Ano ang wika ? -Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan.

Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. -ang wika ayisang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng mga pasulat o pasalitang simbulo. REALISMO Sa teoryang ito higit na mahalaga ang katotohanan kaysa kagandahan . May mga bahaging nagpapakita ng mga makatotohanang paglalarawan sa tao , lipunan at kapaligiran. ROMANTISISMO Naniniwala ang mga Romantisist na ang tao ay may kapasidad na bumuo ng sarili nilang daigdig . -"Babang Luksa"- ito ay isinulat ni Diosdado Macapagal at isinalin ni Olivia P. Santos. "Pagtatapat"- isang tulang tagalog ni Lope K. Santos HUMANISMO Binibigyan -pansin ang magagandang saloobin ng taong nakapaloob sa isang akdang pampanitikan. EKSISTENSYALISMO Binibigyan-diin ang mga bahagi ng akda na nagpapakita ng mga paniniwala , kilos, at gawi ng tauhan. NATURALISMO

lugar. Isa sa mga tinitignan ay ang kabisaan ng pagkakagamit ng matatalinghagang pahayag . -Walang Panginoon ni Deogracias A. mga kaganapan . SOSYOLOHIKAL Naniniwala ang mga tagapagtaguyod nito na ang manunulat ay produkto ng kanyang panahon.kultura. BAYOGRAPIKAL Naniniwala ang mga bayograpikalista na ang manunulat ay nagsusulat ng mga bagay na personal niyang nararanasan at nakikita sa kanyang paligid . FORMALISMO Pinagtutuunan ng pansin sa teoryang ito ay ang mga istruktura o pagkabuo nito. ang tao ay isang Iceberg na lumulutang sa ibabaw ng karagatan. SIKOLOHIKAL Ayon kay Freud at CrionaTekstong matapang( Ama at Ina ng Sikolohiya ).at institusyon sa kanyang kapaligiran kung saan itinuturing sila bilang boses ng kanyang panahon. mayaman at mahirap . MARKISMO Mahalagang mapagtuunan ng pansin ang mga bahaging tiyakang nagpapakita ng paglabanan ng malakas at mahina. MORALISTIKO Ipinalalagay ng mga tagapagtaguyod nito na ang manunulat ay isang nilalang na balon ng maraming kaalamn.Ang mga akdang nagbibigay-diin sa teoryang ito ay nagpapakita ng mga pangyayaring nakatutulong ang mga piling salita at mga pahayag upang pangibabawin ito. . Rosario IMANISMO Nakatutulong nang malaki sa teoryang ito ay ang mga larawang-diwa o imahe sa ikagaganda ng akda .

naniniwala siya sa pananaw ni Freud na may di-malay na bahagi ang tao.ARKETIPAL Ayon kay Carl Jung at CrionaItalikong teksto.subalit hindi ito personal na unconscious.at gawain ng mga babae sa loob ng akda at maaring ilantad din ang mga de kahong mga imahen ng mga babae sa akda. maaring tignan ang imahen .pagpapakalarawan .posisyon .bagkus ay kolektibong unconscious . FEMINISMO Sa teoryang ito. .