Marketing sportiv

Sportul nu mai este doar o activitate necesară pentru menținerea sănătății organismului. Este o afacere. De fapt, monetizarea activității sportive și a imaginii celor implicați este un business. De aceea, așa cum transformăm niște boabe de cafea într-un brand de milioane de euro, la fel putem face cu tot ceea ce ține de domeniul sportului: competiții, cluburi, ucători. Diferența ține de specificul domeniului și de mecanismele pe care le folosim. Sportul funcționează pe două p!rg"ii acționate corect: pe de o parte, atragerea fanilor, pe de altă parte, generarea de competitivitate și performanță. Marketingul sportiv se bazează pe trei surse importante de finanțare: v!nzarea drepturilor de televizare, sponsorizări și merc"andising#. Marketingul sportiv are la bază dorința companiilor de a se asocia cu valorile sportului în general $performanță, motivație, putere% cu un sport în particular, c!t și cu o anumită entitate sportivă $club sportiv, ec"ipă sau ucatori%. &rin urmare, interesul principal în domeniu este creșterea vizibilității, la fel și creșterea valorii de spectacol. 'amenii se uită la fotbal pentru spectacol, pentru dinamică, pentru adrenalină. (u c!t se obține un interes mai mare din partea fanilor, a presei, a influențatorilor, cu at!t mai eficientă este asocierea. )a nivel international, marketingul sportiv este un domeniu e*trem de prolific, pentru că și sumele implicate sunt considerabile, de ordinul milioanelor de euro. &e de altă parte, nu e prea ușor să atragi milioane de oameni care să urmarească o competiție sau să aclame un sportiv. De aceea, domeniul mizează mult pe: (reșterea valorii de spectacol +idelizarea fanilor ,randing-ul foarte bun al competițiilor și al cluburilor sportive Dezvoltarea brand-urilor personale ale sportivilor -curatețea modalităților de calculare a rentabilității investiției $.'/% Marketingul sportiv este o ramură specializată a marketingului, prin urmare folosește mi loace de evaluare similare. 0nul dintre cele mai importante beneficii aduse de marketingul
#

+lorescu, (., M!lcomete, &., &op, 1. -l. $coordonatori%, Marketing. Dicţionar explicativ, Editura Economică, ,ucure2ti, 3445

și al grupului de cluburi de fotbal europene de elită <-#=. stadionul Santiago . astfel inc!t rapoartele urmăresc transformarea e*punerii corporate în valoare financiară. .ernab@u și (iudad Deportiva au fost reconstruite după înc"eierea .eal Madrid (.ilbao rezult!nd în clasarea pe locul doi.com . /nstrumentele pe care le folosește trebuie să fie specifice domeniului. Marketing. nu înseamnă ca face marketing sportiv doar pentru că domeniul său de activitate este sportul. cupe ale Spaniei la fotbal. Spania.(oncepte de bază și aplicații. o cupă spaniolă și trei supercupe spaniole. . clubul avea una dintre cele mai bune ec"ipe din Spania și Europa $cunoscută ca )a Cuinta del .arcelona. cinci campionate spaniole la r!nd. Dar.eal Madrid a condus în prima ediție p!nă la ultimul meci. el a abordat o nouă strategie. c!știg!nd două cupe 0E+-.ca 8(el mai bun club al secolului 99: după ce a c!știgat un record de 5# de titluri )a )iga. Santiago .eal Madridului în #>=A.eal Madrid s-a menținut de atunci numai în topul fotbalului spaniol. Se crează adesea o confuzie: orice are legatură cu sportul este marketing sportiv.+.realmadrid. clubul. precum și al înlocuitoarei sale. stadionul Santiago .ernab@u și (iudad Deportiva au fost reconstruite ca urmare a . devenind prima ec"ipă care a c!știgat campionatul de două ori. . după . #. (eea ce. desigur. Sub președinția sa clubul.eal Madrid (lub de +7tbol este un club de fotbal profesionist situat Madrid. . un record de nouă cupe europene și două cupe 0E+-. cea mai proeminentă realizare fiind aducerea lui -lfredo Di St@fano. aceea de a semna cu ucători de clasă mondială din străinătate. ?n anii #>=4. (lubul sportiv . 3 5 Eva (ristina &etrescu. -sociația (luburilor Europene. ?ncep!nd cu #>A5.uitre%.eal Madrid a c!știgat primul titlu al ligii în sezonul #>5#D53. ?n anii #>B4. -lbii au c!știgat din nou liga în anul următor. 344> FFF. . nu este adevărat. se evaluează e*act aceleași lucruri ca și la marketingul corporate3. per ansamblu.eal a fost un membru fondator al +/+. +ondat în #>43. Este cea mai de succes ec"ipă din fotbalul spaniol și a fost votată de +/+. 0ranus.sportiv este cel al vizibilității.5 ?n #>3> a fost fondată prima ligă de fotbal spaniolă.ăzboiului (ivil Spaniol. Ed. fl6ere și deține un site. Dacă un club de fitness se promovează prin promo ții. o înfr!ngere în fața lui -t"letic .ernab@u Eeste a devenit președintele . (lubul s-a afirmat ca o forță ma oră at!t în fotbalul spaniol c!t și în cel european în anii #>A4.ăzboiului (ivil Spaniol.

una foarte dezvoltată și comple*ă . Puncte slabe .E*istenGa unui management eficient care permite gestionarea competenGelor profesionale concomitent cu problemele curente e*istente .Suportul primit din partea guvernului spaniol Amenințări .Analiza SWOT a clubului Puncte tari: .HendinGa de plafonare a unor sportivi 2i antrenori la finalul carierei .-sigurarea pregătirii resurselor umane din cadrul clubului .(riza financiară mondială poate declan2a reducerea potenGialului de finanGare .E*istenGa unui moral ridicat al personalului 2i încrederea în club .&rocesul continuu de înbunătăGire 2i perfecGionare a facilităGilor bazei sportive a clubului. care acoperă toate serviciile .HendinGa speciali2tilor de părăsire a sistemului .-sumarea unor obiective sportive nerealiste de către unii antrenori .Scăderea demografică a natalităGii .E*istenGa unui fond de personal bine pregătit profesional.-sigurarea unui climat desc"is 2i fle*ibil anga aGilor în e*ercitarea atribuGiilor de serviciu .Scăderea numărului de practicanGi ai sportului .+luctuaGii dese de personal de specialitate.&rocesul de pregătire al sportivilor are loc în baza sportivă a clubului. care duc la scăderea performanțelor sportive datorită lipsei de omogenitate Oportunități .&rofesionalism faGă de problemele ce apar .-pariția de oferte de sponsorizare de la mărci de renume .

un loc dominant îl ocupă ambianța creată prin ec"ipamentele care susțin reprezentația. Ecomar.. 1u sunt pu ține situa țiile în care spectatorii merg la stadion pentru a participa la IspectacolI. bazat pe persoane. cravate% p!nă la accesorii$ brelocuri. disponibile at!t on-line c!t și prin reprezentanțe. Hotodată.elația este at!t de puternică.+. cu alte cuvinte pentru a IsavuraI ambianța.(omunicarea defectuoasă între club 2i federaGie . = A Jalerică 'lteanu. tricouri. bi uterii.Scăderea numărului de fani Mi*-ul de marketing 1. &e l!ngă produs. în urma prestației produsului principal se obține un serviciu de bază și anume meciul în sine. Ed. 0n alt produs oferit de club este reprezentat de magazinele de accesorii. 344B /dem . participarea spectatorului $client% este mai mare dec!t în alte servicii și are un rol formativ al produsului pregnant. marc"ează profund politica de marketing a instituțiilor respective. înc!t în ma oritatea cazurilor produsul poate fi IproiectatI prin simpla aducere în scenă a unui sportiv de notorietate. &e l!ngă ec"ipa principală. Politica de produs Specificul serviciilor sportive. .eal Madrid (. geci.= ?n cadrul manifestărilor sportive. produsul global îl reprezintă ec"ipa de fotbal. pantaloni sport. putem enumera și numeroasele academii în funcție de categoriile de v!rstă. -cestea oferă de a obiecte vestimentare $trening-uri. len erii de pat% cu însemnul clubului pentru fanii și potențialii clienți de toate v!rstele. ?n cadrul acestora se detașează produsul al cărui conținut este mai mult ca în oricare alt tip de serviciu. Marketingul serviciilor. ucării. spectatorii plătind at!t pentru a vedea ec"ipa c!t și pentru spectacolul fotbalistic oferit de aceștia. în componența careia intră ucătorii profesioniști aflați sub contract.A ?n ceea ce privește clubul sportiv . ca și a celor de sponsorizare.

Sponsorii sunt următorii : . spre client.?n ceea ce privește gradul de noutate. clubul primește numeroase oferte din partea diferitelor mărci pentru a le promova imaginea. clubul adoptă o strategie de menținere a gradului de noutate prin transferuri anuale ale unor ucători cu notorietate care oferă o imagine pozitivă clubului. încerc!nd personalizarea serviciilor în vederea satisfacerii cerințelor oricărui client $ clubul își modifică emblema deoarece dorește să aducă mai aproape suporterii de pe continentul asiatic. De asemenea și produsele v!ndute în magazinele proprii au un grad de noutate ridicat fiind în concordanță cu sc"imbările ec"ipei. Din punct de vedere al opticii desfășurării procesului. -ceastă modificare constă în renunțarea la crucea de pe coroana regelui%. &rin imaginea sa recunoscută în toată lumea. clubul sportiv adoptă o strategie orientată spre piață.

percepția sa de către clienți etc. Habel 3. $Habel #. +igura #.2. &rețurile biletelor J/& $sursă : FFF. de cerere și de competițiile în care este angrenat clubul. -stfel tarifele sunt diferențiate în funcție de poziția locului în tribune. &rețurile biletelor pentru spectatori în general $FFF. variabila preț se particularizează print-un caracter deosebit de comple* determinat de modul specific în care reflectă raportul cerere-ofertă.% Habel #. (omponentele corporale și acorporale.K (lubul sportiv adoptă strategia prețurilor diferențiate în funcție de calitatea serviciilor oferite clienților. Ed. calitatea și marca își pun amprenta asupra unor strategii de prețuri care iau în considerare percepția prețului ca e*presie a acestor componente.realmadrid. acoperind mai multe segmente în ceea ce privește veniturile acestora.com% Habel 3. relațiile cu produsul. Marketingul serviciilor.com % K Jalerică 'lteanu. Politica de preț ?ntre componentele mi*-ului. Ecomar.realmadrid. 344B . rolul promoținal.

sort.training #4= euro g"ete sport între A> euro și 3A4 euro len erie pat 54 euro $ best seller % căști pentru muzică >4 euro butoni de argint >4 euro $ best seller % inel argint K. Distribuția cuprinde totalitatea activităților care au loc în spațiul și timpul care separă cosumatorul de prestator. Politica de distribuție (aracteristicile serviciilor. asigur!ndu-se astfel ca locurile să nu răm!nă neocupate. 3. Distribuția locurilor în tribune în funcție de preț. După cum se poate observa. ampieri % B4 euro 0E+. clubul practică discount-uri de preț pentru membrii. &rin practicarea acestor prețuri diferențiate clubul acoperă mai multe segmente de spectatori și posibilitățile bănești pe care aceștia le au. euro brățară argint B4 euro $ best seller % De asemenea e*istă reduceri pentru membrii clubului. . &rin această strategie ei încearcă să nu elimine di start o serie de categorii de populație. cu precădere inseparabiitatea. &rodusele pentru fanii clubului au un preț mediu spre ridicat: tricouri replică între A> euro și #4A euro ec"ipament complet $ tricou. intangibilitatea și perisabilitatea marc"ează în mod "otăr!tor și activitatea de distribuție.+igura #.

dar mai sigură ei put!nd capta feed-back-ul din partea clienților și oferii servicii de calitate.eal Madrid (.. care au vizitat capitala -paniei !n .eal Madrid practică o distribuție directă $canalul fiind scurt de tip &-(%. *eal +adrid bate recorduri reu de !nc&ipuit pentru orice club din lume.2 milioane de tricouri inscrip1ionate cu numele lui 2ristiano *onaldo. odată cu el. /mportant este și modul în care se realizează v!nzarea: g"ișeu. clienții sunt suporterii ec&ipei și #anii din toată lumea. președintele clubului. in ceea ce privește abordarea produsului în cadrul programului promoțional practică promovarea produsului global. promovarea reprezintă componenta de bază a sistemului de comunicație al firmei cu mediul.ernabeu a reu/it să v$ndă apro0imativ 1. abonamentele etc. pentru a atra e un capital de ima ine c$t mai mare și. telefonic sau electronic. magazin reprezentață. Jalerică 'lteanu. promov!nd marca. Ecomar. (a și strategie de distribuție clubul este orientat spre strategia de dezvoltare a rețelei prin raportul cerere D ofertă. Ed. mai ales pe piața asiatică cu un potențial foarte ridicat. simbolul clubului. doar !n +adrid. un adevărat record. &ot fi avute în vedere: v!nzarea clasică. 4. (lubul . în cadrul căreia contactul cu clientul se realizează prin intermediul unui sistem propriu. on-line. Deoarece beneficiarii apelează în număr foarte mare costurile sunt u șor recuperate.+. a ales să mizeze pe un marketin a resiv. .ruparea de pe -antia o . verbal. Florentino Perez. Fanii *ealului din toată lumea. 344B . prin investiții masive !ntr"un interval de timp #oarte scurt. (a variabilă a mi*-ului de marketing. Marketingul serviciilor. (lubul . care aduc ratin televiziunilor '( publicitate mai scumpă '( meciuri v$ndute către televiziuni mai scump). indi#erent de nume. (omenzile pot fi preluate scris. Politica de promovare După cum este cunoscut. Este o variantă costisitoare. de stimulare a v!nzărilor. c$t mai mul ți clien ți %!n cazul de #a ță. &entru comenzile on-line de pe site-ul oficial transportul se realizează prin curierat cu posibilitatea de urmărire a produsului.?n domeniul serviciilor sportive politica de distribuție cuprinde ansamblul de modalități prin care este v!ndut IprodusulI. termenul de IpromovareI sugerează ansamblul acțiunilor de impulsionare a pătruderii produselor și serviciilor pe piață și în consum.

cu si uran1ă :albii: /i"au amortizat investi1ia de . bani din care se scad costurile de produc1ie. *onaldo ori .afael 1adal. av$nd !n vedere că studiul a #ost realizat doar !n ceea ce prive/te tricourile v$ndute !n ma azinele din +adrid %se /tie că *ealul vinde #oarte bine pe pia1a din Asia). 2lubul sportiv se promovează prin : televiziunea proprie *eal +adrid ?@ site"ul o#icial AAA. .realmadrid.ealului. naGionala de fotbal a . . -r mai răm!ne superpiaGa germană. un stat în care massmedia sportive de v!rf. duc lipsa rezultatelor de top. BinkedCn stadionul -antia o . la un pre1 de 45 de 67*O tricoul. Fascina1ia banilor /i brandul personal al lui =aka. în timp ce Laka a lăsat at!tea regrete în /talia după transferul de la -( Milan. în timp ce . numai bine de accesat prin venirea lui L"edira și Ozil. dar 2i a unor staturi locale autentice. )MENuipe 2i +rance +ootball.4 de milioane de 67*O. Ast#el. Se înt!lnesc aici cu . milioane. ci 29. Higer Poods. care garantează un plus în evoluGiile viitoare ale madrilenilor. Scopul principal al . Politica anticiclică > investi1ii masive pe timp de criză > /i ale erea cu aten1ie a e0emplarelor de colec1ie asi ură primul pas al strate iei lui Florentino Perez: pozi1ionarea *ealului ca unic brand lobal al cluburilor de #otbal din lume. pentru care !nsă n"au plătit <5. au pre#erat să cumpere tricouri cu numele starului portu &ez. reiese că madrilenii au scos !n 8ur de 192 milioane de 67*O. Laka asigură în principal piaGa din -merica de Sud.999 euro. ci ocuparea primului loc în mintea consumatorilor de branduri sportive din întreaga lume.onaldo mai ales pe cea din -sia.enzema este garanGia succesului financiar în +ranGa.enzema sunt pilonii pe care se bazează supere0punerea de moment a *ealului.olt sau Mic"ael &"elps.com rețele de socializare precum Facebook. fotbali2tii transferaGi p!nă acum sunt 2i autentici agenGi de v!nzări ai .ritanie sau &ortugalia. Qussain .raziliei.ealului lui &erez nu este ocuparea primului loc în campionatul spaniol sau în )iga (ampionilor.onaldo este relevant pentru publicul din Marea .ernabeu și muzeul propriu cu peste 21<999 e0ponate . 3acă #acem un calcul simplu. Pentru spanioli e0istă doar o scenă lobală. Hot în Europa. . -coperirea marilor pieGe ale lumii &e l!ngă valoarea fotbalistică în sine.acest an. )ance -rmstrong.oger +ederer.

2&ampions Bea ue 3raA and -antia o . mesa ul pe care fotbaliștii îl vor purta pe tricouri în cadrul turneelor de promovare pe care le vor sus ține în -sia și -merica.ernabFu ?rop&G - #undația *eal +adrid a investit !n țărle subdezvoltate din A#rica de -ud. -pania. 2ipru. -ceștia încearcă să își fidelizeze clienții reprezentați de fani oferin carduri de membru pentru cei care doresc să facă parte din grupul numit Madrista. . 6cuador.lanca. Dala +adrid on"line. colabor$nd cu 7HC26F pentru !nlăturarea malnutriției din A#ricaI Or anizarea de meciuri caritabile !n pro ramul J?o et&er #or A#ricaK. Peru. 2osta *ica. e+adridistas. ?urcia.ealul are BK..eal Madrid (. Orientul +i8lociu desc&iz$nd #iliale și susțin$nd sportul.4K astfel de membrii numai în Spania. Și cu o asemenea strate ie de promovare intensă nici rezultatele nu au !nt$rziat să apară potrivit bilantului #inanciar. a fost ales de către guvernul Spaniei să promoveze turismul în Spania și bineînteles capitala acesteia. la vizitarea muzeului .+. *eal +adrid răm$ne clubul cu cele mai mari . -tructura membrilor +adritas (lubul . Dala +adrid Eunior. . +aroc. Portu alia.ulletin. . .- 144 #an cluburi publicații proprii Dala +adrid. Structura acestor membrii în anul 34## a fost următoarea $+igura 3%: Fi ura 2. c!t și pentru toate accesorile. - *eal +adrid 76+ 7niversitG -tudies -c&ool !n următoarele țări +e0ic. -ceștia au primit din partea guvernului suma de 5 mil euro pentru a face cunoscut sloganul IJisit Spania. &rin aceste carduri ei beneficiează de reduceri de la biletele pentru meciuri. Jisit MadridI. Bea ue Press 3ossier.rada .ernabeu.razilia. 2&ile. +embers .ermania.

euro anul trecut. ceea ce a reprezentat 9.5 de milioane de euro. Australia.arcelona și *eal +adrid. din care 123. a dobor$t toate recordurile de audiență. Și cum ci#rele vorbesc de la sine meciul derbG dintre *eal +adrid și . de telespectatori au vizionat meciul dintre cele mai bo ate ec&ipe din lume . 143. -7A. *eal +adrid și F2 .arPa și *eal au contribuit la statul spaniol cu N<4.. .L !n sezonul 2919M2911. . @eniturile clubului condus de Florentino Perez au crescut cu . 9.arcelona sunt responsabile de 4<L din banii primiți de stat din #otbal. Fran ța. marketin și v$nzări. o mare parte din A#rica de Hord și zona subsa&ariană. 2&ina. +adrileni au #acturat in total suma de 4<. America de -ud.N mil.ol#ul Persic. -in apore. Partida a #ost urmărită din An lia.arcelona din 2911.ermania p$nă !n .N milioane au provenit din bilete de intrare și abonamente.4 milioane din publicitate. On anul #iscal 2919"2911. euro.5 milioane din drepturi de televizare și 1<2.N2 provin de la F2 .. care au adus statului spaniol nu mai puțin de N<4.ruparea din capitala -paniei !și păstrează pozi ția de lider pentru al șaptelea an la r$nd. !n ciuda crizei economice care se resimte !n Peninsula Cberică. N99 mil. Pentru #iecare 1. .venituri realizate !n 2911.N mil.9N2L din PC.999 de euro din economia -paniei. Ctalia sau .

-stfel prin fundația . de renumele ucătorilor aduși precum și de imaginea incredibilă a clubului care aduce anual c!știguri incredibile.2oncluzii . al sportului internațional. . dar este preocupat și de starea socială a anumitor zone mai puțin dezvoltate. . toată lumea din toate colțurile lobului a auzit de *eal +adrid și asta aduce importante pro#ituri. a fost. Dacă nu ar mai e*ista acest club spectacolul sportiv nu ar mai fi același. 6ste clubul care pune ima inea pe primul loc și a #acut"o #oarte bine deoarece a obținut rezultate incredibile. este un simbol al fotbalului.eal Madrid (. Este clubul cel mai mare din punct de vedere al performanțelor fotbalistice și manageriale.+.eal Madrid se donează anual sume importante zonelor din -frica afectate de malnutriție.+. -cest lucru se poate remarca foarte ușor av!nd în vedere multitudinea de trofee caștigate.eal Madrid (. Este clubul cu cel mai agresiv marketing. este și va ram!ne un club important în ceea ce privește spectacolul fotbalistic.

(oncepte de bază și aplicații. Ed. FFF. DicGionar e*plicativ. 344> 5. FFF. Ecomar.com A. &. .sport. M!lcomete.ucure2ti. +lorescu. Marketingul serviciilor. 1. Eva (ristina &etrescu... 344B =.ro . Marketing.. 3445 3. Marketing. Ed.iblio ra#ie #. $coordonatori%. -l.realmadrid. (. &op. Editura Economică. 0ranus. Jalerică 'lteanu.