RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK SK MELABAN 2012 Perjumpaan 1 Topik/Program Pendaftaran, Suaikenal Objektif

Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Mendaftarkan keahlian. 2. Mengenali guru penasihat dan AJK. 3. Membaca minit mesyuarat agung lalu. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Menyatakan bagaimana mengendalikan mesyuarat agung dan AJK. 2. Menghasilkan minit mesyuarat. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Menghasilkan laporan aktiviti dengan betul. 2. Melaporkan sesuatu aktiviti secara lisan. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Memulakan aktiviti membina taman mini sains mereka sendiri. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Menyertai pertandiAktiviti 1. Pendaftaran ahi baru. 2. Pendaftaran semual ahli lama. 3. Mengenali guru penasihat dan AJK kelab. 4. Memaklumkan kepada ahli tentang isi kandungan minit mesyuarat agung lalu. 5. Memaklumkan perlembagaan kelab kepada pelajar-pelajar. 6. Memaklumkan kadar yuran yang perlu dibayar oleh setiap ahli ber-dasaran minit mesyuarat agung lalu. Alat/Bahan/Catatan 1. Borang keahlian. 2. Bukur rekod kehadiran kokurikulum. 3. Perlembagaan kelab. 4. Aktiviti di jalankan di kelas.

2

Kemahiran mengendalikan mesyuarat

1. Pelajar-pelajar diajar mengendalikan satu mesyuarat agung dengan betul. 2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar bagaimana hendak menghasilkan satu minit mesyuarat agung dan mesyuarat ajk yang betul. 3. Membincangkan tentang isi kandungan perlembagaan persatuan.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. 2. Buku log kokurikulum.

3

Kemahiran menulis laporan

4

Membina taman mini sains

5

“Mighty Minds’

1. Memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar cara-cara menulis laporan aktiviti dengan betul. 2. Membimbing pelajar-pelajar untuk laporan secara lisan menggunakan laras bahasa yang betul. 3. Membincangkan apakah kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang yang melaporkan sesuatu aktiviti. 1. Pelajar-pelajar merancang untuk membina taman mini sains mereka sendiri di dalam kawasan sekolah. 2. Pelajar-pelajar melukis pelan taman sains di atas kertas lukisan untuk dinilai. 3. Guru membimbing pelajar membuat anggaran kos taman sains yang hendak dibina. 1. Guru mengendalikan pertandingan ‘mighty minds’ tertutup untuk ahli persatuan. 2. Pelajar-pelajar yang dapat menjawab soalan akan dipilih untuk mewakili sekolah ke per-

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. 2. Buku log kokurikulum.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. 2. Buku log kokurikulum.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Komputer de-

1. 1. Guru mengendalikan olimpiad matematik tertutup untuk ahli persatuan. 3. 2. Pelajar-pelajar merancang untuk menanam tumbuhan pilihan mereka sendiri di kebun sains mereka. Digalakkan diberi hadiah kemenangan kepada pelajar-pelajar yang berjaya. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. Digalakkan diberi hadiah kemenangan kepada pelajar-pelajar yang berjaya. Menentukan 1.Perjumpaan Topik/Program 6 Kebun sains Objektif ngan ‘mighty minds’ tertutup. Pada akhir aktiviti kokurikulum. Memulakan aktiviti mengadakan kebun sains. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. 2. . 1. Soalan-soalan olimpiad matematik. Pada akhir aktiviti kokurikulum. Menentukan wakil untuk mewakili sekolah jika ada pertandingan luar. Aktiviti tandingan peringkat negeri. Menentukan wakil untuk mewakili sekolah jika ada pertandingan luar. 3. Buku log kokurikulum. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. Pelajar-pelajar diajar bermain sejenis permainan matematik yang dinamakan G-Math. Pelajar-pelajar yang dapat menjawab soalan akan dipilih untuk mewakili sekolah ke pertandingan peringkat negeri. 3. 2. pelajar-pelajar dapat 1. Menentukan wakil untuk mewakili sekolah jika ada pertandingan luar. 2. Set permainan G-Math. 1. 1. 3. pelajar-pelajar dapat 1. Set permaianan sudoku. Alat/Bahan/Catatan ngan perisian ‘mighty minds’ 7 Permainan GMath 8 Olimpiad matematik 9 Sudoku Pada akhir aktiviti kokurikulum. 2. Guru mengendalikan pertandingan ‘sudoku’ tertutup untuk ahli persatuan. Buku log kokurikulum. 3. Menyertai pertandingan olimpiad matematik tertutup. 3. Pelajar-pelajar merancang untuk mengadakan kebun sains mereka sendiri di dalam kawasan sekolah. 2. 2. 1. pelajar-pelajar dapat 1. Menyertai pertandingan sudoku secara tertutup. 2. 3. Digalakkan diberi hadiah kemenangan kepada pelajarpelajar yang berjaya. Guru membimbing pelajar membuat anggaran kos kebun sains yang hendak dibina. 4. 2. 1. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. Buku log kokurikulum. 2. pelajar-pelajar dapat 1. Pelajar-pelajar bertanding sesama sendiri. Buku log kokurikulum. 2. Pelajar-pelajar yang dapat menjawab soalan akan dipilih untuk mewakili sekolah ke pertandingan luar. Pada akhir aktiviti kokurikulum. Belajar matematik sambil bermain. 2. Pelajar-pelajar dipecahkan dalam beberapa kumpulan mengikut set G-Math yang ada.

2. pelajar-pelajar dapat 1. Menentukan kadar yuran setiap pelajar. Bilik atau sudut pameran yang sesuai. Guru memperkenalkan tokohtokoh matematik Islam . 4.Perjumpaan Topik/Program 10 Mengenali tokoh matematik dunia 11 Pameran sains Objektif wakil untuk mewakili sekolah jika ada pertandingan luar. 3. semasa dan selepas) iaitu . Pada akhir aktiviti kokurikulum. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. Pada akhir aktiviti kokurikulum. susun atur bilik pameran. pelajar-pelajar dapat 1. Buku rekod kehadiran. 2.Perancangan . Mengenali tokoh-tokoh matematik dunia dari dulu hingga sekarang. 3. Mempamerkan apa yang mereka hasilkan dalam semua perjumpaan sebelum ini. 1. Pelajar-pelajar dibimbing bagaimana hendak menguruskan satu pameran. Pelajar-pelajar diberi pendedahan tentang aspek-aspek penting pameran (sebelum. petugas dan susunan bahan yang dipamerkan. Bahan/alat yang diperlukan dalam satu sesi pameran. Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mempamerkan apa yang me-reka hasilkan sebelum ini (buku skrap. 2.. 2. Buku log kokurikulum. 1. 1. 2. Menguruskan satu pameran dengan berkesan. Membincangkan yuran untuk sesi akan datang. lukisan dbs) dalam satu pameran yang terancang rapi. 1. Membacakan perlembagaan kepada pelajar-pelajar baru. Dijalankan di dalam kelas. monumen. 2. Meja dan papan pamer yang cukup. papan pamer. Memilih AJK untuk sesi akan datang. buletin. 2. Guru memperkenalkan tokohtokoh matematik dunia dari dahulu hingga sekarang yang telah banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.Mengendalikan pameran Mengemas kembali bahan pameran 4. 3. 1. Membuat penlilaian dan mencadangkan perkara-perara bagi menambahbaikkan lagi kelab pada masa yang akan datang. Aktiviti Alat/Bahan/Catatan 1. Mengendalikan mesyuarat agung. 3. 12 Refleksi dan Mesyuarat Agung Kelab Pada akhir aktiviti kokurikulum. 2. Guru membimbing pelajar-pelajar megelolakan mesyuarat. . pelajar-pelajar dapat 1. Memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang aspek penting pameran seperti meja. .