"u)e3 STRĂINUL A"u)e ca "i)e"i' &" cetate' s! "u &"dr!%"easc! s! &"trepri"d! ce.at.a re%ol.' e"u"$at adi"eaori' a /ost l!sat la o parte.i' totu#i' "u ar /i ce.a legilor' iar cel care ar &"dr!%"i s! /ie pedepsit cu )oartea #i cu toate pedepsele e9tre)e.it! acu) &" leg!tur! cu ea. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce se"s spui aceasta3 C!ci' de /apt' "ici adi"eaori "u a) &"$eles cele spuse &" leg!tur! cu Gi)ita$iileH.ea%! pe ace#tia a#a cu) su"t ei' #i &i /ac )ai 2u"i di" )ai r!i' pe c1t este posi2il3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cel pu$i" cele spuse acu) su"t de "eco"testat? STRĂINUL Dar' de /apt' "ici celelalte "u tre2uie s! /ie co"testate? SOCRATE CEL TÂNĂR Despre ce a"u)e .2ogat sau s!rac' co"duc1"d co"/or) legilor sau &" a/ara lor' reali%ea%! lucruri utile cet!$ii' oare "u aceasta este #i &" raport cu ast/el de criterii tre2uie sta2ilit! de/i"i$ia E #i a"u)e de/i"i$ia cea )ai ade..rei3 SOCRATE CEL TÂNĂR 0a c(iar /oarte )ult? STRĂINUL S! "e &"toarce) &"c! o dat! la i)agi"ile de care a.a r!u dac!' dup! ce a) iscat o pro2le)! de acest /el' a) l!sa8o la o parte #i' /!r! s! &"ai"t!)' a) ar!ta gre#eala i.a de /elul a ceea ce toc)ai tre2uie s! cercet!) acu)A u" lucru "ici /oarte /a)iliar' "ici prea u#or de o2ser.1"d c(iar o ast/el de #tii"$!' "8ar a:u"ge "iciodat! s! co"duc! cu &"$elepciu"e #i ra$iu"e' atu"ci &"tr8u" G"u)!r )icH' &" Gpu$i"iH' &" Gu"ulH tre2uie c!utat! acea si"gur! /or)! de gu.oi )edicii s! "e )altrate%e' "e )altratea%!' /!c1"du8"e i"ci%ii #i cauteri%1"du8"e #i ordo"1"du8"e s! le aduce) plat! ca #i cu) le8a) pl!ti tri2ut' di" care "u co"su)! dec1t pu$i" sau c(iar deloc pe"tru 2ol"a.' .!rat!' /or)! pe care a) pre%e"tat8o de:a' tu #tii E "u8i a#a3 E c! celelalte tre2uie s! se sal. . STRĂINUL .i' a#a precu) c1r)aciul' care .ea%! &" )od ase)!"!tor.e) &"totdeau"a "e.i "u8i a#a c! aceia care /ac toate acestea' co"duc1"d cu &"$elepciu"e' "u cu"osc gre#eala' at1ta ti)p c1t ei respect! u" si"gur lucru i)porta"t' #i a"u)eA &)p!r$i"d &"totdeau"a co"cet!$e"ilor lor' cu ra$iu"e #i #tii"$!' tot ceea ce este )ai drept' &i sal.a &)potri.!rat #i la )edicul Gcare /ace c1t )ul$i al$ii la u" locH*@=.oi s! "e sal.ar!#ii de c!l!torie' oare "u tot a#a #i dup! aceea#i )etod! poate de.ede)' deciA /ii"d' dup! p!rerea "oastr!' doar o si"gur! /or)! de gu.er"area celor care su"t &" stare s! co"duc! ast/el' /or$a artei co"ducerii de. s! cercet!) &" co"ti"uare cu) s8a a:u"s la acest pri"cipiu' pe care l8a) "u)it al doilea? Sau "u .e"i"d )ai puter"ic! dec1t legile3 .! cu ace#tia*@>.ea%! to. I)agi"1"du8"e' deci' o situa$ie /icti.er"are ade.' s8o cercet!)? SOCRATE CEL TÂNĂR Ce situa$ie3 STRĂINUL Ur)!toareaA s! presupu"e) c! "oi to$i "e8a) propus s! spu"e) despre ace#tia c! a) su/erit di" partea lor cele )ai &"sp!i)1"t!toare lucruri.reu"ul di" "oi' "e sal.a pro2le)ele celor pe care8i co"duce3 .e"i corect! gu.oie c1"d repre%e"t!) co"duc!torii de ra"g regal? SOCRATE CEL TÂNĂR La care i)agi"i3 STRĂINUL La c1r)aciul de cora2ie ade.iga$ia' /!r! s! dea ordi"e scrise' ci tra"s/or)1"d &" lege arta sa de a c1r)ui cora2ia' &#i sal.er"are' care este cea )ai dreapt!' pe c1"d celelalte tre2uie co"siderate i)ita$ii' dup! cu) s8a ar!tat #i pu$i" )ai &"ai"te' ele i)it1"d8o pe aceasta' u"ele &" cele )ai /ru)oase aspecte' altele &" cele )ai ur1te. dar dac! ar .or2e#ti3 STRĂINUL Despre /aptul c!' dac! o )ul$i)e de oa)e"i' de orice /el ar /i ei' a.eg(ea%! tot ti)pul asupra a ceea ce se &"t1)pl! &" leg!tur! cu cora2ia #i cu "a. . C!ci dac! oricare di"tre ei ar .e) )ai drept #i )ai /ru)os' luat &" al doilea r1"d' dup! ce cel di"t1i*@<. SOCRATE CEL TÂNĂR De /apt' care gre#eal!3 STRĂINUL Ce.e%e pe .

or putea aduce #i celor care8i .ea posi2ilitatea de a8i acu%a c! &" ti)pul a"ului lor "u au co"dus "a.a tre2ui s!8i adu"!) #i s!8i &"drept!) pe ace#ti co"duc!tori spre :udec!torii di" tri2u"ale co"stituite di" 2!r2a$i dese)"a$i' /ie di"tre cei 2oga$i' dup! pre/eri"$!' /ie di" &"treg poporul' pri" tragere la sor$i.i . iar "oi &"scrii"d cele (ot!r1te' &" aceste pri. orici"e ar . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu sigura"$! c! spui a2surdit!$i? STRĂINUL .iga$ia #i &"gri:irea 2ol"a.ului sau de la du#)a"i ai lui' ei &l #i o)oar!.' /ie o) li2er. #i e9act acelea#i acu%a$ii . Iar dac!' presupu"1"d &"tr8ade.elor #i )edici"ii "u dup! legi' ci co)a"d1"d asupra celor ce $i" de "a.i' dup! toate acestea' .oie de cor!2ii )ari &)potri.iga$iei' de ceea ce $i"e de s!"!tate sau de .ec(i ale &"ai"ta#ilor. s8ar &"tru"i adu"area "oastr! /ie a &"tregului popor' /ie "u)ai a celor 2oga$i' #i le8ar per)ite si)plilor particulari #i altora de alte )eserii s!8#i spu"! p!rerea asupra "a. #i )ai ur%esc &"c! )ulte alte rele.a )ai tre2ui' desigur' s! )ai /ie dat! o lege' cu) c!' dac! ci"e.1"tH #i so/ist li)2ut. C!ci "i)ic "u tre2uie co"siderat )ai &"$elept dec1t legile? .rea' di" cei care au dreptul' ar putea s!8l duc!' dup! lege' la &"c(isoare. La r1"dul lor' c1r)acii de cor!2ii u"eltesc )ii de alte lucruri de acest /el' p!r!si"du8"e pe u"ii di"tre "oi &" si"gur!tate la plecare.igare' &i aru"c! pe al$ii &" )are.e$e legile scrise #i o2iceiurile str!)o#e#ti e9iste"te de:a.oie s! co"duc! &" ast/el de co"di$ii' pe 2u"! dreptate ar tre2ui s! pl!teasc! a)e"da #i s! su/ere orice pedeaps!? STRĂINUL .ele dup! legile scrise #i "ici dup! o2iceiurile .1"turilor #i a .i"$e' de c!tre )ul$i)e E cei care au (ot!r1t /ii"d ori )edici' ori c1r)aci' ori doar si)pli particulari E pe "i#te pira)ide tur"a"te sau pe "i#te stele*@@.iga$iei' pe"tru pri)e:diile proprii ei' di" cau%a .i"ge pe cei ti"eri' /ie pe cei .!r' acela' care ar accepta de 2u"! .iga$ie #i asupra 2ol"a.i"dec! pe 2ol"a.1rst"ici &" opi"ia lui &)potri.!rii po)ilor' sau dac! a) pri.a /i a:u"s la s/1r#it' .or2e &" .rea ar a.a legilor #i a regle)e"t!rilor scrise' s! /ie pedepsit cu supliciile e9tre)e*@B.a ar p!rea c! se i"teresea%! di"colo de legile scrise' de arta co"ducerii cor!2iei #i de arta "a. #i' &" ca% de lupt! "a. C!ci' dup! ce a"ul /iec!rui co"duc!tor . #i ace#ti :udec!tori .iga$iei #i asupra 2olilor' adic! ce leacuri #i ce i"stru)e"te )edicale tre2uie s! /olosi) la cei 2ol"a. #i' dac!8i co".ilor.a altora de acela#i /el. iar co"duc!torii dese)"a$i ar ur)a s! co"duc! dup! legi scrise' co)a"d1"d "a..i.rea s! lu!) o (ot!r1re' aceasta ar /i ur)!toareaA "u i8a) )ai per)ite deloc "ici u"eia di"tre arte s! co)a"de &" c(ip autocratic "i)!"ui' /ie c! ar /i scla.reu" ade.iga$iei? Orici"e ar . SOCRATE CEL TÂNĂR Acestea su"t #i )ai greu de acceptat? STRĂINUL I)agi"ea%!8$i apoi ce ur)ea%! de aici.al!' ar opi"a dac! ar /i "e.i apoi &" /iecare a" se .i #i' de ase)e"ea' de ce cor!2ii #i de ce i"stru)e"te "autice s! "e /olosi) pe"tru "e.or sta2ili pedeapsa sau o a)e"d! pe care ur)ea%! s8o pl!teasc! /iecare' &" ca%ul c! ar /i co"da)"at. sau' /!c1"d gre#eli &" "a.1"atului' la pictur! sau la orice art! )i)etic! &" parte la dulg(erie sau la oricare art! a co"/ec$io"!rii )o2ilei' la agricultur! sau la oricare art! a culti. apoi c(iar drept u"ul care corupe pe al$ii' )ai ti"eri' #i8i co". SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.i doar "i)e"i "u8i "epriceput &" ale )edici"ei' ale s!"!t!$ii' ca #i &"tr8ale c1r)uirii cor!2iei #i ale "a.!r )edical despre )i#c!rile aerului' at1t ale celui cald' c1t #i ale celui rece' #i dac! ar /ace8o pe cu"osc!torul a orice &" leg!tur! cu ast/el de lucruri' )ai &"t1i s! "u8l "u)i) "ici )edic' "ici c1r)aci' ci Gi"s care aru"c! . Dac! s8ar &"t1)pla' &" /apt' a#a cu) spu"e)' ti"ere Socrate' aceste lucruri re/eritoare la aceste #tii"$e' ca #i la strategie #i la orice /el de art! a . ast/el acela care ar .dar se /olosesc de tot restul ei &"#i#i #i cei ai casei lor.i.!r toate aceste lucruri' a) .or sta2ili co"duc!tori ai )ul$i)ii' /ie di"tre cei 2oga$i' /ie di" &"treg poporul' oricare co"duc!tor /ii"d dese)"at de sor$i.i"ge s! se dedice c1r)uirii "a.alurilor' #i pe"tru &"t1l"irile cu pira$ii.ilor &" c(ip de autocratori.' ori' c(iar "escrise /ii"d' pre%e"t1"du8le drept o2iceiuri str!2u"e' ar tre2ui ca dup! acestea s! se /ac!' &" tot restul ti)pului' #i "a.e sau &"s!"!to#i"d 2ol"a.oile "a. #i' s/1r#i"d c(iar pri" a lua 2a"i de la rude ale 2ol"a.rea ar putea s! &".

er"are ade.reodat! ce.olue%e dup! legi scrise' dac! a) supu"e legilor scrise pe co)a"da"tul dese)"at de "oi pri" .i"s )ul$i)ea s! le adopte' acela' deci' co)i$1"d gre#eal! di" gre#eal! &" )od repetat' ar distruge &"treaga acti.e"ise) c! "ici o )ul$i)e "u ar /i capa2il! s! de$i"! o art!' oricare ar /i ea.a &" a/ara lor' el "e/ii"d deloc co)pete"t' oare "u s8ar i. SOCRATE CEL TÂNĂR De drept? STRĂINUL A#adar aceste legi ar /i i)ita$ii ale ade. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! poat!? STRĂINUL Ast/el de gu.arta cre#terii cailor ca /ii"d reali%at! dup! regle)e"t!ri scrise' sau orice alt! art! &"gri:irii tur)ei' sau arta g(icitului' sau oricare parte a) lua di" arta slu:irii' sau :ocul de ta2le sau arit)etica pur!' sau cea aplicat! la pla"' la &"!l$i)e sau la .e"i cu totul de "etr!it. s! "u per)it! "i)!"ui' /ie el u"ul si"gur' /ie o )ul$i)e' s! &"trepri"d! . SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.a &"trepri"de )ulte ac$iu"i co"/or) artei sale' &" practica proprie' /!r! s! $i"! sea)a de cele scrise' at1ta .or s! i)ite c1t se poate )ai 2i"e acea gu.a legilor.a u"or ast/el de legi' a"u)e &)potri.reodat!' datorit! legii care ar &)piedica cercetarea. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tru totul a#a' cred? STRĂINUL .a' orice ar /i aceasta' &)potri.ite%!' toate acestea' ast/el /!cute' cu) "e8ar ap!rea ele' practicate /ii"d pe 2a%a regle)e"t!rilor scrise #i "u cu #tii"$!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Este clar c! toate #tii"$ele ar disp!rea cu totul #i "ici "8ar )ai putea reap!rea .e' de /apt' cei care dau legi #i regle)e"t!ri scrise &" orice do)e"iu au ca a doua solu$ie*BC.reu" c1#tig' /ie di" proprie pl!cere' s8ar apuca s! /ac! altce. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) "8ar /i a#a? STRĂINUL Di" aceste )oti.re)e c1t el este de p!rere c! acestea su"t )ai 2u"e dec1t reco)a"d!rile scrise de el &"su#i #i ordo"ate celor de care se a/l! departe c1"d /ace o c!l!torie.itate practic! &"c! )ai )ult dec1t regle)e"t!rile scrise.!rat!' adic! a celui ce co"duce de u"ul si"gur 2a%at pe .i' desigur' adi"eaori "oi co".er"!ri deci' dup! cu) se pare' tre2uie ca' dac! .a legilor sta2ilite pri" e9perie"$! &"delu"gat! #i dup! ce s/!tuitori 2i"e i"te"$io"a$i au cola2orat #i au co". STRĂINUL Dar despre aceasta ce %ici3 Dac! a) co"str1"ge pe oricare di"tre artele e"u)erate s! e.re)e ar de.ia$a' care #i acu) este di/icil!' &"tr8o ast/el de .!rul' ei l8ar i)ita desigur' &"tru totul r!u. SOCRATE CEL TÂNĂR A) spus8o' desigur? STRĂINUL A#adar orice 2!r2at sau orice )ul$i)e' care s8ar &"t1)pla s! ai2! legi scrise' dac! s8ar apuca s! &"trepri"d! ce.a' ca /ii"d u" lucru )ai 2u"' ar /ace' "u8i a#a' dup! puterile lor' acela#i lucru pe care8l /!cuse #i acel o) politic aute"tic3 SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai c(iar? STRĂINUL A#adar' dac!' pe de o parte' /ii"d "e#tiutori' ar /ace acela#i lucru' adic! s8ar apuca s! i)ite ade.i u" r!u #i )ai )are dec1t r!ul di"ai"te3 SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai a#a? STRĂINUL C!ci' cred eu' acela care &"dr!%"e#te s! ac$io"e%e &)potri.!r' a#a stau lucrurile? STRĂINUL Dri" ur)are' dac! e9ist! o art! regal!' )ul$i)ea celor 2oga$i #i &"treg poporul "8ar putea "iciodat! s! de$i"! aceast! #tii"$! politic!.!rului' &" oricare di"tre do)e"ii' ele /ii"d alc!tuite' pe c1t )ai )ult posi2il' de c!tre cu"osc!tori3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL .i totu#i' a) )ai spus' dac! "e )ai aduce) a)i"te' c! cu"osc!torul E o)ul real)e"te politic E .!r. iar dac!' pe de alta' l8ar i)ita' /ii"d cu"osc!tori ai artei' aceasta "8ar )ai /i i)ita$ie' ci &"su#i acel ade. ast/el c! .ot sau pri" tragere la sor$i #i dac! acesta' "elu1"d deloc &" sea)! legile scrise /ie pe"tru .

SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte ade. SOCRATEO CEL TÂNĂR Dare /oarte posi2il? STRĂINUL Dri" ur)are' de ase)e"ea dac! . i)it! co"stitu$ia ade.er"!)1"t este cea )ai suporta2il! di" pu"ctul de .!rat dreapt!.' ar /i iu2it #i el &"su#i ar ad)i"istra cetatea aplic1"d &" )od /ericit si"gura /or)! de gu. dar ei cred c! acesta' dac! ar .irtute #i #tii"$! #i &)p!r$i cu corectitudi"e tuturor cele drepte #i cele r1"duite. de aceea' de /apt' toate "u)ele /or)elor de gu. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a se pare? STRĂINUL Oare' &"tr8ade. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL Dar' de /apt' /ii"dc! &" cet!$i a#a cu) a) spus' regele "u se "a#te &" c(ip /iresc' a#a cu) se &"t1)pl! &" stupi' di/ere"$ii"du8se de &"dat! ca u"ic at1t &" pri.rea' "e8ar putea :ig"i' o)or& sau "!p!stui pe oricare di"tre "oi oric1"d. SOCRATE CEL TÂNĂR Se pare c! da? STRĂINUL .er"!)1"t spuse adi"eaori au /ost "u)ai ci"ci*B4.!ratul posesor al #tii"$ei co"ducerii' pe c1"d' de /apt' dori"$a proprie #i ig"ora"$a su"t i"i$iatoarele acestei i)ita$ii' oare u"ul de acest /el "u tre2uie "u)it &"totdeau"a tira"3 SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL A#a' deci' au ap!rut' se poate spu"e' #i tira"ul' #i regele' #i oligar(ia' #i aristocra$ia' #i de)ocra$ia. SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte 2i"e ai spus? STRĂINUL Deci atu"ci c1"d cei 2oga$i*B+..a ar /i at1t de de)" . SOCRATE CEL TÂNĂR A#a pare' cel pu$i"? STRĂINUL Ei' dar c1"d cel care co"duce de u"ul si"gur "u ac$io"ea%! "ici dup! legi' "ici dup! dati"i #i si)ulea%! c! ast/el el este o2ligat s! /ac! lucrul cel )ai 2u"' ac$io"1"d c(iar &)potri. a#a #i ace#tia' "e#tii"d "i)ic re/eritor la tre2urile politice' &#i &"c(ipuie c!' di"tre toate #tii"$ele' toc)ai pe aceasta o de$i" &" c(ipul cel )ai li)pede #i &" toate aspectele ei.!rat!' "u)i) acest /el de gu.er"!)1"t cu ade.edere al 2u"ei co".#tii"$!' at1ta .i"$a celor )ai )ari pri)e:dii. c!ci oa)e"ii detest! pe acela ce co"duce de u"ul si"gur #i ei "u cred c! ci"e.a' #i a"u)eA ce putere repre%i"t!' pri" "atura sa' o cetate3 C!ci' de#i cet!$ile su/er! &" realitate ast/el de rele di" ti)puri "ede/i"ite' totu#i u"ele di"tre ele su"t sta2ile #i /!r! r!stur"!ri sociale. c!ci u"ul' care ar /i &" realitate a#a cu) spu"e)*B6.er"!)1"t' "u)ai pe"tru c! e9ist! &" ele 2a%a reali%!rii de ac$iu"i co"/or)e regle)e"t!rilor scrise #i tradi$iei' dar "u #i #tii"$ei' at1ta ti)p c1t este &"tru totul clar c!' /olosit! &" alt do)e"iu' aceast! 2a%! ar distruge tot ce e9ist! &" el3 Sau tre2uie s! ad)ir!) )ai degra2! altce.or disp!rea' scu/u"d1"du8se precu) cor!2iile di" cau%a "ec(i2%ui"$ei deplora2ile a co)a"da"$ilor #i cor!2ierilor' care au cea )ai )are "e#tii"$! &" pri.a /i "u)it' desigur' cu acela#i "u)e E GregeH E #i cu "ici u" altul. )ulte' &"s!' c1"d #i c1"d dispar' au disp!rut de:a sau .!r' tre2uie s! ad)ite) "oi' ti"ere Socrate' toate relele c1te se &"t1)pl! sau se .er"are aristocra$ie c1"d' &"s!' "u $i" co"t de legiA oligar(ie.or &"t1)pla &" ast/el de /or)e de gu.er"a cu .!rat? STRĂINUL Dar' de /apt' care di"tre /or)ele "eaute"tice de gu.re)e c1t au legi stator"icite' s! "u &"trepri"d! "i)ic di"colo de regle)e"t!rile scrise #i de o2iceiurile str!2u"e.reu"ul' care este real)e"te cu"osc!tor' ar co"duce de u"ul si"gur' el .i' desigur' atu"ci c1"d' la r1"dul lui' u"ul si"gur co"duce dup! legi i)it1"du8l pe cel cu"osc!tor' &l "u)i) rege' "edi/ere"$ii"du8l pri" "u)e' /ie c! co"duce de u"ul si"gur co"/or) legilor' /ie c! o /ace cu #tii"$!' /ie dup! si)pla opi"ie.ie$uiri' E ele toate /ii"d greu de suportat? E #i care .a legilor' a#a cu) /ace ade.i"$a trupului' c1t #i a su/letului' tre2uie' deci' ca oa)e"ii' adu"1"du8se la u" loc' s! alc!tuiasc! legi scrise' resta2ili"d &" locul ordi"ii "aturale tr!s!turile celei )ai ade.rea #i s! poat! gu.er"!)1"t.reodat! de ase)e"ea co"ducere' &"c1t s! .!rate /or)e de gu.

/!r! legi' &"s!' este cel )ai greu de suportat pe"tru 2u"a co".er"!)1"t a)i"tite de "oi la &"ceputul acestui discurs' care acu) se re.i" regalitatea #i tira"ia.i%a8o3 STRĂINUL De u" criteriu care "u di/er! deloc de al celorlalte' c(iar dac! "u)ele ei "u este du2lu. #i' la r1"dul ei' co"ducerea de c!tre cei )ul$i' pe care atu"ci a) co"siderat8o si)pl!' "u)i"d8o de)ocra$ie' #i ea tre2uie co"siderat! acu) du2l!. SOCRATE CEL TÂNĂR A#a pare dup! cele spuse adi"eaori.!r' a#a este? STRĂINUL Ei 2i"e' atu"ci' c1"d o cerceta) pe cea dreapt!' aceast! di. SOCRATE CEL TÂNĂR Tre2uie s!8l cercet!)' cu) s! "u? STRĂINUL Nu)e#te8o' deci' pe aceea' di"tre cele trei /or)e de gu. iar co"ducerea de c!tre )ul$i)e este lipsit! de /or$! &" toate pri.er"!)1"t' cu e9cep$ia celei #tii"$i/ice tre2uie s!8i &"dep!rt!) ca "e/ii"d oa)e"i politici' ci r!%.!%ute cu legi #i cea )ai 2u"! di"tre cele lipsite de legi. pe"tru care tre2uie /!cute toate c1te le /ace) "oi to$i.reu" )are r!u' &" co)para$ie cu celelalte' deoarece co"ducerea' &" cadrul acesteia' a /ost &)p!r$it! &" p!r$i prea )ici la prea )ul$i i"#i.aloroas! #i )ai 2u"!' cu e9cep$ia celei de8a #aptea' c!ci doar aceasta tre2uie deose2it! de toate celelalte /or)e de gu.e"it ea cea )ai rea di"tre /or)ele de gu.!rat!' ca pe o a #aptea. este de pre/erat s! tr!ie#ti' ea /ii"d cu )ult cea )ai .er"!)1"t' a#a cu) deose2e#ti u" %eu de oa)e"i. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) a#a3 .a #i co"ducerea de c!tre cei )ul$i erau trei ast/el de /or)e de gu. c!ci' desigur' )odalitatea de a co"duce co"/or) legilor #i a co"duce &" a/ara legilor se a/l! #i &" aceasta ca #i &" celelalte.reu" )are 2i"e' "ici . #i' at1ta ti)p c1t toate su"t lipsite de )!sur!' &". de ase)e"ea' di" co"ducerea de c!tre "u prea )ul$iA aristocra$ia cea cu "u)e de 2u" augur' #i oligar(ia.este cel )ai greu de suportat3 Acest lucru tre2uie s!8l cercet!)' c(iar dac! este ce. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade. c!ci' pro2a2il' acesta este' &" ge"eral' scopul*B7.. SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! erau.er"!)1"t care su"t pre.i"$ele' "ea. De aceea a de. &" pri)a*B=. STRĂINUL o"ar(ia' desigur' str1"s! &" 2u"e regle)e"t!ri scrise' pe care le "u)i) legi' este cea )ai 2u"! di"tre toate #ase.er"!)1"t' e9iste"te' care este #i cel )ai greu' #i cel )ai u#or de suportat? SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce se"s spui asta3 STRĂINUL Nu &" altul dec1t c! )o"ar(ia' co"ducerea de c!tre c1$i.i%iu"e "u era "ecesar!' dup! cu) a) de)o"strat &" cele de )ai8"ai"te*B<. STRĂINUL A#adar' de /apt' pe cei care particip! la aceste /or)e de gu. STRĂINUL Di.i"ge dori"$a de a tr!i &" de)ocra$ie' dar' at1ta ti)p c1t toate su"t &" ordi"e' &" ea pare cel )ai pu$i" c! tre2uie s! tr!i).ars! &" .aluri.r!ti$i #i agitatori . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL A) spus c!A di" )o"ar(ie pro.1"d &" puterea sa "ici .o) co"sidera #i pe aceasta ca /ii"d )edie &"tre celelalte dou!.ie$uire. SOCRATE CEL TÂNĂR Se pare c! ast/el su"t &" ese"$! #i se &"t1)pl! &" realitate lucrurile.i%1"d acu) pe /iecare di"tre acestea &" dou!' s! /ace) #ase' lu1"d8o separat de acestea pe cea ade. SOCRATE CEL TÂNĂR ! te) c! da? STRĂINUL C1t despre co"ducerea de c!tre cei ce "u su"t )ul$i' &"truc1t Gpu$i"H repre%i"t! )edia &"tre Gu"ulH #i G)ul$i)eH' tot a#a . dar' dup! ce a) separat8o pe aceasta #i le8a) co"siderat pe celelalte drept &" )od "ecesar co"stituite' &" /iecare di" ele legalitatea #i ilegalitatea /u"c$io"ea%! ca pri"cipiu di(oto)ic. #i "oi' acu)' tre2uie s! /ace) precu) spui.a adiace"t /a$! de ceea ce "e8a) propus s! de%2ate) acu).i pe ce criteriu a) di.

e)' iat!' o situa$ie e9act ca &"tr8o dra)! satiric!.e)' oare' "oi ..ede) "u)ai ceea ce co"stituie aurul pur.!lui? . SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur' aceste cu.o) spu"e c! repre%i"t!' la r1"dul lui' o #tii"$! re/eritoare la c(iar aceste lucruri3 Sau cu) alt/el3 SOCRATE CEL TÂNĂR Fo) spu"e c! a#a este? STRĂINUL A#adar .er"ea%! &" co)u" cu aceasta tre2urile di" cet!$i.a$! #i i"struie#te3 SOCRATE CEL TÂNĂR Declar r!spicat? STRĂINUL . STRĂINUL Dar' oare' tu declari c!' dup! p!rerea "oastr!' aceea' care spu"e dac! tre2uie s! &".aloroase #i de acela#i ge".i"g!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? .!$!tur! a )u%icii #i' &" ge"eral' a celorlalte #tii"$e care i)plic! a2ilitate )a"ual!3 SOCRATE CEL TÂNĂR A.i acei lucr!tori aleg' cred' la &"ceput' p!)1"tul #i pietrele #i c1te altele. STRĂINUL 0u"? A. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL .i3 Oare' /aptul c! "e &"tre2!) dac! tre2uie sau "u s! &".reu" /el a"u)e tre2uie s! &"cerc!) s! /ace) aceasta? STRĂINUL Desigur "u)ai pri" &"cercare su2iectul "i se .i tre2uie s! "e str!dui) s!8l l!)uri) cu a:utorul )u%icii. iar )ie &)i pare c! a) a:u"s &"tr8o situa$ie ase)!"!toare cu a celor ce aleg aurul.e)..e"i"d co"duc!toare' "u tre2uie s! co)a"de tuturor celorlalte3 SOCRATE CEL TÂNĂR Aceasta tre2uie s! co)a"de acelora.i' pri" ur)are' #i aceea' care spu"e dac! tre2uie s! co". Dri"tre acestea di" ur)! se a/l! arta )ilitar!' #tii"$a :uridic! #i retorica &" &"tregi)e' care' asociat! cu arta regal! #i co".i"g1"d &" leg!tur! cu ceea ce este drept' gu.a de%.i"gi sau "u' celei care este &" stare s! co". SOCRATE CEL TÂNĂR A#a pare? STRĂINUL ai r!)1"e' &"s!' o parte a acestei tur)e' &"c! #i )ai di/icil de separat' datorit! /aptului c! /ii"d co"ge"er!' este &" acela#i ti)p #i )ai apropiat! ge"ului regal #i )ai greu de i"di.o) co".iduali%at. acu) c(iar este deli)itat' de#i cu /oarte )are greutate. STRĂINUL Dar' oare' "iciu"a di"tre ele "u tre2uie s! co)a"de alteia' "ici acelea acesteia #i "ici aceasta' de.e"i c! aceast! #tii"$! este di/erit! de celelalte3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da. SOCRATE CEL TÂNĂR -"tr8ade.i"te se &"torc cu cea )ai )are &"drept!$ire spre a#a8"u)i$ii oa)e"i politici.!$!) aceste #tii"$e' oricare ar /i ele' "u . c!ci toc)ai s8a spus adi"eaori c! poate /i i)agi"at u" alai da"s1"d' /or)at di" ce"tauri #i di" satiri' pe care tre2uie s!8l deli)it!) de arta politic!.e$i sau "u' tre2uie s! co)a"de celei care c(iar &". #i' /ii"d cei )ai )ari i)itatori #i #arlata"i' ei su"t #i so/i#ti &"tre so/i#ti*B>.reo &". Spu"e8)iI SOCRATE CEL TÂNĂR Ce3 STRĂINUL A.!r' a#a se poate spu"e c! stau lucrurile? STRĂINUL -" /apt' #i "oi' &" acela#i /el' a) separat de arta regal! pe celelalte' toate c1te su"t str!i"e #i "epriete"e' ca s! r!)1"! cele . STRĂINUL .ai u"or )ari ilu%ii' #i c(iar ei &"#i#i su"t ast/el de ilu%ii. deciA cu) s8ar putea ar!ta )ai u#or' separ1"du8l' pur #i "u)ai el &"su#i' su2iectul cercetat de "oi acu)3 SOCRATE CEL TÂNĂR Este clar c! &" . doar dup! ce acestea cu greu au /ost separate pri" pro2a /ocului' "e este per)is s! . dup! aceea r!)1" a)estecate cele de acela#i tip cu aurul' care pot /i separate "u)ai pri" /oc' #i a"u)e' )etalele pre$ioase' ara)a #i argi"tul' #i' u"eori' #i ada)as8ul*B@.

re) s! /i) co"sec.i' ast/el' se pare c! aceast! retoric! a /ost repede deli)itat! de politic!' ca /ii"d o specie di/erit! si' de /apt' su2ordo"at! acesteia. STRĂINUL Dar despre o capacitate de /elul ur)!tor ce tre2uie s! crede) "oi3 SOCRATE CEL TÂNĂR Despre ce /el de capacitate3 STRĂINUL Despre cea pri. STRĂINUL Dar aceasta "8ar putea /i alta' cred eu' dec1t puterea politic!? SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte 2i"e ai spus? STRĂINUL .o) &"cerca "oi s! de)o"str!) c! este &"totdeau"a st!p1"a acestei arte a r!%2oiului' oric1t de &"/rico#!toare #i de )!rea$! ar /i ea' dac! "u arta care este cu ade. STRĂINUL .o) spu"e' oare' c! ea $i"e sau "u de .i"s "ici de daruri' "ici de tea)!' "ici de )il!' "ici de . STRĂINUL Deci .or2irii.irtutea proprie :udec!torului' aceea ca' "el!s1"du8se &".erosi)il alt/el.1"d ca scop :udecarea a ceea ce este drept #i "edrept &" ele' ad!ug1"d aici #i .e) i"te"$ia s!8l declar!).o) co"sidera drept art! politic! #i #tii"$a co)a"da"$ilor )ilitari' ea /ii"du8i doar au9iliar!.i"gere sau pri" /or$!' ori pur #i si)plu s! "u &"trepri"%i "i)ic' pe acesta' la r1"dul lui' c!rei #tii"$e &l .o) atri2ui3 SOCRATE CEL TÂNĂR Celei care co)a"d! artei co". SOCRATE CEL TÂNĂR Cel pu$i" a#a pare? .o) descoperi c! puterea :udec!torilor "u este regal!' 2a c(iar c! este doar p!%itoarea legilor #i slu:itoarea puterii regale.i"ge )ul$i)ea #i gloata pri" po.!$!tur!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Este clar' cred eu' c! #i acest'darH tre2uie atri2uit retoricii.a /iec!ruia di" cei c!rora a.e"$i celor spuse )ai &"ai"te.oie ordi"ea sta2ilit! de legislator &" deose2irea acu%a$iilor reciproce ale &)prici"a$ilor3 SOCRATE CEL TÂNĂR Nu' c!ci ac$iu"ea acestei puteri :udiciare "u este deloc )ai )are dec1t ai spus.o) atri2ui "oi capacitatea de a co".o) declara c! ea co)a"d! celeilalte' cel pu$i" dac! i"te"$io"!) s! "e co"/or)!) celor spuse )ai &"ai"te. SOCRATE CEL TÂNĂR N8ar /i . SOCRATE CEL TÂNĂR Da. .STRĂINUL 0i"e? A#adar c!rei #tii"$e &i .reu" alt se"ti)e"t precu) ura sau iu2irea' s! "u &"calce de 2u"! . STRĂINUL Dar /aptul de a (ot!r& dac! tre2uie s! ac$io"e%i /a$! de a"u)i$i oa)e"i #i &" a"u)ite &)pre:ur!ri pri" puterea de co".e#ti*BB.!rat regal!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Nici o alta? STRĂINUL A#adar' "u . SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL Dar' oare' se e9ti"de aceast! putere #i asupra a ceea ce este )ai )ult dec1t cele ce $i" de co"tracte' toate c1te su"t cupri"se &" legile luate de la regele8legislator' a.e#te #i strategia #i &"treaga tactic! )ilitar!? STRĂINUL Dar cea care arat! dac! tre2uie purtat r!%2oiul sau dac! tre2uie e.i atu"ci . #i "u pri" &". SOCRATE CEL TÂNĂR A#a spu" #i eu? STRĂINUL Deci ce art! .i"gerii #i artei .o) &"$elege "oi c! tre2uie ea co"siderat!A di/erit! de aceasta sau ide"tic! ei3 SOCRATE CEL TÂNĂR Ea tre2uie co"siderat! &" )od "ecesar di/erit!' dac! .itat cu 2u"! #tii"$! di" priete"ie3 Ce /el de #tii"$! . STRĂINUL Hai' acu)' s! e9a)i"!) #i puterea acelor :udec!tori care :udec! drept.itoare la cu) tre2uie purtat u" r!%2oi &)potri.reo art!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Dar cu) a) co"cepe8o &" a/ara u"ei arte toc)ai pe aceea de care se ser.

