1 In the spirit of sharing resources among Peace Corps volunteers, I give you this collection of activities that was

created by the ID practicum groups assigned to Casas Austria and Eva and translated with the help of our LCIs. The Romanian instructions for the activities are not direct translations, and are written at their most simple. I hope that this book can continue to be passed around and used and expanded upon by PCVs. Perhaps the Romanian can eventually be corrected and the instructions improved. At the end I’ve included more than just activities. We’ve listed in Romanian characteristics of good sportsmanship, the social and mental benefits of engaging children in activities, and an essay on Why Physical Exercise is Good (for mental health). I’m pretty proud of this little book which isn’t really all that much, but it constitutes my first Peace Corps project. Even better is it the work of many people, and wouldn’t have been possible without numerous individual contributions. Like I said, I hope it continues to grow and spread and that newer and better versions will spring from this and find their way around Romania. Să o folosiţi sănăţosi!

2

3

Castron pentru Salata
• Hârtie pentru fiecare copil participant minus una să care pă îndicie un loc în cerc. Ne aşezăm în cerc. O persoană stă în centru, spune cum o cheamă, şi ce îi place. Daca vă place ce îi place, ei schimbam locurile sau ne schimbam cu altcineva din cerc. Apoi găsim un loc liber şi cineva rămane în centru. Apoi cine este în centru spune numele şi ce îi place.

4

Salad Bowl
We all stand in a circle with markers for our places – like musical chairs there is one place missing from the circle. A person stands in the middle. The person in the middle says their name and something they like. If anyone in the outside of the circle likes they same thing as the person in the middle the people on the outside run into the circle and have to find a new place in the circle. The new person in the middle says their name and something they like.
* No one wins this game, it’s just one you play for an allotted amount of time, but it’s a good ice breaker or introduction game. It’s also a good game to practice your Romanian vocabulary and impress the kids with words that you know.

5

Super Rapid!
• mingea • Cinci sau mai multe persoane Noi stăm în picioare în cerc şi o persoană în cerc ţine mingea şi o aruncă la oricine din cerc. Toţi trebui să îşi amintească de la cine au primit mingea şi la cine au aruncat-o. Apoi încercăm să pasăm mingea în jurul cercului cât de repede posibil. Grupul poate să găsească modalităţi să mişte mingea cât mai repede cu putinţă. Toţi trebuie să atingă măcar cel puţin în ordinea corectă. Grupul ar trebui să stabilească cât de repede să se mişte mingea de la prima persona la ultima persona.

6

A ball • 5 or more people

Warp Speed

We all stand in a circle and one person holds a ball. The person with the ball says their name and passes it to someone. We pass the ball around the circle until everyone has had it once. Everyone needs to remember who they pass the ball to and who they got it from. Then the group should try to pass the ball in the correct order as fast as possible. The group should set a goal for how fast they can pass the ball. The circle can change so that the children are standing in the order the ball must be passed. The only rule is that everyone must touch the ball in the correct order. Encourage the children to work together and be creative to see how fast the ball can be passed.

7

Conducătorul Bine
Fiecare personă are un partener. O persoană va fi legată la ochi. Persona care nu este legată la ochi va fi conducătorul. El sau ea îl va lua pe partener prin casă şi chiar şi afară. Echipele trebuie să stea în limitele dictate de educatoare. După un timp prestabilit echipele schimbă partenerii. Când ambii parteneri au avut posibilitatea să conducă şi să fie conduşi, ne vom aşeza în cerc şi vom spune care sunt calităţile unui bun conducător. Ce a făcut conducătorul tău ca să te facă să te simţi în siguranţă? Ce calităţi de conducător crezi că sunt importante? Te face să te simţi bine când persoana care te conduce îţi răspunde la întrebări sau îţi cere sfatul? Ce tip de conducător vrei să urmezi? Ce tip de conducător vrei să fii?

