Emoţie de toamnă

de Nichita Stănescu

Nichita Stănescu este unul dintre cei mai inediţi poeţi ai anilor ’60, care au născut aşa numita “generaţie tânără” a poeziei româneşti. l este coleg de generaţie cu !drian "ăunescu, #arin Sorescu, !na $landiana, etc. #arele merit al poetului Nichita Stănescu este acela de a crea un nou lim%a& 'n poezia românească( dacă #ihai minescu este supranumit “lucea)ărul” poeziei româneşti, Nichita Stănescu este “poetul necu*intelor. "oezia “ moţie de toamnă” este o operă literară lirică, eul poetic trans)ormându+se 'ntr+o stare de tristeţe, de disperare, 'mprumutând din durerea sa 'ntregului uni*ers. ,itlul ne+ar putea sugera o iu%ire apusă, 'nceputul unei stări de tristeţe, şi 'n egală măsură 'ntâlnirea poetului cu poezia, aleasa inimii sale, deoarece 'n )inal poetul ne indică că emoţia de toamnă se trans)ormă 'ntr+ o dragoste mare. ,ema poeziei este dragostea *ăzută de către poet 'ntr+o manieră personală, ca de alt)el toate sentimentele legate de e-istenţa omului. .in acest punct de *edere, poezia poate )i considerată o ade*ărată artă poetică, luând 'n considerare )aptul ă poetul a)irmă/ “doamna inimii mele, iu%ita mea supremă este "oezia”. "oezia este structurată 'n două stro)e inegale ce măsură, dar care comunică cu aceeaşi intensitate ideea poetică de %ază a te-tului/ dragostea ca sentiment uman, şi dragostea pentru un lucru superior, ra)inat, care este arta. 0deea de %ază constă 'n asocierea toamnei cu sentimentele poetului. 1nceputul poeziei nu este numai o constatare a schim%ării unui anotimp, toamna sugerând anotimpul )rigului, ci răcirea sentimentului de dragoste, distanţarea 'ndrăgostiţilor. 2ersurile următoare sugerează tema despărţirii, ceea ce aduce după sine panica şi re*olta poetului. #eta)orele “ochi străin” şi “)runză *erde de pelin” comunică teama poetului 'n )aţa unui sentiment pe care 'l *ede că s+a consumat/ “acoperă+mi inima cu ce*a”. “!ripile ascuţite până la nori” sugerează durerea pro)undă de care poetul *rea să o eli%ereze prin %or. "oezia este o 'm%inare speci)ică a cu*intelor 'n stilul propriu lui Nichita Stănescu. 1n ultima stro)ă a poeziei poetul comunică interiorizarea. "ietrele sunt elemente care comunică trăirea interioară. Nerealizarea 'n planul iu%irii şi lipsa de comunicare aduce după sine interiorizarea totală a poetului. 3rământarea este atât de mare, 'ncât este asociată cu durerea cosmosului, do*adă a comunicării omului cu natura.

care de*ine pentru el o pro)unzime de credinţă. cromatice şi lim%a&ul artistic )ac din poezia “ moţie de toamnă” una dintre cele mai reuşite din lirica lui Nichita Stănescu. . şi 'ncrucişată 'n a doua stro)ă. el se 'nalţă ca poet intrând 'n eternitate printr+o dragoste mare. 1n*ins ca om. la Nichita Stănescu . este poezia. care este a poetului )aţă de poezie. iar imaginile *izuale. 4ima poeziei este 'mperecheată 'n prima stro)ă.“#area dragoste”.