You are on page 1of 6

04(28)/2014

Mateusz Grzesiak
Sukces mona naladowa
Fot. mateuszgrzesiak.com

Dyskusja o komunikacji wewntrznej


Magorzata Bartler dr Dariusz Tworzydo

Rowerem do pracy
Piotr Czauderna

HR partnerem biznesu
Magdalena Kozowska

Satysfakcja i efektywno
Grzegorz Filipowicz

Spis treci:
Warto tam by ................................ 4 Sukces mona naladowa .......... 6 Satysfakcja i efektywno ........... 10 PKO Bank Polski wdroy system kafeteryjny MyBenefit ....................................... 12 HR partnerem biznesu ................. 14 Kompromis lepy zauek mediacji ............... 16 Inteligencja emocjonalna jak j rozwija ............................. 18 wiadome przywdztwo ............. 20 Brief, czyli mapa projektu ........... 22 Szkolenia menederw na symulacjach komputerowych .... 24 Opodatkowanie i oskadkowanie premii w przypadku pracownikw delegowanych ............................... 26 Finansowanie usug i produktw nabytych w systemie kafeteryjnym z ZFS ............................................ 28 Faktura za benfity dla pracownika ............................. 29 Kafeteria zrnicowanie benefitw ......... 29 Obowizek wykazania przez pracownika prawa do zwolnienia przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci ze rodkw ZFS .............. 30 Komunikacja wewntrzna rol dziaw PR czy HR? ......... 32 Rowerem do pracy ...................... 36 Czy logika jeszcze yje? .............. 38 Szczyrk peen dobrej energii ...... 39 Warto zobaczy w teatrze ......... 40 Warto zobaczy w kinie .............. 41 Warto przeczyta ......................... 42
Redakcja: Elwira Cimoch, Rafa Mikoaj Krasucki, Piotr Czauderna al. Pisudskiego 58, lok. 201, 18-400 oma tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: Agnieszka Osochowska reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. kom. 508 548 308 Magda Grosik m.grosik@miesiecznik-benefit.pl tel. kom. 516 579 678 Wydawca: Benefit IP Spka zograniczon odpowiedzialnoci sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okadce: mateuszgrzesiak.com Nakad: 10 500 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jaku Druk: Libra-Print Daniel Puawski

PISZEMY JAK MOTYWOWA


www.miesiecznik-benefit.pl

Drodzy Czytelnicy Co skada si na interakcje: kobieta mczyzna i pracodawca pracownik? Jak budowa trwae relacje, tak by tworzy organizacj opart na zaufaniu i wsppracy, a przy okazji motywowa siebie i innych? O tym rozmawiaem z Mateuszem Grzesiakiem, coachem, wykadowc, ktry podpowiada, jak rozwijajc siebie, stale odnosi sukcesy. W kwietniowym numerze kolejny odcinek cyklu Magdaleny Kozowskiej, ktra pisze o wanej roli dziaw HR i rewolucyjnych pomysach na poszukiwanie pracownikw, take tych odpowiedzialnych za procesy human resources. Publikujemy rwnie fragment dyskusji zorganizowanej przez redakcj miesicznika Benefit na temat roli dziaw HR i PR w komunikacji wewntrznej. Do rozmowy zaprosilimy Magorzat Bartler, dyrektor Departamentu Zarzdzania Zasobami Ludzkimi w Play, oraz dr. Dariusza Tworzydo, prezesa zarzdu Exacto i wsporganizatora Kongresu Profesjonalistw PR. Jako nowo proponujemy Pastwu dzia: Sport to zdrowie. Poniewa duo miejsca w naszej gazecie powicamy motywacji i zaangaowaniu, jestem przekonany, e wiosenne przejadki rowerowe nawet krtkie dla wielu pracodawcw mog si sta ciekawym elementem wspierajcym budowanie relacji w zespoach, a take sposobem na poszukiwanie nowej energii u pracownikw. Zdrowi, wypoczci i naadowani pozytywnymi emocjami ludzie to klucz do sukcesu naszych przedsiwzi, dlatego ju dzi zachcam wszystkich zostawmy samochody na parkingach i przesidmy si na rowery! Zapraszam do lektury. Jacek Babiel redaktor naczelny

WARTO TAM BY

Akademia HRnews Projekt szkoleniowo-doradczy przeznaczony dla specjalistw imenederw HR. Atuty Akademii: Specjalizacja wycznie wobszarze HR Doskonale przygotowane programy zaj oparte na badaniach iobserwacji Konsultacje poszkoleniowe udzielane na kadym etapie wdraania procedur we wasnej organizacji kwiecie 2014 Warszawa 11 kwietnia 2014 Wrocaw Organizator: HRNews.pl Informacje: www.akademiahrnews.pl Career EXPO Targi Pracy Targi pracy Career EXPO to moliwo nawizania bezporedniego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacj w najwaniejszych polskich i zagranicznych firmach. To szansa na rozeznanie si na rynku pracy, zbadanie zapotrzebowania kadrowego, zestawienie wasnych predyspozycji, wyksztacenia i umiejtnoci z preferencjami pracodawcw. Targi pracy daj rwnie moliwo wzicia udziau wlicznych szkoleniach podnoszcych kwalifikacje idostarczajcych cennej wiedzy 5 kwietnia 2014 Pozna 8 kwietnia 2014 Wrocaw Organizator: Career EXPO Poland Informacje: http://www.careerexpo.pl/PL/All Pena MOC moliwoci Seminarium szkoleniowe Jacka Walkiewicza z udziaem wyjtkowych goci: Marka Skay, Marcina Prokopa, Kamila Cebulskiego oraz Wiktorii Jermoljewej. Podczas seminarium Jacek Walkiewicz odpowie m.in. na pytania: po czym pozna, e osignlimy sukces; dlaczego warto wierzy wsiebie iwychodzi ze znanej sfery komfortu; dlaczego bezemocjonalne podejcie do biznesu grozi nud, szybko prowadzi do rutyny iwypalenia; dlaczego warto kreowa miae wizje przyszoci osobistej izawodowej; 11 kwietnia 2014 Centrum Konferencyjne EXPO XXI wWarszawie Organizator: 360 SBC Informacje: http://www.pelnamocmozliwosci.pl/ Wyzwania HR wKatowicach Podczas konferencji uczestnicy wysuchaj autorskiego wykadu Tomasza Kammela pt. Jak gada, eby si dogada, atake dowiedz si m.in., w jaki sposb tworzy kultur innowacyjnoci i kreatywnoci w firmie oraz jak wspiera przeoonych wzarzdzaniu pracownikami zpokolenia Y. Katowickie Wyzwania HR to 9 sesji tematycznych prowadzonych przez uznanych specjalistw HR, ktrzy zaprezentuj najlepsze praktyki, atake najnowsze trendy irozwizania oraz opowiedz owyzwaniach, jakie stoj przed dziaami HR. 16 kwietnia 2014 Katowice Organizator: Pracuj.pl Informacje: http://www.wyzwaniahr.pl/ Kongres Profesjonalistw Public Relations Wiedza dowiadczonych praktykw, analizy i dyskusje ekspertw, prezentacja inspirujcych projektw, a wrd nich take eksperymentalnych koncepcji to zagadnienia Kongresu Profesjonalistw Public Relations. Organizatorzy spotkania zaplanowali prelekcje i warsztaty, podczas ktrych bdzie

mona wymieni si spostrzeeniami oraz pozna najnowsze trendy, tym razem dotyczce komunikacji wewntrznej. Zajcia odbd si w kilku blokach tematycznych tak, aby uczestnicy mogli powici swj czas na pozyskanie wiedzy zzagadnie, ktre szczeglnie ich interesuj. Trenerzy porusz tematyk zwizan z CSR-em, publikacjami medialnymi w kontekcie ksztatowania relacji oraz mitami dotyczcymi budowania komunikacji wewntrznej w organizacjach publicznych ikorporacjach. 2425 kwietnia 2014 Rzeszw Organizator: Newsline Sp. zo.o. oraz Ideo Sp. zo.o. Informacje: www.kongresprofesjonalistow.pl XIX Kongres Kadry Najwiksze wydarzenie wbrany HR. Towarzyszy mu bdzie oglnopolski konkurs HR Innovator 2014. Zostan zaprezentowane najnowsze trendy ZZL oraz firmy, dla ktrych pracownicy s najwiksz wartoci. Wrd prelegentw: Wayne F. Cascio, Jerzy Bralczyk, Mirosaw Godlewski oraz Krystyna Janda. 79 maja 2014 Warszawa, Hotel Intercontinental Organizator: Nowoczesna Firma SA Informacje: kongreskadry.pl Wyzwania HR wodzi Konferencja Wyzwania HR to najwaniejsze forum wymiany dowiadcze iobserwacji z dziedziny zarzdzania zasobami ludzkimi w Polsce. Spotkanie sprzyja integrowaniu spoecznoci HR wregionie oraz budowaniu praktycznych relacji midzy jego uczestnikami praktykami HR oraz ekspertami imenederami ksztatujcymi polityk personaln wfirmach. To unikatowa wregionach moliwo poznania dobrych praktyk stosowanych przez najlepszych specjalistw na rynku. Podczas konferencji Wyzwania HR uczestnicy bior udzia w sesjach tematycznych prowadzonych przez uznanych ekspertw HR, ktrzy prezentuj najlepsze praktyki, atake najnowsze trendy irozwizania oraz opowiadaj owyzwaniach, jakie stoj przed dziaami HR. Spotkanie w odzi otworzy swoj prezentacj Szymon Kuda zCentrum Szkoleniowego JET, ekspert wzakresie przywdztwa, innowacyjnoci iprzedsibiorczoci wbiznesie. 14 maja 2014 od Organizator: Pracuj.pl Informacje: http://www.wyzwaniahr.pl Bd Mistrzem Sprzeday: personal branding ibudowanie wizi zklientem Szkolenie z Mateuszem Grzesiakiem specjalist w dziedzinie umiejtnoci sprzedaowych, negocjacji, budowania wizerunku ikomunikacji. Tematyka szkolenia m.in: Budowanie wizerunku personal branding wsprzeday Motywacja wkontaktach handlowych Profilowanie klienta Budowanie trwaych relacji zklientami Wielopoziomowe definiowanie produktu Jzyk korzyci iwartoci dla klienta Skuteczna prezentacja sprzedaowa Elevator Speech Szkolenie skierowane do waciciele firm, prezesw, czonkw zarzdu i rad nadzorczych, liderw imenederw zespow zarzdzajcy sprzeda, marketingiem i relacjami z klientem, doradcw, konsultantw oraz osb pracujcych w dziaach new business, account management, zakupowych. 1516 maja 2014 Warszawa

Organizator: Akademia Rozwoju Osobistego C.U.D. Informacje: http://www.akademiacud.pl/ produkt/mistrz-sprzedazy IX Krakowskie Forum Wynagrodze Motywacja wykorzystaj potencja pienidza. Na konferencji zostan zaprezentowane najnowsze trendy wmotywowaniu pracownikw za porednictwem wynagrodze oraz wiadcze pozapacowych. W programie znajd si sesje powicone m.in. motywowaniu menederw, a take pracownikw obszaru produkcji i sprzeday. Praktycy przedstawi Pastwu nowoczesne narzdzia motywowania oraz sprawdzone sposoby na zarzdzanie systemami motywacyjnymi. Ponadto, organizatorzy przygotowali wystpienia powicone wyzwaniom motywowania oraz prawnym aspektom systemw motywacyjnych.Trzeciego dnia Forum odbd si dwa rwnolege warsztaty. Podczas pierwszych poruszone zostan prawne zagadnienia zwizane z budow regulaminw wynagradzania i premiowania. Uczestnicy drugiego spotkania zyskaj wiedz na temat tych zagadnie podatkowych, ktre maj kluczowe znaczenie dla oceny efektywnoci ekonomicznej benefitw pracowniczych. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do czonkw zarzdu, prezesw, kierownikw i managerw personalnych oraz osb, ktrych praca zwizana jest zkreowaniem polityki wynagrodze isystemw motywacyjnych. 19 21 maja 2014 Stara Zajezdnia w Krakowie Organizator: Sedlak & Sedlak Informacje: www.sedlak.pl/KFW II Kongres HR Ludzie iStrategia Kongres skierowany do dyrektorw dziaw HR, dyrektorw zarzdzajcy, menaderw dziaw HR, menaderw zarzdzajcych, Specjalistw ds. HR, pracownikw dziaw HR, szefw firm doradztwa personalnego, przedstawicieli agencji rekrutacyjnych. Poruszane tematy m.in.: Ocena pracownikw jak opracowa rzetelne wskaniki oceny personalnej, jak prawidowo dopasowa wskaniki do ocenianego obszaru. Rozwj pracownikw jak budowa strategi rozwoju pracownikw w firmie, oceni jej efektywno biznesow i skuteczno, 5 najczciej popenianych bdw w tworzeniu i optymalizacji strategii rozwoju pracownikw. Komunikacja wewntrzna jak ciekawie wykorzysta nowe technologie wkomunikacji wewntrznej, by zaangaowa w nie pracownikw ikadr zarzdzajc firmy. Rekrutacja 3.0 jak biznesowo podej do rekrutacji, jak wyprzedza potrzeby biznesu i nie robi rekrutacji ad hoc, jak szacowa, ocenia ioptymalizowa koszty rekrutacji. 5 czerwca 2014 Warszawa Organizator: Skill Group Informacje: www.ludzieistrategia.pl Forum Dyrektorw Obsugi Klienta Po raz pierwszy w Polsce Thomas Reby, dowiadczony manager dotychczas zarzdzajcy wiedz m.in. w eBay i Dell na poziomie midzynarodowym. Forum to 14 studiw przypadku, 3 cieki tematyczne, 2 praktyczne warsztaty. 910 czerwca 2014 Warszawa Organizator: Nowoczesna Firma S.A. Informacje: forumobslugiklienta.nf.pl

WYWIAD
Mateusz Grzesiak Midzynarodowy trener rozwoju osobistego, psycholog, coach i autor.

Fot. mateuszgrzesiak.com

Sukces mona naladowa


O relacjach kobieta mczyzna, pracodawca pracownik, o motywowaniu i o tym, jak rozwijajc siebie, mona naladowa sukces z Mateuszem Grzesiakiem rozmawia Jacek Babiel Przegldaem wiele fragmentw twoich szkole. Czasami uczysz ludzi na temat relacji kobiet imczyzn uwiadamiasz im, jak nie popenia bdw w komunikacji zdrugim czowiekiem. Ajak unika problemw wrelacjach: pracownik pracodawca? Tak, trzeba powiedzie, e oni wchodz winne role ni te, do ktrych odgrywania si zobowizali. Dziaa to na tej samej zasadzie jak w przypadku kobiet i mczyzn. Pomijajc rnice fizjologiczne, mamy do czynienia zsytuacj, wktrej kady z nas ma do odegrania rnego rodzaju role. Wejcie w rol polega na przyjciu okrelonej osobowoci. Skadaj si na ni konkretne cele do osignicia, charakterystyczne zachowania, dziaania, ktre powinnimy podejmowa, oraz sytuacje, ktrych powinnimy unika. Na takiej zasadzie funkcjonuje wiat, zarwno w odniesieniu do rodziny, jak iwkontekcie organizacji, wktrej kady wie, jakie ma zadania do wykonania ico ma robi. Kady zczonkw organizacji posuguje si indywidualnym jzykiem, czyli jzykiem swoich potrzeb, oraz jzykiem kolektywnym, dostosowanym do potrzeb danej zbiorowoci. Wystarczy, e kto wejdzie nie w t rol, co trzeba, aby organizacja przestaa funkcjonowa. Przykadem takiego zaburzenia wrelacjach damsko-mskich byaby sytuacja, wktrej ona zaczaby matkowa swojemu mowi, on zkolei musiaby sta si dla niej synem. Ukad, na ktry si umwili, by partnerski, oparty na relacji: m ona. Oile matka bdzie kompetentn matk dla swojego oryginalnego dziecka, otyle bdzie zupenie beznadziejna i dysfunkcjonalna, jeeli chodzi o konieczno konkurowania z teciow, poniewa adna dorosa kobieta nie bdzie w stanie tak kocha ma, jak jego wasna matka. W kontekcie firmy byaby to sytuacja, wktrej np. szef przestaje szefowa, a zaczyna ojcowa. Wtym momencie wszyscy pracownicy zupenie niewiadomie wchodz wrole dzieci. Dzieci przestaj myle tak jak doroli, nie dziaaj jak doroli i nie osigaj efektw na miar moliwoci dorosych pracownikw. Generuje to wiele problemw, ktre maj charakter systemowy i nie s w ogle zwizane zjednostkami. 6 Popularnym na caym wiecie problemem pojawiajcym si w wielu kontekstach jest brak komunikacji. Ludzie nie porozumiewaj si ze sob we waciwy sposb, dochodzi do zakcenia rnego rodzaju przekazw, rozkazw, komend, prb, co sprawia, e nastpuje pomidzy nimi komunikacja na zasadzie guchego telefonu. Jedno mwi co drugiemu, trzecie przetwarza, wkonsekwencji powstaje znieksztacony komunikat, wktrym nie wiadomo, oco chodzi. Przykadem moe by sytuacja, kiedy szef mwi do pracownika: Bd efektywny. Jeeli powiem: Zamknij oczy lub Podnie rk, to bdziesz wiedzia, wjaki sposb wykona to polecenie, dlatego e jest ono jednoznaczne iprecyzyjne. Ale jeeli powiem do kogo: Bd, to ten kto nie jest w stanie wyegzekwowa sensu czasownika bd, poniewa jest on tak wieloznaczny, e nikt nie wie, oco chodzi. Na tej samej zasadzie rodzice mwi do dzieci: Bd grzeczny. Inie wiadomo, oco chodzi, poniewa nikt nie jest wstanie tego wyegzekwowa. W cigu dnia pracownik otrzymuje od szefa mnstwo nieprecyzyjnych, wieloznacznych komunikatw. Tego typu komunikacja nigdy nie bdzie dziaa.

You might also like