8

The Good Leader
Every person in the group has a partner. One person in the pair is blindfolded. The person who is not blindfolded is the leader. The leader must lead their partner around the space or the house. Everyone must stay inside the limits set by the teacher. After a designated amount of time the partners switch places and the other person becomes the leader. When both people have had a chance to be the leader we will sit in a circle and discuss what makes a good leader. What did your leader do that made you feel safe? What qualities of a leader do you think are important? Does it make you feel good when the person leading you answers your questions and asks for your advice? What kind of leader do you want to follow? What kind of leader do you want to be?
*I have had good experiences with this exercise when the kids don’t know before the exercise begins that it’s a leadership activity.

9

Turnul cel mai înalt!
• •

Obiecte la întâmplare Două sau mai multe persoane

Face doua sau trei echipe. Fieicare echipă o să primeasc obiecte la întâmplare. (De examplu scotch, o bucată de hârtie, o bucată de sfoara, agrafă de birou, şi spaghetti.) Fiecare echipă are cincisprezece minute să construiască turnul cel mai înalt. Echipele trebuie să fie foarte creatoare şi să lucreze împreună. O să măsurăm turnurile şi dişcutam cum echipa cu turnul cel mai întalt s-a gândit să facă asta. Dacă toţi mebrii echipei au luat parte la proiect. Discutăm cum celelalte echipe au facut turnile. Care este cel mai bun mode de a comunica?

10

The Tallest Tower
• Random objects • 2 or more people Divide the children into two or three teams. Each team is given some random objects (like string, tape, a piece of paper, a paper clip, and spaghetti). Each team has 15 minutes to build the tallest tower possible. Teams should try to be creative and work together. Measure the towers. How did the team with the tallest tower come up with the idea? Did everyone on the team participate? How did members of other teams share ideas? What ways of communicating work better than others?

11

Activitat Comunicar
• multe bomboane de multe culoari similar cu M&Muri • Două sau mai multe persoane Daca nu ai bomboane, poţi să toloeşti bucăţi mici de hârtie. Toţi primesc un amestec de culori. Scopul este să schimbam culoarea până fiecare persoană are o singură culoare dar trebuie să facă asta fara să vorbească. Dupa joc, poate sa mănânce bomboanele (poftă bună!) şi discutăm cum a terminat jocul fara să vorbească. A fost dificil? Cum a facut să se decidă care culoare a vrut? Te-ai răzgândit în privinţa culorii? De ce?

12

Communication Activity (or the M&M Game)
• A lot of multicolored candies similar to M&Ms • 2 or more people You will need a collection of multi-colored candies. If you don’t have candies little pieces of colored paper will work. Everyone gets a variety of colors. The object of the activity is to change with other people so that each person has only one color. You must do this without speaking. After the game – enjoy eating the candy – and discuss how did you communicate without speaking? Was it difficult? How did you decide what color you wanted? Did you change your mind? Why?

13

Pietrele de Lavă
10 sau mai multe minge • 5 sau mai mult prosoape sou sfoară • 4 sau mai multe persoane

Faceţi două grămezi. Puneţi jumătate din mingi in fiecare parte. Faceţi două echipe. Găsiţi un partener. Folosiţi un prosop sau o sfoară şi legaţi-va mâna stângă cu mâna dreapta de la alt copil. Când spuneţi, “Hai!” copiii trebuie să mute toate mingile în ca altă parte. Prima echipă care mută toate mingile în altă parte este câstigatoare. Dar, voi nu puteţi să folosiţi mâna sau laba piciorului.

14

Hot Lava Rocks
• 10 or more balls of different sizes • 5 or more towels or pieces of string • 4 or more people Make a line down the center of your playing area. Put half the balls in each half of the space – spread them out. Make two teams. Each child must find a partner. Use a towel or piece of string to tie the right hand of one partner to the left hand of the other partner, with some string or fabric in between. When someone says “go” the children have to move the balls off of their half of the field onto the other half. The first time to move all the balls off of their field wins. But you cannot use your hands or feet to move the balls (they must be moved using the slack string or fabric between the hands which are tied together.)

15

Trei Picioare Întrecere
 Staii doi câte doi.

O să legăm piciorul stâng de la un

partener de piciorul drept de la celălalt partener sau invers.

Se numără până la 3 îi voi alergaţi

către linia de sosire.

16

Three Legged Race
• Stand in groups of two

You will tie the right leg of one partner to the left leg of the other partner

On the count of three, all the teams will race from the beginning point to the ending point.

17

Blob Tag
1. Sunt 2 “echipe” : A. Una formată dintr-o singură persoană (ceilalşi nu vor să fie atinţi deca).
B.

Alta format din restul jucoforilor. XXXXXX (B)

X (A) ** Ei vor să ajungă unii în locul celorlalţi. 2. O persoană începe şi este “it” (persoană de care ceilalţi setem=se feresc). Toţi ceilalţi stau în partea opusă. Când începe toţi cei care nu sunt “it” încearcă să fugă în partea cealaltă fôră să fie atinţi. Dacă eiti atins, atunci treci de partea lui “it” ei formezi un grup. De fiecare dată când o persoană este atinsă, trece în grupa cealaltă (în grupa lui “it”). Aşa că tu poii să ai un grup mare sau de îndată ce grupul are 56 persoane, se schimbă rolurile.

18

Ultima persoană care rămâne “neatinsa” este câştigător Ei devine “it” pentru jocul următor.

Blob Tag
Like Traditional tag but blobier… 1. In a large field designate two sides: One side being the “IT” side and the other side being the “others” side. 2. On go, both sides start running towards each other. “IT” tries to tag as many people as possible. However, instead of these people becoming “out” when tagged, they link elbows and join “IT” forming a blob. 3. Those who were not tagged continue to run within the boundaries of the field while the blob continues its attempts to tag people. It is an ongoing attempt; the game doesn’t stop until the end. 4. Once the blob obtains 5 or 6 people, it splits forming multiple blobs.

19

5. The game ends when there is only one untagged person left standing. That person starts off as “IT” for the next game.

20

Barbatul, Şoarecele, Elefantul
1.

Staţi doi câte doi spate în spate.

2.Când zic 3 vă întoarceii şi arătaii semnul.

3.
4.

Schimbaţi parteneri.

Când zic 3 faceţi la fel.

• Barbatul bate şoarecele • Elefantul bate barbatul • Şoarecele bate elefantul

21

Man, Mouse, Elephant
1. Stand in partners back to back
2.

Choose one of the three and impersonate On the count of three switch and face the partner

3.

4. When you turn decide who wins each round, and repeat.

22

• Man beats mouse
(man indicated by whatever bending the arms at the elbow in a “muscles” gesture)

Elephant beats man

(elephant indicated with the arms in a “trunk gesture)

• Mouse beats elephant
(mouse indicated with the fingers near the nose in “whiskers” gesture.)

*this is a game of chance similar to rock, paper, scissors

Cat and Mouse
Cat and Mouse can be played outside or in a gymnasium. It is best if played with large groups to make the “catching” a little more challenging. SETUP 1. Arrange participants in 4 rows or more, each row containing at least 6-7 people. Each participant should have their arms

23

outstretched touching the fingertips of the person to the right and left of them, creating a wall like structure. XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX *these rows are called streets Designate 1 cat, 1 mouse and 1 leader. Place the leader in front of the rows and put the cat and mouse to the side. 2. Practice the street formation and then introduce the alley formation. Alleys are formed by each person turning to their left (or right, for that matter) so that their fingertips touch those of the people in front and behind them (from the street form). The form looks like this: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3. Practice both street and alley formations and then get ready to play. RULES 1. Neither the cat nor mouse can run under the arms of the participants. They must follow the street or alley. However, it doesn’t matter which street or alley they run down.

24

2. Only the leader can make the changes in directions, that is, the leader calls streets or alleys. The participants change formation with each call. As mentioned before, the cat and mouse must obey these calls. INSTRUCTIONS 1. Leader stands in front of the rows with the cat and mouse beside them. 2. The leader gives the mouse a head start in running through the streets/alleys. The cat soon follows, trying to “catch” the mouse by tagging it. Meanwhile, the leader is changing the formation by randomly calling “street” or “alley”. 3. Once the mouse is caught a new game starts and a new leader, cat and mouse are chosen. *If the cat has too much trouble catching the mouse the roles can be reversed: cat becomes mouse and vice versa. TIPS * Play in a large area so that the game can be spread out. This requires more running and adds a little challenge to the game; plus, the more participants the better.

Lingurile

Cărţi de Joc

25

• Lingurile pentru fiecare participant minus unul Toţi stau in cerc cu lingurile pe masă. Vrei patru cărţi la fel acelasi număr. Fiecare persoane primeşte patru carţi şi schimba cu persoanele de lângă ea pe stânga. Nu poţi a vea mai mult de patru carţi. Când prima persoana are patru carţi la fel, el sau ea o să ia o lingură. Apoi toate persoanele trebuie să aibă lingură. Persona fara o lingura nu este în joc. De fiecare dată o persoană este afară din joc luă o lingură. Tot timpul trebuie să fie o lingură mai puţin decât numărul de personae. Repetaţi până la două persoane. Apoi persoana cu lingura castingă.

Spoons

• A deck of playing cards

26

A spoon for every person playing the game except one

The spoons are in the middle of the table and the people sit in a circle around the spoons. Each person is dealt four cards. The object is to get four cards of a matching number. You can not hold more than four cards at once. You look at your cards and pass the ones you don’t want to the person on your left, and receive cards from the person on your right. When the first person gets four of a kind, that person grabs a spoon. Once the first person grabs a spoon, everyone has to grab a spoon. The person without a spoon is out of the game. Continue until you’re down to two people and one spoon. The person with the spoon at the end of the game is the winner!

Mergi la Pescuit

27

• •

Cărţi de Joc Două sau mai multe persoane

Fiecare copil primeşte 5 cărti. Când ai două cărţi cu numere la fel, pui cărţile pe masă. Copilul care este cel mai tânăr este primul. El cere unei persoane dacă are un numer. Dacă are numărul, el îi dă carteă. Dacă el nu are numărul, el spune “Mergi la pescuit,” si copilul ia o carte din mijloc. Dacă tu nu ai nici o carte când este rândul tău, ia o carte din mijloc. Când tu ai două cărţi cu numerele la fel, pui cărţi pe masă. Când toate cărţi sunt pe masă jocul este terminat. Copilul cu cel mai multe perechi este câstigătorul.

Go Fish

28

Every child is given 5 cards. When you have 2 cards of the same number put the cards on the table. The rest of the cards are put face down in a “pool” on the table. For every card you have you want to find its pair. You ask another person the table if they have any of the specific number. If they do, they must hand it over to you to make the pair. If not they say, “Go fish.” Then you draw one card from the “pool.” Drawing a card ends your turn and it’s now someone else’s turn to ask you for a specific number. When the “pool” dries up the player with the most pairs is the winner.

29

“BINGO”

30

• • • •

Hârtie pentru fiecare copil Un marker Foarfecă Două sau mai multe persoane

Folosiţi markerul, faceţi 16 pătrăţele pe hârtie. Scrieti numerele 1-16 in pătrăţele. Faceţi fiecare hârtie diferit. Fiecare copil primeşte una. O să folosesc “un cuvânt” pentru exemplul meu, dar puteţi să folosiţi numere, culori, sau altceva. Faceţi 16 cărţi cu un cuvânt mic pentru fiecare copil. Spuneţi un cuvânt şi spuneţi un numară între 1-16. Copiii pun fiecare cuvânt pe un număr. La primul copil cu patru pătrăţele pe linie orizontală sau verticală este câştigătorul.

BINGO

31

• • • •

A piece of paper for every child A marker Scissors Two or more people

Using the marker make a grid with 16 squares on the paper. Write the numbers 1-16 in the boxes in no particular order. Make every card different. Every child should have a card. Numbers are just one example of how to play this game, you could also use colors, words or something else. Make 16 small cards for “answer” in a box, or each number 1-16 so you can keep track of which numbers have been spoken. Say an answer or example of a number 1-16. The children put a cover, like a bead or small piece of paper over the number on their card. The first child to cover all the numbers correctly in a line, horizontally, vertically or diagonally is the winner.

Geografie Personală

32

Mesele sau scaunele

Mesele sau scaunele reprezintă obiectie pe o hartă, ca orasie, oceanie, sau ţări. Spuneţi copiilor “Voi reprezentaţi un obiect precis,” ca un oras, un ocean, sau un ţara. Când voi spuneţi “Hai!” ei merg şi stau în picioare în localităţile corecte.

Personal Geography

33

• Chairs or tables Tables or chairs represent specific objects on the map, continents, oceans, countries or cities. Say to the children “Each of you represent a specific thing. Name the continent, ocean, country or city.” When you tell them to “go” they move and stand in the correct location in relation to each other and to the oceans, continents, or countries represented by the tables and chairs.

Peste Tot în Lume

34

• •

Cărţi de matematică sau altcineva Două sau mai multe persoane

Spuneţi la copiilor, “Staiţi jos în un cerc.” Un copil sta in picioare langa inca copi. Voi îi arătaţi un carte de matematică. Primul copi care răspunde corect este câştigătorul. El merge lângă alti copii. Voi îi arătaţi o carte diferită. Din nou primul copi care răspunde corect este câştigătorul. El merge mai departe. Când un copil merge peste tot în cerc, jocul este terminat, si copilul care a mers peste tot în cerc este câştigătorul final. -Puteţi să jucaţi cu multe cărti, de exemplu cărti cu cuvinte scurte, animalie, sau culori.

Around the World

35

Mathematical flash cards (or other flash cards such as colors or words) • 2 or more people

Tell the children to sit down in a circle. One child will stand next to another in the circle. At the same time, show them both the flash card. The first one to respond correctly is the winner. He or she moves next to the next child. Show them both a different card. The first child to respond correctly is the winner. He moves on again. When one child has moved all around the circle the game is finished and you have the ultimate winner.

Cursa cu Obstacole şi Academici

36

• •

Cărţi de Matematică Unul sau mai multe persoane

Puneţi cărtile de matematică in locuri diferite. Puneţi scaune, mese, pernele, intre cărţi. Primul copil care răspunde corect la toate intrebarilede pe cartoare depăşeşte toate obstacolele şi este câştigătorul final!

Academic Obstacle Course

37

• Mathematical flash cards (or other flash cards such as colors or words) • One or more people Put the cards in different locations. Put them on chairs, tables, pillows and in books. The first child to respond correctly to all the questions on the cards in the obstacle course is the ultimate winner.

Numărul Magic

38

Cărţi de Joc

Fiecare copil primeşte două cărti. Alegeţi un număr între 1-20. Când copilul are două carţi egale cu numerul magic, el este câştigătorul. Dacă ei nu au numărul magic, ei pun o carte pe masă şi iau încă una.

The Magic Number
• A deck of playing cards

39

Every child is given two cards. Choose a number 1-20 to be the magic number. When a child has two cards which equal the magic number through some equation, he or she is the winner. If no one has the magic number put the cards on the table and the children take one more.

A Colora cu Numerele

40

Faceţi o desen simplă. Puneţi numerele în obiecte din desen. Sub desen scrieţi ce numera = ce culoare. Copii colorează desenul.

Color by Numbers
Make a simple drawing. Put numbers inside the objects in the design. Below the drawing write what number = what color. The children color in the design matching the correct number to the correct color.

A Aduce Aminte

41

• Hârtie • Un Marker • Foarfecă Tăiaţi 20 pătrăţele din hârtie. Puneţi un număr la fel pe două pătrăţele. Scrieţi pe toate pătrăţelele în felul acesta. Puneţi ătoate pătrăţelele pe masă aşa voi nu poteţi să vedeţi. Un copil alege douţ pătrăţele, Dacă ei sunt la fel, le ia. Când copiii au toate pătrăţelele, jocul este terminat. Copiii cu cele mai multe pătraţele este câşticgaţorul.

Memory

42

• Paper • A Marker • Scissors Cut out 20 cards (squares). Put the same number (or picture, or color) on two cards. Write on all of the cards in this way (so that each card has a matching one). Put all the cards face down on the table so you can’t see them. One child chooses two cards. If they match, he or she takes the cards and has another turn. If not they are turned face down again and the next person chooses. When all the cards are taken the game is over and the child with the most matching pairs is the winner.

43

Social şi Mental

44

Jocurile de copii sunt bune pentru iscusinţe le sociale. Acedte jocuri îi învaţa pe copii să se exprime. Copiii vrea să facă jocuri în fiecare zi. Jos este un tabel cu condiţii. Jocurile pot să ajute. Scuzele pentru simplitate. Când copii se joacă creierul lor va elibera un drog „Seratonin”. „drog” numit „serotonin.” Drogul „seratonin” ajută la eliberarea probleme lor emoţionale.

Beneficiu de Social

45

• Încredere • Demnitate • Conducere

Ascultare o A focaliza o A se concentra

• A executa dispoziţii

analiza abstract

• spirit sportiv • Respect

Spirit de echipă

• A ajuca în o echipă

A scădea prejiunea
o Mentală

o Fizică

Instruire prin distracţie

Spirit Sportiv Bun

46

1. 2.
3.

Urmaţi regulile de joc. Evitati disputele. Împărtiti responsabilitatea în grup. Ajutaţi-l pe cel mai puţin

4.
5. 6.

talental. Totdeauna jucaţi cinsit! Urmaţi directiile antrenorului. Respectaţi efortul Încurajaţi grupul. Acceptaţi judecările arbitrului. Terminati jocul lin. adversarului. 8. 9. 10.

7.

De ce exerciţiul fizic este bun
Sunt multi produsi chemicil in creier. Ei fac foame, inteligenta, şi viata. Seretonin ridica chemicalele in creier. Seretonin controlează

47 emotioniilor. Schimbă stare de spirit, respectul de sine, imagina de sine, si confidentalui. Când oameni au mult seratonin, ei au depresie. Despresie este o disabilitate care te face ne fericit si fara energie. Sunt multuri mode sa spori seratonin in creierului. Mancare, ca ciocolat te pot face foarte fericit. Sunt multe medicamente, ca Prozac, Zoloft, si mai mult, care te fac sa te simtibine. Exercitiu spori respectful de sine, imagina de sine, si confidenta latentului. Cand tu exersezi, temperatura corpului sporeştei, care terminată depresia cu influente chemicalelor creierlui. Respectul de sine spori pentru ca tu faci un rol activ recuperarealor. Echipa de sport este un eventiment social. Exercitiul arde chimicalele stresului ca adrenalina, care iti face relax. Exercitiu distractie de la tot rau in viata ta. Energie inferior si somn rau sunt simptome de despresie, dar exercitiu duce de la energie spori si somn mai bun. Sunt multe beneficii fizice. Improvizeaza fitnesul, cardiovascular, reduce riscul de moarte premature, reduce nivelul de colesteral, reduce presiuinea sange, intretinere de greutate sanatos, si imbunatati tarie muschilor. Este foarte simplu sa excertiti. Gasiti activitati distractie. Cere membrilor familielor sau preitenilor sau fie partenerul tau. Exercitiu doua de la cince timp in o saptamana pentru treizechi minute sau trei sesuini pentru zeche minute. Incalzire si raciere jos. Exertitiu foarte simplu acasa ta: • Spalat o maşina pentru patruzeci si cinci de la sizechi minute. • Gradinarit pentru treizechi de la patruzechi si cinci minute. • Mers pe jos trei kilometer in patruzechi minute. • Mers cu bicicleta opt kilometer in treizechi minute. • Inot douazechi minute. • Fugi doi kilometer in cinciprezeche minute.