1

TUGASAN ESS 222 Aktiviti Kokurikulum

School of Education and Cognitive Science

ESS 222 Aktiviti Kokurikulum

Tugasan

tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi).  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut: . Selaras dengan Seksyen 14. Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. benar dan tidak membuat andaian. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti. tepat.2 TUGASAN ESS 222 Aktiviti Kokurikulum Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki.0 Academic Offence. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis.  Penulisan mestilah cermat. Asia e University. menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas.  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. penulisan. iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah. Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik.

110. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. klip video & audio. J. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. Diperolehi February 13. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. (2002).    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME?     Pastikan setiap frasa. R. (2001). Mind. 12-15. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site. S. Ini termasuk gambaraj.nps.gov/abli/ . gambar dan sebagainya.3 TUGASAN ESS 222 Aktiviti Kokurikulum  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. from http://www. penulisan. Daripada Online Jurnal Evnine. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara. 335-367. (2003. The learning-centred principal: Educational Leadership. 2003. Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. February 11). 59(8). Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service. lukisan. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. Daripada Jurnal DuFour. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber.

 Tulis satu ringkasan artikel tersebut dengan berpandukan kepada tajuk-tajak berikut: o Tujuan kajian serta kepentingan kajian [1 halaman] o Dapatan kajian [3 halaman] o Kesimpulan – beri pandangan anda [1 halaman] Soalan 2: [10%] Tulis satu esei bertajuk: [3 halaman] Murid Sekolah Rendah Sungguh Minat dengan Ativiti Kokurikulum: Bincangkan Secara Kritis. S. Teaching thinking skills: Theory and practice. M. Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. Why teach thinking? Dalam J. (1987). isi & kesimpulan] Gunakan format rujukan sepertimana dalam tugasan ini [h: 3-4} . pp. B. The New York Times.H. J. Perincian Tugasan [40%] Jawab semua TIGA soalan: Soalan 1: [10%] Baca artikel bertajuk “Komitmen guru-guru terhadap pengurusan kokurikulum di sekolah-sekolah kebangsaan negeri Johor” oleh Mohamad Najib Abdul Ghafar & Jamaliah Jalaludin. Freeman and Company.4 TUGASAN ESS 222 Aktiviti Kokurikulum Daripada Buku Naisbitt. London: Pan Books. New York: W. A22-A23. May 16). A1. (1989). Daripada Akhbar Holden.J. Megatrends 2000.     Bincangkan secara kritis dengan memberi pendapat anda Anda mungkin tidak bersetuju dengan pernyataan – sokong pendapat anda Anda menentukan format esei [pengenalan. Sternberg (Eds). (1998. R. and Aburdence. 27-37. Baron & R. Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop.

kepakaran guru. sokongan pentadbir. [MARKAH AKAN DITOLAK JIKA ANDA BERBUAT DEMIKIAN] Format Tugasan  Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1. Nilai dan kemahiran yang ingin diperkembangkan 4. Tulis satu LAPORAN yang menerangkan bagaimana anda melaksanakan aktiviti berkenaan di sekolah anda. dokumentasi dan lain-lain 3. Pengurusan – carta organisasi. o Cadangan Penambahbaikan – beri pendapat anda Nota: Ambil gambar tentang aktiviti kokurikulum yang dipilih dan selitkan dalam laporan sebagai fail jpg. Refleksi o Kekuatan – contoh: minat murid.5 spacing)  Gunakan Font New Times Roman.5 langkau (1. Pengenalan – rasional pemilihan. ------------oooo------------ . Anda boleh menggunakan format LAPORAN berikut: [Anda digalakkan memberi pendapat dan pandangan yang berlainan] 1. kewangan dan lain-lain. keyakinan & kemahiran guru o Kelemahan – contoh: kemudahan. matlamat & objektif 2. kemudahan. saiz 12 Penyerahan Tugasan  Serahkan Tugasan pada Tutorial ke 3  Jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK pada halaman pertama.5 TUGASAN ESS 222 Aktiviti Kokurikulum Soalan 3: [20%] [8-9 halaman] Anda dikehendaki memilih SATU AKTIVITI KOKURIKULM daripada senarai berikut . fungsi & tanggungjawab. persatuan akademik. Penilaian Murid 6. PENTING: Laporan hendaklah ditulis oleh anda sendiri (dan bukan orang lain) dan tidak disalin daripada blog. atau lain-lain. Laporan Kegiatan 5.pasukan pakaian seragam. kelab hobi & rekreasi dan kelab sukan & permainan. laman web atau sumber-sumber lain.

6 TUGASAN ESS 222 Aktiviti Kokurikulum Muka hadapan: TUGASAN JANUARI 2014 SEMESTER KOD KURSUS ESS 222 NAMA KURSUS AKTIVITI KOKURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO. MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful