Roli i Ciklit Te Krebsit

Roli I ciklit te krebsit – per mes ciklit te krebsit perfitohet nje sasi e madhe e energjis ne form te ATP-se.

ka rol te rendesishem edhe ne biosintezen sepses hum intermedier sherbejn si material fillestar per krijimin e substanceve te ndryshme te cilat sherbejn per biosintezen e makromolekulave. Nje nder komponimet me te rendesishme te ciklit te Krebsit eshte acidi oksal-acetik I cili eshte intermedier I rendesishem per sintezen e glikozes. Reaksioni I ciklit te krebsit me biozintezen e glukozes eshte reaksioni I piruvatkarboksilazes. Kur kriojohen shum acide oksal acetic ateher ai me dekarboksilimin kalon ne acid piruvik: COOH COOH I I C=O - C=O I I CH2 CH2 I COOH ac.piruvik Ac.oksal acetic Roli I pare I ciklit te krebsit eshte sigurimi I energjis permes oksidimit te acetil – CoA dhe roli I dy eshte perfitimi I nje numri te madh te intermediereve te cilet sherbejn per biosintez e makromolekulave te ndryshme. Me largimin e acidit oksalacetik nderpritet puna e ciklit. Ne ciklin e krebsit oksidohet edhe nje derivate I koenzimit A: - CoA CH2-CH3 I CO-S-CoA COOH +CO2-----> I CH-CH3 I CO-S-CoA Propionol CoA metal mekanil CoA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful