EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O Ă

INTRODUCERE
Nevoia curăţeniei corporale şi dorinţa omului de a se înfrumuseţa au origini foarte îndepărtate. Iniţial, acestea au fost manifestări ale instinctului de apărare faţă de acţiunile nefaste ale forţelor supranaturale şi faţă de condiţiile naturale vitrege. Treptat, interesul pentru întreţinere şi înfrumuseţare s-a extins, ca urmare a conştientizării rolului propriei imagini. Dacă în secolele trecute grija pentru cosmetică constituia îndeosebi o preocupare a unei minorităţi privilegiate, în societatea modernă aceasta a devenit o necesitate. Femeia contemporană îşi alocă o mare parte a timpului său tratării, îngrijirii/prevenirii şi înfrumuseţării corpului. Tehnicile estetice s-au diversificat şi perfecţionat foarte mult, făcând posibilă efectuarea unor intervenţii cosmetice superficiale sau profunde într-un timp scurt, cu rezultate uimitoare. Nici una dintre cele trei componente ale cosmeticii (cosmetica cu scop terapeutic, cosmetica de îngrijire-menţinere şi cosmetica de înfrumuseţare) nu poate fi neglijată. Fiecare perioadă din viaţa omului are avatarurile sale; în plus, uneori, ceea ce este natural are nevoie de un plus de corecţie. Cosmetica oferă soluţii tuturor problemelor impuse de vârstă şi nu numai. A fi frumoasă şi sănătoasă înseamnă a şti care sunt cele mai eficiente mijloace prin intermediul cărora poate fi atins acest deziderat. Cursul de Cosmetică elaborat de Institutul EUROCOR reprezintă ghidul perfect în acest sens. Sunt prezentate cele mai importante aspecte legate de îngrijirea corpului, fiind menţionate atât aplicaţiile cosmetice tradiţionale, ce şi-au demonstrat în timp eficacitatea, cât şi cele specifice cosmeticii moderne, aplicabile la domiciliu, dar şi în cabinetele cosmetice. Veţi găsi în materialul acestui curs informaţii utile din istoria cosmeticii despre structura pielii, a părului, despre îngrijirea mâinilor şi a unghiilor, despre aromoterapie şi tehnici de machiaj, iar lista subiectelor de mare interes pentru femeia modernă poate continua.

2

lecie demonstrativă

Cosmetică

Cursul, structurat în 12 caiete (24 de lecţii), este elaborat la un nivel care satisface cerinţele celor doritori să-şi schimbe look-ul, să fie frumoşi şi sănătoşi, oferind, în egală măsură, cunoştinţele de bază celor care vor să se iniţieze în profesia de cosmetician. Structura sa clară facilitează semnificativ însuşirea cunoştinţelor. În ceea ce priveşte conţinutul său, cursul are un pronunţat caracter practic, menit să vă ajute în aplicarea corectă a tuturor tehnicilor prezentate. Reprezentările grafice vin şi ele în sprijinul învăţării, făcând procesul de asimilare a cunoştinţelor mai accesibil şi mai plăcut. La sfârşitul fiecărei lecţii se află o scurtă recapitulare referitoare la cele mai importante aspecte prezentate, având atât rolul de a sistematiza materia predată, cât şi de a verifica modul în care au fost asimilate cunoştinţele. Pentru buna înţelegere a limbajului de specialitate, finalul fiecărei lecţii prevede o secţiune de vocabular şi, acolo unde este cazul, anexe cu menţionarea tipurilor de substanţe sau produse necesare îngrijirii pielii. Fiecare lecţie se încheie cu o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului dumneavoastră personal, pe adresa Institutului EUROCOR; acesta vă va asista pe întreg parcursul studiului, oferindu-vă recomandările necesare pentru a vă îmbogăţi cunoştinţele de specialitate. Lecţiile sunt elaborate astfel încât să vă faciliteze la maximum studiul şi să asigure obţinerea cât mai rapidă a rezultatelor practice. Pentru aceasta, în lecţii au fost introduse câteva semne grafice speciale, care vă vor ajuta să vă orientaţi mai uşor în materialele de studiu:

i

Textul tipărit cu caractere italice şi însoţit de acest semn conţine definiţii şi informaţii esenţiale privind aspectele abordate. În acest chenar sunt încadrate sfaturi, recomandări utile pentru fiecare dintre dumneavoastră. {TIAŢI CĂ? Astfel se marchează informaţiile suplimentare, curiozităţile din curs.

TEMĂ PRACTICĂ
Sub acest titlu vă sunt propuse o serie de exerciţii, pe care vă sugerăm să le rezolvaţi atunci când parcurgeţi fiecare lecţie. Scopul lor este de a vă dezvolta abilităţile cosmetice corespunzătoare elementelor de teorie prezentate în cadrul cursului. Indică faptul că tema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în acest caz, tema respectivă a mai fost prezentată în lecţia 2, la pagina 15). Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă aproape jumătate din conţinutul unui modul de studiu. Veţi găsi aici fragmente din structura lecţiilor acestui curs, recomandări, teme practice, precum şi un model de recapitulare, de vocabular şi de temă pentru acasă.

2 (15)

Cosmetică

lecţie demonstrativă

3

Programa cursului de COSMETICĂ
Lecţia 1 Lecţia 2 Lecţia 3 Lecţia 4 Lecţia 5 Lecţia 6 Lecţia 7 Lecţia 8 Lecţia 9 Lecţia 10 Lecţia 11 Lecţia 12 O scurtă istorie a cosmeticii Structura şi caracteristicile pielii Îngrijirea tenului acasă Metode de îngrijire a tenului într-un salon de cosmetică Îngrijirea ochilor Îngrijirea corpului Tratamente peeling de profunzime (I) – peeling chimic şi mecanic Tratamente peeling de profunzime (II) – peeling biologic şi fizic Îngrijirea mâinilor Îngrijirea picioarelor Principalele tratamente de întreţinere a părului Vopsirea, oxigenarea, ondularea părului; îndepărtarea părului de prisos Muşchii feţei şi ai gâtului Masajul Aromoterapia în cosmetică Folosirea uleiurilor esenţiale la domiciliu Corecţia feţei Sprâncenele şi genele Alegerea machiajului în funcţie de trăsăturile proprii (I) – tipurile vară şi iarnă Alegerea machiajului în funcţie de trăsăturile proprii (II) – tipurile toamnă şi primăvară Machiajul pentru femeile care poartă ochelari Machiajul permanent Plante folosite în cosmetică Utilizarea plantelor la domiciliu

Lecţia 13 Lecţia 14 Lecţia 15 Lecţia 16 Lecţia 17 Lecţia 18 Lecţia 19 Lecţia 20

Lecţia 21 Lecţia 22 Lecţia 23 Lecţia 24

4

lecie demonstrativă

Cosmetică

Din lecţia 2, unde vă sunt prezentate câteva elemente teoretice de bază referitoare la structura pielii, am selectat câteva fragmente ce conţin definiţii, informaţii şi recomandări importante.

Structura (histologia) pielii

i

Pielea este alcătuită din trei niveluri: epidermul dermul hipodermul În ceea ce priveşte grosimea pielii, aceasta nu este uniformă, ci variază între câţiva milimetri (pielea de pe călcâie, genunchi sau coate) şi câteva zecimi de milimetru (pielea de pe faţă – tenul – sau de pe tâmple). În jurul ochilor, grosimea pielii este de numai 0,3 mm, de aceea este nevoie de o îngrijire specială. Suprafaţa pielii unei persoane adulte se ridică la aproximativ 2m2, dacă se ia în considerare fiecare strat. Structura pielii

epidermul dermul (stratul papilar) glandele sebacee

dermul (stratul reticular) rădăcina părului

hipodermul glandele sudoripare mastocitele

Pielea
Epidermul
1. stratul bazal 2. stratul spinos 3. stratul granulos 4. lucidum 5. stratul cornos 6. stratul exfoliativ fibre 1. de colagen 2. de elastină 3. de reticulină

Dermul
celule 1. fibroblaste 2. histiocite 3. mastocite 4. monocite şi limfocite substanţă intracelulară

Hipodermul

Cosmetică

lecţie demonstrativă

5

Epidermul Epidermul este nivelul exterior, periferic al pielii; este un epiteliu stratificat, alcătuit la rândul lui din şase straturi suprapuse: stratul bazal germinativ Este stratul cel mai profund dinspre interiorul epidermei, format dintr-un rând de celule cilindrice dispuse paralel, cu nuclei alungiţi; acest strat este poziţionat perpendicular pe membrana bazală, care îl desparte de derm.

Stratul bazal îndeplineşte două funcţii:

i

– creează celule noi (keratocite) prin diviziunea celulelor existente; – contribuie la formarea pigmentului pielii prin intermediul melanocitelor, celule care au capacitatea de a forma pigmentul melanic.

Stratul bazal este despărţit de nivelul de bază al pielii printr-o membrană. stratul filamentos (spinos, mucos, al lui Malpighi) Este cel mai gros strat al epidermei, alcătuit din câteva rânduri de celule, care se aplatizează pe măsură ce se apropie de stratul granulos. Celulele din acest strat au câte un apendice protoplasmatic, alcătuind aşa-numitele „poduri intercelulare”, care pătrund în protoplasma celulelor învecinate. Între aceste celule rămân şi mici spaţii libere (spaţiile intercelulare), prin care circulă limfa. Limfa este cea care îndeplineşte funcţia de nutriţie a acestui strat.

i

Epiderma nu este vascularizată, ci este hrănită cu ajutorul lichidului limfatic – un lichid interstiţial, care transportă substanţele nutritive şi energizante de care au nevoie celulele epidermei. Printre altele, lichidul limfatic conţine proteine, lipide, aminoacizi şi vitamine.

Pâna la vârsta de zece ani, nu doar stratul bazal, ci şi stratul spinos are capacitatea de a crea celule noi. În schimb, la adulţi, stratul bazal este singurul strat care are capacitatea de reproducere. În cazul deteriorării epidermei, stratul spinos poate ajuta la refacerea celulelor, indiferent de vârstă. În procesul de reînnoire a celulelor, se înregistrează o mişcare pe verticală a celulelor proaspăt create în stratul bazal, care urcă spre stratul granulos; concomitent cu această mişcare pe verticală, ele se aplatizează şi mor, luându-le locul celulele nou formate.

6

lecie demonstrativă

Cosmetică

stratul granulos

Este format din unul, două, iar câteodată chiar patru şiruri de celule alungite, fusiforme, amplasate paralel cu suprafaţa pielii. Nucleul unei astfel de celule nu este compact, ci disipat. În substanţa protoplasmatică a acestei celule, exceptând marginea exterioară a acesteia, este răspândită keratohialina, un compus lipidoproteic, care joacă un rol important în procesul de cornificare. Datorită numărului mare de granule, stratul granulos se constituie ca o membrană opacă, numită bariera Rein.

i

Bariera Rein nu este un strat al epidermei, ci doar o barieră care protejează celulele vii de sub ea. Această barieră împiedică pierderea apei din piele, dar şi absorbţia excesivă de apă.

Întrucât bariera Rein este penetrabilă doar pentru gaze, apa poate trece prin aceasta doar sub formă de vapori. În afară de gaze, prin bariera Rein mai pot pătrunde unele lipide şi compuşi solvabili în lipide, cum ar fi vitaminele A, D, E, F, K şi provitaminele lor, precum şi enzime, aminoacizi, hormoni sexuali, substanţe bioactive (cum ar fi lipozomii), radiaţii şi glucoză, dar şi substanţe nocive (acizi, săruri, substanţe alcaline), unele metale grele (mercur, plumb) şi nicotina. Aceste substanţe nocive distrug bariera Rein şi ajung la celulele vii ale pielii. Dacă ajung la vasele capilare, intră în circulaţia sângelui şi produc otrăvirea întregului organism. De aceea, chiar dacă nu fumaţi, dar staţi în aceeaşi încăpere cu o persoană care fumează, nicotina vă poate intra în sânge. Aşa că, pentru binele organismului dumneavoastră, încercaţi să evitaţi încăperile în care se fumează.

stratul lucid (lucidum)

Este alcătuit din două-trei rânduri de celule lipsite de nucleu, conţinând eleidină, un derivat al keratohialinei. Eleidina face ca acest strat să fie transparent şi îi conferă proprietăţi hidrofile (de atragere a moleculelor de apă) şi hidroscopice (de absorbţie a moleculelor de apă).

i

Proprietăţile de hidrofilie şi hidroscopie sunt deosebit de importante pentru crearea unei emulsii naturale la suprafaţa epidermei, precum şi pentru păstrarea gradului adecvat de hidratare în interiorul acesteia, graţie căruia pielea este fermă şi catifelată.

Cosmetică

lecţie demonstrativă

7

Din lecţia 3, ce prezintă elementele definitorii pentru îngrijirea corespunzătoare a tenului la domiciliu, vă prezentăm un fragment care vă oferă informaţii deosebit de utile privitoare la modul de preparare a unor produse cosmetice acasă, pentru un anumit tip de ten. În finalul acestui fragment se găseşte o temă practică, având rolul de a vă determina să puneţi în aplicare cunoştinţele asimilate.

Reţete pentru prepararea unor produse cosmetice
În ciuda faptului că există pe piaţă o gamă variată de produse cosmetice, vă recomandăm ca pe unele dintre acestea să le preparaţi chiar dumneavoastră. Este adevărat, prepararea lor durează ceva timp, dar veţi obţine produse la fel de bune ca cele de pe piaţă, şi, în plus, veţi fi sigură că ele nu conţin conservanţi. Vă recomandăm să pregătiţi în casă în special măştile, care trebuie să fie cât mai variate, întrucât ele oferă pielii agenţii biologici nutritivi şi hidratanţi.

Ten gras şi acneic
lapte demachiant Reţeta 1 Lapte demachiant din lapte bătut şi mărar Se amestecă un pahar şi jumătate de lapte bătut cu două linguri de seminţe de mărar măcinate. Se încălzeşte amestecul în baie de abur timp de 30 de minute. Se lasă două ore, după care se strecoară şi se toarnă într-o sticlă. Se păstrează la frigider şi se foloseşte în aceeaşi săptămână. Reţeta 2 Lapte demachiant din lapte bătut şi panseluţă sălbatică Două linguri de floare se amestecă cu un pahar şi jumătate de lapte bătut. Se procedează ca în reţeta de mai sus. Se aplică pe faţă cu ajutorul unui tampon de vată, îndepărtându-se surplusul.

loţiune tonică

Reţeta 1

Se amestecă un pahar şi jumătate de zeamă de varză acră (murată) cu un litru şi jumătate de apă minerală. Se păstrează la frigider. Pentru spălarea feţei se foloseşte un amestec de apă şi zeamă de lămâie (o linguriţă de zeamă de lămâie la un litru de apă). Se fierbe o cană de apă cu două frunze de mentă. Se strecoară după ce s-a răcit complet. Se păstrează la frigider. Se aplică aceeaşi procedură ca mai sus, folosindu-se două frunze de urzică.

Reţeta 2 Reţeta 3 Reţeta 4

8

lecie demonstrativă

Cosmetică

Reţeta 5

Se foloseşte tinctura de crin, a cărei reţetă a fost prezentată anterior; se diluează însă în proporţia de o parte tinctură la o parte de apă.

Reţeta 6

Un pahar de apă călduţă se toarnă peste coji de portocală sau de grapefruit, după ce au fost spălate bine şi curăţate de pieliţa albă. După câteva ore, se strecoară şi se toarnă într-o sticlă. Se păstrează la frigider.

măşti

Reţeta 1

Se aplică pe faţă felii sau coji de castravete. Se ţin timp de 20 de minute, după care se îndepărtează. Nu se clăteşte faţa.

Reţeta 2

Se amestecă o lingură de drojdie de bere proaspătă şi zeama de la un castravete. Se aplică pe faţă. Se clăteşte cu apă caldă după 20 de minute. Nu se recomandă pentru ten acneic.

Reţeta 3

Se toacă o legătură de pătrunjel verde şi se amestecă cu o lingură de brânză de vaci omogenizată şi o linguriţă de ulei de măsline. Se aplică pe faţă. Se clăteşte cu apă călduţă după 20 de minute.

Reţeta 4

Stoarceţi o mână de coacăze negre. Amestecaţi zeama cu o linguriţă de făină de cartofi. Clătiţi-vă după 20 de minute şi ştergeţi-vă bine pe faţă.

Reţeta 5

Se aplică pe faţă felii de portocală. Se clăteşte faţa după 15 minute. Se şterge bine faţa.

Reţeta 6

Se amestecă zeama unei portocale, două linguri de făină de cartofi şi o mână de fulgi de ovăz. Se aplică pe faţă. Se clăteşte după 20 de minute şi se şterge bine faţa.

Reţeta 7

Se dă un morcov prin răzătoare. Se aplică pe faţă, acoperindu-se cu tampoane de vată pentru a evita scurgerea sucului. Se clăteşte cu apă caldă după 20 de minute.

Cosmetică

lecţie demonstrativă

9

Reţeta 8

Se aplică pe faţă felii de roşie. Se clăteşte şi se şterge faţa după 20 de minute.

Măşti similare se pot prepara folosind dovleac, cartof fiert, la care se adaugă trei picături de vitamina A + D3, brânză de vaci omogenizată, sămânţă de in, recomandate pentru ten sensibil.

Pentru aplicarea măştilor, trebuie să respectaţi următoarele reguli: 1. masca se aplică pe o faţă perfect demachiată; 2. se evită zona ochilor şi a gurii; 3. după clătirea cu apă caldă şi uscarea feţei, se aplică o cremă hidratantă sau nutritivă.

TEMĂ PRACTICĂ
1. Aplicaţi o mască adecvată tipului de ten pe care îl aveţi. Relaxaţi-vă timp de 20 de minute. Observaţi ce diferenţe sesizaţi şi felul cum vă simţiţi şi arătaţi după ce înlăturaţi masca şi vă clătiţi. 2. Preparaţi o mască pentru o prietenă sau un membru al familiei. Aplicaţi-o. Ce rezultate observaţi? 3. Preparaţi o loţiune tonică adecvată tenului dumneavoastră. Aplicaţi-o. Comparaţi rezultatele cu cele obţinute după folosirea unei loţiuni cumpărate din comerţ.

10

lecie demonstrativă

Cosmetică

„Ceea ce e neplăcut trebuie mascat, ceea ce e frumos trebuie evidenţiat” – iată principiul de bază al cosmeticii. Ilustrativ este fragmentul următor al lecţiei 18, ce surprinde modul în care poate fi schimbată radical estetica feţei prin conturarea corespunzătoare a sprâncenelor. Veţi remarca şi de această dată prezentările grafice atractive, menite a facilita înţelegerea materialului prezentat.

Îngrijirea sprâncenelor
Tipul şi forma sprâncenelor sunt importante pentru echilibrul feţei şi pentru evidenţierea caracterului personal al fiecărei feţe. Linia sprâncenelor este adesea neglijată, deşi constituie un element important de frumuseţe. Forma şi grosimea sprâncenelor sunt frecvent supuse schimbării în modă. S-au impus de-a lungul timpului o multitudine de tipuri: sprâncene complet nepensate, sprâncene atât de subţiri încât sunt aproape invizibile, sprâncene drepte, arcuite etc. Nu urmaţi orbeşte tendinţele modei. Adaptaţi forma şi grosimea sprâncenelor la tipul de frumuseţe care vă caracterizează şi la forma feţei dumneavoastră. Această lecţie vă va ajuta să obţineţi o serie de informaţii utile legate de acest aspect. Este bine să ţineţi cont de următoarele reguli, înainte de a decide să vă aranjaţi sprâncenele: 1. Alegeţi forma sprâncenelor care se potriveşte feţei dumneavoastră. Vă sfătuim să urmaţi recomandările unei cosmeticiene atunci când le aranjaţi pentru prima oară. Sprâncenele ascendente, care au o formă curbată delicată, fac ca faţa să arate mai tânără şi mai senină. Sprâncenele drepte, groase sau mult curbate, dau feţei o impresie de duritate. Sprâncenele descendente, arcuite în jos (pe pleoape) la colţurile exterioare ale ochilor fac ca faţa să arate tristă sau nepăsătoare.

2. 3. 4.

Se consideră că forma ideală a sprâncenelor este aceea în care baza se găseşte pe aceeaşi linie orizontală cu vârful (linia orizontală porneşte de la rădăcina nasului spre tâmple), iar intervalul dintre pleoapa deschisă şi arcada sprâncenoasă este egală cu diametrul irisului. Culoarea sprâncenelor trebuie armonizată cu cea a părului şi se va evita folosirea culorilor contrastante, de exemplu sprâncene negre la un păr platinat.

Cosmetică

lecţie demonstrativă

11

ajustarea formei sprâncenelor după forma feţei

După cum am precizat deja, forma sprâncenelor trebuie ajustată în funcţie de forma feţei.
Faţa ovală Faţa pătrată

Sprâncenele unei feţe ovale trebuie să fie delicat curbate Faţa rotundă

Sprâncenele unei feţe pătrate trebuie să fie lungi, ridicate mult şi delicat curbate Faţa triunghiulară

Sprâncenele feţei rotunde trebuie să fie uşor ridicate şi puţin rotunjite la capete

Sprâncenele feţei triunghiulare nu trebuie să fie niciodată drepte, ci, dimpotrivă, trebuie să fie ridicate şi rotunjite Faţa alungită

Faţa hexagonală

Sprâncenele feţei hexagonale nu trebuie să fie drepte, ci ridicate, dar nu atât de mult ca în cazul feţei triunghiulare

Sprâncenele feţei alungite trebuie să fie drepte şi depărtate faţă de rădăcina nasului

12

lecie demonstrativă

Cosmetică

alegerea unei linii corespunzătoare a sprâncenelor

Lungimea şi grosimea sprâncenelor sunt factori importanţi. Punctul din care începe şi cel în care se termină linia sprâncenelor trebuie stabilite cu foarte multă grijă. Imaginile arată diferite tipuri de aranjare a sprâncenelor; foarte importante pentru un aspect estetic sunt locul care marchează punctul din care începe a fi trasată linia sprâncenelor, modalitatea în care stabilim înălţimea corespunzătoare şi lungimea sprâncenelor.
1. Linia de început a sprâncenelor 2. Înălţimea sprâncenelor 3. Linia de terminare a sprâncenelor

Trasarea liniei de început a sprâncenelor Pentru a marca punctul de start al liniei sprâncenelor, aşezaţi un creion imediat lângă baza nasului, astfel încât creionul să unească trei puncte: baza nasului, colţul interior al ochiului şi sprânceana. Sprânceana trebuie să înceapă de la punctul pe care l-a indicat creionul (adică de deasupra colţului interior al ochiului). Atenţie: pentru a nu smulge mai mult decât este necesar, marcaţi punctul respectiv cu un creion cu mină albă. Firele de păr care se pot vedea dincolo de această linie (în apropierea mijlocului feţei) sunt de prisos şi trebuie să fie Trasarea liniei de terminare a sprâncenelor Aşezaţi un creion sau o pensulă lângă laterala nasului, astfel încât aceasta să unească baza nasului, colţul exterior al ochiului şi colţul exterior al sprâncenei. Dacă sprânceana este mai lungă decât punctul indicat, va trebui scurtată prin pensare. În cazul în care sprânceana este mai scurtă, va trebui lungită cu un creion pentru sprâncene de culoare cât mai apropiată de cea naturală. Înălţimea sprâncenelor Cel mai înalt punct al sprâncenelor trebuie să fie plasat pe prelungirea liniei trasate din centrul buzei superioare, trecând prin pupila ochiului, spre sprânceană. Distanţa potrivită dintre sprâncene şi ochi Distanţa trebuie să fie egală cu diametrul irisului (măsurat pe ochiul deschis).

Cosmetică

lecţie demonstrativă

13

Tabelele sintetice reprezintă un alt element deosebit de util pentru găsirea rapidă a soluţiilor optime. Iată, de exemplu, cum puteţi stabili machiajul corespunzător persoanelor aparţinând diferitelor tipuri de frumuseţe, cu ajutorul prezentărilor făcute în lecţia 21. CARACTERISTICILE CULORILOR PENTRU HAINELE {I MACHIAJUL PERSOANELOR APARŢINÂND DIFERITELOR TIPURI DE FRUMUSEŢE
TIPUL PRIMĂVARĂ culoarea hainelor pastel cald, roz, roz-coral, roz foarte deschis, violet mediu roz-portocaliu ruj de buze fard de obraz fard de pleoape luminos roz cald, roz-coral roz cald, roz pur accentuat

roz cald

verde cald, violet

roz-portocaliu

roz-portocaliu roz-portocaliu, roşu mac delicat

roz cald

miere, albastru cu nuanţe de verde sau verde cald maroniu-auriu, arămiu-deschis maroniu-auriu, verde-albastru, verde cald, aramă viu colorată sau arămiu deschis maroniu-auriu, prună, arămiudeschis, turcoaz maroniu-deschis, prună, verde-albastru sau albastru

coral-luminos

coral

piersică-pală

toate nuanţele de piersică, caisă, piersică, portopiersică, caisă portocaliu deschis caliu deschis

piersică-pală

roşu-portocaliu, roşu foarte deschis galben-cafeniu, auriu-deschis, galben-auriu deschis

roşu-portocaliu, roşu de mac

roşu-mac discret

piersică-pală, verde-albastru

piersică, rozpiersică, roz-porportocaliu, roşu tocaliu, coral intens (mac)

ivoriu, galbenauriu pal

toate nuanţele de verde-galben, orice culoare verde-delicat toate nuanţele de orice culoare albastru smarald, verdeturcoaz, verdealbastru delicat ivoriu, bej cald delicat, brunciocolată orice culoare

în ton cu buzele

culoarea maroniu-auriu, şampaniei, verde cald sau galben-auriu palid verde pin, prună culoarea şampaniei transparent, albastru ivoriu, culoarea şampaniei miere, albăstrui sau violet miere, verde-albastru sau albastru ca apa miere sau orice altă culoare

în ton cu buzele

în ton cu buzele

orice culoare

în ton cu buzele

verde cald delicat, verde cald mediu, orice culoare bleumarin delicat, bleumarin deschis

în ton cu buzele

culoarea şampaniei

cenuşiu cald sau orice altă culoare

14

lecie demonstrativă

Cosmetică

PRIMĂVARA
Toate liniile de cosmetice prezentate în lecţia 19 oferă o gamă vastă de culori, care permite oricărei femei, indiferent de tipul căruia îi aparţine, să aleagă diverse cosmetice în culorile care se asortează tipului ei. Tipul PRIMĂVARĂ are o faţă deschis colorată, care necesită culori delicate: fard de obraz de culoarea piersicii, ruj de culoarea naturală sau deschisă a piersicii, fard de pleoape ivoriu, maroniu-auriu, de culoarea caisei sau verde-turcoaz şters.

VARA
Nu trebuie neapărat să aveţi o trusă de frumuseţe conţinând cosmetice de la o singură firmă. Compuneţivă trusa personalizată, folosind de la fiecare firmă articolul potrivit. Femeia de tip VARĂ are, de regulă, tenul roz; prin urmare, i se recomandă următoarele culori: fard de obraz ciclamen, ruj roz-deschis, fard de pleoape alb-fin, gri-albastru deschis, roz-violet, gri-verde.

Cosmetică

lecţie demonstrativă
TIPUL VARĂ culoarea hainelor toate nuanţele de roz şi de roşu, lavandă, violet mediu, orhidee roşu-pepene, roşu-albastru ruj de buze fard de obraz fard de pleoape luminos accentuat cenuşiu rece, strugure sau lavandă cenuşiu rece, albastru oţel, verde pin sau verde-albastru

15

roz, roşu

roz delicat, roz mediu

roz palid

roşu-pepene, roşu delicat cu nuanţe albastre

roşu-pepene

culoarea şampaniei

fucsie delicată (roz-roşu) prună, căpşună, burgundia, roşulilá, orice nuanţă de roz închis

fucsie delicată

fucsie delicată

roz-pal

cenuşiu rece, strugure, verde pin, albastru oţel cenuşiu rece, strugure, verde pin sau albastru oţel, argintiu, roz închis

prună delicată sau căpşună, roşu ca vinul, roz închis

prună delicată

roz-pal

galben deschis, lămâie

cacao, verderoşu-pepene, roz galben pal, cualbastru, verde roşu-pepene, roz mediu loarea şampaniei mentă sau albastru-verde culoarea şampaniei, cenuşiu palid culoarea şampaniei, nuanţe marine cenuşiu rece sau albastru rece, albastru oţel, strugure cacao sau cenuşiu rece, albastru-verde marin, strugure

albastru ca cerul, albastru mediu, albăstrea toate nuanţele de albastru marin toate nuanţele de verde-albastru, verde pin cenuşiu-albastru marin, albastru cenuşiu, verdealbastru delicat, verde-albastru

orice culoare

în ton cu buzele

orice culoare

în ton cu buzele

orice culoare

în ton cu buzele

cacao, verde culoarea mentă, verde şampaniei, verde pin, verde-albasmentă tru, strugure culoarea şampaniei, cenuşiu palid cenuşiu rece, albastru-oţel, strugure, rozargintiu închis

orice culoare

în ton cu buzele

TEMĂ PRACTICĂ
1. În cazul în care purtaţi ochelari, trebuie să stabiliţi dacă forma şi culoarea ramei pe care o folosiţi se potrivesc feţei dumneavoastră. Dacă observaţi că regulile enunţate în lecţie nu sunt respectate, schimbaţi-vă ochelarii. 2. Stabiliţi dacă bijuteriile preferate se asortează ramei ochelarilor. Dacă nu, operaţi schimbările necesare.

16

lecie demonstrativă

Cosmetică

În încheierea lecţiei demonstrative am selectat un fragment al lecţiei 23, care prezintă câteva produse naturale ale unor renumite game cosmetice, un model de recapitulare şi de vocabular de specialitate. Gama Galenic Este o gamă ce cuprinde produse pentru îngrijirea atât a tenului, cât şi a corpului în general. Produsele acestei game au texturi care permit asimilarea rapidă prin piele, fiind realizate pe baza unor principii active naturale.

Produsele demachiante conţin extracte vegetale de agud alb de Japonia, care intensifică oxigenarea şi microcirculaţia cutanată, extracte de bace sălbatice bogate în alfa hidroxi-acizi, tanini, pectine, vitaminele A şi P, apă de trandafiri, roze şi albăstrele, care tonifiază tenul. Cremele şi loţiunile hidratante conţin, în afară de elementele prezente şi în produsele demachiante, acidul hialuronic (moleculă naturală de hidratare), care are rolul de asimila apa, pe care o depozitează în straturile superioare ale epidermei. Măştile şi loţiunile purificatoare din aceeaşi gamă sunt realizate pe bază de apă termală de Cauterets din Munţii Pirinei, care este un remediu natural bio-echilibrant. Acestea reglează producţia de sebum, calmează iritaţiile tenului şi combat acţiunea radicalilor liberi. Secretul cremelor nutritive Galenic îl constituie extractul vegetal de soia, folosit datorită conţinutului bogat de fosfolipide purtătoare de acizi graşi esenţiali, care se absorb în piele cu mare uşurinţă şi reduc pierderile de apă din epidermă. Gama La Prairie Această gamă pune la dispoziţie produse cu ingredienţi bio-activi extraşi din diferite plante cu acţiune terapeutică de calmare a tenului iritat, alergic. Plantele folosite sunt, în mare parte, de origine marină (alge marine şi extract de Shiso), dar şi multe alte plante despre care s-a vorbit anterior: extracte de ginseng şi coada-

Cosmetică

lecţie demonstrativă

17

calului pentru hidratarea, energizarea şi hrănirea tenului; echinaceea, aloe, balsam de lămâie, roze, muşeţel care calmează tenul stresat; ceai verde pentru reducerea roşeţei; ananas şi papaia pentru producerea exfolierii naturale a pielii; extract de măr pentru a conferi fermitate tenului. Produsele acestei game au fost concepute atât pe baza formulelor cosmetice moderne, cât şi pe baza celor tradiţionale. Gama conţine produse de demachiere, măşti exfoliante, creme nutritive, loţiuni calmante şi fluide cu SPF 15. Emulsia demachiantă este astfel concepută încât să nu irite tenul. Extractul de aloe vera are rolul de a calma şi decongestiona tenul în timpul curăţării. Loţiunea calmantă, sub formă de spray, are rolul unei loţiuni tonice fără coloranţi, conservanţi sau parfum, care combate roşeaţa tenului şi formează un strat fin de umezeală la suprafaţa pielii, refăcând astfel echilibrul hidric. Crema nutritivă contribuie la refacerea echilibrului hidric al tenului, îl hrăneşte şi îi redă fermitatea. Fluidul protector asigură un strat de protecţie care nu permite agenţilor de mediu să ajungă la ten. Cosmeticele L’Angelica Istituto Erboristico Produsele oferite de această companie sunt realizate pe baza principiului combinării plantelor medicinale. Cele mai importante produse sunt: – – – – şampoane cu extracte de muşeţel, coada calului, mesteacăn, ginseng, germeni de grâu, urzică, brusture sau genţiană, concepute pentru fiecare tip de păr; gel de duş cu extracte de ceai verde, eucalipt, ginseng, lapte de ovăz, nalbă, melisă, ienupăr – în funcţie de tipurile de piele; spumante de baie cu extracte de ceai verde, eucalipt, ginseng, nalbă, flori de portocal, melisă; pastă de dinţi şi ape de gură cu mentă şi salvie (antitartru) sau cu nalbă şi salvie (împotriva inflamaţiei gingivale).

Cosmeticele Dalton Compania Dalton a oferit numeroase game de cosmetice pe bază de plante şi extracte de plante; cele mai eficiente produse cosmetice conţin ingrediente active obţinute din extracte din plante de mare (plancton, alge, caviar şi scoici).

18

lecie demonstrativă

Cosmetică

Combinaţia de plante şi extracte marine din produsele gamei Body Contour Perfect asigură următoarele efecte: stimulează procesele metabolice, elimină substanţele toxice din ţesuturi şi reduce depunerile de apă şi grăsimi. Produsele cosmetice conţin extracte din următoarele plante: hamei, iederă, rozmarin, trestie de zahăr, jojoba, geranium, gălbenele, cimbru, lavandă, alge, păr de cal, ginko şi castane. Gama oferă, de asemenea, produse de peeling, geluri de zi şi de noapte împotriva celulitei, loţiuni de îngrijire a sânilor şi produse adiţionale care susţin acţiunea gelurilor anti-celulită. Efectul calmant şi relaxant al plantelor este evidenţiat în produsele de baie cu paracelsus. Plantele transformă aceste produse într-un tip deosebit de „cură” vegetală, cu efect relaxant, revitalizant şi de creştere a imunităţii organismului, de exemplu: – – – – – plantele alpine: stimulează procesele metabolice; rozmarinul şi arnica: împrospătează, revigorează şi stimulează circulaţia; măceşul: ajută la relaxarea muşchilor şi a corpului; muşeţelul şi grâul: protejează tenul sensibil, uscat sau iritat; băile de eucalipt şi salcie: contribuie la tratarea răcelilor.

TEMĂ PRACTICĂ
1. Estimaţi starea de sănătate a unghiilor dumneavoastră. Pentru aceasta, observaţi dacă nu se rup uşor, nu sunt brăzdate sau decolorate. În cazul apariţiei unor astfel de deteriorări, administraţi vitaminele şi mineralele necesare, prezentate în această lecţie. 2. Dacă observaţi că părul dumneavoastră este mat, se rupe sau cade mai mult decât este permis, încercaţi să aflaţi motivul şi să luaţi imediat măsuri. Nu uitaţi că părul reflectă funcţionarea proceselor metabolice din organism. Administraţi mineralele şi vitaminele corespunzătoare. Dacă acest lucru nu vă ajută, trebuie să faceţi o vizită la medicul dermatolog.

Cosmetică

lecţie demonstrativă

19

RECAPITULAREA LECŢIEI 23

P

lantele pot fi caracterizate ca adevărate „laboratoare” foarte eficiente, care procesează componentele solului şi aerului în diverse substanţe vitale, necesare pentru menţinerea echilibrului în corpul omenesc.

Producerea cosmeticelor naturale pe bază de plante este acum unul dintre domeniile cele mai dinamice ale cosmetologiei contemporane. Datorită acestui fapt, orice persoană poate găsi cosmetice ideale, care se potrivesc tenului său şi care tratează eventualele boli. Am reuşit să vă prezentăm doar câteva dintre aceste cosmetice, iar factorul nostru de selecţie a fost recunoaşterea şi disponibilitatea lor pe piaţa românească. După cum probabil aţi remarcat, pe piaţă este disponibilă o gamă largă de cosmetice, iar posibilităţile de selecţie sunt foarte mari. Suntem siguri că aceste cunoştinţe de cosmetică pe care le-aţi acumulat pe parcursul cursului vă vor ajuta la alegerea cosmeticelor potrivite, dezvoltând îndeosebi abilitatea dumneavoastră de a vă estima necesităţile şi cerinţele tenului.

Vocabular de specialitate

asulene flavone

– hidrocarburi care se află în unii vapori de ulei – compus cristalin prezent în plante; pigmenţi ai plantelor (aflaţi în cantităţi mari în flori şi frunze) – afecţiune caracteristică printr-o fragilitate mare a oaselor, din cauza unor disfuncţii hormonale, a lipsei unei cantităţi suficiente de calciu şi vitamina D – polizaharide care se găsesc în ţesuturile vegetale, solubile în apă, care formează, prin fierbere, gelatine – diverşi produşi metabolici caracterizaţi printr-o activitate intensă, dăunătoare organismului uman – compus solid vegetal astringent cu compoziţie chimică complexă

osteoporoză

pectine

radicali liberi

tanin

20

lecie demonstrativă

Cosmetică

Temele se rezolvă pe formularele speciale dispuse la mijlocul caietului. Iată, pentru ilustrare, tema lecţiei 17.

Cu aceste fragmente ale temei pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a cursului de cosmetică. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu,

vă aşteptăm să deveniţi cursant al institutului nostru înscriindu-vă la cursul de COSMETICĂ!