SOCRATE CEL TÂNĂR Ce a"u)e3 STRĂINUL C! a)1"dou! su"t' &"tr8u" a"u)e /el' /oarte potri.irtu$ii su"t cu). SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai? STRĂINUL N8a) .e"it clare #i toate ge"urile de arte ce $i" de cetate3 SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar /oarte )ult? STRĂINUL Tre2uie s! "e re/eri)' de /apt' la G&)pletituraH regal!' dup! cu) se pare' preci%1"d de ce /el este #i &" ce /el G&)pleti"dH "e o/er! ea o Gast/el de $es!tur!H.it!$ii proprii.irtu$ii este o te)! potri.a #i priete"e u"ele cu altele. STRĂINUL Desigur' /aptul c! o parte a .i totu#i tre2uie "eap!rat de)o"strat. SOCRATE CEL TÂNĂR Ce .i' desigur' cu)p!tarea este ce.e) cura:ul s! a/ir)!) u" lucru surpri"%!tor &" leg!tur! cu aceasta.a a2solut sau' )ai degra2!' este ce.STRĂINUL Ci"e a e9a)i"at toate #tii"$ele care au /ost a)i"tite ar tre2ui s! o2ser.itate practic!' #i8au luat "u)e co"/or) cu particularitatea acti.i"te co"tradictorii #i /oarte e9pus! p!rerilor celor )ul$i*+C6.irtu$ii.ide"t? STRĂINUL 5!r! &"doial! c! este u" lucru di/icil de de)o"strat' dar "ecesar' dup! cu) &)i pare.irtu$ii.' care le G$eseH la u" loc pe toate cu cea )ai )are corectitudi"e' cupri"%1"d puterea ei &"tr8o de"u)ire de )are ge"eralitate' a) putea8o "u)i' cu /oarte )are &"drept!$ire' se pare' art! politic!. SOCRATE CEL TÂNĂR E.' ci s! co)a"de celor care au capacitatea de a ac$io"a' c!ci doar ea cu"oa#te oportu"itatea sau "eoportu"itatea &"ceperii sau i)pulsio"!rii ac$iu"ilor celor )ai i)porta"te di" cet!$i' pe c1"d celelalte #tii"$e tre2uie s! &"depli"easc! cele ordo"ate. a . SOCRATE CEL TÂNĂR . SOCRATE CEL TÂNĂR Da? STRĂINUL Acu) tre2uie s! a.a opus' &"tr8u" a"u)e /el' /a$! de o alt! parte*+C4.irtu$ii este ce. Spu"e doar cu) tre2uie s! e9a)i"!)? . C!ci aceea care este &"tr8ade.1"d /iecare de &"depli"it o a"u)e acti.!r regal! "u tre2uie s! ac$io"e%e ea &"s!#i*+CC. SOCRATE CEL TÂNĂR Da.rei s! spui3 STRĂINUL O opi"ie deloc o2i#"uit!' c!ci se spu"e )ai degra2! c! toate p!r$ile . SOCRATE CEL TÂNĂR Cel pu$i" a#a par? STRĂINUL De cea care co)a"d! tuturor celorlalte' care poart! gri:a legilor #i a tuturor tre2urilor ce $i" de polis*+C+.a ce i)plic! o di/ere"$! a u"ora /a$! de celelalte de acela#i ge"3 SOCRATE CEL TÂNĂR Da."ice u"a /a$! de alta #i c! ele au po%i$ii co"trare &" )ulte di"tre /ii"$e.. STRĂINUL Atu"ci s! reiau &" /elul ur)!torA tu co"sideri' cred' c! cura:ul repre%i"t!' pe"tru "oi' o parte a . SOCRATE CEL TÂNĂR Neap!rat? STRĂINUL . SOCRATE CEL TÂNĂR De drept? STRĂINUL A#adar de aceea #tii"$ele' pe care toc)ai le8a) &"#irat' "eco)a"d1"d "ici u"ele altora' "ici lor &"#ile' ci' a.e c! "iciu"a di"tre acestea "u a ap!rut drept politic!. STRĂINUL S! e9a)i"!) acu)' acord1"du8i cea )ai )are ate"$ie' dac! acest lucru' adic! priete"ia di"tre ele' este ce.it! celor ce se &"trec &" cu. SOCRATE CEL TÂNĂR N8a) &"$eles.a di/erit de cura:' /ii"d #i ea' totu#i' o parte a .rea' oare' s! "e &"toarce) acu) asupra e9e)plului cu arta $esutului' odat! ce "e8au de.

ioaieH' G)ai iu$iH #i G)ai dureH dec1t se cu. SOCRATE CEL TÂNĂR E9plic!8)i )ai clar? STRĂINUL De e9e)plu .ite' sc(i)21"du8le pe /iecare di" ele' le 2la)!)' atri2ui"du8le "u)e co"trare' de ast! dat!.ocii' atu"ci c1"d su"te) &"c1"ta$i de ele' su"t "u)ite de "oi cu o si"gur! de"u)ireA G2!r2!$ieH.e) aceste dou! &"su#iri &" situa$ii "epotri. C!ci' cred eu' pe de o parte l!ud1"du8le pe u"ele' ca pe "i#te tr!s!turi proprii' datorit! a/i"it!$ii cu u"a .or2esc acu)' le l!ud!).eH' G)ai &"ceteH #i G)ai )oiH "u)i"du8le Gte)!toareH #i Gla#eH' "u3 .ioiciu"ea #i iu$eala /ie ale corpului' /ie ale spiritului' /ie &" )i#carea .i' desigur' &$i #i a)i"te#ti cu) se /ace aceast! laud! cu pri. SOCRATE CEL TÂNĂR De /apt' u"de %ici s! le ur)!ri)3 STRĂINUL -" toate aspectele pe care le8a) a)i"tit #i' pro2a2il' &" )ulte altele.STRĂINUL -" orice do)e"iu tre2uie s! cercet!) toate cele pe care le "u)i) /ru)oase #i apoi s! le a#e%!) &" dou! specii co"trare u"a alteia.ioiciu"ea' at1t ale )i"$ii' c1t #i ale trupului #i c(iar ale .or /i g!site "iciodat! a)estecate u"ele cu altele &" ast/el de ac$iu"i. dar #i &" su/lete le .i aduc1"du8le toc)ai "u)ele co)u" de G2!r2!$ieH' despre care .ocii' e9ist1"d at1t &" acestea' &" )od real' c1t #i &" i)agi"ile reali%ate pri" arta i)itatoare a )u%icii #i' de ase)e"ea' a picturii.e"i capa2il de acest lucru' adic! de a8$i de)o"stra pri" cu. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL Nu)i"du8le' pe de o parte' pe acelea' care su"t' G)ai .!rat? STRĂINUL . SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL . SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte ade.eH pe"tru cele di" do)e"iul .i"e' drept Ge9agerateH #i Gs)i"titeH' iar' pe de alt! parte' pe cele )ai Ggra.i' aproape &"totdeau"a' aceste &"su#iri' ca #i cele opuse precu) G"atura cu)p!tat!H #i G2!r2!$iaH' ase)e"ea u"or caractere care8#i &)part pri" .e#te E "u de"u)irea de G2!r2!$ieH' ci pe cea de G)odera$ieH*+C<.oi"$a desti"ului po%i$ii co"trare' "u . C!ci' de /apt' &" )ulte ac$iu"i #i /oarte des #i iu$eala #i t!ria #i .ocii' "oi aduce) tuturor acestora E #i oric!rei )i#c!ri rit)ice #i oric!rei opere artistice care se /olosesc de &"ceti"eal!' atu"ci c1"d aceasta se potri.edea r!)1"1"d di/erite u"ele de altele' dac! le8a) ur)!ri &"deaproape. SOCRATE CEL TÂNĂR Deloc? STRĂINUL Dar' oare' a# putea de. SOCRATE CEL TÂNĂR Da? STRĂINUL Ei' #i8atu"ci3 Oare' "u a) l!udat "oi adesea la )ulte ac$iu"i' )odul li"i#tit &" care ele se produc3 SOCRATE CEL TÂNĂR C(iar /oarte )ult? STRĂINUL Deci' c1"d a/ir)!) aceasta' "u spu"e) lucruri co"trare celor de )ai &"ai"te3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL Ori de c1te ori spu"e) Gli"i#titeH #i G&"$elepteH ad)ir1"d &"/!ptuiri di" do)e"iul g1"dirii' sau G&"ceteH #i GdelicateH pe"tru cele di" do)e"iul /aptelor' sau Gli"eH #i Ggra. oare' "8ai /ost tu u"eori l!ud!torul lor sau "u le8ai au%it l!udate de u" altul de l1"g! ti"e3*+C7. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL Spu"e) despre ce.o) .i"te a#a precu)' g1"desc3 SOCRATE CEL TÂNĂR De ce "u? STRĂINUL Tu pari a8$i repre%e"ta prea u#or u" ast/el de lucru.i' desigur' ori de c1te ori a.ire la oricare di"tre ele.ioiH #i Gcura:osH' apoi GiuteH #i Ge"ergicH sau GtareHI #i tot a#a? .a' )ai &"t1i c! este G. s! e9a)i"!)' deci' aceasta &" ge"uri co"trare..

!rat politic! pri" "atura sa' "u ar alc!tui de 2u"! .sau alta di"tre ele' pe de alta 2la)1"du8le pe cele co"trare ca /ii"du8le str!i"e' oa)e"ii a:u"g la )ult! ur! reciproc! #i &" )ulte pri. dup! aceast! pro2! i8ar da celor care su"t capa2ili s!8i educe #i su"t dispu#i s! se a"ga:e%e la o ast/el de sarci"!' supra.a per)ite "ici u" e9erci$iu pri" care .i. a.. #i pe"tru aceast! &"cli"a$ie spre co)porta)e"t pa#"ic' &"cli"a$ie )ai )are dec1t ar tre2ui' ori de c1te ori ar putea s!8#i i)pu"! .reu"a care' de 2u"! .reu"ul' ac$io"1"d pe"tru o2$i"erea a)estecului de calit!$i .oie' le /ace at1t di" p!r$i rele' c1t #i di" p!r$i 2u"e' sau dac!' )ai degra2!' orice #tii"$!' oriu"de' &"l!tur! dup! posi2ilit!$i p!r$ile rele' dar le p!strea%! pe cele adec. C!ci e9ist! u"ii oa)e"i' cu deose2ire )odera$i di" /ire' o2i#"ui$i s! duc! o .irtu$ii' #i "u lipsite de i)porta"$!' su"t co"trare u"ele altora pri" "atura lor #i c!' de /apt' #i cei care le posed! su"t &" aceea#i situa$ie3 SOCRATE CEL TÂNĂR Este /oarte pro2a2il? STRĂINUL S! "e ocup!) deci de ur)!torul lucru? SOCRATE CEL TÂNĂR De care3 STRĂINUL Adic! s! a/l!) dac!' pri"tre #tii"$ele care &#i reali%ea%! produsele lor E oric1t de "e&"se)"ate? E pri" co)2i"are' e9ist! . STRĂINUL Cu) s! "u spu"e) c! a)1"dou! aceste /eluri de a /i )e"$i" &"totdeau"a' &" cei ce le posed!' o co"ti"u! #i i)e"s! ur! #i . SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte posi2il? STRĂINUL Ei 2i"e' aceast! deose2ire a caracterelor este doar u" :oc*+C=.1"d ea &"s!#i capacitatea de a co)a"da' "u . #i a#a cu) se &"g!duie la toate' c1"d su"t &" cetatea lor' tot ast/el su"t gata s! ac$io"e%e &" )od pa#"ic #i c1"d se a/l! &" a/ar!' &" alte cet!$i.ie$ii.oi"$a' ei stau retra#i' a2$i"1"du8se de la r!%2oi #i re$i"1"du8i' de ase)e"ea' #i pe ti"eri' c!ci ei su"t di"tre cei ce se supu" &"totdeau"a' adic! di"tre cei care' "u &" )ul$i a"i' ei &"#i#i #i copiii lor #i &"treaga cetate a:u"g' /!r! s!8#i dea "ici ei sea)a' di" starea de oa)e"i li2eri &" cea de scla. SOCRATE CEL TÂNĂR Nrea #i &"/rico#!toare soart! )i8ai &"/!$i#at? STRĂINUL Dar ce8a) spu"e despre cei &"cli"a$i spre G2!r2!$ieH3 Oare' "u cu). SOCRATE CEL TÂNĂR Sigur c! ast/el? STRĂINUL A#adar "ici arta politic!' cea care' dup! "oi' este cu ade.i"$e. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce /el de Gpro2le)e /oarte i)porta"teH3 STRĂINUL Dup! c1t se pare' &" pro2le)a &"tregii orga"i%!ri a .a &)pi"g1"d &"totdeau"a propriile lor cet!$i spre .ia$! r!%2oi"ic!' #i e9pu"1"du8le urii altora' )ul$i #i puter"ici' /ie c! le distrug cu totul' /ie c!8i /ac pe co"cet!$e"ii lor scla.' a"u)e c! u"ele p!r$i ale .ate #i pe cele 2u"e #i' /!c1"d di" acestea' ase)!"!toare sau "ease)!"!toare' u" si"gur produs' &i /!ure#te o &"su#ire u"ic! #i o /or)! u"ic!*+C@.ide"t c! i8ar supu"e )ai &"t1i pro2ei :ocului*+CB.i sau supu#i str!i"ilor3 SOCRATE CEL TÂNĂR E9ist! #i ast/el de ca%uri. SOCRATE CEL TÂNĂR -"toc)ai? STRĂINUL De /apt' acela#i lucru &)i pare c! /ace #i arta regal! pe"tru to$i cei desti"a$i s! /ie' co"/or) legii' educatori #i cresc!tori..ra:2! reciproc!3 SOCRATE CEL TÂNĂR -" "ici u" /el "8a) putea s8o "eg!)? STRĂINUL A#adar' "u a) g!sit ceea ce a) c!utat de la &"ceput*+C>.eg(i"d #i co"duc1"d ea &"s!#i aceasta' a#a cu) arta $es!torului supra. &"s! &" pro2le)ele cele )ai i)porta"te pe"tru cet!$i' ea a:u"ge s! /ie o 2oal!' cea )ai &"sp!i)1"t!toare di"tre toate.oie o cetate #i di" oa)e"i 2u"i #i di" oa)e"i r!i' ci este /oarte e.eg(ea%! ate"t #i co)a"d! d!r!citorului #i celor ce preg!tesc toate c1te su"t "ecesare pe"tru ur%eala ei' i"dic1"d /iec!ruia ce a"u)e opera$ii s! &"depli"easc!' opera$ii pe care le co"sider! "ecesare pe"tru ceea ce ur)ea%! s! /ie $es!tura sa.ia$! li"i#tit!' /!c1"du8#i ei &"#i#i tre2urile lor.reu" r!%2oi' di"tr8o dori"$!' )ai puter"ic! dec1t ar tre2ui' pe"tru o ast/el de ..

i" "iciodat! solide #i c! "ici o #tii"$! "u #i8ar dori s! se /oloseasc! . SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur' a#a este potri.propriu acestei arte' "u ar reali%a u" caracter adec.at' ci' di)potri. SOCRATE CEL TÂNĂR De 2u"! dreptate? STRĂINUL C1t despre ceilal$i' ale c!ror /iri au "orocul s! /ie apte de educare &" .1rt &" "e#tii"$! #i' de ase)e"ea' &" )are :os"icie ea &i leag! la :ugul scla.' .!rate' despre care .i"e aceasta' pe de o parte real)e"te prude"t! #i &"$eleapt!' atu"ci c1"d de$i"e opi"ia ade.reu"ul di" "u)ele' pe care le cercet!) acu)*++4.irtute' dar care su"t &)pi"se de c!tre o /or$! )ale/ic! a "aturii lor spre dispre$uirea %eilor' spre dep!#irea )!surii #i spre "edreptate' ea' arta regal!' le &"dep!rtea%! pedepsi"du8le cu )oartea' cu e9ilul #i cu cele )ai )ari de%o"or!ri.i"!*++C. SOCRATE CEL TÂNĂR -" care a"u)e3 STRĂINUL ai &"t1i' adu"1"d ar)o"ios' la u" loc dup! &"rudire' partea eter"! a su/letelor acestora pri"tr8o leg!tur! di. iar pe acele /iri' care "u su"t &" stare s!8#i pu"! la u" loc cura:ul cu prude"$a #i cu toate celelalte tr!s!turi ce ti"d spre .or2it adi"eaori' toc)ai acest lucru*+++.1"d aspectul /irului de 2!t!tur!.' #i aceasta cu a:utorul )u%ei artei regale3 SOCRATE CEL TÂNĂR Este cel pu$i" .!' le8ar poru"ci s! predea "u)ai ast/el de lucruri adec. celorlal$i' &"cli"a$i spre )odera$ie' ea le aprecia%!' ca s! "e /olosi) de aceea#i i)agi"e di" arta $esutului' )ateria supl! #i )oale a caracterului a.i"!' u"i"d pri" leg!turi u)a"e partea de "atur! a"i)al! di" ele.or2i)' "u pri)e#te ea' #i pe 2u"! dreptate' /ai)a ru#i"oas! de GprostieH3 SOCRATE CEL TÂNĂR 0a c(iar a#a? STRĂINUL Deci' "u spu"e)' oare' c! aceast! G&)pletitur!H #i aceast! Gleg!tur!H a celor r!i cu ei &"#i#i #i a celor 2u"i cu cei r!i "u de.i' oare' atu"ci' c1"d "u de$i"e ade.i"!.reodat!' &" )od serios' de o ast/el de leg!tur! pe"tru ast/el de oa)e"i3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s8o /ac!? . SOCRATE CEL TÂNĂR Cel pu$i" a#a se spu"e c! se &"t1)pl!? STRĂINUL Iar pe cei care se &".ate scopului.i" reali%at &"tr8u" "ea) de "atur! se)idi.. pe aceste /iri' care ti"d spre direc$ii co"trare u"ele altora' &"cearc! arta regal! s! le adu"e #i s! le G&)pleteasc!H &" /elul ur)!tor.it s! spui? STRĂINUL A#adar' "u #ti) "oi' oare' c! doar o)ului politic #i 2u"ului legislator le este proprie capacitatea de a le /or)a acelora' care au pri)it real)e"te educa$ia despre care a) .ederea a ceea ce este "o2il #i pe"tru o2$i"erea' cu a:utorul artei politice' a a)estecului reciproc de calit!$i' acelora di"tre ei' care ti"d )ai degra2! spre G2!r2!$ieH' ea' arta politic!' le aprecia%! duritatea caracterului' ase)!"!toare cu "atura /irului de ur%eal!.i atu"ci3 Su/letul cura:os' care este cupri"s de u" ast/el de ade. SOCRATE CEL TÂNĂR De 2u"! dreptate te te)i? STRĂINUL .reodat!' ti"ere Socrate' .a di. apoi' dup! cea di.!rul' "u decade el #i )ai )ult' p1"! la o "atur! aproape s!l2atic!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) s! "u? STRĂINUL Dar acu) ce %ici despre ceea ce $i"e de "atura )oderat!3 Oare' "u de.erosi)il? STRĂINUL Nu)ai de "8a) da .reu"uia care "8ar /i capa2il de u" ast/el de lucru?*++6.iei. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar &" ce se"s spui asta3 STRĂINUL Opi"ia' co"siderat! cu certitudi"e ade.!rat!' cel pu$i" &" cadrul u"ei cet!$i' #i' pe de alt! parte' dac! "u se &)p!rt!#e#te de la acele opi"ii ade.!rat!' &" leg!tur! cu cele /ru)oase' cele drepte' cu cele 2u"e #i cu cele co"trare acestora' ori de c1te ori se &"st!p1"e#te &" su/lete' eu o "u)esc ce.!r' "u se &)2l1"%e#te el' oare' #i "u ar dori el s! se &)p!rt!#easc! de la cele drepte3 .

i"! a p!r$ilor . SOCRATE CEL TÂNĂR 5oarte ade.irtu$ii "ease)!"!toare pri" "atura lor #i purt1"d &" direc$ii co"trarii. acolo u"de ar /i "e.i acest lucru este posi2il? STRĂINUL Aceste leg!turi spu"ea) eu c! "u su"t greu de reali%at' cu co"di$ia s! e9iste o si"gur! p!rere la a)2ele /eluri de caractere &" leg!tur! cu ceea ce este /ru)os #i 2u". C!ci aceasta este si"gura #i &"treaga oper! a G$esutuluiH regal' #i a"u)e s! "u per)it! "iciodat! s! se despart! caracterele )oderate de cele cura:oase' ci' Gur%i"du8le G &)preu"! pri" co)u"itatea de opi"ii' pri" o"oruri #i /ai)!' ca #i pri" sc(i)2ul de gara"$ii' reali%1"d a st/el o G$es!tur! supl!H #i' cu) spu"ea)' G2i"e 2!tut!H' s! le distri2uie &"totdeau"a &" co)u" /u"c$iile de co"ducere &" cet!$i.re)e ce aceast! leg!tur! di.! o /oarte )are parte de rese"ti)e"t &" aprecierile lor. #i at1t pri" /aptul' c! iu2esc pe cei ase)!"!tori lor &"#i#i' c1t #i pri" /aptul c! "u8i &"dr!gesc pe cei "ease)!"!tori' ei &#i re%er.it. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) #i de ce3 STRĂINUL De"tru c!' &" )od /iresc' caracterul cura:os' "ea)estecat ti)p de )ai )ulte ge"era$ii cu cel )oderat' a:u"ge &" cul)ea /or$ei sale la &"ceput' pe"tru ca la s/1r#it s! dege"ere%e &" "e2u"ie. SOCRATE CEL TÂNĂR Este posi2il? STRĂINUL La r1"dul lui' u" su/let prea pli" de tea)! #i "ea)estecat cu cura:ul' r!)1"1"d ast/el pe ti)p de )ai )ulte ge"era$ii' de.oie de )ai )ul$i co"duc!tori' s! se aleag! propor$io"al .STRĂINUL Nu)ai caracterele care au o "atur! "o2il! de la &"ceput #i care su"t educate co"/or) acesteia se 2ucur! de /aptul de a /i /or)ate pri" legi. SOCRATE CEL TÂNĂR Dar &" ce /el3 . SOCRATE CEL TÂNĂR Dare' &"tr8ade.i"! e9ist!' s! /ie co"cepute #i ele #i' o dat! co"cepute' s! /ie reali%ate.a oste"eala s! le critice' ca #i cu) ar /i de)"e )!car de critic!3 SOCRATE CEL TÂNĂR Deloc? STRĂINUL De de alt! parte' ar /i )ult )ai drept s! . cu) #i cel!lalt ge"' &"cli"at spre 2!r2!$ie' procedea%! la /el' ur)!ri"d caracterul ase)!"!tor' a)1"dou! aceste ge"uri ar tre2ui s! /ac! e9act ceea ce este co"trar /irii lor. SOCRATE CEL TÂNĂR .i care leg!turi3 STRĂINUL Cele create pri" c!s!toriile #i pri" sc(i)2ul reciproc de ti"eri di" cet!$i di/erite #i cele reali%ate pri" darea #i luarea &" c!s!torie a ti"erelor di" propria cetate.oie de u" si"gur co"duc!tor' s! /ie ales u"ul care are a)1"dou! caracterele.e"it #i s/1r#e#te pri" a /i co)plet i"/ir). #i pe"tru aceste caractere de$i"e arta regal! acel re)ediu a#a cu) a) spus' aceasta este leg!tura cea )ai di.i"e )ai &"cet la )i"te dec1t este cu. Dar )ul$i reali%ea%! ast/el de leg!turi de c!s!torie &" )od "epriel"ic pe"tru a da "a#tere copiilor. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu)3 STRĂINUL Cei )odera$i' pe de o parte' caut!' cred' propriul lor caracter #i se c!s!toresc' pe c1t posi2il' cu /e)ei cu acest caracter #i &#i dau' la r1"dul lor' /iicele dup! 2!r2a$ii de acela#i caracter.!r' )ai &"drept!$it? STRĂINUL De /apt' ei "u ac$io"ea%! deloc di" si"gura ra$iu"e dreapt!' ur)!ri"d &" aceasta co)oditatea i)ediat!.or2i) despre cei ce se &"gri:esc de "ea)ul lor' &" ca%ul c! "u /ac aceasta &" c(ip potri. SOCRATE CEL TÂNĂR Cu) a#a3 STRĂINUL C1"d ceea ce se ur)!re#te &" ast/el de leg!turi $i"e de 2og!$ie #i putere' oare' #i8ar )ai da ci"e. SOCRATE CEL TÂNĂR -" ce /el3 STRĂINUL Acolo u"de ar /i "e.!rat? STRĂINUL C1t despre celelalte leg!turi' cele u)a"e' "u este deloc greu ca' de .

So/istul' &"deose2i 4B+ a #i ur).i' &"tr8ade.reodat! de ce. .o) scrie &"totdeau"a cu )a:uscul! ca #i cu) ar /i u" "u)e propriu. &" co"ti"uare di. -" dialogul So/istul' ca parte"er al Str!i"ului di" Elea.edea #i pre%e"tarea )ai detaliat! di" L!)uririle preli)i"are la dialogurile T(eaitetos #i So/istul. 5oarte /ru)os' Str!i"ule' "e8ai )ai &)pli"it u" c(ip' de ast! dat! al o)ului politic #i regal? S5ÂR. SOCRATE CEL TÂNĂR . *@. *=.1"d te)a G/iloso/ulH' ulti)ul su2iect di" cele proiectate.ie$ile acestora pri" ar)o"ie #i priete"ie' des!. #i' &". #i aceasta se &"t1)pl! ori de c1te ori arta regal!' adu"1"d la u" loc . SOCRATE CEL TÂNĂR Desigur? STRĂINUL S! %ice) c! acesta este scopul G$es!turiiH reali%ate pri"tr8o 2u"! G&"tre$esereH de c!tre practica politic!A u" GcaracterH co)ple9 /or)at di" oa)e"i cura:o#i #i oa)e"i c(i2%ui$i.i%are dialectic! este aplicat! la do)e"iul #tii"$elor' o2$i"1"du8se progresi. Este . Socrate &#i e9pri)! ast/el i"te"$ia de a de. *6.ocati. T(eaitetos /usese' cu o %i &"ai"te' parte"erul de dialog al iui Socrate &" dialogul care8i poart! "u)ele ca titlu.eli"d cu ea pe to$i cei di" cet!$i' scla. Dri)a )are di. *++. #i 44+ 2 #i ur). *4.el particular' c1t #i la "i. C/.!r' c(iar a#a este? STRĂINUL Caracterele cura:oase' la r1"dul lor' de#i )ai lipsite de spiritul de dreptate #i de prude"$!' su"t' di)potri. *B. GDe A))o"' %eul "ostruH E al G"ostruH' al li2ie"ilor' c!ci T(eodoros era di" CJre"e' localitate di" LJ2ia' dup! cu) reiese #i di" dialogul T(eaitetos. Fo) asocia &"totdeau"a "u)elui t1"!rului i"terlocutor al Str!i"ului di" acest dialog epitetul Gt1"!rulH' "u at1t pe"tru a e. De ase)e"ea' pre/er!) pe"tru .i%iu"ea se aplic! doar )e)2rului di" dreapta al di(oto)iei. /or)aA GStr!i"uleH' #i "u GStr!i"eH.i #i oa)e"i li2eri' &i cupri"de &" aceast! G&)pletitur!H #i' /!r! s! lipseasc! cetatea .el de stat' dac! aceste caractere "u su"t asociate.di" /iecare caracter.ita co"/u%ia cu 2i"ecu"oscutul Socrate' c1t pe"tru a )arca di/ere"$a de de)"itate' )ai &"t1i' #i de .i"e' o co"duce #i o &"dru)!. *>. *+C. C!ci caracterele co)a"da"$ilor )odera$i su"t /oarte precaute' drepte #i sal.i%iu"e pe specii L[\]^ E eideM a #tii"$elorA practice #i teoretice. *7. o clasi/icare a acestora. +' "ota +M.i este i)posi2il ca toate lucrurile s! )earg! 2i"e &" cet!$i' at1t la "i. SOCRATE*++7. ZFI' u"de &"t1l"i) o sc(e)! co)plet! a acestei clasi/ic!ri.1"t #i de o a"u)e &"dr!%"eal! pro)pt! #i practic!. *<. Dies' Notice' p.atoare' dar su"t lipsite de a. Nre#eala lui T(eodoros co"sta &" /aptul c! a pus &" raport de egalitate L PQR8SaiM doi ter)e"i "eo)oge"i' deci i"co)para2ili' c!ci G"u e9ist! propor$ie LQTQUVWRQ 8a"alogiaM dec1t acolo u"de e9ist! raport LUXWVY 8logosM' iar aceasta presupu"e ter)e"i o)oge"iH LDies' p. C/.!' )ai &"dr!%"e$e &" ac$iu"e.or2a despre perso"a:ul GStr!i"ul di" EleaH' "e"u)it' pe care &" traducere &l .1r#e#te ast/el cea )ai )!rea$! #i )ai 2u"! G$es!tur!H.1rst!' )ai apoi.IT *+. etoda de di. .e"i protago"istul ur)!torului dialog a. T(eodoros di" CJre"e era u" /oarte 2u" )ate)aticia" La se .a' &i asigur! toat! /ericirea care i se cu.

MH.M a/l!) c! ace#tia erau' u"eori' /oarte 2i"e pl!ti$i Lla loc.era"it!$iiH etc. Ide"ti/icarea lui se datorea%! Gi"ge"io%it!$ii lui 0ad(a)H' care' eli)i"1"d pe r1"d E co"/or) i"dica$iilor )etodei E 2oul' calul' )!garul' a a:u"s la co"clu%ia c! doar porcul' di"tre a"i)alele do)estice' a )ai r!)as' el corespu"%1"d' dealt/el' #i Gdi.1"t di" greac!A bVTV_lVlRQ E )o"otrop(ia LGu"ul di" "u)eroasele (apa98uri di" O)ul politic' E Dies' p.idual!H E si"tag)! care red! u" si"gur cu. /ii"d . . k SritiSe' pro. c/. E s! se e.M p!trate se o2$i"e pri" ridicarea la p!trat a diago"alei u"ui p!trat de u" picior L.1"tul are' &" greac!' #i o se)"i/ica$ie geo)etric!A el &"sea)"! ridicarea la p!trat.! E &" greac! PV`TV_eVlRQ E Soi"otrop(ia. +M.!H' Gdisociati.i%iu"e adec. Dies p. Di" Herodot LHist.*+4. *4+. GA"i)ale cu cre#tere &" tur)!H E &" greac! mW[UQ`V_eVlRQ E agelaiotrop(ia. E ta"t(ropi"o"M. Re/eri"$e la aceast! categorie de )edici se &"t1l"esc la Aristo/a" LAc(ar"ie"ii. +4<' "ota 4@M.at!H' &"$eleas! ca di. LApelt' p. *+B. Gart! a co"duceriiH' Gart! a su.ale"te #i care' &"tre ele' epui%ea%! ge"ul' /ii"d co"tradictoriiH LDies' e. k to)e (JpeiSousa8Hdi. LGa"i)aleM cu cre#tere colecti.H LDies' p.atele lor hQc`U`PXY.i"teA Gge"ul u)a"H.a dec1t )odalit!$i (a%lii de dese)"are a 2ipedelor Loa)e"iiM #i patrupedelor. Ro2i"' p. Calea aleas! &l co"duce la di. 67<M sau Gli"ie de &)p!r$ire /oarte aco)oda"t!H' precu) dualitatea origi"ar! L ]`Qldj E diap(Je' 4<B dM. Cu alte cu. @' ".or2a de De)ocldes di" Corto"' care a:u"sese s! /ie pl!tit cu 4 tala"$i aur pe a"M.eau ca atri2u$ii trata)e"tul r!"i$ilor de r!%2oi #i )!surile sa"itare #i trata)e"tul celor a/ecta$i &" ti)pul epide)iilor. DloutosM' Herodot LHistoriaiM #i &" )ai )ulte i"scrip$ii. ZZIII' iar )ai &"ai"te Ast Lapud Cousi"' DCCCZZZFIIM co"sider! c! .i%iu"e Gcare se pretea%! i"te"$iilor "oastreH LRo2i"' p. *4C. *+7. >' "ota +M.ie$uitoarea care co"curea%! cu o)ul este g1sca L?M. LA se . deci a) )ai putea "u)i aceast! specie #i Gapreciati. supra L4=4 c _mTnefo`To. Capacitatea de )ers a oa)e"ilor se 2a%ea%! pe puterea a dou! picioare' cea a patrupedelor pe puterea a patru picioare.oi"$ei di. Se pare c! )edicii pu2lici erau ale#i di"tre )ai )ul$i aspira"$i la aceast! /u"c$ie #i c! a. Iar p!tratul de dou! picioare' adic! p!tratul cu o supra/a$! de dou! picioare Lg u"itate de )!sur! E ".' III' +6+ #i ur).i"e. *44.i%area ge"ului de a"i)ale )erg!toare &" 2ipede #i patrupede Lc/. Ast/el' Dies' +B6<' Notice' p. Co"cep$ie criticat! de Aristotel' Dolit. +M.i%iu"ea precedat! de aceast! su2til! glu)!' c!ci Gsi)2olurile geo)etrice "u su"t altce.M A#adar' ea este si)2olul 2ipedit!$ii. edic pu2lic L_`Y _aT ]^bVc`[dXT_aT `Q_efT E tis to" de)osieuo"to" iatro"M E /u"c$ie &"t1l"it! la ate"ie"i. La r1"dul ei diago"ala u"ui p!trat de dou! picioare este 2a%a u"ui p!trat de patru picioare' a#adar ea este si)2olul patrupedit!$ii L. 67<A /aptul de Ga /ace ca u" lucru s! a:u"g! la e9iste"$!HM. k (er)e"eutiSe8LartaM (er)e"eutic!' adic! a i"terpre$ilor' a t!l)!citorilor .tii"$! L g art!M politic! E #tii"$! L8 art!M regal! #i o) politic E o) regal su"t si"o"i)e aproape per/ecte la Dlato"' c!ci hQc`U[iY E 2asileus #i hQc`U[RQ E 2asileia L#i deri. E 2asiliSos #i hQc`U`Pj E 2asiliSeM p!strea%! se"sul origi"ar de Gco"duc!torH' Gco)a"da"tH' respecti.edea #i Norgias' 7<< 2 #i <+7 dM. . Se pare &"s! c! e . ZIZM. *+6. *46. 7' ". Dasa: o2scur' i"terpretat /oarte di/erit de co)e"tatori.i%area s! se /ac! "u)ai pe specii. i"/ra' 4== eM' di.i%iu"iiH la care s8a a:u"s Lc/.e"i"d de la PeRT[`T E Sri"ei"' Ga disti"geH' Ga discer"eH' Ga apreciaH.!H.ite Gs!rireaH u"or etape &" de)ersul )etodologic. Apar aici pri"cipalele ceri"$e ale )etodeiA E di. E G:u)!t!$ileH s! /ie de i)porta"$! egal!' adic! s! /ie Gseg)e"te logic ec(i. Apelt' p. k ge"esis' &" se"sul de GproducereH' Greali%areH Lc/. Dar cu. *47. cit. trad. GO grup! de a"i)ale cu cre#tere i"di.or2a de o alu%ie la patrupedul' GporcH. Dutere se spu"e &" grece#te ]iTQb`Y.' I' + Lc/.

otH LD. supra' care d! o e9plica$ie "eperti"e"t! pe"tru "o2le$ea GporculuiH' care ar co"sta di" Ga2u"de"$a de resurse pe care o pute) o2$i"e de la elHM. I"terpret!ri si)ilare laA Cousi"' DCCCZZZFII' p. Ro2i"' II' +B<< Lp. +7<>' "ota 7BM. GToate acesteaH' adic! cele trei lege"de care se &)pletesc &" )itul di" O)ul politicA u"a Gcos)ic!H' re/eritoare la alter"a"$a celor dou! cicluri ale U"i.i &" aceast! replic! se &"t1l"esc e9presii /igurate' a)i"ti"d de i)agi"ea Gco"duc!torului de carH LjTRVpVY E (e"ioc(osMA G/r1iele cet!$iiH L_mY _^Y oXU[aY jTRQY E tas tes poleos (e"iasM' a#a cu)' &" )ai )ulte locuri di" So/ist L4<6 2' 4<7 aM sau &" O)ul politic L4<@ c' 4@< a' 4BC dM se &"t1l"esc i)agi"i di" do)e"iul .ora2il lui Atreus Lc/.i" #i paradig)a $es!turii. 4+' "ota +M. *4>. *64. *6+. cit. Dlato" i)agi"ea%! pe"tru toate astrele o ast/el de trope.1rstei de aur di" ti)pul do)"iei lui Cro"os Lc/. C/. Su"t a"u"$ate acu) ur)!toarele dou! )ari p!r$i ale dialoguluiA )itul p!storului di. T(Jestes' /ratele s!u' o2$i"e )ielul pri" i"ter)ediul so$iei lui Atreus' a/ir)1"du8#i el acu) prete"$iile la do)"ie Atu"ci Keus s!. 5asci"a"t! ipote%! despre origi"ea co)u"! a )iturilor' ide"ti/icat! cu o G&"cercareH LomnVY E p1t(osM' cau%! sau pri"cipiu pe"tru toate. ZZZIM.i%are di(oto)ic!' cupri"%1"d "u)ai ter)e"ul di" dreapta al /iec!rei di(oto)ii' co"/or) regulii )etodei de:a sta2ilite &" So/istul' 4=7 e. +7<<' "ota 6+M *4<.ersareH E _eVoj 8trope E a )ersului astrelor repre%i"t!' pe"tru soare' solsti$iul' adic! pu"ctul de G&"toarcereH L_eroa E trepo' _r_eVlQ E tetrop(aM &" se"s co"trar a direc$iei apare"te de )ers a soarelui la cele dou! tropice L&" greac! trope E Gr!stur"areH' G&"toarcereH' Gi". O sc(olie la Orestes al lui Euripide red! lege"da la care se /ace re/erire aiciA Her)es' . *66.ersului' alta Ga"tropologic!H sau a ge"era$iei oa)e"ilor G"!scu$i di" p!)1"tH #i a treia' Gsocial!H' cea a . et de oraleH' ZZZIZ' +B64' apud Dies' p.1"tului trope la o i". U" i"ge"ios :oc eti)ologic Lic_Q_Q E (Jstata E Gcele di" ur)!H' Gulti)eleH co"$i"e sila2a ic E (Js k' care coi"cide cu cu. Dasa:ul cupri"de o recapitulare succi"t! a &"tregului de)ers dialectic de di.ersare cos)ic! &"sea)"! aici o deli2erat! e9te"sie a se"sului ei astro"o)icH LSSe)p' p.i"e porcarul Ladic! co"duc!torul tur)ei de porciM. GOdJsseus #i Eu)aios se &"t1l"esc di" "ou &"tr8u" )od glu)e$H LApelt' loc.' de ase)e"eaA Dies' p. Dies' pp. . *4B. supraM. *67. cit.+47' "ota 4@M. de etap(Js.1"tul GporcH L&" greac! iY' ioY E (Js' (JosM care :usti/ic! e9plica$ia di" "ota precede"t!' g!si) la SSe)p Lloc. ZZZ8ZLIM. cit. Dies' p.i "u cu) crede Ro2i" loc.ersareH' Gsolsti$iuH #i GtropicHM. al su2sta"ti. Co"ti"u1"du8l pute) e9plica E crede) E #i epitetul G"o2ilHO' atri2uit "ea)ului porci"' c!ci superlati. GI"dole"$aH porci"! "u )ai tre2uie' crede)' :usti/icat!? *4=. +4=.ad! a apro2!rii di. Apelt' p. 46' "ota + #i Ro2i"' II' +B<<' p.1"!torii. *4@. Sc(u(l' Sur le )Jt(e du Dolitique' Re. GAplicarea cu.ul (Jstata L&"$eles' parc! &" glu)!' a /i u" superlati. 6>' "ota 4. I)agi"e care a suscitat i"teresul co)e"tatorilor' co"duc1"du8i p1"! la a co"strui u" )odel )eca"ic de /u"c$io"are a U"i. 6<@. Aceast! Gi".ului E sic? kHporcHM &i co"/er! o a"u)e "o2le$e? L.r1"d s! se r!%2u"e pe Delopi%i pe"tru )oartea /iului s!u Jrtilos' /!cu s! apar! &" tur)a lui Atreus u" )iel cu li"a de aur pe care acesta l8a pre%e"tat ca do. *6C.. supraM' c!ci dac! porcul este pus s! se &"treac! cu o)ul' co)petitorul o)ului regal Ladic! al co"duc!torului tur)ei de oa)e"iM de.8 . .1r#i )i"u"ea de a sc(i)2a )ersul astrelor ca se)" /a.i"e &" prete"$ia sa pe"tru )o#te"irea do)"iei.ersului' Gu" aparat repre%e"t1"d )i#c!rile cerului' 2i"e ec(ili2rat #i )i#c1"du8se pe u" pi. ea asigur! u"itate #i orga"icitate &"tregului /o"d )itologic #i lege"dar grec.

k "eoge"e so)ata E )ai degra2! Gcorpurile rece"t8"!scuteH dec1t G"ou8"!scuteH.*6<.or2a de ulti)a ge"era$ie de oa)e"i "!scu$i di" p!)1"t' surpri"s! de i".ersarea se"sului de rotire a U"i. *7=.oltarea e)2rio"ului #i a "oului8 "!scut. Iat! :usti/icarea acestui lu"g e9curs )itologic. Ar putea /i co"siderat u" deus otiosus' care' re"u"$1"d la co"ducerea U"i.ersat Lc/.ersului #i l!s1"du8l s! se co"duc! si"gur' &l /ace s! a:u"g! la regi)ul actual.1rsta de aur a o)e"irii. +7B' "ota 4M. *<+.ersarea se"sului de rotire a U"i. *<C. GU"eori Dlato" /ace c1te o glu)! LoQ`]`m' paidiaM care' duc1"d )ai departe discu$ia' &"trerupe e9erci$iul dialectic pe"tru a procura' parc!' o desti"dere spiritului cititoruluiH LD.e"$e' a se . A /ost co)parat cu Gp!storul di. 5rutiger' p. &" )od stra"iu #i cei care )uriser! rece"t se re&"torceau la . Ti)aios' 7+ #i ur). de ase)e"eaA D(aido"' @4 28c #i D(aidros' 47@ c847B a.. 474M' s8a produs 2rusc' odat! cu i".ersul. *74.ie$uire a ge"era$iei G"!scute di" p!)1"tH.olu$ia /ireasc! &" u"a i". *7+. *7<. De"tru l!)urirea apare"tei i"co"sec. Dro2a2il cei desti"a$i re&"car"!rii &" alte /ii"$e..edere' "u este de i)agi"at de%. *6@.ide"t! tri)itere la teoria )ete)psi(o%ei Co)e"tatorii tri)it u"a"i) la D(aido"' ++6. 7>.ers! #i s! parcurg! &" se"s co"trar toate stadiile . Acestora' i. *6>. 5rutiger' p. 6< #i i"/ra' ". *76. p. Este aici o e.ede aici o clar! re/erire la or/is) Lc/. Acestei ulti)e ge"era$ii de G/ii ai p!)1"tuluiH &i ur)ea%! ge"era$ia E "or)al!' pe"tru "oi E a celor care Giau "a#tere u"ii di" al$iiH.it. C/.ers! a . *77.ersului. *7@. Dealt/el pasa:ul este /oarte co"tro. SSe)p . -" ca%ul oa)e"ilor. .ia$!' parcurg1"d &" se"s i". U"a di" "u)eroasele glu)e care se &"t1l"esc la Dlato"' c(iar &" cele )ai so2re co"te9te.ie$uitoarelor u"ele di" altele' "u e9ista &" "atura de atu"ciH L4>+ aM' c!ci &" aceast! e. +@@' "ota 4M. D. De"u)irea de Gp!stor al tur)ei de oa)e"iH' adic!A Go) politicH sau GregalH. *6=. k (os "J" k' Gca acu)H' &"$eles cu greu &" co"te9tul lui tote proto" E Gatu"ci' la &"ceputH' c!ci Di.i$i di" p!)1"t' desigur 2!tr1"i' "u le )ai r!)1"ea dec1t s! &"c!ru"$easc! #i s! )oar!' &"torc1"du8se ast/el di" "ou &" p!)1"t. Ta2loul este /oarte sugesti.1rstei de aurH' suprapus! aici perioadei de . traducerile Dies' Apelt' Ro2i"M.ia$a pe ti)p de G)iriade de a"iH &"tr8o ast/el de rotire a U"i.ersului' co"trar! celei care co"ti"u! #i &" pre%e"t' co"siderat! a /i Gpartea cea )ai curioas! a )ituluiH Lc/. GTra"s)i$!toriH' &" greac! PjedP[Y E SerJSes' care &"sea)"!' &" pri)ul r1"d' Gcrai"iciH.edea supra' ".1rstelor de:a parcurse a"terior. de /apt este .i"itatea E p!r!sise c1r)a U"i. Aici .i"H E cu.re)e ce G"a#terea . O descriere o2i#"uit! E u" topos E a G.ers!' di" pu"ctul "ostru de .1rstele' o2ligate s!8#i sc(i)2e di"tr8o dat! e.i"H sau c(iar cu Di.ers toate stadiileA 2!tr1"e$e' )aturitates ti"ere$e' copil!rie' spre a a:u"ge di" "ou &" "ea"t. D(aidros' 47@ #i ur).i"itatea care co"ducea U"i.olu$ie i".ersului' de . Repu2lica' Z. *7B. E.ersului. El pre%i"t! co"co)ite"t toate .i"eH' c1t #i de .ersului. A#adar apari$ia ge"era$iei celor G"!scu$i di" p!)1"tH LW^W[T[RY' gege"eisM E sau G/ii ai p!)1"tuluiH LDies' Ro2i"M ap!rea ca o "ecesitate a e9plic!rii )odului cu) se putea co"ti"ua . l8a) tra"s/erat &" partea a doua a perioadei' u"de pare )ai potri.er2ul TrbVM E "e)o E Ga &)p!r$iH' dar #i Ga p!storiH. *6B.ie$uitoarelor speci/ic! perioadei de rota$ie a U"i.i"te i"e9iste"te &" te9tul grec' sugerate &"s! at1t de si"tag)a precede"t! n[`V` ]Q`bVT[8 t(eioi dai)o"es E Gge"ii di.olu$ia i". GD!stor di.

*<4. 77M G"oi )oder"ii a) spu"e vlegea oric!rei crea$iis #i este e9act ceea ce . +7<B' "ota @CM.rea s! spu"! Dlato"H' tri)i$1"d #i la D(ile2os' 4= d' =7 e etc.oare #i &". *=6. Ro2i"' II. -"cepe aici u" "ou e9curs L4@6 d84@< c.M despre Ge9cesH E io[ehVURM E (Jper2ole #i Glips!H E [UU[`u`Y E elleipsis' care. Adic! la pri"cipalele criterii ale co"stituirii #i e. Iat! aici /or)ulat e9act caracterul #i scopul acestui dialogA depri"derea #i per/ec$io"area )etodei de cercetare dialectic!A rT[PQ _Vt o[eR omT_Q ]`QU[P_`Pa_reV`[ WRWT[cnQ` E (e"eSa tou peri pa"ta dialeStiSoterois gig"est(ai E Gpe"tru a de.. +7<B' "ota @6M.!%ut &" aceast! /ra%! Go serie de :ocuri de cu. +B<<' p.eicaH' pe de alta' apare ca "ecesar! &"cruci#area /irelor de ur%eal!' care' cupri"%1"d &"tre ele /irele de 2!t!tur!' le u"e#te &"tr8u" tot care este G$es!turaH. Ro2i"' II' +B<<' p. Dro2a2il /etrul Lc/.i"e u" pur e9erci$iu al logos8uluiH. *=4. GA"tidoturi di. GE9e)pluH E &" grece#te oQem][`WbQ E paradeig)a.e"iriiH _jT _^Y W[Trc[aY mTQWPQRQT VicRQT E te" tes ge"eseos a"a"Saia" ousia" E e9plic1"d &" "ot! Lp.a co"duce la Garta )!sur!riiH E )etretica Lb[_e^_`Pj E 4@6 dM. S8a . +7<B' "ota @=M. k talasiourgia E Garta prelucr!rii l1"eiH' o i)porta"t! preocupare a /e)eii &" a"tic(itate. 5rutiger' p.!riiH' X PQ`eiY E (o Sairos E Goportu"itateaH #i _X ]rVT E to deo" E G"ecesarulH. Aici &"cepe o "ou! sec$iu"e a dialogului' pe care a) putea8o i"titulaA GDaradig)a artei $esutuluiH L4>B 284@6 2M. ulti)a' la p. LD!rere &)p!rt!#it! #i de Dies' Apelt' A""e)arie Capelle. Ro2i"' II' +B<<' p. O2ser.i"e o paradig)! eloc.1"tul paradeig)a' ceea ce presupu"e recursul la Gceea ce se arat!H' Gi"dica$iaH E &" grece#te deig)a L&" te9tA rT][`PTtTQ` E e"deiS"J"aiM adic! literele cu"oscute' pus al!turi E oQem E para E de cele "ecu"oscute Lc/.alidat de Gdreapta )!sur!H' at1t de caracteristic! artei clasice grece#ti. *<7.e"t! pe"tru Gte9tH' co"stituit pe opera$ii si)ilare logice.i"e se &"$eleg /or)ulele )agice' i"ca"tatorii sau de e9orcis)' iar pri" cele u)a"e leacurile' produse ale /ar)acopeei Lc/. *=<. Aparte"e"$a artei $esutului la cele dou! arte co"co)ite"t re%id! &" speci/icul $esutului &"su#iA pe de o parte su.<+' co"c(ideA GAst/el de/i"i$ia artei $esutului #i a o)ului de. GTe9turaH' care i)plic! aceste dou! opera$ii /i%ice' de. *<@. Dies traduce pri" G"ecesit!$ile ese"$iale ale de. *=7.e"i )ai pricepu$i &" toate cele ale dialecticiiH' #i doar &" su2sidiar o pro2le)! politic!. k sJ"SritiSe #i ]`QPe`_`Pj L_rpT^M E diaSritiSe Ltec("eM E Garta de a u"iH #i Garta de a separaH su"t de"u)irile ge"erale pe"tru opera$iile a)i"tite )ai sus L4@+ aM. G-" loc s! procede%e ca de o2icei' opu"1"d &" a2stracte dou! co"cepte ale o)ului politic E u"ul /als #i altul corect E el a pre/erat s! recurg! la )itul alegoric' care d! co"ceptelor u" su2strat se"si2il. .H LD. Dispropor$ia di"tre lu"gi)ea #i co)ple9itatea acestui e9curs )itologic #i scopul corect!rii de/i"i$iei o)ului politic ca Gp!stor di.i"H E resi)$it! de cititor #i recu"oscut! aici de Dlato" E este :usti/icat! doar de i"te"$ia de a sc(i)2a procedeul de)o"strati. *<B. *==. G-)pletireH E &" grece#te cdboUVPj E sJ)ploSe.i"e sau u)a"eHA pri" cele di.alu!rii artei clasiceA _X br_e`VT E to )etrio" E Gdreapta )!sur!H' _] oeroVT E to prepo" E pri"cipiul Gadec.i"te i"traducti2ileH' pri"tre care c(iar u"ul legat de cu.elitoriH.eica' &" ac$iu"ea sa separ! /irele ur%elii' reali%1"d ceea ce era "u)it )ai sus G:u)!tate di" lucrul cu su. Fe%i supra L4>B dMA Gco. +@>M *<6. *<=. GDestr!)areH E &" grece#te ]`QUd_`Pj E dialJtiSe.a$ie circu)scris! co"cep$iei despre ec(ili2ru' asigurat pri" propor$io"alitate #i . *<>. *<<.

+@>' "ota +M' Dies Lp. . *>=.agist!' dup! care scla. *@7. *@C. I)agi"e preluat! di" do)e"iul teatrului' suger1"d asu)area rolului pri"cipal E al protago"istului E de c!tre u" Gperso"a:H secu"dar #i i"co)pete"t E corul. <7.k ta aso)ata E Grealit!$ile "ecorporaleH' adic! GIdeileH' realit!$ile doar i"teligi2ile' care pot /i &"$elese doar ra$io"al UoWaM' spre deose2ir! de Grealit!$ile corporaleH care pot /i su/icie"t &"$elese pri" perceperea se"%orial!.ea ca scop g!sirea de/i"i$iei ade.ariat ca /or)! #l pro.e(iculH' dar #i GsuportH. U"a di" clasi/ic!rile tradi$io"ale di" A"tic(itate.a a.e"ie"$!. L&" leg!tur! cu ide"ti/icarea a"i)alului Gsla2' dar #iretH' SSe)p opi"ea%! E ad locu) E c! ar /i . *>7.areMH' Gpro2le)!H.ati. Ldi" mcn[Trc` E ast(e"isi E Gsla2eHM #i polJ8cu)ulati. -" greac!A PQR E Sai E G#iH Lco":u"c$ie coordo"atoare copulati. 6C4 dM. LSSe)pA Gclasa cea )ai e9ti"s! a slu:itorilorHM. Dealt/el' Dlato" o are &" redere' /!r! s8o "u)easc!' c(iar &" acest dialog Lc/. *>B. de /apt' G. k 2ouleso)et(a E G. De"tru detalii' c/. a) pre/erat traducerea ei pri" cea ad.reaH E /or)ulare ate"uat! a "ecesit!$ii de a clari/ica o "e&"$elegere a t1"!rului i"terlocutor.ii erau co"sidera$i i"stru)e"te .asulH' este de ase)e"ea .o) . 7B' "ota +M. *=@. *>4. GToate 2u"urile poseda2ileH LDiesM. Este desigur ulterior #i /igurat se"sulA Gceea ce este pus &" /a$! Lspre re%ol. Ldi" oVUd_eXoV`Y E polJtropois E G#ireteHM i"duc o a"u)it! opo%i$ie.ilor i"teroga$i pri" tortur!.!%ut aici Gpri"cipiul eco"o)iei' ese"$a &"tregii )etodeH LDies' p. +7=+.ersati.i"tele ce alc!tuiesc si"tag)a a8pri. Co"cep$ie cure"t! &" societatea scla. _jT ioo _aT XURWaT ]dTQc_[RQT E te" (Jpo to" oligo" dJ"asteia" E peri/ra%! pe"tru oligarc(ia Li"/ra' 4B+ eM. *>+. Aici &"cepe a treia E #i ulti)a E )are sec$iu"e a dialogului' care . Doate /i Gde uscatH LcarulM sau Gde ap!H Lcora2iaM. E9presie ce pare o %ical! popular! sau' poate' u" citat cele2ru' u#or de recu"oscut pe atu"ci. *>@. LDies' Ro2i"' ApeltM sau e9te"si.or2a de ca)eleo"M. coloY PQw mWQnXY E sop(os Sai agat(os E G&"$elept #i 2u"H' de /aptA cel care de$i"e #tii"$a Lco"duceriiM #i care are cele )ai &"alte calit!$i )orale #i cele )ai 2u"e i"te"$ii. -" greac!A Xp^bQ E oc(e)a E G. *>6. &" altele a )ai ap!rut o a #asea /or)!' de)agogia' ca aspect de"aturat #i repro2a2il al de)ocra$iei. poate /i /!cut di" le)"' /ier' #i c(iar cera)ic!' &" ca%ul u"or tipuri de scau"e. SSe)p Lp. Lui SSe)p Lp. -" greac!A _V oea_VW[TrY mTnefoV`Y P_jbQ E tV protoge"es a"t(ropois Ste)a E Gceea ce a /ost o2$i"ut )ai &"t1i de c!tre oa)e"i Lpri" )u"c!MH. +@6' "ota +M' i se pare c! Str!i"ul di" Elea /olose#te aici o e9presie ar(aic!' c!reia &i d! o tur"ur! )oder"! pe"tru a e9pri)a o "ou! idee. *>C.a tre2uiH. Su"t cupri"se aici toate categoriile de secretari #i /u"c$io"ari care co)pletau aparatul ad)i"istrati.. -" greac!A oeXhU^bQ E pro2le)a E aici &" se"sul eti)ologic co"cretA Gceea ce este pus &" /a$! Lspre ap!rareMH.or2itoare. GFe(icululH E a treia specie de o2iecte Lproduse ale u"or arteM' cau%e au9iliare' dup! pri)a specie E Gi"stru)e"tulH #i a doua E G. *@6. poate /i G)o2ilH Lcarul' cora2iaM sau Gi)o2ilH Lscau"ul' :il$ulM. k tous 2e2asa"is)e"ous E e9presie /igurat! e. k )egistous E Gcei )ai i)porta"$iH E &"$eles calitati. "ota +M #i Ro2i" Lp.oc1"d i)agi"ea scla. "ota +4@M.! GdarH' pe"tru c! ele)e"tele de co)pu"ere di" cu. S8a . *@+.!M.!rate a o)ului politic' pe 2a%a e9e)plului o/erit de Garta $esutuluiH #i a pri"cipiului de raportare la Gdreapta )!sur!H *=B.

Dri)ul pri"cipiuA #tii"$a L[o`c_jb^ E episte)eM E criteriu supre) &" de/i"irea ade. Repu2lica' 74> d8767 d.!ratului co"duc!tor politic #i a co"stitu$iei aute"tice Lc/.edere aici )o"ar(ul aute"tic' adic! cel ideal. Legile' ZII' B=6 a8B=@ aM' &" care este de%2!tut! aceast! pro2le)! a u"it!$ii .!%ut! cu u" pi. +67' "ota +CC.iga$ieH' e9presie di" do)e"iul )ari"!ritului' dese)"1"d o a doua solu$ie' )ai a"e. *B=. Recursul la G)i:loacele literaturiiH E /or)! dialogat!' )ituri' /iguri de stil E este /rec.ers di" Ho)er' Iliada LZI' <+7M E c/. *B7. Dro2le)e pre%e"te &" T(eaitetos' C(ar)ides' Repu2lica. *+C6. C/.e"t la Dlato" k SJr2is E Gpira)id! tur"a"t!H cu trei /e$e' di" le)" sau piatr!' pe care se scriau legile' pre. Dies' p. Adic!A &" )o"ar(ia 2a%at! pe legalitate.ersiu"ea redat! de edi$ia GLes 0elles LettresH. 4B4 28cM. Este "u)ele dat' )ai t1r%iu' dia)a"tului. *B4. *B6.!H. c_jU^ E stele E Gstel!H' plac! sau coloa"!' di" piatr!' )ar)or! sau 2ro"%' pe care se gra.e"era2ilitatea acestor procedee acce"tuea%! iro"ia pre%e"t!' dealt/el' &" &"tregul /rag)e"t L4B@ a4BB aM.er"!)1"t.ec(i)e co"stituiau pri"cipalele )odalit!$i pri" care erau pro)ulgate legile. Dlato" are &" .M &" Dlato"' Opere' IF' pp. *BC. Ea /ii"d o #tii"$! teoretic!' #i "u practic!. >+' "ota + #i Ro2i"' II' +B<<' p.oioas!' &" ca% de di/icultate.*@<. k Sos)iotes E Gso2rietate LDiesM' G)!sur!H #i Gordi"e 2u"!H LRo2i"M' Gcu)p!tareH LApeltM. ==' "ota +.a. k plasa)e"oi ti sc(e)a E Gi)agi"1"du8"e o situa$ie /icti. Ro2i"' II' +B<<' p. e"o"' >C a8 >B e.1"d u"ele propriet!$i ase)!"!toare cu aurul.e%i "ota <=> la D(aido" Ltrad. *B>. a) optat pe"tru .irtu$ilorH' &" particular. Fersiu"e di/erit! G &" )a"uscrise /a$! de edi$ii' care' aproape toate' au corectat' /iecare &" /elul ei' locul &" cau%!. /ii"d #tii"$a Lco"duceriiM. *+C7. Apelt' p. +7=4' "ota +=+M. GCei 2oga$iH E si"o"i)' aici' cu Gcei 2u"iH.ersiu"ea G)odera$ieH' ca opu"1"du8se' &"tr8u" /el' ter)e"ului G2!r2!$ieH. *B<.e"$io"al!H' G/igur! de stilH. &" . supra' 4B6 d84B7 c' u"de /or)a ideal! de gu. kQT_VYM E ada)as E G/ier /oarte dur' o$elH' /el de )etal' de culoare aproape "eagr!' a. A /ost ide"ti/icat aici u" . De"tru atitudi"ea lui Dlato" /a$! de so/i#ti #i so/istic! a se .M au ide"ti/icat )ai )ulte locuri LDrotagoras' 64B 28664 a' 67B a86<C c. sc(e)a E G/or)!H' G/igur!H' Gpostur!H' Gatitudi"e sau situa$ie co". *@=. Noi a) ur)at aici .er"are era situat! )ai presus de legi' si"gurul criteriu co"stituti. E9ege$ii LDies' Ro2i" etc. De"tru i"/or)a$ii supli)e"tare #i i"terpret!ri origi"ale .irtu$ii' &" ge"eral' #i a opo%i$iei G. al doilea pri"cipiuA legalitatea Lb[_m TXbaT E )eta "o)o"M E criteriu secu"dar &" e. . k dia )Jt(ologias E Gcu a:utorul )itologieiH' adic! pri" recursul la )i:loace /icti.ide"$ii"d ast/el eti)ologia ter)e"ului de Gart! politic!H.e #i si)2olice' opuse celor #tii"$i/ice. -" greac!A ][i_[eVY oUVdY E deuteros plous E Ga doua "a. *@B. *+C4. 4>B84@C. *+CC. A) p!strat aici de"u)irea greceasc! polis pe"tru GcetateH' GstatH' e. A) tradus e9presia ad se"su).aluarea co"stitu$iilor. *+C+. -" te9tA [R]VY E eidos E GspecieH' si"o"i) aici cu precede"tul breVY E )eros E GparteH. pe"tru detalii' Dies' p.edea' pri"tre altele' dialogurile Norgias' e"o" #i Solistul. +7=+' "ota +7@ #.ot pe care se putea roti. LC/. Dosi2il! alu%ie la acu%area #i co"da)"area lui Socrates &" ca%ul c! dialogul a /ost scris ulterior. Dresta"$a #i . GScopulH ur)!ritA g!sirea celei )ai suporta2ile /or)e de gu.au di/erite i"scrip$ii. *B+.

Repu2lica' <<@ 2M. -" greac!A bRQT ]iTQb`T PQ` R]rQT E _^RQ^ dJ"a)i" Sai idea".*+C=.i"H' de /apt' de ra"gul u"ei %eit!$i )i"ore. Supu"erea la Gpro2a :oculuiH E oQ`]`m hmcQTVY E paidiai 2asa"os E se aplica' desigur' copiilor. Adic!A /or)area opi"iei ade. C/. GDespre perso"a:eH la dialogul O)ul politic.era"H #i oVU`_`PXY E politiSos E Go) politicH. *+++. C/. i"ge"io%itatea &" :oc repre%e"ta do.ala2il! pe"tru ca%ul c1"d acest co"/lict de caractere se &"t1l"e#te &" do)e"iul artei' do)e"iu al ludicului pri" e9cele"$! Lla care Dlato" se re/erea supra' 6C= dM.e"ea o )etod! de educare a copiilor pe"tru a de.ada capacit!$ilor copilului' iar :ocul &"su#i de. A/ir)a$ia este . supra' 6C= a. *+C>. *++4. k dai)o"ioi ge"ei E "ea)ul o)e"esc este co"siderat Gse)idi.!rate. . e9presia co"$i"e ideea de u"itate /u"c$io"al! LdJ"a)isM #i structural! LideaM.red"ici Lc/.e"i 2!r2a$i . "ota ++4. *++7. *++6. *+C@. C/. *+CB. De /apt' "u)ele de hQc`U[iY E 2asileus E GregeH' Gsu. L!)uriri preli)i"are' cap. Aici totul se /ace Gpe"tru :ocH LoQ`]`mY [T[PQ E paidias (e"eSa' 4@@ cM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful