You are on page 1of 32

DOKD UCIEC

PRZED KOCEM
WIATA
21 GRUDNIA
SONECZNY
MASA
NA STRES
www.astromagia.pl
tarot
WRY,
CO CI
CZEKA
W
GRUDNIU
nr 49/2012
cena 2,49 z (w tym VAT 8%)
OPOWIECI
PRAWDZIWE
URATOWAA
GO, BY J
OCALI
Ksiyc
i magiczne
rytuay na
pienidze
2.12.2012
Pluton szaleje czy Polsce grozi kolejny zamach?
I
N
D
E
K
S

3
8
2
1
6
7

01-okladka -a iP+_GWIAZDY 11/22/12 5:12 PM Page 1
1
Od 3 grudnia dostaniemy wszystko,
o co poprosimy, zwaszcza w sprawach
materialnych. A jeli chcesz wyda pienidze
na rodzin, Ksiyc ci w tym pomoe.
pod opiek gwiazd
Soce
I znw zbliaj si mikoajki, wita, sylwester czas nieprzyjazny dla naszych portfeli i kont
oszczdnociowych. Na szczcie w tym roku planety s dla nas askawe 3.12 opozycja
Jowisza do Soca rozpoczyna okres finansowej prosperity.
Oczywicie samo nic do nas nie przyjdzie, jak bdziemy siedzie z zaoonymi rkami,
to szanse stworzone przez korzystn aur przejd nam koo nosa.
Co moemy zrobi, oprcz rozgldania si wokoo za okazjami dodatkowego zarobku czy
np. kupowaniem zakadw lotka? Oczywicie moemy wspomc si sprawdzonymi sposobami
magicznymi, ktre sprowadz owe okazje a moe i wielkie wygrane niemal pod same drzwi.
Pamitajmy jednak, e magia jest w nas rytuay musimy traktowa powanie, z wiar,
e zadziaaj. Bo to energia naszego pragnienia, marzenia wywoa podane reakcje zewntrz-
nego wiata.
No i niecierpliwych przestrzegam to nie bdzie tak, e pewnego dnia otworzysz portfel,
a tam bdzie gruby plik pienidzy lub kto przeleje na twoje konto pokan darowizn za nic.
Chocia... i takie cuda si zdarzaj.
EDA
obsypi nas kas!
KSIYCOWA SAKIEWKA
POMYLNOCI
Ten rytua, pochodzcy z kubaskiej magii santerii,
nie gwarantuje nagego deszczu pienidzy,
ale zapewni co wicej to, e nie zabraknie
ci na chleb, na konieczne opaty. Innymi sowy,
zapewni ci byt i materialny spokj. A przy okazji
ochroni przed zem i chorobami.
Rytua
1. Na stole przykrytym biaym obrusem zapal woskow
bia wiec (przyciga powodzenie) oraz czarn
(pochania ze energie). Zapal te kadzideko z mirry.
2. Do ceramicznej miseczki wrzu po siedem:
godzikw, ziaren kminku i ziela angielskiego,
kawaeczkw suszonej skrki cytrynowej i gaki
muszkatoowej, pokruszonych listkw laurowych
oraz szczypt szafranu.
3. Wszystkie skadniki wymieszaj praw rk,
mylc jednoczenie o sobie i swojej rodzinie
w jak najjaniejszych barwach i z jak najwiksz
mioci, wyobraajc sobie, e wszyscy jestecie
szczliwi, zdrowi i niczego wam nie brakuje.
4. Teraz przesyp mieszank do czerwonego
lub zielonego woreczka uszytego z naturalnej
tkaniny. Do kawaek lazurytu, kamienia
przycigajcego powodzenie, kapnij na wszystko
po siedem kropli wosku z obu wiec i szczelnie
zawi sakiewk zielonym sznureczkiem.
5. Po sakiewk midzy wiecami i poczekaj,
a obie dopal si do koca. Potem schowaj
j w bezpiecznym miejscu.
* Przygotuj du liczb monet o tym samym nominale mog by zotwki, a nawet pi-
dziesiciogroszwki. Zapal zielon wiec i u na stole z monet du rzymsk cyfr VIII.
Ukadajc j, powtarzaj pgosem swoje finansowe pragnienia, np. Musz kupi komputer,
Potrzebuj na czynsz, Marz o urlopie we Woszech itp.
Kiedy uoysz ju cyfr, sta twarz w kierunku wschodu i podzikuj duchom opiekuczym
za wysuchanie twoich prb. Rytua powtarzaj przez 8 dni.
* We pioun, czerwone drzewo sandaowe i paczul (mog to by kadzideka). Zetrzyj je
na proszek i wymieszaj w rwnych ilociach. Kadego wieczoru przed zaniciem spal
szczypt proszku na rozarzonych wgielkach w pokoju, w ktrym pisz. Powtarzaj to przez
9 dni. I cay czas myl intensywnie o finansach: numerach w lotku, podwyce itp.
Po 9 dniach reszt proszku wsyp do roka uformowanego z banknotu 50 z, zamknij go
bez kleju czy tamy. Potem w do zielonego woreczka i cay czas no przy sobie.
rytuay przycigajce pienidze
i Jowisz
02-03-a es i+_GWIAZDY 11/22/12 6:57 PM Page 2
39.12 w rytmie planet
biznes w grudniu
l 23 grudnia od godz. 7.56 do 2.58
l 45 grudnia od godz. 23.09 do 12.53
l 7 grudnia od godz. 11.37 do 19.36
l 9 grudnia od godz. 1.38 do 22.52
aSOCE 1113 1819 STRZELCA
3.12 Soce w opozycji z Jowiszem pomaga odzyska dugi i godzi si z wrogami.
Strzelce i Blinita mog liczy na wielkie szczcie w mioci.
s KSIYC 2900 RAKA 117 SKORPIONA
W nerwach i stresie najlepiej chwil pomedytowa. Z Ksiycem znajdziesz najlepszych
pomocnikw w sprawach codziennych. Lwy i Panny zaczn si lepiej odywia.
d MERKURY 2058 2837 SKORPIONA
Uprzedzenia i przesdy mog utrudni obiektywny osd. Postaraj si nie ulega nastrojom.
Strzelce udziel zbawiennych rad osobom w swoim otoczeniu.
f WENUS 1333 2216 SKORPIONA
Przestrzegaj przepisw na drodze, nie podejmuj impulsywnych decyzji, bo moesz popeni
nieodwracalny bd. Skorpiony przeyj zauroczenie, a nawet zakochaj si na zabj.
gMARS 1206 1730 KOZIOROCA
Nie walcz z wiatrakami, zaufaj radzie albo decyzji przeoonych, a zyskasz w ich oczach.
Panny usprawni swoj prac i dziki temu znajd czas na odpoczynek.
h JOWISZ 1118 1021 BLINIT WRETROGRADACJI
Bdziesz ciekawy ludzi i nowych informacji, chtnie dasz si zaprosi na przedwiteczne
spotkania. Blinita zajm si organizacj przyj i dostan superpropozycj zawodow.
j SATURN 650 733 SKORPIONA
Nie odkrywaj swoich kart, zanim nie bdziesz ufa osobom w swoim otoczeniu. Byki bd
pewne siebie i powinny zgodzi si na randk w ciemno. Moe by zalkiem mioci.
k URAN 439 437 BARANA WRETROGRADACJI
Jeli szukasz nowych okazji i przygd, moesz otrzyma interesujce propozycje.
Wagi bd niezdecydowane w miosnych wyborach, ale i tak przejm inicjatyw.
l NEPTUN 029 035 RYB WRETROGRADACJI
Wyjdziesz z kopotw finansowych i znajdziesz pomocne osoby. Zaufaj intuicji,
a nie popenisz bdw. Ryby powinny poprosi o to, czego potrzebuj, a na pewno to dostan.
; PLUTON 819 833 KOZIOROCA
Nie daj si namwi do czego, co wzbudza twoj niech. Raki bd broni honoru
swojej rodziny i uda si im wyratowa kogo sabszego z opresji.
Kiedy Ksiyc jest na tzw. prnym, jaowym biegu, ty te wrzu na luz.
Zaczte w tym czasie sprawy mog si nie powie, wic, jeli moesz,
od podejmowanie decyzji na pniej.
UWAGA!!! Pu sty kurs Ksiy ca
23.12 opozycja Soca z Jowiszem umoliwi nam realiza-
cj trudnych planw, przycignie inwestorw i klientw, a take
zagodzi konflikty, w ktre moglimy si wplta w listopadzie.
Do 10.12 zakadajmy lokaty, podpisujmy umowy i negocjujmy,
bo sukces mamy w kieszeni.
Od 11 do 30.12 Merkury przebywa bdzie w znaku
Strzelca, co sprzyja kontaktom z zagranicznymi firmami, otrzy-
mywaniu nagrd i premii.
1213.12, podczas nowiu Ksiyca w znaku Strzelca,
pojawi si nowe propozycje lub okae si, e kto wany i wpy-
wowy chce nawiza z nami dugofalow wspprac. Nie warto
si zbyt dugo zastanawia. Taka okazja szybko si nie powtrzy.
Od 14 do 18.12 Merkury sprzyja zakupom, wysyaniu
paczek i korespondencji, wymianie sprztu komputerowego
na nowy, unowoczenianiu narzdzi pracy i porzdkom w biurze.
W tych dniach nasze sprawy zawodowe bd szy szybko
do przodu. A jeli szukasz pracy, wanie w poowie grudnia
moesz znale najlepsz ofert.
Tu przed witami powinnimy zamkn najwaniejsze spra-
wy i nie zostawia trudnych czy skomplikowanych zada, roz-
mw albo pism na sam koniec roku. Na szczcie Soce, ktre
21.12 wkroczy do znaku Kozioroca, zmotywuje nas do pracy
i porzdkw. Midzy witami i sylwestrem bdmy czujni,
bo penia Ksiyca 28.12 i koniunkcja Soca z Plutonem 30.12
mog spowodowa, e nasi przeciwnicy rusz do ataku lub
jakie nasze niedocignicia wyjd na jaw i bdziemy musieli
prdko upora si z zalegociami albo naprawi bdy.
IZABELA PODLASKA-KONKEL
l Najlepsze dni na sprawy finansowe:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 23.
l Unikaj podejmowania wanych decyzji
w dniach: 1, 10, 11, 13, 16, 21, 24, 27, 28,
29, 30, 31.
sukces
mamy
w kieszeni!
Miej oczy szeroko otwarte,
bo w grudniu pojawi si
mnstwo korzystnych pro-
pozycji zawodowych i sporo
okazji do zarobienia pieni-
dzy takim prezentem ob-
darza nas w ostatnim mie-
sicu 2012 roku Jowisz, pla-
neta pienidzy, dostatku
i oszaamiajcych szans.
02-03-a es i+_GWIAZDY 11/22/12 6:37 PM Page 3
3
temat tygodnia
Uciec przed
Bugarach to niedua, malownicza miejscowo w grach Corbires
(departament Aude). Rejon synie nie tylko z dobrego wina i mn-
stwa zabytkw. To take kraina nierozwizanej zagadki Rennes-
-le-Chteaux, ukrytego skarbu templariuszy i witego Graala...
Nad miasteczkiem gruje szczyt witej Gry. Od dawna interesu-
j si ni geolodzy: wierzchoek wydaje si duo starszy ni wapien-
ne zbocza. Gra nie jest zbyt wysoka (1231 m), ale bardzo trudno
dotrze na szczyt. Na zdjciach satelitarnych wida, e duo tam
szczelin, maych kraterw i jakby wskich korytarzy. Jest te spora
kopua; nie wiadomo czy naturalna, czy moe wykonana ludzk rk.
Nazici, Spielberg i izraelski wywiad
W miejscowych archiwach mona znale zapiski mwice
o dziwnych zjawiskach wystpujcych nad wit Gr tajemni-
czych nocnych wiatach i pomrukach. Zachowa si nawet
dokument naocznego wiadka z XIII wieku, informujcy o przera-
ajcych ogniach i jakby wyciach dusz potpionych, wydobywa-
jcych si z wntrza. Niewtpliwie CO jest w Bugarach. Co,
co przekracza normy czasu i przestrzeni. Wiadome jest tylko jedno:
samolotom zabroniono lotw nad dziwnym szczytem i ca stref,
bo urzdzenia pokadowe zaczynaj wariowa. Nic nie dziaa
jak naley, a przyczyny tego do dzi nie s znane.
Mer malekiego
miasteczka na poudniu
Francji zwrci si
do rzdu z prob
o pomoc wojska,
ktre pomogoby
w utrzymaniu
porzdku przybywa tu
coraz wicej ludzi
wierzcych, e jest to
jedyne miejsce na
ziemi, w ktrym mona
bdzie ocali ycie
w zapowiedzianym
na 21 grudnia 2012 r.
kocu wiata.
04-05-a es iOKTP+_GWIAZDY 11/22/12 3:34 PM Page 4
Gra w Bugarach od dawna jest przedmiotem najrozmaitszych
spekulacji. Podczas wojny interesowali si ni nazici. Po wojnie
Mossad. Historia gry tak zaciekawia Stevena Spielberga,
e po duszym pobycie w Bugarach nakrci Bliskie spotkania
trzeciego stopnia. Wielu badaczy i zwyczajnych poszukiwaczy
przygd prbowao zbada tajemnicz gr. Do szybko si znie-
chcali: groty prowadziy donikd, szczeliny byy zbyt wskie
i niebezpieczne, kratery albo zbyt strome, albo po prostu puste.
Gra wci czekaa na swojego odkrywc...
Wejcie do mitycznej Agharty
Daniel Bettex, speleolog amator, zamiowany badacz historii tego
regionu, postanowi w 1960 roku zbada tajemnice Bugarach.
Pewnie nie przypuszcza, e zajmie mu to ponad 30 lat.
Czyta stare dokumenty i kroniki, dociera do pradawnych
legend. W kocu znalaz wejcie do groty, ktra czya si z sie-
ci krtych korytarzy, pooonych gboko pod ziemi. Natrafi
na podziemn rzek i rysunki naskalne. Na jednej ze cian odkry
wybrzuszenie i wyryty na nim ksztat kufra. Kufer spoczywa
na noszach, wic Bettex natychmiast skojarzy znalezisko z Ark
Przymierza.
Lucienne Julien, asystentka badacza i archiwistka zbieranych
przez niego dokumentw, twierdzi, e kiedy opublikowa artyku na
ten temat, zadzwoni do niego izraelski genera Mosze Dajan i radzi
niczego nie dotyka, bo moe to grozi miertelnym niebezpiecze-
stwem. Jednak nigdy nie udao si zweryfikowa tej informacji.
Bettex by przekonany, e udao mu si odkry wejcie do mitycz-
nej Agharty, gdzie yj tylko prawi, szlachetni i mdrzy ludzie.
Zwolennicy tego mitu wierz, e w gbi Ziemi istnieje wysoko
rozwinite pastwo ze stolic o nazwie Szambala, a dosta si
tam mona poprzez obydwa bieguny i kilkadziesit rozsianych
po caym wiecie tajemnych, doskonale zakamuflowanych wej.
Kto ukrad archiwum?
Bettex prowadzi swoje badania do 1988 r. Na tydzie przed
mierci by wyjtkowo podekscytowany i szczliwy. Twierdzi,
e za kilka dni pokae wiatu prawdziwe skarby. Wyruszy
do wntrza gry i ju nie wrci. Dzisiaj nie wiadomo, kto, kiedy
i w jakim miejscu znalaz jego ciao. Nie wiadomo rwnie, jaka
bya przyczyna mierci relacje na ten
temat s sprzeczne: moe by to zawa
serca, a moe zabia go lawina kamie-
ni... Jest te inna teoria: badacz zosta
zamordowany przed ujawnieniem
wszystkich swoich odkry.
Jedno jest bezsporne: mieszkanie
i pracownia Betteksa zostay okradzio-
ne. Nie zabrano jednak adnych war-
tociowych przedmiotw czy pieni-
dzy, znikny wycznie zdjcia i cae
archiwum. Policja bardzo szybko
zamkna ledztwo. Lucienne Julien
wysyaa pisma do Ministerstwa Kul-
tury z prob o kontynuacj bada
witej Gry. Ale nikt nie by tym
NATURALNY KONIEC
PEWNEJ EPOKI
Fanatycy New Age wierz,
e Majowie przewidzieli koniec wiata
na 21 grudnia 2012 roku. Wedug nich
yjemy obecnie w czwartym wiecie,
a poprzednie trzy skoczyy si
kataklizmami. Podobnie stanie si
z naszym, czwartym, a potem nastpi
pity ostatni.
Jednak badacze synnego kalendarza
Majw twierdz, e w pismach Majw
nie ma na to adnego potwierdzenia.
Po pierwsze, ukad gwiazd, jaki nastpi 21 grudnia 2012 roku,
nie jest rzadki i mia miejsce trzykrotnie w cigu ostatnich 200 lat.
A przesilenie zimowe nigdy nie miao dla Majw szczeglnego znaczenia.
Po drugie, kalendarz Majw koczy si na tym dniu, poniewa wanie
wtedy koczy si wiat, jak nazywali okres 5125 lat. To co jak koniec
naszego roku, liczcego 365 dni. Przecie nie oczekujemy, e kadego
31 grudnia nastpi koniec wiata?
Wedug oblicze badaczy czwarty wiat Majw zacz si 11 sierpnia
3113 roku p.n.e. (nie nastpia wtedy adna katastrofa na skal
caej planety!), a skoczy si 21 grudnia 2012 roku. Gdyby Majowie
wci istnieli, sporzdziliby nowy kalendarz na kolejne wiaty...
REKLAMA
zainteresowany, chocia jednak nie do koca... Wadze wysay
saperw, ktrzy dokadnie zabetonowali wejcia do wielu szcze-
lin i grot. Dlaczego?
Mekka tropicieli UFO
A nad szczytem w Bugarach podobno nadal mona obserwowa
zjawiska paranormalne. Mnstwo ludzi wierzy, e w podziemiach
znajduje si baza kosmitw. Prawie kadej nocy mona zauway
nad szczytem latajce wietlne dyski...
Przyjeda tu coraz wicej fanatykw New Age i tropicieli UFO
w tej chwili jest ich ju par tysicy. Ceny domw i dziaek
budowlanych osigny wprost niebotyczne ceny. Nagle mnstwo
osb uwierzyo, e malekie Bugarach stao si najbezpieczniej-
szym miejscem na Ziemi.
EWA CIEPLISKA
04-05-a es iOKTP+_GWIAZDY 11/22/12 10:30 AM Page 5
astroszkoa
5
Aspekty Saturna s jak kody rzucane pod
nogi przez los, gdy szkodz i blokuj natu-
ralne procesy wzrostu. Zapowiadaj niepo-
wodzenie, kompleksy, cho przy okazji take
dyscyplinuj, konfrontuj z rzeczywistoci.
To jeszcze nie wszystko! Sprawiaj bowiem,
e uczymy si na swoich bdach, a przez to
moemy si doskonali. Saturn jak rasowy
nauczyciel karze zatem za wystpek,
a nagradza za wytrwao i posuszestwo.
Koniunkcje Saturna z jednej strony wska-
zuj na ambicj, z drugiej za na koniecz-
no podjcia cikiej pracy, by pokona
pitrzce si problemy. Osoby z tym aspek-
tem s bardzo wymagajce wobec siebie,
nie maj te pobaliwoci dla innych.
Wicej problemw przynosz kwadratury,
poniewa mwi o trudach, ograniczeniach,
dziaaj zniechcajco, odbierajc rado
ycia. Sowem, odcinaj od szczcia. Nie
inaczej jest z opozycjami, ktre dodatkowo
podkrelaj problemy we wspyciu i rela-
cjach z otoczeniem. Tymczasem sekstyle

60.
DR PIOTR PIOTROWSKI
Saturn kojarzony jest gwnie z lkiem i problemami,
wic niektrzy chtnie wymazaliby go z horoskopu
Ale ycie nie skada si jedynie z przyjemnoci.
Srogi
nauczyciel
zapowiadaj sukcesy, o ile urodzeni podej-
m si cikiej pracy, wyka si wytrwao-
ci i ambicj. Podobnie jest z trygonami
Saturna, ktre symbolizuj powodzenie
zdobyte dziki sumiennoci i odpowiedzial-
nemu podejciu do ycia. Taka osoba
to zwykle ostoja praworzdnoci.
Poszczeglne aspekty Saturna z planetami
zostay omwione w poprzednich lekcjach.
W tym miejscu warto jednak podsumowa
zagadnienie i powiedzie co wicej.
Najbardziej szkodliwe wpywy Saturna
obserwuje si przy jego aspektach do wiate,
a wic gdy planeta ta jest w koniunkcji,
kwadraturze lub opozycji do Soca bd
Ksiyca. Taka osoba traci pewno siebie,
ma poczucie, e cigle nie jest do dobra,
wic albo si stara to zmieni i zaczyna dzia-
a, albo grznie w kompleksach. Trygon
lub sekstyl do wiate jest mniej uciliwy,
ale eby co osign, trzeba si wykaza.
Wysiek jednak nigdy nie idzie na marne.
Kiedy Saturn niekorzystnie aspektuje Merku-
rego, moe si ujawni mnstwo problemw
intelektualnych, poczwszy od wad wymowy,
poprzez trudnoci z formuowaniem myli,
a skoczywszy na ograniczeniach umyso-
wych. Cho takim osobom brakuje polotu,
to gdy pokonaj kompleksy bd niemia-
o, mog osiga sukcesy na polu nauk ci-
sych, gdzie potrzebne s konkret i twarde
trzymanie si faktw. Zwaszcza pomocny
jest w tym sekstyl lub trygon Saturna z Mer-
kurym, ktry ju dawnym astrologom koja-
rzy si z umiejtnociami matematycznymi.
Gdy Saturn tworzy aspekt z Wenus, zakca
szczcie w mioci, powoduje lk przed
zwizkiem oraz mas uprzedze. Takie
osoby boj si zaangaowania, poniewa
kojarzy im si ono ze strat, wyrzeczeniami
i kopotami, a jednoczenie tskni za bli-
skoci i kiepsko radz sobie z yciem
w pojedynk. Jeli przezwyciy si swoje
ograniczenia, wtedy mona stworzy zwi-
zek wprawdzie bez fajerwerkw, ale stabil-
ny, odpowiedzialny, oparty na uczuciu
i wiadomej decyzji.
Do problematycznie rysuj si aspekty
Saturna z Marsem. Jeli jest to koniunkcja,
kwadratura czy opozycja, dawni astrologo-
wie nie mieliby tu nic miego do powie-
dzenia. Takie ukady zapowiadaj bowiem
cierpienia fizyczne oraz mciwo, zawi,
a czasami wrcz skonnoci sadystyczne.
Nie u kadej osoby przybieraj one a tak
skrajn form, aczkolwiek niemal zawsze
wskazuj na lepy upr, z ktrego niewiele
wynika. Gdy Saturn tworzy z Marsem try-
gon bd sekstyl, zachca do cikiej pracy.
Takie osoby nie boj si wyrzecze, lubi
pracowa w rygorze i dyscyplinie, potrafi
si zmobilizowa i cho swoje postanowie-
nia realizuj powoli, s skuteczne. Dlatego
zawsze osigaj to, co chc.
Saturn
06-07-a k esP i+ _GWIAZDY 11/22/12 4:55 PM Page 6
Udaremnienie przez Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego zamachu na budynek Sejmu, szykowanego
przez Brunona K. z Krakowa, mona nazwa cudem. To byaby niewyobraalna tragedia, jakiej w powojennej
Polsce jeszcze nikt nie widzia. 14 grudnia, gdy wparlamencie zaplanowano prace nad gosowaniem nad usta-
w budetow, w mgnieniu oka mieli zgin nie tylko posowie, lecz take premier, ministrowie i prezydent.
W horoskopie III Rzeczpospolitej przez Soce, symbolizujce najwysze organy wadzy z gow
pastwa na czele, przechodzi wanie Pluton patron gbokich przemian, a przy okazji przemocy
i symbol terroryzmu.
Takie ukady planet zdarzaj si wyjtkowo rzadko. rednio raz na 240 lat! Nkaj nas ju od kilku
miesicy i najgorsze wcale nie jest za nami.
Kiedy w 2001 roku terroryci z al Kaidy niszczyli wiee WTC w Nowym Jorku i Pentagon, w horoskopie
Stanw Zjednoczonych, pierwszy raz w historii tego kraju, Pluton przechodzi przez inny wany punkt
ascendent. Tego typu konfiguracje planetarne niemal zawsze zwiastuj zagroenie ze strony rodowisk
ekstremistycznych, nios ze sob niebezpieczestwo zamachu, chaosu, poczucie strachu i niemal cako-
wite odwrcenie systemu wartoci. miercionony Pluton obwieszcza zmiany nieuchronne i zarazem
nieodwracalne, ktre w skrajnych przypadkach mog rwnie mwi o zagroeniu terrorystycznym.
Nie inaczej jest w przypadku Polski, ktra znalaza si pod wpywem tej zowrogiej planety mniej wicej
wtedy, gdy suby specjalne wpady na trop niedoszego zamachowca, Brunona K.
W 2013 roku Pluton da o sobie zna wielokrotnie, bo bdzie tworzy nie tylko koniunkcj ze So-
cem (stycze, sierpie i padziernik), lecz take kwadratur do ascendentu (luty, czerwiec, grudzie).
Do tego swj wpyw umocni Uran planeta rewolucji i radykalnych ruchw spoecznych, ktra te utwo-
rzy konfiguracje ze Socem i ascendentem (kwiecie, maj, wrzesie, padziernik, listopad).
Sowem, aresztowanie niebezpiecznego ekstremisty nie zaatwia sprawy, a jej medialne nago-
nienie moe j nawet zaogni lub przynajmniej mocno skomplikowa. Wrzawa polityczna, jaka wok
Brunona K. si rozptaa, w zasadzie wystawia pastwo polskie na kolejne niebezpieczestwa.
PIOTR PIOTROWSKI
astronews
Czy Polsce grozi
kolejny zamach???
Brunon K. chcia wysadzi Sejm. W Polsce! Kraju,
zdawaoby si, spokojnym i bezpiecznym. Czyby dlatego,
e znalelimy si pod wpywem zowrogiego Plutona?
R
E
K
L
A
M
A
Kosmogram
urodzeniowy
III RP,
31.12.1989 r.,
godz. 0.00,
Warszawa
06-07-a k esP i+ _GWIAZDY 11/22/12 6:17 PM Page 7
NIEDZIELA 9.12 CZWARTEK 6.12 SOBOTA 8.12 PITEK 7.12
ksiycowy rozkad jazdy
Szukaj pracy,
masz szans
j znale.
Ksiyc wznaku Wagi i od
godz. 22.52 wSkorpionie
Pod wpywem Luny moesz liczy,
e randki i spotkania bd wyjtkowo
udane. Dzi zakopiesz topr wojenny
i znajdziesz dobre rozwizania
kopotw. Samotni mog kogo
pozna albo chocia znajd
nowe zainteresowania.
UDA SI: odpoczynek.
UNIKAJ: wypominania innym
starych bdw i przewinie.
DIETA: dobrze zrobi ci domowa zupa.
DOM: spotkaj si z przyjacimi.
ZDROWIE, RUCH: aromatyczna
kpiel uspokaja nerwy i wycisza.
MAGIA: przesyaj bliskim
pozytywn energi.
BIZNES I PIENIDZE: nie myl
o pracy, przecie jest niedziela.
WIBRACJA DNIA: 8
Wpadniesz na wietne pomysy.
Ksiyc wznaku Wagi
Dobry czas na omawianie wanych
spraw, pogodzenie si z wrogami.
O godz. 14.01 Ksiyc znajdzie si
w trygonie z Jowiszem, warto
wtedy by wrd ludzi i wymienia
si wiedz. Samotni bd odwani,
a to bardzo sprzyja nawizywaniu
ciekawych znajomoci. Wieczorem
zadbaj o urod i zdrowie.
UDA SI: towarzyskie wydarzenie.
UNIKAJ: samotnoci.
DIETA: deserom trudno si oprze.
DOM: palc kadzido, przesycisz
dom piknym zapachem.
ZDROWIE, RUCH: pobiegaj.
MAGIA: wizualizuj mio i rado.
BIZNES I PIENIDZE: planuj
nowe strategie reklamowe.
WIBRACJA DNIA: 7
Z ni uciekniesz od zamieszania,
zajmiesz si rytuaami magicznymi.
Ksiyc wznaku Panny
i od godz. 19.36 wWadze
Dzie moe przynie kontrole
i sprawdziany. Po pracy postaraj si
unika tumu i haasu, zajmij si
nauk i sprawami duchowymi, ktre
ci wycisz. Moesz odkry nowe
hobby, obejrze pasjonujcy film.
UDA SI: szukaj wsparcia
u wanych osb.
UNIKAJ: oficjalnego tonu.
DIETA: zatsknisz za babcin
kuchni, zupami i ciastkami.
DOM: przewietrz go dobrze.
ZDROWIE, RUCH: pospaceruj.
MAGIA: pal czerwone wiece,
a przycigniesz szczliw mio.
BIZNES I PIENIDZE: szukaj
pracownikw i podpisuj umowy.
WIBRACJA DNIA: 6
Sprzyja gotowaniu przysmakw
i opiekowaniu si bliskimi.
Ksiyc w znaku Panny,
kwadra o godz. 16.33
Przez kwadr Ksiyca moesz by
nerwowy. Postaraj si by punktualny
i pracowity, a szybko nadrobisz
zalegoci w pracy. Podczas
wanych dyskusji zachowaj
spokj, bo ludzie bd zmienni
i przewraliwieni. Ksiyc w Pannie
zachca do pielgnowania urody.
UDA SI: pomaganie innym.
UNIKAJ: dyskusji o pienidzach.
DIETA: wcinaj kolorowe saatki.
DOM: zabierz si do ciszych prac.
ZDROWIE, RUCH: wieczorem
moesz by zmczony.
MAGIA: powiod si rytuay
dodajce atrakcyjnoci.
BIZNES I PIENIDZE: klienci
mog by marudni i niezdecydowani.
WIBRACJA DNIA: 5
Poprawi ci humor i uczyni twrczym.
Ksiyc, ktry znajdzie si
wkwadrze wczwartkowe
popoudnie, zapewni ci
energi i witalno.
Podejmiesz mdre decyzje
bez ogldania si
na marudnych krytykw.
Masz te idealny czas,
aby o siebie zadba.
Jeli zaczniesz uprawia
sport, Ksiyc pomoe ci
szybko schudn, nabra
gibkoci, elastycznoci i, co
najlepsze, pewnoci siebie.
FAZY KSIYCA
39.12.2012
28.11 6.12 13.12 20.12
PENIA 15.47 NW 9.43
Pielgnuj
twarz i ciao.
Relaksuj si
i odpoczywaj.
Dekoruj
dom.
Zajmij si
sztuk.
Flirtuj
teraz
bdzie
gorco!
Wspaniay
czas
na imprezy.
Dobry dzie
na lub.
Seks bdzie
gorcy
i namitny.
Magiczne
rytuay bd
skuteczne.
Dobry czas
na podre.
Urzdnicy
bd
przychylni.
Dobry
dzie na
medytacje.
Czas
na ruch!
Dzisiaj
udadz si
zakupy.
Podcite wosy,
odrosn
bardziej gste.
Wysprztaj
dom.
Dobry
czas na
odchudzanie.
PONIEDZIAEK 3.12 WTOREK 4.12
RODA 5.12
Ksiyc wznaku Raka
i od godz. 2.58 wLwie
Luna wznieca w tobie ambicje
i dodaje tyle optymizmu,
e moesz nabra ochoty na zmiany.
O godz. 16.31 Ksiyc znajdzie si
w kwadraturze z Saturnem,
dajc ci szans na uwolnienie si
od naogw i zych przyzwyczaje.
UDA SI: dbanie o urod, praca.
UNIKAJ: dyskusji z partnerem.
DIETA: ostre dania ci nie zaszkodz.
DOM: zadbaj o domowe pupile,
otocz je mioci i opiek.
ZDROWIE, RUCH: wybierz si
na basen lub sesj jogi.
MAGIA: sny mog si sprawdzi.
BIZNES I PIENIDZE: klienci
bd sporo kupowa i wybrzydza.
WIBRACJA DNIA: 2
Wysuchasz i pomoesz innym.
Ksiyc wznaku Lwa
Przedstawiaj swoje nowe pomysy
i zawieraj ciekawe znajomoci.
Pomimo dobrego humoru pamitaj,
aby dba o kondycj. O godz. 8.39
Ksiyc znajdzie si w kwadraturze
z Wenus i bdzie ci namawia
na zakupowe szalestwo. Nie daj si
nabra na udawane promocje.
UDA SI: wyjcie na zakupy.
UNIKAJ: nudnych zaj.
DIETA: ostro przyprawiane dania
mog ci przypa do gustu.
DOM: zapal aromatyczne wiece
i przesy dom piknym zapachem.
ZDROWIE, RUCH: moe potacz?
MAGIA: wizualizuj mio i rado.
BIZNES I PIENIDZE: zaplanuj
reklamy swoich usug czy produktw.
WIBRACJA DNIA: 3
Bdziesz niesamowicie pomysowy.
Ksiyc wznaku Lwa
i od godz. 12.53 wPannie
Luna uczyni ci kreatywnym. Jeli
chcesz przemeblowa mieszkanie,
odwiey je albo wysprzta,
to wpadniesz na dobre pomysy.
O godz. 13.52 Ksiyc znajdzie si
w opozycji z Neptunem, wtedy
nie podejmuj wanych decyzji.
UDA SI: korzystanie z porad.
UNIKAJ: rozmw o polityce.
DIETA: zapragniesz sodkoci.
DOM: moesz zrobi wielkie pranie.
ZDROWIE, RUCH: nie bdziesz
mie ochoty na wysiek i rywalizacj.
MAGIA: zaczaruj samochd
w intencji bezpiecznej jazdy.
BIZNES I PIENIDZE: pomyl
o usugach skierowanych do dzieci.
WIBRACJA DNIA: 4
Uczyni ci dobrze zorganizowanym.
08-09-a k es iP +_GWIAZDY 11/22/12 3:37 PM Page 8
Planety po niebie poruszaj si w LEWO. Jak to?! zawoa nieje-
den czytelnik. Przecie Soce wschodzi na wschodzie, wznosi si
ku poudniu i zachodzi na zachodzie. Przesuwa si wic w prawo!
Tak samo zachowuje si Ksiyc albo Jowisz (obecnie adnie
widoczny wieczorem wysoko nad gowami na poudniu nieba).
Kiedy poobserwowa je przez przynajmniej p godziny, wida,
e przesuny si w prawo. Zgodnie ze wskazwkami zegara.
Ale nie o ten ruch chodzi!
Krok do przodu, krok do tyu
Planety, Soce i w ogle wszystko na naszym dziennym niebie
porusza si w prawo. Ziemia obraca si wok swojej osi i dlatego
cae niebo wydaje si obraca tym wsplnym ruchem. My, astrolo-
gowie, zwracamy jednak uwag na inny ruch na przesuwanie si
planet NA TLE gwiazd, ktre s prawie nieruchome przynaj-
mniej w porwnaniu z planetami. Tu dobrym przykadem jest
Ksiyc. Widzimy, jak w kolejnych dniach (a raczej nocach) prze-
suwa si wzgldem gwiazd w LEWO. Pewnego dnia widzisz go
w pobliu kupki gwiazdek, Plejad, a za dwa dni w pobliu pary
jasnych gwiazd Castora i Polluksa, duo dalej na lewo.
Soce na tle gwiazd a wic take na tle zodiaku rwnie
przesuwa si w lewo. Pozostae planety, te
planety w cisym sensie, te poruszaj si
przewanie w lewo, lecz niekiedy, wyjtko-
wo, id w kierunku przeciwnym, czyli
w prawo, niejako pod prd. Dlaczego tak
robi? Poniewa obserwujemy je z Ziemi,
ktra te si porusza!
Planeta kry wok Soca, ale Ziemia
rwnie. Gdy planeta znajdzie si w pobli-
u linii poprowadzonej od Soca do Zie-
mi, powstaje wanie ten efekt: pozornego
cofania si na niebie. Fachowo ten
ruch wsteczny nazywa si retrogradacj,
co po acinie znaczy kroczenie do tyu.
W listopadzie
cofa si
Merkury, teraz
robi to Jowisz.
Czy to oznacza
jakie kopoty?
o
k
i
e
m

a
s
t
r
o
l
o
g
a
Ju w staroytnoci zauwaono, e cofajce si planety inaczej
dziaaj w horoskopach ni te, ktre id prosto. S jako zaburzo-
ne. To wydaje si zrozumiae, bo idc wstecz, jakby naruszay
porzdek wszechwiata, jakby byy zbuntowane przeciw temu
porzdkowi i chciay go popsu.
S zalety biegu wstecznego!
Ale nie oznacza to, e planeta wsteczna jest zoczynna! Najlepiej
wida to po Merkurym, ktry w ruch wsteczny wchodzi trzy razy
w roku. Ludzie urodzeni z retrogradujcym Merkurym maj nad-
miar pomysw (czasem niepraktycznych), cig burz mzgw.
Jest tak, jakby ich mylowe procesy, za ktre odpowiedzialny jest
Merkury, stanowiy osobny wiat bogaty, ale niekoniecznie sucy
realiom. Ich koncepty te czsto id pod prd.
Wsteczny Jowisz te nie jest taki zy! Teraz wanie retrograduje.
Gwne znaczenie tej planety to ekspansja, czyli powikszanie
wpyww, rozmach i zdobywanie rozgosu. Kiedy urodzeniowy
Jowisz jest w retrogradacji, ludzie nim obdarzeni, owszem, robi
karier, lecz s przy tym krytyczni, wybredni i to, co znajd, atwo
ich nie zadowala. Czsto wkocu zyskuj saw lub nawet wielko,
ale w jakiej rzadkiej i niespotykanej dziedzinie.
WOJCIECH JWIAK
ID POD PRD
Gdy planety
Za bie gi wy ko ny wa ne w Fe nik sie:
l
Bioenergoterapia
l
Mi kro ki ne zy te ra pia
l
wie co wa nie uszu Me to d In dian HO PI
l
Uwalnianie z opta, kltw, lkw,
depresji na odlego
www.bioterapia.waw.pl
info@bioterapia.waw.pl
Zaprasza na kursy i inicjacje Reiki
wszystkich stopni
GENOWEFA MASTERNAK
Wielka Mistrzyni Reiki
FE NIKS Gabinet Diagnostyki i Bioterapii
Warszawa, ul. Ptasia 6 lok. 43
tel. 22 654 23 09, 22 831 23 97,
kom. 0 691 178 992
zaprasza na
Szkol Astro|og||
dra Piotra Piotrowskiego

Astro|og|o d|o poczqtkujqcych
{pierw:ze zcjecic 26.01.2013)

Szczegcly nc :Ircnie:
www.astrolog.org.pl
crcz pcc numercmi Ie|efcncw:
661232597 i 697200028

Polskie Towarzystwo
Astrologiczne
REKLAMA
08-09-a k es iP+_GWIAZDY 11/22/12 12:19 PM Page 9
Szczliwe skutki
skrconej kostki
Katarzyna W. bez namysu wbiega w bram.
Na ziemi lea dziesicioletni chopiec. Nauczyciel-
ka przyklka i od razu, nauczona dowiadcze-
niem, rozpoznaa objawy choroby serca. Panika
na moment zamia jej zmysy, po czym j olnio
nitrogliceryna!
Wsunita pod jzyk chopca pastylka szybko
zadziaaa. Kilkanacie minut pniej przyjechaa
wezwana karetka i zabraa chopca do szpitala.
A Katarzyna pojechaa na dworzec i pocigiem
do domu, gdzie opowiedziaa mowi o niezwy-
kym zbiegu okolicznoci, ktry uratowa ycie
chopcu. No bo gdyby jej ojciec nie skrci kostki,
nie odebraaby z apteki nitrogliceryny dla matki.
Gdyby nie siada trakcja, nie wysiadaby z tramwa-
ju, a gdyby nie bya zdenerwowana, nie pomyliaby
autobusu. I nie szaby obok bramy, w ktrej lea
chopiec. A przede wszystkim akurat by chory
na serce. Lekarstwo, jakie miaa przy sobie przy-
padkiem, byo tym, ktre mu byo potrzebne.
Co za niezwyky zbieg okolicznoci! krzyk-
na do ma.
A on odpar: Ciekawe, jaki los jest mu prze-
znaczony, skoro siy wysze a tak o niego dbaj.
Niezbadane s
cieki przeznaczenia
Mino pitnacie lat. Jacek L., zy na cay wiat,
wraca wanie rowerem do domu z podwjnej
zmiany w gabinecie spa, gdzie pracowa jako
masaysta. Musia przyj klientki koleanki, ktra
akurat tego dnia bya niedysponowana. Mruczc
do siebie rne inwektywy, Jacek L. niemal prze-
oczy samochd, ktry jako dziwnie jecha
opowieci prawdziwe
po ulicy, by po chwili agodnie uderzy w stojce
obok drzewo. Chopak zeskoczy z roweru i pod-
bieg do auta. Za kierownic siedziaa kobieta pod
pidziesitk. Rk trzymaa si za serce. Bya
blada, miaa sine ustach. Spojrzaa na niego
z panik w oczach. Wygldao na to, e nie do
koca wie, co si z ni dzieje. Ale Jacek L. wiedzia.
Otworzy drzwi auta, wyj ze swojego plecaka tab-
letk nitrogliceryny, ktr zawsze przy sobie nosi
Gdy przez przypadek wejdziemy np. do niewaci-
wego przedziau pocigu i tam spotkamy przyja-
ciela niewidzianego od 20 lat moemy nazwa
to zbiegiem okolicznoci. Ale gdy do takiego spot-
kania doszoby po caej serii przypadkowych, niby
niemajcych ze sob zwizku wydarzeniach, wtedy
mamy do czynienia ze zjawiskiem synchronizmu.
Zjawiskiem, ktre od wiekw nie moe si docze-
ka wyjanienia
Pech za pechem
Ta niezwyka historia zacza si pitnacie lat temu
w niewielkiej miejscowoci pod Poznaniem. Tego
dnia Katarzyna W., 35-letnia nauczycielka muzyki,
jak zwykle rano pieszya si na pocig, by zdy
do pracy w poznaskim liceum. Ju wychodzia
z domu, kiedy zadzwonia jej matka, chora na serce,
i poprosia, by Katarzyna odebraa w poznaskiej
aptece nitrogliceryn pod jzyk. Zazwyczaj robi to
ojciec Katarzyny, ale tego dnia akurat skrci kostk.
Po lekcjach Katarzyna odebraa w aptece lekar-
stwo i wsiada do tramwaju jadcego na dworzec.
Niestety, w poowie drogi tramwaj stan siada
trakcja. Nauczycielka, lekko zdenerwowana, gdy
czas ucieka, zapaa w ostatniej chwili autobus
na pobliskim przystanku. Niestety, pomylia si
autobus skrci w z ulic. Katarzyna wysiada
na pierwszym przystanku i spojrzaa na godzin
na zegarku. Do odjazdu pocigu zostao jej pitna-
cie minut. Szybkim krokiem ruszya w kierunku
dworca, nerwowo rozgldajc si za takswkami.
I wtedy dobieg j szloch i dziecice krzyki.
Po chwili z bramy wybiega na ulic przeraona
nastolatka, woajc: Ratunku! On umiera!
Uratowaa go,
Zbiegi okolicznoci s sposobem,
w jaki Bg daje nam zna o swoim istnieniu
tel. 22 848 76 33 0604 919 286
w godz. 11.00-19.00
u oczyszczanie energetyczne ludzi, oczyszczanie energetyczne ludzi,
domw, firm, spraw sdowych domw, firm, spraw sdowych
u karty klasyczne, karty klasyczne, u energoterapi energoterapi
zmienia drog zego losu poprzez: zmienia drog zego losu poprzez:
GABI NE T GL OR I A
WRKA SAWA WRKA SAWA
ocali
by j
R
E
K
L
A
M
A
10-11-a k es i+_GWIAZDY 11/22/12 5:47 PM Page 10
ANNA WIECHOWSKA
Aby w peni skorzysta z horoskopu,
uwanie zapoznaj si z tabel aspektw
zamieszczon przy twoim znaku zodiaku.
JAK CZYTA TABEL TWOICH ASPEKTW?
Wyszukaj w rubryce po lewej stronie swoj dat urodzin
i odczytaj, jaka planeta i czym na ciebie wpywa w tym tygodniu.
Puste miejsca na linii daty twoich urodzin oznaczaj, e tak si
akurat skada, i adna planeta nie dziaa w danym dniu na twoje
Soce ukad z astrologicznego punktu widzenia jest neutralny.
Przykad:
Zwr uwag na kolory znakw: CZERWONY wietny ukad planet;
ZIELONY dobry ukad; CZARNY nieprzychylny ukad
HOROSKOP TYGODNIOWY
przygotowaa Mii Krogulska
BARAN
Kontakt. Oczyszcz ci
z blokad energetycznych,
odsaniajc wewntrzny kana
mocy, aby mg odbiera
sygnay pynce prosto z nieba.
BYK
Samokontrola. Jeste
troch zapatrzony w siebie.
Naucz ci obiektywnego
spojrzenia na wasne ego,
aby ludzie zaczli ci
pozytywnie odbiera.
BLINITA
Emanacja. Odnalazem
w tobie iskr boskiej mioci,
ktr pragn rozpali.
To wewntrzne wiato wskae
ci drog duchowego rozwoju
i nauczy ci prawdziwie kocha.
RAK
Szczero. Przygotuj si
na spotkanie z opiekunem
duchowym. Bd szczery
i otwarty. W tej rozmowie
liczy si bd zaufanie i wiara.
LEW
Impuls. Posyam ci promienie
nadziei. Niech ci pobudz
do dziaania i uwiadomi,
e czas smutku ju przemin.
PANNA
Sposb. Zacznij porozumiewa
si z bliskimi na paszczynie
wzajemnego zrozumienia. Suchaj
ich z uwag i opanowaniem.
Bd czuwa nad twoimi
emocjami, liczc, e bdziesz
dalej ze mn wsppracowaa.
WAGA
Dialog. Nie uciekaj od rozmw
z Bogiem. Prawdziwa modlitwa
nie polega na odczytywaniu
wykutych na pami fraz, lecz
przedstawieniu wasnych myli.
SKORPION
Odnalezienie. Niepotrzebnie
obwiniasz si czasem o brak
wiary. Bg wie, e im bardziej
twoja dusza sabnie pod naporem
niemocy, tym szybciej wzrasta,
szukajc boskiego ratunku.
STRZELEC
Naturalno. Nie blokuj
w sobie dobroci. To oznaka
szlachetnoci, a nie saboci
czowieka. Kady dobry gest ci
uszczliwi, a innym pomoe
w trudnych chwilach.
KOZIOROEC
Wibracja. Moja obecno
w twoim yciu uatwi ci
czno z niebem. Usyszysz
gos intuicji wprowadzajcy
ci na drog prawdziwej wiary.
WODNIK
Symbioza. Zaobserwuj natur,
ktra istnieje w przedziwnej
harmonii. Sprbuj porozumie
si z samym sob w podobny
sposb. Osigniesz wtedy
rwnowag wewntrzn.
RYBY
Odkrycie. Uatwi ci dostp
do wiedzy duchowej. Dowiesz
si wielu ciekawych rzeczy
o wasnej duszy oraz doznasz
owiecenia i zrozumienia.
ZA TYDZIE przeczytasz przesanie archanioa AJELA.
przesanie anielskie
od 3 do 9 grudnia
Zapis ten mwi, e danego dnia w odniesieniu
do twojego Soca, czyli daty twoich urodzin,
czeka ci nastpujcy ukad planet:
bl korzystna kwadratura Neptuna
vh dobry trygon Jowisza, a take
xk koniunkcja Urana
Zauwa, jakie planety danego dnia na ciebie
dziaaj:
a Soce oznacza si yciow
d Merkury brak zrozumienia, lekkomylno
f Wenus szans na mio
g Mars aktywno, agresj
h Jowisz uczucia, szczcie, skonno
do przesady
j Saturn ograniczenie, okazje
do nauki
k Uran zmian, niepokj
l Neptun wspczucie, duchowo
; Pluton si przeczucia
S Ksiyc korzyci materialne
z Wzy ksiycowe dobre stosunki
z ludmi, spotkania z poprzednim yciem
Odczytaj aspekty, czyli znaczki
przy symbolu planety:
x Koniunkcja oznacza siln energi
c Opozycja napicie, ale te poparcie
v Trygon harmoni
n Sekstyl korzy
b Kwadratura napicie, oczekiwanie
Archanio Bahaliel
nauczy ci,
jak si
porozumie
z innymi.
bl vh xk
NIE LEKCEWAMY
PRZECZU
Elizabeth Mardorf, amerykaska
psychoterapeutka, badajca
od wielu lat zagadk
przeznaczenia i przypadku, mwi
o tajemniczej synchronizacji
zdarze pojawiajcych si
w naszym yciu zawsze
w jego najwaniejszych
i przeomowych momentach.
Dlatego wanie Mardorf radzi,
ebymy uwanie przygldali si
temu, co odczytujemy jako
zwyky przypadek, i kierowali si
intuicj w celu odgadnicia
prawdziwego znaczenia.
Jeli i tobie przydarzyo si
co niezwykego, napisz do nas
i podziel si z innymi swoj histori.
Wylij list na adres redakcji lub e-mail:
listydogwiazd@gwiazdy.com.pl
ze wzgldu na chore od dziecistwa
serce, i wsun kobiecie pod jzyk.
Po chwili uspokoia si. Podzikowaa mu.
A potem dziwnym tonem powiedziaa
co, co wstrzsno nim do gbi.
Kiedy w taki sposb uratowaam
ycie pewnego chopca. Najwyraniej
prawd jest, e to, co dajemy, do nas
wraca
OPOWIE SPISAA ANNA RAWICZ
10-11-a k es i+_GWIAZDY 11/22/12 5:49 PM Page 11
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
Runa SOWELO
chroni i pomaga

URODZENI 2131.03
Uran zwiastuje niespodzianki
i zbiegi okolicznoci, ktre Ci uciesz.
Wsobot i niedziel postaraj si wybra
z wizyt do dawno niewidzianych
przyjaci. Szczera rozmowa
z pewnoci nastroi Ci pozytywnie.

URODZENI 110.04
Trygon Soca pomaga w pracy.
miao realizuj swoje pomysy,
lecz pamitaj, e osigniesz sukces,
mierzc siy na zamiary. Wweekend
poznasz wesoe osoby, ktre mog
Ci zainspirowa do zmian. Zapragniesz,
jak one, nie mie zmartwie.

URODZENI 1119.04
Postaraj si uwaa na szczegy,
poniewa moesz by roztargniony.
W weekend dobrze Ci zrobi spotkania
ze znajomymi. Moe zapro ich
na wsplny spacer, a potem kaw? Ruch
na wieym powietrzu was zrelaksuje.
l PONIEDZIAEK 3.12
Dzi masz szans szybko upora si
z tym, co zwykle sprawia Ci trudnoci.
Osoby z Twojego otoczenia bd Ci
przychylne. Korzystaj z ich mdrych rad.
l WTOREK 4.12
Wdrodze do osignicia celu bdziesz
zdecydowany, a nawet bezwzgldny.
Wykorzystuj swoje dyplomatyczne talenty
i stare znajomoci, a odniesiesz sukces.
l RODA 5.12
Rano moesz si podj nowych zada.
Niestety, okae si, e pomocnicy Ci
opucili i wszystkiego musisz dopilnowa
sam. Bez nerww, bo dasz sobie rad.
l CZWARTEK 6.12
Przez drobne rozdranienie moesz
wytkn komu bdy i niedocignicia.
Na szczcie po poudniu sytuacja si
wyjani i poczujesz si lepiej.
Nie zapomnij, e dzi s mikoajki.
l PITEK 7.12
Postaraj si wykorzysta kad okazj,
aby zakoczy spory. Wreszcie na Twojej
twarzy zagoci umiech. Wieczorem
nie rb za wiele, po prostu odpocznij.
l SOBOTA 8.12
Bdziesz w dobrym humorze i z niechci
pomylisz o sprztaniu mieszkania.
Machnij rk na porzdki, nie uciekn.
l NIEDZIELA 9.12
Z werw powicisz czas rodzinie,
bo dziwne zachowanie bliskich moe
wymaga omwienia. Jak spokojnie
porozmawiacie, to bdzie lepiej.
Wpyw runy Sowelo
zapewni Ci sympati
i powodzenie. Do Twojego
zwizku wniesie zgod,
harmoni. Samotnym
Baranom za przynios
ciekawe znajomoci.

Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.


Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
uprawiaj
sport
ambitne plany
POZYCJE PLANET
Pod wpywem Soca w trygonie
do Twojego znaku zodiaku poczu-
jesz, e masz jeszcze wicej energii
i siy do dziaania ni w ubiegym
tygodniu. Sekstyl Jowisza i koniun-
kcja Urana pomog Ci zabysn
na tle otoczenia i osign wymarzo-
ny sukces. Kwinkunksy Saturna,
Wenus oraz Merkurego obdarz Ci
szybkoci i perfekcyjn orientacj.
Kwinkunksy Marsa i Plutona zachc
Ci do uprawiania sportu i pracy
nad kondycj fizyczn, a psekstyl
Neptuna zadba o Twoje ycie mios-
ne. Poczujesz, e z partnerem czy
Ci szczeglna wi.
MIO
Czekaj Ci wietne dni, bo bdziesz
optymistycznie nastawiony do wia-
ta. Zamiast traci czas na zazdro
i oskarenia, zajmiesz si realnym
yciem. Okae si, e wiesz, jak roz-
wiza kilka problemw ukochane-
go, a okazana troska umocni wasz
zwizek. W weekend postarajcie si
znale czas dla siebie, ucieknijcie
daleko od rodziny i stresw. Wobj-
ciach swojej drugiej powki poczu-
jesz, e jeste najwaniejszy. Barany
single te czekaj ekscytujce wyda-
rzenia pojawi si nowi adoratorzy.
Twoje szczcie zmc jednak kr-
ce wrd znajomych plotki o nim.
Wszystko na spokojnie przeczekaj,
bo sprawa sama si wyjani.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Bye zbyt uczynny i znajomi weszli
Ci na gow? Zastanw si, czy nie
nadesza pora, aby skoczy z pora-
dami, darowiznami oraz dokarmia-
niem? Porozmawiaj o tym z najbli-
szymi, gdy dziki wsplnej dyskusji
dowiesz si, jak sprytnie wybrn
z patowej sytuacji i nikogo nie urazi.
PRACA I FINANSE
W tym tygodniu masz bardzo dobr
rk do pienidzy, a Twoje pomysy
przypadn innym do gustu. Jeli
pragniesz zaoy wasny biznes lub
szukasz ciekawszej pracy, nie prze-
kadaj planw na nowy rok, tylko ju
teraz zacznij gromadzi niezbdne
dokumenty. A jeeli masz wasn
firm, to pracuj za dwch, gdy
moesz mie duo wicej zlece.
Wkontaktach z wpywowymi osoba-
mi i urzdnikami powiniene by
uprzejmy, a oni na pewno Ci pomo-
g. Sekstyl Jowisza zadba, aby
wygrywa przetargi i wewntrzne
spory wfirmie. Wszyscy bd do Cie-
bie lgn, gdy prezentujesz sob
sukces i bogactwo.
ZDROWIE
Mimo korzystnych aspektw planet
nie bagatelizuj swojej kondycji. Jeli
drapie Ci gardo albo pobolewaj
zatoki, moe to by sygna od orga-
nizmu, e czas odpocz! Pamitaj
o wysypianiu si, zdrowej i lekkiej
diecie oraz witaminie C. Pij herbatk
z cytryn ona Ci rozgrzeje.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor zielony
21.03 19.04
Odwagi i do przodu!
Planety nadal sprzyjaj ambitnym pomysom i zapewniaj
sukces! Jednak zamiast z szalestwem w oczach biega
po sklepach i wybiera prezenty, na spokojnie zajmij si
karier. Wtedy szybko zdobdziesz dodatkow gotwk.
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 21.03 19.04
20, 35, 45
Ba an
szanuj
zdrowie
odkrywcze pomysy
nie stresuj si
szczcie
do ludzi
12-15 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 12:14 PM Page 12
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Runa ISA
chroni i pomaga
POZYCJE PLANET
Zamiast prac i porzdkami zajmiesz
si sztuk i ezoteryk to sprawka
Soca w kwinkunksie. Pomog Ci
w tym take opozycje Wenus i Mer-
kurego, bo zachcaj do rozwijania
wasnych zainteresowa i zmiany
spojrzenia na problemy. Dziki opo-
zycji Saturna Twoje oceny bd spra-
wiedliwe i bezstronne. Trygony Pluto-
na i Marsa dodaj Ci odwagi, rwnie
tej miosnej, a psekstyl Jowisza dba
o Twoje finanse. Neptun w sekstylu
namawia, aby cay wolny czas sp-
dza na przyjemnociach.
MIO
Pod wpywem Wenus zapomnisz
o krzywych nogach czy odstajcych
uszach. Pokochasz siebie i od razu
zostaniesz doceniony przez partnera.
Ponadto nie bdziesz ani ktliwy, ani
uparty, ani nawet zazdrosny. Jednym
sowem sielanka. Pamitaj tylko,
e o prawdziw mio trzeba dba
i j pielgnowa, a porzdki i nudne
prace mog poczeka w kolejce.
Samotne Byki ju pod koniec tygod-
nia bd jawnie adorowane. Naresz-
cie przestaniesz czeka, a zadzwoni
kto z przeszoci, i rzucisz si w wir
nowych znajomoci. Zachci Ci
do tego opozycja Merkurego, a try-
gon Marsa pomoe Ci odrni
faszywych rozwodnikw i poszuki-
waczy szybkich przygd od przy-
zwoitych ludzi, ktrzy warci s Twojej
uwagi i uczu.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Jeli atmosfera w domu jest mia,
nie ma sensu rozpoczyna rozmw
o oszczdzaniu, ocenach w szkole
czy sprztaniu piwnicy przed wita-
mi. Nie wypominaj partnerowi i dzie-
ciom drobnych przewinie, bo le
odbior Twoje argumenty i moecie
si pokci. Lepiej zaprosi ich
na dugi spacer albo domowy seans
z dobr komedi i przekskami.
Poczujecie si sobie bliscy.
PRACA I FINANSE
Z opozycj Merkurego zdobdziesz
uznanie, nawet gdy nie bdziesz si
przesadnie wysila. Musisz tylko
dba o swoj opini i gono opowia-
da o osignitych sukcesach. Jeli
zostaniesz poproszony o zaprezento-
wanie szerszemu gronu firmowego
projektu, zgd si. Dziki Wenus
wypadniesz wietnie. W razie wtpli-
woci nie wahaj si poprosi o po-
moc, poniewa przy okazji zaatwisz
prywatne sprawy. Wrod i czwartek
moesz porozmawia z szefem
o zalegej kasie za nadgodziny. Masz
szans odzyska obiecywane pieni-
dze i kupi sobie co ekstra!
ZDROWIE
Powiniene omija szerokim ukiem
osoby, ktre lubi opowiada o cho-
robach i gorszym samopoczuciu.
Przesadna analiza swojego stanu
zdrowia nie ma sensu. W razie wt-
pliwoci moesz odwiedzi lekarza
i sprawdzi, czy masz jaki problem.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor... fioletowy
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 20.04 20.05
Ciekawscy odnios sukces
Merkury rozwija Twoj kreatywno, a Wenus dba
o artystyczne zdolnoci. Szukaj wasnej drogi i odwa si
zmienia schematy. Wtym tygodniu odkryjesz
nowe zainteresowania i nabierzesz pewnoci siebie.

7, 23, 42
odzyskasz siy
pokonasz
kompleksy
dbaj
o siebie
Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
Byk
20.04 20.05
Z Is atwiej zapanujesz
nad chaosem, baaganem
i sprawami, ktre wymykaj
si spod kontroli. Czas
zaprowadzi porzdki.
l PONIEDZIAEK 3.12
Ostronie, moesz by bardziej ni zwykle
rozkojarzony. Dlatego nie przejmuj si
nieporozumieniami, bo i tak wszystko
wyjani si na Twoj korzy.
l WTOREK 4.12
Na pewne wydarzenia moesz
reagowa zbyt emocjonalnie. Postaraj si
opanowa zazdro. Wieczorna
kpiel pomoe Ci zmy czarne myli.
l RODA 5.12
Zapowiada si spokojny dzie. Zapomnij
o niemiaoci, bo zawarte dzi znajomoci
mog okaza si interesujce. Miej oczy
szeroko otwarte i szukaj nowych wyzwa.
l CZWARTEK 6.12
Przed Tob udany dzie, cho rano
bdziesz nieco senny i rozkojarzony.
Po poudniu moesz otrzyma ciekaw
wiadomo od bliskiej osoby. Samotne
Byki mog zawrci komu w gowie.
l PITEK 7.12
Dbaj o siebie, powi wicej uwagi
sprawom ciaa i ducha. Wycisz si,
nie myl o kopotach. Wieczorna randka
natchnie Ci pozytywn energi.
l SOBOTA 8.12
Bdziesz towarzyski i pogodny.
Z przyjemnoci wybierzesz si
na spotkanie. A jeli tylko wspomnisz,
e masz kopoty, to znajomi Ci wespr.
l NIEDZIELA 9.12
Moesz zapragn odpocz i poby
sam. Bez wyrzutw sumienia rb to,
co Ci sprawia przyjemno. Ulubione danie
lub drzemka zregeneruj Twoje siy.

URODZENI 2030.04
Saturn radzi, aby by samodzielny,
bo dziki temu wszystkiego
dopilnujesz. Weekend moesz
przeznaczy na imprezy. Tylko nie
przesadzaj z nadmiarem wrae,
musisz si zrelaksowa i naadowa
akumulatory na nadchodzcy tydzie.

URODZENI 110.05
Wenus si Tob zaopiekuje. Wyjanisz
nieporozumienia i przestaniesz si
zoci na ludzi. Twoje ycie miosne
ma szans ody. Jeli jeste wci
samotny, kto z rodziny albo
przyjaci moe chcie Ci wyswata.

URODZENI 1120.05
Merkury w opozycji do Twojego
dekanatu bdzie Ci namawia
na krtki urlop. Zrobisz wszystko,
by mie wicej czasu dla siebie. Bd
pewny siebie, bo wszystko Ci si uda.
unikaj
konfliktw
flirtuj i baw si
12-15 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 3:39 PM Page 13
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
Runa TIWAZ
chroni i pomaga

URODZENI 2131.05
Baagan i opnienia mog Ci
zdenerwowa. Warto wyadowa
nadmiar zej energii podczas wicze.
Postaraj si nie fuka na ludzi,
bo kto moe przechodzi cikie
chwile i potrzebuje pomocy. Nawet
krtka rozmowa moe go ukoi.

URODZENI 110.06
Jeli dostrzeesz niesprawiedliwo,
od razu si jej sprzeciwisz. Pomagaj
sabszym zachca Ci do tego
Jowisz w koniunkcji do Twojego
dekanatu. Staniesz si serdeczny.

URODZENI 1121.06
Wtym tygodniu lepiej Ci nie drani,
poniewa bdziesz odrobin
przewraliwiony na swoim punkcie
i staniesz si uszczypliwy. Uwaaj
na sowa, nie bierz wszystkiego
do siebie, a zachowasz dobry nastrj.
l PONIEDZIAEK 3.12
Pewne sekrety i tajemnicze sprawy
mog wyj na wiato dzienne. Przemyl
je, ale nie przekazuj informacji dalej.
Po pracy moesz si porozpieszcza.
l WTOREK 4.12
Pomimo niespodziewanych zmian planw
bdzie to wietny dzie. Uda Ci si
szczerze porozmawia z partnerem
i znowu poczujesz si kochany.
l RODA 5.12
Przez popiech i nerwy wsppracownikw
sam moesz si zestresowa. Jednak
zanim wybuchniesz, zrb kilka gbszych
wdechw i policz do dziesiciu. Wyciszysz
si i inaczej spojrzysz na kopoty.
l CZWARTEK 6.12
Bdziesz si podoba i osigniesz sukces.
Tylko nie angauj si w bardzo zawie
projekty, bo przez drobne niedopatrzenie
moesz si pomyli. Wyluzuj!
l PITEK 7.12
Zaczniesz pracowa na swoj opini.
Tylko postaraj si nie obiecywa innym
wicej, ni jeste w stanie zrobi. Czciej
artuj, bo dziki temu zachowasz dystans
do problemw i nie bdziesz si irytowa.
l SOBOTA 8.12
Masz szczcie w mioci. Bdziesz
atrakcyjny i pocigajcy, moe zostaniesz
zaproszony na randk marze? Suchaj
gosu intuicji nie zawiedzie Ci!
l NIEDZIELA 9.12
Mimo wolnego dnia czeka Ci
kilka wanych spraw do zaatwienia.
Zrb to szybko, a odzyskasz dobry humor.
Z Tiwazem znajdziesz
ciekawe propozycje
i odkryjesz szanse
na awans.
Przed Tob
ambitne wyzwania!

Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.


POZYCJE PLANET
Wtym tygodniu bdzie mona liczy
na Ciebie, gdy Soce w opozycji
to aspekt dbania o najbliszych. Dla-
tego bd sprawiedliwy! Koniunkcja
Jowisza pomoe Ci osign sukces
i zjedna sobie cae otoczenie.
A Saturn, Merkury i Wenus w kwin-
kunksie bd namawia Ci do wpro-
wadzania zmian. Moesz sta si
nieco bardziej krytyczny oraz pew-
niejszy siebie. Kwinkunksy Plutona
i Marsa odkryj przed Tob pewne
tajemnice i zagadki. Sekstyl Urana
zachca do nowych znajomoci,
a kwadratura Neptuna zajmowania
si rozwojem duchowym i ezoteryk.
MIO
Jowisz rozgrzeje Twoje serce, a Nep-
tun zachci do szczerej rozmowy
z ukochanym. Jeli w wasz zwizek
wtargna nuda, to powinnicie zro-
bi co ciekawego razem. We spra-
wy w swoje rce i zorganizuj ran-
dk. Mikoajkowy wieczr wyjtkowo
do tego zachca, a gdy umwicie si
na weekend, to wpyw Ksiyca
zadba o romantyczn aur. Macie
szans ponownie poczu si jak
zakochani nastolatkowie. Blinita
bez pary te bd w doskonaych
humorach. Soce postawi na Twojej
drodze interesujce osoby. miao
szukaj swojego szczcia, bo masz
szans pozna kogo wartociowe-
go, kto Ci zwyczajnie zauroczy.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Wszdzie bdziesz mile widziany,
sam te zaczniesz zaprasza goci.
Pod pretekstem wysyania witecz-
nych ycze moesz odnowi zaku-
rzone kontakty, ktre przegray z nad-
miarem obowizkw. W weekend
z niechci pomylisz o porzdkach.
Niekiedy warto spuci zason mil-
czenia na brudne naczynia, poroz-
rzucane gazety czy rosnc gr
prania i zwyczajnie wyj z domu.
Opozycja Soca do tego zachca,
dajc szans na przypadkowe i sym-
patyczne spotkania.
PRACA I FINANSE
Jeli na pocztku tygodnia zmusisz
si cho do odrobiny cierpliwoci
i pracy, to pod jego koniec czeka Ci
kilka przemiych wydarze. Ponadto
w czasie porzdkowania papierw
moesz dostrzec bdy, ktre szybko
wyprostujesz. Poczujesz, e masz
prawo do krytykowania innych. Nie
rb tego zbyt ostentacyjnie, ponie-
wa Soce w opozycji moe przy-
nie cenne informacje o korzyst-
nych inwestycjach czy przecenach
i, jeli bdziesz miy dla kolegw,
to wicej si dowiesz.
ZDROWIE
Jowisz doda Ci jeszcze wicej ycio-
wej energii. Mimo to unikaj ryzyka!
Zadbaj te o oczy. Dem z jagd
czy preparat z lutein zagodzi skut-
ki przesiadywania przed kompute-
rem i telewizorem.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor... pomaraczowy
21.05 21.06
Postawisz na swoim!
Soce zadba, eby byszcza bdziesz elokwentny,
odwany, wygadany i najszybszy! Dlatego wprowadzaj
w ycie pozytywne zmiany, bo dziki wielkiej
popularnoci wszyscy Ci ulegn i za Tob pod!
21, 32, 43
dbaj
o dobre relacje
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 21.05 21.06
wielkie
powodzenie
Bli nieta
przesta si zoci
szczcie
w mioci
udane
spotkania
12-15 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 12:15 PM Page 14
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Runa NAUDIZ
chroni i pomaga
POZYCJE PLANET
Soce znajduje si w kwinkunksie
do Twojego znaku zodiaku, wyci-
szajc Ci, a nawet zniechcajc
do imprez i spotka. Postanowisz
uporzdkowa kilka wanych spraw
i zmieni ze przyzwyczajenia. Trygo-
ny Saturna, Wenus i Merkurego
zadbaj o Twoj form intelektualn
i powodzenie w mioci. Opozycje
Marsa i Plutona uawi koncentrowa-
nie si na kluczowych zadaniach
i pomog broni si przed wrogami.
Z psekstylem Jowisza zakoczysz
niechciane sprawy, a z trygonen Nep-
tuna poczujesz wsparcie przewodni-
kw duchowych.
MIO
Pod wpywem Soca moesz sta
si nieufny. Zapragniesz schowa si
przed wiatem i przeanalizowa
swoje uczucia. Suchaj intuicji i pa-
mitaj, e Twj partner nie jest telepa-
t. Jeli chcesz, by wzwizku wszyst-
ko grao, to musisz o tym gono
mwi. Trygon Wenus pod koniec
tygodnia spowoduje, e ukochany
wszystko zrozumie i przychyli Ci
nieba, bo Ci kocha. Samotne Raki
nie bd miay teraz ochoty na rand-
ki w ciemno. Poczujesz, e potrzebu-
jesz wicej bezpieczestwa i czuoci.
Dlatego trzymaj si z daleka od dwu-
znacznych flirtw z dawnymi adora-
torami. Szkoda czasu na osoby, ktre
ju kiedy Ci zawiody.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Chodna jesie z coraz krtszymi
dniami nie jest, niestety, Twoj ulu-
bion por. Powiniene mie wicej
czasu dla siebie i swoich zaintereso-
wa, bo inaczej staniesz si nerwowy
i niemiy dla otoczenia. Poczytaj
mdre ksiki, ucz si wrenia albo
medytacji. Moe odkryjesz jakie
ukryte zdolnoci? Mars radzi, aby
wyznaczy granice rodzinie i znajo-
mym. Bro si przed niechcianymi
gomi, poniewa mog chcie zje
ostatnie frykasy z Twojej lodwki.
Pomimo maego zamieszania bdzie
to przyjemny tydzie. Skorzystaj
z wolnych dni i pospaceruj albo
wybierz si do parku wodnego tak
odpoczniesz.
PRACA I FINANSE
Mars doda Ci odwagi, szybkoci
i pewnoci siebie w sprawach zawo-
dowych. Wywalczysz wiksze pieni-
dze, przegonisz konkurencj i poko-
nasz firmowych zoliwcw. Kto
moe czu si uraony takim zacho-
waniem, ale tym razem na pierwszym
miejscu postawisz wasne dobro. Ju
pod koniec tygodnia szef dostrzee
Twj entuzjazm. Moe awansujesz?
ZDROWIE
Nie jedz byle czego i wysypiaj si
to ostrzeenie od Marsa. Unikaj
kichajcych i kaszlcych, bo jeste
teraz wraliwy na wirusy. Czosnek,
imbir i sok z malin powinny by Twoi-
mi najlepszymi przyjacimi.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor... amarantowy
22.06 22.07
Czaruj i medytuj
Zwolnisz tempo, wsuchasz si w swoj dusz.
Zamiast coraz szybciej goni za powodzeniem,
zaczniesz zastanawia si nad wanymi sprawami.
Odnajdziesz kierunek, w jakim warto zmierza.
Skoncentruj si
na trudnych sprawach
i uwiadom sobie swoj
si. Wszystko obrci si
na Twoj korzy.

27, 47, 49
l PONIEDZIAEK 3.12
Powane sprawy rozegraj si
zgodnie z planem, dlatego chtnie
powicisz czas swojemu hobby.
l WTOREK 4.12
Moesz sta si bardziej ni zwykle
ostrony i nieufny, ale dziki przezornoci
unikniesz kopotw. Postaraj si spdzi
wieczr z partnerem, a bdzie romantycznie.
l RODA 5.12
Jeli na dzi zaplanowae wane
spotkania i dyskusje, to uda Ci si
przekona rozmwcw do ambitnych
pomysw. Wmioci unikaj skadania
wielkich deklaracji, a wszystko bdzie OK.
l CZWARTEK 6.12
Bdziesz spokojny i nieco senny, przez to
moesz zapomnie o pewnych obietnicach.
Nie wymagaj od siebie i wiata
zbyt wiele, lepiej po prostu odpocznij.
l PITEK 7.12
Zapewne poznasz czyj tajemnic
i nie bdziesz mg si skoncentrowa
na obowizkach. Uwaaj, bo i Ty
moesz znale si na czyich jzykach.
l SOBOTA 8.12
Chtnie zajmiesz si obowizkami
wymagajcymi skupienia. Opacisz
rachunki i zaplanujesz wydatki domowe.
Dziki temu poczujesz si wany.
l NIEDZIELA 9.12
Rano zajmij si domem, aby pniej
mia czas na swoje przyjemnoci. Moesz
przypadkowo spotka wpywow osob.
Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.

URODZENI 2230.06
Masz przed sob udany tydzie,
bo Saturn dodaje Ci cierpliwoci
i odwagi. Zabieraj si wic
za najtrudniejsze sprawy, szukaj
sprzymierzecw i nowych przyjaci.
Dziki wsparciu wiele zyskasz
i staniesz si popularny.

URODZENI 110.07
Mars pomoe Ci wygrywa
z konkurencj! Tylko nie zacznij si
przechwala, bo moesz popsu
mi atmosfer. Lepiej mniej mwi,
a wicej robi tego si trzymaj!

URODZENI 1122.07
Merkury pomoe Ci nawiza
porozumienie z osobami, z ktrymi
ostatnio nie moge si dogada.
Ucieszysz si z takiego obrotu rzeczy.
Wsobot albo niedziel warto
wybra si gdzie z przyjacimi
bd rodzin, wreszcie znale
czas na sport i zdrowe posiki.
nie prowokuj
ktni
ciekawe
podre
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 22.06 22.07
Rak
rado i wygrana
fajne znajomoci
unikaj
ryzyka
12-15 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 4:51 PM Page 15
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
Runa HAGAL
chroni i pomaga

URODZENI 2331.07
Wpracy wszystko si uoy. Nagle
rozwi si zagadki, ktre spdzay
Ci sen z powiek. Postaraj si by dobrej
myli i otaczaj si sympatycznymi
osobami, ktre myl podobnie jak Ty.
Podziaacie na siebie inspirujco.

URODZENI 110.08
Bdziesz w doskonaym nastroju,
chtny do figli i dowcipw. Wmioci
te wesoo, czas spdzony z partnerem
bdzie romantyczny i peen
niespodzianek. Przez to moesz by
nieco roztargniony, notuj wic wszystko
w kalendarzu, a o niczym nie zapomnisz.

URODZENI 1122.08
Merkury pomaga Ci w finansach, podsya
te nowe pomysy na inwestowanie
pienidzy i rozwijanie kariery. Co
wreszcie uda si pozmienia na lepsze!
Po pracy odpoczywaj, bo mimo
supernastroju, moesz czu si osabiony.
l PONIEDZIAEK 3.12
Ksiyc w Twoim znaku we wszystkim
Ci pomaga, dlatego zaegnasz
konflikty. Twoje argumenty trafi do kilku
osb i bdzie wam yo si lepiej.
l WTOREK 4.12
Moesz dyskretnie pozby si czci
przykrych obowizkw. A wic kiedy kto
zaproponuje Ci pomoc, skorzystaj z niej.
l RODA 5.12
Staniesz si pewny siebie i przedsibiorczy.
Dlatego skupisz si na wasnych zajciach,
a uwagi innych pucisz mimo uszu.
Po pracy postaraj si odetchn, nie
mona y cigle na wysokich obrotach.
l CZWARTEK 6.12
Przez dzisiejsz kwadr Ksiyca
moesz by nieco rozdraniony.
Powstrzymaj si przed zoliwociami,
bo to prowadzi donikd. Zachowaj
czujno, moesz wpa na superpomysy!
l PITEK 7.12
Zapewne wyolbrzymisz niektre problemy.
Poczujesz, e jeste wykorzystywany
i atakowany, co wcale nie musi by
prawd. Jednak od ludzi, ktrzy s
nieuprzejmi i wredni, trzymaj si z daleka.
l SOBOTA 8.12
Zainteresuj si stanem swojego konta
i uwaaj podczas zakupw, bo mog Ci si
przytrafi pomyki. Tylko si nie denerwuj!
l NIEDZIELA 9.12
Chtnie zatroszczysz si o swj dom
i bliskich. Wczasie leniuchowania
masz szans wpa na dobre pomysy.
Z Hagalem zdobdziesz
uznanie. Pamitaj,
aby nie robi sobie
zalegoci, bo mog
przysporzy Ci
duych kopotw.

Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.


POZYCJE PLANET
Soce w trygonie do Twojego znaku
zodiaku zapowiada uznanie otocze-
nia i pomaga wyjania nieporozu-
mienia. Sekstyl Jowisza przynosi
nowe przyjanie. Z kwadraturami
Saturna, Wenus i Merkurego spraw-
nie i szybko nadrobisz zalegoci.
Warto si stara, bo z trygonem
Urana wpadniesz na mdre rozwi-
zania. Kwinkunks Marsa radzi dba
o zdrowie, a Neptuna poszuka zaj-
mujcego hobby. W poniedziaek
i wtorek Ksiyc znajdzie si wTwoim
znaku zodiaku. Dziki niemu zwyci-
ysz w negocjacjach i nawiesz
ciekawe znajomoci do dziea!
MIO
Bdziesz nastawiony na prac i wyt-
ony wysiek, a tego nie da si po-
czy z romantyczn atmosfer. Ale
Soce i tak rozgrzeje Twoje zmysy,
przynoszc duo namitnoci! Dlate-
go wykorzystaj kad chwil, jak
masz dla partnera, poniewa w tym
tygodniu liczy si jako, a nie ilo
spdzonego wsplnie czasu. Samo-
tne Lwice do pitku rwnie bd
zapracowane, ale ju w weekend
zapragn nowych wyzwa i dozna.
Moe wybierz si gdzie z przyjaci-
mi i odwiedzcie modne ostatnio
miejsca. W kawiarniach i pubach
zawsze krc si przystojniacy, z kt-
rymi mona poflirtowa. Kto wie,
moe wpadniesz na swj idea.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Postaraj si nie zagania innych
do zaj, ktrych sam nie znosisz,
gdy wywoasz rodzinn awantur.
Niestety, moe by atwo o zbdn
dyskusj z pyskwkami Musisz
zmieni nastawienie i nauczy si
empatii. Postaw si wsytuacji swoich
bliskich i pomyl, e oni te nie maj
lekko, a codzienno i dla nich bywa
stresujca. Gdy to dostrzeesz, Twj
nastrj si zmieni, w domu zapanuj
zgoda i mio.
PRACA I FINANSE
Subowe zadania nie bd sprawia-
y Ci trudnoci, uporasz si z nimi
niewielkim nakadem si. Szef zauwa-
y Twoj obowizkowo i masz
szans sta si jego pupilkiem, ktry
otrzymuje pochway i smakoyki
w postaci nagrd finansowych.
Osoby bezrobotne rwnie poczuj,
e wszystko zmierza ku dobremu.
Postaraj si wykorzysta swoje zna-
jomoci, bo kto z przyjaci moe
Ci da cynk, gdzie szukaj pracowni-
kw, lub umwi na spotkanie
w swojej firmie. Zawsze warto si
reklamowa i doksztaca, to inwe-
stycja w przyszo!
ZDROWIE
Saturn wskazuje, e Twoj pit
Achillesa moe by krgosup. Skon-
troluj, czy masz dopasowane krzeso
do biurka, pisz na wygodnym mate-
racu i czy si nie garbisz. Wieczorna
gimnastyka pomoe Ci wzmocni
minie i pozby blu.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor niebieski
23.07 22.08
Daruj innym przewinienia
Bdziesz wiedzia, jak zdoby czyj sympati i serce.
Jeli potraktujesz wszystkich tak, jak sam chciaby
by traktowany, to zdobdziesz wspaniaych
przyjaci. Ba, nawet poprawisz relacje ze starymi.
6, 31, 44
masz
powodzenie
pracuj dzielnie
szczcie w podry
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 23.07 22.08
Lew
udane
zakupy
nowe
odkrycia
16-19 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 12:24 PM Page 16
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Runa ALGIZ
chroni i pomaga
POZYCJE PLANET
Soce znajduje si w kwadraturze
do Twojego znaku. Ten aspekt wska-
zuje, aby nie irytowa si drobiazga-
mi, a nerwowe sytuacje przeczeka.
Sekstyle Saturna, Merkurego i We-
nus zachcaj do rozwijania zainte-
resowa ezoterycznych. Z kolei try-
gony Marsa i Plutona doenergetyzu-
j Ci, odpdz wrogw i pomog
w razie kopotw. Kwadratura Jowi-
sza uatwi spokojn prac, a opozy-
cja Neptuna zadba o mio. Ksi-
yc, ktry bdzie w Twoim znaku
zodiaku od 5 do 7.12, uczyni Ci
pewniejsz siebie.
MIO
Twoje uczucia mog by zmienne
i sama moesz siebie zaskakiwa.
Jako rozsdna Panna podchodzia
do ycia wsposb logiczny i pragma-
tyczny, a w tym tygodniu staniesz si
romantyczna i wylewna. O swoich
emocjach powinna porozmawia
z partnerem, bo okazane zrozumienie
bdzie dla Ciebie jak mid na serce.
Wyjanicie spory i nieporozumienia,
poczujesz, e wasz zwizek rozkwita
i nic mu nie zagraa. Panny bez pary
w weekend zapragn nowych przy-
gd. Jeli cho odrobin poprawisz
swj wygld moe kup now czap-
k i szalik albo maluj si starannie
moesz komu wpa w oko. Pla-
neta mioci to gwarantuje!
RODZINA
I PRZYJACIELE
Postanowisz zadba o dom zrobi
drobne porzdki, zaplanowa wiksze
zakupy i zmodyfikowa diet, aby
bya zdrowsza. Nie musisz si o nic
martwi, gdy najblisi bez marudze-
nia Ci pomog. Ba, nawet wykonaj
Twoje polecenia! Wolne chwile posta-
raj si wykorzysta na relaks i odpo-
czynek. W sobot i niedziel zamiast
zajmowa si pastowaniem podg,
wybierz si z kolegami na kaw albo
z dziemi na spacer. Dziki nim naa-
dujesz si pozytywn energi.
PRACA I FINANSE
Najwaniejsze i najpilniejsze sprawy
postaraj si zaatwi na pocztku
tygodnia, aby mie je z gowy. Nie-
stety, Soce w kwadraturze do Two-
jego znaku moe Ci pogania i stre-
sowa, a take uczyni zbyt wraliw
na krytyk. Zanim wemiesz udzia
w subowej dyskusji, ugry si
w jzyk, a jak zobaczysz zdenerwo-
wanego szefa, szybko schod mu
z drogi. Pod koniec tygodnia bdzie
o wiele spokojniej, gdy Ksiyc
w Twoim znaku zodiaku przyniesie
ukojenie i wicej luzu. Dziki niemu
znowu zaczniesz si umiecha.
ZDROWIE
Masz szans na zawsze rozsta si
z biaym cukrem i bueczkami, ktre
piknie pachn, jednak nie maj
zbyt wielu skadnikw odywczych.
Mae zmiany w diecie przeo si
pozytywnie na Twoj kondycj
i oglne samopoczucie. Dziki temu
bdziesz lekka jak pirko.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor czerwony
Patrz na wszystko z dystansem
Jeli Twoje otoczenie na si prbuje Ci przekona
do ryzykownych pomysw, machnij na to rk! Lepiej
mie wicej czasu dla siebie, ni kci si z uparciuchami.
Bd serdeczna i pogodna, a bdzie mio i sympatycznie.
Algiz wesprze Ci w nauce,
zdawaniu egzaminw
i w zdobywaniu wietnych
ocen. Nowe znajomoci
oka si udane, dlatego
bd dobrej myli.

29, 40, 49
l PONIEDZIAEK 3.12
Chtnie powicisz wolny czas bliskim.
Wysuchasz ich zwierze i mdrze
doradzisz. Nie obiecuj jednak zbyt wiele,
bo zabraknie Ci chwili dla siebie.
l WTOREK 4.12
Rano moesz narzeka na zdrowie,
prac i rodzin, ale potem si rozkrcisz
i poczujesz si troch lepiej. Wieczorne
spotkanie w gronie najbliszych
pomoe Ci zapomnie o problemach.
l RODA 5.12
Szybko przegonisz konkurencj! Moesz
liczy na szczliwe zbiegi okolicznoci
i atwo formuowania myli. Pamitaj,
e kto czeka na wiadomo od Ciebie.
l CZWARTEK 6.12
Z niczym si nie piesz, bo dzi jest kwadra
Ksiyca. Na szczcie powiedzie si
wikszo Twoich zamierze pogodzisz
si z przyjacimi i zrezygnujesz ze zych
przyzwyczaje. Bdziesz z siebie dumna!
l PITEK 7.12
Znajdziesz si w centrum zainteresowania.
Osoby z Twojego otoczenia bd Ci si
zwierza z miosnych przygd i nawet
prosi o rady. Spokojnie, Tobie gwiazdy
te przynosz nowe znajomoci.
l SOBOTA 8.12
Nagle moesz przypomnie sobie
o zaproszeniach na imprezy. Spontaniczne
wyjcie wyjtkowo poprawi Ci humor!
l NIEDZIELA 9.12
Bliscy nagle zaczn wymaga od Ciebie
odwagi i zdecydowania. Mimo
zamieszania uda Ci si zrelaksowa.
Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.

URODZENI 2331.08
Postanowisz wprowadzi pewne
zmiany w codzienny rozkad zaj.
Na dalszy plan zejd obowizki
domowe i zmywanie podg,
a ich miejsce zajm spotkania
z kolegami. Interesujce rozmowy
w miym towarzystwie pomog Ci
zachowa bardzo dobry nastrj.

URODZENI 110.09
Staniesz si pomysowa i towarzyska,
to efekt wpywu Merkurego
w sekstylu do Twojego dekanatu.
Wweekend postaraj si wybra
na duszy spacer, najlepiej
ze znajomymi lub ukochan osob.

URODZENI 1122.09
Nie sied sama w domu! Umawiaj si
z kolegami na pogaduchy.
I bd mia nawet dla tych, ktrych
nie lubisz lub uwaasz za gburw.
aktywnie
wypoczywaj
unikaj
ryzyka
nowe znajomoci
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 23.08 22.09
Panna
23.08 22.09
doskonae pomysy
osigniesz sukces
16-19 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 12:24 PM Page 17
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
Runa DAGAZ
chroni i pomaga

URODZENI 2330.09
Jeli zabierzesz si za urzdowe
sprawy i prac, to wszystko szybko
zaatwisz. Bd odwana i ufaj sobie.
To, co zaplanowaa i na co liczya,
ma szans si zici. Weekendowa
aura zachca do spotka
z kolegami i uprawiania sportu.

URODZENI 110.10
Mars dodaje Ci odwagi i motywuje
do dziaania. Moesz poczu ochot
na zmiany. Dlatego speniaj swoje
marzenia i nie ogldaj si na innych.

URODZENI 1122.10
Merkury zapewne przyniesie ciekawe
subowe szkolenia lub wyjazdy.
Zawarte podczas nich znajomoci
mog Ci pomc znale lepsz prac.
Tylko nie przechwalaj si za bardzo
swoimi osigniciami, to zraa ludzi!
l PONIEDZIAEK 3.12
Udany pocztek tygodnia, zrealizujesz
swoje plany i bdziesz z siebie dumna.
Wieczorem odsapnij w gronie bliskich,
dziki nim poczujesz si kochana.
l WTOREK 4.12
Staniesz si dla innych opok. Bdziesz
doradza, pomaga, a nawet poyczysz
niewielk sumk. Pomyl take o sobie,
moe przygotuj aromatyczn kpiel
lub obejrzyj dobry film. To Ci wyciszy.
l RODA 5.12
Mog Ci pochon sprawy domu.
Kto z bliskich bdzie dzwoni zdradzi
ciekawe ploteczki rodzinne. Nie martw si,
jeeli bdziesz musiaa przez to zmieni
niektre plany. Rb to, co do Ciebie naley.
l CZWARTEK 6.12
Bdziesz chciaa odci si od problemw
innych ludzi. Nie miej si zbyt gono
w pracy i unikaj spojrze szefa, a w domu
zaszyj si pod kocykiem i si zdrzemnij.
Tyle wystarczy, aby byo mio.
l PITEK 7.12
Nie poddawaj si chci wyjcia z firmy
przed fajrantem, bo masz szans wpa
na intrygujcy pomys i zacz wicej
zarabia. Uda Ci si odkry nowe hobby.
l SOBOTA 8.12
Przed Tob miy dzie, nie tra go
na nudne porzdki. Odwied przyjaci,
pospaceruj albo poczytaj dobr ksik,
a przede wszystkim zjedz smaczny obiad.
l NIEDZIELA 9.12
Staniesz si opiekucza i yczliwa
dla bliskich, wysuchasz, doradzisz.
Kto moe nawet powierzy Ci swj sekret.
Dagaz zapewni Ci
powodzenie podczas
wanych spotka oraz
negocjacji. Bdziesz
miaa mnstwo energii,
ktr przekaesz innym.

Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.


POZYCJE PLANET
Dziki Socu w sekstylu poczujesz,
e masz niewyczerpane pokady
energii i dobrego humoru. Dlatego
nie leniuchuj, bo dziki temu uda Ci
si wiele zaatwi. Pomoe Ci w tym
rwnie trygon Jowisza, ktry przy-
spiesza wane wydarzenia. Psek-
style Saturna, Merkurego i Wenus
odkryj przed Tob zagadki i tajem-
nice. Dziaaj aktywnie, ale postaraj si
unika ryzyka i stresu, bo kwadratury
Marsa i Plutona uczyni Ci troch
nerwow oraz uszczypliw. Ksiyc
odwiedzi Twj znak zodiaku w pit-
kowe popoudnie i pozostanie w nim
do niedzieli. Staniesz si dusz towa-
rzystwa, zapragniesz poimprezowa
z przyjacikami i poprzytula si
ze swoj drug powk.
MIO
Bd czujna i odwana, bo bdziesz
miaa okazj poflirtowa i poartowa
z przystojniakami. Dlatego nie sied
sama wdomu i korzystaj z ciekawych
propozycji na wieczorne wyjcia
i weekendowe zabawy. Masz szans
na romans, ktry moe przeistoczy
si w trway i udany zwizek. Jednak
w pocztkowej fazie zauroczenia
nie opowiadaj wszem i wobec o wa-
szych romantycznych spotkaniach.
Kwadratura Marsa moe wywoa
zazdrosne zachowania u konkurent-
ki, ktra sprbuje przeszkodzi Two-
jemu szczciu. Nie panikuj, gdy
od pitku z Ksiycem zwyciysz
w walce o adoratora i znowu bdzie
mio. Wagi w staych zwizkach
znajd czas dla partnera. Pozwlcie
sobie na odrobin luksusu: wybierz-
cie si do kina albo kawiarni na kaw.
Wystarczy ze sob poby i spojrze
gboko w oczy, aby odya dawna
namitno. Sprbujcie!
RODZINA
I PRZYJACIELE
Powinna odpocz od porzdkw
i wielkich zakupw. Nie powicaj si
totalnie dla bliskich, bo niedoceniona
moesz na nich wyadowa zmcze-
nie. To wina Marsa w kwadraturze!
Lepiej znajd czas na przyjemnoci
i relaks, a najlepiej przekonaj rodzin
do wsplnej przechadzki po parku.
PRACA I FINANSE
Soce opiekuje si Tob i pomaga
nawiza porozumienie z wanymi
osobami. Wybieraj si wic na su-
bowe imprezy, nie unikaj szkole
i wyjazdw. W nieformalnej atmosfe-
rze moesz przekona szefa do swo-
ich planw i osigniesz swj may
sukces. Jowisz przyniesie wicej
kasy, ale te zachca do walki
o awans. Pamitaj, aby by uprzejm
dla innych, nawet jeli Ci irytuj.
Szkoda energii na zbdne konflikty.
ZDROWIE
Mars przestrzega przed zimnem!
Ubieraj si na cebulk, wtedy unik-
niesz i przegrzania, i przewiania.
Po pracy gimnastykuj si, gdy to
poprawia krenie i bdzie Ci cieplej.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor koralowy
Czeka Ci wesoy tydzie!
Staniesz si towarzysk optymistk, bo otocz Ci
sami inteligentni i przyjani ludzie. Mars znajdujcy si
w kwadraturze zapewni Ci poczucie humoru,
wicej pienidzy i mniej trosk. Nic, tylko si cieszy!
8, 25, 36
szalone
randki
dobre
wiadomoci
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 23.09 22.10
Waga
23.09 22.10
awans w pracy
odwane
pomysy
16-19 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 12:24 PM Page 18
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Runa ANSUZ
chroni i pomaga
POZYCJE PLANET
Soce tworzc psekstyl do Twoje-
go znaku zodiaku, namawia Ci
do zajmowania si ambitnymi projek-
tami. Bdziesz mia same rewolucyjne
pomysy, bo Saturn, Merkury i Wenus
przebywaj wTwoim znaku. Pomaga-
j w tym te Mars i Pluton tworz
sekstyle i dodaj Ci pewnoci siebie
oraz przebojowoci. Dziki nim roz-
wiesz zagadki, zdobdziesz nowe
umiejtnoci i usprawnisz swoj
prac. Kwinkunks Jowisza pozwoli
wytrwa w postanowieniach i zaosz-
czdzi troch pienidzy, a trygon
Neptuna zapewnia powodzenie u pci
przeciwnej.
MIO
Z Wenus staniesz si wyjtkowo
atrakcyjny dla swego partnera. Dlate-
go zamiast poddawa si chandrze,
warto czciej bywa na miecie
i artowa z dopiero co poznanymi
osobami. A jeeli usyszysz, e krew-
ni chc Ci zeswata ze swoim
znajomym, to si nie denerwuj. Prze-
cie dobrze Ci ycz i pragn, aby
by szczliwy. By moe maj nosa
i przedstawiona Ci osoba faktycznie
okae si Twoim ideaem? Z kolei
Skorpiony w parach mog troszk
wirowa. Zaczniesz wymaga, aby
ukochany by Twoim poddanym
i szybko wykonywa rozkazy. Wylu-
zuj, nie pokrzykuj na blisk Ci osob,
bo popsujesz dobr atmosfer
w zwizku. Aby naprawi wyrzdzo-
ne krzywdy, przygotuj na pitek
romantyczn kolacj niespodziank,
a wszystko wrci do normy i ponow-
nie zbliycie si do siebie.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Psekstyl Soca skutecznie odciga
Ci od porzdkw w domu i maych
remontw. Postaw na wypoczynek
i sen, bo to one zapewniaj Ci super-
samopoczucie. A Merkury niemal
za Ciebie zadba o doskonae relacje
z kolegami i ssiadami. Gdy bdziesz
miy dla innych, uda Ci si zaegna
niepotrzebne konflikty i cieszy bli-
skoci najbliszych.
PRACA I FINANSE
Merkury i Wenus pomagaj osign
sukces. Postaraj si nie mie skrupu-
w i pilnowa swoich interesw,
bo pod opiek silnych planet poko-
nasz konkurenta, ktry ma chrapk
na Twoje stanowisko lub klientw.
Bycie czujnym bardzo Ci si opaci,
zwaszcza jeli prowadzisz sklep albo
punkt z usugami. Pod koniec tygod-
nia przypomnij sobie, czego chciae
si nauczy, i zainwestuj w kurs
doszkalajcy. Na szczcie o pieni-
dze nie bdziesz si martwi, ale nie
daj si skusi Wenus na wydatki.
ZDROWIE
Podczas weekendowych spacerw
pamitaj o czapce i szaliku, gdy
przez wpyw psekstylu Ksiyca
moesz dotkliwiej odczuwa zimno.
Musisz si przed nimi chroni.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor oliwkowy
23.10 21.11
Otrzymasz dobre wiadomoci
Trwa spotkanie trzech planet w Twoim znaku zodiaku,
oczekuj wic sympatycznych niespodzianek! Wenus
wznieci ogie w Twoim sercu, Merkury przyniesie ciekawe
znajomoci, a Saturn zadba, aby mdrze wybiera!
Z Ansuzem odzyskasz
rado i rwnowag
wewntrzn. Zapomnij
o starych konfliktach
i pogd si z kim,
na kim Ci wci zaley.

1, 28, 41
l PONIEDZIAEK 3.12
Pracuj dzielnie i staraj si zdoby uznanie.
Uda Ci si pozaatwia trudne sprawy
i nadrobi z zalegoci. Bdziesz
zadowolony z efektw swoich wysikw.
l WTOREK 4.12
Jeli zamierzasz przekona kogo
do ambitnych planw, koniecznie zrb
to wanie dzi. Twoje odwane i moe
odrobin szalone pomysy mog komu
przypa do gustu. Po pracy odpocznij.
l RODA 5.12
Przesta narzeka na samotno,
bo wiele osb zechce pozna Twoje zdanie
i zasign u Ciebie porady. Po poudniu
powi czas partnerowi albo spotkaj si
z przyjacimi. Ich blisko Ci ucieszy.
l CZWARTEK 6.12
Nie daj si ponie nerwom i uwaaj
na zdrowie zbyt duo sodyczy moe
Ci osabia. Koniecznie suchaj swojej
intuicji, a dobrze na tym wyjdziesz.
l PITEK 7.12
Mog Ci czeka trudne, ale i inspirujce
zadania. Jednak nie obiecuj innym zbyt
wiele, sam te potrzebujesz wytchnienia.
Wieczorem przygotuj sobie ciep kpiel.
l SOBOTA 8.12
Wszystko bdziesz robi z entuzjazmem
i zapomnisz o konfliktach. Pogodzisz
si z krewnymi i zechcesz z nimi
spdzi wita. Bdziesz szczliwy.
l NIEDZIELA 9.12
Chtnie zaopiekujesz si bliskimi.
Po poudniu zwolnij tempo, Ty take masz
prawo do lenistwa i poobiedniej drzemki.
Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.

URODZENI 2331.10
Saturn zapewnia Ci ambitne pomysy,
dziki niemu bdziesz rozwizywa
problemy i agodzi spory. Udadz si
spotkania z osobami na wysokich
stanowiskach. Wweekend zajmij
si swoim hobby, a nie porzdkami
czy wczg po sklepach.

URODZENI 110.11
Staniesz si uczynny i miy, od razu
wyapiesz niesprawiedliwoci.
Tylko uwaaj, komu pomagasz,
bo moesz zosta wykorzystany!
Wwolne dni moe ody w Tobie
twrcza pasja. Daj si jej ponie.

URODZENI 1121.11
Wybaczysz ludziom bdy, a nawet
zorganizujesz mae przyjcie.
Wweekend nie warto zajmowa si
nudnymi pracami. Moe odwiedzisz
bliskich i posuchasz dowcipw?
nie poddawaj si
nabierzesz
odwagi
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 23.10 21.11
Sko pion
udane
negocjacje
osigniesz sukces
powodzenie
w mioci
16-19 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 12:25 PM Page 19
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
Runa MANNAZ
chroni i pomaga

URODZENI 2230.11
Jowisz przynosi mio i spotkania,
ale te plotki i sensacje towarzyskie.
Twoje przygody mog kogo
podekscytowa, dlatego nie zwierzaj
si z sercowych podbojw
wszystkim w Twoim otoczeniu.
Intymne sprawy zachowaj dla siebie.

URODZENI 110.12
Postaraj si wicej odpoczywa
i niczym nie denerwowa.
Dziki Socu w Twoim dekanacie
wyjanisz wszelkie spory
i odzyskasz rwnowag psychiczn.

URODZENI 1121.12
Twj wietny humor w tym tygodniu
Ci nie opuci. Jeli jeste w zwizku,
ucieszysz si z odrodzenia uczucia,
a jeeli samotny, a szukasz drugiej
poowy z nowej znajomoci.
l PONIEDZIAEK 3.12
Bdziesz energiczny i ciekawski,
a to pomaga w zaatwianiu spraw
urzdowych. Pamitaj, e pogodne
usposobienie otwiera wszystkie drzwi.
l WTOREK 4.12
Nie daj si wcign w rywalizacj, cho
koledzy w pracy mog si przechwala
i popisywa. Chciaby im utrze nosa,
ale szkoda czasu na chwalipity.
l RODA 5.12
Z przyjemnoci zajmiesz si bliskimi,
ugotujesz ich ulubione przysmaki
i zadbasz, aby poczuli si wyjtkowo.
Teraz bd mogli na Ciebie liczy.
l CZWARTEK 6.12
Pomimo e wiele osb w Twoim
otoczeniu bdzie marudzi i narzeka,
Ty bdziesz w dobrym nastroju. Machnij
rk na fochy i dsy wsppracownikw,
pewnie akurat maj gorszy dzie.
l PITEK 7.12
Moesz si dowiedzie, kto ile zarabia
i jakie kosi premie. Zdobyte informacje
najlepiej zatrzymaj dla siebie,
bo mog si przyda jako argument
w nadchodzcej walce o podwyk.
l SOBOTA 8.12
Z byle skadnikw wyczarujesz
zachwycajce dania. Bdziesz mie dobr
rk do gotowania i smak do czenia
skadnikw. Bliscy bd zachwyceni.
l NIEDZIELA 9.12
Nie zrywaj si z ka, jeeli nie musisz.
Niekiedy potrzebny jest piamowy dzie.
Popoudnie sprzyja randkom
lub po prostu sympatycznym spacerom.
Mannaz przyniesie
now szans w mioci.
Kto si Tob zachwyci
i doceni Twoje starania.

Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.


POZYCJE PLANET
Pod wpywem Soca w koniunkcji
do Twojego znaku zodiaku signiesz
gwiazd i spenisz swoje marzenia.
Staniesz si wesoy i towarzyski,
a psekstyle Wenus i Merkurego
obudz w Tobie zdolnoci artystycz-
ne. Take kwadratura Neptuna do te-
go zachca, bo pod jej wpywem
zapragniesz pisa wiersze lub przy-
gotowywa dekoracje witeczne.
Z Marsem wpsekstylu zdobdziesz
dodatkow prac, a z opozycj Jowi-
sza wyjanisz skomplikowane spory.
Trygon Urana doda Ci odwagi i otwo-
rzy przed Tob wiele moliwoci.
MIO
Staniesz si romantyczny, ale te bar-
dziej stanowczy. Powiesz partnerowi,
jak czujesz si w zwizku i co chcia-
by zmieni. Twoje myli popyn
w stron wsplnej przyszoci. Jed-
nak psekstyl Wenus radzi nie pyta
przyjaci o zdanie i wiele im nie zdra-
dza, poniewa mog poczu si
zbyt pewnie i bd chcieli za Ciebie
podejmowa decyzje yciowe. Pa-
mitaj o partnerze i jego uczuciach,
postaraj si nie zgubi czuoci
wgszczu planw i oczekiwa. Moe
umwcie si na romantyczny week-
end. Nawet jeeli nigdzie nie wyje-
dziecie i zostaniecie w domu, to znw
zbliycie si do siebie. Strzelce bez
pary rwnie pogr si wrozmyla-
niach. Moesz nawiza ekscytujcy
flirt, ale w obawie przed plotkami
bdziesz ukrywa swojego adoratora.
No c, w kocu now osob trzeba
sprawdzi i zorientowa si, czy
zasuguje na zaufanie.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Bdziesz tak energiczny i pomyso-
wy, e bliscy mog za Tob nie nad-
y. Zakupy, porzdki i dodatkowe
zajcia nie sprawi Ci trudnoci.
miao wprowadzaj zmiany w domo-
we ycie, ale jednoczenie tumacz
bliskim, co chcesz zrobi i czego
od nich wymagasz. Pamitaj, e roz-
kazy i pokrzykiwanie wywouj bunt,
a jedynie proby przynosz pomoc.
PRACA I FINANSE
Sukces bdzie goni sukces, co ma
szans przeoy si na wiksze pie-
nidze. Dlatego warto si reklamo-
wa i walczy o awans, a nawet szu-
ka nowej posady z wysz pac.
Bdziesz odwaniejszy i pewniejszy
swoich zalet, dlatego na ewentual-
nych rozmowach w sprawie pracy
bdziesz byszcze i oczarujesz
sob przeoonych. Jowisz take
zwiastuje lepsze pienidze, bo przy-
nosi dobre pomysy na wydostanie
si z finansowego doka.
ZDROWIE
Cho wok Ciebie bdzie mnstwo
makowcw, ledzikw i czekoladek,
Mars radzi kontrolowa diet. Za du-
o sodyczy moe bowiem wywo-
a niestrawno. Lepiej poczeka
na witeczn wyerk w domu.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor morski
22.11 21.12
Bdziesz ambitny i odwany
Zapowiada si tydzie obfitujcy w ciekawe
wydarzenia. Soce w Twoim znaku pomoe Ci speni
marzenia! Dlatego nie ogldaj si na innych i realizuj
swoje plany, taka okazja prdko si nie powtrzy.
3, 26, 39
przesta si
spieszy
zaczynaj
nowe sprawy
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 22.11 21.12
St elec
bdziesz szybki
i zdecydowany
baw si
i odpoczywaj
ciekawe
znajomoci
20-23 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 3:53 PM Page 20
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Runa RAIDO
chroni i pomaga
POZYCJE PLANET
Najchtniej pojechaby na egzotycz-
ne plae albo alpejskie nartostrady.
To przez aspekt Soca wpsekstylu,
ktry Ci rozleniwia i nci porzuce-
niem obowizkw. Sekstyle Merkure-
go, Wenus i Saturna take do tego
zachcaj, bo zwiastuj wycieczki
i nowe znajomoci. Niestety, koniun-
kcja Marsa i Plutona spowoduje,
e od rodzinnych obowizkw daleko
nie uciekniesz. Nie daj si pogania
Marsowi, tylko wykorzystaj sekstyl
Neptuna i wsuchaj si w swoj intui-
cj. Ona podpowie Ci najlepsze roz-
wizania, a kwadratura Urana pozwoli
zmieni ycie, oczywicie na lepsze.
MIO
Podczas randki nie rozmawiaj o pracy
i nudnych obowizkach, bo, niestety,
nie znajdziesz zrozumienia. Partner
moe nawet zacz narzeka, e inte-
resujesz si tylko czubkiem wasnego
nosa, a on Ci kompletnie nie obcho-
dzi. To moe skoczy si sprzeczk,
lepiej wic nie prowokowa losu. Byle
do pitku, bo w weekend atmosfera
bdzie o wiele cieplejsza. Osoby
samotne pomimo nawau pracy
bd miay ochot na flirt. Zaczniesz
umiecha si albo puszcza oczko
do kolegi z innego dziau. A jeli Twj
wybr padnie na szefa lub szefow,
to nie mw o nim nikomu. Niektre
romanse nie powinny wychodzi
na jaw. Pod wpywem Ksiyca w pi-
tek odzyskasz dobry humor i nawet
zechcesz wybra si na imprez,
do kina lub na basen.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Pomagaj bliskim, lecz nie daj si
zagoni do pracy za osoby, ktre si
cigle leni i nie szanuj innych. Nie
powicaj si, bo jeli bdziesz tu-
mi emocje, to zaczniesz przypomi-
na bomb zegarow i wybuchniesz
z wielkim hukiem. Dlatego w wol-
nych chwilach odpoczywaj i spoty-
kaj si ze znajomymi. Rozmowy
o wszystkim i o niczym najdoskona-
lej regeneruj i poprawiaj humor.
PRACA I FINANSE
Bd dobrej myli, poniewa sekstyl
Merkurego pomaga wprowadzi
w ycie niezbdne innowacje. Pod
jego wpywem zaczniesz si zasta-
nawia nad zainwestowaniem w no-
wy komputer albo telefon. Postaraj
si jednak unika zakupw pod
wpywem impulsu czy podczas
cudownej wyprzeday bd obniki
cen, gdy w tym tygodniu moesz
wyj na tym, niestety, jak Zabocki
na mydle
ZDROWIE
Szanuj si i nie nadweraj tak radzi
Mars! Jeli tylko poczujesz si gorzej,
wyle si i wygrzej koci. A jeli co
Ci rozboli, umw si na wizyt
u lekarza. I nie doszukuj si winterne-
cie informacji o ewentualnych choro-
bach, bo moesz mie skonno
do niepotrzebnego panikowania.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor pomaraczowy
22.12 19.01
Masz prawo do szczcia
Trudno Ci bdzie zdecydowa, co jest dla Ciebie
najwaniejsze: Twoje szczcie czy oczekiwania innych
Postaraj si odpocz i przemyle ostatnie wydarzenia,
bo najlepsze, co moesz zrobi, to si wyspa.
Zaufaj intuicji i nie suchaj
podszeptw zazdrosnych
osb. Raido pozwoli
Ci odrni mdrych
doradcw od pochlebcw.

4, 24, 35
l PONIEDZIAEK 3.12
Trzeba by dobrym dla ludzi, ale take
szanowa swj czas. Moesz by
serdeczny i wyrozumiay, jednak
jeli kto oczekuje od Ciebie
zbyt wiele, to gono si sprzeciwiaj.
l WTOREK 4.12
Powiniene si domaga, aby Twoje
opinie nie byy pomijane, a troch bardziej
respektowane. To jest odpowiedni dzie,
aby powalczy o awans lub podwyk.
l RODA 5.12
Poczujesz przypyw si i witalnoci.
Dziki temu staniesz si wietnym
rozmwc i porednikiem. Twoje mdre
rady pomog komu przezwyciy kryzys.
l CZWARTEK 6.12
Moesz i na zakupy albo zaj si
domem. Tylko mierz siy na zamiary.
Gdy poczujesz, e potrzebne Ci
wsparcie, nie wstyd si o nie poprosi.
l PITEK 7.12
Staniesz si dusz towarzystwa i wszyscy
bd do Ciebie lgn. Jeeli wybierasz si
na imprez, moesz liczy na superzabaw,
a jeeli zostajesz w domu na urocze
komplementy ze strony partnera.
l SOBOTA 8.12
Moesz przeistoczy si w anioa stra
wysuchasz i poklepiesz po plecach
przyjaci. Tylko nie przekazuj
usyszanych rewelacji dalej, bd lojalny.
l NIEDZIELA 9.12
Towarzystwo innych moe Ci
irytowa, postaraj si wic spdzi czas
sam albo wycznie z partnerem.
Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.

URODZENI 2231.12
Potrzebujesz odpoczynku, bo inaczej
przez wpyw Saturna moesz by
niecierpliwy i uszczypliwy. Koniecznie
zadbaj o odpowiedni dawk ruchu
i snu, a poczujesz si znacznie lepiej.
Ponadto ju niedugo sylwester
i warto si do niego przygotowa.

URODZENI 110.01
Mars zachca Ci do uprawiania
sportu, dziki silnej planecie uda Ci
si zrzuci zbdny tuszczyk. Szybko
nabierzesz siy i sprystoci, staniesz
si atrakcyjny, pewniejszy siebie.

URODZENI 1119.01
Obowizki nie bd problemem,
bo masz wsparcie Merkurego.
Jeli szukasz lepszej pracy lub nowych
zlece, to wykorzystaj znajomoci.
Moe kto ma informacje o wolnej
posadzie, ktra okae si idealna.
wszyscy
Ci pomog
sukcesy
w pracy
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 22.12 19.01
Ko io o ec
odkrywcze
pomysy
dbaj o siebie
unikaj
sporw
20-23 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 3:54 PM Page 21
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Runa URUZ
chroni i pomaga

URODZENI 2031.01
Wyrae: nie da si, to niemoliwe
nie ma teraz w Twoim sowniku.
Wtym tygodniu wszystko Ci si uda!
Bdziesz cierpliwy i zorganizowany.
A usyszane komplementy poprawi
Ci humor i poczujesz si wyjtkowo!

URODZENI 110.02
Soce wspomoe Ci podczas pracy
nad ambitnymi zadaniami.
Odwanie forsuj swoje zdanie, bo
masz szans wiele zyska i zarobi.
Weekendowe zakupy i spotkania
z krewnymi bd niezwykle udane.

URODZENI 1118.02
Po co si denerwowa i pieszy?
Spokojnie pracuj i doksztacaj si,
Merkury pomoe Ci szybko
zdobywa wiedz. Wszystko okae si
prostsze, ni wczeniej mylae.
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
l PONIEDZIAEK 3.12
Postaraj si unika dyskusji, zwaszcza
w urzdach czy na poczcie. Nic nie
wskrasz, a tylko si zdenerwujesz.
Lepiej zajmij si zalegociami.
l WTOREK 4.12
Planety postawi przed Tob kilka
wanych spraw i bdziesz musia podj
szybko kluczowe decyzje. Bez obaw,
dasz sobie rad. Wysuchaj doradcw,
ale bardziej kieruj si intuicj.
l RODA 5.12
Moesz wpa na pomys, ktry zachwyci
Twoich najbliszych. Zechcesz zrobi
przemeblowanie albo may remont.
Spokojnie, nic nie bdziesz musia
dwiga, bo znajdziesz mi pomoc.
l CZWARTEK 6.12
Nie pozwolisz si namwi na ryzykowne
lub mczce prace. Pomimo sennoci
i lekkiego zniechcenia bdziesz
mia okazj zrobi co twrczego,
a nawet troch na tym zarobi.
l PITEK 7.12
Bdziesz uprzejmy, ale take pracowity.
A jeli poprosisz kolegw o pomoc,
to wsplnie szybko uporacie si
z najtrudniejszymi pracami. Pamitaj,
e bdc dyplomat, osigniesz sukces.
l SOBOTA 8.12
Daruj sobie drobiazgi, unikaj take
przechwaek i plotek. Po poudniu
wybierz si na imprez z kolegami.
l NIEDZIELA 9.12
Dzi najwaniejszy bdzie wity spokj,
obowizkami nie zawracaj sobie gowy.
Wieczorem moesz usysze zwierzenia.
Z Uruz szybko
wrcisz do zdrowia
i wewntrznej
rwnowagi. Runa
uwolni Ci od nerww
i zbytniego popiechu.

Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.


POZYCJE PLANET
Soce w sekstylu do Twojego znaku
zodiaku uatwi Ci ycie i zapewni
wsparcie bliskich. Jowisz w trygonie
take temu sprzyja, bo obdarza Ci
optymizmem i powodzeniem finanso-
wym. Myl, kombinuj, przeliczaj,
a wpadniesz na rewolucyjny pomys,
jak si wzbogaci. Kwadratury Merku-
rego, Wenus i Saturna dbaj o Twoj
karier i dodaj si do walki o swoje.
Sekstyl Urana uatwi podejmowanie
mdrych decyzji. Tylko Mars, znajdu-
jcy si wpsekstylu, moe Ci osa-
bia. Dlatego szanuj zdrowie i mdrze
si odywiaj, a bdziesz niezwycio-
ny i radosny.
MIO
Wuczuciach stabilizacja i szczcie,
randki bd wyjtkowe. Mimo to
Merkury moe obudzi w Tobie
zazdro. Bdzie Ci zaleao, aby
partner tylko Ciebie sucha i nieu-
stannie Ci wspiera. Nie przesadzaj
z pretensjami i tumacz jasno, czego
oczekujesz, a z pewnoci to dosta-
niesz. Od pitku bdzie lepiej, Twj
wietny humor powrci i wymylisz
superrandk. Wsplnie spdzony
czas odnowi wasze uczucie. Wodni-
ki single otrzymaj kilka interesuj-
cych zaprosze. Podczas ogldania
wystawy malarstwa albo w kolejce
po bilet na nowego Bonda moesz
kogo oczarowa. Ciesz si swoj
atrakcyjnoci i wygo z gowy myli
o byych partnerach.
RODZINA
I PRZYJACIELE
Domowy baagan nie zwiastuje koca
wiata, przecie do wit jeszcze
daleko i ze wszystkim si wyrobisz
na czas. Trygon Jowisza zachca
do wychodzenia z domu i poznawa-
nia ludzi, bo masz szans si z kim
zaprzyjani. Nowa znajomo moe
by inspirujca. Z kocem tygodnia
znajdziesz czas dla rodziny, uda Ci
si dogada z krewnymi, ktrzy dotd
nie byli skonni do wsppracy.
PRACA I FINANSE
Zarobisz wicej kasy i zdobdziesz
rne profity, poniewa z kwadratur
Merkurego staniesz si czujny i spo-
strzegawczy. Nie dasz si podej
konkurencji, a nawet przegonisz j
ze swojego ogrdka. Niestety, ten
aspekt moe take zwiastowa drob-
ne problemy. Postaraj si wic pilno-
wa swoich spraw i nie pomaga
osobom, ktre na to nie zasuyy.
Z pomoc Jowisza w trygonie do-
strzeesz wartociowe interesy oraz
opacalne zlecenia. W inne zwyczaj-
nie nie ma sensu si angaowa.
ZDROWIE
Musisz o siebie zadba, bo moesz
by wgorszej formie! Koniec chodze-
nia w cienkim paszczyku, jedzenia
na stojco z ulicznej budki, bo pad-
niesz z wyczerpania. Potrzebujesz
wicej luksusu w postaci dobrego
snu i poywnej strawy. Pamitaj,
e oszczdzanie na swoim zdrowiu
zwyczajnie si nie opaca.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor zoty
20.01 18.02
Otrzymasz nagrod!
Soce, dodajc Ci optymizmu, pozwala odci si
od kompleksw i kopotw. Wszyscy bd Ci
wspiera, pomog i mdrze doradz.
A co najlepsze bdziesz mie wicej pienidzy!
9, 22, 33
wygrasz w sporze
nie daj si oszuka
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 20.01 18.02
Wodnik
cierpliwoci! zakoczysz
trudne sprawy
mio!
20-23 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 3:55 PM Page 22
Z
a
l
e
c
e
n
i
a

s
p
e
c
j
a
l
n
e
p
r
o
g
n
o
z
y

n
a

d
n
i

3

9
.
1
2
Runa KENAZ
chroni i pomaga
POZYCJE PLANET
Moesz mie wraenie, e ludzie Ci
nie rozumiej. To nie Twoja wina, tak
wpywa na Ciebie Soce wkwadratu-
rze. Z kolei Mars w sekstylu zachca,
aby niczym si nie przejmowaa i zaj-
mowaa jedynie swoimi sprawami,
a Merkury i Wenus w trygonach
codziennie bd przynosi Ci nowe
pomysy. Trygon Saturna wskae real-
ne zagroenia, koniunkcja Neptuna
da Ci nosa do pienidzy, a kwadratura
Jowisza uatwi kontrolowanie wydat-
kw. Pracuj, porzdkuj i zarabiaj,
a w weekend baw si i odpoczywaj.
MIO
Na pocztku tygodnia bdziesz miaa
sporo zaj i moe Ci zabrakn
czasu dla ukochanego. Jednak chwi-
la rozki dobrze wam zrobi, bo si
za sob stsknicie i w woln sobot
oraz niedziel odyje namitno.
Usyszysz kilka piknych komple-
mentw i niemal wpadniesz w eufo-
ri. Twoja druga poowa wietnie wie,
jak Ci uwie. Wiadomoci od zna-
jomych te wprawi Ci w doskonay
humor. Koleanka znajdzie pokrewn
dusz, inna z kolei zakoczy toksycz-
ny zwizek i bdzie o czym rozma-
wia przez dugi czas. Samotne Ryby
popatrz na swoje ycie uczuciowe
z dystansem. Nie smu si brakiem
ramion, w ktrych mogaby si
skry przed zem caego wiata.
Wweekend Twoje serce moe skra
pewien nieznajomy
RODZINA
I PRZYJACIELE
Musisz by bardziej asertywna, aby
odci si od narzekania swoich
bliskich. Suchanie o braku pienidzy
na gwiazdkowe podarunki i wyjazdy
na rodzinne nasiadwki moe si
okaza ponad Twoje siy. Tylko si nie
denerwuj, przecie moecie wsplnie
przygotowa prezenty lub wybra si
na darmowe imprezy. W weekend
postaraj si odpocz od domowych
porzdkw, niech dzieci i partner
zamieni si w Twoich poddanych,
przygotuj obiad i deser. Bdziesz
szczliwa.
PRACA I FINANSE
Za spraw kwadratury Soca prze-
cigniesz wrog konkurencj, jeeli
bdziesz unika ktni. Postaraj si
by sprawiedliwa, nikogo nie oceniaj
pod wpywem chwili. Jeli spokojnie
zajmiesz si prac, to sporo uda Ci
si zrobi. Otwarcie rozmawiaj o wy-
nagrodzeniu, teraz nie powinna Ci
omin premia czy witeczne bony.
Jeeli masz wasn firm, to zdoasz
zapanowa nad wszystkim, a Wenus
przycignie do Ciebie mnstwo klien-
tw. Nawiesz ciekaw wspprac.
ZDROWIE
Poczujesz wielk moc! Dziki sek-
stylowi Marsa wyleczysz si z wszel-
kich dolegliwoci. Bl zatok i chrypa
nie bd problemem, nawet wizyta
u dentysty okae si mniej bolesna,
take finansowo.
Twoje szczliwe w tym tygodniu liczby i kolor granatowy
Samodzielno si opaci
Praca i obowizki bd najwaniejsze. Dasz sobie rad
ze wszystkim, nawet konflikt nie bdzie problemem.
Jak sprawiedliwy sdzia rozstrzygniesz spory
i z gracj wycofasz si z dwuznacznych sytuacji.
Z run Kenaz unikniesz
niepotrzebnych kopotw.
Pu mimo uszu plotki
i konflikty, a trudnoci
zwyczajnie Ci omin.

2, 5, 10
l PONIEDZIAEK 3.12
Moesz troch narzeka na zdrowie, prac
i finanse. Tylko nie zaczynaj awantur,
bo narobisz sobie wrogw. Napij si ciepej
herbaty i popatrz przez okno to wycisza.
l WTOREK 4.12
Dzi bdzie weselej ni wczoraj. Obudzisz
si w dobrym nastroju i nic go nie popsuje,
nawet kilka dodatkowych obowizkw.
Wieczorna kulinarna uczta Ci ucieszy.
l RODA 5.12
I znowu od rana bdziesz w wietnym
humorze. Wszystkie zaczte prace
mog Ci przynie uznanie. A jeli
nie znajdziesz pomocnikw, to si nie
zniechcaj, bo sama dasz sobie rad.
l CZWARTEK 6.12
Kwadra Ksiyca doda Ci si, mw
miao o swoich spostrzeeniach.
Wyciu osobistym mog Ci czeka
szczliwe zbiegi okolicznoci, ktre
wywoaj umiech na Twojej twarzy.
l PITEK 7.12
Obudzi si w Tobie dyktatorka, bdziesz
chciaa rzdzi i rozkazywa. Zamiast
zagania ludzi do pracy, poczytaj ksik.
l SOBOTA 8.12
Rodzinne ycie niekiedy wymaga bycia
stanowcz, a osoby migajce si
tygodniami od obowizkw musz dosta
reprymend. Tylko bd agodna
l NIEDZIELA 9.12
Dzie bdzie miy, o ile okaesz bliskim
wicej cierpliwoci ni wczoraj. Spacer
czy wsplne gotowanie naprawd
potrafi scementowa ca rodzin.
Pom szczciu! Wytnij i no przy sobie.

URODZENI 1929.02
Postaraj si zachowa dystans
do pomysw innych, nie nakrcaj si
i nie szalej. Zajmij si czym
spokojnym, spdzaj czas z rodzin,
moe wybierzcie si na zakupy. Bliscy
sprawi, e poczujesz si wana.

URODZENI 110.03
Twoje zdrowie moe szwankowa,
dlatego dbaj o siebie! Ubieraj si
ciepo i nie sied w pracy
po godzinach. Wdrugiej poowie
tygodnia moesz otrzyma dobr
wiadomo, wtedy wydarzenia
nabior tempa. Wmioci sielanka.

URODZENI 1120.03
Nie krytykuj publicznie szefa, bo
usyszy to firmowy kret i nie bdzie
mio Odpoczywaj i nie martw si
niczym na zapas, bo atmosfera
w domu bdzie icie witeczna.
suchaj swojej intuicji
Symbol czerwony wietnie Symbol zielony dobrze Symbol czarny niekorzystny ukad
ASPEKTY DLA URODZONYCH W DNIACH 19.02 20.03
Ryby
19.02 20.03
rado w zwizku
bd
sobie wierna
pilnuj
portfela
20-23 p es i+_GWIAZDY 11/22/12 3:56 PM Page 23
24
Sodka
niespodzianka
wiem, co jem
Mikserem utrzyj p kostki masa i p szklanki miakiego cukru. Stopniowo
dodawaj roztrzepane jajo, dobrze miksujc po kadej porcji. Wrzu starte
i posiekane skrki cytrusw, drobniutko pokrojony kandyzowany arcydzi-
giel i posiekane kandyzowane wisienki dziki tym dodatkom ciasteczka
rzeczywicie bd przypomina ozdobione bombkami drzewka. Wsyp
szklank mki i przyprawy, na przykad zmielony cynamon
lub godziki. Dokadnie wymieszaj. Ciasto lekko spaszcz, prze na foli
i owi ni. W na prawie p godziny do lodwki, aby stwardniao.
Po wyjciu z lodwki kul umie midzy dwoma arkuszami pergaminu
i rozwakuj na placek gruboci okoo trzech milimetrw. Wycinaj ciasteczka
w ksztacie choinki i ukadaj na wysmarowanych mikkim masem blasz-
kach, zachowujc niewielkie odstpy. Kade ciasteczko nakuj widelcem.
Piecz w piekarniku nagrzanym do 180C okoo 10 minut, a bd zoto-br-
zowe i spryste. Pozostaw na metalowej podstawce do wystygnicia.
Mona je przechowywa w szczelnych pudekach nawet dwa tygodnie.
URSZULA DUDA-SZELISKA
Po
granatach
seks
bdzie
wybuchowy
Spokojnie, po tych owocowych!
Okazuje si, e Chiczycy, od staroytnoci
nazywajcy granaty owocami podnoci,
podskrnie wyczuwali, e co jest na rzeczy.
Pikna Kleopatra te znaa ich zastosowanie
i miao z tego korzystaa, dziki czemu
zdobya wzgldy Juliusza Cezara.
Ba! Wiele osb wierzy, e to wanie granat,
a nie jabko, by zakazanym owocem z raju.
Tym samym, ktrym Ewa skusia Adama!
Ot granaty s naturalnymi
afrodyzjakami podkrcajcymi libido
zarwno panw, jak i pa. Wowocach,
prcz duych iloci witaminy C
i antyutleniaczy, kryj si bowiem substancje
odpowiadajce za lepsze ukrwienie
caaaego organizmu. Wystarczy
przeciowoc na p i wydubywa
yeczk albo (jeszcze lepiej!!!) palcami
czerwone kuleczki z to-beowej
osonki. Jaki czas po zjedzeniu
przychodzi ochota na namitne harce.
Wanie teraz powinno si korzysta
z wybuchowych owocw, bo kosztuj
najmniej i s dostpne niemal w kadym
supermarkecie. A i dziaaj najlepiej,
bo s dojrzae i soczyste. Smacznego!
IL
Moja droga B.,
w tym tygodniu mikoajki! Mimo e wyrosam nieco, Mikoaj zawsze
bdzie dla mnie dobrym przyjacielem, z ktrym kojarz si rzeczy
mie i niespodziewane. Postanowiam wic zrobi niespodziankowe
malane ciasteczka w ksztacie choinki dla mojej rodziny. Wo je
do maych papierowych kolorowych pudeeczek i wsun pod poduszki
moich bliskich. Ciasteczka wygldaj licznie i pachn smakowicie.
Podaj przepis. Moe to lepszy pomys ni maskotki lub kupione sodycze?
l mikoajkowe serdecznoci,
U.
na mikoajki
24-25-a T es iP+_GWIAZDY 11/22/12 5:54 PM Page 24
Jaki? Prosty. Masowanie swoich wewntrznych soc ukrytych
na stopach. Refleksologiczne soca, tak jak to prawdziwe krce
po niebie (niestety, teraz coraz czciej ukryte za chmurami), sprawiaj,
e ycie nabiera blasku, a kopoty powoli znikaj.
Uciskajc punkt splotu sonecznego na stopie, mona si zatem
wyswobodzi z nagego ataku paniki czy niepokoju; po takim seansie
uspokaja si te odek, ktry w nerwach skrca sijak sprynka.
Jak si masowa? W chwili duego zdenerwowania natychmiast,
nie duej ni 5 minut. Zawsze mona si skry w azience, zdj buty
i przez chwil pouciska soca. Z kolei dugotrway, przewleky stres
wymaga regularnej kuracji. Najlepiej jest przeprowadza j codziennie
przez pi minut wieczorem. Tradycyjnie w magii rytuay uspokajajce
wykonuje si wanie wtedy, kiedy soce zachodzi. Jest to bowiem pora
na wejcie w gb siebie. A i sen szybciej przyjdzie. Same zalety!
IL, PM
R
E
K
L
A
M
A
STRES?
Jest sposb
na jego kres!!!
na zajady
Ranki pojawiajce si w kcikach ust bol, piek,
no i nie s adne Jedn z przyczyn ich powstawania
jest obnienie odpornoci i brak witamin z grupy B.
*Codziennie rano warto jest smarowa ranki miodem
(zmywaj po 15 minutach wod), a potem oliw.
Mid zwalczy ewentualne bakterie, a oliwa ukoi
pieczenie i zregeneruje naskrek. Wieczorem mona
dodatkowo naoy past z maego kawaka drody
wymieszanego z kilkoma kroplami mleka.
*Jeli zajady cigle powracaj, dobrze jest zadba
o wiksz ilo witamin z grupy B w menu. Co je?
Orzechy, sery, migday, grzyby, ryby, wtrbk, strczki.
Warto te pi jogurt i kefir. Ten ostatni bez problemu
mona zrobi sobie w domu.
PM
PRZEPIS NA
DOMOWY KEFIR
750 ml mleka (2 proc.)
podgrzej, ale nie gotuj.
Wlej do soika, dodaj
250 ml dobrego kefiru
ze sklepu poznasz
go po tym, e ma
charakterystyczne
skrzepy. Naczynie
owi czyst szmatk,
odstaw w ciemne miejsce.
Po blisko 12 godzinach
kefir jest gotowy.
Mona go przechowywa
w lodwce do tygodnia.
Do wyprodukowania
nastpnej porcji
oczywicie uyj
wasnego kefiru!
Rady
24-25-a T es iP+_GWIAZDY 11/22/12 5:55 PM Page 25
naturalne terapie
KRYSZTAOWA
Zdaniem niektrych badaczy oraz terapeutw cay znany nam wiat przenika
matryca krystaliczna, ktra zawiera w sobie informacj o waciwym funkcjonowaniu
czowieka. Tak, w tej niewidzialnej sieci zakodowane s dane o nas. I ta wiedza,
pomocna rwnie w uzdrawianiu, jest dostpna dla kadego, kto zna sposb,
aby si na ni otworzy.
Zgodnie z t teori wszelkie choroby bior si ze zego przepywu informacji
pomidzy nami a matryc. Co wicej, sami czsto cigamy na siebie najrniejsze
dolegliwoci, poniewa magazynujemy w sobie ze emocje.
Mog to by dramatyczne przeycia, negatywne dowiadczenia, urazy oraz trau-
my, ktre zostay w nas po okresie dziecistwa, porodu i ciy, a nawet po poprzed-
nich wcieleniach. Te blokady energetyczne, podsycane si naszych myli, mog
rozrasta si w naprawd skomplikowane twory. I stopniowo niszczy zdrowie.
Kady sam moe si podczy
Jednym z terapeutw, ktrzy z powodzeniem pracuj w oparciu o teori
matrycy krystalicznej, jest mieszkajcy w Niemczech Hubert Ruhs, uzdro-
wiciel, radiesteta, chirurg fantomowy, znawca rytuaw szamaskich.
Hubert Ruhs przekonuje jednak, e on sam nie zajmuje si ju kla-
sycznym uzdrawianiem ludzi, albowiem zdrowie lub jego brak to efekt
oddziaywania na ciao fizyczne czowieka wzorcw informacyjnych z mat-
rycy, ktre odpowiadaj za stan naszych koci, staww oraz funkcjono-
wanie wszystkich narzdw wewntrznych.
Odrzuci zatem uzdrawianie polegajce na skupianiu si na wszelkiego
rodzaju dolegliwociach i zastpi je poszukiwaniem prawidowych po-
cze informacyjnych czerpanych z matrycy krystalicznej. Jego zadanie
polega na usuwaniu szkodliwych informacji i zastpowaniu ich waciwym
przekazem energetycznym, ktry pozwala na odbudowanie, czyli regene-
racj ludzkiego ciaa, poczynajc od zmian w ukadzie chromosomw
i spirali DNA, a koczc na caych organach i ich dziaaniu.
Po kilku latach praktyki opracowaem wasny sposb podczania si
do matrycy, portali energetycznych i wiatw rwnolegych w celu wpro-
wadzania oraz transformowania w kodzie DNA informacji decydujcych
o zdrowiu i warunkach ycia tumaczy Hubert Ruhs. I dodaje: Kady
czowiek ma moliwo i wrodzone predyspozycje do nawizania kontak-
tu z energi matrycy krystalicznej. Dziki temu mona nie tylko poprawi
stan swojego zdrowia oraz najbliszych, ale take odmieni los.
Jednak, aby si podczy do matrycy, musimy si otworzy i zrozu-
mie, e najczciej sami jestemy sprawcami wasnych fizycznych
dolegliwoci. Wyrzuci z siebie wszystkie traumy.
Jak to zrobi?
Jestemy tym, czym mylimy
Wedug Huberta Ruhsa podczas terapii warto przej proces cofania si
w czasie, kiedy to odnajdywane s miejsca i stany emocjonalne towarzy-
szce zakotwiczonej w ciele negatywnej informacji.
Potem trzeba koniecznie zacz myle o sobie dobrze! Jestemy
bowiem tym, czym mylimy. A zamykanie si i podanie jedynie utartymi
ciekami blokuje dopyw cudownej energii, ktra nas otacza.
TEKST I ZDJCIA:
WODZIMIERZ ADAM OSISKI
mat ryca
zdrowia
W otaczajcej nas niewidzialnej sieci
kryj si dodajce si energie.
Hubert Ruhs wie, jak si do nich podczy.
Czytelnikw Gwiazdy
mwi zapraszamy
na spotkanie otwarte
z Hubertem Ruhsem,
ktre odbdzie si
7 grudnia w Warszawie
o godz. 19.00
na ul. Towarowej 22,
Jupiter Centrum,
wejcie A. Wstp wolny.
25
26-27-a k es i +_GWIAZDY 11/22/12 3:50 PM Page 26
R
E
K
L
A
M
A
KRYSZTAY S TE
WNASZYM CIELE!!!
Amerykaski biolog, dr James
L. Oschman, w swojej ksice
Medycyna energetyczna. Podstawy
naukowe podaje, e ludzkie ciao take
jest skomplikowan wielofunkcyjn
matryc krystaliczn, ktra odbiera,
transformuje i przesya wszelkiego
rodzaju sygnay. Zbudowana jest
z piezokrysztaw i ciekych krysztaw.
lPiezokrysztay znajduj si
w kociach, jelitach, zbach oraz
w wizadach, cignach i chrzstkach.
Dziki swoim waciwociom zamieniaj
energi mechaniczn w sygna
elektryczny oraz odwrotnie. Dlatego
piezokrysztay od dawna stosowane s
w igach gramofonowych i gitarach
elektrycznych.
A w ciele? Piezokrystaliczna struktura
wypeniajca koci
jest skomplikowan siatk czujnikw
ruchu przekazujc informacj
o biecym nacisku na poszczeglne
partie szkieletu i staww.
Dziki temu organizm chroni si
przed przecieniami i, na przykad,
zmieniajc pozycj ciaa, wzmacnia
najsabsze miejsca szkieletu i staww.
Z kolei nerwowe impulsy elektryczne,
docierajc do krysztaw znajdujcych
si w jelitach, pobudzaj je do zmiany
ksztatu, przez co cay system jelitowy
wykonuje zsynchronizowane
i skoordynowane ruchy.
l Cieke krysztay wystpuj
najczciej w bonach komrkowych
i odpowiadaj gwnie za komunikacj
midzykomrkow. Ich badania cigle
trwaj. Naukowcy uwaaj, e lepsze
zrozumienie dziaania ciekych
krysztaw pozwoli zapobiega
miadycy, anemii sierpowatej
oraz rnym rodzajom nowotworw.
Niedawno do bada doczyli si rwnie
genetycy, poniewa okazao si,
e chromosomy tworzce DNA take
maj struktur ciekokrystaliczn.
26-27-a k es i +_GWIAZDY 11/22/12 3:51 PM Page 27
natura dla pikna i zdrowia
sodki
Cukier nie
tylko krzepi.
Dodaje urodzie
blasku!
Masz
problemy?
Zanurz si
w kocimitce
Wydawca: Wydawnictwo Te-Jot spka z o.o. sp. k.
Adres wydawcy i redakcji: ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa,
tel. 22 854 14 65, faks 22 854 14 69, gwiazdy@gwiazdy.com.pl
Dyrektor Wydawniczy: Beata Dzigielewska
Zesp: Teresa Jaskierny (redaktor naczelna), Ewa Siarkiewicz-Pytka (redaktor prowadzca), e.siarkiewicz@gwiazdy.com.pl;
Karolina Gregorczyk (sekretarz redakcji), k.gregorczyk@gwiazdy.com.pl; Paulina Zakrzewska (redaktor); Adam Pietrzyk (grafik);
Iwona Krakowiak (korekta); Magdalena Roguska (fotoedycja)
Kolporta: Bartomiej Rejdych, tel. 22 854 14 22, b.rejdych@gwiazdy.com.pl
Reklama: Agnieszka Witczak, tel. 22 854 14 33, a.witczak@gwiazdy.com.pl
Fot. wewntrz numeru: E. Socharska, M. Trzciski, shutterstock.com; okadka: shutterstock.com
Wpaty na prenumerat krajow przyjmuj wszystkie urzdy Poczty Polskiej SA (take przez stron www.poczta-polska.pl/prenumerata).
Prenumerat obsuguje rwnie RUCH SA krajowa 801-800-803, zagraniczna 22/693-67-75 lub www.prenumerata.ruch.com.pl
Uwaga! Wszelkie sposoby i przepisy lecznicze oraz porady uzdrowicieli, o ktrych piszemy w tygodniku, naley przed zastosowaniem skonsultowa z lekarzem.
Redakcja nie odpowiada za tre ogosze i reklam.
REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO REDAGOWANIA, SKRACANIA I ADIUSTACJI TEKSTW NADESANYCH.
LOOK
Po co sodkiego sigasz, gdy dopada ci zmczenie albo chandra, bo cukier to najczystsze rdo ener-
gii. Wiedmy od zawsze uyway go do zakl zapewniajcych szczcie, nic bowiem tak skutecznie
nie osadza ycia. I nic tak nie idzie w biodra!!! Ale jest sposb, by poprawi sobie humor i urod bez krzty
kalorii. Zapewni to domowe kosmetyki pene sodyczy.
Z cukru mona na przykad zrobi piling, ktry fantastycznie wygadza skr, ale te jej nie podrania.
Na pocztku cukrowe krysztaki s bowiem do ostre, wic dobrze sobie radz ze zuszczaniem,
lecz w trakcie pocierania rozpuszczaj si i zabieg staje si coraz bardziej delikatny.
Cukier nawila rwnie skr, poniewa czciowo wchania si w gb naskrka i przyciga czstecz-
ki wody. Skra staje si wtedy jdrniejsza i zdrowiej wyglda.
Ze sodkich krysztakw mona zrobi te past do depilacji woskw.
IDA LUNA
l Piling do twarzy i ciaa
P szklanki cukru wymieszaj z yeczk oliwy i tak iloci wody, aby powstaa papka. Na j na skr
i masuj ok. 5 minut. Zmyj wod.
l Balsam nawilajcy
Dwie yki cukru i yeczk cynamonu zalej poow szklanki
wody. Podgrzej skadniki w rondelku, aby si dobrze poczyy.
Gdy ostygn, dodaj do pynu cztery yki jakiegokolwiek kremu,
dokadnie wymieszaj. Smaruj skr doni i ciaa na noc.
l Pasta do depilacji
W garnku z grubym dnem zmieszaj szklank cukru, sok z jednej cytryny i p szklanki wody. Gotuj
na maym ogniu p godziny, a masa uzyska bursztynowy kolor. Zdejmij z ognia i odstaw do wystygni-
cia. Potem nabieraj yk i ugniataj w doniach, a kulka pasty stanie si jasna i plastyczna. Przyklejaj
na miejscu, ktre chcesz wydepilowa, i natychmiast zrywaj z wosem.
Tak, chodzi nam o to zioo,
po ktrym koty wariuj
i tarzaj si po pododze!
Dla zwierzakw to niemal
narkotyk, ale na nas dziaa
zupenie inaczej. Nie znaczy
to, e mniej skutecznie.
Pod wpywem ciepej
wody olejki eteryczne
z kocimitki uaktywniaj si
i otulaj zmysy, uspokajaj,
pozwalaj atwiej si
skoncentrowa. Otwieraj
umys na nowe rozwizania
starych problemw.
Jak to osign? We trzy
yki kocimitki, trzy yki
kwiatw czarnego bzu i yk
mity. Zaparz w filiance
pod spodeczkiem,
po kwadransie przeced
i przelej do wanny z ciep
wod. Zanurz si w kpieli
na kwadrans. Wizualizuj,
jak wraz z par wodn
ulatuj kopoty i stresy.
Na koniec obmyj ciao czyst
wod i poczuj, jak spywaj
z ciebie wszelkie troski!
IL
28-29-a es iP+_GWIAZDY 11/22/12 5:00 PM Page 28
28-29-a es iP_GWIAZDY 11/22/12 4:47 PM Page 29
Powyej specjalny rozkad
kart tarota na ten miesic
przepowiednia wylosowana
z Wielkich Arkanw
przez tarocistk Izabel
Podlask-Konkel.
Gdy doczysz
do nich wybran
przez siebie kart,
dostaniesz
wskazwk,
czym si
w najbliszych
dniach kierowa.
Do kadej karty (na aur, szans i przestrog) dostaw swoj indywidualn kart-rad, ktra pozwo-
li ci zobaczy sprawy w lepszym wietle. Jak obliczy osobist kart aury?
Napisz na kartce dat urodzenia i numer karty (kolejno: aury, przestrogi i szansy).
Osoba, ktra urodzia si 1.01.1980 roku i chce obliczy osobist kart aury (w tym miesicu
opisuje j karta 20. Sd Ostateczny), dodaje cyfry ze swojej daty urodzenia, a na koniec jeszcze
cyfry 2 i 0 z karty aury tygodnia. Liczy tak dugo, a uzyska liczb nie wiksz ni 22:
1+0+1+1+9+8+0+2+0=22
OSOBIST KART AURY dla osoby urodzonej 1.01.1980 roku jest wic 22. GUPIEC.
Chcc pozna swoj przestrog na ten miesic, wystarczy w miejsce cyfr 2 i 0 z karty
Sdu Ostatecznego wstawi cyfr 3 z karty przestrogi, ktr jest Cesarzowa.
Z dodawania dla osoby urodzonej 1.01.1980 roku wyjdzie:
1+0+1+1+9+8+0+3=23, 2+3=5, czyli karta 5. PAPIE.
Jeli chcesz obliczy kart szansy, w miejsce cyfry 3, oznaczajcej Cesarzow, wstaw cyfry 1 i 4
z karty szansy, ktr jest Umiarkowanie.
W tym przypadku z dodawania dla osoby urodzonej 1.01.1980 roku wyjdzie:
1+0+1+1+9+8+0+1+4=25, 2+5=7, czyli karta 7. RYDWAN.
XIV UMIARKOWANIE
Jeli przestaniesz wytyka innym
bdy, to uda ci si osign
wewntrzn rwnowag.
Kto bdzie chcia si z tob
pojedna. Wycignij do niego rk!
Pojawi si okazja do nawizania
ciekawej znajomoci, ktra przyda
ci si w pracy. Dla osoby samotnej
karta Umiarkowanie oznacza,
e nie docenia ona swoich zalet.
Uwierz w siebie, a przyjdzie mio!
XX SD OSTATECZNY
Karta zapowiada radosne wydarzenia
rodzinne oraz wyjtkowo udane wita
i sylwester. Otrzymasz dobr wiadomo
lub zaproszenie na jak uroczysto.
We w niej udzia, gdy moesz nawiza
sympatyczne znajomoci. Wmioci
czekaj ci superdni. Spd wicej czasu
z ukochan osob, zadbaj o rozrywki.
Samotni maj szans na emocjonujc
randk lub flirt z niebanaln osob.
III CESARZOWA
Wgrudniu kontroluj swoje wydatki.
Zapragniesz czego, co jest za drogie
i trudno bdzie powstrzyma ci
przed zakupami. Wpracy Cesarzowa
radzi przyj taktyk maych krokw.
Zbyt wielki rozmach w dziaaniu
moe przynie ci tylko kopoty.
Codziennie wrba z tarota na www. .pl
AURA
SZANSA
Twoje osobiste karty na grudzie
PRZESTROGA
tarot zna przyszo
30-31 k es i aP+_GWIAZDY 11/22/12 11:02 AM Page 30
I MAG
Zaczynaj wiele nowych spraw, bd
pewny siebie. To dobry miesic,
by pokaza szefowi, na co ci sta.
II KAPANKA
Zapragniesz wyciszenia. Zorganizuj
sobie czas na hobby lub medytuj.
Nie szarp si ze wsppracownikami,
oka wyrozumiao czonkom rodziny.
III CESARZOWA
Bez wysiku sprostasz obowizkom
w pracy, a w yciu prywatnym kto
pomoe ci w kopotach. Bdzie dobrze!
IV CESARZ
Uyj inteligencji, aby pokona
przeciwnoci losu. Twoje zawodowe
notowania wzrosn i wkrtce
okae si, e jeste niezastpiony.
V PAPIE
Nadchodz dla ciebie wyjtkowe dni.
Kto bdzie ci wdziczny za pomoc,
jak mu okazae jaki czas temu.
VI KOCHANKOWIE
Bdziesz potrzebowa zawodowej
rady osoby, ktra ci sprzyja i ktra ci
nie oszuka. Dziaaj w grupie,
bo w pojedynk zyskasz o wiele mniej.
VII RYDWAN
Pod koniec roku okae si, e bardzo
si opacao powica wicej czasu
na prac. Osigniesz znaczcy sukces.
VIII SPRAWIEDLIWO
Staraj si nie ocenia ludzi po pozorach.
Nie reaguj emocjonalnie na rodzinne
sprzeczki, a wita bd wrcz idealne.
IX PUSTELNIK
Szanuj swj czas, nie spotykaj
si z tymi, ktrych nie lubisz. Bdziesz
mie waniejsze rzeczy na gowie.
X KOO FORTUNY
Mimo e sprawy przyspiesz i moe ci
si wydawa, e na nic nie masz czasu,
czeka ci wiele miych niespodzianek.
XI MOC
Sta do walki o swoje, nie daj si
spycha zawodowym lub miosnym
rywalom na drugi plan. Z atwoci
rozwiesz trudny problem.
XII WISIELEC
Nawet jeli ominie ci jaka okazja
finansowa czy podwyka, bd dobrej
myli, bo bliscy wynagrodz ci chwilowe
poraki. Zadbaj o swoje zdrowie,
zacznij si lepiej odywia i wysypia.
XIII MIER
Uwaaj, bo z nadmiaru obowizkw
moesz si przezibi. Nie walcz
o spraw, ktra ju jest przegrana.
XIV UMIARKOWANIE
Moesz liczy na przyjaci i ssiadw.
Oni pomog w trudnych chwilach
i doradz w osobistych sprawach.
XV DIABE
Uwaaj, bo nierozwane zakupy
mog doprowadzi ci do problemw,
a nawet narazi na strat finansow.
Rozsdnie zaplanuj budet na wita.
XVI WIEA
Pod koniec roku poczujesz, e nie
panujesz nad tym, co si w twoim yciu
dzieje. Nie wahaj si zrezygnowa
z tego, co obcia twj rozkad dnia.
XVII GWIAZDA
Mimo przedwitecznego zamieszania
uda ci si pogodzi przyjemne
z poytecznym. Znajd czas, aby pj
na siowni, do kosmetyczki lub fryzjera.
XVIII KSIYC
Wuczuciach bdziesz zmienny
i marudny. Doce to, e partner jest
blisko, a ycie stanie si atwiejsze.
XIX SOCE
Wszystko uoy si po twojej myli.
Karta wry powrt do zdrowia i duo
si, dziki ktrym pokonasz przeszkody.
XX SD OSTATECZNY
Bd w kontakcie z krewnymi, planuj
razem z nimi witeczne spotkania,
a nikogo nie urazisz. Jeli kto w pracy
poprosi ci o pomoc, nie odmawiaj.
XXI WIAT
Uda ci si zakoczy pewn trudn
spraw i bdziesz zadowolony
z rezultatw. Wpracy nie powinna
ci omin podwyka lub nagroda.
XXII GUPIEC
Mimo e to koniec roku, ty zaczniesz
ycie od nowa. Przyjmij propozycj
zawodow, wyjd do ludzi.
30
30-31 k es i aP+_GWIAZDY 11/22/12 11:04 AM Page 31
R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A
AMICA AMICA
TAROT, JASNOWIDZENIE
UZDRAWIANIE ZWIZKW
r wn i e t e l e f o n i c z n i e
0606 88 15 64, tel./fax: 22 648 70 51
www.amicatarot.pl
SANDRA SANDRA
Synna Wrka, Jasnowidz, Uzdrowiciel.
Uwolnienia Egipskie od lkw, depresji,
kltw, negatywnych energii i naogw.
Warszawa Ulmed, tel. 22 664 21 16
Centrum Mandagaz, tel. 22 757 65 07
Kielce, tel. 41 342 85 75
Krakw Centrum Natura, tel. 12 632 65 75
www.astromagia.pl
TAROT
32_GWIAZDY 11/22/12 9:11 AM Page 32