Tugasan: Dalam agama Islam dan agama Hindu, Buddha dan Kristian ada amalan kerohanian tersendiri.

Buat pembacaan dan laksanakan kajian tentang amalan kerohanian dan moral dalam agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. 1.0 Pengenalan

“Komponen Kerohanian dan Moral amat penting bagi pemupukan nilai Islam dan nilai murni masyarakat berbilang kaum bagi melahirkan rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan, berperibadi mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Komponen Kerohanian dan Moral mengandungi Pendidikan Islam untuk murid Islam dan Pendidikan Moral untuk murid bukan Islam. Pendidikan Islam memberi fokus kepada penyampaian ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada AlQuran tinggi.” [Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2007] 1.1 Amalan kerohanian agama Islam dan Al-Sunnah. Manakala Pendidikan Moral memberi fokus kepada penyampaian ilmu untuk menjadikan seseorang insan berakhlak mulia dan bermoral

Agama Islam telah menetapkan lima rukun Islam yang perlu dipatuhi dan menjadi amalan setiap umatnya. Berikut adalah amalan-amalan atau rukun yang wajib dipatuhi oleh umat Islam;

Syahadah, iaitu fahaman asas atau ajaran Islam: ‘'ašhadu 'al-lā ilāha illā-llāhu wa 'ašhadu 'anna muħammadan rasūlu-llāh Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah”.

1

Wasiat ini adalah asas untuk semua kepercayaan lain dan amalan dalam Islam. Muslim harus mengulangi syahadah dalam sembahyang, dan bukan-Muslim yang ingin memeluk Islam diperlukan untuk membaca fahaman ini.

Solat, atau upacara sembahyang, iaitu harus dilakukan lima kali sehari. Setiap solat selesai mengadap Kaabah di Makkah. Solat dilakukan untuk memfokuskan minda pada Allah, dan dilihat sebagai komunikasi peribadi denganNya yang meluahkan kesyukuran dan penyembahan. Solat adalah wajib tetapi fleksibiliti dalam spesifik dibenarkan bergantung pada keadaan. Di kebanyakan negara Muslim, peringatan yang dipanggil Adhan (panggilan kepada sembahyang) disiarkan secara umum dari masjid tempatan pada masa yang sesuai. Ibadat ini dilaksanakan dalam bahasa Arab, dan terdiri dari ayat dari Al-Qur'an.

Zakat, atau pemberian-sedekah. Ini adalah amalan pemberian berdasarkan pada kekayaan yang dikumpul, dan wajib untuk semua Muslim yang mampu. Bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yang memerlukan, dan juga untuk membantu menyebarkan Islam. Zakat dianggap kewajipan keagamaan (bertentangan dengan kebajikan sukarela) yang diluar berhutang kepada yang memerlukan kerana kekayaan mereka dilihat sebagai "amanah dari pemberian Allah". Al-Qur'an dan hadith juga mencadangkan seorang Muslim memberikan lebih sebagai tindakan pemberian-sedekah (sadaqah).

Puasa, atau berpuasa pada bulan Ramadan. Muslim harus tidak makan atau minum (dikalangan perkara lain) dari subuh hingga senja semasa bulan ini, dan harus berwaspada dari dosa lain. Puasa ini ialah untuk menggalakkan rasa dekat pada Allah, dan semasanya Muslim patut meluahkan kesyukuran dan bergantungan mereka kepada-Nya, bertaubat dari dosa mereka yang lalu, dan memikirkan pada yang memerlukan. Puasa tidak wajib untuk beberapa kumpulan iaitu ia akan membawa kepada beban yang berlebihan. Untuk yang lain, fleksibiliti dibenarkan bergantung pada keadaan, tetapi tertinggal puasa lazimnya harus diqadakkan segera.
2

Haji, iaitu merupakan ziarah semasa bulan Islam dari Zulhijjah di bandar Makkah. Setiap Muslim yang berbadan-mampu yang boleh mampukannya harus membuat ziarah ke Makkah sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya. Apabila penziarah ialah sekitar 10 kilometer dari Makkah, dia harus berpakaian dalam pakaian Ihram, iaitu terdiri dari dua helai tak kelim putih. Upacara Haji termasuk berjalan tujuh kali mengelilingi Kaabah, menyentuh Batu Hitam, berjalan tujuh kali antara Gunung Safa dan Gunung Marwah, dan secara simboliknya melontar jamrah di Mina. Penziarah, atau penghaji, dianugerahkan dalam komunitinya, walaupun guru Islam mengatakan bahawa Haji patut dijadikan luahan dari kebaktian pada Allah berbanding dari kenaikan kedudukan sosial.

1.2

Amalan kerohanian agama Hindu

Agama Hindu telah terpelihara sejak zaman Veda lagi dengan idea bahawa Tuhan (Brahman) wujud dan boleh dialami secara mendalam dengan mencapai keadaan kesedaran transenden. Mereka percaya dengan kitaran kelahiran, kematian dan kelahiran semula (samsara) di mana sistem ini bergantung dengan amalan-amalan (karma) seseorang itu yang akan menentukan kehidupan seterusnya di alam yang lain. Yoga (penyatuan) ialah amalan rohaniah untuk mencapai penyatuan antara Atman (iaitu, roh dirih) dengan Brahman (Roh Agung atau Tuhan). Brahman, Satu Realiti yang Menyeluruh, menjadi Isvara (Tuhan) melalui tiga sifatnya iaitu;
• • •

Brahma: Pencipta Vishnu: Pemelihara Shiva: Tuhan Pemusnah dan Kelahiran semula. Ini mewakili Triniti Hindu atau Trimurti. Ini pula boleh ditambah dengan pemujaan

kuasa feminin alam semesta, iaitu Shakti yang juga dipanggil Devi. Orang Hindu mempunyai tiga kepercayaan utama:

3

Shaivisme Pemujaan Shiva, dewa paling hebat, iaitu Pemusnah dan Pencipta Semula. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Maha Dewa. Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam, satu objek pujaan berbentuk huruf r yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu.

Vaishnavisme Pemujaan dewa Vishnu merupaka amalan paling popular di kalangan orang Hindu sebab Dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa kesemasa untuk membantu manusia. Dewa ini telah melalui sembilan kehidupan semula (avataras) dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain. Daripada sembilan kelahiran ini, dua kelahiran yang paling utama adalah ketika Dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna.

Shaktisme: Pemujaan tenaga aktif wanita yang termasuk kuasa pemusnah Kali dan yang lebih lembut, iaitu Dewa Parvati dan Uma.

1.3

Amalan kerohanian agama Buddha

Sebagai mana agama Islam dan Kristian ajaran Buddha juga menjunjung tinggi nilainilai kemoralan. Nilai-nilai kemoralan yang diharuskan untuk umat awam umat Buddha

4

biasanya dikenal dengan Pancasila. Kelima nilai-nilai kemoralan untuk umat awam adalah: • • • • • Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami Kamesu Micchacara Veramani Sikhapadam Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami

yang ertinya: •

aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan

• •

aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perbuatan tatasusila aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perkataan dusta aku bertekad akan melatih diri menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran Selain nilai-nilai moral di atas, agama Buddha juga amat menjunjung tinggi

karma sebagai sesuatu yang berpegang pada prinsip sebab akibat. Kamma (bahasa Pali) atau Karma (bahasa Sanskerta) bererti perbuatan atau aksi. Guru Buddha dalam Nibbedhika Sutta; Anguttara Nikaya 6.63 menjelaskan secara jelas erti dari kamma: “Para bhikkhu, cetana (kehendak)lah yang kunyatakan sebagai kamma. Setelah berkehendak, orang melakukan suatu tindakan lewat tubuh, ucapan atau pikiran.” Jadi, kamma bererti semua jenis kehendak (cetana), perbuatan yang baik mahupun buruk atau jahat, yang dilakukan oleh jasmani (kaya), perkataan (vaci) dan fikiran (mano), yang baik (kusala) mahupun yang jahat (akusala).

5

Kamma atau sering disebut sebagai Hukum Kamma merupakan salah satu hukum alam yang bekerja berdasarkan prinsip sebab akibat. Selama suatu makhluk berkehendak, melakukan kamma (perbuatan) sebagai sebab maka akan menimbulkan akibat atau hasil. Akibat atau hasil yang ditimbulkan dari kamma disebut sebagai Kamma Vipaka. Ajaran dasar agama Buddha dikenal sebagai Empat Kebenaran Mulia, meliputi: • • • • Dukkha Ariya Sacca (Kebenaran Arya tentang Dukkha), Dukkha Samudaya Ariya Sacca (Kebenaran Ariya tentang Asal Mula Dukkha), Dukkha Nirodha Ariya Sacca (Kebenaran Ariya tentang Terhentinya Dukkha), Dukkha Nirodha Ariya Sacca (Kebenaran Ariya tentang Jalan yang Menuju Terhentinya Dukkha). Secara umum sama dengan aliran agama Buddha lainnya, Theravada mengajarkan mengenai pembebasan akan dukkha (penderitaan) yang ditempuh dengan menjalankan sila (kemoralan), samadhi (konsentrasi) dan panna (kebijaksanaan). Agama Buddha Theravada hanya mengakui Buddha Gotama sebagai Buddha sejarah yang hidup pada masa sekarang. Meskipun demikian Theravada mengakui pernah ada dan akan muncul Buddha-Buddha lainnya. Dalam Theravada terdapat 2 jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai Pencerahan Sempurna yaitu Jalan Arahat (Arahatship) dan Jalan Kebuddhaan (Buddhahood).

1.4

Amalan kerohanian agama Kristian

Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kiranya 2.1 bilion penganut, atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Agama Kristian adalah sebuah agama monotheis
6

yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan kerana sebab ini, ia juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian atau Nasrani, mengikuti ajaran Yesus Kristus (Yehoshua ‫ יהושע‬dalam bahasa Ibrani). Yesus dikenali juga dengan panggilan 'Al-Masih'. Pelbagai tradisi agamawi, kepercayaan, dan cara sembahyang yang memegang pada adat resam yang tertentu wujud dalam Kristianiti. Agama Kristian selalunya dipaparkan sebagai tiga aliran yang terutama yang telah dibentuk selama dua ribu tahun dahulu: • • • Katolik Roma (Mazhab yang nyata terbesar, dengan lebih dari 1 bilion penganut yang telah dibaptis), Ortodoks (Ortodoks Timur Dan Ortodox Timur Tengah), Protestan (Pelbagai mazhab dan aliran fikiran, seperti Anglikanisme, Reformasi, Luteran, Methodis, Injili, and Pentekostalisme) Penganut Kristian menganggap bahawa Yesus adalah anak Yahwe. Beliau dikatakan membentuk sebahagian daripada Tritunggal (sang hyang Tri Tunggal di Indonesia atau Tri Tunggal Mahasuci di Singapura). 'Tritunggal' bermaksud persatuan Yahwe Tuhan Bapa, Tuhan Anak (Yesus) dan Roh Kudus yang membentuk satu Tuhan. Penganut Kristian juga percaya bahawa Yesus wujud bersama Yahwe sebelum terciptanya dunia, dilahirkan di dunia menerusi Bunda Maria (yang merupakan seorang perawan), dibangkitkan dari kubur setelah wafat selama tiga hari dan kini berada di "tangan kanan" Yahwe Tuhan di syurga.

Sub Tugasan: i. Buat kajian pemerhatian mengenai kurikulum prasekolah kebangsaan. ii. Rancangkan pengurusan pelaksanaan nilai-nilai perkembangan kerohanian dan moral dalam kurikulum prasekolah kebangsaan.
7

2.0

Konsep kerohanian dan moral kanak-kanak

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, kerohanian bermaksud perihal rohani, sifat-sifat rohani dan rohaniah. Perkataan ‘moral’ berasal daripada perkataan ‘mores’ - bahasa Yunani yang membawa erti: tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam manamana masyarakat yang dimaksudkan. 2.1 lain Menurut Jayaletchumi Mottan dan Halim Masnan dalam Panduan Kurikulum Prasekolah, latar belakang, persekitaran dan cara gaya keibubapaan memberi impak yang besar kepada perkembangan moral dan nilai kanak-kanak. pengalaman yang dilalui termasuk apa yang dilihat, didengar dan dirasai dapat membentuk impresif dalam minda kanak-kanak yang menjadi landasan dalam corak pemikiran dan pembentukan nilai yang dipegang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerohanian dalam agama

2.2

Perkembangan kanak-kanak dari segi rohani dan moral

Piaget (1869-1980) berpendapat bahawa perkembangan moral kanak-kanak berlaku mengikut peringkat-peringkat yang berterusan, di mana setiap peringkat melibatkan sesuatu pencapaian moral perkembangan kanak-kanak yang kepada
8

tertentu. dua

Piaget iaitu

membahagikan tahap moraliti

perkembangan

tahap;

heteronomous dan tahap moraliti autonomous atau kerjasama. Tahap moraliti heteronomous adalah apabila kanak-kanak mula percaya bahawa undang-undang atau peraturan berasal dari ibu bapa atau yang mempunyai lebih autoriti darinya di antara individu yang berlainan dan mula menumpukan perhatian terhadap niat seseorang. Manakala tahap moraliti autonomous pula adalah apabila kanak-kanak dapat membezakan peraturan di antara individu yang berlainan dan mula menumpukan perhatian terhadap niat seseorang. Menurut Piaget, kematagan pemikiran dan pengalaman seseorang kanak-kanak memainkan peranan penting dalam penaakulan dan pemahaman moral mereka. Beliau menambah kesedaran moral adalah lebih bersifat dalaman dan mengikut perkembangan kognitif seseorang. perkembangan ini terjadi akibat perubahan daripada peringkat egosentrik ke peringkat desentrasi, iaitu kebolehan melihat sesuatu daripada pelbagai sudut. Kanak-kanak juga belajar berlaku adil melalui interaksi dengan kawan mereka di mana mereka berlumba, bekerjasama dan pinjam meminjam antara satu sama lain. Kolhberg pula menerangkan bahawa banyak teori yang menerangkan tentang tahap perkembangan kanak-kanak pertengahan dan akhir antaranya ialah teori perkembangan kognitif Jean Piaget (1980-1986) yang mengutamakan pertimbangan, pemikiran atau penaakulan moral, teori psikoanalisi pula yang menerangkan tentang aspek-aspek perasaan atau emosi dan pendekatan teori pembelajaran yang hanya aspek tingkah-laku. Walau bagaimanapun, Kolhberg (1972) dianggap sebagai pelopor utama dalam menghuraikan tentang teori perkembangan moral. Ini kerana, beliau pernah menjadi professor di Universiti Hervad dan mula popular sekitar tahun 1970. Mengikut Kolhberg, beliau membahagikan perkembangan moral kepada 3 peringkat yang utama dan setiap peringkat dipecahkan kepada 2 tahap. Bagi kanak-kanak pertengahan dan akhir, Kolhberg menerangkan bahawa mereka berada pada pada peringkat prakonvensional dan konvensional yang merangkumi usia 6 hingga 12 tahun. 2.3 Implikasi perkembangan fizikal dan kognitif

9

Faktor-faktor genetik dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan manusia melahirkan murid yang berbeza dari segi jasmani, intelek, emosi dan sosial di antara satu dengan yang lain. Ini bermakna, setiap murid di dalam bilik darjah adalah unik dan berbeza di antara satu sama lain. Oleh itu, guru harus merancang aktiviti pengajaranpembelajaran mengikut kebolehan murid. Sehubungan ini, guru harus menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai seperti aktiviti kumpulan, pemulihan, pengayaan dan sebagainya, untuk melayan pelajar yang berbeza dari segi jasmani, intelek, emosi dan sosialnya. Mengikut kajian pakar-pakar pendidik, kanak-kanak pada keseluruhannya mempunyai daya intelek dan kecerdasan yang rendah serta kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa dengan sepenuhnya. Mereka kurang mampu membuat kesimpulan dan kurang menghadapi masalah dalam aktiviti pembelajaran mereka. Untuk membantu murid-murid ini mengatasi masalah pembelajaran mereka, program pemulihan merupakan satu-satunya aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan. Seperti mana yang telah dihuraikan, murid-murid di dalam sesebuah kelas berbeza dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi, pengalaman, minat, bakat dan sebagainya. Oleh yang demikian, kadar keupayaan mereka belajar juga berbeza. Di dalam sesebuah kelas yang mengandungi ramai murid, perbezaan-perbezaan ini sememangnya tidak dapat diberi perhatian dan dilayani oleh guru secara penuhnya. Tambahan pula, untuk menghabiskan sukatan pelajaran yang begitu berat, guru terpaksa menggunakan kaedah seluruh kelas dalam aktiviti pengajaran mereka. Dalam keadaan ini, murid-murid yang mempunyai kebolehan belajar yang rendah tentu tidak boleh menerima apa yang diajarkan oleh guru. Akibatnya, murid-murid ini ketinggalan di belakang kerana tidak dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas yang ditentukan. Dalam situasi ini, program pemulihan hendaklah disediakan untuk mereka dengan serta-merta supaya masalah-masalah pembelajaran tidak berhimpun hingga ke peringkat yang tidak dapat dipulihkan lagi. Murid-murid yang lemah dalam pelajaran mereka memang memerlukan perhatian dan bimbingan guru semasa mereka menjalani aktiviti pembelajaran dan membuat kerja bertulis. Murid-murid dalam golongan ini biasanya tidak bermotivasi untuk belajar, tidak tahu cara belajar dan cara menyelesaikan masalah di samping tidak
10

berdisiplin semasa belajar. Mereka juga mudah terganggu dan mudah berputus asa. Mereka biasanya kurang cerdas, lambat berfikir dan bertindak serta cepat lupa kemahiran atau fakta yang baru dipelajari. Murid-murid ini memang memerlukan banyak perhatian dan bimbingan guru, sama ada secara kumpulan kecil atau secara individu. Justeru itu, program pemulihan haruslah disediakan untuk membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran yang mereka hadapi.

3.0

Rujukan

Bustam K. (2007). Pendekatan dan Kurikulum dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak: Kuala Lumpur: Open University Malaysia Bustam K., Putri Zabariah A. R., & R. Hamizah. (2005). Tadika Berkualiti. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi. (2008). Perkembangan Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
11

Nor Hashimah Hashim, Yahya C. L., (2007). Panduan Pendidikan Prasekolah. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Putri Zabariah Megat A. Rahman. (2007). Pengenalan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Open University Malaysia Rohani Abdullah. (2001). Perkembangan Kanak-kanak: Penilaian Secara Portfolio. Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/implikasi-perkembangan-fizikaldan_16.html

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful