Mika's Home Tuition

Garis dan sudut

Jenis-jenis sudut

Sifat-sifat sudut

sudut tirus (kurang 90˚)

a

b

a=b

sudut tegak (90˚)

sudut penggenap

sudut cakah (90˚ ~ 180˚)

a b

a + b = 90˚

sudut refleks (180˚ ~ 360˚)

a b

a + b = 180˚

Jenis-jenis garis

Sudut pada garis

d garis selari

a

b c garis serenjang a dan c adalah sudut sepadan a=c

b dan d adalah sudut selang-seli
garis bersilang a dan b adalah sudut pedalaman

b=d

a + b = 180˚

Mika's Home Tuition Nama: Tarikh:

Garis dan sudut

UJI KEFAHAMAN
Tulis jawapan anda di ruang kosong ini. 1 P 30˚

Q

260˚

a R PQ dan QR ialah garis lurus. Cari nilai a. 2 P a Q 70˚ c 80˚ b T X W

U

V

R S Diberi PQR ialah garis lurus. Cari nilai a, b dan c.
3

130˚ x P 30˚ 15˚ 60˚ y R

S

Diberi PRS ialah garis lurus. Cari nilai x dan y. P 330˚ R a b T

4

Q

S

Rajah ini menunjukkan dua pasang garis selari. Cari nilai a + b.