LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT
SECŢIUNEA ADULŢI

Căminul creştin

aprilie – iunie 2013

Cuprins
5 10 15 20 26 31 36 41 47 52 57 62 67
Dumnezeu, Hristos şi omenirea Căsătoria: o unire pe viaţă Soţul şi soţia Părinţi şi copii (I) Părinţi şi copii (II) Religia în cămin Atmosfera din cămin Căminul ca şcoală de formare Cercul familiei Disciplina din familie Influenţele din cămin Prietenii, rudele şi recreaţia Cum să facem faţă greutăţilor din cămin

Lecţiile Şcolii de Sabat, un program de studiu zilnic, se bazează doar pe Biblie şi Spiritul Profetic fără comentarii adiţionale. Citatele sunt cât de scurte cu putinţă pentru a reda gânduri concise, directe. În unele cazuri, sunt folosite parantezele [] şi aceasta pentru a asigura claritatea, contextul corespunzător şi citirea mai uşoară. Se recomandă cu toată căldura studierea materialelor folosite ca sursă. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat (USPS 005-118), Vol. 89, Nr. 2, aprilie – iunie 2013. Publicată trimestrial de către Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă. Copyright © 2013, tipărită şi distribuită de Asociaţia de Publicaţii Reformation Herald, 5240 Hollins Road, Roanoke, Virginia 24019 – 5048, SUA.

Imagini: PhotoDisc

str. Morii, nr. 27 505200 F g ra , jud. Bra ov Tel: 0268 213 714 Fax: 0268 214 111 e-mail: info@farulsperantei.ro www.farulsperantei.ro

Însă aceasta presupune predarea înţelepciunii noastre omeneşti şi a căilor lumeşti. al cuplurilor care nu se pot adapta. ci ar duce şi la apropierea inimilor înstrăinate şi la refacerea căminelor destrămate. când dimineaţa şi seara se înalţă cântări şi rugăciuni din inimile convertite şi mulţumitoare adunate în jurul altarului familial. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie cu părinţii şi copiii. vom studia o mare parte din aceste instrucţiuni necesare pentru întărirea familiilor creştine. divorţurilor şi al recăsătoririlor. White. şcoli de formare pentru tineri şi câmpuri misionare roditoare în care părinţii să culeagă o recoltă bogată din munca lor credincioasă. cu instructorii şi studenţii când vor studia aceste lecţii! Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. ordinea şi curăţenia.iunie 2013 3 . Au fost strânse multe sfaturi din pana lui Ellen G. Fie că sunteţi căsătoriţi sau nu. În acest trimestru. Astăzi. al copiilor neglijaţi sau abandonaţi se află într-o rapidă creştere în lumea din jurul nostru. Atunci când se cultivă cu atenţie disciplina. dacă ar fi urmate. sub titlul Căminul creştin. Este trist că o familie tipic creştină devene o „specie rară” în secolul al XXI-lea. al ruperii legământului de căsătorie. atunci se va simţi în cămin prezenţa lui Hristos şi a sfinţilor îngeri. aceste sfaturi sunt de actualitate şi conţin lecţii pentru toţi. Astfel de cămine vor fi înviorătoare pentru peregrinii obosiţi. despărţirilor dureroase. aprilie . Atunci când studenţii vor aplica aceste sfaturi în viaţa propriilor lor cămine.Introducere Familia este atacată în aşa măsură cum nu a mai fost niciodată. dar şi armonia. destrămarea căminului reprezintă una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă oamenii din multe ţări. divorţul cu urmările lui dureroase trebuie aşezat în capul listei. rugăciunea noastră este ca familiile lor să devină un mic cer pe pământ. părinţi sau copii. înţelepciunii şi căilor lui Dumnezeu. Cu acest scop. Dumnezeu a dat în Biblie instrucţiuni care. când membrii familiei practică învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu. Numai evanghelia Domnului nostru Isus Hristos poate salva familia. Dintre semnele tragice ale destrămării căminului. Certurile frecvente din familie. nu doar că ar asigura familii fericite. pacea şi dragostea.

ei au lucrat neobosit. vom vedea că în tezaurul nostru vor curge mijloace. islamismul. cu o populaţie de peste 1. greutăţi şi persecuţii într-un mod mai pregnant. activităţilor sale multi-culturale şi diversităţii religioase.: „O lucrare a timpului de faţă”). însă acest lucru este posibil numai prin sprijinul generos al credincioşilor din întreaga lume.5 milioane de locuitori. pag. India India este o ţară democratică. iar dintre cei aproximativ 4. iar noi vom avea fonduri cu care să ducem mai departe o lucrare mai largă şi mai cuprinzătoare. zoroastrismul. Hinduismul este religia predominantă. pionierii lucrării noastre au luptat împotriva sărăciei şi a greutăţilor de diferite feluri pentru a aşeza cauza adevărului prezent într-o poziţie favorabilă. Amintindu-ne de experienţa primilor credincioşi adventişti. Având la dispoziţie mijloace sărăcăcioase. acest oraş prosper este cunoscut datorită centrelor sale educaţionale. 98-101 engl. jainismul şi creştinismul. Deşi solia Reformei a ajuns în India cu aproximativ o jumătate de secol în urmă. budismul. aprilie . 6 aprilie 2013 Darul Sabatului Întâi pentru o biserică din Pune.” – Testimonies. Spre deosebire de alte părţi ale lumii. mai puţin de 2% sunt creştini. în această zonă unică avem de înfruntat provocări. 9. putem repeta aceste cuvinte inspirate: „Ani de zile. Hr. când Domnul ne îndeamnă să vestim solia încă o dată cu putere…. Adevărul Prezent a continuat să ajungă în toate colţurile subcontinentului. . Fraţii şi surorile voastre din Pune 4 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. să nu răspundem ca unul singur şi să împlinim îndemnul Său? Să nu facem planuri de a trimite soli în toate aceste câmpuri şi să-i susţinem cu mărinimie?… Când facem această lucrare. Pune este un oraş cosmopolit din statul Maharashtra şi se află la aproximativ 150 km de Mumbai – cel mai mare oraş din India. a durat ceva timp până să se dezvolte şi să aducă primele roade în părţile din nordul şi nord-estul Indiei începând cu anii ’80. iar Domnul le-a binecuvântat eforturile umile… Acum.iunie 2013 (cap. Despre Pune se ştie că a existat ca oraş din 847 d. Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul dumneavoastră valoros şi îmbelşugat. sikhismul. De atunci.Sabat. vol.2 miliarde de locuitori care au adoptat diverse religii globale cum ar fi hinduismul. Este desigur nevoie de o casă de rugăciune pentru a-I aduce onoare adevăratului şi viului Dumnezeu. Astăzi.

Fiecare fiu şi fiică a lui Adam poate înţelege că al nostru Creator este prietenul păcătoşilor. (cap.’ (Ioan 1:1. în caracter şi intenţie – singura fiinţă care putea intra în toate sfaturile şi planurile lui Dumnezeu.” – Comentarii biblice. El era la început cu Dumnezeu. Descrieţi relaţia pe care a avut-o Hristos cu Tatăl (a) înainte ca El să vină în lume şi (b) când era în lume. 5. Matei 17:5. vol. „Suveranul universului nu era singur în lucrarea Sa de binefacere. ‚La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.Lecţia 1 Sabat. Ioan 1:1. „Deoarece Isus a venit să locuiască împreună cu noi. profunzimea relaţiei dintre ei? Ioan 8:29. aprilie . 2).” (2 Corinteni 5:19). Hristos. 290. Duminică 1. şi care putea să Se bucure împreună cu El atunci când le oferea fericire fiinţelor create. 34 engl.” – My Life Today. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 1). singurul născut din Dumnezeu. Filipeni 2:5-8. era una cu Tatăl – una în natură. împăcând lumea cu Sine. pag. O RELAŢIE DIVINĂ 31 martie a.iunie 2013 5 Darul Sabatului întâi pentru o biserică din Pune. pag. pag. India . neţinândule în socoteală păcatele lor. 33-36 engl. „Capitolul şaptesprezece din Ioan vorbeşte clar despre personalitatea lui Dumnezeu şi a lui Hristos. şi despre relaţia dintre ei. Cuvântul. 1145 engl. Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii. 14. 3). b. El avea un tovarăş – un împreună lucrător care putea să-i preţuiască planurile Sale. 6 aprilie 2013 Dumnezeu. (cap. pag. Cum au arătat Hristos şi Dumnezeu. Hristos şi omenirea „Dumnezeu era în Hristos. Tatăl. ştim că Dumnezeu cunoaşte încercările noastre şi simte împreună cu noi în durerile noastre. Ioan 17:5.” – Patriarhi şi profeţi.

Această dragoste … este la fel de cuprinzătoare precum lumea şi la fel de înaltă precum cerul. controlează patimile. aprilie . şi planul Creatorului era ca ele să populeze pământul. 223. umilinţă. supune vrăjmăşia. 132 engl. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Ea este jertfitoare de sine. 11 februarie 1902. Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu nu pot nutri ură sau invidie. c. (cap. răbdătoare. Se poate întâmpla ca un părinte să întoarcă spatele copilului său flămând.iunie 2013 pag. dar Dumnezeu nu poate niciodată respinge strigătul inimii în nevoie care tânjeşte după El. Această dragoste nutrită în suflet. care ne face şi pe noi să ne iubim unii pe alţii. dar pentru că dragostea este un principiu de acţiune care schimbă caracterul. (cap. nu numai pentru că primesc favoruri.: „Necesitatea armoniei”). Cu ce scop a creat Dumnezeu acest pământ? Isaia 45:18. PLANUL CREATORULUI 1 aprilie a. El nu va întoarce niciodată spatele rugăciunii noastre. 7). 9-11. 19. miloasă şi iertătoare. trebuie să-i iubim şi pe copiii Săi. Descrieţi atitudinea care o vor avea cei care răspund dragostei lui Dumnezeu aşa cum este ea descoperită în Hristos. 6 . 1 Ioan 4:19. Ea este plină de mulţumire. îndulceşte întreaga viaţă şi revarsă o influenţă curăţitoare asupra tuturor celor din jur… Dacă Îl iubim pe Dumnezeu din toată inima.” – Cugetări de pe Muntele Ferici- rilor.” – Testimonies. înalţă şi înnobilează afecţiunile. Când şi cum se va împlini scopul iniţial al lui Dumnezeu? Psalmii 37:29. 2 Petru 3:13.Luni 2. Sfinţeşte întreaga viaţă şi-şi extinde influenţa asupra altora. Când principiul ceresc al dragostei infinite umple inima. pag. 224 engl. şi este în armonie cu aceea a lucrătorilor îngereşti. ea se va revărsa asupra altora. Fiinţele omeneşti erau de un rang nou şi deosebit. „Tot cerul a manifestat un interes profund şi plin de bucurie faţă de crearea lumii şi a omului. 4.” – The Review and Herald. b. îndelungrăbdătoare. „Când ne rugăm fierbinte Domnului să Se îndure de noi în suferinţa noastră şi să ne conducă prin Duhul Său cel Sfânt. Ele erau făcute ‚după chipul lui Dumnezeu’. Ce atitudine are Dumnezeu faţă de cei care răspund sugestiilor Sale? Psalmii 145:18. vol. guvernează impulsurile. Isaia 49:14-16. „Religia se bazează pe dragostea lui Dumnezeu.

. 13). pag. 10 (cap. Ce este Dumnezeu gata să facă în favoarea membrilor familiei omeneşti în ciuda stării lor decăzute? Matei 6:25-30. credincioşia.” – Idem.” – Calea către .’ Şi totuşi. c. Aceste lecţii aveau scopul de a-i încuraja pe copiii lui Dumnezeu din toate veacurile. bucuria.iunie 2013 Darul Sabatului întâi pentru o biserică din Pune. blândeţea. pag. 7). Cum suntem binecuvântaţi prin relaţia noastră cu Dumnezeirea? Matei 7:7-11. înfrânarea poftelor. îndelunga răbdare. Cine îi ajută pe bărbaţi şi femei să aibă relaţii bune? Galateni 5:22. cum îşi ciripesc cântecele lor de laudă.Marţi 3. bunătatea. Hristos. „În Predica Sa de pe Munte. şi ele au ajuns până la noi pline de învăţătură şi mângâiere. Mântuitorul a îndreptat atenţia urmaşilor Săi către păsările cerului. (cap. Mica 7:18. aprilie . pag. RELAŢIA LUI DUMNEZEU CU OMENIREA 2 aprilie a.” – Idem. 2 Petru 1:3-7. Mântuitorul întreabă: ‚Nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?’ (Matei 6:26). şi totuşi. prin cele mai adânci şi gingaşe legături omeneşti pe care le poate cunoaşte inima omenească.’ (Galateni 5:22. Ei socotesc comuniunea cu Dumnezeu ca fiind cea mai mare bucurie a lor. 23. „Dumnezeu ne-a legat inimile de Sine prin nenumăratele dovezi ale iubirii în ceruri şi pe pământ. pentru că ‚ele nici nu seamănă. India „Îngerilor le face plăcere să se plece înaintea lui Dumnezeu. par mulţumiţi să umble fără lumina Duhului Său.. 58 engl. Ce dovadă ne-a dat Dumnezeu că ne iubeşte şi că este preocupat de bunăstarea noastră? Iona 4:2 (u. lor le place să fie în apropiere de El. „Cei care devin făpturi noi în Hristos Isus vor aduce roadele Duhului ‚dragostea. neîmpovărate de gânduri de îngrijorare. pacea. măreţul Tată se îngrijeşte de nevoile lor. 123 engl.. copiii acestui pământ. 94 engl. 7 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat.p. (cap. 23). (cap. 11). Prin lucrurile din natură.” – Idem. 1). Hristos i-a învăţat pe ucenicii Săi lecţii preţioase cu privire la nevoia de a se încrede în Dumnezeu. El caută să ni Se descopere. facerea de bine. nici nu seceră. b. care au atât de multă nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da.). pag. tovărăşia prezenţei Sale.

11. „Prin faptul că [Isus] a iertat această femeie [acuzată că a călcat porunca a şaptea] şi a încurajat-o să ducă o viaţă mai bună. Isaia 49:15. Noi impulsuri erau trezite. 15 engl. iar oamenii doreau nespus să devină vrednici de încrederea Sa. cum putem fi siguri că agenţii cereşti ne vor proteja? Ioan 10:28. Un suflet luat astfel în stăpânire de agenţii cereşti nu poate fi biruit de atacurile lui Satan. pag.” – Idem.” – Idem. Cu privire la relaţiile personale. b. (cap. ci să mântuiască.iunie 2013 8 .” – Hristos lumina lumii. (cap.” – Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei. Matei 10:29. şi El doreşte ca nici o altă autoritate să nu fie recunoscută în ea decât a Sa. şi nici nu scade simţul vinovăţiei. Cuvintele Sale cădeau asupra inimilor însetate cu o putere binecuvântată. 1). c. „Sufletul care s-a predat lui Hristos devine propria Sa cetăţuie. 17-20. iar acestor proscrişi ai societăţii li se deschidea posibilitatea unei noi vieţi. 2. 16. 30. „Isus a stat la masa vameşilor ca un oaspete de onoare. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. dătătoare de viaţă. El caută nu să condamne. 274 engl. caracterul lui Isus străluceşte în frumuseţea neprihănirii desăvârşite. 324 engl. DUMNEZEU SE RAPORTEAZĂ LA NEVOILE OAMENILOR a. 29. 50). Care este făgăduinţa făcută de Dumnezeu fiecărei persoane care se încredinţează purtării Sale de grijă? Zaharia 2:8. că El recunoaşte demnitatea fiinţei umane. (cap. El îi împuterniceşte pe îngerii Săi să dea ajutor divin fiecărui suflet care vine la El în pocăinţă şi căinţă prin Duhul Său cel Sfânt în mijlocul bisericii Sale.. pe care El o păstrează într-o lume răzvrătită. ce principiu este demonstrat în istorisirea cu femeia prinsă în adulter? Ioan 8:10. pag. Cum a recunoscut Isus demnitatea fiinţei umane? Luca 15:1. 462 engl. Din ce cauză au plecat Agar şi fiul ei în deşert? În ce fel a răspuns Dumnezeu la nevoile lui Agar şi ale fiului ei? Genesa 21:9-11. 28). 33). arătând.. prin mila şi amabilitatea lui socială. aprilie . Deşi nu micşorează păcatul. pag. „În timp ce [Hristos] Îşi extinde la întreaga lume invitaţia de a veni la Sine şi a fi mântuit. pag. Atunci când ne încredinţăm vieţile lui Dumnezeu.Miercuri 3 aprilie 4. (cap.

9). 81 engl. Denunţase răul ca fiind vrăjmaşul celor pe care El căuta să-i binecuvânteze şi să-i mântuiască. India „Cel care L-a creat pe om. nu numai pentru noi. într-o oarecare măsură. 79 engl. (cap. descoperită nouă. pag. Cum Îşi manifestă Hristos grija faţă de omenire? 5. puteţi să oferiţi mângâierea Sa şi altora. putere şi har. pag.” – Calea către Hristos. ne face datori faţă de toţi cei care nu-L cunosc. Care sunt câteva dintre însuşirile pe care trebuie să le aibă urmaşii lui Hristos. (cap.: „Învăţătorul trimis de la Dumnezeu”). o persoană care putea reprimi privilegiul relaţiei cu Divinitatea Sa. Cum putem înţelege. trebuie să cultivaţi compasiunea şi mila… Dacă priviţi la Isus şi luaţi de la El cunoştinţă. 17. aşa încât să manifeste faţă de alţii caracteristicile cerului? Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. . aprilie . oricât de căzută. RELAŢIA IDEALĂ 4 aprilie a. 26 engl.” – Educaţia. 22. b. Atunci când experimentăm binecuvântările unei relaţii cu Dumnezeu.iunie 2013 9 Darul Sabatului întâi pentru o biserică din Pune. (cap. El vedea în fiecare fiinţă omenească. 17:3. Ce solie este adresată celor care în zilele de întuneric simt că lui Dumnezeu nu-I pasă de ei? 3. a înţeles valoarea omenirii. un fiu al lui Dumnezeu. 3) „Dragostea lui Hristos. Dumnezeu ne-a dat lumina. Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 5 aprilie 1. pentru că Mângâietorul este cu voi. 2 Corinteni 5:14. 15. Ce dovadă arată că relaţia noastră cu Dumnezeirea este foarte preţioasă? 4. ce ne va determina aceasta să facem? 1 Corinteni 9:16. Povestiţi experienţele lui Agar şi a femeii prinse în preacurvie.” – Lucrarea de binefacere. relaţia care există între Hristos şi Dumnezeu? 2. Care este voinţa lui Dumnezeu faţă de noi cu privire la relaţiile noastre cu cerul? Ioan 3:16. pag. „Dacă doriţi să fiţi urmaşii [Mântuitorului nostru]. ci ca să o revărsăm şi asupra altora.Joi 5.

pag. spunând: omul va lăsa ‚pe tatăl său şi pe mama sa. Adam le-a adus dincoace de porţile Paradisului. îi înalţă natura fizică.). căsătoria a fost pervertită de păcat.” (Matei 19:6 u. după cădere. şi vine în întâmpinarea nevoii sociale a omului. aprilie . omul să nu despartă. căsătoria este o binecuvântare. 4). (cap. iniţiatorul ei este Creatorul universului. (cap. ORIGINEA CĂSĂTORIEI 7 aprilie a. ‚Căsătoria este onorabilă’ (Evrei 13:4 engl. pag.iunie 2013 . „Asemenea oricărui alt dar bun încredinţat de Dumnezeu omenirii. pag. Recomandare pentru studiu: Căminul advent. 10 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat.). 16-18). Cu ce scop a fost instituită căsătoria? Genesa 2:18. ce lege a stabilit El pentru bărbaţi şi femei? Genesa 2:24. pag. „Dumnezeu a oficiat prima căsătorie. ce a împreunat Dumnezeu. ea păzeşte puritatea şi fericirea oamenilor. El a enunţat legea căsătoriei pentru toţi copiii lui Adam până la sfârşitul timpului. dar scopul evangheliei este acela de a-i reda curăţia şi frumuseţea. 1:26-28. 64 engl. şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup’ (Genesa 2:24).” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor. 13 aprilie 2013 Căsătoria: o unire pe viaţă „Deci.p. 4). În consecinţă. 64 engl. Atunci când Dumnezeu a înfiinţat instituţia căsătoriei. (cap. 63.” – Patriarhi şi profeţi. (cap. ea a fost unul dintre primele daruri ale lui Dumnezeu pentru om. „Atunci când Creatorul a unit mâinile perechii sfinte în căsătorie. Ceea ce Însuşi Tatăl cel veşnic a declarat ca fiind bun era legea celei mai mari binecuvântări şi dezvoltări pentru om. Duminică 1. Atunci când principiile divine sunt recunoscute şi ascultate în această relaţie. 1 Corinteni 7:2. 105-128 engl. intelectuală şi morală. 2).” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor. şi este una dintre cele două instituţii pe care.Lecţia 2 Sabat. b. 46 engl.

15).” – Patriarhi şi profeţi. c. pag. Câţiva ani de căsătorie sunt de obicei suficienţi ca să le arate greşeala. discutaţi despre efectele unei alegeri greşite în alegerea unui partener de căsătorie. (cap. însă este adesea prea târziu ca să împiedice rezultatele ei triste. Iov 2:9. Dacă nu era ea. nici părinţii lor nu ar trebui să se amestece. „Soţia lui Lot era o femeie egoistă şi nereligioasă. aprilie . Aceeaşi lipsă de înţelepciune şi stăpânire de sine care i-a determinat să facă o alegere grăbită. 174 engl.” – Idem. cred că sunt pregătiţi să facă propriile alegeri. 35. 15).Luni 2. (cap. „Ce contrast între calea lui Isaac şi cea urmată de tinerii din timpul nostru. b. Ce exemplu a dat Avraam în alegerea unei soţii pentru Isaac? Genesa 24:1-4. tinerii simt că investirea afecţiunilor este o chestiune în care doar eul lor ar trebui consultat – o chestiune în care nici Dumnezeu. este permisă să agraveze răul. Influenţa soţiei lui şi a societăţii din acea cetate stricată l-ar fi făcut să cadă în apostazie dacă în tinereţe nu ar fi primit instrucţiuni credincioase de la Avraam. ALEGÂND UN TOVARĂŞ 8 aprilie a. lipsit de sfatul patriarhului înţelept şi temător de Dumnezeu. 10. Folosind experienţa lui Lot ca exemplu. chiar din mijlocul pretinşilor creştini! Prea adesea. Luca 17:32. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Genesa 26:34. iar influenţa ei a dus la despărţirea soţului ei de Avraam. Cu mult înainte ca ei să ajungă la maturitate. 67. pag. 175 engl. Judecători 14:1-3. Discutaţi cât de mult diferă pretinşii creştini de Isaac în această chestiune.. mulţi şi-au ruinat fericirea din viaţa aceasta şi nădejdea lor pentru viaţa viitoare. Lot nu ar fi rămas în Sodoma. Căsătoria lui Lot şi alegerea de a locui în Sodoma au fost primele verigi dintr-un lanţ de evenimente pline de rele pentru lume timp de multe generaţii. fără ajutorul părinţilor lor. 27:46. Daţi câteva exemple lipsite de înţelepciune în ce priveşte alegerea unui partener de căsătorie. În felul acesta. până când relaţia căsătoriei devine un jug chinuitor.iunie 2013 11 .

să-l încurajeze şi să fie o binecuvântare pentru el. 12 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. ceea ce a dus la neînţelegere în familie. 99. să fie ajutorul ei puternic. pentru ca aceasta să-i fie un tovarăş şi un ajutor potrivit. iar soţia. b. arătând în felul acesta rânduiala Sa. nu ar trebui să le desfacă. aprilie . 340 engl. şi a impresiona mintea cu privire la marile responsabilităţi pe care le implică legământul căsătoriei. 19.” – Căminul advent. 9. iar el. 340 engl. (cap. LOIALITATE ÎN CĂSNICIE 9 aprilie a. Evrei 13:4 (p. pag. iar soţia de a îmblânzi şi îndrepta caracterul soţului şi de a-l desăvârşi – îndeplinesc scopul lui Dumnezeu pentru ei.” – Spiritual Gifts. (cap. 56).Marţi 3. Ce schimbare trebuie să aibă loc în relaţiile de familie în vederea unei căsnicii mai bune? 1 Corinteni 7:33.iunie 2013 . „La început. 3. El nu a dorit niciodată ca bărbatul să aibă mai multe soţii. pag. c. El a avut două soţii. 56). doar un singur bărbat? Matei 19:4-6. pag. Acest legământ leagă destinele celor două persoane cu legături pe care nimic. „Orice legământ de căsătorie ar trebui respectat cu grijă. Dumnezeu i-a dat lui Adam o soţie. deoarece căsătoria este un pas făcut pe viaţă. Lameh a fost primul care s-a depărtat de ordinea înţeleaptă a lui Dumnezeu în această privinţă. pag. Atât bărbatul. cât şi femeia ar trebui să se gândească dacă pot rămâne uniţi unul cu altul prin vicisitudinile vieţii atât cât vor trăi. vol. 34. în schimb. 15). să-l înveselească. „În mintea tânără.). în afară de moarte. 99 engl. De unde ştim că voinţa lui Dumnezeu este aceea ca bărbatul să aibă doar o singură soţie.” – Căminul advent.” – Idem. Cine a fost primul poligam menţionat în Biblie? Genesa 4:18. căsătoria este învăluită în romantism şi este greu a-i da jos acest văl cu care o acoperă imaginaţia. „Dumnezeu a făcut din bărbat o femeie.. să fie una cu el. Ce unitate presupune legământul căsătoriei creştine atât pentru un bărbat cât şi pentru femeie? Marcu 10:8. (cap. Toţi cei care intră în relaţia de căsătorie cu un scop sfânt – soţul de a câştiga afecţiunile curate ale inimii unei femei.p.

atât de mulţumită cu dragostea Sa încât nu va tânji să atragă asupra ei atenţia şi simpatia. 341 engl. DIVORŢUL NU ESTE PLANUL LUI DUMNEZEU a.iunie 2013 13 . atunci când este păstrată curată şi neîntinată. 12. Prin descoperirea harului Său. Romani 7:1-3. Ei făceau fără efect instituţia sfântă a căsătoriei. c. Iar prin predarea sufletului lui Dumnezeu. 56). Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. „Isus a venit în lumea noastră ca să îndrepte greşelile şi să restaureze în om chipul moral al lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos le oferă alinare.Miercuri 10 aprilie 4. (cap. căsătoria este o instituţie sfântă. (cap. Răbdarea şi bunătatea pe care le poate da Duhul Său vor îndulci inima îndurerată. pag. 65 engl. El a dat de ştire lumii că. starea societăţii este cu totul departe de idealul dorit de cer în ce priveşte această sacră legătură. În felul acesta. Totuşi. aprilie . 4). Luca 16:18. Care este singurul motiv pentru care un bărbat se poate despărţi de soţia lui? Matei 5:32. 1 Corinteni 7:10. ca şi pe vremea lui Isus. În ce fel restricţionează Biblia drepturile unei persoane de a divorţa? Marcu 10:11. inimile care cândva erau indiferente sau înstrăinate se pot uni în legături care sunt mai puternice şi mai trainice decât cele de pe pământ – legăturile de aur ale dragostei care trece proba încercării. 8. pag. chiar acelora care au găsit amărăciune şi dezamăgire acolo unde nădăjduiau să afle tovărăşie şi bucurie. Inima în care locuieşte Hristos va fi atât de plină. încât pentru cele mai neînsemnate motive îşi lăsau nevestele sau. Învăţătorii lui Israel nutreau concepţii greşite cu privire la căsătorie.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor. 19:9. b. „Acum. De ce au fost tolerate divorţul şi recăsătoria în legislaţia mozaică? Matei 19:7. înţelepciunea Sa poate face ceea ce înţelepciunea omenească nu poate. le luau copiii şi le alungau… Hristos a venit ca să corecteze aceste rele şi prima minune a fost săvârşită cu ocazia unei nunţi. Bărbaţii ajunseseră să aibă o inimă atât de împietrită. 11. dacă doreau aceasta.” – Căminul advent. 39.

1 Corinteni 12:25 (u. În felul acesta. nici unul nu trebuie să-şi piardă individualitatea în celălalt… Faceţi din Hristos primul. Ce atitudine ar trebui să aibă soţul şi soţia unul faţă de celălalt pentru ca să fie împlinit planul lui Dumnezeu pentru ei? 4. pag. şi atunci dragostea voastră faţă de El va deveni zilnic din ce în ce mai profundă şi mai puternică pe măsură ce este supusă probei încercării. deşi trebuie să vă contopiţi într-unul. Şi pe măsură ce dragostea voastră faţă de El creşte.Joi 5. Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 12 aprilie 1.p. Aceasta este voinţa lui Dumnezeu cu privire la voi.” – Testimonies. Priviţi necurmat la El. şi doar el. familiile de pe pământ.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Ce eforturi a depus Avraam ca să-i asigure o soţie potrivită lui Isaac? 3. 65 engl. 46 engl. Ce atitudine nutrită de ambii soţi este necesară pentru ca o relaţie de căsătorie să fie rezistentă? Efeseni 5:21. De ce anume este nevoie pentru a avea o căsătorie reuşită? Ioan 15:5 (u.iunie 2013 . 7. vol. 45. 4). afecţiunile voastre trebuie să lucreze în vederea fericirii reciproce. dragostea voastră unul faţă de celălalt va fi tot mai profundă şi mai puternică. în unirea. 1 Petru 5:5. Fiecare să slujească fericirii celuilalt. poate face ca această instituţie [a căsătoriei] să fie ceea ce a intenţionat Dumnezeu să fie – un mijloc de binecuvântare şi înălţare a omenirii. (cap: „Obligaţii ale vieţii de căsătorie”).p. ultimul şi cel mai bun din toate. Cum influenţează evanghelia instituţia căsătoriei? 5. Însă. Care sunt cele două instituţii care îşi au originea în Paradis? 2. pag. pacea şi dragostea lor. pot reprezenta familia cerului. aprilie . O RELAŢIE REZISTENTĂ 11 aprilie a. (cap. „În unirea voastră pe viaţă. b. Cum ar trebui să acţioneze soţul şi soţia unul faţă de celălalt pentru a păstra sfinţenia relaţiei lor de căsătorie? 14 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat.).) „Harul lui Hristos.

„Ce poate fi mai plăcut lui Dumnezeu decât să vadă că cei care intră în relaţia de căsătorie caută să înveţe împreună despre Isus şi să devină tot mai plini de Duhul Său?” – Căminul adventist. cu smerenie. nici soţul. 46 engl. nu-i poate paraliza energiile şi ruina influenţa şi perspectivele precum propria sa soţie. cu blândeţe. cu bunătate. FACTORI DE SUCCES 14 aprilie a.” – Căminul advent.iunie 2013 .Lecţia 3 Sabat. Cum se pot ajuta soţul şi soţia să crească în dragoste. cu îndelungă răbdare. (cap. „Deşi pot apărea greutăţi. ‚Îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare. (cap. b. 43 engl. pag. 6). cu smerenie. Duminică 1. Efeseni 5:2). 13). har şi în cunoştinţa de Dumnezeu? Galateni 6:2. cu blândeţe. „Nimeni nu poate ruina mai mult fericirea şi utilitatea unei femei şi să facă din viaţa ei o povară chinuitoare. 16). (cap. „Acum ai de îndeplinit datorii pe are nu le-ai avut înainte de căsătorie. pag. (cap.’ ‚Umblaţi în dragoste. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. aprilie .: „Ziditorii căminului”).” (Coloseni 3:12. ca propriul ei soţ. 7. Recomandare pentru studiu: Divina vindecare. încurcături şi descurajări. 356-362 engl. pag.: 15 „Obligaţii ale vieţii de căsătorie”).. 106 engl. 114 engl. 20 aprilie 2013 Soţul şi soţia „Îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare.” – Testimonies. (cap. după cum şi Hristos ne-a iubit. pag.’ (Coloseni 3:12. cu bunătate. pag. cu îndelungă răbdare. Care alţi factori vor spori succesul în relaţia de căsătorie? Coloseni 3:12-15. şi nimeni nu poate face nici a suta parte în a stinge speranţa şi a nărui aspiraţiile unui bărbat. nici soţia să nu nutrească gândul că unirea lor este o greşeală sau o dezamăgire… Continuaţi cu atenţiile de la început… Căutaţi să promovaţi fericirea celuilalt. vol. şi … iertaţi-vă unul pe altul. Îngăduiţi-vă unii pe alţii.” – Idem. 17).

(cap. (cap. el nu va fi arbitrar. Reînnoiţi atenţiile reciproce de la început. Fiţi hotărâţi să fiţi tot ceea ce puteţi fi pentru celălalt. ci o tovarăşă a soţului ei. 25. pag.” – Căminul advent. pag. pag. dar în această lucrare să fiţi foarte atenţi ca soţul să nu mărturisească despre greşelile soţiei şi nici soţia despre ale soţului. este un model al cerului… Dacă unul greşeşte. 118 engl. aprilie . Nici soţul. b. „În jurul fiecărei familii se află un cerc sacru ce ar trebui păstrat intact.” – Divina vindecare. 17). dacă în el locuieşte Spiritul Domnului. exigent şi cu pretenţii. el nu va domni asupra soţiei lui.iunie 2013 .Luni 2. recunoaşteţi-vă greşelile unul faţă de celălalt. îşi va stăpâni spiritul. 361 engl. 106 engl.: „Ziditorii căminului”). deoarece căminul.. (cap. 17 engl. nici soţia să nu-şi permită să împărtăşească cu altcineva intimităţile care aparţin doar lor. Nici o altă persoană nu are dreptul să intre în interiorul acestui cerc. 16). (cap. Care este planul lui Dumnezeu pentru căminul creştin? „Dumnezeu doreşte ca familiile noastre să fie simboluri ale familiei din cer. fiind prea pretenţioşi. 203. Ce sfaturi ar trebui să-i ajute pe membrii familiei în relaţiile interpersonale din interiorul şi din afara căminului? 1 Petru 3:1-4. RELAŢIA DINTRE SOŢ ŞI SOŢIE 15 aprilie a. iar legătura căsătoriei va fi cea mai de dorit legătură. Cum ar trebui să se poarte partenerii între ei? Efeseni 5:22. va fi supusă şi totuşi nu va simţi că este o sclavă. pag. „Toţi ar trebui să cultive răbdarea prin practicarea răbdării. dacă are Spiritul lui Dumnezeu.” – Heavenly Places. „Trebuie să avem Spiritul lui Dumnezeu. va fi atentă la vorbele ei. altfel nu vom avea niciodată armonie în cămin. c. Cu ce condiţie va continua să existe armonie în relaţia de căsătorie? Galateni 5:13-16. Nu putem nutri dragoste în cămin. „Soţul şi soţia să discute despre toate lucrurile împreună.” – Idem. adevărata dragoste poate fi păstrată caldă în inimă şi vor fi dezvoltate acele calităţi care sunt aprobate de Cer. Prin amabilitate şi răbdare. Soţia. Dacă soţul este un slujitor al lui Dumnezeu.” – Căminul advent. Matei 7:12. 16 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 1). 23. pag. celălalt va exercita îngăduinţa lui Hristos şi nu se va îndepărta cu răceală.

” – Testimonies. blândă. fii amabil.: „Obligaţii b. Mary. de faţă cu alţii. (cap. Cuvântul lui Dumnezeu îi conferă întâietate soţului în acele chestiuni în care nu este vorba de o problemă de conştiinţă. 48 engl. Nu fi niciodată poruncitor şi dictatorial. El trebuie să fie stăpânit de Hristos ca să poată reprezenta relaţia dintre Hristos şi biserica Sa.” – 17 Mărturii cu privire la comportamentul sexual. îngăduitor. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Nu-ţi exercita puterea tare a voinţei tale ca să o constrângi să facă aşa cum doreşti tu. Nu uita că şi ea are o voinţă şi că poate doreşte să aibă felul ei de a acţiona după cum şi tu doreşti să-l ai pe al tău… Fii atent şi curtenitor. alţii au văzut aceasta şi mi-au spus. răbdător. şi că ea trebuie să i se supună… Soţii ar trebui să studieze modelul şi să caute să ştie ce înseamnă simbolul folosit în Efeseni. Trebuie să ne supunem celui care este cap. (cap. dacă este posibil. femeile trebuie să ne amintim că Dumnezeu ne-a spus să fim supuse soţilor. ale vieţii de căsătorie”). pag. turbulent. uşor de înduplecat. întâi. atunci când el însuşi nu se supune lui Hristos. iar judecata. părerile şi raţionamentele noastre trebuie să fie în acord cu ale sale. în calitate de cap al familiei. felul în care vorbeşti cu John. „Fratele meu. DRAGOSTE. Ce spune Scriptura despre supunerea soţiilor faţă de soţii lor? Coloseni 3:18. 7. aprilie . El este capul. crud şi poruncitor. întrun mod poruncitor. Noi. tonul vocii tale fiind nerăbdător. „Dumnezeu nu a intenţionat ca soţul să deţină controlul. vol. adulter şi divorţ.’ (Iacov 3:17). pag. grosolan. 17). 28 (Partea I – Căsătoria). Dacă el este un bărbat aspru. RESPECT ŞI ONOARE RECIPROCĂ ÎN CĂSĂTORIE a. Face rău influenţei tale. curată. Ce cuvinte de mustrare a fost constrânsă serva Domnului să dea unei soţii? „Am observat adesea.Marţi 16 aprilie 3. Dacă nu. Soţul trebuie să fie asemenea unui Mântuitor în familia lui. egoist. ci ca să poţi fi ajutorul ei. apoi paşnică. relaţia pe care Hristos o are cu biserica Sa. ‚Înţelepciunea care vine de sus este.” – Căminul advent. plină de îndurare şi de roade bune. Nu uita că soţia ta te-a acceptat ca soţ al ei nu ca să poţi stăpâni peste ea. niciodată să nu spună: ‚Soţul este capul soţiei’.iunie 2013 . 1 Petru 3:4-6. pag. Ce atitudine ar trebui să aibă soţul faţă de soţia lui? Coloseni 3:19. 117 engl.

Cum ar putea fiecare partener să completeze şi să încurajeze unitatea căsătoriei într-un mod cald.iunie 2013 „Ziditorii căminului”). 99 engl. nici soţia nu ar trebui să încerce să exercite asupra celuilalt un control arbitrar.: „Isus doreşte să vadă căsătorii fericite. 15).Miercuri 4. 117. atenţi şi curtenitori. Faptul că ştii că eşti apreciat este un minunat stimul şi o mare satisfacţie… Nici soţul. nu unidirecţional. aprilie . „Fiecare soţ şi tată să se străduiască să înţeleagă învăţăturile lui Hristos. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Isus S-a dat pe Sine ca să moară pe cruce ca să ne poată curăţa şi să ne ţină departe de păcat şi decădere prin influenţa Duhului Sfânt. pag. 26). 118 engl.” – Idem.’ (Efeseni 5:25. după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt. Fiţi amabili. b. Cât de profundă ar trebui să fie dragostea unui bărbat pentru soţia lui? Efeseni 5:28. Psalmii 128. SIMŢUL VALORII DE SINE 17 aprilie a. „Fiecare să dăruiască iubire mai degrabă decât să o pretindă. Soţul trebuie să-şi iubească şi să-şi preţuiască soţia.” – Divina vindecare. potrivit şi sincer? Efeseni 5:33. (cap. 17). (cap. (cap. iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. şi după cum legământul căsătoriei îi uneşte ca unul.” – Căminul advent. ci în lumina crucii de la Calvar. să studieze cu privire la propria lui poziţie în cercul familiei. 17. Nu puteţi face aceasta şi să păstraţi dragostea celuilalt. insistând mai degrabă asupra subiectului supunerii soţiei faţă de soţul ei.. cămine fericite. Nu încercaţi să-l convingeţi pe celălalt să se supună dorinţelor voastre. ca s-o sfinţească. 114 engl. la fel credinţa în Hristos ar trebui să-i facă una în El. c. răbdători şi îngăduitori. 17). ‚Bărbaţilor. 18 . 7. pag. puteţi avea succes în a-l face pe celălalt fericit. Prin harul lui Dumnezeu. Cum putem fi cele mai fericite familii? Coloseni 3:16. 361 engl. pag. 1 Petru 3:1. (cap.” – Căminul advent. aşa cum aţi promis că veţi face prin legământul căsătoriei. „Soţia trebuie să-şi respecte soţul. Cultivaţi ceea ce este cel mai nobil în voi înşivă şi fiţi grabnici în a recunoaşte însuşirile bune în celălalt. pag.

va exista pace. (cap. CĂSĂTORIA – UN MIJLOC AL MÂNTUIRII a. 579 engl. dându-se pe faţă printr-o amabilitate atentă. pag. Enumeraţi pe scurt datoriile reciproce ale soţilor şi soţiilor. pag. Dragostea ar trebui să fie descoperită prin acţiune. b. iar inimile noastre un altar. Acţiunile vorbesc mai tare decât cele mai pozitive mărturisiri de evlavie. „Fiecare cămin ar trebui să fie un loc al dragostei. Ce atitudini. lucrând cu o influenţă care să înmoaie şi să supună inimile părinţilor şi ale copiilor. (cap. vor aduce atmosfera cerului în cămin? 4. pag. 12)..” – Patriarhi şi profeţi. dacă sunt date pe faţă de soţ şi soţie. 2. aprilie . Tit 2:1-4. 1). prin curtenie gingaşă şi altruistă. Ea ar trebui să inunde toate relaţiile din cămin. Ce principiu trebuie să deţină un loc special în căminul creştin? Matei 5:14-16. Prin ce căi poate deveni căsătoria un mijloc de mântuire a celor necredincioşi? Tit 2:4-6. 19 engl.Joi 18 aprilie 5. 1 Corinteni 7:16. „Din fiecare cămin creştin ar trebui să strălucească o lumină sfântă. Oriunde este nutrită dragostea lui Dumnezeu în inimă. 144 engl. 18.” – Idem. 1 Ioan 3:18. Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 19 aprilie 1.iunie 2013 19 . Vestiţi cuvântul lui Dumnezeu în familiile voastre cu dragoste şi întrebaţi: ‚Ce spune Dumnezeu?’” – Căminul advent. 56). În ce fel este căsătoria un mijloc de mântuire? Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. „Cea mai bună dovadă a creştinismului în familie este caracterul format prin influenţa ei. Care este învăţătura lui Dumnezeu cu privire la relaţiile interpersonale din interiorul şi din afara căminului? Cum va fi menţinută armonia în relaţia de căsătorie? 3. un loc în care să locuiască îngerii lui Dumnezeu. va exista lumină şi bucurie. 5. Căminele noastre trebuie să devină un Betel. Menţionaţi câteva dintre mijloacele prin care fiecare persoană căsătorită poate contribui la creşterea valorii de sine a partenerului. (cap.

b.” (Isaia 8:18). 11 februarie 1902. 2). aprilie . 20 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. „Oamenii erau de un rang nou şi diferit. pe care Dumnezeu o va cere într-o zi din mâinile lor. 27 aprilie 2013 Părinţi şi copii (I) „Iată. „Scopul [lui Dumnezeu] nu era ca omul să trăiască în singurătate. 13 iunie 1882. 23). De ce i-a creat Dumnezeu pe oameni – şi cum s-a reflectat acest scop în crearea lui Adam şi a Evei? Isaia 43:7. încununaţi cu onoare.’ (Genesa 2:18). 3). să crească familii ai căror membri. să fie recunoscuţi ca membri ai familiei de sus. Genesa 1:27. UN BĂRBAT ŞI O FEMEIE 21 aprilie a. Ei au fost făcuţi ‚după chipul lui Dumnezeu’ iar intenţia Creatorului era ca ei să populeze pământul. (cap. 159 engl. ci a fost creat ca să fie o fiinţă socială. (cap. „Omul nu a fost făcut ca să trăiască în singurătate.” – The Review and Herald. eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem nişte semne şi nişte minuni în Israel. pag. pag. „Copiii sunt încredinţaţi părinţilor lor ca o avuţie de mare preţ. (cap. din partea Domnului oştirilor care locuieşte pe muntele Sionului. pag. Recomandare pentru studiu: Căminul advent.” – Căminul advent.” – The Review and Herald. Ar trebui să dedicăm educaţiei lor mai mult timp. El i-a oferit ‚un ajutor potrivit pentru el’ – un ajutor care să-i corespundă – unul care era potrivit să fie tovarăşul lui şi care putea să fie una cu el în dragoste şi duioşie.” – Căminul advent. am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. 187-208 engl. pag. El a spus: ‚Nu este bine ca omul să fie singur. 29-33). Duminică 1.” – Patriarhi şi profeţi. 1:28. 46 engl. mai multă atenţie şi mai multă rugăciune. Ce este atât de important în faptul că ei au fost făcuţi ca parte bărbătească şi parte femeiască? Genesa 2:18. (cap. 25 engl. 3:20. „[Hristos] care i-a dat-o pe Eva lui Adam ca un ajutor potrivit… a rânduit ca bărbaţii şi femeile să se unească în sfânta căsătorie.iunie 2013 .Lecţia 4 Sabat.… Dumnezeu Însuşi i-a dat lui Adam o tovarăşă.

pentru că toţi copiii au posibilitatea de a obţine viaţa veşnică.” – Căminul advent. iar planul de mântuire include şi mântuirea lor ca şi a noastră. 16 iulie 1895. UN PRIVILEGIU ŞI O DATORIE 22 aprilie a. onoraţi-i pe copii. Strigaţi către Hristos. ci ca să-i învăţaţi să trăiască vieţi curate şi nobile. ce a reprezentat pentru poporul lui Dumnezeu privilegiul de a avea copii? Genesa 30:1. c. ca să poată fi calificaţi să-şi facă lucrarea pentru timp şi veşnicie. aprilie . nu ca să fiţi indulgenţi cu ei şi să-i răsfăţaţi şi idolatrizaţi. pag. Priviţi la ei ca la o datorie sfântă. De dragul Lui. Copiii voştri să nu vă audă niciodată spunând: ‚N-am ce mă face cu tine.” – Căminul advent. b. şi El vă va ajuta să-i aduceţi pe micuţii voştri la El şi să-i ţineţi departe de puterea vrăjmaşului. Evrei 2:13. „Cel mai preţios timp aparţine celor din acelaşi trup şi sânge cu noi. şi totuşi puterea creatoare a lui Dumnezeu este aceea care dă viaţă copiilor voştri deoarece Dumnezeu este Dătătorul vieţii. „Copiii îşi trag viaţa şi fiinţa din părinţii lor. Să nu uităm că cei mici nu trebuie trataţi ca şi cum ar fi proprietatea noastră personală. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Ei au fost încredinţaţi părinţilor ca aceştia să-i crească în mustrarea şi învăţătura Domnului. 21 pag.Luni 2. Copiii sunt moştenirea Domnului. Care va fi răsplata păstorilor credincioşi din cămin? 1 Petru 5:4.” – Ibid. Psalmii 127:3. „Dacă doriţi să vă întâlniţi cu Dumnezeu în pace.’ Atâta timp cât avem acces la tronul lui Dumnezeu. 280 engl.” – The Review and Herald. (cap. În ce măsură sunt părinţii răspunzători de creşterea spirituală a copiilor lor? Isaia 8:18. 48). „Hristos a fost cândva un copilaş.iunie 2013 . Din punct de vedere istoric. daţi hrană spirituală turmei Lui. El îi iubeşte şi vă cheamă să cooperaţi cu El ajutându-i să-şi formeze caractere desăvârşite… El nu dispreţuieşte. nouă ca părinţi ar trebui să ne fie ruşine să rostim astfel de cuvinte. (cap. Copiii şi tinerii sunt comoara deosebită a lui Dumnezeu. 48). El nu a poruncit ca noi să mergem înainte şi pe ei să-i lăsăm în urmă… Părinţilor li se cere în numele Său să-i conducă pe calea cea strâmtă. 280 engl. neglijează sau lasă în urmă pe copiii turmei. Ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. 2.

Atunci când mamele şi-au adus copiii ca să fie binecuvântaţi de Isus. aprilie . iar apoi spuneţi-le că acesta este modelul pe care trebuie să-l urmăm. Prin această faptă. 13 iunie 1882. Care este unul din motivele pentru care nu ar trebui să ne neglijăm copiii? Matei 18:10. Va trebui să răspundeţi înaintea Sa pentru felul în care v-aţi îndeplinit datoria sfântă. ele şi-au arătat credinţa lor în Isus şi grija aprinsă a inimii lor faţă de binele prezent şi veşnic al micuţilor încredinţaţi purtării lor de grijă. ca să-Şi pună mâinile pe ei şi să-i binecuvânteze. Cum îi priveşte Dumnezeu pe copii? Matei 18:1-4. (cap. Amintiţi-vă că fiii şi fiicele voastre sunt membrii mai tineri ai familiei lui Dumnezeu.iunie 2013 . despre dragostea şi mila Sa inegalabile. Isus i-a mustrat pe ucenici şi a poruncit mulţimii să facă loc pentru aceste mame credincioase venite cu copilaşii lor. El a spus: ‚Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi. 6. date pe faţă în viaţa Sa pe pământ. trebuie să le spunem despre sacrificiul pe care El l-a făcut pentru răscumpărarea noastră. pag.’ (Matei 19:14). 161 engl. „În zilele lui Hristos. „Dacă dorim ca odraslele noastre să-L iubească şi să-L respecte pe Dumnezeu trebuie să vorbim despre bunătatea Sa. căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei. ATENŢIE FAŢĂ DE COPII 23 aprilie a.” – Căminul advent. El i-a încredinţat grijii voastre ca să-i învăţaţi şi să-i educaţi pentru cer. despre maiestatea şi puterea Sa aşa cum sunt ele date pe faţă în lucrările creaţiei şi în cuvântul sfânt.” – The Review and Herald. mamele şi-au adus copiii la El.” – Căminul advent. mai multă atenţie şi mai multă rugăciune. (cap. Dacă dorim ca ei să iubească şi să imite caracterul lui Hristos. Ar trebui să dedicăm educaţiei lor mai mult timp. despre umilinţa şi lepădarea Sa de sine. pe care Dumnezeu o va cere într-o zi din mâinile lor. ce au încercat să facă ucenicii? Matei 19:13-15. pag. Ei au nevoie de mai multă educaţie corectă. 273 b. 47).Marţi 3. Însă ucenicii nu puteau vedea de ce era nevoie ca Învăţătorul să fie întrerupt doar ca să dea atenţie unor copii. 23). „Copiii sunt încredinţaţi părinţilor lor ca o avuţie de mare preţ. c. engl. 22 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. şi pe când le alungau pe aceste mame.

25.Miercuri 4. Tot ceea ce are legătură cu persoana ei ar trebui să transmită curăţenie. Ce trebuie să transmită tatăl soţiei şi copiilor lui în calitate de cap al familiei? De ce? Psalmii 103:13. ordinea. pag. Şi ceea ce cere de la copiii săi trebuie să practice el însuşi. Copiii sunt ai lui la fel de mult ca şi ai ei. el ar trebui să fie stăpânit de dragoste şi temere de Dumnezeu şi de învăţătura cuvântului Său. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. curajul. nu împodobindu-vă cu minuţiozitate. şi cum poate fi trezită în ei dorinţa după curăţie şi sfinţenie dacă ochii lor văd în fiecare zi haine murdare şi camere în dezordine? Cum pot fi invitaţi într-o astfel de locuinţă musafirii cereşti. ordonaţi şi îngrijiţi.” – Divina vindecare.iunie 2013 23 . cinstea.” – Căminul advent. al potrivirii lucrurilor. hărnicia şi utilitatea practică. În jurul cui se învârt majoritatea lucrurilor în cămin? De ce? Proverbele 31:10-13. În felul acesta. UNITATEA FAMILIEI 24 aprilie a. „Soţul şi tatăl este capul familiei. De ce credeţi că unitatea. şi acest lucru este drept. aprilie . 42). 28. b. simpatie şi ajutor în educarea copiilor. 390. Dragostea şi respectul copiilor ei ar trebui să fie de cea mai mare valoare pentru fiecare mamă. (cap. există un simţ al decenţei. fiţi cât se poate de atrăgătoare. el trebuie să aibă o concepţie corectă despre viaţă şi despre influenţele şi tovărăşiile care ar trebui să-i înconjoare familia. curăţenia şi disciplina din cămin sunt esenţiale pentru binele general al familiei? „Mamelor. 391 engl. În mintea chiar şi a celor mai mici copii. pag. integritatea. al căror cămin este curat şi sfânt? Ordinea şi curăţenia este legea cerului. şi mai presus de toate. Copiii aşteaptă de la tatăl lor îndrumare şi sprijin. (cap. avem datoria de a fi cu bun gust. şi el este la fel de interesat de binele lor. Soţia aşteaptă de la el dragoste. răbdarea. ordine şi ar trebui să fie asociată în mintea lor cu puritatea. ca să poată călăuzi picioarele copiilor lui pe calea cea dreaptă… Tatăl ar trebui să întărească în familia lui virtuţile bărbăţiei – energia. 254 engl.: „Influenţele din cămin”). şi pentru a ajunge în armonie cu orânduirea divină. ci purtând haine curate şi care vi se potrivesc. veţi da copiilor voştri lecţii constante de ordine şi curăţie. dând pe faţă aceste virtuţi în postura propriei sale bărbăţii.

stăpânirea de sine şi cumpătarea. FIECARE CĂMIN CREŞTIN. Galateni 6:7-9. Cum trebuie să se completeze rolurile părinţilor? 5.” – Idem.. va exista lumină şi bucurie. b. (cap.Joi 5. ce arată că Iacov a înţeles că Dumnezeu deţine controlul asupra evenimentelor? 3. Cum credeţi că-şi pot transforma părinţii căminul ca să fie un Betel (casa lui Dumnezeu)? pag. va exista pace. 15 engl. Oriunde dragostea lui Dumnezeu este nutrită în suflet. „Căminele noastre trebuie să devină un Betel. 1). Ce lecţie putem învăţa din felul în care S-a purtat Isus cu copiii? 4. 19 engl. Răspândiţi cuvântul lui Dumnezeu în familiile voastre în dragoste şi întrebaţi: ‚Ce a spus Dumnezeu?’” – Căminul advent. Tovărăşiile pe care le cultivă acum. În chestiunea procreării. la fel va fi şi influenţa lor viitoare asupra societăţii. Genesa 28:16-19. Povestiţi despre experienţa lui Iacov la Betel. La creaţie ce dovezi arată faptul că Adam a fost făcut o fiinţă sociabilă? 2. aşa va fi şi influenţa lor asupra societăţii. Dacă nu sunt instruiţi şi dacă sunt lăsaţi nestăpâniţi. Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 26 aprilie 1. un altar. UN BETEL 25 aprilie a. necumpătaţi în apetit şi patimă. „Aşa cum sunt educaţi tinerii. În ce fel afectează influenţa căminului pe copii şi societatea în care trăiesc ei? 24 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat.iunie 2013 . iar inimile noastre. obiceiurile pe care şi le formează acum şi principiile pe care le adoptă acum sunt un indiciu al stării societăţii în anii care vor urma. aşa cum sunt modelate caracterele lor în timpul copilăriei ca să dobândească obiceiuri virtuoase. 1). aprilie . pag. Discutaţi despre dezvoltarea caracterului unui copil având în vedere influenţele societăţii şi starea acesteia. şi ca urmare devin încăpăţânaţi. (cap.

(cap. Aşa cum puteţi să vă imaginaţi.iunie 2013 25 . ne simţim datori naţiunii britanice. În acest an. Acel protest a deschis lupta care avea să ducă la emanciparea individului. vom avea nevoie de mulţi voluntari gata să-şi sacrifice timpul. Lucrarea Mişcării de Reformă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din această ţară atât de bogată în istoria protestantă a fost foarte grea chiar de la începutul ei. pentru a putea întări lucrarea reformei finale acolo unde a început „luceafărul Reformei”. aprilie . Din acest motiv. el este numit „luceafărul Reformei” „nu numai pentru Anglia. Londra. un proiect de o astfel de amploare are nevoie de rugăciunile dumneavoastră constante. Din acest motiv. Înainte ca Luther să înceapă Reforma în Germania. Vă mulţumim anticipat pentru contribuţiile dumneavoastră făcute cu dragă inimă pentru ca Proiectul Londra 2013 să devină un succes. Pentru a putea avea izbânda acestei lucrări de a pune bazele unei biserici viabile în această ţară.Sabat. John Wycliffe a dat o licărire din lumina Bibliei în limba conaţionalilor lui. plănuim să dăm un avânt puternic şi hotărât acestei lucrări printr-un proiect de evanghelizare mondială în Londra (iunieaugust 2013). Marele protest împotriva Romei pe care i-a fost îngăduit să-l rostească nu avea să mai fie adus niciodată la tăcere. are în jur de 13 milioane de locuitori în zona ei metropolitană şi este de ceva timp unul dintre cele mai scumpe oraşe în ce priveşte costul vieţii. Departamentul Misionar al Conferinţei Generale Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. pag. 4 mai 2013 Darul Sabatului Întâi pentru Proiectul Londra 2013 Dragi fraţi şi surori.” – Ma- rea luptă. cel mai mare oraş din Uniunea Europeană. capacităţile şi mijloacele pentru succesul ei. de voluntari care să ajute la realizarea proiectului cât şi de ajutor financiar. nu numai când se strânge Darul Sabatului Întâi ci şi în următoarele câteva luni. este nevoie să vă rugaţi pentru acest proiect şi să sprijiniţi această lucrare într-un mod palpabil. prieteni din întreaga lume care participaţi la Şcoala de Sabat: Ca popor care se pregăteşte pentru cea de-a doua venire a lui Isus. a bisericilor şi a naţiunilor. ci pentru întreaga creştinătate. 80 engl. 4).

La ce cuvinte profetice referitoare la Hristos pot apela părinţii credincioşi pentru a-i încuraja în educarea copiilor lor? Evrei 2:13.iunie 2013 . În ce sens este căminul locul din care să înceapă lucrarea reformei? Maleahi 4:5. pag. nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri. (cap. aşa încât făgăduinţele şi poruncile lui Dumnezeu să trezescă în copil recunoştinţă şi reverenţă. părinţilor. 4 mai 2013 Părinţi şi copii (II) „Copii. 34. aprilie . ca învăţători şi tovarăşi ai copiilor lor. că la clădirea caracterului copiilor noştri au fost aşezate materiale solide. ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.” – Signs of the Times. (cap. 251 engl. în închinare şi recreaţie. 35. pag. „Planul lui Dumnezeu a fost ca membrii familiei să se asocieze în lucru şi studiu. Luca 1:17.” (Efeseni 6:1. 6. dragostea şi teama lui Dumnezeu se află în sufletul lor.: „Sabatul”). eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul’ (Isaia 8:18). dreptatea şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. împreună. nepângăriţi de relele lumii. „Fericiţi sunt părinţii a căror vieţi reflectă divinul. 250. dreptate şi îndelungă răbdare reprezintă pentru copil dragostea. vindecare.Lecţia 5 Sabat. Duminică 1. Dacă acesta este privilegiul nostru. tatăl în calitatea de preot al căminului lui. căci este drept… Şi voi. 38). b. 36. pag.” – Educaţia. iar tata şi mama. 13 mai 1889. 4). se va vedea că am făcut lucrarea încredinţată mâinilor noastre. (cap. EDUCAREA GENERAŢIEI VIITOARE 28 aprilie a. Recomandare pentru studiu: Căminul advent. „Este de cea mai mare importanţă ca părinţii să poată spune: ‚Iată. ascultaţi în Domnul de părinţii voştri.: „Mama”). Se va vedea că ei sunt fără pată.” – Divina 26 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 211-223. 231-239 engl. părinţii a căror gingăşie. 375 engl.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. îi pedepsesc. Ei au adus dezaprobarea lui Dumnezeu asupra lor şi a copiilor lor prin aceste lucruri. 19 septembrie 1854. în mânia lor.Luni 2. (cap. Ei le acordă prea puţină atenţie până când sentimentele le sunt stârnite şi atunci. DATORIILE PĂRINŢILOR 29 aprilie a. b. în timp ce dorinţele şi voinţa copiilor ar trebui să fie supuse lor.iunie 2013 27 Darul Sabatului Întâi pentru Proiectul Londra 2013 „Răul săvârşit ar trebui făcut să apară chiar aşa de păcătos cum este în realitate şi ar trebui adoptată o măsură fermă şi hotărâtă pentru a preveni repetarea lui. Mulţi părinţi va trebui ca la sfârşit să dea socoteală de neglijenţa manifestată faţă de copiii lor. „Îşi dau părinţii seama de răspunderea lor? Se pare că mulţi pierd din vedere faptul că trebuie să vegheze cu grijă asupra copiilor lor şi le permite să stăruiască în patimi rele şi să nu-i asculte. Care este datoria noastră faţă de copiii noştri în a-i discplina în dragoste şi temere de Domnul cu rugăciune? Proverbele 19:18. 279 engl. 8. şi făcând astfel ei nutresc şi întreţin aceste patimi rele până când cresc şi se întăresc odată cu maturizarea lor. Părinţi. copiii nu ar trebui lăsaţi dezamăgiţi. Ce întrebare va adresa Dumnezeu părinţilor în calitate de păstori ai copiilor lor? Ieremia 13:20. totuşi. Ei le-au cultivat şi întreţinut temperamentele lor rele supunându-se dorinţelor şi voinţei lor.: „Reacţia copilului”). Evrei 12:7. Se crede că sărmanii micuţi nu ştiu sau nu înţeleg atunci când sunt pedepsiţi la zece sau douăsprezece luni.” – În- . ci încurajaţi ca să se poată îndrepta şi să poată câştiga încrederea şi aprobarea voastră. drumarea copilului. c. şi ei încep să dea pe faţă încăpăţânare de când sunt foarte mici. pag.” – The Review and Herald. Părinţii le permite să aibă temperamente şi patimi rele fără să-i supună şi să-i corecteze. aprilie . aţi uitat ce este scris în cuvântul sfânt: ‚Cine cruţă nuiaua urăşte pe fiul său’? (Proverbele 13:24). Copiii sunt lăsaţi să crească în loc să fie educaţi. 21. Cum se poate stabili o interdependenţă ideală între părinţi şi copii? Coloseni 3:20.

Asprimea îndreaptă sufletele în plasa lui Satan. Să mulţumim Domnului că El a deschis calea ca să putem ajunge la fiecare suflet. Aceasta este de ajuns. b. Efeseni 6:4. Aplicaţi regulile căminului cu înţelepciune şi dragoste. dar în timp ce faceţi aceasta. pag. 1:5. 13:1. Cât este de important ca părinţii să nu manifeste faţă de copiii lor o dragoste oarbă sau asprime nepotrivită? Ioan 10:27.” – Îndrumarea copilului. ‚Oile Mele ascultă glasul Meu. „În timp ce nu ar trebui să manifestăm o dragoste oarbă. pregătindu-l astfel pentru sămânţa adevărului. (cap. „Influenţa îmbinată a autorităţii şi dragostei ne va face în stare să ţinem cu hotărâre şi bunătate frâul conducerii familiei.iunie 2013 . pag. „Educaţia nu va realiza niciodată ceea ce ar putea şi ar trebui până când nu se recunoaşte pe deplin importanţa lucrării părinţilor şi ei nu primesc o instruire în vederea răspunderilor lor sfinte. educatori şi elevi. Atunci nu mai au nevoie de pedeapsă.: „Disciplina pentru corectare”). aprilie . 308 engl. nu ar trebui să dăm pe faţă nici o asprime nepotrivită. dar dacă vă purtaţi cu ei în spiritul lui Hristos.’ spune Hristos (Ioan 10:27). Părinţii nu ar trebui să provoace niciodată durere copiilor lor prin pretenţii aspre şi iraţionale. El nu spune: ‚Oile ascultă glasul meu şi sunt forţate să umble pe calea ascultării’. Copiii vor răspunde cu ascultare binevoitoare la regula dragostei… Faceţi ca vieţile lor să fie cât se poate de fericite… Păstraţi solul sufletului lor moale dând pe faţă dragoste şi afecţiune. pag. pag. căutaţi-L pe Domnul împreună cu copiii voştri şi rugaţi-L să vină şi să conducă. (cap 13). 244 engl. 276 engl.” – Sfaturi pentru părinţi. Poate că cei mici au făcut ceva ce necesită pedeapsa. 28 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Ce calitate esenţială trebuie să dea pe faţă un bărbat ca fiu înainte de a putea fi un tată competent? Proverbele 15:20.: „Pregătirea”). dar nu obligaţi. ALTE DATORII ALE PĂRINŢILOR 30 aprilie a. ei se vor smeri înaintea Domnului şi îşi vor recunoaşte greşeala.” – Educaţia. (cap. 14:16.Marţi 3. (cap. Copiii nu pot fi aduşi la Domnul cu forţa. 52). nu cu o vergea de fier.” – Căminul advent. Ei pot fi îndrumaţi. „Pretindeţi ascultarea strictă în familia voastră. braţele lor se voi încolăci în jurul gâtului vostru. 114 engl.

dragoste. indiferent de împrejurări… Copii. 27). 3. 244 eng. Discutaţi despre felul cum se vor purta copiii creştini faţă de părinţii lor. care a aşezat asupra lor răspunderea pentru sufletele încredinţate purtării lor de grijă. „Dumnezeu porunceşte respect plin de gingăşie faţă de cei în vârstă. a poruncit ca. 29 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. pag. 308 engl.iunie 2013 Darul Sabatului Întâi pentru Proiectul Londra 2013 . (cap. 308 engl. supunere şi ascultare din partea copiilor faţă de părinţi. pag. lăsaţi ca ultimele zile ale părinţilor voştri. Ei vorbesc despre bătăliile duse şi biruinţele câştigate. „Un adevărat creştin nu va fi niciodată lipsit de amabilitate. „Obligaţia copiilor de a-şi cinsti părinţii este valabilă întreaga viaţă… Obligaţia noastră faţă de părinţii noştri nu încetează niciodată. nu se măsoară în ani sau distanţă. DATORIILE COPIILOR 1 mai a. 363 engl. „[Porunca a cincea] impune respect şi faţă de predicatori şi conducători şi pentru toţi cei cărora Dumnezeu le-a dat autoritate. 360 engl. pag. pag. ea se găseşte pe calea neprihănirii. când sunt plăpânzi şi neînstare a mai avea grijă de ei. 17. să le uşureze grijile.: „Comportamentul”). de locuri care în curând vor fi goale. „Părinţii sunt îndreptăţiţi la un nivel de dragoste şi respect care nu se cuvine nici o altei persoane.” – Patriarhi şi profeţi. să vă ierte şi să aibă milă faţă de voi şi să vă ajute în boala voastră. părinţii să stea în locul lui Dumnezeu pentru copiii lor … Porunca a cincea cere nu numai respect. b. 59). De dragul lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi. Cine altcineva ar mai trebui tratat cu respect. Ce obligaţie divină zace asupra copiilor în relaţia lor cu părinţii? Efeseni 6:2. despre poverile purtate şi despre ispitele respinse. în afară de părinţi? 1 Timotei 5:1. dar oare nu-i veţi trata pe alţii aşa cum aţi dori să fiţi trataţi voi înşivă?” – Căminul advent. aprilie . în primii ani de viaţă. Dragostea noastră faţă de ei şi a lor faţă de noi. Leviticul 19:32. lăsaţi-i să coboare în mormânt primind din partea voastră bunătate. Voi doriţi ca Domnul să vă iubească.” – Patriarhi şi profeţi. El spune: ‚Perii albi sunt o cunună de cinste. 27). (cap. (cap. să fie umplute de mulţumire.” – Educaţia. să le păzească reputaţia şi să-i sprijine şi mângâie la bătrâneţe. pag. niciodată nu va fi nepăsător faţă de tatăl sau mama lui.” – Căminul advent. Evrei 13:17. (cap. 59).Miercuri 4. ci pretinde şi ca ei să le ofere dragoste şi gingăşie. iar răspunderea noastră nu poate fi pusă niciodată deoparte. pace şi dragoste. milă şi iertare.’ (Proverbele 16:31). Vorbesc despre picioarele obosite care se apropie de odihnă. 362. (cap.

20:11.Joi 5. Ce trebuie să facă copiii în ascultare de porunca divină pentru a-şi cinsti părinţii? Cum ar trebui să se poarte ei cu părinţii lor în vârstă? 5. iar intenţia lui Dumnezeu era ca ele să fie legate într-un mod trainic. şi să hrănim minţile lor active vorbind cu ei despre lucrările lui Dumnezeu. De ce sunt legate familia şi Sabatul într-un mod inseparabil? 30 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. aprilie .iunie 2013 . (cap. Schimbarea va avea o influenţă fericită asupra lor. Cât de mult trebuie să-şi încurajeze părinţii copiii ca să dea pe faţă un interes serios faţă de studiul Bibliei? 4. 250. Unde şi cum au fost unite familia şi Sabatul? Genesa 1:27. În această zi.” – Îndrumarea copilului. „Atât Sabatul cât şi familia au fost ambele instituite în Eden. Putem ieşi cu ei la aer curat. Cum oferă Sabatul ocazii familiilor de a intra în comuniune cu Dumnezeu? Exodul 31:13. (cap. Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 3 mai 1. tatăl în calitate de preot al căminului lui. în închinare şi recreaţie. ca învăţători şi tovarăşi ai copiilor lor. putem sta împreună cu ei în dumbrăvi şi în lumina strălucitore a soarelui.” – Educaţia. Sabatul ar trebui făcut atât de interesant pentru familiile noastre încât întoarcerea lui săptămânală să fie salutată cu bucurie.: „Sabatul. iar tata şi mama. Ce profeţie din Maleahi indică spre o lucrare specială ce trebuie făcută astăzi în căminele creştine? 2. împreună. Cum ar trebui să-şi dezvolte părinţii abilităţile necesare pentru a avea relaţii bune cu odraslele lor? 3. 2:1-3. b. şi putem să-i inspirăm cu dragoste şi reverenţă atrăgând atenţia lor la frumuseţile naturii. ziua bucuriei”).: „Sabatul”). pag. CĂMINUL ŞI SABATUL 2 mai a. mai mult decât în oricare alta. Planul lui Dumnezeu a fost ca membrii familiei să se asocieze în lucru şi studiu. pag. este posibil să trăim viaţa din Eden. 536 engl. 251 engl. „[În Sabat] ar trebui să dedicăm timp pentru a trezi interesul copiilor noştri.

p. 11 mai 2013 Religia în cămin „Frica Domnului este începutul înţelepciunii. adevărată şi altruistă. „Este nevoie de religie în cămin. pag. curtoazie şi dragoste. „Taţii şi mamele care Îl pun pe Dumnezeu pe primul loc în căminul lor. Faceţi încăperile voastre cât de vesele cu putinţă. Atunci sufletul va fi strâns legat de alt suflet. 37. iar cele două vieţi vor fi îmbinate în armonie. (cap. 39-41). 362 engl. Duminică 1. Numai aceasta poate împiedica relele dureroase care amărăsc atât de des viaţa de familie. PRINCIPII IMPORTANTE 5 mai a. Dacă se întâmplă astfel.: „Afacerile şi religia”). Ce atitudine. 424 engl. pag. căminul va fi atrăgător pentru copii… Stăpânirea de sine dată pe faţă de toţi membrii familiei va face din cămin aproape un paradis.). 240-250 engl.’ (1 Samuel 2:30).: „Cumpătare în muncă). aprilie . (cap. toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Numai acolo unde domneşte Hristos. 100 engl. pag. Îl slăvesc pe Dumnezeu înaintea îngerilor şi a oamenilor prezentând lumii o familie bine ordonată şi bine disciplinată. 224-228. vol. b.” – Sfaturi 31 pentru sănătate. „Căminul să fie un loc în care să existe bună dispoziţie. 5.” – Testimonies. 5. pag.” – Testimonies. Copiii să simtă căminul ca fiind cel mai atrăgător loc de pe pământ. va face ca religia lui Hristos să fie atrăgătoare în cămin? Proverbele 15:13 (p.: „Căsătoria cu cei necredincioşi”). (cap.Lecţia 6 Sabat. care îi învaţă de copii că frica de Domnul este începutul înţelepciunii. o familie care Îl iubeşte şi ascultă pe Dumnezeu în loc de a se răscula împotriva Lui… Astfel de familii pot pretinde făgăduinţa: ‚Voi cinsti pe cine Mă cinsteşte. şi slava Lui ţine în veci. (cap. dacă este însoţită de frica de Domnul. Iov 28:28. Care este principiul de bază al adevăratei religii în cămin? Psalmii 111:10.iunie 2013 .” (Psalmii 111:10). Recomandare pentru studiu: Căminul advent. poate exista o dragoste profundă. vol.

54).” – Idem. pag.iunie 2013 32 . 11 decembrie 1888. Cum şi-a condus Avraam casa? Genesa 18:18. lumină şi bucurie. 54). Consacraţi-vă familiile lui Dumnezeu. 319 engl. Romani 16:25. Ce temă ar trebui să ocupe locul central în educarea copiilor noştri? 1 Corinteni 2:2. „Atunci când avem o religie bună în cămin. iertători şi răbdători în cămin.. 317 (cap. 54). aşa cum a făcut Avraam.” – The Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 19. 318 c. El a venit în lumea noastră ca să o binecuvânteze cu prezenţa Sa divină. plini de îndurare şi totuşi hotărâţi în a porunci copiilor voştri după voi. datoriile bisericii ar trebui să înceapă mai întâi în cămin. „Vorbiţi copiilor voştri despre marele câmp misionar şi spuneţi-le de dragostea lui Hristos. însă lumea nu L-a primit şi L-a trimis pe Prinţul păcii la moarte. 5. aprilie . pag. Ce lecţii putem învăţa din exemplul său? Căminul advent.” – „Arătaţi prin viaţa voastră că Isus este totul pentru voi şi că dragostea Sa vă face răbdători. amabili. ca să-şi facă partea în răspândirea luminii preţioase către alţii. Explicaţi această temă slăvită copiilor voştri. şi pe măsură ce dragostea lor faţă de Dumnezeu creşte în inimile lor. b.. lăsaţi-i să-şi aducă micile lor daruri.Luni 2. Moartea Sa punea comorile cerului la dispoziţia tuturor care credeau în Isus.” – Idem. pag. iar apoi vorbiţi şi acţionaţi în cămin ca nişte creştini. 1 Tesaloniceni 2:10-13. Cum evidenţiază apostolul Pavel efectul pe care îl au asupra vieţii din biserică influenţele din cămin? 1 Timotei 3:4. de marea jertfă făcută pentru că El ne-a iubit şi doreşte să avem un cămin împreună cu El în Împărăţia Sa. Fiţi amabili. de aceea. (cap. 26. RELIGIA ÎN CĂMIN 6 mai a. engl. (cap. Review and Herald. „În cămin se aşază temelia pentru prosperitatea bisericii. să aducă pace. ştiind că sunteţi nişte învăţători. Influenţele care stăpânesc în viaţa de familie sunt aduse în viaţa de biserică. Păziţi căminul. vom avea o religie excelentă în cadrul adunărilor noastre.

Marţi
3. PREDÂND ÎN CĂMIN RELIGIA

7 mai

a. Ce răspundere mare avem faţă de copiii noştri? Cum ne va binecuvânta Dumnezeu eforturile? Proverbele 4:1-8.

„Dumnezeu va face lucruri mari pentru aceia care îşi vor deschide inima faţă de cuvântul Său şi îi vor permite să ia în stăpânire templul sufletului.” – Idem., pag. 396 engl. (cap. 56). b. Ce va realiza educaţia religioasă din cămin pentru copiilor noştri? Proverbele 4:10-13. Explicaţi cât de important este ca părinţii să-şi înveţe copiii cum să se apropie de Isus.

elevi, pag. 397 engl. (cap. 56).

„Tatăl şi mama sunt răspunzători pentru menţinerea religiei în cămin.” – Căminul advent, pag. 321 engl. (cap. 54). „Cei care deţin poziţii de încredere în cauza lui Dumnezeu trebuie să-şi desăvârşească viaţa după asemănarea divină. În cămin, în biserică, înaintea lumii, [profesorii, predicatorii şi medicii] trebuie să descopere puterea principiului creştin de a transforma viaţa.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi

„Atunci când părinţii sunt activi şi vigilenţi cu privire la educaţia şi instruirea copiilor lor având ca singur ţel slava lui Dumnezeu, ei cooperează cu Dumnezeu iar Dumnezeu cooperează cu ei în salvarea sufletelor copiilor pentru care a murit Hristos. Educaţia religioasă înseamnă mai mult decât educaţia obişnuită. Ea înseamnă că trebuie să te rogi cu copiii tăi, să-i înveţi cum să se apropie de Isus şi să-I vorbeşti Lui despre toate dorinţele lor. Ea înseamnă că trebuie să arăţi în viaţa ta că Isus este totul pentru tine şi că dragostea Sa te face răbdător, amabil, plin de îndurare şi totuşi hotărât în a porunci copiilor tăi după tine, asemenea lui Avraam. Eşti înregistrat în cărţile cerului exact aşa cum te porţi în viaţa de cămin. Cel care doreşte să devină sfânt în cer trebuie ca mai întâi să devină sfânt în propria lui familie… Părinţi, religia voastră să nu fie doar o simplă pretenţie, ci ea să devină o realitate.” – Căminul advent, pag. 317 engl. (cap. 54). „Fără principiile vitale ale adevăratei religii, fără a şti cum să-L slujeşti şi să-L slăveşti pe Mântuitorul, educaţia este mai mult vătămătoare decât benefică.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 412 engl. (cap. 58).
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2013

33

Miercuri

8 mai

4. CUNOAŞTEREA SCRIPTURILOR ESTE ESENŢIALĂ
a. Cât de timpuriu ar trebui să prezentăm copiilor noştri lumina cunoştinţei lui Dumnezeu? 2 Timotei 3:15.
„Celor mici, de îndată ce sunt în stare să înţeleagă, părinţii ar trebui să le spună despre istoria lui Isus, pentru ca ei să se adape din preţiosul adevăr cu privire la Pruncul din Betleem. Sădiţi în minţile copiilor sentimente simple de evlavie, adaptate vârstei şi capacităţii lor.” – Căminul advent, pag.
320 engl. (cap. 54. „Religia în familie”).

b. Cât de activi trebuie să fim noi ca părinţi în predarea Sfintelor Scripturi copiilor noştri? Isaia 34:16 (p. p.); Deuteronomul 6:6-9.

c. În ce constă religia în familie? Proverbele 22:6.
„Religia în familie constă în creşterea copiilor în mustrarea şi învăţătura Domnului. Fiecare membru al familiei trebuie hrănit cu lecţiile Domnului Hristos şi interesul fiecărui suflet trebuie păstrat cu grijă.” – Idem., pag. „Religia din familie este o putere minunată. Purtarea soţului faţă de soţie şi a soţiei faţă de soţ poate fi în aşa fel încât să facă din viaţa de cămin o pregătire pentru intrarea în familia de sus. Inimile care sunt umplute cu dragostea lui Hristos nu se pot înstrăina niciodată prea mult. Religia înseamnă dragoste, iar un cămin creştin este acela în care dragostea domneşte şi este exprimată prin cuvinte şi fapte de bunătate plină de grijă şi curtoazie tandră.” – Idem., cap. 94 engl. (cap. 14). „Efortul de a face din cămin ceea ce ar trebui să fie – un simbol al căminului din cer – ne pregăteşte pentru o lucrare cu sfere mai largi. Educaţia primită prin manifestarea unei consideraţii gingaşe pentru celălalt ne face în stare să înţelegem cum putem ajunge la inimile care au trebuinţă să fie învăţate principiile adevăratei religii. Biserica are nevoie de toată energia spirituală cultivată ce se poate obţine, pentru ca toţi, în special membrii mai tineri ai familiei Domnului, să poată fi păziţi cu atenţie. Adevărul trăit în familie se face simţit în lucrarea dezinteresată în afara ei. Cel care trăieşte creştinismul în cămin va fi o lumină puternică ce străluceşte peste tot.” –

317 engl. (cap. 54).

Idem., pag. 38, 39 engl. (cap. 5).

34

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2013

Joi
5. O RELAŢIE DE CAUZĂ-EFECT

9 mai

a. Menţionaţi un exemplu de cooperare între soţ şi soţie în ceea ce priveşte educaţia copilului. Judecători 13:8-12. De ce anume ar trebui să se asigure părinţii înainte de a fi pregătiţi să-şi educe copiii? Deuteronomul 4:9.

„Tatăl familiei ar trebui să nu lase asupra mamei toată grija educaţiei spirituale. O mare lucrare trebuie făcută de taţi şi mame, şi amândoi ar trebui să-şi facă partea lor personală în pregătirea copiilor lor pentru marea judecată.” – Căminul advent, pag. 321 engl. (cap. 54). b. Ce influenţă va exercita adevărata religie asupra societăţii? Deuteronomul 4:5-8.

vent, pag. 318 engl. (cap. 54).

„Dacă religia trebuie să influenţeze societatea, trebuie ca mai întâi să influenţeze cercul familiei. Dacă cei mici sunt educaţi să-L iubească şi să se teamă de Dumnezeu în cămin, când vor pleca în lume, vor fi pregătiţi să-şi educe propriile familii pentru Dumnezeu şi, în felul acesta, principiile adevărului vor fi sădite în societate şi vor exercita o influenţă grăitoare în lume. Religia nu ar trebui despărţită de educaţia din cămin.” – Căminul ad-

Vineri
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

10 mai

1. De ce ar trebui îmbinată veselia cu frica de Domnul în şcoala căminului? 2. Atunci când în cămin există o bună religie, ce vom avea în biserică? 3. Ce va face Dumnezeu pentru părinţii care îşi deschid inimile faţă de cuvântul Său atunci când îşi educă odraslele? 4. Trebuie să ne creştem copiii în mustrarea şi învăţătura Domnului. Ce înseamnă aceasta? 5. Ce principii ar trebui să sădească părinţii în copiii lor?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2013

35

Ce va exista în mod firesc în căminul în care copiii îşi iubesc părinţii şi pe Dumnezeu? „Căminul care este înfrumuseţat de iubire. PREZENŢA LUI HRISTOS ÎN CĂMIN 12 mai a. Înţeleg ei că lucrarea de sfinţire este o lucrare care ţine toată viaţa?” – The Review and Herald.p. (cap.Lecţia 7 Sabat. Cum se va da pe faţă prezenţa lui Hristos în cămin? Psalmii 16:11. 393 engl. pag. pag.” (Psalmii 128:1. (cap. aprilie . curtoazie şi dragoste.: „Influenţele din cămin”). În atmosfera unui astfel de cămin. recunoştinţa şi dragostea să menţină razele soarelui în inimă. Galateni 5:22. pag. 24 mai 1892. b. 18 mai 2013 Atmosfera din cămin „Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui… Da. 1). Influenţa unui cămin creştin păzit cu atenţie în anii copilăriei şi tinereţii este cea mai sigură apărare împotriva stricăciunilor din lume. de a fi tot mai mult după chipul lui Hristos. Iarăşi şi iarăşi trebuie să se prezinte poporului nevoia de a avea o viaţă virtuoasă.iunie 2013 . se va afla fericire şi pace… Răbdarea.). „Comunităţile ar trebui luminate cu privire la religia practică din viaţa de familie. Duminică 1.p. simpatie şi gingăşie este un loc pe care îngerilor le place să-l viziteze şi unde Dumnezeu este slăvit.” – Divina vindecare. Ioan 16:13 (p. 23. copiii vor învăţa să-i iubească atât pe părinţii pământeşti cât şi pe Tatăl lor ceresc. 6 engl.” – Căminul advent.). Recomandare pentru studiu: Căminul advent. 53). În ce măsură va contribui sfinţirea zilnică la formarea de caractere creştine în cămin? 2 Tesaloniceni 2:13 (u. acolo unde se află aceste virtuţi. ai să vezi pe copiii copiilor tăi şi pacea peste Israel. 52. 19 engl. o inimă sfinţită. „Căminul ar trebui să fie locul în care să existe bună dispoziţie. 36 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 251-254. 305-316 engl. 41. (cap.).

Soţia poate face căminul să fie plăcut şi fericit numai dacă îi place ordinea. a cuvintelor sau acţiunilor lor. 141. „Copiii care sunt naturali şi neprefăcuţi sunt cei mai atrăgători.iunie 2013 . Ei ar trebui să fie învăţaţi să fie mulţumiţi cu datoriile mici şi utile şi cu plăcerile şi experienţele fireşti vârstei lor. 16). Învăţaţi-i pe copii că adevărata podoabă nu este cea exterioară… Cei mici ar trebui să fie educaţi în simplitatea de copil. trândăvia şi lipsa conştiinciozităţii la nimeni.” – Căminul advent. pag. Tinerii ar trebui învăţaţi cu privire la importanţa de a avea o înfăţişare care să fie mai presus de critică. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 23 engl. „Deşi trebuie să ne păzim de împodobirea şi etalarea inutilă. dacă îşi păstrează demnitatea şi ştie să conducă bine treburile casei.). Nici nu ar trebui îmbrăcaţi cu haine scumpe şi bătătoare la ochi. Tot ce are legătură cu persoana şi căminul nostru trebuie să fie îngrijit şi atrăgător. b. educatori şi copii.” – Sfaturi pentru părinţi. Care sunt cele două extreme ce trebuie evitate în toate căminele creştine? Isaia 3:16. 37 engl. în nici un caz nu trebuie să fim nepăsători şi indiferenţi cu privire la înfăţişarea exterioară. ATITUDINI CORECTE 13 mai a. să cultive tocmai acele lucruri care le lipsesc cel mai mult. Proverbele 23:21 (u. de aceea toţi cei care dau greş în aceste puncte trebuie să înceapă imediat să se educe în această privinţă. 22. Nu ar trebui să se încurajeze vanitatea prin lăudarea înfăţişării lor. Ce ispită trebuie contracarată de către o adevărată educaţie în cămin? Efeseni 4:17. o înfăţişare care să-L onoreze pe Dumnezeu şi adevărul… Lui Dumnezeu nu-I plac dezordinea. 142 „Care este situaţia voastră. Aceasta încurajează mândria şi trezeşte invidia în inimile tovarăşilor lor. Aceste deficienţe sunt greşeli serioase şi tind să îndepărteze afecţiunile soţului de la soţie atunci când soţului îi place ordinea.p. 2). pledând şi agonizând înaintea lui Dumnezeu ca El să reverse harul şi binecuvântarea asupra căminului vostru?” – The Review and Herald.Luni 2. (cap. Nu este înţelept să se acorde copiilor o atenţie specială şi să se repete în faţa lor replicile lor inteligente. (cap. îi plac copiii bine disciplinaţi şi o casă în rânduială. pag. 21 decembrie 1886. aprilie . taţi şi mame? Vă lăsaţi atraşi de lucrurile acestei vieţi şi uitaţi de interesele veşnice ale copiilor voştri? Sau veniţi la tronul harului.

Tatăl şi mama sunt ajutaţi de copiii lor care dau altora învăţătura pe care au primit-o în cămin. b. Genesa 18:18. din casele noastre şi să treacă în rândurile vrăjmaşului. 19. Întreaga familie este angajată în serviciul pentru Maestru. aprilie . (cap. „Toţi bărbaţii. Influenţa lor creşte.” – Idem. O astfel de familie dă mărturie despre faptul că părinţii au urmat instrucţiunile lui Dumnezeu şi că cei mici ai lor Îi vor sluji în biserică.Marţi 3. Curăţia în vorbire şi adevărata curtenie creştină ar trebui practicate în mod constant. 21 decembrie 1886. părinţii ar trebui să dea copiilor un exemplu preţios şi viu despre ceea ce doresc ei ca aceştia să devină. căci pe măsură ce dau mai departe. Ea trebuie să fie la fel de fermă precum o stâncă şi să nu se abată de la ceea ce este drept. 21 decembrie 1886. şi nu ne putem permite să pierdem teren dându-ne înapoi. Nu ne putem permite aceasta. învăţaţi-i să respecte şi să asculte de legea lui Dumnezeu. frumoasa Sa turmă.” – The Review and Herald. să fie credincioşi lui Dumnezeu şi principiului. iar prin exemplul lor evlavios. 6 iunie 1899. ei primesc să dea mai departe din nou.” – Idem. alţii sunt inspiraţi să fie credincioşi şi loiali lui Dumnezeu în felul de a se purta cu turma Sa. Nu este timpul să fim descurajaţi. Zona în care trăiesc este ajutată pentru că în ea ei au fost îmbogăţiţi pentru timp şi veşnicie. Legile şi regulile ei ar trebui aplicate tot timpul şi în toate împrejurările. pag. prin cuvintele şi purtarea lor unul faţă de celălalt. „O familie bine ordonată şi bine disciplinată vorbeşte mai mult în favoarea creştinismului decât toate predicile. dar ea poate face aceasta cu toată blândeţea şi bunătatea. 1). 5. Trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu şi trebuie să lucrăm pentru cer cu toată puterea şi credinţa care se află în noi. În numele lui Isus Hristos din Nazaret. „Mama trebuie să fie fermă şi hotărâtă. Ce va exista ca parte centrală în fiecare cămin creştin bine disciplinat? Proverbele 6:20-23.iunie 2013 . Ce influenţă va avea o familie bine ordonată şi disciplinată asupra lumii din jurul ei? 1 Timotei 3:4.. „Fiecare cămin creştin ar trebui să aibă reguli. Învăţaţi-i pe copii şi tineri să se respecte pe sine. toate femeile şi toţi copiii trebuie să fie hotărâţi. 16 engl.. IMPORTANŢA REGULILOR 14 mai a. pentru că cel rău face presiuni mai mult decât oricând înainte. trebuie să strângem rândurile gata de luptă pentru adevăr. şi trebuie să ne luptăm pentru a nu permite copiilor noştri să fie luaţi din braţele noastre. 38 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat.” – Căminul advent.

când ajung la maturitate. b. „Căminul ar trebui să fie pentru copii cel mai atrăgător loc din lume iar prezenţa mamei ar trebui să fie cea mai mare atracţie a lui. Ce pot face părinţii pentru a remedia această situaţie? Psalmii 128:1. Atunci. Printr-o disciplinare blândă. 1) „Vorbiţi cu copiii voştri şi îi rugaţi să vină la Hristos? Mergeţi apoi acolo unde nici un ochi nu vede şi nici o ureche nu aude să vă vărsaţi cererile înaintea lui Dumnezeu pentru ei? De ce există în căminele voastre copii neconsacraţi? – Deoarece pretenţiile lui Dumnezeu nu sunt conştientizate. Cum pot părinţii să facă din cămin un loc atrăgător? omului faţă de semenii săi”). „Într-o mare măsură. prin cuvinte şi fapte iubitoare. Prea adesea copiii sunt priviţi ca „tulburători ai liniştii” în cămin. 28. Vieţile noastre zilnice determină destinul nostru.” – Idem. „Căminul ar trebui să fie făcut tot ceea ce presupune acest cuvânt. deoarece ei nu conştientizează faptul că Isus i-a cumpărat. vol. Ce experienţă ar trebui să fie ţinta oricărui membru al familiei? Filipeni 2:1-5. iar ei sunt copiii Săi. 3. 3. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 388 engl. (cap..: „Influenţele din cămin”).” – Căminul advent. 6.” – The Review and Herald. 539 engl. (cap. Acest lucru are urmări mult mai extinse decât dobândirea de proprietăţi şi câştigarea de bani. părinţii sunt aceia care creează atmosfera din cercul familiei… Lucrarea de transformare trebuie să aibă loc acum.Miercuri 4. un loc unde afecţiunile sunt cultivate în loc de a fi continuu reprimate. (cap. pag. 2 februarie 1886. Simţământul căminului ar trebui păstrat viu în inimile copiilor. astfel ca ei să-şi amintească de căminul copilăriei lor ca de un loc al păcii şi fericirii asemănător cu cerul. vor încerca la rândul lor să fie o mângâiere şi o binecuvântare pentru părinţii lor. pag.iunie 2013 39 . Copiii au firi sensibile şi iubitoare. pag.: „Datoria „În timp ce asupra părinţilor cad răspunderile mari de a păzi cu atenţie fericirea şi interesele viitoare ale copiilor lor. aprilie . Ei sunt uşor de mulţumit şi uşor de supărat.” – Divina vindecare. datoria lor este şi aceea de a face căminul cât mai atractiv cu putinţă. 21 decembrie 1886. Din cămin nu trebuie să lipsească strălucirea soarelui. 16 engl. Proverbele 31:27. mamele îi pot lega pe copii de inimile lor. CERUL PE PĂMÂNT 15 mai a.” – Testimonies. Ar trebui să fie un mic cer pe pământ.

şi într-o poziţie mai favorabilă de a-şi forma un caracter curat. 84 engl. unde putem fi doar cu Dumnezeu. El a fost exemplul nostru în toate lucrurile. Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 17 mai 1. 18:1. prin precept şi exemplu. 52. De ce sunt necesare reguli pentru toţi membrii familiei? 4. „Părinţii şi copiii au o lecţie importantă de învăţat din tăcerea Scripturii cu privire la copilăria şi tinereţea lui Hristos. copiii vor fi cu atât mai mult în siguranţă. Isus a ales anumite locuri pentru comuniunea cu Dumnezeu şi noi ar trebui să facem la fel. EDUCAŢIA EFICIENTĂ DIN CĂMIN 16 mai a. Ce putem învăţa din scurtul raport despre copilăria lui Isus? Luca 2:40. că trebuie să ne rugăm neîncetat? Matei 14:23. Care sunt câţiva dintre factorii care pot îmbunătăţi situaţia din cămin? 3.” – My Life Today.” – Îndrumarea copilului. 5).” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor. pag. „Cu cât viaţa copilului este mai liniştită şi mai simplă – cu cât este mai lipsită de emoţii artificiale şi mai mult în armonie cu natura – cu atât favorizează mai mult vigoarea fizică. oricât de umil. b. 139 engl. Luca 6:12.: „Economie şi chibzuinţă”). (cap.iunie 2013 . cu cât perioada copilăriei şi tinereţii trece mai neobservată şi liniştită. Adesea este nevoie să ne retragem într-un anumit loc. Atunci când copiii ajung la maturitate. mentală şi puterea spirituală. aprilie .Joi 5. pag. şi cu cât este mai naturală şi mai lipsită de aţâţare artificială. cum îşi vor aminti de căminul creştin în care au crescut? 5. „Să aveţi un loc pentru rugăciunea voastră în taină. pag. Faptul că se acordă puţină atenţie copilăriei şi tinereţii Sale arată părinţilor cât şi copiilor că. Cum a învăţat Hristos. Cum se pot asigura părinţii că familia lor formează un mediu spiritual sigur pentru copiii lor? 40 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. (cap. Ce experienţă ar trebui văzută zilnic la cei care se străduiesc să imite viaţa lui Hristos în cercul familiei? 2. 299. prin simplitate naturală şi valoare morală.

înţelepciune şi blândeţe pe cărările lucrării creştine… ‚Nu ca să i se slujească. Poate că îşi vor petrece viaţa în cercul căminului. ci să slujească’ este marea lecţie pe care trebuie să ne-o însuşim şi să o dăm altora (Matei 20:28). Ce plan şi scop are Hristos pentru fiecare suflet care se întoarce la El? Ioan 17:18. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. iar obiectul educaţiei noastre ar trebui să fie pregătirea pentru această slujire. Ei ar trebui călăuziţi cu atenţie. Fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu este chemat să fie misionar. 421-433 engl. (cap. 10:16. Plini de energie. avem datoria de a-i îndruma corect pe copiii noştri. nerăbdători să-şi încerce capacităţile neobosite. aprilie . Vor fi activi pentru bine sau rău. 70). Cuvântul lui Dumnezeu nu opreşte acţiunea. în mod egal. 317-325. slujitori ai harului pentru lume. pentru a fi abătuţi de la calea prevăzută pentru răscumpăraţii Domnului. 69. sunt ispitiţi spre îngăduinţă de sine şi egoism. pag.: „Influenţele din cămin”). (cap: „Adevărata educaţie – o instruire misionară”).iunie 2013 . pag. 54. 395.” – Divina vindecare. pag. Copiii şi tinerii… trebuie să obţină o educaţie care să-i ajute să stea în picioare de partea lui Hristos în slujire neegoistă… Din toate părţile.” – Divina vinde41 care. însă toţi. „Părinţii şi profesorii ar trebui să nu piardă niciodată din vedere acest scop [de a sluji lui Dumnezeu şi semenilor noştri].” (Deuteronomul 32:46). ei trebuie să-şi găsească un făgaş în care să reverse preaplinul vieţii lor. se vor numi misionari pentru Dumnezeu. poate vor avea o meserie obişnuită sau vor merge ca vestitori ai evangheliei în ţările păgâne. (cap. 396 engl. Recomandare pentru studiu: Căminul advent. 28.Lecţia 8 Sabat. Dacă viaţa lor va fi o binecuvântare sau un blestem depinde de alegerea lor. Matei 20:27. PREGĂTIRE PENTRU SLUJIRE 19 mai a. Duminică 1. „Adevărata educaţie înseamnă instruire misionară. ca să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia. 395 engl. ci îi dă o direcţie corectă… Ca părinţi şi creştini. noi suntem chemaţi în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor noştri. Nu ştim în ce domeniu vor lucra copiii noştri. 25 mai 2013 Căminul ca şcoală de formare „Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri.

aşa cum lumea nu mai văzuse niciodată.” – Idem.Luni 2. El ar trebui încurajat să încerce să-şi ajute tata şi mama. Mama lui a fost primul educator omenesc. Viaţa lui Isus constituia un contrast izbitor cu toate aceste lucruri… ‚ Iar Pruncul creştea şi Se întărea. Matei 7:29. şi să dea pe faţă bunătate faţă de cei în vârstă. b. „Isus Şi-a primit educaţia în cămin.. El Şi-a început misiunea. 400 engl. De pe buzele ei şi din sulurile profeţilor. Cum putem fi utili în viaţa de cămin? misionară”). pag. încurajat să-şi tăgăduiască eul şi să exercite stăpânirea de sine. să caute ocazii de a-şi bucura şi ajuta fraţii şi surorile precum şi tovarăşii de joacă. Căminul este prima şcoală a copilului. El a învăţat despre lucrurile cereşti… Educatorii timpului căutau să impună respect prin etalare şi paradă. (cap: „Adevărata educaţie – o instruire misionară”). 399.iunie 2013 . bolnavi şi nefericiţi. o putere transformatoare. CĂMINUL CA ŞCOALĂ DE FORMARE 20 mai a. Pregătit în felul acesta. cu atât mai mult se va dezvolta în vieţile copiilor. şi harul lui Dumnezeu era peste El’ (Luca 2:40). şi aici trebuie să se pună bazele pentru o viaţă de slujire. Principiile acesteia trebuie învăţate nu numai teoretic. (cap: „Adevărata educaţie – o instruire 42 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. exercitând în fiecare moment al contactului Său cu oamenii o influenţă spre binecuvântare. 401 engl.” – Divina vindecare. Ce sfat are înţeleptul pentru cel căruia nu-i place să lucreze? Proverbele 6:6-11. să dea prioritate fericirii şi confortului altora. Ele trebuie să modeleze pregătirea întregii vieţi. Ce contrast se vede între educaţia de acasă a lui Isus şi cea a educatorilor din timpul Său? Luca 2:40. Ei vor învăţa să găsească bucurie în slujire şi sacrificiu pentru binele altora. Discutaţi despre importanţa căminului în ce priveşte pregătirea pentru slujire. era plin de înţelepciune. De îndată ce tăria fizică şi puterea raţiunii sunt suficient de dezvoltate. pag. „Copilul trebuie învăţat lecţia utilităţii foarte devreme. aprilie . Ioan 7:15. ar trebui să i se încredinţeze datorii în cămin. Cu cât în familie predomină mai mult din spiritul adevăratei slujiri.

(cap. ele ar trebui direcţionate în vederea atingerii unor obiective care sunt atât de departe de interesele egoiste şi lumeşti cum sunt cerurile faţă de pământ. În el. (cap: „Adevărata educaţie – O instruire misionară”).iunie 2013 43 . MANUALUL DE INSTRUIRE AL CĂMINULUI a.” – Idem. Prin harul lui Dumnezeu. 6-8 citat]… Aici se află instrucţiuni valoroase care ajung până în zilele noastre. Aceste lucruri ar trebui explicate copiilor într-un limbaj simplu. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. ei trebuie învăţaţi această lege ca marea regulă a vieţii. voinţa nestrămutată. „Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie sfătuitorul zilnic [al părinţilor]. pag. Ce lecţie trebuie să aibă în vedere părinţii când dau educaţie copiilor lor? Romani 14:19. Care ar trebui să fie sfetnicul zilnic al părinţilor? Psalmii 119:105. când stau jos şi când pornesc la drum.: „Instruirea copiilor”). economi. Când se trezesc. despre motivele pentru care suntem adventişti de ziua a şaptea – de ce suntem chemaţi. 329 engl. şi pe măsură ce cresc. se găsesc astfel de instrucţiuni încât părinţii nu ar trebui să greşească în ce priveşte educaţia copiilor lor. pag. Ei ar trebui să-i înveţe despre marii stâlpi ai credinţei. sinceri.” – Divina vindecare. 7:3. harnici şi să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima. 130.” – Testimonies. Filipeni 2:15. 5. 396 engl. b.: „Instruirea copiilor”). Ei trebuie să fie învăţaţi să fie cinstiţi. Dumnezeu ne vorbeşte în aceste zile de pe urmă şi El va fi înţeles şi ascultat. trebuie să-i înveţe pe copii doctrina sănătoasă. 7-9. lecţiile date trebuie să fie potrivite cu capacităţile lor crescânde până când se pun în mod temeinic temeliile adevărului. iar principiile ei trebuie întreţesute în întreaga lor experienţă. 5. pag.: „Instruirea copiilor”). Legea lui Dumnezeu trebuie păstrată în faţa copiilor ca marele standard moral. o naţiune sfântă. Iuda 3. uşor de înţeles. Aceasta înseamnă a-i creşte în mustrarea şi învăţătura Domnului. „Dumnezeu nu le cere tinerilor să aibă aspiraţii joase. 328 engl. să fim un popor deosebit. activitatea încordată şi tenacitatea neobosită – nu ar trebui descurajate. care au avut şi au experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. „Cei care au văzut adevărul şi i-au înţeles importanţa.” – Testimonies. Trăsăturile de caracter care dau omului succes şi onoare între oameni – dorinţa de nestăpânit după un bine mai măreţ. vol. (cap. dar nu aprobă nici o indiferenţă sau neglijenţă. vol. asemenea copiilor lui Israel. cumpătaţi. Aceasta înseamnă a le pune picioarele pe calea datoriei şi siguranţei. pag.. aprilie . sau când se întorc acasă.Marţi 21 mai 3. (cap. despărţiţi şi diferiţi de toate celelalte popoare de pe faţa pământului. „Biblia dă instrucţiuni clare cu privire la importanţa lucrării de educaţie a copiilor [Deuteronomul 6:4-6. 330 engl. 4.

iar educaţia din cămin va fi pregătitoare pentru familia din cer. de stăpân al deşertului. ‚mâna lui împotriva tuturor oamenilor şi mâna tuturor oamenilor împotriva lui’ (Genesa 16:12). aprilie .: „Scopurile disciplinei”). În felul acesta. Ce cere porunca a cincea? Exodul 20:12. se va sădi în inima lor respect faţă de autoritatea divină. Spre sfârşitul vieţii. respectându-le autoritatea. 465. (cap. nies.: „Căsătorii neînţelepte”). pag. 44 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 466 engl. Avraam a cerut copiilor săi să respecte autoritatea părintească.” – Patriarhi şi profeţi. „Copiii… ar trebui instruiţi.” – Îndrumarea copilului.iunie 2013 . (cap. viaţa sa zilnică mărturisind că autoritatea nu reprezenta un control egoist şi arbitrar ci se baza pe dragoste şi avea în vedere bunăstarea şi fericirea lor. pag. Porunca a cincea interzice o astfel de purtare.” – Solii pentru tineret. el s-a căit de umblarea lui rea şi s-a întors la Dumnezeul tatălui său. Ismail a fost condus să aleagă viaţa sălbatică. Discutaţi despre urmarea educaţiei lui Avraam asupra lui Ismael. 5. pag. vol. însă influenţa soţiilor lui a dus la instalarea idolatriei în familia lui.” – Testimo- b. însă pata de pe caracter transmisă posterităţii a rămas. 15).Miercuri 4. „Învăţăturile timpurii ale lui Avraam nu au fost fără efect asupra lui Ismail. 108 engl. Discutaţi despre legătura dintre urmările instruirii părinteşti date cu credincioşie lui Isaac şi autoritatea părintească (Genesa 24:1-4. atunci când un astfel de pas afectează fericirea părinţilor dacă îi iubesc cât de cât pe copiii lor? Şi ar trebui ca acel copil. „Voi întrebaţi: ‚Ar trebui ca părinţii să aleagă un partener pentru copilul lor fără să ţină seama de sufletul şi sentimentele lui?’ Eu vă formulez întrebarea aşa cum ar trebui să fie: Ar trebui ca fiul sau fiica să-şi aleagă un partener fără ca mai întâi să se consulte cu părinţii. (cap. (cap. în ciuda sfatului şi rugăminţilor părinţilor. nici dacă nu s-ar mai căsători niciodată. Despărţit de tatăl lui şi înveninat de lupta şi disputa unui cămin lipsit de dragoste şi teamă de Dumnezeu. 174 engl. RESPECT FAŢĂ DE AUTORITATE 22 mai a. de prădător. 157). Naţiunea puternică ce a descins din el a fost un popor păgân turbulent care mereu aducea supărare şi durere asupra urmaşilor lui Isaac. Stima pe care Isaac a avut-o faţă de judecata tatălui său a fost urmarea educaţiei care l-a învăţat să găsească plăcere într-o viaţă de ascultare. pag. Cum poate fi descris caracterul lui Ismael? Genesa 16:12. educaţi şi disciplinaţi până când devin ascultători de părinţii lor. să continue să-şi urmeze propria cale? Eu răspund hotărât: Nu. 67). 224 engl. „Părinţii să nu piardă niciodată din vedere răspunderea pe care o au în ce priveşte fericirea viitoare a copiilor lor.

pag. (cap. toate făgăduinţele binecuvântării prin ascultare. El ne-a dat pe Cel ce este Lumina şi Maiestatea cerului şi. dezvoltă şi înalţă caracterele. 24 mai ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 1. Pentru a-i face pe copii în stare să dobândească cunoştinţa de Dumnezeu. împreună cu El. 23. a revărsat întreaga comoară cerească… El doreşte să ne bucurăm de tot ceea ce ne înnobilează. Cât de important este să dăm copiilor noştri o îndrumare corectă pe căile slujirii creştine? 2. Cei care le păzesc nu vor imita practicile călcătorilor legii lui Dumnezeu.: „Adevărata educaţie – O instruire misionară”). b. ce a făcut Domnul de cunoscut părinţilor lor? Deuteronomul 32:46. sunt pentru noi. Cât de mult îi iubeşte Dumnezeu pe aceia care se dedică slujirii Sale? Mica 5:7. în acelaşi fel trebuie să ne ţinem copiii despărţiţi şi deosebiţi de lume în acest timp de primejdie. (cap.: „Adevărata educaţie – O instruire misionară”). (cap. Toate instrucţiunile date israeliţilor din vechime cu privire la educaţia şi instruirea copiilor lor.Joi 5. 8. „Noi suntem număraţi împreună cu Israel. 405 engl. 11:18.” – Divina vindecare. Cum doreşte Dumnezeu să ajungă la copii prin intermediul părinţilor lor? Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. FĂGĂDUINŢA BINECUVÂNTĂRII 23 mai a. minunate cuvinte. Ioan 17:22.iunie 2013 45 . Care sunt câteva dintre principiile fundamentale ale educaţiei creştine a copilului? 4. „După cum israeliţii i-au ţinut pe copiii lor în interiorul caselor în timp ce judecăţile lui Dumnezeu se coborau asupra ţării Egiptului.: „Alegerea şcolii”).” – Divina vinde- care. 19. aproape dincolo de ceea ce poate cuprinde credinţa! Creatorul tuturor lumilor îi iubeşte pe cei care se consacră slujirii Sale tot aşa cum Îl iubeşte pe Fiul Său. pag. 304 engl.” – Îndrumarea copilului. „Minunate. În ce sens şi de ce ar trebui ca pregătirea misionară să înceapă în cămin? 3. 405 Vineri engl. 21. Chiar şi aici şi acum este revărsată favoarea Sa plină de har asupra noastră într-o măsură minunată. aprilie . Trebuie să-i învăţăm că poruncile lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât ne dăm noi seama. În ce se poate vedea o diferenţă remarcabilă între Isaac şi Ismael? 5. pag.

vor fi preţuite numai ca mijloace de înaintare a lucrării evangheliei [de cei care sunt umpluţi de dragostea lui Hristos]. Având o suprafaţă de 22. şi are şi cea mai scăzută populaţie. în sud şi vest cu Guatemala iar în est cu Marea Caraibilor. însă dorinţa de a avea propria noastră biserică ne ardea în inimă. Suntem recunoscători pentru Darul Sabatului Întâi anterior.” – Istoria faptelor apostolilor. a fost trimis un lucrător biblic din Honduras pentru a dezvolta lucrarea. Prin lucrarea lor misionară. 7: „Avertizare împotriva făţărniciei).iunie 2013 . a fost ultima colonie britanică de pe continentul American. pag. se învecinează cu Mexic. din Americi. Solia reformei a început în această ţară atunci când o familie din Honduras a emigrat în Belize în ianuarie 1990. La început am închiriat o casă ca loc de închinare. 1 iunie 2013 Darul Sabatului Întâi pentru un sediu în Belize Belize se află pe coasta nord-estică a Americii Centrale. însă a rămas membră a Commenwelth-ului. surorilor şi prietenilor noştri din întreaga lume am putut cumpăra o primă proprietate în Belize şi am început să ridicăm clădirea sediului. Belize.965 km2. timpul. la care are o ieşire de 280 km. Totuşi. Fraţii şi surorile voastre din Belize 46 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. nisip şi pietriş ca să stabilizăm locul unde urmează să se facă acea construcţie şi să-l ridicăm deasupra limitei fluxului. având 328.Sabat. În 1998. s-a ajuns cu solia evangheliei la noi suflete. Nu după mult timp. De aceea. oraşul Belize se află într-o zonă mlăştinoasă. Prin harul lui Dumnezeu şi cu ajutorul fraţilor. aprilie . A dobândit independenţa pe 21 septembrie 1981. care era cunoscută ca Honduras-ul Britanic până în 1973. Pentru a ridica o clădire în Belize este nevoie de multe remorci de pământ tare. „Banii. În nord. iar în martie 1994 a avut loc primul botez. influenţa – toate darurile pe care le-am primit din mâna lui Dumnezeu. este cea mai mică ţară după El Salvador. sub nivelul mării. ne rugăm ca Domnul să vă atingă inimile să oferiţi cu generozitate atunci când se strânge Darul Sabatului Întâi pentru Belize. 71 engl. ne-am hotărât să ne organizăm iar în 2001 am fost aprobaţi legal. însă încă mai avem nevoie de fonduri suplimentare pentru a duce la bun sfârşit acest proiect. Este nevoie şi de o fundaţie solidă pentru construcţie.000 locuitori. pregătind astfel calea pentru organizarea Misiunii Belize. (cap.

„Taţii şi mamele care Îl pun pe Dumnezeu pe primul loc în căminul lor. 314 engl. Îl slăvesc pe Dumnezeu înaintea îngerilor şi înaintea oamenilor prezentând lumii o familie bine ordonată şi bine disciplinată. pag. respectat şi slăvit. astfel încât sistemul nervos să fie echilibrat. 2. care îi învaţă pe copiii că frica de Domnul este începutul înţelepciunii. împodobiţi-l cu demnitatea cuvenită. O PRIVELIŞTE PLĂCUTĂ PENTRU DUMNEZEU ŞI ÎNGERI a.: „Severitate în conducerea familiei”).” – Căminul advent. pag. ca nu cumva prin necunoaşterea lor. să îngăduie să se dezvolte în copiii lor tendinţe greşite. Biblia şi pe Creatorul lor. (cap. Tatăl şi mama nu ar trebui să critice niciodată planurile şi judecata celuilalt în prezenţa copiilor. o familie care Îl iubeşte şi ascultă pe Dumnezeu în loc de a se răscula împotriva Lui. Tatăl împreună cu mama trebuie să acorde atenţie răspunderilor lor. iar ordinea. iar sufletul să nu fie expus primejdiei. Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului.iunie 2013 Darul Sabatului Întâi pentru un sediu în Belize . 47 (cap. „Cercul familiei trebuie să fie bine organizat. Duminică 26 mai 1. vol. (cap. numele Său este un nume familiar. „Părinţilor le este încredinţată datoria sacră de a păzi organismul fizic şi caracterul moral al copiilor lor.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Isus nu este un străin în căminul lor. pag. 244-267 engl. 53).. 322 (cap.” – Testimonies. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. aprilie . Trebuie să învăţaţi cum să aveţi un cămin pus în ordine. pag. Apoi. 259 engl.: „Responsabilitatea părinţilor”). (cap. disciplina şi ascultarea vor fi mai uşor asigurate de către voi amândoi.” – Idem. şi cu o înţelegere clară să preia datoria lor. Taţii şi mamele ar trebui să înţeleagă legile vieţii. Îngerilor le face plăcere într-un cămin în care Dumnezeu este suveranul suprem. „Cu iubire şi fermitate”). şi spiritul va fi primit de copii. iar copiii sunt învăţaţi să respecte religia.” (Proverbele 6:20). 143 engl. „O familie bine condusă şi ordonată este o privelişte plăcută pentru Dumnezeu şi îngerii slujitori.: „Disci plina pentru corectare”. Cum trebuie să-şi împlinească familia datoriile? 1 Corinteni 14:40. păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale. 54). pag. Nu trebuie să existe lipsă de consecvenţă.Lecţia 9 Sabat. 1 iunie 2013 Cercul familiei „Fiule. confortabil şi plăcut.

ca să poată călăuzi picioarele copiilor lui pe calea cea dreaptă.” – Idem. el trebuie să aibă o concepţie corectă despre viaţă şi despre influenţele şi tovărăşiile care ar trebui să-i înconjoare familia. pag. pag. 48 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Explicaţi care este rolul tatălui în această privinţă.. 211. 34). 34).iunie 2013 . 34). şi mai presus de toate. „Soţul şi tatăl este capul familiei. Soţia aşteaptă din partea lui dragoste. 213 engl. Oricare ar fi grijile şi nedumeririle lui la locul de muncă. b. el ar trebui să intre în casă cu zâmbetul pe buze şi cu cuvinte plăcute. (cap.. 211 engl. înţelegere şi ajutor în educarea copiilor… Felul influenţei lui în cămin va fi hotărât de cunoaşterea pe care o va avea despre singurul Dumnezeu adevărat şi despre Isus Hristos pe care L-a trimis El.” – Idem. 34). pag. pag. 212 engl. Discutaţi despre felul în care capul credincios al familiei îşi va împlini responsabilităţile faţă de familia lui. ci ca un bărbat cu un caracter bărbătesc şi cu patimile sub control. Ce fel de influenţe ar trebui să-i înconjoare pe copii şi tineri în căminele lor? Romani 12:10. „Domnul l-a desemnat pe soţ drept cap al soţiei pentru a fi protectorul ei. (cap. pag. TATĂL ÎN CERCUL FAMILIEI 27 mai a. el ar trebui să fie stăpânit de dragoste şi temere de Dumnezeu şi de învăţătura cuvântului Său. 211. 34). nu ca băiat mare şi nedisciplinat.” – Căminul advent. c. Ce atitudine din partea soţului şi a tatălui va contribui la succesul căminului? 1 Corinteni 11:1..” – Idem. „Copiii caută la tatăl lor sprijin şi îndrumare. El trebuie să obţină o educaţie în privinţa principiilor morale corecte. el este legătura familiei. 213 engl.Luni 2. (cap. (cap. cel care îi leagă pe membrii unii de alţii. (cap. „Tatăl ar trebui să-şi facă partea în a face căminul fericit. Ce-l va face în stare pe tată să facă din cămin un loc fericit şi plin de pace? Filipeni 2:5. 215 engl. Comportamentul lui în viaţa de cămin trebuie condus şi stăpânit de principiile curate ale cuvântului lui Dumnezeu. aprilie . „Tatăl trebuie să stea în fruntea familiei lui. el nu ar trebui să îngăduie acestora să-şi arunce umbra asupra familiei sale.” – Idem. Efeseni 5:2..

38).iunie 2013 49 Darul Sabatului Întâi pentru un sediu în Belize . având în vedere răspunderea voastră. Femeia să înţeleagă sfinţenia lucrării ei şi în tăria şi teama de Dumnezeu să se ridice la cerinţele misiunii pe care o are.Marţi 3. dezvoltaţi o mine bine echilibrată. un caracter curat. 55). „Lumea are nevoie de mame care să fie mame nu numai cu numele.” – Căminul advent. 231 engl. În ce sens serveşte Ana. 572 engl. pag. şi. Putem să spunem. pag 235 engl. mai sfinte. În ce sens sunt datoriile mamei mai sfinte decât cele ale tatălui? Daţi exemple. să arate cum trebuie să ne controleze influenţa ei în toate datoriile şi plăcerile vieţii. că datoriile specifice femeii sunt mai sacre. fiţi conştiente de faptul că influenţa şi exemplul vostru influenţează caracterul şi destinul copiilor voştri. Judecători 13:9-12. bun şi frumos. şi făcând aceasta. interese nemărginit de preţioase… Este privilegiul mamei acela de a binecuvânta lumea prin influenţa ei. ea va aduce bucurie propriei ei inimi. pag. „Mamelor. Ea trebuie să exemplifice religia biblică. reflectând numai ceea ce este adevărat.” – Patriarhi şi profeţi. decât cele ale bărbatului. mama lui Samuel. gata să asculte rugăciunile voastre şi să vă ofere ajutorul de care aveţi nevoie. 38).” – Căminul advent. 2 Timotei 1:5. MAMA ÎN CERCUL FAMILIEI 28 mai a. 170. fără să greşim. pag. învăţându-i pe copiii ei că numai prin har pot fi mântuiţi. După Dumnezeu. „Ce răsplată a avut Ana! Şi ce încurajare pentru credincioşie este exemplul ei! Fiecărei mame îi sunt încredinţate ocazii de o valoare inestimabilă. b. El cunoaşte poverile inimii tuturor mamelor şi este cel mai bun prieten al ei în orice criză. prin credinţă. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. (cap. „Mama este agentul lui Dumnezeu pentru creştinarea familiei ei. ci în orice sens al cuvântului. care este darul lui Dumnezeu. (cap.” – Reflecting Christ. ca exemplu pozitiv pentru mamele de astăzi? 1 Samuel 1:11. de ce este puterea mamei spre bine cea mai puternică binecuvântare cunoscută în familie şi societate? În ce măsură sunt mama şi copilul ei legaţi printr-o legătură mai gingaşă? Daţi exemple. c. Răscumpărătorul vostru milos veghează asupra voastră cu dragoste şi înţelegere. aprilie . (cap.

Ai un temperament nesupus şi nu îţi controlezi limba.Miercuri 4.: „Religia de fiecare zi”). c. 1 Cronici 16:40. „Dacă a existat vreun timp când fiecare casă ar trebui să fie o casă de rugăciune. Lipsa stăpânirii de sine a provocat mult rău ţie şi familiei tale. … tu nu vorbeşti cu înţelepciune şi chibzuinţă cu soţia şi copiii tăi. Ai permis eului să stăpânească. trebuie să duci o mare bătălie. Dacă nu se ţine cont de voinţa ta. taţii şi mamele ar trebui să-şi înalţe inimile în cereri către Dumnezeu.” – Testimonies.. De ce avertizare ar trebui să dăm ascultare? „Frate L. pag. nu cu asprime. pag. Copiii tăi nu s-au bucurat de cea mai bună influenţă şi exemplu. nu ca ei să fie luaţi din lume.” – Idem. Cum pot face părinţii din căminul lor o „casă de rugăciune”? Isaia 56:7. ci ca să fie păziţi de cel rău – ca să fie ajutaţi să nu cedeze ispitelor pe care le întâmpină la orice pas. şi atunci vorbeşti şi acţionezi ca şi cum un demon te-a luat în stăpânire. ca să biruieşti. Adesea.). (cap. Voinţa ta încăpăţânată este cel mai mare duşman al tău.p. Discutaţi despre beneficiile rugăciunii regulate în familie astăzi. 13:18. Ar trebui să cultivi bunătatea şi blândeţea. Aceasta este o rugăciune ce ar trebui înălţată de orice tată şi mamă. Ce este esenţial în datoriile noastre ca părinţi? Marcu 13:33. 78. rugându-se cu umilinţă pentru ei şi pentru copiii lor. ci tu ar trebui să-i controlezi pe ei. 2. 50 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 79 engl. pag. ALŢI FACTORI 29 mai a. 221. b. Ei nu ar trebui să te controleze.iunie 2013 . acela este acum. Însă ar trebui ca ei să se roage astfel lui Dumnezeu în favoarea copiilor lor şi apoi să-i lase să acţioneze după buna lor plăcere? Să-şi răsfeţe ei apetitul până când acesta ajunge să deţină controlul. şi apoi să se aştepte să-şi poată înfrâna copiii? – Nu. te iriţi uşor. cumpătarea şi stăpânirea de sine ar trebui învăţate chiar din leagăn. nu în mod poruncitor. În casa ta au existat fericire. linişte şi pace dar pentru o scurtă perioadă de timp. 166. vol. ci cu fermitate şi statornicie în intenţie. Ce altceva ar trebui să-şi amintească părinţii să facă pentru copiii lor? Maleahi 3:16 (p. Îngerii îşi întorc faţa de la scena cu certuri în care se face schimb de cuvinte furioase.” – Christian Education. „Hristos S-a rugat pentru ucenicii Săi. aprilie . Genesa 12:8. Soră L.

INSTRUCŢIUNI SPECIALE 30 mai a. Care este factorul cheie în vederea asigurării prezenţei lui Isus în cămin? 5. 36). Menţionaţi câteva dintre poverile pe care părinţii trebuie să le poarte împreună în cercul familiei. Într-un astfel de cămin. pag. pentru a se amesteca printre copii.). 28 martie 1893. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Cum sunt datoriile specifice femeii mai sfinte decât cele ale bărbatului? 4.” – Căminul advent. „Tatăl. a simţi împreună cu ei în micile lor necazuri. unită cu cea a tatălui. Vineri 31 mai ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 1. în calitate de preot al familiei. tatăl pierde multe ocazii de aur de a-şi apropia şi lega copiii de sine. pag. 240 engl. să se lipsească de satisfacţia timpului liber şi a plăcerilor personale. Ce făgăduinţă pot pretinde părinţii credincioşi în educarea copiilor lor? Isaia 49:25 (u. 14. Ce lecţie de grijă atentă faţă de soţie şi copii ar trebui să înveţe taţii creştini din exemplul lui Iacov? Genesa 33:13. 221. b. a se lega de inimile lor.Joi 5. (cap. „Sfera de lucru a mamei poate fi umilă. Taţii ar trebui să lase deoparte falsa lor demnitate.” – The Review and Herald. şi a exercita o astfel de influenţă asupra minţilor lor în formare. lui Isus Îi va plăcea să zăbovească. pag. Cum pot face părinţii din căminul lor un loc plăcut pentru Dumnezeu şi îngeri? 2.iunie 2013 51 Darul Sabatului Întâi pentru un sediu în Belize . încât sfatul lui să fie considerat sfânt. ar trebui să i se pară ca o schimbare plăcută să petreacă timp cu copiii lui.” – Christian Education.” – Că- minul advent. dăinuieşte cât veşnicia. Explicaţi diferenţele dintre virtuţile caracteristice ale soţului şi tatălui şi cele ale soţiei şi mamei. Când se întoarce acasă de la lucrul. (cap.p. să pună pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineaţă şi de seară. aprilie . „Părinţii ţin locul lui Dumnezeu în relaţia lor cu copiii lor. „De obicei. 220 engl. prin puternicele legături ale iubirii. 3. însă influenţa ei. 38). şi ei va trebui să dea socoteală dacă au fost credincioşi faţă de micuţii care le-au fost daţi în grijă. în timp ce soţia şi copiii se unesc în rugăciune şi laudă.

7. 256 engl. Membrii bisericii pot face mult pentru a le susţine mâinile.: Recomandare pentru studiu: Căminul advent. „Dragostea vine de la Dumnezeu. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. vol. şi nici tata şi nici mama nu va primi respectul şi încrederea care sunt esenţiale pentru o familie bine condusă… Ar fi bine ca părinţii să lucreze în armonie.” – The Review „Directorii instituţiilor noastre au cea mai grea sarcină.Lecţia 10 Sabat. Ce este esenţial pentru părinţi ca să menţină disciplina în familie? Matei 18:19. sau când în orice problemă de neînţelegere cu superiorii lor sunt hotărâţi să facă aşa cum le place lor. el va menţine stăpânirea în familie. Ea este cu adevărat o putere şi va realiza ceea ce forţa şi banii nu pot face. îndrumându-i pe copii în teama de Dumnezeu şi neuitând că ei sunt agenţi Săi. Aceasta este poziţia lui şi. pag. 185 engl. Duminică 1. 13 mai 1894. „Soţul trebuie să fie legătura familiei. părinţii nu trebuie să-şi susţină copiii şi să simpatizeze cu ei orbeşte. Ea este o plantă de origine cerească şi nu poate trăi şi înflori în inima firească… Cea mai bună metodă de a reforma caracterul şi de a îndrepta conduita familiei tale este prin principiul dragostei.: „Biserica şi casa de editură”). Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat. familia se va afla într-o poziţie de descurajare. „Egoism în biserică şi familie”). Daţi un exemplu despre cum atitudinile din cămin sunt duse în viaţa de biserică. 8 iunie 2013 Disciplina din familie „Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. (cap.” – Testimonies. ATITUDINI CORECTE ŞI GREŞITE 2 iunie a.” – Testimonies. Atunci când tinerii nu sunt dispuşi să se supună disciplinei instituţiei. aprilie . pag. aceea de a păstra ordinea şi de a-i disciplina cu înţelepciune pe tinerii care se află în grija lor. (cap. şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui. (cap. Autoritatea lui trebuie respectată în orice privinţă… Dacă taţii şi mamele au păreri diferite. vol 4. pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.iunie 2013 and Herald.290 engl.” (Maleahi 3:16). 271. dacă este creştin. 52 . pag. lucrând unul împotriva celuilalt ca să contracareze influenţa celuilalt. 46-49).

„Nu vă purtaţi cu copiii voştri numai cu asprime. de ce anume este adesea nevoie? Proverbele 19:18. Spune-i că ţi-ai făcut partea. aprilie . Începeţi de când sunt mici. Îşi dau părinţii seama de răspunderea lor? Mulţi par să piardă din vedere grija pe care ar trebui să o aibă faţă de copiii lor. Ei le acordă prea puţină atenţie până când li se stârnesc simţămintele şi apoi îi pedepsesc cu mânie… Părinţi.” – The Review and Herald. Să nu aşteptaţi de la ei să fie perfecţi şi nu încercaţi să-i faceţi să se poarte dintr-o dată ca oameni mari. „Unul din semnele ‚zilelor de pe urmă’ este neascultarea copiilor de părinţii lor (2 Timotei 3:2). b. El vă va asculta rugăciunea. uitând că şi voi aţi fost copii şi uitând că ei nu sunt decât nişte copii. 196 engl. Trebuie să vă corectaţi copiii cu dragoste. pag. 31). şi apoi. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. în credinţă. pe care nu o poţi face. iar dispoziţiile lor rele pot fi supuse înainte să ajungă la maturitate şi să fie întărite. CORECTÂNDU-I PE COPII 3 iunie a. Pe măsură ce copiii cresc şi se dezvoltă. când pot fi impresionaţi mai uşor. şi le permite să nutrească patimi rele şi să nu-i asculte.iunie 2013 53 . el vă porunceşte să vă corectaţi copiii. 19 septembrie 1854.” – Ibid. c.’ iar cuvântul Său trebuie ascultat în aceste lucruri. să ‚nu vă lăsaţi influenţaţi de plânsul lor. În eforturile de a-i corecta pe copiii noştri. (cap. Prin cuvântul Său.Luni 1. „După ce ţi-ai îndeplinit cu credincioşie datoria faţă de copiii tăi. du-i la Dumnezeu şi roagă-L să te ajute. să-i facă liniştiţi şi blânzi prin Duhul Său cel Sfânt.” – Căminul advent. Îi va face plăcere să vă răspundă la rugăciune. corectaţi-vă copii. Roagă-L să le îmblânzească înclinaţiile. roagă-L pe Dumnezeu să-Şi facă partea Sa. Cum pot trezi părinţii rebeliunea în unii din copiii pretinselor cămine creştine prin felul greşit de administrare a acestuia? 2 Timotei 3:2. ce trebuie să înţeleagă părinţii în privinţa regulilor şi metodelor de disciplinare? 1 Corinteni 13:11.

Dacă puterea dragostei este exercitată de către părinţi preocupaţi. Rugaţi-vă mult şi cu ardoare pentru ajutorul divin. Nu fiţi repezite şi agitate şi nu-i condamnaţi pe copii. 21. şi. dar fermă. pentru a menţine această autoritate. nu este nevoie să apeleze la măsuri aspre. pag. care îl vor convinge pe copil de dragostea ta. printr-o conducere plină de bunătate şi chibzuinţă.p. Ei se abţin de la aceasta. 54 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. O astfel de conduită nu-i va face decât să se revolte. b. vor atinge scopul… [Copiilor] nu ar trebui să li se permită niciodată să dea pe faţă lipsă de respect faţă de părinţii lor. ar trebui să o învăţaţi voi. Regulile nu pot fi urmate în toate cazurile. o mână fermă dar hotărâtă şi amabilitatea. De obicei. Romani 15:1. pag. Încăpăţânarea nu ar trebui permisă niciodată fără a fi mustrată. şi cu fiecare zi e tot mai greu pentru părinţi să câştige controlul asupra copilului. crezând că este prea mic ca să înveţe să asculte. ca apoi părinţii să înceapă a-l disciplina. copilul este lăsat până la doi sau trei ani. Binele viitor al copilului cere disciplină plină de bunăvoinţă şi iubire. care va fi efectul asupra copiilor? 1 Corinteni 13:7. mergeţi la Dumnezeu. „Puţini părinţi încep destul de timpuriu să-i înveţe pe copiii lor ascultarea. (cap.: „A fi învăţat din pruncie”).).p.). aprilie .iunie 2013 .” – An Appeal to Mothers. El a făgăduit că v-o va da cu mână largă. Cu ce atitudine trebuie să ne abordăm copiii pentru a-i educa? Matei 18:3 (p. Acum este nevoie de exercitarea unei judecăţi sfinţite. Explicaţi câteva principii cheie cu privire la acest punct. 20.Marţi 4 iunie 3. 8 (p. Ar trebui să simţiţi un regret profund faţă de orice cale greşită pe care aţi urmat-o şi care poate să-i fi deschis uşa lui Satan ca să-i conducă pe copiii voştri cu ispitele lui… Înainte de a-i învăţa pe copiii voştri lecţia stăpânirii de sine. 83 engl. SIGURANŢĂ PRIN DRAGOSTE CONSECVENTĂ a. „Mamelor. La o vârstă foarte fragedă. Dar în tot acest timp eul se întăreşte în mica făptură. copiii pot înţelege ceea ce li se spune clar şi într-un mod simplu şi. ei pot fi învăţaţi să asculte… Mama nu ar trebui să îngăduie copilului ei să câştige vreun avantaj asupra ei în nici o privinţă. nu aveţi o lucrare de făcut în familiile voastre? Poate întrebaţi: Cum putem îndrepta relele care există deja? Cum putem începe lucrarea? Dacă vă lipseşte înţelepciunea.” – Îndrumarea copilului. 82.

Este datoria fiecăruia din familie să fie plăcut. „Învăţaţi-i pe copii încă din pruncie să fie bucuroşi şi ascultători. şi care îi va provoca o mai mare plăcere. ‚O.’ spun unele mame. ‚copiii mei mă încurcă atunci când încearcă să mă ajute. că fericirea lor este preţioasă pentru voi. 198 „În cazul în care copilul tău se joacă cu ceva ce nu este potrivit pentru el ca jucărie. pag. poruncă peste poruncă. Mulţi cultivă tot timpul duritate. Explicaţi felul în care părinţii ar trebui să arate copiilor lor că-i iubesc. 31). 326. Iubirea tandră trebuie să fie nutrită întotdeauna între soţ şi soţie. 325. „În multe familii există o mare lipsă în ce priveşte exprimarea afecţiunii unul faţă de celălalt.” – The engl. să vorbească cu bunătate. pag.” – Sermons and Talks. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. iar în cuvânt şi acţiune dau pe faţă partea satanică a caracterului. (cap. 197. Iacov 3:17.iunie 2013 55 . decât să urmeze modele lumii. Ar trebui să le satisfaceţi micile dorinţe ori de câte ori este rezonabil să o faceţi. „Este nevoie de mame care să-i facă pe copiii lor să se simtă membri ai familiei… Trebuie să-i faceţi continuu pe copiii voştri să simtă că îi iubiţi. Învăţaţi-i să vă ajute.’ Şi copiii mei au făcut la fel.” – Căminul advent. EXPRIMAREA DRAGOSTEI ÎNTRE MEMBRII FAMILIEI 5 iunie a. Signs of the Times. între părinţi şi copii. că lucraţi pentru binele lor. Care este unul din principalii factori care asigură o viaţă frumoasă de familie? Filipeni 2:2. că doriţi să faceţi numai ceea ce este spre binele lor. (cap. decât să facă vizite. Orice cuvânt pripit trebuie evitat şi nu trebuie să existe nici măcar aparenţa lipsei de iubire unul faţă de celălalt. Nu ne putem permite să dăm greş şi să nu ne atingem ţinta pentru care Hristos ne-a spus să ne luptăm. vol. 31). curat şi demn. aşa încât să nu mai fie nevoie să le purtaţi grija. b. aprilie . Nu trecem decât o singură dată prin viaţă. ci determină-l să o schimbe cu ceva ce va fi potrivit pentru el.” – Căminul advent. Spuneţi-le că ei sunt o parte a cercului familiei şi că aveţi nevoie de ajutorul lor. pag. fraţi şi surori. nu i-o smulge din mână. însă este nevoie de exprimarea dragostei şi a duioşiei într-un mod simplu. Nu este nevoie de sentimentalism. Cum ar trebui membrii familiei creştine să-şi exprime afecţiunea unul faţă de celălalt? Efeseni 4:32. dar credeţi că i-am lăsat să vadă acest lucru? Lăudaţi-vă copiii. Daţi-le învăţătură peste învăţătură.Miercuri 4. 1. 30 aprilie 1894. Aceasta este mai bine decât să citească romane. 198 engl.

Faceţi deosebirea dintre metodele bune şi greşite referitoare la corectarea copiilor.” – Ibid. părinţii ar trebui să arate ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi. b. 13 martie 1894. cum ar trebui să acţioneze? 2 Ioan 4-6. Ce exemplu ar trebui să dea taţii şi mamele copiilor lor? Matei 11:28-30. Acolo unde religia este ceva practic în cămin. Ei ar trebui să arate că sunt stăpâniţi de Duhul Sfânt. „În familie.” – The Review and Herald. „Prin viaţa lor zilnică. Copiii vor fi crescuţi în temere şi în mustrarea Domnului. De ce are copilaşul nevoie de o îndrumare strictă? De ce ar trebui ca el să cunoască diferenţa dintre ce înseamnă purtarea bună şi acceptabilă şi cea inacceptabilă în cămin? 2. FIIND STĂPÂNIŢI DE DUHUL SFÂNT 6 iunie a. 3. Cât de importantă este exprimarea afecţiunii între membrii familiei? 5. Religia îi va conduce pe părinţi să facă exact lucrarea pe care Dumnezeu a hotărât să fie făcută în cămin. Ei ar trebui să manifeste unul faţă de altul un respect calm în cuvânt. Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 7 iunie 1. se va realiza un mare bine.Joi 5. Ce principii ar trebui să susţinem înaintea copiilor noştri ca temelie a întregii înţelepciuni? 4. aprilie . Cum vor arăta părinţii creştini că sunt stăpâniţi de Duhul Sfânt? 56 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. taţii şi mamele ar trebui să prezinte copiilor lor exemplul pe care ei doresc ca aceştia să-l imite. Ce ţintă ar trebui să aibă părinţii mereu în minte atunci când îi educă pe copiii lor? Ca urmare. privire şi acţiune. reprezentând înaintea copiilor lor caracterul lui Isus Hristos.iunie 2013 .

351 engl. a bisericii şi a naţiunii este căminul. Duminică 1. înaintea lui Dumnezeu. care sunt o binecuvântare în căminele lor. „Dacă viaţa din cămin ar fi curată şi adevărată. succesul bisericii.Lecţia 11 Sabat.” – Divina vindecare. pag. astfel de cuvinte vor exercita o influenţă care va face ca mustrarea să nu mai fie necesară. pag. căutând să ridicaţi umbrele care. sinceritate. Din inimă ies ‚izvoarele vieţii’ (Proverbele 4:23). Din ce cauză ar trebui păzită inima mai mult decât orice? Provebele 4:23. o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzări. Adesea. Descrieţi rezultatele influenţelor bune din cămin.” – The 57 Signs of the Times. candoare. prosperitatea naţiunii depind de influenţele din cămin. iertare şi gingăşie unii faţă de alţii.: „Lucrarea în cămin”). vol. ar învălui sufletul.: „Importanţa stăpânirii de sine”). Priviţi asupra lucrurilor dintr-o perspectivă luminoasă şi veselă. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. (cap. 499-503 engl. Bunăstarea societăţii.iunie 2013 .. aprilie . Cultivaţi simpatie faţă de alţii.” (2 Corinteni 2:15). pag. Explicaţi în ce fel este familia inima comunităţii. cât de oameni buni. 1 septembrie 1898. fiecare ar trebui să caute să-l ajute pe celălalt. a bisericii şi a naţiunii. iar inima comunităţii. pag. Recomandare pentru studiu: Testimonies. b.” – Slujitorii evangheliei.: „Lucrarea în cămin”). dacă copiii ce ies din ele ar fi pregătiţi să facă faţă răspunderilor vieţii şi pericolelor. (cap. (cap. fericirea bărbaţilor şi a femeilor precum şi succesul bisericii depind de influenţa din cămin… Lumea nu are nevoie atât de mult de minţi strălucite. dacă ar fi nutrite. noi suntem. 204 engl. „Într-o mare măsură. 349 engl.: „Pastorul în căminul său”). „IZVOARELE VIEŢII” 9 iunie a. „Membrii familiei ar trebui să dea pe faţă cinste. 15 iunie 2013 Influenţele din cămin „În adevăr. (cap. Psalmii 115:11-14. „Societatea este compusă din familii şi este ceea ce fac din ea capii de familie. ce schimbare s-ar vedea în lume!” – Idem. bunătatea şi dragostea să pătrundă în cămin. Lăsaţi ca veselia. 4. Rostind cuvinte încurajatoare.

Hristos va fi slăvit. pag. pocăiţi-vă. Nu putem să avem inima împărţită în ce priveşte slujirea lui Dumnezeu şi să fim pregătiţi să stăm în picioare la judecată. (cap.” – The Review and Herald. 1). Deschideţi-vă inima. Acolo unde sunt făcători de pace. 10 mai 1898. 21. Fiţi convertiţi. 27. Ia cuvântul lui Dumnezeu ca pe un sfătuitor al tău. niciodată să nu dai pe faţă un spirit tiranic în cămin. Niciodată. În cămin. 2 Corinteni 2:15. ajutându-te să-L descoperi lumii pe Hristos. 58 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. „Bărbatului care este soţ şi tată i-aş spune: Asigură-te că o atmosferă curată şi sfântă îţi înconjoară sufletul… Trebuie să înveţi zilnic de la Hristos. „Părinţii creştini trebuie să-i educe pe copiii lor ca să asculte de legea lui Dumnezeu. Motivele pentru această ascultare şi respect faţă de legea lui Dumnezeu pot fi întipărite asupra copiilor imediat ce aceştia îi înţeleg natura. şi lăsaţi pe Domnul Isus în ea. O DEMONSTRARE PRACTICĂ A CREŞTINISMULUI a. 17 engl. Adu voinţa ta în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu. raportându-se unii la alţii ca membri ai familiei lui Dumnezeu.Luni 10 iunie 2. aprilie . 16. aşa încât să ştie ce ar trebui să facă şi ce nu ar trebui să facă. „Dumnezeu doreşte ca familiile noastre să fie simboluri ale familiei din cer. trăieşte învăţăturile cuvântului. (cap. Iacov 1:25. Atunci le vei trăi şi în biserică şi le vei lua cu tine şi la locul de muncă. iar prezenţa Sa sfântă va crea o atmosferă curată în cămin şi în biserică. Ce pilde trebuie să prezinte familiile creştine înaintea lumii? 1 Petru 3:15. b. 16. Atunci vieţile lor vor fi în aşa fel încât vor fi o pildă a ceea ce pot fi familiile care Îl iubesc pe Dumnezeu şi ţin poruncile Sale. Fă tot ce îţi stă în putere ca să faci viaţa soţiei tale să fie plăcută şi fericită. Principiile cerului vor înnobila toate tranzacţiile tale. 9 ianuarie 1896. harul şi dragostea Sa vor pătrunde în cercul familiei asemenea unui parfum preţios.” – Căminul advent. pag.” – Căminul advent.” – The Youth’s Instructor. 34). 213-214 engl.iunie 2013 . „Să avem o religie practică… Dacă lauda lui Dumnezeu este în căminul nostru. Părinţii şi copiii să nu uite asta niciodată. Cum pot familiile creştine demonstra în mod practic credinţa mântuitoare pe care o mărturisesc? Matei 7:20. atunci în biserică nu va mai exista pericolul discordiei. pacea. Cel care face aceasta lucrează în parteneriat cu agenţii satanici. Îngerii lui Dumnezeu vor coopera cu tine. înţelegeţi ce înseamnă religia. acolo slujesc îngerii sfinţi. Trebuie să-L avem pe Hristos în interiorul nostru.

Caracterul lor trebuie modelat de dragostea lui Hristos. My Life Today. aprilie .” – b. Cum îşi pot părinţii creştini păstra influenţa mântuitoare mult superioară celei a prietenilor şi a necredincioşilor? 1 Timotei 4:12-16. Părinţi creştini. „Adevărata religie este lumina lumii.” – The Review and Herald. 18 noiembrie 1886. şi nu trebuie să li se dea nici un exemplu aspru. poţi fi mijlocul de întoarcere a oilor pierdute la turma lui Isus… Intenţiile hotărâte pe care le ai de a împlini principiile bune vor îndrepta sufletele în direcţia cea bună. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Dimineaţa şi seara. 124. cu o inimă plină de gingăşie. Aceşti copii îşi primesc primele lecţii de la tata şi mama.Marţi 3. pag. şi conştienţi de ispitele şi primejdiile care vă înconjoară pe voi şi pe copiii voştri. vă gândiţi că sarea posedă virtuţi salvatoare pentru familia voastră? În cămin nu ar trebui să existe porunci zgomotoase. puneţi un gard în jurul copiilor voştri. Veniţi înaintea Sa cu umilinţă. primele gânduri ale creştinului ar trebui să fie referitoare la Dumnezeu. prin rugăciune serioasă şi credinţă perseverentă. păzind la rândul lor căminul de influenţele rele… O familie bine ordonată şi bine disciplinată vorbeşte mai mult în favoarea creştinismului decât toate predicile ce pot fi ţinute… Influenţa unui cămin creştin păzit cu atenţie în anii copilăriei şi tinereţii este cea mai sigură apărare împotriva stricăciunilor din lume. Învăţaţi-i cu răbdare. „Amintiţi-vă că dacă puteţi exercita o influenţă mântuitoare asupra unui singur suflet. Nu există nici o limită în ce priveşte binele pe care îl poţi face. sever şi posomorât. Să nu vă iasă de pe buze nimic care să fie lipsit de amabilitate sau care să-i irite pe copiii voştri. Ce factori vor fi o protecţie sigură pentru copiii noştri faţă de influenţele otrăvitoare ale lumii? Matei 5:13. învăţaţi-i cu blândeţe şi neobosit cum să trăiască în aşa fel încât să-I facă plăcere lui Dumnezeu. în cer este bucurie pentru cel care se pocăieşte… Printrun efort chibzuit. „Căminul în care membrii sunt creştini amabili şi curtenitori exercită o influenţă larg cuprinzătoare spre bine.” – Idem. pag.” – The Signs of the Times. „Dimineaţa.iunie 2013 59 . 122. INFLUENŢA UNEI FAMILII CREŞTINE 11 iunie a. sarea pământului. 22 august 1899.. Alte familii observă rezultatele atinse de un astfel de cămin şi urmează exemplul trasat.

2 Ioan 6. 60 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. în care dragostea este exprimată prin cuvinte. ca să-i poată binecuvânta pe alţii prin fapte de slujire amabilă şi atentă. căci căminul este un simbol al cerului dacă Duhul Domnului locuieşte acolo… Tot ceea ce ar tinde să tulbure pacea şi unitatea din cercul familiei trebuie înăbuşit… Afecţiunea gingaşă trebuie nutrită mereu între soţ şi soţie. b. fraţi şi surori… Datoria fiecăruia în cămin este să fie plăcut. aprilie . şi vor fi constrânşi să exercite o influenţă folositoare dincolo de cercul familiei. În ce măsură vor da pe faţă adevăraţii creştini Spiritul lui Dumnezeu şi vor avea armonie în cămin? 1 Corinteni 13:6. … Cei care au discernământ ceresc. prin aceea că-şi fac întreaga datorie se vor pregăti să facă o lucrare care le va lumina căminele şi-i va învăţa pe alţii prin percept şi exemplu cu privire la ceea ce face ca un cămin să fie fericit. să vorbească cu amabilitate. Cum se dă pe faţă adevărata dragoste? 1 Ioan 5:2.iunie 2013 . părinţi şi copii. 84. 7.” – The Review and Herald. „Mult se poate câştiga prin auto-disciplină în cămin… Fiecare să facă viaţa celuilalt cât de plăcută cu putinţă… Trebuie să avem Spiritul lui Dumnezeu.” – My Life Today. prin simpatie asemănătoare cu cea a lui Dumnezeu şi prin fapte de binefacere. 3. 15 octombrie 1895. care sunt atenţi şi blânzi cu fiecare membru al familiei. FII CREŞTIN ÎN CĂMIN 12 iunie a. este un loc în care îngerilor le face plăcere să-şi manifeste prezenţa şi să sfinţească scena cu razele luminii din slavă… Dragostea ar trebui văzută în privire şi maniere şi auzită în tonul vocii… Stăpânirea de sine dată pe faţă de toţi membrii familiei va face din cămin aproape un paradis. „Dragostea manifestată în cămin este o manifestare a dragostei lui Dumnezeu care curge prin El din inima dragostei nemărginite ca să binecuvânteze pe membrii cercului familiei.Miercuri 4. Dragostea este cea care aduce fericire familiei cereşti. O casă în care există dragoste. 1 Ioan 4:7. prin cuvinte plăcute. privire şi fapte. altfel niciodată nu vom putea avea armonie în cămin… Niciodată nu putem spune că avem suficientă grijă în a nutri afecţiune în cămin. Romani 13:10. pag. Cei care cultivă dragostea în viaţa de familie vor forma caractere după asemănarea lui Hristos.

„Atunci când familia se strânge singură în jurul micului dejun sau al cinei. În ce măsură va fi vizibilă influenţa din cămin în comunitatea în care locuieşte familia? 2.” – The Health Reformer. pentru acestea sunt ei răsplătiţi. Care este dovada că Duhul lui Dumnezeu deţine controlul în familie? 5. Hristos nu-i laudă pentru discursurile lor elocvente.: 37). puterea intelectuală pe care au etalat-o. agreabilă şi potrivită cu putinţă micului grup. 3.’ (Matei 25:34). discuţia neplăcută şi vorbele răutăcioase.” – The Youth’s Instructor.Joi 5. CREDINCIOŞIE ÎN VIAŢA ZILNICĂ 13 iunie a. Ca urmare a bunei lor influenţe. Mustrarea. Răspândeşte zâmbete pe calea vieţii. ce vor auzi copiii credincioşi ai lui Dumnezeu de pe buzele lui Isus? Matei 25:34. Dumnezeu Îşi va aşeza aprobarea asupra ta. 17 ianuarie 1901. 35. iar Hristos îţi va spune într-o bună zi: ‚Bine. (cap. pag. sau donaţiile generoase pe care le-au făcut. b.” – Solii pentru tineret. rob bun şi credincios.iunie 2013 61 . ar trebui alungate. 1 februarie 1874. În ce măsură vor fi adevăraţii părinţi creştini credincioşi chiar şi în îndeplinirea lucrurilor mici? Matei 25:21. care au fost grabnici în a vedea care este lucrarea lor şi a o îndeplini. fără să se gândească la laudă sau profit. nemulţumirea. Fă în fiecare zi fapte de iubire şi rosteşte cuvinte voioase. Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 14 iunie 1. Vorbiţi despre o dovadă practică a creştinismului. „Spune adevărul cu privire la cele mai mici chestiuni. cei care au fost credincioşi în viaţa lor zilnică. 40.’ (Matei 25:21). 144. Cum poate o familie creştină adevărată să exercite o influenţă mântuitoare? 4. Conversaţia să fie cât de plăcută. „La ziua judecăţii. vor auzi cuvintele: ‚Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ci pentru lucrurile mici care în general sunt trecute cu vederea. Lucrând în felul acesta. 145 engl. aprilie . şi nu mai puţin tăcerea cauzată de supărare. ar trebui să predomine aceeaşi curtoazie ca şi cum ar fi prezenţi musafiri. Cum va fi evaluată în ziua judecăţii influenţa noastră spre bine? Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat.

: „Influenţa anturajului”). Urmaţi-L uitând de voi înşivă. 62 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. 15). 587 engl. vol.Lecţia 12 Sabat. b. Duminică 1.” – Hristos lumina lumii. (cap. Există un alt câmp de lucru. pag. făcând multe fapte de jertfire de sine pentru binele altora. EXEMPLUL LUI HRISTOS 16 iunie a. (cap. (cap.). pag. 152 engl. Toţi îşi găsesc sau îşi fac prieteni. 178 engl. „Urmaţi-L [pe Hristos] împrietenindu-vă cu cei mai nevoiaşi şi lipsiţi de prieteni.iunie 2013 . Acesta se află în căminul celor umili şi în palatul celor mari. pag.” – Testimonies.” – Hristos lumina lumii. (cap. Cum a venit Dumnezeu în întâmpinarea celei mai mari nevoi a omenirii? Romani 5:6-10. Iar puterea influenţei pe care o exercită prietenii unii asupra altora spre bine sau spre rău este direct proporţională cu trăinicia prieteniei. 152 engl. 1 Corinteni 13:4-8. În ce măsură ne este influenţat destinul de tovărăşiile rele? 1 Corinteni 15:33. la masa ospitalieră şi la adunările bucuriilor sociale nevinovate. Cum îi va dezarma purtarea noastră pe cei din lume? Evrei 5:2. 6).: „Atitudinea rudelor”). pag. „Nu trebuie să renunţăm la relaţiile sociale. pag. Ioan 3:16. vol. creştinismul intră în contact cu lumea. 15).. Nu ar trebui să ne izolăm de alţii. 2. trebuie să mergem acolo unde sunt ele… Nu numai de la amvon sunt atinse inimile oamenilor de adevărul divin. aprilie . Pentru a ajunge la toate clasele. dar la fel de promiţător. „Este ceva firesc să cauţi tovărăşie. poate. rude şi recreaţie „Cine are prieteni trebuie să se arate prietenos: şi este un prieten care îţi este mai aproape decât un frate. Cum trebuie să ne schimbăm după Modelul divin? 1 Petru 2:21-23. (cap. 4. Îndrumarea copilului. (cap.” – Idem. Toţi cei care au primit lumina divină trebuie să lumineze calea celor care nu cunosc Lumina lumii. „Prin relaţiile sociale. pag. Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi.” (Proverbele 18:24 engl. 22 iunie 2013 Prieteni. 288-290 engl. mai umil. 85-89 engl.: „Mândrie la tineret).

Integritatea sufletului vostru ar trebui să fie atât de fermă încât vanitatea sau flatarea să nu vă clatine. încât să treacă încercări aspre şi să nu fie pângărită. când nu mai lucrează cu seriozitate pentru Maestru.p. pag. aprilie . 3. şi se îndepărtează de sfera datoriei creştine şi a purtării crucii. Viaţa trebuie să fie asemenea celei a lui Hristos.).: „Înaltul pri- Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Puterea voastră morală trebuie să fie ascuţită şi sensibilă. 101 engl. sau rugăciunile lui vor deveni o rutină formală. Ce a vrut să spună Hristos când a vorbit despre „lume”? 1 Ioan 5:19. (cap. 4:4-6.” – Testimonies. „Religia ar trebui să vă inspire şi să vă îndrume în toate planurile voastre şi să deţină controlul absolut asupra sentimentelor voastre. De unde ştim că Dumnezeu nu a avut niciodată intenţia ca urmaşii Săi să fie izolaţi într-un lagăr spiritual? Ioan 17:15-17. „Dumnezeu nu doreşte ca vreunul din noi să devină pustnic sau călugăr şi să se retragă din lume ca să se dedice închinării. 47 engl. De ce nu oferă izolarea o soluţie satisfăcătoare împotriva întinării cu păcatul? vilegiu al rugăciunii”). vol. Dacă vă predaţi fără rezerve în mâinile lui Hristos. (cap.” – The Review and Herald. Proverbele 18:24. 31 iulie 1894. atunci nu mai au motiv de rugăciune şi nu mai simt nici un imbold spre consacrare. care a lucrat cu seriozitate pentru ei. pe munte în rugăciune şi apoi în mijlocul mulţimii. şi anume.iunie 2013 63 . b. pag. DAR NU DIN LUME 17 iunie a.” – Calea către Hristos.: „Prietenii intime cu cei lumeşti”). atunci viziunea voastră morală va fi clară şi va putea discerne calitatea caracterului aşa încât să nu fiţi înşelaţi de aparenţe sau să faceţi mari greşeli în relaţiile voastre de prietenie. făcând din puterea Sa tăria voastră. Cum poate creştinul scăpa de întinare în asocierea sa cu păcatul şi păcătoşii? Evrei 12:2 (p. Cel care nu face nimic altceva decât să se roage va înceta în curând să se mai roage. Când oamenii se izolează din viaţa socială. Să nu se încheie căsătorii între credincioşi şi necredincioşi. Rugăciunile lor devin personale şi egoiste. ÎN LUME.Luni 2. „Să nu se formeze legături nesfinte între copiii lui Dumnezeu şi prietenii din lume.

: „Prietenii intime cu cei lumeşti”). în lucrurile care afectează sufletul. Ne angajăm în conversaţii şi niciodată nu menţionăm numele Său. Uităm că El este tovarăşul nostru. în lucrarea de slujire”). Este realmente periculos să fii apropiat de prieteni care nu au o experienţă religioasă. (cap.” – Testimonies. (cap. aprilie . De ce nu poate menţine creştinul o relaţie profundă cu un necredincios fără riscuri? Amos 3:3. vol. Ce interes comun va forma baza unei adevărate prietenii? „Cultivaţi simţăminte de blândeţe şi prietenie în viaţa voastră zilnică.” – The Signs of the Times. Cum a arătat Rut că prietenia ei cu Naomi avea o bază spirituală? Rut 1:16-18. PRIETENI ŞI PRIETENIE 18 iunie a. chiar în lucruri esenţiale. nici nu amintim învăţăturile sale în discuţiile noastre. Menţionaţi un exemplu de prietenie trainică notată în Biblie. Ce părere ar avea oamenii despre loialitatea noastră faţă de prietenul nostru.iunie 2013 . Inima care Îl iubeşte cu adevărat pe Isus îi iubeşte pe cei pentru care El a murit. Dacă… preţuieşti mântuirea sufletului tău. de consacrare şi de dragostea adevărului. vol. printr-un spirit de muncă serioasă. „În legarea prieteniilor. dar Îl dezonorăm atunci când uităm să-L amintim în discuţiile cu prietenii şi colegii noştri. După cum acul busolei se îndreaptă spre pol. Vorbim de chestiuni lumeşti de afaceri şi. El este cel mai bun Prieten al nostru şi ar trebui să căutăm ocazii să vorbim despre El. 42 engl. să câştige sufletele pentru care Şi-a dat Hristos viaţa. 1 Samuel 18:1-3. ar trebui să se exercite o mare precauţie ca nu cumva să se creeze o intimitate cu cei al căror exemplu nu ar fi sigur să fie imitat.” – Testimonies. 466 engl. ignorând prezenţa prietenului nostru.Marţi 3. acesta este felul în care ne purtăm cu Isus. Cum vorbeşte Isus despre alegerea prietenilor Lui? Ioan 15:14-16. la fel va căuta urmaşul lui Hristos ca. 9 ianuarie 1893. pag.: „Adevăratul rafinament „Să presupunem că suntem cu un prieten şi pe drum ne întâlnim cu o cunoştinţă şi ne îndreptăm întreaga atenţie asupra cunoştinţei tocmai întâlnite. 3. nu vei alege… ca prieteni apropiaţi pe cei care nu au un respect deosebit faţă de chestiunile religioase. pentru că o astfel de intimitate ne îndepărtează de Dumnezeu. Ar trebui să daţi pe faţă adevărata curtenie şi politeţe creştină. despre respectul pe care i-l purtăm? Şi totuşi. pag. b. 3. nu-L dezonorăm pe Hristos. 64 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat.

iunie 2013 65 . „Nu putem să slujim lui Dumnezeu şi lumii în acelaşi timp. aprilie . Nu trebuie să ne concentrăm afecţiunile noastre asupra rudelor lumeşti care nu doresc să cunoască adevărul. aşa că a onorat sărbătoarea cu prezenţa Sa.” – Îndrumarea copilului. (cap.” – Idem. „Noi nu trebuie să ne ridicăm standardul doar cu puţin mai presus de standardul lumii.Miercuri 4. Hristos ştia despre această întrunire de familie şi că multe persoane cu influenţă aveau să fie adunate acolo. cu atât va fi mai bine pentru spiritualitatea noastră. Acesta fusese planul Lui. 288 engl. 147 engl. 543 engl. De îndată ce s-a aflat că Isus venise în acel loc. 5. purtarea noastră. Ajungem să ne împărtăşim de spiritul şi de ideile tovarăşilor noştri şi să aşezăm lucrurile sacre şi eterne mai prejos decât ideile prietenilor noştri. Daţi un exemplu care arată că Isus şi ucenicii au participat la o întrunire de familie. Ioan 2:1. Dacă ne asociem cu cei a căror influenţă are tendinţa să ne facă să uităm de pretenţiile înalte pe care Domnul le are de la noi. Şi-a croit drum spre Cana. obiceiurile şi practicile noastre. CREŞTINII ŞI RUDELE LOR 19 iunie a. („Piedici în calea reformei”). cu cât avem mai puţine legături cu ei. vol. împreună cu ucenici Săi. 146. o invitaţie specială a fost trimisă Lui şi prietenilor Săi.: „Influenţe lumeşti”). atunci când ne întâlnim cu ei.. 2. invităm ispita şi devenim prea slabi în puterea morală ca să putem să ne împotrivim ei. Cei doi miri erau rude cu Iosif şi Maria. dar cuvintele noastre.” – Comentarii biblice. Pe scurt. aşa că. ci trebuie să facem ca deosebirea să fie clară.” – Testimonies. să lăsăm ca lumina noastră să strălucească. pag. 5. vol. 1132 engl. pag. vol. „În Cana din Galileea urma să aibă loc o nuntă. nu ar trebui în nici un fel modelate de ideile şi obiceiurile lor. Dacă nu putem face aceasta. pag. suntem supuşi influenţelor aşa cum şi-a propus vrăjmaşul a toată neprihănirea. pag.: „Reacţia copilului”). Trebuie să dăm pe faţă adevărul în toate legăturile noastre cu ei. Cât de atenţi ar trebui să fim în asocierile noastre cu rudele lumeşti? 1 Corinteni 15:33. 6. 11. Mamele nu ar trebui niciodată să permită surorilor sau mamelor lor să se amestece în felul lor înţelept de a se purta cu copiii lor. Motivul pentru care avem o influenţă atât de mică asupra rudelor şi tovarăşilor necredincioşi este că a existat o diferenţă atât de puţin evidentă între practicile noastre şi ale acelora din lume. (cap. Putem să căutăm ca pe orice cale. b. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. „Mulţi copii au fost cu totul ruinaţi de amestecul rudelor sau al prietenilor în felul în care este condus căminul lor.

pentru a se angaja în lucrul lor cu zel. 515 engl. (cap.: „Recre- aţia pentru creştini”). ci se va câştiga mult. vol. cum putem să-i binecuvântăm pe cei prezenţi? 5. şi în acest fel ei sunt mai bine pregătiţi pentru a rezista bolii.” – Testimonies. cum vom fi apăraţi de lume? Atunci când legăm prietenii. pag. în care este încurajată mândria sau îngăduită pofta. El nu va putea fi găsit la teatru. Nu se va pierde nimic.” – Solii către tineret. pag. pag. 66 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Ce ţintă nu trebuie niciodată să pierdem din vedre în ce priveşte recreaţia? Filipeni 4:8. Cum a demonstrat Dumnezeu principiul dragostei? Privind la Isus. „În orice întâlnire de dragul plăcerii. pag.Joi 5. „Mişcarea în aer liber va fi binefăcătoare pentru sănătatea celor a căror ocupaţie a fost în interior şi sedentară. 3. 82). De ce este exerciţiul în aer liber benefic? „Dumnezeu ne încurajează să contemplăm lucrările Sale din lumea naturală. aprilie . În ce măsură trebuie să evităm locurile îndoielnice de distracţii? „Adevăratul creştin nu va dori să intre sub nici o formă într-un local de distraţie sau să se implice în vre-o petrecere asupra căreia nu va putea cere binecuvântarea lui Dumnezeu. în care omul este făcut să-L uite pe Dumnezeu şi să piardă din vedere interesele veşnice. Toţi cei care pot trebuie să simtă acest lucru ca pe o obligaţie. 110 engl. Vineri 21 iunie ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 1. 1. EXERCIŢIU FIZIC ŞI RECREAŢIE 20 iunie a. cât de precauţi ar trebui să fim? De ce? Când participăm la întruniri de familie.iunie 2013 . Ce exemplu al lui Hristos arată că lucrătorii creştini au nevoie şi de odihnă şi recreaţie? Marcu 6:30-32. în salonul de biliard sau la popicărie. Ce locuri îndoielnice de distracţie ar trebui să evităm? De ce? Menţionaţi câteva activităţi care ar aduce beneficii nouă şi familiilor noastre. 4.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu. (cap. 515 engl. b. Ei se pot întoarce la ocupaţiile lor însufleţiţi de o viaţă nouă şi cu un nou curaj. acolo Satan împresoară sufletele cu lanţurile sale. El doreşte ca noi să ne întoarcem minţile de la studiul a ceea ce este artificial spre ceea ce este natural.” – Căminul advent. 2. 398 engl.

Hristos lumina lumii. Acest lucru este stânjenitor pentru toţi ceilalţi. (cap. 21:9. avem un Îndrumător care să ne îndrepte pe cale. iar apele mândriei trec peste sufletele noastre. 29 iunie 2013 Cum să facem faţă greutăţilor din cămin „Smeriţi-vă. 1 februarie 1874. 14). Recomandare pentru studiu: Divina vindecare. aprilie . avem un Prieten care simte împreună cu noi. „În contact cu alţii”).: „Vindecarea minţii”. fraţii şi surorile îşi fac obiceiul de a se tachina unul pe altul aproape fără a realiza că fac aceasta.” – Pildele Domnului. 67 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Oricare ar fi situaţia în care ne aflăm.” (1 Petru 5:6. Duminică 1. (cap. cât de des suntem asemenea lui Petru! Privim la valuri în loc să avem privirea noastră aţintită asupra Mântuitorului. Explicaţi cum a fost Petru depăşit de probleme în experienţa de pe lac. 382 engl. sub mâna tare a lui Dumnezeu. Matei 14:26-31. puţin în glumă. El să vă înalţe. spiritul contrazicerii şi al discuţiei aprinse tulbură armonia. oricare ar fi nedumerirea noastră.iunie 2013 . 247-250. Cum acţionăm de multe ori asemenea lui Petru în situaţii asemănătoare? „Atunci când vine asupra noastră necazul. b. puţin în serios. 40). Ce cuvinte înţelepte ne amintesc să evităm cearta din cămin? Proverbele 17:1. pag. indiferent cât de multă satisfacţie ambiguuă face celor implicaţi. pag. Atunci când se caută greşeli neimportante care sunt date pe faţă fără rost.” – The Health Reformer. avem un Sfătuitor sigur. oricare ar fi durerea şi pierderea noastră sau oricât de singuri ne-am simţi. căci El însuşi îngrijeşte de voi. pag. „În unele familii. 173 engl.”. Paşii noştri alunecă. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre. pentru ca. acest lucru restrânge serios libertatea socială. 483-496 engl. dar. 7). tot ce se spune este disecat şi se calculează corectitudinea absolută a fiecărui cuvânt. Uneori.Lecţia 13 Sabat. la vremea Lui. (cap. NECAZURI PROVOCATE ÎN MOD INUTIL 23 iunie a.

Mulţi îşi scuză cuvintele repezite şi temperamentul aprins.Luni 2. nici nu va câştiga simpatia lor… Cele mai multe necazuri din viaţă. (cap. „Un temperament agitat şi critica usturătoare nu-i va impresiona pe oameni. „Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede.’ Aceasta nu va vindeca niciodată rănile făcute de cuvintele pripite şi pătimaşe. în mare măsură. Dumnezeu face lucruri mari pentru poporul Său atunci când ei îşi pun întreaga încredere în El.). Ce împrejurări vor întrerupe comunicarea cu Domnul încât El nu va mai auzi rugăciunile noastre? Psalmii 66:18. Lipsa acestei credinţe şi încrederi aduce nedumerire. nouăzeci şi nouă la sută din necazurile care amărăsc viaţa atât de groaznic. dacă credem că-l primim. Ce va decide. 2. cele mai multe din grijile ei zilnice care sunt distrugătoare. pag. Isaia 59:1. un cuvânt plin de pace şi aprobator rostit cu duhul blândeţii. 4. b.: „Distracţii la institut”). Această credinţă va pătrunde dincolo de norul cel mai întunecos şi va aduce razele de lumină şi speranţă în sufletul amărât şi deznădăjduit. a mângâia şi a binecuvânta. ar putea fi evitate.” – Testimonies. Un zâmbet plăcut. 2.” – Testimonies. şi orice lucru pe care îl dorim atunci când ne rugăm. (cap: „Pastori Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. De ce intrăm adesea în încurcătură în mod inutil? Iacov 3:1-6. Cu mult mai bine ar fi dacă aceste cuvinte ar fi rămas nerostite. ar fi o putere spre a alina. din supărări şi iritare sunt rezultatul unui temperament nestăpânit. pag. îl vom avea. 68 . Adesea. aprilie . vol. AJUTOR ÎN VREME DE NEVOIE 24 iunie a. dacă vom vedea mâna lui Dumnezeu lucrând sau nu în favoarea noastră? Marcu 9:23.p.iunie 2013 care se îngrijesc de ei înşişi”). Îmbrăcând podoaba unui duh blând şi liniştit. 140 engl. armonia cercului familial este tulburată de un cuvânt repezit sau limbaj abuziv. am un temperament repezit. Matei 8:26 (p. Explicaţi cum ar putea fi evitate majoritatea problemelor noastre. vol. temeri chinuitoare şi bănuieli rele. 348 engl. c. Stăpânirea eului este cea mai bună stăpânire din lume. spunând: ‚Sunt sensibil.

482 engl. Oricare ar fi greutăţile care apasă asupra sufletului şi trupului nostru.” – Idem. pag. depinde de fixarea gândurilor asupra lucrurilor vesele. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. Dacă întâmpină împotrivire sau dezamăgire cred că totul se va prăbuşi. ar da lumea întreagă. Greutăţi. El ne cere să venim aproape de El. (cap. părinţii pot modela caracterele copiilor lor. Ce ar trebui să-şi amintească părinţii iritabili atunci când trec prin greutăţi şi crize? Psalmii 28:1. Ducând o viaţă consecventă şi exersând stăpânirea de sine. S-ar putea ca Satan să vină la voi cu sugestia crudă: ‚Cazul tău este fără speranţă..’ Dar în Hristos există speranţă pentru tine.” – Divina vindecare. pag. Viaţa însăşi devine o povară pentru ei. la un moment dat în viaţă. Este nevoie de un efort hotărât pentru a schimba făgaşul cugetului lor. Fericirea lor. nici o întristare. „Pe calea care duce la Cetatea lui Dumnezeu nu există greutăţi pe care cei care se încred în El să nu le poată depăşi.: „Fiecare cămin – o biserică”). Eşti irecuperabil. că soarta lor este cea mai rea dintre toate. care este închipuită. atât pentru viaţa aceasta cât şi pentru cea viitoare. că vor ajunge sigur să ducă lipsă. Dumnezeu nu ne porunceşte să biruim în propria noastră putere. b. Nimeni nu trebuie să se lase pradă descurajării şi disperării. „Ne aflăm într-o lume a suferinţei. El aşteaptă să ne elibereze. aprilie . Copiii trebuie să vadă în viaţa părinţilor lor acea consecvenţă care este în concordanţă cu credinţa lor. ca să-i poată dezvăţa de ele. la cele nevăzute şi veşnice.: „Vindecarea minţii”). 249 engl. încercări şi necazuri ne aşteaptă pe parcursul întregului drum spre căminul ceresc. „Părinţii irascibili şi morocănoşi le dau copiilor lor nişte lecţii pentru care. 247. pag. ci la bucuriile pe care Dumnezeu le-a presărat pe calea lor. de ar fi a lor. Dar schimbarea se poate face. Dar lucrurile nu trebuie să stea astfel. AJUTOR ÎN VREME DE NEVOIE (CONTINUARE) a.iunie 2013 69 . Nu există nici un necaz. 248 engl. 1 Petru 5:7. nici o slăbiciune omenească pentru care El să nu fi prevăzut un remediu. În felul acesta ei aduc asupra lor nefericirea şi aruncă o umbră asupra tuturor celor din jurul lor. Dar unii dublează greutatea poverilor vieţii anticipând mereu problemele. 2.Marţi 25 iunie 3. Nu există nici o primejdie de care ei să nu poată scăpa. (cap. şi dincolo de acestea. 27:14. Să nu mai privească la imaginea întunecată.” – Îndrumarea copilului. Ce a făgăduit Domnul că va face pentru copiii Săi ascultători când strigă către El în nevoi? Psalmii 34:17. 145:19.

vom fi o binecuvântare pentru lume şi vom avea mulţumire aici şi o răsplată veşnică după aceea. „În căminul în care domneşte adevărata curtenie. 154 engl.” – My Life Today. MULŢUMIRE ÎN CĂMIN 26 iunie a. ar trebui să domnească mulţumirea. 169. Ce va face mulţumirea în cercului familiei şi cum ar trebui cultivată? 1 Timotei 6:6-8. aceasta era hrana şi băutura Lui. Simţi urarea amabilă de bun venit de la intrare. pag. între pereţii ei nu va fi fericire atâta timp cât spiritul celor care o locuiesc nu este în armonie cu voinţa divină. putem să fim în comuniune sfântă cu El. „Prea multe griji şi poveri sunt aduse în familiile noastre.” – Testimonies. (cap. trebuie să ne luptăm să obţinem acel caracter care l-a dat pe faţă Hristos. El a mers pretutindeni făcând bine. 1 februarie 1874. O atmosferă plăcută umple casa – mai presus de îndoială şi imposibil de a fi descris. cu amenajări scumpe sau nu. „Pentru a fi fericiţi. Nici un copil supărat nu este trimis afară din cameră. Ce angajament arată cât este de importantă credincioşia în intimitatea căminului? Psalmii 101:2. Nici un glas mânios nu se aude la etaj. pace şi fericire. şi căutând zilnic să imităm caracterul Său şi să urmăm exemplul Său.Miercuri 4. pag. Dacă este urmat. Ar trebui să existe mai puţină grijă cu privire la ce va spune lumea din afară şi să se acorde mai multă atenţie profundă faţă de membrii cercului familiei. 4. Explicaţi de ce este mulţumirea cheia unei vieţi fericite de familie. Două dintre caracteristicile însemnate ale lui Isus erau jertfirea de sine şi bunătatea Sa. „Fie că locuinţa este umilă sau elegantă.” – Căminul advent. În interiorul căminului. pare că aceasta te întâmpină chiar din prag. Nici o privire brutală nu îţi studiază îmbrăcămintea. Urmând exemplul Mântuitorului. pag. c. 70 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat.” – The Health Reformer. b. 22). aprilie . Nici un ordin poruncitor nu este dat pentru a acoperi greşelile menajerelor sau slujitorilor. El nu a venit să caute propriul Său interes.: „Necesitatea armoniei”). şi se cultivă prea puţină simplitate naturală. vol. 227 engl. ce exemplu al lui Hristos va închide uşa mulţimii de necazuri din cămin? Matei 20:25-28. (cap.iunie 2013 . Psalmii 37:16.

2. pag. 248. durerii şi fricii? Menţionaţi una dintre însuşirile lui Isus pe care ar trebui să o dezvoltăm pentru a evita necazuri inutile. 248 engl. 5. aprilie . 249 engl. dacă Îl căutăm pe Hristos. cu problemele lui grele. avem o Călăuză care să ne îndrume pe cale. Ce a oferit Dumnezeu pentru a veni în întâmpinarea oricărei nevoi? Osea 6:1. („Vindecarea minţii”). Vineri ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 1. Oricare ar fi situaţia în care ne aflăm. ce datorăm familiilor noastre şi nouă? Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat. pierderea sau singurătatea de care suferim. avem un Sfătuitor priceput. avem un Prieten plin de compasiune. pag. VINDECÂND INIMI ŞI CĂMINE 27 iunie a. „Toţi cei încercaţi şi ispitiţi să-şi amintească de faptul că Maiestatea cerului a fost ispitit în toate lucrurile aşa cum sunt ispitiţi membrii familiei omeneşti. Având în vedere primejdiile din viitor.Joi 5. Cei care îşi predau viaţa îndrumării şi slujirii Sale nu vor fi niciodată aşezaţi într-o situaţie pentru care El să nu fi luat nici o măsură. cu perspectivele lui nesatisfăcătoare. Maleahi 4:2. 28 iunie Care este rezultatul unui temperament nestăpânit? Cum îşi dublează mulţi greutatea poverilor vieţii? Care este adevărata cauză a nedumeririi. să ne înmoaie inimile. b. oricare ar fi necazul nostru.” – Idem. Psalmii 103:3. 2. 4. dacă suntem împlinitori ai cuvântului Său. 292 engl.Divina vindecare. Ochii noştri vor fi deschişi ca să vadă făgăduinţele vindecătoare înregistrate în cuvântul Său. oricare ar fi nedumerirea noastră. „În orice încercare. 3. şi El ştie cum să-i ajute pe cei care sunt asaltaţi de puterile întunericului.” . „Nu trebuie să permitem ca viitorul.. [Isaia 27:5 citat]. Faptele Apostolilor 5:31. pag.” – Spalding and Magan Collection. să ne facă genunchii să tremure şi mâinile să atârne neputincioase. El ne va da ajutor.iunie 2013 71 . Pentru fiecare înghiţitură amară care ne este pusă pe buze. Ce experienţă trebuie să avem înainte ca Domnul să ne poată ajuta să ieşim din necazul nostru şi să ne vindece bolile? Isaia 27:5. Duhul Sfânt ne va învăţa cum să ne însuşim fiecare binecuvântare care va fi un antidot pentru durerea sufletească. vom găsi o ramură vindecătoare.

IS: 21:02. MS: 21:12. AR: 21:03. 43: În Roma (prima parte) . SM: 21:02. CT: 19:55. SM: 20:34. MS: 20:24.cap. B: 20:22. 40: Pavel cere să fie trimis înaintea Cezarului . AR: 20:27. B: 21:01. 19. IS: 20:50.html . 21. AR: 20:55. B: 20:05. MS: 21:16. IS: 21:07. 45: Scrisori din Roma (prima parte) .cap. IS: 19:45. CT: 19:37. IS: 21:09. MS: 21:18. 41: „Vrei să mă îndupleci” . B: 21:04. CT: 20:53. AR: 20:37. CT: 20:35. 42: Călătoria și naufragiul . SM: 20:44.cap. AR: 21:28. 17. B: 20:32. SM: 20:04.cap. MS: 20:34. SM: 21:24. B: 20:58.cap. SM: 20:53. IS: 20:23. SM: 21:11. MS: 20:43. 12. MS: 20:15. 28. AR: 21:18.cap. SM: 20:14. 44: Casa cezarului .cap. B: 21:04. AR: 21:24. 38: Pavel ca întemniţat (prima parte) . după amiaza Istoria Faptelor Apostolilor 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 . AR: 20:18. B: 20:14.cap. Mai 3. CT: 20:53. MS: 19:56. IS: 20:57. MS: 21:19. B: 20:43. AR: 20:46. Iunie 7. 39: Procesul de la Cezarea . B: 19:48. 43: În Roma (a doua parte) . 31. CT: 20:41. IS: 21:09. AR: 20:09. SM: 21:28. SM: 21:31. SM: 21:18. 46: În libertate Aprilie Mai Iunie Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării: Aprilie 5.Sugestii pentru ora de studiu din Sabat. 37: Ultima călătorie a lui Pavel la Ierusalim .astro-urseanu. 24. B: 19:57.cap. MS: 20:51. 26. AR: 21:11. CT: 20:46.ro/rasarit_soare_blank. CT: 20:03. 14.cap. AR: 21:30. 38: Pavel ca întemniţat (a doua parte) . IS: 20:41.cap. *) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www. CT: 19:46. MS: 20:06. IS: 20:04.cap. CT: 20:20. MS: 21:06. IS: 20:14. 45: Scrisori din Roma (a doua parte) . MS: 20:59. CT: 20:28. SM: 21:31. B: 20:39. AR: 21:30. 10. IS: 19:54. B: 20:52.cap. IS: 20:33. CT: 20:13. SM: 20:24. CT: 20:50.