Proteinat ne organizem zberthehen gradualisht permes procesit hidrolitik,keshtu qe nga makromolekula proteinike nen veprimin e e enzimeve proteolitike

krijohen peptidet e ndryshme dhe aminoacidet. Pas hidrolizes se plot te proteinave krijohen aminoacidet e lira. Hiroliza ose proteoliza e molekulave proteinike behet nen veprmin e enzimeve proteolitike te cilat quhen proteinaza osepeptidaza. Ne esenc gjat kesaj hidrolize behet shkuptja e lidhjeve peptidike. Tretja e proteinave ne organizem shtazor dhe t enjeriu behet ne lukth dhe ne zorr te holl. Zberthimi hidrolitik I proteinave ne bim eshte nje process I rendesishem permes te cilit krijohen te ashtuquajtur aminoacide sekondare dhe ky process eshte posacerisht itensiv gjat mugullimit te fares, kur per hidroliz se proteinave ne endosperm dhe ne pjesen te tjera krijohen aminonoacide te lira qe jan te domosdoshme per zhvillimi e embrionit dhe per krijimin te fares aktiviteti I proteinazeve gjat 8 diteve rritet per 40 her. Tretja e proteinave ne organizem shtazore kryhet nen veprimin e proteinazave sic eshte pepsina e lukthit , tripsina dhe kimotripsina e lngut pankreatik , proteinat zberthehn ne plipeptide dhe oligopeptide e pastaj nen veprimin e erepsines pankreatik dhe erepsines se zorres zberthehet ne aminoacide..Nen veprimin e pepsins ne lukth zberthehen afer 10% te lidhjeve peptidike.Numri me I madh I enzimeve te tretjes krijohet ne qelizat sekretore te lukthit ose pankreasit ne form te prekursorve inaktiv te cilet quhen zymogene ose proenzime.Vargu I tyre peptidik esht zanonisht me I gjat se vargu I enzinit aktiv. Aminoacdiet e lira eventualisht edhe peptidet e uleta reserbohen nga ana e mukozes se zorres duke kaluar mandej ne gjak prej nga shfrytzohet per biosintezen e proteinave te qelizes, te indeve dhe te disa organeve ose per sintezen e substanceve specifike biologjikisht active sic jan enzimet , hormonet , antitrupat. Ne melci kryhet sinteza e proteinave te gjakut- fibronigjeni, serumalbulina nje pjes tjeter e serumglobulinave protrombina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful