MWwwt daci' tocmiţi intr-un i^artarriâm^totr^o casă,

Shtro m u n a n f i n u î n t i n s » g a r s o n t o r f i » t o & â 1 3 3 c t o m e t o d e

gentato puutru a traraferma aftergia ne fasta inemin

atici/,aducător de mare noroc,

Trucuri Feng Shui pentru

casa ta este o adevărată

bijuterie scrisă de cea mai mare expertă în Feng Shui, în beneficiul tuturor acelora dintre noi care trebuie să ne descurcăm cu ceea ce avem deja în casă.

Plină de excelente sfaturi utile, cartea începe de la principiile de bază, explicând toate no iunile ce vă sunt necesare pentru a practica Feng Shui!ul chinezesc veritabil. "a vă poartă, ca un ghid, prin zonele principale din locuin ă, oferind solu ii imediate de Feng Shui# poate că ave i nevoie de un bec puternic în baie, pentru a preveni pagubele financiare, sau de clopo ei de vânt, ca să încetini i chi!ul de pe un culoar. Sunt oferite sfaturi speciale pentru cei ce trăiesc în apartamente, iar o sec iune aparte este dedicată coloristicii Feng Shui. învă a i să vă amenaja i mobilierul astfel încât să întâmpina i energia pozitivă, precum $i să localiza i $i să activa i col urile norocoase din orice cameră, pentru a

atrage norocul la bani, în rela ii, de sănătate $i în carieră.

'•oi/foic

7995-54-6 5948359 R.L. O P. 26, C P. 13 . Bucureşti: mail: proeditura@b.astral.ro 94! ISBN 973 94!

%o&dltura.roLillian Too trucuri feng shui pentru casa ta Lillian To o" i r " u " o r i g i n a " # S n u n t F c i i f * S h u i f o r i h c I I o n i c $ % o p & r i g h t ' ( %op&right i )./ 0ditur1 2i 1 ipografie pentru pre3enta edi4ie in "arper%io""ins)u*"is"icrs ! "im*a român1 1 +e , t % o p & r i g h t ' - i " " i a n ( * o ! 1

(oate drepturi"e pentru edi4ia român1 a acestei cârti sunt re3er5ate te,tu"ui sau imagini"or f1r1 acordu" scris a" editurii este inter3is1 2i

)./ 0ditur1 si +ipografie6 .eproducere a par4 ia"1 sau integr a"a a se 5a pedepsi conform "egi"or în 5igoare6

+raducere # " u " i a 71nescu .edactor # Si mona )e"in

8escrierea %() a 9i*"iotecii :a4iona"e a .omâniei +//; -(--(<: +r u c u r i = e n g S h u i p e n t r u c a s a t a # 1 8 8 d e s o " u 4 i i i n g e n i o a s e p e n t r u ( i " " i a n +o o > t r a c i 6 # " u " i a 7 1 n e s c u 6 9 u c u r e 2 t i # ) r o ? - d i t u r a ; !@AB5 acti5area iu*irii; s1n1t14ii 2i succesu"ui

(S9:

C3?C995?54?

(6 71nescu; "u"ia $trad6B

133$51 B

$ oinen/i"e se primesc "a# ) r o 0 d i t u r 1 2 i +i p o g r a f i e S 6 . 6 ( ; 6 f e " 6 / f a , # ! 1 ? 4 9 6 $ D ! 6 3 5 > +e " 6 # !1 49 ;E!63 ( # ? n i 6 i i i # p r o e d i t u r a F h 6 a s t r a " 6 r o /6)6 !E6 % 6 )6 1 3 >

S t r6 9 6 u c u ( e 2 t i n r6 ( 6 s e t t o r ( ; 9 u c u r e 2 t i

d e d i c a

i e

f

) e n t r u f i i c a m e a ; G e n n i f e r; 2 i n e p o t u " m e u ; A a n G i n ; d o i o a m e n i m i n u n a 4 i ; c a r e î m i o f e r 1 m u " t 1 * u c u r i e 6m u l ţ u m i r i H

oresc s! mul"umesc tuturor oame#ilor mi#u#a"i ce şi$au adus co#tribu"ia la aceast! carte m!estrit reali%at!: lui Li%

ea#, care mi$a de&e#it o dra'! priete#! şi a f!cut la propriu ore suplime#tare pe#tru

acest proiect, 'raficie#ei pe care ea a '!sit$o pe#tru #oi şi mi#u#atei ec(ipe de la )(orso#s $ *ic+, -impa#,, .o Rid'e/a,, 0ela#ie -a#de&elde şi Cat(eri#e 1orbes. 2u reuşit s! produc! u# &olum de

calitate, 3# ciuda faptului de a fi lucrat sub u# terme#$limit! imposibil. -! mul"umesc, dra'ii mei, pe#tru c! &$a"i dat peste cap s! asi'ura"i acurate"ea şi aute#ticitatea. 4forturile &oastre co#tea%! mult.

3# pri#cipal, doresc s! mul"umesc Beli#dei Bud'e, #oua mea editoare$şef!, care şi$a adus e5perie#"a şi tale#tul 3# co#ceperea şi desi'#ul proiectului, astfel c! re%ultatul fi#al este o carte co#siste#t!, practic!, ori'i#al!, simpl!, cu u# desi'# superb şi, 3# plus, uşor accesibil!. 6u#t 3#tr$ade&!r m7#dr! şi o#orat! s! lucre% cu at7t de mul"i profesio#işti de marc!.

6ite$ul de autor al lui Lillia# )oo este: ///.lillia#$too.com Re&ista ei o#$li#e de 1e#' 6(ui este: ///./ofs.com 0a'a%i#ul s!u 1e#' 6(ui este: ///.fsme'amall.com 6ite$ul ei cu felicit!ri 1e#' 6(ui este: ///.fs'reeti#'s.com 4$mail$urile pot fi adresate la: ltoo@/ofs.co mc u p r i n s

Introducere 9

%apito"u" 1

trucuri feng shui esenţiale 13

%apito"u" !

retuşuri feng shui pentru interioare 43 1

%apito"u" 3

folosirea celor cinci elemente pentru amplificarea chi-ului din cas

%apito"u" 4

feng shui personali!at - metoda celor opt palate 137

%apito"u" 5

trucuri feng shui speciale pentru apartamente 161

%apito"u" E

utili!area culorilor "n feng shui-ul de interior 177

%apito"u" C

note speciale de feng shui pentru spaţiul de locuit 191

%apito"u" 8 prote#area de pertur$ rile anuale de feng shui 207 !odiile chine!eşti 21

5

atunci când cuno2tin4e"e unui om asupra unui su*iect au fost puse încontinuu "a încercare. 2i s1 51 împ1rt12esc un nou 1 4 • t r u c u r i f e n g s h u i . s1 nu crede4i c1 trucuri"e pre3entate aici sunt cum5a mai preHos decât ce"e despre care citi4i în c1r4i"e de ='eng Shui mai a5ansat6 )ractica =eng Shui operea31 "a mu"te ni5e"uri "ucruri"e. t o t o d a t 1 . precum 2i o*iecte"e decorati5e 2i de art1 pe care "e e. persoana respecti51 o*4ine o perspecti51 mai c"ar1 2i mai precis1 temei. ' asupra u2oar16 A h e i a u n u i h u n = e n g S h u i o r e p r e 3 i n t 1 .udec succesul c!r"ilor mele #u dup! c7te e5emplare se &7#d. create de energia otr15it1 2i ucig1toare din spa4iu" de "ocuit6 )e m1sur1 ce af"a4i despre "ucruri"e simp"e. chiar dac1 simp"ific mod de a pri5i forme"e 2i cu"ori"e ce 51 înconHoar1. deci 2i sarcina simp"ific1rii de5ine mai (n aceast1 carte. am încercat s1 51 deschid o fereastr1 c1tre "umea energici sau chi?u"ui $ceea ce chine3ii numesc suf"area cosmic1 a dragonu"uiB. 2bordarea mea fa"! de aceast! ştii#"! s$a ba%at di#totdeau#a pe aceast! premis!. deci mereu scriu cu ea 3# '7#d.1e#' 6(ui$ul #u trebuie s! fie dificil ca s! dea re%ultate. s 1 5 1 p o t c o n 5 i n g e s 1 e 5 a " u a 4 i amp"asamentu" mo*i"ei din noua perspecti51 =eng Shui 2i s1 51 pre5in cu pri5ire "a perico"e"e ascunse din casa 5oastr1. d e s i g u r. se în4e"ege c1 am griH1 ca esen4a no4iuni"or 2i teorii"or sa"e fundamenta"e s1 nu fie niciodat1 sacrificat16 8in fericire. ci dup! succesul pe care l$am a&ut 3# a face 1e#' 6(ui$ ul uşor de 3#"eles. deci. practicarea sa corect1.pune4i pe p e r e 4 i 6 S p e r. pe care "e pute4i ap"ica imediat pentru a 51 îm*un1t14i =eng Shui?u". .

am Jine4i cont. de câte5a pre"iminarii simp"e6 %iti4i atent primu" capito"6 în514a4i cum se a"ege 2i se uti"i3ea31 o *uso"1 de ca"itate6 în514a4i s1 determina4i cu acurate4e puncte"e cardina"e a"e descoperit c1 ce"e mai spectacu"oase succese "e o*4in atunci când nu uit s1 urme3 îndrum1ri"e simp"e din =eng Shui6 %hiar 2i atunci când ap"ic formu"e"e mai comp"icate. reu2esc s1 fac totu" corect. e . e. a*ia atunci când "e descompun sistematic în etape Idigera*i"e1'. p u s e i n t r u c u r i i n t e " i g i * i " e .diferite6 =ia arc o profun3ime enorm1. "otu2i. de conform *a31 2i =ami"iari3a4i?5â atri*ute"e c o r e s p u n 3 â n d c e " o r o p t d i r e c 4 i i d e p e * u s o " 1 6 +r e c e 4 i p e s t e orice *"ocaH menta" pe care "?a4i putea a5ea în în4e"egerea numere"or 2i în514a4i s1 aprecia4i p1tratu" -o Shu6 fa*u"os6 "at1 ce încerc s1 51 împ1rt12esc în aceast1 carte# 0a pre3int1 toate informa4ii"e esen4ia"e de care a5e4i ne5oie pentru a concepe corect 2i cu succes =eng Shui?u" mediu"ui în care tr1i4i6 <m inc"us ap"ica4ii simp"ificate a"e f o r m u " e " o r. în c1utarea unei cunoa2teri mai adânci. pute4i ap"ica trucuri"e ca atare# nu a5e4i de ce s1 schim*a4i 5reuna dintre direc4ii6 i 1 5 • t r u c u r i f e n g s h u i 8e35o"ta4i o afinitate menta"1 cu . îns1. a s t f e " î n c â t s 1 pute4i fo"osi toate recomand1ri"e me"e f1r1 mare *1taie de cap6 %hiar 2i dac1 "ocui4i în emisfera sudic1. am descoperit c1. 2i atunci =eng Shui?u" are asupra mea un impact de?a dreptu" «te K *uso"ei6 c"emente"e "ocuin4ei 5oastre6 în514a4i cum se demarc1 în ( ( mod corect sectoare"e cu din cas1.istând mu"tip"e trepte de interpretare 2i nuan4e su*ti"e a"e semnifica4iei.

ci 2i o s1 face4i modific1ri"e =eng Shui pe care "e pute4i contro"a fericire continu16 comp"et 2i care nu 51 5or duce "a sap1 de "emn6 <ceasta nu %artea este destinat1 2i tineri"or care a*ia acum î2i este o carte pentru î n c e p c a r i e r a 2 i s i m t g u s t u " i n d e p e n d e n 4 e i 6 î n c a 3 u " " o r. de o*icei. în m e d i u " u i e . care ne confrunt1m cu contro"a foarte pu4in spa4iu" e. i n f i d e " i t a t e 2 i d e s t r 1 m a r e a <ceast1 carte su*"inia31 ce"e mai importante practici 2i re"a4iei6 )rin urmare. neîn4e"egeri. pentru a 2ti imediat ce re"a4ia acestora dac1 =eng Shui?u" noii case este repre3int1 fiecare. m a i r 1 u c h i a r. s c a n d a " u r i 2 i .ist1 mu"t1 dragoste între ei6 -ucruri"e nu ar tre*ui s1 ia o turnur1 nefast1. decât dac1 Cum s! &! descurca"i cu ce a&e"i G G chi?u" ce ii înconHoar1 pro5oac1 certuri. 2i nu s1 introducere .tins din Huru" *"ocu"ui. d e c i t r e * u i e s 1 pute4i depune toate eforturi"e pentru a 51 asigura c1 ne descurc1m cu ce a5em6 0a se potri5e2te mai a"es spa4iu" cup"uri"or care î2i încep 5ia4a de fami"ie intr?o nou1 echi"i*rat. p u t e 4 i p r o f i t a " a m a . i m u m d e 1 E • t r u c u r i f e n g s h u i armonios 2i un refugiu fa41 de capricii"e redus repre3entat de c1minu" 5ostru r1mâne 8ac1 "ocui4i intr?un apartament 2i pute4i este o idee *un1 s1 fac1 =eng Shui?u" s1 îi aHute.ce"e opt trigrame de *a31. cei *oga4i. din punct de 5edere =eng Shui6 8up1 aceea. mai a"es c1 este atât de u2or de comp"et casa 2i s1 î2i construiasc1 una nou1 de "a 3ero. u n e " e i m p e d i m e n t e d e t i p f i 3 i c 2 i f i n a n c i a r. merit1 s1 amenaHa4i spa4iu" de "ocuit formu"e pe care "e pute4i ap"ica imediat6 L1 5oi ar1ta cum în a2a fe" încât s1 51 aduc1 nu numai succes. t e r i o r6 < s t f e " . 5e4i h gata s1 începe4i6 di/armonios6 8e regu"1. ci practicat6 una pentru maHoritatea dintre noi. "ocuin416 =iu cred c1 "ucruri"e se înr1ut14esc. care î2i pot permite s1 î2i demo"e3e r 6 ( "e pro5oace neaHunsuri. "a început e.

am simp"ificat ap"icarea for4e"or =eng c o n t r o " a 6 8 e s i g u r. 5 1 5 e 4 i c o n f r u n t a c u u n e " e p e r t u r * 1 r i Shui care 4in de dimensiunea tempora"1 2i se modific1 =eng Shui în ca3u" c1rora remediu" sugerat pur 2i simp"u anua" $5e3i trucuri"e 18!?188B6 %om*aterea pertur*1ri"or nu poate fi imp"ementat6 :u a5e4i totu2i moti5e de panic1 tempora"e asupra =eng Shui?u"ui nu este difici" de pus în dac1 se întâmp"1 astfe"6 L1 asigur c1 nimeni pe "ume nu arc practic16 )ur 2i simp"u. s 1 5 1 a m e n a H a 4 i spa4iu" cât mai *ine. acordându?se o aten4ie specia"1 cont de dou1 concepte specia"e în =eng Shui# dimensiunea ace"or 3one ce au un ro" de prim rang în manifest1ri"e faste spa4ia"1 2i cea tempora"16 2i nefaste a"e =eng Shui?u"ui6 natura sa. a5ând în 5edere restric4ii"e fi3ice din c a s a 5 o a s t r 1 2 i c e " e * u g e t a r e . tre*uie s1 4ine4i pertur*ate din "ocuin41. deci energia oric1rui mediu am*iant este afectat1 de dep"asarea unor for4e impercepti*i"e6 %heia s u c c e s u " u i î n = e n g S h u i e s t e . 2 i a p o i s1 4ine4i cont de ta*uuri"e tempora"e# schim*area 1 C • t r u c u r i f e n g s h u i . tre*uie respectate anumite ta*uuri un =eng Shui perfect. c a r e 4 i n d e * u 3 u n a r. deci este necesar s1 51 foca"i3a4i pe anua"e 2i a2e3ate antidoturi specifice în sectoare"e Iimaginea de ansam*"uM6 în acest scop. a 2 a d a r. înrr?o continu1 %hi?u" este.ceea ce a5e4i6 7u"te dintre trucuri"e cuprinse în aceste pagini se structuri"or de chi care 51 afectea31 energia "ocuin4ei de "a un an "a a"tu"6 ap"ic1 interioru"ui casei 2i spa4ii"or pe care "e pute4i în capito"u" 8. prin transformare.

c1ci sunt capa*i"1 s1 inf"uen4e3 po3iti5 5ia4a cotidian1 a ce"or"a"4i6 i (n p"us. i n p e r m a n e n 4 1 . o a t i t u d i n e f o a r t e r e " a . adeseori. 2titudi#ea potri&it! posi*i"itatea unor *eneficii rapide 2i directe cre2te enorm6 Jin s1 spun c1 întotdeauna am practicat =eng Shui?u" cu ace" tip de moti5a4ie despre care cred c1 îi spore2te 2i mai mu"t puterea. adic1 scriu c1r4i mu"tB ?. < 2 a d a r. nu durea31 decât nou1 3i"e pân1 s1 o*ser5a4i o diferen41 în chi?u" din cadru" casei6 . pentru mine. nu 51 5a aduce imediat *og14ie. =eng Shui?u" este doar un miH"oc de a atinge un anumit scop6 =o"osesc aceast1 2tiin41 pentru a îm*un1t14i ca"itatea re"a4ii"or me"e. prin faptu" c1. 2i nici o nou1 re"a4ie amoroas16 8ar da. pentru a aduce fericire mem*ri"or fami"iei restrânse 2i e. dac1 1 8 • t r u c u r i f e n g s h u i mie persona". Inorocu" p1mântescM6 %e"e"a"te componente a"e destinu"ui omenesc sunt Inorocu" cerescM.practica4i =eng Shui cu o atitudine po3iti51 2i s1n1toas1. a t 1 2i s1 51 de"ecta4i cu practica =eng Shui?u"ui6 :u 51 crea4i în minte a2tept1ri nes1n1toase 2i ridico"e6 =eng Shui?u" nu poate crea instantaneu miraco"e6 0" nu 51 poare aHuta s1 câ2tiga4i "a "oterie. Narma sau steaua norocoas1 împ"inire dinco"o de ce"e mai îndr13ne4e 5isuri a"e me"e6 $acea partea norocu"ui pe care nu o putem contro"a prea <st13i. 4ine4i cont c1 =eng Shui?u" se ocup1 doar de o treime din 2ansa 5oastr1. 2i ceea ce eu numesc Inorocu" omenescM intrinsec *une 2i de succes despre su*iecte fa41 de care simt o nou1 O ace"a pe care î" cre1m. fac ceea ce îmi p"ace cu ade51rat. prin faptu" c1. cu care ne na2tem ? soarta. ca 2i norocu" =eng Shui. =eng Shui?u" mi?a adus o +r e * u i e s 1 a 5 e 4 i .tinse 2i pentru a?mi face 5ia4a mai p"in1 de însemn1tate 2i rea"i3at1. =eng Shui?u" *un func4ionea31 destu" de repede. este încântare 2i fericire ce"or"a"4i6 =eng Shui?u" este una dintre un tip de 2ans1 pe care i" putem contro"a6 8e aceea. ca re3u"tat a" fapte"or 2i afinitate 2i care 2tiu c1 au poten4ia"u" de a aduce mu"t1 atitudini"or noastre6 <cesta.

"tooQRofs6 c o r n 6 : u p o t r 1 s p u n d e t u t u r o r s c r i s o r i " o r. dac1 sunte4i deHa practican4i. cu atât îmi dau seama cât de pu4in 2tiu din 5asta "ume a cunoa2terii pe care o repre3int1 =eng Shui?u"6 =eng Shui?u" semnific1 o minunat1 sfer1 a cunoa2terii> fi"osofia. înainte de a aprofunda acest su*iect6 Sper ca aceast1 carte s1 51 aduc1 mu"te momente de *ucurie pe m1sur1 ce 51 îm*un1t14i4i energia mediu"ui am*iant6 7ai important.teme"e me"e preferate. cu cât af"u mai mu"t. deoarece este nu numai fascinant. ci 2i puternic6 $Pe m?a u"uit a fost profun3imea sa Lr e a u s 1 g u s t a 4 i d i n p u t e r e a = e n g S h u i ? u " u i 2 i s 1 5 1 *ucura4i de un chi s1n1tos. d a r " e c i t e s c p e toate6 L1 rog s1 a5e4i griH1 ca scrisoarea s1 nu ai*1 mai mu"t de 5 r1spuns6 d e c u 5 i n t e . octom ri! 200 e s e n ţ i a l 1 9 • t r u c u r i f e n g s h u i 0 . s1 *eneficia4i "a fe" de mu"t de trucuri"e e. 51 in5it s1 face4i primii pa2i de pro*1 in "umea =eng Shui?u"ui sau. 2 i 5 o i î n c e r c a s 1 5 1 d a u (((( e. ritua"uri"e 2i sim*o"uri"e sa"e ne pre3int1 rând pe rând noi ori3onturi fermec1toare6 <p"ica*i"itatea acestei 2tiin4e este intr?ade51r remarca*i"16 8e aceea. Kuala Lumpur. îmi doresc ca trucuri"e din aceast1 carte s1 r1spund1 rug1ciuni"or ce"or care au cea mai mare ne5oie de aHutoru" =eng Shui?u"ui6 îmi pute4i scrie "a adresa mea de e?mai".trem de mu"te perspecti5e 2i intr?o întreag1 5arietate de moduri6 în514 în permanen41 2i. prietenos 2i fa5ora*i" in spa4iu" de "ocuit.puse aici6 t r u c u r i f e n g s h u i Lillian Too. prin aceast1 carte.traordinar16 =eng Shui?u" poate fi a*ordat în e.

ist1 patru aspecte diferite a"e c1r4i 2i. co"4uri"e ni5e"uri. c e " i n t e r i o r. i m p o r t a n 4 a cau3a "iteraturi =eng pro"ificei orient1ri"or 2i dimensiunea tempora"1 a =eng Shui?u"ui. pre3en4a grin3i"or deasupra capu"ui. f1r1 s1 se "i se cree3e confu3ie din p r a c t i c i i = e n g S h u i # c e " e . aceast! str!&ec(e ştii#"! c(i#e%easc! aduce tot mai multe be#eficii celor care o aplic! 3# casele lor. far1 a fi necesar s1 se afunde în sti5e întregi de începe4i prin a în4e"ege c1 e. tre*uie s1 ne . disponi*i"e acum6 F eng Shui?u". carc tradus "itera" înseamn1 I5ânt 2i <ceast1 carte despre =eng Shui?u" u2or 2i practic tratea31 apaS. ne de351"uie o ca"e de amenaHare a spa4iu"ui ce despre o parte a acestei 2tiin4e care este "a îndemâna oricui6 So"u4ii"e contra pertur*1ri"or =eng Shui 4in cont. mai important.p e r s p e c t i & a f e # ' a s u p r a s p a " i u l u i s ( u i d e l o c u i t e Pe m!sur! ce lumea se familiari%ea%! tot mai mult cu 1e#' 6(ui$ul. care adesea repre3int1 pertur*1ri în ce" pu4in câte5a cuno2tin4e de *a31 de =eng Shui în 5ederea ca3u" c1rora nu pute4i face mare "ucru. p r i n a c e a s t a î m * u n 1 t 1 4 i n d u ? 5 â = e n g S h u i ? u " p e r încât "umea începe a?2i dori s1 2tie e. incapacitatea pentru a aduce re3u"tate rapide6 =1te u2or de fo"osit "a diferite de a muta u2i"e. au o prioritate mai aranH1rii casei.act de unde s1 ansam*"u6 porneasc1. t e r i o r. cump1r1rii unei noi "ocuin4e sau aprecierii mic1 aici decât ace"e aspecte a"e practicii carc pot fi ap"icate unui spa4iu de "ocuit deHa e. reducând simu"tan nenorociri"e6 =eng Shui?u" a câ2tigat popu"aritate deoarece mu"4i oameni considerente"e descoper1 c1 func4ionea31 2i c1 nu este neap1rat s1 Ae difici" descurc1m cu ce a5em6 %1 atare. spa4iu" îngust. m a i u 2 o r. 2i mu"4i oameni sunt acum con5in2i c1 sunt necesare "ips1 2i a2a mai departe. care despre sunt tratare separat în urm1toare"e patru su*capito"e6 Shui Thidându?51 dup1 p"anu" "ocuin4ei 2i orientarea camere"or practice ? "a urma urmei.istent6 8e5ine atât de c1utat. de aduce "ocatari"or fericire. de o*icei.

ori e#er'iei. 51 pute4i ame"iora =eng Shui?u"6 8 6uprapu#e"i pu#ctele cardi#ale pe pla#ul locui#"ei &oastre şi marca"i sectoarele camerelor importa#te. Feng Shui-ul pentru acasă începe cu un plan al locuinţei. 1olosi"i o busol! pe#tru a demarca diferitele sectoare.p e r s p e c t i & a f e # ' a s u p r a s p a " i u l u i s ( u i d e l o c u i t importante. 8 ( *otati u#ele obser&a"ii $ uitati$&! la m!rimea. la forma şi L • U la cur'erea pri# cas! a c(i$ului. 8 8 9ita"i$&7 la orie#tarea uşii pri#cipale şi &ede"i dac! ce&a 3i face r!u. Orie#ta"i$&! corect. .

tigrul alb din dreapta şi enixul roşu din aţă. practica =eng Shui?u"ui peisagistic pre3int1 adeseori Ftu*%o' Cele patru creaturi celeste din Feng Shui-ul exterior sunt: ţestoasa neagră din spatele locuinţei. !re"enţa lor si#bolică aduce noroc. dinco"o de contro"u" unui om o*i2nuit6 %hiar dac1 2ti4i s1 detecta4i =eng Shui?u" fast 2i nefast a" peisaHu"ui. $ro%&tnu' (tr)! F eng Shui?u" e. s t r 1 3 i " o r. t e r i o r 5 1 o f e r 1 o i m a g i n e d e ansam*"u în =eng Shui. . dragonul verde din stânga. forme"or 2i configura4iei cursuri"or c o n t u r u r i " o r6 ) e r s p e c t i 5 a d e e . rareori sunte4i in m1sur1 s1 remedia4i prea mu"te. dar mediu" înconHur1tor este. 6e iau 3# calcul di&erşi factori ce pot determi#a dac! loca"ia este co#siderat! fa&orabil!.terior presupune e5a"uarea unui peisaH i n 5 e d e r e a s t u d i e r i i e f e c t e " o r m u n 4 i " o r. mai a"es 9 9 "a ora2.p e r s p e c t i & a f e # ' a s u p r a s p a " i u l u i s ( u i d e l o c u i t p r i m u l a s p e c t : f e # ' s ( u i $ u l e 5 t e r i o r 2cesta este 1e#' 6(ui$ul mediului e5terior. de ap1. d e a " u r i " o r. "!#toa#a • @ A. în condi4ii"e de 5iat1 din "umea modern1. al mediului di# :urul u#ui bloc de birouri sau al locui#"ei &oastre. de regu"1.

a anima"e protectoare# 4estoasa neagr1. -ec(ile traditii t sudu" ? feni. feni.u". a " d r a g o n u " u i . iar 5estu" ? t i g r u " u i a " * 6 8 e a " u " s u p e r i o r. dragonu" 5erde feni. tre*uie s1 fie deschis16 2i tigru" a"*6 în e5a"uarea unui amp"asament.u"ui.p e r s p e c t i & a f e # ' a s u p r a s p a " i u l u i s ( u i d e l o c u i t r e s t r i c 4 i i i n s u r m o n t a * i " e d e t i p f i 3 i c 2 i * u g e t a r6 patru anima"e pot fi ap"icate ce"or patru puncte cardina"e principa"e. nume"e ce"or $igrul alb este personi icarea energiei %in.u"ui. estu" ? dragonu"ui 5erde. astfe" ca nordu" s1 corespund1 4estoasei negre. &l co#pletea"ă atributul %ang al dragonului verde . t r e * u i e s 1 f i e m a i %hine3ii cred c1 orice "oc este înconHurat de patru spirite îna"t 2i mai ro*ust decât co"ina tigru"ui6 -atura sudic1.

.a l d o i l e a a s p e c t : f e # ' s ( u i $ u l i # t e r i o r -om aborda acum o perspecti&! 1e#' 6(ui detaliat! asupra desi'#ului de i#terior. pentru a 51 asigura c1 se creea31 un chi norocos în case. f o r m e " o r. u2or de contro"at de c1tre maHoritatea c u " o r i " o r. a"egerea o a m e n i " o r6 î n p r i s m a p r a c t i c 1 . a c e a s t a e s t e r a m u r a 2 t i i n 4 e i =eng Shui care ofer1 cea mai mare "i*ertate pentru so"u4ii"e in genera". a#ali%7#d flu5ul e#er'etic di#!u#trul caselor. m a n i e r a a 5 a n t a Hoasa6 # 'nali"aţi peisa(ul vi"ibil prin uşa casei. d i m e n s i u n i " o r 2 i m a t e r i a " e " o r d e c o r a t i 5 e . de exe#plu peştele din i#agine. *n tablou avorabil în hol. .. camere ori *irouri 2i în apartamente6 =eng Shui?u" interior < c e s t a t r a t e a 3 1 c u d i s p u n e r e a c a m e r e " o r.gura+ casei. pe când cărările drepte sau stâlpii de telegra creea"ă un chi negativ pentru aceasta. in )n Feng Shui-ul interior. Cărările curbe şi plantele sănătoase ac să pătrundă în locuinţă un chi bun. uşa casei trebuie să se deschidă spre înăuntru. traficu"ui. apartame#telor şi blocurilor de birouri. si#boli"ea"ă bogăţia ce intră in . f " u . u " este. aranHarea mo*i"ieru"ui.

emp"u pi"onii. grin3i"e ori sc1ri"e impropriu amp"asate. de e. pentru a 2ti cum s1 51 po3i4iona4i paru" in mod fa5ora*i" 2i s1 ag14a4i og"in3i"e intr? o . a d o p t a r e a u n e i 5 i 3 i u n i =eng Shui asupra spa4iu"ui de "ocuit 4ine.i n d i 5 i d u a " e 2 i c r e a t i 5 i t a t e 6 < 2 a d a r. în primu" rând. se neutra"i3ea31 prin remedii =eng Shui de tipu" c"opo4ei"or de 5 â n t 6 c r i s t a " e " o r D i p " a n t e " o r6 +r e * u i e d o a r s 1 î n 5 1 4 a 4 i s 1 5 1 forma4i ochiu". pentru a putea o*ser5a cu u2urin41 pro*"eme"e din fiecare 3on1 sau camer1 din cas1. de = e n g S h u i ? u " i n t e r i o r6 Camerele di# locui#"! H =eng Shui?u" interior presupune ana"i3a po3i4iei 2i orient1rii u2ii principa"e. a modu"ui de curgere a chi?u"ui în1untru 2i de intrare a acestuia în înc1peri"e din cas16 /rice o*struc4ii.

a l t r e i l e a a s p e c t : i m p o r t a # " a o r i e # t ! r i l o r 3# 1e#' 6(ui$ul c(i#e%esc. d a c 1 d o r i 4 i s 1 c r e a 4 i = e n g S h u i ? u " oric1rui mediu am*iant. intr?o foarte mare m1sur1. E ste esen4ia" s1 sta*i"i4i corect orient1ri"e înainte de a putea acti5a corect formu"e"e =eng Shui cu o perspecti5e =eng Shui asupra oric1rui spa4iu tre*uie întotdeauna s1 inc"ud1 informa4ii despre orient1ri6 putere uimitoare in 5ederea o*4inerii de re3u"tate rapide6 <ceasta presupune s1 fo"osi4i o *uso"1 de ca"itate 2i ni2te puncte de referin41 fundamenta"e prin carcsedemarc1 3one"e de "ocuit 2i ce"e de "ucru6 <cestea se pot numi co"ecti5 dimensiunea spa4ia"1 a =eng Shui?u"ui interior 2i. unu" dintre prime"e "ucruri de care tre*uie neap1rat s1 4ine4i cont este orientarea re"ati51 a c a m e r e " o r. toate pu#ctele de orie#tare ale u#ei case. 2i e"e sunt "a îndemâna maHorit14ii o a m e n i " o r6 8 e a c e e a . u 2 i " o r 2 i p o 3 i 4 i e i m o * i " i e r u " u i 6 < d o p t a r e a u n e i . apartame#t sau birou :oac! rolul cel mai mare şi mai importa#t 3# practicarea corect! a acestei ştii#"e.

a uşilor. p e n t r u a f i a t e n 4 i o n a 4 i c u p r i 5 i r e "a configura4ii"e nefaste a"e ste"e"or 3*ur1toare in diferite 3one *tili"area busolei pentru a larea orientării spaţiului de locuit. p e n t r u a p u t e a a p " i c a a p o i c â t e 5 a d i n t r e ce"e mai puternice formu"e =eng Shui6 )ute4i af"a direc4ia de o r i e n t a r e 2 i c e a d e a 2 e 3 a r e a " e c a s e i $ 5 e 3 i t r u c u r i " e 11 3 2 i 11 4 B 2 i .acă puteţi găsi centrul casei. erestrelor şi #obilierului este pri#ul pas in înţelegerea Feng Shui-ului. d u p 1 s t a * i " i r e a p u n c t e " o r c a r d i n a " e a " e f i e c 1 r e i camere. dup1 c u m a m m e n 4 i o n a t a n t e r i o r. pute4i acti5a co"4uri"e respecti5e în fa5oarea 5oastr16 %hiar 2i atunci când se com*in1 mai mu"te formu"e =eng Shui în "ocuin41. aşe"aţi aici o busolă şi obţineţi orientările locuinţei din acest punct. . .9tili%area busolei 8up1 cum se men4ionea31 u"terior în carte. tre*uie s1 fo"osi4i o *uso"1 de ca"itate pentru a determina orientarea casei 2i a t u t u r o r c a m e r e " o r. direc4ii"e de pe *uso"1 sunt esen4ia"e pentru acurate4ea po3i4ion1rii acti5atori"or sau remedii"or ori.

prin simp"a trecere a timpu"ui6 %onform unei importante 2co"i a practicii =eng Shui. este necesar s1 in5estiga4i cum se poate transforma 2ansa din orice mediu am*iant. 3i. pe care eu "e?am simp"ificat în ta*e"e $5e3i capito"u" 8B. precu# şi po"iţia stelei de boli. Se observă că. repre"entate de nu#erele aste 0. . cel #ai avorabil colţ al ca#erelor voastre este. sectoarele ne aste sunt estul şi nord-vestul. dac1 în4e"ege4i formu"e"e de *a31 pentru ca"cu"area ste"e"or tempora"e6 %unoscând 3one"e p e r t u r * a t e d i n f i e c a r e a n .. evitate . &stul este locul celor $rei *cideri sau celor trei tipuri de nenoroc. 'nul acesta.epet. sectoarele norocoase. c aceea. în acest an. care face referire la #umerele faste şi #efaste ce afectea%! şi perturb! mediul ambia#t. sudul. vă veţi da sea#a instantaneu care colţuri trebuie activate şi utili"ate şi care. pentru a nu A afecta4i de energia n e g a t i 5 1 e m a n a t 1 d e s p a 4 i u " r e s p e c t i 56 'ceasta este diagra#a anuală a stelelor "burătoare pentru -. iar nord-vestul gă"duieşte atalul Cinci 3alben. în func4ie de modu" cum ste"e"e tempora"e afectea31 di5erse"e co"4uri a"e "ocuin4ei6 .traordinar sau nenorociri gra5e./. în 5ederea e5it1rii ghinioane"or 2i acti51rii norocu"ui6 <ceast1 ramur1 a =eng Shui?u"ui poate fi uti"i3at1 deseori pentru predic4ie. d a c 1 e s t e n e c e s a r.in această diagra#ă. p u t e 4 i a p " i c a u n remediu in co"4u" adec5at. vestul şi sud-vestul locuinţei sau oricărui spaţiu de trai. în -. pentru ca 5oi s1 51 da4i seama u2or ce tre*uie f1cut "a începutu" oric1rei "uni ori an. sunt: sudul.. care sunt a#bele a ectate. . "un1 2i an î2i fac sim4it1 pre3en4a for4e in5i3i*i"e 2i intangi*i"e6 <cestea pot aduce un noroc e./. acest aspect a" =eng Shui?u"ui este efecti5 "a îndemâna oricui6 <cestea sunt formu"e u2oare. anul Cocoşului. 1 şi 2.D 6a l p a t r u l e a a s p e c t : d i m e # s i u # e a t e m p o r a l ! a f e # ' s ( u i $ u l u i 1e#' 6(ui$ul temporal utili%ea%! puter#ica formul! a stelelor %bur!toare. dup1 ce aranHa4i satisf1c1tor spa4iu" de "ocuit în conformitate cu toate regu"i"e 2i îndrum1ri"e pentru crearea unei energii fa5ora*i"e. în fiecare or1. Ca atare.

+. .-$ +.

u" chi?u"ui în orice spa4iu am*ienta"6 =iecare direc4ie de pe *uso"1 de4ine o sum1 de atri*ute ce pot fi asociate structuri"or fi3ice a2e3ate in respecti5e"e puncte cardina"e6 <cestea ne re"e51 ca"itatea energiei din 3one"e studiate. dar aceasta este fo"osit1 de to4i mae2trii chine3i de =eng Shui d i n A o n g V o n g . +a i R a n . *uso"a =eng Shui tradi4iona"1 am*iant este posi*i" s1 nu uti"i3e3e *uso"a. % h i n a . in raport cu orientarea "or dup1 *uso"16 )uncte"e cardina"e indicate de o *uso"1 de ca"itate arat1 Au. u2i"e. deoarece orie#tarea este ba%a tuturor a#ali%elor şi recoma#d!rilor 1e#' 6(ui $ fu#dame#tul acestei ştii#"e c(i#e%eşti. ) 6 "te tehnici cc tratea31 îm*un1t14irea mediu"ui 26a6m6d6. contururi"e . dac1 dori4i s1 practica4i un =eng Shui 5erita*i". amp"asamentu" c a s e " o r.f a c e " i c u # o ş t i # " ! c u l u o p a # s a u b u s o l a c ( i # e % e a s c ! Busola este ese#"ial! pe#tru practicarea corect! a 1e#' 6(ui$ului. S i n g a p o r e 2 i 7 a " a i e 3 i a . tre*uie s1 51 spun cum s1 cunoa2te4i 2i s1 în4e"ege4i *uso"a6 )utem începe cu -uo )an. precum 2i de c1tre cei carc au emigrat în /ccident 2i continu1 s1 practice =eng Shui?u" chine3esc autentic6 Sfaturi"e "or se *a3ea31 pe modu" în care interac4ionea31 structuri"e. din perspecti5a spa4iu"ui 2i timpu"ui6 8e aceea.

.

pe cadranul unui cerc. de grade. 'cestea sunt î#părţite apoi in 0 divi"iuni principale şi -6 secundare. iecare #unte #ăsurând 2/ grade 751.4uo !an-ul este si#ilar cu orice busolă de tip occidental. pur şi si#plu deoarece #ulte or#ule Feng Shui utili"ea"ă cele -6 de subdivi"iuni . Cadranul ce indică aceşti -6 de #unţi este oarte i#portant. : -6 8 2/9..cei -6 de #unţi . prin aptul că î#parte direcţiile în 51.. Subdivi"iunile se nu#esc .

.pentru a indica orientările aste şi pe cele ne aste.

p!m7#t şi om. 2 Luo Pa#$ul 6ar# <arp. deseori #umit busola 2rmo#iei celor )rei. 8in scurta descriere de a"1turi se o*ser51 c1 -uo )an?u" .@ 'rade fa"! de cealalt!. eleme#tele şi tri'ramele periodice. placa p!m7#tului arat! #ordul ma'#etic. 4ste 3#totdeau#a reali%at ma#ual. fiecare 1 Luo Pa#$ul 6ar# <arp. structurile şi apele ce 3#co#:oar! orice cl!dire. e#umirea se refer! la armo#ia di#tre cer. 6e mai #umeşte şi Luo Pa#$ul celor )rei Perioade ale 6telelor >bur!toare. reflectat! 3 Luo Pa#$ul 6ar# <eA.@ 'rade spre st7#'a. a#ali%7#du$le i#flue#"ele faste şi #efaste 3# fu#c"ie de #umerele. #umit dup! =coala celor )rei 4&e#ime#te 1ericite. paralele ale flu5ului e#er'etic pri# mediu. 2cesta a#ali%ea%! relieful: mu#"ii. care se ba%ea%! pe =coala celor )rei Cicluri. dar cele 2stfel. #ordul i#dicat de celelalte #u este cel ma'#etic. 6e co#sider! c! aceste pl!ci disti#cte e5prim! cele trei cu mare art!. Ca atare. ce apar pe acest Luo Pa#$ul tradi"io#al este u# obiect foarte respectat şi meşteşu'it Luo Pa#. l$a co#ceput. dar cea a omului şi trei mai populare şi mai frec&e#t utili%ate ast!%i su#t: a cerului se afl! la ?.Cele trei Luo Pa # 3# placa omului. placa p!m7#tului şi placa cerului. respecti& dreapta pl!cii p!m7#tului. iar #umeroasele #i&eluri sale i#ele co#ce#trice cupri#d secretele şi formulele maestrului care co#sider7#d #ordul la o difere#"! de ?. 45ist! mai multe tipuri diferite de Luo Pa#.

o *uso"1 pentru m1surarea puncte"or cardina"e. mai presus de orice.p"icat în repetate rânduri practican4i"or încep1tori de =eng Shui c1 -uo )an?u" nu este necesar ce"or ce doresc s1 practice aceast1 2tiin41 ca amatori6 -otu2i. i a r a p o i s 1 c o n s u " t a 4 i o c a r t e *un1. marcaHu" direc4iona" din centru6 %"ei care aspira4i s1 fo"osi4i un -uo )an 5erita*i" nu tre*uie niciodat1 s1 face4i compromisuri în ceea ce pri5e2te ca"itatea acestui indicator centra"6 7u"te dintre f"uctua4ii"e norocu"ui 2i nenorocu"ui depind de preci3ia e5a"u1ri"or cu *uso"a6 %ump1ra4i întotdeauna -uo )an?u" de "a un maestru =eng Shui.con4ine o mare cantitate de informa4ii6 -e?am e. deci partea sa cea mai important1 este acu" magnetic. pentru a decodifica formu"e"e 2i metode"e ascunse in -uo )an6 L1 rog s1 4ine4i cont c1 -uo )an?u" este. care 51 5a de351"ui semnifica4ii"e sa"e codificate6 . este o idee *un1 s1 2ti4 i ce repre3int1 acest instrument. s1 uti"i3a4i o *uso"1 o*i2nuit1 î n d e t e r m i n a r e a d i r e c 4 i i " o r.

deoarece 51 ofer1 garan4ia c1 a4i a2e3at *uso"a perpendicu"ar fa41 de u216 <"t1 idee *un1 este s1 c1uta4i o *uso"1 de tip occidenta" ce arat1 su*di5i3iuni"e sau cei !4 de mun4i t .b u s o l a o c c i d e # t a l ! î n f e n g s h u i *u estima"i #iciodat! direc"iile 3# fu#c"ie de locul u#de crede"i c! r!sare ori apu#e soareleB 2cest tip de practic! 1e#' 6(ui rareori este precis! şi reflect! o abordare #e'li:e#t!. care. merit1 s1 51 cump1ra4i o *uso"1 precis1 2i de ca"itate6 Sfatu" meu este s1 c1uta4i una cu grade"e marcate c"ar pe margine6 9uso"e"e înso4ite de o rig"1 sunt foarte uti"e in af"area direc4iei unei u2i. de multe ori. C onsidera4i *uso"a ca parte integrant1 din =eng Sinii6 %a atare. #u aduce re%ultate po%iti&e.

deci face"i m!sur!torile de trei ori.4se#"ial pe#tru busol! 8 etermi#a"i mereu direc"iile "i#7#d busola perfect ori%o#tal 3# palm!. a&e"i mai mici )ipuri de direc"ii 45ista doua tipuri ma:ore de direc"ii ce trebuie determi#ate. pe#tru o citire optim! a c(i$ului. putea marca direc"iile imediat. 8 3#cerca"i s! "i#e"i busola la #i&elul taliei. pe#tru a aceasta este direc"ia spre care st! cu fa"a uşa pri#cipal!. . 2stfel. pe#tru a ob"i#e o citire mai precis!. )rebuie s! cu#oaşte"i orie#tarea casei. e re'ul!. C )i#eBA mereu la i#dem7#a u# pla# al casei. 8 Lua"i 3# calcul faptul c! busola este afectat! de c7mpuri e#er'etice de tip ma'#etic ori electric.

trebuie s! m!sura"i :ineţi busola ori"ontal sau aşe"aţi-o pe o supra aţă plană. fiindu?i conferit un a5antaH micii 5oastre une"te6 <ceasta deoarece ce"e !4 de su*di5i3iuni a"e direc4ii"or de pe *uso"1 apar în aproape roate formu"e"e =eng Sinii direc"ia at7t pe#tru i#trarea i# cl!dire. f . 3# plus. ce au supra5ie4uit intacte pân1 in seco"u" WW(?"ea6 % ainoa2terea modu"ui de determinare corect1 2i precis1 a coordonate"or 2i orient1ri"or oric1rei "ocuin4e este un prim pas esen4ia" în practica =eng Sinii6 şi #ota"i$&! ambele direc"ii. dac! locui"i la bloc. popu"are.ai puncte"or cardina"e principa"e6 <stfe". ca să obţineţi coordonatele ţ precise. c7t şi pe#tru uşa apartame#tului. apoi co#sulta"i trucurile D şi 1E pe#tru a#ali%a detaliata. 2 )rebuie s! cu#oaşte"i coordo#atele i#teriorului locui#"ei. deci citi"i busola st7#d i# ce#trul casei F&e%i trucul 11G. 5i se 5a u2ura munca.

tre*uie s1 51 f a m i " i a r i 3 a 4 i p e d e p " i n c u * u s o " a 5 o a s t r 1 6 +r e * u i e s 1 s1 practica4i un =eng Shui chine3esc autentic6 în514a4i s1 citi4i puncte"e cardina"e in a2a fe" încât s1 pute4i sta*i"i imediat orientarea oric1rei "ocuin4e6 8ac1 (((( m 1 s u r a 4 i c o r e c t o r i e n t a r e a . ca şi cele 2H de subdi&i%iu#i ale acestora. . J nainte s1 pute4i practica =eng Shui. 2stfel. c7#d Folosiţi o busolă care are gradele punctelor cardinale clar #arcate. 1iecare di#tre cele patru pu#cte cardi#ale pri#cipale şi cele patru secu#dare ocupa u# u#'(i de H@ de 'rade. e s t e a * s o " u t i m p o s i * i " Pu#ctele cardi#ale Cadra#ul busolei este 3mp!r"it 3# 36E de 'rade. de 3#credere. H@ 3#mul"it cu I fac 36E de 'rade. e aceea. &a a&ea mereu u# cadra# care i#dic! 'radele tuturor celor opt direc"ii.d e t e r m i # a r e a p u # c t e l o r c a r d i # a l e O busol! bu#!.

iar deoarece e5ist! 3# total 2H de subdi&i%iu#i re%ultate di# cele I direc"ii. 2ceste subdi&i%iu#i se #umesc. care se e5ti#de di# pu#ctul de referi#"! 1iecare di#tre aceste opt direc"ii poate fi 3mp!r"it! mai departe 3# trei. se spu#e c! e5ist! 2H de mu#"i pe busol!. Pute"i &i%uali%a acest lucru co#sider7#d fiecare direc"ie ca pe o felie di#tr$o pl!ci#t! rotu#d!. Kmu#"i. iar aceast! te(#ic! de citire a busolei şi de ide#tificare a spa"iului se #umeşte Kmetoda pl!ci#tei. sudul. cei 2H de mu#"i se refera la subdi&i%iu#ile de c7te 1@ 'rade de pe busol!. 1iecare di#tre aceste direc"ii ocup! u# u#'(i de H@ de 'rade. deci fiecare u#'(i de H@ de 'rade poate a&ea trei subdi&i%iu#i de c7te 1@ 'rade. 3# 'e#eral. Ca atare.. ocupat de oricare di#tre cele opt direc"ii. sud$estul şi sud$&estul. 5ârf arunci când determina4i direc4ii"e "ocuin4ei D( ( p r o p r i i 6 +r e * u i e s 1 u t i " i 3 a 4 i * u s o " a p e n t r u a a f " a p o 3 i 4 i a s u d u " u i î n c a s a 5 o a s t r 1 6 <5 e 4 i n e 5 o i e d e * u s o " 1 p e n t r u a ? " putea "oca"i3aP <ce"a2i "ucru este 5a"a*i" in ca3u" tuturor ce"or"a"te direc4ii 2i su*direc4ii6 +i n e t i c o n t c 1 . Cele secu#dare su#t #ord$estul. #e referim la %o#a cupri#s! 3#tr$u# u#'(i de H@ de 'rade.&orbim de spa"iul oric!rui pu#ct. estul şi &estul. aceasta nu înseamn1 c1 sudu" se af"1 în . d e 2 i i " u s t r a 4 i i " e d i n a c e a s t 1 c a r t e » t + i sau din oricare "ucrare a mea arat1 sudu" în 5ârfu" oric1rei *uso"e. #ord$ &estul. Pu#ctele cardi#ale pri#cipale su#t #ordul..

ci cuprinde 2i întregu" macrocosmos a" spa4iu"ui6 8e noi depinde s1 ne demarc1m 2i definim spa4iu" de ana"i3a6 +r e * u i e s 1 4 i n e m c o n t d e o r i e n t 1 r i " e L#dica"iile &ariabile M . imp"ica4ii referitoare "a de"imitarea .isten4ei6 %a atare. pentru o 9 sa"e 2i. s1 ne d1m seama de impactu" mediu"ui situat în e. aceasta se refer1 "a tai chi?u" mare ? spa4iu" înconHur1tor e. a" *"ocu"ui sau a" fiec1rui apartament6 )oate însemna. totodat1. în p"us. curgerea chi?u"ui este m1surat1 nu doar în cadru" microcosmosu"ui.tins O 2i "a tai chi?u" mic. concept de tai chi mare 2i mic ne deschide posi*i"it14i i m e n s e i n a p " i c a r e a 2 i i n t e r p r e t a r e a f o r m u " e " o r6 +o t u 2 i . de asemenea. 2i apoi s1 repeta4i procedeu" în fiecare camer1.o c a " i 3 a r e a p r e c i s 1 e s t e (((( f a c t o r i m p o r t a n t 6 < c e a s t a înseamn1 s1 în514a4i s1 a"inia4i *uso"a în 1 ţ 9 ca3u" întregu"ui apartament ori întregii case.puncte"or cardina"e a"e sectoare"or ocupate de camere 2i ) ceasta din cau31 c1 întreaga 2tiin41 =eng Shui tratea31 fe"u" în care se mi2c1 2i interac4ionea31 "ocuin4e6 energia6puncte"or cardina"e in orice spa4iu6 0ste *ine de 2tiut c1 teoria =eng Shui î2i are mu"te dintre origini îngem1nate cu 5i3iunea taoist1 asupra Xni5ersu"ui 2i e.terioru" acestor grani4e6 în "im*aHu" =eng Shui. are. care poare însemna spa4iu" întregii "ocuin4e. spa4iu" camere"or indi5idua"e6 în4e"egerea acestui Folosiţi o riglă pentru a vă asigura că busola este aliniată corect cu o uşă sau un perete.

este mai *un re3u"tatu" o*4inut "oca".act16 :u este de mirare c1. aceasta poate indica un de3echi"i*ru destu" de se5er a" energii"or din interioru" unei camere ori case6 <cesta este. pân1 când 5aria4ia indica4ii"or scade su* 5 grade .prim1 energia corect1 a direc4ii"or spa4iu"ui particu"ar care este ana"i3at6 %ând diferen4e"e in orientare 2i direc4ii dep12esc 15 grade. pe m1sur1 ce 51 muta4i din camer1 în camer1. 3# aşa fel 3#c7t pu#ctul cardi#al pe care 3l i#dic! pe cadra# s! i#dice direc"ia corespu#%!toare. un indiciu c1 aranHamentu" mo*i"ei 2i amp"asarea artico"e"or decorati5e nu se sincroni3ea31 cu f"u. c1ci acesta e. pentru fiecare camer1. este recomanda*i" s1 face4i câte5a schim*1ri în a2e3area 2i dispunerea mo*i"ei din camer16 / metod1 simp"1 2i eficient1 pentru a o*4ine un echi"i*ru este s1 muta4i mo*i"a în di5erse po3i4ii.a l i # i e r e a c o r e c t ! a b u s o l e i O depri#dere ese#"ial! 3# 1e#' 6(ui co#st! 3# a 3#&!"a s! ali#ia"i busola corect. adesea.ista câte5a mici 5aria4ii în y de"imitarea puncte"or cardina"e6 în astfe" de ca3uri. citire cât mai e.u" energetic firesc din ace" "oc6 8e aceea. 5or e.

$otuşi. sau a uşii din locuinţă care este cel #ai recvent utili"ată de către a#ilie. ) !uteţi deter#ina direcţia generală a casei #ăsurând direcţia uşii principale. dacă nu vă puteţi decide 4 3 • t r u c u r i f e n g s h u i pe care să o olosiţi. care se deschide spre o stradă apropiată. &$a"i putea co#fru#ta cu o dilem! le'at! de estimarea optim! a orie#t!rii casei. $ir!c/ia tc/ii . . pli#baţi-vă prin casă de #ai #ulte ori şi percepeţi exact de unde provine #axi#ul de energie %ang.u#ai atunci puteţi i siguri că orientarea aleasă este cea corectă.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i 6 C7#d 3#cepe"i s! &! utili%a"i busola.

este cu se care '&o0 u 'li1a23 c!l nu(i )!# Intrar!a0 uti"1 c"arificarea fri#tt)pn'a am*igue cu care 51 5e4i întâ"ni în Stra)4 cursu" ana"i3ei =eng Shui?u"ui persona" din spa4iu" propriu. Staţi în cadrul ei şi priviţi în a ară: 2 i direcţia spre care staţi direct cu aţa este cea considerată. în general. dup1 ce 2tiri în stabilirea orientării casei. direcţia de orientare a casei. una dintre chestiuni"e ce"e mai tu"*uri 4 4 • t r u c u r i f e n g s h u i .d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i cum. anumitor puncte deHa s1 citi4i corect precis *uso"a. începeţi de la uşa principală.puse u"terior în carte6 )ot ap1rea destu" de mu"te aspecte pro*"ematice în =eng Shui. dar 2i când 5e4i încerca s1 ap"ica4i trucuri"e e.

în general.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i confrunt1 în stabilirea orientării casei.ist1 "oc de îndoia"16 %e se întâmp"1 ins1 4 5 • t r u c u r i f e n g s h u i . unei "ocuin4e6 %e practicantu" no5ice fiind determinarea dac1 u2a este '&o0 u 'li1a23 c!l nu(i )!# Intrar!a0 corect1 a orient1rii fri#tt)pn'a direc4ie m1surat1 tre*uie pentru Stra)4 demarcarea direc4iei de orientare a unei caseY 0ste foarte u2or I 3 dac1 respecti5a "ocuin41 arco form1 prefect regu"at1. începeţi de la uşa principală. nu e. direcţia de orientare a casei. iar u2a principa"1 st1 cu fa4a spre direc4ia identic1 cu orientarea casei în sine# atunci. Staţi în cadrul ei şi priviţi în a ară: direcţia spre care staţi direct cu aţa este cea considerată.

d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i îndreptat1 4 E • t r u c u r i f e n g s h u i .

trem de difici"1. 2 0!sura"i direc"ia i#dicat! de artera pri#cipal! de circula"ie di# e5teriorul . 2 i t o 4 i a u d e s t u " s u c c e s î n u t i " i 3 a r e a " o r6 8 e a c e e a . în =eng Shui. creându?se premise"e unui destin incert6 determinarea oric1rei orient1ri6 8intre acestea trei. cânt1rind atent fiecare dintre ce"e trei op4iuni6 Jine4i cont. o a"eg pe cea potri5it1 în func4ie de i n 5 e s t i g a r e a " a f a 4 a " o c u " u i 6 +o a t e s u n t f e 3 a * i " e 2 i s u n t d e s t u " )rei moduri de ale'ere a direc"iei 1 2le'e"i direc"ia i#dicat! de uşa pri#cipal!. sfatu" meu este s1 51 *a3a4i pe propria Hudecat1. di#spre cea mai mare i#trare. de asemenea. deoarece di5er2i mae2tri por recomanda a*ord1ri diferite6 8e aceea. etermi#a"i direc"ia spre care este orie#tat! aceast! uş!.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i spre o direc4ie. case"e ce au u2a principa"1 c"ar definit1 au c e " m a i m a r c p o t e n 4 i a " d e a * e n e f i c i a d e (((( n o r o c p e r m a n e n t 6 %"ase"e în ca3u" c1rora "ipse2te acest aspect determin1 un f"u. 51 pre3int trei a"ternati5e importante de "uat in ca"cu" in c1. adic! cea spre care &! de respecta*i"e6 %unosc persona" mai mu"4i mae2tri ce fo"osesc toate trei op4iuni"e. în func4ie de cum percep casa pe care o s t u d i a 3 1 . 4 C • t r u c u r i f e n g s h u i 3#drepta"i c7#d pri&i"i 3# afar!. a" chi?u"ui nesigur 2i insta*i". 2ceasta poate fi socotit! drept direc"ia pri#cipal! de utili%at. ce direc4ie tre*uie a"eas1 ca punct de referin41 în ana"i3a =eng ShuiY <f"area unei so"u4ii poate A e. iar "ocuin4a spre o a"taY în acest ca3.

3#dreptat! c!tre o strad!. 2ceasta este direc"ia di#spre care p!tru#de 3# cas! u# ma5im de e#er'ie Na#'. mai ales cei care au citit mai multe c!r"i pe aceast! tem!. ) 4 8 • casei. dac! locui#"a este alt! direc"ie. 2ceasta deoarece u#a di#tre defi#i"iile uşii pri#cipale t r u c u r i f e n g s h u i . e aceea. c(iar dac! uşa pri#cipal! 3# si#e se desc(ide spre o 3 0!sura"i direc"ia "i#7#d co#t de uşa cel mai frec&e#t utili%at! de c!tre membrii familiei. este determi#area orie#t!rii 'e#erale a i#teriorului casei. co#sidera"i aceasta drept direc"ia de orie#tare a casei.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i ' ! s i r e a o r i e # t ! r i l o r 3 # s p a " i u l i # t e r i o r 1 1 O alt! problem! comu#! cu care se co#fru#t! practica#"ii 3#cep!tori.

eoarece se spu#e c! uşa locui#"ei este K'ura. 4 9 • t r u c u r i f e n g s h u i . şi aceast! orie#tare poate fi co#siderat! corect!. acesteia.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i este aceea de uş! cel mai des folosit!.

dac1 acesta este indicat prin punctu" s1u r1sare imediat o întreag1 serie de între*1ri6 %um se determin1 co"4u" nordicY 0ste 5or*a de co"4u" nordic a" întregii caseY 8ac1 da. ) 5 • tunci când sunte4i sf1tui4i s1 acti5a4i un co"4 anume din cas1.emp"u.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i ' ! s i r e a o r i e # t ! r i l o r 3 # s p a " i u l i # t e r i o r 1 1 O alt! problem! comu#! cu care se co#fru#t! practica#"ii 3#cep!tori. ce se întâmp"1 dac1 sectoru" nordic "ipse2teY 666 2i "ista poate continua6 cardina". pentru energi3area norocu"ui în carier1. t r u c u r i f e n g s h u i . dac1 5i se cere s1 acti5a4i nordu". s?ar putea s1 a5e4i du*ii6 8e e. mai ales cei care au citit mai multe c!r"i pe aceast! tem!. este determi#area orie#t!rii 'e#erale a i#teriorului casei.

acă aveţi f e n g s h u i <ăsuraţi iar direcţiile. "onele ce lipsesc din planul arhitectural şi haşuraţi-le 7ca în i#agine9. . de#arcaţi . din centrul principale. cu busola. o locuinţă de or#ă neregulată.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i <ăsuraţi punctele cardinale stând în dreptul uşii 5 1 • t r u c u r i casei. şi apoi cu câţiva paşi #ai spre interior. pentru a-i găsi centrul.

în principa" deoarece unii practican4i 2co"i4i în a"te metode =eng Shui uti"i3ea31 aceast1 tehnic1. primu" "ucru ce tre*uie c"arificat este s1 în514a4i s1 determina4i orient1ri"e din "ocuin41 astfe" încât s1 pute4i identifica. în =eng Shui?u" chine3esc. nefiind niciodat1 determinate dup1 po3i4ia u2ii principa"e6 /rient1ri"e nu tre*uie ca"cu"ate niciodat1 dup1 premisa c1 u2a principa"1 are o direc4ie fi.16 <m primit mii de e?mai"?uri cu între*1ri despre acest aspect.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i )entru a "1muri aceste di"eme practice una câte una. ce"e opt Ico"4uriM a"e p"anu"ui arhitectura"6 )entru rea"i3area m1surarea corect1 a acestui fapt. nu se procedea31 astfe" 5 ! • t r u c u r i f e n g s h u i . orient1ri"e se m1soar1 mereu cu *uso"a. dup1 *uso"1. este necesar1 din nou A direc4ii"or cu *uso"a6 (n =eng Shui?u" autentic.

d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i 6 5 3 • t r u c u r i f e n g s h u i .

"onele ce lipsesc din planul arhitectural şi haşuraţi-le 7ca în i#agine9. din centrul principale.d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i <ăsuraţi punctele cardinale stând în dreptul uşii 5 4 • t r u c u r i casei. şi apoi cu câţiva paşi #ai spre interior. cu busola.acă aveţi f e n g s h u i <ăsuraţi iar direcţiile. pentru a-i găsi centrul. . de#arcaţi . o locuinţă de or#ă neregulată.

d e t e r m i # a r e a d i r e c " i e i ' e # e r a l e a c a s e i g s h u 5 5 • t r u c u r i f e n g s h u i .

•• •’ "a e"e2teu 1 meu cu 4estoase de ap1 du"ce. cu numere"e2i direc4ii"e sa"e 2i cu modu" în care poate fi uti"i3at în demarcarea dispunerii din p"anu" 5ostru arhitectura"6 Es t e 5or*a de p1tratu" -o Shu.-$ +. . pe m1sur1 ce 5e4i aprofunda practica =eng Shui. surate"e domestice a"e speciei marine6 în timp ce o*ser5am mode"u" de pe spate"e acestor creaturi Huc1u2e. doar fami"iari3a4i?51 cu acest p1trat. m?a frapat sensu" ace"ei descoperiri6 7ai târ3iu. care este o gri"1 cu nou1 sectoare. 5e4i descoperi cât de important 2i de iscusit este p1tratu" numeric -o Shu atât în a ascunde. fiecare con4inând un num1r de "a +5 +.î n e l e g e r e a i p ! t r a t u l u i L o s ( u 9rm!torul pas 3# 1e#' 6(ui$ul practic este s! &! familiari%a"i cu u#ul di#tre cele mai importa#te şi mai eficie#te simboluri 1e#' 6(ui ce pot fi utili%ate asupra pla#ului ar(itectural. cât 2i în a de351"ui secrete"e =eng Shui?u"ui formu"e"or 2i *uso"ei6 8eocamdat1.

9 f .

c1 ascund c1 pe magicu" spate"e chine3 4estoasa a"e moti5e c1rei este p1trat unei =u -o 4estoase Asi6 adorat1 corp specia"e ce 2i ca Shu numeric 2i aceea. ) a n g N o r6 Shui unei în "a scurt 4estoase timpu" <ceasta . p1trat taine totodat1. num1ru" de taoi2ti 2i cred o*4inut1 3i"e în repre3int1. ce"ui"a"t octogonu" )a Vua $5e3i trucuri"e 14 2i 15B6 -egenda a fost spune purtat împ1ratu"ui noastre. din fa3a necesar cea consider1 ofer1 =eng cheia Shui de pentru p"in1 Shu "un1 în514a4ii magic a"e de3"eg1rii important. este în gri"1 astfe" sau ce încât. a 2i un mu"tor trece 5ice5ersa. norocoas1. "unii "un1 "ai adunate. diagona"1 ori3onta"1 15. fiind carapace cuprind o se toate cere2ti 8e pre3entat în 3i"e"e creatur1 spune secrete"e ceru"ui 2i p1mântu"ui6 <m timp moarte.1 orice sunt "a 9# trei :umere"e cifre de suma de nou1 chine3i c1 sim*o" e" sunt pe aranHate 5ertica"1. unei început dup1 purtat1 5acan4e s1 ce "a cu scriu am ma" fami"ia c1r4i cu"es de pe de =eng carapacea 5a"uri"e insu"a m1rii.

.

.

c! a"i aflat importa#"a p!tratului Lo 6(u. veti vedea ce sector este absent.s u p r a p u # e r e a p ! t r a t u l u i l o s ( u p e s t e p l a # u l a r ( i t e c t u r a l 2cum. pute"i e5perime#ta suprapu#erea sa asupra pla#ului locui#"ei &oastre. extindeţi "onele ce lipsesc în planul arhitectural. 9 'ici lipseşte sud-vestul.upă suprapunerea pătratului. asociat cu dragostea şi relaţiile. . rareori se !entru a suprapune pătratul 4o Shu peste o casă de or#ă neregulată. acest p"anu" este din perfect nefericire. . e2i esrc re"ari5 u2or D E 1 • t r u c u r i f e n g s h u i de "ucru casei rea"i/ar dac1 5oastre p1trat.

confu3. creat de forma neo*i2nuit1 a casei6 tre*uie 2tiut. suprapunerea gri"ei cu nou1 sec toare E ! • t r u c u r i f e n g s h u i . sau în perfect camere p1trate apar sau dreptun ghiu"are6 "ips1 ori )e Shui6 sectoare co"4uri protu*erante. cur4i pietruite. d e s t u " d e p r o * " e m a t i c 1 p e n t r u c e i n e f a m i " i a r i 3 a 4 i cu ap"ica4ii"e =eng Shui?u"ui6 (at1 câte 5a îndrum1ri in acest sens. dac1 tre*uie inc"use ori e. uneori forme"e fiind atât de neregu"ate.perien4ei proprii 2i sfaturi"or oferite mie de c1tre mae2trii practican4i de =eng -ocuin4e"e moderne sunt arareori. cum tre*uie tratate 3one"e ane. ocupate de garaHe. maHoritatea case"or a5ând o dispunere e s t e . de asemenea. foi2oare sau 5 e r a n d e Y <5 â n d î n 5 e d e r e m u " 4 i m e a d e 5 a r i a 4 i i a p " a n u r i " o r 2 i forme"or arhitectura"e. încât pân1 2i chi?u" ce apuc1 s1 p1trund1 in interior are un Au. a c1ror "ist1 am a"c1tuit?o pe *a3a e.întâmp"1 neregu"at16 astfe". *a chiar ) 9 aproape coridoare niciodat1.c"use p1r4i"e din cas1 ce par protu*erante6 în p"us.e. a 2 a d a r.

p!tratul Lo 6(u trebuie suprapus peste toate %o#ele comasate sub 8 ac! e5ist! mai multe eta:e. fiecare di#tre acestea trebuie tratat separat. diferite. de cas! ori de apartame#t. p!tratul trebuie mai 3#t7i suprapus asupra 3#tre'ii cl!diri. de re'ul!. 2ceasta 3#seam#! c!. 2stfel.e&aluare mult mai precis! a 1e#' 6(ui$ului di# apartame#t şi a compatibilit!"ii acestuia cu u# a#umit locatar. 3# ca%ul locui#"elor de la bloc. arii şi dime#siu#i acelaşi acoperiş. &e"i ob"i#e o E 3 • t r u c u r i f e n g s h u i . Re'uli empirice pe#tru Lo 6(u 8 3# ca%ul ambelor tipuri de i#terioare. şi • « abia apoi asupra spa"iului di# apartame#tul 3# si#e. deoarece fiecare #i&el are.

E 4 • t r u c u r i f e n g s h u i .

u#ii maeştri suprapu# dou! p!trate Lo 6(u diferite. c o n f o r m e " e m e n t e " o r a " o c a t e f i e c 1 r u i s e c t o r6 ) e scurt. demarcate 3# fu#c"ie de aria eta:ului. g s h u i 4o Shu trebuie potrivit proporţional peste spaţiul disponibil. suprapunerea p1tratu"ui 51 permite s1 începe4i s1 în4e"ege4i energia din mediu" am*iant 2i s1 "ua4i m1suri pentru îm*un1t14irea ei în 5 ca"ul E • planurilor t r u c uarhitecturale r i f e n regulate. prefer s! folosesc o si#'ur! 'ril! şi s! trate% %o#ele 'oale ca pe col"uri abse#te. p!tratul Lo 6(u poate fi 3#ti#s pe &ertical! sau ori%o#tal!. Pri# urmare. de fapt. 4u. perso#al. 8 C7#d pla#ul ar(itectural este 3#'ust şi lu#'. un a n u m i t c o " 4 . presupu#e re#u#"area la c!su"ele di# ce#tru.8 2tu#ci c7#d spa"iul u#ui eta: este #ere'ulat. 4u prefer s! folosesc tot Lo 6(u$ul cu #ou! sectoare. u#ii maeştri a#ali%ea%! ara#:area camerelor 3# cas! şi utili%ea%! u# Lo 6(u cu şase c!su"e. . cu #ou! sectoare. 2ceasta Suprapunerea p1tratu"ui -o Shu peste p"anu" unui etaH este cea mai practica metod1 de demarcare a sectoare"or din "ocuin416 <ceasta permite practicantu"ui s1 identifice di5erse"e co"4uri. ori lar' şi scurt. 3# locul celui tradi"io#al. 'ici. pentru a ap"ica di5erse formu"e 2i pentru a energi3a. în p"us. or#a rectangulară a iecărei căsuţe re lectă or#a 9 globală a planului.

. ce :oac! u# rol ese#"ial 3# practica acestei ştii#"e şi poate fi folosit pe#tru estim!ri sau pe#tru protec"ie. F iec1reia dintre ce"e opt "aturi a"e )a Vua îi sunt asociate mai mu"te aspecte. inc"usi5 o direc4ie. un mem*ru a" fami"iei 2i un organ6 7ai semnificati5 este c1. pe fiecare "atur1 a )a Vua. apare una dintre ce"e 'ran(a#entul de trigra#e din !a =ua %in creea"ă o energie protectoare dacă octogonul este aşe"at in exteriorul casei.6M 3 # " e l e ' e r e a c e l o r d o u ! p a + u a Pa Oua este u# simbol octo'o#al ce cupri#de multe di#tre tai#ele 1e#' 6(ui$ului. 4ste u# i#strume#t special. un e"ement.

2 i n i m i c m a i Zi n d e c â t V [ u n 6 < r a n H a m e n t u " t r i g r a m e " o r d i n ) a V u a Zi n s e s p u n e c 1 posed1 o putere intrinsec1.opt trigramc din / 6hin70 ) o 3 i 4 i i " e a c e s t o r t r i g r a m e î n t r i g r a m e " e m a . < r a n H a m e n t u " % e r u " u i +i m p u r i u 6 % e a mai important1 trigram1. este a2e3at1 în sud. sau energia ucig1toare6 8e aceea. V[un6 <cestea dou1 sunt . în în care de grupuri"e de trei "inii sunt se generate de drumuri"e drepte. pe diagona"1. intersec4ii"e în + 2i a"te s t r u c t u r i n e f a 5 o r a * i " e 6 ) a V u a Zi n e s t e . i m u " u i d e Za n g . în nord. n u e . trigrame"e sunt dispuse în ceea ce poate fi descris ca un mode" cic"ic. care sim*o"i3ea31 ceru" 2i tat1". î n e s e n 4 1 . u n instrument de remediere in practica =eng Shui6 po3i4ionate perechi opuse6 <cest aranHament n u m e 2 t e . i s t 1 d o u 1 a r a n H a m e n t e a " e t r i g r a m e " o r. i s t 1 n i m i c m a i Za n g d e c â t % h ' i e n . ce poate contro"a shar chi. af"ându?se trigrama ce o repre3int1 pe mam1. d e c i d o u 1 t i p u r i d e ) a V u a # ) a V u a Zi n 2 i ) a V u a Za n g 6 Pa Oua Ni# Vua?uri"or uti"i3ate pentru de5ierea Is1ge4i"or otr15iteM <ici. r e s p e c t i 5 d e Zi n 6 < s t f e " . d e o * i c e i . aceasta este dispunerea )a dreptu" di5erse"or "aturi a"e )a Vua determin1 genu" de )a V u a 6 0 . %h[ien.

pus ori ag14at în interioru" casei6 :u tre*uie uti"i3at pentru com*aterea Is1ge4i"or otr15iteM ce se fac sim4ite în1untru" "ocuin4ei6 în timp ce distruge shar chi?u" Is1ge4ii otr15iteM. i m u m d e Za n g 2 i d e Zi n trigra#e se nu#eşte 'ran(a#entul Cerului $âr"iu. cele două !a =ua sunt co#binate pentru evaluarea relie ului din (urul casei. în p"us. si#boli"ând natura ciclică a energiei şi arătând cu# sunt po3i4ionate acum în nord?5est. . &a re lectă esenţa Feng Shui-ului %ang.:u tre*uie niciodat1 e. e"e ref"ectând premisa c1 re"a4ia dintre contrarii"e din <ranHamentu" % e r u " u i +i m p u r i u a f 1 c u t p o s i * i " 1 schim*area6 =i"osofia din spate"e acestui )a Vua este ine5ita*i"itatea transform1rii6 < 2 a d a r. poate i activată pentru a se crea şi acu#ula do"e din preţioasa energie %ang. .ist1 persoane ce pretind a fi mae2tri =eng Shui 2i 5ând og"in3i )a Vua. trigrama a2e3at1 în sud nu mai este %h[ien. )a Vua?u" 5a face r1u. recomandând s1 fie ag14are in interioru" casei6 L1 rog s1 nu face4i a2a ce5a. acum. a # ' 2cesta este Pa Oua$ul de dia'#o%!. c i V a n 6 +r i g r a m e " e !a =ua %ang este cel utili"at in anali"a Feng Shui. D ispunerea trigrame"or în acest )a Vua se nume2te <ranHamentu" %eru"ui +âr3iu. utili%at 3# a#ali%a 1e#' 6(ui$ului şi flu5ului de c(i di# toate camerele aflate 3# locui#"e sau birouri. c1ci 2tiu c1 e. succes şi veselie în spaţiul de locuit. Chi-ul %ang este cel aducător de viaţă. 'ceastă dispunere de c u u n m a .i erenţa dintre el şi !a =ua %in este #odul de po"iţionare a trigra#elor. iar cea din nord nu m a i e s t e V ' u n . în practica avansată a Feng Shui-ului. ci -i. activitate. "ocatari"or pe care îi g1se2te în ca"ea sa6 Su*"inie3 cu mare t1rie acest fapt. c1ci este foarte pericu"os6î n e l e g e r e a p a + u a $ u l u i .

este suficient s1 2ti4i c1.respecti5 sud?5est6 ispu#erea tri'ramelor < * i a d u p 1 c e 5 e 4 i î n c e p e s 1 p e r r e c c 4 i u n t i m p o * s e r 5 â n d a r a n H a r e a t r i g r a m e " o r 2 i d i s p u n e r e a " o r î n H u r u " a c e s t u i ) a V u a Za n g . î n 5 1 4 a 4 i a t r i * u t e " e f i e c 1 r e i " a t u r i a ) a V u a ? u " u i Za n g $ 5 e 3 i t r u c u r i " e u r m 1 t o a r e B 6 . 5e4i începe s1 în4e"ege4i intr?ade51r *a3a practicii =eng Shui6 8eocamdat1. 2 i n u ) a V u a Zi n . ) a V u a Za n g e s t e c e " u t i " i 3 a t î n a n a " i 3 1 . p e n t r u a a p " i c a = e n g S h u i . in cadru" practicii noastre = e n g S h u i . c a r e s e p o t r i 5 e 2 t e m a i m u " t s 1 " a 2 e " o r Zi n s a u c i m i t i r e " o r6 8 e a c e e a .

.

a # ' 3 # p r a c t i c a f e # ' s ( u i 2:u#'em acum la prima şi cea mai simpl! modalitate de practic! 1e#' 6(ui. . cu atribute &ariate. Pa Oua are mai multe i#ele diferite. pe#tru 3mbu#!t!"irea locui#"ei.u t i l i % a r e a p a + u a $ u l u i .

sim*o"i3ate de ce"e opt trigrame uti"i3ând figura o r i g i n a r e d i n / 6hin7. toate ce"e opt puncte cardina"e de pe *uso"1 se reg1sesc în Huru" unui punct centra"6 8in deHa s1 pagini"e precedente. deci. am în514at 2i s1 determin1m direc4ii"e identific1m di5erse"e puncte cardina"e 2i sectoare din "ocuin416 <cum 5a tre*ui s1 a n a " i 3 1 m ) a V u a Za n g p e n t r u a t r a n s f e r a atri*ute"e fiec1reia dintre ce"e opt "aturi a"e sa"e asupra casei 5oastre 2i a rea"i3a acest fapt in a2a mod încât ca"itatea chi? u"ui din fiecare co"4 a" casei s1 fie sporit1 prin tehnici =eng Shui pre"iminare.7ai întâi. pentru c1 e.ist1 opt muchii. studia4i di5erse"e ni5e"uri de semnifica4ii " u numesc aceasta metoda ce"or /pt <spira4ii a"e a s o c i a t e f i e c 1 r e i " a t u r i î n p a r t e a o c t o g o n u " u i ) a V u a Za n g . dar a*so"ut esen4ia"e6 . /menirii. c a r e s u n t d i s p u s e î n H u r u " c e " o r o p t "aturi a"e )a Vua6 /*ser5a4i c1 fiecare "atura repre3int1 o direc4ie.

precu# şi si#bolistica ele#entelor. 5 o r c1p1ta un sens mai adânc 2i mai e. î n p " u s .p"icare imp"ica4ii"e practice a"e fiec1rui n i 5 e " a r 1 t a t î n ) a V u a 6 X " t e r i o r. a t r i * u t e " e d i r e c 4 i i " o r. u n a s p e c t Zi n sau unu" . 5or fi e. f i e c a r e c o " 4 r e p r e 3 e n t â n d e n e r g i a e " e m e n t u " u i c e î i e s t e a s o c i a t c o n f o r m a c e s t u i a r a n H a m e n t a " t r i g r a m e " o r6 î n p a g i n i " e urm1toare.in !a =ua %ang se pot deriva #ulte inele de caracteristici. ce ofer1 indicii despre cum poate fi acti5at1. deci petreceri un timp studiind aceste atri*ute6 . d u p 1 c e 5 o m i n 5 1 4 a s 1 aprofund1m 2i 5om începe s1 uti"i31m formu"e"e =eng Shui. energi3atâ 2i îm*un1t14it1 acea parte a oric1rui mediu a m * i a n t 6 0 n e r g i a f i e c 1 r u i s e c t o r a r e .tins. a 2 a c u m s u n t e " e d e s c r i s e î n ) a V u a . Za n g .a"1turat16 /*ser5a4i c1 fiecare sector con4ine D D di5erse atri*ute. ce con eră sens sectoarelor cardinale.

e & a l u a r e a s e p a r a t ! a s e c t o a r e l o r d i # p a + u a 1iecare sector al locui#"ei trebuie e&aluat cu ate#"ie. ce pot fi *une sau > 2 d e t a " i a t 1 a s e c t o a r e " o r i n d i c 1 . * ti"i3area )a Vua?u"ui indic1 efecte"e co"4uri"or S h u i ? u " u i p e r s o n a " i 3 a t a " " o c a t a r i " o r6 = . pe#tru a se &edea dac! e5ist! de%ec(ilibre e#er'etice care trebuie corectate utili%7#du$se atributele di# Pa Oua. t o t o d a t 1 . a m i n a r e a a*sente 2i ce"or protu*erante. în func4ie de impactu" "or asupra =eng 8!fo)a0 Lo ihu camere"or asupra destinu"ui genera" a" fami"iei6 <ici. cu"ori"or 2i uti"i31ri"or nefaste. e f e c t u " f o r m e " o r. modu" cum e5a"ua4i sectoare"e depinde de metoda fo"osit1# metoda -o Shu sau cea a Ip"1cinteiM6 Spa4iu" de"imitat prin ce"e .

uti"i3area metodei g r i " e i e s t e m u " t m a i f a c i " 1 i (( p r a c t i c 1 6 Li s ? a r p u t e a întâmp"a ca anumite înc1peri s1 se încadre3e in dou1 sau chiar trei sectoare diferite6 în astfe" de ca3uri.dou1 metode difer1 (n p"us6 cititorii ar putea fi interesa4i s1 af"e c1 numere"e din -o Shu a"c1tuiesc. )ntrarea se a lă in sectorul nordic.emp"u" 2i s1 desconsidera4i întotdeauna comp"et Imetoda "6o p"1cinteiM6 Shu de <m uti"i3at I y p"an cu cea mai mare acoperire6 2. este s1 considera4i atri*ute"e indicate de direc4ia din considera*i"6 /*ser5ând ap"icarea acestor dou1 metode asupra p"anuri"or arhitectura"e de mai Hos. so"u4ia con5en4iona"1.l!t: maHoritatea formu"e"or puternice din =eng Shui6 (n a" doi"ea rând.or#itoarele sunt po"iţionate in sud-est şi sud-vest. maHoritatea camere"or din ce"e mai mu"te case fiind ori p1trate. 5. 4ivingul se găseşte predo#inant in est şi nord-est. . metoda p1tratu"ui demarcare a c a m e r e " o r. c 1 c i o c o n s i d e r c e a m a i p r a c t i c 1 6 6. de fapt. 5e4i 5edea c1 înc1peri"e 2i co"4uri"e din camere ce se consider1 încadrare în di5erse"e sectoare cardina"e difer1 remarca*i"6 8ac1 nu sunte4i siguri ce metod1 s1 uti"i3a4i. -. ori rectangu"are. *a3a pe care sunt a"c1tuire 98!to)4 f)4cm. ?ăile şi toaletele se a lă in sud. "a care su*scriu mu"4i mae2tri =eng Shui de renume. Su rageria este in vest . a4i putea s1 îmi urma4i e.

încât cei mai *uni mae2tri din "ume sunt c o n s i d e r a 4 i c e i m a i 5 e r s a 4 i î n i n t e r p r e t a r e a e " e m e n t e " o r6 )racticienii de acest ca"i*ru sunt cei a"e c1ror cuno2tin4e despre e"emente sunt atât de profunde. pe *a3a a ceea ce se nume2te p"aca p1mântu"ui de pe *uso"16 Jine4i cont c1. 2i imediat percep puternice S e m n a " e d i n p a r t e a e " e m e n t e " o r. în practica =eng Shui. e. dar este uti" "egere. c a r e " e r e " e 5 1 c â t d e norocoas1 este "ocuin4a respecti516 )rin urmare. tre*uie s1 2ti4i ce e"ement este asociat fiec1rei direc4ii6 8e4inând aceast1 inte? B ( D p1mântu"ui 2i a omu"ui6 în =eng Shui?u" a5ansat.ist1 trei p"1ci# a ceru"ui. importan4a ce"or cinci e"ementu" atri*uit fiec1rei direc4ii. generând echi"i*ru" 2i armonia e"emente"or în c a d r u " f i e c 1 r u i s e c t o r6 ) a V u a ? u " s i m p " u d i n i m a g i n e a r a t 1 . nordu" este ce" magnetic.c e l e o p t d i r e c " i i ş i c e l e c i # c i e l e m e # t e Probabil cel mai sem#ificati& lucru ce trebuie re"i#ut despre cele opt direc"ii este eleme#tul asociat fiec!reia di#tre ele. a e"emente ? )1mânt. . D c fapt. <p1. ceea ce ref"ect1 a r m o n i a d i n t r e c e r. pute4i atrage sen3a4ia de *ine 2i chi?u" norocos în casa 5oastr1. încât pot pur 2i simp"u s1 se uite "a o c"1dire. 7eta". toate acestea trei sunt fo"osite in ana"i31. pentru a o*4ine cât mai mu"t din practica 5oastr1. spre deose*ire de ce" ar1tat de ce"e"a"te dou1 p"1ci6 încep1tori"or "e esre necesar s1 fo"oseasc1 drept referin41 doar p"aca p1mântu"ui. iar pe p"aca p1mântu"ui. p 1 m â n t 2 i o m 6 = i e c a r e p " a c 1 i n d i c 1 u n a"t nord. -emn 2i =oc O se face sim4it1 în a2a m1sur1 în practica =eng Shui.

c e l e o p t d i r e c " i i ş i c e l e c i # c i e l e m e # t e .

deoarece a"ocarea ce"or cinci e"emente pe direc4ii nu este aceea2i pentru toate p"1ci"e6 \tiind acest fapt. nu 5e4i fi nedumeri4i dac1 5eti g1si o a"t1 atri*uire a t i B 8 . <etal.c e l e o p t d i r e c " i i ş i c e l e c i # c i e l e m e # t e Fiecărei direcţii îi este asociat un ele#ent: Foc. 'pă sau 4e#n. !ă#ânt. s1 a5e4i cuno2tin41 2i de ce"e"a"te p"1ci.

g s h u i C dou1 o " e c t i 5. s e n s u r i " e t r i g r a m e " o r. ce co#stituie ori'i#ile celor 6H de (e5a'rame di# ) Ching.tinse a"e fiec1rei direc4ii asupra di5erse"or practicantu" =eng Shui6 tipuri de 2ans1 pentru ro4i "ocatarii unei case6 -WU fapt. ce pot fi uti"i3ate cu mare eficien41 de efecte"e e. su#t puter#ice simboluri. sim*o"uri 2i conota4ii mu"tip"e6 0"e sunt aranHate în Huru" "aturi"or )a Vua?u"ui octogona" în t Za n g $ a d i c 1 s 1 " a 2 e " e c e " o r 5 i i B . î n a r a n H a m e n t u " " o r deoarece interpret1ri"e acestora ofer1 indicii 5a"oroase d i n ) a V u a Za n g . în afar1 de cea > • ? din imagine6 • •• • 6 4leme#te Na#' ++ în practica genera"1 =eng Shui. recunoscute ca su*iect $omu"B.primat su* aspect fie IdeschisM. prin aceea c1.tinse "a trigrame 8 e a c e e a . u n a n u m i t mem*ru a" fami"iei6 în ca3u" "ocuin4e"or principii"or "umii. în p"us. t o t o d a t 1 . s e m n i f i c a 4 i a d e r i 5 a t 1 d i n sec5en4e. se fac frec5ent referiri e.c e l e o p t d i r e c " i i ş i c e l e c i # c i e l e m e # t e e"emente"or în func4ie de direc4ii. a r a t 1 c 1 f i e c a r e d i r e c 4 i e s i m * o " i 3 e a 3 1 practicantu"ui. r e s p e c t i 5 Za n g . cu o conota4ie Zi n . ea repre3int1. trigrame"e sim*o"i3ea31 o trinitate a trigram1 corespunde unui punct cardina". din care se deri51 enorm de mu"te sec5en4a trigrame"or ofer1 informa4ii 5a"oroase despre semnifica4ii. pe "âng1 faptu" c1 fiecare un tip diferit de 2ans16 )entru a amp"ifica norocu" . fie IînchisM. s i m * o " i 3 â n d . alc!tuite di# combi#a"ii a c7te trei li#ii drepte. fo"osim e"emente"e a2a cum s u n t a " o c a t e c o n f o r m ) a V u a Za n g $ i " u s t r a t a i c i B 6 / * s e r 5 a 4 i ce e"ement corespunde fiec1ruia dintre ce"e opt sectoare Cele I tri'rame primare. unu" dintre e"emente6 <cest "ucru este e. co#ti#ue sau 3#trerupte . o*iect ce are o form1 $p1mântu"B 2i su*stan41 $ceru"B6 =iecare trigram1 are sensuri.

pro&oac! mult r!u capului familiei bloca:e şi obstacole. ac! este afectat. apar 3# perma#e#"! sufer!. copiii sufer! şi este afectat! armo#ia familiei. afectea%! femeile di# familie. sau. rela"iile *ordul simboli%ea%! succesul 3# carier!. pute"i a:u#'e la 3#c(isoare. ac! este acti&at. 6ud$&estul repre%i#t! #orocul mamei. ac! este acti&at. e"ementu"ui din sectoru" re"e5ant6 %onsu"t1ri "ista de a"1turi6 6udul afectea%! #orocul de recu#oaştere. -estul aduce s!#!tateP dac! este perturbat. ac! este 3#t!rit. mai r!u. ac! este perturbat. atra'e fericirea i# c!s#icie. e5ti#dere şi bo'!"ie. *ord$&estul afectea%! tat!l şi aduce locatarilor i#flue#"!. aduce o#oruri. 6ud$estul aduce creştere.c e l e o p t d i r e c " i i ş i c e l e c i # c i e l e m e # t e c o " 4 u r i " o r. *ord$estul aduce succes 3# educa"ie şi literatur!. celebritate şi o bu#! reputa"ie. acest sector aduce u# #oroc e#orm. . atra'e ruşi#ea şi oprobriul public. ac! este perturbat. 4ste foarte se#sibil la acti&atorii fi%ici aşe%a"i aici. 4stul aduce #oroc fiilor familiei şi creea%! şa#se e5cele#te de urmaşi. ac! este pote#"at. dac! este corect acti&at. atra'e pierderi b!#eşti şi ac! este perturbat. este necesar1 energi3area adec5at1 a de bu#uri. reuşita este uşor de ob"i#ut. ac! este perturbat. ce 3mpiedic! producerea succesului. a:utor di# partea persoa#elor importa#te şi putere. iar #orocul de c!s!torie scade. 3# ca%ul perturb!rii sale.

mai cea mai puternic12i întotdeauna sectoare"or repre3int1 mem*rii importan4i ai fami"iei. deoarece î" repre3int1 pe tat16 Starea de *ine. trei fii şi trei fiice .c e l e 2 i f a o p t d i r e c " i i m i " i a O alt! dime#siu#e a a#ali%ei 1e#' 6(ui asupra Pa Oua se co#ce#trea%! asupra celor opt tri'rame şi desti#ului asociat di&erşilor membri ai familiei: tat!l. p r e c u m t a t 1 " 2 i m a m a 6 +r e * u i e s1 51 asigura4i c1 sectoare"e trigrame"or "or nu sunt afectate în nici un fe". s1 "ua4i 8 1 • imediat m1suri f e n g de important1 dintrece"eopt. mama. . F case remediere6 eng Shui?u" s1 oric1rei inc"ud1 %ihida4i?51 dup1 indica4ii"e de mai Hos6 tre*uie o ce )at!l se afl! 3# #ord$&est in5estigare a în nord?5est se af"1 trigrama %h[ien. prosperitatea 2i statutu" gospod1riei depind de cât de fa5ora*i" este acest co"t t r u c u r i s h u i . iar dac1 sunt.

istent6 sufer1.ist1 ori nici fie a un prin a 2i d1un1tor de aici6 8ac1 nord? 5estu" unei case este pertur*at sau a*sent.c e l e 2 i f a o p t d i r e c " i i m i " i a a" casei6 7erit1 într?ade51r s1 51 asigura4i c1 în partea nord? 5estic1 "i5ingu"ui factor pre3en4a o*iecte"or a "ocuin4ei nu e. a cu"ori"or neindicate. fie prin "ipsa unei puternice energii Za n g sau toate în"1turând mascu"ine6 aceste sau pentru com*aterea i m p a c t u " u i n e g a t i 5. aceasta indic1 un rat1 s"a* sau ine. toa"ete din nord? ascu4ite. 2 i î n t 1 r i 4 i energia ag14ând e"ementu"ui c"opo4ei de 7eta" 5ânt 2i %om*ate4i pertur*1ri ap"icând o schem1 co"oristic1 a"*16 *"ocând orice "ucru poten4ia" 8 ! • t r u c u r i f e n g s h u i . puternic deci iti p e r t u r * a t o r. întreaga insta"a4i fami"ie un *ec t o a " e t e " o r. unghiu"are e5entua"e"e 5est.

c e l e 2 i f a o p t d i r e c " i i m i " i a 8 3 • t r u c u r i f e n g s h u i .

. @eri icaţi ce "onă din t r u c u r i f e n g s h u i Q locuinţă il repre"intă pe iecare.c e l e 2 i f a o p t d i r e c " i i m i " i a 0ama se afl! 3# sud$&est în sud?5est se af"1 o trigram1 "a "ei de important1. sim*o"i3ea31 spriHinu" matern 2i Fiecare dintre cele opt direcţii ale !a =ua %ang este 8 4 • asociată cu un #e#bru al a#iliei. 2i anume V[un. înlăturarea perturbărilor din aceste arii poate a(uta la creşterea norocului său. repre3entat1 prin trei "inii Zi n întrerupte. care este arhetipu" maternit14ii sau p1mântu"ui? mam16 (rigrama acestui co"4.

c1s1toria 2i *un1starea 8 5 • t r u c u r i f e n g s h u i .c e l e 2 i f a o p t d i r e c " i i m i " i a fami"iei6 <cest co"4 afectea31 2i norocu" femei"or din cas1. deci (((( t r e * u i e i n n i c i u n c a 3 s ma"ea*i"itatea6 <re o puternic1 f o r 4 1 Zi n 2 i s i m * o " i 3 e a 3 1 re"a4ii"e.

ce personific1 spiritu" primu"ui descendent de se. nu e indicat s1 "ipseasc16 6. Abservaţi că Chien. (n sud?est se g1se2te trigrama Sun. trigra#a pentru tată. gu5ernat de trigrama %hen. 1iul cel mare se afl! 3# est < treia "oca4ie important1. c1reia tre*uie s1 îi acorda4i o mare aten4ie. ag14a4i aici ni2te c"opo4ei de 5ânt6 8ac1 estu" "ipse2te. este peric"itat fiu" ce" mare6 8ac1 se creea31 aici un spa4iu fa5ora*i". 1 e" str1"uce2te.Cele opt tri'rame ori'i#are înc1pere6 7ama sufer1 dac1 sud?5estu" este pertur*at. denotând #axi#ul de %ang sau energie #asculină. deci a5e4i griH1 s1 "ua4i m1suri6 8ac1 sud ?5es tu" este proteHat. =Bun este său. c e eopusul a ce ad uce noroc fami"iei6 repre"entând #axi#ul de energie e#inină sau %in. ce personific1 spiritu" fiicei ce"ei mari6 <cesta este co"4u" care atrage prosperitatea6 \i acesta tre*uie s1 fie proteHat. este alcătuită din trei linii continue. mascu"in6 8ac1 este pertur*at acest co"4. a2e3a4i o p"ant1 mare in dreptu" ariei a*sente. Cele opt trigra#e au proprietăţi %in şi %ang.<i!=n CltCen . sunt acti5ate ce"e mai no*i"e ca"it14i a"e spiritu"ui mamei. este estu". pentru a încuraHa un chi norocos pentru fiu" ce" mare6 4i 1iica cea mare se afl! 3# sud$est K'2i JK. aducând onoruri fami"iei6 8ac1 3ona este ocupat1 de o toa"et1.

care aduce &eselie K!n K.8 Tui . f i e a f e c t a t 6 +o a " e t e " e a 2 e 3 a t e a i c i c r e e a 3 1 o * s t a c o " e î n c a " e a fericirii in mariaH a f i i c e " o r6 )ute4i remedia aceast1 pe fiica mi:locie.terior sau a2e3ând o p"ant1 îna"t1 în aceast1 8 -estul Ftri'rama )uiG este po%i"ia fiicei me%i#e. pertur*are 5opsind u2a *1ii în ro2u?aprins pe e.Loca"iile copiilor mai mici 8 *ordul Ftri'rama Oa#G repre%i#t! fiul mi:lociu al familiei 8 6udul Ftri'rama LiG o simboli%ea%! Su2t 8 *ord$estul Ftri'rama Oe#G este locul fiului me%i# .

atunci organu" asociat e"ementu"ui =oc creea31 )1mânt ? sud?5estu" 2i nord?estu" ? sunt 5u"nera*i"i fa41 de nep"1ceri persoanei ce "ocuie2te în sud6 %a atare. pot ap1rea pro*"eme de c"ementu" =oc> rinichii. di3armonia fi3ic1 pro5ocat1 de aranHarea mo*i"ieru"ui. e r c i t 1 u n i m p a c t n e g a t i 5. 3# plus. e"ementu" <p1> . fie pertur*ate. p"1mânii de de de 2i $rigra#a #âinilor. practicii =eng Shui6 n func4ie de pertur*1ri"e (nima 2i intestinu" su*4ire 4in distincte din fiecare sector a" casei. ce afectea31 p1r4i"e organismu"ui sim*o"i3ate de e"ementu" di5erse"e direc4ii6 <cestea se *a3ea31 pe trigrame"e 2i intestinu" e " e m e n t e " e s e c t o a r e " o r6 7eta"> /rgane"e interne sunt afectate dac1 e"emente"e casei -emn> iar sp"ina 2i stomacu". dac1 asupra sectoru"ui e"ementu" )1mânt6 <ceasta înseamn1 c1. f i e p r i n nordu". /rient1ri"e conform ce"or opt direc4ii. cei ce "ocuiesc aici pot a5ea pro*"eme "egate de de c1tre ste"e"e 3*ur1toare nefaste $dup1 =eng Shui?u" ficat ori de 5e3ica *i"iar16 %ei ce "ocuiesc în sectoare"e de formu"e"orB. dac1 este afectat = o c u " u i $ s u d u " B s e e . e"ementu" $rigra#a ochilor.Orie#t!rile 1e#' 6(ui di# cas! şi flu5ul e#er'etic li# di# di&ersele sectoare afectea%!. de rinichi"or forme neindicate. =en este asociată ( specifice. de sunt s"a*e 2i pertur*ate6 8e aceea. 51 5a "1rgi cu mu"t spectru" din cadru" "ocuin4ei sunt 2i e"e asociate sau 5e3icii6 8ac1 estu" 2i sud?estu" sunt "ocatarii ce dorm aici pot contracta *o"i a"e ficatu". 4i este asociată gros. . de cu"ori nepotri5ite 2i confiictua"e. bu#!starea şi s!#!tatea locatarilor. *o"i"e gastrice sau a"e sp"inei6 în4e"egerea re"a4iei dintre p1r4i"e corpu"ui 2i e"emente.

anumitor p1r4i a"e corpu"ui6 <stfe". dac1 în nord?5est apare o inf"uen41 negati51. "ocatarii ce dorm aici pot suferi de 8 6ud$est Ftri'rama 6u#G: ureri 3# re'iu#ea feselor şi a '7tului t dureri de cap 2i a"te tu"*ur1ri asociate acestuia6 T1si4i mai Hos întreaga "ist1 a p1r4i"or organismu"ui afectate in func4ie de sectoare"e pertur*ate din cas16 8 8 8 8 -est Ftri'rama )uiG: Rura *ord$est Ftri'rama Oe#G: 07i#ile şi de'etele 6ud Ftri'rama LiG: Oc(ii *ord$&est Ftri'rama C(Aie#G: Capul Limba:ul 1e#' 6(ui al trupului t 8 8 *ord Ftri'rama Oa#G: 9rec(ile 6ud$&est Ftri'rama OAu#G: Boli ce afectea%! femeile 3# &7rst! şi re'iu#ea #a%al! 8 4st Ftri'rama C(e#G: Picioarele şi p!rul . de e.emp"u. nord?5estu" este asociat capu"ui6 8e aceea.

meta"u" 2i auru" sunt unu" 2i ace"a2i "ucru6 Tr1m1Hoara de re3umare aici6 =ocu" este "egar de trigrama -i din sud6 <ceast1 su*stan41 se reg1se2te 2i între ce"e cinci e"emente6 pietre repre3int1 e"ementu" )1mânt. împreun1 cu trigrame"e 2i <ceasta este o tehnic1 eficient1. c e p e r p e t u e a 3 1 " u m i n a . acti5a4i =ocu" în acest co"t6 I %eru" este asociat cu conducerea. pentru a simu"a auru"6 ' +r i g r a m a e"e opt su*stan4e. fo"osi4i energia auru"ui. î n p " u s . simu"at1 prin o*iecte meta"ice6 )entru a produce un *un =eng Shui pentru tat1. a r e p r e 3 i n t 1 g " o r i a .i s u g e r e a 3 1 . f o r 4 e " e Za n g de p r o p o r 4 i i 2 i p u t e r e a 6 +r i g r a m a e s t e % h [ i e n . a p r e c i e r e a )1mântu" 2i 7unte"e6 <ceste su*stan4e pa"pa*i"e 2i m a s e " o r6 . "ocu" tat1"ui6 )entru a atrage norocu" ceru"ui. i a r d i r e c 4 i a e s t e nord?5estu". deoarece e"ementu" nord? puncte"e cardina"e corespun31toare. iar în termeni =eng Shui. r i d i c â n d u ? s e " a u n s t a t u t îna"t6 %u"oarea "ui -i este ro2u"?aprins. ce sugerea31 s1r*1tori"e 2i oca3ii"e fericite6 )entru a *eneficia de chi?u" din sud. a2e3a4i o gr1m1Hoar1 de pietre decorati5e 2"efuite în co"4u" nord? . sunt 5estu"ui este 7eta"u" 7are. a c t i 5 i t a t e a 2 i c 1 " d u r a 6 sta*i"e sunt repre3entate de puternice"e trigrame V[un Sim*o"istica su*stan4ei =oc este aceea a unui *1r*at i m p u n 1 t o r.5esric6 Stropi4i?"e cu 5opsea aurie. în care se g1se2te aferent1 semnific1 str1"ucirea =ocu"ui 2i auru"6 0nergii"e create se aA1 în echi"i*ru 2i armonie6 i n c a n d e s c e n 4 a s o a r e " u i 6 =.

ce"ent1 este 2i o 9oare de min16 8irec4ii"e aferente sunt sud?5estu" 2i nord?estu"6 . Stânga: !ietrele aurite puse în nordvest aduc noroc tatălui. o gr1m1Hoar1 de pietre.c e l e o p t s u b s t a # " e i # d i c a t e d e t r i ' r a m e 45ist! o rela"ie str7#s! 3#tre di&ersele formule 1e#' 6(ui şi tri'ramele di# Pa Oua. dar nu epui3a4i energia de )1mânt stropindu?"e cu auriu6 0.ce"ent1. în acest ca3. sus4inere 2i fericire in fami"ie6 0ste e.reapta: !eştii în nordul livingului aduc noroc de bogăţie. . repre3entând for4e"e în4e"epciunii matriarha"e. adic1 o rea"1 for41. Cu#oaşterea celor opt substa#"e asociate tri'ramelor co#fer! o perspecti&! util! asupra acesteia. 2i Ven6 0"e sunt su*stan4e"e e"ementu"ui )1mânt.

fie greut14i 2i suferin41. a2adar chi?u" apei tre*uie e. deci un ac5ariu cu pe2ti în co"4u" nordic a" "i5ingu"ui.emp"u. este întotdeauna potri5it 2i su*stan41 ce poate aduce fie o mare prosperitate.p"oatat cu griH16 <pa este ca o sa*ie cu dou1 t1i2uri# a2e3at1 în nord. e s t . r e s p e c t i 5 s u d ? e s t 6 +a * " o u r i " e 2 i a r t i c o " e " e d e c o r a t i 5 e c o n f e r 1 5ia41 energii"or acestor su*stan4e . aduce noroc. M de e. *enefic6 %e"e"a"te trei su*stan4e sunt sim*o"i3ate de "ac.<pa este su*stan4a puterii 2i *og14iei6 0ste o curs de ap1. dar face4i diferen4a între un curs de ap1 2i amp"asarea efecti51 a acesteia6 0ste mai u2or s1 "ucra4i cu deta"ii de <p1 decât s1 atrage4i norocu" unui +u n e t 2 i L â n t 6 < c e s t e a s e a s o c i a 3 1 t r i g r a m e " o r d i n 5 e s t .

" u m i n a 3 i " e i . pur 2i simp"u. n u a r p u t e a e . i s t a c 1 " d u r 1 Za n g . e n e r g i a Zi n 2 i Za n g c o m p " e t e a 3 1 2 i î n t r e g e 2 t e i m a g i n e a d e a n s a m * " u 6 %a atare. î n Za n g t r e * u i e î n t o t d e a u n a s 1 e . nu poate ap1rea norocu"6 9 3 • t r u c u r i f e n g s h u i .ces. r 1 c e a " 1 . i # s a u . p e d e a " t 1 p a r t e . a # ' a l p u # c t e l o r c a r d i # a l e p r i # c i p a l e 3# practica 1e#' 6(ui. n o a p t e . s t r 1 " u c i r e a . spa4iu" afectat se spune c1 este de3echi"i*rat 2i "ipsit de armonie6 într?un astfe" de ca3. Zi n e s t e p a s i 5 i t a t e . i s t a f 1 r 1 c e a " a " t 1 . 2 i 5 i c e 5 e r s a 6 < s t f e " c 1 . i s t e p u 4 i n d i n Zi n . i s t a c e a Zi n a " u n i i P X n a " t p r i n c i p i u a " c o s m o " o g i e i Zi n ? Za n g e s t e a c e " a c 1 f i e c a r e d i n t r e f o r 4 e c o n 4 i n e o s 1 m â n 4 1 d i n c e a " a " t 1 6 < 2 a d a r. e s t e p o 3 i t i 5 u " . î n t u n e r i c . s u n e t u " 2 i a c t i 5 i t a t e a 6 : i c i u n a n u p o a r e e . i a r f 1 r 1 " u m i n a Za n g a s o a r e " u i . se simte c1. a r u n c i c â n d u n a d i n t r e e " e e s t e î n e.' 6 a s p e c t u l . t 1 c e r e 2 i n e m i 2 c a r e > Za n g . este util s7 de%&olta"i o se#sibilitate fa"! de e#er'iile Ni# şi Na#'. d e c i t a r 1 a s p e c t u " Zi n a " r 1 c e " i i n u a r e . c 1 " d u r a . 2ceast! 3#"ele'ere face difere#"a 3#tre succes şi eşec 3# ara#:area tuturor acti&atorilor 1e#' 6(ui. în4e"egerea manifest1ri"or sa"e este un început crucia" in de35o"tarea instincte"or =eng Shui6 % h i n e 3 i i c r e d c 1 f o r 4 e " e Zi n 2 i Za n g s e c r e e a 3 1 u n a p e c e a " a " t 1 6 < s t f e " . a 2 i c u m a r p u n e u " t i m a p i e s 1 i n t r ? u n p u 3 / 6 " e = e n g S h u i .

n o r d ! 2 i n o r d 3 > n o r d 1 e s t e Za n g . d e o a r e c e . 5 e 4 i 5 e d e a c 1 s e c i m e n t e a 3 1 p r e 3 e n 4 a " u i Zi n 2 i " u i Za n g . a t u n c i c â n d 5 o r * i m d e = e n g S h u i ? u " Za n g . a c e a s t 1 s i t u a 4 i e i n d i c 1 u n Za n g t â n 1 r. p o 3 i t i 5 2 i n e g a t i 56 < s t f e " . masculi# şi femi#i# < s p e c t e " e Za n g 2 i Zi n a " e d i r e c 4 i i " o r s u n t i n d i c a t e . i s t 1 m a i m u " t Zi n d e c â t Za n g . i s t 1 n o r d 1 . i n = e n g S h u i . esen4a practicii =eng Shui. d e Na#' şi Ni#. f i e c a r e d i n t r e c e " e o p t d i r e c 4 i i c u p r i n d e c a r a c t e r i s t i c i a t â t Zi n . uti"i3ând aceast1 metod1. î n d e 3 5 o " t a r e 2 i p " i n d e 5 i * r a 4 i i 6 8 i s t r i * u 4 i a f o r 4 e " o r Zi n 2 i Za n g î n t o a t e c e " e p a t r u p u n c t e c a r d i n a " e p r i n c i p a " e e s t e . I p " u s S 2 i I m i n u s M . e c h i " i * r u " Zi n ? Za n g p r e s u p u n e p r e 3 e n 4 a s i m u " t a n 1 a a m * e " o r f o r 4 e . e m p " u . scopu" s1u principa"6 5oastr16 9 4 • t r u c u r i f e n g s h u i . * 1 r * a 4 i i t r e * u i e s1 a"eag1 întotdeauna nord ! 2i nord 3 ca direc4ii"e "or ce"e mai fa5ora*i"e din nord. i a r n o r d ! 2 i 3 s u n t Zi n 6 8 e a c e e a . a d o u a . c â t 2 i Za n g 6 ( n p u n c t e " e c a r d i n a " e p r i n c i p a " e n o r d . " o t u 2 i . a 2 a d a r.% a a t a r e . Za n g ? Zi n ? Zi n s a u p " u s ? m i n u s ? m i n u s î n p r i m a . e s t e e s e n 4 i a " c a m e d i u " a m * i a n t s 1 d e 4 i n 1 m e r e u e n e r g i e Za n g 2 i s 1 n u f i e n i c i o d a t 1 p r e a Zi n 6 7 e n 4 i n e r e a a c e s t u i e c h i " i * r u e . î n t 1 r i n d u ? s e echi"i*ru" ce 51 5a aduce succes 2i 2ans1 in 5ia416 Jine4i cont mereu de aceast1 su*ti"itate aparte în "ucru" cu direc4ii"e 2i co"4uri"e casei. n e r e f e r i m " a e n e r g i a 5 i e 4 i i . p r i n s e m n e " e ] 2 i ? . e s t 2 i 5 e s t ? e . r e s p e c t i 5 a t r e i a s u * d i r e c 4 i e d i n f i e c a r e s e c t o r6 8 e e . d a r a c e a s t a s e m n i f i c 1 u n Za n g p u t e r n i c 2 i u n Zi n s " a * 6 8 e f a p t . d e o * i c e i . t r e m d e d e " i c a t î n t r e a c e s t e d o u 1 f o r t e c o n s t i t u i e . c1ci. pe când femei"e tre*uie s1 opte3e pentru n o r d 1 c a d i r e c 4 i e n o r d i c 1 n o r o c o a s 1 6 ) r o c e d â n d a s t f e " . 5e4i o*ser5a c1 este moda"itatea optim1 de a face =eng Shui?u" s1 "ucre3e în fa5oarea fapt. s u d . i n n o r d e .

.

a < 6 L .? .

.

.

co"4uri"e r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e 9 9 sau ostii6 .r e t u u r i f e n g s h u i e n t r u i n t e r i o a r e a d u c e r e a p l a # u l u i a r ( i t e c t u r a l l a o f o r m ! r e ' u l a t ! 1orma şi structura fiec!rui obiect de mobilier şi articol decorati& di# i#teriorul u#ei case au co#ota"ii faste ori #efaste 3# 1e#' 6(ui. a*sente rincipii"e fundamenta"e pri5itoare atri*uit "a aspectu" fa5ora*i" sau ori formei protu*erante. în sine 2i e"ementu" asem1narea acesteia cu un sim*o" *enefic nenorocos a" forme"or se *a3ea31 pe# conturu" regu"at sau neregu"at.

impre5i3i*i" a" chi?u"ui6 8ac1 o înc1pere are o form1 mai neo*i2nuit1. împreun1 cu Hocuri de "umin1. a s t f e " . c 1 c i .1ormele #orocoase " o c a t a r i " o r6 ) e n t r u a c r e 2 t e 2 a n s e " e . 5e4i putea identifica direc4ia repre3entat1 de sectoru" ine. pentru a se crea o a"t1 perspecti516 Str1dui4i?51 întotdeauna s1 crea4i un aspect regu"at în orice camer1. dac1 împ1r4i4i p"anu" casei 5oastre în nou1 p1tr14e"e ega"e $5e3i trucu" 13B 2i 5erifica4i apoi punctu" cardina" corespun31tor fiec1rui p1tr14e". aceasta poate determina un destin nesigur 2i insta*i" a" 6 <cestea presupun a*sen4a anumitor co"4uri 2i creea31.istent For#e aste r e t u 2 u r i f e n g For#e ne aste s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e 1 £ . adesea. p r i n d e c o r u " s 1 u i n t e r i o r. f i e i n p i c i o a r e . mai fa5ora*i"16 1ormele #efaste ori problematice 1ormele #ere'ulate Se crede despre acestea c1 generea31 de3echi"i*re 2i un fiu. cu siguran41. fie în p"an ori3onta". pro*"eme in = e n g S h u i ? u " i n t e r i o r6 T r a 5 i t a t e a pro*"emei depinde de co"4u" care "ipse2te6 <stfe". 5 a de5eni. ca mo*i"ieru"ui 2i prin cu"ori"e fo"osite pe d i s p u n e r e a c a m e r e " o r. repre3entând forma 5ertica"1 a c"1diri"or sau a mo*i"ei6 <cestea sunt forme"e ce"e mai regu"ate 2i cu care se "ucrea31 ce" mai u2or pentru producerea unui =eng S h u i p o 3 i t i 56 podea 2i pere4i. a s t f e " de forme tre*uie aduse "a un contur a <cestea sunt p1trate"e perfecte sau regu"at prin amp"asarea ingenioas1 dreptunghiuri"e.

r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e 1 1 .

f o r m e l e f a & o r a b i l e p e # t r u i # t e r i o r u l l o c u i # " e i C7#d spu# Kforme. m! refer la forma pla#ului ar(itectural al casei. un p1trat perfect este mereu o form1 mai *un1 decât un dreptunghi îngust6 %ercu" comp"et este mai i n d i c a t d e c â t s e m i c e r c u " . f e r e s t r e " e p e rotond1 sunt rareori încuraHate in =eng Shui6 7ici"e neregu"arit14i în co"4uri"e camere"or sunt 2i e"e descuraHate6 )a Vua $sau octogonu"B. precum şi la co#turul fiec!rei camere 3# parte şi al pere"ilor acestora. orice c1 aspect ce5a neregu"at ori sau este J asimetric întotdeauna "ipse2te incomp"et6 %a atare. este 2i e" considerat o form1 foarte propice. simetric16 în termeni indic1 =eng Shui. mai a"es dac1 este fo"osit pentru m1su4e"e de cafea 2i din sufragerie6 . instrumentu" de diagno31 uti"i/6ar în =eng Shui. i a r d i n a c e s t m o t i 5. ntotdeauna este prefera*i"a o form1 regu"at1.

uti"i3area forme"or 2i cu"ori"or astfe" încât s1 atrage4i armonia 2i succesu" in fami"ie# pere4ii rectangu"ari. sunt e. . Culori şi forme )ere4ii tre*uie întotdeauna 3ugr15i4i astfe" încât s1 "e ias1 în e5iden41 regu"aritatea formei6 <esele de su ragerie pătrate sunt excelente pentru a#iliile restrânse. ce creea"ă relaţii (at1 une"e îndrum1ri pentru uşoare şi ar#onioase. For#a sugerea"ă un echilibru per ect şi o si#etrie stabilă. mai "ungi pe 5ertica"1 decât pe ori3onta"1 $f1r1 a p1rea incomp"e4iB. !uteţi aloca scaunele în uncţie de direcţiile opti#e ale iecărei persoane.trem de indica4i în co"turi"e de est 2i sud? <asa de su ragerie de or#a unui !a =ua este superbă pentru a#iliile de trei generaţii ce locuiesc î#preună.

S L C conturu" "or sim*o"i3ând cre2terea 2i succesu"6 <ceasta este forma e"ementu"ui -emn. ce 4in de e"ementu" )1mânt.est. sunt idea"e pentru sufragerie 2i masa din . care sugerea31 anotimpu" prim15erii. o perioad1 a de35o"t1rii6 =orme"e perfect p1trate.

c1ci poate prea mare. este o idee *un1 s1 e5ita4i uti"i3area For#ele pătrate sunt ideale în su ragerie . <pa6 <stfe". în genera". e considerat ghinionist 2i nepotri5it.aceast1 înc1pere. mai a"es în în 3one"e 5estice 2i nord?5estice6 0ste o idee *un1 s1 crea4i o interioru" "ocuin4ei. duc1 odat1 cu ea inf"uen4e"e dimpotri51. ci )1mântu" sim*o"i3ea31. mama6 %hi?u" formei p1trate este foarte echi"i*rat 2i foarte fa5ora*i" armoniei in fami"ie6 =orme"e rotunde denot1 e"ementu" 7eta" 2i se potri5esc ce"ei c o r e s p u n 3 1 t o a r e 1orma eleme#tului Lem# e"ementu"ui =oc6 =orma de =oc este triunghiu".eferitor "a forme. pentru a determina un destin deoarece for4a distructi51 a =ocu"ui poate e"imina orice fa5ora*i" a" tat1"ui de fami"ie6 %o"ora4i?o în auriu. pute4i fo"osi 3ugr15ea"a pentru a crea forma ondu"at1 a e"ementu"ui caracteristic. . în p"us. pe d e p e r i c o " 6 X n e . prin tehnici ingenioase de 3ugr15ire. 5a fi atras norocu" in carier1 pentru "ocatari6 =o"osi4i pe Hum1tatea inferioar1 a perete"ui aceast1 forma. cercuri"e mari sunt idea"e în nord?5est6 po3iti5e6 2socierea cu eleme#tele 1orma eleme#tului P!m7#t !ereţii rectangulari se potrivesc in est şi sud-est. c1ci conturu" circu"ar poare fi cop"e2itor în ca3u" s1 51 IîneceM sim*o"ic 2i s1 "ocuin4e"or persona"e6 în *irouri"e corporatiste spa4ioase. orice perete din nord?5est. )e pere4ii nordici din "i5ing2i din sufragerie. c e s a " a c e s t u i e " e m e n t e s t e c o p " e 2 i t o r. pentru un 2ans1 ce p1trunde în mediu" 5ostru am*iant6 <na"og. apa pe p"us de str1"ucire 2i sim*o"istic1 norocoas16 :u face4i forma acoperi2 constituie 2i ea un perico" in =eng Shui. care. aducând ar#onia. 5e4i o*4ine o mai mare recunoa2tere "a ser5iciu 2i 51 5or cre2te oportunit14i"e de promo5are6 . deoarece =ocu" în cas1 poate fi un semn arie perfect rotund1. deoarece e"e nu doar ref"ect1 sta*i "itatea 2i energia sta*i"it14ii. pentru a amp"ifica natura de sta*i"i3are a apei6 %a re3u"tat.

1orma eleme#tului 0etal

eleme#tului 2p!

1orma

JIASU

Folosiţi în nord or#e ondulate, pe albastru, ca si#bol al ele#entului 'pă, pentru noroc în carieră For#ele circulare sunt indicate în vest şi nord-vest.

*

i d e # t i f i c a r e a

ş i

r e m e d i e r e a

f o r m e l o r

# e f a & o r a b i l e

. 4ste importa#t s! ide#tifica"i formele #efaste, pe#tru a ameliora flu5ul c(i$ului 3# locui#"a proprie 2ceste forme pot ap!rea ca parte di# pla#ul casei sau pot fi pre%e#te 3# ara#:area mobilierului.

8e o*icei; ce" mai *un mod de a remedia 3one"e a*sente este s1 fo"osi4i og"in3i de în1"4imea perete"ui; ce au efectu" optic de a a d 1 u g a u n n o u s p a 4 i u î n c o " 4 u " c e " i p s e 2 t e ; " o t u 2 i ; a c e s t r e m e d i u p o a t e f i u t i " i 3 a t d o a r î n a f a r a d o r m i t o a r e " o r 2 i * u c 1 t 1 r i i " o r6 / a " t 1 m e t o d 1 a c c e p t a * i " 1 e s t e s 1 s p o r i 4 i e n e r g i a d i n o r i c e 3 o n 1 " i p s 1 g e n e r â n d a i c i o m a i m a r e e n e r g i e Za n g ; p r i n s u n e t e ; c u " o r i ne" in " *m 5e t aîrn "n e1 n re o"p i et asgen a rn eA ee c ta âi c în "n e da it tu e map " cn 1s tu eu d ie ntr?o ae p rd in st er e o rc i eo i ea cit ef r îe nc m in 2c et6 âS ei taec tf io 5r em a3 ae sp tf cc hei ? c ua " rs t d i; p" ra on 5u or ciâ ur?h i? se ec d er pa""aes asru en at 2 c i ec"o âi ntd ?s com*ina4ie

I

de3echi"i*rar1 de p1trate 2i dreptunghiuri; ce creea31 co"4uri a*sente ori incomp"ete6 0 , e m p " e " e d i n i m a g i n i " e d e m a i H o s a r a r 1 a m e n a H 1 r i " e i n f o r m 1 d e S ; : 2 i +6 ) e n t r u r e m e d i e r e a d e 3 e c h i " i * r u " u i ; d a c 1 n u pute4i modifica structura înc1perii; din cau3a "ipsei de spa4iu sau de *ani; ori din cau31 c1 "ocui4i în chirie; este o idee *un1 s 1 m e n 4 i n e r i c o " 4 u " r e s p e c t i 5 * i n e " u m i n a t ; p e n t r u a a m p " i f i c a e n e r g i a Za n g d e a i c i 6 < " t f e " ; n o r o c u " 5 a " i p s i î n a c e a s t 1 3 o n 1 6

Remedierea %o#elor lips! ,

1 * 1

t&? 1 ?4 ( I 0

i ne 3 eic h ip "i* att 1 rd iu n ci o "n 4 utr ie" er rie s e crt ie 5e6 f e en gr g i a s d h eu e rn op a 1 C $i#pu n!r! in ,,2TA <enţineţi spaţiile goale bine lu#inate. o,

I $i#pun!ri la 97@ I

r e t u 2 u r i $i pun!r! in 0>:

! U ^ r A

)!

r e t u 2 u r i

f e n g

s h u i

p e n t r u

i n t e r i o a r e

1

8

c o l " u r i l e

l i p s !

ş i

s e m # i f i c a " i a

l o r

Col"urile lips! su#t dia'#osticate 3# fu#c"ie de po%i"ia lor 3# raport cu pu#ctele cardi#ale. Lmpactul sectorului lips! difer! 3# fu#c"ie de direc"ia pe care o repre%i#t!, fast! ori #efast! pe#tru &oi.

"

" indic1 2anse"e c1rui mem*ru a" fami"iei 5or $î diminuate sau afectate; precum 2i ce tip de noroc

uti"i3a4i

*

t

|

>

o *uso"1 precis1 2i de ca"itate pentru demarcarea orient1ri"or camere"or din "ocuin416 <poi; dup1 ce 5e4i suprapune p1tratu" -o Shu peste p"anu" arhitectura"; 5e4i putea depista imediat

5a fi a*sent6 %onform metodei )a Vua din =eng Shui; fiecare dintre ce"e opt puncte cardina"e a"e oric1rei "ocuin4e ori camere este co"4uri"e "ips16 %iti4i apoi ce"e de mai Hos; pentru a constata atri*uit unui anumit tip de 2ans1 ori aspira4ie a 5ie4ii6 %a norocu" c1rei persoane 2i ce tip de 2ans1 nu se reg1sesc in atare; pentru a af"a ce aspect a" destinu"ui este pertur*at; este cas16 în p"us; 4ine4i cont de remedii"e sugerate pentru fiecare necesar s1 determina4i; în prea"a*i"; ce direc4ie corespunde co"46 r e s p e c t i 5 u " u i s e c t o r6 . e 4 i n e 4 i c e " e m e n 4 i o n a t e î n t r u c u " C #

6ectorul sudic

cu o "ampa intensa6

<cesta afectea31 norocu" de respect; onoruri; recunoa2tere 2i ce"e*ritate a" persoane"or ce de4in posturi sau afaceri 6ectorul &estic

importante6 8ac1 "ipse2te acest co"4; *una reputa4ie a fami"iei ori a capu"ui acesteia ar putea fi peric"itat16 )entru a

-ipsa co"4u"ui din 5est reduce norocu" genera4iei tinere6 %opii"or 5o2tri "e 5a fi greu s1 î2i rea"i3e3e am*i4ii"e; nu 5or fi moti51ri 2i se 5or sim4i str1ini de t1

transforma 2i corecta norocu" de aici; fo"osi4i o og"ind1 sau ni2te "1mpi intense6 7em*ru" fami"iei "o5it de ghinion 5a fi fiica miH"ocie6

y T

}

fami"ie6 %e" mai gra5 afectat1 5a fi me3ina casei; c1ci 3ona 5estic1 o repre3int1 pe fiica 5oastr1 mai mic16 %orecta4i

6ectorul sud$&estic di3armonia 2anse"or a2e3ând aici mai mu"4i c"opo4ei de 5ânt meta"ici; cu 2ase ori 2apte *ra4e6 Sunetu" acestora 5a tre3i energia de 7eta" aferent1 direc4iei; f1când posi*i"1

<ceast1 3on1 afectea31 2anse"e în dragoste; fami"ie; c1snicie 2 i " e g 1 t u r i " e a m o r o a s e 6 8 a c 1 " i p s e 2 t e a c e s t s e c t o r; a r c d e suferit; în p"us; 5ia4a socia"1 2i popu"aritatea fami"iei6 .o"u" mamei este mu"t diminuat; iar norocu" femei"or din cas1

redresarea echi"i*ru"ui6

6ectorul #ord$&estic scade 2i e"6 )entru corectarea co"4u"ui sud?5estic "ips1; în acest spa4iu; co"4u" "ips1 5a afecta dramatic norocu" tat1"ui> uneori; so4u" poate fi încuraHat s1 p1r1seasc1 gospod1ria6 în p"us; fami"iei îi 5a fi greu s1 atrag1 oameni care s1 o aHute sau prorectori; ceea ce se consider1 o pertur*are gra51

a2e3a4i aici o f"oare de min1 din crista" de cuart 2i "umina4i?o

6 6ectorul Corectar ea col"urilor lips! #ord$ estic

6)f utr)(tttit 'fn300 2p12ft 8' i ! f t i n i! )!n%tfrt )! iuuBi ai D'De brt e.

% h i n

d e n t

6Cl/ Dt)<.t#tit 'fuL 2/t1iti 8' o floar! )! D ' K * 0

e 'cest plan arhitectural indică lipsa colţurilor din sud-vest şi nord-vest , care are un i#pact 3 negativ asupra popularităţii a#iliei. i i i i f "

i c 1 a c e s t t i p

p e u n u " d i n t r e

d e 2 a n s 1 c a

c e " e m a i i m

p o r t a n t e p e n t r u

î n

5 i a 4 1 2 i a a 5 e a

a r 1 3 * i

s u c c e s

6 < i c i e s t e e s e n 4 i a " A e s 1

s e c r e e 3 e i m p r e s i a u n

s p

a 4 i u

" i 3 a r

r e g u " a t ; p r i n

e a o g " i n 3 i " o r ;

u t i

A e s

1 s e c o n s t r u i a s c 1 o

n s i e 6 8 a c 1 n u

a 5 e 4 i

e , t e

p o s i

* i " i t a t e a ; a g 1 4 a 4 i 2 a s e

s e t u r i d e c " o p o 4 e i d e 5 â n

t c u

a c o m

2 a s e * r a 4 e ; p e n t r u

p e n s a " i p s a c o " 4 u " u

s e " i p d i m u i s e c e s t .i 6 s a a 6 e c t o r u l # o r d i c A ( n c t o r .

i n u e a 3 1 p e r s p e c t i 5 e " e i n c a r i e r 1 2 i p o t e n 4 i a " u .

" d e s u c c e s a " m e m * r i " o r f a m i " i e i 6 / r i c i n e a r e u n .

c o " 4 n o r d i c " i p s 1 5 a o * 4 i n e c u g r e u o p r o m o 5 a r e .

" a s e r 5 i c i u . 2 i n i c i n u a p r o s p e r a u " t e r i o r a c e 5 s .

t e i a 6 % e " m a i * u n u e s t e s 1 a 2 e 3 a 4 i r e m e d i a i c i u n .

c u e m p p 1 i n . d e e .a a r t i c o " d e c o r a t i 5 m i 2 c a r e .

" u n a o c 5 m i c 1 f â n t â n 1 s a u p e 2 t i 6 S u e c u a r i u .

c e a m p " i f i e n e r g i c 1 c h i ? .c r e e a 3 1 a s t f e " o e Z a n g .

u " d i n n d " a c a c e s t c o " 4 . a H u t â o r e c t a r e a d e 3 e c h .

i " i * r u " u i 6 S e c t o r u " n o r d i c " i p s 1 a f e c t e a 3 1 î n p .

r i n c i p a " n o r o c u " m i H " o c i u 6 i p s a a f c i e u s " t u i u .

i c o " 4 a f e c t e a 3 1 n o r o c u " d e e d u c a 4 i e a " f a m i " .

i e i 6 L o r f i g r e u " i 3 a t a m * i 4 i i " e d e r e a " i t e r .

a m e n e " e 5 a f i m a i d .a r e . i a r c e " o r c e s u s 4 i n e .

i f i c i " s 1 o * 4 i n 1 n o t e * u n e 6 < * s e n t a s e c t o r u " .

u i d e a i c i e s t e n e f a s t 1 p e n t r u f a m i " i i " e c u 9 .

c o p i i e " e 5 i o r i s t u d e n 4 i 6 % e " m a i * u n m o d d e .

i s t e n 4 e i c o " t u " u i n o r d ? f e s t 9 .c o r e c t a r e a i n e .

i c e s t e s 1 a 2 e 3 a 4 i a i c i u n * o " o 5 a n s a u s 1 a c .

c e n t u a 4 i e n e r g i a d e ) 1 m â n t a s e c t o r u " u i 3 u g r .

1 5 i n d o c u " o p e r e t e " e î n t r ? a r e p u t e r n i c 1 d .

e ) 1 m â n t . d e e . e m p " u a " * e n 6 i p s a c o " 4 u " u g i .

n o r d ? e s t i c î " a f e c t e a 3 1 p e f i u " m e 3 i n 6 .

"i u l e s a ti c c o î "4 n u a " c u e i a a s f t e 1 c 3 p s .6 e c t o r o n 1 .

m a i a " e s p e c e a a c o p ii .t e a 3 1 s 1 n 1 t a t e a f a m i" i e i.

" o r6 % o r e c t a 4i d e f i c i e n 4 a a 2 e 3 â n d î n e s t o p " a n .

t 1 r e 3 i s t e n t 1 2 i s 1 n 1 t o a s 1 6 < * s e n t a s e c t o r u .

" u i e s ti f a s t 1 E c e i s p t e e n f t o r a u r t n e o n r e o 2 .

c u " d e s c e n d e n 4 i " o r . c 1 c i r e d u c e 2 a n s e " e f i u .

" u i c e " m a r e 6 6 e c t o r u l s u d $ e s ti c V s t e f o a .

.r t e n e f a s t s 1 " i p s e a s c 1 t o c m a i a c e a s t 1 3 o n 1 .

c 1 c i a f e c t e a 3 1 n o r o c u " d e * o g 1 4 i e 2 i d e 5 e n i t .

a r c .u r i 6 8 a c 1 " i p s e 2 t e a c e a s t 1 p a r t e a c a s e i .

d e s u f e r i t a 5 e r e a f a m i " i e i . a s u p r a c 1 r e i a s e .

e e c h i " i * r . e r c i t 1 i n f " u e n 4 e " e n e g a t i 5 e 6 .e .

a 4 i s p a 4 i u " 3 u g r 1 5 i n d 5 e p e r e t e " e i n t r ? u n .

r d e a p r i n s o r i a 2 e 3 â n d p " a n t 1 m a r e 6 \ a i c i o .

i m a i * i n e a r f i s 1 a g 1 4 a 4 i a i c i o o g " i n d 1 d e p e .

r e t e 2 i s 1 o t f e " î n c â t s a 2 e 3 a 4 i a s 1 r e f " e c t e .

p " a n t a . c r e â n d u ? s e u n c e f e c t d e g r 1 d i n 1 î n .

o " 4 u " r e s p e c t i 5 6 8 a c 1 5 e 4 i u t i " i 3 a u n a r t i c .

o " d e c o r a t i 5 a n g . 2 i a c e s t a c u 5 a f a p 1 Z a c e m .

i n u n i p e n t r u 5 o a s t r e d e î m * 2 a n s e " e o g 1 4 i r e .

2 i p r o s p e r i t a t e 6 i p s a c o " 4 u " u i s u d ? e s t i c r .

e d u c e n o r o c u " f i i c e i c e " e i m a r i 6 .

pe#tru a remedia col"urile lips! di# locui#"!.P u t i l i % a r e a o ' l i # % i l o r p e # t r u r e m e d i e r e a c o l t u r i l o r l i p s ! O'li#%ile su#t puter#ici amplificatori ai e#er'iei. )otuşi. e e m " â n g 1 e d i i " e absenţei în corectar ea r unui colţ. 3# a#umite situa"ii. pot face ra&a'ii. fi"i prude#"i: dac! le aşe%a"i 3#tr$o %o#! 'reşit!. put7#d fi utili%ate. precu# .

î n e " e c a r e m e n t e s e " e . f o " o s e s c s u g e r a t e .

a n t e r i o r . o e m a i e f i c i e m o d a " i t a t n t 1 d e a .

r e 3 o " 5 a 4 u r i " o r p r o * " e m a " i p s 1 e s t c o " e s .

1 r ? ( e o e c o m p e n s a 4 i p r i n r i o r i s 1 . t e n s i e .

n s t a " a 4 i a c o " o 1 i n t e n s 1 . p e n t o r u " a m p î a .

n 1 " 4 a a 4 i u " c e n e r g i a a r e " i p s d i n e 2 t e s p 6 8 .

e r o * i c e i . e s t e u n t i p o a r e c n e c e s a a r e d e .

r a c o p e r i 2 e m e d i u " s 1 p e n t r u r e c a 3 u " d e a .

t a t e a c 1 n m a . d s d i s p u n e 4 i d e u . i m e 6 + o t u 2 i .

u f i c i e n t e i s u p r a f a 4 a f i n a n 4 e i m p u o r n e 5 1 .

" i m i t e . a r î m * r 1 c a 4 i p f i * i n e e r e t e " e s 1 i .

p e n t r u a i m p r e s i a d e s a p a c 4 .n r e o g " i n 3 i .

i u n u a c o " o e . i s t u n d e 1 6 a c e s t a .

g i e s p u # " e r e a a c e a s % il o r t 1 a 4 i o ' li # . e c u r s o " u 4 .

t o t u 2 i . d o a r n u p r e s u p u n e i n d a c 1 s t a " a .i e .

o g " i n 3 i i i n î n t o t d e a u n a d o r m i e s t e .r e a t o r .

o i m p o r t a n t s 1 r e 4 i n e 4 i c 3 o " 5 a r e n t c 1 . p r i n .

a S h u n e i p r o * " e m e u i . n u s e d o r e = e n g 2 t e c .

r e a r e a i 6 < 2 e 3 a a " t e i a t 1 î n c m a i m a r a m e r a .

d e p e d o r m i t . o g " i n d a f o a r d e t e a d u c e r e t e .

c e .r m u " t 1 * a t o a r e n e r g i e p o a p e r t u a 5 t e e .

e a n e f u n e " e e r i c i r c o n s e c i n 4 e e 6 ) r i n u r m a .

r e . p r i n c i p a " a i c 4 i e i n u t i " i i n t e r d 3 a r e a .

o g " i n 3 i " o r u " e a 2 e 3 a 4 e s t e i p e p s 1 e r e n 4 .

e st e d e st . c o "4 u " a * s e n t a" a c e st u i a p a rt a m e n t e st e o c u p at d e c a s a "i ft u " u i6 < ic i.i i d o r m i t o a r e " o r 6 î n s c h i4 a d i n d r e a p ta .

.u " d e u 2 o r s 1 a 2 e 3 a4 i o o g "i n d 1 d e p e r et e î n "i 5 i n g . c o n f o r m i n d ic a4 ii " o r6 8 a c 1 s e ct o r u " a * s e n t s e a f" 1 i n tr ? u n p u n ct c a r d i n a" c 1 r u ia ii c o r e s p u n d e u n ti p d e n o r o c e .

tr e * u ie n e a p 1 r at i m p "e m e n ta t a c e st r e m e d i u 6 / g "i n d a a m p "a s at 1 ai ci 5 a a 5 e a e f e ct u " d e a e . ti n d e o p ti c s p a4 i u " 2i d e a c o r e ct .tr e m d e i m p o rt a n t p e n tr u a s p ir a4 ii "e " o c at a ri " o r.

a "i p s a c o "4 u " u i .

ac! &! este #eap!rat #ecesar! o o'li#d! 3# dormitor. )otuşi. o'li#da de perete trebuie s! reflecte u# spa"iu #orocos şi #iciodat! o toalet!. pe#tru a for"a c(i$ul s! %!bo&easc! şi s! fie de&iat. abia i#trat! 3# locui#"!. e s t e i m p o r t a n t s 1 r e 4 i n e 4 i 2 i p o 3 i 4 i i " e î n c a r e n u e s t e r e c o m a n d a * i " s 1 " e a 2 e 3 a 4 i 6 t? 8 8 O'li#%ile pe#tru u# 3#tre' perete trebuie s! fie suficie#t de 3#alte 3#c7t s! #u par! c! Ktaie. c!ci dublea%! simbolic m7#carea de pe mas!. probleme pe#tru cuplul ce doarme i# pat.63 # d r u m ! r i p e # t r u u t i l i % a r e a o ' l i # % i l o r d e p e r e t e O'li#%ile de perete pot fi articole 1e#' 6(ui e5cele#te. di# capul sau picioarele #im!#ui. #u trebuie s! 8 3# mod ideal. #u trebuie s! reflecte direct uşa pri#cipal!. dac! su#t aşe%ate corect: pot e5ti#de u# spa"iu fa&orabil. o scar!. deci este mai bi#e s! 3#ceap! de la #i&elul podelei. o plit! sau u# ara'a% şi. 2ceasta ar fi o perturbare 'ra&!. ar pro&oca 3# cel mai bu# ca% i#som#ii. ce r e t u 2 u r i f e n g s " i u i p e n t r u i n t e r i o a r e • 1 9 4 . ori pot l!r'i optic spa"iul. #u o aşe%a"i #iciodat! cu fa"a spre pat şi acoperi"i$o #oaptea. mai ales dac! e posibil s! reflecte patul. aşe%a"i ce&a 3#tre peretele pe care este fi5at! şi uş!. 8 6e recoma#d! s! #u i#stala"i o'li#%i #ic!ieri 3# dormitor. O'li#%ile su#t e5cele#te i# sufra'erie. iar 3# cel mai r7u. 2mplasarea o'li#%ilor To t u 2 i . c!ci s$ar determi#a astfel respi#'erea imediat! a e#er'iei proaspete. mai importa#t. remedii#d problema 3#tr$u# col" lips!. ac! a"i i#stalat o astfel de o'li#d!.

acă în oglindă se re lectă o plantă sănătoasă. c!ci ar acce#tua astfel eleme#tul 1oc. reflecte ara'a%ul. cum su#t foaierele şi (olurile 3#'uste sau col"urile. o'li#%i 3# buc!t!rie. A o'li#%ile su#t e5cele#te co#ductoare ale c(i$ului. aşadar. . L# plus.8 O'li#%ile 3#tre'i su#t preferabile celor asamblate di# mai multe pl!ci. r e t u 2 u r i f e n g s " i u i p e n t r u i n t e r i o a r e • 1 9 5 . . iar efectul ar fi atra'erea accide#telor 3# &ia"a locatarilor. 8 O'li#%ile aşe%ate direct deasupra u#ui şemi#eu su#t be#efice. e ectul este de dublare si#bolică a chi-ului avorabil al acesteia. dar. o'li#da de perete este fa#tastic! pe#tru ruperea mo#oto#iei u#ui coridor lu#' şi 3#'ust şi pe#tru 3#ceti#irea c(i$ului. i# spa"iile mici. dac! folosi"i pl!ci. at7ta timp c7t #u reflect! uşa. acestea trebuie să ie #ari şi să nu distorsione"e. a&e"i 'ri:! ca acestea s! #u pro&oace #ici m!car o urm! de distorsiu#e.acă oglinda este din #ai #ulte plăci. *u pu#e"i.

conform ce"or trei cic"uri a"e acestora $5e3i capito"u" 3B6 fortifierea r e t u 2 u r i f e n g s " i u i p e n t r u i n t e r i o a r e • 1 9 E . re"a4ii"e dintre c"emente. co"4u" repre3entat este.tensii"e ce ies in e5iden41 tre*uie ana"i3ate în f u n c 4 i e d e e " e m e n t u " a t r i * u i t f o r m e i " o r6 +r e * u i e s 1 5 1 s u f r a g e r i e 6 LL e s t e f a 5 o r a * i " . se amplific! şa#sele di# col"ul respecti& şi #orocul membrului familiei repre%e#tat de acel sector poate spori co#siderabil. deoarece sufrageria e. asigura4i c1 forma e. sud?estu". acestui iar sector ele#entului 4e#n.tensiei nu repre3int1 un e"ement af"at în conf"ict cu e"ementu" sectoru"ui sau cu conturu" genera" casei6 <ceast1 ana"i31 poate fi întreprins1 studiind o inf"uen41 important1 asupra destinu"ui fami"iei6 în acest ca3.c o l " u r i l e p r o t u b e r a # t e p o t s p o r i # o r o c u l ac! se co#struiesc e5te#sii 3#tr$u# sector. se * $% & o*ser51 c1 acest apartament are un co"4 proeminent in A extensie in sud-est ace sâ crească averea. e.emp"u" de aici. _ ` 45te#siile sufra'eriilor iii (n # e. in p"us.ercit1 For#a sa rectangulară este asociată T a" otu2i.

e"ementu" 5estu"ui6 8ac1 e.tensia este în sud?est.c r e 2 t e n o r o c u " d e * o g 1 4 i e a " " o c a t a r i " o r6 0 s t e . e. a" unei protu*erante foarte norocoase6 6tructurile di# &est 8 a c 1 s e a f " 1 î n 5 e s t . acest e"ement este 2i mai mu"t amp"ificat6 în sfâr2it.ist1 echi"i*ru 2i nu 5e4i întâmpina pro*"ema c"emente"or conf"ictua"e. c1ci 7eta"u" isto5e2te )1mântu"6 e"ementu" -emn6 8eoarece e. per tota". forma dreptunghiu"ar1 a e. este o in p"us.ce"ent.tensie circu"ar1. în *eneficiu" fiicei ce"ei mari sau fiicei unice6 :cfiind prea mare.tensiei este echi"i*rat1 cu restu" casei. acesta este un e.emp"u e. se a2a31 7eta"u" "âng1 -emn.tensia 2i corpu" principa" a" "ocuin4ei sunt de aceea2i form16 8ac1 se adaug1 o e. e.tensia nu pune în um*r1 restu" casei. deci poate fi uti"1 dac1 întâmpina4i pro*"eme în întemeierea unei fami"ii6 Le s t u " este *enefic. sim*o"i3ând dreptunghi. repre3int1 forma 7eta"u"ui. d e a s e m e n e a . c1ci e. e . pentru fiica ce me3in16 -otu2i. c 1 c i p r i m u " i " d i s t r u g e p e a " d o i " e a 6 < n a " o g . ad1ugarea unei e. t e n s i a a m p " i f i c 1 n o r o c u " c o p i i " o r.tensia pe care o p"anifica4i este dreptunghiu"ar1 2i se adaug1 unui a"t dreptunghi.tensii circu"are "a o cas1 p1trat1 nu este *enefic1. ceea ce este c o n r r a p r o d u c t i 5.tensie semicircu"ar1 unui r e t u 2 u r i f e n g s " i u i p e n t r u i n t e r i o a r e • 1 9 C . deci. idea"1 e. iar forma genera"1 a "ocuin4ei este rectangu"ar1.

obiectelor. ce sim*o"i3ea31 spriHinu". dreptunghiu" a"ungit. rela"io#ate cu cele ci#ci eleme#te. • 1 9 8 Shu6 =orma -emnu"ui. respecti5 -emnu"6 1orme circulare 7o*i"ieru" de tipu" mese"or 2i du"apuri"or este indicat s1 ai*1 aceste forme de *a31. e"e semnific1 auru" sau *anii. este considerat1 2i ea foarte fa5ora*i"16 A sta*i"itatea 2i securitatea asociate energiei de conso"idare a )1mântu"ui 2i ce"ei de cre2tere a -emnu"ui6 )1tratu" se pretea31 u2or "a acti51ri"e =eng Shui *a3ate pe îndrum1ri"e r e t u 2 u r i f e n g s " i u i p e n t r u i n t e r i o a r e .c a s a & o a s t r a 45ist! ci#ci forme de ba%!. fiind una dintre forme"e ce"e mai cu spa"iul &ostru de locuit. care &! ofer! i#dicii atu#ci c7#d este #ecesar s! a#ali%a"i compatibilitatea formelor. =orme"e rotunde sau circu"are tin de 7eta"6 puternic1 energie asociat1 acestui e"ement6 (n p"us. optime. este perfect echi"i*rat1 2i simi"ar1 cu p1tratu" P!trate sau dreptu#'(iuri -o =orme"e p1trate sau rectangu"are sunt. c1ci repre3int1 e"ementu" )1mânt. mobilierului şi di&erselor structuri referitoare (a direc4ii. indicate pentru "ocuin4e# nu are co"4uri "ips1 ori protu*erante. în genera". moti5 pentru care chine3ii sunt foarte ata2a4i de mese"e de sufragerie rotunde6 8e asemenea.

cu 5ârf.emp"u. c e s i 5 d e d o m i n a t o r6 8 e a c e e a . s a u p o a t e p r i n f o r m a p e r d e " e " o r. dac1 5re4i. d e o * i c e i .se crede c1 aceast1 form1 repre3int1 ceru"6 0. d e c i s i m * o " i 3 e a 3 1 e n e r g i a Za n g a s c e n d e n t 1 6 < c e s t e contururi sunt. iar r e t u 2 u r i f e n g s " i u i p e n t r u i n t e r i o a r e • 1 9 9 . de e. de o*icei. e u n u r e c o m a n d . da4i frâu "i*er aptitudini"or 5oastre creati5e6 (mportant este s1 crea4i un câmp energetic a" e"ementu"ui dorit. de2i. sunt asociate c u = o c u " . triunghiurile indică Focul. ceea ce poate fi rea"i3at in orice mod care 51 atrage Jl U! Cercurile sunt legate de ele#entul <etal. 2i nu prin artico"e"e de mo*i"ier ori structur16 -otu2i.tensii"e 1orme de 1oc =orme"e triunghiu"are 2i ce"e ascu4ite. <cestea sunt ondu"ate6 <pa este mai *ine s1 fie repre3entat1 ca su*iect in o*iecte"e de art1 decorati5e 2i in mode"e"e 2i m o t i 5 e " e d e d e s i g n i n t e r i o r. d i n c a u 3 1 c 1 c h i ? u " Za n g p o a t e f i e . prea puternice pentru maHoritatea o a m e n i " o r. apare conota4ia nefericit1 a incomp"etitudinii6 6 S t r u c t u r i " e 2 i m 1 s u 4 e " e d e c a f e a r o t u n d e t r a n s m i t o 1ori)LR dU 2p! / < or#ele ondulate repre"intă ele#entul 'pă. fiind semicercuri. a c e a s t 1 form1 pentru interioare semicircu"are 2i ferestre"e pe rotond1 sunt 2i e"e considerate fa5ora*i"e.

6f o r m e l e ş i a s o c i a " i i l e s i m b o l i c e a l e a c e s t o r a ! • t r u c u r i f e n g s h u i .

adică (os. oarte ne ericite. formele pot fi catalo'ate drept a&7#d o e#er'ie priete#oas! ori %u ostil! 3# fu#c"ie de simbolurile cu care se aseam!#! şi cu&i#tele. obiectele ori Pe 5 r e m u r i . aşadar. '#bele or#e iind considerate bene ice.a * i H& 1orme 3# scar! sau 3#'ustate %ontururi"e ce seam1n1 cu ni2te trepte sau ce par a se îngusta "a miH"oc sunt considerate nefa5ora*i"e. conceperea unei clădiri sau unei piese de #obilier cu această or#ă s-ar considera că aduce un destin avorabil utili"atorului şi locuinţei. c1ci conota4ii"e sunt c"asificate drept negati5e6 %hine3ii au fost dintotdeauna Cele două or#e de #ai sus sunt considerate nenorocoase. suspicio2i in fa4a oric1rei neregu"arit14i ori asimetrii. care însea#nă noroc. deseori erau concepute c"1diri 2i p"anuri arhitectura"e de forma caractere"or cu semnifica4ii norocoase6 F'nuG ( . deoarece se asea#ănă cu ideogra#ele chine"eşti EFiaG. 'ceste două or#e sunt considerate. pentru c1 de3echi"i*re"e de acest respectiv ghinion.. este întotdeauna prefera*i" s1 "e a"ege4i pe ce"e ce par comp"ete 2i echi"i*rate. şi EIangG. şi EFiong +. ! 1 • t r u c u r i f e n g> s h u i L . adică rege.a#imalele cu care Kaduc. cu roate p1r4i"e de o în1"4ime 2i "14ime simi"are6 For#ele de #ai sus se asea#ănă cu ideogra#ele chine"eşti EHiG. s e a c o r d a o a t e n 4 i e s p e c i a " 1 e 5 i t 1 r i i f o r m e " o r a s e m 1 n 1 t o a r e c u i d e o g r a m e " e chine3e2ti cu semnifica4ie nefast16 )e ace"a2i principiu. Co#form multor maeştri 1e#' 6(ui tradi"io#alişti. gen sunt o piedic1 in ca"ea norocu"ui6 8ac1 nu sunte4i siguri de o anumit1 form1.

! ! • t r u c u r i f e n g s h u i .

forma circu"ar1 mai denot1 c1 tot ce are de?a face cu a5erea 2i *un1starea fami"iei 5a a5ea un demers "in6 Se consider1 c1 p1rin4ii 2i copiii au mai mari 2anse de a men4ine re"a4ii"e armonioase dac1 masa din sufragerie este rotund16 +otu2i. "a aceast1 mas1 rotund1 tre*uie <asa de su ragerie rotundă este întotdeauna bene ică. dar nu tre*uie a2e3a4i "a e"e mai mu"t de patru oameni6 <cestea sunt întotdeauna preferate de c1tre chine3i. 34 0ese de sufra'erie p!trate şi ntotdeauna a"ege4i masa de sufragerie cu griH1. de regu"1.f o r m e f a & o r a b i l e p e # t r u m e s e 9#a di#tre cele mai bu#e forme pe#tru masa de sufra'erie di# cas! este cercul. c1ci dreptu#'(iulare imp"ica4ii"e =eng Shui a"e acesteia sunt semnificati5e6 7ese"e de sufragerie p1trate semnific1 sta*i"itatea e"ementu"ui )1mânt. care s1 m1nânce împreun16 <ceasta înseamn1 c1 norocu" de *og14ie a" fami"iei se 5a perpetua de?a "ungu" genera4ii"or6 fami"iei. din ce" pu4in trei genera4ii. mese"e "ungi nu aHut1 cu mu"t "a apropierea dintre mem*rii acesteia6 8in acest moti5. pe "âng1 faptu" c1 repre3int1 fa5ora*i"u" aur. (Bac1 se a2a/1 opt oameni "a o mas1 p1trat1. deoarece. aceasta putând sugera pierderea "eg1turii între cei dragi6 8e2i nu împiedic1 de35o"tarea a5erii J 0ese de sufra'erie rotu#de . acest aspect este considerat mai pu4in norocos6 7ese"e dreptunghiu"are nu tre*uie s1 fie niciodat1 prea "ungi. iar cea a2e3a4i ce" pu4in opt oameni. p!tratul sau octo'o#ul Pa Oua &! pot spori #orocul. cu toate c! şi dreptu#'(iul. chine3ii aproape niciodat1 nu 4in mese dreptunghiu"are "ungi în sufragerii"e din "ocuin4a persona"16 pătrată atrage stabilitatea ele#entului !ă#ănt.

a5erea fami"iei ar tre*ui s1 se perpetue3e 2i s1 se e. deci este foarte norocoas16 C 2 L toate acestea.imum de energie Zang 2i poate fi 513ut1 mereu p"in1 de mâncare. fiecare "atur1 fiind potri5it1 pentru un a"t mem*ru a" fami"iei6 7asa din sufrageria fami"iei me"e are form1 de )a Vua.0ese de sufra'erie Pa Oua 7asa de sufragerie octogona"1 sau )a Vua este idea"1 pentru demarcarea ce"or opt puncte cardina"e. ca re s i m*o 1 i 3ea31 toate ce"e cinci e"emente. 2i am gra5at pe ea sim*o"u" foarte fa5ora*i" a" ce"or doi pe2ti6 8ac1 masa din sufragerie are un design *enefic. cu un ma. am a2e3at o p"ac1 turnant1 rotund1 in miH"ocu" mesei6 <ceasta a fost conceput1 specia" din stic"1 $pentru a sim*o"i3a energia sta*i"1 a )1mântu"uiB.tind1 odat1 cu trecerea ani"or6 .

2i toate aceste e"emente au o "atur1 Zin 2i una Zang6 )entru ca o cas1 s1 se *ucure de noroc 2i s1 aduc1 un succes perpetuu P ermite4i? "ocatari"or s1i. aceste articole decorati&e repre%i#t! ceea ce este mai bu# 3# cele ci#ci eleme#te. 7eta" 2i -emn. pro5ocat fie de "ipsa. în aspira4ii"e "or de fericire 2i prosperitate.f o r m e # o r o c o a s e p e # t r u o b i e c t e l e d e c o r a t i & e -a%ele şi bolurile pli#e cu ap! şi flori di# locui#"! repre%i#t! 3#totdeau#a u# bu# 1e#' 6(ui. fie de poate redus unu" fi e. dac1 e%ec(ilibre ale eleme#telor . tre*uie mi s1 51 ca in interioru" casei respecti5e s1 fie pre3ent aspectu" Zang a" e.p"ic6 în tuturor e"emente"or6 =eng Shui. <p1. dintre ce"e cinci e"emente# )1mânt. Pe l7#'! faptul c! 'e#erea%! e#er'ie Na#'.ist1 Xni5ers un de3echi"i*ru între e"emente. =oc. orice "ucru din 8ac1 chi?u" dintr?o "ocuin41 scade pân1 "a punctu" în care e. atunci i2i fac apari4ia *o"i"e 2i ne2ansa6 "a )e de a"t1 parte.cesu" unuia dintre e"e.

de e. su* aspect mai mu"t Zang decât Zin. crista" sau a"t materia" ce 4ine de )1mânt. c1ci forma "or in sine este D norocoas16 -e pute4i "1sa goa"e 2i. ce poten4ea31 chiar mai mu"t acti5area chi? u"ui din interioru" "ocuin4ei6 %e"e mai *une 5a3e sunt ce"e L Bolurile 'oale 3# aşteptare .sunt pre3ente e"emente precum <pa. arunci =eng Shui?u" casei este instantaneu îm*un1tâ4it2iacti5at. sunt mereu prefera*i"e recipiente"e cu forme norocoase.emp"u din por4e"an.o"uri"e tre*uie 2i e"e s1 par1 înc1p1toare 2i s1 ai*1 marginea *ine definit16 %onsidera4ii"e asupra "or difer1 fat1 de 5a3e. înr1ut14ind situaria financiar1 a fami"iei6 dep"ase3e "in prin tot spa4iu"6 -a%ele cu flori 9 9 La3e"e 2i *o"uri"e p"ine cu ap1 2i Aori generea31 foarte eficient aceast1 energie Zang6 "otu2i. determinând chi?u" s1 se form1 sugerea31 c1 5asu" î2i poate conser5a chi?u" po3iti56 La3e"e din cas1 nu tre*uie niciodat1 "1sate în picioare atunci când sunt goa"e6 0ste necesar fie s1 "e îndep1rta4i. de fapt. atrag mai mu"t noroc. 5a3e"e goa"e por pro5oca pierderea unei surse de 5enit. . mu"te case chine3e2ti sunt decorare cu ho"uri mari.pune4i cu pu4in1 ap1 în1untru6 <2e3ate "a 5edere. deoarece se crede c1 aduc în cas1 energia sta*i"i3atoare a )1mântu"ui cu un tip oarecare de IgâtM 2i *a3a mai groas1 2i rotund1. goa"e6 <ceasta sim*o"i3ea31 c1 5asu" este preg1tit s1 primeasc1 chi?u" po3iti5 ce intr1 în "ocuin416 9o"uri"e confec4ionare din "ut. )1mântu" 2i -emnu". fie s1 "e e. a c1ror @a"ele şi bolurile cu apă şi lori creea"ă o energie %ang po"itivă.

compartimentarea - inega"1.6e & i t a t i l o c u i # " e l e G G t i p K s p L i t L e & e L V Casele compartime#tate pe #i&eluri de 3#!l"imi i#e'ale cau%ea%! probleme locatarilor.cesi5 de ni5e"uri A plantă luxuriantă aşe"ată la cel #ai (os dintre cele două niveluri sugerea"ă creşterea şi #işcarea ascendentă şi va egali"a nivelurile de energie. 4#er'ia i#stabil! pre%e#t! 3# ele poate pro&oca ma#ifestarea mai multor tipuri de '(i#io# şi #e#orociri. < n genera".perien416 <ceasta deoarece num1ru" e. . în cadru" "ocuin4ei nu este încuraHat1 de practicienii =eng Shui cu e. pe ni5e"uri mu"tip"e. mai ales tat!lui familiei.

tre*uie s1 m1rturisesc c1. de fapt. perspecti5e"e dup1 mutarea într?o cas1 nou1. etaHe"e de în1"4imi osci"ante generea31 o insta*i"itate a energiei6 0ste o mod1 ca 3ona "i5ingu"ui principa" s1 ocupe un ni5e" aparte. case"e cu interioare împ1r4ite pe ni5e"uri mu"tip"e sunt considerate e. di5erse"or ni5e"uri "i se ad1uga faptu" agra5ant c1 pe ta5ane"e "ocuin4ei st1teau <ceasta deoarece. în ca3u" persoane"or respecti5e. dar. când acestea 2edeau su* e"e6 )ro*a*i" c1 aceste dou1 caracteristici foarte neindicate au conspirat s1 în acest ca3.ercita o presiune amenin41toare asupra "ocatari"or. ce p1reau a e. tat1" a fost "o5it de un infarct foarte se5er. am 513ut une"e case de acest tip confruntându?se cu ce"e mai nea2teptate 2i groa3nice nenorociri6 Case cu #i&eluri multiple Xnei fami"ii respectate i s?au n1ruit toate într?o a"t1 fami"ie. "a scurt timp dup1 mutarea în noua cas16 6\i aceast1 "ocuin41 era conceput1 cu ni5e"uri mu"tip"e6 compartimentat1 pe cinci ni5e"uri inega"e6 în1"4imi"e osci"ante a"e ni5e"uri"or au creat un mediu C de insta*i"itate în "ocuin41. persona".puse grin3i osti"e. u2a principa"1 era fac1 ra5agii asupra s1n1t14ii 2i "onge5it14ii fami"iei6 a2e3at1 în sectoru" nord?5estic. tat1" a fost acu3at de de"apidare6 . în ce" mai Hos dintre ce"e cinci ni5e"uri6 -a scurt timp dup1 mutarea în noua 5i"1.u" chi?u"ui 2i afectea31 p1trunderea "in1 a norocu"ui în cas16 în p"us.creea31 E întreruperi gra5e în f"u. a c1rui consecin41 au B1 fost une"e gra5e pro*"eme pentru capu" gospod1riei6 e.trem de nefa5ora*i"e6 +otodat1. care "?a "1sat par4ia" para"i3at.

garantea31 crearea unui mediu mu"t mai sta*i" 2i conso"idat în "ocuin416 . generând un p"us de sta*i"itate pentru =eng Shui?u" casei6 <cest remediu constituie cea mai *un1 moda"itate de com*atere a energiei inconstante cau3ate de osci"a4ia ni5e"uri"or6 C în p"us. D 6 ac1 "ocuiri înrr?o cas1 cu mai mu"te ni5e"uri 2i nu pute4i face nimic pentru a schim*a situa4ia. care. p"ante"e decorati5e î2i 5or trimite sim*o"ic r1d1cini"e in so".r e m e d i i u t i l e p e # t r u l o c u i # " e l e t i p K s p l i t l e & e l V ac! locui"i 3#tr$o cas! cu #i&eluri de di&erse 3#!l"imi şi #u &! pute"i muta. 4ine4i cont mereu c1 ce"ui mai Hos ni5e" tre*uie s1 ii atri*ui4i camera uti"i3at1 ca "i5ing. iar ni5e"u" ce" mai îna"t tre*uie fo"osit ca sufragerie în1"4imi"e a dou1 sau mai mu"te ni5e"uri. trebuie s! crea"i o e#er'ie stabili%atoare. 2i dac1 difer1 +otodat1. atunci ce" mai *un remediu pentru aceast1 situa4ie este s1 aduce4i mu"te p"ante decorati5e mari în cas16 <cestea m1resc puterea chi?u"ui de -emn. deoarece contro"ea31 energia de )1mânt. pe#tru a ec(ilibra mediul perturbator e5iste#t.

.

con erindu-le stabilitate. <âncaţi întotdeauna la nivelul cu cea #ai #are înălţi#e şi utili"aţi ca living nivelul cel #ai (os.'şe"area unor plante sănătoase la nivelul cel #ai (os a#pli ică ele#entul !ă#ânt din casele tip Esplit level+. .

.

U t? a ) ceast1 caracteristic1 norocoas1 ori nenorocoas1 a f"u. dar fa5ora*i"6 0nergiei tre*uie s1 i se permit1 mereu s1 încetineasc1. 4#er'ia fa&orabil! cur'e 3#cet şi cu mea#dre. să nu ie trebuie sâ curgă . pe c7#d cea ascu"it! şi #efast! se deplasea%! mereu rapid şi 3# li#ie a dreapt!.u"ui energetic se ap"ic1 simi"ar medii"or e.tinse 2i spa4ii"or de "ocuit restrânse6 )entru a 51 *ucura de un *un =eng Shui. este imperati5 s1 amenaHa4i mo*i"ieru" 2i s1 po3i4iona4i intr1ri"e în a2a fe" încât chi?u" ce p1trunde in spa4iu" 5ostru s1 intre încet. s1 se roteasc1 2i s1 se acumu"e3e6 Chi-ul liber prin locuinţă. s1 se unduiasc1.c ( i $ u l t r e b u i e s ! c u r ' ! u # d u i t o r 4se#"a u#ui bu# 1e#' 6(ui o co#stituie 3#totdeau#a flu5ul po%iti& al e#er'iei.

ie2ind prin u2i"e secundare. c1ci se creea31 astfe" un Au. dac1 apare îngr1m1dea"a sau dac1 nu se deschid niciodat1 ferestre"e. 2i nu unu" cur*6 %hi?u" po3iti5 ump"e camere"e cu energie p"in1 de 5i*ra4ii. căci C(i$ul s!#!tos acestea îl deter#ină să stagne"e. predominând mirosu" de mucegai6 %amere"e care nu sunt niciodat1 cur14ate au 2i e"e tendin4a de a genera o energie st1tut16 în dispunerea casei 5oastre 2i aranHarea mo*i"ieru"ui6 Jine4i mereu o pies1 centra"1 de mo*i"ier în fiecare înc1pere 2i încerca4i s1 o p"asa4i în a2a fe" încât chi?u" ce p1trunde în camer1 s1 fie încuraHat sâ se mi2te în Huru" acesteia6 %hi?u" intr1 in cas1 mai întâi pe u2a principa"1. o*iecte decorati5e sau p"ante6 %u cât este mai mu"t1 energia c1reia i se permite s1 se unduiasc1 2i s1 se roteasc1.u"ui energetic . deci "1sa4i?" s1 circu"e u2or. ump"ând atmosfera cu o energie proasp1t1 2i curat1 1lu5ul e#er'etic 8up1 ce 5e4i în4e"ege cum se dep"asea31 2i circu"1 chi?u". pentru c1 niciodat1 nu tre*uie "1sat s1 stagne3e6 <ceasta se întâmp"1 atunci când înc1peri"e sunt "1sate goa"e 2i neocupate inter5a"e "ungi de timp. drept. cu atât mai *ine6 X2i"e importante din "ocuin41 nu tre*uie a2e3ate fa41 în fa41. chi?u" se dep"asea31 *"ând prin spa4iu" deschis 2i se opre2te aco"o unde întâmpin1 mo*i"1. ferestre 2i u2a din spate"e casei6 în "i5ing. 5e4i putea ap"ica principii"e f"u. înainte de a p"eca mai departe6 %hi?u" norocos este întotdeauna su*ti" 2i încet. %hi?u" ce p1trunde într?o cas1 niciodat1 nu tre*uie s1 intre în gra*16 <ceasta se poate întâmp"a dac1 e" se dep"asea31 spre intrarea în cas1 pe o arter1 rutier1 "ung1 2i dreapt1 sau dac1 circu"1 pe un coridor "ung 2i drept din fa4a u2ii apartamentu"ui 5ostru $5e3i trucu" 51B6 +re*uie s1 "ua4i m1suri pentru a a5ea garan4ia c1 chi?u" 5i*rea31 mereu.î#piedicat de aglo#erări.

6 p o % i " i o # a " i u ş i l e i # t e l i ' e # t .

U ce" "ocatari 2a une"e pot ca3uri e. de i#trare 3# cas!. 'cest apt va deter#ina chi-ul să curgă unduitor. cea mai importa#t! fii#d uşa pri#cipal!. in de <ceste .acă o ca#eră are două uşi. acu#ulându-se ast el o energie bene ică. aceasta nu ar 8e defini4ii $5e3i tre*ui s1 fie 2i trucu" 1 B6 difici" identificat6 defini4ii +otu2i. ca u2a mai des de dou1 sau mai mu"te u2i ce se pot ca"ifica drept u21 principa"1 conform a"tor . uti"i3at1 pentru a intra 2i a ie2i din cas16 o*icei. este #ai bine ca acestea să ie po"iţionate pe diagonală.)oate uşile di# locui#"! au u# impact sem#ificati& asupra 1e#' 6(ui$ului acesteia.ista principa"1 se define2te. de regu"1. şi nu aţă in aţă.

ist1 cu "a u21 uşii pri#cipale tre*uie a"eas1 ca fiind cea principa"1.distincte u2ii principa"e sunt# a"e Fde e5emplu. 8 9şa mae2trii =engShui optea31 de 3#dreptat! spre direc"ia cu u# ma5imum de e#er'ie Na#' o*icei pentru i ntrarea ce . strada pri#cipal!GP 8 mare Cea mai uş! a 8 9şa cu fa"a casei. Lde#tificarea spre direc"ia 'e#eral ! de orie#tar ea casei 3# si#eP 8ac1 du*ii pri5ire care e.

im acea u21 ea de considera ai 2i to4i 8ac1 =eng un de atunci ea 51 . este L norocoase.urmea31 orientarea genera"1 casei6 ins1 mai a 8ac1 a5e4i mu"te confort6 8ac1 aceasta este o u21 îndreptat1 spre dintre direc4ii"e 5oastre una a"ternati5e. *ine c"arificat 5a aduce cu faptu" tre*uie c1 siguran41 s1 *un desemna4i ca Shui6 u21 5oi principa"1 cei"a"4i intrarea ce 51 ocupan4i transmite "ocuin4ei 5eri sen3a4ia ma.

fiind cea intr1ri"or in principa"1. Po%i"io#area corect! a uşilor astfe" încât s1 nu (n orice ca3. precum 2i c1 toru" e în regu"1# tuturor u2i"or de interior 2i 8 . 51 5e4i putea fiecare dintre înc1peri"e principa"e6 <5e4i griH1 ca toate s1 fie concentra chi?u" persona" asupra ei6 po3i4ionate adec5at. "a cea "a câte5a îndrum1ri uti"e. acorda4i atentie tuturor intr1ri"or ( in de "ocuin41. "at1 fie în opo3i4ie principa"1 con5in2i cea din spate. fi4i ca s1 direct1.

car e. 2mplasarea ideal! a uşilor este pe dia'o#al! u#a fa"! de cealalt! . mai pu"i # cea pri# cip al!. ide al. ar fi ce& a mai ma re.9şil e tre bui e s! aib ! ace eaş i m! rim e.

sim*o"u" intr1rii6 8e aceea. puternice 2i impo3ante6 <ceasta deoarece u2a principa"1 se spune c1 este IguraM casei. 2ceasta deoarece uşa di# fa"! este prima cale de acces a c(i$ului." i # e " i o l u m i # o s . ci 2i ar1tau mari. ea ea tre*uie s1 fie so"id16 tre*uie s1 fie puternic1 2i sigur1. u ş ! s o l i d ! . ca s1 garante3e protec4ia6 <ceasta înseamn1 c1 u2i"e f1cute din "emn re3istent sunt întotdeauna mai *une decât ce"e din stic"16 . « * P entru ca o u21.. 3 # d r e p t a t ! s p r e u # K c o r i d o r 9şa pri#cipal! a casei trebuie s! fie solid! şi co#fec"io#at! di# lem#. fii#d co#siderat! K'uraV locui#"ei. mai a"es cea principa"1. s1 tic considerat1 fa5ora*i"1. chine3e2ti nu numai c1 erau rea"i3ate din "emn dur.

.

u2i"e toate principa"e a"e conace"or .)c 5remuri.

pentru c1 am dou1 astfe" de u2i Iprincipa"eM.e4ine4i c1 chi?u" care 51 afectea31 =eng Shui?u" nu este static6 0" este dinamic 2i într?o permanent1 transformare. in e. am procedat "a fe" cu cea de?a doua u21. dac1 aceasta se *ucur1 de un chi po3iti5. *unu"?sim4 51 5a aHuta in acest sens. s1 se adune 2i s1 se acumu"e3e înainte 2i dup1 ce p1trunde în "ocuin416 0fectu" de încetinire a chi?u"ui transforma orice posi*i"1 pertur*are sau 1e#' 6(ui$ul d!u#!tor Xn *onus important. în plus. în ca3u" acesteia.terior6 0fectu" de coridor "uminos permite chi?u"ui s1 se "ini2teasc1. fie e"e faste sau nefaste. am creat Icoridoare "uminoaseM de m1rimea unor camere.energie ucigătoareSituaţia ideală este ca uşa principală să dea către un spaţiu deschis atât în interiorul. deoarece ne permite s1 ne ferim de impactu" negati5 a" ste"e"or osti"it14ii 2i *o"i"or. tot spre un Icoridor "uminosM6 <cesta este o *ucat1 de spa4iu. atât în interior.u"ui 2i po3i4iei acestor energii. in interior. to4i cei din cas1 5or *eneficia de e"6 osti"itate în ce5a mai prietenos 2i mai ospita"ier6 (n propria mea cas1. deoarece am dou1 c1i de acces în cas1 $c1ci direc4ii"e me"e fa5ora*i"e nu corespund cu ce"e a"e so4u"ui meuB. putând s1 uti"i31m o u21 a"ternati516 . am a2e3at 2i o pereche de câini =u afar1. în mod idea". 'şe"area unei lă#pi intense i#ediat deasupra oaierului din aţa uşii este un alt activator excelent în Feng Shui. efectu" de coridor "uminos este mu"t mai redus6 r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e ! ! 4 .. este scopu" practicii =eng Shui6 <deseori. în dreptu" u2ii "ocuin4ei6 în p"us. esc(iderea 3# Kcoridorul lumi#os. în e. sau o gr1din1. ce ar putea fi foaieru". cât şi în exteriorul casei. cu un co5or ro2u între ace2tia6 <cest fapt garantea31 c1 chi?u" nu are pro*"eme în identificarea u2ii principa"e6 +otu2i. spre un coridor "uminos 2i.terior. dar. f"u.terior. în interior. dac1 51 5e4i însu2i di5erse"e metode de uti"i3are a formu"e"or =eng Shui. de2i. 5i se 5a accentua cu mu"t cunoa2terea despre energie6 +re*uie întotdeauna s1 51 fo"osi4i cuno2tin4e"e pentru a 51 proteHa =eng Shui?u" u2ii principa"e6 (ndiferent de formu"a pe care o uti"i3a4i. u2a casei tre*uie s1 dea. este c1 pe una o pot închide în anii când este afectat1 de ste"e"e 3*ur1toare nefaste de peste an $5e3i capito"u" 8B6 0ste un a5antaH foarte important. ele deter#ină deplasarea în linie dreaptă a chi-ului.Se spune că două uşi una cu aţa spre cealaltă se a lă în con lict. cât 2i în e. care creea"ă o. fiind inf"uen4at de energii"e tangi*i"e A 2i ce"e intangi*i"e deopotri516 în4e"egerea naturii.

3#locui"i cla#"ele rotu#de cu u#ele cu m7#ere lu#'i. iar or#a unduită a #ânerului evită crearea de Esăgeţi otrăviteB2. sunt o bună soluţie pentru uşile Eochi in ochi+. *orocul trebuie s! cur'! spre 3#!u#tru. 8 4&ita"i uşile Koc(i 3# oc(iV. r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e ! ! 5 . si#'ura e5cep"ie co#stitui#d$o uşa di# spatele casei. 2cestea su#t uşile cu cla#"e rotu#de aşe%ate direct fa"! 3# fa"!. şi #u de 3#"ele'ere reciproc!. şi #u 3# afar!. <ânerele lungi de clanţă.0ereu &alabil: 8 9şile trebuie s! se desc(id! 3#totdeau#a spre i#terior. ?a"a circulară este avorabilă. care imprim! locatarilor o atitudi#e de co#fru#tare. ce ar putea i generate de un design #ai unghiular. precu# cel ilustrat #ai sus. şi #iciodat! spre e5terior.

ist1 structuri ce sim*o"i3ea31 Io*staco"eM cu aspect amenin41tor sau d1un1tor pentru principa"16 0. acestea &! pot limita succesul.emp"e de *"ocaHe în ca"ea succesu"ui 2i armoniei sunt pi"onii de re3isten41. B u2a "ocaHe"e succesu"ui în apar ca"ea dac1 e.# e u t r a l i % a " i b l o c a : e l e G > d i # c a l e a s u c c e s u l u i 4 1 ac! a&e"i 3# afara casei structuri ce formea%! u# Kbloca:1C sau o Kpiedic!11 3# calea c(i$ului. "ifturi"e ce se deschid direct spre u2a 5oastr1 r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e ! ! E . fii#d #ecesar s! fie ascu#se ori 3#l!turate.

A bună soluţie ar i să a#ena(aţi respectivul spaţiu ast el încât să ca#u laţi vi"ual obiectul b deran(ant. si#bolistica obstrucţiei este resi#ţită "ilnic. muchii"e a"tor c"1diri 2i stâ"pii de te"egraf6 <ceste *"ocaHe tre*uie neutra"i3ate prin ag14area puternicei og"in3i octogona"e )a Vua $5e3i trucu" 14B6 )iedici"e în ca"ea succesu"ui ce afectea31 u2a principa"1 ar mai putea A ascunse 5ederii6 )ute4i rea"i3a acest fapt prin perde"e groase.principa"1. cop1cei mici sau un gard 5iu6 <"egerea unei metode <ceast1 og"ind1 tre*uie.terior6 dispersa4i energia d1un1toare emanat1 spre casa 5oastr1 de 8ac1 ap"ica4i acest remediu. uti"i3at1 cu precau4ie6 0a anume depinde de situa4ia 5oastr1 proprie 2i 3ona unde a5e4i func4ionea31 doar dac1 poate fi ag14at1 afar1. c1ci ar face mai mu"t r1u decât *ine6 r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e ! ! C . 2i nu spre u2a casei unor 5ecini prieteno2i. de e. "a o în1"4ime situat1 casa ori apartamentu"6 %heia este s1 *"oca4i sau s1 aprecia*i"1 deasupra u2ii principa"e 2i orientat1 spre e. c1 og"inda )a Vua nu tre*uie niciodat1 ag14at1 în cas1. dup1 cum am men4ionat anterior. totu2i.emp"u6 L1 rog s1 4ine4i cont. spre o*staco"u" ce tre*uie do*orât. po3i4iona4i mereu og"inda cu fa4a respecti5u" o*staco"6 'tunci când uşa principală se deschide direct spre un copac solitar sau un "id puternic. un 3id.uriante. copacii. un para5an oarecare 2i chiar ni2te p"ante "u.

r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e ! ! 8 . aceasta înseamn1 &vitaţi să aşe"aţi pubele în dreptul uşii principale. in func4ie de faptu" dac1 a5e4i o cas1 ori un apartament6 Orie#tarea spre 'ura ti'rului (n ca3u" case"or. 'ici. ideal este să aceţi schi#b de locuri între pubelă şi plantă şi să re#ediaţi pre"enţa pubelei cu nişte clopoţei de vânt aşe"aţi în dreptul intrării. T re*uie s1 5erifica4i dac1 una sau am*e"e din 51 urm1toare"e afectea31 pertur*1ri "ocuin4a6 )ro*"eme"e difer1.c o m b a t e r e a t i ' r u l u i f e r o c e ş i a d r a ' o # u l u i r ! # i t 45ist! mai multe remedii la care pute"i apela dac! uşa &oastr! pri#cipal! se co#fru#t! cu aceste dou! perturb!ri a#ume di# 1e#' 6(ui.

dar sigur. ori. orientarea spre o pe2ter1 sau o intrare Orie#tarea spre dra'o#ul sta'#a#t <ceast1 situa4ie apare dac1 u2a 5oastr1 principa"1 este îndreptat1 simi"ar1 oarecare6 în ca3u" apartamente"or. *ecu"e4e a2e3ate pe ca*"uri "egate în p"as1 sau de orice tip de gard toat1 a5erea 2i. atunci a2e3area imaginii $adic1 a unui ta*"ou sau a unei scu"pturiB unui dragon s1n1tos în e.orientarea spre gura unei sta4ii de metrou sau spre un tune" "ung. dac1 tr1i4i "a 4ar1. f1cându?51 s1 pierde4i încet. în p"us.terior6 <ce2tia sunt câinii =u.emp"e sunt / a"t1 situa4ie "a fe" de rea este ca u2a s1 Ae orientat1 direct spre considerate Igura tigru"uiM din cau31 c1 chi?u" din fa4a casei este un "ucru cu mode" ori design tip p"as16 )oate A 5or*a de ni2te tras permanent în Hos. iar chi?u" ce 51 p1trunde în cas1 este pertur*at. to4i cei din "ocuin41 îm*o"n15indu?se des6 8e regu"1. dac1 este suspectat1 pre3en4a unui dragon r1nit. casa cur14a spa4iu" din fa4a casei6 :u 5e4i regreta6 ascensoru"ui sau ghena de gunoi6 <ceste e. în e. aducând preHudicii s1n1t14ii 5oastre6 %om*ate4i ferocitatea tigru"ui a2e3ând doi "ei puternici de am*e"e p1r4i a"e u2ii. aceasta înseamn1 c1 spre o pu*e"1 sau spre un morman de gunoi6 =ace4i efortu" de a u2a este îndreptat1 direct spre (((( "ift de co*orâre. nu pute4i fiice nici un progres în 5ia41.terioru" casei com*ate situa4ia6 (maginea dragonu"ui poate A oricât de mare r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e ! ! 9 . aducându?51 ghinion6 8in cau3a acestui tip de ne2ans1. despre care se spune c1 posed1 misterioasa capacitate de a confrunta 2i r1pune tigru" osti"6 din Huru" c"1dirii 5oastre ce seam1n1 cu 3iduri"e unei închisori6 4 <cestea sunt numite Idragonu" stagnant sau r1nitM.

5echi 2i nefericit6 8ac1 a5e4i casa îndreptat1 spre o asemenea pri5e"i2te. c1ci denot1 "ucruri ce aHung "a un punct fina" direct în fa4a 5oastr16 Semnifica4ia de stagnare este foarte puternic1. c!ci &a fi purtat spre uşa &oastr! pri#cipal! u# c(i sta'#a#t şi 3#&ec(it. direct deasupra u2ii principa"e6 Sunete"e meta"ice 5or com*ate orice ar aHunge intr?un punct mort6 um*"a4i niciodat1 pe su* ei6 <ceasta înseamn1 s1 nu îi atârna4i D ac1 u2a principa"1 a *"ocu"ui de apartamente în care "ocui4i sau a casei 5oastre d1 spre o parcare. ra'orii adormi"i sim*o"istica este nefast1.6s o l u " i i 3 # c a % u l o r i e # t ! r i i î s p r e u # d r a ' o # a d o r m i t *iciodat! #u este bi#e pe#tru o locui#"! s! fie orie#tat! spre o parcare sau o cas! aba#do#at!. pentru c1 chi?u" din1untru" "or este st1tut. putându?51 împiedica progresu" în 5ia416 )entru com*aterea situa4iei. pute4i atrage ruina sau o nenorocire serioas16 Lopsi4i?51 u2a într?un a"* str1"ucitor 2i "uminos 2i uti"i3a4i mu"te "1mpi. nu ag14a4i c"opo4eii de u21 2i nu 8ac1 u2a 5oastr1 principa"1 d1 spre o cas1 a*andonat1 2i s1r1c1cioas1 ori spre o c"1dire goa"1. af"a4i c1 energia ce 5ine spre "ocuin4a 5oastr1 din direc4ia respecti51 este gra5 pertur*at16 Lechi"e c"1diri istorice "1sate goa"e sunt ce"e mai re"e. care sunt p"ine de o puternic1 energie . muceg1it. este o idee *un1 s1 atârna4i ni2te c"opo4ei de 5ânt mari 2i cu c"inchet p"1cut de am*e"e p1r4i a"e intr1rii principa"e6 +otu2i. )rebuie s! utili%a"i remedii pe#tru a combate aceast! e#er'ie perturbat!.

energia este de3echi"i*rat1 2i pertur*at16 )roteHa4i?51 de aceast1 inf"uen41 negati51 amp"asând un tip oarecare de separa4ie în fa4a casei# p"antarea unor copaci. unde se construie2te ce5a nou. pentru a com*ate mirosu" de stagnare emanat de c"1direa respecti516 I8ragonii adormi4iM de genu" acestor construc4ii pot f" pericu"o2i6 8ac1 orientarea casei 5oastre este spre o c"1dire demo"at1.uriante 2i re3istente în afara u2ii. pe timpu" "ucr1ri"or. tragerea perde"e"or sau fo"osirea câtor5a *ecuri ar tre*ui s1 fie de aHuns .Zang 5ie6 7ai pute4i a2e3a ni2te p"ante "u. chi?u" nu mai este d1un1tor6 +otu2i.

de acces spre un *a"con a2e3at direct în dreptu" intr1rii6 <cestea se g1sesc. pe u2a din spate6 %a atare. de o*icei. ca de5iere. a2e3area unui mic panou decorati5 sau chiar a unei p"ante în dreptu" "or aHut1 "a distragerea chi?u"ui. cest amp"asament în "inie dreapt1 a" u2i"or este unu" dintre ce"e mai importante ta*uuri =eng Shui în apartamente6 7aHoritatea u2i"or interioare se 4in deschise. ce ar putea Isc1paS 5igi"en4ei "ocatari"or. repre3entând un tip de so"u4ie6 )iste de preferat s1 nu uti"i3a4i og"in3i ce ref"ect1 u2i"e6 %a a"ternati51. pentru ca chi?u" s1 fie încuraHat s1 curg1 pe "âng1 acesta. atunci orice noroc ce p1trunde in cas1 3*oar1 imediat afar1. pute4i construi un perete desp1r4itor. pentru îndu"cirea efectu"ui 2i crearea unui echi"i*ru6 Xn a"t e. sunt ce"e g"isante. c(i$ul de&i#e malefic.emp"u de u2i pertur*atoare.6 ) r e m e d i i p e # t r u u ş i l e d i s p u s e 3 # l i # i e d r e a p t ! )oate uşile di# locui#"! su#t ca#ale fireşti de e#er'ie. in *"ocuri"e sau 5i"e"e g s h u i . sau pute4i atârna un ta*"ou ori ni2te c"opo4ei de 5ânt. aceasta este o situa4ie nefast16 9şile fa"! 3# fa"! X2i"e astfe" po3i4ionate sugerea31 confrunt1ri. iar cu trecerea ani"or. u2i"e a2e3ate fa41 în fa41 aHung s1 fie ignorate6 8ac1 u2a din fa41 2i cea din spate sunt în "inie dreapt1. pe m1sur1 ce se adun1 mo*i"1 2i a"te o*iecte în cas1. dac! dou! sau trei uşi su#t ali#iate u#a 3# fata celeilalte. )otuşi. gene rând certuri 2i energie osti"16 <g14area unui ta*"ou.

energia ce intr1 se dispersea31 aproape imediat ce p1trunde în cas16 .cu apartamente de "u.6 \i aici.

.

sau. aşe"aţi #ese ori dulapuri #ici . olosiţi accesorii elegante. de exe#plu paravane sau draperii grele. #ai bine.în igură apar trei uşi în linie dreaptă. !entru re#ediere.

Po%i"io#area.f o l o s i r e a c a l u l u i p e # t r u p r o t e c " i e Pot e5ista şi alte structuri problematice 3# fa"a uşii casei. fiind iritante 2i necon5ena*i"e. ie2i4i din aceast1 stare# interesu" fa41 de =eng Shui presupune de35o"tarea unui sim4 2i unei con2tienti31ri a"e mediu"ui6 <cestea 51 5or aHuta s1 de5eni4i sensi*i"i "a energii"e ce 51 înconHoar1 spa4iu" de "ocuit 2i ce" de "ucru6 . u toate structuri"e din fa4a u2ii principa"e pro5oac1 mari pro*"eme. deci nu de5eni4i o*seda4i în "eg1tur1 cu poten4ia"e"e o*staco"e6 7u"te dintre aceste amp"asamente 51 aduc piedici în 5ia41. dac1 deHa 51 sim4i4i cop"e2i4i de efectu" structuri"or din spa4iu" 5ostru de "ocuit. 3# dreptul i#tr!rii. dar sunt u2or de corectat 2i nu tre*uie s1 51 pro5oace sup1r1ri6 +otu2i. dar acestea su#t remediabile. a u#ei statui cu u# cal aşe%at pe picioarele di#apoi &! poate oferi protec"ie.

totuşi. Caii ridicaţi pe picioarele dinapoi pot i. deci ur#aţi-vâ intuiţia în alegerea statuetei.acă aşe"aţi un cal în oaierul casei. în interior sau afar1.Ce &i se opu#eW -ista urm1toare indic1 une"e mici structuri 2i o*iecte ce se pot af"a in fa4a u2ii casei 5oastre. 2i care 5?ar putea pune *e4e în roate# com*ate4i?"e. pentru a nu genera de"echilibre. . copleşitori. 2i ar tre*ui s1 nu 51 d1une3e6 . acesta creea"ă o #inunată energie %ang.

de e. impactu" "or negati5 este amp"ificat6 Calul pe#tru protec"ie %om*aterea acestor mici o*staco"e este re"ati5 simp"16 .Obiecte #efaste %onsu"ta4i "ista dc pertur*1ri de mai Hos# • • • • • • /rientarea spre forme pro*"ematice. 2i ( ( 1 ( D 1 nimic nu 51 5a 3druncina norocu"6 / moda"itate de a o face este s1 a2e3a4i imaginea unui ca" puternic. aduce *o"i. to*ogane"e 2i "eag1ne"e fiind uti"i3ate constant. în p"us. idea"e fiind reproduceri a"e %a"u"ui (ang6 (maginea ca"u"ui este considerat1 un sim*o" norocos6 )e "âng1 faptu" c1 aduce onoruri 2i recunoa2tere fami"iei.emediu" presupune s1 imita4i po3i4ia de arte mar4ia"e a ca"u"ui6 <ceasta înseamn1 s1 sta4i. din cau31 c1 to*ogane"e 2i "eag1ne"e pot ti o surs1 de pro*"eme6 <ceasta pentru c1 e"e se aseam1n1 cu ni2te s1ge4i otr15ite. "a propriu. ridicat în dou1 picioare. "âng1 u2a principa"1. iar forma =ocu"ui poare da na2tere certuri"or6 /rientarea spre o pomp1 de ap1 sau un afi2 cu s"oganu" Ide 5ân3areM de peste drum6 /rientarea spre o cruce sau un W6 )o3i4ionarea 5i3a5i de *uturuga unui copac mort6 /rientarea spre stâ"pi "ungi 2i a"te structuri 5ertica"e6 )o3i4ionarea 5i3a5i de terenuri"e de Hoac1 a"e copii"or. încât nimic s1 nu 51 poat1 c"1tina6 )o3i4ia ca"u"ui este *ine cunoscut1 în rându" admiratori"or de arte mar4ia"e6 <ce2tia 2tiu cum s1 Ichor mahM. determinând ca un chi t1ios s1 51 pertur*e "ocuin4a6 (n p"us. netu"*ura4i de nimic6 în514a4i s1 51 Iancora4iM *ine "ocuin4a. e" sim*o"i3ea31. adic1 s1 stea drep4i. atât de fermi.emp"u ce"e dc piatr1 mortuar1. o funda4ie so"id16 .

.

ist1 o pro*"em1 serioas1.f e r i t i $ & ! d e t u # e t u l c e l o & e ş t e d i # c e r u r i Casa &oastr! poate fi 'ra& perturbat! di# cau%a a#umitor co#fi'ura"ii ale blocurilor de apartame#te sau de birouri di# mediul citadi#. si#boli"ea"ă cerul şi ocul sau tunetul în ceruri. aceasta sim*o"i3ând confruntarea cu munte"e. mai ales dac! locui"i 3# apropierea acestora. . fie spre nord?5est6 8ac1 aceasta este direc4ia de orientarea *"ocu"ui 5ostru de apartamente. iar spa4iu" "i*er d1 direct spre intrarea în apartamentu" 5ostru. po"iţionaţi in nord-vest ori sud.ist1 un spa4iu "i*er îngust sau o strad1. E îna"te6 . atunci se Chi-ul cu lux rapid dintre aceşti doi "gârie-nori. dar. dac1 sunte4i orienta4i spre dou1 c"1diri intre care e. atunci uitati?51 dac1 în fata sa se af"1 dou1 c"1diri 0ste destu" de r1u s1 fi4i orienta4i spre o c"1dire îna"t1. ce poate d1una oameni"or care "ocuiesc în c"1diri îndreptate fie spre sud.

"ua4i in ca"cu" amenaHarea unui foaier pietruit6 . marmur1. de e.terior. mo3aic.! m. c1i ferate sau în ca3u" "ocuin4e"or a2e3ate su* rute"e aeriene a"e a5ioane"or6 <cestea repre3int1 un risc gra5 pentru s1n1tate6 %hiar dac1 nu 51 amenin41 aceste perico"e. pe o arie p1trat1 cu "atura de :u a5e4i moti5e s1 51 teme4i de aceast1 configura4ie decât dac1 este amp"asat1 spre nord?5est ori spre sud fat1 de c"1direa 5oastr16 0ste mai d1un1toare B dac1 se af"1 în sudu" "ocuin4ei 5oastre. transformându?se într?o energie ucig1toare 2i afectându?51 c"1direa6 Cl!dire orie#tat! spre sud ori #ord$&est . cât 2i în interior. ar fi *ine s1 pa5a4i. este important s1 51 Iîmp1mânta4iM casa6 8e aceea. dac1 a5e4i co5oare sau parchet. în schim*. pune4i un materia" 4inând de e"ementu" )1mânt puternic. spa4iu" din fa4a u2ii casei6 )ute4i fo"osi *eton. "âng1 u2a de acces în apartament. cu fa4a spre intrarea acesteia6 circa 9. înseamn1 c1 a5e4i un sistem de ap1rare =eng Shui încorporat.emediu" men4ionat anterior este e.spune c1 chi?u" tunete"or 2i fu"gere"or din ceruri trece prin sp1rtur1. 5e4i Iîmp1mântaM casa. proteHând?o de chi?u" ucig1tor a" fu"geru"ui cerescP simp"u asfa"t ? confer1 o protec4ie foarte puternic16 8ac1 ho"u" de "a intrare este pa5at cu piatr1. arde3ie sau pur 2i )entru a 51 proteHa. atât in e.ce"ent 2i in ca3u" *"ocuri"or 2i case"or orientate spre centra"e e"ectrice.emp"u o pardosea"1 din marmur1 5erita*i"1 sau fa"s1 ori din granit6 <stfe".

r A pentru ca toat1 "umea s1 ai*1 de câ2tigat6 %onsu"ta4i "ista urm1toare pentru a af"a cum pute4i proteHa. ta*uuri"e o*i2nuite pri5ind camera de dormit $5e3i trucuri"e 53?ECB6 D ac1 acest co"4 "ipse2te. . dar 2i energi3a co"4uri"e de *un augur6 în ca3u" dormitoare"or. în primu" neap1rat s1 insta"a4i o og"ind1. dac1 reu2i4i s1 acti5a4i corect chi?u" de aici6 Lde#tificarea colturilor #orocoase H 1 " j I • / r Q n / / 1 8e aceea. Ca atare. pentru a reface optic rând. pute4i acti5a "ini2ti4i co"4uri"e propice. a5e4i griH1 ca respecti5u" co"4 norocos aceast1 3on16 8ac1 acest co"4 este protu*erant. se spune c1 norocu" este du*"at. tre*uie întotdeauna identificate co"4uri"e faste din "ocuin41. 2i apoi p"anificat1 acti5area chi?u"ui in fiecare co"4. tre*uie s1 fi4i ce5a mai precau4i 2i s1 / #A ^ $ i 9 * ( I I V6 c5 f & s1 nu ai*1 o toa"et1 sau o de*ara de cea"a"t1 partea perete"ui6 8ac1 respecta4i Colţul care este pe diagonala uşii este colţul norocos. de obicei. cele situate dia'o#al fa"! de i#trarea 3# camer!. 2i tre*uie în a"te înc1peri.i d e # t i f i c a t i $ & ! s e c t o a r e l e î # o r o c o a s e Col"urile fa&orabile di# locui#"! su#t. norocu" 51 oco"e2te. &e"i a&ea u# col" #orocos al 3#tre'ii case şi c7te u#ul 3# fiecare 3#c!pere.

sub forma u#ui ac&ariu sau u#ei mici f7#t7#i de mas!. pe#tru a simula 1ocul. deoarece eleme#tul 2p! (r!#eşte Lem#ul. 8 ac! direc"ia locului #orocos di# li&i#' este #ordul. ce &a spori aurul sau metalul %o#ei. pe#tru a simula Lem#ul. 8 i# ca%ul col"urilor &estice ori #ord$&estice. pe#tru a crea c(i$ul de P!m7#t. 8 pentru ca energia sa s1 pre5in1 transmiterea energiei pertur*ate6 Pe#tru col"urile estice ori sud$estice se potri&eşte u# detaliu de 2p!. a2e3a4i aici un o*iect meta"ic. amplasa"i aici lumi#i i#te#se. 2cti&area colturilor <cti5a4i co"4u" norocos prin amp"ificarea chi?u"ui s1u# 8 C7#d col"ul se afl! i# sudul li&i#'ului. ce (r!#eşte e#er'ia de P!m7#t pre%e#t! aici. 8 C7#d col"ul se afl! 3# sud$&est ori #ord$est.ist1 o toa"et1 in 3ona respecti51. care alime#tea%! c(i$ul de 1oc al spa"iului respecti&. aşe%a"i aici o floare de mi#! sau o statuet! de marmur!. pe#tru a spori 2pa $ eleme#tul #ordului. .•B e. pu#e"i aici o puter#ic! e#er'ie de 0etal. aşe%a"i aici o pla#t!.

care sunt fo"osite de to4i "ocatarii. ana"i3a4i?51 atent sc1ri"e6 Sc1ri"e o*i2nuite din *"ocuri"e de apartamente. re3istente. 6c!rile curbe Sc1ri"e cur*e sunt consideratea fi ce"e mai *une. sc1ri"e tre*uie s1 fie sigure. efectu" principa" este c1 *anii 2i a5ansarea în societate sunt greu de o*4inut6 8e aceea.s c ! r i l e c u r b e s u # t c e l e m a i i # d i c a t e 6c!rile su#t importa#te ca#ale e#er'etice 3# orice locui#"!. "argi 2i (((( prea a*rupte6 %e"e cu aspect precar sau cu întreruperi ori g1uri aduc foarte mu"t ghinion6 încetinesc dep"asarea chi?u"ui. acâ scara este nefast1. se consider1 a A în afara mediu"ui 5ostru am*iant6 în schim*. o*"igându?1 s1 se unduiasc1 în Scările curbate atrag un chi excelent în locuinţa voastră. sc1ri"e comune tre*uie s1 posede cât mai mu"te e"emente =eng Shui po3iti5e6 )entru început. dac1 "ocui4i intr?o cas1 ori un apartament cu etaH. şi trebuie luate u#ele m!suri pe#tru ca ele s! fie fa&orabile. deoa rece .

adic1 cea estic1 sau cea din stânga casei $cum pri5i4i spre e.traiectu" s1u prin cas16 Sc1ri"e spira"ate nu sunt "a fe" de fa5ora*i"e 2i tre*uie "imitate "a e. c1ci nu d1unea31. uti"i3a4i o separa4ie oarecare . dar este so"id1 2i cu *a"ustrade re3istente. mai a"es in centru" acesteia6 <ici. pentru c1 chi?u" s?ar mi2ca prea repede în sus pe e"e6 8ac1 acesta este ca3u" 5ostru. uneori. atunci se spune c1 este "a fe" de *un1 ca una comp"et cur*16 Sc1ri"e drepte sunt în regu"1. ce p1trunde in mediu" interior a" "ocuin4ei6 i +otodat1. acest "ucru sim*o"i3ând o mare a5ere. dar poate fi necesar s1 încetini4i chi?u" dac1 se att1 în opo3i4ie cu u2a principa"16 )o3i4ia optim1 pentru sc1ri este "atura casei.teriorB6 S1 nu 51 cree3e confu3ie aceast1 afirma4ie6 -atura dragonu"ui are dou1 defini4ii. se spune c1 seam1n1 cu un tir*u2on ce r1ne2te inima casei6 8ac1 scara 5oastr1 are o form1 cur*1 mai pu4in pronun4at1. prefera*i" cea a dragonu"ui. uti"i3a4i "atura stâng1 drept "atur1 a dragonu"ui in "ocuin416 <2e3area sc1ri"or pe "atura dragonu"ui aduce a5ansarea în carier1 2i în afaceri6 în ca3u" idea". este definit1 în func4ie de puncte"e cardina"e6 )entru siguran41. sc1ri"e sunt mai "ate "a *a31 decât sus. îns1. deoarece. p"asate în interioru" casei. a5e4i griH1 ca sc1ri"e s1 nu înceap1 direct din dreptu" u2ii principa"e.terior 2i gr1dini6 0"e pot fi d1un1toare.

% 6 a & e " i ' r i : ! c e p u # e " i sub s c ! r i 4ste foarte importa#t s! fi"i ate#"i la ceea ce aşe%a"i sub sc!ri. încât întreaga fami"ie crede acum cu fermitate în =eng Shui6 =ire2te c1. *un1 prieten1 de?a mea a f1cut prostia de a amp"asa computeru" 2i masa de "ucru a fiu"ui s1u su* o scar1 mare din cas16 0stetic. dar în ce"e trei "uni petrecute de *ietu" *1iat aco"o. note"e o*4inute de e" au fost atât de proaste. Pe#tru 3#ceput. #u aşe%a"i sub ele &reu# lucru pe care #u dori"i s! 3l c!lca"i 3# picioare. dup1 ce *irou" a fost mutat de su* sc1ri. situatia a re5enit "a norma"6 M ! 4 E • t r u c u r i f c n g s h u i . ar1ta foarte *ine.

de =eng Shui?u" interior6 în ca3 contrar. se creea31 intr?ade51r o Narma foarte proast1. nu a2e3a4i niciodat1 o mas1 ori un *irou aici6 %hiar mai r1u ar fi s1 a2e3a4i su* sc1ri un a"tar $sau icoaneB6 )e "âng1 faptu" c1 este o "ips1 cras1 de respect. totodat1. "a rându" s1u. 4inând cont.)abuuri pe#tru locul de sub sc!ri )rin urmare. aceasta sim*o"i3ea31 c1 fami"ia î2i 5a pierde a5erea ? totu" se duce pe apa sâm*eteiP (ar dac1 a5e4i un ghinion e. dar nu puneţi înăuntrul ei cărţi de rugăciuni sau dosare i#portante. 'r i călcate în picioare "i de "iJ . 51 pune piedici în 5ia416 întotdeauna "e?am spus ce"or ce doresc sâ a2e3e a"tare în cas1 c1 tre*uie s1 în5e4e s1 o (ac1 adec5at. a"tare"e fac mai mu"t r1u decât *ine6 L1 rog s1 nu 51 închipui4i c1 a"tare"e sau icoane"e sunt pur spiritua"e 2i nu au nimic de?a face cu =eng Shui?u"6 <tât practici"e spiritua"e. dar. cât 2i =eng Shui "ucrea31 cu energia6 Jine4i cont 2i de urm1toare"e interdictii6 i Pierderea a&erii :u a2e3a4i un *ar su* sc1ri6 <ceasta este o a"t1 uti"i3are frec5ent1 a spa4iu"ui de su* sc1ri"e mari6 :u are nimic dac1 î" pune4i "âng1 sc1ri. care. dac1 este a2e3at su* e"e 2i inc"ude un ro*inet. aceasta înseamn1 a*so"ut c1 roat1 a5erea 2i auru" 5ostru ! 4 C • t r u c u r i f c n g s h u i 5or &ste acceptabilă o debara sub scări.trem 2i este ro*inetu" dc aur.

disp1rea ca prin farmec. putându?i inf"uen4a negati5 destinu"6 ! 4 8 • t r u c u r i f c n g s h u i . niciodat1 nu a2e3a4i un deta"iu de <p1 sau un *a3in su* sc1ri6 <cestea d1unea31 genera4iei tinere din gospod1rie. deci a5e4i griH16 în sfâr2it.

• • 2adar. 51 uita4i în sus. s p r e u n p e r e t e d e c o r a t cu i # a g i n i i n s p i r a t o a r e sau de bu# au'ur.8e*ara"e"e situate su* sc1ri sunt accepta*i"e6 8ac1 "e ump"e4i cu m1run4i2uri"e fami"iei. #iciodat! #u pu#e"i aici ima'i#i #epl!cute sau tablouri cu a#imale s!lbatice terifia#te. 3# sc(imb. după serviciu. dar aranHamentu" idea" este ca scara s1 se termine "âng1 un perete decorat cu un ta*"ou p"1cut ori fa5ora*i"6 )erete"e tre*uie s1 se af"e "a o distan41 de ce" pu4in 9.act spre ce d1 scara 5oastr1. sc1ri"e dau spre un perete pe care am ag14at o thangNa foarte mare ? o pictur1 re"igioas1 ti*etan1 înfa4i2ându?" pe 9udd*a+1m1duitoru"6 )entru mine persona".! metri fa41 de partea superioar1 a sc1ri"or6 în casa mea. spre ca6 încerca4i ai 5ârfu" sc1ri"or s1 nu dea spre u2a unei toa"ete6 0ste mai *ine s1 dea spre un dormitor. î n # o d i d e a l . o*4ine4i un *un =eng Shui6 c e c a p ! t u l s c ! r i l o r W a & e " i 3 # Partea de sus a s c ă r i l o r t r e b u i e s ă d e a . s1 cercet1m e. dar 5oi tre*uie s1 a"ege4i ceea ce 51 inspir16 r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e • ! 4 9 !ri#ul lucru pe care il vedeţi când urcaţi scările in iecare "i. trebuie să ie o i#agine inspiratoare sau de bun augur. . nimic nu este mai norocos de atât.

masca4i u2a. deci este )icturi"e cu co"4uri ascu4ite. fereastra sau terasa respecti51 ori atârna4i ni2te draperii gre"e în dreptu" ei6 r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e • ! 5 . pân1 "a urm1. o cora*ie cu pân3e666 orice 51 face ferici4i 2i 51 inspir16 :u atârna4i picturi cu anima"e feroce ori s1"*atice. un o*iect de art1 orienta"1. pentru c1 pro5oac1 *"ocarea 0ste destu" de nefast ca sc1ri"e s1 dea spre o u21. triunghiuri 2i a"te desene osti"e nu sunt nici prefera*i" s1 închide4i casa sc1ri"or6 <ce"a2i efect î" are dac1 d1 spre o fereastr16 8ac1 *"ocarea e"e indicate. nici inspiratoare6 accesu"ui "a sc1ri este nefe3a*i"1. dar mai r1u este ca acea u21 s1 se deschid1 chi?u"ui6 într?o toa"et16 8ac1 scara d1 spre un *a"con de "a etaH. poate pro5oca pierderea a5erii.Obiecte de art! i#spiratoare în acest "oc. c1ci e"e generea31 o inf"uen41 terifiant16 :ici ta*"ouri"e cu mun4i nu sunt o idee *una. eta"a4i mereu ce5a ce 51 sugerea31 "ucruri *une6 )oate f" un ta*"ou cu un peisaH mirific. 2i.

se pronun41 mereu p"as1rii T ! 5 1 otu2i. . decorate cu articole atrăgătoare. coridoare"e "ungi sunt. for"7#du$ s! se domoleasc! şi s! se acumule%e. Cele lu#'i trebuie decorate aşa 3#c7t s! distra'! c(i$ul.)ro*a*i" c1 deHa a4i început s1 în4e"ege4i ideea de *a31. deci decora4i?"e într?un mod atr1g1tor6 8eoarece ho"uri"e "ungi împotri5a camere"or sfâr2itu" chiar "a 2i drepte imprim1 chi?u"ui un caracter primeHdios. mae2trii =eng Shui • t r u c u r i f e n g s h u i acestora6 Coridoarele largi. cana"e de energie. dc asemenea. deter#ină încetinirea chi-ului. deci urma4i ace"ea2i îndrum1ri în a"egerea designu"ui pentru tapet6 c o r i d o a r e l e s u # t i m p o r t a # " i f u r # i % o r i d e c ( i Coridoarele au u# puter#ic impact asupra cur'erii c(i$ului pri# locui#"!.

e4ine4i u2i"e "or s1 nu stea în fa4a a"tor u2i. de o parte 2i de a"ta a acestor u2i. în care energia *enefic1 poate stagna. între "ocatarii Llumi#area proast! 3# (ol camere"or opuse6 )"asarea unor crista"e pe o m1su41 Hoas1.ist1 camere ce se deschid în ho"u" casei. ca. pentru a?1 încetini6 <cest "ucru poate fi rea"i3at a2e3ând o separa4ie pentru a *"oca pri5e"i2tea coridoru"ui "ung ? poate fi 5or*a despre un ghi5eci cu o p"ant1. coridoare"e "ungi nu sunt foarte difici" de corectat6 (deea const1 în distragerea f"u. într?un mod osti". pentru c1 crista"e"e aduc energie po3iti51. p"aciditate 2i o*osea"16 /riunde se poate. efectu" este tre*uie s1 fie sc13ut1 2i indirect16 simi"ar cu amp"asamentu" in cap1tu" unei intersec4ii în form1 de+# 8ac1 e. c"opo4ei de 5ânt. ce se poare manifesta prin *o"i. tre*uie s1 a"ege4i un design ! 5 ! • t r u c u r i f e n g s h u i . f"uiere de *am*us "egate cu 2nur ro2u sau o mic1 ser5ant16 care s1 stimu"e3e ce"e mai *une energii =eng Shui6 :u tre*uie s1 e. dac1 sunt prost "uminate./ricum. de5enind st1tut1 2i 2tears16 <ceasta este cau3a =eng Shui?u"ui prost.iste co"4uri întunecate. în direc4ia 5oastr16 .u" energetic6 sugerând un conf"ict. fi. dac1 a5e4i posi*i"itatea. de regu"1.istent s1 stagne3e6 :u e.ist1 nimic mai nefast Oeu recomand. 5a reduce acu mu"area chi?u"ui certuri"or. acumu"ea31 energie Zin sau determin1 chi?u" e. este mai *ine ca suf"u" ucig1tor se dep"asea31 rapid. aceasta deci c1 este important s1 încetini4i f"u. despre un ta*"ou. deci nu adum*ri4i ferestre"e corespun31toare cu transperantc sau perde"e6 8ac1 "umina natura"1 este sup"imentat1 de una artificia"1. aceasta 8ac1 a5e4i camera situat1 în cap1tu" unui ho" "ung. tre*uie s1 permite4i "uminii natura"e s1 p1trund1 în ho". mai a"es în "ocuri"e *ine "uminate6 %ea mai mare pro*"em1 în ca3u" coridoare"or "ungi 2i înguste este c1. s1 face4i ho"uri"e cur*e 2i s1 "e "umin1ri *ine6 în ca3u" "ustre"or pentru coridoare. mai mu"t sau mai pu4in pronun4at.u"ui de chi.

ce au camuf"aH6 Xti"i3a4i p"1ci de ta5an fa"s ori rigips pentru a acoperi tendin4a de a genera discordie 2i anarhie în cadru" casei. pentru c1 energia d1un1toare creat1 aco"o poate. in5estind intr?un anume tip de )"afoane"e tapetate cu og"in3i sunt 2i e"e artico"e ghinioniste. ce pot genera Is1ge4i otr15iteM6 8ac1 de sus 51 4inte2te Cornişele elegante sunt acceptabile. fo"osind un materia" re3istent6 ! 5 3 • t r u c u r i f e n g s h u i . 3# sc(imb. Plafoa#ele #u :oac! #ici u# rol 3# e#er'i%area u#ui bu# 1e#' 6(ui. aduc1 preHudicii gra5e6 =i4i aten4i mai a"es "a perico"u" repre3entat de grin3i"e e. ori înmu"4i4i grin3i"e.puse. mai *ine.E ste necesar s1 fi4i p l a f o a # e c e a d u c aten4i "a ceea ce se aA1 deasupra a r m o # i e i # c a s a 5oastr1. fiind cu atât grin3i"e e. fie murându?51 patu" ori scaunu" din ca"ea sa. mai a"es dac1 sunt gre"e 2i fac parte din structura de re3isten416 =eri4i?51 2i de moti5e"e de p"afon inadec5ate. au pote#"ialul de a face ra&a'ii 3# armo#ia oric!rei locui#"e ori cl!diri. s1 O'li#%i deasupra capului 1e#' 6(ui$ul ta&a#elor presupu#e o atitudi#e defe#si&!. tre*uie neap1rat s1 "ua4i m1suri. a"c1tuind un design6 0u prefer mai pericu"oase în dormitor6 8ac1 dormi4i cu o og"ind1 deasupra. fie. un chi negati5. s1 acop1r cu totu" grin3i"e e. uneori.puse. dar nu dor#iţi sub una proe#inentă.puse deasupra capu"ui.

ce"ent. deci nu 5?a2 recomanda s1 "e a5eri în "ocuin416 & 9 Xrm1toare"e aspecte tre*uie 2i e"e pri5ite cu re3er516 "otu2i.agera4i 2i 51 p1stra4i sim4u" m1surii6 )"afoane"e de stic"1 ori p"e.emp"u cande"a*re"e de crista".ig"as. acest aspect depinde de uti"i3area camerei6 <rtico"e"e e"a*orate de i"uminat.energia ce 51 "o5e2te poate fi teri*i"1. în ceea ce pri5e2te "ustre"e. deci mai *ine scoate4i og"inda6 e. fo"osite cu modera4ie.are pe ta5an6 0ste 5or*a aici de 5enti"atoare. pentru c1 amp"ific1 prea mu"t energii"e6 )[ste o idee *un1 2i s1 fi4i re3er5a4i în pri5in4a a"tor o*iecte fi. atrag norocu" din cosmos6 8eschideri"e casei prin care p1trunde "umina sunt *une doar dac1 nu ocup1 o suprafa41 prea mare ori nu sunt situare în centru" "ocuin4ei6 (nima casei tre*uie proteHat1 de capricii"e 5remii6 7ae2trii =eng Shui au di5erse opinii pri5itoare "a spa4ii"e deschise din "ocuin41 care sunt ! 5 4 • t r u c u r i f e n g s h u i . de e.puse "uminii din afar16 )1rerea mea este c1 atragerea "uminii natura"e de afar1 este un "ucru într?ade51r e. gra5uri"e opu"ente în "emn 2i a"te corni2e decorati5e6 8ac1 sunt în e.ces. por fi e. deoarece nimic Lmpactul or#ame#telor de pe ta&a# nu este mai în5ior1tor decât chi?u" Zang natura" a" "uminii so"are. dar tre*uie s1 51 feri4i a "e a2e3a în dormitor. acest fapt este 5a"a*i" atâta timp cât nu e. aceste artico"e 51 apas1 cu o energie foarte nes1n1toas1.trem de fa5ora*i"e în "i5ing 2i sufragerie.

C(i$ul po%iti& este importa#t mai ales 3# dormitoarele co#:u'ale.ist1 sus4inere. fiecare mem*ru îndep"inindu?2i ro"u" adec5at în cas16 :u "e 5a fi afectat1 s1n1tatea 2i. cu siguran41. frustr1ri. cu timpu". acesta &! aduce succes 3# tot ceea ce 3#trepri#de"i.ecomand cu t1rie oameni"or s1 fac1 efortu" de a atrage un *un =eng ! 5 5 • t r u c u r i f e n g s h u i . iar energia nefericit1 preia rapid contro"u"6 mem*ri"or fami"iei6 8aca chi?u" din dormitor este armonios 2i aduc1tor de noroc.e"a4ia nu e5o"uea31 2i nu e. certuri 2i repro2uri6 %omunicarea aHunge într?un punct mort. generându?se infide"it14i. pe#tru c! e#er'ia perturbatoare poate maria:. deci nici prea mu"t1 fericire în c1snicie6 <r putea ap1rea chiar inter5en4ia unei ter4e p1r4i în mariaH. se de35o"t1. nici nu 5a fi ca3u" unei separ1ri ori a" unui di5or46 ormitorul ce aduce succes . o mare am1r1ciune în cup"u6 . precum 2i asupra *un1st1rii 8ac1 chi?u" din dormitoru" conHuga" nu este armonios.d o r m i t o a r e l e & ! i # f l u e # " e a % ! G s ! # ! t a t e a 'e#era probleme 3# ş i a & e r e a ac! a&e"i u# c(i bu# 3# dormitor. C(i$ul #efast di# dormitor F eng Shui?u" dormitoare"or arc o inf"uen41 semnificati5a asupra c1sniciei unui cup"u. fami"ia se 5a *ucura dc re"a4ii reu2ite 2i spriHin reciproc.

e4ine4i c1. într?un *un design =eng Shui. 5ede4i dac1 dormitoru" are o form1 regu"at16 Structuri"e idea"e sunt ce"e p1trate sau rectangu"are6 8ac1 forma înc1perii este neregu"at1. separa4i?o 2i nu permite4i s1 imprime dormitoru"ui o form1 de -6 +oa"eta unui dormitor în 16 este adeseori cau3a mai mu"tor pro*"eme înrudite6 %e"e mai d1un1toare dintre e"e sunt crearea unui co"4 "ips1 2i situa4ia în care *aia ocup1 sectoru" din camer1 ce corespunde direc4iei faste pentru "ocatar6 . 2i 5e4i fi pe drumu" ce" *un c1tre o*4inerea unui =eng Shui po3iti56 8ac1 a5e4i *aie proprie.e3u"tatu" este a"ungarea norocu"ui6 %o"4u" respecti5 mai poate genera o Is1geat1 otr15it1M 4intit1 spre pat6 8ac ! 5 E • t r u c u r i f e n g s h u i . echi"i*ru".Shui în dormitor. cum tre*uie s1 proceda4i pentru a fi siguri c1 o*4ine4i un =eng Shui *un în camera de dormitY Crearea simetriei şi armo#iei . acest fapt fiind pur 2i simp"u esen4ia" în )entru început. fericirea se manifest1 în toate aspecte"e 5ie4ii 5oastre6 Le4i a5ea împ"iniri în re"a4ii"e de "ucru 2i de orice a"t tip6 Starea s1n1t14ii 5oastre 5a fi *un1 2i 5e4i a5ea garantat un c1min 2i o 5ia41 de fami"ie 5ese"e6 <2adar. un somn adec5at nu are de?a face doar cu fericirea în fami"ie6 8ac1 a5e4i un *un =eng Shui pe timpu" nop4ii. simetria 2i armonia sunt regu"i"e esen4ia"e6 A"imina4i orice "ucru care nu "i se conformea31. este o idee *un1 s1 uti"i3a4i artico"e"e decorati5e. Hocuri"e de cu"ori 2i mo*i"ieru" pentru a o*4ine echi"i*ru"6 ( determinarea ca"it14ii re"a4ii"or cu cei dragi6 "otu2i.

( 1 a5e4i o astfe" de pro*"em1. energi3aror =eng Shui su* pat6 =aceri rost de o cutiu41 de aur de e. Se observă că şi uşa de acces în dor#itor Xn truc gro3a5 pentru dormitoare este s1 dormi4i cu un ace râu locatarului. aveţi acu# două.acă dor#iţi intr-un pat a ectat de Esăgeata otrăvită . în dreptu" capu"ui6 <ceasta este o moda"itate gro3a51 de acti5are a norocu"ui de *og14ie 2i în re"a4ii. soda"it sau argint ? e accepta*i"1 2i una de aur fa"s iar în1untru" acesteia pentru <p1. deopotri51 < r e t u 2 u r i " e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e • ! 5 C . 'şe"area te#porară a unui paravan. dispersa4i chi?u" ucig1tor a" co"4u"ui camuf"ându?" cu perde"e ori comode6 +otu2i. a unei #uchii dormitor. Hasp pentru =oc. trebuie să ca#u laţi colţul respectiv cu un obiect de #obilier. pe ti#pul so#nului. . citrin pentru )1mânt.emp"u. ochi?de?tigru pentru -emn a2e3a4i 2apte crista"e diferite. nu ace decât să înrăutăţească situaţia: în loc de o săgeată otrăvită. c1ci acestea generea31 prea mu"t1 energie6 ascuţite generată de doi pereţi. ca în 2cti&area bo'!"iei 3# dormitor i#agine. nu fo"osi4i p"ante în nuan4e"e co"oristice a"e tuturor ce"or cinci e"emente6 Xti"i3a4i. în care tre*uie s1 se reg1seasc1 2i aur sau argint pentru 7eta"6 încuia4i cutiu4a 2i a2e3a4i?o su* pat.

di5erse moduri.6f i t i 1 a t e # t i l a o b i e c t e l e @ X U d i # : u r u l p a t u l u i 3# co#ceperea 1e#' 6(ui$ ului pe#tru dormitor. în acest inter5a" dintre care cea mai puternic1 atinge4i ce"e mai profunde este po3i4ionarea paru"ui6 a"e con2tiin4ei. 2ceasta presupu#e s! a#ali%a"i obiectele 3# fu#c"ie de cele opt direc"ii şi de po%i"ia lor pe plafo# sau pe podea. atunci "ucru poate fi rea"i3at în când dormi4i. 2i îns1. înainte de a trata acest este foarte important ca chi? su*iect. conform mai mai 5u"nera*i"i ca mu"tor metode =eng Shui. s1 ne ocup1m de u" ce 51 înconHoar1 s1 fie o*iecte"e din Huru" patu"ui6 . odihnitor 2i *enefic6 <cest ' sunte4i oricând6 ni5e"uri e4ine4i c1. trebuie s! e&alua"i tot ce este 3# :urul patului.

acest fapt au o energie intrinsec1. numesc Iochiu" de 3E de 2i mai r1u. =eng d1un1toare6 8e o*icei. a"tminteri 5e4i fi presupune s1 c1uta4i chi?u" *om*arda4i cu energie ucig1tor dinspre ce"e 3ece ucig1toare pe timpu" direc4ii# ce"e opt puncte somnu"ui6 %hiar dac1 a5e4i cardina"e pe ori3onta"1 2i . se spune c1 transmite printr?o ana"i31 atent1 a un chi t1ios. asigura4i?51 c1 nu af"1 in Huru" patu"ui6 e. 2i scruta4i totu" în patu"ui pe care 51 spriHini4i sus 2i in Hos6 <ceasta capu". energia6 =( sus4ine c1 toate determinat1 prin puternice"e "ucruri"e din mediu" am*iant formu"e =eng Shui. nefast6 8e acesteia6 /*ser5a4i 2i ce se aceea. spre partea gradeM.4#er'ia di# toate capu" orientat spre cea mai =eng Shui "ucrea31 cu norocoas1 direc4ie. orice Shui?u" po3iti5 din camera de "ucru ascu4it. cu 5ârfuri sau dormit tre*uie s1 înceap1 muchii.ist1 nimic simi"ar care s1 =orma4i?51 ceea ce eu 4inteasc1 direct spre pat sau. ce nu opre2te crearea energiei poate fi *ine5oitoare sau fata"e6 )rin urmare.

a4i atunci când decongestiona4i spa4iu" dormitoare"or din cas16 8up1 aceea. nu este difici" s1 51 instincte"e 2i în"1tura4i în"1tura4i. dc a de5eni paranoici ? încerca4i s1 r1mâne4i re"a. 5e4i putea ana"i3a a"te aspecte a"e =eng Shui?u"ui camerei de dormit osti"e6 +a*"ouri"e. chiar 2i Huc1rii"e de p"u2 ce?i par dr1gu4e 2i simpatice unui copi" pot p1rea osti"e a"tuia6 Sfatu" meu este s1 51 ghida4i dup1 instincte"e persoanei ce doarme în pat6 =eri4i?51. urma4i? "otu2i. într?o comod16 Xneori. muchii"e mo*i"ieru"ui 2i a"te m1run4i2uri din dormitor cap1t1 un nou sens odat1 ce . pur 2i simp"u. totu2i. *"oca4i sau pur 2i simp"u o*iectu" dispersa4i energia generat1 sup1r1tor6 8ac1 51 deranHea31 5reun de o*iecte"e d1un1toare sau "ucru pe carc partene? i ru"$aB.ce"e dou1 direc4ii pe de35o"ta4i o con2tienti3are 5ertica"1 ? sus 2i Hos6 s1n1toas1 a pre3en4ei "or6 8ac1 5i se pare c1 ce5a din 2#ali%area dormitorului înc1pere 51 tu"*ur1. mama sau frate"e 5ostru 5i "?a pus în dormitor. ascunde4i?1. artico"e"e decorati5e.

ca" în care aşe"aţi icoana în spatele vostru şi niciodată în . probabil. unul dintre cele #ai proaste exe#ple de oglindă in dor#itor. .6 @i"avi de acest pat se a lă o oglindă #are. 4ă#pile aşe"ate deasupra capului nu sunt indicate. veio"e de o parte şi de dor#itor: te#ele neindicate sunt ani#alele sălbatice. cu unele consecinţe grave. oglinda.u este o idee bună să sunteţi si#'le. $abloul de lângă pat este excelent. lată. @entilatorul a lat chiar deasupra patului nu este reco#andabil. dacă nu aţă 7nu staţi cu picioarele îndreptate spre ea9. apa. decât direct deasupra bine să le înlăturaţi şi să aşe"aţi. dacă se potriveşte în cu lacuri ori râuri. deci este #ai alta a patului. 'r i bine să înlăturaţi este #ai bine să stea deasupra picioarelor. peisa(ele etalaţi o i#agine a lui Kristos sau a lui ?uddha în dor#itor. dar patului. ce provoacă deteriorarea relaţiei de cuplu. în schi#b. dragonul sau orice tip de "eitate.

şi acestea trebuie s! fie tratate cu fermitate.trem de nefast1. ap"ica4i un tapet sau o 3ugr15ea"1 ro2ie. pe#tru a be#eficia de o e#er'ie 1e#' 6(ui bu#! 3# dormitor.a # a l i % a " i i m p a c t u l t o a l e t e l o r a s u p r a p a t u l u i 6u#t c7te&a moduri 3# care toaleta poate cau%a u# prost 1e#' 6(ui c7#d dormi"i. Closetele aşe"ate aţă în aţă cu un pat. 2i patu" tre*uie re3emat de a"t perete6 8ac1 pur 2i simp"u nu pute4i muta patu" din aceast1 po3i4ie e. iar chi?u" ce p1trunde în persoana adormit1 este gra5 dormitoare"or. aceasta înseamn1 c1 patu" împarte un 3id cu c"osetu". cu toate acestea. în func4ie de po3i4ia patu"ui6 afectat6 :u este o po3i4ie *un1. acest "ucru ar tre*ui s1 fie suficient pentru a contracara efecte"e 8ac1 patu" se spriHin1 de un perete în spate"e c1ruia se af"1 o toa"et1. dar. pentru a arde sim*o"ic energia negati51 transmis16 Singura pro*"em1 este c1 pere4ii ro2ii nu sunt prea indica4i pentru dormitoare. prin care se scurge în " . deasupra acestuia ori care i#part un "id cu patul generea"ă o energie ne astă.ist1 mai mu"te moduri diferite prin care toa"ete"e pot d1una permanen41 energie. . ci sunt cu mu"t mai pu4in 51t1m1tori decât c"osetu" în sine6 "otu2i. energia nefast1 se diminuea31 atunci când c"osetu" este spriHinit de un a"t perete din *aie6 8ac1 mura4i pu4in patu" de "a perete.

aceasta este o situa4ie "a fe" de proast16 8ac1 se poate. în *"ocu" 5ostru. atunci acest perico" este diminuat considera*i". pentru a *"oca 5ederea c"osetu"ui6 )oalet! la eta:ul superior do5ede2te a fi cea mai *un1 conform formu"ei Vua $5e3i capito"u" 4B. deasupra patu"ui 5ostru6 <cesta este unu" dintre ce"e mai sup1r1toare "ucruri in ceea ce 9ş! de toalet! 3#dreptat! spre pat pri5e2te apartamente"e6 8ac1. merit1 s1 sunt simi"are. indi ferent dac1 direc4ia dinspre toa"et1 se atârna4i aici un fe" de perdea de p"astic. nu tre*uie s1 o fo"osi4i6 <sigura4i?51 c1 nu e. este întotdeauna mai *ine s1 spriHini4i patu" de un a"t perete. atunci af"a4i unde sunt amp"asare c"osete"e de "a etaHe"e superioare6 L1 pute4i apoi rearanHa patu". repo3i4iona4i patu"6 8ac1 nu î" pute4i muta. pentru a e5ita inf"uen4a negati51 a toa"ete"or de Sasupra6 . dar.ist1 nici un c"oset "a etaHu" superior.chi?u"ui d1un1tor6 <"tminteri. apartamente"e de pe o co"oan1 8ac1 a5e4i patu" po3i4ionat de a2a manier1 încât u2a toa"etei d1 direct c1tre capu" patu"ui. dac1 dispunerea 5aria31. H ine4i minte c1. 4ine4i întotdeauna u2a de "a toa"et1 închis1 ori repo3i4iona4i u2a6 8ac1 *aia este spa4ioas1.

c(i$ul 3# timpul som#ului. armonie cu po3i4ia 5oastr1 dc somn6 %e" mai *un mod de a fiecare p"ac1 tre*uie s1 fie t1iat1 pe "ungimea fi*rei de "emn. dac1 a5e4i un dormitor dreptunghiu"ar. iar com*ate aceast1 situa4ie este s1 a2e3a4i. un co5or fi*re"e p"1ci"or adiacente nu tre*uie s1 par1 c1 se *at cap în cap6 . pur 2i simp"u. 2i nu îngr1m1dit pe "14ime6 +otodat1. 8in ace"a2i moti5. parchete"e cu design rom*oida" ori tip Ios ) ro*a*i" cea mai e5ident1 pertur*are de acest tip este de pe2teM nu aduc un *un =eng Shui în dormitor. repre3entând situa4ia când dispunerea p"1ci"or de parchet din dormitor e energii în conf"ict6 8ac1 dormitoru" 5ostru este afectat de oricare dintre aceste pertur*1ri. tre*uie s1 a2e3a4i p"1ci"e cu partea "ung1 pe "ungimea camerei. se spune c1 chi?u" din camera de dormit nu este în în contradic4ie cu forma camerei6 8e e.emp"u.a # a l i % a " i î f i b r a p a r c ( e t u l u i 9# alt lucru la care trebuie s! fi"i ate#"i 3# dormitor este s! #u a&e"i #imic care s! &! Ktaie.

astfe" ca patu" în sine s1 stea pe co5or. prin di5erse dureri6 8ac1 a5e4i aceast1 pro*"em1. ar putea fi transmis1 o energie de3echi"i*rat1 pe timpu" somnu"ui. faptu" c1 sunt dou1 sugerea31 c1 5a sur5eni. e5entua". ce s?ar putea manifesta. 2i nu dou1 mai mici6 %hiar dac1 acestea sunt unite printr?un fermoar. "a un moment dat.uni su* pat. 2i nu pe parchet6 <5e4i griH1 ca p"aca de "emn pe care st1 sa"teaua patu"ui s1 fie a"iniat1 conform po3i4iei ce"ui ce doarme pe ea6 în ca3 contrar. destr1marea re"a4iei6 . fo"osi4i o sa"tea $maiB groas1 ori schim*a4i patu"6 6altelele duble su#t cele mai bu#e %up"uri"e ce dorm în paturi du*"e tre*uie s1 fo"oseasc1 o singur1 sa"tea de m1rime du*"1.

acă aşe"aţi patul în unghi. f L când dorm în unghi fa41 de "ona triunghiulară din spatele pere4ii camerei6 <m sen3a4ia c1 îmi "ipsesc aproape 2i patuluiL nu o lăsaţi goală. deoarece.F p a t u r i l e a ş e % a t e 3 # u # ' ( i c o # s t i t u i e o p r o b l e m ! ' r e a 9#a di#tre cele mai 3#curcate dileme 3# practica 1e#' 6(ui$ului pe#tru dormitor apare c7#d 3#cerca"i s! capta"i direc"ia optim!. aveţi gri(ă să u#pleţi e5ita pe ce"e re"e. nu se pune permi4ând patu"ui s1 primeasc1 chi?u" 2anse"or 2i succesu"ui pro5enit din direc4ia 5oastr1 oprim16 <ceasta ar putea presupune s1 dormi4i pe un pat c1ruia ii "ipse2te sus4inerea ferm1 a unui pro*"ema. <2adar. a4i putea fi ne5oi4i s1 51 a2e3a4i patu" în unghi fa41 de perete6 <ceasta înseamn1 s1 51 a"inia4i "a direc4ia de dormit. de "a început. pentru a vă capta direcţia opti#ă. în "ocuin4a mea persona"1. Pu#e"i patul 3#tr$o direc"ie bu#! 0u m1 simt foarte . pentru a 51 orienta spre direc4ii"e *une sau pentru a "e de3orientat1 2i straniu atunci comp"et echi"i*ru" 8in fericire. ba%at! pe formula Oua sau a celor Opt Palate F&e%i capitolul HG. mi?am orientat .

p"asa4i dup1 t1*"ie o "ad1 "ipit1 de pere4i6 0ste un compromis eficient .f casa astfe" încât toate înc1peri"e ei s1 ai*1 pere4i "a care 2i principii"e =eng Shui?u"ui formu"e"or s1 fie u2or de ap"icat6 (n schim*. dac1 "ocui4i în case ori apartamente închiriate. din cau3a po3i4iei paru"ui. dar far1 a a5ea un spa4iu triunghiu"ar go" "a spate. tre*uie s1 "ua4i o deci3ie pe cont propriu6 8ac1 dori4i s1 51 capta4i direc4ia optim1.

ces de energie Zin6 :u este foarte r1u dac1 "ocui4i într?un apartament dintr?un 3gârie?nori 2i a5e4i parchet sau un co5or pe du2umeaua dormitoru"ui. accidente sau Paturi pe podea încerca4i s1 nu dormi4i pe podea. ar A *ine s1 af"a4i despre une"e ta*uuri fundamenta"e. acest fapt putând genera a*sor*irea unui e. dac1 "ocui4i " pagu*e6 )entru a 51 proteHa de acesta. somn6 C a ând dormi4i. referitoare "a ap1rarea de energia negati51 din dormitor pe timpu" ore"or de . 3# scopul pre&e#irii c(i$ului #efast. manifestat prin nenorociri. dar.6t i # e t i c o # t @ d e t a b u u r i l e @ p r i & i # d s o m # u l 45ist! mai multe tabuuri 1e#' 6(ui referitoare la amplasarea patului şi ara#:area mobilierului di# dormitor. sunte4i pasi*i"i sâ a*sor*i4i în organism un chi nefast.

acoperiţi-o cu draperii grele. dacă patul trebuie aşe"at sub o ereastră. Se creea"ă ast el #ai #ult spri(in vi"ual la spatele celui care se odihneşte. $otuşi.Ferestrele a late de o parte a patului aduc în ca#eră un chi bene ic. . care să atârne până după tăblia patului.

astfe".su*so" ori "a parter.iste un spa4iu intre t1*"ie 2i perete"e din spate. persoana ce se odihne2te 5a fi supus1 unui f"u. formu"ând ipote3a c1 este accepta*i" s1 e. deci 4ine4i cont de aceast1 pro*"em1 =eng Shui 2i schim*a4i paturi"e micu4i"or. nu 51 pute4i r1ni6 (n ca3u" persoane"or ? de o*icei copii ? care dorm în patu" superior dintre dou1 paturi suprapuse.cesi5 de ascu4it1 ce 4inte2te patu" direct prin fereastr16 %ei care pute4i dormi cu ferestre"e "âng1 "atura patu"ui *eneficia4i de ce" mai *enefic chi proasp1t6 6om#ul la 3#!l"ime D :u este o idee *un1 nici s1 dormi4i pe paturi a2e3ate "a o în1"4ime prea mare. 2i nu mai mic6 2şe%area patului fa"! de ferestre =erestre"e din dormitor tre*uie.ist1 un 3id puternic "a spate. ca3u" unei c1deri din pat. aceasta fiind considerat1 o po3i4ie nefa5ora*i"16 \anse"e 51 sunt gra5 tu"*urate. insta*i" 2i nefast pe timpu" somnu"ui6 înaintea31 în 5ârst16 întotdeauna este prefera*i" ca patu" s1 Ae mai mare. pe m1sur1 ce < ^ de3echi"i*rat. s1 se af"e de o parte a patu"ui. pentru a dispersa energia e. acest fapt predispunându?51 "a accidente6 %e" mai *un mod de a 51 proteHa este s1 51 asigura4i c1. mu"t mai nefericit dac1 sta4i cu picioare"e direct spre u21. dac1 nu e. ea tre*uie acoperit1 cu perde"e sau Ha"u3e"e ce pot fi închise *ine pe timpu" nop4ii6 =erestre"e din fa4a patu"ui tre*uie 2i e"e acoperite cu un transperant su*4ire. în p"us. tre*uie s1 51 a*4ine4i s1 dormi4i pe podea6 Somnu" pe podea este. capu" este orientat spre o direc4ie fa5ora*i"1. în . a5e4i griH1 s1 e. conform =eng Shui?u"ui ce"or /pt )a"ate $5e3i capito"u" 4B6 /pinia mea este c1. dac1. în mod idea". astfe" ca ei s1 nu poat1 c1dea6 )aturi"e tre*uie s1 stea cu t1*"ia "ipit1 ferm de un perete.e 2i sigure. iar s1n1tatea 51 este afectat1 negati56 :u dormi4i niciodat1 pe un pat prea mic pentru 5oi6 <cest fapt 51 "imitea31 serios progresu" în carier1 2i afaceri.iste gri"aHe fi. neputin4a de a 51 de35o"ta6 (nf"uen4a negati51 este 2i mai mare in ca3u" persoane"or ce dorm in paturi prea scurte6 \i copii"or în cre2tere "e poate fi st15i"it progresu". energetic sim*o"i3ând. ori direct în fa4a "ui6 8ac1 este neap1rat ca fereastra s1 Ae "a spate"e patu"ui. totodat1. acesta oferind un spriHin so"id6 Xnii mae2tri =eng Shui nu acord1 prioritate acestei cerin4e. 2i nu în spate"e acestuia.

f .

noti4e"e 2i "ucr1ri"e ce tre*uie condi4ionat. mai a"es deasupra capu"ui6 <cesta se af"1 5i3a5i de pat6 <minti4i?51 c1 manua"e"e sim*o"i3ea31. e"e aduceau (((( mare ghinion6 8e fapt.0odul cum depo%ita"i di&erse articole 3# dormitor este şi el importa#t. dac1 sunte4i ne5oi4i s1 u este indicat s1 4ine4i 5reun o*iect amenin41tor sau greu 4ine4i c1r4i in dormitor.patria4i 2i ofi4eri co"onia"i2ti sta*i"i4i în 41ri"e predate in 5ederea unui e. de poate s1 pertur*e chi?u" ori s1 î" desta*i"i3e3e pe timpu" somnu"ui6 o*icei. 5enti"atoare"e constituie Is1ge4i . c(iar şi c!r"ile. este ca 2i cum "e?a4i c1"ca în picioare. mu"4i e.amen6 8ac1 dormi4i pe c1r4i"e 2i noti4e"e tropica"e din <sia 2i <frica dormeau cu 5enti"atoare deasupra 5oastre. randamentu" s1u a5ând de suferit6 în p"us. c1r4i"e nu tre*uie 4inute deasupra patu"ui6 )e 5remuri. pot tulbura som#ul. pune4i?"e pe noptiere ori în rafturi care nu deasupra "ocu"ui de dormit. 2i acest "ucru nu tre*uie niciodat1 . Orice lucruri "i#ute deasupra patului. a2e3ate în aceast1 po3i4ie. tre*uie e5itat cu orice pre46 în schim*. do*ândirea cunoa2terii. când nu se in5entase înc1 aeru" nici su* pat. -e#tilatoare deasupra patului aceast1 situa4ie generea31 pro*"eme in acti5itatea sa academic16 :u se recomand1 a2e3area 5enti"atoare"or de p"afon direct %e" ce urmea31 o facu"tate se 5a confrunta cu stresu" 2i presiunea. ideal fii#d s! 3l l!sa"i liber. 6pa"iul de sub pat este şi el problematic. mai a"es manua"e"e. 2i acest "ucru patu"ui6 în genera".afturi"e de c1r4i de deasupra patu"ui sim*o"i3ea31 c1 omu" este compromis de =eng Shui?u" prost6 cop"e2it de cunoa2tere6 8ac1 persoana în cau31 este student$1B.

*iHuterii"e 2i a"te o*iecte pre4ioase $iot fi 4inute su* pat6 Se creea31 astfe" (((( mare noroc de *ani 2i prosperitate pentru persoana ce doarme în e"6 8ac1 dormi4i pe pietre pre4ioase 2i *ani. în schim*. pentru a se genera di5erse tipuri de noroc sau remedia o =o"osi4i. su* pat pot fi a2e3ate fe"urite tipuri de pietre . aceasta înseamn1 c1 st1pâni4i aceste "ucruri6 8e fapt. 4intite spre pat. pentru c1 2u5oiu" de aer rece 2i aparatu" în sine tind s1 cree3e 5ârteHuri Zin in dormitor. dac1 acest "ucru este imposi*i". 2i tre*uie e5itate6 pre4ioase. un a"t tip de 5enti"atoare6 serie de pertur*1ri6 :ici aparate"e de aer condi4ionat nu tre*uie p"asate direct deasupra patu"ui.otr15ireM foarte nefaste. 2i nici m1car pe un perete "atera". m1car "a o distan41 aprecia*i"1 fa41 de pat6 Obiecte pre"ioase sub pat 9anii. ceea ce poate pro5oca *o"i 2i insomnii6 (dea" este s1 "e amp"asa4i pe podea sau. conform =eng Shui?u"ui ritua".

cei"a"4i a5ând tendin4a s1 profite de 5oi6 -a ser5iciu. 5e4i fi ignora4i 2i. a4i putea aHunge chiar 4apii isp12itori pentru toate re"e"e sur5enite în cercu" 5ostru socia" . ceea ce nu 2i profesiona"6 constituie o amenaHare fast1 a înc1perii6 %hiar dac1 ce"e dou1 ni5e"uri sunt separate de o singur1 treapt1. dac1 pro5iden4a nu 51 5ede cu ochi *uni. a2e3area patu"ui "a ni5e"u" inferior indic1 ghinion6 <ceasta fiindc1 se crede c1 somnu" "a ni5e"u" inferior d1unea31 tuturor re"a4ii"or din 5ia41. de regu"1. ) cest tip de dormitor are patu". amp"asat "a ni5e"u" inferior sau I*1gat în groap1d. dar trebuie s! a&e"i 'ri:! ca po%i"ia patului s! fie la #i&elul superior. pe#tru a &! 'ara#ta bu#e raporturi sociale şi fericire.r e m e d i e r e a d o r m i t o r u l u i m u l t i # i & e l a t ormitoarele pe mai multe #i&eluri su#t destul de a'reate 3# %iua de a%i.

ormi"i la #i&elul superior dormi4i "a ni5e"u" superior6 8ac1 acest "ucru nu este posi*i". în plus. în această ca#eră. pentru %a atare. portretul este vi"avi de intrarea in dor#itor. uşa toaletei trans#ite un chi negativ către pat.or#itul la un nivel in erior este întotdeauna ne ast. :ineţi cont şi că trebuie sâ aveţi gri(ă unde aşe"aţi po"a de la nuntă. atunci renun4a4i cu totu" "a ce"e dou1 ni5e"uri sau ridica4i?51 patu". 'ceasta si#boli"ea"ă că #aria(ului i se arată uşa. a5e4i griH1 s1 . ceea ce nu este toc#ai bine pentru cuplul ce ocupă încăperea. niciodat1 nu este indicat s1 dormi4i "a ni5e"u" inferior6 a?1 situa m1car "a o în1"4ime mai mare decât a ni5e"u"ui superior6 8ac1 51 dori4i neap1rat (((( dormitor mu"tini5e"at. .

ereu este prefera*i" ca sc1ri"e s1 întâ"neasc1. "a ni5e"u" superior. un 3id. nu o u216 Patul 3#dreptat spre sc!ri i tGAi () ee @ 6 i B .p r o b l e m a d o r m i t o a r e l o r p e r t u r b a t e d e s c ! r i E1 45ist! dou! moduri 3# care dormitorul poate fi afectat de c(i$ul rapid asce#de#t de pe sc!ri. Primul e ca%ul 3# care scara este orie#tat! drept spre uşa camerei de dormit.

arunci Ipanta descendent1M denot1 de?a dreptu" o pr1*u2ire in ceea ce întreprinde4i6 7uta4i?51 patu" sau. . această a#ena(are sugerea"ă că viaţa voastră porneşte pe o pantă descendentă. mai a"es dac1 "ocui4i "a un etaH superior6 %a atare. muta4i?51 în a"t dormitor dormitoru" 5ostru. se poate să nu reali"aţi că dor#iţi cu capul indreptat spre scări. 2i mai *ine.camer1. 51 recomand cu t1rie Ae sa 51 muta4i intr?o a"t1 *neori. ar A *ine s1 acorda4i o aten4ie specia"1 sc1ri"or e.terioru" apartamentu"ui co*oar1 mai mu"te ni5e"uri. repo"iţionaţi patulL alt#interi. comune. dacă da. Ae sâ repo3i4iona4i patu"6 <" doi"ea mod in care scara poate genera insta*i"itate în dormitor este când patu" e a2e3at cu capu" orientat direct spre o scar1 de co*orâre6 <cest fapt sim*o"i3ea31 c1 5ia4a 5oastr1 porne2te pe o pant1 descendent16 8ac1 aceast1 descriere se potri5e2te cu 6c!rile 3# blocuri 8ac1 "ocui4i "a *"oc. Cercetaţi dacă este şi ca"ul vostru şi. pentru c1 acesteaau imp"ica4iicu mu"t mai nefaste decât sc1ri "e din case"e cu (((( singur etaH6 Sc1ri"e din e. dac1 acestea sunt orientate spre u2a dormitoru"ui 5ostru.terioare. ca în i#agine.

cu o og"ind1 ce nu face r1u ocupan4i"or camerei6 8e remarcat c1# • t r u c u r i f e n g s h u i . iar modalitatea de a reali%a acest lucru depi#de de m!rimea spa"iului pe care 3l a&e"i la dispo%i"ie. ormitor 3# L a:ustat 8 f "ustra4ia de mai Hos arat1 un dormitor in .aHustat pentru aducerea spa4iu"ui de dormit "a o form1 regu"at16 S?a fo"osit un perete desp1r4itor pentru crearea unui dressing.6s o l u " i i p e # t r u d o r m i t o a r e l e 3 # f o r m ! d e L ormitoarele 3# L trebuie #eap!rat aduse la o form! re'ulat!.

O'li#%ile 3# dormitor su#t. co#siderate u# tabu 1e#' 6(ui importa#t. 8 ressi#'$ul di# spatele peretelui desp!r"itor poate a&ea o'li#d!. o'li#da di# e5emplul dat este acceptabil!. se obser&! c! uşa 8 f • t r u c u r i f e n g s h u i . probleme 3# rela"ia de cuplu. dar trebuie s! fie suficie#t de re%iste#t pe#tru a oferi patului u# spri:i# ferm. *u este #eap!rat s! fie 3#alt p7#! la ta&a#. aşadar. trebuie s! fie solid şi stabil. )otuşi. deoarece aceasta #u reflect! patul.8 Peretele desp!r"itor. deoarece este dia'o#al opus! patului F&e%i trucul 6?G. )otuşi. 8 Loca"ia uşii de acces 3# dormitor face acest amplasame#t al patului 3# camer! ideal. deoarece #u reflect! patul. folosit şi ca spri:i# pe#tru pat. O'li#%ile ce reflect! patul direct pro&oac!. de obicei.

dar.dormitorului se afl! fa"! 3# fa"! cu cea a b!iiP primul aspect este fa&orabil. fo"osind (((( perete separator so"id. a"ese so"u4ii"e ce 51 permit s1 re3o"5a4i cât mai mu"t din situa4ia pa"pa*i"1 cu care 51 confrunta4i6 8 f • t r u c u r i f e n g s h u i . tre*uie cânt1rite toate op4iuni"e 2i.emp"u i"ustrea31. totu2i. în genera" tre*uie s1 face4i compromisuri "a une"e 2 A Q C dintre amp"asamente"e recomandate6 (n =eng Shui. in conceperea =eng Shui?u"ui pentru dormitor ? sau pentru oricare a"t1 camer1 ?. apoi. cum pute4i aduce dormitoru" "a o form1 regu"at1. Compromisuri pri&i#d pri#cipiile 1e#' 6(ui <ccsr e. a2adar. pe c7#d al doilea #u. nu este mereu posi*i" ca totu" s1 fie 1 ` corect în spa4iu" de dormit6 8e o*icei.

acestea creea%! de%ec(ilibre şi se#%a"ia c! &! apas! ce&a. nu sunt deloc indicate pentru copii. 8 în ac1 dormi4i în partea de camer1 cu ta5anu" în co*orâre. adeseori. ce au tavane înclinate.or#itoarele de #ansardă. efectu" este simi"ar6 Shar chi?u" 51 apas1 în timpu" somnu"ui. căci energia lor poate i de"echilibrată. acumu"ându?se o energie nefast1 Huru" 5ostru6 %o"ac peste pup131.p r o b l e m a t a & a # e l o r 3 # c l i # a t e s a u i # e ' a l e 4ste bi#e ştiut c! ta&a#ele :oase. . în p"us. s1rac1 2i inconstant16 :u 8 f • t r u c u r i f e n g s h u i . e re'ul!. mici 2i deseori amp"asate "a mansarda case"or6 0nergia de aici este. camere"e de dormit cu ta5ane Hoase ori înc"inate sunt. 3#cli#ate sau i#e'ale #u repre%i#t! u# bu# 1e#' 6(ui.

51 recomand cu t1rie sâ dispune4i mai mu"te *ecuri de tensiune mic1 pe ta5an. deci fo"osi4i cu"ori u2or diferen4iate pe 5ertica"16 %u"ori"e deschise se potri5esc mai *ine decât ce"e închise6 8ac1 se poate. camera tre*uie 3ugr15it1 anume pentru a amp"ifica optic partea 5ertica"1 2i a o diminua pe cea ori3onta"1. e *ine s1 fie o fereastr1 în înc1pere6 ca s1 intre pu4in1 "umin1. dac1 nu a5e4i de a"es 2i sunte4i ne5oi4i s1 dormi4i in acest tip inde3ira*i" de camer1. c1ci pre3en4a energiei Zang proaspete $mai a"es cea a "uminii so"areB 5a ame"iora cu mu"t =eng Shui?u" camerei6 )a&a#ele pla#e su#t #orocoase 8 f • t r u c u r i f e n g s h u i . pentru a?i Iîn1"4aM sim*o"ic energia6 în p"us. c1ci pertur*area "e poate aduce un ghinion ce cre2te cu timpu" 2i poate h greu de com*1tut6 0ste mu"t mai *ine sâ fo"osi4i aceste spa4ii pentru depo3itare6 ormitoarele de ma#sard! +otu2i.tre*uie s1 51 a2e3a4i copiii într?un astfe" de dormitor.

iar r!spu#sul meu a fost 3#totdeau#a c! paturile cu t!blie au u# 1e#' 6(ui mai bu# dec7t cele f!r!. #ai ales in ca"ul copiilor in creştere. sugerând o de"voltare robustă şi sănătoasă.6 f o n t e f e c t e l e d i f e r i t e l o r t ! b l i i d e p a t u i U ) ! eseori mi s$au pus 3#treb!ri despre 1e#' 6(ui$ul t!bliilor de pat. 'cest tip de tăblie este echilibrat şi oarte potrivit. / ! # t o t ( r $ 2 U < drcp i un uiiu ' itMi7(iu. ctrct*Nua ă b l i i l e c u $ $ăbliile dreptunghiulare repre"intă ele#entul 4e#n. ă b l p i i r l e o t î .

.

căci energia de Foc poate deveni nocivă pe ti#pul so#nului. contur dacă vă lipseşte energia. generea"ă proble#e asociate #e#brelor. deoarece sunt considerate instabile. &steacest excelent să le olosiţi dacă vă lipseşte chi-ul %ang. $otuşi. în plus. . 'lKi&lui e ort i"ic. trebuie să iţi precauţi cu acest tip de tăblie. adică bune. deoarece senici crede că Foc. sunteţi letargici sau nu depuneţi su icient sugerea"ă ele#entul Foc. nici rele. şi este un Feng Shui intr-adevăr ne ast să dor#iţi cu Focul la spate. ceea ce aduce ghinion. $ăbliile din stinghii sea#ănă cu o scară.u'tuI!f ont''ot* $ăbliile de or#ă triunghiulară se spune că repre"intă ele#entul $ăbliilein ondulate si#boli"ea"ă ele#entul 'păL nu sunt $ăbliile or#ă de #inaret trebuie evitate. &ste #ai bine să le evitaţi.

mai a"es pentru feti4e.u"ui. în 8ac1 2i femeia imp"icat1 re"a4ie are o carier1.2lte forme +1*"ii"e înc"inate tre*uie s1 fie u2or cur*ate. in generaH.trem de norocoase 2i armonioase dac1 *1r*atu" aduce grosu" de *ani în cas1. ceea ce de3ech i 1 i* rea 31 energia6 +1*"ii"e în form1 de e5antai sunt mai aspectuoase. a dragonu"ui6 8e asemenea. putând fi e. iar patu" este po3i4ionat în dormitoru" principa". aceasta t1*"ie ar putea genera o competi4ie su*con2tient1 în cadru" cup"u"ui 2i. paturi a"e dragonu"ui 2i feni. paturi"e cu acest tip de t1*"ie se numesc. deoarece atrage un chi protector6 <tunci când fiice"e cresc frumos. în "oc de dragon 2i feni. e"e sunt accepta*i"e.. e. t1*"ii"e?e5antai atrag *une oportunit14i de c1s1torie uneori. iar *1r*atu" tre*uie s1 doarm1 pe partea mai îna"t1. se creea31 chi?u" a doi dragoni. a" cup"u"ui6 . cu condi4ia s1 Ae corect echi"i*rate6 +1*"ia?e5antai este. putând a5ea di5erse sti"uri 2i mode"e6 ( Bin perspecti5a =eng Shui.ce"ent1 pentru copiii in cre2tere.

ce" ce se odihne2te poate 5edea . în diagona"1 fa41 de u21 $5e3i i"ustra4ii"e de mai HosB6 <stfe". în cadru" dormitoru"ui6 ) e "âng1 faptu" c1 este necesar s1 respecta4i toate ta*uuri"e "egate de dormitoare 2i s1 "ua4i în ca"cu" 2me#a:area ideal! 3# dormitor po3i4ia toa"ete"or in "ocuin41 sau "a a"te etaHe.ispunerile adecvate ale #obilei în dor#itor presupun să po"iţionaţi patul în diagonală aţă de uşa ca#erei. . Pri# urmare. în p"us.ist1. ţintit spre cel ce se odihneşte. une"e regu"i fundamenta"e referitoare "a po3i4ii"e optime 2i ce"e 8esignu" *un pentru dormitor presupune mereu ca patu"/paturi"e s1 fie a2c3at$cB în co"4u" îndep1rtat a" camerei. • • « comp"et neindicate pentru pat.6a m e # a : ! r i f a s t e ş i # e f a s t e 3 # 3 # c ! p e r i 0odul cum ara#:a"i mobilierul 3# dormitor depi#de aproape e5clusi& de po%i"ia patului. dispu#erile mobilei 3# dormitor su#t faste ori #efaste. căci s-ar genera un chi negativ. Cadrul uşii nu trebuie să se suprapună pe nici o parte din pat. 3# fu#c"ie de locul şi modul de amplasare a patului. e.

in p"us. considerându?1 e. atâta timp cât dispunerea patu"ui în sine 4ine cont de forma natura"1 a dormitoru"ui6 2me#a:area #efast! 3# dormitor <menaH1ri"e nefaste a"e dormitoru"ui creea31 pro*"eme de somn ce"or ce ocup1 camera6 -ocatarii 5or de5eni foarte ne"ini2ti4i 2i "e 5a * greu s1 doarm1 *ine. astfe" c1 persoana ce se odihne2te 4ine Ae picioare"e.trem de important6 . nefiind surprins de intr1ri"e *ru2te în camer16 :u contea31 orientarea capu"ui. Ae capu" îndreptate spre intrare6 <ceasta se nume2te deseori Ipo3i4ia mor4iiM ? cu capu" ori picioare"e înainte. dar o importan41 ega"1 o are faptu" c1 5or suferi.nestingherit u2a. repercusiuni"e designu"ui cu =eng Shui nefast6 <menaHarea proast1 apare dac1 u2a de acces in dormitor se af"1 in dreptu" patu"ui sau dac1 acesta este cum5a a"iniat direct cu u2a. dup1 cum sunt sco2i din cas1 cei defunc4i6 <ceast1 po3i4ie este inter3is1 in spita"e. iar chine3ii sunt foarte în5er2una4i împotri5a acestui mod de a dormi6 0i se asigur1 mereu c1 acest ta*u a" =eng Shui?u"ui pentru dormitoare nu este a*so"ut niciodat1 înc1"cat.

. 2 A a . ocupanţilor săi. Arice po"iţie ce presupune ca uşa sâ se deschidă spre o latură a patului ori aproape de capul acestuia nu repre"intă un bun Feng Shui. prin extensie. . care este considerată #ereu ne avorabilă.or#itul cu picioarele îndreptate spre uşă 7capăt stânga9 se nu#eşte Epo"iţia #orţii . 'ceasta iindcă chi-ul tăios dăunea"ă si#bolic patului şi..

afectând modu" în care mem*rii acesteia inrerac4ionea31 2i cooperea31. este înt1rit1 importan4a fami"iei ca institu4ie. iar în a" doi"ea rând. S primu" ufrageria fami"ia este se camera adun1 ca unde s1 m1nânce.acă se a lă prea aproape de uşa casei. . a#ilia ră#âne intactă şi unită. sufrageria inf"uen4ea31. poate fi afectat! bo'!"ia familiei. Centrul a#pli ică senti#entele po"itive ale a#iliei.u este indicată nici po"iţia prea apropiată de latura dragonului ori tigrului.a m e # a : ! r i f a s t e p e # t r u s u f r a ' e r i e Cel mai bu# loc pe#tru sufra'erie este ce#trul locui#"ei. a"tfe" acest "ucru ar putea (dea" ar fi ca sufrageria s1 fie po3i4ionat1 in centru" "ocuin4ei. locatarii capătă o tendinţă spre indisciplină în #uncă. capacitatea fami"iei de a?2i sus4ine 2i men4ine a5erea 2i prosperitatea6 8e aceea. in p"us. ca determina fami"ia s1 risipeasc1 a5erea. ea determin1 2anse"e fami"iei in genera". care s?ar scurge "a s1 repre3inte centru" casei6 <stfe". generându?se ace" tip de =eng Shui care garantea31 c1 cei dragi 5or r1mâne uni4i6 %amera nu tre*uie niciodat1 amenaHat1 astfe" încât masa de foarte important1 în cas16 Po%i"io#!ri proaste . 07#ca"i 3# ce#trul casei i Sufrageria nu tre*uie po3i4ionat1 niciodat1 prea aproape de u2a principa"1 de acces in "ocuin41. sufrageria este o înc1pere 'tunci când su rageria se a lâ in centrul casei. care 3i subli#ia%! importa#"a 3# 'ospod!rie )otuşi. . importan4a sa în cadru" propriu pe u21 afar16 gospod1riei este su*"iniat1 2i amp"ificat16 în p"us. ceea ce d1 na2tere "a dou1 imp"ica4ii maHore în =eng Shui6 în rând. dac! se afl! prea aproape de uşa pri#cipal!.

întotdeauna se consider1 mai *enefic1 amp"asarea sufrageriei "a un ni5e" superior6 . ceea ce garantea31 c1 a5erea fami"iei r1mâne intact1. acest "ucru generând pro*"eme de s1n1tate6 8ac1 a5e4i sufrageria astfe" aranHat1. neputând p1r1si casa prea u2or6 Sufragerii"e tre*uie situate întotdeauna "a un ni5e" mai îna"t sau ega" cu "i5ingu"6 8ac1 e. încerca4i s1 ascunde4i 5ederea toa"etei cu o perdea sau un a"t tip de separa4ie6 Sufrageria este mai fa5ora*i"1 dac1 se af"1 in Hum1tatea interioar1 a "ocuin4ei.ist1 mai mu"te ni5e"uri în "ocuin41.sufragerie s1 Ae orientat1 spre o toa"et1.

acest fapt a5ând efectu" de a o face s1 dispar1. aceasta înseamn1 c1 fami"ia este constrâns1 s1 p1r1seasc1 casa6 =eng Shui?u" creat pur 2i simp"u nu este *un. iar restu" "ocuin4ei este spa4ios 2i opu"ent. ar tre*ui s1 se domo"easc1 chi?u" 2i s1 se reduc1 par4ia" impactu" negati56 8ac1 una dintre u2i d1 spre cea a unei toa"ete. sim*o"ic6 de mare6 (n genera". nu a2e3a4i mese"e de sufragerie intre doi . P entru început. idea" este s1 se spriHine pe un singur picior mare 2i 2şe%area sub o 'ri#d! so"id6 <ceasta deoarece se crede c1 masa de aceast1 form1 seam1n1 cu un copac a" *og14iei. sim*o" norocos pentru chine3i6 7ese"e de sufragerie dreptunghiu"are tre*uie s1 fie suficient de mari pentru a a5ea 2ase picioare norocoase sau chiar opt picioare supernorocoaseP 8ac1 masa de sufragerie este amp"asat1 direct su* o grind1 e. mese"e mari creea31 un =eng Shui mai *un decât ce"e mici6 7ese"e de sufragerie pot s1 fie confec4ionate din "emn sau stic"1. atunci aceasta a"ung1 norocu" oricui 2ade "a mas16 :u este o situa4ie indicat1. pri# urmare. cump1ra4i?51 o mas1 fa5ora*i"1 $5e/6i trucu" 34B6 <sigura4i?51 c1 suprafa4a t1*"iei este suficient s1 atârna4i ni2te c"opo4ei de 5ânt unde5a pe "âng1 mas1. iar starea genera"1 a s1n1t14ii Po%i"io#area corect! 9 poare fi afectat1 negati56 0ste mu"t mai *ine sâ mura4i masa într? o po3i4ie mai pu4in amenin41toare. departe de grind16 8up1 ce a"ege4i masa 2i scaune"e pentru sufragerie. s1 fie circu"are sau dreptunghiu"are. presiunea poate cau3a migrene 2i dureri de cap.pus1 pe p"afon. iar dac1 sunt rotunde. c1ci. se 5a crea situa4ia numit1 I"upt1 direct1 cu shar chi?u"M6 8ac1 (((( a5e4i de a"es 2i tre*uie s1 amp"asa4i astfe" masa de sufragerie. cu timpu". arunci 51 recomand cu t1rie 8ac1 masa de sufragerie este a2e3at1 într?un co"4 mic 2i înghesuit. a"tminteri.p o % i " i o # a r e a a d e c & a t ! a m e s e i d i # s u f r a ' e r i e 4ste importa#t s! depu#e"i toate eforturile pe#tru a &! asi'ura c! amplasame#tul mesei de sufra'erie este corect şi. chi?u" generat (((( este po3iti56 0ste mai *ine s1 muta4i masa din I*1taia pu2tiiM. nu ar fi o idee rea s1 îm*r1ca4i cu o og"ind1 u2a toa"etei. pasu" urm1tor este po3i4ionarea corect1 a mesei6 <tunci când masa de sufragerie este p"asat1 între dou1 u2i. fa&ori%ea%! u# 1e#' 6(ui bu#. între aceasta 2i u2i6 <stfe". 2i tre*uie depuse eforturi pentru a reconcepe amenaHarea astfe" încât s1 se acorde mai mu"t spa4iu sufrageriei6 8e asemenea.

(((( remediu eficient sunt câte5a 8ac1 masa din sufragerie poate fi 513ut1 de6"a u2a principa"1. atunci tre*uie s1 a2e3a4i un para5an între e"e.pi"oni6 8ac1 nu a5e4i de a"es. pentru ca 5ederea mesei s1 fie ascuns16 <"tminteri. iar fami"ia î2i pierde rapid a5erea p"ante 2i c"opo4eii de 5ânt6 . sim*o"istica este c1 *anii curg pur 2i simp"u pe u21 afar1.

6 Remedii pe#tru po%i"iile #efaste ale mesei '#plasarea #esei exact între două uşi este si#ilară cu aşe"area bolului de ore" al a#iliei in .

'ici. #asa este tăiată în (u#ătate .bătaia puştii. închideţi per#anent una dintre uşi sau #utaţi #asa de su ragerie în lateral.

. *tili"aţi un tavan als pentru a ca#u la grinda sau #âncaţi într-o altă ca#eră.de o grindă vi"ibilăL acest apt va deter#ina #e#brii a#iliei să se certe şi va genera dispute în (urul #esei.

fie pe o "atur1 a acesteia6 8ac1 "ocuin4a are 2i su*so".aiu"ui6 %ea mai *un1 "oca4ie pentru e"e este fie în spate"e casei. *uc1t1rii"e nu tre*uie Cea #ai bună locaţie pentru bucătărie niciodat1 po3i4ionate este spre spatele casei. este corect1 afirma4ia c1. iar "oca4ia sa nu pertur*1 nici una dintre for4e"e intangi*i"e "egate de =eng Shui?u" formu"e"or. în p"us. unde ar repre3enta un foc "a poarta . ci 2i s1 o proteHe3e de situa4ii"e p1gu*oase. la parter. *uc1t1ria nu tre*uie a2e3at1 aco"o. prefera*i" "a parter. care se men4ine. ţineţi uşa băii închisă ori atârnaţi lângă ea o draperie cu broderii sau i#pri#euri ce repre"intă obiecte de bun augur. c1ci ar putea pro5oca o mare suferin41 sau nenorocire mamei fami"iei6 *uc1t1ria are o energie po3iti51.. aduc1toare de ghinion6 deoarece camera de g1tit are puterea de a contracara 3one"e cu un mare nenoroc6 2mplasarea ideal! (n ca3u" idea". 2i nu "a restaurant6 Buc!t!ria fast! atra'e prosperitatea 8ac1 practica4i =eng Shui?u" ce"or /pt )a"ate. 4l poate afecta. 2i . a5erea fami"iei6 8ac1 este corect amp"asat1 în Hum1tatea dinspre spate"e casei. a&erea locatarilor.acă su rageria este prea aproape de toaletă. atunci fami"ia prefer1 s1 ia masa acas1.r e ' u l i f e # ' s ( u i p e # t r u b u c ! t ! r i i 1e#' 6(ui$ul buc!t!riilor are u# impact importa#t şi sem#ificati& asupra #orocului celor di# locui#"!. " src ca3u" mai a"es dac1 fami"ia m1nânc1 acas1 mai des decât în ora26 +otodat1. *uc1t1ria poate nu doar s1 atrag1 prosperitate pentru fami"ie. 4ine4i cont c1 *uc1t1ria tre*uie amp"asat1 înrr?un sector nefast6 <ceasta =eng Shui?u" camerei de g1tit afectea31. dac1 su* nici o form1 în nord?5est. 3# plus. în centru" casei.

greu ar fi6 E t ste chiar mai important sa re4ine4i ca energia ce a"imentea31 araga3u" tre*uie s1 pro5in1 din direc4ia 5oastr1 optim16 <ceast1 direc4ie nu se o*ser51 niciodat1 imediat. atunci când norocu" astro"ogie a" "ocuin4ei este nefa5ora*i" sau când ste"e"e 3*ur1toare ce p1trund în cas1 sunt ghinioniste. ara'a%ul trebuie aşe%at 3#tr$o pierderea adic1 miH"oace"or c1 de trai. pierderea 5enitu"ui ori miH"oace"or de trai 5a fi se5er16 :egati5itatea generat1 ar putea fi ire5ersi*i"16 Po%i"ii #e#orocoase 9 / a"t1 regu"1 pentru po3i4ionarea araga3u"ui este c1 acesta nu Lmpactul #e'ati& de sus în p"us. iar araga3u" indiferent tre*uie cât de repo3i4ionat. este esen4ia" s1 proteHa4i araga3u" de orice energie nefast1 pro5enit1 de sus6 %e" mai gra5 impact î" are po3i4ionarea .tre*uie sâ dea niciodat1 spre u2a casei. acest fapt sim*o"i3ând p o % i " i a a r a ' a % u l u i 3# b u c ! t ! r i e C(iar dac! buc!t!ria este amplasat! 3#tr$u#ul di#tre sectoarele #efaste ale locui#"ei. fami"iei î2i 5a pierde s"uH*a6 %a atare. faptu" sus4in1toru" direc"ie fast!. co#form formulelor di# 1e#' 6(ui$ul busolei. deci ana"i3a4i cu griH1 4e5i"e de ga3 ori fire"e e"ectrice6 / metod1 mai simp"1 este s1 51 asigura4i c1 pri3e"e cuptoru"ui de ore3 $araga3u"uiB. este o pertur*are gra51. i*ricu"ui 2i pr1Hitoru"ui de pâine sunt orientate spre direc4ia 5oastr1 idea"16 <"tminteri.

unui frigider. unei de*ara"e.araga3u"ui direct su* o toa"et1 de "a etaHu" superior6 :u (a fe" de d1un1toare. de e. . o cad1 sau o ca*in1 de du26 =erestre"e amp"asate direct deasupra araga3u"ui î" pot afecta 'şe"aţi araga"ul diagonal opus departe de chiuvetă. dup1 reamp"asare. unei u2i sau unei conducte de ap16 )o3i4ia idea"1 pentru araga3 este cea diagona" opus1 fa41 de intrarea în *uc1t1rie. araga3u" nu tre*uie a2e3at niciodat1 prea aproape de chiu5et1. e" este I"o5itM de u2a din spate. a5e4i griH1 ai araga3u" s1 nu fie pus în fa4a unei soiri. c1ci amp"ific1 energia dc =oc6 )entru a pre5eni crearea unui =eng Shui 2i mai nefa5ora*i". ci sunt pericu"oase. a2e3a4i un para5an. aţă de uşă şi negati5 pe acesta din urm1. un du"ap. spre a *"oca energia pro5enit1 dinspre u216 în sfâr2it. totu2i. ca în i"ustra4ie6 8ac1. un pat.emp"u o grind1 din structura de re3isten41. dar totu2i negati51 este 2i situarea re3er5oru"ui de ap1 direct deasupra araga3u"ui6 <ceasta generea31 un conf"ict intre feri4i?51 s1 a2e3a4i araga3u" su* ce5a foarte greu. pro5ocând agita4ie 2i certuri în cas16 8e asemenea. aducând insta*i"itate "a "ocu" de munc16 05ita4i 2i og"in3i"e ? întregi sau din p"1ci asam*"ate ? deasupra p"itei sau oriunde în *uc1t1rie6 <ceasta fiindc1 e"e nu du*"ea31 mâncarea g1tit1. unei toa"ete. pentru c1 e"ementu" =oc ar reac4iona negati5 în pre3en4a <pei <p1 2i =oc.

(at1 a"te "oca4ii a"e *1ii ce pot a5ea un impact negati5 asupra "ocuin4ei# 8 ac! toaleta este orie#tat! spre sufra'erie. ✓ D ac1 reu2i4i acest "ucru. ac! 3mparte u# perete cu masa di# sufra'erie. aceţi-o să dispară si#bolic punând pe ea o oglindă sau o draperie. atunci modu" ce" mai practic de a face fa41 chi?u"ui negati5 a" *1ii este s1 î" dispersa4i remedia pro*"ema toa"ete"or este s1 "e repo3i4iona4i u2i"e astfe" încât s1 nu dea spre a"te u2i. deci mereu 3#cura:e% lumea s! opte%e pe#tru toalete mici. aducând nenoroc6 8ac1 u2a *1ii este orientat1 spre cea a "ocuin4ei.sistematic6 8 Redispu#erea uşilor de toalet! t o a l e t e l e ac! baia se afl! deasupra uşii pri#cipale. lustr! pe plafo#. re%ultatul su#t 'reut!"ile 3# pla# profesio#al şi certurile 3# familie. pe#tru a bloca &ederea toaletei. 3 • t r u c u r i f e n g s h u i . reamp"asa4i u2a toa"etei sau 5opsi4i?o în ro2u6 .acă uşa băii e aţă în aţă cu cea a livingului. 6olu"ia este s! crea"i u# tip oarecare de separa"ie. 8 )oaletele orie#tate spre li&i#' au u# efect #e'ati& asupra raporturilor sociale şi priete#iilor. dac! pute"i. şi 3# acest ca% trebui#d s! repo%i"io#a"i uşa b!ii. i#stala"i o ş i p r o b l e m e l e p e c a r e l e p r o & o a c ! %e" mai eficient mod de a 6 )oaletele di# orice parte a casei creea%! 3#totdeau#a probleme. sim*o"istica este c1 a5erea se duce pe apa sâm*etei6 în acest ca3. aceasta pro&oac! pierderea mi:loacelor de trai. pe#tru a de&ia simbolic e#er'ia Proasta amplasare a toaletei #efast!. pro*"ema energiei generate de toa"et1 este mai u2or de contro"at6 8ac1 nu se poate. co#&e#abil ascu#se.

pentru a introduce aici un puternic chi Zang6 %a a"ternati51. iar masa de lucru se afl! l7#'! toalet!. 8 ac! de cealalt! parte a peretelui b!ii se afl! o m!su"! de toalet!. U ispersarea e#er'iei #e'ati&e a toaletei 0.8 ac! toaleta 3mparte u# perete cu biroul.terioru" u2ii de "a *aie cu o og"ind16 <ceasta o tace s1 Idispar1M 5i3ua" 2i sim*o"ic6 r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e • 3 1 .ist1 mai mu"te moda"it14i de a com*ate energia nefast1 a *1i"or6 )ute4i a2e3a "1mpi intense în interioru" "or. pute4i 5opsi u2a toa"etei în ro2u?aprins. poate fi atras '(i#io#ul 3# timp ce mu#ci"i. 8 ac! 3mparte u# perete cu u# ac&ariu. toaleta poate 'e#era pierderea a&erii. de2i aceast1 m1sur1 este cam drastic16 7ai pute4i s1 îm*r1ca4i e. &! poate fi afectat aspectul fi%ic.

e4ine4i c1 fo"osi4i ac5ariu" pentru a atrage norocu" de ap1 Zang. un energi3ator a" destinu"ui fa5ora*i"6 <cest tip de ap1 este un acti5ator idea". tre*uie s1 în4e"ege4i =eng Shui?u" ste"e"or 3*ur1toare. care este. *og14ie 2i succes. apa se 5a a2e3a.ist1. ntr?ade51r.0. nici "1sa4i s1 moar1 de foame6 L t 2c&ariile sau eleşteiele mici <c5arii"e sau mici"e ia3uri ce con4in oricare dintre M Xneori. iar pe2tii 5o2tri 5or fi ferici4i6 Xn a"t co"4 e. intrinsec. deci merit1 s1 î" p1stra4i curat 2i s1 a5e4i griH1 ca pe2tii s1 r1mân1 s1n1to2i. nici hr1ni4i e.ce"ent pentru ac5arii sau un mic ia3 cu aceste trei specii de pe2ti men4iona4i mai sus por fi socotite printre o*iecte"e decorati5e esen4ia"e din "ocuin41. desigur. un mod corect 2i unu" nu tocmai corect de a - i # s t a l a r e a a c & a r i i l o r p e # t r u p r o s p e r i t a t e 9#a di#tre cele mai populare metode pe#tru atra'erea prosperit!"ii. aspectu" respecti5e6 . 4inerea unor pe2ti 5ii în ac5arii este una dintre m1suri"e fundamenta"e în =eng Shui. nu pute4i gre2i6 Xti"i3a4i *uso"a pentru a determina co"4uri"e Jinerea "or într?o ap1 cu *u"e de aer confer1. deoarece num1ru" . dar încerca4i în continuare6 în curând. estu" ori sud?esru" "i5ingu"ui. în p"us. ca m1sur1 de siguran41.cesi5. dac1 nu cunoa2te4i moda"it14i"e mai a5ansate de a determina cea mai *un1 "oca4ie6 8ac1 f a2e3a4i ac5ariu" în oricare dintre aceste co"4uri din camera de sim*o"i3ea31 un mare noroc dc a*unden41 2i prosperitate6 3i. deoarece este pus în mi2care într?un mediu contro"at. pe2te?dragon $numit 2i arroRana argintiu sau auriuB 2i crap Hapone3 $NoiB6 Se consider1 c1 aceste specii de pe2ti dispune ac5arii"e6 )entru început. iar apa în sine este 5ie. ce" mai u2or de ap"icat în "ocuin416 %ei mai popu"ari pe2ti sunt di5erse"e 5ariet14i de caras. dac1 dori4i s1 uti"i3a4i =eng Shui pentru acti5area norocu"ui de *og14ie6 3 ! • t r u c u r i f e n g s h u i pe2ti pentru interior este sectoru" din "ocuin41 ce g13duie2te steaua 8 a apei6 )entru a?i descoperi po3i4ia. utili%ate de oame#ii de afaceri c(i#e%i care cred 3# 1e#' 6(ui. tre*uie amp"asare doar în nordu". 2i totu2i suficient de pu4in1 pentru a nu fi cop"e2itoare6 de a*unden41. este i#stalarea de ac&arii. primu" ser dc pe2ti poate muri6 <ceasta deoarece apa nu are înc1 un pA echi"i*rat6 0ste nep"1cut.

îndreptate spre o toa"et1 ori su* sc1ri6 r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e • 3 3 . în func4ie de mai mu"4i factori ce inf"uen4ea31 diagrama nata"1 a "ocuin4ei respecti5e6 încerca4i sâ face4i rost de cartea mea despre =eng Shui?u" ste"e"or 3*ur1toare. pentru a 51 documenta asupra acestui su*iect6 între timp. fo"osi4i co"4uri"e sugerare aici6 <r tre*ui s1 o*ser5a4i o diferen41 în norocu" 5ostru "a *ani (a scurt timp dup1 po3i4ionarea deta"iu"ui de <p16 Loca"ii #efaste H :u a2e3a4i ac5ariu" cu fa4a spre u2a casei. efectu" fiind de og"ind1 2i indicând c1 *og14ia se scurge afar1 din "ocuin416 în p"us. su* o grind1. nu fo"osi4i ac5ariu" ca separa4ie între dou1 u2i. pentru c1 nu 5e4i face decât s1 înr1ut14i4i situatia6 :u p"asa4i niciodat1 ac5arii"e DD D r » în *uc1t1rie.ste"ar 8 a" apei se afi1 în di5erse co"4uri din cas1.

U

nu" dinrre cei mai puternici 2i mai frumo2i pe2ti =eng Shui este pe2re"e?dragon sau arroRana6 8ac1 nu pute4i

uti"i3a4i 2i cei cu cinci hra4e;

p e ş t i i

f e # '

s ( u i

a t r a '

p r o s p e r i t a t e a

3# 1e#' 6(ui, peştii su#t puter#ici acti&atori ai #orocului de bo'!"ie. Cei mai fa&orabili peşti su#t cei colora"i 3# auriu sau 3# roşu, care repre%i#t! ba#ii.

procura aceast1 specie; a"egeri cara2i sau gupp&6 7i2c1ri"e "or "ine generea31 o pre4ioas1 energie Zang; iar pre3en4a "or în cas1 atrage prosperitatea6 Jine4i întotdeauna pe2tii în num1r de nou1 sau mu"tip"u de nou1; între care un singur pe2te negru6 <ceasta deoarece pe2te"e negru a*soar*e sim*o"ic orice urm1 de chi negati5 ce p1trunde în mediu" am*iant6 în p"us; nu 51 descuraHa4i dac1 51 mor unu" sau mai mu"4i pe2ti ? nu 5?a4i creat; f1r1 2tiin41; nici un ghinion6 în"ocui4i pe2ti2orii dac1 tre*uie 2i a5e4i griH1 s1 ai*1 în permanen41 un mediu de trai curat 2i îngriHit6 <stfe" este încuraHat ce" mai *un f"u, de chi în ac5ariu; ceea ce garantea31 c1 *anii curg spre 5oi 2i nu ies din cas16 8in acest moti5 ac5ariu" nu tre*uie niciodat1 4inut "âng1 u2a "ocuin4ei; 2i tre*uie respectate ta*uuri"e pentru dormitoare# ac5arii"e puse în camera de dormit pertur*1 energia Zin caracteristic1 acestei înc1peri 2i pro5oac1 pro*"eme în re"a4ii6 c l o p o " e i d e & 7 # t c u 6

dar ace2tia nu sunt "a fe" de puternici ca 5arianta cu 2ase6 Sunetu" meta" orice meta"u"ui 5a disipa "o5it 2i de

epui3a din

energie

negati51

camera sau co"4uri"e

b r a " e < O H % afectate6 (n ! S; pertur*area

c o # t r a

p e r t u r b ! r i i

@

%inci Ta"*en se situea31 în nord?5est; deci în acest sector a" "ocuin4ei tre*uie s1 4ine4i

' a l b e #

Pe#tru a co#tracara '(i#io#ul adus de perturbarea Ci#ci Ralbe#, su#t foarte eficie#"i clopo"eii de &7#t, di#tre care cei mai puter#ici su#t cei cu şase bra"e .

ni2te c"opo4ei de 5ânt6 )entru a descoperi unde se af"1

pertur*area %inci Ta"*en în fiecare an; accesa4i

'
tre*uie 3 4 •

goa"e pe din1untru 2i; dac1 se RRR6Rofs6com 6 "opo4eii de 5ânt fie e,c"usi5 poate; s1 emit1 un c"inchet aparte atunci când f"uiere"e se "o5esc unu" de a"tu"6 )ot fi s h u i

s1

meta"ici; cu tiHe rotunde 2i t r u c u r i f e n g

c l o p o " e i i

d e

& 7 # t

c a

r e m e d i i

f e # '

s ( u i

Probabil u#ul di#tre cele mai eficie#te remedii 1e#' 6(ui su#t clopo"eii de &7#t.

e fapt, dac! dori"i s! practica"i corect aceast! ştii#"!, trebuie s! &! familiari%a"i cu utili%area adec&at! Fşi cea

#eadec&at!G a acestora.

insta"ea31 temporar6 <ceste pertur*1ri sunt numite Iste"e"e aduc1toare a"e ce"or intan stafii ga"*ene cinci poetic

anu" respecti5; aduc

Clopo"ei de &7#t protectori

ine4i cont mereu c1

%a o santine"1; c"opo4eii de nenorocu"6 5ânt 8ac1 sectoru" co"4uri"e "ini2tite; pentru a 51 unde î2i fac "oc proteHa de apari4ia oric1rui cuprinde întâmp"are din tip 2i intangi*i"6 <stfe"; pute4i fi u2a principa"1; siguri întreaga sunte4i 2i a"e chi?u"ui "ocuin41 suferi urma masuri"e =eng Shui adec5ate6 an; aceste ste"e fata"e î2i dac1 se nenorociri"or; 8ar; accidente"or ornament; g1sesc s1"a2 în insta"ea31 in urm1toare"e îndrum1ri# di5erse co"4uri dormitor; atunci 5e4i sim4i cu 5ârf 2i îndesat ghinionu"6 4ine4i cont de când uti"i3a4i acest poate formu"e"e mai a5ansate a"e ce"or trei de pe =eng Shui?u"ui; "ua4i totu2i ucideriM6 <n de fami"iari3a4i cu c1; chiar dac1 nu de chi d1un1tor pot fi atârna4i in

Y

c"opo4eii de 5ânt sunt

unu" dintre ce"e mai *une remedii pentru disiparea

energici d1un1toare generate de ste"e"e nefaste

gi*i"e in5i3i*i"e 3*oar1 tot în iii

2i ce peste

spa4iu"

de

"ocuit; aducând haos; a"e nenorociri accidente insta"ea31 aco"o unde se r e t u 2 u r i f e n g s h u i p e n t r u i n t e r i o a r e • 3 5 în 2i oriunde se casei 2i;

8

*u şede"i #iciodat! direct

sub clopo"eii de &7#t.

8

*u 3i a'!"a"i

#iciodat! direct deasupra u#ei uşi sau arcade.

surs! de cure#t: ideal! ar fi o fereastr!.

8
:

2t7r#a"i$i l7#'! o Clopo"eii de &7#t su#t e5cele#"i şi pe#tru corectarea

2i *o"i"or in anu" respecti5; iar U Col"urilor protubera#te şi 'ri#%ilor e5puse.

2şe%!rii 3# li#ie dreapt! a dou! sau trei uşi .Clopoţeii de vânt nord-vestic şi cel vestic. Cei din #etalici sunt #inunaţi le#n sunt #ai puţin e icienţi. pentru protecţie, 9şilor orie#tate spre o toalet!, constituind excelenţi scar!, balco# sau alt obiect #efast energi"atori in sectorul

3

E

t r u c u r i

f e n g

s h u i

.# e u t r a l i % a r e a ' r i # % i l o r d e d e a s u p r a c a p u l u i 9#a di#tre problemele de ba%! cu care se co#fru#t! toat! lumea 3# cursul practicii 1e#' 6(ui este cea cau%at! de 'ri#%ile e5puse.

taie de?a "ungu" paturi"e 2i mese"e dac1 se din sufragerie în sau

"emn;

pentru

a

acoperi

grinda; sau s1 ag14a4i dou1 tiHe de *am*us; goa"e pe

g1sesc

"i5ing6

'
gre"e; *uget simp"u ascunderea p"afon6

e" mai r1u tip de grin3i sunt ce"e structura de

fami"iei gospod1rie

din

respecti5a de

)entru început; amenaHa4i?51 mo*i"ieru" ? paturi; mese;

din1untru 2i "egate cu fund1 ro2ie; de muchia acesteia6

sufereau

din

migrene se5ere 2i c1 a5eau aceast1 pro*"em1 dc atât dc mu"t timp; cu încât ea6 se

canape"e 2i scaune ? de a2a manier1 încât s1 nu stea

<g14a4i ce"e dou1 *uc14i de *am*us cea"a"t1# înc"inate una spre de

re3isten41; ce pot fi e,trem de d1un1toare în *"ocuri "e? turn sau în ce"e construite cu redus; nu care pur 2i

direct su* o grind1 e,pus16 (ndiferent ce face4i pentru a atenua chi?u" osti" emanat de aceasta în Hos; 4intit spre 5oi; tot 5e4i fi afecta4i într?un grad oarecare6 (deea este

astfe";

o*i2nuiser1

(,r?am

transform1 energia osti"1 în chi inofensi56 )ute4i fo"osi 2i sistemu" de i"uminat 2i

recomandat s1 insta"e3e un ta5an fa"s; pentru a *"oca 5ederea grin3i"or6 7i?au

permite în

grin3i"or

3ugr15ea"a pentru a camuf"a efectu" grin3i"or cu aspect greoi de deasupra capu"ui6 -umina energia poate com*ate deci

<2adar;

grin3i"e

urmat sfatu"; 2i numai c1 au sc1pat de dureri"e de cap; ci "e?a2i mers mu"t mai *ine6 %e"e grin3i mai ce"e d1un1toare gre"e 2i

e,puse sunt o pro*"em1 =eng Shui cu care toat1 "umea se confrunt1 m1sur16 într?o oarecare

doar c1 chi?u" negati5 poate fi mai mu"t sau mai pu4in se5er6 8e aceea; muta4i orice mo*i"1 de su* grin3i6

d1un1toare;

sunt

fo"osi4i cande"a*re intense de crista" pentru a arde chi?u" nefast emanat de grin3i6 Xn u"tim remediu; pro*a*i" ce" mai puternic; este ce" sim*o"ic; ce const1 în a ag14a dc grind1 un artificiu ro2u; pentru a o Iarunca în aeru6 8ar aceasta nu este o so"u4ie foarte eficient1 împotri5a grin3i"or din structura de re3isten41> e"e tre*uie îm*r1cate în og"in3i; pentru a "e face; sim*o"ic; s1 dispar1

e,puse care fac parte din Rri#%ile di# casele &ec(i )ratarea problemei 'ri#%ilor structura de re3isten416 e5puse Trin3i"e sunt pro*"ematice 2i dac1 "ocui4i în case 5echi; f1r1 ta5an; pentru c1 sunt e,puse toate grin3i"e Trin3i"e dreptunghiu"are din *eton armat; ce au muchii ascu4ite; d1un1toare mai "emn6 mici sunt mu"t mai =[,ist1 mai mu"te moduri dc a trata pro*"ema grin3i"or

decât 2i

grin3i"e din

e,puse6 )ute4i s1 insta"a4i un ta5an fa"s de rigips ori de

acoperi2u"ui6 <m petrecut o noapte a"*1 într?o camer1

rotunde

<ceste

structuri

dintr?o astfe" de cas1; 2i nu a fost de"oc distracti56 <m

e,puse tre*uie neutra"i3ate; mai a"es dac1 se af"1 în dreptu" intr1ri"or; deasupra *irouri"or 2i mese"or; dac1

descoperit c1 to4i mem*rii

r e t u 2 u r i

f e n g

s h u i

p e n t r u

i n t e r i o a r e

3

C

3

8

t r u c u r i

f e n g

s h u i

r e t u 2 u r i

f e n g

s h u i

p e n t r u

i n t e r i o a r e

3

9

4#er'i%area di&erselor %o#e

)ute4i energi3a; în p"us; e"ementu" fiec1rui punct cardina" a" camere"or indi5idua"e din cadru" "ocuin4ei6 8up1 ce 5e4i înt1ri fiecare e"ement din toate ce"e opt co"4uri a"e casei; aceasta 5a 5i*ra de energie po3iti51 2i puternic16 8e aceea; în4e"egerea ce"or cinci energii arc un ro" centra" in practica =eng Shui6 )rin simp"a în4e"egere a fiec1rui e"ement în parte; pute4i crea un =eng Shui d e t e r m i # a r e a e l e m e # t u l u i l o c u i # " e i p e r s o # a l e

1iecare cl!dire are o tri'ram! şi u# eleme#t ce 'u&er#ea%! #atura şi atributele c(i$ului s!u. Pe#tru a descoperi eleme#tul casei &oastre, trebuie s! 3i afla"i locali%area, care este deri&at! di# e,ce"ent6

orie#tare.

"

ste 5or*a de direc4ia Ide a2e3areU' a casei 5oastre; care este cea opus1 direc4iei de orientare6 )rin urmare; primu" "ucru ce

tre*uie f1cut este s1 sta4i în cadru" u2ii principa"e a "ocuin4ei 2i apoi; pri5ind spre e,terior; s1 îndrepta4i *uso"a chiar în fa4a

5oastr1; pentru a determina punctu" cardina" spre care d1 casa6 <ceast1 direc4ie tre*uie m1surat1 din < dreptu" u2ii; cât mai precis posi*i"6 în514a4i s1 citi4i 2i s1 uti"i3a4i *uso"a; c1ci aproape toate practici"e 2i recomand1ri"e din =eng Shui?u"

chine3 5erita*i" se *a3ea31 pe puncte"e cardina"e6

2flarea direc"iilor

în p"us; când facem referire "a oricare dintre aceste puncte; este 5or*a de fapt de direc4ii"e *a3ate pe nordu" magnetic a" *uso"ei

occidenta"e; deci pute4i uti"i3a o astfe" de *uso"1 în practica =eng Shui6 +oate recomand1ri"e =eng Shui se ap"ic1 identic 41ri"or din

emisfera nordic1 2i cea sudic16

8ac1 a5e4i casa orientat1 spre est; direc4ia de a2e3are este 5estu" $deoarece; în termeni =eng Shui; direc4ia de a2e3are se opune ce"ei

de orientareB6 <stfe"; pute4i determina rapid direc4ia de a2e3are a casei 5oastre6 8ac1 "ocui4i într?un apartament; tre*uie s1 fo"osi4i

intrarea in *"oc pentru citirea direc4iei de a2e3are a întregii c"1diri6

etermi#area eleme#tului casei

8

ac! direc"ia &oastr! de aşe%are este #ordul, atu#ci eleme#tul 'u&er#ator este 2pa. • t r u c u r i f e n g s h u i

3 1 !

ac! direc"ia de aşe%are este sudul, atu#ci eleme#tul 'u&er#ator este 1ocul.

ac! direc"ia &oastr! de aşe%are este estul ori sud estul, atu#ci eleme#tul 'u&er#ator este Lem#ul.

8 C

aca direc"ia de aşe%are este &estul ori #ord$ &estul, atu#ci eleme#tul 'u&er#ator este 0etalul.

ac! direc"ia &oastr! de aşe%are este sud$&estui ori #ord$estul, atu#ci eleme#tul 'u&er#ator este P!m7#tul.

0,ist1 mai mu"te moduri în care pute4i amp"ifica; înt1ri 2i sus4ine e"ementu" casei ori c"1dirii 5oastre6 / metod1 eficient1 este s1 fo"osi4i com*ina4ii"e co"orisrice6 <2adar; pentru case"e de <p1; uti"i3a4i com*ina4ii de a"* $deoarece 7eta"u" produce <paB 2i a"*astru> pentru case"e de =oc; fo"osi4i com*ina4ii de cu"ori ca"de; adic1 ga"*en 2i ro2u> pentru case"e de -emn; fo"osi4i a"*astru sau negru $deoarece <pa produce -emnB 2i 5erde> pentru case"e de 7eta"; fo"osi4i ga"*en $pentru c1 )1mântu" produce 7eta"B 2i a"*> iar pentru case"e de )1mânt fo"osi4i ro2u $deoarece =ocu" produce )1mântB 2i ga"*en6

3 1 3

t r u c u r i

f e

n

g

s h u i

)

ractic; aceasta presupune c1 pute4i ap"ica =eng Shui?u" asupra Aec1rei camere în parte sau asupra întregii "ocuin4e6 -ucru" cu camere"e indi5idua"e înseamn1 acti5area chi?u"ui mic; pe când energia casei se nume2te chi mare6

6ectorul estic

<2adar; dac1 5or*im de a2e3area unei imagini cu un dragon în est; ne referim "a amp"asarea acesteia în sectoru" estic a" i nr regi i case6 ( *ru2i; figu rina ar putea fi pus1 2i în co"4u" estic a" camere"or indi5idua"e; pentru acti5area chi?u"ui mic6 (mpactu" po3iti5 ori negati5 a" acti5atori"or; respecti5 a" o*iecte"or d1un1toare; are aceea2i putere 2i eficacitate; indiferent dac1 fo"osi4i chi?u" mic ori pe ce" mare6 <cest fapt este o mic1; dar e,trem de important1 c"arificare pe care am primit?o de "a mae2trii taoi2ti de =eng Shui; care au fost de acord în unanimitate în aceast1 pri5in416 -i mi?au dec"amat c1 energia; atât fa5ora*i"1; cât 2i nefast1; este re"ati516 8eci; de e,emp"u; chi?u" mic din orice co"4 a" unei înc1peri are aceea2i putere precum chi?u" mare a" ace"uia2i co"4 din întreaga cas16

Perturbare 3# sud$&est

<ceasta înseamn1 c1; dac1 sud?5estu" "ocuin4ei 5oastre este pertur*at de o toa"et1 ori "ipse2te; iar

3 1 4

t r u c u r i

f e

n

g

s h u i

d i s c e r # e r e a

3 # t r e

c ( i $ u l

m i c

ş i

c e l

m a r e

9#ul di#tre marile secrete ale 1e#' 6(ui$ului practic este s! cu#oaşte"i difere#"a di#tre c(i$ul mic şi cel mare. 2ceasta este &alabil! i#difere#t de şcoala de 1e#' 6(ui pe care o urma"i.

,acă vă lipseşte un colţ, de exe#plu cel sud-vestic, puteţi activa Echi-ul #ic V energi"ând colţul sud-vestic al încăperilor. 5oi 51 face4i griHi cu pri5ire "a impactu" s1u negati5 asupra 5ie4ii 5oastre amoroase; pute4i opta ca; în schim*; s1 energi3a4i intens chi?u" mic din co"4u" sud?5estic a" dormitoru"ui sau oric1rei a"te camere des uti"i3ate6 <stfe"; ar tre*ui s1 readuce4i energia po3iti51 în sud?5est 2i s1 dep12i4i aceast1 pro*"em16 8e asemenea; 51 pute4i acti5a direc4ia norocoas1 shcng chi $5e3i trucu" 11 B energi3ând respecti5u" sector a" întregii case ori concentrându?51 doar asupra "i5ingu"ui6 0fectu" energi3atori"or =eng Shui depinde de frec5en4a cu care fo"osi4i spa4iu" acti5at; mai curând decât de m1rimea acestuia6

3 1 5

t r u c u r i

f e

n

g

s h u i

ele dou! cicluri care defi#esc modul de i#terac"iu#e al eleme#telor su#t u# i#strume#t i#dispe#sabil 3# practica 1e#' 6(ui. 9# ciclu este producti&, iar cel!lalt, distructi&.

-

c e l e

d o u !

c i c l u r i

a l e

i # t e r a c " i u # i i

e l e m e # t e l o r

n esen41; aproape toat1 practica =eng Shui necesit1 în4e"egerea acestor dou1 cic"uri6 7anipu"area corect1 u t1riei ori "ipsei de intensitate a energiei unui e"ement în spa4iu este cea care ne permite s1 acti51m chi?u" din mediu" respecti5 ori s1 com*atem 2i s1 s"1*im chi?u" pertur*at6

Ciclul producti& şi cel distructi&

) r i m a e t a p 1 a i n t e r a c 4 i u n i " o r d i n t r e e " e m e n t e î 2 i a r e o r i g i n e a i n d o u 1 c i c " u r i m a H o r e # c e " p r o d u c t i 5 2 i c e " d i s t r u c t i 56 %ic"u" producti5 este unu" de Ia"imentareM# <pa produce -emn; -emnu" produce =oc; =ocu" produce )1mânt; )1mântu" produce 7eta"; iar 7eta"u" produce <p16 <cest cic"u ofer1 indica4ii eficiente despre modu" de acti5are a oric1ruia dintre ce"e cinci e"emente; prin fo"osirea e"ementu"ui care îi d1 na2tere6 <2adar; pentru energi3area -emnu"ui fo"osim <p1; deoarece <pa produce -emn> pentru energi3area 7eta"u"ui uti"i31m )1mânt; deoarece )1mântu" produce 7eta" 26a6m6d6 )rin urmare; pentru acti5area chi?u"ui în orice sector a" casei ori camerei tre*uie întâi determinat punctu" cardina" a" sectoru"ui 2i e"ementu" acestuia; dup1 care ne putem fo"osi de e"ementu" care îi d1 na2tere acestuia din urm16 Sectoru" nordic este de <p1; deci fo"osi4i un o*iect meta"ic pentru energi3area acestui co"4> sectoru" sudic este de =oc; deci tre*uie energi3at cu -emn> estu" 2i sud?estu" sunt sectoare de -emn; ce pot fi acti5ate cu accesorii decorati5e de <p1> 5estu" 2i nord?5estu" sunt de 7eta"; deci fo"osi4i )1mânt; su* form1 de ceramic1 ori crista"e; pentru acti5are> 2i; în sfâr2it; sud?5estu" 2i nord?estu" sunt de )1mânt; deci tre*uie uti"i3ate o*iecte de =oc; de e,emp"u "1mpi sau "umân1ri; pentru energi3are6 în cic"u" distructi5; <pa distruge =ocu"; =ocu" distruge 7eta"u"; 7eta"u" distruge -emnu"; -emnu" distruge )1mântu" 2i )1mântu" distruge <pa6 %ic"u" distructi5 ofer1 moda"it14i eficace de a com*ate 2i chiar e"imina orice e"ement poten4ia" pertur*at; prin uti"i3area e"ementu"ui ce î" distruge6 )entru contro"area energiei negati5e de -emn; fo"osi4i 7eta"u"; deoarece 7eta"u" distruge -emnu"> pentru a 3 1 E • t r u c u r i f e n g s h u i

pentru a putea ap"ica apoi e"ementu" distructi56 3 1 C • t r u c u r i f e n g s h u i . pentru remedierea chi?u"ui din orice sector. 5erifica4i în ce punct cardina" este situat 2i ce e"ement îi corespunde.neutra"i3a chi?u" pertur*at de 7eta". deoarece =ocu" distruge 7eta"u" ctc6 8e aceea. uti"i3a4i =ocu".

fo"osi4i deta"ii de <p1> dac1 sunt afectate estu" sau sud?estu". Cel productiv este repre"entat ca lux circular. sectoru" <pei. care produce 4e#n. uti"i3a4i pentru neutra"i3are )1mântu" $ceramic1 2i crista"eB> în ca3u" pertur*1rii sectoru"ui sudic. fo"osi4i pentru remediere accesorii de 7eta"> in ca3u" pertur*1rii în 5est 2i nord?5est. fo"osi4i energia =ocu"ui $"1mpi 2i "umân1riB. care produce !ă#ânt. iar în ca3u" afect1rii sud?5estu"ui 2i nord?estu"ui. sectoare"e de 7eta". sectoare"e de )1mânt.)rin urmare. care produce Foc. sectoare"e de -emn. a" =ocu"ui. uti"i3a4i ca remediu o*iecte de "emn6 Ciclul producti& şi cel distructi& )lustraţia de #ai sus pre"intă a#bele cicluri. în ca3u" pertur*1rii în nord. care produce <etal. în sens orar: <etalul produce 'pă. Ciclul distructiv este #arcat prin steaua 8 5 T2 L f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e » 3 1 8 .

<etalul distruge 4e#nul. Cercul de pe #argine indică ciclul de consu#.din centru. care distruge 'pa. care distruge <etalul. care distruge !ă#ântul. f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e » 3 1 9 . care distruge Focul. 'ici.

ceea ce este o m1sur1 drastic16 <rgumentu" este conceptu" de Zin 2i Zang. f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e » 3 ! .s e m # i f i c a " i a î c i c l u l u i d e c o # s u m 45ist! şi u# al treilea ciclu de i#terac"iu#e a celor ci#ci eleme#te. este mai *ine s1 uti"i31m cic"u" de consum decât pe ce" distructi5.ist1 2ansa de a e"imina cu totu" chi?u". f1când u?" s1 dispar1. 2cesta &! poate a:uta s! combate"i perturb!rile 1e#' 6(ui f!r! a distru'e complet e#er'ia u#ui a#umit colt. este o practic1 a5ansat1 foarte puternic1 de ana"i31. care sus4ine c1 în Zang tre*uie s1 e.p"icarea =eng Shui?u"ui ste"e"or 3*ur1toare ar necesita doar ea 9 amp"ificare 2i corectare a =eng Shui?u"ui oric1rei c"1diri6 I n =eng Shui. #umit ciclul de co#sum. 7eta"u" isto5e2te )1mântu". /c 0. 2i nu e. )1mântu" isto5e2te =ocu". e.terminat16 0ste 5a"a*i" mai a"es dac1 strategia e"emente"or este fo"osit1 în com*aterea ste"e"or 3*ur1toare nefaste ori pertur*atoare6 0eca#ismul ciclului $'ic"u" de consum are urm1toru" mecanism# <pa isto5e2te 7eta"u". "a care se face deseori referire în =eng Shui. =ocu" isto5e2te -emnu" 2i -emnu" isto5e2te <pa6 7etoda ste"e"or 3*ur1toare. este întotdeauna recomanda*i" s1 în4e"ege4i o întreag1 carte6 +otu2i. astfe" încât pertur*area s1 fie s"1*it1. încep1tori"or in =eng Shui "e este necesitatea men4inerii echi"i*ru"ui între Zin 2i Zang6 8ac1 necesar s1 cunoasc1 doar modu" dc uti"i3are a e"emente"or pentru com*aterea impactu"ui acestor ste"e 3*ur1toare nefaste6 uti"i31m cic"u" distructi5 pentru a contro"a e"emente"e.iste Zin 2i 5ice5ersa6 )entru a men4ine echi"i*ru" între for4e"e Zin?Zang.

pentru a istovi 4e#nul şi a produce. care va istovi <etalul. adăugaţi energie de 4e#n. care trage 'pa în ea. . &ste su icient orice vas de lut sau porţelan.acă aveţi prea #ultă 'pă în colţul Focului 7sudul9. introduceţi energie de Foc. <etalul va epui"a !ă#ântul.acă există prea #ult Foc în colţurile de <etal 7vest şi nord-vest9. sud-vestul şi centrul casei9 se găseşte prea #ult 4e#n.8!tili 6i ciul )! cc8(u m <etalul.acă în sectoarele de !ă#ânt 7nord-estul. in acelaşi ti#p. utili"aţi !ă#ântul pentru a istovi Focul şi a produce f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e » 3 ! 1 .acă apare un chi excesiv de <etal într-un colţ al 4e#nului 7est sau sud-est9. sub or#ă de lă#pi şi lu#ânări. hrănind totodată 4e#nul. producând si#ultan Foc. adăugaţi 'pă. de exe#plu un acvariu. L!mn . a#pli icând 'pa. *tili"aţi nişte clopoţei de vânt sau trei #onede #etalice. cu# ar i o plantă sănătoasă. .acă apare prea #ult !ă#ânt într-un colţ de 'pă. . . !ă#ânt.

Clopo"eii de &7#t metalic Steaua 3*ur1toare $anei Ta"*en $HeK ma: eficient remediu contra "ui %inci Ta"*en f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e » 3 ! ! .. %inci Ta"*en poate cau3a chiar *o"i fata"e6 8 3# 2EE?. piard1 a5erea 2i. dac1 sunt pre3ente 2i a"te caracteristici negati5e ori pertur*1ri. care 3şi sc(imb! loca"ia 3# fiecare a#. Ci#ci Ralbe# &a %bura 3# #ord$est. c!ci 3l &a amplifica e#er'ia de P!m7#t a sectorului. 6l!birea e#er'iei lui Ci#ci Ralbe# 8 i aca nu este contro"at1.m e t a l p e # t r u c o m b a t e r e a f a t a l u l u i K c i # c i ' a l b e # . aceasta poate tace ca mem*rii fami"iei pe care ii afectea31 s1 se îm*o"n15easc1. 4leme#tul 0etal co#trolea%! şi combate u#a di#tre cele mai periculoase perturb!ri di# 1e#' 6(ui. s1 î2i 8 3# 2EE6. şi aici e#er'ia de 0etal a sectorului "i#7#du$l sub co#trol. 2ceasta e cu#oscut! ca steaua %bur!toare a#ual! KCi#ci Ralbe#. u#de &a de&e#i periculos. Ci#ci Ralbe# &a p!tru#de 3# &est.

f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e » 3 ! 3 .

f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e » 3 ! 4 .

.

pentru a crea o energie Zang puternic1. 2i tuturor (e 5a merge mai *ine în re"a4ii6 -a ser5iciu ? cu co"egii.cande"a*re 2i "ampioane ro2ii. sectoru" "ui V[un *ine energi3at aduce re"a4ii mai fericite6 Lia4a socia"1 se îm*un1t14e2te. cu cei dragi. iar prietenii"e de5in mai profunde6 în p"us. mai important. pentru cei af"a4i în c1utarea unor re"a4ii serioase6 . este acti5at1 dragostea. 2efii 2i su*a"ternii ? 2i.

adic1 4B sau "a sfâr2itu" c1r4ii $pentru case"e construite în . mai e.p e r f e c " i o # a r e a f e # ' s ( u i $ u l u i r e l a " i i l o r ac! dori"i s! aprofu#da"i practica 1e#' 6(ui.6 )ractic. pe "âng1 energi3area sud? 5estu"ui 2i a direc4iei 5oastre persona"i3ate conform formu"ei Vua6 =eng Shui?u" ste"e"or 3*ur1toare afectea31 to4i "ocatarii în mod ega". consu"ta4i trucu" 11 din 1e#' 6(ui$ul stelelor %bur!toare capito"u" 4. dedicat ap"ica4ii"or ce"or /pt )a"ate6 8ac1 a5e4i cuno2tin4e de =eng Shui a" ste"e"or 3*ur1toare. care sunt *a3ate pe atri*ute"e construc4ii"or. de2i tre*uie 4inut cont de faptu" c1 e" repre3int1 un studiu mai a5ansat a" =eng Shui?u"ui6 )uteti acti5a sectoare"e din "ocuin41 sau din camere unde se g1sesc ste"e"e fa5ora*i"e pentru re"a4ii. s!#!tate. pute"i utili%a formula celor Opt Palate pe#tru a &! ide#tifica direc"iile perso#ali%ate pe#tru dra'oste. consu"tând ta*e"u" de "a =ormu"a 51 5a re"e5a direc4ia persona"1 optim1 pentru acti5area norocu"ui în re"a4ii6 <cest punct cardina" se nume2te :ien Zen. 2i se *a3ea31 pe num1ru" 5ostru Vua. 2i nu e"ementu" co"4u"ui în pag6 13E $pentru case"e construite în perioada "ui C. care se ca"cu"ea31 în func4ie de data na2terii 2i se. nefiind persona"i3at pentru fiecare în parte6 <cesta fo"ose2te diagrame"e nata"e a"e c"1diri"or $între care 2i case"eB. P entru aceast1 formu"1. tre*uie sâ acti5a4i e"ementu" sectoru"ui specificat de formu"1 drept co"4u" 5ostru persona" pentru re"a4ii 2i dragoste6 0nergia =ocu"ui se uti"i3ea31 doar dac1 sectoru" 5ostru propriu pentru re"a4ii este sud?5estu" ori nord?estu" ? am*e"e. co"turi M X de )1mânt6 Jine4i cont c1 este prefera*i" s1 fo"osi4i e"ementu" care î" generea31 pe ce" a" sectoru"ui. pute4i acti5a 2i mai intens sectoru" re"a4ii"or. adic1 pân1 în sine6 %onsu"ta4i pagini"e anterioare despre cic"u" producti5 a" fe*ruarie ! e"emente"or. rela"ii şi autode%&oltare.act trucu" 81. pentru a descoperi ce e"emente perioada "ui 8B6 tre*uie uti"i3ate6 <ceste diagrame sunt *a3ate pe orientarea casei.

deci insist s1 uti"i3a4i *uso"a . "uat1 din dreptu" u2ii principa"e spre e.terior6 8ac1 "ocui4i într?un apartament. uti"i3a4i întotdeauna o *uso"1 dc ca"itate.direc4ia spre care este îndreptat1 casa. destinate ce"or ce nu de4in no4iuni"e aferente6 ( etermi#area pu#ctelor cardi#ale <ceasta este una dintre pu4ine"e c1r4i în care am re3umat aceste ta*e"e6 Sectoru" fa5ora*i" pentru re"a4ii este indicat în func4ie dc direc4ia de orientare a u2ii6 <tunci când m1sura4i puncte"e cardina"e indicate in ta*e"e. c1 ta*e"u" con4ine ap"ica4ii simp"ificare pentru ste"e"e 3*ur1toare.e4ine4i. 51 rog. tre*uie s1 uti"i3a4i ca punct de referin41 intrarea principa"1 a *"ocu"ui6 . pentru ca orientarea 6• casei s1 fie "uat1 precis6 =eng Shui?u" fo"ose2te puncte"e cardina"e pentru a manipu"a energia ori chi?u" intangi*i" din spa4iu" nostru.

trem de indicat1 pentru cre2terea norocu"ui su* acest aspect6 2cti&area #ord$estului structura casei.ce"ente "ocatari"or ce au de sus4inut e. cu#oaşterii şi 3#"elepciu#ii. *enefic arderea de *e4i2oare ori t1mâie este uti"i3at1 în di5erse ritua"uri6 pentru <ceasta este e. în mu"te cu"turi.ce"ent1 pentru circu"area chi?u"ui din mediu" studiu am*iant 2i amp"ificarea puterii sa"e6 conform %hine3ii au o puternic1 preferin41 pentru arderea =e4i2oare"or =eng Shui? de santa". up! metoda Pa Oua. a2e3a4i o mica )ute4i "umânare aprins1 pe o mas1 din co"4u" nord? estic a" camerei pe identifica care o fo"osi4i6 <ce"a2i efect poate A generat prin arderea sectoru" unor *e4i2oare parfumate6 0ste stimu"at1 astfe" crearea de camerei )1mânt de c1tre energia =ocu"ui. "ucra4i sau medita4i.amene "a 2coa"1 sau "a facu"tate6 în p"us. când studia4i. =ocu" generând )1mânt în cic"u" producti5 a" e"emente"or. deoarece din arderea ce" =e4i2oare"or re3u"t1 cenu216 8in acest moti5. ca aHutor în medita4ie6 3*ur1toare6 +otu2i. esen4a chi?u"ui de =oc este e. imp"u" fapt de a înt1ri e"ementu" din co"4u" ori camera nord?estice 5a aHuta "a acumu"area chi?u"ui cunoa2terii în casa6 <cesta aduce 2anse e. direc"ia ce repre%i#t! cu#oaşterea este #ord$estul. pentru a direc4ie este amp"asat1 toa"eta sau c1 "ipse2te co"4u" respecti5 din 'rderea unor beţişoare par u#ate în colţul nord-estic aduce noroc de cunoaştere. 2i mai Reperarea col"ului #ord$estic . însu2irea =eng Shui?u"ui mai a5ansat a" 8ac1 nu 51 este disponi*i" nord?estu". unde 51 pute4i fo"osi de acest sector6 8e aceea. din cau31 c1 pe aceast1 ste"e"or 3*ur1toare este re"ati5 comp"e. acest ritua" fiind recomandat de seco"e de c1rturarii u"ui care studiau pân1 noaptea târ3iu6 )ute4i arde 2i ier*uri aromate ori ste"e"or t1mâie. atunci încerca4i s1 studia4i 2i s1 "ucra4i într?o a"t1 camer1.6f o c p e # t r u m a i m u l t # o r o c l a e 5 a m e # e 1ocul este u# e5cele#t e#er'i%ator al c(i$ului. aHut1 pe oricine este imp"icat în acti5it14i de cercetare sau într?o profesie ce necesit1 medita4ie profund16 0"ementu" nord?estu"ui este )1mântu" 2i.16 8e aceea.

6 8ac1 direc4ia 5oastr1 fa5ora*i"1 nu este nord?estu" ori ( sud?5estu".amene. nu uti"i3a4i energia =ocu"ui6 . fo"osi4i metoda )a Vua descris1 aici sau pe cea a ce"or /pt )a"ate $5e3i trucu" 1 1 B.genera noroc de cunoa2tere 2i (a e. *a3ate pe anu" na2terii 2i se. care specific1 direc4ii"e faste persona"e pentru acti5area 2anse"or de autode35o"tare.

de a nu i se permite s1 scape de su* contro". piere 2i Zang6 'târnarea unor la#pioane roşii sti#ulea"ă chi-ul de Foc intr-un #od controlat. spre deosebire de lăcările expuse. fie dc a se frige foarte râu de pe urma e"ementu"ui =oc6 omoar1.e # e r ' i a f o c u l u i # u t r e b u i e s ! f i e p r e a p u t e r # i c ! 3# 1e#' 6(ui. deci nu î" acri5ati foarte tare6 +ineti minte întotdeauna c1 =ocu" este foarte puternic. îns1. fiind e"ementu" ce" mai Zang6 )rea mu"t =oc aduce o energie Zang în e. ce pot genera un exces al acestui chi. care este "a fe" de d1un1toare ca un Zang insuficient6 <co"o unde Zin "ipse2te comp"et. e#er'ia 1ocului este co#siderat! o sabie cu dou! t!işuri. care aduce o recu#oaştere şi u# succes fe#ome#ale. . dar în ce" mai *un energia sa aduce recunoa2terea unanim1 a inte"igen4ei 5oastre 2i onoruri6 )o"iticienii 2i toate 7are"e secret a" ap"ic1rii =ocu"ui în practic1 este. în ce" mai r1u ca3. 2cesta este u# eleme#t puter#ic şi pasio#al. =ocu" arde 2i persoane"e imp"icate în profesii în carc este neap1rat necesar1 recunoa2terea pu*"ic1 au poten4ia"u" he de a *eneficia enorm. e" are 2i poten4ia"u" de a r1ni atunci când aHunge "a apogeu 2i scap1 de su* contro".ces. ( n schim*.

nu fo"osi4i atât de mu"t încât energia Zang e. 1 L tre*uie s1 î" genera4i6 0sen4a sa poate fi stimu"at1 totu2i prin sim*o"uri a"e "uminii.ces de =oc.isten4ei unui e.ist1 pe cont propriu.puse apare perico"u" e. nu aprinde4i atât de mu"te "umân1ri încât s1 se cree3e perico"u" ca una dintre e"e s1 cad1 2i s1 stârneasc1 un incendiu6 8ac1 acti5a4i un sector cu nuan4e de ro2u. deci a5e4i mare griH1 când fo"osi4i "umân1ri6 Prea multe l!mpi i 8ac1 fo"osi4i "1mpi intense.1ocul trebuie creat =ocu" în sine nu e. de fiecare dat1 când dori4i s1 fo"osi4i chi?u" de =oc. în "oc sâ fie inofensi51 2i *enefic16 %ând este 5or*a de acti5area co"4uri"or prin energia =ocu"ui. p1stra4i mereu sim4u" m1surii6 . deci.cesi5e6 <*ia atunci când aprinde4i f"1c1ri e.cesi51 s1 de5in1 nefast1. e" tre*uie creat6 Spre deose*ire de a"te e"emente. nu uti"i3a4i atât de mu"te încât întregu" co"4 s1 se schim*e într?un decor or*itor dintr?un studio de fi"mare6 8in ace"a2i moti5. care este mai pu4in pro*a*i" sâ fie e. nu poate fi stocat.

nu sunt niciodat1 recomandate pentru acoperi2uri 2i nici m1car drept scheme co"oristice pentru 1 apartamente"e "oca"i3ate "a etaHe"e superioare6 . precum 2i o poten4ia"1 amenin4are6 K 1 G PP0 1 2pa poate aduce succes <pa aduce prosperitate dac1 este energi3at1 corect 2i în cantit14i"e adec5ate6 în =eng Shui. am ca"cu"at ste"e"e 3*ur1toare pentru perioada curent1 a "ui 8 2i. * cea care se af"1 intr?un punct îna"t6 <pa curgând în Hos. a"*astru" 2i negru". totodat1. sau chiar în nordu" gr1dinii6 . dac1 a2e3a4i un deta"iu de <p1 în co"4u" nordic a" "ocuin4ei sau a" oric1rei înc1peri $cu e. cu"ori"e ce f repre3int1 e"ementu" <pa. (e pute4i a2e3a in nordu" casei. Van6 8e aceea. <pa este asociat1 nordu"ui 2i trigramei acestuia.M I 6 h i n 7 a5erti3ea31 5ehement împotri5a <pei aHunse "a apogeu. a" camere"or indi5idua"e. conform ca"cu"e"or me"e. se V creea31 o situa4ie e.epet.trem de pericu"oas16 =eng Shui?u" emite mereu semna"e împotri5a amenaH1rii de piscine mari pe acoperi2u" *"ocuri"or cu mu"te etaHe6 în p"us.e4ine4i.cep4ia < dormitoru"uiB6 <pa atrage norocu"6 (n p"us. c1 torentu" e. nordu" 5a *eneficia de pre3en4a deta"ii"or de <p1 Zang6 <cestea aduc încontinuu noroc de *og14ie6 .cesi5 a" <pei sugerea31 pierderea a5erii 2i a surse"or de 5enit.

ca şi 1ocul. deci a5e4i mare griH1 când acti5a4i co"4uri"e. uti"i3a4i huso"a pentru a (c identifica precis 2i 4ine4i cont. în =eng Shui. in p"us. pentru a nu crea a"te pro*"eme în timp ce acti5a4i ste"e"e *og14iei6 Xneori. 2cti&area #ordului <tunci când 51 acti5a4i spa4ii"e a"ese din nord. dar. mai a"es dac1 fo"osi4i chi? u" <pei6 g . cuno2tin4e"e sumare pot fi pericu"oase. &ste avorabil să aşe"aţi apă aici. 4#er'ia 2pei este desce#de#t!.*şa principală a acestui aparta#ent este orientată spre nord. iar dac! 3şi iese di# albie. s1 respecta4i ta*uuri"e 2i regu"i"e =eng Shui pri5itoare "a uti"i3area apei. e l e m e # t u l a p ! C(i$ul de 2p! simboli%ea%! a&erea. are pote#"ialul de a 'e#era u# '(i#io# e#orm. poate sc!pa de sub co#trol.

atu#ci cu#oaşte"i secretul utili%!rii 1e#' 6(ui$ului pe#tru atra'erea #orocului de bo'!"ie. în ca3u" a"tora. D c fapt. toat1 "umea posed1 acest tip dc 2ans16 :u e. am descoperit c1 acesta este. iar apoi. a4i putea fi *inecu5ânta4i cu un enorm câ2tig nesperat.ist1 nici o urm1 de îndoia"16 /ricine se na2te cu poten4ia"u" de a de5eni *ogat6 Col"urile bu#e pe#tru 2p! Singura diferen41. s1 a"ege4i co"4u" cu conota4ii po3iti5e în func4ie de toate moda"it14i"e di5erse de acti5are a <pei6 =iecare om se na2te cu o gri"1 astro"ogic1 proprie. deta"ii"e de <p1 sunt e. posi*i"e manifest1ri sunt o m1rire de sa"ariu. *orocul la ba#i iar eu 51 5oi re3uma toate metode"e6 în primu" rând. pro*a*i". de "a un om "a a"tu".c o l " u r i l e i d e a l e p e # t r u a p ! 3 # c a d r u l l o c u i # " e i ac! şti"i s! ma#ipula"i corect c(i$ul 2pei. ceea ce "ace ca norocu" "a *ani s1 5arie3e de "a o persoan1 "a a"ta6 în schim*. dup1 acti5area corect1 a <pei. tre*uie s1 ana"i3a4i restric4ii"e impuse de condi4ii"e 5oastre persona"e de "ocuit. în timp ce. chi?u" ce" mai u2or de acti5at6 0. uneori dintre ce"e mai nea2teptate6 ce ofer1 sfaturi despre co"turi"e optime pentru amp"asarea apei. dar cât1 *og14ie generea31 e"e depinde de norocu" 5ostru persona"6 în ca3u" unora dintre 5oi.ist1 mai mu"te formu"e distincte oportunit14i de a face *ani6 :orocu" "a *ani poate îm*r1ca mu"te forme. un 5enit sup"imentar ca "i*er?profesioni2ti sau une"e noi manifesta 2i propor4ia pe care o 5a "ua poten4ia"u" respecti56 %eea ce poate face =eng Shui?u" este s1 acce"ere3e apari4ia norocu"ui 5ostru "a *ani6 8ac1 "e fo"osi4i corect.ce"ente în acest scop6 . este momentu" când se 5a +oate metode"e de identificare a sectoare"or norocoase pentru <p1 func4ionea31.

cu o po#pă #ică sau cu un si#bol de bun augur..e regulă. acesta iind un si#bol protector. Abiectul decorativ din i#agine în ăţişea"ă un câine Fu. . este su icient un vas si#plu. decorativ.etaliile de 'pă pot lua #ulte or#e. .

în cic"u" e"emente"orB6 %a atare. în p"us. pentru perioada curent1 a "ui 8. pentru a 51 m1ri perspecti5e"e de îm*og14ire % 6 o"tu" norocos dintr?o înc1pere este ace"a po3i4ionat direct în diagona"1 fa41 de u216 <2e3a4i apa în co"4uri"e norocoase din camere. care 5or acestei metode. • • « de*ara"e sau sc1ri de cea"a"t1 parte a perete"ui. su#t pre%e#tate di&erse metode pe#tru e#er'i%area 2pei. # u m ! r u l p e r i o a d e i p e # t r u a p a d e b u # a u ' u r E a doua te(#ic! utili%at! de e5per"ii 3# 1e#' 6(ui pe#tru ide#tificarea col"urilor fa&orabile amplas!rii detaliilor de 2p! se ba%ea%! pe stelele %bur!toare ale perioadei .istând toa"ete. C a"cu"e"e f1cute spun c1. <pa este fa5ora*i"1 dac1 o a2e3a4i în nord. dar. est. sud?est 2i sud?5est6 :ordu" $deoarece <pa produce -emn. conform fa5ora*i"16 0stu" 2i sud?estu" sunt sectoare de -emn.m e t o d e l e c o l t u l u i # o r o c o s G p e # t r u a c t i & a r e a a p e i 3# acest truc şi cele dou! care urmea%!. atunci tre*uie neap1rat s1 a2e3a4i aici un deta"iu de <p1. pe#tru atra'erea c7t mai rapid! a #orocului de bo'!"ie. dac1 î" pute4i identifica c"ar6 7etoda co"4u"ui norocos deri51 din 2coa"a =eng Shui a forme"or6 8ac1 e" corespunde. unui co"4 norocos determinat printr?o a"t1 metod1 de ca"cu"are a sectoru"ui norocos pentru <p1. acest co"4 este idea" pentru <p1 începând cu 4 *eneficia 2i e"e enorm de pe urma amp"as1rii <pei aici . s1 a2e3a4i ap1 aici. în raport cu u2a acestora6 8ac1 acest co"4 din "i5ing este "i*er de pertur*1ri. in aceste puncte cardina"e din "i5ing pute4i a2e3a cu încredere deta"ii de <p16 Sud?5estu" fiind deHa un co"4 a" <pei. nee. atunci este de foarte *un augur conceperea unui deta"iu de <p1 pentru co"4u" respecti56 )ute4i acti5a 2i co"4u" norocos din sufragerie. 1iecare abordea%! diferit amplasarea apei. acti5area sa este de dou1 ori este un "oc a" )1mântu"ui. în mod norma". 2i nu 5?a2 recomanda.

fe*ruarie ! 4 2i pân1 pe 4 fe*ruarie ! !4. adic1 în perioada curent1 a "ui 86 .

s! a&em &e#ituri mai mari. T otu2i. in care am re3umat ce"e mai propice co"4uri a"e *og14iei pentru fiecare dintre ce"e 1E tipuri diferite de case construite în perioada "ui C6 8ac1 "ocuin4a 5?a fost construit1 ori reno5at1 in perioada "ui 8 $adic1 dup1 data de 4 fe*ruarie ! 4B. ) 6 ceast1 metod1 simp"1 este *un1 pentru cei care înc1 nu a5e4i no4iuni despre ste"e"e 3*ur1toare 2i care dori4i sâ capta4i esen4a norocu"ui de *og14ie in cas1. numai atunci fiind eficient ca sim*o" a" cre1rii a5erii6 8in acest moti5 ac5arii"e . c7t şi pe mul"i al"ii. 51 rog s1 4ine4i cont c1 o*iecte"e decorati5e cu ap1 artificia"1. Pute"i folosi cascade ori ac&arii . fo"osind chi?u" de <p1 conform acestei 2co"i6 )ute4i consu"ta ta*e"u" dc "a pagina 13E. e fapt. de forma unor pâ"nii "ungi. a:ut7#du$#e at7t pe mi#e. carc spune c1 acest co"4 se poate referi "a întreaga cas1 ori "a camere"e indi5idua"e6 în acti5area <pei conform acestei metode. tre*uie. prefer s7 o folosesc. deci nu a2e3a4i niciodat1 deta"ii de <p1 in dormitor c a s c a d e l e & ! f a c m i l i o # a r i 4ste foarte distracti& s! co#cepe"i tot felul de acti&atori şi e#er'i%atori ai 2pei. nu acti5a4i mai mu"t de un co"4 în fiecare camer16 )rea mu"t1 <p1 poate s1 fie e. tre*uie pus1 ap1 într?un container. tre*uie s1 e.s t e l e l e % b u r ! t o a r e c e a t r a ' # o r o c u l a p e i 2ceasta este metoda pe care eu. in p"us. pute4i fo"osi ta*e"u" de "a pagina !15 pentru a 51 identifica sectoru" *og14iei in func4ie de direc4ia de orientare a u2ii principa"e6 <duce4i?51 aminte de principiu" chi?u"ui mare 2i ce"ui mic. acesta sugerând o oarecare adâncime 2i 5o"um6 +otodat1.cesi5 de < Zin 2i s1 51 înece6 (n p"us. ea mi$a adus succes 3# repetate r7#duri. s1 4ine4i cont de ta*uuri"e pri5ind <pa $5e3i trucu" /SB. nu constituie deta"ii de <p1 eficiente in =eng Shui6 )entru ca o*iecte"e cu ap1 s1 func4ione3e.iste un corp de ap16 )ractic. 2i care au pe2ti artificia"i ce par s1 înoate în1untru. pe care 3i pute"i amplasa 3# col"urile fa&orabile di# locui#"!. perso#al. este necesar ca acest corp de ap1 s1 fie 5i3i*i".

sunt a2e3ate "a ni5e"u" pode"ei 2i sunt foarte eficiente 2i e. acum au acumu"at o a5ere frumu2ic1. de2i. prefer ac5arii"e 2i e"e2teie"e miniatura"e6 2pa 3# 'r!di#! <far1.trem de estetice ca o*iecte decorati5e. asigurându?51 c1 apa curge c1tre intrarea în cas16 <ceast1 metod1 are un poten4ia" foarte puternic.2i e"e2teie"e cu pe2ti dau re3u"tate atât de *une6 0"e constituie corpuri de ap1 care sugerea31 o acumu"are ce nu pune in perico" gospod1ria6 în "ocuin4a proprie. în gr1din1. dar necesit1 un *uget foarte mare6 \tiu c1 a func4ionat e. 5ase"e fiind eta"ate in co"4u" *og14iei din sufrageria fami"iei me"e6 <cestea au un diametru de circa E ?9 cm.traordinar de *ine pentru mai mu"4i prieteni de?ai mei din "umea afaceri"or6 <ce2tia 2i?au construit cascade in gr1dini 2i au aHuns mu"timi"ionari6 8e "a un succes moderat. 2i to4i se Hur1 pe eficacitatea cascade"or "or6 8ac1 a5e4i terenu" 2i resurse"e financiare necesare 2i dori4i s1 de5eni4i într?ade51r *oga4i. persona". uti"i3a4i "ista de "a pagina 13E sau pe cea de "a sfâr2itu" c1r4ii pentru a identifica sectoru" *og14iei de pe proprietatea 5oastr1 $în func4ie de direc4ia de orientare a caseiB 2i construi4i aco"o cascada6 <sigura4i?51 doar c1 apa curge în Hos 2i spre "ocuin4a 5oastr1. pute4i crea o cascad1 în co"4u" *og14iei.ce"ent de a imprima <pei o energie Zang6 <m o*ser5at c1 aceast1 metod1 este uti"i3at1 cu mare succes. mai a"es când apa este "uminat16 17#t7#ile arte%ie#e )ute4i fo"osi ca energi3ator 2i o fântân1 arte3ian1 miniatura"16 <ceasta repre3int1 un mod e. eu fo"osesc 2i 5ase decorati5e de ceramic1 2i por4e"an. nu îndep1rtându?se de ea6 . in care 4in ni2te mici cara2i aurii.

Cascadele arti iciale repre"intă un Feng Shui excelent. pot aduce un noroc enor# de bogăţie.acă nu sunt prea #ari. . aceasta si#boli"ând norocul venit din ceruri . Cascadele pot i şi oarte #ici. Cascadele ideale au H şase trepte pe care curge apa. concepute special pentru energi"area spaţiului din interior. '#bele tipuri uncţionea"ă cu aceeaşi e icientă. #ai ales dacă sunt concepute anu#e pentru a se potrivi ar#onios cu spaţiul grădinii.

poate.t a b u u r i l e p r i & i # d a p a $ u # d e # u t r e b u i e t i # u t ! 4ste importa#t s! respecta"i.ua"e6 'cvariile în dor#itor provoacă proble#e in relaţii. pot crea proble#e grave cuplului ce oloseşte ca#era de dor#it. 2#umite camere şi p!r"i ale casei #u trebuie acti&ate cu ap!. deci ar putea fi mic1 sau mare6 <pa în dormitor face în p"us ca re"a4ia dintre so4 2i so4ie s1 se r1ceasc1 2i6 în ce"e din urm1. primu" nu ac1 apa este amp"asat1 incorect. dintre care.. deci este #ai bine să le înlăturaţi. precu# cel din desen. altmi#teri put7#d aduce #e#orociri. . ce" mai r1u este în dormitor6 )re3en4a unui corp cât de mic de ap1 in aceast1 camer1 51 5a face s1 pierde4i *ani 2i s1 fi4i în2e"a4i6 Suma pe care o 5e4i pierde 5a depinde de norocu" persona". Chiar şi tablourile cu E'pă #are+. se manifest1 di5erse tipuri de nenoroc. a2e3a4i niciodat1 deta"ii de <p1 $precum ce"e descrise "a trucu" 9 B D 2p! 3# dormitor în rând. f!r! abatere. tabuurile pri&itoare la ap!. energia Zin de aici fiind apari4ia unor pro*"eme serioase între so4 2i so4ie6 )ot s1 se destrame c1s1torii 2i chiar s1 fie generate scanda"uri se. s1 se sting1.

pertur*at1 2i determinând raporturi"e s1 de5in1 din ce in ce mai difici"e 2i nefericite6 <pa din dormitoare pertur*1 energia de )1mânt. .

tre*uie s1 51 a*4ine4i sâ a2e3a4i orice tip de deta"iu de <p1 su* sc1ri6 8ac1 a5e4i o scar1 cu destu" spa4iu dedesu*t. dar are un impact negati5 asupra norocu"ui de a5ere a" copii"or6 (n ce" mai *un ca3. nu 51 gândi4i s1 insta"a4i aco"o o fântân1 ori un ia3 cu pe2ti6 8eta"iu" de <p1 ar putea s1 ai*1 un aspect p"1cut 2i s1 dea *ine in decor. sau ei ar putea pierde un proces încurcat. 'pa aşe"ata în dreapta uşii principale generea"ă proble#e în căsnicie. dăunea"ă şanselor copiilor din a#ilie. 2i nici 3ugr15ea"a a"*astr1 nu este considerat1 <p16 %orpu" de ap1 este ce" ce d1unea31. deci ne5este"e 2i mame"e tre*uie s1 4in1 cont de acest ta*u anume6 etaliile de 2p! de sub sc!ri A (n a" trei"ea rând.terior $nici în1untru". când se maturi3ea316 (n ce" mai r1u. dac1 51 pierde4i so4u"6 -iteratura =eng Shui despre acest su*iect su*"inia31 c1 apa dc partea dreapt1 a u2ii generea31 scanda"uri se. 2i mici"e fântâni arte3iene din camera de dormit6 (dea" ar fi ca nici m1car s1 nu a2e3a4i ta*"ouri cu o mare sau un "ac in aceast1 înc1pere6 )ahare"e cu ap1 dc pe noptiere nu intr1 in aceast1 categorie. putând pro5oca . nurii feminini nu se opre2te "a un f"irt inofensi5. 2i mai r1u. în care se disput1 mo2tenirea de fami"ie6 =o"osi4i spa4iu" "i*er de su* sc1ri ca de*ara. dacă este cas1 s1 îi um*"e ochii dup1 a"te"e6 Xneori.ua"e. nici in afara caseiB6 <ceast1 po3i4ionare 5a face ca *1r*atu"ui din *n detaliu de 'pă. nu amp"asa4i niciodat1 deta"ii de <p1 de partea dreapt1 a u2ii principa"e. de exe#plu acvariul din i#agine. nimic a"tce5a6 2pa di# dreptul uşii casei în a" doi"ea rând. cum pri5i4i spre e. dar corespund a5erea nu fo"ose2te "a nimic dac1 fami"ia se destram1 sau.stricând astfe" re"a4ii"e6 8e aceea. acest interes fa41 de aşe"at sub scări. "e?ar putea crea dificu"t14i în g1sirea unei s"uH*e mai târ3iu. scoateri ac5arii"e L L repercusiuni tragice 2i scanda"oase pentru so4ie 2i fami"ia din "ocuin416 <pa de "âng1 u2a principa"1 poate aduce noroc dac1 sectoare"e co"turi"or respecti5e *og14iei. ii poate face s1 piard1 o mo2tenire6 +at1" fami"iei ar putea p"eca ori muri.

dar nu a2e3a4i aco"o nimic despre care 2ti4i c1 5a a5ea de suferit dac1 5a fi c1"cat în picioare .dac1 dori4i.

pentru a a*sor*i 3gomotu" e. cea de$a doua. i # a b s o a r b e c ( i $ u l # e f a s t d i # s p r e & e c i # i 2tu#ci c7#d acti&a"i 2pa 3# i#teriorul locui#"ei sau 3# 'r!di#!. în4e"egând conceptu" de ap1 Zang. trebuie s! "i#e"i co#t de difere#"a di#tre apa Ni# şi cea Na#'. < pa Zin este t1cut1 2i nemi2cat16 )re3en4a sa în cas1 constituie un remediu contra e. deci pertur*at6 de ap1 ce tre*uie uti"i3at pentru energi3area norocu"ui de *og14ie6 la%uri cu #uferi sau lotuşi <c5arii"e cu pe2ti 5ii sunt considerate ap1 Zang.ce"ent1 contra anumitor pertur*1ri generate de ste"e"e 3*ur1toare fata"e6 în p"us. este cea 5ioaie 2i gâ"gâitoare. pute4i a2e3a. "1sând?o s1 "e a*soar*1 toat1 energia negati516 <pa Zin tre*uie schim*at1 ce" pu4in o dat1 pe s1pt1mân1. orice anima" %B a treia form1 de ap1 Zang sunt deta"ii"e de <p1 cu p"ante ac5atice6 %a atare. aceasta sugerea31 un noroc n1scut din circumstan4e negati5e sau potri5nice6 8e aceea. "a fe" 2i ia3uri"e cu crapi ori arroRana sau e"e2teie"e cu 4estoase6 )ractic. tipu" =eng Shui?u" prost mai repede decât chi?u" ce a de5enit negati5 2i murdar.cesi5 2i stresu" adus de ste"e"e 3*ur1toare nefaste ori de 5ecini6 3 4 E • t r u c u r i f e n g s h u i . prea g1"1gio2i sau cert1re4i. pur 2i simp"u.cesu"ui dc energie Zang6 +otodat1. ia3uri"e cu nuferi 5iu pus in ap1 îi 5a conferi acesteia un caracter Zang6 sau "otu2i repre3int1 un =eng Shui e. este o so"u4ie e.ce"ent6 %ând p"ante"e înf"oresc. un 5as mare cu ap1 static1 "âng1 "atura casei af"at1 ce" mai aproape de ei. pute4i discerne între moduri"e de uti"i3area apei ? pentru energi3area 2anse"or. <pa Zang. Prima este bu#! ca remediu. este foarte fa5ora*i" s1 4ine4i "otu2i etalii de 2p! cu bule de aer sau nuferi dac1 a5e4i un e"e2teu intr?un co"4 norocos a" gr1dinii. tre*uie neap1rat s1 cump1ra4i un fi"tru in *un1 stare de func4ionare6 :imic nu atrage Folosiţi o vană cu apă pentru a absorbi "go#otele stridente din vecini. dac1 a5e4i 5ecini r1i. pe de a"t1 parte. sau ca remediu.6a p a . ca e#er'i%ator. pentru a nu de5eni st1tut1 2i d1un1toare6 în ac5arii.

care aduce *eneficii de urma2i a" neamu"ui6 8e aceea. apa s e c t o a r e l e p e # t r u a a t r a ' e c r e ş t e r e a :u "1sa4i niciodat1 apa s1 de5in1 st1tut1 ori po"uat16 8ac1 4ine4i pe2ti E ultim! utili%are a c(i$ului eleme#tului 2p! &i%ea%! acti&area col"urilor de Lem# di# locui#"! 2cestea su#t sectoarele di# estul şi sud$estul casei ori al oric!rei camere. putând fi uti"i3ate. negru ori chiar purpuriu în schema co"oristic16 +oate acestea sunt sim*o"uri minunate a"e energiei dc <p1. iar "ocuin4a 5a a5ea un aer intr?ade51r )#aginea unui port in est aduce bene icii iilorL in sud-est. nu este necesar s1 /t "e acti5a4i cu un corp de ap16 :u tre*uie decât s1 fo"osi4i sim*o"uri a"e <pei. ca acti5atori ai <pei. pur 2i " simp"u. fo"osi4i?"e pentru a 51 pune în practic1 idei"e de design interior6 Le4i descoperi c1./ a"t1 form1 de ap1 Zang este cea cu *u"e de aer. *1iatu" întâi n1scut este fiu" dinastic. pute4i s1 fo"osi4i moti5e a"e apei. dar 2i. 5e4i fi de acord cu mine atunci când spun c1 re3u"tate"e pot fi intr?ade51r fantastice U <ceast1 3on1 afectea31 soarta fiicei ce"ei mari6 0a repre3int1. ap"icând sistematic aceste su*ti"it14i =eng Shui în decoru" casei. carc s1 confere descenden4i"or fami"iei o 5ia41 sigur1 2i norocoas16 0ste foarte *enefic s1 a2e3a4i ap1 într?un co"4 de ( . sectoru" esric tre*uie acti5at cu un chi po3iti5. mode"e decorati5e cu ap1. a c1rui soart1 este "egat1 de norocu" a sugera pre3en4a energiei acestui e"ement6 8e e. a5erea. conform metodei )a Vua de ana"i31 =eng Shui6 0nergi3ând *ine co"4u" sud? estic a" "ocuin4ei.agera4i niciodat16 0ste nefast s1 face4i ce5a în sectoare"or de -emn6 Coltul sud$estic 6imbolistica apei ta*"ouri"e cu peisaHe ac5atice 2i fotografii"e in care apare apa sunt 2i e"e *enefice în aceste co"4uri de -emn a"e casei ori "i5ingu"ui6 8e aceea.e4ine4i doar sâ nu e. sau s1 introduce4i nuan4e de a"*astru. pentru f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 4 C . ospita"ier6 Sim4indu? 51 astfe". apa Zang tre*uie men4inut1 curat1 prin sisteme de fi"trare. de fapt. energia 5a de5eni foarte echi"i*rat1 2i fa5ora*i"16 <*ia 5e4i a2tepta s1 aHunge4i acas1 in fiecare 3i. % e. atrage4i un chi po3iti5 in aceste aspecte anume a"e 5ie4ii6 în p"us6 <pa acti5ea31 energia de cre2tere a -emnu"ui6 8ac1 aceste co"4uri nu corespund unui sector norocos ori unuia a" *og14iei. in p"us. indiferent dac1 a5e4i sau nu în ap1 pe2ti 5ii6 în p"us. deoarece <pa produce -emnu" in cic"u" c"emente"or6 .emn.emp"u.ces6 o"4u" estic afectea31 2anse"e fiu"ui ce" mare a" fami"iei6 )entru chine3i. generate de ni2te pompi4e6 <cestea sunt manifest1ri chiar mai *une a"e chi?u"ui Zang. avori"ea"ă iicele. e m schim*ând?o6 n .

preferate de chine3i fa41 de a"te"e6 %ri3anteme"e ga"*ene sunt considerate foarte *enefice. in p"us. în case"e chine3i"or *oga4i fiind mereu eta"ate aceste Aori. care ) semenea ramuri"or unui copac. pe durata se3onu"ui "or6 <"te Aori de *un augur sunt magno"ii"e a"*e. 4#er'ia sa aduce succesul material pro&e#it di# de%&oltare şi a&a#sarea pe scara ierar(ic!. sunt foarte indicate p"ante"e ori cop1ceii artificia"i. a5e4i griH1 s1 "e arunca4i imediat ce încep s1 se ofi"easc16 )rocesu" de descompunere creea31 imediat un chi Zin d1un1tor 6 .tinde6 :atura 2i esen4a "ui sunt. <agnolia. fiind *enefic1 fii"or6 Pla#te #orocoase 3# est niciodat1 nu sunt considera4i fa5ora*i"i6 )"ante"e s1n1toase 2i in cre2tere sunt.especta4i mereu regu"i"e =eng Shui despre e5itarea p"ante"or cu 4epi ori cu spini ? mai a"es cei ascun2i. Lem#ul este asociat estului şi sud$estului.rtuiit! Xn *un =eng Shui ia mereu in ca"cu" 2anse"e dinco"o de prima genera4ie 2i. energia -emnu"ui confer1 fami"ii"or norocu" de urma2i. *uHorii de roate cu"ori"e 2i nuan4e"e. e. e5pa#siu#ea şi #oile 3#ceputuri.ist1 ni2te Aori norocoase specia"e. e. norocu" cre2te mereu in "atera" 2i ascendent6 -emnu" este singuru" e"ement ce posed1 5ia41 2i capacitatea intrinsec1 de a se e. atunci când dispune4i Aori proaspete. Florile arti iciale pot aduce un chi po"itiv. dar cele veştede nu sunt deloc indicate. super*a f"oare de prun 2i orhideea6 . prin urmare. cu frun3e de m1tase6 =eri4i?51 cu orice pre4 s1 4ine4i p"ante sau Aori 5e2tede în sectoru" p"in de 5ia41 a" de35o"t1rii ? nimic nu omoar1 mai repede chi?u" de aiciP <2adar.6a c t i & a r e a c o l t u r i l o r G d e l e m # c u p l a # t e ş i f l o r i C(i$ul eleme#tului Lem# simboli%ea%! creşterea. 8iiJK6Ki! f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 4 8 .ce"ent1 s1 ump"e4i partea estic1 a casei cu p"ante 2i Aori frumoase6 8e asemenea. de fapt. orhideea şi cri"ante#ele sunt de bun augur. mu"tor genera4ii succesi5e6 8e aceea.trem de faste în sectoare"e de35o"t1rii din "ocuin416 8aca nu a5e4i p"ante natura"e sau 5i se pare greu s1 "e îngriHi4i. este o idee e. diferite fa41 de a"e ce"or"a"te patru e"emente6 în p"us. mae2trii =eng Shui de pe 5remuri 5edeau întotdeauna =eng Shui?u" în termenii mai !lantele trebuie sâ pară sănătoase şi pline de viaţă.

re3en4a acesror f"ori sugerea31 c1 5eri a5ea pri5ind L2iBi 8t2 u<I) r!pr!1'(tM fl!%i ilii noroc rot anu"6 %hine3ii 2tiu c1 =eng Shui?u" b are o dimensiune tempora"1 2i c1. ace2ti Itrei prieteni în iarn1M garantea31 c1 fami"ia 5a supra5ie4ui mereu oric1rei turnuri a sortii6 Oinul #=!tuD=iflc) LcnJ!iniai!a retrospecti5. fie natura". u#ele familii de c(i#e%i etalea%! 3# cas! flori pere#e sub form! de tablouri ori pe obiecte decorati&e di# por"ela# sau alt material.ce"ent 5remuri gre"e. f1r1 efort. ei 4in mereu in "ocuin41 sim*o"uri prin care încearc1 s1 reduc1 efecte"e ste"e"or nefaste 2i pertur*atoare6 flotu!) )! prun I t u i rc r ' 1 f iiNM t4ria 6imboluri 3# est şi sud$est Xn "ucru foarte important de 4inut în est 2i sud? est. ce are capacitatea dc a se deschide în condi4ii potri5nice> 2i *am*usu". ce repre3int1 "onge5itatea> f"oarea de prun. se schim*1 2i chi?u" intangi*i". este ceea ce chine3ii numesc Icei trei prieteni în iarn1S6 <ce2tia sunt# ramura de pin. loarea de prun şi ba#busul9 si#boli"ea"ă re"istenţa în aţa + adversităţilor. t3 Cei trei prieteni in iarnăG 7pinul.f l o r i p e # t r u # o r o c 3 # t o t c u r s u l a # u l u i Pri# tradi"ie. decât dup1 aceea. 5e4i rea"i3a c1 tocmai a4i ie2it dintr?o perioad1 proast16 1e#' 6(ui$ul bu# 8ac1 ii a5e4i. omnipre3ent în spa4iu6 %a atare. arunci când 5remuri"e sunt mai *une6 %ând suni pre3en4i în cas1. care sim*o"i3ea31 în4e"epciunea de a ne adapta "a 5itregia situa4iei 2i de a ne ridica iar în picioare. f o ( o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 4 9 . în cursu" anu"ui. nici m1car nu 51 5eci da seama dac1 5e4i trece prin =eng Shui?u" e. când totu" se 5a termina 2i. fie pictat. odat1 cu trecerea "uni"or.

51 proteHea31. netre*uind s1 duce4i greu" 5remuri"or difici"e 2i putând s1 trece4i prin e"e cu ca"m 2i chiar cu pu4in umor6 f o ( o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 5 .

0etalul taie şi lo&eşte cu o eficie#"! 3#sp!im7#t!toare. f n nici un ca3 nu eta"a4i s1*ii 2i arme de foc in aripa estic1 a casei6 Xti"i3a4i energia 7eta"u"ui în est doar dac1 acesta este meta"ic cur*at.pansiunii6 8ac1 doriri ca *unu" 5ostru renume s1 fie c ( i $ u l d e m e t a l e # o c i & 3 # s e c t o a r e l e d e l e m # 0etalul are puterea de a distru'e creşterea. dac1 dori4i. 3# sectoarele de Lem#. 2i nu cu mochet1. 2ici. e"ementu" ce produce un a"t e"ement e considerat ca a5ând capacitatea de a genera 2anse"e necesare cre2terii 2i e.tins. un cu4ita2 o ( o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 5 1 . lem#ul b!tr7#. fii#d cel care ofer! sus"i#ere e#er'iei de 1oc. gresie ori marmur1 I 6 n cic"u" e"emente"or.l e m # u l a l i m e # t e a % ! f o c u l p e # t r u # o r o c d e c e l e b r i t a t e 4#er'ia Lem#ului (r!#eşte e5traordi#ar de bi#e sectoarele di# sudul oric!rei case. iar energia -emnu"ui este afectar1 din cau3a mai mu"tor toa"ete amp"asate aici. atunci 4ine4i minte s1 spori4i ori s1 a"imenta4i =ocu" din sud6 )ute4i crea energia -emnu"ui în sud introducând aici panouri de "emn sau acoperi net podeaua cu parchet. e. in schim*. ori in perioade"e când ste"e"e anua"e intangi*i"e din est sunt d1un1toare6 aici c"opo4ei simp"i ori de 5ânt. nu fo"osi4i atri*ute"e acestor sim*o"uri. şi #u cel &erde. în ca3u" în care a5eri po3i4ionat1 aici o toa"et16 <sigurati?51 deci c1 nu sunt niciodat1 atârnati C1 i t gra5 pertur*at. ce &! &a %dru#ci#a destul de r!u . care posed1 )entru com*aterea energiei pertur*ate de -emn. el este pre%e#t sub u# alt aspect. dar sunt asocia4i chi?u"ui unui a"t c"opo4ei de 5ânt6 =6stc mai *ine s1 uti"i3a4i. ag14ându?" de perete6 <scunde4i?(. /L cunoscut în toate ce"e patru 31ri 2i a5e4i ne5oie de aprecierea unui cerc de sus4in1tori din ce in ce mai e. dac1 ace2tia nu sunt confec4iona4i din *am*us ori crista"6 8a.ist1 » » h c"opo4ei de 5ânt din *am*us 2i unii simp"i din crista".

sunt furni3ori e. pe de a"t1 parte.e"ement6 %"opo4eii de 5ânt din *am*us acti5ea31 chi?u" de -emn. crista"u" amp"ificând pronun4at energia de )1mânt6 f o ( o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 5 ! .ce"en4i de energie. dar nu posed1 nici pe departe eficien4a ce"or de meta"6 %"opo4eii de crista".

a • a figurine6 %ei mai *uni sunt c"opo4eii de 5ânt e. "ântr1 ferestre6 Sunetu" meta"u"ui nu numai c1 acti5ea31 norocu". ci au 2i poten4ia"u" de a crea sunetu" 7eta"u"ui6 %ând ag14a4i c"opo4ei de 5ânt. f1r1 ca m1car sâ 51 da4i seama. de 5ânt ori simp"i. este %e" mai *un mod de a stimu"a energia de 7eta" este s1 atârna4i c"opo4ei meta"ici. puterea pro5iden4ei 2i condu cerea6 0ste asociat auru"ui. in co"4uri"e din 5estu" 2i nord?5estu" casei6 <ceste dou1 o*iecte sim*o"ice au o mare putere6 0"e nu aduc doar pre3en4a 7eta"u"ui in sectoare"e respecti5e. a5e4i griH1 s1 fie e. acesta fii#d. c"opo4eii de 5ânt 51 proteHea31 de *o"i"e 2i pagu*e"e pro5ocate de ste"e"e 3*ur1toare ghinioniste6 <cest fapt se datorea31 în principa" puterii 7eta"u"ui de a com*ate Clopo"ei de &7#t speciali energia de )1mânt pertur*at16 feri de *o"i6 în p"us. f1r1 p1r4i de "emn6 %ei cu 2ase tiHe repre3int1 chi?u" 7eta"u"ui 7are din nord?5est6 a5antaHat tat1"6 0ste o idee *un1 s1 amp"asa4i un 5enti"ator care s1 stimu"e3e c"inchetu" tiHe"or sau s1 a2e3a4i c"opo4eii într?o parte a camerei pe unde intr1 curent. mai ales 3# atra'erea de #oroc pe#tru tat!l familiei. 5e4i crea în "ocuin41 o energie aduc1toare de putere 2i mare inf"uen416 *inecu5ânt1ri"e spiritua"e 2i însemnu" 3eu"ui "onge5it14ii6 %"opo4eii de 5ânt cu pagod1 a2e3a4i în sectoru" 5estic aduc *eneficii copii"or fami"iei. mai a"es ce"or carc î2i încep 5ia4a 2co"ar1.p u t e r # i c a e # e r ' i e a m e t a l u l u i C(i$ul de 0etal aduce #orocul de sus"i#!tori i#flue#"i şi este asociat copiilor. Fu -ou repre3int1 2cti&area e#er'iei de 0etal în p"us. e" poate H disipa orice energie nefast1 adus1 de ste"e"e 3*ur1toare intangi*i"e6 <stfe".c"usi5 meta"ici. ce "e 5a mode"a 5iitoare"e cariere6 8ac1 ag14a4i ni2te c"opo4ei de 5ânt in nord?5est. iar energia putându?5â ii este dens1 2i orientar1 spre interior6 %aptând cu succes chi?u" r *enefic de 7eta". Caracteristica metalului este i#fle5ibilitatea.c"usi5 meta"ici. nu ag14a4i c"opo4ei de 5ânt dc care atârn1 di5erse f o ( o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 5 3 . totodat!. ace2tia sim*o"i3ând atri*ute"e *rute asociate 7eta"u"ui6 %ei cu eta"u" este e"ementu" 5estu"ui 2i nord?5est u"ui6 0" sim*o"i3ea31 IFu -ouS în 5ârf ac4ionea31 ca sim*o" protector a" s1n1t14ii. foarte puter#ic.

7eta"u" deasupra capu"ui sugerea31 întotdeauna o arm1 gata s1 "o5easc16 <ceasta din cau31 c1. pe 5remuri. cu4ite"e 2i toate arme"e a"*e erau asociate c"ementu"ui 7eta"6 f o ( o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 5 4 . niciodat1 nu tre*uie s1 î" 4ine4i deasupra capu"ui6 în orice ca3. 2i anume c1 nu tre*uie niciodat1 s1 51 a2e3a4i su* ei6 (ndiferent cât de fa5ora*i" este un sim*o". s1*ii"e.6cau#e sub clopo"eii de &7#t Xn singur "ucru tre*uie re4inut referitor "a c"opo4eii de 5ânt.

atrag 2anse e. nepertur*atâ. unii e. )1mântu" încuraHea31 fericirea în dragoste 2i 2mplificarea c(i$ului de P!m7#t sim*o"i3ea31 succesu" în acumu"area de cuno2tin4e6 A( domin1 %e" mai *un mod dea acti5a chi?u" )1mântu"ui este s1 51 ump"e4i casa de crista"e. acestea a5ând puterea de a consuma energia negati51 de )1mânt6 +ar)=t#t f o ( o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 5 5 . care repre3int1 in sine o energie de )1mânt gra5 pertur*at1. putând aduce pagu*e. energia )1mântu"ui arc dou1 t1i2uri 2i. ceramic1. mai mu"t decât atât. chi?u" de )1mânt se transform1 într?o energie nefast1.ce"ent1 statornicie6 Perturb!rile 'ra&e respecti5ei "ocuin4e este e.a nord?est/sud? 5est. în anii când sectoru" Casele de P!m7#t sud?5estic 2i ce" nord?estic din orice "ocuin41 sunt afectate de -ocuin4e"e orientate fie spre sud?5est. Captarea #orocului p!m7#tesc aduce armo#ie şi fericire 3# familie. dar. aspecte asociate de obicei mamei. dac1 chi?u" casei are o energie de )1mânt s1n1toas1. pode"e de marmur1 sau de mo3aic 2i mu"te "1mpi puternice6 7armura 2i granitu" repre3int1 )1mântu" puternic. por4e"anuri.e # e r ' i a d e p ! m 7 # t . conferind o mare tr1inicie "ocuin4ei 2i sectoru" sud?5estic.per4i sus4in c1.cep4iona"6 "otu2i. fie spre nord?est sunt considerate case cu chi de )1mânt6 <ceasta este a. se o*ser51 c1 sectoare"e )1mântu"ui formea31 o diagona"1 a p"anu"ui6 <ceasta demonstrea31 for4a atotcuprin31toare a energiei )1mântu"ui?mam16 8e fapt. o s a b i e c u d o u ! t ! i ş u r i P!m7#tul este e#er'ia stabili%atoare. ce" nord? estic 2i centru" oric1rei "ocuin4e6 8ac1 51 împ1r4i4i casa conform p1tratu"ui (6o Shu $5e3i trucu" 1!B. I n p"us. care accentuea31 puterea mamei6 <stfe" de case poart1 un mare noroc femei"or din gospod1rie. a5e4i griH1 s1 a2e3a4i c"opo4ei de 5ânt meta"ici 2i pagode a"e ce"or cinci e"emente in 3one"e pertur*are.cep4iona"e pentru "eg1turi"e de fami"ie 2i raporturi"e socia"e6 fata"u" %inci Ta"*en. *o"i < 2i accidente gra5e6 (n anii când se i5e2te aceast1 pertur*are. =eng Shui?u" sta*i"i3ând cu mu"t chi?u"6 <ceste case se *ucur1 de un destin cu o e. mie%ul 1e#' 6(ui$ului.

%
Sud-ves

f o l o s i " i

c ( i $ u l

d e

p ! m 7 # t

3 #

b e # e f i c i u l

m a m e i

2tu#ci c7#d e5ploata"i c(i$ul de P!m7#t di# orice locui#"!, are de c7şti'at mama, 3mpreu#! cu toate femeile di# 'ospod!rie, dar e#er'ia mater#! aduce de obicei #oroc 3#tre'ii familii.

o"4u" mam1

ce

o este

repre3int1

pe

sud?5estu";

acesta proteHat

,intre cele trei sectoare de !ă#ânt, sud-vestul aduce bune relaţii, nord-estul, înţelepciune, iar centrul , noroc pentru a#ilie.

fiind deci sectoru" ce tre*uie dac1 dori4i s1 asigura4i norocu" acesteia6 .e4ine4i c1 trigrama

de aici este Van6

2mplificarea e#er'iei mamei

Xn mod de a acti5a energia matern1 este s1 e,pune4i un ta*"ou cu o împ1r1teas1 în foaieru" casei; deoarece; 513ând "a intrare o pictur1 fa5ora*i"1 cu o femeie autoritar1 2i puternic1; mama 5a c1p1ta cu siguran41 un ro" mai important in gospod1rie6 +re*uie s1 m1rturisesc c1; în "ocuin4a proprie; am un ta*"ou fa*u"os cu 8oamna ce"or :ou1 %eruri6 0a st1 pe un tron de împ1r1teas1 2i este pu4in durdu"ie; îns1 are un aspect foarte prosper; în p"us; arat1 spre un *ou )an $*uso"a " eng Shui chine3easc1B; ca 2i cum i?ar e,p"ica semnifica4ia6 <m comandat aceast1 pictur1 unui artist din %hina 2i; de când o am; ocup1 un "oc centra" în casa mea; iar eu; persona"; m1 simt foarte puternic16 )entru mine; 8oamna ce"or :ou1 %eruri are o mare însemn1tate; ea fiind cea care a adus prima dat1 din rai -uo )an?u"; înmânându?1 împ1ratu"ui Ta"*en6 %unoscând "egenda acestei doamne; în4e"ege4i de ce o consider ade51rata fondatoare a =eng Shui? u"ui formu"e"or *uso"ei 2i de ce îi dedic un (oc aparte în inima mea6

*tili"aţi #ereu corect busola atunci când locali"aţi Cb f o " o s i r e a c e " o r c i n c i e " e m e n t e U 3 5 E sud-vestul, dar şi orice alt punct cardinal principal ori secundar. :ineţi busola ori"ontal în #ână şi staţi drepţi. )n Feng Shui, direcţiile trebuie să ie întotdeauna cât #ai precise cu putinţă.

4#er'ia mater#! po%iti&!

=ami"ii"e în care energia matern1 este *ine acti5at1 2i proteHat1 r1mân in genera" unite6 (n p"us; deoarece institu4ia fami"iei are un ro" atât dc important în Hudecarea norocu"ui; acest aspect a" practicii =eng Shui se *ucur1 de foarte mu"t1 aten4ie6 8ac1 M

f o " o s i r e a

c e " o r

c i n c i

e " e m e n t e U

3 5 C

f a m i l i a r i % a r e a c e l e c i # c i e l e m e # t e

c u

sunte4i femei 2i a5e4i numere"e Vua 5 sau 8 $5e3i trucu" 1 CB; a5e4i du*"e *eneficii dac1 cncrgi3a4i co"tu" sud?5estic a" "ocuin4ei6 +otodat1; ce"e carc a5e4i num1ru" Vua 8 51 5e4i *ucura de a5antaHe enorme 2i o 2ans1 e,traordinar1 în perioada curent1 a "ui 8; care a început pe 4 fe*ruarie ! 4 2i 5a dura ! de ani6 f a t a l u l @ ' a l b e #

s t e a u a

p ! m 7 # t u l u i

p e r t u r b a t

4#er'ia P!m7#tului de&i#e ostil! atu#ci c7#d este

lo&it! de stelele %bur!toare i#&i%ibile, ce fac ra&a'ii

c(iar şi 3#tr$o locui#"! cu u# 1e#' 6(ui e5cele#t. 4ste

e5trem de util s! fi"i a&erti%a"i cu

pri&ire la Ci#ci Ralbe#.

*oci&itatea lui Ci#ci Ralbe#

C
Shui?u" s1 2ti4i acestei

hiar

dac1

nu

Xna

dintre

ce"e ste"e

mai este

sunte4i cu =eng ste"e"or

d1un1toare

fami"iari3a4i

num1ru" 5; numit %inci Ta"*en6 0nergia acestei

3*ur1toare; este important c1 e,ist1 o a

ste"e este; în esen41; de )1mânt; dar un )1mânt pertur*at 2i; ori de câte ori î2i face apari4ia în sectoare"e din "ocuin41

dimensiune

tempora"1

2tiin4e6

Ste"e"e

periodice pot face ra5agii; dar 51 pute4i proteHa de efecte"e acestor ma"efice a"e

unde sunt amp"asate u2a principa"1 ori dormitoru"; îi este resim4it întreg

fenomene

intangi*i"e 2i in5i3i*i"e6 f o " o s i r e a 3 5 8 c e " o r c i n c i e " e m e n t e »

f a m i l i a r i % a r e a c e l e c i # c i e l e m e # t e

c u

impactu" negati56 în unii ani; acest %inci Ta"*en este mai d1un1tor decât în a"4ii; iar gra5itatea

tuturor case"or orientate fie spre sud?5est; fie spre nord?est6 în aceste ca3uri; tre*uia a2e3at câte un set de c"opo4ei de 5ânt cu 2ase tiHe in dreptu"

efectu"ui s1u se determin1 în func4ie de sectoru" în care 3*oar16 <stfe"; în

intr1rii; dar 2i în spate"e casei; pentru c1 sud?

1999; când a 3*urat în sud; efectu" s1u a fost e,trem de puternic pentru cei c1rora "e?a d1unat6 c1

5estu" 2i nord?estu" sunt sectoare puternic; de care )1mânt m1resc

<ceasta sudu"

din

cau31

for4a "ui %inci Ta"*en6 %a atare; dac1 f

apar4ine =oc; )1mântu" care în în a

e"ementu"ui amp"ific1 cic"u" ! ;

e"emente"or6 %inci Ta"*en

"ocuin4a 51 este amp"asat1 pe a,a sud?5est/nord?est; arunci apari4ia aceste Ta"*en când î2i face dintre %inci 2i

3*urat în nord; unde a f1cut mai pu4in <pa r1u;

deoarece )1mântu"6

suprim1

înrr?unu" sectoare; 51 s1

afectea31 "ua4i

eplasarea @$ului %bur!tor tre*uie m1suri

în !

1; a 3*urat în sud?

pre5enti5e6 <na"og; dac1 dormitoru" se af"1 în sud? 5estu" c i n c i ori nord?estu"

5est; unde a generat un ghinion de propor4ii c e " o r

f o " o s i r e a 3 5 9

e " e m e n t e »

f a m i l i a r i % a r e a c e l e c i # c i e l e m e # t e

c u

pertur*at tre*uie s1

de

steaua ag14a4i

3; aici

imediat

puterea;

c1ci

-emnu" distruge )1mântu" în cic"u" e"emente"or6 <ici nu tre*uiau atârna4i

ni2te c"opo4ei de 5ânt sau; idea"; s1 51 mutati în a"t1 camer16 î

c"opo4ei de 5ânt; ace2tia nefiind necesari 2i; în

în

!

!

2i

!

3; p"us; chi?u" "or de 7eta"

%inci Ta"*en a 3*urat în preHudiciind est; respecti5 în sud?est; intrinsec1 de -emn6 iar în aceste 2i?a puterea deoarece de î2i dou1 pierdut; de a în -emn pierde 3# a#ii apropia"i în ! 4; %inci Ta"*en a 3*urat în centru" casei; unde iar a creat foarte mu"t r1u; pentru c1 aceast1 3on1 4ine 2i ea de energia )1mântu"ui6 în ! 3 2i ! E; e" 3*oar1 în nord? 5est; respecti5 5est; unde iar î2i pierde puterea; deoarece 7eta"u" mare a" nord?5estu"ui 2i ce" mic a" 5estu"ui îi consum1 energia energia

sectoare par4ia"; d1una; sectoare"e )1mântu"

f o " o s i r e a 3 E

c e " o r

c i n c i

e " e m e n t e »

f a m i l i a r i % a r e a c e l e c i # c i e l e m e # t e

c u

2r trebui s! a&e"i de:a o idee destul de clar! despre cum fu#c"io#ea%! e#er'ia eleme#telor 3# 6 i#teriorul şi e5teriorul casei &oastre, lat! c7te&a po#turi, pe#tru a &! a:uta s! re"i#e"i cum trebuie utili%ate eleme#tele. a2e3at în nord?5est6 aco"o tre*uie s1 fie 7eta"; iar V[un acesta fiind este in un sud?5est; "oc de

&

n primu" rând; 4ineri cont c1; atunci când atri*uim e"emente"e ce"or opt puncte cardina"e; ne fo"osim de )a Vua Zang; numit 2i <ranHamentu" de trigrame a" %eru"ui +âr3iu6 1 în a" doi"ea rând;

)1mânt 26a6m6d6 în514ând aceste "ucruri; 5e4i + ( 1 E 5edea c1 =eng Shui?u" 5a de5eni mu"t mai u2or de în4e"es6 7ai important;

e"emente"e sunt desemnate conform trigrame"or6

îns1; 51 5e4i preg1ti pentru interpret1ri"e comp"e,e a"e mai formu"e"or

<stfe"; %h[ien este mereu de 7eta"; iar V'un; mereu de )1mânt6 +rigrama Van 4ine întotdeauna de <p1; iar -i; de =oc6 <2adar; în uti"i3area )a Vua?u"ui

2co"i"or a5ansare6 .e4ine4i c1 c"emente"e apar în toate interpret1ri"e 2i ap"ica4ii"e =eng Shui?u"ui6

4leme#tele şi #umerele %eru"ui +âr3iu; 5e4i 5edea c1; deoarece %h[ien este f o " o s i r e a 3 E 1 c e " o r în a" trei"ea rând;

c i n c i

e " e m e n t e »

f a m i l i a r i % a r e a c e l e c i # c i e l e m e # t e

c u

e"emente"e sunt re"a4ionate 2i cu numere"e6 =iecare

Jine4i

cont

c1

ro2u"

repre3int1 =ocu"> a"*astru" 2i negru"; <pa> 5erde"e 2i marou"; -emnu"> *eHu" 2i ga"*enu"; )1mântu"> iar

cifr1 de "a 1 "a 9 este asociat1 unuia dintre ce"e cinci e"emente6 .epet;

a"*u" 2i auriu"; 7eta"u"6 acest fapt se *a3ea31 pe în atri*ute"e )a Vua?u"ui chiar %eru"ui +âr3iu6 %a atare; ( sim*o"i3ea31 este de <p1> !; 5 2i 8; de )1mânt> 3 2i 4; de -emn> E 2i C; de 7eta"> iar 9; de =oc6 \i aceste asocia4ii e"ement6 câte un este =ocu"; )1mântu"; 2i forme"e a" cinci"ea rând;

-emnu"

dreptunghiu"ar> triunghiu"ar>

p1trat> 7eta"u"; rotund> iar <pa; ondu"at16 0,ist1 mu"t mai mu"te

tre*uie în514ate6 )entru c1 e,ist1 doar cinci e"emente; L e"e sunt u2or dc re4inut6 A

asocia4ii a"e e"emente"or ? acestea sunt "egate de

Culorile şi formele eleme#telor

anotimpuri; note mu3ica"e ctc6 :u este necesar s1

în

a"

patru"ea sunt ce

rând; asociate au un

cunoa2te4i asocia4ii"e; *a3a; 5e4i dar; putea în =eng s1 51

toate 2tiind c1p1ta practica Shui 2i

e"emente"e unor

cu"ori;

aspect Zin 2i unu" Zang6 <numite cu"ori sunt mai mu"t Zin decât Zang; dar asocia4ii"e "or sunt cu mai e"ementu" puternice6

încredere 5oastr1 totodat1; ap"ica4ii"e6

rafina4i dac1

<stfe";

dori4i s1 înt1riri uti"i3area

f o " o s i r e a 3 E !

c e " o r

c i n c i

e " e m e n t e »

f a m i l i a r i % a r e a c e l e c i # c i e l e m e # t e

c u

7eta"u"ui în 9

cu

acest

num1r6

8ac1

dori4i s1 a2e3a4i o 4estoas1 în nord; pentru acti5area <pei de aici; 5e4i 2ti c1 o

+

» nord?5est; pute4i a2e3a

singur1 testoas1 5a fi mai eficient16 <ceasta fiindc1 1 este f num1ru" <pei6 8up1 ce 51 fami"iari3a4i comp"et cu e"emente"e 2i mecanismu" esen4ei "or energetice; pute4i trece "a urm1toru" ni5e" a" practicii nordu"ui 2i a"

2ase seruri de c"opo4ei de 5ânt în "oc de unu" singur6 8e ceY 8eoarece nord?

5estu" este asociat "ui E; iar 7eta"u" este re"a4ionat

f o " o s i r e a 3 E 3

c e " o r

c i n c i

e " e m e n t e »

6s u m a r

a l

s e c t o a r e l o r ş i r e l a " i i

# o r o c o a s e d i #

p e # t r u l u i

b o ' ! " i e

F c a s e

p e r i o a d a

? G

9rm!toarele date se aplic! doar caselor ori blocurilor co#struite sau re#o&ate

3#tre H februarie 1DIH şi H februarie 2EEH Fperioada lui ?G. -erifica"i orie#tarea

uşii &oastre pri#cipale şi determi#a"i apoi cele mai fa&orabile sectoare pe#tru

a&ere şi rela"ii di# locui#"a &oastr!. F2cest tabel se ba%ea%! pe stelele

%bur!toare I ale apei şi mu#telui.G

'I()*+I & ')

f

IN,)(-&./.

0(I)N,&() & *. 5'I(II S&/ & /6II &* )S,)I &

)1&*, 2N 3( &')4 *0N70(8

B/S0.)I

69 69 69

1 2 3

1@?,@$ 1?2,@ 1?2,@$ 1I?,@ 1I?,@$2E2,@ :;:45-:9745 :9745-:3:45 :3:45 - :4745 2H?,@$262,@ 262,@ $ 2??,@ 2??,@ $ 2D2,@ :9:45 - 3;745 3;745 - 3::45 3::45 - 33745 33?,@ $ 3@2,@ 3@2,@ $ EE?,@ EE?,@ $ E22,@ ;::45-;3745

S/'--)S, 9 S/'--)S, : S/'--)S, 3 -46) 1 -46) 2 -46) 3 N0('--)S, 9 N0('--)S, : N0('--)S, 3 *OR *OR *OR 1 2 3

N0('-)S, 9

N0('-)S, : N0('-)S, 3 46) 1 46) 2 46) 3 S/'-)S, 9 S/'-)S, : S/'-)S, 3

;3745 - ;5:45 ;5:45-;6745 E6?,@ $ EI2,@ EI2,@ $ ED?,@ ED?,@$ 112,@ 99:45-9:745 9:745-94:45 94:45-95745

f e n g s h u i

p e r s o n a l i ' a t p a l a t

m e t o d a

c e l o r

o p t

e # u m e r e l e + u a ş i f e # ' s ( u i $ u l c e l o r o p t p a l a t e 0etoda 1e#' 6(ui a celor Opt Palate este o formul! a pu#ctelor cardi#ale, care clasific! oame#ii 3# dou! 'rupe: estic! şi &estic!. e aici iau #aştere multe aplica"ii 1e#' 6(ui eficie#te .

E
ShuM; 6

u

numesc

aceast1

=ormu"a ce"or /pt )a"ate deri51 din te,te"e c"asice chine3e despre determinarea direc4ii"or 2i "oca4ii"or taste pentru indi5i3i; în func4ie de data na2terii 2i se,u" acestora6 )rin urmare; formu"a repre3int1 o a*ordare persona"i3at1 a practicii =eng Shui6 =6ste u2or de ap"icat 2i e,ist1 mii dc moduri de a o uti"i3a

formu"1 I)a Vua ? -o 2i simp"u deoarece

pur

ap"icarea sa este *a3at1 pe )a Vua Zang 2i p1tratu" -o Shu6

Calcularea #um!rului Oua

3 E C

t r u c u r i

f e n g

s h u i

8

3#cepe"i s! utili%a"i aceast! formul! determi #7#du$ &! direc"iile perso#al e şi #efaste. 3# acest scop, este #ecesar s! afla"i #um!rul &! faste

Oua Pe#tru

perso#al. a acest &! a#ul de şi 2#ul de este de

care

s$a

celebrat 2#ul lu#ar a#ul #aşterii &oastre. ac! &$ati #!scut L *ou 3#

calcula #um!r, trebuie lu#ar #aştere se5ul. lu#ar #aştere determi#at data ac!

3#ai#te de 2#ul *ou, sc7deti u# a# di# a#ul

#aşterii. &$a"i

#!scut 3#tre 1 ia#uarie şi 2E februarie, trebuie &erifica"i 1 s!

#aşterii 3#ai#te de a &! calcula #um!rul Oua,

deci, dac! &$a"i #!scut ia#uarie pe 1D

1D66,

data f e n g

la

3 E 8

. t r u c u r i

lua"i ca a# al

s h u i

8 45emplul 1: a#ul #aşterii !entru e#ei !entru bărbaţi 9 1D6H $6ZH[1E şi 1ZE[1. 91 adu#a"i p7#! la o 1 Co#sulta"i tabelul a#ilor lu#ari 9 de la pa '. ap oi fol osi "i m et od a 1DIH $IZH[12 şi 1Z2[3. 1 ultimele dou! cifre.#aşterii 1D6@. cifra ob"i#ut! se scade di# D. *um!rul Oua este ?. pe#tru determi#are a #um!rului Oua. şi C *ot!: Pe#tru D b!ie"eii #!scu"i calcul pre%e#tat! aici. şi ob"i#e"i #um!rul Oua. *um!rul Oua este D. la sf 7r şit ul c! r"ii . D di# dup! a#ul 2EEE. si#'ur! apoi cifr!P sc!de"i$o 1E. 3#suma"i a#ul al 1[D. 21 @. 3#suma"i ultimele a#ul al C Lua"i lu#ar #aşterii. 1E$ 8 Lua"i lu#ar #aşterii. 1E$ apoi re%ultatul a:u#'e"i 3 E 9 • 3[?. dou! D 8 45emplul 2: a#ul #aşterii cifre. t r u c u r i f e n g s h u i . H #u di# 1E.

apoi adu#a"i DZ@[1H. cifra ob"i#ut! se adu#! cu 6. 8 *ot!: Pe#tru / fetitele #!scute dup! a#ul 2EEE. $ IZ2[1E şi 1ZE[1.1ZH[@. apoi de t r u c u r i • f e n g s h u i . #u cu @ 8 45emplul a#ul 1DH@ 1: #aşterii $ 3 C HZ@[D. re%ultatul p7#! a:u#'e"i si#'ur! apoi cu la o cifr!P adu#ati$o @.1Z@[6. reduce"i$l la o si#'ur! cifr!. Re%ultatul este #um!rul &ostru Oua. deci Oua este 6. deci Oua este @. ac! este 8 45emplul a#ul 1DI2 2: #aşterii re%ultatul mai mare sau e'al cu 1E.

su#te"i 3#arma"i cu o u#ealt! puter#ic!. 8 irec"ia ideal! pe#tru a &! 3mbu#!t!"i starea de s!#!tate şi a &! recupera dup! o boal!P formu"a Vua nu m?a de3am1git niciodat16 8c fapt. 2anse"e 5oastre de a o*4ine s"uH*a cresc fantastic de mu"t6 nenorocoase. ) faste 2i nefaste6 %unoscându?51 îm*un1t14i =eng Shui?u"6 Rrupa estic! sau &estic!W ceasta deoarece 1olosirea direc"iilor optime num1ru" Vua 51 ofer1 direc4ii"e orient1ri"e *une 2i persona"e pe ce"e %e este u"uitor în "eg1tur1 cu aceast1 metod1 Vua este c1 se uti"i3ea31 cu cea mai mare u2urin416 $'hiar 2i un 5aga*ond f1r1 cas1 ce doarme pe strad1. 5a o*ser5a o turnur1 spre mai *ine a destinu"ui s1u6 Studentu" ori studenta cu miH"oace modeste. $Mhiar 2i eu uti"i3e3 aceast1 formu"1 de peste !5 de ani.. (e pute4i uti"i3a în di5erse moduri. si#cro#i%7#du$le cu spa"iul &ostru de locuit. ar putea prea *ine s1 câ2tige *ursa atât de necesar16 ( Bac1 scrie4i o scrisoare de inten4ie cu fa4a spre direc4ia 5oastr1 optim1. 2i dorm cu capu" orientat spre direc4ii"e "or de autode35o"tare. ce &! permite s! folosi"i toate orie#t!rile &oastre perso#ali%ate.ce"ent6 . 51 a2e3a4i imediat pe o po3i4ie =eng Shui *un16 /mu" de afaceri care 2tie s1 se po3i4ione3e astfe" încât s1 î2i capte3e 8 irec"ia optima ce trebuie captat! pe#tru studii. 2i m1 pe#tru a &! m!ri pote#"ialul de succesP *ucur de un succes u"uitor6 în ciuda faptu"ui c1 este u2or de fo"osit. în p"us# 8 Cele patru direc"ii ce &! su#t faste şi cele patru ce &! su#t #efasteP 8ac1 negocia4i orice tip de tran3ac4ie stând cu fa4a spre direc4ia 5oastr1 optim1. pentru a 51 8oar dup1 num1ru" Vua. ca şi cea optim! la ser&iciu. 5e4i af"a dac1 apar4ine4i grupei de direc4ii estic1 ori 5estic16 Le4i descoperi.# u m ! r u l + u a . carestau cu fa4a spre direc4ii"e "or optime in timp ce "ucrea31. metoda =eng Shui a ce"or /pt )a"ate are o *a31 atât de "arg1 2i este atât de cuprin31toare. încât mu"4i e. direc4ii"e persona"e are un a5antaH asupra ce"ui ce nu 2i "e cunoa2teP medita"ie şi autode%&oltare. cu capu" îndreptat spre direc4ia sa optim1. u # p u t e r # i c i # s t r u m e # t f e # ' s ( u i =tii#du$&! #um!rul Oua.per4i care o fo"osesc recunosc faptu" c1 practica e.c"usi51 a acestei tehnici este suficient1 pentru a 51 *ucura de un =eng Shui e.

5e4i descoperi in permanen41 noi uti"i31ri a"e formu"ei6 8e e. direc4ii"e propice a"e acestei grupe fiind 5estu".emp"u. P ersoane"e c"in grupa estic1 se în4e"eg mai *ine cu ce"e din aceea2i grup1. desconsiderând formu"a . oricare dintre aceste puncte cardina"e 51 5a cre2te 2anse"e 2i 51 5a aduce noroc6 <poi. 3# 'e#eral. nord?5estu" 2i nord?estu"6 8ac1 apar4ine4i grupei 5estice. 3. !. dup1 ce 51 5e4i fami"iari3a cu direc4ii"e persona"e /amenii din grupa 5estic1 au numere"e Vua 5.e4ine4i doar s1 nu "1sa4i simp"itatea practicii s1 51 p1c1"easc1.u" energetic din mediu. a aHuns s1 îmi p"ac1 s1 consider aceast1 con2tienti3are a spa4iu"ui meu de trai ca fiind unu" dintre o*iceiuri"e me"e de succes6 )ute4i proceda 2i 5oi "a fe"6 . oame#ii di# aceeaşi 'rup! ti#d s! fie mai compatibili 3#tre ei. 4 2i 9. în orice situa4ie6 )urta4i 2i 5e4i face din con2tienti3area "or o parte a rutinei 3i"nice. sud?5estu". sud?estu" 2i estu"6 <cestea sunt direc4ii"e grupei estice 2i oricare dintre acestea cre2te 2anse"e persoane"or c"asificate în aceast1 categorie6 mai dormi niciodat1 cu capu" îndreptat spre o direc4ie ghinionist16 <tâta timp cât con2tienti3a4i în permanen41 Au. pentru a 51 2ti întotdeauna direc4ii"e norocoase 2i pe ce"e ghinioniste. fie 3# cea &estic!. chi?u" 5ostru se 5a împ"eti armonios cu ce" a" spa4iu"ui6 <ceasta presupune s1 face4i mereu efortu" de a 51 orienta. ace"a2i "ucru fiind 5a"a*i" 2i pentru oamenii mereu asupra 5oastr1 o *uso"1. C 2i 8.# u m e r e l e + u a D r e l e & ! d i r e c " i i l e f a s t e T # e f a s t e 1e#' 6(ui$ul celor Opt Palate spu#e c! orici#e se 3#cadrea%! fie 3# 'rupa estic!. când 2ede4i ori dormi4i. spre o direc4ie din grupa puncte"or cardina"e irec"iile faste şi #efaste propice6 7ai mu"t. ca s1 pute4i practica aceast1 tehnic1 =eng Shui simp"1 oriunde 5?ati af"a6 ( din grupa 5estic16 %rupa c1reia îi apar4ine4i depinde de num1ru" Simp"u" fapt de a 2ti dac1 apar4ine4i grupei estice ori ce"ei 5ostru Vua persona"6 5estice 51 permite s1 "ua4i m1suri pentru a nu 51 mai orienta 2i a nu /amenii din grupa estic1 au numere"e Vua 1. când dau un te"efon 5ira" ori când sus4in o conferin41 sau i » o pre3entare6 8e?a "ungu" ani"or. iar ce"e patru direc4ii care "e aduc noroc sunt nordu". 51 rog s1 4ine4i cont c1 direc4ii"e grupei estice sunt nefaste pentru persoane"e din cea 5estic1 2i 5ice5ersa6 +re*uie s1 51 memora4i num1ru" Vua 2i direc4ii"e faste. cu am mereu griH1 s1 m1 oriente3 spre direc4ia mea de succes atunci când negocie3 un contract important. sudu". E.

conform num1ru"ui Vua. &e"i &edea c! fiecare poate fi captat!. c!s!torie şi familie &! este adus de direc"ia *ie# Ne#P *orocul de creştere. i#tre cele patru direc"ii ce &! su#t fa&orabile. fie ce"ei .6e 5 i s t ! p a t r u t i p u r i de # o r o c 1e#' 6(ui$ul celor Opt Palate descrie patru tipuri de #oroc. înainte de a a"ege direc4ia de acti5at6 8 Bo'!"ia şi succesul su#t atrase di#spre direc"ia 6(e#' C(iP 5ostru Vua6 <stfe". fo"osind ta*e"u" de mai Hos6 Le4i descoperi c1 e. 6!#!tatea şi lo#'e&itatea &! su#t aduse de direc"ia )ie# NiP hotârâ4i?51 asupra c1rui tip de 2ans1 dori4i s1 51 concentra4i. deci 2i a tipuri"or de noroc ce apar4in fie grupei estice.ist1 o ierarhie a ce"or patru direc4ii faste. apoi af"a4i ce direc4ie 5i se ap"ic1. captând aceste direc4ii Q norocoase. 8 5estice a puncte"or cardina"e6 0ste important s1 51 fie c"ar ce eterminare>P acestora se *a3ea31 tot pe num1ru" priorit14i a5e4i. pe#tru a atra'e c7te u# tip disti#ct de şa#s!. *orocul i# dra'oste. 5e4i *eneficia de chi?u" specia" asociat "or6 7ai întâi. autode%&oltare şi pro'res &! este adus de direc"ia 1u \ei i&ersele direc"ii faste co#form #um!rului Oua perso#al *um!rul O92 6<4*R C<L Bo'!"ie )L4* NL 6!#!tate *L4* N4* ra'oste 19 Cr 1 2 3 H @ Fb!rba"iG @ FfemeiG 6 ? I D 6ud$est *ord$est 6ud *ord *ord$est 6ud$&est -est *ord$&est 6ud$&est 4st 4st -est *ord 6ud -est *ord$&est *ord$est 6ud$&est *ord$&est 6ud$est 6ud *ord$&est 6ud$est 4st *ord$&est -est 6ud$&est *ord$est -est *ord *ord 6u 4st 6ud 6u *o * -est *o 6ud .

irec"ia ce atra'e fiecare tip de #e#oroc este şi ea u#ic!. < dori4i stfe". pur 2i simp"u. dac1 s1 e5ita4i tre*uie nefaste 2i. s1 nu sta4i cu fa4a spre e"e când când chestiuni "ucra4i sau ne2ansa. s1 51 determina4i ce"e patru direc4ii discuta4i .e 5 i s t ! p a t r u t i p u r i de ' ( i # i o # 1e#' 6(ui$ul celor Opt Palate difere#"ia%! şi '(i#io#ul 3# patru tipuri. 3# fu#c"ie de #um!rul Oua.

este atras de direc"ia C(ue( 0i#'. este indicat s1 încerca4i s1 nu dormi4i cu capu" orientat aceste d1un1toare6 <2adar.importante6 în doresc s7 p"us.. mici pierderi şi dureri de cap $ lucruri mai mult irita#te dec7t 'ra&e &! este adus! de direc"ia <o <ai: *e#orocul celor şase ucideri $ şase tipuri de #e#orociri. care 3# u#ele ca%uri pot fi 'ra&e $ &! este adus de R(i#io#ul celor direc"ia Kci#ci stafii. de Lui 6(arP e5emplu sca#dala'iii ce se ralia%! co#tra &oastr! sau oame#ii ce 8 L Cel mai pro#u#"at '(i#io#. este u# tip de #e#oroc adus de direc"ia \u O/eiP 8 8 *eşa#sa mi#or!. al pierderii totale. care &! pro&oac! accide#te. 4ine4i cont c1# spre direc4ii &! fac! r7u. 2cesta este cel mai .

deseori su'er7#d falime#tul şi moartea. ac! trece"i pri#tr$o perioad! astrolo'ic7 .r!u tip de #eşa#s!. #efast! şi şede"i sau dormi"i orie#ta"i spre aceast! direc"ie. C(ue( 0i#' &! poate aduce u# de%astru i&ersele direc"ii #efaste co#form #um!rului Oua perso#al *um!rul O92 <O <2L 2ccide#te OL Ci#ci sta 1 2 3 H @ Fb!rba"iG @ FfemeiG 6 ? I D -est 4st 6ud$&est *ord$&est 4st 6ud 6ud$est *ord 6ud *ord$est *ord$est 6ud$est *ord$&est 6ud$&est 6ud$est *ord 4st 6ud *ord -est .

.

parteneru" sau copiii 5o2tri sufer1 de pe urma ghinionu"ui ori se *ucur1 de noroc6 <tunci când rea"i3a4i c1 sunte4i afectati *irou"B. dac1 orient1ri"e uti"i3a4i aceast1 N N • nefaste.f o l o s i " i d i r e c " i i l e f a s t e ş i G ( ^ e & i t a " i $ l e p e c e l e # e f a s t e 45ist! mai multe orie#t!ri ese#"iale pe care trebuie s! le cerceta"i sistematic di# perspecti&a celor Opt Palate. dac! dori"i s! be#eficia"i de u# 1e#' 6(ui e5cele#t.p"ica4ia mai b• de . s1 mu"tor "ucruri6 încerca4i schim*a4i "ist1. 5e4i g1si e. • i C ând 51 ana"i3a4i "ocuin4a $ori Le4i începe s1 51 da4i seama de ce 5oi.

trebuie s! fie u#a di#tre orie#t!rile fa&orabile. dormi spre 5e4i pri5i direc4ie 5e4i una d1un1toare sau u2a 5oastr1 5a a5ea o orientare nefericir16 %"ei 8 KRura de foc. direc4ii"e propice# uneori într?o neindicat1. a ara'a%ului sau altei maşi#i de '!tit trebuie s! fie orie#tat! pu4in. 3# capta4i e5terior. încerca4i s1 e5ita4i antagonismu" direc4ii"or nefa5ora*i"e a"te în 3one "ocuin4a 1 din 9 5oastr1 se af"1 în direc4ii faste 9 ori nefaste6 8 irec"ia spre care d! uşa ap"ica4ii6 . preferabil direc"ia &oastr! 6(e#' C(i.e4ine4i c1 nu este mereu 51 posi*i" s1 &oastr! pri#cipal!. 5e4i fi pu2i în tem1 2i 5e4i preîntâmpina astfe" de situa4ii pe 5iitor6 .direc4ia6 nu E N N 8ac1 -erificarea direc"iilor H pute4i su* nici o form1 s1 51 %erceta4i dac1 urm1toare"e reorienta4i.

spre o direc"ie fast!. preferabil 6(e#' C(i sau )ie# Ni. 2ceasta este direc"ia de orie#tare. 2ici este &orba despre sursa di#tre direc"iile #orocoase. dormitorului trebuie trebuie şi s! ea s! fie şede"i 3#dreptat! cu fa"a spre u#a . 8 birou sau La la masa de 8 9şa lucru. preferabil *ie# Ne#. 6ta"i 3# cadrul uşii şi pri&i"i spre e5terior. e#er'etic! ce alime#tea% ! ara'a%ul. 2ceasta t trebuie s! pro&i#! di#tr$o direc"ie propice.

amen. 8 )rebuie s! dormi"i cu capul 3#dreptat spre o direc"ie fast!. prefera bil 6(e#' C(i. uti"i3a4i? "e în permanen416 8e e. 8up1 ce 51 memora4i direc4ii"e propice 2i semnifica4ia acestora. ideal 6(e#' C(i. negocia4i o afacere sau "ua4i parte "a o 2edin41 crucia"16 <cesta era unu" dintre secrete"e succesu"ui meu în anii în care am acti5at în mediu" corporatist Ct . 3#dr!'osti"i.emp"u. dac! &! dori"i succesP )ie# Ni. trebuie s! c!l!tori"i di#spre o direc"ie fa&orabil!. 2ede4i cu fa4a spre direc4ia 5oastr1 optim16 )roceda4i simi"ar atunci când participa4i "a un inter5iu. 8 C7#d dac! c!l!tori"i 3# su#te"i scop de bol#a&iP sau afaceri sau *ie# Ne#. pe#tru alte dac! dori"i c(estiu#i s! &! importa#te.spre u#a di#tre direc"iil e #oroco ase. când sus4ine4i un e.

a2e3are orientare.epet. fie atunci mai 2i s1 de de 51 U se tre*uie nefast16 irec"ia de orie#tare fa5ora*i"e. profita4i de 4inut cont c1 nu am*e"e tipuri de întotdeauna direc4ii6 8ac1 51 poate ca totu" s1 amenaHa4i astfe" ca spa4iu" fie sut1 "a sut1 a2a am*e"e cum ar tre*ui6 direc4ii. 5e4i a5ea noroc6 nu este 8irec4ia de marc orientare este cea spre care sta4i cu 8eseori. posi*i" decât ca o ) ap"ica4i s1 tunci singur1 direc4ie s1 când fie fast1.63 # " e l e ' e r e a d i r e c " i i l o r î ^ G d e o r i e # t a r e ş i d e a ş e % a r e Pe#tru a practica adec&at 1e#' 6(ui$ul. este ese#"ial s! discer#e"i 3#tre direc"ia de orie#tare şi cea de aşe%are a locui#"ei. cea"a"t1 =eng fiind pu4in sau Shui?u" ce"or /pt comp"et )a"ate. . este *ine .

adic1 punctu" de orientare a u2ii tre*uie aceea2i orientarea c"1dirii. direc4ia orientare se ap"ic1 2i direc4iei 5oastre de 2e3ut. stând în cas1 2i pri5ind in afar16 (n p"us. se spune c1 =eng Shui?u" de3echi"i*rat6 "otu2i. direc4iei orientare6 dac1 sunt dou1 puncte orientarea . acest "ucru fiind 5a"a*i" mai a"es referitor "a u2a principa"16 8irec4ia de *une.fa4a atunci spre când un punct 8e cardina"e diferite. pentru ca "ocuin4a propice6 direc4ia s1 fie 8ac1 de s1 fie cu cardina" spre care pri5i4i arunci când sta4i "a *irou sau participa4i 2edin416 "a o irec"ia de aşe%are orientare a u2ii 2i orientarea genera"1 a casei 0ste cea opus1 de <stfe".terior. este 5or*a de orientarea spre e. acest fapt ar tre*ui pre5a"e3e "ipsei echi"i*ru6 8irec4ia de s1 asupra de orientare a u2ii se determin1 mereu precis. dac1 u2a de intrare una direc4ii"e d1 spre dintre 5oastre este pri5i4i anumit cardina"6 o*icei. cu *uso"a.

dac1 de nu orient1rii a2e31rii pute4i rea"i3a acest "ucru. *enefic1 de a2e3are6 direc4ia estic1 ori 5estic1.a 2i apar4ine orientarea. se consideră locuinţa b este aşe"ată in sud că § adec5at16 a"teori. a. uneori. se o*ser51 c1. *ine este s1 51 mai fie în tota"itate unei singure grupe. direc4ia a2e3are 5estu". ca3 "ocuin4a e. orientarea în care este Săgeata indică pentru nordul ca direcţie de din orientare.casei 5oastre este estu". Ca atare. 2i . de2i situa4ia idea"1 este s1 51 atât fa5ori3e3e a2e3are este sudu"6 <2adar. cât 2i direc4ia a2e3are. cea iar atunci ei de este dac1 de este de a2e3area apar4in am*e"or grupe6 Sfatu" referitor "a meu u2a principa"1 este c1.ce"ent1 persoane"e grupa +otu2i. direc4ia orientare nordu".

dac1 a5e4i casa nu 51 este fa5ora*i"1. ) ( rocedând astfe". citi4i cu griH1 defini4ii"e6 %asa estic1 este :ineţi cont că axa nordPsud este indicată persoanelor din grupa estică. casa în sine apar4ine grupei 5estice 2i nu 51 este fa5ora*i"16 0.o r i e # t a r e a u ş i i p r i # c i p a l e 2tu#ci c7#d aplica"i 1e#' 6(ui$ul celor Opt Palate uşii pri#cipale. care afirm1 c1 persoane"e din grupa estic1 tre*uie s1 "ocuiasc1 in case estice. ap"ica4i principiu" cas1 estic1 ? cas1 5estic1. pe *a3a defini4ii"or de mai sus. în case 5estice6 8e aceea. estica6 dac1 apar4ine4i grupei estice 2i "ocui4i într?o cas1 orientat1 spre est. pentru c1 este o "ocuin41 casa orientat1 spre est. oa#enilor din grupa vestică. c7t şi cea de aşe%are s! &! fie fa&orabile. dar "i#e"i co#t c! acest lucru #u este mereu posibil. trebuie s! 3#cerca"i ca at7t direc"ia de orie#tare. deci de5ine o cas1 5estic16 %a atare. o astfe" de cas1 nu este indicat1 pentru 5oi6 . deci de5in case estice6 )rin urmare. iar oamenii din grupa 5estic1. iar casa 5estic1. definit1 drept o "ocuin41 a2e3at1 într?o direc4ie estic1. chiar dac1 5estu" 51 a5antaHea31. chiar dac1 estu" 51 este o direc4ie propice..act aceea2i ana"i31 se ap"ic1 în ca3u" case"or orientate spre 5est6 <cestea sunt a2e3ate în est. dac1 apar4ine4i grupei 5estice. iar axa sud-vestPnord-est. drept o "ocuin41 a2e3at1 într?o direc4ie 5estic16 8irec4ia de a2e3are se define2te ca fiind opus1 direc4iei de orientare6 irec"iile 'rupelor estic! şi &estic! <stfe". arunci se spune c1 este a2e3at1 in 5est.

dac1 apar4ine4i acestei grupe.8ac1 a5e4i o cas1 orientat1 spre nord?5est. ceea ce o face nefast1 pentru oamenii din grupa estic1. deci. <na"og. nord?5estu" este o direc4ie a grupei 5estice. atunci este a2e3at1 în nord?5est 2i de5ine cas1 5estic1. se o*ser51 c1 persoane"e grupei estice tre*uie s1 încerce s1 "ocuiasc1 într?o cas1 ori un *"oc a"iniat pe a. chiar dac1 orientarea ci este pe o direc4ie a grupei "or6 )e *a3a ana"i3ei de mai sus. dac1 "ocuin4a 5oastr1 este orientat1 spre sud?est.a nord?sud. sunt norocoase6 . u2a principa"1 fiind orientat1 spre oricare dintre aceste direc4ii6 )ersoane"e din grupa 5estic1 *eneficia31 enorm dac1 "ocuiesc într?o cas1 ori un *"oc a"iniat pe a. casa putând fi orientat1 spre oricare dintre aceste puncte cardina"e6 <stfe". deci de5ine o cas1 estic16 8up1 cum 2ti4i.a sud?5est/nord?est. am*e"e direc4ii. de a2e3are 2i de orientare. aceasta se spune c1 este a2e3at1 in sud?est.

. iar aceasta 51 este nefast1. mereu posi*i". dac1 nu a5e4i decât o singur1 u21 pe o pute4i uti"i3a. adic1 estu". acest fapt nu este 3#cerca"i s! purta"i asupra &oastr! u# dosar. Persoa#ele 'rupei &estice 8 ac! uşa pri#cipal! este orie#tat! spre #ord şi &! este #efast!. 'cest inel etalea"ă si#bolul de 8 ac! uşa este orie#tat! spre est ori sud$est şi &! este #efast!. dacă uşile lor sunt orientate spre est ori sud-est. 8 ac! uşa pri#cipal! este orie#tat! spre sud şi &! este #efast!. iat1 cum pute4i proceda6 :u este so"u4ia idea"1. 2cesta &! prote:ea%! de '(i#io#ul atras de c(i$ul #e'ati& pro&e#it di# est. str!dui"i$&! 3#totdeau#a s! folosi"i o uş! #orocoas!. bun augur al dublei ericiri. trebuie s! purta"i #işte aur. prin aceea c1 nu 51 aHut1 s1 *eneficia4i de u21. totu2i. sudu". ) care s1 ceasta este o u21 orientat1 spre una dintre direc4ii"e 5oastre propice6 în rea"itate.u ş a p r i # c i p a l ! c u o r i e # t a r e # o r o c o a s ! # 1e#' 6(ui. Ca atare. dar 51 proteHea31 de impactu" negati5 a" uti"i31rii c1ii respecti5e de acces# !ersoanele din grupa vestică pot purta aur. remediu" idea" este s1 purta4i un e"ement care 51 aHut1 s1 com*ate4i chi?u" nefast ce 51 "o5e2te de fiecare dat1 când intra4i ori ie2i4i pe u2a respecti516 carte sau o umbrel! albastre ori s! &! 3mbr!ca"i cu o :ac(et! albastr! de fiecare dat! c7#d trece"i pe uş!. nordu" 2i sud?estu". re'ula 'e#eral! referitoare la uşi este s! e&ita"i a le utili%a pe cele ce dau spre o direc"ie care &! aduce '(i#io#. purta"i u# cristal pe#tru a co#trola c(i$ul #e'ati& pro&e#it de aici. 2i s?ar putea s1 tre*uiasc1 pur 2i simp"u s1 51 descurca4i cu ce a5e4i6 <stfe". 1 Bac1 u2a 5oastr1 principa"1 este orientat1 spre oricare dintre direc4ii"e estice.

H Persoa#ele 'rupei estice 8 ac! uşa &oastr! pri#cipal! este orie#tat! spre sud$&est ori #ord$ est.epet. c7#d trece"i pe uş!. nord? estu". atu#ci faptul de a "i#e ce&a roşu sau de a purta (ai#e roşii co#trolea%! c(i$ul #efa&orabil pro&e#it di# direc"iile respecti&e . atu#ci faptul de a duce flori sau de a fi 3mbr!ca"i 3# &erde. iar aceste direc"ii &! su#t #efaste. acestea sunt antidoturi ce garantea31 c1 direc4ii"e ghinioniste nu 51 fac r1u. iat1 remedii"e6 8irec4ii"e 5estice sunt sud?5estu". în ca3u" ce"or a"e c1ror u2i dau spre direc4ii nefaste din grupa 5estic1. dar nu pot face aceste orient1ri nefa5ora*i"e s1 51 aduc1 noroc6 ac! uşa &oastr! pri#cipal! este orie#tat! spre &est ori #ord$&est. a:ut! la co#trolarea c(i$ului #e'ati&. 5estu" 2i nord?5estu"6 . iar aceste direc"ii &! su#t #efaste.

pentru a primi sim*o"ic chi?u" pro5enit din )ute4i a5ea mai mu"t de o singur1 fereastr1 norocoas16 8e fapt. aceasta este o compensa4ie pentru faptu" c1 nu pute4i capta una dintre direc4ii"e 5oastre importante prin u2a principa"16 . este o idee *un1 s1 a2e3a4i un energi3ator "âng1 ea. dcschi3ându?"e cât de mu"t pute4i6 . o fereastr! fa&orabil!.emp"u. dac1 de "a fereastr1 se o*ser51 un curs de ap1 sau un râu ce curge prin dreptu" ei. pentru a atrage aceast1 energie fast16 )ute4i s1 uti"i3a4i fereastra propice 2i acti5ând norocu" de aici prin a2e3area unor o*iecte decorati5e de *un augur.emp"u# o cora*ie cu pân3e p"in1 cu pepite de aur> crista"e> 2i p"ante direc4ia respecti516 8ac1 pri5e"i2tea este norocoas1. * • •a • • 2lte ferestre #orocoase D eschide4i?o cât mai des posi*i" 2i pri5i4i în afar1 din dreptu" ci.epet.f e r e s t r e l e p o t " i # e l o c u l u ş i l o r ac! #u a&e"i o uş! orie#tat! spre u#a di#tre direc"iile &oastre fa&orabile co#form formulei Oua. prin fereastr1.. 3# sc(imb. 2anse"e cresc cu atât mai mu"t6 8e e. &erifica"i dac! #u pute"i acti&a. o dat1 ce descoperi4i direc4ia din care pro5ine chi?u" po3iti5. in func4ie de orientarea dup1 *uso"1 a "ocuin4ei6 în p"us. este o idee *un1 s1 "e cnergi3a4i pe ( toate. pute4i acti5a ferestre"e conform "oca4iei "or. dac1 pute4i g1si ferestre norocoase orientate spre toate ce"e patru direc4ii ce 51 fa5ori3ea31. de e.

stic"a murdar1 2i cr1pat1 sau 5opseaua scoroHit1 de pe per5a3 repre3int1 un =eng Shui prost. !entru erestrele orientate spre nord-est ori sud-vest: aprindeţi o lu#ânare 7dar nu#ai când o puteţi supraveghea per#anent9. cu frun3e rotunde6 în schim*. deci tre*uie s1 repara4i 2i s1 cur14a4i marginea ferestrei înainte de a acti5a aceast1 3on16 <"tminteri. !entru erestrele orientate spre sud: puneţi nişte le#n lângă ele. nu 5e4i reu2i decât s1 amp"ifica4i energia nefast1. pentru a atrage energia de Foc. pentru a atrage energia de 4e#n. care sâ absoarbă energia de 'pă. !entru erestrele orientate spre est ori sud-est: puneţi în dreptul lor o cană cu apă.s1n1toase. generând situa4ii de3a5antaHoase6 !entru erestrele orientate spre nord: aşe"aţi un burete lângă ereastră. pentru a atrage energia de <etal. pentru a atrage energia de !ă#ânt . !entru erestrele orientate spre vest ori nord-vest: olosiţi nişte cristale.

atu#ci este bu#! pe#tru cas! o i#trare secu#dar! 3# est ori sud$est. ce au #umerele Oua 1. ce au #umerele Oua 2. / a"t1 regu"1 =eng Shui despre u2a principa"1 este c1. 4ste &orba de uşa pri#cipal! a casei. imp"ica4ia este c1 fami"ia ce o ocup1 5a fi *ruscat1 de cei"a"4i.u ş i l e m a s i & e . ca spriHin pentru cea principa"16 <cesta repre3int1 un *un =eng Shui. aceasta denot1 c1 "ocuin4a nu este ap1rat1 de intru2i 2i c1 poate p1trunde în ea energia nefast16 ac! uşa pri#cipal! este po%i"io#at! 3# partea sudic! a locui#"ei. 2cest lucru este &alabil mai ales pe#tru persoa#ele di# 'rupa estic!. atu#ci este bu#! pe#tru cas! o i#trare secu#dar! 3# sud$ &est ori #ord$est. secundare6 X2i"e masi5e indic1 o protec4ie adec5at1 a "ocuin4ei 2i. )oate uşile importa#te di# locui#"! trebuie s! fie solide. 2cest lucru este &alabil mai ales pe#tru persoa#ele di# 'rupa &estic!. deci. U 2i"e g"isante 2i ce"e confec4ionate c"in stic"1 pot fi uti"i3ate ca u2i tre*ui s1 e. care 5or profita de ea6 ac! uşa pri#cipal! este po%i"io#at! 3# col"ul sud$&estic ori #ord$estic al locui#"ei. ? şi I 9şile secu#dare Xn a" trei"ea "ucru de "uat în considerare despre u2i este c1 ar . 6. 2stfel. 2anse"e 51 cresc considera*i"6 +ineri cont de urm1toare"e# ac! uşa pri#cipal! este po%i"io#at! 3# #ord. atu#ci este bu#! pe#tru cas! o i#trare secu#dar! 3# &est ori #ord$&est. 3. ac! uşa pri#cipal! este po%i"io#at! 3# partea &estic! ori #ord$&estic! a locui#"ei.iste intr1ri secundare. 4in chi?u" negati5 afar16 8ac1 u2a principa"1 este s"a*1. atu#ci este bu#! pe#tru cas! o i#trare 3# sectorul sudic. sim*o"ic. @. în ca3u" idea". ]safe . dac1 "e a5e4i. d e s t i c l ! p r e f e r a b i l e c e l o r ' l i s a # t e o r i . se defi#eşte spa"iul de locuit 3#tr$u# mod e5trem de fa&orabil. dar şi de i#tr!rile 3# camere. H şi D. aceasta este cea mai mare din cas16 8ac1 u2a principa"1 este mai mic1 decât a"te u2i a"e "ocuin4ei.

? .

a5e4i griH1 ca.ist1 o deschidere prin care poate p1trunde in cas16 0ste o idee *un1 2i s1 4ine4i ferestre"e deschise cât mai mu"t posi*i" c u m s ! d o r m i " i c a s ! & ! b u c u r a " i d e s u c c e s irec"ia de dormit este o parte ese#"ial! a 1e#' 6(ui$ului perso#al. e" s1 fie îndreptat m1car spre una dintre ce"e patru direc4ii faste6 ? 2anse"e D 3 @ E atrage4i 6 . 1 ! ormi#d spre direc"ia C e" mai *un mod de a *eneficia de un *un =eng Shui pe timpu" somnu"ui este s1 51 asigura4i *um!rul O92 3 8ac1 dormi4i H spre Fb!rba"iG direc4ia 5oastr1 FfemeiG optim1. c1 cre2tetu" capu"ui captea31 chi?u" de succes6 8e aceea. în timp ce dormi4i. de fapt. 6 ) cestea fiind spuse. corect!. timp de ore 3#tre'i #orocul se acumulea%! . desc(i%7#du$ se spre e5terior. este o idee *un1 s1 5opsi4i per5a3u" într?o cu"oare mai închis16 %hi?u" de afar1 tre*uie s1 remarce c1 e. mu"4i oameni au. totu2i. #orocul i# casa. capu" tre*uie s1 fie orientat spre direc4ia Sheng %hi6 8ac1 nu este posi*i". 2ceasta deoarece. ferestre g"isante6 )entru a energi3a norocu" acestor ferestre. ferestrele i#&it!.c r e ş t e r e a ş a # s e l o r c u a : u t o r u l f e r e s t r e l o r 1erestrele ce se desc(id spre e5terior su#t 3#totdeau#a mai #orocoase dec7t cele care 'lisea%! 3# sus şi 3# :os.

de succes6 0ste ce5a fundamenta" în =eng Shui?u" dormitoru"ui. orienta4i? 51 patu" astfe" încât s1 dormi4i spre o direc4ie ce 51 6ud *ord *ord$est aduce noroc6 6ud$&est C42 02L B9*2 LR4CYL4 4 OR0L) -est 6ud$est *ord$&est *ord$est 6ud$&est 4s . oriunde a5e4i posi*i"itatea. deci.

generea31 deseori un de3echi"i*ru energetic. acest fapt 51 poate aHuta s1 acti5a4i norocu" in dragoste. tre*uie s1 5erifica4i ca nimic s1 nu 51 pertur*e =eng Shui?u" din dormitor. spre a g1si (((( nou partener6 9# bu# 1e#' 6(ui 3# dormitor încerc1ri"e de a e. 3# acest scop. 2i tre*uie e"iminate. toate acestea sunt I5ino5a4iiM tradi4iona"i in acest domeniu.emp"u. care generea31 un somn odihnitor 2i un destin împ"init6 :atura dormitoru"ui tre*uie s1 fie foarte Zin sau feminin1.. în func4ie de numere"e Vua .p"oata direc4ia :ien Zen6 %1uta4i întotdeauna 8esigur.istente. e # p e # t r u d r a ' o s t e O puter#ic! aplica"ie a celor Opt Palate este utili%area metodei pe#tru a me#"i#e Kflac!ra. de e. aceast1 formu"1 nu 5a a5ea în înc1peri e"emente"e negati5e. pentru a crea mediu" corect. f1cându?"e armonioase6 8ac1 sunte4i # i n 7 l ! . deci energia Zang acti51 repre3entat1 de og"in3i.ta c t i & a r e a d i r e c " i e i # i e # . sau direc4ia dragostei. 5e4i îm*un1t14i raporturi"e fami"ia"e deHa e. nu doar pe p"anu" romantic6 8ormind cu capu" aceea2i putere6 8eta"ii"e de <p1. norocu" în dragoste presupune noroc în fami"ie. acti&a"i$&! *ie# Ne#. P toate entru chine3i. care 3# c(i#e%! 3#seam#! Klo#'e&itate şi urmaşi bo'a"i. og"in3i"e îndreptate spre pat 2i Is1ge4i"e otr15iteM. înainte de a 51 acti5a =eng Shui?u" persona"6 L1 pre3int mai Hos direc4ia optim1 de dormit pentru dragoste. şi fericirea 3# &ia"a amoroas!. a"tminteri. ce 51 su*minea31 îndreptat spre :ien Zen.

irec"ia optim! de dormit pe#tru dra'oste C42 02L B9*^ *um!rul O92 LR4CYL4 4 OR0L) 1 6ud ! *ord$&est 3 H @ Fb!rba"iG 4st 6ud$est 1 @ . FfemeiG *ord$&est -est ? 6 9 6ud$&est *ord$est -est *ord . 6 Qaţele #andarine sunt puternici activatori ai iubirii.

înainte de a 51 orienta spre direc4ia norocoas1 de dormit6 (ar1 regu"i"e prioritare# 8 2pa 3# dormitor co#stituie mereu u# 1e#' 6(ui prost. 8 *u "i#e"i o'li#%i 3# dormitor. ac! este po%i"io#at! pe lu#'imea patului. care &$ar putea pro&oca dureri de cap sau c(iar 3mbol#!&iri. decât s1 sacrifica4i tot =eng Shui?u" *un din dormitor pentru a dormi înspre direc4ia optim16 se odi(#esc. tra#smis! 3#apoi spre &oi. deoarece c(i#e%ii cred c! &ederea propriei ima'i#i 3# . o'li#d! tulbur! spiritul. s?ar putea s1 constata4i c1 se generea31 astfe" gra5e pro*"eme de =eng Shui. cu ap! pe #optier!. şi mai bi#e. deoarece trebuie urmate şi re'ulile 'e#erale pe#tru dormitoare. 4ste acceptabil u# pa(ar 8 *u dormi"i #iciodat! cu uşa dormitorului la spatele capului ori astfel po%i"io#a"i 3#c7t aceasta s! Ktaie. pe#tru a disipa e#er'ia t!ioas! ori s(ar c(i$ul creat de acestea. 'ri#da creea%! o separare simbolic! i#tre parte#erii ce <tunci când 51 muta4i patu" pentru a dormi într? o direc4ie propice. i#clusi& tablourile cu ap!. 2ceasta. 8 3# plus. muta"i patul di# dreptul 'ri#%ii. 2şe%a"i remedii acolo u#de apar col"uri protubera#te. mai ales dac! dispu#e"i de u# spa"iu limitat. cre7#d u# c(i #e'ati& şi di%armo#ie. patul pe o latur!. urma4i întotdeauna regu"i"e genera"e deta"iate anterior O este mu"t mai *ine ca acestea s1 fie respectate. şi trebuie #eap!rat e&itat!. de e5emplu cea a dormitorului şi cea a b!ii a#e5e. c!ci este u# acti&ator mult prea puter#ic pe#tru a se '!si 3# aceast! 3#c!pere Ni#.istau6 8ac1 R!sirea u#ei direc"ii faste 8 8 pro*"eme"e create sunt prea mari. 2'!"a"i clopo"ei de &7#t 3# dreptul lor. poate fi dificil s! &! orie#ta"i patul spre direc"iile fa&orabile. care înainte nu e. 3# sc(imb ac&ariile şi alte detalii de 2p!. 2'!"a"i u# baldac(i# de p7#%! pe#tru a crea u# ta&a# fals ori. iar aceast! i#flue#"! #e'ati&! este stc important s1 re4ine4i cc tre*uie e5itat în dormitor. #u aşe%a"i #iciodat! patul 3#tre dou! uşi. #u. ( 0uta"i patul astfel 3#c7t s! #u stea sub o 'ri#d!. 3# pri#cipal. Cele ce reflect! patul su#t cu at7t mai d!u#!toare.l i m i t ! r i l e s p a " i u l u i ş i d i r e c " i i l e d e d o r m i t 121 eseori.

acă aptul de a vă exploata direcţia opti#ă presupune să dor#iţi sub o grindă. este #ai bine să nu ţineţi cont de ea.. .

este microunde sau pr1Hitoare de pâine ? unu" pentru so4. iar optime6 %ei care sunte4i din /ccident pute4i 4ine dou1 cuptoare cu ce"1"a"t.ist1 mai mu"te moduri de a re3o"5a aceast1 pro*"em16 -6ua4i în amândurora o mâncare cu un *un =eng Shui6 ca"cu" urm1toare"e so"u4ii 2i 5ede4i dac1 pute4i ap"ica 5reuna în circumstan4e"e 5oastre particu"are6 =6ste ce" mai simp"u mod de a 51 garanta irec"ia uşii pri#cipale L#tr!ri separate în ca3u" u2ii principa"e. 2i a"tu" pentru so4ie ?. într?ade51r. 2i a"ta pentru so4ie6 <stfe" mi?am înc"inând situa4ia de partea tat1"ui 2i. una pentru e". @ s o " u l . numere"e Vua sunt astfe" încât direc4ia optim1 pentru unu" este cea de3astruoas1 pentru a" doi"ea6 corespun31tor6 0. iar so"u4ia a func4ionat pentru so4u" meu str15eche. pentru c1 a5em paturi separate6 +otodat1. a5em fiecare direc4ia direc4ia optim1 a *1r*atu"ui constituia *a3a amenaH1rii =eng Shui? proprie de dormit. femei"e erau considerate mai preHos decât *1r*a4ii. deci 2i pentru mine în u"timii ! de ani6 în p"us. în %hina re3o"5at propria situa4ie. grupei estice. <cest fapt garantea31 c1 putem amândoi s1 ne e. u"ui din "ocuin416 fo"osesc dou1 oa"e de ore3.d a c ! . fo"osi4i direc4ia optim1 a so4u"ui6 7ae2trii chine3i de =eng Shui î2i re"e51 misoginismu" su*con2tient. acestea pot fi *a3ate pe numere"e Vua a"e fiec1ruia . de mâncat 2i de "ucru ?. ş i s o " i a s u # t d i # ' r u p e d i f e r i t e O dificultate ma:or! cu care se co#fru#t! mult! lume c7#d 3#cearc! s! practice 1e#' 6(ui$ul celor Opt Palate este situa"ia 3# care so"ul şi so"ia apar"i# u#or 'rupe diferite. =o"osi4i dou1 u2i. 2i a"ta pentru mine6 în ca3u" tuturor ce"or"a"te direc4ii ? de dormit. ceea ce este fast pentru unu". astfe" încât s1 pute4i mânca amândoi hran1 g1tir1 d1un1tor pentru ce"1"a"t6 Xneori.p"oat1m direc4ii"e ) runci când un partener apar4ine grupei 5estice. una pentru so4.

emp"u s1 nu 2ede4i cu fa4a spre o toa"et1. dar merit1 s1 "e memora4i. - ) ute4i face acest "ucru 2e3ând cu fa4a spre direc4ia 5oastr1 optima sau. astfel 3#c7t s! e5ploata"i #orocul şi s! &! creşte"i şa#sele pe pla#ul a&erii şi cel profesio#al. s1 nu sta4i su* o grind1 sau într?un "oc unde a4i fi "o5i4i de shar chi?u" unui co"4 protu*erant6 7u"te dintre aceste tehnici sunt instincti5e. deci 2i anu" na2terii6 <poi. . dac1 nu se poate.# e ' o c i e r i d e s u c c e s f o l o s i # d d i r e c " i i l e + u a 6 -! pute"i folosi direc"iile faste la #e'ocierile de afaceri. pute4i ap"ica une"e regu"i 8 2şe%a"i$&! c7t mai departe de uş!. a"e 2co"ii =eng Shui a forme"or. spre una dintre ce"e"a"te trei direc4ii faste conform num1ru"ui Vua $5e3i ta*e"u" de "a trucu" 1 CB6 %ând 5e4i fi orienta4i spre direc4ii"e 5oastre norocoase. tre*uie s1 a5e4i mereu asupra 5oastr1 o *uso"1 de *u3unar 2i s1 purta4i discu4ii de comp"e3en41 cu omo"ogu" 5ostru. pentru a?i af"a 5ârsta. ca strategie de afaceri. 5e4i constata c1 51 sim4i4i mai încre31tori "a negocieri. )deală este po"iţia cea #ai îndepărtată de uşă. ca s1 "e a5e4i în minte înainte de a începe negocieri"e6 )ractici"e de acest tip 51 5or conferi o mai mare siguran41 fi3ic1 2i psihic16 Abservaţi direcţiile de şe"ut aste şi ne aste din ca#era de şedinţe. mai a"es dac1 persoana cu care purta4i tratati5e"e pri5e2te spre o direc4ie ce îi este nefast16 8in acest moti5. 1 ' 9#de s! sta"i la #e'ocieri a5e4i griH1 s1 51 determina4i orientarea cât mai repede posi*i"6 în p"us. nu mai este de"oc difici" s1 îi ca"cu"a4i minta" num1ru" Vua 2i s1 identifica4i direc4ia ce "?ar pune în de3a5antaH6 3#t7l#irile 3# afara biroului <tunci când "ocu" unde 51 întâ"ni4i 51 este nefami"iar. Re"i#e"i s! purta"i perma#e#t asupra &oastr! o busol!. referitoare "a ta*uuri"e de a2e3are ce tre*uie e5itate. de e.

deci. şi #u la u#a dreptu#'(iular!.4 bi#e s! a&e"i u# %id solid la spate. pe#tru c! &! &e"i face 'ri:i referitoare la cei ce &i# di# spate. . *u &! aşe%a"i 3#tr$u# loc 3# care picioarele &! su#t 3#dreptate spre uş!. pe#tru spri:i#. sta"i mai cur7#d la o mas! rotu#d!. 1eri"i$&! s! &! aşe%a"i 3# prea:ma col"urilor ascu"ite. dac! a&e"i de ales. *u şede"i #iciodat! cu spatele la uş!. aceasta fii#d co#siderat! o po%i"ie #efast!.

e4ine4i doar c1 aceste y y *uso"e po3i4ionea31 prin con5en4ie nordu" în partea superioar1 a cadranu"ui. cump1ra4i?51 o *uso"1 occidenta"1 de ca"itate6 . dac1 "ocui4i in emisfera sudic1.ist1 nici o diferen416 t ac! locui"i 3# emisfera sudic! Xn a"t aspect important asupra c1ruia doresc s1 insist este c1.a ş e % a r e a c o r e c t ! p e # t r u a t r a ' e r e a s u c c e s u l u i ac! &! dori"i reuşite 3# mu#c!. < ceasta este direc4ia care aduce.amen important sau participa4i "a un inter5iu pentru o *urs1 ori o s"uH*1 pe care 5i "e dori4i. *uso"e"e sunt i"ustrate de o*icei cu nordu" în partea de Hos6 %ititori"or nu tre*uie s1 "e cree3e confu3ie acest fapt. deoarece nordu". 51 garantea31 succesu"6 L#ter&iurile sau e5ame#ele importa#te 8ac1 sus4ine4i un e. iar e. cum este aceasta. nu a5e4i a*so"ut nici un moti5 de a in5ersa direc4ii"e6 y y . Ae ea occidenta"1 sau chine3easc1 ? nu e. se creea%! o reac"ie 3# la#" #esf7rşit!.p"oatarea ei atunci când negocia4i un contract important.p"oata4i norocu" =eng Shui a2e3ându?51 spre direc4ia =u Fei6 <ceasta acti5ea31 norocu" perfec4ion1rii 2i autode35o"târii6 8ac1 dori4i s1 acti5a4i norocu" în dragoste. ac! se i#&ersea%! direc"iile. tre*uie s1 sta4i cu fa4a spre direc4ia :ien Zen $a iu*iriiB6 8ac1 51 preocup1 în principa" s1n1tatea 2i "onge5itatea. atu#ci aşe%a"i$&! la birou cu fa"a spre s(e#' c(i sau direc"ia optim!. pe când în c1r4i"e de =eng Shui. care este punctu" 5ostru cardina" a" s1n1t14ii6 2c(i%i"io#area u#ei busole bu#e )entru uti"i3area direc4ii"or în oricare dintre scopuri"e men4ionate. orienta4i?51 spre direc4ia =ien Zi. tre*uie s1 încerca4i s1 e. când discuta4i cu 2efu" sau participa4i "a o 2edin41 crucia"1. *og14ie 2i prosperitate. în p"us. sudu" sau orice a"t punct cardina" men4ionat in c1r4i"e me"e 2i în maHoritatea c1r4i"or de =eng Shui se refer1 "a ace"a2i nord 2i sud pe care î" indic1 orice *uso"1.

e. 51 rog s1 nu in5ersa4i direc4ii"e in ca3u" emisferei sudice. in p"us. 2i c1 acest fapt difer1 fa41 de emisfera nordic1.e5enind. sursa g"o*a"1 de c1"dur1. una a p1mântu"ui 2i una a ceru"ui6 8iferen4e"e dintre direc4ii"e acestor p"1ci pot 5aria pân1 "a 15 grade6 . "otu2i. este po3i4ionat spre nord in ca3u" persoane"or din emisfera sudic16 \tiu 2i c1.Sunt perfect con2tient1 c1 ecuatoru". 4in s1 su*"inie3 c1 =eng Shui nu "ucrea31 doar cu c"ima rece sau ca"d16 în formu"e"e =eng Shui. pentru c1 5e4i strica tot =eng Shui?u"6 . sunt "uate în considerare mai mu"te tipuri de factori6 =eng Shui?u" a5ansat 5or*e2te de mai mu"te Ip"1ciS care po3i4ionea31 diferit nordu"6 în *uso"e"e =eng Shui tradi4iona"e. curen4ii dinspre nord aduc c1"dur1.ist1 o p"ac1 a omu"ui.

2i nu spre destina4ie6 . C7#d c!l!tori"i.1 2i nu pute4i face nimic în aceast1 pri5in416 <na"og.c ! l ! t o r i " i d i # s p r e d i r e c " i i l e & o a s t r e f a s t e Pute"i folosi 1e#' 6(ui$ul 3# toate aspectele &ie"ii. L contro"a. acest "ucru determinând dac1 aduce4i sau nu norocu" cu 5oi atunci când c1"1tori4i ori 51 mutati6 > 9 9tili%area direc"iei optime %orect din punct de 5edere =eng Shui este s1 c1"1tori4i dinspre direc4ia 5oastr1 oprim16 <ceasta înseamn1 s1 pri5i4i spre punctu" de începere a c1"1toriei. astfe" încât s1 aHunge4i "a destina4ie dintr?o direc4ie ce 51 este fa5ora*i"16 t 4uaţi punctul de plecare drept re erinţă atunci când calculaţi direcţiile aste şi ne aste de călătorie. deci ce este de . direc4ia dc c1"1torie este fi. dac1 tre*uie s1 c1"1tori4i din -ondra spre 9oston. 2i nici schim*area direc4iei destina4iei nu se rea"i3ea31 pocnind din degere6 <stfe". face4i o esca"1. dac1 tre*uie s1 c1"1tori4i din -ondra spre 9risto". .areori este u2or s1 schim*a4i ruta. pla#ifica"i$&! 1e#' 6(ui$ul astfel 3#c7t iti#erariul s! &! aduc! #oroc. re*uie s1 4ine4i foarte mu"t "a acest fapt dac1 dori4i s1 51 muta4i în a"t ora2. p"eca4i dinspre nord? est6 :u este un "ucru pe care s1 î" pute4i f1cutY în acest ca3.

pentru a 51 face o idee dac1 nou" ora2 5a fi *un sau nu pentru 5oi6 %ând am fost transferat1 în .emp"u.<ceasta înseamn1 s1 51 opri4i pe parcurs în di5erse ora2e6 8e e. care presupun s1 51 muta4i în a"t co"t a" "umii. din -ondra. dac1 face4i o c1"1torie spre 9oston. ana"i3a4i mereu direc4ia de 9 9 9 1. 51 pute4i opri in :eR ZorN sau Fashington înainte de a aHunge aco"o6 2#ali%a"i direc"iile de c!l!torie 8ac1 5i se ofer1 ceea ce pare a h un nou proiect sau nou1 s"uH*1 profita*i"e. c1"1torie.

o bu#! metod! de a &! prote:a casa c7t timp este 'oala. c< 8 Plecare di#spre est sau sud$est: de clopo"ei de &7#t 3# est. aceasta a presupus mutarea din Vua"a -umpur6 -a momentu" respecti5. moti5 pentru care cei nou1 ani pe care i?am petrecut in Aong Vong au fost foarte a5antaHo2i din punct de 5edere financiar 2i profesiona"6 mi#imi%a efectele d!u#!toare f!c7#d o escal!. disipaţi energia negativă dinspre est şi sudest. L 4 E • t r u c u r i f e n g s h u i B apoi s! 3i da"i :os. totodat!.emp"u. pentru a s"1*i inf"uen4e"e negati5e a"e primei p1r4i a drumu"ui6 +otu2i. câ4i5a ani mai târ3iu am descoperit c1 aceast1 Imi2care14 a fost e. pe ti#pul călătoriei. dac! su#te"i pleca"i 3# &aca#"!.ce"ent1 pentru mine. deseori acest "ucru nefiind fe3a*i". se recomand1 s1 petrece4i ce" pu4in 2ase s1pt1mâni în punctu" de esca"1. spre norocu" meu. Pute"i. de e. cele două ro#buri sau liliacul. #otive sau bi(uterii de aur de bun augur. . n ca3u" unei mut1ri definiti5e. 3# plus. dar. i Florile proaspete prote(ea"ă contra energiei negative în călătoriile pornite dinspre sud-vest ori nord-est. p7#! purta"i #işte aur pe timpul c!l!toriei. de exe#plu cele două cercuri. 2ceasta este. s! a'!"a"i u# set la 3#toarcerea di# &oia:. nu mi? am 5erificat direc4ii"e."ong Vong. a5e4i mai Hos o "ist1 cu mici"e m1suri pe care "e pute4i "ua pentru a risipi chi?u" nenorocos atunci când c1"1tori4i dinspre direc4ii"e neindicate# !urtând.

deci be"i u# si#'ur pa(ar. Plecare di#spre &est sau #ord$&est: 3mbr!ca"i$&! 3# roşu ori apri#de"i o lum7#are roşie 3#ai#te de a pleca de acas!. 2cest fapt suprim! simbolic e#er'ia #e'ati&! ori s(ar c(i$ul pro&e#it di# direc"iile respecti&e. 1 are aici sem#ifica"ia sa. L 4 C • t r u c u r i f e n g s h u i .r e m e d i i f e # ' s ( u i c o # t r a o b s t a c o l e l o r 3 # c ! l ! t o r i i ac! #u a&e"i de ales şi trebuie s! face"i u# &oia: importa#t di#spre o direc"ie #efast!. Plecare di#spre #ord: 3#drepta"i u# cristal de cuar" spre direc"ia #ordului 3#ai#te de a pleca de acas!. 2ceast! e#er'i%are simbolic! a eleme#tului Lem# "i#e 3# şa( e#er'ia #efast!. t 8 Plecare di#spre sud$&est ori #ord$est: lua"i la &oi u# buc(et de flori proaspete c7#d p!r!si"i casa. pute"i 8 8 8 Plecare di#spre sud: be"i u# pa(ar cu ap! 3#ai#te de a por#i la drum.

4ste c(iar mai bi#e dac! pute"i '!si obiecte co#fec"io#ate di# eleme#tul %odiei &oastre. acesta #u trebuie s! fie o toalet!. u# porcuşor sau u# şobola# l7#'! u# detaliu de 2p!. la propriu. tre*uie s1 51 c1uta4i data na2terii in ta*e"e"e ani"or "unari de "a pag6 !15. entru a af"a anima"u" ce 51 gu5ernea31. 2&e"i 'ri:! ca a#imalele s7 arate i#ofe#si&e. #u acti&a"i cu a#imalul respecti& ori cu simboluri ale apei. Porc sau =obola#. irec"ia şi eleme#tul ce corespu#d a#imalului &ostru %odiacal L 4 8 • t r u c u r i f e n g s h u i . o baie sau u# duş. pentru a descoperi 3odia în care 5?a4i n1scut6 8up1 aceea. Ca atare. 2cti&area acestor %o#e di# locui#"! este o modalitate de a &! perso#ali%a 3#tr$ade&!r 1e#' 6(ui$ul. e e5emplu. 3# loc s7 o alime#te%e. de e5emplu u# c7i#e.) e # e r ' i % a " i $ & ! a # i m a l u l d i # % o d i a c u l c ( i # e % e s c 1iec!rui a#imal di# %odiacul c(i#e%esc 3i este asociat u# pu#ct cardi#al. mai ales 3# ca%ul ra'o#ului şi C7i#elui. deci #u a"i face dec7t s! amplifica"i c(i$ul ostil. 2ltmi#teri. in dou1 moduri specia"e# 1 2şe%a"i statuete sau alte repre%e#t!ri estetice ale %odiei &oastre 3# col"ul asociat acesteia. care au efectul de a e&acua e#er'ia Faceasta le este şi fu#c"iaG. u# bou de ceramic! sau u# ti'ru de lem# ar co#feri 1e#' 6(ui$ului &ostru o putere mai mare. dac! a&e"i buc!t!ria sau baia 3# t sectoarele 'u&er#ate de C7i#e. o c(iu&et!. 3# #ici u# ca% feroce. pe#tru c! aceast! %o#! &! este oricum #efast!. 2 2şe%a"i simboluri ale %odiei &oastre. )otuşi. c(i$ul po%iti& creat de amplasarea a#imalului &a fi Km7#cat. pute4i acti5a sectoru" anima"u"ui respecti5.

@ 'rade 12?.@ $ 2H?.@ 'rade 21?.@ 'rade D?.@ $ 1I?.@ 'rade 6?.@ $ 6?.@ 'rade 3?.@ 'rade 2p! P!m7#t Lem# Lem# P!m7#t 1oc 1oc P!m7#t 0etal 0etal P!m7#t 2p! L 4 9 • t r u c u r i f e n g s h u i .6em#ul %odiacal Rrada"ia pe busol! 4leme#tul pe care 3l pute"i folosi =obola# Bou )i'ru Lepure ra'o# =arpe Cal Oaie 0aimu"! Cocoş C7i#e Porc f 33?.@ 'rade 1I?.@ 'rade 3E?.@ $ D?.@ $ ?.@ $ 3?.@ $ 12?.@ 'rade 2??.@$21?.@ $ 3E?.@$ 1@?.@ 'rade 1@?.@ $ 2??.@ $ 33?.@ 'rade 2H?.@ 'rade ?.

sim*o"u" fiu"ui miH"ociu. 4le defi#esc colecti& familia. 2i Sun. simboli%7#d tat!l. aceste patru trigrame repre3int1 unitatea fami"iei6 Xti"i3area acestor trigrame înseamn1 s1 51 asigura4i c1 ce"e acas1. fiul şi fiica. sim*o"u" mamei.emp"u. sud? împreun16 )oare fi 5or*a de camera fami"iei. Ven. iar sud?estu". &oi e5plica acti&area acestor patru tri'rame 3# locui#"a &oastr!. sim*o"u" <ce"ea2i patru direc4ii repre3int1 2i crearea de 2anse fa5ora*i"e pentru rat1 2i mam1. irec"iile familiei ine4i cont c1 ce"e mai importante patru trigrame din orice Y "ocuin41 sunt %h'ien. nu sunt sufragerie6 <stfe".a c t i & a r e a c e l o r p a t r u t r i ' r a m e i m p o r t a # t e 3# urm!toarele patru trucuri. sim*o"u" tat1"ui. V[un. pute4i a"ege o înc1pere în care fami"ia petrece mu"t rimp patru puncte cardina"e secundare. de "i5ing sau de 5estu" $mamaB. de e. dac1 este difici" s1 energi3a4i corespun31tor pertur*ate ori a*sente 2i c1 sunt energi3ate adec5at6 toate ce"e patru puncte cardina"e secundare din cas1. mama. adic1 nord? 5estu" $tat1"B. 2i ap"ica4i aco"o regu"a ce"or patru trigrame6 Cele patru tri'rame ale familiei . ceea ce se traduce în noroc "a *ani 2i de re"a4ii6 :ord?estu" semnific1 în4e"epciunea. fo"osi4i "i5ingu". nord?estu" $fiu"B 2i sud?cstu" $fiicaB. iar dac1 51 confrunta4i cu aceast1 pro*"em1 fiicei miH"ocii6 împreun1. *og14ia6 :u este întotdeauna posi*i" ca toate co"4uri"e indicate s1 se *ucure de noroc.

4#er'i%area li&i#'ului Xti"i3area acestei camere ca unitate de sine st1t1toare. pute4i fo"osi o singur1 înc1pere pentru a face e. dar prea pu4in cunoscut din =eng Shui ? în"ocuirea energi31rii chi?u"ui mare cu acti5area chi?u"ui mic6 în "oc s1 uti"i3a4i întreaga "ocuin41 pentru a acti5a ce"e patru trigrame importante. înseamn1 s1 ap"ica4i un principiu puternic.act ace"a2i "ucru6 0ste un "ucru perfect accepta*i" în practica =eng Shui6 . pentru acti5area sectoare"or indicate.

ist1 un ritua" comp"icat în =eng Shui?u" taoist. mpactu" po3iti5 a" acestei m1suri i" repre3int1 *eneficii"e pentru ro4i cei din "ocuin41. i#difere#t dac! aceast! direc"ie este sau #u fa&orabil! capului familiei. împreun1 cu ni2te spoturi "uminoase. acest pu#ct cardi#al trebuie totuşi e#er'i%at.e # e r ' i % a " i t r i ' r a m a c ( _ i e # p e # t r u p r o t e c " i e irec"ia primei tri'rame ce trebuie acti&at! este #ord$&estul şi. deci a2e3a4i in acest co"4 un crista" mare. imaginea fiind surprins1 "a r1s1ritu" soare"ui 9tili%area e#er'iei de P!m7#t :ord?5estu". deoarece E repre3int1 num1ru" norocos a" sectoru"ui nord?5est ic6 / a"t1 metod1 este s1 a2e3a4i în acest co"4 un Imunte de aurM6 0. are mereu de câ2tigat de pe urma 6 <unţii de aur au o se#ni icaţie de / J extre#ă i#portanţă in Feng Shui. 3ăsirea unor ast el de #unţi este considerată raiul Feng Shui pe pă#ânt . fiind de 7eta". pentru a "umina co"4u" cu o energie Zang po3iti51 2i a acti5a ca"it14i"e specia"e a"e crista"u"ui6 7ai pute4i ag14a c"opo4ei de 5ânt cu 2ase *ra4e. dar aceasta este o practic1 secret16 )entru simp"ificare. iar sem nifica4ia este c1 gospod1ria are un diriguitor a" c1rui =eng Shui este proteHat 2i îngriHit corespun31tor6 energiei de )1mânt a crista"e"or $deoarece )1mântu" produce 7eta" in cic"u" e"emente"orB. a2e3a4i in acest sector un ta*"ou cu un munte ce pare de aur. pentru crearea munte"ui de aur.

stimula"i e#er'ia sectorului #ord$estic FOe#G şi celui sud$estic F6u#G di# cas!. a2e3a4i în toa"et1 o "umânare sau insta"a4i ni2te energia6 "1mpi intense. estu" fa5ori3ea31 norocu" de *og14ie 2i cre2tere6 8ac1 a5e4i co"4u" nord?estic afectat de pre3en4a u nei de*ara"e sau toa"ete. acti&a"i col"urile ec(i&ale#te di# li&i#' ori 0 ord?estu" aduce *eneficii fii"or. pentru a consuma ( %a a"ternati51. sim*o"i3ând totodat1 norocu" în educa4ie 2i "a e. astfe" încât copiii fami"iei aHun2i "a 5ârsta c1s1toriei i2i 5or g1si parteneri *uni. iar "eg1tura dintre tat1 2i mam1 5a fi puternic16 pertur*at6 8ac1 acest sector este ocupat de o toa"et1. este s1 s"1*i4i energia de )1mânt din1untru" ei cu ni2te c"opo4ei de 5ânt cu cinci *ra4e6 K [un este una dintre ce"e mai importante trigrame din )a Vua. pentru a distruge energia de )1mânt pertur*ar1. ag14a4i ni2te c"opo4ei de 5ânt în1untru" s1u. iar sud?5cstu" tre*uie neap1rat s1 nu Ae a*sent sau <cti5area sud?5estu"ui aduce 2i o a"t1 *ucurie fami"iei. pentru a amp"ifica chi?u" de )1mânt din e. ac! acestea lipsesc. pentru a s"1*i energia de )1mânt pertur*at16 8ac1 pro*"ema este în sud?est. prin aceea c1 acti5ea31 norocu" de c1s1torie ori de re"a4ii a" tuturor ce"or din "ocuin41. toat! lumea are de c7şti'at.terior6 Xn a"t mod de a re3o"5a pro*"ema *1ii t r i ' r a m e l e c e & ! a & a # t a : e a % ! c o p i i i Pe#tru a e#er'i%a aceste tri'rame. ac! mama este #orocoas!.. ci &a 'e#era şi #orocul de rela"ii pe#tru 3#trea'a familie. 2i apoi s1 monta4i "1mpi str1"ucitoare în afara toa"etei. pute4i 3ugr15i toa"eta in ro2u.amene6 Sud? sufra'erie. tre*uie s1 a2e3a4i o p"ant1 în *aie.a c t i & a " i t r i ' r a m a + _ u # p e # t r u f e r i c i r e a f a m i l i e i 2cti&area sud$&estului #u #umai c! &a aduce be#eficii mamei. pentru a?i sec1tui chi?u" stagnant6 .

ce"ente pentru copiii fami"iei6 7etoda este eficient1 2i dac1 portretu" este orientat spre nord? est. creându?se astfe" 2anse e. respecti5 sud? est6 .0ste o idee *un1 2i s1 a2e3a4i un ta*"ou cu un *1r*at tân1r sau portrete a"e fii"or 5o2tri in nord?est. precum 2i portrete a"e fiicei în sud?est.

t r u c u r i n g .

s h u i s p e c i a l .

p e n t r u .

"i#e"i co#t c! acesta face parte di#tr$o cl!dire. deci. trebuie a#ali%at 1e#' 6(ui$ul 'e#eral al blocului. ţineţi cont că intrarea şi orientarea blocului sunt #ai i#portante decât uşa aparta#entului. deoarece c"1dire fiecare are 1e#' 6(ui$ul stelelor %bur!toare Shui?u"ui ste"e"or 3*ur1toare.cep4ie. 3#ai#te de orice. ori comp"et prost6 :u se poate astfe". sau c"1dirii inf"uen4ea31 2anse"e tuturor apartamente"or6 in care e.a p a r t a m e n t e u t i l i % a r e a i # t r ! r i i p r i # c i p a l e a b l o c u l u i 2tu#ci c7#d cerceta"i 1e#' 6(ui$ul u#ui apartame#t. care e. f1r1 e. ac1 apartamentu" propice sau nefa5ora*i"e6 <cesta este un concept fundamenta" a" 5ostru 51 5a aduce =eng noroc sau nu.prim1 2ansa 2i întotdeauna co"4uri faste 2i nefaste6 în p"us.cep4ia ca3uri"or în care *"ocu" este gra5 afectat de ni2te înainte de a studia apartamentu" in sine6 <ceasta fiindc1 chi?u" Is1ge4i otr15iteM sim*o"ice. dar 2i de trecerea depinde destu" de mu"t de imaginea de ansam*"u. destinu" c"1dirii 2i <rareori se întâmp"1 ca fiecare parte a *"ocu"ui s1 ai*1 un a" tuturor "ocatari"or s1i poate A foarte precis determinat cu =eng Shui ori comp"et *un.ist1 structuri pertur*atoare in mediu. mae2trii =eng Shui care se pricep s1 ca"cu"e3e eficiente"e diagrame a"e ste"e"or 3*ur1toare fo"osesc. fenomen dinamic6 8i5erse"e co"4uri a"e *"ocu"ui de5in. sectoare"e norocoase 2i ce"e nenorocoase a"e c"1dirii nu r1mân constante. mai întâi intrarea in *"oc. care îi "o5esc intrarea principa"1. care tre*uie s1 timpu"ui6 inc"ud1 întreg *"ocu"6 8e fapt. deoarece Shui este =eng un )n ca"ul aparta#entelor. ghinionu" in func4ie de orientarea c"1dirii. pentru a determina gri"a %u e. t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e ' 4 1 8 . pe rând.

pute4i "oca"i3a sectoare"e norocoase a"e c1minu"ui propriu. tre*uie e5a"uat întotdeauna =eng Shui?u" u2ii principa"e a întregii c"1diri. care 51 sunt pre3entate in trucuri"e 134 2i 1336 t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e ' 4 1 9 . înainte de a ana"i3a "ocuin4a din cadru" *"ocu"ui6 \tiind acest fapt.aHutoru" metodei ste"e"or 3*ur1toare6 %a atare6 în ca3u" apartamente"or.

ist1 1E categorii distincte de casc# câte dou1 pentru t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e ' 4 ! . e. sud6 est 2i 5estB 2i câte dou1 pentru fiecare punct cardina" 8 secundar $nord?5est. nu 51 face4i griHi# pute4i totu2i acti5a co"4u" norocos genera" pentru mu"te *"ocuri din . pute4i consu"ta pagini"e urm1toare. co"4u" idea" este ce" diagona" opus dc orientare a u2ii principa"e a c"1dirii 2i se ap"ic1 doar fa41 dc u2a principa"1 a oric1rei "ocuin4e6 <ceast1 regu"1 se *a3ea31 pe principii"e genera"e de =eng Shui6 8ac1 se c"1diri"or construite sau reno5ate în perioada "ui i adic1 intre 4 fe*ruarie ""B84 2i 4 fe*ruarie ! 4 inter5a" 5a"a*i" întâmp"1 ca sectoare"e norocoase identificate prin principii"e ste"e"or 3*ur1toare s1 nu fie ce"e diagona" opuse fa41 de u21. fa41 sau dormitoru" po3i4ionate într?un sector norocos.primate ca puncte cardina"eB6 8ac1 a5e4i u2a din 3*ur1toareB. au fost identificate sectoare"e propriu $cu ar1t mai pu4in s1 51 ca"cu"a4i diagrame"e faste $e. i n c " u s i 5 i n c u r s u " sectoare"e norocoase din "ocuin4e ori *irouri6 U perioadei "ui 86 adic1 pân1 pe 4 fe*ruarie ! !46 9tili%area i#dica"iilor pri&i#d stelele %bur!toare Col"ul &ostru optim (ndica4ii"e de "a trucuri"e 134 2i 133 se *a3ea31 pe direc4ia ( inc4i cont c1. de o*icei. ste"e"or unde sunt pre3entate * e n e f i c i a 4 i d i r e c t d e 2 a n s e " e a c e " u i s e c t o r.omânia6 )entru aceast1 perioad1. s t e l e l e % b u r ! t o a r e i # d i c ! s e c t o a r e l e # o r o c o a s e 0erit! s! 3#&!"a"i 1e#' 6(ui$ul stelelor %bur!toare doar pe#tru a depri#de e5perie#"a de a &! calcula dia'rama #atal! a locui#"ei proprii. nord? est.fiecare dintre ce"e patru puncte cardina"e principa"e $nord. sud?est 2i sud?5estB6 ac1 nu a5e4i r1*darea s1 51 concepe4i =eng Shui?u" (n fiecare tip de "ocuin41. 2ceast! formul! a&a#sat! este surpri#%!tor de simpl!.

2i sâ "e uti"i3a4i 2i pe ce"e noi. conform metodei a5ansate6 :u face4i decât s1 51 rafina4i practica =eng Shui 2i s1 ap"ica4i taine"e ascunse a"e mae2tri"or acestei 2tiin4e6 t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e ' 4 ! 1 .

de351"uite mai Hos.5 grade. între de5enit nefast începând cu 4 fe*ruarie ! 46 8ac1 este orientat spre sud. *"ocu" are un sector a"e c"1dirii6 fast in fa4a c"1dirii. intre apartamente"or aduce ocupan4i"or mu"te reu2ite6 15C65 2i 1C!. iar spate"e din nord este ghinionist6 *eneficia31 de pe urma deta"ii"or de <p16 8ac1 este orientat 9eneficia31 apartamente"e po3i4ionate în p1r4i"e fa5ora*i"e spre 5est. dar intrarea din sud?5estu" *"ocu"ui6 t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e ' 4 ! ! .5 grade. de intrare. dar sectoru" sudic. în ! !65 grade. au o "oca4ie fa5ora*i"1 in fa41. între 33C.5 2i !!.5 grade. a %"1diri"e perioadei "ui C orientate spre 5est. &est şi est. comp"etea31 2i 35!. au dou1 sectoare norocoase în Cl!dirile orie#tate spre &est spate. în sud?est6 <m*e"e sudu" 2i sud?5estu". nord?5estu"6 <"t co"4 norocos se af"1 in spre nord. au dou1 co"4uri faste în fa41.5 2i !4C.5 grade. #ord. nordu" 2i nord? informa4ii"e aduse de direc4ia de orientare6 estu"6 Sudu" a de5enit acum nefast6 <2e3area unei cascade d i r e c t î n f a 4 a c " 1 d i r i i a d u c e n o r o c t u t u r o r " o c a t a r i " o r6 8 a c 1 Cl!dirile orie#tate spre sud este orientat nord este ghinionist16 <pa a2e3at1 în sud?5estu" 9"ocuri"e din perioada "ui C orientate spre sud. între 35!. *"ocu" are dou1 co"4uri de *un augur în spate. *"ocu" are dou1 sectoare norocoase în fa41.Cl!dirile orie#tate spre #ord Y d i r e c " i i l e p r i # c i p a l e ş i s e c t o a r e l e # o r o c o a s e 6ectoarele #orocoase ale cl!dirilor se ba%ea%! pe orie#tarea stabilit! 3# fu#c"ie de uşa pri#cipal!. 2i una în spate.5 grade. nordu" 2i nord?estu". în sectoru" sudic 2i ce" sud?5estic a" c"1dirii. ine4i cont c1 fiecare punct cardina" ocup1 45 dc grade.5 secrete"e formu"ei.5 2i !9!. intre 1C!. lat! col"urile faste di# blocurile orie#tate spre sud. iar 9"ocuri"e din perioada "ui C orientate spre nord.5 2i !E!. sectoru" nord?5estic. între !E!.

5 g r a d e .spate. atunci sectoare"e norocoase se g1sesc in sud?estu" 2 9"ocuri"e din perioada "ui C orientate spre est. au dou1 co"4uri faste în sau sud?estu" apartamente"or din aceste *"ocuri 5a aduce nord?5est 2i nord?est6 8ac1 nu a5e4i dormitoru" 1• s u c c e s f i n a n c i a r " o c a t a r i " o r6 în nord?est. între EC. 5 2 i 11 ! .5 grade. î n t r e 8 ! .5 2i t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e ' 4 ! 3 . în sud?est6 Xn deta"iu de <pa a2e3at in nord? 5estu" 8!. a2e3a4i aici un ac5ariu6 8ac1 c"1direa este Cl!dirile orie#tate spre est o r i e n t a t 1 s p r e e s t .

5 grade au dou1 sectoare norocoase în fa4a c"1dirii. acti5a4i norocu" a2e3ând Cl!dirile orie#tate spre sud$&est ap1 în co"4u" 5estic a" apartamentu"ui6 9"ocuri"e perioadei "ui C orientate spre sud?5est. precum 2i intrarea sud? est între 3C.5 Cl!dirile orie#tate spre #ord$est 2i !1C.trem de norocoase prin energi3area co"4u"ui estic6 8ac1 *"ocu" e orientat spre nord? sunt sudu" 2i 5estu" în fa4a c"1dirii. în enorm "a *ani6 8ac1 e orientat spre sud?5est. sud$estul. estu" este mai norocos decât restu" c"1dirii6 în apartamente"e din aceste c"1diri. p e r e 4 i i 5 e s t i c i tre*uind acti5a4i prin ta*"ouri cu mun4i . au sectoare"e norocoase în spate. în cadru" c"1dirii sunt norocoase 5estic16 <pa a2e3at1 în fa4a c"1dirii spore2te 2anse"e aduse co"4u" 5estic 2i ce" sudic6 8eta"ii"e de <p1 a2e3ate în 5estu" de aceasta6 apartamente"or aduc mu"t noroc "a *ani6 Cl!dirile orie#tate spre sud$est Cl!dirile orie#tate spre #ord$&est 9"ocuri"e perioadei "ui C orientare spre sud?est între 11!.5 2i 3 C. iat1 acum direc4ii"e centru" c"1dirii. d e c i a p a r t a m e n t e " e s e * u c u r 1 d e (((( = e n g S h u i * u n 6 Le s t u " c " 1 d i r i i e s t e 2 i e " f o a r t e f a s t . tre*uie cnergi3at co"4u" estic cu aHutoru" unui ta*"ou c u m u n 4 i o r i (((( d r a g o n 6 8 a c 1 * " o c u " e o r i e n t a t s p r e n o r d ? 5est între 3 C.5 grade.5 grade.5 2i EC.5 grade.5 grade au sectoru" centra" norocos6 în p"us.5 2i est6 <c5arii"e sau e"e2teie"e po3i4ionate în nordu" c"1dirii sau în co"4u" nordic a" apartamente"or generea31 un noroc 3C. 8 up1 orient1ri"e de "a trucu" 134.5 grade. iar12i este foarte norocoas1 p a r t e a c e n t r a " 1 . în nord 2i 9"ocuri"e perioadei "ui C orientate spre nord?est între !!.5 2i 15C. pentru perioada "ui C6 9 *ucur1 de ce"e mai mari 2anse6 8ac1 *"ocu" e orientat spre sud?est între 1!C. #ord$estul şi #ord$&estul. între ! !. între !1C.5 2i 1!C.5 grade.5 2i 33C.5 grade au sectoru" norocos po3i4ionat în 9"ocuri"e perioadei "ui C orientate spre nord?5est între !9!. *"ocu" aduce mu"t noroc "a *ani6 Sectoare"e norocoase nord 2i est6 (ntrarea aduce noroc în re"a4ii6 <partamente"e din aceste c"1diri pot de5eni e.5 2i !4C. deci dormitoare"e p"asate în centru se de orientare secundare.id i r e c " i i l e s e c u # d a r e 5 ş i s e c t o a r e l e # o r o c o a s e 2cest truc se refer! la col"urile #orocoase di# casele a c!ror uş! este orie#tat! spre pu#ctele cardi#ale secu#dare $ sud$&estul.

dragoste.6a c t i & a r e a s e c t o a r e l o r # o r o c o a s e 45ist! multe c!i diferite de acti&are a şa#selor 3# apartame#te. cheia energi31rii corecte a oric1rui co"4 norocos este s1 a2e3a4i aco"o un o*iect repre3entati5 pentru e"ementu" ce i" generea31 pe ce" a" sectoru"ui $5e3i trucu" 81B6 2cti&atorii #ecesari 0"emente"e pot fi repre3entate de mai mu"te o*iecte6 )ute4i uti"i3a "umân1ri sau "1mpi ca sim*o" a" e"ementu"ui =oc. crescând 2anse"e in aceste arii a"e 5ie4ii !eştii sănătoşi ţinuţi intr-un acvariu repre"intă un puternic detaliu de 'pă. T otu2i.emp"u. 2tiind c1 acesta 4ine de e"ementu" )1mânt. a"iment1ndu?"e chi?u"6 )entru aceasta. arunci. datorit! &ariet!"ii de metode ce pot fi utili%ate. 4ine4i cont c1 acestea sunt simp"e sugestii> fo"osi 4i?51 creati5itatea pentru a concepe o*iecte decorati5e adec5ate energi31rii 2anse"or din c o " 4 u r i " e d e * u n a u g u r6 î n c e r c a 4 i s 1 5 1 c o m * i n a 4 i cuno2tin4e"e despre e"emente cu ce"e despre sim*o"uri"e fa5ora*i"e. care 5a amp"ifica energia de <p1 a co"4u"ui6 <stfe". e m p " u # d a c 1 nordu" este sectoru" 5ostru norocos. imaginea unei cascade ca sim*o" a" <pei. deduce4i c1 e" *eneficia31 de pe urma "uminii intense sau oric1rui "ucru ce sugerea31 =ocu"6 <ceasta deoarece =ocu" produce ) 1 m â n t i n c i c " u " e " e m e n t e " o r6 ( a t 1 u n a " t e . crista"e ca sim*o" a" )1mântu"ui 2i p"ante ca sim*o" a" -emnu"ui. ce vă poate aduce noroc. dac1 sectoru" 5ostru norocos este sud? 5estu". "otu2i. s1n1tate 26a6m6d6. iar practica#"ii de 1e#' 6(ui au 3#tr$ ade&!r de u#de ale'e. pute4i a2e3a aici 3*ur1toare pentru a determina sectoare"e norocoase din "ocuin41 2i 5e4i "ua toate m1suri"e faci"e necesare pentru a energi3a co"4uri"e respecti5e. am descoperit c1 moda"itatea optim1 de Pote#"area colturilor #orocoase acti5are a norocu"ui este s1 imi com*in cuno2tin4e"e de =eng Shui a" ste"e"or 3*ur1toare cu ce"e de =eng Shui sim*o"ic6 8up1 ce 5e4i putea identifica sim*o"uri"e de *un augur 2i 5e4i 2ti s1 "e amp"asa4i corect in "ocuin41 $Ae ea apartament ori cas1B. e"emente6 se fo"ose2te pur 2i simp"u teoria ce"or cinci energie de 7eta". monede sau o*iecte meta"ice ca sim*o" a" 7eta"u"ui. . 5e4i sim4i foarte rapid o diferen416 <ceasta deoarece 5e4i uti"i3a =eng Shui?u" ste"e"or 8e e. pentru a putea face u3 mereu de sim*o"istica fast1 pentru a5ere.

pe care le pute"i folosi pe#tru a atra'e #orocul 3# toate aspectele &ie"ii: bo'!"ie. . 3# plus. bambuşi #aturali 3# mi#iatur! 3# col"ul fast. 2şe%area u#ui bol cu aceşti acti&atori ai bu#!st!rii 3# coltul &ostru #orocos &a face mi#u#i Corabia cu pân"e încărcată cu bani este un puternic sti#ulator al carierei. acestea atra' şi #orocul de s!#!tate şi o stare de bi#e. ) 8 ute4i stimu"a di5erse"e tipuri de noroc uti"i3ând câte5a dintre ce"e mai popu"are sim*o"uri a"e 2ansei>din "ista urm1toare# *orocul de bo'!"ie $ pute"i ascu#de c7te&a broaşte cu trei picioare sub sofa sau s! le aşe%a"i pe o m!su"! de cafea. Pute"i.6 c 7 t e & a s i m b o l u r i p u t e r # i c e # o r o c o a s e 1e#' 6(ui$ul &! ofer! o 'am! &ariat! de simboluri puter#ice de bu# au'ur. t . t pe#tru creşterea şa#selor de prosperitate. e obicei. s! culti&a"i 8 *orocul 3# carier! $ etalati o testoas! de ceramic!. atr!'7#d oportu#it!"i de a face ba#i. 1u#c"io#ea%! 3#totdeau#a. piersicii ori bambusului. Pri#tre simbolurile lo#'e&it!"ii se #um!r! ima'i#i ale pi#ului. pe#tru a atra'e acest tip de şa#s!. 9# alt simbol 'ro%a& al #orocului de a&ere su#t mo#eda ori pepita de aur. lo#'e&itate şi carier!. 8 *orocul de lo#'e&itate $ aşe%a"i simboluri de &ia"! lu#'! 3# col"ul &ostru #orocos. pri&i#d i# u#'(i spre uş!. dra'oste.

u# tablou cu o "estoas! ori "estoase &ii 3# col"ul &ostru #orocos. totodat!. care s! &! a:ute la ser&iciu. ?roasca cu trei picioare atrage bogăţia. . 4le simboli%ea%! c(i$ul protector al acestei creaturi cereşti şi &! asi'ur!. pe#tru a 'e#era #orocul de me#tori puter#ici. 3# plus. pute"i e5pu#e aici o foto'rafie a modelului &ostru 3# &ia"!. p!strarea pe terme# lu#' a :ob$ului &ostru.

Parte#erul pe care 3l &or atra'e 3# mediul &ostru &! &a aduce. cu si'ura#"!. fericirea. Ra"ele ma#dari#e su#t u# puter#ic acti&ator şi. simp"u" fapt de a 51 muta scaunu" într?o a"t1 po3i4ie 51 poate face s1 51 sim4iri mai *ine 4 ! 8 • t r u c u r i f e n g s h u i . t o a l e t e l e d e a s u p r a * / - - p r i # c i p a l e a d u c ' ( i # i o # 9#ul di#tre de%a&a#ta:ele traiului 3# apartame#t este c! a&e"i prea pu"i# co#trol asupra perturb!rilor 1e#' 6(ui pro&e#ite di#spre apartame#tele de deasupra &oastr!. s e disip1 energia negati51 pro5enit1 de "a toa"eta de sus6 6 8ac1 nu a5e4i poft1 de mâncare 2i sim4i4i in permanen41 o ap1sare. întotdeauna e. este indicat s1 5erifica4i dac1 dormi4i su* o i toa"et16 constituie toa"ete"e "oca"i3ate imediat deasupra u2ii 5oastre principa"e6 8ac1 acesta e ca3u" apartamentu"ui 5ostru. =eng Shui?u"ui 5ostru6 <r fi *ine s1 af"a4i dac1 este ca3u"6 8e e. î n c e r c a 4 i s 1 m u r a 4 i mo*i"a prin camer16 8eseori. ' / ea mai d1un1toare pertur*are ce 51 "o5e2te de sus o (n ca3u" idea". i a r. d a c 1 a c e s t m i c s p a 4 i u e s t e m e n 4 i n u t m e r e u * i n e " u m i n a t .emp"u. ar putea fi o toa"et1 $sau un o*iect greuB direct deasupra 5oastr1.*orocul 3# dra'oste $ aşe%a"i orice e#er'i%ator al iubirii 3# sectorul #orocos. dac1 5oi sau fami"ia 5oastr1 p1re4i s1 51 îm*o"n15i4i tot timpu". aşe%ate 3# col"ul #orocos stipulat de stelele %bur!toare.ist1 perico"u" ca acestea s1 d1une3e. dar =eng S"nii?u" 51 este *un. a 2 e 3 a 4 i " 1 m p i i n t e n s e î n f o a i e r. încerca4i s1 fo"osi4i o a"t1 u21 ca intrare 2i s1 închide4i permanent u2a pertur*at16 8 a c 1 n u a 5 e 4 i p o s i * i " i t a t e a . a c e s t r e m e d i u p o a t e s 1 (((( A e foarte eficient6 a"t1 metod1 este s1 crea4i o a doua u21 in interioru" 1 6e#%a"ia de oprimare apartamentu"ui6 <cest fapt înc1tu2ea31 sim*o"ic chi?u" nefast între ce"e d o u 1 u 2 i . p e n t r u a î n 1 " 4 a s i m * o " i c c h i ? u " d e a i c i 6 " o t u 2 i . neinten4ionat. toa"ete"e din apartamentu" superior ar tre*ui s1 se af"e deasupra toa"ete"or din apartamentu" 5ostru6 "otu2i. în a p a r t a m e n t u s u p e r i o r6 8 a c 1 a 5 e 4 i a c e a s t 1 s e n 3 a 4 i e . aduc şa#se e5cele#te 3# dra'oste.

tre*uie capu"ui s1 pro5in1 dintr?o toate paturi"e direc4ie fa5ora*i"16 po3i4ionate astfe" încât capu" 2şe%area adec&at! la mas! ce"ui ce se odihne2te s1 fie orientat succes6 persoan1 spre direc4ia sa de %ând mânca4i in Huru" mesei din sufragerie. cea de a autode35o"t1rii6 somn sunt une"e care generea31 tipu" de %"ipe"e noroc pe care 5id dori4i este 2i important16 patru %onsu"ta4i?5â norocoase dintre ce"e mai *une perioade pentru a *eneficia de direc4ii"e Vua norocoase. deoarece dorm ore pe direc4ii d i n t a * e " u " d e " a t r u c u " 11 6 maHoritatea 2apte pân1 oameni"or "a opt noapte6 =ace4i astfe" ca chi?u" Paturile şi direc"iile faste ce 51 p1trunde prin cre2tetu" 8e e.emp"u.ce"ent1 mem*ru a2e3a4i fami"iei fiecare conform poate este optim1 direc4ia =u . s1 a" este o idee 8ac1 este respecti5a tân1r1.a r a # : a m e # t e p e # t r u p a t u r i m e s e s u c c e s ş i 2tu#ci c7#d &! ame#a:a"i mobilierul 3# spa"iul di# li&i#' şi di# dormitor. "egerea direc4iei faste Fe i . în ca3u" idea". 3#cerca"i s! 3l po%i"io#a"i astfel 3#c7t s! pute"i e5ploata direc"iile faste ale tuturor membrilor familiei. ) ea ce"e . atunci e.

2 i nu pe cea Sheng %hi $5e3i t r u c u " 11 B 6 ) r o c e d â n d .direc4iei sa"e faste indi5idua"e6 <ranHat1 astfe". aceste c"ipe. este ca6 cnergi3ator "otu2i. masa de5ine un puternic norocu"ui. p " o a t a 4 i d i r e c 4 i a : i e n Ze n . fami"ia se adun1 pentru a "ua masa 3i"nic1. s1 e . din sfatu" a" meu in moment ce.

'legeţi direcţia .astfe". cu fa4a spre direc4ia 5oastr1 optim16 <stfe". *un1starea acti5a4i fami"iei de de co"ecti5 a se 2i de a împ"inire 2i precum continu1 fami"iei. prietenii 5or de5eni o ade51rat1 surs1 de noroc6 :u aranHa4i niciodat1 canape"e"e in form1 de (6 întreaga a#ilie poate i aşe"ată la #asă con or# or#ulei =ua. pentru ca #asa in a#ilie să devină o experienţă plăcută şi de apropiere pentru toată lu#ea. . . 2anse"e *ucura fericire.ien %en repre"intă norocul generaţiilor.ien %en a iecăruia. a5e4i certitudinea c1 5a 5e4i sim4i întotdeauna *ine 2i ferici4i când primi4i oaspe4i in 5i3it16 <poi. ca întreg6 <2e3a4i?51 mereu in "ocu" preferat de pe sofa.

pus1. . nu este indicat s1 2ede4i direct su* o grind1 e. dar fluierele ori ti:ele de bambus ar trebui s! aib! efect. mai a"es dac1 este 5or*a de grin3i din structura de re3isten416 (magina4i?51 ce înseamn1 s1 primi4i energia unor etaHe întregi cu astfe" de grin3iP 'găţaţi arti icii de #uchiile grin"ilor expuse. tre*uie s1 e5ita4i a sta în *1taia muchii"or ascu4ite a"e p i " o n i " o r. în p"us. :ineţi cont că ele nu trebuie niciodată aprinseL si#pla lor pre"enţă este su icientă pentru a neutrali"a chi-ul apăsător generat de grin"i. ce un chi poate d1un1tor pro5oca *o"i 2i pagu*e. pentru c1 acestea 2i transmit t1ios. mai a"es dac1 este grea 2i pare ap1s1toare6 Rri#%ile e5puse în apartamente. mese"or 2i a"tor structuri. pertur*area men4ionat1 mai sus de5ine fata"1. 6pa"iul fii#d restr7#s. pentru a le disipa si#bolic energia.6 r e m e d i i p e # t r u ' r i # % i l e e 5 p u s e Locatarii apartame#telor su#t &ul#erabili mai ales fa"! de 'ri#%ile di# structura de re%iste#"!. e5puse deasupra capului. C onform regu"i"or genera"e de =eng Shui. acestea su#t mai 'reu de co#tracarat. c o " 4 u r i " o r p r o t u * e r a n t e .

sim*o"ic6 . este esen4ia" s1 determina4i unde se af"1 f ' t aceste e"emente de construc4ie 2i s1 51 asigura4i c1 niciodat1 nu 51 a2e3a4i patu". masa din sufragerie sau cea de "ucru direct su* e " e 6 7 u t a r e a m o * i " e i e s t e c u m u " t m a i e f i c i e n t 1 d e c â t s i m p " a a g 1 4 a r e a a n t i d o t u r i " o r 2 i r e m e d i i " o r6 2şe%area sub 'ri#%i 8ac1 nu a5e4i. pentru a o distruge. este s1 ag14a4i de grind1 câte5a artificii. 2i tre*uie s1 2ede4i su* o grind1 e. de a"es.pus1.8e aceea. su* nici o form1. atunci a5e4i griH1 s1 ag14a4i su* aceasta f"uiere de *am*us. unu" cu fata "a ce"1"a"t6 9uc14i"e de *am*us tre*uie 1C din Aong Vong. "egare în <.

r e s p e c t a 4 i t o a t e c e " e " a " t e îndrum1ri =eng Shui ap"ica*i"e case"or in genera".trem de u2or de re3o"5at. este o chestiune faci"16 :u este necesar decât s1 identifica4i co"4uri"e norocoase 2i s1 "e fo"osi4i pentru a 51 po3i4iona patu" < 2i masa de "ucru6 încerca4i mereu s1 51 amenaHa4i "ocuin4a astfe" ca 3one"e importante de "ocuit s1 fie în sectoare"e faste6 Po%i"io#area patului 'cvariul din dreapta patului trebuie înlăturat. d e c i e s t e f o a r t e i m p o r t a n t s 1 r e s p e c t a 4 i 2&e"i 'ri:! cu acti&atorii +o t u 2 i . 2i tre*uie *"ocat1 5 e d e r e a d i n p a t a t o a " e t e " o r s a u * 1 i " o r6 < c o " o u n d e s e p o a t e . care niciodată nu trebuie să conţină un corp #are de apă. pentru identificarea tuturor ce"or opt puncte cardina"e. deci colţurile pot i activate con or# teoriei ele#entelor.de "egate cu un 2nur ro2u. dar 4ine4i cont în permanen41 c1 î n t r e a g a î n c 1 p e r e e s t e c o n s i d e r a t 1 u n d o r m i t o r. de fapt. !lanul arhitectural este clar de#arcat de paravan. preferat1 mae2triia m e l i o r a r e a f e # ' s ( u i $ u l u i d i # ' a r s o # i e r e 2m primit multe scrisori de la ti#eri si#'uri. deoarece. livingul are şi rol de dor#itor. în garsoniere"e 2i mansarde"e necom partimentate. garsoniere"e 2i mai a"es mansarde"e nedi5i3ate $datorit1 spa4iu"ui mai mareB repre3int1 o pro*"em1 =eng Shui e. în această garsonieră. este difici"1 practicarea tuturor m e t o d e " o r d e = e n g S h u i 6 +o t u 2 i . mai a"es dac1 au o form1 regu"at16 %a atare. care "e confer1 mai mu"t1 putere6 / a"t1 so"u4ie agreat1. 3# care mi se pu#eau 3#treb!ri despre 3mbu#!t!"irea 1e#' 6(ui$ului di# 'arso#iere sau ma#sardele #ecompartime#tate. )atu" tre*uie amp"asat a2a încât s1 51 e.p"oata4i direc4ii"e faste. < J ntreaga "ocuin41 fiind o singur1 camer1 mai mare. $rataţi dor#itorul-living drept ca#eră unică şi evaluaţi bucătăria separat. suprapunerea )a Vua?u"ui sau p1tratu"ui -o Shu. este ta*uuri"e asociate camerei de dormit6 t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e ' U 4 3 4 . 6olu"ia este demarcarea spa"iului. in aceste ca3uri.

a c e s t e a f i i n d c o n s i d e r a t e u n p o t e n 4 i a " p e r i c o " i n s p a 4 i u " d e < dormit6 (n p"us.inter3is1 acti5area cu p"ante ori deta"ii de <p16 <ceasta pentru c1 înc1perea cuprinde 2i patu". este important s1 51 asigura4i c1 nici o og"ind1 din "ocuin41 nu ref"ect1 direct patu"6 t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e ' U 4 3 5 . e s t e m a i s i g u r s 1 n u p " a s a 4 i a p 1 2 i p " a n t e a i c i . deci întreaga camer1 51 este d o r m i t o r6 % a a t a r e .

" direct în fa4a ste o idee *un1 s1 curge prin cas16 în acest scop. trebuie "i#ut co#t de flu5ul e#er'etic di# locui#"! ca pu#ct de plecare 3# reali%area 1e#' 6(ui$ului. sau dac1 dormi4i pe o canapea e.<ceste regu"i r1mân 5a"a*i"e 2i dac1 a5e4i un pat Iascuns pe 5ertica"1M. pe care i" trage4i în Hos în fiecare noapte.tensi*i"16 e # e r ' i % a r e a a p a r t a m e # t e l o r c u 2 s a u 3 d o r m i t o a r e 3# ca%ul apartame#telor cu doua sau trei dormitoare. ceea ce t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 3 E . a2e3area unor e.iste un mic spa4iu p"ante 2i a"tor artico"e u2ii apartamentu"ui. 2cest flu5 trebuie s! fie u#duitor. decorati5e norocoase "âng1 pentru ca chi?u" ce intr1 s1 se a2e3e înainte de a intrare determin1 chi?u" s1 se domo"easc1.

e4ine4i dormitoru"ui.u" t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 3 C . ori mama 2i tat1". a5e4i griH1 s1 nu ref"ecte direct u2a dormitoare"e af"ate în ce" mai norocos co"46 =o"osi4i *uso"a principa"1. ceea ce 51 diminuea31 2anse"e6 -ocatarii cu inf"uen41 în cas1 ? (deea so4u" 2i so4ia. deci nu este a2e3a4i o*iecte decorati5e de?a indicat un ia36 (dea" este un mic "ungu" acestuia.e4ine4i doar c1 apa de "âng1 intrarea în "ocuin41 nu tre*uie s1 camere"e r1mase goa"e sau pu4in fo"osite. c1ci ar trimite energia înapoi afar16 în ca3u" pentru a ca"cu"a direc4ii"e din apartament informa4ii"e re3umati5e pentru a 2i uti"i3a4i 2i oferite identifica în apoi apartamente"or de " a p a r t e r. d a c 1 s e p o a t e . ocuparea e. chi?u" se *"ochea31. 2i acesta determinând chi?u" s1 se opreasc1 2i s1 de5in1 fa5ora*i"6 . a 2 e 3 a 4 i un deta"iu de <p1 pe partea stâng1 a u2ii $cum ta*e"e"e carte sectoare"e faste $5e3i trucuri"e 134?135B6 . acti5ea31 c1 de chi?u". într?o groap1. chi?u" poate stagna6 omolirea c(i$ului stea niciodat1 B 8ac1 a5e4i un ho" in apartament. in pri5i4i spre e. dar încerca4i s1 ac5ariu cu pe2ti6 o face4i f1r1 a?" supraag"omera6 ormitoarele faste <"tminteri.teriorB.emp"u. d a r. este s1 încetini4i f"u.este mereu un "ucru *un6 8ac1 a5e4i aici o indiferent important ? care tre*uie este s1 mai ocupe og"ind1.

energetic. în *eneficiu" ocupan4i"or dormitoru"ui sau oric1rei a"te înc1peri af"at1 în aceast1 situa4ie6 )une4i ta*"ouri pe pere4i.u" de chi. pentru c1 chi?u" cu ritm rapid dintr?un coridor drept aduce ghinion6 8ac1 a5e4i o camer1 în capu" unui ho" "ung. p"ante de?a "ungu" ho"u"ui 2i men4ine4i spa4iu" *ine "uminat t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 3 8 . tre*uie neap1rat s1 domo"i4i f"u.

este generat un efect de de3echi"i*ru. e m p " u "i5ingu". a c e s t a fiind for4at în Ipâ"niaM care se creea31 întrerupte. dar numai dac1 apartamentu" 5ostru este suficient de spa4ios pentru a Hustifica pre3en4a acestora6 <"tminteri. Sc1ri"e circu"are sunt norocoase. p u t â n d f i c u a t â t m a i nefaste în apartamente6 8ac1 a5e4i me3anin.6t a b u u r i 3 # a p a r t a m e # t e l e m u l t i # i & e l a t e ac! a&e"i apartame#tul pe dou! eta:e. a5e4i griH1 ca fami"ia s1 m1nânce " a n i 5 e " u " s u p e r i o r. s1 se af"e "a ni5e"uri"e inferioare6 Sc1ri"e tre*uie s1 stea pe o "atur1 a apartamentu"ui. 2i nu în miH"oc6 %e"e cu *a"ustrade recomanda*i"e pentru interioru" " o c u i n 4 e " o r. nu este o idee *un1 s1 dormi4i "a acest ni5e" de tran3it6 )"afoane"e foarte ina"te sunt accepta*i"e. 8 sunt a5erea ormi4i mereu "a etaHu" degete. fac ca 6 d e t e r m i # a r e a p o % i " i e i t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 3 9 . dar ce"e spira"ate nu sunt întretaie. s1 51 scape printre go"uri"e noroc6 deci ump"e4i pentru s u p e r i o r. u n d e t r e * u i e a m p " a s a t e dormitoare"e6 uniforme 8ac1 2i se etaHe"e nu * a " u s t r a d e " o r. i a r 3 o n e " e d e s t i n a t e o a s p e 4 i " o r. a&e"i 'ri:! mereu ca sufra'eria şi uşa pri#cipal! s! #u fie perturbate de toaletele de la #i&elul superior. d e e . care imprim1 chi? u " u i u n c a r a c t e r n e g a t i 5. sau chiar f1r1.

locul apei prosperit!"ii este estul.a p e i p e # t r u p r o s p e r i t a t e < L# orice apartame#t.p"oata4i a2e3ând un apa mic prosperit14ii ac5ariu ori a"t deta"iu de <p1 intr?unui dintre co"4uri"e men4ionate a n t e r i o r.ces 2i are poten4ia"u" de a 51 îneca 0. a d i c 1 s 1 c u r g 1 s a u s 1 a i * 1 * u " e d e a e r6 < p a î n c a r e s e 4in pe2ti sau p"ante este 2i ea considerat1 <p1 Za n g 2i se t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 4 . 2cestea su#t col"urile u#de ar putea fi be#efice detaliile de 2p! . sim*o"ic6 ti"i3a4i demarca4i apoi *uso"a 2i aceste potri5e2te de minune pentru crearea energiei de prosperitate6 a"ege4i un una 2i acti5a4i?o6 <"ege4i singur co"4. sud$estul sau #ordul locui#"ei. a 5 â n d g r i H 1 c a < p a s 1 f i e Za n g . * "oca4ii. pentru c1 a2e3area <pei în trei sectoare constituie un e.

H oate fi o caracteristic1 foarte 8ac1 nu pute4i fo"osi o u21 nefast1. 2i de dinspre pu4u" "iftu"ui este cât de cât a*1tut din o curs6 "amp1 (n p"us. 4ste ca şi cum ar sta u# ti'ru la p7#d! 3# fa"a i#tr!rii casei.u" prefera*i". deci 5i se deschide în cas16 t a"ternati51. ceea ce se întâmp"1 des în ca3u" "ocuin4e"or de "a *"oc6 atunci o so"u4ie este s1 ag14a4i c"opo4ei de 5ânt in fa4a ascensoru"ui6 Xti"i3a4i unii din "emn.6olu"ii &iabile c l o p o " e i d e P & 7 # t p e # t r u u ş i l e c u f a t a l a l i f t O problem! tipic! locui#"elor de la bloc este ca uşa apartame#tului s! pri&easc! direct spre u# asce#sor. tre*uie re3o"5at1 uti"i3ând o a"t1 ca"e de acces în apartament6 insta"a4i intens1 t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 4 1 . Au. a5e4i griH1 0ste pentru considerat1 c1 pu4u" nenorocoas1 "iftu"ui este ca tiHe"e s1 2i6 fie goa"e pe din1untru confec4ionate <stfe". din *am*us6 chi negati5 orientat direct spre apartamentu" 5ostru sau u2a acestuia6 Situa4ia este foarte pericu"oas1. care deser5e2te doar "ocuin4a 5oastr1. nu din meta". mai a"es dac1 ascensoru" este unu" pri5at.

pentru Remedii pe#tru lumi#atoare % o # a d i # f a " a u ş i i t r e b u i e s ! f i e p e r m a # e # t l u m i # a t ! 2proape toate apartame#tele sufer! di# cau%a lipsei de lumi#o%itate di# dreptul uşii lor. acesta repre"intă o gaură ne astă care vă a ectea"ă locuinţa. t r u c u r i p e n t r u atârnaţi în dreptul intrării. aceasta face ca e#er'ia de aici s! de&i#! foarte Ni# şi s! sta'#e%e. a Iîn1"4aM energia6 / a"t1 pro*"em1 a apartamente"or este c1. a p a r t a m e n t e 4 4 ! . co#parabilă cu tigrul ceresc sărind să vă atace. :ineţi-) sub control cu clopoţei de vânt din le#n. e obicei.acă uşa aparta#entului vostru este aţă în aţă cu un ascensor.deasupra u2ii principa"e. pe coridorul blocului. uneori. ) .

t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 4 3 .

atârnaţi în dreptul intrării. . este un =eng Shui deose*it de *un6 8ac1 se poare. 4ine4i "1mpi"e aprinse ? toat1 3iua 2i toat1 noaptea6 0 " e a d u c o n o u 1 r e 3 e r 5 1 d e e n e r g i e Za n g 6 p r o t e : a " i $ & ! b a l c o # u l t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 4 4 . acesta repre"intă o gaură ne astă care vă a ectea"ă locuinţa. norocu" dispare6 )entru a preîntâmpina situa4ia. aceasta face ca e#er'ia de aici s! de&i#! foarte Ni# şi s! sta'#e%e. co#parabilă cu tigrul ceresc sărind să vă atace. e obicei. :ineţi-) sub control cu clopoţei de vânt din le#n. pe coridorul blocului.% o # a d i # f a " a ) u ş i i t r e b u i e s ! f i e p e r m a # e # t l u m i # a t ! 2proape toate apartame#tele sufer! di# cau%a lipsei de lumi#o%itate di# dreptul uşii lor. a5e4i griH1 s1 ai*1 oca3ia s1 se a2e3e 2i s1 se a c u m u " e 3 e o e n e r g i e Za n g 6 ) u t e 4 i r e a " i 3 a a c e s t f a p t i n s t a " â n d " 1 m p i puternice în e. tunci când chi?u" adunat în fa4a intr1rii în "ocuin41 de5ine st1tut. mai a"es cu "umin1 a"*1.acă uşa aparta#entului vostru este aţă în aţă cu un ascensor.terioru" u2ii apartamentu"ui6 7en4inerea "umino3it14ii acestui spa4iu.

e#er'ia uci'!toare este trimis! direct 3# cas! şi poate fi periculoas! . spre mare o dar *a"conu" "ui draperii groase pentru a împiedica 5ederea c"1dirii. supuneam apartamentu" in mod progresi5 unor pertur*1ri6 în ce"e din urm1. acoperi4i geamu" cu draperii groase pentru a atenua inf"uen4a nefast1 a ace"ei c"1diri6 :imic din ce f1ceam nu m?a putut proteHa de efecte"e negati5e a"e c"1dirii. de asemenea. decât s1 suf1r de pe urma =eng Shui? u"ui prost6 8eci. dac1 a5e4i ce5a d1un1tor a4intit spre 5oi dinspre c"1diri"e din 5ecin1tate. mi amintesc c1. am decis c1 mai *ine renun4am "a panoram1. am o*turat definiti5 perspecti5a cu ni2te draperii groase6 :umai atunci mi s?a îm*un1t14it =eng Shui?u"6 8e aceea.os. care sem1na cu un *e4i2or de t1mâie6 Jin minte c1 mi?am insta"at og"in3i"e )a Vua.c u d r a p e r i i ' r o a s e C7#d balcoa#ele apartame#telor su#t r!#ite sau ame#i#"ate de muc(iile cl!dirilor di# &eci#!tate. 2i tn? am sim4it mai *ine6 8ar pri5e"i2tea *a"conu"ui îmi ar1ta. atunci când "ocuiam în Aong Vong. care s?au do5edit prea mici însemna. 2i ie2eam adesea pentru a m1 *ucura de peisaH6 din <cest c1 "ucru îmi amenin41toare. tot portu" Aong c"1dire 2i rotund1. p1cate. primu" apartament pe care "?am a5ut era foarte d1dea foarte "u. de nespus Vong?u"ui în toat1 sp"endoarea sa. 2i eram mereu *o"na516 <m fo"osit t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 4 5 .

po3i4iona og"inda de perete pentru a reAecta 2i a in5ita sim*o"ic &xtindeţi priveliştile avorabile cu a(utorul oglin"ilor. D noroco2i iar*1 mun4i pute4i ac1 îndeaHuns s1 sunte4i de o a5e4i pri5e"i2te repre3entând o ap1 "ini2tit1. t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 4 E . folosi#d o o'li#d! de perete. un câmp cu 5erde sau ni2te 51 îndep1rta4i.o ' l i # % i l e & ! a d u c 3 # 6 c a s ! p r i & e l i ş t i f a & o r a b i l e ac! apartame#tul &ostru are o pri&elişte foarte fa&orabil!. pute"i atra'e 3#!u#tru frumuse"ea sple#didului mediu e5terior.

cu a:utorul cristalelor. P a se ute4i fo"osi g"o*uri fereastr1. e s t e inter3is1 amp"asarea og"in3i"or aici6 a ' ! " a " i c r i s t a l e . i a r d o r m i t o a r e " e t r e * u i n d s 1 f i e î n c 1 p e r i Zi n . aceasta se fragmentea31 instantaneu în întregu" spectru fa4etate de crista" pentru aceste curcu*eie crea norocoase6 =ace4i rost de ace"e minunate crista"e austriece care uti"i3ea31 2i "a fa*ricarea "e "a de cu"ori a"e curcu*eu"ui6 0ste o metod1 foarte fast1 2i aduce mu"t noroc de *og14ie s1 2i face4i re"a4ii6 acest cande"a*re"or ag14a4i? )ropune4i?51 t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 4 C . acestea 3mbo'!"l#du$&! e#orm 1e#' 6(ui$ul .în1untru chi?u" po3iti5 a" naturii6 <ceast1 metod1 este *enefic1 m a i a " e s d a c 1 p u t e 4 i c r e a r e f " e . ca s1 capte3e "umina6 <stfe". i a î n " i 5 i n g . p e # t r u a c a p t a l u m i # a s o a r e l u i 9#ul di#tre cele mai eficie#te moduri de a atra'e lumi#a solar! 3# locui#"a &oastr! este s! crea"i la propriu KcurcubeieV. 2 i n u î n d o r m i t o r6 Jine4i cont mereu c1 og"in3i"e din camera de dormit generea31 e n e r g i e Za n g .

ci astfe" e n e r g i a Za n g p o a t e s 1 p 1 t r u n d 1 î n cas1 in forma sa cea mai *inef1c1toare D t' respecti5a fereastr1 O nu numai t r u c u r i p e n t r u a p a r t a m e n t e 4 4 8 ."ucru soare"e de î2i fiecare trimite dat1 ra3e"e când spre c1 5eti îm*un1t14i enorm energia din apartament.

6 u t i l i ' .

a r e a c u l o r i l o r ( n .

f e n g s h u i .u l d i r u i r c o o p t a i r f ' s e n t e i o r t i l % a e a u l r i l r e # r u c t & ! i l e e # ( u .

( n d . utili%area culorilor se ba%ea%! pe dou! pri#cipii om#ipre% e#te 3# toate metodele acestei ştii#"e: teoria celor ci#ci eleme#te şi cea a for"elor Ni#$Na#' .i 3# 1e#' 6(ui.

i f e r e n t d e o a " a = e n g 2 c S h .

s i c u .u i c u m p a t i c a r c 3 a 4 i .

d e o ." o r i " e f i c i e n t s u n t e e .

a r e c e u n a p " p r e s u p i c a r e a .

r t e o r i e i c e " o c i n c i e " e m e n .

t e i p i 2 i a u " u i p r i n c Z i n 2 .

5 a " a * i " e a t â t î n 2 c .i Z a n g .

o a " a u i a f = e n g o r m e " S h o r .

. c â t 2 i i n f o r m u " c e a e " o a .

r 6 6 p e c tr u l c r o m a ti c î .

n

; c

= e n g

u " o r i

S i n i i

" e

a c

o p e r 1

u " s p e c

î n t r e g

t r u

d e

c n u a n 4 e u r c u * e u a " e " u i ;

f i e c a r e

t â n d

( ( (

c 1 p 1

(

a s

p e c t Z i n

Z a n g ; î n

s a u

f u n c

4 i e

a

" o

d e

r 2 i

n u a n 4

c a n t i

t a t e a

r u

s a u

d e a " n e g p *

r e 3 e n t 1

" e 6 % a

r e

i n

g u "

e

1

g e n e r a " 1 ; c u

c â t e s t e

c u "

o a r e a

h i s 1 ; c

m a i î n c

u

a t â t

e s t e

r a t 1

c o n s i d e

m a i Z i n ;

d a t o r i t 1

p o n d e r e n 4

p r e

e i d

e

o r

n e g r u 6 % o n f

m

a c e " e i a 2

i " o g i c i . c u " o r i " e d e s c h i s .

e a p s u n t Z a n g . f t d a t o r a t p r .

e 3 e n 4 e i a " * u " u i 6 : e g r u " e s t .

e Z i o n . c u " o a r e i a r a " * u " .

. o a n g c u " o a r e 6 Z .

C u t o l o ri l e e N a # ' e % u s t e a c a t .

4 i n e 4 i c o n t c 1 r o 2 u " $ t o a .a .

t e p â n n u a n 4 e " e . 1 " a r o 2 u .

" f o a r t e i s B e s t e î n c h c o n s .

i d e r a t o a r e Z a n g c u " o 6 < n a .

" o g . g a " * e n u " e s t e t o t o c u .

n 2 u ." o a r e i . d e f Z a n g a p t .

a n 4 e " e s e a " e î n c h i a c e s t .

o r d o u 1 i s i m * o " c u " o r i 3 e a 3 .

1 n i n o r o c u " . m a f e s t â n d u ? s .

e r g î n t r ? o i e Z a n g e n e p " .

i n 1 6 8 i 5 d e e r s 5 i a 4 1 e " e n .

u a n 4 e e s t o r c a " e u " o r a c i s .

u g e r e a 3 1 m u " t e t i p m a i u r i .

2 i d r m i n a r e a .d e e t e n o r o c .

t o n u " u i d e 2 u c e t r e * r o u i .

e c i a p " i c a t î n r c u m s t a n 4 e .

" e p e c 5 o a s t r e i a " e n e c s e .

s i t 1 i n 4 e d e t a " i a t c u n o 2 t .

e d e s p r e t e o r i a c e " o r c i n c i e .

d a r 2 i r e f e r i t o a r e ." e m e n t e .

" a s i m * o " i s t i c a a s o c i a t 1 d i .

e s .5 e r s e " o r n u a n 4 e 6 î n p " u s .

t e u t i " d e 2 t i u t c 1 r o 2 u " 2 i g a .

." * e n u " s u n t c o m p " e m e n t a r e .

i a r f o " o s i t e " a o " a " t 1 . e " e e .

p r i m 1 d e o * i c e i p u t e r e a c e a ..

p r e c u m 2 i c e i m a i * .m a i m a r e .

e n e f i c i 2 i " e a " i s " u H i t o r i i .

n 5 i a 4 1 6 T a " * e n u " e s t e c u " o a .

r e a i m p e r i a " 1 a % h i n e i . r e 3 e .

r 5 a t 1 d o a r f a m i " i e i î m p 1 r a t .

u " u i 6 % u r t e n i i d e r a n g î n a " t .

? c e i c e i " s e r 5 e s c d i r e c t p e î .

m p 1 r a t ? p o a r t 1 d e o * i c e i r o 2 .

u 6 = a f e s t i 5 i t 1 4 i " e 2 i s 1 r * 1 .

t o r i " e i m p o r t a n t e . r o 2 u " a r .

a s t f e " c 1 n u .e u n r o " s p e c i a " .

n a 2 t e r e a u n u i c o p i " d .n 4 i " e .

e s e . m a s c u " i n . p r e c u m 2 i < n .

u " : o u s u n t c e " e * r a r e c u a H u t .

o r u " a c e s t e i c u " o r i 6 .

i s 1 n u a d u c e o p u t e r # i c ! e # e r ' i e . şi a#ume: &ermillo#. . a # ' C7#d utili%a"i roşul pe#tru a spori e#er'ia 1e#' 6(ui. este util s! 3#"ele'e"i care #ua#"e su#t #orocoase. roşul de K2#ul *ou. şi to#ul s7#'e$de$bou. @a"ele se ţineau de obicei in perechi. r o ş u E r .3 # s u d .

a n 4 e f a 5 o r a * i " e 2 i m a i p u 4 i n .

e f a 5 o r a * i " e d r o 2 u . d . d e c i .

a c 1 s u n t e 4 i f a n i i a c e s t e i c u .

e s t e e s e n 4 i a " s 1 i i " u a ." o r i .

4 i i n a r i a 4 c a " c u " 5 i u n i " e 6 .

X n t e f r o 2 u a s t e s f o a r t e 5 e .

r m i " " o n u " . a c e s t a f i i n d f o .

" o s i t " a f a * r i c a r e a m u " t o r * .

o r c 1 n a 2 e 2 i a " t e r e c i p i e n t e .

g r a 5 a t e c e î m p o d o * e s c m 1 s u 4 .

a d e t o a " e t 1 a d o a m n e " o r 2 i d o .

m n i 2 o a r e " o r 6 S e c r e d e a c 1 r o .

2 u " d e c i n a * r u " e a H u t 1 s 1 d e .

5 i n 1 m a i p r e 3 e n t a * i " e 2 i s 1 a .

t r a g 1 p e 4 i t o r i * u n i 6 8 e a c e e .

m u " t e d i n t r e * o r c 1 n a 2 e " e .a .

a n t i c e u t i " i 3 a t e p e n t r u p 1 .

f a r d u " u i .s t r a r e a c r e m e " o r .

d e o * r a 3 2 i p u d r e i e r a u c o " o .

r a t e i n " " o n 6 < 5 5 e r m i e m a p .

c a r e s .o i r o 2 u " I d e < n u " : o u M .

e a s e a m 1 n 1 c u c e " d e c i n a * r u .

. d a r e s t e p u 4 i n m a i d e s c h i s .

6 < c e a s t a e s t e n u a n 4 a î n c e p u .

t u r i " o r d e * u n n u a a u g u r 6 / .

n 4 1 d e r o 2 u i i n t e n s 1 2 i m a m a .

i * o g a t 1 s e n u m e 2 t e s â n g e ? d e .

2 i a r a t 1 c a u n m a r o n i u .? * o u .

? r o 2 c a t " 1 c u i t 6 8 e s p r e a c e a .

s t 1 c u " o a r e s e s p u n e c 1 i m p r i .

i n f " u e n 4 .m 1 c a s e " o r p u t e r e .

1 2 i a u t o r i t a t e 6 7 u " 4 i d i n t r .

e m a n d a r i n i i i m p o r t a n 4 i a 5 e .

a u a t 1 o p r p r o n u n 4 e f e r i n 4 .

1 p e n t r u e " a n u " d e p o r 4 a c e a .

i a r 5 e c h i " e p a " .s t 1 c u " o a r e .

a t e c h i n e 3 e 2 t i e r a u d e c o r a .

r e d e o * i c e i c u 5 a 3 e . u " c i o a .

r e 2 i a " t e r e c i p i e n t e d e c e r a .

s u p e r * î n 5 i o r .m i c 1 u r i a 2 e .

a t e d e a c e a s t 1 c u " o a r e 6 .

a rea cu"ori"o rU 1C9 .a % e l e şi p o r" l e r o şi i = o " e l a # u r ri o s i u t i " i 7.

e a a c e s t e i n u a n 4 e d e r o 2 u s u .

* o r f o r m a 5 a 3 e " 2 i p o r 4 e " a n .

u r i " o r i m p u n e a m o d e r a 4 i e 6 S .

c e s u " p r o 5 o .e c o n s i d e r a c 1 e .

a c 1 5 1 r s a r e d e s â n g e . d e c i c u .

" o a r e a d e 5 e n e a n e f a s t 1 . d e 2 .

i r o 2 u " n u e p e r c e p u t e s t . î n .

c a d u n 1 t o r 6 8 a c 1 fo "o si 4i ro 2 u" sâ n .1 g e n e r a " .

g e? d e? * o u 2i c e" d e ci n a *r u in d e c or u" m o d er n. e m p" u. d e c ât p e nt ru pr e a m u" t6 8 e e . ut i" i3 . o pt a4 i m ai c ur â n d p e nt ru m ai p u4 in .

a4 i în s u d a c es te to n ur i dr e pt a c c e nt e. 2i n u dr e pt c u" or i d e fo n d p e nt ru p er e4 i sa u m o *i "i er 6 ) ar a 5 a n e" e s u nt fo ar te a pr e ci at e .

d e c hi n e 3i c a o * u n 1 m et o d 1 d e a in tr o d u c e o c u" o ar e d o m in a nt 1 i m p or ta nt 1. d e ci "u a4 i în c a" c u" p o si *i "i ta te a d e a p" as a .

u n p ar a 5 a n 5 er m i" "o n sa u u n u" ro 2 u "1 c ui t "â n g 1 p er et e" e s u di c di n "i 5i n g. p e nt ru a at ra g e o p ut er ni c 1 e n er gi e Z a n g6 8 a c 1 .

c . pr in tr e c ar e c or ai sa u c u" o ar e a ar d ei u" ui iu te 6 % â n d es te as tf e" e n er gi 3 at .pr ef er a4 i. p ut e4 i ut i" i3 a c e" e" a" te n u a n4 e fa st e d e ro 2 u.

hi ? u" pr o pi c e di n s u d cr e e a 3 1 a p oi n or o c u" d e re c u n o a2 te re p e nt ru ta t1 " fa m i" ie i6 8 a c 1 n u a gr e a4 i p ar a 5 a n e" e. în c er c a4 i .

s1 fo "o si 4i dr a p er ii . e" e a 5 â n d a c e" a2 i ef e ct .

se atra'e #orocul de recu#oaştere. ce poate fi d1un1tor pentru sectoru" estic2i ce" sud?estic. c o m * i n a t c u r o 2 u " . auriu cu ro2u este o com*ina4ie forte. pute"i acti&a o şa#s! e#orm! de prosperitate. ce poate contracara pertur*1ri"e ste"e"or 3*ur1toare generare de a"1tur1ri"e nefaste de numere ste"are6 %a atare. e"ementu" 7eta".r o ş u l ş i a u r i u l s u # t c u l o r i # o r o c o a s e 6 Pri# utili%area adec&at! a roşului. deci. utili%7#d aceste culori laolalt!. pentru c1 7eta"u" distruge energia Bo'!"ia şi prosperitatea î n s c h i m * . nu este o idee rea s1 a5eti în cas1 o com*ina4ie oarecare t h 5 8 1 • t r u c u r i f c n g s h u i . ' -emnu"ui6 u"oarea auru"ui este întotdeauna fa5ora*i"1. de asemenea. deoarece sim*o"i3ea31 *anii6 îns1 auriu" sim*o"i3ea31. a u r i u " c a p 1 t 1 o p u t e r e a p a r t e 6 î n t r ? a d e 5 1 r. a c e a s t 1 c o m * i n a 4 i e s i m * o " i 3 e a 3 1 o a 5 e r e 2 i o prosperitate enorme6 (n p"us. 2uriul 'e#erea%! u# mi#u#at #oroc de a&ere.

#ereu în #ultiplu de trei.de auriu 2i ro2u 2i s1 o e5iden4ia4i in 3i"e"e faste6 *orocul adus de roşu şi auriu Semnifica4ia acestor cu"ori îm*inate este asociat1. despre care se crede că aduce bogăţie celui ce pri#eşte cadoul. B î n p " u s . c u m u " t e * i H u t e r i i d e aur 5erita*i"6 <ceasta indic1 un nou an ce a*und1 < de *og14ie 2i recunoa2tere6 (n interioru" "ocuin4ei. c h i n e 3 i i a g r e e a 3 1 o r i c â n d a c e a s t 1 c o m * i n a 4 i e . s e c o n s i d e r 1 d e f o a r t e * u n a u g u r s 1 s e p o a r t e î m * r 1 c 1 m i n t e r o 2 i e . productiv. acesta iind un nu#ăr %ang. 2 i n u ca tem1 dominant16 (n nici un ca3 nu este o com*ina4ie potri5it1 pentru dormitoare6 . 5 8 ! • t r u c u r i f c n g s h u i .e 'nul . se o eră #onede de aur. i a r d e < n u " : o u " u n a r. o c a 3 i i " e f e r i c i t e 2 i n o r o c u " d e * o g 1 4 i e 6 8 i n a c e s t m o t i 5. c u s t a t u t u " î n a " t . ca daruri norocoase.ou chine"esc. aceast1 com*ina4ie co"oristic1 nu tre*uie niciodat1 » f o " o s i t 1 c a f o n d d e p e r e t e 6 A s t e p r e f e r a * i " s 1 o u t i " i 3 a 4 i î n c a n t i t 1 4 i i n f i m e . f u n c 4 i o n â n d m a i * i n e c a a c c e n t d e c o r a t i 5.

d a r.. n u î n c e r c a 4 i . d a r a m * e " e a s p e c t e a " e c u " o r i i p u r p u r e i s u n t f a 5 o r a * i " e 6 8 e aceea. a n u a n 4 e i 6 8 a c 1 a 2 e 3 a 4 i p u r p u r i u " î n s u d . c1 "itera" ca Iargint purpuriuM6 <m adoptat aceast1 com*ina4ie pentru sig"a maga3inu"ui meu uni5ersa" 8ragon Seed. fo"osi4i?" cu încredere6 )ersona". dac1 51 p"ace "a ne*unie. s a u Zi n . dar incredi*i" de norocoas16 8 a c 1 3 u g r 1 5 i r i u n p e r e t e n o r d i c i n p u r p u r i u . 6e#sul este c! purpuriul este o puter#ic! #ua#"! a prosperit!"ii. c a a d u c â n d p r o s p e r i t a t e 6 : i c i o d a t 1 n u p u t e m 2 t i d a c 1 e s t e Zi n s a u Za n g . uti"i3area acestei nuan4e ca 9 t e m 1 c o " o r i s t i c 1 e s t e . 5 i e . e " e s t e c o n s i d e r a t . c! p7#! şi roşul se face purpuriu. p r e s i a c a n r o n c 3 1 p e n t r u * a n i ? n7an ch!c ? . pe care "?am 5ândut dup1 18 "uni. * 5 8 3 • t r u c u r i f c n g s h u i n maestru =eng Shui mi?a spus. odat1. pentru a sim*o"i3a <pa6 fo"osit1 astfe". adic1 oameni"or n1scu4i în anii domina4i de energia acestui e"ement. d a c 1 5 1 2 i p " a c e 6 8 a c 1 n u a g r e a 4 i p u r p u r i u " . o * u n 1 d e c i 3 i e " e n g S h u i . i i s u * " i n i a 4 i " a t u r a Za n g . 2 i n i c i d a c 1 sim*o"i3ea31 e"ementu" <p1 sau *oc6 <ceast1 am*i5a"en41 e5ident1 tace din e" o cu"oare greu de definit. a t u n c i s u g e r a 4 i " a t u r a d e < p 1 . ea sugerea31 norocu" de prosperitate6 p u r p u r i u c u a r ' i # t i u a d u c e b o ' ! " i e Combi#a"ia de purpuriu cu ar'i#tiu este combi#a"ia mea defi#itorie pe#tru multe tratati&e de afaceri 3#cu#u#ate de succes . c 1 c i p r e 3 i n t 1 c a r a c t e r i s t i c i " e a m â n d u r o r a . d e o * i c e i . a2 a2e3a aceast1 cu"oare in nord. 2i chiar sun1 p r e c u m e . t o t u 2 i . com*ina4ia de purpuriu 2i argintiu poate a5ea un aspect destu" de hi?tech. cu un profit su*stan4ia"6 12 (n "ocuin41. *6stc adec5at1 2i pentru "ocuin4e"e cu orientare predominant 5estic1.p u r p u r i u l a d u c e o m a r e p r o s p e r i t a t e 9# pro&erb c(i#e%esc spu#e c7 Ktotul mer'e at7t de bi#e. deoarece se pune accentu" pe faptu" c1 energia de 7eta" produce <pa purpuriu" cu argintiu denot1 *ani mu"4i. 8 e 2 i î n / r i e n t p u r p u r i u " n u s e * u c u r 1 d c a c e e a 2 i a p r e c i e r e r e g a " 1 c a i n Le s t . t r a d u s 1 . potri5indu? se mai a"es persoane"or de 7eta".

mereu 3#dr!'ite. fo"osi4i mai mu"t "6emn 2i mai pu4in1 <p1. astfe" incât 5erde"e s1 domine a"*astru"6 / 5ariatiune a acestei scheme » cromatice esre 5erde cu negru $care 2i e" repre3int1 <paB.ce"ent1 pentru înc1peri"e destinate copii"or în cre2tere6 Vstc o a"1turare de cu"ori minunat1 pentru fiii fami"iei6 <ceasta fiindc1 chi?u" creat este unu" a" de35o"t1rii. pe perete"e din "i5ing po3i4ionat în estu" "ocuin4ei6 %om*ina4ia de a"*astru 2i 5erde este e. f!r! co#ota"iile re'ale şi copleşitoare ale altor culori. ci 2i a"1tur1 dou1 energii armonioase6 & e r d e c u r o ş u ' e # e r e a % ! a r m o # i e ş i s u c c e s 2ceste superbe culori de Cr!ciu#. ci şi aduc şa#sa u#ei mari fericiri .) 6& e r d e c u a l b a s t r u a t r a ' e c ( i $ u l d e c r e ş t e r e Combi#a"ia de &erde şi albastru su'erea%! creşterea 3#ceat! şi si'ur!. ce nu numai c1 arar1 *ine. esre o idee *un1 s1 o ag14a4i în spate"e 5ostru.trem t de C norocoas1 în co"turi"e estice din cas16 <ceasta E deoarece <pa hr1ne2te -emnu" în cic"u" producti5 a" e " e m e n t e " o r. d e t e r m i n â n d c r e 2 t e r e a p " a n t e " o r6 8ac1 ap"ica4i aceast1 îm*inare de cu"ori. #u co#stituie doar o combi#a"ie armo#ioas!. care aduce o cre2tere s1n1toas1 2i o 5ia41 fericit1 de fami"ie6 8ac1 pute4i face rost de imaginea unor mun4i picta4i în 5erde 2i a"*astru. e. "*astru cu 5erde este o com*ina4ie co"oristic1 armonioas1 2i echi"i*rat1. 5 8 4 • t r u c u r i f c n g s h u i .

ce a"imentea31 IA1c1ri"eS respectu"ui 2i statutu"ui onora*i" atinse de capu" fami"iei6 %a atare. fo"osi4i com*ina4ia ro2u/5erde dup1 ce ace2tia împ"inesc doispre3ece ani6 (ntroducând scheme co"oristice 5erde ? r o 2 u i n s u d u " d o r m i t o r u " u i " o r " a m o m e n t u " r e s p e c t i 5.. erde"e repre3int1 -emnu". 5erde"e înt1re2te ro2u"6 -emnu" aHut1 =ocu" s1 creasc1 mare 2i puternic6 )entru a atrage norocu" asupra *1iatu"ui $ori *1ie4i"orB din fami"ie. a 5 e 4 i t o a t e 2 a n s e " e c a e i s 1 c â 2 t i g e o n o r u r i 2 i r e s p e c t 6 Lo r a 5 e a s u c c e s " a 2 c o a " 1 2 i 5 o r f i * i n e c r e s c u 4 i 6 Le r d e " e r e p r e 3 i n t 1 cre2terea. iar ro2u" este "egat de încheierea unei fa3e din 5iata omu"ui6 5 8 5 • t r u c u r i f c n g s h u i .

a decis s1 î2i r1spândind c1"dur1 *un15oin416 =6 . d a r. purpuriu" a fost cop"e2itor 2i. i s t 1 . 2 i . pasa norocoas1 a "uat o turnur1 e. nu oricine poate "ocui într?o camer1 decorat1 în ga"*en rega"6 8ac1 5?a4i decorat camera in auriu sau ga"*en intens 2i nu pute4i suporta ap1sarea acestor cu"ori. d a c 1 î " u t i " i 3 a 4 i î n d e c o r a r e a "ocuin4ei. ar fi *ine ( 3 u g r 1 5 e a s c 1 " i 5 i n g u " î n t r ? u n p u r p u r i u a p r i n s . s ? a î m * o " n 1 5 i t g r a 5.a l b c u ' a l b e # a t r a ' e f o r " a . este o idee *un1 s1 introduce4i imediat 2i accente de a"* pe pere4i. atunci decora4i?51 înc1peri"e în a"* sau *eH? 5 8 E • t r u c u r i f c n g s h u i . acest fapt nu a durat6 <strograma 5ie4ii ei nu indica putin4a dc a se *ucura de chi?u" somptuos a" c u " o r i i p u r p u r i i . s t â n d spita"i3at1 aproape un an6 \i?a re5enit a*ia dup1 ce "i5ingu" ei a fost re3ugr15it în a"*6 în ca3u" s1u. pentru a "e reduce t1ria6 profesionistâ. într?un moment de *ra5ad1. am a5ut o prieten1 care a tr1it aceasta e. de2i este ce" mai f a 5 o r a * i " . a fi înr1d1cinat în rea"itate6 %u"ori"e ce pot supune ce poate fi e. a constatat o cre2tere su*it1 a num1ru"ui de proiecte ce i se pre3entau6 =iind "i*er? f s1 4ine4i cont c1 ga"*enu" imperia". a # ' a l u m i # i i E alt7 combi#a"ie coloristic! e5traordi#ar de be#efic! este alb cu 'albe#. de2i i?a adus o 2ans1 enorm1 "a început. ) ie2irea chine3e.trem de nefast16 Culorile puter#ice *ua#"ele mai pale )rincipiu" greut14ii sau ap1s1rii este intrinsec cu"turii 8e aceea. P!m7#tul. noi"e Ho*uri aduceau 5enituri mai mari pentru afacerea ci6 8in nefericire. iar imediat dup1 aceea. unii î" pri5esc chiar ca pe o supersti4ie.trem de norocoas1 în 3i"e"e de 5ar16 /dat1 cu soare"ui. d e s i g u r. ga"*enu" 2i cap1t1 o putere magnetic1. i n c u r â n d . m u " t e n u a n 4 e d e g a " * e n . ins1 parc " * u " c u g a " * e n 3 u g r 1 5 e 2 t e m i n u n a t a e n e r g i e Za n g . 2ceasta simboli%ea%! armo#ia al!tur!rii 0etalului cu e#er'ia eleme#tului ce 3l produce. "ocatarii "a acest tip de perico" sunt ga"*en 2i purpuriu6 8e fapt.perien416 (ntr?o 3i. s t r 1 " u c i t o r. n u s e p o t r i 5 e 2 t e t u t u r o r6 S e c r e d e c 1 n u o r i c i n e are puterea de a purta auriu" sau ga"*enu" imperia". dac1 51 intimidea31 cu"ori"e ostentati5e ori prea fa5ora*i"e. acestea putând atrage *oa"a6 <na"og.

deschis 2i apoi fo"osi4i ca cncrgi3atori artico"e decorati5e 6 într?o nuan41 norocoas1 "a a"egere 5 8 C • t r u c u r i f c n g s h u i .

ci de5eni4i mai a m * i 4 i o 2 i 2 i î n c e r c a 4 i . în schim*. nord-estul şi sud-vestul. e m p " u . este recomanda*i" s1 fi4i pruden4i6 -a început. proceda4i cu precau4ie6 +e s t a 4 i e f e c t u " g e n e r a " a " p u t e r n i c e i c o m * i n a 4 i i r o 2 u / g a " * e n î n c e t . se poate întâmp"a ca =eng Shui? u " u n e i c a s e s 1 f i e p r e a î n c 1 r c a t . d e 2 i s ? a r p u t e a s 1 n u f i e n i m i c f o a r t e î n n e r e g u " 1 c u d e c o r u " . puterea îndoit1 a acestora împreun1 ar putea fi prea ap1s1toare6 0a poate face ca "ocatarii ghinioni2ti ce nu îi pot suporta ap1sarea s1 se îm*o"n15easc16 0ste un concept foarte interesant6 Xneori. ceea ce vă aduce recunoaştere. ali#entaţi !ă#ântul. a c e s t a s 1 a i * 1 u n i m p a c t n e g a t i 5. a s t f e " î n c â t . s 1 o f o " o s i 4 i p e p o r 4 i u n i c e 5 a 3albenul este culoarea adecvată pentru sectoarele de !ă#ânt. Folosind roşu cu galben. nu în"1tura4i schema co"orisric1. p r e a Za n g 2 i p r e a p u t e r n i c . pentru unii oameni. r o 2 u c u g a " * e n c o n s t i t u i e o c o m * i n a 4 i e formida*i"1.r o ş u c u ' a l b e # $ o c o m b i # a " i e ' r o % a & ! 3# ceea ce pri&eşte atra'erea #orocului. dar pot pro&oca. . d i n c a u 3 a reac4iei in5erse a chi?u"ui6 8e aceea. m a i î n t â i c u n i 2 t e artico"e mici a2e3ate în apropierea spa4iu"ui 5ostru6 8ac1 dup1 dou1 s1pt1mâni 5i se pare c1 a4i intrat într?o pas1 norocoas1. d e e . 2ceste dou! culori su#t de departe cele mai şi 3# ceea ce pri&eşte'ro%a&e #e#orocirile pe care le Ut i " i 3 a r 1 c o r e c t 2 i p e n t r u p e r s o a n a p o t r i 5 i t 1 .

care sunt sud?5estu" 2i nord?estu"6 %o"4uri"e de )1mânt *eneficia31 atât de pe urma energiei =Bun aduce noroc în relaţii. recunoa2tere mamei 2i. astfe". . a5antaHe indirecte întregii fami"ii6 corespund. =en este bene ică p e n tr u î n ţ el e p ci u n e şi e d u c a ţi e . deci a2e3a4i?"e în sectoare"e de )1mânt.mai mari6 =ocu"ui. de =o"osi4i ro2u cu ga"*en în co"4uri"e din "ocuin41 ce "e asemenea. cât 2i a )1mântu"ui6 =o"osirea com*ina4iei Roşu cu 'albe# 3# col"urile de P!m7#t co"oristice a acestora în sectoare"e men4ionate fa5ori3ea31 înf"orirea re nume"ui fami"iei6 <ceste cu"ori aduc.

repre3entând cea mai mare adâncime a energiei de <p16 :umeroase formu"e " eng Shui se concentrea31 asupra - asuma4i riscuri. 2i apoi uti"i3a4i a"te cu"ori pentru a 2i *og14ie6 8eoarece mu"4i oameni fo"osesc =eng Shui?u" e5iden4ia pentru a?2i amp"ifica norocu" de a5ere6 <pa de5ine un conform puncte"or cardina"e din co"4u ri"e cu care "ucr1ri6 e"ement important6 . negru" poate "i e.ces6 <ceasta deoarece a"*u" îng"o*ea31 toate tonuri"e curcu*eu"ui. ceasta înseamn1 c1 a"1turarea ce"or dou1 cu"ori este d e c o r6 ( n n i c i u n c a 3 n u f o " o s i 4 i p a r a 5 a n e o r i p e r d e " e negre. în mu"te situa4ii.trem de fa5ora*i". 2ceasta deoarece #e'ru simboli%ea%! 2pa. 3ugr15i4i pur 2i simp"u to4i pere4ii 2i toate chi?u"ui de <p1. cu"oarea optim1. aceasta fiind e"ementu" sim*o"ic pentru *ani p"afoane"e în a"*. 2i nici una de do"iu6 8e fapt. de *un augur pentru sectoru" <pei6 /rice "oc din cas1 ce crede4i c1 5a *eneficia de pe urma <pei 5a fi înt1rit 2i dc com*ina4ia co"oristic1 de a"* 2i negru6 %ontrar p1rerii genera"e. în care se echi"i*rea31 toate ce"e"a"te6 8ac1 nu 5re4i s1 51 armonioas1 2i echi"i*rat1.e4ine4i c1 fiecare sector ce )o3i4iona4i sectoare"e din posed1 <p16 labirintului poate i utili"at de unul singur sau pentru a crea un #odel repetitiv in alb şi negru. fiind considerat.agera4i cu uti"i3area negru"ui în ) # e ' r u c u a l b . p e # t r u a r m o # i e Combi#a"ia de #e'ru cu alb este 3#totdeau#a #orocoas!. a"*u" este o cu"oare pe care o pute4i fo"osi f1r1 team1 de e. în cadrul decorului de interior. 6 ste"e com*ina4ii"e co"oristice a"*/negru "ocuin41 faste în ce de ( ( ( repre3int1 o direc4ie de pe *uso"1 semnific1 un e"ement. negru" nu este o nuan41 nefast1. ce este 'e#erat! de 0etalul alb 3# ciclul producti& al eleme#telor. dar pute4i uti"i3a cu încredere aceast1 cu"oare ca accent sau pentru accesorii6 )e de a"t1 parte. de aceea.:u a5e4i de ce s1 e. sim*o"i3at de o anumit1 cu"oare <otivul tradiţional al b chi?u" a"tor e"emente considerate fa5ora*i"e .

.

in func4ie de câmpu" energetic a" fiec1ruia6 8e aceea. în propor4ie semnificati51. 2lbul este o culoare foarte special! şi spirituala .agera4i cu ap"icarea acestei cu"ori6 . au de câ2tigat copiii din cas1 ? fiii 2i fiice"e. f o " o s i 4 i a " * . p e n t r u a î n c u r a H a c h i ? u " s 1 s e . care apas1 sim*o"ic a s u p r a " o c a t a r i " o r. nuan4e"e a"ese tre*uie s1 fie tonuri pure 6 D a"e ce"or dou1 cu"ori6 <"ege4i un 5erde crud 2i proasp1t. pentru c1 orice apas1 asupra "ocatari"or de Hos are poten4ia"u" de a de5eni o Is1geat1 otr15it1M6 0ste prefera*i" ca p"afonu" s1 fie neted. îna"4e6 8 e a s e m e n e a . deopotri516 <ceasta deoarece estu" repre3int1 fiii. p " i n 1 d e 5 i a 4 1 3 ascuns1 2i o energie spiritua"1 po3iti516 0ste e. ac1 fo"osi4i aici aceste dou1 cu"ori. fiice"e6 în p"us. aceast1 com*ina4ie aduce "a "umin1 ce"e mai *une fa4ete a"e chi?u"ui de -emn6 8e aceea. " a r â n d u " " o r. în <ceast1 o a m e n i " o r.trem de propice s1 a5e4i un ta5an a"*6 8ac1 a5e4i ta5an de rigips.cesu" de <p1 este mereu nefast. energia ( . iar sud?estu". 2i nu unu" cu aspect îm*1trânit 2i o*osit6 :egru" tre*uie întotdeauna s1 fie c"ar 2i nedi"uat.emnu"ui sim*o"i3ând cre2terea. prefera*i" mai pa" decât înce4o2at6 . a " * u " e s t e c u " o a r e a Za n g . c a r e s i m * o " i 3 e a 3 1 . feri4i?51 neap1rat s1 i" decora4i cu prea mu"te moti5e. aceasta fiind un e"ement cu dou1 t1i2uri p l a f o a # e l e t r e b u i e s ! f i e a l b e Cea mai bu#! #ua#"! pe#tru ta&a#e este albul. îns1. acesta simboli%7#d claritatea şi puritatea tuturor culorilor. ) cu"oare "*u" este a"c1tuit din cc"c2aptecu"oria"ecurcu*eu"ui. pentru un "ucru atât de important precum p"afonu" casei. cu "inii decorati5e pe margine.epet. 2pa produce Lem#. (X( e.e4ine4i c1 e.# e ' r u c u & e r d e a d u c e c r e ş t e r e ş i b e l ş u ' Combi#a"ia de #e'ru şi &erde este foarte asem!#!toare ca efect cu cea de albastru şi &erde. c e " e 2 a p t e c h a N r e sau ro4i de energie a"e corpu"ui uman. deci #e'rul este e5cele#t pe#tru sectoarele de Lem# di# est şi sud$est. sim*o"i3ând ce"e trei " i n i i Za n g a " e f a 5 o r a * i " e i t r i g r a m e $ ' h i e n 6 descoperite 5echime6 are un efect po3iti5 asupra tuturor e5ocând anumite st1ri emo4iona"e 2i energii.

Cel mai eficie#t mod de a reali%a acest lucru este s7 utili%a"i o %u'r!&eal! colorat!. citiri mai departe# 8 Pute"i 3#ceti#i c(i$ul. tra#sform7#d e#er'ia di# (ol. me#"i#e"i coridorul bi#e lumi#at. C u"oarea a"eas1 aici este "a fe" de semnificati51 precum cea din orice a"t1 înc1pere6 8e fapt. 2le'e"i culorile co#form pu#ctului cardi#al ocupat de coridor $ alb i# &est şi #ord$ &est. &erde i# est şi sud$est. roşu 3# sud şi 'albe# 3# sud$&est şi #ord$est. *u face"i 'reşeala de a le i'#ora. dac1 chi?u" din coridor este fa5ora*i". . nu este indicat s1 a5e4i in cas1 un coridor "ung6 8ac1 a5e4i totu2i unu" 2i nu puteri remedia situa4ia. încet 2i armonios pân1 când intr1 in urm1toarea camer1.c o r i d o a r e l e t r e b u i e s ! a i b ! m e r e u c u l o r i . #u palide. se creea%! de:a o e#er'ie fasta i# spa"iul locui#"ei. 3# plus. a # ' Coridoarele su#t %o#e importa#te de circula"ie. Proced7#d astfel. albastru i# #ord. ce ca#ali%ea%! flu5ul e#er'etic 3# spa"iul &ostru de locuit. e" de5ine comp"et inofensi5 2i norocos6 %onform principii"or genera"e de *engShui. i# #ua#"e puter#ice.

5ST c&ol !n S'$=5ST (!r)! .- Culori pe#tru coridoare al a#tru0 .eter#inaţi punctul cardinal ocupat de coridorul vostru. +. 'poi.$=5ST P&al tn al S'$=..+.5ST +. consultând ilustraţia. alegeţi culoarea opti#ă pentru acesta.-$= .

c e s i 5. trucu" C8B. astfe". iar c"ementu" identic cu a" 5ostru repre3int1 p a r t e n e r u " 6 ) a r t e a d e f i n e 4 e o r e p r e 3 i n t 1 d o a r a s p e c t u " Zi n s a u Za n g a " n u a n 4 e " o r6 % a a t a r e . c u " o r i " e d e s c h i s e r e p r e 3 i n t 1 e n e r g i a Za n g . i a r c e " e î n c h i s e .$ ( f n d i f e r e n t c e a 4 i f a c e . e"ementu" care 51 generea31 energia proprie 51 aduce a5ere. e n e r g i a Zi n 6 <5 e 4 i n e 5 o i e d e n u m 1 r u " V u a p e n t r u a 5 1 a A a e " e m e n t u " 6 = e m e i " e f i i n d Zi n . p e n t r u c 1 . t r e * u i e s 1 o p t e 3 e p e n t r u c u " o r i Zi n 6 5 9 5 • t r u c u r i f e n g s h u i . consu"ta4i sumaru" de "a pagina a"1turat1 2i determina4i ce cu"ori 5i se potri5esc mai *ine6 <m enumerat aici cu"ori"e caracteristice e"ementu"ui ce i" produce pe a" 5ostru $e"ementu" Ipersona"MB. i a r * 1 r * a 4 i i f i i n d Za n g . precum 2i e"ementu" a"ter ego?tdui 5ostru6 %onform metodei =eng S"uti a ce"or patru pi"oni. 51 5a fi difici" s1 adormi4i6 Coloritul dormitorului <"ege4i cu"ori"e pentru dormitor conform num1 ru"ui Vua $5e3i trucu" 1 CB. t r e * u i e s 1 o p t e 3 e p e n t r u c u " o r i Za n g . d o r m i t o r u " n u t r e * u i e s 1 A e u n " o c i n c a r e c u " o r i " e d e t e r m i n 1 s i m 4 u r i " e s 1 5 i * r e 3 e e . care 51 de351"uie e"ementu" 5ostru persona"6 +r e * u i e s 1 o p t a 4 i d o a r p e n t r u c u " o r i " e c e f a 5 o r i 3 e a 3 1 a c e s t e " e m e n t 2 i s 1 " e ? e 5 i t a 4 i p e c e " e c e î i d 1 u n e a 3 1 6 = o " o s i 4 i c i c " u " ce"or cinci e"emente pentru a determina care sunt acestea $5e3i capito"u" 3.

a # ' ormitoarele trebuie s! fie domi#ate mai mult de culori Ni# dec7t Na#'. ideale su#t #ua#"ele de albastru şi cele calde ale culorilor de P!m7#t. S e c r e e a 3 1 a s t f e " e c h i " i * r u " p r o 5 e n i t d i n d u a " i t a t e a s i m * o " u " u i Zi n / Za n g 6 5 9 E • t r u c u r i f e n g s h u i . Si#bolul %inP%ang repre"intă echilibrul. e aceea. Chiar daca dor#itorul trebuie să ie %in.d o r m i t o a r e l e $ m a i b u # e . #ereu va exista o să#ânţă de %ang ce de ineşte aspectul contrar. i # d e c 7 t .

e"ementu" ce î" produce pe ce" persona" este. am*e"e metode pot fi uti"i3ate cu succes6 "otu2i. am 4inut cont 2i de n e c e s i t a t e a a r m o n i 3 1 r i i c h i ? u " u i c u s p a 4 i u " î n c o n H u r 1 t o r6 ( n genera". c e " m a i * e n e f i c p e n t r u a c t i 5 1 r i 6 Culori pe#tru bo'!"ie *90^R O92 P4R6O*2L 4L404*) C9LO2R4 FP4*)R9 2-4R4G 1 alb apa 2 roşu p!m7#t 3 albastru sau #e'ru lem# H albastru sau #e'ru lem# @ roşu p!m7#t 6 'albe# metal ? 'albe# metal I roşu p!m7#t D foc . în fo"osirea numere"or Vua pentru determinarea e"ementu"ui propriu.=o"osirea num1ru"ui Vua pentru a 51 determina e"ementu" persona" in scopu" îm*un1t14irii =eng Shui?u"ui. 2i nu una "egata de predic4ii astro"ogice6 (Be fapt. de o * i c e i . re"e51 c1 este 5or*a de o acti5are =eng Shui. fa41 de uti"i3area metodei ce"or patru pi"oni.

&erde Culori pe#tru dra'oste *90^R O92 B^RB2YL: Culori ce 1404L: Culori ce vă f aduc un partener aduc un partener 1 albastru$3#c(is albastru$desc(is 2 'albe#$3#c(is 'albe#$desc(is 3 &erde$3#c(is &erde$desc(is H &erde$3#c(is &erde$desc(is .

@ 'albe#$3#c(is 'albe#$desc(is 6 auriu alb ? auriu alb I 'albe#$3#c(is 'albe#$desc(is .

u n p a h a r c u a p 1 p e n o p t i e r 1 n u p u n e p r o * " e m e 6 0 a fe". d e e . f 1 r 1 a 5 1 d 1 u n a terasa acoperi2u"ui sau în mansarde6 . d e 2 i 6 d e s i g u r. precum 2 i d e r i 5 a t e " e 2 i c o m * i n a 4 i i " e " o r. a"*astru" este destinat întotdeauna etaHe"or inferioare. f iind o cu"oare Zi n . distrugând ceea ce se af"1 su* ea6 8c aceea. ce"e mai *une fiind 6 I ace"ea in cu"ori de )1mânt6 /riunde se poare. optând pentru forme fine 2i neutre a l b a s t r u l l a # i & e l u r i l e i # f e r i o a r e a l e c a s e i 2lbastrul este si#o#im cu apa. niciodat1 nu este indicat s1 a2e3a4i nici u n t i p d e a p 1 f i 3 i c 1 . pentru c1 acestea se transform1 in Is1ge4i otr15iteM pe podea. sugerând o permanent1 osti"itate6 8e aceea. F <cesta iind asociat apei. deci 3#totdeau#a este i#dicat s! utili%a"i o culoare care s! su'ere%e stabilitatea. a"ege4i mode"e simp"e 2i prietenoase pentru du2umea. men4ine4i orice nuan41 de a"*astru potri5e2te d e m i n u n e î n d o r m i t o a r e " e d e " a p a r t e r. iar dac! su#te"i practica#"i de 1e#' 6(ui. n marc parte. f i i n d î n p " u s "a p a r t e r. 2i nu ce"or superioare a"e casei6 este moti5u" 2i pentru care descuraHe3 precum 2i cu t1rie <pa aHuns1 "a apogeu începe s1 curg1 descendent. ste"e"e sau forme"e e5ident triunghiu"are. a"*astru" se acoperi2uri"e p"afoane"e a"*astre. s u g e r e a 3 1 e n e r g i a sta*i"i3atoare6 0"e ofer1 o *a31 so"id1. trebuie s! co#ştie#ti%a"i 3# perma#e#"! faptul c! apa are u# curs desce#de#t .oci"e cum sunt arde3ia. aceasta depinde de materia"e"e uti"i3ate6 .roşu$desc(is roşu$3#c(isp o d e l e l e a u # e & o i e d e o e # e r ' i e s t a b i l i % a t o a r e Culorile pe#tru podele su#t ideale dac! &! co#fer! se#%a"ia de fermitate. a"ege4i materia"e natura"e pentru du2umea6 05ita4i mode"e"e in unghiuri ascu4ite. e m p " u u n a c 5 a r i u . marmura 2i granitu". piscine"e pe "oca"i3are b foarte odihnitor 2i ca"mant6 <cestea fiind spuse. 3ugr15ea"a a"*astr1 sau a2ternuturi"e 2i perde"e"e de aceast1 cu"oare sunt perfect accepta*i"e6 0"e eman1 o energie Zi n p r o p i c e . putându?51 r1ni mai mu"t decât 51 da4i seama6 <spectu" "or sim*o"ic este feroce 2i formida*i". î n d o r m i t o r.

6 .

deoarece 3# toate 3#c!perile se aplic! aceleaşi pri#cipii. ori. pute4i consu"ta ta*e"u" cu sectoare norocoase oferit in carte. de Aii 2i fiice"e fami"iei6 <"ocarea spa4iu"ui din cas1 tre*uie s1 ref"ecte aspira4ii"e fami"iei6 Bu#a alocare a camerelor %ea mai *un1 metod1 de a"ocare a înc1peri"or este s1 "ucra4i cu sectoare"e norocoase indicate de formu"a ste"e"or 3*ur1toare6 <ceasta pur 2i simp"u deoarece e"e 4in cont de impactu" considera4ii"or de tip tempora"6 %o"4uri"e faste 2i nefaste din cas1 se schim*1 de?a "ungu" timpu"ui6 )rin urmare. c(iar dac! u#ele su#t mai importa#te dec7t altele. nu îmi fac pro*"eme dac1 nu toate camere"e din "ocuin41 sunt perfecte din perspecti5a =eng Shui6 spa4iu" astfe" ca sectoare"e norocoase s1 nu Ae irosite sau. pertur*ate de o toa"et1 ori de o c1mar1 po3i4ionat1 aco"o6 %o"4uri"e propice tre*uie s1 Ae ocupate de tat1 sau de mam1. este dormitoru" "iste principa" "ogic ca $2i *irou". mai r1u. aco"o unde este adec5at. sen4ia" a"oca4i este s1 înc1peri"e mai frec5ent uti"i3ate s1 ai*1 ce" mai *un =eng Shui6 <*ia atunci fami"ia *eneficia31 de un *un =eng Shui a" casei6 8e aceea.n o t e s p e c i a l e d e f e n g s h u i p e n t r u s p a ţ i u l d e l o c u i t a l o c a " i c u ' r i : a s p a " i u l d i # l o c u i # " ! Pe m!sur! ce pro'resa"i. ar fi *ine s1 cerceta4i mai am1nun4it =eng Shui?u" ste"e"or 3*ur1toare6 %a a"ternati51. de&i#e foarte uşor s! aplica"i 1e#' 6(ui$ul 3# fiecare camer! pe r7#d. pentru a 51 "oca"i3a sectoare"e norocoase din "ocuin41 $5e3i pag6 13EB ormitorul pri#cipal şi biroul la domiciliu 8intre toate camere"e din cas1. dac1 ce" "ucra4i "a domici"iuB. pro*a*i" ce" mai important 6 E ! • t r u c u r i f e n g s h u i . dac1 dori4i s1 fo"osi4i aceast1 metod1.

d i n a c e s t p u n c t d e 5edere. când spa4ii"e de "ocuit 2i ora2e"e ar1tau cu totu" a"tfe" fa41 de mediu" contemporan6 8e aceea. tre*uie s1 5erifica4i imp"ica4ii"e formu"ei Vua asupra spa4iu"ui disponi*i" $5e3i trucu" 1 CB 2i s1 a"egeri une"e so"u4ii de compromis6 :u 51 aHut1 cu nimic s1 51 impacienta4i6 =eng Shui?u" 51 ofer1 o ana"i31 a moti5e"or pentru care. * neori. una e.p"oata ap"icat1 ori metoda ste"e"or 3*ur1toare. utili"aţi în nord un #otiv norocos cu o C broască obişnuită sau cea cu trei picioare. ana"i3ând dac1 pute4i e.d e s c u r c a t i $ & ! î c u c e a & e " i 0etoda pe care o ale'e"i pe#tru aplicarea 3# locui#"a proprie trebuie. ori a ce"or /pt )a"ate. 2 i c o n s i d e r.emp"u. a"ege4i?o pe aceea care 51 promite tipu" dc noroc ce sim4i4i c1 51 "ipse2te6 1e#' 6(ui este distracti& un a"t aspect a" chi?u"ui ce curge prin "ocuin4a 5oastr16 <cestea fiind spuse. =eng Shui?u" tre*uie s1 fie o practic1 p"1cut1 pentru 5oi6 :u adopta4i o atitudine canonic1 în ap"icarea sa6 . î n c e r c a 4 i s1 descoperi4i o a"t1 metod1. nu pute4i s u * " i n i a î n d e a H u n s a c e s t f a p t . d a r. 'cest tip de broască aduce totuşi veşti bune. #ai degrabă decât avere .e4ine4i c1 recomand1ri"e se *a3ea31 foarte mu"t pe interpretarea principii"or str15echi. f a c e r i ? o . nu 51 merge *ine6 8 a c 1 p u t e 4 i r e m e d i a s i t u a 4 i a .c"u3ând?o pe cea"a"t16 <ceasta este o a*ordare d o g m a t i c 1 6 +o a t e m e t o d e " e = e n g S h u i ? u " u i a u t e n t i c p o t 2 i tre*uie s1 $ie fo"osite împreun16 <co"o unde tre*uie s1 opta4i între dou1 recomand1ri contradictorii.acă nu vă puteţi exploata direcţia bogăţiei aşe"ând un acvariu in living.perien4a permite maestru"ui de =eng Shui s1 i n t e r p r e t e 3 e c o r e c t m a H o r i t a t e a c a 3 u r i " o r. e&ide#t. pentru activarea acestui sector. ori cu #onede. de2i e. a c e s t e i n t e r p r e t 1 r i (((( s u n t " i t e r 1 d e " e g e 6 +r e * u i e s 1 " 1 s a 4 i m e r e u " o c p e n t r u creati5itate în punerea =eng Shui?u"ui in practic1 2bordarea rela5at! +r e * u i e i n t r ? a d e 5 1 r s 1 5 1 d e s c u r c a 4 i c u c e a 5 e 4 i 6 : u a 2 p u t e a 6 . s! "i#! co#t de limit!rile spa"iului fi%ic şi de cele ale bu'etului &ostru. poate. este pur 2i simp"u imposi*i" s1 urma4i toate recomand1ri"e =eng Shui6 8e e. d a c 1 n u . c1 un mare a5antaH este fami"iari3area cu di5erse"e tehnici disponi*i"e6 S1 nu crede4i c1 tre*uie neap1rat fo"osi =eng Shui?u" ste"e"or 3*ur1toare dac1 sectoru" norocos este ocupat de *aieP (n astfe" de ca3uri.

o*4in. =eng Shui? este o practic1 foarte comp"e. pare s1 func4ione3e =eng Shui?u"6 P ersona".. atunci când e. c1 nu <m descoperit c1. deseori nu ce"e care mu"4i factori di5er2i o metod1 mai eficient1 îmi fo"osesc toate îmi 5ine s1 cred cât de repede Si#bolul dublei ericiri )deogra#a 'ltă ideogra#ă longevităţii a longevităţii . în p"us.s i m b o l i s t i c a ş i r i t u a l u r i l e p e # t r u c e l m a i b u # e f e c t C7#d &i#e &orba de acti&area corect! a %o#elor speciale.ist1 îmi com*in cuno2tin4e"e despre decât toate ce"e"a"te6 =eng Shui?u" sectoare"e norocoase. intr? "ocuin416 a d e 5 1 r. pur 2i simp"u imposi*i" s1 renun4 pro*a*i" deoarece func4ionea31 "a o formu"1 în fa5oarea a"teia6 atât de *ine 2i rapid6 7i?am dat seama. pe#tru atra'erea u#or tipuri specifice de şa#s!. atunci sim*o"uri"or când crea un chi po3iti5 ? mi se pare cuno2tin4e"e de =eng Shui6 este cea mai distracti51 dintre toate. trebuie s! &! aplica"i cu#oşti#"ele despre 1e#' 6(ui$ul simbolic. re3u"tate"e mai impresionante6 8e fapt. a =eng aceast1 Shui?u"ui pentru ? a (Be aceea sunt atât de pasionat1 de practicarea unei com*ina4ii de dimensiune uti"i3area metode6 <m descoperit c1.1. u" ste"e"or 3*ur1toare 2i direc4ii"e în ce"or /pt )a"ate cu sim*o"uri"e 2i inf"uen4ea31 ca"itatea chi?u"ui din ritua"uri"e =eng Shui.

u"ui6 "ot in u"timii ani. mi?a iar puterea * u n a u f o s t 2 i e " e d e a H u t o r6 +o a t e sim*o"uri"or acaparat acestea sim4uri"e in u"timii 3ece ani ai amp"asarea studiu"ui meu asupra =eng Shui? f e r e s t r e " o r.ecutam de rapid.traordinar e.e3u"tate"e po3iti5e au 5enit ! 5B Shui?u"ui.Puterea simbolurilor e. consu"ta4i despre aceast1 ramur1 a dori4i s1 af"a4i mai camere"or 2i corect1 a u 2 i " o r. sunt o*4inute prin . când am o*iecte"or decorati5e6 aHuns s1 st1pânesc pentru a suficient 8ac1 concentrarea uti"i3a mu"te une"e dintre ritua"uri"e =eng Shui =eng ce mi?au fost transmise. când "e corect6 Xti"i3area <profundarea acestui enorm *agaH acti5atori"or corec4i 2i "ucru" într? de cuno2tin4e de351"uie permanent un mediu care a5ea deHa un chi surpri3e fa*u"oase. aceasta " u c r a r e a m e a F!n7 Shui ma7ic $ ) r o mi?a p1rut 2i mai u"uitoare6 =6 d i t u r 1 2 i +i p o g r a f i e . .

purându?51 a d u c e . 2ceasta depi#de 3# mare parte de 1e#' 6(ui$ul a#alitic. p r o * " e m e " e apar atunci când. rientarea u2ii are un puternic impact asupra întregii case.t r a t a r e a o r i e # t ! r i l o r % 6 # e f a s t e a l e u ş i l o r )rebuie s! &! fie clar! importa#"a absolut! a orie#t!rii uşii pri#cipale a locui#"ei 3# tabloul 1e#' 6(ui de a#samblu. dac1 orientarea sau p"anu" arhitectura" a" casei 51 permit s1 schim*a4i direc4ia u2ii. 2i nu pute4i tace nimic6 =ire2te. sau dac1 noua orientare a u2ii 51 transform1. n o r o c d i n s p r e o d i r e c 4 i e f a 5 o r a * i " 1 6 +o t u 2 i . atunci pro*"ema 4ine doar de *uget 2i de incon5enientu" de a întreprinde o reno5are minor16 în acest ca3. înainte dc a opera schim*1ri"e6 8ac1 pute4i descoperi o moda"itate eficient1 de a repo3i4iona u2a astfe" încât s1 *eneficia4i de direc4ii"e propice. t o t o d a t 1 . dormitoru" într?o "oca4ie norocoas1 $5e3i pag6 C B. 5?a2 ruga s1 cânt1ri4i cu griH1 situa4ia 2i s?o ana"i3a4i fo"osind di5erse"e metode sugerate în aceast1 carte. atunci nu mai sta4i pe gânduri6 9tili%area direc"iei optime .emp"u. de e. descoperi4i c1 u2a da spre o direc4ie nefast1 pentru 5oi. in5estigând =eng Shui?u" "ocuin4ei.

trebuie l!sat! cu fi#isa:ul #atural de fibr! de lem#. în speran4a c1. nu 2tiu dac1 metoda f unc4ionea31. dac! ea d! spre est ori sud$ est. c a m u f " a 4 i u 2 a c u u n s t r a t d e 5 o p s e a . 8 4ste &opsit! 3#tr$o culoare ce 3i reflect! direc"ia de orie#tare. eficient chi?u" po3iti5 in indiferent dac1 u2a este "ocuin41. 9şile orie#tate spre aceste direc"ii (ntrarea conceput1 în cas1 pentru poate a fi #u trebuie #iciodat! colorate 3# alb atrage Faceasta s h u i U E pe#tru C c! 0etalul 9şa pri#cipal! eficie#t! n o t e s p e c i a " e d c f e n g . astfe". U decât rma4i aceste regu"i. dac1# sau nu norocoas1 $pentru tat1" s a u s u s 4 i n 1 t o r u " f a m i " i e i B 6 +o t u 2 i . fo"osi4i îndrum1ri"e cu precau4ie6 2stfel. atunci acti5area sa nu 5a face s1 amp"ifice ghinionu"6 8 4ste cea mai mare uş! a casei.8ac1 nu pute4i schim*a direc4ia nefast1 a u2ii 2i nici nu pute4i g1si o a"t1 u21 care s1 poat1 fi "1rgit1 2i uti"i3at1 drept intrare principa"1. ii 5a fi diminuat1 sim*o"ic importan4a6 )ersona". atunci este important s1 compensa4i situa4ia po3i4ionându?51 patu" pentru a putea dormi cu capu" îndreptat spre direc4ia 5oastr1 oprim16 +o t o d a t 1 . dac1 u2a d1 spre direc4ia "ui de p i e r d e r e t o t a " 1 $ 5 e 3 i t r u c u " 111 B . p e n t r u a s e c o n f u n d a m a i u2or cu perete"e6 Xnii practicieni merg cu sfaturi"e pân1 "a mic2orarea intr1rii. )rin urmare. ce trebuie respectate dac! dori"i ca ea s! tra#smit! 'ospod!riei u# c(i purt!tor de #oroc. dar pare "ogic1 reducerea în acest mod a importan4ei unei u2i nefaste6 p r i # c i p i i l e e s e # " i a l e c u p r i & i r e l a u ş a p r i # c i p a l ! 45ist! u#ele aspecte importa#te referitor la uşa pri#cipal!. #ua#"a #orocoas! este &erdeleP dac! #u. deci este e&ide#t cea pri#cipal!.

Yi#e"i co#t c! uşile de aici #u trebuie #iciodat! tre*uie întotdeauna s1 in se 2i deschid1 dinspre un Icoridor "uminosM6 în =eng Shui. sunt accepta*i"e6 X2i"or de stic"1 "e "ipse2te siguran4a conferit1 de u2i"e masi5e. genera" nefaste6 8ac1 sunt intr1ri secundare in cas1.#imiceşte Lem#ul 3# ciclul &opsite 3# roşu. considerare eleme#telorG. 2 i n i c i d a c 1 u n u " dintre panouri este mai mare decât ce"1"a"t6 "otu2i. distructi& al eleme#telorG. d i n u n u " s i n g u r. şi #iciodat! l!sate cu fibra de lem# descoperit!. n o t e s p e c i a " e d c f e n g s h u i U E 8 . pentru noroc. O uş! pri#cipal! solid! (ntr1ri"e in cas1 sunt idea"e dac1 8 -opsi"i uşile orie#tate spre sud$ &est ori #ord$est i# 'albe#. atu#ci te#cui"i peretele 3# 'albe#. sunt masi5e 2i se deschid spre i n t e r i o r. c e s e d e s c h i d s p r e i n t e r i o r6 în sfâr2it. Ldeal este ca uşile aflate 3# aceste pu#cte cardi#ale s! fie &opsite. u2i"e 8 -opsi"i uşile orie#tate spre &est ori #ord$&est 3# alb sau folosi"i orice culoare metalic!. 5i"e"or mari "e sunt mai propice u2i"e du*"e 2i m a r i . 2i esre mai *ine s1 "e e5it1ri6 ( :u contea31 dac1 u2a se 8 compune din dou1 panouri sau -opsi"i uşile orie#tate spre sud 3# roşu şi e&ita"i #ua#"ele de albastru sau #e'ru Ffii#dc! 2pa distru'e 1ocul 3# ciclul eleme#telorG. norocu" principa"e g"isante astfe" încât s1 aduc1 intr1ri u2i"e în Culoarea ce trebuie e&itat! aici este &erdele Fpe#tru c! Lem#ul distru'e P!m7#tul 3# ciclul în1untru6 în sunt %a "ocuin41. ac! #u a&e"i de ales.

i s t e m 1 c a r u n m i c f o a i e r6 / ade51rat1 sa"1 ar fi 2i mai *un16 <ceasta permite chi?u"ui s1 se a2e3e 2i s1 se acumu"e3e de am*e"e p1r4i a"e u2ii6 n o t e s p e c i a " e d c f e n g s h u i U E 9 . de o parte 2i de a"ta a intr1rii tre*uie s 1 e .aceasta fa5ora*i" înseamn1 2i *ine un spa4iu din "uminat Huru" u2ii principa"e6 <stfe".

n o t e s p e c i a " e de bun augur. este un si#bol prosperitate. căci si#boli"ea"ă norocul. în po3i4ionarea acti5atori"or =eng Shui. pentru :n a2e3a4i og"in3i (c cu fa4a "a u2a casei. "otu2i.s i m b o l u r i d e b u # a u ' u r 3 # l i & i # ' 1C1 Odat! i#tra"i pe uşa pri#cipal!. 2i nici în "i5ing e"e nu tre*uie s1 reAecte u2a înc1perii6 /g"in3i"e po3i4ionate direct in amp"asarea o g " i n 3 i " o r. pentru a atrage 4iliacul norocul este unde ani#al valoros. deoarece 5or câ2tigat to4i mem*rii fami"iei. d c f e n g s h u i U E 1 . partea di# locui#"! cea mai i#dicat! pe#tru acti&area cu simboluri #orocoase este li&i#'ul. tre*uie s1 51 feri4i de une"e capcane fa4a intr1rii determin1 chi?u" s1 curg1 imediat afar1 pe u216 %hiar Si#bolul de #ai sus este şi el avorabil: căutaţi a#bele si#boluri şi etalaţi-le. S un "oc a5ea de comune6 pa4iu" din "i5ing este 2şe%area simbolurilor #orocoase recomanda*i" apei. Ca atare. "umini"or 26a6m6d6.

2i niciodat1 pe dreapta pri5ind $direc4ia din se consider1 spre interior e. og"inda orientat1 spre u21 sugerea31 un f"u.dac1 ref"ect1 un peisaH a*so"ut super*. so4u"ui încep s1 ii fug1 ochii dup1 a"te femei6 n o t e s p e c i a " e d c f e n g s h u i U E 1 1 .teriorB6 8ac1 apa se af"1 de partea dreapt1 a u2ii. fie in afara acesteia. ac5arii sau fântâniB situate "âng1 u21 tre*uie s1 se af"e pe partea stâng1 a acesteia. de o*icei. he în cas1. energetic direct 2i fata"6 /rice deta"ii de <p1 $e"e2teie.

asupra 3one"or din "i5ing pe care "e pute4i îm*un1t14i6 intr1ri"e din spa4iu" 5ostru de "ocuit. P Vua 0ste )o3i4iona4i?51 entru aceasta. centru" pute4i suprapune4i menta" sim*o"u" )a peste mai spa4iu" u2or din "i5ing6 un af"a direc4ii"e fo"osind *uso"a6 <f"a4i unde se g1se2te partea dac1 a5e4i nordic1 a camerei de 3i. d a r. nu a5e4i moti5e de în îngriHorare6 schim*. tre*uie s1 "i5ingu"ui 2i. apoi nota4i?51 sistematic c1rui punct cardina" ii apar4ine fiecare co"46 8up1 aceea. d a c 1 n u . *"ochea316 %hi?u" tre*uie s1 ai*1 Au. 2i mai a"es prin u2a principa"16 9tili%a"i busola 6tabili"i eleme#tele D i n o t e s p e c i a " e d c f e n g s h u i U E 1 ! . d e f o r m 1 r e g u " a t 1 . uita4i?51 unde este po3i4ionat1 Sectoru" important. asigura4i intrarea în este "i5ing6 foarte s1 nu i" 51 " i 5 i n g d r e p t u n g h i u " a r. p u r 2 i simp"u 4ine4i cont de co"4uri"e protu*erante sau ce"e a*sente 2i t r a t a 4 i ? " e c o r e s p u n 3 1 t o r6 8 a c 1 n u pute4i face nimic referitor "a respecti5 2i c1 tre*uie nimic sectoare"e faste ce "ipsesc.e # e r ' i % a " i f i e c a r e c o l t d i # l i & i # ' Cel mai uşor mod de a acti&a toate col"urile di# li&i#' este s! 3mbo'!"i"i c(i$ul i#tri#sec al fiec!ruia di#tre cele opt col"uri ce repre%i#t! pu#ctele cardi#ale. de în aco"o. prin u2i"e 2i 4 %onccntra4i?51.

crista"e 2i a"te"e co"4uri. n o t e s p e c i a " e d c f e n g s h u i U E 1 3 .emp"u. dar aici 51 pute4i e. t i n s 1 . 5eio3e sau "umân1ri în co"4u" sudic 2i deta"ii de <p1 în nord6 . p u t e 4 i amp"ifica chi?u" din fiecare co"4 a2e3ând aco"o o*iecte ce îi ref"ect1 e"ementu"# de e. determina4i e"ementu" ce "e gu5ernea31.ersa propria creati5itate6 t r u c u " 11 B 6 8 u p 1 a c e e a . pune4i -emn ? p"ante estu" în 2i co"4uri"e sud?estu" de ?. d e s i g u r.i s t a p o a t e f i e .în ca3u" tuturor ce"or"a"te o*iecte specifice pentru )1mânt $ceramic1. c"opo4ei meta"ici în co"4uri"e de 7eta" O 5estu" 2i nord?5estu" ?. conform direc4iei în care sunt amp"asate $5e3i asemeneaB în sud?5est 2i nord? est.

capu" fami"iei. 2i apoi acti5at prin mu"ta m i 2 c a r e 2 i a c t i 5 i t a t e d e s f 1 2 u r a t e i n s p a 4 i u " s 1 u 6 . "umin1 2i 5ia41 uman16 în p"us. m?am asigurat astfe" c1 so4u" meu. i s t 1 s u n e t .' o"4u" norocos c"in "i5ing $2i. fiind 2i e" fericit6 . care esre nord?5estu". u21.e3u"tatu" este o fami"ie fericit1P . precum 2i faptu" c1 )1mântu" produce 7eta" in c i c " u " e " e m e n t e " o r. co"4uri"e norocoase *eneficia31 mereu enorm de pe urma unor sim*o"uri fa5ora*i"e precum *roa2te"e cu trei picioare. monede"e norocoase. e 4 i n e 4 i c 1 e n e r g i a Za n g e s t e c r e a t 1 a u t o m a t i n " o c u r i " e u n d e e . trebuie s! 3l locali%a"i pe cel #orocos di# li&i#' şi s! &! asi'ura"i c! acesta este bi#e lumi#at şi aerisit corespu#%!tor. reducând "a minimum neîn4e"egeri"e. care generea31 o 2ans1 este ce" diagona" opus fa41 de enorm1 dac1 este corespun31tor decorat. mi2care. co"4u" tat1"ui. a t r a ' e " i # o r o c u l d i # c o l " u l & o s t r u p r o p i c e C7#d e#er'i%a"i fiecare col". cu5inte"e aspre 2i i3*ucniri"e mânioase6 8e asemenea. conform cu"ori"or 2i forme"or *a3ate pe e"emente. c"in orice camer1B A plantă a bogăţiei este un energi"ator per ect pentru coltul sud-estic. sunt minunate pentru crearea unei energii prietenoase. 3eii *og14iei 2i a"te 3eit14i taoiste a2e3ate aici6 Cristal 3# colturile de 0etal 1 în co"4u" norocos din "i5ingu" meu. un co"4 de 7eta". totodat1. 4in 2ase g"o*uri de crista" natura" $cu diametru" de circa CE mmB6 <cestea ref"ect1 num1ru" din co"4u" respecti5 $care este EB. m o t i 5 p e n t r u c a r e a m o p t a t p e n t r u c r i s t a " 6 % r i s t a " e " e n e t e d e 2 i r o t u n d e s u g e r e a 3 1 r e " a 4 i i f e r i c i t e 2 i f 1 r 1 pro*"eme. are parte de noroc. de fapt. deci am fo"osit co"4u" respecti5 ca s1 acti5e3 norocu" de armonie pentru to4i mem*rii fami"iei me"e6 <cesta fiind.

. deoarece el neca"urile.)#aginea lui ?uddha cel @esel vă absoarbe si#bolic toate aduce ericire.

6ufra'eria este şi ea o camer! importa#t!. ceea ce nu înseamn1 ace"a2i "ucru cu mâncarea din *uc1t1rie6 7âncarea în curs de a fi g1tit1 generea31 o cu totu" a"t1 energie fat1 de mâncarea ser5it1 "a mas16 %a o f"oare inc1 t . %o#a u#de m7#ca"i 3# familie.# o r o c d e m i : l o a c e d e t r a i 3 # s u f r a ' e r i e 7#'! spa"iul camerei de %i se afl!. âncarea de pe mas1 sim*o"i3ea31 întotdeauna miH"oace"e de trai. ce trebuie s! fie focali%at! asupra #orocului de mi:loace de trai pe#tru familie. 3# mod #ormal.

este ace"a2i "ucru ca 2i ag14area unei og"in3i in sufragerie. pentru a du*"a mâncarea ser5it16 O'li#%ile di# sufra'erie în c1r4i"e 2i conferin4e"e me"e. og"in3i"e de5in pericu"oase in camera de g1tit. dar #ai ales pe #e#brii a#iliei ce şed la extre#ităţile #esei. m?a amu3at foarte tare s1 fiu între*at1 de unii dintre cursan4ii mei dac1 a2e3area unei og"in/6i in *uc1t1rie. &a trebuie să ie #ai #are. cu ce5a ani in urm1. ref"ectarea mem*ri"or Aglinda din i#agine este oarte nepotrivită ca energi"ator pentru su ragerie.puse 2i p"ita din *uc1t1rie6 <stfe" a2e3ate. am emis mereu a5ertismente împotri5a po3i4ion1rii og"in3i"or astfe" încât s1 ref"ecte f"1c1ri"e e. sunt cu totu" a"tce5a. pentru a re lecta #ai #ult din spaţiul încon(urător.trem de faste6 <sigura4i? 51 doar c1 og"inda 5oastr1 este suficient de mare pentru a sugera *og14ia 2i prosperitatea6 în p"us. mâncarea ce se g1te2te denot1 c1 norocu" de hran1 nu este deocamdat1 copt6 ="oarea comp"et deschis1 este cea care sugerea31 c1 norocu" deHa a sosit6 8e aceea. . dimpotri51. pentru a du*"a hrana în curs de preparare. 2i niciodat1 nu 5?a2 sugera s1 "e amp"asa4i aici6 /g"in3i"e din sufragerie. putând fi e.îm*o*ocit1.

o toa"et1. "otodat1. 2i nu o u21. asigura4i?51 c1 og"inda fo"osit1 îi ref"ect1 pe to4i cei de "a mas1. pe toat1 fami"ia6 Aa tre*uie s1 ref"ecte masa "a care mânca4i. *uc1t1ria sau sc1ri"e6 .fami"iei "a mas1 aduce un *un =eng Shui6 )erfect1 ar fi o og"ind1 mare de perete6 O'li#%ile di# pl!ci :u este o idee *un1 s1 fo"osi4i p"1ci de og"ind16 în sufragerie.

rigrama nord? 5estu"ui este a t o t p u t e r n i c u " % h [ i e n . d e c i f a c e r i a c e s t " u c r u p e u n s i n g u r p e r e t e . fami"ia mea a de5enit mai unit16 < fost u"uitor modu" cum 5ie4i"e noastre au de5enit cu mu"t mai fericite6 8ac1 51 dori4i un mare noroc "a e. totodat1. c u o n a t u r 1 c o m p " e t Za n g . a"ege4i perete"e sudic din "i5ing ori din sufragerie. c e sim*o"i3ea31. trimis dc pro5iden416 8e aceea. imediat. 2şe%a"i e#er'ie de 0etal Fclopo"ei de &7#t cu şase bra"e sau clopo"ei auriiG 3# aceast! parte a casei. 2le'e"i u# perete fie di# li&i#'. dac1 51 dori4i ce"e*ritate 2i recunoa2tere. 3ugr15irea a trei "inii continue aici. ce &! reflect! aspira"ia cea mai importa#t!. este în sine un puternic sim*o" pentru acest co"4 T . c a * o * u " d e p o r u m * . arunci a"ege4i un perete sud?5estic 2i 3 u g r 1 5 i 4 i ? " î n t r ? u n g a " * e n s t r 1 " u c i t o r. a"ege4i un perete nordic 2i 3ugr15i4i?" într?un a"*astru intens6 8ac1 51 dori4i dragoste 2i romantism. ci 2i tuturor mem*ri"or gospod1riei6 %a atare. pentru a sugera trigrama. proceda4i identic. d u p 1 c u m a m p r o c e d a t e u c u c o " 4 u r i " e m e " e s u d ? 5 e s t i c e 6 < r a t 1 gro3a5 2i. iar norocu" de a5ere se poate o*4ine 3ugr15ind un perete sud?estic în 5erde?crud6 s t i m u l a r e a # o r o c u l u i d e m e # t o r i 2cest tip de #oroc pro&i#e di# e#er'i%area adec&at! a col"ului #ord$&estic. ce repre%i#t ! liderul. fie di# sufra'erie. acti5area acestui co"4 aduce *eneficii nu doar capu"ui fami"iei. atunci 3ugr15i4i un perete din nord?est in nuan4a de ga"*en a *o*u"ui de grâu6 8ac1 51 doriri un noroc imens pentru copiii 5o2tri. ) stfe". c a e f e c t u " s 1 n u d e 5 i n 1 c o p " e 2 i t o r6 8ac1 51 dori4i un impu"s în carier1.p e r e " i i 3 # a l t ! c u l o a r e a t r a ' o ş a # s ! a p a r t e 4ste u# 1e#' 6(ui e5cele#t s! %u'r!&i"i u# perete 3#tr$o culoare puter#ic!. dar fo"osind perete"e nord?5estic6 Xn mare noroc de s1n1tate este atras cu aHutoru" p"ac1rii unui perete estic cu "emn. 2i apoi 3 u g r 1 5 i 4 i ? " i n r o 2 u ? a p r i n s P S e c r e e a 3 1 a s t f e " o p u t e r n i c 1 e n e r g i e Za n g .amene pentru copiii 5o2tri. o c1snicie fericir1 2i sudat1 sau *une raporturi cu toat1 "umea. atunci 3ugr15i4i un perete 5estic în auriu6 )entru noroc de aHutor din partea persoane"or suspuse. norocu" di5in.

romantismu". pentru c1 acestea din urm1 se 2tie c1 sunt necredincioase perechii "orP în schim*. I n primu" rând. norocu" 5ostru în dragoste este gra5 afectat6 <târna4i ni2te c"opo4ei de 5ânt cu cinci *ra4e in dreptu" *1ii. care este "a fe" de puternic precum ce" mare. o ra4e mandarine in acest co"4 a" dragostei din înc1pere6 <5 e 4 i g r i H 1 s 1 f i e r a 4 e m a n d a r i n e a u t e n t i c e . în sud? 5estu" "i5ingu"ui ori sufrageriei6 Se uti"i3a4i *uso"1 de ca"itate pentru demarcarea co"4u"ui sud?5estic. dragostea 2i c1s1toria fac parte d i n n o r o c u " d e f a m i " i e 6 Li a 4 a e s t e c o n s i d e r a t 1 i n c o m p " e t 1 dac1 acesta "ipse2te6 8e2i pute4i energi3a dragostea in 5ia41 2i atrage un partener pentru 5oi. apoi energi3a4i atât sud?5estu" chi?u"ui marc $co"4u" corespun3ând întregii caseB. a" fiec1rei camere. 5opsi4i interioru" u2ii în ro2u?aprins sau e.ist1 o toa"et1. nu face4i acti51ri pentru iu*ire6 0nergi3arca =eng Shui?u"ui dragostei 51 aduce oca3ii de m1riti2 2i mari 2 a n s e d e c 1 s 1 t o r i e 6 +o t u 2 i . a2e3a4i o pereche de 6 *orocul de familie în =eng Shui. =eng Shui?u" nu este pentru cei fri5o"i6 8ac1 nu sunte4i preg1ti4i s1 51 "ua4i un angaHament. trebuie s! crea"i ese#"a 1e#' 6(ui$ului u#ei bu#e afi#it!"i 3# locui#"a &oastr!.6a c t i & a t o r i f e # ' s ( u i p e # t r u # o r o c u l 3 # d r a ' o s Pe#tru a &! bucura de dra'oste 3# &ia"!.terioru" ei6 8ac1 51 "ipse2te co"4u" sud? 5estic. e a n u g a r a n t e a 3 1 o p o t r i 5 i r e perfect1 ? aceasta depinde în întregime de Narma 5oastr1 . 2 i n u s 1 " * a t i c e . pute4i acti5a totu2i chi? u" acestuia. separat6 <trage4i o 5ia41 amoroas1 e. Pe#tru aceasta. a" întregii case6 B =o"osi4i o f"oare de min1 din crista" natura" de cuar4 pentru a simu"a e"ementu" )1mânt6 %rista"e"e sunt impregnate cu chi?u" e. cât 2i sud?5estu" chi?u"ui mic.pune4i o og"ind1 mare pe e. ra4e"e mandarine 2i gâ2te"e sunt renumite pentru fide"itatea "or pân1 "a moarteP 8ac1 în co"4u" sud?5estic e. ro2ii sau ga"*ene6 3#t!riti eleme#tul P!m7#t creea31 astfe" chi?u" mic.ce"ent1 fo"osind "umini intense6 8ac1 a5e4i co"4uri"e sud?5estice din "ocuin41 *ine "uminate. este atras1 energia norocu"ui in dragoste6 =o"osi4i "umini a"*e. prote:a"i şi acti&a"i sud$&estul $ col"ul u#i&ersal al dra'ostei.ce"ent a" acestuia6 <2e3a4i f"oarea de min1 pe o m1su41 din co"4u" sud?5estic6 în p"us.

puternic sim*o" este dragonu" ceresc6 <"ege4i designuri 2i ce confer1 o protec4ie continu1 împotri5a intrigi"or de "a imprimeuri discrete cu acesta6 =aptu" de a purta în e. sim*o"i3ea31 posturi îna"te6 8ac1 urm1ri4i o promo5are sau candida4i "a o s"uH*1 e. pentru am*e"e se. aplicabil 3# ca%ul tuturor. pentru a nu aduce mare noroc pe p"an profesiona"6 c 1 d e a n i c i o d a t 1 p r a d 1 i n t r i g i " o r6 :i2te c"opo4ei specia"i. precum 2i *iHuterii"e norocoase. sau m1car )e 5remuri. dreg1torii chine3i purtau pe piept *"a3oane imaginea unei 4estoase6 * r o d a t e c u s i m * o " u r i d e * u n a u g u r. c1ci 51 aduce pre4ioasa energie a sus4inerii. ce poate fi acti&at pe#tru a ob"i#e şa#se pla# profesio#al: col"ul #ordic di# li&i#'.e6 %1uta4i cra5ate. c a s e m n a " r a n g u " u i " o r / a"t1 idee e. deoarece nordu" 4ine de acest c"ement6 (nsta"area unei fântâni pentru "ocatarii casei6 (rigrama nordu"ui este Van. c u a p 1 in mi2care. ace de cra5at1 2i *utoni inscrip4iona4i cu *roscu41 4estoas1 5ie6 )une4i?o pe mas1 sau intr?un du"ap din sim*o"uri fa5ora*i"e6 )entru norocu" in carier1.ce"ente în carier1 6imboluri speciale Sectoru" nordic. ce" mai spate"e 5ostru. D a c 1 a c e s t c o " 4 e s t e e n e r g i 3 a t c o r e s p u n 3 1 t o r. *eneficia31 de pe urma amp"as1rii unui deta"iu de <p1.ce"ent1 este s1 tineti în *irou o MM îna"t6 %e" mai apropiat echi5a"ent a" acestor sim*o"uri a"e puterii ar fi cra5ate"e. cât 2i ce" de "a *irou. confec4iona4i din 2apte tipuri de meta"e $între care aur 2i argintB.trem +o 4 i carieri2tii am*i4io2i tre*uie s1 î2i proteHe3e 5ia4a de important1. se creea31 2anse e.ces *irou6 dragoni sau orice a"t sim*o" ceresc generea31 de3echi"i*re 2i 6imbolurile protectoare . pentru *1r*a4i.a c t i & a r e a p u t e r # i c ! a # o r o c u l u i i # c a r i e r a pe 45ist! u# col" u#i&ersal al carierei. atât ce" din cas1. 2anse"e 51 5or cre2te dac1 5e4i suna 3i"nic profesiona"1 2i norocu" în carier1 4inând în nord 4estoase 5ii dintr?un asemenea c"opo4e" în nord sau în nord?5est6 ce înoat1 fericite intr?un ia3 sau intr?un ac5ariu. unui ac5ariu sau chiar a unui mic ia3 în nord 51 tre*uie s1 fereascâîn permanen41 sectoru" nordic. ce repre3int1 încurc1turi 2i un perico" constant6 (ndic1 faptu" c1 persoane"e carieriste miniatura"e. pentru femei. 2i e2arfe"e.

u" ce"est6 )urta4i aceste sim*o"uri pentru a genera chi?u" "or di5in6 =eni. %hi -in 2i feni. sunt "egendaru" unicorn.u" aduce întotdeauna noi oportunit14i6 0" este creatura ce tre*uie acti5at1 dac1 retrograda4i din func4ie sau 51 pierde4i s"uH*a6 0ste un sim*o" ce 51 ofer1 un aHutor e.ghinion6 <"te sim*o"uri eficiente 2i re"e5ante. în nord sau purta4i un ine" cu acesta6 .cep4iona"6 <g14a4i un ta*"ou cu un feni. ce pot fi acti5ate pentru noroc de a5ansare în carier1.

p e e . ascu#se şi acti&7#du$&! toate col"urile bo'!"iei. acest fapt face s1 51 pierde4i a5erea6 în termeni =eng Shui6 se creea31 un Ifoc "a poarta raiu"uiM6 7âncarea tre*uie g1tit1 uti"i3ând o energie pro5enit1 dinspredirec4ia 5oastr1 a *og14iei6 <ceasta înseamn1 c1 sursa energetic1 tre*uie s1 p1trund1 în araga3 dinspre direc4ia 5 o a s t r 1 #h!n7 chi $ s a u m 1 c a r c a p r i 3 a o r i r a c o r d u " s 1 f i e c u f a 4 a spre aceast1 direc4ieB6 (n p"us. s1 nu fi4i afecta4i de energia nefast1 din Hur ( • . t e r i o r. unghiu"are 2i osti"e ce 51 afectea31 "ocuin4a. u n fe"inar aceasta6 sau un turn transmite energie ucig1toare înspre Cl!dirile 3#alte pentru a 51 asigura c1 aceasta 51 este orientarea IS1ge4i"eotr15iteM mai gra5e îm*rac1 forma c"1d i ri"or îna"te 2i impun1toare. 2ose"e"e 2i a"ei"e drepte nu tre*uie s1 4inteasc1 direct spre u216 <2e3a4i o o g " i n d 1 ) a V u a d e a s u p r a u 2 i i . u2a principa"1 sau "ocuri"e de mâncat. proteHa4i mereu u2a principa"16 Str13i"e.p e # t r u b o ' ! " i e . mai a"es dac1 muchia "or este orientat1 spre 3i"nic1 atunci când 2ede4i. in p"us. f e r i " i $ & ! d e K s ! ' e " i l e o t r ! & i t e . rea"i 3# locui#"! ese#"a c(i$ului de prosperitate. s p r e artera de circu"a4ie masi516 =o"osi4i aceea2i og"ind1 dac1 51 amenin41 un triunghi ascu4it dinspre un acoperi2 orientat s p r e i n t r a r e a î n c a s a 5 o a s t r 1 s a u d a c 1 u n c o p a c s o " i t a r. 2e3ut 2i dormit. c a u 3 a t d e c h i ? u " u c i g 1 t o r6 %1utarea s1 surse"or 51 de chi negati5 percep4ia ori suf"u ucig1tor "ucruri"e în nord?5estu" *uc1t1riei6 )e "âng1 a"te manifest1ri a"e de35o"ta4i pri5ind ghinionu"ui. nu a2e3a4i niciodat1 araga3u" important a" practicii este s1 51 proteHa4i de =eng Shui?td n e f a s t . d a c 1 5 1 d o r i 4 i noroc de prosperitate6 % â n d 5 1 a 2 e 3 a 4 i " a m a s 1 6 a 5 e 4 i g r i H 1 s 1 p r i 5 i 4 i s p r e #h!n7 chi s a u d i r e c 4 i a * o g 1 4 i e i 6 = o " o s i 4 i o * u s o " 1 ascu4ite. in primu" rând. a2e3a4i cuptoru" cu microunde. pr1Hitoru" de pâine 2i her*1toru" cu mufe"e îndreptate spre p u n c t u " c a r d i n a " r e s p e c t i 5 $ 5 e 3 i t r u c u " 11 B . ' presupune u2a ând spori4i 2anse"e de 5enit. dar a5e4i griH1 ca. un prim pas 5oastr1 principa"16 )ri5e"i2tea unor astfe" de surse impun1toare a"e suf"u"ui ucig1tor tre*uie *"ocat1 cu aHutoru" copaci"or 2i 3iduri"or îna"te6 8ac1 51 dori4i prosperitate. o r i e n t a t 1 h . prote:7#du$&! 3#totdeau#a de Ks!'e"ile otr!&ite.

a d u c afec4iuni gra5e atunci când apar in diagrama anua"1 -o Sini6 8 i n a c e s t m o t i 5.acă există grin"i expuse deasupra spaţiilor unde şedeţi sau dor#iţi. !o"iţionaţi asigura o *un1 stare de s1n1tate6 ti(ele intr-un unghi ase#ănător cu un . la o distanţă de circa 2/ c# intre ele. fami"ii"e ce "ocuiesc în case cu =eng Shui propice tr1iesc în pân1 "a o 5ârst1 5enera*i"1 2i sunt de regu"1 ferite de *o"i"e fata"e6 Paşi spre s!#!tate 0 . atârna4i de marginea grin3i"or ori co"4uri"or dou1 f"uiere de *am*us "egate cu 2nur sau fund1 ro2ie6 9 ste"e"or de îm*o"n15iri6 %a arare. astfe" c1 starea hun1 de s1n1tate < doua metod1 este s1 respecta4i cu stricte4e a5ertismente"e o f e r i t e î n c a p i t o " u " u r m 1 t o r. c h i n e 3 i i s u n t f o a r t e a t a 2 a 4 i d e < " m a n a h u " " o r6 < c e a s t 1 c a r t e a 3 i " e " o r f a s t e 2 i n e f a s t e e n u m e r 1 t o a t e 3i"e"e 2i "uni"e pertur*ate de numere"e respecti5e.6a c t i & a r e a s ! # ! t ! " i i D ş i l o # ' e & i t ! " i i U L# 1e#' 6(ui. mae2trii de =eng Shui consider1 c1 principa"a cau31 a *o"i"or gra5e este impactu" chi?u"ui intangi*i" a" este un e"ement 5ita" a" =eng Shui?u"ui *un6 8e aceea. 'lt#interi. când 5?ar putea "o5i *o"i"e 2i accidente"e6 < treia metod1 de acti5are a norocu"ui de s1n1tate esre s1 » . 2titudi#ea c(i#e%ilor fa"! de boal! este c! pre&e#irea e 3#totdeau#a mai bu#! dec7t tratame#tul. veţi neutrali"a e ectul lor agăţând de ele două luiere. s!#!tatea este si#o#im! cu lo#'e&itatea. i s t 1 m a i m u " t e m o d u r i d e a 5 1. pute4i anticipa cu u2urin41 momente"e pericu"oase. 1eriti$&! de stelele #efaste dac1 a5e4i <"manahu". %(ei mai important este s1 51 feri4i de impactu" muchii"or a s c u 4 i r e a " e c o " 4 u r i " o r 2 i g r i n 3 i " o r. r e f e r i t o r " a s t e " e " e a n u a " e d e *oa"16 8e fapt. ) genera" ceast1 5i3iune se ref"ect1 in fiecare fa31 2i aspect din practica =eng Shui. merit1 urmat acest a5ertisment =eng Shui6 )roteHa4i?51 întotdeauna de fata"u" %inci Ta"*en 2 i d e n u m 1 r u " s t e " a r ! a " * o " i " o r6 < m * e " e n u m e r e .'+.. astfe" c1. p e t i m p u " s o m n u " u i 6 8 a c 1 actua"mente 51 af"a4i intr?o astfe" de situa4ie. ! 2 i 5 . încerca4i s1 51 mura4i U 9 D patu". ca s1 nu mai sta4i direct în *1taia acestora sau6 dac1 nu este posi*i". aţi putea su eri de #igrene şi dureri de cap.

eta"ati m1car unu" dintre sim*o"uri"e 9 " o n g e 5 i t 1 4 i i ? * a m * u s u " . numit Sau6 <cesta este un *1trâne" che".puse în "ocuin41 su* form1 de ta*"ouri6 "otu2i. p i e r s i c a o r i p i n u " 6 +o a t e a c e s t e a p o t fi e. deseori repre3entat cu un toiag 2i o piersic1 în mân1 2i urmat de o c1prioar1?a"t sim*o" a" "onge5it14ii6 )re3en4a sa în "ocuin4a 5oastr1 atrage o energie minunat16 (n5ita4i?( în1untru . chine3ii au o puternic1 preferin41 pentru 3eu" "onge5it14ii.

i m a ' i # e a e l e f a # t u l u i p e # t r u # o r o c d e c o p i i P *orocul de copii este o alt! ma#ifestare e5trem de importa#t! a 1e#' 6(ui$ului bu#. iar faptu" de a a5ea fiice este considerat e.ercit1 o puternic1 inf"uen41 asupra *un1st1rii fami"iei. c a r e s ? a n 1 s c u t " a 3 e c e fost moti5u" pentru care am a2a fe" incât s1 dormim cu capu" de descenden4i a so4u"ui meu6 8e astfe" am conceput?o pe ani de "a nunta noastr16 <cesta a c1p1tat pasiunea pentru =eng Shui 2i am r1mas fascinat1 de în 5iata mea6 ( aceast1 2tiin41 atât de de5reme &le antul aduce noroc de ur#aşi. . persona". fami"ii"e adoptau copii dc se. a c e s t e a s e î n t â m p " a u p e 5remuri6 <st13i. mascu"in.ce"ent pentru norocu" de urma2i6 Vu. c h i a r d a c 1 a m a 5 u t n e 5 o i e d e m u " 4 i a n i 2 i d e m u " t a H u t o r d i n p a r t e a = e n g S h u i ? u " u i p â n 1 a m c o n c e p u t ? o p c H e n n i f e r6 Primii a#i de c!s#icie în primii ani ai c1sniciei me"e. a*ia dup1 ce am procedat G e n n i f e r. dac! #u e5istau fii care s! duc! mai departe #umele familiei. aceasta era co#siderat! o tra'edie. am f1cut în îndreptat spre direc4ia norocu"ui fapt. Shui?u" $sunt c1s1torit1 cu dup1 ce am descoperit =eng ace"a2i *1r*at de aproape 35 de aniB. faptu" de a nu o f e r i u n f i u s o 4 u " u i e r a m o t i 5 s u f i c i e n t p e n t r u c a r e s p e c t i 5 u " * 1 r * a t s 1 î 2 i i a o n o u 1 n e 5 a s t 1 6 8 e s i g u r. am o singur1 fiic1. femei"e e. dar m1 consider intr?ade51r *inecu5ântat1 cu noroc de d e s c e n d e n 4 i . Pe &remuri. =- ( n acea perioad1. dac1 nu puteau concepe fii pe ca"e natura"16 în p"us.

chiar dac1 este nefast1 pentru so4ieP . p " o a t a 4 i d i r e c 4 i a : i e n Ze n a a c e s t u i a $ 5 e 3 i t r u c u " 1 1 B p e timpu" somnu"ui6 în p"us. aceasta este direc4ia fami"iei 2i dragostei conform ce"or /pt )a"ate6 ="ste important pentru mine s1 c"arific c1. aceasta este direc4ia de urmat. în ca3u" cup"uri"or ce doresc s1 uti"i3e3e =eng Shui ca s1 "e aHute s1 ai*1 copii.irec"ia #orocului de urmaşi 8 o r m i t u " s p r e d i r e c 4 i a n o r o c u " u i d e u r m a 2 i a s o 4 u " u i î n s e a m n 1 s 1 e .

se cheam1 c1 a5em deHa un *un start în 5ia416 8e aceea. pune4i? i s1 doarm1. s1 a2e3a4i pe noptier1 imaginea unui e"efant cu aspect * i n e 5 o i t o r. s1 î2i fac1 teme"e 2i s1 m1nânce orienta4i spre direc4ii"e "or fa5ora*i"e6 :iciodat1 nu este prea de5reme s1 începe4i practica =eng Shui6 8ac1 suntem *inecu5ânta4i de mici cu un =eng Shui propice. dac1 sunte4i p1rin4i.)e "âng1 dormitu" în aceast1 direc4ie. d e s p r e care se spune c1 aduce noroc de copii6 )e m1sur1 ce cresc copiii. a5e4i griH1 s1 "e oferi4i acest "ucru copii"or 5o2tri6 . pute4i. în p"us.

p d p a f s e p l t r o t e e e r t u n u a l e n g h u i c r e a e r t o r e m p ) a r e a r * ă r i l e e d e o m b a t u r b ! r i o r a l e .

C(iar dac! #u şti"i #imic despre i#flue#"a stelelor %bur!toare. K t . pute"i fi i#forma"i despre a#ul şi lu#a 3# care a#umite colturi di# locui#"! &or fi afectate de stele #efaste.

) cest aspect a" =eng Shui? u"ui tratea31 impactu" curgerii timpu"ui asupra =eng Shui? u"ui orice spa4iu6 %hine3ii acord1 întotdea din .

una aceea2i aten4ie dimensi unii spa4ia"e 2i ce"ei e"or for4e"or intangi* i"e ce "e afectea3 1 *un1star ea 2i tempora" e. in norocu"6 )entru aceasta. este interpret area inf"uen4 .

ce de . de numere în cadru" gri"ei -o Shu6 <ceast1 diagram e"e ste"e 3*ur1toa re.necesar s1 cunoa2te 4i cic"uri"e periodic e 2i constitui e un aranHam ent comp"e.

are nefiind cuno2tin u2or de 4e în514at6 nu . pre5i3iu ce ne.metod1 de =eng 4fectele stelelor %bur!toar Shui incum*1 e )entru 2i un practica e"ement ntu" de a m a t o r.

despre diagram e"e ste"e"or 3*ur1toa re. sunt cum ste"e"e anua"e 2i "unare afectea3 1 =eng necesare informa4 ii despre moment u" modu" 2i Shui?u" "ocuin4e i6 <cestea pot fi îng"o*at .

ce au de poten4ia "u" de a aduce .e în putem identific a trei practica 5oastr1 2i f1r1 a cunoa2te formu"e" e corespu n31toare 6 )rac tic. tipuri esen4ia" e ste"e nefaste.

mem*ri" or gos? accident e6 0ste pod1riei di5erse pertur*1 ri 2i importa nt s1 51 proteHa4i de aceste inf"uen4 e "uând consecin 4e negati5e . *o"i. din timp une"e m1suri pierderi 2i .

dar întâi tre*uie s1 cunoa2te 4i "ocu" mai 2i moment u" când ste"e"e nefaste 51 5or afecta "ocuin4a de?a "ungu" urm1tori "or ani6 .de reme? diere. acestea deseori fiind faci"e.

upite rP #umit L#flue #"a #efast ! pro&o cat! de .Cele trei tipuri de apari"i a perturb!ri stelei )ertur*1r i"e sunt# e 0arel e uce .

Pertur barea 'e#er at! de steau a celor )rei 9cide riP *e#or ocirea adus! de steau a a#ual ! 2i lu#ar! #umit ! 1atalu l Ci#ci Ralbe #. .

<ceste ste"e se "iteraturi i aferente.ist1 o dep"asea 31 fiecare an gri"a puncte"o r cardina"e 2i6 conform in în moda"ita te simp"1 de a "e "oca"i3a 3*oru" anua". conform mi2c1rii . e.

consu"ta4 i pagini"e urm1toar e.p"ic1 "oca4ii"e ce"or trei pertur*1r i maHore6 /*ser5a4i unde se g1sesc în fiecare an 8ac1 sunte4i fami"iari 3a4i cu . care ca"endar u" chine3es c Asia6 nu e.ramuri"o r p1mânte2 ti din acesta.

tinse . efectu" are deseori imp"ica4ii e. acestea au un mare impact asupra 5ie4ii 5oastre. 51 5e4i proteHa de inf"uen4a nefast1 a s t e " e " o r6 :u pot su*"inia îndeaHuns importan4 a aten4iei ce tre*uie acordat1 pertur*1r i"or tempora"e a"e =eng Shui? u"ui6 8e o*icei. dac1 51 "o5esc.2i nu uita4i s1 51 "ua4i m1suri"e de precau4ie pentru a com*ate 2i diminua aceste pertur*1r i. "a începutu" fiec1rui a n " u n a r6 <stfe". pentru c1.

) o 3 i 4 i a 7 a r e " u i 8 u c e î n f i e c a r e a n d i n c i c " u " c e " o r 'ceastă diagra#ă. s 1 p â n d s a u r e n o 5 â n d 6 < " t m i n t e r i .ra#uri pă#ânteşti d o u 1 s p r e 3 e c e 3 o d i i d i n c a " e n d a r u " " u n a r u r m e a 3 1 ale celor -6 de #unţi. 2r 3#sem#a s! 3l co#fru#ta"i. a&e"i 'ri:! s! #u 3i atra'e"i m7#ia aşe%7#du$&! astfel 3#c7t s! fi"i orie#ta"i spre direc"ia sa. c o n s e c i n 4 e " e s u n t * o " i " e . se afl! 3# estT#ord$est Fsectorul )i'ruluiG ş.upiter i# 2EE@.a. care indică cele 2. c e s i 5. 5 1 " o 5 e 2 t e g h i n i o n u " . lucru ce #u trebuie f!cut #iciodat!. de "ucru sau "a mas16 î n c a 3 c o n t r a r. . pagu*e"e. c h i a r d a c 1 a c e e a e s t e d i r e c 4 i a 5 o a s t r 1 o p t i m 1 c o n f o r m f o r m u " e i V u a 6 : u t r e * u i e s 1 î i d e r a n H a 4 i s 1 " a 2 u " f 1 c â n d 3 g o m o t e . se afl! 3# #ordT#ord$&est Fsectorul PorculuiG 3# 2EEI.m.d. iciodat1 nu tre*uie s1 pri5i4i direct spre 7are"e 8uce Gupiter din po3i4ia 5oastr1 de 2e3ut. se afla 3# #ordT#ord$est Fsectorul BouluiG L# 2E1E. se afl! 3# &estT#ord$&est Fsectorul C7i#eluiG 3# 2EE?.0 m a r e l e d u c e : u p i t e r ş i c u m 3 l p u t e " i 3 m p ! c a Odat! ce 3i cu#oaşte"i loca"ia. se afl! 3# #ord Fsectorul =obola#uluiG i# 2EED. * 1 t â n d c u c i o c a n u " . se afl! 3# &est Fsectorul CocoşuluiG 3# 2EE6. ratarea unor afaceri 2i oportunit14i importante 2i sen3a4ia genera"1 de s1n1tate 2u*red16 %a arare.uce p r o t e H a r e a d e p e r t u r * 1 r i " e a n u a " e » E 4 4 6 Hupiter. face4i efortu" de a?i determina po3i4ia în fiecare an6 Loca"ia 0arelui uce . ilustrea"ă deplasarea <arelui .

a d i c 1 c e " e c i n c i s p r e 3 e c e g r a d e c e d e f i n e s c d i r e c 4 i a L ! 6 I +r a s e u " M 7 a r e " u i 8 u c e e s t e i " u s t r a t mai Hos ? o*ser5a4i cum se dep"asea31 in sens orar în Huru" *uso"ei6 p r o t e H a r e a d e p e r t u r * 1 r i " e a n u a " e » E 4 5 . astfe" c1. de e.emp"u6 7are"e 8ucese g1se2te pe direc4ia r a m u r i i p 1 m â n t e 2 t i a $ " o t u s u " u i .e. în ! 5.act punctu" cardina" a" anima"u"ui ce gu5ernea31 anu".

J n t o t d e a u n a t r e * u i e s 1 c o n f r u n t 1 r i c e " e +r e i X c i d e r i c u c u r a H . 5 1 p u t e 4 i o r i e n t a s p r e e s t 6 : u 5 1 5 a d 1 u n a s 1 c o n f r u n t a 4 i c e " e +r e i X c i d e r i . a d i c 1 . pentru a 51 deranHa 2i a 51 face 5ia4a mi3era*i"16 8e aceea. 3# #ici u# a# #u este recoma#dabil s! a&e"i aceast! direc"ie la spate. a " t m i n t e r i e " e t r i m i 4 â n d u ? 5 1 t r e i t i p u r i d e n e n o r o c i r i . pentru c1 acesta î" g13duie2te pe 7are"e 8uce6 p r o t e H a r e a d e p e r t u r * 1 r i " e a n u a " e » E 4 E . c a r e e s t e a n u " % o c o 2 u " u i . c i n u m a i s 1 " e a 5 e 4 i " a s p a t e 6 î n a n u " E . aceasta înseamn1 c1 nu tre*uie s1 întreprinde4i reno51ri în partea estic1 a "ocuin4ei6 <nu" acesta. n u t r e * u i e s 1 s t a 4 i c u s p a t e " e s p r e a c e s t p u n c t %âine"ui. c e " e ( r e i X c i d e r i s e a f " 1 î n n o r d . nu pute4i face reno51ri nici în sectoru" opus ce"or ( rei Xcideri. î n a n u " r e s p e c t i 5. a s t f e " c 1 . ! cardina"6 0ste mu"t mai a5antaHos s1 pri5i4i direct spre nord. s e o * s e r 5 1 c 1 c e " e +r e i X c i d e r i s e a f " 1 î n e s t . nu tre*uie s1 "e rea"i3a4i în sectoare"e ce g13duiesc ce"e ( rei Xcideri6 în ! 5. este o *un1 practic1 =eng Shui s1 tineti cont de "oca4ia ce"or +r e i X c i d e r i î n G fiecare an6 în ! 5 . neutra"i3ând f14i2 pertur*area în cau316 Re#o&area locui#"ei i 8ac1 p"anifica4i repara4ii 2i reno51ri în casa.c u m s e c o m b a t c e l e t r e i u c i d e r i irec"ia celor )rei 9cideri este de#umit! şi 6aam 6aat. î n ! 5 . 2 i n u t r e * u i e s 1 2 e d e 4 i c u a c e a s t 1 L 2 direc4ie "a spate6 <ceasta înseamn1 s1 nu 51 orienta4i spre 5est6 0 s t e 5 a " a * i " 2 i d a c 1 5 e s t u " e s t e d i r e c 4 i a 5 o a s t r 1 o p t i m 1 6 ) u t e 4 i t o t u 2 i s 1 p r i 5 i 4 i d i r e c t s p r e c e " e +r e i X c i d e r i .

2E12 şi 2E16G. 8 3# a#ii 0aimu"ei. Lepurelui şi Oii F2EE?. 2şe%a"i aici u# cu"it curbat. 2EED şi 2E13G. sud. ca remediu. 2E11 şi 2E1@G. )rei 9cideri se afl! 3# est. =obola#ului şi ra'o#ului F 2EEI. )rei 9cideri se afl! 3# sud 2şe%a"i aici u# &as mare cu ap! -i# Fadic! static!G. sunt o pertur*are ce acoper1 de grade de pe *uso"16 7ai Hos a5e4i un sumar a" po3i4ii"or pe care "e ocup16 Jine4i cont de aceste direc4ii pertur*ate 2i urma4i sfatu" de a nu sta niciodat1 cu spate"e spre e"e 2i de a nu "e deranHa cu reno51ri6 8ac1 a4i tu"*urat f1r1 2tiin41 ce"e (rei Xcideri. est 2i 5est6 )rin urmare. )rei 9cideri se afl! 3# &est. 8 3# a#ii Porcului. ap"ica4i remedii"e indicate6 Remedii pe#tru cele )rei 9cideri 8 3# a#ii Boului.Loca"ia celor )rei 9cideri G 0"e ocup1 mereu doar puncte"e cardina"e principa"e# nord. ca remediu. p r o t e H a r e a d e p e r t u r * 1 r i " e a n u a " e » E 4 C . pe#tru combaterea perturb!rii. =arpelui şi Cocoşului F2EE@. 2şe%a"i aici mai multe l!mpi i#te#se.

ace"a2i e"ement precum ce" a" "ui %inci Ta"*enB6 <ici. care. Ci#ci Ralbe#. #umit 3# c(i#e%! \u \a#'. oricine "ocuie2te in respecti5u" co"4 a" "ocuin4ei se îm*o"n15e2te imediat. mai a"es a m e t a " u " u i Za n g . 3# orice mod. î " 5 a ( s"1*i 2i isto5i serios pe %inci Ta"*en. c a r e s e m i 2 c 1 2 i p r o d u c e s u n e t e .trem de g13duie2te aceast1 stea. %inci Ta"*en aduce pierderea ca"amit14i. n u t r e * u i e i n t r e p r i n s e u r m 1 t o a r e " e # pericu"os. pentru c1 a 3*urat în sectoru" centra" $gu5ernat 8 *u a&e"i &oie s! face"i s!p!turi. s"uH*ei. iar arunci când acestea apar in aceea2i "oca4ie simu"tan. Calului şi )i'rului F2EE6.c"usi5 meta"ici. 2şe%a"i aici trei bolo&a#i mari. într?un anumit an6 <ceasta din cau31 c1 fiecare ac4iune de a deschide 2i închide u2a sau o r i c e a " t t i p d e a c t i 5 i t a t e î n " o c a 4 i a " u i Fu Fa n g n u f a c e s1 îi acti5e3e 5i*ra4ii"e nefaste 2i s1 atrag1 nenorociri6 <semenea ce"or"a"te dou1 pertur*1ri. dintre acestea dou16 %inci Ta"*en anua" este ce" mai pericu"os. iar în sectoru" în care se insta"ea31 i n a n u " r e s p e c t i 5. deci strategia mea a fost dintotdeauna s1 m1 preg1tesc "a începutu" fiec1rui an6 . chiar moartea6 %inci Ta"*en poate "ua forma ste"ei anua"e ori ce"ei "unare. poate face ra&a'ii 3# ca%ul familiilor şi compa#iilor pe care le afectea%! direct.e p u i % a r e a f a t a l u l u i c i # c i ' a l b e # 3# a#ii C7i#elui. t 8ac1 este a deranHat. %inci Ta"*en a fost e. rcducându?i astfe" p r o t e H a r e a d e p e r t u r * 1 r i " e a n u a " e • E 4 8 . ) decât ceasta se întâmp"1 dac1 u2a principa"1 a casei ori 5ostru este po3i4ionat1 în sectoru" ce a5erii sau accidente. "otu2i. 51t1m1ri.ea"i3e3 acest fapt s"1*indu?1 pe %inci Ta"*en în po3i4ia pe care o ocup1 anua"6 (n anu" ! 4. energia "ui %inci Ta"*en a fost înt1rit1 de e " e m e n t u " s e c t o r u " u i r e s p e c t i 56 ) e n t r u a c o m * a t e e n e r g i a 8 4ste i#ter%is s! dera#:a"i respecti&a parte a tere#ului ori locui#"ei. acestei ste"e. ce" mai *un remediu este o pagod1 a ce"or cinci e"emente înso4it1 de c"opo4ei de 5ânr e. 2E1E şi 2E1HG. %inci Ta"*en î2i schim*1 po3i4ia anua". )rei 9cideri se afl! 3# #ord. ca remediu. dormitoru"ui furturi uneori. cu 2ase *ra4e6 0nergia de 7eta". 3# a#umi"i a#i. este co#siderat o perturbare foarte d!u#!toare. de )1mânt.

in fiecare an# 8 3# 2EED. se afl! 3# #ord$est Fu#de eleme#tul P!m7#t 3i amplific! pote#"ialul #efastG. u#de iar!şi de&i#e feroce. pe care s1 "e mute în fiecare an în 3ona unde 3*oar1 %inci Ta"*en6 <stfe". 8 3# 2EEI. se afl! 3# &est Fu#de este sl!bitG. u#de cap!t! mari for"e 8 3# 2EE6. tre*uie sa muta4i pagoda 2i c"opo4eii de 5ânt in 5est6 4 ine4i cont c1 po3i4ia "ui %inci Ta"*en ocup1 45 de grade.puse 5.e p u i % a r e a f a t a l u l u i c i # c i ' a l b e # efecte"e d1un1toare6 8e aceea. dar #ici sl!bit suficie#t. 3# 2E1E. 8 3# 2EE@. p r o t e H a r e a d e p e r t u r * 1 r i " e a n u a " e • E 4 9 . tre*uie puse în nord?5est6 8 3# 2EE?. u#de #u este #ici amplificat. Ci#ci Ralbe# se afl! 3# #ord$&est. E. iar în ! (n ! 4. acestea ar fi tre*uit e. în ! în centru" "ocuin4ei. %boar! 3# #ord. sfatu" meu pentru to4i practican4ii de =eng Shui este s1 4in1 "a îndemân1 pagoda 2i câ4i5a c"opo4ei de 5ânt. %boar! 3# sudul locui#"ei. %boar! 3# sud$&est.

s t e l e l e % b u r ! t o a r e 2 E E 6 . 8 uce. deci acti&a"i$l. a#ul acesta. 8 *ord$estul este şi el foarte #orocos. #ordul. aşe%a"i aici u# Budd(a -esel 3# (ai#e roşii. c e a p e n t r u ! E6 8in gri"1. e#er'ia de Lem# a acestui col". put7#d fi p r o t e H a r e a d e p e r t u r * 1 r i " e a n u a " e • suplime#ta"i. pe#tru *ord$&estul '!%duieşte steaua fast! H. iar <arele .im interes in anu" "unar ! E. uce.@ şi 3E?. deci p!stra"i t!cerea aici.'ceasta este diagra#a anuală pentru -. '!%duieşte totodat! cele )rei 9cideri. pe#tru a ate#ua impactul lui Ci#ci 8 Ralbe#. M 6 G ?» 2#ul 2EE6 este 'u&er#at de C7i#e. 2&e"i 'ri:! dac! uşa pri#cipal! este situat! aiciP folosi"i o alta. 3# sc(imb. pe#tru a combate perturbarea. 2cestea alime#tea%! e#er'ia de 0etal a stelei %bur!toare şi 3#t!resc totodat! e#er'ia de P!m7#t a #ord$ 8 estului.. omoli"i furia acestuia cu u# Pi Nao şi folosi"i acti&atori sile#"ioşi. aşe%7#d aici #işte cristale. 3# plus. ac! a&e"i 8 *u 3#trepri#de"i lucr!ri de re#o&are 3# &est sau #ord. deci "i#e"i aici multe pla#te s!#!toase. precum u# 'lob de cristal pe#tru #oroc la e5ame#e sau dou! i#imi de cuar" ro% pe#tru dra'oste. a # u l c 7 i # e l u i 3 # d e f o c +c e s t e s e c t o a r e p e r t u r * a t e s u n t i n d i c a t e î n d i a g r a m a = e n g S h u i i " u s t r a t 1 a " 1 t u r i . 2ceştia acti&ea%! totodat! steaua I. adic! cele 1@ 8 )i#eti co#t c! ce#trul casei este locul certurilor şi +. de cristale ori l!mpi cu Kla&!. care alu#'! '(i#io#ul. E 5 .tras remedii"e a*so"ut necesare 2i chestiuni"e de ma.1. ani e. şi #ici 3# po%i"ia 0arelui 'rade pe care le ocup! 3# &estT#ord$&est. 3alben va "bura în vest. datorit! stelei 6. 3# acest scop. în vestPnord-vest.uce Hupiter. daca pute"i. dormitorul i# &est. 6ectoarele perturbate di# orice cas! ori bloc su#t &estul.. dar şi pe 0arele a distru'e e#er'ia de P!m7#t perturbat!.@ 'radeG. cele $rei *cideri. muta"i$&7. #ordul şi &estT#ord$&estul F3#tre 2D2. în nord. 6teaua 2 a bolilor se afl! 3# sectorul sud$estic al casei. Pla#tele &or 3#t!ri. deci trebuie aşe%a"i aici trei bolo&a#i.e p u i % a r e a f a t a l u l u i c i # c i ' a l b e # . *u asculta"i mult! mu%ic! 3# ce#tru. ce 5a începe pe !9 ianuarie6 2şe%a"i clopo"ei de &7#t şi o pa'od! a celor @ eleme#te 3# &est. 8 6ectorul &i%itat de fa&orabila stea I. Fatalul Cinci #e3#"ele'erilor.-$ f f d 6666666 +.