You are on page 1of 20

Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5

Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu latihan mentadbir mampu berkerajaan sendiri rundingan kerjasama menentukan hala tuju Negara tanpa pertumpahan darah 2. Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. melatih penduduk menerajui kerajaan 2. dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. model Negara Kenya dan Rhodesia 4. cadangan oleh Sir Henry Gurney 5. selaras dengan dasar dekolonisasi 6. mengurangkan tekanan PKM 7. dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11. anggota dikenali sebagai ahli 12. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu 14. 9 ahli 15. di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British 16. menjaga 1 fortfolio 17. urus pentadbiran harian jabatan 18. mencadangkan undang-undang berkaitan 19. berkaitan dengan jabatannya 20. dibentang dalam MPP 21. cth ahli dan Portfolio Pakatan Murni 1. Kerjasama 2. tolak ansur politik 3. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. penubuhan CLC 5. perubahan terhadap dasar UMNO 6. kesanggupan berunding 7. pendekatan baru dalam arena politik 8. penubuhan RIDA 9. Kerakyataan Negeri 1951 10. Pilihanraya 11. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12. penubuhan IMP 13. Persidangan kebangsaan 14. Konvensyen Kebangsaan MARKAH

5 markah

2

30 markah

3

15. penubuhan Perikatan 3. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. 1.berkerajaan sendiri 2.perpaduan kaum 3.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5.kerjasama politik UMNO-MCA 6.permuafakatan kaum 7.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8.penubuhan Parti Perikatan 9.rombongan merdeka 10.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11.penubuhan Suruhanjaya Reid 12.bincang dan susun perlembagaan 13.pemberian autonomi kepada negeri 14.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15.hak istimewa orang Melayu 16.agama Islam agama rasmi 17.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. tiga jenis kerakyatan contoh 19. Tanah Simpanan Melayu 20.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah )

15 markah

4

Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. Sistem Ahli 2. pakatan murni 3. penubuhan pra-perikatan 4. pilihanraya 5. penubuhan parti perikatan 6. Rombongan London 7. Rundingan Lpndon 8. Suruhanjaya Reid 9. Perjanjian Persekutuan 10. Perlembagaan Persekutuan 11. pemberian kuasa autonomi 12. Kedudukan Raja raja Melayu 13. Hak istimewa orang Melayu 14. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. cadangan suruhanjaya Reid 16. british menerima cadangan 17. disahkan oleh MPP 18. lahir perlembagaan PTM 1957 19. pemasyuran kemerdekaan

15 markah

5

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran

10 markah

(5 markah) Cabaran : Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.- Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. (5 markah) Langkah: Kukuhkan perpaduan Ilmu agama/agama/pendidikan moral Meningkatkan R&D Capai wawasan 2020 Konsep 1 Malaysia Meneruskan DEB Meningkatkan mutu pendidikan Belajar Motivasi Kesedaran Peranan media Peranan ibu bapa Peranan rakan sebaya Peranan pemimpin Bertolak ansur Berkeyakinan Hormat menghormati Semangat kejiranan 10 markah 7 (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara. 10 markah .

KLIA telah terpilih sebagai lapangan terbangyang pertama di dunia yang dianugerahkan Sijil Airport Service Quality(ASQ) yangdiperolehi daripada Airport Council Internatianal(ACL).komponen kenderaan.Kejayaan seterusnya ialah Malaysia berjaya memajukan bidang perladangannyamelalui kerjasama dengan Negara Indonesia .Seterunya Malaysia berjaya meningkatkan kemajuan sains dan teknologi contohnya pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik(RECSAM)di PulauPinang.perindustrian dan sebagainya.MAPHILINDA.PBB.Selain itu hubungan baik ini membolehkan Malaysia meningkatkan kerjasama dan kemajuan dalam bidang ekonomi seperti kerjasama dalam bidang perdagangan.Contohnya Malaysia mengadakan kerjasama dalam perindustrian iaitu projek baja urea di Acheh(Indonesia).Malaysia juga berjaya menjana ekonomi Negara dengan mewujudkanperdagangan dua hala contahnya .Di samping itu Malaysia berjaya meningkatkan kemasukan pelabur-pelabur asinguntuk melabur dalam bidang perindustrian seperti wujudnya kilang-kilang mikrocipkomputer.Komanwel. Malaysia dan Negara anggota Asean sepakat mengisytiharkankonsep ZOPFAN iaitu zon aman.NAM.pertanian.pelabuhan Iskandar dan sebagainya.pembinaan lapangan terbanga antara bangsa Sepang(KLIA).Kejayaan seterusnya ialah Malaysia berjaya mengelakkan pergeseran dan pergolakkan serta krisis dengan negara-negara serantau dan antarabangsa melalui hubungan diplomatik seperti ASA.Di samping itu Malaysia berjaya mengekalkan keamanan sejagat melalui dasar luarnya yang berbaaik-baik dengan semua negara dan berkecuali.- Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah Kejayaan Malaysia dalam menjalinkan hubungan diplomatik dengan Negara-negaralain ialah Malaysia Berjaya mengekalkan kestabilan politik negaranya dan juga diperingkat serntau serta antarabangsa daripada ancaman musuh.bebas dan berkecuali.kilang-kilang elektronik dan sebagainya.ASEAN.Vietnam dan Mynamar iaitu penanaman kelapa sawit.Contohnya melalui Deklarasi Kuala Lumpur.Selain itu Malaysia berjaya meningkatkan kemajuan prasarana melalui pembinaan bangunan pencakar langit seperti Menara Berkembar Petronas dan KLCC.jambatan PulauPinang.

Seterusnya rakyat perlulah kreatif daninovatif dalam menghasilkan sesuatu ciptaan baru untuk meningkat kemajuan Negara.Generasi muda juga perlulah gigih berusaha untuk memajukan Negara bagi bersain dengan Negara –negara maju.Malaysia jugaberjaya menarik masuk kemasukan pelabur asing untuk melabur dalam Negara Malaysia seperti dalam bidang pembuatan dan perindustrian yang menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia.Genenarasi muda juga perlulah berani untuk mempertahankan kedaulatanNegara.Taiwan.Generasi muda juga perlulah memelihara jati diri mereka untuk memajukan Negara.Malaysia juga berjaya menjalin kerjasama dalam bidanga perubatan seperti meminjam teknologi perubatan untuk merawat kanser dan pembedahan jantung.menjalin hubungan krjasama denganChina.Peranan generasi muda untuk menjadi Malaysia sebagai sebuah Negara yang maju.sewajarnya rakyat Malaysia mematuhi segala undang-undang yang ada danmengelakkan diri daripada mencampuri urusan politik sesebuah negara untuk memastikankeamanan dan kedaulatan Malaysia berkekalan.Selain itujuga Malaysia bekerjasama dengan Negara luar untuk membangunkan perubatanberasaskan herba dan hidupan marin. 7.Generasi muda juga perlulah mempunyai disiplin yang tinggi bagi melahirkan pekerja yang berkualiti.sukan dan sebagainya.pendidikan.Selain itu dapat melahirkan rakyat yang cinta akan Negara dan sentiasa menghargai keamanan serta gigih berusaha untuk mengekalkan keamanan tersebut.Selain itu iktibar kepada negara pula ialah sebagai sebuah negara yang sedangmenuju kepada sebuah negara maju.Malaysia sewajarnya bijak merencana dan mencorakkan dasar luarnya untuk memastikan Malaysia mendapat banyak manfaat tanpamenjejaskan kedaulatan negara.Rakyat juga perlu bersikap optimis kerana rakyat yang keyakinan tinggi dapat mencipta pelbagai kejayaan.Singapura danThailand.Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang ialah sayamengharapkan semoga negara Malaysia terus mengekalkan hubungan yang baik dengan semua negara di dunia dan pemimpin-pemimpin negara pula perlu .Malaysia juga berjaya menjaga keselamatan peraiaran negara khususnya di perairan sempadan melalui kerjasama pertahanan dengan pasukan marin negara jirannya seperti Indonesia.Malaysia juga berjaya mendapat banyak tenagakerja pakar dalam pelbagaibidang sama ada perubatan.Iktibar kepada masyarakat pula ialah sebagai pelapis kepimoinan Negara.Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar /patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaanmasyarakat Malaysia.Rumusan Melalui perbincangan dalam bab ini.Cabaran kemajuan hari ini memerlukan genarasi muda melengkapi diri mereka dengan ilmu pengetahuan .Seterusnya dapat melahirkan masyrakat yang sanggup berkorban jiwa dan raga demi keamanan dan kemajuan Negara. 6. pengetahuan yang saya peroleh ialah Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri iaitu berbaik-baik dengan semua Negara bertujuan untuk menjamin dan mengekalkan keamanan serta kedaulatan Negara Malaysia.Filipina .Thailand dan sebagainyaMalaysia juga berjaya mewujudkan Zon Perdagangan Bebas Asean serta EAEC. Generasi muda perlu mengukuhkan semangat cinta akan Negara bagi membentuk sebuahNegara yang maju.sejarah telah membuktikan bahawa Malaysia telah lama menjalin hubungan yang baik dengan Negara-negara luar dan saya perlu berusaha memastikan bahawa hubungan tersebut berkekalan dalam keadaan harmonis untuk memastikan rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. 8.Seterusnya Malaysia berjaya mendapatkan khidmat pembantu rumah asingmelalui hubungan kerjasamna yang baik dengan Negara jirannya sepertiIndonesia .Selain itu kita juga perlulah berbangga menjadirakyamt Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan hidup secara aman.Indonesia. Iktibar kepada diri ialah saya.Generasi muda perlulah bertanggungjawab memajukan Negara. Nilai-nilai murni yang diperoleh melalui sifat keterbukaan masyarakat Malaysia ialah rakyatperlu bekerjasama antara kaum untuk memajukan Negara.Selain itu generasi muda perlulah mengeratkan perpaduan diantara kaum yang terdapat di Malaysia.Disamping itu kita mampu melahirkan masyarakat yang berani menghadapi risiko dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi cabaran hidup .Mynamar dan Filipina.perindustrian.India.Generasi muda juga perlulah menguasai pelbagai kemahiran untuk bersaing dengan Negara lain.Di samping itu generasi muda hari ini perlulah menjaga nama baik Negara dimata dunia.

(a) Idea cadangan pembentukan Malaysia. Cadangan Lord Brassey .Sabah.Singapura. .Singapura diletakkan di luar Persekutuan Tanah Melayu seperti yang terkandung dalam Perjanjian Malayan Union (1946) .....iaitu Johor.Brunei..Selangor.Pada tahun 1956..Cadangan pertama dikemukakan pada tahun 1887 oleh Lord Brassey. ... Cadangan Peraturan Pemarkahan Kertas 3 Bab 6 Pengenalan . ... Cadangan Sir Malcolm Mac Donald ..Sarawak dan Sabah terus kekal sebagai Tanah Jajahan Mahkota. .Terengganu.Kelantan..Usaha pembentukan Malaysia menimbulkan reaksi serta cabaran dari dalam negeri dan negara luar tetapi hal ini ditangani melalui pelbagai usaha.Brunei.. Cadangan Dato’ Onn Jaafar .Pahang... .Perak. [9x1m][Maksimum:5 markah] 2. ..Dato’Onn Ja’afar mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan Malaysia. .Beliau berpendapat British akan menggabungkan negeri Sarawak.. Cadangan pemimpin-pemimpin Singpaura .Gabenor Jeneral Asia Tenggara (1949-1952)...dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu pada suatu masa nanti.Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada sembilan buah negeri Melayu.iaitu Pengarah Syarikat Borneo Utara. .Sir Malcolm MacDonald mencadangkan supaya Sarawak ...Pembentukan Malaysia akhirnya diterima oleh Perlembagaan Malaysia 1963 telah digubal.Beliau mencadangkan agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah (Borneo Utara) dengan Negerinegeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.......Perlis dan dua buah Negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka.dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan.Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah membawa kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu.manakal Kesultanan Brunei terus dilindungi oleh British ..Sabah.Keadaan ini kekal sehingga Malaysia terbentuk.bijak mencorakkkandasar luar Malaysia agar wawasan Malaysia menjadi sebuah Negara maju menjelang 2020 akan teraksana dan secara tidak lansung Malaysia akan setanding dengan negara-negaramaju di peringkat antarabangsa.Kedah. ..Pada tahun 1948..Idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke 19.Negeri Sembilan.

Lee Kuan yew menggunakan alasan ancaman komunis untuk mendesak British menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. ... ...Tunku Abdul Rahman menyetujui gagasan Malaysia dan mencadangkan pembentukannya dalam majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi...pembentukan Malaysia memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan..Pemimpin-pemimpin Singapura turut mencadangkan pembentukan Malaysia seperti Lim Yew Hock..Persekutuan Tanah Melayu berpengalaman dalam membanteras pengaruh Parti Komunis Malaya (PKM) sepanjang tempoh darurat.Perkembangan di Singapura membimbangkan kerana pergerakan yang berlaku akan menggugat rancangan Kerajaan British dalam memberikan kemerdekaan kepada Singapura.. .Idea ini tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman kerana gabungan ini akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan penduduk.... .Singapura. ....Menurut beliau.Lee Kuan Yew berminat untuk bergabung dengan Malaysia kerana perkembangan pengaruh Barisan Sosialis yang memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura pada bulan April 1961.Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan Parti Tindakan Rakyat. .Ancaman komunis merupakan antara faktor terpenting yang mendorong Tunku Abdul Rahman mengemukakan idea pembentukan Malaysia.Beliau menyuarakan harapannya supaya negara Malaysia dapat dibentuk bagi menjamin satu kedudukan politik yang lebih kukuh dan disegani di rantau ini.Lee Kuan Yew menganggap Barisan Sosialis sebagai gerakan berhaluan kiri.. (b) Sebab-sebab pembentukan Malaysia Faktor Politik Keselamatan .iaitu daru tahun 1948 hingga tahun 1960. ..Lee Kuan Yew mendesak British supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja .Pembentukan Malaysia dapat mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan social..atau People’s Action Party (PAP) pimpinan Lee Kuan Yew.... . . . .kerana penyertaan Singapura....Pada 27 Mei 1961...... Cadangan Tunku Abdul Rahman .Ancaman komunis turut berlaku di Sarawak dan Clandestine Communist Organization (CCO) yang bermatlamat menjadikan Sarawak sebagai negara komunis.dan Sabah dalam Malaysia diharapkan dapat menjadi benteng yang kukuh bagi ancaman komunis..David Marshall (1955) dan Lee Kuan Yew (1959) .Sarawak.. Kemerdekaan ....

kerana pada masa itu Sarawak..dan politik.Pembentukan Malaysia dapat mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dalam kalangan negeri anggota. 3.. Faktor Ekonomi..... .Singapura. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia Reaksi Dalam Negeri Persekutuan Tanah Melayu .timbul usul agar tanah-tanah jajahan diberi kemerdekaan.Penyertaan negara-negara ini dalam Malaysia dapat menjamin kemerdekaan yang lebih awal kerana mengikut perancangan. Faktor Sosial.hampir kesemua negara di Asia Tenggara telah mendapat kemerdekaan..Penubuhan Malaysia mencepatkan kemerdekaan Sarawak.....Tanah Melayu kaya dengan bahan mentah.Sabah.seperti getah dan bijih timah...Penubuhan Malaysia akan mewujudkan satu pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian..negara-negara ini juga dapat menikmati pembangunan sosial.. Kerjasama ekonomi. .dengan memasukkan Sarawak.Sabah dan Brunei dalam gabungan itu. ....Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber-sumber yang ada di negeri-negeri ini. Dekolonisasi ..Sabah dan Brunei masih belum mampu berkerajaan sendiri.Dalam perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) pada tahun 1960.terutamanya di pangkalannya. . . ...Dengan menyertai Malaysia... Kependudukan ..British perlu mengambil langkah-langkah ke arah memastikan kepentingan mereka terus terkawal. .Kejayaan pembentukan Malaysia diharapkan dapat memberikan kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara... .. .Sarawak dan Sabah mempunyai sumber balak manakala Brunei kaya dengan sumber minyak.Pada masa itu.Penubuhan Malaysia merupakan satu usaha dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun.....British berharap pembentukan Malaysia dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis di Sinngapura dan wilayah-wilayah Borneo.. . .Malaysia akan ditubuhkan dalam tempoh dua tahun. .ekonomi.Singapura dan Brunei. ..

..satu referendum berhubung dengan persoalan dan syarat penggabungan telah diadakan di Singapura.....Pada 1 September 1962..Sabah. Barisan Sosialis ... ..Sejak tahun 1950-an lagi.Parti pembangkang Singapura yang terbesar.. Sarawak dan Sabah ...Rakyat Persekutuan Tanah Melayu melihat persekutuan Malaysia sebagai usaha murni untuk membantu dan memimpin negeri-negeri anggota.Singapura berhasrat bergabung dengan Persekutuan tanah Melayu..dan Brunei tanpa Singapura. .Parti Rakyat Bersatu/United People’s Party pimpinan Ong Eng Guan turut menyokong pandangan barisan Barisan Sosialis.Menjelang bulan Disember 1961.. .. .Lee Kuan Yew dan partinya... ..pengundi-pengundi Singapura memilih penggabungan diadakan mengikut cadangan kerajaan Singapura seperti yang dipersetujui dengan Persekutuan Tanah Melayu pada bulan November 1961...Barisan Sosialis menuntut supaya pandangan rakyat Singapura diperoleh terlebih dahulu sebelum Singapura menyertai gabungan ini..Parti Buruh pimpinan David Marshall menyokong pandangan Barisan Sosialis...Reaksi segera di Sarawak dan Sabah selepas cadangan pembentukan Malaysia diumumkan adalah ke arah menolak cadangan ini... .PAP menyokong usaha ini kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat...Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan usul penggabungan ini. Parti Buruh .. .. . .Dalam referendum ini.Kebanyakan parti politik di Persekutuan Tanah Melayu menyokong idea ini tetapi terdapat perbezaan pendapat tentang cara pelaksanaannya..Barisan Sosialis menentang idea pembentukan Malaysia kerana beranggapan gabungan tersebut merupakan satu bentuk penjajahan baru.. .Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) Barisan Sosialis meminta supaya idea ini dirundingkan terlebih dahulu dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu.Parti Rakyat Bersatu menggesa kerajaan Singapura mendapatkan pandangan rakyat. Singapura Parti Tindakan Rakyat(PAP) .Pengalaman Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang telah merdeka dan menjadi aset yang boleh digunakan untuk memajukan Malaysia yang akan ditubuhkan.. . . .Lee Kuan Yew ingin mempertahankan kedudukannya sendiri..UMNO pula menyetujui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak..

.USNO. .iaitu Sabah selama 61 tahun dan Sarawak lebih daripada satu abad.namun pengumuman tentang gagasan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman telah melahirkan beberapa buah parti politik di Sabah.Tuntutan ini kemudiannya turut diterima oleh Sarawak....Parti Bersatu dan Parti Demokratik bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah.. Sarawak . ..Di Sabah. .Parti Pasok Momogun.Parti Perikatan telah mengemukakan tuntutan yang mempunyai 20 syarat yang dikenal sebagai Perkara 20.kelima-lima parti politik. . .Tuntutan tersebut dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak... .Menjelang akhir tahun 1961... .Laporan JAK telah memuatkan tuntutan tersebut yang kemudiannya menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan Malaysia yang baru. .lima buah parti. .Pada bulan September 1961. ....Sabah dan Sarawak diberikan hak wilayah asingan yang menyentuh perkara seperti ketua negeri/Bahasa Kebangsaan/Agama Islam/kedudukan istimewa penduduk asal negeri dan hal ehwal imigresen/kerakyatan/peruntukan kewangan/pelajaran. ..Sebabnya kedua-dua negeri ini telah lama berada di bawah pemerintahan British.ramai pemimpin dan rakyat Sarawak dan Sabah mulai menyokong pembentukan Malaysia. .iaitu PANAS..Kesemua parti di Sabah menyokong penyertaan Sabah dalam Malaysia..dan PESAKA telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak. Parti-parti politik ini bertujuan mengemukakan pandangan dan mendapatkan sokongan tentang gagasan Malaysia........Parti Perikatan Sarawak telah berjuang ke arah menyokong Sarawak menyertai Malaysia dan berusaha menyekat pengaruh SUPP.Sebelum ini. .. ...Kesemua parti politik di Sarawak akhirnya menyokong Sarawak menyertai Malaysia walaupun pada peringkat awalnya mereka menentang kerana mereka inginkan kemerdekaan Sarawak dicapai terlebih dahulu.BERJASA....peluang mereka terlibat dalam politik adalah terhad..Pada bulan Oktober 1962.Ramai yang ingin kekal di bawah pemerintahan British kerana mereka belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri..SNAP.Perubahan sikap ini didorong oleh usaha kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu menjelaskan tentang gagasan Malaysia dan mempertimbangkan pandangan penduduk Sarawak dan Sabah. ..iaitu UNKO...Perkara 20 menyenaraikan tuntutan Sarawak dan Sabah yang hendak dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia yang baru oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)..masih belum terdapat parti-parti politik.SCA. Sabah ..Hanya SUPP yang terus menentang pembentukan Malaysia. ..

. Brunei .....Sultan Brunei.Sultan Brunei telah membentuk sebuah suruhanjaya untuk meninjau pendapat rakyat Brunei..Usaha ini turut mendapat kerjasama daripada pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah seperti Datu Mustapha datu Harun.Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia pada peringkat awalnya.A.Ong Kee Hui. . .Tun V... ..M Azahari yang berada di Manila tidak dapat ditangkap.Temenggung Jugah.Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A..M Azahari kemudiannya mendapat perlindungan politik di Indonesia...Ganyang Malaysia merupakan dasar Indonesia untuk memusnahkan pembentukan Malaysia..Indonesia membantah pembentukan Malaysia walaupun pada peringkat awalnya Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap pembentukan Malaysia.Pemberontakan Brunei yang berlaku pada 7 Disember 1962 dapat dipatahkan oleh tentera British tetapi A. ..A.M Azahari dan pendokongnya mendapat bantuan dan sokongan daripada Indonesia dan Filipina.Sabah dan Brunei..Indonesia melancarkan Dasar Konfrontasi dari segi ekonomi dan kemasyarakatan terhadap Malaysia dengan konsep Ganyang Malaysia..Indonesia melakuakan serangan terhadap kapal-kapal nelayan Tanah Melayu dan melakukan pencerobohan udara.. .M Azahari telah melancarkan pemberontakan di bawah pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang ditubuhkan di beberapa buah bandar di Sarawak. .Semangat perpaduan dan sikap toleransi yang diperlihatkan oleh para pemimpin Tanah Melayu seperti Tunku Abdul Rahman.A. .Antara tindakan Indonesia melalui Ganyang Malaysia ialah menghantar pengintip untuk memusnahkan gagasan Malaysia dari dalam secara sulit. ......Sultan Brunei terpaksa menangguhkan keputusan tentang gagasan Malaysia.... Reaksi Negara Luar Indonesia . . .Pada peringkat permulaan... .Anggota PRB menganggap gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme.... .Tun Abdul Razak. ..Penentangan Indonesia hanya berlaku pada akhir tahun 1962 kerana Indonesia berpendapat bahawa pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia.Pandangan yang disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) telah mempengaruhi Presiden Soekarno untuk mengisytiharkan Dasar Konfrontasi.iaitu kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak.Pemberontakan ini dilancarkan apabila Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei diadakan..Donald Stephen.M Azahari menentang gagasan Malaysia kerana PRB ingin menubuhkan Persekutuan Borneo.. .dan Stephen Kalong Ningkan. ..sabah dan Brunei. ....Pada 20 Januari 1963.T Sambanthan dan Tun Tan Siew Sin telah membantu kepada perubahan sikap ini..

. .waris Sultan Sulu yang terakhir iaitu Sultan esmail Kiram telah mengisytiharkan bahawa pajakan ini tamat.Sarawak dan Sabah... . . . . .Menjelang bulan Ogos 1966...Tuntutan Filipina dibuat berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 22 Januari 1878 antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron Overbeck.Australia..Sarawak dan Sabah. ...Pada tahun Jun 1962.dan Indonesia) 4.Malaysia juga terpaksa mengambil langkah memelihara kedaulatan negara dan rakyatnya apabila Indonesia bertindak memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asian dan negara Dunia Ketiga.Presiden Jeneral Soeharto telah menggulingkan Presiden Soekarno dalam pemberontakan tersebut.Walau bagaimanapun .New Zealand dan Kanada..Hubungan tegang antara Indonesia-Malaysia berterusan hingga bulan September 1965 apabila berlaku pemberontakan bersejanta di Indonesia.kerajaan Filipina di bawah pimpinan Presiden Macapagal membuat pengumuman rasmi untuk menuntut hak terhadap Sabah.Presiden Soeharto telah menghantar Menteri Luar Indonesia.Filipina.... .syarikat ini dikenal sebagai Syarikat British Utara Borneo (SBUB) ..Pada 22 Januari 1958.. ..Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britain.Baron Overbeck kemudiannya telah menjualkan haknya kepada Alfred Dent yang menubuhkan syarikat perdagangan yang berjaya memperoleh Piagam Diraja daripada British.Perundingan telah diadakan di Bangkok pada tahun 1966 dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak Hussein.konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ditamatkan. . .....Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu tidak mengambil sebarang tindakan pada peringkat ini tetapi apabila tentera Indonesia mula melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor.Adam Malik bagi memulihkan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia.Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Tun Abdul Razak mengadakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika untuk menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia.Pada tahun 1881.. Filipina .Kerajaan Filipina mendakwa bahawa Sabah masih merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu....SBUB menyerahkan pemerintahan Sabah kepada British. ... .. ......Ancaman Indonesia untuk menekan Tanah Melayu dari segi ekonomi tidak berlaku tetapi sebaliknya tindakan ini telah menjejaskan Indonesia sendiri..... ..... .Syarikat ini memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun dan pada tahun 1946. Bagaimanakah para pelajar dapat memupuk semangat perpaduan? .Tunku Abdul Rahman mengambil tindakan menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung dengan pencerobohan Indonesia terhadap Tanah Melayu.Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia untuk membaiki hubungan antara Malaysia-Filipina melalui MAPHILINDO (Malaysia.Malaysia bertindak balas dengan bantuan tentera Komanwel dari Britain.menjelang bulan Jun 1966.

.Menyertai aktiviti sukan di sekolah. ...Mengadakan minggu/bulan berkaitan dengan Semangat 1 Malaysia..Mempelajari kepelbagaian budaya di Malaysia. .Menyertai aktiviti kokurikulum secara aktif. . .... .Dato Malik Maidin merentasi Selat Inggeris..Jambatan Pulau Pinang. ..Sheikh Muzaffar Shukor. .Koridor Raya Multimedia (MSC) .Mengunjungi rumah terbuka bagi rakan-rakan yang berlainan bahasa... [Terima mana-mana jawapan yang munasabah] 5...... . .....Dato’ Sharifah Mazlina berjaya merentasi kutub selatan .Kejayaan pelayar negara Dato Azhar Mansor berjaya mengelilingi dunia.....Menara Berkembar Petronas Kuala Lumpur/KLCC . ..Mengadakan aktiviti gotong-royong di sekolah.Program Angkasawan Negara/Dr.Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi .Mengamalkan prinsip Rukun Negara. ....Melibatkan diri dalam aktiviti perkhemahan yang terdiri daripada pelajar pelbagai kaum.. .... ... . ..Menghormati budaya/kepercayaan sesuatu kaum.Litar Sepang .. Kejayaan Malaysia yang boleh dibanggakan oleh generasi kini ..Mendeklamasikan sajak bertemakan “Perpaduan” ...Mengadakan pertandingan mengarang/menulis esei berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia..Mengadakan kumpulan perbincangan/group study yang melibatkan pelbagai kaum..Bergaul mesra sesama rakan pelajar pelbagai kaum.Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA) .. ..Menara Kuala Lumpur . . ...Menjaga/meningkatkan nama baik sekolah secara bersama...... ....Mengadakan kempen kesedaran kepentingan perpaduan antara kaum.. ..Perisytiharan Melaka/Pulau Pinang/sebagai bandaraya warisan dunia.

.Kadar pengangguran tinggi. ...Memperkukuh jati diri/PLKN . . . . .Menguatkuasakan undang-udang secara adil 7..Kerjasama antara pemimpin-pemimpin/pemimpin-rakyat. ..Berdaya saing... Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme . ..Demonstrasi jalanan untuk menyuarakan ketidakpuasan hati.Penyalahgunaan ICT.....Sekatan/kawalan negara maju. ...Berfikiran positif . ..Kemajuan sistem pengangkutan/LRT/MRT/Monorel...Keruntuhan akhlak remaja.Mendapat pengiktirafan dari negara maju...... (a) Cabaran menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia .. ..Merealisasikan wawasan 2020 ..Menjayakan konsep 1 Malaysia . ..Kereta nasional/Proton Saga/Myvi/Preve/Persona/Inspira 6. . . .Menerapkan integriti/anti rasuah..Melahirkan modal insan berkualiti..Memantapkan peranan masyarakat untuk mengatasi gejala sosial.....Memperkasa sekolah agama .....Mengukuhkan institusi kekeluargaan..Institusi kekeluargaan semakin luntur/penceraian meningkat..Nilai-nilai kemanusiaan semakin pudar..Masalah kemiskinan.Penyalahgunaan dadah....Melakukan rundingan untuk menyelesaikan masalah. . (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran.. .. ...... ...

.agama Islam dan Bahasa Melayu sebagai budaya Melayu.Memelihara jati diri..Berdisiplin Cadangan Peraturan Pemarkahan Kertas 3 :Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia Pengenalan/Latar belakang sebab-sebab pengenalan Malayan Union di tanah Melayu Latar belakang …Pengenalan Malayan Union pada tahun 1946 merupaka usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa yang dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka …Selama ini British menjalankan dasar menerima negeri Melayu sebagai pemilik tanah Melayu...Negeri-negri Melayu Bersekutu (NNMB).Mengukuhkan perpaduan kaum... . .Tidak bekerjasama dengan kuasa asing yang merosakkan negara .. ... . Melahirkan pentadbiran yang licin …Malayan Union dibentuk untuk melicinkan pentadbiran Tanah Melayu.Mengekalkan tradisi bangsa.dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) Menjimatkan kos pentadbiran …Pengenalan Malayan Union juga bertujuan untuk menjimatkan kos pentadbiran... …Kepelbagaian sistem pentadbiran di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua telah menelan kos yang besar dan menyebabkan pembangunan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang.. . .Pemikiran yang matang.....tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit politik pentadbiran yang berbeza iaitu Negeri-negeri Selat (NNS).Berbangga dengan pencapaian negara. . Membentuk Bangsa Malayan Union .adat iatiadat Melayu. …Sebelum perang dunia kedua...Memanfaatkan kurniaan Tuhan..Tidak mudah putus asa...Mempunyai sikap positif. Sebab-sebab pengenalan Malayan Union Persediaan membentuk kerajaan sendiri …Kerajaan British memperkenalkan Malayan Union sebagai langkah persediaan kepada Tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahan sendiri. .

…Raja-Raja Melayu juga kehilangan takhta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu. …Orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar. …Menumpukan taat setia kepada Malayan Union. …Keadaan ini bertentangan dengan kedudukan Sultan sebelum ini yang merupakan ketua agama Islam. …Menjamin penguasaan yang berterusan British ke atas sumber ekonomi Tanah Melayu. Mengawal Kuasa Politik Melayu …Pengenalan Malayan Union membolehkan British dapat mengurangkan kuasa politik orang Melayu. …Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang kuasa. . Raja-raja Melayu Kehilangan Kuasa …bagi orang Melayu.keadaan selepas perang dunia kedua tidak sesuai untuk British membuat pembaharuan politik . …seperti yang terjadi pada Sultan Badlishah.…British berhasrat membentuk sebuah bangsa Malayan Union.Kedah …Kebanyakan Sultan tidak diberikan masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri …seperti yang berlaku kepada sultan Perak. …Terdapat Sultan yang menandatangani Perjanjian Malayan Union atas dasar setia kawan kepada British …seperti Sultan Selangor dan Sultan Johor. Penentangan Orang Melayu Cara MacMicheal mendapatkan persetujuan …Sir Harold MacMicheal mengugut raja-raja Melayu …bahawa baginda akan diturunkan takhta sekirangya enggan menerima Malayan Union. …supaya golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka. Kerakyatan …Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang ditolak oleh orang Melayu. Reaksi Penduduk tanah Melayu terhadap Malayan union …Lahir pelbagai reaksi dalam kalangan penduduk Tanah Melayu apabila Malayan Union diperkenalkan dan kebanyakan daripada mereka menentang Malayan Union. …Orang Melayu secara prinsipnya menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. …British dapat memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut. …Waaupun Raja-Raja Melayu masih membincangkan soal agama Islam tetapi zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor Malayan Union.

dan golongan radikal Melayu. …Janji ini merupakan harapan semua parti dan persatuan yang menyokong Malayan Union. …kerana pemerintahannya bessifat Barat …menghapuskan sistem feudal Melayu. …bagi orang Melayu. …Mereka menyokong kerakyatan terbuka Malayan Union.…Dasar terbuka British ini dilihat akan mengancam status quo orang melayu sebagai penduduk peribumi. …PKMM percaya konsep republic seperti Indonesia dapat dijalankan dan seterusnya Konsep Melayu Raya dapat dilaksanakan. …Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang. Golongan Radikal Melayu. …yang menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu. …boleh mengekalkan kerakyatan asal masing-masing. …Mereka juga mempercayai janji British yang akan …memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. …Orang melayu turut bimbang yang mereka akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina oleh kerajaan Melayu seperti Kesultanan Melayu Melaka. Kehilangan Warisan Tamadun. …Mereka bersetuju dengan dasar menyatukan Negeri-Negeri Melayu menjadi sebuah unit politik. …untuk melicinkan pentadbiran. …Terdapat sebahagian kecil yang menyokong Malayan Union. …PKMM menyokong penyatuan pentadbiran agama Islam dapat dipermudahkan. …Mereka percaya British perlu menjajah Tanah Melayu terlebih dahulu sebelum proses berkerajaan sendiri dilaksana dan kemerdekaan diberikan. …menyebabkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu bertambah mundur. .antaranya termasuklah orang dagang. Golongan Menyokong.pengenalan Malayan Union akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan tersebut. …tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) …Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) menyokong Malayan Union. …Mereka menyokong dasar sama rata Malayan Union.

Tindakan Orang Melayu Menentang Malayan Union …Akhbar-akhbar Melayu seperti Utusan Melayu.Kelantan. …Raja-Raja Malayu telah berkumpul di Kuala kangsar pada 28 April 1946 untuk menyatakan bantahan mereka kepada ahli-ahli parlimen tersebut. …Orang Melayu mengadakan rapat umum di setiap Bandar besar. …Persatuan-persatuan Melayu dihidupkan semula untuk menentang Malayan Union.Dato Onn Jaafar menyeru orang Melayu berkongres. Pegawai Tadbir Melayu …Terdapat pegawai tadbir Melayu yang menyokong Malayan union dengan alasan British merupakan kuasa besar dan mempunyai kecekapan untuk membangunkan Tanah Melayu. …Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah.Angkatan pemuda Insaf (API) pimpinan Ahmad Boestamam. Kongres Melayu 1946 diadakan dari 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab sultan Sulaiman.Kuala Lumpur.majlis dan Warta Negara.Parti-parti radikal lain.Angkatan wanita Sedar (AWAS) dan Barisan tani Malaysia (BATAS) menyokong Malayan union kerana konsep republik. …Pada 23 Januari 1946. …Orang Melayu telah mengadakan demonstrasi secara damai. …semasa Sir Harold Mac Micheal mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu …Demonstrasi berlaku di Khota Bharu. …telah menyuarakan bantahan secara berterusan.D Gammand dan David Reese Williams. …Seperti PKMM.Kampun Baru. …untuk menunjukkan bantahan mereka terhadap Malayan Union kepada ahli-ahli Parlimen British iaitu L. …Kongres ini dihadiri seramai 163 orang dan 41 buah persatuan dari seluruh Semenanjung Tanah Melayu. . …Kongres Melayu kedua telah diadakan dari 30-31 Mac 1946. …Kongres Melayu 1946 bersetuju menubuhkan United Malays National Organization(UMNO) atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu untuk menentang Malayan Union. …langkah tegas orang Melayu mendorong British memulakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO. …dan menubuhkan United Malays Organizations (UMO) sebagai benteng menentang Malayan Union.dan di Alor Setar Kedah. …Hasil daripada perundingan ini membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Bagaimanakah perpaduan bangsa dapat dipertingkatkan? …Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. …Mereka menghantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat tanah Jajahan di London.

…Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum di sekolah …Program latihan khidmat negara.(PLKN) …Sukan untuk semua …Aktiviti gotong royong …Program Khidmat Masyarakat …Kempen Budaya Penyayang …Memantapkan peranan sekolah kebangsaan …Amalan kekitaan …sifat berdisiplin. Kejayaan Malaysia hasil daripada perpaduan Bangsa Malaysia …Keamanan negara terjamin …Keselamatan negara terkawal …Ekonomi berkembang pesat …Industri pelancongan berkembang maju. …Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) …Penubuhan Sekolah Wawasan. …Pengamalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. …Penganjuran rumah terbuka semasa musim perayaan. .…pengamalan prinsip Rukun Negara. …Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaaan.…Kestabilan politik …Tumpuan pelabur asing …Tiada peperangan …Malaysia terkenal di mata dunia …Tiada rusuhan kaum …Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan …sistem penangkutan/perhubungan diperluas .

…Menjayakan wawasan 2020 …Memantapkan Institusi keluarga. …Melonjakkan kecemerlangan pendidikan …Pengagihan ekonomi secara adil …Mengamalkan prinsip musyawarah Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme …Bertoleransi …Bekerjasama …Tolong-menolong …Hormat-menghormati …Bersatu-padu …Tabah menghadapi cabaran …bijak menyelesaikan masalah. …Bersyulur …Kebijaksanaan pemimpin …Permuafakatan antara kaum …Mematuhi ajaran agama …Mengamalkan budaya bangsa .(a) Cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran …Masyarakat berbilang kaum yang berlainan bahasa …berlainan budaya …Berlainan kepercayaan …Berlainan pendapat terhadap keduniaan …Pengaruh media elektronik/cetak …Terpengaruh dengan anasir luar …Pelbagai fahaman politik (b) langkah-langkah untuk mengatasi cabaran …Mengukuhkan perpaduan kaum …Melaksanakan konsep 1 Malaysia.