You are on page 1of 5

1. Tulis “seratus enam belas ribu dua belas “ dalam bentuk angka.

(1 markah)

2. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama besar. Tulis dalam perkataan, pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu.

(1 markah)

3. Tukarkan 6

kepada nombor perpuluhan.

(1 markah) 4. Tulis RM72 105.50 dalam perkataan.

(1 markah)

65 bulan + 74 bulan = __________ tahun ________ bulan (2 markah) 9.21 dengan 3 (2 markah) . Bahagikan 9. 8649 + 376 – 78 = (2 markah) 8. malam Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam di atas.5. Bundarkan 968 105 kepada puluh ribu yang terdekat. (1 markah) 6. (2 markah) 7.

Hitungkan jumlah panjang reben yang diperlukan untuk mengikat 7 buah bungkusan yang sama saiz ? (2 markah) 14.25m reben untuk mengikat sebuah bungkusan. Malaysia mengeksport 138 920 tan minyak kelapa sawit dalam bulan April. Dalam sebuah tapak semaian. Rita memerlukan 1.10. Jerry makan daripada kek yang sama. 108 917 tan dalam bulan Mei dan 100 784 tan dalam bulan Jun. (2 markah) 12. Berapakah jumlah eksport minyak dalam ketiga – tiga bulan itu ? (2 markah) . Berapakah jumlah pecahan kek itu yang dimakan oleh mereka ? (2 markah) 11. 5 340 batang tumbuh tumbuhan disusun dalam 15 barisan. Tom makan daripada sebiji kek. Berapa batang tumbuh – tumbuhankah yang terdapat dalam setiap barisan ? (2 markah) 13. 425 sen x 8 = Beri jawapan dalam RM.

Simpanan Cik Amy adalah 13 kali ganda simpanan Encik Jojo. (3 markah) . – = (2 markah) 16. Kirakan jumlah kerusi di dalam dewan itu ? (3 markah) 17.15. Kirakan jumlah simpanan Cik Amy. Terdapat 314 baris kerusi di dalam dewan. Bulan Mei Jun Julai Jumlah 249 051 Bilangan Penumpang 89 105 72 084 Jadual di atas menunjukkan bilangan pengunjung ke Zoo Negara dalam 3 bulan. Cari jawapannya. Setiap barisan terdapat 24 buah kerusi. Encik Jojo mempunyai RM3 071 dalam akaun simpanannya. Berapa orang pengunjungkah yang terdapat dalam bulan Julai ? (3 markah) 18.

19. Sebuah kilang menghasilkan 1 600 tin biskut dalam tempoh 5 jam.m. Berapa lamakah dia mengulang kaji pelajarannya? (3 markah) 20. Setiap tin mengandungi 96 keping biskut.m hingga 7. Berapa keping biskutkah yang dihasilkan oleh kilang itu dalam tempoh 1 jam? (3 markah) . Adrian mengulang kaji pelajarannya dari pukul 4.35 p.15 p.