You are on page 1of 60

Partea a II-a

Partea a II-a C C A A R R T T E E A A C

CCAARRTTEEAA CCAAİİİİ SSPPRREE CCEERR SSİİ PPUUTTEERREE

TEXT IN LB.CHINEZA, TRANSLİTERARE IN PİNYİN, DICTIONAR CHINEZ-ROMÂN AL TUTUROR IDEOGRAMELOR UTILIZATE IN TAO TE CHING, TRADUCERE IN LB.ROMÂNA, COMENTARII , NOTE SI INREGISTRARE AUDIO PENTRU TOATE CELE 81 DE CAPITOLE, REALIZATA DE TREI MAESTRII CHINEZI DE QIGONG

DE:

DAN OLARU MIRAHORIAN

老子

道德經

Lao Zi

Lao Tzu

Lao Tseu

Dao De Jing Tao Te Ching Tao Te King

Dao De Jing Tao Te Ching Tao Te King
Dao De Jing Tao Te Ching Tao Te King

(in Wade Giles :Lao Tzu; in pinyin: Lao zi; in EFEO: Lao Tseu)

Intelepciunea Orientului antic in opera lui Lao Tseu si rezonantele sale actuale

"Intregul univers este in tine " (Lao tzu cap 47)

"Intregul univers este in tine " (Lao tzu cap 47)

CAPITOLUL 39 VEDETI REALITATEA CA PE UN INTREG

TEXT ÎN L.CHİNEZĂ

TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN

39.(第三十九章)

昔之得一者:天得一以清; 地得一以寧; 神得一以靈;

谷得一以盈; 萬物得一以生; gu3 de2yi1 yi3 ying2 ; wan4 wu4 de2 yi1 yi3 sheng1;

侯王得一以為天下正 []hou4 wang2 de2 yi1 yi3 wei2 tian1 xia4 zheng1 [zhen1].

qi2 zhi4 zhi1 ye3, wei4 tian1 wu2 yi3 qing1,jiang1 kong3 lie4 ; di4 wu2 yi3 nin2 , jiang1 kong3 fa1 ; shen2 wu2 yi3 ling2 , jiang1 kong3 xie1 ; gu3 wu2 yi3 ying2,jiang1 kong3 jie2; wan4 wu4 wu2 yi3 sheng1 , jiang1 kong3 mie2; hou4 wang2 wu2 yi3 zheng1 [zhen1] ,jiang1 kong3 jue2. gu4 gui4 yi3 jian4 wei2 ben3 , gao1 yi3 xia4 wei2 ji1 . shi4 yi3 hou4 wang2 zi4 chen4 [wei4] gu1, gua3 ,bu4 gu3. ci3 fei1 yi3 jian4 wei2 ben3 xie2 ? fei1 hu1 ? gu4 zhi4 [zhi4]shu4 yu4 wu2 yu4 . shi4 gu4 bu4 yu4 lu4 lu4 ru2 yu4, luo4 luo4 ru2 shi2 .

珞珞如石。

是故不欲琭琭如玉,

故至[]譽無譽。

非乎?

其致之, 天無以清,將恐裂; 地無以寧,將恐發; 神無以靈,將恐歇; 谷無以盈,將恐竭; 萬物無以生,將恐滅; 侯王無以正 [],將恐蹶。 故貴以賤為本, 高以下為基。 是以侯王自[] , , 不榖。 此非以賤為本邪[]

(di4 san1 shi2 jiu3 zhang1 )

xi1 zhi1 de2 yi1 zhe3 : tian1 de2 yi1 yi3 qing1; di4 de2 yi1 yi3 nin2 ; shen2 de2 yi1 yi3 ling2 ;

caracterele lipsă sau care diferă în unele variantele transmise sunt în albastru

TRADUCEREA CONVERGENTA TITLU:Lucrurile care din cele mai vechi timpuri au ajuns la unitate

A 1. Iată lucrurile care din cele mai vechi timpuri au ajuns la unitate [simplitate; reîntoarcerea la

unitatea şi simplitatea primordială conferă puritate, calm (vidul; repausul), eficienţa (armonia), plinul inepuizabil, viaţa, forţa de creaţie.]

2. Cerul ajuns la unitate a devenit pur [neprihănit; senin; luminos]

3. Pământul ajuns la unitate a devenit calm [stabil; ferm; solid; de nezdruncinat]

4. Spiritul [puterea creativă universală] ajuns la unitate a devenit eficient [activ; sensibil; conştient]

5. Valea [golul; spaţiul median] ajunsă la unitate a devenit plină [fecundă; înfloritoare; a născut viaţa]

6. Făpturile ajunse la unitate renasc [împlinite se reproduc,fructifică,trăiesc; desãvârşirea unităţii strează viaţa]

7. Prinţii şi suveranii ajunşi la unitate [simplitatea primordială] devin pildă pentru univers [au putere, faimă şi viaţă] (Acestea sunt efectele împlinirii unităţii)

B

8.

Dacă Cerul şi-ar pierde puritatea [unitatea; simplitatea], el s-ar deşira [întuneca; ar cădea]

9.

Dacă Pământul şi-ar pierde stabilitatea [calmul], el s-ar prăbuşi [s-ar ruina; fragmenta; s-ar balansa, s-ar cutremura]

11.

Dacă Valea [spaţiul median] nu s-ar umple [permanent], s-ar epuiza [ar seca; ar fi inutilă]

12.

Dacă făpturile [vii] nu s-ar mai reproduce [n-ar mai păstra viaţa]

14.

Dacă prinţii şi suveranii [nobilii] (din orgoliu) ar înceta să mai fie o pildă [de nobleţe]

15. Ei ar fi răsturnaţi [şi-ar pierde puterea şi faima (demnitatea)]

C

16. Nobleţea [demnitatea] are drept temelie umilinţa [la rădăcina înaltului se află josul (simplitatea;umilinţa, oamenii de jos; obişnuitul)]

17. Iar ceea ce este jos este baza a ceea ce este sus [a înaltului; puterii, faimei; măririi] (cel din urmă este fundamentul celui dintâi)

18. De aceea prinţii şi suveranii nu se înalţă singuri [căci nu ar avea o situaţie solidă]

19. Şi se numesc ei înşişi slujitori [se consideră oameni fără însemnătate; văd în cei lipsiţi de nobleţe baza şi rostul lor]

20. [Numindu-se] "orfani", "văduvi", şi nedemni de a mânca.

D

21. Oare nu procedează astfel pentru că ei consideră umilinţa ca propria lor rădăcină? [că mărirea lor este rezemată pe cei de jos]

22. Onoarea supremă este fără onoare [dacă desfacem un car nu rămâne nimic din el; înţeleptul aplică principiul simplităţii în guvernare şi reduce multiplicitatea supuşilor săi la unitate, considerându-i ca un organism indivizibil, cu imparţialitate senină; el nu face distincţii, separând ceea ce este preţios ca jadul şi lăsând pe ceilalţi deoparte ca sterilul (pietrele)]

23. De aceea sfântul [înţeleptul suveran], care nu vrea să fie tăiat ca jadul [pietrele preţioase], preferă să rămână simplu ca piatra [preferă să fie dispersat (împrăştiat; răspândit) ca pietrele; nelocalizat (neataşat; să se afle pretutindeni); nebăgat în seamă; obişnuit]]

Notă:

In propoziţia (21) unde începe zona de text notată cu "D", textul prezentat de noi cuprinde 7 caractere, în timp ce variantele [1], [4] şi [7] includ 6 caractere delimitate de puncte, atât la început cât şi la sfârşit. In plus în varianta care circulă azi în China [45] întâlnim şi o modificare a mesajului.

ş i la sfâr ş it. In plus în varianta care circul ă azi în China

CAPITOLUL

40.

TEXT ÎN L.CHİNEZĂ

40.(第四十章)

40.1反者道之動;

40.2弱者道之用。

40.3天下萬物;生於有

40.4有生於無。

TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN

(di4 si4 shi2 zhang1)

fan3 zhe3 dao4 zhi1 dong4 ; ruo4 zhe3 dao4 zhi1 yong4 . tian1 xia4 wan4 wu4; sheng1 yu2 you3 you3 sheng1 yu2 wu2 .

TRADUCEREA CONVERGENTĂ

Reîntoarcerea [ciclul] este caracteristica mişcării lui Tao

1.Cel ce se reîntoarce acţionează precum Tao [Reîntoarcerea (ciclul; feedback-ul) este caracteristica mişcării lui Tao]. 2.Cel flexibil (moale,relaxat,slab,care alege poziţia stabilă-inferioară si invinge fără să lupte,fără să apeleze la forţa exterioară) utilizează Calea(Tao) În slăbiciune [în lipsa luptei,opozitiei, a forţei exterioare] se afla eficacitatea lui Tao [modul de acţiune al lui Tao este neutralitatea(nonacţiunea ;Wu-Wei)] 3. In univers(sub Cer) toate făpturile (萬物"cele zece mii de lucruri") se nasc din Manifestat [Existenţă;Văzut (;You);ceea ce fiintează] 4. Iar Manifestatul [Existenţă;Văzutul;Plinul;ceea ce fiinţează;materializarea] se naste din Nemanifestat [Nonexistenţă;Nevăzut;Vid (Wu);polarizarea a ceea ce nu fiinţează]. Note Reîntoarcerea acasă care are loc inconstient [în cursul somnului profund] nu produce trezirea, botezul in lumina Santului Duh. Doar reîntoarcerea constienta[în cursul stării paradoxale de veghe (în lb.sanskrită:"turiya";lit.:"a patra")] în lumea sursa a universului manifestat eliberează,metamorfozează. Nemanifestatul (în lb.sanskrită:"akasha") apropiat cuvantului "acasă"- este elementul cel mai subtil care penetrează totul si umple întreg universul; "akasha" desemneaza spatiul,eterul,substanta care este suportul vietii si al sunetului. Iisus se referă la reîntoarcere cand spune:"Reîntoarceti-vă [în lb.aramaică:"teshuwar"] căci Impărăţia Cerurilor este aproape"(Matei 3.2;4.17: în locul traducerii deformate:"Pocăiţi-vă căci Impărăţia Cerurilor este aproape"). Iisus se referă si la "reîntoarcerea Stăpanului" pentru cel ce se află în starea de veghe paradoxală (Matei 24.46)

ă si la "reîntoarcerea St ă panului" pentru cel ce se afl ă în starea de

47. Intregul se afla in fiecare parte a sa (Universul Holografic)

TEXT ÎN L.CHİNEZĂ (第四十七章)

.

TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN (di4 si4 shi2 qi1 zhang1 )

47.

1.不出戶,

bu4 chu1 hu4 ,

47.

2.知天下;

zhi1 tian1 xia4 ;

47.

3.不闚牖,

bu4 kui1 you1,3,

47.

4.見天道。

jian4 tian1 dao4 .

47.

5.其出彌遠,

qi2 chu1 mi2 yuan3 ,

47.

6.其知彌少。

qi2 zhi1 mi2 shao3 .

47.

7.是以聖人不行而知,

shi4 yi3 sheng4 ren2 bu4 xing2 er2 zhi1 ,

47.

8.不見而明,

bu4 jian4 er2 ming2 ,

47.

9. []為而成.

wu2[bu4] wei2 er2 cheng2 .

Numerele folosite după termenii transliteraţi în pinyin au rol de tonuri:

a1=ā ; a2= á; a3=ă; a4=à

TRADUCEREA CONVERGENTA TITLU: UNIVERSUL HOLOGRAFIC

Fără să treci pragul uşii poţi cunoaşte întreg universul*

Fără să treci pragul uşii[fără să ieşi din corp] ** Se poate cunoaşte [întreg] universul, Fără să priveşti pe fereastră fără să foloseşti ferestrele simţurilor, Se poate afla Calea Cerului [poţi descoperi principiile ce guvernează toate lucrurile*] Cu cât mergi mai departe [cu cât cauţi mai mult în afară (cu cât te risipeşti; te exteriorizezi)], Cu atât mai puţin cunoşti [cu atât te îndepărtezi de adevărata cunoaştere]. De aceea sfântul [înţeleptul], fără să călătorească, cunoaşte [fără să caute în exterior, află;el nu merge şi ajunge (la omnicunoaştere)], *** Fără să privească vede [înţelege;realizează vederea nemijlocită din Iluminare; fără să caute seşte] Fără să acţioneze duce totul la bun sfârşit [practicând nefăptuirea, nonacţiunea (Wu-Wei) realizează]. Nota:

* În practica mistică taoistă şi Zen (Ch'an) contactul cu realitatea suport (Temelia Informaţională;Banca de Date a Universului) este realizat experimental în interior[acum şi aici ].Doar într-un univers holografic, adică invariant cu scara la care este cercetat , contactul experimental cu realitatea prezentă,acum şi aici, ne dezvăluie ceea ce se află oricând şi oriunde. Doar într-un univers holografic autocunoaşterea înseamnă simultan omnicunoaştere, iar autocontrolul înseamnă omnicontrol sau omnipotenţă. "Doar cel ce se cunoaşte pe sine însuşi, poate cunoaşte întreg universul; Doar cel ce controlează centrul roţii poate controla periferia." Calea antică cunoscută sub numele de Ştiinţa şi Tehnologia Centrării, era odinioară era aplicată de reprezentanţii civilizaţiilor precedente, pentru a ajunge la vindecare, la «trezire», la «deşteptare» sau la «eliberare», adică la autocunoaştere (omnicunoaştere) şi autocontrol(omnipotenţă). Mesajul lui Iisus,în care se pune în aplicare reîntoarcerea fluxului atenţiei, reprezintă şi o «Cale către Dumnezeu», fiindcă se cere practicantului să intre în starea de împăcare cu lumea şi cu noi înşine din adevărata «Rugăciune», să intre în starea de «predare sau dăruire către Dumnezeu»,în starea de «renunţare sau de detaşare de comorile efemere din lumea de afară»,pentru a reveni la «veghere», la «ascultarea în tăcere» ;Doar respectarea simultană a tuturor acestor condiţii face posibilă "Trezirea" sau descoperirea adevăratei noastre identităţi , deschide calea «Însămânţării Cuvântului» , face posibilă aşezarea,încetarea rătăcirii,centrarea,interiorizarea şi reîntoarcerea fluxului atenţiei. Iisus spunea: «Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru"» (Luca 17.20-21; Rom.144.17;

Vers.23)].

Hermes Trimegistrul , în «Tablele de Smarald»,care-i sunt atribuite, încearcă să ne transmită că trăim într-un univers holografic atunci când afirmă că: „ceea ce este sus[în Cer şi macrocosmos]este asemenea cu ceea ce este jos[pe mânt şi în microcosmos]”.Dacă vrei să cunoşti universul este suficient să te cunoşti pe tine însuţi. Nu căuta în afară

ceea ce ai deja înăuntrul tău.Iisus spune: «Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru"» (Luca 17.20- 21; Rom.144.17; Vers.23).Partea şi întregul sunt identice într-un univers holografic. Universul holografic este acela care conţine întreaga informaţie în fiecare parte a sa. Tot la fel se întâmplă şi într-o înregistrare holografică a unei imagini – dacă spargem înregistrarea holografică iniţială,găsim întreaga imagine în fiecare ciob sau în fiecare fragment al său.Acelaşi lucru s-a descoperit şi la fiinţele vii care pot fi regenerate fidel din oricare dintre celulele lor.Clonarea nu ar fi posibilă dacă nu ar exista întreaga informaţie ,necesară reconstituirii întregului organism ,în fiecare dintre celulele sale componente;în fiecare dintre celulele,care alcătuiesc un organism pluricelular,găsim ca într-o sămânţă,toată informaţia necesară reconstituirii întregului organism. Într-un univers holografic oul şi găina,partea şi întregul sunt identice şi simultane. **Ideograma hu[]fără virgula de deasupra înseamnă “corp”.De aici traducerea alternativă: « Fără să ieşi din corp se poate cunoaşte [întreg] universul» Fără să ieşi din corp 1. voluntar ,[prin tehnicile de călătorie astrală- OBE(Out of Body Experience) , CCM(Centrul de Contiinţă Mobil)sau RV(Remote Viewing) ] ori 2. involuntar prin moarte -subiecţii reanimaţi au relatat cu lux de amănunte că în clipa morţii, în timp ce s-au aflat în moarte clinică -când toate funcţiile vitale au fost suspendate –s-au descoperit în afara corpului OBE(Out of Body Experience),de unde au văzut şi au auzit tot ce s-a petrecut; denumirea anglo-saxonă a experienţei din clipele din apropierea morţii este NDE (Near Death Experience ) se referă la perceperea a tot ce petrece, în timp ce subiectul se află în moarte clinică ]. ***Calea firescului Tao este interioară.Lao Tzu se referă şi în cap.10. la cunoaşterea[şi acţiunea] nemijlocită :«Mintea iluminată penetrează totul, ştie şi înfăptuieşte totul, rămânând în repaus absolut »;

:«Mintea iluminat ă penetreaz ă totul, ş tie ş i înf ă ptuie ş te totul,

CAPITOLUL 48 Depasirea limitarilor care ne-au fost implantate

TEXT ÎN L.CHİNEZĂ

48.(第四十八章)

為學日益, 為道日損。損之又損, 以至於無為。 無為,而無不為。 取天下常以無事, 及其有事, 不足以取 天下。

TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN

(di4 si4 shi2 ba1 zhang1 )

wei2 xue2 ri4 yi4 , wei2 dao4 ri4 sun3 . sun3 zhi1 you4 sun3 , yi3 zhi4 yu2 wu2 wei2 . wu2 wei2, er2 wu2 bu4 wei2 . qu3 tian1 xia4 chang2 yi3 wu2 shi4, ji2 qi2 you3 shi4 , bu4 zu2 yi3 qu3 tian1 xia4 .

TRADUCEREA CONVERGENTA TITLU:Doar cel ce stăpâneşte axul roţii poate controla periferia

48.1.Cel ce dedică studiului [învăţăturii], creşte zi de zi [cunoştinţele sale ; sporeşte zilnic: grijile, dorinţele, căutarea, rătăcirea, agitaţia]*. 48.2.Cel ce consacră Căii (lui Tao), diminuează din zi în zi [rătăcirea; agitaţia (neliniştea sufletească); ataşarea; perturbaţiile; impurificarea] 48.3.Diminuează continuu făptuirea (agitaţia; tulburarea inimii)], 48.4.Până când înţeleptul [sfântul] ajunge să nu mai făptuiască [ajunge la nonacţiune (Wu-Wei) în care nu rămâne nimic să nu poată făptui]. 48.5.Prin nonacţiune nu mai există nimic care să nu poată fi făcut [făptuit]. 48.6.De aceea prin nefăptuire [nonacţiune (Wu-Wei)], 48.7.Se câştigă [se cucereşte] universul [lumea]. 48.8.Iar cel ce făptuieşte [acţionează subiectiv] nu poate cuceri [controla] universul [cine nu posedă vidul (calmul) este incapabil să se guverneze pe sine şi să controleze lumea (doar ce ce stăpâneşte axul roţii poate controla periferia (circumferinţa acesteia)]**.

Nota:

* Lao Tseu, în acord cu toate doctrinele mistice (hindusă, buddhistă, creştină), este partizanul adevăratei cunoaşteri, dobândită prin experienţă directă interioară (cunoaşterea esenţială sau verticală); în cunoaşterea exterioară (pozitivă; orizontală) el identifică sursa unor grave perturbaţii (individuale şi sociale) ce trebuie evitate; de aceea Iisus spunea; "fericiţi sunt cei săracă cu duhul căci vor intra în (a lor este) Împărăţia lui Dumnezeu" (Matei 5.10; 5.3 şi cu altă ocazie:

"Tată, Doamne al Cerului şi al Pământului; Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi te- ai descoperit pruncilor" (Luca 10.21; Matei 11.25). ** În lipsa autocontrolului (calmului, stăpânirii de sine) în propiul organism şi în ţara guvernată de un astfel de suveran apar dezordini (fiziologice; psiho-afective; sociale).

CAPITOLUL 76 Elasticitatea si adaptabilitatea reprezinta pecetea vietii Când se nasc oamenii sunt delica ţ

CAPITOLUL 76

Elasticitatea si adaptabilitatea reprezinta pecetea vietii Când se nasc oamenii sunt delicaţi(fragezi, mlădioşi, supli, elastici) şi slabi (moi, fragili;sensibili; plăpânzi;gingaşi)dar plini de viaţă. Moartea îi face duri ,tari şi rigizi;[când devin tari şi puternici se cristalizează şi încep să moară], Nenumaratele fire de iarba şi tinerele mlădiţe ale arborilor sunt moi şi fragile cand se nasc Moartea le face lemnoase ,tari, uscate(fără apă) şi rigide (casante) De aceea cei agresivi, duri şi rigizi sunt cei ce venereaza moartea(1) Iar cei care sunt supli,flexibili şi moi sunt cei ce venereaza viata

De aceea o oaste care-si foloseste forta si rigiditatea e sortita infrangerii [o oaste ce se întemeiază pe forţă (putere) si cantitate, nu va repurta victoria]. Asa cum un arbore mare şi rigid se va rupe [va fi doborât de furtună sau rupt de zăpada grea, ezată pe crengile sale]. De aceea locul duritatii [forţei: tăriei] şi rigiditatii [agresivitatii] e sub pamant In timp ce locul supleţii ,elasticitatii şi moliciunii se afla deasupra(2)

Note:

(1) Duritatea ,agresivitatea,forta şi rigiditatea sunt pecetea plinului si a mortii;Elasticitatea,moliciunea,flexibilitatea si adaptabilitatea reprezinta pecetea vidului si a vietii”. Duritatea ,agresivitatea,forta şi rigiditatea sunt caracteristici care conduc la moarte;cei agresivi si rigizi încep deja să moară,fiindca se autoagreseaza.Nu întărirea forţei şi puterii ci păstrarea supleţei şi elasticităţii (somatice, afective şi mentale) asigură prelungirea vieţii atât în yoga cât şi în alchimia interna taoista(nei tan). Această etapă ţine cont de menţinerea receptivităţii şi vidului, care permite viului ancorarea naturală, spontană (automată) în Tao . Toate practicile voluntare ce urmăresc ancorarea in Tao, amplificarea contactului cu izvorul vieţii, ating perfecţiunea când redevin firesti,naturale (înconştiente, spontane; automate) şi deci permanente. Punerea fiinţei sub pilotarea lui Tao este similară branşării omului la capitalul de informaţie şi de energie al universului Aceasta explică omnicunoaşterea şi omnipotenţa (puterile supranaturale), ce însoţesc diferitele nivele atinse în experienţa Iluminării, despre care relatează toate tradiţiile mistice orientale şi occidentale. (2) „Locul supleţii ,elasticitatii şi moliciunii se afla deasupra” şi este mereu de folos atat în guvernarea organismului social şi al celui individual ,cat si în conflictul armat sau în artele marţiale Profilaxia tulburărilor psihosomatice şi a îmbătrânirii beneficiaza de aceasta valorizare a supleţii,elasticitatii şi moliciunii

psihosomatice ş i a îmb ă trânirii beneficiaza de aceasta valorizare a suple ţ ii,elasticitatii ş

CAPİTOLUL 77

TEXT ÎN L.CHİNEZĂ

77.(第七十七章)

天之道,其猶張弓與[x]。 高者抑之, 下者舉之; 有餘者損之, 不足者補之。天之道, 損有餘而補不足. 人之道,則不然, 損不足以奉有餘. 孰能有餘以奉天下? 唯有道者. 是以聖人為而不恃, 功成而不處, 其不欲見賢!

TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN

(di4 qi1 shi2 qi1 zhang1 )

tian1 zhi1 dao4 ,qi2 you2 zhang1 gong1 yu3? gao1 zhe3 yi4 zhi1, xia4 zhe3 ju3 zhi1 ; you3 yu2 zhe3 sun3 zhi1 , bu4 zu2 zhe3 bu3 zhi1 . tian1 zhi1 dao4 , sun3 you3 yu2 er2 bu3 bu4 zu2 . ren2 zhi1 dao4 , ze2 bu4 ran2 , sun3 bu4 zu2 yi3 feng4 you3 yu2 . shu2 neng2 you3 yu2 yi3 feng4 tian1 xia4 ? wei2 you3 dao4 zhe3 . shi4 yi3 sheng4 ren2 wei2 er2 bu4 shi4 , gong1cheng2 er2 bu4 chu4 , qi2 bu4 yu4 jian4/xian4 xian2 xie2 !

TRADUCEREA CONVERGENTA TLU: INTRAREA IN TRANSA MISTICA [Calea Cerului procedează în maniera celui care încordează un arc]

77. 1.Calea Cerului [Tao al cerului] procedează în maniera celui care încordează un arc [se aseamănă cu un arc].

77. 2.Ea coboară ceea ce este sus (înălţat) [când partea de sus coboară] şi ridică ceea ce este jos

[partea de jos se ridică].*

77.

3.Ea preia din ceea ce este prea mult [înlătură surplusul, ia de la cei ce au prea mult]

77.

4.Şi adaugă la cei ce duc lipsă [dă celor ce n-au îndeajuns].

77.

5.Calea cerului preia excesul,

77.

6.Pentru a compensa lipsa.

77.

7.Calea omului [societăţii] este cât se poate de diferită.

77.

8.Omul ia chiar de la sărac pentru a adăuga celui bogat [pentru a spori pre plinul (prisosul,

dezechilibrul)].

77.

9.Cine poate da lumii ceva din prea plinul său?

77.

10.Dacă nu cel care posedă Tao? [care păşeşte pe Cale (Tao)].

77.

11.De aceea sfântul [înţeleptul] făptuieşte fără să aştepte nimic [nu aşteaptă răsplată, câştig,

nu acţionează în scop subiectiv]

77. 12.Şi îşi îndeplineşte opera [activitatea; faptele măreţe] fără să se ataşeze [nu caută să se

glorifice].

77. 13.[El] îşi ţine meritul ascuns [pentru că nu este ataşat de exterior (nu are pasiuni); îşi ţine

comoara ascunsă în inimă].

Nota:

* "Săgeata trasă în sus (Tao) vine înapoi; săgeata trasă orizontal (exterior) nu merge departe. taia (aruncarea; raza de acţiune) este maximă dacă coborâm săgeata pe coardă în punctul optim (la mijloc)" [pentru unghiul de 45 de grade avem bătaia maximă] ([45] p. 211). Raportul dintre aruncarea verticală şi cea orizontală a săgeţii este de fapt raportul sesizat de comentatorii antici chinezi dintre "inacţiune şi acţiune"; doar nonacţiunea (Wu-Wei), păstrează echidistanţa, vidul şi mijlocul dintre acestea şi permite obţinerea razei maxime de acţiune (acţiunea holografică).

CARTI PUBLICATE DE DAN OLARU MIRAHORIAN

CARTI PUBLICATE DE DAN OLARU MIRAHORIAN

Cititorii doritori sa aprofundeze calea taoista de centrae sunt invitati sa intre pe siturile autorului

Va multumesc

Dan Olaru Mirahorian

SITURI AUTOR

SITE PSI-SCIENCES

VEDETI PARTEA INTAI SI A TREIA (CAP 1-37) SI PARTEA A TREIA(COMENTARII) Cititorii sunt invitati pe siturile autorului

Dan Mirahorian DATE DE CONTACT PE SITURILE AUTORULUI http://www.danmirahorian.ro/

SITE QI MAGEN

LAO TZU-TAO TE CHING: CALEA DE TREZIRE IN TAOISM(FALLING IN TAO) http://www.myspace.com/dmlaotzu

Group Yahoo: