SULIT

015/1

015/1 Matematik Kertas 1 Pertengahan Tahun 2010 1 jam PEPERIKSAAN PERTEN A!AN TA!UN 2010

MATEMATIK TAHUN 5
Kertas 1

1 jam

"AN AN #UKA KERTAS S$ALAN INI SE!IN 1. Kertas soalan ini mengandungi &0 soalan. 2. Jawab semua soalan.

A %I#ERITA!U

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A' #' ( dan %. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. !itamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut mengikut skala ke uali dinyatakan. !. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 16 alaman !er"eta#. )Lihat se*e+ah
015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1 SULIT

015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*&

SULIT

SULIT 1 +T.t.o t ousand se/en undred and si%t-0 in numeral +"ua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enem puluh# dalam angka A 1 3 4 2&& 326 232 2&6 232 216 232 26& 015/1 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .o undred t irt-.

2&3 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT . *26 7 2 6&1 7 4& &&16 A # ( % 43 42* 42 42* 41 42* 4& 42* & 5 A # ( % 2 1 .s a num!er "ard. 2 6 * 4 3 3 3 3 3 4 1 4 5 * 1 * 5 564 8 21 6 A # ( % 11 *44 6 26* 1 12* 5*5 )Lihat se*e+ah - 4iagram 1 s o. 5. Rajah $ menunjukkan kad nombor.SULIT 2 3&& &&& 5 2* &&& 6 A # ( % 222 222 222 &&& 22& &&& 2&& &&& 015/1 .

26 : 13 6 A # ( % 6 3&1 6 3&2 6 3&3 6 3&4 0 4iagram 2 "onsist o9 s<uare o9 e<ual si=e. &.&&3 5. Rajah ' mengandungi petak segi empat sama yang sama sai( )Lihat se*e+ah %iagram 2 Rajah 2 3al"ulate t e de"imal o9 t e diagram t at is s aded )itung perpuluhan bagi rajah yang di lorek 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .&&1 5.SULIT 015/1 %iagram 1 Rajah 1 T e /alue o9 digit 3 on t e "ard is %ilai digit & pada kad ialah A # ( % .&&3 62& : 4 % 3 6 A # ( % 155 465 .3& 1 *6& / *1 .&&1 &.

6 5 kepada pe ahan tak wajar 6 )Lihat se*e+ah 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .4 &. 3 ( 2 4 12 4 2 .6 015/1 10 2 A # 2 5 1 1 2 3 .5 &. 3 2 12 2 .SULIT A # ( % &. % 11 3on/ert 3 Tukarkan & A # ( % 14 6 14 5 23 6 45 6 5 to im)ro)er 9ra"tion.1 &.

* 31* 42& 1.*. . ''. 64* .3 20%iagram & Rajah & Multi)l. *16 5*. "arabkan nombor kedua terbesar di atas dengan / A # ( % 6&. Rajah .t e se"ond largest num!er a!o/e !.* !eads mani# %iagram . Aina ta#es some !eads 9rom !o% (> 22& !eads 9rom !o% ? and . Rajah 0 menunjukkan tiga nombor perpuluhan. 3al"ulate t e total o9 !eads ta#en 9rom !o% (. . A # ( % 2&& 2. + dan R ( ? @ 5&& !eads mani# 325 !eads mani# 1. T e total num!er o9 !eads s e ta#es is 51*.* !eads 9rom !o% @. &* 52.ina mengambil sejumlah manik dari kotak *./ manik dari kotak R. )itung bilangan manik yang telah di ambil dari kotak *.manik dari kotak + dan .6 6&.3 -02 )Lihat se*e+ah 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .3 2. Jumlah manik yang di ambil oleh lina ialah 5$/. Rajah & menunjukkan bilangan manik dalam tiga buah kotak *.s t ree de"imal num!ers.s t e num!er o9 !eads in t ree !o%es> (> ? and @.SULIT 015/1 12 4iagram 3 s o. . 4iagram 4 s o.

262 53. 2*2 54. 5 4 kepada peratus. Rajah 5 menunjukkan beberapa segi empat sama. )Lihat se*e+ah %iagram 5 Rajah 5 C at is t e 9ra"tion o9 t e s aded )artsD 1pakah pe ahan bagi petak yang berlorek2 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT . 5 015/1 3on/ert Tukarkan A # ( % *B 2&B 5&B *&B 1- 4iagram 5 s o.562 7 2.SULIT 1& 4* 7 3. 2*2 4 to t e )er"entage. 22 6 A # ( % 15 6.s se/eral e<ual s<uare. 662 6.

3. 6 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .s /alue o9 mone-.3& )Lihat se*e+ah 2*.3& @M2 645. 3 o9 25& is 5 A # ( % 1/ 5& . 5. 12 .5. % 1.& 12& 15& 4iagram 6 s o.3& @M4*5.3& @M2 625. 5& )ie"es 2& )ie"es 1& )ie"es 5 )ie"es %iagram Rajah 6 C at is t e total amount o9 mone.SULIT A # 2 2 1 2 2 3 015/1 ( 16 1* * .. Rajah ! menunjukkan nilai wang.. .in 4iagram 6D Berapakah jumlah wang dalan rajah !2 A # ( % 10 @M3. 4 .

.s t e time in t e 24.m. I9 a !o% "ontains 1&& oranges> "al"ulate t e num!er o9 oranges im)orted !. 641 15. 241 15. Rajah 30 menunjukkan waktu dalam sistem '0-jam.m. )Lihat se*e+ah 2145 %iagram .. our s-stem Tukarkan waktu dalam sistem $' jam A # ( % 22 . our s-stem. 631 15. 1&.t e distri!utor. @M3 &.m.& @M6 &*& A # ( % 21 4iagram 2 s o.m.45 a.45 ). A distri!utor im)orts 1 2&5 !o%es o9 oranges.45 ).SULIT 015/1 A # ( % 20 1 * 4. 1&.. Rajah 7 3on/ert t e time to t e 12. 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .45 a. 2*2 % @M24 22& 6 @M2 42& @M3 &&.

s a num!er line.een ( and ? Berapa be(a di antara * dan + A # ( % 25 1 &&& 2 &&& 3 &&& 4 &&& Crite @M6& 3&5. hitungkan jumlah oren yang telah di import oleh pengedar itu.&50 P 1/ &50 10 &50 %iagram / Rajah / C at is t e di99eren"e !et.ords. A # ( % 2. Jika sebuah kotak mengandungi $-. A Ei%t.t ousand t ree undred ringgit and 9ort.dalam perkataan.&-5. 23 @M*31. 125 &&& 12& 5&& 12& &5& 12& &&5 @M*3 14& : 1 &&& 6 A # ( % @M* 314. 42 @M*3. 31 2& 4iagram * s o.0.sen 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .SULIT 015/1 4eorang pengedar telah mengimport $ '-5 biji oren.biji oren. )Lihat se*e+ah 4 1. Tulis R5!. Rajah / menunjukkan garis nombor. 14 @M*. 4& in .

%yatakan unit yang sesuai bagi panjang jalanraya. Name %ama Ma. biji telur seminggu.sen Ringgit 5alaysia enam puluh ribu tiga ratus lima puluh dan sen empat puluh Ei%t.s t e distan"e o9 4 jum)s re"orded in a long jum) e/ent. @ound o99 t e num!er o9 eggs t at e "olle"ted to t e nearest undreds.i Fin"e Eta"Mila 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT . Jadual $ menunjukkan jarak bagi 0 lompatan dalam satu a ara lompat jauh.t ousand t ree undred 9i/e ringgit and 9ort.&& 1* .5. A 9armer "olle"ted 1* . &&& 2& &&& 2/ 5. )Lihat se*e+ah 4eorang petani mengumpul $/ .t ousand t ree undred 9i9t. 5&6 20 Ta!le 1 s o. Bundarkan jumlah telur yang dikumpul kepada ratus yang hampir. 224 &.sen Ringgit 5alaysia enam puluh ribu tiga puluh lima dan sen empat puluh 2- Etate t e suita!le unit to measure t e lengt o9 a road.5.6& 1. A # ( % 1* . eggs in a .sen Ringgitr 5alaysia enam puluh ribu tiga ratus lima dan sen empat puluh Ei%t.ee#. &6* : 2 6 A # ( % &.ringgit and 9ort. 612 &.t ousand t irt-. 623 &.SULIT Ringgit 5alaysia enam ribu tiga ratus dan sen empat puluh # ( % 015/1 Ei%t. A # ( % mm "m m #m 2.9i/e ringgit and 9ort.

26.52 6.I&& a.n )a-ment 9or a "ar.s t e time one morning. "ia menggunakan dua bulan gajinya untuk membayar pendahuluan sebuah kereta..m 1&.0 22. Rajah . 24.** 2.m .m . menunjukkan waktu pada suatu pagi.as t e time 35 !e9ore t e time s o.SULIT 4isten"e o9 jum)s GmH Jarak lompatan6m7 015/1 6. )Lihat se*e+ah 4iagram .9or t e )a-ment o9 t e "arD Kamala telah menerima gaji R5'0 &'0 setahun. mu" did Kamala )a.m Kamala re"ei/ed @M24 324 9or er salar.2 4iagram .22 5.&& a.2 25.in a -ear.n D *ukul berapakah &5 minit sebelum waktu yang ditunjukkan2 A # ( % .o mont s salar.as do. E e used t.I5& a.4* Ta*+e 1 Jadual 1 C at is t e total distan"e> in m> o9 4 jum)s re"orded in a long jum) e/entD Berapakah jumlah jarak dalam m 0 rekod lompat jauh.. C at .2 A # ( % . Ho.1 *I5& a. Rajah . s o. Berapakah Kamala bayar untuk pendahuluan kereta2 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .

*& . 4iagram 1& s o..n.2 C i" o9 t e 9ollo. 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .SULIT 015/1 A # ( % @M2 &22 @M2 432.s a "a#e di/ided among Kamal> 3 an and Mut u a""ording to t e )er"entage s o. Rajah $.ing is nearest to 2 m D 1ntara berikut yang manakah paling hampir kepada ' m 2 3 4 2 1& 1 5 1 1& )Lihat se*e+ah A # ( % 1 1 2 2 . 8han dan 5uthu mengikut peratusan yang ditunjukkan.menunjukkan sebiji kek yang telah dibahagikan antara Kamal..4& @M4 &54 @M4 *64.

segi empat tepat di bahagikan kepada beberapa bahagian yang sama. A # ( % 2.SULIT 015/1 3 am Kamal 4& B Mut u 35 B %iagram 10 Rajah 10 C at is )er"entage o9 "a#e 3 am a/eD Berapakah peratus bahagian kek yang dimiliki oleh 8ham D A # ( % . 2&& 2.5 In diagram 11> t e re"tangle is di/ided into se/eral e<ual )arts. Bundarkan '. 21& 2.& 25B 3&B 6&B 25B @ound o99 2. %iagram 5 Rajah 5 Jind t e )er"entage o9 t e s aded )artsD 8ari peratus bagi kawasan yang berlorek 2 A # 4B 6B 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT . "alam rajah $$.3$/ kepada perseratus yang hampir. 22& )Lihat se*e+ah . &&& 2. 21* to t e nearest undredt s.

C at is t e num!er o9)Lihat mangoes distri!uted to se*e+ah ea" !o%D 1h 8hong mengumpul 55' mangga dari kebunnya.62 5.D "anish telah membeli '' kotak guli. manmar!les did e !u..*4 5. 62& 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .guli.SULIT ( % . Jadual ' menunjukkan markah matematik bagi 0 pelajar.to t. Ho. Ea" !o% "ontains 2 21& mar!les. Berapakah biji guli yang telah dia beli 2 A # ( 5. "ia menyimpan 1 dan 4 membahagikan bakinya sama banyak ke dalam dua kotak untuk dijual.s t e mat emati"s mar#s o9 9our )u)ils. (u)ils A=man 3 ong Mut u Ko n Mar#s 2* 2& mar#s less t an A=man 22 Eame mar# as 3 ong 3al"ulate t e total mar#s o9 )u)ils. 4etiap kotak mengandungi '3$.o !o%es 9or sale. Berapakah bilangan mangga yang dibahagikan dalam sebuah kotak2 A # ( % . )itung jumlah markah pelajar-pelajar tersebut. 266 2*& 2*6 316 1 and distri!uted t e 4 A 3 ong "olle"ted 552 mangoes 9rom is or" ard./ 414 33* 2&2 13* 4anis !oug t 22 !o%es o9 mar!les. A # ( % . He #e)t remainder e<uall.4&B 6&B 015/1 Ta!le 2 s o.

man. "ia 2 1 jam lebih awal. *4& 015/1 T ere are 3& !o%es. Ho. 4etiap kotak diisi dengan 55.SULIT % . Ea" !o% is 9illed .0 5.among 15 s" ools. Berapa jamkah 1meera membuat kerja rumah. T e stor!oo#s are distri!uted e<uall. 4 1 our 15 minutes $ jam $5 minit 1 ours 45 minutes $ jam 05 minit 2 our 15 minutes ' jam $5 minit 2 our 45 minutes ' jam 05 minit 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT . man.!oo#s.!oo#s does ea" s" ool getD 1da &. Buku erita tersebut telah dibahagikan sama banyak kepada $5 buah sekolah.kotak.or#.buah buku erita.ours did Ameera use doing er ome.or# D 1meera telah meran ang untuk meluangkan masa ' telah siap A # ( % 1 jam membuat kerja sekolah. )Lihat se*e+ah 4 Ho. E e 9inis ed our earlier.stor. Berapa banyakkah jumlah buku bagi setiap sekolah 2 A # ( % 1 1&& 16 5&& 24 25& 242 5&& 1 2 1 &0 Ameera )lanned to s)end 2 ours doing er ome.it 55& stor.

SULIT 015/1 KERTAS S$ALAN TAMAT 015/1 Mid $ear E%am 2&1& $ear 5'(a)er 1'A!!2&*& SULIT .

Related Interests