PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

SMK BEAUFORT II Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu

Minggu 1

Minggu Orientasi Tingkatan 1 BP 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

Minggu

Bidang Pembelajaran

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

2

BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan pencipta alam
Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan  Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota. Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunungganang dan laut) i. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan. ii. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan iii Rujuk juga objektif Unit 1 dalam Buku Teks. i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri ii. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota. iii.Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi iv.Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1

Unit 1 Keunikan Alam Ciptaan Tuhan

3

BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semua Amanah dalam setiap urusan  Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan Urusan jual beli barangan i. Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah ii. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah iii. Rujuk juga objektif Unit 2 dalam Buku teks. i. Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2

Unit 2 Amanah Kunci Kehidupan

1

Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang iii.4 Bertanggungajwab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 2. Bertanggung jawab Menjaga Kesihatan Diri 3. Unit 5 Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masyarakat Kita 2 .5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian. 5 BP 1. 2. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap ii.Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan tubuh badan iv. 3. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah iii. Unit 4 1. i. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan ii. Sentiasa menjaga maruah diri Menerima dan menghargai keistimewaan diri Rujuk juga objektif Unit 3. Menjaga kesihatan diri Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih Rujuk juga objektif Unit 4. 6 BP 1. i.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3. 2. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks Unit 3 Kenali Diri Anda 4 BP 1. ii. 1. Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi Rujuk juga objektif Unit 5. iii. i.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri ii Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan. Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup Kenali diri sendiri  Maruah diri mesti dipelihara  Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki  Hala tuju kehidupan harus ditentukan Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih  Pemakan yang seimbangan  Penjagaan tubuh badan  Kecergas fizikal  Kebersihan persekitaran Rumah Sekolah Tempat awam Berbudi bahasa budaya hidup kita Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian  Adab pertuturan yang sopan Lembut dalam tutur kata Bertegur sapa  Tingkah laku yang sopan Adab di meja makan Adab menyambut tetamu Adab menggunakan 1.

ii. status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Rujuk juga objektif Unit 7. Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup Rujuk juga objektif Unit 8.Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain 2. i.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7. Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang menunjukkan sikap berdikari di rumah dan sekolah ii. Hendak Seribu Daya Berdikari Memupuk Keyakinan Diri 9 BP 1. 3 . Unit 7 1. Objektif/Hasil Pempelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Unit 6 Toleransi Teras Keamanan 7 BP 1. sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat Rujuk juga objektif Unit 6. iii.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Minggu Nilai dan Penerangan kemudahan awam Kandungan Akademik. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6. 2. Mengumpul cerita dan keratin akhbar tentang sikap rajin beberapa orang murid sehingga mereka berjaya dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperoleh kejayaan.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan. pemikiran. i. Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Toleransi menjamin perpaduan  Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan Kebolehan Pemikiran Status Sosioekonomi Agama/Kepercayaan Sikap berdikari menjamin kejayaan Amalan berdikari dalam kehidupan seharian  Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup Rumah Sekolah Amalan kerajinan menjamin kemajuan Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup  Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara Cekal Daya Usaha Dedikasi Gigih Tekun 1. 8 BP 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan. i. Unit 8 1. dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.kecekalan. kegigihan. 2.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.

11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Kasih Sayang Penenang Nurani 11 12 BP 1. Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga ii. i. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga 2. Kasih saying asas akesejahteraan hidup Nyawa anugerah TUhan yang amat berharga  Sayang akan nyawa Diri Orang lain 1. Kesahihan Maklumat 2.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas. ii. Perbincangan tentang gejala yang membahayakan diri dan menjejaskan maruah.Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. Keadilan Asas Keharmonia n Keluarga 13 BP 1. Rujuk juga objektif Unit 9.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Mengumpul dan membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan 2. i. ii. CUTI PETENGAHAN PENGGAL 1 UJIAN SETARA PERTAMA Keadilan asas keharmonian keluarga Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan  Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga Pembahagian tugas dan tanggungjawab Pembahagian barangan PendidikaN Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Ketelitian menilai pelbagai maklumat  Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber Internet Khabar angin Unit 10 1. Rujuk juga objektif Unit 10. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema saying akan diri. Unit 11 1. i. 4 . Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat Rujuk juga objektif Unit 11.Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Unit 9 10 BP 1.

iii. 2. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama 2.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. i. Mengenalpasti seorang rakan yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan. Melakonkan cara menghormati anggota keluarga ii.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. Mencari maklumat tentang kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama ii. Bersederhan a Amalan Mulia BP 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN 15 BP 2. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Unit 12 14 BP 1.Buddha Kristian . Rujuk juga objektif Unit 13 i. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. 2. Unit 13 Kasih Sayang Teras Keluarga Bahagia 16 BP 2. Menghasilkan sajak yang bertemakan ‘Hormatmenghormati antara anggota keluarga’ iii. Menghormati setiap anggota keluarga Rujuk juga objektif Unit 14. Kasih sayang amalan suci Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga  Kepentingan amlan kasih sayang mengikut perpsktif pelbagai agama Islam .1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta . Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 1.Hindu Sikh Hormat-menghormati asas keluarga harmoni Hormat-menghormati sesame anggota keluarga  Cara menghormati anggota keluarga Layanan Membari perlindungan Meraikan Mendoakan 1. Pedoman Penting 5 . Bersederhana dalam kehidupan Rujuk juga objektif Unit 12. Unit 14 i. Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Kesederhanaan sebagai amalan hidup  Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan Perbelanjaan Pemakanan Rekreasi 1. Merancang perbelanjaan mingguan ii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 16 Tanggungja wab Hidup Berkeluarga BP 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR 19 BP 3. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga 2 .Rujuk juga objektif Unit 15. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga 2. PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks Unit 15 i. i.Rujuk juga objektif Unit 17. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarahmenziarahi iii. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga ii.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima. Hargai Alam Warisan Kita 20-21 PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 6 . i. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 Tradisi Warisan Keluarga 18 BP 2.Rujuk juga objektif Unit 16. Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab 2. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan ii. Unit 16 1.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Alam sekitar warisan kita Unit 17 Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan  Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan Manusia Haiwan Tumbuh-tumbuhan 1.meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Melukis poster / mencipta cogan kata tentang keseimbangan alam sekitar ii. Menyediakan carta salasilah keluarga ii.Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran 17 BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga Tradisi keluarga perlu diperlihara Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga  Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan Ziarah-menziarahi Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama  Peranan setiap anggota keluarga Anak-anak Ibu bapa Anggota keluarga lain 1.

Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. Rujuk juga objektif Unit 19. sebab dan akibat pencemaran alam. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar ii. i.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Unit 20 Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar  Pencemaran alam udara Air Darat 1 Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 Prihatin Terhadap Isu Alam Sekitar 7 . Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan 2. i. Menghasilkan buku skrap tentang jenis. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran ii. ii. Gotong-royong iii.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Kajian kes tentang pencemaran alam iii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan ii. Rujuk juga objektif Unit 20.3 Kemapanan Alam Sekitar Hutan sebagai khazanah kehidupan Unit 19 Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan  Perlindungan terhadap hidupan liar  Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar 1. Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks Unit 18 Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama  Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup Rumah Sekolah Tempat awam 1.Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran 22 BP 3. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa 2 Rujuk juga objektif Unit 18. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19. Kebersihan Persekitaran Menjamin Keselesaan Hidup 23 3. Hutan Nadi Kehidupan 24 3.

Menghasilkan buku skrap tentang gambar-gambar lambing kebesaran negara ii. i. ii. Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang Berkorban untuk 8 .2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara. cintai negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri . Membuat kolaj / model tentang keindahan alam semula jadi ii. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri 2.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau Unit 23 1. mengenali lambing kebesaran negara 2. Menghormati lambing dan identiti negara 3.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 BP 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks Unit 21 25 4. Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita  Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi Sungai dan pantai Gunung-ganang 1. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semula jadi. Kenali negara dan Cintai Negara 26 4. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.Rujuk juga objektif Unit 22. sanggup berkorban jiwa dan raga untuk i.Rujuk juga objektif Unit 21.1 Cinta akan Negara Kenali negara. Unit 22 Identiti Negara Kebangsaan Kita 26 4. i. Identiti negara lambang kedaulatan negara Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara  Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara Bendera Jata Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi Rakyat berkorban nyawa demi negara  Tanggungjawab dan peranan 1.

generasi akan dating sejahtera Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama  Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup Makanan . Hak kanak-kanak terjaga. Menerima hakikat bahawa setiap kanakkanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna 2. Rujuk juga objektif Unit 24. Rujuk aktiviti buku teks Unit. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya ii.23 27 UJIAN SETARA KEDUA BP 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5. Negara ii.Pakaian Wanita berhak mendapat layanan yang baik Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita  Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan Pengagihan tugas Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual) 1. PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 tanggungjawab dan peranannya. i. Hak Sama Rata Bagi Wanita 28-29 30 5.  - pasukan keselamatan Tentera Polis Bomba Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara Lt Adnan Saidi Datuk Bahaman Tok Jangut negara 2. ii. memberi naungan dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Mengumpul dan melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di seluruh dunia. Rujuk juga objektif Unit 25. Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’ ii.Rujuk juga objektif Unit 23.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga. masyarakat dan negara. Unit 24 Memelihara Hak Asasi Kanakkanak Tanggungja wab Bersama Unit 25 1. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.1 Melindungi Hak Kanakkanak Membela. 2.menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Memberikan layanan yang baik kepada wanita. 9 .

i Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27. Rujuk juga objektif Unit 28. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 32 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.keluhuran Keturunan .5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu. Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab 2. Unit 27 1. Hak asasi pekerja dipelihara. Menyenaraikan dan membincangkan kemudahan yang diperlukan di tempat kerja. i. Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan ii. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati.3 Melindungi Hak Pekerja Menghormati. Rujuk juga objektif Unit 27. Hak Pengguna 10 . 2.mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi. i. kebajikan mereka terbela Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama  Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan Gaji Cuti Keselamatan Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka  Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri Kelahiran . Hormatilah Golongan Kurang Upaya 33 Unit 28 1.Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan. 5.kemalangan Penyakit Konsep pengguna asas kesedaran semua Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas  Hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan Makanan Pakaian Tempat Tinggal Kesihatan Pendidikan 1.Rujuk juga objektif unit 26. 2. ii.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks Unit 26 Kebajikan Pekerja Terbela 31 5.menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. Peraturan Asas Disiplin 35 6. i.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk pribadi  Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama Cara beribadat Perihal makanan 1. Mengumpul malumat dan membincangkan amalan pelbagai agama ii.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Rujuk juga objektif Unit 31. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah 3. Rujuk juga objektif Unit 29. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.Rujuk juga objektif Unit 30. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’ ii. i. Unit 31 Amalan Keagamaan dalam Masyarakat Malaysia 11 . Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah  Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan Di rumah Di sekolah 1. Menghormati amalan pelbagai agama 2. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-murid terlibat dalam kegiatan salah laku ii. Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Minggu Nilai dan Penerangan Sanitasi Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /Buku Teks Unit 29 BP 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 34 6.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30. Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan 2. Hak Bersuara Ada Sempadan 36 6. i. Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat  Kebebasan memberi pendapat atau pandangan  Kebebasan menyatakan perasaan Unit 30 1.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan. pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah 2. ii. 2.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah. Murid berjaya. Rujuk juga objektif Unit 32. Unit 33 1. Rujuk juga objektif Unit 34. Rujuk aktiviti buku teks Unit Perpaduan Teras Keharmonia n 40 12 . 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan. Bersama Menjayakan Aktiviti Sekolah 37 6. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /Buku Teks Unit 32 37 6. ii.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. sekolah cemerlang Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah  Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah Hari Guru Hari Sukan Minggu Kokurikulum Hari Anugerah Cemerlang Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan  Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati Mengawal emosi 1. i. i. Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi ii. Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan  Hubungan yang baik dalam semua peringkat Sekolah Masyarakat Unit 34 1. Rujuk juga objektif Unit 33. Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut. i. Iii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.dan budaya. Sikap Terbuka Membina Keyakinan Diri 38-39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BP 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7. Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra di kalangan warga sekolah dan masyarakat.bangsa.

ii. ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35. Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara  Hormati system pemerintahan. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat 2.PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 34.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. 42 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. Menyediakan satu pelan tindakan bagi mengadakan projek kemasyarakatan ii. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama 2. i. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membincangkannya.komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Rujuk juga objektif Unit 36. Rujuk juga objektif Unit 35 i. legislative dan kehakiman) Unit 36 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru /Buku Teks Unit 35 Semangat Kekitaan 41 7. Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama  Hidup bermasyarakat Jiran tetangga Berpersatuan 1. Keamanan Sejagat Tanggungja wab Bersama CUTI AKHIR TAHUN 13 .

Related Interests