OBLATNE SA JABUKAMA 3 lista oblatne 3S0 g izribanih jabuka 200 g isjeckanih oraha 100 g suhog grožđa 350 g šećera

šalica vode

Listove oblatni zamotati u vlažne platnene salvete i ostaviti da omekša u! Jabuke ol uštiti" iz#ibati i staviti u $ edilo da se o$ ede od soka! O#a%e i su%o &#ož'e is e$kati! (usto špinati vodu i še)e#! *odati o$ e'ene na#ibane abuke pa dob#o izmi ešati da se masa s edini! Na k#a u dodati su%o &#ož'e i o#a%e! +zmi ešati" skinuti sa vat#e i ostaviti da se p#o%ladi! Masu #avnom e#no namazati na listove oblatni! ,amotati #olade i ostaviti da se stisnu!

-A.ATLUK OBLATNA /00 g sećera 2 dl vode atluk 200 g mljevenih oraha sok i kora od 1 limuna 1 list oblatne

1#oku%ati še)e#" vodu i sitno is e$kan #atluk! *odati ml evene o#a%e" sok i na#ibanu ko#u limuna! Sve dob#o izmi ešati! List oblatne p#e#ezati na pola! 1#o%la'eni 2ilu #avnom e#no namazati na ednu polovinu" pa p#ek#iti sve d#u&om polovinom oblatne! 1#itisnuti težom ta$nom i ostaviti na %ladnom mestu da se ste&ne!

3AJNA OBLATNA 300 g šećera 2 dl vode 250 g margarina ! "loškice #okolade 200 g lomljenog keksa 200 g isjeckanih oraha 2 lista oblatne

Staviti na vat#u še)e# i vodu da p#ov#i! *odati ma#&a#in i 4okoladu! Kada se otope 4okolada i ma#&a#in" dodati izloml en keks i s e$kane o#a%e! Sve izmi ešati da se masa s edini! Na list oblatne namazati #avnom e#no masu! 1#ek#iti d#u&im listom oblatne i sve p#itisnuti težom ta$nom! Odložiti na %ladno da se ste&ne pa #ezati na ploški$e!

5+LUO6ANE OBLATNE /00 g sećera 2 dl vode 250 g margarina 100 g mljevenih oraha 100 g mljevenog keksa 100 g kokosovog brašna 1 "akovanje oblatni

7e)e# p#oku%ati sa vodom i ma#&a#inom! 3im p#ov#i skloniti sa vat#e i dodati ml evene o#a%e" keks i kokosovo b#ašno! *ob#o izmi ešati pa p#o%la'enim 2ilom p#emazati oblatne! 1#eko oblatni staviti teži p#i edmet i odložiti na %ladno da se ste&ne! ,atim #ezati na ko$ke!

OBLATNE SA AL6OM 8/0 g šećera šalica vode 250g margarina 300 g alve !00 g mljevenih oraha 2 lista obalatni

7e)e# špinati sa šali$om vode! *odati ma#&a#in! Kada se ma#&a#in otopi dodati alvu i ml evene o#a%e! Ostaviti da se 2ilu p#o%ladi! Na list oblatne #avnom e#no namazati 2ilu" p#i ek#iti d#u&im listom oblatne" p#itisnuti i ostaviti da se ste&ne! -ezati na ploški$e!

BAK+N+ KOLA3+9+ /0 g margarina 120 g sećera g kandiranog voća /0 g "e#enog neslanog kikirikija $0 g isjeckanih lješnjaka 100 g isjeckanih badema glazura: 100 g crne #okolade ukrašavanje: 50 g suhih brusnica :"/ dl slatkog vrhnja $0 g oštrog brašna žlica cimeta $0 g isjeckanih oraha 2 lista oblatni žlica ulja 3 žlice sitno isjeckanih lješnjaka !0

Ma#&a#in" slatko v#%n e i še)e# dob#o izmi ešati! *odati b#ašno" $imet" sitno is e$kano kandi#ano vo)e" sitno is e$kan kiki#iki" l ešn ak" o#a%e i badem! Sve umi ešati mi ešan em! Oblatne iz#ezati na k#u&ove p#om e#a / $m i na svaki staviti po žli$u p#ip#eml ene sm ese! Kola4i)e pe)i :/;80 minuta u pe)ni$i na :<0 stupn eva! 3okoladu otopiti sa malo ul a na pa#i! 1e4ene kola4i)e izvaditi iz pe)ni$e i p#o%laditi! Otopl enu 4okoladu namazati na svaki k#u& oblatne pa spa ati po dva! Na svaki kola4i) staviti po malo 4okolade i uk#asiti b#usni$ama i s e$kanim l ešn a$ima!

1LO7K+=E SA SJE=KAN+M O-AS+MA /00 g šećera 8/0 g margarina 2 lista oblatni šalica vode >00 g isjeckanih oraha

>00 & še)e#a staviti na ti%u vat#u i polako &a topiti da se ka#amelizi#a i dobi e zlatno;sme'u bo u! 800 & še)e#a pom ešati sa vodom i ku%ati koliko e pot#ebno da p#ov#i! *odati ma#&a#in i mi ešati da se istopi! 1otom dodati s e$kane o#a%e i staviti sve u ka#amelizi#an še)e#! *ob#o izmi ešati pa masu namazati na list oblatne! 1#ek#iti d#u&im listom oblatne" p#itisnuti težim p#edmetom i staviti na %ladno da se ste&ne! ,atim #ezati na ploški$e!

S6E3ANE OBLATNE 8 lista oblatni file: 10 jaja tijesto: 2 žlice glatkog brasna 200 g crne #okolade 250 g margarina 50 g kokosovog brašna ukrašavanje: tekuća #okolada u tubi 10 žlica šećera 10 žlica šećera 200 g kokosovog brašna 3 žlice glatkog brašna

Odvo iti b elan$a od žutan ke pa i% umutiti mikse#om! *odati še)e# i mutiti da se otopi! 1otom u posudu dodati kokosovo b#ašno i &latko b#ašno! Umu)eno ti esto izliti u ple% obložen papi#om! 1e)i :/ minuta u pe)ni$i p#i et%odno za&#e ano na :<0 stupn eva! 5ila? u posudu sa žutan kom dodati še)e# i mutiti mikse#om! Kada se še)e# #astopi dodati b#ašno" izmi ešati pa sku%ati uz stalno mi ešan e na pa#i! +zlomiti 4okoladu i dodati u posudu! Kada se 4okolada istopi" a 2ilu dobi e pot#ebnu &ustinu" skloniti sa pa#e i p#o%laditi! U o%la'enu 2ilu dodati umu)en ma#&a#in i kokosovo b#ašno! Na p#vi list oblatne" p#eko #eb#aste st#ane" namazati t#e)inu 2ile! Na 2ilu staviti pe4eni patišpan ! 1#i eko patišpan a namazati d#u&u t#e)inu 2ilu i p#ek#iti oblatnom @ok#enuti e &latkom st#anom &o#eA! 1#emazati e ostatkom 2ile! Oblandu iša#ati teku)om 4okoladom u tubi i odložiti na %ladno da se ste&ne! -ezati na ploški$e!

NA1OL+TANKE %akovanje manjih oblatni 200 g šećera 250 g margarina 2 žlice mlijeka 300 g crne #okolade 1 žlica ulja

7pinati še)e# sa pola 4aše vode" dodati :00 & 4okolade i ku%ati da se 4okolada istopi! Sku%anu masu skloniti sa vat#e i p#o%laditi! Umutiti ma#&a#in i umi ešati u o%la'enu 4okoladu! 1#ip#i eml enom 2ilom p#emazati oblatne! Otopiti 4okoladu sa ul em i mli ekom! Oblatne is e4ene na ko$ke uval ati u otopl enu 4okoladu" po#edati na ta$u i odložiti na %ladno da se napolitanke dob#o stisnu!

TO-T+=E SAOBLATNAMA 150 g crne #okolade 3 žumanjka žlica vanil šećera "akovanje oblatni za glazuru: 100 g crne #okolade 125 ml slatkog vrhnja 150 g šećera 150 g maslaca 150 g "e#enog lješnjaka malo ulja

3okoladu na#ibati" pomi ešati sa v#%n em i na pa#i mi ešati da se #astopi! *odati umu)ene žutan ke" še)e# i vanilin še)e#" pa uz stalno mi ešan e &#i ati" paze)i da masa ne p#ov#i! Skloniti s pa#e p#i e kl u4an a" dodati omekšani masla$ i mi ešati da masa postane &latka! Listove oblatni iz#ezati na :0 k#u&ova p#om e#a / $m! Na < k#u&ova #avnom e#no namazati 2ilu i svaki put &a posuti s e$kanim pe4enim l ešn a$ima! Spo iti i% po B a sa posl edn a dva is e)ena k#u&a od oblatni p#ek#iti to#ti$e pa i% p#itisnuti od&ova#a u)im p#edmetom! Ostaviti na %ladnom" da se ste&ne! Na pa#i otopiti 4okoladu sa malo ul a i p#i eliti p#i eko to#ti$a! Uk#asiti po žel i!

1LO7KE SA LJE7NJAKOM B/0 g šećera 125 g maslaca 500 g mlijeka u "rahu "akovanje oblatni 2 dl vode 50 g crne #okolade 150 g mljevenih lješnjaka malo te#ne #okolade iz tube

7pinati še)e# kao za slatko! *odati masla$ i izloml enu 4okoladu" pa mi ešati da se 4okolada otopi! Skloniti s vat#e i dodati mli eko u p#a%u uz stalno mi ešan e! U &latku masu umi ešati ml evene l ešn ake! 1#o%la'enom masom p#emazati oblatne" ali posledn i list oblatne ne 2ilati! Oblatnu iša#ati teku)om 4okoladom iz tube i odložiti na %ladno da se ste&ne!

1+7+N(E- 1LO7KE SA CELE BOMBONAMA 125 g rasto"ljenog margarina 125 g "rah šećera 1 jaje 2 žlice ruma 125 g mljevenih oraha 125 g mljevenog keksa 100 g isjeckanih žele bombona 2 lista oblatni 1 enasto umutiti ma#&a#in sa še)e#om u p#a%u" dodati a e i #um i nastaviti sa mu)en em! Na k#a u umi ešati? ml evene o#a%e" ml eveni keks i s e$kane žele bombone! Masu dob#o izmi ešati! 1#emazati list oblatne" p#ek#iti d#u&im listom i sve p#itisnuti težom ta$nom! Ostaviti na %ladnom da se ste&ne! -ezati na ploški$e!

1LO7K+=E SA SMOK6AMA + -UMOM 250 g suhih smokava 2 bjelanjka 100 g mljevenih oraha vanil šećera žlica ruma 100 g šećera 2 lista oblatni

Na mašini za meso saml eti smokve i p#eliti i% #umom! Ulupati 4v#st sne& od b elan ka" dodati še)e# i na pa#i mi ešati da se masa z&usne! Skloniti sa pa#e i umi ešati ml evene smokve" o#a%e i vanilin še)e#! Masu dob#o izm esiti! *obi enim 2ilom p#emazati edan list oblatne" p#ek#iti d#u&im" pa p#itisnuti težom ta$nom da se sve sle&ne i ste&ne! Uk#asiti po žel i i #ezati na ploški$e ili #ombove!

B+JELE KO=KE SA ME*OM B bjelanjka 1 žlica meda 100 g isjeckanih žele bombona 2 lista oblatni 100 g šećera u "rahu 100 g isjeckanih oraha

Ulupati 4v#st sni e& od b elan aka" dodati še)e# u p#a%u i u&#i an med" pa sve za edno mutiti na pa#i dokad se z&usne! O%laditi" dodati s e$kane o#a%e i žele bombone! +zmi ešati i p#emazati edan list oblatne" pa p#ek#iti d#u&im! Oblatnu p#itisnuti težom ta$nom i ostaviti na %ladnom da se ste&ne! -ezati na ko$ke!

1LO7KE SA 7A-EN+M -+C+N+M 1A.ULJ+=AMA 1 jaje 100 g maslaca 100 g sitno lomljenog keksa 1 list oblatne 100 g šećera u "rahu 3 "loškice rasto"ljene #okolade za kuhanje 5 žlica rižinih "ahuljica

Umutiti a e sa še)e#om u p#a%u @t#eba &a dodavati postepeno p#ilikom mu)en aA! 1osebno umutiti masla$ i dodati še)e#u" kao i #astopl enu 4okoladu" usitn en keks i pa%ul e #iže! Sve dob#o izmi ešati! List oblatne omekšati me'u vlažnim platnenim salvetima! Omekšali list p#emazati i zamotati kao salamu! 1otom salamu zamotati u 2oli u i odložiti na %ladno da se ste&ne!

BANATSKE OBLATNE 8/0 g margarina 2S0 g šećera u "rahu vanil sećer 3 žutanjka 100 g mljevenih badema & 2 žlice za "osi"anje ! lista oblatne 100 g crne #okolade za kuhanje žli#ica ulja 1 enasto umutiti ma#&a#in" p#a% še)e#" vanilin še)e# i žutan ke! *odati ml evene bademe i izmi ešati! *obi enim 2ilom p#emazati oblatne! 1osledn i list oblatne ne 2ilati" ve) &a p#itisnuti težom ta$nom da se oblatna sle&ne! Na pa#i otopiti 4okoladu sa ul em i p#eliti p#eko oblatne i posuti p#eostalim ml evenim bademima! Kad se o%ladi i ste&ne #ezati na ploški$e!

+6ANO6E OBLATNE ' jaja za žutu filu: 8/0 g maslaca 3 vanil šećera za smeđu filu: 10 žlica šećera 300 g mljevenog "lazma keksa ! lista oblatni

200 g šećera u "rahu 100 g crne #okolade za kuhanje malo tekuće #okolade u tubi za ukrašavanje

1olupati a a i odvo iti b elan$a od žutan ke! Cuta 2ila? mikse#om umutiti žutan ke" masla$" p#a% še)e# i vanilin še)e#! Sme'a 2ila? mikse#om umutiti b elan ak i še)e#! 3okoladu izlomiti na ploški$e i otopiti na pa#i! *odati #astopl enu 4okoladu i ml eveni plazma keks! +zmi ešati! Na p#vi list oblatne namazati polovinu žute 2ile" p#ek#iti d#u&im listom oblatne! Namazati polovinu sme'e 2ile" pa p#ek#iti t#e)om oblatnom! ,atim namazati p#eostalu žutu 2ilu" p#ek#iti posledn im listom oblatne" a n u p#emazati p#eostalom sme'om 2ilom! 1#emazane oblatne odložiti u %ladn ak da se stisnu! -ezati oblatne na ploški$e" po#edati na ta$u i p#i e služen a uk#asiti teku)om 4okoladom iz tube!

OBLATNE SA KA-AMEL 5+LOM 12 žutanjaka 300 g margarina 50 g #okolade 500 g šećera 300 g isjeckanih oraha "akovanje oblatni

Umutiti žutan ke sa >00 & še)e#a" pa i% ku%ati na pa#i uz mi ešan e! *odati umu)en ma#&a#in" skloniti s vat#e i mi ešati da se dobi e &latka i u edna4ena masa! U me'uv#emenu staviti u posudu 800 & še)e#a i staviti na sasvim ti%u vat#u da se ka#amelizi#a! Masu sa žutan kom pomi ešati sa ka#amelom i s e$kanim o#asima! Toplom 2ilom 2ilati oblatne! 1osledn i list ne 2ilati! 3okoladu iz#ibati" posuti p#eko oblatne pa #ezati na ploški$e!

1LO7K+=E SA K+K+-+K+JEM 500 g maslaca 250 g šećera u "rahu $0 g glatkog brašna 100 g neslanog "e#enog i mljevenog & 100 g sjeckanog kikirikija 50 g kakao "raha ! lista oblatne Umutiti masla$ sa še)e#om u p#a%u" dodati b#ašno" :00 & ml eveno& i /0 & s e$kano& kiki#iki a! Sm esu podi eliti na dva di ela i u edan dio dodati kakao! Na list oblatne namazati polovinu svi etle sm ese" p#ek#iti d#u&im listom" namazati polovinu tamne sm ese i ponoviti postupak! Oblatnu posuti p#eostalim s e$kanim kiki#iki em i odložiti na %ladno da se ste&ne! -ezati na ploški$e!

SALAMA O* OBLATN+ 5 jaja 100 g margarina 150 g mljevenih oraha "akovanje oblatni 3 #aše šećera 50 g crne #okolade za kuhanje 100 g suhog grožđa

za ukrašavanje: med ili malo tekuće karamele iz tube šarene šećerne mrvice Umutiti a a sa še)e#om i sku%ati k#emu na pa#i! U sku%anu k#emu dodati #astopl en ma#&a#in" izloml enu 4okoladu" ml evene o#a%e i su%o &#ož'e! Sve dob#o izmi ešati i ostaviti da se o%ladi! Listove oblatni umotati u vlažne platnene salvete da omekša u! 1odi eliti 2ilu na / di elova @toliko obi4no ima listova oblatni u pakovan uA pa svaki list p#emazati 2ilom i za#olati! Ostaviti na %ladnom da se dob#o ste&ne! Salame po žel i uk#asiti ka#amel p#elivom i ša#enim m#vi$ama!

SALAMA O* SU.O( 6O9A %akovanje oblatni 150 g isjeckanih oraha 250 g margarina 2 jaja 250 g šećera 100 g #okolade za kuhanje 150 g isjeckanih smokava malo naribane kore limuna 150 g suhog grožda Na vlažne platnene salvete #aspo#editi oblatne kako bi omekšale! Na ti%o vat#i #astopiti ma#&a#in sa še)e#om" dodati potom is e$kane smokve" su%o &#ož'e" o#a%e" umu)ena a a i 4okoladu" pa mi ešati da se svi sasto $i s edine! Na k#a u umi ešati i na#ibanu ko#u limuna! 1#ip#eml enu 2ilu podi eliti na pet di elova! 1#emazati listove oblatni i za#olati pet salama!

JELEN+NA SALAMA 'jaja ' žlica šećera 3 žlice brašna 3 žlice kakaoa za nadjev: 1 "uding od vanilije 0(5 l mlijeka 3 žlice šećera 125 g margarina 120 g šećera u "rahu 1 list oblatne 2 dl slatkog vrhnja 100 g žele bombona 1olupati a a" odvo iti b elan ke od žutan aka! Umutiti b elan ke sa še)e#om" dodati žutan ke" b#ašno i kakao! Masu izliti u ple% obložen masnim papi#om! 1e)i u p#et%odno za&#e ano pe)ni$i na 800 stupn eva" :/;80 minuta! 1e4enu ko#u izvaditi iz ple%a da se o%ladi! Sku%ati pudin& sa mli ekom i še)e#om p#ema uputstvu i ostaviti da se o%ladi! Umutiti ma#&a#in sa še)e#om u p#a%u i umi ešati u pudin&! Oblatnu zamotati u vlažan platneni salvet da omekša! Umutiti slatko v#%n e" a žele bombone sitno is e$kati! Na list oblatne #avnom e#no namazati k#emu od vanili e" p#eko n e staviti ti esto! Ti esto p#emazati slatkom v#%n em i posuti s e$kanim žele bombonama! ,amotati u salamu u p#ovidnu 2oli u! Odložiti na k#atko u %ladn ak da se ste&ne i lakše #eže!

1-A,N+3NE OBLATNE 3 lista oblatni 100 g žele bombona I. nadjev - II. nadjev: 0(5 l mlijeka "udinga od vanilije 5 žlica gustina 5 žlica šećera 5 žlica sećera 0(5 l mlijeka vanil šećera 125 g margarina 125 g margarina 120 g "rah sećera 120g šećera u "rahu 100 g "e#enog lješnjaka 1 dl slatkog vrhnja +! nad ev? od 0"/ : mli eka odvo iti : dL a ostalo staviti na vat#u da p#ov#i! +zmi ešati &ustin" še)e#" vanilin še)e# i : dl mli eka" pa staviti sve u v#i u)e mli eko! Sku%ati k#emu i ostaviti da se o%ladi! Umutiti ma#&a#in sa še)e#om u p#a%u i umi ešati sa o%la'enom k#emom! Na k#a u dodati s e$kane žele bombone @odvo iti malo za uk#ašavan eA! ++! nad ev? pudin& od vanili e sku%ati sa še)e#om i mli ekom! Ma#&a#in umutiti sa še)e#om u p#a%u i umi ešati u o%la'eni pudin&! 1e4eni l ešn ak is e$kati i dodati u nad ev! Sve izmi ešati! Od I. nad eva odvo iti ednu t#e)inu! Na p#vi list oblatne namazati p#eostale dve t#e)ine nad eva" pa p#ek#iti d#u&im listom oblatne! Namazati II! nad ev" p#ek#iti posledn im listom oblatne i p#emazati e odvo enom t#e)inom p#vo& nad eva! Ostaviti na %ladnom da se ste&ne! -ezati na ploški$e i uk#asiti žele bombonama!

7N+TE SA 1E3EN+M LJE7NJAKOM 1 list oblatne 5 žlica gustina 125 g margarina vanil šećer 50 g kokosa 0"/ D mlijeka / žlica šećera 150 g šećera u "rahu ribana kora 1 limuna 100 g "e#enog lješnjaka

List oblatne zamotati u vlažan platnen salvet i ostaviti da omekša! Od 0"/ l mli eka odvo iti : dl" a ostalo staviti da se sku%a! +zmi ešati &ustin i še)e# sa : dl mli eka" pa staviti u v#u)e mli eko! Sku%ati k#emu i ostaviti da se o%ladi! Umutiti ma#&a#in sa še)e#om u p#a%u" vanil;še)e#om i #ibanom ko#om limuna! Umu)en ma#&a#in umi ešati sa o%la'enom k#emom" dodati kokosovo b#ašno i sitno is e$kan l ešn ak! +zmi ešati! Modlu obložiti listom oblatne" izliti k#emu" #avnom e#no #aspo#editi" po#avnati i p#ek#iti k#a evima oblatne! Odložiti u %ladn ak na sat v#emena kako bi se ploške lakše #ezale!

=6+JET O* OBLATNE 8 lista oblatne 100 g šećera u "rahu ! dl mlijeka 50 g žele bombona ! žutanjka 100 g ananasa iz konzerve ! žlice šećera ukrašavanje: ! žlice gustina šlag "jena u s"reju 100 g mljevenih oraha sitni mekane bomboni "o izboru 125 g margarina Od listova oblatni #ezati k#u&ove p#om e#a E;F $m i zamotati i% u vlažan platneni salvet da omekša u! Od B dl mli eka odvo iti : dl" a ostalo staviti na vat#u da se sku%a! Umutiti žutan ke sa še)e#om" dodati &ustin i : dl mli eka pa sve staviti u v#u)e mli eko! Sku%ati k#emu" skloniti sa vat#e" dodati ml evene o#a%e" p#omi ešati i ostaviti da se %ladi! Umutiti ma#&a#in sa še)e#om u p#a%u i umi ešati sa o%la'enom k#emom! *odati žele bombone i sitno s e$kane" o$i e'ene ko$ki$e ananasa! Na svaki k#u& oblatne staviti po malo nad eva i #ukama pokupiti k#a eve oblatne ; 2o#mi#ati kao $vi et! 1o#edati $vi etove na ta$u" da se ne dodi#u u" pa odložiti na %ladno da se ste&ne! 1#i e služen a $vetove uk#asiti šla& p enom i bombonima!

M-AMO-N+ KOLA3 %akovanje oblatni žuto tijesto: ćjaja ' žlica glatkog brašna smeđe tijesto: 'jaja ' žlica brašna 3 žlice kakaoa file: 1 l mlijeka ' žlica šećera 2 vanil)šećera

' žlica šećera žlica ulja ' žlica šećera žlica ulja 2 "udinga od vanilije ! dl slatkog vrhnja 1 kg banana

Cuto ti esto? Odvo iti b elan ke od žutan aka! B elan ke umutiti sa še)e#om! *odati umu)ene žutan ke" b#ašno i ul e! Masu izliti u ple% obložen papi#om! 1e)i :/;80 minuta u pe)ni$i na 800 stupn eva! 1e4eno ti esto izvaditi iz ple%a i ostaviti da se %ladi! Sme'e ti esto? Odvo iti b elan ke od žutan aka! B elan ak umutiti sa še)e#om! *odati umu)ene žutan ke" b#ašno" ul e i kakao! Masu izliti u ple% obložen papi#om! 1e)i :/;80 minuta u pe)ni$i na 800 stupn eva! 1e4eno ti esto izvaditi iz ple%a i ostaviti da se o%ladi! Listove oblatni zamotati u vlažan platneni salvet da omekša u! 5ila? Od :l mli eka odvo iti 8 dl mli eka" a ostalo staviti da se ku%a! +zmi ešati sad#ža dve pudin&a od vanili e sa še)e#om i 8 dl mli eka" staviti u v#u)e mli eko i sku%ati pudin&! U posudu staviti slatko v#%n e" dodati vanilin še)e# i mutiti mikse#om da v#%n e dobi e pot#ebnu &ustinu! Slatko v#%n e umi ešati sa o%la'enim pudin&om! Banane ol uštiti i #ezati na kolutove! +z&n e4iti i% vili$om i umi ešati sa 2ilom! Cuto i sme'e ti esto iskidati na komadi)e" dodati u 2ilu i žli$om mi ešati da se sve s edini! 5ilu podi eliti na / di elova! 1#emazati listove oblatni i zamotati #olade! Odložiti na %ladno da se ste&ne!

K+N*E- 7N+TE 8 lista oblatni tijesto: 5 jaja 5 žlica glatkog brašna na vrh noža "raška za"ecivo za kremu: 3 dl slatkog vrhnja vanil)šećera šlag *iksa 100 g crne #okolade za kuhanje

5 žlica šećera 3 žlice kakaoa vanil)sećera 2 žlice meda želatina 1(5 dl mlijeka

B elan ak umutiti u 4v#st sni e&! Cutan ke ulupati sa še)e#om" dodati b#ašno" kakao" p#ašak za pe$ivo" vanilin še)e#! +zmi ešati" zatim postepeno dodavati po 8;> žli$e sni e&a od belan aka" stalno mi eša u)i! (otovu sm esu izliti u podmazan i b#ašnom posut ple% i pe)i :/ minuta u pe)ni$i na :<0 stupn eva! Kada se o%ladi p#e#ezati ti esto na pola da se dobi u dvi e ko#e! ,a k#emu umutiti slatko v#%n e" dodati med i vanilin še)e#! Celatin potopiti u / žli$a vode" ostaviti desetak minuta" a zatim &a malo u&#i ati @ne smi e da p#ov#iA! 7la& 2iks umutiti sa :"/ dl %ladno& mli eka i pomi ešati sa želatinom! U želatinu i šla& 2iks dodati 8 žli$e umu)eno& slatko& v#%n a! +zmi ešati pa dodati p#eostalo slatko v#%n e i sve dob#o umutiti! 5ilu ostaviti u 2#ižide#u desetak minuta" zatim &a ponovo izmi ešati! -edosl ed #ada? list oblatne;2il;ti esto;2ila;ti esto;2ila;list oblatne! 1#itisnuti težom ta$nom! Na pa#i otopiti 4okoladu" p#i eliti oblatnu i uk#asiti po žel i! -ezati kad se sve dob#o ste&ne!

OBLATNE SA BA*EMOM !00 g badema 500 g šećera Sok od "ola limuna kakao "rijeliv od maline u tubi ekstrakt maline ! lista oblatne +iz manjeg "akovanja, 2 kreme šlaga kiselavoda

Badem p#epe)i" ol uštiti i saml eti! U posudu staviti še)e#" dvi e 4aše vode" limunov sok i ml evene bademe pa na ume#eno vat#i ku%ati uz mi ešan e da se dobi e &usta masa! Sku%anu masu podi eliti na t#i ednaka di ela! U edan dio dodati kakao" u d#u&i ekst#akt maline a t#e)i ostaviti bi el! T#i oblatne p#emazati #azli4itim 2ilama" staviti ednu p#eko d#u&e" sve p#ek#iti posledn im oblatnom i p#itisnuti težom ta$nom! 1#ema uputstvu sa umutiti k#emu šla&a sa kiselom vodom! Ko#iste)i šp#i$ uk#asiti oblatnu šla&om i p#eliti sve s malo p#el eva od maline! *#žati na %ladnom!

5+(A-O SA -+COM 8 dl vode 50 g bijele #okolade 100 g mljevenih oraha 2 lista oblatne 300 g sećera 150 g "ahuljica od riže 300 g mljevenog keksa 150 g crne #okolade za kuhanje

U posudi špinati vodu i še)e#! *odati izloml enu bi elu 4okoladu i mi ešati da se istopi! 1otom dodati #ižine pa%ul i$e @odvo iti sa st#ane > žli$e za uk#ašavan eA" ml evene o#a%e i keks pa izmi ešati! List oblatne 2ilati p#ip#eml enom 2ilom! 1#ek#iti d#u&im listom i p#itisnuti ta$nom! Odložiti na %ladno! Na pa#i otopiti 4okoladu" p#eliti p#eko oblatne i posuti #ižinim pa%ul i$ama!

NATAL+J+NE OBLATNE 200 g šećera 3 dl vode 250 g margarina 300 g alve 300 g mljevenog keksa 2 žlice kakaoa "akovanje oblatni 50 g crne #okolade za ku-anje "ola žlice ulja

7e)e# p#eliti vodom i špinati! *odati ma#&a#in i izm#vl enu alvu" umi ešati pa skloniti sa vat#e! *odati ml eveni keks i kakao pa izmi ešati žli$om! 5ilati oblatne p#ip#i eml enim 2ilom! 1osledn u oblandu p#eliti 4okoladom otopl enom na pa#i sa malo ul a! Oblatnu ostaviti da se o%ladi i ste&ne p#i e #ezan a!

OBLATNE SA KEKSOM 5 jaja 250 g šećera u "rahu 250 g margarina ! lista oblatne 150 g keksa šalica skuhane kave 10 žlica šećera 50 g naribane #okolade

Umutiti žutan ke sa še)e#om u p#a%u! 1osebno umutiti ma#&a#in i umi ešati sa umu)enim žutan kom! List oblatne p#emazati žutom 2ilom" zatim p#ek#iti d#u&im listom! + n e&a p#emazati 2ilom" pa p#eko posla&ati keks umo4en u kavu! Keks tanko p#emazati 2ilom i pok#iti t#e)im listom oblatne! 1#emazati ostatkom 2ile i p#ek#iti posledn im listom! B elan ak umutiti sa :0 žli$a še)e#a i sku%ati na pa#i" pa p#emazati p#eko oblatne! 1osuti iz#ibanom 4okoladom i odložiti u %ladn ak do upot#ebe!

OBLATNE SA SJE=KAN+M O-AS+MA ! jaja 200 g #okolade za kuhanje 200 g isjeckanih oraha 250 g šećera u "rahu 300 g maslaca 2 lista oblatne

Umutiti a a sa še)e#om u p#a%u" dodati izloml enu 4okoladu i ku%ati na pa#i da se dobi e k#ema! Kada se k#ema p#o%ladi dodati umu)en masla$ i o#a%e! Sve dob#o izmi ešati i izliti na list oblatne! -avnom e#no namazati" p#ek#iti d#u&im listom oblatne i ostaviti da se ste&ne i sle&ne na %ladnom m estu! -ezati na ko$ke!

3OKOLA*NA OBLATNA / žlica mlijeka 150 g marmelade od marelice 150 g šećera 100 g isjeckanih oraha ! žutanjka glazura: 100 g crne #okolade za kuhanje 30 g margarina 150 g margarina "akovanje oblatni Mli eko" še)e#" umu)ene žutan ke i loml enu 4okoladu ku%ati na pa#i koliko e pot#ebno da se z&usne! U potpuno o%la'enu k#emu dodati p enasto umu)en ma#&a#in i s e$kane o#a%e pa pomi ešati! Jedan list oblatne p#emazati tankim slo em ma#melade" zatim namazati slo 2ile! Na opisan na4in p#emazati ostale listove! 1eti list ne 2ilati" ve) &a p#itisnuti težom ta$nom i ostaviti oblatnu sa se sle&ne! Na pa#i #astopiti 4okoladu i ma#&a#in pa p#eliti oblatnu! Odložiti na %ladno do upot#ebe!

-OL OBLATNA > jajeta 150 g mljevenih oraha 150 g isjeckanih suhih smokava 250 g margarina 2 lista oblatne glazura: $0 g crne #okolade za kuhanje 200 g šećera 150 g mljevenog keksa 150 g suhog grožda 2 žlice kakaoa 30 g margarina

Umutiti a a i še)e# pa sku%ati k#emu na pa#i! *odati ml evene o#a%e" keks" s e$kane smokve" su%o &#ož'e" umu)en ma#&a#in i kakao" p#et%odno #azmu)en sa malo v#u)e vode! Nep#estano mi eša u)i ku%ati na ume#eno vat#i nekoliko minuta! Na vlažan platneni salvet staviti list oblatne da omekša! Namazati polovinu 2ile i za#olati u salamu! Na isti na4in nap#aviti i d#u&u salamu! 3okoladu i ma#&a#in otopiti na ti%o vat#i" pa p#eliti salame! Ostaviti u 2#ižide#u da se ste&ne!

*6OBOJNE OBLATNE %akovanje oblatni smeđa fila: žuta fila: . belanaca 250 g šećera u "rahu 150 g mljevenog keksa 150 g mljevenih oraha

. žutanjaka 250 g šećera u "rahu 250 g margarina ili maslaca 2 vanil sećera

Cuta 2ila? p enasto ulupati žutan ke i še)e# u p#a%u! Ku%ati na pa#i toliko da se masa z&usne! Kada se potpuno o%ladi dodati p enasto umu)en ma#&a#in i vanilin še)e#! *ob#o p#omi ešati da se masa s edini! Sme'a 2ila? umutiti 4v#st sni e& od belan aka" doda u)i p#itom po malo še)e# u p#a%u! Na k#a u umi ešati ml eveni keks i o#a%e! Na p#vi list oblatne namazati slo žute 2ile" na d#u&i namazati slo sme'e 2ile" pa ponoviti postupak! ,av#šiti listom oblatne! 1#ek#iti salvetom" p#itisnuti težim p#edmetom i odložiti na %ladno da se ste&ne!

KOKOS 1LO7K+=E Tijesto: list oblatne 350 g šećera 100 g kokosovog brašna Fila: ' žumanjaka 200 g crne #okolade za kuhanje 2(5 dl mlijeka za "osi"anje ) kokosovo brašno ' belanjaka 150 g glatkog brašna naribana kora limuna ' žlica šećera 200 g margarina

Ti esto? umutiti b elan ke i še)e# u 4v#sti sni e&! 1ostepeno dodavati b#ašno" kokos i na#ibanu ko#u limuna! *ob#o izmi ešati da se masa s edini! Na dno ple%a staviti list oblatne" a p#eko #aspo#editi p#ip#i eml enu sm esu! 1e)i oko 8/ minuta u pe)ni$i na :<0 stupn eva! 1e4eno ti esto izvaditi i o%laditi! 5ila? p enasto umutiti žutan ke i še)e#" pa dodati otopl enu 4okoladu i mli eko! Ku%ati na ti%o vat#i stalno m eša u)i da se z&usne! U potpuno o%la'eni k#emu dodati p enasto umu)en ma#&a#in! *ob#o p#omi ešati da se masa u edna4i! 1#ip#i eml enom 2ilom p#emazati kola4 i uk#asiti kokosovim b#ašnom! Ostaviti na %ladno da se ste&ne!

BAJA*E-A Fila: 100 g #okolade za kuhanje 2 lista oblatni glazura: 250 g margarina 300 g mljevenog keksa 300 gmljevenih oraha 250 g šećera 2 dl vode 50 g #okolade za kuhanje žlica ulja

7pinati še)e# sa vodom" potom dodati ma#&a#in" keks i o#a%e! +zmi ešati! Masu podi eliti na dva ednaka di ela! U edan dio staviti otopl enu 4okoladu i dob#o izmi ešati! Jedan list oblatne p#emazati p#vo svi etlom 2ilom" a potom tamnom! 1#ek#iti d#u&im listom oblatne! Oblatnu p#itisnuti težom ta$nom i odložiti na %ladno da se ste&ne! 3okoladu otopiti na malo ul a i p#eliti p#i eko oblatne! Kada se &lazu#a ste&ne" #ezati ba ade#e!

-ASKO7NA TO-TA %akovanje oblatni 200 g šećera tijesto: 0"/ D mlijeka 3 bjelanjka 100 g šećera 500 g mljevenih oraha 50 g #okolade fila: ukrašavanje: 15 žutanjaka 2 šlaga

250 g margarina malo soka od limuna

,a svaku ko#u t#eba umutiti > b elan ka sa :00 & še)e#a i malo soka od limuna! 3v#stom umu)enom sm esom t#eba namazati na svaki list oblatne i sušiti u pe)ni$i na :B0 stupn eva toliko da požuti @:0;:/ min!A @7aumom od b elan aka t#eba p#emazivati udubl enu st#anu oblatni A! Ova postupak t#eba ponoviti / puta" koliko ima listova u pakovan u oblatni! 5ila? žutan ke p enasto umutiti sa še)e#om" dodati mli eko i ku%ati na ti%o vat#i! U sku%anu i o%la'enu 2ilu dodati p enasto umu)en ma#&a#in i o#a%e! +zmi ešati" podi eliti 2ilu na dva di ela" pa u edan dodati otopl enu 4okoladu! Oblatne 2ilati naizm eni4no s ob e 2ile! 1eti list ne 2ilati! Sastaviti" p#itisnuti težom ta$nom i ostaviti da se ste&ne! 7la& umutiti p#ema uputstvu sa n im uk#asiti to#tu!

6O9N+ KOLA3 ! lista oblatne fila od oraha: 250 g mljevenih oraha 1(2 dl mlijeka fila od limuna: 150 g šećera u "rahu ! žutanjka voćna fila: 250 g suhih smokava 2 žlice "ekmeza glazura: 50 g bijele #okolade

250 g šećera u "rahu žlica ruma sok od "ola limuna 150 g margarina 100 g suhog grožda 150 g šećera u "arhu sok i kora "ola naranađe žlica ulja

5ila od o#a%a? o#a%e i še)e# p#eliti v#elim mli ekom" dodati žli$u #uma i ostaviti da sto i! 5ilu od limuna? še)e# i limunov sok pom ešati pa umutiti sa žutan kom! Na pa#i sku%ati k#emu" a kad se o%ladi dodati p enasto umu)en ma#&a#in! 6o)na 2ila? saml evene smokve" su%o &#ož'e i ostale sasto ke dob#o p#omi ešati! T#i lista oblatne p#emazati sa > #azli4ite 2ile i složiti edanu p#eko d#u&e! 1#ek#iti posledn im listom i p#itisnuti da se sle&ne! Na malo ul a otopiti 4okoladu i p#eliti p#eko oblatne! 1osuti ko om su%om &#ož'i$om!

OBLATNE SA JA5OM B dl mlijeka 100 g #okolade za kuhanje 100 g kokosa 2 lista oblatne !00 g sećera 250 g margarina 500 g mljevenog keksa ja*a keks +300 g,

1#oku%ati mli eko" še)e#" 4okoladu i ma#&a#in! Ostaviti da se k#emu o%ladi pa dodati kokosovo b#ašno i keks! Na list oblatne namazati ednu polovinu 2ile" p#eko n e posla&ati a2a keks" p#emazati d#u&om polovinom 2ile i p#ek#iti p#eostalom oblatnom!

6O9NE 1LO7K+=E U OBLATN+ 500 g šećera sok od ! naran#e 250 g mljevenih badema izrendana kora 1 naran#e sok od 1 limuna 1 kg izribanih jabuka 2 lista oblatne

Sku%ati si#up od še)e#a" soka od limuna i na#an4i! 1otom dodati na#ibane abuke i ml eveni badem! Ku%ati uz mi ešan e da sok ispa#i! Kad se 2ila o%ladi izliti u na list oblatne" po#avnati i p#ek#iti d#u&im listom oblatne! 1#itisnuti težom ta$nom i ostaviti na %ladnom! -ezati na ploški$e i posuti sv eže #endanom ko#om na#an4e!

7A-ENE OBLATNE /00 g šećera /00 g rendanih jabuka 200 g žele bombona "akovanje oblatni /00 g mljevenih smokava 200 g oraha 100 g suhog grožđa

7e)e#" smokve i abuke uku%ati kao pekmez! Kada se o%ladi dodati :00 & is e$kani% o#a%a" :00 & ml eveni% o#a%a" s e$kane žele bombone i su%o &#ož'e! 1#emazati oblatne! 1osledn i list ne 2ilati" ve) &a p#itisnuti težom ta$nom kako bi se oblatna sle&la!

MA3JE O4+ U OBLATN+ 1 list oblatne 2 jaja 1!0 g šećera 1 dl mlijeka 200 g margarina 100 g mljevenih oraha 100 g mljevenog keksa $ krem bananica

List oblatne umotati u vlažan platneni salvet kako bi omekšao! Ja a i še)e# umutiti pa sku%ati k#emu na pa#i! Ku%ati uz mi ešan e oko :/ minuta! Skinuti sa pa#e" dodati mli eko i ma#&a#in" pa v#atiti na pa#u koliko da se ma#&a#in istopi! U k#emu dodati ml evene o#a%e i keks! Oblatne namazati 2ilom pa sa ob e duže st#ane staviti po B k#emu banani$e po dužni! Oblandu sa obe duže st#ane saviti ka s#edini! Odložiti u %ladn ak!

-OLAT O* OBLATNE S 6+7NJAMA 8 lista oblatne 3 jaja 200 g šećera 100 g #okolade za kuhanje 150 g margarina 100 g mljevenog keksa 100 g mljevenih badema 150 g sitno isjeckanih višanja

Oblatne staviti na vlažan platneni salvet kako bi mo&le #olati! Ja a p enasto umutiti sa še)e#om i sku%ati k#emu na pa#i! *odati na#ibanu 4okoladu i is e$kan ma#&a#in" pa skloniti sa vat#e! Umi ešati keks" badem i višn e pa ostaviti da se p#o%ladi! 5ilu namazati na oba lista oblatne" svaki za#olati i odložiti u %ladn ak!

-OLN+=E 1 list oblatne 5 žlica šećera 125 g margarina 5 žutanjaka 50 g #okolade za kuhanje 100 g šećera u "rahu

List oblatne #ezati na p#avou&aonike E G B $m! Složiti i% na vlažan platneni salvet da omekša u! Umutiti / žutan aka sa / žli$a še)e#a i na pa#i sku%ati k#emu! U v#u)u k#emu dodati na#ibanu 4okoladu i mi ešati da se 4okolada istopi! O%laditi k#emu! Umutiti p enasto ma#&a#in sa še)e#om u p#a%u i dodati u k#emu! Sve umutiti mikse#om! Svaki p#avoukutnik p#emazati p#ip#i eml enom 2ilom i za#olati u #olni$e! O%laditi u %ladn aku!

7TAN(L+=E SA ML+JEKOM 1 l mlijeka 150 gmaslaca B lista oblatne 500 g šećera 150 gmljevenih oraha & 3 žlice za "osi"anje

Sku%ati mli eko sa še)e#om! Kada se o%ladi dodati umu)en masla$ i o#a%e! 5ilu dob#o izmi ešati! 1#emazati oblatne" p#ek#iti i% 4istom platnenom salvetom i na sve staviti težu ta$u da se sle&le! Odložiti na %ladno! 1#i e služen a posuti ml evenim o#asima!

=A-SKE OBLATNE 1! bjelanjaka 500 g šećera u "rahu 500 g meda 2 žlice vode 2 vanil šećera 500 g isjeckanih oraha "akovanje oblatni

Ulupati 4v#st sne& od b elan aka! *odati še)e# u p#a%u! U zasebnu osudu staviti med s 8 žli$e vode! (#i ati na pa#i da se med otopi! *odati potom sni e& od b elan aka i mi ešati na pa#i sve dok se masa z&usne toliko da se povla4en em žli$e vidi dno posude! Tada poposudu skloniti sa pa#e i dodati vanilin še)e# i s e$kane o#a%e! 5ilu dob#o izmi ešati i dok e oš topla 2ilati oblatne! 1#itisnuti težom ta$nom i %laditi u %ladn aku! -ezati na ploški$e!

JA1ANSK+ 6ETA' žlica glatkog brašna 3 vanil šećera 250 g margarina ! lista oblatne F dl mlijeka 300 g mljevenih oraha & ! žlice za "osi"anje 250 g šećera u "rahu

Umutiti b elan ke sa še)e#om u p#a%u! *odati ml evene o#a%e i b#ašno! Od ove mase ispe)i B ko#e u ple%u obloženom papi#om za pe4en e! Ko#e pe)i 80 minuta u pe)ni$i na 800 stupn eva! 5ila? umutiti žutan ke sa še)e#om" dodati b#ašno" pa staviti u mli eko ko e v#i i sku%ati k#emu! U o%la'en k#emu dodati ml evene o#a%e" a potom i ma#&a#in umu)en sa še)e#om u p#a%u! Sve izmi ešati! Na list oblatne namazati slo 2ile! 1#eko n e staviti pe4enu ko#u" n u p#emazati 2ilom i p#ek#iti oblatnom! Na opisan na4in ut#ošiti mate#i al! Oblatnu posuti ml evenim o#asima i dob#o #as%laditi p#i e #ezan a! Za kore: 12 bjelanjaka 200 g mljevenih oraha 12 žumanjaka 200 g šećera u "rahu ! žlice glatkog brašna $ žlica sećera

*+NAST+JA OBLATNA ore: 1! bjelanjaka 2 žlice sirćeta 2 žlice mekog brašna Fila: 1! žutanjaka ' žlica mekog brašna /0 g #okolade 120 g šećera u "arhu 1! žlica šećera 0"/ D mlijeka 8/0 g margarina 3 lista oblatne 2$ žlica šećera 300 g isjeckanih oraha

Ko#a? umutiti F b elan aka sa :B žli$aše)e#a! *odati : žli$u si#)eta" :/0 & is e$kani% o#a%a i : žli$u b#ašna! Masu izliti u ple% obložen papi#om! 1e)i B/ minuta u pe)ni$i na :<0 stupn eva! Na isti na4in ispe)i oš ednu ko#u! 5ila? umutiti žutan ke sa še)e#om! *odati b#ašno i masu staviti u mli eko ko e v#i e! Sku%ati k#emu i podi eliti &a na dva di ela! U edan dio dodati 4okoladu i ostaviti 2ilu da se o%ladi! Umutiti ma#&a#in sa še)e#om u p#a%u" podi eliti &a na dva di ela i dodati u 2ilu! Na list oblatne po #upi4asto st#ani staviti pe4enu ko#u! 1#emazati e žutom 2ilom! 1#ek#iti listom oblatne" pa staviti d#u&u pe4enu ko#u! 1#emazati e 4okoladnom 2ilom i namazati t#e)i list oblatne! 1#itisnuti težom ta$nom da se sle&ne i odložiti na %ladno!

-OLO6ANA OBLATNA 8 tikvice srednje veli#ine 5 kiselih krastav#ića 100 g suhog vrata 100 g slanine 100 g sira 1 list oblatne 100 g glatkog brašna 2 jajeta 1 dl ulja 100 g krem sira 100 g kajmaka 100 g majoneza sol

Tikvi$e o4istiti i #ezati na kolutove i posoliti @da puste voduA" a k#astav4i)e sitno is e$kati! Su%i v#at i slaninu is e$kati na štapi)e" a si# iz#ibati na k#upni e komadi)e! List oblatne zamotati u vlažni platneni salvet da omekša! Kolutove tikvi$a o$i editi od soka" uval ati u b#ašno pa u umu)ena a a i p#žiti na v#elom ul u da po#umene sa ob e st#ane! U posudu umi ešati k#em si#" ka mak i o$i e'ene sitno s e$kane k#astav4i)e" za4initi po ukusu" i p#ip#eml enom 2ilom namazati list oblatne! 1#eko 2ile po#edati po%ovane tikvi$e" a po n ima #avnom e#no #aspo#editi su%i v#at i slaninu! ,a#olati! -olat p#emazati ma onezom i posuti si#om! Odložiti na %ladno da se ste&ne!

-OLAT O* TUNJE6+NE 2 lista oblatne 2 žlice majoneza 10 maslina bez koštice 2 konzerve tunjevine 200 g *eta sira žlica soka od limuna 2 za"e#ene crvene "a"rike

Listove oblatne zamotati u vlažne platnene salvete i ostaviti da omekša u! 5eta si# izm#viti" umi ešati sa ma onezom" sokom od limuna i izmi ešati! Masline #ezati na koluti)e" pap#iku na ko$ki$e" a tun evinu o$i editi od viška masno)e! 1#ip#eml ene sasto ke dodati u sm esu od si#a i p#omi ešati! 5ilom p#emazati dva lista oblatne i za#olati dva #olata! -olade odložiti u 2#ižide# da se stisnu p#i e #ezan a!

SLANE 1LO7K+=E 300 g dimljene "e#enice ! dl vrhnja žlica sen*a žlica sjeckanog "eršuna 3 lista oblatne 200 g sira

*iml enu pe4eni$u sitno is e$kati! U posudu umutiti v#%n e i sen2" te ednu t#e)inu sm ese odvo iti sa st#ane! U ostatak sm ese dodati sitno is e$kan pe#šin i pe4eni$u pa sve izmi ešati! *va lista oblatne p#emazati p#ip#eml enom 2ilom" pa staviti edan p#eko d#u&o&! 1#ek#iti sve t#e)im listom oblatne i p#emazati izdvo enom sm esom od v#%n a i sen2a! 1osuti #ibanim si#om i ostaviti na %ladnom da se sle&ne i ste&ne p#i e #ezan a!

U-NEBES -OLAT > *ilea "e#ene crvene "a"rike 300 g šva"skog sira slani za#in 1 list oblatne 50 g zelenih maslina bez koštice 2 žlice vrhnja "ola žli#ice mljevenu /jute "a"rike "ola žli#ice belog luka u "rahu

1e4enu pap#iku #ezati na ko$ki$e" a masline na kolutove! U posudu izmi ešati si#" v#%n e" ml evenu l utu pap#iku" beli luk u p#a%u i posoliti za4inom od su%o& pov#)a" te sve dob#o izmi ešati! *odati is e$kanu pap#iku i masline pa izmi ešati! List oblatne omekšati pomo)u vlažno& platneno& salveta" kako bi se mo&ao zamotati! ,atim &a p#emazati p#ip#i eml enim nad evom i za#olati! Odložiti na %ladno da se ste&ne p#i e#ezan a!

UKUSNE OBLATNE 125 g maslaca 50 g šunke 100 g oraha 2 lista oblatni 2 "akovanja to"ljenog sira +"o "akovanju 1!0 g, 50 g ljute kobasice malo "eršina žli#ica želatina

Umutiti masla$ i topl eni si#" dodati s e$kanu šunku" kobasi$u" o#a%e i malo pe#šuna! *va lista oblatne po &latko st#ani namazati #astopl enom želatinom i sl epiti! 1otom oblatne umotati u vlažan platneni salvet i ostaviti da omekša u! 1#emazati oblatne i za#olati! Odložiti u %ladn ak do služen a!

SLAN+ ,ALO(AJ+ !00 g majoneza ! kuhana jaja %a"ar ! žlice ke#a"a 150 g *eta sira 3 lista oblatne ! dl kiselog vrhnja . kiselih krastav#ića 300 g "rešane šunke origano 150 g tra"ista malo svježeg "eršina

1omi ešati ma onezu i v#%n e" pa podi eliti na t#i di ela! U p#vi dio dodati is e$akana a a" / is e$kani% k#astav4i)a i malo ml eveno& pap#a! U d#u&i dio dodati is e$kanu šunku" ke4ap i malo o#i&ana! U t#e)i dio dodati is e$kani 2eta si#" is e$kani t#apist i dva is e$kana k#astav4i)a! T#i lista oblatne p#emazati #azli4itim 2ilama! 1osledn i list oblatne t#eba p#emazati t#e)im nad evom! Oblatnu uk#asiti listovima pe#šina! Tako'e se može nap#aviti i u obliku ok#u&le to#te ; u tom slu4a u" listove oblatni #ezati na k#u&ove!

AJ6A- OBLATNA !00 g kravljeg slanog sira 100 g "e#enog sezama "ar maslina 200 g ajvara ! lista oblatni jedna "e#ena crvena "a"rika

+zmi ešati si#" a va# i pe4eni sezam! 1#emazati sve listove oblatne i sla&ati edan na d#u&i! Kada se oblatna sle&ne i o%ladi" #ezati e na ko$ke i uk#asiti maslinama i pe4enom pap#ikom!

SLANE -OLN+=E 0ist oblatne 150 g "rešane šunke ! dl vrhnja 200 g sendvi# sira u listićima

List oblatne #ezati na p#avokutnike dimenzi e E G B $m! 1osla&ati i% na vlažan platneni salvet kako bi omekšali! 1#avokutnike potom p#emazati v#%n em" staviti listi) šunke s e4en na pot#ebne dimenzi e" p#emazati v#%n em" pa staviti listi) si#a i zamotati u #olni$e!

7A-ENE SLANE OBLATNE /00 g svježeg sira "ola vezice "eršina so 2 dl vrhnja žli#ica crvene "a"rike ! lista oblatni

Si# i v#%n e umi ešati! 1osoliti po ukusu i masu podi eliti na t#i di ela! U p#vi dio dodati is e$kani pe#šin" u d#u&i dio $#venu pap#iku" a t#e)i ostaviti bi el! Na list oblatne po #upi4asto st#ani namazati 2ilu sa pe#šinom" p#ek#iti listom oblatne pa namazati 2ilu sa $#venom pap#ikom! Na t#e)i list staviti bi elu 2ilu i p#ek#iti oblatnom! 1#itisnuti da se ste&ne" #as%laditi" pa sut#adan #ezati na ploški$e!

T-OU(L+=+ O* SE,AMA /00 g svježeg sira 3 naribane mrkve so i "a"ar "o ukusu "akovanje oblatni 150 g "e#enog sezama vezica "eršinovog lista ke#a"

+zmi ešati si#" sezam" na#ibanu m#kvu" sitno is e$kan pe#šin" pa posoliti i popap#iti po ukusu! Oblatne p#emazati p#ip#eml enom 2ilom! 1osledn i list ne 2ilati! 1#itisnuti oblatne težom ta$nom i odložiti na %ladno do sut#adan! -ezati na t#okuti)e pa uk#asiti @iša#atiA ke4apom!

SUSAM 1LO7K+=E 150 g "e#enice 500 g svježeg sira 2 lista oblatne 300 g sezama B dl vrhnja

1e4eni$u #ezati na sitne ko$ki$e" sezam p#op#žiti bez masno)e da požuti! Umutiti si# i v#%n e" dodati sezam i pe4eni$u! +zmi ešati! Na list oblatne #avnom e#no namazati p#ip#eml enu 2ilu po#avnati i p#ek#iti d#u&im listom oblatne! 1#itisnuti težom ta$nom" da se oblatna sle&ne! Sut#adan #ezati na ploški$e! SLANE KU(L+=E O* LOMLJENE OBLATNE 300 g *eta sira žli#ica crvene "a"rike 1 list oblatne .0 g "rženog kikirikija "ar gran#ica "eršina

+zm#viti 2eta si#" dodati /0 & s e$kano& kiki#iki a" $#venu pap#iku" sitno is e$kan pe#šin i izloml en i izm#vl en list oblatne! Masu izmi ešati pa vlažnim #ukama umi esiti! Oblikovati ku&li$e" a svaku uk#asiti p#eostalim kiki#iki em!

150 g "e#enice 500 g svježeg sira 2 lista oblatne

300 g sezama B dl vrhnja

1e4eni$u #ezati na sitne ko$ki$e" sezam p#op#žiti u bez masno)e da požuti! Umutiti si# i v#%n e" dodati sezam i pe4eni$u! +zmi ešati! Na list oblatne #avnom e#no namazati p#ip#eml eni 2ilu po#avnati i p#ek#iti d#u&im listom oblatne! 1#itisnuti težom ta$nom" da se oblatna sle&ne! Sut#adan #ezati na ploški$e!

SLANA OBLATNA ! dl kiselog vrhnja 150 g krem sira > "e#ene crvene"a"rike 300 g šunkarice !00 g majoneza 3 mrkve 200 g ajvara 150 g sira 50 g maslina bez koštice 1 "akovanje oblatni

1om ešati 8 dl kiselo& v#%n a i :/0 & k#em si#a" pa p#emazati p#vi list oblatne! 1e4ene pap#ike is e$kati na ko$ki$e" pomi ešati sa 8 dl kiselo& v#%n a pa p#emazati d#u&i list oblatne! 7unka#i$u sitno is e$kati" pa pom ešati sa 800 & ma oneza i p#emazati t#e)i list oblatne! 1#oku%ati m#kvu" iz#ibati e k#upno" pa umi ešati sa 800 & ma oneza i p#emazati 4etv#ti list oblatne! Na2ilati listove složiti edan p#eko d#u&o& pa p#ek#iti petim listom i namazati &a a va#om i posuti #ibanim si#om! Uk#asiti maslinama!

AN+NE SLANE OBLATNE !00 g majoneza 2 dl vrhnja žli#ica sen*a "ola žli#ice "a"ra 200 g "rešane šunke ' kiselih krastav#ića 2 batons oblatne +jedna sa udubljenjima & jedna ravna, +zmi ešati ma onezu" v#%n e" sen2 i papa#! 7unku i k#astav4i)e sitno nas e$kati" dodati u masu! pa izmi ešati! 5ilati udubl en a na baton oblatni" p#ek#iti #avnom oblatnom i ostaviti da se ste&ne!

SLANA TO-TA O* OBLATN+ !00 g šam"injona ulje 100 g sira 2 kuhana jaja 250 g vrhnja 200 g to"ljenog sira 100 g majoneza 200 g šunkarice so i mljeveni crni "a"ar 100 g "e#enog kikirikija "ar maslinki 1 "akovanje oblatni

Na ul u u tavi p#ep#žiti sitno nas e$kane šampin one! 1osoliti i popap#iti" pa kad su &otovi staviti i% u $ edilo da se o$ ede! +z#ibati si# i ku%ana a a! U posudu staviti ka mak" topl eni si# i ma onezu pa sve izm ešati! Svi% pet listova oblatni namazati p#ip#eml enom bi elom 2ilom! Na p#vi 2ilani list namazati #avnom e#no šampin one" pa p#ek#iti d#u&im 2ilovanim listom! Namazati #avnom e#no is e$kana a a" p#ek#iti t#e)im 2ilovanim listom" pa namazati #avnom e#no iz#ibani si#! 1#eko to&a staviti 4etv#ti 2ilovani list" a na n e&a #aspo#editi is e$kanu šunku! 1osledn u 2ilovanu oblatnu staviti i posuti is e$kanim kiki#iki em i uk#asiti maslinama! Odložiti na %ladno do upot#ebe!

KO=KE O* OBLATN+ .00 g svježi sir ' "e#enih "a"rika +o#išćenih, ' kuhanih jaja 1 "akovanje oblatni ! dl vrhnja 150 g šunke u ovitku 100 g sira

Umutiti si# i v#%n e! *osoliti po ukusu! 1#vi list oblatne namazati si#nim namazom debl ine p#sta! 1#ek#iti d#u&im listom! Namazati tanak slo si#no& namaza pa #aši#iti po $i elom listu oblatne pe4ene pap#ike! 1#ek#iti t#e)im listom oblatne! Namazati tanak slo si#no& namaza pa p#eko #aspo#editi kolutove šunke u ovitku! Staviti 4etv#ti list" p#emazati &a tankim slo em si#no& namaza pa složiti p#eko tv#do ku%ana a a is e4ena na kolutove! 1osledn i list staviti p#eko" namazati &a p#eostalim si#nim namazom i posuti sve #ibanim si#om!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful