You are on page 1of 17

1

Jona 3&4 JDF 30 maart 2014


The G - Factor

Inleiding Na Elia, Maria, Petrus en Paulus Vandaag een Meet & Greet met Jona. Ja, die van de walvis. Die profeet die voor een opdracht van God weg probeerde te vluchten. Wat natuurlijk niet lukt. God brengt Hem terug naar het beginpunt Jona moet wel naar Nineve. Dat heeft alles met de Gunfactor te maken, met wat Jona de burgers van Nineve gunt. En met wat God Nineve gunt Alles te maken met de G-factor dus.

En om dat uit te leggen moet ik een omweg maken Volkert via Volkert van der G. de moordernaar van Pim Fortuijn Iedereen heeft het over hem op dit moment. Wat denken jullie? Wordt hij te vroeg vrijgelaten of niet? Ach, misschien zegt het jullie niet zoveel. Volkert van G. nou ja. Een heel stel van jullie waren in 2002 tussen de 2 en 6 jaar oud Haha grappig om me jullie nu zo voor stellen! Maar die moord gaf toen een grote schok in Nederland. Stel je eens voor dat Geert Wilders vermoord zou worden. Hoe zou dat aankomen? Dat zou een hele schok zijn

Pim Fortuijn was op het moment van de moord populairder dan Geert Wilders, denk ik. Zijn aanhangers waren erg kwaad. Zijn erg kwaad, want Pim Fortuijn is dood en nu, na 12 jaar gezeten te hebben, komt zijn moordenaar vrij. Dat gunnen veel mensen hem niet. En jij? Dat is de G-factor in deze dienst, wat gun je iemand die dat eigenlijk helemaal niet verdiend. Want dat vroeg de Here ook van Jona Nineve Jona moest naar Ninev. En dat was veel gevraagd van hem.

Want Ninev was de afschuwelijke hoofdstad van een verschrikkelijk land. De naam alleen al zal mensen bang gemaakt hebben. Het rijk Assyri was alleen maar op macht uit! En het slokte het n na het andere land op. Het had een machtig leger, waar bijna geen land tegenop kon. Ook Isral niet. En de Assyrirs wisten dat van zichzelf. Ze waren waren arrogant en eigenwijs. Er is toch niemand die tegen ons op kan. We doen wat ze willen. Ze schuwden geen middel, alles mag: liegen, moorden, roven, verkrachten en verkopen. Als de legers van Assyri (Nineve) in de buurt kwamen, brak er paniek uit. Je hoorde het gedonder van de duizenden paarden met daarachter de dansende strijdwagens.

Met daarop zwaar bewapende krijgers. En die doodden alles op hun pad. Massas lichamen, ontelbaar veel lijken, En wie er over bleef werd mishandeld, verkracht en als slaaf weggevoerd. Kleine babys werden achteloos tegen de muur vermorzeld. Dit was een volk zonder medelijden. De bijnaam van Ninev was dan ook bloedstad En dat ws het ook: een bloedstad. Iedere Israliet liepen de koude rillingen over de rug als ze aan Nineve dachten. Jonas probleem ook Jona En nu stuurde de Heer hem naar die stad. 'Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.' (Jon 1:2) Mooi zo! Denk je misschien.

En misschien denk je wel dat Jona niet ging omdat hij bang was. Wie weet wat ze hem daar zouden aandoen als hij ze aan ging klagen. Maar dat is niet de reden waarom Jona voor God wegvluchtte. Een profeet van de Heer moet wel vaker moeilijke klussen opknappen. Dat zal Jona ook wel eerder meegemaakt hebben. Maar hij vlucht niet omdat hij bang is. Hij vlucht omdat hij het de bloedstad niet gunt. Niet gunt?, maar hij moet ze toch aanklagen? Ja, omdat de Heer ze nog een kans wil geven. Dat wist Jona. Waarom zou hij Jona anders sturen dan om ze te waarschuwen. Te waarschuwen om ze nog een kans te geven. Nog een kans geven? Maar dat gunde Jona ze niet! Niet die arrogante verkrachters en kindermoordenaars!

Daarom vlucht Jona. Dit wilde hij gewoon niet doen En als de Heer hem dan echt niet laat gaan. Gaat hij met grote tegenzin. Hij hoopt dat ze de kans niet aangrijpen en dat hij getuige zal zijn van de woeste wraak van God op Ninev. Hij hoopt op verwoeste huizen. Op soldaten in en burgers in paniek. Op stapels Assyrische lijken, deze keer. En misschien zelfs wel op dode Assyrische babys! Want dat hadden ze verdiend, die bruten en dat was ook zo, dar hadden ze wel verdiend. Jona hoopte ergens op zoete wraak. Maar de Heer God hoopt dat ze toch nog naar Hem zullen luisteren

Hij gunt hun een ander leven! En jij? Wie begrijp je beter: de Heer God of Jona? Gun jij moordenaars ook een ander leven? En verkrachters? En Benno L. de voor ontucht met kinderen veroordeeld? En de moslimmilities die dood en verderf zaaien? En de machthebbers in Noord Korea? De moordenaars on dead row in Amerika? Of sta je liever buiten te juichen als er weer n op de elektrische stoel ter dood gebracht wordt (dat gebeurt daar soms). Want opgeruimd staat netjes! Misschien is dit voor ons wel moeilijk voor te stellen. Want wij in NL. hebben geen echte vijanden meer. De Duitsers? WO II is al zeventig jaar geleden!

De Duiters zijn jullie vijanden niet, maar die van jullie grootouders en overgrootouders. En Volkert van der G. ook niet. Wat gun je je ergste vijand, daar gaat het hier over! Stel je dat eens voor Gun je die een ander leven of niet? Heb je zoveel geduld met een ander, dat je die nog eens wil vergeven en een kans wil geven? Gun je dat je vijand? (70 maal 7 zoals Jezus vraagt) Wie begrijp je beter? De Heer God of Jona? Wat is jouw gunfactor? Gods bedoeling Wat wil God eigenlijk?

10

Hij heeft het optreden van Ninev toch ook gezien: hun arrogantie en hun alles verslindende roofzucht, hun moordlust en hun wreedheid de stapels lijken en de dode kinderen langs de weg hun misbruik en onderdrukking: de slaven, slavinnen en gedeporteerden. Vindt God dat dan goed? Nee! Zeker niet! Denk eens terug aan Noach, God haat het geweld. Hij kan het niet aanzien dat mensen zo met elkaar omgaan. Hij heeft er ooit eens spijt van gehad dat Hij de mensen gemaakt heeft En n keer heeft Hij met een allesvernietigede overstroming bijna alle leven weggevaagd van de aarde.

11

Maar daarna kwam Hij tot de conclusie: dat nooit weer! Dat past niet bij Mij! Nooit meer alles vernietigen maar wel proberen te veranderen zolang het kan. Dat zie je bij zijn Zoon ook Een vrouw die echt schuldig is aan een affaire met een ander geeft Hij een nieuwe kans. Niet door het goed te praten, maar wel door een kans te geven (ga en zondig niet weer). Zo ook met Ninev Als Hij die kleine verandering in Nineve ziet, de schrik op de gezichten als ze het oordeel van Jona horen: Nog veertig dagen en dan wordt alles hier verwoest. En de boetedoening met hun kleren en hun totale vasten: niet eten en drinken zelfs de dieren niet. En hun smeken naar God om dit alsjeblieft niet te doen.

12

Dat is dat in dat arrogante pantser toch een klein openingthe voor verandering. En God gunt hun die verandering! .gunt hun een nieuw begin. Jona kan het allemaal niet opbrengen en hij wordt kwaad. Ja natuurlijk hebben ze er spijt van! Zou ik ook hebben in hun geval. Zou ik ook hebben als ik straf kreeg. Ze hebben kansen zat gehad. Als je zoveel ellende veroorzaakt, verdien je geen nieuwe kans. Dat gun ik ze niet! Je zult zien, ze zijn het straks weer weer helemaal vergeten. En daar had Jona gelijk in. Later veroveren ze met nietsontziende wreedheid Isral. Opnieuw arrogantie. moord, vernedering en misbruik.

13

Stapels lijken en dode kinderen langs de weg. Alsof er niets gebeurt was.

14

Toch geeft de Heer hun die kans Stel je voor dat ze echt willen veranderen. Je hoort hem dit zeggen. Jona jij wordt al kwaad van een boom die er niet meer is om jou schaduw te geven. Toch was het een mazzeltje voor je, je had er zelfs niets aan gedaan. Ik had die boom gemaakt En zo heb ik ook de Assyrirs geschapen met de bedoeling dat ze goed zouden doen. Meer dan 120.000 mensen in n stad. Waarvan de meeste mensen eigenlijk niet eens weten wat ze doen. Zou ik hun geen enkele nieuwe kans geven. Hoe klein de mogelijkheid ook is?

Gods gunfactor is groot. Vr alles wil Hij niet straffen. Voor alles wil Hij dat het goed komt met zoveel mogelijk mensen!! Wat is jouw gunfactor? Wat hoop jij voor: moslimsmilities, voor Volkert van de G? voor jezelf? Jij vindt jezelf wel meevallen, maar andere mensen vinden dat misschien wel helemaal niet. Hoe zou je willen dat God met jou omgaat. Moet Hij jou ook een nieuwe kans geven Hoe zou je willen dat God naar jou kijkt? Welke gunfactor wens je eigenlijk voor jezelf? Realiseer je dat jij Gods gunst ook nodig hebt!

15

Wil jij als je het verknalt graag zijn vergeving een nieuwe kans, ook als je het niet verdiend? Hoop je dan dat Gods Gunfactor groot is? Wat is jouw gunfactor? Dat is moeilijk, want je moet echt iets gunnen. En het is niet verdiend. Op wie wil je nou het liefst lijken op God of op Jona? Test jezelf eens. Wat gun jij Volkert van de G eigenlijk? toch een nieuwe kans, of nooit meer? Wat gun jij misdadige marokkanen? (over de andere heb ik het maar niet) Hoeveel kansen krijgen ze van jou? Net zoveel als God ze geeft?

16

Wat gun jij je ergste vijand het meest? Wat is jouw gunfactor? Is het magertjes schrijf je het met een kleine letter g, wat jij de andere gunt? of is het GROOTS en mag je het met een grote letter G schrijven? Net zoals God? Op wie lijk jij nou eigenlijk het meest? God gunt het jou dat je steeds meer op Hem gaat lijken. Amen

17