EUGEN IONESCU

TEATRU I
Cântăreaţa cheală Lecţia

Traducere din franceză şi note de VLA !USSO şi VLA "OG!A#I

$

Cu%rin&
Nota traducătorilor....................................................................................4 CÂNTĂREAŢA CHEALĂ....................................................................18
PERSONAJELE.........................................................................................................19 SCENA I....................................................................................................................19 SCENA II...................................................................................................................25 SCENA III..................................................................................................................26 SCENA IV .................................................................................................................26 SCENA V...................................................................................................................30 SCENA VI .................................................................................................................31 SCENA VII.................................................................................................................31 SCENA VIII...............................................................................................................37 SCENA IX .................................................................................................................46 SCENA X...................................................................................................................48 SCENA XI .................................................................................................................49

LECŢIA..................................................................................................54
PERSONAJELE.........................................................................................................55 DECORUL.................................................................................................................56

Note.........................................................................................................87
Cântă !"#" $%!"&ă.....................................................................................................87 L!$#'".........................................................................................................................89

Ane ă......................................................................................................!" EN#LE$E%TE &ĂRĂ 'R(&E)(R.......................................................!*
SCENA I....................................................................................................................94 SCENA II...................................................................................................................99 SCENA III................................................................................................................104 SCENA IV................................................................................................................104

'

Nota traducătorilor
'rietene (rator+ ,acă at-ta a.ar de /re.e n0a. 1o2t nici recuno2cut3 nici 4re5uit de conte.4orani3 6n2ea.nă că a7a .i0a 1o2t 2cri2+ ,ar toate 20au to4it acu.3 c-nd la2 6n 2ea.a ta3 2cu.4ul .eu (rator 7i 4rieten3 .i2iunea de a 1ace 2ă 2trălucea2că dea2u4ra /iitori.ii lu.ina 24iritului .eu+ ,e8/ăluie deci uni/er2ului 6ntre9 1ilo2o1ia .ea. ,ar nu uita nici a.ănuntele3 uneori 4icante3 alteori tri2te 2au duioa2e3 din /ia5a .ea 4articulară3 9u2turile .ele3 /e2ela .ea lăco.ie+ 24une totul+ /or:e7te de24re con2oarta .ea+ de24re 1elul 6n care 7tie ea 2ă 4re4are colo2alele ei :acla/ale3 tocăni5a ei de ie4ure de a/an4o2t+ de24re ;err<3 5inutul .eu natal+ 'e tine .ă :a8e83 .are .ae2tru 7i (rator+ S$"(n!&! ,e2tinul cla2icilor e 2ă 1ie .ereu tradu7i 7i retradu7i. ,acă o4era lor ră.-ne 1i ată 4entru totdeauna 6n li.:a 6n care au 2cri2 =ideea de a0l traduce 4e )>a?e24eare 6n en9le8ă e3 4oate3 6n lo9ica acce2i:ilită5ii3 4ractică3 dar3 literar /or:ind3 nu0i dec-t o a:era5ie@3 6n alte li.:i te tele cla2ice ca4ătă 1luiditatea inter4retărilor 2ucce2i/e ale noilor traduceri3 ada4tate3 /r-nd0ne/r-nd3 e/olu5iei li.:ii3 culturii 7i 2ocietă5ii. An teatru3 .ai .ult dec-t 6n alte 9enuri literare3 te tul nu ră.-ne o 4ie2ă de .u8eu3 ci tre:uie 2ă treacă 6n 4er.anen5ă 4ro:a re4re8entării 4e 2cenă3 a ro2tirii 6ntr0un 24ectacol cu un 2til de Boc3 o dina.ică 7i o 2ceno9ra1ie in1luen5ate de .odele 7i .odelele 6n /i9oare. )0a 6nt-.4lat nu o dată ca3 la .ontarea unei 4ie2e cla2ice3 re9i8orul 2ă ceară o nouă traducere3 2ă ada4te8e o traducere 2au 2ă 1acă un colaB din traducerile e i2tente. Teatrele din An9lia .er9 4-nă acolo 6nc-t an9aBea8ă un ) "*"t'+t =a nu 2e con1unda cu dra.atur9 C ,&"- . '/%t01 care 2e 6nt-.4lă de2eori 2ă 1ie c>iar dra.atur9 7i a cărui 2arcină e 2ă re2crie3 5in-nd cont de e i9en5ele 24ectacolului3 te tul 4ie2ei3 1ie că e 2au nu /or:a de o traducere3 4ornind de la ideea că ine/ita:ilele tăieturi tre:uie Do4erateE de .-na unui Do. de .e2erieE. A7a 2e 1ace că3 de .ulte ori3 6n teatru3 2oarta cla2icilor e 6n .-na unui 2criitor conte.4oran. Ni.ic din 4er2onalitatea 7i 2tilul lui Eu9en Ione2cu0Eu9ene Ione2co n0ar 1i lă2at 2ă 2e 9>icea2că3 4-nă 4e la .iBlocul anilor F5G3 că /a de/eni3 6n /ia5ă 1iind3 un cla2ic. Noncon1or.i2.ul din N(1 a/an9ardi2.ul Cântă !#!' $%!&! au tre8it3 7i 6n Ro.-nia 7i 6n &ran5a3 reac5ii contradictorii. )i9ur3 6n ti.43 20au cla2ici8at 7i noncon1or.i2.ul 7i a/an9arda3 dar 2ucce2ul lui Ione2co nu 5ine at-t de un recul :ine/oitor 7i recu4erator al i2toriei literare3 c-t de a.4renta 4e care 7i0a 4u20o a2u4ra teatrului 4rin 1ar2a tra9ică. CuraBul de a con2trui o lu.e3 4e 2cenă3 lu-nd totul de la ca4ăt3 cu altă 9eo.etrie dec-t cea a4arentă3 nu de dra9ul de a 7oca3 ci 4entru a 24une ce/a .ai ad-nc de24re o.3 de24re lu.ea din a1ara 2cenei 7i de24re lu.ea din a1ara lu.ii3 a adu2 .eta1i8icul 6n teatru. Hucat .ai 6nt-i 6n &ran5a3 a4oi3 ca 6ntr0o reac5ie 6n lan53 4retutindeni3 la 6nce4utul anilor F7G Ione2co de/eni2e deBa un nu.e .are 4rintre cei .ai cele:ri dra.atur9i3 (

odată ce era auto.at C 7i a4roa4e didactic C a2ociat cu Dteatrul a:2urduluiE. )inta9.a3 in/entată de Iartin E22lin3 a/ea atunci3 7i continuă 2ă ai:ă 7i a8i3 de2tule conota5ii 4ara8ite3 conduc-ndu0i 4e a.atorii de etic>ete 4e o 2u.edenie de 4i2te 1al2e3 .ulte 24ectacole3 recen8ii 7i e2euri critice că8-nd /icti.e inter4retării 2u4er1iciale a 2inta9.ei. =Iartin E22lin 6n2u7i a/ea 2ă re9rete3 .ai t-r8iu3 2inta9.a de/enită cli7eu 7i tot reduc5ioni2.ul adu2 de ea.@ 6n5ele2 .ai :ine 2au .ai rău3 Ione2co de/eni2e un cla2ic 6n /ia5ă. ,incolo de ironia inerentă 2itua5iei =/e8i L"$(n"01 4ri.irea3 6n 1!773 6n Acade.ia 1rance8ă era3 la ur.a ur.ei3 un 9e2t 1ire2c. An dece.:rie 1!!G3 la a4roa4e 4G de ani du4ă ce Cântă !"#" $%!"&ă de:uta 4e >-rtie3 6n C"'!t!&! $2&!/'(&(' )! ,"t"3'4'$ă1 #alli.ard 6i ti4ărea o4era dra.atică 6n cea .ai 4re2ti9ioa2ă colec5ieJ ;i:liot>eKue de la 'leiade. 'entru 4ri.a dată un autor 6n /ia5ă era 4u:licat 6n 'leiade C e/eni.ent co.entat /iu 7i 4e lar9 de toată 2u1larea culturală 1rance8ă. An 1!!43 la o 8i du4ă ce Eu9ene Ione2co 20a 2tin2 din /ia5ă3 canalul de tele/i8iune 1ranco09er.an DArteE 6i dedica o 6ntrea9ă 2eară o.a9ială. Iecani2.ul i2toriei literare 2e 4u2e2e 6n 1unc5iune3 lucr-nd la 4arado ala cla2ici8are a unui noncon1or.i2t 2tructural3 nu conBunctural. Cariera 4o2tu.ă a unui cla2ic re8idă nu 6n de/o5iunea .u8eală a ur.a7ilor3 ci 6n inter4retările 7i reinter4retările care 2e dau o4erei 2ale. Teatrul are aici un 4ri/ile9iu 6n 4lu2J inter4retarea i.4licită 4e care o re4re8intă 1iecare tran24unere 4e 2cenă a te tului. Cu. orice 24ectacol e2te $2nt!*,2 "n C conte.4oran cu 4u:licul lui 7i cu toate o:2e2iile e4ocii C3 2u4ra/ie5uirea dra.atur9ilor 4are a2i9urată 4rin 2i.4lul 9e2t al .ontării lor. Cu condi5ia ca re9i8orul 7i actorii 2ă 2e a4ro4ie c-t .ai .ult de ceea ce o:i7nui. 2ă nu.i. D2en2ul ori9inarE al te tului3 2u:iect de /e7nice di2cu5ii3 2en2 6ntotdeauna .ulti4lu3 de2ci1ra:il la o 2ucce2iune de ni/eluri 7i din .ai .ulte un9>iuri3 6n ca8ul lui Ione2co3 1iecare nou 24ectacol du4ă o 4ie2ă a lui e conda.nat 2ă reia .ereu de la 6nce4ut dru.ul 1ar2ei tra9ice. La 1el 7i 1iecare nouă traducere. Ler2iunea de 1a5ă C a treia 6n li.:a ro.-nă3 4entru .aBoritatea 4ie2elor de di.en2iuni .ari C e3 6n 1ond3 o reinter4retare3 6n ro.-ne7te3 a teatrului lui Ione2co. Iată de ce e ne/oie3 crede.3 de lă.urirea criteriilor care au 2tat la :a8a ale9erii 2olu5iilor 6n traducere 7i3 .ai .ult3 de 6n5ele9erea a ceea ce 2e a1lă 6n 24atele o45iunilor noa2tre. La e i9en5ele traducerii 6n 9enere3 traducerea 4ie2elor de teatru tre:uie 2ă ră24undă3 6n 4lu23 ne/oii ca re4licile 2ă 2e articule8e 6ntr0un 24ectacol3 cu tot ce 5ine de concretul 2cenei 7i al actorilor3 2ă 4oată 1ace 4a2ul de la cu/-ntul 2cri2 la cu/-ntul ro2tit3 Bucat. ,i1icultă5ile cele .ai /i8i:ile ale traducerii 2e a1lă3 e/ident3 la ni/elul 9ă2irii ec>i/alen5elor. An teatru3 te tul nu 2e 4oate 24riBini 4e niciun 1el de e 4lica5ii 2u4li.entare. Notele de 2u:2ol care 2ă lă.urea2că Bocurile de cu/inte 7i 2en2urile .ulti4le din ori9inal n0au ce căuta aici. Actorii nu 7tiu 2ă Boace a7a ce/a3 re9i8orii nu o:i7nuie2c 2ă 4ună 6n 2cenă note de 2u:2ol. (r3 Ione2co3 .ai ale2 6n 4ri.ele 4ie2e3 dă un 24ectacol le ical deconcertant3 Bocul cu/intelor i.4une un rit. 2u1ocant cititorului 7i actorului3 2traturi 2ucce2i/e de 2en2uri 2e de8/ăluie continuu3 in/en5ia /er:ală e 1renetică. E de la 2ine 6n5ele2 că 2in9ura 4reocu4are 4e care a. a/ut0o a 1o2t 1idelitatea 1a5ă de 4ie2ele lui Ione2co. Ce 6n2ea.nă 6n2ă acea2tă 1idelitateM Tre:uie3 6nainte de toate3 2ă )

o:2er/ă. că Ione2co n0a 1o2t doar 2criitor3 ci 7i o. de teatru3 4oate 6n 4ri.ul r-nd o. de teatru. A 2cri2 7i a /or:it .ult de24re teatru3 a teoreti8at =6n 2tilul lui3 1ire7teN@3 a reac5ionat =nu de 4u5ine ori 4ole.ic@ la .ontările du4ă 4ie2ele lui. A4oi3 c>iar 6n te tele 2ale dra.atice3 indica5iile 4ri/ind decorurile 7i Bocul actorilor 2unt :o9ate 7i 4reci2e3 con5in-nd uneori o:2er/a5ii ui.itoare3 de8/ăluind o /i8iune a2u4ra teatrului care 2e e 4ri.ă nu nu.ai 4rintr0un 7ir de re4lici3 ci 4rin 6ntre9 24ectacolul 4e care Ione2co 6l 4une 4e 2cena >-rtiei3 4entru ca a4oi 2ă 2e 4oată na7te 4e 2cena reală. A7a 6nc-t3 1idelitatea 1a5ă de Ione2co e o 1idelitate nu at-t 1a5ă de litera te tului3 c-t 1a5ă de teatralitatea lui. )i.4lu 24u23 traducerea unei 4ie2e de Ione2co 4re2u4une .ai 6nt-i DBucăreaE ei 6n 1rance8ă3 crearea unui D24ectacol interiorE coerent 7i /iu 4ornind de la /arianta ori9inală3 4entru ca3 a4oi3 acela7i 24ectacol 2ă 1ie recreat 6n ro.-ne7te C acela7i 24ectacol 6n2e.n-nd re9ă2irea acelora7i 2en2uri3 rit.uri3 2onorită5i3 re9i2tre3 tran8i5ii de la un re9i2tru la altul etc.3 6n 1ond re9ă2irea3 4e o nouă 2cenă de >-rtie3 a aceleia7i at.o21ere. E2te3 :ine6n5ele23 un de8ideratN 'ro:le.a e că ludicul /er:al =care de1ine7te 6n .are .ă2ură teatralitatea lui Ione2co@ Boacă 6n 4rinci4al 4e e1ectele unor contra2te 7i a2ocia5ii care a.inte2c de te>nica a2ocia5iilor li:ere din 42i>anali8ă. E ne/oie deci de a2u.area aceleia7i li:ertă5i 7i la Bucărea 24ectacolului de cu/inte 6n ro.-ne7te. On e e.4lu. An L!$#'"1 6n delirul lin9/i2tic al 'ro1e2orului a4are o 6n7iruire >alucinantă de li.:iJ + &!/ 2(,! )!+ &"n/(!+ "(t '$%'!nn!+ !t n!25"(t '$%'5!nn!+ 2( %"6+62( /'7(!+1 "(++' 6'!n 7(! )!+ / 2(,!+ !+,! "nt'+t!1 %!&8!t'7(!1 *2n!/"+7(!1 +('++!1 "n)2 '!n1 6"+7(!1 ,!&2t!1 "(++' 6'!n !n$2 ! 7(! )!+ / 2(,!+ )!+ &"n/(!+ )',&2*"t'7(! !t t!$%n'7(!9 Enu.erarea e co4le7itoareP intere2ant e 6n2ă 1a4tul că3 6n cadrul ei3 Ione2co o:5ine a4roa4e 6n treacăt un e1ect co.ic /er:al a2u4ra căruia nu in2i2tă delocJ li.:a :a2că 7i =li.:a@ 4elotăN 6n 1rance8ă3 e1ectul co.ic 2e :a8ea8ă 4e a2ocierea auto.ată 6ntre Bocul de 4elotă 7i Ţara ;a2cilor. Tran24un-nd direct 6n ro.-nă 6n2ă3 e1ectul di24are. Hocul de 4elotă nu e 4rea cuno2cut la noi 7i3 oricu.3 nu e auto.at a2ociat cu Ţara ;a2cilor. 'oate că 6n urec>ile unui ro.-n 1ra9.entul de 6n7iruire D+ :a2că3 4elotă+E 2ună :i8ar3 dar ceea ce 2e o:5ine e cu totul altce/a dec-t 6n ori9inal. )olu5ia 4e care a. 4ro4u20o e2teJ D+ :a2că3 7a4că+E. An 1ond3 e clar că li.:ile ,!&2tă 7i :",$ă au aceea7i 9ra.atică3 iar a2ocierea3 6n 1rance8ă3 6ntre =li.:a@ :a2că 7i 4elotă nu e de4arte de a2ocierea 6ntre :a2că 7i 7a4că 6n ro.-ne7te. )i9ur3 un 1ilolo9 2cru4ulo2 ar 4utea critica 2olu5ia3 dar3 teatral /or:ind3 ea e2te cea care redă 2itua5ia din 2cenă. On alt e e.4lu. An J"$7(!+1 la a4ari5ia Ro:ertei3 HacKue2 Dla2ă 2ă0i 2ca4e un 2in9ur cu/-nt3 e 4ri.-nd di24re5ulEJ S"82-" )!' %i dida2calia continuăJ DRo:erta .a.a 2e arată u7or intri9ată3 dar nu e dec-t o nelini7te trecătoare+E Co.entariul lui Ione2co 6l 4oate 4une 4e cititor 4e o 4i2tă 1al2ă C 6n 4ri.ă in2tan5ă3 e cla.a5ia lui HacKue2 n0are ni.ic Bi9nitor. =)e 4oate .er9e de4arte cu inter4retărileJ 2cena ur.ătoare3 6n care detaliile anato.ice ale Ro:ertei 2unt 4re8entate 4arcă de ni7te .ăcelari ce07i laudă .ar1a3 ar 4utea 2u9era3 de 4ildă3 că re4lica lui HacKue2 tri.ite la o ra2ă de /aci din )a/oia etc.3 dar3 6n 4ri.ă in2tan5ă3 e cla.a5ia lui HacKue2 e neutră3 iar indica5ia de re9ie 7i reac5ia 4er2onaBelor con5in o ironie a:2urdă i.4licită.@ ,i1icultatea tran24unerii 6n ro.-nă a ace2tei re4lici e le9ată toc.ai de 1ra4anta ei neutralitate. ,acă a. traduce *

4rin D)a/oaiardăNE3 cititorulQ4u:licul ro.-n 20ar lo/i de ce/a e otic3 ar 6ncerca3 4oate3 2ă 9ă2ea2că cine 7tie ce 2en2uri a2cun2e3 ar 2i.5i că e i2tă un ele.ent care 6i 2ca4ă3 a1lat e/entual dincolo de 9rani5ele Ro.-niei. (r3 c>iar dacă a 1o2t 2cri2ă 6n &ran5a3 6n ace2t 4unct al ei 4ie2a nu are nicio conota5ie 4articular 1rance8ă. ( 2olu5ie 4o2i:ilă ar 1i3 2ă 8ice.J D'loie7teancăNE C dar a2ta ar a7e8a 4ie2a 6n Ro.-nia3 ar a4ărea un ele.ent 1la9rant ro.-ne2c 6ntr0o 4ie2ă totu7i 1ran5u8ea2că3 6n care HacKue2 :unicul c-ntă de24re un :e5i/ 4e 2tră8ile din 'ari2 etc. A7a 6nc-t3 2olu5ia 4ro4u2ă de noi a 1o2tJ D&e.eie de la .unteNE3 )a/oia 1iind o re9iune .untoa2ă. ,e2i9ur3 6n ro.-nă3 D1e.eie de la .unteE 4oate a/ea o .ul5i.e de conota5ii =cu. 4oate a/ea 7i +"82-" )! 6n 1rance8ă@3 dar e cla.a5ia 4ă2trea8ă ce/a din neutralitatea ori9inală a unei re4lici care cade ca nuca0n 4erete 6n ori8ontul de a7te4tare al 4er2onaBelor din 2cenă. Aici3 ca 6n toate ca8urile de alt1el3 6n5ele9erea 2itua5iei din 2cenă e cea care 2u9erea8ă 2olu5ia 4entru traducere. J"$7(!+ e2te3 1ără 6ndoială3 4ie2a care 4une cele .ai 9rele 4ro:le.e de tran24unere 6ntr0o altă li.:ă. Te>nic /or:ind3 e e e.4lară 4entru 2tilul lui Ione2co din 4ri.a 4erioadă de crea5ie C tran8i5ii a:ru4te care nu tre:uie 6ndulcite 4rin le9ături arti1iciale 6ntre re4lici3 Bocuri de cu/inte3 in/enti/itate le icală3 alitera5ii3 ri.e 7i3 6n acela7i ti.43 o 9eo.etrie /er:ală 7i 2cenică 4er1ect ri9uroa2ă. Cel .ai delicat 4unct e2te re8ol/area 7aradei din 1inal3 4ornind de la $%"t5$%"tt!. Conota5ia 2e uală e2te e tre. de 4uternică 6n 2cena 2educ5iei3 $%"tt! tri.i5-nd la 2e ul 1e.eii. (r3 6n ro.-ne7te3 ,'+'$ă nu are acea2tă conota5ie. An 4lu23 .o.entul 6n care 2e declan7ea8ă Bocul 6n Burul lui $%"t ;$%"tt!0 e 4recedat de 4re8en5a c-t 2e 4oate de /ie 7i de 4re9nantă a ar.ă2arului C 2i.:ol 1alie uni/er2al. An 1ine3 Bocurile de cu/inte 2unt 4o2i:ile 6n 1rance8ă 7i 4entru că $%"t e .ono2ila:ic3 iar 2ila:a $%"51 care conduce la $%",!"(1 e 6nce4utul unei 2u.edenii de cu/inte 4rin care trece 7arada. Eli.in-nd din 2tart 2olu5ia ,'+'$ă1 ,'+'$(#ă 2au cine 7tie ce altă /ariantă 1elină3 a. o4tat 4entru ,"+ă !5,ă+ă '$ă1 cu aceea7i conota5ie 2e uală 6n ro.-ne7te. ,e2i9ur3 nea/-nd la di24o8i5ie un cu/-nt .ono2ila:ic3 de21ă7urarea 7aradei e u7or .odi1icată 1a5ă de /arianta ori9inalăJ totul 2e Boacă 4e litera de 6nce4ut a cu/-ntului ,"+ă !1 4entru a aBun9e3 4rintr0o 2erie de cu/inte care 6nce4 cu D4E la ,ă&ă '!. E1ectul nu e ri9uro2 acela7i ca 6n 1rance8ă3 dar3 crede.3 e2en5ialul a 1o2t 2al/at. 'ro:le.ele traducerii nu 2unt 6n2ă doar la ni/el 2trict le ical. An 24atele te tului 2e a1lă nu nu.ai li.:a 6n care a 1o2t 2cri23 ci 7i cultura3 i2toria unei 5ări. 're8en5a 2ole.nă3 tonul .ar5ial al lui HacKue2 tatăl 2unt 9reu de redat 6n ro.-nă 1ără o do8ă de arti1icialitate ce/a .ai accentuată dec-t 6n 1rance8ă. A4oi3 Ione2co nu 2crie doar 6n 1rance8ă3 ci 6ntr0o 1rance8ă de la .iBlocul 2ecolului RR3 6n care3 de 4ildă3 nu e ne1ire2c ca 2o5ii 2au 4rietenii 2ă07i /or:ea2că la 4lural. ,e .ulte ori3 ceea ce 6n ori9inal 2ună c-t 2e 4oate de 1ire2c ri2că 2ă 2une arti1icial c-nd e tran24u2 ca atare 6n ro.-nă. ,e aceea3 de la ca8 la ca83 du4ă 2itua5ia 2cenică3 a. tradu2 4e 82(+ 4rin )(*n!"82"+t ă1 )(*n!"t" 2au c>iar t(1 2c>i.:-nd uneori3 6n decur2ul aceleia7i 4ie2e3 1or.ula de adre2are3 6n 1unc5ie de at.o21eră 7i de tonul dialo9ului. 'e de altă 4arte3 a4ari5ia 6n J"$7(!+ 2au 6n S$"(n!&! a unor endeca2ila:i a.intind de teatrul cla2ic 1rance8 nu 4oate da 6n ro.-nă e act acela7i e1ect ca 6n 1rance8ă3 oric-t de racinian ar 1i tradu2e =7i au 1o2t tradu2e racinian@. ( 2olu5ie .ai neao7ă =;olintineanuN Alec2andriN@ ar na7te 2en2uri +

4ara8ite C nu e nicio le9ătură 6ntre cla2ici2.ul 1rance83 2ole.n3 ri9uro23 de in24ira5ie antică3 7i cla2ici2.ul3 tardi/3 ro.-ne2c3 conta.inat de ro.anti2.. 'oe8ia C 6n /er2uri 2au 6n 4ro8ă C e 4e2te tot 4re8entă3 de la 4ri.ele la ulti.ele 4ie2e ale lui Ione2co3 din ce 6n ce .ai 4re9nant3 4e .ă2ură ce ar>itectura dra.atică 2e .odi1ică. R!/!&! *2" ! e3 de 1a4t3 un lun9 4oe.. An 4ie2ele 2cri2e la 6nce4utul anilor F5G3 4oe8ia contra4unctea8ă ludicul3 iar trecerea de la .o.entele 9rote7ti 2au co.ice la cele lirice 2e 1ace a4roa4e .ereu :ru2c. An J"$7(!+1 2cena 2educ5iei nu are ni.ic din at.o21era care o 4recede3 Bocul Ro:ertei e cu de2ă/-r7ire liric04er02ua2i/3 iar tonul re4licilor ur.ea8ă 1idel tran8i5ia. 'a9inile 6ntre9i de /er2uri cu ri.ă din S$"(n!&! 2unt 4oe8ie 6n ade/ăratul 2en2 al cu/-ntului3 c>iar dacă 2e a2cund acolo tot ridicolul 7i deri8oriul. Ione2co ne o:li9ă 2ă luă. lucrurile 6n 2erio23 6n tra9ic 7i 6n acela7i ti.4 6n r-2. E1ectul e o:5inut 6n2ă3 de cele .ai .ulte ori3 din contra2te clare3 nu dintr0un a.e2tec indi2tinct. Cu tot co.icul inerent Bocului lui ;eren9er din U$'/": 3ă ă +'*6 '!1 4oe.ul 6n 4ro8ă 4e care0l ro2te7te 6n actul I C do.inat de a.intirea lu.inii 2trălucitoare 7i contra4unctat de tele1oanele 4e care le 4ri.e7te 6ntruna Ar>itectul C e 4oe. 6n toată 4uterea cu/-ntului. Co.:ina5ia acea2ta contra2tantă 5ine de un 1el de 4udoare a lui Ione2co 7i de 24iritul lui /e7nic e1er/e2cent3 i.4o2i:il de a7e8at 6ntr0o 1or.ulă lini7tită 7i lini7titoare 4entru 24ectatorul0cititor. Re/enind la ni/elul 2trict le ical3 e i2tă3 :ine6n5ele23 2itua5ii 6n care nu e cu 4utin5ă 2ă 9ă2e7ti ec>i/alen5e ro.-ne7ti. C-nd3 6n J"$7(!+1 Ro:erta .a.a e cla.ă DTant .ioNE =6n loc de Dtant .ieu E@3 Ione2co tri.ite la 4ronun5ia ro.-nilor a1la5i la 'ari2. 'o5i3 de2i9ur3 2t-lci cu/intele3 dar nu 4o5i o:5ine aceea7i conota5ie3 la care3 6n 9eneral3 nici 4u:licul 1rance8 nu e 2en2i:il =cu e ce45ia ro.-nilor 2ta:ili5i la 'ari2N@. <"nt ,'+= On ca8 a4arte 6l con2tituie 2inta9.a *" !$%"& )!+ &2/'+ din S$"(n!&!. ;ătr-nul3 4ortar al i.o:ilului de 4e in2ula unde locuie7te i8olat 6.4reună cu ;ătr-na3 6i 24une ace2teiaJ+ n2(+ "82n+ (n! +'t("5t'2n1 >! +(': *" !$%"&1 t2(t )! *!*!1 )!+ &2/'+1 ,('+7(! >! +(': $2n$'! /! C 1or.ula *" !$%"& )!+ &2/'+ 1iind un leit.oti/ al 4ie2ei3 4reluat c-nd de unul3 c-nd de celălalt 4er2onaB. Aici3 *" !$%"& )!+ &2/'+ =literalJ .are7alul locuin5elor@ e2te o .eta1oră3 din .o.ent ce ;ătr-nul e2te 4ortar. 'e de altă 4arte 6n2ă3 *" !$%"& )!+ &2/'+ e2te o /ec>e denu.ire 4entru un 9rad .ilitar .ai cur-nd .ode2tJ 2u:o1i5er de ca/alerie 2au de artilerie care 2e ocu4a cu 6ncartiruirea C un core24ondent al 4lutonierului din ar.ata ro.-nă3 2ă 8ice.. ;ătr-nul e2te deci un 4lutonier04ortar3 al cărui titlu e 6n2ă conta.inat de 9radul 2u4re. din ar.atăJ .are7al. ?" !$%"& )!+ &2/'+ tri.ite 24re trei 2en2uri3 de aici ridicolul 7i e1ectul tra9i0co.ic3 24eculate din 4lin 6n 4ie2ă. Nu e i2tă niciun 9rad .ilitar .ode2t 6n ar.ata ro.-nă3 .ai /ec>e 2au .ai nouă3 care 2ă tri.ită la *" !:"&. A. ale23 6n ca8ul lui *" !$%"& )!+ &2/'+1 2olu5ia *" !:"&(& '*26'&(&('1 .eta1oră 4o.4oa2ă 4entru 4ortar3 dar 2olu5ia acea2ta nu are nicio le9ătură cu 4lutonierul care 2e a2cunde 6n 2inta9.a din ori9inal. ,in trei 2en2uri3 au 1o2t redate două. D,e /inăE e /ec>i.ea3 6n 1rance8ă3 a cu/-ntului *" !$%"&1 ate2tat 6ncă din E/ul Iediu ti.4uriu 7i de2e.n-nd 4er2oana care 2e ocu4a de cai 7i care a dat 2inta9.a *" !$%"& 3! "nt 4entru 4otco/arP cu/-ntul a a/ut deci ti.4 2ă intre 6n tot 1elul de 2inta9.e ca8one3 6n /re.e ce 6n ro.-nă3 ca neolo9i2.3 nu are dec-t 2en2ul cel .ai recent3 de 9rad 2u4re. 6n ar.ată. ,

,acă 2unte. o:li9a5i 2ă acce4tă. că e i2tă 7i 2itua5ii 6n care li.:a ro.-nă nu 4oate o1eri ec>i/alente 4er1ecte 4entru ludicul /er:al al lui Ione2co3 iar con2truc5iile alternati/e ar 1i 4rea 4alide C 6n e e.4lul de .ai 2u23 6nlocuirea lui *" !:"& cu altce/a ar di.inua .ult e1ectul tra9i0co.ic C3 dacă e i2tă deci li.ite le icale inerente3 ne0a. 2trăduit 6n 2c>i.: 2ă dă.3 6n ro.-ne7te3 o inter4retare c-t .ai a4roa4e de ceea ce ni 20a 4ărut a 1i teatralitatea lui Ione2co. Antre te tul ti4ărit al unei 4ie2e 7i re4licile care 2e ro2te2c 4e 2cenă3 6n 24ectacol3 a4ar ine/ita:ile di1eren5e. ,i1eren5ele 2e na2c3 6n cur2ul re4eti5iilor3 din 9u2tul re9i8orului 7i din 2tilul de Boc al actorilor. E i2tă de .ulte ori tendin5a de a le9a re4licile3 de a introduce un D4ăiE 2al/ator3 de a 1ace a4el la e1ecte /er:ale care e 4licitea8ă3 de tea.ă că 4u:licul nu /a 6n5ele9e :ine ce 2e 6nt-.4lă 4e 2cenă. Traducerea de 1a5ă nu a 6ncuraBat acele le9ături 6ntre re4lici care ar crea o 1al2ă 1luiditate 7i ar 4ara8ita te tul ione2cian. Ca atare3 le0a. introdu2 cu 4arci.onie3 7i nu.ai acolo unde ni 20au 4ărut indi24en2a:ile3 unde nu a. 9ă2it ec>i/alent ro.-ne2c 4entru un anu.e 24irit laconic al 1rance8ei /or:ite. Tre:uie 2u:liniat aici că 2tilul lui Ione2co3 de2i9ur 6n .are 4arte di1erit de la o 4ie2ă la alta3 1ără 2ă 1ie 2o:ru3 are uneori o 4reci8ie 9eo.etrică3 iar e1ectele co.ice 7i deri8iunea C c>iar 7i atunci c-nd 2e .i8ea8ă 4e cartea u.orului 9en 1ra5ii Iar C 2unt i.4licite3 2e na2c din 2u:6n5ele2. =,acă e 2ă intră. 6n Bocul 4aralelei 6ntre Ione2co 7i Cara9iale3 co.icul lui Ione2co e .ult .ai a4roa4e de cel din .o.ente 7i 2c>i5e 2au din C2n(@ L!2n')" dec-t de cel din D@"&! $" n"8"&(&('.0 6n 9eneral3 4er2onaBele nu a2cultă de re9ulile reali2.ului 42i>olo9ic =ca8ul e tre. 7i caricatural e <"6&2(&01 lucru de care tonul re4licilor din traducere tre:uie 2ă 5ină cont3 la 1el cu. tre:uie 2ă 5ină cont de /ite8a 2c>i.:ărilor radicale de re9i2tru. La ur.a ur.ei3 teatrul lui Ione2co a 4u2 la 6nce4ut 6n 2cenă o lu.e de 1anto7e3 de 4er2onaBe inter2c>i.:a:ile C rod al in2ur9en5ei 2ale Bu/enile3 al re/oltei 1a5ă de un uni/er2 u.an 9olit de autentic. Ecouri ale ace2tei lu.i 2e 9ă2e2c c>iar 7i 6n 4ie2ele de .ai t-r8iu3 a căror .i8ă e2te cu totul alta. An 1ond3 6n 6ntre9 teatrul 2ău e /or:a de24re un rău ad-nc3 un rău ontolo9ic3 care 2ca4ă oricărei 6ncercări de a0l arăta cu de9etul. ,acă ar 1i 2ă căută. cu/inte 4entru a0l nu.i3 a. 24une că răul3 la Ione2co3 e /idul de care e :-ntuită /ia5a noa2tră C un /id intrin2ec3 dincolo de 9e2turile 7i reac5iile noa2tre 24ontane C3 /idul 6.4reună cu 2u:ter1u9iile 4e care le ado4tă. 24re a0l .a2ca 7i care ne 6.4ru.ută un aer de .arionete. &a5ă de radicalitatea ace2tui rău3 re4re8entările care intră 6n Bocul 42i>olo9iilor 4re/i8i:ile 2unt ne4utincioa2e. ,e aceea3 dru.ul lui Ione2co 24re lu.ea de dincolo de realitatea i.ediată nu trece C 7i nici n0are cu. 2ă treacă C 4rin reali2.ul 42i>olo9ic 4lat 7i .onocord. 'er2onaBele lui au 9eo.etrie /aria:ilă 4entru că 6ntre:ările la care tre:uie 2ă ră24undă3 6ncercările 4rin care trec3 4ornirile care le do.ină3 24eran5ele de care 2e 6.:olnă/e2c3 6n ulti.ă in2tan5ă condi5ia 4e care o 2u4ortă3 2unt neuni/oce3 deri/ă din atin9erea cu nede1initul. )4ectacolul con2truindu02e 6ntotdeauna din contra2te 7i i.4re/i8i:il3 teatrul lui Ione2co nu ur.ea8ă calea reduc5ioni2tă a ti4olo9iilor3 ci e 4andea8ă3 contradictoriu 7i 4oli1onic3 4er2onaBul3 ceea ce 1ăcu2eră3 de 1a4t3 7i )>a?e24eare 7i ,o2toie/2?i3 2i9ur3 1iecare cu .iBloacele lui. La Ione2co3 .iBloacele 2unt 4oe8ia 7i co.icul din 2cenă. &ire2cul lui nu e niciodată 4re/i8i:ilul 42i>olo9ic unidi.en2ional3 2en2ul nu e niciodată -

uni/oc3 de.on2trati/3 ideolo9ic 2au ideolo9i8a:il. Teatrul ideolo9ic are o carieră lun9ă 6n 2ecolul RR3 7i e 9reu de 4re2u4u2 că nu 2e /a 4er4etua at-ta ti.4 c-t intelectuali 7i neintelectuali au ne/oie de credin5a de9radată 4e care le0o dau ideolo9iile. 'entru dra.atur9ul 6nre9i.entat3 re5eta e 2i.4lăJ 2e identi1ică o te.ă de intere2 .aBor 7i 2e 1a:rică o 4o/e2te3 4e 2cenă3 care 20o ilu2tre8e c-t .ai 4la2tic 7i con/in9ător3 .orala i.4un-ndu02e de la 2ine. Ni.ic .ai 2trăin de Ione2co. An R'n2$! ''1 6n di2cu5ie nu e nea4ărat C 7i nu nu.ai C un rău anu.e al lu.ii =1a2ci2.ul@3 ci răul 6n2u7i3 4uterea lui de a lucra a2u4ra oa.enilor. Rinocerita nu e doar o .eta1oră 4entru o ideolo9ie totalitară3 ci o :oală 6n toată 4uterea cu/-ntuluiJ oa.enii 2e tran21or.ă $( ")!8ă "t 6n rinoceri. Co:or-nd 6n 4atolo9ic 4-nă la ni/elul clinic3 arunc-nd 6n aer reali2.ul3 cu 1i9urile de 2til 7i 2i.:oli2tica lui3 Ione2co aBun9e .ai ad-nc 6n răul concret al anulării con7tiin5ei. 'arado al3 de/ine .ai con/in9ător 4rin 24orul de o.ene2c Bucat 6n re9i2tru co.ic. Ona dintre cele .ai cu.4lite 2cene din c-te a 2cri2 2e 4etrece 6n ta:loul al doilea din actul al doilea al R'n2$! '&2 A Hean3 4rietenul lui ;eren9er3 2e tran21or.ă c>iar 2u: oc>ii ace2tuia 6n rinocer. Totul 2e 6nt-.4lă 6n a4arta.entul lui Hean3 din 2ală 2e /ăd 7i u7a care dă 24re a4arta.entul /ecinilor3 7i 2cara3 7i u7a de la 9>ereta 4ortarului3 iar 6n a/an2cenă e ra.a unei 1ere2tre care dă 24re 2tradă3 adică 24re 4u:lic. Io.entul3 a4roa4e in2u4orta:il3 al .eta.or1o8ei e ur.at de unul :urle2c0dra.aticJ /ecinii 20au tran21or.at 7i ei 6n rinoceri 7i07i 2cot ca4etele la i/eală3 la 1el 4ortarul3 iar 4e 2tradă3 6n a/an2cenă3 de1ilea8ă coarne de rinoceri3 6n ti.4 ce u7a de la :aie3 acolo unde e Hean3 e 89-l5-ită de un corn de rinocer care a 2tră4un20oP ;eren9er alear9ă dintr0o 4arte 6ntr0alta3 a4ari5iile rinocerilor n 4un .ereu 4e 1u9ă3 4are 2ă n0ai:ă 2că4are. %i atunci3 6nne:unit3 2e nă4u2te7te a2u4ra 8idului din 1undul 2cenei3 4e care0l dăr-.ăN )unte. 6n 4lină co.edie .ută. ;urle2cul ca4ătă aici o 1or.ida:ilă 1unc5ie dra.atică3 6ntr0o 2itua5ie 6n care nicio ie7ire Dreali2tăE nu .ai e cu 4utin5ă. ,e .ulte ori Ione2co la2ă re9i8orului li:ertatea de0a ale9e 6ntre o 2olu5ie a7a08ic-nd reali2tă 7i una i.4licită3 2u9er-ndu0ne că o 4re1eră 4e cea de0a douaJ 6n L!$#'"1 'ro1e2orul 4oate 1olo2i un cu5it real 2au unul in/i8i:il3 6n U$'/": 3ă ă +'*6 '!1 a2a2inul 4oate 1i 4re8ent 6n 2cenă 2au 4oate 1i a:2ent etc. ,e a2e.enea ele.ente reale ne 4ute. di24en2a3 ceea ce nu 4oate li42i din 2cenă3 6n toată concrete5ea lui3 e in2olitul. ,ar in2olitul nu e con/in9ător 1ără o do8ă de aderen5ă la realitate. 'lanul con2truc5iei3 traiectoriile 4er2onaBelor 2unt 6n a1ara 2c>e.elor curente 7i ti4olo9iilor3 6n Bocul actorilor 6nc>i4ui5i de Ione2co intră 6n2ă un anu.e reali2. 1unc5ional care dă con2i2ten5ă 4oe8iei 7i 1ără de care e 4lo8ia de co.ic 7i tra9ic nu 20ar declan7a3 6n a:2en5a ra4ortării la ceea ce 4ute. recunoa7te 6n /ia5a noa2tră de 8i cu 8i3 6n reac5iile noa2tre3 con2truc5ia dra.atică 7i Bocul 4er2onaBelor nu 20ar 2u25ine3 contra2tele 20ar dilua. Teatrul lui Ione2co nu e de/itali8at02teril3 ru4t de real3 nu 2u1eră de o ane.ie 2i.:olic0onirică 4e care o 9ă2i. la de2tui dra.atur9i3 ci3 4rin8-nd ele.ente 1ra4ante din realitate3 aBun9e ad-nc 6n ea 7i trece dincolo de /ălurile 2ucce2i/e ale a4aren5elor3 ră.-n-nd3 la 1iecare 4a23 i8:itor de concret. E i2tă nenu.ărate 2cene conBu9ale con2truite cu un 1or.ida:il 24irit de o:2er/a5ie3 2e 2u25in 42i>olo9ic reac5iile 4er2onaBelor C a.e2tecul de /anitate 7i candoare al :ătr-nilor din S$"(n!&!1 24ai.a re9elui care .oare3 .icile la7ită5i ale lui ;eren9er C3 6n 1ine e i2tă o in1u8ie de real ./

care 6n2ă3 atin2 de in2olit3 nu .ai 2ea.ănă cu acel reali2. 42i>olo9ic cu care ne0a o:i7nuit teatrul dinainte 7i de du4ă Ione2co. (r3 reali2.ul 42i>olo9ic ră.-ne c>eia inter4retării curente a dra.atur9iei3 6n Ro.-nia 7i nu nu.ai. ,e aici di1icultatea de a recon2trui 4ie2a 7i 6n traducere3 7i 4e 2cenă. 'e de altă 4arte3 indica5ii clare de24re 1elul 6n care Ione2co 7i0a 6nc>i4uit 24ectacolele du4ă 4ie2ele lui 2e 9ă2e2c 6n c>iar te tul lor. Traducerea noa2tră 20a 2trăduit 2ă inter4rete8e re4licile 2cri2e de Ione2co din acea2tă 4er24ecti/ă. ,e la :un 6nce4ut3 4re8enta edi5ie nu 7i0a 4ro4u2 2ă 1ie o edi5ie critică. On e/entual ione2colo9 4lin de ener9ie detecti/i2tică ar 4utea decri4ta 6n 4ie2e toate alu8iile la 2itua5ii concrete3 tri.iteri la 4er2onalită5i ale e ilului ro.-ne2c3 de 4ildă3 ori in1luen5ele unor 2criitori 1rance8i 2au ro.-ni. Toate ace2te in1or.a5ii3 adun-nd laolaltă a.ănunte :io9ra1ice 7i anali8e co.4arate ar 4utea 1i utile 6ntr0o cercetare 1ilolo9ică a4licată. Crede. 6n2ă că nici de2ci1rarea unor i2torii 4er2onale 6n 2u:te t3 nici 2ta:ilirea ri9uroa2ă a in1luen5elor3 de la Cara9iale la Harr<3 nu ar 24une .ai .ulte de24re 2u:2tan5a 4ie2elor lui Ione2co 7i de24re 1elul 6n care /edea teatrul. ,incolo de ine/ita:ilele conta.inări literare =ce 2criitor ră.-ne Dneconta.inatEM@3 dru.ul lui Ione2co 6n teatru3 duc-nd 4rin ludic 7i 4oe8ie 24re in/i8i:il3 e ori9inal. 'oate că3 aici3 2in9urul nu.e care tre:uie 6ntr0ade/ăr citat e )>a?e24eare. ( 1ace Ione2co 6n2u7i c-nd 2crie ?"$6!tt. 'e de altă 4arte3 o edi5ie 2eacă3 li42ită de orice re4ere3 ni 20ar 4ărea nedre4t de 2ăracă. Iai ale2 că Ione2co a /or:it .ult de24re teatru 6n 9eneral 7i de24re 4ro4riile 4ie2e. A 4o/e2tit cu. 20au nă2cut unele dintre ele3 cu. 7i0a 6nc>i4uit 24ectacolul 7i ce reac5ii a a/ut la 4unerea 6n 2cenă. A 1o2t3 2-n0te. o:li9a5i 2ă ne re4etă.3 un o. de teatru co.4let3 9ata 2ă e 4eri.ente8e noi .iBloace de e 4re2ie3 1a2cinat de di.en2iunile /i8uale 7i 2onore ale 24ectacolului3 4re8ent .ult ti.4 la re4eti5ii3 6n dialo9 4er.anent cu re9i8orii 7i actorii. ( do/ede2c dida2caliile3 :o9ate3 a.ănun5ite3 de2c>i2e către 4o2i:ilită5ile concrete de 4unere 6n 2cenă. Ale9erea 1inalului3 6n Cântă !"#" $%!"&ă1 20a 1ăcut alături de re9i8or 7i actori3 :a c>iar 7i titlul 4ie2ei e re8ultatul unui DaccidentE /er:al din ti.4ul re4eti5iilor. 'entru A*!)!( a 2cri2 o /ariantă alternati/ă de 1inal3 .ai 2i.4lu de reali8at e1ecti/ dec-t /arianta ini5ială. Edi5ia 'leiade con5ine3 la S$"(n!&!1 note de 2u:2ol lun9i ale autorului =re4rodu2e 7i 6n edi5ia de 1a5ă@ care co.4letea8ă indica5iile de re9ie3 in02i2t-nd a2u4ra ne/oii de a aduce c-t .ai .ulte 2caune 6n 2cenă3 6ntr0un rit. c-t .ai 2u25inut C 7i o1erind 2olu5ia introducerii unei a doua ;ătr-ne3 care3 e act c-nd ie2e 4ri.a3 2ă intre 6n 2cenă 4e altă u7ă3 4entru a crea ilu8ia co.ică a u:icuită5ii ;ătr-nei 7i a accelera rit.ul. Ne.ul5u.it de 1elul 6n care a 1o2t 6n5ele2 <"6&2(&1 Ione2co 2crie 4e2te ani o notă 4entru a corecta eroarea de inter4retareJ <"6&2(& nu tre:uie 6n niciun ca8 Bucat 6n c>eie naturali2tă3 4er2onaBele tre:uie 9olite de orice con5inut 2ocial 2au 42i>olo9ic. Ra4ortul dintre autorii de teatru 7i creatorii de 24ectacole a 1o2t dintotdeauna ten2ionat3 dar Dră1uialaE lor a aBun2 rareori la urec>ile 4u:licului3 6n ca8ul lui Ione2co 6n2ă3 lucrurile 2tau 4u5in di1eritJ rela5ia dra.atur9ului cu re9i8orii 2au actorii care au intrat 6n Bocul 4ie2elor lui are o i2torie3 7i ea a 1o2t 2cri2ă de Ione2co 6n2u7i3 cu con7tiin5a clară că noutatea radicală a 1or.ulei 2ale teatrale tre:uie 2ă aBun9ă intactă la 24ectator. ..

La ur.a ur.ei3 toate te tele 6n care Ione2co /or:e7te de24re 4ie2ele lui 4ot 1i 4ri/ite ca o 6ntre9ire a dida2caliilor. A a/ut ti.4 2ă /adă .ai .ulte .ontări3 2ă07i nuan5e8e 9-ndurile3 7i3 c>iar dacă n0a re/enit a2u4ra te tului 4entru a co.4leta dida2caliile3 20a e 4ri.at 1ără ec>i/oc. Niciun autor nu 2e 4oate a4ăra 6.4otri/a inter4retărilor a:u8i/e3 dar ace2te re1lec5ii ale lui Ione2co e i2tă 7i ar 1i 2tu4id 2ă le i9noră.. (ric-tă inde4enden5ă 7i0a c-7ti9at3 6n ti.43 24ectacolul 1a5ă de inten5iile dra.atur9ului3 a2e.enea o:2er/a5ii ră.-n i.4ortante 4entru re9i8or 2au actor3 1ie 7i ca 2ă 4ole.i8e8e3 2ă 2e ra4orte8e cu./a la ele. ,ar nu nu.ai 4entru re9i8or 2au actor. Cititorul e2te3 la r-ndul lui3 re9i8or 7i actor 6n 24ectacolul care e lectura unei 4ie2e de teatru. Ace2ta e .oti/ul 4entru care a. cre8ut că3 6ntr0o edi5ie a teatrului lui Ione2co3 nu 4ot li42i cu/intele 4rin care autorul 6n2u7i /or:e7te de24re 4ie2ele lui. 6n 4ri.ă in2tan5ă3 a. /rut ca notele de la 21-r7itul 1iecărui /olu. 2ă 1ie 4ur 7i 2i.4lu un colaB de citate din N2t! :' $2nt "n2t! 2au din C2n82 6' '&! cu Claude ;onne1o<3 2ă 2e audă doar /ocea autorului. 'ro:le.a e că e i2tă 4ie2e de24re care Ione2co a /or:it 4e lar9 =de 4ildă3 Cântă !"#" $%!"&ă1 S$"(n!&!1 R'n2$! ''0 7i 4ie2e de24re care a /or:it 4u5in 2au deloc. Acolo unde li42e2c re1eririle directe la 4ie2e3 a. 2u4linit a:2en5a lor 4rin 1ra9.ente din e2eurile lui Ione2co 6n care 2crie de24re te.e3 idei 2au /i8iuni care 2e 9ă2e2c 6n 4ie2ă 2au 24un ce/a i.4ortant 7i intere2ant de24re ea. An 4lu23 inten5ia de a 1ace 2ă 2e audă nu.ai /ocea autorului3 trec-nd de la o idee la alta3 2inco4at3 ni 20a 4ărut că /ădu/e7te edi5ia de c-te/a in1or.a5ii ele.entare3 dar utile. A7a 6nc-t a. ale2 2olu5ia de a inter/eni3 c-t 2e 4oate de di2cret3 cu 4reci8ările nece2are3 lă2-ndu0i lui Ione2co 24a5iu 2ă 2e e 4ri.e. Ne0a. dorit ca ace2te note C nu 2i.4le colaBe3 dar nici e2euri critice C 2ă 1ie un 1el de lăr9ire a dida2caliilor3 1ără 2ă căde. 6n .ania inter4retărilor a:u8i/e3 a teoreti8ărilor ironi8ate de autorul I*, 28'4"#'!' &" A&*". La acea2ta ne o:li9a nu doar teatralitatea re4licilor3 ci 7i teatralitatea indica5iilor 2cenice3 2tăruitor adre2ate 7i re9i8orului3 7i cititorului. ,e re9ulă3 cei care nu 2unt le9a5i de arta 24ectacolului =:a uneori c>iar 7i actorii@ trec re4ede 4e2te dida2calii3 9ră:indu02e 2ă aBun9ă la re4lica ur.ătoare3 acolo unde /or:e2c 4er2onaBele. Locea autorului3 ti4ărită 6n italice3 6ntre 4arante8e3 e 4u2ă 7i la 1i9urat 6ntre 4arante8e. ,acă 4entru al5i autori dra.atici indica5iile 2cenice 2unt .ai .ult 2au .ai 4u5in rele/ante3 ca8ul lui Ione2co .erită o cercetare atentă3 4entru că3 la el3 dida2caliile 24un .ulte 7i de24re con2truc5ia 4ie2elor 7i de24re ro2tirea te tului. )4re deo2e:ire3 de 4ildă3 de re4licile 4er1ect tăiate ale lui ;ec?ett3 ca ni7te 1or.ule a4odictice3 re4licile lui Ione2co =6nce4-nd cu S$"(n!&!0 ca4ătă uneori o 9enero8itate lu uriantă. ,acă 4e ;ec?ett conci8ia 4ură 7i 2i.4lă 6l duce dincolo de cu/inte3 Ione2co aBun9e dincolo de cu/inte 4rin e1ectul conBu9at al tăcerii 7i al >aloului /er:al 6n/ăluitor. 'er2onaBele lui 1ac 9e2turi lar9i care ie2 din econo.ia 2trictă a ac5iunii C de 1a4t3 nici nu e i2tă o econo.ie 2trictă a ac5iunii. )unt 4re8en5e .ai a.4le3 i.4o2i:il de 4rin2 6n conta:ilitatea 2cenică u8uală. On elan 4oetic C care0l a4ro4ie de )>a?e24eare C 6l 1ace 4e Ione2co 2ă le dea 4er2onaBelor un c-.4 de ac5iune 1anta2tic3 6n contradic5ie3 de .ulte ori3 cu ri9orile con2truc5iei dra.atice3 a7a cu. e ea 4redată 6n 7colile de teatru. ,acă dida2caliile 2e trec 6ntre 4arante8e3 la Ione2co .ulte re4lici 2unt 4arante8e e 4andate. An A*!)!(1 de 4ildă3 6n ulti.ul act3 du4ă ce )oldatul a.erican 6l aBută 4e .$

A.edeu 2ă 6n1ă7oare cada/rul de care /rea 2ă 2ca4e3 ace2ta3 ca 9e2t de recuno7tin5ă3 6i 5ine o 2curtă lec5ie de 4ronun5ie 6n 1rance8ă3 21ătuindu0l 4e )oldat 2ă 2e 1erea2că de 2unetele a2cu5ite3 care 6i 4ot 4une /ia5a 6n 4ericol. )cena acea2ta3 6n care A.edeu 2e 9ră:e7te 2ă 2ca4e de cada/ru3 e2te3 de2i9ur3 dra.atică C dar e aici un dra.ati2. ione2cian3 din care nu 4oate li42i co.icul 7i 6n care intră din 4lin delirul 4oetic al unei 1onetici e i2ten5iale3 1onetică 4redată 7i 6n L!$#'". E uneori 9reu 2ă 9ă2e7ti loc 4entru toate ace2te concre2cen5e /er:ale3 2aturate de ludic3 6n ri9orile .ai .ult 2au .ai 4u5in cla2ice ale 24ectacolului. C-nd3 6n 1!7"3 HacKue2 Iauclair3 un re9i8or alt.interi 1idel lui Ione2co3 4une 6n 2cenă U$'/": 3ă ă +'*6 '!1 el taie ca. o trei.e din te tul 4ie2ei =acea2ta e /arianta 4e care3 2ur4rin8ător3 o 4u:lică edi5ia 'leiadeN@3 2u4ri.-nd toc.ai cele .ai 2a/uro204oetice 7i co.ice .o.ente de dra9ul econo.iei 2tricte a 24ectacolului. Con7tient de i.4er1ec5iunile 1or.ale3 .ai ale2 6n 4ie2ele de .ari di.en2iuni3 2tă4-nit de e ce2ul liric tra9i0co.ic C din care3 de 1a4t3 2e >răne7te tot teatrul lui C3 Ione2co 2i.te ne/oia 2ă 2e e 4lice 6n dida2calii. )crie 4e lar9 7i 6n a.ănunt 4entru a ne 1ace 2ă 2i.5i. 4ro4ria lui lo9ică teatrală3 o lo9ică a4arte3 2trăină de u8an5ele teatrului cla2ic3 dar di1erită 7i de alte 1or.ule teatrale .ai noi. ,eo2e:irea nu e 6n2ă nea4ărat una de 2til C un 2til 4oate 1i3 la ri9oare3 ado4tat3 :a c>iar in/entat C3 ci de alcătuire interioară. Ione2co3 deo4otri/ă autor 7i 4er2onaB3 e 4ur 7i 2i.4lu o.ul acela 4e care0l cunoa7te. :ine 7i din e2eurile .ărturii0Burnal3 credincio2ul 1ră.-ntat3 a1lat .ereu 6n căutarea credin5ei3 6n căutarea unei lu.ini inten2e /ă8ută 7i 2i.5ită acut c-nd/a3 4rin2 6n incertitudini3 trăindu07i 1e:ril contradic5iile3 .-nat de 4lanuri .ari 7i o:o2it de /ia5ă3 :ucur-ndu02e 7i ui.indu02e co4ilăre7te3 re24in9-nd /i2ceral orice aliniere3 4ro0te2t-nd cu candoare3 dar 1er.3 2i.5ind lucid 7i Budecind 4oetic3 /i2-nd 7i re9i8-ndu07i /i2ele3 2olidar cu toate 2u1erin5ele3 :olna/ de co2.ic 7i 7ocat de 1a4tul că e i2tă3 9ă2ind 2olu5ia r-2ului 4entru a trece dincolo de r-2. &or.ula lui Cioran C Ione2co e un C>arlot care l0 a citit 4e 'a2cal C e 1ru.oa2ă3 dar nu nea4ărat e actă. Ione2co e .ai cur-nd un 'a2cal care a /ă8ut .ulte 1il.e cu C>arlot 7i i0a luat cu 6.4ru.ut co2tu.ul3 4ălăria 7i :a2tonul3 din 4udoare. An teatru3 D4er2onaBul Ione2coE =;eren9er 2au HacKue2 2au A.edeu@ e netrucat3 6n datele lui e2en5iale3 nu.ai că tre:uia 9ă2ită o 1or.ulă 4entru a 24une ceea ce nu 4oate 1i 24u2J acel re2t in1init3 care nu 6nca4e 6n dic5ionare3 care a4a2ă 1iin5a 7i07i cere in2i2tent dre4tul de0a 2e na7te 4e 2cenă3 acce4t-nd 4-nă la ur.ă neaBun2urile /enirii 4e lu.e. In/i8i:ilul tre:uia cu./a re4re8entat. ,e aici 4oate a4ărea un 2til3 dacă /re. nea4ărat 2ă 4ri/i. totul 6n ter.enii 1or.al0e2tetici ai literaturii 2au artei 24ectacolului. Iai 4re2u2 de toate 6n2ă3 4oate a4ărea un nou 1el de a 4ri/i teatrul C 7i lu.ea C3 deconcertant deo4otri/ă 4entru re9i8or3 actori 7i 4u:lic. An S$"(n!&!1 Ione2co 9ă2e7te 2olu5ia 2cenică de a 1ace 4re8entă a:2en5a3 nu.ai că )<l/ain ,>o..e3 4ri.ul re9i8or al 4ie2ei3 n0o 6n5ele9e. Teatrul 1rance8 cuno2cu2e deBa de2tule 1or.ule necon/en5ionale3 de 1a4t ne6n5ele9erea lui )<l/ain ,>o..e nu era 2tili2tică3 ci de 1ond. %i atunci Ione2co 2e /ede ne/oit 2ă0i 2crie o 2cri2oare lun9ă. 'ro:a:il că ni.ic nu e .ai ridicol 7i .ai durero2 4entru un autor ca e 4licarea 4ro4riei 4ie2e3 dar .ai i.4ortant dec-t orice era reali8area 24ectacolului3 a7a cu. 6l /edea Ione2co. ,ida2caliile conduc3 cu .-nă 2i9ură3 7i 24re tonul re4licilor3 7i 24re 2tilul de Boc al .'

actorilor C iar traducerea3 adică inter4retarea 4ie2ei 6ntr0o altă li.:ă3 nu 4oate trece ne4ă2ătoare 4e2te ace2t 4unct i.4ortant. Nu nu.ai la ni/elul li.:aBului 4er2onaBele e/adea8ă din ti4arele reali2.ului 42i>olo9ic3 dar c>iar atitudinile din 2cenă ne aruncă 6ntr0o altă lo9ică teatrală. A4ari5ia in2olitului =nu e i2tă 4ie2ă din care 2ă li42ea2că in2olitul@ nu e 6n2o5ită de ceea ce a. nu.i reac5ia 42i>olo9ică Dnor.alăE. In2olitul e inte9rat a4roa4e 1ire2c. #rote2cul3 enor.ul 2unt de .ulte ori .ani1e2te /i8ual 7i i.4licite 6n Boc. An 1inalul actului I din A*!)!(1 du4ă ce ten2iunea 20a acu.ulat tre4tat3 du4ă ce cada/rul din ca.era de alături a cre2cut necontrolat3 iar A.edeu 7i Iadeleine 1ac un Boc 6ntre 1ire2cul u8urii conBu9ale 7i con7tiin5a cata2tro1ei din ca.era de alături3 4icioarele cada/rului 2cot u7a din 5-5-ni 7i 4ătrund 6n 2cenă. E3 de2i9ur3 un .o.ent de 4anică3 dar 4er2onaBele nu reac5ionea8ă du4ă canoanele reali2.ului 42i>olo9ic. Ele ră.-n .ute de 24ai.ă3 4-nă c-nd Iadeleine e cla.ă către A.edeuJ DOiteNE Iată dida2calia cu care Ione2co inter/ine 6n ace2t .o.entJ R!,&'$" t !6('! 2+t'tă 6'n!Bn#!&!+ $( +,"'*ă1 )" :' $( 2 "n(*! !#'n! !C "," '#'" !1 3ă ă Bn)2'"&ă1 Bn+,ă'*ântăt2" !1 )" *"' "&!+ +tân>!n't2" !C ! (n !8!n'*!nt n!,&ă$(t1 )" n( t !6('! +ă ," ă )!&2$ 6'4" C ,!nt ( " 26#'n! "$!+t !3!$t1 >2$(& "$t2 '&2 t !6('! +ă 3'! 32" t! 3' !+$C ! 2 D6!&!"E1 ! / "81 $!5' ) !,t1 )" n(5' "&t$!8" )!$ât 2 D6!&!"E. A. citat 6n 6ntre9i.e dida2calia 4entru că ni 2e 4are rele/antă nu nu.ai 4entru 2tilul de Boc din A*!)!(1 ci 4entru 6ntre9 teatrul lui Ione2co. E i2tă3 la 4er2onaBele lui3 un Boc al decu4lării de realitate care le 1ace 2ă aBun9ă .ai ad-nc 6n realitate 7i 2ă treacă dincolo de ea C la 1el cu.3 a:ia la ener9ii .ari3 care de1or.ea8ă 7i 1ac 2ă e 4lode8e a4aren5a3 4o5i 9ă2i 2tructura inti.ă a .ateriei. Teatrul lui Ione2co nu e in/en5ia ar:itrară a unei alte lu.i3 ci 2ondarea 6n tra9icul 9enetic al lu.ii noa2tre3 care duce la re4re8entări de .ulte ori derutante 4rin 4arado alul lor. )4ectacolul .or5ii din R!/!&! *2" ! nu e o Belanie continuă 7i nici nu 2e 2al/ea8ă arti1icial 4rin ludic. Ni.ic nu 2e DaranBea8ăE 6n 4ie2ele lui Ione2co. Co.icul care 6n2o5e7te di24ari5ia lui ;eren9er I0ul3 cu toată 4o.4a re9ală 7i cu tot deri8oriul 9randiloc/en5ei3 e co.icul condi5iei noa2tre. A.edeu3 cel care 6n 1inal 2e 6nal5ă la cer 4urtat de cada/ru3 6n toiul lu4tei cu 9reutatea 4e care tre:uie 20o t-ra2că du4ă el 2e la2ă >i4noti8at de 24ectacolul 2telelor3 co.etelor 7i Căii Lactee3 iar odată ce07i ia 8:orul 6ncearcă un /a9 di2cur2 către o.enire. C>iar dacă tonul e aici =7i@ co.ic3 2itua5iile duc cu 9-ndul la /olutele 4oetice ale 4er2onaBelor 2>a?e24eariene =.u2tind de .ulte ori3 la r-ndul lor3 de co.ic@. Lolute 4oetice C acolo unde o interBec5ie ar re8ol/a .ai 2i.4lu 7i =du4ă o altă lo9ică@ .ai 1ire2c 2itua5ia din 2cenăN ,incolo de co.icul inerent 7i de reac5iile 4er2onaBelor Buc-nd .ai cur-nd 4e i.4licit3 Ione2co ne in/ită de 1a4t 2ă luă. 6n 2erio2 tot3 a:2olut tot ce 2e 6nt-.4lă 6n 2cenă. 'oe8ia lui C de o concrete5e care a.inte7te3 iară7i3 de )>a?e24eare C e 4oe8ia 4er4le ită5ii3 a contra2tului 7i 4arado ului3 i.4o2i:il de 4rin2 6n con2truc5ii con/en5ionale 7i 42i>olo9ii u8uale. 'oe8ia3 la Ione2co3 nu e 6n2ă nu.ai 4oe8ia care 2e na7te din re4lici 7i din care 2e na2c re4licile3 nu trăie7te doar la ni/elul cu/-ntului. )cena de/ine un 24a5iu 4oli/alent .ai /a2t3 6n care orice 4oate 1i re4re8entat C tăr-.ul .or5ilor3 trecutul3 incon7tientul3 /ă8du>ul3 co2.o2ul. 'er2onaBele3 la r-ndul lor3 2unt conta.inate de :o9ă5ia derutantă a .(

to4o2ului 7i 4reiau3 intr-nd 6n Bocul teatrului 6n teatru3 roluri .ulti4le. An V'$t'*!&! )"t2 '!'1 Iadeleine 7i 'oli5i2tul de/in 4er2onaBele care 4o4ulea8ă lu.ea lăuntrică a lui C>ou:ert3 6n2o5indu0l 6n călătoria 4rin 2ine 6n2u7i. Acolo3 2cena dă concrete5e a.intirilor3 a:i2urilor 7i a24ira5iilor lui C>ou:ert 7i3 6n acela7i ti.43 2u4ortă contra2tul cu 4re8en5a a.:i9uă a celorlalte 4er2onaBe. Co.unicarea inter.itentă 7i contra4unctică 6ntre 24a5ii di1erite e cu 4utin5ă 4rin 6nlocuirea 9eo.etriei 2tatice cu una dina.ică3 a2cult-nd de e i9en5ele ludicului0oniric. )cena3 6n V'$t'*!&! )"t2 '!'1 20a e 4andat >alucinant 7i 2u25ine 9reutatea cea .ai a4ă2ătoare a incon7tientului 7i i.4ondera:ilul 4ur. Inter/en5iile lui Ione2co nuan5ea8ă 7i co.4letea8ă re4lica3 dau at.o21era 7i .odulea8ă /ocile3 7i tot ele creea8ă 24ectacolul /i8ual. Antr0ade/ăr3 lectura 4ie2elor lui Ione2co cere o 1oarte :ună i.a9ina5ie /i8uală. 'u5ini 2unt dra.atur9ii care 2ă 1i de2cri2 cu at-ta acurate5e 7i at-t de 4la2tic ce /or 2ă /adă 6n 2cenă. In2olitul 2itua5iilor 7i re4licilor e du:lat de un in2olit /i8ual care nu e 4ur ilu2trati/3 ci 4reia un rol deci2i/ 6n con2truc5ia dra.atică. Re4lica3 la Ione2co3 ră.-ne de .ulte ori 2u24endată3 e 4re2ia e laconică. E i2tă3 ce0i dre4t3 un laconi2. al li.:ii 1rance8e3 iar la tran24unerea 6n ro.-nă3 4e >-rtie 2au 4e 2cenă3 4oate a4ărea tendin5a de0a co.4leta cu./a re4lica3 de0 a o 1ace D1irea2căE. (r3 2e 6nt-.4lă ca re4lica 2ă ră.-nă 6n aer toc.ai 1iindcă nero2titul 2e 24une =7i@ 4rin i.a9ine. ,i.en2iunile le icală 7i /i8uală nu 4ot 1i 2e4arate 6n Bocul lui Ione2co. ,acă3 6n J"$7(!+1 coa.a cu4rin2ă de 1lăcări care 2tră:ate 2cena e ilu2trati/ă3 dacă acela7i lucru 2e 6nt-.4lă cu i.a9inile 4roiectate 6n Că&ăt2 '' ,! &(*!" $!"&"&tă1 6n 2c>i.:3 6n <"6&2')1 totul de4inde critic de 2ucce2ul e1ectului o4tic al .eta.or1o8elor o:5inute cu 4i2tolul 7i cu arta terorii3 iar 6n U$'/": 3ă ă +'*6 '! concrete5ea 4er1ectă a ora7ului de /i23 creată din Bocuri de lu.ini3 2u25ine 6ntre9 actul I. Ace2ta e .oti/ul 4entru care indica5iile 4ri/ind decorul ocu4ă un loc at-t de .are 6n te tul 4ie2elor lui Ione2co3 1iind .ai a.4le dec-t inter/en5iile le9ate de Bocul actorilor. )4re deo2e:ire de ca8ul celor .ai .ul5i dra.atur9i3 teatrul lui Ione2co nu 2e na7te doar din cu0/-nt 7i 2itua5ie3 ci dintr0un 24ectacol i.a9i2tic .ai /a2t3 1ără de care inter4retarea 2au lectura nu de/in doar .ai 2ărace3 ci i.4o2i:ile. C>iar 6n 9ene8a teatrului lui Ione2co i.a9inile 2unt 4ri.ordiale. S$"(n!&!1 4oate cea .ai .eta1i8ică dintre 4ie2e3 20a nă2cut3 c-t 2e 4oate de concret3 din i.a9inea unor 2caune 2o2ind 4e 2cenă cu .are /ite8ă. An R'n2$! '' e do.inantă i.a9inea .eta.or1o8ei =Ione2co nota că3 4e 2tră8ile din ;ucure7ti3 i 20a 4ărut că /ede cu ade/ărat rinoceri@3 A*!)!( e do.inat3 6n actul al doilea3 de i.a9inea cada/rului care cre7te 7i3 6n 1inal3 de 24ectacolul co2.ic etc. (niricul3 un oniric 1ra4ant /i8ual3 o.ni4re8ent la Ione2co3 nu nu.ai 6n teatru3 ci 7i 6n .ărturiile din e2euri3 e una din c>eile e2en5iale 4entru inter4retarea 4ie2elor. Aici 1ire2cul nu 5ine de ordinea reali2.ului 42i>olo9ic =nu o:o2i. 20o re4etă.@3 ci de 1ire2cul oniric. An /i23 c>iar dacă reac5iile noa2tre de/in ine 4lica:ile 4entru noi3 cei din 2tare de /e9>e3 totul are 4er1ectă coeren5ă. On uni/er2 6ntre93 cu le9ile lui di1erite3 dar nu .ai 4u5in 2tricte C a7a cu. e o:li9atoriu ca 2o5ii Iartin 2ă nu 2e recunoa2că3 4ro1e2orul 2ă ucidă 4atru8eci de ele/e 4e 8i3 HacKue2 2ă ai:ă 4ărul /erde3 Ro:erta nouă de9ete la .-na 2t-n9ă3 in/ita5ii 2ă 1ie in/i8i:ili3 cada/rul 2ă crea2că 2au oa.enii 2ă 2e tran21or.e 6n rinoceri. Nu e un .)

ca4riciu al lui Ione2co3 ci datul ontolo9ic al acelui uni/er2. Iar 9olul care 2e4ară cele două lu.i3 24a5iul incontrola:il 7i /a9 al trecerii3 nu 2e 4oate traduce alt1el3 4e 2cenă3 2cena din uni/er2ul diurn3 dec-t 4rin tăcerea 2u:6n5ele2ului. Nero2titul3 la Ione2co3 nu e o 2olu5ie ad0>oc3 nu 5ine de literatură 2au de arta dra.atică3 ci 4ro/ine 9enetic din a4ro4ierea C 7i co.ică3 7i dureroa2ă C a două lu.i cu le9i di1erite. Ace2ta e .oti/ul ele.entar 4entru care 2e e 4ri.ă 6ntr0un li.:aB 2cenic cu o 9ra.atică di1erită. An ulti.ă in2tan5ă3 teatrul lui Ione2co e 6ncercarea lui de a 6n5ele9e i.a9ini care i0au a4ărut 6n /i23 de a 2onda li.itele lucidită5ii3 e 2cu1undarea con7tiin5ei 6n incon7tient 4entru a 4roduce3 cu o /italitate ludică năucitoare3 24ectacolul. )e 7tie că3 6n anii F8G3 Ione2co a 4ictat3 6n El/e5ia3 la )an?t #allen. 'ictura a 6n2e.nat o altă cale de a =2e@ DBucaE3 adică de a e 4ri.a tectonica incon7tientului. ( 4ictură 1ăcută cu .iBloace ele.entare3 co4ilăre7ti C dar Ione2co nu 7i0a re4ri.at niciodată ui.irile in1antile 7i ne/oia de BocN Ona dintre 9ua7e3 C( +ă 3ă ă +3â :'t1 crede. că 24une .ult de24re teatrul lui 7i3 intr-nd 6n Bocul ione2cian3 ar 4utea 1i inclu2ă 6ntre dida2caliile cele .ai 2u9e2ti/e. %irurile de oa.eni3 a4roa4e 6nlăn5ui5i3 dau la 4ri.a /edere i.4re2ia că 2e a1lă 6ntr0o 9oană u7or de8ordonată3 dar uni1or.ă. (a.enii lui Ione2co3 2c>i5a5i nai/3 2tră:at un 24a5iu cu 9eo.etrie a.:i9uă3 u7or cur:ată3 .odi1icată 4arcă de accelerarea /i8i:ilă a c-tor/a 4er2onaBe. )unte. tenta5i 2ă 24une.3 6n 4ri.ă in2tan5ă3 că 2en2ul de aler9are e clarJ de la drea4ta la 2t-n9a. La o 4ri/ire .ai atentă 6n2ă3 o:2er/ă. că ulti.ul 4er2onaB al 7irului de Bo2 4are 2ă aler9e 6n 2en2 contrar3 relati/i8-nd :ru2c 6ntrea9a dina.ică. ,etaliile3 oa.enii ace7tia co4ilăre2c re4re8enta5i3 de/in3 4e .ă2ură ce aten5ia noa2tră cre7te3 .ici lo/ituri de teatru 2ucce2i/eJ /ede. 6n r-ndul de 2u2 un 4er2onaB a4roa4e că8ut 4e 24ate3 6n r-ndul al doilea un o. care 4are 2ă .ear9ă 6n 4atru la:e3 .ai de4arte o:2er/ă. un 9ru4 de 4atru 4er2onaBe3 4rin2 6n linie drea4tă3 care ai 8ice că 5o4ăie 4e loc3 iar 6n 7irul 2curt3 i.ediat dede2u:t3 4er2onaBele 4ar 2ă urce 2au 2ă 2e tra9ă unele 4e altele cu .are 9reutate. A4oi3 ca4etele triun9>iulare 7i o/ale 2e 2ucced 6n rit.ul unui dan2 2traniu. E1ectul 9lo:al e o .i7care incertă care accentuea8ă3 nelini7titor3 2en8a5ia de căutare3 o căutare 6n care 2co4ul e de .ult 4ierdut3 tri.i5-nd 4arcă la P" "62&" 2 6'&2 a lui ;rue9>el. Totul e do.inat de o a24ira5ie /a9ă3 de8ordonată. #olul care 2e ca2că 6n col5ul din drea4ta e re2i.5it durero23 la 1el ca 1r-n9erea 7irurilor la .ar9ine. 'oate că aici e 4artea in1inită3 de nero2tit3 din di2cur2ul (ratorului. 'a9inile de .ai 2u2 nu 20au dorit nici e2eu3 nici anali8ă3 ci au a4ărut 24ontan3 din e 4erien5a traducerii lui Ione2co 6n ro.-ne7te3 din ciocnirea 4ie2elor lui cu 4o2i:ilită5ile e 4re2i/e ale unei li.:i 7i3 6n ulti.ă in2tan5ă3 cu li.itele cu/-ntului. Litalitatea unui te t dra.atic 2e .ă2oară3 la ur.a ur.ei3 4rin :o9ă5ia inter4retărilor alternati/e 4e care le in24iră3 1ie că e /or:a de 24ectacole3 1ie că e /or:a de traduceri. %i3 dacă e 4erien5a traducerii 6n2e7i 4oate 6n2e.na ce/a aici3 atunci e 4erien5a trăită de noi 6n traducerea lui Ione2co 4oate .ărturi2i de24re acea2tă /italitate. Iai 6nt-i3 a. ale2 2ă 2e.nă. 6.4reună toate traducerileP de7i 1ire7te 1iecare 4ie2ă a 1o2t tradu2ă 6ntr0o 4ri.ă 1or.ă doar de unul dintre noi3 a4oi ne0a. citit reci4roc traducerile 7i a. 1or.ulat o:2er/a5ii. '-nă aici3 ni.ic neo:i7nuit. Ceea ce a ur.at 6n2ă a 1ăcut ca 6ntr0ade/ăr 2ă nu .ai 4ute. 7ti ce anu.e dintr0o traducere a4ar5ine unuia 7i .*

ce altuia. A ur.at3 adică3 4entru 1iecare 4ie2ă 6n 4arte3 un 2oi de 24ectacol Bucat 6n doi3 6n care 1iecare re4lică era 6ntoar2ă 4e toate 1e5ele 4entru a0i 9ă2i 2en2urile 7i 2unetul. D)4ectacolulE ace2ta 20a nă2cut de alt1el a:2olut 24ontan3 1ără ca /reunul dintre noi 2ă0l 1i 4ro4u2. &a4t e2te că3 r-nd 4e r-nd actori 7i 24ectatori3 a. r-2 6n >o>ote 7i a. 1o2t 6n1iora5i de ceea ce de2co4erea. 4a2 cu 4a2. Nu 7ti. c-t de .are /a 1i 1o2t :ucuria lui Ione2co c-nd 7i0a 2cri2 4ie2ele. =Hudecind du4ă c>inul dra.atur9ului A.edeu3 care nu reu7e7te 2ă treacă de 4ri.ele re4lici ale 4ie2ei 4e care o 2crie3 na7terea lor tre:uie 2ă 1i 1o2t de .ulte ori 9rea.@ ;ucuria traducerii 6n2ă a 1o2t i.en2ă C direct 4ro4or5ională cu uni/er2ul /a2t de8/ăluit de teatrul 2ău. Nu ne ră.-ne3 a7adar3 dec-t 2ă 24eră. că :ucuria acea2ta /a 1i 6.4ărtă7ită de cititori 7i 24ectatori deo4otri/ă. Edi5ia de 1a5ă reune7te 6n un24re8ece /olu.e toată o4era dra.atică a lui Ione2co3 4ornind de la /olu.ul <%!ât ! $2*,&!t1 a4ărut la #alli.ard 6n 2eria 'leiade. An 4lu23 con5ine trei 4ie2e inediteJ L! %(*! 2n' '7(!1 L!+ $2nn"'+!4582(+F 7i ?"G'*'&'!n H2&6. 'entru U$'/": 3ă ă +'*6 '!1 a. ale23 6n locul /ariantei 4re2curtate din edi5ia 'leiade3 /arianta ori9inală. Re4arti8area 4ie2elor 6n /olu.e re24ectă 6n linii .ari cronolo9ia 2crierii lorP 4ie2ele 2curte au 1o2t inclu2e3 toate3 6ntr0un /olu. 2e4arat. Lucrul la acea2tă traducere ar 1i 1o2t i.4o2i:il 1ără 24riBinul 4er.anent al doa.nei Iarie0&rance Ione2co. ,i2cu5iile cu do.nia 2a de24re teatrul lui Ione2co3 2olu5iile 4e care ni le0a dat 4entru anu.ite re4lici3 e 4licarea nuan5ată a conte tului 7i a inten5iilor autorului au aButat .ult ca traducerea noa2tră 2ă 4rindă 1or.ă. An 4lu23 doa.na Iarie0 &rance Ione2co ne0a 4u2 la di24o8i5ie te tele 4ie2elor inedite. 'entru toate ace2tea 6i .ul5u.i. călduro2.

.+

C0NT1!EA2A C3EAL1
Antipiesă

.,

PERSONAJELE
O4NUL S4IT3 OA4NA S4IT3 O4NUL 4A!TIN OA4NA 4A!TIN 4A!53 .enaBeră C16ITANUL E 6O46IE!I

SCENA I
Int! '2 6( /%!4 !n/&!4!+$1 $( 32t2&'' !n/&!4!:t'. S!" ă !n/&!4!"+$ă. D2*n(& S*'t%1 !n/&!41 Bn 32t2&'(& &(' !n/&!4!+$1 Bn$ă&#"t $( ,",($' !n/&!4!:t'1 3(*!"4ă )'n ,'," +" !n/&!4!"+$ă :' $'t!:t! (n 4'" !n/&!4!+$ &ân/ă (n :!*'n!( !n/&!4!+$ Bn $" ! " )! (n 32$ !n/&!4!+$. P2" tă 2$%!&" ' !n/&!4!:t'1 *(+tă$'2" ă $ă (ntă !n/&!4!"+$ă. A&ăt( ' )! !&1 Bnt 5(n "&t 32t2&'( !n/&!4!+$1 D2"*n" S*'t%1 !n/&!42"'$ă1 $â ,!:t! $'2 ",' !n/&!4!:t'. ?2*!nt , !&(n/'t )! tă$! ! !n/&!4!"+$ă. I",t!+, !4!$! 6ătă' !n/&!4!:t' )! ,!n)(&ă !n/&!4!"+$ă. ,(AINA )IITHJ Oite că 20a 1ăcut ora nouă. A. .-ncat 2u4ă3 4e7te3 carto1i cu 2lănină3 2alată en9le8ea2că. Co4iii au :ăut a4ă en9le8ea2că. An 2eara a2ta a. .-ncat :ine. %i a2ta 1iindcă locui. la .ar9inea Londrei iar nu.ele no2tru e ).it>. C2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 D2*n(& S*'t% ,&!+$ă'!. ,(AINA )IITHJ Carto1ii 2unt 1oarte :uni cu 2lănină3 uleiul de 2alată nu era r-nced. Oleiul de la :ăcanul din col5 e de calitate .ult .ai :ună dec-t uleiul de la :ăcanul de /i8a/i3 :a e .ai :un c>iar 7i dec-t uleiul de la :ăcanul din ca4ul 2tră8ii. ,ar nu /reau 2ă 24un că uleiul lor ar 1i 4ro2t.
.-

C2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 D2*n(& S*'t% ,&!+$ă'!. ,(AINA )IITHJ %i totu7i3 uleiul :ăcanului din col5 ră.-ne cel .ai :un+ C2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 D2*n(& S*'t% ,&!+$ă'!. ,(AINA )IITHJ ,e data a2ta Iar< a 1iert :ine carto1ii. Olti.a dată nu i0a 1iert de2tul. Iie nu0.i 4lac dec-t :ine 1ier5i. C2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 D2*n(& S*'t% ,&!+$ă'!. ,(AINA )IITHJ 'e7tele era 4roa24ăt. I0a. lin2 4e :u8e. A. luat de două ori. ;a nu3 de trei ori. ,e0a2ta .ă tot duc la clo2et. %i tu ai luat de trei ori. A treia oară 6n2ă tu ai luat .ai 4u5in dec-t 4ri.ele două da5i3 6n ti.4 ce eu a. luat .ult .ai .ult. An 2eara a2ta a. .-ncat .ai .ult dec-t tine. Cu. 65i e 4liciM ,e o:icei3 tu e7ti cel care .ăn-ncă .ai .ult. Nu 4o1ta de .-ncare 65i li42e7te 5ie. C2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 D2*n(& S*'t% ,&!+$ă'!. ,(AINA )IITHJ %i totu7i3 2u4a era 4oate un 4ic 4rea 2ărată. A/ea .ai .ultă 2are ca tine. HaN >aN >aN %i 6n 4lu2 a/ea 4rea .ult 4ra8 7i 4rea 4u5ină cea4ă. A.i 4are rău că nu i0a. 2u9erat lui Iar< 2ă 4ună 7i0un 4ic de ana2on. ,ata /iitoare 7tiu ce0a. de 1ăcut. C2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 D2*n(& S*'t% ,&!+$ă'!. ,(AINA )IITHJ ;ăie5elul no2tru ar 1i /rut 2ă :ea :ere3 o 2ă0i 4lacă 2ă tra9ă la .ă2ea3 cu tine 2ea.ănă. L0ai /ă8ut cu. 2tătea cu oc>ii li4i5i de 2ticlăM ,ar eu i0a. turnat 6n 4a>ar a4ă din cană. Ai era 2ete 7i a :ăut. Helen 2ea.ănă cu .ineJ e :ună 9o24odină3 econoa.ă3 c-ntă la 4ian. Nu cere niciodată :ere en9le8ea2că. E la 1el ca 1eti5a noa2tră cea .ică3 ea :ea nu.ai la4te 7i nu .ăn-ncă dec-t terci. )e /ede că n0are dec-t doi ani. ( c>ea.ă 'e99<. Tarta cu 9utui 7i 1a2ole a 1o2t
$/

delicioa2ă. La de2ert ar 1i .er23 4oate3 un 4ă>ărel de /in de ;our9o9ne au2tralian3 dar n0a. 4u2 /inul 4e .a2ă ca 2ă nu dau co4iilor un e e.4lu rău de lăco.ie. Tre:uie 6n/ă5a5i 2ă 1ie 2o:ri 7i cu.4ăta5i 6n /ia5ă. C2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 D2*n(& S*'t% ,&!+$ă'!. ,(AINA )IITHJ Ir2. 'ar?er cunoa7te un :ăcan :ul9arP 6l c>ea.ă 'o4o7e/ Ro2en1eld 7i a 2o2it de cur-nd de la Con2tantino4ol. E .are 24eciali2t 6n iaurt. A a:2ol/it 7coala de iaur9erie de la Adriano4ol. I-ine .ă duc 2ă cu.4ăr de la el o 2trac>ină .are cu iaurt :ul9ăre2c 1olcloric. Nu 4rea 9ă2e7ti aici3 la .ar9inea Londrei3 lucruri de0a2tea. C2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 D2*n(& S*'t% ,&!+$ă'!. ,(AINA )IITHJ Iaurtul e ideal 4entru 2to.ac3 rinic>i3 a4endicită 7i a4oteo8ă. Ii0a 24u20o doctorul Iac?en8ie0Sin93 care 6i 6n9riBe7te 4e co4iii /ecinilor no7tri3 1a.ilia Ho>n2. E un .edic :un. 'o5i 2ă ai 6ncredere 6n el. Nu reco.andă dec-t .edica.entele 4e care le0a 6ncercat 4e 4ielea lui. Anainte 2ă0l o4ere8e 4e 'ar?er3 20a o4erat el 6n2u7i de 1icat3 cu toate că nu era deloc :olna/. ,(INOL )IITHJ Cu. 2e 1ace atunci că doctorul a 2că4at 7i 'ar?er a .uritM ,(AINA )IITHJ 'entru că o4era5ia a reu7it la doctor 7i n0a reu7it la 'ar?er. ,(INOL )IITHJ Atunci Iac?en8ie nu0i doctor :un. (4era5ia ar 1i tre:uit 2ă reu7ea2că la a.-ndoi3 2au a.-ndoi ar 1i tre:uit 2ă 2e cure5e. ,(AINA )IITHJ ,e ceM ,(INOL )IITHJ On doctor con7tiincio2 tre:uie 2ă .oară o dată cu :olna/ul3 dacă nu 2e 4ot /indeca 6.4reună. On co.andant de na/ă 4iere o dată cu /a4orul3 6n9>i5it de /aluri. Nu0i 2u4ra/ie5uie7te. ,(AINA )IITHJ Nu 4o5i 2ă co.4ari un :olna/ cu un /a4or. ,(INOL )IITHJ ,e ce nuM La4orul are 7i el :olile luiP oricu.3 doctorul tău e 2ănăto2 ca un /a4orP un .oti/ 6n 4lu2 4entru care tre:uia 2ă 4iară 6n acela7i ti.4 cu :olna/ul3 la 1el ca doctorul 7i /a4orul lui.
$.

,(AINA )IITHJ A>N La a2ta nu .0a. 9-ndit+ 'oate că ai dre4tate+ 7i atunci care0i conclu8iaM ,(INOL )IITHJ To5i doctorii 2unt ni7te 7arlatani. %i :olna/ii la 1el3 cu to5ii. An An9lia3 nu.ai .arina e cin2tită. ,(AINA )IITHJ ,ar nu 7i .arinarii. ,(INOL )IITHJ ;ine6n5ele2. ;P"(4ă.0 ,(INOL )IITH ;3ă ă +ă +! )!+," tă )! 4'" 0A Nu 4rice4 un lucru. ,e ce 6n 8iar3 la ru:rica de 2tare ci/ilă3 2e trece 6ntotdeauna /-r2ta 4er2oanelor decedate 7i niciodată /-r2ta nou0nă2cu5ilorM E a:2urd. ,(AINA )IITHJ Nu .0a. 6ntre:at niciodatăN A&t *2*!nt )! tă$! !. P!n)(&" 6"t! )! :",t! 2 '. <ă$! !. P!n)(&" 6"t! )! t !' 2 '. <ă$! !. P!n)(&" n( 6"t! )!&2$. ,(INOL )IITH ;$(3(n)"t *"' )!," t! Bn 4'" (& &('0A Ia te uită3 2crie c0a .urit ;o::< Tat2on. ,(AINA )IITHJ ,oa.ne3 2ăracul3 c-nd a .uritM ,(INOL )IITHJ Ce te .iri a7aM ,oar 7tiai. A .urit acu. doi ani. A. 1o2t la 6n.or.-ntarea lui acu. un an 7i Bu.ătate3 tu nu05i aduci a.inteM ,(AINA )IITHJ )i9ur că0.i aduc a.inte. Ii0a. a.intit i.ediat3 dar nu 6n5ele9 de ce0ai 1o2t tu a7a 2ur4rin2 c0ai /ă8ut a2ta 6n 8iar. ,(INOL )IITHJ Nu 2crie 6n 8iar. Au trecut deBa trei ani de c-nd a. /or:it de24re dece2ul lui. Ii0a. a.intit 4rin a2ocia5ie de ideiN ,(AINA )IITHJ 'ăcatN Era a7a :ine con2er/at. ,(INOL )IITHJ Era cel .ai 1ru.o2 cada/ru din Iarea ;ritanieN Nu0 7i arăta deloc /-r2ta. )ăracul ;o::<3 .uri2e de 4atru ani 7i tot .ai era cald. On ade/ărat cada/ru /iu. %i ce /e2el eraN ,(AINA )IITHJ )ăraca ;o::<. ,(INOL )IITHJ Lrei 2ă 8ici 2ăracul ;o::<. ,(AINA )IITHJ Nu3 eu .ă 9-ndea. la 2o5ia lui. ( c>e.a ;o::<3 la 1el ca 4e el3 ;o::< Tat2on. &iindcă a/eau acela7i nu.e3 nici nu0i 4uteai deo2e:i c-nd 6i /edeai 6.4reună. A:ia du4ă .oartea lui 20a 4utut a1la cu ade/ărat care0i unul 7i care0i altul. ,ar 4-nă 7i0n 8iua de a8i .ai 2unt unii care o con1undă cu .ortul 7i0i 4re8intă condolean5e.
$$

Tu o cuno7tiM ,(INOL )IITHJ N0a. /ă8ut0o dec-t o 2in9ură dată3 din 6nt-.4lare3 la 6n.or.-ntarea lui ;o::<. ,(AINA )IITHJ Eu n0a. /ă8ut0o niciodată. E 1ru.oa2ăM ,(INOL )IITHJ Are tră2ături re9ulate 7i totu7i nu 2e 4oate 24une că0i 1ru.oa2ă. E 4rea 6naltă 7i 4rea /oinică. Tră2ăturile ei nu 2unt re9ulate3 7i totu7i 2e 4oate 24une că e 1oarte 1ru.oa2ă. E ca. 4ir4irie 7i ca. 2lă:u5ă. E 4ro1e2oară de canto. P!n)(&" 6"t! )! $'n$' 2 '. <ă$! ! , !&(n/'tă. ,(AINA )IITHJ %i c-nd au ei de 9-nd 2ă 2e că2ătorea2căM ,(INOL )IITHJ La 4ri.ă/ară3 cel t-r8iu. doa.na )ITTHJ Ar tre:ui 2ă .er9e. la cununia lor. ,(INOL )IITHJ Tre:uie 2ă le 1ace. un cadou de nuntă. Iă 6ntre: ce. ,(AINA )IITHJ %i dacă le0a. dărui una din cele 7a4te tă/i de ar9int 4e care le0a. 4ri.it cadou la nunta noa2tră 7i care nu ne0au 1olo2it niciodată la ni.icM ?2*!nt +$( t )! tă$! !. P!n)(&" 6"t! )! )2(ă 2 '. ,(AINA )IITHJ E tri2t 4entru ea c0a ră.a2 /ădu/ă a7a t-nără. ,(INOL )IITHJ Noroc că n0au a/ut co4ii. ,(AINA )IITHJ A2ta le0ar .ai 1i li42itN Co4iiN Ce 20ar 1i 1ăcut 2ăraca 1e.eie cu eiN ,(INOL )IITHJ E 6ncă t-nără. )e 4oate recă2ători3 6i 2tă a7a :ine 6n doliuN ,(AINA )IITHJ %i de co4ii cine o 2ă ai:ă 9riBăM ,oar 7tii că au un :ăiat 7i o 1ată. Cu. 6i c>ea.ăM ,(INOL )IITHJ ;o::< 7i ;o::<3 la 1el ca 4e 4ărin5i. Onc>iul lui ;o::< Tat2on3 :ătr-nul ;o::< Tat2on3 e :o9at 7i 6l iu:e7te 4e :ăiat. )0ar 4utea ocu4a de educa5ia lui ;o::<. ,(AINA )IITHJ A7a ar 1i nor.al. %i .ătu7a lui ;o::< Tat2on3 :ătr-na ;o::< Tat2on3 20ar 4utea ocu4a3 la r-ndul ei3 de educa5ia lui ;o::< Tat2on3 1iica lui ;o::< Tat2on. An 1elul ă2ta3 ;o::<3 .a.a
$'

lui ;o::< Tat2on3 20ar 4utea recă2ători. Are 4e cine/a 6n /edereM ,(INOL )IITHJ ,a3 4e un /ăr de0al lui ;o::< Tat2on. ,(AINA )IITHJ CareM ;o::< Tat2onM ,(INOL )IITHJ Tu de24re care ;o::< Tat2on /or:e7tiM ,(AINA )IITHJ ;o::< Tat2on3 1iul :ătr-nului ;o::< Tat2on3 celălalt unc>i al lui ;o::< Tat2on3 .ortul. ,(INOL )IITHJ A>3 nu3 nu de el e /or:a+ ,e altul. ,e ;o::< Tat2on3 1iul :ătr-nei ;o::< Tat2on3 .ătu7a lui ;o::< Tat2on3 .ortul. ,(AINA )IITHJ Lor:e7ti cu./a de ;o::< Tat2on co.i20/oiaBorulM ,(INOL )IITHJ To5i ;o::< Tat2onii 2unt co.i20/oiaBori. ,(AINA )IITHJ Ce .e2erie 9reaN %i totu7i ie2 :ani 1ru.o7i de0aici. ,(INOL )IITHJ ,a3 c-nd nu e concuren5ă. ,(AINA )IITHJ %i c-nd nu0i concuren5ăM ,(INOL )IITHJ Iar5ea3 Boia 7i .ar5ea. ,(AINA )IITHJ (>oN trei 8ile 4e 2ă4tă.-năM %i ce 1ace ;o::< Tat2on atunciM ,(INOL )IITHJ )e odi>ne7te3 doar.e. ,(AINA )IITHJ 'ăi de ce nu lucrea8ă 6n a2tea trei 8ile3 dacă tot nu0i concuren5ăM ,(INOL )IITHJ ,e unde /rei 2ă le 7tiu eu 4e toateM Nu 4ot 2ă ră24und la toate 6ntre:ările tale idioateN ,(AINA )IITH ;23!n+"tă0A )4ui a2ta ca 2ă .ă Bi9ne7tiM ,(INOL )IITH ;4â*6'n) &" /0A %tii :ine că nu. ,(AINA )IITHJ To5i :ăr:a5ii 2unt la 1elN )ta5i toată 8iua cu 5i9ara 6n 9ură 2au /ă da5i cu 4udră 7i cu ruB 4e :u8e de cinci8eci de ori 4e 8i3 a2ta dacă nu :e5i 6n ne7tireN ,(INOL )IITHJ ,ar ce0ai 8ice tu dacă i0ai /edea 4e :ăr:a5i 1ăc-nd la 1el ca 1e.eile3 1u.-nd toată 8iua3 d-ndu02e cu 4udră 7i cu ruB 4e :u8e3 7i :-nd U>i2?<M ,(AINA )IITHJ 'e .ine a2ta .ă la2ă receN ,ar dacă o 24ui ca 2ă .ă 2co5i din 2ărite3 2ă 7tii că+ nu0.i 4lac deloc 9lu.ele0a2tea3 7tii 1oarte :ineN ;A (n$ă $'2 ",'' $ât $2&2 :'5:' " "tă )'n#''. S! ')'$ă.01 ,(INOL )IITH ;+! ')'$ă &" ân)(& +ă(1 +! Bn) !",tă +, ! +2#'" &('C
1

An 24ectacolul 4u2 6n 2cenă de Nicola2 ;ataille3 doa.na ).it> nu r-nBea3 nu a8/-rlea ciora4ii 4rea de4arte. ;n.".0. $(

$( t"n) !#!0A A>3 4ui7orul .eu 1ri4t3 de ce 2co5i tu 1lăcări 4e năriN %tii :ine c0o 24un 6n 9lu.ăN =( $(, 'n)! )! t"&'! :' 2 B*6 ă#':!"4ă.0 Ce 4erec>e ridicolă de :ătr-ni 6ndră9o2ti5i 2unte. 7i noiN Hai 2ă 2tin9e. lu.ina 7i 2ă 1ace. naniN

SCENA II
A$!'":' :' ?ARJ IARV ;'nt ân)0A Eu 2unt .enaBera. A. 4etrecut o du4ă0a.ia8ă 1oarte 4lăcută. A. 1o2t la cine.a cu un :ăr:at 7i a. /ă8ut un 1il. cu 1e.ei. ,e la cine.a ne0a. du2 2ă :e. rac>iu 7i la4te3 4e ur.ă a. citit 8iarul. ,(AINA )IITHJ )4er că ai 4etrecut o du4ă0a.ia8ă 1oarte 4lăcută3 te0 ai du2 la cine.a cu un :ăr:at 7i ai :ăut rac>iu 7i la4te. ,(INOL )IITHJ %i 8iarulN IARVJ ,oa.na 7i do.nul Iartin3 in/ita5ii du.nea/oa2tră3 2unt la u7ă. Iă a7te4tau. N0au 6ndră8nit 2ă intre 2in9uri. A2tă02eară tre:uiau 2ă cine8e cu du.nea/oa2tră. ,(AINA )IITHJ A>3 da. Ai a7te4ta.. Ne era 1oa.e. C-nd a. /ă8ut că nu .ai /in3 era c-t 4e ce 2ă .-ncă. 1ără ei. N0a. 4u2 ni.ic 6n 9ură toată 8iua. N0ar 1i tre:uit 2ă 4leciN IARVJ ,u.nea/oa2tră .i0a5i dat /oie. ,(INOL )IITHJ N0a. 1ăcut0o 6nadin2N IARV ;'46($n!:t! Bn â+. A,2' ,&ân/!. Kâ*6!:t!0A Ii0a. cu.4ărat o oală de noa4te. ,(AINA )IITHJ ,ra9ă Iar<3 de2c>ide u7a3 te ro93 7i 4o1te7te0i 4e do.nul 7i doa.na Iartin. Noi ne 6.:răcă. i.ediat. D2"*n" :' D2*n(& S*'t% '!+ , 'n ) !",t". ?" - )!+$%')! (:" )'n +tân/"1 , 'n $" ! 'nt ă D2*n(& :' D2"*n" ?" t'n.

$)

SCENA III
?ARJ1 SOLII ?AR<IN IARVJ La ora a2ta 2e /ineN Nu0i 4olitico2 2ă0nt-r8ii. Tre:uie 2ă /ii la ti.4. A5i 4rice4utM Acu.3 că tot a5i /enit3 lua5i loc 7i a7te4ta5i. ;I!+!.0

SCENA IV
A$!'":'1 $( !G$!,#'" &(' ?ARJ D2"*n" :' D2*n(& ?" t'n +! ":"4ă (n(& Bn 3"#" $!&('&"&t1 3ă ă +ă5:' 82 6!"+$ă. M:' 4â*6!+$ t'*'). ,(INOL IARTIN ;)'"&2/(& $" ! ( *!"4ă t !6('! 2+t't $( 2 82$! tă ă/ăn"tă1 *2n2t2nă1 ,(#'n $ânt"t1 3ă ă n'$'2 n("n#ă20A Iă 2cu8a5i3 doa.nă3 dar a. i.4re2ia3 dacă nu .ă0n7el3 că /0a. .ai 6nt-lnit unde/a. ,(AINA IARTINJ %i .ie3 do.nule3 .i 2e 4are că /0a. .ai 6nt-lnit unde/a. ,(INOL IARTINJ Nu /0a. 8ărit cu./a din 6nt-.4lare3 doa.nă3 la Ianc>e2terM ,(AINA IARTINJ Tot ce 2e 4oate. Eu 2unt din Ianc>e2terN ,ar nu0 .i aduc 4rea :ine a.inte3 do.nule3 n0a7 4utea 24une dacă /0a. 8ărit 2au nu. ,(INOL IARTINJ ,u.ne8eule3 ce ciudatN %i eu 2unt tot din Ianc>e2ter3 doa.năN ,(AINA IARTINJ Ce ciudatN ,(INOL IARTINJ Ce ciudatN+ Nu.ai că eu3 doa.nă3 a. 4lecat din Ianc>e2ter acu. /reo cinci 2ă4tă.-ni.*
"

An 24ectacolul 4u2 6n 2cenă de Nicola2 ;ataille3 ace2t dialo9 a 1o2t ro2tit 7i Bucat 4e un ton 7i 6ntr0un 2til 2incer tra9ice. ;n.".0. * An 24ectacol3 6n loc de Dacu. /reo cinci 2ă4tă.-niE ;M& - " $'n7 +!*"'n!+1 !n8' 2n0 20a ro2tit Dacu. cinci 2ă4tă.-ni3 6n :alonE ;M& - " $'n7 +!*"'n!+1 !n 6"&&2n0. ;n.".0. $*

,(AINA IARTINJ Ce ciudatN ce coinciden5ă :i8arăN %i eu3 do.nule3 a. 4lecat din Ianc>e2ter tot acu. /reo cinci 2ă4tă.-ni. ,(INOL IARTINJ A. luat trenul de la Bu.ătate du4ă o4t di.inea5a3 care aBun9e la Londra la un 21ert 6nainte de cinci3 doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce ciudatN ce :i8arN 7i ce coinciden5ăN %i eu3 do.nule3 a. luat acela7i trenN ,(INOL IARTINJ ,u.ne8eule3 ce ciudatN atunci 4oate că /0a. /ă8ut 6n tren3 doa.năM ,(AINA IARTINJ Tot ce 2e 4oate3 nu0i e clu23 e 4lau8i:il 7i3 la ur.a ur.ei3 de ce nuN+ ,ar nu0.i aduc deloc a.inte3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ A. călătorit cu cla2a a doua3 doa.nă. An An9lia nu e i2tă cla2a a doua3 dar eu călătore2c totu7i cu cla2a a doua. ,(AINA IARTINJ Ce :i8ar3 ce ciudat 7i ce coinciden5ăN 7i eu3 do.nule3 a. călătorit tot cu cla2a a douaN ,(INOL IARTINJ Ce ciudatN 'oate că totu7i ne0a. 6nt-lnit la cla2a a doua3 2ti.ată doa.nă. ,(AINA IARTINJ Tot ce 2e 4oate3 nu0i deloc e clu2. ,ar nu0.i a.inte2c 4rea :ine3 2ti.ate do.nN ,(INOL IARTINJ Locul .eu era 6n /a9onul o4t3 co.4arti.entul 7a2e3 doa.năN ,(AINA IARTINJ Ce ciudatN 7i locul .eu era tot 6n /a9onul o4t3 co.4arti.entul 7a2e3 2ti.ate do.nN ,(INOL IARTINJ Ce ciudat 7i ce coinciden5ă :i8arăN 'oate că ne0a. 6nt-lnit 6n co.4arti.entul 7a2e3 2ti.ată doa.năM ,(AINA IARTINJ Tot ce 2e 4oate3 la ur.a ur.eiN ,ar nu0.i aduc a.inte3 2ti.ate do.nN ,(INOL IARTINJ La dre4t /or:ind3 2ti.ată doa.nă3 nici eu nu0.i aduc a.inte3 dar e 4o2i:il 2ă ne 1i /ă8ut acolo 7i3 dacă .ă 9-nde2c :ine3 .i 2e 4are c>iar 1oarte 4o2i:ilN ,(AINA IARTINJ (>N 6ntr0ade/ăr3 de2i9ur3 6ntr0ade/ăr3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Ce ciudatN+ A. a/ut locul trei3 l-n9ă 1erea2tră3 2ti.ată doa.nă. ,(AINA IARTINJ (>3 ,u.ne8eule3 ce ciudat 7i ce :i8ar3 eu a. a/ut locul 7a2e3 l-n9ă 1erea2tră3 6n 1a5a du.nea/oa2tră3 2ti.ate do.n. ,(INOL IARTINJ (>3 ,u.ne8eule3 ce ciudat 7i ce coinciden5ăN+ 'rin ur.are a. 2tat /i8a/i3 2ti.ată doa.năN Acolo tre:uie 2ă ne 1i
$+

/ă8utN ,(AINA IARTINJ Ce ciudatN E 4o2i:il3 dar nu0.i aduc a.inte3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ La dre4t /or:ind3 2ti.ată doa.nă3 nici eu nu0.i aduc a.inte. %i totu7i3 e 1oarte 4o2i:il 2ă ne 1i /ă8ut cu oca8ia a2ta. ,(AINA IARTINJ E ade/ărat3 dar nu 2unt deloc 2i9ură3 do.nule. ,(INOL IARTINJ )ti.ată doa.nă3 nu cu./a du.nea/oa2tră era5i doa.na care .0a ru9at 2ă0i 4un /ali8a 6n 4la2a de :a9aBe3 .i0a .ul5u.it a4oi 7i .i0a dat /oie 2ă0.i a4rind o 5i9arăM ,(AINA IARTINJ ;a da3 eu tre:uie 2ă 1i 1o2t3 do.nuleN Ce ciudat3 ce ciudat 7i ce coinciden5ăN ,(INOL IARTINJ Ce ciudat3 ce :i8ar3 ce coinciden5ăN Atunci3 4oate că ne0a. cuno2cut 6n acel .o.ent3 doa.năM ,(AINA IARTINJ Ce ciudat 7i ce coinciden5ăN Tot ce 2e 4oate3 2ti.ate do.n. %i totu7i3 nu cred că0.i a.inte2c. ,(INOL IARTINJ Nici eu3 doa.nă. ?2*!nt )! tă$! !. P!n)(&" 6"t! 25&. ,(INOL IARTINJ ,e c-nd a. 2o2it la Londra3 locuie2c 4e 2trada ;ro.1ield3 2ti.ată doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce ciudat3 ce :i8arN %i eu3 de c-nd a. 2o2it la Londra3 tot 4e 2trada ;ro.1ield locuie2c3 2ti.ate do.n. ,(INOL IARTINJ Ce ciudat3 dar atunci3 dar atunci ne0a. 6nt-lnit 4e 2trada ;ro.1ield3 2ti.ată doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce ciudatP ce :i8arN tot ce 2e 4oate3 la ur.a ur.eiN dar nu0.i aduc a.inte3 2ti.ate do.n. ,(INOL IARTINJ Eu locuie2c la nu.ărul 1!3 2ti.ată doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce ciudat3 7i eu tot la nu.ărul 1! locuie2c3 2ti.ate do.n. ,(INOL IARTINJ ,ar atunci3 dar atunci3 dar atunci3 dar atunci3 dar atunci3 4oate ne0a. /ă8ut 6n ca2a a2ta3 2ti.ată doa.năM ,(AINA IARTINJ Tot ce 2e 4oate3 dar nu0.i aduc a.inte3 2ti.ate do.n. ,(INOL IARTINJ A4arta.entul .eu 2e a1lă la etaBul cinci3 e nu.ărul o4t3 2ti.ată doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce ciudat3 ,u.ne8eule3 ce :i8arN 7i ce coinciden5ăN %i eu locuie2c tot la etaBul cinci3 a4arta.entul o4t3
$,

2ti.ate do.nN ,(INOL IARTIN ;$ă4ân) ,! /ân)( 'A Ce ciudat3 ce ciudat3 ce ciudat 7i ce coinciden5ăN %ti5i3 6n dor.itor a. un 4at. 'atul e aco4erit cu o 4la4u.ă /erde. Ca.era a2ta cu 4atul 7i 4la4u.a /erde 2e a1lă la ca4ătul coridorului3 6ntre clo2et 7i :i:liotecă3 2ti.ată doa.năN ,(AINA IARTINJ Ce coinciden5ă3 a>3 ,u.ne8eule3 ce coinciden5ăN %i dor.itorul .eu are tot un 4at cu 4la4u.ă /erde 7i 2e a1lă la ca4ătul coridorului3 6ntre clo2et3 2ti.ate do.n3 7i :i:liotecăN ,(INOL IARTINJ Ce ciudat3 :i8ar3 2traniuN Atunci3 doa.nă3 locui. 6n aceea7i ca.eră 7i dor.i. 6n acela7i 4at3 2ti.ată doa.nă. 'oate că acolo ne0a. 6nt-lnitN ,(AINA IARTINJ Ce ciudat 7i ce coinciden5ăN Tot ce 2e 4oate3 acolo ne0o. 1i 6nt-lnit3 7i 4oate c>iar noa4tea trecută. ,ar nu0.i aduc a.inte3 2ti.ate do.nN ,(INOL IARTINJ Eu a. o 1eti5ă3 1eti5a .ea locuie7te cu .ine3 2ti.ată doa.nă. Are doi ani3 e :londă3 are un oc>i al: 7i un oc>i ro7u3 e tare 1ru.u7ică 7i o c>ea.ă Alice3 2ti.ată doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce coinciden5ă :i8arăN 7i eu a. o 1eti5ă3 are doi ani3 un oc>i al: 7i un oc>i ro7u3 e tare 1ru.u7ică 7i o c>ea.ă tot Alice3 2ti.ate do.nN ,(INOL IARTIN ;"$!!":' 82$! tă ă/ăn"tă1 *2n2t2năA Ce ciudat 7i ce coinciden5ăN 7i ce :i8arN 4oate că0i aceea7i3 2ti.ată doa.năN ,(AINA IARTINJ Ce ciudatN tot ce 2e 4oate3 2ti.ate do.n. ?2*!nt , !&(n/'t )! tă$! !9 P!n)(&" 6"t! )! )2(ă4!$' :' n2(ă )! 2 '. ,(INOL IARTIN ;)(,ă $! " $(/!t"t Bn)!&(n/1 +! ')'$ă Bn$!t :'1 3ă ă +ă +! / ă6!"+$ă1 +! Bn) !",tă +, ! D2"*n" ?" t'n1 $" !1 +( , 'n+ă )! "! (& +2&!*n "& D2*n(&(' ?" t'n1 +! ')'$ă1 &" ân)(& !'1 32" t! Bn$!tC D2*n(& ?" t'n1 $( "$!!":' 82$! tă ă/ăn"tă1 *2n2t2nă1 8"/ $ântăt2" !0A Atunci3 2ti.ată doa.nă3 cred că nu .ai 6nca4e nicio 6ndoială3 ne0a. .ai /ă8ut3 iar du.nea/oa2tră 2unte5i c>iar 2o5ia .ea+ Eli8a:et>3 te0a. re9ă2itN D2"*n" ?" t'n +! ", 2,'! )! D2*n(& ?" t'n 3ă ă +ă +! / ă6!"+$ă.
$-

S! B*6 ă#':!"4ă 3ă ă 8 !2 !G, !+'!. P!n)(&" 6"t! 2 )"tă1 32" t! t" !. Năt"'" ,!n)(&!' t !6('! +ă 3'! "tât )! ,(t! n'$ă Bn$ât +ă5' 3"$ă ,! +,!$t"t2 ' +ă t !+" ă. S2#'' ?" t'n n52 "(). ,(AINA IARTINJ ,onald3 tu e7ti3 )" &'n/= S! ":"4ă Bn "$!&":' 32t2&'(1 B*6 ă#':"#'1 :' ")2 *. P!n)(&" *"' 6"t! )! $ât!8" 2 '. ?" - 'nt ă Bn +$!nă Bn$!t1 ,! 8â 3( '1 )($! )!/!t(& &" 6(4! :' +! ") !+!"4ă ,(6&'$(&('.

SCENA V
A$!'":' :' ?ARJ IARVJ Acu. Eli8a:et> 7i ,onald 2unt 4rea 1erici5i ca 2ă .ă 4oată au8i. 'ot deci 2ă /ă de8/ălui un 2ecret. Eli8a:et> nu0i Eli8a:et>3 ,onald nu0i ,onald. Iată do/adaJ co4ilul de24re care /or:e7te ,onald nu e2te 1iica Eli8a:et>ei3 nu0i aceea7i 4er2oană. &eti5a lui ,onald are un oc>i al: 7i unul ro7u3 la 1el ca 1eti5a Eli8a:et>ei. Nu.ai că3 6n ti.4 ce co4ilul lui ,onald are oc>iul al: 6n drea4ta 7i oc>iul ro7u 6n 2t-n9a3 co4ilul Eli8a:et>ei are oc>iul ro7u 6n drea4ta 7i oc>iul al: 6n 2t-n9aN ,eci tot e7a1odaBul de ar9u.ente al lui ,onald 2e 4ră:u7e7te ciocnindu02e de ace2t ulti. o:2tacol care 24ul:eră 6ntrea9a teorie. An ciuda coinciden5elor e traordinare ce 4ar 4ro:e ire1uta:ile3 ,onald 7i Eli8a:et>3 ne1iind 4ărin5ii aceluia7i co4il3 nu 2unt ,onald 7i Eli8a:et>. ,e9ea:a crede el că e ,onald3 de9ea:a 2e crede ea Eli8a:et>. ,e9ea:a crede el că ea e Eli8a:et>. ,e9ea:a crede ea că el e ,onald. )e 6n7eală a.arnic. ,ar cine e ade/ăratul ,onaldM Cine0i ade/ărata Eli8a:et>M %i cine are intere2ul 2ă 4er4etue8e acea2tă con1u8ieM Ha:ar n0a.. Iai :ine nu 6ncercă. 2ă a1lă.. )ă lă2ă. lucrurile a7a cu. 2unt. ;O"$! $â#'8" ,":' +, ! (:ă1 ",2' !8'n! :' +! ") !+!"4ă ,(6&'$(&('.0 Nu.ele .eu ade/ărat e )>erloc? Hol.e2. ;I!+!.0

'/

SCENA VI
A$!'":'1 $( !G$!,#'" &(' ?ARJ P!n)(&" 6"t! $ât 8 !" !". D(,ă *(&tă 8 !*!1 D2"*n" :' D2*n(& ?" t'n +! )!+, 'n) )'n B*6 ă#':" ! :' B:' !'"( &2$( '&! )! &" Bn$!,(t. ,(INOL IARTINJ Hai 2ă uită.3 )" &'n/1 tot ce nu 20a0nt-.4lat 6ntre noi 7i3 acu. că ne0a. re9ă2it3 2ă0ncercă. 2ă nu ne .ai 4ierde. 7i 2ă trăi. la 1el ca 4-n0acu.. ,(AINA IARTINJ Ve23 )" &'n/.

SCENA VII
A$!'":' :' SOLII S?I<P D2"*n" :' D2*n(& S*'t% 'nt ă , 'n ) !",t"C n'$'2 +$%'*6" ! Bn B*6 ă$ă*'nt!. ,(AINA )IITHJ ;ună 2eara3 dra9i 4rieteniN ierta5i0ne că /0a. 1ăcut 20a7te4ta5i at-ta. Ne0a. 9-ndit că tre:uie 2ă /ă acordă. onorurile la care a/e5i tot dre4tul 7i3 i.ediat ce0a. a1lat că :ine/oi5i 2ă ne 1ace5i 4lăcerea de0a /eni neanun5a5i3 ne0a. 9ră:it 2ă ne 6.:răcă. 6n >ainele de 9ală. ,(INOL )IITH ;3( '2+0A N0a. 4u2 ni.ic 6n 9ură toată 8iua. ,e 4atru ore /ă a7te4tă.. ,e ce0a5i 6nt-r8iatM D2"*n" :' D2*n(& S*'t% +! ":"4ă Bn 3"#" 2"+,!#'&2 . P!n)(&" +(6&'n'"4ă !,&'$'&!1 *"' *(&t +"( *"' ,(#'n "$$!nt("t1 )(,ă $"4. S2#'' ?" t'n1 *"' "&!+ !"1 "( (n "! +tân>!n't :' t'*'). D! "$!!" $2n8! +"#'" +! Bn3' ',ă $( )'3'$(&t"t! '" $(8'nt!&! 8'n1 &" Bn$!,(t1 $( / !(. O tă$! ! >!n"tă &" Bn$!,(t1 ",2' "&t! tă$! ' :' !4'tă '. ,(INOL )IITHJ H..
'.

;<ă$! !.0 ,(AINA )IITHJ H.3 >.. ;<ă$! !.0 ,(AINA IARTINJ H.3 >.3 >.. ;<ă$! !.0 ,(INOL IARTINJ H.3 >.3 >.3 >.. ;<ă$! !.0 ,(AINA IARTINJ Ce c>e2tieN ;<ă$! !.0 ,(INOL IARTINJ )unte. cu to5ii răci5i. ;<ă$! !.0 ,(INOL )IITHJ Totu7i nu0i 1ri9. ;<ă$! !.0 ,(AINA )IITHJ Nu tra9e deloc. ;<ă$! !.0 ,(INOL IARTINJ (>3 nu3 2la/ă ,o.nului. ;<ă$! !.0 ,(INOL )IITHJ (13 o13 o13 o13 o1.
'$

;<ă$! !.0 ,(INOL IARTINJ )unte5i tri2tM ;<ă$! !.0 ,(AINA )IITHJ Nu. )e 4licti2e7te. ;<ă$! !.0 ,(AINA IARTINJ Lai3 do.nule3 la /-r2ta du.nea/oa2tră n0ar 1i ca8ul. ;<ă$! !.0 ,(INOL )IITHJ Ini.a nu cunoa7te /-r2tă. ;<ă$! !.0 ,(INOL IARTINJ E0ade/ărat. ;<ă$! !.0 ,(AINA )IITHJ A7a 2e 24une. ;<ă$! !.0 ,(AINA IARTINJ )e 24une 7i 4e do2. ;<ă$! !.0 ,(INOL )IITHJ Ade/ărul e unde/a la .iBloc. ;<ă$! !.0

''

,(INOL IARTINJ Corect. ;<ă$! !.0 ,(AINA )IITH ;+2#'&2 ?" t'n0A ,u.nea/oa2tră care călători5i at-t de .ult a/e5i 1ără 6ndoială lucruri intere2ante de 4o/e2tit. ,(INOL IARTIN ;+2#'!' &('0A )4une3 dra9a .ea3 ce0ai /ă8ut tu a8iM ,(AINA IARTINJ N0are ro2t3 n0or 2ă .ă creadă. ,(INOL )IITHJ Acu.a n0o 2ă 4une. la 6ndoială :una du.nea/oa2tră credin5ăN ,(AINA )IITHJ Ne Bi9ni5i dacă /ă 6nc>i4ui5i una ca a2ta. ,(INOL IARTIN ;+2#'!' &('0A I0ai Bi9ni3 dra9a .ea3 dacă 5i0ai 6nc>i4ui+ ,(AINA IARTIN ;$( / "#'!0A Ei :ine3 a8i .i0a 1o2t dat 2ă /ăd un lucru e traordinar. Ce/a incredi:il. ,(INOL IARTINJ Hai3 24une3 dra9a .ea. ,(INOL )IITHJ Lai3 ce0o 2ă ne .ai di2tră.N ,(AINA )IITHJ Iă ro9. ,(AINA IARTINJ Ei :ine3 a8i3 c-nd .0a. du2 la 4ia5ă 2ă cu.4ăr 8ar8a/at3 care 4e 8i ce trece e tot .ai 2cu.4+ ,(AINA )IITHJ Onde o 20aBun9e.N ,(INOL )IITHJ N0o 6ntreru4e3 2c-r:a .ea dra9ă. ,(AINA IARTINJ A. /ă8ut3 4e 2tradă3 l-n9ă o ca1enea3 un do.n :ine 6.:răcat3 la /reo cinci8eci de ani3 4oate nici at-t3 care+ ,(INOL )IITHJ Care ceM ,(AINA )IITHJ Care ceM ,(INOL )IITHJ N0o 6ntreru4e3 dra9a .ea3 e7ti in1ectă. ,(AINA )IITHJ ,ra9ul .eu3 tu ai 6ntreru4t0o 4ri.ul3 .itocanule. ,(INOL IARTINJ )222t. ;S2#'!' &('A0 Ce 1ăcea do.nulM ,(AINA IARTINJ Ei :ine3 o 2ă 8ice5i că 1a:ule83 4u2e2e un 9enunc>i Bo2 7i 2tătea a4lecat. ,(INOL IARTIN3 ,(INOL )IITH3 ,(AINA )IITHJ (oo>N ,(AINA IARTINJ ,a3 a4lecat. ,(INOL )IITHJ Nu 2e 4oateN ,(AINA IARTINJ ;a da3 a4lecat. I0a. a4ro4iat de el 2ă /ăd ce 1ace+
'(

,(INOL )IITHJ %iM ,(AINA IARTINJ A7i le9a 7iretul la 4anto1. CEILALŢI TREIJ &anta2ticN ,(INOL )IITHJ ,acă nu0.i 24unea5i du.nea/oa2tră3 n0a7 1i cre8ut. ,(INOL IARTINJ ,e ce nuM Le8i altele 7i .ai 7i c-nd u.:li 4rin ora7. ,e 4ildă3 a8i3 c>iar eu a. /ă8ut 6n .etrou3 4e0o :anc>etă3 un do.n care citea lini7tit 8iarul. ,(AINA )IITHJ Ce ti4 ori9inalN ,(INOL )IITHJ 'oate că era acela7iN ;S! "()! +2n! '" )! &" 'nt " !.0 ,(INOL )IITHJ Ia te uită3 2ună. ,(AINA )ITIHJ Tre:uie 2ă 1ie cine/a. Iă duc 2ă /ăd. ;S! )($! +ă 8")ă. D!+$%')! (:" :' !8'n!.0 Ni.eni. ;S! ":"4ă &" &2$.0 ,(INOL IARTINJ Lă .ai dau un e e.4lu+ ;S2n! '".0 ,(INOL )IITHJ Ia te uită3 2ună. ,(AINA )IITHJ Tre:uie 2ă 1ie cine/a. Iă duc 2ă /ăd. =)e )($! +ă 8")ă. D!+$%')! (:" :' !8'n!.0 Ni.eni. ;R!8'n! &" &2$(& !'.0 ,(INOL IARTIN ;$" ! " ('t"t (n)! ă*ă+!+!0A Ăăă+ ,(AINA IARTINJ $iceai că ne .ai dai un e e.4lu. ,(INOL IARTINJ A>3 da+ ;S2n! '".0 ,(INOL )IITHJ Ia te uită3 2ună. ,(AINA )IITHJ Eu nu .ai de2c>id. ,(INOL )IITHJ ,ar tre:uie 2ă 1ie cine/aN ,(AINA )IITHJ 'ri.a oară n0a 1o2t ni.eni. Nici a doua oară. ,e ce cre8i că acu. e cine/aM ,(INOL )IITHJ &iindcă a 2unatN ,(AINA IARTINJ Nu0i un .oti/. ,(INOL IARTINJ Cu. adicăM ,acă 2e aude 2oneria la u7ă 6n2ea.nă că e cine/a la u7ă care 2ună ca 2ă i 2e de2c>idă u7a. ,(AINA IARTINJ Nu 6ntotdeauna. A5i /ă8ut adineauriN+ ,(INOL IARTINJ ,e cele .ai .ulte ori e. ,(INOL )IITHJ Eu3 c-nd .ă duc la cine/a3 2un ca 2ă intru. Cred că toată lu.ea 1ace la 1el 7i de 1iecare dată c-nd 2e aude 2oneria 6n2ea.nă că e cine/a. ,(AINA )IITHJ E ade/ărat 6n teorie. An realitate lucrurile 2tau alt1el. ,oar ai /ă8ut adineauri.
')

,(AINA IARTINJ )o5ia du.nea/oa2tră are dre4tate. ,(INOL IARTINJ A>3 /oi 1e.eile3 2ări5i .ereu una 6n a4ărarea alteia. ,(AINA )IITHJ ;ine3 .ă duc 2ă /ăd3 ca 2ă nu 8ici că 2unt 6ncă4ă5-nată. ,ar ai 2ă /e8i că nu0i ni.eniN ;S! )($! +ă 8")ă. D!+$%')! (:" :' 2 Bn$%')! &" &2$.0 'o1ti.3 nu0i ni.eni. R!8'n! &" &2$(& !'. ,(AINA )IITHJ A>N :ăr:a5ii ă7tia3 /or .ereu 2ă ai:ă dre4tate 7i .ereu o dau 6n :arăN ;S! "()! )'n n2( +2n! '".40 ,(INOL )IITHJ Ia te uită3 2ună. Tre:uie 2ă 1ie cine/a. ,(AINA )IITH ;$" ! 3"$! 2 $ '4ă )! 3( '!0A Nu .ă .ai tri.ite 2ă de2c>id. Ai /ă8ut că .0a. du2 de9ea:a. E 4erien5a ne de.on2trea8ă că atunci c-nd 2e0aude 2oneria nu0i ni.eni. ,(AINA IARTINJ Ni.eni. Niciodată. ,(INOL IARTINJ Nu0i 2i9ur. ,(INOL )IITHJ ;a c>iar e 1al2. ,e cele .ai .ulte ori3 c-nd 2e aude 2oneria la u7ă3 6n2ea.nă că e cine/a. ,(AINA )IITHJ ( 5ine tot 4e0a luiN ,(AINA IARTINJ %i al .eu e tare 6ncă4ă5-nat. ,(INOL )IITHJ ;a e cine/a. ,(INOL IARTINJ Nu0i e clu2. ,(AINA )IITH ;+2#(&(' !'0A ;a nu. ,(INOL )IITHJ ;a da. ,(AINA )IITHJ 65i 24un eu că nu. An orice ca83 n0ai 2ă .ă .ai deranBe8i aiurea. ,acă /rei 2ă /e8i3 du0te tuN ,(INOL )IITHJ Iă duc. D2"*n" S*'t% ')'$ă )'n (*! '. D2"*n" ?" t'n )ă )'n $",. ,(INOL )IITH ;)!+$%')!0A A>N %2. )2 -2( )2F ;A (n$ă 2 , '8' ! +, ! D2"*n" S*'t% :' +, ! +2#'' ?" t'n $" ! +(nt $( t2#'' +( , 'n:'.0 E că4itanul de 4o.4ieriN
4

An 24ectacol3 la ace2t nou 2unet al 2oneriei3 to5i 4atru 2e ridică deodată3 :ru2c3 alar.a5i. )e a7a8ă la loc3 6n ti.4 ce ,o.nul ).it> 2e duce 2ă de2c>idă. ;n.".0. '*

SCENA VIII
A$!'":'1 CQPI<ANUL DE PO?PIERI '(I'IEROL ;" !1 6'n!Bn#!&!+1 2 $"+$ă !n2 *ă $" ! +t ă&($!:t! :' ,2" tă (n'32 *ă0A ;ună 8iua3 doa.nelor 7i do.nilor. ;C!'&"&#' ă*ân Bn$ă ,(#'n +( , 'n:'. S(,ă "tă1 D2"*n" S*'t% Bnt2" $! $",(& :' n( ă+,(n)! &" +"&(t.0 ;ună 8iua3 doa.nă ).it>. Ii 2e 4are .ie3 2au 2unte5i 2u4ăratăM ,(AINA )IITHJ (>N ,(INOL )IITHJ )o5ia .ea3 /ede5i du.nea/oa2tră+ )e 2i.te u7or Bi9nită 1iindcă n0a a/ut dre4tate. ,(INOL IARTINJ ,o.nule că4itan de 4o.4ieri3 aici a a/ut loc o di24ută 6ntre doa.na 7i do.nul ).it>. ,(AINA )IITH ;D2*n(&(' ?" t'n0A Ce /ă :ă9a5iN ;D2*n(&(' S*'t%A0 Nu0i a.e2teca3 te ro93 4e 2trăini 6n certurile noa2tre de 1a.ilie. ,(INOL )IITHJ (>3 2cu.4a .ea3 nu 1ace din 5-n5ar ar.ă2ar. Că4itanul e2te un /ec>i 4rieten de 1a.ilie. Iaică02a 6.i 1ăcea curte3 4e taică02u l0a. cuno2cut. I0a ru9at 2ă i0o dau de ne/a2tă 4e 1iică0 .ea3 atunci c-nd o 2ă a. una. A .urit a7te4t-nd. ,(INOL IARTINJ Nu e nici /ina du.nealui 7i nici /ina du.nea/oa2tră. '(I'IEROLJ An 1ine3 de24re ce e /or:aM ,(AINA )IITHJ )o5ul .eu 4retindea+ ,(INOL )IITHJ ;a tu 4retindeai. ,(INOL IARTINJ ,a3 ea. ,(AINA IARTINJ ;a el. '(I'IEROLJ Nu /ă ener/a5i. )4une5i0.i du.nea/oa2tră3 doa.nă ).it>. ,(AINA )IITHJ Ei :ine3 uita5i de24re ce e /or:a+ Iă ca. Bene8 2ă0.i de2c>id 2u1letul3 dar3 la ur.a ur.ei3 un ade/ărat 4o.4ier e 7i un du>o/nic.
'+

'(I'IEROLJ Lă a2cult. ,(AINA )IITHJ Ne certa. 1iindcă 2o5ul .eu 24unea că3 atunci c-nd 2e0aude 2oneria la u7ă3 6ntotdeauna e cine/a. ,(INOL IARTINJ E 4lau8i:il. ,(AINA )IITHJ Iar eu 24unea. că de 1iecare dată c-nd 2ună nu e ni.eni. ,(AINA IARTINJ 'oate 2ă 4ară 2traniu. ,(AINA )IITHJ Totu7i e un lucru do/edit3 7i nu 4rin de.on2tra5ii teoretice3 ci 4rin 1a4te. ,(INOL )IITHJ ;a e 1al23 din .o.ent ce 4o.4ierul 2e a1lă aici. A 2unat3 i0a. de2c>i23 era acolo. ,(AINA IARTINJ C-ndM ,(INOL IARTINJ C>iar atunci. ,(AINA )IITHJ ,a3 nu.ai că a:ia du4ă ce 20a au8it 2oneria a 4atra oară a. 9ă2it 4e cine/a. Iar a 4atra oară nu 2e 4une la 2ocoteală. ,(AINA IARTINJ Niciodată. Nu.ai 4ri.ele trei intră la 2ocoteală. ,(INOL )IITHJ ,o.nule că4itan3 4er.ite5i0.i 7i .ie 2ă /ă 4un c-te/a 6ntre:ări. '(I'IEROLJ Lă ro9. ,(INOL )IITHJ Atunci c-nd /0a. de2c>i2 7i /0a. /ă8ut3 c>iar du.nea/oa2tră a5i 2unatM '(I'IEROLJ ,a3 eu. ,(INOL IARTINJ Era5i la u7ăM A5i 2unat ca 2ă intra5iM '(I'IEROLJ Nu ne9. ,(INOL )IITH ;+2#'!' &('1 8'$t2 '2+0A Le8iM A. a/ut dre4tate. C-nd 2e aude 2oneria 6n2ea.nă că 2ună cine/a. Nu 4o5i 24une că do.nul că4itan nu0i cine/a. ,(AINA )IITHJ A2ta 6n niciun ca8. A5i re4et 6n2ă că eu /or:ea. doar de24re 4ri.ele trei da5i3 1iindcă a 4atra nu 2e 4une la 2ocoteală. ,(AINA IARTINJ ,ar c-nd a 2unat 4ri.a oară3 du.nea/oa2tră era5iM '(I'IEROLJ Nu3 nu era. eu. ,(AINA IARTINJ 'ăi3 /ede5iM )una 7i nu era ni.eni. ,(INOL IARTINJ 'oate era altcine/aM ,(INOL )IITHJ )tătea5i de .ult la u7ăM '(I'IEROLJ ,e trei 21erturi de oră.
',

,(INOL )IITHJ %i n0a5i /ă8ut 4e ni.eniM '(I'IEROLJ 'e ni.eni. )unt 2i9ur. ,(AINA IARTINJ A5i au8it 2oneria a doua oarăM '(I'IEROLJ ,a3 nici atunci n0a. 1o2t eu. %i tot nu era ni.eni. ,(AINA )IITHJ OraaaN A. a/ut dre4tate. ,(INOL )IITH ;+2#'!' &('0A Nu te 9ră:i. ;P2*,'! (&('A0 %i ce 1ăcea5i la u7ăM '(I'IEROLJ Ni.ic. )tătea.. Iă 9-ndea. la o 9roa8ă de lucruri. ,(INOL IARTIN ;P2*,'! (&('0A ,ar a treia oară+ nu du.nea/oa2tră a5i 2unatM '(I'IEROLJ ;a da3 eu. ,(INOL )IITHJ Totu7i3 c-nd a. de2c>i2 u7a3 nu /0a. /ă8ut. '(I'IEROLJ &iindcă .0a. a2cun2+ a7a ca 2ă 1ac 7i eu o 9lu.ă. ,(AINA )IITHJ Nu 9lu.i5i3 do.nule că4itan. )itua5ia e 4rea 9ra/ă. ,(INOL IARTINJ '-nă la ur.ă tot nu 7ti. dacă3 atunci c-nd 2ună la u7ă3 e 2au nu e cine/a. ,(AINA )IITHJ Nu0i ni.eni niciodată. ,(INOL )IITHJ E0ntotdeauna cine/a. '(I'IEROLJ Lă2a5i că /ă0.4ac eu. A.-ndoi a/e5i oarecu. dre4tate. Atunci c-nd 2ună la u7ă3 uneori e cine/a3 alteori nu0i ni.eni. ,(INOL IARTINJ Ii 2e 4are lo9ic. ,(AINA IARTINJ %i .ie. '(I'IEROLJ ,e 1a4t3 lucrurile 2unt 2i.4le. ;S2#'&2 S*'t%A0 Hai3 6.:ră5i7a5i0/ă. ,(AINA )IITHJ Adineauri ne0a. 6.:ră5i7at. ,(INOL IARTINJ )e0.:ră5i7ea8ă .-ine. Au ti.4 :erec>et. ,(AINA )IITHJ ,o.nule că4itan3 acu. că ne0a5i aButat 2ă lă.uri. totul3 1ăce5i0/ă co.od3 2cote5i0/ă ca2ca 7i a7e8a5i0/ă o cli4ă. '(I'IEROLJ 6.i cer 2cu8e3 dar nu 4ot 2ă 2tau 4rea .ult. Ca2ca .i0o 2cot cu dra9ă ini.ă3 dar de a7e8at n0a. ti.4 2ă .ă a7e8. ;S! ":"4ă 3ă ă +ă5:' +$2"tă $"+$".0 Tre:uie 2ă /ă .ărturi2e2c că a. /enit la du.nea/oa2tră 4entru cu totul altce/a. )unt 6n .i2iune. A. o 2arcină de 2er/iciu. ,(AINA )IITHJ %i cu ce /ă 4ute. 2er/i3 do.nule că4itanM '(I'IEROLJ Ierta5i0.ă3 /ă ro93 4entru indi2cre5ie ;32" t! +tân>!n't0C >...+ ;" "tă +, ! +2#'' ?" t'n09 crede5i că 4ot+ de 1a5ă cu
'-

du.nealor+ ,(AINA IARTINJ Nu /ă Bena5i. ,(INOL IARTINJ Ne cunoa7te. de c-nd lu.ea. N0au 2ecrete 1a5ă de noi. ,(INOL )IITHJ Hai3 24une5i. '(I'IEROLJ Atunci uita5i de24re ce e /or:a. Arde ce/a 4e0aiciM ,(AINA )IITHJ ,aF de ce 6ntre:a5iM '(I'IEROLJ &iindcă+ 6.i cer 2cu8e3 a. 4ri.it ordin 2ă 2tin9 toate incendiile din ora7. ,(AINA IARTINJ ToateM '(I'IEROLJ ,a3 toate. ,(AINA )IITH ;Bn$( $"tă0A Nu 7tiu+ nu cred3 /re5i 2ă .ă duc 2ă /ădM ,(INOL )IITH ;")(&*!$ân)0A Nu 4are 2ă 1ie ni.ic. Nu .iroa2e0a ar2.5 '(I'IEROL ;)!42&"t0A Ni.ic3 c>iar ni.icM N0a/e5i 7i du.nea/oa2tră3 acolo3 un 1oc .ic 4rin 7e.ineu3 ce/a care 2ă ardă 4rin 4od 2au 4rin 4i/ni5ăM On c-t de /a9 6nce4ut de incendiuM ,(AINA )IITHJ Nu /reau 2ă /ă 1ac 2-n9e rău3 dar .i0e tea.ă că deoca.dată n0a/e. ni.ic. 'ro.it 2ă /ă dau de 7tire cu. a4are ce/a. '(I'IEROLJ Nu uita5i3 .i0a5i 1ace un .are 2er/iciu. ,(AINA )IITHJ L0a. 4ro.i2. '(I'IEROL ;+2#'&2 ?" t'n0A Nici la du.nea/oa2tră nu ardeM ,(AINA IARTINJ ,in 4ăcate3 nu. ,(INOL IARTIN ;P2*,'! (&('0A A1acerile .er9 ca. rău 6n ulti.a /re.eN '(I'IEROLJ &oarte rău. )la:ă .i7care3 c-te/a .ărun5i7uri3 :a un co7 de 2o:ă3 :a un >a.:ar. &leacuri. Nu ie2e ni.ic de0aici. %i3 1ără randa.ent3 4ri.a de 4roduc5ie e ane.ică. ,(INOL )IITHJ Ni.ic nu .er9e. 'e2te tot acela7i lucru. Anul ă2ta3 co.er5ul3 a9ricultura .er9 la 1el de rău ca 1ocul. ,(INOL IARTINJ Nu0i 9r-u3 nu0i 1oc. '(I'IEROLJ %i nici inunda5ii nu02. ,(AINA )IITHJ 6n 2c>i.:3 e 8a>ăr.
5

An 4unerea 6n 2cenă a lui Nicola2 ;ataille3 ,o.nul 7i ,oa.na Iartin adul.ecă la r-ndul lor. ;n.".0. (/

,(INOL )IITHJ &iindcă0l aduc din 2trăinătate. ,(AINA IARTINJ Cu incendiile e ce/a .ai co.4licat. 'rea .ari ta ele la i.4ortN '(I'IEROLJ Iai 4ică totu7i c-te0o a21i iere cu 9a83 dar de2tul de rar. ,e 4ildă3 2ă4tă.-na trecută3 20a a21i iat o t-nărăP lă2a2e 9a8ul de2c>i2. ,(AINA IARTINJ L0a uitatM '(I'IEROLJ Nu3 dar a cre8ut că era 4ie4tenul ei. ,(INOL )IITHJ Con1u8iile a2tea 2unt 1oarte 4ericuloa2eN ,(AINA )IITHJ ,ar 4e la /-n8ătorul de c>i:rituri a5i trecutM '(I'IEROLJ Nicio 7an2ă. E a2i9urat contra incendiilor. ,(INOL IARTINJ ,uce5i0/ă la /icarul din Ta?e01ield 7i 24une5i0i că /eni5i din 4artea .ea. '(I'IEROLJ N0a. dre4tul 2ă 2tin9 1ocul la 4reo5i. E4i2co4ul 20ar 2u4ăra 1oc 4e .ine. Ei 67i 2tin9 2in9uri 1ocul3 2au le c>ea.ă 4e /e2tale 2ă0l 2tin9ă. ,(INOL )IITHJ 6ncerca5i la ,ur-nd. '(I'IEROLJ Nici a2ta nu 4ot. Nu0i en9le8. Nu0i dec-t naturali8at. Naturali8a5ii au dre4tul 2ă ai:ă ca2e3 dar n0au dre4tul 2ă le 2tin9ă dacă iau 1oc. ,(INOL )IITHJ ,ar anul trecut3 c-nd i 20a dat 1oc la ca2ă3 incendiul a 1o2t totu7i 2tin2N '(I'IEROLJ L0a 2tin2 2in9ur. Clande2tin. Nu era 2ă0l denun5 eu. ,(INOL )IITHJ Nici eu. ,(AINA )IITHJ ,acă tot nu 2unte5i a7a 9ră:it3 do.nule că4itan3 .ai 2ta5i o cli4ă. Ne0ar 1ace .are 4lăcere. '(I'IEROLJ Nu /re5i 2ă /ă 24un ni7te 4o/e7tiM ,(AINA )IITHJ Lai3 cu. 2ă nu3 2unte5i o co.oară. ;M& B*6 ă#':!"4ă.0 ,(INOL )ILTH3 ,(AINA IARTIN3 ,(INOL IARTINJ ,a3 da3 4o/e7ti3 :ra/o3 :ra/oN ;A,&"()ă.0 ,(INOL )IITHJ Intere2ant e că 4o/e7tile 4o.4ierilor 2unt toate ade/ărate 7i trăite. '(I'IEROLJ Lor:e2c de24re lucruri 4e care le0a. trăit 4e 4ielea .ea. Realitatea 7i nu.ai realitatea. Ni.ic din căr5i. ,(INOL IARTINJ A7a e3 nu 6n căr5i 9ă2e7ti ade/ărul3 ci 6n /ia5ă.
(.

,(AINA )IITHJ ,a5i0i dru.ulN ,(INOL IARTINJ ,a5i0i dru.ulN ,(AINA IARTINJ Lini7te3 6nce4e. '(I'IEROL ;t(:!:t! )! *"' *(&t! 2 '0A Ierta5i0.ă3 dar nu /ă .ai uita5i a7a la .ine. Iă Bene8. %ti5i că 2unt ti.id. ,(AINA )IITHJ Ce co.oară de o.N ;M& B*6 ă#':!"4ă.0 '(I'IEROLJ 6ncerc totu7i 2ă 6nce4. ,ar 4ro.ite5i0.i că nu a2culta5i. ,(AINA IARTINJ 'ăi3 dacă nu a2cultă.3 n0au8i. ni.ic. '(I'IEROLJ La a2ta nu .0a. 9-nditN ,(AINA )IITHJ L0a. 8i2 euJ are 2u1let de co4il. ,(INOL IARTIN3 ,(INOL )IITHJ Lai ce co4il .ic 7i 2cu.4N ;M& B*6 ă#':!"4ă.60 ,(AINA IARTINJ CuraB. '(I'IEROLJ ;ine. ;<(:!:t!1 ",2' Bn$!,! $( 2 82$! t !*(5 ân) )! !*2#'!.0 Câ'n!&! :' 62(&1 1a:ulă e 4eri.entalăJ D6ntr0o :ună 8i3 alt :ou l0a 6ntre:at 4e alt c-ineJ WTu de ce nu 5i0ai 6n9>i5it tro.4aM C 'ardon3 i0a ră24un2 c-inele3 a. cre8ut că02 ele1ant.XD ,(AINA IARTINJ %i care0i .oralaM '(I'IEROLJ Loi tre:uie 20o 9ă2i5i. ,(INOL )IITHJ Are dre4tate. ,(AINA )IITH ;3( '2"+ă0A Alta. '(I'IEROLJ DOn Bune /i5el a .-ncat 4rea .ultă 2ticlă 4i2ată. An con2ecin5ă3 a 1o2t 2ilit 2ă na2că. A adu2 4e lu.e o /acă. ,ar3 cu. /i5elul era :ăiat3 /aca nu 4utea 2ă0i 8ică W.a.ăX. Nu 4utea 2ă0i 8ică nici WtatăX3 1iindcă /i5elul era 4rea .ic. A7a că /i5elul a 1o2t o:li9at 2ă 2e0n2oare cu o 4er2oană3 iar 4ri.ăria a luat toate .ă2urile dictate de circu.2tan5ele la .odă.E ,(INOL )IITHJ ,u4ă .oda lui C>ateau:riand. ,(INOL IARTINJ Ca 1ri4tura. '(I'IEROLJ ( 7tia5i care /a 2ă 8icăM ,(AINA )IITHJ Au /uit 9a8etele. ,(AINA IARTINJ )0a 6nt-.4lat 4e0unde/a 4e l-n9ă noi. '(I'IEROLJ Hai 2ă /ă 8ic alta. C2$2:(&. DAntr0o :ună 8i3 un coco7 a /rut 2ă 1acă 4e c-inele. Nu.ai că n0a a/ut noroc3 a 1o2t i.ediat recuno2cut.E
Y

An 24ectacolul re9i8at de Nicola2 ;ataille3 'o.4ierul nu e 6.:ră5i7at. ;n.".0. ($

,(AINA )IITHJ ,a3 dar c-inele care a /rut 2ă 1acă 4e coco7ul n0a 1o2t recuno2cut niciodată. ,(INOL )IITHJ )ă /ă 8ic 7i eu unaJ I" ,!&! :' 8(&,!"1 DAntr0o :ună 8i3 un 7ar4e 20a a4ro4iat de o /ul4e 7i i0a 8i2J WIi 2e 4are că te cuno2c de unde/a+X La care /ul4ea i0a ră24un2J W%i .ie.X WAtunci3 a 8i2 7ar4ele3 dă0.i ni7te :ani.X W( /ul4e nu dă niciodată :aniX3 i0a ră24un2 /icleanul ani.al care3 ca 2ă07i 2ca4e 4ielea3 20a aruncat 6ntr0o /ale ad-ncă3 4lină cu 1ra9i 7i .iere de 9ăină. ,ar 7ar4ele o a7te4ta acolo3 r-8-nd .e1i2to1elic. Atunci /ul4ea a 2co2 cu5itul 7i a 2tri9atJ WLa2F că te 6n/ă5 eu ce0i /ia5aNX 7i a luat0o la 2ănătoa2a 6ntorc-nd 24atele. #>inionul ei. %ar4ele a 1o2t .ai iute de 4icior. I0a ar2 una dre4t 6n 1runte3 7i /ul4ea 20a 1ăcut 5ăndări3 url-ndJ WNuN NuN ,e 4atru ori nuN Eu nu 2unt 1iica ta.XE7 ,(AINA IARTINJ Intere2ant. ,(AINA )IITHJ Nu0i rău. ,(INOL IARTIN ;+t ân/! *ân" D2*n(&(' S*'t%0A &elicitările .ele. '(I'IEROL ;'n8')'2+0A Nu0i cine 7tie ce. %i0o .ai 7i 7tia.. ,(INOL )IITHJ ;a e 21-7ietoare. ,(AINA )IITHJ ,ar nu0i ade/ărată. ,(AINA IARTINJ ;a da. ,in 4ăcate. ,(INOL IARTIN ;D2"*n!' S*'t%0A E r-ndul du.nea/oa2tră3 doa.nă. ,(AINA )IITHJ Eu 7tiu una 2in9ură. A. 2ă /0o 24un. )e nu.e7teJ N($%!t(&. ,(INOL )IITHJ )o5ia .ea a 1o2t 6ntotdeauna ro.antică. ,(INOL IARTINJ En9le8oaică ade/ărată.8 ,(AINA )IITHJ A2culta5iJ DAntr0o :ună 8i3 un lo9odnic i0a adu2 un :uc>et de 1lori lo9odnicei 2ale3 care i0a .ul5u.itP dar3 6nainte ca ea 2ă 1i a4ucat 2ă0i 8ică .er2i3 1ără o /or:ă3 el i0a luat 1lorile adu2e0n dar ca 2ă0i dea o lec5ie3 8ic-ndu0iJ WLe iau 6na4oiX3 i0a 24u2 la re/edere lu-nd 1lorile 7i 20a 6nde4ărtat 4e ici 4e colo.E ,(INOL IARTINJ IinunatN =( B*6 ă#':!"4ă +"( n( ,! D2"*n" ?" t'n.0
7

An 24ectacol3 acea2tă 4o/e2te a 1o2t 2u4ri.ată. ,o.nul ).it> .i.a3 1ără 2ă 2coată un cu/-nt. ;n.".0. 8 An 24ectacol3 ace2te două re4lici au 1o2t re4etate de trei ori. ;n.".0. ('

,(AINA IARTINJ ,o.nule ).it>3 a/e5i o 2o5ie de in/idiatN ,(INOL )IITHJ A7a e. )o5ia .ea e2te inteli9en5a 6n 4er2oană. E .ai inteli9entă c>iar 7i dec-t .ine. An orice ca83 e .ult .ai 1e.inină. A7a 8ice lu.ea. ,(AINA )IITH ;P2*,'! (&('0A 6ncă una3 că4itane. '(I'IEROLJ (>3 nu3 e 4rea t-r8iu. ,(INOL IARTINJ )4une5i totu7i. '(I'IEROLJ )unt 4rea o:o2it. ,(INOL )IITHJ Haide5i3 de dra9ul no2tru. ,(INOL IARTINJ Lă ro9. '(I'IEROLJ Nu. ,(AINA IARTINJ A/e5i o ini.ă de 9>ea5ă. Ne0a5i 4u2 4e Bar. ,(AINA )IITH ;$")! &" ,'$'2" !&! &('1 ,&ân/ân) +"( n(0A Lă i.4lor. '(I'IEROLJ &ie. ,(INOL )IITH ;&" ( !$%!" D2"*n!' ?" t'n0A A acce4tatN Iar o 2ă ne 4licti2i.. ,(AINA IARTINJ &ir0ar 2ă 1ieN ,(AINA )IITHJ #>inion. A. e a9erat cu 4olite5ea. '(I'IEROLJ R(t( "'(&. DCu.natul .eu a/ea un /ăr 4ri.ar din 4artea tatălui3 al cărui unc>i din 4artea .a.ei a/ea un cu.nat al cărui :unic din 4artea tatălui 2e recă2ători2e cu o t-nără din 4artea locului al cărei 1rate 6nt-lni2e 6ntr0una din călătoriile lui o 1ată de care 2e 6ndră9o2ti2e 4-nă 4e2te urec>i 7i cu care a a/ut un 1iu care 20a 6n2urat cu o 1ar.aci2tă curaBoa2ă3 ni.eni alta dec-t ne4oata unui 7e1 de cart anoni. din .arina :ritanică3 al cărui tată ado4ti/ a/ea o .ătu7ă care /or:ea 24aniola la 4er1ec5ie 7i era3 4oate3 una dintre ne4oatele unui in9iner .ort 6n tinere5e3 la r-ndul lui ne4otul unui 4od9orean ale cărui /ii dădeau un /in .ediocru3 dar care a/ea un /eri7or3 o. la ca2a lui3 4lutonier3 al cărui 1iu lua2e de ne/a2tă 4e0o t-nără tare dră9u5ă3 di/or5ată3 al cărei 4ri. 2o5 era 1iul unui 2incer 4atriot care a 7tiut 2ă0i :a9e 6n ca4 uneia din 1iicele lui 4o1ta de că4ătuială3 iar ea a luat de :ăr:at un /-nă0tor care0l cuno2cu2e 4e Rot2c>ild3 7i al cărui 1rate3 du4ă ce0a 2c>i.:at .ai .ulte .e2erii3 20a 6n2urat 7i a a/ut o 1ată al cărei 2tră:unic era 21riBit 7i 4urta ni7te oc>elari 4ri.i5i de la un /ăr de0 al lui3 cu.natul unui 4ortu9>e83 1iul natural al unui .orar3 nu 4rea
((

2ărac3 al cărui 1rate de la4te lua2e de ne/a2tă 4e 1iica unui 1o2t .edic de 5ară3 la r-ndul lui 1rate de la4te cu 1iul unui lă4tar3 el 6n2u7i 1iul natural al unui alt .edic de 5ară3 6n2urat de trei ori la r-nd3 a cărui a treia 2o5ie+E ,(INOL IARTINJ A. cuno2cut0o 4e0a treia lui 2o5ie3 dacă nu .ă0 n7el. I-nca 4ui 6ntr0un /ie24ar. '(I'IEROLJ Nu0i aceea7i. ,(AINA )IITHJ )222tN '(I'IEROLJ Cu. 24unea.3 deciJ D+ a cărui a treia 2o5ie era 1iica celei .ai :une .oa7e de 4rin 4artea locului 7i care3 ră.a2ă /ădu/ă 6n tinere5e+E ,(INOL )IITHJ Ca8ul 2o5iei .eleN '(I'IEROLJ D+20a recă2ătorit cu un 9ea.9iu tare /e2el din 1ire care0i 1ăcu2e 1etei 7e1ului de 9ară un co4il care07i croi2e un dru. 6n /ia5ă+E ,(AINA )IITHJ ,ru. de 1ier+ ,(INOL IARTINJ ;a dru. de 1iere. '(I'IEROLJ D%i lua2e de ne/a2tă o 8ar8a/a9ioaică de :r-n8eturi al cărei tată a/ea un 1rate3 4ri.ar 6ntr0un oră7el3 care lua2e de ne/a2tă 4e0o 6n/ă5ătoare :londă al cărei 1rate3 4e2car de coa2tă+E ,(INOL IARTINJ Coa2ta lui Ada.M '(I'IEROLJ D+lua2e de ne/a2tă 4e0o altă 6n/ă5ătoare :londă care 2e c>e.a tot Iărie3 al cărei 1rate 2e0n2ura2e cu altă Iărie3 tot o 6n/ă5ătoare :londă+E ,(INOL )IITHJ ,acă e :londă3 nu 4oate 1i dec-t Iărie. '(I'IEROLJ D+7i0al cărei tată 1u2e2e cre2cut 6n Canada de0o :ătr-nă3 ne4oata unui 4o4ă a cărui :unică 1ăcea uneori3 iarna3 la 1el ca toată lu.ea3 9uturai.E ,(AINA )IITHJ Ciudată 4o/e2te. A4roa4e de necre8ut. ,(INOL IARTINJ C-nd 1ace. 9uturai tre:uie 2ă luă. 9utui. ,(INOL )IITHJ 'recau5ie inutilă3 dar a:2olut nece2ară. ,(AINA IARTINJ 6.i cer 2cu8e3 do.nule că4itan3 n0a. 6n5ele2 4rea :ine 4o/e2tea du.nea/oa2tră. La ur.ă3 c-nd aBun9e. la :unica 4o4ii3 ne 4oticni.. ,(INOL )IITHJ Ne 4oticni. de 1iecare dată0n 4oala 4o4ii. ,(AINA )IITHJ ,a3 da3 că4itane3 lua5i0o de la ca4ătN Lă ru9ă.. '(I'IEROLJ A>N nu 7tiu dacă .ai 2unt 6n 2tare. )unt 6n .i2iune.
()

,e4inde c-t e ora. ,(AINA )IITHJ N0a/e. ora la noi. '(I'IEROLJ %i 4endulaM ,(INOL )IITHJ Ier9e aiurea. Are 24irit de contradic5ie. Arată .ereu ora 4e do2.

SCENA IX
A$!'":' :' ?ARJ IARVJ ,oa.nă+ ,o.nule+ ,(AINA )IITHJ Ce /reiM ,(INOL )IITHJ Ce cau5i aiciM IARVJ )ă .ă ierte doa.na 7i do.nul+ 2ă .ă ierte 7i doa.nele 7i do.nii aici de 1a5ă+ a7 /rea+ a7 /rea+ 2ă /ă 24un 7i eu un :anc. ,(AINA IARTINJ Ce 8iceM ,(INOL IARTINJ Cred că .enaBera 4rietenilor no7tri a 6nne:unit+ Lrea 2ă 24ună 7i ea un :anc. '(I'IEROLJ ,aF cine 2e credeM =( , '8!:t!.0 (oo>N ,(AINA )IITHJ ,u.neata ce te :a9iM ,(INOL )IITHJ Ai ca. 2ărit 4e2te cal3 Iar<+ '(I'IEROLJ LaiN c>iar ea el Nu 2e 4oate. ,(INOL )IITHJ Te0a a4ucat 7i 4e du.neataM IARVJ Nu 2e 4oateN Tu3 aiciM ,(AINA )IITHJ Ce0n2ea.nă toate a2teaN ,(INOL )IITHJ Lă cunoa7te5iM '(I'IEROLJ %i 6ncă cu.N ?" - +! " (n$ă )! /ât(& P2*,'! (&('. IARVJ Ce 1ericită 2unt că te re/ăd+ 6n 21-r7itN ,(INOL %I ,(AINA )IITHJ (>N ,(INOL )IITHJ E 4rea de tot3 c>iar aici3 la noi3 la .ar9inea Londrei. ,(AINA )IITHJ Nu 2e 1aceN+
(*

'(I'IEROLJ Ea .i0a 2tin2 4ri.ele 1ocuri. IARVJ Eu 2unt .icu5ul lui Bet de a4ă. ,(INOL IARTINJ ,acă a7a 2tau lucrurile+ dra9i 4rieteni+ 2enti.entele a2tea 2unt 4er1ect e 4lica:ile3 o.ene7ti3 onora:ile+ ,(AINA IARTINJ Tot ce0i o.ene2c e onora:il. ,(AINA )IITHJ Nu0.i 4lace totu7i 20o /ăd aici+ 4rintre noi+ ,(INOL )IITHJ E ca. necio4lită+ '(I'IEROLJ A/e5i 4rea .ulte 4reBudecă5i. ,(AINA IARTINJ Eu cred că o .enaBeră3 7i0o 8ic 1ără .enaBa.ente3 nu e la ur.a ur.ei dec-t o .enaBeră+ ,(INOL )IITHJ C>iar dacă3 uneori3 4oate 1i un detecti/ re.arca:il. '(I'IEROLJ ,ă0.i dru.ulN IARVJ Nu te uita 6n 9ura lorN+ Nu02 ei c>iar a7a răi. ,(INOL )IITHJ H..+ >..+ C-nd /ă /ăd 4e a.-ndoi a7a3 .i 2e0n.oaie ini.a3 dar 4arcă totu7i 4rea+ 4rea+ ,(INOL IARTINJ ,a3 ă2ta0i cu/-ntul. ,(INOL )IITHJ + 'rea :ate la oc>i+ ,(INOL IARTINJ E i2tă o anu.e 4udoare :ritanică3 2cu8a5i0.ă 6ncă o dată că dau 9la2 9-ndurilor .ele3 o 4udoare de ne6n5ele2 4entru 2trăini3 c>iar 7i 4entru 24eciali7ti3 9ra5ie căreia3 ca 2ă .ă e 4ri. a7a+ 6n 1ine3 n0o 24un ca 2ă+ IARVJ Lroia. 2ă /ă 4o/e2te2c+ ,(INOL )IITHJ N0ai ce 4o/e2ti+ IARVJ ;a daN ,(AINA )IITHJ Hai3 Iar< dra9ă3 1ii a7a :ună 7i du0te la :ucătărie 2ă05i cite7ti 4oe8iile la o9lindă+ ,(INOL IARTINJ Ca 2ă /e8iN %i eu cite2c 4oe8ii 6n 1a5a o9lin8ii3 7i nu 2unt .enaBeră. ,(AINA IARTINJ A8i di.inea5ă3 c-nd te0ai 4ri/it 6n o9lindă3 nici nu te0ai /ă8ut. ,(INOL IARTINJ &iindcă n0aBun2e2e. 6ncă 6n 1a5a ei+ IARVJ Hai 2ă /ă recit totu7i o 4oe8ioară. ,(AINA )IITHJ Iar< dra9ă3 e7ti 6n9ro8itor de 6ncă4ă5-nată. IARVJ Lă recit atunci o 4oe8ie3 de0acordM E o 4oe8ie care 2e intitulea8ă O2$(& 7i a. dedicat0o că4itanului.
(+

&(COL Candela:rele 2trăluce2c 6n 4ădure ( 4iatră ia 1oc Ca2telul ia 1oc 'ădurea ia 1oc ;ăr:a5ii iau 1oc &e.eile iau 1oc 'ă2ările iau 1oc 'e7tii iau 1oc A4a ia 1oc Cerul ia 1oc Cenu7a ia 1oc &u.ul ia 1oc &ocul ia 1oc Totul ia 1oc Ia 1oc3 ia 1oc. S,(n! ,2!4'" Bn t'*, $! ! B*,'n+ă "3" ă )! +2#'' S*'t%.

SCENA X
A$!'":'1 3ă ă ?ARJ ,(AINA IARTINJ ;rrr+ Iă ia cu 1ri9 4e 7ira 24inării+ ,(INOL IARTINJ E i2tă totu7i o anu.ită căldură 6n ace2te /er2uri+ '(I'IEROLJ Iie .i 20au 4ărut 2u4er:e. ,(AINA )IITHJ )ă 1i. 2erio7iN ,(INOL )IITHJ E a9era5i+ '(I'IEROLJ E0ade/ărat+ totul e e tre. de 2u:iecti/+ dar e2te e act /i8iunea .ea a2u4ra lu.ii. Li2ul .eu. Idealul .eu+ A>3 a2ta0.i aduce a.inte că e ti.4ul 2ă 4lec. ,acă tot nu 7ti5i c-t e cea2ul3 4e .ine3 6n trei 21erturi de oră 7i 7ai24re8ece .inute 1i 3 .ă a7tea4tă un incendiu toc.ai la celălalt ca4ăt al ora7ului. Tre:uie 2ă .ă 9ră:e2c. C>iar dacă nu0i cine 7tie ce.
(,

,(AINA )IITHJ %i la ce /ă a7te4ta5iM On 1oc .ic 4e la /reun co7M '(I'IEROLJ Nici .ăcar. On 1oc de 4aie 7i o u7oară ar2ură la 2to.ac. ,(INOL )IITHJ Ne 4are rău că ne 4ără2i5i. ,(AINA )IITHJ A5i a/ut un >a8 ne:un. ,(AINA IARTINJ Ne0a5i o1erit un 21ert de oră curat carte8ian. '(I'IEROL ;+! Bn) !",tă +, ! '!:' !1 ",2' +! 2, !:t!0A A4ro4o3 că tot /eni /or:a3 7i c-ntărea5a c>ealăM <ă$! ! /!n! "&ă1 +tân>!n!"&ă. ,(AINA )IITHJ O.:lă 4ie4tănată la 1elN '(I'IEROLJ A>N Arunci /ă 24un la re/edere3 doa.nelor 7i do.nilor. ,(INOL IARTINJ Noroc :un 7i 1oc :unN '(I'IEROLJ A7a 2ă 1ie. 'entru toată lu.ea. P2*,'! (& '!+!. M& $2n)($ $( t2#'' ,ână &" (:ă :' &" &2$( '&! &2 .

SCENA XI
Aceia7i3 1ără '(I'IER ,(AINA IARTINJ Eu 4ot 2ă cu.4ăr un :ricea9 4entru 1ratele .eu3 tu nu 4o5i cu.4ăra Irlanda 4entru :unicul tău. ,(INOL )IITHJ O.:lă. cu 4icioarele3 dar ne0ncăl8i. cu electricitate 2au căr:uni. ,(INOL IARTINJ Cine /inde a8i un :ou3 .-ine /a a/ea un ou. ,(AINA )IITHJ 6n /ia5ă3 tre:uie 2ă te ui5i 4e 1erea2tră. ,(AINA IARTINJ 'o5i 2ă te0a7e8i 4e 2caun3 dacă 2caunul n0are. ,(INOL )IITHJ Tre:uie 6ntotdeauna 2ă te 9-nde7ti la toate. ,(INOL IARTINJ Ta/anul e 2u23 4odeaua e Bo2. ,(AINA )IITHJ C-nd 8ic da3 e nu.ai un 1el de0a 24une. ,(AINA IARTINJ &iecare cu 2oarta lui. ,(INOL )IITHJ Lua5i un cerc3 .-n9-ia5i0l 7i /a de/eni /icio2N ,(AINA )IITHJ 'ro1e2orul 6i 6n/a5ă 4e co4ii 2ă citea2că3 4i2ica 67i
(-

ală4tea8ă 4uii c-nd 2unt 4ui. ,(AINA IARTINJ 6n 2c>i.:3 /aca ne dă co8ile ei. ,(INOL )IITHJ C-nd 2unt la 5ară3 .ie 6.i 4lace 2in9urătatea 7i lini7tea. ,(INOL IARTINJ Nu e7ti de2tul de :ătr-n 4entru a7a ce/a. ,(AINA )IITHJ A/ea dre4tate ;enBa.in &ran?linJ e7ti .ai nelini7tit ca el. ,(AINA IARTINJ Care 2unt cele 7a4te 8ile ale 2ă4tă.-niiM ,(INOL )IITHJ ?2n)"-1 <(!+)"-1 S!)n!+)"-1 <%( +)"-1 O ')"-1 S"t( )"-1 S(n)"-. ,(INOL IARTINJ E)." ) '+ " $&! TC %'+ +'+t! N"n$- '+ " t-,'+t1 "n) %'+ 6 2t%! S'&&'"* " +%2,5"++'+t"nt. ,(AINA )IITHJ Ce 1a.ilieN ,(AINA IARTINJ 're1er o 4a2ăre 4e c-.4 dec-t un ciora4 6ntr0un co4ac. ,(INOL )IITHJ Iai :ine c-rnat 6ntr0un 2at dec-t ra>at 6ntr0un 4alat. ,(AINA IARTINJ En9le8ul 7i0n ca2ă 9oală e ca la curtea re9ală. ,(AINA )IITHJ Nu 7tiu de2tulă 24aniolă ca 2ă .ă 1ac 6n5elea2ă. ,(AINA IARTINJ 65i dau 4a4ucii 2oacră0.ii dacă0.i dai co7ciu9ul 2o5ului tău. ,(INOL )IITHJ Caut un 4reot .ono1i8it ca 2ă0l 6n2or cu .enaBera noa2tră. ,(INOL IARTINJ '-inea e2te un ar:ore3 dar 4-inea e 7i ea un ar:ore3 iar din 2teBar3 2teBar ră2are3 6n 1iecare di.inea5ă0n 8ori. ,(AINA )IITHJ Onc>iul .eu trăie7te la 5ară3 dar a2ta nu0i trea:a .oa7ei. ,(INOL IARTINJ H-rtia e 4entru 2cri23 4i2ica e 4entru 7oarece. ;r-n8a e 4entru 89-riat. ,(AINA )IITHJ Auto.o:ilul .er9e 1oarte re4ede3 dar :ucătărea2a 9ăte7te .ult .ai :ine. ,(INOL )IITHJ Nu 1i5i 1a8ani3 4u4a5i0l .ai :ine 4e co.4loti2t. ,(INOL IARTINJ C%" 't- 6!/'n+ "t %2*!. ,(AINA )IITHJ A7te4t a4eductul 2ă0.i /ină la .oară. ,(INOL IARTINJ )e 4oate de.on2tra că 4ro9re2ul 2ocial e .ult .ai :un cu 8a>ăr. ,(INOL )IITHJ Ho2 lu2truialaN D(,ă "$!"+tă (&t'*ă !,&'$ă " D2*n(&(' S*'t%1 $!'&"&#' t"$ 2 $&',ă1 +t(,!3'"#'. S! +'*t! 2 2" !$" ! ' 't" !. I' 6ătă'&! ,!n)(&!' +(nt *"'
)/

n! 82"+!. R!,&'$'&! $" ! ( *!"4ă t !6('! 2+t't!1 Bn"'nt! )! t2"t!1 ,! (n t2n /&"$'"&1 )(:*ăn2+. O+t'&'t"t!" :' ' 't" !" 82 $ !:t!. L" +3â :'t(& "$!+t!' +$!n!1 $!&! ,"t ( ,! +2n">! +! 82 "3&" Bn ,'$'2" !1 &" *'$ă )'+t"n#ă1 ( &ân)(5:' !,&'$'&!1 $( ,(*n'' ')'$"#'1 /"t" +ă +! " (n$! (n(& "+(, " "&t('". ,(INOL IARTINJ (c>elarii nu 2e lu2truie2c cu 2.oală. ,(AINA )IITHJ ,a3 dar cu :ani 4o5i 2ă cu.4eri ce /rei. ,(INOL IARTINJ Iai :ine o.or un ie4ura7 dec-t 2ă c-nt la ora7. ,(INOL )IITHJ Cacadu3 cacadu3 cacadu3 cacadu3 cacadu3 cacadu3 cacadu3 cacadu3 cacadu3 cacadu. ,(AINA )IITHJ Ce cacadă3 ce cacadă3 ce cacadă3 ce cacadă3 ce cacadă3 ce cacadă3 ce cacadă3 ce cacadă3 ce cacadă. ,(INOL IARTINJ Ce ca2cadă de cacade3 ce ca2cadă de cacade3 ce ca2cadă de cacade3 ce ca2cadă de cacade3 ce ca2cadă de cacade3 ce ca2cadă de cacade3 ce ca2cadă de cacade3 ce ca2cadă de cacade. ,(INOL )IITHJ C-inii au 4urici3 c-inii au 4urici. ,(AINA IARTINJ Cactu23 cocci2N coco7atN corcodu7N coconN ,(AINA )IITHJ Col5o2ule3 ne0ai 6ncol5it. ,(INOL IARTINJ Iai :ine 1ac un ou dec-t 2ă 1ur un :ou. doa.na .artin3 )!+$%'4ân) &" / /( "A A>N o>N a>N o>N lă2a5i0.ă 2ă 2cr-7ne2c din din5i. ,(INOL )IITHJ Cai.anN ,(INOL IARTINJ )ă0i tra9e. 4al.e lui Oli2e. ,(INOL )IITHJ Iă retra9 6n cocoli:a .ea 4rintre cocotieri. ,(AINA IARTINJ Cocotierii cocotierelor nu 1ac corcodu7e3 1ac coconuciN Cocotierii cocotierelor nu 1ac corcodu7e3 1ac coconuciN Cocotierii cocotierelor nu 1ac corcodu7e3 1ac coconuci. ,(AINA )IITHJ %oarecii 7o4te2c3 7oa4tele nu 7orice2c. ,(AINA IARTINJ Nu0.i .i7ca 4a4ucii. ,(INOL IARTINJ Nu0.i 4i7că 4a4ucii. ,(INOL )IITHJ 'u7că .u2ca3 nu .u7ca 4u7ca. ,(AINA IARTINJ Iu2ca .i7că. ,(AINA )IITHJ 'i7că .u2ca. ,(INOL IARTINJ Iu7că cu7ca3 .u7că cu7ca. ,(INOL )IITHJ Iu7cător re.u7catN
).

,(AINA IARTINJ )cara.ouc>eN ,(AINA )IITHJ )ainte Nitouc>eN ,(INOL IARTINJ Ia 1ă du7N ,(INOL )IITHJ Oite0acu7. ,(AINA IARTINJ )ainte Nitouc>e tra9e0un cartu7. ,(AINA )IITHJ N0o atin9e5i3 20a 1ăcut 5ăndări. ,(INOL IARTINJ )ull<N ,(INOL )IITHJ 'rud>o..eN ,(AINA IARTIN3 ,(INOL )IITHJ &ran5oi2. ,(AINA )IITH3 ,(INOL IARTINJ Co44ee. ,(AINA IARTIN3 ,(INOL )IITHJ Co44ee )ull<N ,(AINA )IITH3 ,(INOL IARTINJ 'rud>o..e &rancoi2. ,(AINA IARTINJ #-l9-i5ilor3 9-l9-itelor. ,(INOL IARTINJ Iarină3 cur de 2trac>inăN ,(AINA )IITHJ Sri2>na.urti3 Sri2>na.urti3 Sri2>na.urti. ,(INOL )IITHJ 'a4a 2a4ăN 'a4a n0are 2u4a4ă. )u4a4a are0un 4a4ă. ,(AINA IARTINJ ;a8ar3 ;al8ac3 :a8inN ,(INOL IARTINJ ;i8ar3 :a8on3 :i8onN ,(INOL )IITHJ A3 e3 i3 o3 u3 a3 e3 i3 o3 u3 a3 e3 i3 o3 u3 iN ,(INOL IARTINJ ;3 e3 d3 13 93 13 .3 n3 43 r3 23 t3 /3 U3 3 8N ,(AINA IARTINJ Cea4ă de a4ă3 cea1ă cu cea4ăN ,(AINA )IITH ;3ă$ân) $" t !n(&0A Tu113 tu113 tu113 tu113 tu113 tu113 tu113 tu113 tu113 tu113 tu11. ,(INOL )IITHJ NuN ,(AINA IARTINJ EN ,(INOL IARTINJ 'e0a+N ,(AINA )IITHJ + coloN ,(INOL )IITHJ EN ,(AINA IARTINJ 'eN ,(INOL IARTINJ A+N ,(AINA )IITHJ +iciN O( '2:' &" $(&*!1 $( t2#'' ( &ă (n'' Bn ( !$%'&! $!&2 &"&#'. L(*'n" +! +t'n/!. Mn Bnt(n! '$1 +! "()! Bnt 5(n 't* )'n $! Bn $! *"' ",')A T(ŢIJ Nu e 4e0acolo3 e 4e0aici3 nu e 4e0acolo3 e 4e0aici3 nu e 4e0acolo3 e
)$

4e0aici3 nu e 4e0acolo3 e 4e0aici3 nu e 4e0acolo3 e 4e0aici3 nu e 4e0 acolo3 e 4e0aiciN! C(8'nt!&! Bn$!t!"4ă 6 (+$. D'n n2( &(*'nă. D2*n(& :' D2"*n" ?" t'n +t"( ":!4"#' &" 3!& $" +2#'' S*'t% &" Bn$!,(t(& ,'!+!'. P'!+" !Bn$!,! $( +2#'' ?" t'n1 $" ! 2+t!+$ !G"$t !,&'$'&! +2#'&2 S*'t% )'n , '*" +$!nă1 Bn 8 !*! $! $2 t'n" $262" ă Bn$!t. 7777 CO!TINA 7777

!

An 24ectacol3 unele dintre re4licile ace2tei ulti.e 2cene au 1o2t 2u4ri.ate 2au 2c>i.:ate 6ntre ele. 'e de altă 4arte3 re6nce4utul din 1inal C ca 2ă0i 8ice. a2t1el C 6i aducea 6n 2cenă tot 4e 2o5ii ).it>3 autorul a/-nd ideea 1or.ida:ilă de a0i 6nlocui 4e 2o5ii ).it> cu 2o5ii Iartin a:ia du4ă 4ri.ele re4re8enta5ii. ;n.".0. )'

LEC2IA
Dramă comică

)(

PERSONAJELE
6!O#ESO!UL3 cinci8eci07ai8eci de ani T0N1!A ELEV13 o4t24re8ece ani 4ENA8E!A3 4atru8eci 7i cinci0cinci8eci de ani

))

DECORUL
C"*! " )! &($ ( " 6ăt ân(&(' , 23!+2 1 32&2+'tă :' $" +(3 "/! '!. Mn +tân/" +$!n!'1 2 (:ă $ăt ! +$" " '*26'&(&('C Bn3(n)1 Bn ) !",t"1 "&tă (:ă $ăt ! (n $2 ')2 "& "," t"*!nt(&('. Mn 3(n)1 +, ! +tân/"1 2 3! !"+t ă1 n( , !" *" !1 $( ,! )!&! +'*,&! :' $( /%'8!$! )! 3&2 ' 6"n"&! ":!4"t! ,! ,! 8"4(& !Gt! '2 . Mn )!,ă t" ! t !6('! +ă +! 4ă !"+$ă 2 ă:!&(&A $"+! +$(n)!1 $( "$2,! ':( ' 2:''. C! (& !+t! "&6"+t (5$!n(:'(. Mn ) !",t"1 (n 6(3!t (+t'$. Mn *'>&2$(& Bn$ă,! ''1 *"+"1 32&2+'tă :' $" 6' 2(. < !' +$"(n! Bn >( (& *!+!'1 "&t! )2(ă Bn$") !"4ă 3! !"+t "1 t",'#! '! )! $(&2" ! )!+$%'+ă1 $ât!58" "3t( ' $( $ă #'.

)*

L" ')'$" !" $2 t'n!'1 +$!n" ! /2"&ă :' ":" 8" ă*ân! )!+t(& )! *(&tă 8 !*!. S! "()! ",2' +2n! '" )! &" 'nt " !. S! "()! /&"+(& *!n">! !' )'n $(&'+!A ,a3 i.ediat. R!,&'$" 2 , !$!)ă ,! *!n">! ă $" ! "," ! )(,ă $! " $262 ât n':t! t !,t! Bn /2"nă. E +2&')ă1 " ! ,"t (4!$' :' $'n$'5$'n$'4!$' )! "n'1 2:'! &" 3"#ă1 $( 2 62n!tă #ă ăn!"+$ă ,! $",. IENAHERA ;'nt ă $" 2 8'>!&'!1 t ânt!:t! (:" )'n ) !",t" )(,ă !"1 B:' :t! /! *â'n'&! )! :2 #1 "&! /ân) $ăt ! (:" )'n +tân/"1 Bn 8 !*! $! +! "()! " )2(" +2n! '!0A ( cli4ă. Liu acu.. ;D!+$%')! (:". A," ! tână " !&!8ă )! 2,t+, !4!$! "n'. S" "3"n $!n(:'(1 /(&! ": "&61 +! 8'!tă +(6 6 "#.0 ;ună 8iua3 do.ni7oară. ELELAJ ;ună 8iua3 doa.nă. 'ro1e2orul e aca2ăM IENAHERAJ A5i /enit 4entru lec5ieM ELELAJ ,a3 doa.nă. IENAHERAJ Lă a7tea4tă. 'o1ti5i3 lua5i loc aici o cli4ă3 .ă duc 2ă0l anun5. ELELAJ Iul5u.e2c3 doa.nă. S! ":"4ă &" *"+ă1 $( 3"#" +, ! ,(6&'$C Bn +tân/" !'1 (:" )! &" 'nt " !C +tă $( +,"t!&! &" $!"&"&tă (:ă , 'n $" ! ?!n">! " '!+! t2t Bn / "6ă1 +t '/ân)A IENAHERAJ ,o.nule3 co:or-5i3 /ă ro9. L0a 2o2it ele/a. L(CEA 'R(&E)(ROLOI ;$"* +t'n+ă0A Iul5u.e2c. Co:or+ 6n două .inute+ ?!n">! " " '!:'tC E&!8" ":t!",tă $(*'nt!1 +t ân/ân)(5:' ,'$'2" !&! +(6 !"1 $( +! 8'!t" ,! /!n(n$%'C " (n$ă 2 , '8' ! Bn Bn$ă,! !1 ,!+t! *26'&!1 $%'" :' Bn t"8"n1 ",2' +$2"t! )'n +! 8'!tă (n $"'!t ,! $" !5& 3 (n4ă !:t!1 2, 'n)(5+! *"' *(&tă 8 !*! "+(, " (n!' ,"/'n'1 $" :' $(* " !,!t" &!$#'"1 $" :' $(* " " (n$" 2 (&t'*ă , '8' ! &" t!*!&! ,!nt ( "$"+ă. P" ! 2 3"tă ,2&'t'$2"+ă1 6'n!5$ !+$(tă1 )" 32" t! 8'2"'!1 8!+!&ă1 )'n"*'$ăC ,! 6(4! B' 3&(t( ă (n 4â*6!t ,&'n )! , 2+,!#'*!C ,! ," $( +(& ) "*!'1 !" B:' 8" Bn$!t'n' t !,t"t 't*(& 8'( "& *':$ă '&2 1 "& *! +(&('1 8"
)+

t !6(' +ă +! !#'năC )'n 8!+!&ă :' 4â*6't2" !1 8" )!8!n' t !,t"t t '+tă :' ,2+2*2 âtăC !Gt !* )! 8'! &" Bn$!,(t1 8" 3' )'n $! Bn $! *"' 262+'tă1 +2*n2&!ntăC +, ! +3â :'t(& ) "*!'1 $%',(& !' 8" t !6(' +ă !G, '*! &'*,!)! 2 )!, !+'! n! 82"+ăC 3!&(& !' )! " 82 6' +! 8" +$%'*6" Bn $2n+!$'n#ă1 &'*6" ' +! 8" B*,&!t'$'1 B:' 8" "*'nt' $( / !( $(8'nt!&! :' &! 8" 2+t' $( t2t "tât" / !(t"t!C 8" ,ă !" (:2 ," "&'4"tă1 Bn$!,(t )! "3"4'!C 82&(nt" ă &" Bn$!,(t1 ,ână &" " ,ă !" ", 2",! "/ !+'8ă1 8" )!8!n' )'n $! Bn $! *"' ,"+'8ă1 +3â :'n) , 'n " n( *"' 3' )!$ât (n 26'!$t 3&"+$ :' 'n! t1 "," !nt n!Bn+(3&!#'t1 Bn *â'n'&! P 23!+2 (&('C Bn ":" *ă+( ă Bn$ât1 "t(n$' $ân) "$!+t" 8" ">(n/! &" /!+t(& 3'n"&1 E&!8" n( 8" *"' !"$#'2n"C )!8!n'tă 'n+!n+'6'&ă1 n( 8" *"' "8!" !3&!G!C )2" 2$%''1 ,! $%',(& '*26'&1 82 !G, '*" 2 ('*' ! :' 2 +,"'*ă )! n!+,(+C t !$! !" )! &" (n $2*,2 t"*!nt &" "&t(& 8" "8!" &2$1 6'n!Bn#!&!+1 ,! n!+'*#'t!. Int ă P 23!+2 (&. E (n 6ăt ân!& $( 6ă 6(#ă "&6ăC ,2" tă &2 n'2n1 2 t'$%'! n!"/ ă1 (n %"&"t &(n/ :' n!/ (1 )! Bn8ă#ăt2 1 ,"nt"&2n' :' ,"nt23' n!/ '1 /(&! t" ! "&61 $ "8"tă n!"/ ă. EG$!+'8 )! ,2&'t'$2+1 32" t! +3'2+1 82$! Bn!$"tă )! t'*')'t"t!1 !Gt !* )! $2 !$t1 32" t! , 23!+2 1 B:' 3 !"$ă t2t t'*,(& *â'n'&!C )'n $ân) Bn $ân)1 2 &($' ! 26+$!nă Bn , '8' '1 '*!)'"t !, '*"tă. P! ," $( +(& ) "*!'1 t'*')'t"t!" +" 8" )'+,ă !" t !,t"t1 ,! n!+'*#'t!C &($' '&! 26+$!n! )'n , '8' ' 82 +3â :' , 'n " )!8!n' 2 3&"$ă ă *'+t('t2" !1 ,! *"n!ntăC $( "," !n#" &(' *"' *(&t )!$ât 'n23!n+'8ă )! &" Bn$!,(t1 P 23!+2 (& 8" )!8!n' )'n $! Bn $! *"' +'/( ,! +'n!1 n! 82+1 "/ !+'81 )2*'n"t2 1 ,ână 8" ">(n/! +ă +! >2"$! )(,ă 6(n(& ,&"$ $( !&!8" &('1 )!8!n'tă1 Bn *â'n'&! +"&!1 (n 6'!t 26'!$t. E8')!nt1 82$!" P 23!+2 (&(' 8" t !6(' :' !" +ă )!8'nă1 )'n +&"6ă :' +t'n+ă1 t2t *"' ,(t! n'$ă1 '" &" +3â :'t !Gt !* )! ,(t! n'$ă1 ă+(năt2" !1 $" 2 t â*6'#ă1 Bn 8 !*! $! 82$!" E&!8!' 8" )!8!n' ", 2",! 'n"()'6'&ă1 )'n $&" ă :' 6'n! t'*6 "tă $(* 8" 3' 32+t &" Bn$!,(t(& ) "*!'. Mn , '*!&! +$!n!1 P 23!+2 (& +! 8" 6â&6â'1 32" t! ,(#'n1 ,2"t!. 'R(&E)(ROLJ ;ună 8iua3 do.ni7oară+ ,u.nea/oa2tră 2unte5i3 a. i.4re2ia3 noua ele/ă3 nu0i a7aM ELELA ;+! Bnt2" $! , 2*,t1 $( (n "! )!/">"t1 )! 3"tă (*6&"tă , 'n &(*!C +! ')'$ă1 +! Bn) !",tă +, ! P 23!+2 1 B' Bnt'n)! *ân"0A ,a3 do.nule. ;ună 8iua3 do.nule. Lede5i că a. /enit la ti.4M N0a. /rut 2ă 6nt-r8ii.
),

'R(&E)(ROLJ E :ine3 do.ni7oară. Lă .ul5u.e2c3 dar nu tre:uia 2ă /ă 9ră:i5i. Nu 7tiu cu. 2ă .ă 2cu8 că /0a. 1ăcut 2ă a7te4ta5i+ Toc.ai ter.ina. de+ nu0i a7a+ 6.i cer 2cu8e+ Ierta5i0.ă+ ELELAJ Nu0i ne/oie3 do.nule. Nu 20a 6nt-.4lat ni.ic3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ )cu8ele .ele+ L0a 1o2t 9reu 2ă 9ă2i5i ca2aM ELELAJ ,eloc+ ,ar a:2olut deloc. %i a4oi3 a. 6ntre:at. Aici toată lu.ea /ă cunoa7te. 'R(&E)(ROLJ Locuie2c 6n ora7ul ă2ta de trei8eci de ani. A. i.4re2ia că nu locui5i aici de .ultă /re.eN Cu. /i 2e 4areM ELELAJ Nu0.i di24lace deloc. E un oră7el 2i.4atic3 4lăcut3 are un 4arc no2ti.3 un 4en2ion3 un e4i2co43 .a9a8ine 1ru.oa2e3 2tră8i3 :ule/arde+ 'R(&E)(ROLJ E0ade/ărat3 do.ni7oară. %i totu7i3 .ie 4arcă .i0ar 4lăcea 2ă trăie2c 6n altă 4arte. La 'ari23 2au .ăcar la ;ordeau . ELELAJ Lă 4lace ;ordeau M 'R(&E)(ROLJ Nu 7tiu. N0a. 1o2t. ELELAJ ,ar la 'ari2 a5i 1o2tM 'R(&E)(ROLJ Nici la 'ari23 do.ni7oarăP dar3 dacă0.i da5i /oie3 a5i 4utea 2ă0.i 24une5i3 do.ni7oară3 re7edin5a cărui de4arta.ent e 'ari2ulM ELELA ;+! /ân)!:t! 2 $&',ă1 ",2'1 3! '$'tă $ă :t'!0A 'ari2ul e re7edin5a+ &ran5eiM 'R(&E)(ROLJ )i9ur3 do.ni7oară3 :ra/o3 e 1oarte :ine3 e 4er1ect. &elicitările .ele. A/e5i 9eo9ra1ia na5ională la de9etul .ic. Toate re7edin5ele. ELELAJ A>N Nu le 7tiu 6ncă 4e toate3 do.nule3 nu0i c>iar a7a 2i.4lu3 .i0e 9reu 2ă le 6n/ă5. 'R(&E)(ROLJ Lai3 dar 2e re8ol/ă+ CuraB+ do.ni7oară+ Ierta5i0 .ă+ ră:dare+ 6ncet3 6ncet+ o 2ă /ede5i3 2e re8ol/ă+ E 1ru.o2 a1ară a8i+ 2au .ai cur-nd nu cine 7tie ce+ ;a3 totu7i e. An 1ine3 nu0i 4rea ur-t3 a2ta e i.4ortant+ Ăă+ ăă+ Nu 4louă3 nici nu nin9e. ELELAJ Ar 1i 7i de .irare3 2unte. 6n 4lină /ară. 'R(&E)(ROLJ Ierta5i0.ă3 do.ni7oară3 e act a2ta /roia. 2ă 8ic 7i eu+ dar o 2ă0n/ă5a5i că te 4o5i a7te4ta la orice. ELELAJ &ără 6ndoială3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Nu 4ute. 1i 2i9uri de ni.ic 4e lu.ea a2ta3 do.ni7oară.
)-

ELELAJ $ă4ada cade iarna. Iarna e unul din cele 4atru anoti.4uri. Celelalte trei 2unt+ ăă+ 4ri+ 'R(&E)(ROLJ ,aM ELELAJ + .ă/ara3 4e ur.ă /ara+ 7i+ ăă+ 'R(&E)(ROLJ Ance4e la 1el ca DtoanaE3 do.ni7oară. ELELAJ A>3 da3 toa.na+ 'R(&E)(ROLJ E act3 do.ni7oară3 a5i ră24un2 1oarte :ine3 e 4er1ect. )unt con/in2 că /e5i 1i o ele/ă :ună. ( 2ă 1ace5i 4ro9re2e. )unte5i inteli9entă3 4ăre5i culti/ată3 a/e5i .e.orie :ună. ELELAJ Nu0i a7a că 7tiu anoti.4urile3 do.nuleM 'R(&E)(ROLJ )i9ur3 do.ni7oară+ 2au3 .ă ro93 a4roa4e. ,ar 2e re8ol/ă. An orice ca83 4entru .o.ent e :ine. ( 2ă aBun9e5i 2ă 7ti5i toate anoti.4urile3 cu oc>ii 6nc>i7i. A7a ca .ine. ELELAJ E tare 9reu. 'R(&E)(ROLJ (>3 nu. Nu0i ne/oie dec-t de 4u5in e1ort3 de :ună/oin5ă3 do.ni7oară. ( 2ă /ede5i. )e re8ol/ă3 n0a/e5i nicio 9riBă. ELELAJ ,ac0a5i 7ti c-t 6.i dore2c3 do.nule. A. 6n .ine o 2ete de carteN %i 4ărin5ii .ei ar dori 2ă0.i a4ro1unde8 cuno7tin5ele. Lor 2ă .ă 24eciali8e8. Ei 8ic că 2i.4la cultură 9enerală3 c-t ar 1i ea de 2olidă3 nu .ai e de0aBun2 6n 8iua de a8i. 'R(&E)(ROLJ 'ărin5ii du.nea/oa2tră au 4er1ectă dre4tate3 do.ni7oară. Tre:uie 2ă /ă continua5i 2tudiile. Ierta5i0.ă că /0o 24un3 dar e un lucru a:2olut nece2ar. Lia5a conte.4orană a de/enit 1oarte co.4le ă. ELELAJ A>N %i0at-t de co.4licată+ Noroc că 4ărin5ii .ei 2unt de2tul de :o9a5i. Iă /or 4utea aButa 2ă 6n/ă53 2ă 1ac 2tudii 1oarte 2u4erioare. 'R(&E)(ROLJ Lre5i cu./a 2ă /ă 4re8enta5i+ ELELAJ C-t 2e 4oate de re4ede3 la 4ri.ul concur2 de doctorat. E 4e2te trei 2ă4tă.-ni. 'R(&E)(ROLJ ,acă0.i da5i /oie 2ă /ă 6ntre:3 :acalaureatul /i l0a5i luatM ELELAJ ,a3 do.nule3 .i0a. luat :acalaureatul 6n 7tiin5e 7i :acalaureatul 6n litere. 'R(&E)(ROLJ Lai3 dar 2unte5i 1oarte a/an2ată3 c>iar 4rea a/an2ată 4entru /-r2ta du.nea/oa2tră. %i 6n ce anu.e /re5i 2ă /ă da5i doctoratulM 6n 7tiin5e .ateriale 2au 6n 1ilo2o1ie nor.alăM
*/

ELELAJ 'ărin5ii .ei ar dori nea4ărat3 dacă crede5i că 2e 4oate 6ntr0un ti.4 at-t de 2curt3 ar dori nea4ărat 2ă0.i dau doctoratul total. 'R(&E)(ROLJ ,octoratul totalM+ ,ar a/e5i .ult curaB3 do.ni7oară3 2incere 1elicitări. ( 2ă0ncercă. 2ă 1ace. tot 4o2i:ilul3 do.ni7oară. (ricu.3 7ti5i deBa o 9ră.adă de lucruri. La /-r2ta du.nea/oa2tră+ ELELAJ (>3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Ei3 acu.3 dacă0.i da5i /oie3 ierta5i0.ă3 /0a7 24une că tre:uie 2ă ne a4ucă. de trea:ă. N0a/e. nicio cli4ă de 4ierdut. ELELAJ Cu. 2ă nu3 do.nule3 /reau din tot 2u1letul. ;a c>iar /ă ro9. 'R(&E)(ROLJ Atunci 6.i 4er.it 2ă /ă in/it 2ă lua5i loc+ aici+ Iar du.nea/oa2tră3 do.ni7oară3 dacă n0a/e5i ni.ic 6.4otri/ă3 6.i da5i /oie 2ă .ă a7e8 6n 1a5a du.nea/oa2trăM ELELAJ )i9ur3 do.nule. Lă ro9. 'R(&E)(ROLJ Iul5u.e2c3 do.ni7oară. =)e ":"4ă 3"#ă Bn 3"#ă1 &" *"+ă1 $( , 23'&(& +, ! ,(6&'$.0 ;uuun. L0a5i adu2 căr5ile 7i caieteleM ELELA ;+$2#ân) $ă #' :' $"'!t! )'n +! 8'!tăA ,a3 do.nule3 :ine6n5ele23 a. la .ine tot ce0.i tre:uie. 'R(&E)(ROLJ 'er1ect3 do.ni7oară. 'er1ect. Atunci3 dacă nu /ă 2u4ăra5i+ 4ute. 6nce4eM ELELAJ ,a3 do.nule3 /ă 2tau la di24o8i5ie3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ La di24o8i5ia .eaM+ ;L($' ! Bn , '8' '1 !,!)! +t'n+ă1 (n /!+t1 ,! $" !5& !, '*ă.0 Lai3 do.ni7oară3 dar eu /ă 2tau la di24o8i5ie. Nu 2unt dec-t 2er/itorul du.nea/oa2tră. ELELAJ (>3 do.nule+ 'R(&E)(ROLJ ,acă n0a/e5i ni.ic 6.4otri/ă+ atunci+ /o.+ /o.+ /oi+ /oi 6nce4e cu o 2curtă e a.inare a cuno7tin5elor du.nea/oa2tră trecute 7i 4re8ente3 ca 2ă /ede. ce0a/e. de 1ăcut 6n continuare+ ;un. Cu. 2ta5i cu 4erce45ia 4luralită5iiM ELELAJ E ca. /a9ă+ con1u8ă. 'R(&E)(ROLJ ;un. Ia 2ă /ede. noi+ M:' 3 !"$ă *â'n'&!. Int ă ?!n">! "1 $!!" $! ," ! +ă5& ' 't! ,! P 23!+2 C +! )($! &" 6(3!t1 $"(tă $!8" "$2&21 Bntâ 4'!. 'R(&E)(ROLJ Haide5i3 do.ni7oară3 2ă 1ace. 4u5ină arit.etică3 dacă n0a/e5i ni.ic 6.4otri/ă+
*.

ELELAJ ,aF de unde3 do.nule3 a2ta e tot ce0.i dore2c. 'R(&E)(ROLJ E0o 7tiin5ă de2tul de recentă3 do.ni7oară3 o 7tiin5ă .odernăP la dre4t /or:ind3 e .ai cur-nd o .etodă dec-t o 7tiin5ă+ %i 6n acela7i ti.4 o tera4ie. ;?!n">! !'A0 Iărie3 ai ter.inatM IENAHERAJ ,a3 do.nule3 a. 9ă2it 1ar1uria. A. 4lecat+ 'R(&E)(ROLJ #ră:e7te0te. (cu4ă0te3 te ro93 de :ucătăria du.itale. IENAHERAJ #ata3 do.nule3 .ă duc. =)e , !3"$! $ă '!+!.0 Nu /ă 2u4ăra5i3 do.nule3 daF 1i5i atent 2ă nu /ă ie7i5i din 1ire. 'R(&E)(ROLJ E7ti ridicolă3 Iărie3 nu05i dai 2ea.aM 65i 1aci 9riBi aiurea. IENAHERAJ Lor:a /ineN 'R(&E)(ROLJ Te ro9 2ă 6ncete8i cu in2inuările. %tiu 1oarte :ine cu. 2ă .ă 4ort. A. totu7i o /-r02tă+ IENAHERAJ Toc.ai3 do.nule. Ar 1i .ai :ine 2ă nu intra5i direct 6n arit.etică cu do.ni7oara. Arit.etica o:o2e7te3 ener/ea8ă. 'R(&E)(ROLJ La /-r2ta .ea nu0i ca8ul. %i la ur.a ur.ei3 ce te 4ri/e7teM E .e2eria .ea 7i 6.i cuno2c :ine .e2eria. N0ai ce căuta aici. IENAHERAJ ;ine3 do.nule. )ă nu 8ice5i 4e ur.ă că nu /0a. 24u2. 'R(&E)(ROLJ Iărie3 n0a. ne/oie de 21aturile du.itale. IENAHERAJ Cu. dori5i3 do.nule. ;I!+!.0 'R(&E)(ROLJ )cu8a5i0.ă3 do.ni7oară3 4entru 6ntreru4erea a2ta ridicolă. Ierta5i0o 7i 4e 1e.eia a2ta+ Iereu 2e te.e 2ă nu o:o2e2c. A7i 1ace 9riBi 4entru 2ănătatea .ea. ELELAJ (>3 dar n0a/e5i de ce 2ă /ă 2cu8a5i3 do.nule. A2ta e o 4ro:ă de de/ota.ent. Ţine la du.nea/oa2tră din tot 2u1letul. Nu 9ă2i5i 2er/itori de/ota5i 4e toate dru.urile. 'R(&E)(ROLJ E a9erea8ă. E0o tea.ă 2tu4idă. Haide5i 2ă ne 6ntoarce. la oile noa2tre arit.etice. ELELAJ Lă ur.ăre2c3 do.nule. 'R(&E)(ROL ;+,' 't("&0A Ră.-n-nd totu7i 4e 2caunN ELELA ;", !$''n) 82 6" )! )(%0A La 1el ca du.nea/oa2tră3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ ;uuun. Ia 2ă arit.eti8ă. noi 4u5in. ELELAJ Cu dra9ă ini.ă3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ L0ar 2u4ăra dacă .i0a5i 24une+ ELELAJ ,eloc3 do.nule3 da5i0i dru.ul.
*$

'R(&E)(ROLJ C-t 1ac unu 7i cu unuM ELELAJ Onu 7i cu unu 1ac doi. 'R(&E)(ROL ;('*'t )! $(n2:t'n#!&! E&!8!'0A (>3 dar e 1oarte :ine. A. i.4re2ia că a5i aBun2 de4arte cu 2tudiile du.nea/oa2tră. ,octoratul total o 2ă 1ie 1loare la urec>e3 do.ni7oară. ELELAJ Ce :ucurie 20aud a2ta3 .ai ale2 c0o 24une5i du.nea/oa2trăN 'R(&E)(ROLJ Haide5i 2ă .er9e. .ai de4arteJ c-t 1ac doi 7i cu unuM ELELAJ Trei. 'R(&E)(ROLJ Trei 7i cu unuM ELELAJ 'atru. 'R(&E)(ROLJ 'atru 7i cu unuM ELELAJ Cinci. 'R(&E)(ROLJ Cinci 7i cu unuM ELELAJ %a2e. 'R(&E)(ROLJ %a2e 7i cu unuM ELELAJ %a4te.F 'R(&E)(ROLJ %a4te 7i cu unuM ELELAJ (4t. 'R(&E)(ROLJ %a4te 7i cu unuM ELELAJ (4t+ 6'+. 'R(&E)(ROLJ &oarte :un ră24un2. %a4te 7i cu unuM ELELAJ (4t t! #. 'R(&E)(ROLJ 'er1ect. E celent. %a4te 7i cu unuM ELELAJ (4t 7(" t. %i uneori nouă. 'R(&E)(ROLJ &or.ida:il. )unte5i 1or.ida:ilă. )unte5i e traordinară. Lă 1elicit din toată ini.a3 do.ni7oară. N0are ro2t 2ă continuă.. La adunare3 2unte5i .a9i2trală. Haide5i 2ă /ede. cu. 2ta5i cu 2căderea. )4une5i0.i doar3 dacă nu /ă 2i.5i5i cu./a e4ui8ată3 c-t 1ac 4atru .inu2 treiM ELELAJ 'atru .inu2 treiM+ 'atru .inu2 treiM 'R(&E)(ROLJ ,a. Lreau 2ă 24unJ e tra9e5i trei din 4atru. ELELAJ &ac+ 7a4teM 'R(&E)(ROLJ Ierta5i0.ă3 dar .ă 2i.t o:li9at 2ă /ă contra8ic. 'atru .inu2 trei nu 1ac 7a4te. E o con1u8ieJ 4atru 4lu2 trei 1ac 7a4te3 4atru .inu2 trei nu 1ac 7a4te+ Nu .ai 2unte. la adunare3 acu. tre:uie 2ă 2căde5i+
*'

ELELA ;+! +t ă)('!:t! +ă Bn#!&!"/ă0A ,a+ da. 'R(&E)(ROLJ 'atru .inu2 trei 1ac+ C-tM C-tM ELELAJ 'atruM 'R(&E)(ROLJ Nu3 do.ni7oară3 nu e :ine. ELELAJ Atunci3 trei. 'R(&E)(ROLJ Nici3 do.ni7oară+ Ierta5i0.ă că tre:uie 2ă /ă 24un+ Nu 1ac at-t+ ierta5i0.ă. ELELAJ 'atru .inu2 trei+ 'atru .inu2 trei+ 'atru .inu2 treiM+ ,oar n0o 1i 1ăc-nd 8eceM 'R(&E)(ROLJ An niciun ca83 do.ni7oară. ,ar nu tre:uie 2ă 9>ici5i3 tre:uie 2ă ra5iona5i. Haide5i 2ă 6ncercă. 2ă deduce. 6.4reună. Lre5i 2ă nu.ăra5iM ELELAJ ,a3 do.nule. Onu+ doi+ ăă+ 'R(&E)(ROLJ %ti5i 2ă nu.ăra5i :ineM '-nă la c-t 7ti5i 2ă nu.ăra5iM ELELAJ 'ot 2ă nu.ăr+ la in1init. 'R(&E)(ROLJ A2ta nu 2e 4oate3 do.ni7oară. ELELAJ Atunci3 4-nă la 7ai24re8ece3 2ă 8ice.. 'R(&E)(ROLJ ABun9e. Tre:uie 2ă 7ti. unde 2ă ne o4ri.. Nu.ăra5i3 /ă ro93 nu.ăra5i. ELELAJ Onu+ doi+ 4e ur.ă du4ă doi /ine trei+ 4atru+ 'R(&E)(ROLJ )ta5i3 do.ni7oară. Care nu.ăr e .ai .areM Trei 2au 4atruM ELELAJ Ăă+ trei 2au 4atruM Care e .ai .areN Iai .are dec-t trei 2au dec-t 4atruM 6n ce 2en2 .ai .areM 'R(&E)(ROLJ E i2tă nu.ere .ai .ici 7i nu.ere .ai .ari. An nu.erele .ai .ari 2unt .ai .ulte unită5i dec-t 6n cele .ici+ ELELAJ+ ,ec-t 6n nu.erele .ai .iciM 'R(&E)(ROLJ+ 6n a1ară de ca8ul 6n care cele .ici au unită5i .ai .ici. ,acă 2unt .ici de tot3 20ar 4utea 2ă 1ie .ai .ulte unită5i 6n nu.erele .ici dec-t 6n cele .ari+ dacă e /or:a de alte unită5i+ ELELAJ 6n ca8ul ă2ta3 nu.erele .ici 4ot 1i .ai .ari dec-t nu.erele .ariM 'R(&E)(ROLJ )0o lă2ă. :altă. ,ac0o luă. a7a3 cine 7tie unde aBun9e.+ Re5ine5i nu.ai că nu e i2tă doar nu.ere+ e i2tă 7i .ări.i3 2u.e3 e i2tă 9ru4uri3 e i2tă 9ră.e8i3 9ră.e8i de lucruriJ de 4rune3 de /a9oane3 de 9-7te3 de 2-.0:uri 7i a7a .ai de4arte. Ca 2ă 1ie
*(

.ai 2i.4lu3 2ă 4re2u4une. că n0a/e. dec-t nu.ere e9ale3 atunci cele .ai .ari /or 1i cele care /or a/ea .ai .ulte unită5i e9ale. ELELAJ Cel care /a a/ea .ai .ulte unită5i /a 1i cel .ai .areM A>a3 a. 6n5ele23 do.nule3 du.nea/oa2tră identi1ica5i calitatea cu cantitatea. 'R(&E)(ROLJ E 4rea a:2tract3 do.ni7oară3 4rea a:2tract. Nu tre:uie 2ă /ă 4reocu4e a2ta. Haide5i 2ă luă. e e.4lul no2tru 7i 2ă Budecă. 4e ace2t ca8 concret. )ă lă2ă. conclu8iile 9enerale 4en0 !Y tru .ai t-r8iu. A/e. nu.ărul 4atru 7i nu.ărul trei3 1iecare cu un nu.ăr e9al de unită5iP care nu.ăr /a 1i .ai .are3 nu.ărul .ai .ic 2au nu.ărul .ai .areM ELELAJ Ierta5i0.ă3 do.nule+ Ce 6n5ele9e5i 4rin nu.ărul .ai .areM Cel care e .ai 4u5in .ic dec-t celălaltM 'R(&E)(ROLJ E act3 do.ni7oară3 4er1ect. I0a5i 6n5ele2 1oarte :ine. ELELAJ Atunci3 e 4atru. 'R(&E)(ROLJ Cu. e 4atruM Iai .are 2au .ai .ic dec-t treiM ELELAJ Iai .ic+ nu3 .ai .are. 'R(&E)(ROLJ E celent ră24un2. C-te unită5i a/e5i 6ntre trei 7i 4atruM + 2au 6ntre 4atru 7i trei3 cu. 4re1era5iM ELELAJ Nu e i2tă unită5i3 do.nule3 6ntre trei 7i 4atru. 'atru /ine i.ediat du4ă trei. Nu e i2tă a:2olut ni.ic 6ntre trei 7i 4atruN 'R(&E)(ROLJ Nu3 nu .0a. 1ăcut 6n5ele2. E 1ără 6ndoială /ina .ea. N0 a. 1o2t de2tul de clar. ELELAJ Nu3 do.nule3 e /ina .ea. 'R(&E)(ROLJ OiteJ a/e5i aici trei c>i:rituri. %i cu 6ncă unul3 1ac 4atru. 'ri/i5i cu aten5ie3 a/e5i 4atru3 iau unul3 c-te ră.-nM C%'6 't( '&! n( +! 8ă)1 &" 3!& $" t2"t! 26'!$t!&! )!+, ! $" ! +! 82 6!:t!C P 23!+2 (& +! 8" ')'$" )! &" *"+ă1 8" +$ '! ,! 2 t"6&ă 'n!G'+t!ntă1 $( 2 $ !tă 'n!G'+t!ntă !t$. ELELAJ Cinci. ,acă trei 7i cu unu 1ac 4atru3 4atru 7i cu unu 1ac cinci. 'R(&E)(ROLJ Nu e :ine. Nu e deloc :ine. A/e5i .ereu tendin5a 2ă aduna5i. Tre:uie 2ă 7i 2căde5i. Nu tre:uie doar 2ă inte9ra5i. Iai tre:uie 2ă 7i de8inte9ra5i. A2ta0i /ia5a. A2ta e 1ilo2o1ia. A2ta e 7tiin5a. Ă2ta e 4ro9re2ul3 ci/ili8a5ia.
*)

ELELAJ ,a3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ )ă ne 6ntoarce. la c>i:riturile noa2tre. Care /a 2ă 8ică3 a. 4atru. Oita5i3 2unt e act 4atru. Iau unul3 .ai ră.-n doar+ ELELAJ Nu 7tiu3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Nu 2e 4oate3 9-ndi5i0/ă. Recuno2c că nu e u7or. ,ar 2unte5i de2tul de culti/ată ca 2ă 1ace5i un e1ort intelectual 7i 2ă0 n5ele9e5i. 'rin ur.areM ELELAJ Nu 4ot3 do.nule. Nu 7tiu. 'R(&E)(ROLJ Haide5i 2ă luă. e e.4le .ai 2i.4le. ,acă a5i a/ea două na2uri3 iar eu /0a7 2.ul9e unul+ cu c-te na2uri a5i ră.-neM ELELAJ Cu niciunul. 'R(&E)(ROLJ Cu. cu niciunulM ELELAJ 'ăi da3 de0aia a. un na23 1iindcă nu .i0a5i 2.ul2 niciunul. ,acă0l 2.ul9ea5i3 nu0l .ai a/ea.. 'R(&E)(ROLJ N0a5i 6n5ele2 e e.4lul .eu. )ă 4re2u4une. că nu a/e5i dec-t o 2in9ură urec>e. ELELAJ ,a3 7iM 'R(&E)(ROLJ Lă .ai 4un una3 c-te o 20a/e5iM ELELAJ ,ouă. 'R(&E)(ROLJ ;uuun. Lă .ai 4un 6ncă una. C-te o 20a/e5iM ELELAJ Trei urec>i. 4ro1e2oeulJ Iau una+ Lă ră.-n+ c-te urec>iM ELELAJ ,ouă. 'R(&E)(ROLJ ;uuun. Iai iau una3 c-te /ă ră.-nM ELELAJ ,ouă. 'R(&E)(ROLJ Nu. A/e5i două3 iau una3 /ă .ăn-nc una3 c-te ră.-nM ELELAJ ,ouă. 'R(&E)(ROLJ Lă .ăn-nc una+ una. ELELAJ ,ouă. 'R(&E)(ROLJ Ona. ELELAJ ,ouă. 'R(&E)(ROLJ OnaN ELELAJ ,ouăN 'R(&E)(ROLJ OnaNNN ELELAJ ,ouăNNN 'R(&E)(ROLJ OnaNNN
**

ELELAJ ,ouăNNN 'R(&E)(ROLJ OnaNNN ELELAJ ,ouăNNN 'R(&E)(ROLJ Nu. Nu. Nu0i :ine. E e.4lul nu e+ nu e concludent. A2culta5i0.ă. ELELAJ Lă a2cult3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ A/e5i+ a/e5i+ a/e5i+ ELELAJ $ece de9eteN+ 'R(&E)(ROLJ ,acă /re5i. 'er1ect. ;uuun. 'rin ur.are a/e5i 8ece de9ete. ELELAJ ,a3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Atunci3 c-te a5i a/ea3 dacă a5i a/ea cinciM ELELAJ $ece3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Nu0i :ineN ELELAJ ;a da3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Eu /ă 24un că nuN ELELAJ 'ăi3 adineauri .i0a5i 8i2 că a. 8ece+ 'R(&E)(ROLJ ,ar /0a. 24u23 i.ediat du4ă aia3 7i că a/e5i cinciN ELELAJ Nu a. cinci3 a. 8eceN 'R(&E)(ROLJ Haide5i 20o luă. alt1el+ )ă ne o4ri. la nu.erele de la unu la cinci3 4entru 2cădere+ ( cli4ă3 do.ni7oară3 o 2ă /ede5i i.ediat. Lă aBut eu 2ă 6n5ele9e5i. ;P 23!+2 (& +! ",($ă +ă +$ '! ,! 2 t"6&ă '*"/'n" ă. A, 2,'! t"6&" )! E&!8ă1 $" ! +! Bnt2" $! +ă , '8!"+$ă.0 Oita5i3 do.ni7oară+ =)e , !3"$! $ă )!+!n!"4ă (n 6!#':2 ,! t"6&ăC +! , !3"$! $ă +$ '! )!"+(, " $'3 " 1C ",2' )2(ă 6!#':2" !1 +(6 $" ! 3"$! $'3 " 21 ",2' t !' 6!#':2" ! :' )!)!+(6t $'3 " 31 ",2' ,"t ( +(6 $" ! 3"$! $'3 " 4.0 Lede5i+ ELELAJ ,a3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ )unt :e5i7oare3 do.ni7oară3 :e05i07oa0re. Aici e un :e5i7or3 acolo 2unt două :e5i7oareP dincolo trei :e5i7oare3 4e ur.ă 4atru :e5i7oare3 4e ur.ă cinci :e5i7oare. On :e5i7or3 două :e5i7oare3 trei :e5i7oare3 4atru 7i cinci :e5i7oare3 toate a2tea 2unt nu.ere. C-nd nu.ără. :e5i7oarele3 1iecare :e5i7or e o unitate3 do.ni7oară+ Ce0a. 24u2 acu.aM ELELAJ D( unitate3 do.ni7oarăN Ce0a. 24u2 acu.aME 'R(&E)(ROLJ )au ci1reN )au nu.ereN Onu3 doi3 trei3 4atru3 cinci 2unt
*+

ele.ente ale nu.ărării3 do.ni7oară. ele/a3 !4't"ntăA ,a3 do.nule. Ele.ente3 ci1re3 care 2unt :e5i7oare3 unită5i 7i nu.ere+ 'R(&E)(ROLJ %i una3 7i alta+ ,e 1a4t3 ă2ta0i tot 2ecretul arit.eticii. ELELAJ ,a3 do.nule. ;ine3 do.nule. Iul5u.e2c3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Atunci /ă ro9 2ă nu.ăra5i 1olo2ind ace2te ele.ente+ aduna5i 7i 2căde5i+ ELELA ;$" ,!nt ( "5:' Bnt',ă ' Bn *!*2 '!0A ;e5i7oarele 2unt care /a 2ă 8ică ci1re 7i nu.erele3 unită5iM 'R(&E)(ROLJ H.+ ,acă /re5i. %i .ai de4arteM ELELAJ )e 4ot 2cădea două unită5i din trei unită5i3 dar 2e 4ot oare 2cădea doi de doi din trei de treiM %i două ci1re din 4atru nu.ereM %i trei nu.ere dintr0o unitateM 'R(&E)(ROLJ Nu3 do.ni7oară. ELELAJ ,e ce3 do.nuleM 'R(&E)(ROLJ ,e aia3 do.ni7oară. ELELAJ ,e care aia3 do.nuleM ,in .o.ent ce unele 2unt c>iar celelalteM 'R(&E)(ROLJ A2ta e3 do.ni7oară. E un lucru care nu 2e e 4lică. )e 6n5ele9e 4rintr0un ra5iona.ent .ate.atic interior. (ri 6l ai ori nu0l ai. ELELAJ A2ta e. 'R(&E)(ROLJ Oita5i ce3 do.ni7oară3 dacă nu reu7i5i 2ă 6n5ele9e5i 6n 4ro1un8i.e ace2te 4rinci4ii3 ace2te ar>eti4uri arit.etice3 n0o 2ă aBun9e5i niciodată 2ă 1ace5i corect .unca unui 4olite>ni2t. %i cu at-t .ai 4u5in 2ă ocu4a5i o catedră la 'olite>nică+ 2au la 9rădini5a de 6nalte 2tudii. Recuno2c că nu0i u7or3 e 1oarte3 1oarte a:2tract+ :ine6n5ele2+ dar cu. 2ă reu7e7ti3 do.ni7oară3 1ără 2ă a4ro1unde8i no5iunile ele.entare3 2ă calcule8i .ental c-t 1ac C 7i a2ta e un 1leac 4entru orice in9iner de ni/el .ediu3 do.ni7oară C c-t 1ac3 de 4ildă3 trei .iliarde 7a4te 2ute cinci8eci 7i cinci de .ilioane nouă 2ute nouă8eci 7i o4t de .ii două 2ute cinci8eci 7i unu 6n.ul5it cu cinci .iliarde o 2ută 7ai8eci 7i două de .ilioane trei 2ute trei .ii cinci 2ute o4tM ELELA ;32" t! !,!)!0A &ac nouă24re8ece c/intilioane3 trei 2ute nouă8eci de catralioane două trilioane o4t 2ute 4atru8eci 7i 4atru de .iliarde3 două 2ute nouă24re8ece .ilioane o 2ută 7ai8eci 7i 4atru de
*,

.ii cinci 2ute o4t+ 'R(&E)(ROL ;('*'t0A Nu. Nu cred. Tre:uie 2ă 1acă nouă24re8ece c/intilioane3 trei 2ute nouă8eci de catralioane două trilioane o4t 2ute 4atru8eci 7i 4atru de .iliarde două 2ute nouă24re8ece .ilioane o 2ută 7ai8eci 7i 4atru de .ii cinci 2ute nouă+ ELELAJ Nu+ cinci 2ute o4t+ 'R(&E)(ROL ;)'n $! Bn $! *"' ('*'t1 $"&$(&!"4ă *!nt"&0A ,a+ A/e5i dre4tate+ re8ultatul e corect+ ;6â'/('! 'n'nt!&'/'6'&09 c/intilioane3 catralioane3 trilioane3 .iliarde3 .ilioane+ ;D'+t'n$tA0 ( 2ută 7ai8eci 7i 4atru de .ii cinci 2ute o4t+ ;St(,!3'"tA0 ,ar cu. a5i aBun2 la re8ultat3 dacă nu cunoa7te5i 4rinci4iile ra5iona.entului arit.eticM ELELAJ )i.4lu. Ne4ut-nd 2ă .ă :a8e8 4e ra5iona.entul .eu3 a. 6n/ă5at 4e dina1ară toate re8ultatele 4o2i:ile ale tuturor 6n.ul5irilor 4o2i:ile. 'R(&E)(ROLJ &or.ida:il+ Totu7i3 da5i0.i /oie 2ă /ă 24un3 do.ni7oară3 că nu 2unt deloc .ul5u.it 7i n0o 2ă /ă 1elicitJ 6n .ate.atică3 7i 6n arit.etică .ai ale23 ceea ce intră 6n calcul C 1iindcă arit.etica ne o:li9ă 6ntotdeauna 2ă calculă. C ceea ce intră 6n calcul3 8ic3 e .ai 4re2u2 de toate 6n5ele9erea+ Re8ultatul tre:uia 2ă0l o:5ine5i 4rintr0un ra5iona.ent .ate.atic3 inducti/ 7i deducti/ 6n acela7i ti.4 C cu. 2e o:5ine orice re8ultat. Iate.atica e du7.anul de .oarte al .e.oriei3 care de alt1el e ad.ira:ilă3 dar arit.etice7te /or:ind3 e o cala.itateN+ A7a că nu 2unt .ul5u.it+ nu .er9e3 nu .er9e deloc+ ELELA ;)!42&"tă0A Nu3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Haide5i 2ă lă2ă. a2ta deoca.dată. )ă trece. la alt 9en de e erci5iu+ ELELAJ ,a3 do.nule. .enaBera3 'nt ân)A H.3 >.3 ,o.nule+ 'R(&E)(ROL =$" ! n( "()!A 'ăcat3 do.ni7oară3 că 2unte5i 6n ur.ă cu .ate.aticile 24eciale+ IENAHERA ;t ă/ân)(5& )! *ân!$ă0A ,o.nuleN ,o.nuleN 'R(&E)(ROLJ Ii0e tea.ă că n0o 2ă /ă 4ute5i 4re8enta la concur2 4entru doctoratul total+ ELELAJ Lai3 ce rău 6.i 4are3 do.nuleN 'R(&E)(ROLJ Iăcar dacă a5i+ ;?!n">! !'A0 La2ă0.ă 6n 4ace3
*-

Iărie+ Ce nai:a te0a a4ucatM Ce te :a9iM Treci la :ucătărieN La crati5ăN HaiN HaiN ;E&!8!'A0 A. 2ă 6ncerc 2ă /ă 4re9ăte2c .ăcar 4entru doctoratul 4ar5ial+ IENAHERAJ ,o.nuleN ,o.nuleN ;B& t "/! )! *ân!$ă.0 'R(&E)(ROL =?!n">! !'A Ia .-na de 4e .ineN Ia .-naN Ce0n2ea.nă a2taM+ ;E&!8!'A0 ,acă /re5i 6ntr0ade/ăr 2ă /ă 4re8enta5i la doctoratul 4ar5ial3 tre:uie 2ă 6n/ă5ă.+ ELELAJ ,a3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ+ ele.entele lin9/i2ticii 7i ale 1ilolo9iei co.4arate+ IENAHERAJ Nu3 do.nule3 nuN+ A2ta nuN+ 'R(&E)(ROLJ Iărie3 ai luat0o ra8naN IENAHERAJ ,o.nule3 6n niciun ca8 1ilolo9ia3 1ilolo9ia duce la :ucluc+ ELELA ;('*'tă0A La :uclucM ;Kâ*6'n)1 $"* , 2+t(#ăA0 Cu. /ine a2taN 'R(&E)(ROL =?!n">! !'A A2ta0i 4rea de totN Ie7i a1arăN IENAHERAJ ;ine3 do.nule3 :ine. ,aF 2ă nu 8ice5i că nu /0a. 4re/enitN &ilolo9ia duce la :uclucN 'R(&E)(ROLJ Iărie3 2unt .aBorN ELELAJ A/e5i dre4tate3 do.nule. IENAHERAJ Cu. dori5iN ;I!+!.0 'R(&E)(ROLJ )ă .er9e. .ai de4arte3 do.ni7oară. ELELAJ ;ine3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Lă ro9 deci 2ă a2culta5i cu cea .ai .are aten5ie cur2ul 4re9ătit de .ine+ ELELAJ A2cult3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ+ 'rin care 4ute5i 2tă4-ni3 6n nu.ai cinci24re8ece .inute3 4rinci4iile 1unda.entale ale 1ilolo9iei lin9/i2tice 7i co.4arate a li.:ilor neo024aniole. ELELAJ (>3 do.nuleN ;N"t! )'n ,"&*!.0 'R(&E)(ROL ="(t2 't" A Lini7teN Ce0n2ea.nă a2taM ELELAJ Ierta5i0.ă3 do.nule. ;M:' ,(n! Bn$!t *â'n'&! Bn",2' ,! *"+ă.0 'R(&E)(ROLJ Lini7teN =)e ')'$ă1 +! ,&'*6ă , 'n $"*! ă1 $( *â'n'&! &" +,"t!C )'n $ân) Bn $ân) +! 2, !:t! Bn *'>&2$(& Bn$ă,! '' +"( &ân/ă E&!8ă :' B:' Bntă !:t! +,(+!&! $( (n /!+t "& *â'n''C ,! 2 !"4ă1 3ă ă +ă !G"/! !4! , !" *(&tC E&!8" B& ( *ă !:t! $( , '8' !" :' (n!2 ' 2 3"$! $( / !(1 3''n)$ă t !6('! +ă Bnt2" $ă *(&t $",(&C 2 )"tă +"( )! )2(ă
+/

2 ' $!& *(&t1 +! Bnt2" $! $2*,&!t.0 'rin ur.are3 do.ni7oară3 24aniola e2te li.:a0.a.ă din care au 4urce2 toate li.:ile neo024aniole3 6ntre care 24aniola3 latina3 italiana3 1rance8a3 4ortu9>e8a3 ro.-na3 2arda 2au 2ardana4ala3 24aniola 7i neo024aniola C :a c>iar 7i3 6n anu.ite 4ri/in5e3 li.:a turcă3 .ai a4ro4iată totu7i de 9reacă3 lucru a:2olut lo9ic3 din .o.ent ce Turcia 2e 6n/ecinea8ă cu #recia3 iar #recia e .ai a4roa4e de Turcia dec-t 2tă. noi doi acu.J a/e5i aici 6ncă o ilu2trare a unei le9i lin9/i2tice e tre. de i.4ortante3 du4ă care 9eo9ra1ia 7i 1ilolo9ia 2unt 2urori 9e.ene+ 'ute5i lua noti5e3 do.ni7oară. ELELA ;$( 82$! +t'n+ă0A ;ine3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Ceea ce deo2e:e7te li.:ile neo024aniole 6ntre ele 7i dialectele lor de alte 9ru4uri lin9/i2tice3 cu. ar 1i 9ru4ul li.:ilor au2triece 7i neo0au2triece 2au >a:2:ur9ice3 ca 7i de 9ru4ările e24eranti2tă3 >el/etică3 .one9a2că3 2c>Uit8eră3 andorriană3 :a2că3 7a4că3 4recu. 7i de 9ru4urile de li.:i di4lo.atice 7i te>nice C ceea ce le deo2e:e7te3 24un3 e2te a2e.ănarea lor i8:itoare3 care le 1ace3 de alt1el3 7i 9reu de deo2e:it una de alta C adică li.:ile neo024aniole 6ntre ele3 do.ni7oară3 4e care reu7i. totu7i 2ă le deo2e:i. 9ra5ie caracteri2ticilor lor di2tincti/e3 do/e8i a:2olut inconte2ta:ile ale e traordinarei a2e.ănări care 1ace inconte2ta:ilă ori9inea lor co.ună 7i care 6n acela7i ti.4 le di1eren5ia8ă 4ro1und C 4rin .en5inerea tră2ăturilor di2tincti/e de24re care toc.ai a. /or:it. ELELAJ (oo>N ,aaaa3 do.nuleN 'R(&E)(ROLJ ,ar 2ă nu ne 4ierde. 6n 9eneralită5i+ Ele/a ;3"+$'n"tă1 $( !/ !t0A Lai3 do.nule+ 'R(&E)(ROLJ )0ar 8ice că /ă intere2ea8ă. &oarte :ine3 1oarte :ine. ELELAJ (>3 da3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Nicio 9riBă3 do.ni7oară. Re/eni. a2u4ra lor .ai t-r8iu+ 2au 4oate nu .ai re/eni. deloc. Cine 7tieM ELELA ;Bn$ânt"tă t2t(:'0A (>3 da3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ A1lă3 do.ni7oară3 că orice li.:ă3 2ă 7tii 7i 2ă 5ii .inte a2ta #'nă Bn $!"+(& *2 #''9 ELELAJ (>N ,a3 do.nule3 4-nă 6n cea2ul .or5ii+ ,a3 do.nule+ 'R(&E)(ROLJ+ 7i ă2ta e un alt 4rinci4iu 1unda.ental3 do.ni7oară3 orice li.:ă nu e 6n 1ond dec-t un li.:aB3 de unde re8ultă 6n .od
+.

nece2ar că e alcătuită din 2unete3 2au+ ELELAJ &one.e+ 'R(&E)(ROLJ E act a2ta /roia. 2ă 24un. Te 4o1te2c 2ă nu0.i 1aci 4aradă de cuno7tin5e. A2cultă3 .ai :ine. ELELAJ A2cult3 do.nule. ,a3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ )unetele3 do.ni7oară3 tre:uie 2ă 1ie 4rin2e de ari4i 6n 8:or3 ca 2ă nu cadă 6n urec>ile 2ur8ilor. 'rin ur.are3 c-nd te >otără7ti 2ă articule8i3 2e reco.andă3 4e c-t 4o2i:il3 2ă ridici 1oarte 2u2 9-tul 7i :ăr:ia3 2ă te 6nal5i 4e /-r1uri3 uite0a7a3 uite+ ELELAJ ,a3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Taci din 9urăN )tai 4e 2caun 7i nu .ă0ntreru4e+ )ă e.i5i3 24unea.3 2unetele 1oarte 2u2 7i cu toată 1or5a 4lă.-nilor co.:inată cu cea a cor8ilor /ocale. Oite0a7aJ D4a4ilăE3 De/ri?aE3 DTra1al9arE3 D4a4i3 4a4aE. An 1elul ă2ta3 2unetele3 4line de0un aer cald .ai u7or dec-t aerul 6nconBurător3 /or 4luti3 /or 4luti 1ără ri2cul de a cădea 6n urec>ile 2ur8ilor3 care 2unt ade/ăratele a:i2uri3 ade/ăratele .or.inte ale 2onorită5ilor. ,acă e.i5i .ai .ulte 2unete cu /ite8ă accelerată3 ele 2e /or a9ă5a auto.at unul de altul3 alcătuind a2t1el 2ila:e3 cu/inte3 :a c>iar 7i 1ra8e3 adică 9ru4ări .ai .ult 2au .ai 4u5in 6ntin2e3 an2a.:luri 4ur ira5ionale de 2unete3 li42ite de orice 2en23 dar toc.ai de aceea ca4a:ile 2ă 2e .en5ină 1ără ri2curi la .are altitudine 6n aer. ,e că8ut3 cad doar cu/intele 6ncărcate de 2en23 6n9reunate de 6n5ele2ul lor3 cu/inte care 21-r7e2c 6ntotdeauna 4rin a 4ieri3 4ră:u7indu02e+ ELELAJ+ 6n urec>ile 2ur8ilor. 'R(&E)(ROLJ A7a e3 dar nu .ai 6ntreru4e+ 7i 6n cea .ai cu.4lită con1u8ie+ )au 2e 24ar9 ca ni7te :aloane. 'rin ur.are3 do.ni7oară+ ;E&!8" $",ătă 6 (+$ 2 !G, !+'! +(3! 'n)ă0 )0a0nt-.4lat ce/aM ELELAJ Iă dor din5ii3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ Nu contea8ă. N0o 2ă ne o4ri. 4entru at-ta lucru. )ă .er9e. .ai de4arte+ ELELA ;$" ! ," ! +ă +(3! ! )'n $! Bn $! *"' *(&t0A ;ine3 do.nule. 'R(&E)(ROLJ %i dacă tot a. aBun2 aici3 65i atra9 aten5ia a2u4ra con2oanelor care 2e tran21or.ă atunci c-nd 2e ciocne2c 6ntre ele. An a2e.enea ca8uri3 1 de/ine /3 d de/ine t3 9 de/ine e 7i /ice/er2a+ uite0a7aJ D/a2 de lutE3 Dco7 de ru1eE3 D4e7te 6n /inE3 Dera nouăE3 Duite
+$

noa4teaE. ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Iai de4arte. ELELAJ ;ine. 'R(&E)(ROLJ 'e 2curtJ ca 2ă 6n/e5i 2ă 4ronun5i3 e ne/oie de ani 6ntre9i. #ra5ie 7tiin5ei3 totul de/ine 4o2i:il 6n nu.ai c-te/a .inute. Ca 2ă 2co5i 4e 9ură cu/inte3 2unete 7i tot ce05i .ai trece 4rin .inte3 re5ine că tre:uie 2ă dai a1ară tot aerul din 4lă.-ni3 1ără nicio .ilă3 4entru a0l lă2a a4oi 2ă 2e 2trecoare delicat3 .-n9-ind u7or cor8ile /ocale3 care3 dintr0o dată3 ca >ar1ele 2au ca 1run8i7ul 6n :ătaia /-ntului3 1rea.ătă3 /i:rea8ă3 /i:rea8ă 2au 9ra2eia8ă3 2au 7uieră 2au 1o7ne2c3 2au 1luieră3 1luieră3 4un-nd totul 6n .i7careJ o.u7orul3 li.:a3 cerul 9urii3 din5ii+ ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ + :u8ele+ %i 6n cele din ur.ă3 cu/intele ie2 4e na23 4e 9ură3 4e urec>i3 4rin 4ori3 t-r-nd du4ă ele toate or9anele 4e care le0 a. 4o.enit3 2.ul9-ndu0le din rădăcină3 6ntr0un 8:or i.4etuo23 .aBe2tuo23 care nu e 6n 1ond dec-t ceea ce i.4ro4riu nu.i. /oce3 .odul-ndu02e 6n c-ntec 2au tran21or.-ndu02e 6ntr0un teri:il ura9an 2i.1onic 6n2o5it de un 6ntre9 corte9iu+ Ber:e de 1lori de toate culorile3 arti1icii 2onoreJ la:iale3 dentale3 oclu8i/e3 4alatale 7i altele3 c-nd .-n9-ietoare3 c-nd a.are 2au /iolente. ELELAJ A7a e3 do.nule3 .ă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Iai de4arte3 .ai de4arte. Re/enind la li.:ile neo0 24aniole3 ele 2unt at-t de 2tr-n2 6nrudite3 6nc-t 4ot 1i con2iderate 4e dre4t cu/-nt /eri7oare 4ri.are. ,e alt1el3 au aceea7i .a.ăJ 24aniola3 adică o 24anioloaică. Iată de ce e2te at-t de 9reu 2ă le deo2e:e7ti una de alta. Iată de ce e at-t de util 2ă 4ronun5ă. corect3 2ă e/ită. de1ectele de 4ronun5ie. 'ronun5ia 1ace3 ea 2in9ură3 c-t un 6ntre9 li.:aB. ( 4ronun5ie 9re7ită ne 4oate Buca 1e2te. An le9ătură cu a2ta3 dă0 .i /oie 2ă05i 6.4ărtă7e2c3 6n 4arante8ă3 o a.intire 4er2onală. ;U:2" ă )!+t'n)! !1 P 23!+2 (& +! &"+ă 2 $&',ă Bn 82'" "*'nt' '&2 C $%',(& ' +! Bn)('2:!"4ăC )" +! +tă,ân!:t! !,!)!.0 Era. 1oarte t-năr3 a4roa4e un co4il. A.i 2ati21ăcea. 2ta9iul .ilitar. La re9i.ent3 a/ea. un ca.arad3 /iconte3 cu un de1ect de 4ronun5ie de2tul de 9ra/J nu 4utea 4ronun5a litera 1. An loc de 13 24unea 1. A2t1el3 6n loc deJ D1-nt-nă3 n0 a. 2ă :eau din a4a taE3 24uneaJ D1-nt-nă3 n0a. 2ă :eau din a4a taE.
+'

'ronun5a D1atăE 6n loc de D1atăE3 D&eli E 6n loc de D&eli E3 D1a2oleE 6n loc de D1a2oleE3 D1ă0te0ncoaceE 6n loc de D1ă0te0ncoaceE3 D1ar2ăE 6n loc de D1ar2ăE3 D1i1iE3 D1onE3 D1a1aE 6n loc de D1i1iE3 D1onE3 D1a1aEP D&ili4E 6n loc de D&ili4EP D1ictorieE 6n loc de D1ictorieEP D1e:ruarieE 6n loc de D1e:ruarieEP D.artie0a4rilieE 6n loc de D.artie0a4rilieEP D#erard de Ner/alE 6n loc de D#erard de Ner/alEP DIira:eauE 6n loc de DIira:eauE3 Detc.E 6n loc de Detc.E3 7i a7a .ai de4arte Detc.E 6n loc de Detc.E 7i a7a .ai de4arte etc. Noroc că a/ea o 9ră.adă de 4ălării3 2u: care .ăcar 67i 4utea a2cunde at-t de :ine de1ectul3 6nc-t nici nu05i dădeai 2ea.a. ELELAJ ;ine3 :ine. Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROL ;+$%'*6ân) 6 (+$ t2n(&1 $( 2 82$! "+, ă0A Iai de4arte. Hai 2ă 2ta:ili. .ai 6nt-i a2e.ănările3 ca 2ă 4ute. 4e ur.ă identi1ica .ai :ine deo2e:irile dintre ace2te li.:i. 'ro1anii 2unt a:2olut inca4a:ili 2ă 2i.tă di1eren5ele. A2t1el3 6n toate ace2te li.:i3 toate cu/intele+ ELELAJ A> daM+ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Iai de4arte+ 2unt 6ntotdeauna acelea7i3 la 1el 7i toate de2inen5ele3 toate 4re1i ele3 toate 2u1i ele3 toate rădăcinile+ ELELAJ Rădăcinile cu/intelor 2unt 4ătrateM 'R(&E)(ROLJ 'ătrate 2au cu:ice. ,e la ca8 la ca8. ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Iai de4arte. Oite3 65i dau un e e.4lu 4ur ilu2trati/J ia cu/-ntul D1runteE+ ELELAJ Cu ce 2ă0l iauM 'R(&E)(ROLJ Cu ce /rei3 nu.ai ia0l3 7i .ai ale2 nu .ă0ntreru4e. ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Iai de4arte+ A. 24u2J .ai de4arte. Ia cu/-ntul D1runteE. L0ai luatM ELELAJ ,a3 da. L0a. luat. ,in5ii .ei3 a>3 din5ii .ei+ 'R(&E)(ROLJ Cu/-ntul D1runteE e2te rădăcina cu0/-ntului D1ronti24iciuE. Ca 7i a lui D21runtatE. DI24iciuE e2te 2u1i 3 D2E e2te 4re1i . )e nu.e2c a7a 1iindcă nu 2e 2c>i.:ă. Nu /or 7i 4ace. ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Iai de4arte. Hai3 re4ede. 're1i ele a2tea 2unt de ori9ine 24aniolă3 24er că 5i0ai dat 2ea.aM
+(

ELELAJ Lai3 ce .ă dor din5iiN 'R(&E)(ROLJ Iai de4arte. Ai o:2er/at3 24er3 7i că ele nu 2e 2c>i.:ă 6n li.:a noa2tră. Ei :ine3 do.ni7oară3 a1lă că ni.ic nu le 4oate con/in9e 2ă 2e 2c>i.:e nici 6n latină3 nici 6n italiană3 nici 6n 4ortu9>e8ă3 nici 6n 2ardana4ală 2au 6n 2ardana4ali3 nici 6n ro.-nă3 nici 6n neo024aniolă3 nici 6n 24aniolă3 7i nici .ăcar 6n orientalăJ D1runteE3 D1ronti24iciuE3 D21runtatE3 e act acela7i cu/-nt3 6ntotdeauna cu aceea7i rădăcină3 acela7i 2u1i 3 acela7i 4re1i 3 6n toate li.:ile 4o.enite. Acela7i lucru 2e0nt-.4lă cu toate cu/intele. ELELAJ 6n toate li.:ile cu/intele a2tea 6n2ea.nă acela7i lucruM Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ A:2olut. 'ăi cu. alt1elM 6n orice ca83 a/e. 6ntotdeauna e act aceea7i 2e.ni1ica5ie3 aceea7i 1or.ă3 aceea7i 2tructură 2onoră3 nu nu.ai 4entru ace2t cu/-nt3 dar 7i 4entru toate cu/intele i.a9ina:ile3 6n toate li.:ile. &iindcă una 7i aceea7i no5iune 2e e 4ri.ă 4rintr0unul 7i acela7i cu/-nt3 unul 2in9ur3 7i 4rin 2inoni.ele lui3 6n toate 5ările. La2ă nai:ii din5ii. ELELAJ Iă dor din5ii. ,a3 da3 da. 'R(&E)(ROLJ ;ine0:ine3 .ai de4arte. Iai de4arte3 2e audeM+ Cu. 24ui3 de 4ildă3 6n li.:a noa2trăJ DTranda1irii :unicii .ele 2unt la 1el de 9al:eni ca :unicul .eu care era a2iatic.E ELELAJ Iă dor3 .ă dooor3 .ă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Iai de4arte3 .ai de4arte3 ră24unde la0ntre:areN ELELAJ An li.:a noa2trăM 'R(&E)(ROLJ 6n li.:a noa2tră. ELELAJ Ăă+ 2ă 24un 6n li.:a noa2trăJ DTranda1irii :unicii .ele 2unt+E 'R(&E)(ROLJ DLa 1el de 9al:eni ca :unicul .eu care era a2iaticE+ ELELAJ 'ăi3 6n li.:a noa2tră 2e 24une3 cred3 DTranda1irii+E C cu. 2e 24une D:unicăE 6n li.:a noa2trăM 'R(&E)(ROLJ 6n li.:a noa2trăM D;unicăE. ELELAJ DTranda1irii :unicii .ele 2unt la 1el de+ 9al:eniE C 2e 24une 6n li.:a noa2tră D9al:eniEM 'R(&E)(ROLJ E/identN ELELAJ D)unt la 1el de 9al:eni ca :unicul .eu c-nd 2e 6n1uria.E 'R(&E)(ROLJ Nu+ Dcare era a+E
+)

ELELAJ D+ 2iaticE+ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ CorectN ELELAJ Iă dor+ 'R(&E)(ROLJ + ,in5ii+ ei 7i3 a2ta e+ Iai de4arteN Acu.3 tradu aceea7i 1ra8ă 6n 24aniolă 7i 4e ur.ă 6n neo024aniolă+ ELELAJ An 24aniolă+ ar 1iJ DTranda1irii :unicii .ele 2unt la 1el de 9al:eni ca :unicul .eu care era a2iatic.E 'R(&E)(ROLJ Nu. E 9re7it. ELELAJ Iar 6n neo024aniolăJ DTranda1irii :unicii .ele 2unt la 1el de 9al:eni ca :unicul .eu care era a2iatic.E 'R(&E)(ROLJ E 9re7it. E 9re7it. E 9re7it. Ai 1ăcut 4e do23 ai luat 24aniola dre4t neo024aniolă3 7i neo024aniola dre4t 24aniolă+ Nu+ nu+ in/er2+ ELELAJ Iă dor din5ii. L0a5i 6ncurcat. 'R(&E)(ROLJ Tu .0ai 8ă4ăcit. &ii atentă 7i ia noti5e. A5i 24un 1ra8a 6n 24aniolă3 4e ur.ă 6n neo024aniolă 7i la 21-r7it 6n latină. Re4etă du4ă .ine. &ii atentă că 2unt .ari a2e.ănări. )unt a2e.ănări identice. A2cultă3 ur.ăre7te0.ă cu toată aten5ia+ ELELAJ ,oar+ 'R(&E)(ROLJ + din5ii. ELELAJ Iai de4arte+ AuN 'R(&E)(ROLJ + 6n 24aniolăJ DTranda1irii :unicii .ele 2unt la 1el de 9al:eni ca :unicul .eu care era a2iaticEP 6n latinăJ DTranda1irii :unicii .ele 2unt la 1el de 9al:eni ca :unicul .eu care era a2iatic.E )i.5i di1eren5eleM Tradu acu. 6n+ ro.-ne7te. ELELAJ Ăă+ Cu. 2e 24une Dtranda1iriE 4e ro.-ne7teM 'R(&E)(ROLJ DTranda1iriE3 cu. alt1el. ELELAJ Nu cu./a 2e 24une Dtranda1iriEM A>3 ce .ă dor din5ii+ 'R(&E)(ROLJ Nu3 nici /or:ă3 1iindcă Dtranda1iriE e traducerea 6n orientală a cu/-ntului no2tru Dtranda1iriE 6n 24aniolă Dtranda1iriE3 4rice4iM 6n 2ardana4ali Dtranda1iriE+ ELELAJ Ierta5i0.ă3 do.nule3 dar+ Lai3 ce .ă dor din5ii+ nu /ăd di1eren5a. 'R(&E)(ROLJ ,ar e 1oarte 2i.4luN &oarte 2i.4luN Cu condi5ia 2ă ai ce/a e 4erien5ă3 o e 4erien5ă te>nică 7i o 4ractică a ace2tor li.:i di1erite3 at-t de di1erite 6n ciuda 1a4tului că nu 4re8intă dec-t
+*

caracteri2tici a:2olut identice. A. 2ă 6ncerc 2ă05i dau un indiciu+ ELELAJ ,in5ii+ 'R(&E)(ROLJ Ceea ce deo2e:e7te ace2te li.:i nu 2unt nici cu/intele3 care 2unt a:2olut acelea7i3 nici 2tructura 1ra8ei3 care e 4e2te tot aceea7i3 nici intona5ia3 care nu 4re8intă nicio di1eren5ă3 7i nici rit.ul /or:irii+ Ceea ce le deo2e:e7te+ .ă a2cul5iM ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Iă a2cul5i3 do.ni7oarăM Aaa+ 4ăi3 2ă 7tii că ne 2u4ără.N ELELAJ Ii0a5i 1ăcut ca4ul calendar3 do.nuleN Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ La dracuF cu coadă cu totN Te 4o1te2c 2ă .0a2cul5iN ELELAJ ;ine+ :ine+ da5i0i dru.ul. 'R(&E)(ROLJ Ceea ce le deo2e:e7te unele de altele3 4e de o 4arte3 7i de 24aniolă3 de .a.a lor 24anioloaica3 4e de altă 4arte+ e+ ELELA ;+t â*6ân)(5+!0A Ce eM 'R(&E)(ROLJ E0un lucru ine1a:il. On ine1a:il 4e care n0aBun9i 2ă0l 2i.5i dec-t du4ă 1oarte .ultă /re.e3 cu .are 9reutate 7i du4ă o lun9ă e 4erien5ă+ ELELAJ $ăuM 'R(&E)(ROLJ ,a3 do.ni7oară. Nu 4ot 2ă05i dau nicio re9ulă. Aici 65i tre:uie 1ler. &ler 7i0at-ta tot. ,ar 4entru a2ta tre:uie 2ă 2tudie8i3 2ă 2tudie8i 7i iar 2ă 2tudie8i. ELELAJ Au3 din5iiN 'R(&E)(ROLJ E i2tă totu7i c-te/a ca8uri concrete 6n care cu/intele di1eră de la o li.:ă la alta+ dar nu ne 4ute. :a8a 4e a2ta3 1iindcă a2e.enea ca8uri 2unt3 ca 2ă 8ic a7a3 e ce45ii. ELELAJ C>iar a7aM+ Lai3 do.nule3 .ă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Nu .ă0ntreru4eN Nu .ă 2coate din 2ărite că nu 7tiu ce 1acN Ce 24unea. deciM+ A>3 da3 ca8urile e ce45ionale3 adică u7or de deo2e:it+ 2au 2i.4lu de deo2e:it+ 2au co.od+ dacă 4re1eri+ re4etJ Ddacă 4re1eriE3 1iindcă /ăd că nu .ă .ai a2cul5i+ ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Re4etJ 6n anu.ite e 4re2ii3 de u8 curent3 anu.ite cu/inte di1eră total de la o li.:ă la alta3 a7a 6nc-t li.:a 1olo2ită e2te3 6n ace2t ca83 .ult .ai u7or de identi1icat. On e e.4luJ e 4re2ia neo0 24aniolă cele:ră la IadridJ D'atria .ea e2te neo0)4aniaE3 de/ine 6n italianăJ D'atria .ea e2te+E
++

ELELAJ DNeo0)4ania.E 'R(&E)(ROLJ NuN D'atria .ea e2te Italia.E )4une0.i deci3 4rin 2i.4lă deduc5ie3 cu. 2e 8ice 4e 1ran5u8e7te DItaliaEM ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ E 1oarte 2i.4luJ 4entru cu/-ntul DItaliaE3 a/e. 6n 1ran5u8e7te cu/-ntul D&ran5aE3 care e traducerea lui e actă. ,eciJ D'atria .ea e2te &ran5a.E Iar D&ran5aE 6n orientală eJ D(rientEN ,eciJ D'atria .ea e2te (rientul.E Iar D(rientE 6n 4ortu9>e8ă eJ D'ortu9aliaEN E 4re2ia orientalăJ D'atria .ea e2te (rientulE 2e traduce deci 6n 4ortu9>e8ăJ D'atria .ea e2te 'ortu9aliaEN %i a7a .ai de4arte+ ELELAJ A. 6n5ele2N A. 6n5ele2N ,oor+ 'R(&E)(ROLJ ,in5iiN A>3 din5ii ă7tiaN+ La2F că 5i0i 2.ul9 euN Alt e e.4luJ cu/-ntul Dca4italăEP Dca4italaE 6.:racă3 6n 1unc5ie de li.:a 6n care /or:i.3 un 6n5ele2 di1erit. Adică3 atunci c-nd un 24aniol 8iceJ DEu locuie2c 6n ca4italăE3 cu/-ntul Dca4italăE n0are deloc acela7i 2en2 ca 4entru un 4ortu9>e8 care 8iceJ DEu locuie2c 6n ca4itală.E %i cu at-t .ai 4u5in3 4entru un 1rance83 un neo024aniol3 un ro.-n3 un latin3 un 2ardana4ali+ C-nd au8i 24un-ndu02e3 do.ni7oară C do.ni7oară3 cu tine /or:e2cN Ce .a.a draculuiN ,eci c-nd au8i e 4re2iaJ DEu locuie2c 6n ca4italăE3 o 2ă 7tii i.ediat dacă e 6n 24aniolă 2au 6n 24aniolă3 6n neo024aniolă3 6n 1rance8ă3 6n orientală3 6n ro.-nă3 6n latină C aBun9e 2ă 9>ice7ti la ce .etro4olă 2e 9-nde7te /or:itorul+ c>iar 6n .o.entul c-nd /or:e7te+ Nu.ai că a2tea 2unt ca. 2in9urele e e.4le concrete 4e care 4ot 2ă 5i le dau+ ELELAJ Lai de ca4ul .eu3 din5ii+ 'R(&E)(ROLJ #uraN ,acă nu taci3 65i cra4 ca4ulN ELELAJ Nu .ai 24uneN Ca4 4ătratN P 23!+2 (& 2 ",($ă )! Bn$%!'!t( " *â'n'' :' '52 ă+($!:t!. ELELAJ AuN 'R(&E)(ROLJ )tai draculuiN #uraN ELELAJ ,in5ii+ 'R(&E)(ROLJ Lucrul cel .ai+ cu. 2ă0i 8icM+ cel .ai 4arado al+ da+ ă2ta0i cu/-ntul+ lucrul cel .ai 4arado al e2te că o 9ră.adă de oa.eni li42i5i de cea .ai ele.entară educa5ie /or:e2c ace2te li.:i di1erite+ Au8iM Ce0a. 24u2M ELELAJ+ /or:e2c ace2te li.:i di1eriteN Ce0a. 24u2N
+,

'R(&E)(ROLJ ,e data a2ta ai 2că4atN+ (a.enii 2i.4li /or:e2c 24aniola3 6n1lorită cu tot 1elul de cu/inte neo024aniole de care nu07i dau 2ea.a3 6nc>i4uindu07i că /or:e2c latina+ 2au /or:e2c latina+ 6n1lorită cu tot 1elul de cu/inte orientale3 6nc>i4uindu07i că /or:e2c ro.-na+ 2au 24aniola3 6n1lorită cu neo024aniolă3 6nc>i4uindu07i că /or:e2c 2ardana4ali3 2au 24aniola+ Ai 6n5ele2M ELELAJ ,aN ,aN ,aN ,aN Ce .ai /re5i de la .ine+M 'R(&E)(ROLJ Nu05i lua na2ul la 4urtare3 4ă4u7ă3 că te 4le2ne2cN+ ;O( '2+A0 Cul.ea cul.ilor3 do.ni7oară3 e2te că unii3 de 4ildă3 24un3 6ntr0o latină de24re care07i 6nc>i4uie c0ar 1i 24aniolaJ DIă doare de0a dre4tul dre4tulE3 /or:ind cu un 1rance8 care nu 7tie :oa:ă 24aniolăP 7i totu7i3 el 6n5ele9e de 4arc0ar 1i e act li.:a lui. ,e 1a4t3 c>iar crede că e li.:a lui. Iar 1rance8ul ră24unde 4e 1ran5u8e7teJ D%i 4e .ine .ă doare de0a dre4tul3 do.nuleE3 7i e 4er1ect 6n5ele2 de 24aniol3 care /a 1i con/in2 că i 20a ră24un2 6n cea .ai curată 24aniolă 7i că a.-ndoi /or:e2c 24aniola+ c-nd3 de 1a4t3 nu e nici 24aniolă3 nici 1rance8ă3 ci latină 6n 2til neo024aniol+ )tai dracuF locului3 do.ni7oară3 nu te .ai :-5-i at-ta 7i nu .ai da din 4icioare+ ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROLJ Cu. 2e 1ace atunci că3 /or:ind 1ără 2ă 7tie ce li.:ă /or:e2c3 :a c>iar 6nc>i4uindu07i că 1iecare /or:e7te altă li.:ă3 oa.enii 2i.4li 2e0n5ele9 totu7i 6ntre eiM ELELAJ A2ta .ă0ntre: 7i eu. 'R(&E)(ROLJ E 4ur 7i 2i.4lu una din ciudă5eniile e.4iri2.ului 9ro2olan al /ul9ului C a nu 2e con1unda cu e 4erien5aN C un 4arado 3 un non2en23 una din curio8ită5ile naturii u.ane3 6ntr0un cu/-nt3 e /or:a 4ur 7i 2i.4lu de in2tinct C aici el >otără7te. ELELAJ HaN HaN 'R(&E)(ROLJ 6n loc 2ă u.:li cu oc>ii du4ă cai /er8i 4e 4ere5i3 6n ti.4 ce eu 6.i 2cui4 4lă.-nii+ ai 1ace .ai :ine 2ă05i de2tu4i urec>ile+ nu eu tre:uie 2ă0.i dau doctoratul 4ar5ial+ eu l0a. luat3 de .ult+ 7i doctoratul total+ 7i di4lo.a 2u4ra0totală+ Nu0n5ele9i că05i /reau :inele3 ce dracuFM ELELAJ Au3 din5iiN Ii0o cre7te .ă2eaua de .inteM 'R(&E)(ROLJ Tu e7ti 4ro2t0cre2cută+ A7a nu .ai .er9e3 nu .ai .er9e3 nu3 nu .ai .er9e+
+-

ELELAJ Lă+ a2cult+ 'R(&E)(ROLJ A>aN $icea. deciJ ca 2ă 6n/e5i 2ă deo2e:e7ti toate ace2te li.:i di1erite3 ni.ic nu0i .ai :un ca 4ractica+ )0o luă. 4e r-nd. A. 2ă 6ncerc 2ă te 6n/ă5 toate traducerile cu/-ntu0lui Dcu5itE. ELELAJ &ace5i cu. /re5i+ Ce .ai contea8ă+ 'R(&E)(ROL ;2 $%!"*ă ,! ?!n">! ă0A IărieN IărieN Oite că nu /ine+ IărieN IărieN+ Ce nai:a3 IărieN ;D!+$%')! (:" )'n ) !",t".0 IărieN+ ;I!+!.0 E&!8" ă*ân! +'n/( ă $ât!8" $&',!1 $( , '8' !" ,'! )(tă Bn /2&1 $( (n "! tâ*,. 'R(&E)(ROL ;82$! +t ')!ntă1 )! "3" ă0A IărieN Ce0i a2taM ,e ce nu /iiM C-nd te 2tri93 tre:uie 2ă /iiN ;Int ă1 ( *"t )! ?ă '!.0 Aici eu 4orunce2c3 au8iM ;A ătă +, ! E&!8ă.0 A2ta nu 4rice4e ni.ic. E tu1ăN IENAHERAJ 'otoli5i0/ă3 ,o.nule3 că ie2e rău. Onde /re5i 20aBun9e5iM Nu /ă da5i 2ea.aM 'R(&E)(ROLJ La2F că 7tiu eu unde 2ă .ă o4re2c. IENAHERAJ Lor:a /ineN A7 /rea 20o /ăd 7i 4e0a2ta. ELELAJ Iă dor din5ii. IENAHERAJ Lede5i3 a 7i0nce4ut3 ă2ta0i 2i.4to.ulN 'R(&E)(ROLJ Care 2i.4to.M )4une clarN Ce /rei 2ă 8iciM ELELA =$( 2 82$! +t'n+ă0A ,a3 da3 ce /re5i 2ă 24une5iM Iă dor din5ii. IENAHERAJ )i.4to.ul 1inalN Iarele 2i.4to.N 'R(&E)(ROLJ Io1turiN Io1turiN Io1turiN ;?!n">! " )ă +ă ,&!$!.0 )tai3 nu 4leca a7aN Te0a. c>e.at 2ă0.i aduci cu5itul 24aniole2c3 neo0 24aniole2c3 4ortu9>e83 1ran5u8e2c3 oriental3 ro.-ne2c3 2ardana4alice2c3 latine2c 7i 24aniole2c. IENAHERA ;+!8! ă0A 'e .ine 2ă nu 4une5i :a8ă. ;I!+!.0 'R(&E)(ROL ;/!+t )! , 2t!+t1 +! "6#'n!1 (:2 )!+$(*,ăn't. N (+$1 B:' "*'nt!:t!0A A>N =)e !,!)! &" +! t" :' )!+$2,! ă Bn !& (n $(#'t *" ! 'n8'4'6'&1 +"( !"&1 ,2t '8't /(+t(&(' !/'42 (&('1 B& Bn:3"$ă1 32" t! 8!+!&.0 Oite0l3 do.ni7oară3 uite un cu5it. 'ăcat că0i unul 2in9urP dar noi o 2ă0ncercă. 2ă0l 1olo2i. 6n toate li.:ileN ABun9e 2ă ro2te7ti Dcu5itE 6n toate li.:ile3 1i -nd o:iectul de0a4roa4e cu 4ri/irea 7i 6nc>i4uindu05i că e cu5itul din li.:a 6n care /or:e7ti.
,/

ELELAJ Iă dor din5ii. 'R(&E)(ROL ;", 2",! $ântân)1 *!&2,!!0A Hai3 8iJ DcuE de la DcuE3 D5itE de la D5itE+ %i uită0te la el3 1i ea8ă0l cu 4ri/irea+ ELELAJ A2ta ce eM &rance8ă3 italiană3 24aniolăM 'R(&E)(ROLJ Nu .ai contea8ă+ Nu0i trea:a ta. $iJ DcuE. ELELAJ DCuE. 'R(&E)(ROLJ D+ 5itE+ Oită0te la elN ;R')'$ă $(#'t(& +(6 2$%'' E&!8!'.0 ELELAJ D5itE+ 'R(&E)(ROLJ Ancă o dată+ Oită0te la elN ELELAJ A>3 nuN &ir0ar 2ă 1ieN I0a. 2ăturatN %i .ă dor 7i din5ii3 .ă dor 4icioarele3 .ă doare ca4ul+ 'R(&E)(ROL =+"$")"tA DCu5itE+ Oită0te la elN+ DCu5itE+ Oită0te la elN DCu5itE+ Oită0te la elN+ ELELAJ %i urec>ile .ă dor. Ce /oce 2tridentă a/e5iN 'R(&E)(ROLJ $iJ Dcu5it+ cu+ 5it+E ELELAJ NuN Iă dor urec>ile3 toate .ă dor+ 'R(&E)(ROLJ La2F că 5i le 2.ul9 eu3 ca 2ă nu te .ai doară3 4ă4u7ăN ELELAJ AuN+ ,in cau8a du.nea/oa2tră .ă doare. 'R(&E)(ROLJ Oită0te la elN Hai3 >ai3 re4etăJ DcuE+ ELELAJ (13 :ine3 dacă 5ine5i nea4ărat+ Dcu+ cu5itE. ;C&',ă )! &($')'t"t!1 ' 2n'$ă.0 E 6n neo0 24aniolăM+ 'R(&E)(ROLJ ,acă /rei3 da3 e 6n neo024aniolă3 dar >ai .ai re4ede+ n0a/e. ti.4+ %i ce0i cu 6ntre:area a2ta idioatăM Onde te tre8e7tiM ele/a3 )'n $! Bn $! *"' 262+'tă1 ,&ân/ân)1 )'+,! "tă1 $(, 'n+ă )! !Gt"4 :' )! !G"+,! " ! )!2,2t '8ăA Aaa>N 'R(&E)(ROLJ Re4etă3 uită0te la elN ;O"$! $" (n $($.0 DCu5it+ cu5it+ cu5it+ cu5it+E ELELAJ Lai ce .ă doare+ ca4ul .eu+ ;At'n/! (:2 $( *ân"1 $" Bnt 5 2 *ân/â'! !1 ,ă #'&! $2 ,(&(' ,! $" ! &! n(*!:t!.09 oc>ii .ei+ 'R(&E)(ROL =$" (n $($A DCu5it+ cu5it+E S(nt "*ân)2' Bn ,'$'2" !C PROOESORUL ;#'nân) Bn $2nt'n(" ! ')'$"t $(#'t(& 'n8'4'6'&1 ", 2",! +$2+ )'n *'n#'1 +!5n8â t! Bn >( (& E&!8!'1 Bnt 5(n +2' )! )"n+ "& +$"&,(&('1 )" n'*'$ n( t !6('! +ă 3'! !G"/! "t1 ,":'' )! )"n+ "' P 23!+2 (&(' t !6('! "6'" +$%'#"#'C E&!8"1 Bn ,'$'2" !1 $(
,.

3"#" +, ! ,(6&'$1 +!5n) !",tă1 )!5"5n)ă "t!&!"1 Bn )' !$#'" 3! !+t !'1 *"&")'8ă1 &"n/( 2"+ă1 8 ă>'tă9 'R(&E)(ROLJ Re4etă3 >ai3 re4etăJ Dcu5it+ cu5it+ cu5it+E ELELAJ Iă doare+ 9-tul3 Dcu+E a>+ u.erii+ 2-nii+ Dcu5it+E 'R(&E)(ROLJ DCu5it+ cu5it+ cu5it+E ELELAJ %oldurile+ Dcu5it+E coa42ele+ Dcu+E 'R(&E)(ROLJ &ii atentă cu. 4ronun5i+ Dcu5it+ cu5it+E ELELAJ DCu5it+E 9-tul+ 'R(&E)(ROLJ DCu5it+ cu5it+E ELELAJ DCu5it+E u.erii+ :ra5ele3 2-nii3 7oldurile+ Dcu5it+ cu5it+E 'R(&E)(ROLJ A2ta e+ Acu. e corect+ ELELAJ DCu5it+E 2-nii+ :urta+ 4ro1e2orul ;$( /&"+ +$%'*6"t0A Le8i că0.i 24ar9i 9ea.ul+ cu5itul ucide+ ele/a3 $( 82$! +&"6ăA ,a3 da+ cu5itul ucideM 'R(&E)(ROL =2 ($')! ,! E&!8ă $( 2 &28't( ă )! $(#'t 32" t! +,!$t"$(&2"+ăA Aaa>N A7aaaN E&!8" +t '/ă :' !"A DA""%=E1 ",2' $")!1 +! , ă6(:!:t! Bnt 52 ,24'#'! '*,()'$ă ,! (n +$"(n "3&"t1 $" )'n Bntâ*,&" !1 Un/ă 3! !"+t ăC +t '/ă "*ân)2'1 ($'/":(& :' 8'$t'*"1 Bn "$!&":' t'*,A DA""%=EC )(,ă , '*" &28't( ă )! $(#'t1 E&!8" ! , ă6(:'tă ,! +$"(n1 $( ,'$'2" !&! 32" t! )!,ă t"t!1 +,ân4( ân) )! 2 ," t! :' )! "&t" " +$"(n(&('C P 23!+2 (& +! "3&ă Bn ,'$'2" !1 Bn 3"#" !'1 $( +,"t!&! &" ,(6&'$C )(,ă , '*" &28't( ă )! $(#'t1 P 23!+2 (& B' ",&'$ă E&!8!' *2" t! 2 " )2(" &28't( ă1 )! >2+ Bn +(+1 )(,ă $" ! t !+" ! 8'4'6'&1 )'n t2t $2 ,(&. 'R(&E)(ROL ;/â3â'n)1 +! 6â&6â'!0A 'utoareN+ A7a05i tre:uie+ I0 a. răcorit+ A>N A>N )unt o:o2it+ A:ia re24ir+ Aa>N ;R!+,' ă / !(C $")!C )'n 3! '$' !1 ! (n +$"(n "$2&2C B:' :t! /! 3 (nt!"1 6â'/('! $(8'nt! 3ă ă :' C !+,' "#'" )!8'n! n2 *"&ă9 S! ')'$ă1 , '8!:t! $(#'t(& )'n *ân" &('1 2 , '8!:t! ,! 3"tă1 ",2' $" t !4't )'n +2*nA0 'R(&E)(ROL ;$(, 'n+ )! ,"n'$ă0A AoleuN Ce0a. 1ăcutN Lai3 ce0a. 1ăcutN Acu. ce0o 2ă 2e0nt-.4leN Ce0o 2ă ia2ă de0aiciN Ce nenorocireN ,o.ni7oară3 do.ni7oară3 2cula5i0/ăN ;S! "/'tă1 #'nân) Bn $2nt'n(" !
,$

Bn *ână $(#'t(& 'n8'4'6'&1 $( $" ! n( :t'! $! +ă 3"$ă.0 Haide5i3 do.ni7oară3 lec5ia 20a ter.inat+ 'ute5i 4leca+ lă2a5i că 4lăti5i altă dată+ Lai de .ineN E .oartă+ .oaartă+ %i ă2ta e cu5itul .eu+ E .oaartă+ 6n9ro8itorN =( c>ea*ă ,! ?!n">! ăA0 ?ă 'eN IărieN Iărie3 dra9a .ea3 /ino odatăN A>N A>N =O7a )'n ) !",t" +! Bnt !)!+$%')!. A," ! ?ă '!.0 St"'+ nu /eni+ .0a. ră89-ndit+ N0 a. ne/oie de du.neata3 Iărie+ nu .ai a. ne/oie de du.neata+ au8iM+ ?" '" +! ", 2,'!1 +!8! ă1 3ă ă +ă +$2"tă (n $(8ânt1 8!)! $")"8 (&. 'R(&E)(ROL =$( 2 82$! t2t *"' n!+'/( ăA N0a. ne/oie de du.neata3 Iărie+ .enaBera3 +" $"+t'$ăA Ei3 2unte5i .ul5u.it de ele/a du.nea/oa2tră3 i0a 4rin2 :ine lec5iaM 4ro1e2orul ;"+$(n)! $(#'t(& &" +,"t!0A ,a3 lec5ia 20a ter.inat+ dar+ ea+ e tot aici+ nu .ai /rea 2ă 4lece+ IENAHERA ;32" t! "+, ă0A Iie0.i 24une5iN+ 'R(&E)(ROL =t !*( ân)0A Nu eu+ Nu eu+ Iărie+ Nu+ 'e cu/-nt+ Nu eu3 Iărie3 2cu.4a .ea+ IENAHERAJ ,aF atunci cineM CineM EuM 'R(&E)(ROLJ Nu 7tiu+ 4oate+ IENAHERAJ Te 4o.ene7ti că 4i2icaN 'R(&E)(ROLJ )e 4oate+ Nu 7tiu+ IENAHERAJ %i e a 4atru8ecea 4e 8iua de a8iN+ %i0n 1iecare 8i e la 1elN An 1iecare 8iN Nu 5i0ar 1i ru7ine3 la /-r2ta du.itale+ ( 2ă te0 .:olnă/e7tiN Ai 2ă05i 4ier8i ele/eleN )ă te0n/e5i .inteN 'R(&E)(ROL ;' 't"t0A Eu n0a. nicio /inăN Nu /roia 2ă 6n/e5eN Nu .0a a2cultatN Era o ele/ă 2la:ăN Nu /roia 2ă 6n/e5eN IENAHERAJ Iincino2uleN+ 'R(&E)(ROL ;+! ", 2,'! ,! 3( ': )! ?!n">! ă1 $( $(#'t(& &" +,"t!0A %i ce te 4ri/e7teN ;Mn$!" $ă +ă5' )!" 2 &28't( ă )! $(#'t 32 *')"6'&ăC ?!n">! " B& ",($ă )! Bn$%!'!t( ă :' '52 ă+($!:t!C P 23!+2 (& +$",ă " *" ,! >2+.09 Iartă0.ăN IENAHERA ;B' t "/! )2(ă ,! !$%' )! ,"&*!1 $( 4/2*2t :' ,(t! !1 P 23!+2 (&(' $" ! $")! Bn3(n) ,! ,2)!" :' +! +*'2 $ă'!0A Cri.inal .icN ;andituleN )c-r:o7enieN Adică /roiai 2ă0.i 1aci 7i .ie 1elulN 'ăi
,'

ce3 eu 2unt o ele/ă de0a taM ;M& ')'$ă )! /(&! 1 ")(nă )! ,! >2+ t'$%'" :' '52 ,(n! ,! $",C P 23!+2 (&(' B' ! t!"*ă )! "&t! ,"&*! :' +! ,ă4!:t! $( $2"t!&!1 ":" $(* 3"$ $2,'''.0 Hai3 4une re4ede cu5itul la locN ;P 23!+2 (& +! )($! +ă5& ,(nă Bn +! t" (& 6(3!t(&('1 !8'n!0 %i dacă nu 5i0a7 1i 24u2 adineauri+ arit.etica duce la 1ilolo9ie3 1ilolo9ie duce la cri.ă+ 'R(&E)(ROLJ Ai 24u2J Dla :uclucEN IENAHERAJ E0acela7i lucru. 'R(&E)(ROLJ Atunci a. 6n5ele2 eu 9re7it. A. cre8ut că D;uclucE e un ora73 iar du.neata /roiai 2ă 8ici că 1ilolo9ia duce la ora7ul ;ucluc+ IENAHERAJ Iincino2uleN E2croc :ătr-nN On 2a/ant ca du.neata nu 6ncurcă 2en2ul cu/intelor. Cu .ine nu 5ine. 'R(&E)(ROL ;,&ân/! Bn %2%2t!0A N0a. /rut 20o o.orN IENAHERAJ Iăcar3 65i 4are răuM 'R(&E)(ROLJ (>3 da3 Iărie3 65i Bur că daN IENAHERAJ Ii0e .ilă de du.neata3 ce 2ă 1acM Ona 4e2te alta e7ti :ăiat de trea:ăN ( 2ă0ncercă. 20o dre9e. noi cu./a. Nu.ai 2ă n0o iei de la ca4ăt+ Le8i c0ai 4utea 20o 4ă5e7ti cu ini.a+ 'R(&E)(ROLJ ,a3 IărieN ,aF acu. ce0i de 1ăcutM IENAHERAJ ( 6n9ro4ă.+ 6.4reună cu celelalte trei8eci 7i nouă+ 6n total 4atru8eci de 2icrie+ C>e.ă. 4o.4ele 1une:re 7i 4e iu:itul .eu3 4ărintele Au9u2te+ Co.andă. 7i ni7te coroane+ 'R(&E)(ROLJ ;ine3 Iărie3 65i .ul5u.e2c. IENAHERAJ ,e 1a4t3 ce ro2t are 2ă0l .ai c>e.ă. 4e Au9u2teM+ Tot e7ti du.neata 7i0un 4ic 4o4ă3 4e ici 4e colo3 dacă e 2ă ne luă. du4ă ce 8ice lu.ea. 'R(&E)(ROLJ Le8i 2ă nu 1ie totu7i 4rea 2cu.4e coroanele alea. Nu 7i0 a 4lătit lec5ia. IENAHERAJ Nicio 9riBă+ ,aF aco4eri5i0o .ăcar cu 2ara1anul3 că0i ca. indecentă. ( luă. 4e ur.ă de aici+ 'R(&E)(ROLJ ,a3 Iărie3 da. ;O "$2,! ă.0 %i dacă ne u.1lă 4oli5iaM+ Cu 4atru8eci de 2icrie+ 65i dai 2ea.a+ ( 2ă 2e .ire lu.ea+ ,acă ne0ntrea:ă ce0i 6năuntruM IENAHERAJ Nu /ă .ai 1ace5i at-tea 9riBi. ( 2ă 8ice. că02 9oale.

,(

(ricu.3 oa.enii n0or 2ă 6ntre:e ni.ic3 20au o:i7nuit.1G 'R(&E)(ROLJ ;ine3 dar+ IENAHERA ;+$2"t! 2 6 "+" )ă $( (n Bn+!*n ,! !"1 ,2"t! 3' 48"+t'$" n"4'+tă0A Oite3 dacă /ă e 1rică3 4une5i0/ă a2ta 7i nu .ai a/e5i de ce 2ă /ă te.e5i. ;M' ,(n! 6 "+" )" ,! 6 "#.09 A2ta e 4oliticaN 'R(&E)(ROLJ Iul5u.e2c3 Iărie3 2cu.4a .eaP acu. .i0a .ai /enit ini.a la loc+ e7ti o 1ată cu.2ecade3 Iărie+ e7ti tare de/otată+ IENAHERAJ ;ine3 :ine. Haide5i3 ,o.nule. )unte5i 9ataM 'R(&E)(ROLJ ,a3 Iărie3 2cu.4a .ea. ;?!n">! " :' P 23!+2 (& '"( t (,(& 3!t!'1 (n(& )! (*! '1 $!&ă&"&t )! ,'$'2" !1 :' +! Bn) !",tă +, ! (:" )'n ) !",t".0 Ai 9riBă 2ă n0o doarăN ;I!+.0 S$!n" ă*ân! /2"&ă $ât!8" $&',!. S! "()! +2n! '" &" (:" )'n +tân/". L(CEA IENAHEREIJ ( cli4ă3 /iu 6ntr0o cli4ăN A," !1 !G"$t $" &" Bn$!,(t1 +! Bn) !",tă +, ! (:ă. S! "()! " )2(" +2n! '!. IENAHERA ;"," t!0A ,aF 9ră:ită .ai e a2taN ;C( /&"+ t" !.0 Liu acu.aN ;S!5n) !",tă +, ! (:" )'n +tân/"1 2 )!+$%')!.0 ;ună 8iua3 do.ni7oarăN )unte5i noua ele/ăM A5i /enit 4entru lec5ieM 'ro1e2orul /ă a7tea4tă. Iă duc 2ă0l anun5 că a5i /enit. Co:oară i.ediatN Intra5i3 intra5i3 do.ni7oarăN11 7777 CO!TINA 7777

1G

La 'ari23 6n 24ectacol3 ur.ătoarele două re4lici3 4recu. 7i :ra2arda au 1o2t 2u4ri.ate 4entru a nu 6ncetini rit.ul. ;n.".0. 11 La re4re8entarea L!$#'!'1 6nainte de ridicarea cortinei3 du4ă cele trei lo/ituri de 9on9 ce anun5ă 6nce4utul 24ectacolului3 2e aud c-te/a lo/ituri de ciocan care continuă c-tă /re.e 2cena e 9oală. A4oi3 6n 4ri.a 2cenă3 c-nd 2e re4ede 2ă0i de2c>idă Ele/ei3 IenaBera 2tr-n9e iute de 4e .a2ă3 1ără 2ă 2e o4rea2că din 9oană3 un caiet 7i un 9>io8dan 7i le aruncă 6ntr0un col5 unde 2unt 6n9ră.ădite alte caiete+ etc. An 21-r7it3 6n ulti.a 2cenă3 .er9-nd 2ă de2c>idă u7a noii ele/e care 2ună3 IenaBera ia 7i aruncă3 6n acela7i col53 caietul 7i 9>io8danul Ele/ei care toc.ai a 1o2t a2a2inatăP la căderea cortinei3 2e .ai 4ot au8i c-te/a lo/ituri de ciocan. ;n.".0. ,)

I(n'! 1950

,*

Note

Cântăreaţa chea ă
DAn 1!483 6nainte de a 2crie 4ri.a .ea 4ie2ă3 Cântă !"#" $%!"&ă1 nu /roia. 2ă de/in autor dra.atic. A/ea. 4ur 7i 2i.4lu a.:i5ia de0a 7ti en9le8e7te. An/ă5area en9le8ei nu duce nea4ărat la dra.atur9ie. ,i.4otri/ă3 toc.ai 4entru că n0a. reu7it 2ă 6n/ă5 en9le8a3 a. de/enit 2criitor de teatruE3 24une Eu9ene Ione2co 6n 1!58. ,ru.ul 24re teatru i0a 1o2t de2c>i2 de un .anual 4entru 6n/ă5area li.:ii en9le8e C .etoda A22i.il. DCon7tiincio23 a. co4iat3 ca 2ă le 6n/ă5 4e dina1ară3 1ra8ele 2coa2e din .anualul .eu. Recitindu0le cu :ă9are de 2ea.ă3 a. 6n/ă5at deci nu en9le8a3 ci ni7te ade/ăruri 2ur4rin8ătoareJ că 2unt 7a4te 8ile 6ntr0o 2ă4tă.-nă3 de e e.4lu3 ceea ce de alt1el 7tia.P 2au că 4odeaua 2e a1lă Bo2 iar ta/anul 2u23 lucru 4e care iară7i 6l 7tia.3 4oate3 dar la care nu cu9eta2e. niciodată 6n .od 2erio2 2au 4e care 6l uita2e. 7i care0.i a4ărea3 dintr0o dată3 4e c-t de ui.itor3 4e at-t de indi2cuta:il de ade/ărat. A. 1ără 6ndoială de2tul 24irit 1ilo2o1ic ca 2ă0.i 1i dat 2ea.a că nu ni7te 2i.4le 1ra8e en9le8e7ti 6n traducere 1rance8ă reco4ia. 6n caietul .eu3 ci ni7te ade/ăruri 1unda.entale3 ni7te con2tatări 4ro1unde.E Cu/intele3 9oale de 2en23 ca4ătă 6n2ă o 2tranie autono.ie 7i /italitate. D'ro4o8i5iile cu totul 2i.4le 7i lu.inoa2e 4e care le 2cri2e2e.3 2-r9uincio23 4e caietul .eu de 7colar3 lă2ate acolo3 2e decantară du4ă o :ucată de /re.e3 2e .i7cară 2in9ure3 2e coru42eră3 2e denaturară. 1"! Re4licile din .anual3 4e care le co4ia2e. totu7i corect3 cu 9riBă3 unele du4ă altele3 2e dere9lară. Z+[ Lai3 ade/ărurile ele.entare 7i 6n5ele4te 4e care Z4er2onaBele[ le 2c>i.:au 6ntre ele3 6nlăn5uite unele de altele3 6nne:uni2eră3 li.:aBul 2e de8articula2e3 4er2onaBele 2e de2co.4u2e2erăP cu/-ntul3 a:2urd3 2e 9oli2e de con5inutul 2ău 7i totul 2e 6nc>eia cu o ceartă ale cărei .oti/e erau i.4o2i:il de cuno2cut3 căci eroii .ei 67i aruncau 6n 1a5ă nu ni7te re4lici3 nici .ăcar :ucă5i de 4ro4o8i5ii3 nici cu/inte3 ci 2ila:e3 2au con2oane3 2au /ocaleN+ 'entru .ine3 1u2e2e /or:a de24re un 1el de 4ră:u7ire a realului. Cu/intele de/eni2eră ni7te 2coar5e 2onore3 li42ite de 2en2P la 1el 7i 4er2onaBele3 :ine6n5ele23 2e 9oli2eră de 42i>olo9ia lor3 iar lu.ea 6.i a4ărea 6ntr0o lu.ină neo:i7nuită3 4oate 6n ade/ărata ei lu.ină3 dincolo de inter4retări 7i de o cau8alitate ,+

ar:itrară.E A7a 20a nă2cut o 4ie2ă care3 duc-nd 4-nă0n 4-n8ele al:e D/or:irea 4entru a nu 24une ni.icE3 di2locă li.:aBul 7i3 odată cu el3 lu.ea. 'ri.a /ariantă3 En/&!4!:t! 3ă ă , 23!+2 1 Ione2co o 2crie 6n ro.-ne7te3 7i e intere2ant de o:2er/at că la 4unerea 6n 2cenă a auto.ati2.elor co.unicării 4artici4ă trei li.:iJ 1rance8a3 en9le8a3 ro.-na. An te tul din /er2iunea 1inală 2e /or 9ă2i e 4re2ii ro.-ne7ti3 de1or.ate3 1ără 2en2 4entru un 1rance83 cu. ar 1iJ D;r-n8a e 4entru 89-riat.E (dată tradu2ă 6n 1rance8ă 7i de8/oltată3 4ie2a aBun9e 6n .-inile unui t-năr re9i8or3 Nicola2 ;ataille3 4rin inter.ediul lui IoniKue )aint0Co.e =alia2 Ionica Lo/ine2cu@3 iar re9i8orul 7i actorii .icii 2ale co.4anii >otără2c 2ă 6ncea4ă i.ediat re4eti5iile. DTotu7i3 tre:uia 2c>i.:at titlul. 'ro4u2ei O " !n/&!4ă1 N'/56!n 32&'!+1 O 2 ă )! !n/&!4ă etc.+ ;ataille .i0a atra2 aten5ia3 4e :ună dre4tate3 că 4ie2a acea2ta ar 4utea 1i luată dre4t o 2atiră en9le8ea2că. Ceea ce nu era ca8ul. Nu 9ă2ea. un titlu con/ena:il. L0a 9ă2it 6nt-.4larea. Henri0HacKue2 Huet C care Buca ad.ira:il rolul 'o.4ierului C a/u un &",+(+ &'n/("! 6n cur2ul ulti.elor re4eti5ii. Recitind .onolo9ul R(t( "'(&('1 unde era /or:a 6nt-.4lător de o W6n/ă5ătoare :londăX =Win2titutrice :londeX@3 Henri0HacKue2 2e 6n7elă 7i 4ronun5ă Wc-ntărea5a c>ealăX =Wcantatrice c>au/eX@. WIată titlul 4ie2eiNX3 2tri9ai. A7a 2e 1ace că 4ie2a Cântă !"#" $%!"&ă 1u nu.ită Cântă !"#" $%!"&ă.E &inalul din /arianta ini5ială3 En/&!4!:t! 3ă ă , 23!+2 1 .ai e 4lo8i/3 ridica 4ro:le.e la 4unerea 6n 2cenăJ ri2ca reac5ii i.4re/i8i:ile din 4artea 24ectatorilor 7i cerea un nu.ăr .ai .are de actori3 c>eltuieli 2u4li.entare3 6ntr0o altă /ariantă de 1inal3 6n .o.entul certei dintre cu4lurile ).it> 7i Iartin3 a4are 2er/itoarea care anun5ăJ DIată0l 4e autorNE DActorii 2e 6nde4ărtau atunci re24ectuo7i3 2e aliniau 6n drea4ta 7i 6n 2t-n9a 2cenei3 6l a4laudau 4e autorul care3 cu 4a7i /ioi3 6nainta 6n 1a5a 4u:licului3 a4oi3 arăt-nd 4u.nul 24ectatorilor3 2tri9aJ W;andă de 4un9a7i3 o 2ă /ă Bu4oiX. %i cortina tre:uia 2ă cadă 1oarte re4ede. )0a con2iderat că ace2t 21-r7it e 4rea 4ole.ic 7i necore24un8-nd3 de alt1el3 cu re9ia 1oarte 2tili8ată 7i cu Bocul W1oarte de.nX3 /oit de actori.E A7a 20a aBun2 la 1inalul din /arianta de1initi/ă3 care reia 4ri.a 2cenă3 1a.ilia Iartin lu-nd locul 1a.iliei ).it>3 odată ce 4er2onaBele3 9oale de orice 4er2onalitate3 2unt inter7anBa:ile. An Burnalul lui3 la data de 1G a4rilie 1!513 Eu9ene Ione2co notea8ăJ DCântă !"#" $%!"&ăA 4er2onaBe 1ără caractere. Iarionete. &iin5e 1ără c>i4. Iai de9ra:ăJ ra.e 9oale3 cărora actorii le 4ot 6.4ru.uta 4ro4riul lor c>i43 4er2oana lor3 2u1letul3 carne 7i oa2e. An cu/intele 1ără 7ir 7i li42ite de 2en2 4e care le ro2te2c ei 4ot 4une ce /or3 4ot e 4ri.a ce /or3 co.ic3 dra.atic3 u.or3 4e ei 6n7i7i3 ceea ce au .ai .ult dec-t ei 6n7i7i. Nu tre:uie 2ă intre 6n 4ielea unor 4er2onaBe3 6n 4lata altoraP n0au dec-t 2ă intre 6n 4ro4ria lor 4iele. Lucrul ace2ta nu0i deloc u7or. Nu0i u7or 2ă 1ii tu 6n2u5i3 2ă05i Boci 4ro4riul 4er2onaB.E An con/or:irile cu Claude ;onne1o<3 4ri/ind 6n ur.ă către .o.entul crea5iei Cântă !#!' $%!&!1 Ione2co 24uneJ DIi0a ie7it o 4ie2ă co.ică3 4e c-nd 2enti.entul ini5ial nu era unul co.ic. 'e ace2t 4unct de 4lecare3 20au 9re1at .ai .ulte lucruriJ 2enti.entul 2tranietă5ii lu.ii3 oa.enii /or:ind o li.:ă ce0.i de/enea necuno2cută3 no5iunile 9olindu02e de con5inutul lor3 9e2turile de24uiate de 2e.ni1ica5ia lor 7i3 de a2e.enea3 o 4arodie a teatrului3 o critică a cli7eelor con/er2a5iei. An 1ond3 a7a 2e 6nt-.4lă 6ntotdeauna. ( 4ie2ă nu e2te a2ta 2au aia. E2te .ai .ulte lucruri la un loc3 e2te :' a2ta3 ,,

:' aia.E Tot 6n con/or:irile cu Claude ;onne1o< 2e a1lă o intere2antă .ărturie de24re 1elul 6n care /edea Ione2co .ontarea Cântă !#!' $%!&!A D,acă 4ie2a Cântă !"3" $%!"&ă a 1o2t .ontată a7a cu. a 1o2t3 dacă 4e 2cenă nu e o /iolen5ă .ai .are3 nu inter/ine o .ai .are de8articulare a 4er2onaBelor3 a2ta 2e datorea8ă 1a4tului că actorii n0au 6ndră8nit 2au n0au 2i.5it totul. )e 9-ndeau că nu 2e 4utea .er9e 4-nă acolo 6n teatru. )cri2e2e. acea2tă 4ie2ă cu indica5ii de re9ieP 2au3 dacă /re5i3 indica5ii de aranBare. Ceea ce tre:uia 9ă2it era un anu.it 1el de a Buca 4ie2a. '-nă la ur.ă3 a 1o2t 9ă2it. Cel 4u5in a 1o2t 9ă2it unul3 care e2te e tre. de intere2ant. Lroia. 2ă .er9 4-nă la o e 4lo8ie 1inalăP n0a 1o2t 4o2i:il. 'e de altă 4arte3 a7a cu. /0a. 24u23 acea2tă 4ie2ă /oia 2ă e 4ri.e 2enti.entul de 2tranietate 4e care0l a. 6n 1a5a lu.ii. 'er2onaBele 2unt 9olite cu totul de con5inutul lor3 de a2e.enea cu/intele. ,e 4ildă3 /i 2e 6nt-.4lă 2ă 4ronun5a5i 2au 2ă au8i5i cu/-ntul WcalX3 6n5ele9e5i e 4re2iaJ W6ncalec 4e calul .euX. Cu/-ntului i 2e 4oate 6nt-.4lă 2ă 2e 9olea2că de con5inutul lui3 2ă nu .ai au8i5i dec-t 2in9ur 2unetul Wcal3 cal3 calX. C-teo0dată3 nu nu.ai 2unetul3 ci 6ntrea9a realitate 2e 9ole7te de con5inutul ei. Te a1li 6n 1a5a unor lucruri care au aerul de a 1i ni7te a4aren5e3 e 4re2ii ale ni.icului3 c>i4uri 1ără ni.ic 6ndărătul lor. A2ta /oia. 2ă e 4ri. 6n acea2tă 4ie2ă. Hocul a 1ăcut din ea oarecu. altce/aJ o 4arodie a teatrului3 o 2erie de 9a9uri3 un nou 1el de a reali8a co.icul etc.E 're.iera Cântă !#!' $%!&! a a/ut loc la 11 .ai 1!5G la T>e-tre de Nocta.:ule2. )4ectacolul3 Bucat 6n "5 de re4re8enta5ii3 nu 20a :ucurat de un 2ucce2 ră2unător3 dar 4er2onalită5i i.4ortante3 6ntre care Andre ;reton3 Hean Tardieu3 Ra<.ond \ueneau3 Hean 'aul>an 7i Hac0Kue2 Le.arc>and3 au intuit /aloarea te tului. Ace2ta din ur.ă a/ea 2ă 2crie3 6n octo.:rie 1!5"3 6n L! O'/" 2 &'tt! "' !A DE 24ectacolul cel .ai inteli9ent3 in2olit 4e care0l 4oate /edea cine/a care iu:e7te teatrul .ai .ult dec-t o 1ac directorii de teatru3 iu:e7te .ai .ult 6n5ele4ciunea dec-t 4ro1e2orii Z+[. C-nd /o. 1i 1oarte :ătr-ni3 /o. 1i .-ndri de a 1i a2i2tat la re4re8enta5iile cu Cântă !"#" $%!"&ă 7i L!$#'".E 'ie2a e reluată 6n 1!5"3 la T>e-tre de la Huc>etteP tot aici3 6nce4-nd din 1!573 c-nd Cântă !#!' $%!&! i 2e /a alătura 7i L!$#'"1 24ectacolul /a 1i Bucat 1ără 6ntreru4ere3 4-nă 6n 8ilele noa2tre. 'u:licată 6nt-i 6n C"'!t!&! C2&!/'(&(' )! ,"t"3'4'$ă1 tradu2ă 6n en9le8ă 6n 1!583 a4oi 6n .ai toate li.:ile3 Cântă !"#" $%!"&ă e 4ie2a Dcla2icăE a lui Eu9ene Ione2co3 cea care i0a adu2 1ai.a de dra.atur9 al a:2urdului.

Lecţia
,e24re un re9i8or 2e 24une că e cu ade/ărat .are re9i8or dacă e 6n 2tare 2ă 4ună 6n 2cenă cartea de tele1onP de ce nu 20ar 4utea .ă2ura 7i di.en2iunea unui dra.atur9 4rin in2i9ni1ian5a 4rete telor de la care 4orne7teM 6n 1ond3 totul e unde reu7e7te 2ă aBun9ă. 'ri/ită 2u: ace2t un9>i3 du4ă 4ro4ria .ărturie a autorului3 L!$#'" =ca 7i Cântă !"#" ,-

$%!"&ă de alt1el@ 67i are i8/orul 6ntr0un .anual C 6n 24e5ă3 .anualul de arit.etică al 1iicei 2ale3 Iarie0&ranceJ DIi0a. 8i2 că3 4ornind de la ele.entele cele .ai 2i.4le ale arit.eticii3 de la al1a:etul arit.eticii3 dacă 4ot 2ă 24un a7a3 2e 4oate 1ace o 4ie2ă.E #reu de 9ă2it 4rete t .ai ne6n2e.nat3 7i .ai neteatral la ur.a ur.ei. %i .ai 9reu 6n2ă e2te 2ă aBun9i de la arit.etică la eroti2. 7i cri.ă3 1ie 7i trec-nd 4rin 1ilolo9ie3 care3 6n oc>ii IenaBerei3 nu0i a7a3 Dduce la :uclucE. #reu3 4entru cine /rea cu tot dinadin2ul 2ă 5ină 2ea.a de re9ulile cla2ice ale /ero2i.ilită5ii. Nu 7i 4entru Ione2co3 a cărui .i8ă3 .ai ale2 6n 4ie2ele de 6nce4ut3 e2te toc.ai Dde.ontarea teatrului =2au a ceea ce e nu.it a2t1el@EJ DTeatrul e2te la ur.a ur.elor o de8/ăluire de lucruri .on2truoa2e3 2au de 2tări .on2truoa2e3 1ără 1i9uri3 2au de 1i9uri .on2truoa2e 4e care le 4urtă. 6n noi. )ă aBun9i la acea2tă e altare 2au la ace2te re/ela5ii 1ără Bu2ti1icarea .oti/ată3 6ntruc-t e ideolo9ică3 deci 1al2ă3 i4ocrită3 a unei te.e3 a unui 2u:iect.E Citit cu un oc>i 6ndre4tat dincolo de 89ura /i2ului 7i de :adineria ce0i 6n/ăluie .ereu .ărturi2irile3 un 1ra9.ent din J( n"& Bn3ă âtn! /or:e7te 4arcă toc.ai de24re a:i2urile incon7tientului din care urcă L!$#'"A D)unt un uci9a73 a. uci2 co4ii. Nu 2unt 2in9urul acu8atJ 7i ;ec?ett e acu8at 7i .ai e un al treilea autor dra.atic3 4oate 'inter3 2au 4oate #enet3 care 2e to4e7te3 6l /ăd aie/ea cu. 2e to4e7te 7i di24are 6ntr0un cer cenu7iu dar 1ără nori. ;ec?ett 67i a2u.ă cri.ele3 nu 2e căie7te de ni.ic. &a5a lui e a24ră3 /a .ai ucide 7i al5i co4ii dacă nu 2e 6ntre4rinde ni.ic ca 2ă 1ie 6.4iedicat. Eu 2unt cu4rin2 de re.u7cări3 ră/ă7it de un 2enti.ent de /ino/ă5ie de ne6n/in2. Cu toate a2tea3 nu a. uci2 co4ii. )au i0a. uci2 1ără 2ă /reau. )au 4oate .i0a /enit 2ă0i ucid căci cui nu0i /ine 2ă ucidă co4iiM ,ar nu .i0a. reali8at 4roiectele. ,o/adă3 de 1iecare dată c-nd era. i24itit 2ă ucid co4ii 2au c-nd ucidea. /reunul din ne:ă9are de 2ea.ă3 eu 6n2u.i c>e.a. 4oli5ia. Antr0ade/ăr3 ia t0o din nou a4ăr-nd la c>e.area .ea3 .a7ina nea9ră a 4oli5iei3 cu un 2in9ur loc. Iat0o3 e 6n 1a5a .ea3 la drea4ta .ea3 de0a lun9ul )enei un teren 6n2ă.-n5at. ,in 4ă.-nt ră2ar 2e.in5ele 6ncol5ite3 :a c>iar 1loricele al:e cu o 1run8ă /erde3 .ăr9ăritar.E )altul de la arit.etică la cri.ă de/ine 4arcă dintr0o dată a:2olut 1ire2c. %i a2ta 6n ciuda celor ce 20au 4etrecut 6n An9lia3 cu 4rileBul 4ri.ei 4uneri 6n 2cenă a 4ie2ei3 D6n 1!553 'eter Hali3 care era un t-năr re9i8or C a/ea două8eci 7i cinci de ani C 7i di24unea de un teatru3 /oia 2ă 1acă ce/a nou. A/ea deBa o 4ie2ă 4e care o 2ocotea de Wa/an9ardăX3 O 3"tă ,!nt ( 8ânt de Andre (:e<. Iai căuta 6ncă una. Au8i2e /or:indu0 2e de24re L!$#'". A citit0o 6n en9le8ă3 4entru că nu 7tia 1ran5u8e7te. %i .i0a 24u2J W,a3 5in .ult 2ă .onte8 acea2tă 4ie2ă3 dar ar tre:ui un alt traducător3 1iindcă acea2tă 4ri.ă traducere e rea. Nu e2te 4o2i:il3 n0a5i 4utut 2crie a7a ce/a. Te tul ace2ta e co.4let idiot3 traducătorul du.nea/oa2tră n0a 6n5ele2 ni.ic din el.X I0a. ră24un2J WTe tul .eu e2te idiot. L0a. 1ăcut e 4re2.X Atunci3 a acce4tat totu7i. A acce4tat 2ă0.i 4ună 4ie2a 6n 2cenă3 dar cu o recti1icare. 'ro1e2orul ucide 4atru8eci de ele/e 4e 8i 7i 2o2e7te cea de a 4atru8eci 7i una. ( /a ucide 7i 4e ea3 iar a doua 8i /a re6nce4e. Aici3 'eter Hali .i0a 24u2 că nu era 4o2i:il. Ca 4ro1e2orul 2ă ucidă 6n 1iecare 8i două ele/e3 ca 2ă le 4ună 6ntr0un 2in9ur 2icriu3 ca ni.eni 6n ora7 2ă nu 2e .ire3 a2ta ad.itea. ,ar ca 2ă ucidă 4atru8eci de ele/e 4e 8i3 a2ta n0a ad.i2. ,u4ă .ultă toc.eală3 ne0a. 6n/oit ca 4ro1e2orul 2ă ucidă 4atru 4e 8i. 'atru era 4o2i:il3 4atru8eci nu era -/

4o2i:il.E Recti1icarea cerută de 'eter Hali ur.ărea3 1ire7te3 lini7tea 24ectatorului :ritanic3 4oate 7i 4e a re9i8orului. Nu.ai că Ione2co n0a ur.ărit niciodată lini7tea 24ectatoruluiP di.4otri/ă3 a 6ncercat .ereu 2ă0l 2.ul9ă din con1or.i2.ul .oral 6n care a5i4e7te de o:icei cu at-ta /olu4tate. Iar 2trate9ia lui e 6n acea2tă direc5ie de o .are 2u:tilitate. El re/ine 6n c-te/a r-nduri a2u4ra ei 6n căr5ile 2aleJ DCo.icul3 6n 4ie2ele .ele3 nu e ade2ea dec-t o eta4ă a con2truc5iei dra.atice 7i c>iar un .iBloc de a con2trui 4ie2a. El de/ine din ce 6n ce .ai .ult o unealtă3 4entru a reali8a un contra4unct cu dra.aP lucrul 2e /ede3 cred3 6n L!$#'".E %i 6n alt loc din aceea7i carte ;N2t! :' $2nt "n2t!0A D)ă 6.4in9i :urle2cul la e tre.a lui li.ită. Ici un u7or :o:-rnac3 o alunecare i.4erce4ti:ilă3 7i te re9ă2e7ti 6n tra9ic. E o 2ca.atorie. Trecerea de la :urle2c la tra9ic tre:uie 2ă 2e 1acă 1ără ca 4u:licul 2ă07i dea 2ea.a. 'oate nici actorii3 2au nu.ai 4u5in. )c>i.:are de ecleraB. E ceea ce a. 6ncercat 6n L!$#'".E &ire2cul L!$#'!' C un 1ire2c 4arado al3 2ecund C decur9e a7adar toc.ai din enor.itatea 2itua5iei 6n care 2e 9ă2e2c 4rin2e 4er2onaBele. &iindcă3 de 1a4t3 'R(&E)(ROL =Ele/a 7i IenaBera 4artici4ă de la :un 6nce4ut la un Boc de 4utere 7i do.ina5ie reci4rocă 6.:i:at de /iolen5ă 7i de eroti2.3 un Boc a1lat 6n 4er.anent contrati.4 cu caracterul anodin al lec5iei04rete t. D,acă 5ine. 2ă 9ă2i. un 2en2 6n L!$#'"1 ace2ta nu 4oate 1i dec-t atot4uternicia dorin5ei. 'uternica ira5ionalitate a dorin5eiJ in2tinctul 6n/in9e cultura. L!$#'" e2te 4o/e2tea unui /iolP 8adarnic continuă 4ro1e2orul 20o 6n/e5e 4e ele/ă arit.etică 7i 1ilolo9ie C 1ilolo9ie ce duce la cri.ăN C3 acolo 2e 4etrec alte lucruri3 .ai /iolente.E Iai .ult c>iar3 Ione2co 4une 7i aici 6n 2cenă dra.a inco.unica:ilită5ii3 te.ă at-t de 1rec/entă a 4ie2elor 2ale. An re4licile 4er2onaBelor 2ale3 lo9ica i.4erati/ă a 4a2iunii 2u:.inea8ă ne6ncetat lo9ica cotidiană de care a2cultă cu/intele3 de8articulea8ă 4ro9re2i/ dialo9ul3 detrac-ndu0l3 1ăc-ndu0l cu ne4utin5ăJ D'ro1e2orul din L!$#'" nu 4oate co.unica cu ele/a lui dec-t 4rin inter.ediul /iolen5ei 2e uale3 ur.ată de o.or. Cu/intele3 de2co4erire .inunată a 24eciei noa2tre3 2unt 6nde4ărtate ca inutile 7i 1al2e.E 're.iera L!$#'!' a a/ut loc la "G 1e:ruarie 1!51 la T>e-tre de 'oc>e. 'ri.ele 24ectacole au 1o2t 4ri.ite cu răceală at-t de 4u:lic c-t 7i de critică. An 1!5*3 ea a 1o2t reluată la T>e-tre de la Huc>ette 6.4reună cu Cântă !"#" $%!"&ă1 6n re9ia lui Nicola2 ;ataille. )4ectacolele au 6nre9i2trat un .are 2ucce2. Au ur.at .ontări 6n An9lia3 )tatele Onite3 Ha4onia. A2tă8i3 L!$#'" e2te una din cele .ai Bucate 4ie2e ale lui Ione2co.

-.

Ane9ă

-$

ENGLE"E:TE #1!1 6!O#ESO!
Come!ie "ntr#$n act

-'

SCENA I
Int! '2 6( /%!4 $( 32t2&''. E+t! +!" ă )(,ă *"+ă. D2*n(& S*'t%1 Bn ,",($'1 3(*!"4ă ,'," :' $'t!:t! 4'" (&. A ! 2$%!&" '1 2 *(+t"#ă !n/&!4ă $ă (ntă. Un/ă !&1 ,! (n "&t 32t2&'( D2"*n" S*'t% $â ,!:t! $'2 ",'. Un &(n/ *2*!nt )! tă$! !. P!n)(&" 6"t! )! :",t!+, !4!$! 2 '. ,(AINA )IITHJ E ora nouă. A. .-ncat 2u4ă3 4e7te3 carne cu carto1i3 2alată 7i a. :ăut :ere. Co4iii au :ăut a4ă. A. .-ncat :ine3 a2tă02eară. ;D2*n(& S*'t%1 $2nt'n(ân)(5:' &!$t( "1 3"$! (n 4/2*2t $( &'*6".0 ,(AINA )IITHJ Iar< a 4răBit :ine carto1ii3 a2tă02eară. ,ata trecută nu0i 4răBi2e a7a :ine. Iie 6.i 4lac nu.ai c-nd 2unt :ine 4răBi5i. ;D2*n(& S*'t%1 $2nt'n(ân) &!$t( "1 3"$! (n 4/2*2t $( &'*6".0 ,(AINA )IITHJ Carnea de /i5el 2e 4otri/e7te cu carto1ii 7i untdele.nul din 2alată nu era r-nced. Ontdele.nul de la :ăcanul din col5 e2te .ult .ai :un dec-t untdele.nul de la :ăcanul din 1a5ă. E c>iar .ai :un dec-t untdele.nul de la :ăcanul din 24ate. ,ar nici untdele.nul lor nu e 4rea rău. ;D2*n(& S*'t% 3"$! (n 4/2*2t $( &'*6".0 ,(AINA )IITHJ ,ar tot untdele.nul :ăcanului din col5 e .ai :un+ 'e7tele a 1o2t 4roa24ăt. Ii0a. lin2 :u8ele. A. luat de două ori. ;a3 de trei ori. Iă 1ace 2ă ie2 a1ară. %i tu ai luat 4e7te de trei ori dar a treia oară ai luat o 4or5ie .ai .ică iar eu a. luat o 4or5ie .are 7i a treia oară. A2tă02eară a. .-ncat .ai .ult ca tine. Cu. 2e 1aceM ,e o:icei tu .ăn-nci .ai .ult ca .ine. 'o1ta de .-ncare nu05i li42e7te.
-(

;D2*n(& S*'t% 3"$! (n 4/2*2t $( &'*6".0 ,(AINA )IITHJ ,ar 2u4a a 1o2t ca. 4rea 2ărată. Iai 2ărată ca tine. Ha3 >a3 >aN Era 4rea .ult 4ra8 7i nu era de2tulă cea4ă. A.i 4are rău că n0a. 24u2 lui Iar< 2ă 1i adăo9at un 4ic de leu7tean. ,ata /iitoare a. 2ă 7tiu cu. a. 20o 1ac. ;D2*n(& S*'t% 3"$! (n 4/2*2t $( &'*6".0 ,(AINA )IITHJ ;ăiatul no2tru tare ar 1i /rut 2ă :ea :ere. ( 2ă0i 4lacă 2ă tra9ă la .ă2ea3 2ea.ănă cu tine. Ai /ă8ut la .a2ă cu. 2e uita du4ă cara1ăM ,ar eu i0a. turnat a4ă3 6n 4a>ar3 din cara1a cu a4ă. I0a 1o2t 2ete 7i a :ăut0o. Hellen 6.i 2ea.ănă .ieJ e 9o24odină3 econoa.ă3 c-ntă la 4iano. Ea nu cere niciodată 2ă :ea :ere en9le8ea2că 7i 1eti5a noa2tră 'e99< nu :ea 6ncă dec-t la4te 7i .ăn-ncă nu.ai 4a4ară. )e /ede că are doi ani. Tarta de 9utui 7i 1a2ole a 1o2t 9ro8a/ă. 'oate că era :ine 2ă 1i luat3 la de2ert3 7i un 4a>ar de /in de ;ur9undia au2tralian3 dar nu a. adu2 /inul la .a2ă ca 2ă nu dă. co4iilor o .o2tră rea de lăco.ie. Tre:uie 2ă0i 6n/ă5ă. 2ă 1ie 2o:ri 7i .ă2ura5i 6n /ia5ă. ;D2*n(& S*'t% 3"$! (n 4/2*2t $( &'*6".0 ,(AINA )IITHJ ,oa.na 'ar?er cunoa7te un :ăcan ro.-n3 unul 'o4e2cu Ro2en1eld3 2o2it de cur-nd din Con2tan5a. E un .are 24eciali2t 6n iaurturi. A 1ăcut 7coala de 1a:rican5i de iaurt din Co:alcic. I-ine a. 2ă .ă duc 2ă0i cu.4ăr o căldare de iaurt ro.-ne2c. E rar 2ă a/e. a7a ce/a aici l-n9ă Londra. =)e Bnt2" $! $ăt ! ,(6&'$A0 a. uitat 2ă /ă 24un că 2unte. l-n9ă Londra3 2-n0te. en9le8i3 7i ne nu.i. )IITH. ;D2*n(& S*'t% 3"$! (n 4/2*2t $( &'*6".0 ,(AINA )IITHJ Iaurtul e2te :un 4entru 2to.ac3 rinic>i3 a4endicită 7i a4oteo8ă. A7a .i0a 24u2 doctorul Iac?en8ie0Sin9 care 6n9riBe7te
-)

co4iii /ecinilor no7tri Ho>n2. E un doctor :un. 'o5i a/ea 6ncredere 6n el. El nu reco.andă niciodată alte .edica.ente dec-t cele 4e care le 6ncearcă el 6n2u7i. Anainte de a0l duce 2ă0l o4ere8e 4e 'ar?er 20a o4erat el 6nt-i de 1icat3 cu toate că n0a/ea ne/oie. ,(INOL )IITHJ ,a3 dar cu. 2e 1ace că doctorul n0a .urit 7i a .urit 'ar?erM ,(AINA )IITHJ &iindcă o4era5ia a reu7it la doctor 7i n0a reu7it la 'ar?er. ,(INOL )IITHJ Atunci nu e doctor :un. (4era5ia tre:uia 2ă reu7ea2că la a.-ndoi 2au la niciunul. ,(AINA )IITHJ Cu. a7aM ,(INOL )IITHJ ,octorul con7tiincio2 tre:uie 2ă .oară 6.4reună cu :olna/ul dacă nu 2e 4oate /indeca 6.4reună cu el. On că4itan de /a4or 2e 2cu1undă o dată cu /a4orul. Nu0i 2u4ra/ie5uie7te. ,(AINA )IITHJ Cu. 4o5i co.4ara un :olna/ cu un /a4orM ,(INOL )IITHJ ,e ce nuM %i /a4orul are :oalele lui. %i doctorul era 2ănăto2 ca un /a4or. ,e aceea tre:uia 2ă 4iară 6.4reună cu :olna/ul3 ca doctorul cu /a4orul. ,(AINA )IITHJ Nu .0a. 9-ndit la a2ta+ )0ar 4utea+ %i atunci3 ce conclu8ie tra9iM ,(INOL )IITHJ Că doctorii 2unt ni7te e2croci3 ca 7i :olna/ii de alt1el. Nu.ai Iarina e2te cin2tită 6n Iarea ;ritanică. ,(AINA )IITHJ ,ar nu 7i .arinariiN ,(INOL )IITHJ ;ineFn5ele2N Un &(n/ *2*!nt )! tă$! !. P!n)(&" 6"t! )! ,"t ( 2 '. <ă$! !. P!n)(&" 6"t! )! t !' 2 '. <ă$! !. P!n)(&" 6"t! 2 )"tă. <ă$! !. P!n)(&" n( *"' 6"t! n'$'2)"tă. ,(INOL )IITHJ Nu 4rice4 un lucru. ,e ce la ru:rica 2tării ci/ile3 6n 8iar3 2e dă totdeauna /-r2ta .or5ilor dar niciodată /-r2ta noilor nă2cu5iM E un non02en2. ,(AINA )IITHJ Nu .0a. 9-ndit niciodată la a2taN Un "&t *2*!nt )! tă$! !. C P!n)(&" 6"t! )! ,"t ( 2 '. <ă$! !. P!n)(&" 6"t! )! )2(ă 2 '. <ă$! !. C P!n)(&" n( 6"t! n'$'2)"tă. ,(INOL )IITHJ A3 uite3 2crie că a .urit ;o::< Tat2on.
-*

,(AINA )IITHJ Lai3 2ăracul3 c-ndM ,(INOL )IITHJ 'ăi3 de ce te .iriM %tiai 7i tu. A .urit acu. doi ani. %tii că a. 1o2t3 acu. un an 7i Bu.ătate3 la 6n.or.-ntarea luiN 65i a.inte7tiM ,(AINA )IITHJ &ire7te că daP .i0a. a.intit din 4ri.a cli4ă. ,ar nu 4rice4 eu de ce te0ai .irat tu c-nd ai /ă8ut a2ta 2cri2 6n 8iar. ,(INOL )IITHJ 'ăi3 nici nu 2crie. ,e24re .oartea lui 2cria acu. trei ani. ,ar .i0a. adu2 a.inte 4rin a2ocia5ie de cu/inte. ,(AINA )IITHJ 'ăcat de elN Era :ine con2er/atN ,(INOL )IITHJ Cel .ai 1ru.o2 cada/ru din An9liaN 'ărea .ult .ai t-năr dec-t /-r2ta lui. ;ietul ;o::<3 era .ort de 4atru ani 7i 4arcă .uri2e 6n di.inea5a aceea. On ade/ărat cada/ru /iu. %i ce /e2el eraN ,(AINA )IITHJ )ăr.ana ;o::<N ,(INOL )IITHJ Lrei 2ă 8ici 2ăr.anul ;o::<. ,(AINA )IITHJ Nu3 eu .ă 9-nde2c la ne/a2ta lui. ( c>e.a ca 4e elJ ;o::<. &iindcă a/eau acela7i nu.e3 c-nd 6i /edeai 6.4reună nu 4uteai 7ti care e2te el 7i care e2te eaN Nu.ai du4ă ce0a .urit el 20a 4utut 1ace deo2e:irea. ,ar 7i acu.3 2unt 6ncă .ul5i care o con1undă cu .ortul 7i o condolea8ă. Tu o cuno7tiM ,(INOL )IITHJ A. /ă8ut0o o 2in9ură dată3 6nt-.4lător3 la 6n.or.-ntarea lui ;o::<. ,(AINA )IITHJ Eu n0a. /ă8ut0o. E 1ru.oa2ăM ,(INOL )IITHJ ,e7i are tră2ături re9ulate nu 2e 4oate 24une de24re ea că e 1ru.oa2ă. E 4rea 6naltă 7i 4rea /oinică. Tră2ăturile ei nu 2unt re9ulate3 dar 2e 4oate 24une de24re ea că e 1ru.oa2ă. E ca. 4rea 2cundă 7i 4rea 2lă:u5ă. E 4ro1e2oară de .u8ică. ;P!n)(&" 6"t! )! t !' 2 '0 ,(AINA )IITHJ %i c-nd 2e 9-nde2c ei 2ă 2e că2ătorea2căM ,(INOL )IITHJ ;o::< 24eră 2ă 2e .ărite cu ;o::< cel .ai t-r8iu 6n 4ri.ă/ara /iitoare. ,(AINA )IITHJ ( 2ă tre:uia2că ne9re7it 2ă .er9e. la nunta lor. ,(INOL )IITHJ Iă 6ntre: ce cadou de nuntă 2ă le 1ace.M Tre:uie 2ă le 1ace. un cadou. ,(AINA )IITHJ ,e ce nu le0a. o1eri una din cele 7a4te tă/i de
-+

ar9int 4e care le0a. 4ri.it 7i noi 6n dar3 la 4ro4ria noa2tră nuntă3 7i care nu ne0au 2er/it niciodată la ni.icM Un *2*!nt )! tă$! !. P!n)(&" 6"t! )! :"+! 2 '. P"(4ă. P!n)(&" 6"t! )! )2(ă 2 '. P"(4ă. P!n)(&" 6"t! )! t !'+, !4!$! 2 '. P"(4ă. P!n)(&" n( *"' 6"t! n'$'2)"tă. ,(AINA )IITHJ Ce tri2t lucru 4entru ea c0a ră.a2 /ădu/ă a7a de t-nără. ,(INOL )IITHJ Noroc că nu au a/ut co4ii. ,(AINA )IITHJ At-ta .ai tre:uia 2ă .ai 1i a/ut 7i co4iiM ;iata 1e.eie3 ce 20ar 1i 1ăcut cu eiM ,(INOL )IITHJ E 6ncă de2tul de t-nără 7i 4oate 2ă 2e .ărite din nou. %i doliul 6i 2tă a7a de :ineN ,(AINA )IITHJ %i cine are 2ă 2e 6n9riBea2că de co4iii lorM Au un :ăiat 7i o 1ată. Cu. 2e nu.e2c eiM ,(INOL )IITHJ ;o::< 7i ;o::< ca 4ărin5ii lor. Onc>iul lui ;o::< Tat2on3 :ătr-nul ;o::< Tat2on3 e :o9at 7i0i 4lac :ăie5ii. Ar 4utea 2ă0 l ia 4e ;o::< 2ă0l crea2că. ,(AINA )IITHJ )0ar cădea. %i .ătu7a lui ;o::< Tat2on3 :ătr-na ;o::< Tat2on ar 4utea 1oarte :ine 20o crea2că 4e 1ata lui ;o::<3 4e ;o::<. %i a7a3 .a.a lui ;o::<3 ;o::< Tat2on3 20ar 4utea re.ărita. Are 4e cine/a 6n /edereM ,(INOL )IITHJ ,a3 4e un /ăr al lui ;o::< Tat2on. ,(AINA )IITHJ CineM ;o::< Tat2onM ,(INOL )IITHJ La care ;o::< Tat2on te 9-nde7ti tuM ,(AINA )IITHJ La ;o::< Tat2on3 :ăiatul :ătr-nu0lui ;o::< Tat2on3 unc>iul lui ;o::< Tat2on3 .ortul. ,(INOL )IITHJ Nu3 nu e ă2ta. E altul. E ;o::< Tat2on3 1iul :ătr-nei ;o::< Tat2on3 .ătu7a lui ;o::< Tat2on3 .ortul. ,(AINA )IITHJ ;o::< Tat2on3 /oiaBorul co.ercialM ,(INOL )IITHJ A.-ndoi 2unt /oiaBori co.erciali. ,(AINA )IITHJ E o .e2erie 9rea. ,ar 2e 1ac a1aceri :une. ,(INOL )IITHJ ,a3 c-nd nu e concuren5ă. doa.na )ILTHJ %i c-nd nu e concuren5ăM do.nul )ILTHJ Nu e concuren5ă .ar5ea3 Boia 7i .ar5ea.
-,

,(AINA )IITHJ A3 trei 8ile 4e 2ă4tă.-năM %i ce 1ace ;o::< Tat2on 6n ti.4ul ă2taM ,(INOL )IITHJ )e odi>ne7te3 doar.e. ,(AINA )IITHJ ,ar de ce nu lucrea8ă 6n ace2te trei 8ile3 dacă nu e concuren5ăM ,(INOL )IITHJ N0a. de unde 2ă 7tiu toate lucrurile. Nu 4ot ră24unde la orice 6ntre:are ne9>ioa:ăN ,(AINA )IITH ;>'/n'tăA0 )4ui a2ta ca 2ă .ă in2ul5iM ,(INOL )IITH ;+( â4ân)A0 Tu 7tii :ine că nu. ,(AINA )IITHJ A7a 2unte5i /oi3 :ăr:a5iiN Toată 8iua tre:uie 2ă 2ta5i cu 5i9ara 6n 9ură 2au 2ă /ă 4udra5i 7i 2ă /ă 6nro7i5i :u8ele de două8eci de ori 4e 8i 2au 2ă :e5i ce/aN ,(INOL )IITHJ ,ar ce0ai 8ice tu dacă ai /edea 4e :ăr:a5i 1ăc-nd ca 1e.eile3 2t-nd toată 8iua cu 5i9ara 6n 9ură3 4udr-ndu0ne3 6nro7indu0ne :u8ele 2au :-nd U>i2?<M ,(AINA )IITHJ 6n ce .ă 4ri/e7te3 n0a. ni.ic 6.4otri/ăN ,ar dacă 24ui a2ta 4entru .ine3 atunci+ Iie nu0.i 4lac a2e.enea 9lu.e3 7tii :ineN ;A (n$ă $'2 ",'' $ât $2&2 :'5:' " "tă )'n#''. S! ')'$ă Bn ,'$'2" ! $( ,ă (& 8â&82' :' +$2"t! (n $(#'t )'n +ân.0 ,(INOL )IITH =2e ')'$ă :' !& Bn ,'$'2" !1 +! ", 2,'! )! !" ) ă/ă+t2+A0 (3 4uicu5a .ea3 nu 1ii a7a o 2cui4ătoare de 1ocN Tu 7tii :ine că eu 9lu.e2cN ;B' Bn$2n>2" ă t"&'" $( 6 "#(& :' 2 +ă (tă.0 Ce cara9>ioa2ă 4erec>e de a.ore8i :ătr-ni 2unte. noiN Haide 2ă 2tin9e. lă.4ile 7i 2ă 1ace. naniN

SCENA II
A$!'":' :' ?ARJ IARV ;'nt ân)A0 A. 4etrecut o du4ă0.a2ă 4lăcută. A. 1o2t cu un :ăr:at la cine.ato9ra1 7i a. /ă8ut un 1il. cu 1e.ei. ,u4ă cine.ato9ra1 a. :ăut rac>iu 7i la4te 7i 4e ur.ă a. citit o 9a8etă. ,(AINA )IITHJ NădăBduie2c că ai 4etrecut o du4ă0.a2ă 4lăcută3 că ai 1o2t la cine.a cu un :ăr:at 7i că ai citit la4te 7i rac>iu.
--

,(INOL )IITHJ %i o 9a8etăN IARVJ ,o.nul 7i ,oa.na Iartin3 in/ita5ii du.nea/oa2tră3 2unt la u7ă. Ii0au 24u2 că i0a5i 4o1tit a2tă02eară la .a2ă. ,(AINA )IITHJ A3 da. Ai a7te4ta.. Ne era 1oa.e. Ne 9-ndea. c>iar3 dacă nu .ai /in3 2ă 6nce4e. 2ă .-ncă. 1ără ei. N0a. .-ncat ni.ic toată 8iua din cau8ă că du.neata ai li42itN IARVJ I0a5i 6n/oit du.nea/oa2trăN ,(INOL )IITHJ Te0a. 6n/oit 1ără /oieN IARV ; â)!C ",2' ,&ân/!C 4â*6!:t!A0 %i .i0a. cu.4ărat un 5ucal. ,(AINA )IITHJ ,ra9ă Iar<3 de2c>ide u7a 4entru doa.na 7i do.nul Iartin 7i 24une0le 2ă ne a7te4te aici3 4-nă c-nd ne 6.:răcă.. D2"*n" :' )2*n(& S*'t% '!+ ,! (:" )'n ) !",t". ?" - )!+$%')! (:" $!"&"&tă , 'n $" ! 'nt ă )2"*n" :' )2*n(& ?" t'n. E& ! Bn 3 "$C !" Bnt 52 2$%'! $( D*" ! )!$2&t!E. IARVJ ,e ce a5i /enit a7a t-r8iuM AcuF 2ta5i 7i a7te4ta5i. D2"*n" :' )2*n(& ?" t'n +! ":"4ă (n(& Bn 3"#" "&t('" 3ă ă +ă5:' 82 6!"+$ă. M:' +( â) $( t'*')'t"t!. ,(INOL IARTIN ;)'"&2/(& $! ( *!"4ă1 t !6('! )(+ $( 2 82$! tă ă/ăn"tă1 *2n2t2nă1 ,(#'n $ânt"tă1 )!&2$ n("n#"tă0A Iă 2cu8a5i3 doa.nă3 dar .i 2e 4are3 dacă nu .ă0n7el3 că /0a. .ai /ă8ut unde/a. ,(AINA IARTINJ %i .ie3 do.nule3 .i 2e 4are că ne0a. .ai 6nt-lnit unde/a. ,(INOL IARTINJ Nu /0a. /ă8ut cu./a la Ianc>e2ter3 doa.năM ,(AINA IARTINJ )e 4oate 1oarte :ine. Eu 2unt ori9inară din ora7ul Ianc>e2terN ,ar nu0.i a.inte2c 4rea :ine3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Lai3 ce curio2N %i eu 2unt tot ori9inar din Ianc>e2ter3 doa.năN ,(AINA IARTINJ Ce curio2N ,(INOL IARTINJ Ce curio2N+ ,ar eu3 doa.nă3 a. 4ără2it ora7ul Ianc>e2ter e act acu. cinci 2ă4tă.-ni. ,(AINA IARTINJ Ce curio2N ;i8ară coinciden5ăN %i eu a. 4ără2it ora7ul Ianc>e2ter e act acu. cinci 2ă4tă.-ni3 do.nuleN
.//

,(INOL IARTINJ Cu trenul de o Bu.ătate 4e2te o4t di.inea5a care aBun9e la Londra la un 21ert 4-nă la cinci3 doa.năM ,(AINA IARTINJ Ce curio2N Ce :i8arN Ce coinciden5ăN Cu trenul ă2ta a. /enit 7i eu3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Lai3 ce curio2N 'oate3 doa.nă3 că ne0a. /ă8ut 6n ace2t trenM ,(AINA IARTINJ )e 4oate3 nu e2te e clu23 e2te 4lau8i:il 7i 20ar 4utea3 la ur.a ur.iiN+ ,ar nu0.i aduc a.inte3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ A. călătorit 6n cla2a doua3 doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce :i8ar3 ce curio2 7i ce coinciden5ăN Eu tot 6n cla2a a doua a. călătorit3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Ce curio2N 'oate că ne0a. 6nt-lnit 6n cla2a doua3 doa.năN ,(AINA IARTINJ E2te 4o2i:il 7i nu e deloc e clu2. ,ar nu0.i aduc :ine a.inte3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Locul .eu era 6n /a9onul o4t3 co.4arti.entul 7a2e3 doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce curio2N Locul .eu era tot 6n /a9onul o4t3 co.4arti.entul 7a2e3 do.nule. ,(INOL IARTINJ Ce curio2 7i ce coinciden5ăN 'oate că ne0a. 6nt-lnit 6n co.4arti.entul 7a2e3 doa.năM ,(AINA IARTINJ E 4o2i:ilN ,ar nu0.i aduc a.inte3 do.nule. ,(INOL IARTINJ Nici eu nu0.i aduc a.inte3 dar e 4o2i:il 2ă ne 1i /ă8ut acolo3 7i dacă .ă 9-nde2c :ine e c>iar 1oarte 4o2i:ilN ,(AINA IARTINJ (3 6ntr0ade/ăr3 de2i9ur3 6ntr0ade/ăr3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Ce curio2N+ Eu a/ea. locul trei3 la 1erea2tră3 doa.nă. ,(AINA IARTINJ Lai3 ce curio2 7i ce :i8ar3 eu a/ea. locul 7a2e3 tot la 1erea2tră3 do.nule. ,(INOL IARTINJ Lai3 ce curio2 7i ce coinciden5ăN+ Era. a7adar 1a5ă0n 1a5ă3 doa.năN Ne0a. /ă8ut atunci3 4oateN ,(AINA IARTINJ Ce curio23 e 4o2i:ilN ,ar nu0.i aduc a.inte3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Nici eu nu0.i aduc a.inte. ,ar e 1oarte 4o2i:il 2ă ne 1i /ă8ut acolo3 doa.nă. ,(AINA IARTINJ 6ntr0ade/ăr3 dar nu 2unt 2i9ură3 do.nuleN
./.

,(INOL IARTINJ Nu era5i du.nea/oa2tră3 doa.nă3 doa.na care .0 a ru9at 2ă0i 4un /ali8a 6n 1ileu 7i care .i0a .ul5u.it 7i care3 4e ur.ă3 .i0a dat /oie 2ă 1u.e8M ,(AINA IARTINJ ;a da. Eu era.3 do.nuleN Ce curio23 ce :i8ar3 ce coinciden5ăN ,(INOL IARTINJ Ce curio23 ce :i8ar3 ce coinciden5ăN Atunci3 atunci 4oate că ne0a. cuno2cut cu oca8ia acea2ta3 doa.năM ,(AINA IARTINJ Ce curio23 ce coinciden5ăN E 4o2i:il dar nu0.i aduc :ine a.inte3 do.nule. ,(INOL IARTINJ Nici eu nu0.i aduc :ine a.inte3 doa.nă. ;Un *2*!nt )! tă$! !.0 ,e c-nd a. 2o2it la Londra3 eu locuie2c 6n 2trada ;ro.1ield3 doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce curio23 ce :i8arN Eu tot 6n 2trada ;ro.1ield locuie2c de c-nd a. /enit3 do.nule. ,(INOL IARTINJ Ce curio23 atunci3 atunci3 atunci 4oate că ne0a. 6nt-lnit 4e 2trada ;ro.1ield3 doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce curio2N )e 4oateN ,ar nu0.i aduc deloc a.inte3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Eu locuie2c la nu.ărul 1!. ,(AINA IARTINJ Ce curio23 eu tot la nu.ărul 1!3 do.nule3 locuie2cN ,(INOL IARTINJ Atunci3 atunci3 atunci3 atunci3 atunci3 doa.nă3 4oate că ne0a. /ă8ut 6n ca2a acea2taM ,(AINA IARTINJ )e 4oate 1oarte :ine3 do.nule3 dar nu0.i aduc a.inteN ,(INOL IARTINJ Eu locuie2c la etaBul cinci3 a4arta.entul o4t3 doa.năN ,(AINA IARTINJ Ce curio23 /ai 7i ce :i8arN %i ce coinciden5ă. Eu tot la etaBul cinci 6n a4arta.entul o4t locuie2c3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Ce curio23 ce curio23 ce curio2N %i ce coinciden5ăN %ti5i3 ca.era .ea de culcare are un 4at cu 4la4u.a /erde 7i 2e a1lă 6n 1undul coridorului3 4e 2t-n9a3 6ntre clo2et 7i :i:liotecă3 doa.năN ,(AINA IARTINJ Ce coinciden5ă3 a>3 ce coinciden5ăN %i ca.era .ea de culcare are un 4at cu 4la4u.a /erde 7i 2e a1lă 6n 1undul coridorului 7i 4e 2t-n9a3 6ntre clo2et 7i :i:liotecă3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Ce curio2 7i ce :i8arN Atunci locui. 6n aceea7i
./$

ca.eră 7i dor.i. 6n acela7i 4at3 doa.năN 'oate că ne0a. 6nt-lnit acoloN ,(AINA IARTINJ Ce curio23 ce coinciden5ă. E2te 1oarte 4o2i:il 2ă ne 1i 6nt-lnit acolo noa4tea trecută3 dar nu0.i aduc :ine a.inte3 do.nuleN ,(INOL IARTINJ Eu a. o 1eti5ă care locuie7te la .ine3 doa.nă. Are doi ani3 e :londă3 are un oc>i al: 7i unul ro7u3 e 1oarte 1ru.u7ică 7i o c>ea.ă Alice3 doa.nă. ,(AINA IARTINJ Ce :i8ară coinciden5ăN %i eu a. o 1eti5ă3 are doi ani3 un oc>i al: 7i unul ro7u3 e 1oarte 1ru.u7ică 7i o c>ea.ă Alice3 do.nule. ,(INOL IARTIN ;"$!!":' 82$! tă ă/ăn"tă1 *2n2t2nă0A Ce curio2N ce coinciden5ăN 'oate că e aceea7i3 doa.năN ,(AINA IARTINJ Ce curio2N E 4o2i:il3 do.nule. Un &(n/ *2*!nt )! tă$! !. P!n)(&" 6"t! )! )2(ă4!$' :' n2(" )! 2 '. ,(INOL IARTIN ;$" ! " !3&!$t"t1 +! ')'$ă Bn$!t Bn ,'$'2" ! :' $( "$!!":' 82$! 32" t! &!ntă1 *2n2t2nă :' 8"/ $ânt"tă1 +! Bn) !",tă +, ! )2"*n" ?" t'n1 $" !1 +( , 'n+ă )! +2&!*n't"t!" )2*n(&(' ?" t'n1 +5 " ')'$"t Bn ,'$'2" ! :' !"1 Bn$!t0A Atunci3 doa.nă3 eu cred totu7i că ne0a. .ai /ă8ut 7i că du.nea/oa2tră 2unte5i 4ro4ria .ea 2o5ie+ Eli2a:et>3 te re9ă2e2cN ,(AINA IARTIN ;+! ", 2,'! )! !& 3ă ă / "6ă. S! B*6 ă#':!"4ă 3ă ă !G, !+'!. P!n)(&" 6"t! 2 )"tă0A ,onald3 tu e7ti3 darlin9N ;Ră*ân 2 8 !*! B*6 ă#':"#'1 n!*':$"#'. P!n)(&" *"' 6"t! )! $ât!8" 2 '. ?" -1 Bn 8â 3(& ,'$'2" !&2 :' $( )!/!t(& ,! 6(4! 'nt ă Bn +$!nă :' +! ") !+!"4ă ,(6&'$(&('.0 IARVJ Acu.3 Eli2a:et> 7i ,onald 2unt 4rea 1erici5i ca 2ă .ă 4oată au8i. 'ot 2ă /ă 24un ade/ărul. Eli2a:et> nu e2te Eli2a:et> 7i ,onald nu e2te ,onald. Iată do/adaJ co4ila de care /or:e7te ,onald nu e2te 7i 1ata Eli2a:et>ei3 nu e2te una 7i aceea7i. &eti5a lui ,onald are un oc>i al: 7i unul ro7u 6ntoc.ai ca 1eti5a Eli2a:et>ei. ,ar 4e c-nd 1eti5a lui ,onald are oc>iul al: 6n drea4ta 7i cel ro7u 6n 2t-n9a3 cea a Eli2a:et>ei are oc>iul ro7u 6n drea4ta 7i cel al: 6n 2t-n9aN 'rin ur.are3 tot 2i2te.ul de ar9u.enta5ie al lui ,onald cade3 7i 2e 6.4iedică de
./'

ace2t ulti. o:2tacol care in1ir.ă 6ntrea9a con2truc5ie. Cu toate coinciden5ele ui.itoare ce 4ar a 1i tot at-tea do/e8i re/elatorii3 ne1iind 4ărin5ii aceluia7i co4il3 ei nu 2unt ,onald 7i Eli8a:et>. Ea crede că el e2te ,onald 7i că ea e2te Eli2a:et>. El crede că ea e2te Eli2a:et> 7i că el e2te ,onaldJ a.-ndoi 9re7e2c a.arnic. Cine e2te ade/ăratul ,onaldM Cine e2te ade/ărata Eli2a:et>M Cine are intere2 ca acea2tă 6ncurcătură 2ă 2e 4roducăM Iată ceea ce nu tre:uie 2ă 6ncercă. 2ă de2co4eri.P 2ă lă2ă. .ai :ine lucrurile 6ncurcate. ;O"$! $â#'8" ,":' +, ! (:ă1 !8'n! :' +! ") !+!"4ă ,(6&'$(&('F0 A. uitat 2ă .ă 4re8intJ )>erloc? Hol.e2 ;,&!"$ă0.

SCENA III
P!n)(&" 6"t!1 $ât 8 !" !". D(,ă n(*! 2"+! $&',!1 )2"*n" :' )2*n(& ?" t'n +! )!+," t )'n B*6 ă#':" ! :'5:' !'"( &2$( '&! )'n"'nt!. ,(INOL IARTINJ )ă uită. acea2tă 6nt-.4lare3 dar0lin93 7i acu. că ne0a. re9ă2it 2ă nu ne .ai rătăci. 7i 2ă ne reluă. /ia5a dinainte. ,(AINA IARTINJ ,a3 darlin9.

SCENA IV
D2"*n" :' )2*n(& S*'t% 'nt ă , 'n (:" )'n ) !",t"1 3ă ă n'$'2 +$%'*6" ! Bn B*6 ă$ă*'nt!. ,(AINA )IITHJ ;ună 2eara3 iu:i5i 4rieteniN Ierta5i0ne că ne0a5i a7te4tat a7a de .ult. A. 2ocotit că tre:uie 2ă /ă dă. toată cin2tea cu/enită 7i3 c-nd a. au8it că ne 1ace5i 4lăcerea 2ă ne /i8ita5i 4e nea7te4tate3 ne0a. re4e8it 2ă ne 6.:răcă. 6n 5inută de 2eară. ,(INOL )IITHJ N0a. .-ncat toată 8iua. Lă a7te4tă. de 4atru cea2uri. ,e ce a5i 6nt-r8iat a7a de .ultM D2"*n" :' )2*n(& S*'t% +! ":"4ă Bn 3"#" *(+"3' '&2 . C2n8! +"#'"
./(

Bn$!,!. P!n)(&" 6"t! 32" t! t" !1 +(6&'n''n) !,&'$'&! )! 3'!$" ! )"tă. ,(AINA IARTINJ Eu 4ot 2ă cu.4ăr un :ricea9 4entru 1ratele .eu3 dar du.neata nu 4o5i cu.4ăra ora7ul Londra 4entru tatăl du.itale. do.nul )ITTHJ Cu 4icioarele 4o5i .er9e3 dar te 6ncăl8e7ti .ai :ine cu electricitate 2au cu căr:uni. ,(INOL IARTINJ Cine /inde a8i un :ou3 .-ine ca4ătă un ou. ,(AINA )IITHJ 6n/ă5ătorul 6n/a5ă 4e co4ii3 dar 4i2ica 67i ală4tea8ă 4uii c-nd 2unt .ici. ,(AINA IARTINJ %i /aca ne dă co8ile 2ale. ,(INOL )IITHJ C-nd 2unt la 5ară3 6.i 4lace 2ă 1iu 2in9ur 7i lini7tit. ,(INOL IARTINJ Nu e7ti 6ncă de2tul de :ătr-n 4entru acea2ta. ,(AINA )IITHJ 'eter are dre4tateJ nu e a7a de lini7tit cu. e2te el. ,(AINA IARTINJ Care 2unt cele 7a4te 8ile ale 2ă4tă.-niiM ,(INOL )IITHJ Ionda<3 Tue2da<3 Tedne2da<3 T>ur2da<3 &rida<3 )aturda<3 )unda<. ,(INOL IARTINJ EdUard i2 a cler?P >i2 2i2ter Nanc< i2 a t<4i2t3 and >i2 :rot>er Tillia. a 2>o4 a22i2tant. ,(AINA )IITHJ ,role de 1a.ilieN ,(AINA IARTINJ Iai :ine o 4a2ăre 4e c-.4 dec-t un ciora4 6ntr0 un co4ac. ,(INOL )IITHJ Iai :ine o lea2ă 6ntr0o ca2ă3 dec-t o 4la2ă 6ntr0o ra2ă. ,(INOL IARTINJ Ca2a unui en9le8 e2te ade/ăratul 2ău ca2tel. ,(AINA )IITHJ Nu 7tiu 6ncă de2tul 24aniole7te ca 2ă 4ot 2ă .ă 1ac 6n5elea2ă. ,(AINA IARTINJ Ţi0a7 da 4a4ucii 2oacrei .ele dacă0.i dai co7ciu9ul 2o5ului tău. ,(INOL )IITHJ Caut un 4reot ar.ean ca 2ă0l 6n2or cu 2er/itoarea noa2tră. ,(INOL IARTINJ &a9ul e2te un co4ac 6n ti.4 ce 1a9ul e2te un co4ac3 iar 2teBarul un 2teBar ră2are. ,i.inea5a 6n 8ori. ,(AINA )IITHJ Onc>iul .eu locuie7te la 5ară dar 4e .oa7a ta n0o 4ri/e7te. ,(INOL IARTINJ H-rtia e2te 4entru 2cri23 4i2ica e2te 4entru 7oarece3 :r-n8a e2te 4entru 89-riat. ,(AINA )IITHJ Auto.o:ilul 1u9e re4ede dar :ucătărea2a 9ăte7te
./)

.ai :ine. ,(AINA IARTINJ 'odul e2te 2u23 4i/ni5a e2te Bo2. ,(INOL )IITHJ Nu te tot uita la curci .ai :ine 4u04ă0l 4e 4ri.ar. ,(INOL IARTINJ C>arit< :e9in at >o.e. ,(AINA )IITHJ A7te4t 2ă0.i /ină a4eductul la .oară. ,(INOL IARTINJ Iai .ulte 1oi .ai ie1tin3 o do/adă că 4ro9re2ul 2ocial e2te .ai :un cu 8a>ăr. ,(INOL )IITHJ Cre.a de 9>eteN D(,ă "$!"+tă !,&'$ă " )2*n(&(' S*'t%1 $!'&"&#' ă*ân 2 $&',ă Bn$ !*!n'#'. S! +'*t! $ă 2 !n! 8" ! ,&(t!:t! Bn "! . Nătă'&! ,!n)(&!' +(nt :' !&! !n! 8"nt!. R!,&'$'&! $! ( *!"4ă t !6('!+$ +,(+! *"' Bntâ' ,! (n t2n !$!1 +(,ă "t. O+t'&'t"t!" :' ",2' !n! 8" !" $ !+$ t !,t"t. L" +3â :'t(& +$!n!'1 $!&! ,"t ( ,! +2n">! +! 82 /ă+' Bn ,'$'2" !1 ", 2",! )! t2t (n'' )! "&#''1 #',ân)(5:' !,&'$'&!1 /"t" +ă +! '" &" ,ă ('"&ă. ,(INOL IARTINJ Cu cre.a de 9>ete nu05i lu2trui oc>elarii. ,(AINA )IITHJ ,a3 dar cu :anii 4ot cu.4ăra orice. ,(INOL )IITHJ Iai :ine 2ă o.ori o 9ăină dec-t 2ă te 4li.:i 6n 9rădină. ,(INOL IARTINJ Ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii3 ca2tra/e5ii. ,(AINA )IITHJ 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoanele3 6nt-i cucoaneleNNN ,(INOL IARTINJ 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toarele3 6nt-i cu4toareleNNNN ,(INOL )IITHJ Na2ul cu .uci3 c-inii cu 4uriciN ,(AINA IARTINJ A4a de din5iN ,(AINA )IITHJ CacodilatN ,(INOL IARTINJ Iai :ine 1ac un ou dec-t 2ă 1ur un :ouN ,(INOL )IITHJ (:ra8ul 2u:5ire3 n0are .ă2lineN
./*

,(AINA IARTIN ;/( " &" / )!+$%'+ă0A AN (N HaN HoN La2ă0.ă 2ă 2cr-7ne2c 6ntre din5iN ,(AINA )IITHJ (c>iul 2ă05i 4utre8ea2căN ,(INOL IARTINJ Turcul 2ă 4lătea2căN ,(INOL )IITHJ A. 2ă .ă .ut 6n altă ca2ăN ,(AINA IARTINJ Ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ă3 ca2ă3 căca2ăNNN ,(AINA )IITHJ Nu .u7ca de unde/aN ,(INOL IARTINJ Nu .i7ca de unde/aN do.nul 2.tt>J Nu .u7ca de unde .i7ti3 nu .i7ca de unde .u7tiN ,(AINA IARTINJ Iu2ca .i7căN ,(AINA )IITHJ Ii7că .u2caN ,(INOL IARTINJ Iu7te .i7ca5iN ,(INOL )IITHJ Iu7tele .u7că .u7cataN ,(AINA IARTINJ Iu2ca .u7că .u7cata taN ,(AINA )IITHJ Iu7ca05i0ar .u2ca .u7c>iulN ,(INOL IARTINJ ,o.nule ).it>3 e7ti .u7c>i .u7catN do.nul )ITTHJ ,o.nule Iartin3 .u2tul .u2te7teN ,(AINA IARTINJ ,oa.nă ).it>3 .u7tele .u2te2c 6n .u7c>iul .u7cat. ,(AINA )IITHJ ,oa.nă Iartin3 .u7că .u2ca .i7că .u7cata .u7c>iul .u2te7te. ,(INOL IARTINJ IartinN 158 ,(INOL )IITHJ ).it>N ,(AINA IARTIN 7i ,(INOL )IITHJ Iartin ).it>N ,(AINA )IITH 7i ,(INOL IARTINJ ).it> IartinN ,(AINA IARTIN 7i ,(INOL )IITHJ ).it> IartinN ,(AINA )IITH 7i ,(INOL IARTINJ Iartin ).it>N ,(AINA IARTINJ ;ol:oro2ule3 :ol:oroa2oN ;ol:oro7ilorN ,(AINA )IITH ;Bnt ! )'n#'0A S>ri2>na.urti3 S>ri2>0 na.urti3 S>ri2>na.urtiN ,(INOL )IITHJ 'o4a 4-rlitul3 4-rlitul 4o4iiN ,(AINA IARTINJ ;a8dra93 :-8-93 :u8e7tiN ,(AINA )IITHJ Hiudu. :uru.N
./+

,(INOL )IITHJ A3 e3 i3 o3 u3 i3 a3 e3 i3 o3 u3 i3 a3 e3 i3 o3 u3 iN ,(AINA IARTINJ ;63 CA3 d63 1i3 963 l63 .63 n63 463 r63 )A3 t63 /63 86N ,(INOL IARTINJ I63 l63 c63 /63 r63 /63 .63 l63 r63 r63 863 86N ,(AINA IARTINJ (aie3 ale3 uie3 oa3 ea3 ua3 ou3 ou3 ouN ,(AINA )IITHJ (u:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou0:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou:ou3 ou:ouN ,(INOL )IITHJ AnN ,(AINA IARTINJ ,reiN ,(INOL IARTINJ IaN ,(AINA )IITHJ RinN T(ŢI ;B*, !(nă Bn $(&*!" 3( '!'1 B:' #',ă &" ( !$%!1 Bn t'*, $! ,!n)(&" $")! $( (n 4/2*2t "+( 4't2 :' +! "() t(n!t! :' 3(&/! !0A Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei Iarin3 Andrei IarinNNNN M:' " "tă ,(*n''1 +! +$(',ă1 +(nt /"t" +ă +! 6"tă1 $ân) )!2)"tă +! 3"$! tă$! ! :' 'nt ă ?" -. IARVJ Ia2a e2te 2er/ităN D2"*n" :' )2*n(& S*'t%1 )2*n(& :' )2"*n" ?" t'n +! &'n':t!+$ 6 (+$ :'1 D$" :' $(* n( +5" 3' Bntâ*,&"t n'*'$E1 B:' +( â) (n'' "&t2 ". D2"*n" S*'t% 23! ă 6 "#(& +ă( )2*n(&(' ?" t'n1 )2*n(& S*'t% 23! ă 6 "#(& +ă( )2"*n!' ?" t'n :' +! Bn) !",tă t2#' +, ! (:" )'n ) !",t"1 Bn t'*, $! 2 $%!+t " $ântă Bn +( )'nă DO%= <"n5n!n6"(*=E. ,(AINA )IITH ;$ăt ! )2*n(& ?" t'n0A Lo. .-nca 4i1tie de e cre.ente de 4a2ăre. ,(INOL IARTINJ (3 doa.năP nu0.i /ine a crede. ,(INOL )IITH ;$ăt ! DOA?NA ?AR<IN0A Lo. :ea 4i4i de ia4ă. ,(AINA IARTIN ; â4ân) )! ,&ă$! !0A (3 do.nule3 /re5i 2ă 9lu.i5iN P&!"$ă. O $%!+t " Bn$!t!"4ă. S$!n" ă*ân! /2"&ă. N( +! *"' Bntâ*,&ă n'*'$. ?'n(t!&! +! +$( /. < !6('! ":t!,t"t ,ână $! ,(6&'$(& Bn$!,! +ă )!" +!*n! +! '2"+! )! !n! 8" !A 3&('! ăt( '1 , 2t!+t!1
./,

%(')('!&'1 'n+(&t!1 *2 $28' " (n$"#'1 6"+t2"n!1 2(ă $&2$'t! !t$. < !6('! ":t!,t"t Bn$ă ,ână $! ,(6&'$(& +! Bn3( '! )! t2t :' ,ână $! 8 !2 )2(ă4!$' )! +,!$t"t2 ' nă8ă&!+$ ,! +$!nă1 #',ân)1 Bn" *"#' $( $'2*!/!. O( '2:'' +! Bn) !",tă +, ! 3(n)(& )!$2 (&('1 )" Bn *2*!nt(& "$!&"1 )'n $!&! ,"t ( $2'3( ' "&! +$!n!'1 ă,ă'!+$ *'t "&'! !&!. S,!$t"t2 '' 3( '2:' $") *2 #'. D' !$t2 (& t!"t (&('1 $( "(t2 (&1 $( (n $2*'+" )! ,2&'#'! :' >"n)" *' Bn (n'32 *ă 'nt ă ,! +$!nă 32" t! $"&*'. D' !$t2 (& t!"t (&(' n(*ă ă $")"8 !&!A +(nt )2(ă4!$'. ,IRECT(ROL TEATROLOIJ &elicitările .ele3 do.nule co.i2ar. AOT(ROL ;$ăt ! )' !$t2 (& t!"t (&('0A Iul5u.e2c că .i0a5i luat a4ărarea 1a5ă de .ă9arii ă7tiaN ;A "tă +"&".0 ,IRECT(ROL TEATROLOI ;$ăt ! +,!$t"t2 '' Bn/ 24'#'0A CanaliilorN ;Căt ! (n +,!$t"t2 )'n +"&ăA0 )coală0teN Ce .e2erie ai du.neataM )'ECTAT(ROLJ )unt ci8.ar. ,IRECT(ROL TEATROLOIJ ,u0te la ci8.ărie 7i 1ă 9>ete3 ce cau5i la teatruM ;Căt ! "&t +,!$t"t2 A0 ,ar du.neata ce e7tiM AL ,(ILEA )'ECTAT(RJ )unt .edic3 2ă trăi5iN ,IRECT(ROL TEATROLOIJ 'o1ti.3 6n loc 2ă 6n9riBea2că de :olna/i3 /ine aici 2ă ne 6ncurce 4e noi. ;Căt ! 2 +,!$t"t2" !A0 ,ar du.neata ce 1aciM )'ECTAT(AREAJ Eu 2unt 24ălătorea2ă3 2ă trăi5iN ,IRECT(ROL TEATROLOIJ Nu 5i0e ru7ine. Ai 2ă /e8i ce 24ălătură a. 2ă05i tra9 euN AOT(ROLJ ,e ce /eni5i aici 7i ne0ncurca5iM Eu .ă duc 2ă 1ac 9>ete 6n locul ci8.arului3 2ă 24ăl ru1e 6n locul 24ălătore2ei3 2ă0ncurc 4e doctor la 24italM Nu. Eu aici 2unt doctor 7i0.i /ăd de trea:a .ea. Ci8.arii la ci8.ărie3 actorii la teatru3 1iecare 2ă07i /adă de trea:a lui 7i lu.ea o 2ă .ear9ă .ai :ine. ON ALT )'ECTAT(R ;)'n 3(n)(& +ă&''1 +! ')'$ăA0 ,ar 24ectatorii3 la 24ectacol. C(II)AROL ; 2:( )! 3( '!A0 Cu. 6ndră8ne7ti 2ă /or:e7ti3 c-nd eu tac3 o:ra8niculeM ;Căt ! t2"tă +"&"A0 ,er:edeilor3 2ă /ă a2t-.4ăra5i3 2ă /ă :ă9a5i .in5ile 6n ca43 2ă /ă 1ie 6n/ă5ătură de .inteN ;A "tă $")"8 !&! )! ,! +$!năA0 Cu. au 4ă5it ă7tia3 a7a 4ute5i 2ă 4ă5i5i 7i /oi. ;Căt !
./-

+"&ăA0 Loi 7ti 2ă a4ăr cea .ai no:ilă in2titu5ie de cultură na5ională3 teatrul3 ace2t te.4lu de actri5e. ,ree45iN Ie7i5i a1arăN )ă nu /ă .ai 4rind aiciN A(t2 (&1 $2*'+" (& )! ,2&'#'!1 )' !$t2 (& t!"t (&(' :' "$t2 '' +! 3!&'$'tă1 +! B*6 ă#':!"4ă1 /&(*!+$ $( 82'! 6(nă. J"n)" *'' /2n!+$ &(*!" )'n +"&ă. 7777 COT!INA 7777

../